http://freedom.lege.net/sourze_records_Ola_Alexander_Frisk.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på referenser till Ola Alexander Frisk eller till de ämnen han diskuterar i sin bok "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II" (samt från 2012-09-14 även " - Sektion III") som i sin helhet kan hämtas digitalt från http://www.staten.co.nr/. • Betygssystemet är inte till för dej som går i skolan.
  Betygssystemet är till för att begränsa behovet av utbildningsplatser för
  de inriktningar som för tillfället är populära eller yrkesgrenar där folk vill gå.
  Utanför skolan är det knappast någon som frågar efter ditt betyg. Där handlar det om kontakter och nätverkande.
  Är du intresserad och vill sats på en karriär inom något område är det tveksamt om skolan är den bästa vägen. I skolan kommer du ätt läsa en massa onödigt som inte
  är anpassat till vuxenlivets behov. Det handlar om att tillfredställa politiska
  och ideologiska behov.
  Kolla gärna läroplanerna för andra EU-länders yrkesutbildningar.
  Du har tillgång till dom också.
  En kille jag hade som elev valde att gå sin utbildning i Polen (tror jag det var) som lärling.
  När hans fd skolkompisar gått ut gymnasiet och hade sitt första praktikår
  var han redan egen företagare i branchen i just Sverige.

  Det finns många exempel på yrkesutbildningar som numera döpts om till yrkesförberedande utbildningar eftersom för lite krut läggs på just de kunskaper som behövs för att kunna utöva yrket.....

  Hade man velat att skolan skall vara för alla och livet så hade det räckt med två betyg.
  Godkänd eller ej. Allt annat handlar om sorteringsmekanismer av olika slag inom systemet.

  Många lärare vill kalla betygen för morötter och vara lönen för mödan.
  Så även vår skolminister. Dom här morötterna är dessutom rätt beska och
  väldigt näringsfattiga då det gäller att förstå vuxenlivet och samhället.
  Det verkar på JB som att hans ideer bygger på egna misslyckanden i skolan
  och att krig är bra för folket.

  Läs denna "En lärares tankar och råd till unga föräldrar" [länk]  Jag jobbar själv i skolan och kan i övrigt bara hålla med dej.
  För den som vill sätta sig in i ämnet finns en bra början här:
  [länk]

  Bara att du satte dej ner och skrev ner dina tankar här är ett gott tecken
  och att du kommer att nå ditt mål "trots" skolan.

  Lycka till

     -- Kommentar till "Nya betygssystemet gör elever chanslösa" leif bengtsson 2013-02-26 00:01:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10804187/page1#post10804602


 • leif #8 [länk] kom att tänka på expertisbufferten, som vi båda skrivit liknande aom;

  Men, ett extra bedrägligt faktum kvarstår. Jag tror experterna utgör en buffertzon mellan 'oss och dem'. De är och'et    Där kan dock finnas en och annan expert vaken nog att se denna hierarkiska struktur, men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan, mer fast i vanemönster, höga levnadsstandard, traditioner, nobla titlar, sannerligen svåra konventioner att bryta även om några skulle vilja.

  “The history of mankind is a history of the subjugation and exploitation of a great majority of people by an elite few by what has been appropriately termed the ‘ruling class’. The ruling class has many manifestations. It can take the form of a religious orthodoxy, a monarchy, a dictatorship of the proletariat, outright fascism, or, in the case of the United States, corporate statism. In each instance the ruling class relies on academics, scholars and ‘experts’ to legitimize and provide moral authority for its hegemony over the masses.” Edward Crane, CATO founder [länk]     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad vi kan lära av Gate Keepers" oscar: berven 2013-02-18 21:54:00 anonymt inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10803758/page1#post10804045

 • Kom också ihåg, relevant till det jag redan diskuterat, att enligt John Taylor Gattos analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna.  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin.  Den typ av ekonomiskt system dessa människor därefter skapade förutsätter ett sådant riktat, skiktat, okunskapande skolsystem.  Det avsiktliga hanterandet av okunskapandet är alltså nödvändigt för att stödja ett system.  Insikts-klassklyftorna är nödvändiga för att vårt nuvarande ekonomiska system ska kunna fungera, för att konsumismen ska fungera, för att vi konsumenter ska vara förutsägbara och lättmanipulerade.  (Skrev om detta för några år sedan på  [länk] .)

  Men vi vet nu att deras system är dödsdömt.  Därför är det nödvändigt att ta sig ur detta riktade, skiktade, okunskapssystem med dess insikts-klassklyftor, för vi måste alla förstå de verkliga frågorna.  Vi måste bygga en ny värld!  Jag diskuterade detta med hur tänkarna överger ett dödsdömt system, vilket redan inträffat med vårt dödsdömda system, med Abdel-Masih Wazir i januari 2009:  "Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31[länk] .  Tyvärr gör just (de avsiktligt skapade!) insikts-klassklyftorna att endast den som själv övervunnit dessa kan ta till sig idéerna.

     -- Kommentar till "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" Leif Erlingsson 2013-01-17 12:16:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10801755/page1#post10801971

 • I dialog skapas ny kunskap. [1]  I dialog mellan Abdel-Masih Wazir och mig 2009-01-31:  Vi förlorade 2000 år på grund av det!  Alltså det felaktiga vägvalet, att man lurade oss. [2]  Om man vet att ny kunskap kan skapas genom dialog, fundera då på i vems intresse dialog saboteras?  ("Cui bono".)


  Referenser:

  1. Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274).  Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken).  (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.)  Se tidigare Sourze-kommentarer som berör Ola Alexander Frisks tankar på  [länk] .

  2. Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31  [länk] .  Det kanske viktigaste stycket av dialogen:
   AMW:  Du talar om att lägga om växeln.  Det var vad de gjorde för länge sedan för att lura oss.  Nu säger jag att denna 'running train', du vet 'run-away train'.  (Sv: framrusande tåg, du vet herrelöst tåg.)  Genom att påpeka, lägga upp signaler, 'Are you guys aware that you have been flung by que-seeking?'  (Sv: Förstår ni att ni har kastats åt det här hållet av att ni har försökt förstå vad som förväntas av er?)  Då kommer dessa som är tänkare på det här tåget att säga, 'fucking shit, why are we here, now we leave'.  They jump off.  And THEY ARE THE MOST IMPORTANT COMPOUND OF FUEL, hänger du med här, Leif?  (Sv: 'skit också', varför är vi här, nu sticker vi'.  De hoppar av.  Och DE ÄR DET VIKTIGASTE BRÄNSLET, hänger du med här, Leif?)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-01-10 09:23:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page2#post10801441

 • De som inte kan avprogrammeras kommer troligtvis att betraktas denna generations sociala analfabeter.
  [länk]
  (Jan Rosbäck 2013-01-08 15:19 #3  [länk] .)
  Intressant artikel för övrigt på din länk, "Those Who Refuse To Unlearn, Deschool and Deprogram Will Be This Generation's Illiterate[länk] .  Det är ju precis vad oscar: berven, jag och några till ganska länge nu har försökt skapa dialog kring här på Sourze.  Inte minst genom att länka till Charlotte Iserbyt  [länk]John Taylor Gatto  (förekommer både på förra och nästa länk),  Ola Alexander Frisk  [länk]slutaskolan.nu  [länk] ,  och du själv till Prof. John Kozy, "The History of Knowledge: Darkness in the Academy[länk] .  O.s.v..

  Ännu så är det få som fattat något här.  Men kanske även sociala analfabeter så småningom kan lära sig?

  I detta sammanhang vill jag även länka till mitt förra inlägg på Sourze, för dem som kommer in här i tråden en senare dag och inte ser det i översikten över dagens kommentarer:  Leif Erlingsson 2013-01-08 18:20 #339 i tråden ""Det har gått för långt"[länk]  om naturrätten, "common law", lex terrae.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
  Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-01-08 19:28:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page1#post10801340

 • Nima Gholam Ali Pour är tyst.
  1. Nima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler?  Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just - sanningen?  (oscar: berven 2012-10-19 01:09 #21  [länk] .)
  2. PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.  (Leif Erlingsson 2012-10-20 10:40 #23  [länk] .)
  3. Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs[...]  (oscar: berven 2012-10-20 11:58 #24  [länk] .)
  Det förtjänar att upprepas,
  Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37.)
  (Leif Erlingsson 2012-10-24 17:59 #42 i tråden "Konspirationsteorier är odemokratiska[länk] .)

          . . .  Där du alltjämt är svarslös.  Saknar argument.  Se det fetade citatet ovan.  Därmed finns det ingen anledning att fästa något avseende vid något du påstår här på Sourze.


  Brasklapp:

  Den holistiska detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

  Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .

     -- Kommentar till "S måste hålla rågång mot extremismen" Leif Erlingsson 2012-12-30 15:18:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10799428/page1#post10800681

 • Såg att 9-11 åter var uppe i annan tråd. [1]

  Påmindes genom flera varmt uppskattande återkopplingar i dagarna kring min text "Med "error" och flimrande blick" [2]  om hur förstörandet av det västerländska tänkandet är den enda fråga som är av betydelse.  Löser vi den, så kommer allt annat av sig själv.  Löser vi inte den, så finns det inget annat vi kan göra för att lösa något enda av de stora problemen.

  Därför lägger jag här ut, uppdelat i två kommentarer, ett samtal mellan den jämförande mytologen John Lamb Lash och Dr. Judy Wood från 2011-09-06:
  Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen:

  John Lamb Lash:  "Föreställ er, ni vet alla vad det är att sätta dit någon.  Okey.  Vi kan alla berättelsen.  Vi har sett deckar-filmerna många gånger.  En man dödar inte sin fru.  Någon gör det.  Men han sätts falskt dit för mordet på sin fru.  Okey.  Vi har sett den intrigen många gånger.  Visst.  Låt mig ge er en annan sorts intrig.  Vad sägs om en man som dödar sin fru och sedan sätts han falskt dit för vad han faktiskt gjorde.  Har ni någonsin hört en sådan intrig?  De sätts falskt dit för vad de faktiskt gjorde."

  Dr. Judy Wood:  "Här är ett exempel på det som jag ofta har använt:  Antag att någon står bredvid en död människa med en rykande pistol i handen.  Så ni tar honom till domstol och anklagar honom för mord med pistolskott.  Det visar sig att offret mördats men med gift, han har förgiftats.  Så det finns inget skotthål i kroppen.  Killen blir frikänd och på grund av principen mot dubbel straffbarhet (eng: Double jeopardy) så kan han inte ställas inför rätta på nytt."

  John Lamb Lash:  "Just det.  Det stämmer.  Så antag någon listig vändning som den, antingen exemplet jag gav, någon som falskt sätts dit för något de faktiskt gjorde och sedan har någon smart advokat som kommer in och säger "men gud, du har blivit falskt ditsatt", och de blir frikända från något de gjorde för att det får dem att framstå som att de varit falskt ditsatta och därmed oskyldiga.  Den intrigen och den intrig Judy Wood just beskrev.

  Låt oss tänka oss att något sådant som den intrigen hände vid 911, och att det är en del av Psy-OPsen.  Och så länge vi är fångna i Psy-OPsen så kommer vi aldrig att kunna se det.  Vi måste stiga ut ur det.  Och den stora skillnaden -- och detta är ungefär det viktigaste jag vill säga denna kväll -- den stora skillnaden mellan Dr Woods argument baserat på bevis för vad som hände vid 911 och sanningsrörelsens Inside Job argument, som gör anspråk på att vara baserad på vetenskap, gör anspråk på att vara baserad på arkitekter och ingenjörer och vetenskapsmän som ser på bevisen, är att den senare pekar på en gärningsman.  Och därför är den inte ren vetenskap.  Ser ni.  Den är en del av Psy-OPsen.  Eftersom Psy-OPsen vill få oss att titta på en särskild gärningsman.  Den vill sätta dit någon, nämligen Förenta Staternas regering.

  Forts...

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2012-12-23 10:18:00 inlägg #84, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page9#post10800298

 • kan vi från Leif E få en definition på denna nationellt övergripande och överlägsna "komplexitet" hos Iran resp Kina?
  (Jocke utsourzad 2012-12-20 10:31 #3  [länk] .)
  Frågan tyder på att frågeställaren inget förstått.  Som sista meningen - här i översättning - angav, "Det sagda är nog för den vise".  I förhoppning att någon sådan råkar läsa detta ställer jag en följdfråga till min egen fråga:

  Men varför har väst detta stora problem med att kunna tänka, till att förstå komplexitet?  Inbjudan till dialog om detta har om och om igen getts, inte minst här på Sourze.  Inte minst av "oscar: berven".  Jag länkar ibland till sammanställningar av sådana försök till "frodig, kreativ hermeneutisk svängom", som han 2011-01-30 01:07 uttryckte det.  Hela förklaringen kan väl ändå inte vara psykologisk, att vi i allmänhet är för traumatiserade av att själva ha varit utsatta för psykiskt våld mot vilka vi verkligen är så att vi tidigt splittrat våra egna psyken som försvar och sedan i vår tur utövat motsvarande psykiskt våld på andra för att också de ska begränsas.  Även om en sådan inre splittring förstås skulle göra det mycket jobbigt och psykiskt ansträngande att se klart eftersom en sådan klarsyn skulle innebära att se såväl hur man själv skadats som hur man skadat andra.  Fast för de som har arbetat i olika tjänstemanna- och politiska positioner kanske detta blir oöverstigligt.  Man har studerat denna splitting särskilt i samband med tortyr, och som Dag Nilsson ofta brukade påpeka, inget kommer igenom ett splittingförsvar.

  För mig känns det ändå som att det måste ligga mer bakom.  Som varför begränsar man avsiktligt utbildningen så vi inte lär oss förstå komplexitet?  Det inte minst oscar: berven försökt få dialog kring.  Kan det vara religiöst sekt-tänkande bakom?  Sekter brukar begränsa tänkande.  Kan det vara ett brödraskap som av ideologiska skäl motarbetar fritt tänkande?  Vad beror detta på?!  Charlotte Iserbyt som varit med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem, och som därvid har fått insyn i vad det är för krafter som styr, nämner ett sådant brödraskap.

  Och om det är så att en sekt långsamt och metodiskt arbetar i flera hundra år för att begränsa oss, varför kan vi inte tala om det?  Vad är problemet?!

  Referenser:  Sammanställning av Sourze-kommentarer som nämner Charlotte Iserbyt  [länk]  och de länkar som vidare utgår därifrån, inte minst då sammanställningen av Sourze-kommentarer som nämner Ola Alexander Frisk och de ämnen han diskuterar  [länk]  och förstås de länkar som vidare utgår därifrån också.

  Frågan kan inte överblickas inom dagens uppmärksamhetsnorm, 160 tecken.  Iran och Kina "spelar" väst.  Det är för mig uppenbart att de har något riktigt "under ytan" de jobbar med och att de grundligt förstått väst medan väst är helt aningslösa och bortkollrade.  Men det förväntar jag mig inte att mer än kanske någon eller några människor på miljonen ska tro på eller förstå.  Sådan insikt kräver förmåga att genomskåda komplexitet.

     -- Kommentar till "Öppet brev till Åsa Linderborg" Leif Erlingsson 2012-12-20 11:24:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10799863/page1#post10799969


 • Leif E, tack för producerat resultat i #2 och inte minst din längtan efter en artikel, som utvecklar HUR du med hjälp av mitt tänk skulle kunna skydda dig, - men HUR har enligt programvaran i min mentala fyrarummare, inte den kvalitet och säkerhet i tid och rum, som vill, kan och vågar skydda Dig ”mot olika laglösa inflytelseagenters inofficiella men av allt att döma organiserade förtal och insinuationer som slår mot såväl ekonomi som frihet?”

  Mitt tänk styrs i nutid av EGO-smart utvecklad mentala kunskap, att värdera, värdesäkra och välja, PRODUKT (producerat resultat) av humana resurser, med kvalitet och säkerhet i tid och rum, som i nutid och nära framtid kostnadsfritt och rättssäkert SKYDDAR enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Produkter Jag uppskattar att arbeta mentalt med är David Ickes ”Stop, Think and Act!” och Ola Alexander Frisks budskap ”Vill du lyda eller förstå?” och som Jag i tid och rum värdeutvecklat till produkten ”Vill, kan och vågar Du, mentalt och fysiskt lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?”

  Med vänlig hälsning

     -- Kommentar till "Vi behöver varandra" Mental kvalitet i EU 2012-11-28 11:03:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10797370/page1#post10797938

 • Leif, det blir för omständigt, långdraget!  En debattsida lever genom/behöver rörelse!
  Du slår ständigt ner dina bopålar, med möda för andra att bara ta sig förbi!  Prova en charmkurs?
  Sedan tror jag problemet delvis är på annan nivå.
  Newsmill saktar in, inga kommentarer (som vi har kvar här ändå), Genusnytt har haft 50-100 kommentar per dag, Men nu lägger webmaster av.  Trackasserier från mediafeminismen, och hot från "vem vet"?
  Det övergripande problemet ligger nog även någon annanstans.  Paradigmskifte, "mayakalendern"?
  Skriver Jocke utsourzad 2012-11-10 21:43 #913  [länk] .

  Redan i din sista rad ovan är du på väg mot det jag tänkte, att för mig är inte debatt för debatts skull något självändamål utan jag anstränger mig för att inte viktiga fakta och omständigheter ständigt på nytt ska glömmas bort.  Det är när sådana fakta och omständigheter lyfts fram som debattörer tystnar.  Några dagar senare fortsätter de som om inget har hänt.  Ta t.ex. detta med utbildningens verkliga syfte som kan visas vara programmering i ett systemtänk där den "utbildade" sedan inte ska kunna föreställa sig något utanför detta tänk.  Bevis för att detta är fallet leder till att debattörer tystnar.  Och sedan fortsätter de några dagar senare som om beviset aldrig presenterats, och inom den programmering beviset talade om!

  Det här är så jobbiga saker så jag tror inte charm är en framkomlig väg.  Snarare skitstövel, i så fall.  ;)

  Men livsnödvändigt.  Rekommenderar nu en enda  [länk]  (den ovan räknas ej då den är tillbaka till ditt inlägg).  Det är en PDF på nio (9) sidor av Henrik Lund, "Det nödvändiga paradigmskiftet".  På sidan sju (7) kommer han efter att ha avslutat analysen av vänsterideologin som "elitens diktatur" och högerideologin som "marknadens diktatur" och den ena beroende av den andra in på "Det nödvändiga paradigmskiftet".  Och ja, det är nödvändigt.  Man förstår mer när man läser detta lilla papper.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2012-11-11 12:48:00 inlägg #925, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page93#post10796624

 • Nima Gholam Ali Pour är tyst.
  1. Nima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler?  Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just - sanningen?  (oscar: berven 2012-10-19 01:09 #21  [länk] .)
  2. PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.  (Leif Erlingsson 2012-10-20 10:40 #23  [länk] .)
  3. Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs[...]  (oscar: berven 2012-10-20 11:58 #24  [länk] .)
  Det förtjänar att upprepas,
  Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37.)


  PS:  Ett höjdarcitat,

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion III", Version 1, 14 september 2012, s. 52:
  Det är således så - i det västerländska förtrycket - att den som frågar efter orsaker och sammanhang fastnar i intet - och ska anses som knäpp - eftersom det inte är meningen att någon överhuvudtaget ska förstå någonting - vi ska ju bara lyda.  Och om du inte lyder - och fortfarande tror att du ska förstå - så blir du helt sonika sjuk - i en sjukdom som de kallar för akut psykisk förvirring eller psykos - de vill att du ska bli sjuk - för din totala förvirring skyddar deras lögner - som försvarar kyrkans dogmer och skuggvärlden.

  För så fungerar det, när galningarna regerar.  Sanningar måste sägas som gåtor, för att inte provocera.  (För då fattar inte galningarna vad det är man har sagt.)  DS.

     -- Kommentar till "Konspirationsteorier är odemokratiska" Leif Erlingsson 2012-10-24 17:59:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10794142/page5#post10795248

 • Forts...

  De som arbetar utifrån sådan djupare förståelse men projicerar att detta är nonsens har verktyg andra inte har.  Hela UFO-fenomenet har som ett exempel väldigt mycket av balans mellan existens/icke-existens över sig.  Gränserna mellan världarna och att passera sådana gränser!  Sådant passerande visar genast att detta inte är den enda möjliga verkligheten, och att materialismen är falsk.

  I "Profeten, filosofen och hycklaren" nämner Hesham Bahari (2012-10-02)  [länk]  att - min understrykning:
  Enligt Koranen reserveras de hetaste skrymslena i helvetet åt hycklarna, en kategori som anses vara värre än till och med otrogna.  Kanske just därför att deras synd främst drabbar deras förmåga till sann upplysning och därmed befrielse från det onda.  Hur många människor som bör räknas dit kan ingen veta utom Gud, som är "närmare människan än hennes halspulsåder", enligt samma bok.  Men de är legio, och inte minst bland dem som kallar sig muslimer.

  Jag kan förstå att den uppvaknande Illuminaten Leo Zagami konverterade från katolicismen till sufisk Islam som en del av sin uppvaknanderesa.  Sufismen tycks ha bättre idéer än iallafall katolicismen.  Se vidare Hesham Bahari / alhambra i förklaringen av citatet 2012-10-02 19:27  [länk] :
  Helvetet inom sufismen bör tolkas psykologiskt.  Den som missar chanserna till upplysning, t.ex. "hycklarna", lever s a s i ett helvete här på jorden.  Han/hon går miste om en del upplevelser och möjligheter helt enkelt.  Det är en fråga om en tolkning så långt ifrån bokstavlighet man kan komma.  Gör man det så hittar man många svar på människans dilemma i dessa gamla skrifter.  Att fastna i bokstaven leder däremot till fundamentalism.  Båda tendenser finns väl representerade inom islam, även om den senare verkar vara den dominerande just nu.  Betänk att de sufiska ordnarna (med över 15 miljoner anhängare) i Egypten idag har gått ihop med icke-religiösa och kristna i landet för att bilda en front mot fundamentalismen.  Tyvärr många av dessa nyanser går förlorade för den västerländska iakttagaren pga språkförbistring och politiska agendor som inte vill att nyanserna ska fram.

  Sufismens "hycklare" missar att förstå idéer för att de är fast i bokstaven.  Alltså vad Ola Alexander Frisk talar om:  [länk] .  Eller för att de är fast i statiskt tänkande som jag kortfattat beskrev 2012-10-20 11:39:  [länk] .  Därför går de miste om det Jesus i det gnostiska Thomas-evangeliet talar om, att förverkliga sig medan man är här i jordelivet.  Se citat i inlägg #10 på:  [länk] .

  Detta statiska är vad som belönas ekonomiskt i vårt samhälle, att vi följer alla mallarna.  Men det vi kan ta med oss när vi dör är verklig upplysning och förståelse.  Hur rika är vi, på verklig insikt?  Det är det enda som i slutändan har någon betydelse.

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2012-10-21 10:45:00 inlägg #110, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page11#post10794920

 • Kosmos hyser alldeles säkert intelligens även ute i de oändliga interstellära vidderna.  Just nu befinner sig solsystemet på genomresa genom ett gigantiskt galaktiskt plasmaområde, det s.k. Local Interstellar Cloud.  Detta moln är starkt magnetiserat och sammantaget med Sveriges egen Hannes Alfvéns och andras forskning på plasmafysik så innebär det att detta 30 ljusår stora plasmaområde mycket väl kan hysa intelligens.  Plasmaentiteter.  Så vi kan mycket väl rent fysiskt stå i kontakt med "högre intelligens" där ute.  :)  Islam är f.ö. välbekant med plasmaentiterer, s.k. Djinner.

  Descartes bevisade en gång med logik Guds existens.  Andra har med samma logik visat hur "tokiga" slutsatser man då kan komma fram till som "uppenbarligen måste vara fel":  [länk] .  Jag drar slutsatsen att eftersom vi alla är skapare så kan vi skapa både "gud" och "djävulen", och diverse öar där emellan.  Då inte "gud" i betydelsen allt som är och kan bli, utan någon viss mindre demiurge-föreställning.  Se vidare min beskrivning av vad etiketten gud kan innebära för mig i "Vissa journalister har genomskådat ridåerna" tråden 2012-10-15 10:19 #32  [länk] .  Finns väl en idé så finns vad-det-nu-är redan på idé-planet.  Sedan är det en fråga om tillräcklig bestämd intention/avsikt för att idén ska manifesteras fysiskt.

  Forts...

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2012-10-21 10:45:00 inlägg #109, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page11#post10794919

 • Exempel på
  Dynamiskt vs. Statiskt tänkande

  Dynamiskt:
  Göra funktionen
  predika dogm
  = "präst".

  Statiskt:
  Diplomet på väggen
  från upplevd auktoritet
  säger "Präst".

  Veta mera?
  Omvänt kronologiskt sorterat urval Sourze-kommentarer selekterat på Ola Alexander Frisk eller på de ämnen han diskuterar:  [länk] .  (Även denna hamnar snart där.)
  Omvänt kronologiskt urval Sourze-kommentarer i alla trådar författade av undertecknad, för jag sprider ut mina insikter varhelst jag skriver:  [länk] .  (Även denna hamnar snart där.)

  PS:  Den tråd jag postar detta i illustrerar f.ö. väl motsvarigheten till de relativt tomma bänkarna av de som lyssnar på sakargument jag talade om i min förra kommentar i annan tråd:  [länk] .  Antalet entusiastiska åhörare eller påhejare är dock och har aldrig varit något sanningsbevis.  Faktum är att sanningen är odemokratisk!  DS.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-10-20 11:39:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10794831

 • Kanske inte så mycket "hur "präster o prelater" bestämmer över oss nordbor nu för tiden" (Jan Brunnegård 2012-10-09 15:26 #106), som hur deras viktigaste bok gör det:

  I folkbibeln nämns skapa, skapat, skaparen o.s.v. 138 gånger.  Jag gjorde nyss en sökning i min elektroniska kopia.  Såvitt jag kan bedöma kan endast en av dessa, Ordspråksboken 28:2, med lite god vilja tolkas som att människor kan skapa.  Medan 137 eller fler gånger av 138 är det ensidigt Gud som skapar eller som kallas skaparen.  Det är alltid guds avsikt, o.s.v..  Aldrig människans.

  Som vi genom fysikexperiment i modern tid nu vet så står medveten avsikt över materien.  Det bibeln genom ensidigt fokus och utlämning implicerar är att detta med att skapa inte är till för människan.  Att människan inte ska försöka skapa ny kunskap.  Inte förstå, bara ta emot.

  Som Ola Alexander Frisk skriver, människor är bundna till att lyda dolda lagar.  Att gå i närkamp med denna demon religion, och hur den förgiftar ens sinne, det är sannerligen ingen "promenad i parken".  Det tar sina år av hård "exorcism".  Bibeln och dess hjärntvätt får faktiskt maka på sig nu.  Vi kan själva!  Vår medvetna avsikt kan skapa!  Vi kan skapa ny kunskap, helt nya kunskapsdomäner.  Det finns ingen annan gräns än den vi själva skapar!

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2012-10-20 00:10:00 inlägg #108, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page11#post10794796

 • Mental kvalitet i EU 2012-10-14 17:01 #109  [länk] :
  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling är du inte mentalt förbi läran om Jante, Luther och Ågren (ångest i din enskilda mentala fyrarummare), så länge din mentala kunskap inte vill, kan eller vågar styra ditt mentala tänk och handling att i fysisk skrift här på sourzeXse, sluta upp med att använda laglösa kollektiva pronomen, som lurar (blåser) dina läsare på enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES (1994) eller EU (1995 t.o.m. 2012 i nutid och nära framtid).

  Nu förstår jag.  Tydligen har det inte framgått klart nog att jag försöker skapa ett nytt "vi".  Jag har med bifall = medhåll citerat det förut, men kanske inte här på Sourze.se:
  "anonymously yours" 2008-09-11 17:35  [länk]  &  [länk] :
  "De" vill inte att du ska vakna.  "De" vill att du ska somna, för gott.
  "De" är inte ens värda din depression.  Då gottar de sig bara.
  "De" förtjänar vad de får.  Bevakning och mental likvidering.
  Sanning är var och ens sak, kollektiven kan aldrig vakna.  Kollektivt kan ingenting hända.
  Bara slakt och masshypnos gäller för det kollektiva.
  För ett kollektivt tänkande finns inte.  Men var och en kan vi.
  Ensam är inte svagt.  Ensam är det enda möjliga.  Allt annat är virtuellt humbug, madness.
  Men ensam betyder inte utan kontakt med andra ensamma.
  Tillsammans är vi starka, men inte det kollektiva tillsammans, utan det ensamma tillsammans.

  anonymously yours
  2008-09-11 17:35

  Den som följt med i det jag bloggat i snart ett årtionde vet att det är detta ensamma tillsammans jag avser med "vi", men jag får be om ursäkt för att jag inte varit tillräckligt tydlig med det här på Sourze.se.  Även om jag kan tycka att det lyst igenom i allt jag skrivit om att ta personligt ansvar, själv delta i rättsliga processer mot brottslingarna som sitter vid köttkvarnarna, o.s.v..  Se t.ex.  [länk]  =  [länk]  här på Sourze.se.  I kommentarerna till den tråden kan man samtidigt se hur jantezombies reagerar enligt Ola Alexander Frisks beskrivning i "Zombietestet[länk]  =  [länk] .  Ber åter om ursäkt för otydligheten, jag har ibland svårt att komma ihåg att det som är självklart, uppenbart och glasklart för mig inte måste vara det för andra.

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-14 18:16:00 inlägg #110, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page11#post10794189


 • Leif E, tack för svar i ditt inlägg #108 på mina frågor!

  Frågan förutsätter enligt min mentala kunskap, tänk och handling i nutid och nära framtid ingen mall, om din avsikt och mål är att förändra din under historisk tid inlärda mentala kunskap och inte det laglösa kollektiva pronomenet ”vår” i nuvarande verklighet, med eller utan läror och irrläror.

  Du söker dig till "ingen begränsning av kreativitet och tänkande, ett öppet förhållningssätt" enligt din mentala tro och vetskap, men min mentala kreativitet och tänkande styrs och ställs av den mentala kunskap Jag har utvecklat i livet. Ola Alexander Frisks arbete är egosmart för den som vill, kan och vågar förstå att mental kunskap inte kan köpas bara utvecklas mentalt i fyrarummare som vill, kan och vågar förstå, när, var och varför.

  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling är du inte mentalt förbi läran om Jante, Luther och Ågren (ångest i din enskilda mentala fyrarummare), så länge din mentala kunskap inte vill, kan eller vågar styra ditt mentala tänk och handling att i fysisk skrift här på sourzeXse, sluta upp med att använda laglösa kollektiva pronomen, som lurar (blåser) dina läsare på enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES (1994) eller EU (1995 t.o.m. 2012 i nutid och nära framtid).

  Ågren eller det ord som du vill använda för de mentala motstånd som din kreativa och tänkande mentala fyrarummare utvecklar i nutid och nära framtid. Mental förnekelse och förvirring, vill, kan och vågar vara livslång (> 30 år), om du i nutid och nära framtid inte vill, kan eller vågar tvätta bort (hjärtvätta) din mentalt felaktiga programvara som i tid och rum styr och ställer med din förmåga att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja information från humana resurser som i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU, har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat, i handläggning eller beslut kvalitetssäkrat brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, som i tid och rum utvecklat rätt mental kunskap, tänk och hanndling.

  Mvh.
     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Mental kvalitet i EU 2012-10-14 17:01:00 anonymt inlägg #109, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page11#post10794183

 • Mental kvalitet i EU 2012-10-14 14:08 #106  [länk] :
  Leif E, har du kvalitetssäkrat att du i nutid och nära framtid befinner dig på eller i rätt inlärningskurva?
  Frågan förutsätter en mall, och är därför ställd inom en "innanför ramarna tankemodell" enligt alt. b) i början av min text "Gamla testamentet är i högsta grad relevant för vår nuvarande verklighet[länk] .  Själv söker jag mig till "ingen begränsning av kreativitet och tänkande", ett öppet förhållningssätt.  Kanske jag ur Ola Alexander Frisks arbete  [länk]  kan finna ett sätt att "kvalitetssäkra" detta arbete, men det kan jag ännu inte svara på.
  Är din inlärningskurva att utveckla kunskap i harmoni med att lyda Jante, Luther och Ågren ELLER att förstå Jante, Luther och Ågren?
  Svar nej.  Jag är nog ganska stabilt förbi jantezombiestadiet.  Ågren låter som huvudvärk, det har jag nästan aldrig.  Eller menar du ångest för något du enligt andras förväntningar på dig skulle ha gjort?  Det har jag inte heller.

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-14 15:13:00 inlägg #108, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page11#post10794180

 • 28 minuter in i "Secret Sky Experiments: Chemtrails Conspiracy Exposed (Documentary)" säger en politiker att de inte kan göra något innan vetenskapsmännen är överens.  Tydligare kunde det väl inte sägas att vetenskapsetablissemanget styr vår verklighet.  Det är därför det är så viktigt det Ola Alexander Frisk på sitt sätt och Miles Mathis på sitt har visat, att detta etablissemang lyder religiösa lagar om att auktoritet bestämmer sanning.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-09-16 17:21:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10791885

 • Kommentar till inlägg #23 fast på Leif's blogg:

  Universums expansion, Nobelpriset i fysik 2011
  Intressant att se sambandet till Ola Alexander Frisk när man läser Miles Mathis, de beskriver hjärntvätten och tillhörande förvrängda förklaringsmodeller på samma sätt.  Observationen av världen är inte detsamma som världen.  Dialogen mellan människan och världen äger rum inne i hjärnan som då tolkar expansionen i tiden som en expansion i rummet.  Visas också matematiskt av Miles Mathis i http://milesmathis.com/string.html .
  Jag vet inte heller hur beviset för expansionen av universum kunde presenteras eftersom till exempel Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation.  Hur har man då bevisa att en accelererande expansion sker i rummet?  Och med jorden i centrum så liknar det mera en medeltida religiöst grundad konstruktion än modern vetenskap.  Här måste man alltså använda både lim och ståltråd tillsammans med snickarglädjen.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Jan Rosbäck 2012-09-16 13:54:00 inlägg #23b, http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html#c2251 .  Se även inlägg #24.

 • Ett av de viktigaste temana i Harry Potter böckerna är Mugglare (människor som avsnörpt sig från förmåga att skapa) som förtrycker Trollkarlar (människor som tillåter sig att skapa).  Författaren har på djupet förstått vår verklighet.  För att kunna skapa i "mugglarvärlden" = vår värld, så måste man vara universalgeni.  Man måste själv såväl kunna tänka dynamiskt = vara kreativ, kunna tänka analytiskt = standard IQ, och dessutom själv kunna lösa praktiska problem = vara händig och dessutom ha tillgång till nödvändiga resurser.  Om man inte är ett sådant universalgeni utan vill ha samarbete med andra som kan komplettera ens förmågor och styrkor där man själv har svagheter, då är man rökt i "mugglarvärlden" = vår värld.

  Sedan finns det antagligen även i verkligheten liksom i Harry Potter böckerna en hemlig "trollkarlsvärld".  I böckerna blir Harry Potter så småningom introducerad dit.  Men det är alls inte okomplicerat och det förekommer där dramer långt över "mugglarvärldens" föreställningsförmåga.

  Författaren till böckerna vet nog precis vad det är hon beskrivit, och jag tror för min det att det är den verkliga verkligheten.  Omskriven i sagans form.


  Och precis som i den sagan, så blir de som ser den större bilden ganska marginaliserade.  Som här på Sourze, där många har skrivit om upplevelser utöver det i allmänhet bekräftade, och ständigt mötts med hån.  Detta börjar vi med redan gentemot barnen, som ofta ser mer än "vår värld".  Som jag uttryckt på min detektivsida:
  Ett av de grövsta övergreppen som tänkas kan begås kontinuerligt i vår egen kultur, i vårt eget land, av välmenande men själv likadant som barn obekräftade vuxna - pedagoger och föräldrar.  Jag avser förtrycket och undertryckandet - icke bekräftandet - av barnens upplevelser och intryck från andra dimensioner och kanske rentav av intradimensionella existenser.  "Fantasier", avfärdas allt sådant med.  För att den vuxna en gång själv avfärdats så.  Vilket leder till ständigt nya blinda generationer.  Jag själv är en sådan blind människa.  Vi kanske är fler?  Ett sådant icke-bekräftande kan leda till allvarliga psykiatriska problem.  Och världen är ju galen.
  (Leif Erlingsson 2009-11-20  [länk] .)

     -- Kommentar till ""Ensam i mitt hörn står jag"" Leif Erlingsson 2012-09-15 16:29:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791327/page1#post10791832

 • Finns skäl att människor blir Zombies.

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion III", s 11:
  Vad som kallas för ångest - är en konsekvens av att dynamik förhindras.
          Ångest är den kvävande känsla vi får när vi inser att vi inte kan komma framåt.  Vi kan inte andas.  Den som är drabbad av ångest är i panik och vill till varje pris slippa obehaget.  Ångestbluffen är alltså, att se till så att ingen kan gå utanför gränsen för vad som ska åtlydas - genom att dölja fundamentet för självständigt tänkande.  Människor tvingas att lyda för att slippa ångest - eftersom de inte kan tänka.  Ångest är således en självklar effekt av att ha på sig ett strypkoppel.  Enda sättet att slippa att bli strypt är att återvända till vad som ska lydas.  Strypsnaran är alltså; att inte fatta hur verkligt tänkande fungerar - och att ha blivit lurad till att tro att det som kallas för tänkande - i själva verket är frågan om lydnad.  Och givetvis går det, vanligen, inte heller att fatta vad ångest är för något.  Grunderna måste ju vara dolda för att bluffen ska funka.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Leif Erlingsson 2012-09-14 09:47:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791715

 • Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - 2:III" s 8:
  Zombietestet

  Det är hur lätt som helst, att avgöra, om du har en zombie framför dig eller inte.  Det enda du behöver göra är att; tala om att inte lyda etablerade mönster eller regler.  Men, du ska givetvis inte tala om olagligheter - utan om sådant som - ska verka vara fritt och förnuftigt - men som inte är det.  Vad som funkar bäst, beror givetvis på, vem du ska testa.  Men, något som alltid funkar är: att tala om framtiden.  Zombies har ju lärt sig att aldrig tala, konkret, om framtiden - de vet ju att det är lönlöst och fel - för de ska ju bara lyda de order och regler som de får efterhand.  Zombierna kvittrar ju glatt om att det gäller att fånga nuet.  De kan ju inte fatta att det viktiga är att fånga framtiden.  Särskilt effektivt är det därför - att kombinera framtiden - med en vision som kraftigt bryter mot det invanda mönstret - den invanda lydnaden.  Du kan ju alltid säga att du har bestämt dig för att starta ett politiskt parti - eller något sådant.  Och zombierna kommer att avslöja sig.  De får något glasartat i blicken och deras ansikte stelnar.  Man, kan riktigt se, hur de kämpar, med att försöka se obesvärade ut.  Och - om du - just i det ögonblicket kommer med några förtydligande detaljer - så kommer deras ansiktsfärg att bli grå.  Då har du försatt zombien i en psykos.  De är helt enkelt inte programmerade till att klara sådant.  De får en blackout.  Deras operativsystem kraschar.  Zombien får ångest! Hur kul som helst.  När du har fått upp vanan, att testa zombies kan det vara svårt att sluta.  Och givetvis.  Om zombien är van att tycka, att han eller hon, står över dig på något sätt, så kan du räkna med att zombien försöker att bli av med sin strypsnara: genom att skälla ut dig.  Men, dina skrattsalvor kommer nog att överrösta gormandet.  Efteråt har den påvisade zombien fått klara bevis på; att du är galen.  Du utsätter ju dem, för sådant; som de inte är byggda för.  De ska ju bara lyda det vanliga.
  (http://www.staten.co.nr/  [länk]

  Så knullar staten Din själ - del 2.  Bli kvitt hjärntvätten - Den västerländska förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter

  Sektion III.  Skuggvärlden:  De styr dig med ångest - Arbeit macht frei - lär dig allt om maktens ångestbluff - Du hetsas till tankeförlamning för att lydnad ska upplevas som befrielse

  Ola Alexander Frisk - 14 september 2012
  . )  Från Olas mail till mig:  Kyrkans dolda dogmer, i psykologin, tvingar dig till ångest + Ny tid.


  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

  Fler Sourze kommentarer kring de ämnen Ola Alexander Frisk tar upp finns samlade på  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Leif Erlingsson 2012-09-14 08:54:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791712

 • #19, ang. cancer så har mången hjälte stoppats från att bota sina medmänniskor.  Se t.ex. min kommentar om det i "Motståndet mot verkliga lösningar" tråden  [länk] .  En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer.  Motståndet mot verkliga lösningar är inte olyckliga omständigheter utan det är ett patologiskt system som försvarar sig mot de levande människorna!  Jag formulerade även lite tankar om detta som en del av min "Fantasikrisen" artikel från 2007  [länk] .  Vad skulle det vara för fel i att avslöja det sjuka?!

  Ang. att påvisa "hur det verkligen ligger till":

  Det finns inget "mer upphöjt" forum

  Jag får ibland höra att jag borde lämna Sourze för att istället skriva där jag blir uppskattad efter förtjänst.  Men det finns faktiskt inget "mer upphöjt" forum där man kan ta itu med viktiga frågor, medan forum som Sourze skulle kunna överlåtas till nonsens.  De "mer upphöjda" arenorna är samtidigt de mer korrumperade och kontrollerade arenorna.  I Sveriges regeringsform börjar man med att skriva att all makt utgår från folket.  Det är inte så man agerar, men det är grunden för statens hela legitimitet.  Det innebär att all sann förändring måste utgå från folket.  Så därför är det via forum som Sourze man måste ta itu med de livsavgörande frågorna.  Staten är genomkorrupt, och om du inte vet det så beror det bara på att du inte har tagit reda på det.  Jag har själv länge förstått hur organiserad brottslighet på högsta nivå är liktydig med den dolda makten.  Att det är här korruptionsknutarna sitter.  Att det är här vi har de blockeringar som vi nu måste lösa upp.  Andligt och praktiskt.

  Korruptionen möjliggörs till sist av att vi inte kan tänka ordentligt, så det är därför detta ämne så ofta lyfts upp av mig och andra.  Den etiska kollapsen beror på dels detta och dels att tjänstemän och politiker på högsta nivå tvingas vara korrupta gentemot utländska säkerhetstjänster.  Bl.a. tvingas man se mellan fingrarna med en stor del av drogimporten.  Den organiserade brottsligheten ger sig nämligen på nyckelpersoner, vittnen etc.  Därför måste förr eller senare ett hierarkiskt samhällssystem per naturlag tas över av organiserad brottslighet, om inte vi medborgare själva nätverkar platt mot detta.  Detta eftersom  den organiserade brottsligheten själva kan arbeta nätverksmässigt och punktmarkera åklagare, domare, advokater, politiker, tjänstemän o.s.v..  Vi måste i enskilda ärenden kräva av eliten att de gör sitt jobb.  Då kan de gå emot den organiserade brottsligheten - med vårt stöd!  Och vi måste göra det utan pressens stöd, då även den är korrumperad av utländska säkerhetstjänster.  Vi måste vara vår egen press.  Kort sagt, det är vi vanliga människor som bär ansvaret.  Ingen elit kan klara detta!

  För mänsklighetens andliga och fysiska överlevnad är avslöjandet av all slags manipulation samt då även av elitens hjälpsamma fåraherdar som hela tiden vill valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning alldeles nödvändig.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 14:24:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791304

 • Olika sorters "vetenskap"

  Uppfattningar om vad som är "vetenskap" är många.  Jag tänkte förtydliga ämnet i fyra uppdelningar.

  1. Allmänheten tenderar att uppfatta det som kommer från redan erkända auktoriteter som vetenskap.

  2. Vetenskapsetablissemanget tenderar att uppfatta det som bekräftas i deras egen grupp som vetenskap.

  3. Vetenskapsmännens egna definitioner är lite bättre, ett bevis är ett bevis vare sig någon erkänner det eller ej.

  4. Men sedan har vi till sist hur något blir till vetenskap, och det är faktiskt genom godtycke!  Se vidare #98  [länk] .

  Förvirringen om vad som är vetenskap beror alltså på att vi inte vill låtsas om att det i praktiken är vad överheten bestämmer är vetenskap.  Och att det finns sådana människor som istället vill att det ska vara kunskap, sanning och sånt som avgör!


     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-09 13:20:00 inlägg #119, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page12#post10791198

 • Jag håller parallellt med Ola Alexander Frisk på att läsa Ivan Illich, "Deschooling Society" (1970)  [länk] [PDF], även som vanlig www:  [länk] .  En kortare presentation finns på  [länk] [PDF].  Lär få anledning att återkomma, handlar om hur vi kan rädda samhället från den trend där kunskap och förståelse ersätts med att man måste ha diplom och certifikat för att få göra något och där all verksamhet utan dessa "bevis" betraktas som subversiva.

  Har vi intelligens kvar nog att kunna förstå dessa frågor?
  "Harvard Study Finds Fluoride Lowers IQ" "PR Newswire"
  [länk]
  Här på Sourze är det många som bräker om foliehatt och allt vad det är, när vårt samhälle kritiseras...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-08 12:16:00 inlägg #61, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page7#post10791127

 • Jan Brunnegård, vi är förvisso långt ifrån varandra, men ur mitt perspektiv sett så har det varit väldigt meningsfullt då motsättningen mellan våra förhållningssätt som jag ser det bidragit till att förtydliga och illustrera mitt budskap.  Faktiskt enligt Aristoteles briljanta svar i mitt citat i #19, nämligen att det är motsättning som gör förståelse möjlig.  Motsättningen oss emellan har alltså förtydligat Ola Alexander Frisks och mitt budskap om hur det är dogmerna som hindrar oss att komma vidare.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 17:47:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790753

 • Jan Brunnegård, staten sprider inte minst normen att vi endast statiskt ska kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap men att vi ska vara helt hjälplösa med att skapa kunskap.  Detta sker inte minst genom skolan, som vi i Sverige inte kan undgå - de föräldrar som vill skydda sina barn mot dessa mentala våldtäckter måste fly utomlands.  Se vidare dessa samlingssidor som innehåller många texter kring detta ämne:
  1. [länk]
  2. [länk]
  3. [länk]
  4. [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 13:23:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790720

 • Den här gamle läraren håller inte med om det du Linda Thilén skriver:  http://slutaskolan.nu/  [länk] :
  Den skola vi har är skadlig för våra barn.  Det är bokens huvudtes.

  Skolans dolda mål kränker barnens självkänsla och skrämmer till osäkerhet.
  Skolan skapades för att åstadkomma just detta.

  Därför behöver skolan upplösas och ersättas med en mångfald sätt att lära.  För detta behövs framför allt föräldrars medverkan.

  Experternas styre har misslyckats.  Deras nya uppgift är att bistå föräldrar och barn.
  Se vidare denna samling kommentarer och referenser i ämnet:  [länk] .  (Där det inte minst citeras ur Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - 2:II"  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Det är inte ungas fel att de inte pallar trycket - det är Alliansens" Leif Erlingsson 2012-09-03 12:30:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790653/page1#post10790708

 • Forts...

  Från samma samlingslänk, mina egna formuleringar (eller om jag lätt har skrivit om Ola Alexander Frisks ord):
  "Stollen", "Plugghästen", "Nörden", ja, eg. t.o.m. vetenskapsmannen som kan tänka själv, ses i vår kultur som en löjlig figur.  Såvida inte makten har utnämnt honom till "expert", för då står han ju överst på täppan och då ska man ju tro allt han säger oavsett hur dumt det är.
  vi inlärda med att endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 11:05:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790693

 • Pia I, Jan Brunnegård förstår inte vad jag säger.  Han tror felaktigt att jag pratar om statskyrkan.  Men vad du Pia påstod var:
  Vårt stadsskick är inte baserat på religion
  Och det jag svarade var:
  Pia I, vi har i dag ett samhälle byggt på religiösa lydnadsregler.  Ämnet i form av kopior av tidigare Sourze-kommentarer finns samlat här:  [länk] .
  Jag har där mycket citerat Ola Alexander Frisk ur "Så knullar staten Din själ - 2:II"  http://www.staten.co.nr/  [länk] ,  några klipp:
  Det västerländska tänkandet styrs av två, samverkande dogmer som kyrkan etablerade som vetenskap år 1277.  Den ena dogmen säger att vi enbart kan förstå vad som kallas för logik, eller mer precist; vi ska bara förstå sammanhang som är logiska.  Medan den andra dogmen säger att allt annat än logik, måste vara mystiska förhållanden; som ska förklaras av kyrkans teologi.
          Här är det hela lite mer ingående.  Kyrkan genomförde tricket, det västerländska tänkandet, genom att eliminera halva Aristoteles förklaring till hur människan kan tänka.  Aristoteles menade att människan har två grundläggande förmågor som han kallade för Analys och Dialog.  Aristoteles menade att vi i en analys kan komma fram till att något kan stämma eller att det inte stämmer.  Medan vi med hjälp av dialog kan nå fram till att få det, som till att börja med inte stämmer; till att stämma.  Aristoteles hade därigenom en hel eller fullständig förklaring av grunden för hur vi kan förstå och tänka.  Aristoteles gick dessutom lite längre och kom fram till vad som var skillnaden mellan analys och dialog.  Han briljanta svar var: att det är motsättning.  Alltså, vi har en förmåga att förstå att det finns eller saknas en motsättning (analys) - och vi har förmågan att lösa motsättningar (dialog).  För den som vill ha total kontroll över människan är därför Aristoteles förklaring en fullständig katastrof.  För Aristoteles menar ju att människan självständigt - kan finna vad som inte stämmer - och kan dessutom självständigt nå framtill en lösning.  Därför tog kyrkan bort dialog som ett tankeverktyg och - och hävdade helt fräckt att vi kan bara förstå det som är fritt från motsättningar - något som de kallade för Logik (vilket betyder det vi kan tala om) - samt att detta var Aristoteles hela budskap.
          Resultatet är att vi än idag blir lurade till att tro att det enda vi kan förstå är logik - medan vi är tvingade att se vägen till att nå fram till vad som är logiskt som fullständigt obegripligt.  Och när allt annat än logik ska vara mystiskt blir även allt annat än att lyda detsamma som oförnuft - för allt annat än att lyda - är ju en motsättning till att lyda, som per definition, måste vara oförnuftigt.  Nu när du läser mina ord låter det förhoppningsvis enkelt - och just därför är det svårt att greppa att det är detta enkla som är orsaken till det helvete som är vår ruttna värld.  Men så är det.

  Forts...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 11:05:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790692

 • Grunden för kyrkan - den männskliga benägenheten för oifrågasättande blind tro och lydnad är samma grund i den mänskliga mentaliteten som möjliggör diktaturer eller andra pyramidala maktkonstruktioner - alltså vår benägenhet att böja oss för auktoriteter och överordnade - accepterande av rang och flock hierarki.

  Sedan spelar det inte så stor roll vad det är för typ av auktoritet - en som givits auktoritet genom rang i det hierarkiska systemet, eller en som innehar verklig erfarenhetsbaserad kunskap - den för tillfället rådande makten innehar auktoriteten - ända till någon/några överlever att ha ifrågasatt den och fått genomslag i det allmänna medvetandet för ifrågasättandets substans av ny kunskap eller nytänkande - eller bara det vanligaste fenomenet i sammanhanget - att den gamla makten ersatts av en annan.

  Detta är ingalunda endast det västerländska tänkandets mekanik - det är hjord- och hjon-människans flockmentalitet som kan ses bakom varje till religion eller hierarkisk ideologi kamouflerad underkastelse av överordnade dogmer.

  Huruvida vi - tillsammans kan göra oss av med detta elände är en öppen fråga - den första frågan som dock måste besvaras medvetet om vilka konsekvenserna är - vill vi det?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Bizon 2012-09-01 05:35:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10790334

 • Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 56:
  Den avgörande frågan är:
  Hur kan något - bli till - vetenskap?

  Jag kan mycket lugnt skriva att den politiska eliten eller den så kallade akademiska traditionen, som av politikerna fått monopol på utbildning och forskning, inte kan ha något vettigt svar på den avgörande frågan.
          Den enkla sanningen är att det inte kan finnas ett konkret eller begripligt svar, på denna fråga, inom det västerländska kunskapssystemet eller det västerländska tänkandet.  För det är ett historiskt faktum; att det var den kristna kyrkan, som på medeltiden bestämde, att vetenskap hädanefter enbart var vad som utgick deras regler.  Och det är fortfarande kyrkans regler som bestämmer vad som är vetenskap.  Och kyrkans regler utgår givetvis från att människan enbart kan underkasta sig deras lydnadsgud.  Det innebär konkret att alla former av dynamiska processer som exempelvis att nå fram till vad som är vetenskap, per definition, inte kan finnas - i vad som kallas för vetenskap - i det västerländska tänkandet.  Det medför att den som idag hänvisar till vetenskap rakt av hänvisar till kyrkans lydnadsgud.  Det du tror är vetenskap är alltså detsamma som vidskepelse.  Vidskepelse vars grund är att se till så att all makt är hos kyrkan, och dess akademiska sekt, och att du ska kunna bli förnekad och hejdlöst utnyttjad.  För även om det inom exempelvis naturvetenskapen finns relationer som kan påvisas - är det ju även så att alla dynamiska relationer blir eliminerade - för att passa kyrkans definition på vetenskap.
  Se även mitt urval av Sourze-kommentarer som handlar om det Ola Alexander Frisk diskuterar (denna kommentar kommer t.ex. att hamna i där):  [länk] .
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-31 08:58:00 inlägg #98, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page10#post10790215

 • "Himmelriket" - det ultimata lydnadshelvetet?

  Tanken slog mig att om det skulle finnas fri vilja i "Himmelriket" och man där släppte in de för vilka auktoriteten utgör sanningen, i motsats då till att sanningen är auktoritet, då skulle snabbt "Himmelriket" korrumperas liknande som skett här på jorden.  "Såsom i Himmelen, så ock på jorden".  Och såsom på jorden, så ock i himmelen.

  Härav följer att endast stenhård diktatur kan fungera i "Himmelriket" om människor med nuvarande medvetenhet ska kunna släppas ditin.  Och då innebär det att ett sådant "Himmelrike" är ett lydnadshelvete = Helvetet.

  Och förresten så är det nog lika illa här...

  Slutsats:  Himmel eller Helvete är här på jorden!  Kan vi inte fixa det här så kan vi inte fixa det någon annanstans heller!

  Hälsning, den holistiska detektiven.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Världens elände" Leif Erlingsson 2012-08-31 08:10:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10786814/page1#post10790213

 • Leif #56
  "Våra hjälpsamma fåraherdar försöker bara valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning."
  Det har även varit policy här i riket att inte bemöta kritik annat än med ignorans och tystnad - vi såg det under processen då SD fick mer mark under fötterna, och även i det fallet visade det sej att etablissemanget misstagit sej på folkmissnöjets kraft.

  Det intressanta så långt är att den typ av härskarteknik visat sej verkningslös - även om jag spårar orsaken till den framgången inte i första hand att alla sympatiserar med SD politiken i alla stycken unan mer att folk inte gillar etablissemangets moral - ska det vara demokrati så ska det - lite heder ska vi kunna förvänta oss även av folkvalda.

  Så till frågan om infiltration som alla makthavare mer eller mindre använt liksom alla lägre stående maktaspiranter - det gäller att hålla sej ajour med vad den lede fi har för sej annars bli man snabbt marginaliserad.

  Att olika organ bildas för att både skärskåda den konspiration som de facto förekommer och att dementera de konspirationsteorier som måste uppstå då ytterst misstänkliga händelser förekommer är inte annat än vad vi kan förvänta oss - men därför inte av mindre vikt att hålla ögonen på.

  Att "elitens hjälpsamma hjälpredor" är ett fenomen som också måste synliggöras å sådant förekommer. Men i en idel god värld kanske sådant inte är aktuellt, men nu visar den människodominerade världen allt annat än god - mer som en balansgång mellan det totala helvetet och ett något mindre plågsamt sådant.

  Men jag håller inte med om att religion är ett kunskapssystem som bygger på logiska relationer - jag skulle nog snarare säja att religioner bygger på axiomata antaganden och idékonstruktioner som skapats för att hålla samman de axiomata begreppen.

  Att däremot verkligt sökande efter sann vetenskap redan i sin grund disciplin bygger på utformandet av metoder för hur vi ska kunna nå fram till detta sanna vetande - där även ödmjukheten är inräknad då allt sant kunskapssökande öppnar för nya rön som hittills alltid flyttat fram positionerna - då i motsats till religionerna som vanligen fixerar sej vid de redan antagna "sanningarna".

  Detta ger den självklara logiska slutsatsen att det är oavvisligt nödvändigt att skarpt hålla isär religion och verkligt vetande - liksom att det är oavvisligt nödvändigt att hålla isär religion och politiskt styre.
  I det fallet är statsbärande religioner som kristendomen tidigare var och islam och judendomen fortfarande är av ondo då det naturligt utvecklingsbara mänskliga mänskliga livets sökande efter fulländning direkt bromsas upp och binds av ofta urgamla missuppfattningar och maktkonstruktioner som ytterligare infekteras av dagens maktfaktorer.

  Eftersträvansvärt är alltså en från alla ideologier och religioner fristående vetenskap vars enda och långsiktiga mål ska vara att finna den sanning som för ögonblicket låter sej finnas - ett evighetsprojekt...

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-29 12:49:00 inlägg #75, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page8#post10789999

 • #16
  "Ett stort problem är att bland de senare ingen enhetlig linje går att utkristallisera.  Det blir mest små intressegrupper"
    - Beror enligt mig på att man saknar den större bilden.  Härska genom att söndra fungerar.  Men splittar totalt samhället tills det går sönder.  Det är på den väg vi är.  Lösningen är att fler ser mer av den större bilden.  Därför är inte minst Ola Alexander Frisks bok som jag återkommande citerar och länkar till så viktig.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-29 11:53:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page2#post10789995

 • Bizon #8
  Så sant.  Det är därför de försöker sätta munkavle på "de obegripliga".  Men om vi håller oss i olika trådar, där vissa trådar är för de som trivs bäst med att lyda, och andra trådar är för oss som trivs bäst med att försöka förstå, och vi respekterar att hålla oss borta från varandras trådar, då kanske det kan funka?

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 18:27:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789959

 • Jag skrev tidigare
  Att den människa som inte tvingats in i lydnadskultur skulle vara ett djur är grunden i lydnadskulturernas själva legitimitet.  Men är det sant?

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 54:
          Således, för den som bygger eller underhåller en statisk värld, där pöbeln ska styras med belöningar och bestraffningar, måste det finnas en förståelse för hur belöningarna och bestraffningarna ska utformas.  Och framför allt, måste ju pöbeln hållas kvar i föreställningen, att de är som korkade djur, som bara kan bli triggade av belöningar och bestraffningar.  Därför måste allt som är i närheten av förståelse, för pöbeln, undvikas som pesten.  Förståelse förstör ju inbillningen att människan är begränsad till belöningar och bestraffningar.  Verklig förståelse blir som ett gift för den som vill hålla människor som lydnadsberoende idioter.  Samtidigt är det så, att den som har greppat att förståelse är det värdefulla - blir kortsiktiga belöningar eller bestraffningar larviga obetydligheter.  Det medför att; för alla dem som är tränade till att se hela livet som en serie av belöningar och bestraffningar, blir den som är obekymrad om deras hela verklighet en obegriplig figur.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 12:20:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789901

 • Cass Sunstein som är chef för en tongivande organisation med övergripande mål att bestämma vad man officiellt ska anse om olika information, Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA, skrev 2008 tillsammans med Adrian Vermeule en uppsats inom Harvard University Law School och University of Chicago Law School med titeln Conspiracy Theories.  Deras råd till presidenten var att inte bemöta kritik samt att infiltrera de kulturer och miljöer där maktkritiska frågor drivs (som då kallas "konspirationsteorier").  Kort sagt härska genom att söndra.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 43-44.  Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

  I relation till de elitens hjälpsamma hjälpredor som hela tiden vill valla tillbaka oss in i lydnadskultur när vi enligt deras tycke förvirrat oss ut utanför stängslet så citerar jag från sidan 51 i Ola Alexander Frisks bok:
          Summa summarum den verkliga skillnaden mellan religion och verkligt vetande är att en religion bygger på regler som måste åtlydas medan verkligt vetande bygger på vad som kan bevisas.  Det innebär att religion är ett kunskapssystem - som bygger på logiska relationer - som visar vad som ska åtlydas.  Medan ett kunskapssystem för verkligt vetande, eller verklig vetenskap, bygger på kunskapen HUR vi kan nå fram till vad som kan bevisas.  På så sätt är religion och vetenskap två helt skilda perspektiv på livet och världen - där vad vi kallar för att tro - att inte riktigt veta - är lika betydelsefullt i de båda synsätten.  Denna distinktion är oerhört betydelsefull att göra - för utan denna grund blir det helt meningslöst att tala om både religion och vetenskap - eller att göra en åtskillnad mellan religion och verkligt vetande.
  Våra hjälpsamma fåraherdar försöker bara valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-28 10:33:00 inlägg #56, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page6#post10789885

 • Att den människa som inte tvingats in i lydnadskultur skulle vara ett djur är grunden i lydnadskulturernas själva legitimitet.  Men är det sant?

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 08:59:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789865

 • Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 41:
          Verklig vetenskap och verklig sjukvård bygger givetvis inte på vad som beslutas vara godkänt eller inte - utan på vad som kan bevisas.  Den falska vetenskap som det västerländska tänkandet bygger på - går enbart ut på att - det som godkänns politiskt anses vara vetenskaplig.  Du tror mig nog inte - men det är så - och du har just läst ett bevis på att det är så och hur det påverkar människor direkt.  Det är exakt, samma mönster, som återkommer, och som jag har citerat från nyhetsinslaget - i alla frågor -
  s 42:
  men vi ser inte hur konstigt detta förhållande är - förrän galenskapen lyfts fram i ljuset - för vi är tränade till att lyda.  Och tro nu inte att det exempel, som jag har valt, bara handlar om ekonomisk ersättning.  Det är frågan om ett mönster - som ÄR det västerländska tänkandet - som går ut på att eliminera en konkret förståelse för hur vi ska kunna ta ett nästa steg - inom allt.  Det enda som ska räknas är beslut som ska åtlydas.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)
  Se även tråden "Det enda sättet att komma till insikt[länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-27 22:03:00 inlägg #50, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789849

 • Ola Alexander Frisk, s. 39:
  Alltså, när vi har blivit fria från de religiösa idiotierna kan vi exempelvis använda pengar på ett, verkligt, förnuftigt sätt för att förbättra framtida möjligheter - som vi idag inte ens kan tala om.  För i det västerländska tänkandet är tankar om framtiden - bara fria fantasier som inte har något materiellt värde - vilket i det västerländska tänkandet är det mest värdelösa som kan finns.
  V.s.b., och har bevisats, av Sourze.se !  Exempelvis i den nu försvunna tråden "Så dehumaniseras fienden[länk]  men även i många andra trådar.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-08-27 21:32:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10789848

 • Urval av kommentarer från försvunnen Sourze-tråd "Så dehumaniseras fienden[länk] :
  • Dag Nilsson 2011-04-01 09:58 #1:
   Med en omfattande livserfarenhet och med snart sextio år på nacken har jag den bas som behövs för att bedöma det samhälle jag lever i.  ---  Vårt samhälle är icke överlevnadsdugligt.  Och det beror inte på de sjukskrivna eller av annan orsak arbetslösa.  ---  Det är det DUKTIGA som utgör det stora hotet för allt liv!  ---  Det är det SKÖTSAMMA som är den stora faran.  ---  Till alla er som jobbar livet ur er nere i maskinrummet säger jag:  SLUTA JOBBA MED ATT ÖKA FARTEN, DET ÄR GALNINGAR SOM STYR BÅTEN!  ---  Gör myteri!  Lägg ut en helt ny kurs!
  • Leif Erlingsson 2011-04-01 14:10 #10:
   Jag blev väldigt glad att någon skrev om den gamla men alltid aktuella dehumanisera fienden taktiken.  TACK!  Lite tangent, men jag läser just nu psykologen och medicinske antropologen Dr. Alberto Villoldo i en bok jag fick av min mamma för något år sedan, bland många andra böcker kring psykologi och sådant.  Den heter "Shamansk Healing".  I den lärde jag mig att iallafall när den skrevs för 11 år sedan så hade fortfarande den katolska Inkvisitionen ett lokalkontor i Peru, "Kontoret för utrotande av avgudadyrkan".  Det var f.ö. en ledtråd som hjälpte doktorn att finna gammal kunskap som fortfarande fanns kvar.  (Han har även en webbplats, [länk] .)  Vi här på Sourze som kritiserar vårt hycklande samhälle får nog allt höra att vi är arbetsskygga och rasister och allt annat.  Man får vara glad så länge vi inte bränns på bål.  Inkvisitionen lever!  GROV IRONI *PÅ*:  Givetvis är det inte riktig kunskap indianerna ägnat sig åt, det är därför Inkvisitionen ägnat snart ett halvt årtusende åt att bekämpa den.  Och givetvis är det inte riktig kunskap vi som vill ha en bättre värld ägnar oss åt  ---  [länk]  ---  det är därför vi hellre ska jobba med att öka farten på skutan [IRONI *AV*], som Dag Nilsson så vist uttryckte - en kommentar jag själv uppfattade helt ha med ämnet att göra.  (#1.)  För det är galningar som styr skutan.  Och de kör ett systematiskt dehumaniserande av envar som försöker förklara vad de håller på med.  Den som älskar alla människor "är rasist", o.s.v..  När ska människor sluta lyssna på dem?!
  • Leif Erlingsson 2011-04-01 22:52 #18:
   Det märks ingen större blygsel här på Sourze vad gäller att kränka dem man misstänker vara utanför arbetsmarknaden.  Jämfört med hur ogärna samma 'övermänniskor' vill säga något negativt om sin övermänniskoideologi och övermänniskostat -- hur man rentav kallar dem som säger som det är för 'rasist' -- så är det lite surrealistiskt innan man inser att det är fråga om just herrefolksmentalitet hur gärna de så att säga "sätter stövlarna i ansiktet" på de misstänkt anställningslösa eller sjukskrivna.
  • open minded 2011-04-02 13:47 #30:
   Först skapas det sjuka och sedan tas rätten ifrån dem att vara sjuka...

  Jämför så sista stycket ur sidan 36 av Ola Alexander Frisks bok, se tidigare inlägg.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-08-27 20:09:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10789845

 • Ett visst amerikanskt företag visade före 2001-09-11 på sin hemsida upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna!  Av alla underkontraktörerna till den officiella 9-11 NIST-utredningen så hade samma bolag flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Så det kan slumpa sig...  Ledaren för deras team hade t.o.m. gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser, det var hans expertisområde!  Bolaget heter Applied Research Associates (ARA) och detaljerade referenser finns i min artikel "De fysiska bevisen" från den 17 oktober förra året  -  [länk] .

  I mina ihärdiga försök
  - ihärdiga då det ju handlar om själva vår och våra barns framtid -
  att förstå varför andra inte förstår det som för mig själv numera är helt uppenbart, så är min senaste ansats att det rör sig om en kombination av Pavlovsk beteendemodifiering som degenererat "normalt" mänskligt tänkande till att enbart upprepa färdiga "programkoder", och att den västerländska så kallade högre utbildningen också den degenererats så de som fått diplom på att de kan tänka i själva verket enbart kan tänka med de verktyg de fått och inte utanför dessa ramar.  Det blir därför bara "Error" och flimrande blick när data (omvärlden, observationer) inte stämmer med det inlärda=förprogrammerade.

  Alltså, det behövs ingen annan konspiration än den som förstörde utbildningen.  Efter det så är utbildade inte kapabla att tolka och därför i praktiken inte kapabla att se fenomen som inte stämmer med deras utbildning.  Däri ligger i stort sett hela "konspirationen".  Sedan förstås någon Psy-Op med teknologi som inte stämmer med vad vi västerlänningar är lärda är möjligt, men vid det här laget är det bara en teknikalitet.  Det stora med 9-11 är förstörandet av det västerländska tänkandet.  Antingen genomskådar vi det, eller går vi under för det.  Min artikel "Tio år av konspiration" handlar f.ö. om detta angrepp på den egna befolkningens tankeförmåga och hur detta innebär civilisationsupplösning  -  [länk] .

  En intressant effekt av den omedvetna västerländska akademikern som i all välmening försöker förstå "konspirationsteoretikern" utifrån de verktyg akademikern har utrustats med blir att akademikern själv manifesterar just det han teoretiserar att "konspirationsteoretikern" sysslar med, att se "den andre" som misstänkt.  Det håller på att byggas upp en oerhörd misstänksamhet mot seende människor...  Vi har blivit "den andre".  Och det är just de som varnar för att vi skulle utmåla "den andre" som själva gör det.  Inte av ondska utan för att de inte ser.  Se även beteendevetenskapen ang. samma ämne, februari 2010 numret av "the American Behavioral Scientist" som just behandlar frågan varför vi som mänsklighet betraktat har misslyckats att känna igen företeelsen "State Crimes Against Democracy (SCAD's)"  -  [länk] .

     -- Kommentar till "Livet är en salig röra" Leif Erlingsson 2012-07-29 21:14:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10785456/page2#post10787963

 • Ja, det är systemfel att etiskt förkastliga felslut accepteras medan friska tankar ses som kontroversiella.  Här Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 38:
  Det är vad vi kan tänka eller föreställa
  oss som tillverkar vår värld

  Idag så är det vanligt att höra att något kallas för kontroversiellt - och ska därför undvikas.  Om du tänker på detta, en millisekund, så inser du att det är ett märkligt förhållande.  För det enda väsentliga är ju vad som är bra eller vad som eliminerar lidande och identifierar vad som är falskt och genomruttet.  Eller hur?  Om något för tillfället inte är, så kallat, politiskt korrekt eller inte spelar ju ingen roll - men det gör det alltså.  Och inte nog med det.  Vi ska tycka att det ska vara så.  Denna enkla observation, om det så kallat kontroversiella, kan ses som en sammanfattning av allt vad jag skriver om.  De regler och de gränser som styr oss - som bestämmer över vad som är kontroversiellt - eller olämpligt, förkastligt, fel - är regler som finns till för att styra dig - regler som är till för att se till så att du bara kan vara en maskin som bara kan lyda - utan att du ska fatta att det är så.  Eller så här.  Du styrs av regler som är till för att du ska skämmas - för att säga din mening - eller ens komma till insikt om att du kan nå en mening.  Därför är det jag skriver om givetvis kontroversiellt - för du lever i en värld byggd på lögner - lögner som är till för att du ska kunna utnyttjas och förtryckas utan att du ska fatta vad som pågår.  Att avslöja dessa lögner gillas givetvis inte av dem som tror att de har nytta av lögnerna.  Men, självfallet är det ingen som har nytta av sådana lögner - det är frågan om en förvirring från början till slut.  De rikare skulle bli rikare - utan lögnerna.  De mäktiga skulle bli mäktigare - utan lögnerna.  Och framför allt skulle det inte finnas någon möjlighet att eliminera de, nu förtrycktas, möjligheter utan lögnerna.  Så är det nu en gång, med förvirringar som försvaras med de mäktigas alla resurser - de lever inte bara vidare - de förstärks.
  (Boken kan i sin helhet hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Hassan, Marcus och Cohen" Leif Erlingsson 2012-07-26 00:03:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10787475/page2#post10787770

 • Falskt medvetande

  Det finns ett slags - som det antas - "sunda förnufts" medvetande som i själva verket är ett falskt medvetande.  Detta kan lättare förstås utifrån Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37:
  Två hinder som beror på nätverksefekten
  För att komma vidare är det bättra att använda begreppet system - istället för en tunna.  Vi blir födda in i ett system - som de som har mest nytta av säger är det enda möjliga - och när detta system är det enda - kan vi inte jämföra med något och förstå att det är ett system - vi blir därför lurade till att tro att deras system, som vi tvingas leva i, är det enda möjliga.  Och så säger de förstås att deras system:  är en standard för att det är en standard, för att det är en standard, för att det är en standard.  Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.
          Nätverkseffekten är ett grundläggande sammanhang som kan beskrivas med:  att när det bara finns några få som förstår något finns det få möjligheter att utnyttja denna förståelse;  medan när det finns många som förstår samma sak finns det många möjligheter att använda sig av samma insikt.  Alltså, även om det kan vara betydelsefullt för en enda människa att, fatta att dynamik är möjligt att greppa tankemässigt, är det först när många förstår samma sak som det kan bli verkligt betydelsefullt.

  Propagandan är verkligare än verkligheten
  I och med att de religiösa dogmerna lärs ut som sanning, förnuft och vetenskap, i skolan och på universitet, blir de religiösa dogmerna den gällande standarden för sanning, förnuft och vetenskap.  Det spelar därför ingen roll vad som verkligen är sanning, förnuft och vetenskap - det är vad som är den etablerade standarden säger som gäller.  Det är därför som propagandan kan vara verkligare än verkligheten i det västerländska tänkandet.  Det spelar ingen roll hur det faktiskt är - det enda som spelar någon roll är vad den politiska elitens propaganda påstår och vad den akademiska sekten säger.

  Den akademiska fällan
  I och med att den akademiska sekten är till för att skydda kyrkans förbud mot att vi tankemässigt kan förstå, hur vi kan ta ett nästa steg; är det givetvis så att alla ord och begrepp som den akademiska sekten har till för att utesluta dynamisk förståelse.  Med andra ord om du använder den akademiska sektens beskrivningar av världen, och deras begrepp, hamnar du automatiskt; i den akademiska fällan, som enbart kan skildra en statisk lydnadsvärld.  Och eftersom den akademiska sektens ord är standard, för tillfället, blir den statiska lydnadsvärlden den enda möjliga.
  (Boken kan i sin helhet hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Falskt medvetande" Leif Erlingsson 2012-07-25 17:24:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10787726/page1#post10787727

 • Jan Olsson 2012-07-22 15:37 #85  [länk[fixad i denna kopia !]]  (som är svar på min 11 minuter tidigare, #84  [länk] ) :
  #84 - Är kanske Leif Erlingsson den ansvarige utgivaren av dessa Muppsidor?
  Eller är han "bara" återgivare av innehållet?
  Är det ett "lönsamt" företag?
  Jan Olsson, du ställer filosofiskt intressanta frågor.  Man behöver bara definiera upp begreppen lite först.

  Som "lönar sig".  Det system vi har i dag håller på att förstöra livet på jorden, så det lönar sig uppenbarligen inte.  Inom detta olönsamma system finns det papperslappar och siffror i datorer som delas ut till folk som förstår att "spela systemet".  Om man med "lönar sig" avser dessa virtuella värden, som förvisso fortfarande behövs eftersom så många människor kräver dem av dig för att du ska få bo kvar, få mat o.s.v., ja då "lönar det sig" sällan att effektivt ifrågasätta det.

  Sedan måste vi definiera Dippens "muppar" och "muppsidor".  Dippens användning tyder på att definitionen är de som försöker förstå hur saker verkligen hänger ihop och webbsidor för detta.  Som Ola Alexander Frisk visat är detta galenskap enligt det sedan år 1277 snöpta västerländska tänkandet.  Detta kunde inte ha illustrerats bättre än när Apples grundare Steve Jobs med tre berättelser ur sitt liv skulle förbereda Stanforduniversitetes avgångsklasser 2005 på hur man skulle bli framgångsrik, för han sa rent ut att man måste bli galen.  Detta är nämligen det enda sättet inom det västerländska tankesystemet att beskriva hur man skapar.  Nu är det naturligtvis inte galenskap som skapar, men det västerländska tänkandet kan inte förstå det på annat sätt.  Därför blir sant skapande och kreativa människor antingen beskrivna som galna, genier eller både och.  Lyckas man som Steve Jobs får man till och med tala om för studenter att vara galna för att lyckas och att det är bättre att inte följa färdiga studieprogram, vilket han ju också sa (se vidare Ola Alexander Frisk i hans "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II". s. 23, där länk också finns till video med talet).

  Med dessa definitioner, som är ofullständiga och kräver att du läser nyssnämnda referens, kan jag svara på din fråga att det förvisso lönar sig.  Det finns inget mer lönsamt.  Om det lyckas.  Och misslyckas det kan det kvitta, för då lönar sig inget annat heller.  Men det lönar sig sällan inom det olönsamma och därför döende systemet, och inte heller står jag själv för mer än några enstaka egna sanningssökarsidor - se [länk] .

     -- Kommentar till "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" Leif Erlingsson 2012-07-22 21:32:00 inlägg #95, http://www.sourze.se/forum/thread/10786653/page10#post10787486

 • Forts.:

  Senare s. 35:
  [...]  Kom ihåg - det är hur enkelt som helst att fatta skillnaden mellan att - hjälten är den som upptäcker möjligheter och klarar av problemen - eller att det inte får lov att finnas en hjälte - för alla ska bara lyda.  Det är vrålenkelt - efter år 1277 upphörde den verkliga västerländska civilisationen att gälla - och livet blev till ett lydnadshelvete.  Det är en värld där allt vad du säger, tycker och tänker inte kan spela någon roll - för det enda du kan göra är att lyda dem som har den fysiska makten över dig.  Det är så för den absoluta kärnan i det västerländska tänkandet är att göra tänkande till ett försvar för fysisk makt - där enbart det materiella och det som ska lydas är vad du kan förstå.  Medan allt annat ska göra dig nervös och osäker.

          När vi fattar budskapet, i Homeros Odyssén, blir det även begripligt att de antika greker, som fattade samma sak, intresserade sig för, vad som var kärnan i människans förmåga; att nå fram till ett nästa steg.  Den som slutligen kunde formulera denna kärna - var den hitintills störste tänkaren av dem alla: Aristoteles (384-322 f. Kr.).  Och han har denna titel för sin formulering om att det är: genom att lösa motsättningar som människan kan tänka sig fram till ett nästa steg.  Det nya är ju en motsättning till det
  s 36:
  tidigare.  Vad vi redan vet är ju en motsättning till vad vi vill veta.  Och av exakt den motsatta anledningen är de hittills största sadisterna den kristna kyrkan, med sin akademiska sekt, som år 1277 deklarerade att hädanefter skulle människan INTE förstå hur det är möjligt att lösa motsättningar.  Just därför, är motsättningar idag detsamma som konflikter - som vi inte kan förstå hur vi kan lösa.  Och just därför säger de till dig att förnuft är detsamma som så kallad logik - som inte får lov att innehålla motsättningar.  Och givetvis har de förfalskat och ljugit om vad Aristoteles skrev för att få ihop lögnen.

          När du då fattar att tyrannerna i det västerländska tänkandet har tillverkat en hel värld - som är en bluff - så att du ska tro att du bara kan lyda.  Då inser du även att grunden för kyrkan även är detsamma som grunden för diktaturer, som exempelvis nazismen som öppet angav kyrkans dogmer som grunden.  Och då inser du även att det inte är så konstig att alla akademiker är arroganta skitstövlar - för de har fått den politiska elitens uppdrag att hjärntvätta och trycka ner dig.  De gör sitt jobb när de trycker ner dig i skiten med sina stövlar - med eller utan hakkors.  När du fattar det inser du även vilket geni Hitler var.  Hitler utnyttjade bara vad pöbeln var tränad att lyda.  Och i nästa vända när dagens politiska elit öppet använder samma tricks som Hitler - samtidig som de säger till dig att nazismen bara gick ut på att döda judar - och kallar sörjan för demokrati.  När du fattar detta sammanhang - då har du hela det västerländska tänkandets helvete i ett bastant grepp - så att vi - tillsammans kan göra oss av med eländet.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-07-21 19:36:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10787430

 • Det enda sättet att komma till insikt

  Jag kände utan att helt förstå 1 december 2008 när jag skulle skriva jungfrutexten på min engelskspråkiga blogg - [länk] - att "Vägen är resultatet", att vägen på vilken du når insikter är avgörande för resultatet, är resultatet.  Se vidare länken nyss, på engelska.  Jag skrev det jag kände var sant utan att då riktigt förstå hur det kunde vara sant.

  I dag läser jag Ola Alexander Frisk i hans "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s .34:
          Ett utmärkt bevis, för den sentida västerländska inskränkningen, är Homeros (ca. 700-talet f.Kr.) berättelse Odyssén.  Homeros skildrar hur kung Odysseus kämpar, i åratal, för att ta sig hem till sitt rike Ithaka.  Det är en skildring som är en allegori över livet - där vi vandrar eller seglar mot möjligheter - där de ena besvärligheterna, eller möjligen uppdragen, efter de andra avlöser varandra.  Homeros påvisar att det är mötet med det tidigare okända, hur vi kommer till insikt och kan gå vidare; som är det viktiga här i livet.  Att se livet som en road movie har alltså bastanta anor i vår civilisation.
  Och inte bara har det bastanta anor, utan det visar sig att det är enda sättet att komma till insikt.  Det var alltså inte nonsens utan det var ordlös förståelse för en giltig sanning som dock inte går att motivera förnuftigt inom den västerländska förnuftsmodellen.  Men det finns giltiga förklaringar.  Nästa sida. s. 35:
  [...] denna berättelse tydliggör så många relationer på en gång - sammanhang som de, nu för tiden, säger att du inte ska förstå.  Senare, när jag skrivit mer om vardagen, återkommer jag till kanske det mest väsentliga hur vi, det vill säga Odysseus klarar av att besegra monster.
  Som exempel på monster nämner han Herr Djävulen.

  Kort sagt, vi måste betvinga monster, demoner, etc.  I mitt fall har jag inte minst gått i närkamp med religion, vilket Ola Alexander Frisk f.ö. (s. 27) anmärker är mycket effektivare för att förstå hur människor är bundna till att lyda dolda lagar än att studera "det utspädda dravlet psykologi".

  Forts. i nästa inlägg.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-07-21 19:36:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10787429

 • Ytterligare reflektion m.a.a. Jan Brunnegårds undran vilka jag skriver till.  Jag skriver inte till den elit som har uppdrag, titlar och privilegier i vårt samhälle genom det västerländska tänkandet.  Dem har jag genom min blogg, epost o.s.v. vänt mig till i många år och de är inte intresserade av tankar som kan ifrågasätta de strukturer de får sin position, lön, status o.s.v. genom.  "...dessa äro Coloradoskalbaggar på samhällskroppens potatis" -- Tage Danielsson.

  Nej, jag vänder mig till den vanliga människan utanför elitens strukturer av kyrka, stat, media och vetenskap.  Den människa som borde kunna genomskåda dessa.  Samma f.ö. som många andra gör här på Sourze.

  Ang. pyramider och annat så är jag inte överdrivet intresserad av sakfrågor annat än som medel för att väcka självständig tanke - orsaken att jag tar upp många olika till synes udda företeelser.  När jag får frågan "om jag verkligen tror..." så svarar jag förstås.  Och så tydligt och exakt jag kan.  För att visa mig själv och den som frågar största möjliga respekt.  Men det primära är att vi befriar tanken.  Sedan följer allt annat på det.  Därför ingen vinst som uppnås på något område utan att tanken först befriats är av beständigt värde.  För strax har någon tagit ifrån oss den igen.

  Vi kan endast försvara och vinna nya framgångar om vi först har befriat vårt eget tänkande.  Jag har förstått detta i många år.  Det är därför jag struntar i ideologiska diskussioner, såvida jag inte använder dem för att försöka befria tanken.

     -- Kommentar till "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" Leif Erlingsson 2012-07-20 18:20:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10786653/page5#post10787368

 • Hej Jan Brunnegård!  Roligt att du vill "dansa".  Du vet, när man dansar måste man hänga med sin partner.  Annars kommer man i otakt, och det är inte vackert.  "oscar: berven" länkade i februari här på Sourze till en videointervju med Charlotte Iserbyt där hon förklarade hur det gick till när man i USA planerade begränsandet av amerikanarnas förmåga till självständigt tänkande.  Kan du inte faktiskt lyssna på den, länkarna finner du från  [länk] ,  där jag har samlat alla Sourze-kommentarer kring Charlotte Iserbyt och hennes budskap.  Läs sedan även Ola Alexander Frisk  [länk]  på svenska om hur den västerländska förbannelsen sedan år 1277 begränsat vår skapande- och tankeförmåga så att vi nu har blivit helt impotenta i att skapa eller i att känna igen och anamma äkta skaparförmåga.

  Återkom efter det med dina reflektioner på dessa tankar.  Det är först när vi utifrån egna efterforskningar och studier har bildat oss en egen uppfattning som vi har något att tillföra en dialog, och därför kan ha någon intressant åsikt.  Det är inte vi som av eget intresse för mänsklighetens överlevnad och framtid har studerat som är elitmänniskor utan det är det etablissemang i kyrka, stat, media och vetenskap som i ett årtusende har begränsat vårt tänkande som är elitmänniskor.

  Du skrev:  "utanför er glasbur".  Nej, det är inte vi som är i en glasbur.

  Bästa hälsningar,
  Den holistiske detektiven, Leif Erlingsson

     -- Kommentar till "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" Leif Erlingsson 2012-07-20 13:01:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10786653/page5#post10787335

 • Den anpassningsbara intelligens jag skrev om i inlägg #50  [länk]  är förstås identisk med Ola Alexander Frisks dynamiska tänkande, se vidare mina kommentarer i "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" tråden, den Sourze red. satte namnet "Stimmet och lögnretoriken" på, Leif Erlingsson 2012-07-19 12:27 #36  [länk]  och framåt.

     -- Kommentar till "Drömtillståndet och informationskriget" Leif Erlingsson 2012-07-19 19:28:00 inlägg #51, http://www.sourze.se/forum/thread/10737360/page6#post10787283

 • Leif E Ström 2012-07-18 09:38 #24  [länk]  m.a.a. Jan Brunnegård 2012-07-17 17:17 #1  [länk]  och hans "Vem förvillar vem?" tråd:
  Läsarna behöver väl knappast någon namngiven för att inse vem som har påkallat detta inlägg.  [...]  Oavsett om de flesta kräver en debatt med utgångspunkt från korrenspondensteorin, vilken kräver att fakta överstämmer med verkligheten eller om några falanger vidhåller andra underliggande teorier, avslutas debatterna av samma person.  Mentalt ser jag ingen vinst i debatter där "någon" finner konsensus med enbart en person (sig själv)  [...]  Har jag fel?
  Jag blev först inte klok på vem som avsågs och släppte därför detta utan kommentar, för att vi inte skulle bli mer förvillade.  Nu tror jag dock jag anar lite bättre vad som avsågs och tar det därför här istället, där det nu synes mig passa bättre in.  Jag vill därför här svara Leif E Ström å allas vägnar som försöker inbjuda till äkta kunskapssökande med det "oscar:berven" en gång här på Sourze uttryckte som:
  med förväntan på en frodig, kreativ hermeneutisk svängom
  ("oscar:berven" 2011-01-30 01:07 #550  [länk]  i "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden.)
  Det krävs alltså, vilket Leif E Ström förstår, två för att dansa.  Fast om man inte hittar någon partner och ändå är danssugen så kan man faktiskt dansa solo också.  Till sist kanske någon annan blir sugen, av att titta på?  Jag använder här dansa som allegori för dialog.  Leif E Ström gör klart att det för honom ej är meningsfullt med dialog med någon som har en - som han implicerar - felaktig verklighetsuppfattning.  Projicerande att hans uppfattning är den riktiga, och de han ej vill gå i dialog med står för den felaktiga.

  Vidhåller han denna syn så besvarar han delvis "Dippen" 2012-07-19 13:24 #38, som bl.a. undrar vilka som ingår i den akademiska sekten.

  Se även det nyaste multitrådiga kompilatet, där jag försöker skapa en meta-dialog:  [länk] .  Samt:
          I den första sektionen utmålade jag den akademiska sekten till de skyldiga - det är ett perspektiv jag behåller.  För det är den akademiska sekten som säljer sig till den politiska eliten och tillverkar lögnerna.  Men, visst det är samtidigt så att den politiska eliten betalar för den så kallade undervisningen och forskningen som går ut på att förstärka det västerländska tänkandets dolda religiösa dogmer.  Anledningen till att jag trots allt håller mig till att se den akademiska eliten som de mest skyldiga är: att vi med hjälp av en politisk elit, oavsett vem det är, kan bli av med den akademiska sekten.  Och observera att bli av med den politiska eliten går inte.  Det finns alltid någon som är bäst och som vill leda.  Summa summarum.  Det enda listiga är därför att sträva efter att bli av med den akademiska kulten - de som förleder människor till att ljuga och förtrycka.
  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - 2:II" s 15.)

     -- Kommentar till "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" Leif Erlingsson 2012-07-19 18:19:00 inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10786653/page4#post10787279

 • Fortsätter från föregående inlägg.

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - 2:II" s 227, min fetning:
          Här är kärnan.  Det västerländska tänkandet styrs av två, samverkande dogmer som kyrkan etablerade som vetenskap år 1277.  Den ena dogmen säger att vi enbart kan förstå vad som kallas för logik, eller mer precist; vi ska bara förstå sammanhang som är logiska.  Medan den andra dogmen säger att allt annat än logik, måste vara mystiska förhållanden; som ska förklaras av kyrkans teologi.
          Här är det hela lite mer ingående.  Kyrkan genomförde tricket, det västerländska tänkandet, genom att eliminera halva Aristoteles förklaring till hur människan kan tänka.  Aristoteles menade att människan har två grundläggande förmågor som han kallade för Analys och Dialog.  Aristoteles menade att vi i en analys kan komma fram till att något kan stämma eller att det inte stämmer.  Medan vi med hjälp av dialog kan nå fram till att få det, som till att börja med inte stämmer; till att stämma.  Aristoteles hade därigenom en hel eller fullständig förklaring av grunden för hur vi kan förstå och tänka.  Aristoteles gick dessutom lite längre och kom fram till vad som var skillnaden mellan analys och dialog.  Han briljanta svar var: att det är motsättning.  Alltså, vi har en förmåga att förstå att det finns eller saknas en motsättning (analys) - och vi har förmågan att lösa motsättningar (dialog).  För den som vill ha total kontroll över människan är därför Aristoteles förklaring en fullständig katastrof.  För Aristoteles menar ju att människan självständigt - kan finna vad som inte stämmer - och kan dessutom självständigt nå framtill en lösning.  Därför tog kyrkan bort dialog som ett tankeverktyg och - och hävdade helt fräckt att vi kan bara förstå det som är fritt från motsättningar - något som de kallade för Logik (vilket betyder det vi kan tala om) - samt att detta var Aristoteles hela budskap.
          Resultatet är att vi än idag blir lurade till att tro att det enda vi kan förstå är logik - medan vi är tvingade att se vägen till att nå fram till vad som är logiskt som fullständigt obegripligt.  Och när allt annat än logik ska vara mystiskt blir även allt annat än att lyda detsamma som oförnuft - för allt annat än att lyda - är ju en motsättning till att lyda, som per definition, måste vara oförnuftigt.  Nu när du läser mina ord låter det förhoppningsvis enkelt - och just därför är det svårt att greppa att det är detta enkla som är orsaken till det helvete som är vår ruttna värld.  Men så är det.
  Ibid, s 232:
  [...] sedan år 1277 har kyrkan, den akademiska sekten och den politiska eliten format medborgarna till soldater och gjort samhället till en armé [...]
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" Leif Erlingsson 2012-07-19 12:27:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10786653/page4#post10787256

 • Tack alla som frivilligt illustrerar hur dynamiskt tänkande - verkligt tänkande och verklig förståelse - blir till värdelöst babbel för den som inte förstår grunderna i hur kunskap skapas.  Det har sedan barnsben projicerats på oss att vi inte själva kan skapa kunskap.  Den som ifrågasätter det är "ologisk" i det västerländska mobbningssystemet.  Fantasi är en bärande del av vår förmåga till dynamiskt tänkande.  Den som försöker använda dynamiskt tänkande för att göra något viktigt blir dock genast mobbad för det.  "Vi ska vara vuxna" och endast tänka sånt som är logiskt, enligt systemets snörpta tankesystem.

  Tänkaren Abdel-Masih Wazir sa för flera år sedan till mig att man behöver bara påpeka en filosofisk sanning så ser tänkare att det är riktigt.  Man behöver inte göra mer än påpeka den, poängterade han.  Däremot såg han inte särskilt många som hade kapacitet att förstå sådana sanningar i Sverige.  Han såg (ser förhoppningsvis fortfarande, men jag har inte talat med honom på länge) mig som en sådan person, kanske just för att jag inte har fått min bildning genom svenska eller några högskolor överhuvudtaget.

  Jag funderade efter våra samtal mycket på hur humanistiska och filosofiska idéer upphöjs till vetenskap.  Jag insåg ju att min vän tillhörde de kretsar för vilka det var naturligt att skapa vetenskap, vilket kräver knivskarp tanke.  Men jag förstod just detta att vetenskap kan skapas direkt av tanke.  Det har jag nu grunnat i flera år på.  Det är ju inte direkt så man blir lärd i skolan. Man lär sig inte att skapa vetenskap ur egen tankeverksamhet!  Utan, projiceras det, vetenskap är något som man pluggar in från böcker!

  Ola Alexander Frisk har hjälpt mig vidare i min förståelse.  Citerar ur hans arbete i nästa inlägg.

     -- Kommentar till "Kristina Lindquist (DN), lögnretoriken och demokratiföraktet" Leif Erlingsson 2012-07-19 12:27:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10786653/page4#post10787255

 • Till:  Astrid Boman
  Ämne:  "Vi lider av färgblindhet"  2012-07-18 06:00  [länk]


  Hej Astrid,

  det var ett tag sedan jag hörde av dig.

  Jag tycker att det var roligt att du skrev om en slags blindhet som orsak till att vi inte ser...
  "Jag söker efter en annans tids män/kvinnor
  Men finner i natten bara skrämda katter
  Dödsförskräckta
  För mössens makt
  Har vi drabbats av nationell blindhet?
  Lider vi av färgblindhet?"

  Det frågar den syriske poeten Nizar Qabbani.  Frågorna är retoriska och svaren ligger i frågorna.
  Som du vet startade jag min egen blogg  "Intelligentsians blockering[länk]  just i sökandet efter svaren på denna vår egen nationella blindhet.  Det var 2005.  Jag har sedan dess funnit mina svar, och nu är frågan vilken strategi som kan leda till "verkligt tänkande, verklig förståelse, verklig vetenskap och verklig demokrati", med Ola Alexander Frisks ord.  Jag kommer att återkomma i frågan.

  Mina vänligaste hälsningar, och tack för din fina artikel,
  hälsar den holistiska detektiven.

     -- Kommentar till "Vi lider av färgblindhet" Leif Erlingsson 2012-07-19 00:03:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10786972/page1#post10787203

 • bohuslanningen, det viktigaste av det han säger stöds av det Charlotte Iserby (hon har varit med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem) sa i sin intervju.  Här en översikt över allt som nämnts på Sourze om Charlotte Iserby:  [länk] .  Där finner du alla länkar till intervju o.s.v..

  PS:  Illustrativt att se Dippens kommentar.  Må de seende se.

     -- Kommentar till "Massakern i Houla - ett journalistiskt haveri?" Leif Erlingsson 2012-07-02 20:09:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10785370/page1#post10785919

 • Re:  Thomas L. Aabo 2012-06-16 11:35 #12 [länk] :
  Leif E "fel var att skolan skulle ha väglett mig i min intellektuella utveckling..."
  När (!) har du haft en intellektuellt utveckling!
  I går citerades här på Sourze från [länk] :
  "Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species.  A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton."  Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1952, pg 67 (Russell beskrivande ett mardrömslikt scenario om Nazisterna hade vunnit WWII, som vissa forskare menar de gjorde i det dolda)
  Att på djupet söka förstå de styrandes kognition har engagerat mig sedan c:a 10 år nu.  Min egen kognition har naturligtvis påverkats.  Jag försöker hjälpa andra att förstå, men för den som inte vill förstå så är det naturligtvis galenskap.  Så förblir de också de styrda.  De verkligt styrande tror att man kan programmera verkligheten genom att med sublimal symbolisk programmering programmera våra kognitioner så vi i sin tur (styrt!) drömmer fram den värld de vill ha, med dem som våra dolda verkliga styrande och oss som styrda.  "Konstigt" att de kan lyckas, när de är så galna.  Eller är det att vara så galen som är nödvändigt för att lyckas?
  Jag själv i  http://blog.lege.net/?/221-Verklighet.html  [länk]  2008-10-06:
  Våra trossystem - vare sig det är vetenskapliga dogmer eller religiösa eller ideologiska eller hur vi tänker om våra egna liv - är vad som huvudsakligen begränsar oss.  Vår verkliga önskan, det vi i magen verkligen vill, en annan.  Braden menar att verkligheten är något plastiskt och provisoriskt, som vi kan ändra på om vi inte gillar den.  Att vi skapar med känslan.  Kvinnor har alltid vetat detta, men när kvinnor vet något, då har det varit trams.  Nu när vetenskapen börjar komma på samma saker, då är det kunskap!  Vetenskapen har nämligen visat att den oberoende observatören är en illusion.  All observation påverkar det observerade.  Genom våra äkta känslor, utan ego eller dömande, skapar vi.  Genom att bli det vi vill uppleva.  Jag tänker här på legion 42 i Tomasevangeliet, där det handlar om att bli till medan man lever.  D.v.s. att bli en hel människa, att göra det man kom till jorden för att göra, medan man lever.  Påminns även om att det första jag kommer ihåg att jag visste redan som barn så var det att vi människor lever för att lära - att livet är en skola.
  Läs resten på länken ovan.

     -- Kommentar till "Världens bästa jobb står utan sökanden" Leif Erlingsson 2012-06-17 09:48:00 inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10784239/page5#post10784635

 • jag har en hel del gånger citerat Russell oavsett vad han eg propagerade och har lärt mig av hans skriverier ... ;

  ”(1) Observation versus Authority: To modern educated people, it seems obvious that matters of fact are to be ascertained by observation, not by consulting ancient authorities.” Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, pg15

  En av få men viktiga punkter i Bertrand Russels ”the scientific outlook” som ger mersmak, även om den springande punkten också må var den mest krävande, nämligen att bli 'din egen expert'. Annars sluter du dig till just ”ancient authorities”. Med andra ord, ingen expert oavsett titlar och hedersmedaljer, kan någonsin vara din observatör. Även om vissa auktoritära metoder skulle kunna vara tillämpbara, kan de aldrig bli lagar omöjliga att bryta. Om strävan efter vetenskap är sann, kan det aldrig finnas endast ett svar, en metod, en lag. Om strävan efter vetenskap är sann, kan du bara fortsätta upptäcka nya.
  Faktum är att på denna not, kan bara en 'auktoritet' värt namnet, vara 'auktoritär' i att de 'inte är det'. En auktoritet vet så mycket, därför så litet. Det är inte auktoriteten som utgör sanningen, utan sanning som utgör auktoritet. [länk]  Vid barnsben ställer vi frågor helt utan värderingar. Frågan 'politiskt korrekt-inkorrekt' finns alltså inte med i ekvationen. Så när, och kanske viktigare varifrån kommer dessa smygande konventioner? Varför är det gulligt och rart att barn ifrågasätter allt, men när vuxna gör det kommer väldigt ofta förhånande pekpinnar ... Det ligger knappast i vårt DNA, utan återigen i vardagligt smygande uniformerat tyckande, som är långt mer kuvande än det låter.

  “Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton.” Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1952, pg 67 (Russell beskrivande ett mardrömslikt scenario om Nazisterna hade vunnit WWII, som vissa forskare menar de gjorde i det dolda) [länk]     -- Kommentar till "Världens bästa jobb står utan sökanden" oscar: berven 2012-06-16 22:00:00 anonymt inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10784239/page4#post10784618

 • http://slutaskolan.nu/  [länk] :
  Den skola vi har är skadlig för våra barn.  Det är bokens huvudtes.

  Skolans dolda mål kränker barnens självkänsla och skrämmer till osäkerhet.
  Skolan skapades för att åstadkomma just detta.

  Därför behöver skolan upplösas och ersättas med en mångfald sätt att lära.  För detta behövs framför allt föräldrars medverkan.

  Experternas styre har misslyckats.  Deras nya uppgift är att bistå föräldrar och barn.
  2 observationer:
  1. Detta var exakt vad jag kände på mig i 10-årsåldern.
  2. Som förälder måste man i dag fly Sverige för att ge sina barn en bra start, det är olagligt att följa författarens råd i Sverige.  [länk]

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-16 18:01:00 inlägg #203, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page21#post10784578

 • Re:  [länk] :
  Och att som du säger "hjälp då istället till själv" anser jag att jag gör efter förmåga då jag sätter mej in i en del av det du presenterar och kommer med mina kommentarer och synpunkter utifrån mitt perspektiv.
  Tyvärr är det inte i sig konstruktivt att plocka isär texter.  Vad som är konstruktivt är att delta i uppbyggnaden av ny kunskap och insikt.  Så kan vi föreställa oss och därmed i förlängningen skapa en värld vi alla vill leva i.  oscar:berven har t.ex. en hel hyperlänkad site där man kan hugga i.  Men han får knappt igång dialoger här på Sourze.  Och det är inte för att han inte har försökt.
  Ni har era så kallade låsningar vilka era respektive liv belastat er med, och jag har mina - bara genom att erkänna detta och bemöta varandra med förståelse kan vi om vi vill komma över eller förbi dylika hinder.
  Så är det naturligtvis.
  Att jag inte kan uppamma någon optimism utan snarare ser ganska så mörkt på tillvaron beror således på det jag ser med egna ögon eller på olika sätt informerar mej om.
  Och det jag ser är att om man inte är beredd att agera på optimalast möjligt sätt, då är man själv en del av problemet.
  att skolan genom ett annorlunda upplägg skulle kunna vända världsutvecklingen i den takt som skulle krävas om vi ska tala om en "räddning" har jag svårt finna någon sannolikhet för.
  Där menar jag att du är helt ute och cyklar.  Skolan programmerar oss att inte kunna skapa.  http://slutaskolan.nu/  [länk] .  Om vi istället fått allt möjligt stöd i vår intellektuella utveckling så kunde vi skapa en fantastisk värld.  Inte minst därför att det skulle finnas färre stoppklossar som hindrar oss med att "det går inte".
  Vad vi skulle behöva som mänsklighet betraktad är ett helt annat förhållningssätt till våra åtgärder - det jag pekade på i ett tidigare inlägg om den orsak och verkansanalys som skulle behövas för allt vi gör görs i dag endast i fråga om monetär vinstmaximering - den skulle behövas för att i stället säkerställa långsiktig och globalt upprättad och bevarad livskvalitet för alla.
  Vad vi skulle behöva är att tillåta oss drömma fram den värld som vi vill leva i.  Det är så verklighet skapas.  Vare sig du kan tro det eller ej.

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-16 17:32:00 inlägg #201, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page21#post10784573

 • Charlotte Iserbyt har återkommande länkats till här från Sourze (fritextsök t.ex. på  [länk]  efter "Iserbyt").  Hon har varit med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem, och har därvid fått insyn i vad det är för krafter som styr.  Lyssna på henne!  Även John Taylor Gatto har återkommande länkats till här på Sourze, fritextsök efter "Gatto" på samma länk.  Han har också han förstått vad som pågått.  Här i Sverige finns det också flera som har analyserat och förstått, fritextsök t.ex. på "Ola Alexander Frisk" och "slutaskolan.nu" på länken nyss, och för att komma ännu längre bakåt i tiden, även på  [länk] .  Allt har upprepats många ggr. redan.  Ang. adress så har iallafall Harvard, Yale, Stanford eller motsvarande varit en adress någonstans på vägen.  (Prof. John Kozy, "The History of Knowledge: Darkness in the Academy[länk] .  Med tack till Jan Rosbäck, som Twittrade länken.)

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-16 15:03:00 inlägg #199, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page20#post10784566

 • Addendum till oscar: berven:

  Citerar början av din första länk,  [länk] :
  Stora delar av etablerade nyhetsmedia och andra opinionsbildare som politiker, expertis  [länk]  och vetare, står för något så vanskligt men udda klingande som samhällets kollektivistiska  [länk]  kognitiva haveri.  Mycket ligger i definitioner av äldre etablerade ord  och kontemporära, omreviderade eller helt nya  [länk] .  Problemen finns sannerligen i lagspråk  [länk]   men denna text tar mer upp de oskrivna lagarna.  Dessa genomsyrar hela samhällskroppen, från elit till skola  [länk] ,  från infrastruktur till livsfilosofi  [länk] .  Alla har ansvar i mänskliga kommunikationer, men det är av yttersta vikt att se vem som har mest mediatid  [länk] ,  genomslag och auktoritet.
  Texten är mer lättläst på din [länk] då den ju är en hyperlänkad text.

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-16 10:37:00 inlägg #189, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page19#post10784538

 • Mer om detta verkliga medium:
  1. I fotnot tre till min "Tro på liv och död", som jag många gånger har [länk] - at till här på Sourze, så finns vidare kommentarer och länkar ang. denna.  ("Gforce in the Aether Physics Model", Quantum AetherDynamics Institute.)

  2. Miles Mathis teori för laddningsfältet har jag också [länk] - at till förut här på Sourze, denne man har verkligen tänkt från grunden:  "The Central Discoveries of this Book[länk] ,  "Updates[länk] .  Laddningsfältet heter på engelska "charge field", så fritextsök på sidorna jag länkade till nyss efter alla dokument/kapitel som handlar om detta.  Ex. från den första av det två förra, min understrykning:
   Next is my Unified Field Theory [länk] ,  just added to this list.  I haven't put it above the correction to the point, since the correction to the point determined a part of my UFT.  At the heart of my UFT is the discovery that Newton's gravitational equation is a compound equation, one that already includes the foundational E/M field or charge field.  This pulling apart of Newton's equation by showing that G is a scaling constant between gravity and charge has become the new centerpiece of my website in the past few years, supplanting the number one spot held by my relativity papers.  Since a NASA astrophysicist read my theory on this, recommended it, and wrote the introduction to my new book, this theory has generated a lot of interest worldwide.  In it I also show that the current "messenger photon" cannot be virtual and that the field must be both real and mechanical.  This means that Einstein's field equations are also compound equations.  Einstein already had a UFT and didn't know it.  But my theory goes far beyond this, since I don't just pull the lid off Newton and Einstein and then stand back.  I segregate and simplify their equations, showing many many new things[...]
   Läs resten från den nämnda "The Central Discoveries of this Book[länk] - en, samt förstås i de papper som där [länk] - as till!

  Jag skulle kunna ge fler referenser, men det här räcker mer än väl som en start.  Man lär sig "ingenting" i skolan.  Man lär sig genom att föra dialog, och genom att ta del av andras dialoger.  Passar ang. dialog på att åter länka till Ola Alexander Frisk, här genom en länk han skickade i går:
  "Last Call For Departure From the Western Terror[länk] .

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-10 11:12:00 inlägg #77, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page8#post10783960

 • fr Glaspärlespelet för alla och envar

  Vad Hesse beskriver som 'glaspärlespelet för alla och envar' kallas feulletonismen. En slags dussinhet, eskapism och mindre medvetandegörande diverterande sysslor. Men i princip alla samhällsklasser kan och de fakto utövar olika glaspärlespel dagligen; på sin arbetsplats, TV, korsord, datorspel, soduku, resor, utbildning, sport, musik, meditation, internet, böcker etc. Det finns ingen medfödd skillnad mellan en forskarelit eller musikgeni och en 'normal' människa, förutom att det av några få finns en självutnämnd skillnad i den diplomerande intelligentsians värld [länk] .

  Feulliet, den tabloida mentaliteten, får dock individen att fokusera på 'givna uppgifter', som väldigt ofta redan har en lösning eller i bästa fall 'förutbestämt mål'. Man måste fråga sig – Var ligger den äkta kreativiteten i att lösa problem som redan har lösningar? Varför inte finna nya problem, nya livspussel, våga såga av den gren vi sitter på, vara innovativ. För vem är du kreativ och varför? [länk] Einstein sa;”Vi kan inte lösa problem med samma typ av tänk som skapade dem”

  En glaspärlespelare kan förvisso lösa korsord, men hon skapar hellre nya, dessutom ej enkom i två dimensioner utan tre eller fler. Syftet med spelandet är att inte spela någon annans givna regler eller med förutbestämda mål. Eller möjligen –Syftet är att inte ha syften [länk] .

  Vad vi kanske kan säga urskiljer en så kallad elit, är att han eller hon tar sig mycket mer tid att kontemplera alla ovan nämda livsaspekter och skapar en syntes i en övergripande konstnärlig, musikalisk och filosofisk sublimitet. Kanske är indikatorn tid, eller avstånd? Något vi inbillat har för lite av och måste jaga efter.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Infinite games" oscar: berven 2012-03-26 18:09:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10778867/page1#post10778985

 • Jag har försökt hjälpa digt på traven förut, "GunnarL", som nedan.  D.v.s. Oscar tyckte att du skulle ta del av det Charlotte Iserbyt säger, och sedan återkomma med vad du därefter har för kvarvarande kritik av det Oscar och underförsått jag också hävdat ang. att undervisningen syftar att ta ifrån oss vår egen vilja:

  Leif Erlingsson 2012-02-05 23:58 #132 [länk] :
  @ [länk] oscar: berven 2012-02-02 14:29 #129 till GunnarL:
  GunnarL #121 om väldigt viktiga ämnet skolning och dina barn [länk] ; det verkar som du reagerar med reflex snarare än reflexivt med dina kommentarer.  Kan du inte ta upp några konkreta exempel (med ref.) som ev visar på felaktigheter om hur skolning kom att styras upp, transformera självtänkande individer till servila medborgare ...

  Charlotte Iserbyts argument och direkta first hand inblandning tex;

  part one: [länk]

  part two: [länk]

  Jag instämmer!

  "GunnarL", ingen vill dig illa, bemöt bara respekt med respekt så är allt som det ska vara.  Jag vet att du tror på en massa saker som saknar validitet (lånade uttrycket från CMO!) därför att det är vad du en gång har lärt dig.  Men respektera att andra har lärt sig andra saker, som av Charlotte Iserbyt ovan.  Du går inte under för att du först studerar och sätter dig in i en fråga, innan du kommenterar.  Själv ser jag fram emot att du sätter dig in i bl.a. det "oscar: berven" ovan ber dig ta på allvar.

  Även Leif Bengtsson har skrivit om samma saker, se tråden "Skolproblemen behöver kreativa lösningar" 2012-02-10 11:54 #3 [länk] .

  Tror säkert Oscar instämmer även med det Leif Bengtsson skriver, då det är helt i linje med det Charlotte Iserbyt redogör för.

  Så kort sagt, efter att du tagit del av detta, och kanske också siten http://slutaskolan.nu/  [länk]  som Leif Bengtsson också har länkat till, så återkom då med vad som är fel i Oscars argument.  Det var så jag tror han menade.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Peer Review" Leif Erlingsson 2012-02-10 20:14:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10775067/page3#post10775280

 • Dom här sakerna du berättar om handlar inte om att din son sticker ut eller på något sätt avviker. Formen är viktigare än innehållet i dagens skola.
  Jag vet, jag jobbar där!
  I stort sett så är det så att dom som jobbar i skolan har själva lyckats väl i skolan (jag är ett undantag).
  Därför vill dom jobba vidare med det dom lyckats så bra med.
  Dam vill ha trygghet där dom känner sig hemma. Samma sak med skolledarna. Dock vill dom ha lite mer makt eller social status eller vad det kan vara.
  I några enstaka fall förekommer det att någon från näringslivet går över till skolans värld. Då oftast efter arbetsskada och omskolning.
  Gemensamt för alla roller i skolan är att man är rädd för attgöra fel. Därför måste allt dokumenteras. När du var ung kanske du av nyfikenhet lekte doktor osv. Förmodligen rätt naturligt eftersom i stort sett alla andra som vuxit upp av människosläktet lekt liknande lekar. Nyfikenhet för skillnader o likheter o hur saker funkar. Skulle din son leka denna samma lek som barnen i resten av världen gör så räkna med problem. Du anar inte ur många kilometer papper som krävs för att alla skall ha ryggen fri och din son kommer förmodligen att få veta om det när vårdnadstvisten om dina barnbarn kommer igång.
  Alla är rädda och ingen ser att sunt förnuft är en tillgång utan snarare en belastning.
  Mitt tips till dej är att du snarast flyttar till något av våra grannländer där hemundervisning i grupp eller familj fortfarande är tillåtet.
  Om det svenska näringslivsfolket visste hur mycket papper o timmar det går för
  att dokumentera vad skolan gjort i ett simpelt "snöbollskastningsmål" eller då någon tröttnat på skolan o bara vill ha lugn o ro o välja sina ämnen och studietakt tog dom sina barna ur skolan.
  Eller varför inte be någon med äldre barn visa upp sina barns "omdömen för måluppfyllelse". Akta dej..
  Våra barn kommer som 75-åringar att fråga sig vart livet tog vägen.
  Då kan jag redan nu svara det finns bara i "arkivskåpen" utanför finns bara fiction och som en skön dröm.
  kolla den enda sanna skolsiten på svenska
  [länk]
     -- Kommentar till "Vem har inte kastat en snöboll på skolgården?" leif bengtsson 2012-02-09 23:04:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10774825/page1#post10775154

 • Leif - ""Den stora gallringen" (av oss alla, genom luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker)"

  De där med "den stora gallringen" är en tanke som tänkts av många som i de flesta fall föreställer sej själv vara en av de "utvalda" som snarare kommer att gallras till än från.

  Jorden är en häxkittel där vi alla puttrar som den enskilda lilla ingrediens vi är med en mer eller mindre säregna krydda - alla bidrar ju till anrättningen varför skulle då någon silas ifrån?
  Bara tanken är egentligen absurd, och antar jag faller tillbaka på det judiska inslaget i den kristna kulturen vilken till stora delar affekterat mycket av det västerländska tänkandet.

  Nej någon gallring kommer sannolikt inte att bli av oavsett frånvaron av den tron skulle ha effekten att pacificera - utvalda folk har som mest varit utvalda i sina egna ögon och blotta tanken är inte så lite rasistisk, oavsett urvalskriterierna handlar om andlighet eller fysisk beredvillighet att axla idealen.
  Skulle tro att de flesta mantra av det slaget bottnar i vår svårighet att stå ut med tanken på att vi ska dö.

  Fast som vi ju måste konstatera - vi vet inte säkert vilka effekterna kommer att bli av människans framfart på jorden - vi skulle ju kunna ge våra eftertrådare de bästa förutsättningarna för fulländandet av de biologiska livsformer som då vi genom vårt försök att behärska tekniken i stället grävt vår egen grav och lämnar jorden fri att befolkas av varelser som med sina fulländade fysiska kroppar kommer att vara sej själva nog.
  Människans tid som kapitalets slav kan snart vara till ända - hennes huvudlösa prisgivenhet inför lönsamma projekt vars enda mening är kapitalförmering till vilket pris som helst kommer att ta livet av henne.
  Och skulle jag få komma med ett gott råd så kommer den livsform som tar människans plats ha den egenskap som människan saknat mest - nämligen förmågan att njuta av livet.
  Tänk vad mycket vi hade besparat oss om vi kunna ta till oss livet sådant det är istället för att prompt försöka göra om det...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Är livet en kasperteater?" Bizon 2012-02-06 23:14:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10774842/page1#post10774934

 • @ [länk] oscar: berven 2012-02-02 14:29 #129 till GunnarL:
  GunnarL #121 om väldigt viktiga ämnet skolning och dina barn [länk] ; det verkar som du reagerar med reflex snarare än reflexivt med dina kommentarer.  Kan du inte ta upp några konkreta exempel (med ref.) som ev visar på felaktigheter om hur skolning kom att styras upp, transformera självtänkande individer till servila medborgare ...

  Charlotte Iserbyts argument och direkta first hand inblandning tex;

  part one: [länk]

  part two: [länk]

  Jag instämmer!

  "GunnarL", ingen vill dig illa, bemöt bara respekt med respekt så är allt som det ska vara.  Jag vet att du tror på en massa saker som saknar validitet (lånade uttrycket från CMO!) därför att det är vad du en gång har lärt dig.  Men respektera att andra har lärt sig andra saker, som av Charlotte Iserbyt ovan.  Du går inte under för att du först studerar och sätter dig in i en fråga, innan du kommenterar.  Själv ser jag fram emot att du sätter dig in i bl.a. det "oscar: berven" ovan ber dig ta på allvar.

     -- Kommentar till "Antihumanisterna stal manifestet" Leif Erlingsson 2012-02-05 23:58:00 inlägg #132, http://www.sourze.se/forum/thread/10774163/page14#post10774871

 • GunnarL #121 om väldigt viktiga ämnet skolning och dina barn [länk] ; det verkar som du reagerar med reflex snarare än reflexivt med dina kommentarer. Kan du inte ta upp några konkreta exempel (med ref.) som ev visar på felaktigheter om hur skolning kom att styras upp, transformera självtänkande individer till servila medborgare ...

  Charlotte Iserbyts argument och direkta first hand inblandning tex;

  part one: [länk]

  part two: [länk]


     -- Kommentar till "Antihumanisterna stal manifestet" oscar: berven 2012-02-02 14:29:00 anonymt inlägg #129, http://www.sourze.se/forum/thread/10774163/page13#post10774662

 • oavsett konviktion (även de som kan tänkas stå över) så används ju ismerna som slagträn för de 'läger man tillhör' som ju faktiskt texterna du och Rickard tar upp. Stjälandet/hijackandet, manipulerandet etc.

  Det blir dock lätt fokus och kamp om definitioner i 'vem man tillhör' snarare än att enkelt påvisa att fel slutsatser och att doublespeak används såväl i media som i vetenskap och även då de som säger att de är duktiga retoriker. Jag hoppas bara att jag påvisar dessa subtila falluckor som alla kan falla i.

  Tysta skall vi icke vara, men förr eller senare måste vi Leva som vi lär ... Är inte det det svåraste ändå?

  “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” Buckminster Fuller

  Jag ser inte detta som en kamp mot någon eller något. En revolt mot. Möjligen kan jag se en inre kamp, men kärnan måste ligga i kreativitet. Evolution skall betyda ny-cirkulera. Det synes mig vara mer äkta kreativitet och nyskapande snarare än revolution, åter-cirkulera. Det blir mer som att gå i samma banor men klä det i nya ord. Revolution blir diversionen och tron att vi har skapat nytt, men i själva verket gör det, lite reviderat vad Santanaya pratar om, att vi ständigt repeterar oss i historien. Revolution riskerar att bekräfta Goethes ord ”Det finns ingen mer hopplöst förslavad än de som tror sig vara fria”. [länk]


  deloop sa Leif!

     -- Kommentar till "Antihumanisterna stal manifestet" oscar: berven 2012-02-01 17:31:00 anonymt inlägg #104, http://www.sourze.se/forum/thread/10774163/page11#post10774584

 • Det här med ord/språk är vår förbannelse och vår frälsning. Dubbeleggat. Att använda språket som den magi den faktiskt är. Det ligger enorm makt där. Att forma tanken, idé, etik, lagspråk osv ..


  Börje, förutom tidigare Systemfelet refererar jag vidare till några andra texter om vad jag menar med dessa predikament

  Legalese, language deceptive by design? [länk] Scientism teapot [länk] Expertis bufferten [länk] Intelligens vis-à-vis AI [länk]

  Diskussionen går vidare ... det du tar upp menar jag absolut är viktigt, och klart besläktat med hur vilseledda, manipulerade och sant okritiska vi har blivit genom det inflytande språket har.
     -- Kommentar till "Antihumanisterna stal manifestet" oscar: berven 2012-01-31 20:38:00 anonymt inlägg #87, http://www.sourze.se/forum/thread/10774163/page9#post10774530

 • Har man som ambition att vara lydig och göra det man av makten förväntas göra då identifierar man vilka som synes stå överst på täppan och säger ja och amen till allt dessa häver ur sig, oavsett hur urbota idiotiskt.  Om några uppstickare säger vettigare saker hjälper man makten att förtrycka dessa.  Som Ola Alexander Frisk frågar, "Vill Du lyda eller förstå?" http://lege.net/spegling_av_hyperdialog/start.htm  [länk] .

  "Stollen", "Plugghästen", "Nörden, ja, eg. t.o.m. vetenskapsmannen som kan tänka själv, ses i vår kultur som en löjlig figur.  Såvida inte makten har utnämnt honom till "expert", för då står han ju överst på täppan och då ska man ju tro allt han säger oavsett hur dumt det är.

  Den som väljer bort det mänskliga - kreativiteten, det egna skapandet, det egna tänkandet väljer alltså att vara som ett djur.  Det är planerat så, det är enklast så.  De flesta väljer så.  Väljer bort medvetandets eld.  Tyvärr väljer man samtidigt bort förmågan att skapa nytt välstånd, nya tillgångar.  Kan förressten länka till uppsatsen jag läste, den är onödigt lång men innehåller en del intressant information om hur det kom att bli så dumt:  Lyndon LaRouche, "Kraftprincipen[länk] .  Han är långtifrån ensam om att ha sett trenden, men i hans fall kopplar han den till historiska skeenden och filosofiska principer, vilket kan vara bra för dem som behöver höra saken på ett sådant språk.  Själv föredrar jag att uttrycka mig som jag har gjort i "Tro på liv och död[länk] .  Men alla sätt att säga detta absolut avgörande för vår framtid behövs, för olika sätt passar olika läsare.

     -- Kommentar till "Antihumanisterna stal manifestet" Leif Erlingsson 2012-01-30 12:54:00 inlägg #62, http://www.sourze.se/forum/thread/10774163/page7#post10774401

 • Intressant produkt som Lasse Ws humana resurser producerat i ”Kampen om tanken” och som marknaden kommenterat, med hjälp av enskild förvärvad och ägd kunskap, tänk och handling.

  Lasse W skrev: ”Vad är det som gör att olika människor uppfattar livet och världen inte bara med olika nyanser utan på totalt motsatta sätt, trots att "verkligheten" är densamma?
  Svaret på den frågan är nyckeln till möjligheterna att styra och kontrollera människans tänkande, men samtidigt nyckeln till tankens befrielse.”

  Denna nyckel är som David Icke försökt lära marknaden förstå med hjälp av kunskapsvÄrktyget ”Stop, Think and Act” och frågan: Har marknaden som EN enskild individ utvecklat mental kunskap (Stop) som vill, kan och vågar styra individens enskilda tänk (Think), att i tid och rum resurssnålt och säkert värdera, värdesäkra och välja information, med rätt kvalitet i tid och rum (Act).

  Ola Alexander Frisks nyckel är kunskapsvÄrktyget: ”Vill du lyda eller förstå?”

  Min nyckel är kunskapsvÄrktyget: Resurser = Tid x (Rum + Arbete + Efergi)

  Kollektiv kunskap är i tid och rum, statisk, empirisk och logiskt mätbar information, som mentalt styr enskild individ att i tid och rum kollektivt tänka och handla, i total harmoni med maktens Jante, Luther och Ågren (ångest/rädsla), lokalt i varje medlemsstat på den inre marknaden.

  Kreativ kunskap är i tid och rum dynamisk och hotar maktens kollektiva u.p.a.

  Ps. Lyssna och försök förstå Lena Anderssons ”Hjärnarbete i SR P1 Vinter”
  Pss. Att tvätta hjärnan helt ren från kollektiv kunskap, tänk och handling, kan vara livslång process för individ som inte vill, kan eller vågar ta tag i detta.
     -- Kommentar till "Kampen om tanken" "Stop, Think and Act" 2012-01-08 16:56:00 anonymt inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10733187/page6#post10773082

 • PS:  Jag har f.ö. skrivit tidigare här på Sourze.se om hur den dolda nazismen styr oss ( [länk][länk] ), så det är inte rimligt att tro att jag använder begreppet annat än som en faktiskt beskrivning av vad som pågår runtomkring oss.  Nazismen var ju ett förenande av storföretagarintressen med politisk makt utanför medborgarnas kontroll, det vi i dag lever under.  Visst, i obetydliga frågor tillåts vi påverka, men inte i viktiga frågor.  Jag använder alltså inte begreppet retoriskt utan de-facto som det är.  Bortom all hjärntvätt, propaganda och hathets.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-04 18:54:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772467

 • Bizon, man kan kalla det många saker, men det jag här avsåg vad gäller nazist var inställningen att makt = rätt.  Den starkes rätt.

  Satanister tror kanske också det?

  Ola Alexander Frisk visar hur den dolda nazismen styr oss [länk] och när man förstår vad han säger så känner man lätt igen nazisterna.  Ett av kardinalkännetecknen är att man vill styra ditt tänkande, "att förbjuda kunskaper och insikter som hotar den etablerade makten".

  Detta är inte nytt.  Orsaken att nazismen ej tålde judarna var att det var från dem de tog konceptet, från gamla testamentet.  Man kan säga att nazism är en generalisering av sionism till fler än judarna.

  Det många inte riktigt greppar är varför frimurarna velat förstöra Iraks historia, för det är mycket viktigt i sammanhanget.  Frimurarna bygger ju också på att begränsa kunskap och på gamla testamentet.  Läs detta citat:
  "Now the thing is that, what this great fellow, this great -- Iraq's first Christian general Annis Wazir realized -- that what was happening with the archaeological exposé in Iraq would at the same time -- the more that was proven in Iraq about an untold story will prove indirectly and directly that the told story of the Old Testament is a lie.  Because Mesopotamia is of a much older and untold history, that has come to life.  That put the Old Testament to lie.  I.e., if you can prove 7000 years back through material builds of some dried mud, why can't they prove the history of something that's only 3500 years old.  The so-called 'Holy Land', things like 'The Temple of Solomon', since they were built of stone...

  And that's when the discussion happened between Annis Jbbr Wazir -- that Christian Iraqi general -- with his wife's most famous uncle on her mother side, Andres Ashoou, a leading judge in Iraq of Assyrian background.  When they wanted Annis to intervene with the authorities and with the royal family to limit or stop archaeological digs.  And he made it clear that for him as a Christian he is not threatened by that.  But he understood that Andres and his father-in-law, my grandfather, were threatened because they were all Freemasons.
  "
    - Abdel-Masih Wazir till Leif Erlingsson, 2009-05-13, [länk] .
  Frimurarna ville inte veta av Iraks kultur och arkeologi.  Nu har de fått som de ville:
  "Kriget mot Iraks kultur", Red. R. Baker, S. Ismael & T. Ismael, Alhambra förlag, [länk] .  "Författarna redogör noggrant för ockupanternas kallhamrade overksamhet, som ledde till ödeläggelsen av en av världens äldsta bevarade kulturer.  Förutom förstörandet av oskyddade museer och bibliotek dokumenteras de riktade morden på närmare 500 akademiker, de omfattande kidnappningarna och fördrivningen av tusentals läkare, jurister, konstnärer och andra intellektuella.  De visar att Irak utsatts för en systematisk kulturell rensning".

  Det är inte en slump, att dagens nazister skövlar bevisen för att judenomen bygger på historisk lögn.

  Besvarar det din fråga?

     -- Kommentar till "Tystnadens tyranni" Leif Erlingsson 2011-12-14 19:37:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10771284/page4#post10771471

 • Skulle vara (kapad länk ovan):

  @ [länk] Bizon, det är lugnt.  Och angående den fulländat asocialt skenande egoismen som upphöjts till dygd som du skriver om så är det inställningen att makt = rätt.  Eller nazism, med andra ord.  Jag har förut kommenterat att nazism styr, numera.  (Ex. i tråden "Samhället styrs av livsfientliga satanister", [länk] och på andra ställen som [länk] där jag citerar Ola Alexander Frisks förklaring om den dolda nazismen som styr i vårt samhälle.)  Jag erkänner frimodigt till lägervakterna på Sourze att jag just skulle internerats i deras idealstat.  Min drivkraft är att hinna göra det jag ska göra så det inte går så illa.  Fler som är med på det?

     -- Kommentar till "Tystnadens tyranni" Leif Erlingsson 2011-12-13 14:10:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10771284/page2#post10771393

 • @ [länk] Bizon, det är lugnt.  Och angående den fulländat asocialt skenande egoismen som upphöjts till dygd som du skriver om så är det inställningen att makt = rätt.  Eller nazism, med andra ord.  Jag har förut kommenterat att nazism styr, numera.  (Ex. i tråden "Samhället styrs av livsfientliga satanister", [länk] och på andra ställen som ttp://[länk] där jag citerar Ola Alexander Frisks förklaring om den dolda nazismen som styr i vårt samhälle.)  Jag erkänner frimodigt till lägervakterna på Sourze att jag just skulle internerats i deras idealstat.  Min drivkraft är att hinna göra det jag ska göra så det inte går så illa.  Fler som är med på det?
     -- Kommentar till "Tystnadens tyranni" Leif Erlingsson 2011-12-13 14:08:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10771284/page2#post10771392

 • "Politik och religion hör inte ihop"  - Instämmer.
  "I Iran har man sedan revolutionen blandat politik med religion.  Det var vi upplevt även i Sverige, fast i början av 1200-talet."  - Tyvärr upplever jag det i dag, fast i dag är religionen namnlös och dess präster kallas "Experter".

  Politiker, domstolar, alla böjer sig för dessa experter.
  Googla Expertbluffen http://www.google.com/search?q=Expertbluffen  [länk] .  Fast du kommer till ännu en expert - http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2007/08/28/expertbluffen/  [länk] .

  Vi kan inte överlämna ansvaret för vad som är sant till någon annan.  Vi måste alla bli våra egna vetenskapsmän.  Många säger, "det är logiskt...".  Logiken leder alltid tillbaka till innanför rådande tankeramar, om den ej kompletteras med Aristotles begrepp för dialog.  Det senare kapades ur vårt västerländska tänkande av Thomas Aquinas (1225-1274) i dennes verk Summa Theologiae (1274).  (Se Ola Alexander Frisk och "Så knullar staten Din själ - 2: Bli kvitt hjärntvätten - Den Västerländska Förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter" där han visar hur förmågan till tänkande förstördes mycket tidigt och hur denna förstörelse upprätthålls av skolan, den politiska klassen och den akademiska traditionen, http://staten.co.nr/  [länk] och "Vill Du lyda eller förstå?" http://lege.net/spegling_av_hyperdialog/start.htm  [länk] .  Hans bok i tre delar som kan laddas ned som PDF:er från näst sista länken nyss är en av vår tids viktigaste böcker!  (Ignorera "The page cannot be found" felmeddelandena inne på flera av sidorna, det tycks vara någon inbäddad sida som försvunnit.)

     -- Kommentar till "Politik och religion hör inte ihop" Leif Erlingsson 2011-12-02 07:54:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10770862/page1#post10770883

 • 2011-11-23 17:39 postade jag här i tråden [länk] om Ola Alexander Frisks slutsatser ang. den dolda nazismen som styr den västerländska förbannelsen, det västerländska samhället [länk] .  Jag menar alltså med Ola Alexander Frisk att normalitetstillståndet i vårt samhälle är nazism.  Sedan finns det ungdomar som dessutom kallar sig nazister.  Men, hävdar jag, jag själv och några till tillhör inte detta normalitetstillstånd.  Det är därför vi blir angripna.  Paradoxalt nog med just det vi inte är...  Men så är ju världen upp och ned.

  PS:  Jämför gärna "Satir om att vara normal" [länk] och min egen tidigare Sourze-kommentar "Den stora förintelsen av mänskligheten" [länk] .

     -- Kommentar till "Björn Ranelid i Melodifestivalen 2012" Leif Erlingsson 2011-11-29 21:35:00 inlägg #207, http://www.sourze.se/forum/thread/10769880/page21#post10770737

 • @ Sunny 2011-11-23 15:52 [länk] ,
  @ Lennart Asp 2011-11-23 00:51 [länk] ,
  @ Sunny 2011-11-21 13:26 [länk] ,


    - Den dolda nazismen styr oss - därför lockas många till öppen nazism  <http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/08/den-dolda-nazismen-styr-oss-darfor.html>  [länk] , Ola Alexander Frisk förklarar varför öppen nazism är naturlig för ett samhälle som vårt, där den dolda nazismen styr och ställer.  Jämför gärna "Satir om att vara normal"  <http://hyperdialog.110mb.com/normal/front2.htm>  [länk] , som jag i går länkade till från min text "Den stora förintelsen av mänskligheten"  <http://www.sourze.se/forum/thread/10769815/page1#post10770370>  [länk] , som även finns på min blogg  <http://blog.lege.net/>  [länk] .

     -- Kommentar till "Björn Ranelid i Melodifestivalen 2012" Leif Erlingsson 2011-11-23 17:39:00 inlägg #122, http://www.sourze.se/forum/thread/10769880/page13#post10770446

 • Ingen begränsning är naturnödvändig.  Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver så är vi inlärda med att endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap!  Vi är inlärda att inte kunna skapa nya möjligheter!  Varför?  Se vidare "Satir om att vara normal"  <http://hyperdialog.110mb.com/normal/front2.htm>  [länk] .  Romklubbens "Tillväxtens gränser" från 1972 och de övriga "minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning" kommer, nota bene, ur den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Exakt densamma tradition som inte kan skapa.  Vi kan ändra reglerna, om vi tillåter oss att skapa.  När reglerna ändras, ändras allt.  Men för folk som inte kan, vill eller vågar tänka själva, så är fortfarande analyser som bygger på gamla tankar det enda de har.  Men om vi kan ändra allt, då är det viktiga istället hur medvetna vi är.

  "I slutet av 1800-talet förutspådde facktidskrifter inom de elektriska vetenskaperna "fri elektricitet" inom den närmsta framtiden.  Banbrytande upptäckter kring elektricitetens natur var vanligt förekommande.  Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med högfrekvent ström.  Det fanns en tilltro till framtiden som aldrig förr."  Varför stoppades detta?  Se vidare "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://silvaaurum.com/varld_av_fri_energi.php>  [länk]   eller  Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://blog.lege.net/Free_Energy/en_varld_av_fri_energi.html>  [länk] .

  I dag har eliten, som nu vill ha kreativt tänkande, ett stort problem med den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Kanske världshändelserna är skapade för att de-legitimera dessa.  Alltså för att tydligt för alla demonstrera den politiska klassens och den akademiska traditionens monumentala oförmåga att förhålla sig konstruktivt till verkligheten.  Bara en tanke.

  Leif Erlingsson, Tankebrytare


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] high crimes [dot] org" Leif Erlingsson 2011-11-22 15:06:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10769815/page1#post10770372

 • Den stora förintelsen av mänskligheten

  Börjar denna betraktelse på 1870-tal med John Taylor Gattos analys.

  Enligt John Taylor Gattos  <http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5968885033799420604&amp&#x3b;hl=en>  [länk];hl=en analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins  <http://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin>  [länk] andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna, då han redan var vida känd.  ("Människans härledning och könsurvalet och botanik".)  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Se vidare "Egentligen är folkmord onödiga, omtagning"  <http://lege.net/medvetandeutveckling/egentligen-aer-folkmord-onoediga-omtagning.html>  [länk] .  Metoden skulle vara inlärd hjälplöshet.

  Förmågan till skapande förstörs.  Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver i "Så knullar staten Din själ - 2: Bli kvitt hjärntvätten - Den Västerländska Förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter", förmågan till tänkande förstördes mycket tidigt och denna förstörelse upprätthålls av skolan, den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Se vidare http://staten.co.nr/  [länk]   och  "Vill Du lyda eller förstå?"  <http://lege.net/spegling_av_hyperdialog/start.htm>  [länk] .

  Fortsätter i påföljande kommentar.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] high crimes [dot] org" Leif Erlingsson 2011-11-22 15:05:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10769815/page1#post10770370

 • #31 Tack Leif för länken till "Intervju med John Taylor Gatto". Här träffas huvudet på spiken.

  Själv hörde jag till plugghästarna i skolan. Lydig gosse med höga betyg. Något inom mig bråkade dock hela tiden och liksom ropade - Jag finns också!

  Det var 9/11 som definitivt fick mig att välja sig. Det blev uppenbart att kritiskt tänkande blockeras av rädslor. Intelligens endast mätt i IQ förmår inte utmana skräck.

  En skola som knäcker hjärtats styrka dödar liv. Engelsk internatskola med en sjuklig elitism och pennalism kan gott spegla en förklaringsmodell till vad som sker i Världen idag. De som skrämts upp i huvudet, och fått slipsen så hårt åtdragen att de inte kan komma ner igen, strävar att döda oss alla i jakten på liv.

  Som tur kommer Människosonen att spränga alla åtsnörda. Paniken har redan slagit sina klor i dem som fruktar Messias. Jorden håller på att födas men de levande döda kan inte se det.
     -- Kommentar till "Sverige, gå ur EU medan du kan!" Dag Nilsson 2011-10-30 07:54:00 inlägg #41, http://www.sourze.se/forum/thread/10769123/page5#post10769303

 • @ [länk] liolinv 2011-10-28 19:03,

  GunnarL är exemplarisk i sin roll av försvarare av den rådande ordningen.  Det rådande systemet.  Om den planen så som den ritades på 1800-talet ska kunna fullföljas till dess slutresultat, så måste alla som inte inordnar sig marginaliseras, straffas.

  Rekommenderar "Intervju med John Taylor Gatto" (video), som är textad på svenska.  [länk] .  Som han säger, de var inte onda, och man kan förstå hur de tänkte även om vi inte skulle kunna acceptera detta sätt att tänka i dag trots att den större majoriteten alltså ännu tycks försvara denna plan.

  Det är dock riktigt att det finns "två majoriteter" i dag, där den ena växer och den andra minskar.  Kanske den GunnarL tillhör fortfarande är störst, men det är den som minskar.  Den växande rörelsen går ut på att vi ska ta tillbaka förmågan till högre tänkande, att kunna se en text eller lyssna på ett föredrag och kunna svara på komplexa frågor om materialet, göra analyser utifrån materialet, och inte enbart så som skolsystemet lärt ut kunna kryssa i en enkät med faktafrågor om vad där stod.  Detta avfärdas som "konspirationstänkande" i dag!  Guess what, det heter högre tänkande - att kunna dra slutsatser och se samband.

  Men det är riktigt att för den som fortfarande värnar om det system som drogs upp vid slutet av 1800-talet så är högre tänkande av alla utom av den absoluta eliten av ondo.  Ingen annan får ägna sig åt detta då det ej ankommer på deras klass eller skikt i hierarkin att göra så, och om de ändå gör det så hotar det hela systemet.  Därför är den systematiska förminskningen och förlöjligandet mot personer som försöker nå högre tänkande systembevarande.

  Jag menar dock att de i toppen, de som faktiskt får lov att tänka högre tankar utan att bli förlöjligade, att de har förlorat förståndet och att det ankommer på resten av oss att tillägna oss högre tänkande i strid med programmeringen samt tillsammans skapa en ny verklighet.  Det är det mina skriverier handlar om.  Och förresten upptäckte jag som barn att det var något helt fel med skolan, att den hindrade mig i min utveckling istället för att hjälpta mig.  Kanske jag var sådär 10 eller 11 år gammal när jag sa till mig själv att när jag blev vuxen skulle jag göra något åt skolan, så den kunde hjälpa alla nå sin verkliga potential.  I dag vet jag att den aldrig var avsedd att göra det, att den tvärtom var avsedd att göra exakt det jag som barn upptäckte att den gjorde, hålla tillbaka vår utveckling.

  Och slutligen så håller jag med dig liolinv om att Sverige inte ska stötta det döende systemet med våra verkliga tillgångar.  För den plan som ritades på 1800-talet går åt tjottahejti.  Och om vi inte ska fångas i en ny plan så får vi faktiskt ta makten över vårt eget tänkande!

     -- Kommentar till "Sverige, gå ur EU medan du kan!" Leif Erlingsson 2011-10-29 19:36:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10769123/page4#post10769290

 • PS:  John Taylor Gatto om "History of Education, Social Engineering & Indoctrination in the School System[länk] .

  Enligt John Taylor Gattos analys  [länk];amp;hl=en   så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna, då han redan var vida känd.  ("Människans härledning och könsurvalet och botanik".)  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin...  Det handlar alltså om att "RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN UNDERGÅNG".  Jag har skrivit om detta bl.a. här:  [länk] .
     -- Kommentar till "Historiens vingslag" Leif Erlingsson 2011-10-28 21:53:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10742316/page5#post10769245

 • Dårhus Tellus 3D, formulerade jag nyss i kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" #170 [länk] . Men alltfler talar om det utanför detta 3D ställe. Och bortom dårhusets avfolkningsagenda. Rekommenderar lyssning på och gärna samtal kring det Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde - en gång med högsta medicinska ansvar i Lappland - säger på RedIceRadio, [länk] ("Depopulation, Mind Control & Out-Of-Body Experiences"), och det John Taylor Gatto har att säga om "History of Education, Social Engineering & Indoctrination in the School System", [länk] , och varför inte vad Dennis McKenna kan berätta om "Timewave Zero, Terrence & the Brotherhood of the Screaming Abyss", [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dårhus Tellus 3D" Leif Erlingsson 2011-05-29 20:24:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10755253/page1#post10755254

 • Aguirre vet inte om du såg, ang dina farhågor min post # 80 [länk] och jag avslutar med Russell om den 'perfekta' fascismen, som brave new world, där servitude is bliss, som Sthlm Syndomet ... Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton.” Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1952, pg 67 (Russell beskrivande ett mardrömslikt scenario om Nazisterna hade vunnit WWII, som vissa forskare menar de gjorde i det dolda) [länk]
     -- Kommentar till "Glöm inte förintelsens offer" oscar berven 2011-04-19 01:09:00 anonymt inlägg #238, http://www.sourze.se/forum/thread/10747484/page24#post10750718

 • Leif-Arne Undvall #24 knapphändigt kanske ja, men prova länken, där jag lägger ut analys, återigen; Experits bufferten [länk] och Spelet om demokratin [länk] _________... hade vi inte haft sourzeforum som 'mellanhand' hade vi kanske fysiskt träffats på lokal och förtått varandra yttermera bättre?
     -- Kommentar till "Inte ens bankerna har pengar" oscar berven 2011-04-13 16:23:00 anonymt inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10749378/page3#post10749844

 • Den bästa av förhandlingar ('bästa' i betydelsen mest ärlig) sker mellan Två människor (el fler 'äkta parter'). Kampen om pengarna är eg kampen om å ena sidan två förhandlande parter alt. två parter – med en tredje, 'mellanhand' –. Denna tredje part är den mesta korrumperbara faktorn i all mänskig interaktion. Som tex Kyrkan/Staten som kontraktör mellan två älskande, likt fonder och aktier och spekulationer på dessa, spekulation på spekulation (alt A, hedge, derivatives etc), förutom pengarna i sig ... i vårt västerländka samhälle finns få om några tvåpartslösningar kvar, Allt är 'representerat' ... demokrati, expertis [länk] , lagspsråk, politisk centralisering (EU), oljekarteller, militarism (NATO), SDR/WB/IMF, NORDPOOL ... Vad är det för krafter som ständigt separera de mest ärliga av transaktioner? den mellan dig och mig____ Alla mellanhänder är inte automatiskt av ondo, men när samhället nära nog helt genomsyras av det ...
     -- Kommentar till "Inte ens bankerna har pengar" oscar berven 2011-04-13 15:57:00 anonymt inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10749378/page3#post10749837

 • Med en omfattande livserfarenhet och med snart sextio år på nacken har jag den bas som behövs för att bedöma det samhälle jag lever i. --- Vårt samhälle är icke överlevnadsdugligt. Och det beror inte på de sjukskrivna eller av annan orsak arbetslösa. --- Det är det DUKTIGA som utgör det stora hotet för allt liv! --- Det är det SKÖTSAMMA som är den stora faran. --- Till alla er som jobbar livet ur er nere i maskinrummet säger jag: SLUTA JOBBA MED ATT ÖKA FARTEN, DET ÄR GALNINGAR SOM STYR BÅTEN! --- Gör myteri! Lägg ut en helt ny kurs!
     -- Kommentar till "Så dehumaniseras fienden" Dag Nilsson 2011-04-01 09:58:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10748107/page1#post10748239

 • Funderade vidare ang. den som jag ser det oundvikliga dumhetskollapsen som beror på att kloka människor i dag utrensas av de dumma (jämför även #20, [länk], #23, [länk] och #24, [länk] i "Libyen dyr reality-reklam för JAS" tråden). Den patriarkala makten har "soppatorsk" - ja, den har så förlorat vettet att den själv kastar bort den sista "soppan" (= de sista tänkarna). Då känns det för mig att jag bara förlänger dess och vårt lidande om jag ger någon energi till det, om jag fäster någon vikt vid dess politiska processer, etc. Det är bl.a. därför jag inte längre röstar. Man kan fråga sig om denna "soppatorsk" är planerad. "Enligt John Taylor Gatto:s analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwin:s andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna, då han redan var vida känd. ("Människans härledning och könsurvalet och botanik".) Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna. Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin... Det handlar alltså om att "RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN UNDERGÅNG"." ( [länk] eller [länk] .) Denna patriarkala vansinnesyttring är naturligtvis helt felaktig. De GRUPPER som stöder varandra överlever och de som strider inbördes går under. Mänskligheten är för närvarande en sådan grupp som strider inbördes och som därför skulle komma att gå under om detta inte nu höll på att vändas. Ditta Rietuma med Gender Economy (GE) och femimasculism har här något intressant att säga, om hur förena det bästa ur gudinneenergier och maskulina energier, utan att hon direkt använder de termerna: [länk] . Det Lucia René säger - [länk] - är långt vettigare än de pyramidala vansinnestankarna från 1800-talet. Hur låter vi det gamla krascha på smidigast möjliga sätt, utan mänskligt lidande? För ni har väl märkt att ingen tänkare längre vill vara inblandad i makten?... Det kan bara bli kraschlandning.
     -- Kommentar till "Historiens vingslag" Leif Erlingsson 2011-03-31 12:49:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10742316/page5#post10748100

 • Som felsökare tycker jag mig ha förstått orsaken till #23, #24 (Aguirre, CMO, [länk] , [länk] ). Som felsökare - det är essensen av mitt yrke - har jag nämligen länge sökt svaret varför grupper inte söker lösningar utan endast i mitt tycke tycks snurra runt i nya ältningar av gamla spår. När man indikerat "räddningsplankor" så har dessa ignorerats. Tydligen för att de inte passat in i de gamla spåren. Jag har ö.h.t. inte kunnat begripa detta. Det har gjort mig oerhört frustrerad. För ett par år sedan kom jag i kontakt med Ola Alexander Frisk som har en teoretisk förklaring till detta fenomen - att grupper inte söker lösningar och inte är intresserade av "räddningsplankor" eller av att skapa vägar för införandet av sådana. Det visar sig att det inte är människorna det är fel på utan det sätt varpå de har blivit lärda som det är fel på. Människor har blivit lärda så att vår förmåga att kunna lösa konflikter/problem har begränsats. Ola Alexander Frisk har hittills lagt ut preliminärt material i två delar som vad det lider ska bli en bok om tre delar. Han menar att det rent teoretiskt inte kan motiveras varför man skulle vilja ändra på något, i den västerländska tankemodellen. Så därför har CMO rätt i att kritiken mot honom är 'felaktig' enligt hur han är lärd. Efter att ha läst tillräckligt mycket inledning för att kunna tillgodogöra sig materialet, läs Kap. 15. Det förnuftiga är oförnuftigt i det västerländska tänkandet, i hans "Så knullar staten Din själ - 2" av Ola Alexander Frisk, [länk] , s. 58-60. Några av oss har ändå på något sätt inom oss förmågan att komma framåt i vårt tänkande. Men "Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion"... "Slaktkicken, att eliminera eller döda det som inte omedelbart ses som logisk, godkänt eller möjligt att förstå i det västerländska tänkandet, ger den ultimata våldsmakten. Slaktkicken rättfärdigar att allt annat än den etablerade sanningen är fel. Slaktkicken är detsamma som att vara rationell, förnuftig eller att lyda det västerländska förnuftet. Slaktkicken legitimerar, på så sätt, sin egen sanning och håller igång den västerländska onda cirkeln." [länk]
     -- Kommentar till "Mardrömmen i Japan" Leif Erlingsson 2011-03-20 15:25:00 inlägg #68, http://www.sourze.se/forum/thread/10746400/page7#post10746762

 • oscar berven ... missare ett (r) [länk]
     -- Kommentar till "Foliehattar spekulerar om 11 september" oscar berven 2011-03-06 18:17:00 anonymt inlägg #2021, http://www.sourze.se/forum/thread/10736503/page203#post10745277

 • "Ja, du har alldeles rätt när du säger att den islamska världen är fördärvad, liksom att västvärlden är fördärvad. Det är detta som påven Benediktus XVI är inne på när han säger att både väst och orienten har blivit dehelleniserade - alltså att vi båda är berövade på det goda förnuftet som vi en gång ärvde av grekerna. Hans vädjan är att vi åter ska rehelliniseras - att återerövra det goda förnuftet. Annars kan det aldrig bli fred mellan oss eller innom oss." (forsblom #14 [länk] .) DET är viktigt. Jag tog upp ämnet här: [länk] . Se även Ola Alexander Frisks skriverier, som jag länkade till här: [länk] - "Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274). Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken). (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.) Således, dialog in. Plus observationsprocessen. Thomas E. Bearden påpekar på sidan 41 och framåt i "Energy from the Vacuum: Concepts & Principles" att Aristotles logik saknar själva observationsprocessen. Och redogör strikt formellt för densamma. (Jag har detta och annat samlat i "Vetenskaplig fundamentalism" på [länk] , se även länkarna till Ola Alexander Frisk på [länk] EFTER "2009-12-25:".) Observation går i vetenskapen före teori. Medan det i vetenskapsfundamentalismen är tvärtom, om det inte finns teori så sorteras observation bort."


     -- Kommentar till "Islam begår intellektuellt självmord" Leif Erlingsson 2011-02-01 10:12:00 inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10729592/page6#post10738690

 • Kalle, läs Ola Alexander Frisk. Vi lärs ej att tänka. Vi lärs att lyda.
     -- Kommentar till "Nya sensationella 9/11-avslöjanden" Leif Erlingsson 2011-01-24 17:19:00 inlägg #843, http://www.sourze.se/forum/thread/10734222/page85#post10737321

 • Kalle, jag bara skickade länken om att matte inte är vetenskap för att helt vänligt retas lite med dig - notera smileyn. Du hade ju så lyft matematiken till de högsta tinnarna. Mitt egentliga argument är [länk] #796 om att i vetenskapsfundamentalismen sorteras observation bort om det inte finns teori. CITERAR mitt eget inlägg: ° ° ° ° Ang. logiken som förmodat allena saliggörande, Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274). Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken). (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.) Således, dialog in. Plus observationsprocessen. Thomas E. Bearden påpekar på sidan 41 och framåt i "Energy from the Vacuum: Concepts & Principles" att Aristotles logik saknar själva observationsprocessen. Och redogör strikt formellt för densamma. (Jag har detta och annat samlat i "Vetenskaplig fundamentalism" på [länk] , se även länkarna till Ola Alexander Frisk på [länk] EFTER "2009-12-25:".) Observation går i vetenskapen före teori. Medan det i vetenskapsfundamentalismen är tvärtom, om det inte finns teori så sorteras observation bort.
     -- Kommentar till "Nya sensationella 9/11-avslöjanden" Leif Erlingsson 2011-01-24 13:31:00 inlägg #821, http://www.sourze.se/forum/thread/10734222/page83#post10737267

 • Ang. logiken som förmodat allena saliggörande, Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274). Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken). (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.) Således, dialog in. Plus observationsprocessen. Thomas E. Bearden påpekar på sidan 41 och framåt i "Energy from the Vacuum: Concepts & Principles" att Aristotles logik saknar själva observationsprocessen. Och redogör strikt formellt för densamma. (Jag har detta och annat samlat i "Vetenskaplig fundamentalism" på [länk] , se även länkarna till Ola Alexander Frisk på [länk] EFTER "2009-12-25:".) Observation går i vetenskapen före teori. Medan det i vetenskapsfundamentalismen är tvärtom, om det inte finns teori så sorteras observation bort.
     -- Kommentar till "Nya sensationella 9/11-avslöjanden" Leif Erlingsson 2011-01-24 11:08:00 inlägg #796, http://www.sourze.se/forum/thread/10734222/page80#post10737213

 • Såg att texten hamnat under "Kropp och Själ". Genom sin systemkritik handlar den förstås om "Politik och Samhälle". Se vidare "Så knullar staten Din själ - 2" av Ola Alexander Frisk. Det var därför den kategori jag själv satte.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2010-12-15 15:23:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10732182


Sidan genererad 2013-08-28 13:20:16