http://freedom.lege.net/sourze_records_Ola_Alexander_Frisk.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på referenser till Ola Alexander Frisk eller till de ämnen han diskuterar i sin bok "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II" (samt från 2012-09-14 även " - Sektion III") som i sin helhet kan hämtas digitalt från http://www.staten.co.nr/. • Betygssystemet är inte till för dej som går i skolan.
  Betygssystemet är till för att begränsa behovet av utbildningsplatser för
  de inriktningar som för tillfället är populära eller yrkesgrenar där folk vill gå.
  Utanför skolan är det knappast någon som frågar efter ditt betyg. Där handlar det om kontakter och nätverkande.
  Är du intresserad och vill sats på en karriär inom något område är det tveksamt om skolan är den bästa vägen. I skolan kommer du ätt läsa en massa onödigt som inte
  är anpassat till vuxenlivets behov. Det handlar om att tillfredställa politiska
  och ideologiska behov.
  Kolla gärna läroplanerna för andra EU-länders yrkesutbildningar.
  Du har tillgång till dom också.
  En kille jag hade som elev valde att gå sin utbildning i Polen (tror jag det var) som lärling.
  När hans fd skolkompisar gått ut gymnasiet och hade sitt första praktikår
  var han redan egen företagare i branchen i just Sverige.

  Det finns många exempel på yrkesutbildningar som numera döpts om till yrkesförberedande utbildningar eftersom för lite krut läggs på just de kunskaper som behövs för att kunna utöva yrket.....

  Hade man velat att skolan skall vara för alla och livet så hade det räckt med två betyg.
  Godkänd eller ej. Allt annat handlar om sorteringsmekanismer av olika slag inom systemet.

  Många lärare vill kalla betygen för morötter och vara lönen för mödan.
  Så även vår skolminister. Dom här morötterna är dessutom rätt beska och
  väldigt näringsfattiga då det gäller att förstå vuxenlivet och samhället.
  Det verkar på JB som att hans ideer bygger på egna misslyckanden i skolan
  och att krig är bra för folket.

  Läs denna "En lärares tankar och råd till unga föräldrar" [länk]  Jag jobbar själv i skolan och kan i övrigt bara hålla med dej.
  För den som vill sätta sig in i ämnet finns en bra början här:
  [länk]

  Bara att du satte dej ner och skrev ner dina tankar här är ett gott tecken
  och att du kommer att nå ditt mål "trots" skolan.

  Lycka till

     -- Kommentar till "Nya betygssystemet gör elever chanslösa" leif bengtsson 2013-02-26 00:01:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10804187/page1#post10804602


 • leif #8 [länk] kom att tänka på expertisbufferten, som vi båda skrivit liknande aom;

  Men, ett extra bedrägligt faktum kvarstår. Jag tror experterna utgör en buffertzon mellan 'oss och dem'. De är och'et    Där kan dock finnas en och annan expert vaken nog att se denna hierarkiska struktur, men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan, mer fast i vanemönster, höga levnadsstandard, traditioner, nobla titlar, sannerligen svåra konventioner att bryta även om några skulle vilja.

  “The history of mankind is a history of the subjugation and exploitation of a great majority of people by an elite few by what has been appropriately termed the ‘ruling class’. The ruling class has many manifestations. It can take the form of a religious orthodoxy, a monarchy, a dictatorship of the proletariat, outright fascism, or, in the case of the United States, corporate statism. In each instance the ruling class relies on academics, scholars and ‘experts’ to legitimize and provide moral authority for its hegemony over the masses.” Edward Crane, CATO founder [länk]     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad vi kan lära av Gate Keepers" oscar: berven 2013-02-18 21:54:00 anonymt inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10803758/page1#post10804045

 • Kom också ihåg, relevant till det jag redan diskuterat, att enligt John Taylor Gattos analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna.  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin.  Den typ av ekonomiskt system dessa människor därefter skapade förutsätter ett sådant riktat, skiktat, okunskapande skolsystem.  Det avsiktliga hanterandet av okunskapandet är alltså nödvändigt för att stödja ett system.  Insikts-klassklyftorna är nödvändiga för att vårt nuvarande ekonomiska system ska kunna fungera, för att konsumismen ska fungera, för att vi konsumenter ska vara förutsägbara och lättmanipulerade.  (Skrev om detta för några år sedan på  [länk] .)

  Men vi vet nu att deras system är dödsdömt.  Därför är det nödvändigt att ta sig ur detta riktade, skiktade, okunskapssystem med dess insikts-klassklyftor, för vi måste alla förstå de verkliga frågorna.  Vi måste bygga en ny värld!  Jag diskuterade detta med hur tänkarna överger ett dödsdömt system, vilket redan inträffat med vårt dödsdömda system, med Abdel-Masih Wazir i januari 2009:  "Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31[länk] .  Tyvärr gör just (de avsiktligt skapade!) insikts-klassklyftorna att endast den som själv övervunnit dessa kan ta till sig idéerna.

     -- Kommentar till "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" Leif Erlingsson 2013-01-17 12:16:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10801755/page1#post10801971

 • I dialog skapas ny kunskap. [1]  I dialog mellan Abdel-Masih Wazir och mig 2009-01-31:  Vi förlorade 2000 år på grund av det!  Alltså det felaktiga vägvalet, att man lurade oss. [2]  Om man vet att ny kunskap kan skapas genom dialog, fundera då på i vems intresse dialog saboteras?  ("Cui bono".)


  Referenser:

  1. Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274).  Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken).  (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.)  Se tidigare Sourze-kommentarer som berör Ola Alexander Frisks tankar på  [länk] .

  2. Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31  [länk] .  Det kanske viktigaste stycket av dialogen:
   AMW:  Du talar om att lägga om växeln.  Det var vad de gjorde för länge sedan för att lura oss.  Nu säger jag att denna 'running train', du vet 'run-away train'.  (Sv: framrusande tåg, du vet herrelöst tåg.)  Genom att påpeka, lägga upp signaler, 'Are you guys aware that you have been flung by que-seeking?'  (Sv: Förstår ni att ni har kastats åt det här hållet av att ni har försökt förstå vad som förväntas av er?)  Då kommer dessa som är tänkare på det här tåget att säga, 'fucking shit, why are we here, now we leave'.  They jump off.  And THEY ARE THE MOST IMPORTANT COMPOUND OF FUEL, hänger du med här, Leif?  (Sv: 'skit också', varför är vi här, nu sticker vi'.  De hoppar av.  Och DE ÄR DET VIKTIGASTE BRÄNSLET, hänger du med här, Leif?)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-01-10 09:23:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page2#post10801441

 • De som inte kan avprogrammeras kommer troligtvis att betraktas denna generations sociala analfabeter.
  [länk]
  (Jan Rosbäck 2013-01-08 15:19 #3  [länk] .)
  Intressant artikel för övrigt på din länk, "Those Who Refuse To Unlearn, Deschool and Deprogram Will Be This Generation's Illiterate[länk] .  Det är ju precis vad oscar: berven, jag och några till ganska länge nu har försökt skapa dialog kring här på Sourze.  Inte minst genom att länka till Charlotte Iserbyt  [länk]John Taylor Gatto  (förekommer både på förra och nästa länk),  Ola Alexander Frisk  [länk]slutaskolan.nu  [länk] ,  och du själv till Prof. John Kozy, "The History of Knowledge: Darkness in the Academy[länk] .  O.s.v..

  Ännu så är det få som fattat något här.  Men kanske även sociala analfabeter så småningom kan lära sig?

  I detta sammanhang vill jag även länka till mitt förra inlägg på Sourze, för dem som kommer in här i tråden en senare dag och inte ser det i översikten över dagens kommentarer:  Leif Erlingsson 2013-01-08 18:20 #339 i tråden ""Det har gått för långt"[länk]  om naturrätten, "common law", lex terrae.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
  Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-01-08 19:28:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page1#post10801340

 • Nima Gholam Ali Pour är tyst.
  1. Nima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler?  Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just - sanningen?  (oscar: berven 2012-10-19 01:09 #21  [länk] .)
  2. PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.  (Leif Erlingsson 2012-10-20 10:40 #23  [länk] .)
  3. Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs[...]  (oscar: berven 2012-10-20 11:58 #24  [länk] .)
  Det förtjänar att upprepas,
  Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37.)
  (Leif Erlingsson 2012-10-24 17:59 #42 i tråden "Konspirationsteorier är odemokratiska[länk] .)

          . . .  Där du alltjämt är svarslös.  Saknar argument.  Se det fetade citatet ovan.  Därmed finns det ingen anledning att fästa något avseende vid något du påstår här på Sourze.


  Brasklapp:

  Den holistiska detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

  Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .

     -- Kommentar till "S måste hålla rågång mot extremismen" Leif Erlingsson 2012-12-30 15:18:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10799428/page1#post10800681

 • Såg att 9-11 åter var uppe i annan tråd. [1]

  Påmindes genom flera varmt uppskattande återkopplingar i dagarna kring min text "Med "error" och flimrande blick" [2]  om hur förstörandet av det västerländska tänkandet är den enda fråga som är av betydelse.  Löser vi den, så kommer allt annat av sig själv.  Löser vi inte den, så finns det inget annat vi kan göra för att lösa något enda av de stora problemen.

  Därför lägger jag här ut, uppdelat i två kommentarer, ett samtal mellan den jämförande mytologen John Lamb Lash och Dr. Judy Wood från 2011-09-06:
  Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen:

  John Lamb Lash:  "Föreställ er, ni vet alla vad det är att sätta dit någon.  Okey.  Vi kan alla berättelsen.  Vi har sett deckar-filmerna många gånger.  En man dödar inte sin fru.  Någon gör det.  Men han sätts falskt dit för mordet på sin fru.  Okey.  Vi har sett den intrigen många gånger.  Visst.  Låt mig ge er en annan sorts intrig.  Vad sägs om en man som dödar sin fru och sedan sätts han falskt dit för vad han faktiskt gjorde.  Har ni någonsin hört en sådan intrig?  De sätts falskt dit för vad de faktiskt gjorde."

  Dr. Judy Wood:  "Här är ett exempel på det som jag ofta har använt:  Antag att någon står bredvid en död människa med en rykande pistol i handen.  Så ni tar honom till domstol och anklagar honom för mord med pistolskott.  Det visar sig att offret mördats men med gift, han har förgiftats.  Så det finns inget skotthål i kroppen.  Killen blir frikänd och på grund av principen mot dubbel straffbarhet (eng: Double jeopardy) så kan han inte ställas inför rätta på nytt."

  John Lamb Lash:  "Just det.  Det stämmer.  Så antag någon listig vändning som den, antingen exemplet jag gav, någon som falskt sätts dit för något de faktiskt gjorde och sedan har någon smart advokat som kommer in och säger "men gud, du har blivit falskt ditsatt", och de blir frikända från något de gjorde för att det får dem att framstå som att de varit falskt ditsatta och därmed oskyldiga.  Den intrigen och den intrig Judy Wood just beskrev.

  Låt oss tänka oss att något sådant som den intrigen hände vid 911, och att det är en del av Psy-OPsen.  Och så länge vi är fångna i Psy-OPsen så kommer vi aldrig att kunna se det.  Vi måste stiga ut ur det.  Och den stora skillnaden -- och detta är ungefär det viktigaste jag vill säga denna kväll -- den stora skillnaden mellan Dr Woods argument baserat på bevis för vad som hände vid 911 och sanningsrörelsens Inside Job argument, som gör anspråk på att vara baserad på vetenskap, gör anspråk på att vara baserad på arkitekter och ingenjörer och vetenskapsmän som ser på bevisen, är att den senare pekar på en gärningsman.  Och därför är den inte ren vetenskap.  Ser ni.  Den är en del av Psy-OPsen.  Eftersom Psy-OPsen vill få oss att titta på en särskild gärningsman.  Den vill sätta dit någon, nämligen Förenta Staternas regering.

  Forts...

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2012-12-23 10:18:00 inlägg #84, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page9#post10800298

 • kan vi från Leif E få en definition på denna nationellt övergripande och överlägsna "komplexitet" hos Iran resp Kina?
  (Jocke utsourzad 2012-12-20 10:31 #3  [länk] .)
  Frågan tyder på att frågeställaren inget förstått.  Som sista meningen - här i översättning - angav, "Det sagda är nog för den vise".  I förhoppning att någon sådan råkar läsa detta ställer jag en följdfråga till min egen fråga:

  Men varför har väst detta stora problem med att kunna tänka, till att förstå komplexitet?  Inbjudan till dialog om detta har om och om igen getts, inte minst här på Sourze.  Inte minst av "oscar: berven".  Jag länkar ibland till sammanställningar av sådana försök till "frodig, kreativ hermeneutisk svängom", som han 2011-01-30 01:07 uttryckte det.  Hela förklaringen kan väl ändå inte vara psykologisk, att vi i allmänhet är för traumatiserade av att själva ha varit utsatta för psykiskt våld mot vilka vi verkligen är så att vi tidigt splittrat våra egna psyken som försvar och sedan i vår tur utövat motsvarande psykiskt våld på andra för att också de ska begränsas.  Även om en sådan inre splittring förstås skulle göra det mycket jobbigt och psykiskt ansträngande att se klart eftersom en sådan klarsyn skulle innebära att se såväl hur man själv skadats som hur man skadat andra.  Fast för de som har arbetat i olika tjänstemanna- och politiska positioner kanske detta blir oöverstigligt.  Man har studerat denna splitting särskilt i samband med tortyr, och som Dag Nilsson ofta brukade påpeka, inget kommer igenom ett splittingförsvar.

  För mig känns det ändå som att det måste ligga mer bakom.  Som varför begränsar man avsiktligt utbildningen så vi inte lär oss förstå komplexitet?  Det inte minst oscar: berven försökt få dialog kring.  Kan det vara religiöst sekt-tänkande bakom?  Sekter brukar begränsa tänkande.  Kan det vara ett brödraskap som av ideologiska skäl motarbetar fritt tänkande?  Vad beror detta på?!  Charlotte Iserbyt som varit med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem, och som därvid har fått insyn i vad det är för krafter som styr, nämner ett sådant brödraskap.

  Och om det är så att en sekt långsamt och metodiskt arbetar i flera hundra år för att begränsa oss, varför kan vi inte tala om det?  Vad är problemet?!

  Referenser:  Sammanställning av Sourze-kommentarer som nämner Charlotte Iserbyt  [länk]  och de länkar som vidare utgår därifrån, inte minst då sammanställningen av Sourze-kommentarer som nämner Ola Alexander Frisk och de ämnen han diskuterar  [länk]  och förstås de länkar som vidare utgår därifrån också.

  Frågan kan inte överblickas inom dagens uppmärksamhetsnorm, 160 tecken.  Iran och Kina "spelar" väst.  Det är för mig uppenbart att de har något riktigt "under ytan" de jobbar med och att de grundligt förstått väst medan väst är helt aningslösa och bortkollrade.  Men det förväntar jag mig inte att mer än kanske någon eller några människor på miljonen ska tro på eller förstå.  Sådan insikt kräver förmåga att genomskåda komplexitet.

     -- Kommentar till "Öppet brev till Åsa Linderborg" Leif Erlingsson 2012-12-20 11:24:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10799863/page1#post10799969


 • Leif E, tack för producerat resultat i #2 och inte minst din längtan efter en artikel, som utvecklar HUR du med hjälp av mitt tänk skulle kunna skydda dig, - men HUR har enligt programvaran i min mentala fyrarummare, inte den kvalitet och säkerhet i tid och rum, som vill, kan och vågar skydda Dig ”mot olika laglösa inflytelseagenters inofficiella men av allt att döma organiserade förtal och insinuationer som slår mot såväl ekonomi som frihet?”

  Mitt tänk styrs i nutid av EGO-smart utvecklad mentala kunskap, att värdera, värdesäkra och välja, PRODUKT (producerat resultat) av humana resurser, med kvalitet och säkerhet i tid och rum, som i nutid och nära framtid kostnadsfritt och rättssäkert SKYDDAR enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Produkter Jag uppskattar att arbeta mentalt med är David Ickes ”Stop, Think and Act!” och Ola Alexander Frisks budskap ”Vill du lyda eller förstå?” och som Jag i tid och rum värdeutvecklat till produkten ”Vill, kan och vågar Du, mentalt och fysiskt lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?”

  Med vänlig hälsning

     -- Kommentar till "Vi behöver varandra" Mental kvalitet i EU 2012-11-28 11:03:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10797370/page1#post10797938

 • Leif, det blir för omständigt, långdraget!  En debattsida lever genom/behöver rörelse!
  Du slår ständigt ner dina bopålar, med möda för andra att bara ta sig förbi!  Prova en charmkurs?
  Sedan tror jag problemet delvis är på annan nivå.
  Newsmill saktar in, inga kommentarer (som vi har kvar här ändå), Genusnytt har haft 50-100 kommentar per dag, Men nu lägger webmaster av.  Trackasserier från mediafeminismen, och hot från "vem vet"?
  Det övergripande problemet ligger nog även någon annanstans.  Paradigmskifte, "mayakalendern"?
  Skriver Jocke utsourzad 2012-11-10 21:43 #913  [länk] .

  Redan i din sista rad ovan är du på väg mot det jag tänkte, att för mig är inte debatt för debatts skull något självändamål utan jag anstränger mig för att inte viktiga fakta och omständigheter ständigt på nytt ska glömmas bort.  Det är när sådana fakta och omständigheter lyfts fram som debattörer tystnar.  Några dagar senare fortsätter de som om inget har hänt.  Ta t.ex. detta med utbildningens verkliga syfte som kan visas vara programmering i ett systemtänk där den "utbildade" sedan inte ska kunna föreställa sig något utanför detta tänk.  Bevis för att detta är fallet leder till att debattörer tystnar.  Och sedan fortsätter de några dagar senare som om beviset aldrig presenterats, och inom den programmering beviset talade om!

  Det här är så jobbiga saker så jag tror inte charm är en framkomlig väg.  Snarare skitstövel, i så fall.  ;)

  Men livsnödvändigt.  Rekommenderar nu en enda  [länk]  (den ovan räknas ej då den är tillbaka till ditt inlägg).  Det är en PDF på nio (9) sidor av Henrik Lund, "Det nödvändiga paradigmskiftet".  På sidan sju (7) kommer han efter att ha avslutat analysen av vänsterideologin som "elitens diktatur" och högerideologin som "marknadens diktatur" och den ena beroende av den andra in på "Det nödvändiga paradigmskiftet".  Och ja, det är nödvändigt.  Man förstår mer när man läser detta lilla papper.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2012-11-11 12:48:00 inlägg #925, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page93#post10796624

 • Nima Gholam Ali Pour är tyst.
  1. Nima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler?  Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just - sanningen?  (oscar: berven 2012-10-19 01:09 #21  [länk] .)
  2. PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.  (Leif Erlingsson 2012-10-20 10:40 #23  [länk] .)
  3. Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs[...]  (oscar: berven 2012-10-20 11:58 #24  [länk] .)
  Det förtjänar att upprepas,
  Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37.)


  PS:  Ett höjdarcitat,

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion III", Version 1, 14 september 2012, s. 52:
  Det är således så - i det västerländska förtrycket - att den som frågar efter orsaker och sammanhang fastnar i intet - och ska anses som knäpp - eftersom det inte är meningen att någon överhuvudtaget ska förstå någonting - vi ska ju bara lyda.  Och om du inte lyder - och fortfarande tror att du ska förstå - så blir du helt sonika sjuk - i en sjukdom som de kallar för akut psykisk förvirring eller psykos - de vill att du ska bli sjuk - för din totala förvirring skyddar deras lögner - som försvarar kyrkans dogmer och skuggvärlden.

  För så fungerar det, när galningarna regerar.  Sanningar måste sägas som gåtor, för att inte provocera.  (För då fattar inte galningarna vad det är man har sagt.)  DS.

     -- Kommentar till "Konspirationsteorier är odemokratiska" Leif Erlingsson 2012-10-24 17:59:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10794142/page5#post10795248

 • Forts...

  De som arbetar utifrån sådan djupare förståelse men projicerar att detta är nonsens har verktyg andra inte har.  Hela UFO-fenomenet har som ett exempel väldigt mycket av balans mellan existens/icke-existens över sig.  Gränserna mellan världarna och att passera sådana gränser!  Sådant passerande visar genast att detta inte är den enda möjliga verkligheten, och att materialismen är falsk.

  I "Profeten, filosofen och hycklaren" nämner Hesham Bahari (2012-10-02)  [länk]  att - min understrykning:
  Enligt Koranen reserveras de hetaste skrymslena i helvetet åt hycklarna, en kategori som anses vara värre än till och med otrogna.  Kanske just därför att deras synd främst drabbar deras förmåga till sann upplysning och därmed befrielse från det onda.  Hur många människor som bör räknas dit kan ingen veta utom Gud, som är "närmare människan än hennes halspulsåder", enligt samma bok.  Men de är legio, och inte minst bland dem som kallar sig muslimer.

  Jag kan förstå att den uppvaknande Illuminaten Leo Zagami konverterade från katolicismen till sufisk Islam som en del av sin uppvaknanderesa.  Sufismen tycks ha bättre idéer än iallafall katolicismen.  Se vidare Hesham Bahari / alhambra i förklaringen av citatet 2012-10-02 19:27  [länk] :
  Helvetet inom sufismen bör tolkas psykologiskt.  Den som missar chanserna till upplysning, t.ex. "hycklarna", lever s a s i ett helvete här på jorden.  Han/hon går miste om en del upplevelser och möjligheter helt enkelt.  Det är en fråga om en tolkning så långt ifrån bokstavlighet man kan komma.  Gör man det så hittar man många svar på människans dilemma i dessa gamla skrifter.  Att fastna i bokstaven leder däremot till fundamentalism.  Båda tendenser finns väl representerade inom islam, även om den senare verkar vara den dominerande just nu.  Betänk att de sufiska ordnarna (med över 15 miljoner anhängare) i Egypten idag har gått ihop med icke-religiösa och kristna i landet för att bilda en front mot fundamentalismen.  Tyvärr många av dessa nyanser går förlorade för den västerländska iakttagaren pga språkförbistring och politiska agendor som inte vill att nyanserna ska fram.

  Sufismens "hycklare" missar att förstå idéer för att de är fast i bokstaven.  Alltså vad Ola Alexander Frisk talar om:  [länk] .  Eller för att de är fast i statiskt tänkande som jag kortfattat beskrev 2012-10-20 11:39:  [länk] .  Därför går de miste om det Jesus i det gnostiska Thomas-evangeliet talar om, att förverkliga sig medan man är här i jordelivet.  Se citat i inlägg #10 på:  [länk] .

  Detta statiska är vad som belönas ekonomiskt i vårt samhälle, att vi följer alla mallarna.  Men det vi kan ta med oss när vi dör är verklig upplysning och förståelse.  Hur rika är vi, på verklig insikt?  Det är det enda som i slutändan har någon betydelse.

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2012-10-21 10:45:00 inlägg #110, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page11#post10794920

 • Kosmos hyser alldeles säkert intelligens även ute i de oändliga interstellära vidderna.  Just nu befinner sig solsystemet på genomresa genom ett gigantiskt galaktiskt plasmaområde, det s.k. Local Interstellar Cloud.  Detta moln är starkt magnetiserat och sammantaget med Sveriges egen Hannes Alfvéns och andras forskning på plasmafysik så innebär det att detta 30 ljusår stora plasmaområde mycket väl kan hysa intelligens.  Plasmaentiteter.  Så vi kan mycket väl rent fysiskt stå i kontakt med "högre intelligens" där ute.  :)  Islam är f.ö. välbekant med plasmaentiterer, s.k. Djinner.

  Descartes bevisade en gång med logik Guds existens.  Andra har med samma logik visat hur "tokiga" slutsatser man då kan komma fram till som "uppenbarligen måste vara fel":  [länk] .  Jag drar slutsatsen att eftersom vi alla är skapare så kan vi skapa både "gud" och "djävulen", och diverse öar där emellan.  Då inte "gud" i betydelsen allt som är och kan bli, utan någon viss mindre demiurge-föreställning.  Se vidare min beskrivning av vad etiketten gud kan innebära för mig i "Vissa journalister har genomskådat ridåerna" tråden 2012-10-15 10:19 #32  [länk] .  Finns väl en idé så finns vad-det-nu-är redan på idé-planet.  Sedan är det en fråga om tillräcklig bestämd intention/avsikt för att idén ska manifesteras fysiskt.

  Forts...

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2012-10-21 10:45:00 inlägg #109, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page11#post10794919

 • Exempel på
  Dynamiskt vs. Statiskt tänkande

  Dynamiskt:
  Göra funktionen
  predika dogm
  = "präst".

  Statiskt:
  Diplomet på väggen
  från upplevd auktoritet
  säger "Präst".

  Veta mera?
  Omvänt kronologiskt sorterat urval Sourze-kommentarer selekterat på Ola Alexander Frisk eller på de ämnen han diskuterar:  [länk] .  (Även denna hamnar snart där.)
  Omvänt kronologiskt urval Sourze-kommentarer i alla trådar författade av undertecknad, för jag sprider ut mina insikter varhelst jag skriver:  [länk] .  (Även denna hamnar snart där.)

  PS:  Den tråd jag postar detta i illustrerar f.ö. väl motsvarigheten till de relativt tomma bänkarna av de som lyssnar på sakargument jag talade om i min förra kommentar i annan tråd:  [länk] .  Antalet entusiastiska åhörare eller påhejare är dock och har aldrig varit något sanningsbevis.  Faktum är att sanningen är odemokratisk!  DS.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-10-20 11:39:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10794831

 • Kanske inte så mycket "hur "präster o prelater" bestämmer över oss nordbor nu för tiden" (Jan Brunnegård 2012-10-09 15:26 #106), som hur deras viktigaste bok gör det:

  I folkbibeln nämns skapa, skapat, skaparen o.s.v. 138 gånger.  Jag gjorde nyss en sökning i min elektroniska kopia.  Såvitt jag kan bedöma kan endast en av dessa, Ordspråksboken 28:2, med lite god vilja tolkas som att människor kan skapa.  Medan 137 eller fler gånger av 138 är det ensidigt Gud som skapar eller som kallas skaparen.  Det är alltid guds avsikt, o.s.v..  Aldrig människans.

  Som vi genom fysikexperiment i modern tid nu vet så står medveten avsikt över materien.  Det bibeln genom ensidigt fokus och utlämning implicerar är att detta med att skapa inte är till för människan.  Att människan inte ska försöka skapa ny kunskap.  Inte förstå, bara ta emot.

  Som Ola Alexander Frisk skriver, människor är bundna till att lyda dolda lagar.  Att gå i närkamp med denna demon religion, och hur den förgiftar ens sinne, det är sannerligen ingen "promenad i parken".  Det tar sina år av hård "exorcism".  Bibeln och dess hjärntvätt får faktiskt maka på sig nu.  Vi kan själva!  Vår medvetna avsikt kan skapa!  Vi kan skapa ny kunskap, helt nya kunskapsdomäner.  Det finns ingen annan gräns än den vi själva skapar!

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2012-10-20 00:10:00 inlägg #108, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page11#post10794796

 • Mental kvalitet i EU 2012-10-14 17:01 #109  [länk] :
  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling är du inte mentalt förbi läran om Jante, Luther och Ågren (ångest i din enskilda mentala fyrarummare), så länge din mentala kunskap inte vill, kan eller vågar styra ditt mentala tänk och handling att i fysisk skrift här på sourzeXse, sluta upp med att använda laglösa kollektiva pronomen, som lurar (blåser) dina läsare på enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES (1994) eller EU (1995 t.o.m. 2012 i nutid och nära framtid).

  Nu förstår jag.  Tydligen har det inte framgått klart nog att jag försöker skapa ett nytt "vi".  Jag har med bifall = medhåll citerat det förut, men kanske inte här på Sourze.se:
  "anonymously yours" 2008-09-11 17:35  [länk]  &  [länk] :
  "De" vill inte att du ska vakna.  "De" vill att du ska somna, för gott.
  "De" är inte ens värda din depression.  Då gottar de sig bara.
  "De" förtjänar vad de får.  Bevakning och mental likvidering.
  Sanning är var och ens sak, kollektiven kan aldrig vakna.  Kollektivt kan ingenting hända.
  Bara slakt och masshypnos gäller för det kollektiva.
  För ett kollektivt tänkande finns inte.  Men var och en kan vi.
  Ensam är inte svagt.  Ensam är det enda möjliga.  Allt annat är virtuellt humbug, madness.
  Men ensam betyder inte utan kontakt med andra ensamma.
  Tillsammans är vi starka, men inte det kollektiva tillsammans, utan det ensamma tillsammans.

  anonymously yours
  2008-09-11 17:35

  Den som följt med i det jag bloggat i snart ett årtionde vet att det är detta ensamma tillsammans jag avser med "vi", men jag får be om ursäkt för att jag inte varit tillräckligt tydlig med det här på Sourze.se.  Även om jag kan tycka att det lyst igenom i allt jag skrivit om att ta personligt ansvar, själv delta i rättsliga processer mot brottslingarna som sitter vid köttkvarnarna, o.s.v..  Se t.ex.  [länk]  =  [länk]  här på Sourze.se.  I kommentarerna till den tråden kan man samtidigt se hur jantezombies reagerar enligt Ola Alexander Frisks beskrivning i "Zombietestet[länk]  =  [länk] .  Ber åter om ursäkt för otydligheten, jag har ibland svårt att komma ihåg att det som är självklart, uppenbart och glasklart för mig inte måste vara det för andra.

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-14 18:16:00 inlägg #110, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page11#post10794189


 • Leif E, tack för svar i ditt inlägg #108 på mina frågor!

  Frågan förutsätter enligt min mentala kunskap, tänk och handling i nutid och nära framtid ingen mall, om din avsikt och mål är att förändra din under historisk tid inlärda mentala kunskap och inte det laglösa kollektiva pronomenet ”vår” i nuvarande verklighet, med eller utan läror och irrläror.

  Du söker dig till "ingen begränsning av kreativitet och tänkande, ett öppet förhållningssätt" enligt din mentala tro och vetskap, men min mentala kreativitet och tänkande styrs och ställs av den mentala kunskap Jag har utvecklat i livet. Ola Alexander Frisks arbete är egosmart för den som vill, kan och vågar förstå att mental kunskap inte kan köpas bara utvecklas mentalt i fyrarummare som vill, kan och vågar förstå, när, var och varför.

  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling är du inte mentalt förbi läran om Jante, Luther och Ågren (ångest i din enskilda mentala fyrarummare), så länge din mentala kunskap inte vill, kan eller vågar styra ditt mentala tänk och handling att i fysisk skrift här på sourzeXse, sluta upp med att använda laglösa kollektiva pronomen, som lurar (blåser) dina läsare på enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES (1994) eller EU (1995 t.o.m. 2012 i nutid och nära framtid).

  Ågren eller det ord som du vill använda för de mentala motstånd som din kreativa och tänkande mentala fyrarummare utvecklar i nutid och nära framtid. Mental förnekelse och förvirring, vill, kan och vågar vara livslång (> 30 år), om du i nutid och nära framtid inte vill, kan eller vågar tvätta bort (hjärtvätta) din mentalt felaktiga programvara som i tid och rum styr och ställer med din förmåga att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja information från humana resurser som i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU, har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat, i handläggning eller beslut kvalitetssäkrat brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, som i tid och rum utvecklat rätt mental kunskap, tänk och hanndling.