Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Peer Review

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Peer_Review/Sourze_style.html .
Ett favvoargument från bromsklossar är detta med Peer Review.

Peer Review är inte mindre än detsamma som en process som säkerställer att ett resultat inte bryter mot konsensus i vetenskapsetablissemanget.  Ett resultat som alltför mycket avviker från konsensus passerar ej processen, och då har det ingen som helst betydelse om det är visat att det är riktigt, man vägrar helt enkelt "titta i teleskopet" (Galileo).

Som Torbjörn Sassersson skriver om ett förtryckt ämne (särskilt här i Sverige) ( [länk] ):
Avsaknaden av förklaringsmodeller har inget med fenomens existens att göra.  Denna distinktion har den skeptiska rörelsen varit skicklig på att lägga dimridåer runt i sin argumentation genom att hävda att frånvaron av förklaringsmodeller är samma sak som att fenomenen inte finns.

Ett annat problem som parapsykologin lider av är att fenomenen natur kan innebära att människan måste revidera den vetenskapliga verklighetbeskrivningen.
Jag har tidigare berört denna problematik i tråden "Motståndet mot verkliga lösningar", 2012-01-24 08:04 #26 [länk] ,  men även tidigare i tråden som i 2011-06-15 19:37 #1 [länk] .
#1 Alltså: Fantasier och vanföreställningar behöver inte bevisas eller dokumenteras...de bara finns för att någon påstår att de finns.
Typisk dimridå.  Detta handlar om bevisade och dokumenterade fenomen vars orsaker däremot ej tycks gå att få in i det ateistiskt materialistiska paradigmet.
Kom att tänka på fenomenet Norrsken med anledning av det Per W skriver i inlägg 2.

Undrar i hur många tusen år man funderade över norrskenet som en variant av
själavandring o andar mm.

Nånstans i allt detta besynnerliga som händer i vår omgivning finns naturligtvis förklaringen till allt. Även om jag tror att man har fel i "Liftarens Guide" svaret är nog inte 42 när allt kommer omkring.

Vad alla vetenskapsmän av akting förmodligenhar har rätt i är att
90% av den materia, eller vad det är, som finns i universom har vi ingen aning om.

Jag har dock en aning om vad det kan vara.
Materian utgör resterna av alla de förvillade själar till bromklossar som uttalat sig skeptiskt till nya tankar och möjliga ideer och därför även i döden vägrar inordna sig i den verkliga verkligheten.
Mao det är rätt många som misslyckats att ta till sig andra tankar o möjligheter.
5%.  ScienceDaily 2009-11-02:  "Dark Matter And Dark Energy Make Up 95 Percent Of Universe, Detailed Measurements Revealhttp://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091102121644.htm  [länk] .
Oj
"Dark Matter And Dark Energy Make Up 95 Percent Of Universe,"

Man menar naturligtvis det mentala mörker som numera lägrar sig över universum. I varje fall den delen av universum där människan kan färdas.

#1 Trams. För det första finns det ingen "konsensus i vetenskapsetablissemanget" utom möjligen den konsensusen att publicerade artiklar ska möta en viss kvalitetsnivå. Inom många (alla?) vetenskapsgrenar publiceras artiklar som anammar vitt skilda hypoteser och "skolor" och ofta i historien har etablerade hypoteser ersatts av nya som bättre förklarar observerade fenomen.

Att fenomen som "group think", "confirmation bias","cherry picking of data" etc existerar även hos många "seriösa" forskare är riktigt men det är skönhetsfläckar på ett i grunden solitt teoribygge.

Hos charlataner som Erlingsson, Sassersson och liknande är samma fenomen oändligt mycket mer vanligt förekommande och det finns inget solitt teoribygge alls, bara luftslott.
"ett i grunden solitt teoribygge" som inte tål verklighetens fenomen.
Äterigen Erlingsson din inbillningsvärld går inte under beteckningen "verkligheten" i vedertaget språkbruk.
Erlingssons inbillningsvärld delar han ej med sig av på Sourze, men du finns med i den, CMO.
CMO du känner säkert till tanken 'kartan är inte terrängen'? Jag kan fråga dig vad som är verkligheten och du kommer endast kunna svara med 'beskrivningen' av den. Var finns den vetenskapliga 'verkligheten' som inte är just en bild?
#14. Det flesta kartor är tillräckligt goda beskrivningar av verkligheten för att de ska vara användbara för navigation i just verkligheten. Men Erlingssons karta hör inte dit.

(För övrigt har du en oslagbar förmåga att komma med kommentarer som är lika poänglösa som de är pretentiösa. Därför är du i allmänhet t.o.m. mindre intressant att bemöta än Erlingsson. (Ifall du undrat varför du så sällan blir besvarad.)
Oscars kommentarer är aldrig poänglösa, tvärtom, han är en av de djupaste tänkare du kan finna.
alright CMO

De modeller och formler vi bygger finns inom det spektrum vi idag kan förnimma med våra sinnen och med hjälp av augmentade maskiner och instrument. Inte illa alls. Inom detta kan det peer reviewas, testas och falsifieras. Så inom ramen för denna spektrumverklighet funkar de facto en mängd saker, tekniker, uppfinningar, insikter osv. Men vi har ännu inte det fullständiga spektrat! Mao, många nya modellbyggen väntar på oss ...


#17 Zzzzz ... plattityder och självklarheter ... inte precis det "djup" som man förväntar sig av "en av de djupaste tänkare du kan finna"
oscar berven/ För att anknyta till vad CMO skriver i inlägg nr 15: Du har vid två tillfällen riktat direkta frågor eller uppmaningar till mig, och jag har tyvärr inte svarat beroende på att jag inte förstått vad du skriver. Detta kan naturligtvis bero på att jag har dålig läsförståelse och det är i så fall inte så mycket att göra något åt. Eller är det som Erlingsson skriver att du är en av de djupaste tänkare man kan finna och i så fall är väl jag i grundaste laget för att förstå. Skrivet med all respekt.
skriva ”plattityder” är en plattityd i sig.

om du har en replik till mig så kan nog oxo du CMO kosta på dig att vara 'lite djupare', dvs lägga ut argument i sak.
skriva ”plattityder” är en plattityd i sig.

Det var visserligen begripligt skrivet, inte destomindre rejält poänglöst, för att inte säga korkat.

GunnarL

för vi bara dialog så tids nog kan vi nog förstå varandra bättre, utan att nödv hålla med om någonting.

Om det finns några syftningsfel, andra ovissheter el direkta fel så skriv det mer än gärna ... kanske dessa;

All -offentlig- makt åt folket [länk]

Om den puerila befolkningen [länk]

Sann skolning eller skapandet av servila medborgare [länk]
Jag har försökt hjälpa digt på traven förut, "GunnarL", som nedan.  D.v.s. Oscar tyckte att du skulle ta del av det Charlotte Iserbyt säger, och sedan återkomma med vad du därefter har för kvarvarande kritik av det Oscar och underförsått jag också hävdat ang. att undervisningen syftar att ta ifrån oss vår egen vilja:

Leif Erlingsson 2012-02-05 23:58 #132 [länk] :
@ [länk] oscar: berven 2012-02-02 14:29 #129 till GunnarL:
GunnarL #121 om väldigt viktiga ämnet skolning och dina barn [länk] ; det verkar som du reagerar med reflex snarare än reflexivt med dina kommentarer.  Kan du inte ta upp några konkreta exempel (med ref.) som ev visar på felaktigheter om hur skolning kom att styras upp, transformera självtänkande individer till servila medborgare ...

Charlotte Iserbyts argument och direkta first hand inblandning tex;

part one: [länk]

part two: [länk]

Jag instämmer!

"GunnarL", ingen vill dig illa, bemöt bara respekt med respekt så är allt som det ska vara.  Jag vet att du tror på en massa saker som saknar validitet (lånade uttrycket från CMO!) därför att det är vad du en gång har lärt dig.  Men respektera att andra har lärt sig andra saker, som av Charlotte Iserbyt ovan.  Du går inte under för att du först studerar och sätter dig in i en fråga, innan du kommenterar.  Själv ser jag fram emot att du sätter dig in i bl.a. det "oscar: berven" ovan ber dig ta på allvar.

Även Leif Bengtsson har skrivit om samma saker, se tråden "Skolproblemen behöver kreativa lösningar" 2012-02-10 11:54 #3 [länk] .

Tror säkert Oscar instämmer även med det Leif Bengtsson skriver, då det är helt i linje med det Charlotte Iserbyt redogör för.

Så kort sagt, efter att du tagit del av detta, och kanske också siten http://slutaskolan.nu/  [länk]  som Leif Bengtsson också har länkat till, så återkom då med vad som är fel i Oscars argument.  Det var så jag tror han menade.
#23 Akta dig oscar så inte CMO får upp ångan. Han förtjänar ingen uppmärksamhet what so fucking ever.
CMO #22 du fortsätter med icke-argument. halmgubbe? ”Motståndaren tvingas då lägga sin energi på att förklara vad den egentligen menar, och hamnar därmed i ett defensivt läge. Halmdockor kan leda till att en debatts fokus fjärmar sig från kärnfrågan.”

Du kan ju detta allför väl.
john #25 :)

CMO #19

btw angående 'djup', i ämnet om 'vetenskapliga metoden' frälsning och förbannelse, vill du CMO, så så kan du verkligen go down the rabbit hole .. Shred it!

Scientism teapot [länk]
23/ oscar berven, Jag har absolut inget emot en dialog med dig, även om jag i dagsläget känner att vi inte precis talar "samma språk". Men det kanske kommer.......
24/ Erlingsson, Det är mycket vänligt av dig att försöka "hjälpa mig på traven". Emellertid tror jag mig kapabel att klara mig på egen hand, dvs. helt utan din hjälp. Mitt förhållande till såväl Sourze som nätet i sin helhet är nog inte precis detsamma som ditt. Men tack för omtanken.
#26-27 Oscar, du och jag debatterar inte, du är inte min "motståndare",jag är inte intresserad av vad du menar. Du är bara vitt, sövande, brus.
GunnarL #28 Att hyggligt hamna på samma våglängd, just, varför inte.


CMO, det med brus är verkligen intressant. Vitt, rosa och brunt brus, finns nog flera varianter. Har spelat in forsande/porlande vatten och jämfört med syntetiskt brus. Hursom, bruset innefattar 'alla' frekvenser med oändlig energimängd (?) Pardoxer uppstår inte allför sällan när vi närmar oss händelsehorisonten, och försöker nå bortom våra beskrivningar av 'verkligheten' [länk]

2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .