http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_om_Fantasikrisen__reverse.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på förf. Leif Erlingsson och Fantasikrisen, etc • Har funderat lite.  Länkade ju förut (ja, den understrukna blå texten är klickbar!) till en text om ny forskning som visar att vår verklighet är diskret.  Diskreta kvanta.  Här:
  Kan vara klokt att inte förkasta idén om att någon har skapat universum.  Fast man behöver ju inte nödvändigtvis kalla denne för "Gud" om man inte vill.  Å andra sidan kallas ibland mänskliga skapare gudomliga, så varför inte?

  Engelska:
  Yet more evidence emerges that our universe is a grand simulation created by an intelligent designer  Mike Adams 2013-02-07.

  Tyska:
  Ist unser Universum eine riesige Simulation, erzeugt von einem intelligenten Planer? Neue Hinweise  Mike Adams 2013-02-18.
  (Leif Erlingsson 2013-02-19 11:52 #2038  [länk] .)
  Då blir det väldigt intressant att forskning som fått hålla få i sju år på sub-kvanta och vars papper först accepterats för publicering sedan mellan 1996 och 1997 stoppades på många olika sätt.  Notera att sub-kvanta per definition innebär att man går bortom de diskreta kvanta som sägs utgöra vår verklighet.  Är man då fortfarande kvar i "vår verklighet"?
  Man kan bara spekulera om orsakerna till att ett sjuårigt forskningsarbete av 450 forskare på CDF FermiLab om materiens minsta delar, ett arbete som antagits för publicering, sedan stoppades på många olika sätt. (''FERMILAB MEDIA ADVISORY 2/7/96, CDF Results Raise Questions on Quark Structure.  An article scheduled to appear in the February 9 issue of Science describes results contained in a paper submitted to Physical Review Letters by the 450-member Collider Detector collaboration at Fermilab.  The CDF paper reports results that appear to be at odds with predictions based on the current theory of the fundamental structure of matter.  The paper, submitted January 21, 1996, reports the collaboration's measurement of the probability that the fundamental constituents of matter [e.g., Quarks and Anti-quarks] will be deflected, or will "scatter," when very high energy Protons collide with anti-Protons, according to CDF spokesmen William Carithers and Giorgio Bellettini.'')  [...]  (Stanford Collaboration, 1997, Discover Magazine.)
  (Leif Erlingsson 2007-12-05 i bloggartikeln  "Fantasikrisen" .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-19 18:14:00 inlägg #2045, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page205#post10804132

 • 44  Jag har ett hjärta för problemen här idag.  Andra får bedöma dina fantasier.
  Jocke utsourzad 2013-02-02 21:17 #46  [länk] .)
  Då var vi iallafall överens om något.  Du brinner för problemen, jag för att skapa (fantasi = skaparkraft) lösningarna, d.v.s. för avskaffandet av dina kära problem.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Dr. Judy Wood:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Mehran T. Keshe & Keshe Foundation:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Fantasikrisen:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Fri Energi:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-03 09:16:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page5#post10803165

 • 42  "I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde."

  Helt obegripligt, och anklagande mot MIG!?  Rena nyspråket!

  Du påstår ju att resurserna, "vår potential" är obegränsade, bara vi tänker efter.  Om de är det, då riskerar blir avfallet också bli obegränsat.  "Lär göra transmutering möjlig"! som vanligt, lösa spekulationer!  Ser du inte själv?

  Vore bra om avfallsproblemet då löstes samtidgt med din tänkta oändliga produktion, inklusive din vurm för ohämmad befolkningstillväxt, som bara gynnar kapital.
  Till skillnad då från det som gäller här och nu, med skiten spridd över hela planeten.  Om du nu insett det?

  Jag förordar ansvar för verkligheten, och låter inte lösa skrivbordsfantasier, som iaf inte förmått realiseras, att idag riskera mer än vad som är fallet här och nu.  I den fysiska verkligheten!

  Håll dina spekulationer inom rimliga gränser Leif E.  Rent praktistk har vi inte sett någonting från dig eller någon!
  Och dina "cyniska anklagelser" skickar jag härmed i retur.  Du tar också upp plats, textmassor som allt få läser.  Tror jag slutar här.
  (Jocke utsourzad 2013-02-02 15:20 #43  [länk] .)
  Det är så tydligt att du inte vill se lösningar, bara gnälla.  "Lär göra transmutering möjlig" avsåg Mehran T. Keshes teknologi, men först nämnde jag Ruggero Maria Santillis p.g.a. hot från övermäktiga intressen nedlagda sådana forskning samt till hans i dag kommersiellt tillgängliga system för omvandlandet av avfall till energi.  Tidigare har jag gett länk till Dr. Judy Woods mycket pedagogiska presentation av en demonstration inför hela världen av dematerialisering.  Man ser tydligt på filmbilderna hur fallande material försvinner innan de träffar marken.  När hjärntvätten släpper ser man vad man egentligen hela tiden sett, men inte kunnat förstå:  [länk][länk] .

  Nej, vad det handlar om är Hjärtats begränsningskris - den enda verkliga krisen.

  2007 skrev jag att Fantasikrisen är den enda verkliga krisen.

  Sedan dess har jag insett att begränsningen sitter i att vi inte låter Kärleken flöda.

  Det finns kunskap som förenad löser alla begränsningskriser.  Finns det för lite jordklot?  Gör flera!  Räcker inte universum till?  Gör nya!

  Låter det för fantastiskt?  Du kanske har en släng av Hjärtats begränsningskris?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-02 17:59:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page5#post10803155

 • PS:  Den andra av mina länkar till där jag tidigare berört detta innehåller en text jag känner måste upprepas:
  [...]  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.
  (2012-10-11 19:47 #6 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk] .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" Leif Erlingsson 2013-01-25 18:02:00 inlägg #35, http://www.sourze.se/forum/thread/10802501/page4#post10802612

 • Som jag skrev, Inanna principens (IP) viktigaste idé är:  "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet."  Abdel-Masih Wazir:  "Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp om att konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.".  "A-M Wazir föreläste i Sverige och USA från 1996 om "the Inanna principle" (IP), om gudinnan som tog makten - även gudaskapet/ansvaret - och gav till det vanliga folket att förvalta.  Det senare som förklaring till att Mesopotamien (nutida Irak, etc.) en gång var civilisationens vagga.  A-M Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk."  Se vidare  [länk] .

  Men så har vi förstås den sjuka vissa människor har att de ska tvinga alla att dansa efter sin pipa, att de vill göra andra ofria. För även om de flesta människor vill göra rätt mot sina medmänniskor, och då menar jag inte genom slaviskt regel-följande utan genom att göra mot andra som man själv vill bli behandlad, så kan det knappast förnekas att vi tycks ha känslomässigt störda personer och en grupp psykopater som inte kan känna vilka konsekvenser deras agerande får för andra eller som av andra anledningar inte bryr sig om det.  Dr. Norberto R. Keppe har gjort femtio års klinisk forskning om samhällets grundläggande psyko-socio-patologi.  "Liberation of the People: the Pathology of Power" (New York, 1986, kan nedladdas,  [länk] ).  Alltså just om våra ledare som inte tycks vilja att vi människor ska ha det bra, och som i sitt sjuka tillstånd därför motarbetar människor som kommer med lösningar för allas bästa.  En del av detta berör jag i min  "Fantasikrisen[länk]  text från 2007.  (Finns även i mitt artikelarkiv, men då utan bloggkommentarer:  [länk] .)

  Konflikten mellan dessa två grundläggande värderingar kan som redan ofta påpekats studeras i verkliga livet här på Sourze, t.ex. genom min samling egna kommentarssvar,  "Omvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar selekterat på förf. Leif Erlingsson[länk] .  Det är en verklig och mycket djup konflikt.  Den är grundläggande, sedan tusentals år.  Vapnen i konflikten är språkliga inverteringar som gör ont till gott, krig till fred, o.s.v., o.s.v..

  Ett av konfliktens senaste mer högprofiliga dödsoffer blev Aaron Swartz.  Här artikel av Stephen Lendman från häromdagen, "The Suspicious Death Of Aaron Swartz".  Eftersom artikeln finns på många webbsiter ger jag en Google länk.  Är en site nere, prova en annan:  [länk] .

     -- Kommentar till "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" Leif Erlingsson 2013-01-17 10:56:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10801755/page1#post10801968

 • Missade ett mellanslag så länken ändå blev fel på nytt.  Blir så irriterad över bristen på redigeringsmöjlighet efter postning att jag sänder om hela kommentaren i korrigerat skick:  Leif Erlingsson 2013-01-09 14:18 #12, korrigerat mellanslag:
  #8 x-man
  Som jag skrev, det är slaven som definierar sin herre.  Förutom språk, lite kemi och sånt håller jag på med vedisk matematik.  Alltså hur man med konkret mental aritmetik, huvudräkning, kan räkna ut hur världen fungerar.  Varför har all denna kunskap om hur man lättare kan behandla siffror undertryckts under många århundraden om inte för att behålla makten?  [länk]
  De som håller på med denna bedrövliga tillställning har under flera hundra år stagnerat all utveckling på ett globalt plan.  [länk]
  Varför tar inte till exempel den svenska Nobelstiftelsen till sej lite nytt?  De kan till exempel bara gå in på  [länk]  [länken är nu fixad så den funkar, man måste ha  "http://"  före här på Sourze] .  Han hittade dessa böcker om vedisk kunskap långt före mej och har verkligen gjort någonting av det.  Där står fler sanningar sedan ett decennium än vad som kommit fram under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.
  Det är väl nu i och med internet upp till var och en att inhämta den kunskap som är aktuell.  Eller?
  (Jan Rosbäck 2013-01-08 21:37 #9  [länk] .)
  Tack, mycket intressant.  Både om Vedisk matematik och det du nu bloggar om på  http://esamawuta.wordpress.com/  [länk] .  Ja, Miles Mathis är ju också högeligen intressant, så tack för upplysningen att han också intresserar sig för Vedisk matematik.  Vi har ju annars diskuterat honom på  [länk]  (kopia:  [länk] )  och på  [länk] .

  Som du skriver, vi har lidit under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Dess makt är alltjämt formidabel, inte minst i kraft av att de själva har verklig kunskap men att de håller alla oss andra i relativt mörker.  Såvitt jag vet pågår fortfarande Inkvisitionen, även rent formellt.  Vatikanens tentakler finns förmodligen i det mesta, fast i bakgrunden.  De har ju både kunskap och makt, och dessutom en agenda.  Tack för övrigt för din fina bloggning "Framtid[länk] ,  som börjar:
  Hela västpolitiken går tillbaka till romarriket och dess geografiska storhet som man försöker återupprätta.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-01-09 14:37:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page2#post10801384

 • #8 x-man
  Som jag skrev, det är slaven som definierar sin herre.  Förutom språk, lite kemi och sånt håller jag på med vedisk matematik.  Alltså hur man med konkret mental aritmetik, huvudräkning, kan räkna ut hur världen fungerar.  Varför har all denna kunskap om hur man lättare kan behandla siffror undertryckts under många århundraden om inte för att behålla makten?  [länk]
  De som håller på med denna bedrövliga tillställning har under flera hundra år stagnerat all utveckling på ett globalt plan.  [länk]
  Varför tar inte till exempel den svenska Nobelstiftelsen till sej lite nytt?  De kan till exempel bara gå in på  [länk[fixad i denna kopia !]]  [länken är nu fixad så den funkar, man måste ha  "http://"  före här på Sourze] .  Han hittade dessa böcker om vedisk kunskap långt före mej och har verkligen gjort någonting av det.  Där står fler sanningar sedan ett decennium än vad som kommit fram under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.
  Det är väl nu i och med internet upp till var och en att inhämta den kunskap som är aktuell.  Eller?
  (Jan Rosbäck 2013-01-08 21:37 #9  [länk] .)
  Tack, mycket intressant.  Både om Vedisk matematik och det du nu bloggar om på  http://esamawuta.wordpress.com/  [länk] .  Ja, Miles Mathis är ju också högeligen intressant, så tack för upplysningen att han också intresserar sig för Vedisk matematik.  Vi har ju annars diskuterat honom på  [länk]  (kopia:  [länk] )  och på  [länk] .

  Som du skriver, vi har lidit under 1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Dess makt är alltjämt formidabel, inte minst i kraft av att de själva har verklig kunskap men att de håller alla oss andra i relativt mörker.  Såvitt jag vet pågår fortfarande Inkvisitionen, även rent formellt.  Vatikanens tentakler finns förmodligen i det mesta, fast i bakgrunden.  De har ju både kunskap och makt, och dessutom en agenda.  Tack för övrigt för din fina bloggning "Framtid[länk] ,  som börjar:
  Hela västpolitiken går tillbaka till romarriket och dess geografiska storhet som man försöker återupprätta.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-01-09 14:18:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page2#post10801381

 • Ibland får jag konstiga tankar.  Som att alla Sourzare kanske inte insett följande efter att ha läst denna tråd:

  Miles Williams Mathis har gått tillbaka till grunderna för vår fysikvetenskap och rättat missar de ursprungliga forskarna har gjort, och på så sätt håller han på att bygga upp fysiken från grunden.  Han menar t.ex. att Newton redan i sin gravitationsekvation, utan att själv inse det, hade den förenade fält-teorin:

  This paper is the announcement of the Unified Field that we have always had, but not recognized.  This paper is the solution of a very long mystery.

  I will show that Newton's famous gravitational equation is a compound equation that expresses both the gravitational field and the E/M field.  I will separate the two fields mathematically, showing the distinct equations and how they fit together.  I will then do a Relativistic transform on each new field, showing that a new Relative field equation can be achieved directly without tensors or any difficult math.  I will then re-unify these two Relative field equations into a Unified Field Equation, which I will show is just Newton's classical field with a simple transform.

  Läs mer...  http://milesmathis.com/uft.html  [länk] .

  Det finns väldigt mycket mer på Miles Williams Mathis site.  Missa heller inte min  "Ovetenskapsparadigmet[länk] .  Missa särskilt inte kommentarerna!  Nota bene, Miles Mathis är ytterst mekanisk i sina benhårt fysiskt påtagliga resonemang.  Hans storhet ligger i att utgå från det påtagliga och aldrig lockas ut i metafysiska spekulationer.  Just det han anklagar nutida vetenskap för.  Men samtidigt så ger hans teori om laddningsfältet  [länk]  just det utrymme som behövs för att ge handfast fysiska förklaringar till psi, spöken, andar och mycket annat.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2013-01-04 00:40:00 inlägg #126, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10801000

 • Det är politikerna som ska leda samhällsutvecklingen så att alla medborgare känner sig delaktiga.  Men det där har man struntat helt i och tror att det är en tävling på alla områden, och inte en gemenskap.
  (Lennart Karlsson 2012-12-18 06:00 i "Reinfeldt värre än Döbeln[länk] .)
  Precis, samhällets enda existensberättigande är att stödja individen.  Utan det har samhället inga naturliga rättigheter.  Medan individen har alla naturliga rättigheter.  F.ö. vad Mental kvalitet i EU ständigt understryker.  Om verkligheten är en datorsimulation så som Jocke nyligen länkade till då kanske Mental kvalitet i EU och alien är "game controls".  :)  Skämt (med allvarlig underton) åsido, din artikel Lennart sätter åter fokus på den med de verkliga rättigheterna, människan.  Inte "maskinen".  "Maskinen" = ondskan i betydelse systemet som tar över.  Se t.ex. mina kommentarer om detta i min text "Fantasikrisen" från 2007  [länk]  (ursprunglig bloggning med kommentarer:  [länk] ):
  Det finns en tvingande anledning för vårt nuvarande samhällssystem att inte släppa fram vetenskap och teknologi eller läkarvetenskap som bygger på livsprinciper och skaparenergier, nämligen för att försvara sin egen existens.  För tråkigt nog har vi ett samhällssystem uppbyggt kring att administrera begränsning av olika slag - ja, många av oss kan nog, kanske inte ens vill, föreställa oss det på annat sätt.  Men samhällssystemet som det ser ut kan inte överleva frånvaro av begränsning.  Det är därför det 'känner sig' tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltså, för att förstå detta, föreställa sig samhällssystemet som en varelse vi visserligen själva har skapat, men en varelse som nu kämpar för sitt liv.  Den kan inte kosta på sig något medlidande.  Ingen nåd.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjälper.  Kanske det även i samhällssystemets fall handlar om en fantasikris; att inte kunna föreställa sig att transmutera sig själv till ett system som bygger på att administrera överflöd.  Ett motstånd mot det livsbejakande.

     -- Kommentar till "Reinfeldt värre än Döbeln" Leif Erlingsson 2012-12-18 09:21:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10799282/page1#post10799814

 • NASA och Miles Mathis laddningsfält

  Tydligen har NASA på nytt upptäckt Miles Mathis laddningsfält, 2012-10-24  [länk] :
  NEW PAPER, 10/24/2012.  "NASA Discovers my Charge Field...Again.[länk]  Not "lonesome stars," but charge.
  Tur att även NASA kan upptäcka den verkliga verkligheten.  Miles Mathis har förresten även nyligen på nytt kommenterat Rupert Sheldrakes morfogenetiska fält och diskussionen kring detta.  Han kommenterade först detta den 16 oktober inne i ett annat papper, "Is Big G a Constant?  No.", där han bl.a. menade att Sheldrake visserligen saknade fysisk förklaring för sin teori - och föreslog laddningsfältet som en kandidat - men att det är väl magstarkt av mainstream vetenskap att kritisera Sheldrake för detta då de ju själva tappade sådana kopplingar redan 1926 med Köpenhamnstolkningen av kvantmekaniken  ( [länk] ).  Mainstream vetenskap är därför själva långt före Sheldrake på ovetenskapens slippriga sluttning.  Nu har Miles Mathis utvecklat ämnet, 2012-10-22  [länk] :
  NEW PAPER, 10/22/2012.  "Sheldrake and the Skeptics.[länk]  In which I show how both sides are manufactured to divert you.


  Tidigare kommentarer på Sourze ang. Rupert Sheldrakes morfogenetiska fält:
  1. Leif Erlingsson 2011-12-10 10:47 i "Rigiditet om verklighet" tråden #115   [länk] .
  2. Leif Erlingsson 2012-04-16 07:19 i "Bortom materialismen" tråden #95  [länk] .
  3. Leif Erlingsson 2012-06-07 19:31 i "Vem ska rädda världen?" tråden #38  [länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-10-30 11:09:00 inlägg #124, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10795720

 • Även jag beklagar Lennart Lundwall med dotter och familj.  Dock är det här inte gud som gått in i väggen utan den tragiska sanningen är att den företagsstyrda vetenskapen är motståndare till riktigt effektiva cancer-kurer.  Se t.ex. "Burzynski The Movie" som jag tidigare länkat till, man kan hitta den och mycket annat via:  [länk] .  På  [länk]  finns en översikt artiklar i ämnet huvudsakligen eller om det är enbart ur engelskspråkig gammelmedia, och på  [länk]  kan man läsa om Tullio Simoncinis hårt motarbetade men för patienterna mycket framgångsrika arbete huvudsakligen med Bikarbonat, sprutat in kring cancern.  Även D-vitaminer i höga doser hjälper till, och det kan man ju själv köpa i hälsokosten.

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-12 20:37:00 inlägg #61, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page7#post10794021

 • Resurseffektiviteten och Råvarorna löser vi enkelt bara inte Religionen hindrar oss från att släppa in ljuset.  Allt finns redan, men vi avskärmar oss från det.  Själv ser jag som ett avgörande datum för att förklara dagens värld fredagen den trettonde oktober 1307 när maktkabal-stuket av tempelriddarna med påven i spetsen förrådde sina mer gnostiska som i frihetliga bröder, som en del i inkvisitionens utrensningar av de som ifrågasatte deras "rätt" att härska över oss alla i enlighet med gammeltestamentliga idéer om världsligt världsherravälde  (jmf.  [länk] ).  Denna inkvisition pågår fortfarande, bara med andra medel.  Vi som vill mänsklighetens bästa utan att söka makt är fortfarande i underläge, men det kan snabbt vända.  Vill & hoppas det.

  Ang. råvarorna så tillverkar ju stjärnorna sådana, och envar som läser Mehran T. Keshes patent inser ju att Iran, Keshe Foundation och alla de världens länder som (trotsande den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen) antog deras fria erbjudande om kunskapsöverföring den 6 september i år som jag tidigare nämnt  (se  [länk]  eller  [länk] )  nu har denna teknologi.  Om t.ex. Sverige inte har denna teknologi i dag så beror det alltså på Religionen, närmare bestämt den kristna och judiska sionismen.

  PS:  Det är inte bara Keshe/Iran.  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.

     -- Kommentar till "Massproduktion av energi är en samhällsfara" Leif Erlingsson 2012-10-11 19:47:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10793857/page1#post10793948

 • Kommentar till Jan Rosbäck på Leif's blogg:

  Ja, Jan, han Miles Mathis är vass.  Jag gillade sarkasmen om att M-teorin krävde superdatorer bara för att lagra postulaten (din länk).  Och den enkla intuitiva bilden enligt vilken man mekaniskt kan visualisera alla dessa dimensioner helt enkelt som nya krafter som påverkar över samma finita intervall.  Som jag tolkar matematiken så händer det bara mer och mer under samma tid, vilket blir fler dimensioner.  Som kan tolkas valfritt som tid eller rum, där Mathis klart visar varför tidstolkningen är att föredra.  Allt fysiskt visualiserbart.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-16 18:21:00 inlägg #24b, http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html#c2253 .

 • 28 minuter in i "Secret Sky Experiments: Chemtrails Conspiracy Exposed (Documentary)" säger en politiker att de inte kan göra något innan vetenskapsmännen är överens.  Tydligare kunde det väl inte sägas att vetenskapsetablissemanget styr vår verklighet.  Det är därför det är så viktigt det Ola Alexander Frisk på sitt sätt och Miles Mathis på sitt har visat, att detta etablissemang lyder religiösa lagar om att auktoritet bestämmer sanning.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-09-16 17:21:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10791885

 • Forts...

  Enligt Weidner är motivet för skuggregeringen att visa upp leksaksteknologi istället för den riktiga och att lura oss alla så att John F. Kennedy (JFK) inte skulle få sin vilja igenom med rymdprogrammet.  JFKs avsikt med rymdprogrammet skulle nämligen ha varit att tvinga NASA att släppa ifrån sig exotisk teknologi, som skulle kunna rädda planeten.  Bl.a. då den nazistiska flygande tefat teknologin.  Redan Viktor Schaubergers Repulsin står sig ju, som en ny kommentar på min artikel från 2008 om att bygga sig sitt eget UFO säger, bra i mot dagens teknik som en grundskiss.  Medan
  Keshetekniken visar hur man skapar den magnetiska materiaomsättningen i praktiken och Miles Mathis teori om laddningsfält bevisar den matematiskt.  Allt byggs på variation i protonkonfiguration, dvs skillnader i omsättningen av laddningsfältet.  Schauberger var med sin tid men fysiken kollrades bort av etablissemanget.
  (Jan Rosbäck 2012-09-15 13:13  [länk] .)

  Hade alltså John F. Kennedy lyckats så skulle vi sedan i slutet av 1960-talet kunnat åka var vi ville i solsystemet för mindre än det kostar att köra bil till jobbet.  Vi skulle ha haft fri miljövänlig energi, o.s.v..

  Angående astronauterna så är min tro att även de lurats.  Min hypotes är att de från början utvalts för att vara möjliga att hypnotisera så de själva skulle kunna tro att de varit på månen.  Och allt detta har då visats upp på dumburken och inför publiken vid raketuppskjutningarna för att vi alla ska stanna kvar i kuliss-fejk-versionen av verkligheten istället för att komma ut i den riktiga verkligheten.

  Istället mördades Kennedy 1963, och NASA fick i uppdrag att skapa den förfalskade serien månlandningar för att vi inget skulle fatta.  Även Marilyn Monroe tycks ha mördats p.g.a. detta.  Jag har sett ett CIA telefonavlyssningsdokument daterat 3 augusti 1962, dagen innan hon dog  [länk] .  Dels hade journalisten Dorothy Killgallen och hennes vän Howard Rothberg avlyssnats när de diskuterade att Marilyn Monroe för utvalda Hollywood insiders berättade hemligheter om hennes relation med presidenten samt om hans besök vid en hemlig flygbas för att inspektera saker från rymden.  Dels hade Marilyn Monroe själv avlyssnats när hon talade med John F. Kennedys bror justitieminister Robert F. Kennedy om hennes ilska mot Kennedys och om den känsliga information hon hade i sina dagböcker och om hennes vilja att ordna en "berätta allt" presskonferens.  Signerat James Jesus Angleton, chef för Counterintelligence vid CIA.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 22:00:00 inlägg #53, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791843

 • Aktuellt vad gäller kränkningar är att alla dessa pedofeliskandaler i olika organisationer nu kommer upp till ytan, Pentagon, Präster, Hollywood, Militären, Reagan och Bush administrationerna (homosexuell prostitution), Fosterbarn, Fotboll, Katolska kyrkan, Pojkscouter, FBI agenter, och mörkläggningar inom flera av dessa organisationer, allt med vidarelänkar från  PEERS: WantToKnow.info  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Varför alla dessa kränkningar?" Leif Erlingsson 2012-09-14 18:05:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10774996/page2#post10791747

 • Forts...

  Även om detta nu beskrivs offentligt 2007 så vet jag ju att en massa forskare varit inne och luktat på denna och näraliggande fysik redan för över 100 år sedan.  Så det för mig rimligaste är att anta att det har funnits flygande pyramider hur länge som helst, men i vår nu upplevda verklighet/tidslinje så har dessa förbehållts en självutnämnd elit som ser oss andra som boskap.  Och vi beter ju oss som boskap.  Hela förklaringen till det senare kan väl ändå inte vara all kemisk förgiftning?!

  Jag är som du hör lite förvirrad ang. varför vi överlag tycks dummare än tåget.

  Själv läste jag häromdagen Miles Williams Mathis "HOW a BATTERY CIRCUIT WORKS[länk] [PDF]  och insåg då att ledarna i Miles Mathis teori utgör samma funktion som Whittakers interfererande långitudnella vågor som skapar en lämplig potential vid målet anpassad till potentialen vid källan/batteriet så energi överförs till målet/glödlampan.  Nicola Tesla gjorde år 1899 samma i Colorado Springs som tände bl.a. oanslutna glödlampor, utan att han heller behövde använda sladdar/ledare.  Läs hela historien på  [länk] .  Just detta är kanske det mest talande avsnittet:
  At ground zero, where Tesla and his assistant stood bedazzled, the resonant rise manifested itself in an unearthly display of lightning that still stands as the most powerful man-made electrical surge in history.
  Inte heller den 11 september 2001 tycks man ha behövt sladdar till "ground zero", men sladdar är annars enklaste sättet.  Mathis använder i sin teori sladdar för att skapa rätt potential i sin glödlampa medan man också kan använda andra metoder såsom skissat i fotnot 6 till min "De fysiska bevisen[länk]  / "The Physical Evidence[länk] .

  Dr. Judy Woods banbrytande arbete är här mycket relevant, se vidare hennes storartade vetenskapliga arbete "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-12 08:46:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791508

 • Detta är e.g. gårdagens nyheter, men jag hade inte tid att förmedla dem då.  Kanske ni ändå inte har sett detta i den svenska pressen?

  MSNBC/Reuters om att BP själva genom mycket grov oaktsamhet (i stort sett avsiktligt, alltså!) orsakat oljekatastrofen i Mexikanska Gulfen:  [länk] .

  MarketWatch/Wall Street Journal om att en forskarpanel funnit förfalskade bevis för att muslimer gått på 9-11 flygplanen:  [länk] .

  Los Angeles Times om att kanske Al Qaeda bara är ett skrämselmonster:  [länk] .  Denna artikel är lite äldre, men relevant till gårdagens datum.

  BBC News om muterade fjärilar kring Fukushima:  [länk] .

  The Daily Beast/Newsweek om att THC och andra kannabisderivat, så kallade kannabinoider, inte bara är effektiva för symptombehandling av cancer, men faktiskt avsevärt bromsar cancer från att spridas i kroppen.  Om att de fungerar selektivt mot cancerceller:  [länk] .

  ABC News Nightline om vad experterna säger om nära döden upplevelser:  [länk] .

  Bra citat ur ovanstående och fler liknande på:  http://WantToKnow.info/12/09_9-11_deception  [länk] .

  Missa sedan inte heller svenska NewsVoice, som också har mycket som annars är svårt att hitta:  http://newsvoice.se/  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2012-09-12 07:41:00 inlägg #163, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page17#post10791500

 • #19, ang. cancer så har mången hjälte stoppats från att bota sina medmänniskor.  Se t.ex. min kommentar om det i "Motståndet mot verkliga lösningar" tråden  [länk] .  En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer.  Motståndet mot verkliga lösningar är inte olyckliga omständigheter utan det är ett patologiskt system som försvarar sig mot de levande människorna!  Jag formulerade även lite tankar om detta som en del av min "Fantasikrisen" artikel från 2007  [länk] .  Vad skulle det vara för fel i att avslöja det sjuka?!

  Ang. att påvisa "hur det verkligen ligger till":

  Det finns inget "mer upphöjt" forum

  Jag får ibland höra att jag borde lämna Sourze för att istället skriva där jag blir uppskattad efter förtjänst.  Men det finns faktiskt inget "mer upphöjt" forum där man kan ta itu med viktiga frågor, medan forum som Sourze skulle kunna överlåtas till nonsens.  De "mer upphöjda" arenorna är samtidigt de mer korrumperade och kontrollerade arenorna.  I Sveriges regeringsform börjar man med att skriva att all makt utgår från folket.  Det är inte så man agerar, men det är grunden för statens hela legitimitet.  Det innebär att all sann förändring måste utgå från folket.  Så därför är det via forum som Sourze man måste ta itu med de livsavgörande frågorna.  Staten är genomkorrupt, och om du inte vet det så beror det bara på att du inte har tagit reda på det.  Jag har själv länge förstått hur organiserad brottslighet på högsta nivå är liktydig med den dolda makten.  Att det är här korruptionsknutarna sitter.  Att det är här vi har de blockeringar som vi nu måste lösa upp.  Andligt och praktiskt.

  Korruptionen möjliggörs till sist av att vi inte kan tänka ordentligt, så det är därför detta ämne så ofta lyfts upp av mig och andra.  Den etiska kollapsen beror på dels detta och dels att tjänstemän och politiker på högsta nivå tvingas vara korrupta gentemot utländska säkerhetstjänster.  Bl.a. tvingas man se mellan fingrarna med en stor del av drogimporten.  Den organiserade brottsligheten ger sig nämligen på nyckelpersoner, vittnen etc.  Därför måste förr eller senare ett hierarkiskt samhällssystem per naturlag tas över av organiserad brottslighet, om inte vi medborgare själva nätverkar platt mot detta.  Detta eftersom  den organiserade brottsligheten själva kan arbeta nätverksmässigt och punktmarkera åklagare, domare, advokater, politiker, tjänstemän o.s.v..  Vi måste i enskilda ärenden kräva av eliten att de gör sitt jobb.  Då kan de gå emot den organiserade brottsligheten - med vårt stöd!  Och vi måste göra det utan pressens stöd, då även den är korrumperad av utländska säkerhetstjänster.  Vi måste vara vår egen press.  Kort sagt, det är vi vanliga människor som bär ansvaret.  Ingen elit kan klara detta!

  För mänsklighetens andliga och fysiska överlevnad är avslöjandet av all slags manipulation samt då även av elitens hjälpsamma fåraherdar som hela tiden vill valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning alldeles nödvändig.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 14:24:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791304

 • Det misstag Newton gjorde var alltså att betrakta "v" i ekvationerna
  a = v² / r
  och
  v = 2πr/t
  som en hastighet, när det bara är ett förhållande mellan ekvationerna som i sig själv inte är vare sig hastighet eller acceleration.  Bara ett matematiskt förhållande.

  Den riktiga ekvationen om vi vill ha förhållandet mellan ett roterande föremåls hastighet till dess centrifugalacceleration är
  a = √vo² + r² - r
  Ifall din webbläsare inte visar ovanstående rätt, läs istället här:
  a = √(vo² + r²) - r
  Tack vare Miles Williams Mathis nya ekvationer kan man nu - om man inte envisas med att kalla dem pseudovetenskap - för första gången omvandla mellan "omloppshastighet" (som inte i strikt fysisk mening är en hastighet!) och tangentiell hastighet.  Tidigare tycks dessa ha antagits vara samma sak.

  Som Miles Mathis skriver, att sätta fel namn på variablerna är inte bara ett semantiskt eller ett metafysiskt fel, det är misslyckande av själva vetenskapen.  Vilket är mycket stora nyheter.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-24 14:43:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789617

 • PS:  Se min post/länk om   "Anpassningsbar intelligens"  i  "Drömtillståndet och informationskriget"  tråden,  [länk]   som länkar vidare till en intressant text på engelska  [länk] .  Där finner du lämplig litteratur för att öppna upp ditt eget tänkande.  Jag bloggade om hälften av det materialet i mitten av förra årtiondet, se min blogg   "Intelligentsians blockering[länk]  där du hade kunnat vara en del i denna upptäcksfärd.  Jag uteslöt ingen.  "Elit"!, var får du det ifrån?!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vem förvillar vem?" Leif Erlingsson 2012-07-18 10:51:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10787068/page4#post10787141

 • Fristående fortsättning på mitt förra inlägg i tråden:

  Den vetenskapliga sanningen kan varken bestämmas demokratiskt eller av en kommitté.  Det VoF sysslar med är att grötmyndigt pådyvla andra sina fördomar under förespegling att detta skulle vara vetenskap.  VoF avfärdar allt de inte gillar, oavsett om de har någon kompetens på området eller om det avfärdade redan visat sig fungera eller ej.  De går alltså ofta utanför sina egna ämnen, och när de gör det så har de enligt rådande vetenskapligt synsätt inte mer auktoritet än tjejen i kassan.  De bryter även mot annat - deras tidning "sågade" en gång en vetenskaplig hypotes som min bror inom hans eget forskningsområde ställt upp i en bok om denna hypotes utan att ens meddela min bror om detta.  Och när brodern ändå långt senare fick kännedom om artikeln och författade en replik så fick han aldrig replikplats i den tryckta tidningen.  Därmed är VoF pseudovetenskapare, och det är ingen åsikt, det är ett fakta.

  Det om VoF.  Men det här får mig att tänka på att majoriteterna alltid är emot det som är nytt inom såväl vetenskap som politik, och när det nya är rätt så innebär det att majoriteten alltid har fel.  En person med en ny och bättre idé har helt enkelt aldrig några likar som skulle kunna bedöma denna idé rättvist.  Fysikern Miles Mathis påpekar detta i ett citat jag redan gjort här på Sourze, se vidare inlägg #13 i "Informationskriget närmar sig" tråden, 2012-06-29 03:49  [länk] .  Kanske måste påpeka att en filosofisk sanning bara behöver påpekas inför de som kan tänka själva.  Den bevisar sig själv!  Ingen omröstning eller kommitté behövs alltså för att förstå att det Miles Mathis påpekade är sant, det räcker med att man pekar på det.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vem förvillar vem?" Leif Erlingsson 2012-07-17 23:29:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10787068/page2#post10787107

 • Anpassningsbar intelligens

  I den nya världen är det anpassningsbar intelligens, så kallad "Fluid Intelligence", som är hårdvaluta.
  Fluid intelligence has little to do with IQ or "book" intelligence.  It is rather the ability to step outside of our beliefs and consider information which does not fit into our previously accepted view of reality.  (wanttoknow.info:  "Fluid Intelligence: Is Your Brain Optimized For Fluid Intelligence?[länk] .)
  Först tycks det dock som att somliga insisterar på att få göra färdigt sitt 2000-åriga Harmageddon-projekt.  Där det då är "viktigt" att inte låta det fria ordet komma ivägen för Harmageddon.  Man får förstå att när man nu i 2000 år har sett fram emot och haft detta mål i fokus så kan det vara lite svårt att släppa taget om det alldeles så här på mållinjen.  Vi får bara hoppas att de som inte kan släppa taget får sitt Harmageddon utan att helt förstöra för oss andra.  Att de nöjer sig med att ha ihjäl varandra.  Särskilt som de ju hursomhelst inte direkt tycks ha särskilt mycket anpassningsbar intelligens.

     -- Kommentar till "Drömtillståndet och informationskriget" Leif Erlingsson 2012-07-17 16:31:00 inlägg #50, http://www.sourze.se/forum/thread/10737360/page5#post10787067

 • Re:  oscar: berven 2012-06-29 02:08  [länk] :
  Vad vi kanske kan säga urskiljer en så kallad elit, är att han eller hon tar sig mycket mer tid att kontemplera alla ovan nämda livsaspekter och skapar en syntes i en övergripande konstnärlig, musikalisk och filosofisk sublimitet.
  [länk]
  Så sant, nästan ett ständigt kontemplerande varvat med efterforskning.  Men din kommentar påminde mig om något Miles Mathis skrev på en länk som jag gav här på Sourze för några dagar sedan, ska leta upp det...  Hittade!  Har fetat och strukit under lite nedan:
  First of all, I will state something that should be obvious: science is not government.  Yes, we have administration in science, which could be called a sort of government, but science itself is not the administration of science.  Science is one thing and administration of science is another thing.  That being true, we should also see that science, as science, is not "democratic."  Or, to be more rigorous, it is not egalitarian.  No, it is hierarchical.  The entire history of science is proof of that.  The history of science is a history of great individual thinkers, of Archimedes and Leonardo and Galileo and Kepler and Newton and Einstein.  It is not a history of committees and peer groups.  Galileo did not succeed by a vote.  Newton did nothing with the authority of a majority.  Just the reverse.  All these great people did what they did against the majorities of their times.  You only have to study their lives to see that, in science and other hierarchies, the majority is always wrong.  In both society and in science, the majority is always staunchly arrayed against anything new.  They always were and they still are.

  That alone destroys the rationale of peer review, since a person with a new and better idea has no peers.  He or she has the idea and no one else has it.  And, in most cases, the new and better idea is not immediately comprehensible to those who did not have it: if it had been immediately comprehensible to them, they would have had it themselves.  Only in the case that the peers had been right on the edge of having the idea, would they be able to comprehend it.  And if they were right on the edge of having it, they will not be happy that someone beat them to it by a hair.

  Considering all that, it is amazing that science ever gets done.  In fact, science rarely does get done, and that is the reason it doesn't.
  (Miles Mathis, "Democracy In Science[länk] ,  jag kommenterade det 2012-06-26 14:54 i "Teletransportering" tråden, [länk] .)
  Kontentan är att sanningen inte bestäms av vad som är den populärare åsikten.

     -- Kommentar till "Informationskriget närmar sig" Leif Erlingsson 2012-06-29 03:49:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10785442/page2#post10785690

 • Re:  JR 2012-06-25 20:08 #18  [länk] :
  Människan har alltid varit ute efter någon som pekar med hela handen och bestämmer färdriktningen.  Ju färre som står med mössan i hand och bockar och istället medför någonting utan baktankar, desto längre har vi kommit.  Vetenskapliga spridare av dogmer har väl på senare decennier alltmer varit tvungna att närma sej religion för att överleva, istället för att gå vidare.  Nu när många fler står med facit i hand börjar dessa nog bli en smula desperata.
  Hear, hear.  Så är det.  De flesta är så ovana vid äkta tänkande att de genast förutsätter att de ser nonsens om det inte är karbonkopior från det samhällets hela handen pekare säger.  Inte ens om man citerar etablerade forskare tas det på allvar om inte hela handen pekarna först har godkänt.

  Jag noterade förresten när jag letade efter ett annat papper i dag att Miles Mathis också kommenterat problemet med demokrati och vetenskap, föreställningen att den allmänna åsikten kan styra vad som är vetenskap.  Samt som jag förut har nämnt, att han kritiserar att de som finansierar styr vetenskapen och då inte enligt vetenskapliga kriteria, samt även att fysiken tycks ha tagits över av underrättelsevärlden.  Länkar till det första och det sista:  "Democracy In Science[länk]  och  "Was Physics taken over by the Intelligence Communities?[länk] [PDF] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Teletransportering" Leif Erlingsson 2012-06-26 14:54:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10785239/page4#post10785430

 • Jan Brunnegård du hann mellan innan jag hann posta denna fortsättning, som jag ändå postar innan jag svarar:  Forts.  Re:  Jan Brunnegård 2012-06-25 10:08 #7  [länk] :
  Leif 1/ Jag hänger som vanligt bara delvis med i ditt resonemang.  Kanske vi har 50/50 ansvar för det?
  Fortsätter fristående mitt föregående svar:

  Ovan skrev jag om det underliggande mediumet.  Men det kanske är informationen i detsamma som är det förvirrande.  Därför kommenterar jag nu kort detta.  Fysiker som närmar sig materiens minsta talar om en mängd olika begrepp som har det gemensamt att de talar om olika svängningar och "dallringar" (mitt ordval för att inte anknyta till någon särskilt teori).  Men de talar oftast om dessa fenomen som vore de matematiska abstraktioner i ett intet.  Det är förstås galenskap, vilket minsta äkta filosofisk tanke ger vid handen.  Om något kommer ur intet då är detta något intet.  Det var också tankebrytande (jmf halsbrytande).  Därför, om vi har bestämt oss för att materien inte är intet utan att vi har bestämt oss för att den är något, då måste den också komma ur något.  Och då måste vi i konsekvensens namn även anse det den kommer ur för något.  Enkel tankeverksamhet som minsta barnunge kan utföra innan skolan har förstört deras tankeförmåga.  Detta sista något kallar jag då för det underliggande mediumet och materien kallar jag för information i detta medium.

  Sedan finns det skarpa hjärnor som faktiskt kan förklara detta mekaniskt geometriskt.  Miles Mathis har jag återkommit till, Jan Rosbäck (JR) kan honom mycket bättre än jag.  Jan Rosbäck tog kontakt med mig sedan han upptäckt att jag också skrev om Miles Mathis.  De staplade spinnen förklarar det mesta av hur materien byggs upp.  Och dessa staplade spin är krasst sett information.  Allt blir klart för den som läser och förstår Miles Mathis, börja t.ex. med "Superposition[länk]  (missa inte animationen av just staplade spin som man kan ladda ned halvvägs ner på sidan)  och  "How The Elements Are Built -- a mechanical explanation of the Periodic Table[länk] [PDF].  Redan om du förstår dessa två så förstår du mer än de flesta av dagens fysiker.  Har du förresten som jag kommit i kontakt med Dan Winters arbete och tankar så vill du nog också läsa en fysisk förklaring till det gyllene snittet, "The Physics behind the Golden Ratio[länk] .

  Varför är en vettig förståelse för fysik viktig för envar, undrar en och annan kanske.  Därför att det är kunskapen om vår relation till alltet.  Fysik har i dag ersatts med religion som är desinformation för att människor inte ska förstå sin roll i det större.  Men om vi tittar tillbaka i forntiden så byggde man geometriskt.  Allt handlar om geometri.  Allt.  Pyramiderna är t.ex. fysik.  Mycket mer än nutidens desinformationsverksamhet.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Teletransportering" Leif Erlingsson 2012-06-26 12:19:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10785239/page3#post10785413

 • Re:  Jan Brunnegård 2012-06-25 10:08 #7  [länk] :
  Leif 1/ Jag hänger som vanligt bara delvis med i ditt resonemang.  Kanske vi har 50/50 ansvar för det?
  Kan det 50/50 bero på att jag vill att du ska veta och du inte vill veta?  Skämt åsido, jag undrar om det inte den här gången är...  Leif Erlingsson 2012-06-24 13:23 #1  [länk] :
  Eftersom det har visat sig att det vi kallar materia är information i ett mycket massivare underliggande medium
    ... som ställer till det.  Denna mening är en populärvetenskaplig summering.  Men redan ur filosofiskt tänkande kan man komma fram till detta, vilket även Einstein gjorde.  Man pratar bara inte om det.  Som jag bloggade 2008-10-06  [länk] :
  Som ett av få undantag till det 100-åriga förlöjligadet av "etern" så nämnde Albert Einstein under en föreläsning år 1928, att "Enligt den generella relativitetsteorin så är rymd utan etern otänkbar; för i en sådan rymd skulle inte bara ljustransport vara omöjlig, utan det skulle inte ens kunna finnas några rumtidskonstanter." ("According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space." ("Physics--On Absolute Space (Aether, Ether, Akasa) and Its Properties as an Infinite Eternal Continuous Wave Medium", såsom citerat på s. 27 av "The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief", Gregg Braden.))
  Det finns i olika forskning olika namn och förståelse för detta verkliga underliggande medium.  Jag har här på Sourze nämnt namn som "Gforce" och Miles Mathis teori för laddningsfältet även om jag själv inte ännu förstår det senare så väl att jag kan säga om det är identiskt med det verkliga underliggande mediumet - jag anar nämligen att det också är ett fenomen i det verkliga underliggande mediumet.  Men detta senare är en intuition som jag inte har följt upp tillräckligt ännu för att kunna ha en definitiv åsikt om.  Jag länkade iallafall om detta underliggande medium från tråden "Vem ska rädda världen?" 2012-06-10 11:12 #77  [länk]  så där kan du läsa mer samt följa länkar för verkligt studium.  En kommentar kan bara bli inbjudan till kunskap, inte i sig själv presentera all kunskap i annat än mycket begränsade frågor.

  Nu hoppas jag att det verkligen var detta som förvirrade.  Men om du Jan ska göra dina 50% så måste du fråga om det du inte förstår.  Då underlättas dialog.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Teletransportering" Leif Erlingsson 2012-06-26 09:39:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10785239/page3#post10785397

 • Jan, anledningen att människor inte kan försörja sig är att de har glömt att de kan.  De har låtit SkolÖvertygelsen ta ifrån dem sina barnasinnen och oändliga kreativitet samt låtit sig hunsas efter diverse regler för vad som är godkänt.  Men som jag och så många andra har sagt så länge, vi måste ta tillbaka makten över våra liv.  Det finns redan vetenskap som kan ge oss allt vi behöver, odling på liten yta, fri energi så vi kan odla inomhus eller under jord om det behövs o.s.v., o.s.v..  Det enda som begränsar oss är att vi låter andra begränsa oss vilket egentligen betyder att vi själva begränsar oss!  För om vi samarbetar så ska vi nog kunna sköta saker snyggt.  Storebror behöver inte få veta allt, norrmännen kunde under nazi-ockupation odla potatis i mellanväggar i sina hus så nog ska vi väl kunna hitta vägar att överleva trots storebror?!

  Resurser:
  1. [länk]  "Ovetenskapsparadigmet"
  2. [länk]  "Fantasikrisen"
  Den verkliga bristen är alltså att vår fantasi stulits från oss av skolan.  Annars skulle du redan ha begripit vad jag talat om så länge.  Men många andra har länge begripit, de finns bara inte på detta forum, och kan vi bara hitta vägar att kringgå mobbarmakten så kan vi nog försörja oss på de flesta plättar.  Huvudsaken är ju att det finns vatten!  (Även om t.o.m. vatten kan utvinnas ur luftfuktighet med hjälp av fri energi.)

     -- Kommentar till ""En ny stark stat"" Leif Erlingsson 2012-06-24 02:18:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10784232/page2#post10785205

 • Artikeln:
  och i gemene mans ögon, och inte minst akademikers, beror detta naturligtvis bara på dem själva och har inget att göra med att de inte vill spela med i elitens ekonomiska maktspel
  Härav min bloggs namn, "Intelligentsians blockering".  Som Oscar och jag diskuterade redan 2008  [länk] :
  [...]  Så till din post ang stupiditet och ditt blognamn - Intelligentsians blockering -.  Det är själva skydds-stupiditets-bufferten som är key point for the ruling class.  The ruling class eller esoterikerna, diabolikerna, hermetisterna ... verkar med sin magi både svart å vit och manipulerar akademiker och expertis (som blir mestadels omedvetna gatekeepers).  Diabolikerna sitter sannerligen inne med kreativitet (icke stupida), dock vill de hålla detta inne, med alla medel.  So much so, att de vill skapa "två raser".  Vilket är mer än på god väg att ske[...]
  "Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species.  A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton."
  - Bertrand Russell, "The Impact of Science on Society", 1953, pg 49-50
  I de andra trådarna här på på Sourze så ser vi också hur den styrda "rasen" tycks vara programmerade att angripa egna som ramlar ur styrningen.  Här har vi f.ö. förklaringen till att samhället inte har plats för många människor som istället blir kriminella o.s.v..  Ur de styrandes synpunkt är de ofarliga om de är kriminella, men skulle de släppts in helt och fullt i gemenskapen med sin ofta djupa och växande förståelse så skulle de utgöra ett hot för den styrande "rasen".  Notera att jag fnuttar "rasen".  Detta syftar inte på någon särskild verklig ras eller DNA utan på en så stor skillnad i kognition att det är som att man levde på olika planeter.  Båda är galna ur den andres perspektiv, men den som styr ligger lågt och låter de andra tro att det bara är science fiction.  Till och med låter de regissörer och författare göra fiction om det.  Då tror folk att det är allt det är.

  Tack för artikeln.  Den är inte fiction.

     -- Kommentar till "12-årig sensation förklarar bankirernas bluff" Leif Erlingsson 2012-06-17 12:50:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10784337/page1#post10784663

 • PS:
  Se även jag själv i  http://blog.lege.net/?/215-Stupiditetsteori.html  [länk]  2008-09-05.

     -- Kommentar till "Världens bästa jobb står utan sökanden" Leif Erlingsson 2012-06-17 10:42:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10784239/page5#post10784639

 • En verklig utbildning handlar alltså om att ge verktyg att kunna skapa kunskap.  Att kunna ställa rätt frågor.  Om att vara en informationsbank är att vara lärd, då är Google världens mest lärda.  Men ingen dator i världen kan veta, kan genomskåda falsk kunskap och skapa riktig kunskap.  Ingen dator kan genomskåda pseudokunskap, den pseudovetenskap som är vår vetenskapsreligion för att skapa äkta kunskap.  Tyvärr hade skolan gett mig dåligt självförtroende, för jag var detta på spåren redan i gymnasiet.  Se vidare "Svaret ligger i frågan[länk] .  Hade skolan gett mig rätt intellektuella verktyg, så hade jag redan då genomskådat den falska fysiken som enligt Miles Mathis förmodligen underrättelsevärlden har gett oss för att vi inte ska förstå de verkliga frågorna.  (Forskaren Miles Mathis menar att det kan vara så att för att förhindra viktigare upptäckter fysikvetenskapen övertagits av underrättelsevärlden, och att vissa vassare fysiker i den öppna världen är avsiktliga grindvakter men att de flesta i universitetsvärlden bara tror på "vetenskapsreligionen".)

  (PS:  Tackar för illustrationerna av slutklämmen i mitt förra inlägg.)

     -- Kommentar till "Världens bästa jobb står utan sökanden" Leif Erlingsson 2012-06-15 19:08:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10784239/page1#post10784504

 • Ang. vårt rådande vansinne, Miles Mathis visar tydligt såsom i hans ytterst avslöjande papper  "String Theory -- The Inelegant Universe[länk]  hur dagens blivande forskare snabbspolar förbi tidigare forskning.  Bara tar in den som evangeliesanning, för att själv få glänsa lite i kanten av det som är gjort.  Utan att kritisera det tidigare.  Och så blir det ett lappverk på ett lappverk på ett lappverk.  Om något inte stämmer, bara att göra ett nytt axiom!  Detta är nutidens motsvarighet till hur många änglar det fick plats på en nålspets, eller hur det nu var.

  Minst 300 år av vetenskap på felaktig väg som han påvisar kan inte vara en slump.  Någon slags intelligens styr oss som mänsklighet vilse.  Och att styra oss vilse är ju så enkelt.  För det är busenkelt att få oss att tro att vi har fattat nått, men sedan är det nästintill omöjligt att få oss att tro att vi trott fel.  Människor är tros-varelser -- och då är det inte kvinnans underplagg jag talar, även om mycket fokus ligger i de regionerna.  Vi tror nått, och vi kan "omöjligt" tänka om.  Vi bekämpar dem som vill få oss att tänka om.

  Något hände på vägen, för enligt de riktigt gamla myterna, och de är samstämmiga, så gick vi ursprungligen oskyldiga, fria och bekymmerslösa på jorden.  De säger också samstämmigt att det sedan kom en stor översvämning och efter det svält.  Jag tittade just i en lista på åtta olika sådana samstämmiga berättelser från olika delar av jorden.  Det var den gyllene tidsåldern som så många faktiskt längtar tillbaka till.  Vad gick snett, varför uppstod rädslan i oss?  Kan vi inte övervinna rädslan för att det inte ska räcka åt oss alla - det är exakt den rädslan som hindrar oss att tillåta det att räcka åt alla!

  Själv fick jag för snart fyra år sedan genom en dröm ett starkt budskap om att jag skulle återkoppla från det nya, "från det röda" (hjärtats intelligens?), och kommunicera mina tankar om framtiden.  Så det är vad jag gör.  (Se gärna "Återkoppling genom känslan[länk] .)

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-15 16:09:00 inlägg #182, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page19#post10784488

 • Jag är medveten att jag uttrycker mig hårt mot dig Bizon, men precis som du själv är inne på
  # 166 - 168 Pia du liksom Lejf #169 talar ur era snäva små personliga perspektiv - jag känner pessimism på grund av det jag ser i världen - alltså de verkliga händelserna som faktiskt drabbar de varelser som bebor jorden - jag inser att ni också drabbas, men mer indirekt, men jag gör mej inte i samma grad till talare för er båda som inte ser utanför flummet i er skyddade verkstad.
  (Bizon 2012-06-15 11:38 #172 [länk] )
    ... så har vi inte råd med flum.  Det gäller vår själsliga (& all annan) hälsa.  Fetmarkerar i något jag skrev för snart fem år sedan:
  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2007/12/05/fantasikrisen/ [länk]

    [...]

  Det finns en tvingande anledning för vårt nuvarande samhällssystem att inte släppa fram vetenskap och teknologi eller läkarvetenskap som bygger på livsprinciper och skaparenergier, nämligen för att försvara sin egen existens.  För tråkigt nog har vi ett samhällssystem uppbyggt kring att administrera begränsning av olika slag - ja, många av oss kan nog, kanske inte ens vill, föreställa oss det på annat sätt.  Men samhällssystemet som det ser ut kan inte överleva frånvaro av begränsning.  Det är därför det 'känner sig' tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltså, för att förstå detta, föreställa sig samhällssystemet som en varelse vi visserligen själva har skapat, men en varelse som nu kämpar för sitt liv.  Den kan inte kosta på sig något medlidande.  Ingen nåd.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjälper.  Kanske det även i samhällssystemets fall handlar om en fantasikris; att inte kunna föreställa sig att transmutera sig själv till ett system som bygger på att administrera överflöd.  Ett motstånd mot det livsbejakande.

    [...]

  Vi behöver växa upp, och sluta med maktspelen från skolgården, där den kreative trycks ned i skiten igen.  Om vi någonsin kollektivt ska kunna komma upp ur skiten.

  Leif Erlingsson
  2007-12-05

  Själva språket i sig själv har nu blivit en sådan självmedveten varelse, som hindrar oss att gå vidare.  Själva språket är en slags programkod.  Ett slags system.  Det finns inbyggda färdiga slutsatser i själva språkets konstruktion.  I denna mening försvarar språket status quo som ett faktiskt närmast självmedvetet system.  Ett system som definierar våra möjligheter på ett oerhört snävt och begränsat sätt.  Ska vi överleva måste vi övervinna detta.

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-15 14:24:00 inlägg #181, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page19#post10784482

 • Jan Rosbäck #87, visst är det kunskap som ska rädda oss.  Jag har en bok från 1947 framför mig, Walter Russel, "The Secret of Light".  Nicola Tesla sa till Russel att han borde låsa in sitt arbete i tusen år, för då skulle kanske världen vara redo för det.  På sidan x står det att skapelsens hemlighet ligger i vågen.  På nästa  sida en mycket spännande illustration.  Du känner säkert till experiment med interfererande frekvenser och pulver, där högre och högre frekvenser skapar allt komplexare mönster.  Så byggs vår verklighet upp!

  Och naturligtvis har du rätt i att det är omöjligt att på några rader fånga Miles Mathis teori om ljuset.  Jag har bara ambitionen att peka ut var stigen till kunskap börjar.  :)

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-10 19:18:00 inlägg #88, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page9#post10784007

 • Mer om detta verkliga medium:
  1. I fotnot tre till min "Tro på liv och död", som jag många gånger har [länk] - at till här på Sourze, så finns vidare kommentarer och länkar ang. denna.  ("Gforce in the Aether Physics Model", Quantum AetherDynamics Institute.)

  2. Miles Mathis teori för laddningsfältet har jag också [länk] - at till förut här på Sourze, denne man har verkligen tänkt från grunden:  "The Central Discoveries of this Book[länk] ,  "Updates[länk] .  Laddningsfältet heter på engelska "charge field", så fritextsök på sidorna jag länkade till nyss efter alla dokument/kapitel som handlar om detta.  Ex. från den första av det två förra, min understrykning:
   Next is my Unified Field Theory [länk] ,  just added to this list.  I haven't put it above the correction to the point, since the correction to the point determined a part of my UFT.  At the heart of my UFT is the discovery that Newton's gravitational equation is a compound equation, one that already includes the foundational E/M field or charge field.  This pulling apart of Newton's equation by showing that G is a scaling constant between gravity and charge has become the new centerpiece of my website in the past few years, supplanting the number one spot held by my relativity papers.  Since a NASA astrophysicist read my theory on this, recommended it, and wrote the introduction to my new book, this theory has generated a lot of interest worldwide.  In it I also show that the current "messenger photon" cannot be virtual and that the field must be both real and mechanical.  This means that Einstein's field equations are also compound equations.  Einstein already had a UFT and didn't know it.  But my theory goes far beyond this, since I don't just pull the lid off Newton and Einstein and then stand back.  I segregate and simplify their equations, showing many many new things[...]
   Läs resten från den nämnda "The Central Discoveries of this Book[länk] - en, samt förstås i de papper som där [länk] - as till!

  Jag skulle kunna ge fler referenser, men det här räcker mer än väl som en start.  Man lär sig "ingenting" i skolan.  Man lär sig genom att föra dialog, och genom att ta del av andras dialoger.  Passar ang. dialog på att åter länka till Ola Alexander Frisk, här genom en länk han skickade i går:
  "Last Call For Departure From the Western Terror[länk] .

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-10 11:12:00 inlägg #77, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page8#post10783960

 • Jag själv 2011-12-12 22:16 i tråden "Drömtillståndet och informationskriget" #39 [länk] :
  Vi genomgår som civilisation en process för uppvaknande.  Att som civilisation upptäcka hur religionerna och vetenskapsreligionerna skapats, och av vilka intressen, är viktigt.  Det är viktigt att vi förstår hur vi kom dit vi är, för att vi ska kunna komma vidare på ett bra sätt.  Det rådande vetenskapliga paradigmet tjänar de härskare som har skapat det.  De bygger i dag sin auktoritet på tron på att vetenskapen redan i princip förstår allting, och att vi nu bara håller på att fylla i detaljerna.  Detta är vetenskapsvanföreställningen.  När den vanföreställningen diskrediteras så diskrediteras alla våra härskares inflytanden.

  Samtidigt är det viktigt att förstå varför vi trodde på vad vi trodde på.  Vi måste se var vi gick vilse, och varför.  Jag har själv gått igenom en livsresa som innebär att jag själv har förstått varför jag tidigare trodde på vad jag trodde på, hur jag gick vilse, och varför jag nu tror annorlunda.  Mitt skrivande handlar om och kommer alltmer att handla om hur vi hamnat där vi hamnat, och hur vi kommer framåt.

  Forskaren Miles Mathis menar att det kan vara så att för att förhindra viktigare upptäckter fysikvetenskapen övertagits av underrättelsevärlden, och att vissa vassare fysiker i den öppna världen är avsiktliga grindvakter men att de flesta i universitetsvärlden bara tror på "vetenskapsreligionen".  Jag tror att det är så.  Jag har även sett hur trollen sannolikt från underrättelsevärlden saboterar och avleder all vettig diskussion på olika Internetfora.  Några är medvetna, resten är bara "nyttiga mobbare".  De senare vet inte ens att de jobbar åt underrättelsevärlden, de jobbar gratis.  Desinformationen behöver tydliggöras, och jag behöver bli tydlig.

  Leif Erlingsson, Bruzaholm 2011-12-12


     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-05-31 11:21:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page2#post10783492

 • Nytt försök:
  http://blog.lege.net/?/186-Om-tankestoppare;-befria-tanken-och-taenkandet.html#c1525

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-05-28 23:20:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page4#post10783317

 • *)  Fotnot som ej fick plats ovan:  Vetenskapsetablissemanget bestämmer numera över vad som är pseudovetenskap och inte genom kontroll över var resultat kan publiceras.  Detta motsvarar naturligtvis att vägra titta i Galileos teleskop för 400 år sedan.  Icke desto mindre finns resultaten där ute i "pseudovetenskapsrymden", likt hur jorden rör sig runt solen alldeles oavsett om någon vill se det eller inte.

  Och för att detta ej ska ge upphov till missförstånd:  David Wilcocks "The Source Field Investigations: The Hidden Science and Lost Civilizations Behind the 2012 Prophecies" bygger på gedigen vetenskap.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-05-28 23:07:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page4#post10783315

 • Bizon 2012-05-28 17:42 #30 [länk] :
  Leif - kanhända upplever du ett motstånd mot verkliga lösningar - men om jag förstått dina försiktiga uttalanden rätt bygger du din förtröstan på att sådana ska finnas mer i form av "tro" och alltså inte vetskap
  När du ställer tro mot vetskap, vilket jag förmodar avser tro mot vetenskap, så visar du att jag inte helt lyckats få fram att detta är en falsk motsättning.  Det finns sann och det finns falsk tro.  Vetenskap bygger på tro som stöds av bevis, men framtida upptäckter ska kunna revidera eller rentav kullkasta denna tro.  En vetenskaplig tro som redan är motbevisad är en falsk vetenskap.  Många som inte accepterar att deras favorittrossatser numera är motbevisade av ny vetenskap kallar den nya vetenskapen för "pseudovetenskap". [*]
  På vilket vis överväger du "Kvalitet i tid och rums" inlägg #28? Jag upplever en poäng där - "om du vill, kan eller vågar FÖRSTÅ att det vÄrkliga mentala motståndet mot förändringar är att lyda mentala kollektiva maktcentra u.p.a.(utan personligt ansvar).
  I ett flertal andra inlägg har han velat att jag ska använda just ett kollektivt maktcentras lagstiftning för att få skadestånd, oklart för vad.  Har läst en hel del i aktuell utredning ("Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG regler", SOU 1997:194) och blir dels inte klok på hur han menar att jag ska vara berättigad till sådan ersättning och dels blir jag frågande inför att just legitimera ett kollektivt maktcentra u.p.a. genom att ö.h.t. fundera i dessa banor.
  Vidare~//ett välkänt mentalt paradis är att föredra före ett okänt helvete av enskild mental förnekelse och förvirring//sc.
  Han parafraserar men vrider 180° ur min egen skriftställning, "Ett välkänt 'helvete' är, tycks det, att föredra före ett okänt 'paradis'." (från "Fantasikrisen").  Kanske hans budskap är att EU och "lådan" är paradiset, d.v.s. stanna kvar i "The Matrix"?  2007-11-19 12:38 kommenterade han såsom "Whistleblower" på min blogg [länk];-befria-tanken-och-taenkandet.html#c1525 att
  Vi kan inte befria tanken och tänkandet kollektivt - bara utveckla (förändra) enskild mental fyrarummare som kan övervinna sitt lokala mentala motstånd i tid och rum!
  Notera "i tid och rum"!  Fyrarummaren, ett begrepp han ofta återanvänt, säger mig att kan vilja poängtera det tredimensionella och lådaktiga.  Förstärkt av "i tid och rum" så säger det mig att han inte vill att jag går bortom dessa begränsningar, d.v.s. han vill inte att jag ska "spränga lådan", inte "ascen[d]sion".
  göra ett ärligt försök att redogöra för din tilltro till de möjligheter du säger dej ha funnit
  Den bok jag i dag återkommande rekommenderat dig läsa sätter samman bilden på ett bra sätt av viktiga delar av den kunskap jag själv har funnit under 7 års eget sökande.  Jag tror vi kan bli multidimensionellt seende, och på så sätt övervinna manipulation och i kärlek se varandra för vad vi är.
  Du vet förmodligen redan att vi som mentala företeelser krälar omkring i en enorm tankekompost som kläcker en mängd flugor varje sekund
  Jo.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-05-28 23:06:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page4#post10783314

 • Ang. motståndet mot verkliga lösningar, se vidare [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-05-28 15:26:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page3#post10783289

 • Bizon, eftersom du nu bytt ämne till hur kunskap mottas
  Är dessa tankar så dunkla att det är osäkert hur dom kommer att tas emot?  Är det substans som håller i praktiken och applicerbart på den tid som är så kommer det att hitta sin plats i vår aktuella verklighet - annars hamnar det i historiens skräpkammare precis som pyramiderna.
  så kommenterar jag detta med följande ironiska text:
  Se, jag ska bevisa för dig att dina tankar äro oriktiga genom att driva ut dig ur alla akademiska institutioner och sätta den federala polisen på dig om du vågar korsa en statsgräns med din teknologi och i så fall spärra in dig tills du dör och bränna alla dina böcker och all din forskning.  Se, så skall jag bevisa att dina tankar äro utan substans och utan värde.
  Och det har förstås gjorts.  Inte med David Wilcock, men väl med en forskare som i mitten av förra århundradet forskade på den typ av energier som jag tror är samma energier som man kan påverka med pyramider.  Eftersom jag inte kom ihåg om Wilcock nämner honom så kollade jag i registret.  Jodå, s. 7 och 190-191.  Nästan i förbigående.  Men om du inte av det jag skrev ovan genast kan se vem jag talar om så har du verkligen mycket att ta igen.  Så jag skriver inte ut namnet här, men 2011-05-10 nämnde jag namnet tre gånger samma dag här på Sourze, och jag nämner det t.ex. i min "Fantasikrisen".

  Eftersom vår befrielse är ett hot för den makt som får sin makt av att organisera oss under sig så kommer denna makt alltid att göra allt den kan för att motarbeta teknologi och kunskap med potential att befria oss.  Att bara slappt förutsätta att det som är bra kommer att bli vår verklighet är åter minsta motståndets lag, som som vanligt leder till fångenskap - potentiellt evig sådan.

     -- Kommentar till "Livet efter detta och dess evighet" Leif Erlingsson 2012-05-28 07:51:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10779420/page4#post10783248

 • Roberth Edberg 2012-05-23 19:10 #3 [länk] :
  Ahh..  Den klassiska gamla alkemiska transmutationen.  Om jag inte missminner mig så grubblade även herr Strindberg länge över hur det fungerade, innan han knäckte den enkla nöten.  Kul, det är alldeles för sällan som alkemin nämns dessa dagar.
  Nu har jag tittat lite åt Strindberg och transmutationen till och såvitt jag kan se så är det inte samma processer, även om jag förstår att Strindberg rent intuitivt förstod att här fanns en sanning som han dock aldrig riktigt tycks ha kunnat fånga varför han också blev avfärdad.  Men nu med Ruggero Maria Santilli m.fl. så har det preciserats.  Se länkarna till detta material från sista delen av min "Fantasikrisen[länk]   samt "Nuclear Waste Recycling[länk] -en.  Se även "Miles Williams Mathis[länk]  materialet samt givetvis praktiska applikationer såsom styrda elektronfångarreaktioner eller alltså phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade:  rått sagt, man skakar materialet] eller alltså CECR vilket innan full förståelse för fenomenet fanns brukade kallas "kall fusion" som jag redan berättat om i denna kommentar i annan tråd:  [länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-05-25 23:44:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page2#post10783168

 • Tack Jan Rosbäck, för detta fina tillägg till artikeln!

  Jag tänkte också efteråt på att jag kanske borde ha påmint om Robert Godes phonon-modererade vätereaktioner i sammanhanget "alkemisk" transmutation av grundämnen genom resonans i kristallgitter.  Även den länken fick jag av dig, men sedan postade jag själv om det här på Sourze 2012-05-20 12:21 [länk] :
  [U]ppfinnaren Robert Godes på Brillion Energy Corporation i Berkeley, Kalifornien [] säger att för att förstå styrda elektronfångarreaktioner eller alltså phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade:  rått sagt, man skakar materialet] eller alltså CECR [] så krävs [] korsbefruktad förståelse från flera olika discipliner inkl. mekanik, materialvetenskap, elektronik, molekylär- och kvantkemi, kvantmekanik, och astrofysik.  Roberts egen unika bakgrund har naturligtvis gett honom dessa akademiska bakgrunder och därför möjlighet att sätta samman allt detta.  Två år i Etiopien har dessutom gett honom drivkraft att vilja finna energilösningar som alla har råd med.  (Läs gärna mer om just detta ämne på  [länk] .)
  I den kommentaren tog jag också upp storyn om Santilli.  Och nämnde hur jag redan 2007-12-05 först skrev om honom i min "Fantasikrisen[länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-05-23 17:03:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page1#post10783069

 • Anders Braune 2012-05-19 11:54 #2 [länk] :
  jag kan väl bara peka på min oförmåga att lära in det småskaligt akademiska förhållningssättet där man är strikt förbjuden att dra några bredare slutsatser och "hålla sig till ämnet".
  De som vägrar tillämpa "ämnesövergripande arbetssätt"  [länk]  kan ej se bortom Plattlandets  [länk]  rätlinjiga logik, kan ej varsebli fenomen vars förståelse kräver en korsbefruktad förståelse från flera områden.

  Ett exempel ges av uppfinnaren Robert Godes på Brillion Energy Corporation i Berkeley, Kalifornien, som säger att för att förstå styrda elektronfångarreaktioner eller alltså phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade:  rått sagt, man skakar materialet] eller alltså CECR, vilket innan full förståelse för fenomenet fanns brukade kallas "kall fusion", så krävs, säger han, korsbefruktad förståelse från flera olika discipliner inkl. mekanik, materialvetenskap, elektronik, molekylär- och kvantkemi, kvantmekanik, och astrofysik.  Roberts egen unika bakgrund har naturligtvis gett honom dessa akademiska bakgrunder och därför möjlighet att sätta samman allt detta.  Två år i Etiopien har dessutom gett honom drivkraft att vilja finna energilösningar som alla har råd med.  (Läs gärna mer om just detta ämne på  [länk] .)

  PS:  Redan 1978 kunde på Harward universitetet professor Ruggero Maria Santilli under finansiering från det amerikanska energidepartementet teoretiskt visa varför det med resonans är enkelt att trigga en tidigare okänd klass fenomen i atomkärnor och varför detta inte strider mot det man tidigare visste.  Ruggero Maria Santilli kunde skaka på ett kristallgitter så att neutroner ombildas till protoner och elektroner, och nån liten antineutrino.  Denna teori är Hadronic Mechanics.  Hadronic Mechanics och dess konsekvenser kullkastar hela det nuvarande ovetenskapsparadigmet.  Utan att bryta mot några termodynamiska lagar och med full förklaring varför det inte gör det så blir fri energi och transmutation - den vetenskap som förr kallades Alkemi - fullt teoretiskt förklarad.

  Trots att professor Santilli hade pågående finansiering från DOE för sin forskning så organiserades på Harward ett motstånd av fysikerna S. Coleman, S. Weinberg och S. Glashow som lyckades stoppa professor Santillis forskning.  Motsvarande motstånd organiserades på andra universitet där professor Santilli ville föreläsa, även fast han erbjöd sig att komma på egen bekostnad.  Princeton, the IAS, the Lengaro laboratory i Italien, the Italian National Laboratories i Frascati o.s.v..  Listan fortsätter.

  Antagligen var dessa fysiker plattlänningar som var rädda att bli sammanblandade med sådana multidimensionella - mer än 2 dimensioner!!! - som professor Ruggero Maria Santilli och hans sanningar!  (Själv länkade jag till Santilli från min "Fantasikrisen" 2007-12-05  [länk] .)

     -- Kommentar till "En dåres lördagskrönika" Leif Erlingsson 2012-05-20 12:21:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10782746/page1#post10782858

 • Som jag skrev i går [länk] :
  Min mission är att röja upp tankespår så andra med mindre kamp än jag själv kan följa i dem.  Min mission är inte att först skapa de nya tankarna, det fanns och finns det folk som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, Miles Mathis, Bearden och många många andra som har gjort och som gör.  Och min mission är inte heller att ta hand om allt skit som kommer efter av det du tog upp om dolda ambitioner, etc.  Jag har vett nog att begränsa mig, även om många inte vill tro det här på Sourze.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?" Leif Erlingsson 2012-05-08 07:16:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10772093/page2#post10782274

 • Bizon 2012-05-06 21:54 #22,
  Den färdigheten du beskriver som skulle kunna undanröja sjukdom till exempel - den skulle väl många vilja lära sej - för något trettiotal år sedan var det en healing-form som kallades "reiki" den distribuerades av ett antal initierade "reiki-healer" som för en initiering begärde flera tusen kronor för initieringen som för övrigt gjordes på någon timme - egoismen i sin prydno igen.
  Egoismen stoppade också den 100% effektiva Antoine Priores maskin som tydligen modulerade två dimensioner upp från det fysiska för att skapa signaler tre dimensioner upp, direkt i medvetandefältet.  Detta gjordes rent konkret i ett plasma av kvicksilver och neongas i ett vacuumrör som dels pulsades med en 9.4 gigahertz elektromagnetisk våg som i sin tur modulerades på en 17 megahertz våg i detta plasma.  Men denna modulation når bara en dimension till, den verkliga hemligheten var sjutton frekvenskällor av ospecificerad frekvens och natur, varmed Priori direkt förmådde modulera livs-medvetande-fälts-loopen i däggdjurscellen.  Han jobbade alltså direkt mot "virtuella" överfrekvensband i hyperrymden.  Han höll på i 26 år med att få detta perfekt.  Det franska vetenskapsetablissemanget kunde dock ej tåla detta.  Det går ju inte att förklara utan att först korrigera den klassiska elektromekanik-modellen (classical electromagnetics/electrical engineering (CEM/EE) model), t.ex. som Lt. Col Thomas E. Bearden har gjort.
  Detta seende du är inne på betyder att se samband - och då förutom de enklare sambanden i samlivet oss människor emellan, även sambanden mellan våra mentalt dolda ambitioner och vad dom i längden kommer att leda till om dom får fotfäste i vår medvetandekultur och kan förmeras/manifesteras i resterande samhällskropp.
  Förvisso, men jag kan bara göra min del.  Min mission är att röja upp tankespår så andra med mindre kamp än jag själv kan följa i dem.  Min mission är inte att först skapa de nya tankarna, det fanns och finns det folk som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, Miles Mathis, Bearden och många många andra som har gjort och som gör.  Och min mission är inte heller att ta hand om allt skit som kommer efter av det du tog upp om dolda ambitioner, etc.  Jag har vett nog att begränsa mig, även om många inte vill tro det här på Sourze.
  Jag är ju inte så optimistisk vad gäller människans förmåga att verkligen nå någon sorts mental blomning värd att känna stolthet för även om jag skulle önska finna något mer hoppingivande utvecklingsväg för oss att beträda.
  Det är fullt möjligt om vi jobbar "ensamma tillsammans".  Var och en gör det den känner den kan göra bäst, och vi stöder varandra!
  Kan du se något sådant som gör att du hellre ser mänsklighetens överlevnad än dess undergång?  Vad tänker du dej i så fall att det skulle vara?
  Se ovan, nyss.  Det görs oerhört mycket positivt, men det är i stort sett total censur på sånt.  Om du som jag nätverkar åt många håll så upptäcker du ändå att det finns mycket goda krafter.  Bra initiativ som NewsVoice.se, KristofferHell.org (som dock för tillfället är sänkt av maktens operatörer efter att de fick hastig medlemsfördubbling på sin utskickslista) och många många andra.  Sluta bara läs manipulationsmedia, så kommer framtiden strax att ge mer möjligheter.

     -- Kommentar till "Henry Bronett: Extrema åsikter på frammarsch" Leif Erlingsson 2012-05-07 07:52:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10782076/page3#post10782226

 • Själv har jag medvetet hållit mig borta från denna tråd eftersom temat, tro, kan ge intryck av att vi inte vet att det finns en spirituell verklighet, att vi inte vet att döden enbart är en port in i en annan tillvaro o.s.v..  Själv skrev jag i november 2008 om att man inte kan ta ifrån mig det som är sant för mig, "De kan inte ta ifrån mig min sanning[länk] .  Bl.a. "Min sanning i dag är att vi som mänsklighet är begränsade endast av vårt gemensamma medvetande, och av konsekvenserna av våra val.  Tror vi gemensamt att vi är begränsade, att det vi gör måste vara 'godkänt', då är vi begränsade av auktoritetstroende bokstavsmentalitet.  Vi befinner oss i Fantasikris."  I oktober det året skrev jag först "Tro på liv och död[länk] .  Bl.a. "Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?"  För exempel på vad vi då skulle kunna göra, se vad Iran tydligen gör med antigravitation = galaktisk teknologi som bl.a. ger oändlig fri energi som avfallsprodukt (M.T. Keshe, Keshe Foundation, Plasma reactors o.s.v.,  "MT Keshe is now in Belgium working on plasma physics, space technologies and other alternative energy technology[länk] 12 April 2012.).  Förvänta inget i satanistkontrollerade medier om detta.  De senare vill kasta tillbaka Iran till stenåldern.  Dess tjänare kör även "astroturfing" här i trådarna, se t.ex. signaturen "Anders" i går.  (För att få sammanhang i den Disclosure jag kör här på Sourze, se [länk] .  Där kan mina kommentarer i alla trådar läsas från nu och bakåt i tid.)

     -- Kommentar till "Min tro kan ingen ta ifrån mig" Leif Erlingsson 2012-04-15 08:47:00 inlägg #306, http://www.sourze.se/forum/thread/10779375/page31#post10780666

 • Konstnär ser det andra forskare inte ser

  Konstnären Miles Mathis har med klarsyn gått igenom en stor del av fysiken från grunden, och sett klart där andra villat bort sig i detaljer.  Bara en sådan sak som att han är klarsynt nog att se att det som gäller på kvantnivå, där kvantforskarna är överens att laddning skapar magnetfält, också måste gälla i det stora så jordens och solens och galaxens osv magnetfält också kommer från laddning, och att det inte är något konstigt med laddning i det stora med tanke på alla laddade partiklar.  Han har skrivit en omfattande fysikbok i form av en webbsite där han tänker klarsynt och från grunden kring fysika problem, och löser en massa problem som andra tror är olösta.  Han har också löst problemet med 95% mörk materia - det är laddningsfältet.

  Se vidare [länk] och [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Konstnär ser det andra forskare inte ser" Leif Erlingsson 2012-03-04 19:43:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10777104/page1#post10777105

 • Ett favvoargument från bromsklossar är detta med Peer Review.

  Peer Review är inte mindre än detsamma som en process som säkerställer att ett resultat inte bryter mot konsensus i vetenskapsetablissemanget.  Ett resultat som alltför mycket avviker från konsensus passerar ej processen, och då har det ingen som helst betydelse om det är visat att det är riktigt, man vägrar helt enkelt "titta i teleskopet" (Galileo).

  Som Torbjörn Sassersson skriver om ett förtryckt ämne (särskilt här i Sverige) ( [länk] ):
  Avsaknaden av förklaringsmodeller har inget med fenomens existens att göra.  Denna distinktion har den skeptiska rörelsen varit skicklig på att lägga dimridåer runt i sin argumentation genom att hävda att frånvaron av förklaringsmodeller är samma sak som att fenomenen inte finns.

  Ett annat problem som parapsykologin lider av är att fenomenen natur kan innebära att människan måste revidera den vetenskapliga verklighetbeskrivningen.
  Jag har tidigare berört denna problematik i tråden "Motståndet mot verkliga lösningar", 2012-01-24 08:04 #26 [länk] ,  men även tidigare i tråden som i 2011-06-15 19:37 #1 [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Peer Review" Leif Erlingsson 2012-02-09 08:33:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10775067/page1#post10775068

 • Låt mig först börja med att jag tror att en "Sven" eller "Lena" "Svensson" har lika stort ansvar för världen som en "Carl Bildt", men eftersom jag har mer hopp om "Sven" och "Lena" så vänder jag mig till dem, här på Sourze.

  Jag har de senaste dagarna gått igenom många av de mest kränkande kommentarerna här på Sourze, och kan inte annat än sluta mig till att de bygger på ett missförstånd från den/de kränkandes sida.  Missförståndet tycks vara att de tror sig bekämpa de som förstör, när de i själva verket bekämpar de som visar på vad som redan är förstört, och som indikerar hur man skulle kunna bygga nytt.

  T.ex. har vi en pågående gallring av [h]jorden genom att vi görs infertila.  Vår fertilitet har minskat till 25% av vad den var för bara 50 år sen.  I dag finns teknologi för att rena alla miljögifter, även radioaktivitet, så ur en psykopatisk mördares perspektiv - bara man vet hur man skyddar sig själv - är det helt rationellt att sterilisera jorden för att bli av med i stort sett alla människor på den, bara man - som ju har gjorts - sparar DNA-kopior av allt.  Ja, i dag kan man faktiskt skapa DNA från en dator, så i princip kan man spara DNA-arkivet på en hårddisk.  Med en lagom mängd miljögifter som man med kunskap själv kan skydda sig från, så kan man därför utan alltför stort eget obehag rensa jorden från oss "onödiga ätare".  Och när de är klara med det kan de rena jorden igen med den teknologi som redan finns.  Hur svårt kan det vara att se att det är så de tänker?  Varför annars tvinga på oss kvicksilver, natriumfluorid ( [länk] ),  aluminium och annat som är supergiftigt för allt levande? ( [länk] .)

  Och om man inte själv är en sådan psykopatisk mördare, varför skulle man inte just för sina egna barn göra allt för att framtidens värld ska ha plats för ens efterkommande - ja, att det ska kunna finnas några efterkommande?

  Och så har vi alla krigen.  Vi kan inte ha krig, de förstör människor.  Om det är så att människor har ihjäl varandra ändå, så är det det som behöver lösas, inte accepteras som hur det är.  "Varför" är frågan.  Och när rätt fråga är ställd, då kommer snart de rätta svaren.

  Det brukar skämtas "Sveriges Rikas Lag", men sanningen är att har man inte makt kan man inte använda lagen mot makten.  I USA avfärdade nyligen lagen April Gallop med i princip "det är nonsens", utan rättslig undersökning.  Och därtill hade domstolen mage att bötfälla April Gallops advokater för att de stämt staten.  ("Court sanctions lawyers behind 9/11 case" Reuters News 2012-02-02.)  I panelen för det sista satt en kusin till förre president George W. Bush, som vägrade lämna panelen trots att April Gallops advokater menade att han var jävig.  (WantToKnow.info 2012-02-07 "Court sanctions lawyers behind 9/11 case" [...] "Note:  Unmentioned in this article"... [länk] .)  Här hemma avfärdades lika summariskt i ett annat ärende en stämning mot svenska regeringen ( [länk] ).

  Och på Sourze tycks de flesta tycka att detta är OK?  Eller tycker ni att det kan kvitta?

  Forts...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Varför alla dessa kränkningar?" Leif Erlingsson 2012-02-08 13:03:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10774996/page1#post10774997

 • CMO 2012-01-26 16:39 #77 nu borttaget: ... "För övrigt nej tack, mamma har varnat mig för [...]", varför inte ta emot en utsträckt hand?

  Jag har gått igenom plumpheter f.f.a. från CMO här på forumet bakåt i tiden, och fann faktiskt en post av CMO där han är tydlig med sin drivkraft:
  CMO 2011-01-24 15:26 [länk] :
  Att charlataner av alla sorter aggresivt bör motarbetas är helt självklart i ett upplyst samhälle vare sig de försöker pracka på inte ont anande medborgare life coaching, kristallterapi, verkninsglösa "naturmediciner", stolliga teorier om 9/11 eller något annat som saknar validitet.  Staten har ett ansvar vid den punkt där charlatan-verksamheten kan skada enskilda individer eller undergräva demokratin. Någon censur är det så vitt jag kan se inte alls frågan om, utan bara ett upplysningsarbete.

  Kommer CMO nu när 9-11 visat sig ha varit i USAs planer redan sedan år 2000 (Susan Lindauer nu i amerikansk mainstream nyheter [länk] [länk] ) att aggresivt motarbeta envar som påstår något annat?  Vi får se.

     -- Kommentar till "Stölden av humanismen" Leif Erlingsson 2012-02-05 19:02:00 inlägg #80, http://www.sourze.se/forum/thread/10773973/page8#post10774858

 • Susan Lindauer nu i amerikansk mainstream nyheter.  Jag nämnde ju henne 2011-11-21 13:33 [länk] och 19:30 i flera inlägg ovan, bl.a.:
  Lyssnade på Kalla fakta om wahhabiten som sprängde sig i Stockholm.  [... snip ...]  Med Susan Lindauer som i klartext sprider att 9/11 var med i de amerikanska planerna redan från år 2000 så är det väl inte så mycket att hymla om längre, att 9/11 var med i planeringen i underrättelsetjänstkretsar i USA.  (Och i d:o kretsar i andra länder, som i Israel - se t.ex. "Dansande Israeler".)

  Det är nästan så att man undrar om nästa damoffer blir underrättelsetjänsterna...

  Nu läser jag på WantToKnow.info Email List 2012-02-03 15:09:14 +0100 (online: [länk] ) att New York Times, Washington Post o.s.v. berättar delar av hennes historia, se vidare länken nyss.

     -- Kommentar till "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" Leif Erlingsson 2012-02-03 18:41:00 inlägg #105, http://www.sourze.se/forum/thread/10738938/page11#post10774752

 • Om Jocke haft mer omsorg om miljön än om att vinna diskussioner så hade han efter att man reproducerat kemiskt stöttade nukleära reaktioner i många olika labb redan för snart två årtionden sedan arbetat för att de kognitiva hindrena för att vårt samhälle utvecklar kunskapen om fysiken bakom samt praktiskt utvecklar produkter inom området undanröjs.

  Men 2012 kan vara det år då den gamla samhälleliga kognitiva härdsmältan till sist kapas likt den omtalade gordiska knuten.  Det lär i så fall uppfattas som att "världen tar slut", om man då fortfarande lever kvar i den bortkapade kognitionen.

  Men vi som redan kommit långt med vårt eget inre sådana arbete, som själv undanröjt många av de kognitiva hindren i våra egna inre, får i ett sådant läge göra vad vi kan för att ordna institutioner där vi kan ta hand om dem som inte längre har någon verklighetskontakt.  För om vi inte klarar alla så kan de gå under, såvida de inte när de står inför detta hot faktiskt klarar att byta världsbild.

  Ang. CO2, om man verkligen vill sänka CO2,  då är det effektivaste att plantera mer skog och andra grödor.  Som SVT artikeln påpekade,
  Gruppen menar också att koldioxid är bra för planetens växter, som man menar utvecklades under perioder då koldioxidhalten var tio gånger så hög som den är idag.
  Och om man absolut inte vill ha grönska o.s.v. så kan man ju med oändligt med miljövänlig energi som en verklig satsning på kreativ vetenskap (till skillnad mot statisk stagnerad som nu har makten) kan ge oss utan problem transmutera vilka ämnen man vill till vilka andra ämnen man vill.  Det enda verkliga problemet är kognitivt.

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-31 12:37:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page5#post10774478

 • Såg att strängteoriernas dikeskörning refererades, här ett kul papper om det:  [länk]   "String Theory -- The Inelegant Universe" av Miles Mathis.

     -- Kommentar till "Stölden av humanismen" Leif Erlingsson 2012-01-26 15:52:00 inlägg #73, http://www.sourze.se/forum/thread/10773973/page8#post10774149

 • MatsB :)

  Vetenskapen har steg för steg byggt på tidigare av vetenskapsetablissemanget accepterad kunskap.  De tidigaste byggklotsarna ifrågasätts aldrig numera.  Eller jo, några få gör så, men dessa avfärdas:  Det där är redan tänkt, det är redan avgjort.  Så kommer några och pekar på effekter som inte kan förklaras med byggklotsarna.  Andra visar hur man kan omtänka några av de tidigaste byggklotsarna.  Men "vetenskapens försvarare" avfärdar allt som irrelevant.  Det som är innanför byggklotsarna är relevant.  Det som kräver nya klotsar är irrelevant.  Fenomen som inte kan förklaras med vetenskapsetablissemangets byggklotsar är omöjliga att tro på.

  När det handlar om sånt man kan visa vetenskapligt, men där man först måste ta ifrån "vetenskapens försvarare" hans byggklotsar, eller ändra på dem, då sitter han där och bölar.  För hans byggklotsar är honom så kära, och han vill inga andra ha.  Speciellt som de nya ännu inte är riktigt färdiga, de är halvfabrikat.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-24 08:04:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page3#post10773953

 • Ny artikel på "Intelligentsians blockering":  "De värsta stoppklossarna för mänskligt framåtskridande":
  De värsta stoppklossarna för mänskligt framåtskridande just nu är vetenskapsetablissemanget, de som har lärt sig en felaktig grund och försvarar denna grund.  [Forts... [länk] .]
  Se även [länk] "Vetenskap behöver omdefinieras" m.m. i tidigare Sourze kommentarer, om hur professorerna har hela sina identiteter knutna till att försvara taket och hörnen i den omtalade "lådan".

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 23:30:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page3#post10773944

 • Janne B, OK, men som jag skrev, det blir mycket text när man själv måste tillhandahålla (eller länka till) sammanhang som läsaren saknar.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 20:17:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page3#post10773936

 • @ [länk] Leif-Arne Undvall kl. 16:10:
  En man på motorvägen får plötsligt på radion höra om en ensam galning som färdas i motsatt färdriktning.  - Ha, En sade de, de är ju hundratals!
  Ja, så är det faktiskt.  Som jag illustrerade med den här skissen, se första illustrationen i denna bloggning:  "Mönstret för vad oliktänkarna har att göra" 2005-08-20:  [länk] .  Bild:  [länk] .  Han som gav mönstret för vad oliktänkarna har att göra betraktades också som galen av många.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 16:46:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page3#post10773926

 • Men OK, en kort text som alla kan förstå:

  Det finns i vårt samhälle ett normalitetsbias som innebär att allt med några få meningar ska gå att förklara utifrån det vi alla lärde oss i skolan.  Problem uppstår när man ska förklara något som inte går att förklara utifrån det vi en gång lärde oss.  Då måste den som skriver lägga till tillräckligt mycket nytt sammanhang för att läsaren ska kunna börja lära sig något nytt, och sedan utifrån detta kunna förstå det skrivna.  Läsaren är oftast lat, "det stämmer inte" (med vad jag lärde mig i skolan), och så försöker den som skriver tillföra mer och mer sammanhang...

  Men varför hjälper inte du till, med det?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 15:18:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773921

 • Jan Brunnegård, hjälp till själv istället, med upplysningen.

  Mörkret är ganska kompakt, här i landet.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 14:59:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773920

 • Det är inte alls så att jag tycker att det är lustigt att vara nästan ensam om att skriva det som måste skrivas, men eftersom ingen annan vill ta på sig jobbet så skriver jag igen:

  Det är signifikant -- som CMO var så vänlig att tydliggöra genom att påpeka mitt misstag med årtalet ovan -- att en fri energi apparat var färdig för produktion för ett år sedan, men inte fanns att köpa i VVS affären i julhandeln 2011.  Då jag är helt på det klara med varför detta är signifikant relativt "Motståndet mot verkliga lösningar" och då ingen annan kommit sig för med att här påpeka det, så gör jag det själv:  Vi ser i fri energi historien massor av exempel på hur åklagarmyndigheter används för att förstöra lovande företag i denna bransch.  Det kanske tydligaste exemplet då de inte lyckades i den juridiska biten men ändå genom polisbeslag förstörde företaget är Los Angeles åklagarmyndighet juli 1974 mot Edwin V. Gray, som Jens Jerndal redogör för på sidan 272 i boken  "Vakna Sverige!  Framtiden är här  -  En bok om Sveriges kris och det pågående paradigmskiftet" (1997).  Jag citar ur boken i slutet av bloggtexten "Svaret ligger i frågan":  [länk] .

  Ur detta och många andra exempel på hur fri energi entreprenörer hanteras av maktens hantlangare så kan en felsökande ingenjör som jag baklänges enkelt utläsa följande ur maktens
  (läs oljeindustrins, då denna industri är den mest lönsamma av alla maktens viktigaste tillgångar, se den Schweiziska rekursiva datoranalys med superdatorer från 19 september 2011 som jag berättade om 2012-01-19 20:06 [länk] där när man läser forskningsrapporten man ser att just oljeindustrin är viktigast här)
  recept för konkurrenshantering, här inte listad i någon särskild ordning:
  • Om det gått så långt att detta är möjligt, och om det går, locka någon investerare eller köpare att polisanmäla entreprenören för bedrägeri.

  • Se till att ha ett gäng experter som kan användas för att "bevisa" att den du ska förstöra är en bedragare.

  • Ge helst ej patent i de länder du kan kontrollera detta i, gärna med hjälp av samma experter.

  • Kräv att uppfinnaren ska kunna förklara verkansprinciperna enligt den fysik vi lärde i skolan, trots att det är känt att vår skol-kosmologi är helt fel.  Miles Mathis omtänk av fysik-vetenskapen löser t.ex. de flesta påstått olösliga problem, och det finns fler som tänkt om från början, gjort nytt.  Men kräv just därför att det är omöjligt att uppfinnaren ska förklara enligt den felaktiga modell vi har lärt oss.  Och avfärda allt annat som pseudovetenskap!

  • Acceptera inga observationer som inte kan förklaras från den felaktiga grund som vi och vetenskapsetablissemanget sedan generationer har utgått från.

  Så stoppas effektivt mänskligt framåtskridande just av vetenskapsetablissemanget själva, då de som har lärt sig en felaktig grund försvarar denna grund...  Just vad gäller Andrea Rossi så är han i stort sett stoppad här i väst, se [länk] för motståndet (artikeln på länken redovisar kontroversen) och hur han ej får internationellt patent.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 11:36:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773908

 • Patent alltså klart i 90 länder, men internationellt patent nekat eftersom vetenskapsmän anser att de bryter mot några lagar som vetenskapsmännen tagit på sig att försöka skydda.  Dvs det utgående kosmologiska paradigmet...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 10:14:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773903

 • Ahh, jag googlade, trodde jag hittat en ny artikel i ämnet.  Då är intervjun här däremot från i år:  [länk]
  2012-01-15

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 09:39:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773902

 • Ny Teknik 2012-01-20 Mats Lewan [länk]

  "Kall fusion - nu ska den vara klar för produktion"

  "I förra veckan demonstrerade de apparaten som tycks bygga på kall fusion."

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-22 17:53:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773882

 • PPS:  Återfann
  "Ljuset i slutet av tunneln är vi själva".  Enligt forskaren Miles Mathis [länk] så är så kallad "mörk materia" detsamma som "laddningsfältet" ("the charge field"), som väger 19 ggr mer än den "normala" materien, och vidare, denna "mörka materia" = "laddningsfältet" är fotnonisk, d.v.s. "ljus".  Vi lever alltså i ett ljusuniversum, om ni inte visste.  Och varför nämner jag detta?  Jo, för att våra hjärnor jobbar direkt mot detta ljusuniversum för att så småningom manifestera i den "normala" materien.  Och för dem som har som agenda att lura oss att vi inget kan göra så är det A och O att vi inte kommunicerar med ljusuniversumet genom våra olika transcendentala körtlar, som tallkottkörteln.
         -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2011-12-14 09:02 [länk]

  På tal om Miles Mathis omgivande laddningsfält, alltså.  Och varför inte även på tal om varför vi utsätts för så massiv hjärntvätt...

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-20 11:30:00 inlägg #35, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page4#post10773811

 • Tillägg till min egen [länk] ovan:

  Ett enkelt bevis för att så kallad fri energi i form av så kallad kall fusion -- låg-energi nukleära reaktioner (LENR) -- är verkligt är att det har reproducerats av många universitet.  Det läste jag om i dagspressen för mer än ett årtionde sedan.  Däremot är det ett bevis för att vi har utsatts för hjärntvätt att vi har låtit oss iluras att de som misslyckats reproducera detta därmed skulle ha motbevisat effekten.  De senare har enbart visat att de antingen är inkompetenta alternativt att alla parametrar ännu ej är kända, där jag håller det senare som den troligaste förklaringen.  D.v.s. mer forskning, inte sluta forska!

  Personligen tror jag att Miles Mathis omgivande laddningsfält 19 ggr mer massivt än materien, som samtidigt är lösningen på den mörka materien, är lösningen på väldigt mycket inkl. "fri energi".  "The Unified Field Theory" by Miles Mathis,  http://milesmathis.com/uft.html  [länk] :
  I will show that Newton's famous gravitational equation is a compound equation that expresses both the gravitational field and the E/M field.  I will separate the two fields mathematically, showing the distinct equations and how they fit together.  I will then do a Relativistic transform on each new field, showing that a new Relative field equation can be achieved directly without tensors or any difficult math.  I will then re-unify these two Relative field equations into a Unified Field Equation, which I will show is just Newton's classical field with a simple transform.

  (Tidigare kommentarer av mig:  [länk] .)

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-20 11:09:00 inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page4#post10773807

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2012-01-19 12:31:

  Ja, jag länkar.  Jag söker och länkar.  Men jag använder inte fulmedia som riktkarl.  Ang. Mitt Romney så är han företaget Washington D.C.'s kandidat - där kryllar det av mormoner!  Mycket mormoner i CIA, FBI o.s.v..  Mormoner har ju som idé att de ska styra världen, så det är logiskt.  Samma idé som judarna, f.ö..  Lika barn leka bäst, heter det ju.  Ang. "Inte heller Dag Nilsson trodde på det, utan motbevisade!" så kan ingen motbevisa fakta, alltså menar du e.g. att Dag inte höll med.  Men han kan inte ha motbevisat det som är sant.
  • PEERS: WantToKnow.info om fri energi: [länk] .
  • Egen kommentar 2011-10-04 22:26 [länk] där jag länkar till Ny Teknik och vad som rimligen är låg-energi nukleära reaktioner, LENR, även kallade kemiskt stöttade nukleära reaktioner, CANR.
  • "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc., som jag länkar till med kommentarer 2011-11-22 15:06 [länk] .
  • "De fysiska bevisen[länk] .
  Detta är ingen tro, detta är fakta.

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-19 14:01:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page4#post10773779

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2012-01-18 01:19:

  Jocke, jag använde Google för att se om där fanns något på din länk om uppvärmningen på Mars eller på Pluto, men de fåtal gånger dessa planeter nämndes så berättade man inte ens om den.  Då tappade jag liksom hoppet om att de skulle kunna svara på mina övriga frågor, som t.ex. hur mycket olika former av krigshandlingar påverkar den globala temperaturen.  Eller hur stor påverkan temperaturen har på CO2.  Eller Chemtrails och väderkrigföring.  Och definitivt tror jag inte det är rätt ställe för att lösa det värsta problemet vi har, den med det globala grupptänket.  För svaret kan ju lika gärna ligga någonstans i det jag tog upp 2012-01-17 12:01 i punkt 5, [länk] ,  och CO2 storyn mörkläggningen.  Vi lever ju trots allt i tider när man ljuger så mycket som möjligt, för att beröva oss fasta referenspunkter att kunna tänka själva efter.  Och som jag skrev, hela vår kosmologi är ju fel.  Då är det ganska dumt att tro att man kan veta vad som orsakar global uppvärmning, om man inte först förstår korrekt kosmologi.  Miles Mathis omtänk av fysik-vetenskapen är en bra start, se länken nyss varifrån jag i sin tur länkar bl.a. till honom.  Och till sist, varför envisas du med att käfta om CO2 orsakad global uppvärmning, men vägrar hjälpa till att avskaffa olja, kol, naturgas o.s.v. som jag föreslog 2012-01-03 22:37 [länk] ?  Det är denna bakvändhet jag kallar motståndet mot verkliga lösningar.  (Inte minst 9-11 bevisade fri energi....  [länk] .)

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-18 01:50:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page2#post10773693

 • Forts...
  1. Att temperaturen går upp på flera ställen i solsystemet är en sak, om det nu ens fortfarande är så.  Men det har inget med våra CO2 utsläpp att göra.  Tvärtom, ju högre CO2 i atmosfären ju bättre växer det, och ju mer gröda kan vi producera, ju mer skogar kan växa o.s.v..  Om du har rätt om CO2's farlighet på måste vi kanske minska CO2 utsläppen på Mars också?  Det blev ju varmare där samtidigt med här...

  2. Om temperaturen ökar snabbt, kan det bero på att det här är på gång?:  "NASA Warns Super Solar Storms Forecasted For 2012 Could Kill 1 Billion[länk]
   If proper precautions aren't taken it could lead to nuclear meltdowns around the entire world.

   Och skulle CO2 storyn i så fall kunna vara mörkläggningen?  I en tid av total lögn - man ljuger inte så lite som möjligt utan så mycket som möjligt, för att vi därmed helt ska sakna fasta referenspunkter i tillvaron och därmed vara helt i händerna på lögnarna själva, som då skickar fram välindoktrinerade akademiker som kallar sig "experter" för att "vägleda" oss.

   Sedan behöver det inte vara solstorm heller som orsakar temperaturförändringar.  Det har visat sig att vår skol-kosmologi är helt fel.  Det är inte bara gravitation mellan himlakropparna, utan de positionerar sig så välordnat som de gör p.g.a. elektromagnetiska krafter.  "Plasma Universe" kosmologin, där svensken Hannes Alfvén [länk]   är en föregångsman, är nu i stort sett accepterad - se ex. denna länk sponsrad bl.a. av amerikanska energidepartementet, nationella vetenskapsstiftelsen, Los Alamos labbet (där atombomsforskningen bedrevs) Du Pont(!) och Air Force Office of Scientific Research:  [länk] .

   Trots att jag själv har läst på mer än de flesta så har det för mig ändå tagit några år för det att riktigt att sjunka in hur totalt dessa korrigeringar av vetenskapen och kosmologin förändrar alla våra modeller, hela vår förståelse av alla kosmologiska samband.  Och då naturligtvis även "global uppvärmning" och istider.  Jag har insett att Miles Mathis omtänk av fysik-vetenskapen löser de flesta påstått olösliga problem, men att jag måste förstå det nya sättet att tänka innan jag kan förstå kosmologiska och globala fysiska samband.  Här hans centrala upptäckter:  [länk] .  Jag råkar veta att Miles Mathis tas på största allvar i stora vetenskapskretsar, men han rycker samtidigt undan mattan för en massa gammal "visdom".

   Den nuvarande politiserade och politikerstyrda "globala klimatförändringen" cirkusen handlar dock inte om förståelse utan om att enas om åtgärder där all diskussion om orsaker redan är stängd.

     -- Kommentar till "Problem med kommentarer på nätet - been there, done that" Leif Erlingsson 2012-01-17 12:01:00 inlägg #123, http://www.sourze.se/forum/thread/10764515/page13#post10773627

 • Läsarbrev till "PEERS: WantToKnow.info Email List":
  "I am shocked you don't have a million subscribers.  The information you send is always very interesting and well documented."
    ~~   Rudy A., Jan. 1, 2012
  Från "PEERS 2011 Annual Report", Fri, 13 Jan 2012 15:10:20 +0100

  Public Education and Empowerment Resource Services idé är att göra skillnad genom väldokumenterad korrekt information.  Men tänk om folk skiter i vad som är korrekt och sant?  Om man bara lyssnar efter vem som säger vad-det-nu-är?

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-01-14 12:46:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10773433

 • @ [länk] mig själv 2011-12-27 17:08.

  Med anledning av min fundering om Mileva-Maric och Einstein, en vetenskapsman som har min respekt, Miles Mathis, visar i ett papper hur både Nikola Tesla och Albert Einstein hade rätt -  http://milesmathis.com/tesla.html  [länk]   - och skriver där ang. Mileva-Maric och Einstein att:
  His equations are way too complex, and they are inside out, but they are basically correct.  Nor were all his equations stolen from Poincare or Lorentz or Mileva or anyone else.  He borrowed from all over the place, sometimes with less finesse than might have been wished.  But if we erased him from history, we would not know all we now know.
  (Pappret handlade om "I will show in this paper that Tesla and Einstein were both right regarding the aether or ether.")

     -- Kommentar till ""Vi är en enda kropp"" Leif Erlingsson 2012-01-10 17:17:00 inlägg #79, http://www.sourze.se/forum/thread/10771923/page8#post10773202

 • Vidareläsning...  [länk][länk][länk][länk] .

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 23:39:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772442

 • Jocke, ditt stöd för den nye Hitler är noterat.  (Obama och Hitler promotades efter samma recept, och som jag nämnde i det du kommenterade genom formuleringen "vi måste göra det riktigt djävligt för riktigt många [och det projektet har kommit långt...  [länk] ]" så är Obama i dag diktator, se t.ex. nyheten om defense bill och att denna avskaffar alla mänskliga rättigheter i USA.)

  Det är förresten inte mitt ansvar om du följer upp länkar eller inte, utan helt ditt eget.  Om du stöder diktatorer så är det oavsett om någon talat om det för dig eller inte helt ditt eget ansvar.

  Ang. CO2 så ser jag den som en av många mekanismer för att slussa pengar i skumma fickor, och finansiera skumma agendor.  Förutom att det skuldbelägger människor vilket skapar kontroll över människors tänkande.

  Om man är miljövän ska man avskaffa krig, för värre miljöförstörare finns ej.  Och jag gör bra mycket mer än de flesta, för att avskaffa krig!

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 21:54:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772434

 • Forts...  Genom att alltså kontemplera dessa binära oppositioner så kom jag i dag att googla fram en filosof faktiskt på vänsterkanten som gav mig nyckeln att låsa upp detta enigma:

  Herbert Marcuse har skrivit om den endimensionella människan.  Och slutsatsen av det han skriver är att vi måste göra det riktigt djävligt för riktigt många [och det projektet har kommit långt... [länk] ], för att förändring ska bli möjlig.  Detta eftersom det nuförtiden är kreti och pleti som försvarar systemet.  Och detta eftersom systemet skänker dem trygghet varför de försvarar systemet gentemot de olyckliga som systemet inte hjälper, mot dem systemet inte skänker trygghet.  Förr var det, menar han i sista kapitlet av hans bok om den endimensionella människan, vanligt folk som drev på social förändring.  I dag är det vanligt folk som hindrar förändring.  Vanligt folk som trampar på dem som har det sämre.

  Detta är förstås ingen nyhet här på Sourze.se, för har har vi ju själva kunnat studera denna dynamik genom vilken systemförsvararna bland kreti och pleti använt identitetsmarkörer för att urskilja fienden som alltså är de olyckliga som systemet inte hjälper.  Och som därför genom sin blotta existens utgör ett levande ifrågasättande av systemet.
  Här ett litet menageri av identitetsmarkörer som har använts här på Sourze.se:
  parasit, drägg, oduglig, dilletanter, sjukskrivna, menlösa, "en viss grupp i samhället som t.ex sjukskrivna och arbetslösa personer", "Lever du på bidrag, pension eller lönearbete eller vad är du egentligen för en människa?", "Det är inget fel på blandskog om det inte ger upphov till rent sjuka träd!", "aporna verkligen tagit över apberget", trudis, foliehattar, mupp, äcklig ...

  Rädda människor som trampar nedåt.

  I början av tionde kapitlet, slutsatserna, i "One Dimensional Man" så formulerar Herbert Marcuse vad jag har känt men själv ej kunnat formulera:  I ett endimensionellt samhälle som kontrollerar, validierar eller invalidierar all normal kommunikation i enlighet med sociala behov så blir de verkligt rationella, alltså de som ifrågasätter de galna aspekterna av samhällets rationalitet, hänvisade till det irrationella.  De livsbefrämjande konsterna hänvisas alltså till fiktionens domäner, där det ännu finns möjlighet att kalla saker vid deras rätta namn och där det ännu går att nämna det annars onämnbara.  [Herbert Marcuse, "One Dimensional Man", "Chapter 10: Conclusion", hela boken finns online: [länk] .]

  Nu ska jag kommentera "Den lille mannens vandring (3)[länk] .

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 17:56:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772426

 • PS:  Tidigare egna kommentarer med fokus på "Fantasikrisen":  [länk] .

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-30 14:01:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772308

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2011-12-30 11:04,

  anledningen att jag vet att "klimatteorin är en religion" är att den bygger på förutfattade meningar om vad som kan orsaka klimatförändringar.  För allt vi vet kan klimatförändringar minst lika troligt som av CO2 orsakas av att en massa folk blir upprörda över hur vi människor behandlar varandra - och jag skämtar inte, det är bevisat att medvetande påverkar materien.

  Att det skulle vara CO2 som är orsaken är mer religion är vetenskap.

  Du har verkligen missat något när du tror att mitt intresse är smalt.  Mitt intresse kunde inte vara bredare, det är att genom att hjälpa till att införa nya faktorer som de ursprungliga spelarna inte räknat med köra den planerade massutrotningen av mänskligheten i diket.  Clif High skrev om hur sådant arbete fungerar för några dagar sedan, se vidare "Potential, Probability, and Outcome" [länk] ,  Clif High December 26, 2011.  Du skriver "Rent allmänt ser jag att du missar mycket av insikt om verkligheten.  Den biologiska utarmningen, miljöproblemen, de bristande och ojämnt fördelade resurserna."  Allt detta är skapat.  Jag har skrivit om det men du har inte förstått.  Sök t.ex. på "Fantasikrisen" bland mina tidigare kommentarer, lägger in länk längst ned.  Artikeln "Fantasikrisen" (och det finns en film också av Marcel Bos gjort med inspiration från artikeln) förklarar detta.

  Att jag inte gått in så mycket på genusvansinnet är för att det finns inte så mycket mer att säga än att det är vansinne, för att andra kommenterar det så bra och för att jag själv därför inte orkar sätta mig in i alla vansinnigheterna - andra tar så bra hand om den biten.

  Så, ang. "din insikt om människans fysiska dilemma inför framtiden.  Klimat, miljö, resurser, ojämlikhet, ekonomi, fred osv.", det du reagerar på är att mina insikter avviker från din övertygelse.  Jag har ju skrivit hur mycket som helst.  Helt grundläggande kritik av själva de förutfattade meningarna bakom de uppfattningar du förfäktar.  Men du är så övertygad om att det ligger till enligt din övertygelse att du ser den som bevisad bortom varje avvikelse.  Så när du ser en avvikelse från din övertygelse i det jag skriver så tolkar du denna avvikelse från din övertygelse som bevis för att det skulle vara jag som inte ser.  Du frågar:  "Inser du eller ej, att det krävs insikt, visst, men också fysiskt arbete och i global konsensus för att lösa dessa?"  Jag svarar med ett citat (tidigare använt på [länk] ) av Dr. Joseph Dispenza, "Our observation has a direct effect on our world.  Practice the skill of observation".  Visst är det bra om konsensus kan erhållas, men viktigare är att man arbetar för något som kan ge bra resultat.  Att man ser!  Konsensus i fel riktning vill jag inte bidra till!  Då gör jag mer nytta genom att vara den lilla irriterande rösten som säger, "men titta här då!".

  (Tidigare kommentarer av mig:  [länk] .)

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-30 12:46:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772298

 • Jag glömmer själv ofta bort vad jag redan förut egentligen visste, se förra kommentaren i tråden ( [länk] ), och frågar mig själv vad det är i vår värld som sätter stopp för kärlek och överflöd.  Trauma och lidande, är ju vad vi istället får.  Och det utan någon rimlig uppenbar orsak, när man väl vet vad som är möjligt ( "Fantasikrisen" [länk] , "Thrive" [länk] , "WantToKnow" [länk] ).  Till sist återkommer den reflekterande tanken hos iallafall mig själv till den ständiga slutsatsen att det måste vara fråga om någon ickemänsklig makt som driver en sådan för människan totalt negativ agenda.  Religionerna talar om "Satan", och det är ju en rimlig ettikett man kan använda.  Något utomjordiskt och/eller transdimensionellt intresse handlar det uppenbarligen i varje fall om.  Någon annan rimlig förklaring kan i varje fall inte jag finna.  Kan någon annan?

     -- Kommentar till "Samhället styrs av livsfientliga satanister" Leif Erlingsson 2011-12-21 23:37:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10748961/page3#post10771931

 • "snart inget att fördela".  Då kanske vi äntligen kan sluta förstöra för varandra, och börja skapa verkligt överflöd?  (Se vidare ex. "Fantasikrisen" [länk] , "Thrive" [länk] , "reparable justice" [länk] och även [länk] etc.)

  Fler av mina inlägg: [länk]

     -- Kommentar till "Bostadslös eller hemlös?" Leif Erlingsson 2011-12-21 13:22:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10771642/page1#post10771872

 • Hade tänkt ligga lågt men kan inte hålla mig:

    - Vi människor beter oss som drunknande som trycker ned varandra för att själv överleva.  Varför kan vi inte istället metodiskt steg för steg undersöka varför vi går under, och rätta till grundproblemet som måste vara bristen på överflöd?  (Se vidare ex. "Fantasikrisen" [länk] , "Thrive" [länk] , "reparable justice" [länk] och även [länk] etc.)

     -- Kommentar till "Enorma problem med att verkställa utvisningar" Leif Erlingsson 2011-12-21 10:19:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10771612/page2#post10771862

 • "Ljuset i slutet av tunneln är vi själva".  Enligt forskaren Miles Mathis [länk] så är så kallad "mörk materia" detsamma som "laddningsfältet" ("the charge field"), som väger 19 ggr mer än den "normala" materien, och vidare, denna "mörka materia" = "laddningsfältet" är fotnonisk, d.v.s. "ljus".  Vi lever alltså i ett ljusuniversum, om ni inte visste.  Och varför nämner jag detta?  Jo, för att våra hjärnor jobbar direkt mot detta ljusuniversum för att så småningom manifestera i den "normala" materien.  Och för dem som har som agenda att lura oss att vi inget kan göra så är det A och O att vi inte kommunicerar med ljusuniversumet genom våra olika transcendentala körtlar, som tallkottkörteln.

     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2011-12-14 09:02:00 inlägg #71, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page8#post10771428

 • Vi genomgår som civilisation en process för uppvaknande.  Att som civilisation upptäcka hur religionerna och vetenskapsreligionerna skapats, och av vilka intressen, är viktigt.  Det är viktigt att vi förstår hur vi kom dit vi är, för att vi ska kunna komma vidare på ett bra sätt.  Det rådande vetenskapliga paradigmet tjänar de härskare som har skapat det.  De bygger i dag sin auktoritet på tron på att vetenskapen redan i princip förstår allting, och att vi nu bara håller på att fylla i detaljerna.  Detta är vetenskapsvanföreställningen.  När den vanföreställningen diskrediteras så diskrediteras alla våra härskares inflytanden.

  Samtidigt är det viktigt att förstå varför vi trodde på vad vi trodde på.  Vi måste se var vi gick vilse, och varför.  Jag har själv gått igenom en livsresa som innebär att jag själv har förstått varför jag tidigare trodde på vad jag trodde på, hur jag gick vilse, och varför jag nu tror annorlunda.  Mitt skrivande handlar om och kommer alltmer att handla om hur vi hamnat där vi hamnat, och hur vi kommer framåt.

  Forskaren Miles Mathis menar att det kan vara så att för att förhindra viktigare upptäckter fysikvetenskapen övertagits av underrättelsevärlden, och att vissa vassare fysiker i den öppna världen är avsiktliga grindvakter men att de flesta i universitetsvärlden bara tror på "vetenskapsreligionen".  Jag tror att det är så.  Jag har även sett hur trollen sannolikt från underrättelsevärlden saboterar och avleder all vettig diskussion på olika Internetfora.  Några är medvetna, resten är bara "nyttiga mobbare".  De senare vet inte ens att de jobbar åt underrättelsevärlden, de jobbar gratis.  Desinformationen behöver tydliggöras, och jag behöver bli tydlig.

  Leif Erlingsson, Bruzaholm 2011-12-12

     -- Kommentar till "Drömtillståndet och informationskriget" Leif Erlingsson 2011-12-12 22:16:00 inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10737360/page4#post10771354

 • "E-cat": Andrea Rossis energikatalysator [länk]
  Rossis låda på en megawatt [länk]
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-12 17:00:00 inlägg #119, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10771352

 • Vill du ha det?  I så fall värmer snart kemiskt stöttade nukleära reaktioner, s.k. fri energi, kall fusion, ditt hus.  Jag har nämnt det förut, [länk] , och länkat till nyhetssiter med riktig information, [länk] .  Men det hänger på dig själv, den rådande maktelitens vetenskapliga paradigm och vetenskapsreligion har ju inte plats för denna teknologi och vetenskap, så det kan krävas att du engagerar dig lite för att det ska komma till ditt hus!
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-12 16:58:00 inlägg #118, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10771351

 • Forskaren Miles Mathis menar att...  skulle det stå.  Namnet ramlade bort.  Jag har länkat till hans arbete i två år från min egen  http://lege.net/  [länk]  , under "Ledtrådar" i vänstermarginalen.
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-10 10:53:00 inlägg #116, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10771292

 • Marcus Nordquist, denna attityd att ingen ska komma och tro att de har något att tillföra skulle, strikt tillämpad, ha hållit oss kvar på pre-stenåldersnivå.  Som det är har den hållit oss i fantasikris vad gäller uppfattad brist som orsakat oändligt lidande.  Dessutom är den ett förtryckarsystem som är till mycket stor själslig skada för de individer som har stark inneboende drivkraft att bidra till allas välfärd, men istället marginaliseras och stöts ut.

  Fantasikris:  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2007/12/05/fantasikrisen/  [länk]

     -- Kommentar till "Länge leve jantelagen" Leif Erlingsson 2011-12-04 14:38:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10770905/page1#post10770974

 • Viljen I veta och viljen I förstå?

  The WantToKnow.info Team

  The WantToKnow.info team is composed of researchers and concerned citizens from around the globe dedicated to empowering transformation of our lives and world.  Some of these team members have written key books which are summarized on this website.  Others have sent valuable information revealing major cover-ups.  All are courageous citizens who venture where many dare not go.  We share a deep commitment to inspiring us all to work together to strengthen democracy, and to build a brighter future for us all.

  Index of Key Team Members - Click on name[from [länk] ] to skip to biographical sketch

  Kristina Borjesson - Emmy award-winning journalist, radio show co-host

  Fred Burks - Presidential interpreter, website manager, cover-up researcher

  Norma Carr-Ruffino, PhD - Professor of management, author of nine books

  Steven M. Greer, MD - ER physician, author, founder of Disclosure Project

  David Ray Griffin, PhD - Professor, theologian, author or editor of over 20 books

  Leonard Horowitz, DMD - Author, speaker, authority in public health education

  Michael Levine - 25-year veteran of DEA, award-winning author, radio show host

  Peter Lindemann, DSc - Author, researcher, expert in field of new energy

  Pamela J. Monday, PhD - Professional counselor, lecturer, researcher

  Peter Phillips, PhD - Professor specializing in media, director of Project Censored

  Carol Rutz - Author, lecturer, researcher, recovered mind control survivor

  Peter Dale Scott, PhD - UC Berkeley professor, author, cover-up researcher

  Paul Thompson - Author, researcher, creator and manager of the 9/11 Timeline

  Charles S. Viar - Expert in intelligence and counterintelligence, 30 years experience

  [Continues... [länk] ]

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-04 11:20:00 inlägg #114, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10770956

 • Som jag redan postat i annan tråd, fann en fantastisk resurs i dag för att komma ikapp all den hjärntvätt vi utsatts för så länge vi levat.  Allt av de trovärdigaste källor, allt det som fulmedia och utbildningsinstitutioner hållt oss ovetande om.

  Vi måste på något sätt själva ta ansvar för vår egen avprogrammering ur ett livs hjärntvätt och om-utbildning med riktig kunskap.  Hur börjar vi?

  Detta gäng, se [länk] ,  står alltså bakom WantToKnow.info .  Senaste pressreleaserna:  [länk] .  Huvudsida:  [länk] .

  Hur gör vi?

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-12-02 10:06:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770886

 • Vill tipsa om en fantastisk resurs för den som vill veta saker,
  http://wanttoknow.info/  [länk]

  Och om en mycket bra sida på svenska om fri energi,
  http://oppensfar.wordpress.com/  [länk]

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-02 08:29:00 inlägg #111, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10770884

 • Dr. Jens Jerndal på sidan 103 av "Cracking The Rainbow Code" (2009), i min översättning (citerade original i  "Motståndet mot verkliga lösningar[länk] ):
  "Den vänstra hjärnan hjälper oss att orientera oss i dagliga praktiska ärenden rörande ekonomi eller i att använda de materiella resurser vi förfogar över.  Den högra hjärnan, däremot, hjälper oss att orientera oss i de djupare nivåerna av själens inlärningsupplevelser och angående transcendentala saker rörande liv och död.  Det är också genom den högra hjärnan som vi kan erhålla medveten tillgång till en all-omfattande holografisk dimension av universell insikt och visdom."

    - Sedär, där var ordet visdom igen.  Jag vet eg. allt, men jag har lite problem att tanka över det till vänster hjärna. :)

     -- Kommentar till "Ordning eller kaos" Leif Erlingsson 2011-11-08 09:08:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10769657/page1#post10769761

 • [länk] Artikeln:
  "[O]m vi bygger ett samhälle bortom makten och pengarna, det vill säga ett samhälle som genomsyras av kärlek och altruism, som försöker skapa ett överflöd, istället för vårt nuvarande bristsamhälle, kommer de flesta konflikter och motsättningar att kunna förebyggas."

    - Hear, hear!

  Hjärntvätten har ej tagit dig, Roland Mollbrandt.  Du är en sann människovän!

  Du frågar i artikeln,
  "hur vi i en handvändning ska klara att våga släppa den rädsla som årtusenden av socialiseringsprocess har programmerat oss med.  Hur gör vi för att utveckla oss själva till "människa version 2.0"?"

    - Jag har inte svaret, men ett det vet jag, och det är att svaret INTE ligger i transhumanismen, som vill göra oss till robotar då den förnekar själen och vill klippa av vår kontakt med den.

  [Se gärna även:  "Motståndet mot verkliga lösningar[länk] .]

     -- Kommentar till "Ordning eller kaos" Leif Erlingsson 2011-11-07 14:18:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10769657/page1#post10769737

 • En invändning som ibland har setts här på Sourze mot lösningar jag och andra pekat mot är att vi skulle göra det för enkelt.  Därför känner jag att det bör uttalas att det visserligen är enkelt att välja att gå en annan väg än den man är på, men bara för att man anträder en ny stig betyder det inte att man genast är framme...  Jag och andra visar naturligtvis på vilka möjligheter nya stigar ger, och självklart börjar vi inte med att lyfta fram alla hinder på dessa stigar.  Men det är allas våra ansvar att undersöka stigar, att röja väg, att se svårigheter.  Och det kan vi bara göra tillsammans.  Som vägvisare kan jag peka på möjligheter, men det måste vara en gemensam ansträngning att utforska dessa möjligheter.  Och med utforska menar jag inte avfärda med "det går inte för det har aldrig gått", etc.  Att t.ex. avfärda lågenergi kemiskt assisterade nukleära reaktioner och andra så kallade fri energi teknologier som teoretiskt omöjliga är i dag bevis på okunnighet, och kan inte tas på allvar.  Visst, liksom inte alla tekniska lösningar inom vilket område som helst alltid är så lyckade, så finns det även inom dessa områden dåliga lösningar, och rentav icke-lösningar som bygger på falska föreställningar.  Men nu talar vi ingenjörs- och tillverkningskunskap, och det är inget konstigt, det har vårt samhälle hur mycket kunskap om som helst.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-31 11:44:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10769359

 • Sänder om utan dubbla radbryt, sorry...

  TEDtalks

  Om vilka fantastiska genombrott som kan åstadkommas bara man vågar ifrågasätta vår vanliga föreställning om 'normalitet':


  [länk]

  Justin Hall-Tipping: Freeing energy from the grid

  Uploaded by TEDtalksDirector on Oct 18, 2011

  http://www.ted.com   What would happen if we could generate power from our windowpanes?  In this moving talk, entrepreneur Justin Hall-Tipping shows the materials that could make that possible, and how questioning our notion of 'normal' can lead to extraordinary breakthroughs.  TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes.  Featured speakers have included Al Gore on climate change, Philippe Starck on design, Jill Bolte Taylor on observing her own stroke, Nicholas Negroponte on One Laptop per Child, Jane Goodall on chimpanzees, Bill Gates on malaria and mosquitoes, Pattie Maes on the "Sixth Sense" wearable tech, and "Lost" producer JJ Abrams on the allure of mystery.  TED stands for Technology, Entertainment, Design, and TEDTalks cover these topics as well as science, business, development and the arts.  Closed captions and translated subtitles in a variety of languages are now available on TED.com, at http://www.ted.com/translate.

  checktheevidence (2011-10-29 c:a 12:16 svensk tid)

  This is greatly inspirational - but there is a long history to the cover up of free energy - stretching back 100 years and more.  One also needs a view of the "larger picture" to understand why the sort of technology that Justin Hall Tipping is developing has not been in general use already.  Part of the reason that most are unaware of is that this sort of technology has already been developed, weaponised and used - Google Dr Judy Wood 9/11 and Free Energy.


  Subject: FW: Justin Hall-Tipping: Freeing energy from the grid
  Date: Sat, 29 Oct 2011 11:13:12 +0100
  From: Andrew Johnson <outgoing@checktheevidence.co.uk>


  All that he's missing is the knowledge that the tech. has already been weaponised - otherwise, he's on the right track!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-29 13:29:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10769278

 • Modern 1900-tals fundamentalism tycks vara motorn i ovannämnda medvetandeorkan ( [länk] ).  Här en berättigad fråga i relation till denna fundamentalism:
  "Varför deltar Aftonbladets ledarblogg i häxjakten på Gilad Atzmon?"
  [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-27 15:28:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10769138

 • Medvetandeorkanens öga?:  [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-25 22:09:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10769059

 • Att jag själv är en sådan "feltänkare" [länk] är för att jag så att säga känner vittringen av mitt byte, men inte riktigt får korn på det.  Jaktinstinkten, alltså.  Och mitt byte är förstås att förstå vad det är som håller mänskligheten tillbaka från de verkliga lösningarna?  Så mycket har jag fattat som att motståndet är internaliserat.  Men också institutionaliserat.  Kanske Thrive [länk] har en del av svaret.  Jag är iallafall långtifrån ensam om att ställa frågorna.  Det tycks mig som Sverige kan vara centralt på något sätt, i att hålla mänskligheten tillbaka.  Men samtidigt tänker jag att när Sverige släpps loss, att det är som att släppa en oerhört spänd pilbåge eller något, kraften blir oerhörd och påverkan total och global.  Kanske Sverige är i medvetandeorkanens öga...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-25 21:35:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10769057

 • Jag har i flera år känt att mobbingen av avvikaren är en central mekanism i Sverige.  Man kan säga att det är ett livstema, för jag var mobbad som barn och lyckades inte bryta det förrän i mellanstadiet, men kom inte igenom det dåliga självförtroendet förrän en bra bit över 20.  Att känna igen processen närhelst den uppträder gör dock att jag klart kan se detta som många missar, när vi förtrycker varandra.  Förtrycket i Sverige av i dag 2011 är skoningslöst och stenhårt.  Det krävs "Super-Teflon-Hjältar" för att inte introjicera något av det, utan istället peka ut och beskriva det medan det pågår.  Enda sättet att tysta en förtryckare!

  Samma princip gäller i det stora.  Om vi hjälps åt att peka ut och beskriva förtrycket, det som det känns organiserade - eller om det är internaliserade - motståndet mot verkliga lösningar (detta tema fanns bl.a. med i min "Fantasikrisen" som publicerades på flera olika webbsiter och forum både på svenska och engelska vintern 2007), då kan vi finna vägar förbi, runt, över eller under det som hindrar oss att nå en friare framtid utan mat, energi o.s.v. begränsning, som jag ju visar på är fullt möjlig.  (Se ex. [länk] .)

  "Fantasikrisen" slutar t.o.m.:  "Skolgården
  Vi behöver växa upp, och sluta med maktspelen från skolgården, där den kreative trycks ned i skiten igen.  Om vi någonsin kollektivt ska kunna komma upp ur skiten."  [länk] .

     -- Kommentar till "Diktaturer i demokratin" Leif Erlingsson 2011-10-24 13:35:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10750389/page2#post10768971

 • "Hur ska då alla omänskliga och diskriminerande förtryckarsystem vi har i landet någonsin kunna förändras till det bättre?"

    - Genom att vi alla slutar förstöra för varandra.  Men varför förstör vi för varandra?  Jag har i flera år själv funderat över motståndet mot verkliga lösningar.  I alla sammanhang.  Man sticker i vårt samhälle "kniven i ryggen" på folk i lönndom, i organisationer, arbetsplatser, ja överallt.  Vi ställer inte upp på varandra utan tvärtom trampar vi ned varandra.  Men varför?  Tror det är rädsla att själv bli nedtrampad.  Och här behövs hemlösa som varnande exempel!  Hela detta system skulle falla utan de hemlösa!!!

  För då skulle folk våga skaffa sig en ryggrad...  Den som agerar hierarkiskt i en hierarki av äta eller ätas trampar nedåt.  Men det är ändå skillnad på folk och folk.  Inte alla är riktigt lika djävliga.  Dock, de djävligaste stöter ut de mindre djävliga om de får chansen.  Djävlighetsoptimering!  Så kommer det också att gå åt h-e för dem.

  En relativt tidig text där temat motståndet mot verkliga lösningar för en friare framtid utan mat, energi o.s.v. begränsning fanns med är i min "Fantasikrisen" som publicerades på flera olika webbsiter och forum både på svenska och engelska vintern 2007, och som redan då den kom ut på svenska innan den blev översatt renderade mig ett telefonsamtal med en intressant herre i England, som undrade vad där stod.  Så det var därför jag även översatte den till engelska.

  Hemlösa är nödvändiga för den som vill stoppa verkliga lösningar för oss alla, på alla områden!  Så frågan är inte hur man hjälper hemlösa, frågan är hur man hjälper oss alla!
     -- Kommentar till "Nu ger jag upp kampen mot hemlösheten" Leif Erlingsson 2011-10-21 18:44:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10768571/page1#post10768778

 • Vi ska inte fundera på att energi undanhålls världen...
  • Tesla vetenskap marginaliserad
  • "Fri Energi" (låg-energi nukleära reaktioner är bevisade!) marginaliserad & förlöjligad så länge
  • Antigravitation nedtystad & av allt att döma förpassad till den hemligstämplade sektorn
  • Allt med UFO förlöjligat & marginaliserat i 50 år samtidigt som det av allt att döma också är förpassat till den hemligstämplade sektorn, p.g.a. antigravitation, tidskopplingen, etc.
  PS:  Ny Teknik skriver om vad som rimligen är låg-energi nukleära reaktioner, LENR, även kallade kemiskt stöttade nukleära reaktioner, CANR:Har haft länkarna ett par veckor men har väntat med att posta dem för att se om någon annan här skulle leta upp dem efter att jag 2011-09-27 22:06 nämnt att "kan du föreställa dig att Ny Teknik själva varit med och studerat en annan s.k. fri energi teknologi, och skrivit en artikelserie om det?" [länk] .  Men eftersom ingen annan här brytt sig om att leta upp denna artikelserie så postar jag själv nu länkarna.
     -- Kommentar till "Vem tjänade på 11 september?" Leif Erlingsson 2011-10-04 22:26:00 inlägg #107, http://www.sourze.se/forum/thread/10723073/page11#post10767433

 • [länk]
     -- Kommentar till "Utöya en yttersta konsekvens av näthatet" Leif Erlingsson 2011-09-06 09:45:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10764964/page2#post10765050

 • Jag, inte du, engagerar mig för ett hållbart samhälle.  Se t.ex. Fantasikrisen o.s.v..
     -- Kommentar till "Utöya en yttersta konsekvens av näthatet" Leif Erlingsson 2011-09-06 09:39:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10764964/page2#post10765049

 • PS till [länk] #90:  När jag i sin helhet på nytt läser Jocke S-43s källa [länk] till att Abdel-Masih Wazir ej delar min uppfattning om konspirationer i sin helhet, påminns jag om detta:
  När jag läste upp artikeln kommenterade Abdel-Masih Wazir att huruvida 'the powers that be' manipulerar oss med falskflaggad terror iallafall inte är det viktiga i sammanhanget.  Och att jag svarade att jag anser att de gör det, men är stupida i att göra så.

  Och jag instämmer fortfarande med Mr. Wazir att det riktigt allvarliga är stupiditeten.  Han kan mycket väl ha rätt i att det är ett villospår att grotta i exakt hur vi manipuleras.  Att det är bättre att gå på de stora principerna.  Men samtidigt, många måste först "vakna", innan de börjar försöka förstå något bortom det invanda.  Och att genomskåda en lögn kan vara en väckarklocka.
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-29 00:36:00 inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page10#post10764450

 • I ett tidigare inlägg [länk] kommenterar Jocke S-43 att Abdel-Masih Wazir ej delar min (och som jag skriver i den källa [länk] han har läst, den bortgångna vännen Mikael Wälivaaras) syn på konspirationer.

  Faktum är att detta orsakade en brytning mellan Mikael Wälivaara och Abdel-Masih Wazir.  De kände nämligen varandra sedan gammalt, något jag insåg först något år efter att jag lärt känna båda.  Mikael Wälivaara lärde jag känna just p.g.a. ett gemensamt intresse för att förstå underliggande orsaker till de effekter vi ser.  Således även för själen och det andliga.  Abdel-Masih Wazir filosoferar från observationer han kanske är först om att ha gjort, iallafall i nutid.

  Jag har insett hur viktiga Wazirs insikter och observationer är, men det har tagit mig mycket lång tid att förstå hur en så genialisk tänkare INTE kan se det som för både mig och vännen, den nu bortgångna Mikael Wälivaara, var och är uppenbart:  Att säkerhetstjänster arrangerar effekter och tillhandahåller berättelser om underliggande orsaker som led i att styra det allmänna medvetandet när massmedia ensamt inte förmår göra detta.  Och, ja, att massmedia överhuvudtaget har som huvudsaklig uppgift att styra massmedvetandet.

  Wazir är väldigt fast i "vänster hjärnhalva", trots att han har en fantastisk intuition -- ett ord han avskyr.  Han blockerar sin egen tillgång till att kunna analysera det som ligger bortom det som synes vara.  Därför är han fast i den av massmedia och säkerhetstjänsterna tillhandahållna berättelsen.  Och detta TROTS att han myntat begrepp som "Censurens megafoner".  (Se gärna min artikel med den rubriken, [länk] .)  Abdel-Masih Wazir har intuition nog att se detta, men han ser inte det självklara; att det är regisserat.  Hans stupiditetsteori är genial, men kanske tror han att den förklarar allt när den är en delförklaring?  Denna partiella blindhet hos ett geni har upptagit mig med många timmar av tänkande.

  Från Wazirs perspektiv sett så är det jag och Mikael Wälivaara som har/haft luckor.  Dock är det vi och inte han som har djupstuderat ämnet, medan han istället har djupstuderat mesopotamisk arkeologi och historia.  Jag försöker göra vad jag kan för att söka en syntes av kunskap.  Jag har alltså ingen "husse", jag tillhör inte en viss skola.

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-28 23:18:00 inlägg #90, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page9#post10764447

 • Bizon #72, jag misstänker att ursprunget till att den starka kvinnan för ganska många tusen år sedan nu valde att istället låta männen styra var en större katastrof orsakad av kvinnor genom att de krafter de utövade kom i obalans och därvid förstörde en världsvid civilisation.  Detta material finns i det allmänna medvetandet och har "plockats upp" av ganska många.  Jag kan tänka mig det som förklaring till att Gudinnan avsade sig kraften till Patriarkatet.  (Se t.ex. Inanna Principen (IP) [länk] .)

  Det sagt, så matchar nu Patriarkatet i civilisationskollaps-hänseende, så det är dags för en ny balans.

  Men du har rätt i första stycket.  Din fråga på egen rad "Är möjligheten till överflöd verkligen underställt vissa människors behov av makt ?" besvarar jag givetvis jakande, men det går längre än så.  Överflöd är ej kompatibelt med nuvarande samhällssystem.  Som jag konstaterade redan 2007, "samhällssystemet som det ser ut kan inte överleva frånvaro av begränsning.  Det är därför det 'känner sig' tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltså, för att förstå detta, föreställa sig samhällssystemet som en varelse vi visserligen själva har skapat, men en varelse som nu kämpar för sitt liv.  Den kan inte kosta på sig något medlidande.  Ingen nåd.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjälper.  Kanske det även i samhällssystemets fall handlar om en fantasikris; att inte kunna föreställa sig att transmutera sig själv till ett system som bygger på att administrera överflöd.  Ett motstånd mot det livsbejakande." ("Fantasikrisen".)  Se även "Stupiditetsteori" [länk] och "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor." [länk] om att system blir egna varelser, som skyddar sig själva.

  Fortsätter i nytt inlägg...

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 20:23:00 inlägg #74, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page8#post10764210

 • Vill tillägga till #71 (såg nu att du Bizon hunnit emellan medan jag komponerade detta, men skickar ändå, och svarar i nytt inlägg på din #72):

  Den moderna mottagarkanalen är justerad till en extremt smalbandig inställning, långt, långt bort från DrömTidens bredbandskanal.  Denna smalbandiga inställning är en avsiktlig handling från våra mästares sida.  Den har sitt ursprung från Romarriket.  Kanske det fortfarande rentav är samma 13 familjer som styr?  Det är alltså inte en slump att vi är obildade, utan "by design".  Tidigare postat 2010-12-19 11:27 [länk] .

  Den nuvarande akademiska vetenskapen är en skygglappsverksamhet där det är viktigt att sortera bort allt som inte passar in i paradigmet.  När inte "normal" mobbing räcker, så tycks det finnas resurser att få folk att kastas baklänges ut ur höga byggnader, och liknande.  Allt för att bevara vår självbild och verklighet.

  Se vidare namn som Dr. Stefan Marinov, ledare för den europeiska fri energi rörelsen, som "självmördades" just genom att kastas baklänges ur en hög byggnad.  Enligt f.d. NASA astronaut Dr. Brian O'Leary lämnade Dr. Stefan Marinov inget avskedsbrev och var en av de mest positiva och spirituella människor han träffat.  De som kontrollerar Wikipedia har en annan version.  O'Leary nämner också Dr. Eugene Mallove, som mindre än 24 timmar innan han skulle framträda på Coast to Coast med en fungerande liten fri energimaskin, och där möten i samband med denna sändning organiserats med senatorer och kongressmän, blir mördad i "ett rånöverfall" utanför sina föräldrars hem.  Källa:  David Wilcock, "The Source Field Investigations", s. 24-25.  Förf. David Wilcock talade med Dr. Brian O'Leary i Zürich, Schweiz, där de båda var talare vid en konferens.  Se även Google: [länk] .  Det finns många tiotals andra kända fall av tystande av fri energi, och säkert hundratals vi aldrig hört talas om.

  Just Dr. Eugene Mallove var extra farlig för begränsningsetablissemanget genom att han var en respekterad forskare som nästan lyckades föra upp "kall fusion" till det allmänna vetenskapsmedvetandet redan 2004.  Hans död försenade processen kanske 10 år.

  Sedan kan man fråga sig i vad mån det allmänna medvetandet tillåter dessa blockeringar av överflöd.  Och varför i så fall.  Jag har slagit mina lovar kring denna fråga i några år nu.  Se t.ex. "Motståndet mot verkliga lösningar" [länk] och som jag formulerade redan 2007, "Ett välkänt 'helvete' är, tycks det, att föredra före ett okänt 'paradis'.", "Fantasikrisen" [länk] eller [länk] .

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 19:32:00 inlägg #73, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page8#post10764207

 • Bizon, eftersom motståndet är verkligt - jag kan visa det - så följer av ditt påstående [länk] att vi vet varför vi gör motstånd.  Eller iallafall att de som leder motståndet vet varför.  Och det är väl inte helt orimligt.  Men utan att öppet tala om dessa skäl och tvärtom låtsas som att det inte finns någon möjlighet till överflöd, så fråntas de flesta av oss möjligheten att ta ställning till det verkliga läget.
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 13:44:00 inlägg #69, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page7#post10764141

 • Sjukdom gör sjukindustrin[*] rik.  (*:  Den legala drogindustrin, kallas i allmännhet "Läkemedelsindustrin.")

  Krig gör krigsindustrin rik.

  O.s.v..
     -- Kommentar till "Bokstavsbarn får inte bli snabba cash i diagnosindustrin" Leif Erlingsson 2011-08-25 13:21:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10764099/page1#post10764122

 • Jocke, jag har inte gjort annat än förklarat.  Se t.ex. länkar och artiklar från min [länk] .  Ett helt nytt betraktelsesätt kräver att man så att säga "målar ur många olika perspektiv", för att i syntesen i betraktarens medvetande skapa den förståelse som inte kan förmedlas på annat sätt.  Jag kan "tala om saker", men jag kan inte därigenom skapa förståelse.  Förståelse måste skapas av mottagande medvetande.
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-24 21:13:00 inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page5#post10763971

 • [länk] GunnarL #50:  - Se "stupiditet är bra för system".  "Humanity:  a civilization manqué.  The stupidity factor.[länk] .   Samt   "Stupiditetsteori[länk] .  För en månad sedan var jag finkänslig nog att inte påpeka det, men efter att ha gått igenom alla dina förolämpningar här på Sourze med anledning av din kommentar i annan tråd så kan jag väl kosta på mig detta för dig mindre smickrande förtydligande.
     -- Kommentar till "Demokratin har blivit vingklippt" Leif Erlingsson 2011-08-19 07:50:00 inlägg #60, http://www.sourze.se/forum/thread/10759838/page6#post10763562

 • "För de olyckliga som har handikappats av skolan är det "fantasikris", vilket är minst lika illa som att vara blind eller döv.  Det är ett konkret handikapp.  Ett handikapp som innebär oförmåga att uppfatta det ännu ej manifesterade." (Ibid.)
     -- Kommentar till "Aura och astral energi - jag ser det!" Leif Erlingsson 2011-08-10 15:24:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10761796/page5#post10762712

 • Nu finns den som bok, Paul Levy's "Wetiko: The Greatest Epidemic Sickness Known to Humanity"

  "This book brilliantly exposes how the very roots of the madness that is threatening life on earth are ultimately to be found within our own psyche." [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-07-15 05:42:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10759562

 • Inte bara samhället utan hela vårt sätt att fungera håller på att omformas.  I det gamla måste du stödja motsatsen till ditt, mänsklighetens och jordens eget intresse om din "partibroder" gör det.  "Kamp om begränsade resurser."  Det nya är samarbete för oändliga resurser och allas framgång och välstånd.  Se vidare "Motståndet mot verkliga lösningar" #1 [länk] .
     -- Kommentar till "Krisen i Grekland djupnar för var dag" Leif Erlingsson 2011-07-15 05:22:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10758891/page1#post10759561

 • open minded #7 [länk] , Såg den i början av juni.  Som jag skrev efter det,
  "Såg i veckan två filmer om häxjakt på bot mot cancer som inte stora företag som betalar Federal Drug Administration (för att hålla borta och helst fängsla uppstickare) kan tjäna pengar på, ett fall där denne fantastiske läkare trots häxjakt sedan 1970-talet lyckats undgå fängelsehålorna och bota massor av patienter:    "Burzynski The Movie", [länk] .  I det andra fallet avslöjade sig FDA inte lika övertydligt, men där var det istället intressant hur kuren byggde på helhetstänkande och kost, och hur stor betydelse bl.a. organisk föda hade.  Vilket anknyter till häxjakten på vitaminer och just nyttig föda, se "Codex Alimentarius", [länk] .  Jag undrar [...] om dock inte allt fler närmar sig kritisk "massa" vad gäller insikt.  För när tillräckligt många förstår och låter varandra förstå att vi förstår, då sluta vi bara samarbeta med livsfientliga bestämmelser.  När tillräckligt många är olydiga, kan de inget göra...  ("Fångvaktarna" jobbar dock ihärdigt med att håll oss "fångar" lugna och beskedliga, inte minst här på Sourze.)"

  "Motståndet mot verkliga lösningar"-tråden, [länk]
  Detta motstånd är inte "olyckliga tillfälligheter" utan det är systemiskt, med emfas på "system".  Därför att det gamla utgående polära systemet som bygger på att "antingen är du med oss, eller så är de med de andra", är på utgående, för ett "system" där allas goda och bästa tillgodoses.  Där du inte måste rösta "med partilinjen", mot din egen vilja.  Se även "Motståndet mot verkliga lösningar" #1 [länk]

     -- Kommentar till "Ett egoistiskt samhälle har inga vinnare" Leif Erlingsson 2011-07-15 05:11:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10758262/page2#post10759558

 • Såg den i början av juni.  Som jag skrev efter det,
  "Såg i veckan två filmer om häxjakt på bot mot cancer som inte stora företag som betalar Federal Drug Administration (för att hålla borta och helst fängsla uppstickare) kan tjäna pengar på, ett fall där denne fantastiske läkare trots häxjakt sedan 1970-talet lyckats undgå fängelsehålorna och bota massor av patienter:    "Burzynski The Movie", [länk] .  I det andra fallet avslöjade sig FDA inte lika övertydligt, men där var det istället intressant hur kuren byggde på helhetstänkande och kost, och hur stor betydelse bl.a. organisk föda hade.  Vilket anknyter till häxjakten på vitaminer och just nyttig föda, se "Codex Alimentarius", [länk] .  Jag undrar [...] om dock inte allt fler närmar sig kritisk "massa" vad gäller insikt.  För när tillräckligt många förstår och låter varandra förstå att vi förstår, då sluta vi bara samarbeta med livsfientliga bestämmelser.  När tillräckligt många är olydiga, kan de inget göra...  ("Fångvaktarna" jobbar dock ihärdigt med att håll oss "fångar" lugna och beskedliga, inte minst här på Sourze.)"

  "Motståndet mot verkliga lösningar"-tråden, [länk]
  Detta motstånd är inte "olyckliga tillfälligheter" utan det är systemiskt, med emfas på "system".  Därför att det gamla utgående polära systemet som bygger på att "antingen är du med oss, eller så är de med de andra", är på utgående, för ett "system" där allas goda och bästa tillgodoses.  Där du inte måste rösta "med partilinjen", mot din egen vilja.  Se även "Motståndet mot verkliga lösningar" #1 [länk]

     -- Kommentar till "Straffskalan för rattmörderi ett hån mot anhöriga" Leif Erlingsson 2011-07-15 05:11:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10759147/page4#post10759557

 • Dag #1 (Tbx [länk] ),
  "Se - och bygg upp en värld i ditt inre, för den yttre världen kommer att rasa samman och omvandlas på ett sätt vi knappast kan förställa oss.  De som har en hörnsten inom sig kanske kan överleva."

  Lasse Wilhelmson har själv i den mycket angelägna epilogen till hans bok "Är världen upp och ned?" (2009) kort men precist diskuterat hur vi återupptäcker samhälleligt samarbete.  Nuläget skissas om jag får säga det själv koncist i tråden "Motståndet mot verkliga lösningar" här på Sourze, "dax att formulera första steget mot friheten så konkret att folk tillsammans kan ta ett första steg" där är en lämplig trådända att nysta i ··· [länk] .

  För frågan blir ju, "har jag valt en positiv framtid?" ··· [länk] (på denna senare länk återfinns även - titta strax ovan på samma sida - de tio länkarna till Michael Hopkins inspirerande texter på temat Tiden är nu, kraften är du!).  Sedan kunde man ha drömt om att ha en svensk politiker med samma vision som Dennis J. Kucinich, som f.ö. var den ende av de amerikanska presidentkandidaterna som i mars 2003 var kritisk till Irak-kriget.  Hans namn nämndes aldrig i svensk press.  Även i dag tror jag att han skulle göra ditt hjärta varmt, Dag, då han som kongressman i kongressen försvarar omsorgen om de fattigaste bland oss:
  "When I was hungry, you gave me food.  You didn't give me war.  You didn't give me a tax break; you didn't give me an oil depletion allowance.  When I was hungry, you gave me food." ··· [länk] Dennis J. Kucinich
  _
     -- Kommentar till "Paideia för alla eller bara de "utvalda"?" Leif Erlingsson 2011-06-19 10:01:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10756865/page1#post10757072

 • dax att formulera första steget mot friheten så konkret att folk tillsammans kan ta ett första steg, skriver du.  Hmm.  Många ser en fasett av hela bilden, men förstår inte helheten, tror att det kanske går att lösa genom att jobba med just den sidan av den större bilden de ser, medan de alltså inte ser den större bilden.  Såg i veckan två filmer om häxjakt på bot mot cancer som inte stora företag som betalar Federal Drug Administration (för att hålla borta och helst fängsla uppstickare) kan tjäna pengar på, ett fall där denne fantastiske läkare trots häxjakt sedan 1970-talet lyckats undgå fängelsehålorna och bota massor av patienter:  "Burzynski The Movie", [länk] .  I det andra fallet avslöjade sig FDA inte lika övertydligt, men där var det istället intressant hur kuren byggde på helhetstänkande och kost, och hur stor betydelse bl.a. organisk föda hade.  Vilket anknyter till häxjakten på vitaminer och just nyttig föda, se  "Codex Alimentarius", [länk] .  Jag undrar, Aguirre, om dock inte allt fler närmar sig kritisk "massa" vad gäller insikt.  För när tillräckligt många förstår och låter varandra förstå att vi förstår, då sluta vi bara samarbeta med livsfientliga bestämmelser.  När tillräckligt många är olydiga, kan de inget göra...  ("Fångvaktarna" jobbar dock ihärdigt med att håll oss "fångar" lugna och beskedliga, inte minst här på Sourze.)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-06-16 12:58:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10756825

 • Klickade in mig själv på min sista referens ovan, och vidare därifrån till en av de sista länkarna i artikeln ( [länk] ).  Länken var uppdaterad med "vad som hände sen".  Nämligen att kortsiktiga pengaintressen mordhotat de som skulle kunnat lösa de verkliga problemen.  Denna värld är på väg käpprätt åt helvete, för folk fattar inte eller bryr sig inte eller är kanske rentav själva funtade så att de bara ser till omedelbar behovstillfredsställelse.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-06-15 22:16:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10756799

 • I slutet av oktober 2008 uttryckte jag att en önskan att "förstå motståndet mot verkliga lösningar" [1].  För att sådana ens existerar förnekas oavsett om man övertydligt pekar ut dem.  "Inte verkligt", "pseudovetenskap", o.s.v..  Jag har -- förstås, som Jens Jerndal citatet som följer strax förklarar -- intuitivt likt rovdjuret som cirklar kring bytet slagit mina lovar kring denna fråga i några år nu.  Inte klart logiskt, utan just luddigt sökande.

  Dock är det just en klart logisk förklaring som Jens Jerndal ger när jag i dag den 15 juni 2011 läser från sidan 103 av "Cracking The Rainbow Code" (2009), där han förklarar:
  "And yet, institutional science in our day, based as it is on politics and economics, has locked itself into a die-hard materialism that limits its scope to left-brain issues, which from a spiritual point of view are the less important ones.  This means that modern science, as we have been indoctrinated to see it, deals exclusively with superficial practicalities and de facto does not recognize right brain issues as real or significant.  It will always oppose innovative challenges to the existing scientific order, since innovations require a creativeness of which only the right brain is capable.

  The left brain serves to orient us in daily practical matters of economy or in applying the material resources we have at our disposal.  The right brain, on the contrary, serves to orient us on the deeper levels of the soul's learning experiences and as regards transcendental issues of life and death.  It is also through the right brain that we may gain conscious access to an all-comprehensive holographic dimension of universal insight and wisdom.
  "

  Rädsla för det okända.  Så enkelt.  Fast vid närmare eftertanke, även det har jag själv formulerat:
  "Ett välkänt 'helvete' är, tycks det, att föredra före ett okänt 'paradis'." [2].

  Eller som Michael Ellner formulerar det:
  "Just look at us.  Everything is backwards; everything is upside down.  Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

    -- Michael Ellner

  Leif Erlingsson
  2011-06-15 19:12

  Referenser:

  1. "Jag söker vägar att realisera mig själv, det jag har tränat ett liv för att göra" [länk] eller "Vad jag vill" [länk] , Leif Erlingsson, 2008-10-29 16:00.

  2. Andra stycket i "Fantasikrisen" [länk] , Leif Erlingsson, 2007-12-05.  Med bloggkommentarer: [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-06-15 19:37:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10756775

 • "Vi är de enda som kan bringa ordning i kaos. Det är vi som är kaospiloterna." Måste erkänna att Inger Olsson 2011-01-11 05:52 #171 [länk] med bl.a. "ni är farliga för instabila människor" gav mig lite "förlett ungdomen" vibbar. Sokrates blev ju anklagad för att ha förlett ungdomen och förnekat gudarna, och avrättades för detta påstådda brott. De moderna galningarna, som den uppenbart instabile judepojken i Arizona som sköt en syster i samma församling, kongressledamot Gabrielle Giffords, och andra halvpsykotiska förvirrade nutidsmänniskor används hejdlöst av gammelmedia för att utmåla oss som faktiskt ser samband och förstår lite som de "farliga". Det är ju tvärtom. Vi är de enda som kan bringa ordning i kaos. Det är vi som är kaospiloterna. Exempel på den typ av hejdlöst öppet spekulativt tänkande som krävs för att ö.h.t. ha en chans i [denna dimension (= helvetet?)] att hänga med i dag: "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå" "Navigerar nästa vetenskaps- religion- politik- historie- paradigm, men även exopolitik och mellandimensionella intelligensers kulturer, jmf. Miles Mathis [länk] , Robert Neil Boyd [länk] , Walter Russell [länk], The Casing Theory [länk] o.s.v."
     -- Kommentar till "Den svarta lådan talar alltid sanning" Leif Erlingsson 2011-01-13 09:34:00 inlägg #247, http://www.sourze.se/forum/thread/10733917/page25#post10735117

 • Inger Olsson 2011-01-09 14:03 #81 [länk] : "Nej, de förefaller vara utan både humor och fantasi, men tar sig själva på "menstruellt" allvar." -- Utan självrespekt ingen respekt för andra själv. Utan självrespekt, "domedagen" nästa. Alla själv är värda all respekt. Det är bristen på respekt för själv, ens eget och andras, som leder till undergång. Och motsvarande, envar som tar själv, egna och andras, på största allvar, leder till en obegränsat underbar framtid - "himmelriket" nästa. Allt är i vår brist eller överflöd av respekt för själv. Allt är i vad vi kan föreställa oss, i vår fantasi. Fantasikrisen, den enda verkliga krisen, som jag formulerade 2007. [länk]
     -- Kommentar till "Den svarta lådan talar alltid sanning" Leif Erlingsson 2011-01-09 18:42:00 inlägg #101, http://www.sourze.se/forum/thread/10733917/page11#post10734514

Extra:
 • O.B.S.:
  Den här insatta kommentaren har aldrig funnits på Sourze.


  2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

  Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).

 •    -- Kommentar till samtliga Sourze diskussioner 2013-06-18 00:00 av Leif Erlingsson - blockerad från Sourze 2013-05-07; en dryg månad innan det gamla forumet slängdes.  [Tillägg utanför Sourze]


Sidan genererad 2013-08-28 13:20:07