Omvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på förf. Leif Erlingsson, efter Oslo 2011-07-22 och till och med 2013-02-16.

En alternativt formatterad version av denna sida finns på  http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_efter_Oslo_20110722.html

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson_efter_Oslo_20110722__Sourze_style.html .

För nytillkomna inlägg efter 2013-02-16, se istället  http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216__Sourze_style.html .
Jag är absolut ärlig när jag säger att jag vet inget om härskarteknik och att Leif sannolikt är en de mest begåvade människor jag mött.  Han har ett ordförråd och språkförståelse långt utöver det vanliga.  I mina bästa dagar fick jag mkt beröm för min ordhantering mm.  Men jag var aldrig i närheten av Leif, skulle jag tro.  Eftersom jag sällan ser att ngn tar upp en av Leifs trådar så måste det bero på, bäste Leif, att du ligger på för hög nivå i detta enkla forum.  Jag har mkt ofta tänkt att det måste väl finnas ett forum för likasinnande som Leif kan använda.  Det finns ju tiotusentals välutbildade filosofer mm i landet.  Få igång en dialog, för det är allt slit värt.//
Ju kortare o enklare språk man använder ju fler läsare, deltagare.  Samt tvärtom.  Lycka till från ngt naive JAN
(Jan Brunnegård 2013-02-16 16:06 #1988  [länk] .)
Tack Jan för den vänliga tonen.  Du kanske inte insåg att inte förstå det vi inte vill förstå är en härskarteknik, men nu vet du.

De tiotusentals välutbildade filosoferna du nämner har jag aldrig sett till trots att jag bloggat om djupa frågor sedan 2005.  Om de nu förstår så mycket så håller de i så fall det för sig själva.  Och då är de i vilket fall irrelevanta.  Säkert förstår massor av intelligenta människor att det mesta är bakfram i samhället, men det är i öppna forum det går att skapa förändring.

Abdel-Masih Wazir har upprepade gånger sagt till mig att det i Sverige inte finns jordmån för dialog om grunden för civilisation.  Att jag därför borde flytta till USA.  Själv har jag känt att Sverige är mitt land och att det är här jag vill verka.  Det finns faktiskt några få i Sverige som visar att de förstår vad jag skriver, och dem för jag förstås epost-dialog med.  Men ska idéer göra skillnad måste de få spridning.  Sourze är ett öppet forum och ibland tittar här in djupa tänkare som signaturerna Aguirre, Blackie, Dag Nilsson, oscar: berven och några till.  Det räcker inte att några få förstår kärnan i vårt predikament, eller ens att vi alls är i ett predikament.  Människor måste själva förstå.

Du skriver att ju kortare man skriver och ju enklare språk man använder ju fler läsare, deltagare.  Ja, fast för mig är det överordnat att jag uttrycker mig så exakt jag över huvud taget förmår.  Jag blir hellre inte alls förstådd och att läsaren själv inser att hon inte förstod, än att läsaren tror sig ha förstått men läst in något helt annat än jag avsett.  En text kan läsas flera gånger, och är den noga genomtänkt så framträder då innebörden vid begrundan.

Vänliga hälsningar,
Leif Erlingsson.
Jo Leif/  det jag vill är att du kunde formulera dig så att de flesta kunde förstå vad du menar med din vetenskap - inte bara en insiktsaristokrati.  Den demokrati vi har nu fungerar bättre än den aristokrati som du synes förorda.  Ha det så gott!
(Jan Brunnegård 2013-02-16 11:12 #1983  [länk] .)
Jan,
att vägra förstå är en effektiv men smutsig härskarteknik som fullständigt sätter allt vad demokrati heter ur spel.  Jag vill ha demokrati.  Du använder nyssnämnda härskarteknik.  Jag förordar inte aristokrati som du påstår.  Jag förordar demokrati.  Men du vill i ditt praktiska handlande inte att demokrati ska fungera, samtidigt som du med dina ord påstår att den fungerar.  Jag hävdar att om demokrati omöjliggörs genom att okunnigheten bedriver diktatur, liksom du nu med din härskarteknik att vägra förstå - samma som myndigheter och makthavare nuförtiden satt i system, då finns tyvärr bara en moraliskt godtagbar lösning kvar och det är att en upplyst elit styr.  Finns det något i mitt idoga upplysningsarbete, där jag anstränger mig till mitt yttersta för att vara så glasklar och tydlig som det bara möjligt är - det finns en gräns för där saker inte kan uttryckas tydligare utan det är mottagarens ansvar att försöka förstå -, som tyder på att jag helst skulle vilja att en elit styrde?!
Leif.  Jag beklagar att jag inte har kapacitet att ta del av dina holografiska relevanta arkiv som relaterar till ämnet osv.  Men jag har stor beundran för din speciella begåvning, minne med mera.  Din tekniska skicklighet med it och datorn.  Men jag frågar mig varje dag.  Finns det folk i läsekretsen här som förstår vad du menar.  Ser jag några kommentarer till alla den möda du lägger ner.  Har du andra kanaler där du har en levande dialog med likasinnande.  Oraclet i Delfi uppsöktes av folk som ville ha saker förklarade för sig.  Vilka frågar dig om dina enorma kunskaper i för mig obegripliga ämnen?
(Jan Brunnegård 2013-02-16 09:58 #1981  [länk] .)
Givetvis finns det människor för vilket det jag skriver bara skulle tas emot som banaliteter, som självklarheter, men vad vore det för utmaning att i första hand vända sig till dessa personer?  Jag skickar ibland kopior av en del av det bästa jag redan postat till sådana människor, och får intelligenta och trevliga svar, men min vision är att insikten inte ska vara förbehållen några få.

Fråga dig istället vad du själv kan göra, för att insikt inte ska vara förbehållen en insiktsaristokrati?  För om detta förhållande inte går att ändra så som jag försöker, då är demokrati omöjlig eftersom den leder till okunnighetens diktatur, och därför blir ett styre av en upplyst elit den enda moraliska möjligheten.  Är det detta du vill?  Uteslutet är iallafall ett styre av okunnighetens diktatur, för det är vad vi i dag lider under och det är ingen vacker syn.
"När vi börjar operera holografiskt, Sourze kommentar 2013-02-15 10:49 till 2013-02-15 21:34 relaterat till ämnet med länkar till fler relevanta arkiv.[länk] .
Jag tyckte att jag samlat så pass intressant information även i länken från föregående inlägg samt dessutom i länkarna i sin tur från den länken att jag satte samman detta material på en särskild sida:  "Medvetandebilaga, Sourze kommentar 2013-02-15 18:32 med bakåtreferenser.[länk] .
# 1965
Så börjar, har vi redan börjat!, den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".
"Medvetenhet är nyckeln", som det brukar heta.
(Pia I 2013-02-15 11:14 #1967  [länk]  i kommentar till Leif Erlingsson 2013-02-15 10:49 #1965  [länk] .)
Tack, ja så är det.  Det finns en anledning till att jag så intresserat mig för forskning på medvetandet och därför träffat och lyssnat på medvetandeforskare som Stuart Hameroff och Alex Hankey.  Den förra har kommit fram till hur medvetandet kommer in i materien från det ickefysiska till det fysiska genom kvantprocesser i hjärncellernas minsta strukturer eller alltså mikrostrukturer, så kallade mikrotubili.  Den senare hur medvetande lika med självobservation eller självreferens uppträder i gränsen mellan ordning och kaos som återkopplingsinstabilitet i obegränsat små informationsslingor/loopar (singulariteter) kopplade till varje punkt i fältet.  Jag har tidigare berättat om detta bl.a. 2012-08-15 17:59 #23 i "Vart är vi på väg någonstans?" tråden  [länk] .  Min förståelse är att det är observation som skapar "vår verklighet".  Strikt fysiskt.  Detta eftersom observation = frysa tiden.  Eller en snap-shot, en filmruta, en bild, etc, och om man inte gör detta så är det helt enkelt inte vår verklighet utan en högre dimensionsverklighet vi talar om.  Förändring sker alltså genom observation, utan observation per definition ingen förändring.

När någon avfärdar något som "flum" så är det avfärdade ofta nog något som är helt verkligt i en högre dimensionsverklighet men som är knappt förnimbart eller rentav inte alls förnimbart för den som enbart uppfattar i vår vanliga verklighet.  Många människor uppfattar dock i mer än vår vanliga verklighet, så blir de också flumförklarade.
#1 - Vacker "Tulipanaros", men gör den till verklighet?
(Jan Olsson 2013-02-15 11:21 #3  [länk]  i kommentar till Leif Erlingsson 2013-02-15 07:43 #1  [länk] .)
Eftersom vi gemensamt skapat och fortsatt skapar denna verklighet så kan ingen ensamt göra en "Tulipanaros".  Endast tillsammans är detta möjligt.  Det var därför vi i myten splittrades så som beskrivet i Bibeln med historien om språkförbistringen i samband med Babels torn, så vi just inte skulle kunna utföra vadhelst vi föresatte oss att göra vilket vi annars enligt gudarna(!) ("Låt oss stiga ner...", 1 Mos. 11:7)  i mytens berättelse skulle kunnat.  Se KJV Bible, Genesis 11:6, för nyckelbegreppet "to imagine" = att föreställa sig - ett verb!, samt 1 Moseboken 11:1-9.  Och/eller min utveckling av temat 2013-01-25 07:57 #32 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  och i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .

Vi kan utföra vadhelst vi föreställer oss att göra - om vi är eniga, enade!.  Men inte när vi motarbetar varandras föreställningskraft.  För likaväl som vi är oändligt mäktiga att skapa så är vi oändligt mäktiga i att hindra skapande.  Vilket f.ö. är varför jag alls lägger energi på att sprida dessa idéer - idéer är mäktiga skaparverktyg.

Likaså är det att vi är oändligt mäktiga i att hindra skapande genom att motarbeta idéer ytterst varför du och andra alls lägger energi på att motarbeta idéer genom att förminska dem och genom att slänga ur er saker i stil med att "varför gör du inte vad du skriver om då?", trots att detta inte är möjligt för den som inte har hjälp av många som arbetar tillsammans.

Enligt min förståelse så är din/er lojalitet till den makt som stoppade "Babels torn".  Jmf. den Babylonska(!) Inanna principen (IP) [länk]   [länk]   med grundprincipen "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet.".  Medan den stoppande makten vill ha monopol på skapande.  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan indoktrineringen i den skriften säger att bara Bibelns Gud kan detta.
Forts...

Vi har nu chansen att ta vid där Giordano Bruno stoppades när han av Vatikanen brändes på bål bl.a. för sina idéer om oändliga universa och världar.  Se vidare referenser i Leif Erlingsson 2012-08-31 12:28 #276 i "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" tråden  [länk]  samt se min skiss som jag gjorde för artikeln "Den mörka sidan" 2008-08-29  [länk] .

Det vi behöver göra är som jag skrev i citatet alltså att börja operera holografiskt, distribuerat och underifrån på tvärs med alla agendor.  Vilket redan pågår.  (Är detta del av de "stöveltrampen i fjärran" som Jan Olsson uppfattar?)  Så börjar, har vi redan börjat!, den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".
Bland de 18 inlägg Jan Olsson 2013-02-15 09:30 i #1960 räknar upp finns mitt om att Vatikanen ska ställas till svars för sina brott mot mänskligheten.  Och i förlängningen för att ha hållit oss i vetenskapligt mörker i 1700 år.  Undrar om han ser detta som stöveltramp i fjärran?

Jag skrev något viktigt 2011-03-09 10:52 som jag därför med tillagda radbrytningar, kursiveringar och fetmarkeringar återpostar i dag:
Hur ska jag få ihop pusslet till slut, frågade någon mig.  Tja, till att börja med genom att samla ihop pusslen så de olika pusslen kan användas som pusselbitar i den större bilden, meta-pusslet, eller det som föraktfullt av dem med stockholmssyndrom brukar kallas "den konspiratoriska världsbilden" (tankestoppare!).

Jag får själv säga att dessa känns som viktiga meta-pusselbitar:  Leif Erlingsson #14,  [länk]  i "100 år av arbetarrörelse kan snart ha varit förgäves" (eller #44, [länk]  i "Historiens vingslag") och #2056,  [länk]  ovan.  Samt Stadsstaternas imperium -- the Empire of the three City States; The City of London, City of Vatican, City of Columbia.

Och allt detta förlöjligande av tankens frihet av maktens konstaplar och pultroner.  "Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det.  Och, de kopplar ihop det med judehat."  ( #199,  [länk]  i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" ).

Man får inte mycket information ut ur "The City", men efter många år av intensivt sökande och kontaktskapande känner jag att jag tryggt kan säga att man därstädes har full koll på detta med interdimensionalitet såsom jinner, dimensionsportaler/stargates etc.  Och antagligen får sin makt genom information från existenser som ser hela vår verklighet lika naket som en tredimensionelling ser en tvådimensionell verklighet, jmf. "Dr Quantum Visits Flatland[länk] .

Eller kanske det är City of Vatican som är experten, medan de andra har "working knowledge".  Medan vi är de dumma bortkollrade fåren.

Dock, när vi OCKSÅ börjar operera holografiskt, distribuerat (jmf. mitt eget agerande här på Sourze -  [länk]  - men också i mitt PLATTA UNDERIFRÅN nätverkande på tvärs med alla agendor), då börjar vi den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".  Det är inget mindre än detta paradigmskifte som intensivt motarbetas av alla "vi lever i de bästa av världar" - människor.
(Leif Erlingsson 2011-03-09 10:52 #2057 i "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden  [länk] .)

Forts...
Missade att du svarat.  Men nu såg jag.
9 Leif E, du är ingen vetenskapsman på området, men tror dig ha upptäckt enkla faktorer som klimatvetarna skulle ha missat, av "intelligensskäl"?
Mormoner har förstås heller inget med denna fråga att göra, "ser rakt igenom sådant", puh!
Du vet heller inte hur mycket "kolodioxid vi behöver", liksom att du inte insett överbefolkningen.
Det är allt möjligt vi behöver, "5 planeter till" för att klara behoven på sikt t.ex., men som inte finns mer än i din hjärna Leif E.
Vi behöver mer sötvatten men inte som alltfler översvämningar och smältande glaciärer.
Vad du behöver ifrågasätta, det är dig själv en hel del Leif E!
Sedan där jag är kan/vill, (eller om det är sourze eller min dator), jag inte gå in på tiotalet flummiga länkar a la AB, men lägg gärna in den om "30 tusen vetenskapsmän mot bullshittandet", så skall jag kolla den!
(Jocke utsourzad 2013-02-12 10:45 #10 + rättelse 2013-02-12 10:50 #11  [länk][länk] .)
Intelligens behövs för att välja vad man ska ta hänsyn till.  Och ja, jag kan se att den så kallade klimatvetenskapen har skygglappar.  Den är inte vetenskap, den är politik.

Ang. vad som finns i min hjärna d.v.s. i medvetandet, som modern forskning visat är något vi delar, så tycks det vara rubbet.  D.v.s. allt finns i medvetandet, så kan vi ändra på det finns det inget vi inte kan ändra på.  Att detta inte finns lättillgängligt i din hjärna är dock uppenbart, du tycks ha någon blockering där.  Det fysiska är skapat ur det underliggande fält vi alla delar, så vad som kan göras fysiskt är ytterst en fråga om vad vi kan föreställa oss.  Även om människor därför är blockerade från att föreställa sig fem planeter till bara så där, så kan de säkert föreställa sig skytteltrafik mellan solsystem och andra planeter i andra solsystem.  Populärmedia har länge förberett våra föreställningsförmågor för detta, iallafall de ungas.  Med ytterligare lite föreställningsförmåga kan man tänka sig många parallella jordar med samfärdsel mellan genom portaler.  Så många som behövs.  Allt är ju ändå skapat ur medvetandefältet, så endast vad vi kan föreställa oss begränsar.  Redan i Bibeln konstaterades detta.  (Se min utredning ang. det 2013-01-25 07:57 #32 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  och i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .)

Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande.  Detta motarbetas dock, "Vad du behöver ifrågasätta, det är dig själv en hel del Leif E!"

Ang. 30000 vetenskapsmän som ifrågasätter bullshittandet genom att delta i en stämning för bedrägeri så fanns det bland mina länkar (nämns i en av videorna ang. klimatbedrägeriet) och om du inte orkar ta reda på en sådan sak själv genom att följa länkar eller själv söka på nätet så är inte jag din uppassare.  Uppgiften är väl spridd.  Talande att du inte känner till detta.
Vi kommer närmare ett holistiskt tänkande och ett jämlikare samhälle för varje dag som går.
(Dick Scott 2013-02-13 06:00 i artikeln "Reflektioner om välfärdssamhället[länk] .)
Ja.  Mycket tyder på att fler börjar se mer av sammanhangen.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Ja Jan, om vi riktar den energin mot orättvisorna istället för mot varandra.  Vilket jag ju har gjort, och dessutom använt energin till att spåra grundorsakerna till vårt tillstånd, och vad som kan göras åt det - lösningarna!
Precis som du skriver om, om vi löste de verkliga problemen som krig och ofärd, så skulle det inte ens finnas ett invandrigsproblem.  Och inte heller fattigdom i Sverige.  Det finns som jag många gånger förklarat oändligt välstånd som vi skulle kunna ta till vara bara vi inte saboterar för varandra.  Hjärtats begränsningskris!  Nämnde om detta i slutet av mitt inlägg #4 2013-02-14 13:31 i "Vad vi kan lära av Gate Keepers[länk] .  Hur vår kultur är extremt "cut-throat", "äta eller ätas", och hur vi måste komma bort från det för att kunna samarbeta och växa som mänsklighet.  Det finns massor av upptäckter som undertryckts för att hålla oss i armod och fattigdom.  Vi kommer inte att få tillgång till välstånd förrän vi lär oss att samarbeta!!!
Tack Angus, för ditt härliga budskap om att gå sin egen väg, och att man aldrig kan ge en kram i onödan.
Välkommen Matilda, med ditt budskap om att acceptera varandras olikheter.
Påven kanske inte ville vara påve när han blir arresterad för sina brott?  Kanske i hopp om att Vatikanens tillgångar då inte ska beslagtas?  Se vidare  [länk] .
(Leif Erlingsson 2013-02-14 00:08 #1934  [länk] .)
Det som nu pågår är att gamla brottslingar och gamla brottsorganisationer som tidigare betraktats som för mäktiga för att kunna ställas till ansvar nu inte längre är onåbara!  Som nu t.ex. med Vatikanen.

Ett mycket kraftfullt vapen mot denna typ av brottsorganisationer är "Commercial Liens".  Detta eftersom vanligtvis juridiskt immuna entiteter inte är immuna mot detta instrument!  Istället för att vara på defensiven gentemot regeringar och andra korrupta organisationer så möjliggör detta för folket att gå på offensiven.  Instrumentet innebär att den som blir belagd med en sådan Commercial Lien på vad det nu är för belopp inte kan röra dessa tillgångar förrän den skadeståndsprocess man samtidigt inleder är avslutad.  Om man då t.ex. ställer staten inför rätta så kan man samtidigt förhindra staten att använda en del av sina tillgångar.  En individ har alla rättigheter, en entitet som staten inga.  Det är dags att vi återupptäcker det!  Vapnet "Commercial Liens" är dock mer som nitroglycerin än som en vätebomb, det kan smälla i ditt ansikte om du inte är extremt noggrann och försiktig.  Det är också mer en konstart än en vetenskap.

Jag vet inte vad det juridiskt kallas på svenska, men eftersom hela världen numera är ett kommersiellt system så är världen också sammanlänkat av ett gemensamt kommersiellt regelsystem, och detta verktyg använder detta regelsystem, så det bör vara lika effektivt varhelst inom systemet du arbetar.  Precis som Mental kvalitet i EU brukar predika.

The International Tribunal into Crimes of Church and State annonserade alltså måndagen den 4 februari till Vatikanens statssekreterare Cardinal Tarcisio Bertone att man avsåg utfärda en arresteringsorder på påven, och bad dem svara.  Inget svar kom men sex dagar senare avgick påven.  ITCCS avser genom Common Law Court of Justice (itccs.org) den 31 mars utfärda en Commercial Lien mot Vatikanens tillgångar.  Samtidigt skulle en global publik "Easter Reclamation Campaign" ockupera och kräva som allmän egendom den katolska kyrkans tillgångar över hela världen, "forfeited under international law and the Rome Statute of the International Criminal Court".  Se vidare "Pope Benedict Resigned to Avoid Arrest" 2013-02-13  [länk] .

Man avser nu även arrestera nästa påve.  Man uppmanar också världens folk och regeringar att legalt och direkt avveckla Vatikanen Inc. samt arrestera deras ledande chefer och prästerskap delaktiga i brott mot mänskligheten samt delaktiga i den pågående konspirationen för att skydda och hjälpa traffickingen och tortyren med och av barn.  Värt att notera är att Illuminati i hundratals år arbetat för att avveckla katolska kyrkan.  Den ursprungliga Gnostiska Illuminati-agendan är bra.
Forts...

Fotnoter:
 1. Leif Erlingsson 2013-02-13 09:34 #156 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .
  [...]  Att så många fortfarande är fångna i dimman kan vi "tacka" The Gatekeepers för, lyssna på The Gatekeepers av Charlie Pound 41:48 in i denna video:  [länk] .  Hela videointervjun rekommenderas varmt [1].  Låten före, också av Charlie Pound, är en musikalisk summering av vad som fysiskt verkligen hände den 11 september 2001, till skillnad då mot vad media talat om för oss att vi skulle ha sett.  Börjar vid 40:58 in i videon:  [länk] .
  [...]

 2. Leif Erlingsson 2013-01-16 08:38 #1 och framåt i "Brunnegårds femtio" tråden  [länk]  utvecklar innebörden.

 3. Leif Erlingsson 2012-09-24 13:39 #1 i "Galten Sæhrímnir existerar" tråden  [länk] .

 4. Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2013-02-02 14:57 #42 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 6. Leif Erlingsson 2013-02-01 09:20 #17 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

gatekeeping ... det som Judy Wood lyfter upp mycket kring (och du flitigt länkat till Leif) 'cold fusion' och det osannolikt ovetenskapliga Steven Jones gör när de på en konferens konsensusröstar (ut) Fleischmann & Pons arbete, förutom att Jones ständigt felciterar Wood och ska vi säga bedrägligt använder smyg ad hominem mot henne [...]
(oscar: berven 2013-02-14 00:22 #3  [länk] .)
Skadar inte med fler länkar.  Just det avsnitt där det du beskriver visas i en video jag flera gånger tidigare länkat till [1]  börjar vid 38:35 in i videon:  [länk] .

Folk här på Sourze, iallafall "Brunnegårds femtio" [2],  tycker säkert inte det är något fel i att söka förminska och mobba ut vad de uppfattas som "feltänkare".  Men detta är alltså själva antitesen till vetenskaplighet.  Istället är det mer besläktat med religiös fundamentalism.  Lustigt nog så är också grindvakten [1]  Steven E. Jones medlem av en ganska strikt religion, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som de officiellt heter i Sverige, men finns över i stort sett hela världen som en enda hierarkisk organisation och heter i USA The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (ska vara litet "d" i "-day").  Eller i folkmun mormonerna.  Nu är det många forskare bland "mormonerna", det är en religion som uppmuntrar till högre studier.  Samtidigt är det en religion som är överrepresenterad bland CIA och FBI agenter.  Min känsla är att det är attraktivt för hierarkiska lydnadsorienterade organisationer med människor som är uppfostrade att lyda hierarkiska auktoriteter.  Och här kommer också professor Steven E. Jones in, för säkert har någon hög tjänsteman i någon hierarki någon gång smickrat honom att han tjänar sitt fosterland etc genom att förstöra för först Fleischmann & Pons och långt senare att fortsatt förstöra för "fri energi" genom att återigen avleda från sanningen vad gäller 9-11, detta genom att åter sätta sig själv i centrum, och åter genom att förminska andra.

Som också diskuteras av Richard D. Hall & Dr. Judy Wood vid 48:00 in i videon:  [länk] ,  vår kultur är extremt "cut-throat", "äta eller ätas", och vi måste komma bort från det för att kunna samarbeta och växa som mänsklighet och kunna ta tillvara oändligt välstånd.  Det finns oändligt välstånd, om vi bara inte hela tiden saboterar det och varandra. [3] [4] [5] [6]

Forts...
Läste fel, trött.  Det var ju February 13:th...  Inte Fredagen.  ;)
Påven kanske inte ville vara påve när han blir arresterad för sina brott?  Kanske i hopp om att Vatikanens tillgångar då inte ska beslagtas?  Se vidare  [länk] .  (Kul datum, fredagen den 13:e.  :)
Kristoffer Hell har förresten redovisat vilka utredningar som har gjorts ang. 9-11.  Det blir väldigt tydligt att Dr. Judy Woods är den mest seriösa.  "Tre rapporter om 9/11[länk] .
#1913:  För att sammanfatta: Påven är uppköpt av Jesuiterna som i sin tur är uppköpta av UFO?
(Lennart Asp 2013-02-13 23:08 #1928  [länk] .)
För att slippa spekulera om vem som är uppköpt av vem ang. Jesuiter och UFO så räcker det att studera skandalen kring vatikanens bank, etc.  Riktigt smutsiga affärer.  Dessutom som jag tidigare nämnt så har enligt en källa från en P2 loge till Benjamin Fulford påven utpekats som hjärnan bakom  911  [2001-09-11 orkanen Erin gjord till "Fri Energi" attack mot WTC komplexet i Manhattan, se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010) och denna  [länk]   samt denna artikel, "De fysiska bevisen[länk] ],  311  [2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi]  samt krigen i mellanöstern, av både George Bush Jr. och av Tony Blair.  Du har antagligen inte dina tentakler ute i den verkliga verkligheten, men där ute börjar skiten nu träffa allt fler, och långtifrån bara ang. pengar och krig.
[...]
För inte tillhörde hon vår tredimensionella dimension enbart, vad jag kan förstå eller som vi säger, hon kom ifrån andra sidan.  Jag tror att den fjärde dimensionen finns i direkt anslutning till vår [...]
(X-man 2013-02-13 20:43 #1926  [länk] .)
Det sägs att det är till fjärde dimensionen, fortfarande en ganska låg frekvens, som de flesta döda hamnar i väntan på att återfödas.  (Några sägs avancera till högre frekvensplan.)  Om nu UFOna navigerar frekvensplanen / dimensionerna med Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA) generatorer i enlighet med The Casing Theory [1] [2] [3]  då finns det ju all anledning att ta det Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde berättat i olika videointervjuer på allvar, då hon berättat hur en hög militär hon träffade på en konferens i Ryssland tog henne till en hemlig forskningsanläggning där hon fick se en film om hur människor steg ombord på en UFO-liknande farkost och for ut i solsystemet, rundade någon planet - kommer inte ihåg detaljerna för det var flera år sedan jag lyssnade på det - och iallafall landade på en planet som jag tror var i ett annat solsystem eller om det var på ett annat frekvensplan i vårt eget, och där träffade man människor som här på jorden räknas som avlidna, och sedan for man hem till den vanliga verkligheten igen.  De sa till henne:  "Det finns ingen död".  För jag menar, med en Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA) generator så är det ju "bara" att ställa in rätt koordinater.

Jag tänker att det som allmänt räknas som verkligt i vår verklighet är ett väldigt inskränkt perspektiv, en oerhört begränsad uppfattning.  Som en kvinna sa till mig, "Vi lever ju på Medeltiden".

Fotnoter:
 1. "Barnkammarförklaring" av Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA) och snabbare än ljuset, Leif Erlingsson 2013-01-25 17:51 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" #34  [länk] .

 2. Klippklistringar ur The Casing Theory, Leif Erlingsson 2013-01-25 20:42 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" #38  [länk] .

 3. Lite om bakgrunden till The Casing Theory, Leif Erlingsson 2013-01-27 09:28 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden #144  [länk] .

[...]
Är det p.g.a. din "synskhet" som du såg 6 UFO?
Måste vara intressant område att "forska" på!
[...]
Jag är helt förbluffad över dig, är det för mycket att kalla dig för "nörd"!
[...]
(Jan Olsson 2013-02-13 16:05 #1920  [länk] .)
Intressant hur okunnigt förminskade av viktiga perceptiva förmågor går till.  Såväl av synskhet som av att vara påläst ("nörd").  Beror väl på känsla av egen underlägsenhet, och vilja att ge sig på dem som förstår mer än en själv.

Makten har alltid använt sig av synska människor.  Nytt för nittonhundratalet är att militären under strikta protokoll har gjort det.  Kallas "Remote Viewing".  Översatt till modersmålet alltså "Fjärrskåderi".  Nyligen avled en sådan fjärrskådare som endast arbetat i labbmiljö och under strikta protokoll, aldrig för publik.  Nämligen Ingo Swann.  Hans resultat bevisar styrkan i metoden, och han har i sin tur utbildat andra fjärrskådare som i sin tur utbildat andra.  Utbildningsprotokollen har möjliggjort utbildning av soldater med tillräcklig fallenhet.  En av de saker militären använde Ingo Swann för var att spionera på UFO.  Naturligtvis kan man se UFO för blotta ögat om de råkar visa sig, men militären vill förstås spionera på dem även när de inte vill bli upptäckta som när de "fasat ur" vår dimension något (vilket också gör det möjligt för dem att passera fast materia utan att skadas, som att åka rakt igenom jorden kanske till dolda underjordiska baser och att åka i höga hastigheter genom vatten utan att skapa svallvågor o.s.v.).  Eller när de befinner sig på månens baksida, vilket var ett tidigt uppdrag Ingo Swann utförde tidigt 1975 åt en underrättelseman som tagit kontakt via en högt uppsatt tjänsteman i Washington D.C. som han tidigare träffat socialt vid flera tillfällen.  Denna händelse berättar han om i sin bok "Penetration: the Question of Extraterrestrial and Human Telepathy" (1998-11-30), Ingo Swann Books, ISBN-13: 9780966767407, ISBN: 0966767403.

En annan händelse som han berättat om i radioprogrammet "Dreamland" sänt 1995-12-10 inträffade mellan 1975 och 1976 när han ombads att fjärrskåda Sovjetiska ubåtar.  Han såg då att antingen ubåten skjutit ned ett UFO eller ett UFO skjutit ned ubåten, han var inte säker på vilket.  Han skissade vad han hade sett i sitt fjärrskådande och den två eller trestjärniga generalen bredvid honom tog med sig skissen och lämnade rummet.  Tre dagar senare fick hans chef ett samtal:  "OK, hur mycket betalt vill ni ha?"  (Källa:  "Remote Viewing and the US Intelligence Community", Armen Victorian (Lobster magazine June 1996 No. 31.))

De gammeltestamentliga "profeterna" var säkert maktens fjärrskådare även de.  Inget nytt under solen...
Leif E se den här videon som påvisar att vår planet äger ett svart hål i Antarktisk, nu förstår jag varför intresset är så stort för den plats, materialet som är gammalt och tyskt under Hitlerepoken är skrämmande Sovjetiskt hemligstämplat material som världsledarna endast har haft tillgång till vad jag förstår och samtidigt så är det bara att inse vad mycket det är som händer i världen som vi nästan aldrig får reda på.  Allt ska hemligstämplas och därför har vi inte minsta anledning att lita på de politiska krafterna som för mänskligheten bakom ljuset!  Så det väcker för mig ett löjets skimmer att vi har dessa politiska system, som förråder oss, och att vi är ganska korkade som inte gör en världsrevolution och skickar politikerna till ett varmare ställe!  [länk]
(X-man 2013-02-13 14:34 #1915  [länk] .)
Jag håller ett öppet sinne ang. den ihåliga jorden, men oavsett hur det ligger till med det så anser jag att det måste vara någon slags naturligt bildad plasmareaktor i centrum ("inre sol"...), för att förklara gravitation, magnetfält o.s.v..  Se vidare Mehran T. Keshes patent EP 1 770 717 A1 (126 sidor),  "EP1770717A1.pdf[länk] .  Och min kommentarssammanställning av Sourze-kommentarer rörande hans arbete på  [länk]  med många ytterligare referenser.

Vad gäller att vi skulle vara korkade för att vi inte gör en världsrevolution så är det stora problemet att förbjuden teknologi faktiskt har använts mot oss för att skapa krig o.s.v..  Om vi bara gör revolution men sedan personer med ännu värre mentalitet (för att återanvända detta ord) får makten, så kommer vi ju ur askan i elden.  Därför anser jag att vi ska förstå vad som är verkligt så vi förstår när förbjuden teknologi används för att orsaka kaos, att vi inte är blinda, men att vi samtidigt måste mogna så vi kan ta ansvar för denna teknologi.  I tusentals år har den antagligen tagits om hand ansvarsfullt.  Varför har den nu kommit i fel händer?!  De som har hanterat den ansvarsfullt, de kanske bör återfå kontrollen över den.  Medan vi förbereds för att själva var och en kunna ta ansvar för den, så som Dr. Judy Wood talar om.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-02-13 09:34 #156 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .
Sensationell upptäckt av en kristallpyramid på havets botten i Bermudatriangeln där så många båtar och flygplan försvunnit!  [länk]
(X-man 2013-02-13 14:02 #1914  [länk] .)
Trevligt.  Som Jan Rosbäck redan påpekat, Miles Williams Mathis har i ett papper förklarat hur pyramider fungerar som en slags linser som skapar laddningsskillnader i olika fält och på så sätt skapar energiskillnader som kan utnyttjas för att på olika sätt utföra arbete.  Se vidare Jan Rosbäck 2013-01-26 15:16 #140 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk]  samt min uppföljande kommentar 2013-01-27 08:33 #141 i samma tråd  [länk] .
Leif, jag menade mer att den ena handen kanske inte vet att den är uppköpt eller avlönad av den andra handen ...
I så fall kan din "Vatikanen som bläckfisk med alla tentaklerna i allt detta" vara en illusion ...
(Lennart Asp 2013-02-13 10:56 #1908  [länk] .)
Varför spekulera?  Kolla upp "The Black Pope" och Jesuiterna, som jag förut nämnt.  Kolla upp "The Vatican Bank".  Färdig söklänk:  [länk] .

Intressant också det Steven M. Greer, en man med djupa kontakter i underrättelsevärlden, berättar i kapitel 31 av hans bok "Hidden Truth -- Forbidden Knowledge; It's time for you to know." (2006).  Han nämner bl.a. att The Knights of Malta och the Vatican Secret Service samt the Jesuit Secret Service har en nyckelroll i upprätthållandet av hemlighetsmakeriet kring ET frågan.  När president Carter blev president och ville ha information i ämnet förvägrades han det av den dåvarande CIA chefen George Bush, Sr..  President Carter kontaktade då the Congressional Research Service för att få veta vad som pågick och de kontaktade i sin tur advokaten Daniel Sheehan vid the Christic Institute som representerade Jesuiterna i Washington, för att se om han istället kunde få fram informationen från Vatikanen.  Så Sheehan kontaktade Vatikanen för president Carters räkning.  Vatikanen återkom med budskapet att "Nej, vi kan inte ge det till dig".  ("No, we cannot give this to you".)  De sa inte att de inte hade informationen, utan att de inte var villiga att ge presidenten den.  Som Greer påpekar så har det hemliga Vatikanbiblioteket och arkivet omfattande information i dessa ämnen.

1994 hade en hemlig regeringsinsider talat om för Greer att i vissa ämnen var det bättre att tala med vissa grupper Jesuitpräster än med CIA-chefen eller med USAs president för information.  Greer nämner också hur en ubåtsjakt efter "magnetiska anomalier", eufemism för UFO som jagade fram i 400 till 500 knop utan att skapa svallvågor, leddes av en präst från Vatikanen i full regalia.  (s. 231.)  Prästen tog efter uppdraget hand om alla data.  Det var ett uppdrag åt Vatikanen!  Under uppdraget hade två UFO lagt sig på var sida om ubåten och tillfälligt tagit hela det nukleära drivsystemet ur drift.

Steven M. Greer är f.ö. också en del av fri energi mörkläggningen.  Hans roll är att sätta upp organisationer som samlar in nya fri energi uppfinnare så att den verkliga makten får kännedom om dessa nya fri energi uppfinnare, och därmed på olika sätt kan lägga hinder i vägen för dem.  Men som jag skrivit i annan tråd, man kan lära sig mycket av de som hindrar sanningen från att komma ut.  För att Greer ska kunna vara effektiv så måste han ju t.ex. släppa avsevärda delar av den verkliga storyn.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Forts...

Fotnoter:
 1. oscar berven 2011-04-17 13:29 #85 i "Glöm inte förintelsens offer" tråden  [länk] :
  Sen som en 'bonus' ser jag det oavsett vem som skrev, indikativa sanningar i texten ... du känner kanske truismen, 'det finns sanning i lögnen' och tvärtom.  Se på det som sker, snarare än det som sägs.  Så har du förmågan att surfa genom politisk BS ...

 2. Leif Erlingsson 2012-07-17 10:08 #22 i "Bland de levande och de döda" tråden  [länk] :
  Alla lögner bygger på sanningar i botten, som sedan vänds till lögn.

 3. Leif Erlingsson 2011-02-09 00:25 #79 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
  "This is humanity's initiation.  Bowman is our representative in this process.  He is the first man through.  In this experience of passing through the monolith, or the single stone, Bowman is shamanically transformed by a completely psychedelic experience.  Real information is being passed to Bowman by the monolith.  And this information is experiential and shamanic."  Information som är upplevd och shamanistisk.  Kubrick förstod "Det stora arbetet"!  "The great alchemist Fulcanelli and others have said that a great transmutation of the human species is going to takes place at some time near the end of the 20th century and the beginning of the 21st.  Kubrick picked the date 2001".  Och vi fick 9-11, år 2001.  Som en GATE.  En ingång till den nya människan.

 4. Kalle Tuntolej 2011-02-09 08:59 #80 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
  Det att du använder en gammal scifi-bok för din bevisföring får jag säga hör till de starkare bevisen hittills avseende er syn på 911.  Bra jobbat Leif!

 5. Leif Erlingsson 2013-02-12 21:54 #1907 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] :
  Djupnande konflikter plus information som den om att förbjuden teknologi använts vid 9-11 och säkert andra händelser, vilket strider mot verkliga överenskommelser [1]  och därför orsakar verkliga konflikter.  De krig du hör talas om är regisserade saker, inte verkliga konflikter mellan verkliga makthavare.  De regisserade konflikternas offer är offer för andras planering.  Men det jag skriver om är sådant som är verkliga tvisteämnen, bortom det regisserade.

  Fotnot:
  1. Gordon Duff, seniorredaktör vid VeternsToday.com, sa till Pete Santilli att teknologin är avsedd för det planetära försvaret och inget annat.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-01-21 16:53 #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  som citerar ur ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09.

Vad vi kan lära av Gate Keepers

Gate Keepers, sv. grindvakter, funktion är att avleda oss från insikter som någon har beslutat att vi inta bör nå.  Naturligtvis inser långtifrån alla Gate Keepers/grindvakter vad deras funktion är, vad de är del av.  Många hakar ju bara på de medvetna grindvakterna för att de redan har internaliserat någon förplanterad idé, och sedan skyddar de helt enkelt sin egen världsbild.  Detta då det är för jobbigt för dem att acceptera att de från början har låtit sig luras.  För att inte behöva erkänna det inför sig själva.  De skyddar helt enkelt sitt eget ego mot vad de på något plan uppfattar som attacker mot dem själva (mot deras ego).  Sanningen gör ont, när man lever en lögn.

Medvetna grindvakter kan dock lära oss var vi kan få djupare insikter.  Detta genom vad de väljer att förlöjliga.  Löje används ju för att de omedvetna grindvakterna ska haka på, och det fungerar bra för de medvetna grindvakterna men det ger samtidigt den uppmärksamme och medvetna observatören bra ledtrådar om vad som kan ge ännu djupare insikter, om man ser på det på ett annat sätt.  Som jag uttryckt flera gånger tidigare i olika formuleringar, sanningen döljs i lögnen.  Det går egentligen inte att ljuga, man kan bara dölja sanningen olika djupt i det man säger. [1] [2]

En grindvakt här i Sourzes kommentarsfält som jag tror kan ha tillhört den första kategorin var signaturen "Kalle Tuntolej".  När jag i går länkade till Jay Weidners tolkning av Stanley Kubricks Bowman i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé" så noterade jag naturligtvis också Kalle Tuntolejs replik på densamma.  Att jag tror att Kalle Tuntolej tillhörde de medvetna bygger naturligtvis inte på en enstaka replik, jag har studerat hans "signatur" genom hela hans deltagande.  Jag kallar mig ju en holistisk detektiv!  Min kommentar och Kalles replik, läs fotnoterna 3 och 4: [3] [4].

Hans svar är egentligen ingen lögn.  Där finns en sanning, men maskerad så de omedvetna ska uppfatta den som löje.  En fungerande taktik.  För tänkare använder fiction för att uttrycka djupare insikter!  Om vi bortser från de regisserade krigen och konflikterna [5]  så finns det nämligen mer sanning i Science Fiction än i Dagens Nyheter!  Det går som sagt inte att ljuga, man kan bara dölja sanningen olika djupt i det man säger.

Forts...
Angående den politiska utredning som Usa tillverkat med anledning av tornens förintande kan man enbart känna avsky.  Må världen snart nog få veta sanningen om dessa mord som samtidigt genomfördes.  Hur en hel värld till en början blev grundlurad.
[...]
(Ukas 2013-02-12 22:12 #155  [länk] .)
Instämmer i hela din kommentar.

Om du inte redan hittat till "Psy-OPen 911s anatomi, några punkter" så läs den gärna nu på  [länk]  (kommentar #122 i "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" tråden).  Att så många fortfarande är fångna i dimman kan vi "tacka" The Gatekeepers för, lyssna på The Gatekeepers av Charlie Pound 41:48 in i denna video:  [länk] .  Hela videointervjun rekommenderas varmt [1].  Låten före, också av Charlie Pound, är en musikalisk summering av vad som fysiskt verkligen hände den 11 september 2001, till skillnad då mot vad media talat om för oss att vi skulle ha sett.  Börjar vid 40:58 in i videon:  [länk] .

Som också konstateras med några exempel i denna intervju, denna teknologi har funnits mycket länge men den har respekterats och hållits borta från den större mänskligheten av de som känt till den.  Kanske den har funnits en stor del av de senaste tusentals åren.  Lyssna t.ex. på vad som diskuteras från 44:50 in:  [länk]  (minst till 47:20).  Men nu har den använts för att skapa oreda.  Inte konstigt att den verkliga makten är i oreda!  Som Dr. Judy Wood säger, låt oss fostra en hel generation med respekt för denna teknologi.  Sedan kan vi använda den för gott.  Den har redan använts för ont, så den är redan ute!

Fotnot:
 1. Richard D Hall/Dr. Judy Wood - Richplanet TV - 08 Feb 2013  [länk]
  Posted by Loz Unezi
  Published on Feb 9, 2013

  Richard D Hall interviews Dr. Judy Wood.  New evidence that a form of cold fusion, non-kinetic energy weapon was used to turn the World Trade Centre Towers into dust on 11th September 2001.  This interview took place during Dr. Wood's UK speaking tour in late 2012.
[...]
Är du så säker på att den ena handen vet vad den andra gör?
(Lennart Asp 2013-02-12 17:19 #1905  [länk] .)
Det pågår en maktstrid bortom de politiska kulisserna.  Den ena fraktionen vet inte alltid vad den andra planerar.  Och de som rycker i trådarna vet mer än de som är kasperdockorna.
Och vilken är "fläkten"?
(Lennart Asp 2013-02-12 17:20 #1906  [länk] .)
Djupnande konflikter plus information som den om att förbjuden teknologi använts vid 9-11 och säkert andra händelser, vilket strider mot verkliga överenskommelser [1]  och därför orsakar verkliga konflikter.  De krig du hör talas om är regisserade saker, inte verkliga konflikter mellan verkliga makthavare.  De regisserade konflikternas offer är offer för andras planering.  Men det jag skriver om är sådant som är verkliga tvisteämnen, bortom det regisserade.

Fotnot:
 1. Gordon Duff, seniorredaktör vid VeternsToday.com, sa till Pete Santilli att teknologin är avsedd för det planetära försvaret och inget annat.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-01-21 16:53 #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  som citerar ur ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09.
Det kom till mig att Peter-Hans Kolvenbach--the Black Pope, Jesuit, skulle kunna bli den 112:e och sista påven i enlighet med den gamla profetian av St. Malachy, det första irländska helgonet, som jag nämnde i #1890 (notera att [länk] :en slutar i 666).  Detta emedan profetian förutsäger att den sista påven ska vara "Peter the Roman"/Petrus Romanus.  En snabb sökning på nätet visar att jag inte direkt är den första som har tänkt detta.
På samma tema:  Börje Peratt 2013-02-12, "Näthat är bara toppen på isberget: 1"  (första delen av en artikelserie)  [länk] .  Nästa del kommer i morgon.  I denna första del börjar han med vad resultatet blir om du hatar dig själv.  Hata din nästa såsom dig själv?
Författaren till det 21:a århundradets viktigaste bok - den enda brottsplatsundersökning för 9/11 som någonsin gjorts - intervjuad i TV.
(Kristoffer Hell, "Det 21:a århundradets viktigaste bok - Dr Judy Wood"  Från den 8:e februari 2013.  [länk] .)
Rättelse #1894:  I dag 2013-02-12.  Rättar dock #1894 i mitt arkiv, så där kommer det att stå rätt.
Tillägg:  I George W. Bushs första tal som president förklarade han rent ut att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  Detta i ett förberett tal så det är knappast en slump att han sa så där.  (Se vidare t.ex. min kommentar 2013-02-08 12:57 #33 i "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" tråden [länk] .)  I dagens veckorapport från Benjamin Fulford  ("Tanks sent towards Beijing in internal Chinese rift, Pope quits after Bush confessions" 2013-02-12  [länk] )  nämner han att Rockefeller-klanen som nu gömmer sig på en ö nära Fiji i kontakt med honom påstår att de nu leder offensiven mot Bush-klanen.  Enligt dessa kontakter skulle 2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi vara en attack mot "Rockefeller-ön" Japan från medlemmar av kabalen i Europa.  Fulford beskriver det som pågår som att den vita ormen symboliserad av den vita draken symboliserande livskraften nu i det kinesiska drakens år kommer att fullfölja underkuvandet av den sataniska svarta draken av död och förödelse.  Ytterst tycks mig hela skeendet vara en mycket konkret upplevelse för mänskligheten som kanske kan leda till djupare insikt.  Mänsklighetens initiation, ungefär som Jay Weidner tolkade Stanley Kubricks Bowman i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé" som jag beskrivit i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden 2011-02-09 00:25 #79  [länk] .  (Jay Weidners länkar är inte längre offentliga men jag har kopior.  Man kan också köpa materialet på hans webbsite.)  Information som är upplevd och shamanistisk, det är "Det stora arbetet" vi alla nu går igenom.  Eller snart, för dem som ännu inte fattat vad som pågår.  Vi fick alltså 9-11, år 2001.  Som en GATE.  En ingång till den nya människan.  "ängeln" som enligt George W. Bush leder detta vill väl initiera oss så vi inte längre ska internalisera alla sagor man berättar för oss, utan istället som vuxna skapa oss våra egna verklighetsuppfattningar.  Kantänka.
Forts...

Några tidigare kommentarer i ämnet:
 1. Leif Erlingsson 2013-02-05 11:19 i "Kapitalet och döden" #3  [länk] .

 2. Leif Erlingsson 2013-01-29 14:48 i "Till minne av Förintelsens offer" #63  [länk] .

 3. Leif Erlingsson 2013-01-29 11:30 i "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa" #3  [länk] .

 4. Leif Erlingsson 2013-01-13 21:16 i "Vem ska rädda världen?" #430  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2013-01-10 08:28 i "Riktiga ämnen" #14  [länk] .

 6. Leif Erlingsson 2013-01-09 14:37 i "Riktiga ämnen" #13  [länk] .

 7. Leif Erlingsson 2013-01-09 14:18 i "Riktiga ämnen" #12  [länk] .

 8. Laura 2012-07-12 22:00 i ""Vatileaks" fortsätter - påvens betjänt gripen" #5  [länk] .

 9. Leif Erlingsson 2012-06-24 21:46 i "Vem ska rädda världen?" #400  [länk] .

 10. Leif Erlingsson 2011-09-11 19:46 i "9/11 och hotet mot det fria ordet" #8  [länk] .

 11. Leif Erlingsson 2011-03-09 10:52 i "Foliehattar spekulerar om 11 september" #2057  [länk] .

 12. Leif Erlingsson 2011-02-27 20:48 i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" #199  [länk] .

 13. Leif Erlingsson 2011-02-27 19:53 i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" #185  [länk] .

Det behövs mer än en guldfisks minne och förmåga att se sammanhang för att greppa detta.  Media gör allt för att du ska vara som en guldfisk, utan att själv kunna se sammanhang, så dem kan du inte förlita dig på.  Det är inte deras uppgift.  Men oavsett dem så är hela skiten snart ute.

Okej Leif, vad är det för skit som ska träffa "fläkten"?
(Lennart Asp 2013-02-12 00:25 #1891  [länk] .)
Svar:  Hela skiten.  1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Eftersom de djupast sett har sina tentakler i all korruption och denna håller på att avslöjas så kommer vatikanstyret att upphöra när de står med byxorna vid fotknölarna och alla ser hur nakna de är.  Alla kommer att se att de är all korruptions ursprung.  Forska lite i bankkorruption och Vatikanen.  De är värst.  Finansierar ju allt djävelskap.  Vapen, narkotika, falskflaggad terror o.s.v..

Nu senast skriver Benjamin Fulford i dag 2013-02-12 att enligt en källa från en P2 loge så är orsaken till påvens avgång att han har utpekats som hjärnan bakom  911  [2001-09-11 orkanen Erin gjord till "Fri Energi" attack mot WTC komplexet i Manhattan, se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010) och denna  [länk]   samt denna artikel, "De fysiska bevisen[länk] ],  311  [2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi]  samt krigen i mellanöstern, av både George Bush Jr. och av Tony Blair.  Kan inte verifiera denna uppgift, men alldeles oavsett så håller sanningen om alla de lögner vi levt med i snart 2000 år på att träffa fläkten, och all skit träffar Vatikanen som bläckfisken med alla tentaklerna i allt detta.

Se även tidigare kommentarer om vatikankorruptionen i fortsättningsinlägg.

Forts...
På tal om att försvara sina internaliserade föreställningar mot dem som med andra fakta och argument ifrågasätter dessa:
One of the saddest lessons of history is this:  If we've been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle.  We're no longer interested in finding out the truth.  The bamboozle has captured us.  It's simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we've been taken.  Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.
(Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.)
I vissa ämnen var debatten så att säga över i hundratals år, innan det blev möjligt för mänskligheten att komma förbi sina låsningar.

Detta anknyter väl till det jag skrev 15:52 i #119 i går,  [länk] .  Där jag påbörjade en lista på ämnen där mänskligheten har låtit sig fångas av "the bamboozle".  Se även min kommentar i annan tråd en knapp halvtimme före midnatt om ett av dessa ämnen,  2013-02-11 23:26 #9  [länk] .  De många länkarna till tidigare argumentering i frågan istället för att upprepa allt på nytt samt till andras argument som fanns utplacerade som referenser och vidarestudier efter mina olika påståenden i ett tidigare inlägg  (2013-02-11 12:43 #5  [länk] )  förlöjligades utan undersökning två inlägg tidigare i den tråden  (2013-02-11 22:14 #7  [länk] ).  Det är så människor klarar av att avskärma sig från besvärande sanning, ibland i många århundraden.  Kanske en unik mänsklig förmåga.
Jag kom ihåg fel om profetian.  BENEDIXTUS XVI som den 111:e påven är den näst sista.  Nästa utses i mars, och ska bli den sista påven enligt St. Malachy, det första irländska helgonet.
Jocke, jag har varit i en religion som är experter på att bullshitta med låtsad vetenskaplighet.  Jag ser rakt igenom sånt.  Efter en av mina länkar följde en kommentar av dig om man gick in på länken.  Där skrev du:  "Här kan man läsa sig till en del av svaret.  Uppsalainitiativet, med mängder av analyser, diagram samt länkar till forskare.  [länk] "  Jag ifrågasätter inte datat eller analyserna, jag ifrågasätter intelligensen.  Skit in = skit ut.  Religiösa apologeter är experter på att dra fram otaliga argument för sin sak, men allt faller om man börjar se till relevansen.  Ett relevant argument kan fälla en oändlighet av irrelevanser.  Grunna på det.

För övrigt behöver vi mer, inte mindre koldioxid.  Klimatet varierar, get over it!  Vi hade en rejäl renässans under den medeltida varmperioden, det var jättebra!  (Min första länk i förra inlägget.)  Såg du länken med 30000 vetenskapsmän som ifrågasätter bullshittandet?  Såg du länken med dokumentären där flera som varit med bland IPCCs klimatvetare vittnade om hur avhopparna från IPCC fortfarande listades som författare även fast de tagit avstånd från slutsatserna.  Hur många av dina tusentals vetenskapsmän du lutar dig mot tror du egentligen tror på det du missionerar om?
1885/ Leif E.  Har du lekt med tanken om vi fortfarande haft byteshandeln kvar innan man började med pengar istället som motsvarade ex gram guld, alltså pengarna hade ett värde då, idag handlar det om pappersbyte mot fasta varor och tjänster.  Tänk dig Börsnoteringar utan pengar och byteshandel fortfarande gällde,  Jag har aktier som motsvarar 150 Kor och nu ska jag försöka byta till mig en del Grisaktier, grisarna börjar stiga i värde.  Böt till mig en dator här om dagen mot 20 Brevduvor.
(X-man 2013-02-11 21:37 #1887  [länk] .)
Kul tankelek.  Men det är egentligen inget fel när länder skapar pengar med sitt lands välstånd som säkerhet.  Problemen uppstår först när privata intressen men inte länderna själva tillåts skapa pengar och låna dem till länder och andra låntagare som måste betala ränta av pengar som ytterst också måste fås på samma sätt.  Den som är programmerare inser genast likheten med ett datorprogram som käkar upp allt minne i datorn tills det blir blåskärm.
BENEDIXTUS XVI ska avgå!  Normalt?  Eller vilka konspirationer och dunkla krafter ligger bakom?  Har du någon teori att länka till, Leif E?
(Lennart Asp 2013-02-11 21:31 #1886  [länk] .)
Inte normalt, har inte hänt sedan medeltiden, läste jag i The Guardian  [länk] .

Han kanske inte vill vara där när skiten träffar fläkten?  Det har förresten spåtts att han ska bli den sista påven.  Få se om det blir så.
Det SvD Näringslivs krönikör Andreas Cervenka skriver om nu skrev Roland Mollbrandt om för nästan fem år sedan, på min blogg.  Roland Mollbrandt år 2008:  "Polisanmälan av Banksystemet" 2008-03-31  [länk] .  Andreas Cervenka år 2013:  "Det stora mysteriet: pengar" 2013-02-05  [länk] .
Här har vi kvinnan som har svaret på hatiska kvinnors beteende och självfallet om vårt förhållningssätt oavsett kombinationen av kön som har en åsikt vad motparten har att tänka på.
[länk]
(X-man 2013-02-11 13:37 #118  [länk] .)
Tack för länk till den trevliga artikeln av Hera Lamppu Maduro.  Hon skriver om hur komma förbi att vi gör varandra till varandras fiender.  Efter ett eget uppehåll från nyhetsintag och debatterande, för att istället ha ägnat sig åt inre kontemplation.


Återkommer även till Bizon #116:
[...]
Alldeles självklart - som jag även påpekat i tidigare debatter i frågan, ska det var lika tillåtet att forska om "förintelsen" som det borde vara att forska om vad som hände på balkan, eller vad som hände i rwanda.
Bara konstaterandet att det inte är det borde få folk att dra öronen åt sej och undra vad - och vilka önskar mörka det som verkligen hänt?
[...]
(Bizon 2013-02-11 09:24 #116  [länk] .)
När debatten sägs vara över, då handlar det inte om sanningsökande utan om politiska och religiösa ideologier, där vi "ska" bekämpa "feltänkarna".  Det är ett sätt att splittra oss, så vi självmant efter att ha internaliserat någon eller några sådana föreställningar (ofta ivrigt påhejade av tongivande medier) sedan ska försvara våra föreställningar mot varandra, göra varandra till varandras fiender.  Jag menar att detta är avsikten.

Några sådana exempel där "Debatten är över":
 • Förintelsen.
 • Antropogen klimatpåverkan  (se inlägg #5 i "Så kallade män[länk] ).
 • 9-11  (presidenten i USA har sagt det, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04  [länk] ).
 • Bosnien konflikten, som du själv tog upp  (se skendebatten kring Diana Johnstone med "Dårarnas korståg", jag berättad om det 2013-01-31 08:41 i inlägg #1813 av "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ).
 • Den som vill kan bygga på listan, du nämnde något mer redan ovan.

Det är som sagt så vi känner igen politiska och religiösa ideologier, när debatten sägs vara över.
Nåja 2 Ser nu att Lara Bern, vilket jag borde begripit, blandr ihop och passar på att dra in "näthatet" hos de han kallar "klimatalarmisterna".  [länk]
Men som jag flera gånger påpekat, den frågan grundas på komplicerade men vetenskaplig forskning/slutsatser.
(Jocke utsourzad 2013-02-11 11:14 #4  [länk] .)
Hade hoppats slippa väder-diskussioner i denna tråd, men måste då tillägga att den komplicerade forskningen etc lider av selektiv uppmärksamhet  [länk] ,  samt bortser från frågan om vad som sker med solen  [länk]  och med det interstellära plasmamoln systemet nu befinner sig i och hur detta synes påverka hela solsystemets klimat, och från att vi befinner oss i slutet av en lång varmperiod  [länk][länk] .  Klimatalarmisternas ideologiska fader Al Gore har stämts för bedrägeri för hans ljugande om en antropogen växthuseffekt  [länk][länk][länk] .  Att kappvända och nu istället för uppvärmning kalla det 'klimatförändringar' är för övrigt detsamma som att säga 'väder'  [länk][länk] .  Något som alltid funnits.  Men det är en annan tråd.
[...]  Kraftiga tidshopp i denna tråd.  [...]
(Bizon 2013-02-11 09:24 #116  [länk] .)
Visst är det det, men trådens ämne aktualiserades genom att Näthatet togs upp på nytt.  Tråden handlar ju om näthat, från etablerade media och mot personer som framför tankar som skulle kunna rubba och dekonstruera det systemiska förtryck vi lever under.  Just det förtryck jag anser är roten till allt näthat.  Se vidare min kommentar till Hans Berggrens artikel "Så kallade män" som jag postade 2013-02-11 10:07 #1  [länk] .  Som du ser uppfattar jag att allt hänger ihop.  Inte för inte kallar jag mig holistisk detektiv.  :)

Min fetning och kursivering:
Och självklart är det så, som många redan påpekat, att de som har förmånen att få uttrycka vissa av sina åsikter i media också har ett medansvar till det så kallade näthatet.  Redan tidigt i debatten konstaterade Karin Olsson  [länk]  på Expressen detta i artikeln "När skiten når fläkten".  Visst skall vi diskutera i stället för att "kasta skit" och demonisera personer, eller förbjuda åsikter - utom vissa åsikter förståss och vissa personer...

Själv har jag under de senaste månaderna pendlat mellan att vara stolt över att jag nu till sist officiellt blivit utsedd av hela media till "riksantisemit" och en förtvivlan över den rådande antiintellektualism som råder inom det som ibland kallas för den svenska kultureliten och den foglighet som grasserar bland journalister i hela mediaetablissemanget.  Men även inom den så kallade vänstern och bland "yttrandefrihetsfundamentalister" som FiB-kulturfront och (?) publicistklubben.
(Lasse Wilhelmson, Täby den 10 februari 2013, "Everybody knows, eller hur Stina?[länk] .)
[...]  så länge vi lever i ett samhälle som stimulerar det allra sämsta hos människan; egot, hagalenskapen, armbågarna och så vidare, lär vi bara få se det nuvarande läget förvärras.

Paradigmskifte, anyone?  Ett slut på krigen, kanske?  Och det lukrativa förhärligandet av dem?  [...]
("Så kallade män" av Hans Berggren 2013-02-11 06:00  [länk] .)
Instämmer fullständigt i hela artikeln, men lyfter fram ovanstående citat ur slutet.  Du som jag anser att orsakerna är systemiska, och därför också måste angripas på det planet.  Eftersom jag redan läst en version av din artikel i e-post så har jag även tidigare kommenterat den, på:  [länk]  (i "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" tråden, 2013-02-08 17:12 #37).  Där jag avslutade med:  "Vilket ju kan återknytas till mina egna teser att den verkliga lösningen är att dekonstruera det systemförtryck vi alla lever under samt det materialistiska splittrande paradigmet som känslomässigt och på alla plan isolerar oss allt mer från varandra."  Näthatet är inte heller avgränsat till så kallade mäns hat mot kvinnor.  Det har förekommit en hel del näthat även här på Sourze, jag har arkiv.  Mycket mot de som framför nya tankar.  Faktiskt just mot de som framför tankar som har möjlighet att leda till paradigmskifte, för att anknyta till slutet av din artikel.
Visst är Angela utsatt för förutfattade meningar, men hittills har hon varken som walraffare eller som sig själv visat att de med förutfattade meningar om henne tagit miste.


Referenser:

 1. Leif Erlingsson 2013-02-09 14:36 #12 i "Könsroller begränsar individen" tråden  [länk] .

 2. Leif Erlingsson 2013-02-09 14:36 #528 i ""Det har gått för långt"" tråden  [länk] .

Intressant videointervju med Julian Assange från Equadors ambassad i London, där han fått flyktingstatus för att undvika utlämning till USA via Sverige:
Assange to Maher: Americans should know how easily their government can kill them  [länk] .
Men han kritiserar aldrig Israel.  Något han i och för sig har varit öppen om.  Han behöver väl inte dem också som fiende, kantänka.
Lasse Wilhelmson
Täby den 10 februari 2013

Everybody knows, eller hur Stina?  [länk] .
"To learn who rules over you,
simply find out who you are not
allowed to criticize."  - Voltaire.
Jag själv i kommentar till uppropet:
Om det finns ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel bete sig precis som de behagar och i strid med alla lagar, då bör i demokratisk anda våra politiker meddela oss detta skäl.  Det kan inte döljas bak hemligstämpel.
(Leif Erlingsson 2013-02-08 22:36 #54  [länk] .)
Jag själv i senare kommentar, citerandes mig själv från privat mail:
Har i åratal jobbat för att folk ska se vad de sett, inte vad man har talat om för dem att de har sett.  [...]  Fler och fler svenskar fattar t.ex. att byggnadsdelarna från world trade tornen den 11 september 2001 upplöstes i fallet, och att av allt ursprungligt material inte mycket träffade marken.  [...]  Så många börjar ändå fatta vad de såg den 11 september 2001:  Världens första riktigt tydliga demonstration av massivt användande av "Fri Energi".  Sedan finns det ett antal tidigare händelser som också kan misstänkas ha varit utförda med samma teknologi när man studerar likheter.  [...]
(Leif Erlingsson i privat email 2013-02-08 10:37:57.)
(Leif Erlingsson 2013-02-09 09:06 #55  [länk] .)
Jag själv i artikeln "Med "error" och flimrande blick":
Ett visst amerikanskt företag visade före 2001-09-11 på sin hemsida upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna.  Av alla underkontraktörerna till den officiella 9-11 NIST-utredningen så hade samma bolag flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Så det kan slumpa sig.  Ledaren för deras team hade t.o.m. gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser, det var hans expertisområde!  Bolaget heter Applied Research Associates (ARA)
(Leif Erlingsson i "Med "error" och flimrande blick" 2012-07-29 21:30  [länk]  eller  [länk]  m.fl. publiceringar.  Se även fotnot 7 i "De fysiska bevisen" också av mig, 2011-10-17  [länk] .)
I en bilaga "Thomas E. Bearden och 9-11." till "De fysiska bevisen" av mig 2011-10-17  [länk]  nämner jag hur Thomas E. Bearden år 2005 i sin bok "Oblivion" på sidan 173 avslöjat att Israel redan år 1986 haft denna tekniska kapacitet.  Samt hur Israel kan ha använt denna kapacitet för att, underförstått genom utpressning mot regeringarna, styra västs massopinion.  Bearden själv undviker nogsamt att göra dessa kopplingar.  Men israeliska agenter har själva i Israelisk TV talat om att de i förväg var på plats för att dokumentera 9-11 medan det pågick.  (Sök på "The Five Dancing Israelis Arrested on 9-11".)

Kort sagt, det kan verkligen finnas ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel i strid med alla lagar bete sig precis som de behagar.  Men det anser jag inte bör hållas hemligt.  Vi bör få veta precis hur det ligger till.
Ja du Leif 26
Jag har en stark känsla av att både du och jag talar för döva öron vad gäller de som redan valt ut en liten del av symptomet att utgöra hela sanningen.

Att besitta en viss intelligens är tydligt nog inte heller någon garanti - det är vad man använder den till som är avgörande.

Nu vill jag inte klandra varken ungdomen som systemet skrämt skiten ur med hot om framtida misslyckade liv om dom inte jör sej konkurrenskraftiga nog att försvara sin plats i soppkön - inte heller vill jag sparka på de som redan ligger orkeslösa och har nog av sitt eget helvete.

Men det är nödvändigt för den som inte "nöjer" sej med lögnernas ridåer att försöka få dom att rämna - att vi som ännu ser om så bara en liten del av sammanhangen envist hackar mot de låsta tankestrukturernas murar för att kanske åstadkomma en liten spricka så att ljus kan komma in.

Hellre än att stampa i mörker vandrar i alla fall jag utan illusioner även om sanningen både gör ont och sliter hoppet ur livets famn - men varför hoppas om inget finns att hoppas på?
(Bizon 2013-02-10 07:22 #27  [länk] .)
Det ligger i sakens natur att var och en agerar utifrån den del av sammanhangen den klarar av att mentalt hantera.  Det gäller ju även dig och mig.  Jag har själv under min levnad avsevärt ökat den del av sammanhangen jag själv fixar att bearbeta.  Det är därför jag här på Sourze kallar mig "Tankebrytare", då det inte minst är ett hårt mentalt vägbrytande i mitt eget medvetande som jag ägnar mig åt.  Och förlängt kanske i andras, genom svallvågorna av mitt eget agerande.

Både du och jag är frustrerade över att hackandet mot de låsta tankestrukturernas murar går långsamt, även om jag vanligtvis försöker låta bli att uttrycka denna frustration offentligt.  Men när jag ser vad som har hänt här på Sourze under några år så har det skett en definitiv förändring.  Jag redogjorde lite för detta i tråden "Brunnegårds femtio[länk]  (2013-01-16 08:38 #1)  och i svar till Brunnegård i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  (2013-01-23 19:58 #10),  där jag i det senare svaret listade många signaturer som tillfört nya tankar till Sourze men inte känt att jordmånen varit den rätta och därför åter lämnat oss.  Det som saknats har naturligtvis, som jag också påpekade i inlägg #6  [länk]  i samma tråd, varit en vilja att gå i dialog med dem med andra åsikter än de som hittills varit förhärskande på Sourze.

Den förändring som har skett är istället att de som inte vill gå i dialog har tystnat.  Istället för att försöka mobba ut så har de en efter en gett upp.  I förlängningen är detta positivt.  Eftersom det skapar utrymme för nytt tänkande.  Man kan fundera varför de som inte kan försvara sina åsikter inte ändrar sig.  Jag tror att de hellre har fel tillsammans med vad de uppfattar vara en majoritet än rätt tillsammans med vad de uppfattar vara enstaka udda individer.  De vågar helt enkelt inte lämna flocken.  Men flocken tunnas ut.  Däri ligger hoppet!
Ibland är det kul att titta i backspegeln:

"Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace", The Independent, Monday December 6 1993.  [länk] .
[...]
Svårare har det blivit i.o.m. att ifrågasättandet av makten kommit från allt bättre utbildade kvinnor som dessvärre även försvarar och traktar efter makten själva - och då utnämnt till sin fiende mannen.

Under sånna omständigheter är det inte så konstigt om frustration och otrevnad slår ut i fullt krig mellan kön i stället för mot kapitalets styrmekanismer.
[...]
(Bizon 2013-02-09 14:47 #17  [länk] .)
Och du som jag angriper det strukturella, det som vi uppfattar som orsakerna till att vi är splittrade i olika uppfattade intressegrupper som bekämpar varandra.  Jag vill inte vara en del av problemet och därför försöker jag (liksom du) se till de underliggande mekanismerna som skapat dem.  När målet att avslöja dessa mekanismer kan nås väjer jag inte för att kritisera någon.  Den verkliga lösningen anser jag är att dekonstruera det systemförtryck samt det materialistiska splittrande paradigmet vi alla lever under som känslomässigt och på alla plan isolerar oss allt mer från varandra.  Men också att sabotera för mobbarna så åsiktsyttringar bortom standardhjärntvätten möjliggörs även om dessa inte alltid är så trevliga, eftersom detta gör det möjligt att komma vidare i samtalet.  Och det är ju inte du som är mobbare eller hatare här Bizon.  Det kan bara den tycka som inte lyckats förstå att du tänkt djupt och försöker nyansera mer än vad många tycks klara av eller vilja förstå.  (Den mindre medvetna kan däremot lätt själv bli det den beskyller andra för.)
Det var ett plumpt personangrepp från X-man som tagits bort.  I andra tråden alltså.  Sådana är kontraproduktiva.  Det är genom att förena våra krafter vi kan göra något bra.  Och genom att konkret peka på sådant som inte är konstruktivt.  Oavsett avsändare.
#11 som jag refererade till från mitt förra inlägg -  på  [länk]  -  har blivit #10 sedan jag arkiverade.  Något tidigare inlägg måste ha tagits bort i mellantiden.  Uppdaterad referens:
Angela 6
[...]
(Bizon 2013-01-12 19:57 #10 i "Jag är inte en hund" tråden  [länk] .)
Ang. det citat Angela tog av dig Bizon så förstod jag direkt att det var från dig genom din nydanande stavning:
Angela 6
Så sant och alldeles självklart äger du rätten att förminska dej genom att orera kring någon människas mer eller mindre smickrande signaler rörande din person - var så god att försöka dressera världen.
Du är ung och förhoppningsvis frisk och kanske tycker att det är värt att spilla din energi på detta vad du uppfattar som förminskande, men liksom konsten ligger i betraktarens ögon ligger tolkningsföreträdet om vilken effekten blir för din person helt och hållet hos dej själv.

Synd att du valt att tolka mitt lilla kåseri kring din text på ett så inkrökt sätt - undrar just om du inte gör för stor sak av både visslarna och min lilla text - låt dej inte förledas av StaffanRoger - personen bakom det nicken har mani på att räkna hur många tecken jag använder och i övrigt racka ner på allt jag gör - det är sånt man får ta om man vill ligga på topp - förmodligen är det samma sak med folk som inte finner ord för att tala om att dom tycker du är vacker - alla har ju inte talets gåva beklagligt i sej och ytterligare en omständighet som kvinnfolk kan använda för att trumfa ut sin förtrytelse över dessa stackares i praktiken harmlösa tilltag samtidigt som du med din fulla rätt får tillfälle att tala om för hela världen att du är attraktiv nog för någon dreglande man att uppmärksamma.

Nu ska jag i alla fall berätta något för dej då du tydligen fått en hel del om män om bakfoten.  Män dreglar i allmänhet inte, och rör du dej i områden där män dreglar så ska du nog tänka dej för.  Om en person dreglar - man eller kvinna egalt vilket, tyder det på dålig självkontroll vilket kan medföra risker.

Men det var bara en parentes - det jag vill säja är att män är tydligen lite för smarta för dej.  Låt säja att situationen du beskrev är sann och att dom där grabbarna faktiskt intresserade sej för just dej.
Det dom såg var alltså din rygg och bakdel, eventuellt hår eller huvudbonad, samt nedre extremiteter och eventuella skodon - OK?

Vi förutsätter att det verkligen var dej deras aktiviteter åsyftade - då kan ett av följande två alternativ vara gällande.

1. grabbarna såg en anskrämligt klädd kvinnsperson knata på framför dom och undrade sinsemellan om denna person var lika anskrämlig framifrån - hur ta reda på det - jo en liten signal i känd stil och så förvandlades deras okunnighet till kunskap.

2. grabbarna som var som grabbar brukar intresserade av flickor - nu såg dom en ung spänstig kvinna framför sej med en chyst rumpa och vacker rygg och samt ett mörkt hårsvall som böljade över hennes axlar vid hennes snabba gång.  Gossarna greps av en obetvinglig lust att få skåda den i alla fall bakifrån vackra kvinnans ansikte i tron och förhoppningen att en så vacker baksida på en tjej måste ha en framsida som vore en fröjd att få se.  Så hur ta reda på det - jo samma förfarande som under punkt ett - ja och så kan man ju förstå att dom sedan hade någon att drömma om.
[...]
(Bizon 2013-01-12 19:57 #11 i "Jag är inte en hund" tråden  [länk] .)
(Slutet var trevligt skrivet, men rymdes inte inom 3500 tecken, klicka länken!)
Som mig själv - Angela - bemöts jag med kommentarer om mitt kön och mitt utseende.  Som "Ulf Vederholm" visas jag plötsligt betydligt mer respekt.
(Angela Larsson 2013-02-09 06:00 i "Undercover som vit medelålders man[länk] .)
En viss Ulf Vederholm publicerat två artiklar här på Sourze, om rasism och om jämställdhet.  Han har med samma språk och ton som jag problematiserat könsnormer, fördomar och okunskap.  Han har skrivit kontroversiellt och ifrågasatt den grundläggande synen på kön samt använt sarkasm både för att väcka skratt men även för att förlöjliga det irrelevanta i mångas argument.

Precis som jag gör i allt jag skriver.  Varför?  För att Ulf Vederholm - är jag.
(Ibid.)
Som för att bekräfta...
[...]  Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.
[...]
(Bizon 2013-02-09 11:56 #4  [länk] .)
Intressant nog är detta att tala om hur det ska vara och sedan inte bemöta kritik ett exempel på det patriarkala förhållningssätt jag diskuterat.  I myten representerat av "Adam".  Man ska "stå med mössan i hand", och ta emot kunskapen från auktoriteten.  Men inte ifrågasätta, fråga Josef!
(Leif Erlingsson 2013-02-09 13:06 #13 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
    ...  så har varken "Ulf Vederholm" eller Angela Larsson bemött kritiken i någon av "Ulf Vederholm" trådarna.  Vilket ger Bizon med hans
En sådan förklaring kan vara att medelålders vita män drar sej för att diskutera sakfrågor med yngre kvinnor av flera skäl - ett att en man med självbevarelsedriften i behåll inte gärna utsätter sej för risken att bli avsnoppad med blahaargument eller unga tjejers oftast fundamentala oförmåga att sätta sej in i andra synpunkter än de dom själva har.  [...]
(Bizon 2013-02-09 11:57 #5 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
poäng.  Och även mig, när jag pekar på hur Angela agerar enligt det patriarkala system jag ifrågasätter.  Alltså att tala om hur det ska vara men ignorera kritik.

("Ulf Vederholm" som ett okänt kort fick "the benefit of doubt".  Svårare än så behöver det inte vara.  Angela Larsson har inte tolkningsföreträde.  (Inte jag heller, jag bara föreslår en annan tolkning.))
Som mig själv - Angela - bemöts jag med kommentarer om mitt kön och mitt utseende.  Som "Ulf Vederholm" visas jag plötsligt betydligt mer respekt.
(Angela Larsson 2013-02-09 06:00 i "Undercover som vit medelålders man[länk] .)
En viss Ulf Vederholm publicerat två artiklar här på Sourze, om rasism och om jämställdhet.  Han har med samma språk och ton som jag problematiserat könsnormer, fördomar och okunskap.  Han har skrivit kontroversiellt och ifrågasatt den grundläggande synen på kön samt använt sarkasm både för att väcka skratt men även för att förlöjliga det irrelevanta i mångas argument.

Precis som jag gör i allt jag skriver.  Varför?  För att Ulf Vederholm - är jag.
(Ibid.)
Som för att bekräfta...
[...]  Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.
[...]
(Bizon 2013-02-09 11:56 #4  [länk] .)
Intressant nog är detta att tala om hur det ska vara och sedan inte bemöta kritik ett exempel på det patriarkala förhållningssätt jag diskuterat.  I myten representerat av "Adam".  Man ska "stå med mössan i hand", och ta emot kunskapen från auktoriteten.  Men inte ifrågasätta, fråga Josef!
(Leif Erlingsson 2013-02-09 13:06 #13 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
    ...  så har varken "Ulf Vederholm" eller Angela Larsson bemött kritiken i någon av "Ulf Vederholm" trådarna.  Vilket ger Bizon med hans
En sådan förklaring kan vara att medelålders vita män drar sej för att diskutera sakfrågor med yngre kvinnor av flera skäl - ett att en man med självbevarelsedriften i behåll inte gärna utsätter sej för risken att bli avsnoppad med blahaargument eller unga tjejers oftast fundamentala oförmåga att sätta sej in i andra synpunkter än de dom själva har.  [...]
(Bizon 2013-02-09 11:57 #5 i "Undercover som vit medelålders man" tråden  [länk] .)
poäng.  Och även mig, när jag pekar på hur Angela agerar enligt det patriarkala system jag ifrågasätter.  Alltså att tala om hur det ska vara men ignorera kritik.

("Ulf Vederholm" som ett okänt kort fick "the benefit of doubt".  Svårare än så behöver det inte vara.  Angela Larsson har inte tolkningsföreträde.  (Inte jag heller, jag bara föreslår en annan tolkning.))
[...]  Symptomatiskt är att Angela Larsson inte bemött kritiken eller ansett sej behöva räta ut en del frågetecken som uppstått genom att artikeln undanhållit en hel del fakta som skulle göra det möjligt för en läsare att förstå vad artikelförfattarens syfte.
[...]
(Bizon 2013-02-09 11:56 #4  [länk] .)
Intressant nog är detta att tala om hur det ska vara och sedan inte bemöta kritik ett exempel på det patriarkala förhållningssätt jag diskuterat.  I myten representerat av "Adam".  Man ska "stå med mössan i hand", och ta emot kunskapen från auktoriteten.  Men inte ifrågasätta, fråga Josef!
Leif E kan du nämna en enda kvinnlig ledare för sitt land som inte betett sig lika illa som de värsta männen till ledare?  Golda Meir vad var hon för något, Margaret Thatcher och Indira Gandi m.fl
(x-man 2013-02-09 12:40 #9  [länk] .)
Att du alls ställt frågan tyder på att du inte förstått mitt budskap.  Jag talar inte om män och kvinnor utan om olika förhållningssätt där det ena mytologiskt representeras av "Eva" och det andra av "Adam".  Där "Eva" representerar den direkta förbindelsen med kunskap och insikt, medan "Adam" representerar att gå med mössan i hand till någon som talar om hur det ska vara.  Ledare i vårt patriarkala (att någon talar om hur det ska vara) system blir man inte om man är funtad enligt det förhållningssätt som i myten representeras av "Eva".  Vilket borde vara självklart utifrån vad jag redan redogjort.  Kanske du bara ville ge mig tillfälle att skriva det ännu tydligare?
Som jag förut påpekat, "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps"  (Artikel 2011-04-04 06:00 på  [länk]  och i citat därifrån i går på  [länk]  i en diskussion om näthat mot just kvinnor.)  Se gärna mina övriga kommentarer samlade på  [länk] .  Det finns en "undertext".  Se om ni kan hitta den.
Kvinnan är "ond" för att hon representerar direkt kunskap, vilket enligt vår nuvarande civilisations grundmyt med Edens lustgård är ondska.  I vår nuvarande civilisation ska all kunskap komma via auktoriteten.  Där har du det yttersta svaret till att män får mer respekt än kvinnor i vår nuvarande civilisation.  Männen, i myten representerade av Adam, gör ju som de blivit tillsagda, och tankar inte ned någon egen kunskap.  Eller förväntas inte göra, iallafall.
Artikeln: "It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled. - Mark Twain"

Man skulle säkert kunna ställa upp ett teorem över den minskade intelligensen som funktion av det man inte vill förstå.
(Bizarro 2012-06-08 15:56 #9  [länk] .)
Återfann nyss ovanstående när jag läste den gamla diskussionstråden här på nytt, saknar t.ex. de lustiga inhoppen av Thomas L. Aabo, men ännu mer de kloka av bohuslanningen/Viking Vikingsson med hans breda internationella erfarenhet (se inlägg #7).

Mark Twain sa det snyggare än jag själv formulerade det i ett mail i går, men jag vill ändå dela med mig av ett citat ur det senare:
Har i åratal jobbat för att folk ska se vad de sett, inte vad man har talat om för dem att de har sett.  Som du vet är människan lättsuggererad, men när väl en suggestion internaliserats så blir den så att säga låst, och närmast hopplös att rubba.  Nästan som människor vore datorer med CD-ROM minne, skriv en gång, kan sedan inte ändras...  Ändå går det lite framåt.  Fler och fler svenskar fattar t.ex. att byggnadsdelarna från world trade tornen den 11 september 2001 upplöstes i fallet, och att av allt ursprungligt material inte mycket träffade marken.  Det finns på bilder även om dessa först inte visades i media, men många har ju sett dem senare.  Så många börjar ändå fatta vad de såg den 11 september 2001:  Världens första riktigt tydliga demonstration av massivt användande av "Fri Energi".  Sedan finns det ett antal tidigare händelser som också kan misstänkas ha varit utförda med samma teknologi när man studerar likheter.  Man har säkert övning från andra operationer innan man gör något så här stort.
(Leif Erlingsson i privat email 2013-02-08 10:37:57.)
Kommenterade uppropet så här när jag som nummer 92 för några timmar sedan själv undertecknade:

Om det finns ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel bete sig precis som de behagar och i strid med alla lagar, då bör i demokratisk anda våra politiker meddela oss detta skäl.  Det kan inte döljas bak hemligstämpel.
[...]  slås än en gång av den obehagliga känslan att det pågår en massiv invasion i europa som uppenbarligen inte gagnar varken de invaderande eller de länder som invaderas.
[...]
(Bizon 2013-02-08 19:46 #1860  [länk] .)
Grogrund för Balkanisering.  Kan vara avsiktlig förberedelse för att i framtiden ha möjlighet att destabilisera Sverige och andra länder i Europa.  Det finns folk som planerar sådant mycket långt i förväg för att så att säga "ha kort att spela med" vid ett eventuellt senare tillfälle.
Att speciellt Sverige tar emot en så stor andel i förh. till befolkning tyder på att det framför allt är Sverige som förbereds.
[...]
  - om inte fotfolket dessförinnan förpassats in i liknöjdhetens dimma -
[...]
(Bizon 2013-02-08 14:34#36  [länk] .)
Ja, "ungefär som det blivit i nationalstaten Sverige av i dag", som du också skrev.  Här där...
Näthatet är resultatet av en kultur som i flera hundra års tid har hävdat de kapitalistiska intressenas överhöghet i alla sammanhang och som på senare tid och med enormt ökade propagandaresurser har blivit ännu effektivare i sin strävan att göra människor okänsliga, oempatiska, obehagliga och allmänt otäcka, men lämpliga som kanonmat och löne- och låneslavar.
(Hans Berggren 2013-02-07 15:09:48 i epost till c:a 28 personer varav några redaktioner och förlag.)
Men så länge vi lever i ett samhälle som stimulerar det allra sämsta hos människan, egot, hagalenskapen, armbågarna osv. lär vi bara få se det nuvarande läget förvärras.
(Ibid.)
Vilket ju kan återknytas till mina egna teser att den verkliga lösningen är att dekonstruera det systemförtryck vi alla lever under samt det materialistiska splittrande paradigmet som känslomässigt och på alla plan isolerar oss allt mer från varandra.
Upprop mot Natos och Israels angrepp på Syrien

I fall regeringen icke agerar skyndsamt uppmanar vi riksdagen att lägga fram misstroendeförklaring mot statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt..


http://kristofferhell.net/upprop-mot-natos-och-israels-angrepp-pa-syrien/  [länk]
[...]
Att media spelar sin kort efter sin egen agenda ser vi ständigt - nu blåste man upp näthatet som värsta kvinnohatet och kvinnoförtrycket helt i linje med att underblåsa könskampens eld.
Då Per Ström fått på pälsen så han tyckte det var nog och fick framträda med det i tv hörde jag inte ett knyst om att det skulle vara mansförtryck - ändå var det så enligt Nordegren i P1 att nån eller några av de presenterade tjejerna som nu fått leka martyrer varit med och mobbat ut honom.
[...]
(Bizon 2013-02-08 11:50 #12  [länk] .)
En viktig poäng.  Den gamla härska genom att söndra agendan.  Det är alltid någon som är förfördelad och genom att välja vilken grupp man ska lyfta fram kan man för evigt hålla oss splittrade.

Vi som har varit med några årtionden längre än de i dag unga har kanske ibland lättare att genomskåda detta.
Forts...

Notera att i George W. Bushs första tal som president förklarade han rent ut att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  Då detta var ett förberett tal så är det knappast en slump att han sa så där.  Många kända UFO-forskare har efter att ha forskat länge och väl kommit fram till att UFO-fenomenet är mer relaterat till änglar och demoner än till andra planeter i vår dimension.  Dock har det aldrig gjorts någon film på ett sådant tema medan det gjorts otaliga filmer på temat utomjordingar från en annan planet.  Det ser verkligen ut, när man ser på vår värld i dag, som ett gäng krigsänglar i kulisserna dirigerar föreställningen.  George W. Bushs talskrivare plockade den ängel som leder stormen från John Page, 1776:  "an Angel rides in the Whirlwind", se vidare  [länk] ,  där det utifrån Bibeln konstateras att demoner är fallna änglar, och då specifikt att ett kodord för Lucifer är ängel.  Så George W. Bush tycks ha sagt att det är Lucifer som leder detta som nu pågår.

Militären är mycket intresserad av UFO, men det är väldigt hemligstämplat.  Därför det offentliga förlöjligandet.  Något mycket djupt pågår, men vad?  Förtrycket av öppenhet och informationstransparens är iallafall inte dolt.  Så det är produktivt att arbeta med.  Liksom desarmerandet av marginalisering och förlöjligande.  Och där är vi åter på ämnet näthat (och splittring).  För mig hänger allt det här ihop.  Även i den svenska antikrigsrörelsen har de skarpaste hjärnorna marginaliserats.  Detta är ingen slump, och jag ser hur det hänger ihop med hur systemet blir dummare och dummare genom att göra sig av med de som kan tänka.  Hänger också ihop, med Abdel-Masih Wazirs teorier.
Forts...

Här en fundering kring dessa myter plus Inanna myten om öppenhet och informationstransparens.  Om Ormen/the Serpent och om han som fördömde den senare.  Om "The Viking Serpent[länk]  och den i Babylon:
Ormen/The Serpent förknippas med Babylon och kunskap.  Bibeln berättar hur Jehovah förbjöd kunskap men hur Ormen/the Serpent ändå smugglade in sådan till människorna och hur Jehovah då blev mäkta förgrymmad på Ormen/The Serpent, och fördömde den senare.  Säkert en kollega, tänker jag, som fattat mer tycke för människan än vad Jehovah uppskattade.  Jämför myten om Inanna och hur människan fick kunskap!  (Länkarna i förra delen.)  "The basic theme of the myth is that the goddess Inanna, after affirming her sexuality, visited and tricked her grandfather, the god of knowledge Enki, into giving her the essence of civilization called me (pronounced may).  These me, of which godship is one, she gives to the common people to steward and explore.  The effect of giving man these me meant that he could become god if he desired but he had to take the good with the bad, the me of the joy of life as well as the me of war [c.f the Standard of Ur, now at the British Museum].  This idea of releasing secrets and knowledge was probably the fundament for the development of Mesopotamian society and its creation of the tools of civilization; the wheel, writing, mathematics, Law etc.  When the goddess' power declined, so did the idea of the free sharing of knowledge; the de-mystification of knowledge was reversed."

I norden finns mycket symbolik från The Serpent, jag tror vikingarna jobbade för denna fraktion.  Alltså Ormen/The Serpent, Babylon och kunskap.  Och Vikingar.

Medan som sagt Jehovah förbjöd kunskapen från Ormen/The Serpent.  Och kallade den senare "Djävulen".  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan hjärntvätten säger att bara Bibelns Gud kan detta.

Det skulle inte förvåna mig om olika verkliga maktfraktioner i sin tur jobbar med olika utomjordsgrupper = olika "demoner".  Kort sagt, att vi sedan våra myters begynnelse har befunnit oss i "the alien wars", bekämpade "by proxy" av olika mänskliga maktfraktioner.  Jehovahs fotsoldater har bekämpat Ormens/The Serpents, Babylons och Inannas kunskap över hela jorden.  Bekämpat shamaner, kloka gummor, gnostiker, druider, samer o.s.v..

Märk väl i beskrivningen av Inanna myten ovan, Inannas gåva innebar ansvar för alla konsekvenser.  Eget ansvar.  Kunskap + ansvar.  Stämmer ganska bra in på hur den andra gruppen beskriver att Djävulens anhang inte är friskriven från ansvar!  Medan de själva förstås slipper ansvaret, för det har de delegerat till sin gud!!!!!   I dag vet vi vilket totalt hycklande det senare är.  De förväntar alltså att bli upptagna till sitt Hyckelrike.  Så blåsta de är.  De får ta konsekvenserna.  Ingen kan friskriva sig genom att lasta över ansvaret på någon annan.

Mycket av demoniseringen(!) av Ormen/The Serpent är säkert False-Flags och desinformation plus "nyttiga" provokatörer som ställer till med kaos.

Forts...
Forts...

Leif - 28

Som sagt så vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, men inte heller mellan de vi kalla maskulina och feminina sidor vi som människor förväntas ha i mer eller mindre välbalanserad fördelning.

Vad har du för uppfattning om huruvida det är nödvändigt med så pass könskategoriserande benämningar i sammanhanget?

Allt sånt där verkar styra in folk i könsbetingade förväntningar som om vi ser till resultatet förefaller mer destruktivt än motsatsen.
(Bizon 2013-02-08 02:01 #29  [länk] .)
I sak är det nog inte nödvändigt, men om du ska förstå angelägna tankar som dem jag länkat till av Abdel-Masih Wazir och hans 'femalian' (som i rovdjurshonan) Inanna princip (IP) med dess öppenhet och transparens och Ditta Rietumas Gender Economy (GE) och femimasculism så måste termerna förstås.

Jag anser att tankarna är så viktiga att de bör förstås.


Länkar:
 1. "From Inanna To the Internet and beyond[länk]  by Abdel-Masih Wazir, 6 page lecture notes.

 2. "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]  by Abdel-Masih Wazir, discussion and lecture material from 1996... in Swedish, English and Arabic.

 3. "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk]  by Abdel-Masih Wazir, 1996.  (Mixed Swedish, English, Arabic.)

 4. "Gender Economy (GE)" och "femimasculism[länk]  av Ditta Rietuma.

 5. "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps[länk]  av Leif Erlingsson 2011-04-04 06:00.  Ett citat ur artikeln:
  Gudinnan Inanna besökte efter att ha bekräftat sin sexualitet hennes farfar kunskapens Gud Enki och lockade honom att skänka henne civilisationens essens som kallades me.  Dessa, varav gudaskap är en, gav hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Resultatet av detta var att människan kunde bli gud om han så önskade men att han måste ta det goda med det onda, livsglädjens me såväl som krigets me.  Det var en myt som säger, "vill ni ha gudomlighet så får ni gudomlighet".  Men ni är ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Abdel-Masih Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är "femalian" - inte feministisk.


Jag anser att vi behöver förstå våra myter, för de är en slags historia bortom den nedtecknade.  Ta myten om kunskap såsom ond i Bibeln med Adam och Eva och sedan Babels torn och språkförbistringen = splittringen av oss.

Forts...
Leif - 28

Som sagt så vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, men inte heller mellan de vi kalla maskulina och feminina sidor vi som människor förväntas ha i mer eller mindre välbalanserad fördelning.

Vad har du för uppfattning om huruvida det är nödvändigt med så pass könskategoriserande benämningar i sammanhanget?

Allt sånt där verkar styra in folk i könsbetingade förväntningar som om vi ser till resultatet förefaller mer destruktivt än motsatsen.
(Bizon 2013-02-08 02:01 #29  [länk] .)
Svarar i tre inlägg på raken:

Forts...
Leif 18 - jag vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt [...]
(Bizon 2013-02-07 17:50 #21  [länk] .)
Inte jag heller, därför var jag noga med att undvika de begreppen.  Kvinnor och män har maskulina och feminina sidor.  Icke att förväxla med manligt och kvinnligt.  Jag skrev förresten "denna feminina urkraft".  Abdel-Masih Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk.  Han syftar därvid på uppkopplingen på den instinktiva kunskapen, den direkta.  Som när det lyckas gör att t.ex. idrottsmannen går som på räls på målet, utan att kunna misslyckas.  En uppkopplad människa är f.ö. inte en hatisk människa.  Hatet kommer av upplevelsen av att vara åtskild.  Denna uppkoppling sker rimligen rent fysiskt genom de minsta subatomära spinnen som också är orsaken till att själva tanken och fantasin skapas.  (Se Jan Rosbäck 2013-02-04 15:39 #20 på min blogg efter "Ovetenskapsparadigmet" och framåt  [länk] ,  och korsreferera med senaste medvetandeforskning.)

Kan f.ö. rekommendera Ditta Rietuma med Gender Economy (GE) och femimasculism, som jag nämnt ett par ggr förut (2011-03-31 11:18  [länk]  och  12:49 samma dag  [länk] ).
[...]  Att försöka angripa galenskapen med än mer galenskap  [...]
(Ibid.)
Vad som är galenskap är mycket en fråga om kultur.  Huvudsaken är att det fungerar.  Vår logik hindrar oss ofta från att ta till oss det som fungerar.  "För det kan ju inte fungera".  Och ja, med den attityden så gör det ju då inte det.  Med ännu mer kunskap kommer så småningom förklaringar till att det som fungerar fungerar, men om man låter stoppa sig med att "det går ju inte" så kommer man aldrig till den kunskapen.
Bättre idé än feminism:
The path from apprehension to comprehension goes via predation.  Vägen från uppfattning till förståelse går via predation.  From corporeal to predatorial intelligence.  In tennis, sports, life.  Prediction through predation.  köns (fem. genus) specifik förmåga!  It's not a matter of controlling it, it's a matter of (to dare) riding it.  Predation, can it be the rescuer, deliverer, even redeemer?
(Abdel-Masih Wazir Abd al-Masih Anis Wazir, Stockholm 1996, "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk] .)
Om Abdel-Masih Wazir har rätt i sin aning så innebär denna feminina urkraft vår räddning ur det stupida system som inte kan övervinna sina egna begränsningar.  Vilket också torde vara det verkliga skälet till att den feminina sidan undertrycks i samhället, oavsett om den sedan manifesterar hos män eller hos kvinnor.  Där den feminina sidan alltså innebär kontakt med instinkter, med jorden, med universum.  Och det bortom logiken och orden.
[...]  så länge inte förtrycket mot män erkänns och bekämpas så kommer förtrycket mot kvinnor att bestå  [...]
(Bizon 2013-02-07 10:50 #1  [länk] .)
Ja, för visst är det själva förtryckta som blir de ivrigaste förtryckarna...
[...]  Vägrar du erkänna att detta hat har rötter i ett långt mindre ensidigt förtryck av oss som generella individer och grupper i en samhällsstruktur där vi alla fogliggörs och kontrolleras för att bli så lönsamma som möjligt vänder du dig ifrån oss alla.  [...]
(Ibid.)
Förtryckta själar sparkar nedåt.  Den verkliga lösningen är därför att dekonstruera det systemförtryck vi alla lever under.  Vilket för övrigt verkar vara vad de egyptiska ungdomarna nu gör.  En sådär 60 miljoner unga som har eller håller på att vakna revolterar nu i alla städer mot "brödernas leende".  Det leende som säger, "Nu ljuger jag för dig, och det finns inget du kan göra åt det".  Kvinnans aktiva deltagande i revolutionen skrämmer patriarkatet.  Därför det organiserade ofredandet som ofta slutar i gruppvåldtäkter mot unga aktivister.  Och "vådaskott" mot ledande figurer.

Jag accepterar inte hatet men jag vill liksom Bizon / Teddy Widegren angripa frågan strukturellt, utifrån dess övergripande orsaker.  Om jag hamnar mitt i en situation agerar jag givetvis utifrån den, men att så här på nätet lockas att agera utifrån en situation när det är det strukturella som kan ge svaren är att hålla blicken fixerad på "moroten på käppen".
50/  Leif [E].  Om jag inte missminner mig så stödjer regeringen Reinfeldt upprorsmakarna?
(X-man 2013-02-06 21:38 #51  [länk] .)
Eftersom "riksdagspartier från vänster till höger bildat "tvärpolitiskt nätverk för Syrien" som arbetar med att framställa USA-alliansens krig som ett demokratiskt projekt" så kan man nog säga att du har rätt.  Särskilt som den strategi NATO-alliansens enheter inne i Syrien inledningsvis och periodvis agerat utifrån har varit att urskiljningslöst döda civila för att sprida rädsla och slå sönder förtroendet för den syriska statsmaktens förmåga att skydda befolkningen.  Men att våra politiker är de verkliga terroristerna är inget nytt.  En ansats jag funnit fungerar förvånansvärt ofta är att undersöka om verkligheten är den raka motsatta mot vad man blir lärd.  Väldigt ofta passar då pusselbitarna mycket bättre än när man lägger pusslet som man blir lärd att det ska läggas.
En sak Dr. Judy Wood nämnde i sin föreläsning vid the Breakthrough Energy Movement conference år 2012 i Holland var att John Hutchinson numera använder en Van de Graaff generator, en sån där man lekte med i skolan för att generera högspänning, när han ska skapa det statiska fält som är en av komponenterna tillsammans med interfererande fält när han gör sina experiment med märkliga materialeffekter liknande sådana som uppträdde vid 9-11.  Förr använde John en Tesla spole, men det räcker alltså med mycket enklare medel.  Sedan misstänker jag att han har lite frekvensgeneratorer i mikrovågsbandet eller så.  Detta som tips till unga studenter som kanske vill försöka något liknande.  Men se upp så ni inte gör hål i skolan.  :)
Se även Kristoffer Hells utmärkta text ang. desinformatören Niels Harrit,  [länk] .  Texten är en bra introduktion till Dr. Judy Woods arbete.
Ett viktigt uttalande, som jag därför sprider:

Fördöm Israels krigshandlingar mot Syrien!

Israel bombade Syrien den 30 januari.  Inget riksdagsparti har uttalat sig mot bombanfallet.  Det innebär att de accepterar att ett land bombar ett annat i strid mot FN:s grundprinciper.


Israels bombanfall mot Damaskus föregicks av ett möte mellan militärer från USA och Israel dagen innan.  Den USA-ledda alliansen av olika västmakter och reaktionära arabstater tränar, leder och beväpnar fundamentalistiska, delvis al-Qaidaanslutna islamister som spränger bilbomber, dödar de som stöder regeringen eller har en annan tro, liksom i Mali.  Strategin är gammal och kallas "Unconventional Warfare" och innebär även strategisk desinformation, vid sidan av krig via ombud.  Syrien har en liten militärbudget jämfört med grannländer som Saudiarabien, Turkiet, Israel men framställs ändå som ett militär hot.  En del av desinformationen är återkommande anklagelser om massakrer och "kemiska vapen", som visat sig sakna belägg.  Talet om hotet från "kemiska vapen" påminner om USA:s propaganda inför Irakkriget med det påhittade hotet från "massförstörelsevapen".  Illegala sanktioner med svenskt deltagande har satts in mot Syrien.

Och inget av riksdagens partier har tagit avstånd från det USA-stödda kriget mot Syrien som är ett klart brott mot FN-stadgan.  Detta är upprörande!  Dessutom har riksdagspartier från vänster till höger bildat "tvärpolitiskt nätverk för Syrien" som arbetar med att framställa USA-alliansens krig som ett demokratiskt projekt.  Detta trots att en stor opposition inne i Syrien är motståndare till USA-alliansens gerilla och arbetar efter tre Nej-paroller:  Mot utländsk intervention, mot våld och sekterism.

Nej till den USA-ledda alliansens krig mot Syrien!
Inget svenskt stöd till kriget mot Syrien!


Styrelsen i Syriensolidaritet, 6/2 2013
(Syrien Solidaritet <solidaritetsyrien@gmail.com>  2013-02-06 13:02:12  på  <mot_krig@yahoogroups.com>  mailinglistan.)

Egen kommentar:
Antingen är alla politiker fega kräk,
eller så är de berövade kompetensen att kunna tänka.
Båda möjligheterna är lika allvarliga.
Psy-OPen 911s anatomi, några punkter.

 1. Man sa på alla sätt till oss att titta på flygplan som flög in i byggnader, bilderna sändes om och om och om och.... igen.

 2. Media visade sällan själva kollapserna.

 3. Nära total mediebackout även i New York om orkanen Erin några kilometer ut i havet samma morgon, inte ens flygvärdinnor som flög samma morgon visste om den.

 4. Ingen kommenterade hur de två motsatt roterande vädersystemen högtrycket från Mellanvästern med det vackra vädret och lågtrycket Erin möttes 10:00 lokal tid strax utanför Manhattan.  Det är känt att märkliga fälteffekter kan uppstå under sådana villkor.

 5. Först ansågs ingen utredning behövas.

 6. Utredningen gavs i uppdrag att förklara hur terrorister i flygplan orsakat detta.  D.v.s. inget öppet och fritt sanningssökande fick förekomma.  Inga andra orsaker fick undersökas.  Även utredarna själva har protesterat mot detta.

 7. Presidenten har sagt att historien om terroristerna i flygplan som orsak inte får ifrågasättas.

 8. Stämning för vetenskapligt bedrägeri mot utredarna av byggnad sjus kollaps las rättsvridrigt ned.  Givetvis helt tyst i media.

 9. Helt tyst i media om att ledaren för undersökningen av byggnad sjus kollaps tidigare gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser och att bolaget han och många utredare jobbade för på sin hemsida visat upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna före 9-11.

 10. Helt tyst i media om att såväl Nicola Tesla som i modern tid upprepat av John Hutchinson kunnat skapa de märkliga effekter i material som bevisen från 9-11 uppvisar.  Och detta just med interfererande fälteffekter, som man också kan få i samband med roterande vädersystem som det var den där dagen.

 11. Och förstås konsekvent idiotförklaring av alla som inte nöjer sig med "husbondens röst" i frågan.  Det är möjligt att många faktiskt anser att man är dum i huvudet om man inte okritisk följer ledare.  Men då kan de faktiskt tala klartext, och inte påstå att man i sak har fel!

Det skulle inte vara svårt att göra en bra artikel av detta, men jag tycker att detta räcker gott att grunna på.Se även diskussiontrådarna "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" och "Tio år av konspiration" i dag,  [länk][länk]  samt "Med "error" och flimrande blick[länk] .
#7  Herrn ska nog tala tyst om ordklyveri.  Vi har ett samhälle som behandlar oss som omyndiga.
#5  Hur skulle jag inte tillhöra kategorin "oss" då jag inte kan isolera mig från samhället?
#2  Katastrof för legitimiteten i att systemet måste ta hand om oss eftersom vi "bevisligen" inte kan det själva.
Denna typ av kriminella är bra för systemet genom att de är lätta att förutsäga, lätta att sätta dit och på alla sätt legitimerar vårt rättssystem.  Det är som med terrorister som legitimerar krig, de gör "nytta" åt en agenda.  Så inte förvånande att situationen upplevs som tillfredsställande.  Det vore katastrof för systemet om flertalet kriminella, missbrukare och i övrigt utslagna verkligen fick ordning på sig.
De idéer som inte bygger på full öppenhet och sanning kommer att gå under.

Detta förräderi av maktens herrar att hålla de verkliga förövarna av 9-11 bak ryggen genom att förbjuda ett öppet sanningssökande  -  för man skulle ju bara leta efter förklaring till hur terrorister i flygplan utfört detta, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04 06:00  [länk]  -  tror jag är en av de faktorer som starkast drivit flest både högt och lågt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna till att tappa all lojalitet till sina herrar.  Undrar varför just svenskar är så fega?  I Norge finns det politiker som utan att ursäkta sig öppet ifrågasätter lögnerna.  Den enda svenska riksdagsman som vågat bad sedan om ursäkt, och är nu ute.

[Jämför gärna även den arkiverade diskussionstråden  [länk]   samt artikeln "Tio år av konspiration[länk] .]
Ang. min påannons av "Evidence of Breakthrough Energy on 9/11".

Länken är uppe igen, på samma plats/länk som ursprungligen annonserat.  Enligt vad Rob som redigerade den skrev till Andrew Johnson som jag tidigare frågade så ville Rob redigera den en gång till.  Men som Andrew nu skrev till mig, han förstår inte vad som är ändrat eftersom den tycks vara av samma längd som förut.
Evidence of
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

[...]
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk]  [[Update 2013-02-06:  Alive Again!]].)
(Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124  [länk] .)
Hoppas någon hann se denna.  Jag såg tidigare kring 2/3 av den och skulle i dag försöka se slutet, då den först inte ville ladda ordentligt och sedan helt försvann!  Detta är ett ständigt problem med riktigt civilisationsavgörande information - blir det många träffar så tas den bort.  Det är därför det är så viktigt att människor bryr sig.

För övrigt är det för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som Hans Berggren beskrev 2013-02-02 09:12:50 i "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  (Länkade samma dag till den från tråden "Riktiga ämnen".)
(Leif Erlingsson 2013-02-03 17:34 #126 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .  Första raden i annonsens huvud ovan hade dock tidigare dolts p.g.a. en extra < html kod som nu är borttagen.  Även korrigerat i arkivkopiorna av tidigare inlägg.)

En sidonot:  Detta förräderi av maktens herrar att hålla de verkliga förövarna av 9-11 bak ryggen genom att förbjuda ett öppet sanningssökande  -  för man skulle ju bara leta efter förklaring till hur terrorister i flygplan utfört detta, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04 06:00  [länk]  -  tror jag är en av de faktorer som starkast drivit flest både högt och lågt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna till att tappa all lojalitet till sina herrar.  Undrar varför just svenskar är så fega?  I Norge finns det politiker som utan att ursäkta sig öppet ifrågasätter lögnerna.  Den enda svenska riksdagsman som vågat bad sedan om ursäkt, och är nu ute.
1843/  Leif E  Det klack till hos mig för den här meningen "Avsluta användningen av gärningar som klassificerar folket som "hyresgäster" på sin egen mark, och därmed överföra kontrollen till införlivade County registratorer och bedömare skatt" som jag hittade i en av dina länkar som handlar om att göra Amerika lagligt.  gissa vilken tanke jag fick av den meningen.
(X-man 2013-02-05 16:17 #1844  [länk] .)
Låter inte som korrekt språk.  Misstänker därför att du läst maskinöversatt till svenska.  Har du originallydelsen på engelska?

Men jag förstår trots det konstiga språket att du reagerat, för är vi verkligen fria om vi måste betala för att vi äger något?  Det är inte att äga, det är att hyra/leasa.  Grannarna vet att vi äger vår mark, varför ska det stå i ett register långt bort?!  Vad har tjänstemän någonstans med det att göra?!  De kan få leka med sina papper bäst de gitter, men vad har de med mig att göra...  Ungefär så funderar jag.
Inte lätt att komma ihåg allt man tidigare tagit reda på.  ;-)

Eftersom jag tidigare i dag länkade till ett större antal kommentarer om "Republic for the united States of America" så är det bäst att påpeka vad jag hade hunnit glömma bort men nu återfann, att just detta projekt också var skapat av makteliten/Rothschilds.  Antagligen i ett försök att kapa den revolution som inte kan undvikas.  Nämnde det förut 2011-05-26 19:36 i "Republic for the united States of America" tråden #10  [länk] .  Tim Turner är den som skulle kapa revolutionen.  Han har misslyckats.  Se vidare  [länk] .

Det riktigt svåra är att makteliten är experter på att kapa rörelser.  Det är vad de har hållit på med i hundratals år.  Det är deras expertisområde.  Därför är alla oerhört försiktiga och går långsamt fram.  Men ett faktum är att många av unionens stater redan som det är så där en hundra år har försökt hitta sätt att frigöra sig från den.  13 november 2012 hade listan växt till 30 stater, som jag tidigare kommenterade 2013-01-06 11:53 i ""Det har gått för långt"" tråden #248  [länk] .  Eller sök på "The list of states posting petitions to secede on the White House website grew to 30[länk] .

Dessutom, för att en utbrytning från det av makteliten kontrollerade kommersiella lag systemet ska fungera behövs lösningar för global handel m.m. som inte är beroende av deras kommersiella lag system.  System som istället opererar under "common law" (lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada).  Det är ingen liten sak att byta ut det sätt som världen fungerar efter...  Men att faktiskt sätta de största brottslingarna i fängelse är en god start.  Bara en sådan förändring som att den som äger en fjärdedel av jorden inte står över lagen gör egentligen all skillnad som behövs.  Resten följer antagligen på det.
Forts...
Samtliga av mina referenser till Republic for the united States of America utöver dem i den särskilda tråden om detta ämne:  [länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk][länk]  och  [länk] .
1840/  Leif E.  Du har en poäng om statliga provokatörer som enligt lag får bära rånarhuva, bara för att de går regimens ärende.  Men ska sanningen fram är det bara ett bevis på att Sverige är den Sovjetstaten, allt i samhället drivs i kommunistiskt anda bortsett plan ekonomin, men vadå, försörjningen av invandrare kan man kalla för planekonomi i flera bemärkelse och de andra ekonomiska planen att plundra Sverige på sina tillgångar!
Alltså 7 klöverns politiker har svikit svenska folket med det grövsta artilleriet, att kalla oss barbarer och invandrarna guds Änglar, lätt överdrivet!
(X-man 2013-02-05 14:36 #1841  [länk] .)
Fredrik Reinfeldt har med sin minister för Sveriges yttre säkerhet Karin Enströms gillande nedmonterat landets försvar till att enligt henne att i bästa fall klara ett försvar av ett begränsat anfallsmål i en vecka.  Jag frågade mig för en stund sedan, är detta en förberedelse för ett inlemmande av Sverige i Ryssland?  Tänker på att "röda skölden" (familjen Rothschild) traditionellt har starkt fäste där.  Kan det vara en långsiktig plan för att inlemma oss nordiska i en större makt när nu Republic for the united States of America (avsiktlig stavning) rent juridiskt redan har återaktiverats och vad gäller kontrollen över statsapparaten verkar vara på god väg att kunna ta även den, efter att denna republik sedan över ett och ett halvt århundrande har varit vilande efter att den amerikanska kongressen den 27 mars 1861 blev sine die -- "utan dag".  Detta efter att sydstaterna tågat ur och inget nytt datum för möte satts och därför konstitutionen blev vilande.  Alltsedan dess har det federala bolaget District of Columbia istället ockuperat det vi i dag kallar USA och styrt med undantagslagar.  Jag länkade och berättade om detta t.ex. 2012-10-23 23:52 i "Konspirationsteorier är odemokratiska" tråden #38  http://www.sourze.se/forum/thread/10794142/page4#post10795195  [länk] .  Jag startade även en särskild tråd i ämnet 2011-05-21 09:40, "Republic for the united States of America", #1  [länk]  och har därutöver nämnt det många gånger både före och efter.  Se vidare fotnot i påföljande kommentar.

Jag har länge sett starka tecken på att även högt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna övergett sina forna herrar.  Kanske herrarna har planerat att isolera Sverige från detta, och inlemma Sverige i Ryssland?

Forts...
finne/  här har du dina framtida politiker som du gillar, synd bara att de kan benämnas som svenska terrorister!  [länk]
(X-man 2013-02-05 13:43 #1839  [länk] .)
Så enkelt det var att desarmera den svenska ungdomens motstånd mot de globala företagens överhöghet över världen.  Kasta in några maskerade provokatörer som ställde till med kaos.  Man har i Sverige under många år gett gräddfil åt en viss politisk grupps övervåld.  Polisen har knappt fått röra dem.  Bråkmakare kan nämligen vara användbara.  För den som vill skapa kaos och smutskasta äkta folkvilja.  Inte första gången "terrorister" använts, och inte heller den sista.  Som jag tjatat i åratal, se vad som händer.  Inte vad man talar om för oss händer.
Forts...
Also, more and more gold plated tungsten bars are being found in bank storage vaults worldwide.  So far it can be confirmed that the IMF, The Bank of China, the Bundesbank and the Bank of England have all had some or all of their gold replaced with tungsten.  This is leading to a frantic search for the missing gold by various governments.  Perhaps they should follow Richard Armitage, who is now taking global collateral accounts gold from Indonesia and gold from royal vaults in Thailand, refining it in Hong Kong and taking it to parts unknown (Paraguay, the Antarctic?), according to a CIA source.
[...]
In any case, you cannot eat gold and technically owning 85% of the world's gold does not automatically give a person the right to decide the future of humanity.  That right belongs to the people of the world.
[...]
As mentioned above the founding families of the Federal Reserve Board in the US have either fled or are trying to flee in order to avoid imminent arrest, according to the CIA.
[...]
Here is what an Italian royal family member had to say about Queen Beatrix:  "I know she has been part of a 'consortium' with the Pope, Queen Elizabeth, the Yamato Dynasty and Adam Hapsburg that has been and is still fighting the evil so called Illuminati."  A gnostic Illuminati source responds by saying they are not evil, just opposed to dynastic rule by Satanic bloodlines.

Speaking about Satan, there has been new intrigue in the Vatican.  A certain Monsignor Egidio Vagnozzi died suddenly near the Vatican recently and was buried without an autopsy, according to an Italian aristocrat.  Vagnozzi was pressing for a full investigation of the IOR - Instituto di Opere Religiose -Institute for Religious Works, i.e. the Vatican Bank.  The "dark soul" behind the Vatican Bank is a Monsignor Donato de Bonis, the Italian aristocrat says.  The Vatican Bank has been without a president for the past 8 months after a reformist president Ettori Gotti was controversially dismissed.  Recently, credit card payments and ATMs in the Vatican have stopped because the Vatican bank is not complying with international money laundering regulations.
[...]
(Benjamin Fulford, 2013-02-05 09:37 japansk tid, "Queen Beatrix quits, the Rockefellers flee, the Bushes are rats in a trap; Queen Elizabeth, the Pope and the Rothschilds are still standing[länk] .)
Råttorna lämnar skeppet?
Queen Beatrix quits, the Rockefellers flee, the Bushes are rats in a trap; Queen Elizabeth, the Pope and the Rothschilds are still standing
av Benjamin Fulford
2013-02-05 09:37 japansk tid


The announcement last week that Queen "Bilderberg" Beatrix of the Netherlands was abdicating the throne is but a visible sign of some fundamental changes in the secret power structure of the West.  In a yet to be publicly confirmed move, David and J. Rockefeller have fled to an Island near Fiji, according to a CIA source.  The Bush family, for its part, tried to flee via an airport in Arkansas but were prevented from doing so by the FBI, the same source says.

This source, who correctly predicted the resignation of Queen Beatrix is also saying that Queen Elizabeth with resign in favour of her grandson in the near future.

These moves are all connected to the ongoing counter-attack against the genocidal Western elitists affiliated with the Bilderberg group, the Council on Foreign Relations and other related organizations.  As will be described below, there is a lot more to come.
[...]
There are also plenty of indications of escalating infighting within the financial elite.  The SWIFT international banking transfer system, for example, is becoming dysfunctional because large money transfers are being intercepted and diverted to unknown destinations before the intended recipients get their money, according to both MI5 and CIA sources.  "The SWIFT system has several operational and procedural features that allow anyone with big computing power, i.e. cabal controlled bank servers, to spot and arrest large transactions, especially over $50 million," the MI5 source says.  "SWIFT has in the past been temporarily disabled to allow Bush 41 to steal large transactions," he adds.  The lack of trust between different cabal factions has meant that opposing factions have been regularly hijacking each other's bank transfers, the CIA source corroborates.
[...]
(Benjamin Fulford, 2013-02-05 09:37 japansk tid, "Queen Beatrix quits, the Rockefellers flee, the Bushes are rats in a trap; Queen Elizabeth, the Pope and the Rothschilds are still standing[länk] .)

Forts...
Leif E vilket erkännande, det är så att man blir spyfärdig på Imamer och andra tokiga ledare i Islams namn, men också att araber tycks vara våldtäkts benägna?  [länk]
(X-man 2013-02-04 23:02 #5  [länk] .)
Din länk bevisar istället att fundamentalism är lika med galenskap.  Min uppfattning är att västerländska säkerhetstjänster i destabiliseringsyfte systematiskt har uppmuntrat och kanske rentav har skapat den moderna muslimska fundamentalismen.

Vidare anser jag på goda grunder att de västerländska säkerhetstjänsterna i sin tur är agenter åt de som kontrollerar eller äger större delen av världen, en mycket begränsad krets människor.

En vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The network of global corporate control", utgick från 37 miljoner av världens största företag och investerare i 194 länder och kunde med datoranalys av c:a 13 miljoner korsägande-länkar oomtvistligt visa att kärnan i detta korsägande utgörs av 1318 företag där varje företag i kärnan i sin tur har täta ägarskapslänkar i c:a 20 andra företag i kärnan så att 3/4 av ägandet av kärnan är i själva kärnan.  Namn som Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Deutsche Bank och Barclays.  Denna kärna tjänar 20% av all inkomst på jorden.  Dessutom kontrollerar de genom sina aktieinnehav ytterligare 60% av all inkomst på jorden.  80% av jordens totala inkomst går alltså genom denna kärna av endast 1318 företag.  Och det slutar inte, för 80% av kontrollen av detta nätverk utgår från endast 737 av företagen.  10 av aktörerna i nätverket har dessutom 10 ggr mer kontroll än deras ägande antyder.  Inom de 737 företagen så finns det dessutom en super-entitet med 40% av kontrollen över jordens samlade inkomst bestående av endast 147 företag.  75% av företagen i denna super-entitet utgörs av finansiella institutioner.  De äger bl.a. USAs riksbank.

På sidan 33 i rapporten kan man läsa en lista av 50 företag som utgör en tredjedel av denna kontroll över jordens samlade inkomst.  Inget land eller enskild person kommer i närheten av dessa placeringar.  Det är en liten grupp företag som är våra ägare.  Kontrollerar såväl länder (USAs riksbank!) som vilka nyheter vi matas med.

Det är inte muslimska fundamentalister som styr detta.  De senare är verktyg, glöm aldrig det!  Ju tokigare, ju "bättre".

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf  [länk] .  Kopia:  [länk] .12 juli 2012 förklarade David Wilcock innebörden av denna forskning i "The Great Revealing: US Marshals Expose Biggest Scandal in History[länk] .
Med metoden söndra och härska har man lyckats bryta upp folken i små, små bitar, minimala minoriteter, "konsumenter", "unika individer med egna behov", den ena mer narcissistisk, lögnaktig och girig än den andra.
I norra EU tycks inte massmedia ha mycket att säga om människors lidande under den "ekonomiska terrorn" i söder; man föredrar att beskriva krisen i mer nedlåtande termer:  "Grekerna är lata och har nog sig själva att skylla", verkar vara budskapet vi ska absorbera medan bankirerna kapar åt sig de bästa stränderna.
Chefredaktörerna för de största svenska tidningarna går på månatliga "briefings" på amerikanska ambassaden och får direktiv om vad de ska skriva och inte skriva.  Mötena började för många år sedan.

Nu har neutrala Sverige, som lyckats hålla sig utanför krigen i nästan 200 år, soldater i Afghanistan och Irak och deltog i Natos ödeläggelse och plundring av Libyen.  Vår krigsindustri och dess ägare tryckte naturligtvis på.  Måste värna om jobben...
De stora hjälporganisationerna är idealiska gömställen för pedofiler och smugglare i alla branscher.  Knark, vapen, konstföremål, diamanter och människor.  Organ.  Hjälpen flyger in direkt efter katastrofen, ingen ställer några frågor eller undersöker något bagage vid in- och utresa.  Och sorgligt nog är hjälparbetarna beroende av eländet de förväntas mildra.  Där har vi det kapitalistiska konceptet.  Lappa och laga men aldrig lösa problemen.  Då fick man ju stänga butiken!
(Hans Berggren, "Kapitalet och döden", 2013-01-05 06:00 på Sourze, men 2013-02-02 09:12:50 i e-post,  [länk] .)
Det är för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som du beskrev i artikeln.
(Har redan kommenterat din artikel på Sourze, 2013-02-03 17:34 #126 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  2013-02-02 13:03 #41 och 14:57 #42 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk][länk] .)
Som Kjell Alinge kommenterade på Mediekritik-mailinglistan 2006-02-24 00:41:50:  "Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder".  Folk tycks tro att om de bara ligger lågt så ska just de själva klara sig.  Bara huka, vår tid kommer också.  Och då finns ingen annan kvar att stötta oss.  Inte de fantastiska motståndsmännen i Irak ("Irak, Palestina, Afghanistan - Samma ockupation?  En seminariedokumentation, maj 2007 -- Filer för nedladdning[länk] ),  eller någon annan stans.  Hade vi förstått vad som pågår hade vi samarbetat över alla gränser.
Vad händer i Egypten - är dessa offentliga våldtäkter och könslig skändning av kvinnor ett utslag av "det muslimska "brödraskapets"" ideologi eller religiösa föreställningar?
Eller är det oregerliga mobbar med hanliga könsorgan mellan benen som försöker trycka undan kvinnor från politikens frontlinjer för att inte behöva konkurrera med de ofta talföra och högröstade kvinnorna om äran och initiativen i motståndet mot densamma diktatur dom en gång trodde sej fria från?
Oavsett vad det är så ska och måste värden se och handla - vad nu än egypten producerar BOJKOTTA DET och låt egyptierna förstå att gränsen är överskriden för vad som kan tolereras.

Jag funderar på att starta en facebook-vad det nu heter - för ett upprop mot sånna här vansinnigheter.

Det är något fel i huvudet på många med hankön - inte bara i egypten, indien och övriga världen vad gäller hur förhålla sej till kvinnokön - svårt att fatta att det är så spritt och att denna galenskap även här i sverige är så utbredd och frekvent.

Och även om man har anledning att undra var dessa våldtäktssykopater kommer från så är det inte så enkelt att alla är importerade.
(Teddy Widegren 2013-01-31 10:22 #1  [länk] .)

Syftet med gruppvåldtäkterna är maximal förnedring av den ideologiska fienden.  En kalkylerad och avsiktlig krigshandling.  Jag talade för några timmar sedan med en person som precis kommit tillbaka från Egypten där han besökt de protesterande ungdomarna.  C:a 100 ungdomar om dagen stryker, fick jag veta.  Men de ger inte upp.  Islamisterna får massor av pengar från väst för att terrorisera med.  Våldtäkter är inget nytt i krig, och detta är krig - om värderingar.

Det är som jag förut påpekat bra att förstå hur det gick till när Muslimska Brödraskapet bildades:
Jag skrev 2012-06-30 22:25 "Islamsk fundamentalism är skapad här hemmavid, se BBC dokumentären "The Power of Nightmares".  Jag menade det.  Se den!  Jag hittade den redan 2005 på Internet, och laddade hem.  Totalt 3 timmar.  Sök lite, och ni ska finna!  Har sett den flera gånger.  Berättar bl.a. hur det gick till när Muslimska Brödraskapet bildades.  Jag skojade inte när jag skrev att islamsk fundamentalism är skapad här hemmavid.  Jag menar det på fullt faktiskt allvar.  Ta reda på saker innan ni klonar sionist-propaganda.  Snälla!
(Leif Erlingsson 2012-07-01 00:06 #71 i ""Stå upp mot sharia - det gör dig inte till islamofob!"" tråden  [länk] .)
2013-01-21 12:40 länkade jag till sparade kopior av de tre avsnitten, och postade en beskrivning i inlägg #94 av "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  och 2013-01-21 12:49 i inlägg #95 av samma tråd länkade jag till de tre avsnitten på YouTube  [länk] .  Del ett, "Baby It's Cold Outside" spårar ursprungen till de nykonservativa och radikala islamistiska rörelserna i tiden efter andra världskriget.  Har även lagt lite information på  [länk] .
I en text som antingen är en förfalskning från 1896 eller äkta vara från 1871 så förutsägs väldigt bra mycket som har hänt sedan dess.  Ang. det tredje världskriget, de första två fanns förutsagda redan 1896 (eller 1871 om det är äkta), så står det i texten bl.a.:
The third World War must be formented by taking advantage of the differences caused by the 'agentur' of the 'Illuminati' between the political Zionists and the leaders of Islamic World.  The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other.  Meanwhile the other nations, once more divided on the issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion...Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity...will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in public view.
Källor:

H. A. Gwynne (ed.), "The Cause of World Unrest" (no date, no publisher, no ISBN specified  [cover:  [länk] ]), pp. 50-52 [see  [länk][länk][länk][länk] ,  also, an OCR PDF scan of the original 1920 edition:  [länk] ].
Den research jag hittat detta genom:  Terry Melanson 2010-10-05, "Albert Pike to Mazzini, August 15, 1871: Three World Wars?[länk] .

Kommentar:  De tankesystem som inte bygger på full öppenhet och sanning kommer att gå under.  Vill t.ex. kristendomen överleva så måste den lära sig att inte skydda lögn.
På tal om denna tråds ämne så lyssnade jag i dag på Dr. Andrew Wakefield intervjuad av Black Op Radio  [länk] [MP3, högerklicka, ladda hem].  Filen sparad:  2013-01-24 19:49:37.  Bl.a. nämner han att de som får influensa efter att ha vaccinerats mot den blir sjukare än de som får influensan utan att först ha vaccinerats.  Han tror att vaccinet hjälper sjukdomen.  Och naturligtvis är barn med fler vaccinationer sjukare än de med färre.

De diskuterade även obligatorisk vaccination.  Detta är mycket oroande.  Det har visserligen efter de bevisade orsaksambanden mellan vaccinationer och skador satts upp fonder med allmänna medel för kompensation åt de skadade, men för kompensation krävs det att skadorna upptäcks väldigt snart, har för mig han sa 15 dagar.  Och som han sa, så funkar inte biologi.  Mångas skador kan uppträda betydligt senare.  Och då blir de utan kompensation.

Själv tänker jag att med tanke på de stora riskerna så bör i enlighet med principer som sattes upp vid bl a Nürnbergrättegången de som distribuerar/injicerar läkemedlet bära ansvaret för att redovisa alla innehåll, risker och biverkningar.  Ett påskrivet medgivande från en förälder eller från en myndig människa som ska vaccineras utan att korrekt information först har getts är därför inte juridiskt bindande.

Det finns här stort utrymme för rättsprocesser mot personer som har hållit i sprutorna.  Inom preskriptionstiden för brotten förstås.  Spelar däremot ingen roll om de är pensionerade.  Jämför med hur länge man har jagat Nazi-förbrytare.  Sedan borde de i vilket fall ur egen ficka för varje administrerad spruta betala böter till en kompensationsfond som vid utbetalning av skadestånd inte har någon bortre tidsgräns.  Detta eftersom de helt i onödan utsätter medmänniskor för ökad framtida fara.  Naziförbrytarna ursäktade sig med att de bara följde order.  Det var inte ett försvar för dem, och det är fortfarande inget försvar, i ljuset av vad vi i dag vet.  Be sprutmänniskorna hänvisa till forskning som stöder deras vaccin-påståenden.  Det kan de inte, som Dr. Andrew Wakefield påpekar i intervjun jag först länkade till.


Fotnot:  På engelskspråkiga Wikipedia för "Andrew Wakefield" stod det felaktigt när jag nyss kontrollerade att Wakefields forskning är ett bedrägeri.  Dessa uppgifter har motbevisats.  Se vidare t.ex. Leif Erlingsson 2011-11-20 20:56 #39 i "Forskare vill se censur på internet" tråden  [länk]  och  PRNewswire 2011-10-25:  [länk] .


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
[...]

Sverige är dock bäst i klassen då det gäller [cancer-] överlevnaden.  Vår kultur gör att många med oro går och undersöker sig i betydligt större omfattning än övriga världen.  Tänk på det och anamma för din hälsas skull.
(Leif E Ström 2013-01-30 14:24 #57  [länk] .)
Inte fel att undersöka sig, men man får akta sig för kemoterapi:
Cancer research:  Chemotherapy promotes cancer tumor growth  [länk] .
Ny studie:  chemoterapi ökar cancertillväxt  [länk] .
Som en av kommentarerna på den senare konstaterar, det är på tiden att vi fattar att det pågår ett krig mot människan.  Läs hela kommentaren (på engelska) på senaste länken ovan.
Men det finns kurer och en hel del kan man göra själv (vet utifrån åratal av läsning i ämnet vad jag själv skulle göra om jag fick en sådan diagnos).
Bota cancer  [länk] .Andra Sourze-kommentarer av mig som nämner ämnet cancer:  [länk] .
Media skriver ju, från självaste "sanningsministeriet":  [länk] .

(Inte för att jag ifrågasätter dessa slutsatser, orter med blandad men öppen befolkning som där jag själv bor är friskare än alltför "inavlade" ställen.)
Andrew Johnson har frågat killen som redigerade videon varför den är borta.  Andrew skriver att den var där i går.  Och nu är den inte ens kvar på deras lista över videos.
Den rätta döda länken är:  [länk] .  Rättar i mitt arkiv även föregående inlägg.  Rätt ska vara rätt, även om länken är död så ska den vara rätt!
EVIDENCE OF
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

[...]
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk]  [Now Dead].)
(Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124  [länk] .)
Hoppas någon hann se denna.  Jag såg tidigare kring 2/3 av den och skulle i dag försöka se slutet, då den först inte ville ladda ordentligt och sedan helt försvann!  Detta är ett ständigt problem med riktigt civilisationsavgörande information - blir det många träffar så tas den bort.  Det är därför det är så viktigt att människor bryr sig.

För övrigt är det för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som Hans Berggren beskrev 2013-02-02 09:12:50 i "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  (Länkade samma dag till den från tråden "Riktiga ämnen".)
Akademisk behandling av kriget mot sanningen:
WASHINGTON, DC
American University

2005-07-23
Nafeez Mosaddeq Ahmed
Author, "The War on Truth"

http://www.youtube.com/watch?v=5T6QLXU1STY  [länk]
(Video published 2012-05-02, lecture in WASHINGTON, DC, American University 2005-07-23.  Topics included:  Sep11th, 7/7 bombing, Government involvement with various groups, lies, bosnia, KLM, terrorism, terrorist groups, history of western involvement with terror groups, and many other topics.  [länk] .)
Irak Afghanistan Tunisien Egypten Libyen Mali

Helt otroligt.  En politiker som säger den oförfalskade sanningen!
January 26, 2013

Shock:  Politician Tells Unadulterated Truth!
Posted by Travis Holte on January 26, 2013 05:23 PM

Now that Ron Paul has retired I think I have a new favorite pol, Belgian MP Laurent Louis.  He pulls no punches in this speech, exposing the lies of the imperialist wars.

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=WkzXTgslFNE  [länk]

(Click on the subtitles icon for English).  h/t Daily Paul  [länk] .  UPDATE: English transcript  [länk] .)
(Travis Holte 2013-01-26 17:23  [länk] .)
44  Jag har ett hjärta för problemen här idag.  Andra får bedöma dina fantasier.
Jocke utsourzad 2013-02-02 21:17 #46  [länk] .)
Då var vi iallafall överens om något.  Du brinner för problemen, jag för att skapa (fantasi = skaparkraft) lösningarna, d.v.s. för avskaffandet av dina kära problem.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Inlägg relaterande till Dr. Judy Wood:  [länk] .
Inlägg relaterande till Mehran T. Keshe & Keshe Foundation:  [länk] .
Inlägg relaterande till Fantasikrisen:  [länk] .
Inlägg relaterande till Fri Energi:  [länk] .
42  "I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde."

Helt obegripligt, och anklagande mot MIG!?  Rena nyspråket!

Du påstår ju att resurserna, "vår potential" är obegränsade, bara vi tänker efter.  Om de är det, då riskerar blir avfallet också bli obegränsat.  "Lär göra transmutering möjlig"! som vanligt, lösa spekulationer!  Ser du inte själv?

Vore bra om avfallsproblemet då löstes samtidgt med din tänkta oändliga produktion, inklusive din vurm för ohämmad befolkningstillväxt, som bara gynnar kapital.
Till skillnad då från det som gäller här och nu, med skiten spridd över hela planeten.  Om du nu insett det?

Jag förordar ansvar för verkligheten, och låter inte lösa skrivbordsfantasier, som iaf inte förmått realiseras, att idag riskera mer än vad som är fallet här och nu.  I den fysiska verkligheten!

Håll dina spekulationer inom rimliga gränser Leif E.  Rent praktistk har vi inte sett någonting från dig eller någon!
Och dina "cyniska anklagelser" skickar jag härmed i retur.  Du tar också upp plats, textmassor som allt få läser.  Tror jag slutar här.
(Jocke utsourzad 2013-02-02 15:20 #43  [länk] .)
Det är så tydligt att du inte vill se lösningar, bara gnälla.  "Lär göra transmutering möjlig" avsåg Mehran T. Keshes teknologi, men först nämnde jag Ruggero Maria Santillis p.g.a. hot från övermäktiga intressen nedlagda sådana forskning samt till hans i dag kommersiellt tillgängliga system för omvandlandet av avfall till energi.  Tidigare har jag gett länk till Dr. Judy Woods mycket pedagogiska presentation av en demonstration inför hela världen av dematerialisering.  Man ser tydligt på filmbilderna hur fallande material försvinner innan de träffar marken.  När hjärntvätten släpper ser man vad man egentligen hela tiden sett, men inte kunnat förstå:  [länk][länk] .

Nej, vad det handlar om är Hjärtats begränsningskris - den enda verkliga krisen.

2007 skrev jag att Fantasikrisen är den enda verkliga krisen.

Sedan dess har jag insett att begränsningen sitter i att vi inte låter Kärleken flöda.

Det finns kunskap som förenad löser alla begränsningskriser.  Finns det för lite jordklot?  Gör flera!  Räcker inte universum till?  Gör nya!

Låter det för fantastiskt?  Du kanske har en släng av Hjärtats begränsningskris?
[...]

Och sätt igång och producera, men ta hand om avfallet också!
(Jocke utsourzad 2013-02-01 21:30 #32 (och #33, #34)  [länk] .)
Intressen som har investerat för att kunna tjäna pengar på långtidsförvar av atomsopor stoppade Ruggero Maria Santillis forskning på renande av nukleärt avfall genom transmutation.  Se "Nuclear Waste Recycling" länken efter min "Ovetenskapsparadigmet" text.  Hans kommersiella system för omvandlandet av avfall till energi finns dock, men med ganska låg profil.  Se "MagneGas Technology[länk] .  Även Mehran T. Keshes teknologi lär göra transmutering möjlig, renandet av vår planet och skapandet av alla resurser vi behöver.  Men personer som på något sätt stöder eller stöds av den antydda teknologin från Iran och Syrien är genom det federala bolaget USAs president Obama blockerade från att använda denna teknologi.  Jag berörde detta 2012-08-13 11:25 #4 i "Extradimensionell teknologi för underverk?" tråden  [länk] .  Se även samlingslänk med inlägg från olika trådar som nämner Mehran T. Keshe eller hans Keshe Foundation:  [länk] .  Som jag konstaterar i #40, Civilisationen är nödvändig, för ingen orkar göra allt från grunden.  Vi behöver varandra.  Och det sätt på vilket vi har splittrats, som även Hans Berggren talar tydligt om i hans text "Kapitalet och döden[länk] [PDF],  gör att den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen kan fortsätta sin långsamma utrotning av oss medan de tjänar pengar på mediciner m.m. vi köper av dem samtidigt som vi själva aldrig gör det möjligt för verkligt livräddande och miljöbefrämjande teknologier att få utvecklas eftersom vi genom vårt tysta medgivande tillåter forskare och uppfinnare att förföljas och forskning att dödas.

I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde.
Intressant text av Hans Berggren 2013-02-02 09:12:50, "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  Slutar:
Inte undra på att vi aldrig blir bjudna på fest till Tau Ceti.
Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?
(Leif Erlingsson 2008-10-20 13:56 "Tro på liv och död[länk] .)
"Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk.  Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för."
(Ditto, fotnot 5, Folkbibeln, 1 Moseboken 11:6.)
Människans skaparkraft är obegränsad.  Vi är fantastiska varelser.  Detta tycks ha skrämt andra i universum som inte tycks ha känt att de hänger med.  Och genom att arbeta genom mänskliga agenter skapades religioner och ideologier för att hålla oss på mattan.  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan hjärntvätten säger att bara Bibelns Gud kan detta.  Till skillnad från den tidigare Inanna myten, där Inanna lurade Enki att ge henne civilisationens essens, som hon sedan gav åt människorna.  (Abdel-Masih Wazir, "From Inanna To the Internet and beyond[länk] .)
Enuma Elish-TIAMAT; the primordial mother, "she who gave birth to all".  She is the essence of salt water, of Primeval Chaos.  Her husband, the god Apsu (of fresh water), wanted to silence the younger gods who were disturbing the older gods with their racket.  She would not lend her support to forcefully quiet these creative younger gods who were disturbing the sleep of the older ones.  She was not against the tide of change in the world of the gods.  Reacting as a protective mother to her husband she complains: "What, should we destroy what we have given birth to?  Their ways indeed are most troublesome but let us be patient (Abed: tolerant of their chaos)"
(Abdel-Masih Wazir, "From Inanna To the Internet and beyond[länk] .)
Vi kan skapa ur det ursprungliga kaoset!  Ur laddningsältet, måhända...  [länk] .  Civilisationen är nödvändig, för ingen orkar göra allt från grunden.  Tänk om du släpptes i fallskärm till en infödingsstam som levde direkt av naturen, utan någon teknologi, och berättade om flygplan, tåg och bilar, och de sa:  Men gör sådana och visa oss, annars tror vi inte på dig.  Du skulle gå bet!  Vi behöver varandra, för att skapa!  Det var därför "språkförbistringen" i 1 Moseboken, att vi splittrades, handikappade oss.  I dag är det desinformationen som gör samma sak mot oss.
Om "begränsad perception" tydligen är ett faktum, enligt 31.
Så sätter det ju gränserna.  Men motbevisa gärna ditt eget påstående.
Och sätt igång och producera, men ta hand om avfallet också!
(Jocke utsourzad 2013-02-01 21:30 #32 (och #33, #34)  [länk] .)
Kunskapen måste först skapas.  Kreativt samarbete en nyckel.  Se t.ex. dialogen på min blogg, som jag länkar till i #35:
"Problemet" 9-11 blir Lösningen på begränsningskrisen.  Om hjärtat får vara med.  [länk]
(Leif Erlingsson 2013-02-01 21:51 #35  [länk] .)
"Problemet" 9-11 blir Lösningen på begränsningskrisen.  Om hjärtat får vara med.  [länk]
Chris Martenson talar mycket om gränser för tillväxt.  Jag länkade till honom i #29.  Gränser beror på begränsad perception.  Vår potential är obegränsad.  Finns det hjärterum, finns det stjärterum gäller även multiversum.
Ang. att ta oss förbi rädslan för att våga släppa på nästankärleken så har här i Sverige Jackie Bergman i ett antal år hållit föredrag m.m. på detta tema.  Se t.ex. hans "Intervjuer med Martensons om ditt ansvar för din framtid (och vår)[länk]  samt Chris Martensons "The Crash Course[länk]  och "Take Action[länk] .

Jag fick för några år sedan ett par DVDer av Jackie med hans föredrag, och det är mycket bra.  Det jag själv dock ser som helt avgörande är att vi ser klart på vår nulägessituation för utan sådan klarsyn så kommer alldeles för många av våra slutsatser att baseras på "skit in".  Och som alla dataprogrammerare vet, "skit in = skit ut".  Men när väl klarsyn finns, och den börjar ju ta fart nu, då är denna typ av tankar avgörande för att konstruktivt komma framåt.
#27, tack.  Men gör det själv, vetja.Gick in i tråden för att skriva en helt annan fundering:

Det sätt som presidenten för det företag som är det federala USA i dag agerar med en massa exekutiva order är ju väldigt likt det sätt som bankelitens man i Tyskland agerade på 1930 och 1940 tal.  Fast skillnaden är att stödet inte är lika stort i dagens USA, utan tvärtom vill många stater lämna detta bolag.
Forts...

Det pågår faktiskt i detta nu en namninsamling utifrån sådana tankar.

Christer Nylander i Lund skriver:
Jag har precis gjort en namnlista på Avaaz.org för att skapa press på regeringen att inkludera oss vanliga människor i en debatt om framtiden.  Om du tycker att det verkar som en bra idé får du gärna skriva på listan och skicka den vidare till andra.  Du hittar den antingen på min hemsida  www.empathiccivilisation.com  [länk]  eller här  http://www.avaaz.org/en/petition/Change_into_a_genuine_empathic_society_in_Sweden/  [länk]
På sidan skriver han i en bekants översättning:
Jag är far till tre barn och mycket orolig för min framtid och andras.  Sverige och vår planet lider av hundratals allvarliga sociala problem som kan leda till en fullständig kollaps av vår civilisation.  Politiker är förlamade och media motarbetar de som är innovativa.  Hur länge kommer vi vanliga medborgare att vänta?  Hur många människor tror på samma sätt som jag gör?  Ska vi agera innan det är för sent?  Jag har gjort en hemsida  www.empathiccivilisation.com  [länk]  för att berätta hur jag kan tänka mig en framtida förändring av samhället.  Jag är säker på att du också har idéer.
Svensk text på sidan finns på  http://valuesandnorms.com/wordpress/  [länk] .
Alla spekulationer hur mycket och till vilka judiska finansfamiljer stöttat med ekonomiskt bistånd eller hotat med sanktioner står i en ofattbar paradox då man läser den mossad-mördade Jack Bernsteins beskrivning av staten Israels ekonomi.  Man kan ju undra vart alla judisk-amerikanska investeringar hamnat.  Har allt gått till krig.
Släktingarna till förintelsens offer har också en stående fråga, vart har hela skadeståndet från Tyskland tagit vägen.

"Israel har enbart orsakat Amerika och dess folk sorger.  Israel har även orsakat förlorad vänskap med många länder, särskilt de arabiska länder som historiskt har varit pro-amerikansk i sin utrikespolitik.  Dessutom förluster av miljarder dollar då det gäller handel med arabiska och andra muslimska länder.

Israel är inte mer än en liten "välfärdsstat" oförmöget att försörja sig själv, och finns endast med hjälp av miljarder amerikanska skattebetalares dollar.  Israel inte bara kostar Amerika miljarder dollar varje år, utan amerikanska pojkar offras till förmån för Israel i dagligen i mellersta östern
".  Jack Bernstein, "The life of an American Jew in Racist, Marxist Israel" (1985).

Så särskilt lyckosam har inte drömmen om Israel blivit.  Drömmen startade vid en kongress i Basel redan 1897.

Så här ser dagens Israel ut:  Inflationen stod på 3,5% och utländska investeringar 2012:  $ 11400000000 (72627675276.786 SEK)
(Leif E Ström 2013-02-01 12:38 #20  [länk] .)
Det var "Riktiga ämnen" så det förslår.  Tack, Leif E Ström!

Det många menar, och jag är en av dem, är att om vi "bara" tar oss förbi rädslan och vågar se vår verklighet för vad den är, så ska vi nog också våga koppla på kärleken till vår nästa, och kunna bygga en bättre värld.  Medan så länge vi agerar utifrån rädsla, så blir en eventuell post-revolution värld bara någon slags upprepning av den värld vi nu lever i.

Forts...
Bättre söklänk ang.  Illuminati Design And Symbolism In The Israeli Supreme Court Building  [länk] .
Forts...

Här på Sourze är det, utöver de forumläsare som indirekt jobbar åt den bankelit som har gett oss världskrigen i sin långsiktiga agenda att ta kontrollen över allt liv genom att antingen direkt jobba åt säkerhetstjäster eller via företag som arbetar åt dessa med att analysera vad som skrivs och vilka som skriver i "Yttrandefrihetszoner" som denna, endast kanske dryga 10 personer som läser denna text.  Om ens det.  Men i Ryssland är det nu många, många miljoner som har hört och sett dessa uppgifter.  För insiders är inget viktigare än förmågan att påverka miljontals människor.  Därför är att detta nu får sådan bred spridning i Ryssland en mycket intressant utveckling.  Och på tal om att påverka miljontals människor, artikeln som länkades i förra delen av kommentaren innehåller även mkt. intressanta uppgifter om att Indien gått till domstol för jätteskadestånd från Nielsen Ratings för att dessa ska ha manipulerat tittarsiffror för TV shover.  Och fyra dagar och framåt senare, flera jätteströmavbrott i Indien plus intressant häckling för detta i amerikanska media.
Intressant utveckling.  Rysk TV har stort slagit upp den bakomliggande orsaken till att bankeliten skapade första och andra världskrigen.  Inte alls av den anledning de 100 miljoner som dog för bankelitens skull trodde, utan i en långsiktig plan att ta kontroll över all förmåga att skapa pengar samt att bestämma vilka som ska få ha och vilka som inte ska få ha.  Kort sagt att ta fullständig kontroll över vilka som ska få leva och vilka som ska dö.

För att kunna skapa pengar ur intet så får inga ha verkliga pengar, d.v.s. inga får äga guld.  Och ingen annan än bankeliten får ha rätt att tillverka pengar.  De flesta presidenter som har försökt det senare, med sitt lands välstånd som säkerhet, har mördats.  Syftet med första och andra världskriget var alltså att plundra Europas centralbanker på guld.  Hitler gjorde tjänst åt bankeliten!  Totalt mellan år 1895 och 1945 ska över hela världen två miljoner fyrahundatjugo tusen niohundratrettiosju komma fyra ton guld ha beslagtagits, enligt tidigare avslöjande  (David Wilcock, "Financial Tyranny", se vidare t.ex. Leif Erlingsson 2012-02-10 11:50 #114 i "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" tråden  [länk]  med alla referenser).  Som jämförelse är den officiella totala guldmängden i världen etthundrasextiosex tusen femhundra ton.

Den privatägda amerikanska centralbanken Federal Reserve gav ekonomiskt bistånd till såväl Sovjetunionen som åt Nazityskland.  Och stödde i Japan den så kallade "Meiji Restoration".  "Meiji" betyder tydligen "de upplysta", d.v.s. "Illuminati".  Dessa europeiska privata bankintressen tog år 1913 kontrollen över USA genom att skapa den privatägda amerikanska centralbanken Federal Reserve.  Sedan dess har de använt USA som verktyg för sin agenda.  De verkliga makthavarna har namn som Rothschilds.  Intressant nog är det också Rothschilds som har designat och betalt Israels högsta domstolsbyggnad.  Mycket Illuminatisymbolik i den byggnaden.  Det senare står inte i den nedan länkade texten, men kan studeras på Internet.  (Sök på  Mathilde Dorothy de Rothschild Israel Supreme Court, färdig söklänk:  [länk] .)


Disclosure Now:  NEW 3-HR Russian Documentary Blasts Financial Tyranny!

by David Wilcock
January 30, 2013, 4:44 pm

Original http:http://divinecosmos.com/start-here/
davids-blog/1107-new-russian-doc
  [länk]
PDF copy
@ 2013-01-31
      17:52:
http://freedom.lege.net/doc/
David_Wilcock__Disclosure_Now__
NEW_3_HR_Russian_Documentary_
Blasts_Financial_Tyranny.pdf
  [länk]

Forts...
Det är inte lätt att vara PK-journalist och tro att man har fått ihop ett riktigt bra scoop, där det gäller att nedvärdera och kränka en person så mycket som möjligt.  Av det hela blev det ingenting.
Fixar dina länkar:
 1. http://www.expressen.se/nyheter/skalin-gjorde-inget-fel-med-ersattningen/  [länk]
 2. http://avpixlat.info/2013/01/31/sundsvalls-tidning-skyldiga-skalin-en-ursakt/  [länk]
 3. http://avpixlat.info/  [länk]
Annars ser det bra ut.
(Lasse i Gatan 2013-01-31 20:27 #1815  [länk] .)
Han bör nog göra rättssak av det.  Som det står i "b)", uppgiftslämnaren är inte skyddad när han lämnar ut sekretessbelagda uppgifter, och kommer då också att kunna dömas.  Det får inte vara så att det betraktas som OK att begå brott mot politiska motståndare.
Upplösningen av hologrammet?

I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.Järnkub som befinner sig under upplösning i elektromagnetiska interferensfält

("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
(Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Se även Leif Erlingsson 2013-01-19 23:42 #116 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk]  med fler relevanta referenser.
[...]

Jag noterade att du talade i positiva ordalag om avpixlat för en tid sedan.

[...]
(StaffanRoger 2013-01-27 12:40 #1737  [länk] .)
[...]

Jag har dock ett exempel på avplixlats sätt arbeta som jag vill dela med mig av.

[...]
(StaffanRoger 2013-01-30 16:05 #1806  [länk] .)

Det senare är konstruktivt, att ge exempel på det man påstår.

Jag har tidigare om enstaka texter på Avpixlat skrivit att de varit rättvisa och ang. SD och Avpixlat att de kommer att vinna sympati på grund av det sätt de blir påhoppade av övrig press.  (Leif Erlingsson 2013-01-18 00:21 #1660  [länk] .)  Ang. det genetiska har jag dock kritiserat dem.  (Leif Erlingsson 2013-01-09 23:04 #392 i ""Det har gått för långt"" tråden  [länk] .)

Avpixlat rör om i grytan, där grytan är en korrupt press.  Själv säger jag inte att Avpixlat är bättre, men att de behövs som störningsmoment.  På samma sätt som SD behövs som störningsmoment i ett korrupt politiskt system.  (Leif Erlingsson 2013-01-20 08:39 #54 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)

Alla måste dock lära sig att försöka vara rättvisa.  Kritik bör vara saklig.  När man länge diskuterat något är det lätt att generalisera, jag vet med mig själv att jag ofta gör det då jag tycker jag har diskuterat en sak redan hur många gånger som helst.  Men egentligen bör man alltid hänvisa till sakuppgifter.  En nytillkommen läsare har inte samma referenser, och för den blir då generaliseringen bara ett löst tyckande.  Som när jag själv ofta använder begreppet "nyhetsförfalskarmedia" utan att alltid samtidigt ge exempel.

Att jag själv inte accepterar osakliga påhopp ens på dem med åsikter jag inte alltid delar är eftersom samma osaklighet har används för att stöta ut debattörer och ämnen jag brinner varmt för.  Som t.ex. den samfällda svenska mediemobbningen av historikern Diana Johnstone med "Dårarnas korståg" utan att de svenska och internationella intellektuella som kom till hennes försvar släpptes in i "debatten".  Som naturligtvis inte var en debatt utan en skendebatt.  (Leif Erlingsson 2013-01-18 19:53 #1668  [länk] ,  där jag diskuterar hur vi blivit utsatta för papegojeoperationen så vi bara upprepar som en papegoja vad vi blivit itutade ("Operation Mockingbird").  Specifikt ang. mediemobbningen av Diana Johnstone på  [länk] ,  en länk från nyssnämnda inlägg om hur oliktänkare systematiskt refuseras.  Ett par andra exempel från min blogg, länkar:  [länk][länk] .)

Jag ser därför osakligheten som det stora hotet.  Åsikterna tänker jag att vi kan diskutera när vi väl lärt oss att tala sanning.  Då finns det också möjlighet att komma någon vart med de senare.
På tal om en tidigare högteknologisk civilisation här på vårt klot    ( se t.ex. #134  [länk] )    så finns det intressanta avbildningar av diverse flygfarkoster i ett gammalt tempel i Egypten, detalj:  [länk] .  Sammanhanget framgår från Sheri Nakkens foto  [länk]  och av hans beskrivning av den kulturresa han ordnar på  [länk] .  Bilden är alltså tagen i templet Abydos, ett tempel till Osiris ära.  En av flygfarkosterna ser ut som en helikopter men det finns ett par andra som mer verkar vara rena antigravitationsfarkoster.  Kanske liknande teknologi som de Indiska Viamanas?  Och när jag sökte på nätet på Viamana så hittade jag förresten en intressant nyhet:  [länk] .  Enligt denna rapport hittades i slutet av 2010 en Viamana i en "tidsbrunn" i Afganistan, och minst åtta amerikaner ska hittills ha försvunnit när de råkat aktivera den.
#47, Leif, jag är imponerad, men samtidigt lite förskräckt då du har svar på allt.
(Leif E Ström 2013-01-30 #57  [länk] .)
Inte så konstigt då jag i ständig dialog med andra allvarligt satsande sanningssökare sedan första halvan av förra årtiondet ihärdigt har sökt komma till kärnan i varför vår situation är som den är.  Plus att jag avsiktligt agerar maximalt socialt responsivt.  (Se Johan Asplund, social responsivitet.)
#47, Erlingsson

[...]  Helena Blavatsky och nationalklenoden Strindberg, dessa giganter som man idag skrattat åt.
(Leif E Ström 2013-01-30 13:09 #53  [länk] .)
Anledningen att vi ska skratta åt dem är så vi inte ska råka diskutera dem på allvar.  Löjet är en avsiktligt skapad del av vår indoktrinering.  Insatta skrattar dock inte åt dem.
#47, Erlingsson

[...]

Hur stor inverkan tror du att ockulta ceremonier och andra andemakter skulle fått om dina företag ekonomiskt sett vore extremt lönsamma?  En fråga gällande lönsamhet som inte behöver ställas är om du fått chansen till en seans bestående av Helena Blavatsky och nationalklenoden Strindberg, dessa giganter som man idag skrattat åt.
(Leif E Ström 2013-01-30 13:09 #53  [länk] .)
Poängen är den övergripande agendan att slå sönder ekonomierna för att skapa problem som sedan ska lösas, så att vi i tacksamhet ska överlämna all makt.  Företags lönsamhet kan snabbt förstöras av nya regler.  Verksamhet kan förbjudas, o.s.v..  Varken du eller jag kan agera oberoende.  Om du t.ex. sätter upp en klinik för att bota folk från cancer men använder andra metoder än att förgifta och skicka radioaktiv strålning på dina patienter, så lovar jag att du får problem.  Det spelar ingen roll att många sådana kliniker där de ändå kunnat verka har mycket bättre resultat än de som förgiftar och bestrålar sina patienter.  Bara som ett exempel, det finns många andra.  Det finns nätverk av sammansvurna som ser till att vissa verksamheter inte får blomstra.

1:49:09 in i "The Real Story Behind Aliens, Ufos, Demons, Illuminati & Satanism."  lyssnar vi på "USAs sista riktiga president", John Fitzgerald "Jack" Kennedy,  [länk] :
Ladies and gentlemen.  The very word secrecy in repugnant in a free and open society.  And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings.  Even today, there is little value in insuring the survival of our nation, if our traditions do not survive with it.  And there is very grave danger, for we are opposed around the world, by a monolithic and ruthless conspiracy, that relies primarily on covert means, for expanding it's sphere of influence.  On infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerillas by night instead of armies by day.  It is a system which has conscripted vast human and material resources in the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.  It's preparations are concealed, not published, it's mistakes are buried, not headlined, it's dissenters are silenced, not praised.  No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.  But I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.  Confident that with your help, man will be what he was born to be.  Free and independent.

{Forts..., 1:51:06:  [länk] .  Från början av talet, 1:49:09:  [länk] .}
Konklusion:  ingen Gud - ingen Satan.  Häpp!
(Leif E Ström 2013-01-30 10:20 #46  [länk] .)
Oavsett vad vi själva kommer fram till så visar det sig när man närmare studerar saken att de personer som sitter högst i de mänskliga hierarkierna tar både Gud och Satan på högsta allvar.  Därför kan de ej ignoreras, för om inte annat så existerar de som föreställningar och de påverkar därmed din och min verklighet.  Och bak stängda dörrar deltar de högst upp i de mänskliga hierarkierna i ockulta ceremonier för att befästa sina förbund med andemakterna, så vare sig dessa andemakter från början finns immateriellt i energifälten runt oss (vilket är fullt fysiskt rimligt i den vetenskap jag studerar) eller de skapas utifrån människors föreställningar (vilket även det är lika fysiskt rimligt i den vetenskap jag studerar) så är det uppenbart att de i någon mening synkroniserar makten.
[...]

upptäckte nu att det var TT reportrarna Fredrik Gunér, Lars Pedersen och Sofia Tanaka som har jobbat ihop materialet.  Nåväl.  Agrell tror ju att sanningen kommer fram om nu varningen var äkta "Uppgiften kommer - om den stämmer - att komma fram i ljuset förr eller senare, tror Agrell."

[...]
(oscar: berven 2013-01-29 22:32 #152  [länk] .)
Samtidigt som det är hoppfullt att många inflytelserika svenskar uppenbarligen inte själva är del av mörkläggningen så antyder detta och liknande exempel att insikten om omfattningen av vad vi har emot oss kanske inte alltid är så spridd den heller.
Grattis steno till ditt avslutade lönearbetsliv, må du fortsatt ha ett produktivt liv av arbete du vill göra.
[...]

min förundran oavsett själva varningen är ändå mest själva glitchen i matrixen.  Något att rycka på axlarna för de flesta kan tro, men jag undrar över mekanismer i bakgrunden som kan skapa sådana synkrona 'glapp'

[...]
(oscar: berven 2013-01-29 22:32 #152  [länk] .)
Ju fler glitchar i matrixen vi studerar, ju mer förstår vi av 'den svarta lådan'.  En gång tog jag reda på exakt vilken kod i ett mail som en propreitär mailserver gick bet på genom att utgå från två mail, ett som gick igenom, och ett som försvann utan spår i servern.  Jag ändrade steg för steg båda så de blev mer och mer lika varandra tills det enda som skiljde var det som triggade buggen.  Sedan kunde leverantören få svart på vitt att hans produkt tappade en viss procent mail utan att det syntes i loggarna (för felmeddelandena innehöll kopia av det mail som triggade buggen och tappades också av servern).  Jag avslöjar inte vilken större mailoperatör det var som p.g.a. propreitär mailserver spårlöst tappade hur många procent av alla kunders mail.  Men poängen är att man kan ta fram exakt hur en helt okänd "låda" reagerar på stimuli bara man har tillräckligt mycket varierande in- och ut-data.  Genom att vara mycket uppmärksamma kan vi därför genom att studera dessa 'glapp' lära oss i det här fallet t.ex. att a) eftersom nyheten först kom ut på flera håll så visste inte journalisterna på golvet att den inte fick komma ut, b) eftersom den samtidigt gömdes så kom direktiv någonstans ifrån på en ledningsnivå.  D.v.s. att det finns folk knutna till underrättelsetjänst i alla media med makt att stoppa nyheter, vilket i och för sig kan vara chefredaktör som får telefonsamtal från underrättelsetjänst.  Men vi ser iallafall att chefredaktörerna är dresserade att lyda dessa direktiv.
alien det här måste du känna till annars är du en vanlig svensson som inte ens vill förstå.  [länk]
(X-man 2013-01-24 00:20 #20  [länk] .)
Bibeln har ju alltid talat om dessa, det är bara inte alla som förstått det.  [...]
("The Real Story Behind Aliens Ufos Demons_ Illuminati & Satanism." Uploaded on YouTube 2011-01-15 by Lee Goodall  [länk] .)
Det är väl "helvetet", kantänka.  Som numera "inte finns".  En varmt troende kvinna sa för många år sedan till mig att Satans största trick varit att övertyga människorna att han inte finns.  Häpp.  :)
(Leif Erlingsson 2013-01-24 12:08 #25 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden  [länk] .)

1:38:36 in i filmen ser det ut så här, klicka:  [länk] .  I den svenska folkbibeln blir citatet:
De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden...
Innan i filmen har de diskuterat hur många kända UFO-forskare efter att ha forskat länge och väl har kommit fram till att UFO-fenomenet är mer relaterat till änglar och demoner än till andra planeter i vår dimension, men hur det aldrig gjorts någon film på ett sådant tema medan det gjorts otaliga filmer på temat utomjordingar från en annan planet.

Det ser verkligen ut, när man ser på vår värld i dag, som ett gäng krigsänglar i kulisserna dirigerar föreställningen.  Ja, i George W. Bushs första tal som president så förklarade han rent ut att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  (Nämnde det förut i "Tio år av konspiration" tråden 2013-01-21 19:39 #121  [länk] .)  Talskrivaren plockade det i sin tur från John Page, 1776:  "an Angel rides in the Whirlwind", se vidare intressanta bibelkopplingar på  [länk] .  Där det konstateras utifrån Bibeln att demoner är fallna änglar, och då specifikt att ett kodord för Lucifer är ängel.  Så George W. Bush tycks ha sagt att det är Lucifer som leder detta som nu pågår.  Intressant.
EU-förslag: censurera, bötfäll eller sparka journalister som inte följer EU:s värderingar
27 januari, 2013 By T. Sassersson

En EU-rapport försöker pressa fram nya regulationer för att styra upp media i Europa.  Tanken är att ge EU rätten att censurera, bötfälla eller sparka journalister som inte följer EU:s värderingar.

Det är särskilt rekommendation nr 4
i rapporten som sticker ut som ett frågetecken.  Vad menar egentligen personerna i "The High Level Group on Media Freedom and Pluralism"?  Rapporten är på 51 sidor och nämner visserligen positiva ord som pluralism 196 gånger samt demokrati [democracy, democratic] 75 gånger, men hur ska texten tolkas?

Pluralism innebär att förespråka kulturell mångfald, minoriteters åsikter och värderingar, exempelvis i frågor som berör om politik, religion och kultur.

Så här formuleras rekommendation 4:
"All EU countries should have independent media councils with a politically and culturally balanced and socially diverse membership.  Nominations to them should be transparent, with built-in checks and balances.  Such bodies would have competences to investigate complaints, much like a media ombudsman, but would also check that media organisations have published a code of conduct and have revealed ownership details, declarations of conflicts of interest, etc."

"Media councils should have real enforcement powers, such as the imposition of fines, orders for printed or broadcast apologies, or removal of journalistic status.  The national media councils should follow a set of European-wide standards and be monitored by the Commission to ensure that they comply with European values".

Källa:  A free and pluralistic media to sustain European democracy (PDF)"  [länk]
The Telegraph, Wall Street Journal och andra tidningar har reagerat mot förslaget och väljer att tolka det som att en ny möjlig framtida lagstiftning kan missbrukas för att göra sig av med journalister som inte följer "EU:s värderingar", vilket förmodligen innebär att inte följa etablissemanget och de ekonomiska intressena [red. anm].
{Forts...  [länk] .}
Glömde koppla ihop oscar: bervens redovisning av de tidiga men snabbt bortsuddade medieuppgifterna om "Försvarsanställd varnade före dåden[länk]  ang. terrordådet som inte riktigt blev något med, mer än att den muslim från Tranås som utpekades som terroristen strök med (kanske avrättades),
med det jag förut skrev om att koppla ihop Inga-Britt Ahlenius uppmaning att vi måste kartlägga den så kallade Stay behind-rörelsen o.s.v..  För det är möjligen denna som ligger bakom även här.  Se vidare
 1. Leif Erlingsson 2013-01-29 14:48 #63 i "Till minne av Förintelsens offer" tråden  [länk] .
 2. Leif Erlingsson 2013-01-28 14:42 #1783 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .
 3. oscar: berven 2013-01-29 12:06 #145 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] ,  fixad länk till "Försvarsanställd varnade före dåden":  [länk] .

Det är möjligt att se hur saker hänger ihop, om man bara kan slita sig från "filmen" man så att säga spelar upp åt oss, för att istället själv koppla ihop bitarna till en annan bild.  Det blir helt olika resultat, men det man själv gör hänger ihop bättre.  Jag lovar!
Mitt mål är att vi ska lyssna mer på dem med goda visioner än på dem med kapabla krigsmaskiner; krigssystemet, roffar och rövarsystemet.

Koppla ihop Inga-Britt Ahlenius uppmaning att vi måste kartlägga den så kallade Stay behind-rörelsen
Inga-Britt Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket (1993-2003) och chef för FN:s interna revision (2005-2010), har dock utifrån sin position lyckats bryta igenom i DN m.m.:  ""Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet"".  DN Debatt  2013-01-27 00:40  [länk] ,  "Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision."  AB:  [länk] ,  "På DN Debatt i dag skriver Inga-Britt Ahlenius, som var med och granskade utredningen av Palmemordet, att det är angeläget att Sverige kartlägger den hemliga nätverket."  Expressen:  [länk] ,  "Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme".

Se även en av de populäraste texterna på  kristofferhell.net,  "Därför mördades Olof Palme[länk] .  Motivet var alltså att han avsåg skapa fred och avspänning!
(Leif Erlingsson 2013-01-28 14:42 #1783 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .)
med Benjamin Fulfords karakterisering av den ökända italienska P2 orden, han kallar den den Vatikanska P2 orden, som sysslat med en hel del terrordåd i Italien, och hur han kopplar ihop den med den Sabbatianska maffian.
[...]

Benjamin Fulford å sin sida diskuterar i hans veckorapport från i går att den Sabbatianska maffian (jmf. den karismatiske judiske kabbalisten Sabbatai Zevi med många efterföljare) och Vatikanens P2 orden är på vad som kommer att vara deras sista offensiv för deras plan på ett fascistiskt världsherravälde.  [länk] .  Jan Rosbäck skriver lite mer lättillgängligt på svenska om vad som pågår, "Hela havet stormar" 2013-01-18  [länk] .
(Leif Erlingsson 2013-01-29 11:30 #3 i "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa" tråden  [länk] .)
Judarna indoktrineras i synagogorna, ABF vänstern på ABF, de frikyrkliga indoktrinerar sig själva - eventuellt med bistånd från Frimurarbröder, Frimurarna indoktrineras uppifrån i sina hierarkier.  Vägen ut är att använda sina egna sinnen, att vara alert och uppmärksam särskilt på det som bara sägs en gång och sedan aldrig igen.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
X-man, här fungerande version av din länk i #58  [länk] .  Länkar på Sourze är ett knivigt kapitel.
# Arifi så du står fast vid att Sd har en brunaktig ton?  Har du hört talats om sunt förnuft som säger stoppa massinvandringen emedan tider är.  Den som tycker att detta rasistiskt eller främlingsfientlig att SD vill stoppa massinvandringen, måtte bära på kriminella värderingar!
(X-man 2013-01-28 18:10 #39  [länk] .)
Sverige förtjänar alla de problem massinvandringen ger så länge vi glatt bistår med att bomba hit flyktingarna.  De flesta människor vill helst av allt leva och arbeta i sina egna länder, och bara ofärd driver dem från hus och hem.  Den som verkligen vill göra något åt massinvandringen bör därför arbeta för att ta ur Sverige ur krigssystemet.
är det inte så att samhället blivit så styrt att det enda som gäller är 'det som sägs/skrivs' och av rädsla vågar man inte se på 'det som görs'?  Att gå utanför ramarna och verkligen använda sina sinnen  -se vad som händer!  -Hur ser politik ut i handling?  -Vad är det dom verkligen säger/menar de där demonstranterna som går ut (istället för ett vinklat/manipulerat referat på aktuellt).  -Känna- på helt eget individuellt sätt är det få som vågar.  Vad är all världens fenomen eg för dig som individ utan att du får det korvstoppat som färdigmald åsikt fr parentala myndigheter, institutioner och konventioner.
(oscar: berven 2013-01-29 12:06 #145  [länk] .)
Där satte du huvudet på spiken, oscar!  Det har här på Sourze uttryckts att på sig själv kan man ju inte lita när det gäller att tolka verkligheten, och det uttrycker just hur människor tror mer på det skrivna än på det självupplevda.  Det är vägen in i totalt slaveri.  Du och jag och många andra pratar istället om att gå utanför dessa ramar, att använda sina egna sinnen o.s.v..  Som med de manipulerade nyheterna, det slipper ofta ut delar av verkliga nyheter i början av en händelse, innan läckorna täpps till.  Det gäller därför att vara vaken, alert.  Att använda sina egna sinnen.  Tack igen!
F.ö. en mycket intressant timeline över samtidig nyhetsmanipulation i flera olika svenska [nyhetsförfalskar]media.  Stort tack!  Det gäller som sagt att vara alert över vad som först sipprar ut ur "The Matrix", innan det suddas ut.  ("Försvarsanställd varnade före dåden":  [länk] .)
Fungerade fullänk; ”Försvarsanställd varnade före dåden”:  [länk] .
:)
Men jag kan inte låta bli att fundera över hur det kommer sig att vi ständigt tycks vilja stoppa det vi samtidigt haft del i att sätta igång?
(Henry Bronett 2013-01-23 06:00 i artikeln "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa[länk] .)
Det sätts i gång för att det senare ska kunna stoppas.  Svårare är det inte.  Syfte:  Härska genom att söndra.  Gammalt recept.  Bäst att vi börjar se lite klarare på hur vi alla manipuleras, för då kan vi bli immuna mot dessa ränker, och så kan vi äntligen få fred.

Ang. Mali säger en av mina källor att syftet är den akuta bristen på verkligt guld och att det finns i Mali.  Nu kollade jag om Benjamin Fulford som brukar ha koll nämnt något om detta, och det hade han faktiskt också.  Då har jag det från två håll.  Den 21 januari nämner Fulford:
What is really going is a land grab in the Sahara aimed at getting Western control of newly discovered deposits of oil, uranium, gold and other resources in the vast but largely empty Sahara.  This land grab may also be aimed at grabbing what will become choice real estate if suppressed energy technology is used to start massive sea-water desalination projects aimed at turning the deserts green.

At the same time, the Western powers are doing their utmost to distract Asia from this by stoking jingoistic feelings over some tiny Islands.  Those tiny islands are nothing more than a worm on a hook and the new Chinese regime seems to be falling for this scam hook, line and sinker.
("Are Western powers trying to start war in Asia to distract attention from their Sahara land grab?" av Benjamin Fulford 2013-01-21  [länk] .)
Nu senast tycks alltså även syftet vara att försöka rädda det kraschande virtuella ekonomiska systemet sedan man har röjt dem som haft verkliga framtidsdrömmar ur vägen.  Jan Rosbäck illustrerar det bra här:
I have a Dream vs. I have a Drone.
("Hela havet stormar" av Jan Rosbäck 2013-01-18 08:47  [länk] .)
Ja, här har jag då en tredje källa ang. guldet.  Nu kommer jag ihåg att även Jan Rosbäck ju skriver om det, i just denna text.  Läs den!
När jag försökte städa bort onödig text försvann länken till YouTube klippet:
("Syrien, lögner och brott mot folkrätten", inspelning från möte 12 december 2012 kl 18.00 (tidigare stoppat av ABF den 1:a december).  Arrangörer:  Folket i Bild/Kulturfront och Föreningen Syriensolidaritet.  Längd:  ca 45 min,  [länk] .)
Hans Öhrn, frilansjournalist, besökte Damaskus i maj 2012 och reflekterar över konflikten i Syrien.  En ganska annorlunda bild han ger, än vi får från nyhetsförfalskarmedia.
Syrien, lögner och brott mot folkrätten

Published on Dec 15, 2012
Syrien:  lögner, utländsk inblandning och brott mot folkrätten.
Möte som ABF den 1:a december stoppade, genomfördes i stället onsdagen den 12 december kl 18.00 i Folket i Bilds lokal på Södermalm i Stockholm.

TALARE:  Lars-Gunnar Liljestrand, FIB-juristerna, talar om FN och folkrätten.  Hans Öhrn, frilansjournalist, besökte Damaskus i maj 2012 och reflekterar över konflikten i Syrien.  Anders Romelsjö, professor och medlem i Syriensolidaritet diskuterar massmedias roll och den utländska militära inblandningen.  Arrangörer:  Folket i Bild/Kulturfront och Föreningen Syriensolidaritet.
Längd:  ca 45 min
Se vidare "Kristoffer Hell" med fler uppgifter kring detta:  [länk] .  Vänstern/ABF är tydligen numera helt i krigsmånglarnas händer.  Benjamin Fulford å sin sida diskuterar i hans veckorapport från i går att den Sabbatianska maffian (jmf. den karismatiske judiske kabbalisten Sabbatai Zevi med många efterföljare) och Vatikanens P2 orden är på vad som kommer att vara deras sista offensiv för deras plan på ett fascistiskt världsherravälde.  [länk] .  Jan Rosbäck skriver lite mer lättillgängligt på svenska om vad som pågår, "Hela havet stormar" 2013-01-18  [länk] .
#51

De här sakerna du skriver om, låter inte bra.  Varför visar tv dokumentärer om Hitler och förintelsen år ut och år in egentligen?  Är det för att vilseleda folk?  Tror dom att vi inte är kloka?  Varför så många motstridiga uppgifter om judar?  Varför så många judiska filmer och artister?  Varför avstängs de inte från jobben, om de är så dominanta?  Varför får de hålla på?  Så många personer vet om detta faktum, som sedan blir till hat- mot judar.  Varför har de så stor makt?  Har de fått det efter 2a världskriget.

De skildringar jag läst av judar i koncentrationsläger- handlar om människor som förefaller vanliga?  Inte speciellt ondare eller mer beräknande än andra?  Så det är bara en klick människor, som vet om det verkliga fakta om judar?

Judehatet får mig snart att ge upp.  Vi får väl stå och titta på när döda judar lastas på skottkärror och körs till massgravar från våra balkonger och skita i det då?  Så var det ju förr.  Då blir väl många nöjda då?  Det är så jag tolkar det i alla fall.  Människor är farliga.  Farliga människor är farliga.  Vanliga människor har ingen chans i maktspelet.  Vi är totallurade av de smarta.
(Pia I 2013-01-28 22:25 #52  [länk] .)
Det finns i dag inget omfattande hat mot judar.  Däremot pratas det väldigt mycket om det.  Syftet med detta är att tysta samtal om de verkliga maktmissförhållandena, att skydda de verkliga maktmissbrukarna.

Detta är varken i de flesta judars eller de flesta andra människors intresse.  Det jag, Lasse Wilhelmson, Gilad Atzmon med flera skriver om är däremot i allra högsta grad i flertalet judars eget intresse.  Men p.g.a. alla lögner de och vi alla utsätts för så förstår väldigt många inte det själva utan uppfattar nog det vi försöker göra just som "hat".  Det är väldigt viktigt att judar slutar se sina medmänniskor som hatiska, för annars fortsätter det precis som "C. M. O." beskriver i början av sin numera borttagna artikel:
Den politiska propagandans mål är att belysa världshändelser ur en konspiratorisk vinkel - man skapar en paranoid myt.
"Detta är den fasansfulla slutpunkten som myten för oss till.  Den blir självbekräftande.  När du fångats i dess illusoriska universum blir den din nya verklighet, för om du gör alla till din fiende blir du också allas fiende, och ju mindre nåd du visar din motståndare, ju mer förbinder du dig att slåss till det bittra slutet.  När du fångats i denna verkligt onda cirkel finns det inte längre någon utväg..."
  - Ernst H. Gombrich, Myth and reality in German Wartime Broadcasts, 1970
("Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" av "C. M. O."  2010-06-06 06:00  [länk] .)
"När du fångats i denna verkligt onda cirkel finns det inte längre någon utväg..."  Vi är några som försöker visa på utväg, men det är verkligen inte enkelt eftersom de låser inifrån.  Jag vet, jag har själv en gång låst inifrån så jag vet exakt vad det handlar om.
Blev själv mycket imponerad av 14-åriga Astrids mognad genom din intervju.  Henne trampar man inte på.  Önskar henne allt gott.
[...]  nåt är fel i diskussionen om judar.  De får alltid skulden för allting, har du frågat dig varför?  [...]
(Pia I 2013-01-28 16:55 #36  [länk] .)
Frågan var inte ställd till mig men jag har ändå en kommentar.  Judar är duktigare än de flesta på att skaffa sig fördelar och att hålla sig framme i olika sammanhang.  Till och med Israel (Henry Truman stök över "Jewish State" och skrev istället dit "State of Israel" när han den 14 maj 1948 erkände denna statsbildning) har en märklig särställning och specialbehandling.  Enligt normal mellanstatlig praxis krävs fastslagna gränser och en konstitution för att en stat ska erkännas som sådan.  Israel saknar båda.  FN krävde det redan den 29 november 1947 som villkor för statsbildningen Israel.  Israel har också världsrekord i att ignorera FN-resolutioner.  Villkoren för att Israel (inte den judiska staten utan en stat för alla!) skulle få bildas var att den inte skulle inkräkta på palestiniernas rättigheter.  Vilket annat land har kunnat bete sig i strid med alla medmänskliga hänsyn och mellanstaliga konventioner och det har accepterats?  Inget!  Dessutom har den judiska lobbyn i praktiken vetorätt över vilka som kan bli president och senatorer i USA.  Se vidare t.ex. "The Left Gate Getting Crowded" 2013-01-23 av Ariadna Theokopoulos  [länk] ,  som förutom vad jag tidigare i dag nämnt även kortfattat redogör för detta strypgrepp.  Se texterna runt videon i mitten av artikeln, som också handlar om detta strypgrepp.

Det globala banksystemet är till nästan 100% ägt av judar.  Inklusive den privatägda(!) amerikanska centralbanken.  Judar är helt enkelt extremt duktiga på att kontrollera all form av världslig makt.  Är det då så konstigt att de får skulden för allting, när de är inblandade i allting?!
#Erlingson - jag anropar Erlingsson, kände du till grunden för Sveriges förhållningssätt till NATO, vilket jag återgett på din hänvisning till Inga-Britt Ahlenius artikel?
(Leif E Ström 2013-01-28 19:05 #1787  [länk] .)
I stora drag, men uppskattade varmt att du utvecklade detaljerna ang. Norges och Danmarks eventuella utträde ur Nato som jag antingen inte kom ihåg eller aldrig hört.
#1783, Erlingsson, efter att ha läst Inga-Britt Ahlenius artikel där hon påvisar förgreningar mellan stormördaren Allen Dulles och ett svenskt nätverk bör detta omedelbart kartläggas med dess omfattning, karaktär, struktur och finansiering. Olof Palme måste antingen varit naiv eller haft dåliga rådgivare.

Ingen varnade honom för att han ensam skulle få betala notan efter hans planerade resa till Moskva, där det skulle diskuteras en kärnvapenfri zon i Norden, samt Norges och Danmarks eventuella utträde ur Nato.  Tillhörde han massorna som inte kände till att Sverige undvek NATO, för att inte Finland återigen skulle annekterats och Sverige få överta rollen som buffertzon.

Neutraliteten skulle vara ett försvar för medborgarna men fungerade som provbänk för hur tålig omgivningen var.

Palme vandrade på glödhet kol då han självsvådligt tänkte agera talesman för Norge och Danmark.

Hans omvända roller tillsammans med fredsaktivisten Sverker Åström och dennes vapenförsäljning i Paris kan bara företräda ett land utan insyn.  Konkret så borde Palmes uttalade tänkta aktiviteter då det gäller att stoppa den illegala internationella vapenhandeln samtidigt med hans inblandning i "Boforsaffären" gjort honom till persona non grata inom svensk politik.
(Leif E Ström 2013-01-28 15:37 #1785  [länk] .)
Stort tack!
EVIDENCE OF
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

For many years, we have heard that a "free-energy1 device is just around the corner," but it never seems to come to fruition.  Nikola Tesla wanted to give free energy to the world nearly 100 years ago but was afraid it would fall into the wrong hands and be used for destructive purposes.  Well, that is no longer just a risk; it has already happened.  However, until we understand just how powerful this technology is as well as how powerful the interests are that control it, we won't see it in general use.  We first need to respect what this technology can do, otherwise it would be like leaving a gun cabinet unlocked around children who do not know what guns can do. We also need the world to see what this technology has done.  This technology was used to destroy the World Trade Center complex on 9/11/01 and was a demonstration of a new kind of free-energy technology in front of the entire world.  As more people around the world recognize this, the less power the controlling interests will have.  And if the entire world knows that free-energy technology exists, individuals can openly build their own devices and share their designs with others.  It won't be a secret!

BIO
Dr. Judy D. Wood is a former professor of mechanical engineering with research interests in experimental stress analysis, structural mechanics, optical methods, deformation analysis, and the materials characterization of biomaterials and composite materials.  She is a member of the Society for Experimental Mechanics (SEM), co-founded SEM's Biological Systems and Materials Division, and has served on the SEM Composite Materials Technical Division.  Dr. Wood received her B.S. (Civil Engineering, 1981) (Structural Engineering), M.S. Engineering Mechanics (Applied Physics, 1983), and Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992).

official website: drjudywood.com
other: wheredidthetowersgo.com
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk] .)
I "The Left Gate Getting Crowded" 2013-01-23 av Ariadna Theokopoulos  [länk]  som kraftfullt argumenterar för att vänsterns grundvakter vid varje möjligt tillfälle bör avslöjas vare sig de arbetar i flock eller en, nämns ett antal stora folkmord utförda huvudsakligen av judar.  Som i Spanien, 20000 kyrkor nedbrända, 7000 präster dödade, 300 biskopar.  Eller den bolshevikiska revolutionen och regimen huvudsakligen ledd av judar med tiotals miljoner offer, det ukrainska Holomodor, dito.  Att det judiska folket är offer för sin offermentalitet är ingen akademisk fråga utan en avgörande fråga för att undvika framtida folkmord.  De måste till att börja med sluta se sig själva som offer för omständigheter och börja se sin egen roll.  Innan de ser den kommer de fortsatt att vara farliga.  Se även min text från 2009-02-03 "Krigslegitimerare[länk]  där jag berör det felaktiga tänkande som skapar dessa tragedier.
Inga-Britt Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket (1993-2003) och chef för FN:s interna revision (2005-2010), har dock utifrån sin position lyckats bryta igenom i DN m.m.:  ""Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet"".  DN Debatt  2013-01-27 00:40  [länk] ,  "Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision."  AB:  [länk] ,  "På DN Debatt i dag skriver Inga-Britt Ahlenius, som var med och granskade utredningen av Palmemordet, att det är angeläget att Sverige kartlägger den hemliga nätverket."  Expressen:  [länk] ,  "Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme".

Se även en av de populäraste texterna på  kristofferhell.net,  "Därför mördades Olof Palme[länk] .  Motivet var alltså att han avsåg skapa fred och avspänning!
PS till "Yttrandefriheten stängdes ned för över tio år sedan".  Detta och andra forum är "Yttrandefrihetszoner", där man får lätta på trycket och frustrationen för att det inte ska bli explosion, men det som skrivs här får aldrig komma in i den styrda debatten.
[...]  Och tror du verkligen att "journalistkårer" är homogena?  [...]
(StaffanRoger 2013-01-28 13:14 #1779  [länk] .)
Jag skrev "en del journalister", men sanningen när man ser ut över mediesverige är tyvärr mer homogen än jag uttryckte.  Jag känner inte till något annat europeiskt land med så effektiv censur.  Yttrandefriheten stängdes ned för över tio år sedan.  Och det är journalister som sköter det jobbet.  Svenska journalister.
Missade ange förf. och datum för första artikeln, korr:

 1. "The Left Gate Getting Crowded"  2013-01-23,  Ariadna Theokopoulos  [länk] .


Artikeln är mycket bra.  Så bra att jag citerar lite:
[...]

Many writers have exposed diverse aspects of the gatekeeping of the Left, of those who call themselves "progressives" and describe their position as anti-racism, anti-bigotry, anti-imperialism and anti-zionism and, need I even add, anti-semitism.

Arguably no one has done a more comprehensive job of exposing the wide spectrum of manifestations of the progressive gatekeepers than Gilad Atzmon, with justifiable emphasis on the hypocrisy of their professed anti-zionism, for which he nicknamed them "anti-zionist zionists" (AZZs).  He has also shown how they operate in ethnically exclusive enclaves, "Jews for"... justice/freedom/apple pie, etc."  When they run in packs they are, of course, easier to spot than individual "progressives."

Recently Information Clearing House (ICH) reprinted an article published by Glenn Greenwald in the British bastion of left gatekeeping, The Guardian.  Coincidentally, in a very recent radio interview with Rense, Atzmon identified The Guardian, along with Democracy Now!, as primary pulpits for Soros- and soroidal NGOs-supported gatekeeping propaganda.

In his article, Greenwald reprises a theme he has been developing in his writings for a while now and could be summarized as "Eyes on white Western imperialism, the mother of all evil.  Look nowhere else because I certainly don't."  [Läs mer, är fortsatt mkt. intressant,  [länk] .]

Det är den typ av progressiva som beskrivs som legitimerar krigen.  Alltså de krigslegitimerare jag har bloggat om.  "Krigslegitimerare"  2009-02-03  [länk] .
Asp, kan du låta bli att skriva massor av korta inlägg, det fyller fullständigt upp en sida om 10 inlägg så det är svårt att få överblick över diskussionerna.  Det finns 3500 tecken att tillgå per inlägg, och du kan istället använda t.ex. html koderna <br /><br /><hr><br /> mellan dina skilda stycken, för att lätta upp.  Det blir då så här:Angående din multiinläggssalva denna timme, du anser uppenbarligen att journalister är högtstående varelser och Avpixlats läsare drägg som ska hållas kort.  Tyvärr så är sanningen istället att en del journalister är de värsta mobbarna, som skiter i vad som är verkligt bara de kan använda det mot sina medmänniskor.

Men de höftskjutande grindvakterna är snart avslöjade i all sin ynkedom.

 1. "The Left Gate Getting Crowded[länk] .

 2. "Svensk media är sämst i hela västvärlden"  2012-07-22 17:30  [länk] .
  SKÅNE.  Den danske författaren Morten Uhrskov Jensen har besökt Sverige - och förfärats över mediasituationen.  Nu beskriver han den banalitet, självcensur och hysteriska politiska korrekthet som präglar det han menar är västvärldens sämsta och värsta journalistkår.
  Se även hans bloggning på  [länk] .
Forts...

Citerar korrigerad sista del av #1756:

[...]

Men den fråga Asp i sin iver att finna grandet i sin nästas öga inte tycker sig ha fått svar på blev faktiskt besvarad redan när jag först kommenterade Asps klavertramp:
#6: X-man tar du avstånd ifrån anonyma uppmaningar till hemfridsbrott?  Ja?  eller  Nej?  ...
(Lennart Asp 2013-01-17 18:58 #16  [länk] .)
Den här kommentaren intresserade mig eftersom det Avpixlat gjorde ju helt enkelt var att uppmana folk att bete sig som journalister brukar göra, d.v.s. knacka på hos folk och ställa dem mot väggen och då filma dem (vare sig de vill svara eller inte).  Har sett många sådana snuttar på TV där journalister knackat på hos folk som helst inte ens öppnar, och om de gör det snabbt stänger igen.  Jag kan hålla med Lennart Asp om att sådant är obehagligt, men är det verkligen hemfridsbrott?  Menar Lennart Asp verkligen det?

Själv misstänker jag att det först måste finnas en domstolsorder om besöksförbud riktad mot besökaren ifråga, innan detta kan anses vara ett brott i lagens mening.

Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott, men att han ber Lennart Asp demonstrera att det är fråga om det innan han far ut med sådana här frågor.  Aspen beter sig ju nästan lika illa som journalisterna jag beskrev.  D.v.s. ställer frågor för att misstänkliggöra.  För när journalisten ställer obehagliga frågor så brukar TV-tittaren tro att det måste ligga något i detta, när offret smäller igen dörren.  Och TV har ju makt att klippa hur de vill, det har jag sett vad gäller vänner till mig.
(Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)

Ang. att känna X-man så är det många som vet vilka som använder "anonyma" signaturer, men jag har ingen särskild lust att besvara just den frågan från dig.  Du och din kompanjon skjuter lite väl frenetiskt från höften, även om ni siktar som kråkor.  Du kan inte skjuta dig ur det här, Asp.
(Leif Erlingsson 2013-01-27 22:12 #1756  [länk] .)
Leif E. vad var det här?  Hur kan du skriva så rakt ut i luften "Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott"  Precis som om jag skulle syssla med dylikt och är tveksam över om man skulle sluta med detta, något så vansinnig idiotisk tanke att begå brott över huvud taget är mig totalt främmande!
(X-man 2013-01-27 22:50 #1758  [länk] .)

En olycklig miss av ett html märkord fick det att framstå som att jag skrev detta i går.  Det skulle ha synts att det var skrivet 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  där vi redan hade rett ut detta.  Självfallet sysslar du inte med hemfridsbrott, men jag menar att man kan ta avstånd även från sådant man inte själv sysslar med.  Själv tar jag t.ex. avstånd från krig trots att jag aldrig krigat.  Som i vår anmälan mot riksdag, större delen av regeringen och vissa höga militärer för delaktighet i krigsbrott i Libyen.

Html missen är nu rättad i mina arkivkopior.  Dyker snart upp i "Andra inlägg av mig, en översikt:" på   [länk] .

Forts...
På tal om att skjuta lite väl frenetiskt från höften men sikta som kråkor, som jag skrev om i "DAGENS AKTUALITETER" tråden 2013-01-27 22:12 #1756  [länk] :
[...]  när t.o.m. aftonbladets journalister börjar kalla norge för rasistiskt, kulturlöst och nazistiskt då är det något som är VÄLDIGT fel...  Norge gav dock svar på tal:  [länk]
(Nisse 2013-01-28 07:43 #3  [länk] .)

Av någon anledning får jag inte den här sångtexten ur mitt huvud sedan i går kväll, ang. hur somliga tror allt de läser och hör av media och lär sig i skolan:
Crazy Miranda
lives on propaganda she believes anything she reads
it could be one side or the other
Free Press or Time Life covers
she follows newsprint anywhere it leads
but still she can't seem to read and nobody
knows nobody knows what she needs it could be love
All the pretty ladies textbooks
tell her how to have the "next look"
The Bible tells her stay as plain as you are
she wants all the pretty boys beside her
to write some pretty words to guide her
to tell her they love her body as well as her mind
she wants some kind of sign--a sign of love
oh never mind--she's not your kind.
(Jefferson Airplane, "Crazy Miranda".)

Det behövs kunskap för att sikta väl, men då krävs det också intelligens för att klara allt höftskjutande från de som inte vill förstå något utan tycker det är viktigare att stötta sina åsiktsfränder med spärreld.  Illustrationen till den norska artikeln var verkligen träffande, svenska mainstream tycks verkligen ha huvudet i [se illustration].
Rättelse.  Det såg förut ut som att även min egen text var citat.  Här korrigerat:    [Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]

[...]  En planerad människoslakt i gasugnar.  [...]
(Pia I 2013-01-27 22:19 #16  [länk] .)
Innan segermakterna hade snackat ihop sig så fanns det även andra versioner.  Kom inte ihåg exakt, men återfann detaljerna på nätet i Lars Adelskoghs "En tom säck kan inte stå", i inledningen:
Den 27 januari 1945 "befriades" Auschwitz av den framryckande Röda armén.  Sex dagar senare tryckte det sovjetiska kommunistpartiorganet Pravda en längre artikel om Auschwitz.  I denna artikel, som var författad av frontreportern Boris Polevoj, utpekades Monowitz som själva förintelsecentret i Auschwitz.  I artikeln stod bland annat:
    "De stationära gaskamrarna i den östra delen av lägret hade byggts om.  Man hade byggt till små torn och arkitektoniska utsmyckningar, så att de såg ut som oskyldiga garage...  De [tyskarna] jämnade ut de med kullar försedda så kallade gamla gravarna i östra delen av lägret, avlägsnade och förintade spåren av de löpandebandsystem där hundratals människor samtidigt dödades med elektrisk ström..."  (Pravda, den 2 februari 1945.)

Den ryska ursprungversionen var alltså att avlusningsgaskamrarna byggts om till elektriska avrättningsanläggningar, för som den som vet något om avlusningspulvret Zyklon B förstår så duger det inte för massavrättning då det tar alldeles för lång tid både att få dödlig koncentration och även att när väl detta är uppnått, ventilera bort igen så man kan lasta ur kropparna.  Ryssarnas version var alltså mer tekniskt rimlig.  Jag begriper uppriktigt sagt inte varför man inte höll sig till den.  Kanske man missförstod den, man bara snappade att de talat om gaskamrar men missat det om ombyggnaden och om elektriciteten?  Nått blev iallafall snett, och nu är det gasning med Zyklon B som är den officiella versionen.

Nu är ju detta med Förintelsen religion, och då tillkommer faktorn underverk.  Tack vare underverk så är det ändå sant att Zyklon B gasning dödade sex miljoner judar.  Amen.
[...]  En planerad människoslakt i gasugnar.  [...]
(Pia I 2013-01-27 22:19 #16  [länk] .)
Innan segermakterna hade snackat ihop sig så fanns det även andra versioner.  Kom inte ihåg exakt, men återfann detaljerna på nätet i Lars Adelskoghs "En tom säck kan inte stå", i inledningen:
Den 27 januari 1945 "befriades" Auschwitz av den framryckande Röda armén.  Sex dagar senare tryckte det sovjetiska kommunistpartiorganet Pravda en längre artikel om Auschwitz.  I denna artikel, som var författad av frontreportern Boris Polevoj, utpekades Monowitz som själva förintelsecentret i Auschwitz.  I artikeln stod bland annat:
    "De stationära gaskamrarna i den östra delen av lägret hade byggts om.  Man hade byggt till små torn och arkitektoniska utsmyckningar, så att de såg ut som oskyldiga garage...  De [tyskarna] jämnade ut de med kullar försedda så kallade gamla gravarna i östra delen av lägret, avlägsnade och förintade spåren av de löpandebandsystem där hundratals människor samtidigt dödades med elektrisk ström..."  (Pravda, den 2 februari 1945.)

Den ryska ursprungversionen var alltså att avlusningsgaskamrarna byggts om till elektriska avrättningsanläggningar, för som den som vet något om avlusningspulvret Zyklon B förstår så duger det inte för massavrättning då det tar alldeles för lång tid både att få dödlig koncentration och även att när väl detta är uppnått, ventilera bort igen så man kan lasta ur kropparna.  Ryssarnas version var alltså mer tekniskt rimlig.  Jag begriper uppriktigt sagt inte varför man inte höll sig till den.  Kanske man missförstod den, man bara snappade att de talat om gaskamrar men missat det om ombyggnaden och om elektriciteten?  Nått blev iallafall snett, och nu är det gasning med Zyklon B som är den officiella versionen.

Nu är ju detta med Förintelsen religion, och då tillkommer faktorn underverk.  Tack vare underverk så är det ändå sant att Zyklon B gasning dödade sex miljoner judar.  Amen.
Det Lennart Asp skrev i #1723 var alltså:
#1718, #1721: "Lasse i Gatan", Leif E:
Och vad ska Avpixlats/SD:s sympatisörers göra med hemadresserna till journalisterna?  Är ni verkligen så naiva att ni tror att alla bara skulle nöja sig med att ställa den misshagliga journalisten "mot väggen" genom att tvinga till sig en filmad intervju i hemmet?
Som ni kanske vet har vår redaktör skrivit kritiska artiklar mot SD?  Tycker ni att Avpixlat/SD:s ökända sympatisörer ska göra "hembesök" hos honom också?
(Lennart Asp 2013-01-26 21:33 #1723  [länk] .)

Jämför åter det med min ursprungliga tolkning som jag i mitt förra inlägg citerade.  Journalister knackar hela tiden på hos folk.  Förväntar sig Lennart Asp automatiskt att journalister avser begå hemfridsbrott, tränga sig in olovandes hos folk, när de slår upp en adress?  Om inte, varför gör Asp skillnad mellan journalister och Avpixlats läsare?
Jag skrev #1726:
Asp, du gick väldigt mycket längre än X-man någonsin gjort.  Du kan läsa mitt ordentliga svar en gång till:
Leif Erlingsson 2013-01-21 20:51 #56 i ""Såg ni den där fula kinesen?"" tråden  [länk] .  Klicka!

Att X-man kastat diverse misstankar mot dig som Expo-infiltratör etc är knappast i samma härad som anklagelser om uppmaning till brott.  Att jag reagerar på ditt grova övertramp är inte att "glida över på deras sida".
(Leif Erlingsson 2013-01-26 21:54 #1726  [länk] .)

Lennart Asp replikerade på det:
#1726:  Och?  Vem är "X-man"?  Känner du honom/henne/den/det?
Man kan väl anklaga spöken för vad som helst om du anser att jag gjort det?
Verkar som om du i din iver att försvara "X-man" "glömde" att svara på #1723 ...
(Lennart Asp 2013-01-27 12:32 #1735  [länk] .)

Men den fråga Asp i sin iver att finna grandet i sin nästas öga inte tycker sig ha fått svar på blev faktiskt besvarad redan när jag först kommenterade Asps klavertramp:
#6: X-man tar du avstånd ifrån anonyma uppmaningar till hemfridsbrott?  Ja?  eller  Nej?  ...
(Lennart Asp 2013-01-17 18:58 #16  [länk] .)
Den här kommentaren intresserade mig eftersom det Avpixlat gjorde ju helt enkelt var att uppmana folk att bete sig som journalister brukar göra, d.v.s. knacka på hos folk och ställa dem mot väggen och då filma dem (vare sig de vill svara eller inte).  Har sett många sådana snuttar på TV där journalister knackat på hos folk som helst inte ens öppnar, och om de gör det snabbt stänger igen.  Jag kan hålla med Lennart Asp om att sådant är obehagligt, men är det verkligen hemfridsbrott?  Menar Lennart Asp verkligen det?

Själv misstänker jag att det först måste finnas en domstolsorder om besöksförbud riktad mot besökaren ifråga, innan detta kan anses vara ett brott i lagens mening.

Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott, men att han ber Lennart Asp demonstrera att det är fråga om det innan han far ut med sådana här frågor.  Aspen beter sig ju nästan lika illa som journalisterna jag beskrev.  D.v.s. ställer frågor för att misstänkliggöra.  För när journalisten ställer obehagliga frågor så brukar TV-tittaren tro att det måste ligga något i detta, när offret smäller igen dörren.  Och TV har ju makt att klippa hur de vill, det har jag sett vad gäller vänner till mig.
(Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)

Ang. att känna X-man så är det många som vet vilka som använder "anonyma" signaturer, men jag har ingen särskild lust att besvara just den frågan från dig.  Du och din kompanjon skjuter lite väl frenetiskt från höften, även om ni siktar som kråkor.  Du kan inte skjuta dig ur det här, Asp.
#1  Cyniskt.
---------------------------
Jag beklagar djupt det som fångarna i koncentrationslägren fick gå igenom under 2a världskriget.  Det har satt sina spår och kommer att ta många generationer innan det glöms bort om någonsin.  Ett enormt lidande.
(Pia I 2013-01-27 13:25 #3  [länk] .)
Och jag beklagar att deras offermentalitet har skapat detta lidande.  Sex miljoner döda i Europa har varit så viktigt för dem att de började skriva om det redan första världskriget.  Källa:  Den judiska tidskriften The American Hebrew 1919-10-31 sidan 582 f., av Martin H. Glynn tidigare guvernör i delstaten New York, "The crucifixion of Jews Must Stop!".  I min värld skapar man verklighet genom att lägga krut på den, och sionistiska galningar bland judarna började skapa denna verklighet åt det judiska folket långt före andra världskriget.  Dessa galningar såg sina judiska syskon som inte ville utvandra till Palestina som förrädare till saken.  De avtalade också redan 1933 med Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti om judarnas utvandring till Palestina, det s.k. Haavara avtalet.  Men inte alla judar ville till Palestina.  Den process som ledde fram till koncentrationslägren är långtifrån utan skuld från galningar bland judarna själva.  Bl.a. förklarade man krig mot Tyskland (i form av en världsomspännande ekonomisk bojkott).  Källa:  Daily Express 1933-03-24 "Judea Declares War On Germany" som översta förstasidenyhet  [länk] .

Det kanske är cyniskt att se klart på vad som orsakat judarnas lidande, nämligen den judiska offermentaliteten, tanken att de är ett folk som inte kan bo med andra folk, men som jag ser det så är denna mentalitet en mycket stor orsak till deras lidande då, och fortsatt till fortsatt traumatisering av nya generationer judiska barn.
[...]  Just two months ago, when we started our research into the properties of the casing fragment found at the Roswell incident 1947 and hidden away from authorities for years, we did not have the slightest idea of what this would lead to.

Our interest was initially ignited by the strange multilayer composition of the casing and its unique electromagnetic properties and when approaching the subject in the light of David Barclay's Unity theory, things started to unfold.

At this point we recalled certain anomalous discoveries at the frontiers of quantum physics, which when applied to the NTFFA concept of the Unity theory made things start to unveil itself faster than we almost managed to follow.

What began as a study in electromagnetic properties ended up in understanding the possible function of the extraterrestrial drive, a discovery I would not have imagined in my wildest dreams.
  [...]
("The Gwandau Team" 2009-10-23 08:24:49, "The Casing Theory", "Part 1- Foreword[länk] ,  kopia:  [länk] ,  PDF-version:  [länk] .)
Vare sig det var en nazistisk antigravitationsfarkost eller en som inte var tillverkad av mänskligheten som kraschade i Roswell så är jag övertygad om att teknologin i den inte är från den nuvarande mänskliga civilisationen, vår post-apokalyptiska civilisation alltså.  Men givetvis kan den vara från den civilisation som gick under för c:a 12000 år sedan.  Nazisterna letade ihärdigt över hela världen efter dold kunskap och teknologi så kanske de fann något under sydpolens is eller så, vem vet.  Oavsett så är materialanalysen av delen från skrovet av The Gwandau Team mycket intressant.
även om vi har en teori, 'lag', metod/teknik, formel etc som  A. är upptäckt av 'erkänd forskare'.  B. har blivit väl peer reviewad och verifierad.  C. erkänd mao av -majoritet forskare- (som är populärt 'argument' i tex AGW-frågan "95% av forskarkåren säger") och  D. omskriven i massmedia dvs allmängods för allmänhet och 'lekmän' ...

så finns det alltid en reviderbarhet, och har det visat sig historiskt, oavsett om 'lagen' hållit i två hundra år - så har den slutligen kunnat omkullkastas.  Har då den gamla erkända 'lagen' varit lika fel som vilken annan teori som helst?  En teori som avfärdas inom loppet av tre år el tre hundra ... what difference does it make?  Den var lika 'fel' fr början.  En tidsfaktor, till det att nytt tänk och kreativitet kommer in.

att vi sen kan bygga plattformar och paradigm på alla dessa lagar och tekniker är inget annat än ett godtyckligt regelverk precis som reglerna för att spela schack.  Men du kan ju alltid ändra reglerna el byta spelplan helt etc

Den goda vetenskapliga metoden är inte fel i sig, tvärtom, om den förblir neutral ...  Problemet är som Leif skriver, att vetenskap och forskning på många sätt styrs av konformitet, dogma, rädsla, pengar ... mao mänskliga faktorer (alltså inte vetenskapliga metoden i sig).  Mänskliga faktorer gäller oavsett om 'titeln' är docent eller foraskrivande hemmaforskare.
(oscar: berven 2013-01-25 15:39 #138  [länk] .)
Populärvetenskapliga framställningar för allmänheten har ofta skalat bort all osäkerhet.  Dessutom kan forskare vara väldigt självsäkra om de känner att de har flera hundra års tradition i ryggen.  Den självsäkerheten gör att det är alldeles för vanligt att säga att en observation inte är möjlig eftersom den inte stämmer med teorin.  Det är dock inte vetenskap.  Vetenskap är att då ersätta teorin med något som inrymmer observationerna.  Tyvärr har detta lurat även allmänheten så folk inte tror på observationer som inte stämmer med vad de är lärda ska vara möjligt.  Det är fundamentalism!
Eller mer korrekt, hur magneter också tycks vara en slags linser som potentiellt kan fokusera det underliggande laddningsfältet.
[...]  det finns en hel del senare forskning om till exempel pyramiderna i Giza  [...]  enligt senare forskning tyder allt på att att faraonerna bara gjorde reparationsarbeten på pyramiderna som konstruerats redan många tusen år tidigare (12000 år sedan).  Inte heller teorin om att pyramiderna byggdes som gravkammare är trolig, däremot att man kan utvinna skalär energi ur konstruktionen om man har kunskapen och alla komponenter.  [länk]
Mera intressant på närmare håll finns på  [länk]
Cirka 11600 +/- 300 år sedan inträffade en översvämning som dränkte Nildalen, detta enligt sediment runt Giza.  Scenariot passar tidsmässigt ihop med fynd och tolkningar av texter i Tihuanaku.  [länk]
[länk]
Fynd under havsnivån utanför Florida och i Stilla Havet pekar också på en samtida översvämningskatastrof.  [länk]
Sammantaget verkar det som om en högt utvecklad civilisation gick under i en naturkatastrof.
(Jan Rosbäck 2013-01-26 15:16 #140  [länk] .)
Mycket intressanta uppgifter, allihop.  Miles Williams Mathis papper om hur pyramider fungerar som en slags linser som skapar laddningsskillnader i olika fält på din första  [länk]  hade jag inte sett förut.  Bl.a. alltså hur de skapar elektricitet.  Men det är som du skriver mer "skalär energi" än alltså bara elektricitet, elektriska fält.
Associerar detta till hur magneter också tycks vara en slags linser som fokuserar det underliggande laddningsfältet.  Citerar en mening från The Casing Theory av The Gwandau Team som jag förut citerat här på Sourze:
The Casing Theory, some cutpastes:  [...]

"By focusing the underlying field correctly  [...]
The properties of this self sustained unified field are by no means electro-magnetic, even if it is diffracted forth by focusing the electromagnetic field with the set of FFM-magnets.  [...]"
(The Gwandau Team, "The Casing Theory" citerat av Leif Erlingsson 2013-01-25 20:42 #38 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk] .)
PS:  Ett tips:  Man kan uttala misstankar, så länge man är mycket tydlig med att det är misstankar det är fråga om.  Men så snart man börjar anklaga är man på farlig mark.  Tror fortfarande inte att du har fattat skillnaden.
Asp, du gick väldigt mycket längre än X-man någonsin gjort.  Du kan läsa mitt ordentliga svar en gång till:
Leif Erlingsson 2013-01-21 20:51 #56 i ""Såg ni den där fula kinesen?"" tråden  [länk] .  Klicka!

Att X-man kastat diverse misstankar mot dig som Expo-infiltratör etc är knappast i samma härad som anklagelser om uppmaning till brott.  Att jag reagerar på ditt grova övertramp är inte att "glida över på deras sida".
#1721  Rentvå sig från att ha uttryckt falsk anklagelse alltså.  Mig veterligt har ingen falskt anklagat Lennart Asp.  (Bäst att förtydliga mig.)
#1719, #1720,  det är i det här fallet Lennart Asp som skulle behöva rentvå sig från falsk anklagelse, och falsk anklagelse är inte "Påvens skägg" utan det är allvarliga saker.  Om vi inte kan övervinna sånt kommer vi aldrig att kunna reda ut de verkliga frågorna.  Då kommer vi alltid att vara någons marionetter.
Fick e-post respons på
(Leif Erlingsson 2013-01-25 07:57 #32  [länk] .)
Löd:
Där satte du verkligen huvudet på spiken, Leif!

Dessa mystiska "utomjordingar" som är som "the elusive pimpernel" (now you see him now you don't).  De vill inte riktigt vara sedda, de visar sig kanske lite för skoj skull eller bara av rent misstag - vem vet.  Om de var här för att skynda på vår utveckling skulle de inte smyga i buskarna sådär.  De är inte här för att skynda på oss.  Antingen är de här för att studera oss eller för andra agendor som vi bara kan filosofera över.  Men helt klart verkar - åtminstone somliga av dem - vara här för att hålla oss på mattan.  Om och om igen ser man tecken på att den agendan finns.

Teknisk hjälp och kunnande, när den bara ges till ett begränsat fåtal som går i deras ledband (utomjordingarnas) och när detta kunnande också antagligen är oerhört begränsat från vad de kunde gett är inte det viktiga.  Det är vår egen utveckling som art som är den viktiga - hur vi är som människor, hur vi tänker, känner, handlar.  Det är den verkliga höga utvecklingen när vi kommit upp ur det träsk mänskligheten fortfarande larvar runt i.  Tänk bara att vi slänger 1/3 av all mat, samtidigt som 1/3 av alla människor svälter.  Det är verkligen larvigt.
(Postad 2013-01-25 14:28:18 på mailinglistan "Odjurens Tid", gå med om du vill veta vem som skrev,  [länk] .)
Det jag ser är hur man på alla sätt försöker avväpna befolkningarna, så de som i dag sitter på makten inte ska känna sig hotade.  Både rent fysiskt, som hur ofta sannolikt avsiktligt skapade vansinnesdåd ska göra oss rädda för beväpnade medborgare, och genom att medborgare beväpnade med information misstänkliggörs.  C.M.O. implicerade att den senare kategorin eg. är smygnazister.  En video som visar hur beväpnade medborgare kan rädda demokratin är den här filmen om "Slaget om Athens[länk] .  (Lite symboliskt, genom att grekiska Aten lite grand står som symbol för demokrati.)

Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com, menar ju t.o.m. att vi inte har förtjänat att veta sanningen om vad som verkligen pågår.  T.ex. sa han i ett telefonsamtal som spelades in och sedan har offentliggjorts att den teknologi som använts för 9-11 e.g. är till för det planetära försvaret.  Visserligen ifrågasatte han att den använts mot USA självt, men han ansåg inte att allmänheten förtjänat sanningen.  (Se mitt inlägg #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk]  samt inlägg #117 i samma tråd  [länk] .)

Men vilka är våra verkliga makthavare?  De med information ingen annan har måste rimligen ha makt ingen annan har.  Nazisterna forskade på den här teknologin, och Nicola Teslas assistent har starka kopplingar till såväl nazityskland som till CIA och Bush-klanen.  Se mitt inlägg #82 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden [länk]  där en del dessa kopplingar redovisas, och där jag länkar vidare till April 2007 Idaho Observer med mer information om detta.  Tänk om det faktiskt är så att nazisterna vann andra världskriget men förlorade Tyskland som jag tidigare föreslagit, och att man håller oss alla i mörker genom att kalla de som söker förstå vad som verkligen pågår för nazister.  Som ett trollkarlstrick med ena handen, för att vi inte ska se vad andra handen gör.  Tänk om det är de verkliga Nazisterna som har byggt upp ett planetärt försvar.  Mot vilka i så fall?  Även om inte Gordon Duff tycker att vi förtjänar att veta sanningen så är det just vad jag vill veta.
Fel länk nyss.  C.M.O. texten:  [länk] .
(Fixar det dock sen i min arkivkopia av denna tråd, så läser du där är det nog snart rätt länk även i det förra inlägget.
I den ursprungliga tråden skrev Hjalle:
CMO är avslöjad, jag hittade den här sidan ute på webben som han hämtade sitt material ifrån för att kunna skriva den här artikeln.  [länk]  [Numera en död länk, finns inget där.]
(Hjalle 2010-06-07 23:13 #92 i den ursprungliga "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" tråden  [länk] .)
Om det stämmer, att C.M.O. plagierat en text, vilka har i så fall producerat ursprungstexten, och i vilken agenda?  Söker C.M.O. sanningen, eller söker han avskärma sig från densamma?  Ett stort problem för oss som söker sanningen är att information ofta försvinner från länkar.  Copyright används för att ta ned YouTube klipp och webbsidor som försöker få sammanhang i disparata fakta.  Hela  http://kristofferhell.org/  och även  http://highcrimes.org/  togs t.ex. ned utan förvarning för att hostingföretaget intimiderats av svenska polisen.  (Den senare siten dokumenterade den svenska regeringens och stora delen av riksdagens samt ledande svenska militärers delaktighet i krigsbrotten i Libyen, samt hur åklagare vägrat röra vid detta.  Som tur är hade jag sparat en kopia av den senare:  [länk] .)

För ett öppet demokratiskt samhälle, som jag vill ha - det jag ifrågasätter är inte demokrati som idé utan att den inte fungerar -, så måste full transparens råda.  Det innebär att vi medborgare måste få citera och referera vad som tidigare är publicerat offentligt.  Att använda copyright för att hemlighålla för demokrati och öppenhet nödvändig publicering förstör demokratin.  Förstör öppenheten.

Copyright kan vad mig anbelangar gärna få skydda musik och fiction, men inte återpublicering av snuttar från viktiga dokumentärfilmer om vår nutidshistoria eller snuttar från nyhetsmedia, så som YouTube nu censureras av de som vill avskärma oss från förståelse av vår samtid.

Här återpublicering av C.M.O. texten:  [länk] .
I den arkiverade ursprungliga diskussionstråden har jag också pekat om några andra länkar till material som nu försvunnit från originallänkarna till arkivkopior jag ordnat, som länkarna till John Lamb Lash på Blog Talk Radio och till hans samtal med Dr. Judy Wood.  Dessa samtal har även inspirerat mina två texter "Tio år av konspiration[länk]  och "De fysiska bevisen[länk] ,  båda från hösten 2010.
Och som sagt, sanningsrörelsen ingick uppenbarligen i planeringen av 9-11.
[...]  Jag är nämligen så pass "konspiratorisk" att jag tror att sanningsrörelsen ingick i planeringen av 9-11.  Det hela bör ha varit "Game Planned", och behovet av att styra bort sanningssökare från farliga frågor förutsett.  Se även min kommentar #169 i tråden "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .
(2011-02-08 22:05 #63 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] .)
Fast då får man se ännu längre.  Vad vill man uppnå, varför, och vilka kan vilja detta?  C.M.O. har inte alldeles fel, men han skuldbelägger fel människor.  Han så att säga skjuter på budbärarna.  Medan Dr. Judy Wood identifierat vilka som vet vilka som kan ha gjort 9-11.  Och genom hur hennes rättsfall olagligt stoppats demonstrerat att sanningen om 9-11 är en statshemlighet.  Att den involverar någons hemligstämplade teknologi.  Men varför användes då denna teknologi mot USA?  Var det faktiskt, precis som C.M.O. menade, någon som ville förstöra den demokrati som faktiskt ändå finns?  Jag menar, på lokalplanet finns den ju alldeles definitivt.  Det är inte sanningssökarna C.M.O. ska skuldbelägga, utan dem som skyddar statssäkerhetshemligheter trots att det får dessa konsekvenser.  Fast C.M.O. fick kanske kalla fötter när han fattade det?  (D.v.s. om han fattade det.)
Jag har i dag, efter att oscar: berven frågade efter texten, letat upp C. M. O.:s ursprungliga artikel, som jag hade i ett skickat mail.  Och läst den på nytt.  Den är faktiskt en mästerlig redovisning av hur skrämmande och omvälvande de förändringar vi genomgår ter sig från perspektivet att förändringens budbärare à priori har fel.  För sanningen raserar förvisso de lögner vi lever av.  Inte bara lögnerna om demokratin, utan även lögnerna om vår verklighet.  De stora vetenskapliga mörkläggningarna.  Och lögnerna om vad vi själva är.  Synd att C. M. O. tog bort den.  Den tydliggjorde mångas perspektiv.  Sanningen är verkligen en "diabolisk" sammansvärjning mot gobelängerna av lögner.  Åtminstonde från deras perspektiv som lojalt försvarar dessa gobelänger, som har sin hela trygghet i dem.
I slutet av #34 länkade jag till detta:

2009-11-26 länkade jag till The Casing Theory från Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå och några dagar senare skrev jag, här med den nyare rubriken från "Den nya människan vaknar" återpostningen:
Our bodies are potentially space-vehicles

The Casing Theory, some cutpastes:

"Underlying field energy, or Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA), is according to the Unity theory what makes everything exist."

"This NTFFA value is unique for every existing field system in universe, from the smallest particle to the greatest galaxy cluster, and is the very signature that allows for any field system to coexist with the rest of universe."

"Then how do the extraterrestrials construct the drives in their amazing crafts?"

"By focusing the underlying field correctly, and by encapsulating this field effectively, one is able to create a self sustained unified field, in which all matter, space and time inside the controlled field starts to relate to the surrounding outer field as a unique self sustained unified field system.
When now fed with supportive field energy from the FFM source, anything inside this field becomes a part of the FFM field signature, thus the whole craft is being elevated to a self sustained field with a unique signature relative to all other fields in Universe.
Here I want to emphasize that there is one vital factor easily missed regarding the understanding of the FFM-field created in the vessel.
The properties of this self sustained unified field are by no means electro-magnetic, even if it is diffracted forth by focusing the electromagnetic field with the set of FFM-magnets.
As a conclusion, the field diffracted by the electromagnetic geometry is focusing the very underlying field that feeds every particle with the necessary energy and identity information needed in projecting it into existence.  This goes for the "empty space" between the particles as well.
So the trick here is to disengage from the signature of the earth field by imposing a new self sustained unified field, in a way like plugging into a separate energy line connected to the underlying matrix."

Google "The Casing Theory",  http://www.google.com/search?q=%22The+Casing+Theory%22  [länk]

Add the idea that maybe our DNA has a similar function to the Bismuth and various layers in the casing of the space vehicle, that according to The Casing Theory and The Unity Theory enable them to tune in to any desired space-time coordinate in the universe and maybe in the multiverse.  This would mean that our bodies are potentially space-vehicles which can take us anywhere and anywhen in time and space -- if we get our "junk DNA" in order.

Just a thought.  Playing with an idea here.
(Leif Erlingsson i slutet av november 2009, på "Tribe":  [länk] .  Återpostning 2012-08-23 08:59 på "Den nya människan vaknar":  [länk] .)
I #34 ramlade två ord bort, "är riktig".  I min arkivkopia på  [länk]  så är detta rättat, men på Sourze så får du tänka in de två orden före "då kan man likna materien vid virvlar i en bäck." i den första meningen.
Ett till PS:
[...]

Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
(Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Notera "instantaneous communication".
PS:  Den andra av mina länkar till där jag tidigare berört detta innehåller en text jag känner måste upprepas:
[...]  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.
(2012-10-11 19:47 #6 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk] .)
32/ Leif E.  Hur tror du att utomjordlingarna har löst detta med att kunna åka snabbare än ljuset, med ett krökt universum, ja du vet teorin som är jämförbart med att böja ett A4 ark så att ändarna möter varandra osv.
(X-man 2013-01-25 13:37 #33  [länk] .)
Ja, om Miles Williams Mathis laddningsfältteori och hans teori om hur elementarpartiklar är flerlagriga magnetiska rotationer och elektriska fält/obalanser i det underliggande laddningsfältet är riktig då kan man likna materien vid virvlar i en bäck.  Vattnet är då det underliggande laddningsfältet, det vi inte kan mäta, för vi är bara virvlar i virveln och virveln vet bara om och ser bara andra virvlar.  Som kan vara galaxer, myror och elefanter.

Om du är en virvel i en virvel men lyckas förändra din virvelegenskap, då flyttar du dig snabbt till en annan mer lämplig plats i bäcken.  Starkt förenklat är detta min barnkammarförklaring av The Casing Theory och Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA).  Jag har tidigare berört detta här på Sourze, se t.ex. 2012-08-23 16:31 #119 i "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" tråden  [länk]  och 2012-10-11 19:47 #6 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk] .  Länk till The Casing Theory[länk] .  Kopia:  [länk] .  PDF-version:  [länk] .

I en kommentar betitlad "Our bodies are potentially space-vehicles" har jag i forumet "Den nya människan vaknar" dessutom gjort några speciellt signifikanta klippklistringar ur The Casing Theory[länk] .
tack Leif för 'välkommen tillbaka' invit (Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning finns CMOs text kvar?).  Får se om/hur diskurs kan fortskrida för min del ...
(oscar: berven 2013-01-25 15:39 #138  [länk] .)
Varmt välkommen tillbaka, och tack för dina kloka synpunkter.  Jag letade eftersom du frågade och fann originalartikeln i ett mail där jag hade sänt den till Leif Bengtsson.  Du kan nu läsa den på  [länk] .
19  [Leif Erlingsson 2013-01-25 02:11 #19  [länk] .]  Den allra första bilen var en ångdito om jag får viktigpettra mig i denna svåra konkurrens!
(Jocke utsourzad 2013-01-25 09:18 #21  [länk] .)
Rättelsen noterad.
In 1769, the very first self-propelled road vehicle was a military tractor invented by French engineer and mechanic, Nicolas Joseph Cugnot (1725 - 1804).  Cugnot used a steam engine to power his vehicle, built under his instructions at the Paris Arsenal by mechanic Brezin.  It was used by the French Army to haul artillery at a whopping speed of 2 1/2 mph on only three wheels.
("The History of the Automobile" By Mary Bellis  [länk] .)
Steam engines were not the only engines used in early automobiles.  Vehicles with electrical engines were also invented.  Between 1832 and 1839 (the exact year is uncertain), Robert Anderson of Scotland invented the first electric carriage.  Electric cars used rechargeable batteries that powered a small electric motor.  The vehicles were heavy, slow, expensive, and needed to stop for recharging frequently.  Both steam and electric road vehicles were abandoned in favor of gas-powered vehicles.
(Ditto.)
Både ånga och el led av kort verkningsradie.  Något som den självladdande (från laddningsfältet?) elbilen dock ej lider av.  (Leif Erlingsson 2013-01-25 02:11 #19  [länk] .)
[...]  Vi måste nog tillstå att vi är primitiva varelser i tekniskt kunnande, se bara när miljarder människor tror på en Gud som stärker påståendet, att vi jämfört med utomjordlingar är mycket primitiva!
(X-man 2013-01-24 17:31 #29  [länk] .)
Tror inte det är tekniskt kunnande som är problemet, vi skulle mycket snabbt komma ikapp om vi bara inte ständigt satte krokben för varandra.  Vi som mänsklighet är i grunden mer kreativa än kulturer som bygger på konformism.  Kan rentav vara så att utomjordingar är rädda för vår skapande kapacitet och därför "hjälper oss" att sabotera för varandra.  Ser våra svagheter och jobbar via dessa.  Som att hjälpa korrumperbara individer med information.  Jämför hur en nolla kan vinna över hälften av världens schackmästare genom att se hela bilden.  (2013-01-13 21:16 #430 i tråden "Vem ska rädda världen?[länk]  samt 2013-01-10 08:10 #405 i tråden ""Det har gått för långt"[länk] .)  Etablissemanget tycks långsamt och metodiskt göra samhället mer inrutat.  Vi tycks långsamt bli allt mindre fria, allt mer som små kuggar.  Robotiserade.  Normala människor vill leva och låta leva.  Det är något annat som styr denna process.  Kanske utomjordingar som är rädda för vad vi kan göra.  Det står redan i Bibeln hur vi begränsades för att det annars inte skulle finnas någon gräns för vad vi kunde göra, som jag utvecklade i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .  Fotnoten utgår från KJV Bible, Genesis 11:6.  Det framgår inte alls lika tydligt i de moderna svenska versionerna.  Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande.  Och se hur detta motarbetas!

Utomjordingarnas teknologi kanske har utvecklats över eoner.  Men grundprinciperna för den skulle vi snabbt fatta om vi bara inte hölls i medeltida vetenskapligt mörker.  Åter igen våra svagheter, att vi inte vill framstå som idioter.  För hela det vetenskapliga etablissemanget kommer att framstå som idioter när det går upp för folk att grundläggande misstag har vidmakthållits i hundratals år.  Se "Ovetenskapsparadigmet" trådarna här på Sourze (#24:  [länk] )  samt på min blogg  (#3.2:  [länk] ).  För att komma förbi detta behöver vi alla kunna erkänna för oss själva att vi kan göra grundläggande misstag.  Släppa prestigen, kunna erkänna detta för varandra.  Gör vi det då kan vi lösa upp gamla brandväggar inne i våra medvetanden, mellan våra föreställningar, som jag postade i "Ovetenskapsparadigmet" tråden 2013-01-24 10:08 #137  [länk] .  Några som inte alls behöver vara smartare än oss, men som tycks kunna se rakt igenom vår dimension, utnyttjar vad jag kan förstå våra svagheter mot oss.  Vårt jobb är att övervinna detta, att släppa barnsliga sandlådeaktiga bråk.  Att bli vuxna.  Denna jord kan vara vår barnkammare...
Förbränningsmotorn var bättre än ångdito, men nu behövs något nytt
(Jocke utsourzad 2013-01-24 10:48 #8  [länk] .)
De första bilarna var elbilar, och den första idén var tydligen som så ofta den bästa:
Philippine Department of Energy verifies Aviso's self-charging electric vehicle

Philippine Department of Energy has recently tested Ismael Aviso's electric vehicle.  Using Aviso's on-board generator which harvests ambient energy from the surroundings, the motor ran at 133% efficiency.  This means "overunity".

"This is the first instance in which a national DOE has validated overunity of any kind outside of the conventional free energy technologies of solar, wind, geothermal, tide, biomass, where the source of energy is always obvious."

Text Sterling D. Allan Pure Energy Systems News

We are talking about an electric vehicle that can drive down the road without having to stop to re-charge, because the energy is derived onboard from the surroundings, in real time; in the tradition of Nikola Tesla's Pierce Arrow. ( [länk] )"

Läs mer...  [länk]
(Källa:  NewsVoice 2013-01-18  [länk] .)
Leif E, "Det finns inte något helvete längre" men var har demonerna då någonstans att bo?  Allt talar för att all religion har sin grund i dessa besök av utomjordlingar kanske i miljontals år och vad är det då som strider emot hypotesen att den vita människan har sitt ursprung genom parning med vita utomjordlingar, jag har läst om detta i någon bok för många herrans år sedan iaf.
(X-man 2013-01-24 14:36 #26  [länk] .)
Vem vet.  Jag har ju tidigare postat om historikern Michael Tsarions idéer och teorier i hans "The Irish Origins of Civilization, Volume 1", där han spårar de genetiska kopplingarna mellan kelterna och den artonde dynstins solkults-faraoner i Egypten.  Ja, han menar t.o.m. att de färdades ganska fritt mellan Egypten och Irland. 

Jag har också tidigare nämnt att enligt det tidigaste dokumentet från Rig Veda så kom 1500 år före vår tideräknings början Arierna från väster till Indien.  (Källa:  "BBC The Story of India", som tyvärr inte finns kvar på länken jag såg den på, men det var i del 3 av 24 utlagda delar, om någon har lagt ut den på nytt.)  Ännu ett tips är att söka på "Celtic Viking "God Kings" Irish Egypt Tara".  Den enligt historikern Michael Tsarion ursprungliga innebörden i begreppet Arier är f.ö. någon som utmärker sig andligt och moraliskt, oavsett härkomst.  Någon som är redo för högre undervisning.  Som Druider, Samer, Magis, Horus lärjungar osv, osv.  (Från Michael Tsarion, "The Irish Origins of Civilization, Volume 1".)

Den vita människan har alltså rört sig över stora områden.  Kanske solkults-faraonerna hade mer utomjordingsblod än de flesta, och kanske många av oss i dag nu också har det.  Vem vet, som sagt.
Krig och media.  Vet någon vilket krig som tagit livet av flest människor efter andra världskriget?
Det står i "Stealth conflicts", av någon Hawkins, en bok som recenseras i Svd idag, i en något lååång artikel.  Det handlar ju om krig.  Och om hur media bevakar, eller inte, dessa, vinklar, prioriterar eller ej osv.  Det kan ju komma något annat emellan...
SvD:  "Världens största krig är osynligt[länk]
(Jocke utsourzad 2013-01-22 12:02 #1702  [länk] .)
En mycket intressant artikel, med många intressanta mindre kända fakta.  Fungerar mellanösternkonflikterna som trollkarlsillusion för att vi inte ska se de riktigt dödliga d:o?  Fast Irak tillhörde de dödligare.  En intressant upplysning i artikeln är att al-Qaida huvudsakligen dödar muslimer, varför artikeln konstaterar att al-Qaidas terrorism framstår inte längre som ett angrepp på Väst - eller som en motreaktion mot på västerländsk imperialism.  Själv har jag ju flera gånger påpekat att al-Qaida jobbar för väst.  Att skylla dem för 9-11 var väl del i uppbyggandet av deras täckmantel, kantänka.
alien det här måste du känna till annars är du en vanlig svensson som inte ens vill förstå.  [länk]
(X-man 2013-01-24 00:20 #20  [länk] .)
Bibeln har ju alltid talat om dessa, det är bara inte alla som förstått det.  Från filmens presentation:
Deep study into aliens really being fallen angels, demons.  Satans final attempt to mislead man.

Compiles lots of modern photos and video footage with records and drawings of ancient aliens left by our ancestors.

So why all the mystery about who the Aliens are?  All of the records and evidence point to the truth that they are the Nephilim races described in the Bible as hybrid human species derived from fallen angels mating with human women.................

Genesis 6:2.....That the sons of God (meaning fallen angels, those who followed Satan in rebellion against God) saw the daughters (meaning women of the earth) of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.

The records indicate that the offspring produced several different gentile races.  Some were giants / titans, some were reptilian, some had extra arms and 6 fingers, hair covered humanoids like Esau...

And we even see evidence of this remaining in our human gene pool on recessive genes... giantism is called acromegaly now... humans born with 6 fingers are called polydactyl ... humans born covered with hair are diagnosed with hypertrichosis... on and on...

As for the hybrid alien races that survived with their technology thousands of years ahead, we see them too.  Esaus hair-covered humanoid decendants in the mountains are called bigfoot...  And over 20 witnesses in a Russian park (including policemen, school children, a janitor... all walks of life) saw a craft land and 3 giants over 9 feet tall stepped out into clear view.

So the aliens are not just "little green men" but many diverse races of gentile humanoids that have inhabited this planet as long as humans have.

They are not coming from outer space... they are coming from below our feet.  They live beneath the surface in an underworld or hollow honeycombed earth... and beneath the ocean's surface.  They do not inhabit the surface of earth, but visit often... and that's when we see them... throughout all of recorded history.
("The Real Story Behind Aliens Ufos Demons_ Illuminati & Satanism." Uploaded on YouTube 2011-01-15 by Lee Goodall  [länk] .)
Det är väl "helvetet", kantänka.  Som numera "inte finns".  En varmt troende kvinna sa för många år sedan till mig att Satans största trick varit att övertyga människorna att han inte finns.  Häpp.  :)
Det är väl bra med koldioxid, får det att växa bättre.  Blir det sedan bara varmt igen som under den medeltida varmperioden c:a år 950 till 1220 så kanske Grönland och Island åter igen blir bördiga, som när vikingarna koloniserade dessa då bördiga nejder.  Mer mat, mer kött, det vore bra.
Jag förbehåller mig rätten att avgöra vad jag känner till, och anser vara värt att lagra ner i mitt biologiska internminne
Nej jag har inte sett några "bevis" för någotdera.
(Jocke utsourzad 2013-01-24 09:54 #21  [länk] .)
Om du inte är intresserad av att diskutera redan bevisad verklighet så har jag inget intresse av fortsatt dialog.  Vänliga hälsningar, Leif Erlingsson.
Leif E vad har du för info om bebyggelsen på MARS?  Jag såg en video om det som varade i 105 minuter men högintressant var det.
(X-man 2013-01-23 22:36 #17  [länk] .)
Har tyvärr ingen egen info om det.  Dock känner jag till Richard C. Hoagland:s material, som jag länkar till på den rad som är daterad 2010-02-08 i översiktssidan "Omprogrammering av perceptionsmatrisen[länk] .  Om en hel del av det Hoagland skriver är riktigt, då är det så känsligt att han säkert för att skydda sig själv även måste sprida en del desinformation.  D.v.s. han kan omöjligt vara helt frikopplad från underrättelsevärlden så det är bäst att vara något avvaktande till alla teorier men gärna studera bilder och förstås fundera.
Lyfter även över detta hit:
11  Forskare, blir man när ens forskning erkännas över fältet av de flesta av kollegor.  Ungefär som demokrati, fast mer faktiskt.
Det är detta som gäller, men sedan står de ju var och en fritt att fabulera om allsköns teorier.  Så länge de inte är "erkända", får man finna sig att stå i kö!
Jag med, och du med!
(Jocke utsourzad 2013-01-23 20:24 #14 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden  [länk] .)

Forskare blir man när man forskar.

Erkänd blir man när man av någon eller några får erkänsla.

Därför blir en forskare till erkänd när andra fattar vad han/hon redan fattat.

Men sanningen bevisar sig själv.  Den enda frågan är hur trögt folk tar den till sig.


Det du skriver om är inte hur man blir forskare utan hur man erkänns av etablissemanget.  Det är två helt väsensskilda saker.  Erkännandet handlar om sådana saker som försörjning o.s.v..  Medan forskandet är något som sker enligt ett antal metodiker för sanningssökande.  Det är många som forskar utan att få betalt.

Och de som får betalt är i stort sett undantagslöst invallade innanför de ramar andra har bestämt, såvida de inte forskar hemligt och säkerhetsklassat, för där kan jag tänka mig att fri forskning förekommer, men denna publiceras å andra sidan aldrig öppet för vad den är.  De sista fyra orden skrev jag därför att jag personligen misstänker att en och annan forskare jag stött på på nätet antagligen jobbar åt de hemliga.  Att när besökare kommer till deras webbsiter, den som förstår, den förstår, som kollegor i samma forskning, och resten av världen tror bara det är "patologisk vetenskap", etc.  För med tanke på de extrema tankeblockeringar som är uppbyggda i allas våra tankevärldar så behöver inte hemlig information om sådant som ligger utanför vår föreställningsvärld skyddas särskilt väl tekniskt, utan det är enklare att göra den tillgänglig för alla som vill surfa till den.  Den som inte förstår tror då bara att det är mer nonsens på nätet.  Flertalet människor kommer inte att förstå vad de har stött på.  Det är f.ö. detta som är Psy-OP folkets uppgift, att bygga och upprätthålla dessa brandmurar inne i våra egna föreställningsvärldar.  Förr byggde man brandväggar av sten, mellan hus.  Själv har jag byggt dem i datorer, mellan information.  Men nästa steg som det sedan länge finns folk som arbetar med är att bygga dem inne i våra medvetanden, mellan våra föreställningar.  Tänker inte säga vilken forskare eller forskningsområde som gett mig förståelsen ang. att visa upp hemligheter för världen utan att andra än de invigda fattar.  Jag vill ha fortsatt tillgång till informationen.
Tips:  "Andrew Johnson - The Control of Information - 911, Energy and Sequestered Technologies[länk] .

Ett mycket klargörande föredrag.
Länken till hur interfererande fält kan upplösa metall  [länk]  (1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube film, som jag tidigare postat både i "Ovetenskapsparadigmet" tråden, 2013-01-19 13:56 #128, och i "Tio år av konspiration" tråden, 2013-01-19 23:42 #116  [länk] .)
Få läser dina avhandlingar, alldeles för mycket för en debattsida.  Men du ta aldrig till dig?
(Jocke utsourzad 2013-01-23 19:28 #8  [länk] .)
Problemet som jag måste förhålla mig till är att mina meddebattörer inte har den information jag har, så jag måste först informera innan det finns förutsättning för någon vettig diskussion.  Har nämligen ingen lust att diskutera idéer som bygger på desinformation från nyhetsförfalskarmedia.  Hur förhåller du t.ex. dig själv till det numera bevisade faktum att så kallad fri energi användes för att förstöra world trade tornen?  (Du kan inte påstå att du inte känner till detta faktum, för det är en av de saker jag mycket tydligt informerat om, med film som visar både teoretiskt och praktiskt hur energiinterferens kan upplösa metall.)  Hur förhåller du dig till att det vetenskapliga etablissemanget döljer denna fysik för oss?

Svara gärna i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] ,  där jag redan kommenterat ditt kommandospråk ang. Tiwanaku/Tihuanaco:s ålder.
12  Svara på frågan här och nu!  Hur gammal är den här staden, dvs dessa millimeteranpassade murar!?
17-20-tusen år gamla? Eller 1500-2000 år gamla?
(Jocke utsourzad 2013-01-23 20:17 #13 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden  [länk] .)
Vilket kommandospråk!  Är det så man för ett civiliserat samtal, tycker du?  Ämnet togs inte upp där utan här, så jag upprepar här att enligt den dateringsmetod som forskaren beskriver i filmen så är staden i storleksordningen 17000 år gammal.  Andra säger 12000 år.  Och din Wikipedia tydligen biblisk tid.  Arkeologen Arturo Posnansky kom fram till 1600 B.C. medan hans lärjunge professor Hans Schindler-Bellamy ansåg att Tihuanaco gick tillbaka till 12000 år före vår era.  Och forskaren i filmen kom fram till c:a 17000 år bakåt, enligt den i filmen förklarade metoden.  Själv vet jag givetvis inte vilket som är rätt, men finner argumentet i filmen gott.  Vad anser du själv om det argumentet?
I "Ovetenskapsparadigmet" tråden alltså, inte i artikeln med samma namn.  (För att minska förvirring för den eventella eftervärld som läser detta.)
Jocke, det där med Tiwanaku/Tihuanaco:s ålder berörde jag ju i "Ovetenskapsparadigmet", där jag hänvisade dig till filmen med forskaren som förklarar hur han kom fram till sin datering.  Hur menar du då att jag är ensam om denna datering, när jag hänvisar till en forskare (filmen) som förklarar hur han går tillväga?
Jag saknar det gamla debattglada Sourze något oerhört, för det hade mkt stor bredd och ofta stor vänlighet.  Känner mig nästan som en änkeman av saknad.  Detta har du Leif alldeles säkert förstått.  Saknaden är enda orsaken till att jag hänger kvar här lite grann, har inte hittat ngt annat forum som passar mig utom lite kommentarer i vissa tidningar.
/ DU får givetvis väldigt gärna gå ut o med namn tala om vilka debattörer du saknar o hälsa dem välkomna tillbaka.  Det skulle de säkert uppskatta.
(Jan Brunnegård 2013-01-23 18:11 #7  [länk] .)
Jodå, det har jag förstått.  De jag har saknat är bl.a., jag har säkert missat något namn, "oscar berven" eller som han på senare tid brukade skriva "oscar: berven", "MatsB", "Spartacus70" = Thomas Magnusson, "mseder" = Mats Sederholm, Börje Peratt, Rickard Berghorn, Fredrik Rosvall, Dag Nilsson, "Babol54", "pal84", "open minded", "vaken.se", "bohuslanningen", "Nexa", Leif Bengtsson (ibland "LeifB"), Torbjörn Sassersson, "Blackie", "Aguirre", "Himstaf" (han har inte själv kopplat sitt riktiga namn till denna signatur på Sourze, så det håller jag för mig själv), "Lordchaos" (han har inte heller själv kopplat sitt riktiga namn till denna signatur på Sourze, så det håller jag också för mig själv), Marcus Borg, Annakarin Svedberg, Kristjan Tjörvason, Lasse Anckarman, "MDAMZ", Michael Gajditza (ibland "ombudet"), "micro", Mona Nilsson, "Peter Zoom", Roberth Edberg, Roland Mollbrandt, "SHQ", "solojuve1897", "alhambra" = Hesham Bahari (dyker ändå upp någon enstaka gång), "Gonzo Long" = Hans Berggren (ditto), Lasse Wilhelmson (ditto), Lennie Tofft och, kanske bara i den här, tråden (kommer inte ihåg om de finns i andra trådar) signaturerna "mad prophet", "Hjalle", "Tartyff".

Men du svarade inte på min fråga.
Leif skriver//
Jag har funderat en del på orsaker till att många inte finner det meningsfullt att delta i Sourze forum längre.
// Det tycker jag fler gamlingar talat om klart och tydligt....men fundera på du....
(Jan Brunnegård 2013-01-23 16:58 #5  [länk] .)
Jan Brunnegård, du upprepar ganska regelbundet din ramsa om att vad ska vi göra åt att, o.s.v..  Fast jag har aldrig sett dig beklaga att intressanta trådar eller de debattörer jag saknar här försvinner.  Tror egentligen du är ganska nöjd med den utmobbing av intressanta ämnen och dialoger som varit på Sourze.  Vad ska du Jan Brunnegård göra åt att debattörer jag saknar här har försvunnit?  Kan du tänka dig att försöka förstå även vad de med andra åsikter än du har skriver, och gå i dialog med dem?  Kan du tänka dig att inte bara lämna diskussioner för att några veckor senare fortsätta som förut, som du aldrig sett motargumenten?  Om vi ska komma vidare måste vi ta dialogerna.  Den nu av mig räddade men på Sourze annars försvunna tråden visar hur vad jag misstänker är åsiktsfränder till dig beter sig riktigt illa mot människor som försöker förstå vad som är verkligt.  Anser du att detta är acceptabelt?
Forts...
[länk]  micro 2011-02-23 19:18,    - I dag säger även John Lamb Lash att inte bara den officiella historien utan även sanningsrörelsen är en del av 9-11 Psy-Open, liksom jag själv var inne på ovan  [länk]  2011-02-08 17:26 #169.  Lyssna på John Lamb Lash på Blog Talk Radio i dag,  [länk] .  Han säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan.  Att detta angrepp är det allvarligaste angrepp mänskligheten någonsin har utsatts för!  Men han framkastar även en testbar hypotes, som kan bevisa att de äkta sädescirklarna är gjorda av mänskliga vetenskapsmän med fri energi fysik, som försöker visa detta på detta sätt (då det inte finns något annat sätt att komma igenom det vetenskapliga förtrycket i detta ämne).  Han går på sin intuition och känsla, att det inte är samma människor som gör sädescirklarna, som gjort 9-11.
(Leif Erlingsson 2011-08-30 20:27 #174 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .  Länkarna till micros och mitt eget tidigare inlägg uppdaterade till att peka in i denna kopia.)
Tack, Arifi.

I den där tråden blev jag ju t.o.m. överens med CMO om att sanningsrörelsen är en diaboliska sammansvärjning.  Nämligen en Psy-OP (bedriven av ledare som Steven E. Jones med flera).  Fast CMO nappade inte utan tog bort artikel och tråd.  Det tycker jag var synd, för här kunde vi äntligen i sann dialog funnit de verkliga svaren och förklaringarna.
Kommentar till artikeln "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning":  Jag lyssnar på Judy Wood från Red Ice Creations intervjun.  [länk]   En sak hon säger är att sanningsrörelsen kan vara en konspiration för att störta USA.  Som jag själv skriver t.ex. i "Forskare vill se censur på internet"-tråden  [länk] ,  "sökandet efter sanning är mycket större än någon agenda.  Som jag dessutom formulerade 2010-12-05 01:36, "Det är viktigt att skilja på sanningssökare och sanningsrörelsen".  Det senare syftar på att desinformatörer infiltrerat det mesta av "sanningsrörelsen"."  D.v.s. *rörelsen* må vara styrd, se hur hopplöst det är t.ex. för människor som [Dr.] Judy Wood att få komma till tals inom den, men det innebär inte att vi som söker sanningen är några illvilliga agenter.
(Leif Erlingsson 2011-02-08 17:26 #169 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .)
Vad är det med er?!  Här ger jag er hur mycket ammunition som helst ang. er tes att sanningsrörelsen är en diabolisk sammansvärjning, och ni hakar inte på ?!?!?!  Vad är det för fel?!?!?  Se vidare:  "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden #986,  [länk] ,  #988,  [länk] ,  #990,  [länk] .
(Leif Erlingsson 2011-02-09 11:02 #170 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .  Länken till mitt eget tidigare inlägg uppdaterat till att peka in i denna kopia.)

Forts...
Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen
och andra försvunna diskussionstrådar


Jag har funderat en del på orsaker till att många inte finner det meningsfullt att delta i Sourze forum längre.  Och faktiskt kommit på en orsak som inte berörts särskilt tydligt, i varje fall inte som orsak att inte vilja kommentera.  Nämligen att om man verkligen anstränger sig med research för sina kommentarer och skriver högkvalitativa sådana så kan artikelförfattaren helt ta bort alla ens ansträngningar genom att helt enkelt ta bort artikeln.  Då försvinner alla kommentarer.

Mycket otillfredsställande.  Jag har tittat en del på en sådan tråd, som jag har återskapat från mina arkiv:  [länk] .  Har t.o.m. återskapat Sourze-känslan i den återskapade sidan, så alla ska kunna känna igen sig.

Det intressanta med nyss länkade tråd är just den stora dynamiken mellan två skilda synsätt som syns så tydligt här, och att flera debattörer har gjort rejäl research för sina kommentarer.  Gå igenom och se så bra det blev.  Och nu är både tråden och de flesta debattörerna i den borta.
129  Hmm skenar den ovetenskapsparadigmiska fantasin iväg nu?  Enligt wikipedia, och säkert andra källor, så grundades Tiwanaku 1500 f.K. Och det rådde istid under den period du nämner och staden ligger vid Titcacasjön, några tusen meeter över havet, om än vid ekvatorn, bör kanske varit något kylslaget då.
(Jocke utsourzad 2013-01-22 18:49 #131  [länk] .)
Dateringen förklaras i filmen.
Dessutom har du ju tidigare avfärdat vetenskapen, och då kan du inte klaga på ovetenskapen också?  Antingen eller!
(Ibid.)
Har bara avfärdat vetenskapsfejk och att vetenskapen är styrd av andra hänsyn än sanningssökande.
En c:a 17000 år gammal stad.  Kanske över 20000 år gammal.  Byggd med perfekt passning mellan gigantiska stenblock och på plats påsmälta metallklammer mellan blocken.  Förstod de hur man med låg energi men väl styrd sådan manipulerade materiens magnetiska/spinn-komponent med rätta frekvenser, så kallade skalära vågor?  Motsvarande hur John Hutchinson från frekvensgeneratorer anslutna till eluttaget i hans kök med interferens mellan olika frekvensgeneratorer kan smälta och delvis upplösa solida metallblock på en eller flera kilo.
Was Tiwanaku Built by Ancient Astronauts?
Pumapunku, a temple at the ancient Bolivian site of Tiwanaku (also known as Tiahuanaco) is a wondrous place that definitely evokes questions of all sorts.  Stones blocks, some of which weighing as much as 130 tons, were used to construct the temple, and no mortar was used to join these megaliths, which had to be carried, pushed or dragged from a quarry some 20 miles away near Lake Titicaca.
("Was Tiwanaku Built by Ancient Astronauts?", "sangstar1", Uploaded on Dec 25, 2010,  [länk] .)
Filmen på länken diskuterar även hur kontinenter flyttat sig så klimat vid upprepade tillfällen, och inte alltför länge sedan, ändrats dramatiskt.  Undrar vad som döljer sig under Antarktis is.  Och under Grönlands.

Relevant:
[...]

Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
(Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 här i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Det här jag skrev i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden i gårkväll är ju väldigt relevant till Patrik Wikströms tema och artikel "Välfärden i Sverige är på väg att nedmonteras" (2013-01-22 06:00)  [länk] :
Något så ovanligt som ett inlägg i trådens ursprungliga ämne:

Lars Runesson ringer till Ring P1 om barnfattigdom och om ekonomin för nyanlända, programledare Tomas Tengby, högerklicka, ladda hem och lyssna lokalt:  [länk]  [MP3]
(Leif Erlingsson 2013-01-21 22:18 #107 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)
Lyssna alltså på inslaget, Lars Runesson är uppenbart väldigt insatt.  Programledaren Tomas Tengby nästan hyperventilerar i slutet av inslaget.  Och i början säger Tomas Tengby något om att teknikern inte borde ha släppt fram Lars Runesson, varför?

Av någon anledning skiljer ekonomin för en infödd ensamstående mamma och en nyinflyttad d:o något helt oerhört.  Varför har man gjort så?  Vill man skapa revolution i Sverige, eller vad?!

Som jag alltid uppmanar i olika formuleringar, tänk djupare, se längre, se bortom och försök förstå vad som ligger bakom det som synes ske.  Släpp blicken från "moroten" och se vem eller vad som "håller i käppen".  Försök, iallafall.
Något så ovanligt som ett inlägg i trådens ursprungliga ämne:

Lars Runesson ringer till Ring P1 om barnfattigdom och om ekonomin för nyanlända, programledare Tomas Tengby, högerklicka, ladda hem och lyssna lokalt:  [länk]  [MP3]
Forts...  Det sagt, så kan orsaken till en del beslöjade hot ha varit att Gordon Duff kan ha misstänkt att Pete Santilli kanske varit en agent.  Denna eviga misstänksamhet ställer till så mycket.
Gordon Duff, Senior Editor på VeteransToday.com, talar en massa om vapen och mord direkt efter att ha talat om att Dr. Judy Wood inte ska avslöja sanningen om fri energi och dess användning mot world trade center tornen eftersom det är säkerhetsklassad information och allmänheten inte förtjänar att veta sanningen.  26 minuter in kommer mer beslöjade hot.
(Leif Erlingsson 2013-01-21 15:24 #117  [länk] .)
Pete Santillis första reaktion var som min egen första reaktion efter att jag nu lyssnat noga på hela intervjun och även läst transkribering av samtalet  { [länk]  [PDF] }  att Gordon Duff skämtat ang. hur lätt han kunde hyra mördare och att samtalet inte alls varit obehagligt utan mycket trevligt.  Jag tänkte att Pete Santilli blivit "spooked" i efterhand och övertolkat Gordon Duff.  Men det förekommer ett antal olika element i det Gordon Duff säger som tillsammans kommunicerar att "Nu har Dr. Judy Wood vunnit, nu kan hon lägga av medan hon är på topp".  Och att hon alltså inte ska fortsätta.
Ett ord föll bort, "Avpixlat".

Nu med:
Vad skall SD/Avpixlats sympatisörer göra med bostadsadresserna till misshagliga journalister?  Räcker det inte med att de skickar "vänliga" e-mail?  Ska de göra "vänliga" besök också ...
(Lennart Asp 2013-01-21 18:27 #48  [länk] .)
Fattar du fortfarande inte att du gick för långt när du påstod att Avpixlat uppmanat till "till exempel hemfridsbrott" och du påstod att X-man skulle stödja en sådan uppmaning till brott???  Du skrev så här, min understrykning:
#4:  "X-man", du vet mycket väl att jag inte tycker du är FEG för att du har dina åsikter.  Du är FEG för att du inte kan stå för dina åsikter offentligt.  Du är FEG för att du stödjer Avpixlat uppmaningar att attackera bud[]bäraren fysiskt med till exempel hemfridsbrott, i stället för att attackera budskapet.  Men du har fortfarande chans att ändra dig och visa att du inte är en ex-man, utan en man ...
(Lennart Asp 2013-01-17 15:18 #5  [länk] .)
Frågan är om det du har gjort är lagligt.  Hade du haft självbevarelsedrift skulle du snarast skrivit att du begått ett misstag och att du naturligtvis inte menar som du av misstag råkat skriva, o.s.v..  Istället fortsätter du att envisas.
Vad skall SD/Avpixlats sympatisörer göra med bostadsadresserna till misshagliga journalister?  Räcker det inte med att de skickar "vänliga" e-mail?  Ska de göra "vänliga" besök också ...
(Lennart Asp 2013-01-21 18:27 #48  [länk] .)
Fattar du fortfarande inte att du gick för långt när du påstod att uppmanat till "till exempel hemfridsbrott" och du påstod att X-man skulle stödja en sådan uppmaning till brott???  Du skrev så här, min understrykning:
#4:  "X-man", du vet mycket väl att jag inte tycker du är FEG för att du har dina åsikter.  Du är FEG för att du inte kan stå för dina åsikter offentligt.  Du är FEG för att du stödjer Avpixlat uppmaningar att attackera bud[]bäraren fysiskt med till exempel hemfridsbrott, i stället för att attackera budskapet.  Men du har fortfarande chans att ändra dig och visa att du inte är en ex-man, utan en man ...
(Lennart Asp 2013-01-17 15:18 #5  [länk] .)
Frågan är om det du har gjort är lagligt.  Hade du haft självbevarelsedrift skulle du snarast skrivit att du begått ett misstag och att du naturligtvis inte menar som du av misstag råkat skriva, o.s.v..  Istället fortsätter du att envisas.
Funderar vidare ang.
Det som var så intressant 38 minuter in var att chefen för USAs mäktigaste spionorganisation NSA inte vågade säga sanningen för han var hotad.  Så vad/vem är det som hotar?  Jämför min fråga i #116, "Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?"
(Leif Erlingsson 2013-01-21 17:13 #120  [länk] .)
Hittade en bloggning jag gjorde 2006-05-28 13:42  [länk]  där jag bl.a. skrev:
Förresten läste jag precis en intressant mening i Eric Laurents Bushs okända värld - religionen - affärerna - de hemliga nätverken.  Nämligen ur George W. Bushs första tal som president, där han förklarade att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  Jag tänker att jag inte vill ha något att göra med Bushs ängel - och att då detta var ett förberett tal så är det knappast en slump att han sa så där.  Det kan vara klokt att försöka förstå EXAKT vad det är han föreställer sig...
(Leif Erlingsson 2006-05-28 13:42  [länk] .)
Ja, virvlar, storm.  Och en högre makt.  Något säger mig att Jan Rosbäck skulle kunna göra en intelligent kommentar ang. det.
#35:  "Man är vad man gör".  Helt rätt Leif.  Vad jag gjorde var att försöka "tydliggöra".  Jag insisterade därför på att få fram ett generellt avståndstagande mot anonyma indirekta/underförstådda uppviglingar till brott.  Men jag fick aldrig något klart generellt avståndstagande ...

Om det är "ojusta angrepp" får det stå för dig.
(Lennart Asp 2013-01-21 16:55 #40  [länk] .)
Det fanns ingen anledning för X-man att i det sammanhang du presenterade göra ett sådant avståndstagande eftersom det hade kunnat bekräfta din tolkning att det här var fråga om uppviglingar till brott, när allt jag utläste var en underförstådd uppmaning att ställa besvärliga frågor till journalister och filma detta.
Det som var så intressant 38 minuter in var att chefen för USAs mäktigaste spionorganisation NSA inte vågade säga sanningen för han var hotad.  Så vad/vem är det som hotar?  Jämför min fråga i #116, "Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?"
ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09
http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] :

Partial transcription of call with time markers:  http://ow.ly/gXWmI  [länk] :
44:19 Gordon:
Well, the technology is for planetary defense

[...]44:34 Gordon:
Now the question is, why would it be used against the planet, is the question.

44:38 Gordon:
The technology uh, and I didn't know this 6 months ago, okay?  The technology that Judy Wood said was used on the world trade center, I now know, could have vaporized Manhattan

44:57 Gordon:
We have, we have tech, and I had to sit, I sat through a presentation with this developed the technology that she's talking about, told me that the research we had out of the notes of Tesla in 1930 the research began.  And (?) Tesla based free energy weapon.  And then the question comes, where does the free energy come from?  And they say from outside time and space.  And I asked them, well, in particular, if you are acquiring energy from outside of time and space and you're concerned about extraterrestrials, and that's an issue, disclosure's a very real issue and that gets you into more trouble.  What do you doing to detect people (?) in time and space?  And they said, we've developed nano technologies that uh we release in the upper atmosphere that detect fluctuations of time and space.  And then my education in physics just aaaa... well we're past that, then I asked, "Well, how did you develop nano technology?"
(ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09, telefonintervju med Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] .)
Intressant.  Förklaringen till chemtrails?  Själv har jag en film tagen från en rymdstation där man tycker sig se ett sådant här vapen avfyras eftersom man ser en stråle från jorden mot en rymdfarkost, som därvid girar skarpt för att undkomma strålen.  Hittade DVDn i bokhyllan, det är i "Secret Space" Vol. 1 av Chris Everard © GBC / AIM 2005 & 2006, se vidare webbshop sida där den i dag kan beställas på  [länk] .  Såg den i april 2006.  Saker faller på plats.  Själv har jag inte säkerhetsklassning men jag har när jag talat med insatta personer med sådan förstått att hade jag haft det så hade de kunnat berätta mycket mer för mig om vad som verkligen pågår.  Det verkar hursomhelst komma fram nu.
Lyssna på detta innan det försvinner!

ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09
http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] :

Partial transcription of call with time markers:  http://ow.ly/gXWmI  [länk] .

Full Episode & Article:  http://wp.me/plD2r-16k  [länk] .
Episode #321 - Former Bush Admin Official Dr. Morgan Reynolds Re-Energizes Effort To Expose 9-11  http://youtu.be/mjwX4x0Tm-Y  [länk]

Pete replays a recorded telephone conversation on 1/9/2013 with Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  Listen to the entire recorded conversation, as it reveals important claims by Gordon Duff about his knowledge of the military industrial complex, his admission that Dr. Judy Wood's investigation is correct in the assumption that free-energy technology was used on 9-11 as well as veiled threats for Dr. Judy to back off from exposing the truth about free energy technology & its use on 9-11.  This conversation with Duff is not only important for revealing the veiled threats made by Gordon Duff, it's most important content reveals that Duff acknowledges that Dr. Judy Wood's 911 investigation is accurate, yet contains information which can never be unveiled to the public for "national security reasons".  Essentially, Duff displays the arrogance and suspected criminality of his fellow intelligence goons at Veterans Today by declaring that the American public does not "deserve" the truth about what occurred on 911.
(ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09, telefonintervju med Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] .)
Gordon Duff, Senior Editor på VeteransToday.com, talar en massa om vapen och mord direkt efter att ha talat om att Dr. Judy Wood inte ska avslöja sanningen om fri energi och dess användning mot world trade center tornen eftersom det är säkerhetsklassad information och allmänheten inte förtjänar att veta sanningen.  26 minuter in kommer mer beslöjade hot.  Det är nog det som fått Pete Santilli att publicera detta samtal för att skydda sig själv.  Han erkänner också här att han vet att denna teknologi existerar.  Själv har han istället publicerat mini-kärnvapen teorier för 9-11...
Så här ligger det till för muslimer, när deras ledare kallar så ställer de upp!  Försök tolka vad det innebär!  Jo, att Islam kan straffa muslimer hårt om de inte lyder sina imamer och av den anledningen så kan man stryka alla muslimer över en kam, de är förlorade i det Islamska vansinnet som våldsdyrkare!
(X-man 2013-01-21 13:30 #100  [länk] .)
Så där är det i ett antal olika religioner, men det är skillnad på Imamer och Imamer.  Och moderata muslimer skulle garanterat revoltera mot en fundamentalistisk Imam.  Det finns ju andra Imamer att gå till, andra riktningar av Islam - även här i Sverige, o.s.v..
88/  Leif E, hur ska vi ha det nu, är bröderna Ekeroth sionister?  Men först en fråga, strider sionister mot varandra?  EXPO som är en kommunistisk Sionistisk organisation har kritiserat bröderna Ekeroth våldsamt, så frågan är den, vilka är sionisterna?
(X-man 2013-01-21 13:39 #101  [länk] .)
En intressant teori som du nu antyder.  Att just sionister inte kan strida inbördes.  Muslimer kan strida med varandra, men inte sionister.  Varje dag serverar nya idéer.

I verkligheten finns det vänster-sionister och högersionister och så vidare.  Som jag förstår det så representerar Expo vänstersionismen och Ekerotharna högersionismen.  Läs Lasse Wilhelmsons bok "Är världen upp och ner?" för kopplingarna han där gör mellan sionismen och marxismen, mellan vänstern och vänster-sionisterna och likheterna mellan höger-sionismen och nazismen.
Så här ligger det till för muslimer, när deras ledare kallar så ställer de upp!  Försök tolka vad det innebär!  Jo, att Islam kan straffa muslimer hårt om de inte lyder sina imamer och av den anledningen så kan man stryka alla muslimer över en kam, de är förlorade i det Islamska vansinnet som våldsdyrkare!
(X-man 2013-01-21 13:30 #100  [länk] .)
Så där är det i ett antal olika religioner, men det är skillnad på Imamer och Imamer.  Och moderata muslimer skulle garanterat revoltera mot en fundamentalistisk Imam.  Det finns ju andra Imamer att gå till, andra riktningar av Islam - även här i Sverige, o.s.v..
88/  Leif E, hur ska vi ha det nu, är bröderna Ekeroth sionister?  Men först en fråga, strider sionister mot varandra?  EXPO som är en kommunistisk Sionistisk organisation har kritiserat bröderna Ekeroth våldsamt, så frågan är den, vilka är sionisterna?
(X-man 2013-01-21 13:39 #101  [länk] .)
En intressant teori som du nu antyder.  Att just sionister inte kan strida inbördes.  Muslimer kan strida med varandra, men inte sionister.  Varje dag serverar nya idéer.

I verkligheten finns det vänster-sionister och högersionister och så vidare.  Som jag förstår det så representerar Expo vänstersionismen och Ekerotharna högersionismen.  Läs Lasse Wilhelmsons bok "Är världen upp och ner?" för kopplingarna han där gör mellan sionismen och marxismen, mellan vänstern och vänster-sionisterna och likheterna mellan höger-sionismen och nazismen.
{Hjälpte inte att jag låg och kollade i extra fönster, det blev dubbelt ändå denna gång.  Nåja.}
94/  Leif E. vad bråkar du om då, att inte dra alla muslimer över en kam när de ändå lyder under Islam, kan du sortera ut muslimer och säga att de tillhör en väl utvecklad västerländsk kultur och se dem som fullt jämbördiga som civiliserade människor?
(X-man 2013-01-21 12:50 #96  [länk] .)
{Ironi på.}

Det är rätt, håll blicken fäst på moroten.  Inte försöka se vem som håller upp den, eller varför.

{Ironi av.}  Hur tror du att nazismen blev så populär?...
94/  Leif E. vad bråkar du om då, att inte dra alla muslimer över en kam när de ändå lyder under Islam, kan du sortera ut muslimer och säga att de tillhör en väl utvecklad västerländsk kultur och se dem som fullt jämbördiga som civiliserade människor?
(X-man 2013-01-21 12:50 #96  [länk] .)
{Ironi på.}

Det är rätt, håll blicken fäst på moroten.  Inte försöka se vem som håller upp den, eller varför.

{Ironi av.}  Hur tror du att nazismen blev så populär?...
Här de tre avsnitten ur The Power of Nightmares på YouTube:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=xGo1DqmfHjY  [länk]
 2. http://www.youtube.com/watch?v=o0kNNqZk3mg  [länk]
 3. http://www.youtube.com/watch?v=qATc5jRbVOA  [länk]
[...]  Jo tack, din insikt är tyvärr mycket naiv när inte ens dina budskap accepteras på Sourze och då föra något mentalt korståg, när ytterst få vill vara med, den insikten har du missat.  [...]
(X-man 2013-01-21 11:23 #92  [länk] .)
Leif E det som sker i Sverige från muslimskt håll bör vi se upp med så är det bara och du har fått lite info om detta  [...]
(X-man 2013-01-21 11:29 #93  [länk] .)
Du ser en morot på en käpp, och försöker fånga den.  Jag ser att någon håller upp en käpp med en morot, och försöker tydliggöra att vi blir ledda.  Enda räddningen är att vi ser vad som pågår.  Radikal Islam skapades relativt sent som ett sätt att kontrollera oss.  Rekommenderar att du ser de tre avsnitten ur The Power of Nightmares.

Beskrivning av de tre avsnitten ur The Power of Nightmares.

Först från Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_of_Nightmares  [länk] :

The Power of Nightmares, subtitled The Rise of the Politics of Fear, is a BBC documentary film series, written and produced by Adam Curtis.  Its three one-hour parts consist mostly of a montage of archive footage with Curtis's narration.  The series was first broadcast in the United Kingdom in late 2004 and has subsequently been broadcast in multiple countries and shown in several film festivals, including the 2005 Cannes Film Festival.

The films compare the rise of the Neo-Conservative movement in the United States and the radical Islamist movement, making comparisons on their origins and claiming similarities between the two.  More controversially, it argues that the threat of radical Islamism as a massive, sinister organised force of destruction, specifically in the form of al-Qaeda, is a myth perpetrated by politicians in many countries--and particularly American Neo-Conservatives--in an attempt to unite and inspire their people following the failure of earlier, more utopian ideologies.

Nedladdningslänkar, högerklicka och spara lokalt:
 1. http://freedom.lege.net/doc/the_power_of_nightmares_01.avi  [länk]
 2. http://freedom.lege.net/doc/the_power_of_nightmares_02.avi  [länk]
 3. http://freedom.lege.net/doc/the_power_of_nightmares_03.avi  [länk]

Mer info på  http://freedom.lege.net/doc/the_power_of_nightmares.html  [länk] .
Georg W Bush kohandel med Mellanöstern, när han utlovade teknologisk hjälp till ex antal oljeländer och fri invandring till Europa om USA garanteras oljan ifrån Oljestaterna i Mellanöstern
(X-man 2013-01-21 11:03 #90  [länk] .)
Det var knappast med Iran han gjorde detta avtal, eller hur?  Den fundamentalistiska wahhabismen har inte högsäte i Iran.  Var tror du den har högsäte?  Kan det vara med det landet Georg Walker Bush förhandlade, tror du.  Det är du som inte har fattat att jag har fattat långt mer än du har förstått.
Påminner åter om hur viktigt det är att överbrygga okunnighetens förbannelse, den som får oss att se varandra som fiender:
Den kristne libanesen uppvuxen i Egypten Hesham Bahari har i vårt land utkämpat en heroisk kamp för överbryggandet av okunnighetens förbannelse, den som får oss att se varandra som fiender.  Detta genom hans Alhambra förlag  http://alhambra.se/  [länk]  som publicerar författare vilka kräver att du tänker.  [...]  Det är signifikant att detta arbete i Sverige är långt mer marginaliserat än Kent Ekeroths dolda stöd åt en av "stammarna".  [...]
(Leif Erlingsson 2012-11-16 12:24 #37 i "Sverigedemokraterna är sin egen största fiende" tråden  [länk] .)
(Återciterat som ovan av Leif Erlingsson 2013-01-20 08:39 #54 här i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk] .)
Leif E  "Det du kort sagt säger är att du inte kan sluta att dra alla muslimer över en kam förrän alla muslimer slutat med motsvarande.  Ja, du bidrar ju inte direkt till en lösning, kan jag från min horisont konstatera."
Du glömde att säga att du vet inte ett skit om Islam och därför måste jag förkovra mig innan jag lämnar något svar eller gör ett realistisk kommentar.
(X-man 2013-01-21 10:18 #84  [länk] .)
Leif E. Lite info, så att du fattar varför vi ska vara på vår vakt mot Islam!  [länk]
(X-man 2013-01-21 10:24 #85  [länk] .)
Leif E lite mer info om muslimer i Sverige så att du förkovrar dig, du otrogne hund som muslimerna kallar dig bakom din rygg!  [länk]
(X-man 2013-01-21 10:29 #86  [länk] .)
Det jag skrev var:
Jag:  [Citerar först dig:]
Leif E. muslimska språkbruket i Sverige säger allt att vi ska inte ha Islam i vårt land!  [länk]
(X-man 2013-01-20 19:35 #74  [länk] .)
Nyansering, tack!  Moskéer som byggs i Sverige finansieras av Saudiarabisk wahhabism och predikar den fundamentalistiska wahhabismen.  Denna gren av Islam ser alla andra muslimer som otrogna, och bedriver Jihad mot dem.  Men peka för bövelen inte på alla andra grenar av Islam, som inte alls är sådana.  Vad har du t.ex. mot sufismen?  När du skriver "vi ska inte ha Islam i vårt land" så är det lika illa som om du hade skrivit "vi ska inte ha Judendom i vårt land".  Alla muslimer är inte wahhabiter och alla judar är inte sionister.  Nyans!
(Leif Erlingsson 2013-01-20 22:24 #78  [länk] .)
Du replikerade:
Leif E. Om du kan ge en garanti på att muslimsk rasism upphör i Sverige och inga hedersmord kommer till stånd och inga gruppvåldtäkter (finns en en pamflett 13-14 år gammal som delades ut till varenda riksdagsledamot och de blev inte några större ovationer, utan godtogs som faktabaserat efter domstolarnas bedömning)
(X-man 2013-01-20 23:14 #79  [länk] .)
Det du kort sagt säger är att du inte kan sluta att dra alla muslimer över en kam förrän alla muslimer slutat med motsvarande.  Ja, du bidrar ju inte direkt till en lösning, kan jag från min horisont konstatera.
Du har uppenbarligen inget förstått.
Fotnot ang. "kan också vara en farbror, se "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin, citat ur boken:
The Family Firm

For related reasons, it is our special duty to illustrate the role played in the formation of George Bush as a personality by his maternal grandfather and uncle, George Herbert Walker and George Herbert Walker, Jr., and by George H.W. Bush's father, the late Senator Prescott Bush.  In the course of this task, we must speak at length about the institution to which George Bush owes the most, the Wall Street international investment bank of Brown Brothers Harriman, the political and financial powerhouse mentioned above.  For George Bush, Brown Brothers Harriman was and remains the family firm in the deepest sense.  The formidable power of this bank and its ubiquitous network, wielded by Senator Prescott Bush up through the time of his death in 1972, and still active on George's behalf down to the present day, is the single most important key to every step of George's business, covert operations, and political career.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Genom att t.ex. hoppa en vecka eller två bakåt i tiden (= ner i den länkade sidan) och läsa mina inlägg framåt/uppåt på sidan till nutid, så framträder mitt perspektiv och världsbild mycket tydligare än när man bara läser enstaka kommentarer.
Ingen har kommenterat denna tanke:
Därför ser jag det som viktigt för att komma förbi tankeblockeringar att vi slutar demonisera nazismen.  För om vi inte slutar med det så demoniserar vi oss själva.  Sverige är ju en del av den nya nazismens krig
(Leif Erlingsson 2013-01-20 18:43 #71  [länk] .)
Men för mig är den så central och viktig att jag ändå vill utveckla tanken något.  Jag kan tänka mig att det massiva tanketabuet kring nazism har skapats just för att psykologiskt lägga upp en jätte-klister-lapp över hela ämnet, så det inte går att tänka rationellt kring det.  Och genom det har man kunnat dölja nazismens nutidshistoria!  En gigantisk Psy-OP alltså.  Enstaka ungdomar och andra som i oförstånd visar nazi-symboler kan man problematisera, nyttiga idioter!  Man kan använda ordet "nazist" som skällsord mot ideologiska fiender.  "Värre än Hitler", o.s.v..  Men allt detta demoniserande upprätthåller då samtidigt den verkligt stora lögngobelängen över hela det verkliga ämnet.  För ämnet kopplar till allt riktigt viktigt i vår tekniska och politiska nutidshistoria, som växelströmmens fader och uppfinnare av all sorts fantastiska energivapen, fri energi m.m. Nikola Tesla, hans assistent George H. Scherff, Sr. från Tyskland, troligen agent åt Nazi-Tyskland, och enligt April 2007 Idaho Observer  [länk]  [kan också vara en farbror, se "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin]  fader till George H. Scherff, Jr., som under namnet George Herbert Walker Bush blev USAs 41sta president.  Den sistnämnde alltså fadern till den senare USAs 43e president, George Walker Bush.  Med tanke på alla kopplingar så är det inte fel att tala om Nazi-CIA.  Inte som skällsord utan som de-facto beskrivning.  Därför ser jag det som viktigt att vi slutar demonisera nazismen, så vi kan använda orden i deras verkliga betydelse, utan att vi uppfattar dem som skällsord.

Fotnot ang. "kan också vara en farbror, se "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin, med citat ur boken följer i nästa kommentar...

Men först varför det är så farligt att i praktiken (se inledningen!) men utan att själv inse att man gör det demonisera sig själv:  För då blockerar man sitt rationella tänkande om sig själv, man skapar inre förnekelsemurar som hindrar en att tänka realistiskt och klart.  Allt detta förnekande tjänar dem som vill styra över oss som kasperdockor, vi blir helt förutsägbara och lättstyrda.
Jag:  [Citerar först dig:]
Leif E. muslimska språkbruket i Sverige säger allt att vi ska inte ha Islam i vårt land!  [länk]
(X-man 2013-01-20 19:35 #74  [länk] .)
Nyansering, tack!  Moskéer som byggs i Sverige finansieras av Saudiarabisk wahhabism och predikar den fundamentalistiska wahhabismen.  Denna gren av Islam ser alla andra muslimer som otrogna, och bedriver Jihad mot dem.  Men peka för bövelen inte på alla andra grenar av Islam, som inte alls är sådana.  Vad har du t.ex. mot sufismen?  När du skriver "vi ska inte ha Islam i vårt land" så är det lika illa som om du hade skrivit "vi ska inte ha Judendom i vårt land".  Alla muslimer är inte wahhabiter och alla judar är inte sionister.  Nyans!
(Leif Erlingsson 2013-01-20 22:24 #78  [länk] .)
Du replikerade:
Leif E. Om du kan ge en garanti på att muslimsk rasism upphör i Sverige och inga hedersmord kommer till stånd och inga gruppvåldtäkter (finns en en pamflett 13-14 år gammal som delades ut till varenda riksdagsledamot och de blev inte några större ovationer, utan godtogs som faktabaserat efter domstolarnas bedömning)
(X-man 2013-01-20 23:14 #79  [länk] .)
Det du kort sagt säger är att du inte kan sluta att dra alla muslimer över en kam förrän alla muslimer slutat med motsvarande.  Ja, du bidrar ju inte direkt till en lösning, kan jag från min horisont konstatera.
#71, Erlingsson lite förtydligande ang CIA, från min artikel "Då USA tyckte.." [...]
(Leif E Ström 2013-01-20 20:09 #76  [länk] .)
Tack.Leif E. muslimska språkbruket i Sverige säger allt att vi ska inte ha Islam i vårt land!  [länk]
(X-man 2013-01-20 19:35 #74  [länk] .)
Nyansering, tack!  Moskéer som byggs i Sverige finansieras av Saudiarabisk wahhabism och predikar den fundamentalistiska wahhabismen.  Denna gren av Islam ser alla andra muslimer som otrogna, och bedriver Jihad mot dem.  Men peka för bövelen inte på alla andra grenar av Islam, som inte alls är sådana.  Vad har du t.ex. mot sufismen?  När du skriver "vi ska inte ha Islam i vårt land" så är det lika illa som om du hade skrivit "vi ska inte ha Judendom i vårt land".  Alla muslimer är inte wahhabiter och alla judar är inte sionister.  Nyans!
Jag kan ha missförstått det där med farbrorn, kan vara samma USAs 41sta president George Herbert Walker Bush Jr., och inte två släktingar med samma namn.
Kom att tänka på andra världskrigets vinnare, nämligen den nazistiska ideologin.  Visserligen svärtades den ned ngt oerhört i retoriken och Tyskland drogs i smutsen, men nazismens toppvetenskapsmän och deras forskning injicerades in i segermakterna, och det ideologiska giftet kom alltså längst in i "blodomloppet" i såväl öst som väst.  Därför ser jag det som viktigt för att komma förbi tankeblockeringar att vi slutar demonisera nazismen.  För om vi inte slutar med det så demoniserar vi oss själva.  Sverige är ju en del av den nya nazismens krig, med bombvänsterns välsignelse.  Denna bombvänster är f.ö. livrädda för de kopplingar Lasse Wilhelmson gör i sin bok "Är världen upp och ner?" mellan sionismen och marxismen, mellan vänstern och vänster-sionisterna och likheterna mellan höger-sionismen och nazismen.

Det kan också vara bra att kontemplera innebörden i att Adolf Hitlers livvakt Otto Skorzeny och farbrorn till USAs 41sta president, som också hette George Herbert Walker Bush fast med ett Jr., spelade en nyckelroll i förenandet av det nazistiska SS med OSI för att tillsammans med "Wild Bill" Donovan och Allen Dulles skapa CIA.  Det finns mycket mer i den härvan, två bra länkar:  [länk]   [länk] .  Och förresten, även "George Bush: The Unauthorized Biography" by Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin, här i textfil version:  [länk] .

Andra källor jag har tagit del av antyder att det kanske inte var den tyska krigsmakten som förlorade kriget, utan att man förlorade Tyskland.  Argentina och andra platser har nämnts som var man under dikterandet av sina egna villkor fick dra sig undan.  Utpressning av USA från ubåtar med supervapen har nämnts.

Så nazismen kanske vann andra världskriget, men förlorade Tyskland.
68/  Läs Koranen som är en politisk ideologi, som Hitler lika gärna kunde ha skrivit, där död och våld dominerar med ett otroligt förakt mot dem som inte är med dem!
(X-man 2013-01-20 16:05 #69  [länk] .)
Det är därför man ska se upp med fundamentalister.  Skilj på dem som läser en gammal bok bokstavligt, och de som inte gör det.  Har du läst Gamla Testamentet av Bibeln?  Sionisterna läser tydligen den som ett lantmätarregister över vad som tillhör dem.
#14:  Leif, om vi ska tala klarspråk så tror jag att vi två den här gången har hamnat på olka sidor om den politiska mobbningen.
(Lennart Asp 2013-01-20 13:13 #21  [länk] .)
Man är vad man gör.  Jag sysslar därför inte med att mobba utan med att tydliggöra.  Inga ojusta angrepp för mig.
Leif E.  Islam har faktiskt bortsett Sionistisk vurm, gjort sådana uttalanden, som att det är vår tur nu att ta över världssamhället och just därför, så för Islam ett heligt krig mot Västvärlden, vilket startades i början av 1980 talet.  Hitler ville också erövra världen så att Islam har en nazistisk anda är ett faktum.
(X-man 2013-01-20 13:41 #64  [länk] .)
Jag aktar mig för att dra en hel världsreligion över en kam.  Kan du visa att alla grenar av Islam har gjort dessa uttalanden?  Du vet väl att den fundamentalistiska wahhabismen ser sig som den enda riktiga Islam, men att den är en jämförelsevis sen företeelse?  Det är inte wahhabismen väst bekämpar ideologiskt eller med vapen...  Var försiktig, så du inte låter dig vara ett verktyg åt krafter du egentligen helst inte vill stödja.
54/  Leif E  "Lasse Wilhelmson, har tydligt visat hur Nazism och Sionism är samma andas barn, "Sionism ska visst jämföras med Nazism"
Men varför uteslöt han Islam som också är samma andas barn, med nazistiska förtecken.  Det är frivilligt att sympatisera med Israel i SD, alltså det står inte inskrivet i partiprogrammet som ett måste!
(X-man 2013-01-20 12:55 #59  [länk] .)
Det är inte islam som är den härskande ideologin bakom de krig som nu pågår.  Det är sionism som är det, och det är sionismen som med diverse tankeförbud absolut inte får ifrågasättas.  Men wahhabismen, den i väst favoriserade fundamentalistiska sionist-vänliga grenen av Islam är förvisso lika illa den.  Eftersom Lasse Wilhelmson inte är expert på Islam så har jag en känsla av att han överlåtit den delen av debatten till andra.  Trots allt så är ju sionismen hans ämne.
Rättelse:  [...]  kan därför mycket väl själv bli mobbare  [...]

[Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]
[...] vad gäller debatter här på Sourze så är det en fördel att ha varit mobbad under skoltiden.  Man blir tonsäker och känner igen tonfallet på långt håll [...]
(Lennart Asp 2013-01-19 19:31 #7  [länk] .)
Visserligen sant, har egen erfarenhet, men bara för att man har varit mobbad innebär inte det att man är immun mot desinformation och att luras av ideologier.  Detta eftersom de flesta som är aktiva i ideologier och rörelser själva är godhjärtade men lurade, så antennerna att känna igen manipulation funkar inte eftersom man får mycket information och bekräftelse från människor som är uppriktiga men vilseledda.  Även den mobbade kan därför mycket väl själv bli mobbare mot dem han p.g.a. desinformation uppfattar som ute i skumma avsikter.

En god vägledning kan vara Dr. Judy Woods ord om att man bör veta vad man vet, och vad man inte vet.  Och att man inte bör hävda något som sanning som man av sig själv inte vet är det.  Det är egentligen enda sättet att säkert inte bli vilseledd.
50  Har varit inne på avpixlat några gånger.  Jag anser nog att de har en funktion, i dessa tider och avslöjar en del.  Samtidigt har jag INGA som helst illusioner om att de inte kör med delvis samma stil som andra medier, mer eller mindre, och att de kan vara rätt ego och etnocentriska.
Samma gäller SD [...]
(Jocke utsourzad 2013-01-19 23:10 #53  [länk] .)
Delar din åsikt.  Sverigedemokraterna (SD) och Avpixlat fyller en funktion.  Men det är signifikant att de stöder Israels och sionismens sak.  De som inte gör det får inte höras.  Kent Ekeroths bror Ted Ekeroth, mycket aktiv i SD, har till och med fått ett sionistiskt pris, Herzl Award, för sina "exceptionella insatser för Israel och sionismen".  Skrev om det här på Sourze bl.a. 2011-08-12 17:35  [länk] .  Där citerade jag ur motiveringen för utmärkelsen.  Och Ekerotharna har startat en fond för kampen mot islam.  Se min Sourze-kommentar 2011-08-15 03:23  [länk]  med citat och länkar ur olika tidningar.

Verkliga humanister marginaliseras i vår "fina demokrati".
Den kristne libanesen uppvuxen i Egypten Hesham Bahari har i vårt land utkämpat en heroisk kamp för överbryggandet av okunnighetens förbannelse, den som får oss att se varandra som fiender.  Detta genom hans Alhambra förlag  http://alhambra.se/  [länk]  som publicerar författare vilka kräver att du tänker.  [...]  Det är signifikant att detta arbete i Sverige är långt mer marginaliserat än Kent Ekeroths dolda stöd åt en av "stammarna".  [...]
(Leif Erlingsson 2012-11-16 12:24 #37 i "Sverigedemokraterna är sin egen största fiende" tråden  [länk] .)
En avhoppad jude, Lasse Wilhelmson, har tydligt visat hur Nazism och Sionism är samma andas barn, "Sionism ska visst jämföras med Nazism" 2008-03-19  [länk] .  Artikeln finns också som andra text efter "En myndighet för sionistisk ideologiproduktion[länk]  på Lasses egen webbsite.

Vi lever kort sagt i en nazistisk del av världen.  Och i sann Orwellisk anda kallar man humanister för nazister.  SD fyller mer än en funktion.  Också att blanda bort korten, att förvirra.  David Icke föreslår begreppet "Rothschild Zionism", för att förstå vad det egentligen handlar om.  Se  [länk] .  Se även "Sionister och Hitler skrev 1933 Haavara-kontraktet om judisk utvandring till Palestina[länk]  och andra relevanta texter på  http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning.html  [länk] .
Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
  [länk] .)
Klicka länken nyss för intervjun.
(Leif Erlingsson 2013-01-17 23:54 #92  [länk] .)
Det jag själv funderar på ang. det Dr. Judy Wood tar upp i den här intervjun är de andra händelser som också kan ha gjorts med samma teknologi.  Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?  Det är sannerligen inte i USA:s intresse, det som skett.  Vare sig 11 september 2001 eller de andra händelserna Dr. Wood tar upp som andra möjliga exempel på användning av samma teknologi.

Ja, tankarna stannar inte där, men jag vill ge andra någon chans att hinna ikapp, så stannar här för nu.

Citerar och refererar bara några andra inlägg som känns relevanta:
[I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.]
("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
(Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Missa inte de två sista styckena av #95  [länk] .

Missa heller inte Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 #127 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .  Det hänger ihop.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Om du har ett golfboll-stort medvetande,
när du läser en bok så kommer du att ha en golfboll-stor förståelse,
när du tittar ut, en golfboll-stor uppmärksamhet och när du vaknar på morgonen en golfboll-stor vakenhet.
Men om du kunde utvidga detta medvetande
då när du läser boken - mer förståelse,
när du ser ut - mer uppmärksamhet och när du vaknar upp - mer vakenhet.
Det är medvetande.
Och det finns en ocean av rent vibrerande medvetande inom var och en av oss.  Och det precis vid källan och grunden för intellektet, precis vid källan för tanken, och det är också vid källan för all materia.

Detta sades av David Lynch:
Conciousness, Creativity and The Brain
If you have a golf ball size consciousness,
when you read a book, you'll have a golf ball size understanding,
when you look out, a golf ball size awareness and when you wake up in the morning a golf ball size wakefulness.
But if you could expand that consciousness
then you read the book - more understanding,
you look out - more awareness and when you wake up - more wakefulness.
It's consciousness.
And there's an ocean of pure vibrant consciousness inside each one of us.  And it's right at the sourze and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the sourze of all matter.
(David Lynch, Consciousness, Creativity and the Brain, Majestic Theatre Boston, Uploaded on Jan 31, 2010  [länk] .  Men denna inledande snutt är också inledningen till denna mycket intressanta video:  "the matrix of matter creation[länk] .)
Som en känd person lär ha sagt, svaren finns inom oss.  Sök, och du ska finna.
[I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.]
("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)

2013-01-17 23:54 #92 i "Tio år av konspiration" tråden postade jag:
Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
  [länk] .)
("Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-17 23:54 #92  [länk] .)
En länk blev trasig i mitt senaste inlägg, men det spelar ingen roll för artikeln finns ändå inte kvar längre på DN.  "Medier utan minne" var det visst...
Tillägg:

Som jag själv bloggade 2006-10-21:
Operation Mockingbird - det är vad vi har blivit utsatta för.  En underrättelseoperation som går ut på att styra den allmänna opinionen genom att styra den information vi får in.  För som man kunde läsa i DN Kultur Nätupplagan 30 juli 13:02,  "Medier utan minne[länk];a=562861 :  ``Till slut fogar sig verkligheten i det mönster som återgivningen lagt fast på förhand.''  (Kors, jag lyckades hitta en mening som slår hål på medielögnen, i en publikation från självaste sanningsministeriet!)  Googla "Operation Mockingbird[länk] .  Googla "Operation Mockingbird Hill & Knowlton[länk] .  Och som jag föreslog redan ovan, Googla "Jenny Lindahl Hill & Knowlton[länk] .  I "The Mechanics of Mental Occupation[länk]  beskriver Al Burke redan i mars 2000 hur åsiktsförtryck infördes i Sverige - hur det fria ordet släcktes ned.  Med tillstånd från Al Burke har jag lagt ut ett annat exempel, "ATTACK OF THE ZAREMBITES[länk] ,  en sida ur en längre artikel om hur tidningen Ordfront dresserades.  Strax ovanför på samma sida  [länk]  utdrag ur en artikel på Svenska, om hur oliktänkare systematiskt refuseras.  Strax nedanför på samma sida  [länk]  kan man läsa rader med mycket kända internationella intellektuella vars åsikter censureras lika mycket i vår "fina demokrati".  Så, vänstern är köpt, korrumperad eller skrämd.  Finns inte.  Inte i Sverige.
(Leif Erlingsson 2006-10-21 06:30 i "Med Sverige i tiden - eller Politisk Idiot?[länk] .)
Bloggartikeln beskriver dessutom i stycket före det citerade hur massor av svenska journalister i själva verket jobbar åt CIA, och vilka organisationer som iallafall då var CIA frontar i detta projekt.  Och, ska väl tilläggas, många jobbar också ute på kommentarsforum (som Sourze) för att desarmera ökande förståelse.
Något som de flesta skulle vilja ha klarhet i när det gäller det politiska mordet på Olof Palme, vem eller vilka låg bakom detta vansinnesdåd?  [länk]
(X-man 2013-01-18 17:15 #1666  [länk] .)
Klickade länken, och fastnade för en av de översta kommentarerna, min understrykning:
HS7JW3 (1 week ago)

GW vet också vem det är.  Om man "läser mellan raderna" i det han säger.  Jag blir bara lite Anti Av_san_den som rinner ur timglaset och att han inte säger det rätt ut.  Men han kan säkert också ha skäl att inte säga något.  Skräpo kanske kommer efter honom om han är för rätt fram.  Slänger ur mig en fråga och hoppas på svar.  Har de där tomtarna på mainstreamblaskan AB någonsin intervjuat Ivan von Birchan eller i alla fall skrivit om honom?  Skulle vilja veta det.
(Kommentar av "HS7JW3" för en vecka sedan i dag under YouTube videon "Leif GW: Jag tror att Olof Palmes mördare lever" utlagt av "ExpressenTV[länk] .)
Lite kul, har själv en bok av Sven Anér i bokhyllan som heter "Palmemordet: Affären Anti Avsan".  Sven Anér påstår rent ut att dåvarande Norrmalmspolisen numera moderate riksdagsmannen Anti Avsan är identisk med den så kallade Dekorimamannen och att numera riksdagsman Anti Avsan antingen vet vem mördaren är eller själv är mördaren.  Boken publicerades 2008.  Sven Anér har inte råkat ut för något ärekränkningsåtal e.d. efter det.  Slutsatsen måste vara att sanningen är en statshemlighet, och sannolikt att Sverige bistått främmande makt med mordet för att man ansett sig tvungen att bifalla detta.  Som Jan Rosbäck bloggade häromdagen, "Var är staken?[länk] .  ("Den svenska modellen är idag ett typexempel på en lättmanipulerad provins[...]")
#29/ Bra Leif Erlingsson att du håller koll på de värsta kommentatorshaveristerna.  Har letat efter den kommentar som Lennart Asp påstår ska finnas, att Avpixlat ska ha uppmanat sina läsare att göra hemfridsbrott hos vissa journalister.  Har du någon länk till det påståendet?
(Lasse i Gatan 2013-01-18 16:09 #37  [länk] .)
Det finns inget sådant belägg.  Ser ut att ha varit Lennart Asps egen fria tolkning.  Sannolikt utifrån Anders Lindbergs ledare "Rasister hotar pressfriheten" som börjar:
Den 10 december uppmanade Sveriges största rasistiska hemsida, Avpixlat, sina läsare att provocera och sedan filma kritiska journalister i fall de skulle träffa dem på stan eller krogen.  Men de gick längre än så.
    "För den händelse ni skulle finna det långtråkigt att vänta på att slumpmässigt snubbla över ett passande tillfälle är det ju förstås aldrig fel att vara sin egen lyckas smed.  Bostadsadresser för de flesta politiker, journalister och andra PK-personligheter finns bara några kostnadsfria musklick bort på tjänster som..."
Det var denna ledare Lennart Asp två gånger länkade till.  Här:
#513:  Jaså, du älskar Israel, X-man?  Älskar du pressfriheten lika mycket? ...

[länk]
(Lennart Asp 2013-01-14 12:23 #514 i ""Det har gått för långt"" tråden  [länk] .)
Och här:
#1644:

[länk]
(Lennart Asp 2013-01-16 22:50 #1647 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .)
Kvällstidningen har varit noga med att inte begå brott genom att påstå att Avpixlat gjort något brottsligt.  (Att vara rasist är inget brott, så det vågar de påstå.)  Men Lennart Asp är inte lika skicklig med orden eller har inte tillgång till lika slipade jurister, för han påstår rätt ut att Avpixlat uppmanat till hemfridsbrott.  Så Lennart Asp har trampat rejält i klaveret.
Brunnegård #108  blandar ihop Expos verktyg med deras agenda.  De använder verktyget rasiststämpeln för att motarbeta sina ideologiska fiender, men själva skiter de i rasism i sig vilket deras hyckleri i frågan vad gäller "rätt sorts rasism" tydligt demonstrerar.  Detta har återkommande diskuterats i Sourzes trådar.  (Besparar er denna gång min länksamling men om någon ifrågasätter det jag just skrev postar jag länksamlingen som bevis.)
Jag skrev att Dr. Jeremy Dunning-Davies fortfarande är ordförande för the Santilli - Galilei Association on Scientific Truth.  Han var det när artikeln jag länkade till skrevs, och jag var förvisso också hedersmedlem där, men i dag heter föreningen the Telesio - Galilei Academy of Science.  Han är ordförande.  Och jag är hedersmedlem.  Så ligger det till i dag.  "Telesio - Galilei Academy of Science Board" och medlemmar:  http://telesio-galilei.com/tg/index.php/board-and-members  [länk] .
Rättelse av mening som blev fel:  Eller som jag gjorde nu senast med din nemsis, Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  +  2013-01-17 23:12 #30  [länk]  i samma tråd.

[Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]
Lennart Asp som är Sourze eget psykiska problem, hela han är en konspirationsteori som infiltratör och utskickad på uppdrag av Expo!
(X-man 2013-01-18 08:50 #94  [länk] .)
Det där var inte konstruktivt, X-man.  Bättre att konstruktivt visa vad som är galet.  Som jag t.ex. gjorde i "Brunnegårds femtio", 2013-01-16 08:38 #1  [länk] .  Du såg ju att det också tog, Jan Brunnegård 2013-01-16 10:30 #5  [länk]  i samma tråd.  Eller som jag gjorde nu senast med din nemsis, Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  +  2013-01-17 23:12 #30  [länk]  i samma tråd.  (Citerar din nemsis i den senare.)

Vår verklighet höll på att avslöjas i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men man lyckades åter lägga locket på.  Igen.  Nu har vi nästa chans!  Tänker ang. höll på att avslöjas på insikten om vår dimensions elektromagnetiska natur.  Att vi lever i ett elektriskt universum.  Jmf. Dr. Jeremy Dunning-Davies, "The Overrated "Masters" of the Universe[länk] ,  som skriver om den vetenskapliga mörkläggningen kring "The Electric Universe".  Dr. Jeremy Dunning-Davies var när han skrev artikeln senior-föreläsare i teoretisk fysik vid universitetet i Hull, England.  Numera pensionerad, men är fortfarande ordförande för the Santilli - Galilei Association on Scientific Truth där jag själv f.ö. är hedersmedlem.  Kring och efter det förra sekelskiftet hade vi vetenskapsmän som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe, Martin L. Perl och många andra vars arbeten i dag det talas tyst om.

Vi hade redan då så kallad fri energi, men det hemlighölls.  Det är f.ö. därför som domarna nekade prövning av Dr. Judy Woods stämning för vetenskapligt bedrägeri, samtidigt som de erkände att de därvid bröt mot lagen.  Hade de nämligen tillåtit slutna förhandlingar så hade man förstått att det handlade om någons hemligstämplade teknologi.  Och öppna förhandlingar kunde inte komma ifråga, för då hade hemligstämplad teknologi blivit offentlig.  Alltså bröt lagen mot lagen för att sopa saken under mattan, i rädsla för den makt som anser sig stå över lagen.  Redan här har vi ett systemhaveri.  Detta och många andra fall gör att makten allt mer skiter i lagen.  Den som fortfarande tror att lagen i praktiken fungerar lever i verklighetsförnekelse.  Draperierna av lögner rämnar.  Det är en öppen fråga vad som händer med Internet.  Kan bli så att man helt släcker ned vårt moderna samhälle för att undkomma avslöjande.  Lyckas det så kommer de flesta av oss inte att överleva, och de som anser sig stå över alla lagar kanske kan hoppas komma undan.
Lika få känner till att då det gäller en journalistiskt djupare inblick i svenska politiska händelser är det makthavare.se  [länk]  som bör frekventeras och dess chefredaktör är oavlönad.
(Leif E Ström 2013-01-18 06:00 i artikeln "Mervärdestjänster ersätter kvalificerad journalistik[länk] .)
Jag har här på Sourzen introducerat begreppet "nyhetsförfalskarna" om de media allmänheten i allmänhet exponeras för.  Psykologiskt intressant att de källor som erbjuder djupare insikt inte intresserar särskilt många.  Kan vara resultat av avsiktlig psykologisk priming (att påverka hur senare perception uppfattas).  Men nu vänder sig (tack och lov!) allt fler till media som inte döljer väsentliga delar av verkligheten från oss, som NewsVoice [länk]Kristoffer Hell [länk]Folkvet [länk]  och många andra.  "Nyhetsförfalskarna" får vad de förtjänar.
Kände för att göra en tribut till en sanningssökare som inte orkade stanna kvar på Sourze för hans psykologiska förståelse för det psykologiska fenomenet splittningförsvar, Dag Nilsson. [1]  Vi var inte ense ang. vad som fysiskt hände i New York den 11:e september 2001.  Där hade han helt egna funderingar.  Medan jag sedan ett antal år tillbaka vetat och skrivit om att Dr. Judy Wood ju redan bevisat vad som hände.  Se t.ex. min avsiktligt utplacerade "brasklapp" i början av hans "Foliehatt[...]" tråd. [2]  Men ang. psykologin så var Dag "spot-on".  Läs vidare från [1] och länkarna där!

Referenser:
 1. Ett urval Sourze-kommentarer som nämner det psykologiska fenomenet splittningförsvar, med början på Dag Nilsson 2010-11-28 07:24 #8 i "Det var inte ett flygplan som flög in i Pentagon" tråden  [länk] .  Hela urvalet på  [länk] .  Första meningen:
  Som ett försvar mot en överväldigande rädsla kan man bryta med verkligheten i små separerade delar, där den enskilda delen skulle kunna vara god även om sannolikheten för det är extremt låg.
  Däri ligger den essensen av den psykologiska mekanismens verkan.

 2. "Brasklappen", Leif Erlingsson 2011-01-20 19:10 #5  [länk] ,  ett utdrag ur den texten/kommentaren:
  Som jag skrev för snart ett år sedan  [länk] ,  Riktiga hjältar skiter i vad andra tycker och säger:  Är deras ärende viktigt så följer de ledtrådarna, oavsett.  En sådan hjälte är Dr. Judy Wood.  . . .  Dr. Judy Wood har gjort mer än någon annan för att förstå vad som verkligen hände rent fysiskt den dagen, med omvandlandet av otaliga ton betong och annat till... damm!  . . .  Dr. Judy Wood inte bara snackade.  Hon agerade.  [...]

  Jag vet att Dag inte instämmer i dessa teorier, och jag har varken ork eller lust att debattera det tekniska då det ju handlar om att "omförhandla" en hel världsbild, utan de som liksom jag själv har kommit dithän att vi på basis av våra studier ser detta scenario som rimligt (Torsion Field Physics / Scalar Technology / Hutchinson Effekt eller vad man nu använder för buzzwords), vi behöver bara invänta paradigmskiftet när fler är "som vi".  Och de som inte är där ännu, ja, de är ju inte där ännu, så då är det dödfött att tjafsa.  Därför är mitt syfte med detta endast att positionera mig, det är hela syftet med denna kommentar.  Frid.

Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Lennart Asp/Under flera års tid har SD-medlemmar blivit hotade och fått sina hus nerklottrade, fönsterrutor krossade, bilar förstörda, attackerade med stenar, mist sina jobb, blivit kallade för nazister, nu något nedtonat som rasister, då partiet blivit inröstat i Sveriges riksdag, som också vänsterextremisterna på Expressen och Aftonbladet har svårt att acceptera.  Uppbackad av en statsminister som tycker att de kan skylla sig själva.  Vad tror du att det bäddar för sorts debattklimat i olika medier.  Varför tidningarna tappar läsare är helt uppenbart då fakta uteblir och det ljugs friskt i debattartiklarna.  Den länk du hänvisade till mig är ett lysande exempel på grova felaktigheter.  [länk]
En länk som visar på några av felaktigheterna.  [länk]
(Lasse i Gatan 2013-01-17 20:47 #1654  [länk] .)
SD kommer att vinna mycket sympati på detta, då väldigt många genomskådar nyhetsförfalskarnas föreställning och därmed helt naturligt reagerar med sympati för den förtryckte, i det här fallet SD.
Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
  [länk] .)
Klicka länken nyss för intervjun.
Tidigare gav jag X-man råd.  Nu ska jag ge Lennart Asp ett:
Bara för att en tidning skriver något så betyder inte det att det är OK att själv köra på i samma spår.  Tidningen kan ha gått över gränsen, och om du hakar på så kan det innebära att du själv går över gränsen.
Tänk.  Själv.  Alltid.
#17:  Leifen, står det något om Avpixlat i #16???
Jag tror att X-man är man nog att svara själv!?
Ska jag i fortsättningen kommunicera genom dig först om jag frågar X-man någonting?  Ska du i fortsättningen förklara vad X-man egentligen menar?
Varför tar du ensidigt ställning för X-man?  Varför försvarar du inte mig mot X-mans grundlösa anklagelser mot mig i #4?
(Lennart Asp 2013-01-17 22:01 #25  [länk] .)
Jag tar inte ställning för någon, jag reagerade på en dumhet.  Din.  Dessutom är det knappast i samma härad att X-man kallade dig för feg som ditt misstänkliggörande i #5 och i den kommentar jag svarade direkt på, #16.  I #5 skriver du faktiskt ut Avpixlat, så sammanhanget kan man inte ta miste på.  Menar du nu att det plötsligt är något helt annat sammanhang du introducerat i #16?  Stå för vad du skriver, människa.

Eftersom du inte tycks komma ihåg dina egna ord, här är de igen.  Jag stryker under:
#4:  "X-man", du vet mycket väl att jag inte tycker du är FEG för att du har dina åsikter.  Du är FEG för att du inte kan stå för dina åsikter offentligt.  Du är FEG för att du stödjer Avpixlat uppmaningar att attackera bud[]bäraren fysiskt med till exempel hemfridsbrott, i stället för att attackera budskapet.  Men du har fortfarande chans att ändra dig och visa att du inte är en ex-man, utan en man ...
(Lennart Asp 2013-01-17 15:18 #5  [länk] .)
Såg att X-man också citerat detta i hans #28, men här är det med länk och allt så alla kan kontrollera att det stämmer.

Det jag skrev som du svarade så här dumt på i din #25 återfinns i min #17 på  [länk] .  Alla som vill jämföra din reaktion med vad du reagerade på kan klicka den länken för att se hur lite fog du har för din reaktion.
#6: X-man tar du avstånd ifrån anonyma uppmaningar till hemfridsbrott?  Ja?  eller  Nej?  ...
(Lennart Asp 2013-01-17 18:58 #16  [länk] .)
Den här kommentaren intresserade mig eftersom det Avpixlat gjorde ju helt enkelt var att uppmana folk att bete sig som journalister brukar göra, d.v.s. knacka på hos folk och ställa dem mot väggen och då filma dem (vare sig de vill svara eller inte).  Har sett många sådana snuttar på TV där journalister knackat på hos folk som helst inte ens öppnar, och om de gör det snabbt stänger igen.  Jag kan hålla med Lennart Asp om att sådant är obehagligt, men är det verkligen hemfridsbrott?  Menar Lennart Asp verkligen det?

Själv misstänker jag att det först måste finnas en domstolsorder om besöksförbud riktad mot besökaren ifråga, innan detta kan anses vara ett brott i lagens mening.

Mitt råd till X-man är naturligtvis att han självfallet tar avstånd från hemfridsbrott, men att han ber Lennart Asp demonstrera att det är fråga om det innan han far ut med sådana här frågor.  Aspen beter sig ju nästan lika illa som journalisterna jag beskrev.  D.v.s. ställer frågor för att misstänkliggöra.  För när journalisten ställer obehagliga frågor så brukar TV-tittaren tro att det måste ligga något i detta, när offret smäller igen dörren.  Och TV har ju makt att klippa hur de vill, det har jag sett vad gäller vänner till mig.
Tack för länken, alien.  Den anknyter till vad jag har diskuterat i flera år ang. medvetande, etc.
Detta får ej förstås, då det raserar grunden för vår indoktrinering i det rådande materialistiska konsumptionssystemet (jmf. Leif Erlingsson 2013-01-17 12:16 #4 i "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" tråden  [länk] ):

Universum är liv
och liv är elektromagnetiskt.

Harvard professor James Strick avslöjar t.ex. i hans Sparks of Life att det på 1800-talet förekom en omfattande konspiration för att undertrycka alla vetenskapliga fynd kring från ickelevande materia spontant bildade mikrober, till skillnad från den påstått slumpvisa Darwinistiska mutationen.  (Jag har nämnt detta förut här på Sourze, 2011-09-01 16:43 #24 i "Problem med kommentarer på nätet - been there, done that" tråden  [länk] .)

Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
Kom också ihåg, relevant till det jag redan diskuterat, att enligt John Taylor Gattos analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna.  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin.  Den typ av ekonomiskt system dessa människor därefter skapade förutsätter ett sådant riktat, skiktat, okunskapande skolsystem.  Det avsiktliga hanterandet av okunskapandet är alltså nödvändigt för att stödja ett system.  Insikts-klassklyftorna är nödvändiga för att vårt nuvarande ekonomiska system ska kunna fungera, för att konsumismen ska fungera, för att vi konsumenter ska vara förutsägbara och lättmanipulerade.  (Skrev om detta för några år sedan på  [länk] .)

Men vi vet nu att deras system är dödsdömt.  Därför är det nödvändigt att ta sig ur detta riktade, skiktade, okunskapssystem med dess insikts-klassklyftor, för vi måste alla förstå de verkliga frågorna.  Vi måste bygga en ny värld!  Jag diskuterade detta med hur tänkarna överger ett dödsdömt system, vilket redan inträffat med vårt dödsdömda system, med Abdel-Masih Wazir i januari 2009:  "Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31[länk] .  Tyvärr gör just (de avsiktligt skapade!) insikts-klassklyftorna att endast den som själv övervunnit dessa kan ta till sig idéerna.
Som jag skrev, Inanna principens (IP) viktigaste idé är:  "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet."  Abdel-Masih Wazir:  "Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp om att konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.".  "A-M Wazir föreläste i Sverige och USA från 1996 om "the Inanna principle" (IP), om gudinnan som tog makten - även gudaskapet/ansvaret - och gav till det vanliga folket att förvalta.  Det senare som förklaring till att Mesopotamien (nutida Irak, etc.) en gång var civilisationens vagga.  A-M Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk."  Se vidare  [länk] .

Men så har vi förstås den sjuka vissa människor har att de ska tvinga alla att dansa efter sin pipa, att de vill göra andra ofria. För även om de flesta människor vill göra rätt mot sina medmänniskor, och då menar jag inte genom slaviskt regel-följande utan genom att göra mot andra som man själv vill bli behandlad, så kan det knappast förnekas att vi tycks ha känslomässigt störda personer och en grupp psykopater som inte kan känna vilka konsekvenser deras agerande får för andra eller som av andra anledningar inte bryr sig om det.  Dr. Norberto R. Keppe har gjort femtio års klinisk forskning om samhällets grundläggande psyko-socio-patologi.  "Liberation of the People: the Pathology of Power" (New York, 1986, kan nedladdas,  [länk] ).  Alltså just om våra ledare som inte tycks vilja att vi människor ska ha det bra, och som i sitt sjuka tillstånd därför motarbetar människor som kommer med lösningar för allas bästa.  En del av detta berör jag i min  "Fantasikrisen[länk]  text från 2007.  (Finns även i mitt artikelarkiv, men då utan bloggkommentarer:  [länk] .)

Konflikten mellan dessa två grundläggande värderingar kan som redan ofta påpekats studeras i verkliga livet här på Sourze, t.ex. genom min samling egna kommentarssvar,  "Omvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar selekterat på förf. Leif Erlingsson[länk] .  Det är en verklig och mycket djup konflikt.  Den är grundläggande, sedan tusentals år.  Vapnen i konflikten är språkliga inverteringar som gör ont till gott, krig till fred, o.s.v., o.s.v..

Ett av konfliktens senaste mer högprofiliga dödsoffer blev Aaron Swartz.  Här artikel av Stephen Lendman från häromdagen, "The Suspicious Death Of Aaron Swartz".  Eftersom artikeln finns på många webbsiter ger jag en Google länk.  Är en site nere, prova en annan:  [länk] .
Fristående fortsättning:

Inanna myten (myter ligger till grund för hur vi människor uppfattar världen) som jag ofta återkommit till handlar f.ö. om att vi ska ta eget ansvar, vi får ta det onda med det goda men friheten är värd det!  Alltså själva anti-tesen till regel-världen vi nu lever i!  Se Sourze tråd "Inanna principen (IP)", Leif Erlingsson 2011-12-18 19:14 #1  [länk]  samt övriga omnämnanden av principen på Sourze som jag samlat på  [länk] .  Eller se min blogg där jag har samlat ett referensindex på  [länk] .  Den viktigaste idén är:  "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet."  Detta skrämmer skiten ur dem som ängsligt vill "hålla mamma och pappa i handen", som inte vågar ta ansvar ens för vad de själva skriver och säger!
Om människan kan man säga att hon är så god som hon tvingas vara och så ond som hon tillåts vara.  Det betyder att samhället måste ha full koll på sina medborgare, annars blir det kaos.
(Lennart Karlsson 2013-01-17 06:00 i artikeln "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet[länk] .)
Denna formulering berättar väldigt mycket om författarens människosyn, vilken jag inte alls delar.  De flesta människor vill göra rätt mot sina medmänniskor.  Jag pratar nu inte att följa regler utan att göra mot andra som man själv vill bli behandlad.  Sedan har vi känslomässigt störda personer och en grupp psykopater, det är nog dem författaren tagit fasta på.

Samhället förändras hela tiden, och något botemedel mot ojämlikheten, den stigande arbetslösheten och otryggheten på arbetsmarknaden ser inte ut att finnas.
(Ibid.)
Lösningar diskuteras t.ex. på NewsVoice, här:  "Vilket Sverige vill du ha?[länk] .  Om människor tillåts använda de kunskaper mänskligheten faktiskt har och tillåts samarbeta glokalt (ingen felstavning), d.v.s. småskaligt globalt (jämför mina citat och länkar till filosofiprofessor John McMurtry i förrgår den 15:e januari här på Sourze, [länk] ),  och vi tillåts frigöra oss från de (med användande just av regler) allt mer tätnande monopolen på mat, energi, hälsa, pengar o.s.v., då finns det ingen anledning till att inte vilket landplätt som helst på jordklotet skulle kunna blomstra.  Jo en, den sjuka vissa människor har att de ska tvinga alla att dansa efter sin pipa, att de vill göra andra ofria.  Det är de känslomässigt störda och psykopaterna.  Där har vi det verkliga problemet.  Där vet jag ännu inte svaret.
Detta är så vitt jag förstår Person och åsiktsregister som är förbjudet enligt svensk lag.  Publicerat så här kan det spridas över hela världen och jag är helt rättslös i sammanhanget.  Leif E kallar sig detektiv men inte ens sådana får upprätta register över folks åsikter.  Jag uppmärksammar nu Redaktionen på detta.
(Jan Brunnegård 2013-01-16 10:30#5  [länk] .)
Observera att denna reaktion är helt i enlighet med professor i filosofi John McMurtry:s beskrivning av upptrappningen i det regelrätta kriget om värderingar som pågår, och som synes även här på Sourze, mellan dem som inga argument har och därför vill förbjuda uppmärksammandet av detta förhållande, och de som påvisar förhållandet ifråga.  Jan Brunnegård bevisar att jag har rätt.  Jag har tidigare här på Sourze ställt frågan om det är OK att stöta ut människor som tvingar oss att tänka?  Inget citat här har skett i annat syfte än demokratiskt, för att påvisa de processer som pågår.  Allt finns redan offentligt utlagt av debattörerna själva.  Se vidare mitt inlägg 2012-12-25 15:11 #36 i tråden "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk]  och även  2012-12-31 15:49 #94 i tråden ""Det har gått för långt"[länk] .  Jan Brunnegård vill inte komma framåt, Jan Brunnegård vill stoppa samtalet.  Jan Brunnegård är anti-demokrat.  Och han vill inte att detta ska uppmärksammas.
Det är alltså som professor i filosofi John McMurtry påpekar ett regelrätt krig om värderingar som pågår, och det även då här på Sourze.  Den ena sidan har inga argument, och använder därmed just den upptrappning som John McMurtry beskriver på sidan 55 i sin bok från den 15 juli 2002.  Jag citerade ur detta i går kväll 2013-01-15 23:48 i tråden "Somaliensvenskarna och ett ryggradslöst Sverige" #2  [länk] .  Själv läste jag den 2005 och detta blev så starkt för mig att jag därför startade forumet "Livs-grundade diskussioner" på  http://life.lege.net/  [länk] ,  för att skapa en dialog kring dessa frågor här i Sverige; "Diskussioner om etik & politik som tjänar livet, i relation till d:o som tjänar andra värden än livet och människorna.  Kontrasten mellan dödens och livets etik tydliggörs.".  Tyvärr uppstod ej sådan, iallafall inte på det forumet.  Men jag la själv ut en hel del där kring dessa tankar så botanisera gärna!  Särskilt i avdelningen "Getting the Fundamentals Right[länk] .  Och där särskilt utdraget ur boken på  [länk] .  McMurtry tydliggör värderingsinversionerna och hur dessa skapats genom språkliga inverteringar som även fångat motståndarna.  Alltså hur kriget om värderingar använt själva tankeverktygen, orden och språket som ammunition.  Min egen agenda har allt sedan 2005 naturligtvis varit att vända tanken rätt.  Att vända orden och språket rätt.
Forts...

Fotnoter:
 1. Jan Brunnegård 2012-09-27 10:36 #61 i "Miljonregn över invadrarreligioner" tråden  [länk] ,  tidigare kommenterad av Leif Erlingsson 2012-09-27 23:09 #42 i "Iran är utsatt för mobbning" tråden  [länk] .

 2. Jan Brunnegård 2012-11-10 21:03 #909 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ,  tidigare kommenterad av Leif Erlingsson 2012-11-10 21:31 #911 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .

 3. Jan Brunnegård 2012-12-11 20:56 #1277 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ,  tidigare kommenterad av Leif Erlingsson 2012-12-13 07:17 #1300 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .

 4. Inte helt lika relevant, men mitt svar till Jan Brunnegård är det så tar med även:

  Jan Brunnegård 2012-12-14 11:12 #1341  i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ,  tidigare kommenterad av Leif Erlingsson 2012-12-14 12:07 #1346 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .  Jag skrev att vad har det för betydelse med vilket språk lögner och hårdfiltrerade sanningar uttrycks?

 5. Leif Erlingsson 2013-01-06 13:13 #1 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 6. Leif Erlingsson 2013-01-07 12:09 #2 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 7. Jan Rosbäck 2013-01-08 15:19 #3 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 8. Leif Erlingsson 2013-01-08 19:28 #6 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 9. Leif Erlingsson 2013-01-09 14:37 #13, eg. 14:18 #12, i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 10. Leif Erlingsson 2013-01-10 08:28 #14 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 11. Leif Erlingsson 2013-01-10 09:23 #15 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 12. Leif Erlingsson 2013-01-10 09:24 #16 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 13. Leif Erlingsson 2013-01-07 12:09 #2 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 14. För att förenkla arbetet med att hitta förklenande kommentarer som särskilt förekommit i diskussionerna kring 9-11 så har jag skapat ett webbdokument genom fritextsökning på vissa ordval i kommentarerna.  Så sök i detta dokument, finns massor av exempel här, men ännu fler orelaterade kommentarer:  [länk] .
Brunnegårds femtio

Jan Brunnegård brukar då och då med olika formuleringar referera till att Sourze en gång var en skola för det goda samtalet, att det var femtio stycken i dialog med varandra, storslagna textförfattare, begåvade kommentarer, kloka, kunniga behärskade människor o.s.v.. [1, 2, 3, 4].

Även jag föredrar det goda samtalet, som numera lättare återfinns på NewsVoice än på Sourze.  Det jag med denna text vill påpeka är att det är de femtio som har misslyckats.  De femtios misslyckande består i att de misslyckats förhålla sig till verkligheten [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],  och istället för att föra det goda samtalet med de budbärare som kom till Sourze med nyheter om hur verkligheten ser ut eller antas se ut bakom och bortom de lögnernas gobelänger som Harold Pinter talade om [13],  så menade "Brunnegårds femtio" att det inte fanns någon grund för det budbärarna skrev och till sist att det var budbärarna själva som var farliga eller avvikare. [14]

Tyvärr är detta vad som har hänt på Sourze.  Jag som en av dessa budbärare vägrade dock "lägga mig" utan "stod fast".  Pinsamt för de som inte kunde försvara sin falska verklighet.  Så det är väl av skam de har dragit sig undan, kantänka.  De är dock varmt välkomna tillbaka, när de kan behandla andra med den respekt de tidigare behandlade varandra.  När de kan behandla verklighetens budbärare med samma respekt som Jan Brunnegård brukar skriva om. [1, 2, 3, 4].


Fotnoterna blev bortåt 3500 tecken med alla länkar.  Så:

Forts...


Med hälsning från kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven.
Skrev förut att
oavsett hur mycket systemkritik vi alla presterar, så skyddar sig systemet bara genom att på olika sätt "täppa till luckorna" så kritiken inte ska riskera att ändra något.
(Leif Erlingsson 2013-01-15 12:49 #1  [länk] .)
Filosofiprofessor John McMurtry skrev relevant till det i hans bok "Value Wars : The Global Market versus the Life Economy" som jag citerar ur på  [länk] ,  s. 55, om det låsta tankesystemet som driver systemtänket:
The lock-step of the global corporate group-mind is not easily opposed.  Its fixed value-set knows its fundamentals as final and good, and prescribes how peoples everywhere must live; it is a totalitarian morality that is ecogenocidal in its systemic effects.  Nevertheless, its total occupation of public consciousness can only succeed if its structure of meaning is presupposed by its hosts.  In the battles we now enter, the instituted violence and aggression of the global corporate system depends for every step on public acceptance of its contradictions of value-set, which in turn requires that they are kept hidden and repressed from the view of even the global marketeers.  Humans are value-bearing beings, and their ultimate ground of value is life itself; but, because the ruling economic order has no life co-ordinates in its regulating paradigm, it is structured always to misrepresent its life-blind imperatives as life-serving.  This is the organising principle of its acceptance.  Thus, the freedom of unfreedom, the terror of anti-terrorism, the peace-seeking of war are, like the life-endowing properties of dead commodities, contradictions which are generated by the global market system's syntax of meaning itself.

This is why in the face of the mass public opposition to its coercive prescriptions rising up in the streets, the system's advocates are driven to ever more absurd distortions of meaning and fact.  In the first instance, they proclaim that the opposition does not, in fact, exist, but is a passing apparition to be closed out of the rational mind.  In the second instance, when the opposition keeps growing, they pretend that there is nothing in fact to oppose, since all that the opposition demands -- for example, 'poverty reduction' -- is what the global market already brings.  When the evidence is clear that these assertion are false and the numbers of the international opposition increase, the perimeters of armed force to close out reality and its voices grow wider and wider -- until, in desperation at the still imploding condition, a global crisis is declared in which opposition itself is made to withdraw lest it be read as 'supporting terrorism'.
Först menar man att det inte finns någon opposition, sedan att det inte finns något att vara emot och till sist "är" opposition "terrorism".
Då har fångarna på Kumlabunkern det mycket bättre än jag.  De slipper bestämma om de ska åka ut på stan och ta sig en bärs, eller om de ska stanna hemma i sin mysiga lägenhet.
(Lennart Karlsson 2013-01-14 06:00 i artikeln "Jag har ingen frihet längre[länk] .)
Är det vår högsta önskan, att någon annan ska bestämma åt oss?  Då blir det så det blir, vi blir omhändertagna, men kanske inte som vi tänkt...  (Jag skrev detta redan 2008-10-20 i "Tro på liv och död[länk] ,  i mitten av första stycket.)
Det känns inte bra att vara medborgare i nation utan ryggrad, som anses feg.  Inte heller känns det bra att leva i en värld som kröker rygg för USA, en värld vars intelligentia använder sin intelligens till att rättfärdiga USA:s illdåd, och till att genom komplicerad advokatyr förklara varför det är rätt böja sig för den största ekonomin och krigsmakten.
(Jan Wiberg 2013-01-15 08:50 i artikeln "Somaliensvenskarna och ett ryggradslöst Sverige[länk] .)
I går ställde Torbjörn Sassersson mycket viktiga frågor, som kräver djup egen eftertanke, om vilket Sverige vi vill ha.  [länk] .  För oavsett hur mycket systemkritik vi alla presterar, så skyddar sig systemet bara genom att på olika sätt "täppa till luckorna" så kritiken inte ska riskera att ändra något.  Från en av mina kontakter till vilken jag skickade Torbjörns funderingar fick jag denna reflektion, han börjar med att citera ur Torbjörns text där den senare i sin tur citerar Wikipedia:
Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system.  Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan  [länk] )

Tack Leif för detta upplyftande perspektiv.

 1. Mussolini skulle jublat om han fått reda på hur långt Sverige nått på korporativismens idé.

 2. Under 1920-talet var Sverige värst på att strejka - Saltsjöbadsavtalet fick ett slut på de 'vilda' strejkerna.

 3. Genom att muta fackföreningspamparna med personlig bonus relaterat till företagets resultat, fick SAF fram de riggade strejker som inordnade arbetarna i korporativismens fälla.

 4. Ett tydligt exempel gavs när transportarbetarbasen Hasse Eriksson satt och solade sig på På SAF semester-anläggning i Spanien när svensken i gemen skulle deltaga i en bojkott mot Francoregimen!


Missa för allt i världen inte att begrunda Torbjörn Sasserssons funderingar, "Vad vill du läsa om i NewsVoice? - Vilket Sverige vill du ha?[länk] .Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
I några års tid har jag från flera svenska IP adresser fastnat på vägen när jag försökt surfa till motpol.nu, metapedia.org, sv.metapedia.org, en.metapedia.org o.s.v., som alla ligger på IP 188.121.50.196.  För ett par år sedan gjorde jag några försök att kontakta nätverksadministratörer för routrar på vägen, men inget hände efter det.

I dag bestämde jag mig för att jämföra en traceroute från en online tjänst med den jag själv får.  En mycket intressant skillnad upptäcktes.  Det är ju så att IP-paket flyttas från router till router tills de når mottagande nät/dator.  I det här fallet kom slutet av online serverns routar och mina egna att gå ihop så vi delade ip-208-109-115-134.ip.secureserver.net (208.109.115.134).  Den NÄST-NÄST sista jag nådde.  Men onlinetjänstens spårning gick direkt till den router jag men inte den stoppades i.

Alltså, jag:

## Both: ip-208-109-115-134.ip.secureserver.net (208.109.115.134)
## Me:   ip-188-121-33-50.ip.secureserver.net (188.121.33.50) <<!- must be a filter!
## Me:   ip-208-109-115-178.ip.secureserver.net (208.109.115.178) !! STOPS HERE !!

Online:

## Both: ip-208-109-115-134.ip.secureserver.net (208.109.115.134)
## Them: ip-208-109-115-178.ip.secureserver.net (208.109.115.178) (Note same as above!)
## Them: ip-188-121-50-196.ip.secureserver.net (188.121.50.196) <<! ARRIVED @ TARGET

När man surfar från vissa IP-nummer så kastar alltså ip-208-109-115-134.ip.secureserver.net (208.109.115.134) iväg ens paket till ip-188-121-33-50.ip.secureserver.net (188.121.33.50) .  Denna borde, antar jag, logga till FRA eller NSA eller motsvarande, och sedan skicka tillbaka paketen in i den ordinarie routingen igen, så jag som surfare inte märker att jag är loggad och så att jag får access till de siter jag surfar på.  Men detta händer alltså inte, och det från flera svenska IPn jag provat från.  Dels kan jag härav dra slutsatsen att våra övervakare gjort en teknisk felkonfiguration, men också att de ser siterna på detta IP som extra intressanta för all trafik bör rimligen enligt FRA loggas, men för denna server har man sedan c:a tre år tillbaka satt upp specialövervakning.

Med hälsningar från den holistiska detektiven, även då till våra övervakare.
Leif E.  Rockerfellers anfader lär ha hetat Alex Johansson.  Som var en framsynt typ som köpte upp misstänkta oljefält för en spottstyver-
Rockerfeller och en otroligt rik ryss lär vara de egentliga världshärskarna?  Men att de är spindlarna i Bilderbergargruppen känner vi till och dessa två bestämde att globalisera världen för att rädda det kapitalistiska systemet, detta som nästan gemene man strider om, med sina grannar som i sin tur på PK order, ska kalla alla för rasister som ifrågasätter globaliseringen!
(X-man 2013-01-14 01:47 #437  [länk] .)
Känner inte till Rockerfellers anfader eller den otroligt rika ryssen, men om du kommer ihåg så var det en gång ett gäng bröder som spred sig över Europa och genom att samarbeta listigt och med egna underrättelseagenter bl.a. genom att lura hela marknaden i London att slaget vid Waterloo hade förlorats av England för en spottstyver köpte i stort sett hela börsen.  De hette Rothschilds och deras nutida släktingar är fortfarande oerhört rika och mäktiga.  Såvitt jag förstår råder viss rivalitet mellan Rockerfellers och Rothschilds men de gör ändå regelbundet upp inbördes om hur världen ska fördelas dem emellan på Bilderbergmötena.  Fast de kontrollerar naturligtvis inte hela världen, det finns också i asien mäktig organiserad brottslighet som såvitt jag förstår nu arbetar för att kasta ut deras inflytande över särskilt japansk politik.  Se vidare Benjamin Fulford, "Weekly geo-political news and analysis[länk] .
F.ö. är dessa föreläsningar aldrig offentliga, eftersom då lokaluthyrare pressas att inte upplåta lokaler.  Därför sprids inbjudningarna endast privat.
411 innehåller många lustiga obegripliga formuleringar.  Citerar "Du ska veta att denna bok är bannlyst av landets överhöghet".  Endast Katolska Kyrkan har sysslat med bannlysning.  Om ngn svensk politiker skulle försöka ngt liknande skulle folk rusa iväg till bokhandeln.
(Jan Brunnegård 2013-01-10 13:10 #412  [länk] .)
Jag har varit på några stycken av boken ifrågas författares föreläsningar och han berättar ibland på dessa föreläsningar hur han när han gick in på kungliga biblioteket och bad att få låna ett ex. av denna bok bibliotekarien upplyst honom om att det inte var en lämplig bok.  Antagligen hade någon berättat om en liknande upplevelse, och han ville själv få det bekräftat.  Det är antagligen detta X-man syftar på.

För övrigt så kan man faktiskt köpa boken på nätet men jag finner det högst tvivelaktigt att den skulle finnas i bokhandeln.  Detta med syftning på Jan Brunnegårds förmodan att folk skulle rusa till bokhandeln om politiker försökte "bannlysa" (d.v.s. marginalisera) litteratur, något som ö.h.t. inte stämmer med min bild.  Tvärtom så har vi ju en myndighet för marginalisering av viss litteratur och vissa ämnen, den statliga myndigheten Forum för Levande Historia (FFLH).
FFLH bedriver framförallt projekt i skolorna och genomför tvivelaktiga opinionsundersökningar bland allmänheten.  Den samarbetar vidare helt öppet och skamlöst med till exempel den sionistiska propagandainstitutet MEMRI (Middle East Media Research Institute).  Vi har här alltså ett unikt exempel på en av staten auktoriserad sionistisk ideologiproduktion med efterföljande påbjudna kampanjer innehållande rikligt med färdigproducerat gratismaterial.
(Lasse Wilhelmson, "Är världen upp och ner?" s. 84, "En myndighet för sionistisk ideologiproduktion[länk] .)
Så även om ordet "bannlysning" kanske är drastiskt så indoktrinerar man faktiskt från officiellt regeringshåll folket så att vi ska censurera oss själva.  Man förstår alltså mycket väl vad det är X-man menar.  Man måste inte försöka missförstå allt man läser.  (Därmed inte sagt att inte X-man också kan ta lärdom av detta, genom att bli mer precis i ordval och uttryckssätt.)
Det var iallafall Wall Street.  Men du hittar den så kallade "Prescott Bush" i arkiven som en som "handlat med fienden".  (Jmf. "Prescott Bush 1942 Indictment Under Trading With the Enemy Act!", se vidare t.ex.  [länk] .  När jag själv år 2003 kom i kontakt med dessa uppgifter fann jag dem så svåra att tro på att jag beställde dokumentkopior ur officiella amerikanska regeringsarkiv (via amerikansk adress) för att för mig själv verifiera att det var verkligt.  Se en webbsida jag gjorde om detta 2003:  [länk] .)
Eller så är båda datumen rätt, för det är en artikel i två delar som förenats i webbkopian.
April 2007 Idaho Observer:
Deathbed confessions, photos support claims that George H. Scherf(f), Jr., was the 41st U.S. president
(Idaho Observer 2007-04-05, kopia:  [länk][länk] .)
Enligt denna forskning så är Bush-familjen egentligen den tyska släkten Scherf(f), som kom till USA för att förena den nazistiska underrättelsetjänsten SS med den amerikanske OSI för att skapa CIA.  Liksom för övrigt den nuvarande 44de presidenten ("Barack Hussein Obama"), så var den 41sta amerikanska presidenten ("George Herbert Walker Bush") alltså inte heller han den han utgav sig för att vara.  Utan just en underrättelseagent med ett uppdrag.  En nazistisk sådan, till råga på allt.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
På tal om Alien eller om det var Alien som förekom tidigare här i tråden, så kallades förr aliens för änglar och demoner.  Vatikanen har alltid haft koll iallafall på den senare kategorin.
488 Leif E Det är nog bra att fortsätta avprogrammera sig lite då och då...
(Jocke utsourzad 2013-01-13 21:18 #491  [länk] .)
Ja, jag brukar plocka nya områden att avprogrammera mig på vartefter jag klarat av tidigare ämnen och områden.  Det ser man av min utveckling under åren, se mina bloggar och webbsiter, där kan man se min utveckling.  Nu inser jag naturligtvis att du är ironisk, men din ironi råkade kunna tolkas även som ickeironi, och det är en mycket mer konstruktiv tolkning så det är vad jag här hakar på.  För vi behöver snabbt vakna upp om inte alltför många tidigt uppvaknade ska behöva stryka med.  Det blir som NaturalNews.com påpekar allt vanligare med mystiska dödsfall bland dem som ifrågasätter USAs regering, och det kan om vi inte vaknar snart sprida sig till vasallstaterna också.  Något jag för allt i världen inte vill.  Se vidare  [länk] .
Brasklapp & varning:
Detta material kan verka förvirrande för den som är hypnotiskt fast i nyhetsförfalskarnas föreställning.

Jag skrev 2013-01-10 11:11:
"Vem ska rädda världen?"

Svar:  Avhopparna.  Avhoppade judar, muslimer, katoliker, oljebolagsexperter, jehovas vittnen, mormoner, säkerhetstjänstfolk, intellektuella o.s.v..
(2013-01-10 11:11 #428  [länk] .)
En till kategori jag missade är finansjournalisterna.  En sådan är Benjamin Fulford, med gedigen CV.  Se under "Experience:" på  [länk] .  Bor och arbetar i Japan, men kommer från Kanada.  Har gjort många undersökande journalistiska scoop allt från ekonomi, yakuza gangsters, storfinans och regeringskorrumption.  Driver sedan några år ett veckobrev, som jag prenumererar på, "Weekly geo-political news and analysis[länk] .  Som ickeprenumerant kan man ändå läsa ingresserna på länken nyss, men som prenumerant får man läsa hela artiklarna.  Den 24 december skrev han t.ex. att Nazi-fraktionen av maktkabalen har besegrats men att Rockefellers och dess allierade ännu kämpar för att behålla sin makt.  ("[T]he Bush/Nazi New World Order Nazi faction has been defeated but that the Rockefellers and their allies in the Old World Order faction are still fighting to preserve their power.")

Glöm heller inte i detta sammanhang det viktiga Jan Rosbäck påpekade här på Sourze 2013-01-08 21:37 #9 i tråden "Riktiga ämnen[länk]att vi under 1700 år har lidit av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Eller det jag skrev 2013-01-10 08:10 #405 i tråden ""Det har gått för långt"[länk] ,  om hur vilken idiot som helst kan vinna över hälften av världens bästa schackspelare genom att i verkligheten låta dem spela varandra, men de tror de spelar mot idioten.  Han agerar bara ren kommunikationslänk mellan spelarna så de egentligen utan att veta det spelar varandra.  När man slutar låta sig hypnotiseras av nyhetsförfalskarnas hypnosföreställning och vaknar upp till eget friskt tänkande och till att lägga ihop pusslet på egen hand, då passar bitarna mycket bättre ihop och bilden klarnar!  (Jämför f.ö. symboliken på "Uppvaket[länk] .)  D.v.s. Vatikanen är den verkliga mästermanipulatören, som ytterst ligger bakom de flesta skapade konflikter.  Inkl. då det sionisterna och nazisterna ställt till med.  Ingen egentlig skillnad mellan sionister och nazister, de utnyttjar och utnyttjade båda det judiska folket.  Både sionister och nazister är judarnas värsta fiender.
Brasklapp & varning:
Detta material kan verka förvirrande för den som är hypnotiskt fast i nyhetsförfalskarnas föreställning.

Jag skrev 2013-01-10 11:11:
"Vem ska rädda världen?"

Svar:  Avhopparna.  Avhoppade judar, muslimer, katoliker, oljebolagsexperter, jehovas vittnen, mormoner, säkerhetstjänstfolk, intellektuella o.s.v..
(2013-01-10 11:11 #428  [länk] .)
Kom på efteråt att jag ju missat frimurarna.  Här en sådan som först hoppade av och sedan organiserade en egen frimurarorganisation för frimurare som vill motarbeta den nya världsordningen, Leo Zagami:
"Leo Zagami: 21/12/12 starts "Seven Years of Tribulation"[länk] .
Han säger 2012-12-20 bl.a. att Illuminati visserligen ligger något efter i tidplanen att nazifiera västvärlden men att vi ändå nu står inför sju svåra år med social oro och turbulens, finansiella omvälvningar och krig i mellanöstern.  Och att oron även kommer att drabba nordamerika, men att de som överlever kommer att se ljuset år 2019.  Han vet inte hur många som överlever.  Han nämner planen på att eliminera 3/4 av världens befolkning.

Zagami kommer själv från en gammal Illuminati familj men revolterade i juni 2006.  Han hade fått nog av satanistiska svart-magi ritualer, hjärntvätt och tortyr i frimurarlogerna, bakom stängda dörrar.  Hans website nämnde 2007 namnen på höga frimurare villiga att ta strid med satanisterna.  "Detta är apokalypsen, det är inget skämt", sade han i en intervju den 3 januari 2007 på sin webbsite.
As an ex-member of the Comitato Esecutivo Massonico - Masonic Executive Committee (MEC) of Monte Carlo, Zagami was, until recently, a true insider, a 33rd degree Freemason, and a high-member of the infamous Freemasonic P2 (Propaganda Due) Lodge.

He was the "prince", prepared to take over from the older Illuminati "king", Licio Gelli.
Läs mer på länken ovan.
Källan till trådens inledning fanns på David Irving's webbsite, från hans forskning i Israeliska arkiv.  Jag kikade på förstasidan av hans webbsite, och han har tydligen nyligen åter suttit i fängelse för sina efterforskningars skull.  Det gäller flera som forskar i delar av detta ämne.  Vissa delar av detta ämne är ju förbjudet enligt lag i flera länder.  Ett annat dokument som kommer ur flera personers forskning som också ibland måste sitta i fängelse för sitt forskningsarbete är
"Wilhelm Höttl and the Elusive 'Six Million'"  av Mark Weber, med många referenser:  [länk] .
Märk väl, man påstår inte att forskningen om denna del av andra världskrigshistorien är felaktig, man bemöter den inte, utan man förbjuder den helt enkelt.  De som trots ständiga fängelsestraff fortsätter detta arbete måste se det som ytterst viktigt för mänskligheten att vi får klarhet i hur det egentligen ligger till.
Under 2004 hade jag en hel del kontakt med Bob McCue, egentligen heter han Robert McCue, i Calgary, Alberta, Kanada.  Både genom epost och telefon.  Långa telefonsamtal.  Jag hade då läst de långa och mycket välgenomtänkta essäer han lagt ut på nätet.  Bob McCue var biskop i mormonkyrkan (motsvarar församlingsledare i andra kyrkor) när han studerade sig ur mormonismen.  Han har en lång släktbakgrund i mormonkyrkan, till de tidiga pionjärerna, och känner massor av högdjur inom organisationen.  Det som för mig var så bra med att läsa Bob McCues essäer och med våra långa samtal var att de verkligen hjälpte mig med min egen avprogrammering.  Bob McCue har verkligen förstått och kunnat förklara hur man lurar sig själv att hålla fast vid föreställningar som inte håller mot verkligheten.  Hans analys är både generell, inte specifik för någon viss tro, men han applicerar förstås insikterna på den mormonska förnekelsen.  Han utgår mycket från vad psykologin har funnit om hur vi fungerar.  Här en jättebra artikel av Bob McCue i ämnet:
"How Denial Works:  Denial in General and Mormon Denial in Particular[länk] .
Leif E jag är lite misstänksam mot Lasse Wilhemsons rapport eller vad den ska föreställa.
(X-man 2013-01-12 23:54 #484  [länk] .)
Själv kommer jag så väl ihåg hur nyhetsuppläsaren på TV hummade och inte visste riktigt hur han skulle få ihop nyheten om de tillfångatagna brittiska specialstyrkesoldaterna tagna med bil full med sprängämnen, utklädda till araber.  Sedare hittade nyhetsförfalskarna på DN tydligen på en historia om att de spionerat på en polischef misstänkt för tortyr, men hallå, med en bil full med sprängämnen.  Inte ens Kling och Klang skulle komma på något så urbota idiotiskt.  Ang. morden på de intellektuella så var det knappast i det irakiska motståndets intresse.  Syftet var uppenbarligen att "hugga huvudet av Irak".
Någon nämnde terrorister.  Men vilka är terrorister?  Är det sådana där engelska specialstyrkesoldater som far runt i bilar fulla med sprängämnen utklädda till araber?
Enligt Washington Post 19 september 2005, fängslades två engelska agenter anklagade för utplacering av bomber bland civilbefolkningen i Basra.  De fritogs omgående av en större engelsk styrka (8).  Motståndsrörelsens informationsbulletin 15 juni 2005 berättar att Mossadagenter i samverkan med CIA har mördat 530 vetenskapsmän och professorer under de senaste sju månaderna.  Det har skett med mindre sprängladdningar mot de som vägrat samarbeta med ockupationsmakten (9).  Nyligen uppmärksammade även FN i en rapport omfattande lönnmord och tortyr utförda av dödsskvadroner knutna till Quislingregimens inrikesministerium (10).  Händelser som dessa rapporteras regelmässigt som "islamistisk terrorism" i svensk massmedia.
(Lasse Wilhelmson, "Är världen upp och ner?" s. 55, "Israel och "Det nya amerikanska århundradet"[länk] .)
Funderar också på vilka terrorister som stack de Kuwaitiska oljekällorna i brand.  Ian R. Crane som vid den tiden var oljekälleexpert för Schlumberger har berättat att när han togs till den första brinnade oljekällan så låg de unga irakiska rekryterna döda i värnen skjutna bakifrån.  De Irakier alltså som var där för att skydda oljekällorna från sabotage.  När han ställde en fråga om detta vägrade soldaten svara, och dagen efter kom det fram en man i militär uniform men helt utan insignia och frågade om han var Ian R. Crane, och när han bekräftat det frågade mannen honom om de inte betalade honom tillräckligt med hänvisning till att han ställt frågor.


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Forts...


        Tortured by Hitler as no nation has ever been in modern times, and advertised by him as his foremost enemy, we are refused by those who fight him the chance of seeing our name and our flag arrayed against him.

        I know that this exclusion is not in your own intentions and spirit.  It is the work of people who were responsible for the Munich policy in Europe and for the White Paper in Palestine.  We were sacrificed to win over the Mufti of Jerusalem and his friends who were serving Hitler in the Middle East; whereas the only thing which can secure the Arab is British strength in the Middle East, as has been clearly shown in Iraq.

        But are the Jews so utterly unimportant as the treatment meted out to them suggests?  I have spent months in America, traveling up and down the country, and clearly searching the American scene.  Forces over there are finely balanced; the position is uncertain.  There is only one big ethnic group which is willing to stand, to a man, for Great Britain, and a policy of "all-out-aid" for her:  the five million American Jews.  From Secretary Morgenthau, Governor Lehman, Justice Frankfurter, down to the simplest Jewish workman or trader, they are conscious of all that this struggle against Hitler implies.

        It has been repeatedly acknowledged by British Statesmen that it was the Jews who, in the last war, effectively helped to tip the scales in America in favour of Great Britain.  They are keen to do it  -  and may do it  -  again.  But you are dealing with human beings, with flesh and blood, and the most elementary feeling of self respect sets limits to service, however willing, if the response is nothing but rebuffs and humiliations.  American Jewry waits for a word  -  a call  -  from His Majesty's Government.  The formation of a Jewish fighting force would be that signal.  Equipment cannot be the determining factor;  there will always be some alternative use for whatever equipment is available;  and fresh recruits are all the time being called up in the British Commonwealth by their hundreds of thousands, while we are being told to wait for one single division because of lack of equipment.  If the spirit of American Jewry is roused, the influence which this will exercise on America's rather sluggish production will return to you that equipment with manifold gains.

        Let me feel, Mr. Prime Minister, that our friendship is not spurned on the British side, nor our name obliterated at a time when Hitler is endeavouring to obliterate our very existence.

Yours very sincerely,

C W

Chaim Weizmann till Winston Churchill
Tionde september 1941

Detta är ett transkriberat brev av ovannämnda datum från Chaim Weizmann till Winston Churchill som hävdar att "Judarna" hjälpte till att få in USA i första världskriget mot Tyskland, och att de gärna skulle göra om det.  Se av mig markerad text nedan.

Källa:  Weizmann Archives, Rehovot, Israel, via David Irving's forskning, se s. 28 i PDF:  [länk] .  Hittat via bloggning av Paul Eisen:  [länk] .


10th September, 1941

The Right Honorable Winston S. Churchill, P.C., M.P.,
      10 Downing Street,
            SW1

Dear Mr. Prime Minister,

        I wish to thank you for the very kind message which you sent me through Mr. Martin.  I deeply appreciate it.  Still, our position has become so serious (nay, critical), that I feel I must lay the facts before you by letter if I cannot do so personally.

        Two years have passed since, on the outbreak of the war I offered to His Majesty's government, on behalf of the Jewish people, the fullest active support of Jews in Palestine and throughout the world.  A whole year has elapsed since you gave your personal approval to our offer to recruit the greatest possible number of Jews in Palestine for the fighting services and to form "Jewish military units abroad for service in the Middle East or elsewhere.  But during these two years our readiness to serve has earned us only rebuffs and humiliations.  Even in Palestine, where the need for our service was acknowledged, our most zealous endeavours have not received a single word of public acknowledgement.  Ten thousand Palestinian Jews have fought in Libya, Abyssinia, Greece, Crete, and Syria.  But our people are never mentioned;  our name is shunned,  all contact or co-operation with us is kept dark as if it were compromising.

        In March last, before I left for the United States, I was given, in a letter from the Colonial Secretary, the assurance that the formation of the Jewish fighting force was reluctantly postponed  -  but surely postponed, at the utmost for six months.  I know with what enthusiasm the announcement that it is to be formed at last would be received by our people in Palestine and throughout the world.  But this is not to be, even now.  Even in Palestine, our people, for whom the defence of their country and of the British position in the Middle East may be literally a matter of life and death, are permitted to serve only under humiliating limitations and conditions.


Forts...

"Med vänliga hälsningar från den holistiska detektiven".
Ett väldigt fint epitet.
(Pia I 2013-01-10 10:05 #406  [länk] .)
Tack!
Leif och Bizon ni har missat en sak varenda käft oavsett nationalitet har tankar på ont och gott om andra folkslag
(X-man 2013-01-10 10:45 #407  [länk] .)
Tvärtom, du har missat att det är det som gör oss "spelbara".  Sluta vara "spelbar"!

Andra inlägg av kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .

"Vem ska rädda världen?"

Svar:  Avhopparna.  Avhoppade judar, muslimer, katoliker, oljebolagsexperter, jehovas vittnen, mormoner, säkerhetstjänstfolk, intellektuella o.s.v..

Andra inlägg av kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .

Relaterad information:

Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31 och relaterat material länkades från Sourze 2012-12-12 10:18, varifrån jag citerar:
"Den västerländska civilisationen är i upplösning." -- Lasse Wilhelmson 2012-12-11 09:04:03FrittForum och på andra ställen.

För att få en känsla för det lite större perspektivet kan man om man så önskar börja med min mer filosofiskt inriktade engelska blogg  Leif Erlingsson's Blog  http://leiferlingsson.lege.net/  [länk] ,  som i de fasta texterna av Abdel-Masih Wazir presenterar insikten att vi måste komma bort från que-seeking (att följa ledtrådar / pekpinnar för hur förhålla sig) till att lära oss tänka självständigt.  Se t.ex.  Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.  http://leiferlingsson.lege.net/humanity-a-civilization-manque-the-stupidity-factor/  [länk]  där samt därefter Abdel-Masih Wazirs och min transkriberade dialog  Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31  http://lege.net/avprogrammeringen/empati-eller-smartness/
abdel-masih-wazir-och-leif-erlingsson-2009-01-31.html
  [länk] ,  den senare  på  Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå men finns även på  Intelligentsians blockering
(Leif Erlingsson 2012-12-12 10:18 #24 i tråden "Ta avstånd från tydligen en före detta y[...][länk] .)
I dialog skapas ny kunskap. [1]  I dialog mellan Abdel-Masih Wazir och mig 2009-01-31:  Vi förlorade 2000 år på grund av det!  Alltså det felaktiga vägvalet, att man lurade oss. [2]  Om man vet att ny kunskap kan skapas genom dialog, fundera då på i vems intresse dialog saboteras?  ("Cui bono".)


Referenser:

 1. Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274).  Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken).  (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.)  Se tidigare Sourze-kommentarer som berör Ola Alexander Frisks tankar på  [länk] .

 2. Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31  [länk] .  Det kanske viktigaste stycket av dialogen:
  AMW:  Du talar om att lägga om växeln.  Det var vad de gjorde för länge sedan för att lura oss.  Nu säger jag att denna 'running train', du vet 'run-away train'.  (Sv: framrusande tåg, du vet herrelöst tåg.)  Genom att påpeka, lägga upp signaler, 'Are you guys aware that you have been flung by que-seeking?'  (Sv: Förstår ni att ni har kastats åt det här hållet av att ni har försökt förstå vad som förväntas av er?)  Då kommer dessa som är tänkare på det här tåget att säga, 'fucking shit, why are we here, now we leave'.  They jump off.  And THEY ARE THE MOST IMPORTANT COMPOUND OF FUEL, hänger du med här, Leif?  (Sv: 'skit också', varför är vi här, nu sticker vi'.  De hoppar av.  Och DE ÄR DET VIKTIGASTE BRÄNSLET, hänger du med här, Leif?)
Återvände till din blogg, Jan Rosbäck:
De som håller på med denna bedrövliga tillställning har under flera hundra år stagnerat all utveckling på ett globalt plan.  [länk]
(Jan Rosbäck 2013-01-08 21:37 #9  [länk] .)
Från din "Framtid[länk]  länkar du till
Solving the Mystery of Babylon the Great
Tracking the Beast from the Synagogue to the Vatican

[länk]
Citerar vad fd. katoliken Texe Marrs skriver om den:
Attorney and Christian researcher Edward Hendrie investigates and reveals one of the greatest exposés of all time. . . . a book you don't want to miss.  Solving the Mystery of Babylon the Great is packed with documentation.  Never before have the crypto-Jews who seized the reins of power in Rome been put under such intense scrutiny.
Texe Marrs, Power of Prophecy
Leif E, gör mig en tjänst och ta reda på om detta är falskt eller sant.  På TV 4 Fakta sägs av någon förståsigpåare att svarta män har högre Testosteronhalt i kroppen än vita män som är anledningen till att så stor procent bland de svarta är så våldsbelägna.  Vi har kroppsbyggare som äter Anabola steroider i form att höja kroppens Testosteron för att få större muskler och den kategorin är verkligen våldsbenägna bland vita män!
(X-man 2013-01-09 23:34 #394  [länk] .)
X-man, jag vill inte gå den dolda maktens ärenden.  För bortom alla politiska floskler så är det "vi mot dom".  Rasbiologin började inte i Tyskland utan i England, och var stark i Sverige.  Det pågår rentav forskning för det militärindustriella komplexet på dödliga sjukdomar som enbart slår ut vissa raser.  Rasblandning är käppar i hjulet för sådana vapen.  Visst finns det skillnader mellan raser.  Inte minst ser de ju olika ut.  Men det minsta är att du gör din egen research för de ämnen du känner att du ska driva i debatten.

Jag resonerar så här eftersom den dolda makten jobbar med att ha helikopterperspektiv (eller fågelperspektiv) på alla konflikter, som de själv gärna kan skapa.  Jan Rosbäck talade i annan tråd om 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Genom att ytterst hålla i rodret både för "det onda" och för "det goda" så har de också den yttersta makten i de delar av världen de kontrollerar, bl.a. vår del.  Jämför Jan Rosbäcks "Framtid[länk] .  Detta med att själv ha insyn andra inte har är ytterst kraftfullt.  Vet du hur vilken idiot som helst kan vinna över hälften av världens bästa schackspelare under sådana förhållanden?  Genom att i verkligheten låta dem spela varandra, men de tror de spelar mot idioten.  Han agerar bara ren kommunikationslänk mellan spelarna så de egentligen utan att veta det spelar varandra.  Tänk denna princip mycket vidare, och du har bl.a. din "Världsbyggarnas bedrägeri: frimureriets dolda historia" av Jüri Lina (2007)  [länk] .  Det är f.ö. bra att du förstått vad Jüri Lina skriver, men försök också förstå vad Jan Rosbäck skriver.  Han förstår detta på djupet.  Det räcker inte att se hur vi har lurats, om vi ändå fortfarande låter oss användas som redskap i "vi mot dom" dynamiken.

Eftersom jag vet att "vi spelas" som kasperdockor i alla våra "vi mot dom" konflikter, så är jag ytterst ovillig att gå in på sådana.  Som du märker så gick jag tvärtom in här i tråden för att desarmera just en "vi mot dom", i detta fall mot dig personligen.

Med vänliga hälsningar från den holistiska detektiven.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Leif, vad betyder avpixlat?  Är det latin?
(Pia I 2013-01-10 00:03 #396  [länk] .)
Som Bizon sedan svarade  (Bizon 00:18 #401  [länk] ),  det är en webbsite med agenda att reversera censuren.  Att "avpixla", när censuren "pixlar" bilden.  Men man får se upp när man gör det så man inte ändå agerar kasperdocka, se nästa inlägg av mig, mitt svar till X-man!
Det jag tänker när jag läser texten du citerade, Bizon, är att forskarna själva ju bara talar om genetiska faktorer.  Som många vet så är t.ex. ADHD och liknande delvis genetiskt betingat, och samtidigt vet man att väldigt många som hamnar i fängelse har just ADHD, vilket ofta ger stökighet och svårighet att anpassa sig.  Avpixlat tycks, tycks det iallafall mig, dra för stora egna växlar på detta?
I #4 skrev Xman  [...]
Den och bifogade länken  [...]
Så här säger Professor Paul Lichtenstein på KI:  [...]
(Bizon 2013-01-09 21:27 #383  [länk] .)
Tack Bizon, jag hade missat den där länken eftersom jag kom in i tråden mycket senare och mer intresserade mig för den inbördes dynamiken mellan deltagarna här.  Alltså länken i #4 som du citerade ur,  [länk] .  Den var ju ganska tydlig.  Forskarrön från Karolinska Institutet.

Märkligt dock att Jocke utsourzad i #384 finner detta oläsbart.
NI 3-4 som helt tagit över här - hur har ni tänkt lösa krisen att allt fler försvunnit.  NI är nu en slags ansvariga värdar.  Ni bestämmer debattklimatet, om folk ska känna sig välkomna och uppskattade eller ej.  Tidigare var det oftast begåvade samtal så fort en ny artikel kommit in, då var det roligt och lärande att läsa här.  Internt bråk är till nytta för ingen.  SOM SAGT - hur löser ni krisen?
(Jan Brunnegård 2013-01-09 15:54 #368  [länk] .)
Jag har inte mera att ge.  Det är Ni som har bollen.  Vänligen tala om för mig hur ni ska kunna få tag i nya debattörer som ni ömsesidigt kan behandla med heder och vänlighet.
(Jan Brunnegård 2013-01-09 17:30 #376  [länk] .)
Till skillnad mot många andra debattforum är Sourze fortfarande öppet, och kanske jag kan känna en viss egen tillfredsställelse över det genom att jag har hjälpt till att sätta strålkastarskenet på mindre bra mekanismer.  Problemen var mycket större för något år sedan, då många kallade andra för foliehattar och allt vad det var för att man vågade ifrågasätta storebrors sanningar.  Detta drev till sist bort ganska många från Sourze.  De som höll på så där dumt har i dag i stort sett gett upp, och också försvunnit.  Det som kanske är lite speciellt med Sourze är alla envisa gubbar som är mer intresserade av att köra sitt eget race, än att lyssna på andra.  Det är som det är och en del av vad Sourze är, och därför inte mycket man kan ändra på.  Vissa ger sig inte ens när de är överbevisade, de har ändå så att säga rätt ändå.  Det är förutsättningarna, och du Jan är en del av dem.

Det jag själv och flera andra försöker göra är att göra Sourze kommentarsforum riktigt intressant genom att lyfta in spännade tankar här, väl värda intressanta dialoger och resonemang.  Som riktig kunskap i en mängd olika fält.  Jan Rosbäck lyfte t.ex. in vedisk matematik och mycket annat spännade här i går, "hur man med konkret mental aritmetik, huvudräkning, kan räkna ut hur världen fungerar", som han skrev.  Och hur vi "har lidit under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler".  Och om att o-lära sig allt tokigt man lärt sig, vilket fantastiskt spännade koncept att bolla om och ta en frodig, kreativ hermeneutisk svängom kring, för att parafrasera en annan krativ herre som verkligen försökt göra något bra för Sourze, oscar: berven.

Men de ickekreativa tråkningarna från anonyma och icke anonyma troll av varierande schatteringar skrämmer förstås många.  Jag har kontakt med en hel del mycket intressanta människor som tittar in här ibland men som aldrig skulle få för sig att kommentera här p.g.a. detta negativa klimat.  Så, ja, kort sagt, jag gör vad jag förmår för att avskaffa tråkningarna.
Jag har ju tidigare haft att göra med denna person och kanske har jag större hopp om vederbörande än dej - jag anser bara att denne behöver bestämma sej för att visa lite god vilja så välkomnar i alla fall jag honom gärna tillbaks - i nuläget är han dock bara helt oresonlig och tröttsam.
(Bizon 2013-01-09 14:34 #365  [länk] .)
Det har inte varit min avsikt att framställa det som att hopp helt saknas.  Jag instämmer att det som fattas är lite god vilja.
Missade ett mellanslag så länken ändå blev fel på nytt.  Blir så irriterad över bristen på redigeringsmöjlighet efter postning att jag sänder om hela kommentaren i korrigerat skick:Leif Erlingsson 2013-01-09 14:18 #12, korrigerat mellanslag:
#8 x-man
Som jag skrev, det är slaven som definierar sin herre.  Förutom språk, lite kemi och sånt håller jag på med vedisk matematik.  Alltså hur man med konkret mental aritmetik, huvudräkning, kan räkna ut hur världen fungerar.  Varför har all denna kunskap om hur man lättare kan behandla siffror undertryckts under många århundraden om inte för att behålla makten?  [länk]
De som håller på med denna bedrövliga tillställning har under flera hundra år stagnerat all utveckling på ett globalt plan.  [länk]
Varför tar inte till exempel den svenska Nobelstiftelsen till sej lite nytt?  De kan till exempel bara gå in på  [länk]  [länken är nu fixad så den funkar, man måste ha  "http://"  före här på Sourze] .  Han hittade dessa böcker om vedisk kunskap långt före mej och har verkligen gjort någonting av det.  Där står fler sanningar sedan ett decennium än vad som kommit fram under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.
Det är väl nu i och med internet upp till var och en att inhämta den kunskap som är aktuell.  Eller?
(Jan Rosbäck 2013-01-08 21:37 #9  [länk] .)
Tack, mycket intressant.  Både om Vedisk matematik och det du nu bloggar om på  http://esamawuta.wordpress.com/  [länk] .  Ja, Miles Mathis är ju också högeligen intressant, så tack för upplysningen att han också intresserar sig för Vedisk matematik.  Vi har ju annars diskuterat honom på  [länk]  (kopia:  [länk] )  och på  [länk] .

Som du skriver, vi har lidit under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Dess makt är alltjämt formidabel, inte minst i kraft av att de själva har verklig kunskap men att de håller alla oss andra i relativt mörker.  Såvitt jag vet pågår fortfarande Inkvisitionen, även rent formellt.  Vatikanens tentakler finns förmodligen i det mesta, fast i bakgrunden.  De har ju både kunskap och makt, och dessutom en agenda.  Tack för övrigt för din fina bloggning "Framtid[länk] ,  som börjar:
Hela västpolitiken går tillbaka till romarriket och dess geografiska storhet som man försöker återupprätta.
DET är naturligtvis mkt smaklöst och omdömeslöst att diskutera nämnda personers andliga tillstånd.  Sånt sysslar bara anonyma personer med.
(Jan Brunnegård 2013-01-09 13:50#362  [länk] .)
Skönt att se lite självkritik från Jan Brunnegård, jmf. Jan Brunnegård 2012-12-30 22:11 #19 i tråden "Stalker tröttar o nöter[länk]  och mitt svar  2012-12-30 22:43 #20  [länk] .  Fast jag betraktar inte dig som anonym, så lite självmotsägande är du allt.
#8 x-man
Som jag skrev, det är slaven som definierar sin herre.  Förutom språk, lite kemi och sånt håller jag på med vedisk matematik.  Alltså hur man med konkret mental aritmetik, huvudräkning, kan räkna ut hur världen fungerar.  Varför har all denna kunskap om hur man lättare kan behandla siffror undertryckts under många århundraden om inte för att behålla makten?  [länk]
De som håller på med denna bedrövliga tillställning har under flera hundra år stagnerat all utveckling på ett globalt plan.  [länk]
Varför tar inte till exempel den svenska Nobelstiftelsen till sej lite nytt?  De kan till exempel bara gå in på  [länk[fixad i denna kopia !]]  [länken är nu fixad så den funkar, man måste ha  "http://"  före här på Sourze] .  Han hittade dessa böcker om vedisk kunskap långt före mej och har verkligen gjort någonting av det.  Där står fler sanningar sedan ett decennium än vad som kommit fram under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.
Det är väl nu i och med internet upp till var och en att inhämta den kunskap som är aktuell.  Eller?
(Jan Rosbäck 2013-01-08 21:37 #9  [länk] .)
Tack, mycket intressant.  Både om Vedisk matematik och det du nu bloggar om på  http://esamawuta.wordpress.com/  [länk] .  Ja, Miles Mathis är ju också högeligen intressant, så tack för upplysningen att han också intresserar sig för Vedisk matematik.  Vi har ju annars diskuterat honom på  [länk]  (kopia:  [länk] )  och på  [länk] .

Som du skriver, vi har lidit under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Dess makt är alltjämt formidabel, inte minst i kraft av att de själva har verklig kunskap men att de håller alla oss andra i relativt mörker.  Såvitt jag vet pågår fortfarande Inkvisitionen, även rent formellt.  Vatikanens tentakler finns förmodligen i det mesta, fast i bakgrunden.  De har ju både kunskap och makt, och dessutom en agenda.  Tack för övrigt för din fina bloggning "Framtid[länk] ,  som börjar:
Hela västpolitiken går tillbaka till romarriket och dess geografiska storhet som man försöker återupprätta.
Leif E Okej den mentalt friska LA är inte störd på något sätt, då kan du ge din definition, vad det är som gör LA till den han är!
(X-man 2013-01-09 13:14 #360  [länk] .)
Jag skrev det jag skrev, vilket inte var vad du projicerar här.  Det jag skrev var att sjukförklaringar är inte konstruktiva, och att en människa som ser sin världsbild inte hålla ihop blir förvirrad och att det då blir vilda projiceringar.

Det är inte meningsfullt att sjukförklara andra debattörer.
Lennart Asp!
#345: Jaså, är det "åsiktsförföljelse" jag ägnar mig åt?  Förföljer jag någons åsikt?  X-mans åsikter?
(Lennart Asp 2013-01-09 00:30 #347  [länk] .)
Du har tjatat om att vi inte ska nära en orm, etc, etc, för att förmå Bizon och mig att ignorera X-man.  Att han nu i sin tur propagerar för att tysta dig är lika illa det, men nu är det dig jag svarar till.
Vidare har jag inte sagt att jag respekterar EXPO, som du felaktigt påstod i ett tidigare inlägg.
(Lennart Asp 2013-01-09 00:31 #348  [länk] .)
Det har jag inte påstått.  Du har antagligen missförstått mitt inlägg 2013-01-07 12:35 #291  [länk] .  Läs det gärna från länken nyss två eller tre gånger, tills du förstår vad där står.
Jag sade att jag respekterar åsikten att man stödjer EXPO.  Det är en väsentlig skillnad!
(Ibid.)
Och jag citerade dig, se länken nyss till mitt inlägg #291.  (2013-01-07 12:35 #291  [länk] .)  Där förklarade jag också att den som respekterar Expo är en "åsiktsfascist", eftersom de (alltså Expo) sysslar med att tysta samtalet, o.s.v..  Se länken.  Men jag påstod inte att du respekterar Expo.  Däremot blir den logiska slutsatsen för mig att du respekterar åsiktsfascism som legitimt.  Läs mycket noga vad jag påstår och vad jag inte påstår.X-man!
Lennart exponeraren Asp "#345:  [...]
När en människa skriver sådan lögn av hat och misstänksamhet kan inte vara mentalt frisk och jag rekommenderar att inte bemöta denna man på några som helst villkor, utan vi bör lämna honom ifred!
(X-man 2013-01-09 10:37 #354  [länk] .)
Sjukförklaringar är inte konstruktiva.  En människa som ser sin världsbild inte hålla ihop blir förvirrad, det är naturligt.  Då blir det vilda projiceringar.
Leif E alltså du tror på La lögner, ja då vet jag det och har inte mer att tillägga.
(X-man 2013-01-08 20:20 #342  [länk] .)
Vad jag tror är irrelevant här, då min poäng är att det inte är någon mening med att tjata om att Lennart Asp det ena och det andra, utan bättre i så fall att låta honom själv avslöja sig.  Det ni två gör är inte fruktsamt.  Han kör ju sin Turkiska grej.  Kasta inte skit utan skriv vettigt om det i så fall.  Ni beter er lika dumt båda två.  Tidigare länkade du till en vettig text om vad det är för åsiktsförföljelse den där kvinnan Katarina Mazetti tydligen förordar.  Länka inte bara utan skriv själv några rader om det.  Lennart Asps svaghet å andra sidan är att han inte genomskådar åsiktsförföljelsen, utan själv ägnar sig åt den.  Låt honom avslöja sig genom att skriva vettigt, inte bara länka.  I all välmening.
X-man, Lennart Asp har ju sagt att han inte har med Expo att göra.  Vore trevligt om du släppte det där.

Lennart Asp, X-man har ju sagt att han inte har skickat det där anonyma e-brevet, det vore trevligt om du släppte det där.  (Du kan ju mejla tillbaka istället, mycket bättre.)
De som inte kan avprogrammeras kommer troligtvis att betraktas denna generations sociala analfabeter.
[länk]
(Jan Rosbäck 2013-01-08 15:19 #3  [länk] .)
Intressant artikel för övrigt på din länk, "Those Who Refuse To Unlearn, Deschool and Deprogram Will Be This Generation's Illiterate[länk] .  Det är ju precis vad oscar: berven, jag och några till ganska länge nu har försökt skapa dialog kring här på Sourze.  Inte minst genom att länka till Charlotte Iserbyt  [länk]John Taylor Gatto  (förekommer både på förra och nästa länk),  Ola Alexander Frisk  [länk]slutaskolan.nu  [länk] ,  och du själv till Prof. John Kozy, "The History of Knowledge: Darkness in the Academy[länk] .  O.s.v..

Ännu så är det få som fattat något här.  Men kanske även sociala analfabeter så småningom kan lära sig?

I detta sammanhang vill jag även länka till mitt förra inlägg på Sourze, för dem som kommer in här i tråden en senare dag och inte ser det i översikten över dagens kommentarer:  Leif Erlingsson 2013-01-08 18:20 #339 i tråden ""Det har gått för långt"[länk]  om naturrätten, "common law", lex terrae.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Vi behöver helt enkelt få slippa det gamla för att kunna tänka nytt.
(Bizon 2013-01-08 16:44 #331 här i tråden ""Det har gått för långt"[länk] .)
Det kan, Bizon, finnas god anledning att se bakåt i historien.  Inte för att leta oförrätter att slå varandra i huvudet med, annat än då retoriskt för att visa på hur tokigt det skulle bli om alla skulle hålla på likadant med att hävda just den egna gruppens ofantliga oförrätter medan ingen annan grupps d:o skulle få räknas, utan istället för att söka de goda tankarna och de goda idéerna.  Som faktiskt också finns där i historien.

Ta naturrätten.  Jag skrev häromdagen detta:
 1. [...] För att en utbrytning från det av makteliten kontrollerade kommersiella lag systemet ska fungera behövs lösningar för global handel m.m. som inte är beroende av deras kommersiella lag system.  System som istället opererar under "common law" (lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada).  Se vidare mitt Sourze-inlägg 2011-05-21 09:58  [länk]  och framåt (kopia av den tråden på  [länk] ).
(Leif Erlingsson 2013-01-06 11:53 #248 här i tråden ""Det har gått för långt"[länk] .)
"common law" (lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada) är ett viktigt koncept.  Här i Sverige har vi Olaus Petris domarregler från 1500-talet, se  [länk]  och  [länk]  även om de här inte anses ha juridisk giltighet.  Tankarna är desamma, att ej vålla andra förlust eller skada.  Enligt en sådan lag är varje bot och straff för något som inte bevisligen faktiskt orsakat en medmänniska skada omöjlig.  Endast genom att avtala bort delar av denna naturrätt ("common law", lex terrae) kan vi där den fortfarande gäller t.ex. bötfällas för hastighetsöverträdelse eller liknande.  Och en ickemänsklig entitet har inga som helst rättigheter.  Endast den människa som äger denna ickemänskliga entitet kan då lida egendomsskada, men inte entiteten själv.  Ja, det ger många fruktbara tankar och funderingar.  Min egen farfar var i sitt "Det naturliga manifestet[länk]  från 1943 också inne på detta med naturrätten.  Världskrigen gav honom många tankar.  Frågan är om en lag som inte utgår från lex terrae kan betraktas som en rättfärdig lag, en lag som en rättfärdig människa är bunden av.  Kanske en sådan lag som inte utgår från naturrätten bara är en överenskommelse tjuvar emellan?

En synonym till latinska lex är f.ö. lege, vilket råkar vara mina initialer.  :)
Jan Rosbäck, webbserver-datorn har en /var partition som håller på att lägga av.  Hela systemet är visserligen kontinuerligt speglat till dublettdiskar, men man vet ju aldrig hur bra kvalité det är på senaste veckornas speglingar av /var partitionen eftersom felet - som jag såg i loggarna när jag häromdagen undersökte varför webbservern var trög - har varat några veckor.  Därför tar jag just nu dubbla extra externa backupper på allt från det fortfarande levande systemet.  Filer som inte går att skriva på disken kan ju ligga i RAM, Linux har stora filcachar i RAM så det är dumt stt stänga ned innan allt som går att spara är sparat.  När det är klart byter jag till backuppdisken som ny huvuddisk.  Under tiden startar jag om själva webbserver-programvaran ibland eftersom den blir sur av att inte kunna logga ordentligt.  Så prova då och då!  Eller vänta några dagar.  Nya hårddiskar är dessutom beställda, den som håller på att ge sig är fyra år gammal.
Leif 320 - klipper detta från din länk "Press TV"

//It began in 1943 when word of the suffering of Jews in Europe under Hitler reached the rest of the world.  The Zionist organization had begun to take Jews from North Africa and Arabia to relocate to Palestine under the pretense of saving Jews, and to reinforce the image of Palestine as a sanctuary for the Jewish people who would gather there in the new homeland.//sc.
(Bizon 2013-01-08 14:03 #324  [länk] .)
Jag tycker att artikeln var väldigt lågmäld och återhållsam.  T.ex. nämnde den inte när sionisterna sålde ut en del av de arabiska barnen till hemska medicinska experiment, se vidare  [länk] .  Som den första träffen jag får upp poängterar  [länk] ,  det är fråga om arabiska judar, inte sefardiska (fr. Iberiska halvön), som det annars ser ut när man söker på ämnet.  Det är alltså fråga om avsiktligt givna massiva doser radioaktivitet till 100 000 unga Israeliska immigranter från nordafrika och mellanöstern.  Sionisterna fick betalt för att tillhandahålla dessa barn för dessa experiment, vilket knappast gör det mer legitimt än när Dr. Josef Mengele i medicinskt forskningssyfte gjorde sina sjuka experiment.

När man läser om sånt här, undrar man om det inte ligger något bakom historierna om ateistiska sionister som jobbade åt bankeliten bakom andra folkmord, som det 1915 mot kristna armenier.  Och tänk om de ökända protokollen helt enkelt är en psykopatisk bankelits handlingsplan, "listigt" skriven som om det är en del av deras tilltänkta offer som skulle ha författat den?
På tal om Expo  [länk] , "Exponerare" och slikt.  Ja, även Forum för levande historia  [länk] ,  som säger sig arbeta mot intolerans utifrån dåtida brott mot mänskligheten.  Undrar om någon/några av dessa har berört Israels och sionisters utanför Israel folkmord mot judar?  [länk] .  Jag menar, det finns ju definitivt nutida intolerans såväl mot araber (många av de mördade var arabiska judar) som, enligt dessa organisationer, mot judar.
Samtidigt svar till Leif E, #282.  Härskarteknik kanske jag använde mig av i ett inlägg, men det är väl ändå ganska oskyldigt om man jämför med till exempel #292 av X-man?  Samtidigt har du inte sagt någonting om Bizons typiskt manliga härskarteknik mot "Pia lilla" i inlägg #30.
Men som sagt lycka till du också Leif E!  Rapportera till mig om ni lyckas få den gode(?) X-man på bättre tankar om mulatter och "invandrare" med mera!
Och på tal om påstådd mobbning mot X-man kanske "mulatter" och "invandrare" från "fel" länder och "fel" tro med mera skulle kunna känna sig minst lika mobbade av X-mans generösa spridande av fördomar mot dessa?  För att inte tala om hur mobbade de kommer att bli av staten om X-mans gelikar tar makten ...
(Lennart Asp 2013-01-08 02:39 #313  [länk] .)
Lennart!

Jag har nog helt enkelt mycket större förtröstan än du på att om bara samtalet hålls öppet, allt så småningom ska uppenbaras, och det av de omedvetna själva.  När det finns saker att se, tror du verkligen att du är ensam om att se dem?  Är det inte bättre att olika människors omedvetenhet genom öppet samtal läggs i öppen dager för allmän beskådan?  Jag kommenterar vad jag kommenterar när jag finner det lämpligt i min upplysningsagenda, som handlar om att lära oss se själva och tänka själva.  Man behöver själv uppleva saker för att lära sig se och tänka själv.  Därför är verkliga upplevelser av verkliga dialoger och interaktioner värdefulla hjälpmedel.  När någon med mer koll än jag själv har dyker in i samtalen så kommer även min omedvetenhet att avslöjas, och det accepterar jag.

Vad avser att jag inte hugger på allt så hade du ju redan kommenterat Bizons ord till Pia, och han dessutom svarat.  Lite krystat om alla alltid skulle känna sig tvungna att uttala sig om allt.  Att jag kommenterade din, det medges, ganska oskyldiga härskarteknik så var det bara för att det passade in just då.  Tro f.ö. inte att jag inte gör mentala noteringar även om sådant jag ej omedelbart kommenterar, för när det eventuellt senare kan passa in för att tydliggöra mitt budskap.
Eller det är snarare Hesham Bahari via min länk du citerar.
Leif E skulle lätt kunna ta död på "X-man":s desparata försök att länka mig till EXPO och nu till "Exponeraren" genom att länka till den länk där jag kritiserade EXPO för att döma ut Israelkritiker som antisemiter.  Samma ståndpunkt har jag deklarerat angående AB's försök att stämpla Lasse Wilhelmson som "antisemit"!
(Lennart Asp 2013-01-07 13:56#294  [länk] .)
Varsågod:
Jo, det verkar vara en övereaktion från den annars kloka Åsa Linderborg!
Jag har inte läst  Lasse Wilhelmsons bok, men känner ändå inte igen Åsa Linderborgs schablonmässiga beskrivning av författaren som han har framträtt i debatten här på Sourze där han, som så många andra, ifrågasatt sionismen och Israels politik.
Jag tror inte att han sagt värre saker än vissa SD-politiker ...
(Lennart Asp 2012-12-06 02:18 #4 i tråden "Ta avstånd från tydligen en före detta y[...][länk] .)
Ang. EXPO så var det besvärligare, men till sist hittade jag ett sammanhang där du efter att jag nämnt EXPO citerar mig så att det ser ut som att du kritiserar dem i en svarskommentar.  Här med min kommentar och dina påföljande två:
PS m.a.a. TV4, SVT, Expo, SKMA, Torbjörn Elensky m.fl. som med sina lögner placerat så många vid skampåle:  Som Hesham själv svarade, "Svinhugg går igen - intervju med Hesham Bahari[länk] .  DS.
(Leif Erlingsson 2012-06-20 21:10 #327 i tråden "Vem ska rädda världen?[länk] .)
#327: Leif, innan man svarar på artikelns fråga kanske man borde filosofera över några meningar i din länk ...
(Lennart Asp 2012-06-20 22:50 #328 i tråden "Vem ska rädda världen?[länk] .)
" ... Det finns ett hyckleri i medias bemötande av ex-judar respektive ex-muslimer.  Ex-muslimer som Ayan Hirsi Ali hyllas på kultursidorna och bjuds in att tala på bokmässor, medan ex-judar som Israel Shamir och jazzmusikern Gilad Atzmon, vilka lyfter fram och diskuterar vad de uppfattar som judendomens skuggsidor, stämplas som "antisemiter" och tystas ner ..."
(Lennart Asp 2012-06-20 22:52 #329 i tråden "Vem ska rädda världen?[länk] .)
För övrigt har jag inget att göra med EXPO.  Men om jag skulle ha något med dem att göra skulle jag säga det öppet och då kanske du borde respektera det i så fall?  Om du inte är "åsiktsfascist"? ...
(Lennart Asp 2013-01-06 17:03 #255  [länk] .)
Om du hade respekterat EXPO så hade du faktiskt varit en "åsiktsfascist", eftersom de sysslar med att tysta samtalet.  De sysslar med att marginalisera och lobba för att olika media inte ska tillåta vissa röster att bli hörda.  De skapar strategier för att tysta samtalet.  De demoniserar enskilda debattörer.  Bemöter alltså inte i sak, utan angriper person, misstänkliggör o.s.v..  Se t.ex.  Google sökning
site:expo.se "Lasse Wilhelmson"  [länk] .
Än värre om du söker på
site:expo.se konspirationsteorier  [länk] .
De misstänkliggör när de pratar om konspirationsteorier och konspirationsteoretiker det sunda ifrågasättandet av vad som är bakom lögnernas gobelänger som Harold Pinter talade om, se vidare Leif Erlingsson 2013-01-07 12:09 #2 i tråden "Riktiga ämnen[länk] .  T.ex. försvarar de 9-11 lögnerna, och ingen som har satt sig in i den frågan kan utan självbedrägeri tro att den officiella förklaringen är riktig då denna strider mot all erfarenhet och kunskap samt är självmotsägande.  Istället misstänkliggör de sunt ifrågasättande.  De tar absolut inte i sakfrågorna.
En man som talade klartext om den politiska teaterföreställningen och därför blev utnämnd till "politisk idiot" [1]  av diverse nyhetsförfalskare, s.k. press, var Harold Pinter [2].

För att delta i den politiska teaterföreställningen måste man nämligen låtsas eller rentav på riktigt tro att gobelängerna av lögner är den enda verkliga verkligheten, och att dessa inte finns och inget döljer.  D.v.s. man måste låtsas vara eller verkligen vara idiot för att vara "politiskt smart".  Eftersom Pinter inte låtsades vara idiot så var han följaktligen helt korrekt "politisk idiot".  Detta emedan han i själva verket var icke-idiot.  I begreppet "politisk" så ingår alltså att man beter sig som en "idiot", och en dubbelnegation av "idiot" blir icke-idiot.


Referenser:

 1. Google sökning på  . . .
  "Harold Pinter" "politisk idiot"  [länk] .
      . . .  ger c:a 643 träffar just nu, varav en ansenlig andel till tidningsartiklar.  Söker man istället  . . .
  "Harold Pinter" "Politcal Idiot"  [länk] .
      . . .  då får man ytterligare träffar, dock inte så många eftersom hans nobeltal inte återgavs i särskilt stor utsträckning utanför Sverige.  I Sverige sändes det i televisionen.

 2. Det tycks vara omöjligt för flertalet att se genom "gobelängen av lögner", att "slå sönder spegeln", som Harold Pinter talade om i sitt nobeltal  [länk] .  Med undantag för några få intellektuella giganter såsom Bertrand Russell (avslöjade vad USA gjorde i Vietnamkriget), Harold Pinter och några få andra - kanske något tusental totalt sett i hela världen - som förmår ha det viktigaste av den verklighet som så att säga finns bakom spegeln, för att använda Harold Pinters liknelse, som inre karta samtidigt med att vi matas en "alternative reality" karta av CIA-propagandan; den "verklighet" som de som så att säga inte har tagit det "röda pillret" lever och verkar i.
  Leif Erlingsson 2005-12-29 23:19 #9.2 i kommentar till bloggtexten "Det är historia nu[länk] .
Leif Erlingsson
Tyvärr har jag lite tidsbegränsning och skulle hellre mer direkt diskutera dina mer progressiva tankar än detta ständiga behov av att försvara yttrandefrihet och laxera tankeförstoppningen som tyvärr får störa det nödvändiga grävandet uppåt mot ljuset.

Nåväl - jag ser din strävan och stödjer dej, och tänker att vi får väl stå ut så länge det är nödvändigt.

Leif - Varma hälsningar

/Bizon med vässade horn, men lite för lite tid för obegränsad lek i sandlådan :-)
(Bizon 2013-01-07 10:05 #287  [länk] .)
Gillar dina vässade horn.  Det finns oändligt med folk som i intervjuer, böcker, filmer, webbsiter o.s.v. diskuterar verkligt progressiva tankar, och en del sådana författare står jag i direkt dialog med.  Men det som det verkligen är brist på är folk som likt du och jag orkar stå mitt i gapet mellan synsätten.  För det är just i gapet, i brytpunkten mellan synsätten, som övergången mellan tidsåldrarna som tydligast kan visas.  Genom kontrastverkan!

Vi gör något ganska unikt.  Bizon, varma hälsningar du också.
280 Du Ataturk ska bara knipa, förresten vad gör du i Sverige, ska inte du bo i Turkiet där du har dina rötter?
(X-man 2013-01-07 09:00 #281  [länk] .)
Jag förstår din irritation, men för att hantera sånt här snyggt krävs att man håller humöret i styr och svarar med intelligens.  Det där var tyvärr bara plumpt.
261
Bizonen - lycka till med att uppfostra ditt bångstyriga adoptivbarn!  Men är du verkligen säker på att du använder rätt pedagogik?  Du vet det där med att ... man ska inte ge barn allt de pekar på! :)
(Lennart Asp 2013-01-07 02:16 #280  [länk] .)
Det var synd att du inte först läste och förstod det Bizon skrev till alien eller Alien eller om det var till Alien i #279, jag citerar:
det nya är att få fram det i ljuset så att alla kan se vad det handlar om.
du försöker strypa debatten genom det gamla vanliga missbruket av att skuldbelägga andra människor.  Är det inte så att det är just söndring du ägnar dej åt
(Bizon 2013-01-07 00:58 #279  [länk] .)
Som jag skrev 2012-12-23 13:03 #31 i "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk] ,  i den övergång mellan tidsåldrar då allt ska uppenbaras vi lever i så är ingen av oss immun från att bli använd för att illustrera mekanismer som behöver tydliggöras.  Inte heller en Lennart Asp.  Läs gärna om det jag inledde mitt bidrag med här i tråden 2012-12-31 13:18 i #91  [länk] .  Du använde också härskarteknik här nyss genom att likna X-man vid ett barn som inte ska skämmas bort.
Och som jag påpekat, du är inte heller immun, X-man.  Redovisa källor du också!
utan att vara mer konkret i din kritik av Xman m.f. och inte ha fakta att komma med så undrar jag om du förstår vad det är du bidrar till?

alien - Vänligen svara konkret på dessa frågor
(Bizon 2013-01-06 19:55 #260  [länk] .)
Som jag skrev 2012-12-23 13:03 #31 i "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk] ,  i den övergång mellan tidsåldrar då allt ska uppenbaras vi lever i så är ingen av oss immun från att bli använd för att illustrera mekanismer som behöver tydliggöras.  Inte heller en alien eller en Alien .  Det jag inledde mitt bidrag med här i tråden 2012-12-31 13:18 i #91  [länk]  träffar lika mycket den senare efter hans Måns, Bill och Bull historier istället för att komma med den konkreta kritik du efterfrågar.
Ang. Måns, Bill och Bull så har ALIEN misstagit sig.  Jag har använt X-man för att påvisa mindre lyckade utstötningsmekanismer här på Sourze:  Leif Erlingsson 2012-12-31 13:18 #91  [länk] :
Har ägnat tid åt att gå igenom bråket ang. vad det var Kunskapskanalen skulle ha sänt.  Det mesta av bråket är helt onödigt, för innan det är någon mening att gå in på sakfrågan så måste ju först etableras om programmet faktiskt har sänts och om forskaren har sagt det som påstås.  När detta väl är etablerat så kan man därefter lämpligen diskutera vad man i så fall anser om forskarens eventuella påståenden.  Bråket har alltså kommit igång helt utan att man först har brytt sig om att fråga efter referenser till det påstådda.  Så Prio 1:  Ta reda på fakta.  Prio 2:  Diskutera hur du förhåller dig till fakta.  Läs mer...  [länk]
Forts...

Detta skrivet innan historierna om Måns, Bill och Bull tillkommit här i tråden:

Till att börja med instämmer jag i Bizons synpunkter 2013-01-06 19:55 i #260  [länk]  om att det är bättre att föra fram problematiken och öppet diskutera den än att låtsas som att den inte finns.  När det gäller övertramp har jag i den mån sådana kan påvisas redan flaggat för att det kan bli dags att ta itu även med sådana i den mån de förekommit.  Första gången redan långt före nyår:
Och han är långtifrån ensam om att aktivera mindre lyckade mekanismer.  Det sägs att vi lever i den övergång mellan tidsåldrar då allt ska uppenbaras, så ingen av oss är immun från att bli använd för att illustrera mekanismer som behöver tydliggöras.  Och inom parentes så är inte du heller immun, X-man.
(Leif Erlingsson 2012-12-23 13:03 #31 i "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk] .)
Notera sista meningen ovan.  Dessutom har jag påpekat här i tråden:
Det är olyckligt att referera till vad som sägs i ett media i ett känsligt ämne om man inte kan ange källa så att den kan återfinnas.  Ang. vad jag själv tycker i ämnet mentala störningar kan jag bara upprepa som jag för flera år sedan uttryckt att den här planeten är ett enda stort mentalsjukhus.  Jag känner dock inte till om detta varierar med de faktorer du nämner.
(Leif Erlingsson 2013-01-03 [00:00] #165 i "Det har gått för långt[länk] .)
Däremot är jag helt på det klara med att många som kommer hit inte är i bästa mentala skick p.g.a. de trauman de genomgått, och att dessutom Sverige definitivt inte är särskilt bra på att ta emot dem och integrera dem väl i vårt samhälle.  Vi har ju redan med våra egna unga oerhörda problem härvidlag, jämför självmordsstatistik m.m. bland unga och hur dåliga deras framtidsutsikter ofta är.  Bland alldeles svenska ungdomar alltså.
Jag har nu följt med ett tag i den här debatten, och gjort en del noteringar.  En debatt där X-man upprepat sina idéer om folk och ras.  Som att "mulatter är mentalt störda", med hänvisning till ej redovisad forskning, och senare till att "invandrare står för den mesta brottsligheten".  Vad jag kan se så finns det inget sakligt stöd i dessa påståenden någonstans, och därför följaktligen inte heller här i debatten.  Trots att X-man använder sig av en vetenskaplig täckmantel ("kvinnlig amerikansk forskare") i förra fallet, men däremot ingen faktaredovisning alls i det senare.
Och trots diverse kritik, bemött av X-mans flerfaldiga protester, från några debattörer här och mot dessa faktabrister, så kvarstår de obevisade påståendena och anklagelserna mot andra folk hängande i luften!  Detta med god hjälp av två andra debattörer, nämligen Bizon och Leif Erlingsson.  Är detta ett korrekt iakttagande från min sida eller har jag missat något?
(alien 2013-01-06 18:11 #258  [länk] .)
Vad jag kan se i alla fall, så tjänstgör Bizon här ovan som förstående bollplank till X-man och därmed i praktiken till hans varierande och svävande påståenden, medan Leif Erlingsson i flera fall urskuldat bristen på saklighet hos X-man, med inlägg som "en något olycklig formulering", respektive att tjänstvilligt upprepa X-mans "det vare en storm i vattenglas", i påståendet om mulatter.  Påståendet om invandrares brottslighet har helt sluppit igenom utan någon granskning från någondera av Bizon eller Leif Erlingsson, inte som undertecknad sett.  Skulle jag ha fel därvidlag så får jag förstås ändra mig.  Men enligt min djupa övertygelse så måste påståenden om folkgrupper, påståenden som bara kan upplevas som nedvärderande, sådana måste bemötas, sakligt och humant.  Människan, Homo Sapiens, består f.ö. av en enda art, och ingenting tyder på att någon av de etniska grupperna som senare utvecklades och spred sig på planeten, att dessa skulle psykiskt eller mentalt som grupper skilja sig på något avgörande negativt sätt.  Hur som måste sådant i så fall bevisas genom seriösa fakta och under hänsyn till en rimlig humanistisk utgångspunkt!
(alien 2013-01-06 18:27 #259  [länk] .)
Forts...
Är det därför alla dessa indiska bönder begår självmord?
Hur mår egentligen våra barn?  Det finns undersökningar som visar att våra barn mår sämre, än i de flesta andra land i världen.  Jämställds och rättvisekampen mellan de vuxna dominerar, barnen kommer på andra plats.  Skilsmässorna ökar.  Jämställdstesen, att män och kvinnor ska vara lika drivs politiskt.  Man vill att barnen ska lämnas på dagis så tidigt som möjligt.  Vi är många som vet att detta är värdelöst, för oss och för barnen...........ändå driver de flesta människor på och går med på värdelösa politiska beslut.

Kvinnor och män kan aldrig bli lika.  Det är en lögn.  Då fick jag det sagt.
(Pia I 2013-01-06 11:21 #54  [länk] .)
Mitt fokus är att tydliggöra varför vi har en sådan här värld, där det kan gå så här fel.  Att lyfta blicken till fågelperspektiv.  Men visst har du rätt i allt du skriver ovan.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
En kommentar om "riktiga ämnen".

Det finns två huvudspår.
 1. Den politiska teaterföreställningens anvisade ämnen, vad som av de som "hänger med" i det som sägs och skrivs av nyhetsförfalskarna från dessas telegrambyråer, radio, TV och tidningar anses vara "On Topic", att hålla sig "till ämnet".

 2. De verkliga ämnena som är det som egentligen pågår bak teaterkulisserna.  Dessa måste man själv hålla sig á jour med genom studier, böcker, artiklar i alternativa media och bloggar, och genom dialog med andra som håller sig á jour på liknande sätt.
Ett av de enligt mig viktigaste riktiga ämnena enligt b) ovan är hur man frigör sig från det genom korsvisa avtal skapade kommersiella lagsystemet som ju skiter i vilka mänskliga skador och förluster det skapar, till en återgång till "common law" / lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada.  Se även Leif Erlingsson 2013-01-03 11:57 #6 i ""Fix the World" Project - hopegirl2012[länk]  där information om hur man lagligt separerar ett landområde från det faktiskt kriminella kommersiella lagsystemet citeras.  Ja, jag skriver att det genom korsvisa avtal skapade kommersiella lagsystemet är kriminellt.  Visst, har du själv i full medvetenhet om vad du ingick för avtal ingått dessa avtal så är det frivilligt och därmed lagligt, men handen på hjärtat, hur medveten är du om vad det är för avtal du genom födelsebevis o.s.v. har ingått?  Detta kriminella system har har sitt ursprung i maffia-liknande ömsesidiga avtal genom kriminella grupper med ömsesidiga hållhakar.  Världen av i dag är ett kriminellt system.  Detta är ingen slump.  De som har kontrollen har ursprungligen i gångna tider skaffat sig den med kriminella metoder, och organiserad kriminell verksamhet är alltjämt en viktig inkomstkälla, liksom att stoppa våra publika offentliga medel "i fickor" genom korruption ang. vilka som får vilka uppdrag och storleken på debiteringarna.  De som vill in i systemet måste snart nog korrumpera sig.  Minst genom "Stockholmssyndromet", att känna sympati för sina förtryckare.

Ett riktigt ämne enligt mig är alltså hur befria sig och mänskligheten ur detta.  Det är den röda tråden i det jag skriver.
Fristående fortsättning från #242  [länk] .

En tidning som alltid har en representant på de där regissörsmötena men aldrig skriver om det [1]  föreslår nu att man skrotar den amerikanska konstitutionen.  Alltså inte att man borde stanna upp, "backa bandet", och tänka till hur det kunde bli så här illa:
"Let's Give Up on the Constitution"  NYT Op-Ed 2012-12-30  by Louis Michael Seidman  [länk]
Författaren är professor i konstitutionell lag vid Georgetown University i USA.
De där regissörerna tycks verkligen ha byggt upp ett crescendo nu i teaterföreställningen, för vad ska de nu ta sig till som redan tycker att det har gått åt pepparn för långt redan?  Alltså från hur det från början var tänkt att den amerikanska unionen skulle fungera.  Många av unionens stater har ju redan som det är i sådär en hundra år försökt hitta sätt att helt frigöra sig från den. [2]

Referenser:
 1. "The True Story of The Bilderberger Group" 1st ed., Daniel Estulin (2007), p. 78, pp. 90-92, p. 95, p. 149, p. 161.
  Förf. har personligen och genom människor med samvetsbetänkligheter som varit med på mötena studerat vilka som är med på de olika årens möten.  Det finns i boken en hel del bilder från olika års mötesdeltagare.  På sidan xiv i inledningen poängteras att ursprunget till denna grupp var idealistiskt, men att den nu växt till en skugg-världsregering.

 2. "The list of states posting petitions to secede on the White House website grew to 30"  13 Nov 2012  [länk] .  Detta har många stater kämpat mycket länge för.  Jag har tidigare lagt ut referenser i Sourze-tråden "Republic for the united States of America" 2011-05-21 09:40  [länk]  och framåt (kopia av den tråden på  [länk] ).  För att en utbrytning från det av makteliten kontrollerade kommersiella lag systemet ska fungera behövs lösningar för global handel m.m. som inte är beroende av deras kommersiella lag system.  System som istället opererar under "common law" (lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada).  Se vidare mitt Sourze-inlägg 2011-05-21 09:58  [länk]  och framåt (kopia av den tråden på  [länk] ).Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .

Vill gärna även rekommendera en mycket fåordig men väldigt eftertänksam blogg, "Uppvaket[länk] .  Klicka "Blogg" upptill på sidan.
228 Helt riktig strategi du insett och använder X-man!  Tryck bara lite på Bilderberggruppen och kapitalismen emellanåt, och Leif E samt Bizon kommer att mangrant ge dig det medhåll och beröm du så ivrigt suktar efter!
(maläten 2013-01-05 16:01 #231  [länk] .)
Bilderberggruppen, är det en regissörsförening?  För den politiska teaterföreställningen, måhända?Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Om nu vi nu skulle ta och samla oss lite Xman och andra resonabla debattörer så kanske vi skulle kunna få till de där efterlysta bättre klimatet på Sourze genom att släppa alla hittills upplevda anklagelser och helt sonicka skärpa till oss lite.

Det handlar om att hålla liv i en saklig, öppen och fördomsfri debatt - därmed inte sagt att vi ska väja för obekväma frågor av vad slag det vara må, men däremot enbart hålla oss till vad vi har belägg och bevis för - som en del i resonemanget måste även misstankar få dryftas, men inte som sanna påståenden, men som ett led i att söka sanningen.

Detta menat som ett allmänt förslag.
(Bizon 2013-01-05 21:39 #238  [länk] .)
Ett mycket bra förslag.
Instämmer för övrigt i det du uttrycker i #53an Den moderna,,,
Citerar Leif Erlingsson//Min Prio 1 alla kategorier är att göra det möjligt att tänka.  Hinder för tänkande är mitt primära mål, före alla andra agendor.  För ingen annan vinst kan ändå bestå, utan att detta först är uppnått.  Min känsla är att när människor väl tänker med riktiga fakta så ersätt fördomar därmed automatiskt med realistiskt tänkande om hur olika gruppers intressen bör jämkas.//sc
(Bizon 2013-01-05 21:05 #237  [länk] .)
Det finns inget som glädjer mig mer än när jag blir förstådd!  Och sedan som grädde på moset, att du håller med!  Tack.
#7 Min läsförståelse är utmärkt, men jag har annat att göra som jag prioriterar högre än att sätta mig in i vad Leif E-son häller ur sig.  Hans förra artikel lämnar jag därhän, men rent allmänt kan jag säga:  Jag förstår dem som inte diskuterar med Leif E-son.
(Per E 2013-01-05 21:39 #10  [länk] .)
I det aktuella fallet var det oscar: berven som ställde Nima Gholam Ali Pour vid skampålen, min roll var att påpeka detta.  Dock förstår jag av ditt svar att du är en av grindvakterna för "godkänt tänkande", och då duger det förstås inte att ta dialog med människor med förmåga att avslöja detta "tänkande" för vad det verkligen är.
Nima Gholam Ali Pour har alltså inte kunnat bemöta kritik efter sin förra artikel, han har inte ens försökt.  Därmed finns ingen anledning att ta honom på allvar.
Och hur i all världen kan man redan i den FÖRSTA kommentarens första rad skriva:

"Nima Gholam Ali Pour är tyst."
(Per E 2013-01-05 18:42 #6  [länk] .)
Det framgick av första kommentaren.  Hur är det med läsförståelsen?
224 Om jag får lägga mig i.
Men här gott folk, ser vi åter (för vilken gång i ordningen?) den upprepade och beklämmande mesigheten/fegheten, eller är det ren dumhet/okunnighet?  Från Bizon här ovan och från Leif E (senast i 54 "Den moderna kvinnan")?
(Jocke utsourzad 2013-01-05 15:37 #227  [länk] .)
Om nu till äventyrs någon tar Jocke på allvar så bör denna genast klicka följande länk till mitt inlägg #53 i tråden "Om den moderna kvinnan" 2013-01-05 15:02  [länk] .  Något inlägg #54 finns där ännu inte, så det lär vara #53 som avses.  Som Bizon karakteriserade det, sura uppstötningar från Jocke, och inget annat.
Det är lite lustigt, eller snarare olustigt, hur Leif E och Bizon försvarar anonyma påhoppare här, rasister, sexister och feminister.
Leif E, "en liten olycklig formulering" om den person som upprepade gånger kört med liknande rasism.
Bizon, som nu även angriper mig när jag bevisat ännu ett icke seriöst påhopp från StaffanRoger (eller var det StollenRagar?) när han beskyller mig för allsköns saker, däribland "rasse".
Och så alla dessa tröttsant långa inlägg från båda, säkert med "intellektuella ambitioner, men som de uppenbarligen ej helt klarar av, därav längden på desamma.

Liksom bristerna i logik och konsekvens och verkliga fakta utanför rena fantasier eller känsloförklaringar.
Får man be om en rak inställning gentemot rasister och sexister?  Får man be om skärpning?
Tveksamt, återstår nog bara svar med barnslig trots!
(Jocke utsourzad 2013-01-04 12:41 #35  [länk] .)
En känd propagandaminister yttrade en gång att det är tur för ledarna att människorna inte tänker.  Fortfarande lika sant som när det en gång sades.  För nyhetsförfalskarnas fakta är inte verkliga men när verkliga fakta presenteras så tror människorna inte på dessa eftersom de inte stämmer med nyhetsförfalskarnas.

Min Prio 1 alla kategorier är att göra det möjligt att tänka.  Hinder för tänkande är mitt primära mål, före alla andra agendor.  För ingen annan vinst kan ändå bestå, utan att detta först är uppnått.  Min känsla är att när människor väl tänker med riktiga fakta så ersätt fördomar därmed automatiskt med realistiskt tänkande om hur olika gruppers intressen bör jämkas.

Eftersom människor inte tänker så är f.ö. en del av de mest demoniserade s.k. "rasisterna" i verkligheten de största humanisterna.  Ta som exempel på det senare f.d. IDF soldaten numera professionella saxofonisten och filosofen Gilad Atzmon  [länk]  eller sourzaren Lasse Wilhelmson (de känner varandra)  [länk] ,  som också han har en historia i Israel och senare kommit att likt Gilad på humanistiska grunder ifrågasätta sitt ursprung.  Den senare inledde ju därvid med dialog inom det judiska i olika judiska organisationer och med Judisk Krönika, men dessa ville till sist inte ta dialogen så det blev via Svenska Dagbladet Brännpunkt och andra sammanhang till att nu folk här på Sourze och på andra ställen kallar honom för skällsord.  T.o.m. Sourze har böjt sig för de verkliga mobbarna.  Lars Nilsson tyckte inte ens att Lasse skulle få kommentera här!  (2012-12-30 18:05 #2 i tråden "S måste hålla rågång mot extremismen[länk] .)

Hade människor tänkt så hade något sådant inte kunnat hända.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
#34

Tack för råden Leif.  Jag blev besviken.  Jag trodde du var en vidsynt person.  Nu har jag förstått, att har man inte läst på, ska man inte yttra sig.
(Pia I 2013-01-04 13:03 #37  [länk] .)
Våra respektive förståelser av begreppet vidsynt tycks 180° åtskilda, d.v.s. det du ser som vidsynt ser jag som inskränkt och vice versa.
Leif ---Jag vidhåller, att det sätt pippi citerar på känns syniskt
(Pia I 2013-01-04 11:03 #32  [länk] .)
Pia, jag hade ingen synpunkt på den förevarande diskussionen.  Min synpunkt avsåg en tanke jag fann anmärkningsvärd i ett tankeled från din sida.  Diskussionen er emellan lägger jag mig inte i.
Så du menar Leif, att man ska sätta sig in i de frågor som diskuteras, innan man ger en kommentar?  Så att man förstår vad skribenten menar?  Så att man kan hålla med?
(Pia I 2013-01-04 11:41 #33  [länk] .)
Pia, det är ingen självklarhet att man håller med en skribent efter att man har satt sig in i den fråga som diskuteras, då man kan ha olika värderingar.  Men jag menar förvisso att man inte bör kommentera innan man vet vad det är man kommenterar.  Dock kan man för att få veta vad det är man kommenterar mycket väl ställa förtydligande frågor till skribenten tills man förstår vad skribenten menar.  Sedan använder man sina egna värderingar för att värdera det man skribenten menar och de fakta han/hon utgår från.  Därefter ger man sin egen synpunkt, ja.  Det är så dialoger förs.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Anonyma pippi.
Sen är det obehagligt att du citerar meningar från kommentarerna pippi.  Känns våldsamt på något vis.
(Pia I 2013-01-04 02:09 #29  [länk] .)
Jag är inte pippi, men det här tycker jag är en alldeles för konstig sak för att inte kommentera.  När man uttrycker sin åsikt offentligt som på ett kommententarsforum så har man därmed redan godkänt att kunna bli kritiserad, och för att kunna kritisera så behöver man citera det som kritiseras.  Gillar man inte detta så bör man inte uttrycka sig offentligt.

Det finns en väldigt bra anledning att det är viktigt att kunna ifrågasätta det som skrivs offentligt, för om ingen ifrågasätts - och detta ifrågasättande ska vara sakligt, därav citerandet - då är det fritt fram att uttrycka vad som helst utan att det märks hur ogenomtänkt eller oklokt det eventuellt var.

Själv uppskattar jag saklig kritik, den som sätter sig in i frågorna och bemöter sakligt.  Det är "du är ju dum" bemötandena som jag "drar ned byxorna på", inte det sakliga (som tyvärr nästan inte förekommer här).
Helt apropå så är anledningen att människor inte styr sig själva att människor är ondare än styrelseskicken.
Så när istället styrelseskicken blir ondare än människorna, då avskaffar människorna styrelseskicken.
Ibland får jag konstiga tankar.  Som att alla Sourzare kanske inte insett följande efter att ha läst denna tråd:

Miles Williams Mathis har gått tillbaka till grunderna för vår fysikvetenskap och rättat missar de ursprungliga forskarna har gjort, och på så sätt håller han på att bygga upp fysiken från grunden.  Han menar t.ex. att Newton redan i sin gravitationsekvation, utan att själv inse det, hade den förenade fält-teorin:

This paper is the announcement of the Unified Field that we have always had, but not recognized.  This paper is the solution of a very long mystery.

I will show that Newton's famous gravitational equation is a compound equation that expresses both the gravitational field and the E/M field.  I will separate the two fields mathematically, showing the distinct equations and how they fit together.  I will then do a Relativistic transform on each new field, showing that a new Relative field equation can be achieved directly without tensors or any difficult math.  I will then re-unify these two Relative field equations into a Unified Field Equation, which I will show is just Newton's classical field with a simple transform.

Läs mer...  http://milesmathis.com/uft.html  [länk] .

Det finns väldigt mycket mer på Miles Williams Mathis site.  Missa heller inte min  "Ovetenskapsparadigmet[länk] .  Missa särskilt inte kommentarerna!  Nota bene, Miles Mathis är ytterst mekanisk i sina benhårt fysiskt påtagliga resonemang.  Hans storhet ligger i att utgå från det påtagliga och aldrig lockas ut i metafysiska spekulationer.  Just det han anklagar nutida vetenskap för.  Men samtidigt så ger hans teori om laddningsfältet  [länk]  just det utrymme som behövs för att ge handfast fysiska förklaringar till psi, spöken, andar och mycket annat.
Har du någon egen förklaring på mentala skillnader?
(X-man 2013-01-03 12:05 #176  [länk] .)
Kan bara spekulera.  Min personliga lilla misstanke är att vi föds in i de omständigheter och det genetiska arv som passar den livsupplevelse vi på grund av tidigare livsupplevelser och det vi vill jobba med passar för vårt nuvarande så att säga uppdrag = nuvarande liv.  Det vi behöver för att komma vidare på vår själsliga resa.  Men det är bara hur jag funderar, inget jag kan belägga.
Jag skrev för några månader sedan om:
"Fix the World" Project - hopegirl2012

"Fix the World" Project, www:  [länk] ,  pdf:  [länk] ,  docx:  [länk] .

Efter genomläsning av situationsbeskrivningen inbjuds alla komma med input för hur klara detta.  Deadline var först till i går, men p.g.a. det enorma inflödet av input har den förlängts - skynda!
(Leif Erlingsson 2012-09-25 10:27 #1 i tråden ""Fix the World" Project - hopegirl2012[länk] .)
Från sidan 25 av PDF versionen:
Lawfully Separate Ourselves From Their Control
In a world as corrupt as this one is, where nearly everything is controlled by the Cabal, how can we separate ourselves from their power lawfully with as little violence as possible?  Here's how:

Many years ago, Drake began doing a lot of research in common law.  Deep research.  He learned the correct way for any group of people in a given geographic area could declare themselves a sovereign nation that would be recognized by The Hague.  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague   [länk]     Essentially, you have to put together specific documents, write up a constitution, mark your geographical area, send in the paperwork, and have The Hague publish it.  There's a lot more to it than that, but it can be done.  Essentially declaring yourself a sovereign nation makes you separate from the Corporate United States of America.
Eller från vilken annan nation som helst!  Kabalen själva har antagligen skapat detta legala "kryphål" för att själva helt legalt kunna etablera sig någonstans på jordklotet utanför det "fängelse" de har skapat för alla som inte själva har vett att befria sig.  Jag tänker dock att det nog är för stort för en enskild individ eller familj att etablera sin egen fastighet som en egen nation med egna lagar o.s.v. med tanke på alla bilaterala avtal som lär krävas för handel, vatten, arbetsexport/import o.s.v..

I stycket ovanför det citerade (i slutet av sidan 24 i PDF versionen) finns också en Strategy of The Resistance.  Läs den.
i så fall är psykopaten helidiot och så är inte fallet!
(X-man 2013-01-03 01:30 #166  [länk] .)
Här misstänker jag nu att du har blandat ihop begreppen mental störning med mentalitet.  Det är olika begrepp.
Jag svarade i Leif Erlingsson 2013-01-03 10:20 #170  [länk]  efter att ha kastat en blick i ordboken att:
Nej, mentalitet är inte likvärdig med intelligens.
Men när jag reflekterar över vad som faktiskt står där, så står det ju bl.a. just "intelligens" och "förstånd" som alternativ.  Citerar ordboken på nytt:
mentalitet {substantiv} (också: förstånd, kynne, intelligens, själsläggning)
Här handlar det om mentalitet och kultur.
Vi måste också ändra vår mentalitet.
Denna organisation utformades med en kalla kriget-mentalitet.
Detta symboliserar en särskild mentalitet som finns i parlamentet.
Låt oss åtminstone ge ett tecken på att vi förkastar denna mentalitet.

mentalitet {substantiv} (också: fallenhet, förmåga, ande, väsen)
Så jag får modifiera mitt svar.  Det tycks verkligen som att mentalitet är relaterat till förstånd och intelligens.  Jag var inte förut bekant med begreppet mentalitet, därav min osäkerhet.
Irriterande att det på Sourze.se inte går att fixa slarvfel i efterhand.  På egen  [länk]   sparar jag dock i efterhand de korrigerade versionerna.
Som svar på Leif Erlingsson 2013-01-03 [00:00] #165  [länk]  skrev X-man bl.a.:
jag har inte påstått att det talades om ärvd mentalitet.  Varför svarar du inte på frågan istället, är folks mentalitet likvärdig med deras intelligens?  Jag anser inte det, i så fall är psykopaten helidiot och så är inte fallet!
(X-man 2013-01-03 01:30 #166  [länk] .)
OK.
Leif är en människans ärvda mentalitet, likvärdig med människans intelligens?
(X-man 2013-01-02 21:52 #155  [länk] .)
Svar:  Jag slog upp begreppet eftersom jag förut inte var närmare bekant med det.
mentalitet {substantiv} (också: förstånd, kynne, intelligens, själsläggning)
Här handlar det om mentalitet och kultur.
Vi måste också ändra vår mentalitet.
Denna organisation utformades med en kalla kriget-mentalitet.
Detta symboliserar en särskild mentalitet som finns i parlamentet.
Låt oss åtminstone ge ett tecken på att vi förkastar denna mentalitet.

mentalitet {substantiv} (också: fallenhet, förmåga, ande, väsen)
En del av svaret framgår av ordboken:  Nej, mentalitet är inte likvärdig med intelligens.  Ang. att vara ärvd så är detta uppenbarligen kulturellt, d.v.s. en enskild individ kan bryta mot sin kultur.
153 Leif E: "men påstå inte att X-man ljuger för det finns inget i mina efterforskningar som antyder att det ligger minsta sanning i det."
Hö hö, verkligen en logisk/semantisk baklänges kullerbytta!
(Jocke utsourzad 2013-01-02 22:52 #160  [länk] .)
Efter att jag här i tråden tydligt har dokumenterat att det finns vetenskapsprogram som talar liknande känsliga ämnen som de X-man nämnt, och det därför är osannolikt att X-man ljög, så är för mig ditt tänkande fullkomligt obegripligt.  Fast kanske du bara så där för skojs skull ville skapa en egen semantisk och logisk baklänges kullerbytta?  I så fall har du lyckats.
Och var står du egentligen Leif E, med eller utan dina "efterforskningar"?
Skönt att övriga här tar ställning och uppvisar lite vanlig anständig mänsklighet.
(Jocke utsourzad 2013-01-02 22:52 #160  [länk] .)
Var jag själv står redovisar jag i första stycket av #153  [länk] .  D.v.s. att det är fel att applicera västliga ideal om intelligens rakt av.  Väst är ju definitivt inte intelligent, se bara vad vi håller på med!


Leif är en människans ärvda mentalitet, likvärdig med människans intelligens?  Jag vill nog inte sätta ett likhetstecken på detta.  Den utredning som den kvinnliga forskaren hade gjort talades det inte ord om intelligens, utan om eventuella mentala störningar, som en del tycks lida av här.
(X-man 2013-01-02 21:52 #155  [länk] .)
X-man, talade man verkligen om "ärvd mentalitet" i det där programmet?  Jag kan tänka mig att de kan ha talat om mentala störningar, även om jag tyvärr fortfarande inte har fått klart för mig forskarens namn eller när programmet sändes och inte heller har jag själv ännu hittat mentala störningar och ras diskuteras på Kunskapskanalen.  Eftersom jag inte fått fram referenser till detta, och inte heller du lyckats lägga fram dem, så kan jag inte diskutera frågan med dig.  Jag noterar dock vad du skriver, och stöter jag på ämnet i någon referens så ska jag försöka återkomma till ämnet då.  Det är olyckligt att referera till vad som sägs i ett media i ett känsligt ämne om man inte kan ange källa så att den kan återfinnas.  Ang. vad jag själv tycker i ämnet mentala störningar kan jag bara upprepa som jag för flera år sedan uttryckt att den här planeten är ett enda stort mentalsjukhus.  Jag känner dock inte till om detta varierar med de faktorer du nämner.


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
I sakfrågan om olika raser och rasblandningar är olika intelligenta så finner jag efter efterforskningar att nobelprisvinnade amerikanske vetenskapsmannen James Watson har refererat forskning som antyder att svarta skulle vara mindre intelligenta än vita, men att kritikerna då menar att visserligen skiljer resultaten på IQ testen men att testen ju är utformade enligt västliga ideal om intelligens.  Jag kan instämma i detta.  Sätt en stockholmare ensam i Sahara och se hur intelligent han eller hon överlever.  F.ö. har jag inte sett alltför överväldigande intelligens här på Sourze heller, och de flesta här är väl vita?

Länkar:
Google:  [länk]
Diskussion på Channel 4 i England, som har sänt "Race and Intelligence: Science's Last Taboo":  [länk]

Den kvinna X-man hört är uppenbarligen antingen den vetenskapare James Watson refererat, eller någon som i sin tur refererat motsvarande forskning.  Ämnet är minst sagt kontroversiellt, men som sagt, angrip vetenskaparnas tolkningar om ni vill, och ifrågasätt varför ämnet alls tas upp om ni vill - som Bizon nyss också gjorde, men påstå inte att X-man ljuger för det finns inget i mina efterforskningar som antyder att det ligger minsta sanning i det.
#148, det där tillhör Prio 2, och jag har hittills i stort sett fokuserat på Prio 1, att säkerställa vad som verkligen förevarit.
Jag är inte nöjd med min formulering "Det är bättre att tala sanning, än att ljuga och tro att detta är att "vakta det goda samtalet"."  Det jag syftar på är att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörden, o.s.v..  Alltså det jag utredde 2013-01-01 03:10 i inlägg #103  [länk] .

En bättre formulering vore kanske därför att "Det är bättre att inte vägra se eller höra, att inte vägra erkänna innebörden av det kommunicerade, än att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörden och tro att detta är att "vakta det goda samtalet"."
136/ Leif hon var amerikanska denna forskare.  Hela den här historian är en storm i ett vattenglas som mindre begåvade blåst upp och därför betraktar jag att deras begåvning är inte mycket att hurra för, låt dem gläfsa om de mår bra av det och inte bemöta dem i deras sandlåda för det tänker iaf inte jag göra.
(X-man 2013-01-02 17:21 #144  [länk] .)
Min känsla är att du på lekmannaspråk använt en något olycklig egen formulering när du refererat vad en forskare sagt, men som sagt hela denna historia är en storm i ett vattenglas.  Att jag alls satte mig in i den är för att den så tydligt visade hur mobben samlades runt den utsedda "omänniskan".  Och det är just sådana förföljelsemekanismer jag gärna vill tydliggöra så färre "åskådare" i framtiden ska ansluta sig till framtida mobbing.  Detta just för att försöka få till ett acceptabelt debattklimat på Sourze och i förlängningen i samhället i stort.  Det har nämligen hittills varit just de personer som trott att de vaktat det goda samtalet som i verkligheten både på Sourze och i samhället i stort förstört detsamma.  Det är bättre att tala sanning, än att ljuga och tro att detta är att "vakta det goda samtalet".
En "Deep Throat" typ jag läste häromdagen eftersom  Lord Stirling's News Blog EUROPE  [länk]  starkt rekommenderade fullständig läsning av detta material skriver om planerad ekonomisk krasch o.s.v.:

The latest from "DHS Insider" (Part I)
http://www.homelandsecurityus.com/archives/7305  [länk]

och

The latest from "DHS Insider" (Part II)
http://www.homelandsecurityus.com/archives/7310  [länk]
Röda Korset i dagens SvD varnar för uppror i Europa, miljontals har svårt att skaffa mat.

Påminner då om:
EU blir Finansdiktatur med ESM
2011-11-27 18:02

Centralbankernas centralbank i Basel, BIS  [länk] ,  Bank for International Settlements,  stipulerar i sitt regelverk att de är immuna emot stämningar och åtal.  Banken startades 1930 och Hitlers Reichsbank (nazitysklands centralbank) var inte bara medlem, utan en av BIS två ledande direktörer var Hjalmar Schacht, Hitlers finansstrateg.  Den andre var Montagu Norman, chef för Bank of England, och trots kriget var båda nära vänner.

I styrelsen satt flera nazister som Dr. Walter Funk, chef för Reichsbank, och Emil Puhl, hans ställföreträdare, samt den under Hitler mäktiga finansiären, bankiren och SS-generalen Kurt v. Schröder.  En fjärde mycket mäktig nazist i styrelsen för BIS var Hermann Schmitz, ordförande för världens största kemi-industrikonglomerat, IG Farben, och krigsförbrytare eftersom IG drev ett privat koncentrationsläger i Auschwitz, i anslutning till sin där belägna anläggning för tillverkning av syntetiskt bränsle, den sk. Bunawerken.

Fram till 1939 slussade BIS kapital från Wall Street till Hitler-Tyskland, för att finansiera uppbygnaden av nazisterna vapenindustrin mm.  När Tyskland införlivade viktiga delar av Tjeckoslovakien 1938, hade den tjeckiska centralbanken guld värt 26 miljoner US-dollar, deponerat på sitt BIS konto, via Bank of England.  Efter att Hitler i mars 1939 ockuperat hela Tjeckoslovakien, krävde han att BIS skulle föra över allt tjeckiskt guld till Tyskland.  BIS vek sig direkt för detta krav och det tjeckiska guldet kunde plundras av nazisterna.  Se närmare Simon Dunstan och Gerrard Williams i "Grey Wolf"  [länk]  New York, 2011, sidan 48 och 49.

Nu är en en ny bankdrake planerad att födas vid namn ESM, European Stability Mechanism  [länk] ,  och likt BIS skall också denna ges total immunitet.  Parlamenten har efter införandet ingen möjlighet att stoppa monstret.  Detta betyder finansdiktaturNär väl ESM införts har EU-länderna ingen möjlighet att stoppa monstret, men ESM-fördraget är kopplat till Lissabonfördragets art. 136, som stipulerar att ändringar skall godkännas av samtliga EU stater  [länk] .  Därför finns möjlighet att stoppa detta nya finansmonster, om alla som ser detta inslag kontaktar sin riksdagsledamot och uppmanar dem att rösta emot detsamma.

Vaken.se  [länk]  kommer också till slutsatsen att EU blir en finansiell diktatur genom avslöjandet att de senaste nya toppolitiker inom EU har tidigare jobbat för Goldman Sachs.
Forts.:  [länk] .
#138 del två kan också riktas till StaffanRoger #136.
Leif och Bizon det hade varit enkelt om jag kommit ihåg den kvinnliga forskarens namn, för ni ska veta om man lyssnar på ett mycket långt föredrag med en Forskare som berättar om evolution i olika skeden i Kunskapskanalen och en video dyker upp i rutan där en kvinnlig forskare redovisar en bit av evolutionen och bevisar eller framför sin tes om mulatter och efter detta får hon frågan om hon inte blir anklagad för att vara rasist? Hon svarar, det blir alla forskare anklagade för, om man sysslar med evolutionär forskning.
(X-man 2013-01-02 13:57 #132  [länk] .)
Det skulle ha hjälpt om du X-man hade angett när programmet sändes, men jag har ändå hittat ett par möjliga kandidater.

Siv Andersson, professor i molekylär evolution, talade i ämnet Genetik och Evolution i ett program för lärare som heter "Utbildning i en föränderlig tid, Livets träd".  Var det hon?  Bild:  [länk] .

Ett relaterat program är "Vetenskapens sista tabu[länk]  som beskrivs:
Är vissa raser mer intelligenta än andra?  Frågan är minst sagt laddad, och den brittiske tv-journalisten och författaren Rageh Omaar avråddes till och med från att göra en dokumentär om ett så känsligt ämne som fått flera vetenskapsmän på fall.  Men istället såg Rageh utmaningen i att våga ställa de besvärliga och svåra frågorna.  Med hjälp av svaren hoppas han kunna avslöja myter och visa en verklighet som vårt samhälle kan ta lärdom av.#132-133 - Du är ute och "cyklar" X-man!
Försök att begripa, du är avslöjad, som den rasistiske, främlingsfientlige lille "lort" du är!
(Jan Olsson 2013-01-02 14:28 #134  [länk] .)
Det är snarare det ytterst obehagliga mönstret att angripa budbäraren snarare än budskapet som har avslöjats här i tråden.  Och genom deras egna kommenterar, vilka som använder denna oseriösa mobbarmetod.
Så länge du fortsätter att fiska i grumligt vatten, får du finna dig i att bliva motarbetad!
Den som önskar motarbeta saker behöver lära sig att inte själv bete sig illa.  Använd sakliga argument, utgå från fakta.  Inte personförföljelse!
En fråga som även jag ställer mig, varför forskare sysslar med rasbiologi?
(X-man 2013-01-02 12:59 #127  [länk] .)
Jag vill fortfarande ha forskarens namn som du hörde i Kunskapskanalen, men ang. anledning till varför forskare sysslar med rasbiologi så kan en anledning vara att hitta vapen som slår ut människor av vissa raser, men inte andra.  Biologiska vapen alltså.  För som det är i en värld som lever under krigssystemet så måste makthavare i alla länder hålla så stora befolkningar som möjligt vid liv, för att ha tillräckligt med kanonmat att skicka mot sina motståndare.  Om de istället kunde hitta ett biologiskt sätt att slå ut motståndare av vissa raser så skulle de våga minska de egna befolkningarna betydligt utan att förlora det militära övertaget.  Då skulle medelklassen helt avskaffas, och man skulle bara behålla arbetare, tekniker och de som närmast tjänade den psykopatiska eliten.  Detta är det marknadsekonomiska paradiset.  Själv kallar jag det helvetet.


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .  Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
M.a.a. StaffanRoger upprepar jag det jag förut påpekat:
Har ägnat tid åt att gå igenom bråket ang. vad det var Kunskapskanalen skulle ha sänt.  Det mesta av bråket är helt onödigt, för innan det är någon mening att gå in på sakfrågan så måste ju först etableras om programmet faktiskt har sänts och om forskaren har sagt det som påstås.  När detta väl är etablerat så kan man därefter lämpligen diskutera vad man i så fall anser om forskarens eventuella påståenden.  Bråket har alltså kommit igång helt utan att man först har brytt sig om att fråga efter referenser till det påstådda.  Så Prio 1:  Ta reda på fakta.  Prio 2:  Diskutera hur du förhåller dig till fakta.
[Läs vidare resten av vad jag skrev 2012-12-31 13:18 i #91 på  [länk] .]
Jag undanber mig insinuationer om vad jag anser konstigt, då jag undviker att gå in i sådana diskussioner utan att först så mycket av fakta som rimligt enkelt kan klarläggas är framtagna.  Jag har ännu ej kommit till Prio 2, att förhålla mig till fakta, och detta är lika mycket ditt fel StaffanRoger som någon annans, för inte heller du har bidragit till att avverka Prio 1:  Ta reda på fakta.
Väntar på ett svar Jan Brunnegård? #80
/Jan Brunnegård/Citat:"...Partiet förefaller lite efterblivet som driver politik från 1950-talet...." /
Kan du ge ett exempel på vad du menar med politik från 1950-talet?
(Lasse i Gatan 2013-01-01 14:43 #110  [länk] .)
När jag själv ställde Jan Brunnegård mot väggen ang. ett annat av hans substanslösa påståenden så blev han upprörd och menade att han inte hade skyldighet att redovisa något för mig.  I annat sammanhang, som 2012-11-11 12:54 #927 i "DAGENS AKTUALITETER[länk]  har han uttryckt, och jag tolkar det som att han talar om sig själv, att ingen ändrar på grund av nya fakta.  D.v.s. han ändrar sig inte när han blir överbevisad.  Nu läser vi i #111  [länk]   att han avser lämna oss.  Kanske han kommer tillbaka när han tror att vi har glömt att han är svarslös, kanske inte.  Själv tycker jag det skulle vara trevligt om han kunde ompröva sitt ställningstagande att aldrig ändra sig när det visar sig att han har fel.  Men ännu har detta ej hänt.
Min egen fetmarkering:
Vår verklighet blir alltmer obducerad.  Den består av idel smådelar, fragment så långt ögat når.  Experter förser oss med faktasnuttar om ditt och datt, men bilden hänger inte ihop.

Vi har inte förstått den intelligenta generaliseringens värde.  Vetenskapsmän bjuder på den yttersta fingerspetsen av sin disciplin, men vem kan flyga högt som en fågel och se hela landskapet?
(Ladislaus Horatius 2013-01-01 06:00 i "God ny eftertanke[länk] .)
Det är precis detta de ofinansierade analyserna i februari 2010 numret av "the American Behavioral Scientist[länk]  handlar om, att få bilden att just hänga ihop "under holografiska villkor", se t.ex. "Sense Making Under 'Holographic' Conditions: Framing SCAD Research.", en av artiklarna på länken nyss, och se gärna även mina egna senaste texter här på Sourze såsom ex. 2013-01-01 03:10 #103 i tråden ""Det har gått för långt"[länk] .


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Lars Nilsson, #2:
Ett bokbål kanske vore en bra ide´, för att stoppa "feltänkare"?
(MatsB 2013-01-01 11:01 #4  [länk] .)
Undrar om inte vår sjökapten i #2 sitter inne med kunskap om havens haverier och dolda komplotter han anser är för stort för oss vanliga dödliga att hantera.  Bara en tanke från min sida, inget jag vet om vår kapten Nilsson.  Tänker på en viss större färja i Östersjön, som först definitivt skulle bärgas men sedan fick tydligen politikerna veta något de inte vetat från början, för sedan skulle den begravas i betong och ingen skulle någonsin få kunna ta sig in i den.  Något skulle inte få slippa ut, kunde det vara någon farsot månne, och varför smugglade man i så fall något sådant farligt.  Skulle tydligen till USA, som Sven Anér har visat i sina nyhetsbrev med undersökningar av flygdata från Arlanda.  De håller ju på med sånt skit där i USAs bakterologiska program i Fort Detrick, Maryland, varifrån också den gren av mjältbrand ("anthrax") som spreds i brev till politiker och andra efter 11 september 2001 kom.  Kanske det som nu ligger på Östersjöns botten skulle vara en del i någon nazistisk (det är nazisterna som kör dessa program i det militärindustriella komplexet, nazist, sionist, samma skrot och korn) befolkningsreduceringsagenda.

Ja, man kan bara spekulera när sjökaptener och andra inte tycker att sådant här är till för vanliga dödliga att veta.  Men det man inte vet, det kan döda en.  Säkerhetstjänster sysslar med det som inte är bevisat men möjligen verkligt.  Det behöver alla som tänker på sin framtid göra.  Det är ren hjärntvätt att bara förhålla sig till det officiellt bevisade och erkända.  Potentiella verkligheter är potentiella hot, som man bör vara uppmärksam på.

Eller så kan man som sagt anställa bokbål, för att stoppa allt "feltänkande".
Tack detsamma, X-man.

På tal om påtvingade artificiella verklighetskonstruktioner som jag nämnde i #103 så insåg jag just att detta är ett och detsamma som jag var inne på med min intuitiva pennskiss ritad 2008-08-29 och först publicerad i "Den mörka sidan[länk]  samt ett par månader senare som illustration till "Tro på liv och död[länk]  men senare även utlagd separat som "Vi är skapare - eller inlåsta i någon annans verklighet[länk] .  Även "Ta kontrollen över skapandet[länk]  är här mycket relevant, se särskilt de tre korta raderna direkt under underrubriken "Ta kontrollen över ditt liv.  Ta kontrollen över skapandet."  (Nästan överst.)

Inte minst relaterar detta också till det begrepp Bizon (Teddy Widegren) introducerade 2012-12-23 21:23, "performativ verklighetsuppfattning[länk] ,  för att beskriva det jag har talat om, att vi måste börja med att i våra egna sinnen ta kontrollen över våra föreställningar, för att kunna ta kontrollen över skapandet.  För annars gör någon annan det, och då knyter vi ihop säcken;  "Master Signifiers"; påtvingade artificiella verklighetskonstruktioner.

Allt fanns med redan från 2008 i mitt eget intuitiva tänkande.  Tack Bizon för "performativ verklighetsuppfattning", tack Matthew T. Witt, tack Slavoj Zizek, för "Master Signifiers"; påtvingade artificiella verklighetskonstruktioner.  Nu har jag de riktiga orden för det jag hade förstått!
Nämnde jag att den beteendevetare jag citerade i #103 inte var betald för att skriva vad han skrev?  Nej, det gjorde jag visst inte.  Det är iallafall därför hans buskap känns så främmande för många.  Det finns forskning som inte är köpt, allt är inte korrupt.
Vi kan i det lilla bland oss själva här i Sourze-kommentarerna studera motsvarigheten till det som i det stora beskrivs av beteendevetarna som, först i min översättning,
Att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörden
Pretending Not to See or Hear, Refusing to Signify
Ett till citat, först min översättning,
Artikeln avslutar med att förklara hur vetenskaplig granskning konsekvent misslyckas avslöja "Master Signifiers"; påtvingade artificiella verklighetskonstruktioner.  [Min tolkning av innebörden av "Master-Signifier" från studium av Slavoj Zizek: Interrogating the Real, edited by Rex Butler and Scott Stephens (London: Continuum, 2005, 2006), p. 371.]
The article concludes by explaining how critical scholarship consistently falls short of unmasking Master Signifiers.
(Matthew T. Witt, "Pretending Not to See or Hear, Refusing to Signify: The Farce and Tragedy of Geocentric Public Affairs Scholarship," American Behavioral Scientist 2010 53: 921-939, DOI: 10.1177/0002764209353281.  [länk] .  Se gärna även relaterade sociologiska papper på  [länk] .)

Jag misstänker att det är därför de debattörer som vägrar se, erkänna eller förstå något är så hyperkänsliga för att någon håller ordning på vad de skriver och vilka de är, för innerst inne vet dessa debattörer om att de har avslöjat sig själva såsom vardande nakna, många gånger om.  Oavsett hur de sedan kanske påstår att det är "pojken som ropar att kejsaren är naken" som är den avvikande.  Ingen gillar att bli avslöjad som naken.  Just oviljan att få sin nakenhet exponerad är antagligen också anledningen till att samma människor ganska ofta ropar på censur.  Det jag inte blir klok på är varför de inte bara "klär på sig"?!  De har kanske inte lärt sig hur man gör, eller vad beror det på?

Gott Nytt 2013 alla.


Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
 1. Frågan jag 2012-12-25 15:11 föreslog till dialog är alltjämt lika relevant, och ännu ej diskuterad:  Är rätt eller fel att stöta ut människor som tvingar oss att tänka?  Se vidare mitt inlägg 2012-12-25 15:11 #36 i tråden "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk] .  (Ja, klicka länken nyss!  Det är meningen!)  Texten börjar, men läs hela på länken nyss,
  Har funderat mycket på utstötningsmekanismer.  Bortdefinieringen av andra medmänniskor från den del av mänskligheten som betraktas som medmänniskor.  Eller från den del av mänskligheten som betraktas som önskvärd.  Många debattörer här på Sourze har t.ex., och av skiftande anledningar, betraktats som icke önskvärda.  Har sett två huvudanledningar:

  1. Oönskade åsikter, ofta förenat med obelevat uppträdande.

  2. Att man helt enkelt inget begriper av det som skrivs, och därför vill slippa se det.

  Det senare drabbar ju all djupare analys, för den som inte orkar försöka förstå något nytt.  Detta är självfallet inte enbart ett Sourze-fenomen.  Sourze är bara en tillräckligt liten "ankdamm" för att det enkelt ska gå att påvisa fenomenet här utan yttre referenser.  Orsaken att jag alls bryr mig är förstås att detta är ett problem med hela vårt samhälle.  Hela samhället stöter ut de individer som tvingar oss att tänka.  Är detta rätt eller fel?  Det är den mycket intressanta konsekvensfundering som jag utlovade i slutet av mitt förra inlägg.  Frågan jag föreslår till dialog är alltså om det är rätt eller fel av samhället att stöta ut människor som tvingar oss att tänka?

 2. En besläktad fråga jag minuten senare också föreslog till dialog är även den ännu lika relevant, och ej heller den ännu diskuterad:  Hur hanteras debattsabotörer som saboterar samtalet i samhället, hur hanteras de som inte vill förstå saker?  I ursprungsinlägget nämnde jag även en debattsabotör på s.k. kvalitétsmedia, vilket är extra allvarligt då många fortfarande använder sådana som riktmärken för vad som är OK.  Det är också ett enligt min mening olyckligt fenomen att vissa hävdar såsom sin rätt att få uttrycka sina trossatser såsom "vetande", och såsom sin rätt att inte behöva argumentera sakligt för detta "vetande" när de ifrågasätts.  Vi har ju religionsfrihet.  Men religionsfrihet kan väl rimligen inte innebära rättighet att sabotera det intelligenta samtalet i samhället?  Jag påpekade detta även i ursprungsinlägget 2012-12-25 15:12 #37 också i tråden "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk] .

  Relevant till Sourze och frågan om religionsfrihet är också Elias Davidssons text "Den farliga 11 september kulten" som jag lagt upp på  [länk]   samt inkl. kommentarer på  [länk]  (urspr. publicerad på svenska i Läsarnas Fria tidning måndag  2 juni 2008.)  Orsaken att jag anser denna text relevant är att sagda religiösa sekt tycks ha många anhängare, såväl på Sourze som i samhället i övrigt.
Mitt nyårslöfte blir att fortsätta på samma utmärkta sätt som hittills.
Har ägnat tid åt att gå igenom bråket ang. vad det var Kunskapskanalen skulle ha sänt.  Det mesta av bråket är helt onödigt, för innan det är någon mening att gå in på sakfrågan så måste ju först etableras om programmet faktiskt har sänts och om forskaren har sagt det som påstås.  När detta väl är etablerat så kan man därefter lämpligen diskutera vad man i så fall anser om forskarens eventuella påståenden.  Bråket har alltså kommit igång helt utan att man först har brytt sig om att fråga efter referenser till det påstådda.  Så Prio 1:  Ta reda på fakta.  Prio 2:  Diskutera hur du förhåller dig till fakta.

Senare har X-man ändå berättat lite mer.  Själv hade jag föredragit om han, som jag själv ofta gör, gett ordentliga referenser redan från början angående när programmet sändes och vad forskaren heter.  Men jag förstår samtidigt helt och fullt att det inte är roligt att göra detta här i ett "debattklimat" (snarare mobbarklimat) där noggrann dokumentation ofta nog verkar betraktas som tecken på möjlig mental störning.  Ja, det är så illa ställt att somliga faktiskt känner sig förorättade när man ställer dem mot väggen ang. belägg för deras "vetande".  Senast hände detta i går i tråden "Stalker tröttar o nöter" #22, #23  [länk] .  Kanske hade jag fel när jag 2012-11-03 16:01 skrev att det var tur att Sourze inte är ett "Besserwisser Forum" forum  [länk] .

Det första felet i detta bråk var alltså att kasta skit på X-man utan att först fråga efter närmare referenser till hans återgivande av forskarens påståenden.  Och jag kan förstå att X-man svarade surt på det.  Illa också att ganska många Sourzare stämt in i klagan på X-man istället för att åtgärda det ursprungliga felet, att be om närmare referenser.  Det går i kommentarsmaterialet att påvisa lika tydligt som när en skolgårdsmobb samlas runt ett mobboffer, hur mobben samlats här på Sourze runt X-man.  Vissa i mobben är inte ens medvetna om att de deltagit i en mobb!  Så omedvetna är somliga.

Även X-man kunde ha hanterat detta smidigare genom att tidigare och mer exakt ha gett referenser.  Jag vet t.ex. fortfarande inte när programmet sändes eller vad forskaren hette.  Först när allt det är klarlagt är det lämpligt att ens påbörja en diskussion i själva sakämnet.  Inget som hittills har förevarit har varit relevant till sakfrågan.  Istället har det mest varit pajkastning hittills, med undantag för Bizon och MatsB som faktiskt försökt sticka in ett förnuftets röst, en eloge för det!  (Särskilt inlägg #30  [länk]  och inlägg #70  [länk] .)

Till sist:  Själv kan jag mycket väl föreställa mig att genetiker kan komma fram till både det ena och det andra, men i så fall blir ju den viktiga frågan hur man vill förhålla sig till deras upptäckter.  Vilket alltså ännu ej har diskuterats.  Själv har jag ingen kunskap vare sig åt ena eller andra hållet ang. de av X-man återgivna forskarpåståendena.  D.v.s. jag har ingen kunskap som säger att det han påstår måste vara fel, varför jag har ett öppet sinne i frågan.
Eftersom jag upptäckte att Läsarnas Fria tidning läggs ned vid årsskiftet så arkiverade jag originalet (med ett par intressanta kommentarer) här:  http://911.lege.net/Den_farliga_11_september_kulten.html  [länk] .
20 Så du inbillar dig att det finns privatpersoner som har resurser att göra dubbelblindstudier osv.  Jag har ingen redovisningsskyldighet mot dig.  Men jag försöker hänga med i vad den officiella vetenskapen säger i olika frågor.  Ingen privatperson kan motbevisa dem.  Men har skyldighet att kritiskt fundera på vad de säger.
(Jan Brunnegård 2012-12-30 23:48 #22  [länk] .)
Ibland har jag svårt att avgöra om du bara gör dig dum, eller om det är ännu värre.  Jag bad dig hänvisa till studier.  Inte att göra dem.  Ovan skriver du att ingen kan motbevisa vad den officiella vetenskapen säger.  Så redovisa då deras dubbelblindstudier eller motsvarande.  Du har rätt att inte redovisa belägg för vad du påstår, och jag har då rätt att påtala att du inte vet vad du babblar om.  Och jag har då rätt.  Förstått?

Således:  Du vet inte vad du babblar om.  Det är nu bevisat.

Kan du vänligen sluta att påstå saker helt utan täckning?  Diskussionsklimatet här skulle verkligen vinna på det.
Forts...

Religiösa rörelser är i allmänhet fredliga, men detta är inte fallet med 11 september kulten.  Kultens medlemmar kontrollerar massförstörelsevapen och huvuddelen av den publikt tillgängliga informationen kring de ämnen kultens trossystem kretsar kring.  När sådan makt finns samlad i händerna på kultmedlemmar som baserar sina beslut på irrationella och ogrundade trossatser, snarare än på fakta, så är vi alla utsatta för fara.

Medlemmar av kulten, oavsett hur upphöjda deras positioner är i status quo, måste betecknas som galningar.  Det är viktigt att med icke-våldsmetoder med det snaraste ta bort sådana galningar från maktpositioner, för att ge freden och internationell säkerhet en chans.

SLUT

(*) Tack till Barrie Zwicker och David Ray Griffin för kritiska kommentarer.
http://www.aldeilis.net/english/index.php?option=com_content&task=view&id=2408&Itemid=107  [länk]

Elias Davidsson -- aldeilis.net 29 maj 2008
översättning Leif Erlingsson med författarens godkännande från
"The Dangerous Cult of 9/11http://thetruthseeker.co.uk/print.asp?ID=8694  [länk]  2008-05-30.

Leif Erlingsson måndag  2 juni 2008
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige Licens  [länk]

Varning:  Sourze kryllar av hangarounds till denna farliga religiösa sekt.  Var uppmärksam!
På tal om att Religion är en fara för mänskligheten:
http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8498  [länk]
2008-06-02

Den farliga 11 september kulten

En ny religiös rörelse föddes den 11 september 2001.  Denna rörelse framföddes av Förenta Staternas regering och består av många medlemmar av den amerikanska och europeiska eliten, politiker, redaktörer för mass och så kallade alternativa media, publicister och akademiker.

Rörelsens förenande tro är legenden om 11 september, nämligen att 19 arabiska terrorister kapade fyra trafikflygplan och flög in dessa trafikflygplan i de kända landmärkena i en självmordsoperation.  Legenden om 11 september består av ett antal utmärkande trossatser.  Här följer tio av de mest efterhängsna trossatserna som förenar kultmedlemmar:

  1.  De tror att 4 unga piloter som älskar pengar, sprit och sex, kunde övertygas att döda sig själva för ett religiöst ändamål.

  2.  De tror att fyra team av fyra till fem personer - ganska småväxta män - kunde betvinga 40 till 80 passagerare utan att använda eldvapen och utan att väcka piloternas misstänksamhet.

  3.  De tror att det är möjligt att betvinga en pilot och andrepilot i deras förarkabin innan någon av dem hinner sända vare sig kapningskod, verbalt SOS, eller väcka besättningens misstänksamhet.

  4.  De tror att en person som knappt kan hantera en en-maskins Cessna kan flyga ett Boeing passagerarflygplan enbart på instrument i mer än en timme i ett främmande land och krascha detta trafikflygplan i en fart av 800 kilometer i timmen (500 mph) in i sidan av en byggnad 6 meter över marken (20 feet).

  5.  De tror att Förenta Staternas huvudstad, Washington, D.C., är oförsvarad gentemot annalkande oidentifierade flygfarkoster.

  6.  De tror att störtande flygfarkoster kan disintegrera utan att lämna några synliga spillror såsom av flygplanskropp, vingar, stjärtparti eller motorer.

  7.  De tror att ett trafikflygplan med 45 passagerare kan störta utan att lämna synliga kroppar och blod.

  8.  De tror att bråte från ett störtande flygplan kan hittas över en mil bort (12.9 km/8 miles).

  9.  De tror att det är möjligt att föranleda en fritt-fall kollaps i en skyskrapa genom att träffa den med ett flygplan (även om skyskrapan var konstruerad att tåla en sådan träff) och att sedan låta den resulterande branden få ned den.

  10. De tror att 19 arabiska terrorister faktiskt steg ombord på de fyra flygmaskiner som störtade den 11 september (9/11).

Forts...
PS:  Vad Leif Erlingsson skrivit till alliansens riksdagspersoner angående FRA-övervakningen:  [länk] .  FRA sparar allt du skriver.

Själv begränsar jag mig till att spara vad mina meddebattörer skriver, för att kunna referera tillbaka och för att kunna citera.  Inte alls samma sak som när makten gör det för att kunna göra upp listor på personer som "ska tas om hand", etc.  DS.
Tog du åt dig?  Jag riktade mig bara till läsare i största allmänhet.  Länkar till mig själv gör jag av två skäl, det ena att jag har dessa texter lätt tillgängliga i minneskontoret och det andra att jag därmed lätt demonstrerar för dem med intelligens nog att följa länkarna att jag inte heller tidigare fått något sakligt motargument.  Bristen på sakliga motargument är förtryckarens adelsmärke.  Istället sysslar sådana sorgliga människor med att kategorisera in andra i fack som sjuka, etc.  Grattis?

Varför bemöter du inte istället min fråga till dig i "DAGENS AKTUALITETER" #1556  [länk]  om vad du har för dubbelblind studier eller liknande till stöd för ditt fantastiska påstående att vinsterna med vaccination alltid varit större än riskerna.  Jag kan inte se att detta påstående går att belägga annat än med just referenser till andra tyckanden.  Upp till bevis, och hemfall inte till sjukförklaring när du saknar argument.  Det är verkligen lågt.
Jag har en Stalker som tröttar o nöter.  Kallas FRA.  Sparar allt jag skriver.  [länk] .  Ja, allt du skriver, också.  (Är det därför du inte vågar ifrågasätta något?  Fegis!)
En "konspirationsteori" från 1967 som lättfattligt lägger ut de ideologiska skälen för befolkningsreducering, eugeni:  "Report from Iron Mountain: On the possibility and desirability of peace", The Dial Press, Inc. 1967, Library of Congress Catalog card Number 67-27553 Printed in the U.S..  Digital kopia:  [länk] .  När man slår upp "rättshaverist" så är det en person som envist hävdar sin rätt.  Så det stämmer, jag hävdar envist mina rättigheter som människa.  Varför gör inte fler det?  Dokumentet från 1967 diskuterar hur effektivast begränsa mänskligheten, krig anses för ineffektivt.  I sektion sex (6) diskuteras andra befolkningsreduceringsalternativ.  Se särskilt under "Ecological".  Här passar Al Gores "An Inconvenient Truth", klimatagendan, som hand i handske.  Och mycket annat.  Jag har rätt att ideologiskt försvara mig.
Polish Air Force Tu-154 crash 10 April 2010 Tupolev Smolensk Air Base "security forces" chase "shooting survivors"  [länk]
(Lämplig Google länk ang. "Polska regeringens öde", som jag förut berört.)
Nima Gholam Ali Pour är tyst.
 1. Nima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler?  Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just - sanningen?  (oscar: berven 2012-10-19 01:09 #21  [länk] .)
 2. PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.  (Leif Erlingsson 2012-10-20 10:40 #23  [länk] .)
 3. Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs[...]  (oscar: berven 2012-10-20 11:58 #24  [länk] .)
Det förtjänar att upprepas,
Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37.)
(Leif Erlingsson 2012-10-24 17:59 #42 i tråden "Konspirationsteorier är odemokratiska[länk] .)

        . . .  Där du alltjämt är svarslös.  Saknar argument.  Se det fetade citatet ovan.  Därmed finns det ingen anledning att fästa något avseende vid något du påstår här på Sourze.


Brasklapp:

Den holistiska detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Konspirationsteorier är odemokratiska
(Nima Gholam Ali Pour 2012-10-16 06:00, rubriken på artikeln 'Konspirationsteorier är odemokratiska[länk] .)
Faktum är att sanningen är odemokratisk!

Noterar också att Nima Gholam Ali Pour är svarslös ang. tidigare genmälen i denna tråd, som också finns arkiverade på  [länk] .  Därmed finns det heller ingen anledning att bry sig om Nima Gholam Ali Pours senaste artikel "S måste hålla rågång mot extremismen"  (Nima Gholam Ali Pour 2012-12-27 11:17)  [länk] ,  annat än om det då är för att där lägga en länk hit.


Brasklapp:

Den holistiska detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Forts (2 av 2)...

 1. Leif Erlingsson 2011-11-20 20:56:
  i Torbjörn Sasserssons artikel om hur Andrew Wakefield angreps av världsmedia i flera år utifrån en lögn som media själva spred.  "Hans baktalare Brian Deer, en frilansjournalist som arbetar för medicinska tidskrifter avslöjades med att fara med flera osanningar och ohederliga vinklingar.  Den medicinska tidskriften Lancet som vände Wakefield ryggen och BMJ (British Medical Journal) visade sig ha ekonomiska band med vaccintillverkande läkemedelsbolag.  [...]"
  #39 i tråden "Forskare vill se censur på internet[länk] .  Läs mer på länken nyss.

 2. Leif Erlingsson 2012-02-16 10:53:
  "Svininfluensan sänkte WHO[länk]
  "Sveriges Radio fabulerar om effekt av vaccinering[länk]
  "SVT Text en del i svininfluensapropagandan[länk]
  "Svininfluensa spreds av förvillare[länk]
  "Svininfluensa bluffkampanjen igång igen[länk]
  "Svininfluensa bluffen avslöjad[länk]
  #1 i tråden "Kollektivt ansvar eller flockmentalitet?[länk] .

Jag kan förstå att medie-folk som är väl betalda för att skapa och sprida fördomar gör det, men det jag inte begriper är varför du gör det, Jan.  Vad har du för personlig vinning av att sprida dessa lögner?!  Och om du ingen vinning har, varför gör du det i så fall?


Brasklapp:

Den holistiska detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Forts (1 av 2)...

Och kanske även inlägg som (ett mycket litet urval ur ett väldigt stort material bara här i kommentarerna på Sourze):
 1. Leif Erlingsson 2011-10-28 21:13:
  Susanne Larsson, Epoch Times Sverige:  "Ny studie: Ovaccinerade barn är friskare[länk] .  Man har samlat in hälsodata från 8095 ovaccinerade barn från 15 olika länder och jämfört med data från 17400 vaccinerade barn.  "Ungefär sju procent av de vaccinerade barnen hade utvecklat en autoimmun sjukdom, motsvarande siffra bland de ovaccinerade var 0.35 procent.

  Totalt sett var hälsan bättre hos de ovaccinerade barnen och de hade också en lägre benägenhet att utveckla andra sjukdomar och hälsoproblem så som bland annat öroninflammation, hösnuva, hyperaktivitet, skolios, epilepsi och migrän.
  "
  #27 i tråden "Läkemedelsindustrin vill förbjuda läkeörter[länk] .  Mer viktig info i denna kommentar, läs på länken nyss!

 2. Leif Erlingsson 2011-11-09 16:31:
  "Förtroendekris skakar WHO", SvD Nyheter 2011-11-07, Inger Atterstam,  [länk] .  Det är att WHO inte är oberoende läkemedelsindustrin som sågat deras trovärdighet, samt att de pushat onödigt svininfluensavaccin på världen.
  #42 i tråden "Kan vi fortfarande tala om demokrati?[länk] .


Forts (2 av 2)...
Med anledning av mitt svar på Jan Brunnegård 2012-12-29 14:53 #1553 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] , efter att Jan hade menat att:
Alla vet att vaccination alltid medfört risker men att vinsterna alltid varit mycket större.  Vi kommer knappast att med polishjälp föras till diktatorns sprutcentraler.
(Jan Brunnegård 2012-12-29 14:53 #1553  [länk] .)

        . . .  Där jag hade svarat att:
Tycker detta är ett ganska fantastiskt uttalande.  Finns det några dubbelblind studier eller liknande till stöd för detta påstående?  För som har demonstrerats av andra så var redan olika epedemier på stark nedgång p.g.a. ökad renlighet när väl vaccinationer inleddes, och det finns t.o.m. indikationer på att sjukligheten åter ökade något efter att vaccinationer infördes.

Alltså, finns det vetenskapliga belägg annat än av typen "det hände ungefär samtidigt med vaccinationer att sjuklighet allmänt gick ned" för ditt fantastiska påstående, Jan?

Ang. "Vi kommer knappast att med polishjälp föras till diktatorns sprutcentraler" så är detta redan realitet i vissa länder.  Vad har du för anledning att tro att det inte kan hända här i en framtid?  Särskilt som det tydligen, i strid med vad jag anser kan bevisas, är en utbredd tro att "vinstera alltid varit mycket större" med vacciner.  Borde inte större delen av Polska regeringens öde (som ju nekade vaccinerna för sitt folk) vara en varningsklocka?
(Leif Erlingsson 2012-12-29 20:30 #1556 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .)

        . . .  så drar jag mig i dag till minnes den tråd jag nu postar i.  Särskilt de första två inläggen i tråden.  Jag misstänker att Jan missat att undersöka detta med Agenda 21 och avbefolkningsagendan.

Forts (1 av 2)...
Uppföljning följer strax i "Agenda 21, geoengineering, hälsa" tråden, inlägg #8, #9 och #10 på  [länk] .
Eller ska det vara . . .

Brasklapp:

Den holistiska detektiven utgår gärna från populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


        . . .  med tanke på att det just är populära fördomar jag gärna punkterar???      Måste erkänna att jag blev lite förvirrad om hur uttrycka det jag vill uttrycka, att jag aldrig argumenterar enligt populära fördomar när jag gör mina instick i diskussionerna.
Alla vet att vaccination alltid medfört risker men att vinsterna alltid varit mycket större.  Vi kommer knappast att med polishjälp föras till diktatorns sprutcentraler.
(Jan Brunnegård 2012-12-29 14:53 #1553  [länk] .)
Tycker detta är ett ganska fantastiskt uttalande.  Finns det några dubbelblind studier eller liknande till stöd för detta påstående?  För som har demonstrerats av andra så var redan olika epedemier på stark nedgång p.g.a. ökad renlighet när väl vaccinationer inleddes, och det finns t.o.m. indikationer på att sjukligheten åter ökade något efter att vaccinationer infördes.

Alltså, finns det vetenskapliga belägg annat än av typen "det hände ungefär samtidigt med vaccinationer att sjuklighet allmänt gick ned" för ditt fantastiska påstående, Jan?

Ang. "Vi kommer knappast att med polishjälp föras till diktatorns sprutcentraler" så är detta redan realitet i vissa länder.  Vad har du för anledning att tro att det inte kan hända här i en framtid?  Särskilt som det tydligen, i strid med vad jag anser kan bevisas, är en utbredd tro att "vinstera alltid varit mycket större" med vacciner.  Borde inte större delen av Polska regeringens öde (som ju nekade vaccinerna för sitt folk) vara en varningsklocka?

Brasklapp:

Den holistiska detektiven utgår aldrig från populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.
Tack för tips, X-man.  Var inte så arg på Jan O.  Han är en snäll gutemensch som menar väl och är bara lite PK-smittad och kommer snart att se lite klarare vad som är på gång i gamla Svithiod.
I dag ska man hålla på att vi har råd att försörja halva världens konfliktoffer.

Vi får väl se vad man bör säga och vad som är PK om ett år.  Eller två.
(Lennart Lundwall 2012-12-25 20:13 #25  [länk] .)
Därför är det jätteviktigt att kritisera med humor.  Jan Olsson tillhör de generationer för vilka sanningen kommer ur statsfinansierade informationsbyråer.  Dessa byråer brukade förr hänvisa till källor, eller iallafall till uttrycket "enligt vanligtvis välunderrättade källor".  I dag säger de bara att "det sägs att", d.v.s. de är i dag värre ryktesspridare än de värsta sådana nere på en parkbänk i centrum.  Men flera generationer har så vant sig vid att inget är verkligt förrän det sprids genom dessa ryktesspridare, att man ibland från någon nära släkting kan bli informerad om något som man själv har talat om i åratal.  Men se när man själv talade om det lyssnade ingen, för det var inte verkligt.  Men när megaryktesspridarna tar upp något, då blev det verkligt minsann.  Och de som berättade om det från megaryktesspridarna hade ingen aning om att du redan talat (för döva öron) om samma sak i åratal.

Problemet med att saker inte "blir verkliga" förrän de sägs av de vanliga verklighetsskaparna (megaryktesspridarna, s.k. kvalitétsmedia), är att de programmerade massorna visserligen programmerat tas ur en "loop", men lika programmerat styrs in i nästa "loop".  Endast den som tar makten över sitt eget tänkande kan "Exit Loop".  Jag ritade detta som en graf 2008-08-16 till min artikel "Vetenskaplig fundamentalism", och la senare ut den separat som "Expandera medvetande:  De-loop, Re-loop, Exit box." på:  [länk] .  Fundera eftertänksamt på vad det är figuren symboliserar.  Det ligger oerhört mycket tanke bakom!

Jag försöker bemöta mina egna nära med omtanke och kärlek, även fast de är fast i de loopar de leds mellan av statsfinansierade informationsbyråer.  De båda Jan-arna här på Sourze är inte värre däran än de flesta andra, så jag är bara tacksam att de finns tillhands här för att interagera skriftligt med.  Skönt också att de inte är släkt.  :)  Men jag försöker ändå vara så snäll jag kan, även om jag biter till när det behövs.
45/ Jag håller ju mig till ämnet "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze".  Så det finns ingen anledning för dig att gå till attack emot mig.  Jag berättar ju bara vad Leif E har gjort för Sourze, nämligen utarmat ett debattforum.  Svara du i stället på vad det är som Leif E enligt din uppfattning har gjort på Sourze.  Även om du har svårt att fatta det så kan man ju ibland hålla sig till ämnet.
(Ditten och datten 2012-12-25 17:24 #46  [länk] .)
Ditten och datten har korrekt observerat att folk flytt Sourze.  Men dragit 180° fel slutsats.  Folk har tack vare mitt tydliggörande av mobbarna och de som stöter ut dragit sig undan.  Först drog sig vettigt folk undan, sedan tystnade även de demaskerade.  I skam, kantänka.  Att sedan en "Ditten och datten" dyker upp är antagligen just för att någon av de som skäms just skäms, och behöver använda ett oförbrukat namn.  F.ö. är även Ditten och datten en sådan som försöker stöta ut, så mönstret kvarstår, bara under nytt flagg.

Jag har mycket kontakter med många intressanta människor, och det jag ständigt får höra är att de inte orkar med forummobbning som den som är typisk för Sourze.  De läser gärna mina texter, även här, men orkar inte själv kommentera för att det är så mycket tråkning här.

I ett vidare perspektiv så är denna process också vad jag hoppas på ang. s.k. kvalitétsmedia, att läsarna ska dra sig undan från dessa medier som alltså förtrycker det öppna samtalet i samhället genom att ensidigt presentera sitt favoritperspektiv som det enda 'normala' och genom lögner och utelämnanden presenterar andra perspektiv som 'onormala' och förkastliga.  Utan att alltså representanter för dessa andra perspektiv tillåts komma till tals eller ens att få gå i svaromål.

"Ditten och datten" är själv en av representanterna för denna vägran att ens lyssna, han/hon skriver ju att "ingen ens funderar på att läsa dina inlägg" till mig, vilket rimligen innebär att han/hon inte ens vet vad det är jag skriver, och absolut inte är intresserad av att jag får tillfälle att föra fram mina tankar.

Om det är sant, och andra inte tycker att de kan debattera och diskutera där jag och andra tänkande människor skriver, då förtjänar alla sådana forum att dö.  De kan alltid öppna stängda sekteristiska forum för sina slutna stängda diskussioner, enbart för inbjudna.  Man får bara hoppas att säkerhetspolisen håller noga uppsikt över dessa.  Vi vill inte ha en svensk Anders Behring Breivik.
Ämnet är ju "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?"  Sanningen är ju att du fullständigt utarmat sidan på kommentatorer och att ingen ens funderar på att läsa dina inlägg.  Möjligen Bizon undantagen.
(Ditten o datten 2012-12-25 15:53 #40  [länk] .)

Inlägg #1:
Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?

Jag har anknutit till massor av ämnen och där visat att ett annat perspektiv är möjligt.

Sammantaget har jag visat att en bättre värld är möjlig, att allt som hindrar oss är vi själva.  Men tyvärr, det är inte lite det.  För vi är inte lärda att tänka. [...]
Dessutom har jag demaskerat forummobbing och hyckleri.  Om det då är så att det bara fanns mobbare och hycklare kvar, då kanske det inte gör så mycket att de håller snattran?

Jag har aldrig varit det minsta otrevlig mot seriösa forumister som inte håller på med mobbing eller marginalisering, så du kan inte lasta mig för frånvaron av seriösa deltagare här.  Däremot har här varit ett otal gamla Sourze-rävar som med de mest otrevliga mobbarmetoder har mobbat bort intressanta människor från forumet.  Där har du de skyldiga.  Det enda jag har gjort är att vägra låta mig mobbas bort.
Iakttagelse:  Under det senaste dygnet har Leif E + Bizon stått för 16 inlägg medan övriga stått för 7 inlägg.  Om man ser till radantalet är resultatet ca 280-20 tíll förmån för Leif E och Bizon.  Detta Leifs alla länkar oräknade.  Här kan man nog tala om att ett fåtal tagit över ett debattforum som tidigare var vitalt och levande.
(Ditten o datten 2012-12-25 15:30 #38  [länk] .)
Vitalitet beteckar bevisligen mitt och Bizons deltagande!  Varför kommenterar du inte frågeställningarna i våra inlägg, eller tar upp egna?
Jag har fler förslag på intressanta konsekvensfunderingar:

I samband med det förra förslaget till dialog så kände jag att begreppen Första ordningens cybernetik respektive Andra ordningens cybernetik var relevanta.  Den förra handlar om ett förhållande där världen och observatören är åtskilda, den andra där de samverkar.  Se t.ex. figur 8 i kapitlet om det holistiska paradigmet i Pia Hellertz bok "Paradigmskifte på gång?" (2012).  En bok som varmt rekommenderas.  Utifrån definitionerna förstår jag det som att konflikten både i ankdammen Sourze och i det större samhället nu huvudsakligen står mellan de som vill hålla kvar sitt tänkande i "Första ordningens cybernetik" för att därmed slippa förhålla sig till tänkande enligt "Andra ordningens cybernetik", och de som tvingar oss att tänka djupare, minst enligt Andra ordningens cybernetik.

Och då kommer ännu en fråga för dialog.  De som inte vill förstå saker, t.ex. av religiösa skäl, hur hanterar man det?  Om de fortfarande har stor makt så blir det ju maktstrider, det förstår och ser vi ute i världen.  Men om deras makt bryts, hur hanteras människor som inte vill förstå saker efter det?  Vi har ju religionsfrihet.  Men det innebär knappast rättighet att sabotera samtalet i samhället?  Hur hanteras debattsabotörer som saboterar samtalet i samhället för att hålla kvar samtalet på den nivå de förstår?

Faktiskt sitter i dag dessa debattsabotörer på s.k. kvalitétsmedia och saboterar det öppna samtalet, som t.ex. redovisats i trådarna om att ta avstånd från Åsa Linderborg.  Se vidare t.ex. Leif Erlingsson 2012-12-02 13:24  [länk]  och Leif Erlingsson 2012-12-20 08:34 #2  [länk] .  Men detta har mer med förra inläggets fråga att göra, om det är rätt eller fel att tysta dem som tvingar dig att tänka.  Frågan i det nuvarande inlägget handlar ju istället om hur de som just saboterar samtalet för att tysta dem som får oss att tänka bör hanteras.

Se gärna även Pia Hellertz artiklar om Paradigmskiftet på Humanism & Kunskaps hemsida:  [länk] .  Första och andra ordningens cybernetik nämns i artiklarna, men figuren från boken är ej med.  Man kan dock även söka på "Första ordningens cybernetik" och på "Andra ordningens cybernetik" på nätet, det finns en hel del i den vetenskapliga litteraturen.
Har funderat mycket på utstötningsmekanismer.  Bortdefinieringen av andra medmänniskor från den del av mänskligheten som betraktas som medmänniskor.  Eller från den del av mänskligheten som betraktas som önskvärd.  Många debattörer här på Sourze har t.ex., och av skiftande anledningar, betraktats som icke önskvärda.  Har sett två huvudanledningar:
 1. Oönskade åsikter, ofta förenat med obelevat uppträdande.

 2. Att man helt enkelt inget begriper av det som skrivs, och därför vill slippa se det.

Det senare drabbar ju all djupare analys, för den som inte orkar försöka förstå något nytt.  Detta är självfallet inte enbart ett Sourze-fenomen.  Sourze är bara en tillräckligt liten "ankdamm" för att det enkelt ska gå att påvisa fenomenet här utan yttre referenser.  Orsaken att jag alls bryr mig är förstås att detta är ett problem med hela vårt samhälle.  Hela samhället stöter ut de individer som tvingar oss att tänka.  Är detta rätt eller fel?  Det är den mycket intressanta konsekvensfundering som jag utlovade i slutet av mitt förra inlägg.  Frågan jag föreslår till dialog är alltså om det är rätt eller fel av samhället att stöta ut människor som tvingar oss att tänka?

Relevant bredvidläsning:
 1. Leif Erlingsson 2012-12-24 20:04 #1525 i tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk] .  Särskilt formuleringen:
  "oscar: berven, jag själv och många andra har försökt och/eller försöker höja nivån här på Sourze så att Sourze ska bli intressant för intressanta människor, vilket Sourze i dag inte är p.g.a. kommentarkäbblet som tröttar [2].  Att sänka nivån vilket brukar vara det vanliga förslaget, som t.ex. hände när jag i "Ovetenskapsparadigmet" tråden påpekade Newtons grundläggande misstag som lett till 300 år av felaktig vetenskap på många olika områden [1] ,  innebär den definitiva dödsstöten för Sourze annat än som kloak alternativt som lättsamt men ointressant socialt forum.
 2. Fotnot 1 och 2, Leif Erlingsson 2012-12-24 20:04 #1526 i tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk] .  Essensen av fotnot 1 är referens till belevat uttryck för önskan att sänka nivån på forumet så läsaren ska förstå utan att behöva tänka själv.  Essensen av fotnot 2 är referens såväl till belevat beklagande över samtalstonen som till hur gamla Sourze-rävar i tråden "Antihumanisterna stal manifestet" använt hån för att driva bort ett flertal belevade intressanta medmänniskor från Sourze.  Problemet är alltså uppenbarligen inte om det är obelevad eller belevad samtalston, problemet är om skribenter tvingar läsaren att tänka själv.
Lyfter över från "DAGENS AKTUALITETER":
1532
//Tack, Bizon, för att du förstod min text.  Mer kan ingen begära.//

Nej Leif, kanske inte begära mer, men hoppas på.

Jag ser ju sånna där mönster i tiden - du vet att när en viss kollektiv - i bästa fall mognad inträder, så kommer även den kollektiva handlingen spontant, men med en viss individuell fördröjning.

Just det sistnämnda kan skapa misströstan hos de som först såg, men inte förstod att dom så att säja hängt närmast ljuset och därför först drabbats av mognad.

Här kommer de seendes saktmod och förtröstan in - men i det fallet inser jag att jag har mina brister.

Föresten kan jag tänka mej att du förstår att jag läser och funderar över en hel del av dina ingående redogörelser och länkar - men inte alltid redovisar detta då du är så flitig och generös med ditt utbud att jag inte skulle kunna göra annat om jag dessutom skulle kasta mej in i offentliga diskussioner kring dessa.

Du vet jag har ju ett eget liv och handling att ta hand om också.

Dock Leif - att förstå menar jag bara är andra steget - det första är att vilja förstå.  Hur sedan handlingen utfaller beror på individuella kvaliteter.
(Bizon 2012-12-25 05:44 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden #1536 [länk] .)

Visst börjar det med att vilja.  Upptäckte i dag i Pia Hellertz bok "Paradigmskifte på gång?" (2012) att David Bohm redan uttryckt det jag själv upptäckt, hans ord:  "Förmågan att förstå och tänka annorlunda är viktigare än den uppnådda kunskapen."  Själv har jag - inte lika väl - uttryckt denna insikt som att "Vägen är målet.":
Själv tankade jag från känslan ned formuleringen "vägen är målet" eller snarare "The way is the result" när jag skulle sätta rubriken på mitt första blogginlägg på min engelska blogg, 2008-12-01  ( [länk] ).
(Leif Erlingsson 2011-12-29 09:45 i tråden "Den lille mannens vandring (1)" #3  [länk] .)

Och ingen kräver av någon att svara på allt.  Däremot hoppas jag att fler tar upp trådar jag lämnar dinglande.  Jag ser själv ofta möjligheter till mycket intressanta konsekvensfunderingar från sådant jag berör.  Ska försöka mig på ett par sådana i påföljande inlägg.


Eftersom den större dialogen är utspridd över olika trådar så rekommenderar jag för överblick dessa översikter:
 • "Multitrådig orientering[länk]

 • "Egna inlägg bakåt i tiden[länk]
Måste nog genmäla, att jag begriper allt mindre.  Och särskilt då inte de senaste kommentarerna från flera håll här på souze, nu inför och på julen.  Men samtidigt, ett intressant tecken i tiden!  Eller?
Såg att det slagits värmerekord i München på julafton.  Över 20 grader plus!  Och samtidigt svinkallt i Norrland, ner mot minus 40 grader!
(Jocke utsåsad 2012-12-24 20:41 #1530  [länk] .)
{Tongue in cheek:}

Kanske ett 'tektoniskt' skifte mot Kina?  :)   Fast med lite 'Geoengineering' över Norrland, då, så iallafall svensken inte ska vakna för hastigt ur sin törnrosasömn.  För det sägs att då svensken vaknar...
1518
Det var en näst intill heltäckande redogörelse Leif - tack för den.
Ja - rätt använt
(Bizon 2012-12-24 10:26 #1519  [länk] .)
Tack, Bizon, för att du förstod min text.  Mer kan ingen begära.
Eller faktiskt borde det vara redan här:    [Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]

oscar: berven, jag själv och många andra har försökt och/eller försöker höja nivån här på Sourze så att Sourze ska bli intressant för intressanta människor, vilket Sourze i dag inte är p.g.a. kommentarkäbblet som tröttar [2].  Att sänka nivån vilket brukar vara det vanliga förslaget[...]

(Måste ju säga att kommentarsgränssnittet inte direkt underlättar seriös diskussion, eftersom redigeringsmissar inte kan rättas.)
Nej, nu kom jag på var fotnot 2 hör hemma:

Rättelse:

Intressanta människor orkar inte med Sourze [2],  så när jag själv nu känner att jag åstadkommit långt mer än jag någonsin kunnat hoppas här så överväger jag att låta han som inte vill nämnas [3]  få sin vilja igenom.
Ouups, fotnot 2 blev aldrig aktuell i textens slutredigering men kom ändå med i notapparaten.  Den kan dock läsas som ett komplement till fotnot 1.
Forts...

Fotnoter:
 1. Leif Erlingsson 2012-08-24 14:43 #24 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .  Påföljande kommentar och även hur tråden sedan utvecklades innebar en begäran om att sänka nivån.  (Därför flyttades snart vettig diskussion till  [länk] ,  på min egen blogg.)

 2. Leif Erlingsson 2012-12-13 07:17 #1300 här i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] ,  citerandes först en person som nyligen bett om att få vara i fred över julen [3]  och som beklagar "denna samtalston som jagar iväg nästan alla kloka, kunniga behärskade människor" och sedan mig själv 2012-11-10 21:31 #911 också här i "DAGENS AKTUALITETER" tråden i ett tidigare svar till samma person som denna gång frågar hur vi vill ändra på samtalsklimatet.  O.b.s. att detta är samma person som begärde att jag sänkte nivån i "Ovetenskapsparadigmet" tråden, se föregående fotnot.  Samma person har ofta tidigare begärt att nivån ska vara det han begriper, men inga andra referenser än [3]  ges för att han inte ska känna sig alltför förföljd.  Han är heller inte ensam härvidlag, men andra kör istället med hån.  En bra tråd för att studera denna hån-metod är i "Antihumanisterna stal manifestet" tråden.  Hela tråden finns arkiverad på  [länk]  och kan naturligtvis också läsas från  [länk]  och framåt här på Sourze.  Det extra intressanta med "Antihumanisterna stal manifestet" tråden är att här förekommer minst fyra intressanta människor, som utsätts för värsta rännstensmobbing av gamla Sourze-rävar.  Gissa hur många av dessa fyra intressanta människor som är kvar i dag?

 3. Se vidare Jan Brunnegård 2012-12-22 13:12 #27 i tråden "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?[länk] .
Grammatikalisk svenska skulle vi alla skriva" men då uppstår ett stort problem för många att förstå vad den läser.  Kanslisvenska som du och några andra håller sig med, är nog så besvärlig.
En del har oerhört lätt för språk och en del andra är det komplicerat, med tanke på detta så måste vi finna en medelväg så att vi alla förstår vad vi skriver för något och tyvärr Leif, ditt sätt att skriva är inte omedelbart och du får kritik därefter
(X-man 2012-12-24 10:28 #1520  [länk] .)
oscar: berven, jag själv och många andra har försökt och/eller försöker höja nivån här på Sourze så att Sourze ska bli intressant för intressanta människor, vilket Sourze i dag inte är p.g.a. kommentarkäbblet som tröttar [2].  Att sänka nivån vilket brukar vara det vanliga förslaget, som t.ex. hände när jag i "Ovetenskapsparadigmet" tråden påpekade Newtons grundläggande misstag som lett till 300 år av felaktig vetenskap på många olika områden [1] ,  innebär den definitiva dödsstöten för Sourze annat än som kloak alternativt som lättsamt men ointressant socialt forum.  Intressanta människor orkar inte med Sourze, så när jag själv nu känner att jag åstadkommit långt mer än jag någonsin kunnat hoppas här så överväger jag att låta han som inte vill nämnas [3]  få sin vilja igenom.  Det bästa han och hans vänner i så fall kan lyckas med är att Sourze blir ett forum för nostalgidiskussioner.  Men Sourze kan i så fall inte ha någon betydelse i samhällsutvecklingen.  Fast det var kanske aldrig meningen?

Jag har för övrigt märkt hur vissa här går in för som jag uppfattar det avsiktliga felstavningar, kantänka för att framstå som mer folkliga.  Men vill man bli tagen på allvar är det bättre att använda vedertagen stavning.  Första ordet i citatet ovan skulle t.ex. vara Grammatisk.  Det finns inget ord "Grammatikalisk".

Forts...   (Fotnoter följer.)
Tack för "performativ verklighetsuppfattning"!
Den nya sköna drömlösningen på allt detta mina vänner är "performativ verklighetsuppfattning".

En intressant ide som jag är säker på att Leif Erlingsson vet mer om.  Leif jag vet att du varit inne på detta tidigare - kan du ge mej och eventuellt andra intresserade en liten hint om vad det skulle kunna innebära?
(Bizon 2012-12-23 21:23 #1515  [länk] .)

Eftersom jag själv aldrig använt ordet "performativ" förut så slog jag upp det:
De vanligaste ateoretiska satserna är:
 • Preskriptiva
  som är uppmaningar, så kallade bör-satser
  ex: Alla borde köra Volvo.
 • Expressiva
  som uttrycker åsikter och känslor
  ex: Vilken bra bil!
 • Interrogativa
  som är frågor
  ex: Vad heter hon?
 • Performativa
  som är satser som åstadkommer eller utför något
  vid sidan av att de blir sagda.
  ex: Härmed förklarar jag sammanträdet öppnat.
  Genom att jag som ordförande i rätt situation uttalar satsen
  blir sammanträdet öppnat.
  Liknande satser är: jag lovar, jag försäkrar.

  Studera satsen:
  "Läxan är att kunna skillnaden mellan teoretiska och ateoretiska satser."

  Föreställ dig följande två talsituationer:
  • Läraren uttalar satsen under lektionstid
  • En elev uttalar satsen till en elev som varit frånvarande
  I det första fallet skapas läxan så att säga när läraren säger satsen;
  satsen är således performativ.
  I det andra fallet informerar en elev en annan om vad som är läxan,
  satsen är teoretisk och kan vara sann eller falsk,
  den är sann om läran givit just den läxan under lektionen,
  den är falsk om han givit en annan läxa eller ingen läxa alls.

Situationen avgör vilken sorts sats det är fråga om och inte bara formen.
Man talar också om i vilket sammanhang eller i vilken kontext en sats ingår.
(Komvux Gotlands distanskurs i filosofi, Kjell MacDowall, "Språkfilosofi[länk] .)

Min kommentar:  Ett utmärkt begrepp, "performativ verklighetsuppfattning", för att beskriva det jag har talat om, att vi måste börja med att i våra egna sinnen ta kontrollen över våra föreställningar, för att kunna ta kontrollen över skapandet.

Förslag på vidareläsning, egna texter:
 • "Vi föreställer oss vår verklighet", 2010-01-01  [länk] .  (Det var kanske denna du Bizon tänkte på?)
 • "Tro på liv och död", 2008-10-20  [länk] .
 • "Ta kontrollen över skapandet", 2010-11-16 12:36  [länk] .
 • ""Våra sinnen går att programmera in"", 2012-08-11 11:11  [länk] .
Knappast från syriska garderober och byrålådor:

[länk]

Syrian troops find tunnels full of weapons near Damascus

File Photo shows weapons and ammunitions confiscated from militants in Syria.  [länk]

Sun Dec 23, 2012 5:54PM GMT

Syrian troops have discovered a series of tunnels in the Damascus suburb of Dayara with a large amount of weapons and ammunition stored inside, Press TV reports.


A significant quantity of stolen medicines and medical equipment were also found inside the tunnels on Sunday.

Meanwhile, the Syrian army has clashed with militants in Jbab Hamad, Hammoura and al-Alyania areas in Homs countryside, killing several terrorists and destroying three vehicles equipped with machineguns.

Thirteen militants were also killed after Syrian troops stormed a terrorist hideout in Bustan al-Diwan area in Homs.

Syrian forces have also repelled an attack on a military checkpoint in al-Zweik village in Lattakia countryside.

Syria has been experiencing unrest since March 2011.  Many people, including large numbers of army and security personnel, have been killed in the turmoil.

A recent UN report has revealed that militants from 29 countries have so far filtered into Syria to fight against the Damascus government, most of whom are extremist Salafists.

The Syrian government has repeatedly said the chaos is being orchestrated from outside the country, and that a very large number of the militants operating in the country are foreign nationals.

HM/PKH
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.  God Jul, alla saktmodiga.
29/Leif E.  Socionomer har ett släktdrag och det är om, att de tror sig vara utbildade psykologer.  Jag hade en bror som var utbildad Socionom och var anställd som biträdande Socialchef.  Min framlidne mor var så irriterad på brorsan för hans manér och med en viss blick[...]
(X-man 2012-12-23 11:52 #30  [länk] .)
Min käre X-man, jag är väldigt tacksam över att Jan Brunnegård inte ger tappt, för ju längre han står ut med att få sitt perspektiv analyserat ju bättre går det att förstå det.  Som jag skrev i mitt andra inlägg i annan tråd för en stund sedan, "Därför vet jag av egen personlig erfarenhet att den som dekonstruerar de mekanismer som håller den i ett visst fast tankesystem helt kan övervinna tankesystemet och därtill helt förstå det på ett sätt som en person fortfarande fången i tankesystemet omöjligt kan göra.  Därmed kan den som dekonstruerat tankesystemet förstå både perspektivet utanför och också perspektivet innanför." ( Leif Erlingsson 2012-12-23 10:53 #87 i tråden "Tio år av konspiration[länk] .)  Den som så önskar kan alltså genom att studera hur en person som befinner sig i ett tankesystem, som här Jan Brunnegård som tydligt om och om igen deklarerar hur han får sin världsbild från gammelmedia och från sina gamla arbetslivserfarenheter, tydligt förstå detta tankesystem utifrån.  Och därmed helt övervinna det.

Jag känner en äkta och varm tacksamhet till Jan Brunnegård för att han genom sitt öppna agerande här på Sourze gör detta möjligt.  Här t.ex.:
X-man anser att vi alla andra sover.  Vad anser vi andra om Xmans vakenhet?
(Jan Brunnegård 2012-12-22 13:15 #91 i tråden "Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .)
Här agerar han alltså som makthavare brukar agera.  Söker konsensus för sin egen uppfattning som det 'normala', samtidigt som han (säkert omedvetet) söker definiera bort andras uppfattningar som 'onormala'.  Jag kunde ha visat på många andra exempel på detta sorts agerande från Jan Brunnegård.  I detta maktagerande - för det är vad det är - driver Jan Brunnegård synsättet "rätten att inget förstå samt att det perspektiv som då resulterar ska respekteras som 'normalitet'".  Men den som agerar som makthavare måste alltid få ifrågasättas, och vare sig Jan Brunnegård begriper det eller ej så agerar han som en makthavare.

Nu är inte den vänliga själen Jan Brunnegård själv medveten om vilka mekanismer han aktiverar, så jag är bara tacksam över att han gör det så lätt att tydliggöra dem.  Brunnegård själv önskar jag en fridefull Jul.  Och han är långtifrån ensam om att aktivera mindre lyckade mekanismer.  Det sägs att vi lever i den övergång mellan tidsåldrar då allt ska uppenbaras, så ingen av oss är immun från att bli använd för att illustrera mekanismer som behöver tydliggöras.  Och inom parentes så är inte du heller immun, X-man.

Därför God Jul och Gott Nytt 2013 till oss alla, och må allt bli förstått & förlåtet!
Kopia av denna tråd utan alla jobbiga dubbelpostningar på  [länk] .
X-man, förstod du det väsentliga av det jag skrev?  Ditt svar tyder inte på det, det är därför jag frågar.  Den viktiga frågan är inte svaret om 9-11, frågan det gäller är om och i så fall varför vår civilisation kollapsar.
Forts...

Men den oväntade vändning i denna intrig som jag nu ber er att tänka er, är att gärningsmännen som falskt sattes dit faktiskt gjorde vad de satts dit för, men de gjorde det inte på det sätt som de trodde att de skulle göra det på.

Och i dekonstruerandet av hur dessa händelser utspelade sig denna dag, i dekonstruerandet av hur det gick till, så kan vi dekonstruera Psy-OPsen och få Psy-OPsen ut ur våra egna medvetanden.  Den stora svårigheten det är för människor att förstå Judy Woods arbete, som är så klart som kristallklart vatten från en källa.  Varför är det så rörigt och så svårt att se detta?  Eftersom våra medvetanden fortfarande är i dimman och förvirringen från Psy-OPsen.  Och det enda sätt vi kan komma ut är genom att dekonstruera det.  Och det är vad jag skulle vilja försöka göra en ansats till denna kväll."
("Tio år av konspiration", Leif Erlingsson 2011-09-20, uppdaterad 2011-10-15  [länk] ,  fotnot 9 b.  Artikeln finns även publicerad här på Sourze, med notapparat:  [länk] .  Så den som verkligen förstått den artikel denna kommentar följer på behövde alltså inte läsa denna kommentar, för citatet finns i artikeln!)

Referenser:
 1. I tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk]  och framåt, med länkar såväl till siten "WhatReallyHappened" som avslöjar mycket av desinformationen, som till siten "PilotsFor911Truth".

 2. De uppskattande återkopplingarna kom efter att min text "Med "error" och flimrande blick" hade lästs på siten Folkvet, [länk] .  Texten finns på flera andra ställen, inkl. på egen site:  [länk]  och som kommentar här på Sourze:  [länk]  (här dock utan notapparat).

Jag har personlig erfarenhet av att ta mig ur en annan "PsyOP", nämligen "mormontänket", genom att jag faktiskt har dekonstruerat det!  Därför vet jag av egen personlig erfarenhet att den som dekonstruerar de mekanismer som håller den i ett visst fast tankesystem helt kan övervinna tankesystemet och därtill helt förstå det på ett sätt som en person fortfarande fången i tankesystemet omöjligt kan göra.  Därmed kan den som dekonstruerat tankesystemet förstå både perspektivet utanför och också perspektivet innanför.  Det min skiss om riktade, skiktade informationer vill visa på:  [länk] .
Såg att 9-11 åter var uppe i annan tråd. [1]

Påmindes genom flera varmt uppskattande återkopplingar i dagarna kring min text "Med "error" och flimrande blick" [2]  om hur förstörandet av det västerländska tänkandet är den enda fråga som är av betydelse.  Löser vi den, så kommer allt annat av sig själv.  Löser vi inte den, så finns det inget annat vi kan göra för att lösa något enda av de stora problemen.

Därför lägger jag här ut, uppdelat i två kommentarer, ett samtal mellan den jämförande mytologen John Lamb Lash och Dr. Judy Wood från 2011-09-06:
Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen:

John Lamb Lash:  "Föreställ er, ni vet alla vad det är att sätta dit någon.  Okey.  Vi kan alla berättelsen.  Vi har sett deckar-filmerna många gånger.  En man dödar inte sin fru.  Någon gör det.  Men han sätts falskt dit för mordet på sin fru.  Okey.  Vi har sett den intrigen många gånger.  Visst.  Låt mig ge er en annan sorts intrig.  Vad sägs om en man som dödar sin fru och sedan sätts han falskt dit för vad han faktiskt gjorde.  Har ni någonsin hört en sådan intrig?  De sätts falskt dit för vad de faktiskt gjorde."

Dr. Judy Wood:  "Här är ett exempel på det som jag ofta har använt:  Antag att någon står bredvid en död människa med en rykande pistol i handen.  Så ni tar honom till domstol och anklagar honom för mord med pistolskott.  Det visar sig att offret mördats men med gift, han har förgiftats.  Så det finns inget skotthål i kroppen.  Killen blir frikänd och på grund av principen mot dubbel straffbarhet (eng: Double jeopardy) så kan han inte ställas inför rätta på nytt."

John Lamb Lash:  "Just det.  Det stämmer.  Så antag någon listig vändning som den, antingen exemplet jag gav, någon som falskt sätts dit för något de faktiskt gjorde och sedan har någon smart advokat som kommer in och säger "men gud, du har blivit falskt ditsatt", och de blir frikända från något de gjorde för att det får dem att framstå som att de varit falskt ditsatta och därmed oskyldiga.  Den intrigen och den intrig Judy Wood just beskrev.

Låt oss tänka oss att något sådant som den intrigen hände vid 911, och att det är en del av Psy-OPsen.  Och så länge vi är fångna i Psy-OPsen så kommer vi aldrig att kunna se det.  Vi måste stiga ut ur det.  Och den stora skillnaden -- och detta är ungefär det viktigaste jag vill säga denna kväll -- den stora skillnaden mellan Dr Woods argument baserat på bevis för vad som hände vid 911 och sanningsrörelsens Inside Job argument, som gör anspråk på att vara baserad på vetenskap, gör anspråk på att vara baserad på arkitekter och ingenjörer och vetenskapsmän som ser på bevisen, är att den senare pekar på en gärningsman.  Och därför är den inte ren vetenskap.  Ser ni.  Den är en del av Psy-OPsen.  Eftersom Psy-OPsen vill få oss att titta på en särskild gärningsman.  Den vill sätta dit någon, nämligen Förenta Staternas regering.

Forts...
Det som jag tycker är intressantare i sammanhanget är det som ÅL blev utsatt för.
(Arifi 2012-12-22 15:14 #96  [länk] .)
Som jag förut påpekat så är vare sig Åsas eget agerande eller de omogna reaktioner detta mötte från vissa håll acceptabla.  Men oacceptabla reaktioner kan ändå förklaras, i detta fall inte minst med frustration över att känna sig överkörda.  Det riktigt otäcka Åsa gjorde var dock att förbinda dessa frustrerade krafter med Lasse Wilhelmsons sansade kritik.

Ta avstånd från Åsa Linderborg!  [länk] .  När väl det är avklarat, så är det en separat fråga att ta avstånd från de krafter hon själv använt sig av för att smutskasta en annan medmänniska!
Referens till förra kommentaren:
Ytterst intressant att studera folkmoralen för en socionom, socialsekreterare, lokalpolitiker mm.  Borde ha skrivit en högskoleuppsats i ämnet
(Jan Brunnegård 2012-06-01 16:20 #22 i tråden "Finare folk vill inte kännas vid sexprat[länk] .)
(Minst lika intressant är det att studera hur en socionom, socialsekreterare, lokalpolitiker mm tänker.  Men jag lovar att inte skriva en högskoleuppsats i ämnet.)
Min käre Jan, din blandning av omedvetenhet och din självbild av att du ändå genom din bakgrund som lokalpolitiker och allt vad det var förstår så mycket gör det väldigt intressant (det moderna uttrycket är att du manifesterar en intressant arketyp) att utgå från det du uttrycker för att förklara saker.
Medveten om att jag över lång tid här på Sourze har lagt ut en ny bild som bara behöver framkallas i betraktarens medvetande för att för denne bli verklig så har jag noga hållit ihop den större bilden inte minst genom mina "multitrådiga orienteringar".  Även dessa är nu omfattande och svåröverskådliga, så kanske det enklaste är att istället börja med att botanisera i mina egna inlägg bakåt i tiden  -  [länk] .  Men jag ger för sammanhangets skull även den senaste "multitrådig orientering" länken  -  [länk] .

Påminner mig också att den saktmodige Jan Brunnegård här på forumet inte förstått [1]  att alltet = Gud, trots att t.o.m. Bibeln själv påpekar detta [2].  D.v.s. människorna på t.ex. "Den nya människan vaknar" som jag tidigare i dag [3]  länkade till [4]  arbetar visserligen inte för samma gudsuppfattning som Jan, men de arbetar definitivt för samma allt!  Jag kom själv in på detta i en text från 2009 som jag häromdagen länkade till i ett inlägg [5].  Samma text finns på min engelska blogg [6].  Det är lättare att hitta den där än i den långa kommentarstråden på den förra referensen.


Referenser:
 1. Samtal med Universum har jag aldrig haft  -  trodde det mera var ditt fack  -  men det kan jag ju inte veta!
  (Jan Brunnegård 2012-12-12 12:28 #1292 i tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk] .)
 2. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.
  (Johannes Uppenbarelse 22:13.)
 3. Leif Erlingsson 2012-12-22 10:14 #1494 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  -  [länk] .

 4. Ann-Charlotte Stewarts med medadministratörers fina site "Den nya människan vaknar" med över 1000 medlemmar från hela landet,  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2012-12-20 18:39 #19 i tråden "Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .  Här länkade jag till en kommentarstråd efter texten "What we as the human spices really know, but pretend that we don't" 2009-04-24 2:04 AM  [länk] .

 6. Texten som avses är "All is One" (finns överst på den förra länken), men hittas bäst på min egen engelska blogg:  "All is One[länk] .  Skrevs alltså 2009-04-05.  Citerar PS från den texten:
  The Hidden Order described above implies what could be re-phrased "God is [still] greatest".  I just wanted to point this out, for the religious among my readers.
I samband med det sistnämnda har jag en fråga - är det någon som tror att det i denna förljugna värld tror att den verkliga sanningen allmänt sett är önskvärd eller i synnerhet av den exekutiva makten som har det många gånger visat sej med sina giriga labbar gräver i allehanda syltburkar vars etiketter skrivits med miljontals lidande människors blod.
(Bizon 2012-12-21 04:51 #38  [länk] .)
Inte när frågan ställs så där direkt, nej.  Men tyvärr tycks man inte minst i staden Stockholm ivrigt sysselsätta sig med det psykologiska fenomen som fått namnet "Stockholmssyndromet", att känna sympati för sina förtryckare.  Det är för dem med deras kontroll över media lätt att väcka vår medmänskliga sympati.  Och det är inte sympatin det är fel på, det är ju den som gör oss mänskliga!  Men tänk ett steg längre:  Media släpper bara fram en sida, ett perspektiv.  Så gå inte på något mediesnyft innan du själv kompletterat din bild.
Tänkte men glömde i mitt förra inlägg skriva att jag kan tänka mig att "Hjälpkällan[länk]  kan komma att bli en riktigt viktig resurs, vartefter allt fler människor upptäcker hur lurade de har varit.  Folket där är experter på bearbetning av sådana erfarenheter.
Leif 1481
// (Det finns andra siter på svenska där det är betydligt mer vaket, vill du ha länkar?  Nehej, tänkte väl det.)//

Jo visst vill i alla fall jag det - vad har du funnit i folkhavet att hänga upp din optimism på?

Jag ser tyvärr inte mycket av något sådant.
(Bizon 2012-12-22 06:48 #1490  [länk] .)
Ja, varför inte börja med Ann-Charlotte Stewarts med medadministratörers fina site "Den nya människan vaknar" med över 1000 medlemmar från hela landet,  [länk] .  Ann-Charlottes egen personliga historia är också mycket intressant.  Hon var som forskare med om de initiala stegen av utvecklingen av vaccinet Gardasil, och menar att det verkliga syftet är minskning av fertilitet.  Se vidare  [länk]  och  [länk] .

Ingen överblick över mer vakna siter skulle vara rättvis utan  vaken.se  [länk] .  Det finns mycket där att botanisera i.  Många viktiga artiklar och referenser.  Och ett aktivt forum.

Men själv finner jag faktiskt avdelningen "Tros- och livsåskådningsfrågor" på avhopparforumet "Hjälpkällans debattforum[länk]  och kunskapsnivån på några av debattörerna där mycket intressant.  Jag har t.ex. varit aktiv på  [länk] .

Därutöver finns ett antal mycket vakna föreningar och webbpublikationer där man även kan kommentera, såsom  "White TV[länk] ,  "Humanism och Kunskap[länk]  (mycket intressant material där av Pia Hellertz med 25 års bakgrund på Örebro universitet om paradigmskiftet, och hon har också i år gett ut en bok "Paradigmskifte på gång?" som jag fick i går och ska läsa så fort jag hinner.  (Tack, Pia!)

"NewsVoice[länk]  och inte att förglömma den viktiga  vaccin.me  [länk]  om vaccinationsbiverkningar.  Ja, och så förstås  "F O L K V E T"  [länk] .

Men vad gäller forumaktivitet så är det "Den nya människan vaknar" med över 1000 medlemmar som gäller, den jag började uppräkningen med.  Och så förstås  vaken.se  [länk] .
I #57 skrev du "att Iran och Kina skrattar åt oss" - du preciserade inte att det var ledarna du åsyftade utan länderna.
(Bizon 2012-12-21 20:59 #80  [länk] .)
{Detta besvarar även Jocke utsourzad 2012-12-21 20:18 #76  [länk] .}

Bizon, i ditt mångordiga svar kommer du i slutet till vad det handlar om, vad (tänkande!) människor med makt tycker och tänker.  Min formulering i #57  [länk]  var absolut inget försök att bli missförstådd eller att uttrycka mig försåtligt.  Det var bara min spontana reflektion utifrån det perspektiv jag för ögonblicket reflekterade över.  Hade du frågat så hade jag kommit på och svarat att det ju naturligtvis var ett realpolitiskt perspektiv utifrån de människor som kan påverka din och min vardag och framtid.  För visst kan man fundera över vad folk på gatan i olika världsdelar tänker, men om du inte fattat det förut så är jag extremt resultatorienterad i mitt tänkande.  Mitt arbete handlar om att vi ska ha en värdig framtid.  "Always Keep The Main Thing The Main Thing", som den gamle irakiske brigadgeneralen Annis Wazir brukade säga.
Föregående inlägg ska inte tolkas som att Bizon skulle vara en bespottare.
Högsta tveksamt om iaf det kinesiska och iranska folket skrattar åt oss!
(Jocke utsourzad 2012-12-21 16:30 #65  [länk] .)
Kan inte påminna mig att jag talat om folket i dessa länder, det är väl inte de som bestämmer där?  Inte ens här är det ju folket som bestämmer, politikerna gör ju som de redan bestämt oavsett vallöften etc.

inte är det någon bedrift att de har avslöjat att vi inte är vad vi utger oss för att vara.  Det är väl bara för dom att läsa innantill i floran av kritiska författare och deras alster - skillnaden är väl då att här trycks dylika alster för öppen distribution - där måste både dom och författarena smugglas ut.

Nej Leif om jag var du skulle jag inte överskatta varken deras moraliska höjd eller deras harmlöshet
(Bizon 2012-12-21 17:41 #68  [länk] .)
Harmlöshet?!  Var har jag talat om harmlöshet?  Jag säger ju att deras ledare genomskådar vårt hyckleri, och kan göra vad de behagar i sina egna länder för de vet att vi inte har något särskilt stort moraliskt försprång.

Visst hanteras oliktänkare olika, här tigs de ihjäl - får hållas på forum likt detta och bespottas av folk som inte ens förstår vad som skrivs.  I andra länder är det oliktänkaren själv som kroppsligen kan komma under behandling.  På ett sätt mer ärligt, faktiskt.  Då förstår ju trots allt alla vad som gäller.

BIZON 68 / Ibland så blir jag så gla över att du fångar en sanning så elegant
(Jan Brunnegård 2012-12-21 17:58 #69  [länk] .)
Vad är det för sanning som Bizon skulle ha fångat?  Jag ser bara ett stort inte förstått vad jag skriver.
rent mänskligt sett så verkar det som om denna nymornade kinahype blundar för en hel del brister i människorespekten i båda dess länder
(Bizon 2012-12-21 14:19 #60  [länk] .)
Bizon, jag skrev att de skrattar åt oss för att vi skjuter oss själva i foten, för att vi inte kan tänka och för att vi hycklar.  De har avslöjat oss härvidlag flera ggr om.  Jag skrev aldrig att de var bättre på mänskliga rättigheter.  Men de har avslöjat att vi inte är vad vi utger oss för att vara.  Att vi står med "byxorna nere".

Vi kan inte trovärdigt kritisera dem innan vi har sopat utanför egen dörr.  Och det är ett stort problem för de mänskliga rättigheterna.

Och oavsett mänskliga rättigheter tycks de vinna handelskriget.
Jag vågar hävda att de som inte vågar förändra sig själv är de som också ser till att världen går under.
(Maria Whinter 2012-12-21 00:03 i artikeln "21/12/2012: Våga vakna![länk] .)
Hej Maria.  Jag instämmer att världen är vad den är, men vårt eget perspektiv, vad vi själva ser, är (förhoppningsvis!) i ständig förändring.  De som talar om att vi ska bli multidimensionella, där tänker jag att alla dimensioner måste alltid ha funnits.  Att det enda som ändras är vår egen perception, det vi själva uppfattar.  Vad vi ser.
Många kommer nu att bryta sig loss från den hierarkiska kontrollen för att skapa större balans.  Det är då som hierarkierna, dvs. s.k. demokratiska, tillsammans med andra system nu kommer att brytas ner, troligtvis på ett kaotiskt sätt som vi redan kan se hända och gjort under en längre tid.  Det är utifrån ett sådant kaos som en upplyst värld kan skapas.  Kreativitet föds ur kaos och vi är skapande varelser eftersom den kreativa intelligensen är medfödd.
(Ibid.)
Jag skrev om perception.  De som har skapat hierarkiska kontrollen måste enligt min förståelse ha haft ett betydligt öppnare och vidsyntare perspektiv än vad de har tillåtit oss andra att ha.  Nu avslöjas detta.  Att de har hållit sin djupare verklighetsförståelse för sig själva.  Sitt djupare perspektiv.  Som jag häromdagen citerade det verkliga absolut första budet enligt Abdel-Masih Wazir:  "Du skall icke veta".

Se gärna dessa två trådar från Sourze, där jag har försökt göra extra mycket för att rasera den hierarkiska styrningen av vår perception:
 1. "Kommentarer till Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .

 2. "Ta avstånd från tydligen en före detta yttrandefrihetsfundamentalist![länk] .
Helt avsiktligt har jag i den första tråden lagt in ett inlägg exakt kl. 12:21 i dag den 21/12, d.v.s. 2012-12-21 12:21.  En "blinkning" från mig till alltet.  :)
Fattar ni inte att Iran och Kina skrattar åt oss, när vi p.g.a. åsiktsdiktatur tar bort våra verkliga tänkare som kan tänka själva från det offentliga rummet?  Det är som att skjuta bort en del av sin hjärna!  Det innebär ett samhälleligt självmord.

(Antar att dessa länder har riktiga think-tanks, där man får tänka.  Har Sverige det, eller är vårt "think-tanks" slutna sekter?)
Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet, är en av Sveriges modigaste journalister.
Det är vidrigt att läsa alla som ursäktar dem som hotar henne.
(StaffanRoger 2012-12-21 09:34 #40  [länk] .)
Efter att ha blivit avslöjad som ett diktaturens kreatur (se min förra kommentar här i tråden) så fläker hon ut vilket offer hon är.  Det finns ingen ursäkt för de grova påhopp som skett mot henne, men det finns heller ingen ursäkt för hennes egna grova påhopp.  Inget av dessa ursäktar det andra, och denna tråd handlar om Åsa Lindeborgs övertramp, som faktiskt kom först.  Snyftet kan vi ta när hennes övergrepp är uppklarat.  Tyvärr är hon inte ansvarig utgivare, så hon slipper i alla händelser rättsligt efterspel.  För skulle rätt vara rätt så är det hon själv som förtjänar fängelse.  Hon har alltså all anledning att framstå som största möjliga offer, och hon drar in barn och mamma i offerrollen också.  Vi ska känna sympati med våra förtryckare!
{Har ändrat fetningen för att markera frågorna tydligare:}
Anser du att det som hände med judarna under Andra världskriget är en historisk händelse, som det är legitimt att forska om, diskutera och revidera på samma sätt som vi gör med andra historiska händelser?

Om svaret är nej på den frågan:  Varför?

Om svaret är ja på den frågan:  Hur kommer det sig då att många av de som gjort så, dömts till fängelsestraff i flera länder i Västvärlden?

Vidare:  Känner du till om det finns några andra historiska händelser i vår tid där folk fängslats för att de har en annan uppfattning än den gängse?

Slutligen till dig som "yttrandefrihetsfundamentalist":  Anser du att åsikter skall kunna bestraffas?"

Upp till bevis, Åsa!  Visa nu var du står och göm dig inte bakom alla stöveltrampande järnrör i myllan på gator och torg!
(Hans Berggren 2012-12-19 13:02 i artikeln "Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .)
första frågan svarar jag själv ja.  På andra frågan svarar jag själv mja, det finns ett turkiskt folkmord som måste förnekas för att inte rendera fängelse.  Om man är turk.  På tredje frågan svarar jag själv nej.

Det fanns en följdfråga på första frågan, "Hur kommer det sig då att många av de som gjort så, dömts till fängelsestraff i flera länder i Västvärlden?".  Mitt svar är att det beror på att vissa delar av västvärlden är uttryckliga åsiktsdiktaturer, som fängslar vissa oliktänkande.  I andra delar, som i vårt eget land, så är sker åsiktsdiktaturen genom att hindra oliktänkare från att komma fram i det offentliga rummet.  Genom förtal o.s.v., just det Åsa Linderborg sysslat med.
36 Leif E:  "En fråga till Jocke, är det OK att fängsla historiker som kommer fram till andra siffror?"
Nej det tycker jag självklart inte.  Tycker dessutom att siffrorna borde redovisas någorlunda någonstans.  Men de kanske finns, har ej själv sett dem.
(Jocke utsourzad 2012-12-21 09:21 #39  [länk] .)
Varför inte publicera dem själv?  De är inte jättesvåra att leta upp.
De som helt förnekar förintelsen får nog skylla sig själva om de blir attackerade.
(Jocke utsourzad 2012-12-21 09:21 #39  [länk] .)
Jag visste inte att sådana fanns, kan du ge exempel på någon som på fullt allvar helt förnekat att massor av människor dog i koncentrationsläger?
En fråga till Jocke, är det OK att fängsla historiker som kommer fram till andra siffror?
1482 Jag tittade på din film när du postade den och det sades inget i den om att det var mänsklig aktivitet som låg bakom.  Men jag förstår siten det låg på som att de hävdar detta, och jag förstår dig som att du menar detta.
[...] om någon slags gryning, sådana finns, men här är den visst bara för vissa utvalda.  Som Leif E själv, förstås!
(Jocke utsourzad 2012-12-20 20:07 #1478  [länk] .)
Inte alla vaknar i gryningen, men det är ändå då många brukar vakna.  Själv har jag aldrig tagit så högtidligt på något exakt datum, men jag upplever verkligen att allt fler förstår allt mer.  Tror det är därför de håller sig borta när de ser hur hopplöst det är att plantera nya tankar här.  :)    (Det finns andra siter på svenska där det är betydligt mer vaket, vill du ha länkar?  Nehej, tänkte väl det.)
Ang. komplexitet, komplexitet kan förstås med holografiska tekniker.  Som jag flera gånger förklarat så insåg jag detta när jag såg hur datorer med fraktal matematik kan skapa konstgjorda landskap som ser helt verkliga ut, samtidigt som jag själv i dator har knappat in koden för en grundläggande fraktal - Mandelbrotsetet.  Några rader kod skapar oändlig komplexitet.

Se t.ex.
 1. "Bakom skuggorna" 2011-08-05 16:42  [länk]  och minuten innan här på Sourze på  [länk] .

 2. Även citerat i tråden "Experimentet Jorden avslutat" 2011-08-06 21:14  [länk] .

 3. Och i tråden "Vad är holistik?" [Jan Brunnegård trodde det kallades så] 2012-11-20 23:47  [länk] .

 4. På engelska i en kommentarstråd efter texten "What we as the human spices really know, but pretend that we don't" 2009-04-24 2:04 AM  [länk] ,  där även koden för mitt eget enkla Mandelbrot program är med.  I slutet av den inledande artikeln nämner jag begreppet "predation", att bara veta.  Kan ha med omedveten mönsterigenkänning att göra.  Kan innebära en ännu djupare inkoppling på verkligheten.
Är det någon på "såsen" som kan förklara varför prognoserna för jordens kommande klimat kan i det närmaste säkerställas 100 år framåt.  Då när det gäller solen kan ingen vetenskapsman säkerställa solens kommande verksamheter längre än de nästkommande 15 minuterna.  Då utgår jag ifrån att solen aktivitet som många forskare glömt, än så länge är helt avgörande för vår temperatur.  De 15 minuterna är nyvunnen kunskap i samband med ett TV-program med anknytning till Maya-folkets 2012 fenomen.
(Leif E Ström 2012-12-17 21:46 #1443  [länk] .)
Ursäkta, glömde svara på denna.  Svaret är att sekters prognoser som den om jordens kommande klimat p.g.a. CO2 inte har någon korrelation med fysisk verklighet.  Om någon annan redan hunnit ge rätt svar så ber jag också om ursäkt.
Min formulering i #13 avser alltså det av Åsa Linderborg i sin artikel beskrivna hatet mot sin egen person, och mot närstående.  I stort sett - förutom formuleringen Jocke redan anmärkt på - så var Avpixlats text rättvis.
Den artikel av Åsa Linderborg som föranledde Avpixlats text antyder att målet med ABs och Linderborgs kampanj just kan ha varit att trigga ett sådant hat mot sin egen person.  För att få sympati för en annars omöjlig sak.  För hon har ju enligt min kunskap om sakförhållandena gjort sig skyldig till förtal mot Lasse Wilhelmson, där visserligen det juridiska ansvaret åligger ansvarig utgivare, och där måhända det inte i vårt land går att driva ett sådant mål och vinna, men ändå.
Leif E, vill, kan eller vågar du förstå vem som i nutid och nära framtid är "folkvald" svensk lagstiftare eller kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd, i EU-parlamentet, Sveriges riksdag, region/landsting, stad/kommun och kyrkonämnd XYZ?
(Mental kvalitet i EU 2012-12-20 16:23 #29  [länk] .)
Hade du inte fnuttat "folkvald" så hade mitt svar blivit "Ingen".  Nu fnuttade du, och därmed blir mitt svar vemhelst som för ögonblicket och i nära framtid innehar dessa positioner i vår gemensamma föreställningsvärld.
Tack, JR, för länken till den avslöjande avhandlingen som kartlagt organisationer och nätverk som påverkat EU:s hantering av biodrivmedel och klimatfrågan.  Verkar vara en riktig sekt, det där.
Jag vet vad jag förstår, och skäms inte för att uttrycka det.  Om du Jocke vill förstå något, börja med att nysta i referenserna till mitt inlägg #4 här i tråden.
"Västs stora problem är att förmågan till att tänka, till att förstå komplexitet, är i snabbt avtagande.  Iran lider t.ex. inte av motsvarande svaghet.  Inte heller Kina."
Jag undrar vad du menar med detta rumphugggna påstående, utan minsta exempel?
(Jocke utsourzad 2012-12-20 11:57 #5  [länk] .)
För den uppmärksamme behövs inga exempel och för de som inte varit uppmärksamma är inget enskilt exempel tillräckligt då frågan är för stor för det.

Men om jag ändå ska ge ett exempel, som naturligtvis inte ensamt duger som belägg, så ta bara att Iran plockat ned två s.k. drones för väst, bl.a. USAs senaste och mest avancerade, utan att USA ens lyckats aktivera självförstörelsemekanismen utan tvärtom Iran kunnat visa upp dronen i i stort sett oskadat skick.  Ytterligare ett belägg kan vara det skickliga sätt på vilket Iran "spelat" väst med såväl med den s.k. Förintelsekonferensen för några år sedan som den stora fredskonferensen Iran ordnade tidigare i höst.  Västmedia vågade inte ens nämna den senare, iallafall inte i Sverige.  Ta sedan också hur det i retoriken hetsats om krig med Iran åtminstonde sedan 2006 men hur det aldrig blir av.  Det är för mig uppenbart att de som verkligen bestämmer i väst inte vågar, och min "mönsterigenkänningsanalys" såsom erfaren felsökare (visserligen inom elektronik och data men principerna är generella) av detta är att Iran har ett riktigt starkt "ess".  Kina har också helt uppenbart legat väldigt lågt i tonläge men även de tycks ha något starkt ess.  Jag drar mig till minnes deras plötsliga ubåts-uppdykande mitt i en amerikansk sjökrigsövning i Stilla Havet som inte detekterades innan de kom i ytläge mitt bland de amerikanska krigsskeppen.  Och deras i maktdemonstrationssyfte avfyrande av interkontinentala robotar för några år sedan utanför Los Angeles och New York.  Även det helt odetekterat.  "Alien" vet kanske vad de har, som väst inte har koll på.

Men det behövs mer än några enstaka exempel för att belägga min analys som är resultatet av mer än sex års noga observerande av mönster.  Det är inte för inte jag kallar mig "Holistisk detektiv".  Men jag förväntar mig inte att den som inte själv varit uppmärksam ska begripa detta.  Jag vände ju mig till de visa, om du kommer ihåg.
kan vi från Leif E få en definition på denna nationellt övergripande och överlägsna "komplexitet" hos Iran resp Kina?
(Jocke utsourzad 2012-12-20 10:31 #3