Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Öppet brev till Åsa Linderborg

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Oppet_brev_till_Asa_Linderborg/Sourze_style.html .
Ja jag har inte läst Lase Wilhelssons bok, mer än några citat. Ett av dem påpekade vidrigheterna i koncentrationslägren, men ansåg att sifran 6 miljoner var överdriven. Utan att han vågade sig på en egen siffra, "klokt nog". Och var finns siffrorna, väl utforskade?

Däremot har jag läst Åsa Lindeborgs artikel, där hon frankt skriver att Wilhelmsson förnekar utrotningen. Vad jag kan se vinklar eller snarast ljuger hon här alltså. Och jag vill även frankt påstå att detta är så pass vanligt bland dylikt mediafolk, att det blivit ett allvarligt demokratiskt mediaproblem!

F.ö vill jag också påstå, att medias ständiga klappjakt på stora delar av manligheten, (som hon även framför här i citat) dvs ren misandri, att den har tagit sig allt absurdare proportioner, även under bältet. Och att denna mer eller mindre bidrar till rasism, vilket nästan verkar vara en illa dold önskan hos media/politiker!
"Så vi vet var vi har dem!"

"Men ifrån både stövelklack som högklack
Det låter stundom med en kuslig likhet
I sista åren genom press och riksdag
Helt fritt drar fram en mobb från femte riket!"
Åsa Linderborg är ett symptom.

Västs stora problem är att förmågan till att tänka, till att förstå komplexitet, är i snabbt avtagande.  Iran lider t.ex. inte av motsvarande svaghet.  Inte heller Kina.  Slutresultatet kan bara bli ett 'tektoniskt' maktskifte till fördel de maktsfärer som kan tänka.  Inte så att t.ex. Sverige saknar djupa tänkare, men dessa tillåts inte delta i samhällsdebatten eftersom det är 'skiten som flyter' här.  Och lägger lock.  Det innebär att 'skjuta sig i foten'.  De enda som tjänar på detta är de som flyter ovanpå (ovanpå skiten), och tjänar extremt mycket på de förskjutningar som kommer att ske.  För det finns alltid de som tjänar på varje ekonomisk förändring.  Genom att de har insyn andra inte har, insyn de håller för sig själva.  Det verkliga absolut första budet enligt Abdel-Masih Wazir:  "Du skall icke veta".  Dictum sapienti sat est.
Leif E. sourze är visst lyckligt lottat...
Här har vi en expert på utrikesfrågor och politik "...förmågan till att tänka, till att förstå komplexitet, är i snabbt avtagande. Iran lider t.ex. inte av motsvarande svaghet. Inte heller Kina."
Vad räknas in i denn påstådda "nationalkomplexitet"? Särskilt omhuldad yttrandefrihet, hyfsad demokrati?
Rätten att för några slippa långvariga fänglesestraff? Genomavrättningar, de två länderna med flest i världen. En del spekulativa, särskilt grymma och offentliga!
Eller kan vi från Leif E få en definition på denna nationellt övergripande och överlägsna "komplexitet" hos Iran resp Kina?
kan vi från Leif E få en definition på denna nationellt övergripande och överlägsna "komplexitet" hos Iran resp Kina?
(Jocke utsourzad 2012-12-20 10:31 #3  [länk] .)
Frågan tyder på att frågeställaren inget förstått.  Som sista meningen - här i översättning - angav, "Det sagda är nog för den vise".  I förhoppning att någon sådan råkar läsa detta ställer jag en följdfråga till min egen fråga:

Men varför har väst detta stora problem med att kunna tänka, till att förstå komplexitet?  Inbjudan till dialog om detta har om och om igen getts, inte minst här på Sourze.  Inte minst av "oscar: berven".  Jag länkar ibland till sammanställningar av sådana försök till "frodig, kreativ hermeneutisk svängom", som han 2011-01-30 01:07 uttryckte det.  Hela förklaringen kan väl ändå inte vara psykologisk, att vi i allmänhet är för traumatiserade av att själva ha varit utsatta för psykiskt våld mot vilka vi verkligen är så att vi tidigt splittrat våra egna psyken som försvar och sedan i vår tur utövat motsvarande psykiskt våld på andra för att också de ska begränsas.  Även om en sådan inre splittring förstås skulle göra det mycket jobbigt och psykiskt ansträngande att se klart eftersom en sådan klarsyn skulle innebära att se såväl hur man själv skadats som hur man skadat andra.  Fast för de som har arbetat i olika tjänstemanna- och politiska positioner kanske detta blir oöverstigligt.  Man har studerat denna splitting särskilt i samband med tortyr, och som Dag Nilsson ofta brukade påpeka, inget kommer igenom ett splittingförsvar.

För mig känns det ändå som att det måste ligga mer bakom.  Som varför begränsar man avsiktligt utbildningen så vi inte lär oss förstå komplexitet?  Det inte minst oscar: berven försökt få dialog kring.  Kan det vara religiöst sekt-tänkande bakom?  Sekter brukar begränsa tänkande.  Kan det vara ett brödraskap som av ideologiska skäl motarbetar fritt tänkande?  Vad beror detta på?!  Charlotte Iserbyt som varit med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem, och som därvid har fått insyn i vad det är för krafter som styr, nämner ett sådant brödraskap.

Och om det är så att en sekt långsamt och metodiskt arbetar i flera hundra år för att begränsa oss, varför kan vi inte tala om det?  Vad är problemet?!

Referenser:  Sammanställning av Sourze-kommentarer som nämner Charlotte Iserbyt  [länk]  och de länkar som vidare utgår därifrån, inte minst då sammanställningen av Sourze-kommentarer som nämner Ola Alexander Frisk och de ämnen han diskuterar  [länk]  och förstås de länkar som vidare utgår därifrån också.

Frågan kan inte överblickas inom dagens uppmärksamhetsnorm, 160 tecken.  Iran och Kina "spelar" väst.  Det är för mig uppenbart att de har något riktigt "under ytan" de jobbar med och att de grundligt förstått väst medan väst är helt aningslösa och bortkollrade.  Men det förväntar jag mig inte att mer än kanske någon eller några människor på miljonen ska tro på eller förstå.  Sådan insikt kräver förmåga att genomskåda komplexitet.
OK, vi tar det igen:

"Västs stora problem är att förmågan till att tänka, till att förstå komplexitet, är i snabbt avtagande. Iran lider t.ex. inte av motsvarande svaghet. Inte heller Kina."
(Och sedan följer diverse om Sverige.)

Jag undrar vad du menar med detta rumphugggna påstående, utan minsta exempel? Har du förstått frågan?
Visst det är klart att du kan framhävda att resten av världen består av idioter, och du är geniet. Sånt gör alla i svaga stunder.

Men annars kan du ju fundera på vad ett antal peroner här har klagat över, som din otydlighet bl.a. genom alltför svulstiga kommentarer.
Och ¨på visdomsorden: "Det dunkelt sagda, är det dunklet tänkta!"
Så en kort förklaring för dina tre meningar ovan. Eller inget alls tack!!!

Har faktiskt annat att syssla med än att översätta leiferlingssonska, utan ens ett lexikon.
"Västs stora problem är att förmågan till att tänka, till att förstå komplexitet, är i snabbt avtagande.  Iran lider t.ex. inte av motsvarande svaghet.  Inte heller Kina."
Jag undrar vad du menar med detta rumphugggna påstående, utan minsta exempel?
(Jocke utsourzad 2012-12-20 11:57 #5  [länk] .)
För den uppmärksamme behövs inga exempel och för de som inte varit uppmärksamma är inget enskilt exempel tillräckligt då frågan är för stor för det.

Men om jag ändå ska ge ett exempel, som naturligtvis inte ensamt duger som belägg, så ta bara att Iran plockat ned två s.k. drones för väst, bl.a. USAs senaste och mest avancerade, utan att USA ens lyckats aktivera självförstörelsemekanismen utan tvärtom Iran kunnat visa upp dronen i i stort sett oskadat skick.  Ytterligare ett belägg kan vara det skickliga sätt på vilket Iran "spelat" väst med såväl med den s.k. Förintelsekonferensen för några år sedan som den stora fredskonferensen Iran ordnade tidigare i höst.  Västmedia vågade inte ens nämna den senare, iallafall inte i Sverige.  Ta sedan också hur det i retoriken hetsats om krig med Iran åtminstonde sedan 2006 men hur det aldrig blir av.  Det är för mig uppenbart att de som verkligen bestämmer i väst inte vågar, och min "mönsterigenkänningsanalys" såsom erfaren felsökare (visserligen inom elektronik och data men principerna är generella) av detta är att Iran har ett riktigt starkt "ess".  Kina har också helt uppenbart legat väldigt lågt i tonläge men även de tycks ha något starkt ess.  Jag drar mig till minnes deras plötsliga ubåts-uppdykande mitt i en amerikansk sjökrigsövning i Stilla Havet som inte detekterades innan de kom i ytläge mitt bland de amerikanska krigsskeppen.  Och deras i maktdemonstrationssyfte avfyrande av interkontinentala robotar för några år sedan utanför Los Angeles och New York.  Även det helt odetekterat.  "Alien" vet kanske vad de har, som väst inte har koll på.

Men det behövs mer än några enstaka exempel för att belägga min analys som är resultatet av mer än sex års noga observerande av mönster.  Det är inte för inte jag kallar mig "Holistisk detektiv".  Men jag förväntar mig inte att den som inte själv varit uppmärksam ska begripa detta.  Jag vände ju mig till de visa, om du kommer ihåg.
6 Leif E, "För den uppmärksamme behövs inga exempel och för de som inte varit uppmärksamma är inget enskilt exempel tillräckligt då frågan är för stor för det."
Kan du inte blåsa upp dig lite till?

Leif E har här i sin komplexa visdom (självutnämnda) bevärdigat sig att ge mig "ett slags svar."

Men det handlade först om Åsa Lindeborg, och sedan om en totalt svartvit analys av två diktaturer gentemot väst...
Nu i 6 så är det plötsligt en fråga om att dessa länder har lyckats med något på det militärindustriella området (ej nämnt tidigare). Skulle det vara exempel på "komplexitet" hos Kina och Iran? Och vad blir nästa drag från Leif E (avstå gärna, eller kort) "komplext" blir det säkert.

Komplexitet, enligt wikipedia, "oöverskådlighet". Att därför definiera det och med exemplen stora länder, är just vara att ge sig in på för stora områden som man ej behärskar. Eller att ta vatten över huvudet, kanske har dykt för långt ner?

Sedan är du inte så lite fräck här längst ner. Och trots vissa klavertramp tidigare.

Men: "Visdom är en spade att gräva med, inte en krona att pråla med!" Leif E
Jag vet vad jag förstår, och skäms inte för att uttrycka det.  Om du Jocke vill förstå något, börja med att nysta i referenserna till mitt inlägg #4 här i tråden.
forts. Leif E. Adjektivet "komplex" betyder, (förutom det subjekt som vi noga alla mer eller mindre dras med):
"Sammansatt, flerdelad, komplicerad, svåröverskådlig".
Om du går in på min sida, så ser du min beskrivning, om mig själv, med just den första synonymen:
[länk]
"Sammansatt men fullt begriplig".
Jag hyllar iaf begripligheten innan eller utanför de påstått visas led (de som Leif E annars avfärdar när det passar, vetenskapmän och andra)
Jag ser att Leife på sin sida benämner sig själv som "tankebrytare".
Men obegriplighet är väl inget att skrymta med, för att döja sin mänskliga okunnighet eller sina komplex med, eller?
Lite hjälp på traven vad Åsa Lindeborg sysslar med när hon själv sprider hat! Varför gnäller hon över sin egen medicin att bemötas med hat?
[länk]
Visst. Åsa Lindeborg.
Men det här då, i avpixlats ledare:
"...som skiljer det civiliserade samhälle vi vill bevara från samhällen i underutvecklade kulturer som vi vill skydda oss emot."

Väldigt onyanserat, anklagande, tendentiöst, okunnigt. Och fult!
Avpixlat, ett fulmedia det med! Under utveckling?

Sådant här går inte hem, varken globalt eller nationellt.
Man delar idag inte längre in världen i "underutvecklade" och "civiliserade". Möjligen enskilda ledare.
Det är mycket mer komplicerat än så, för just "civiliserade" och hyfsat allmänbildade!Jocke jag kan hålla med på så vis, att när slaskmedia vill ha bort Avpixlat så uppstår pajkastningen och ser man till Avpixlats syfte är det i första hand för att belysa hur vi alla blir förda bakom ljuset av övriga massmedia värst är Expressen och Aftonbladet som inte har någon redaktionell hämning utan ljuger för ett enda syfte att svartmåla Sd, men vad händer, dessa två tidningar tappar läsare och går in på Avpixlat istället och dessutom så ökar Sd i opinionsmätningarna när folk får läsa om myntets baksida. Jag är nog kritisk mot samtliga politiska partier och har en tanke om, att man istället valde ut det bästa ur varje parti och klubbade igenom det bästa som partierna har för befolkningens räkning, då skulle vi ha en trovärdig Riksdag som står på folkets sida. Alltså vi måste kunna lita på våra folkvalda politiker och tyvärr kan vi inte det och det här gör, att t.ex våra stridigheter kommer att pågå länge och väl här på Sourze, om vem som har rätt eller fel. Och det beklämmande är att det här passar våra folkvalda perfekt med ett oense folk, under begreppet att härska och söndra som vi bidrar till och alldeles självmant dessutom.
Den artikel av Åsa Linderborg som föranledde Avpixlats text antyder att målet med ABs och Linderborgs kampanj just kan ha varit att trigga ett sådant hat mot sin egen person.  För att få sympati för en annars omöjlig sak.  För hon har ju enligt min kunskap om sakförhållandena gjort sig skyldig till förtal mot Lasse Wilhelmson, där visserligen det juridiska ansvaret åligger ansvarig utgivare, och där måhända det inte i vårt land går att driva ett sådant mål och vinna, men ändå.
X-man skriver / Expressen och Aftonbladet som inte har någon redaktionell hämning utan ljuger för ett enda syfte .../ Kan herr X-man berätta vilka som sitter i redaktionen för Avpixlat,vem som äger detta media osv.Hur finansieras den? Vilka relationer har den till SD.partiet Vad gäller övrig press så är det helt offentligt...
Min formulering i #13 avser alltså det av Åsa Linderborg i sin artikel beskrivna hatet mot sin egen person, och mot närstående.  I stort sett - förutom formuleringen Jocke redan anmärkt på - så var Avpixlats text rättvis.
"Hatiska nätkommentarer är ett växande problem och de värsta mobbarna är inte sällan kända journalister!" Sakine Madon och Fredrick Kronman på Expreeesne lultur tidigare i år. De är själva frilandsjournalister
[länk]

Jag vill frankt hävda, att det värsta exemplen utan konkurrnes, är svenska medias ständiga klappjakt på manligheten och "den vanlige mannen". Med allt i från rena lögner och ohämmad skuldbeläggning, till negligering och förlöjligande och även med sexistiska slag under bältet.

Detta har röjt mark för allsköns både extrem rasism som extrem antirasism, mot grupper som ändå får sympati och som kan anmäla. (Även "kvinnohat", men INTE om det gäller könet man!)
"Som man bäddar får man ligga (med P2)"
Hemskt slavigt skrivet, korrad repris:
"Hatiska nätkommentarer är ett växande problem och de värsta mobbarna är inte sällan kända journalister!" Sakine Madon och Fredrick Kronman på Expressen kultur tidigare i år. De är själva frilandsjournalister
[länk]

Jag vill för min del bestämt hävda, att de värsta exemplen utan konkurrens, är svenska medias ständiga klappjakt på manligheten och "den vanlige mannen". Med allt i från rena lögner och ohämmad skuldbeläggning, till negligering och förlöjligande och även med sexistiska slag under bältet.

Detta har röjt mark för allsköns både extrem rasism som extrem antirasism, mot grupper som ändå får sympati och som kan anmäla. (Även "kvinnohat", men INTE om det gäller könet man!)
"Som man bäddar får man ligga (med P2)"
Jan B de som finansierar Avpixlat är läsarnas donationer och märk väl, att tidningen stödjer Sd men även andra partier som är överens om att den utveckling vi har i Sverige håller inte så länge som helst bubblan kommer att spricka förr eller senare och då tycker jag personligen att det är bra om vi kan förebygga sådant som är av ondo som vi alla blir drabbade av mer eller mindre.
Ser man till Avpixlat kåsörer så är två invandrare och kvinnan ifråga hade skrivit hatfulla ord om Sd innan hon blev Kåsör och skriver en helt ärlig och uppriktig artikel om hur hon ser på Sverige om den förda politiken och fick läsarnas bifall.
Den skäggiga har varit politiskt aktiv i Mp och hoppade av detta parti när de drev klimatförändringens orsak genom att ensidigt beskylla bilismen för den och dessutom har de inte några välutbildade person i Kemi och Fysik och därför kommer det många felaktiga påståenden ifrån Mp.
Ja du kan läsa om vad de har för synpunkter som är rätt upplyftande läsning, som gör att alltfler går in dagligdags och läser Avpixlat, även de flesta folkvalda politiker gör detsamma och tidningen har fått ett högt betyg utomlands, för att sanningshalten av vad som skrivs kan de intyga om.
Sverige har många ögon på sig bland journalister och politiker utomlands som inte ser vårt land som något föredöme och kritiken mot att svenska folket blir sidstäppade är hård!
Ang. komplexitet, komplexitet kan förstås med holografiska tekniker.  Som jag flera gånger förklarat så insåg jag detta när jag såg hur datorer med fraktal matematik kan skapa konstgjorda landskap som ser helt verkliga ut, samtidigt som jag själv i dator har knappat in koden för en grundläggande fraktal - Mandelbrotsetet.  Några rader kod skapar oändlig komplexitet.

Se t.ex.
  1. "Bakom skuggorna" 2011-08-05 16:42  [länk]  och minuten innan här på Sourze på  [länk] .

  2. Även citerat i tråden "Experimentet Jorden avslutat" 2011-08-06 21:14  [länk] .

  3. Och i tråden "Vad är holistik?" [Jan Brunnegård trodde det kallades så] 2012-11-20 23:47  [länk] .

  4. På engelska i en kommentarstråd efter texten "What we as the human spices really know, but pretend that we don't" 2009-04-24 2:04 AM  [länk] ,  där även koden för mitt eget enkla Mandelbrot program är med.  I slutet av den inledande artikeln nämner jag begreppet "predation", att bara veta.  Kan ha med omedveten mönsterigenkänning att göra.  Kan innebära en ännu djupare inkoppling på verkligheten.
Jag lyssnade på Linderborg i dag - en riktig snyftare som fick sympatin med Linderborg att riktigt välla upp i halsen och utopet skalla över nejden att DET ÄR JU FÖR DJÄVLIGT!

Men så tänker jag lite längre - hur är det man säjer "Svinhugg går igen"? Jo så är det nog - Åsa Linderborg har genom att själv på ledarplats lånat sitt ansikte och namn åt en smutskampanj mot en växande folkrörelse vars medvetenhet förankrats i en verklighet som är denna folkliga rörelses vardag, till skillnad då från Linderborg som får man anta är med åt det teoretiska skyddade verkstads hållet.

Vad vet hon om ett allt mer rättslöst samhälle där skrupelfria människor av lönsamhetsskäl skiter i verklighetens folk bara dom själva kan hösta in vinster.

Att svensk borgerlig marknadsliberal politik på senare år visat en fullskalig provkarta på hänsynslöst utsugeri och nedskrotning av de medel som svenska folkets arbete berikat sin stat med och därmed sin trygghet är ingen nyhet - inte heller att först bolagiseringen och nu privatiseringen gjort tillvaron både dyrare och otryggare.
Sånt är gammal skåpmat i dag, men sedd som steg i en medveten strategi i att göra människor fogliga och billiga att bruka ligger det helt i linje med att fylla landet med obilldade kulturelement som inte direkt skriker efter arbete.

Nästa steg har redan praktiserats - omförhandling av redan ingångna avtal - alltså lönenivåerna hos redan anställda ska ner medan matpriser och hyror stiger. Senaste utspelet på den vägen är en utredning som kom i dagarna som förespråkar ytterligare avreglering av hyresmarknaden.

Detta plus den glada skrotningsvilja borgerligheten ständigt uppvisar då stöd och politiska riktlinjer uteblir till näringar inom sverige som kunde ha potential att bidra med miljöalternativ värda att satsa på - sådana låter man i stället gå i konkurs eller säljer till kineserna.

Kan folk bli annat än oroade? Tas inte deras oro på allvar uppstår andra rörelser i folkhavet som nog skulle kunna utvecklas till en riktig tsunami - det mullrar i folkdjupen.
Forts.
Fortsättning #20

Man anar att kulturvänsterns pladderpolitik och den värdenihilistiska liberalismens tid är förbi, men fan trot förr än det brakat loss och folket inte beviljar politikerna ansvarsfrihet samt begär korten på bordet - vilket samhälle är det som politikerna försöker skapa - är det ett sådant samhälle vi vill leva i?

Än regerar frustrationen massorna, och i det läget sticker Åsa Linderborg ut hakan och menar sej stå under någon sorts journalistisk immunitet då hon angriper vad hon menar vara de riktigt odemokratiska krafterna i detta land - och detta gör hon till synes utan att ha den minsta medvetenhet om det som på grund av den förda politiken drabbat människor vars liv rasat samman, tagits över av religions- och kultur-varianter som är helt främmande i detta land - och märk väl - inte är så finkänsliga eller har förstånd nog att ligga lite lågt i fördömandet av den kultur dessa människor de facto gästar. (OBS det finns undantag)

Bort med åsiktsmonopolet och propagandamedias självpåtagna rätt att diktera vad som ska anses vara godkänt tyckande - byt ut de politiker vars agenda inte är rumsren nog att visas upp i liuset - och peta ner skribenter ett pinnhål som i likhet med Åsa Linderborg inte förstår vad yttrande- och press-frihet bör användas till - nämligen då att föra upp den allmänna folkmeningen till debatt - inte att likt nån guru som uppenbarligen fått nått om bakfoten gödsla sina egna tvivelaktiga agendor över folks huvuden.

Klart att folk blir förbannade - därmed inte sagt att mordhot och sexism skulle vara förlåtliga medel att uttrycka den därav framkallade frustrationen på - men med lite självrannsakan skulle Linderborg kanske kunna förstå att människor som inte har långt när så gedigen utbildning som hon och ändå inget förstått, också kan göra sina övertramp.

Men vi får väl se om demokraturen så småningom börjar ge vika för verklig demokrati - något som i så fall Linderborg inte kan mena sej ha bidragit till hur gärna hon nu än skulle vilja.
Bizon du vet inte så rätt din analys är och jag skulle vilja att du sparade den och att använda framledes, för jag tror att behovet är stort att den tas upp igen, därför att vissa här inte förstå allvaret med Sveriges situation? Som du också belyser vilka det är som förstör vårt land med att föra en politik som går ut på "Sköt dig själv och skit i andra" och detta är som ett slag i ansiktet på svenska folket!
21 Det här är ett mönster som går igen sedan länge. Samma snyftande kvinnor, som lierar sig med (utnyttjar) "antirasism" och "HBT" eller vad som passar för tillfället.
För att angripa främst manskönet och det som de anses representera. Bara för att i nästa minut njuta av massamhällets frukter för särkilt kvinnors välmåga.
Här Maria Sveland, som hade 5 artiklar i DN kultur, om män som tog upp mansfrågan, och som faktiskt kritiserade manshatarpjäsen om Solanas. Men som då blev kallade "antifeminister" och därför jämfördes med Brevik och 30-talet.
"Hatet som gör mig politiskt deprimerad"
[länk]
Citat Sveland, DN "Kroppen reagerar först, ett ordlöst fladder i bröstkorgen, värken i magen och så plötsligt framträder bilden allt tydligare och obehagligare.

En bok kommer med posten, ”De hatade” av Magnus Linton. Det är en liten bok utgiven på bokförlaget Atlas men med ett innehåll som får mitt hjärta att bulta upprört och gör mig sömnlös flera kvällar i rad."
Snyft, stackare! Jag har själv varit med om liknande förrädiska strategi, på föräldramöte.

sveland i DN: "Linton skriver om faran med att betrakta Breiviks tankar om förrädarna som en enslings verk. Många delar Breiviks föreställning om att det finns ett antal sanningar som inte får sägas på grund av makten.

”Det Breivik kallar ’kulturmarxism’ heter i den mer etablerade världen ’politisk korrekthet’, men grundtanken är densamma; vissa sanningar får inte sägas och det sprängstoff som aldrig kommer till ytan handlar alltid – för både extremister och högeretablissemang – om feminism och mångfald, den politiska korrekthetens två kärnor.”

"Vi, jag, visste ju att Breiviks främs­ta mål var att döda Gro Harlem Brundtland, att hans kvinnohat var lika starkt (starkare?) som hans hat mot muslimer och invandrare.

Just hatet mot det så kallat politiskt korrekta, eller kulturmarxismen, är ett genomgående tema bland antifeministiska bloggare ... för de extremister de faktiskt är, tvärtom bjuds de in till tv-soffor och debatter och erbjuds utrymme på olika forum.

Under hösten har attackerna mot feminismen varit regelbundna och mer aggressiva och hatfyllda än någonsin, något som nättidningen Feministiskt Perspektiv som enda medium uppmärksammat genom en ambitiös kartläggning och granskning av antifeministerna. Genom att närläsa nättrådar och bloggar urskiljs vissa gemensamma nämnare, som att hatet mot muslimer, judar, svarta och homosexuella går hand i hand med kvinnohatet och antifeminismen. De tillhör samma tankekomplex, skriver Paula Melkerson (Feministiskt Perspektiv 13/1) och beskriver uppsättningen ”Skärpning gubbar” som var en scenisk läsning av en högerextrem nättråd på Teater Galeasen."
Sveland i DN.
A la 1984

Hej på er. Det var ett tag sedan jag var på Sourze. Jag får ju inte sedan januari längre och skriva artiklar här efter det att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) angripit Sourze för att man tillät mig att skriva. Nota bene, utan att anföra konkret kritik mot innehållet i mina välbesökta och högt värderade artiklar.

Hur som helst, har nu i denna artikel författaren upprepat mina frågor till Åsa Lindeborg.

Vad svarar ni själva på dessa?
Hej Lasse. Åsa L imponerar ej. Men hur många judar tror du dog i lägren, i miljoner? Och vad grundar du det på?
Bortsett att det var många som dogmen det var 100 miljoner som fick sätta livet till för att förhindra nassarnas framfart och många dog säkert i alla helvetets kval!
# 28 och # 29 Det är bara att läsa vad jag skrivit i frågorna, om ni ids.

Vad svarar ni själva på mina frågor till Åsa som avslutar artikeln till denna diskussion?
29/30 Tycker det är bättre att vara något så när tydlig i just denna fråga här och nu måste jag säga!
Lasse W det är som vanligt den som rotar i sanningen och finner anmärkningsvärda saker som endast kan tillhöra sekten som är emot yttrandefriheten. Att anklaga dess välgörare för yttrandefriheten ska helst sättas på bål som är en klar bild av Åsa Lindeborg, en modern häxjakt på oliktänkande individer är vad det politiskt korrekta innehåller, men det börjar att ljusna alltmer, tack vare dig med många fler!
# 31 Varför det? Jag är ingen historiker utan har bara ifrågasatt det heliga talet 6 miljoner och att "Förintelsen" blivit en religiös dogm som används för att att motivera nya krig i stället för tvärt om.

Vad tycker du om de avslutande frågornas i artikel som ligger till grund för denna diskussion?
Lasse 33
Jag har alltid känt hopplös förtvivlan över mänskliga beteenden av typ massutrotning av människor av vilket skäl det vara må, etnisk rensning och så vidare eller utrotning och rovdrift av bison, varg, elefanter eller gorillor samt skogar och fisken i haven.
Vi vet i dag rätt mycket om mänskligt beteende, och vår historia ger en allt annat än smickrande bild av människan.

För mej spelar siffran mindre roll - om det var en miljon eller sexton - om det var judar, homosexuella eller zigenare är heller inte viktigt - det viktiga är att det var människor som fått för sej att utrota människor.

Samma sak i Rowanda, i forna jugoslavien - så även i central och sydamerika där indianbefolkningen än i dag är hårt ansatta av de fortfarande expanderande europeerna - för att inte tala om Australien och New Zeeland.

Vi förfasar oss ofta över mördarsniglar som äter upp sin egen art, eller mördarmyror, mördarbin och mördargetingar - men vad dessa udda arter har för sej är ett intet i jämförelse med vad människan presterar i fråga om onödigt och korkat dödande av våra egen art dagligen och stundligen.

I fråga om människan finns inget hopp - det troligaste är att vi även fortsättningsvis kommer att löpa amok när tiden har härsknat till.

Men vi måste försöka se orsaken till det som sker - tänk dej att tyskland under svåra ekonomiska omständigheter härbärgerade ca tio miljoner människor - hur många det blir per tysk på den tiden är inte oviktigt - hur många så kallade hitkomna det ska gå på var svenst innan vi står inför liknande problem vet jag inte heller, men någonting säjer mej att vi måste vara försiktigare med vilken situation vi bjuder in människor till - avseende då bostäder, arbete och skolgång - och förståss vem som ska stå för fiolerna.
33 Då får vi/du väl utgå från historikernas 6 miljoner? Varför förnekar du eller ifrågasätter du dem, om du inte har egna siffror?
Och ordet "heliga talet" låter inte bra, inte hos mig som ändå är mycket kritisk till Israel och den risk deras politik utgör.
Att förintelsen är en "religiös dogm" går ej heller att hindra. Däremot att de förtrycker palestinier borde/måste gå att sätta stopp för. Det gäller därföra att prioritera och verka mest vederhäftig tror jag.
Men Åsa L ljuger som den feminist hon är.
Skall läsa artikeln i morgon.
En fråga till Jocke, är det OK att fängsla historiker som kommer fram till andra siffror?
Hej på dej själv Lasse Wilhelmson
Att jag inte sett till dej på länge här på Sourze har jag faktiskt funderat lite på - du var ju rätt aktiv här ett tag.
Har ju själv varit lite smått sporadisk då jag varit på resande fot en del, men att din frånvaro skulle bero på någon sorts banlysning anade jag inte.
Det känns faktiskt inte bra - då ju din medverkan här åtminstonne av mej uppfattades som mycket seriös och resonerande - även om vi inte alltid förfäktade samma mening.

Den där kommittén mot antisemitism (SKMA) som angripit Sourze på grund av dej och sourze därför avböjt din medverkan här förefaller ha en repressiv makt som inte hör hemma i en demokrati med yttrande och tankefrihet.

Nu vet jag ju att någon sådan demokrati inte råder i detta land, men det irriterar dock i lika hög grad att påminnas om det.

Vad har sourze för moral egentligen? Hur kan denna nättidning gå med på sådant - vad är det för värden i fråga om yttrandefrihet och öppen debatt som den står upp för då en sådan organisation som SKMA kan förmå sourze utan att anföra konkret kritik mot ditt skrivande att utesluta dej?

Dessa frågor bör sourze ledning svara på direkt!
Lasse 33
Frågorna du undrar om VI/ i detta fall jag ville ha svar på
är således;

Anser du att judeutrotningen* som hände under andra världskriget är en historisk händelse, som det är legitimt att forska om, diskutera och revidera på samma sätt som vi gör med andra historiska händelser?

MITT SVAR - JA. Ja därför att människan har en historiskt sett väldokumenterad förmåga att så snart hom kan försköna eller förfalska sanningen - en sanning som det oftast är nödvändigt att skrapa fram så snart som möjligt om vi nu vill veta den verkliga sanningen och inte bara hålla till godo med förfalskningen.

FRÅGA;
Om svaret är ja på den frågan: Hur kommer det sig då att många av de som gjort så, dömts till fängelsestraff i flera länder i Västvärlden?

MITT SVAR;
De som innehar makten i våra samhällen är rädda för sanningen, och vill därför strypa allt som kan ifrågasätta en sanning som kan sätta dom själva i dålig dager.

FRÅGA; Känner du till om det finns några andra historiska händelser i vår tid där folk fängslats för att de har en annan uppfattning än den gängse?

MITT SVAR;
Jag känner bara till att så kallade "Visel blower" emellanåt råkar ut för förvisning och oetisk behandling, men direkt fängelse har jag inte hört talas om.

Om nu Åsa Linderborg skulle vara "yttrandefrihetsfundamentalist" borde hon inte anse att åsikter skall kunna bestraffas! Åsikter som inte underbyggs av den faktiska sanningen kan endast ändras genom att den verkliga sanningen synliggörs - alltså ett grannlaga forskningspedagogiskt ansvar som borde få allt nödvändigt stöd för sin uppgift.

I samband med det sistnämnda har jag en fråga - är det någon som tror att det i denna förljugna värld tror att den verkliga sanningen allmänt sett är önskvärd eller i synnerhet av den exekutiva makten som har det många gånger visat sej med sina giriga labbar gräver i allehanda syltburkar vars etiketter skrivits med miljontals lidande människors blod.

*Nu var det ju knappast bara judar som utrotades - något som oftast kommer i skymundan.
36 Leif E:"En fråga till Jocke, är det OK att fängsla historiker som kommer fram till andra siffror?"
Nej det tycker jag självklart inte. Tycker dessutom att siffrorna borde redovisas någorlunda någonstans. Men de kanske finns, har ej själv sett dem.
De som helt förnekar förintelsen får nog skylla sig själva om de blir attackerade.
Och där ljuger ju å andra sidan Åsa L om Lasse W. Alllvarligt!
Hon får också delvis skylla sig själv.
Men hon är ju feminist, de ljuger konstant om någon inte insett detta.

Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet, är en av Sveriges modigaste journalister.
Det är vidrigt att läsa alla som ursäktar dem som hotar henne.

40 Nu pratar vi om vad hon gjort senast.
Det är vidrigt och mycket allvarligt att skuldbelägga människor orättvist, som hon gjort. En vanlig feministisk strategi.
Hon får också DELVIS skylla sig skrev jag.
Jag ger mig inte in på detaljerna i angreppen på henne. De är inte mitt problem. Jag stödjer inte några orättvisa eller hotfulla angrepp, därför kritisrar jag också feminismen.
Vad gör du StaffanRoger? Jamar med, svarar ej på argument, hyllar sexism/rasism mot vita män, kommer med felatkiga påståenden om invandring som ej betydande för ekonomin!
Vidrigt!
Bizon "Den där kommittén mot antisemitism (SKMA) som angripit Sourze på grund av dej och sourze därför avböjt din medverkan här förefaller ha en repressiv makt som inte hör hemma i en demokrati med yttrande och tankefrihet." Du har svaret varför Sourze gått med på detta, det är judar som äger nättidningen.
6 miljoner judar dog inte enbart i koncentrationslägren och inte heller gasades alla ihjäl i dessa läger och inte i alla lägren kunde man gasa ihjäl folk, så svaret på hur många som gasades ihjäl är det ingen som vet, max 1 miljon gasades ihjäl läste jag någonstans, ja det var tidsfaktorn som avgjorde hur många de hann gasa ihjäl, betänker man att de också skulle brännas i ugnarna vartefter så kan siffran verka rimlig med tvekan åt det ena eller andra hållet. Och som sagt var ingen vet exakt hur många det var som gasades ihjäl.
Staffan du är nog den minst politiskt kunnige som skriver här, ta reda på fakta innan du yttrar dig . Vadå invandringen kostar ingenting som du har nämnt, när du kommer med ett sådant påstående så talar det för att din politiska kunskap är noll och ingenting! Hur kan 40 miljarder bli 1 % av Bnp hade du träslöjd i matematik? Tala om för oss hur stor den genomsnittliga NPD är pr år, så fattar du att dina 1% uppåt väggarna felaktigt!
Är det nu "Sollen Raggar" #40 som är i farten med sina lustigheter? Eller är det meningen att man ska ta #40 på allvar och att StaffanRoger menar vad han säjer?
I så fall får nog vederbörande precisera sej lite och försöka förstå vad som är en seriös diskussion, och vad som är regelräta påhopp i turbulensen kring en av - vad man ändå borde ha förstått - vad en av våra "makthavare" på ett ytterst ansvarslöst sätt kläcker ur sej, och i typisk makthavaranda inte vill kännas vid konsekvensen av - alltså frågor besvaras med tystnad eller "godag yxskaft".

Vilka meriter satte Åsa Lindeborg på posten som kulturchef på Aftonbladet, kan man undra - inte verkar det ha varit någon samvetsgran journalistisk moral som kan hålla isär äpplen och bananer, eller ens försöka åstadkomma en analys av den orsak och verkan som politikerskrået (konstigt nog folkvalt) men som efter valdagen stretar på med en agenda som folket inte förstod skulle bli verkligheten bakom de fagra löftena av typ "några hundralappar mer i plånboken".

För övrigt alldeles solklart att folket får skylla sej själva - precis som Linderborg får, som knappast modigt, men dumdristigt slappt och ansvarslöst utsätter sej själv och sin familj för konsekvensen av svensk politisk fostran som under en följd av år skapat förlorare, dumskallar och mängder av kriminella - för att inte tala om alla de potentiellt kriminella som importerats över vidöppna gränser inom eu - och den kallar du alltså för "en av Sveriges modigaste journalister"?

Det jag håller med om är att "det är vidrigt att läsa om hur illa den nya sköna euvärlden sätter allt på ända genom sina direktiv och skyddande av bankernas kriminalitet som tvingar folk att gå på knäna, men det skrev du aldrig - och glöm inte att hon står upp för att försvara det system som fostrat både hög som låg - både de som inte längre bryr sej om varken heder eller moral - både de som skor sej på andras elände och de som drabbas av detta.

Nej du "Stollen Raggar" du får nog ta och tänka till lite om du vill bli tagen på allvar. Så länge du så uppenbart bara raggar en nådig klapp på skulten av feministerna gör du nog bäst i att sätta dej på händerna.
Det är än så länge bara Blzon (och jag förmodar Leif E) som i denna diskussion svarat på de frågor som artikeln mynnar ut i. Finns det inte folk med ryggrad längre, som inte ens anonymt törs stå för en åsikt.

Vilket mörker.

Nu återgår jag till julbestyren och tänker fortsättningsvis i denna tråd bara diskutera med dem som har ryggrad. Sorry Blzon, men har inte tid att resonera ordentligt med dig nu, vi får komma igen efter helgen. Men rent allmänt så skiljer vi oss på en väsentlig punkt, tror jag - den om huruvida mänskligheten är förlorad. Lite väl tidigt att dra den slutsatsen. I synnerhet som du själv finner det meningsfullt att försöka få till en seriös diskussion med vem det vara må.

Sug på den, det får bli min helghälsning till dig:)
X-man 42
Ber så mycket om ursäkt om jag uttryckt mej oklart i mitt nattliga inlägg - sanningen är att jag var för trött att läsa igenom mina präntade funderingar.
Men rätt ska vara rätt - det är inte jag utan Lasse Willhelmson som inte får in sina artiklar sedan i januari om jag minns rätt.

Jag har en stark känsla av att den där kommittén mot antisemitism är en lobbygrupp som oavsett etnicitet på sina medlemmar arbetar mer för judisk sak än för semiter - för det första är inte alla judar semiter och för det andra är det genetiska inslaget av semit stort i hela mellanöstern oavset religion.

För det tredje är försvar av några uppskattade siffror att förenkla både det historiska förloppet och den mänskliga naturens repressiva intolerans och sökande av syndabockar* då tiderna är svåra för människor.

Om nu svaret på frågan varför Sourze gått med på att utesluta en god skribent är att ägarna till sourze är judar så upplever jag vanligen en ganska liten klåfingrighet i våra dagliga debatter då alla verkar få komma till tals utan att störas - muslimer, judar och tokskallar om vart annat - plus en och annan klok människa.

För övrigt kunde en biofysiker lätt kunna få fram rimliga siffror på hur många som mördades och destruerades i konsentrationslägrens ugnar.

Även ostiologiska data där benmängder skulle kunna analyseras kan ge tämligen rimliga värden, men som jag sagt tidigare - en miljon eller sexton är i praktiken ointressant - det det borde handla om är det sorgliga faktum att människor kan bete sej så mot andra människor.

-----------------------------------------------------

*Syndabock - en jet vanligen av hankön som man överlät sina synder på varefter man tog livet av den och sedan brände - har jag inte fel så praktiserades traditionen flitigt under förkristen tid av bland andra hebreerna, alltså judar, och det oavsett om dom vandrade eller ej.
Bizon jag kan fylla på med galenskap, nu vill röda korset att illegala invandrare ska ha socialbidrag, vad bra, då kan vi slopa Migrationsverket och dess domstolar och ordna kö till landets biståndsenheter för de fria invandringens folk!
Men då tycker jag också att de rika och besuttna ska betala kalaset som ändå tjänar storkovan på invandringsindustrin!
Och varför inte Cecilia Malmström Fp kan ju ta ifrån sin årslön på 40 miljoner och betala notan för invandrarna. [länk]
Tack Lasse för den hälsningen, och för att det inte var någon beskare karamell att suga på.
Ja kanhända att vi skiljer oss på punkten om tron, men inte mer än att min något mer negativa "tro" i huruvida mänskligheten är förlorad grundar sej på det mörker du nyss nämnde, och som jag förstår att du även erfarit på andra ställen än sourze.

Men, ja. Kanske "lite väl tidigt att dra den slutsatsen" - så länge det vinns liv lär det ju ska finnas skäl att hoppas - men bara om man kan finna några värden i livet som är värda vår önskan att bevara.

Och som du ju vet så är det där jag inget ser - hoppades en gång på kärleken (inte bara den sexuella även om jag anser att den kan vara stor och vacker) men även andra former av omhändertagande kärleksyttringar, både mellan människor och arter.

Men det är väl som du säjer - jag finner mot alla odds det i någon mån meningsfullt att försöka dra mitt strå till stacken genom att försöka föra någon sorts vettiga samtal - men jag vacklar.

Hur som helst min vän - ha en fin tid nu framöver så får vi se om vi kan föra diskussionen framåt när turbulensen är över - och du ska veta att jag inget hellre önskar än att finna något verkligt ljus värt att tro på i detta mörker.

Ha det gott

Teddy
X-man 47
Barnen själva har inte valt det liv dom fått - nej, och jag tänker mej själv in i deras situation - att ha flytt från vansinne och förföljelse och hamnat någonstans i världen livrädda att skickas tillbaka - som förälder skulle jag säkert göra allt jag kan för att skydda mina barn på samma sätt som dessa människor gör.

När det kommer till barn i sådana lägen måste vi vara mer humana än jag anser är lämpligt då det gäller överklasflycktingar som för det första inte alls är så fattiga ens med svenska mått mätt och för det andra är ytterst slipade vad gäller att förhala återsändanden, förfalskning av identitetshandlingar och förfäktande av rättigheter som inte gäller andra an de dessa rättigheter är avsedda för.
I sådana fall bör kvarnarna mala snabbt och lämpliga åtgärder bör vidtas för att med god precision kunna scanna in personen i fråga då den återkommer med ny identitet.

Sånt ska inte premieras - men då det gäller dessa små barn och deras oroliga föräldrar då önskar jag att vi kunde ha öppnare armar.
anonymt inlägg #41

Om journalister granskar skiten så får de "delvis" skylla sig själva om de blir hotade?
Det kan du väl ändå inte mena?!

Var någonstans hittar du min hyllning till "sexism/rasism mot vita män"?
Ingenstans, för det är bara ännu ett inslag i raden av dina fejkade referat och falska citat.

Det jag har skrivit om vad 1% av statsbudgeten har för betydelse för landets ekonomi är enkelt och redigt.
Jag har för tydlighetens skull upprepat det några gånger men du har fortfarande misslyckats med att fatta poängen.
#44
Bizon tycker att jag borde "försöka förstå vad som är en seriös diskussion".
I vilka kretsar är det du skriver en inbjudan till seriös diskussion?

Nej du, jag raggar ingen klapp på skulten av någon, inte av dig heller.

Och du fortsätter skuldbelägga Åsa Lindeborg för att hon och hennes familj utsätts för hot ...

Det är egendomligt: det verkar som du tror att såssarna styr landet fortfarande.
Du har väl upptäckt att vi styrs av en högerregim som är helt beroende av järnrörsgänget för sitt maktinnehav?
36 Leif E:  "En fråga till Jocke, är det OK att fängsla historiker som kommer fram till andra siffror?"
Nej det tycker jag självklart inte.  Tycker dessutom att siffrorna borde redovisas någorlunda någonstans.  Men de kanske finns, har ej själv sett dem.
(Jocke utsourzad 2012-12-21 09:21 #39  [länk] .)
Varför inte publicera dem själv?  De är inte jättesvåra att leta upp.
De som helt förnekar förintelsen får nog skylla sig själva om de blir attackerade.
(Jocke utsourzad 2012-12-21 09:21 #39  [länk] .)
Jag visste inte att sådana fanns, kan du ge exempel på någon som på fullt allvar helt förnekat att massor av människor dog i koncentrationsläger?
{Har ändrat fetningen för att markera frågorna tydligare:}
Anser du att det som hände med judarna under Andra världskriget är en historisk händelse, som det är legitimt att forska om, diskutera och revidera på samma sätt som vi gör med andra historiska händelser?

Om svaret är nej på den frågan:  Varför?

Om svaret är ja på den frågan:  Hur kommer det sig då att många av de som gjort så, dömts till fängelsestraff i flera länder i Västvärlden?

Vidare:  Känner du till om det finns några andra historiska händelser i vår tid där folk fängslats för att de har en annan uppfattning än den gängse?

Slutligen till dig som "yttrandefrihetsfundamentalist":  Anser du att åsikter skall kunna bestraffas?"

Upp till bevis, Åsa!  Visa nu var du står och göm dig inte bakom alla stöveltrampande järnrör i myllan på gator och torg!
(Hans Berggren 2012-12-19 13:02 i artikeln "Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .)
första frågan svarar jag själv ja.  På andra frågan svarar jag själv mja, det finns ett turkiskt folkmord som måste förnekas för att inte rendera fängelse.  Om man är turk.  På tredje frågan svarar jag själv nej.

Det fanns en följdfråga på första frågan, "Hur kommer det sig då att många av de som gjort så, dömts till fängelsestraff i flera länder i Västvärlden?".  Mitt svar är att det beror på att vissa delar av västvärlden är uttryckliga åsiktsdiktaturer, som fängslar vissa oliktänkande.  I andra delar, som i vårt eget land, så är sker åsiktsdiktaturen genom att hindra oliktänkare från att komma fram i det offentliga rummet.  Genom förtal o.s.v., just det Åsa Linderborg sysslat med.
Staffan #44 när dina gelikar hoppar på SD folk och slår dem blodiga vad har du för kommentar till detta?
Bison 49 Nu är det inte bara barn det handlar om, utan även deras föräldrar och du vet summan på ett ungefär vad de får i ekonomiskt bistånd runt 21.000 kr i månaden, mycket mer än svenska socialbidragstagare får, när deras El och hyra är betald får de ca 2-3,5 tusen kr att leva på för en person och när det gäller en svensk barnfamilj ca 8-10.000 kr
Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet, är en av Sveriges modigaste journalister.
Det är vidrigt att läsa alla som ursäktar dem som hotar henne.
(StaffanRoger 2012-12-21 09:34 #40  [länk] .)
Efter att ha blivit avslöjad som ett diktaturens kreatur (se min förra kommentar här i tråden) så fläker hon ut vilket offer hon är.  Det finns ingen ursäkt för de grova påhopp som skett mot henne, men det finns heller ingen ursäkt för hennes egna grova påhopp.  Inget av dessa ursäktar det andra, och denna tråd handlar om Åsa Lindeborgs övertramp, som faktiskt kom först.  Snyftet kan vi ta när hennes övergrepp är uppklarat.  Tyvärr är hon inte ansvarig utgivare, så hon slipper i alla händelser rättsligt efterspel.  För skulle rätt vara rätt så är det hon själv som förtjänar fängelse.  Hon har alltså all anledning att framstå som största möjliga offer, och hon drar in barn och mamma i offerrollen också.  Vi ska känna sympati med våra förtryckare!
Fattar ni inte att Iran och Kina skrattar åt oss, när vi p.g.a. åsiktsdiktatur tar bort våra verkliga tänkare som kan tänka själva från det offentliga rummet?  Det är som att skjuta bort en del av sin hjärna!  Det innebär ett samhälleligt självmord.

(Antar att dessa länder har riktiga think-tanks, där man får tänka.  Har Sverige det, eller är vårt "think-tanks" slutna sekter?)
StaffanRoger
Bra! Du tycks för övrigt hålla med om att folket får skylla sej själva genom att ha röstat in en högertrojka som i akt och mening med hull och hår gått in för att skrota den svenska välfärdsmodellen och att ersetta detta med ett massivt uppbyggande av det nya klass samhället som tar från de fattiga och sjuka och ger till de redan mer än rika.

Men du ryggar för att inse vilken roll Linderborg spelar i dramat då hon knappast modigt, men dumdristigt slappt och ansvarslöst utsätter sej själv och sin familj för konsekvensen av den förda politiken genom att själv klä skott för den.

Får jag fråga hur smart SR tycker att det är? Dessutom knappast en journalistisk gärning värd namnet.

Skulle hon i stället föra sin flagga högt som just journalist skulle hon ha gått djupare i sin analys och ägnat sej åt att bena ut konsekvensen av den svenska politiska fostran som under en följd av år skapat förlorare, dumskallar och mängder av kriminella - och i det arbetet försöka vaska fram den verkliga sanningen - om så vore skulle jag också skriva under på det du påstår - att hon vore en modig journalist, men eftersom så inte är fallet så får det påståendet stå för dej själv.

exman 54 - nu får du försöka skärpa dej - stämmer Staffan #44? Det är väl ok att blanda korten väl i poker eller skitgubbe, men här kan det ju vara bra att hålla reda på både färg och nummer.

Men du har rätt i att det inte bara är barn det handlar om, om nu barn skulle vara så bara - men du menar väl knappast att vi ska behålla barnen och skicka iväg föräldrarna, och det omvända är ju lika orimligt - så vad menar du?

Sedan stämmer inte de där siffrorna om hur mycket en invandrare får - det har jag för mej att vi klargjorde med all önskvärd tydlighet förra gången vi diskuterade detta ämne.
Leif 57
Hur det förhåller sej med kina och iran vet jag inte, men jag känner stor skepsis vad gäller båda oavsett deras fantastiska tekniska utveckling som jag rent praktiskt bara hört talas om - varför skulle iran nöja sej med att plocka ner en drönare om dom kan - skulle tro att de där uppvisade exemplaret är en självbyggd atrapp eller ett måndagsex som trillat ner av sej själv - usa är väl inte direkt känt för någon högre kvalitet på sina produkter.
Men rent mänskligt sett så verkar det som om denna nymornade kinahype blundar för en hel del brister i människorespekten i båda dess länder - dock kan jag inte referera till några andra erfarenheter än det som en del flyktingar och avhoppare därifrån berättar om.
Och förståss en del närgångna program i radion som fått komma fram om kina nu som faktiskt någorrlunda nyanserat tagit upp både plus och minus i den kulturen - särskilt högtstående verkar inte den kinesiska respekten för det enskilda människolivet vara. Inte heller deras randstater har någon anledning att förvänta sej någon jämbördig samtalspartner vad gäller kinesiska anspråk på grund och småöar som ligger nästan lika långt från kinesiskt fastland som sverige är långt. Va fan är det för diplomati - det får väl snarare betraktas som ren jävla ångvältspolitk.
Nej Leif med all respekt för ditt kunnande, men mot kineserna känner jag viss välgrundad misstänksamhet - ända från Maos kinautställning på Liljewalks på 70-talet - och sedan invasionen av Tibet.
Min annalys är att västs ekonomier har bundit lis (ris) åt sin egen rygg genom att föda upp den kinesiska ekonomin till ett i dag ägande av en makt som med all sannolikhet inte är så positiv för den redan negativt vacklande kapitalismens balans. "It's coming many yellow" var det inte "Dyllan" redan på sjuttitalet nån gång - och därefter har det bara besannats än mer.
Bizon Siffrorna stämmer det har t.o.m. ansvarig politiker tvingats erkänna, så det är inte något påhitt av mig. Och när det gäller Staffan 44 var det olyckligt formulerat, gelikarna är Åsa Lindeborg som hatar Sd och om Staffan tycker att ur detta hat kommer våld och hot som han anser Åsa vara utsatt för, åtminstone hot, utan att ta reda på mer om Åsa Lindeborg så ingår Staffan som hennes gelik bland flera..
rent mänskligt sett så verkar det som om denna nymornade kinahype blundar för en hel del brister i människorespekten i båda dess länder
(Bizon 2012-12-21 14:19 #60  [länk] .)
Bizon, jag skrev att de skrattar åt oss för att vi skjuter oss själva i foten, för att vi inte kan tänka och för att vi hycklar.  De har avslöjat oss härvidlag flera ggr om.  Jag skrev aldrig att de var bättre på mänskliga rättigheter.  Men de har avslöjat att vi inte är vad vi utger oss för att vara.  Att vi står med "byxorna nere".

Vi kan inte trovärdigt kritisera dem innan vi har sopat utanför egen dörr.  Och det är ett stort problem för de mänskliga rättigheterna.

Och oavsett mänskliga rättigheter tycks de vinna handelskriget.
Se denna länk hur Åsa Lindeborg blir stoppad av Aftonbladet med sin extrema kulturblogg! [länk]
50 StaffanRoger. Är du i tonåren? Svara gärna.
Den som trigggar igång hat genom lögner har ett ansvar som grovt missats i media. Hela mediafeminismen triggar fram hat och sexism.

Jag vet inte vad hon Åsa L har blivit utsatt för, håller inte på med sådant själv, läser ej sånt, går själv ut med mitt namn på nätet sedan tio år. Och har aldrig blivit trackasserad mer än korta dumheter av bekanta (fast oftast anonyma) kommentatorer, som här.
Därför att, tycker jag i huvudsak sköter mig, försöker, är hyfsat saklig, samt "sträng men rättvis".

Samma, den som triggar fram våld i ett förhållande, har ansvar. Ofta är det kvinnor (inte alltid). Då oftast nertystat, tills nu nyligen.

Du tyckte sexistiska feministskämt var kul. "Vita kränkta män också"?
BNP är 3500 miljarder. Det är en alltmer diktutabel siffra, och ingen "vinst". Så 40 miljarder ÄR en kostnad, även om en del stannar i landet.

Min upprepade fråga om det finns bättre sätt att använda de pengarna, t.ex. på plats för den stora gruppen av flyktingarna, den frågan verkar du ha
VÄLDIGT SVÅRT för att besvara. Liksom media och riksdag.
62 Leif E. Högsta tveksamt om iaf det kinesiska och iranska folket skrattar åt oss! Och det de "upptäckt" där, har många i väst gjort.
Det är inte som du säger att just väst lyckats ta kål på fritt tänkande! Kina och Iran har en lång historia av repression bakom sig.

Och när du så öppet vurmar för deras realtiva moderna framgång, blir det lite konstigt. Ungefär jämförbart som när Göran Persson framhöll Kinas "stabilitet", och helt riktigt fick på huden för det.

Däremot är det sant att USA hycklar, som själv har atomvapen. Och inte nedrustar mer. (Men Obama har tagit upp saken iaf). Detta har jag skrivit om i min artikel på sourze, "Vägra döda - vägra värnplikt!" Hittas under mitt namn, JOAKIM STENEBERG.
Jocke inte lite skrämmande när 41 % går till sociala utgifter i den offentliga sektorn 2010 och den måste vara högre i år 2012.
Inte undra på att skola vård och omsorg halkar på efterkälken, pengarna räcker inte till, invandringen är för dyr!
X-man
Vi kikade ju på dom där siffrorna och märkte då att det inte var under generella omständigheter som en familjs sammanlagda tillskott från statliga och kommunala medel ens kunde komma i närheten av de summorna.

Kikade på din länk också och även där har jag en del att invända - där säjs bland annat detta ORDAGRANT;

Översatt från nyspråk säger Linderborg ungefär så här i sitt senaste hatangrepp mot det fria ordet:

De alternativa mediernas rapportering av obekväma sanningar om massinvandring och islamisering får inte fortsätta. Den som besökt Avpixlat förstår hur det där sakligt argumenteras mot oreformerad islam och lågutvecklade kulturers negativa inverkan på Sverige. Det skrivs saker där som inte är förenligt med vad jag och åsiktseliten tycker att man ska få skriva. Ska vi låta det pågå? Vi på Aftonbladet Kultur tycker inte det, och därför agerar vi under december rättshaverister för att se om vi genom att missbruka lagstiftningen kan få tyst på dessa irriterande alternativa medier.//sc

Förutom att översättningen från nyspråket innehåller en hel del uttryck som definitivt är tillrättalagda så tvivlar jag på att ÅL yttryckt sej med varken ord eller underförstådd betydelse som följer ""varken jag eller "åsiktseliten"" - men rätta mej gärna om jag har fel.

Sedan menar jag att formuleringar som denna - De alternativa mediernas rapportering av obekväma sanningar om massinvandring och islamisering får inte fortsätta. - inte är trovärdiga som citat från en rellativt intelligent journalist.

Vidare verkar följande tillrättalagda citat mer vara ett utdrag ut ett känt partiprogram - Den som besökt Avpixlat förstår hur det där sakligt argumenteras mot oreformerad islam och lågutvecklade kulturers negativa inverkan på Sverige.

Man kan ju undra om inte dessa ord laggda i Åsa linderborgs mun är rena önsketänkandet från avpixlats sida.

Kan du få fram orginalet till denna bearbetning av Åsa Linderborgs skrivande - och som sagts här - skulle hon ha använt dessa formuleringar så är det ganska självklart att hon behöver en rejäl knäpp på näsan.
Jo Leif - jag vet att du skrev; ~att kineser och iranier skrattar åt oss för att vi skjuter oss själva i foten, för att vi inte kan tänka och för att vi hycklar.//

Men är inte detta en ömsesidig disrespekt mellan dessa kulturer då inte ens vi kan se annat än att deras byxor hasat ner kring fotknölarna.

Du är ju ändå med i debbaterna länge har du inte då även lagt märke till att även människor verksamma i denna västkapitalistiska kultur ständigt uppmärksammar denna kulturs missgrepp.

Gör samma sak i kina och iran och du blir tagen av banan. Den senaste nobelpristagarens envisa tystnad på det politiska området bekräftar det och det är ingen brist på exempel.

Ja som sagt - inte är det någon bedrift att de har avslöjat att vi inte är vad vi utger oss för att vara. Det är väl bara för dom att läsa innantill i floran av kritiska författare och deras alster - skilnaden är väl då att här trycks dylika alster för öppen distribution - där måste både dom och författarena smugglas ut.

Nej Leif om jag var du skulle jag inte överskatta varken deras moraliska höjd eller deras harmlöshet - jag skulle snarare mena att deras mycket hjordmässiga nationalism är väl så farlig - särskilt med det överskott av manlig kanonmat som dväljs innanför då särskilt de kinesiska gränsena.
BIZON 68 / Ibland så blir jag så gla över att du fångar en sanning så elegant så då har jag lättare att stå ut med att du kanske kallar mig "saker" ibland.Jag önskar dig den bästa Jul du själv kan tänka dig Jan
67 Bizon. De gör förstås det retoriskt-satiriska knepet som jag själv gör i min artikel "Nio politiska partiers argument för statsfeminism". Vilken ej publicerades här på sourze...
Här är ett av partierna kanske Åsa:s, "mellan raderna":

"Socialdemokratiska arbetarpartiet
Vårt parti står som alltid på de svagas sida, inte minst på alla kvinnors, dessutom vår största röstande minoritet. ”Kvinnor och invandrare” är som det påpekats våra viktigaste väljare, särskilt då så klart invandrarkvinnor.* Minst viktiga numera blir därmed vanliga svenskfödda män, förutom då i fackliga frågor. Hoppfullt nog för alla män har feminismen dock visat oss att könet bara är en social konstruktion, samt att feminismen själv är synonymt med demokrati. Alltså feminism = socialdemokrati, och därmed blir en naturlig integration mellan dessa båda obestridliga ideologier den självklara vägen mot en könlös och jämställd framtid! Genom en självkritisk analys efter detta sena uppvaknande, tillåter vi numera därför bara en övertygad feministisk partiledare.** I allra värsta fall dock en manlig, socialt sett, sådan. Något vi dessvärre just nu måste acceptera, trots det som nyligen inträffade, utan mer på grund av det som inträffade just innan detta. Vi kan i alla fall nu äntligen lämna diverse historier om handväskor och mustascher bakom oss. Ovannämnda integration mellan feminism och socialdemokrati är härmed för framtiden politiskt fastställd, vilket både partiet, väljarna och landet hädanefter har att rätta sig efter. Det må gälla kommuner och myndigheter, men även alla andra som åtnjuter statligt skydd eller ekonomiska bidrag, såsom media och institutioner, liksom våra familjer och medborgare i allmänhet. Samt förstås de privata företagen!"
67 Bizon efter många långa år av fördömande mot organisationer som ser att vårt rättssystem är i fara, ska tystas och därför kan Åsa Lindeborg fortsätta på den ingågna stigen och vräka ur sig vad som helst för trots allt är det en minoritet av vår befolkning som fattar var vi är på väg. De flesta har t.ex Sd som ett ondskans parti och 7 klövern som det rättstänkande. Tänk bara på vad otäckt det är att man har ett PK hus i Gamla stan, vad vill de säga oss med detta? Jag får onekligen tankarna åt diktaturer som ska styra folket efter maktelitens önskemål. Så att rota efter mer ingående info om Åsa Lindeborg behövs inte, hon har tagit ställning för makteliten som talar sitt eget språk!
Jo Jocke, visst kan du åstadkomma lite drag i smilbanden med lite satir, men då tenderar så pass viktiga saker som politisk debatt att bara bli underhållning och själva allvaret riskerar att gå förlorat.

Allmänt sett har jag en känsla av att det är en farlig väg, men begriplig då det distanserar oss från makten som mutats in av folk som inte alls vill ha oss där och det är lättare för oss att dra oss undan med ett gapskratt än med svansen mellan benen.
Högsta tveksamt om iaf det kinesiska och iranska folket skrattar åt oss!
(Jocke utsourzad 2012-12-21 16:30 #65  [länk] .)
Kan inte påminna mig att jag talat om folket i dessa länder, det är väl inte de som bestämmer där?  Inte ens här är det ju folket som bestämmer, politikerna gör ju som de redan bestämt oavsett vallöften etc.

inte är det någon bedrift att de har avslöjat att vi inte är vad vi utger oss för att vara.  Det är väl bara för dom att läsa innantill i floran av kritiska författare och deras alster - skillnaden är väl då att här trycks dylika alster för öppen distribution - där måste både dom och författarena smugglas ut.

Nej Leif om jag var du skulle jag inte överskatta varken deras moraliska höjd eller deras harmlöshet
(Bizon 2012-12-21 17:41 #68  [länk] .)
Harmlöshet?!  Var har jag talat om harmlöshet?  Jag säger ju att deras ledare genomskådar vårt hyckleri, och kan göra vad de behagar i sina egna länder för de vet att vi inte har något särskilt stort moraliskt försprång.

Visst hanteras oliktänkare olika, här tigs de ihjäl - får hållas på forum likt detta och bespottas av folk som inte ens förstår vad som skrivs.  I andra länder är det oliktänkaren själv som kroppsligen kan komma under behandling.  På ett sätt mer ärligt, faktiskt.  Då förstår ju trots allt alla vad som gäller.

BIZON 68 / Ibland så blir jag så gla över att du fångar en sanning så elegant
(Jan Brunnegård 2012-12-21 17:58 #69  [länk] .)
Vad är det för sanning som Bizon skulle ha fångat?  Jag ser bara ett stort inte förstått vad jag skriver.
Föregående inlägg ska inte tolkas som att Bizon skulle vara en bespottare.
X-man 71
Kanske är det en minoritet av befolkningen som fattar vart vi är på väg, men en minoritet som tycks växa om vi ska tro att SD stödet kommer från de som förstår.

Visserligen anar jag att en hel del månniskor som förstått en del inte heller kommer att rösta på SD - inget annat part heller då dom anser att meningen med röstandet gått förlorad genom den manipulation aningslös valboskap blir utsatt för.

Du får ursäkta men vad är det för PK hus i Gamla stan du talar om?
Är det barren på Strömpartärren du menar eller är det kanslihuset?

Men här på slutet i ditt inlägg gör du mej besviken X-man - är det inte viktigt tycker du att vi i just denna tråd redovisar de sanningar vi stödjer oss på i vårt ställningstagande? Då särskilt vad gäller den människa vi kritiserar för sina åsikters skull - då vill jag se direkta citat och inte tillskojade referat - sånt kan inte jag bygga mina åsikter på.
73 Leif E.
Jocke utsourzad: "Högsta tveksamt om iaf det kinesiska och iranska folket skrattar åt oss!"
(Jocke utsourzad 2012-12-21 16:30 #65 [länk] .)

Leifg E. "Kan inte påminna mig att jag talat om folket i dessa länder, det är väl inte de som bestämmer där? Inte ens här är det ju folket som bestämmer, politikerna gör ju som de redan bestämt oavsett vallöften etc."

Precis, och det är problemet. Du pratar över huvudet på folket i Kina och Iran. Precis som deras ledare.
Javisst, samma gäller i viss mån, men i väsentligt mycket mindre grad, här.
72 Nä detta är inte underhållning i första hand. Detta är menat som en metod att visa vad dessa potentater egentligen säger, eller menar (mellan raderna). Och då blir det lite löjligt, och roligt i bästa fall.
Satir är ju en gammal form för att häckla makten. Man kan även göra revolution, rösta, eller dra någon annanstans. Eller ge f-n i alltsammans.
Tack Leif E för svaret till Staffan Roger i#56,. Och Staffan, Åsa är inte modig när hon hoppar på Lasse W utan att ha det minsta fog för vad hon säger. Hon tycks inte ens ha läst vad han skriver. Ingen förnekar att en ohygglig mängd människor miste livet i koncentrationsläger, allra minst Lasse som ingående har studerat ämnet, men faktum är att ingen vet ens på ett ungefär hur många människor som förintades. Alltså måste frågan kunna diskuteras. Det får man inte eftersom antalet 6 miljoner judiska offer tydligen är heligt och alla andra folkmord än Förintelsen rena bagateller. Sionismen är en rasism.

Jocke, siffran 6miljoner talades det om i sionistiska kretsar redan på 20-talet. Sionistbossen och sedermera Israels förste president Chaim Weizman sa rent ut att "endast med våra små bröders blod kan Israel vinnas". Stalins propagandamakare Ilja Ehrenburg nämnde 6 miljoner mördade judar långt innan världen kände till några nazistiska koncentrationsläger. Något mystiskt, för att inte säga skumt, är det med det där talet och därför måste det kunna diskuteras.

75 Bizon PK huset ligger på Österlånggatan i en känd byggnad vilket jag inte kommer ihåg namnet på. Angående skoja till det, begrep jag inte, jag ser det inte som något skoj att en Kulturchef på en tidning kan vräka ur sig vad som helst, även om hon är hjärntvättad med ett PK tänkande.
Ja du Leif - ibland går vi på kollisionskurs och frågan är om vi vill förstå varandra eller om vi inte vill bli förstådda.

Du kör med någon sorts försåtsskriveri som kompliserar replikerandet med dej - vore bra om du slutade med det - jag vill inte missförstå dej så om du också vill bli förstådd så skriv så du blir förstådd.

I #57 skrev du "att Iran och Kina skrattar åt oss" - du preciserade inte att det var ledarna du åsyftade utan länderna.
Du skrev även i så allmänna ordalag "(Antar att dessa länder har riktiga think-tanks, där man får tänka. Har Sverige det, eller är vårt "think-tanks" slutna sekter?)" Inte heller framgår det att det enbart gällde ledarna - möjligen skulle man kunna tolka det som så att det här i de slutna sällskapen du nämner handlar om etablissemangets folk.

Begreppet "harmlöshet" var mitt eget lilla tillägg och inget du uttryckt - förklaringen till detta begrepp finner du tidigare i debatten, närmare bestämt i #60
Citerar//särskilt högtstående verkar inte den kinesiska respekten för det enskilda människolivet vara. Inte heller deras randstater har någon anledning att förvänta sej någon jämbördig samtalspartner vad gäller kinesiska anspråk på grund och småöar som ligger nästan lika långt från kinesiskt fastland som sverige är långt. Va fan är det för diplomati - det får väl snarare betraktas som ren jävla ångvältspolitk.
Nej Leif med all respekt för ditt kunnande, men mot kineserna känner jag viss välgrundad misstänksamhet - ända från Maos kinautställning på Liljewalks på 70-talet - och sedan invasionen av Tibet.//sc.

Och längre fram i #68 efter det du irriterat dej på Citat//jag skulle snarare mena att deras mycket hjordmässiga nationalism är väl så farlig - särskilt med det överskott av manlig kanonmat som dväljs innanför då särskilt de kinesiska gränsena.//sc.

Alltså nej Leif - du har inte talat om harmlöshet - det är helt mitt eget självsvåldiga påfund som jag kommit fram till genom egen ativitet som jag har för mej brukar kallas reftivt tänkande - något jag trodde du var förespråkare för.

Så om det nu är deras ledare som genomskådat vårt hyckleri, och som du menar "kan göra vad de behagar i sina egna länder" för att de vet som jag snarare uppfattar det - dom stödjer sej på internationell rätt där länder åtnjuter en viss inre suveränitet, även om dom i vissa fall får stä ut med viss kritik från aktivistgrupper som protesterar lite var stans i världen när dom gör alltför flagranta övertramp - i vissa fall får dom även fördra vissa diplomatiska påpekanden från olika håll som nog närmast ses som en ren formsak i dessa sammanhang då atageerna bara helt pliktskyldigast framför några väl inlindade protester då det gäller stormakter som kina - för irans del ligger det mer pyrt till då det landet visserligen har en viss strategisk maktposition men i sammanhanget alltför liten för att undgå sanktioner.
Något som kina verkligen bara skulle skratta åt, skulle det uppstå något sorts sanktionskrig mellan kina väst så vet jag vems brallor som vilka skulle snubbla på runt skorna.

Är det inte snarare så Leif att när det gäller kina och väst handlar det om parter som i praktiken inte har något moraliskt försprång över huvud taget, bara olika moraliska gränser och skiljda bevekelsegrunder.
78 Visst, känner inte till dina uppgifter (sionister eller Stalin) men å andra sidan, så har har jag aldrig sett någon ordentlig redovisning från annat håll heller.
Gonzo Long det du nämner om just 6 miljoner, pratade min framlidne Far om när jag var grabb men förstod inte innebörden av det då, men när det nu kommer upp igen, så kan man sannerligen dra en slutsats om att det ligger en hund begraven någonstans? Du nämner Sionister, jodå EXPO består av Sionister som tyckte det var fel av Sverige att blanda sig i Aparthied frågan i Sydafrakrike.
Svårigheten med att räkna antalet judiska offer är ju att orsakerna var så många, utspritt över en väldig yta. Hur många dog under järnvägstransporterna av kyla, brist på vatten o mat, syrebrist etc.Många blev säkert ihjältrampade av folk i panik.Under långa tvångsmarscher dog säkert många i dikena. Många slags sjukdomar härjar i varje krig. De minsta olycksfall blir katatstrof helt utan sjukvård./ Enklast är nog att räkna skjutna och gasade.
I #57 skrev du "att Iran och Kina skrattar åt oss" - du preciserade inte att det var ledarna du åsyftade utan länderna.
(Bizon 2012-12-21 20:59 #80  [länk] .)
{Detta besvarar även Jocke utsourzad 2012-12-21 20:18 #76  [länk] .}

Bizon, i ditt mångordiga svar kommer du i slutet till vad det handlar om, vad (tänkande!) människor med makt tycker och tänker.  Min formulering i #57  [länk]  var absolut inget försök att bli missförstådd eller att uttrycka mig försåtligt.  Det var bara min spontana reflektion utifrån det perspektiv jag för ögonblicket reflekterade över.  Hade du frågat så hade jag kommit på och svarat att det ju naturligtvis var ett realpolitiskt perspektiv utifrån de människor som kan påverka din och min vardag och framtid.  För visst kan man fundera över vad folk på gatan i olika världsdelar tänker, men om du inte fattat det förut så är jag extremt resultatorienterad i mitt tänkande.  Mitt arbete handlar om att vi ska ha en värdig framtid.  "Always Keep The Main Thing The Main Thing", som den gamle irakiske brigadgeneralen Annis Wazir brukade säga.
Jan 84
Och andra spekulanter i frågan om hur många judar som dog eller blev dödade i tyskarnas etniska rensningsaktioner under andra världskriget.

Tyskarna har ju åtminstone ord om sej att vara ganska grundliga - vid tiden för dessa händelser hade folkräkningen och en ganska avancerad allmänkoll på hur många individer i stridbar ålder det fanns i det tyska riket - likväl hur många av olika skäl icke användbara och i tyskarnas ögon tärande människor som på effektivast möjliga vis måste avlastas från den tyska stridsapparatens försörjning.

Jag är ganska säker på att dessa siffror en gång prydligt nedtecknats samt arkiverats i flera vidimerade exemplar - med utgångspunkt från dessa om dom tillåts studeras och hur många individer av respektive etnicitet som återstod efter krigsslutet - ganska väl skulle man kunna uppskatta sanningshalten i vad som antagits vara 6 miljoner judar - samt även få rimliga antal för de andra grupperna som råkat lika illa ut.

En annan tanke som kan vara intressant i sammanhanget är att om de i dag uppskattade siffrorna stämmer så befolkades tyskland och en del stater däromkring av fler än dubbelt så många oariska etniciteters människor som svenskar som vid samma tid bodde i sverige.

Lägg därtill de miljoner judar och andra som bebodde sovjet. Det skulle kunna vara nånstans mellan 20 till 40 miljoner människor som inte gärna beblandade sej med andra människor i deras respektive värdländer, annat än möjligen om det gällde affärer.

Jag vet inte riktigt vad som rörde sej i skallen på tyskarna, men med tanke på detta möjliga scenario med en sådant växande antal och den särskilt judiska och zigenska segregerade kulturformen så kan man lätt tänka sej att judarnas kulturella och ekonomiska status i allt högre grad kunde uppfattas som ett hot - zigenarna åkte med av bara farten eftersom dom i princip var obrukbara i det tyska effektivitetsmaskineriet.

I sovjet hade både judar och zigenare mutat in musicerandet vid fest och bröllop - dom konkurrerade i viss mån om giggen, men delade även inspirationen - och man kan verkligen förstå att de båda omaka kulturerna i alla fall beundrade varandras musik.

Lustigt är det kanske inte, men båda dessa kulturer har en ganska snarlik inställning till sitt eget folk - liksom att dom båda ser ner på andra människor som i princip ovärdiga det judiska eller det romska - en överlevnadsstrategi kan man ju tro - undra kan man ju även varför dessa människor hade koncentrerats i så hög grad till särskilt tyskland?
OK Leif 85
Säkert är det inte din avsikt att bli missförstådd, men då vi ju båda vet något om effekten av oklara texter - så förmodar jag att du liksom jag i alla fall försöker lägga ut texten så att det i alla fall blir svårare att missförstå.
Kanske blir det lite för mastiga texter då - men det har det goda med sej att de som har slöa hjärnor inte ens orkar börja läsa dom - medan de någorlunda skärpta och hyggligt läskunniga får den information dom behöver.
I samband med det sistnämnda har jag en fråga - är det någon som tror att det i denna förljugna värld tror att den verkliga sanningen allmänt sett är önskvärd eller i synnerhet av den exekutiva makten som har det många gånger visat sej med sina giriga labbar gräver i allehanda syltburkar vars etiketter skrivits med miljontals lidande människors blod.
(Bizon 2012-12-21 04:51 #38  [länk] .)
Inte när frågan ställs så där direkt, nej.  Men tyvärr tycks man inte minst i staden Stockholm ivrigt sysselsätta sig med det psykologiska fenomen som fått namnet "Stockholmssyndromet", att känna sympati för sina förtryckare.  Det är för dem med deras kontroll över media lätt att väcka vår medmänskliga sympati.  Och det är inte sympatin det är fel på, det är ju den som gör oss mänskliga!  Men tänk ett steg längre:  Media släpper bara fram en sida, ett perspektiv.  Så gå inte på något mediesnyft innan du själv kompletterat din bild.
Är verkligen verkligheten som inte får existera verklig? Ja ni får bedöma själva och skapa er en bild eller låta bli och somna om igen.
[länk]
Leif 88
Nej just det, och just dessa "snyftisar" känner jag mej lite nu och då nödgad att varna för även här på sourze.

Har börjat kolla upp dina länkar du så generöst delat med dej av i den andra tråden - och jo även där ser jag att det finns en fara att oreflekterat ryckas med i positivismen - något som jag varnat för även i andra sammanhang - därmed inte sagt att det är förkastligt i alla lägen försöka se ljuset i tidens mörker bara man är selektiv nog att inte dra på sej fler besvikelser genom att hänge sej åt sånt som inte håller vad det utger sej för att vara.
X-man anser att vi alla andra sover. Vad anser vi andra om Xmans v akenhet?
X-man 89
Det är ruggig läsning du bjuder på.
Jag talade med an polare som jobbar i brottsofferjouren och därigenom fått en hel del insyn i brottsläget av i dag i sverige.
Han berättar om nedlagda brottsutredningar i tiotusental bara i stockholm.
Polisen har att vänta på åklagarens utlåtande efter första utredninsfasen - och säjer då åklagaren "lägg ner" så avslutar polisen sin utredning eftersom dom inte kan lägga ner tid på sånt som åklagaren inte kommer att ta upp.
Deras högar under utredning är oöverskådliga - deras högar av ouppklarade och nerlaggda anmälningar är än större - det i sin tur gör att flertalet brottsbenägna individer i dag gör sina brott inför öppen ridå då dom vet att risken är försvinnande liten att det för vanliga stölder och bedrägerier går så långt som till åtal och dom - fängelse och böter för sånt som nämns i din länk är så ovanligt att det av de brottsbenägna bedöms som riskfritt att egna sej åt den typen av entreprenadverksamhet.

Ja X-man - vad har du för förslag till lösning på dessa fenomen?
Jan 91
Blanda inte in någon i något "vi andra" som dom inte själva får ta ställning till om dom vill figurera i.
Jag själv - bara som exempel, föredrar att stå på mina egna ben.
93 Jan B /Du vet att det är ett talesätt för de som inte vill bry sig om nya rön eller ny information att de kan somna om igen. Nu tror inte jag att du inte berörs på ett eller annat sätt och faller in i eftertanke, att det finns många sanningar under samma tema.
92 Bizon/ Du undrar om jag skulle kunna finna en lösning på den rådande kriminaliteten (över 2 miljoner anmälda brott pr år) en idé vore att väcka en allmän opinion som kräver av inblandade myndigheter måste skärpa sig och först och främst sätt hårt mot hårt och dalta inte med kriminella invandrare i rädslan för att bli utpekad rasist, fan vet om det inte är bättre att vara ärliga och säga vår mening att mångkulturen blir alltmer kriminell från år till år och det finns en klar statistik att så är fallet och tyvärr kriminaliteten stiger med massinvandringen. Jag ser mig inte som varken främlingsfientlig eller rasist för att jag redovisar fakta och för allan del, det finns uppsatta personer som stärker det jag påstår, kanske inlindat men dock, de återger den verklighet som trots allt existerar.
Nu hör jag någon säga dessa dumma ord, vi kan väl inte kasta ut de stackars invandrare som flytt ifrån krig och elände, men ingen ifrågasätter att de kanske har flytt för att de medverkat rent i kriminell verksamhet, stopp! asch, det var bara att jag tänkte på hur många det är som försvara kriminella invandrare omedvetet, genom att dra alla invandrare över en kam och säga, att vi måste ta hand om de stackars flyktingarna, detta uppriktigt sagt äcklar mig, när över 300 mord begås i Sverige varje år och vi ligger på andra plats som land, där det begås flest våldtäkter.
Ni som vägrar läsa annat än vad som framkommer i våra slaskmedia förblir bedragna om den egentliga sanningen om Sverige!
Det var som en politiker sa, citat; det ska fan vara öppen och ärlig för då är karriären slut fortare än kvickt, ja, han fick avgå som politiker han var för uppriktig och ärlig, heder åt denna fd sosse som nu befinner sig i ett lokalt parti..Ja du Bizon jag tror att ett inbördeskrig kommer till stånd, nu när polisen har deklarerat att de klarar inte av sitt jobb längre och inte enbart för att de står handfallna utan att folket tar lagen i egna händer sakta men säkert.
Vad som händer sedan kan man bara sia om, mångkulturen lär avvecklas på sikt det är jag helt övertygad om och inte bara jag, det finns höjdare runtom i Europa som inser att mångkulturen är en katastrof! Ingen hade räknat med den höga kriminalitet som råder så gott som i varenda euroipeiskt land, ska vi kalla mångkulturen för den "anarkistisḱa välfärdsstaten" som det enda som utvecklas och frodas i vår mångkultur.
Att Åsa Linderborg kallade Lasse Wilhelmsson förintelseförnekare i sin krönika kan ju vara en sak.Jag har inte läst LW`s bok så jag kan inte säga om han är en förnekare eller inte. Kanske har ÅL inte läst igenom boken ordentligt eller så har hon någon dold agenda? Jag vet inte.

Det som jag tycker är intressantare i sammanhanget är det som ÅL blev utsatt för.Nu har jag inget genusperspektiv på det här.På så sätt att bara för att ÅL är kvinna så är hon mer skyddsvärd.Jag hade tyckt att det varit lika hemskt om en man blivit hotad med att ädlare delar skulle skäras av och dylika idiotier. Om så bara hälften av det som ÅL skriver om hoten är sant så tyder det på ett mycket snävt,otäckt och outvecklat debattklimat.

Jag har läst böcker och krönikor av ÅL och rätt ofta håller jag med henne men hon skriver också sådant som jag inte håller med om.
Orden antisemit, förintelseförnekare och rasist är väldigt laddade.
Det finns en tendens till att så fort någon uttrycker en åsikt som man egentligen inte vill debattera så tas något av de tre orden fram.

Det finns människor i Sverige som står för det som orden faktiskt betyder.Väsentligt fler är egentligen bara frustrerade över att deras möjlighet till att göra sin röst hörd,upplevs som begränsad. Istället växer det fram forum som Avpixlat,Fria tider och allt vad de nu heter. De sägs vara de enda som "törs säga sanningen" men sysslar egentligen bara med en sak;kanalisera missnöjet och rikta det mot utlänningar i allmänhet och mot muslimer i synnerhet.(Ja, X-man din och min uppfattning om muslimer skiljer sig åt på väsentliga punkter men det är helt ok).

Vanliga medier som Aftonbladet,Expressen,DN osv anses vara fulla med lögner och att de undanhåller viktiga fakta.Kanske det till viss del är så men att istället tro oreserverat på de forum som jag nämnde ter sig då i sammanhanget något gåtfullt.Liksom detta ständiga jagande efter den absoluta sanningen om varför vår värld ser ut som den gör. Jag tror att det kan finns lika många svar på den frågan som det finns människor på jorden.

#96 - Äntligen ett balanserat inlägg,jag blir så trött på denne X-man, som enligt min mening,bara spyr ur sig floskler om allt han befattar sig med!

På samma gång inser jag att det är nödvändigt att försöka motarbeta honom,med hans inpass om inbördeskrig och mordfall begångna av invandrare!

En typisk infiltratör och hetsare,en man som vid ett annat politiskt läge i landet,kan bli en som vi helst inte vill ha att göra med!
Bättre att stämma i bäcken,innan vi blir översvämmade av forsen!

Eller är utvecklingen oundviklig?
Hoppas att förnuftet segrar till slut!
96 Arifi / "Istället växer det fram forum som Avpixlat,Fria tider och allt vad de nu heter. De sägs vara de enda som "törs säga sanningen" men sysslar egentligen bara med en sak;kanalisera missnöjet och rikta det mot utlänningar i allmänhet och mot muslimer i synnerhet.(Ja, X-man din och min uppfattning om muslimer skiljer sig åt på väsentliga punkter men det är helt ok)." -Så enkelt var det nu inte att Fria Tider och Avpixlat för en egen agenda, båda tidningarna ifrågasätter oftast vad övriga massmedia påstår och med hjälp av läsarna som får skriva vad de tycker och du ska veta att alla olika politiska fraktioner går in och skriver ner sin åsikt, jämförbart med olika uppfattningar vi har här på Sourze. Varje individ har sin livserfarenhet på gott och ont och du har din som du är så säker på och att du har rätt i ditt förmenande?
Eftersom du vet var våra åsikter skiljer oss åt angående Islam, så får du skriva ner dem så ska jag lägga fram min åsikt, att du har eventuellt en fel uppfattning, som är vanligt om man är jävig i en diskussion om Islam.
97 Jan O / Jag vill inte önska dig till ett varmare ställe, för så illa vill jag inte dem som redan är där!
Ännu en floskel!
#99 - Inte ännu X-man,men om du finge din vilja igenom,riskerar jag och många flera med mig att hamna där och du kanske blir eldare?
100 Jan O / Felet med dig är att du inte kan tänka rationellt eller konstruktivt och än mindre är du kapabel till objektiv bedömning och därtill lider du av en livlig fantasi som vittnar om att du är Senil!
Det som jag tycker är intressantare i sammanhanget är det som ÅL blev utsatt för.
(Arifi 2012-12-22 15:14 #96  [länk] .)
Som jag förut påpekat så är vare sig Åsas eget agerande eller de omogna reaktioner detta mötte från vissa håll acceptabla.  Men oacceptabla reaktioner kan ändå förklaras, i detta fall inte minst med frustration över att känna sig överkörda.  Det riktigt otäcka Åsa gjorde var dock att förbinda dessa frustrerade krafter med Lasse Wilhelmsons sansade kritik.

Ta avstånd från Åsa Linderborg!  [länk] .  När väl det är avklarat, så är det en separat fråga att ta avstånd från de krafter hon själv använt sig av för att smutskasta en annan medmänniska!
X-man har gjort en psykiatrisk diagnos utan att ha träffat Jan O och sannolikt saknar X-man fullständigt all utbildning inom området. Värre kan man inte bete sig mot en medmänniska. Om nu X betyder människa!
#101 - Hahahahahahaha,du är utan tvekan lika galen som jag föreställt mig folk av din kaliber!
Är det månne för att du tycker att jag diagnostiserat dig rätt.som du undviker att svara på de frågor jag ställt i andra trådar?
103 Jan B /du är väl medveten att du försvarar en nätmobbare som Jan O,

LÄS NOGA JAN BRUNNEGÅRD FÖR EN GÅNG SKULL, VEM SOM ATTACKERADE MIG OCH SLUTA MED ATT SPELA ORDNINGSMAN PÅ SOURZE, JAN OLSSON ÄR ETT SJUk FAN SOM INTE HAR BLAND CIVILISERADE MÄNNISKOR ATT GÖRA! Karln måste ha skruv lös någonstans.
X-man Bevisa det du påstår. Ordning behövs även Sourze. Vill du ha kaos o anarki?
Jan B vad ska jag bevisa? Att Jan O skriver en massa intelligentfritt skit om mig.
Nej du Jan B du får allt kolla upp mobbaren och sedan kan du gå på honom och bevisa att jag är en galning som han uttrycker sig och även antydan om att jag är Nazist, jag undrar om du skulle tåla det att bli associerad till att vara nazist?
Så nästa gång ta reda på vad Jan O vräker ur sig emot mig, annars ser jag dig som hans samtyckare som försvarar honom.!
Fajten mellan er tycks ha pågått ett tag o det kan jag inte göra ngt åt. Jag tänker inte reda ut vem som använder mest förolämpningar senaste veckan. Men du kunde ju ha tonat ner striden i dag men det kan jag inte se att du gjort. Ni är oense i en viktig sakfråga och det är väl bra att det framkommer.
Jan B det har varit lugnt ett tag och jag trodde att han hade kommit på bättre tankar och så satte han igång igen och det är alltid han som provoserar mig och inte tvärtom om du tror det. Han har gjort fula påhopp länge nog och jag hoppas nu att han tar sitt förnuft till fånga och låter mig vara ifred, gör han inte det, så blir han idiotförklarad av mig för all framtid.
Jan B du får ta det lugnt en snöstorm är på väg över Skåne med snöfall mellan 10-15 cm läs mer. [länk]
Lite nya uttryck under 2012 som kan vara bra att ha i åminnelse, nåågot för Leif E, Jocke och Mental, ja ni vet han med fyrarummaren.
[länk]
96 Arifi, för din skull, som inte förstår vad som kan läsas om i Koranen.-"3.17 Den rätta religionen inför Gud är förvisso Islam
-3.19 Om de antaga Islam, äro de stadda på den rätta vägen
-4.19 Mot dem av edra kvinnor, som begå skändlighet, skolen I tillkalla fyra vittnen bland eder, vittna dessa, så kvarhållen dem inomhus, tills döden tager dem hädan...
-4.102 de otrogna äro förvisso förklarade fiender till eder.
-5.37 Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis...
-5.42 På tjuven, vare sig man eller kvinna, skolen I avhugga händerna till lön för vad de begått...
-5.45 dem, som äro judar, färdiga att lyssna till lögn ...
-5.56 I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare!
-8.12 Jag skall injaga skräck i deras hjärtan som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!
-8.68 Det tillkommer ej än profet att taga fångar , förrän han anställt ett blodbad på jorden.
-9.29 Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion ..
-9.33, 48.28, 61.9 Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion
-9.5 .. så döden månggudadyrkarne, varhelst I finnen dem!
-17.9 Denna Koran leder förvisso till den väg, som är rättast
-24.2 Skökan och skökokunden skolen I giva hundra gisselslag vardera..
-47.4 När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!
-47.9 Men död åt dem, som äro otrogna!
-48.29 Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra.
#98 Jag vet inte riktigt (som vanligt med X-man)hur jag skall tolka inlägget. De åsikter som jag framför i olika ämnen är mina egna och är inte några tvärsäkra sanningar.Välkommen att diskutera och kom med nya vinklingar!
#112 Ja, vad skall man skriva om detta idoga arbete som X-man har lagt ner på att hitta citat ur Koranen?Det är inte något fel på min läsförståelse och att du och jag inte ser på Islam på samma sätt, innebär inte nödvändigtvis att jag håller med om allt som skrivs i Koranen.

Nu skall jag inleda helgfirandet och ha det lugnt och skönt.Nästa år kommer jag tillbaka med nya och fräscha inlägg.

God Jul o Gott Nytt År till er alla som skriver här på Sourze!
Tack Arifi jag önskar dig detsamma och ser fram emot vidare samtal som säkert kan vara nyttiga för båda parter.
Lasse Wilhelmson
Täby den 10 februari 2013

Everybody knows, eller hur Stina?  [länk] .
"To learn who rules over you,
simply find out who you are not
allowed to criticize."  - Voltaire.
Leif 115
Kraftiga tidshopp i denna tråd.
Har läst Lasses svar tidigare, och att Leonard Cohen har nått att säja är ställt utom allt tvivel.
Alldeles självklart - som jag även påpekat i tidigare debatter i frågan, ska det var lika tillåtet att forska om "förintelsen" som det borde vara att forska om vad som hände på balkan, eller vad som hände i rwanda.
Bara konstaterandet att det inte är det borde få folk att dra öronen åt sej och undra vad - och vilka önskar mörka det som verkligen hänt?

För övrigt som ett litet inflik ur en annan tråd - gillar jag din vakenhet för min lilla signatur - det du kallar för "nydanande stavning" - skulle kunna gå längre med den - och har så gjort i vissa sammanhang, men har valt att endast markera på vissa svenska ords stavning som gott kunde fräschas upp lite.
Gör detta nu mest bara för att ge en liten tankeställare till de oreflekterande petimetrarna som envist biter sej fast vid det dom en gång fått lära sej så som varande den enda sanningen - gäller i stort som i smått.

Sedan kan även jag slinta mellan tangenterna som alla andra, men det är i så fall oavsiktligt.
[...]  Kraftiga tidshopp i denna tråd.  [...]
(Bizon 2013-02-11 09:24 #116  [länk] .)
Visst är det det, men trådens ämne aktualiserades genom att Näthatet togs upp på nytt.  Tråden handlar ju om näthat, från etablerade media och mot personer som framför tankar som skulle kunna rubba och dekonstruera det systemiska förtryck vi lever under.  Just det förtryck jag anser är roten till allt näthat.  Se vidare min kommentar till Hans Berggrens artikel "Så kallade män" som jag postade 2013-02-11 10:07 #1  [länk] .  Som du ser uppfattar jag att allt hänger ihop.  Inte för inte kallar jag mig holistisk detektiv.  :)

Min fetning och kursivering:
Och självklart är det så, som många redan påpekat, att de som har förmånen att få uttrycka vissa av sina åsikter i media också har ett medansvar till det så kallade näthatet.  Redan tidigt i debatten konstaterade Karin Olsson  [länk]  på Expressen detta i artikeln "När skiten når fläkten".  Visst skall vi diskutera i stället för att "kasta skit" och demonisera personer, eller förbjuda åsikter - utom vissa åsikter förståss och vissa personer...

Själv har jag under de senaste månaderna pendlat mellan att vara stolt över att jag nu till sist officiellt blivit utsedd av hela media till "riksantisemit" och en förtvivlan över den rådande antiintellektualism som råder inom det som ibland kallas för den svenska kultureliten och den foglighet som grasserar bland journalister i hela mediaetablissemanget.  Men även inom den så kallade vänstern och bland "yttrandefrihetsfundamentalister" som FiB-kulturfront och (?) publicistklubben.
(Lasse Wilhelmson, Täby den 10 februari 2013, "Everybody knows, eller hur Stina?[länk] .)
Här har vi kvinnan som har svaret på hatiska kvinnors beteende och självfallet om vårt förhållningssätt oavsett kombinationen av kön som har en åsikt vad motparten har att tänka på.
[länk]
Här har vi kvinnan som har svaret på hatiska kvinnors beteende och självfallet om vårt förhållningssätt oavsett kombinationen av kön som har en åsikt vad motparten har att tänka på.
[länk]
(X-man 2013-02-11 13:37 #118  [länk] .)
Tack för länk till den trevliga artikeln av Hera Lamppu Maduro.  Hon skriver om hur komma förbi att vi gör varandra till varandras fiender.  Efter ett eget uppehåll från nyhetsintag och debatterande, för att istället ha ägnat sig åt inre kontemplation.


Återkommer även till Bizon #116:
[...]
Alldeles självklart - som jag även påpekat i tidigare debatter i frågan, ska det var lika tillåtet att forska om "förintelsen" som det borde vara att forska om vad som hände på balkan, eller vad som hände i rwanda.
Bara konstaterandet att det inte är det borde få folk att dra öronen åt sej och undra vad - och vilka önskar mörka det som verkligen hänt?
[...]
(Bizon 2013-02-11 09:24 #116  [länk] .)
När debatten sägs vara över, då handlar det inte om sanningsökande utan om politiska och religiösa ideologier, där vi "ska" bekämpa "feltänkarna".  Det är ett sätt att splittra oss, så vi självmant efter att ha internaliserat någon eller några sådana föreställningar (ofta ivrigt påhejade av tongivande medier) sedan ska försvara våra föreställningar mot varandra, göra varandra till varandras fiender.  Jag menar att detta är avsikten.

Några sådana exempel där "Debatten är över":
  • Förintelsen.
  • Antropogen klimatpåverkan  (se inlägg #5 i "Så kallade män[länk] ).
  • 9-11  (presidenten i USA har sagt det, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04  [länk] ).
  • Bosnien konflikten, som du själv tog upp  (se skendebatten kring Diana Johnstone med "Dårarnas korståg", jag berättad om det 2013-01-31 08:41 i inlägg #1813 av "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ).
  • Den som vill kan bygga på listan, du nämnde något mer redan ovan.

Det är som sagt så vi känner igen politiska och religiösa ideologier, när debatten sägs vara över.
Leif 117
Jo detta näthat som jag i vissa fall ändå kan förstå även om jag inte sympatiserar med hatarna - fast med tanke på vad angela latsson tagit upp som hat med ett exempel ur min Fatafur så känns begreppet väldigt futtigt rent av substanslöst.
Däremot vill jag påstå att det jag fått vetskap om som jag även uppmärksammat rörande hipphoppkulturenss språkbruk aktualiserat av en erinran till h6m att inte använda kända våldtäktare som tryck på sina t-tröjor så som skett.
Så vad är det för näthat vi pratar om - är det ett uttryck för en ungdomlig subkultur? Eller handlar det om vad flera påstår här i trådarna "fega, svaga" undermåliga "så kallade män". Män som jag antar i sin frustrerade ensamhet sedan dom tuffsats till av de förtryckande strukturerna så att dom med knapp nöd har näsan över den totala resignationens rand.
Dessa men som sedan länge fått det nedkört i halsen att vara driftkucku, pajas och roten till allt ont - och att dessutom på alla vis jävlas med kvinnor så fort dom kommer åt.

Nej konstigt är det knappast att det slår över ibland - konstigare är det väl att det inte sker oftare.

Jocke pekade på några väsentligheter som jag tagit upp i andra sammanhang - hur är det, är det eller är det inte vad kvinnorörelsen påstår "ett faktum att det företrädesvis kvinnor som tar hand om och fostrar de barn som växer upp till ungdomen av i dag som mobbar och skriver på facebook? Eller är även det en myt?
19/ Leif E. //"ska" bekämpa "feltänkarna"// Man måste söka källan hela tiden vem eller vilka som tjänar på att uppvigla både styre och allmänning,
Judarna har tjänat enormt på det idoga tjatet om förintelsen så att man glömmer bort andra befattningshavaras illgärningar! som diskussionen om de allierades människoförluster och samtidigt deras massmord på civilbefolkning som engelska Bomb Charles, han som beordrade den massiva bombningen av Dresden då 30 tusen gamla och barn formligen förintades av bombandet.
Men så är det alltid när segrarna skriver historien, så nämner man inte sin egen skuld! Sedan har vi Sovjet och Stalins massmord som ska tystas ned och endast judarna ska vi tycka synd om och hålla deras Fana högt, när fler folk borde fått samma epitet som judarna. Vi ska ha en stor omtanke över alla krigets civila offer och deras sörjande anhöriga! Men världen älskar att bedraga oss och allt bakom detta ligger det politiska syften!
Rättelse 120
Angela Larsson ska det ju stå - även om textningsfelet kan vara ng så träffande på just denna debattörs avsaknad av energiskt deltagande i debatten samt dåligt underbyggda artiklar i övrigt.

119
Jo Leif - klart att det är avsikten - söndra och härska är modellen - och att som i den kristna religionen plantera självförtryckaren innan för skallbenet på den förtryckte är så mycket billigare än att ha anställda slavdrivare med piskor i högsta hugg vinande över skuldtyngda ryggar.
Att feminismen används som verktyg för förtrycket av den manliga halvan av mänskligheten är inte så okänt som en och annan vill hävda - på så sätt åstadkoms det dubbla könsförtrycket - kvinnor som vill åt de manliga strukturerna hellre än att skapa egna (avundsjuka) - och reaktionen från män som tröttnat på och anser det felaktigt att det manliga könet som kön förutsätts vara orsaken till kvinnans brister i fråga om storlek, styrka, överdrivet vårdande och den besvärande kärlekslösa kärleksfullheten - mannen bär också skulden för att kvinnan är alltför korttänkt och har dålig moral, exploaterar sitt kön och är intrigant mot sina medsystrar - allt mycket illa.

Som alla förstår har vi män en stor börda att bära - lägg därtill alla våra egna brister och tillkortakommanden då vi inte kan möta upp med den rikedom och samhälleliga status kvinnor anser sej fortfarande kunna kräva av sin man - vi är skyldiga till att vi inte tjänar mer på våra arbeten så att vi kan hålla familjen med ett statusdigert boende, flått bil, sommarsemester, skidsemester, båtsemester samt rekreationssemestrar, i tid och otid så att kvinnorna kan skryta för sina väninnor omgivna av massor med prylar och telefoner till förbannelse för att inte tala om cyklar!

Ja då mannen står där med förklädet knutet kring sin sönderstressade kropp och all denna livets nödtorft är fixad, disken gjord, och pizzakartongerna burits till soptunnan skulle ju en man kunna få för sej att han är värd ett litet ligg, men icke då, för då är han för trött och utschasad samt har ont i huvudet - varvid frugan ser sej nödsakad att kompensera med en sexresa till kenya eller gambia
Ungar om sånna finns inackorderas på skolpension ink allt så blir inte dom nått problem för den grälsjuke gräsänklingen, eller den gräslige ynklingen som inte är gjord av pengar och tvingas inse att hemmets lugna vrå inte är en så dum plats att slicka sina sår på då frugan åkt till hetare breddgrader för sina små äventyr.
Att i en sådan situation känna hat och att någon måste hatas är inte bra men kanske förståeligt - att någon av det MOTSATTA könet - alltså det kön som gjort mannen medveten om sin ynkedom skulle bli måltavla för dennes förtvivlan är väl lika sorgligt som förståeligt då unga flickor söker måltavla för livshatet som utnämnt just deras kroppar att inte vara så underbara som reklamen och media normerar - botoxen och silikonet till trotts, ansiktspalettens erbarmliga sjaskighet som hur dom än anstränger sej ser ut som dagen efter - dessvärre minst tio år in i framtiden.
Billigt alltså men förståeligt att även dessa livets underverk vill ha nånn att sparka på - varför inte då mannen den stackars jäveln, han kan gott ha det - han ligger ju för tusan dessutom redan ner och slickar feminismens skosulor ända upp i skevet - i stället för att vara en riktig karl, vad nu det är?
!22/ Bizon bra rutet, nu undrar man om Angela och Malin vad de ska protestera emot stackars feminister. Jag tror att de har fått veta den egentliga sanningen så de inte längre skriver några dumma Artiklar och tycker synd om sig! Och dessutom deras att deras manliga bihang håller truten på sig med sitt medhåll till nippetipporna.
Jodu Xman - livet är hårt :-)

Men jag betvivlar att dom har så pass mycket stake, feminister till trots, att dom ens fattar textens budskap.
Ingenting hittills har visat att deras läsförståelse klarat sej undan den feministiska hjärtvätten vars tolkningsföreträde om det kan ifrågasättas omedelbart slår på blackouten - Leif kallar fenomenet för patriarkalt.

Jag föredrar att bara kalla det härskartekninik för det är det det är. Jag är luttrad så jag bryr mej inte mer än att jag tycker det är synd att människor ska behöva dras med så flagranta villfarelser från så unga år - låt vara att dom drabbades innan dom hade imunförsvar nog mot indoktriner och skumma manifest, men än kanske det inte är försent - bara det att dom tar så osedvanligt lång tid på sej för att formulera nästa dråpliga drapa som vanligen faller på eget grepp visar att dom har svårt att få ordning på ambivalenserna, och bara detta ger fog för en något gynnsammare prognos än det gamla vanliga munhuggandet - vi får se, jag ger inte upp hoppet så lätt :-)
På tal om att försvara sina internaliserade föreställningar mot dem som med andra fakta och argument ifrågasätter dessa:
One of the saddest lessons of history is this:  If we've been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle.  We're no longer interested in finding out the truth.  The bamboozle has captured us.  It's simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we've been taken.  Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.
(Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.)
I vissa ämnen var debatten så att säga över i hundratals år, innan det blev möjligt för mänskligheten att komma förbi sina låsningar.

Detta anknyter väl till det jag skrev 15:52 i #119 i går,  [länk] .  Där jag påbörjade en lista på ämnen där mänskligheten har låtit sig fångas av "the bamboozle".  Se även min kommentar i annan tråd en knapp halvtimme före midnatt om ett av dessa ämnen,  2013-02-11 23:26 #9  [länk] .  De många länkarna till tidigare argumentering i frågan istället för att upprepa allt på nytt samt till andras argument som fanns utplacerade som referenser och vidarestudier efter mina olika påståenden i ett tidigare inlägg  (2013-02-11 12:43 #5  [länk] )  förlöjligades utan undersökning två inlägg tidigare i den tråden  (2013-02-11 22:14 #7  [länk] ).  Det är så människor klarar av att avskärma sig från besvärande sanning, ibland i många århundraden.  Kanske en unik mänsklig förmåga.
Kränktheten ligger till grund för hatet på nätet. "Katarina Mazetti skäller nu på Sveriges journalister för att de inte ifrågasätter mordförsöket på Lars Hedegaard. Hon undrar också varför journalister accepterar att Lars Vilks får polisbeskydd." [länk]
Näthatet fortsätter ifrån Aftonbladets journalister trots att de själva angriper det och vill få bort hatandet, hur kloka är de egentligen på en skala 1 till 10? [länk]
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .