Leif är duktig (ibland begriper jag inte ett jota) och Brunne törs fråga om. Det ska man när man inte hänger med. Kör hårt båda två.
Jo Leif/  det jag vill är att du kunde formulera dig så att de flesta kunde förstå vad du menar med din vetenskap - inte bara en insiktsaristokrati.  Den demokrati vi har nu fungerar bättre än den aristokrati som du synes förorda.  Ha det så gott!
(Jan Brunnegård 2013-02-16 11:12 #1983  [länk] .)
Jan,
att vägra förstå är en effektiv men smutsig härskarteknik som fullständigt sätter allt vad demokrati heter ur spel.  Jag vill ha demokrati.  Du använder nyssnämnda härskarteknik.  Jag förordar inte aristokrati som du påstår.  Jag förordar demokrati.  Men du vill i ditt praktiska handlande inte att demokrati ska fungera, samtidigt som du med dina ord påstår att den fungerar.  Jag hävdar att om demokrati omöjliggörs genom att okunnigheten bedriver diktatur, liksom du nu med din härskarteknik att vägra förstå - samma som myndigheter och makthavare nuförtiden satt i system, då finns tyvärr bara en moraliskt godtagbar lösning kvar och det är att en upplyst elit styr.  Finns det något i mitt idoga upplysningsarbete, där jag anstränger mig till mitt yttersta för att vara så glasklar och tydlig som det bara möjligt är - det finns en gräns för där saker inte kan uttryckas tydligare utan det är mottagarens ansvar att försöka förstå -, som tyder på att jag helst skulle vilja att en elit styrde?!
Jo Leif/ det jag vill är att du kunde formulera dig så att de flesta kunde förstå vad du menar med din vetenskap - inte bara en insiktsaristokrati. Den demokrati vi har nu fungerar bättre än den aristokrati som du synes förorda. Ha det så gott!
Leif.  Jag beklagar att jag inte har kapacitet att ta del av dina holografiska relevanta arkiv som relaterar till ämnet osv.  Men jag har stor beundran för din speciella begåvning, minne med mera.  Din tekniska skicklighet med it och datorn.  Men jag frågar mig varje dag.  Finns det folk i läsekretsen här som förstår vad du menar.  Ser jag några kommentarer till alla den möda du lägger ner.  Har du andra kanaler där du har en levande dialog med likasinnande.  Oraclet i Delfi uppsöktes av folk som ville ha saker förklarade för sig.  Vilka frågar dig om dina enorma kunskaper i för mig obegripliga ämnen?
(Jan Brunnegård 2013-02-16 09:58 #1981  [länk] .)
Givetvis finns det människor för vilket det jag skriver bara skulle tas emot som banaliteter, som självklarheter, men vad vore det för utmaning att i första hand vända sig till dessa personer?  Jag skickar ibland kopior av en del av det bästa jag redan postat till sådana människor, och får intelligenta och trevliga svar, men min vision är att insikten inte ska vara förbehållen några få.

Fråga dig istället vad du själv kan göra, för att insikt inte ska vara förbehållen en insiktsaristokrati?  För om detta förhållande inte går att ändra så som jag försöker, då är demokrati omöjlig eftersom den leder till okunnighetens diktatur, och därför blir ett styre av en upplyst elit den enda moraliska möjligheten.  Är det detta du vill?  Uteslutet är iallafall ett styre av okunnighetens diktatur, för det är vad vi i dag lider under och det är ingen vacker syn.
Leif. Jag beklagar att jag inte har kapacitet att ta del av dina holografiska relevanta arkiv som relaterar till ämnet osv.Men jag har stor beundran för din speciella begåvning, minne med mera.Din tekniska skicklighet med it och datorn.Men jag frågar mig varje dag.Finns det folk i läsekretsen här som förstår vad du menar. Ser jag några kommentarer till alla den möda du lägger ner. Har du andra kanaler där du har en levande dialog med likasinnande.Oraclet i Delfi uppsöktes av folk som ville ha saker förklarade för sig. Vilka frågar dig om dina enorma kunskaper i för mig obegripliga ämnen.?
"När vi börjar operera holografiskt, Sourze kommentar 2013-02-15 10:49 till 2013-02-15 21:34 relaterat till ämnet med länkar till fler relevanta arkiv.[länk] .
Den dag påven sa upp sig slog blixten ner i Peterskyrkan och sedan kom stora o små stenar flygande. Så UFOgänget är misslynta, det är uppenbart mitt i natten.
VERKAR som om UFO:s är mycket arga nu på att deras underhuggare till påve avgick utan att fråga dem om lov. Meteoriterna attackerar! :)
Jag tyckte att jag samlat så pass intressant information även i länken från föregående inlägg samt dessutom i länkarna i sin tur från den länken att jag satte samman detta material på en särskild sida:  "Medvetandebilaga, Sourze kommentar 2013-02-15 18:32 med bakåtreferenser.[länk] .
# 1965
Så börjar, har vi redan börjat!, den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".
"Medvetenhet är nyckeln", som det brukar heta.
(Pia I 2013-02-15 11:14 #1967  [länk]  i kommentar till Leif Erlingsson 2013-02-15 10:49 #1965  [länk] .)
Tack, ja så är det.  Det finns en anledning till att jag så intresserat mig för forskning på medvetandet och därför träffat och lyssnat på medvetandeforskare som Stuart Hameroff och Alex Hankey.  Den förra har kommit fram till hur medvetandet kommer in i materien från det ickefysiska till det fysiska genom kvantprocesser i hjärncellernas minsta strukturer eller alltså mikrostrukturer, så kallade mikrotubili.  Den senare hur medvetande lika med självobservation eller självreferens uppträder i gränsen mellan ordning och kaos som återkopplingsinstabilitet i obegränsat små informationsslingor/loopar (singulariteter) kopplade till varje punkt i fältet.  Jag har tidigare berättat om detta bl.a. 2012-08-15 17:59 #23 i "Vart är vi på väg någonstans?" tråden  [länk] .  Min förståelse är att det är observation som skapar "vår verklighet".  Strikt fysiskt.  Detta eftersom observation = frysa tiden.  Eller en snap-shot, en filmruta, en bild, etc, och om man inte gör detta så är det helt enkelt inte vår verklighet utan en högre dimensionsverklighet vi talar om.  Förändring sker alltså genom observation, utan observation per definition ingen förändring.

När någon avfärdar något som "flum" så är det avfärdade ofta nog något som är helt verkligt i en högre dimensionsverklighet men som är knappt förnimbart eller rentav inte alls förnimbart för den som enbart uppfattar i vår vanliga verklighet.  Många människor uppfattar dock i mer än vår vanliga verklighet, så blir de också flumförklarade.
En barndomsupplevelse var en gammal man som nog betraktades som lite dum och lat.Men han satt hemma vid sitt stökiga köksbord och läste fyra olika Biblar på svenska,engelska, tyska och lite latin.Jag frågade föräldrarna om han hade studentexamen. Nej i bästa fall fyra år i den tidens folkskola, blev svaret.Han kunde gå omkring med skolbarn omkring sig och lära dem det latinska namnet på traktens blommor o örter...Den mannen grundlade nog min människosyn..."Tussilago farfara" osv.
Tack för det bästa LL/ Som mkt ung läste jag nog Bibeln bara rätt av...Då jag var 18 år tog jag en objektiv HERMODSKURS i bibelkunskap.En vinter då jag var nästan arbetslös. // Sedan har jag mer o mer förstått att man ska ha med sig så mkt kunskaper som möjligt från alla områden, för att få ut så mkt som möjligt av Bibeln.Mitt tidiga intresse för geografi o historia har varit till stor hjälp.
Största respekt, Brunne. En god vän påstår att han läst bibeln från pärm till pärm. Men när vi snackar så kan jag vränga mig ur de flesta frågeställningar med vardagsvulgaritet. Men jag borde nog kolla in lite mera komplett den bok jag snackar mig runt.
KY, fint att höra av dig. Jo jag såg citattecknen - men behövde ändå din lilla extra förklaring. Tack så mkt.
1/ till JanneB ang PAPAGATE: upptäck att jag citerat ordet synder. Och varför? Synder är handlingar som oftast omvärlden rankar; därmed blir våra handlingar rankade av andra; därmed får vi själva ta konsekvenskerna för dem. Såväl Påven, som Du Du käre Broder, som Jesus Kristus själv. Mvh
När jag griper tag i en bok så försöker jag först läsa förord och baksides sammanfattningar etc för att få ett grepp om vad detta nu kan vara för slags bok.Tid och rum?? Helt fantasi eller verkklighetsanknytning? Det är så jag ser på Bibeln. Då jag var ung o rask försökte jag läsa en bok i taget och hela tiden ha i huvudet, vad det var för slags berättelse. Viktigt att veta att då böckerna kom till fanns knappast ordet Vetenskap, källgranskning osv.ÄNDÅ tycks nästan varenda stad, land,flod,berg osv finnas i verkligheten än i dag.Som 15 åring trodde jag att allt var sagor men där fick jag tji!De flesta kejjsare ocg kungar o andra makthavare är identifierade..."Från Kejsare Augustus utgick ett påbud..." OSV
Välkommen i skrivargänget Matilda, säger jag som nog varit med här snart tio år, är liksom ålderman här! ;-)
X-man / Jag kan bara svara att Bibeln är en samlingsvolym på bortåt 100 korta och långa skrifter, författade under en mkt lång tidsperiod, av en mängd mer eller mindre kända författare, som skrivit i en rad olika syften. En del är uppenbarelser, poesi, historiska skildringar, släktkrönikor, vittnesutsagor,psalmer, ordspråk och kärleksverser.Så Bibeln i sin helhet är mkt krävande att läsa, bra att kunna en del historia o geografi mm då man läser den. Men man kan också läsa den från nivå Ett som jag tycker att t ex Markus evangelium är. Eller det lilla sociala Jakobs brev. // Visst innehåller Bibeln varningar till främst Judafolket. Vad Bibeln säger till oss I DAG är en väldigt individuell fråga! Jag är bara 73 år så jag har inte hunnit tänka färdigt. God Helg ;-)
Jag säger också välkommen, och tack för en fin artikel som är väldigt rak på sak. Du har ju helt rätt. Ibland behövs det en påminnelse om att vi helt enkelt ska vara snälla. :) Trevlig helg!
#1 - Vacker "Tulipanaros", men gör den till verklighet?
(Jan Olsson 2013-02-15 11:21 #3  [länk]  i kommentar till Leif Erlingsson 2013-02-15 07:43 #1  [länk] .)
Eftersom vi gemensamt skapat och fortsatt skapar denna verklighet så kan ingen ensamt göra en "Tulipanaros".  Endast tillsammans är detta möjligt.  Det var därför vi i myten splittrades så som beskrivet i Bibeln med historien om språkförbistringen i samband med Babels torn, så vi just inte skulle kunna utföra vadhelst vi föresatte oss att göra vilket vi annars enligt gudarna(!) ("Låt oss stiga ner...", 1 Mos. 11:7)  i mytens berättelse skulle kunnat.  Se KJV Bible, Genesis 11:6, för nyckelbegreppet "to imagine" = att föreställa sig - ett verb!, samt 1 Moseboken 11:1-9.  Och/eller min utveckling av temat 2013-01-25 07:57 #32 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  och i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .

Vi kan utföra vadhelst vi föreställer oss att göra - om vi är eniga, enade!.  Men inte när vi motarbetar varandras föreställningskraft.  För likaväl som vi är oändligt mäktiga att skapa så är vi oändligt mäktiga i att hindra skapande.  Vilket f.ö. är varför jag alls lägger energi på att sprida dessa idéer - idéer är mäktiga skaparverktyg.

Likaså är det att vi är oändligt mäktiga i att hindra skapande genom att motarbeta idéer ytterst varför du och andra alls lägger energi på att motarbeta idéer genom att förminska dem och genom att slänga ur er saker i stil med att "varför gör du inte vad du skriver om då?", trots att detta inte är möjligt för den som inte har hjälp av många som arbetar tillsammans.

Enligt min förståelse så är din/er lojalitet till den makt som stoppade "Babels torn".  Jmf. den Babylonska(!) Inanna principen (IP) [länk]   [länk]   med grundprincipen "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet.".  Medan den stoppande makten vill ha monopol på skapande.  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan indoktrineringen i den skriften säger att bara Bibelns Gud kan detta.
Kolla reprisen eller gå in på svt.se och följ gårdagens dokument inifrån. Jag skrev en artikel om det och skickade men min nyA DATOR FICK DEN INTE ATT FÄSTA PÅ sOURZE. använder open office.
Vinsterna har stigit som en raketsedan Palme i slutet av 70-talet devalverade så att lönerna sänktes och vinsterna kunde öka. Menngen var att investeringarna skulle öka så att företagen utvecklades så att arbetslösheten kunde hållas nere. Investeringarna ökade inte men det gjorde vinsterna. Löneandelen har sjunkit som en sten från 1980 och är nu nere på 1910 års nivå. Dags för löneökningar så att konsumtionen öka och får hjulen att rulla.
68/ Jag visste det, nämn bara religion och Bibeln så kommer du in på Sourze som ett skott! Du nämner obegripligt, javisst varför står det sådana hemskheter i bibeln, är det för att vi ska ta varning av det förgångna eller för att hålla jämmer och elände vid liv? Vad tror du Jan B ligger det inte till på det sättet? Ska judarnas förintelse leva i några tusen år och vi får aldrig en chans att förnya våra sinnen och se ljust på tillvaron, bara för att vi ska bära en skuld på våra axlar, varför då?
67/ Pia ok men ett olöst gåta brottas vetenskapen med och det är var kommer medvetandet ifrån? Nej, man vet inte detta. Ställ dig frågan, var kommer vissa tankar ifrån, helt oinbjudna? Ja du vet, du pratar med någon om något specifikt ämne och helt plötsligt blir du manad att säga något som inte du själv har tänkt fram, alltså tankar som bara poppar upp som vi inte har bett om, detta ingår i medvetandet, men var kommer medvetandet ifrån?
#1 - Vacker "Tulipanaros",men gör den till verklighet?

#2 - Författaren av inlägget verkar ha fått andnöd av pur upphetsning!
# 1965
"Så börjar, har vi redan börjat!, den största revolutionen i alla våra livstider. Medvetanderevolutionen. Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden. "Instant paradigm shift"."
"Medvetenhet är nyckeln", som det brukar heta.
63/ Bizon "Läs mitt föregående inlägg och du kommer att förstå några av orsakerna till stöveltrampet du anar i fjärran, men alltför nära för att vi ska kunna negligera det." Jag håller med, Stalinistiskt stöveltramp ligger vi närmast, så som Ryssland upprustar, men svensk massmedia tiger! Det här borde Jan O kommentera han som är PK personifierad på sitt sätt att inte kunna förstå, för vad som egentligen händer i vårt land!
Forts...

Vi har nu chansen att ta vid där Giordano Bruno stoppades när han av Vatikanen brändes på bål bl.a. för sina idéer om oändliga universa och världar.  Se vidare referenser i Leif Erlingsson 2012-08-31 12:28 #276 i "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" tråden  [länk]  samt se min skiss som jag gjorde för artikeln "Den mörka sidan" 2008-08-29  [länk] .

Det vi behöver göra är som jag skrev i citatet alltså att börja operera holografiskt, distribuerat och underifrån på tvärs med alla agendor.  Vilket redan pågår.  (Är detta del av de "stöveltrampen i fjärran" som Jan Olsson uppfattar?)  Så börjar, har vi redan börjat!, den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".
Bland de 18 inlägg Jan Olsson 2013-02-15 09:30 i #1960 räknar upp finns mitt om att Vatikanen ska ställas till svars för sina brott mot mänskligheten.  Och i förlängningen för att ha hållit oss i vetenskapligt mörker i 1700 år.  Undrar om han ser detta som stöveltramp i fjärran?

Jag skrev något viktigt 2011-03-09 10:52 som jag därför med tillagda radbrytningar, kursiveringar och fetmarkeringar återpostar i dag:
Hur ska jag få ihop pusslet till slut, frågade någon mig.  Tja, till att börja med genom att samla ihop pusslen så de olika pusslen kan användas som pusselbitar i den större bilden, meta-pusslet, eller det som föraktfullt av dem med stockholmssyndrom brukar kallas "den konspiratoriska världsbilden" (tankestoppare!).

Jag får själv säga att dessa känns som viktiga meta-pusselbitar:  Leif Erlingsson #14,  [länk]  i "100 år av arbetarrörelse kan snart ha varit förgäves" (eller #44, [länk]  i "Historiens vingslag") och #2056,  [länk]  ovan.  Samt Stadsstaternas imperium -- the Empire of the three City States; The City of London, City of Vatican, City of Columbia.

Och allt detta förlöjligande av tankens frihet av maktens konstaplar och pultroner.  "Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det.  Och, de kopplar ihop det med judehat."  ( #199,  [länk]  i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" ).

Man får inte mycket information ut ur "The City", men efter många år av intensivt sökande och kontaktskapande känner jag att jag tryggt kan säga att man därstädes har full koll på detta med interdimensionalitet såsom jinner, dimensionsportaler/stargates etc.  Och antagligen får sin makt genom information från existenser som ser hela vår verklighet lika naket som en tredimensionelling ser en tvådimensionell verklighet, jmf. "Dr Quantum Visits Flatland[länk] .

Eller kanske det är City of Vatican som är experten, medan de andra har "working knowledge".  Medan vi är de dumma bortkollrade fåren.

Dock, när vi OCKSÅ börjar operera holografiskt, distribuerat (jmf. mitt eget agerande här på Sourze -  [länk]  - men också i mitt PLATTA UNDERIFRÅN nätverkande på tvärs med alla agendor), då börjar vi den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".  Det är inget mindre än detta paradigmskifte som intensivt motarbetas av alla "vi lever i de bästa av världar" - människor.
(Leif Erlingsson 2011-03-09 10:52 #2057 i "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden  [länk] .)

Forts...
Jano ..60
Ett ovanligt bra inlägg från dej.
Läs mitt föregående inlägg och du kommer att förstå några av orsakerna till stöveltrampet du anar i fjärran, men alltför nära för att vi ska kunna negligera det.

Du säjer "Det vill vi inte se igen!" Nej det vill de med förnuftet i behåll aldrig ha hört ens en gång, men sanningen är att det aldrig har tystnat - det är bara det att det inte hörs runt din stugknut då ju du i det avseendet är lyckligt lottad.

Din lycka är inte förunnat alla människor i världen, och kommer inte finnas i ditt närområde heller om inte du och många med dej försöker öppna era ögon vars syn tydligt försämrats inte bara av ålder och slentrian - utan även av att det du kallar förnuft proppats fullt av allehanda indoktrinerande floskler i samma grad som begreppet ansvar bleknat och utgått både ur vokabulär och förstånd.

Dessvärre är jag inte bättre själv.
..59 Xman
Ja, en berättigad fråga - Vart tog jämställdhetstanken vägen?

Var kom de tidigare så självklara besluten från sociala myndigheter att det i alla lägen var kvinnan som skulle sitta i orubbat bo med barnen och underhållet vid skilsmässor?
Mången man har under det förra seklet fått gå från ungar och allt sedan myndigheterna sagt sitt, och då var det inte fråga om delad vårdnad - förtrycket av mannen är ingen nyhet eller ens särskilt feministisk - den är strukturell och har pågått länge.

Det som tillstött på senare tid är en ny generell mentalitet hos kvinnor som fått utbildning och genom tekniska landvinningar och maskinella resurser kan konkurrera på samma villkor som män med män.

I och för sej kan man undra ibland över kvinnors mentala kapacitet, me därvid råder ingen skilnad jämfört med vad man kan undra över mäns.

Dock i dag har inte män samma fördel av sin generellt sett större muskelmassa, en kvinna vid spakarna lyfter mer i dag än vad 100 män tillsammans maximalt kunde göra i förr världen.
Alltså mannens biologiska konstitution ger inga fördelar annat än på områden som ur mänsklig synpunkt mest är till nackdel för alla - exempelvis inom militärismen, krigiskt vansinne - men även där gör sej kvinnor gällande i dag.

Det du säjer om att kvinnor aldrig blir nöjda och vill ha mer, och att detta skulle framkalla deras hat mot de män som ifrågasätter kvinnors missnöje och inte ger dem något stöd kan nog vara sant om det verkligen är hat det handlar om - vem älskar sina konkurrenter?

Kanske finns det i slutände en orsak till att även män känner sej frustrerade av motsvarande förtryck som kvinnor känner sej drabbade av - inte så konstigt i så fall - men i dag finns det andra omständigheter i vår miljö som påverkar mentalhygienen och det olika beroende vilket kön vi har.
Inte bara de hormonstörande företeelser och tillsatser vi så gott som dagligen hanterar och som därigenom tränger in i våra kroppar.

Medicinering är ytterligare ett fenomen som drabbar samhällslivet både på det personliga planet och mer generellt i form av synergieffekter av mindre positivt slag. Vi har hört om hormonbehandlad kött- och mjölk-produktion för över behandlingen till konsumenten - där är särskilt tillväxtpåverkan något att ta på största allvar.
Vi vet vilka mentala störningar som ofta drabbar användarna av annabola sterioider och liknande preparat.

Lägg därtill allehanda läkemedelsrester som vi får i oss via dricksvatten - eller direkt via medicinering som direkt avser att påverka mentaliteten hos den behandlade - där har vi ytterligare källor till samhällsförändrande effekter.

Kanske hörde du om abborrarna som blivit beteendestörda av bla. Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat - lugnande och ångestdämpande medel som företrädesvis ordineras till kvinnor - abborrarna påverkade av sådana ämnen blev mer risktagande, asociala och glupska än abborrar som inte påverkats av sådana läkemedel/ämnen. Och då ska du veta att sånt ordineras till flickbarn i sådana mängder att man inte kan ro att det är sant - sedan undrar man varför tjejer slåss, sliter håret av varandra, sparkar killar i skrevet och anser sej vara i sin fulla rätt att kräva "allt genast" - alltså helt kommit ur ballans med verkligheten - precis som killar vars aggressionströskel sänks av liknande orsaker.

Det är detta samhälle vi i dag har att förhålla oss till
60/ Jan B jag har kollat upp ditt påstående och hittar inte ett inlägg som associerar till något stöveltramp, så vi får nog se dig vara krystad i din uppfattning. Undrar vad du har för uppfattning om vad som står i Bibeln som verkligen handlar om stöveltramp i vissa kapitel, förmodligen har bibeln lärt dig ditt synsätt? Och därför anser jag att den boken är förrädisk att läsa.
Ibland de sista 18 inläggen i "Dagens aktualiteter" tycker jag mig höra ekot av stöveltramp i fjärran!
Även rösten av en liten propagandaminister in spe!

Vilket får mig att känna olust!

Men också humanismens ljusa röst,som emellanåt kommer till tals!
Låt aldrig den rösten slockna!

För då kan allt bli mörkt i världen!
Det vill vi inte se igen!
Låt förnuftet segra!
Missade att du svarat.  Men nu såg jag.
9 Leif E, du är ingen vetenskapsman på området, men tror dig ha upptäckt enkla faktorer som klimatvetarna skulle ha missat, av "intelligensskäl"?
Mormoner har förstås heller inget med denna fråga att göra, "ser rakt igenom sådant", puh!
Du vet heller inte hur mycket "kolodioxid vi behöver", liksom att du inte insett överbefolkningen.
Det är allt möjligt vi behöver, "5 planeter till" för att klara behoven på sikt t.ex., men som inte finns mer än i din hjärna Leif E.
Vi behöver mer sötvatten men inte som alltfler översvämningar och smältande glaciärer.
Vad du behöver ifrågasätta, det är dig själv en hel del Leif E!
Sedan där jag är kan/vill, (eller om det är sourze eller min dator), jag inte gå in på tiotalet flummiga länkar a la AB, men lägg gärna in den om "30 tusen vetenskapsmän mot bullshittandet", så skall jag kolla den!
(Jocke utsourzad 2013-02-12 10:45 #10 + rättelse 2013-02-12 10:50 #11  [länk][länk] .)
Intelligens behövs för att välja vad man ska ta hänsyn till.  Och ja, jag kan se att den så kallade klimatvetenskapen har skygglappar.  Den är inte vetenskap, den är politik.

Ang. vad som finns i min hjärna d.v.s. i medvetandet, som modern forskning visat är något vi delar, så tycks det vara rubbet.  D.v.s. allt finns i medvetandet, så kan vi ändra på det finns det inget vi inte kan ändra på.  Att detta inte finns lättillgängligt i din hjärna är dock uppenbart, du tycks ha någon blockering där.  Det fysiska är skapat ur det underliggande fält vi alla delar, så vad som kan göras fysiskt är ytterst en fråga om vad vi kan föreställa oss.  Även om människor därför är blockerade från att föreställa sig fem planeter till bara så där, så kan de säkert föreställa sig skytteltrafik mellan solsystem och andra planeter i andra solsystem.  Populärmedia har länge förberett våra föreställningsförmågor för detta, iallafall de ungas.  Med ytterligare lite föreställningsförmåga kan man tänka sig många parallella jordar med samfärdsel mellan genom portaler.  Så många som behövs.  Allt är ju ändå skapat ur medvetandefältet, så endast vad vi kan föreställa oss begränsar.  Redan i Bibeln konstaterades detta.  (Se min utredning ang. det 2013-01-25 07:57 #32 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  och i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .)

Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande.  Detta motarbetas dock, "Vad du behöver ifrågasätta, det är dig själv en hel del Leif E!"

Ang. 30000 vetenskapsmän som ifrågasätter bullshittandet genom att delta i en stämning för bedrägeri så fanns det bland mina länkar (nämns i en av videorna ang. klimatbedrägeriet) och om du inte orkar ta reda på en sådan sak själv genom att följa länkar eller själv söka på nätet så är inte jag din uppassare.  Uppgiften är väl spridd.  Talande att du inte känner till detta.
1/ Leif E lösningen på människans problem är om vi får bort begreppen "egoism och missunnsamt" dessa två läggningar hatar jag som pesten!
Vi kommer närmare ett holistiskt tänkande och ett jämlikare samhälle för varje dag som går.
(Dick Scott 2013-02-13 06:00 i artikeln "Reflektioner om välfärdssamhället[länk] .)
Ja.  Mycket tyder på att fler börjar se mer av sammanhangen.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Ja Jan, om vi riktar den energin mot orättvisorna istället för mot varandra.  Vilket jag ju har gjort, och dessutom använt energin till att spåra grundorsakerna till vårt tillstånd, och vad som kan göras åt det - lösningarna!
Precis som du skriver om, om vi löste de verkliga problemen som krig och ofärd, så skulle det inte ens finnas ett invandrigsproblem.  Och inte heller fattigdom i Sverige.  Det finns som jag många gånger förklarat oändligt välstånd som vi skulle kunna ta till vara bara vi inte saboterar för varandra.  Hjärtats begränsningskris!  Nämnde om detta i slutet av mitt inlägg #4 2013-02-14 13:31 i "Vad vi kan lära av Gate Keepers[länk] .  Hur vår kultur är extremt "cut-throat", "äta eller ätas", och hur vi måste komma bort från det för att kunna samarbeta och växa som mänsklighet.  Det finns massor av upptäckter som undertryckts för att hålla oss i armod och fattigdom.  Vi kommer inte att få tillgång till välstånd förrän vi lär oss att samarbeta!!!
Tack Angus, för ditt härliga budskap om att gå sin egen väg, och att man aldrig kan ge en kram i onödan.
Välkommen Matilda, med ditt budskap om att acceptera varandras olikheter.
Jan 1954
Jag blir glad över ditt mottagande av mitt lilla inlägg som visar att du läser intresserat och gör dej tankar om innehållet - ja får du tid och ork så kom gärna med synpunkter - jag försöker hålla mej a jour om vad som dryftas här, men ibland missar jag ett och annat.
Ha det så gott.
BIZON. Detta är en samtalston som jag verkligen uppskattar o förstår mig på. SD och 100 år var givetvis en galen formulering från min sida.Dina två sista stycken är mkt väl värda att fundera på. Ska försöka återkomma/ Jan
finnepinne 1946
Jag vet inte vad du menar med "att vi ska sluta klandra på invandrare!" Alla vet att arbetskraftsinvandringen som var aktuell då du kom till sverige möjliggjorde ett kraftfullt välståndsbygge som både du och andra arbetande människor haft glädje av.
dagens invandring och flyktingpolitik ser annorlunda ut och måste kunna bedömas för vad den är.

Bovarna, dvs bankerna borde klämmas åt på ett betydligt mer resolut sätt än vad som sker - men eftersom det är där makten sitter så är det få politiker som ens vågar drömma om sådana åtgärder.
Något jag titt som tätt påpekat i många inlägg här på sourze och annorstädes - bankerna stjäl folkets pengar dels genom procentarverksamhet med rent hutlösa avancer - deras skuldavskrivningar reducerar deras beskattningsbara vinster i de länder där bankerna har sitt säte vilket gör att dessa länders skatteintäkter uteblir.
Tackar för övrigt för hälsningen där du visserligen felstavat lyckades få med mej som "Biszonoxen", men skit i stavningen, det är väl tanken som räknas...
Brunne 1944
Nej, så sant några klanderfria partier finns inte - nog inte heller några helt igenom dåliga eller onda heller.
Vad jag förstår så är vår bristfälliga demokrati ett resultat av hackandet på makten i långt mer än hundra år. Den har fått ge med sej och kommer att få ge med sej, men människan är tyvärr sådan att den hela tiden kommer på nya sätt att sko sej själv, enskilt eller innom respektive skrå som nu politikerna.
Vad kan vi göra åt detta - uppmärksamma, ställa till svars och visa att vi inte accepterar.
De flesta politiker förr var hedervärda idealister - i dag är det karriäristerna som mest slåss på den politiska arenan - oftast i egen sak.

Du kan knappast begära att SD skulle ha slagits för den demokratiska ordningens uppkomst för flera hundra år sedan - det hedervärda med SD är att dom med en ganska bakvänd demokratisk maktordning med envishet och hårt arbete tagit sej in i rixdagen.

Du har inte läst den senaste tråden om hat och sverigedemokrater förstår jag då du inte uppfattat att jag både risat och rosat två av de aktiva partierna.
Men inte för att dom räddat oss från kommunism,nazism osv. men för att det är två partier som tappert slåss för att kunna göra sin ideologiska röst hör - och där kan man nog säja att man kan sakna nyanserna från de politiskt korrekta partierna som använt mycket av sin skattefinansierade tid i talarstolen åt att racka ner mer på partifunktionärernas ungdoms ideologier än de verkliga sakfrågorna.

Intressant att du ser att SD har en del poänger, som jag ju menat även gäller samtliga partier. Vad som skulle hända om SD fick STOR makt i sina frågor kanske vi får se fortare än vi anar om politikerna inte byter strategi, vilket dom faktisk börjar göra då dom nog insett var rösterna finns. Undantaget då några småpartier som i alla fall är på väg ut i marginalen.

På något sätt stämmer inte min bild av det du säjer - att de andra partierna har en humanitär grundinställning som jag antar du menar kommer till utryck i sina uppdrag till myndigheter och statliga verk.

Nej jag har många gånger haft anledning att kritisera deras totala brist på humanism och empati - särskilt i utvisningssammanhang, för att inte tala om hur eras direktiv till försökringskassan drabbat utförsäkrade sjuka personer som till och med tagit livet av sej då den nuvarande regeringen tagit ifrån dom allt hopp och människovärde - samma sak med många pensionärer i konkurrensutsatta äldreboenden som drivits så effektivt att det inte funnits personal till mer än ett blöjbyta per dygn med liggsår och förfärliga hudreaktioner som följd - humant?

Nej Brunne - grundfrågan är inte om vi ska möta flyktingar vid gränsen med vapen - grundfrågan är om det är rätt att uppmuntra folks föreställning om sverige och den svenska befolkningen som den mest lättlurade och korkade som går att finna på jorden? Vidare att man som flykting här i landet inte behöver arbeta och bidra till ens sin egen livskvalitet - medan landets infödingar rationaliseras bort så att de som är kvar går på knäna rätt in i väggen på löpande band.

Dessutom tror jag att bara det att vi inte driver en politik för att utbilda dessa flyktingar för att kunna återvända - nyttiggjorda för deras ursprungssamhällen som har hjättebehov av alla goda krafter - en verkligt humanitär insatts är att göra dessa människor och folk en tjänst genom att se till att dom snarast möjligt kan återvända berikade med kunskap och organisationsförmåga att återuppbygga sina sargade hemländer.
Jag skrev om EU- för och emot i min uppsats för inträdesprovet till Sopis 1962. Skrev något om den internationella arbetsförmedlingen.
Livsmedelsskojet visar hur det blivit. Hela Europa är inblandat. Finns det bara en lasagnetillverkare eftersom rätten med hästköttet påträffas i land efter land? Hästarna tycks ha uppfötts och slaktatsi Rumänien. Skickats i omgångar till tillverkaren i Frankrike och sedan fördelats på olika varumärken som Findus och andra, specifika fr varje land.. Man kan tänka sig om köttet är smittat med någonting. Av misstag eller i framtidsfantasin av någon illasinnad marodör. Utpressa hela Europa i något syfta. Jag är glad att jag själv lagar maten. Men jag slaktar inte. Fisk är gott och är svårt att förfalska om den inte föds upp i en giftdamm. Ha en bra supé.

Finnemannen borde öva lite läsförståelse. Om det nu är mig du vänder dig till med ditt klander så borde du förstått av mitt resonemang för länge sedan att medmänniskor som betalat sin skatt utan knot i 53 år är att betrakta som hedervärda, viktiga och nödvändiga medborgare. Här på Sourze finns det många skeptiker till den ökande invandringen till vårt land som redan har närmare en halv miljon arbetslösa. Arbetsförmedlingen rekryterar folk, anhöriginvandrare, i Somalia och Etiopien för arbete i arbetslöshetens Sverige. Det känns som en spark i arslet, även på mig som är pensionär.

Ingen vore gladare än jag om finne kunde skrämma av bankerna bara hälften av deras vinster. Det skulle finansiera t.ex. Förbifart Stockholm på bara tio månader. Du kanske menar att miljarderna ska backa upp arbetslösa invandrare och deras släkt och vänner? Då snackar vi inte samma språk.
Påven kanske inte ville vara påve när han blir arresterad för sina brott?  Kanske i hopp om att Vatikanens tillgångar då inte ska beslagtas?  Se vidare  [länk] .
(Leif Erlingsson 2013-02-14 00:08 #1934  [länk] .)
Det som nu pågår är att gamla brottslingar och gamla brottsorganisationer som tidigare betraktats som för mäktiga för att kunna ställas till ansvar nu inte längre är onåbara!  Som nu t.ex. med Vatikanen.

Ett mycket kraftfullt vapen mot denna typ av brottsorganisationer är "Commercial Liens".  Detta eftersom vanligtvis juridiskt immuna entiteter inte är immuna mot detta instrument!  Istället för att vara på defensiven gentemot regeringar och andra korrupta organisationer så möjliggör detta för folket att gå på offensiven.  Instrumentet innebär att den som blir belagd med en sådan Commercial Lien på vad det nu är för belopp inte kan röra dessa tillgångar förrän den skadeståndsprocess man samtidigt inleder är avslutad.  Om man då t.ex. ställer staten inför rätta så kan man samtidigt förhindra staten att använda en del av sina tillgångar.  En individ har alla rättigheter, en entitet som staten inga.  Det är dags att vi återupptäcker det!  Vapnet "Commercial Liens" är dock mer som nitroglycerin än som en vätebomb, det kan smälla i ditt ansikte om du inte är extremt noggrann och försiktig.  Det är också mer en konstart än en vetenskap.

Jag vet inte vad det juridiskt kallas på svenska, men eftersom hela världen numera är ett kommersiellt system så är världen också sammanlänkat av ett gemensamt kommersiellt regelsystem, och detta verktyg använder detta regelsystem, så det bör vara lika effektivt varhelst inom systemet du arbetar.  Precis som Mental kvalitet i EU brukar predika.

The International Tribunal into Crimes of Church and State annonserade alltså måndagen den 4 februari till Vatikanens statssekreterare Cardinal Tarcisio Bertone att man avsåg utfärda en arresteringsorder på påven, och bad dem svara.  Inget svar kom men sex dagar senare avgick påven.  ITCCS avser genom Common Law Court of Justice (itccs.org) den 31 mars utfärda en Commercial Lien mot Vatikanens tillgångar.  Samtidigt skulle en global publik "Easter Reclamation Campaign" ockupera och kräva som allmän egendom den katolska kyrkans tillgångar över hela världen, "forfeited under international law and the Rome Statute of the International Criminal Court".  Se vidare "Pope Benedict Resigned to Avoid Arrest" 2013-02-13  [länk] .

Man avser nu även arrestera nästa påve.  Man uppmanar också världens folk och regeringar att legalt och direkt avveckla Vatikanen Inc. samt arrestera deras ledande chefer och prästerskap delaktiga i brott mot mänskligheten samt delaktiga i den pågående konspirationen för att skydda och hjälpa traffickingen och tortyren med och av barn.  Värt att notera är att Illuminati i hundratals år arbetat för att avveckla katolska kyrkan.  Den ursprungliga Gnostiska Illuminati-agendan är bra.
Forts...

Fotnoter:
 1. Leif Erlingsson 2013-02-13 09:34 #156 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .
  [...]  Att så många fortfarande är fångna i dimman kan vi "tacka" The Gatekeepers för, lyssna på The Gatekeepers av Charlie Pound 41:48 in i denna video:  [länk] .  Hela videointervjun rekommenderas varmt [1].  Låten före, också av Charlie Pound, är en musikalisk summering av vad som fysiskt verkligen hände den 11 september 2001, till skillnad då mot vad media talat om för oss att vi skulle ha sett.  Börjar vid 40:58 in i videon:  [länk] .
  [...]

 2. Leif Erlingsson 2013-01-16 08:38 #1 och framåt i "Brunnegårds femtio" tråden  [länk]  utvecklar innebörden.

 3. Leif Erlingsson 2012-09-24 13:39 #1 i "Galten Sæhrímnir existerar" tråden  [länk] .

 4. Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2013-02-02 14:57 #42 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 6. Leif Erlingsson 2013-02-01 09:20 #17 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

gatekeeping ... det som Judy Wood lyfter upp mycket kring (och du flitigt länkat till Leif) 'cold fusion' och det osannolikt ovetenskapliga Steven Jones gör när de på en konferens konsensusröstar (ut) Fleischmann & Pons arbete, förutom att Jones ständigt felciterar Wood och ska vi säga bedrägligt använder smyg ad hominem mot henne [...]
(oscar: berven 2013-02-14 00:22 #3  [länk] .)
Skadar inte med fler länkar.  Just det avsnitt där det du beskriver visas i en video jag flera gånger tidigare länkat till [1]  börjar vid 38:35 in i videon:  [länk] .

Folk här på Sourze, iallafall "Brunnegårds femtio" [2],  tycker säkert inte det är något fel i att söka förminska och mobba ut vad de uppfattas som "feltänkare".  Men detta är alltså själva antitesen till vetenskaplighet.  Istället är det mer besläktat med religiös fundamentalism.  Lustigt nog så är också grindvakten [1]  Steven E. Jones medlem av en ganska strikt religion, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som de officiellt heter i Sverige, men finns över i stort sett hela världen som en enda hierarkisk organisation och heter i USA The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (ska vara litet "d" i "-day").  Eller i folkmun mormonerna.  Nu är det många forskare bland "mormonerna", det är en religion som uppmuntrar till högre studier.  Samtidigt är det en religion som är överrepresenterad bland CIA och FBI agenter.  Min känsla är att det är attraktivt för hierarkiska lydnadsorienterade organisationer med människor som är uppfostrade att lyda hierarkiska auktoriteter.  Och här kommer också professor Steven E. Jones in, för säkert har någon hög tjänsteman i någon hierarki någon gång smickrat honom att han tjänar sitt fosterland etc genom att förstöra för först Fleischmann & Pons och långt senare att fortsatt förstöra för "fri energi" genom att återigen avleda från sanningen vad gäller 9-11, detta genom att åter sätta sig själv i centrum, och åter genom att förminska andra.

Som också diskuteras av Richard D. Hall & Dr. Judy Wood vid 48:00 in i videon:  [länk] ,  vår kultur är extremt "cut-throat", "äta eller ätas", och vi måste komma bort från det för att kunna samarbeta och växa som mänsklighet och kunna ta tillvara oändligt välstånd.  Det finns oändligt välstånd, om vi bara inte hela tiden saboterar det och varandra. [3] [4] [5] [6]

Forts...
gatekeeping ... det som Judy Wood lyfter upp mycket kring (och du flitigt länkat till Leif) 'cold fusion' och det osannolikt ovetenskapliga Steven Jones gör när de på en konferens konsensusröstar (ut) Fleischmann & Pons arbete, förutom att Jones ständigt felciterar Wood och ska vi säga bedrägligt använder smyg ad hominem mot henne, typ i stil med fritt "it whould require such an enormous amount of energy from 'directed energy weapon' (den gången korrigerad av publik ang terminologin, han brukar annars kalla Woods vapen för 'Laser Beam from space') that it whould take five times the entire earth output of electric energy” .... well, tornen föll, inte sant? han fönekar inte detta, så ... två plan skulle visst räcka enl officiell teori, planterad thermite enl Jones teori.

Det e liksom sådär utstuderat ovetenskapligt, precis som Chomsky fick till det i hopplöst illa formulerade argument kring 9/11 (tror han har tagit tillbaka en del av den sämre retoriken i ämnet som tur e)
Läste fel, trött.  Det var ju February 13:th...  Inte Fredagen.  ;)
Påven kanske inte ville vara påve när han blir arresterad för sina brott?  Kanske i hopp om att Vatikanens tillgångar då inte ska beslagtas?  Se vidare  [länk] .  (Kul datum, fredagen den 13:e.  :)
Kristoffer Hell har förresten redovisat vilka utredningar som har gjorts ang. 9-11.  Det blir väldigt tydligt att Dr. Judy Woods är den mest seriösa.  "Tre rapporter om 9/11[länk] .
#1913:  För att sammanfatta: Påven är uppköpt av Jesuiterna som i sin tur är uppköpta av UFO?
(Lennart Asp 2013-02-13 23:08 #1928  [länk] .)
För att slippa spekulera om vem som är uppköpt av vem ang. Jesuiter och UFO så räcker det att studera skandalen kring vatikanens bank, etc.  Riktigt smutsiga affärer.  Dessutom som jag tidigare nämnt så har enligt en källa från en P2 loge till Benjamin Fulford påven utpekats som hjärnan bakom  911  [2001-09-11 orkanen Erin gjord till "Fri Energi" attack mot WTC komplexet i Manhattan, se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010) och denna  [länk]   samt denna artikel, "De fysiska bevisen[länk] ],  311  [2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi]  samt krigen i mellanöstern, av både George Bush Jr. och av Tony Blair.  Du har antagligen inte dina tentakler ute i den verkliga verkligheten, men där ute börjar skiten nu träffa allt fler, och långtifrån bara ang. pengar och krig.
Fortsättning från #1929: Kanske inte bara kvinnor är olämpliga "i politiken för sitt inkonsekventa synsätt"? :)
[...]
För inte tillhörde hon vår tredimensionella dimension enbart, vad jag kan förstå eller som vi säger, hon kom ifrån andra sidan.  Jag tror att den fjärde dimensionen finns i direkt anslutning till vår [...]
(X-man 2013-02-13 20:43 #1926  [länk] .)
Det sägs att det är till fjärde dimensionen, fortfarande en ganska låg frekvens, som de flesta döda hamnar i väntan på att återfödas.  (Några sägs avancera till högre frekvensplan.)  Om nu UFOna navigerar frekvensplanen / dimensionerna med Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA) generatorer i enlighet med The Casing Theory [1] [2] [3]  då finns det ju all anledning att ta det Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde berättat i olika videointervjuer på allvar, då hon berättat hur en hög militär hon träffade på en konferens i Ryssland tog henne till en hemlig forskningsanläggning där hon fick se en film om hur människor steg ombord på en UFO-liknande farkost och for ut i solsystemet, rundade någon planet - kommer inte ihåg detaljerna för det var flera år sedan jag lyssnade på det - och iallafall landade på en planet som jag tror var i ett annat solsystem eller om det var på ett annat frekvensplan i vårt eget, och där träffade man människor som här på jorden räknas som avlidna, och sedan for man hem till den vanliga verkligheten igen.  De sa till henne:  "Det finns ingen död".  För jag menar, med en Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA) generator så är det ju "bara" att ställa in rätt koordinater.

Jag tänker att det som allmänt räknas som verkligt i vår verklighet är ett väldigt inskränkt perspektiv, en oerhört begränsad uppfattning.  Som en kvinna sa till mig, "Vi lever ju på Medeltiden".

Fotnoter:
 1. "Barnkammarförklaring" av Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA) och snabbare än ljuset, Leif Erlingsson 2013-01-25 17:51 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" #34  [länk] .

 2. Klippklistringar ur The Casing Theory, Leif Erlingsson 2013-01-25 20:42 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" #38  [länk] .

 3. Lite om bakgrunden till The Casing Theory, Leif Erlingsson 2013-01-27 09:28 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden #144  [länk] .

#1909: Jo det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg att det var "en religiös höjdare" ...
[länk]
#1913:För att sammanfatta: Påven är uppköpt av Jesuiterna som i sin tur är uppköpta av UFO?
1925/ Leif E jag var på ett möte där man diskuterade att i vissa fall är bilden av ett flygande UFO ett parapsykologiskt fenomen? Ja, frågan är nog berättigad med tanke på om de vandrar mellan olika dimensioner i världsrymden, tanken finn ju när ett Ufo syns i ena stunden, för att i nästa ögonblick försvinna i tomma intet? annars har jag upplevt märkliga saker som inte är normalt och man söker svaret, varför såg jag den kvinnogestalten medeltida klädd i kanske 8-9 sekunder för att upplösas i dimma och sedan försvinner dimman blixtsnabbt, återigen ett framträdande ur en annan dimension? För inte tillhörde hon vår tredimensionella dimension enbart, vad jag kan förstå eller som vi säger, hon kom ifrån andra sidan. Jag tror att den fjärde dimensionen finns i direkt anslutning till vår och om man kallar kvinnan för en ande" så lever hon tätt inpå oss liksom alla de andra andarna, som uppenbarar sig för oss, om man har gåvan att få kontakt med deras sinnliga värld som jag får utan att ha bett om det. Jag känner mig road av den här sortens fenomen som jag normalt inte skräms av, utom vid ett tillfälle som gjorde mig mörkrädd i ca tio år, för att kunna gå in i gamla hus på landet, där jag fick uppleva en polstergeist när jag övernattade i en gammal drängstuga, som de efteråt sa att det spökade i och det gjorde det, som skrämde mig till max.
[...]
Är det p.g.a. din "synskhet" som du såg 6 UFO?
Måste vara intressant område att "forska" på!
[...]
Jag är helt förbluffad över dig, är det för mycket att kalla dig för "nörd"!
[...]
(Jan Olsson 2013-02-13 16:05 #1920  [länk] .)
Intressant hur okunnigt förminskade av viktiga perceptiva förmågor går till.  Såväl av synskhet som av att vara påläst ("nörd").  Beror väl på känsla av egen underlägsenhet, och vilja att ge sig på dem som förstår mer än en själv.

Makten har alltid använt sig av synska människor.  Nytt för nittonhundratalet är att militären under strikta protokoll har gjort det.  Kallas "Remote Viewing".  Översatt till modersmålet alltså "Fjärrskåderi".  Nyligen avled en sådan fjärrskådare som endast arbetat i labbmiljö och under strikta protokoll, aldrig för publik.  Nämligen Ingo Swann.  Hans resultat bevisar styrkan i metoden, och han har i sin tur utbildat andra fjärrskådare som i sin tur utbildat andra.  Utbildningsprotokollen har möjliggjort utbildning av soldater med tillräcklig fallenhet.  En av de saker militären använde Ingo Swann för var att spionera på UFO.  Naturligtvis kan man se UFO för blotta ögat om de råkar visa sig, men militären vill förstås spionera på dem även när de inte vill bli upptäckta som när de "fasat ur" vår dimension något (vilket också gör det möjligt för dem att passera fast materia utan att skadas, som att åka rakt igenom jorden kanske till dolda underjordiska baser och att åka i höga hastigheter genom vatten utan att skapa svallvågor o.s.v.).  Eller när de befinner sig på månens baksida, vilket var ett tidigt uppdrag Ingo Swann utförde tidigt 1975 åt en underrättelseman som tagit kontakt via en högt uppsatt tjänsteman i Washington D.C. som han tidigare träffat socialt vid flera tillfällen.  Denna händelse berättar han om i sin bok "Penetration: the Question of Extraterrestrial and Human Telepathy" (1998-11-30), Ingo Swann Books, ISBN-13: 9780966767407, ISBN: 0966767403.

En annan händelse som han berättat om i radioprogrammet "Dreamland" sänt 1995-12-10 inträffade mellan 1975 och 1976 när han ombads att fjärrskåda Sovjetiska ubåtar.  Han såg då att antingen ubåten skjutit ned ett UFO eller ett UFO skjutit ned ubåten, han var inte säker på vilket.  Han skissade vad han hade sett i sitt fjärrskådande och den två eller trestjärniga generalen bredvid honom tog med sig skissen och lämnade rummet.  Tre dagar senare fick hans chef ett samtal:  "OK, hur mycket betalt vill ni ha?"  (Källa:  "Remote Viewing and the US Intelligence Community", Armen Victorian (Lobster magazine June 1996 No. 31.))

De gammeltestamentliga "profeterna" var säkert maktens fjärrskådare även de.  Inget nytt under solen...
#8 - Med en sådan vapendragare som Bizon kommer nog hans försåtliga texter att få breda ut sig utan större motstånd!
Men du Bizon,Främlingsfientlighet får INTE breda ut sig utan motstånd!
Det hoppas jag att många ställer upp på!
För övrigt,missionerar islamister på ett sätt som gör att du eller X-man lider av det?
Jag tror att jag är i gott sällskap,med mina värderingar!
Ha de,du också!
Jano
Inte är det några större avvikelser från SD och övriga partier i riksdagen - inte mer än mellan riksdagsparterna i övrigt.
Människan "muslimen" betraktas inom SD så som andra partier betraktar människan.
Det SD oroar sej över är den mycket expansiva statsbärande religionen "islam" vilket även jag gör då denna ideologi inte anser att muslimer är vilka hundar som helst utan trogna hundar - jag själv så som varande en otrogen hund oroas starkt av de trogna hundarnas sätt att behandla människor i allmänhet och otrogna hundar i synnerhet.

Att religion i allmänhet bör förpassas till var och ens kammare eftersom människor är så svaga för masskrafterna i hordkonstellationer där inget mänskligt förnuft kan göra sej gällande.

Många i likhet med en del kristna människor har många muslimska människor insett detta och vill inte blanda sej i den politiska islam utan föredrar att vända sej till sin gud i enrum, precis som sekulariserade kristna individer.

Med övertygade kommunister, socialister, moderater, socialdemokrater osv. handlar det om politiska ideologier som i sann demokratisk anda bör få verka på det politiska planet i lösningen av samhällsfrågor.

Är det några som verkligen skulle behöva programeras om är det det loja liknöjda svenska folket som har vant sej vid att stå med mössan i hand trots att det blir allt kallare om deras huvuden - något du Jano borde överväga att lägga lite av ditt energiöverskott på som du envisas med att slösa på Xman - som du borde inse aldrig skulle falla i dina groppar - han har definitivt energi över att skottaigen efter dina försök att få honom på fall - dessutom överseende med en gamling som dej och dina mestadels trökna försök att göra dej lustig.

Upp med ögonen Jano - kolla det verkliga läget i världen - vill du ha muslimsk människosyn implementerad här?
Jan för elfte gången jag har ingenting med Sd att göra, eftersom jag har tagit avstånd ifrån det politiska systemet att de som har makten kör över oss!
1919/ Leif E. // Om vi bara gör revolution men sedan personer med ännu värre mentalitet (för att återanvända detta ord) får makten, så kommer vi ju ur askan i elden. Därför anser jag att vi ska förstå vad som är verkligt så vi förstår när förbjuden teknologi används för att orsaka kaos,// Och när vi har förstått vad gör vi sen? JFK ansåg att vi skulle stoppa mängden av ny teknologi till folken världen över hinner att förstå den, för att sedan gå vidare. Alltså forskare och vetenskapsmän och till dem som delges deras resultat, borde bara lämna ut en liten bit i taget och inte hala patenterade lösningar för att ställa till det för oss. Med anledning av att du och jag får inte vara med att ta del av deras framsteg eller aldrig, för att det blir hemligstämplat och främst sådant som skadar oss människor både psykiskt som fysiskt, som misstanken är överväldigande stor där om!
#1917 - Detta var verkligen ett klargörande som heter duga,om dina intressen!
Är du möjligen också släkt med Fuglesang?

De där Aliens som var nere i bermudatriangeln,drunknade dom på sin post?

Är det p.g.a. din "synskhet" som du såg 6 UFO?
Måste vara intressant område att "forska" på!

Kanske bättre att du koncentrerar dig på det,än på Sd!
I dig har nog psykiatrin gått miste om en verklig kraft!

Jag är helt förbluffad över dig,är det för mycket att kalla dig för "nörd"!
Ha de!
Leif E se den här videon som påvisar att vår planet äger ett svart hål i Antarktisk, nu förstår jag varför intresset är så stort för den plats, materialet som är gammalt och tyskt under Hitlerepoken är skrämmande Sovjetiskt hemligstämplat material som världsledarna endast har haft tillgång till vad jag förstår och samtidigt så är det bara att inse vad mycket det är som händer i världen som vi nästan aldrig får reda på.  Allt ska hemligstämplas och därför har vi inte minsta anledning att lita på de politiska krafterna som för mänskligheten bakom ljuset!  Så det väcker för mig ett löjets skimmer att vi har dessa politiska system, som förråder oss, och att vi är ganska korkade som inte gör en världsrevolution och skickar politikerna till ett varmare ställe!  [länk]
(X-man 2013-02-13 14:34 #1915  [länk] .)
Jag håller ett öppet sinne ang. den ihåliga jorden, men oavsett hur det ligger till med det så anser jag att det måste vara någon slags naturligt bildad plasmareaktor i centrum ("inre sol"...), för att förklara gravitation, magnetfält o.s.v..  Se vidare Mehran T. Keshes patent EP 1 770 717 A1 (126 sidor),  "EP1770717A1.pdf[länk] .  Och min kommentarssammanställning av Sourze-kommentarer rörande hans arbete på  [länk]  med många ytterligare referenser.

Vad gäller att vi skulle vara korkade för att vi inte gör en världsrevolution så är det stora problemet att förbjuden teknologi faktiskt har använts mot oss för att skapa krig o.s.v..  Om vi bara gör revolution men sedan personer med ännu värre mentalitet (för att återanvända detta ord) får makten, så kommer vi ju ur askan i elden.  Därför anser jag att vi ska förstå vad som är verkligt så vi förstår när förbjuden teknologi används för att orsaka kaos, att vi inte är blinda, men att vi samtidigt måste mogna så vi kan ta ansvar för denna teknologi.  I tusentals år har den antagligen tagits om hand ansvarsfullt.  Varför har den nu kommit i fel händer?!  De som har hanterat den ansvarsfullt, de kanske bör återfå kontrollen över den.  Medan vi förbereds för att själva var och en kunna ta ansvar för den, så som Dr. Judy Wood talar om.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-02-13 09:34 #156 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .
Sensationell upptäckt av en kristallpyramid på havets botten i Bermudatriangeln där så många båtar och flygplan försvunnit!  [länk]
(X-man 2013-02-13 14:02 #1914  [länk] .)
Trevligt.  Som Jan Rosbäck redan påpekat, Miles Williams Mathis har i ett papper förklarat hur pyramider fungerar som en slags linser som skapar laddningsskillnader i olika fält och på så sätt skapar energiskillnader som kan utnyttjas för att på olika sätt utföra arbete.  Se vidare Jan Rosbäck 2013-01-26 15:16 #140 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk]  samt min uppföljande kommentar 2013-01-27 08:33 #141 i samma tråd  [länk] .
1916/ Bizon jag är mycket bevandrad när det gäller rymdforskning och även när det gäller UFO frågan som är en realitet och av mig uppmärsammade händelser av att sett bevisliga UFO vid minst 6 gånger och de resterande tiotal observationer osäkerhetetsfaktorn ca 10 % men det kunde likväl vara av människan ej byggda farkoster. När det gäller parapsykologiska fenomen som jag blivit utsatt för många gånger för att avskrivas som ren inbillning. Och kunskapen om forntida historia går det att inte helt att utsluta dessa pyramider, för att vara byggda av aliens. I mellantiden då jag inte är inne på Sourze läser jag mycket om allt möjligt. Men knappast några romaner även om jag har läst några böcker av Doris Lessing som i en av böcker har skrivit om okult händelse, som nog kan vara sant för den som är synskt lagd, som jag råkar vara. Politiken är endast en bisyssla som intresse, nej, egentligen är jag mer intresserad av människorna bakom orden och hur vi fungerar i olika situationer jag idkar lite amatörforskning, som psykiatrin har missat.
Xman 11-12 - något för stollen att bita i i värsta Rosannastil - där kan man snacka om undertexter, som en klapp på stjärten av en tuffing till fotbollsspelare möjligen skulle kunna jämföras med en försynt smekning - medan den mer skarptandade Rosannas direkta förehavanden sätter stllen direkt på pottan - där denne gott kan få sitta och studera undertexterna på dasspappret då hen är klar.

Och apropå hål - bruna eller svarta egalt vilket så var redan Jules Verne inne på den undre värld han ansåg jorden i sitt inre var begåvad med.

Bermudatriangeln är ytterligare en intressant text att kolla texten under - nu är modeföreteelserna "krisall och pyramid" kombinerade för att mer än fördubbla deras enskilda potential - 1+1=<2

Att sedan kombinera detta med "UFO" innebär att de två storheterna "pyramid" och "kristall" i kombination bör få en exponent någonstans kring upphöjt med två i vissa kretsar, men i andra med minus 10 i fråga om trovärdighet.

Själv anser jag att allt som kan tänkas kan realiseras - allt är bara en fråga om om.
Leif E se den här videon som påvisar att vår planet äger ett svart hål i Antarktisk, nu förstår jag varför intresset är så stort för den plats, materialet som är gammalt och tyskt under Hitlerepoken är skrämmande Sovjetiskt hemligstämplat material som världsledarna endast har haft tillgång till vad jag förstår och samtidigt så är det bara att inse vad mycket det är som händer i världen som vi nästan aldrig får reda på. Allt ska hemligstämplas och därför har vi inte minsta anledning att lita på de politiska krafterna som för mänskligheten bakom ljuset! Så det väcker för mig ett löjets skimmer att vi har dessa politiska system, som förråder oss, och att vi är ganska korkade som inte gör en världsrevolution och skickar politikerna till ett varmare ställe! [länk]
Sensationell upptäckt av en kristallpyramid på havets botten i Bermudatriangeln där så många båtar och flygplan försvunnit! [länk]
Leif, jag menade mer att den ena handen kanske inte vet att den är uppköpt eller avlönad av den andra handen ...
I så fall kan din "Vatikanen som bläckfisk med alla tentaklerna i allt detta" vara en illusion ...
(Lennart Asp 2013-02-13 10:56 #1908  [länk] .)
Varför spekulera?  Kolla upp "The Black Pope" och Jesuiterna, som jag förut nämnt.  Kolla upp "The Vatican Bank".  Färdig söklänk:  [länk] .

Intressant också det Steven M. Greer, en man med djupa kontakter i underrättelsevärlden, berättar i kapitel 31 av hans bok "Hidden Truth -- Forbidden Knowledge; It's time for you to know." (2006).  Han nämner bl.a. att The Knights of Malta och the Vatican Secret Service samt the Jesuit Secret Service har en nyckelroll i upprätthållandet av hemlighetsmakeriet kring ET frågan.  När president Carter blev president och ville ha information i ämnet förvägrades han det av den dåvarande CIA chefen George Bush, Sr..  President Carter kontaktade då the Congressional Research Service för att få veta vad som pågick och de kontaktade i sin tur advokaten Daniel Sheehan vid the Christic Institute som representerade Jesuiterna i Washington, för att se om han istället kunde få fram informationen från Vatikanen.  Så Sheehan kontaktade Vatikanen för president Carters räkning.  Vatikanen återkom med budskapet att "Nej, vi kan inte ge det till dig".  ("No, we cannot give this to you".)  De sa inte att de inte hade informationen, utan att de inte var villiga att ge presidenten den.  Som Greer påpekar så har det hemliga Vatikanbiblioteket och arkivet omfattande information i dessa ämnen.

1994 hade en hemlig regeringsinsider talat om för Greer att i vissa ämnen var det bättre att tala med vissa grupper Jesuitpräster än med CIA-chefen eller med USAs president för information.  Greer nämner också hur en ubåtsjakt efter "magnetiska anomalier", eufemism för UFO som jagade fram i 400 till 500 knop utan att skapa svallvågor, leddes av en präst från Vatikanen i full regalia.  (s. 231.)  Prästen tog efter uppdraget hand om alla data.  Det var ett uppdrag åt Vatikanen!  Under uppdraget hade två UFO lagt sig på var sida om ubåten och tillfälligt tagit hela det nukleära drivsystemet ur drift.

Steven M. Greer är f.ö. också en del av fri energi mörkläggningen.  Hans roll är att sätta upp organisationer som samlar in nya fri energi uppfinnare så att den verkliga makten får kännedom om dessa nya fri energi uppfinnare, och därmed på olika sätt kan lägga hinder i vägen för dem.  Men som jag skrivit i annan tråd, man kan lära sig mycket av de som hindrar sanningen från att komma ut.  För att Greer ska kunna vara effektiv så måste han ju t.ex. släppa avsevärda delar av den verkliga storyn.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
1908/ Lennart Asp kommer du ihåg det sk paraplymordet som skedde i England på en religiös höjdare där man anklagade Vatikanstaten för att ligga bakom detta mord, som aldrig mig veterligen blev uppklarat. Det här kanske säger en del om, att självaste Påven är medveten om vilka skumraskaffärer i Vatikanen de sysslar med och varför som nu, Påvens förvarnande avgång? Leif kanske har hittat åtminstone graverande indicier på att något skumt är det med Vatikanstaten utöver för vad som har varit i omlopp i alla tider som ett världsligt maktcentra som beordrat krig och elände i det tysta. Personligen är jag skeptisk till allt vad religion heter att de alltid kommer med kärleksbudskap, utan snarare med maktmissbruk mot stackars själar. Jag kan samtidigt inte låta bli att känna avsky för Islams partriarkat mot kvinnliga muslimer och främst de som går i sina maskerade klädsel detta rimmar illa mot svenska maktmissbruket om kvinnans jämställdhet med mannen som vill äga makten i samhället! (och så gör också i stora delar, för att vi män har varit så undfallande) Vi har varit så aningslösa och inte hejdat feministernas uppsåt, trots att redan på slutet av 70 talet så minns jag att Lo medlemmar märkte hur kvinnor fick gå före i kön så att säga, alltså fler och fler kvinnor blev basar på arbetsplatserna. Och vad har det blivit av allt det här, när män börjar få upp ögonen på kvinnors dominans politiskt sett i samhället, jo då, föraktet mot dessa feminister har stigit, som nu har blivit till ett näthat som kvinnorna dominerar trots allt, i försvar för sina uppnådda positioner!
Jag tror att en diskussion om kvinnliga politiker borde vara på sin plats redan nu före valet 2014 om att kvinnan s maktbegär tar sig orimliga proportioner av ren dumhet, för maktens ägande i sig självt, ett slags storhetsvansinne rent utav! Och jag står fast vid, att kvinnor är inte lämpade i politiken för sitt inkonsekventa synsätt, med få undantag som bekräftar regeln.
Forts...

Fotnoter:
 1. oscar berven 2011-04-17 13:29 #85 i "Glöm inte förintelsens offer" tråden  [länk] :
  Sen som en 'bonus' ser jag det oavsett vem som skrev, indikativa sanningar i texten ... du känner kanske truismen, 'det finns sanning i lögnen' och tvärtom.  Se på det som sker, snarare än det som sägs.  Så har du förmågan att surfa genom politisk BS ...

 2. Leif Erlingsson 2012-07-17 10:08 #22 i "Bland de levande och de döda" tråden  [länk] :
  Alla lögner bygger på sanningar i botten, som sedan vänds till lögn.

 3. Leif Erlingsson 2011-02-09 00:25 #79 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
  "This is humanity's initiation.  Bowman is our representative in this process.  He is the first man through.  In this experience of passing through the monolith, or the single stone, Bowman is shamanically transformed by a completely psychedelic experience.  Real information is being passed to Bowman by the monolith.  And this information is experiential and shamanic."  Information som är upplevd och shamanistisk.  Kubrick förstod "Det stora arbetet"!  "The great alchemist Fulcanelli and others have said that a great transmutation of the human species is going to takes place at some time near the end of the 20th century and the beginning of the 21st.  Kubrick picked the date 2001".  Och vi fick 9-11, år 2001.  Som en GATE.  En ingång till den nya människan.

 4. Kalle Tuntolej 2011-02-09 08:59 #80 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
  Det att du använder en gammal scifi-bok för din bevisföring får jag säga hör till de starkare bevisen hittills avseende er syn på 911.  Bra jobbat Leif!

 5. Leif Erlingsson 2013-02-12 21:54 #1907 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] :
  Djupnande konflikter plus information som den om att förbjuden teknologi använts vid 9-11 och säkert andra händelser, vilket strider mot verkliga överenskommelser [1]  och därför orsakar verkliga konflikter.  De krig du hör talas om är regisserade saker, inte verkliga konflikter mellan verkliga makthavare.  De regisserade konflikternas offer är offer för andras planering.  Men det jag skriver om är sådant som är verkliga tvisteämnen, bortom det regisserade.

  Fotnot:
  1. Gordon Duff, seniorredaktör vid VeternsToday.com, sa till Pete Santilli att teknologin är avsedd för det planetära försvaret och inget annat.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-01-21 16:53 #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  som citerar ur ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09.

Vad vi kan lära av Gate Keepers

Gate Keepers, sv. grindvakter, funktion är att avleda oss från insikter som någon har beslutat att vi inta bör nå.  Naturligtvis inser långtifrån alla Gate Keepers/grindvakter vad deras funktion är, vad de är del av.  Många hakar ju bara på de medvetna grindvakterna för att de redan har internaliserat någon förplanterad idé, och sedan skyddar de helt enkelt sin egen världsbild.  Detta då det är för jobbigt för dem att acceptera att de från början har låtit sig luras.  För att inte behöva erkänna det inför sig själva.  De skyddar helt enkelt sitt eget ego mot vad de på något plan uppfattar som attacker mot dem själva (mot deras ego).  Sanningen gör ont, när man lever en lögn.

Medvetna grindvakter kan dock lära oss var vi kan få djupare insikter.  Detta genom vad de väljer att förlöjliga.  Löje används ju för att de omedvetna grindvakterna ska haka på, och det fungerar bra för de medvetna grindvakterna men det ger samtidigt den uppmärksamme och medvetna observatören bra ledtrådar om vad som kan ge ännu djupare insikter, om man ser på det på ett annat sätt.  Som jag uttryckt flera gånger tidigare i olika formuleringar, sanningen döljs i lögnen.  Det går egentligen inte att ljuga, man kan bara dölja sanningen olika djupt i det man säger. [1] [2]

En grindvakt här i Sourzes kommentarsfält som jag tror kan ha tillhört den första kategorin var signaturen "Kalle Tuntolej".  När jag i går länkade till Jay Weidners tolkning av Stanley Kubricks Bowman i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé" så noterade jag naturligtvis också Kalle Tuntolejs replik på densamma.  Att jag tror att Kalle Tuntolej tillhörde de medvetna bygger naturligtvis inte på en enstaka replik, jag har studerat hans "signatur" genom hela hans deltagande.  Jag kallar mig ju en holistisk detektiv!  Min kommentar och Kalles replik, läs fotnoterna 3 och 4: [3] [4].

Hans svar är egentligen ingen lögn.  Där finns en sanning, men maskerad så de omedvetna ska uppfatta den som löje.  En fungerande taktik.  För tänkare använder fiction för att uttrycka djupare insikter!  Om vi bortser från de regisserade krigen och konflikterna [5]  så finns det nämligen mer sanning i Science Fiction än i Dagens Nyheter!  Det går som sagt inte att ljuga, man kan bara dölja sanningen olika djupt i det man säger.

Forts...
Leif,jag menade mer att den ena handen kanske inte vet att den är uppköpt eller avlönad av den andra handen ...
I så fall kan din "Vatikanen som bläckfisk med alla tentaklerna i allt detta" vara en illusion ...
Angående den politiska utredning som Usa tillverkat med anledning av tornens förintande kan man enbart känna avsky.  Må världen snart nog få veta sanningen om dessa mord som samtidigt genomfördes.  Hur en hel värld till en början blev grundlurad.
[...]
(Ukas 2013-02-12 22:12 #155  [länk] .)
Instämmer i hela din kommentar.

Om du inte redan hittat till "Psy-OPen 911s anatomi, några punkter" så läs den gärna nu på  [länk]  (kommentar #122 i "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" tråden).  Att så många fortfarande är fångna i dimman kan vi "tacka" The Gatekeepers för, lyssna på The Gatekeepers av Charlie Pound 41:48 in i denna video:  [länk] .  Hela videointervjun rekommenderas varmt [1].  Låten före, också av Charlie Pound, är en musikalisk summering av vad som fysiskt verkligen hände den 11 september 2001, till skillnad då mot vad media talat om för oss att vi skulle ha sett.  Börjar vid 40:58 in i videon:  [länk] .

Som också konstateras med några exempel i denna intervju, denna teknologi har funnits mycket länge men den har respekterats och hållits borta från den större mänskligheten av de som känt till den.  Kanske den har funnits en stor del av de senaste tusentals åren.  Lyssna t.ex. på vad som diskuteras från 44:50 in:  [länk]  (minst till 47:20).  Men nu har den använts för att skapa oreda.  Inte konstigt att den verkliga makten är i oreda!  Som Dr. Judy Wood säger, låt oss fostra en hel generation med respekt för denna teknologi.  Sedan kan vi använda den för gott.  Den har redan använts för ont, så den är redan ute!

Fotnot:
 1. Richard D Hall/Dr. Judy Wood - Richplanet TV - 08 Feb 2013  [länk]
  Posted by Loz Unezi
  Published on Feb 9, 2013

  Richard D Hall interviews Dr. Judy Wood.  New evidence that a form of cold fusion, non-kinetic energy weapon was used to turn the World Trade Centre Towers into dust on 11th September 2001.  This interview took place during Dr. Wood's UK speaking tour in late 2012.
Angående den politiska utredning som Usa tillverkat med anledning av tornens förintande kan man enbart känna avsky.Må världen snart nog få veta sanningen om dessa mord som samtidigt genomfördes.Hur en hel värld till en början blev grundlurad.I sken av en terrorhandling fick USA lägligt anledning att börja krig mot varje land som enligt deras mening var mot USA! Den terrorgrupp skapad av Usa för att kasta ut ryssarna ur Afganistan anklagades för dådet! Hur blåögda får vi vanliga Svennson tillåta oss att vara? Hur länge har Usa ensamrätten till dessa förarlösa mordredskap som dödar oskyldiga människor runt om i världen? När andra aktörer börjar angripa USA har vi med säkerhet det tredje världskriget över oss! Ett fåtals människors oändliga behov av makt och kontroll kommer att sluta rakt ner i källaren.Ett enda ord täcker allt detta negativa. GIRIGHET!
[...]
Är du så säker på att den ena handen vet vad den andra gör?
(Lennart Asp 2013-02-12 17:19 #1905  [länk] .)
Det pågår en maktstrid bortom de politiska kulisserna.  Den ena fraktionen vet inte alltid vad den andra planerar.  Och de som rycker i trådarna vet mer än de som är kasperdockorna.
Och vilken är "fläkten"?
(Lennart Asp 2013-02-12 17:20 #1906  [länk] .)
Djupnande konflikter plus information som den om att förbjuden teknologi använts vid 9-11 och säkert andra händelser, vilket strider mot verkliga överenskommelser [1]  och därför orsakar verkliga konflikter.  De krig du hör talas om är regisserade saker, inte verkliga konflikter mellan verkliga makthavare.  De regisserade konflikternas offer är offer för andras planering.  Men det jag skriver om är sådant som är verkliga tvisteämnen, bortom det regisserade.

Fotnot:
 1. Gordon Duff, seniorredaktör vid VeternsToday.com, sa till Pete Santilli att teknologin är avsedd för det planetära försvaret och inget annat.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-01-21 16:53 #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  som citerar ur ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09.
Näthatet fortsätter ifrån Aftonbladets journalister trots att de själva angriper det och vill få bort hatandet, hur kloka är de egentligen på en skala 1 till 10? [länk]
Kränktheten ligger till grund för hatet på nätet. "Katarina Mazetti skäller nu på Sveriges journalister för att de inte ifrågasätter mordförsöket på Lars Hedegaard. Hon undrar också varför journalister accepterar att Lars Vilks får polisbeskydd." [länk]
Jorå Leif, det är nog allmänt bekant att det finns mycket skumraskaffärer med Vatikanen. Mycket makt och pengar och en italiensk maffia inom gångavstånd.
Sedan kan det nog vara svårt att reda ut vem som styr vem. Är du så säker på att den ena handen vet vad den andra gör?
Det kom till mig att Peter-Hans Kolvenbach--the Black Pope, Jesuit, skulle kunna bli den 112:e och sista påven i enlighet med den gamla profetian av St. Malachy, det första irländska helgonet, som jag nämnde i #1890 (notera att [länk] :en slutar i 666).  Detta emedan profetian förutsäger att den sista påven ska vara "Peter the Roman"/Petrus Romanus.  En snabb sökning på nätet visar att jag inte direkt är den första som har tänkt detta.
På samma tema:  Börje Peratt 2013-02-12, "Näthat är bara toppen på isberget: 1"  (första delen av en artikelserie)  [länk] .  Nästa del kommer i morgon.  I denna första del börjar han med vad resultatet blir om du hatar dig själv.  Hata din nästa såsom dig själv?
Författaren till det 21:a århundradets viktigaste bok - den enda brottsplatsundersökning för 9/11 som någonsin gjorts - intervjuad i TV.
(Kristoffer Hell, "Det 21:a århundradets viktigaste bok - Dr Judy Wood"  Från den 8:e februari 2013.  [länk] .)
Rättelse #1894:  I dag 2013-02-12.  Rättar dock #1894 i mitt arkiv, så där kommer det att stå rätt.
En annan sak som skulle ha framkommit om debatten här i kvinnohatstrådarna och dess orsaker och konsekvenser är vilka signaler som skickas till män som inte sysslar med dumheter och är lika utsatta för strukturellt förtryck som någonsin flickor/kvinnor sedan födelsen till graven.

Det pekas på att det är SVAGA underhuggare till män som är så stukade i sin självkänsla att dom måste ge sej på de som är ännu svagare - underförstått då att manlig svaghet inte har något existensberättigande då en man som visar svaghet inte per definition är en "riktig" man.

Nu är det ju så i debatten att de flesta bortser från att kvinnor hyser samma svagheter, men då ska vara förlåtna då dessa ju bara är kvinnor - vilket alltså inte är annat att förvänta sej av det kvinnliga släktet.

Hur smart är dylika resonemang? Mitt svar är att det är så urbota dumt att man skulle kunna tro att det endast är en skröna i samma genrer som "råttan i pizzan".

Att jag inte kan gå med på sådan könslig särbehandling och könsrasism säjer sej självt för den som deltagit i tidigare diskussioner här på sourze. Även de nu aktuella trådarna i ämnet pekar i samma riktning.

Hur vore det om feministanhängarna tog och tänkte till lite - inte bara odlade sin inbördes beundran och ryggdunkade lite mindre övertygat utan att ifrågasätta alla de ivrigt strödda floskler som är feminismens livsluft och näring - försök åtminstone att fatta vad ni deltar i för typ av häxjakt - alla män är inte stöpta i samma form, tänker samma tankar och har inte samma språkbruk som alla män lika lite som kvinnor.
Därför menar jag att religion, kultur och subkultur har relevans - etnicitet inte i samma utsträckning, men den bakgrunden ger ofta en hel del fingervisning då en del förlegade och främmande åsikter kommer i dagen - särskilt då det gäller kvinnosyn.

Så hur är det nu med hipphopparna - avviker dessa på grund av generell övervikt inom denna subkultur av svarta/färgade människor och vad beror det i så fall på att man inom den kulturen har större tolerans för våld mot kvinnor.
Alltså oavsett vad angela anser om relevansen i den frågeställningen så är den avgörande för fortsatt arbete mot våld mot kvinnor i så motto att om en protest mot en bild av en hipphoppande våldtäktsförövare insänd av en tjej i sin tur renderade flera tusen kvinnofientliga uttalanden på twitter och facebook så är sannolikheten för att avsändarna till övervägande del är anhängare till hipphoppen - hipphoppen är en övervägande svart kulturform som inte är stor i sverige bland infödda svenskar - är det då rätt att sprida anklagelserna generellt mot alla män och pojkar.
Finns inte risken då att dom känner sej orättvist utpekade och kanske blir reaktionärt förbannade och ådrar sej frustrationer till förfång för kvinnor - på samma sätt som en del kvinnor reagerat bara på det strukturella förtryck som drabbat just kvinnor samt fått för sej att detta förtryck är ett verk av den generella mannen.

Kan det bli värre?
Dessvärre är svaret på den frågan - Ja!/3009 tecken.
Tillägg:  I George W. Bushs första tal som president förklarade han rent ut att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  Detta i ett förberett tal så det är knappast en slump att han sa så där.  (Se vidare t.ex. min kommentar 2013-02-08 12:57 #33 i "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" tråden [länk] .)  I dagens veckorapport från Benjamin Fulford  ("Tanks sent towards Beijing in internal Chinese rift, Pope quits after Bush confessions" 2013-02-12  [länk] )  nämner han att Rockefeller-klanen som nu gömmer sig på en ö nära Fiji i kontakt med honom påstår att de nu leder offensiven mot Bush-klanen.  Enligt dessa kontakter skulle 2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi vara en attack mot "Rockefeller-ön" Japan från medlemmar av kabalen i Europa.  Fulford beskriver det som pågår som att den vita ormen symboliserad av den vita draken symboliserande livskraften nu i det kinesiska drakens år kommer att fullfölja underkuvandet av den sataniska svarta draken av död och förödelse.  Ytterst tycks mig hela skeendet vara en mycket konkret upplevelse för mänskligheten som kanske kan leda till djupare insikt.  Mänsklighetens initiation, ungefär som Jay Weidner tolkade Stanley Kubricks Bowman i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé" som jag beskrivit i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden 2011-02-09 00:25 #79  [länk] .  (Jay Weidners länkar är inte längre offentliga men jag har kopior.  Man kan också köpa materialet på hans webbsite.)  Information som är upplevd och shamanistisk, det är "Det stora arbetet" vi alla nu går igenom.  Eller snart, för dem som ännu inte fattat vad som pågår.  Vi fick alltså 9-11, år 2001.  Som en GATE.  En ingång till den nya människan.  "ängeln" som enligt George W. Bush leder detta vill väl initiera oss så vi inte längre ska internalisera alla sagor man berättar för oss, utan istället som vuxna skapa oss våra egna verklighetsuppfattningar.  Kantänka.
33/ Bizon det är för mycket av halvsanningar som det bjuds på och vill man att någon ska berätta mera försvinner de ifrån Sourze på obestämd tid, detta är för sorgligt lindrigt sagt och var kommer halvmesyrernas mästare in i bilden mer än som störningsmoment för den sakliga debatten? Det är mycket jag skulle vilja klarlägga en gång för alla, men mina meningsmoståndare anser mig inte trovärdig på grund av att jag skriver efter X faktorns princip som okänd X-man helt korrekt, som nästan alla gör, för vi känner inte varandra ingående på minsta sätt, ett undantag skulle vara isf Sunny som lämnat ut hela sitt liv på Sourze helt ogenerat och fått Jan B. som sin främsta fan som alltid håller med henne.
1/ Jocke om man ids gå in på Avpixlat och läser kommentarerna om journalisternas vansinniga utspel som är så långt ifrån sanningen man kan komma när det gäller Sverigedemokraterna, så lutar alla kommentarer åt att journalisterna får mycket skit för sina obefogade påhopp och samma sak när det gäller politiker och i sak ältas den vansinninga politiken som 7 klövern är överens om, med sitt enformiga tjatande utan invandrarna så skulle vi inte ha denna världfärd? Vilken välfärd, som just svenska folket får det allt mindre av, om man hänger med och inte bara läser AB och Expressen och andra samhällsfrånvända tidningar., Det är de rika och besuttna som ständigt ökar sin välfärd, ungefär så här går tongångarna hos SD sympatisörer. Man kan också läsa sig till, när någon kommunist ger kommentarer på Avpixlat hur tokigt resonemang de för, som är är skräddarsydd PK propaganda. När artiklar om och av Åsa Lindeborg m.fl andra galna kvinnoalster dyker upp, är det inte nådigt för dem, de får veta av den sanning som råder, hur feminister försöker ta över männens ego och göra oss män till kärringar som hela feministrörelsen jobbar för som sitt främsta syfte!
Forts...

Några tidigare kommentarer i ämnet:
 1. Leif Erlingsson 2013-02-05 11:19 i "Kapitalet och döden" #3  [länk] .

 2. Leif Erlingsson 2013-01-29 14:48 i "Till minne av Förintelsens offer" #63  [länk] .

 3. Leif Erlingsson 2013-01-29 11:30 i "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa" #3  [länk] .

 4. Leif Erlingsson 2013-01-13 21:16 i "Vem ska rädda världen?" #430  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2013-01-10 08:28 i "Riktiga ämnen" #14  [länk] .

 6. Leif Erlingsson 2013-01-09 14:37 i "Riktiga ämnen" #13  [länk] .

 7. Leif Erlingsson 2013-01-09 14:18 i "Riktiga ämnen" #12  [länk] .

 8. Laura 2012-07-12 22:00 i ""Vatileaks" fortsätter - påvens betjänt gripen" #5  [länk] .

 9. Leif Erlingsson 2012-06-24 21:46 i "Vem ska rädda världen?" #400  [länk] .

 10. Leif Erlingsson 2011-09-11 19:46 i "9/11 och hotet mot det fria ordet" #8  [länk] .

 11. Leif Erlingsson 2011-03-09 10:52 i "Foliehattar spekulerar om 11 september" #2057  [länk] .

 12. Leif Erlingsson 2011-02-27 20:48 i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" #199  [länk] .

 13. Leif Erlingsson 2011-02-27 19:53 i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" #185  [länk] .

Det behövs mer än en guldfisks minne och förmåga att se sammanhang för att greppa detta.  Media gör allt för att du ska vara som en guldfisk, utan att själv kunna se sammanhang, så dem kan du inte förlita dig på.  Det är inte deras uppgift.  Men oavsett dem så är hela skiten snart ute.

Okej Leif, vad är det för skit som ska träffa "fläkten"?
(Lennart Asp 2013-02-12 00:25 #1891  [länk] .)
Svar:  Hela skiten.  1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Eftersom de djupast sett har sina tentakler i all korruption och denna håller på att avslöjas så kommer vatikanstyret att upphöra när de står med byxorna vid fotknölarna och alla ser hur nakna de är.  Alla kommer att se att de är all korruptions ursprung.  Forska lite i bankkorruption och Vatikanen.  De är värst.  Finansierar ju allt djävelskap.  Vapen, narkotika, falskflaggad terror o.s.v..

Nu senast skriver Benjamin Fulford i dag 2013-02-12 att enligt en källa från en P2 loge så är orsaken till påvens avgång att han har utpekats som hjärnan bakom  911  [2001-09-11 orkanen Erin gjord till "Fri Energi" attack mot WTC komplexet i Manhattan, se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010) och denna  [länk]   samt denna artikel, "De fysiska bevisen[länk] ],  311  [2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi]  samt krigen i mellanöstern, av både George Bush Jr. och av Tony Blair.  Kan inte verifiera denna uppgift, men alldeles oavsett så håller sanningen om alla de lögner vi levt med i snart 2000 år på att träffa fläkten, och all skit träffar Vatikanen som bläckfisken med alla tentaklerna i allt detta.

Se även tidigare kommentarer om vatikankorruptionen i fortsättningsinlägg.

Forts...
Noterar dessutom att just personerna med det flickaktiga utseendet insett att deras argument inte håller, men inte vill erkänna det och därför stuckit sej undan med svansen mellan benen.

Tänk så mycket trevligare det vore med lite frejdigt meningsutbyte - ge och ta emot i förstående anda.
Halva sanningen är inget värt - kan ni inte se och diskutera hela sanningen är det knappast värt att diskutera...
9 Leif E, du är ingen vetenskapsman på området, men tror dig ha upptäckt enkla faktorer som klimatvetarna skulle ha missat, av "intelligensskäl"?
Mormoner har förstås heller inget med denna fråga att göra, "ser rakt igenom sådant", puh!
Du vet heller inte hur mycket "kolodioxid vi behöver", liksom att du insett överbefolkningen.
Det är allt möjligt vi behöver, "5 planeter till" för att klara behoven på sikt t.ex., men som inte finns mer än i din hjärna Leif E.
Vi behöver mer sötvatten men inte som alltfler översvämningar och smältande glaciärer.
Vad du behöver ifrågasätta, det är dig själv en hel del Leif E!
Sedan där jag är kan/vill, (eller om det är sourze eller min dator), jag inte gå in på tiotalet flummiga länkar a la AB, men lägg gärna in den om "30.tusen vetenskapsmän mot bullshittandet", så skall jag kolla den!
#1892 - Försök med att kasta dig framför tåget,när du är fisk och kry nog att göra det!
Nationalekonomiskt riktigt också!
Du som värnar om Sverige!
Ha de!
Det gäller att dö före det att man bli för sjuk och dålig, som endast kommer att bli en lång pina i brist på läkarvård. [länk]
På tal om att försvara sina internaliserade föreställningar mot dem som med andra fakta och argument ifrågasätter dessa:
One of the saddest lessons of history is this:  If we've been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle.  We're no longer interested in finding out the truth.  The bamboozle has captured us.  It's simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we've been taken.  Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.
(Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.)
I vissa ämnen var debatten så att säga över i hundratals år, innan det blev möjligt för mänskligheten att komma förbi sina låsningar.

Detta anknyter väl till det jag skrev 15:52 i #119 i går,  [länk] .  Där jag påbörjade en lista på ämnen där mänskligheten har låtit sig fångas av "the bamboozle".  Se även min kommentar i annan tråd en knapp halvtimme före midnatt om ett av dessa ämnen,  2013-02-11 23:26 #9  [länk] .  De många länkarna till tidigare argumentering i frågan istället för att upprepa allt på nytt samt till andras argument som fanns utplacerade som referenser och vidarestudier efter mina olika påståenden i ett tidigare inlägg  (2013-02-11 12:43 #5  [länk] )  förlöjligades utan undersökning två inlägg tidigare i den tråden  (2013-02-11 22:14 #7  [länk] ).  Det är så människor klarar av att avskärma sig från besvärande sanning, ibland i många århundraden.  Kanske en unik mänsklig förmåga.
Jag kom ihåg fel om profetian.  BENEDIXTUS XVI som den 111:e påven är den näst sista.  Nästa utses i mars, och ska bli den sista påven enligt St. Malachy, det första irländska helgonet.
Jocke, jag har varit i en religion som är experter på att bullshitta med låtsad vetenskaplighet.  Jag ser rakt igenom sånt.  Efter en av mina länkar följde en kommentar av dig om man gick in på länken.  Där skrev du:  "Här kan man läsa sig till en del av svaret.  Uppsalainitiativet, med mängder av analyser, diagram samt länkar till forskare.  [länk] "  Jag ifrågasätter inte datat eller analyserna, jag ifrågasätter intelligensen.  Skit in = skit ut.  Religiösa apologeter är experter på att dra fram otaliga argument för sin sak, men allt faller om man börjar se till relevansen.  Ett relevant argument kan fälla en oändlighet av irrelevanser.  Grunna på det.

För övrigt behöver vi mer, inte mindre koldioxid.  Klimatet varierar, get over it!  Vi hade en rejäl renässans under den medeltida varmperioden, det var jättebra!  (Min första länk i förra inlägget.)  Såg du länken med 30000 vetenskapsmän som ifrågasätter bullshittandet?  Såg du länken med dokumentären där flera som varit med bland IPCCs klimatvetare vittnade om hur avhopparna från IPCC fortfarande listades som författare även fast de tagit avstånd från slutsatserna.  Hur många av dina tusentals vetenskapsmän du lutar dig mot tror du egentligen tror på det du missionerar om?
5 Elva länkar (om jag räknade rätt)! Måste vara snudd på rekord? Du lider väl inte av väderspänningar Leif E? Som då lättar lite med varje länkutsläpp? "Självklart" har klimatforskarna helt glömt bort solen, ja i ditt universum.

Men fick du med här ovan den där om "Aftonbladet goes too Hollywood", som du länkade till en gång? Om en snar istid, runt hörnet redan!?
Här är annars en förklaring, för dig och AB. [länk]
1885/ Leif E.  Har du lekt med tanken om vi fortfarande haft byteshandeln kvar innan man började med pengar istället som motsvarade ex gram guld, alltså pengarna hade ett värde då, idag handlar det om pappersbyte mot fasta varor och tjänster.  Tänk dig Börsnoteringar utan pengar och byteshandel fortfarande gällde,  Jag har aktier som motsvarar 150 Kor och nu ska jag försöka byta till mig en del Grisaktier, grisarna börjar stiga i värde.  Böt till mig en dator här om dagen mot 20 Brevduvor.
(X-man 2013-02-11 21:37 #1887  [länk] .)
Kul tankelek.  Men det är egentligen inget fel när länder skapar pengar med sitt lands välstånd som säkerhet.  Problemen uppstår först när privata intressen men inte länderna själva tillåts skapa pengar och låna dem till länder och andra låntagare som måste betala ränta av pengar som ytterst också måste fås på samma sätt.  Den som är programmerare inser genast likheten med ett datorprogram som käkar upp allt minne i datorn tills det blir blåskärm.
BENEDIXTUS XVI ska avgå!  Normalt?  Eller vilka konspirationer och dunkla krafter ligger bakom?  Har du någon teori att länka till, Leif E?
(Lennart Asp 2013-02-11 21:31 #1886  [länk] .)
Inte normalt, har inte hänt sedan medeltiden, läste jag i The Guardian  [länk] .

Han kanske inte vill vara där när skiten träffar fläkten?  Det har förresten spåtts att han ska bli den sista påven.  Få se om det blir så.
1885/ Leif E. Har du lekt med tanken om vi fortfarande haft byteshandeln kvar innan man började med pengar istället som motsvarade ex gram guld, alltså pengarna hade ett värde då, idag handlar det om pappersbyte mot fasta varor och tjänster. Tänk dig Börsnoteringar utan pengar och byteshandel forfarande gällde, Jag har aktier som motsvarar 150 Kor och nu ska jag försöka byta till mig en del Grisaktier, grisarna börjar stiga i värde. Böt till mig en dator här om dagen mot 20 Brevduvor.
BENEDIXTUS XVI ska avgå! Normalt? Eller vilka konspirationer och dunkla krafter ligger bakom? Har du någon teori att länka till, Leif E?
1/ Steno hur många gånger har inte folk ute på någon krog blivit serverad Mulåsna, min bror har avslöjat den bluffen när han gäst spelar på vissa krogar, som saknar en riktig Köksmästare, Sedan ska vi inte tala om det svineri i Krogköken som förkommer. Några har jag blivit varnad för, där det är äckligt ställt med den personliga hygienen. Inte undra på att en del blir sjuka utan att förstå var de har blivit smittade någonstans.
Annars håller jag med dig om att hästkött är gott, fastän det var många herrans år sedan jag åt kött son Vegetarian.
!22/ Bizon bra rutet, nu undrar man om Angela och Malin vad de ska protestera emot stackars feminister. Jag tror att de har fått veta den egentliga sanningen så de inte längre skriver några dumma Artiklar och tycker synd om sig! Och dessutom deras att deras manliga bihang håller truten på sig med sitt medhåll till nippetipporna.
Rättelse 120
Angela Larsson ska det ju stå - även om textningsfelet kan vara ng så träffande på just denna debattörs avsaknad av energiskt deltagande i debatten samt dåligt underbyggda artiklar i övrigt.

119
Jo Leif - klart att det är avsikten - söndra och härska är modellen - och att som i den kristna religionen plantera självförtryckaren innan för skallbenet på den förtryckte är så mycket billigare än att ha anställda slavdrivare med piskor i högsta hugg vinande över skuldtyngda ryggar.
Att feminismen används som verktyg för förtrycket av den manliga halvan av mänskligheten är inte så okänt som en och annan vill hävda - på så sätt åstadkoms det dubbla könsförtrycket - kvinnor som vill åt de manliga strukturerna hellre än att skapa egna (avundsjuka) - och reaktionen från män som tröttnat på och anser det felaktigt att det manliga könet som kön förutsätts vara orsaken till kvinnans brister i fråga om storlek, styrka, överdrivet vårdande och den besvärande kärlekslösa kärleksfullheten - mannen bär också skulden för att kvinnan är alltför korttänkt och har dålig moral, exploaterar sitt kön och är intrigant mot sina medsystrar - allt mycket illa.

Som alla förstår har vi män en stor börda att bära - lägg därtill alla våra egna brister och tillkortakommanden då vi inte kan möta upp med den rikedom och samhälleliga status kvinnor anser sej fortfarande kunna kräva av sin man - vi är skyldiga till att vi inte tjänar mer på våra arbeten så att vi kan hålla familjen med ett statusdigert boende, flått bil, sommarsemester, skidsemester, båtsemester samt rekreationssemestrar, i tid och otid så att kvinnorna kan skryta för sina väninnor omgivna av massor med prylar och telefoner till förbannelse för att inte tala om cyklar!

Ja då mannen står där med förklädet knutet kring sin sönderstressade kropp och all denna livets nödtorft är fixad, disken gjord, och pizzakartongerna burits till soptunnan skulle ju en man kunna få för sej att han är värd ett litet ligg, men icke då, för då är han för trött och utschasad samt har ont i huvudet - varvid frugan ser sej nödsakad att kompensera med en sexresa till kenya eller gambia
Ungar om sånna finns inackorderas på skolpension ink allt så blir inte dom nått problem för den grälsjuke gräsänklingen, eller den gräslige ynklingen som inte är gjord av pengar och tvingas inse att hemmets lugna vrå inte är en så dum plats att slicka sina sår på då frugan åkt till hetare breddgrader för sina små äventyr.
Att i en sådan situation känna hat och att någon måste hatas är inte bra men kanske förståeligt - att någon av det MOTSATTA könet - alltså det kön som gjort mannen medveten om sin ynkedom skulle bli måltavla för dennes förtvivlan är väl lika sorgligt som förståeligt då unga flickor söker måltavla för livshatet som utnämnt just deras kroppar att inte vara så underbara som reklamen och media normerar - botoxen och silikonet till trotts, ansiktspalettens erbarmliga sjaskighet som hur dom än anstränger sej ser ut som dagen efter - dessvärre minst tio år in i framtiden.
Billigt alltså men förståeligt att även dessa livets underverk vill ha nånn att sparka på - varför inte då mannen den stackars jäveln, han kan gott ha det - han ligger ju för tusan dessutom redan ner och slickar feminismens skosulor ända upp i skevet - i stället för att vara en riktig karl, vad nu det är?
19/ Leif E. //"ska" bekämpa "feltänkarna"// Man måste söka källan hela tiden vem eller vilka som tjänar på att uppvigla både styre och allmänning,
Judarna har tjänat enormt på det idoga tjatet om förintelsen så att man glömmer bort andra befattningshavaras illgärningar! som diskussionen om de allierades människoförluster och samtidigt deras massmord på civilbefolkning som engelska Bomb Charles, han som beordrade den massiva bombningen av Dresden då 30 tusen gamla och barn formligen förintades av bombandet.
Men så är det alltid när segrarna skriver historien, så nämner man inte sin egen skuld! Sedan har vi Sovjet och Stalins massmord som ska tystas ned och endast judarna ska vi tycka synd om och hålla deras Fana högt, när fler folk borde fått samma epitet som judarna. Vi ska ha en stor omtanke över alla krigets civila offer och deras sörjande anhöriga! Men världen älskar att bedraga oss och allt bakom detta ligger det politiska syften!
Leif 117
Jo detta näthat som jag i vissa fall ändå kan förstå även om jag inte sympatiserar med hatarna - fast med tanke på vad angela latsson tagit upp som hat med ett exempel ur min Fatafur så känns begreppet väldigt futtigt rent av substanslöst.
Däremot vill jag påstå att det jag fått vetskap om som jag även uppmärksammat rörande hipphoppkulturenss språkbruk aktualiserat av en erinran till h6m att inte använda kända våldtäktare som tryck på sina t-tröjor så som skett.
Så vad är det för näthat vi pratar om - är det ett uttryck för en ungdomlig subkultur? Eller handlar det om vad flera påstår här i trådarna "fega, svaga" undermåliga "så kallade män". Män som jag antar i sin frustrerade ensamhet sedan dom tuffsats till av de förtryckande strukturerna så att dom med knapp nöd har näsan över den totala resignationens rand.
Dessa men som sedan länge fått det nedkört i halsen att vara driftkucku, pajas och roten till allt ont - och att dessutom på alla vis jävlas med kvinnor så fort dom kommer åt.

Nej konstigt är det knappast att det slår över ibland - konstigare är det väl att det inte sker oftare.

Jocke pekade på några väsentligheter som jag tagit upp i andra sammanhang - hur är det, är det eller är det inte vad kvinnorörelsen påstår "ett faktum att det företrädesvis kvinnor som tar hand om och fostrar de barn som växer upp till ungdomen av i dag som mobbar och skriver på facebook? Eller är även det en myt?
Här har vi kvinnan som har svaret på hatiska kvinnors beteende och självfallet om vårt förhållningssätt oavsett kombinationen av kön som har en åsikt vad motparten har att tänka på.
[länk]
(X-man 2013-02-11 13:37 #118  [länk] .)
Tack för länk till den trevliga artikeln av Hera Lamppu Maduro.  Hon skriver om hur komma förbi att vi gör varandra till varandras fiender.  Efter ett eget uppehåll från nyhetsintag och debatterande, för att istället ha ägnat sig åt inre kontemplation.


Återkommer även till Bizon #116:
[...]
Alldeles självklart - som jag även påpekat i tidigare debatter i frågan, ska det var lika tillåtet att forska om "förintelsen" som det borde vara att forska om vad som hände på balkan, eller vad som hände i rwanda.
Bara konstaterandet att det inte är det borde få folk att dra öronen åt sej och undra vad - och vilka önskar mörka det som verkligen hänt?
[...]
(Bizon 2013-02-11 09:24 #116  [länk] .)
När debatten sägs vara över, då handlar det inte om sanningsökande utan om politiska och religiösa ideologier, där vi "ska" bekämpa "feltänkarna".  Det är ett sätt att splittra oss, så vi självmant efter att ha internaliserat någon eller några sådana föreställningar (ofta ivrigt påhejade av tongivande medier) sedan ska försvara våra föreställningar mot varandra, göra varandra till varandras fiender.  Jag menar att detta är avsikten.

Några sådana exempel där "Debatten är över":
 • Förintelsen.
 • Antropogen klimatpåverkan  (se inlägg #5 i "Så kallade män[länk] ).
 • 9-11  (presidenten i USA har sagt det, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04  [länk] ).
 • Bosnien konflikten, som du själv tog upp  (se skendebatten kring Diana Johnstone med "Dårarnas korståg", jag berättad om det 2013-01-31 08:41 i inlägg #1813 av "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ).
 • Den som vill kan bygga på listan, du nämnde något mer redan ovan.

Det är som sagt så vi känner igen politiska och religiösa ideologier, när debatten sägs vara över.
Varför inte ta upp hatet mot politiska partier och deras sympatisörer som blir misshandlade av PK pöbeln, detta sagt för att PK är ett politiskt begrepp, att vi ska göra som storebror säger och anhängarna hjärntvättade och usla, leder hatet mot svenskvänliga organisationer! det här hatet är faktiskt värre än kvinnans hat mot männen. Man kan säga att PK har satt hatets agenda utan tvivel är det så!
Här har vi kvinnan som har svaret på hatiska kvinnors beteende och självfallet om vårt förhållningssätt oavsett kombinationen av kön som har en åsikt vad motparten har att tänka på.
[länk]
Nåja 2 Ser nu att Lara Bern, vilket jag borde begripit, blandr ihop och passar på att dra in "näthatet" hos de han kallar "klimatalarmisterna".  [länk]
Men som jag flera gånger påpekat, den frågan grundas på komplicerade men vetenskaplig forskning/slutsatser.
(Jocke utsourzad 2013-02-11 11:14 #4  [länk] .)
Hade hoppats slippa väder-diskussioner i denna tråd, men måste då tillägga att den komplicerade forskningen etc lider av selektiv uppmärksamhet  [länk] ,  samt bortser från frågan om vad som sker med solen  [länk]  och med det interstellära plasmamoln systemet nu befinner sig i och hur detta synes påverka hela solsystemets klimat, och från att vi befinner oss i slutet av en lång varmperiod  [länk][länk] .  Klimatalarmisternas ideologiska fader Al Gore har stämts för bedrägeri för hans ljugande om en antropogen växthuseffekt  [länk][länk][länk] .  Att kappvända och nu istället för uppvärmning kalla det 'klimatförändringar' är för övrigt detsamma som att säga 'väder'  [länk][länk] .  Något som alltid funnits.  Men det är en annan tråd.
Nåja 2 Ser nu att Lara Bern, vilket jag borde begripit, blandr ihop och passar på att dra in "näthatet" hos de han kallar "klimatalarmisterna". [länk]
Men som jag flera gånger påpekat, den frågan grundas på komplicerade men vetenskaplig forskning/slutsatser. Medan könsfrågan handlar om politiska värderingar, och alltså mestadels rör sig bland icke vetenskapen. Om man nu inte tror religiöst på genusditot!
Nåja, efter den rätt shablonartade och något ensidiga rubriken och inledningen, så tar sig artikeln någorlunda.
Det finns två sidor av samma sak, så tänk vidare Hans Berggren.

Hur började det, det du till slut kommer in på? Män som bekämpar män för kvinnans skull? Kvinnor som uppfostrar barn, och fortfarande, genom statsfeminismen och soc (konstaterat), ofta får ansvaret och utmanövrerar pappan? Sexualitetens andra sida?

Och frammför allt den totalt enögda "jämställdheta" feministdebatten, som manövrerar ut vanliga män rösträtt i media!? Medan feministkvinnor öser sitt mansförakt i dessa media (konstaterat!)
Solanas teater, skattefinansierad, där ditkommenderade(?) killar tvingas skandera "jag är skit!?
Och statsfeminismen. På newsmill är Lars Bern inne på ansvaret, för sakernas, "näthatets", tillstånd - Rosenbad!

Så vad återstår för unga killar? Ja jag är inte förvånad!
Feminismen som den tilläts(!, utan kritik) utvecklas, skapar och startade könskriget.
Demokrati i media och politik för BÅDA könens problematik tack!
Det finns intressanta konklusioner i denna artikel som jag inte har något att invända mot - frågan är om jag inte skrivit en del av dom själv :-)

Hur som helst så visar det bara att fler ser samma sak som jag vilket alltså inger visst hopp.

Detta är mitt svar till den artikel [länk] som omtalas av Hans berggren.
//citat//när det gäller kvinnohat finns inga alternativ. Den här gången behöver du ta ställning, och är du inte med oss så är du mot oss//sc

Nja lite för enkelt uttryckt och det gamla vanliga ulitimatet. Nej, så länge inte förtrycket mot män erkänns och bekämpas så kommer förtrycket mot kvinnor att bestå.
Dessutom förekommer ett minst lika besvärande förtryck från kvinnor mot kvinnor - liksom att även män förtrycker män.

Du har rätt i att detta förtryck är en speciell form av förtryck som drabbar i samhället förekommande redan utsatt grupper - kvinnor, män, invandrare osv.

Det du tycks blunda för är det uppenbara, att vi alla förtrycks - så länge du inte erkänner detta är du en del av problemet?
Dessutom i en position där du som i denna ensidiga och könsrasistiska artikel sprider detta förtryck vidare med den pondus och härskarteknik du som talför och skrivkunnig på ditt speciella sätt använder för att vidare offerbeskriva kvinnor och ensidigt skuldbelägga män.

Vägrar du erkänna att detta hat har rötter i ett långt mindre ensidigt förtryck av oss som generella individer och grupper i en samhällsstruktur där vi alla fogliggörs och kontrolleras för att bli så lönsamma som möjligt vänder du dig ifrån oss alla.

Du har även rätt att det inte är gynnsamt att ställa ensidiga ultimatum, gott mot ont och svart mot vitt utan att förstå helheten och att sätta in angreppet där det ger avsedd verkan - så inte heller i detta fall - inga ursäkter nu, och inga undantag - hur är det? Ska vi alla behandlas lika, och är det vad du vill medverka till?
Eller talar du även fortsättningsvis för att negligera den verkliga förtrycksproblematiken, och i stället som i denna artikel smöra banan för fortsatt ensidig könsrasism till kvinnlig fördel?

Som sagt - inga undanflykter!//

Alltså, fortfarande! - Vi kommer ingen vart med att bekämpa det förtryck som förekommer i samhället och världen genom att ensidigt angripa ena halvan av jordens befolkning som dessutom kommer att bli verkningslöst då det egentliga förtrycket som genom sitt förtryck skapar förtryckare (av alla kön) inre berörs av att könen slåss inbördes och mot varandra - snarare är detta förutsättningen för att vi som människor inte ska se och förstå att förändra det förtryck vi alla
utsätts för.
Behöver jag säja att det är där vi måste börja.
[...]  Kraftiga tidshopp i denna tråd.  [...]
(Bizon 2013-02-11 09:24 #116  [länk] .)
Visst är det det, men trådens ämne aktualiserades genom att Näthatet togs upp på nytt.  Tråden handlar ju om näthat, från etablerade media och mot personer som framför tankar som skulle kunna rubba och dekonstruera det systemiska förtryck vi lever under.  Just det förtryck jag anser är roten till allt näthat.  Se vidare min kommentar till Hans Berggrens artikel "Så kallade män" som jag postade 2013-02-11 10:07 #1  [länk] .  Som du ser uppfattar jag att allt hänger ihop.  Inte för inte kallar jag mig holistisk detektiv.  :)

Min fetning och kursivering:
Och självklart är det så, som många redan påpekat, att de som har förmånen att få uttrycka vissa av sina åsikter i media också har ett medansvar till det så kallade näthatet.  Redan tidigt i debatten konstaterade Karin Olsson  [länk]  på Expressen detta i artikeln "När skiten når fläkten".  Visst skall vi diskutera i stället för att "kasta skit" och demonisera personer, eller förbjuda åsikter - utom vissa åsikter förståss och vissa personer...

Själv har jag under de senaste månaderna pendlat mellan att vara stolt över att jag nu till sist officiellt blivit utsedd av hela media till "riksantisemit" och en förtvivlan över den rådande antiintellektualism som råder inom det som ibland kallas för den svenska kultureliten och den foglighet som grasserar bland journalister i hela mediaetablissemanget.  Men även inom den så kallade vänstern och bland "yttrandefrihetsfundamentalister" som FiB-kulturfront och (?) publicistklubben.
(Lasse Wilhelmson, Täby den 10 februari 2013, "Everybody knows, eller hur Stina?[länk] .)
Maria 43
"Som flicka och kvinna får vi lära oss att förhålla oss till att män är större, starkare och har rätt till sin åsikt och kvinnor är små, svaga och inte i första hand ska ha åsikter utan främst ska ta hand om och vårda andra, finnas till för att behaga männen. Samma saker för pojkar och män lära sig. Det här är ju inte uttalat numera och inte heller lika starkt som förr, men ack så verkligt det ändå fortfarande är."

[länk]

Maria - lyssna och lär...
[...]  så länge vi lever i ett samhälle som stimulerar det allra sämsta hos människan; egot, hagalenskapen, armbågarna och så vidare, lär vi bara få se det nuvarande läget förvärras.

Paradigmskifte, anyone?  Ett slut på krigen, kanske?  Och det lukrativa förhärligandet av dem?  [...]
("Så kallade män" av Hans Berggren 2013-02-11 06:00  [länk] .)
Instämmer fullständigt i hela artikeln, men lyfter fram ovanstående citat ur slutet.  Du som jag anser att orsakerna är systemiska, och därför också måste angripas på det planet.  Eftersom jag redan läst en version av din artikel i e-post så har jag även tidigare kommenterat den, på:  [länk]  (i "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" tråden, 2013-02-08 17:12 #37).  Där jag avslutade med:  "Vilket ju kan återknytas till mina egna teser att den verkliga lösningen är att dekonstruera det systemförtryck vi alla lever under samt det materialistiska splittrande paradigmet som känslomässigt och på alla plan isolerar oss allt mer från varandra."  Näthatet är inte heller avgränsat till så kallade mäns hat mot kvinnor.  Det har förekommit en hel del näthat även här på Sourze, jag har arkiv.  Mycket mot de som framför nya tankar.  Faktiskt just mot de som framför tankar som har möjlighet att leda till paradigmskifte, för att anknyta till slutet av din artikel.
530
Bara för att inte någon ska tro att jag väntar mej något seriöst svar från Angela Larsson - kanske rentav bli positivt överraskad om hon skulle göra något försök att inte bara gaffla emot utan minsta logiska argument eller svar på frågor, men något sånt kommer knappast ske.
Leif 115
Kraftiga tidshopp i denna tråd.
Har läst Lasses svar tidigare, och att Leonard Cohen har nått att säja är ställt utom allt tvivel.
Alldeles självklart - som jag även påpekat i tidigare debatter i frågan, ska det var lika tillåtet att forska om "förintelsen" som det borde vara att forska om vad som hände på balkan, eller vad som hände i rwanda.
Bara konstaterandet att det inte är det borde få folk att dra öronen åt sej och undra vad - och vilka önskar mörka det som verkligen hänt?

För övrigt som ett litet inflik ur en annan tråd - gillar jag din vakenhet för min lilla signatur - det du kallar för "nydanande stavning" - skulle kunna gå längre med den - och har så gjort i vissa sammanhang, men har valt att endast markera på vissa svenska ords stavning som gott kunde fräschas upp lite.
Gör detta nu mest bara för att ge en liten tankeställare till de oreflekterande petimetrarna som envist biter sej fast vid det dom en gång fått lära sej så som varande den enda sanningen - gäller i stort som i smått.

Sedan kan även jag slinta mellan tangenterna som alla andra, men det är i så fall oavsiktligt.
Angela Larsson 529
Att du svarade över huvud taget satt väldigt långt inne och bjöd inte på något konkret förr än efter påtryckningar.
Dessutom har du inte svarat alls på väsentliga frågor av betydelse för förståelsen för din text.
Tilexempel framkommer inte någonstans att du inte menar att det du pekar på inte skulle vara din uppfattning om den svenska sekulariserade svenska manliga ungdomen av i dag - var i så fall.Det du däremot var väldigt tydlig med var att någon du kallade vän som tydligen var blivande man genom sin egen personliga och mycket udda inställning till kvinnlig sexualitet förminskade ditt värde för resten av ditt liv.
Som jag sa - ganska stora växlar dragna på uttalande från ett pojkfeak som troligen hör hemma i jehovas vittnen, är muslim eller medlen i någon annan obskyr sekt.
Att feminismen är en manshatande ideologi torde väl knappast vara någon nyhet för dej om du är påläst och kan feminismens historia - och framför allt är medveten om hur den verkat i sverige under senare tid.

Citat Angela//Så. Därför lägger jag mig inte i här. Men jag uppskattar de som tar min sida i argumenten, t ex du Leif Erlingsson, Dippen, StaffanRoger. Osv//sc.

Att du uppskattar dippen och stollenraggar förstår jag till fullo - men du Angela du får nog läsa Leif Erlingssona inlägg 528 en gång till - månne har du lite problem med läsförståelsen? Inget jag klandrar dej för, och är det där skon klämmer då du inget har att säja om mina apropåer kring det du skrivit så säj bara till - jag kan förtydliga om du bara säjer till.

Leif Erlingsson menar med referens till några klipp ur hans och mina inlägg att jag har en poäng när jag pekar på hur du Angela Larsson agerar - alltså att tala om hur det ska vara men ignorera kritik. Vilket Leif uppfattar som det patriarkala systemet han ifrågasätter.

Jag nöjer mej med att ifrågasätta själva härskartekniken som sådan då den ingalunda bidrar till någon som helst förståelse för någon ting - bara olust och frustration.
Hade du varit lite vaken borde du lagt märke till att jag inte använder mej av dylik härskarteknik, men jag har noterat att detta grepp blivit en allt vanligare strategi bland feminister som inte vill se mer än halva sanningen - dessbättre är inte alla feminister sånna, flera tar nämligen avstånd från de könskådande avarterna som förfäktar villfarelsen att förtrycket av människan har kön och då självklart manligt sådant.

Men men - du förstår tydligen bara vad du tror dej vilja förstå, dock är jag inte en människa som ger upp och räknar med att om du lyckas ta dej igenom lite av det jag skrivit så finns chansen att du så småningom kommer att begripa ett och annat - inte för att jag skulle ha rätt i allt, men för att du förhoppningsvis kommer inse att den som inte vill se helheten förminskas sej själv.

Du avslutar ju din krönika med orden;
Låt oss diskutera, men på rätt sätt. Näthatet är massivt. Hatet mot kvinnor är centralt i vår kultur, på det sociala planet, i det offentliga rummet, i maktens korridorer, i lönestatistiken - och just nu väldigt tydligt - på vår datorskärm.
Någonstans måste förändringen starta. Vi kan lika gärna börja här.

Så långt dina ord - tycker du att du lever upp till dom? Är det inte risk tror du att människor som ser ditt agerande tycker att du är en struntpratare som alltför många andra strebrar och nissepersoner som fikar efter nån nisch att slå sej fram i utan att varken ha förmågan att se eller bidra till något bättre än fortsatt förtryck?


#64 Som sagt, du är varmt välkommen att göra en anmälan!

#65 Det finns en skillnad i omfattning och typ av kommentarer beroende på könet på mottagaren enligt min erfarenhet, ja.
54
godnatt yxskaft - ytterligare ett inlägg som ligger i klass med en del tidigare totalt intetsägande yttringar som förekommit.

Orsak; Helt onödigt att posta ett inlägg som ingenting tillför till vad som kunde varit ett samtal - alltså bara dumheter och tomt pladder på drygt 5 rader där brist på vision, argumentation och engagemang dominerar både meningarna och vad man kan läsa mellan raderna - tråkigt!
Malin M :"Det är också min erfarenhet att den typen av kommentarer i en majoritet av fallen riktar sig till kvinnor, inte till män."
Så det råder skillnad här, enligt din uppfattning, i bedömningen efter kön?
62 Malin Michea: Så här står det under publicistiska regler på sourze. "Vi kommer inte att tolerera förtal. Det innebär att vi är restriktiva med alla texter som anklagar någon för något brottsligt eller klandervärt. Men det gäller även texter där sakargumenten har fått ge vika för personangrepp av typen "Du är en idiot".
Plus då detta tillsammans med min namn sammankopplat med "Taliban" Plus "idiot".
Och hur är det då med näthatet, på sourze?

#59 Då ska vi se. För det första, även om vi har högt i tak här så är ni alltid välkomna att anmäla eventuella övertramp i debatten. Vill du eller någon annan göra en anmälan av ett inlägg så maila mig på malin.michea@sourze.se så tar vi ställning till den.

Ur ett mer allmänt perspektiv så känner jag spontant inte att begrepp som "idiot", om än otrevliga, faller inom ramarna för den typ av näthat jag har skrivit om i mina artiklar. Detta då jämfört med egna och andras upplevelser av att bli kallade exempelvis "hora, fitta, luder" och dylikt som utan tvekan är riktat mot personen bakom åsikten och inte åsikten i sig. Det är också min erfarenhet att den typen av kommentarer i en majoritet av fallen riktar sig till kvinnor, inte till män.
55 Malin M. Jag "vill" inget speciellt och förväntar mig inget särskilt, inte heller från dig. Jag bara undrade här om DU vill? Med tanke på din egen artikel och den delvis i samma ämne här bredvid, om "näthat mot kvinnor".

Vad säger du om Dippens nr 40 (som hon sedan flyttade från just "näthat" till "vita män" till din artikel, nu tillbkaflyttad av mig till ursprunget: "Näthat")

Dippen: #39 Taliban-Jocke "Doris Lessing, inför Nobelpriset 2007 i TV4. Om feminister: "Hemska förfärliga männikskor!" Den var ny! Du kan fortfarande inte skilja på individer och strukturer, idiot!

Sedan länkade jag tidigare till både dig och Angela L om en artikel här på sourze, där du hittar bättre än jag i sökningen:
Darja Samad: "Feminism, osäkerhetens alibi".
Ett alternativt tips från en ung invandrartjej som också tänkt till.
Nej, jag brukar vanligen heller inte gå in i debatter med folk för debattens skull om jag inte tror att jag eller min meningsmotståndare faktiskt kommer att kunna mötas i något annat än det faktum att vi kommer överens om att vi inte kommer överens. Så som nu. Det är liksom inte så att det inte finns argument, det är bara onödigt att kasta energi på någon som ändå inte tar dem till sig och ni borde ju tycka desamma. Kan jag tycka.
#528 Jag svarar ej eftersom mitt "svar" på diverse kritik och ibland bara konstiga kommentarer i denna tråd och tråden till Ulf's artiklar besvaras i "Undercover som vit medelålders man"

Den största kritiken består egentligen av 3 huvudspår:
1. Etnicitet och religion på män jag nämner vilket jag redan redogjort
2. Att jag ska dra alla män över en kam vilket jag inte gör, jag redogör för diverse resultat av erfarenhet samt projekt, och jag vet att det är lätt att leka offer men att jag pekar ut vissa män som näthatare innebär inte att alla är det. Jag anser inte Bizons kritik vara värd att svara på eftersom han visserligen är konstruktiv men inte kommenterar vad som STÅR utan epiteten jag bär på. Det borde inte spela någon roll vem avsändaren bakom meddelandet är men det gör ju det, och när jag bevisar det i en artikel så EN ÄN GÅNG bekräftas min tes om hur hatet riktas mot min person och min ålder vilket är fullkomligt irrelevant för mig att ta till mig.
3. Hat som feminism som ideologi - att ni inte läst på om feminism eller fått felaktig uppfattning kan jag faktiskt inte bemöta. Det är inte mitt ansvar att ni inte vill se mina poäng.

Så. Därför lägger jag mig inte i här. Men jag uppskattar de som tar min sida i argumenten, t ex du Leif Erlingsson, Dippen, StaffanRoger. Osv.
43
Trevligt att få det klarlagt att du håller med om att ingen bör utsättas för förtal osv - men är det något så onaturligt att du menar att det statementet skulle tillföra något i debatten?

Du menar att det inte är människors åsikter som räknas utan deras kön - ja det vill jag lova är en insikt som heter duga - skulle mina skriverier få en kvinlig signatur så skulle du få se på bifall - men så lågt sänker jag mej inte - jag står för det jag tycker som den jag är.

Och vadå citat//samma åsikter, samma sätt att uttrycka sig, argumentera och föra fram sin sak, två helt olika sätt att bemöta henne på.//sc Men Maria? Angela bemöter ju ingen som hon menar "det inte lönar sej att argumentera med" då som jag antar hon inser att hon inget har att komma med som håller - annars skulle hon väl med liv och lust ge sej in i debatten - men vad som mest märks där är tystnad.

Här har du däremot rätt citerar//Det strukturella är väldigt svårt att ta på, det är sådant som vi alla är med och upprätthåller och något som vi alla bör arbeta för att ta bort. Dessa strukturer begränsar ju inte bara kvinnor utan även män.//sc.

Men detta undrar jag över om det inte är ändrat i dag citatII Som flicka och kvinna får vi lära oss att förhålla oss till att män är större, starkare och har rätt till sin åsikt och kvinnor är små, svaga och inte i första hand ska ha åsikter utan främst ska ta hand om och vårda andra, finnas till för att behaga männen.//sc.

De där med att finnas till för att behaga männen har som du ju också påpekar lämnats till historien - som man har jag fått lära mej att behaga mina kvinnor på allehanda vis - och gör det dessutom med glädje. Att jag varit både större och starkare än de kvinnor jag haft under mina vingars skydd torde väl ändå höra lite till biologin.

Beträffande all ideologi alltså även feminismen är är den liksom religionerna sina handlingar - alltså inbegriper feminismens uttryck och praktiker att hata män, skuldbelägga mannen som kön osv så är det det feminismen framstår som. Det går alltså inte att generellt påstå att "feminism arbetar för allas lika värde, rättigheter, skyldigheter och bemötande."

Du menar att feminister inte vill att ojämlikheter som drabbar män ska fortgå, men att bekämpandet av dessa får stå tillbaka för kampen mot det strukturella diskriminerandet av kvinnor som dessutom upprätthålls av såväl kvinnor som män - om jag fattat det rätt?

Där menar jag att du sätter fingret på ett av feminismens grundproblem - könsrasistisk segregation och just bristen på jämställt tänkande och agerande - att inte prioritera allt strukturellt förtryck riktat mot människan som människa men i stället som särbehandlade kön leder just till vad som blivit i dag - könskrig.

Dags att börja kampen mot strukturellt förtryck av människan - men då utan könsliga förtecken och favoriseringar.
51 Visst slingra dig du! Skulle vara intressant om Malin Michea vill ta avstånd från ditt näthatande anonyma påhopp! Men som sagt, det råder skillnad på kön, som detta med lärare och elevsex. (SvD idag)
Det är ALLTID skillnad, vissa är skyldiga, andra oskulder. Hepp!
Bara för att man tycker någon är en idiot betyder det inte att man hatar densamma, dumhet är också en mänsklig rättighet.
43 Maria, tack för långt svar.
Jag trodde också feminismen var till för att uppmuntra kvinnor, och förändra kvinnors villkor. Fram till -77, då insåg jag.
Jag har följt med sedan dess, skrivit artiklar, från SVD och hit, debatterat med ett otal feminister, journalister, politiker upp på Winbergnivå, och forskare.
Inget motsäger mig idag, inte media, statsfeminismen, och statistiken som visar på allt sämre i landet mellan könen i landet jämställdast.¨
Inte heller f.d. kända feminister, Pizzei, Lessing , Hoff Sommers, även i Sverige, Radio Ellen (glömt namnet), på newsmill.
Jag har följt med, har du följt med Maria?
Och bland de värsta är de sorgligt medjamande feministkillarna.
utan egna argument som anonyme Staffan-Roger här.
Feminismen är idag totalt könsegocentrisk, lägger all skuld på män, smutskastar och ljuger. Vita heteromän är det senaste, och så det desperata "kvinnohatet". Vad har du gjort, vad vet du, sedan när? Tala om "härskartekniken" "strukturer", feminismen bravunummer!?
Nämn du en enda känd feminist som gjort ett skvatt för männen, som inte prata skit om könet man! En enda! Internet förändrade äntligen motståndet till kritiken mot feminismen, förvånar mig inte att killar språrar ut, så mycket skit som de utsätts för, och deras fäder! Gubbe snubbe, Solanas vurmen
Här är min senaste och sista artikel på sourze. Svensk statsfeminism, legitim könsrasism. [länk]
Feminism, nej tack, humanism för båda könen utan detta av feminismen startade könshat. Ja,tack.
Visst är Angela utsatt för förutfattade meningar, men hittills har hon varken som walraffare eller som sig själv visat att de med förutfattade meningar om henne tagit miste.


Referenser:

 1. Leif Erlingsson 2013-02-09 14:36 #12 i "Könsroller begränsar individen" tråden  [länk] .

 2. Leif Erlingsson 2013-02-09 14:36 #528 i ""Det har gått för långt"" tråden  [länk] .


Snyggt jobbat Angela!
Du är en riktig pina för skräcködlorna ...

Fortsätt gärna vara det.
Intressant videointervju med Julian Assange från Equadors ambassad i London, där han fått flyktingstatus för att undvika utlämning till USA via Sverige:
Assange to Maher: Americans should know how easily their government can kill them  [länk] .
Men han kritiserar aldrig Israel.  Något han i och för sig har varit öppen om.  Han behöver väl inte dem också som fiende, kantänka.
45/ Bizon du har så rätt i sak så jag hade inte kunnat förklarat det på bättre sätt än vad du nu har gjort, om du missade att dagens svenskar av yngre generation är som våra folkvalda som inte heller vill ta ansvaret för Sveriges framtid! En del här som skribenter har en krass syn på Sverige och jag undrar blott var deras ansvar finns någonstans? Och så det här //alltså något av din hjärtefråga är massinvandringen som just på grund av att denna är av övervägande manligt kön direkt kommit att konkurrera om honorna// DN hade en stor artikel i veckan att svenska kärringar åker som åker till Kenya på sexresor, så nu har de två länder att förlusta sig i, både Gambia och Kenya.
Lasse Wilhelmson
Täby den 10 februari 2013

Everybody knows, eller hur Stina?  [länk] .
"To learn who rules over you,
simply find out who you are not
allowed to criticize."  - Voltaire.
Xman 42
Att tjejena och killarna av idag inte har samma förutsättningar som ungarna i mitten på förra seklet är så sant - kvaliteten på föräldrarna från den tiden var väl inte så översvallande den heller, men en sak som förändrats sedan situationen som rådde under första hälften - allts från 1900 till 1950.
Främst är det den knappa tiden, dagisuppfostran med för lite och tröttkörd personal som ligger ungarna i fatet från tidiga år.

Därefter har du egocentrifieringen av hela samhället där mänsklig solidaritet ofta helt saknas - därtill eller som en följd därav har könskampen blossat upp och gjort män och kvinnor till varandras motståndare.

Feministrörelsens grundtankar beträffande jämstäldhet mellan människor är det inget fel på - men den har gått helt över styr som en verbal terrororganisation med siktet inställt på att knäcka ena halvan av befolkningens självänsla, egenvärde och partnervilja att ingå i och bygga på alla människors önskan att på lika villkor bygga vårt samhälle.

Att synliggöra och angripa manliga så väl som kvinnliga avarter är förvisso nödvändigt och inget enbart kvinnligt eller feministiskt intresse - det är en nödvändighet för allas vårt bästa.

Feminismens stora fel har varit och är att den satt manligt kön på den monetära förtrycksapparaten och - har det visat sej, helst vilja tillskansa sej denna strukturella makt för egen del då den gjort mannen, brodern, maken till fiende - naturligt nog kan man tycka då feminismen i grunden är en borgerlig överklasskvinnokonstruktion byggd på avund mot de anliga strukturer som skapat det välstånd ur vilket dom själva fått sin näring och ställning.

För att befästa och bygga upp den feministiska maktapparaten blev fattigare medsystrar aktuella som kanonmat - senare har rikare politiker tillkommit som under feministisk flagg förstått att hämta nya röster.

Det som dessutom tillkommit - alltså något av din hjärtefråga är massinvandringen som just på grund av att denna är av övervägande manligt kön direkt kommit att konkurrera om honorna och inte alls bara om de lågavlönade jobben - det första en katastrof för den degenererade svenska mannen - det andra en lättnad, men i båda fallen en favör för personer av kvinnligt kön då utbudet av hannar ökat.

Nu har fler honor sent om sider anslutit sej till sverigedemokraterna och fler kommer - orsaken är att även om dessa vanligen brunögda, senigt muskulösa och glänsande svarthåriga män som säkert gör ett bra jobb i sängen om rätt kvinna får tillfälle att lära upp dom - dessutom visar sej ha en helt erbarmlig kvinnosyn som inte passar den emanciperade svenska kvinnan. Då sådana tendenser kommer i dagen åker dom följdriktigt på porten direkt, men oftast efterlämnande sej en eller annan liten unge som med lite ny genuppsättning kommer att borga för att svensk inavel får ett trendbrott.
Allternativet för män är att söka sej en liten asiatisk avelshona - resultatet lär vi få se om så där en tio tjugo år då dessa populationsgrenar börjar få barn med varandra - alltså en mix mellan avkommor från nordika kvinnor och män med arabisk och afrikansk bakgrund i kombination mellan nordiska män mixade med asiatiska kvinnor.
Det förhoppningsvis kan det inte bli så mycket bättre att detta nu sker utan att behöva skjuta av alfaparen - länge leve vargen fast i en fredligare form :-)
"Det är timjan i julkorven" sade Toke med bruten stämma...

Glömmer vi aldrig. När Orm och Toke drack jul vid kungens bord. "Drack jul", förresten... Bra begrepp. Socialmyndigheten påstår att denna sed lever gott även i vår tid.

"Herrar kretiner och kriminaldårar" och "skurkars incest med idioter" bör man ha redo i ammunitionslådan när man läser sitt morgonblad. Det finns varje dag lämpliga objekt att sikta på med dessa förtjusande invektiv osäkrade i klaviaturet.

Sista citatet låter jag vila, som inbiten klaviatur- och sourzemissbrukare.
Böckernas bok "Röde Orm", om männens man icke att förglömma. I tider då mannen och ytrandefriheten är ifrågasatta, kan det vara på sin plats att komma i håg en stor författare vilket gav den politiska korrektheten bekymmer. Frans G Bengtsson, brydde sig dock föga och under norska ockupationen då ett norskt förlag ville utge boken 1942 uppstod konflikt. Förläggaren ville göra några korrigeringar och fick till svar: "varken ett komma eller en jude skall med mitt medgivande borttagas ur boken [...] jag vägrar överhuvud att bli översatt till norska förrän herrar kretiner och kriminaldårar upphört att syssla med förlagsverksamhet därstädes, och helst upphört med allt annat också."

Samma svaveldoft fick en förläggare i det tysk-ockuperade Prag motta:
"måtte Sodoms och Gomorras eld tvätta den värld ren, där den sortens ting framfödas ur skurkars incest med idioter."

Bengtsson siade även då det gällde Internet: "mänsklighetens dumhet har inte blivit större under tidens lopp, men dess möjlighet att ge uttryck åt sin dumhet har allt blivit större".

Bokomslaget till "Röde Orm" var ett av mina gesällprov/examensarbete som typograflärling.#38, Maria, är det inte så att i våra liv blir strukturer en makt som dominerar våra handlingar och ger förutsägbara beteenden, känslor och konsekvenser. Den makten är betydligt starkare än alla välmenande försök till beteendeförändringar. Vi har inga problem med att det därigenom framkommer något som kan liknas med ordning och reda mellan könen. Ni däremot visar att ni har svårt att godta ett manlig framgångsmönster som är kulturellt utvecklat under tusende år och byggger på biologiska egenskaper? Tålamod och barnafödande brukar lindra dom värsta symtomen, för att återigen snabbt övergå till individnivå i stället för hela manliga släktet. Finns det en son med i avlandet så är han livslångt undantagen.
#40 Jocke
Nu har ju jag inte vad jag vet läst en enda av dina 25 artiklar och kanske även jag skulle tycka om dem om jag läste dem, kanske inte. Att det faktum att du skrivit 25 artiklar i ämnet och att det finns kvinnor som tycker om dessa säger ju inget om innehållet och om värdet som dessa tillför i debatten. Jag menar, jag kan ju skriva 50 böcker om björnar och få beröm av en massa folk utan att ett ord i böckerna för den sakens skull är relevanta för björnen som djur.

Jag såg också Debatt och jag håller med om att ingen bör utsättas för förtal eller på annat sätt kränkas eller hatas vare sig det är på nätet eller i verkliga livet. Inget snack. Det var ju också det som Sakine lyfte fram, vilket även jag tyckte var bra. Det förändrar dock inte hur samhället fungerar eller hur kvinnor och män bemöts även om det finns undantag. En ganska tydlig fingervisning är ju att Angela blir bemött på så otroligt olika vis beroende på om hon använder sitt egna namn eller använder sig av ett manligt alias. Det är inte åsikterna som räknas utan hennes kön. Samma åsikter, samma sätt att uttrycka sig, argumentera och föra fram sin sak, två helt olika sätt att bemöta henne på.

Det strukturella är väldigt svårt att ta på, det är sådant som vi alla är med och upprätthåller och något som vi alla bör arbeta för att ta bort. Dessa strukturer begränsar ju inte bara kvinnor utan även män. Det ena utesluter inte automatiskt det andra, men det finns såsom jag ser det vissa skillnader.

Som flicka och kvinna får vi lära oss att förhålla oss till att män är större, starkare och har rätt till sin åsikt och kvinnor är små, svaga och inte i första hand ska ha åsikter utan främst ska ta hand om och vårda andra, finnas till för att behaga männen. Samma saker för pojkar och män lära sig. Det här är ju inte uttalat numera och inte heller lika starkt som förr, men ack så verkligt det ändå fortfarande är.

Feminism är inte en ism som går ut på att hata män, tro det eller ej. Feminism är inte ens bara till för kvinnor, hör och häpna. Det är inte en ism som går ut på att sätta kvinnan, eller mannen för den delen, över eller under det andra könet i maktstrukturen. Feminism arbetar för allas lika värde, rättigheter, skyldigheter och bemötande. Men visst finns det, som i de flesta ideologier, extremister som drar saker och ting lite väl långt, dessa talar dock inte för alla utan är just undantag. Feminister (i de flesta fall) vill inte att de ojämlikheter som drabbar män ska fortgå, däremot drabbas fortfarande kvinnor för så mycket strukturell diskriminering, som upprättshålls av såväl kvinnor som män, att dessa inte står som första prioritet på listan.

Att du för övrigt tar dig rätten att tala om hur kvinnor ska agera, ha för värderingar och ideologier för att vara tänkande (insinuation intelligent) och ha humana ambitioner är ju ganska talande för dessa strukturer. Bara för att du inte förstår någonting betyder det inte automatiskt att det är något som bara ointelligenta och ohumana (ohumant som i att kvinnan inte längre tar hand om alla andra i första hand?) kvinnor sysslar med. Det uttalandet är nedlåtande och kallas helt sonika för härskarteknik.
Jag själv i kommentar till uppropet:
Om det finns ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel bete sig precis som de behagar och i strid med alla lagar, då bör i demokratisk anda våra politiker meddela oss detta skäl.  Det kan inte döljas bak hemligstämpel.
(Leif Erlingsson 2013-02-08 22:36 #54  [länk] .)
Jag själv i senare kommentar, citerandes mig själv från privat mail:
Har i åratal jobbat för att folk ska se vad de sett, inte vad man har talat om för dem att de har sett.  [...]  Fler och fler svenskar fattar t.ex. att byggnadsdelarna från world trade tornen den 11 september 2001 upplöstes i fallet, och att av allt ursprungligt material inte mycket träffade marken.  [...]  Så många börjar ändå fatta vad de såg den 11 september 2001:  Världens första riktigt tydliga demonstration av massivt användande av "Fri Energi".  Sedan finns det ett antal tidigare händelser som också kan misstänkas ha varit utförda med samma teknologi när man studerar likheter.  [...]
(Leif Erlingsson i privat email 2013-02-08 10:37:57.)
(Leif Erlingsson 2013-02-09 09:06 #55  [länk] .)
Jag själv i artikeln "Med "error" och flimrande blick":
Ett visst amerikanskt företag visade före 2001-09-11 på sin hemsida upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna.  Av alla underkontraktörerna till den officiella 9-11 NIST-utredningen så hade samma bolag flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Så det kan slumpa sig.  Ledaren för deras team hade t.o.m. gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser, det var hans expertisområde!  Bolaget heter Applied Research Associates (ARA)
(Leif Erlingsson i "Med "error" och flimrande blick" 2012-07-29 21:30  [länk]  eller  [länk]  m.fl. publiceringar.  Se även fotnot 7 i "De fysiska bevisen" också av mig, 2011-10-17  [länk] .)
I en bilaga "Thomas E. Bearden och 9-11." till "De fysiska bevisen" av mig 2011-10-17  [länk]  nämner jag hur Thomas E. Bearden år 2005 i sin bok "Oblivion" på sidan 173 avslöjat att Israel redan år 1986 haft denna tekniska kapacitet.  Samt hur Israel kan ha använt denna kapacitet för att, underförstått genom utpressning mot regeringarna, styra västs massopinion.  Bearden själv undviker nogsamt att göra dessa kopplingar.  Men israeliska agenter har själva i Israelisk TV talat om att de i förväg var på plats för att dokumentera 9-11 medan det pågick.  (Sök på "The Five Dancing Israelis Arrested on 9-11".)

Kort sagt, det kan verkligen finnas ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel i strid med alla lagar bete sig precis som de behagar.  Men det anser jag inte bör hållas hemligt.  Vi bör få veta precis hur det ligger till.
#4 Nästa söndag - Malin bestämmer (häpp) - skriver jag om en sommar på Artilleriskjutskolan i Villingsberg, nära Karlskoga och Bofors. Vi lärde oss att snabbt och effektivt döda vår broder. Inom 1 mils omkrets. Spränggranaten blåste omkull en familjevilla på några sekunder. Den som nobbade värnplikt fick skaka galler för värnpliktsvägran.

Där folk lärt sig att hålla sams, Sverige är ett bra exempel, inget krig på 200 år, där uppstår inga flyktingströmmar. Att vi ställde upp på den egentligen helt onödiga mördarskolan är märkligt. Grupptryck, ingen ville vara kronvrak inför polarna. Men egentligen var vi mest rädda för fängelsestraffet för vapenvägran.

Vi hade roligast när vi smet ut på bondpermis om sommarnätterna med Radio Luxembourgs senaste hit i bilradion. Nattpermission var inte påtänkt på 1960-talet. Vi drabbade en stor del av Mellansverige i vår jakt på villiga glada damer. Civila kläder fanns alltid i bilen - uniformer var inte poppis bland damerna. Smygandet mellan buskarna upp till förläggningen före kl. 06.00 var den spännande avslutningen på en natt i frihet. Upptäckt = 3 dagar i buren och permissionsförbud nästa helg.

Vad ska våra barnbarn dra för sorts skrönor? Dom har ju inte lumpen att ljuga om.
45/ Jocke synd, någon analytiker är du inte, så jag får väl kontra med vad får du dina idéer ifrån ? Hittar du bara på det mesta och hoppas att Dippen ska svälja det du anser? Lite skevt blev det med din kritik mot mig.
Så nu får man ta dig med en nypa salt, för du är inte mycket till att hurra över i din brist av en analytisk läggning, om orsak och verkan! Samma brist som feministerna har, att inte kunna se konsekvensen av sina utspel, som du utnyttjar och slår hårt mot dem, fula trick det där, att slå mot dem, för att feministerna är dumma nog, att inte förstå sitt eget bästa.
41/ bizon det är nog så enkelt att tjejena av idag har inte samma kvalite på föräldrar som förr, procentuellt sätt med tidigare generationer, alltså procensatsen är lägre med välartade tonåringar oavsett kön som har fåt en fin uppfostran, jag tror att det är så. Glöm inte att vi har en subkultur som inte fanns på den tiden vi växte upp och inte heller en dominerande feministrörelse och endast någon enstaka feminist bland kvinnliga politiker (grupp 8) idag vimlar det av dem och deras avkomma är de hopplösa tjejerna som har fått en felaktig inställning till det motsatta könet ,så är det förmodligen?
#45 - Jag håller med,men Jocke,du vet,X-man har ju en moster bl.a.,samt goda vänner och en bror,och diverse bekanta här och där!

Som han hänvisar till att de har sagt eller tycker!

Samt ytterliggare människor som delger honom uppgifter,så det behöver vi väl inte undra över,var han får allt ifrån?

Mycket verkar bra nog fantasifullt,så inte heller det verkar han lida brist på!

Så nog är han fantastisk,vår gode X-man!
Fast svara på frågor,det är han dålig på!
3 Sedan förstår jag inte varför jag tidigare försvarat Jan O här mot X-man, för inlägg 3 av Jan O var något alldeles förskräckligt enkelspårigt! Följer du inte med i media, Jan O? Och reagerar över klappjakten på dina bröder, även de unga? Där det hela började?

Och för både Angela Larsson och Malin Michea, som är inne på samma subjektiva linje, vill jag länka till en artikel här på sourze av en f.d. ung feminist.
[länk]
"Feminismen, osäkerhetens alibi", Darja Samad. Läs gärna den.

Och till Malin Michea, om vad anonyma Dippen skriver här ovan i nr 40.
Om "Taliban" och "idiot" om mig. Räknas inte detta in under "anonymt näthat"? Eller tillhör jag kanske "fel kön"?
Men nu har jag pekpinnat färdigt för ett tag!
31 Xman
Nej kanske har du rätt i att jag inte har någon större erfarenhet av tonårstjejer - jag har bara två döttrar varav den ena passerat det stadiet och den andra är på väg in. Visserligen har jag ju också varit lärare från högstadiet till gymnasiet - och där glädjande för mej betraktats som något av en favoritlärare av både grabbar och tjejer - vilka jag fortfarande betraktar som mina personliga vänner.
Men mer än så har det inte blivit - om vi nu inte ska räkna in mina underbara flickvänner då jag själv en gång såg mej som en av de odödliga och evigt unga med stor aptit på liv och kärlek.

Kanske har jag lärt mej en del också sedan dess :-)-:

Att det skulle vara en specifik åkomma för just unga flickor - eller ens i den tid som nu är "att veta bättre än sin mamma och pappa" tror jag inte på. det gäller nog alla könsvariabler - och om inte bättre så i alla fall att göra annorlunda än sina dagars upphov.
Ganska naturligt om man tänker efter - de som känner oss bäst är vanligen våra barn som ofta genomskådat oss långt innan dom har kunnat sätta ord på sina insikter - ändå älskar dom oss, och jag förundras.

Deras kärlek glädjer mej - men jag vill inte ha någon annan respekt än den jag förtjänat.

Att tonårstjejer skulle vara mer hopplösa än tonårskillar i relation till sina föräldrar måste om så skulle vara fallet bero på något, men vad?

Ser en koppling till det faktum att föräldrar av förklarlig skäl vanligen håller sina döttrar hårdare till sej än dom gör med sina söner - döttrarnas frigörelseprocess blir därmed svårare och kräver mer energi sant därmed skapar större frustration och trauman för både föräldrar och barn.

Ja som farsa på stan, förälder eller vaken medmänniska så vet vi var tjejer håller till - kan vara av ett närbesläktat skäl som gör att killar gärna håller till på samma ställe.

Konstigare än så skulle det inte behöva vara - vill dom bara varandra väl och trivs i varandras sällskap så finns det orsak till lite lycka i tillvaron - men då dom förtrycker och mobbar varandra är det inte roligt längre.

Sällan är det föräldrarna som förorsakar sina barns självmord - det handlar oftast om jämnårigas agerande där olycklig kärlek toppar listan.
44 X-man 43/ "Jocke har du inte förstått att Dippen är i maskopi med CMO,"
Nej det har jag inte "förstått", och inte heller har jag förstått varifrån du får allt, ibland utan egencensur?

Och du verkar inte ha förstått (inte Dippen heller) människor "förstår" olika, dvs även har skilda värderingar.
38 Maria "Det här var dock mycket talande för hur strukturerna särskiljer på ord och mening utifrån något i sammanhanget så oväsentligt som kön."
På¨tal om rappakalja, ditt inlägg var nog pricken över i isf, för vad betyder meningen ovan? Översätt gärna från "strukturalistiskan" (eller "undercover"!?) Anonyma Maria som sveper över hela kommentarsfältet, med vit-svart pensel.
För min del har jag skrivit 25 artiklar i ämnet, här på sourze, mycket lästa samt uppskattade även av kvinnor.

När det gäller Pär Ström, så fick han totalt medhåll av en feminist(!) i SVT debatt, hon satte två strukturfeminister på plats. Det är i våra fjäskmedia helt skillnad på hat, efter vilket kön som är det utsedda.

Manshatet, hatet mot mannen som kön, där kan man tal om strukturer, könsrasistiska, men möjligen under dödsryckningar vilket den här debatten kanske visar.
F.ö. är inte feminismen ett kön, det är en hopplöst förlegad och osympatisk ideologi som tänkande kvinnor med humana ambitioner helt riktigt tar klart avstånd ifrån.


En av trettio har haft en relation med lärare. Nu kräver "en utsatt elev" om förbud, vilket är fallet i Danmark.
[länk]
Men vänta, hade vi inte en film om saken, "Med lust och fägring stor", storligen hyllad? Fast då rörde det sig ju om en pojke, och en kvinnlig lärare. En HELT annan sak i jämställda hyckleriets paradland.
36 Skönt Leif att läsa din oförtröttliga hoppfullhet. Nånstans hyser jag väl också ett hopp annars skulle jag väl ha givit upp, men det sitter långt inne.
Just nu målar jag den stora glädjens bilder som kontrasterar hårt mot verkligheten - skottar snö gör jag också som omväxling, men det är långt till allmän väg - maten är snart slut så det blir nog mer skotta än måla endera dan.
Ha en bra dag...
Så mycket rapparkalja som finns i detta kommentarsfält var det länge sedan jag såg. Det Angela skriver om visar på strukturell ojämställdhet. Att exempelvis Ström kände sig påhoppad på nätet är hemskt men inte strukturellt, dvs, det talar inte för hur män i allmänhet bemöts. Det här var dock mycket talande för hur strukturerna särskiljer på ord och mening utifrån något i sammanhanget så oväsentligt som kön.
Ja du Leif 26
Jag har en stark känsla av att både du och jag talar för döva öron vad gäller de som redan valt ut en liten del av symptomet att utgöra hela sanningen.

Att besitta en viss intelligens är tydligt nog inte heller någon garanti - det är vad man använder den till som är avgörande.

Nu vill jag inte klandra varken ungdomen som systemet skrämt skiten ur med hot om framtida misslyckade liv om dom inte jör sej konkurrenskraftiga nog att försvara sin plats i soppkön - inte heller vill jag sparka på de som redan ligger orkeslösa och har nog av sitt eget helvete.

Men det är nödvändigt för den som inte "nöjer" sej med lögnernas ridåer att försöka få dom att rämna - att vi som ännu ser om så bara en liten del av sammanhangen envist hackar mot de låsta tankestrukturernas murar för att kanske åstadkomma en liten spricka så att ljus kan komma in.

Hellre än att stampa i mörker vandrar i alla fall jag utan illusioner även om sanningen både gör ont och sliter hoppet ur livets famn - men varför hoppas om inget finns att hoppas på?
(Bizon 2013-02-10 07:22 #27  [länk] .)
Det ligger i sakens natur att var och en agerar utifrån den del av sammanhangen den klarar av att mentalt hantera.  Det gäller ju även dig och mig.  Jag har själv under min levnad avsevärt ökat den del av sammanhangen jag själv fixar att bearbeta.  Det är därför jag här på Sourze kallar mig "Tankebrytare", då det inte minst är ett hårt mentalt vägbrytande i mitt eget medvetande som jag ägnar mig åt.  Och förlängt kanske i andras, genom svallvågorna av mitt eget agerande.

Både du och jag är frustrerade över att hackandet mot de låsta tankestrukturernas murar går långsamt, även om jag vanligtvis försöker låta bli att uttrycka denna frustration offentligt.  Men när jag ser vad som har hänt här på Sourze under några år så har det skett en definitiv förändring.  Jag redogjorde lite för detta i tråden "Brunnegårds femtio[länk]  (2013-01-16 08:38 #1)  och i svar till Brunnegård i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  (2013-01-23 19:58 #10),  där jag i det senare svaret listade många signaturer som tillfört nya tankar till Sourze men inte känt att jordmånen varit den rätta och därför åter lämnat oss.  Det som saknats har naturligtvis, som jag också påpekade i inlägg #6  [länk]  i samma tråd, varit en vilja att gå i dialog med dem med andra åsikter än de som hittills varit förhärskande på Sourze.

Den förändring som har skett är istället att de som inte vill gå i dialog har tystnat.  Istället för att försöka mobba ut så har de en efter en gett upp.  I förlängningen är detta positivt.  Eftersom det skapar utrymme för nytt tänkande.  Man kan fundera varför de som inte kan försvara sina åsikter inte ändrar sig.  Jag tror att de hellre har fel tillsammans med vad de uppfattar vara en majoritet än rätt tillsammans med vad de uppfattar vara enstaka udda individer.  De vågar helt enkelt inte lämna flocken.  Men flocken tunnas ut.  Däri ligger hoppet!
Det är ett fel att man inte respekterar alla människor lika, barn som vuxna. Men man måste se till ålder och erfarenhet, då blir det lättare att leva. Man ska hjälpa och stödja varandra.Det tycker jag är det viktigaste.
22/ Leif E så snällt av dig, kunde dig inte talat om hur jag uttryckte mig som var en gammalt skämt säkert 40 år gammalt som man sa på ett skämtsamt sätt, " du är liten och ful och ovanligt tjock för din ålder" och alla skrattade just för att de visste att man skämtade så och detta kunde vara mot vem som helst, med glimten i ögat, alltså det var inte något illa menat.
30/ Bizon du kanske inte har någon större erfarenhet om tonårstjejer, du glider in i andra faktorer och bortser att unga flickor har en mentalitet att veta bättre än sin mamma och pappa om du inte visste det, om inte, så vet du det nu.
Och flickorna tar med sig det här och begagnar sig av det här mot killarna.
Har du hört det lika ofta som jag att tjejer, kan använda uttrycket min jävla morsa? får man inte en bild av att tonårstjejer är mer hopplösa än tonårskillar i relation till sina föräldrar.
Självklart finns det undantag som bekräftar regeln.
Du nämnde om var Angela träffar på i hennes hopplösa killar eller så var det Leif som ifrågasatte Angela om hon inte kunde vistas på annan plats än den hon blir ansatt av killar? Just det, som farsa på stan så visste vi var tjerna höll till, där det fanns massor av killar förstås!
Xman 28
Nu börjar vi tafsa på det personliga planet vilket inte är riktigt schyst.
Men generellt tror jag du har fel då det gäller tjejer i allmänhet som bitit sej fast i skuldbeläggandet av mannen så som den som personifierar patriarkatet utan att ens vilja se att även mannen förtrycks av denna förtrycksapparat som i lika grad administreras av kvinnor av samma skäl som män gör det - alltså pengar - prostitution om man så vill kalla det, eller fiskandet efter livets nödtorft.

Tyvärr lånar eller säljer vi oss mot bättre vetande på denna kött och hjärnmarknad - intelligens och förstånd får stå tillbaka för rädslan att ådra sej marknadens ogillande.

Och vad beträffande de högljutt skrikande flickorna som gör allt för att framställa sitt kön som den messianska portens lidande och enda räddning undan Pans urkrafter genom att konkurrensutsätta sej själva i kampen om makten med mannen som fiende så blir det fall på eget grepp då det avsnör henne från sin egen inre potential som de facto inte efterfrågas av marknaden då den enbart önskar underkastelse och användbarhet för egna monetära lönsamhetssyften - och dessa kvinnor märker inte skillnaden på MÄN och män - det finns mer än nog av medlöpande män som tror sej vinna på sin flathet gentemot ensidig feministisk makt.
Dom bedrar sej själva och får inte "ligga" mer än de verkliga MÄNNEN som medvetna självständiga starka kvinnor med förståndet i behåll i slutänden väljer för sin fortplantning - detta av samma själ som verkliga män väljer verkliga kvinnor och håller sej borta från de feminina könsvarelser som ingen annan ambition har funnit än att vara en sten i den feministiska klagomuren.

Så illa är det.

Enda vägen ur denna könskampens livsstagnation är som jag ser det att vi som människor oavsett kön ställer oss till livets förfogande - inte kapitalets.
43/ Jocke har du inte förstått att Dippen är i maskopi med CMO, jag har fått det tipset av en gammal Sourzare som känner igen CMO elaka läggning från förr, men det är klart han ingår i en amerikansk privatarme med tunga vapen, så då kan man dra slutsatsen om honom som en högerextremist.
27/ Bizon Jag verkade ett tag som en av farsorna på stan för att hjälpa ungdomar till rätta och de flesta tjejer runt 15 år och uppåt, påminner om Angelas naiva syn i sin relation till killar. Det vilar en fråga om henne "vem tror hon att hon är" den oskuldsfulla mammas flicka? Knappast, det vilar en bitterhet över henne och jag tror att killarna helst vill ta avstånd ifrån henne och det här vänder hon mot killarna. Så hennes artikel med kritik får man ta med en nypa salt, som lutar mest åt det inbillade planet, med besvikelsen över att hon inte kan göra sig gällande bland grabbarna som grogrund.
Ja du Leif 26
Jag har en stark känsla av att både du och jag talar för döva öron vad gäller de som redan valt ut en liten del av symptomet att utgöra hela sanningen.

Att besitta en viss intelligens är tydligt nog inte heller någon garanti - det är vad man använder den till som är avgörande.

Nu vill jag inte klandra varken ungdomen som systemet skrämt skiten ur med hot om framtida misslyckade liv om dom inte jör sej konkurrenskraftiga nog att försvara sin plats i soppkön - inte heller vill jag sparka på de som redan ligger orkeslösa och har nog av sitt eget helvete.

Men det är nödvändigt för den som inte "nöjer" sej med lögnernas ridåer att försöka få dom att rämna - att vi som ännu ser om så bara en liten del av sammanhangen envist hackar mot de låsta tankestrukturernas murar för att kanske åstadkomma en liten spricka så att ljus kan komma in.

Hellre än att stampa i mörker vandrar i alla fall jag utan illusioner även om sanningen både gör ont och sliter hoppet ur livets famn - men varför hoppas om inget finns att hoppas på?
Ibland är det kul att titta i backspegeln:

"Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace", The Independent, Monday December 6 1993.  [länk] .
1868/ Lennart Lundwall USA har två representanter Bilderbergargruppen och den offentliga presidenten med sitt CIA och Senat som ett spel för galleriet. Arabvärlden är USa,s bundsförvanter med arabländernas olje-Shejkar som har fått löftet av Gerge W Bush att muslimerna har fri entré till Europa om de garanterar USA olja för all framtid. Det är därför vår regim håller sig väl med de Islamiska ledarna i Sverige på USA,s order!
Det är en förljugen värld vi lever i och vi blir enormt förda bakom ljuset och våra folkvalda politiker som instämmer i att man ska undvika att berätta sanningen för den skulle bara oroa folk i onödan, vadå i onödan?
Det är ju just därför vi träter med varandra bland vanligt folk och kan kalla varandra för mindre smickrande saker och som alla vet, är nazister fruktansvärt hemska människor, men det tycker inte våra världsledare och allra helst inte höjdarna före andra världskriget, då de var du och bror med Adolf Hitlers anhang och med Hitler också vad det anbelangar, som den här siten bevisar! [länk]
Detta sagt, för hur länge ska våra folkvalda få vara du och bror med de islamistiska ledarna och inte bara i Sverige, som har nazistiska förträden att förtrycka mänskligheten?
[...]
Svårare har det blivit i.o.m. att ifrågasättandet av makten kommit från allt bättre utbildade kvinnor som dessvärre även försvarar och traktar efter makten själva - och då utnämnt till sin fiende mannen.

Under sånna omständigheter är det inte så konstigt om frustration och otrevnad slår ut i fullt krig mellan kön i stället för mot kapitalets styrmekanismer.
[...]
(Bizon 2013-02-09 14:47 #17  [länk] .)
Och du som jag angriper det strukturella, det som vi uppfattar som orsakerna till att vi är splittrade i olika uppfattade intressegrupper som bekämpar varandra.  Jag vill inte vara en del av problemet och därför försöker jag (liksom du) se till de underliggande mekanismerna som skapat dem.  När målet att avslöja dessa mekanismer kan nås väjer jag inte för att kritisera någon.  Den verkliga lösningen anser jag är att dekonstruera det systemförtryck samt det materialistiska splittrande paradigmet vi alla lever under som känslomässigt och på alla plan isolerar oss allt mer från varandra.  Men också att sabotera för mobbarna så åsiktsyttringar bortom standardhjärntvätten möjliggörs även om dessa inte alltid är så trevliga, eftersom detta gör det möjligt att komma vidare i samtalet.  Och det är ju inte du som är mobbare eller hatare här Bizon.  Det kan bara den tycka som inte lyckats förstå att du tänkt djupt och försöker nyansera mer än vad många tycks klara av eller vilja förstå.  (Den mindre medvetna kan däremot lätt själv bli det den beskyller andra för.)
En inställsamt fjäskig smak, blandat med toner av nyspråk a la 1984. Samt en vinklad men tydlig doft av jordig gubbighet?
Att du inte skäms Henry Bronett!?
"Taliban, gubbe-snubbe, slita i stycken", var började hatet?
Och var ligger själva idiotin?
f.ö Dippen, att anonymt kalla någon för idiot på nätet, vad är det om inte näthat? Du skapar näthat Dippen, som innan!
Nej något mer snyftande skenheligt och vinklat lögnaktigt och hatiskt än den smörja som vissa feminister sprider öppet i vanliga i media(!) eller på Solanateater (SCUM) om människor (män), har inte skådats sedan 30-talet! Redan för 20 år sedan kunde man läsa i pressen typ: "Konstigt inte fler kvinnor skär snoppen av män". Och här späds det på minsann i media, mer bränsle på brasan!
Se upp framför allt för AB, DN, Exp, och AB! Och SR/SVT!
40 Haha, är feminister "strukturer" nu också? Vem f-n är idiot!? Och vad har du åstadkommit Dippen?
F.ö har Lessing, m.fl. intellektuella(!) kvinnor skrivit mer och skarpt kritiserat detta ny fascistiska fenomen som kallar sig "feminism" (("om kvinnor").
Mvh, JS. Etablerad ej anonym kritiker av feminismen.
#39 Taliban-Jocke "Doris Lessing, inför Nobelpriset 2007 i TV4. Om feminister: "Hemska förfärliga männikskor!" Den var ny! Du kan fortfarande inte skilja på individer och strukturer, idiot!
George Orwell: Ur 1984: "Lögn är sanning". Ur Djurfarmen: "Alla äro jämnlika men vissa äro mer jämnlika än andra"
Doris Lessing, inför Nobelpriset 2007 i TV4. Om feminister:
"Hemska förfärliga männikskor!"
Tack Leif för länken till det Angela citerat författat av mej.

Det Angela klippt fram ur en ganska humoristisk (enligt min uppfattning) och anekdotisk text är som följer "det jag vill säja är att män är tydligen lite för smarta för dej." och handlade om varför två unga grabbar visslat på Angela - min teori var att då jag förmodat att hon haft en hyfsad bakdel och grabbarna var intresserad av att få henne att vända sej för att se om den främre sidan överensstämde med baken - för att åstadkomma detta utan att behöva kuta ikapp henne använde dom visslingstricket.
Vidare antog jag att hon gått på det tricket för att kunna konstatera det hon ondgjort sej över - att bli visslad på - och då alltså vänt sej om och därmed tillfredsställt pojkarnas önskan - samt bekräftat deras föreställning att det lönar sej att vissla på tjejer. Inte särskilt smart om intentionen är att inte bli visslad på.

Att Angela har vänt sej om bekräftas av att hon dels förstått att det var två grabbar som visslat - och dels kunnat konstatera att det inte var en hund den visslande visslat på.

Logik heter dylika resonemang - som min yngsta son brukar förknippa med begreppet "street smart" då det handlar om gatumiljö - något han även anser att alla borde tränas i för att ta udden av en massa dumheter som folk har för sej.
Min äldsta dotter använder strategin till fulländning och bestämmer själv om och när hon svarar på manliga eller kvinnliga inviter samt om hon själv önskar stå för inviterna.

Ju mer jag får anledning att sätta mej in i och värdera Angela Larssons här på Sourze torgförda åsikter och njugga resonemang som uteslutande vad jag hittills läst handlar om angrepp på män - och dra upp sådana saker som mitt påpekande om grabbars smartness så framstår dennas skriverier som ytterst småaktiga, samt kryddade med falskhet och vilseledande påhopp - jag anser inte det jag skrivit som något som ens kommer i närheten av det så kallade näthat som nu diskuteras i media.

Att dra upp sånt till diskussion utan att ens diskutera och seriöst bemöta sakfrågor om kompletterande uppgifter i annars ganska slarvigt hopkomna artiklar och krönikor gör inte någon gladare eller saken bättre om man undantar svansen som glatt viftar medhåll utan att säja ett smack och det oavsett innehåll bara aningen om ett angrepp på patriarkatet kan spåras - det kan man kalla väldresserat - skulle det svansen sitter på vara lika mån om sin trovärdighet som svansen är om sin trogenhet skulle det vara en fröjd att diskutera samhällets verkliga problematik - nu inte!

Att jag trots detta känner mej manad att bemöta sån här trams är därför att lögner, falskhet och oförtjänta applåder måste sättas på plats - det har redan blivit för mycket av den varan - och jag befarar att sådana avarter till hatfullt språkbruk jag inte ens som exempel vill sprida kan ha orsaker härrörande från just det förtryck vi alla utsätts för oavsett vi är män eller kvinnor - och som vi män och kvinnor på mer eller mindre sofistikerade vis själva deltar i.
Det var ett plumpt personangrepp från X-man som tagits bort.  I andra tråden alltså.  Sådana är kontraproduktiva.  Det är genom att förena våra krafter vi kan göra något bra.  Och genom att konkret peka på sådant som inte är konstruktivt.  Oavsett avsändare.
#11 som jag refererade till från mitt förra inlägg -  på  [länk]  -  har blivit #10 sedan jag arkiverade.  Något tidigare inlägg måste ha tagits bort i mellantiden.  Uppdaterad referens:
Angela 6
[...]
(Bizon 2013-01-12 19:57 #10 i "Jag är inte en hund" tråden  [länk] .)
Ang. det citat Angela tog av dig Bizon så förstod jag direkt att det var från dig genom din nydanande stavning:
Angela 6
Så sant och alldeles självklart äger du rätten att förminska dej genom att orera kring någon människas mer eller mindre smickrande signaler rörande din person - var så god att försöka dressera världen.
Du är ung och förhoppningsvis frisk och kanske tycker att det är värt att spilla din energi på detta vad du uppfattar som förminskande, men liksom konsten ligger i betraktarens ögon ligger tolkningsföreträdet om vilken effekten blir för din person helt och hållet hos dej själv.

Synd att du valt att tolka mitt lilla kåseri kring din text på ett så inkrökt sätt - undrar just om du inte gör för stor sak av både visslarna och min lilla text - låt dej inte förledas av StaffanRoger - personen bakom det nicken har mani på att räkna hur många tecken jag använder och i övrigt racka ner på allt jag gör - det är sånt man får ta om man vill ligga på topp - förmodligen är det samma sak med folk som inte finner ord för att tala om att dom tycker du är vacker - alla har ju inte talets gåva beklagligt i sej och ytterligare en omständighet som kvinnfolk kan använda för att trumfa ut sin förtrytelse över dessa stackares i praktiken harmlösa tilltag samtidigt som du med din fulla rätt får tillfälle att tala om för hela världen att du är attraktiv nog för någon dreglande man att uppmärksamma.

Nu ska jag i alla fall berätta något för dej då du tydligen fått en hel del om män om bakfoten.  Män dreglar i allmänhet inte, och rör du dej i områden där män dreglar så ska du nog tänka dej för.  Om en person dreglar - man eller kvinna egalt vilket, tyder det på dålig självkontroll vilket kan medföra risker.

Men det var bara en parentes - det jag vill säja är att män är tydligen lite för smarta för dej.  Låt säja att situationen du beskrev är sann och att dom där grabbarna faktiskt intresserade sej för just dej.
Det dom såg var alltså din rygg och bakdel, eventuellt hår eller huvudbonad, samt nedre extremiteter och eventuella skodon - OK?

Vi förutsätter att det verkligen var dej deras aktiviteter åsyftade - då kan ett av följande två alternativ vara gällande.

1. grabbarna såg en anskrämligt klädd kvinnsperson knata på framför dom och undrade sinsemellan om denna person var lika anskrämlig framifrån - hur ta reda på det - jo en liten signal i känd stil och så förvandlades deras okunnighet till kunskap.

2. grabbarna som var som grabbar brukar intresserade av flickor - nu såg dom en ung spänstig kvinna framför sej med en chyst rumpa och vacker rygg och samt ett mörkt hårsvall som böljade över hennes axlar vid hennes snabba gång.  Gossarna greps av en obetvinglig lust att få skåda den i alla fall bakifrån vackra kvinnans ansikte i tron och förhoppningen att en så vacker baksida på en tjej måste ha en framsida som vore en fröjd att få se.  Så hur ta reda på det - jo samma förfarande som under punkt ett - ja och så kan man ju förstå att dom sedan hade någon att drömma om.
[...]
(Bizon 2013-01-12 19:57 #11 i "Jag är inte en hund" tråden  [länk] .)
(Slutet var trevligt skrivet, men rymdes inte inom 3500 tecken, klicka länken!)
Angela, Du är inte den tjänst du utför. Du måste frigöra dig och uppfinna dig själv i stället för att förlita dig på taskigt underbyggda politiska beslut. På Sourze finns inte heller någon hjälp att få.

I begynnelsen trodde kvinnan att det räckte med att hata allt traditionellt manligt förekommande, den taktiken räcker inte längre, då man bara lyckats få ett fåtal "hen" att sätta sig ner då de urinerar. Nu är rörelsen så pass omskakad att i princip undviker man epitetet feminism och kallar allt motstånd för kvinnohat, i synnerhet på nätet. Varför har du aldrig nämnt att könsfördelning av hoten mot kvinnor är 50-50, enligt Julias och hennes kollegas utsaga i P4 EXTRA.

Om ni kvinnorna kunde lugna ner er så kommer det starka könet få uppleva samma biologiska förändringar som blågyltan upplever just nu.
Våra vatten är så förgiftade att könsbyten kommer att förekomma även för det mänskliga släktet.

Då mina damer kommer ni och vi som halvmän att få uppleva den stenhårda konkurrens som vi män dagligen upplever sinsemellan, den som i dag enbart går att undvika genom könstillhörighet och kvotering. Vill ni verkligen det?

Då det gäller den aktuella artikeln ang näthat har ingen kvinna varit i närheten av det som Marcus Birro utsattes för häromåret.

Fast i kommentarsrutorna slapp han som icke sjuksköterska att kallas för syster Birro.
Jag har kollat upp nu och tidigare, att det är kvinnor som leder ligan mot rasism så att t.o.m. kvinnor reagerar negativt mot sina systrar just för att de ifrågasätter kvinnliga politiker som de anser att de inte ska syssla med politik!
Kvinnliga politiker som faktiskt diskriminerar svenskarna och blundar för invandrarnas rasism och diskriminering mot svenskar.
På sätt och vis så kan vi kalla dessa kvinnliga politiker för uppviglare, för att invandrare tolkar kvinnors påfund som tillåtet, , just för att invandrare tror sig att ha sitt stöd av våra kvinnliga politiker, att svenskarna har man rätt att bemöta hur man vill!
Jag kallar de kvinnliga politikernas idiotiska påfund för hat och förakt mot svenska folket och Mona Sahlin är en av dem som mest visat sitt förakt mot svenska folket och den sjuka Reinfeldt som anser att svenskarna är barbarer som alltid haft en barbarisk kultur!
-Det här du Angela, borde du ha kollat upp innan du rackar ner på oss män!-
Vi bör kritisera kvinnliga politiker som bär skulden för all form av näthat Angela, som givit din otrevliga syn på oss män!
Leif #13
Jo - och att peka ut problemen, men inte gå djupare för att finna orsak och samband är en normalitet i debbatten som oftast inte leder till annat än att permanenta problemen.
Men värre är att använda helt lösryckta företeelser som belägg för osanna eller dåligt underbyggda reflektioner kring samhällsfenomen som saknar kontaktytor.
vad har till exempel hipphoppens kvinnofientlighet med vita medelålders män att göra?
Och i vilket förhållande står en omogen femtonårings tjejrädsla till kvinnans löneförhållanden på arbetsmarknaden?
Ska vi få någon ändring på felaktigheterna torde det vara bra att gå att lite djupare än att anklaga och skuldbelägga det andra könet som är minst lika förtryckt som det första.

Jantelagen praktiseras mer än någonsin - och nu inte bara uppifrån och ner utan mellan individer på samma plan i hierarkin.
De starkt förenklade myterna om Adam och Eva - liksom den om Statanael och gud m.f. visar att detta ingalunda är någon ny företeelse - hierarkiska motsättningar, maktkamp och konkurrens är en del av det mänskliga beteendet.
Och dessa myter - sedelärande berättelser blandad med skräckpropaganda kokar snabbt ner till vad det är tänkt att vara - verktyg för att hålla massorna i schack.
Som jag brukar påpeka - det är inte gud som skapat människan, det är människan som skapat föreställningen om gud.

En gud som intressant nog säjs tala om hur det ska vara men, sedan med "patriarkalt" förhållningssätt förblir lika frånvarande som innan denne skapades lämnar med tiden människan åt sitt öde oavsett hon har mössan i hand eller krona på huvudet. Och i det fallet är det helt klarlagt vem som förfogat över auktoriteten genom tiderna.

Svårare har det blivit i.o.m. att ifrågasättandet av makten kommit från allt bättre utbildade kvinnor som dessvärre även försvarar och traktar efter makten själva - och då utnämnt till sin fiende mannen.

Under sånna omständigheter är det inte så konstigt om frustration och otrevnad slår ut i fullt krig mellan kön i stället för mot kapitalets styrmekanismer.

HAha :-) "fråga Josef!" Svaret där blir sannolikt liktydigt med "goddag yxskaft" något annat skulle förvåna mej - hoppas faktiskt på det, och i så fall till det bättre.
Som mig själv - Angela - bemöts jag med kommentarer om mitt kön och mitt utseende.  Som "Ulf Vederholm" visas jag plötsligt betydligt mer respekt.
(Angela Larsson 2013-02-09 06:00 i "Undercover som vit medelålders man[länk] .)
En viss Ulf Vederholm publicerat två artiklar här på Sourze, om rasism och om jämställdhet.  Han har med samma språk och ton som jag problematiserat könsnormer, fördomar och okunskap.  Han har skrivit kontroversiellt och ifrågasatt den grundläggande synen på kön samt använt sarkasm både för att väcka skratt men även för att förlöjliga det irrelevanta i mångas argument.

Precis som jag gör i allt jag skriver.  Varför?  För att Ulf Vederholm - är jag.
(Ibid.)
Som för att bekräfta...
[...]  Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.
[...]
(Bizon 2013-02-09 11:56 #4  [länk] .)
Intressant nog är detta att tala om hur det ska vara och sedan inte bemöta kritik ett exempel på det patriarkala förhållningssätt jag diskuterat.  I myten representerat av "Adam".  Man ska "stå med mössan i hand", och ta emot kunskapen från auktoriteten.  Men inte ifrågasätta, fråga Josef!
(Leif Erlingsson 2013-02-09 13:06 #13 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
    ...  så har varken "Ulf Vederholm" eller Angela Larsson bemött kritiken i någon av "Ulf Vederholm" trådarna.  Vilket ger Bizon med hans
En sådan förklaring kan vara att medelålders vita män drar sej för att diskutera sakfrågor med yngre kvinnor av flera skäl - ett att en man med självbevarelsedriften i behåll inte gärna utsätter sej för risken att bli avsnoppad med blahaargument eller unga tjejers oftast fundamentala oförmåga att sätta sej in i andra synpunkter än de dom själva har.  [...]
(Bizon 2013-02-09 11:57 #5 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
poäng.  Och även mig, när jag pekar på hur Angela agerar enligt det patriarkala system jag ifrågasätter.  Alltså att tala om hur det ska vara men ignorera kritik.

("Ulf Vederholm" som ett okänt kort fick "the benefit of doubt".  Svårare än så behöver det inte vara.  Angela Larsson har inte tolkningsföreträde.  (Inte jag heller, jag bara föreslår en annan tolkning.))
Som mig själv - Angela - bemöts jag med kommentarer om mitt kön och mitt utseende.  Som "Ulf Vederholm" visas jag plötsligt betydligt mer respekt.
(Angela Larsson 2013-02-09 06:00 i "Undercover som vit medelålders man[länk] .)
En viss Ulf Vederholm publicerat två artiklar här på Sourze, om rasism och om jämställdhet.  Han har med samma språk och ton som jag problematiserat könsnormer, fördomar och okunskap.  Han har skrivit kontroversiellt och ifrågasatt den grundläggande synen på kön samt använt sarkasm både för att väcka skratt men även för att förlöjliga det irrelevanta i mångas argument.

Precis som jag gör i allt jag skriver.  Varför?  För att Ulf Vederholm - är jag.
(Ibid.)
Som för att bekräfta...
[...]  Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.
[...]
(Bizon 2013-02-09 11:56 #4  [länk] .)
Intressant nog är detta att tala om hur det ska vara och sedan inte bemöta kritik ett exempel på det patriarkala förhållningssätt jag diskuterat.  I myten representerat av "Adam".  Man ska "stå med mössan i hand", och ta emot kunskapen från auktoriteten.  Men inte ifrågasätta, fråga Josef!
(Leif Erlingsson 2013-02-09 13:06 #13 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
    ...  så har varken "Ulf Vederholm" eller Angela Larsson bemött kritiken i någon av "Ulf Vederholm" trådarna.  Vilket ger Bizon med hans
En sådan förklaring kan vara att medelålders vita män drar sej för att diskutera sakfrågor med yngre kvinnor av flera skäl - ett att en man med självbevarelsedriften i behåll inte gärna utsätter sej för risken att bli avsnoppad med blahaargument eller unga tjejers oftast fundamentala oförmåga att sätta sej in i andra synpunkter än de dom själva har.  [...]
(Bizon 2013-02-09 11:57 #5 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
poäng.  Och även mig, när jag pekar på hur Angela agerar enligt det patriarkala system jag ifrågasätter.  Alltså att tala om hur det ska vara men ignorera kritik.

("Ulf Vederholm" som ett okänt kort fick "the benefit of doubt".  Svårare än så behöver det inte vara.  Angela Larsson har inte tolkningsföreträde.  (Inte jag heller, jag bara föreslår en annan tolkning.))
Angela #6
Så trevligt att du deltar i debatten.
Om du tycker att det inte leder någonvart att diskutera med mej beror nog mest på vilket syfta du har - vilket syfte har du?

En följdfråga till din punkt 1 som jag antar har med din förra artikel att göra citat//Trots att etniciteten på männen jag nämnt i tidigare artikel är irrelevant så ska du veta att det var vita män. Svenska.//sc.

OK, då har vi ringat in den punkten, vilken religion och vilka övriga uppväsxtförhållanden kan ha påverkat en så udda inställning till kvinnlig sexualitet och sexuell frihet.
Du måste väl ändå hålla med om att dylika ideer ingalunda hör till vanligheten blan svenska vita ungdomar av i dag?

Sedan nämner du att du citerat mej i din redovisning av hatfulla kommentarer du fått motta. Hoppas du då angivit källa på sedvanligt journalistiskt vis.
Och har du nu sagt detta så önskar jag en länk till aktuellt citat så att jag kan förstå vad du menar med näthat.
Du bör ju kunna underbygga dina anklagelser särskilt direkt mot person så att alla kan förstå vad du snackar om. Jag vill alltså se citatet och dess sammanhang.

---------------------------------------------------

Så då till denna lördags krönika - har inget sett om mina funderingar kring den - jag upplever dej som en aning oseriös - jag har trots tidsbrist tagit mej ann din text och kommit med flera apropåer som du uppenbarligen anser inte gagna dina syften.
Framför allt undrar jag varför du i vaga ordalag använder hipphoparspråket som slagträ mot medelålders vita män - och dessutom anklagar dessa för svaghet och att vara fega bakom sina skärmar där dom som du uppfattar känner sej säkra nog att ösa ur sej sitt hat mot kvinnor?

Frågan är hur medveten du är om vad du skriver, och vems ärenden du går? Bortser du från att en hel del av det näthat som förekommer är en produkt av personer med varierande färg på huden samt avsaknad av manligt kön där sådant brukar sitta?

Jag säjer inget om ditt wallraffande, men inte i syfte att sprida lögn eller osanning - inte heller att skaffa sej medhåll i debatten av totalt intetsägande inlägg med tvivelaktig könsidentitet.

Men de där med att tänka till lite gäller tydligen inte dej - bara de som inte har samma uppfattning som dej, och får jag anta under förutsättning att tänkandet leder till det du pläderar för - men där har du tagit miste - det som hittills framkommit av dina artiklar och hur du bemött kritiken manar till ytterligare vaksamhet mot den pkfeministiska könskampens opinionsbildare som inte vill se det verkliga förtrycket, men gärna önskar framhålla martyrskapet som försvar för taskigt underbyggda och redovisade fakta.

Får jag ett svar från dej så skulle jag önska se att du ordar något om vilka orsaker du tror bär skulden för att det blivit som du menar är mellan män och kvinnor i dag.
Angela det hade räckt med att nämnt islamiterna så skulle bilden på patriakatet varit berättigat, det näthat från män du nämner är till 99 % säkerhet ungdomar under 25 år tror jag.
Vilka står och skriker i dominerande ställning i antirasistleden jo tjejer i din egen ålder så jag undrar om inte du har glömt flertalet uppgifter som du inte tydligen känner till eller medvetet inte vill skriva om.
Hur tycker du när feminister vill gör smäkillar till flickor tror du att farföräldrar är nådiga i kritiken mot galna feminister. Nej du, din kritik kan du vända mot dig själv och dina medsystrar!
Leif E jag förstod nog, men fel av mig att jag inte markerade OT så kunde du ta upp frågan om kvinnliga politiker!
[...]  Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.
[...]
(Bizon 2013-02-09 11:56 #4  [länk] .)
Intressant nog är detta att tala om hur det ska vara och sedan inte bemöta kritik ett exempel på det patriarkala förhållningssätt jag diskuterat.  I myten representerat av "Adam".  Man ska "stå med mössan i hand", och ta emot kunskapen från auktoriteten.  Men inte ifrågasätta, fråga Josef!
Leif E kan du nämna en enda kvinnlig ledare för sitt land som inte betett sig lika illa som de värsta männen till ledare?  Golda Meir vad var hon för något, Margaret Thatcher och Indira Gandi m.fl
(x-man 2013-02-09 12:40 #9  [länk] .)
Att du alls ställt frågan tyder på att du inte förstått mitt budskap.  Jag talar inte om män och kvinnor utan om olika förhållningssätt där det ena mytologiskt representeras av "Eva" och det andra av "Adam".  Där "Eva" representerar den direkta förbindelsen med kunskap och insikt, medan "Adam" representerar att gå med mössan i hand till någon som talar om hur det ska vara.  Ledare i vårt patriarkala (att någon talar om hur det ska vara) system blir man inte om man är funtad enligt det förhållningssätt som i myten representeras av "Eva".  Vilket borde vara självklart utifrån vad jag redan redogjort.  Kanske du bara ville ge mig tillfälle att skriva det ännu tydligare?
5/ Bizon hur man än resonerar med ungdomarna av idag så omedvetet eller inte så tror de att vårt land kom till när de föddes och vi äldre är en kvarleva av grottfolket, jag har hört tonårstjejer säga att gamla människor vill de få bort och helst pensionärer vill de att de ska dö så fort som möjligt!
Men aldrig har jag hört tonårskillar yttra sig på samma sätt.
Så jag undrar blott vem som är anstiftare till näthat om inte tjejerna eller gud bevars kvinnor, som man inte ens vill ha i farstun!
Leif E kan du nämna en enda kvinnlig ledare för sitt land som inte betett sig lika illa som de värsta männen till ledare? Golda Meir vad var hon för något, Margaret Thatcher och Indira Gandi m.fl
Den där Bizon saknar ju helt självinsikt! Snacka om att bli bortgjord.
Bizon: att diskutera med dig brukar oftast inte leda någonvart men två saker har jag att säga:

1. Trots att etniciteten på männen jag nämnt i tidigare artikel är irrelevant så ska du veta att det var vita män. Svenska.
2. Du är en av de jag citerat när jag redovisat hatfulla kommentarer. Tänk till lite.

Nu är det väl ingen som påstår att ondskan blivit mindre i sverige bara för att vi fått kvinnor vid makten - om det vore så enkelt skulle jag omedelbart kämpa för att kvinnorna helt skulle ta över världens styre.
Men så är det alltså inte - däremot använder kvinnor sej av den makt dom har att sexualisera denna makt - i kvinnlig tappning handlar hela grejen om ad dom har mellan benen - eller vad dom inte har.

H&M var på tapeten i tvs kvinnohatsprogram. Dom hade ett tryck av en svart hipphoppare på en av sina t-tröjor. Att en vit tjej uppmärksammade H&M på att denna hipphoppare blivit dömd för våldtäkt och inte var någon bra förebild att bära på sin kropp - skulle då ha utlöst en anstormning mot hennes person av flera tusen hotfulla och kvinnohatande kommentarer förefaller ganska märkligt.
Låter närmast riggat - skrev hon på svenska facebook? Hur många hipphoppare finns det i sverige med så mycket engagemang att dom ids försvara en hipphoppidol som gjort sej skyldig till våldtäkt - osannolikt att det finns så många hipphoppare med språkkunskaper nog att ens förstå resonemanget - kan det vara så möjligen, att om det nu verkligen har kommenterats i sådan omfattning det planterats på nätet av samma själ som annan falsk agenda tar sej friheten att använda missvisande synonymer?
Sedan kommer vi osökt in på rasism i sammanhanget - är inte hipphoppen en företrädesvis svart musikform med företrädesvis svarta/färgade artister och svart publik och anhängare? Vist förekommer det vita/blekare inslag även där på scenen och parkett, men marginellt.

Hur är det i just detta speciella fall då - kommer kommentarerna mest från denna färgade subbkulturs övervägande färgade anhängare eller kan man här skönja någon form av jämställd etnicitet?

Nu handlar just den problematiken företrädesvis om ungdomar och ungdomars språkbruk och tydligen mer om jargong än praktik vilket alltså är ila nog - inte dess då mindre skjuter Angela Larsson in sej på gruppen medelålders vita män med samhällstillvänt intresse att möta likar i diskussion om den mänskliga problematiken - att dessa män på ett sansat sätt diskuterar sakfrågorna i mer godtagbara ordalag än vad Angela Larsson anser sej ha upplevt då hon som yngre tjej försökt väcka debatt i liknande frågor kan ha sin lilla förklaring.

En sådan förklaring kan vara att medelålders vita män drar sej för att diskutera sakfrågor med yngre kvinnor av flera skäl - ett att en man med självbevarelsedriften i behåll inte gärna utsätter sej för risken att bli avsnoppad med blahaargument eller unga tjejers oftast fundamentala oförmåga att sätta sej in i andra synpunkter än de dom själva har. Jämför gärna med debatten "jag är ingen hund" - risken är även stor att bli anklagad för än värre saker, samt något som är uppenbart i Angela Larssons fall - att helt enkelt inte bemöta varken sakfrågor, kritisk granskning av materialet, eller efterlysning av komplementerande uppgifter - total ignorans är vad denna skribent bemöter sin läsare med - jag bara undrar - hur bra är det om det?
Jag glad att jag inte ägnar mej åt näthat och att jag bemött dessa krönikor och andra artiklar på Sourze med samma kritiska infallsvinklar och saklighet oavsett upphovsperson.

Det språkbruk som kommer i dagen har sedan ett femtiotal år tillbaka eskalerat till dagens rent vämjeliga variant som äcklar inte bara mej utan de flesta seriöst tänkande människor som använder språket som skapande uttryck för kommunikation mellan människor.

Vad beror då detta veritabla vansinne på som klätt i språkliga klädnader inte uttrycker annat än frustration och vrede?

En fråga jag tagit upp i debatten efter Angela Larssons förra artikel tillsammans med en del påpekanden om brister i den artikelns resonemang. Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.

Samma sak med denna krönika där ingen analys förekommer om möjliga orsaker till detta oförsvarliga, men inte oförklarliga näthat mot inte bara kvinnor utan även mot män - det enda jag kan se är detta ständiga kverulerande från Angela Larssons sida - men snälla människa, tänk till lite!

Att ständigt bli förlöjligad, skuldbelagd, sedd som orsaken till ondskan i världen och som proppen orvar som står i vägen för kvinnans maktambitioner bara för att du är född som pojke och få detta skrivet på näsan från dagis till universitetet kan inte annat än sätta sina spår.

När Per Ström för en tid sedan uppmärksammade hatet han utsatts för knystades inte ett ord om "manshat" - varför då? Jo han är man och män och hela patriarkatet är det i sann feministisk anda helt OK att hata, skuldbelägga och önska kastrerat så att kvinnomakten kan få realisera sej som den behagar.

Ändå säjs det att vi lever i ett av jordens mest jämnstälda länder där vi dagligen möter kvinnor i maktpositioner som där gör sitt jobb precis som män - varken bättre eller sämre då dom har att förhålla sej till precis samma faktorer - alltså det styrande kapitalet som helst ser att inbördeskriget mellan kvinnor och män fortsätter i stället för att fokusera på det verkliga förtrycket som är könlöst, men som använder kvinnor och mäns oförstånd för sin maktutövning.

Fortsätt.
Som jag förut påpekat, "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps"  (Artikel 2011-04-04 06:00 på  [länk]  och i citat därifrån i går på  [länk]  i en diskussion om näthat mot just kvinnor.)  Se gärna mina övriga kommentarer samlade på  [länk] .  Det finns en "undertext".  Se om ni kan hitta den.
Kvinnan är "ond" för att hon representerar direkt kunskap, vilket enligt vår nuvarande civilisations grundmyt med Edens lustgård är ondska.  I vår nuvarande civilisation ska all kunskap komma via auktoriteten.  Där har du det yttersta svaret till att män får mer respekt än kvinnor i vår nuvarande civilisation.  Männen, i myten representerade av Adam, gör ju som de blivit tillsagda, och tankar inte ned någon egen kunskap.  Eller förväntas inte göra, iallafall.
Artikeln: "It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled. - Mark Twain"

Man skulle säkert kunna ställa upp ett teorem över den minskade intelligensen som funktion av det man inte vill förstå.
(Bizarro 2012-06-08 15:56 #9  [länk] .)
Återfann nyss ovanstående när jag läste den gamla diskussionstråden här på nytt, saknar t.ex. de lustiga inhoppen av Thomas L. Aabo, men ännu mer de kloka av bohuslanningen/Viking Vikingsson med hans breda internationella erfarenhet (se inlägg #7).

Mark Twain sa det snyggare än jag själv formulerade det i ett mail i går, men jag vill ändå dela med mig av ett citat ur det senare:
Har i åratal jobbat för att folk ska se vad de sett, inte vad man har talat om för dem att de har sett.  Som du vet är människan lättsuggererad, men när väl en suggestion internaliserats så blir den så att säga låst, och närmast hopplös att rubba.  Nästan som människor vore datorer med CD-ROM minne, skriv en gång, kan sedan inte ändras...  Ändå går det lite framåt.  Fler och fler svenskar fattar t.ex. att byggnadsdelarna från world trade tornen den 11 september 2001 upplöstes i fallet, och att av allt ursprungligt material inte mycket träffade marken.  Det finns på bilder även om dessa först inte visades i media, men många har ju sett dem senare.  Så många börjar ändå fatta vad de såg den 11 september 2001:  Världens första riktigt tydliga demonstration av massivt användande av "Fri Energi".  Sedan finns det ett antal tidigare händelser som också kan misstänkas ha varit utförda med samma teknologi när man studerar likheter.  Man har säkert övning från andra operationer innan man gör något så här stort.
(Leif Erlingsson i privat email 2013-02-08 10:37:57.)
1863/ Leif E. Balkanisering som har startat redan. Sverige har djupa relationer med Estland och vi lånar ut massor med pengar till dem, som vi knappast aldrig får tillbaka. Så mycket skumt det är med relationen vapenhandel i smyg, ja, vi minns Estoniakatastrofen, detta får vi väl aldrig reda på sanningen om, med ett erkännande av någon politiker t.ex Mona Sahlin, möjligtvis på någons dödsbädd, detta som har hänt förr med avslöjade sanningar.
StaffanRoger 26
Ser man på - här kommer du med lite kött på benen, bra!

Du menar att Angela på ett fantastiskt fint sätt visar hur detta försåtliga förtryck utövas - ja, jag håller helt med dej - läser vi mellan raderna så ser vi att lögnen är ett av verktygen - liksom att undanhålla delar av sanningen - det måste du väl ändå förstå att det hon beskriver inte är vad svenska ungdomar tänker om varandra som sexpartner och framtida sambon.

Tjejen är ju ung och skriver om 15 16 åringars syn på sexualitet i sverige - den synen existerade inte generellt bland svenska ungdomar ens då jag var i den åldern.

Nej jag slår inte ner på enskilda ord och formuleringar - jag slår ner på och ifrågasätter deras innehåll.

Texten svävar på målet och det hon skriver är av samma kvalitet som påståendet att svenska ungdomar inte kan svenska vilket är en totalt missvisande upplysning spridd av media och politiker - det är invandrarungdomar som inte kan svenska. Av samma skäl har jag frågat Angela Larsson vad det handlar om för etnicitet och tid hon reffererar till.

För min mamma var trohet viktig, men inte ens för henne var det tabu med sex före äktenskapet och då talar vi om tjugotalet.

Att det inte blev äktenskap av alla förlovningar gjorde att varken män eller kvinnor förväntade sej någon obegagnad brud eller brudgum det torde alltså var och en ha varit införstådd med redan på den tiden.

Däremot är det bland en del invandragrupper i dag ett förfärligt ståhej om mödomshinnemyten - det praktiseras bland vissa invandrartjejer att dessa får tid hos en läkare som sätter ett par stygn i slidkransen för att lite blod ska färga lakanen på bröllopsnatten - sånna killar med den etnon kan nog föra dylika resonemang som Angela beskriver, men knappast de sexuellt aktiva svenska ungdomarna av i dag - i vart fall inte generellt - nån enstaka ofta religiöst sekteristiskt färgad åsikt av det slaget kan nog förekomma - det finns alltid avvikare och subkulturer - men då anser jag att det ska redovisas klar och tydligt, inte som i denna artikel som vore det en normalitet.

Här kommer en annan omständighet in - Angela drar lite för stora växlar på dylika marginalgruppers betydelse för hennes möjlighet att bli värderad efter förtjänst i framtiden.

Varken jehovas vittnen, livets ord eller gruppen muslimer som kombinerar islam med så kallad hederskultur är så framträdande ännu i det svenska samhället att dessa med sina reaktionära ideer komme ha så stor betydelse för Angelas framtid - men går det riktigt illa så har vi snart shariadiktat med föreskrivna kyskhetsbälten på flickor efter könsmognad samt offentliga spöstraff på bara stjärten vid endast tanken på överträdelse - fullbordad överträdelse däremot kommer att rendera stening tills blodet lämnat kvinnans kropp - mannen däremot den stackaren som låtit sej förledas av den vederstyggliga kvinnan som lockat honom i fördärvet kan komma att klara sej undan med lite uppbyggliga samtal med imamen.

Oavsett detta är det bara för Angela att redovisa vilka omständigheter avseende etnicitet och århundrade som artikeln avser.
Kommenterade uppropet så här när jag som nummer 92 för några timmar sedan själv undertecknade:

Om det finns ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel bete sig precis som de behagar och i strid med alla lagar, då bör i demokratisk anda våra politiker meddela oss detta skäl.  Det kan inte döljas bak hemligstämpel.
[...]  slås än en gång av den obehagliga känslan att det pågår en massiv invasion i europa som uppenbarligen inte gagnar varken de invaderande eller de länder som invaderas.
[...]
(Bizon 2013-02-08 19:46 #1860  [länk] .)
Grogrund för Balkanisering.  Kan vara avsiktlig förberedelse för att i framtiden ha möjlighet att destabilisera Sverige och andra länder i Europa.  Det finns folk som planerar sådant mycket långt i förväg för att så att säga "ha kort att spela med" vid ett eventuellt senare tillfälle.
Att speciellt Sverige tar emot en så stor andel i förh. till befolkning tyder på att det framför allt är Sverige som förbereds.
#1860 Bizon är suverän i dag. Den där "religionen" måste PK lära sig ta på allvar. Läs!

Bizon #22
Din syn på vad en text är naiv.
En författare och konstnär känner givetvis till begreppet undertext, i vardagligt tal "det som står mellan raderna".
En mogen läsart söker sig till undertexten.

I överförd mening har också våra handlingar en undertext.
Det Angela Larsson har beskrivit i flera krönikor handlar just om det, som jag ser det; hur dina och mina handlingar medvetet eller omedvetet skapar ett försåtligt förtryck.

I denhär krönikan visar Angela på ett fantastiskt fint sätt hur detta försåtliga förtryck utövas.

Och du slår ner på enskilda ord och formuleringar som om du håller på att rätta en kria!
Har kikat runt lite på en del nyhetsklipp och youtubefilmer och följt det som hänt här och i danmark under några år, samt inte minst följt debatten här på sourze ett tag och slås än en gång av den obehagliga känslan att det pågår en massiv invasion i europa som uppenbarligen inte gagnar varken de invaderande eller de länder som invaderas.

Av de omhändertagna gästerna/flyktingarna vore det inte direkt långsökt att förvänta sej att dessa skulle ligga lågt med stödet till den problematik som i respektive hemländer skapat så erbarmliga förhållanden att mängder av människor tvingats därifrån på flykt.

Men så är inte fallet - de hitkommande ropar på moskeer och stöd till en av jordens nuvarande i praktiken mest fientliga, grymma och destruktiva religionsformer - (sveriges radio i dag).

Hur är det - saknar dessa människor självbevarelsedrift - om dom nu kommit ur askan av sina självmordsbombade samhällen vars död sanktionerats av deras gud - varför ska dom prompt skapa nya brasor här och på andra håll i världen - inser dom inte att det snart blir lika dant om dom lyckas med sin föresats att islamisera den fortfarande beboeliga delen av världen?

Att ha många barn - att ha många fruar som ständigt är gravida är ingen bra lösning på de dagliga självmordsbomberna och bilburna sprängladdningar som dar med sej flera hundra människor i veckan in i döden - det muslimska människolivet saknar uppenbarligen bevarandevärde och därvidlag skiljer sej tydligen den människosynen från de flesta andra ideologier som är verksamma i världen av i dag - undantagen då den amerikanska om det inte gäller amerikaner för då blir det ett jävla liv.

Det förefaller även så att denna devalvering av människoliv som praktiserats under företrädesvis muslimsk kontext även färgar synen på den muslimska kvinnan som om hon inte är beredd till underkastelse skändas offentligt i akt och mening att tvinga henne tillbaka i kök och massproduktion av barn - blivande kanonmat spridd över europa och övriga världen - med andra ord en potentiell fara för de "otrogna hundar" - alltså vi som inte är muslimer som nu bebor dessa platser i starkt pågående uppblandning med "trognare hundar".

Jag ser inte detta som ett uttryck för min paranoia utan som ett reellt hot som kan aktiveras när som helst med en given signal.

Redan nu har mängder av attentat gjorts mot de människor i asylländerna som de facto bjudit in denna invasion - matar och utbildar dessa potentiella religionssoldater som man kan befara bara väntar på sin order.

Till och med Rainfeldt har dragit öronen åt sej och funderar över hur begränsa massinvandringen - undrar hur han lyckats bryta den hjärntvätt som fortfarande styr de flesta andra i politikerskrået - kan det vara sverigedemokraternas föredömligt lugnt envisa talesman Jimmy Åkeson som lyckats väcka statsministern över "det sovande folket"? En bragd bara det - frågan är om det inte ändå är för sent?
#17 Varför skulle Bizon ha något att lära av Angela, som han inte redan vet. Det är inte svårt att fatta artikeln, även om jag inte förstår titeln "Guide till underkastelse".

Varför måste alla människor fatta allting? Man kanske tycker annorlunda om många frågor, beroende av vem man är och vad man har för erfarenheter. Därför är det bra med rättesnören, tex. Respektera äldre människor, lär barnen respekt(och varför) för framtiden,stjäl och ljug inte exempelvis.

Det finns inga äldre människor som vill de yngre ont(om det inte är något fel på dem). Man kan också respektera äldre pga deras ålder, även om man inte håller med om allting. Då går allting smidigare här i livet och fler barn kanske kunde växa upp med sina föräldrar, om man satsade på de äldre först och på vad man vet om människor och forskning. Man säger att Sverige är en demokrati- men det ska vl inte betyda att allt går för sig? Viktigare än att gnälla på gångna tider och hat mot flickor just nu är alla de offer för nätet som växer fram. Alla spelberoende barn. Varför glöms de bort? De gör som de vill, föräldrarna har ingen makt. Föräldrar nuförtiden räknas inte(bara när det gäller pengar) Ok, man kan skylla på föräldrar, att inte barnen vet bättre, men bättre är att ha riktlinjer för hur man gör, dvs föräldrar respekteras av sina barn till de blir vuxna själva och myndiga.

Om inte barnen(gäller inte alla) lyssnar till sina föräldrar och vad de vill, funkar inte någonting. Det är jag emot.

Vi är alla människor, men det skulle inte skada, att med ålderns rätt få ett lite lättare liv. Men, det krävs kanske riktigt elaka föräldrar, för att barn och ungdom ska lyssna av rädsla? Trist- som det har blivit. Dessutom tror många unga, att folk är gjorda av pengar. Vad gör en ungdom eller ett barn i gengäld, för att bli försörjda av sina föräldrar? Studerar, hjälper till hemma, lyssnar på familjen? Inte mycket vad jag vet.Den samhällsnormen finns inte längre. Vi kan inte ta som exempel och undanflykt mördare, rånare, sjuka människor hela tiden, när vi ska beskriva samhället. Nej, vi måste ändra på något. Hela synen på människan.
[...]
  - om inte fotfolket dessförinnan förpassats in i liknöjdhetens dimma -
[...]
(Bizon 2013-02-08 14:34#36  [länk] .)
Ja, "ungefär som det blivit i nationalstaten Sverige av i dag", som du också skrev.  Här där...
Näthatet är resultatet av en kultur som i flera hundra års tid har hävdat de kapitalistiska intressenas överhöghet i alla sammanhang och som på senare tid och med enormt ökade propagandaresurser har blivit ännu effektivare i sin strävan att göra människor okänsliga, oempatiska, obehagliga och allmänt otäcka, men lämpliga som kanonmat och löne- och låneslavar.
(Hans Berggren 2013-02-07 15:09:48 i epost till c:a 28 personer varav några redaktioner och förlag.)
Men så länge vi lever i ett samhälle som stimulerar det allra sämsta hos människan, egot, hagalenskapen, armbågarna osv. lär vi bara få se det nuvarande läget förvärras.
(Ibid.)
Vilket ju kan återknytas till mina egna teser att den verkliga lösningen är att dekonstruera det systemförtryck vi alla lever under samt det materialistiska splittrande paradigmet som känslomässigt och på alla plan isolerar oss allt mer från varandra.
!5/ Tack Pia för dina kloka ord och förlåt mig att jag har underskattat din kapacitet i tanken, du är en starkt medveten kvinna som vet vad du talar om!
Upprop mot Natos och Israels angrepp på Syrien

I fall regeringen icke agerar skyndsamt uppmanar vi riksdagen att lägga fram misstroendeförklaring mot statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt..


http://kristofferhell.net/upprop-mot-natos-och-israels-angrepp-pa-syrien/  [länk]
!855/ Bizon vapenindustrin är kanske den mest lönsammaste" industrin i världen och uppköparna vill gärna testa dessa ständigt nya sofistikerade vapnen i praktiken och det är väl en av anledningarna till alla dessa krig som ständigt pågår i världen!
1854
Xman - om vi nu ser massinvandringen för vad den är - ett sjukdomssymptom på mänsklighetens galenskap - hur ska vi då komma åt själva sjukdomen?

Jag pekade på krigsindustrin som en del av problematiken, men det verkliga problemet är väl de som nedlåter sej till att använda krigsindustrins produkter.
Vad har du för lösning där?
den parapsykologiska forskningen sysslar även med UFO frågorna och vill gärna påstå att de kommer ifrån en annan dimension som även dagens rymdfoskare vill ha det till. Även om att detta inte är något generellt bland forskarna att tro, så anser de att Ufon som förflyttar sig snabbare än ljuset tror de inte på, utan de anser hellre att de åker in och ut ifrån andra dimensioner, som jag också gärna vill tro, som sett ett UFO som helt plötsligt försvinner på en blå himmel.
Men förklara hur dessa varelser kan vara rena avbilden av oss människor och vandra här på jorden, får mig att tänka på filmen om rymdödlor som kan förvandla sig till människor. Detta har fått oanade proportioner att våra världsledare är just rymdödlor i mänsklig gestalt.
[...]
Att media spelar sin kort efter sin egen agenda ser vi ständigt - nu blåste man upp näthatet som värsta kvinnohatet och kvinnoförtrycket helt i linje med att underblåsa könskampens eld.
Då Per Ström fått på pälsen så han tyckte det var nog och fick framträda med det i tv hörde jag inte ett knyst om att det skulle vara mansförtryck - ändå var det så enligt Nordegren i P1 att nån eller några av de presenterade tjejerna som nu fått leka martyrer varit med och mobbat ut honom.
[...]
(Bizon 2013-02-08 11:50 #12  [länk] .)
En viktig poäng.  Den gamla härska genom att söndra agendan.  Det är alltid någon som är förfördelad och genom att välja vilken grupp man ska lyfta fram kan man för evigt hålla oss splittrade.

Vi som har varit med några årtionden längre än de i dag unga har kanske ibland lättare att genomskåda detta.
Forts...

Notera att i George W. Bushs första tal som president förklarade han rent ut att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  Då detta var ett förberett tal så är det knappast en slump att han sa så där.  Många kända UFO-forskare har efter att ha forskat länge och väl kommit fram till att UFO-fenomenet är mer relaterat till änglar och demoner än till andra planeter i vår dimension.  Dock har det aldrig gjorts någon film på ett sådant tema medan det gjorts otaliga filmer på temat utomjordingar från en annan planet.  Det ser verkligen ut, när man ser på vår värld i dag, som ett gäng krigsänglar i kulisserna dirigerar föreställningen.  George W. Bushs talskrivare plockade den ängel som leder stormen från John Page, 1776:  "an Angel rides in the Whirlwind", se vidare  [länk] ,  där det utifrån Bibeln konstateras att demoner är fallna änglar, och då specifikt att ett kodord för Lucifer är ängel.  Så George W. Bush tycks ha sagt att det är Lucifer som leder detta som nu pågår.

Militären är mycket intresserad av UFO, men det är väldigt hemligstämplat.  Därför det offentliga förlöjligandet.  Något mycket djupt pågår, men vad?  Förtrycket av öppenhet och informationstransparens är iallafall inte dolt.  Så det är produktivt att arbeta med.  Liksom desarmerandet av marginalisering och förlöjligande.  Och där är vi åter på ämnet näthat (och splittring).  För mig hänger allt det här ihop.  Även i den svenska antikrigsrörelsen har de skarpaste hjärnorna marginaliserats.  Detta är ingen slump, och jag ser hur det hänger ihop med hur systemet blir dummare och dummare genom att göra sig av med de som kan tänka.  Hänger också ihop, med Abdel-Masih Wazirs teorier.
Forts...

Här en fundering kring dessa myter plus Inanna myten om öppenhet och informationstransparens.  Om Ormen/the Serpent och om han som fördömde den senare.  Om "The Viking Serpent[länk]  och den i Babylon:
Ormen/The Serpent förknippas med Babylon och kunskap.  Bibeln berättar hur Jehovah förbjöd kunskap men hur Ormen/the Serpent ändå smugglade in sådan till människorna och hur Jehovah då blev mäkta förgrymmad på Ormen/The Serpent, och fördömde den senare.  Säkert en kollega, tänker jag, som fattat mer tycke för människan än vad Jehovah uppskattade.  Jämför myten om Inanna och hur människan fick kunskap!  (Länkarna i förra delen.)  "The basic theme of the myth is that the goddess Inanna, after affirming her sexuality, visited and tricked her grandfather, the god of knowledge Enki, into giving her the essence of civilization called me (pronounced may).  These me, of which godship is one, she gives to the common people to steward and explore.  The effect of giving man these me meant that he could become god if he desired but he had to take the good with the bad, the me of the joy of life as well as the me of war [c.f the Standard of Ur, now at the British Museum].  This idea of releasing secrets and knowledge was probably the fundament for the development of Mesopotamian society and its creation of the tools of civilization; the wheel, writing, mathematics, Law etc.  When the goddess' power declined, so did the idea of the free sharing of knowledge; the de-mystification of knowledge was reversed."

I norden finns mycket symbolik från The Serpent, jag tror vikingarna jobbade för denna fraktion.  Alltså Ormen/The Serpent, Babylon och kunskap.  Och Vikingar.

Medan som sagt Jehovah förbjöd kunskapen från Ormen/The Serpent.  Och kallade den senare "Djävulen".  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan hjärntvätten säger att bara Bibelns Gud kan detta.

Det skulle inte förvåna mig om olika verkliga maktfraktioner i sin tur jobbar med olika utomjordsgrupper = olika "demoner".  Kort sagt, att vi sedan våra myters begynnelse har befunnit oss i "the alien wars", bekämpade "by proxy" av olika mänskliga maktfraktioner.  Jehovahs fotsoldater har bekämpat Ormens/The Serpents, Babylons och Inannas kunskap över hela jorden.  Bekämpat shamaner, kloka gummor, gnostiker, druider, samer o.s.v..

Märk väl i beskrivningen av Inanna myten ovan, Inannas gåva innebar ansvar för alla konsekvenser.  Eget ansvar.  Kunskap + ansvar.  Stämmer ganska bra in på hur den andra gruppen beskriver att Djävulens anhang inte är friskriven från ansvar!  Medan de själva förstås slipper ansvaret, för det har de delegerat till sin gud!!!!!   I dag vet vi vilket totalt hycklande det senare är.  De förväntar alltså att bli upptagna till sitt Hyckelrike.  Så blåsta de är.  De får ta konsekvenserna.  Ingen kan friskriva sig genom att lasta över ansvaret på någon annan.

Mycket av demoniseringen(!) av Ormen/The Serpent är säkert False-Flags och desinformation plus "nyttiga" provokatörer som ställer till med kaos.

Forts...
Forts...

Leif - 28

Som sagt så vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, men inte heller mellan de vi kalla maskulina och feminina sidor vi som människor förväntas ha i mer eller mindre välbalanserad fördelning.

Vad har du för uppfattning om huruvida det är nödvändigt med så pass könskategoriserande benämningar i sammanhanget?

Allt sånt där verkar styra in folk i könsbetingade förväntningar som om vi ser till resultatet förefaller mer destruktivt än motsatsen.
(Bizon 2013-02-08 02:01 #29  [länk] .)
I sak är det nog inte nödvändigt, men om du ska förstå angelägna tankar som dem jag länkat till av Abdel-Masih Wazir och hans 'femalian' (som i rovdjurshonan) Inanna princip (IP) med dess öppenhet och transparens och Ditta Rietumas Gender Economy (GE) och femimasculism så måste termerna förstås.

Jag anser att tankarna är så viktiga att de bör förstås.


Länkar:
 1. "From Inanna To the Internet and beyond[länk]  by Abdel-Masih Wazir, 6 page lecture notes.

 2. "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]  by Abdel-Masih Wazir, discussion and lecture material from 1996... in Swedish, English and Arabic.

 3. "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk]  by Abdel-Masih Wazir, 1996.  (Mixed Swedish, English, Arabic.)

 4. "Gender Economy (GE)" och "femimasculism[länk]  av Ditta Rietuma.

 5. "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps[länk]  av Leif Erlingsson 2011-04-04 06:00.  Ett citat ur artikeln:
  Gudinnan Inanna besökte efter att ha bekräftat sin sexualitet hennes farfar kunskapens Gud Enki och lockade honom att skänka henne civilisationens essens som kallades me.  Dessa, varav gudaskap är en, gav hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Resultatet av detta var att människan kunde bli gud om han så önskade men att han måste ta det goda med det onda, livsglädjens me såväl som krigets me.  Det var en myt som säger, "vill ni ha gudomlighet så får ni gudomlighet".  Men ni är ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Abdel-Masih Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är "femalian" - inte feministisk.


Jag anser att vi behöver förstå våra myter, för de är en slags historia bortom den nedtecknade.  Ta myten om kunskap såsom ond i Bibeln med Adam och Eva och sedan Babels torn och språkförbistringen = splittringen av oss.

Forts...
Leif - 28

Som sagt så vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, men inte heller mellan de vi kalla maskulina och feminina sidor vi som människor förväntas ha i mer eller mindre välbalanserad fördelning.

Vad har du för uppfattning om huruvida det är nödvändigt med så pass könskategoriserande benämningar i sammanhanget?

Allt sånt där verkar styra in folk i könsbetingade förväntningar som om vi ser till resultatet förefaller mer destruktivt än motsatsen.
(Bizon 2013-02-08 02:01 #29  [länk] .)
Svarar i tre inlägg på raken:

Forts...
1852/ Bizon det realistiska är att stoppa massinvandringen och försöka att få folk att förstå att PK är ett verktyg för att vi inte ska deltaga i sanningen om Sverige, alltså vi ska blunda, så ser vi inte verkligheten.
Vi ska vara medvetna om att de tidiga invandrarna som etablerat sig och vill vara svenska folket till lags sympatiserar med SD och det är ju kul för dem och även för vi etniska svenskar, att veta att de invandrade har sundare åsikter än de flesta svenskar.
De invandrare som jag umgås med är roliga och tycker att jag ska starta ett politiskt parti och de garanterar partiet massor av svenskvänliga invandrare som skulle stötta partiet.
Jo, jo jag vet inte vad som gör att jag skulle vara lämpad för den uppgiften, visst de håller med mig i lång rad av politiska frågor och även den kritik som jag ställt mot deras landsmän, som de själva kallar för idioter och med mindre smickrande epitet.
De frågar mig varför inte politikerna ser att de är bedragare och banditer som skor sig på oss, ja du märker att de är uppriktiga och kan säga vad de vill, som inte vi svenskar gärna gör i rädslan för att bli stämplade som rasister. Självklart har de rätt i sina åsikter, vi har massor av banditos som har kommit till Sverige för att bli försörjda det här är ju inte något att sticka under stol med, som folkmunnen kritiserar när man pratar politik med folk på gatan.
I sak för att få en lösning på Sveriges elände är väl att lägga sin röst på den nationella folkrörelsen, men som du vet så blir den kategorin stämplad som nazister av PK maffian i 7 klövern! Och därför så är Sd Sveriges hopp som alltfler börjar att förstå, både av svenskar och invandrare.
Bizon
Du har bestämt dig för att du inte har något att lära av Angela Larsson.
Och du har bestämt dig för att hon inte kan lära dig något om dig själv.
Du undervisar. Som vanligt. Med pekpinnar.
Och du använder en mycket, mycket gammal läroplan ....

Det är inte för sent att uppdatera sig.
Xman 1851
det var en harang som heter duga :-)

men glöm inte att varenda post du tar upp genererar mängder av jobb åt svenskarna så att dom slipper gå till socialen och tigga pengar - nu kan dom i stället betala skatt och hålla igång både vapenfabriker här och i sudiarabien så att vapen kan levereras för att bomba sönder fler länder så att fler människor tvingas på flykt så att vårt behov av att visa vår goda vilja tillgodoses genom att vi får fler människor att ta hand om så att vi får mer arbete att utföra - och förståss då det vi inte får glömma - så att vi får nått att klaga på.

Kanske på sin plats att snart göra något mer konstruktiv åt detta, eller?
Vad tycker du vore en realistisk lösning?
## Pia
Jag vet inte vad den där Josef är eller dennes ålder, men något mer intetsägande till inlägg får man leta efter - de flesta har ju oftast något att tillföra en debatt som tar sej tid att göra ett inlägg.

Jag fäster mej vid din reflektion om vem som lägger ribban, och åldern på de som tar sej rätten att peka med hela handen - vanligen brukar det vara de med makt och inflytande, men här menar du alltså att det är mellan 18- 30 som sticker upp?

Du nämner också att det mest är de yngre som ger uttryck åt sin upplevelse av förtryck - ja så kan det kanske vara då det ligger i sakens natur att man innan man vant sej vid verkligheten sedan man växt upp i en skyddad verkstad kan bli lite chockad.
Det konstiga med Angelas reflektioner och upplevelser är dock att hon menar att det är de yngre som är förtryckarna.
Visserligen ser hon bara den ena könssidans förtryck av den andra i dehär fallet också, men det är ju det hon är inskolad på så det förvånar mej inte.

Att media spelar sin kort efter sin egen agenda ser vi ständigt - nu blåste man upp näthatet som värsta kvinnohatet och kvinnoförtrycket helt i linje med att underblåsa könskampens eld.
Då Per Ström fått på pälsen så han tyckte det var nog och fick framträda med det i tv hörde jag inte ett knyst om att det skulle vara mansförtryck - ändå var det så enligt Nordegren i P1 att nån eller några av de presenterade tjejerna som nu fått leka martyrer varit med och mobbat ut honom.

Åter till Angela och det du ser "att det är de yngre som mest ägnar sig åt att hota varandra och vara råa", Ja,,, kan det vara konsekvensen av att växa upp i detta konkurrenssamhälle? Här gäller det ju inte att bygga upp gemensam skapande kraft för att öka livskvaliteten för all i samhället - utan då snarare att skaffa sej fördelar genom att ha de vassaste armbågarna och vara best på att förtrycka varandra.

Ja som du säjer "Manshatet (om det finns) måste komma från någonting och blommar nu ut för fullt." Och har så gjort under ång tid och det är där jag ser en orsak till att även kvinnohatet (om det finns) får sin näring.

Jag tänker då på hur män mår och varför - tänk dej att du som uppväxande man ständigt får veta att du är skit, borde kastreras och är orsak till all ondska i värden - jag tror inte det borgar för en bra uppväxt.

Sjuka människor av alla kön finns det alltid, men fler blir det i ett sjukt samhälle. Och att "vi varit för svaga att skapa goda gränser och regler för oss människor" är så sant - eller snarare att tyngdpunkten i vår uppfostran av i dag ligger på fel saker förutom då att göra oss till streberfäiga karriärister och egofixerade narcissister utan empati så verkar budskapet vara "skit i allt annat bara du lyckas själv! Och detta inte minst omhuldat bland tjejer som tubbas till föreställningen att se mannen mer som fiende än partner - och detta pjuder feminismen på u.p.a. kan det bli så mycket värre än så?

Du säjer avslutningsvis "respekt människor emellan, vore på sin plats, för både kvinnor och män!" Ja en icke könssegregerad respekt som premierar delaktighet som människor i ett gemensamt samhälle vore nått att sträva efter, men har du några förslag på hur den ska åstadkommas - sånt kan ju inte tvingas eller lobotomeras fram - det måste komma inifrån.
Och kan bara utvecklas genom att var människa får åtnjuta kärleksfull välvilligt fostrande respekt från sin första stund på denna jord - men kanske inte ens då?!
Citat av en som hoppat av en genomgående utredning om invandrares kostnader, men jag tror att han fick sparken för inlägg av personliga åsikter?..
Handläggarna kostar Sverige några MILJARDER när allt är klart. Man får ju inte sluta räkna kostnaderna nu. Det är som årliga tribut av svenskarna att betala i evighet. Invandrarna ynglar av sig kostnader. Glöm inte bort följande kostnadsposter:

Försörjningsstöd hela livet, ensamståendetillägg, barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag,
existensminimum, möblering, startbidrag, starta eget bidrag, rabatt på arbetsgivaravgifter, invandrare i nystartzoner, garantipension, äldreförsörjningsstöd, instegsjobb, fri dagisavgift, Rut-avdrag, föreningsbidrag, motverka främlingsfientlighet i ideella föreningar, aktivitetsstöd,
arbetskraftsinvandring, arbetslöshet, vård, operationer, fri tandvård, importerade sjukdomar, brist på vitamin D, språkutbildning, komplett grundskole- och gymnasieutbildning, analfabetism, bristande utbildning för svenska elever pga anpassning, sökajobb-kurs, datakurs, CV-kurs, sjuklön, sjukskrivning, frånvaro vid Ramadan, speciallärare, extralärare, extra skolgårdsvakter, halvårslånga semestervistelser i hemlandet med bibehållna bidrag, extra vakter, biblioteksvakter, utfärda pass, id-kort, källarmoské, terrorrekrytering, självmordsbombare, indragna simtider, könsuppdelade klassrum, etableringslotsar, sfi-personal, bostadsbyggande åt invandrare, vaktmästare, klottersanerare, migrationsverkspersonal, migrationsdomstolen, poliser, kronofogdar, domare, brandmän, flyktinghempersonal, Arbetsförmedlingen, fängelsepersonal, vård åt brottsoffer, socialbyrånpersonal, försäkringspremier, våldsrykte, bortfall av turism, förfallna stadsdelar, inbrottsligor, bötningar, asylboendebränder, assistansfusk, integrationskampanjer, DO, skadestånd, Muslimska mänskliga Rättighetskommittén, homofobiska gästföreläsare, balkongflickor, khat, skattefusk, bedrägerier, våldtäkter, gruppvåldtäkter, stöld, misshandel, rädsla, skottlossning, knivar, fri rörlighet i EU utan pass, människohandel, burka, skola och vård åt papperslösa, burka, könsstympning, tvångsäktenskap, barnäktenskap, skenäktenskap, mulitpla identiteter, dubbla PUT, uppskjuten pensionsgräns, arbetslöshet, låg iq, våld, lathet, svenskhat, Svennehora, Säpo-kostnader, minskade skatteintäkter, utflyttning av skattebaser, vittneshot, uppskjutna rättegångar, försvarsadvokater, skadestånd stannar på staten, vård av kniv- och skottskador, tolkbehov, hotellrum, asylförläggningar, asylförvar, utvisning med flyg, busskort, uteslutning ur fackförbund, fritaxi 9 990 kr, kollektiv Breivikskuld, halalslakt, jobba med soc och aktivitetsstöd samtidigt, beslöjade småbarn, fastpris taxi 60 kr i Malmö, fackförbund för papperslösa, svenskor gripna med 100 kg kat, mord, resebidrag att hälsa på mormor i Mogadishu, Irakiska grundskolor, 30 miljoner nybyggare, antisemitism, stenkastare, min gata, polissatsning, partipiska, halshuggning, inga ålderstester, muslimsk överrepresentation i brott, zigenarkulturår, mångfaldspolicy, tiggare, krigsherrar, demokratiunderskott, bilolyckor, gängbildning, segregation, försämrad välfärd, sjukvårdsköer, skjuta på polis, stenkastning på brandkåren, Saudifinansierade moskéer, åsiktsregistrering, inställd postutdelning, vitpixling.
9/ Pia jag håller med dig du omtalar detta fenomen när ungtuppar vet hur det ska vara och anser att alla andra ska anamma deras tankar och värderingar, då sparkar jag bakut, detta är ungefär som att lära mamma och pappa att göra barn. Skitungar säger jag, som tror att världen kom till när de föddes.
Leif - 28
Som sagt så vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, men inte heller mellan de vi kalla maskulina och feminina sidor vi som människor förväntas ha i mer eller mindre välbalanserad fördelning.

Vad har du för uppfattning om huruvida det är nödvändigt med så pass könskategoriserande benämningar i sammanhanget?

Allt sånt där verkar styra in folk i könsbetingade förväntningar som om vi ser till resultatet förefaller mer destruktivt än motsatsen.
NathalieA 6-7

Möjligen förstår jag inte det Angela försöker förmedla, men säj inte att jag inte försöker förstå.

Förutsätter vi att vi öppnar ögonen och betraktar det samhälle vi lever i så är det väl så uppenbart att vem som helst inte ser det som beskrivs i artikeln då det inte är generellt sant och om det alls förekommer så är det något som ytterst snäva etniska minoriteter eventuellt står för.

Möjligen har du rätt i att jag är otroligt inskränkt, men jag recenserade inte Angelas artikel utifrån andra förtecken än att delge min uppfattning så inskränkt som den kan uppfattas vara - men säj mej var hittar du de femton sextonåringar i dag som förväntas efterlev sådana kyskhetsideal som Angela beskriver?

Klart att det kan finnas någon, men inte så frekvent att det skulle utgöra något att ondgöra sej över om vi inte specifikt studerar vissa invandrargruppers kvinnosyn - visserligen har ofta manfolk på den kanten inget emot att begagna svenska kåta flickor - men om det kommer till familjebildning är det många som drar sej mot de mer hårt hållna flickorna från den egna kulturen.

Det förefaller som om du är av den sorten som inte gärna tar del av andras erfarenheter än de du själv anser korrekta då du menar att det är väldigt onödigt av mej att förmedla mina då de inte överensstämmer med det Angela och du hyser - ganska konstig inställning enligt min mening.

Jag betvivlar inte att du är kvinna, eller att du upplevt det Angela beskriver, men är det generellt? Tror du att det överhuvud taget skulle finnas några familjebildningar i detta land om merparten män efterlevde kravet på att deras partner, sambon, fruar skulle vara könsligt obegagnade innan förhållandet?
Det inte bara tror jag utan vet att det inte skulle, möjligen skulle det drälla av ensamstående mammor mer än vad som nu är fallet - det skulle inte heller vara så intressant för någon man att ge sej i lag med kvinnor som redan har tidigare barn - och så är det inte då det kryllar av plastpappor och plast mammor.

Det jag framför allt önskar Angela skulle ge sej tid till är att redovisa lite siffror om inte annat hur stor procentuell andel killar som har kravet på att deras partner ska vara obegagnad?
Och hur stor procentuell andel tjejer som ställer upp på och efterlever det kravet?

Jag anser av erfarenhet som man att Angelas resonemanget är antikt och ingenting har med den verklighet att göra som jag upplevt och tillika med mej den normalt uppväxta svenska kvinnan.

Jag är dessutom övertygad om att majoriteten av kvinnor i dag definitivt intet bryr sej - den moderna kvinnan har vett nog att ta för sej på lika villkor som män - hon kräver inte heller i likhet med moderna män att mannen ska vara oskuld på bröllopsnatten - däremot att mannen är kapabel nog att ge henne sexuell tillfredsställelse.

Hur kvinnor behandlas i övrigt, liksom hur män behandlas finns det mycket att säja om - inte är alla män så felfria även om de flesta vill väl, liksom att det samma gäller för kvinnor - män är inte heller ensamma om att förtrycka kvinnor - kvinnor är jävligt duktiga på att förtrycka varandra.

Feminismen däremot är bland det värsta som hänt människan - då den slagit in en kil mellan könen - begrepp som ansvar, jämställdhet, gemenskap och ömsesidig delaktighet räcker - att göra män till kvinnor eller att ständigt skuldbelägga mannen som könsvarelse stupar på sin egen orimlighet - och är något "ren och skär fakta" så är det de...
#5 Josef. Vem är det som lägger ribban för hur det ska vara i Sverige? Får alla åldrar var a med och ha åsikter eller är det bara en åldersgrupp mellan 18- 30 som räknas?

De flesta medborgare som bor i detta land, har känt på hur långt det blivit mellan människor. Människr förefaller maskiner i dag och har sällan förståelse för varandra. Det är mest de yngre som klagar på förtryck, vilket uppshåsas upp av medierna, så det låter som om förtryck förefaller varje dag. För mig der det ut som det är de yngre som mest ägnar sig åt att hota varandra och vara råa.

Jag har barn och barnbarn och sörjer över hur livet bliviti Sverige. Barnen har ingen skyldighet mot de äldre, men de är väldigt bra på att dömma ut äldre människor. Barnen kräver, men det har inte föräldrarna rätt att göra. De ska ställa upp, annars ses de som värdelösa. De ska lyda sina barn, känns det som.(Undantag finns alltid)Föräldrar ska vara perfekta, barnen kan vara hur de har lust. Så ser det ut för mig i alla fall.

Manshatet (om det finns) måste komma från någonting och blommar nu ut för fullt. Det ser i alla fall pressen till.

Vad vill kvinnorna vara i dag? Skulle jag vilja veta. Ska man inte vara rädd om sig och ge fan i att blanda sig med idioter? Jag ser inte detta manshat som det nu talas om varje dag! De exempel på stalkers jag läst om, sjuka människor, är knappast något exempel på normala män. Jag ser mig om, beroende på var jag är och varför. Det tycker jag även män ska göra.Vi har varit för svaga att sätta upp gränser och regler för oss människor. Inget går av bara farten. Mer respekt människor emellan, vore på sin plats, för både kvinnor och män!

#5
Ett litet påpekande - för att någon anser sej vara författare behöver inte det betyda att denne har svenska akademins ordlista som rättesnöre - däremot kan det komma att visa sej att denna publikation i sinom tid kommer att rätta sina stavningsförslag i enlighet med mina rekommendationer.

Att det fortfarande finns sådana stofiler som mej kvar i sverige beror förmodligen på den uppenbara nödvändigheten att någon måste säja det andra inte har mod nog att uttrycka.
Tar i dej som exempel så säjer du ingenting i sak, men kverulerar om stavning och smörar på värre utan minsta analys - vad tror du det har för värde att bemöta en artikel utan minsta kritik då den så uppenbart uppvisar en mängd brister.

Sedan vet du tydligen inte ens vad du snackar om då du kallar mej för "näthatare" - jag hatar inte nått nät, och trycker inte ner nån, men jag har mod nog - till skillnad från dej - att peka på vissa brister i resonemangen då sådan finns - allt sakligt redovisat i mina inlägg.

Ska du kommentera mej så föreslår jag att du lämnar rent larv oskrivet.
I övrigt, otroligt bra artikel Angela. Jag hejar på dig!
Bizon. Jag får uppfattningen av dina kommentarer att du inte alls förstår, eller ens försöker förstå, vad det är Angela skriver om. Om man öppnar ögonen lite och analyserar samhället vi lever i idag och dess strukturer så skulle vem som helst se att det som beskrivs i artikeln är det som sker. Därför tycker jag att om du inte kan förstå vad det är Angela menar så är du uppenbarligen otroligt inskränkt och ser bara det du vill se. Då tycker jag också att det är väldigt onödigt av dig att uttrycka dig i frågan.
Jag är kvinna och jag har upplevt det mesta av det Angela skriver om i artikeln, och jag är övertygad om att majoriteten av tjejer skulle kunna säga detsamma, vare sig dom är feminister eller inte. Hur kvinnor behandlas i vårt samhälle är inget feministiskt påhitt, det är ren och skär fakta.
Bedrövligt att läsa Bizons åsikter. Att det fortfarande finns såna stofiler till män kvar i Sverige. Du kallar dig "författare" men har väldigt svårt med stavningen.

Tack till Angela Larsson för en jävligt välskriven och engagerande krönika. Låt inte näthatare som Bizon trycka ner dig.
Du är en naiv klant, hur kan du åberopa ett basebollträ? Det vore bättre om du angett en typometer, det finns knappt en människa som vet hur lång den är. Om du får fribiljetter till rättegången är jag den första som tjingar på första parkett. Jag får ta med mig bandspelaren, då minnet är suveränt men kort. Apropå moms - om du vill ställer jag upp som din försvarare, den rollen har jag haft förut. Då min son startade sitt första företag ville staten dubbelskatta företaget på 1,5 mille extra i moms, men först efter två svettiga år, tillstyrkte staten att 3 milj tot i skatt var 140 procent av omsättningen.
Jodu, Ström. Idag blev jag polisanmäld för näthat därför att jag hållit med en bekant som ofta näthatas. Jag höll med henne om att näthatare skall hållas kort, gärna inom ett basebollsträs avstånd. Det rubricerade Farbror Blå som näthat. Håhå jaja, mycket ska en medelålders plussare utstå innan döden kommer som en befriare. Vi borde ses över en pilsner på krogen. Du vet, en sån där inrättning som erhållit tolv procents momssänkning och då passat på att höja sina priser till konsument med ytterligare tolv procent. Men det är trevligt på krogen. Vi kan ju alltid tala om Sveriges EU-avgift som ser ut att hamna kring 25 tusen miljoner. Per år.
Leif 18 - jag vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt [...]
(Bizon 2013-02-07 17:50 #21  [länk] .)
Inte jag heller, därför var jag noga med att undvika de begreppen.  Kvinnor och män har maskulina och feminina sidor.  Icke att förväxla med manligt och kvinnligt.  Jag skrev förresten "denna feminina urkraft".  Abdel-Masih Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk.  Han syftar därvid på uppkopplingen på den instinktiva kunskapen, den direkta.  Som när det lyckas gör att t.ex. idrottsmannen går som på räls på målet, utan att kunna misslyckas.  En uppkopplad människa är f.ö. inte en hatisk människa.  Hatet kommer av upplevelsen av att vara åtskild.  Denna uppkoppling sker rimligen rent fysiskt genom de minsta subatomära spinnen som också är orsaken till att själva tanken och fantasin skapas.  (Se Jan Rosbäck 2013-02-04 15:39 #20 på min blogg efter "Ovetenskapsparadigmet" och framåt  [länk] ,  och korsreferera med senaste medvetandeforskning.)

Kan f.ö. rekommendera Ditta Rietuma med Gender Economy (GE) och femimasculism, som jag nämnt ett par ggr förut (2011-03-31 11:18  [länk]  och  12:49 samma dag  [länk] ).
[...]  Att försöka angripa galenskapen med än mer galenskap  [...]
(Ibid.)
Vad som är galenskap är mycket en fråga om kultur.  Huvudsaken är att det fungerar.  Vår logik hindrar oss ofta från att ta till oss det som fungerar.  "För det kan ju inte fungera".  Och ja, med den attityden så gör det ju då inte det.  Med ännu mer kunskap kommer så småningom förklaringar till att det som fungerar fungerar, men om man låter stoppa sig med att "det går ju inte" så kommer man aldrig till den kunskapen.
Leif 18 - jag vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt instinktivt tänkande - intuitivitet osv det förstärker bara motsättningarna mellan könen och jag tror inte vi behöver mer motsättningar där.
Jag har ju bekantat mej en del med våra urkrafter som du vet - är och har alltid varit både jordad och fri att flyga begränsad endast av mötet med en galen mänsklighet som jag tyvärr är en del av.
Att försöka angripa galenskapen med än mer galenskap har varit en metod och kan nog fungera ibland, men jag tror att resultaten mot en mer ballanserad verklighet nås på ett mer redigt vis genom intuitivt tänkande i kombination med nykter analys.
Vidare har jag uppfattningen att båda om det ska ha betydelse måste vara i synkrona med rådande verklighet - annars faller det mesta bara platt ur tomma öron - det vill säja förstånd som saknar förståelsens gåva.
17
Där har du fel igen Malin - jag förstår dej mycket väl. Det är så enkelt att då du inte kan argumentera för dina ultimata utspel så lägger du ner - har sett det förut.

Att du sedan inte vill förstå eller ens resonera om det jag uttryckligen skriver dej på näsan är en helt annan sak som jag antar beror på just detta eviga ställningskrig jag kallar könskamp som människor som du och jag borde hålla oss för goda att delta i.
Så urbota dumma och tröttsamma argument som "är du inte med mej är du emot mej" gör både samtal och förståelse omöjliga.

Jag har mött detta i otaliga diskussioner med ingippsade feminister av båda kön och jag går inte på det - vill man ha respekt för sina synpunkter så får man vara så god att lyssna och ventilera synpunkter - först då kan förståelse skapas.

Och jag talar för mej om du talar för dej - vi nöjer oss inte allt - jag är inte vi med dej, jag nöjer mej inte - jag fortsätter att debattera dessa frågor och att så gott det går hålla en öppen dialog med folk som har förmågan att tänka självständigt och framför att vidga ramarna lite för helheten - är du inte intresserad av det så är det helt upp till dej - men jag tar mej friheten att kommentera vilka tokigheter som helst om jag finner mödan värd, även om det kommer från dej - men - och märk väl, jag tystar dej inte som jag skulle kunna tolka dit "vi nöjer oss" som - jag bjuder snarare in till öppen och helst fördomsfri diskussion...
Bättre idé än feminism:
The path from apprehension to comprehension goes via predation.  Vägen från uppfattning till förståelse går via predation.  From corporeal to predatorial intelligence.  In tennis, sports, life.  Prediction through predation.  köns (fem. genus) specifik förmåga!  It's not a matter of controlling it, it's a matter of (to dare) riding it.  Predation, can it be the rescuer, deliverer, even redeemer?
(Abdel-Masih Wazir Abd al-Masih Anis Wazir, Stockholm 1996, "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk] .)
Om Abdel-Masih Wazir har rätt i sin aning så innebär denna feminina urkraft vår räddning ur det stupida system som inte kan övervinna sina egna begränsningar.  Vilket också torde vara det verkliga skälet till att den feminina sidan undertrycks i samhället, oavsett om den sedan manifesterar hos män eller hos kvinnor.  Där den feminina sidan alltså innebär kontakt med instinkter, med jorden, med universum.  Och det bortom logiken och orden.
#16 Då förstår vi inte varandra, och så nöjer vi oss med det.
Nja du Malin 8 - uppenbart har du ingenting fattat av min kommetar.
Du säjer att "den här gången handlar det om ett specifikt problem där det inte går att komma dragandes med "men tänk på MÄNNEN då"".
Men surdu det har ältats och syndomtyckts om kvinnor som utsatta problembarn sedan årtionden - och just nu i detta specifika fall även om kvinnor som angripit på liknande sätt till exempel Pär Ström som till slut fann för gått att göra sorti då han inte orkade mer - även han fick redogöra för detta näthat i tv - så kom inte å snacka om kvinnors utsatthet som nåt särskilt problem - jag köper det inte.

Antingen ser du helheten och erkänner - möjligen för en gångs skull i ditt liv, och det oavsett vad du anser att du i vanliga fall sysslar med - jag har inte sett dej dra en enda lans till stöd för mäns utsatthet, men länka gärna så tar jag tillbaks direkt.

Försök att fatta - att vi människor är utsatta för förtryck som vi behöver hjälpa varandra med att bryta - knappast käbbla vidare om och anklaga varandra för utan att komma ur fläcken.

Alltså bara att välja, men tyvärr med din här deklarerade inställning har jag inget hopp för dej tyvärr - tror du verkligen att statssanktionerad könsrasism skulle lösa den här knuten? Tämligen naivt, det finns ingenting som pekar i den riktningen, men tyvärr i motsatt.
Antingen förstår kvin det - eller så gör kvin inte.
//Forts: Lindeborg gjorde sig återigen sårbar då hon tog parti för, poeten/textskrivaren Johan Jönsson i somras. Jönsson hade läst sin dikt vid Dramatens och Sveriges Radios samtalskväll som handlade om poetens aggressioner mot borgarklasssen.

Han deklamerade följande: jag vill trycka min herpesbubblande kuk mot överklasssens handdukar samt även att deras barn skulle skadas fysiskt.

Efter mothugg av bl.a. DN, klämmer Lindeborg ur sig vid en radiointervju hos Robert Aschberg: ”så får man visst skriva, för hatet mot systemet måste man ändå få rätt att känna”. För könsbalansens skull kan jag även återge en av landets största manliga debattörer – förlåt, mesta skall det vara. Stig-Björn Ljunggren, han har i en egen utgåva betonat att socialdemokratin är en utmärkt plattform för att odla ett genuint klasshat.

Om man inte bortser från vänsterns 5,5 procentiga stöd av väljarna och att bara Maria Abrahamssons då hon framträdde på SvD försökte upphålla den politiska balansen, borde slutsatsen var den att i princip alla har röstat fel. Eller att demokratin inte klarar att balansera åsikterna i svenska medier, därav grunden till debatten. Fel eller rätt???
Hej Malin! "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump", helt korrekt. Att kvinnans utsatta situation belyses allra mest, beror på en kraftig övervikt av kvinnligt bloggande och twittrande. Kikar du på könsfördelningen då det gäller representationen på TV och i media, enär det gäller kultur och samhällsfrågor finns även där en viss överrepresentation.

Det STORA föraktet är könslöst, men absolut inte klasslöst. De utsatta sparkar neråt och utövarna uppåt. För att kasta sig ut i cyberspace, krävs det oftast lite mer än känslor då du vill undvika halv storm. Men vill alla debattörer det?

Om vi väljer ut frontalfiguren för näthatet ”Åsa Linderborg”, så blir både komplexiteten och klasskampen mer än väl synliggjord.//Forts:
Gudrun Schyman och sitt Fi får stark kritik av en kvinnorörelse och det var på tiden, jag har varit på Fi om detta men de vill inte svara på några mail, som ifrågasätter deras värde som ett feministiskt parti!
[länk]
Malin då är det inte lönt att diskutera med dig, men tack för uppmärksamheten iaf.
#9 Du kan inte prata om att vi inte skulle "ha släppt in kärringar i politiken" utan att förolämpa mig och alla andra kvinnor. Feministrörelsen är jag redan en stolt del av, tack så mycket.
Malin Michea jag har största förståelse för din reaktion, men du behöver inte personligen ta åt dig, för när blev du politiker?
Lika lite som Jan Olsson behöver ta åt sig, han som lever i det förgångna och inte ännu har upptäckt hur vårt samhälle ser ut.
Självklart är mitt inlägg om kvinnor en medveten provokation för att styra debatten på en sakligare grund, så att vi här slipper att kasta skit på varandra, ingen av oss är direkt ansvariga för vad idiotiska politiker ställt till med och det gäller både man som kvinna.
Om du försvarar ditt eget ego är helt rätt, men försvara inte politiskt idioti, för då faller du in i hela feministrörelsen och det tror jag att du inte ska göra, se dig som rätten att få vara kvinna, som jag anser att du ska vara stolt över, du ska inte behöva bära hundhuvudet för vad dina medsystrar förstör "för de som vill vara kvinnor" och inte något mellanting i den ytterlighetens genusförgiftade debatt som är något så otroligt vansinnigt och tyvärr ett kvinnligt påfund!
19/ Bizon det här tackar jag dig för att vi kan aldrig vara hundraprocentigt säkra på att vi inte sprider andras t.ex politiska källor som inte innehåller en hel del lögner!
Precis som företrädarnas lögner i de politiska partierna tvingas hålla sig med, som gör att jag litar inte på några politiker, nej, folk som söker sig makt och inflytande ska man se upp med!
I sak skulle vanligt folk sluta upp med inbördes politiskt käbbel mot varandra och rikta direkt sin ilska mot våra politiska sk företrädare, som nästan endast företräder sig själva!
Skäll ur Reinfeldt och resten av partiledarna, då skulle nog vi få ett helt annat politiskt klimat i landet, som tvingade politikerna att anpassa sig till folkets vilja.
Vi skulle få bort EXPO och alla suspekta organisationer som hetsar svenska folket mot varandra detta är jag helt övertygad om!
#6 X-man, dig kommer jag inte ens att bemöta utöver detta. Men tack för att du tjänar som ett utmärkt exempel på problemet jag försöker peka på. Det sparar mig lite jobb. I övrigt har jag ingenting att säga till någon som föraktar mitt kön.

#1 Bizon, men se där har du faktiskt fel. Jag är den första att erkänna och påpeka - något jag gör ofta - att kvinnor är lika delaktiga som män i att upprätthålla en destruktiv och ojämlik struktur i samhället. Jag analyserar min egen del i det. Jag står för det.

Men den här gången handlar det om ett specifikt problem där det inte går att komma dragandes med "men tänk på MÄNNEN då". Jag köper det inte. Antingen ser man problemet och erkänner, kanske för en gångs skull i sitt liv, att kvinnor är mer utsatta och behöver stöd. Eller så gör man det inte. Valet är helt fritt. Men kom inte och anklaga mig för att vara könsrasistisk eller dylika dumheter. Att lyfta ett problem som berör kvinnor gör mig inte till det. Vill du skriva en artikel som fokuserar enbart på mäns problem, skulle jag inte klaga på det. Det behövs mer engagemang för och av män.

Men den här gången pratar jag/vi om kvinnor, och att du och andra män ute i debatten inte kan acceptera det är tråkigt. Och talande i sig.
Xman 18
Ja kanske skulle det bli mastigt att påpeka att vi inte vet hur lite vi vet - men ganska ärligt :-)

Tycket din formulering är bra - varför inte alltid börja med frasen, //om det här är sant eller inte vet jag inte, men om det skulle vara det så tänker jag så här om det - osv.

Egentligen är det ju så det är i någon mening för det mesta då vi sällan har helheten fullständigt klar för oss.
Kombinationen feminister och kommunister är grogrunden för kvinnans hat mot mannen, faktum är att det är kvinnor som är de största hatarna och därför är det befängt att kärringarna gnäller! Jag är så innerligt trött på medelmåttiga kvinnor som sitter på politiska poster som hittar på en massa idioti som förvärrar relationen mellan man och kvinna. Genuskärringarna skulle förflyttas in i Moskéerna där antikens dogmer råder! Ja, jag är förbannad på just de kärringar som förstört vårt samhälle! Kvinnor skulle aldrig ha släppts in i politiken, ta dessa tre skräckexempel bland resterade kärringar som medverkat till att förstöra folks mentalitet bland både kvinnor och män som Mona Sahlin, Gudrun Schyman och Birgitta Olsson! Vad tror ni, "vilka var de som uppfann PK" jo kärringar och lallande politiker bland skitgubbarna som inte ser något fel i det politiskt korrekta, som innehåller delar som handlar om förföljelse och förrakt mot medmänniskor, tack alla feminister bland kärringar och gubbar för er medverkan till agg och förrakt mot era egna landsmän! Svenskar som blir behandlade av PK som Amerikas negrer blir behandlade av vita, är inte en helt en fel jämförelse!
Leif 2
//Jag accepterar inte hatet men jag vill liksom Bizon / Teddy Widegren angripa frågan strukturellt, utifrån dess övergripande orsaker. Om jag hamnar mitt i en situation agerar jag givetvis utifrån den, men att så här på nätet lockas att agera utifrån en situation när det är det strukturella som kan ge svaren är att hålla blicken fixerad på "moroten på käppen".//

Precis!
Även du gör dej skyldig till ensidigt blundande för den verklighet vi de facto lever i - den ensidiga könsrasismen som drabbar varje man som per automatik belagts med skuld bara genom det faktum att han fötts som man.
Påmint om lite då och då i debatten av det faktum att sexköpslagen kriminaliserar enbart den vanligaste kunden mannen men inte säljaren.

Du menar att vi bör få uttrycka våra åsikter i en demokrati - jo visst bör vi få det, men är det demokrati vi talar om? Är det inte mer en fråga om sken - vill vi verkligen att detta multikapitalistiska jätteföretagen ska växa sej så överfeta på vår bekostnad som förlorar alla möjligheter att påverka ju mer maktdigra dessa kapitala maktkoncentrationer växer.

Får jag fråga - ville vi verkligen ha kärnkraft?
Vill vi inte att alla ska ha vettiga löner för sitt arbete?
Vem tjänar på att medelklasskvinnan har mindre lön än medelklassmannen för samma arbete?
Vem tjänar på att kvinnor uppviglas mot män i könskampen - varför kämpar vi inte sida vid sida mot det verkliga förtrycket?

Klart är att det utvecklats en förödande frustration i det så kallade jämställda samhälle vi sägs ha - varför? Jo därför att det inte är jämställt!

Det är flera gangstersyndikat som styr det ekonomiska livet med tummen i ögat på ett politikerskrå som dansar som möss efter kattens pipa.

I stället för det du efterlyser "ett rättsväsende som kan skydda oss" som inget annat är än en from förhoppning som aldrig visat sej verkningsfullt behövs rättvisa - vansinneslöner och ohämmat lyxliv för de ekonomiska topparna i samhälle och ekonomi måste bort. Bankernas krisdrivande lönsamhetsideologi måste tämjas, den driver bara upp priser på allt. Män och kvinnor måste få känna delaktighet i byggandet och bevarandet av ett värdigt samhälle globen runt.

Giftig mat måste bara bort - andra föroreningar till förfång för ett värdigt och långsiktigt hållbart liv måste också bort - vi måste som barn och växande människor fostras till medkännande ansvarstagande varelser - inte i första hand till intetsägande konsumenter.

Citerar//även om vi inte kan hindra människor från att hata, så kan vi visa att det inte är något vi accepterar//sc.
Du ger dej på fel angreppspunkt - hat beror av något, hat är ett symptom - tar du inte bort det som ger symptomet, men försöker förtrycka symptomet så kommer något än värre som ett brev på posten - det är faktiskt dags att bygga om detta samhälle och dess monetära lönsamhetsideologi från grunden - det skapar som en av sina strategier för sin makt för många misslyckade människor - det måste finnas annat än rikedom som ger dej människovärdighet - vad säjs om kärlek?
Vem hade jag varit utan de kvinnor som funnits i mitt liv?
Slätt intet,enligt mitt sätt att se det!
Den första var Mamma,den andra hade en ängels tålamod med mig,den tredje passade mig som hand i handske!
Samt alla däremellan,som förgyllt min tillvaro!
Hur kan man hata dessa underbara varelser?
Då har man nog inte förstått hur kvinnor skall behandlas!

Obs! Detta är INTE ironi!
16/ Bizon, skulle det inte bli väl mastigt att varje gång man skrev om en händelse eller påstående, så började man med frasen, "om det här är sant eller inte vet jag inte". Har du tänkt på att vissa människor blir hysteriska om de anser att en lögn hänger i luften och det kan handla om banala saker och ting, kvinnor är mycket för att haka upp sig på petitesser som bekant, kanske en medfödd småaktighet, som ligger till grund för mäns yttrande, om att kvinnor ska hålla sig till de små tingen och vi män ska bestämma vilka länder som ska vara med i FN och dito viktiga frågor.
[...]  så länge inte förtrycket mot män erkänns och bekämpas så kommer förtrycket mot kvinnor att bestå  [...]
(Bizon 2013-02-07 10:50 #1  [länk] .)
Ja, för visst är det själva förtryckta som blir de ivrigaste förtryckarna...
[...]  Vägrar du erkänna att detta hat har rötter i ett långt mindre ensidigt förtryck av oss som generella individer och grupper i en samhällsstruktur där vi alla fogliggörs och kontrolleras för att bli så lönsamma som möjligt vänder du dig ifrån oss alla.  [...]
(Ibid.)
Förtryckta själar sparkar nedåt.  Den verkliga lösningen är därför att dekonstruera det systemförtryck vi alla lever under.  Vilket för övrigt verkar vara vad de egyptiska ungdomarna nu gör.  En sådär 60 miljoner unga som har eller håller på att vakna revolterar nu i alla städer mot "brödernas leende".  Det leende som säger, "Nu ljuger jag för dig, och det finns inget du kan göra åt det".  Kvinnans aktiva deltagande i revolutionen skrämmer patriarkatet.  Därför det organiserade ofredandet som ofta slutar i gruppvåldtäkter mot unga aktivister.  Och "vådaskott" mot ledande figurer.

Jag accepterar inte hatet men jag vill liksom Bizon / Teddy Widegren angripa frågan strukturellt, utifrån dess övergripande orsaker.  Om jag hamnar mitt i en situation agerar jag givetvis utifrån den, men att så här på nätet lockas att agera utifrån en situation när det är det strukturella som kan ge svaren är att hålla blicken fixerad på "moroten på käppen".
citat//när det gäller kvinnohat finns inga alternativ. Den här gången behöver du ta ställning, och är du inte med oss så är du mot oss//sc

Nja lite för enkelt uttryckt och det gamla vanliga ulitimatet. Nej, så länge inte förtrycket mot män erkänns och bekämpas så kommer förtrycket mot kvinnor att bestå.
Dessutom förekommer ett minst lika besvärande förtryck från kvinnor mot kvinnor - liksom att även män förtrycker män.

Du har rätt i att detta förtryck är en speciell form av förtryck som drabbar i samhället förekommande redan utsatt grupper - kvinnor, män, invandrare osv.

Det du tycks blunda för är det uppenbara, att vi alla förtrycks - så länge du inte erkänner detta är du en del av problemet?
Dessutom i en position där du som i denna ensidiga och könsrasistiska artikel sprider detta förtryck vidare med den pondus och härskarteknik du som talför och skrivkunnig på ditt speciella sätt använder för att vidare offerbeskriva kvinnor och ensidigt skuldbelägga män.

Vägrar du erkänna att detta hat har rötter i ett långt mindre ensidigt förtryck av oss som generella individer och grupper i en samhällsstruktur där vi alla fogliggörs och kontrolleras för att bli så lönsamma som möjligt vänder du dig ifrån oss alla.

Du har även rätt att det inte är gynnsamt att ställa ensidiga ultimatum, gott mot ont och svart mot vitt utan att förstå helheten och att sätta in angreppet där det ger avsedd verkan - så inte heller i detta fall - inga ursäkter nu, och inga undantag - hur är det? Ska vi alla behandlas lika, och är det vad du vill medverka till?
Eller talar du även fortsättningsvis för att negligera den verkliga förtrycksproblematiken, och i stället som i denna artikel smöra banan för fortsatt ensidig könsrasism till kvinnlig fördel?

Som sagt - inga undanflykter!
Citerar #1
//Självständigt tänkande kvinnor har alltid varit en svår plåga för vissa män.//sc. - och ett kärt ämne för kvinnliga sladdertaskor. Försök inte du också Jan Brunnegård att lägga ensidig skuld på bördan för män - och hur är det tror du med självständigt tänkande män i förhållande till deras kvinnor som har andra mallar för förväntningarna på män än mannen?
I dag gjorde jag ett inlägg angående den senaste apropån om näthat som ju förekommer.
Som vanligt är det vinklat som ett manligt beteende - och kanske är det så att det är procentuellt fler män än kvinnor som hänfaller till sånt.

Frågan kom upp vad detta hat grundar sej på - och vad man skulle kunna göra åt det.

På den första frågan kan erkännandet av det förtryck mot män av både män och kvinnor vara en väg. Det har länge sopats under mattan och män som hävdat detta förtryck har förlöjligats och mer eller mindre ansetts som kverulanter eller ha brister i sin manlighet.

På den andra frågan skulle jag tro att man kan närma sej en lösning genom att män och kvinnor juridiskt bedöms lika - visserligen en självklarhet i ett jämställt samhälle men inte i praktiken.

I dag lever mängder av män som fått sina liv helt förstörda av kvinnor och den kvinnofavoriserande juridiken med en stor besvikelse ofta obearbetad och det kan säkert vara ett av själen till att en hel del oegentligheter släpps lösa - man kan ju jämföra vad kvinnor presterrar och hyllas för så kan nog en och annan pusselbit falla på plats - valieri solanas summanifest, skymans tallibaner osv. för att inte tala om den ensidiga kriminaliseringen av sexköp.

Lika behandling av människor oavsett kön är ett första steg - det kommer att förändra mycket.Självständigt tänkande kvinnor

har alltid varit en svår plåga för vissa män.
Så då alltså - från vilken kultursvär kommer nu denna Elina med sin förtryckande pappa? En pappa som kanske inte alls är så förtryckande som artikeln vill framhäva utan mer totaldesillusionerad om sin dotters förmåga som så katastofalt divergerar från hennes självbild - och varför är pappan så tyst och försynt i sitt råd till dottern - kan det hänga samman med att om modern som blåst upp dotterns ego över alla bräddar skulle få höra ett knyst om den minsta anpassning till verkligheten så skulle det ta hus i helvete - vilken vilken förtryckt mansperson som helst i dag mer än gärna undviker - för just denna helvetiska husfrids skull.

Föresten varför visas inget intresse för denna artikel - är det av samma själ? Alltså husfriden?
Att betonggänget med feminina förtecken här på sourze inte gärna ger sej på mej har jag förståelse för - det har ju visat sej tidigare att dom varit lite väl rädda om sin självbild för att gå i clinch med mej då inte ens hotfulla kommentarer visat sej verkningsfulla i mitt fall.

Nåja - men lite diskussion i sakfrågan kunde ju ändå vara på sin plats utan att red. börjar knorra om åtgärder om oönskat material, eller grus i betongfeminismens kastreringsmaskineri där snart inga pip får slippa förbi censuren.

återkommer
50/  Leif [E].  Om jag inte missminner mig så stödjer regeringen Reinfeldt upprorsmakarna?
(X-man 2013-02-06 21:38 #51  [länk] .)
Eftersom "riksdagspartier från vänster till höger bildat "tvärpolitiskt nätverk för Syrien" som arbetar med att framställa USA-alliansens krig som ett demokratiskt projekt" så kan man nog säga att du har rätt.  Särskilt som den strategi NATO-alliansens enheter inne i Syrien inledningsvis och periodvis agerat utifrån har varit att urskiljningslöst döda civila för att sprida rädsla och slå sönder förtroendet för den syriska statsmaktens förmåga att skydda befolkningen.  Men att våra politiker är de verkliga terroristerna är inget nytt.  En ansats jag funnit fungerar förvånansvärt ofta är att undersöka om verkligheten är den raka motsatta mot vad man blir lärd.  Väldigt ofta passar då pusselbitarna mycket bättre än när man lägger pusslet som man blir lärd att det ska läggas.
En sak Dr. Judy Wood nämnde i sin föreläsning vid the Breakthrough Energy Movement conference år 2012 i Holland var att John Hutchinson numera använder en Van de Graaff generator, en sån där man lekte med i skolan för att generera högspänning, när han ska skapa det statiska fält som är en av komponenterna tillsammans med interfererande fält när han gör sina experiment med märkliga materialeffekter liknande sådana som uppträdde vid 9-11.  Förr använde John en Tesla spole, men det räcker alltså med mycket enklare medel.  Sedan misstänker jag att han har lite frekvensgeneratorer i mikrovågsbandet eller så.  Detta som tips till unga studenter som kanske vill försöka något liknande.  Men se upp så ni inte gör hål i skolan.  :)
50/ Leif R. Om jag inte missminner mig så stödjer regeringen Reinfeldt upprorsmakarna?
Se även Kristoffer Hells utmärkta text ang. desinformatören Niels Harrit,  [länk] .  Texten är en bra introduktion till Dr. Judy Woods arbete.
Ett viktigt uttalande, som jag därför sprider:

Fördöm Israels krigshandlingar mot Syrien!

Israel bombade Syrien den 30 januari.  Inget riksdagsparti har uttalat sig mot bombanfallet.  Det innebär att de accepterar att ett land bombar ett annat i strid mot FN:s grundprinciper.


Israels bombanfall mot Damaskus föregicks av ett möte mellan militärer från USA och Israel dagen innan.  Den USA-ledda alliansen av olika västmakter och reaktionära arabstater tränar, leder och beväpnar fundamentalistiska, delvis al-Qaidaanslutna islamister som spränger bilbomber, dödar de som stöder regeringen eller har en annan tro, liksom i Mali.  Strategin är gammal och kallas "Unconventional Warfare" och innebär även strategisk desinformation, vid sidan av krig via ombud.  Syrien har en liten militärbudget jämfört med grannländer som Saudiarabien, Turkiet, Israel men framställs ändå som ett militär hot.  En del av desinformationen är återkommande anklagelser om massakrer och "kemiska vapen", som visat sig sakna belägg.  Talet om hotet från "kemiska vapen" påminner om USA:s propaganda inför Irakkriget med det påhittade hotet från "massförstörelsevapen".  Illegala sanktioner med svenskt deltagande har satts in mot Syrien.

Och inget av riksdagens partier har tagit avstånd från det USA-stödda kriget mot Syrien som är ett klart brott mot FN-stadgan.  Detta är upprörande!  Dessutom har riksdagspartier från vänster till höger bildat "tvärpolitiskt nätverk för Syrien" som arbetar med att framställa USA-alliansens krig som ett demokratiskt projekt.  Detta trots att en stor opposition inne i Syrien är motståndare till USA-alliansens gerilla och arbetar efter tre Nej-paroller:  Mot utländsk intervention, mot våld och sekterism.

Nej till den USA-ledda alliansens krig mot Syrien!
Inget svenskt stöd till kriget mot Syrien!


Styrelsen i Syriensolidaritet, 6/2 2013
(Syrien Solidaritet <solidaritetsyrien@gmail.com>  2013-02-06 13:02:12  på  <mot_krig@yahoogroups.com>  mailinglistan.)

Egen kommentar:
Antingen är alla politiker fega kräk,
eller så är de berövade kompetensen att kunna tänka.
Båda möjligheterna är lika allvarliga.
#1, opps, det gick visst alldeles för snabbt! Skall vara. "Men han/hon får givetvis betalt även för de som redan är predestinerade för papperskorgen".
Psy-OPen 911s anatomi, några punkter.

 1. Man sa på alla sätt till oss att titta på flygplan som flög in i byggnader, bilderna sändes om och om och om och.... igen.

 2. Media visade sällan själva kollapserna.

 3. Nära total mediebackout även i New York om orkanen Erin några kilometer ut i havet samma morgon, inte ens flygvärdinnor som flög samma morgon visste om den.

 4. Ingen kommenterade hur de två motsatt roterande vädersystemen högtrycket från Mellanvästern med det vackra vädret och lågtrycket Erin möttes 10:00 lokal tid strax utanför Manhattan.  Det är känt att märkliga fälteffekter kan uppstå under sådana villkor.

 5. Först ansågs ingen utredning behövas.

 6. Utredningen gavs i uppdrag att förklara hur terrorister i flygplan orsakat detta.  D.v.s. inget öppet och fritt sanningssökande fick förekomma.  Inga andra orsaker fick undersökas.  Även utredarna själva har protesterat mot detta.

 7. Presidenten har sagt att historien om terroristerna i flygplan som orsak inte får ifrågasättas.

 8. Stämning för vetenskapligt bedrägeri mot utredarna av byggnad sjus kollaps las rättsvridrigt ned.  Givetvis helt tyst i media.

 9. Helt tyst i media om att ledaren för undersökningen av byggnad sjus kollaps tidigare gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser och att bolaget han och många utredare jobbade för på sin hemsida visat upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna före 9-11.

 10. Helt tyst i media om att såväl Nicola Tesla som i modern tid upprepat av John Hutchinson kunnat skapa de märkliga effekter i material som bevisen från 9-11 uppvisar.  Och detta just med interfererande fälteffekter, som man också kan få i samband med roterande vädersystem som det var den där dagen.

 11. Och förstås konsekvent idiotförklaring av alla som inte nöjer sig med "husbondens röst" i frågan.  Det är möjligt att många faktiskt anser att man är dum i huvudet om man inte okritisk följer ledare.  Men då kan de faktiskt tala klartext, och inte påstå att man i sak har fel!

Det skulle inte vara svårt att göra en bra artikel av detta, men jag tycker att detta räcker gott att grunna på.Se även diskussiontrådarna "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" och "Tio år av konspiration" i dag,  [länk][länk]  samt "Med "error" och flimrande blick[länk] .
#7  Herrn ska nog tala tyst om ordklyveri.  Vi har ett samhälle som behandlar oss som omyndiga.
#6 - Jaha,så du har personlig assistent som tar hand om dig?
I övrigt ingen kommentar på ordklyveri!
#5  Hur skulle jag inte tillhöra kategorin "oss" då jag inte kan isolera mig från samhället?
Att ha ex antal kriminella i ett land är ett måste, om alla vore hederliga skulle polisen och rättsväsendet vara överflödigt och man får inte heller glömma bort att vi måste ha en politik som splittrar och söndrar, om inte, så skulle det räcka med ett parti i riksdagen! tänk den hemska tanken att normala svenskar som står upp för sitt land och folk skulle få med sig alla PK nissar i sina led, hur förödande vore det inte för våra folkvalda att tvingas rätta sig efter folkets önskningar som skulle bli följden av ett förenat folk! Parametrarna för den totala sammanhållningen är våra familjer, ponera att inga skilsmässor kom till stånd och nästan alla ungkarlar och ungmöar blev gifta! Vilken styrka det skulle vara som politisk faktor, att den främsta politiken går ut på att stötta kärnfamiljen. Den faktorn tar politikerna inte någon hänsyn till längre och därför finns det 400.000 svenskar som far illa och värst drabbade är våra barn och ungdomar. Fy farao för feminister och kommunister som retade våra familjer till vansinne när kommunisterna ropade död åt kärnfamiljen på 60 talet! Deras syfte var att få oreda i landet och kvinnorörelsen hakade på, precis som Jocke har en stark erinran emot, för att även han blev skild tack vare feministernas utspel! Så var det i början av 70 talet, skilsmässorna stod som spön i backen med uppmuntran av kvinnliga politiker! Kom inte och säg sen att jag har fel, som anser att vi inte ska ha några kvinnliga politiker och det här är bara en av anledningarna, den andra anledningen är att kvinnans logik är inte lämpad för en sund politik och detta måste även genusanhängarna få in i sina trånga skallar!
#2  Katastrof för legitimiteten i att systemet måste ta hand om oss eftersom vi "bevisligen" inte kan det själva.
Denna typ av kriminella är bra för systemet genom att de är lätta att förutsäga, lätta att sätta dit och på alla sätt legitimerar vårt rättssystem.  Det är som med terrorister som legitimerar krig, de gör "nytta" åt en agenda.  Så inte förvånande att situationen upplevs som tillfredsställande.  Det vore katastrof för systemet om flertalet kriminella, missbrukare och i övrigt utslagna verkligen fick ordning på sig.
Artikelförfattaren är alldeles för tidigt ute. Förmodligen också alldeles fel. Högsta Domstolen kommer inte kliva in i Vita Huset debatten, de tar bara upp viktiga frågor. I Sverige kan ingen statsminister fällas för slika utnämningar. Man behöver inte tillsätta vikarier, då behandling av alla remisser och ställningstaganden tas utanför parlamentet med hjälp av idémakare och lobbyister. Debatterna i Riksdagen är för döva öron, partitoppen har redan sagt sitt då det gäller den idoges riksdagsmotion.
Men har får giovetvis betalt även för de som redan är predestinerade för papperskorgen.
De idéer som inte bygger på full öppenhet och sanning kommer att gå under.

Detta förräderi av maktens herrar att hålla de verkliga förövarna av 9-11 bak ryggen genom att förbjuda ett öppet sanningssökande  -  för man skulle ju bara leta efter förklaring till hur terrorister i flygplan utfört detta, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04 06:00  [länk]  -  tror jag är en av de faktorer som starkast drivit flest både högt och lågt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna till att tappa all lojalitet till sina herrar.  Undrar varför just svenskar är så fega?  I Norge finns det politiker som utan att ursäkta sig öppet ifrågasätter lögnerna.  Den enda svenska riksdagsman som vågat bad sedan om ursäkt, och är nu ute.

[Jämför gärna även den arkiverade diskussionstråden  [länk]   samt artikeln "Tio år av konspiration[länk] .]
Ang. min påannons av "Evidence of Breakthrough Energy on 9/11".

Länken är uppe igen, på samma plats/länk som ursprungligen annonserat.  Enligt vad Rob som redigerade den skrev till Andrew Johnson som jag tidigare frågade så ville Rob redigera den en gång till.  Men som Andrew nu skrev till mig, han förstår inte vad som är ändrat eftersom den tycks vara av samma längd som förut.
Evidence of
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

[...]
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk]  [[Update 2013-02-06:  Alive Again!]].)
(Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124  [länk] .)
Hoppas någon hann se denna.  Jag såg tidigare kring 2/3 av den och skulle i dag försöka se slutet, då den först inte ville ladda ordentligt och sedan helt försvann!  Detta är ett ständigt problem med riktigt civilisationsavgörande information - blir det många träffar så tas den bort.  Det är därför det är så viktigt att människor bryr sig.

För övrigt är det för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som Hans Berggren beskrev 2013-02-02 09:12:50 i "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  (Länkade samma dag till den från tråden "Riktiga ämnen".)
(Leif Erlingsson 2013-02-03 17:34 #126 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .  Första raden i annonsens huvud ovan hade dock tidigare dolts p.g.a. en extra < html kod som nu är borttagen.  Även korrigerat i arkivkopiorna av tidigare inlägg.)

En sidonot:  Detta förräderi av maktens herrar att hålla de verkliga förövarna av 9-11 bak ryggen genom att förbjuda ett öppet sanningssökande  -  för man skulle ju bara leta efter förklaring till hur terrorister i flygplan utfört detta, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04 06:00  [länk]  -  tror jag är en av de faktorer som starkast drivit flest både högt och lågt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna till att tappa all lojalitet till sina herrar.  Undrar varför just svenskar är så fega?  I Norge finns det politiker som utan att ursäkta sig öppet ifrågasätter lögnerna.  Den enda svenska riksdagsman som vågat bad sedan om ursäkt, och är nu ute.
Leif E. "Avsluta användningen av gärningar som klassificerar folket som "hyresgäster" på sin egen mark, och därmed överföra kontrollen till införlivade County registratorer och bedömare skatt"
End the use of deeds which classify people as" tenants "on their own land, thereby transferring control to incorporated County registrars and tax assessors' Tänkte inte på att översättningen blev förvrängd svenska, hade lite för bråttom jag var tvungen att åka in till stan. Visst har du rätt, vi är bara hyresgäster i vårt land och de rika och besuttna är våra värdar!
1843/  Leif E  Det klack till hos mig för den här meningen "Avsluta användningen av gärningar som klassificerar folket som "hyresgäster" på sin egen mark, och därmed överföra kontrollen till införlivade County registratorer och bedömare skatt" som jag hittade i en av dina länkar som handlar om att göra Amerika lagligt.  gissa vilken tanke jag fick av den meningen.
(X-man 2013-02-05 16:17 #1844  [länk] .)
Låter inte som korrekt språk.  Misstänker därför att du läst maskinöversatt till svenska.  Har du originallydelsen på engelska?

Men jag förstår trots det konstiga språket att du reagerat, för är vi verkligen fria om vi måste betala för att vi äger något?  Det är inte att äga, det är att hyra/leasa.  Grannarna vet att vi äger vår mark, varför ska det stå i ett register långt bort?!  Vad har tjänstemän någonstans med det att göra?!  De kan få leka med sina papper bäst de gitter, men vad har de med mig att göra...  Ungefär så funderar jag.
Inte lätt att komma ihåg allt man tidigare tagit reda på.  ;-)

Eftersom jag tidigare i dag länkade till ett större antal kommentarer om "Republic for the united States of America" så är det bäst att påpeka vad jag hade hunnit glömma bort men nu återfann, att just detta projekt också var skapat av makteliten/Rothschilds.  Antagligen i ett försök att kapa den revolution som inte kan undvikas.  Nämnde det förut 2011-05-26 19:36 i "Republic for the united States of America" tråden #10  [länk] .  Tim Turner är den som skulle kapa revolutionen.  Han har misslyckats.  Se vidare  [länk] .

Det riktigt svåra är att makteliten är experter på att kapa rörelser.  Det är vad de har hållit på med i hundratals år.  Det är deras expertisområde.  Därför är alla oerhört försiktiga och går långsamt fram.  Men ett faktum är att många av unionens stater redan som det är så där en hundra år har försökt hitta sätt att frigöra sig från den.  13 november 2012 hade listan växt till 30 stater, som jag tidigare kommenterade 2013-01-06 11:53 i ""Det har gått för långt"" tråden #248  [länk] .  Eller sök på "The list of states posting petitions to secede on the White House website grew to 30[länk] .

Dessutom, för att en utbrytning från det av makteliten kontrollerade kommersiella lag systemet ska fungera behövs lösningar för global handel m.m. som inte är beroende av deras kommersiella lag system.  System som istället opererar under "common law" (lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada).  Det är ingen liten sak att byta ut det sätt som världen fungerar efter...  Men att faktiskt sätta de största brottslingarna i fängelse är en god start.  Bara en sådan förändring som att den som äger en fjärdedel av jorden inte står över lagen gör egentligen all skillnad som behövs.  Resten följer antagligen på det.
X DU ställer några frågor ovan som jag ej kan besvara åt Centerpartiet! Hoppas att C numera insett att större delen av vårt land är obeboligt eller helt omöjligt att försörja sig i.Vilket inte kan sägas om Tyskland o Danmark, men möjligen om Norge.// Nå tack för att du berättar lite om ditt liv, känns väldigt bra.
#8 För att haka på Leif Erlingssons resonemang om västerländska säkerhetstjänster.Kan rekommendera att läsa "Project for the new american century" Finns att tillgå på hemsidan med samma namn.

Det är en fristående? non-profit? organisation. Den bildades 1997 i syfte att sprida amerikanska värderingar över världen. Alltså några år före 11:e september 2001. Bland undertecknare av "Statement of Principles" återfinns en del kända namn. Dick Cheney, Jeb Busch,
Donald Rumsfeld,Paul Wolfowitz för att nu nämna några.

Jag tycker nog att den klart visar vad det sk. kriget mot terrorismen i allmänhet och mot muslimer i synnerhet, egentligen har för syfte.
Vilda Vänstern eller ska vi säga fascister som mördar folk, som törs säga den egentliga sanningen om världens vänstervridna regimer.
[länk]
149/ Jan Brunnegård Du nämner en liten grupp i Centern som har tagit tillbaka sina krav, har även Annie Lööf tagit bort de 30 miljonerna nybyggarna? Som bottnar i fri invandring! Jag var anställd för många år sedan på en Reklamfirma som gick i konkurs, jag var anställd som Försäljare på provisionsbasis och detta misstag satte mig ekonomiskt på pottan, jag fick inte ut ett öre i lön, men de som hade fast lön fick ut sina pengar på statens lönegaranti. Jag hade också bil till förfogande som löneförmån, men jag tog inte upp den i min självdeklaration, jo,minsann jag fick en påminnelse av skatteverket att den bilen värderades som en löneförmån och måste beskattas! Jag stred med Skattemyndiheten i tre månader om att jag ska inte betala skatt när jag blivit blåst på min lön. Nej, jag fick inte rätt, så det var bara att ta in bilen som en löneförmån i min självdeklaration Idag som egen företagare och kontoret på fickan fungerar bra, men så har jag verkligen satt mig in i vårt skattesystem och hittat de kryphål som finns, förvisso med hjälp av en affärsjurist men ändå och på detta sätt lär man sig undan för undan.
148 X// Tyvärr är det så att vem som helst av oss att kan gå in i politiken och bli medbestämmande// det är detta som är grunden i vår sorts demokrati. //SEdan påstår du att centern vill ha fri invandring. Nehej men en liten grupp har föreslagit det o sedan genast hoppat av från det.// MEN jag ser också i den text tydliga försök till nyanserade resonemang grundade på dina egna livserfarenheter. Jag vill se mer av det!/Själv har jag nekats så väl A-kassa som sjukpenning av urusla tjänstemän. Stod helt utan inkomst i fem månader.Hotades av uppsägning etc. Då är det lätt att bitterheten tar överhanden. I huvudsak har jag tagit mig ur det trots....ja du vet.
1843/ Leif E Det klack till hos mig för den här meningen "Avsluta användningen av gärningar som klassificerar folket som "hyresgäster" på sin egen mark, och därmed överföra kontrollen till införlivade County registratorer och bedömare skatt" som jag hittade i en av dina länkar som handlar om att göra Amerika lagligt. gissa vilken tanke jag fick av den meningen.
Forts...
Samtliga av mina referenser till Republic for the united States of America utöver dem i den särskilda tråden om detta ämne:  [länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk]  och  [länk] .
1840/  Leif E.  Du har en poäng om statliga provokatörer som enligt lag får bära rånarhuva, bara för att de går regimens ärende.  Men ska sanningen fram är det bara ett bevis på att Sverige är den Sovjetstaten, allt i samhället drivs i kommunistiskt anda bortsett plan ekonomin, men vadå, försörjningen av invandrare kan man kalla för planekonomi i flera bemärkelse och de andra ekonomiska planen att plundra Sverige på sina tillgångar!
Alltså 7 klöverns politiker har svikit svenska folket med det grövsta artilleriet, att kalla oss barbarer och invandrarna guds Änglar, lätt överdrivet!
(X-man 2013-02-05 14:36 #1841  [länk] .)
Fredrik Reinfeldt har med sin minister för Sveriges yttre säkerhet Karin Enströms gillande nedmonterat landets försvar till att enligt henne att i bästa fall klara ett försvar av ett begränsat anfallsmål i en vecka.  Jag frågade mig för en stund sedan, är detta en förberedelse för ett inlemmande av Sverige i Ryssland?  Tänker på att "röda skölden" (familjen Rothschild) traditionellt har starkt fäste där.  Kan det vara en långsiktig plan för att inlemma oss nordiska i en större makt när nu Republic for the united States of America (avsiktlig stavning) rent juridiskt redan har återaktiverats och vad gäller kontrollen över statsapparaten verkar vara på god väg att kunna ta även den, efter att denna republik sedan över ett och ett halvt århundrande har varit vilande efter att den amerikanska kongressen den 27 mars 1861 blev sine die -- "utan dag".  Detta efter att sydstaterna tågat ur och inget nytt datum för möte satts och därför konstitutionen blev vilande.  Alltsedan dess har det federala bolaget District of Columbia istället ockuperat det vi i dag kallar USA och styrt med undantagslagar.  Jag länkade och berättade om detta t.ex. 2012-10-23 23:52 i "Konspirationsteorier är odemokratiska" tråden #38  http://www.sourze.se/forum/thread/10794142/page4#post10795195  [länk] .  Jag startade även en särskild tråd i ämnet 2011-05-21 09:40, "Republic for the united States of America", #1  [länk]  och har därutöver nämnt det många gånger både före och efter.  Se vidare fotnot i påföljande kommentar.

Jag har länge sett starka tecken på att även högt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna övergett sina forna herrar.  Kanske herrarna har planerat att isolera Sverige från detta, och inlemma Sverige i Ryssland?

Forts...
146/ Tack detsamma Jan, jag avskyr att sättas på undantag, lika mycket som jag har satt vissa här på undantag.
Vi är ju människor allihop och vi kan ha olika värderingar som givetvis bygger på en rad av faktorer. Hur många tror du inte det är som har blivit psykiskt misshandlade av myndigheter, när någon sökt rätten på sin sida, sådant här sätter sina spår av förakt som en del visar i sina kommentarer och inlägg och jag är en utav dem.
Att bli särbehandlad till det sämre är nog en fasa för alla människor och denna företeelsen skriver därefter här på Sourze, alltså vi har blivit märkta efter hur vi blivit och blir behandlade av våra medmänniskor, oavsett vilken positions vi än har i samhället.
Jag kan nog känna mig nöjd trots allt, att få bli behandlad vänligt av av vänner och bekanta utan att ha några fiender mig veterligt.
De sociala orättvisorna är absurda ifrån Kommun till Kommun, allt beroende vilka privata tjänstemän de folkvalda rådfrågar.
Tyvärr är det så att vem som helst av oss att kan gå in i politiken och bli medbestämmande, underförstått att vanliga svensson fattar beslut över våra huvuden, det här är en otäck företeelse.
Jag skulle vilja ha politiker som hade akademiska kunskaper i samhällslära och svensk politisk historia, det duger inte med politiker som tror att Sverige kom till när de föddes, jo, många av våra folkvalda är inte intresserad av politisk historia, de vill skapa samhället efter sitt eget intresse och huvud.
Att skapa politik i vad som händer i nuet är förkastligt, det måste finnas en trygg politisk plattform som bär Sveriges historia som en grund för fortsatt utveckling av vårt land.
Man kan inte göra som Centern som handlar i nuet och därför vill de ha fri invandring jämte de andra partierna som också verkar i nuet utan minsta hänsyn till vad vi redan har på gott och ont! Detta sagt, som bekräftar att Sverige kom till när de föddes.
1840/ Leif E. Du har en poäng om statliga provokatörer som enligt lag får bära rånarhuva, bara för att de går regimens ärende. Men ska sanningen fram är det bara ett bevis på att Sverige är den Sovjetstaten, allt í samhället drivs i kommunistiskt anda bortsett plan ekonomin, men vadå, försörjningen av invandrare kan man kalla för planekonomi i flera bemärkelse och de andra ekonomiska planen att plundra Sverige på sina tillgångar!
Alltså 7 klöverns politiker har svikit svenska folket med det grövsta artilleriet, att kalla oss barbarer och invandrarna guds Änglar, lätt överdrivet!
Den som söker nyanserade svar på den kritik som framförs kan titta på

[länk]
finne/  här har du dina framtida politiker som du gillar, synd bara att de kan benämnas som svenska terrorister!  [länk]
(X-man 2013-02-05 13:43 #1839  [länk] .)
Så enkelt det var att desarmera den svenska ungdomens motstånd mot de globala företagens överhöghet över världen.  Kasta in några maskerade provokatörer som ställde till med kaos.  Man har i Sverige under många år gett gräddfil åt en viss politisk grupps övervåld.  Polisen har knappt fått röra dem.  Bråkmakare kan nämligen vara användbara.  För den som vill skapa kaos och smutskasta äkta folkvilja.  Inte första gången "terrorister" använts, och inte heller den sista.  Som jag tjatat i åratal, se vad som händer.  Inte vad man talar om för oss händer.
finne/ här har du dina framtida politiker som du gillar, synd bara att de kan benämnas som svenska terrorister! [länk]
8/ Leif E. Du kan lika bra såga som det är att internationella gangsterligor ligger bakom bankväsendet, alltså dessa ligor jobbar för bankerna!
Forts...
Also, more and more gold plated tungsten bars are being found in bank storage vaults worldwide.  So far it can be confirmed that the IMF, The Bank of China, the Bundesbank and the Bank of England have all had some or all of their gold replaced with tungsten.  This is leading to a frantic search for the missing gold by various governments.  Perhaps they should follow Richard Armitage, who is now taking global collateral accounts gold from Indonesia and gold from royal vaults in Thailand, refining it in Hong Kong and taking it to parts unknown (Paraguay, the Antarctic?), according to a CIA source.
[...]
In any case, you cannot eat gold and technically owning 85% of the world's gold does not automatically give a person the right to decide the future of humanity.  That right belongs to the people of the world.
[...]
As mentioned above the founding families of the Federal Reserve Board in the US have either fled or are trying to flee in order to avoid imminent arrest, according to the CIA.
[...]
Here is what an Italian royal family member had to say about Queen Beatrix:  "I know she has been part of a 'consortium' with the Pope, Queen Elizabeth, the Yamato Dynasty and Adam Hapsburg that has been and is still fighting the evil so called Illuminati."  A gnostic Illuminati source responds by saying they are not evil, just opposed to dynastic rule by Satanic bloodlines.

Speaking about Satan, there has been new intrigue in the Vatican.  A certain Monsignor Egidio Vagnozzi died suddenly near the Vatican recently and was buried without an autopsy, according to an Italian aristocrat.  Vagnozzi was pressing for a full investigation of the IOR - Instituto di Opere Religiose -Institute for Religious Works, i.e. the Vatican Bank.  The "dark soul" behind the Vatican Bank is a Monsignor Donato de Bonis, the Italian aristocrat says.  The Vatican Bank has been without a president for the past 8 months after a reformist president Ettori Gotti was controversially dismissed.  Recently, credit card payments and ATMs in the Vatican have stopped because the Vatican bank is not complying with international money laundering regulations.
[...]
(Benjamin Fulford, 2013-02-05 09:37 japansk tid, "Queen Beatrix quits, the Rockefellers flee, the Bushes are rats in a trap; Queen Elizabeth, the Pope and the Rothschilds are still standing[länk] .)
Råttorna lämnar skeppet?
Queen Beatrix quits, the Rockefellers flee, the Bushes are rats in a trap; Queen Elizabeth, the Pope and the Rothschilds are still standing
av Benjamin Fulford
2013-02-05 09:37 japansk tid


The announcement last week that Queen "Bilderberg" Beatrix of the Netherlands was abdicating the throne is but a visible sign of some fundamental changes in the secret power structure of the West.  In a yet to be publicly confirmed move, David and J. Rockefeller have fled to an Island near Fiji, according to a CIA source.  The Bush family, for its part, tried to flee via an airport in Arkansas but were prevented from doing so by the FBI, the same source says.

This source, who correctly predicted the resignation of Queen Beatrix is also saying that Queen Elizabeth with resign in favour of her grandson in the near future.

These moves are all connected to the ongoing counter-attack against the genocidal Western elitists affiliated with the Bilderberg group, the Council on Foreign Relations and other related organizations.  As will be described below, there is a lot more to come.
[...]
There are also plenty of indications of escalating infighting within the financial elite.  The SWIFT international banking transfer system, for example, is becoming dysfunctional because large money transfers are being intercepted and diverted to unknown destinations before the intended recipients get their money, according to both MI5 and CIA sources.  "The SWIFT system has several operational and procedural features that allow anyone with big computing power, i.e. cabal controlled bank servers, to spot and arrest large transactions, especially over $50 million," the MI5 source says.  "SWIFT has in the past been temporarily disabled to allow Bush 41 to steal large transactions," he adds.  The lack of trust between different cabal factions has meant that opposing factions have been regularly hijacking each other's bank transfers, the CIA source corroborates.
[...]
(Benjamin Fulford, 2013-02-05 09:37 japansk tid, "Queen Beatrix quits, the Rockefellers flee, the Bushes are rats in a trap; Queen Elizabeth, the Pope and the Rothschilds are still standing[länk] .)

Forts...
Leif E vilket erkännande, det är så att man blir spyfärdig på Imamer och andra tokiga ledare i Islams namn, men också att araber tycks vara våldtäkts benägna?  [länk]
(X-man 2013-02-04 23:02 #5  [länk] .)
Din länk bevisar istället att fundamentalism är lika med galenskap.  Min uppfattning är att västerländska säkerhetstjänster i destabiliseringsyfte systematiskt har uppmuntrat och kanske rentav har skapat den moderna muslimska fundamentalismen.

Vidare anser jag på goda grunder att de västerländska säkerhetstjänsterna i sin tur är agenter åt de som kontrollerar eller äger större delen av världen, en mycket begränsad krets människor.

En vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The network of global corporate control", utgick från 37 miljoner av världens största företag och investerare i 194 länder och kunde med datoranalys av c:a 13 miljoner korsägande-länkar oomtvistligt visa att kärnan i detta korsägande utgörs av 1318 företag där varje företag i kärnan i sin tur har täta ägarskapslänkar i c:a 20 andra företag i kärnan så att 3/4 av ägandet av kärnan är i själva kärnan.  Namn som Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Deutsche Bank och Barclays.  Denna kärna tjänar 20% av all inkomst på jorden.  Dessutom kontrollerar de genom sina aktieinnehav ytterligare 60% av all inkomst på jorden.  80% av jordens totala inkomst går alltså genom denna kärna av endast 1318 företag.  Och det slutar inte, för 80% av kontrollen av detta nätverk utgår från endast 737 av företagen.  10 av aktörerna i nätverket har dessutom 10 ggr mer kontroll än deras ägande antyder.  Inom de 737 företagen så finns det dessutom en super-entitet med 40% av kontrollen över jordens samlade inkomst bestående av endast 147 företag.  75% av företagen i denna super-entitet utgörs av finansiella institutioner.  De äger bl.a. USAs riksbank.

På sidan 33 i rapporten kan man läsa en lista av 50 företag som utgör en tredjedel av denna kontroll över jordens samlade inkomst.  Inget land eller enskild person kommer i närheten av dessa placeringar.  Det är en liten grupp företag som är våra ägare.  Kontrollerar såväl länder (USAs riksbank!) som vilka nyheter vi matas med.

Det är inte muslimska fundamentalister som styr detta.  De senare är verktyg, glöm aldrig det!  Ju tokigare, ju "bättre".

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf  [länk] .  Kopia:  [länk] .12 juli 2012 förklarade David Wilcock innebörden av denna forskning i "The Great Revealing: US Marshals Expose Biggest Scandal in History[länk] .
Med metoden söndra och härska har man lyckats bryta upp folken i små, små bitar, minimala minoriteter, "konsumenter", "unika individer med egna behov", den ena mer narcissistisk, lögnaktig och girig än den andra.
I norra EU tycks inte massmedia ha mycket att säga om människors lidande under den "ekonomiska terrorn" i söder; man föredrar att beskriva krisen i mer nedlåtande termer:  "Grekerna är lata och har nog sig själva att skylla", verkar vara budskapet vi ska absorbera medan bankirerna kapar åt sig de bästa stränderna.
Chefredaktörerna för de största svenska tidningarna går på månatliga "briefings" på amerikanska ambassaden och får direktiv om vad de ska skriva och inte skriva.  Mötena började för många år sedan.

Nu har neutrala Sverige, som lyckats hålla sig utanför krigen i nästan 200 år, soldater i Afghanistan och Irak och deltog i Natos ödeläggelse och plundring av Libyen.  Vår krigsindustri och dess ägare tryckte naturligtvis på.  Måste värna om jobben...
De stora hjälporganisationerna är idealiska gömställen för pedofiler och smugglare i alla branscher.  Knark, vapen, konstföremål, diamanter och människor.  Organ.  Hjälpen flyger in direkt efter katastrofen, ingen ställer några frågor eller undersöker något bagage vid in- och utresa.  Och sorgligt nog är hjälparbetarna beroende av eländet de förväntas mildra.  Där har vi det kapitalistiska konceptet.  Lappa och laga men aldrig lösa problemen.  Då fick man ju stänga butiken!
(Hans Berggren, "Kapitalet och döden", 2013-01-05 06:00 på Sourze, men 2013-02-02 09:12:50 i e-post,  [länk] .)
Det är för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som du beskrev i artikeln.
(Har redan kommenterat din artikel på Sourze, 2013-02-03 17:34 #126 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  2013-02-02 13:03 #41 och 14:57 #42 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk][länk] .)
Som Kjell Alinge kommenterade på Mediekritik-mailinglistan 2006-02-24 00:41:50:  "Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder".  Folk tycks tro att om de bara ligger lågt så ska just de själva klara sig.  Bara huka, vår tid kommer också.  Och då finns ingen annan kvar att stötta oss.  Inte de fantastiska motståndsmännen i Irak ("Irak, Palestina, Afghanistan - Samma ockupation?  En seminariedokumentation, maj 2007 -- Filer för nedladdning[länk] ),  eller någon annan stans.  Hade vi förstått vad som pågår hade vi samarbetat över alla gränser.
Leif E vilket erkännande, det är så att man blir spyfärdig på Imamer och andra tokiga ledare i Islams namn, men också att araber tycks vara våldtäkts benägna? [länk]
Vad händer i Egypten - är dessa offentliga våldtäkter och könslig skändning av kvinnor ett utslag av "det muslimska "brödraskapets"" ideologi eller religiösa föreställningar?
Eller är det oregerliga mobbar med hanliga könsorgan mellan benen som försöker trycka undan kvinnor från politikens frontlinjer för att inte behöva konkurrera med de ofta talföra och högröstade kvinnorna om äran och initiativen i motståndet mot densamma diktatur dom en gång trodde sej fria från?
Oavsett vad det är så ska och måste värden se och handla - vad nu än egypten producerar BOJKOTTA DET och låt egyptierna förstå att gränsen är överskriden för vad som kan tolereras.

Jag funderar på att starta en facebook-vad det nu heter - för ett upprop mot sånna här vansinnigheter.

Det är något fel i huvudet på många med hankön - inte bara i egypten, indien och övriga världen vad gäller hur förhålla sej till kvinnokön - svårt att fatta att det är så spritt och att denna galenskap även här i sverige är så utbredd och frekvent.

Och även om man har anledning att undra var dessa våldtäktssykopater kommer från så är det inte så enkelt att alla är importerade.
(Teddy Widegren 2013-01-31 10:22 #1  [länk] .)

Syftet med gruppvåldtäkterna är maximal förnedring av den ideologiska fienden.  En kalkylerad och avsiktlig krigshandling.  Jag talade för några timmar sedan med en person som precis kommit tillbaka från Egypten där han besökt de protesterande ungdomarna.  C:a 100 ungdomar om dagen stryker, fick jag veta.  Men de ger inte upp.  Islamisterna får massor av pengar från väst för att terrorisera med.  Våldtäkter är inget nytt i krig, och detta är krig - om värderingar.

Det är som jag förut påpekat bra att förstå hur det gick till när Muslimska Brödraskapet bildades:
Jag skrev 2012-06-30 22:25 "Islamsk fundamentalism är skapad här hemmavid, se BBC dokumentären "The Power of Nightmares".  Jag menade det.  Se den!  Jag hittade den redan 2005 på Internet, och laddade hem.  Totalt 3 timmar.  Sök lite, och ni ska finna!  Har sett den flera gånger.  Berättar bl.a. hur det gick till när Muslimska Brödraskapet bildades.  Jag skojade inte när jag skrev att islamsk fundamentalism är skapad här hemmavid.  Jag menar det på fullt faktiskt allvar.  Ta reda på saker innan ni klonar sionist-propaganda.  Snälla!
(Leif Erlingsson 2012-07-01 00:06 #71 i ""Stå upp mot sharia - det gör dig inte till islamofob!"" tråden  [länk] .)
2013-01-21 12:40 länkade jag till sparade kopior av de tre avsnitten, och postade en beskrivning i inlägg #94 av "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  och 2013-01-21 12:49 i inlägg #95 av samma tråd länkade jag till de tre avsnitten på YouTube  [länk] .  Del ett, "Baby It's Cold Outside" spårar ursprungen till de nykonservativa och radikala islamistiska rörelserna i tiden efter andra världskriget.  Har även lagt lite information på  [länk] .
I en text som antingen är en förfalskning från 1896 eller äkta vara från 1871 så förutsägs väldigt bra mycket som har hänt sedan dess.  Ang. det tredje världskriget, de första två fanns förutsagda redan 1896 (eller 1871 om det är äkta), så står det i texten bl.a.:
The third World War must be formented by taking advantage of the differences caused by the 'agentur' of the 'Illuminati' between the political Zionists and the leaders of Islamic World.  The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other.  Meanwhile the other nations, once more divided on the issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion...Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity...will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in public view.
Källor:

H. A. Gwynne (ed.), "The Cause of World Unrest" (no date, no publisher, no ISBN specified  [cover:  [länk] ]), pp. 50-52 [see  [länk][länk][länk][länk] ,  also, an OCR PDF scan of the original 1920 edition:  [länk] ].
Den research jag hittat detta genom:  Terry Melanson 2010-10-05, "Albert Pike to Mazzini, August 15, 1871: Three World Wars?[länk] .

Kommentar:  De tankesystem som inte bygger på full öppenhet och sanning kommer att gå under.  Vill t.ex. kristendomen överleva så måste den lära sig att inte skydda lögn.
9/ Leif E. Jag har en dålig erfarenhet av Vaccin i början av 70 talet då Honkongsjukan härjade fick jag en en spruta mot mot den sjukdomen och vad hände jag fick Hongkongsjukan och sedan dess tar jag aldrig något Vaccin och vad det anbelangar all vaccin innehåller Kvicksilver!
På tal om denna tråds ämne så lyssnade jag i dag på Dr. Andrew Wakefield intervjuad av Black Op Radio  [länk] [MP3, högerklicka, ladda hem].  Filen sparad:  2013-01-24 19:49:37.  Bl.a. nämner han att de som får influensa efter att ha vaccinerats mot den blir sjukare än de som får influensan utan att först ha vaccinerats.  Han tror att vaccinet hjälper sjukdomen.  Och naturligtvis är barn med fler vaccinationer sjukare än de med färre.

De diskuterade även obligatorisk vaccination.  Detta är mycket oroande.  Det har visserligen efter de bevisade orsaksambanden mellan vaccinationer och skador satts upp fonder med allmänna medel för kompensation åt de skadade, men för kompensation krävs det att skadorna upptäcks väldigt snart, har för mig han sa 15 dagar.  Och som han sa, så funkar inte biologi.  Mångas skador kan uppträda betydligt senare.  Och då blir de utan kompensation.

Själv tänker jag att med tanke på de stora riskerna så bör i enlighet med principer som sattes upp vid bl a Nürnbergrättegången de som distribuerar/injicerar läkemedlet bära ansvaret för att redovisa alla innehåll, risker och biverkningar.  Ett påskrivet medgivande från en förälder eller från en myndig människa som ska vaccineras utan att korrekt information först har getts är därför inte juridiskt bindande.

Det finns här stort utrymme för rättsprocesser mot personer som har hållit i sprutorna.  Inom preskriptionstiden för brotten förstås.  Spelar däremot ingen roll om de är pensionerade.  Jämför med hur länge man har jagat Nazi-förbrytare.  Sedan borde de i vilket fall ur egen ficka för varje administrerad spruta betala böter till en kompensationsfond som vid utbetalning av skadestånd inte har någon bortre tidsgräns.  Detta eftersom de helt i onödan utsätter medmänniskor för ökad framtida fara.  Naziförbrytarna ursäktade sig med att de bara följde order.  Det var inte ett försvar för dem, och det är fortfarande inget försvar, i ljuset av vad vi i dag vet.  Be sprutmänniskorna hänvisa till forskning som stöder deras vaccin-påståenden.  Det kan de inte, som Dr. Andrew Wakefield påpekar i intervjun jag först länkade till.


Fotnot:  På engelskspråkiga Wikipedia för "Andrew Wakefield" stod det felaktigt när jag nyss kontrollerade att Wakefields forskning är ett bedrägeri.  Dessa uppgifter har motbevisats.  Se vidare t.ex. Leif Erlingsson 2011-11-20 20:56 #39 i "Forskare vill se censur på internet" tråden  [länk]  och  PRNewswire 2011-10-25:  [länk] .


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
136/ Jan Brunnegård du bollar över en fråga om kristen tro, ett komplicerad fråga, eftersom mången troende kristen kan visa omänskliga sidor vad det nu innebär?
Hur ska en människa vara" är en bra fråga som inte heller är enkelt att svara på, mer än att vi ska sträva efter ett civiliserat beteende som markerar att vi intelligenta varelser som ska skilja oss ifrån djuren" jo, tack människan kan vara grym så det där med att skilja oss ifrån djuren, är faktiskt den religiösa grundtanken därför har jag i det stora hela respekterat dig som troende, även jag har en tro som Agnostiker som jag själv vill sätta på det vetenskapliga planet, men aldrig fått ett slutgiltigt svar på den eviga frågan, vad är meningen med livet? Det är det här som jag använder i tanken när jag gör kommentarer, som bottnar i att mina kommatanter missförstår mig ganska ofta just för att de har som nog aldrig har tänkt tanken, vad är meningen med livet. Jag vill se samhället med idogt arbetande människor där vi alla hjälps åt att dra vårt strå till stacken för allas välfärd och lycka, därför sympatiserar jag inte med något politiskt parti, för jag ser det som ett systemfel med dagens politiska tågordningen, men jag har inte något att komma med som ersätter detta förkastliga system, tyvärr är det nog hart omöjligt att få ett folkstyrt land, PK motarbetar den tanken och idén!
Jan Olsson som är en gammal man, som förmodligen aldrig heller sökt något svar på detta om meningen med livet och därför är han som han är, en hopplös typ som tydligen aldrig har fått lära sig att veta hut och dessutom har han aldrig blivit vuxen och stannat kvar på tonåringens nivå så ser jag på honom så som han skriver omoget och barnsligt.
Bortsett honom så finns det vuxna människor som är helt underbara och förs sig moget med ett högt intellekt som imponerar och just det här med människans intellekt är ju ifrågasatt när det gäller de religiösa, men som inte är något generellt betyg utan det finns religiösa som håller sin tro för sig själva, vilket jag skulle vilja att alla troende gjorde. Jag menar på, att är man en starkt troende individ så behövs inte någon bekräftelse av präster och elände, om ens tro är sann.
Jag har en bekant som är just starkt troende som aldrig uppsöker religiösa samfund och har sin tro för sig själv, en alla tiders man som vet att uppföra sig belevat och aldrig ett ont ord om någon medmänniska faller över hans läppar!
[...]

Sverige är dock bäst i klassen då det gäller [cancer-] överlevnaden.  Vår kultur gör att många med oro går och undersöker sig i betydligt större omfattning än övriga världen.  Tänk på det och anamma för din hälsas skull.
(Leif E Ström 2013-01-30 14:24 #57  [länk] .)
Inte fel att undersöka sig, men man får akta sig för kemoterapi:
Cancer research:  Chemotherapy promotes cancer tumor growth  [länk] .
Ny studie:  chemoterapi ökar cancertillväxt  [länk] .
Som en av kommentarerna på den senare konstaterar, det är på tiden att vi fattar att det pågår ett krig mot människan.  Läs hela kommentaren (på engelska) på senaste länken ovan.
Men det finns kurer och en hel del kan man göra själv (vet utifrån åratal av läsning i ämnet vad jag själv skulle göra om jag fick en sådan diagnos).
Bota cancer  [länk] .Andra Sourze-kommentarer av mig som nämner ämnet cancer:  [länk] .
#131 - Akta så inte du X-man faller ned i avgrunden,tycker du står oroväckande nära!
Bara ett konstaterande att regering och svenskt näringsliv som Fölster repsenterar har misslyckats i att skapa förutsättningar för företag att etablera sig på mindre orter. Tvärtom när den stora fabriken lägger ner sin verksamhet flyttar de mindre företagen ut från orten. Var hittar man största andelen invandrare, helt säkert i de mera välmående regionerna Stockholm, Malmö, Göteborg. En som är arbetslös och utförsäkrad på en bruksort har det inte fett och skillnaden på en arbetslös invandrare som aldrig har haft ett jobb i en välmående region, har mer förmåner bidragsmässigt än den på bruksorten. Vad nu den här rapporten har med invandrare att göra kan man fråga sig.
3/ Leif Erlingsson Fult att skriva inavlade ställen, tänker du på de platser där muslimer dominerar i folkmängden? År du själv inavlad så att du blivit förståndshadikappad, nej, knappast.
1835/ Staffan R och du gläds åt invandrares kriminalitet som inte nämndes med en rad i undersökningen av Stefan Fölster som kostar samhället massor av miljarder årligen, för så kan man tolka ditt resonemang. Väx upp!
130/ Jan Brunnegård Kommer du ihäg CH Hermanssons bevingade ord som är på väg att bli ett faktum, "Längre till vänster finns bara avgrunden" vi har hamnat långt ut på den extrema vänsterkanten, men det har inte du förstått med PK hus och allting i Gamla Stan i Sthlm. PK huset rena Sovjetiska varianten av Politbyrå. Som ett tillägg, EXPO och Svenska Kyrkan ska slå ihop sig och jaga svenskar som vägrar PK, kan Sverige bli mer kommunistiskt vänstervridet?
Media skriver ju, från självaste "sanningsministeriet":  [länk] .

(Inte för att jag ifrågasätter dessa slutsatser, orter med blandad men öppen befolkning som där jag själv bor är friskare än alltför "inavlade" ställen.)
anonymt inlägg #1835
Fölsters rapport säger egentligen inte så mycket nytt.
De allra flesta svenskar vet ju redan att han har rätt.
Det är bara fega politiker som inte vill ta ansvar för dålig politik som skyller sina misslyckanden på andra - invandrare i detta fall.
Och avpixlat skyndar underdånigt till deras hjälp.
Bara avpixlat och dess profeter har sorg idag.
Ska bli mkt givande att se vad övriga media skriver om Fölsters inlägg. Han är ett särintresse - som alla andra!
SVERIGE PÅ VÄG NER I AVGRUNDEN - som vanligt ett löst påstående utan ngt försök att bevisa detta. Vi har bekymmer problem som måste lösas som vanligt av riksdagens partier och regering.Det kommer att lösas mer eller mindre bra. Men avgrunden finns bara för propagandamakare.
126/Leif E. en bra fråga att ställa rakt ut till svenska folket, hur många bryr sig om att Sverige är snart på väg ned i avgrunden?
Valet 2014 avgör just du! Om Sverige ska räddas ur den förnedring vi befinner oss i där giriga maktmänniskor plundrar vårt land på dess tillgångar med stöd av 7 klöverns partier!
Andrew Johnson har frågat killen som redigerade videon varför den är borta.  Andrew skriver att den var där i går.  Och nu är den inte ens kvar på deras lista över videos.
Den rätta döda länken är:  [länk] .  Rättar i mitt arkiv även föregående inlägg.  Rätt ska vara rätt, även om länken är död så ska den vara rätt!
EVIDENCE OF
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

[...]
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk]  [Now Dead].)
(Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124  [länk] .)
Hoppas någon hann se denna.  Jag såg tidigare kring 2/3 av den och skulle i dag försöka se slutet, då den först inte ville ladda ordentligt och sedan helt försvann!  Detta är ett ständigt problem med riktigt civilisationsavgörande information - blir det många träffar så tas den bort.  Det är därför det är så viktigt att människor bryr sig.

För övrigt är det för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som Hans Berggren beskrev 2013-02-02 09:12:50 i "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  (Länkade samma dag till den från tråden "Riktiga ämnen".)
Akademisk behandling av kriget mot sanningen:
WASHINGTON, DC
American University

2005-07-23
Nafeez Mosaddeq Ahmed
Author, "The War on Truth"

http://www.youtube.com/watch?v=5T6QLXU1STY  [länk]
(Video published 2012-05-02, lecture in WASHINGTON, DC, American University 2005-07-23.  Topics included:  Sep11th, 7/7 bombing, Government involvement with various groups, lies, bosnia, KLM, terrorism, terrorist groups, history of western involvement with terror groups, and many other topics.  [länk] .)
Irak Afghanistan Tunisien Egypten Libyen Mali

Helt otroligt.  En politiker som säger den oförfalskade sanningen!
January 26, 2013

Shock:  Politician Tells Unadulterated Truth!
Posted by Travis Holte on January 26, 2013 05:23 PM

Now that Ron Paul has retired I think I have a new favorite pol, Belgian MP Laurent Louis.  He pulls no punches in this speech, exposing the lies of the imperialist wars.

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=WkzXTgslFNE  [länk]

(Click on the subtitles icon for English).  h/t Daily Paul  [länk] .  UPDATE: English transcript  [länk] .)
(Travis Holte 2013-01-26 17:23  [länk] .)
44  Jag har ett hjärta för problemen här idag.  Andra får bedöma dina fantasier.
Jocke utsourzad 2013-02-02 21:17 #46  [länk] .)
Då var vi iallafall överens om något.  Du brinner för problemen, jag för att skapa (fantasi = skaparkraft) lösningarna, d.v.s. för avskaffandet av dina kära problem.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Inlägg relaterande till Dr. Judy Wood:  [länk] .
Inlägg relaterande till Mehran T. Keshe & Keshe Foundation:  [länk] .
Inlägg relaterande till Fantasikrisen:  [länk] .
Inlägg relaterande till Fri Energi:  [länk] .
44 Jag har ett hjärta för problemen här idag. Andra får bedöma dina fantasier.
Jocke - du borde ha förstått vid dehär laget att varken ditt smicker eller dina klagomål att din ork inte räcker för längre texter int gör så stora intryck på mej - du läser så långt du orkar så får det bero därvid.

Och säj mej vad du tror det är förskillnad mellan detta citat jocke//jag kommenterar vem eller vad eller hur f-n jag vill här min gode Bizon.//sc. Och det jag i praktiken gör utan att orrera över andras fel och brister mer än att föra ett rakt resonemang utan dina magistala brösttoner i dumhetens tecken. Nej du jocke - sköt du ditt på ditt sätt så gör jag mitt på mitt - du kan även fundera lite över varför du liksom alla andra har 3500 tecken till ditt förfogande för att försöka formulera sej så klart som möjligt - jag tror inte att det är för att du ska ha nått att oja dej över. Däremot har jag en stark känsla av att orsaken har att göra med din möjlighet att formulera dej klart och tydligt.
Lycka till
42  "I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde."

Helt obegripligt, och anklagande mot MIG!?  Rena nyspråket!

Du påstår ju att resurserna, "vår potential" är obegränsade, bara vi tänker efter.  Om de är det, då riskerar blir avfallet också bli obegränsat.  "Lär göra transmutering möjlig"! som vanligt, lösa spekulationer!  Ser du inte själv?

Vore bra om avfallsproblemet då löstes samtidgt med din tänkta oändliga produktion, inklusive din vurm för ohämmad befolkningstillväxt, som bara gynnar kapital.
Till skillnad då från det som gäller här och nu, med skiten spridd över hela planeten.  Om du nu insett det?

Jag förordar ansvar för verkligheten, och låter inte lösa skrivbordsfantasier, som iaf inte förmått realiseras, att idag riskera mer än vad som är fallet här och nu.  I den fysiska verkligheten!

Håll dina spekulationer inom rimliga gränser Leif E.  Rent praktistk har vi inte sett någonting från dig eller någon!
Och dina "cyniska anklagelser" skickar jag härmed i retur.  Du tar också upp plats, textmassor som allt få läser.  Tror jag slutar här.
(Jocke utsourzad 2013-02-02 15:20 #43  [länk] .)
Det är så tydligt att du inte vill se lösningar, bara gnälla.  "Lär göra transmutering möjlig" avsåg Mehran T. Keshes teknologi, men först nämnde jag Ruggero Maria Santillis p.g.a. hot från övermäktiga intressen nedlagda sådana forskning samt till hans i dag kommersiellt tillgängliga system för omvandlandet av avfall till energi.  Tidigare har jag gett länk till Dr. Judy Woods mycket pedagogiska presentation av en demonstration inför hela världen av dematerialisering.  Man ser tydligt på filmbilderna hur fallande material försvinner innan de träffar marken.  När hjärntvätten släpper ser man vad man egentligen hela tiden sett, men inte kunnat förstå:  [länk][länk] .

Nej, vad det handlar om är Hjärtats begränsningskris - den enda verkliga krisen.

2007 skrev jag att Fantasikrisen är den enda verkliga krisen.

Sedan dess har jag insett att begränsningen sitter i att vi inte låter Kärleken flöda.

Det finns kunskap som förenad löser alla begränsningskriser.  Finns det för lite jordklot?  Gör flera!  Räcker inte universum till?  Gör nya!

Låter det för fantastiskt?  Du kanske har en släng av Hjärtats begränsningskris?
42 "I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt. Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde."

Helt obegripligt, och anklagande mot MIG!? Rena nyspråket!

Du påstår ju att resurserna, "vår potential" är obegränsade, bara vi tänker efter. Om de är det, då riskerar blir avfallet också bli obegränsat. "Lär göra transmutering möjlig"! som vanligt, lösa spekulationer! Ser du inte själv?

Vore bra om avfallsproblemet då löstes samtidgt med din tänkta oändliga produktion, inklusive din vurm för ohämmad befolkningstillväxt, som bara gynnar kapital.
Till skillnad då från det som gäller här och nu, med skiten spridd över hela planeten. Om du nu insett det?

Jag förordar ansvar för verkligheten, och låter inte lösa skrivbordsfantasier, som iaf inte förmått realiseras, att idag riskera mer än vad som är fallet här och nu. I den fysiska verkligheten!

Håll dina spekulationer inom rimliga gränser Leif E. Rent praktistk har vi inte sett någonting från dig eller någon!
Och dina "cyniska anklagelser" skickar jag härmed i retur. Du tar också upp plats, textmassor som allt få läser. Tror jag slutar här.
[...]

Och sätt igång och producera, men ta hand om avfallet också!
(Jocke utsourzad 2013-02-01 21:30 #32 (och #33, #34)  [länk] .)
Intressen som har investerat för att kunna tjäna pengar på långtidsförvar av atomsopor stoppade Ruggero Maria Santillis forskning på renande av nukleärt avfall genom transmutation.  Se "Nuclear Waste Recycling" länken efter min "Ovetenskapsparadigmet" text.  Hans kommersiella system för omvandlandet av avfall till energi finns dock, men med ganska låg profil.  Se "MagneGas Technology[länk] .  Även Mehran T. Keshes teknologi lär göra transmutering möjlig, renandet av vår planet och skapandet av alla resurser vi behöver.  Men personer som på något sätt stöder eller stöds av den antydda teknologin från Iran och Syrien är genom det federala bolaget USAs president Obama blockerade från att använda denna teknologi.  Jag berörde detta 2012-08-13 11:25 #4 i "Extradimensionell teknologi för underverk?" tråden  [länk] .  Se även samlingslänk med inlägg från olika trådar som nämner Mehran T. Keshe eller hans Keshe Foundation:  [länk] .  Som jag konstaterar i #40, Civilisationen är nödvändig, för ingen orkar göra allt från grunden.  Vi behöver varandra.  Och det sätt på vilket vi har splittrats, som även Hans Berggren talar tydligt om i hans text "Kapitalet och döden[länk] [PDF],  gör att den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen kan fortsätta sin långsamma utrotning av oss medan de tjänar pengar på mediciner m.m. vi köper av dem samtidigt som vi själva aldrig gör det möjligt för verkligt livräddande och miljöbefrämjande teknologier att få utvecklas eftersom vi genom vårt tysta medgivande tillåter forskare och uppfinnare att förföljas och forskning att dödas.

I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde.
Intressant text av Hans Berggren 2013-02-02 09:12:50, "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  Slutar:
Inte undra på att vi aldrig blir bjudna på fest till Tau Ceti.
Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?
(Leif Erlingsson 2008-10-20 13:56 "Tro på liv och död[länk] .)
"Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk.  Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för."
(Ditto, fotnot 5, Folkbibeln, 1 Moseboken 11:6.)
Människans skaparkraft är obegränsad.  Vi är fantastiska varelser.  Detta tycks ha skrämt andra i universum som inte tycks ha känt att de hänger med.  Och genom att arbeta genom mänskliga agenter skapades religioner och ideologier för att hålla oss på mattan.  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan hjärntvätten säger att bara Bibelns Gud kan detta.  Till skillnad från den tidigare Inanna myten, där Inanna lurade Enki att ge henne civilisationens essens, som hon sedan gav åt människorna.  (Abdel-Masih Wazir, "From Inanna To the Internet and beyond[länk] .)
Enuma Elish-TIAMAT; the primordial mother, "she who gave birth to all".  She is the essence of salt water, of Primeval Chaos.  Her husband, the god Apsu (of fresh water), wanted to silence the younger gods who were disturbing the older gods with their racket.  She would not lend her support to forcefully quiet these creative younger gods who were disturbing the sleep of the older ones.  She was not against the tide of change in the world of the gods.  Reacting as a protective mother to her husband she complains: "What, should we destroy what we have given birth to?  Their ways indeed are most troublesome but let us be patient (Abed: tolerant of their chaos)"
(Abdel-Masih Wazir, "From Inanna To the Internet and beyond[länk] .)
Vi kan skapa ur det ursprungliga kaoset!  Ur laddningsältet, måhända...  [länk] .  Civilisationen är nödvändig, för ingen orkar göra allt från grunden.  Tänk om du släpptes i fallskärm till en infödingsstam som levde direkt av naturen, utan någon teknologi, och berättade om flygplan, tåg och bilar, och de sa:  Men gör sådana och visa oss, annars tror vi inte på dig.  Du skulle gå bet!  Vi behöver varandra, för att skapa!  Det var därför "språkförbistringen" i 1 Moseboken, att vi splittrades, handikappade oss.  I dag är det desinformationen som gör samma sak mot oss.
38/Så ska det stå...är vad alla religiösa institutioner bygger på,
Leif E. Om hjärtat vill vara med, jo,jo de flesta inser nog att vi lever i en grym värld och på detta, är alla religiösa institutioner bygger på att sprida kärlek och det vi hur det är med den saken...Jag tror att vi måste börja om ifrån början och skapa nya platser på vår jord, där alla är införstådda med att egoism är av ondo.
Kanske vi inte ska låta teknologin ha en framskjuten plats i samhället, något som President John Kennedy var inne på, att bromsa den tekniska utvecklingen så att alla hinner med och inse konsekvensen av den. Självklart syftade han på vapenindustrin som gör ständigt nya framsteg i sin forskning för att förgöra mänskligheten på sikt, som lär bli slutresultatet! Alltså människan rätt till liv är allvarligt hotad!
Om "begränsad perception" tydligen är ett faktum, enligt 31.
Så sätter det ju gränserna.  Men motbevisa gärna ditt eget påstående.
Och sätt igång och producera, men ta hand om avfallet också!
(Jocke utsourzad 2013-02-01 21:30 #32 (och #33, #34)  [länk] .)
Kunskapen måste först skapas.  Kreativt samarbete en nyckel.  Se t.ex. dialogen på min blogg, som jag länkar till i #35:
"Problemet" 9-11 blir Lösningen på begränsningskrisen.  Om hjärtat får vara med.  [länk]
(Leif Erlingsson 2013-02-01 21:51 #35  [länk] .)
"Problemet" 9-11 blir Lösningen på begränsningskrisen.  Om hjärtat får vara med.  [länk]
Om "begränsad perception" tydligen är ett faktum, enligt 31.
Så sätter det ju gränserna. Men motbevisa gärna ditt eget påstående.
Och sätt igång och producera, men ta hand om avfallet också!
Chris Martenson talar mycket om gränser för tillväxt.  Jag länkade till honom i #29.  Gränser beror på begränsad perception.  Vår potential är obegränsad.  Finns det hjärterum, finns det stjärterum gäller även multiversum.
28/Leif E. Min granne som är sosse fixar det här till Kent Ekroth.
Jo, minsann han har oftast bara dumheter att servera och jag har bett honom om att gå in på Sourze och skriva, men han vill inte beblanda sig med en massa Sd, trots att det är bara en som skriver på Sourze och nästan resten är emot, det är en förmycket tycker han. Felet är att han har så dålig uppfattning om vad politik handlar om, så det är lika bra att han håller sig undan.
Ang. att ta oss förbi rädslan för att våga släppa på nästankärleken så har här i Sverige Jackie Bergman i ett antal år hållit föredrag m.m. på detta tema.  Se t.ex. hans "Intervjuer med Martensons om ditt ansvar för din framtid (och vår)[länk]  samt Chris Martensons "The Crash Course[länk]  och "Take Action[länk] .

Jag fick för några år sedan ett par DVDer av Jackie med hans föredrag, och det är mycket bra.  Det jag själv dock ser som helt avgörande är att vi ser klart på vår nulägessituation för utan sådan klarsyn så kommer alldeles för många av våra slutsatser att baseras på "skit in".  Och som alla dataprogrammerare vet, "skit in = skit ut".  Men när väl klarsyn finns, och den börjar ju ta fart nu, då är denna typ av tankar avgörande för att konstruktivt komma framåt.
#27, tack.  Men gör det själv, vetja.Gick in i tråden för att skriva en helt annan fundering:

Det sätt som presidenten för det företag som är det federala USA i dag agerar med en massa exekutiva order är ju väldigt likt det sätt som bankelitens man i Tyskland agerade på 1930 och 1940 tal.  Fast skillnaden är att stödet inte är lika stort i dagens USA, utan tvärtom vill många stater lämna detta bolag.
25/26/Leif E Det här som du har skrivit borde du skicka till Kent Ekroth Sd.
Forts...

Det pågår faktiskt i detta nu en namninsamling utifrån sådana tankar.

Christer Nylander i Lund skriver:
Jag har precis gjort en namnlista på Avaaz.org för att skapa press på regeringen att inkludera oss vanliga människor i en debatt om framtiden.  Om du tycker att det verkar som en bra idé får du gärna skriva på listan och skicka den vidare till andra.  Du hittar den antingen på min hemsida  www.empathiccivilisation.com  [länk]  eller här  http://www.avaaz.org/en/petition/Change_into_a_genuine_empathic_society_in_Sweden/  [länk]
På sidan skriver han i en bekants översättning:
Jag är far till tre barn och mycket orolig för min framtid och andras.  Sverige och vår planet lider av hundratals allvarliga sociala problem som kan leda till en fullständig kollaps av vår civilisation.  Politiker är förlamade och media motarbetar de som är innovativa.  Hur länge kommer vi vanliga medborgare att vänta?  Hur många människor tror på samma sätt som jag gör?  Ska vi agera innan det är för sent?  Jag har gjort en hemsida  www.empathiccivilisation.com  [länk]  för att berätta hur jag kan tänka mig en framtida förändring av samhället.  Jag är säker på att du också har idéer.
Svensk text på sidan finns på  http://valuesandnorms.com/wordpress/  [länk] .
Alla spekulationer hur mycket och till vilka judiska finansfamiljer stöttat med ekonomiskt bistånd eller hotat med sanktioner står i en ofattbar paradox då man läser den mossad-mördade Jack Bernsteins beskrivning av staten Israels ekonomi.  Man kan ju undra vart alla judisk-amerikanska investeringar hamnat.  Har allt gått till krig.
Släktingarna till förintelsens offer har också en stående fråga, vart har hela skadeståndet från Tyskland tagit vägen.

"Israel har enbart orsakat Amerika och dess folk sorger.  Israel har även orsakat förlorad vänskap med många länder, särskilt de arabiska länder som historiskt har varit pro-amerikansk i sin utrikespolitik.  Dessutom förluster av miljarder dollar då det gäller handel med arabiska och andra muslimska länder.

Israel är inte mer än en liten "välfärdsstat" oförmöget att försörja sig själv, och finns endast med hjälp av miljarder amerikanska skattebetalares dollar.  Israel inte bara kostar Amerika miljarder dollar varje år, utan amerikanska pojkar offras till förmån för Israel i dagligen i mellersta östern
".  Jack Bernstein, "The life of an American Jew in Racist, Marxist Israel" (1985).

Så särskilt lyckosam har inte drömmen om Israel blivit.  Drömmen startade vid en kongress i Basel redan 1897.

Så här ser dagens Israel ut:  Inflationen stod på 3,5% och utländska investeringar 2012:  $ 11400000000 (72627675276.786 SEK)
(Leif E Ström 2013-02-01 12:38 #20  [länk] .)
Det var "Riktiga ämnen" så det förslår.  Tack, Leif E Ström!

Det många menar, och jag är en av dem, är att om vi "bara" tar oss förbi rädslan och vågar se vår verklighet för vad den är, så ska vi nog också våga koppla på kärleken till vår nästa, och kunna bygga en bättre värld.  Medan så länge vi agerar utifrån rädsla, så blir en eventuell post-revolution värld bara någon slags upprepning av den värld vi nu lever i.

Forts...
# Ö du 21:an, det var då det. Nu finns inga rockvaktmästare alls. Vem fan som helst får kallas rocksångare och det absoluta kulturmörkret har därmed lagt sig över landet. I går fick jag suga på en Valium efter att ha hört en påannonsering i rutan som löd: "Ola Salo, Sveriges största rocksångare genom tiderna". En glam och glittersångare som i bästa fall fick vara rockhängare i Memphis. "The Ark" ett mänskligt tangetbord med en ljudteknik som inte inkluderar saxofoner. Att hans fan tycker han är söt och gullig är en helt annan visa. Sanningen kan vara hård för de som bara hängt rocken på galgen, man måste syna den för att förstå att numret var för stort.
Man pekar på andras korruption men håller tätt om sin egen för att värna sina fördelar.

Slarvigt men mänskligt men sjung hej och hå.
Israel är ett märkligt land där de "djupt religiösa" männen i sina svarta kostymer med någon outgrundlig metodik lyckas få den svarta hatten att liksom sväva en tum ovanför skallbasen. Under hattbrättet sticker två flätor ut. Som Pippi Långstrump fast i svartvitt. Stort skägg ner på bröstet som skymmer eventuell slips.

På gamla W6 i Klara, mittemot DN, lyfte rockslusken på alla skägg och kollade, för "här är det slipstvång". Och han hyrde ut slipsar där dom saknades... Förresten heter det rockvaktmästare. Respekt.
Alla spekulationer hur mycket och till vilka judiska finansfamiljer stöttat med ekonomiskt bistånd eller hotat med sanktioner står i en ofattbar paradox då man läser den mossad-mördade Jack Bernsteins beskrivning av staten Israels ekonomi. Man kan ju undra vart alla judisk-amerikanska investeringar hamnat. Har allt gått till krig.
Släktingarna till förintelsens offer har också en stående fråga, vart har hela skadeståndet från Tyskland tagit vägen.

"Israel har enbart orsakat Amerika och dess folk sorger. Israel har även orsakat förlorad vänskap med många länder, särskilt de arabiska länder som historiskt har varit pro-amerikansk i sin utrikespolitik. Dessutom förluster av miljarder dollar då det gäller handel med arabiska och andra muslimska länder.

Israel är inte mer än en liten "välfärdsstat" oförmöget att försörja sig själv, och finns endast med hjälp av miljarder amerikanska skattebetalares dollar. Israel inte bara kostar Amerika miljarder dollar varje år, utan amerikanska pojkar offras till förmån för Israel i dagligen i mellersta östern". Jack Bernstein, "The life of an American Jew in Racist, Marxist Israel (1985).

Så särskilt lyckosam har inte drömmen om Israel blivit. Drömmen startade vid en kongress i Basel redan 1897.

Så här ser dagens Isrel ut: Inflationen stod på 3,5% och utländska investeringar 2012: $ 11400000000 (72627675276.786 SEK)
Bättre söklänk ang.  Illuminati Design And Symbolism In The Israeli Supreme Court Building  [länk] .
"USA-fängelser i människorättsrapport". 1.6 milj. Långa straff, hårda straff, unga som behandlas siom vuxna, och alltfler gamla. Och de flesta är män. Säkert en del krigsveteraner också. Hur skapar man ett humant samhälle på sådana skenande premisser? Någon?
[länk]
Forts...

Här på Sourze är det, utöver de forumläsare som indirekt jobbar åt den bankelit som har gett oss världskrigen i sin långsiktiga agenda att ta kontrollen över allt liv genom att antingen direkt jobba åt säkerhetstjäster eller via företag som arbetar åt dessa med att analysera vad som skrivs och vilka som skriver i "Yttrandefrihetszoner" som denna, endast kanske dryga 10 personer som läser denna text.  Om ens det.  Men i Ryssland är det nu många, många miljoner som har hört och sett dessa uppgifter.  För insiders är inget viktigare än förmågan att påverka miljontals människor.  Därför är att detta nu får sådan bred spridning i Ryssland en mycket intressant utveckling.  Och på tal om att påverka miljontals människor, artikeln som länkades i förra delen av kommentaren innehåller även mkt. intressanta uppgifter om att Indien gått till domstol för jätteskadestånd från Nielsen Ratings för att dessa ska ha manipulerat tittarsiffror för TV shover.  Och fyra dagar och framåt senare, flera jätteströmavbrott i Indien plus intressant häckling för detta i amerikanska media.
Intressant utveckling.  Rysk TV har stort slagit upp den bakomliggande orsaken till att bankeliten skapade första och andra världskrigen.  Inte alls av den anledning de 100 miljoner som dog för bankelitens skull trodde, utan i en långsiktig plan att ta kontroll över all förmåga att skapa pengar samt att bestämma vilka som ska få ha och vilka som inte ska få ha.  Kort sagt att ta fullständig kontroll över vilka som ska få leva och vilka som ska dö.

För att kunna skapa pengar ur intet så får inga ha verkliga pengar, d.v.s. inga får äga guld.  Och ingen annan än bankeliten får ha rätt att tillverka pengar.  De flesta presidenter som har försökt det senare, med sitt lands välstånd som säkerhet, har mördats.  Syftet med första och andra världskriget var alltså att plundra Europas centralbanker på guld.  Hitler gjorde tjänst åt bankeliten!  Totalt mellan år 1895 och 1945 ska över hela världen två miljoner fyrahundatjugo tusen niohundratrettiosju komma fyra ton guld ha beslagtagits, enligt tidigare avslöjande  (David Wilcock, "Financial Tyranny", se vidare t.ex. Leif Erlingsson 2012-02-10 11:50 #114 i "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" tråden  [länk]  med alla referenser).  Som jämförelse är den officiella totala guldmängden i världen etthundrasextiosex tusen femhundra ton.

Den privatägda amerikanska centralbanken Federal Reserve gav ekonomiskt bistånd till såväl Sovjetunionen som åt Nazityskland.  Och stödde i Japan den så kallade "Meiji Restoration".  "Meiji" betyder tydligen "de upplysta", d.v.s. "Illuminati".  Dessa europeiska privata bankintressen tog år 1913 kontrollen över USA genom att skapa den privatägda amerikanska centralbanken Federal Reserve.  Sedan dess har de använt USA som verktyg för sin agenda.  De verkliga makthavarna har namn som Rothschilds.  Intressant nog är det också Rothschilds som har designat och betalt Israels högsta domstolsbyggnad.  Mycket Illuminatisymbolik i den byggnaden.  Det senare står inte i den nedan länkade texten, men kan studeras på Internet.  (Sök på  Mathilde Dorothy de Rothschild Israel Supreme Court, färdig söklänk:  [länk] .)


Disclosure Now:  NEW 3-HR Russian Documentary Blasts Financial Tyranny!

by David Wilcock
January 30, 2013, 4:44 pm

Original http:http://divinecosmos.com/start-here/
davids-blog/1107-new-russian-doc
  [länk]
PDF copy
@ 2013-01-31
      17:52:
http://freedom.lege.net/doc/
David_Wilcock__Disclosure_Now__
NEW_3_HR_Russian_Documentary_
Blasts_Financial_Tyranny.pdf
  [länk]

Forts...
Rasism är inflationskyddat för att inte ta udden av främlingsfientligheten. Det krävs inte mycket av en fristående demograf/sociolog för att tydliggöra alla dolda underordningar. Den rasism som bygger på exklusiva biologiska enheter eller etnisk grund är den öppna. Den utövas i första hand av de som är mest utsatta i samhället. Den underliggande som begränsar den grundläggande friheten på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden den bedrivs av etablissemanget och kommer inte upphöra förrän vi blivit av med den öppna och fokus riktas på de besuttna.

Extremkommunism, jag trots att merparten av den svenska marken är juridiskt privatägd så beskattar staten all skog och mark, och allt som där produceras; på något sätt måste ju då själva "grundäganderätten" ligga hos staten. All statlig svensk mark är stulen från de första bosättarna sedan Wasas tid. Han inkorporerade all oägd mark och ändrade lagarna för småbönderna genom att påvisa att deras nit varit vård av statens mark. Dubbel-xtrem kommunism är när staten och de som älskar fjällräven skall bestämma att en markägare med fårskötsel på 500 tld skogsmark skall tillåta vargar i beståndet. I praktiken äger han inte marken och styr inte heller över sin yrkesutövning. Fri yrkesutövning är därmed ett skämt.
Det är inte lätt att vara PK-journalist och tro att man har fått ihop ett riktigt bra scoop, där det gäller att nedvärdera och kränka en person så mycket som möjligt.  Av det hela blev det ingenting.
Fixar dina länkar:
 1. http://www.expressen.se/nyheter/skalin-gjorde-inget-fel-med-ersattningen/  [länk]
 2. http://avpixlat.info/2013/01/31/sundsvalls-tidning-skyldiga-skalin-en-ursakt/  [länk]
 3. http://avpixlat.info/  [länk]
Annars ser det bra ut.
(Lasse i Gatan 2013-01-31 20:27 #1815  [länk] .)
Han bör nog göra rättssak av det.  Som det står i "b)", uppgiftslämnaren är inte skyddad när han lämnar ut sekretessbelagda uppgifter, och kommer då också att kunna dömas.  Det får inte vara så att det betraktas som OK att begå brott mot politiska motståndare.
Jan jag är heller inte här så ofta och skriver i förhoppningen att nå ut till allmänheten utanför parkbänken på Sourze. Du har min mejladress om du vill ha kontakt och för resonemang. Hälsningar Sten
Upplösningen av hologrammet?

I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.Järnkub som befinner sig under upplösning i elektromagnetiska interferensfält

("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
(Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Se även Leif Erlingsson 2013-01-19 23:42 #116 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk]  med fler relevanta referenser.
X är ingen skribent på Sourze, mig veterlig har du inte skrivit en enda undertecknad Artikel.Du är bara ett troll som ideligen sticker fram huvudet. Du tror fortfarande att SANNINGEN I ENTAL FINNS, DET HAR JAG INTE TROTT PÅ SEDAN TONÅREN.. Dina inlägg är på en allt för låg o naiv nivå.Jag är svårt cancersjuk mm och orkar därför inte med sådant.
Jan Brunnegård jag förstår dig mycket väl att du söker dig till vänligare
miljöer, där sanningen inte är det så noga med, där det är vanligt att ljuga för varandra, t.ex inom religionen som innehåller så mycket myter. Kan så vara att ni inte bryr er så noga om, att inte ta reda på vad som är rena falsarier som är omvittnat i Bibeln, som vi ofrälse har uppenbarat?
Alla är ju saliga i sin tro och jag håller mig till att tro på den egentliga sanningen som i långa loppet kommer att segra, utan tvekan är det så och även bland oss skribenter på Sourze som redan kan omvittnas på en del händer och detta har nu blivit för obekvämt för dig och av den anledningen har du ledsnat på oss, eller hur? Mvh.
Steno Jag förstår att du och rätt många andra tittar in på Sourze rätt ofta, utan att lämna spår. Jag har sökt mig friskare källor. Min ork är ringa så jag måste spara mig för vänligare miljöer.
Leif E Det intressanta med Avpixlat är dess krönikörer, som faktiskt får beröm ibland av PK medier. En av krönikörerna Stefan Torssell var aktiv medlem i Mp då partiet startade, ett smakprov på hur han skriver [länk]....
Stefan lämnade Mp när de ville ha fri invandring och det håller jag med honom om, att den rådande kriminalitet i Sverige skull mångdubblas på nolltid om vi hade fri invandring.
Finns det något annat land där politiska partier förordar fri invandring? Mig veterligen finns det inte några sådana partier, alltså politikerna i andra länder är tydligen klokare än de som finns i de svenska partier som vill ha fri invandring.
Ett land vilket det vara må har dess ursprungsbefolkning större känsla för sitt land en de invandrade folken har för deras länder som är helt naturligt generellt sett, men undantagen finns, jag känner invandrare som fungerar bättre och har en sundare syn på vårt land än vilken Pk nisse som helst.
Det är inte lätt att förklara varför svenskar avskyr sitt fosterland och därför om någon här är av den kalibern kan ju förklara detta för oss andra! Jag har vissa utvalda på Sourze, inga namn, som borde ge sig till känna och förklara sitt ställningstagande.
[...]

Jag noterade att du talade i positiva ordalag om avpixlat för en tid sedan.

[...]
(StaffanRoger 2013-01-27 12:40 #1737  [länk] .)
[...]

Jag har dock ett exempel på avplixlats sätt arbeta som jag vill dela med mig av.

[...]
(StaffanRoger 2013-01-30 16:05 #1806  [länk] .)

Det senare är konstruktivt, att ge exempel på det man påstår.

Jag har tidigare om enstaka texter på Avpixlat skrivit att de varit rättvisa och ang. SD och Avpixlat att de kommer att vinna sympati på grund av det sätt de blir påhoppade av övrig press.  (Leif Erlingsson 2013-01-18 00:21 #1660  [länk] .)  Ang. det genetiska har jag dock kritiserat dem.  (Leif Erlingsson 2013-01-09 23:04 #392 i ""Det har gått för långt"" tråden  [länk] .)

Avpixlat rör om i grytan, där grytan är en korrupt press.  Själv säger jag inte att Avpixlat är bättre, men att de behövs som störningsmoment.  På samma sätt som SD behövs som störningsmoment i ett korrupt politiskt system.  (Leif Erlingsson 2013-01-20 08:39 #54 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)

Alla måste dock lära sig att försöka vara rättvisa.  Kritik bör vara saklig.  När man länge diskuterat något är det lätt att generalisera, jag vet med mig själv att jag ofta gör det då jag tycker jag har diskuterat en sak redan hur många gånger som helst.  Men egentligen bör man alltid hänvisa till sakuppgifter.  En nytillkommen läsare har inte samma referenser, och för den blir då generaliseringen bara ett löst tyckande.  Som när jag själv ofta använder begreppet "nyhetsförfalskarmedia" utan att alltid samtidigt ge exempel.

Att jag själv inte accepterar osakliga påhopp ens på dem med åsikter jag inte alltid delar är eftersom samma osaklighet har används för att stöta ut debattörer och ämnen jag brinner varmt för.  Som t.ex. den samfällda svenska mediemobbningen av historikern Diana Johnstone med "Dårarnas korståg" utan att de svenska och internationella intellektuella som kom till hennes försvar släpptes in i "debatten".  Som naturligtvis inte var en debatt utan en skendebatt.  (Leif Erlingsson 2013-01-18 19:53 #1668  [länk] ,  där jag diskuterar hur vi blivit utsatta för papegojeoperationen så vi bara upprepar som en papegoja vad vi blivit itutade ("Operation Mockingbird").  Specifikt ang. mediemobbningen av Diana Johnstone på  [länk] ,  en länk från nyssnämnda inlägg om hur oliktänkare systematiskt refuseras.  Ett par andra exempel från min blogg, länkar:  [länk][länk] .)

Jag ser därför osakligheten som det stora hotet.  Åsikterna tänker jag att vi kan diskutera när vi väl lärt oss att tala sanning.  Då finns det också möjlighet att komma någon vart med de senare.
Om sanningen ligger mittemellan Avpixlat och PK-medias är det illa nog.
anonymt inlägg #5:

"SD Kuriren"! :)

Du glömde att länka till Avpixlat!
Lennart Asp hur skulle du klara dig utan massmedias påtagliga lögner och Avpixlat som har blivit ett hot mot övriga tidningar som kör med de värsta rövarhistorierna och får smäll på fingrarna av Avpixlat skribenter. Alltså läs kommentarerna så förstår du vilken styrka Avpixlad har som opinionstidning, folkets röst kan vi kalla den och OBS! ingalunda är de flesta Sverigedemokrater som skriver, även folk i ditt led skriver ner sina åsikter och på ett snyggt och prydligt sätt för det mesta! Jag vet för att jag har diskuterat med dem och inga invektiv förekommer mellan oss, för att det är vuxet moget folk man har med att göra! Slutsats, vem som helst går in på Avpixlat och ingen ska tro att det är en Sd tidning, nej, den är till för vem som helst. Sd egen tidning heter SD Kuriren.
På tal om en tidigare högteknologisk civilisation här på vårt klot    ( se t.ex. #134  [länk] )    så finns det intressanta avbildningar av diverse flygfarkoster i ett gammalt tempel i Egypten, detalj:  [länk] .  Sammanhanget framgår från Sheri Nakkens foto  [länk]  och av hans beskrivning av den kulturresa han ordnar på  [länk] .  Bilden är alltså tagen i templet Abydos, ett tempel till Osiris ära.  En av flygfarkosterna ser ut som en helikopter men det finns ett par andra som mer verkar vara rena antigravitationsfarkoster.  Kanske liknande teknologi som de Indiska Viamanas?  Och när jag sökte på nätet på Viamana så hittade jag förresten en intressant nyhet:  [länk] .  Enligt denna rapport hittades i slutet av 2010 en Viamana i en "tidsbrunn" i Afganistan, och minst åtta amerikaner ska hittills ha försvunnit när de råkat aktivera den.
Leif Ström är det inte så, att alla drar vi vårt strå till stacken, du själv skriver väl så valda kloka ord, men det är klart att breda Leif, din namne är svårt! Han som djuplodar sig ordentligt för att finna den egentliga sanningen, ja nu menar jag inte på, att en del nödvändigvis ljuger här, utan de mer eller mindre hakar på det allmänna tugget, som inte leder till något annat än förtret för dem som blir väckta och har det svårt med att smälta den egentliga sanningen, som ändå existerar, det gäller bara att söka den som vår broder Leif E gör och därför är han en klippa på Sourze!
#47, Leif, jag är imponerad, men samtidigt lite förskräckt då du har svar på allt.
(Leif E Ström 2013-01-30 #57  [länk] .)
Inte så konstigt då jag i ständig dialog med andra allvarligt satsande sanningssökare sedan första halvan av förra årtiondet ihärdigt har sökt komma till kärnan i varför vår situation är som den är.  Plus att jag avsiktligt agerar maximalt socialt responsivt.  (Se Johan Asplund, social responsivitet.)
#47, Erlingsson

[...]  Helena Blavatsky och nationalklenoden Strindberg, dessa giganter som man idag skrattat åt.
(Leif E Ström 2013-01-30 13:09 #53  [länk] .)
Anledningen att vi ska skratta åt dem är så vi inte ska råka diskutera dem på allvar.  Löjet är en avsiktligt skapad del av vår indoktrinering.  Insatta skrattar dock inte åt dem.
#47,Leif, jag är imponerad, men samtidigt lite förskräckt då du har svar på allt. Då det gäller cancer och dess behandling kan jag bidra med erfarenheter sedan 1992.

Det nätverk som du åberopar stämmer väl på just cancerbehandlingen.
Drygt 10% av alla kostnader för cancerforskning läggs på den preventiva delen. Den sjukdom som Busch och François Mitterrand på 90-talet lovade skulle vara utrotad inom 10 år? Höjdarna räknade inte med att läkemedelsjättarna föredrar en effektiv och dyrbar behandling.
Vad världen väntar på är den ultimata tabletten för hormoniell behandling så länge intresset är svagt för den definitiva utrotningen.

Sverige är dock bäst i klassen då det gäller överlevnaden. Vår kultur gör att många med oro går och undersöker sig i betydligt större omfattning än övriga världen. Tänk på det och anamma för din hälsas skull.

#47, Erlingsson

[...]

Hur stor inverkan tror du att ockulta ceremonier och andra andemakter skulle fått om dina företag ekonomiskt sett vore extremt lönsamma?  En fråga gällande lönsamhet som inte behöver ställas är om du fått chansen till en seans bestående av Helena Blavatsky och nationalklenoden Strindberg, dessa giganter som man idag skrattat åt.
(Leif E Ström 2013-01-30 13:09 #53  [länk] .)
Poängen är den övergripande agendan att slå sönder ekonomierna för att skapa problem som sedan ska lösas, så att vi i tacksamhet ska överlämna all makt.  Företags lönsamhet kan snabbt förstöras av nya regler.  Verksamhet kan förbjudas, o.s.v..  Varken du eller jag kan agera oberoende.  Om du t.ex. sätter upp en klinik för att bota folk från cancer men använder andra metoder än att förgifta och skicka radioaktiv strålning på dina patienter, så lovar jag att du får problem.  Det spelar ingen roll att många sådana kliniker där de ändå kunnat verka har mycket bättre resultat än de som förgiftar och bestrålar sina patienter.  Bara som ett exempel, det finns många andra.  Det finns nätverk av sammansvurna som ser till att vissa verksamheter inte får blomstra.

1:49:09 in i "The Real Story Behind Aliens, Ufos, Demons, Illuminati & Satanism."  lyssnar vi på "USAs sista riktiga president", John Fitzgerald "Jack" Kennedy,  [länk] :
Ladies and gentlemen.  The very word secrecy in repugnant in a free and open society.  And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings.  Even today, there is little value in insuring the survival of our nation, if our traditions do not survive with it.  And there is very grave danger, for we are opposed around the world, by a monolithic and ruthless conspiracy, that relies primarily on covert means, for expanding it's sphere of influence.  On infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerillas by night instead of armies by day.  It is a system which has conscripted vast human and material resources in the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.  It's preparations are concealed, not published, it's mistakes are buried, not headlined, it's dissenters are silenced, not praised.  No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.  But I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.  Confident that with your help, man will be what he was born to be.  Free and independent.

{Forts..., 1:51:06:  [länk] .  Från början av talet, 1:49:09:  [länk] .}
Tillägg 49 Och snart sitter dom där och stickar hucklen, för svenska skattepengar! Och partierna sen, bara ta fram räkneramen, snart är dom alla muslimer i riksdagen!
50 Säkrast du flyttar på dig Lasse i Gatan.
Men va f-n bort med ALLA bilar som bara ställer till det, och snart är dom samtliga kinesiska rishögar! Och vi måste lära oss säga Volvo på kinesiska.
Bästa vägen blir förstås att ta bort själva gatan då förstås. Så blir vi av med Lasse därifrån också, för hans egen skull, in med honom i nåt hus nånstans.
#47, Erlingsson, ursäkta en novis, plötsligt slår det mig att jag är en förnöjsamn person trots alla bistra rader från mitt klaviatur. Jag nöjer mig med trädgård och bibliotek, samtidigt som jag lärt mig att ha tråkigt utan att tröttna. Trots detta markfasta läge har det alltid undrats över om all energi är mentalt lönsamt. Hur stor inverkan tror du att ockulta ceremonier och andra andemakter skulle fått om dina företag ekonomiskt sett vore extremt lönsamma? En fråga gällande lönsamhet som inte behöver ställas är om du fått chansen till en seans bestående av Helena Blavatsky och nationalklenoden Strindberg, dessa giganter som man idag skrattat åt.
#49/Vad ska vi ha alla husbilar till? Bort med alla husbilar från vägarna, vid möte vet man inte om det är ett hus eller en bil man möter.
Precis! Och va f-n skall vi ha partier till, och partistöd? Se vad de ställt till med, inte bara nassarna och kommunisterna! Och idrottsklubbar, bara pengar och skador och de andra glor på dom på TV. Förresten TV, dumburken! Skicka den till Kina och Nigeria på tippen där, jaså det gör vi redan...
Och alla dessa föreningar som stoppar konstiga tankar i folk! Som syföreningar som just det utnyttjar kyrkan, som utnyttjat staten! Snart har vi väl muslimska syföreningar, i moskeerna också!!! Va!?
Detta fenomen Gud och Jesus som existerar i folks hjärnor sedan antikens dagar, här kan man tala om det långvariga politiskt korrekta. För vad är religion för något, om inte en form av politisk ideologi. Därför finns det ingen anledning i världen att ta någon större hänsyn till dessa troende för sin politik. Så det där larvet om religionsfrihet skulle bort så till vida att inga förmåner ska ges till dessa religiösa sekter. Muslimerna ska inte få ha några monument över sin politik i Sverige och gapande fanatiker i minareter! Vilka skulle tycka om att nazister byggde högborgar med hakkors-flaggor och nazistiska stridsrop likt Islam?
Konklusion:  ingen Gud - ingen Satan.  Häpp!
(Leif E Ström 2013-01-30 10:20 #46  [länk] .)
Oavsett vad vi själva kommer fram till så visar det sig när man närmare studerar saken att de personer som sitter högst i de mänskliga hierarkierna tar både Gud och Satan på högsta allvar.  Därför kan de ej ignoreras, för om inte annat så existerar de som föreställningar och de påverkar därmed din och min verklighet.  Och bak stängda dörrar deltar de högst upp i de mänskliga hierarkierna i ockulta ceremonier för att befästa sina förbund med andemakterna, så vare sig dessa andemakter från början finns immateriellt i energifälten runt oss (vilket är fullt fysiskt rimligt i den vetenskap jag studerar) eller de skapas utifrån människors föreställningar (vilket även det är lika fysiskt rimligt i den vetenskap jag studerar) så är det uppenbart att de i någon mening synkroniserar makten.
#45, Erlingsson, paradoxen ligger väl i att Gud fader himself har väl på intet sätt själv försökt att påvisa sin existens. Den ena delen av treenigheten Jesus, var väl inte heller så påstridig då han varken till Pontus Pilatius eller till Kaifas intygade att han var Guds son, Judarnas Konung. Lärjungarna om dom nu något visste så hade de tystnadsplikt fram till tredje dagen efter det att Jesus satt på sig vingarna. Men det var väl inte så många som såg när han satte på sig vingarna.

Leif, så här 2013 år efter - är det inte dags att inse att Jesus var en vanlig kille med ett namn som var lika vanlig i Judeen, som Lars är i Sverige? Var han inte världens första rebell som tyckte att judarna tog för mycket betalt för reningsbaden inför kyrkbesöket. Att obstruera en lönsam affär, sådant straffar sig alltid.

Konklusion: ingen Gud - ingen Satan. Häpp!
[...]

upptäckte nu att det var TT reportrarna Fredrik Gunér, Lars Pedersen och Sofia Tanaka som har jobbat ihop materialet.  Nåväl.  Agrell tror ju att sanningen kommer fram om nu varningen var äkta "Uppgiften kommer - om den stämmer - att komma fram i ljuset förr eller senare, tror Agrell."

[...]
(oscar: berven 2013-01-29 22:32 #152  [länk] .)
Samtidigt som det är hoppfullt att många inflytelserika svenskar uppenbarligen inte själva är del av mörkläggningen så antyder detta och liknande exempel att insikten om omfattningen av vad vi har emot oss kanske inte alltid är så spridd den heller.
Om vi inte får rösta om tokinvandringen med allting fritt senast 2014 så är det för sent. Både ekonomin och släktet Svensson håller på att ta slut. Är inte helt säker på att det är fel att Svensson försvinner i mängden. Det kom lite plötsligt bara. Och ingen frågade mig.
[...]

min förundran oavsett själva varningen är ändå mest själva glitchen i matrixen.  Något att rycka på axlarna för de flesta kan tro, men jag undrar över mekanismer i bakgrunden som kan skapa sådana synkrona 'glapp'

[...]
(oscar: berven 2013-01-29 22:32 #152  [länk] .)
Ju fler glitchar i matrixen vi studerar, ju mer förstår vi av 'den svarta lådan'.  En gång tog jag reda på exakt vilken kod i ett mail som en propreitär mailserver gick bet på genom att utgå från två mail, ett som gick igenom, och ett som försvann utan spår i servern.  Jag ändrade steg för steg båda så de blev mer och mer lika varandra tills det enda som skiljde var det som triggade buggen.  Sedan kunde leverantören få svart på vitt att hans produkt tappade en viss procent mail utan att det syntes i loggarna (för felmeddelandena innehöll kopia av det mail som triggade buggen och tappades också av servern).  Jag avslöjar inte vilken större mailoperatör det var som p.g.a. propreitär mailserver spårlöst tappade hur många procent av alla kunders mail.  Men poängen är att man kan ta fram exakt hur en helt okänd "låda" reagerar på stimuli bara man har tillräckligt mycket varierande in- och ut-data.  Genom att vara mycket uppmärksamma kan vi därför genom att studera dessa 'glapp' lära oss i det här fallet t.ex. att a) eftersom nyheten först kom ut på flera håll så visste inte journalisterna på golvet att den inte fick komma ut, b) eftersom den samtidigt gömdes så kom direktiv någonstans ifrån på en ledningsnivå.  D.v.s. att det finns folk knutna till underrättelsetjänst i alla media med makt att stoppa nyheter, vilket i och för sig kan vara chefredaktör som får telefonsamtal från underrättelsetjänst.  Men vi ser iallafall att chefredaktörerna är dresserade att lyda dessa direktiv.
alien det här måste du känna till annars är du en vanlig svensson som inte ens vill förstå.  [länk]
(X-man 2013-01-24 00:20 #20  [länk] .)
Bibeln har ju alltid talat om dessa, det är bara inte alla som förstått det.  [...]
("The Real Story Behind Aliens Ufos Demons_ Illuminati & Satanism." Uploaded on YouTube 2011-01-15 by Lee Goodall  [länk] .)
Det är väl "helvetet", kantänka.  Som numera "inte finns".  En varmt troende kvinna sa för många år sedan till mig att Satans största trick varit att övertyga människorna att han inte finns.  Häpp.  :)
(Leif Erlingsson 2013-01-24 12:08 #25 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden  [länk] .)

1:38:36 in i filmen ser det ut så här, klicka:  [länk] .  I den svenska folkbibeln blir citatet:
De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden...
Innan i filmen har de diskuterat hur många kända UFO-forskare efter att ha forskat länge och väl har kommit fram till att UFO-fenomenet är mer relaterat till änglar och demoner än till andra planeter i vår dimension, men hur det aldrig gjorts någon film på ett sådant tema medan det gjorts otaliga filmer på temat utomjordingar från en annan planet.

Det ser verkligen ut, när man ser på vår värld i dag, som ett gäng krigsänglar i kulisserna dirigerar föreställningen.  Ja, i George W. Bushs första tal som president så förklarade han rent ut att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  (Nämnde det förut i "Tio år av konspiration" tråden 2013-01-21 19:39 #121  [länk] .)  Talskrivaren plockade det i sin tur från John Page, 1776:  "an Angel rides in the Whirlwind", se vidare intressanta bibelkopplingar på  [länk] .  Där det konstateras utifrån Bibeln att demoner är fallna änglar, och då specifikt att ett kodord för Lucifer är ängel.  Så George W. Bush tycks ha sagt att det är Lucifer som leder detta som nu pågår.  Intressant.
oscar:beven Tuta och kör också en mening" sanningen är skön när den är ställd bortom all tvivel, men den länk du hänvisade till, visar nog på en hög sanningshalt, men du vet, det ska vara någon högt uppsatt person som är namnkunnig för de flesta, som gör ett utlåtande, då är det alltid sant för PK nissar.
… Jag vet att Kristoffer Hell samtidigt med mig skrev om fenomenet 'artikelbyte' men inte om dess omfattning.

upptäckte nu att det var TT reportrarna Fredrik Gunér, Lars Pedersen och Sofia Tanaka som har jobbat ihop materialet. Nåväl. Agrell tror ju att sanningen kommer fram om nu varningen var äkta ”Uppgiften kommer – om den stämmer – att komma fram i ljuset förr eller senare, tror Agrell.”

min förundran oavsett själva varningen är ändå mest själva glitchen i matrixen. Något att rycka på axlarna för de flesta kan tro, men jag undrar över mekanismer i bakgrunden som kan skapa sådana synkrona 'glapp'

X-man #149; pratar du själva varningen eller glitchen? Tuta å kör oavsett om du är sugen på att forska lite!

fan Leif mina hattiga mediawiki-länkar, men du får ändå alltid till dem … och Tack själv, vi har dryftat liknande förut om 'sanningen' och alla fasetteringar, men än på ett tag skall vi inte sluta med det …
Jocke! Vårt svenska horeri är ett intressant och socialt fenomen som ingen på Sourze velat konfrontera. Skulle du kanske... eller?
#44, Arifi, det förvånar mig att just du gör detta snedsteg. Det viktiga för läsarna i just detta organ är förmodligen inte grammatiken, utan ett gott researcharbete med källkritik. Dina kommentarer består mest av åsikter kryddade med en hel del faktafel. I din senaste, försöker du upplysa den "ohyfsade" x-man, då det gäller Sveriges mest komplexa frågeställning.

Du får underkänt. Hälften av alla våra utvandrare är eller har blivit svenska medborgare under en relativt kort period. Bland hemvändarna finns ytterligare c:a 15% oregistrerade av totalen, vilka förblir en kostnad för svenska skattebetalare (pension). Alla vill inte folkbokföra sig i utlandet, utan man förblir mantalsskriven i Sverige. Ett vanligt skäl är att personer vill bli kvar i de svenska transfereringssystemen.

Det kan finns även Spaniensvenskar som vill behålla sitt svenska bostadsbidrag, hemvändande flyktingar som vill ha kvar sitt svenska barnbidrag eller utlandsanställda på svenska företag som vill kunna kvittera ut svensk sjukpeng. Källa: "Flytttforskning Lunds universitet".

Denna trend eskalerar och kommer att vara en livsstil för in och utvandring i vårt land så länge globaliseringen vilken skulle rädda världsekonomin skapat det motsatta.

Fundera lite över varför papperslösa (illegala) får fri sjukvård i vårt land. Då svenska studenter som är mantalsskrivna i utlandet vid hembesök får betala drygt 13000/säng och natt?

Efter att ha läst mina egna rader höjer jag ditt betyg, jag inser att det inte går att få ordning på soppan. Gonatt!"
Ja jag är för fri invandring, för vargen!
Men det är inte C, utom för folk.
Det är bara det att "fri invandring" existerar inte. Det är inte som när vi lämnade Afrika, eller under folkvandringstiden.

Idag gäller det pengar och kontakter och en del annat. Smugglare eller nån på invandringsbyrån som tar emot 50.000:-...
De som "vandrar fritt" är en liten grupp hyfsat välmående som spelar i ungefär samma division som lottospelare. "Fritt"?

"Vi står bakom idén om fri invandring" (C i SvD)
[länk]
Det är hårda bud för våra vilda djur den här årstiden. Vargen försöker hålla sig undan men blir ändå ett allmänt villebråd. Tvärtemot agerar våra instinktsbefriade politiker då de kastar sig frivilligt i käftarna på media och EU. I skydd av Naturvårdsverket kommer jordbruksminister Eskil Erlandsson, tillsammans med miljöminister Lena Ek, leverera ett beslut om kommande vargjakt även den här säsongen. Förra gången en representant från centern uttalade sig om kommande idéer handlade det om månggifte arvsskatt och fri invandring. Dessa floskler med 0% opinionsstöd skiljer sig i viss mån från dagens beslut. De väljare som herrskapet företräder är i huvudsak för reglerad vargjakt och förmodligen nöjda. De vargjaktmotståndare som vädrar morgonluft efter att ha läst AB:s ledare skriven av malmöflickan Eva Franchell borde höja ribban. Hennes skrivande är en partsinlaga helt utan källkritik.
Svenska folket borde inse att hittills har ingen hjälp funnits att få utav ledarskribenter från Möllevångstorget eller annorstädes. Gå steget längre och kräv folkligt val då det gäller vargjakten, enär hela landet för dagen är synnerligen engagerat men i framtiden utan långsiktig lösning motsatsen?
EU-förslag: censurera, bötfäll eller sparka journalister som inte följer EU:s värderingar
27 januari, 2013 By T. Sassersson

En EU-rapport försöker pressa fram nya regulationer för att styra upp media i Europa.  Tanken är att ge EU rätten att censurera, bötfälla eller sparka journalister som inte följer EU:s värderingar.

Det är särskilt rekommendation nr 4
i rapporten som sticker ut som ett frågetecken.  Vad menar egentligen personerna i "The High Level Group on Media Freedom and Pluralism"?  Rapporten är på 51 sidor och nämner visserligen positiva ord som pluralism 196 gånger samt demokrati [democracy, democratic] 75 gånger, men hur ska texten tolkas?

Pluralism innebär att förespråka kulturell mångfald, minoriteters åsikter och värderingar, exempelvis i frågor som berör om politik, religion och kultur.

Så här formuleras rekommendation 4:
"All EU countries should have independent media councils with a politically and culturally balanced and socially diverse membership.  Nominations to them should be transparent, with built-in checks and balances.  Such bodies would have competences to investigate complaints, much like a media ombudsman, but would also check that media organisations have published a code of conduct and have revealed ownership details, declarations of conflicts of interest, etc."

"Media councils should have real enforcement powers, such as the imposition of fines, orders for printed or broadcast apologies, or removal of journalistic status.  The national media councils should follow a set of European-wide standards and be monitored by the Commission to ensure that they comply with European values".

Källa:  A free and pluralistic media to sustain European democracy (PDF)"  [länk]
The Telegraph, Wall Street Journal och andra tidningar har reagerat mot förslaget och väljer att tolka det som att en ny möjlig framtida lagstiftning kan missbrukas för att göra sig av med journalister som inte följer "EU:s värderingar", vilket förmodligen innebär att inte följa etablissemanget och de ekonomiska intressena [red. anm].
{Forts...  [länk] .}
I Sverige får man prata, knappa in i mobil i bil som sista land i Europa, skjuta varg trots EU:s protester.
Men inte betala för ett kuttra-sju, däremot ta betalt, skattefritt. Ja vad skall man tycka om detta land?
Glömde koppla ihop oscar: bervens redovisning av de tidiga men snabbt bortsuddade medieuppgifterna om "Försvarsanställd varnade före dåden[länk]  ang. terrordådet som inte riktigt blev något med, mer än att den muslim från Tranås som utpekades som terroristen strök med (kanske avrättades),
med det jag förut skrev om att koppla ihop Inga-Britt Ahlenius uppmaning att vi måste kartlägga den så kallade Stay behind-rörelsen o.s.v..  För det är möjligen denna som ligger bakom även här.  Se vidare
 1. Leif Erlingsson 2013-01-29 14:48 #63 i "Till minne av Förintelsens offer" tråden  [länk] .
 2. Leif Erlingsson 2013-01-28 14:42 #1783 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .
 3. oscar: berven 2013-01-29 12:06 #145 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] ,  fixad länk till "Försvarsanställd varnade före dåden":  [länk] .

Det är möjligt att se hur saker hänger ihop, om man bara kan slita sig från "filmen" man så att säga spelar upp åt oss, för att istället själv koppla ihop bitarna till en annan bild.  Det blir helt olika resultat, men det man själv gör hänger ihop bättre.  Jag lovar!
finne vad är det för skillnad på dagens kommunister och gårdagens, personligen så var gårdagens kommunister mer eniga, mot vad de är idag om man får Jonas Sjöstedt? En del vet inte ett dugg om ideologin utan hänger bara med i allmänna villervallan utan att förstå varför. EXPO är ju sannerligen en mycket skum organisation som består av sionister och ändå räknar de sig som kommunister, har du någon förklaring på det här? När det gäller Jan Myrdahl så är ju han Maoist som bekant, får kommunister vara vad de vill, var finns samordningen någonstans? Och du själv var står du? Gammelkommunistens önskan att störta kapitalet eller vad? självklart vore de välkommet om folken fick något att säga till om, men det tillåts inte, med varken kommunism eller kapitalism som system betraktat!
Leif jag respekterar din erfarenhet och ditt kunnande och dina synpunkter på min artikel. Alla inlägg förstår jag inte. Eller finner lust att svara på
Maj Sjöwall får Jan Myrdalsällskapets stora pris, Leninpriset (100 000 kr). Det var hon och Per Wahlöö som skrev polisromanerna om Martin Beck. Priset delas ut av kommunisten Jan Myrdal. --- Kommunisten Sven Wollter ska få medalj av kungen, till råga på allt. ”Det är roligt för min mamma, hon tyckte väldigt mycket om prinsessorna på Haga. Jag ska ta medaljen och gå till hennes grav och gräva ned den,” säger Sven Wollter.
#10, Steno om din kommentar uppkom på grund av min reflektion mellan rättvisa och jämlikhet, är jag ledsen att utbringa "goddag yxskaft"!
Inte en analys. Men däremot en känslomässig reaktion?
Jag har som ombud suttit i AD, samt i fackliga förhandlingar som i jämförelse med dagens avtalsuppgörelser kan liknas vid kafferep. Detta pga att arbetsmarknaden i Sverige har vuxit ihop mellan staten, LO och SAP på ett mycket osunt sätt, inte minst ekonomiskt. Bara inom de grupper som får lön via skattemedel, finner man de mest aktiva ombuden. SACO är den organisation vars förbund växer snabbast och vars medlemmar kostar samhället mest. I stället för att darra på överläppen då kritik förekommer, varför inte nöja sig med Newsmill för en så ytterst delikat artikel, eller köra med stängd kommentatorsdito på "Såsen"?

Du skall få ett tips till. Om du velat balansera din artikel så borde du framhållit att det inte funnits, men att regeringen först nu kommer att tillsätta en ny jämställdhetsutredning med fokus på män. Men det saknas forskning och kunskap om hur män påverkas av samhällets ojämställdhet.
Mitt mål är att vi ska lyssna mer på dem med goda visioner än på dem med kapabla krigsmaskiner; krigssystemet, roffar och rövarsystemet.

Koppla ihop Inga-Britt Ahlenius uppmaning att vi måste kartlägga den så kallade Stay behind-rörelsen
Inga-Britt Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket (1993-2003) och chef för FN:s interna revision (2005-2010), har dock utifrån sin position lyckats bryta igenom i DN m.m.:  ""Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet"".  DN Debatt  2013-01-27 00:40  [länk] ,  "Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision."  AB:  [länk] ,  "På DN Debatt i dag skriver Inga-Britt Ahlenius, som var med och granskade utredningen av Palmemordet, att det är angeläget att Sverige kartlägger den hemliga nätverket."  Expressen:  [länk] ,  "Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme".

Se även en av de populäraste texterna på  kristofferhell.net,  "Därför mördades Olof Palme[länk] .  Motivet var alltså att han avsåg skapa fred och avspänning!
(Leif Erlingsson 2013-01-28 14:42 #1783 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .)
med Benjamin Fulfords karakterisering av den ökända italienska P2 orden, han kallar den den Vatikanska P2 orden, som sysslat med en hel del terrordåd i Italien, och hur han kopplar ihop den med den Sabbatianska maffian.
[...]

Benjamin Fulford å sin sida diskuterar i hans veckorapport från i går att den Sabbatianska maffian (jmf. den karismatiske judiske kabbalisten Sabbatai Zevi med många efterföljare) och Vatikanens P2 orden är på vad som kommer att vara deras sista offensiv för deras plan på ett fascistiskt världsherravälde.  [länk] .  Jan Rosbäck skriver lite mer lättillgängligt på svenska om vad som pågår, "Hela havet stormar" 2013-01-18  [länk] .
(Leif Erlingsson 2013-01-29 11:30 #3 i "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa" tråden  [länk] .)
Judarna indoktrineras i synagogorna, ABF vänstern på ABF, de frikyrkliga indoktrinerar sig själva - eventuellt med bistånd från Frimurarbröder, Frimurarna indoktrineras uppifrån i sina hierarkier.  Vägen ut är att använda sina egna sinnen, att vara alert och uppmärksam särskilt på det som bara sägs en gång och sedan aldrig igen.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
X-man Du kan ju skriva, skriv en artikel om invandringens nackdelar. Jag skriver om krogar, mat, löner,avtal, facket och allsköns andra ämnen och vill ha en diskussion om den artikel jag skrivit. Många heltidsdebattörer här ockuperar varje artikel för att torgföra sina favoritåsikter. Jag är inte intresserad. Hälsningar Steno
Ja du Leif E Vad har vi för garanti att de källor vi hänvisar till, att sanningshalten är 100 % nej knappast, men åtminstone som en vägledning för att vara nära den egentliga sanningen eller hur?
Leif E var inte så naiv och använd inte ordet flykting när sanningen handlar om girighet för att få ett bättre liv i Sverige. Varför flyr inte varenda människa till Sverige ifrån krigshärjade områden till Sverige? De har inte råd att betala människosmugglarna, så det där med flyktingar är en mycket diskutabel fråga. Det räcker inte med att Sverige tar markerat av stånd ifrån krigen med tomma ord, men det är klart vad fan har svenska soldater i Afghanistan att göra så rena rasister kan man kalla dem!
FN är rena hånet mot mänskligheten och krigsministeriet NATO skulle utplånas på denna jord! Inget folk ska förgå sig mot andra folk var helst i världen, men detta går inte att hindra om vi inte får bort dessa kapitalistiska girigbukarna, "bunt ihop dem bara och slå ihjäl dem" som han uttryckte sig Lars Ekborg i sin monolog om dumma människor.
# Arifi så du står fast vid att Sd har en brunaktig ton?  Har du hört talats om sunt förnuft som säger stoppa massinvandringen emedan tider är.  Den som tycker att detta rasistiskt eller främlingsfientlig att SD vill stoppa massinvandringen, måtte bära på kriminella värderingar!
(X-man 2013-01-28 18:10 #39  [länk] .)
Sverige förtjänar alla de problem massinvandringen ger så länge vi glatt bistår med att bomba hit flyktingarna.  De flesta människor vill helst av allt leva och arbeta i sina egna länder, och bara ofärd driver dem från hus och hem.  Den som verkligen vill göra något åt massinvandringen bör därför arbeta för att ta ur Sverige ur krigssystemet.
Det är tydligt att en sådanb här artikel i ett forum som tillåter kommentarer blir ett spelrum för allsköns åsikter. Från kvinnohat, akademikerhat, invandrarhat, Reinfäldthat och så vidare. Var skulle Newsmills hatare annrs ta vägen när deras forum har tvingats stänga?
steno märklig kommentar ingår inte invandrarna i vårt samhälle?
145/ oscar:beven det du omtalar och just att våga lita på våra politiker och myndigheter, jag gör det inte och därför sympatiserar jag inte med något politiskt parti, mest för att få ha ett rent samvete när bubblan spricker när sanningen om Sverige! Än så länge är sanningen om Sverige små rännilar och lär bli till floder inom de närmaste åren och jag tror valåret 2014 blir dödsstöten för alla politiska bedragare och tidningsmuvlar, jag tror sanningen om Sverige kommer hela vår befolkning till del nästa år!
är det inte så att samhället blivit så styrt att det enda som gäller är 'det som sägs/skrivs' och av rädsla vågar man inte se på 'det som görs'?  Att gå utanför ramarna och verkligen använda sina sinnen  -se vad som händer!  -Hur ser politik ut i handling?  -Vad är det dom verkligen säger/menar de där demonstranterna som går ut (istället för ett vinklat/manipulerat referat på aktuellt).  -Känna- på helt eget individuellt sätt är det få som vågar.  Vad är all världens fenomen eg för dig som individ utan att du får det korvstoppat som färdigmald åsikt fr parentala myndigheter, institutioner och konventioner.
(oscar: berven 2013-01-29 12:06 #145  [länk] .)
Där satte du huvudet på spiken, oscar!  Det har här på Sourze uttryckts att på sig själv kan man ju inte lita när det gäller att tolka verkligheten, och det uttrycker just hur människor tror mer på det skrivna än på det självupplevda.  Det är vägen in i totalt slaveri.  Du och jag och många andra pratar istället om att gå utanför dessa ramar, att använda sina egna sinnen o.s.v..  Som med de manipulerade nyheterna, det slipper ofta ut delar av verkliga nyheter i början av en händelse, innan läckorna täpps till.  Det gäller därför att vara vaken, alert.  Att använda sina egna sinnen.  Tack igen!
F.ö. en mycket intressant timeline över samtidig nyhetsmanipulation i flera olika svenska [nyhetsförfalskar]media.  Stort tack!  Det gäller som sagt att vara alert över vad som först sipprar ut ur "The Matrix", innan det suddas ut.  ("Försvarsanställd varnade före dåden":  [länk] .)
Fungerade fullänk; ”Försvarsanställd varnade före dåden”:  [länk] .
:)
Det fanns judar som deltog i förintelsen av sina gelikar, men så är det alltid segrarna skriver historien som innehåller massor av myter.
Det här är inte någon myt Hitler fick ett stort stöd av finansmaffians frimurare för att komma till makten och som vanligt girighetens finanskungar räknade med att tjäna enorma pengar om Hitler hade blivit härskare över Europa. Idag har man delat på förmögenheterna i EU genom att göra alla deltagare till mångmiljonärer. [länk]
fungerande tinyurllänk; ”Försvarsanställd varnade före dåden” [länk]
Leif #143

är det inte så att samhället blivit så styrt att det enda som gäller är 'det som sägs/skrivs' och av rädsla vågar man inte se på 'det som görs'? Att gå utanför ramarna och verkligen använda sina sinnen –se vad som händer! –Hur ser politik ut i handling? –Vad är det dom verkligen säger/menar de där demonstranterna som går ut (istället för ett vinklat/manipulerat referat på aktuellt) . –Känna– på helt eget individuellt sätt är det få som vågar. Vad är all världens fenomen eg för dig som individ utan att du får det korvstoppat som färdigmald åsikt fr parentala myndigheter, institutioner och konventioner.

Vi får gott betyg i skola (en av de första tidiga präglande institutioner för likriktning) när vi gör som vi blir tillsagda –mao, vi gör det man 'redan visste' efter facit. Vi vet hur ifrågasättande av skollitteratur inte främjas och att ha en nytanke som inte ens står i litteraturen är 'sär' (om det inte möjligen kan snappas upp och profiteras, patenteras) Det kan också om möjligt kallas vid en filosofisk tanke och kläms in i något dammig och kufigt fakultet.

Vi kan förvisso inte själva uppleva allt som händer i världen men kvarstår gör ju bedömandet om sanningshalt, där inre intuition, känsla och ditt egna deducerande och slutledande måste till (igen för att inte bara bli mediamatad utan tankeverksamhet)

man kan ju se på nyhetsfenomenet som 'första nyhetsrapporteringen' som annat exempel, det där när en hel del sanningar sipprar ut som ännu inte blivit mediatuggade. tex ”Försvarsanställd varnade före dåden” [länk]”Försvarsanställd_varnade_före_dåden”


I själva verket ä ju all rapportering, media, litteratur osv föremål för efterforskning som du själv måste göra för att inte hamna i passiviserad liknöjd 'dikterad verklighet'. Forskare blir man när man forskar, helt riktigt.
Men jag kan inte låta bli att fundera över hur det kommer sig att vi ständigt tycks vilja stoppa det vi samtidigt haft del i att sätta igång?
(Henry Bronett 2013-01-23 06:00 i artikeln "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa[länk] .)
Det sätts i gång för att det senare ska kunna stoppas.  Svårare är det inte.  Syfte:  Härska genom att söndra.  Gammalt recept.  Bäst att vi börjar se lite klarare på hur vi alla manipuleras, för då kan vi bli immuna mot dessa ränker, och så kan vi äntligen få fred.

Ang. Mali säger en av mina källor att syftet är den akuta bristen på verkligt guld och att det finns i Mali.  Nu kollade jag om Benjamin Fulford som brukar ha koll nämnt något om detta, och det hade han faktiskt också.  Då har jag det från två håll.  Den 21 januari nämner Fulford:
What is really going is a land grab in the Sahara aimed at getting Western control of newly discovered deposits of oil, uranium, gold and other resources in the vast but largely empty Sahara.  This land grab may also be aimed at grabbing what will become choice real estate if suppressed energy technology is used to start massive sea-water desalination projects aimed at turning the deserts green.

At the same time, the Western powers are doing their utmost to distract Asia from this by stoking jingoistic feelings over some tiny Islands.  Those tiny islands are nothing more than a worm on a hook and the new Chinese regime seems to be falling for this scam hook, line and sinker.
("Are Western powers trying to start war in Asia to distract attention from their Sahara land grab?" av Benjamin Fulford 2013-01-21  [länk] .)
Nu senast tycks alltså även syftet vara att försöka rädda det kraschande virtuella ekonomiska systemet sedan man har röjt dem som haft verkliga framtidsdrömmar ur vägen.  Jan Rosbäck illustrerar det bra här:
I have a Dream vs. I have a Drone.
("Hela havet stormar" av Jan Rosbäck 2013-01-18 08:47  [länk] .)
Ja, här har jag då en tredje källa ang. guldet.  Nu kommer jag ihåg att även Jan Rosbäck ju skriver om det, i just denna text.  Läs den!
10/ Steno varför inte ge alla kvinnor socialbidrag det har vi råd med, eftersom Reinfeldt massimporterar somaliska muslimer som kostar samhället mycket mer än ett normalt socialbidrag. Alltså svenska folkets skattkista har ett ständigt utflöde bara själva invandringsapparaten är en kostnad på 400 miljarder årligen och summan stiger i takt med massinvandringen!
55/Leif E. CMO är ju jude och jag kommer ihåg att det fanns en hemsida som var nedsnöad med bilder ifrån den privat armé CMO ingick i där det även ingick tunga vapen som kanoner m.m. som Robotfolkets författare kan intyga på. Denna hemsida är borttagen givetvis när CMO blev avslöjad för sin verksamhet.
När jag försökte städa bort onödig text försvann länken till YouTube klippet:
("Syrien, lögner och brott mot folkrätten", inspelning från möte 12 december 2012 kl 18.00 (tidigare stoppat av ABF den 1:a december).  Arrangörer:  Folket i Bild/Kulturfront och Föreningen Syriensolidaritet.  Längd:  ca 45 min,  [länk] .)
Hans Öhrn, frilansjournalist, besökte Damaskus i maj 2012 och reflekterar över konflikten i Syrien.  En ganska annorlunda bild han ger, än vi får från nyhetsförfalskarmedia.
Syrien, lögner och brott mot folkrätten

Published on Dec 15, 2012
Syrien:  lögner, utländsk inblandning och brott mot folkrätten.
Möte som ABF den 1:a december stoppade, genomfördes i stället onsdagen den 12 december kl 18.00 i Folket i Bilds lokal på Södermalm i Stockholm.

TALARE:  Lars-Gunnar Liljestrand, FIB-juristerna, talar om FN och folkrätten.  Hans Öhrn, frilansjournalist, besökte Damaskus i maj 2012 och reflekterar över konflikten i Syrien.  Anders Romelsjö, professor och medlem i Syriensolidaritet diskuterar massmedias roll och den utländska militära inblandningen.  Arrangörer:  Folket i Bild/Kulturfront och Föreningen Syriensolidaritet.
Längd:  ca 45 min
Se vidare "Kristoffer Hell" med fler uppgifter kring detta:  [länk] .  Vänstern/ABF är tydligen numera helt i krigsmånglarnas händer.  Benjamin Fulford å sin sida diskuterar i hans veckorapport från i går att den Sabbatianska maffian (jmf. den karismatiske judiske kabbalisten Sabbatai Zevi med många efterföljare) och Vatikanens P2 orden är på vad som kommer att vara deras sista offensiv för deras plan på ett fascistiskt världsherravälde.  [länk] .  Jan Rosbäck skriver lite mer lättillgängligt på svenska om vad som pågår, "Hela havet stormar" 2013-01-18  [länk] .
#51

De här sakerna du skriver om, låter inte bra.  Varför visar tv dokumentärer om Hitler och förintelsen år ut och år in egentligen?  Är det för att vilseleda folk?  Tror dom att vi inte är kloka?  Varför så många motstridiga uppgifter om judar?  Varför så många judiska filmer och artister?  Varför avstängs de inte från jobben, om de är så dominanta?  Varför får de hålla på?  Så många personer vet om detta faktum, som sedan blir till hat- mot judar.  Varför har de så stor makt?  Har de fått det efter 2a världskriget.

De skildringar jag läst av judar i koncentrationsläger- handlar om människor som förefaller vanliga?  Inte speciellt ondare eller mer beräknande än andra?  Så det är bara en klick människor, som vet om det verkliga fakta om judar?

Judehatet får mig snart att ge upp.  Vi får väl stå och titta på när döda judar lastas på skottkärror och körs till massgravar från våra balkonger och skita i det då?  Så var det ju förr.  Då blir väl många nöjda då?  Det är så jag tolkar det i alla fall.  Människor är farliga.  Farliga människor är farliga.  Vanliga människor har ingen chans i maktspelet.  Vi är totallurade av de smarta.
(Pia I 2013-01-28 22:25 #52  [länk] .)
Det finns i dag inget omfattande hat mot judar.  Däremot pratas det väldigt mycket om det.  Syftet med detta är att tysta samtal om de verkliga maktmissförhållandena, att skydda de verkliga maktmissbrukarna.

Detta är varken i de flesta judars eller de flesta andra människors intresse.  Det jag, Lasse Wilhelmson, Gilad Atzmon med flera skriver om är däremot i allra högsta grad i flertalet judars eget intresse.  Men p.g.a. alla lögner de och vi alla utsätts för så förstår väldigt många inte det själva utan uppfattar nog det vi försöker göra just som "hat".  Det är väldigt viktigt att judar slutar se sina medmänniskor som hatiska, för annars fortsätter det precis som "C. M. O." beskriver i början av sin numera borttagna artikel:
Den politiska propagandans mål är att belysa världshändelser ur en konspiratorisk vinkel - man skapar en paranoid myt.
"Detta är den fasansfulla slutpunkten som myten för oss till.  Den blir självbekräftande.  När du fångats i dess illusoriska universum blir den din nya verklighet, för om du gör alla till din fiende blir du också allas fiende, och ju mindre nåd du visar din motståndare, ju mer förbinder du dig att slåss till det bittra slutet.  När du fångats i denna verkligt onda cirkel finns det inte längre någon utväg..."
  - Ernst H. Gombrich, Myth and reality in German Wartime Broadcasts, 1970
("Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" av "C. M. O."  2010-06-06 06:00  [länk] .)
"När du fångats i denna verkligt onda cirkel finns det inte längre någon utväg..."  Vi är några som försöker visa på utväg, men det är verkligen inte enkelt eftersom de låser inifrån.  Jag vet, jag har själv en gång låst inifrån så jag vet exakt vad det handlar om.
#51

De här sakerna du skriver om, låter inte bra. Varför visar tv dokumentärer om Hitler och förintelsen år ut och år in egentligen? Är det för att vilseleda folk? Tror dom att vi inte är kloka? Varför så många motstridiga uppgifter om judar? Varför så många judiska filmer och artister? Varför avstängs de inte från jobben, om de är så dominanta? Varför får de hålla på? Så många personer vet om detta faktum, som sedan blir till hat- mot judar. Varför har de så stor makt? Har de fått dte efter 2a världskriget.

De skildringar jag läst av judar i koncentretionsläger- handlar om människor som förefaller vanliga? Inte speciellt ondare eller mer beräknande än andra? Så det är bara en klick människor, som vet om det verkliga fakta om judar?

Judehatet får mig snart att ge upp. Vi får väl stå och titta på när döda judar lastas på skottkärror och körs till massgravar från våra balkonger och skita i det då? Så var det ju förr. Då blir väl många nöjda då? Det är så jag tolkar det i alla fall. Människor är farliga. Farliga människor är farliga. Vanliga människor har ingen chans i maktspelet. Vi är totallurade av de smarta.
[...]  nåt är fel i diskussionen om judar.  De får alltid skulden för allting, har du frågat dig varför?  [...]
(Pia I 2013-01-28 16:55 #36  [länk] .)
Frågan var inte ställd till mig men jag har ändå en kommentar.  Judar är duktigare än de flesta på att skaffa sig fördelar och att hålla sig framme i olika sammanhang.  Till och med Israel (Henry Truman stök över "Jewish State" och skrev istället dit "State of Israel" när han den 14 maj 1948 erkände denna statsbildning) har en märklig särställning och specialbehandling.  Enligt normal mellanstatlig praxis krävs fastslagna gränser och en konstitution för att en stat ska erkännas som sådan.  Israel saknar båda.  FN krävde det redan den 29 november 1947 som villkor för statsbildningen Israel.  Israel har också världsrekord i att ignorera FN-resolutioner.  Villkoren för att Israel (inte den judiska staten utan en stat för alla!) skulle få bildas var att den inte skulle inkräkta på palestiniernas rättigheter.  Vilket annat land har kunnat bete sig i strid med alla medmänskliga hänsyn och mellanstaliga konventioner och det har accepterats?  Inget!  Dessutom har den judiska lobbyn i praktiken vetorätt över vilka som kan bli president och senatorer i USA.  Se vidare t.ex. "The Left Gate Getting Crowded" 2013-01-23 av Ariadna Theokopoulos  [länk] ,  som förutom vad jag tidigare i dag nämnt även kortfattat redogör för detta strypgrepp.  Se texterna runt videon i mitten av artikeln, som också handlar om detta strypgrepp.

Det globala banksystemet är till nästan 100% ägt av judar.  Inklusive den privatägda(!) amerikanska centralbanken.  Judar är helt enkelt extremt duktiga på att kontrollera all form av världslig makt.  Är det då så konstigt att de får skulden för allting, när de är inblandade i allting?!
#Erlingson - jag anropar Erlingsson, kände du till grunden för Sveriges förhållningssätt till NATO, vilket jag återgett på din hänvisning till Inga-Britt Ahlenius artikel?
(Leif E Ström 2013-01-28 19:05 #1787  [länk] .)
I stora drag, men uppskattade varmt att du utvecklade detaljerna ang. Norges och Danmarks eventuella utträde ur Nato som jag antingen inte kom ihåg eller aldrig hört.
#1783, Erlingsson, efter att ha läst Inga-Britt Ahlenius artikel där hon påvisar förgreningar mellan stormördaren Allen Dulles och ett svenskt nätverk bör detta omedelbart kartläggas med dess omfattning, karaktär, struktur och finansiering. Olof Palme måste antingen varit naiv eller haft dåliga rådgivare.

Ingen varnade honom för att han ensam skulle få betala notan efter hans planerade resa till Moskva, där det skulle diskuteras en kärnvapenfri zon i Norden, samt Norges och Danmarks eventuella utträde ur Nato.  Tillhörde han massorna som inte kände till att Sverige undvek NATO, för att inte Finland återigen skulle annekterats och Sverige få överta rollen som buffertzon.

Neutraliteten skulle vara ett försvar för medborgarna men fungerade som provbänk för hur tålig omgivningen var.

Palme vandrade på glödhet kol då han självsvådligt tänkte agera talesman för Norge och Danmark.

Hans omvända roller tillsammans med fredsaktivisten Sverker Åström och dennes vapenförsäljning i Paris kan bara företräda ett land utan insyn.  Konkret så borde Palmes uttalade tänkta aktiviteter då det gäller att stoppa den illegala internationella vapenhandeln samtidigt med hans inblandning i "Boforsaffären" gjort honom till persona non grata inom svensk politik.
(Leif E Ström 2013-01-28 15:37 #1785  [länk] .)
Stort tack!
38 Arifi Det som Sd skriver enligt dig, "invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum" och "nödvändigt med ett tillfälligt totalstopp för icke västlig invandring"
Ja det tycker jag inte låter något vidare.
Visst, för mycket av folk från vissa oroliga länder kan skapa olika problem. Särskilt i en lågkonjunktur. Och bättre att hjälpa folk på plats. Men att särskilja kulturer överlag är inte bra.
De borde ha formulerat sig mer diplomatiskt.

Nu börjar det ju dyka upp lite info i media ändå, kanske på grund av Sd? 1000 asylsökande i veckan, folk bor på campingplatser som får 30.000 i månaden för en barack? Är det rimligt, och var skall de bo sedan?
I Sthlm kan man (som svensk medborgare?) få stå i kö i 30 år för en större lägenhet!

34 Jag kan känna för det som hände, men inte till övermåttan och tycker inte vi skall upprepa det framför judarna i ett.
Jag anser att dagens problem därnere är det viktiga, även för judarna och Israel. Och att man kan skylla Israel för en hel del av problemen. Landet bryter mot lagar och har makten. Palestina är knappt ett land. Mycket farligt för världsfreden.
#45/Stalin med sin ärthjärna kände sig hotad intellektuellt i ett framtida sovjetunionen av fyrtiotusen Polska Officerare, så han lät helt enkelt avrätta samtliga. (Fritt ur minnet). Något för finne i Vellinge att ta del av.
#Erlingson - jag anropar Erlingsson, kände du till grunden för Sveriges förhållningssätt till NATO, vlket jag återgett på din hänvisning till Inga-Britt Ahlenius artikel?
#38, Arifi, tack för din kommentar. Du ställer även en hypotetisk fråga vilken är värd ett rimligt svar.

"Hur det kom sig att Sverige inte blev sönderbombat, och därför hade en unik position när övriga Europa skulle återuppbyggas".

Det blir så förbannat långt då man skall återge historiska skeenden, så jag avstod svaret vid förra kommentaren. //Sverige var på väg att bli bombat om inte Churchill fått sina bundsförvanter att försvara Europa mot Stalins kommunism. Den stora hjälpen kom från Japan då USA inte tänkt ansluta sig till det "Europeiska kriget", om inte Pearl Harbor attackerats.

Stalin hade en militär plan "Grom" i vilken ingick en attack mot Tyskland den 6 juli 1941. Hitler hann dock mota Stalin "i grind" då hann anföll den 22 juni samma år. I planen ingick att först inta Rumänien och sedan via en massattack krossa Tyskland och hela övriga Västeuropa vilket då inkluderat Sverige. Tysklands krav på lebensraum var småskaligt i förhållande till Stalins tänkta Sovjetimperium.
Något att ha i åtanke var den maktbalans som rådde 1941.
Sovjetunionens Röda Armé var 8 ggr så stor. En inte alltför vild slutledning måste vara att Hitlers Tyskland påbörjade ett försvarskrig mot öst för att överleva. Hann räknade fel och Stalin räknade inte med Uncle Sam. Polens utsatthet av ryssarna tar vi en annan gång
EVIDENCE OF
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

For many years, we have heard that a "free-energy1 device is just around the corner," but it never seems to come to fruition.  Nikola Tesla wanted to give free energy to the world nearly 100 years ago but was afraid it would fall into the wrong hands and be used for destructive purposes.  Well, that is no longer just a risk; it has already happened.  However, until we understand just how powerful this technology is as well as how powerful the interests are that control it, we won't see it in general use.  We first need to respect what this technology can do, otherwise it would be like leaving a gun cabinet unlocked around children who do not know what guns can do. We also need the world to see what this technology has done.  This technology was used to destroy the World Trade Center complex on 9/11/01 and was a demonstration of a new kind of free-energy technology in front of the entire world.  As more people around the world recognize this, the less power the controlling interests will have.  And if the entire world knows that free-energy technology exists, individuals can openly build their own devices and share their designs with others.  It won't be a secret!

BIO
Dr. Judy D. Wood is a former professor of mechanical engineering with research interests in experimental stress analysis, structural mechanics, optical methods, deformation analysis, and the materials characterization of biomaterials and composite materials.  She is a member of the Society for Experimental Mechanics (SEM), co-founded SEM's Biological Systems and Materials Division, and has served on the SEM Composite Materials Technical Division.  Dr. Wood received her B.S. (Civil Engineering, 1981) (Structural Engineering), M.S. Engineering Mechanics (Applied Physics, 1983), and Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992).

official website: drjudywood.com
other: wheredidthetowersgo.com
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk] .)
Arifi att du inte gillar Sd ligger ju i sakens natur men att vilja ha dem till brunaktig ton, är som att pissa på Islams läror, som däremot är relevant och det kan du ta en funderare över, varför SD varnar för Islam som har nazistiska förtecken!
Arifi första gången någon försökte få ihop en socialistisk ideologi var i början av 1700 talet och den förkastades av Adeln. socialism finns olika varianter på, men alla har ett gemensamt, att förena folket! Och Hitlers socialistiska parti hade samma åsikt om att förena folket, som är enda garantin för att bekämpa kapitalism.
Socialdemokraterna var ett nationellt socialistiskt parti, skillnaden var bara den, att Sverige var inte intresserade att erövra världen, till skillnad mot Hitler som var en maktgalning likt Saddam Hussein och Kadaffi m.fl.
#39 Jag får verkligen hoppas att inte vissa värderingar har blivit kriminaliserade i Sverige.Tycker inte heller att SD har kriminella värderingar.Jag instämmer bara inte i deras partipolitik.Det måste väl ändå vara tillåtet, eller hur?
Arifi så du står fast vid att Sd har en brunaktig ton? Har du hört talats om sunt förnuft som säger stoppa massinvandringen emedan tider är. Den som tycker att detta rasistiskt eller främlingsfientlig att SD vill stoppa massinvandringen, måtte bära på kriminella värderingar!
#10 Jag skrev i #7 att det är skillnad mellan Hitlers nationalsocialism och den socialism som vi i allmänhet menar.
När det gäller SD så skall jag göra en rättelse. Under rubriken Hänsyn till svenska intressen står det "den enskilde asylsökarens förutsättningar att smälta in i det svenska samhället" och under Invandring och bosättning "invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum" och "nödvändigt med ett tillfälligt totalstopp för icke västlig invandring" Detta ändrar dock inte själva andemeningen i budskapet. Dokumenten finns på SD`s hemsida i pdf-format.

#11 Ja det finns invandrare som röstar på SD. Jag har ingen åsikt om vilket parti folk röstar på, det är deras ensak. Varför skulle jag be om ursäkt? Det är inte jag som har skrivit SD`s invandringspolitiska program.

#14 Nu tror Leif E Ström att han känner mig och mina politiska preferenser. Så är emellertid inte fallet. Själv undviker jag att gissa och spekulera i personliga egenskaper hos skribenterna.
Diskussionen hade sin utgångspunkt i skillnaden mellan Hitlers nationalsocialism och socialism i mer allmän mening. Vilket inte har någonting att göra med politisk korrekthet eller någon form av desinformation. I länder som har infört socialism eller kommunism.
Där har övergrepp begåtts mot befolkningen, men det är en separat diskussion.

Visst vi kan grotta ner oss i hur Europa har utvecklats innan, under och efter andra världskriget. Vad det svenska folkhemmet egentligen stod för. Hur det kom sig att Sverige inte blev sönderbombat, och därför hade en unik position när övriga Europa skulle återuppbyggas.
Samt vad som hände när de övriga europeiska länderna kom ikapp.
I "The Left Gate Getting Crowded" 2013-01-23 av Ariadna Theokopoulos  [länk]  som kraftfullt argumenterar för att vänsterns grundvakter vid varje möjligt tillfälle bör avslöjas vare sig de arbetar i flock eller en, nämns ett antal stora folkmord utförda huvudsakligen av judar.  Som i Spanien, 20000 kyrkor nedbrända, 7000 präster dödade, 300 biskopar.  Eller den bolshevikiska revolutionen och regimen huvudsakligen ledd av judar med tiotals miljoner offer, det ukrainska Holomodor, dito.  Att det judiska folket är offer för sin offermentalitet är ingen akademisk fråga utan en avgörande fråga för att undvika framtida folkmord.  De måste till att börja med sluta se sig själva som offer för omständigheter och börja se sin egen roll.  Innan de ser den kommer de fortsatt att vara farliga.  Se även min text från 2009-02-03 "Krigslegitimerare[länk]  där jag berör det felaktiga tänkande som skapar dessa tragedier.
#1783, Erlingsson, efter att ha läst Inga-Britt Ahlenius artikel där hon påvisar förgreningar mellan stormördaren Allen Dulles och ett svenskt nätverk bör detta omedelbart kartläggas med dess omfattning, karaktär, struktur och finansiering. Olof Palme måste antingen varit naiv eller haft dåliga rådgivare.

Ingen varnade honom för att han ensam skulle få betala notan efter hans planerade resa till Moskva, där det skulle diskuteras en kärnvapenfri zon i Norden, samt Norges och Danmarks eventuella utträde ur Nato. Tillhörde han massorna som inte kände till att Sverige undvek NATO, för att inte Finland återigen skulle annekterats och Sverige få överta rollen som buffertzon.

Neutraliteten skulle vara ett försvar för medborgarna men fungerade som
provbänk för hur tålig omgivningen var.

Palme vandrade på glödhet kol då han självsvådligt tänkte agera talesman för Norge och Danmark.

Hans omvända roller tillsammans med fredsaktivisten Sverker Åström och dennes vapenförsäljning i Paris kan bara företräda ett land utan insyn. Konkret så borde Palmes uttalade tänkta aktiviteter då det gäller att stoppa den illegala internationella vapenhandeln samtidigt med hans inblandning i "Boforsaffären" gjort honom till persona non grata inom svensk politik.
#1781
Nu överdriver du igen:
"Jag känner inte till något annat europeiskt land med så effektiv censur."

Inga-Britt Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket (1993-2003) och chef för FN:s interna revision (2005-2010), har dock utifrån sin position lyckats bryta igenom i DN m.m.:  ""Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet"".  DN Debatt  2013-01-27 00:40  [länk] ,  "Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision."  AB:  [länk] ,  "På DN Debatt i dag skriver Inga-Britt Ahlenius, som var med och granskade utredningen av Palmemordet, att det är angeläget att Sverige kartlägger den hemliga nätverket."  Expressen:  [länk] ,  "Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme".

Se även en av de populäraste texterna på  kristofferhell.net,  "Därför mördades Olof Palme[länk] .  Motivet var alltså att han avsåg skapa fred och avspänning!
Ansluter till föregående kommentarer. Problemet är inte endemiskt utan nationellt då det gäller nöjeselitens utnämningar. Har ni någon gång reflekterat över "Rockbjörnens" pristagare. Hela cirkusen består av alternativt förklädda Pop-snören. Fiaskot började redan 1979, då ett dansband fick priset. I Sverige är Noice, Freestyle och Gyllene Tider pristagare under nämnda epitet. Den uppmärksamme kanske annat oråd då Aftonbladets ansvariga till synes insett att vi inte har eller har haft mer än en rocksångare i landet värt priset. Kategorin renodlat rock finns ju inte med bland de 23 kategorierna. Vad vore då renhårigare än att erkänna att man för länge ridit på filmpriset "Guldbjörnen" och den äkta rockmusiken och i stället döpa priset till "medias gunstling 2013". Kategorierna kunde då utökas så ingen blev utan.
PS till "Yttrandefriheten stängdes ned för över tio år sedan".  Detta och andra forum är "Yttrandefrihetszoner", där man får lätta på trycket och frustrationen för att det inte ska bli explosion, men det som skrivs här får aldrig komma in i den styrda debatten.
[...]  Och tror du verkligen att "journalistkårer" är homogena?  [...]
(StaffanRoger 2013-01-28 13:14 #1779  [länk] .)
Jag skrev "en del journalister", men sanningen när man ser ut över mediesverige är tyvärr mer homogen än jag uttryckte.  Jag känner inte till något annat europeiskt land med så effektiv censur.  Yttrandefriheten stängdes ned för över tio år sedan.  Och det är journalister som sköter det jobbet.  Svenska journalister.
1765 Lénnart Asp: "Män våldtagna av kvinnor kan väl söka asyl i Saudiarabien?"
Du verkar ju helt blåst Asp! Hur blev du sådan?
"Och små pojkar som mobbas i Malmö kan väl söka asyl i Danmark!" Nästa gång du obstuerar så skriver jag det under din artikel!

Visa RESPEKT gosse! För ALLA människor som behandlas illa, torteras, mördas OCH våldtas, inklusive män!
På annat sätt löser man heller inte människors problem.
33 Pia: "Palestinierna har inte blivit masslaktade som judarna blev under 2a världskriget."

Visst, man tycker vad man vill, men jag är förvånad, du som verkat så vidsynt och humanistisk, det är väl frågan om humanism? Eller menar du att det är något fel på folk som är palestinier, de får skylla sig själva? Kan jag väl inte tro, så vad göra tycker du? Inget, som innan?

Även folk som NTE har blivit masslaktade måste väl får räknas med, och få empati!? Dessutom var det INTE palestinierna som masslaktade judar. Medan Israel som nation dödat många fler palestinier än tvärtom. Barn.

Så jag är inte direkt nöjd med ditt svar (som dröjde), och du verkar inte har läst mitt tidigare.

Har du frågat dig varför vissa (inte alla palestinier som du vill få det till) politiska grupperingar är emot Israel? Hur det gick till vid Israels bildande, vad som hände i Libanon, vad som hänt i Gaza, de olagliga bosättningarna, deportation av palestinier, flyktingar? Det handlar inte bara om Israels judar, masslakt eller ej. Men även om dem, även deras fred som de inte verkar vilja/kunna lösa, de flesta.

Le Clezio, Nobelpris, "Vandrande stjärna". Om BÅDE judar och palestinier. En mycket stark bok!
[länk]
#1776
Du citerar med gillande:

"SKÅNE. Den danske författaren Morten Uhrskov Jensen har besökt Sverige - och förfärats över mediasituationen. Nu beskriver han den banalitet, självcensur och hysteriska politiska korrekthet som präglar det han menar är västvärldens sämsta och värsta journalistkår."

Västvärlden är ju rätt stor.
Med många språk.
Du tror inte att han möjligen överdriver?
Och tror du verkligen att "journalistkårer" är homogena?

Du blir ytlig när du upptäcker att du har dåligt på fötterna.
Missade ange förf. och datum för första artikeln, korr:

 1. "The Left Gate Getting Crowded"  2013-01-23,  Ariadna Theokopoulos  [länk] .


Artikeln är mycket bra.  Så bra att jag citerar lite:
[...]

Many writers have exposed diverse aspects of the gatekeeping of the Left, of those who call themselves "progressives" and describe their position as anti-racism, anti-bigotry, anti-imperialism and anti-zionism and, need I even add, anti-semitism.

Arguably no one has done a more comprehensive job of exposing the wide spectrum of manifestations of the progressive gatekeepers than Gilad Atzmon, with justifiable emphasis on the hypocrisy of their professed anti-zionism, for which he nicknamed them "anti-zionist zionists" (AZZs).  He has also shown how they operate in ethnically exclusive enclaves, "Jews for"... justice/freedom/apple pie, etc."  When they run in packs they are, of course, easier to spot than individual "progressives."

Recently Information Clearing House (ICH) reprinted an article published by Glenn Greenwald in the British bastion of left gatekeeping, The Guardian.  Coincidentally, in a very recent radio interview with Rense, Atzmon identified The Guardian, along with Democracy Now!, as primary pulpits for Soros- and soroidal NGOs-supported gatekeeping propaganda.

In his article, Greenwald reprises a theme he has been developing in his writings for a while now and could be summarized as "Eyes on white Western imperialism, the mother of all evil.  Look nowhere else because I certainly don't."  [Läs mer, är fortsatt mkt. intressant,  [länk] .]

Det är den typ av progressiva som beskrivs som legitimerar krigen.  Alltså de krigslegitimerare jag har bloggat om.  "Krigslegitimerare"  2009-02-03  [länk] .
1770/ Lennart Asp ""X-man" kanske också är ett dataprogram med den intressanta skillnaden att det är inställt på att reagera på om någon kritiserar "SD" eller "Avpixlat" ...Det finns en heder i att acceptera folkvalda partier, jag tycker inte om något parti i brist på att de inte markerat att de står på svenska folkets sida, möjligtvis att Sd står svenska folket närmast? Om så är fallet får väl tiden utvisa.
Asp, kan du låta bli att skriva massor av korta inlägg, det fyller fullständigt upp en sida om 10 inlägg så det är svårt att få överblick över diskussionerna.  Det finns 3500 tecken att tillgå per inlägg, och du kan istället använda t.ex. html koderna <br /><br /><hr><br /> mellan dina skilda stycken, för att lätta upp.  Det blir då så här:Angående din multiinläggssalva denna timme, du anser uppenbarligen att journalister är högtstående varelser och Avpixlats läsare drägg som ska hållas kort.  Tyvärr så är sanningen istället att en del journalister är de värsta mobbarna, som skiter i vad som är verkligt bara de kan använda det mot sina medmänniskor.

Men de höftskjutande grindvakterna är snart avslöjade i all sin ynkedom.

 1. "The Left Gate Getting Crowded[länk] .

 2. "Svensk media är sämst i hela västvärlden"  2012-07-22 17:30  [länk] .
  SKÅNE.  Den danske författaren Morten Uhrskov Jensen har besökt Sverige - och förfärats över mediasituationen.  Nu beskriver han den banalitet, självcensur och hysteriska politiska korrekthet som präglar det han menar är västvärldens sämsta och värsta journalistkår.
  Se även hans bloggning på  [länk] .
#1768/ Lennart Asp/Citat:” Jag tolkar det första fallet som hemfridsbrott” /Jag försvarar inte sådana handlingar. Vad har du för tolkning av att få rutor krossade med stenar, dörrar och fasader nerklottrade med färg, som ett flertal aktiva SD-medlemmar har råkat ut för?
Forts...

Citerar korrigerad sista del av #1756:

[...]

Men den fråga Asp i sin iver att finna grandet i sin nästas öga inte tycker sig ha fått svar på blev faktiskt besvarad redan när jag först kommenterade Asps klavertramp:
#6: X-man tar du avstånd ifrån anonyma uppmaningar till hemfridsbrott?  Ja?  eller  Nej?  ...
(Lennart Asp 2013-01-17 18:58 #16  [länk] .)
Den här kommentaren intresserade mig eftersom det Avpixlat gjorde ju helt enkelt var att uppmana folk att bete sig som journalister brukar göra, d.v.s. knacka på hos folk och ställa dem mot väggen och då filma dem (vare sig de vill svara eller inte).  Har sett många sådana snuttar på TV där journalister knackat på hos folk som helst inte ens öppnar, och om de gör det snabbt stänger igen.  Jag kan hålla med Lennart Asp om att sådant är obehagligt, men är det verkligen hemfridsbrott?  Menar Lennart Asp verkligen det?

Själv misstänker jag att det först måste finnas en domstolsorder om besöksförbud riktad mot besökaren ifråga, innan detta kan anses vara ett brott i lagens mening.

Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott, men att han ber Lennart Asp demonstrera att det är fråga om det innan han far ut med sådana här frågor.  Aspen beter sig ju nästan lika illa som journalisterna jag beskrev.  D.v.s. ställer frågor för att misstänkliggöra.  För när journalisten ställer obehagliga frågor så brukar TV-tittaren tro att det måste ligga något i detta, när offret smäller igen dörren.  Och TV har ju makt att klippa hur de vill, det har jag sett vad gäller vänner till mig.
(Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)

Ang. att känna X-man så är det många som vet vilka som använder "anonyma" signaturer, men jag har ingen särskild lust att besvara just den frågan från dig.  Du och din kompanjon skjuter lite väl frenetiskt från höften, även om ni siktar som kråkor.  Du kan inte skjuta dig ur det här, Asp.
(Leif Erlingsson 2013-01-27 22:12 #1756  [länk] .)
Leif E. vad var det här?  Hur kan du skriva så rakt ut i luften "Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott"  Precis som om jag skulle syssla med dylikt och är tveksam över om man skulle sluta med detta, något så vansinnig idiotisk tanke att begå brott över huvud taget är mig totalt främmande!
(X-man 2013-01-27 22:50 #1758  [länk] .)

En olycklig miss av ett html märkord fick det att framstå som att jag skrev detta i går.  Det skulle ha synts att det var skrivet 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  där vi redan hade rett ut detta.  Självfallet sysslar du inte med hemfridsbrott, men jag menar att man kan ta avstånd även från sådant man inte själv sysslar med.  Själv tar jag t.ex. avstånd från krig trots att jag aldrig krigat.  Som i vår anmälan mot riksdag, större delen av regeringen och vissa höga militärer för delaktighet i krigsbrott i Libyen.

Html missen är nu rättad i mina arkivkopior.  Dyker snart upp i "Andra inlägg av mig, en översikt:" på   [länk] .

Forts...
Du behöver inte svara på frågan om du känner "X-man" eller inte. JAG vet inte om det är en man eller kvinna jag pratar med. För min del kan lika bra vara en kvinna som utger sig för att vara en man.

Eller ett dataprogram kanske? Det brukar ju dyka upp någon anonym signatur här ibland som visst kallas sig för "Mental kvalitet i EU" som verkar vara programmerad att reagera på oklara resonemang och kräva förtydligande. "X-man" kanske också är ett dataprogram med den intressanta skillnaden att det är inställt på att reagera på om någon kritiserar "SD" eller "Avpixlat" ...
Och varför ska bara hemadresser till journalister som kritisk granskat SD/Avpixlat läggas upp? Tycker du att SD/Avpixlat har ett speciellt demokratiskt skyddsvärde som inte får ifrågasättas av journalister?
Palestinierna har inte blivit masslaktade som judarna blev under 2a världskriget.

Jag vet att judarna själva har andra lösningar, men du har kanske inte läst vad jag tyckte? Jag tycker att nya unga ledare ska till för att ändra situationen. Annars kommer ingen att ge sig. Vi tycker si och vi tycker så. Varför inte tycka lite om de som far illa i Sverige också, när vi ändå inte kan göra något åt det som sker, ifall inget ändras. Det finns alltid en hoper människor som alla tycker likadant och om någon avviker i sitt tyckande, får man hela hopen som på beställning över sig och alla skriker samma sak. Ska man fatta något får man väl gå till roten först och inte önsketänka. Jag tycker att judar, zigenare och andra mobbade folk i världen ska ses som likvärdiga med övriga befolkningen.
Vad har judarna gjort, som gör att de blivit så hatade? Vad har mobben i sikte nästa gång? Palestinierna har väl för övrigt sagt, att de aldrig kommer att acceptera Israel. Vad skulle du själv göra om du blev hotad för att du ansågs annorlunda och därmed fråntagen dina rättigheter?

Leif, det är en viss skillnad på nattliga anonyma påhälsningar med bultande på dörrar och fönster hos en journalist som diskuterat vad "svenskhet" betyder och om till exempel Janne Josephsson försöker få svar från en makthavare. Jag tolkar det första fallet som hemfridsbrott, men inte det senare ...
#1756, #1757: Huka er gubbar och gummor för nu laddar han om ... med olika färger i grönt, rött och blått! Vem är det som "skjuter lite väl frenetiskt från höften"? :)
4 Trevligt med lite Jeffeson airplane! Kände inte till just den låten faktiskt.
Pia Du har gått in på ett ämne judar och övriga religiösa sällskap det finns en enorm förljugenhet när det gäller judar och de största lögnerna står de själva för. De bedriver en politik i Israel som ingen normal människa kan acceptera och de flesta som vet hur Hitler Tysklands nazister fungerade, paralleller med de israels sionister är inte helt fel.
Den ödmjukhet man kunde förvänta sig ifrån judiskt håll har uteblivit och istället är de ungefär som nazisterna. De vill utöka mångkulturen i Europa och själva bygger de på nationalstaten Israel. Kom inte nu med något försvar för judarna, men heller inte några anklagelser mot folk som är mer insatta i världspolitikens bedrägerier, som vill att du ska peka ut folk som rasister, så princip går du tydligen gärna deras ärende, som tyvärr har blivit en varböld i vårt land, att snabbt avfärda all samhällskritik med anklagelse om rasism!
På tal om att skjuta lite väl frenetiskt från höften men sikta som kråkor, som jag skrev om i "DAGENS AKTUALITETER" tråden 2013-01-27 22:12 #1756  [länk] :
[...]  när t.o.m. aftonbladets journalister börjar kalla norge för rasistiskt, kulturlöst och nazistiskt då är det något som är VÄLDIGT fel...  Norge gav dock svar på tal:  [länk]
(Nisse 2013-01-28 07:43 #3  [länk] .)

Av någon anledning får jag inte den här sångtexten ur mitt huvud sedan i går kväll, ang. hur somliga tror allt de läser och hör av media och lär sig i skolan:
Crazy Miranda
lives on propaganda she believes anything she reads
it could be one side or the other
Free Press or Time Life covers
she follows newsprint anywhere it leads
but still she can't seem to read and nobody
knows nobody knows what she needs it could be love
All the pretty ladies textbooks
tell her how to have the "next look"
The Bible tells her stay as plain as you are
she wants all the pretty boys beside her
to write some pretty words to guide her
to tell her they love her body as well as her mind
she wants some kind of sign--a sign of love
oh never mind--she's not your kind.
(Jefferson Airplane, "Crazy Miranda".)

Det behövs kunskap för att sikta väl, men då krävs det också intelligens för att klara allt höftskjutande från de som inte vill förstå något utan tycker det är viktigare att stötta sina åsiktsfränder med spärreld.  Illustrationen till den norska artikeln var verkligen träffande, svenska mainstream tycks verkligen ha huvudet i [se illustration].
#25, Sourze svaghet är till skillnad mot andra fenomen inte även dess styrka. Om du följt min tråd så är det i första hand ett svar på Arifis iof intressanta inlägg som gäller politiska ideologier. Inte biologiska svagheter då det gäller att tänka.

Att du kom med på min tråd, beror på dina försökt att marginalisera kommentarernas kontext till att enbart bara beröra dina känslor. Vill du vara så vänlig att lägga dina psykiska reaktioner åt sidan och förklara vilka människor som du anser är svaga och varför du inte är det? Är du verkligen klar över skillnaderna mellan den du vill vara, den du tror dig kunna lära dig vara, och den du är?

"Judehat"? Ingen stans i mina texter förekommer det. Du skulle förmodligen kunna utläsa en rasist från en väderleks rapportering, men även dessa bygger på klena tolkningar. Jag kan förstå att det kan vara knepigt ibland även med lätta texter, men att dra slutsatsen ur mina kommentarer som judehat placerar dig i samma gäng som Adolf. Med bara den skillnaden att Hitler behövde tonvis med tok-litteratur för att läsa och urskilja människor.

Fö. min oskyldiga mor som är 95-år skulle formulerat detta inlägg på sådant sätt att du inte skulle tveka om vilken sorts frukt dina föräldrar skapat. Mvh LES
29 Men jag har frågat om palestinierna, räknas inte de hos dig Pia?
Då kan jag nämna, att det finns ¨både judar som är kritiska till Israels politik, Amos Oz, judisk författare, ("Fred nu"). Även vissa gammalreligiösa som har demonstrerat för att Israel skall lämna tillbaka land till palestinier.
Man löser inte kvinnors problem utan att lösa mäns problem.
Och man löser inte judars problem, utan att lösa palestiniers problem.
Det judiska folket har en speciell historia av förföljelse och de kämpar för att det som hänt aldrig mer ska upprepas, så har jag fattat det. De kommer aldrig att ge upp, så inte heller palestinierna. Den lösning jag skulle se, är att man tillsätter nya unga ledare från båda sidor, som kan se situationen från en annan vinkel.Det finns säkert många unga människor, som har lösningen. Utomstående kan inte göra särskilt mycket tror jag. Det är deras konflikt. Folk gillar att ensidigt klanka på Israel, det är man van vid. Det är den bild jag har fått och därför har.
Folkslag eller etnicitet är ett bättre begrepp än "ras" som jag skrev ovan. Araber anses också som folkslag, medan muslimer är anhängare till religionen islam.
Judar är ett etablerat begrepp, "ras", grupp, religion eller vad man vill. Liksom palestinier, båda grupper "med flytande gränser". Som svenskar, invandrare, utvandrare osv.
Men jag vill gärna veta vad Pia anser om palestiniernas situation, i Gaza och på västbanken, flyktingarna i andra länder.
Och vad Israel ev. skall göra, respektive vi andra. Även för världsfredens skull.
Det som är mig mest slående är att bara dom som drabbas av mångkulturalismen verkar öppna ögonen och se vad som faktiskt sker på massiv skala. Så nog är svensken väl-indoktrinerad. Jag menar, när t.o.m. aftonbladets journalister börjar kalla norge för rasistiskt, kulturlöst och nazistiskt då är det något som är VÄLDIGT fel... Norge gav dock svar på tal: [länk]
21/ Pia "
"En förnyad aggresivitet mot judar" ? Är det ett önsketänkande från din sida?

Räkna inte in mig i så fall! Det är farligt att göra reklam för rasism. De svaga människorna kan ju tro på det du säger.
inlägg #25 Pia tala om för mig, när blev judarna ett folkslag? Tycker du att muslimer är ett folkslag också? Så ditt rasistsnack kan du lägga på hyllan.
#21
"En förnyad aggresivitet mot judar" ? Är det ett önsketänkande från din sida?

Räkna inte in mig i så fall! Det är farligt att göra reklam för rasism. De svaga människorna kan ju tro på det du säger.
23 Och palestinierna idag? Hur många döda, hur måga flyktingar? Kan rekommendera rätt nyligen franske (glömt namnet just nu) nobelpristagarens bok, "Vandrande stjärna", om både judar och palestinier.
# 21 Precis som man ska sopa under mattan vad som hände i 2a v.kriget? Judehat- är inte det lite grymt? Jag utläser att judar har inte glömt. Och varför skulle de?

Den yngre generationen får väl bära vad som deras föräldrar ställde till med, även om de är oskyldiga till just detta? Så har det alltid varit, vi berörs av det som har varit innan - in i framtiden.

Du är en frukt av vad dina föräldrar skapade.
Ursäkta Pia, men vem sätter agenda för vad kommentarerna skall innehålla?
"Nu handlar det om judarna", det är det som är problemet både för offren och alla andra som lever i dag. Det handlar alltid om judarna, du kanske inte har märkt att Israelkonflikten pågått i drygt 65 år. En bidragande faktor är förintelsens konsekvenser. Folkmordet på Europas judar har av några skapat en för många svårhanterlig skuldproblematik som i sin tur fött en förnyad aggressivitet mot judar. Därför är det inte rätt lägga skuld över en tredje generation oskyldiga. Eller?
Rättelse.  Det såg förut ut som att även min egen text var citat.  Här korrigerat:    [Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]

[...]  En planerad människoslakt i gasugnar.  [...]
(Pia I 2013-01-27 22:19 #16  [länk] .)
Innan segermakterna hade snackat ihop sig så fanns det även andra versioner.  Kom inte ihåg exakt, men återfann detaljerna på nätet i Lars Adelskoghs "En tom säck kan inte stå", i inledningen:
Den 27 januari 1945 "befriades" Auschwitz av den framryckande Röda armén.  Sex dagar senare tryckte det sovjetiska kommunistpartiorganet Pravda en längre artikel om Auschwitz.  I denna artikel, som var författad av frontreportern Boris Polevoj, utpekades Monowitz som själva förintelsecentret i Auschwitz.  I artikeln stod bland annat:
    "De stationära gaskamrarna i den östra delen av lägret hade byggts om.  Man hade byggt till små torn och arkitektoniska utsmyckningar, så att de såg ut som oskyldiga garage...  De [tyskarna] jämnade ut de med kullar försedda så kallade gamla gravarna i östra delen av lägret, avlägsnade och förintade spåren av de löpandebandsystem där hundratals människor samtidigt dödades med elektrisk ström..."  (Pravda, den 2 februari 1945.)

Den ryska ursprungversionen var alltså att avlusningsgaskamrarna byggts om till elektriska avrättningsanläggningar, för som den som vet något om avlusningspulvret Zyklon B förstår så duger det inte för massavrättning då det tar alldeles för lång tid både att få dödlig koncentration och även att när väl detta är uppnått, ventilera bort igen så man kan lasta ur kropparna.  Ryssarnas version var alltså mer tekniskt rimlig.  Jag begriper uppriktigt sagt inte varför man inte höll sig till den.  Kanske man missförstod den, man bara snappade att de talat om gaskamrar men missat det om ombyggnaden och om elektriciteten?  Nått blev iallafall snett, och nu är det gasning med Zyklon B som är den officiella versionen.

Nu är ju detta med Förintelsen religion, och då tillkommer faktorn underverk.  Tack vare underverk så är det ändå sant att Zyklon B gasning dödade sex miljoner judar.  Amen.
[...]  En planerad människoslakt i gasugnar.  [...]
(Pia I 2013-01-27 22:19 #16  [länk] .)
Innan segermakterna hade snackat ihop sig så fanns det även andra versioner.  Kom inte ihåg exakt, men återfann detaljerna på nätet i Lars Adelskoghs "En tom säck kan inte stå", i inledningen:
Den 27 januari 1945 "befriades" Auschwitz av den framryckande Röda armén.  Sex dagar senare tryckte det sovjetiska kommunistpartiorganet Pravda en längre artikel om Auschwitz.  I denna artikel, som var författad av frontreportern Boris Polevoj, utpekades Monowitz som själva förintelsecentret i Auschwitz.  I artikeln stod bland annat:
    "De stationära gaskamrarna i den östra delen av lägret hade byggts om.  Man hade byggt till små torn och arkitektoniska utsmyckningar, så att de såg ut som oskyldiga garage...  De [tyskarna] jämnade ut de med kullar försedda så kallade gamla gravarna i östra delen av lägret, avlägsnade och förintade spåren av de löpandebandsystem där hundratals människor samtidigt dödades med elektrisk ström..."  (Pravda, den 2 februari 1945.)

Den ryska ursprungversionen var alltså att avlusningsgaskamrarna byggts om till elektriska avrättningsanläggningar, för som den som vet något om avlusningspulvret Zyklon B förstår så duger det inte för massavrättning då det tar alldeles för lång tid både att få dödlig koncentration och även att när väl detta är uppnått, ventilera bort igen så man kan lasta ur kropparna.  Ryssarnas version var alltså mer tekniskt rimlig.  Jag begriper uppriktigt sagt inte varför man inte höll sig till den.  Kanske man missförstod den, man bara snappade att de talat om gaskamrar men missat det om ombyggnaden och om elektriciteten?  Nått blev iallafall snett, och nu är det gasning med Zyklon B som är den officiella versionen.

Nu är ju detta med Förintelsen religion, och då tillkommer faktorn underverk.  Tack vare underverk så är det ändå sant att Zyklon B gasning dödade sex miljoner judar.  Amen.
Leif E. vad var det här? Hur kan du skriva så rakt ut i luften "Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott" Precis som om jag skulle syssla med dylikt och är tveksam över om man skulle sluta med detta, något så vansinnig idiotisk tanke att begå brott över huvud taget är mig totalt främmande!
Ställ sex miljoner offer för hemska övergrepp, ställ dessa emot de sextio-sjuttio miljoner som helt oförskyllt, soldater såväl som civila, avlivades med den tidens förnämsta teknologi...

Visst är sex miljoner överjävligt. Men de tio gånger fler offren för Adolfs aggressionspolitik, varför är dessa sextio miljoner offer bortglömda.

Proportioner, mina vänner. Tänk först och gråt sedan.
Det Lennart Asp skrev i #1723 var alltså:
#1718, #1721: "Lasse i Gatan", Leif E:
Och vad ska Avpixlats/SD:s sympatisörers göra med hemadresserna till journalisterna?  Är ni verkligen så naiva att ni tror att alla bara skulle nöja sig med att ställa den misshagliga journalisten "mot väggen" genom att tvinga till sig en filmad intervju i hemmet?
Som ni kanske vet har vår redaktör skrivit kritiska artiklar mot SD?  Tycker ni att Avpixlat/SD:s ökända sympatisörer ska göra "hembesök" hos honom också?
(Lennart Asp 2013-01-26 21:33 #1723  [länk] .)

Jämför åter det med min ursprungliga tolkning som jag i mitt förra inlägg citerade.  Journalister knackar hela tiden på hos folk.  Förväntar sig Lennart Asp automatiskt att journalister avser begå hemfridsbrott, tränga sig in olovandes hos folk, när de slår upp en adress?  Om inte, varför gör Asp skillnad mellan journalister och Avpixlats läsare?
Till minne av offren, handlade artikeln om, inte om Kina, Jugoslavien eller Syrien. Alla vet att det förekommit mord på många platser i världen, men nu handlar det om judarna, till så mångas förtret.Det är den etniska utrensningen som kommit mig närmast, både i tiden och i närheten av där jag bor. Det finns så mycket litteratur om förintelsen, så konstigt är det väl inte att vi upprörs? Det handlar om judarna här. Vi vill inte det ska hända igen, eller hur? En planerad människoslakt i gasugnar.Arbetsläger för oönskade i Sverige? Utrensning av oönskade där vi bor? Masslakt av zigenare och förståndshandikappade? Dödsstraff för kulturarbetare. Alla mord är lika hemska.
Jag skrev #1726:
Asp, du gick väldigt mycket längre än X-man någonsin gjort.  Du kan läsa mitt ordentliga svar en gång till:
Leif Erlingsson 2013-01-21 20:51 #56 i ""Såg ni den där fula kinesen?"" tråden  [länk] .  Klicka!

Att X-man kastat diverse misstankar mot dig som Expo-infiltratör etc är knappast i samma härad som anklagelser om uppmaning till brott.  Att jag reagerar på ditt grova övertramp är inte att "glida över på deras sida".
(Leif Erlingsson 2013-01-26 21:54 #1726  [länk] .)

Lennart Asp replikerade på det:
#1726:  Och?  Vem är "X-man"?  Känner du honom/henne/den/det?
Man kan väl anklaga spöken för vad som helst om du anser att jag gjort det?
Verkar som om du i din iver att försvara "X-man" "glömde" att svara på #1723 ...
(Lennart Asp 2013-01-27 12:32 #1735  [länk] .)

Men den fråga Asp i sin iver att finna grandet i sin nästas öga inte tycker sig ha fått svar på blev faktiskt besvarad redan när jag först kommenterade Asps klavertramp:
#6: X-man tar du avstånd ifrån anonyma uppmaningar till hemfridsbrott?  Ja?  eller  Nej?  ...
(Lennart Asp 2013-01-17 18:58 #16  [länk] .)
Den här kommentaren intresserade mig eftersom det Avpixlat gjorde ju helt enkelt var att uppmana folk att bete sig som journalister brukar göra, d.v.s. knacka på hos folk och ställa dem mot väggen och då filma dem (vare sig de vill svara eller inte).  Har sett många sådana snuttar på TV där journalister knackat på hos folk som helst inte ens öppnar, och om de gör det snabbt stänger igen.  Jag kan hålla med Lennart Asp om att sådant är obehagligt, men är det verkligen hemfridsbrott?  Menar Lennart Asp verkligen det?

Själv misstänker jag att det först måste finnas en domstolsorder om besöksförbud riktad mot besökaren ifråga, innan detta kan anses vara ett brott i lagens mening.

Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott, men att han ber Lennart Asp demonstrera att det är fråga om det innan han far ut med sådana här frågor.  Aspen beter sig ju nästan lika illa som journalisterna jag beskrev.  D.v.s. ställer frågor för att misstänkliggöra.  För när journalisten ställer obehagliga frågor så brukar TV-tittaren tro att det måste ligga något i detta, när offret smäller igen dörren.  Och TV har ju makt att klippa hur de vill, det har jag sett vad gäller vänner till mig.
(Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)

Ang. att känna X-man så är det många som vet vilka som använder "anonyma" signaturer, men jag har ingen särskild lust att besvara just den frågan från dig.  Du och din kompanjon skjuter lite väl frenetiskt från höften, även om ni siktar som kråkor.  Du kan inte skjuta dig ur det här, Asp.
#7, den frihet som nu efterfrågas och som man nu kan ana i dagens sociala underströmmar, kommer att motarbetas av alla typer av centralmakter oavsett falang.

”Därför måste friheten försvaras mot dem som finner sin utlevelse i att tvinga andra, och som är beredda att själva leva i tvång för att bli tillfredsställda. De som inte "väl kan bära" friheten och fylla sina liv med något meningsfullt borde i varje fall inte få möjlighet att inskränka andras frihet. I annat fall kommer staten återigen att bli det stora samhällsproblemet. Det betyder att debatten om frihetens idé borde intensifieras”. Slutklämmen står samhällsfilosofen Danne Norling för.
#7, Man kan skilja mellan inbördeskrig, revolutionärt våld, statlig massterror mot en försvarslös civilbefolkning, världskrig, etniska konflikter och tvångsdeportationer med språkvåld. Men sammantaget är totalkriget överallt och ständigt närvarande. Som fristående svenska sneglar Arifi, åt socialismen som frihet och använder sig av hjälpordet "vi" vilket i hennes fall är avhängigt de doktriner som gällt för de som haft makten över desinformationskontrollen i "hennes" land. Man kan ana att ett mentalt systemskifte vore detsamma som att omöjliggöra ett annat välfärdssamhälle med trygghet åt befolkningen. Då bör Arifi ha i åtanke att under mellankrigstiden var den tyska "Volksgemeinschaft" (Folkgemenskapen), lika starkt förknippad med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, som "Folkhemmet" med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Då det gäller Arifis tänkta socialism blir den förmodligen aldrig realiserad, avarten har vi sett, men Marx var tydligen den enda inom falangen som räknade ut att desto fler statliga produktionsmedel desto starkare statsapparat och ofriare folk. Marx var emot centralmakten, då det gällde religionen kunde den få förekomma, men judarnas plats hade även där varit hotad då utövningen stod i vägen för den slutliga socialismen. //forts.
1752 Klavertrampet inför mig (bl.a.): "Misshandlade män kan väl söka asyl i Saudiarabien". Förstå? Men du är kanske mannen som inte klarar av att erkänna ett misstag?
[länk]
"Kvinnovåld mot män tystas ner
Att kvinnor misshandlar män i hemmet är en förbjuden tanke bland politiker och forskare. När studenterna Heidi Wasén och Camilla Palmberg ville fördjupa sig i ämnet möttes de av motstånd, oförståelse och tystnad."

Väx upp och läs på Asp, eller bli forsatt tillrättavisad. F.ö är "StaffanRoger" lika mycket ett spöke, och "civilkuraget" därmed obefintligt.

#1  Cyniskt.
---------------------------
Jag beklagar djupt det som fångarna i koncentrationslägren fick gå igenom under 2a världskriget.  Det har satt sina spår och kommer att ta många generationer innan det glöms bort om någonsin.  Ett enormt lidande.
(Pia I 2013-01-27 13:25 #3  [länk] .)
Och jag beklagar att deras offermentalitet har skapat detta lidande.  Sex miljoner döda i Europa har varit så viktigt för dem att de började skriva om det redan första världskriget.  Källa:  Den judiska tidskriften The American Hebrew 1919-10-31 sidan 582 f., av Martin H. Glynn tidigare guvernör i delstaten New York, "The crucifixion of Jews Must Stop!".  I min värld skapar man verklighet genom att lägga krut på den, och sionistiska galningar bland judarna började skapa denna verklighet åt det judiska folket långt före andra världskriget.  Dessa galningar såg sina judiska syskon som inte ville utvandra till Palestina som förrädare till saken.  De avtalade också redan 1933 med Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti om judarnas utvandring till Palestina, det s.k. Haavara avtalet.  Men inte alla judar ville till Palestina.  Den process som ledde fram till koncentrationslägren är långtifrån utan skuld från galningar bland judarna själva.  Bl.a. förklarade man krig mot Tyskland (i form av en världsomspännande ekonomisk bojkott).  Källa:  Daily Express 1933-03-24 "Judea Declares War On Germany" som översta förstasidenyhet  [länk] .

Det kanske är cyniskt att se klart på vad som orsakat judarnas lidande, nämligen den judiska offermentaliteten, tanken att de är ett folk som inte kan bo med andra folk, men som jag ser det så är denna mentalitet en mycket stor orsak till deras lidande då, och fortsatt till fortsatt traumatisering av nya generationer judiska barn.
#11 - Ytterligare ett svamlande inlägg av X-man!
Du dokumenterar dig faktiskt bra,fast du tror att du kan slingra dig likt en hal ål!
Skall du bliva en förkämpe för "svenskheten" i framtiden?
Då får du allt lära dig att artikulera lite bättre!
Arifi Det finns en sanning bakom varför Hitler kunde få makten som man undviker att tala högt om, även om det är väldokumenterat. Just på trettiotalet stack det i ögonen på fattigt folk hur judarna var så rika och ägde det mesta Tyskland. I Sverige av idag så börjar tendensen bli densamma svenska folket börjar att bli allt fattigare och nysvenskarna lider det inte någon större nöd på och nu kommer det, invandrare som bott i Sverige 25-30 år eller längre är less på massinvandringen och somaliska muslimer står inte högt i kurs, så kristna människor som en gång tvingats fly ifrån muslimska länder lägger sin röst på SD om detta har en brunaktig ton, bör du be dem om ursäkt,för att du yttrar dig så fult om dem!
9 Hitler var knappast "socialist", eller partiet. Men det är ett återkommande påstående från höger. Men om Sd, skriver de exakt så? Har du länk?
#8 X-man det var du själv som ville att jag skulle svara på frågan varför Hitler valde? att bli ledare för ett socialistparti. Det är skillnad mellan ideologierna. Att sedan länder som infört socialism har tenderat att bli diktaturer är en helt annan diskussion.
Huruvida Marx hade planer på att göra just Gotland till sitt politiska centrum. Den frågan är väl närmast av teoretisk karaktär. Eftersom det faktiskt inte hände.

Visst lever Hitlers tankar kvar än idag.Det är därför som det är så viktigt att lära sig att känna igen dem.För de dyker upp med jämna mellanrum. SD skriver i sitt invandringspolitiska program att "vissa grupper har hög nativitet" och "det finns grupper som inte kan smälta in i det svenska samhället" och "vi bör kraftigt inskränka eller stoppa invandring från icke västliga länder". Med detta inte sagt att SD är nazister men deras program om invandringen har en brunaktig ton.

anonymt inlägg #1747 & 1748

Stackars ynkrygg.
Vad heter du?
Var bor du?

Ditt ömkliga försvar för att publicera misshagliga (riktiga) journalisters adresser funkar inte här. Bara på din ömkliga älsklingssite avpixlat.

Att publicera hemmaadresser till misshagliga (riktiga) journalister är förtäckta hot: "Vi vet var du bor!"
Det vet du mycket väl.
Det är du din stackare som ska förklara dig!
Arifi tyvärr lever Hitlers tankegångar kvar i många politikers sinnen och även hos dem som stödjer Marx och Engels läror, där Marx hade planerat ett socialistiskt välde och själv skulle han inta Gotland som sitt maktcentra där alla politiska order utgick ifrån, så Hitlertyper har alltid funnits i alla tider!
#4 Hitlers nationalsocialism eller nazism grundar sig på Hitlers egna tankar i boken Mein kampf. Det har ingenting att göra med den socialism som vi i allmänhet tänker på. Där skall makten över ekonomi och produktionsmedel ligga hos folket.Där avser man generellt dem som lever och arbetar i landet.Utan att specificera ras eller härkomst.Klasskamp är centralt och man siktar mot ett klasslöst samhälle.

Utgångspunkten för Hitler var de tyska folket i meningen alla som var födda i Tyskland och hade tyska som modersmål.Ras var väldigt viktigt och de som inte tillhörde den ariska rasen skulle tveklöst elimineras.

Hitler ansåg inte heller att makten skulle finnas hos folket utan en stark ledare skulle utse dugliga personer till olika ämbeten. Dessa skulle se till att det tyska folket fick alla fördelar och att andra folkslag inte stod i vägen för det.Således en ren nation utan störande inslag av utlänningar,sjuka och handikappade och människor som var kritiska mot den förda politiken. Uttrycket lehbensraum är talande för Hitlers överfall på länder i sin närhet.Sextio, kanske sjuttio miljoner människor - soldater och civila - intrigerade Adolf fucking Hitler ut ur prästbetyget med en skräll. Dom är snart glömda. Redan glömda skulle man kanske kunna säja. Ejenklien.

Varför trampar miljontals likadant klädda idioter ut ur hemmens trygghet i syfte att förstöra grannens lika trygga hem? Kvinnor och barn lider medan dåren ovan står och vrålar sinnessjuka klyschor om hur osams vi är och som media översätter till sans och vett och sprider och indoktrinerar. Efter första skottet är kedjereaktionen igång. Dom skjuter tillbaka. Och det upprepas, århundrade efter århundrade, despot efter despot. Och vi går på despotens imperiebyggarklyschor. Hoppar i marschpjucken och krigartrasorna. Som alltid ställer vi upp på dumhetens sida.
#1741 - Det finns inte ord att beskriva X-mans inlägg!
Så mycket ord,ingen begriplig mening,bara strunt!
Stackars X-man,hur står det till?

#1747 - Besvärligt att bli "avpixlad"?
”Sex miljoner judar fick sätta livet till, av ingen annan anledning än att de var judar... Men också romer, homosexuella och många andra människor blev måltavla för Nationalsocialisternas perverterade idéer”. Visst tänker man emellanåt på förföljelsen, visst tänker man på alla offer. Men det finns fortfarande de som till skillnad mot författaren inte särskiljer människor inför ondskan och döden.

10 milj tyska barn lika oskyldiga blev både fysiskt och psykiskt skadade, samtidigt som de miste bägge föräldrarna och sina hem. 55 miljoner sovjeter mördades av Stalin, plus 5 milj statsfientliga skickades till Gulag. Japan tog livet av närmare 30 milj asiater under samma period.

Japan hedrar sina 70000 döda vid bombningarna vid Hiroshimadagen den 6:e augusti, men hedrar förmodligen inte alla de oskyldiga som föll offer för deras ondska?

Först 2010, för första gången skickade USA, Storbritannien och Frankrike representanter till minneshögtiden över offren i Japan. Varför?

Eftersom Hitler också urskiljde människor och judarna fram för allt, bör vi inte fortsättningen särskilja offren.
#1736/Lennart Asp/ Du har inte svarat på min fråga om du vidhåller att Avpixlat ska ha uppmanat sina läsare att begå hemfridsbrott? Ja eller Nej. Fattar du inte vad jag skriver? Eller?
Nu blev det köbildning av de största dumskallarna på Sourzes kommentatorsinloggning.
Unto (finnen) Säpääle
Lennart ( turken) Asp
Staffan ( stalledräng) Roger
Jan (fisen) Olsson
Årets mest långsökta kommentar får nog tillskrivas FINNE klockan 12:17.#1731
1745/ jocke falskt vittnesbörd är vad som tydligen gäller på Sourze och som L. Asp begagnar sig av och anklagar Staffan R för att äga civilkurage, visst, är man PK så hyllar man dem som ljuger värst!
Tala om att Sverige kör med den fd sovjetiska modellen att vilja få hela sin befolkning till vad vi ska tycka och tro och tänka som är PK målet!
Du Jocke har med tiden uppmärksammat detta och under stundom går du tvärt emot dessa PK åsikter vilket visar på att du har en hjärna att tänka med!
1742 Nåja, jag skiljer mellan äkta humor och missriktad skadeglädje. Ingen journalist har väl drabbats genom avpixlat? Till skillnad från folk som misshandlas, (även psykiskt av journalister). Och journalister i Turkiet, (värst i världen påstås det).
För min del ogillar jag både anonymitet som missbrukas, och att inte stå för eller ta avstånd från sina klavertramp.
#1 Cyniskt.
---------------------------
Jag beklagar djupt det som fångarna i koncentrationslägren fick gå igenom under 2a världskriget. Det har satt sina spår och kommer att ta många generationer innan det glöms bort om någonsin. Ett enormt lidande.
#1 Det kan nog vara så att förintelsen används i politiska syften av vissa judiska intressen. Men som artikelförfattaren skriver så var det många olika grupper av oönskade människor som pga hudfärg, handikapp eller åsikter hamnade i koncentrationslägren.

Det som även är intressant är på vilket sätt som Hitler och hans parti kom till makten. Genom demokratiska val? En sanning med modifikation.
Hitler initierade anläggandet av riksdagshusbranden i Berlin 1933.
En avsigkommen individ som hette van der Lubbe övertalades att utföra uppgiften. Han hade kopplingar till kommunistpartiet. Vilka då ansågs som en fara för Tyskland. På så sätt fick Hitler Tysklands dåvarande rikskansler att underteckna ett dokument som godkände en form av undantagstillstånd.

Vilket gjorde att de ursprungliga lagarna inte längre gällde och därmed kunde Hitler och hans parti i stort sett styra och ställa som de ville. Ingen opposition tilläts, ingen yttrandefrihet i media och i realiteten bara ett parti att rösta på.

Något att tänka på idag då muslimer som grupp ständigt utpekas som livsfarliga och att de bara har en enda önskan - att erövra hela världen.
#1726: Och? Vem är "X-man"? Känner du honom/henne/den/det?
Man kan väl anklaga spöken för vad som helst om du anser att jag gjort det?
Verkar som om du i din iver att försvara "X-man" "glömde" att svara på #1723 ...

27/01/1945 befriade Röda Armén Auschwitz-Birkenaus utrotningsläger i Polen. Detta som en hälsning, idag 27/01/2013, till X-man, Lasse i Gatan, arga gubben och andra invandrarhatare.

Journalisterna kan väl söka asyl i Saudiarabien? Nej jag bara skojade! I så fall är nog östra Turkiet mer relevant, dessvärre för alla inblandade...
1726 "...mycket längre än X-man någonsin gjort." Hur långt sträcker sig "någonsin" här för Leif E? Till baklänges evigheten?
#1723/Lennart Asp/Rätt intressant det där men bostadsadresser, att veta var någon bor kan vara avgörande för trovärdigheten hos den som skriver om att öppna gränserna helt och att vi ska gilla olika. Bor man i ett invandrarfritt villaområde, jobbar på en tidningsredaktion med enbart Pursvenskar, åker bil till jobbet. Alltså är den journalisten så långt från den vardagliga verkligheten man kan komma, men har mandat för att tycka hur den vanliga Svensson ska gilla läget i de invandrartäta förorterna. Ett klargörande om det intressanta med bostadsadresser. Fattar du eller blev det för svårt. Att du anklagar Avpixlat för att uppmana sina läsare att” begå hemfridsbrott” i tidigare kommentarer av dig och nu senast ” genom att tvinga till sig en filmad intervju i hemmet?” (Åtalsbart? Sourze egna regler för vad man får skriva?) rena rama påhittet från din sida och att du sedan vill gömma dig bakom Soruze redaktör. Ynkrygg
[...]  Just two months ago, when we started our research into the properties of the casing fragment found at the Roswell incident 1947 and hidden away from authorities for years, we did not have the slightest idea of what this would lead to.

Our interest was initially ignited by the strange multilayer composition of the casing and its unique electromagnetic properties and when approaching the subject in the light of David Barclay's Unity theory, things started to unfold.

At this point we recalled certain anomalous discoveries at the frontiers of quantum physics, which when applied to the NTFFA concept of the Unity theory made things start to unveil itself faster than we almost managed to follow.

What began as a study in electromagnetic properties ended up in understanding the possible function of the extraterrestrial drive, a discovery I would not have imagined in my wildest dreams.
  [...]
("The Gwandau Team" 2009-10-23 08:24:49, "The Casing Theory", "Part 1- Foreword[länk] ,  kopia:  [länk] ,  PDF-version:  [länk] .)
Vare sig det var en nazistisk antigravitationsfarkost eller en som inte var tillverkad av mänskligheten som kraschade i Roswell så är jag övertygad om att teknologin i den inte är från den nuvarande mänskliga civilisationen, vår post-apokalyptiska civilisation alltså.  Men givetvis kan den vara från den civilisation som gick under för c:a 12000 år sedan.  Nazisterna letade ihärdigt över hela världen efter dold kunskap och teknologi så kanske de fann något under sydpolens is eller så, vem vet.  Oavsett så är materialanalysen av delen från skrovet av The Gwandau Team mycket intressant.
även om vi har en teori, 'lag', metod/teknik, formel etc som  A. är upptäckt av 'erkänd forskare'.  B. har blivit väl peer reviewad och verifierad.  C. erkänd mao av -majoritet forskare- (som är populärt 'argument' i tex AGW-frågan "95% av forskarkåren säger") och  D. omskriven i massmedia dvs allmängods för allmänhet och 'lekmän' ...

så finns det alltid en reviderbarhet, och har det visat sig historiskt, oavsett om 'lagen' hållit i två hundra år - så har den slutligen kunnat omkullkastas.  Har då den gamla erkända 'lagen' varit lika fel som vilken annan teori som helst?  En teori som avfärdas inom loppet av tre år el tre hundra ... what difference does it make?  Den var lika 'fel' fr början.  En tidsfaktor, till det att nytt tänk och kreativitet kommer in.

att vi sen kan bygga plattformar och paradigm på alla dessa lagar och tekniker är inget annat än ett godtyckligt regelverk precis som reglerna för att spela schack.  Men du kan ju alltid ändra reglerna el byta spelplan helt etc

Den goda vetenskapliga metoden är inte fel i sig, tvärtom, om den förblir neutral ...  Problemet är som Leif skriver, att vetenskap och forskning på många sätt styrs av konformitet, dogma, rädsla, pengar ... mao mänskliga faktorer (alltså inte vetenskapliga metoden i sig).  Mänskliga faktorer gäller oavsett om 'titeln' är docent eller foraskrivande hemmaforskare.
(oscar: berven 2013-01-25 15:39 #138  [länk] .)
Populärvetenskapliga framställningar för allmänheten har ofta skalat bort all osäkerhet.  Dessutom kan forskare vara väldigt självsäkra om de känner att de har flera hundra års tradition i ryggen.  Den självsäkerheten gör att det är alldeles för vanligt att säga att en observation inte är möjlig eftersom den inte stämmer med teorin.  Det är dock inte vetenskap.  Vetenskap är att då ersätta teorin med något som inrymmer observationerna.  Tyvärr har detta lurat även allmänheten så folk inte tror på observationer som inte stämmer med vad de är lärda ska vara möjligt.  Det är fundamentalism!
Eller mer korrekt, hur magneter också tycks vara en slags linser som potentiellt kan fokusera det underliggande laddningsfältet.
[...]  det finns en hel del senare forskning om till exempel pyramiderna i Giza  [...]  enligt senare forskning tyder allt på att att faraonerna bara gjorde reparationsarbeten på pyramiderna som konstruerats redan många tusen år tidigare (12000 år sedan).  Inte heller teorin om att pyramiderna byggdes som gravkammare är trolig, däremot att man kan utvinna skalär energi ur konstruktionen om man har kunskapen och alla komponenter.  [länk]
Mera intressant på närmare håll finns på  [länk]
Cirka 11600 +/- 300 år sedan inträffade en översvämning som dränkte Nildalen, detta enligt sediment runt Giza.  Scenariot passar tidsmässigt ihop med fynd och tolkningar av texter i Tihuanaku.  [länk]
[länk]
Fynd under havsnivån utanför Florida och i Stilla Havet pekar också på en samtida översvämningskatastrof.  [länk]
Sammantaget verkar det som om en högt utvecklad civilisation gick under i en naturkatastrof.
(Jan Rosbäck 2013-01-26 15:16 #140  [länk] .)
Mycket intressanta uppgifter, allihop.  Miles Williams Mathis papper om hur pyramider fungerar som en slags linser som skapar laddningsskillnader i olika fält på din första  [länk]  hade jag inte sett förut.  Bl.a. alltså hur de skapar elektricitet.  Men det är som du skriver mer "skalär energi" än alltså bara elektricitet, elektriska fält.
Associerar detta till hur magneter också tycks vara en slags linser som fokuserar det underliggande laddningsfältet.  Citerar en mening från The Casing Theory av The Gwandau Team som jag förut citerat här på Sourze:
The Casing Theory, some cutpastes:  [...]

"By focusing the underlying field correctly  [...]
The properties of this self sustained unified field are by no means electro-magnetic, even if it is diffracted forth by focusing the electromagnetic field with the set of FFM-magnets.  [...]"
(The Gwandau Team, "The Casing Theory" citerat av Leif Erlingsson 2013-01-25 20:42 #38 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk] .)
PS:  Ett tips:  Man kan uttala misstankar, så länge man är mycket tydlig med att det är misstankar det är fråga om.  Men så snart man börjar anklaga är man på farlig mark.  Tror fortfarande inte att du har fattat skillnaden.
Asp, du gick väldigt mycket längre än X-man någonsin gjort.  Du kan läsa mitt ordentliga svar en gång till:
Leif Erlingsson 2013-01-21 20:51 #56 i ""Såg ni den där fula kinesen?"" tråden  [länk] .  Klicka!

Att X-man kastat diverse misstankar mot dig som Expo-infiltratör etc är knappast i samma härad som anklagelser om uppmaning till brott.  Att jag reagerar på ditt grova övertramp är inte att "glida över på deras sida".
#1721: Jaså du Leif E? Ingen har "falskt anklagat" mig? Nu tror jag att du får ta av dig försvarsadvokatkostymen om vill vara lite neutral. Där ser du faran med att försvara dessa herrar som jag varnade dig och Bizon för! Du glider sakta över på deras sida utan att du märker det själv!

Om det är något som de båda spökena "X-man" och "Lasse i Gatan" ägnat sig åt från början av deras illustra karriärer på Sourze är det väl just det? Förolämpningar, personangrepp och "falsk anklagelse" om man argumentar emot deras åsikter?
Motståndarna beskylls för allt möjligt som de griper i luften , att de är kommunister, svenskhatare med mera och mig har de bägge mycket bestämt och lika grundlöst anklagat för att vara någon slags utsänd spion från Expo! :)? eller :(?
#1718, #1721: "Lasse i Gatan", Leif E:
Och vad ska Avpixlats/SD:s sympatisörers göra med hemadresserna till jourmalisterna? Är ni verkligen så naiva att ni tror att alla bara skulle nöja sig med att ställa den misshagliga journalisten "mot väggen" genom att tvinga till sig en filmad intervju i hemmet?
Som ni kanske vet har vår redaktör skrivit kritiska artiklar mot SD? Tycker ni att Avpixlat/SD:s ökända sympatisörer ska göra "hembesök" hos honom också?
#1721  Rentvå sig från att ha uttryckt falsk anklagelse alltså.  Mig veterligt har ingen falskt anklagat Lennart Asp.  (Bäst att förtydliga mig.)
#1719, #1720,  det är i det här fallet Lennart Asp som skulle behöva rentvå sig från falsk anklagelse, och falsk anklagelse är inte "Påvens skägg" utan det är allvarliga saker.  Om vi inte kan övervinna sånt kommer vi aldrig att kunna reda ut de verkliga frågorna.  Då kommer vi alltid att vara någons marionetter.
Fick e-post respons på
(Leif Erlingsson 2013-01-25 07:57 #32  [länk] .)
Löd:
Där satte du verkligen huvudet på spiken, Leif!

Dessa mystiska "utomjordingar" som är som "the elusive pimpernel" (now you see him now you don't).  De vill inte riktigt vara sedda, de visar sig kanske lite för skoj skull eller bara av rent misstag - vem vet.  Om de var här för att skynda på vår utveckling skulle de inte smyga i buskarna sådär.  De är inte här för att skynda på oss.  Antingen är de här för att studera oss eller för andra agendor som vi bara kan filosofera över.  Men helt klart verkar - åtminstone somliga av dem - vara här för att hålla oss på mattan.  Om och om igen ser man tecken på att den agendan finns.

Teknisk hjälp och kunnande, när den bara ges till ett begränsat fåtal som går i deras ledband (utomjordingarnas) och när detta kunnande också antagligen är oerhört begränsat från vad de kunde gett är inte det viktiga.  Det är vår egen utveckling som art som är den viktiga - hur vi är som människor, hur vi tänker, känner, handlar.  Det är den verkliga höga utvecklingen när vi kommit upp ur det träsk mänskligheten fortfarande larvar runt i.  Tänk bara att vi slänger 1/3 av all mat, samtidigt som 1/3 av alla människor svälter.  Det är verkligen larvigt.
(Postad 2013-01-25 14:28:18 på mailinglistan "Odjurens Tid", gå med om du vill veta vem som skrev,  [länk] .)
#1718 - En strid om "Påvens skägg" gör varken det ena eller det andra till, för att rentvå varken den ene eller den andre!
Bättre kan Ni!
Så de så!
#1718 - En strid om "Påvens skägg" gör varken det ena eller det andra till, för att rentvå varken den ene eller den andre!
Bättre kan Ni!
Så de så!
Lennart Asp ett gyllene tillfälle för dig att dementera dina påståenden om att Avpixlat skulle ha uppmanat sina läsare att göra hemfridsbrott hos journalister. Ta chansen nu när den stora elefanten SVT backar om sina falska anklagelser mot Avpixlat, behöver du inte känna dig ensam. [länk]
#131
129 Hmm skenar den ovetenskapsparadigmiska fantasin iväg nu? Enligt wikipedia, och säkert andra källor, så grundades Tiwanaku 1500 f.K. Och det rådde istid under den period du nämner och staden ligger vid Titcacasjön, några tusen meeter över havet, om än vid ekvatorn, bör kanske varit något kylslaget då.

Man måste vara förebredd på omtolkningar och inte fastna i gamla dogmer, det finns en hel del senare forskning om till exempel pyramiderna i Giza. Där började väl historien redan att förvrängas eller omtolkas på Herodotus tid för 2500 år sedan. Han var väl företrädare för antikens tabloidpress. Sydamerikanska fyndplatser däribland Tiwanaku har råkat ut för samma öde fast på senare tid. Enligt senare forskning tyder allt på att att faraonerna bara gjorde reparationsarbeten på pyramiderna som konstruerats redan många tusen år tidigare (12000 år sedan). Inte heller teorin om att pyramiderna byggdes som gravkammare är trolig, däremot att man kan utvinna skalär energi ur konstruktionen om man har kunskapen och alla komponenter. [länk] Mera intressant på närmare håll finns på [länk]
Cirka 11600 +/- 300 år sedan inträffade en översvämning som dränkte Nildalen, detta enligt sediment runt Giza. Scenariot passar tidsmässigt ihop med fynd och tolkningar av texter i Tihuanaku. [länk]
[länk]
Fynd under havsnivån utanför Florida och i Stilla Havet pekar också på en samtida översvämningskatastrof. [länk]
Sammantaget verkar det som om en högt utvecklad civilisation gick under i en naturkatastrof.
Det jag ser är hur man på alla sätt försöker avväpna befolkningarna, så de som i dag sitter på makten inte ska känna sig hotade.  Både rent fysiskt, som hur ofta sannolikt avsiktligt skapade vansinnesdåd ska göra oss rädda för beväpnade medborgare, och genom att medborgare beväpnade med information misstänkliggörs.  C.M.O. implicerade att den senare kategorin eg. är smygnazister.  En video som visar hur beväpnade medborgare kan rädda demokratin är den här filmen om "Slaget om Athens[länk] .  (Lite symboliskt, genom att grekiska Aten lite grand står som symbol för demokrati.)

Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com, menar ju t.o.m. att vi inte har förtjänat att veta sanningen om vad som verkligen pågår.  T.ex. sa han i ett telefonsamtal som spelades in och sedan har offentliggjorts att den teknologi som använts för 9-11 e.g. är till för det planetära försvaret.  Visserligen ifrågasatte han att den använts mot USA självt, men han ansåg inte att allmänheten förtjänat sanningen.  (Se mitt inlägg #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk]  samt inlägg #117 i samma tråd  [länk] .)

Men vilka är våra verkliga makthavare?  De med information ingen annan har måste rimligen ha makt ingen annan har.  Nazisterna forskade på den här teknologin, och Nicola Teslas assistent har starka kopplingar till såväl nazityskland som till CIA och Bush-klanen.  Se mitt inlägg #82 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden [länk]  där en del dessa kopplingar redovisas, och där jag länkar vidare till April 2007 Idaho Observer med mer information om detta.  Tänk om det faktiskt är så att nazisterna vann andra världskriget men förlorade Tyskland som jag tidigare föreslagit, och att man håller oss alla i mörker genom att kalla de som söker förstå vad som verkligen pågår för nazister.  Som ett trollkarlstrick med ena handen, för att vi inte ska se vad andra handen gör.  Tänk om det är de verkliga Nazisterna som har byggt upp ett planetärt försvar.  Mot vilka i så fall?  Även om inte Gordon Duff tycker att vi förtjänar att veta sanningen så är det just vad jag vill veta.
Fel länk nyss.  C.M.O. texten:  [länk] .
(Fixar det dock sen i min arkivkopia av denna tråd, så läser du där är det nog snart rätt länk även i det förra inlägget.
I den ursprungliga tråden skrev Hjalle:
CMO är avslöjad, jag hittade den här sidan ute på webben som han hämtade sitt material ifrån för att kunna skriva den här artikeln.  [länk]  [Numera en död länk, finns inget där.]
(Hjalle 2010-06-07 23:13 #92 i den ursprungliga "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" tråden  [länk] .)
Om det stämmer, att C.M.O. plagierat en text, vilka har i så fall producerat ursprungstexten, och i vilken agenda?  Söker C.M.O. sanningen, eller söker han avskärma sig från densamma?  Ett stort problem för oss som söker sanningen är att information ofta försvinner från länkar.  Copyright används för att ta ned YouTube klipp och webbsidor som försöker få sammanhang i disparata fakta.  Hela  http://kristofferhell.org/  och även  http://highcrimes.org/  togs t.ex. ned utan förvarning för att hostingföretaget intimiderats av svenska polisen.  (Den senare siten dokumenterade den svenska regeringens och stora delen av riksdagens samt ledande svenska militärers delaktighet i krigsbrotten i Libyen, samt hur åklagare vägrat röra vid detta.  Som tur är hade jag sparat en kopia av den senare:  [länk] .)

För ett öppet demokratiskt samhälle, som jag vill ha - det jag ifrågasätter är inte demokrati som idé utan att den inte fungerar -, så måste full transparens råda.  Det innebär att vi medborgare måste få citera och referera vad som tidigare är publicerat offentligt.  Att använda copyright för att hemlighålla för demokrati och öppenhet nödvändig publicering förstör demokratin.  Förstör öppenheten.

Copyright kan vad mig anbelangar gärna få skydda musik och fiction, men inte återpublicering av snuttar från viktiga dokumentärfilmer om vår nutidshistoria eller snuttar från nyhetsmedia, så som YouTube nu censureras av de som vill avskärma oss från förståelse av vår samtid.

Här återpublicering av C.M.O. texten:  [länk] .
I den arkiverade ursprungliga diskussionstråden har jag också pekat om några andra länkar till material som nu försvunnit från originallänkarna till arkivkopior jag ordnat, som länkarna till John Lamb Lash på Blog Talk Radio och till hans samtal med Dr. Judy Wood.  Dessa samtal har även inspirerat mina två texter "Tio år av konspiration[länk]  och "De fysiska bevisen[länk] ,  båda från hösten 2010.
Och som sagt, sanningsrörelsen ingick uppenbarligen i planeringen av 9-11.
[...]  Jag är nämligen så pass "konspiratorisk" att jag tror att sanningsrörelsen ingick i planeringen av 9-11.  Det hela bör ha varit "Game Planned", och behovet av att styra bort sanningssökare från farliga frågor förutsett.  Se även min kommentar #169 i tråden "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .
(2011-02-08 22:05 #63 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] .)
Fast då får man se ännu längre.  Vad vill man uppnå, varför, och vilka kan vilja detta?  C.M.O. har inte alldeles fel, men han skuldbelägger fel människor.  Han så att säga skjuter på budbärarna.  Medan Dr. Judy Wood identifierat vilka som vet vilka som kan ha gjort 9-11.  Och genom hur hennes rättsfall olagligt stoppats demonstrerat att sanningen om 9-11 är en statshemlighet.  Att den involverar någons hemligstämplade teknologi.  Men varför användes då denna teknologi mot USA?  Var det faktiskt, precis som C.M.O. menade, någon som ville förstöra den demokrati som faktiskt ändå finns?  Jag menar, på lokalplanet finns den ju alldeles definitivt.  Det är inte sanningssökarna C.M.O. ska skuldbelägga, utan dem som skyddar statssäkerhetshemligheter trots att det får dessa konsekvenser.  Fast C.M.O. fick kanske kalla fötter när han fattade det?  (D.v.s. om han fattade det.)
Jag har i dag, efter att oscar: berven frågade efter texten, letat upp C. M. O.:s ursprungliga artikel, som jag hade i ett skickat mail.  Och läst den på nytt.  Den är faktiskt en mästerlig redovisning av hur skrämmande och omvälvande de förändringar vi genomgår ter sig från perspektivet att förändringens budbärare à priori har fel.  För sanningen raserar förvisso de lögner vi lever av.  Inte bara lögnerna om demokratin, utan även lögnerna om vår verklighet.  De stora vetenskapliga mörkläggningarna.  Och lögnerna om vad vi själva är.  Synd att C. M. O. tog bort den.  Den tydliggjorde mångas perspektiv.  Sanningen är verkligen en "diabolisk" sammansvärjning mot gobelängerna av lögner.  Åtminstonde från deras perspektiv som lojalt försvarar dessa gobelänger, som har sin hela trygghet i dem.
I slutet av #34 länkade jag till detta:

2009-11-26 länkade jag till The Casing Theory från Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå och några dagar senare skrev jag, här med den nyare rubriken från "Den nya människan vaknar" återpostningen:
Our bodies are potentially space-vehicles

The Casing Theory, some cutpastes:

"Underlying field energy, or Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA), is according to the Unity theory what makes everything exist."

"This NTFFA value is unique for every existing field system in universe, from the smallest particle to the greatest galaxy cluster, and is the very signature that allows for any field system to coexist with the rest of universe."

"Then how do the extraterrestrials construct the drives in their amazing crafts?"

"By focusing the underlying field correctly, and by encapsulating this field effectively, one is able to create a self sustained unified field, in which all matter, space and time inside the controlled field starts to relate to the surrounding outer field as a unique self sustained unified field system.
When now fed with supportive field energy from the FFM source, anything inside this field becomes a part of the FFM field signature, thus the whole craft is being elevated to a self sustained field with a unique signature relative to all other fields in Universe.
Here I want to emphasize that there is one vital factor easily missed regarding the understanding of the FFM-field created in the vessel.
The properties of this self sustained unified field are by no means electro-magnetic, even if it is diffracted forth by focusing the electromagnetic field with the set of FFM-magnets.
As a conclusion, the field diffracted by the electromagnetic geometry is focusing the very underlying field that feeds every particle with the necessary energy and identity information needed in projecting it into existence.  This goes for the "empty space" between the particles as well.
So the trick here is to disengage from the signature of the earth field by imposing a new self sustained unified field, in a way like plugging into a separate energy line connected to the underlying matrix."

Google "The Casing Theory",  http://www.google.com/search?q=%22The+Casing+Theory%22  [länk]

Add the idea that maybe our DNA has a similar function to the Bismuth and various layers in the casing of the space vehicle, that according to The Casing Theory and The Unity Theory enable them to tune in to any desired space-time coordinate in the universe and maybe in the multiverse.  This would mean that our bodies are potentially space-vehicles which can take us anywhere and anywhen in time and space -- if we get our "junk DNA" in order.

Just a thought.  Playing with an idea here.
(Leif Erlingsson i slutet av november 2009, på "Tribe":  [länk] .  Återpostning 2012-08-23 08:59 på "Den nya människan vaknar":  [länk] .)
I #34 ramlade två ord bort, "är riktig".  I min arkivkopia på  [länk]  så är detta rättat, men på Sourze så får du tänka in de två orden före "då kan man likna materien vid virvlar i en bäck." i den första meningen.
Ett till PS:
[...]

Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
(Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Notera "instantaneous communication".
PS:  Den andra av mina länkar till där jag tidigare berört detta innehåller en text jag känner måste upprepas:
[...]  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.
(2012-10-11 19:47 #6 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk] .)
32/ Leif E.  Hur tror du att utomjordlingarna har löst detta med att kunna åka snabbare än ljuset, med ett krökt universum, ja du vet teorin som är jämförbart med att böja ett A4 ark så att ändarna möter varandra osv.
(X-man 2013-01-25 13:37 #33  [länk] .)
Ja, om Miles Williams Mathis laddningsfältteori och hans teori om hur elementarpartiklar är flerlagriga magnetiska rotationer och elektriska fält/obalanser i det underliggande laddningsfältet är riktig då kan man likna materien vid virvlar i en bäck.  Vattnet är då det underliggande laddningsfältet, det vi inte kan mäta, för vi är bara virvlar i virveln och virveln vet bara om och ser bara andra virvlar.  Som kan vara galaxer, myror och elefanter.

Om du är en virvel i en virvel men lyckas förändra din virvelegenskap, då flyttar du dig snabbt till en annan mer lämplig plats i bäcken.  Starkt förenklat är detta min barnkammarförklaring av The Casing Theory och Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA).  Jag har tidigare berört detta här på Sourze, se t.ex. 2012-08-23 16:31 #119 i "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" tråden  [länk]  och 2012-10-11 19:47 #6 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk] .  Länk till The Casing Theory[länk] .  Kopia:  [länk] .  PDF-version:  [länk] .

I en kommentar betitlad "Our bodies are potentially space-vehicles" har jag i forumet "Den nya människan vaknar" dessutom gjort några speciellt signifikanta klippklistringar ur The Casing Theory[länk] .
tack Leif för 'välkommen tillbaka' invit (Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning finns CMOs text kvar?).  Får se om/hur diskurs kan fortskrida för min del ...
(oscar: berven 2013-01-25 15:39 #138  [länk] .)
Varmt välkommen tillbaka, och tack för dina kloka synpunkter.  Jag letade eftersom du frågade och fann originalartikeln i ett mail där jag hade sänt den till Leif Bengtsson.  Du kan nu läsa den på  [länk] .
även om vi har en teori, 'lag', metod/teknik, formel etc som A. är upptäckt av 'erkänd forskare'. B. har blivit väl peer reviewad och verifierad. C. erkänd mao av -majoritet forskare- (som är populärt 'argument' i tex AGW-frågan ”95% av forskarkåren säger”) och D. omskriven i massmedia dvs allmängods för allmänhet och 'lekmän' …

så finns det alltid en reviderbarhet, och har det visat sig historiskt, oavsett om 'lagen' hållit i två hundra år – så har den slutligen kunnat omkullkastas. Har då den gamla erkända 'lagen' varit lika fel som vilken annan teori som helst? En teori som avfärdas inom loppet av tre år el tre hundra … what difference does it make? Den var lika 'fel' fr början. En tidsfaktor, till det att nytt tänk och kreativitet kommer in.

att vi sen kan bygga plattformar och paradigm på alla dessa lagar och tekniker är inget annat än ett godtyckligt regelverk precis som reglerna för att spela schack. Men du kan ju alltid ändra reglerna el byta spelplan helt etc

Den goda vetenskapliga metoden är inte fel i sig, tvärtom, om den förblir neutral … Problemet är som Leif skriver, att vetenskap och forskning på många sätt styrs av konformitet, dogma, rädsla, pengar … mao mänskliga faktorer (alltså inte vetenskapliga metoden i sig). Mänskliga faktorer gäller oavsett om 'titeln' är docent eller foraskrivande hemmaforskare.


tack Leif för 'välkommen tillbaka' invit (Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning finns CMOs text kvar?) . Får se om/hur diskurs kan fortskrida för min del …
32/ Leif E. Hur tror du att utomjordlingarna har löst detta med att kunna åka snabbare än ljuset, med ett krökt universum, ja du vet teorin som är jämförbart med att böja ett A4 ark så att ändarna möter varandra osv.

Jag har ofta djuplodade samtal med min äldsta bror som är väl så utbildad i fysik och kemi och jag påstår med stöd av partickelforskarna att det kanske blir tvunget att ändra på de fysiska lagarna om higgpartikeln påvisar att vi har större möjligheter inom fysiken som vi tidigare ansett som att vara möjligt. Det här tror inte min bror på, du ska veta att det tog flera år att få honom att inse att vår planet är hemsökt av folk ifrån andra planeter, självklart han började att studera allt tillgängligt material, men han anser att dessa varelser kan omöjligt komma ifrån andra planeter avstånden är för stora och då återstår att de dyker upp ifrån en annan dimension som han kanske skulle kunna acceptera, som han också gör i en viss mån.
#19, Jocke, om man skall veta mest i detta sammanhang bör man vara en messerschmitt. Det tänker jag vara just nu. Den första bilen gick varken med el ånga eller annat bränsle. Den första bilen var en självgående dvärg. Hon beskrivs i den nordiska mytologin som dvärgkvinnan "Bil" då hon som måne följde bror sin, dvärgkarlen Hjuke över himlavalvet.

Fan vet om det inte var henne jag såg häromnatten, annars var det en simpel Volvo, som hade glömt lysena på. Är det någon som sett Hjuke?
Apropå medial påverkan, s.k. indoktrinering i journalistikens utmarker:

Såg någon den s.k. "intervjun" med Löfven i Gomorron Sverige den 25/1? En intervju bör ge den intervjuade, här en etablerad politiker, tillfälle att tala till punkt, att som ren konsumentupplysning svara på senast ställda fråga. Här avbröts hans svar med högljutt, meningslöst nedlåtande babbel av de två "intervjuarna".
I obehag inför nästa kapning av intervjuoffret valde jag att stänga av efter halva inslaget.

Tro inte att jag är gråsosse. Avskyr bara denna sorts murvleri där man styr åsikter med hjälp av sitt högre röstläge.

Här skapades ett praktexempel på hur man INTE intervjuar människor. Inslaget bör sparas som pedagogiskt avskräckande exempel.
19  [Leif Erlingsson 2013-01-25 02:11 #19  [länk] .]  Den allra första bilen var en ångdito om jag får viktigpettra mig i denna svåra konkurrens!
(Jocke utsourzad 2013-01-25 09:18 #21  [länk] .)
Rättelsen noterad.
In 1769, the very first self-propelled road vehicle was a military tractor invented by French engineer and mechanic, Nicolas Joseph Cugnot (1725 - 1804).  Cugnot used a steam engine to power his vehicle, built under his instructions at the Paris Arsenal by mechanic Brezin.  It was used by the French Army to haul artillery at a whopping speed of 2 1/2 mph on only three wheels.
("The History of the Automobile" By Mary Bellis  [länk] .)
Steam engines were not the only engines used in early automobiles.  Vehicles with electrical engines were also invented.  Between 1832 and 1839 (the exact year is uncertain), Robert Anderson of Scotland invented the first electric carriage.  Electric cars used rechargeable batteries that powered a small electric motor.  The vehicles were heavy, slow, expensive, and needed to stop for recharging frequently.  Both steam and electric road vehicles were abandoned in favor of gas-powered vehicles.
(Ditto.)
Både ånga och el led av kort verkningsradie.  Något som den självladdande (från laddningsfältet?) elbilen dock ej lider av.  (Leif Erlingsson 2013-01-25 02:11 #19  [länk] .)
19 Den allra första bilen var en ångdito om jag får viktigpettra mig i denna svåra konkurrens!
[...]  Vi måste nog tillstå att vi är primitiva varelser i tekniskt kunnande, se bara när miljarder människor tror på en Gud som stärker påståendet, att vi jämfört med utomjordlingar är mycket primitiva!
(X-man 2013-01-24 17:31 #29  [länk] .)
Tror inte det är tekniskt kunnande som är problemet, vi skulle mycket snabbt komma ikapp om vi bara inte ständigt satte krokben för varandra.  Vi som mänsklighet är i grunden mer kreativa än kulturer som bygger på konformism.  Kan rentav vara så att utomjordingar är rädda för vår skapande kapacitet och därför "hjälper oss" att sabotera för varandra.  Ser våra svagheter och jobbar via dessa.  Som att hjälpa korrumperbara individer med information.  Jämför hur en nolla kan vinna över hälften av världens schackmästare genom att se hela bilden.  (2013-01-13 21:16 #430 i tråden "Vem ska rädda världen?[länk]  samt 2013-01-10 08:10 #405 i tråden ""Det har gått för långt"[länk] .)  Etablissemanget tycks långsamt och metodiskt göra samhället mer inrutat.  Vi tycks långsamt bli allt mindre fria, allt mer som små kuggar.  Robotiserade.  Normala människor vill leva och låta leva.  Det är något annat som styr denna process.  Kanske utomjordingar som är rädda för vad vi kan göra.  Det står redan i Bibeln hur vi begränsades för att det annars inte skulle finnas någon gräns för vad vi kunde göra, som jag utvecklade i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .  Fotnoten utgår från KJV Bible, Genesis 11:6.  Det framgår inte alls lika tydligt i de moderna svenska versionerna.  Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande.  Och se hur detta motarbetas!

Utomjordingarnas teknologi kanske har utvecklats över eoner.  Men grundprinciperna för den skulle vi snabbt fatta om vi bara inte hölls i medeltida vetenskapligt mörker.  Åter igen våra svagheter, att vi inte vill framstå som idioter.  För hela det vetenskapliga etablissemanget kommer att framstå som idioter när det går upp för folk att grundläggande misstag har vidmakthållits i hundratals år.  Se "Ovetenskapsparadigmet" trådarna här på Sourze (#24:  [länk] )  samt på min blogg  (#3.2:  [länk] ).  För att komma förbi detta behöver vi alla kunna erkänna för oss själva att vi kan göra grundläggande misstag.  Släppa prestigen, kunna erkänna detta för varandra.  Gör vi det då kan vi lösa upp gamla brandväggar inne i våra medvetanden, mellan våra föreställningar, som jag postade i "Ovetenskapsparadigmet" tråden 2013-01-24 10:08 #137  [länk] .  Några som inte alls behöver vara smartare än oss, men som tycks kunna se rakt igenom vår dimension, utnyttjar vad jag kan förstå våra svagheter mot oss.  Vårt jobb är att övervinna detta, att släppa barnsliga sandlådeaktiga bråk.  Att bli vuxna.  Denna jord kan vara vår barnkammare...
Förbränningsmotorn var bättre än ångdito, men nu behövs något nytt
(Jocke utsourzad 2013-01-24 10:48 #8  [länk] .)
De första bilarna var elbilar, och den första idén var tydligen som så ofta den bästa:
Philippine Department of Energy verifies Aviso's self-charging electric vehicle

Philippine Department of Energy has recently tested Ismael Aviso's electric vehicle.  Using Aviso's on-board generator which harvests ambient energy from the surroundings, the motor ran at 133% efficiency.  This means "overunity".

"This is the first instance in which a national DOE has validated overunity of any kind outside of the conventional free energy technologies of solar, wind, geothermal, tide, biomass, where the source of energy is always obvious."

Text Sterling D. Allan Pure Energy Systems News

We are talking about an electric vehicle that can drive down the road without having to stop to re-charge, because the energy is derived onboard from the surroundings, in real time; in the tradition of Nikola Tesla's Pierce Arrow. ( [länk] )"

Läs mer...  [länk]
(Källa:  NewsVoice 2013-01-18  [länk] .)
Leif S. Jag får det att luta åt att vi kommer ursprungligen ifrån andra planeter. Det finns videor på Yuotube om hisnande historier att vi styrs av utomjordlingar och har så gjort i alla tider. Våra världshärskare är egentligen utomjordlingar förvandlade till människor, givetvis behöver vi inte tro på det här. Men att olika folkslag är säkerligen av utomjordisk härstamning tror jag på och allra helst när Nasa har lyft en del på förlåten, genom pensionerade forskare och militärer som inte orkar tiga längre!
Forskare och vetenskapsmän får ideligen revidera resultaten. Trots denna vetskap framträder gruppen i realtid som om det senaste rönen vore hugget i sten.

Då det gäller mänsklighetens härstammning med ursprung från Afrika tycker jag mig ändå finna någon form av tvekan. Mänskligheten var ju på väg att utplånas pga av ett enormt vulkanutbrott för c:a 75000 år sedan. Det finns inga bevis för att inte andra folkgrupper fullständigt utplånades vid denna tidpunkt. Ett stort intressant frågetecken är att befolkningen i Afrika har större genetisk variation än vad som skiljer européer från asiater eller sydamerikaner. Den sista felande länken är säkerligen inte funnen och därmed ingen absolut vetenskap då det gäller vår gemensamma historia.

28/ Leif E. "Den vita människan har alltså rört sig över stora områden. Kanske solkults-faraonerna hade mer utomjordingsblod än de flesta, och kanske många av oss i dag nu också har det. Vem vet, som sagt." Vem vet? Ja, var och än kan ju tänka sig in i att bygga dessa Pyramider i Egypten och på andra håll i vår värld, utan enorma lyftkranar och för att inte tala om dessa stenblock som inpassats så perfekt att inte ens ett rakblad förmås stickas in mellan blocken. Du har nämnt att med frekvensljud lyfta blocken, då är frågan den hur såg den manicken ut och vem tillverkade sådana för ca 4.000 år sedan? Jag är helt övertygad om att dessa pyramider är byggda av utomjordlingar som kanske ligger oss före i tekniskt kunnande med någon miljon år och vi själva i ca 150 år om ens det. Och var det vi människor som har byggde pyramider på Mars och Månen? Vi måste nog tillstå att vi är primitiva varelser i tekniskt kunnande, se bara när miljarder människor tror på en Gud som stärker påståndet, att vi jämfört med utomjordlingar är mycket primitiva!
Leif E, "Det finns inte något helvete längre" men var har demonerna då någonstans att bo?  Allt talar för att all religion har sin grund i dessa besök av utomjordlingar kanske i miljontals år och vad är det då som strider emot hypotesen att den vita människan har sitt ursprung genom parning med vita utomjordlingar, jag har läst om detta i någon bok för många herrans år sedan iaf.
(X-man 2013-01-24 14:36 #26  [länk] .)
Vem vet.  Jag har ju tidigare postat om historikern Michael Tsarions idéer och teorier i hans "The Irish Origins of Civilization, Volume 1", där han spårar de genetiska kopplingarna mellan kelterna och den artonde dynstins solkults-faraoner i Egypten.  Ja, han menar t.o.m. att de färdades ganska fritt mellan Egypten och Irland. 

Jag har också tidigare nämnt att enligt det tidigaste dokumentet från Rig Veda så kom 1500 år före vår tideräknings början Arierna från väster till Indien.  (Källa:  "BBC The Story of India", som tyvärr inte finns kvar på länken jag såg den på, men det var i del 3 av 24 utlagda delar, om någon har lagt ut den på nytt.)  Ännu ett tips är att söka på "Celtic Viking "God Kings" Irish Egypt Tara".  Den enligt historikern Michael Tsarion ursprungliga innebörden i begreppet Arier är f.ö. någon som utmärker sig andligt och moraliskt, oavsett härkomst.  Någon som är redo för högre undervisning.  Som Druider, Samer, Magis, Horus lärjungar osv, osv.  (Från Michael Tsarion, "The Irish Origins of Civilization, Volume 1".)

Den vita människan har alltså rört sig över stora områden.  Kanske solkults-faraonerna hade mer utomjordingsblod än de flesta, och kanske många av oss i dag nu också har det.  Vem vet, som sagt.
Allt talar för att all religion, oj vad du vet mkt. Vilka varelser bodde här för miljontals år sedan enligt dina forskningar....
Demokratin ute på vår landsbyggd var större på Birjer Jarls tid, i övrigt är Sverige det minst demokratiska i Europa, skillnaden är att de inte har någon PK styrning i andra länder! [länk]
Leif E, "Det finns inte något helvete längre" men var har demonerna då någonstans att bo? Allt talar för att all religion har sin grund i dessa besök av utomjordlingar kanske i miljontals år och vad är det då som strider emot hypotesen att den vita människan har sitt ursprung genom parning med vita utomjordlingar, jag har läst om detta i någon bok för många herrans år sedan iaf.
Krig och media.  Vet någon vilket krig som tagit livet av flest människor efter andra världskriget?
Det står i "Stealth conflicts", av någon Hawkins, en bok som recenseras i Svd idag, i en något lååång artikel.  Det handlar ju om krig.  Och om hur media bevakar, eller inte, dessa, vinklar, prioriterar eller ej osv.  Det kan ju komma något annat emellan...
SvD:  "Världens största krig är osynligt[länk]
(Jocke utsourzad 2013-01-22 12:02 #1702  [länk] .)
En mycket intressant artikel, med många intressanta mindre kända fakta.  Fungerar mellanösternkonflikterna som trollkarlsillusion för att vi inte ska se de riktigt dödliga d:o?  Fast Irak tillhörde de dödligare.  En intressant upplysning i artikeln är att al-Qaida huvudsakligen dödar muslimer, varför artikeln konstaterar att al-Qaidas terrorism framstår inte längre som ett angrepp på Väst - eller som en motreaktion mot på västerländsk imperialism.  Själv har jag ju flera gånger påpekat att al-Qaida jobbar för väst.  Att skylla dem för 9-11 var väl del i uppbyggandet av deras täckmantel, kantänka.
alien det här måste du känna till annars är du en vanlig svensson som inte ens vill förstå.  [länk]
(X-man 2013-01-24 00:20 #20  [länk] .)
Bibeln har ju alltid talat om dessa, det är bara inte alla som förstått det.  Från filmens presentation:
Deep study into aliens really being fallen angels, demons.  Satans final attempt to mislead man.

Compiles lots of modern photos and video footage with records and drawings of ancient aliens left by our ancestors.

So why all the mystery about who the Aliens are?  All of the records and evidence point to the truth that they are the Nephilim races described in the Bible as hybrid human species derived from fallen angels mating with human women.................

Genesis 6:2.....That the sons of God (meaning fallen angels, those who followed Satan in rebellion against God) saw the daughters (meaning women of the earth) of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.

The records indicate that the offspring produced several different gentile races.  Some were giants / titans, some were reptilian, some had extra arms and 6 fingers, hair covered humanoids like Esau...

And we even see evidence of this remaining in our human gene pool on recessive genes... giantism is called acromegaly now... humans born with 6 fingers are called polydactyl ... humans born covered with hair are diagnosed with hypertrichosis... on and on...

As for the hybrid alien races that survived with their technology thousands of years ahead, we see them too.  Esaus hair-covered humanoid decendants in the mountains are called bigfoot...  And over 20 witnesses in a Russian park (including policemen, school children, a janitor... all walks of life) saw a craft land and 3 giants over 9 feet tall stepped out into clear view.

So the aliens are not just "little green men" but many diverse races of gentile humanoids that have inhabited this planet as long as humans have.

They are not coming from outer space... they are coming from below our feet.  They live beneath the surface in an underworld or hollow honeycombed earth... and beneath the ocean's surface.  They do not inhabit the surface of earth, but visit often... and that's when we see them... throughout all of recorded history.
("The Real Story Behind Aliens Ufos Demons_ Illuminati & Satanism." Uploaded on YouTube 2011-01-15 by Lee Goodall  [länk] .)
Det är väl "helvetet", kantänka.  Som numera "inte finns".  En varmt troende kvinna sa för många år sedan till mig att Satans största trick varit att övertyga människorna att han inte finns.  Häpp.  :)
Det är väl bra med koldioxid, får det att växa bättre.  Blir det sedan bara varmt igen som under den medeltida varmperioden c:a år 950 till 1220 så kanske Grönland och Island åter igen blir bördiga, som när vikingarna koloniserade dessa då bördiga nejder.  Mer mat, mer kött, det vore bra.
Jag förbehåller mig rätten att avgöra vad jag känner till, och anser vara värt att lagra ner i mitt biologiska internminne
Nej jag har inte sett några "bevis" för någotdera.
(Jocke utsourzad 2013-01-24 09:54 #21  [länk] .)
Om du inte är intresserad av att diskutera redan bevisad verklighet så har jag inget intresse av fortsatt dialog.  Vänliga hälsningar, Leif Erlingsson.
Leif E vad har du för info om bebyggelsen på MARS?  Jag såg en video om det som varade i 105 minuter men högintressant var det.
(X-man 2013-01-23 22:36 #17  [länk] .)
Har tyvärr ingen egen info om det.  Dock känner jag till Richard C. Hoagland:s material, som jag länkar till på den rad som är daterad 2010-02-08 i översiktssidan "Omprogrammering av perceptionsmatrisen[länk] .  Om en hel del av det Hoagland skriver är riktigt, då är det så känsligt att han säkert för att skydda sig själv även måste sprida en del desinformation.  D.v.s. han kan omöjligt vara helt frikopplad från underrättelsevärlden så det är bäst att vara något avvaktande till alla teorier men gärna studera bilder och förstås fundera.
Slutmålet enligt EU, en organisation som kostar Sveriges skattebetalare femton tusen miljoner kronor per år och huvudsakligen sysslar med att förbjuda glödlampor och svenskt läppsnus och ändå kallar sig "fredsorganisation" trots att folk blir mer och mer förbannade på deras byråkrati och överbetalda och onödiga "arbets"uppgifter för varje år. (Den meningen är inte att leka med). Målet tycks vara att all Europas mjölk skall produceras i Belgien och distribueras med lastbilar som icke sprider koldioxid och liknande utdunstningar till våra konsumenters ännu ej nedlagda utminuteringsställen av typen livsmedelsbutiker, närbutiker och Bert Karlssons flyktingförläggningar.

Skitsamma om man mest dricker öl. För att glömma.
Lennart Lundwall, nu åker du in. In i min profil som favorit.
Du är den första som blivit populär då något blivit snott av mig.
Köttramset låg i pipeline för några mindre redigeringar - nu ligger den papperskorgen, den var inte någon HaHaHa (J Olsson).

Vad jag hade velat påvisa var att det finns nästan aldrig någon bred opinion för de idéprogram som våra lagstiftare försöker aktualisera.
Centerpartiets avnämare Jordbruksvärket, har fokuserat och offentliggjort köttkonsumtionen, men mörkat övrig konsumtion. Konsumtionen för alla mejeriprodukter, samt läsk och godis ökar i princip lika mycket varje år. Svenska folket vill inte äta mindre kött. "The name of the game", är som vanligt skatt till en stat som redan toppat världsligan i 40 år. Om jag har fel borde de föreslagit köttkuponger.

Köp dig du en ryggbiff/sirlion där den feta kappan sitter kvar. Efter tre glas Amarone, kan du fundera varför det inte finns någon opinion mot att bara 1/4 av alla våra skatter är budgeterade, och att ingen specifikation finns på deklarationen för just ditt uttag?

Skatteverkets uppdragssgivare lider av "elefantsjukan". Min gode Lennart vet vad som orsaker den? En parasit, som har specifika kulturella aspekter.
Lyfter även över detta hit:
11  Forskare, blir man när ens forskning erkännas över fältet av de flesta av kollegor.  Ungefär som demokrati, fast mer faktiskt.
Det är detta som gäller, men sedan står de ju var och en fritt att fabulera om allsköns teorier.  Så länge de inte är "erkända", får man finna sig att stå i kö!
Jag med, och du med!
(Jocke utsourzad 2013-01-23 20:24 #14 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden  [länk] .)

Forskare blir man när man forskar.

Erkänd blir man när man av någon eller några får erkänsla.

Därför blir en forskare till erkänd när andra fattar vad han/hon redan fattat.

Men sanningen bevisar sig själv.  Den enda frågan är hur trögt folk tar den till sig.


Det du skriver om är inte hur man blir forskare utan hur man erkänns av etablissemanget.  Det är två helt väsensskilda saker.  Erkännandet handlar om sådana saker som försörjning o.s.v..  Medan forskandet är något som sker enligt ett antal metodiker för sanningssökande.  Det är många som forskar utan att få betalt.

Och de som får betalt är i stort sett undantagslöst invallade innanför de ramar andra har bestämt, såvida de inte forskar hemligt och säkerhetsklassat, för där kan jag tänka mig att fri forskning förekommer, men denna publiceras å andra sidan aldrig öppet för vad den är.  De sista fyra orden skrev jag därför att jag personligen misstänker att en och annan forskare jag stött på på nätet antagligen jobbar åt de hemliga.  Att när besökare kommer till deras webbsiter, den som förstår, den förstår, som kollegor i samma forskning, och resten av världen tror bara det är "patologisk vetenskap", etc.  För med tanke på de extrema tankeblockeringar som är uppbyggda i allas våra tankevärldar så behöver inte hemlig information om sådant som ligger utanför vår föreställningsvärld skyddas särskilt väl tekniskt, utan det är enklare att göra den tillgänglig för alla som vill surfa till den.  Den som inte förstår tror då bara att det är mer nonsens på nätet.  Flertalet människor kommer inte att förstå vad de har stött på.  Det är f.ö. detta som är Psy-OP folkets uppgift, att bygga och upprätthålla dessa brandmurar inne i våra egna föreställningsvärldar.  Förr byggde man brandväggar av sten, mellan hus.  Själv har jag byggt dem i datorer, mellan information.  Men nästa steg som det sedan länge finns folk som arbetar med är att bygga dem inne i våra medvetanden, mellan våra föreställningar.  Tänker inte säga vilken forskare eller forskningsområde som gett mig förståelsen ang. att visa upp hemligheter för världen utan att andra än de invigda fattar.  Jag vill ha fortsatt tillgång till informationen.
15 Allvarligt talat (igen).
Leif E: "Hur förhåller du t.ex. dig själv till det numera bevisade faktum att så kallad fri energi användes för att förstöra world trade tornen? (Du kan inte påstå att du inte känner till detta faktum, för det är en av de saker jag mycket tydligt informerat om,..."
Hå hå ja ja.
Här talade du om "kommandospråk" från min sida när jag krävde lite klart besked i en enkel sakfråga, ja eller nej om en stads ålder.

Medan Leif E själv försöker bestämma vad jag skulle snappat upp av hans många och vidlyftiga påståenden om WTC och "fri energi"!
Jag förbehåller mig rätten att avgöra vad jag känner till, och anser vara värt att lagra ner i mitt biologiska internminne
Nej jag har inte sett några "bevis" för någotdera.

Vill däremot minnas att även Lars Nisson avfärdade ditt energiska bevis genom exemplet kristallmottagare.
alien det här måste du känna till annars är du en vanlig svensson som inte ens vill förstå. [länk]
15 "Hur förhåller du t.ex. dig själv till det numera bevisade faktum att så kallad fri energi användes för att förstöra world trade tornen?"
Har själv inte sett dom bevisen, kan du inte visa dem igen?
Leif E vad har du för info om bebyggelsen på MARS? Jag såg en video om det som varade i 105 minuter men högintressant var det.
Tips:  "Andrew Johnson - The Control of Information - 911, Energy and Sequestered Technologies[länk] .

Ett mycket klargörande föredrag.
Länken till hur interfererande fält kan upplösa metall  [länk]  (1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube film, som jag tidigare postat både i "Ovetenskapsparadigmet" tråden, 2013-01-19 13:56 #128, och i "Tio år av konspiration" tråden, 2013-01-19 23:42 #116  [länk] .)
Få läser dina avhandlingar, alldeles för mycket för en debattsida.  Men du ta aldrig till dig?
(Jocke utsourzad 2013-01-23 19:28 #8  [länk] .)
Problemet som jag måste förhålla mig till är att mina meddebattörer inte har den information jag har, så jag måste först informera innan det finns förutsättning för någon vettig diskussion.  Har nämligen ingen lust att diskutera idéer som bygger på desinformation från nyhetsförfalskarmedia.  Hur förhåller du t.ex. dig själv till det numera bevisade faktum att så kallad fri energi användes för att förstöra world trade tornen?  (Du kan inte påstå att du inte känner till detta faktum, för det är en av de saker jag mycket tydligt informerat om, med film som visar både teoretiskt och praktiskt hur energiinterferens kan upplösa metall.)  Hur förhåller du dig till att det vetenskapliga etablissemanget döljer denna fysik för oss?

Svara gärna i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] ,  där jag redan kommenterat ditt kommandospråk ang. Tiwanaku/Tihuanaco:s ålder.
134 Kommandospråk? Och det skall du säga? Jag är kortfattad och korrekt, dina oräkneliga kommentarer visar på ett dominansbehov som inte ens gynnar dina intressen Leif E har du inte fattat?
Du är inte helt ointressant, och säkert trevligare än jag, men det är FÖR mycket!!

Och som jag tidigare försökt förklara, för lite självkritik, för lite pedogisk finess, för lite sakkunnighet, för mycket spekulationer.
Ingen orkar med.

Nej jag kollar inte dina länkar först, jag söker först mer "objektiva" fakta i frågan. Finns ingenstans (utanför ev. din film) vad jag sett något om dina årtal. Och det var ISTID då, med maximum ca 20-tusen f.Kr!
Stan ligger på 3800 m höjd.
12  Svara på frågan här och nu!  Hur gammal är den här staden, dvs dessa millimeteranpassade murar!?
17-20-tusen år gamla? Eller 1500-2000 år gamla?
(Jocke utsourzad 2013-01-23 20:17 #13 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden  [länk] .)
Vilket kommandospråk!  Är det så man för ett civiliserat samtal, tycker du?  Ämnet togs inte upp där utan här, så jag upprepar här att enligt den dateringsmetod som forskaren beskriver i filmen så är staden i storleksordningen 17000 år gammal.  Andra säger 12000 år.  Och din Wikipedia tydligen biblisk tid.  Arkeologen Arturo Posnansky kom fram till 1600 B.C. medan hans lärjunge professor Hans Schindler-Bellamy ansåg att Tihuanaco gick tillbaka till 12000 år före vår era.  Och forskaren i filmen kom fram till c:a 17000 år bakåt, enligt den i filmen förklarade metoden.  Själv vet jag givetvis inte vilket som är rätt, men finner argumentet i filmen gott.  Vad anser du själv om det argumentet?
11 Forskare, blir man när ens forskning erkännas över fältet av de flesta av kollegor. Ungefär som demokrati, fast mer faktiskt.
Det är detta som gäller, men sedan står de ju var och en fritt att fabulera om allsköns teorier. Så länge de inte är "erkända", får man finna sig att stå i kö!
Jag med, och du med!
12 Svara på frågan här och nu! Hur gammal är den här staden, dvs dessa millimeteranpassade murar!?
17-20-tusen år gamla? Eller 1500-2000 år gamla?
1 "Vi", i västerlandet?
Och jag håller med i viss mån. Västerländskt, (kristet) förtryck, dominasm och fanatism, inkl Israel/Palestina, men även med Sovjet i Afghanistan, har väckt islamismen. Flera muslimska länder var mer sekulariserade för 30-40 år sedan!
I "Ovetenskapsparadigmet" tråden alltså, inte i artikeln med samma namn.  (För att minska förvirring för den eventella eftervärld som läser detta.)
Jocke, det där med Tiwanaku/Tihuanaco:s ålder berörde jag ju i "Ovetenskapsparadigmet", där jag hänvisade dig till filmen med forskaren som förklarar hur han kom fram till sin datering.  Hur menar du då att jag är ensam om denna datering, när jag hänvisar till en forskare (filmen) som förklarar hur han går tillväga?
Jag saknar det gamla debattglada Sourze något oerhört, för det hade mkt stor bredd och ofta stor vänlighet.  Känner mig nästan som en änkeman av saknad.  Detta har du Leif alldeles säkert förstått.  Saknaden är enda orsaken till att jag hänger kvar här lite grann, har inte hittat ngt annat forum som passar mig utom lite kommentarer i vissa tidningar.
/ DU får givetvis väldigt gärna gå ut o med namn tala om vilka debattörer du saknar o hälsa dem välkomna tillbaka.  Det skulle de säkert uppskatta.
(Jan Brunnegård 2013-01-23 18:11 #7  [länk] .)
Jodå, det har jag förstått.  De jag har saknat är bl.a., jag har säkert missat något namn, "oscar berven" eller som han på senare tid brukade skriva "oscar: berven", "MatsB", "Spartacus70" = Thomas Magnusson, "mseder" = Mats Sederholm, Börje Peratt, Rickard Berghorn, Fredrik Rosvall, Dag Nilsson, "Babol54", "pal84", "open minded", "vaken.se", "bohuslanningen", "Nexa", Leif Bengtsson (ibland "LeifB"), Torbjörn Sassersson, "Blackie", "Aguirre", "Himstaf" (han har inte själv kopplat sitt riktiga namn till denna signatur på Sourze, så det håller jag för mig själv), "Lordchaos" (han har inte heller själv kopplat sitt riktiga namn till denna signatur på Sourze, så det håller jag också för mig själv), Marcus Borg, Annakarin Svedberg, Kristjan Tjörvason, Lasse Anckarman, "MDAMZ", Michael Gajditza (ibland "ombudet"), "micro", Mona Nilsson, "Peter Zoom", Roberth Edberg, Roland Mollbrandt, "SHQ", "solojuve1897", "alhambra" = Hesham Bahari (dyker ändå upp någon enstaka gång), "Gonzo Long" = Hans Berggren (ditto), Lasse Wilhelmson (ditto), Lennie Tofft och, kanske bara i den här, tråden (kommer inte ihåg om de finns i andra trådar) signaturerna "mad prophet", "Hjalle", "Tartyff".

Men du svarade inte på min fråga.
Fel! Staden är INTE från 17000-20000 f Kr som Leif E skrev. Men han kanske också skrev fel, som jag ovan?
Jag har tittat på Uppdrag Granskning och barnfattigdomen.Här på forumet så försvann ju debatten ut i ett helt annat ämne. För att återföra diskussionen till vad barnfattigdom egentligen är. Då tycker jag att Dallas - en känd profil i Rosengård - kommer sanningen nära; det handlar inte om barn som saknar mat, kläder och husrum. Utan barn som inte kan köpa en ny Iphone, dator eller nya Nikedojor à 800 kr. Det kan inte benämnas barnfattigdom.

Att Rädda Barnen lade ut filmen Black på YouTube framstår som ganska cyniskt. "Man ville nå ut till barnen". Jaha, så sedan skulle de gå till sina föräldrar och säga att vi är fattiga, och på så sätt göra det ännu tyngre för föräldrar med små inkomster? Vad ville man i så fall uppnå med det?

Susanna Alakoski gjorde ett lätt hysteriskt intryck när hon talade om alla människor som hon visste om, men som inte ville ställa upp i programmet.Kanske ville de inte skylta med sin fattigdom men om de faktiskt saknade husrum, mat och kläder vore det väl bra om de trädde fram.Då kunde de ju få den hjälp som de är i verkligt behov av.

Snarare handlar det om att de ekonomiska klyftorna har blivit tydligare år efter år. Barn i familjer med små inkomster kan inte hänga med och köpa märkeskläder och andra prylar. Det riktigt stora problemet är att de kan bli mobbade för att de har begagnade kläder istället. Det vore kanske bättre att alla de här barnorganisationerna gjorde något i den frågan.

#107 Lyssnade på länken från Ring P1. Det låter ju onekligen märkligt att det är så stor skillnad i ekonomiska bidrag, beroende på var mamman kommer ifrån. Mannen som ringde lät som om han satt på insideruppgifter
som skulle bevisa sagda skillnad. Vore väl intressant om UG tog upp frågan och redde ut begreppen. Så slipper vi ju sitta och gissa oss fram när det gäller alla bidrag som sägs regna över utlänningarna som kommer hit.6/7 Leif & Janne, ihopbuntade.
Leif: "Vad ska du Jan Brunnegård göra åt att debattörer jag saknar här har försvunnit?"
Det är väl ditt problem, och kanske orsak? För mycket Leif, för mycket oklarheter i ämnet? För lite självcensur?Få läser dina avhandlingar, alldeles för mycket för en debattsida. Men du ta aldrig till dig? Och staden vid Titicaca ÄR INTE från 2000 f.K. enligt alla andra utom en - Leif E!

Kan nog ta på mig visst ansvar för att AA drog, blev för mycket ren rappakalja och påhopp. Men CMO drog ju också, en gammal nostalgisk trätobroder för mig, innan han också tråkade ihop totalt!

Janne:"Jag saknar det gamla debattglada Sourze något oerhört", Nostalgi i all ära, visst är det härligt, och dina kompisar som försvunnit. Men livet är NU och framtiden, också!

Jag saknar det gamla debattglada Sourze något oerhört, för det hade mkt stor bredd och ofta stor vänlighet. Känner mig nästan som en änkeman av saknad.Detta har du Leif alldeles säkert förstått. Saknaden är enda orsaken till att jag hänger kvar här lite grann, har inte hittat ngt annat forum som passar mig utom lite kommentarer i vissa tidningar./ DU får givetvis väldigt gärna gå ut o med namn tala om vilka debattörer du saknar o hälsa dem välkomna tillbaka. Det skulle de säkert uppskatta.
Leif skriver//
Jag har funderat en del på orsaker till att många inte finner det meningsfullt att delta i Sourze forum längre.
// Det tycker jag fler gamlingar talat om klart och tydligt....men fundera på du....
(Jan Brunnegård 2013-01-23 16:58 #5  [länk] .)
Jan Brunnegård, du upprepar ganska regelbundet din ramsa om att vad ska vi göra åt att, o.s.v..  Fast jag har aldrig sett dig beklaga att intressanta trådar eller de debattörer jag saknar här försvinner.  Tror egentligen du är ganska nöjd med den utmobbing av intressanta ämnen och dialoger som varit på Sourze.  Vad ska du Jan Brunnegård göra åt att debattörer jag saknar här har försvunnit?  Kan du tänka dig att försöka förstå även vad de med andra åsikter än du har skriver, och gå i dialog med dem?  Kan du tänka dig att inte bara lämna diskussioner för att några veckor senare fortsätta som förut, som du aldrig sett motargumenten?  Om vi ska komma vidare måste vi ta dialogerna.  Den nu av mig räddade men på Sourze annars försvunna tråden visar hur vad jag misstänker är åsiktsfränder till dig beter sig riktigt illa mot människor som försöker förstå vad som är verkligt.  Anser du att detta är acceptabelt?
Leif skriver// Jag har funderat en del på orsaker till att många inte finner det meningsfullt att delta i Sourze forum längre.// Det tycker jag fler gamlingar talat om klart och tydligt....men fundera på du....
Forts...
[länk]  micro 2011-02-23 19:18,    - I dag säger även John Lamb Lash att inte bara den officiella historien utan även sanningsrörelsen är en del av 9-11 Psy-Open, liksom jag själv var inne på ovan  [länk]  2011-02-08 17:26 #169.  Lyssna på John Lamb Lash på Blog Talk Radio i dag,  [länk] .  Han säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan.  Att detta angrepp är det allvarligaste angrepp mänskligheten någonsin har utsatts för!  Men han framkastar även en testbar hypotes, som kan bevisa att de äkta sädescirklarna är gjorda av mänskliga vetenskapsmän med fri energi fysik, som försöker visa detta på detta sätt (då det inte finns något annat sätt att komma igenom det vetenskapliga förtrycket i detta ämne).  Han går på sin intuition och känsla, att det inte är samma människor som gör sädescirklarna, som gjort 9-11.
(Leif Erlingsson 2011-08-30 20:27 #174 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .  Länkarna till micros och mitt eget tidigare inlägg uppdaterade till att peka in i denna kopia.)
Tack, Arifi.

I den där tråden blev jag ju t.o.m. överens med CMO om att sanningsrörelsen är en diaboliska sammansvärjning.  Nämligen en Psy-OP (bedriven av ledare som Steven E. Jones med flera).  Fast CMO nappade inte utan tog bort artikel och tråd.  Det tycker jag var synd, för här kunde vi äntligen i sann dialog funnit de verkliga svaren och förklaringarna.
Kommentar till artikeln "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning":  Jag lyssnar på Judy Wood från Red Ice Creations intervjun.  [länk]   En sak hon säger är att sanningsrörelsen kan vara en konspiration för att störta USA.  Som jag själv skriver t.ex. i "Forskare vill se censur på internet"-tråden  [länk] ,  "sökandet efter sanning är mycket större än någon agenda.  Som jag dessutom formulerade 2010-12-05 01:36, "Det är viktigt att skilja på sanningssökare och sanningsrörelsen".  Det senare syftar på att desinformatörer infiltrerat det mesta av "sanningsrörelsen"."  D.v.s. *rörelsen* må vara styrd, se hur hopplöst det är t.ex. för människor som [Dr.] Judy Wood att få komma till tals inom den, men det innebär inte att vi som söker sanningen är några illvilliga agenter.
(Leif Erlingsson 2011-02-08 17:26 #169 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .)
Vad är det med er?!  Här ger jag er hur mycket ammunition som helst ang. er tes att sanningsrörelsen är en diabolisk sammansvärjning, och ni hakar inte på ?!?!?!  Vad är det för fel?!?!?  Se vidare:  "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden #986,  [länk] ,  #988,  [länk] ,  #990,  [länk] .
(Leif Erlingsson 2011-02-09 11:02 #170 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .  Länken till mitt eget tidigare inlägg uppdaterat till att peka in i denna kopia.)

Forts...
#1 Det ligger en hel del i det du skriver.Man brukar ju säga att "man talar för döva öron" här blir det väl närmast att "skriva för synsvaga".
Att hålla sig till ämnet verkar ha blivit väldigt svårt.

Jag vill kanske inte påstå att alla mina inlägg är briljanta, men dock försöker jag att ställa motfrågor för att på så sätt föra diskussionen vidare. Min upplevelse är att antingen ignoreras inläggen eller så får jag svar som är godag yxskaft.Har också sett att många skribenter har försvunnit under åren. Kanske har de hittat andra forum som bättre motsvarar deras förväntningar vad gäller en givande debatt?
Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen
och andra försvunna diskussionstrådar


Jag har funderat en del på orsaker till att många inte finner det meningsfullt att delta i Sourze forum längre.  Och faktiskt kommit på en orsak som inte berörts särskilt tydligt, i varje fall inte som orsak att inte vilja kommentera.  Nämligen att om man verkligen anstränger sig med research för sina kommentarer och skriver högkvalitativa sådana så kan artikelförfattaren helt ta bort alla ens ansträngningar genom att helt enkelt ta bort artikeln.  Då försvinner alla kommentarer.

Mycket otillfredsställande.  Jag har tittat en del på en sådan tråd, som jag har återskapat från mina arkiv:  [länk] .  Har t.o.m. återskapat Sourze-känslan i den återskapade sidan, så alla ska kunna känna igen sig.

Det intressanta med nyss länkade tråd är just den stora dynamiken mellan två skilda synsätt som syns så tydligt här, och att flera debattörer har gjort rejäl research för sina kommentarer.  Gå igenom och se så bra det blev.  Och nu är både tråden och de flesta debattörerna i den borta.
Vilka konsekvenser ska det få då, för respektive organisations ledning?
Ursäkta? Ingen konsekvens?/Schlyter.

Jag en viss effekt får nog framtida helgon bereda sig på. Bengt Westerberg som själv anser sig tillhöra änglakören, blev tvungen att tona ner 2010. Hans och Christer Zettergrens löner tillsammans med Johan af Donners förskingring av 8 milj kronor, renderade i vart fall ett tappt på nästan 75000 medlemmar i Röda Korset.

Rent moraliskt så är tjuveri och förfalskning en mänsklig svaghet sedan urminnes tider. Det Westerberg representerar är en alldeles modern svensk samhällsböld som inte drabbar utövaren. Westerberg och övriga böldspridare, kan i skydd av avtal som är medvetet formulerade som moraliskt samhällsfientliga, skaffa sig förmåner då galenskaperna uppdagas. Det är inte sällan som en avgång frivillig eller inte blir betydligt lönsammare än att fullgöra/botgöra sin tjänsteutövning.

En ekonomsik bedömning gällande antalet fattiga byggger på räknenissarnas siffror. Svensk räddningstjänst som besöker nästan autonoma miljöer kan bekräfta att tusentals barn i landet lever i miljöer med en social och kulturell fattigdom, vilket är mer kostsamt och politiskt svårare att förändra än att finansiera
skolgång till barn i u-länderna. Hur tjusigt och vilket status har en social upprustning av en svensk förort bland hjälporgansiationerna?
Hittills har det inte räckt med halleluja och våra svenska politiker.

Mycket spekulationer och känslosvall på den här sidan tidvis. Men det har väl sitt intresse det med. Å andra sidan, på newsmill kan man ej kommentera, sidan blir helt ointressant.
129  Hmm skenar den ovetenskapsparadigmiska fantasin iväg nu?  Enligt wikipedia, och säkert andra källor, så grundades Tiwanaku 1500 f.K. Och det rådde istid under den period du nämner och staden ligger vid Titcacasjön, några tusen meeter över havet, om än vid ekvatorn, bör kanske varit något kylslaget då.
(Jocke utsourzad 2013-01-22 18:49 #131  [länk] .)
Dateringen förklaras i filmen.
Dessutom har du ju tidigare avfärdat vetenskapen, och då kan du inte klaga på ovetenskapen också?  Antingen eller!
(Ibid.)
Har bara avfärdat vetenskapsfejk och att vetenskapen är styrd av andra hänsyn än sanningssökande.
Jocke den länk är nog så intressant hur forskare lägger fram en teori, hur landsmassor har flyttat sig under årsmiljonerna och hur våra poler har flyttats, du bör se videon själv. [länk]
129 Hmm skenar den ovetenskapsparadigmiska fantasin iväg nu? Enligt wikipedia, och säkert andra källor, så grundades Tiwanaku 1500 f.K. Och det rådde istid under den period du nämner och staden ligger vid Titcacasjön, några tusen meeter över havet, om än vid ekvatorn, bör kanske varit något kylslaget då.
Dessutom har du ju tidigare avfärdat vetenskapen, och då kan du inte klaga på ovetenskapen också? Antingen eller!
Leif E En sådan här frekvensgenerator är inte något nytt, det fanns en Snubbe uppe i Jämtland som demonstrerade denna manick för bl.a för Torbjörn Fäldin när han var Statsminister i börja av 80 talet och sedan blev det tvärtyst, fråga mig inte varför?
En c:a 17000 år gammal stad.  Kanske över 20000 år gammal.  Byggd med perfekt passning mellan gigantiska stenblock och på plats påsmälta metallklammer mellan blocken.  Förstod de hur man med låg energi men väl styrd sådan manipulerade materiens magnetiska/spinn-komponent med rätta frekvenser, så kallade skalära vågor?  Motsvarande hur John Hutchinson från frekvensgeneratorer anslutna till eluttaget i hans kök med interferens mellan olika frekvensgeneratorer kan smälta och delvis upplösa solida metallblock på en eller flera kilo.
Was Tiwanaku Built by Ancient Astronauts?
Pumapunku, a temple at the ancient Bolivian site of Tiwanaku (also known as Tiahuanaco) is a wondrous place that definitely evokes questions of all sorts.  Stones blocks, some of which weighing as much as 130 tons, were used to construct the temple, and no mortar was used to join these megaliths, which had to be carried, pushed or dragged from a quarry some 20 miles away near Lake Titicaca.
("Was Tiwanaku Built by Ancient Astronauts?", "sangstar1", Uploaded on Dec 25, 2010,  [länk] .)
Filmen på länken diskuterar även hur kontinenter flyttat sig så klimat vid upprepade tillfällen, och inte alltför länge sedan, ändrats dramatiskt.  Undrar vad som döljer sig under Antarktis is.  Och under Grönlands.

Relevant:
[...]

Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
(Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 här i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Lennart Asp jag har funnit att alla som skriver här är en X-faktor beroende på att vi är mer eller mindre anonyma allihop inför varandra, det som vi endast har att gå på är våra åsikter, men människan bakom orden vem är hen? Jag tror att du innerst inne är en snäll person som skulle vara lätt att umgås med och så här ser det ut över hela linjen, jag tror inte någon av oss är elak i egentlig mening.
Vad vi kanske har gemensamt är att vi har en tro som bygger på var och ens livserfarenhet som styr våra åsikter, alltså våra åsikter är åldersbetingade utan för den skull sätta någon åldersgrupp före någon annans, bortsett tonåringar som är i livets början som har mycket att lära.
Min livserfarenhet har givit mig ledaregenskaper som kanske lyser igenom, men tro mig som fd aktiv ledare och obs! Inte i något politiskt sammanhang men ändå i samhällets tjänst och i det privata näringslivet.
Mitt första är att vilja se social rättvisa och därför ifrågasätter jag de tre statsmakterna som inte har det intresset om social rättvisa som jag gärna fördömer.
Faktum är att hela vår befolkning tvingas leva med vår egoistiska avundsjuka och vår egoism är vår största hemsko, utan en egoistisk värld så skulle vi vara nog så kärleksfulla, som alla egentligen skulle vilja vara och se oss som ytterst kärleksfulla individer, men vår gud ville tydligen något annat?
Vem är "X-man" förresten? Finns han i verkligheten? Han kanske istället är "Mr X" eller "Mr Harmony" eller "Mr"? Verkar vara en osalig ande. Jag har ingen aning vem han(?) är. Kan vara en transvestit också! Det är väl ungefär som att påstå att något abstrakt som " Gud" stödjer Avpixlats uttalande?