Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Profeten, filosofen och hycklaren

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Profeten__filosofen_och_hycklaren/Sourze_style.html .
Vem vänder Du dig till med denna artikel?
De redan troende,eller de otrogna?

En form av missionerande,eller ett sätt att väcka intresse?
Eller bara för att visa dig på styva linan?

Eller den gamla vanliga striden om Profetens skägg?
Hej Jan! Jag passar på och berättar om en tid och en litteratur som få människor känner till. Jag följer ingen religion, även om det övernaturliga intresserar mig. Att du tar min text som en sorts missionering har sin förklaring i en inneboende rädsla hos dig för det annorlunda, vilket fick dig att missa poängen med hela artikeln, kritiken mot vapenhandeln och de hycklare som ägnar sig åt den.
CITAT// Enligt Koranen reserveras de hetaste skrymslena i helvetet åt hycklarna, en kategori som anses vara värre än till och med otrogna.// Tack Gode Gud att jag slipper tro på sådant skrämmande trams!
3 Men det var väl inte Islam som hittade på helvetet? Dom fick väl en hel del ideer genom Gamla testamentet? Och även om Jesus?
Helvetet inom sufismen bör tolkas psykologiskt. Den som missar chanserna till upplysning, t.ex. "hycklarna", lever s a s i ett helvete här på jorden. Han/hon går miste om en del upplevelser och möjligheter helt enkelt. Det är en fråga om en tolkning så långt ifrån bokstavlighet man kan komma. Gör man det så hittar man många svar på människans dilemma i dessa gamla skrifter. Att fastna i bokstaven leder däremot till fundamentalism. Båda tendenser finns väl representerade inom islam, även om den senare verkar vara den dominerande just nu. Betänk att de sufiska ordnarna (med över 15 miljoner anhängare) i Egypten idag har gått ihop med icke-religiösa och kristna i landet för att bilda en front mot fundamentalismen. Tyvärr många av dessa nyanser går förlorade för den västerländska iakttagaren pga språkförbistring och politiska agendor som inte vill att nyanserna ska fram.
Mest beundransvärt i artikeln är att den blottar hur det stora avkläds som futtigt och det lilla avslöjas som storslaget.
En lärd artikel full av livsvisdom.

Men:
Vi (människor) klara oss inte utan varandra.
Vi lever i kollektiv.
Det stora (kollektivet) kan ge oss visdom, välstånd och det stora kan krossa den enskilde.

Vi måste ha respekt för de stora traditionera och vi måste respektera (den enskilde) omstörtaren. Jag väntar fortfarande på det kloka svaret på hur dett ska kunna förenas i en hållbar ideologi.
Skrymtare och hycklare har väl aldrig stått högt i kurs med all rätt kan man ju tycka vilket även framgår både av diverse filosofiska resonemang av tänkare från jordens alla hörn samt av den allmänna meningen i folkhaven.

Att Abu Hayyán inte lyckades livnära sig på det han helst ville ägna sej åt och därför blev besviken på sin samtid kan man ju ha en viss förståelse för - kanske skulle han ha tagit till sej den ännu äldre erfarenheten att "det är svårt att bli profet i sitt eget land" och tagit sitt pick och packat sej iväg till nått annat ställe.
Men det är så dags att vara efterklok - något som förövrigt gäller mången annan litterär begåvning än hans och då särskilt i vår tid.

Att det i den region och tid denne man verkade förekom kontakter via de många handelsvägar som blomstrande ekonomier upprättar åt de flesta väderstreck är inte så konstigt och kulturer har alltid haft benägenhet att påverkas av varandra varför det inte är förvånande att här se filosofiska inslag som kan ha sitt ursprung i grekisk, indisk eller rent av västnordafrikansk filosofi.

Att den islamiska kulturens kärnfrågor fortfarande diskuteras och utvecklas liksom andra filosofiska kulturers är kanske inte så förvånande - inte heller att ett så genomgripande realpolitiskt projekt som att implementera islam som statsbärande religion kräver insikter i allehanda humanistiska spörsmål.

Frågan är om man kan diskutera begrepp som "de vanliga läsarna" jag ifrågasätter om det fanns så många sådana på den tiden? Därmed inte sagt att det arbetades på encyklopedier för den bildade klassen - i likhet mad det som skedde i europa i upptakten till upplyrningstiden på 1700-talet.

Intressant och något man kan fundera över är det Tawhidi lär ska ha förstått - som drar tankarna åt indisk retorik - tydligt förekommande i den hinduiska religionens kardinalskrifter "Bahagavad Gita" som är något äldre än "upanishaderna" vilka dateras till 400 före vår nuvarande tideräkning i europa.

Det Tawhidi ville klargöra för vesiren - att frälsning genom insikt, visdom och erfarenhet är förbehållen den uppväckta individen - något som låter ganska likt det Leif Erlingsson brukar framhålla - så uppenbarligen finna det profeter även i vår tid som för traditionen vidare.

Nej frågan är inte om vi "behöver" profeter eller filosofer, dessa finns och kommer att finnas så länge människan överlever detta vansinne.

Däremot är en annan fråga intressant - om vi som människor verkligen framlever våra liv i blind tilltro till lögnerna i världen, eller om vi bara är så pragmatiska som hjordmänniskan alltid varit för sin personliga överlevnads skull - det fåtal som sticker upp och ut frän mängden går oftare ett oblitt öde tillmötes an de som snällt rättar in sej i ledet - ungefär som den svenske kungen som förstår något av sin samtid och inser att blir det inga affärer så blir det inget apanage - han måste ju tänka på sina stackars barn - vad är då "rikets högsta utmärkelse" att bråka om? Han kan ju bara beställa en ny av Sporong & co. och för saudiern betyder den inget då denne mottar sånna i massor.

Att hycklare kan anses vara värre än otrogna har jag inte så svårt att ta till mej. Att de förekommer både bland de som kallar sig muslimer och andra som kallar sej vad det nu är de tror sej ha fördel av att kalla sej utan att i själ och hjärta vara det...
Tack även till Hesham Bahari, för artikeln, och för "alhambra" 2012-10-02 19:27 #5  [länk] :
Helvetet inom sufismen bör tolkas psykologiskt.  Den som missar chanserna till upplysning, t.ex. "hycklarna", lever s a s i ett helvete här på jorden.  Han/hon går miste om en del upplevelser och möjligheter helt enkelt.  Det är en fråga om en tolkning så långt ifrån bokstavlighet man kan komma.  Gör man det så hittar man många svar på människans dilemma i dessa gamla skrifter.  Att fastna i bokstaven leder däremot till fundamentalism.  Båda tendenser finns väl representerade inom islam, även om den senare verkar vara den dominerande just nu.  Betänk att de sufiska ordnarna (med över 15 miljoner anhängare) i Egypten idag har gått ihop med icke-religiösa och kristna i landet för att bilda en front mot fundamentalismen.  Tyvärr många av dessa nyanser går förlorade för den västerländska iakttagaren pga språkförbistring och politiska agendor som inte vill att nyanserna ska fram.
"Även" i min första rad ovan syftar på min kommentar nyss till en ny filosof här på Sourze, Carl Norberg.  Se vidare  [länk] .

Jag passar också på att länka till min lilla "multitrådiga orientering":  [länk] .

Och till sist, jag noterar något road att jag själv ovan (i #8) jämförts med en gammal filosof.  Kanske filosofer numera i allmänhet annars kallas något annat?  :)  (Se t.ex. tråden "Vissa journalister har genomskådat ridåerna" Filosofen 2012-10-06 16:25 #27  [länk] .)
Återvänder till Hesham Bahari/alhambra 2012-10-02 19:27 #5  - citatet i trådens föregående inlägg  (Leif Erlingsson 2012-10-06 20:53 #9  [länk] ).

För även de kristnas bok kan förstås på detta sätt    . . .
Matteusevangeliet 6:22-23:
Ögat är kroppens ljus.  Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.
Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker.  Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

D.v.s. precis som den islamska sufismen här tolkad av Hesham Bahari säger så är det vårt inre mörker som hindrar oss från att ta del av upplysning.  Tycker detta också presenteras fint i det gnostiska Thomas-evangeliet, här översatta stycken från Nag Hammadi skrifterna återfunna 1945:
 1. De sade till honom:

  "Säg oss vem du är så att vi kan tro på dig:"

  Han sade till dem:

  "Ni prövar himlens och jordens utseende men det som är alldeles inför er har ni inte lärt känna.  Och detta ögonblick förstår ni inte att pröva."
 1. Jesus sade:

  "Den som söker han finner och för den som knackar öppnas det."
 1. Jesus sade:

  "Den som dricker ur min mun skall bli såsom jag.  Och jag själv skall bli som han.  Och det som är gömt skall bli uppenbarat för honom."
 1. Jesus sade:

  "Riket kan liknas vid en man som hade en gömd skatt i sin åker utan att veta det.  Och när han dog lämnade han den till sin son.  Sonen visste inte heller om den.  Han tog emot åkern och sålde den.  Och den som köpte den kom och när han plöjde fann han skatten.  Han började låna ut pengar åt vem han ville."
 1. Jesus sade:

  "Himlarna skall rullas samman och jorden inför er.  Men den som lever genom det Levande skall inte se döden eller rädslan.  Den som finner sig själv honom är världen inte värdig."
 1. Hans lärjungar sade till honom:

  "Vilken dag kommer himmelriket?"
  Jesus sade:  "Det kommer inte när man väntar det.  Man skall inte kunna säga  'Se här!'  eller  'Se där'!  Faderns rike är snarare redan utbrett över jorden men människor ser det inte."
 1. Jesus sade:

  "Bliv till, i det ni går förbi."

Gjorde ett mindre redigeringsmisstag.  Korrekt redigerat här:  [länk]
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .