Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Mardrömmen i Japan

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Mardrommen_i_Japan/Sourze_style.html .
Tusental människor har drunknat och förolyckats, städer och samhällen utraderats, Kemiska industrier och raffinaderier har rasat samman och orakat farliga utsläpp av farliga ämnen, gasledningar brinner okontrollerat. Men Anna Drangel skriver om att kärnkraftolyckor har ödelagt Japan. Ännu ingen ens förolyckats. Hittills inga riktiga radioaktiva utsläpp. Ingen jord är förgiftad. Inget Tjernobyl kan uppstå. Svåra problem att lösa ja, men stora delar av japan har ännu större problem. Anna Drangel verkar vara okänslig för de verkliga problemen. Tunnelseende orsakat av massiv okunskap?
Utländska investerare vill att tokyobörsen skall stänga, så att man ska kunna flyga hem. Råttorna vill lämna skeppet, men inte sina investeringar. --- Jag antar att dessa investerare hör till dem som vanligtvis talar varmt för kärnkraften. De som offrar sina liv för att rädda sina landsmän ses av investerare som en lägre stående människosort. Kreatur som har valt att offra sig för att överklassen skall kunna leva ett okontaminerat överklassliv i ökad kapitalkoncentration. --- När kommer den inre sunami som äntligen spolar bort denna förbannade överklass?
#4 det där var dumt skrivet av mig. Nåväl, någon som vet ifall man förklarat anledningen till att kärnkraftverken uppenbarligen fortfarande går? kan man inte stänga de reaktorer där 'total härdsmälta' riskeras? Någon som har koll?
Malou Tidelag-Sivers vill att jag säljer billigt och köper tillbaka dyrt?
Dina siffror stämmer inte. Gränsen för evakueringen är 20 km. Centrala Tokyo ligger 160 km från Fukushima. USA (och Sverige) föreslår evakuering om man bor inom 80 km radie. Läget är allvarligt, och kan förvärras, men de flesta japaner vill ta del av att skapa ett samhälle och bidra till en bättre och tryggare plats tillsammans med alla andra.
Lordchaos, reaktorerna i Fukushima stängdes av omedelbart vid jordbävningen. Problemet är att uranstavarna och MOX-bränslet spontant avger värme. Om de inte kyls ner kan härdsmälta inträffa. Detta gäller också det använda bränslet som förvaras inne i reaktorbyggnaderna. Det radioaktiva materialet är inte stabilt utan sönderfaller, och då avges energi dvs värme, som gör att det smälter. Det kan inte explodera, men det kan bli många andra problem. Röken man ser på bilderna kommer från reaktorerna och är mest ånga, men det har också inträffat bränder.
#8 Tack Martin, tänkte inte på det. Men jag uppfattar ändå en enorm handfallenhet från high-tech-landet Japan, som bygger kärnkraftverk för jordbävningar. Att man nu kör helikopter med vatten-spannar är konstigt mot den bakgrunden. Vad är sant och vad är överdrivet.
Situationen tycks mycket svår att tolka, även för dem som är initierade, vilket nog i stora delar förklarar viss förvirring i media. den bästa källan till information tycker jag hittills är engelska The Guardian. Vad avser vattenbehovet så är det enromt, vilket förklarar svårigheterna. Scenariot som jag förstått det är att reaktorerna stängdes ned, och dieselaggregaten startades upp. Efter en stund kom tsunamin och förstörde samtliga utom ett. Då detta skedde gick man över på batterireserven, vilken räckte i åtta timmar, därefter påbörjades upphettningen. Jag är förvånad att man använder helikoptrar; ett kärnkraftsverks vattenkonsumption ligger på ca 4,5 miljoner liter per minut för 1,6 Mw. Fukishima är på drygt 4,5 Mw totalt. sannolikt behöver dock ej det använda kärnbränslet samma mängd, men dock. Vad avser Dags funderingar: suck. Världen fungerar inte på det viset.
Komentar till Anna drangel: som jag upplever det försöker inte alls media tysta ned detta, snarare tvärtom. SvT sänder extra hela tiden, i många tidningar kan man läsa om en växande panik i tokyo etc. samtidigt har dock ingen dött av strålningen i detta läget, och händelseutvecklingen kan rent tekniskt inte bli värre än i Hiroshima. massmedia tjänar pengar på domedagsrubriker, samtidigt som andra företag ömsom tjänar pengar på stabila förhållanden, samtidigt som andra gärna ser turbulens, så att de kan passa på att utnyttja situationen. Men i grund och botten är företagare också människor, hur märkligt det än kan tyckas. Och människor vill varandra inget ont, utom fanatiska konspirationsteoretiker då.
Kalle. Jag tycker att det klart framgår av radiosändningarna att många har blivit skadade av de som bekämpar härden men även räddningsarbetare länbgre ut. Manskap som sista dygnet försökt spruta med vattenkanoner o dyligt har snabbt fått dra sig tillbaka."Vattenpiloter" har måst ge upp- allt för farligt osv.
ja, enligt media 20-30 stycken skadade, vilket är illa nog.
Ca 50 arbetar dog i Tjernobyl (mer pga kommunism än radioaktivitet). Sedan dess har ca 120000 människor dött bara i kolgruveolyckor.
Snarare är de orealistiska.Självklart kommer det att hända olyckor med kärnkraften liksom med allting hanterat av människor.Olje utsläppet utanför USA sist nu var ju "otänkbart" stort.Östersjön är ju redan död men vi hade världsnaturarvet Kosterhavet tills den där olje båten dumpade sin olja just där. Alla giftiga utsläpp vi låter havet ta hand om börjar märkas:de korallrev utanför Australien o Belize där min dotter dök för bara 20 år sedan börjar försvinna. På Galapagos:En av jordens sista unika oförstörda miljö.Där planerar man en flygplats för charterturister!!! Jag tror inte att vi drabbas av lika storajordbävningar som i Japan men det är ganska lätt för en terrorist att ta sig in i våra kraftverk vilket demonstranterna visat gång på gång.En dåre som flyger rakt in som de i NY kan vi aldrig skydda oss emot. Det står i biblen att Gud ska förstöra dem som förstör jorden.Det behöver han inte:det klarar vi så bra själva.
att 120.000 männsikor dött i kolgruveolyckor beror på att vinst värderas högre än människoliv, skillnaden är att gruvsäkerhet är något man kan göra något åt..med ökad mekanisering,robotisering,satsning på säkerhet m.m. och mindre folk i gruvorna..varje död gruvarbetare är en tragedi..varje trafikoffer också..men trafikskador och gruvolyckor är begripliga och hanterbara om viljan finns..Kärnkraftens problem är inte de akuta döda i olyckan...det är perspektivet på ökande cancer,oätlig mat,djur,fiskar,grödor,obeboliga områden för evig tid framåt. När en tarfikskadad är påkörd är han påkörd och det betyder inte att vi kan vänta oss skador i evig tid, när en kolgruva rasat så har den rasat..men den kommer inte att fortsätta rasa i 200.000 år ! När radioaktiva ämnen sprids kan vi vänta oss vad jävelskap som helst.Det går inte att ens jämföra..det är skillnad på förstörda liv och på förstörda livsbetingelser.
#15 Sunny, ja olyckor kommer att hända men även om man räknar med det så är de negativa konsekvenserna mycket mindre än från de realistiska alternativen. Det är just för att vi ska förstöra jorden (och människorna) mindre som vi ska öka kärnkraftsanvändningen.
Ja,Guds vrede.en förgiftad Jord är en katastrof - oåterkalleligt! - Vem var det som sade att 2012 var det stora katastrofåret? - Börjar kanske nu - -slutar då? - Ske Guds vilja! - Mvh.
Nej Jan vi behöver ingen mayakalender..vi behöver bara fler som CMO..ett par tusen kärnkraftverk till, och "-Sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong och så sitter vi där och hurrar och tycker skjortan känns trång, E du med på den" Som salig Olle Adolfsson sjöng. :-)..men det finns gott hopp..vi är faktiskt rätt många nu som känner att livet inte handlar om att gå till ett jobb vi inte gillar,för att få mer pengar att köpa saker vi inte behöver...Lyckan,Tryggheten,Kärleken...om man nu får prata om en så olönsamma,orealistiska, och svårkontrollerade saker...den finns inte där. Hamburgaren man försöker truga i oss har blivit för stor nu. :-)
#16 Att 50 människor dog i Tjernobyl och den permanenta miljörstöringen där berodde inte på vinstintresse, tvärtom. De mest humana arbetsförhållandena i världshistorien finns i kapitalistiska länder. Och att vi nu kan bota många sjukdommar och skador som förut innebar en säker död beror också på vinstintressen. Med satsningar på säkerhet kan vi kanske minska anatalet döda i kolgruveolyckor med 90%. Om vi tar Tjernobyl som utgångspunkt kan vi säkert minska dödsfallen från kärnkraftsolyckor med mycket mer än 90% och 500 dödsfall per år är fortfarande mycket mer än 0.2 dödsfall per år. Hot på förstörda livsbetingelser i global skala pga antropogena klimatförändringar är iaf någorlunda realistiska och betydligt värre än t.o.m ett worst case scenario pga kärnkraft.
CMO...???..vilka länder i världen är inte kapitalistiska ? Det har gått 50 år sen kalla kriget nu ? Vem pratar du med ? Ja...nästan allt som görs i dagens samhällen görs för vinst..och ? Alltså kan du inte tänka dig nåt bättre än nuvarande förhållanden och att de fortsätter ? Ok...jag accepterar din begränsning...kan man inte tänka sig nåt annat än det som är...så är det ju kärnkraft och mer konsumtion och ökad marknad och evig tillväxt som gäller. lycka till..men är inte det väldigt gammeldags tänk ?...Jaha Öststatskommuniismen var kass ..Och ? Det var Egyptens slaveri också..vad har det liksom med debatten att göra ? Känns det inte konstigt att leva kvar i den tid då Stalin och Kennedy levde ?
Jag lever i dagens verklighet Aguirre, inte i någon anarkistisk utopi. Prova det själv om du törs...
:-)...och hur skulle jag kunna leva i nåt annat än dagens samhälle ?..man lever inte i en politisk vision..man jobbar på att nå den..I mitt fall är visionen så vacker att det kommer att ta lång tid att nå den antagligen...Du är ju nöjd med världen som den är...fast bäst vore den ju utan sådana som mig...som inte fattar att det är bäst som vi har det...fast vi skulle ha mer av det..mer av kärnkraft,mer av vinstintressen,större hamburgare och mer reklam i TV..:-)...Herregud CMO...måtte jag aldrig hamna i din realistiska värld...jag skulle dö av uttråkning.Har ni inget annat för er i USA än att desperat försvara er livstil och försöka ha ihjäl de som inte vill ha den ?
Hittade denna kommentar från en läsare på en av Aftonbladets artiklar. Jag tyckte den var bra: *Gustaf* 12Gilla Anmäl "Kärnkraftförespråkarna har nu chans att visa sig på styva linan och hjälpa till med att frivilligt städa upp Fukushima anläggningen. Därefter kan de flytta till de områden där nedfallet hamnar och därifrån lobba för fortsatt användning av kärnkraft och uppfostra sina barn rent praktiskt i hur ofarligt det är att äta lokalt odlade produkter."
När man inte vill diskutera nåt i USA..säger man bara "Halmgubbe" då ?..det var snällt jag trodde man sköt varann istället :-)
Jag är säker på att CMO redan är på plats och städar vid reaktorn...det är en handlingskraftig och relaistisk man...ingen stollig utopist.
Till CMO: Läste för många år sedan "På Stranden" av Nevil Shute. Det var en så skrämmande upplevelse att det för alltid har präglat min syn på kärnkraft och den enorma kraft som vi inte riktigt behärskar. Det är en gammal bok, men rekommenderar den ändå. Jag förstår inte hur man kan anse att kärnkraften är ett alternativ. Inte som någon långvarig lösning ivarje fall. Att i dessa tider prata om att bygga ut kärnkraften skrämmer mig. Att höja denna energi till skyarna är som jag anser inte bara korkat utan ett tecken på riktig galenskap.
Till arga gubben: Du skriver att jag är okänslig för de verkliga problemen. Nej arga gubben, jag är inte okänslig. Jag är bara orolig. Jag är orolig för Japans framtid. Jag undrar hur de ska kunna fortsätta bruka sin jord utan oro för radioaktivitet, oro för fosterskador, oro för hur de ska klara sin framtid när de börjar bygga upp sitt samhälle igen. Du skriver att inga har förolyckats ännu. Nej, men 180 stycken av kärnkraftsarbetarna offrar nu sina liv för att försöka rädda Japan. Många kommer att påverkas av strålningen på sikt. Jorden är förgiftad runt kärnkraftverket. I kärnkraftverket är det 400 mSieverts. Du får i dig en 1mSieverts vid ett röntgenbesök. Då kan du själv räkna ut vilka doser vi pratar om. Du skriver att inget nytt Tjernobyl kan uppstå. Det kan det visst. Det är problem med 4! stycken reaktorer. En härdsmälta och en explosion på det så har vi ett nytt Tjernobyl - kanske till och med värre. Såna där reaktorer behöver kylas av under en lång lång tid. Varje reaktor gör av med flera miljoner liter vatten per timme för att hålla sig nerkylda. Hur tror du de klarar av att lösa detta med att vattenbomba. Det blir ju som att försöka använda en vattenspray när det brinner. Det är du som inte vet vad du pratar om. Jag hoppas bara att denna katastrof INTE ska bli ännu värre än vad den redan är. Jag hoppas att vi ska kunna hjälpa japanerna som är kvar i norr och att vi ska kunna hjälpa de som är kvar. Jag hoppas att japanerna ska kunna bygga upp sitt land igen, men jag är orolig för framtida strålningseffekter. Nu lämnar t o m nyhetsreportrarna Tokyo - vilka ska då rapportera om vad som händer?
inlägg #29 Anna Drangel: Det är inte så meningsfullt att diskutera med dig eftersom du uttalar dig om saker som du uppenbarligen har väldigt ytliga kunskaper om och kastar ut påståenden blandat med rena felaktigheter. (Tex. en härdsmälta ger ingen explosion) Du tycker mer synd om de 180 arbetare som du tror kommer att dö (helt gripet ur luften) än de tusentals som redan gjort det och deras anhöriga. Det beror på att du är så fixerad vid kärnkraftproblemen (som är stora, det är säkert) att du ät blind för allt annat. Sannerligen makabert!
Det är inte meningsfullt att diskutera med dig heller arga gubben. Så undrar jag såklart: är du expert själv eller? Vad får du din information om att en härdsmälta inte kan ge upphov till en explosion eller brand? Själv fick jag den från CNN. Men jag borde väl först ha hört efter med dig. Vad får dig att uttala dig om att jag har ytliga kunskaper när du själv... är du kärnfysiker eller? Man borde göra som en expert som uttalar sig i länken jag lämnat tidigare - täcka reaktorerna med cement till en sarkofag. Och detta så fort som möjligt!!! Jag tycker inte mindre synd om alla anhöriga till dem som har dött, bara för att jag tycker synd om de arbetare som nu försöker rädda vad som räddas kan. Skillnaden är att dem vet vilka risker de utsätter sig för. Och de gör det "frivilligt". Försök inte lägga ord och känslor på mig som du omöjligt har en aning om. Hur vet du vad jag känner?
Angående ovannämnda. Med 9 miljarder invånare 2050 (beräknat) Och de vill ha samma energistandard som Sverige IDAG, obs, vi med gynnsam vattenkraft, obs. Så skulle detta innebära 9000 kärnkraftverk globalt, 2050. Ett nytt kärnkraftverk inviges per arbetsdag, med beräknad livslängd som idag. Var och en borde inse, att kärnkraften inte kan lösa energiproblemen mer än marginellt, OK. Till priset av osäkerhet i förvaring för 100-tusen år! Varken tillväxt, eller befolkningsökning kan fortsättta i det ändliga, inte ens på kort sikt. Om vi inte vill mata med flera katastrofer per år! Vi måste spara, dra ner på svinnet, skapa mer jämlikhet och "sänka" vår materiella standard en smula, för ökad frihet med egenvård, hobbies, kultur och egenarbete hemma.
Apråpå CNN... jag rekommenderar the Guardian eller BBC. Tyvärr lider CNN av aftonbladet-sjukan, och är först och främst sensationslystna. nLyssnade på CNN för en stund sedan; då var apokalypsen nära...
#28 Anna, min syn på kärnkraften grundar sig på en jämförelse mellan de mer eller mindre realistiska alternativen. Globalt är alternativen i korthet: (1) en kraftig minskning av energiförbrukningen (2) en fortsatt hög och växande användning av fossila bränslen (3) utbyggnad av (modern och allt säkrare) kärnkraft. Alla tre alternativen har sina speciella problem. Alternativ (1) är ekonomiskt smärstamt minst sagt och politiskt omöjligt, speciellt om Kina, Indien och andra utvecklingsländer ska kunna ta sig ur fattigdommen under de närmaste 100 åren. Alternativ två hotar att leda till klimatförändringar samtidigt som utsläpp av farliga ämnen från förbränningen faktiskt orsakar cancer och andra sjukdommar i mycket högre grad än vad kärnkraften gör. Eftersom det behövs oerhört mycket större mängder fossila bränslen än för kärnkraft leder brytning till miljöförstöring och allt mer riskfylld utvinning med både dödsfall (5000 kolgruvearbetare per år t.ex) och miljöförstöring (Deepwater Horizon och mountain top removal t.ex.) som följd. Och till slut måste vi ändå gå över till alternativ (1) eller (3) när resurserna av fossilbränslen är uttömda. Genom upparbetning av använt bränsle och reaktorer som använder thorium i stället för uran kan kärnkraften förse mänskligheten med energi i tusentals år. Även om ett antal spektakulära olyckor inträffar kommer den totala negativa effekten att bli minst med det tredje alternativet. När kärnkraftverk havererar blir det dramatiskt och stora rubriker, men om hundrafallt eller tusenfallt fler drabbas av effekterna av fossilbränslen eller biobränslen skrivs det just ingenting. Men det är faktiskt lika tragiskt om någon dör eller blir sjuk i onödan även om det inte hamnar på förstasidan i Aftonbladet. Att grunda sin uppfattning om kärnkraft i ett 53 år gammalt skömlitterärt verk om atomkrigets följder, det tycker jag är galenskap.
Herregud CMO....du ser väl för tusan skillnad på människoliv som tragiskt släcks och på att jorden görs obebolig för människor överhuvudtaget i all överskådlig framtid ?..Tror du att alla kärnkraftsmotståndare tycker att kolgruveolyckor är ok ? Att oljeutsläpp är ok ? Du pratar om risker med olika alternativ..problemet är att vad gäller radioaktiva lösningar så står de i en klass för sig...de kan inte och skall inte jämföras med andra energialternativ...Det är en förvriden dröm från våra teknokrater och våra kvarvarande evig-tillväxt-fanatiker...en vansinnig ide om att "utveckling" är nåt gott ..vilken riktning den än går i.Din s.k. "syn" på kärnkraften är egentligen en en spegling av din syn på människan,vad hon vill,vad hon behöver,vart hon är på väg...Kärnkraftsmotståndare har antagligen inte samma drömmar om framtiden som dig CMO...dom lever av helt andra skäl än dig...och gör därför helt andra värde och riskbeddömningar.
#36 Jag är inte “Herregud” Aguirre. ”du ser väl för tusan skillnad på människoliv som tragiskt släcks och på att jorden görs obebolig för människor överhuvudtaget i all överskådlig framtid” Ja det är ju viss skillnad, men vad skulle leda till det senare menar du? Kan du beskriva scenariet, ja utan att hämta det från skönlitteraturen då..
Vill egentligen inte göra såna makabra överslag...vi skall inte behöva grubbla på sånt...i värsta fall ett större luftutsläpp av allvarliga ämnen...som i Tjernobyl..den obeboliga zonen där är ändå rätt liten..ett par stycken såna ...en krigshandling som bombar några kärnkraftverk...skall vi inte tala om...ett utsläpp i Oceangående strömmar...Vi får väl göra som experterna i Japan..hålla tummarna...hela jorden blir ju inte obebolig bums..men med ökad kärnkraftsutbyggnad trots olyckor och döda zoner...så kan vi snart vara där...50 år..100.år 200 år...korta perioder i mänsklighetens historia..allt beror på hur många som tycker som dig CMO..är det många lär det gå fortare...men eftersom det inte har hänt ännu...att jorden blivit obebolig ..så är det ju bara en utopi...och sådana bryr du dig inte om...du lever i verkligheten och där är inte jorden obebolig...alltså är allt annat bara flummig teknikskräck och utopism...jag kan ta mitt pick och pack med mig in i anarakistgrottan och försöka leva utan optimistiska ingenjörer..du lever vidare i den verkliga verkligheten...som du har...där är det ordning och reda.
Och CMO...du växte väl upp med Jules Verne ( den då snurrige utopisten utan verklighetsförankring ) hoppas jag...du skall inte underskatta skönlitteraturens förmåga att skåda framåt.
#32 Anna Drangel sa "Själv fick jag den "informationen) från CNN. Ja jösses, det förklarar allt. Lika förtroendeingivande som aftonbladets löpsedlar. "Hur vet du vad jag känner?" skriver du. svar: ser din text
#36 & 38 Att du hyser en irationell rädsla för allt som har med radioaktivitet att göra är beklagligt och något som jag hoppas att du kan bearbeta. När liv, hälsa och miljö för så många andra människor står på spel bör man dock inte ta överdrivet mycket hänsyn till fobierna hos ett fåtal utan man bör förlita sig på vetenskap och välgrundade risk/benefit analyser.
#39 Visst men det svåra är att veta i förväg vilka fantasier som kommer att bli verklighet.
CMO..irrationell ? .."man bör förlita sig på vetenskap och välgrundade risk/benefit analyser."...jajamen...analysverktygen är det inga fel på rent teoretiskt...det är dom där felbara sakerna bakom dom..med olika konstiga motiv...människorna...dom skall man begränsa makt och ansvar för...den arten skall inte hålla på med radioaktivitet i nån större utsträckning...det är ett område där man inte vill höra det så högst mänkliga utttrycket..- Hoppsan !
#45 Det är riktigt att vetenskapen och vetenskapsmän (och kvinnor) är felbara men jag går ändå till (den felbar) doktorn och väljer helst den mest framgångsrika behandlingsmetoden även om den inte är garanterad, och även om det kan finnas obehagliga biverkningar i sällsynta fall.
CMO..Ja...doktorn vet förmodligen mer än mig...men jag skulle aldrig få för mig att överlåta jordens framtid i hans händer....det övergår både hans tjänstebeskrivning och det ansvar en människa skall ha...det är för stort och för farligt ansvar att handa..för någon..oavsett bildningsgrad.Det blir inte ens mindre farligt om så en folkmajoritet är för det..Det är en Jajabaja..fyy...fråga för våra samhällsbyggare, De får helt enkelt ta bort kärnkraften ur mekanolådan..känns bäst så.
#35 CMO, jag tycker nog att du borde haft med ett 4:e alternativ, jag tänker närmast på utbyggnad av förnybara energikällor. Jämfört med bla Danmark och Tyskland ligger vi i Sverige en bra bit efter när det gäller vindkraft. [länk]
#47 Så ju viktigare och större fråga ju mindre vetenskap och rationalitet bör vi ha med i beslutsfattandet? Jag håller inte med. Sedan är det ju så att rent psykologiskt tenderar (irationella) människor att se riskerna med en handling eller förändring och värdera de högre än riskerna med att inte handla i en föränderlig värld. I många fall är riskerna med status quo större än riskerna av dramatisk förändring.
#48 Tog inte med det pga att jag inte tror att det kan vara mer än ett komplement. Ett viktigt komplement iofs men inte en "huvudsaklig" lösning. (Även Texas är faktiskt mycket långt framme när det gäller vindkraft. Många av världens största vindfarmer ligger i västra Texas)
Sverige är som gjort för vinkraft. På mina många turnéer i Norrland har jag fått en god uppfattning om de enorma ytor som finns i skogslänen. Det finns ingenting som gör att skogsbruk och vindkraft kolliderar. Personligen tycker jag det ser läckert ut med kraftverk som höjer sig i ett visst majestät över träden. Att Sverige därtill har vattenkraft att reglera med när vinden ger för lite gör inte läget sämre. --- När fysiker och geologer m.fl. menar sig kunna avgöra om ett slutförvar fungerar i 100.000 år, då menar jag att dessa människor kan jämföras med spåmän och präster. Det är omoraliskt att lämpa så farligt avfall på framtida generationer. Solklart fall!
Till arga gubben: Självklart kollar jag inte bara på CNN. Eftersom jag tycker denna händelse är viktig följer den även på BBC World News, Sky News, alla svenska nyhetskanaler, radiokanaler, youtube-klipp, ABC News, ryska kanaler, you name it! Det jag väntar på nu är när de ska få a-t ur vagnen och begrava hela skiten i cement.
Dessa två youtube-klipp kanske förklarar varför vi inte längre har Fukushimakatastrofen som första nyhet i världen. Den skulle helt enkelt kunna skapa för stor panik. Det är lätt att gripas av panik när man ser dessa klipp. Det ena är från en rysk nyhetskanal och den andra från någon som är väldigt insatt. Kolla dessa länkar om du vågar: [länk] [länk] De är också de senaste jag kan hitta om läget...
När det sker någon form av olycka eller incident på ett kärnkraftverk så blir det väldigt tydligt hur stort och kompakt kärnkraftsmotståndet är bland svenska journalister. Den senaste veckan har man överträffat sig själva i effektiv skrämselpropaganda.
Kommentar diplomaten: Kärnkraftsmotståndet har alltid funnits under ytan. Nu har det vaknat till liv. Och av en väldigt naturlig orsak. Skrämselpropaganda eller inte - nog är det fruktansvärt det som händer.
#56 Det är naturligtvis en mycket allvarlig olycka, inget snack om saken. Det jag vänder mig emot är att man använder den här olyckan som ett slagträ i debatten på ett oseriöst sätt och i princip dömer ut kärnkraften som en farligare och mer osäker energikälla än den är.
#57...om man inte får använda olyckorna som slagträ i debatten...vad är det då för debatt...-ja debattera på..men ta inga hemska exempel ? Det är ju som att debattera trafiken utan att ta upp olyckorna...då är ju allt ok. ?...märklig inställning.
Diplomaten: Detta slagträ jag använder väger så mycket och är så stort att det kan slå ner tusentals människor med ett enda slag. Dessutom kommer man att kunna fortsätta använda det på det sättet en lång, lång tid framöver pga krisen i Japan. Hörde på nyheterna att man utanför grindarna av kärnkraftverket uppmätt 400 mSiwerts... Per timme. Du får ungefär i dig 4mSiewerts under ett år. Även om folk diskuterar att det är helt ofarligt att ha kärnkraftverk i Sverige och vi skulle tro dem, har vi sett tecken på olyckor här som har kunnat utvecklas och bli allvarliga. Tänk dig alla kärnkfraftverk som ligger på jordbävningszoner!!! Då spelar det ingen roll att den lilla jordskorpa Sverige ligger på är stadig. Då påverkas vi ju alla ändå. Man måste vidga vyerna lite - inte bara stirra sig blind på Sverige. Som jag skrivit förut - jorden är allas vardagsrum. Man måste skapa en opionion mot kärnkraft globalt om man ska få en ändring i nyinvesteringar. Herregud, Sverige har investerat starkt i kärnkraftenergi i Japan. (Med våra pensionspengar!) Det är inte så att jag tror att vi nu kan stänga ner alla kärnkraftverk i morgon. Nej, självklart behövs en nedtrappning och övergångsperiod. Forskning ska självklart fortsätta på kall fusion och sånt, men vi måste kanske inse att kärnkraft inte är en sån "ren" teknik som så många naiva kärnkraftförespråkare vill låta påskina. Det är dags för dem att vakna upp ur sin törnrosendröm.
olyckan är förstås mycket allvarlig. Men faktum är att den inte ens går att jämföra med Tjernobyl. Alla talar om kärnkraftverken, inga talar om att japanerna tillåtit etablering och bostäder i det aktuella kustområdet, trots att de varit medvetna om den möjliga problematiken. Istället fokuseras på ett kärnkraftverk, som låg extremt illa till, där samtliga kylsystem slogs ut, där reservmotorerna blev, förstörda, och där slutligen back-up batterierna efter åtta timmar tog slut. trots denna massiva förödelse har ingen dött pga strålningen. det är rimligt att tro att så komemr att ske, om många år, men effekten blir ändå försumbar i relation tilll den övriga förödelsen. jag hoppas att man fortsätter att använda kärnkraften. De problem som kommer att drabba mänskligheten i det att oljan sinar och koldioxid rakar i höjden, är enorma, och kommer att vara ännu större om vi inte har kärnkraft. Ingen vill ha kärnkraft, men just nu måste vi. För vi kan inte räkna med oljan. Det är en sak att sitta och peka finger på teknikbögar som kramar kärnkraftverk, en helt annan att själv beskriva hur man skal lösa världens energiförsörjning.
#58 Läs om läs rätt, men det kanske är för mycket begärt av en gammal anarkist?
Chilla Anna, Jag ser kärnkraften som något nödvändigt ont och är definitivt för en utbyggnad av förnybara energikällor som komplement och stora satsningar/forskning för att få fram nya energiformer.
#61 Vet inte, men det är defintivt för mycket begärt av Aguirre, han läser systematiskt fel och väljer regelmässigt att vantolka vad meningsmotståndare skriver och säger. Jag har för länge sedan tappat räkningen på hans halmgubbar [länk] .
Jan 18:Mayakalendern. Aquierre 16 o 19: Du har så rätt! CMO 17:Om du tror på det du skriver är du lurad ordentligt!
För er som följer utvecklingen av vad som händer med reaktorerna i Fukushima rekommenderar jag en rysk nyhetskanal som fortfarande aktivt rapporterar; [länk]
"Till alla er kärnkraftsanhängare säger jag: ni har alldeles för dålig fantasi." säger Anna Drangel Vet inte om det är sämre men ha för livlig fantasi är kanske ännu värre. Enligt de mest hängivna klimatfanatikerna skulle jorden gå under om ett par år. Klimatet skulle skena. I verkligheten var det fantasin som skenade. Vid millennieskiftet skulle jorden gå under för att alla datorsystem skulle ramla ihop och inget skulle fungera. Inget hände naturligtvis, men många gjorde sig en god hacka på onödigt underhållsarbete. I japan påstår somliga att hela landet är förstört och täckt med radioaktivitet och folk kommer att dö i tusental. Det är en större olycka än Tjernobyl. Allt detta vetande kommer alltid i förväg innan man vet allt och skapas i fantasin i katastrofbenägna hjärnor. På samma sätt som konspirationsteorier skapas genom att med det få pusselbitar som finns, fyller man i med egna hemgjorda bitar i mellanrummen. På liknande sätt gör Anna Drangel. Läser information och låter fantasin bygga en egen verklighet som vi kan se här. Hoppas att folk som köper jodtabletter här i Sverige inte knaprar på dem för då kan de bli sjuka.
Till arga gubben: När det gäller hur stor kärnkraftsolyckan blir i Japan vet vi ännu inte. Vare sig du eller jag. Det vi vet är att området runt kärnkraftverket är förgiftat. Ett stort område runt kärnkraftsverket har så höga värden att man inte ska befinna sig där nu eller under en lång, lång tid framöver. Vad vi också vet är att det tar månader att kyla ner reaktorerna även om man lyckas få igång systemen där. Vad vi också vet är att två av reaktorerna är allvarligt skadade och läcker stora mängder av radioaktivitet - vissa i dödliga doser - förmodligen rör det sig om någon form av härdsmälta. Denna information räcker ivarje fall för mig för att jag inser att vi redan har en enorm kärnkraftskatastrof. Jag vet inte hur du tänker gubben, men jag hittade just en gammal DN från 12/3 - dagen efter jordbävningen. --- I artikeln "Risk för radioaktivt läckage" står det att det endast var reaktor 2 som hade nedkylningsproblem men att det på eftermiddagen var löst. "Först sent på eftermiddagen kom beskedet att problemet skulle vara löst. - Det ser ut som att allt ska fungera igen och att bränslet inte tagit skada, sade en man vid World Nuclear Association." Det har ju sedan i efterhand visat sig att olyckan var mycket värre än så. Alla reaktorer i Fukushima har nedkylningsproblem och de vet inte om de har fått igång några nedkylningssystem ännu. De har fått in sladden i byggnaden så att säga, men vi har fortfarande inte svar på om kontakten funkar...
Som felsökare tycker jag mig ha förstått orsaken till #23, #24 (Aguirre, CMO, [länk] , [länk] ). Som felsökare - det är essensen av mitt yrke - har jag nämligen länge sökt svaret varför grupper inte söker lösningar utan endast i mitt tycke tycks snurra runt i nya ältningar av gamla spår. När man indikerat "räddningsplankor" så har dessa ignorerats. Tydligen för att de inte passat in i de gamla spåren. Jag har ö.h.t. inte kunnat begripa detta. Det har gjort mig oerhört frustrerad. För ett par år sedan kom jag i kontakt med Ola Alexander Frisk som har en teoretisk förklaring till detta fenomen - att grupper inte söker lösningar och inte är intresserade av "räddningsplankor" eller av att skapa vägar för införandet av sådana. Det visar sig att det inte är människorna det är fel på utan det sätt varpå de har blivit lärda som det är fel på. Människor har blivit lärda så att vår förmåga att kunna lösa konflikter/problem har begränsats. Ola Alexander Frisk har hittills lagt ut preliminärt material i två delar som vad det lider ska bli en bok om tre delar. Han menar att det rent teoretiskt inte kan motiveras varför man skulle vilja ändra på något, i den västerländska tankemodellen. Så därför har CMO rätt i att kritiken mot honom är 'felaktig' enligt hur han är lärd. Efter att ha läst tillräckligt mycket inledning för att kunna tillgodogöra sig materialet, läs Kap. 15. Det förnuftiga är oförnuftigt i det västerländska tänkandet, i hans "Så knullar staten Din själ - 2" av Ola Alexander Frisk, [länk] , s. 58-60. Några av oss har ändå på något sätt inom oss förmågan att komma framåt i vårt tänkande. Men "Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion"... "Slaktkicken, att eliminera eller döda det som inte omedelbart ses som logisk, godkänt eller möjligt att förstå i det västerländska tänkandet, ger den ultimata våldsmakten. Slaktkicken rättfärdigar att allt annat än den etablerade sanningen är fel. Slaktkicken är detsamma som att vara rationell, förnuftig eller att lyda det västerländska förnuftet. Slaktkicken legitimerar, på så sätt, sin egen sanning och håller igång den västerländska onda cirkeln." [länk]
Anna Drangel#67 Ditt svar exemplifierar vad jag menar. Ett exempel. "Området runt kärnkraftverket är förgiftat". Det finns förhöjd radioaktiv strålning runt området men du använder ordet "gift" för att ge en felaktig bild. Om man gör en Atlantflygning utsätter man sig för 100 ggr så stor stråldos den som vid havsnivå. För den sakens skull säger vi inte att flygresan var förgiftad. Värdena i området runt kärnkraftverken i Fukushima är skiftande. mellan 0,27 mSv per timme till 3,05 mSv som mest. (Motsvarar en lungröntgen) Man arbetar inom området men det är begränsat till ett visst antal timmar. Med nuvarande gränsvärden skulle det motsvara 100 tim tot. men jag är osäker på antalet timmar. Reaktor 5 o 6 är i kallt avställt läge. För de övriga verkar det vara stabilt i nuläget men många uppgifter saknas. Att prata om en "enorm kärnkraftskatastrof" är definitivt för tidigt. Japan har drabbats av en enorm katastrof, bolaget som äger kärnkraftverken har drabbats av en stor ekonomisk katastrof. Din domedagsprofetia och skrämselpropaganda om ett Japan förstört av radioaktivitet är definitivt för tidigt och även om ytterligare problem saker skulle tillstöta, ändå överdrivet.
Till arga gubben: Läs nu mycket noga och ta gärna på dig glasögonen; 1millisievert=1000 microsievert En lungröntgen är ungefär 0,1 millisievert En normal dos sievert per år ligger på ca 2-3 millisievert per år. Gränsen för arbetarna i Fukushima låg på 50 millisievert per år men höjdes under katastrofen till 250. Enligt IAEA låg strålningen utanför reaktor 3 och 4 den 15 mars på 400 millisivert per timme!!!! Får du i dig 6000 millisievert under ett dygn dör du. Alltså hade det räckt med 15 timmar där tills du dött knall fall. Enligt IAEA har man på vissa orter ca 3 mil från anläggningen uppmätt 80-170 microsievert per timme. Det är alltså en lungröntgen i timmen. 3 mil från Fukushima!!!! Så vad du har skrivit ovan är fel! Helt fel! Håll gärna isär micro och millisievert. Du är helt ute och cyklar!
Arga gubbe: Du skriver att de radioaktiva värdena runt kärnkraftverket Fukushima är skiftande. Ja, helt klart. Om vi skulle ta de siffror du nämner (som är de lägsta som uppmätts) 0,27 - 3,05mSv per timme så är dosen radioaktivitet lika mycket som vid 0,27mSv (2 lungröntgen i timmen) och vid 3,05 mSv (30 st lungröntgen i timmen). I TIMMEN. Om du vistas där 5 timmar är det samma som 150 st lungröntgen. De normala värden per timme utanför ett kärnkraftverk ligger på 0,001 mSv per timme. Strålningen är nu alltså 270-3050 gånger högre än normalt.
För de som vill, på kunskapsbasis, mer förstå strålning och dess effekter lämnar jag denna länk. [länk]
Att skena iväg med fantasin löser inte några problem alls. /// Problemet med kärnkraften ligger mer i förvaringsfrågan, som vi inte riktigt har löst säkert ännu. För framtidens människor. Tragedin i Japan är givetvis inte smärtfri, det kopplar japanerna själva, men den har, paradoxalt, ställt viktiga frågor på sin spets. Ur det svåra och "onda" sker även något gott.
Kärnkraft är en alldeles strålande energikälla men oppinionen står kluven huruvida man diskuterat färdigt kärnfrågan, nämligen dess vara eller slutförvara.
Hej Inger: Jag skenar inte iväg med fantasin utan har fullständigt klart för mig vad olika värden av micro och millisievert innebär och hur mycket strålning man normalt utsätts för, respektive hur mycket man får i sig vid olika röntgen mm. Du skriver att ur det svåra och onda sker även något gott - säg det till en av de japaner som just förlorat familj, hus och hela sina liv och dessutom nu utsätts för radioaktivitet. Ursäkta men vilket himla korkat inlägg du skriver! Vadå "problemet med kärnkraftven ligger mer i förvaringsfrågan, som vi inte riktigt har löst säkert ännu." Nej Inger, se hur japanerna har löst det. De har lagt flera ton av utbränt kärnbränsle i en bassäng som de inte lyckas kyla med tillräkligt vatten. Se hur vi i Sverige diskuterar att föra ner det kilometer efter kilometer i urberget. Då kan man väl räkna ut med lilltån att vi pratar om extremt farliga ämnen. "Tragedin i Japan är givetvis inte smärtfri..." nej tacka fan för det!
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .