http://freedom.lege.net/sourze_records_Nuclear_Engineer_Mehran_T_Keshe__Keshe_Foundation.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på inlägg från olika trådar som nämner Keshe, som i Nuclear engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation. • Forts...

  Däremot kan "Fri Energi" naturligtvis förklaras som Jan Rosbäck i förbigående gör när han utvecklar neutronens egenskaper som saknar partikelegenskaper och därför egentligen borde betraktas som protonens skalära våg i ett rörligt spinnande mikrokosmos., min fetning:
  [...]  De underliggande spinnens moment bestämmer också den skalära vågens teoretiska energi.  När vi mäter elektricitet läser våra instrument av enbart den transversala magnetiska vågen som befinner sej på ytan av materia.  Det spinn och den energi som samtidigt finns inne i materia kan inte mätas med de instrument som vi idag har tillgång till.  Det enda tillfället då vi har möjlighet att i praktiken se hur energirikt innehållet i en proton egentligen är sker vid en nukleär explosion.  Om inte de senaste decenniernas forskning i väst nästan helt tagits över av vapenindustrin hade nog världen sett annorlunda ut.  Nu verkar andra ha tagit över spetsforskningen.
  Om man tittar i MT Keshes patent så beskriver han hur man kan ta ut energi från två olika magnetfält, ett skalärt och ett transversalt.  Detta stämmer väl överens med teorin om att det enda transversala fältet som vi nu ut nyttjar inte på långt håll när är lika stort som alla de fält byggda på spinn som finns inne i materia.  Den skalära vågens energi består nämligen av summan av de underliggande spinnen.  Det är som att jämföra vågorna från en roddbåt med en tsunami.  När skolor och undervisningsanstalter börjar lära ut hur atomen egentligen ser ut kommer världen att ta ett rejält skutt in i framtiden.  Den fria energin finns där och har snurrat på sedan urminnes tider, det gäller bara att lära sej att skörda den.
  (Jan Rosbäck 2013-02-17 20:36 i kommentar #21 till artikeln Ovetenskapsparadigmet på Intelligentsians blockering.)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-20 11:49:00 inlägg #2057, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page206#post10804162

 • Leif E se den här videon som påvisar att vår planet äger ett svart hål i Antarktisk, nu förstår jag varför intresset är så stort för den plats, materialet som är gammalt och tyskt under Hitlerepoken är skrämmande Sovjetiskt hemligstämplat material som världsledarna endast har haft tillgång till vad jag förstår och samtidigt så är det bara att inse vad mycket det är som händer i världen som vi nästan aldrig får reda på.  Allt ska hemligstämplas och därför har vi inte minsta anledning att lita på de politiska krafterna som för mänskligheten bakom ljuset!  Så det väcker för mig ett löjets skimmer att vi har dessa politiska system, som förråder oss, och att vi är ganska korkade som inte gör en världsrevolution och skickar politikerna till ett varmare ställe!  [länk]
  (X-man 2013-02-13 14:34 #1915  [länk] .)
  Jag håller ett öppet sinne ang. den ihåliga jorden, men oavsett hur det ligger till med det så anser jag att det måste vara någon slags naturligt bildad plasmareaktor i centrum ("inre sol"...), för att förklara gravitation, magnetfält o.s.v..  Se vidare Mehran T. Keshes patent EP 1 770 717 A1 (126 sidor),  "EP1770717A1.pdf[länk] .  Och min kommentarssammanställning av Sourze-kommentarer rörande hans arbete på  [länk]  med många ytterligare referenser.

  Vad gäller att vi skulle vara korkade för att vi inte gör en världsrevolution så är det stora problemet att förbjuden teknologi faktiskt har använts mot oss för att skapa krig o.s.v..  Om vi bara gör revolution men sedan personer med ännu värre mentalitet (för att återanvända detta ord) får makten, så kommer vi ju ur askan i elden.  Därför anser jag att vi ska förstå vad som är verkligt så vi förstår när förbjuden teknologi används för att orsaka kaos, att vi inte är blinda, men att vi samtidigt måste mogna så vi kan ta ansvar för denna teknologi.  I tusentals år har den antagligen tagits om hand ansvarsfullt.  Varför har den nu kommit i fel händer?!  De som har hanterat den ansvarsfullt, de kanske bör återfå kontrollen över den.  Medan vi förbereds för att själva var och en kunna ta ansvar för den, så som Dr. Judy Wood talar om.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-02-13 09:34 #156 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-13 15:54:00 inlägg #1919, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page192#post10803783

 • 44  Jag har ett hjärta för problemen här idag.  Andra får bedöma dina fantasier.
  Jocke utsourzad 2013-02-02 21:17 #46  [länk] .)
  Då var vi iallafall överens om något.  Du brinner för problemen, jag för att skapa (fantasi = skaparkraft) lösningarna, d.v.s. för avskaffandet av dina kära problem.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Dr. Judy Wood:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Mehran T. Keshe & Keshe Foundation:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Fantasikrisen:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Fri Energi:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-03 09:16:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page5#post10803165

 • 42  "I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde."

  Helt obegripligt, och anklagande mot MIG!?  Rena nyspråket!

  Du påstår ju att resurserna, "vår potential" är obegränsade, bara vi tänker efter.  Om de är det, då riskerar blir avfallet också bli obegränsat.  "Lär göra transmutering möjlig"! som vanligt, lösa spekulationer!  Ser du inte själv?

  Vore bra om avfallsproblemet då löstes samtidgt med din tänkta oändliga produktion, inklusive din vurm för ohämmad befolkningstillväxt, som bara gynnar kapital.
  Till skillnad då från det som gäller här och nu, med skiten spridd över hela planeten.  Om du nu insett det?

  Jag förordar ansvar för verkligheten, och låter inte lösa skrivbordsfantasier, som iaf inte förmått realiseras, att idag riskera mer än vad som är fallet här och nu.  I den fysiska verkligheten!

  Håll dina spekulationer inom rimliga gränser Leif E.  Rent praktistk har vi inte sett någonting från dig eller någon!
  Och dina "cyniska anklagelser" skickar jag härmed i retur.  Du tar också upp plats, textmassor som allt få läser.  Tror jag slutar här.
  (Jocke utsourzad 2013-02-02 15:20 #43  [länk] .)
  Det är så tydligt att du inte vill se lösningar, bara gnälla.  "Lär göra transmutering möjlig" avsåg Mehran T. Keshes teknologi, men först nämnde jag Ruggero Maria Santillis p.g.a. hot från övermäktiga intressen nedlagda sådana forskning samt till hans i dag kommersiellt tillgängliga system för omvandlandet av avfall till energi.  Tidigare har jag gett länk till Dr. Judy Woods mycket pedagogiska presentation av en demonstration inför hela världen av dematerialisering.  Man ser tydligt på filmbilderna hur fallande material försvinner innan de träffar marken.  När hjärntvätten släpper ser man vad man egentligen hela tiden sett, men inte kunnat förstå:  [länk][länk] .

  Nej, vad det handlar om är Hjärtats begränsningskris - den enda verkliga krisen.

  2007 skrev jag att Fantasikrisen är den enda verkliga krisen.

  Sedan dess har jag insett att begränsningen sitter i att vi inte låter Kärleken flöda.

  Det finns kunskap som förenad löser alla begränsningskriser.  Finns det för lite jordklot?  Gör flera!  Räcker inte universum till?  Gör nya!

  Låter det för fantastiskt?  Du kanske har en släng av Hjärtats begränsningskris?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-02 17:59:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page5#post10803155

 • [...]

  Och sätt igång och producera, men ta hand om avfallet också!
  (Jocke utsourzad 2013-02-01 21:30 #32 (och #33, #34)  [länk] .)
  Intressen som har investerat för att kunna tjäna pengar på långtidsförvar av atomsopor stoppade Ruggero Maria Santillis forskning på renande av nukleärt avfall genom transmutation.  Se "Nuclear Waste Recycling" länken efter min "Ovetenskapsparadigmet" text.  Hans kommersiella system för omvandlandet av avfall till energi finns dock, men med ganska låg profil.  Se "MagneGas Technology[länk] .  Även Mehran T. Keshes teknologi lär göra transmutering möjlig, renandet av vår planet och skapandet av alla resurser vi behöver.  Men personer som på något sätt stöder eller stöds av den antydda teknologin från Iran och Syrien är genom det federala bolaget USAs president Obama blockerade från att använda denna teknologi.  Jag berörde detta 2012-08-13 11:25 #4 i "Extradimensionell teknologi för underverk?" tråden  [länk] .  Se även samlingslänk med inlägg från olika trådar som nämner Mehran T. Keshe eller hans Keshe Foundation:  [länk] .  Som jag konstaterar i #40, Civilisationen är nödvändig, för ingen orkar göra allt från grunden.  Vi behöver varandra.  Och det sätt på vilket vi har splittrats, som även Hans Berggren talar tydligt om i hans text "Kapitalet och döden[länk] [PDF],  gör att den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen kan fortsätta sin långsamma utrotning av oss medan de tjänar pengar på mediciner m.m. vi köper av dem samtidigt som vi själva aldrig gör det möjligt för verkligt livräddande och miljöbefrämjande teknologier att få utvecklas eftersom vi genom vårt tysta medgivande tillåter forskare och uppfinnare att förföljas och forskning att dödas.

  I ljuset av denna verklighet är ditt "men ta hand om avfallet också" oerhört cyniskt.  Vi måste hjälpas åt för annars tar någon annan hand om oss, och då inte som vi kanske trodde.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-02 14:57:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page5#post10803143

 • Upplösningen av hologrammet?

  I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.Järnkub som befinner sig under upplösning i elektromagnetiska interferensfält

  ("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
  (Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
  Se även Leif Erlingsson 2013-01-19 23:42 #116 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk]  med fler relevanta referenser.

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-31 19:11:00 inlägg #125, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page13#post10803058

 • Ett till PS:
  [...]

  Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
  Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
  (Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
  Notera "instantaneous communication".

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" Leif Erlingsson 2013-01-25 18:07:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10802501/page4#post10802613

 • PS:  Den andra av mina länkar till där jag tidigare berört detta innehåller en text jag känner måste upprepas:
  [...]  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.
  (2012-10-11 19:47 #6 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk] .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" Leif Erlingsson 2013-01-25 18:02:00 inlägg #35, http://www.sourze.se/forum/thread/10802501/page4#post10802612

 • En c:a 17000 år gammal stad.  Kanske över 20000 år gammal.  Byggd med perfekt passning mellan gigantiska stenblock och på plats påsmälta metallklammer mellan blocken.  Förstod de hur man med låg energi men väl styrd sådan manipulerade materiens magnetiska/spinn-komponent med rätta frekvenser, så kallade skalära vågor?  Motsvarande hur John Hutchinson från frekvensgeneratorer anslutna till eluttaget i hans kök med interferens mellan olika frekvensgeneratorer kan smälta och delvis upplösa solida metallblock på en eller flera kilo.
  Was Tiwanaku Built by Ancient Astronauts?
  Pumapunku, a temple at the ancient Bolivian site of Tiwanaku (also known as Tiahuanaco) is a wondrous place that definitely evokes questions of all sorts.  Stones blocks, some of which weighing as much as 130 tons, were used to construct the temple, and no mortar was used to join these megaliths, which had to be carried, pushed or dragged from a quarry some 20 miles away near Lake Titicaca.
  ("Was Tiwanaku Built by Ancient Astronauts?", "sangstar1", Uploaded on Dec 25, 2010,  [länk] .)
  Filmen på länken diskuterar även hur kontinenter flyttat sig så klimat vid upprepade tillfällen, och inte alltför länge sedan, ändrats dramatiskt.  Undrar vad som döljer sig under Antarktis is.  Och under Grönlands.

  Relevant:
  [...]

  Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
  Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".
  (Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 här i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2013-01-22 17:48:00 inlägg #129, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10802463

 • Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
  ("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
  http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
  judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
    [länk] .)
  Klicka länken nyss för intervjun.
  (Leif Erlingsson 2013-01-17 23:54 #92  [länk] .)
  Det jag själv funderar på ang. det Dr. Judy Wood tar upp i den här intervjun är de andra händelser som också kan ha gjorts med samma teknologi.  Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?  Det är sannerligen inte i USA:s intresse, det som skett.  Vare sig 11 september 2001 eller de andra händelserna Dr. Wood tar upp som andra möjliga exempel på användning av samma teknologi.

  Ja, tankarna stannar inte där, men jag vill ge andra någon chans att hinna ikapp, så stannar här för nu.

  Citerar och refererar bara några andra inlägg som känns relevanta:
  [I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.]
  ("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
  (Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
  Missa inte de två sista styckena av #95  [länk] .

  Missa heller inte Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 #127 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .  Det hänger ihop.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
  Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-19 23:42:00 inlägg #116, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page12#post10802160

 • [I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.]
  ("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)

  2013-01-17 23:54 #92 i "Tio år av konspiration" tråden postade jag:
  Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
  ("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
  http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
  judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
    [länk] .)
  ("Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-17 23:54 #92  [länk] .)

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56:00 inlägg #128, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10802134

 • Detta får ej förstås, då det raserar grunden för vår indoktrinering i det rådande materialistiska konsumptionssystemet (jmf. Leif Erlingsson 2013-01-17 12:16 #4 i "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" tråden  [länk] ):

  Universum är liv
  och liv är elektromagnetiskt.

  Harvard professor James Strick avslöjar t.ex. i hans Sparks of Life att det på 1800-talet förekom en omfattande konspiration för att undertrycka alla vetenskapliga fynd kring från ickelevande materia spontant bildade mikrober, till skillnad från den påstått slumpvisa Darwinistiska mutationen.  (Jag har nämnt detta förut här på Sourze, 2011-09-01 16:43 #24 i "Problem med kommentarer på nätet - been there, done that" tråden  [länk] .)

  Vår dimension tycks bestå av linjär el plus magnetiskt spin.  Som Jan Rosbäck uttryckte det i ett meddelande till mig den 28 september:
  Den så kallade ljushastigheten c blir då ett gränsvärde där våra dimensioner expanderar till vad de är från en linjär och en spinnkomponent.  En linjär ljushastighet existerar egentligen bara som en tidslucka i hjärnan.  Vår dimension är ju elektrisk till sin natur och när den linjära komponenten (el) bildar ett nät tillsammans med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen bildas ett tredimensionellt rörligt hologram.  Det är vad Keshe har kommit fram till, och varför Einsteins relativitetsteori saknar hastighetstransformation, den finns helt enkelt inte.  "The chargefield provides instantaneous communication".

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05:00 inlägg #127, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10801980

 • Det finns skäl till att Iranska nyheter "måste" censureras.  Detta för att i görligaste mån kunna hålla NATO-befolkningarna i okunnighet om Irans tekniska kapacitet.  Detta efter att Iran i slutet av förra året kapslade in USAs mest avancerade drone i ett kraftfält och lyfte ned det utan skador, elektromagnetiskt isolerat från alla amerikanska styrsignaler inkl. självförstörelsesignaler.  Mehran T. Keshe skriver att Iran har kapacitet att infånga vad för slags flygande föremål som helst oavsett storlek och hastighet.  Se video på infångad Drone:  [länk] .  Läs vad Keshe skriver på sitt forum:  [länk] .  Det finns en förväntan om att NATO kommer att möta ett oerhört nesligt nederlag gentemot Iran, och denna nesa "måste" hemlighållas inför NATO-befolkningarna.  Därför censuren.

     -- Kommentar till "Medvetandets orientering" Leif Erlingsson 2012-10-17 21:43:00 inlägg #59, http://www.sourze.se/forum/thread/10793375/page6#post10794504

 • Glömde ta med:
  Det har visat sig att vår skol-kosmologi är helt fel.  Det är inte bara gravitation mellan himlakropparna, utan de positionerar sig så välordnat som de gör p.g.a. elektromagnetiska krafter.  "Plasma Universe" kosmologin, där svensken Hannes Alfvén  [länk]  är en föregångsman [...]
  (Leif Erlingsson 2012-01-17 12:01 #123 i "Problem med kommentarer på nätet - been there, done that" tråden  [länk] .)

     -- Kommentar till "Vissa journalister har genomskådat ridåerna" Leif Erlingsson 2012-10-15 13:23:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10793242/page4#post10794274

 • Tack, Bizon.

  Och nu har jag faktiskt läst på lite om Fred Hoyles "The Black Cloud" ( "Det svarta molnet" ).  Romanen och tanken bygger på solid fysik, och Sir Frederick "Fred" Hoyle var ju astrofysiker så han visste vad han pratade om.  Här i Sverige har vår egen Hannes Alfvén fått alldeles för lite uppmärksamhet i relation till hans verkliga betydelse vad gäller att förstå plasmafysik.  För intressant nog befinner sig solsystemet på genomresa genom ett gigantiskt galaktiskt plasmaområde:
  "Local Interstellar Cloud" LIC "local fluff" "Local Bubble"  [länk] .

  "Voyager Makes an Interstellar Discovery" NASA 2009-12-23  [länk] .  [Bra illustration!]
  Detta moln är starkt magnetiserat och sammantaget med Hannes Alfvéns och andras forskning innebär det att det mycket väl kan hysa intelligens.  Plasmaentiteter.  Så vi kan mycket väl rent fysiskt stå i kontakt med "högre intelligens" där ute.  :)

  Sedan vill jag även i detta sammanhang nämna Mehran T. Keshes patent EP 1 770 717 A1 (126 sidor),  "EP1770717A1.pdf[länk] .  Det handlar nämligen just om plasma och magnetfält, det är just plasmafysik!  Och när jag läser patentet är det som att jag ser maskinrummet från TV-serien Star Trek framför mig.  Mycket som har utspelats i denna serie i detta maskinrum stämmer väl med fysiken i patentet.  Inkl. genomskinliga väggar i reaktorn!  Jmf. s 47 av patentet, och hur man kan få hela spektrumet av naturligt solljus ur reaktorn i normal drift - bra för både människor och växter!  Sannolikt finns liknande teknologi redan i drift, och manusförfattarna visste vad de gjorde.

     -- Kommentar till "Vissa journalister har genomskådat ridåerna" Leif Erlingsson 2012-10-15 12:57:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10793242/page4#post10794267

 • Bizon #64,

  självklart får du använda myterna för dina syften.  Det är ju väl att vi är överens på några punkter kretsande kring människans frigörelse från vidskepligt förtryck och från krigslegitimering.

  Dock en kommentar ang. livets träd.  Du tycks förutsätta att du förstår vad myten betyder, eftersom du kan påstå såsom fakta att "något "livets träd" har inte funnits".  Själv skulle jag aldrig vara så självsäker att jag avfärdade en myt på detta sätt, särskilt inte när den är genomgående i alla kulturer.  Snarare skulle jag misstänka att den representerar en mycket djup sanning om den fysiska skapelsen.  Kanske den portal genom vilken materien materialiserades.  Om så är, så förstår man kanske lättare fascinationen inför den "portal" genom vilken vi inträder i det fysiska.  "The Vesica Pisces is easily one of the most profound geometrical images of ancient and modern times.[länk] .

  Världsträdet, livets träd o.s.v. kan mycket väl vara en mytologisering av motsvarande process som skapar stjärnor och planeter enligt de principer Mehran T. Keshe beskriver hur det sker i kosmos eller i laboratoriet i hans patent EP 1 770 717 A1 från 2007  "EP1770717A1.pdf[länk] .

  Wayne Herschel  [länk]  har ju f.ö. mycket intuitivt skissat utifrån någon slags egen upplevelse, väl sammankopplat med alla olika gamla världsträdsmyter på hans sida om det kosmiska världsträdet  [länk] .  (Jag fick leta bakåt i mina länkarkiv till 2010 för att återfinna detta.)

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-12 23:07:00 inlägg #67, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page7#post10794030

 • Svar till Leif E Ström #8 och #10.  P.g.a. Sourzes täta sidbyten citerar jag:


  Leif E Ström 2012-10-11 21:02 #8  [länk] :
  #6, Leif, apropå din triangulering har du aldrig funderat över om inte den skapat en trilateration som klart påvisar att ditt avstånd till källan är ditt bästa vapen?  För oss vanliga dödliga är det omöjligt att positionsbestämma om du vill befinna dig tillsammans med oss i verkligheten eller i universum utan daglig parallax.


  Leif E Ström 2012-10-12 12:55 #10  [länk] :
  #9, Leif och Oscar, min fatala diversion bygger på den diversifiering som alltid skapas av den oomkullrunkeliga logik som Leif Erlingsson förespråkar, oavsett ämnesområde.  "First things first" runt debattämnet är det för mycket begärt, eller måste vi ständigt böja oss inför konstgjord intelligens?

  För er som måste verka efter Bertrand Russells tes:
  "poängen med filosofi är att börja med något så enkelt som att det verkar inte värt att ta upp, för att sedan avsluta med något så paradoxalt att ingen kommer att tro slutsatsen", för er kan jag förstå att vissa av Sourze kommentarer är besvärande, men förmodligen ömsesidiga.

  Avslutar med en vägledning just till Oscar:  du anger; det bakbindande och förslavande, det 'icke fria'.  Om du vill uppleva det fria samhället med fria medborgare, finns bara en en grundregel att leva efter.  "Fri blir du aldrig så länge du kritiserar".  Leif E Ström!

  Hade jag rent fysiskt befunnit mig i ett parallellt universum eller liknande, så hade jag inte påverkats fysiskt av dina och andras vanföreställningar, orsakade av århundraden av propaganda.  Men nu är det så att era vanföreställningar i allra högsta grad påverkar mig i min egen fysiska verklighet, vilket ger mig fullständiga naturenliga rättigheter att kritisera.

  När de tankemässiga hoten mot vår frihet och hälsa är undanröjda, då kan vi av hjärtans lust debattera spetsfundigheter i evighet, Amen.

  Men först måste inses att fri energi och så mycket mer är en tanke borta, inte mer.  Det fina med fri energi är att det är den ultimata distribuerade energin, en låda i bilen eller om man föredrar att fara i svävarfarkost med antigravitation, och man behöver aldrig fylla på bränsle.  Samma i huset.  Energikälla:  Universum, som ju redan har gett energi till allt som är!  Den lilla tanke som måste övervinnas är att vi faktiskt kan ta emot fria gåvor från universum.  Det var den tanken som övergavs av de som ville ha världslig makt, för ska du ha makt över andra så måste de tro att du kontrollerar alla resurser.  Så inkvisitionens makt måste äntligen knäckas!  {Fler kommentarer av mig:  [länk] .  Fokus på Keshe Foundation, etc:  [länk] .  Egen bloggtråd om det nya vetenskapsparadigmet:  [länk] .  Film om kriget mot s.k. kall fusion:  [länk] .}

     -- Kommentar till "Massproduktion av energi är en samhällsfara" Leif Erlingsson 2012-10-12 15:03:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10793857/page2#post10794005

 • Resurseffektiviteten och Råvarorna löser vi enkelt bara inte Religionen hindrar oss från att släppa in ljuset.  Allt finns redan, men vi avskärmar oss från det.  Själv ser jag som ett avgörande datum för att förklara dagens värld fredagen den trettonde oktober 1307 när maktkabal-stuket av tempelriddarna med påven i spetsen förrådde sina mer gnostiska som i frihetliga bröder, som en del i inkvisitionens utrensningar av de som ifrågasatte deras "rätt" att härska över oss alla i enlighet med gammeltestamentliga idéer om världsligt världsherravälde  (jmf.  [länk] ).  Denna inkvisition pågår fortfarande, bara med andra medel.  Vi som vill mänsklighetens bästa utan att söka makt är fortfarande i underläge, men det kan snabbt vända.  Vill & hoppas det.

  Ang. råvarorna så tillverkar ju stjärnorna sådana, och envar som läser Mehran T. Keshes patent inser ju att Iran, Keshe Foundation och alla de världens länder som (trotsande den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen) antog deras fria erbjudande om kunskapsöverföring den 6 september i år som jag tidigare nämnt  (se  [länk]  eller  [länk] )  nu har denna teknologi.  Om t.ex. Sverige inte har denna teknologi i dag så beror det alltså på Religionen, närmare bestämt den kristna och judiska sionismen.

  PS:  Det är inte bara Keshe/Iran.  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.

     -- Kommentar till "Massproduktion av energi är en samhällsfara" Leif Erlingsson 2012-10-11 19:47:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10793857/page1#post10793948

 • Måste korrigera mig själv.  Liknelsens "bönder" är ju praktikerna.  De förstår.  De som inte förstår är allmänheten!

     -- Kommentar till "Medvetandets orientering" Leif Erlingsson 2012-10-09 19:11:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10793375/page4#post10793800

 • Jan Brunnegård #30, #31, Du spelar iallafall din roll väl.

  Leif E Ström #32, Tack, dock ska inte jag göra allt själv.  Jag är bara en av "slyröjarna".  T.ex. så görs vad jag kan förstå banbrytande arbete av Iran med Mehran T. Keshes teknologi.  Och många andra arbetar praktiskt för en fantastisk framtid.

  Tyvärr har den moderna inkvisitionen röjt mången praktiker ur vägen.  Därför behövs mitt och andra ljusarbetares arbete.  Så praktiker kan få skydd genom allmänhetens kunskap, så den moderna inkvisitionen inte ostört kan röja dem ur vägen.  Du kan jämföra mitt arbete med samurajens, som skyddar bönderna så de kan producera på sina åkrar.  Båda är lika viktiga, ingen klarar sig utan de andre.  Tyvärr har dagens "bönder" i liknelsen ännu inte fattat detta.

     -- Kommentar till "Medvetandets orientering" Leif Erlingsson 2012-10-09 19:04:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10793375/page4#post10793799

 • Jan Brunnegård skrev i en tråd jag själv inte vill gå in i, "Miljonregn över invadrarreligioner" tråden 2012-09-27 10:36 #61  [länk] :
  Jag hoppas att de herrar som nu helt dominerar Sourze är stolta över vad Ni åstadkommit vad gäller debattnivå, samtalston med mera!  Tror Ni att klimatet här nu är sådant att det lockar flera att sända in texter och kommentera?
  Eftersom denna kommentar avser hela Sourze så lyfter jag över den hit och kommenterar den här istället:

  Mitt personliga mål har inget med det du nämner att göra.  Mitt personliga mål är att så många som möjligt ska göra ett aktivt val mellan det totala slavsamhället  -  bara ett ex. av otaliga;  "Polisen skall kunna stänga ner web-sidor utan att behöva besvära sig om de mer arbetsintensiva regler som omgärdar "notice and action"[länk]  -  eller en underbar framtid av kärlek och universums utforskande.

  Om det tystnar så kan det bero på att alltfler nu bryter igenom effekterna av all möjlig förgiftning vi utsätts för  -  inkl.  "FLUORIDE: The MOST TOXIC substance for humans![länk]  -  för att t.ex. inse att jag har rätt i att allt är möjligt  -  "Warp Drive May Be More Feasible Than Thought, Scientists Say[länk] ,  patent EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007  "EP1770717A1.pdf[länk] ,  "The physics behind the extraterrestrial drive[länk]  -  och då självfallet inte vill utsättas för det själsdödande totalbromsande av alla nya tankar som kännetecknar detta forum, utan då söker sig till andra vattenhål för fortsatt studium.

  Sedan finns här några debatter som inte heller attraherar mig.  Men om du Jan Brunnegård vill göra någon positivt för debattklimatet här så kan jag mejla dig en lista på olika ämnen du bara lämnat istället för att besvara.  Skicka mig bara din epost, du hittar min på min profil.  Om du med fakta och argument försvarar de åsikter du anser kan försvaras, alternativt erkänner att du förmodligen hade fel, så visar du andra debattörer respekt.  Då förbättrar du själv "debattnivå, samtalston med mera!"

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-27 23:09:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792802

 • Läser fortsatt patent EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007.  Mitt på sidan 35 får jag en teoretisk förklaring till vad jag själv känner igen som John Hutchinsons effekt  [länk] .  Hur det teoretiskt fungerar när två helt olika material kallöds samman.  Eller hur material kan fås att "försvinna".  D.v.s. bli mörk oobserverbar materia (om vi inte bygger detektorer enligt Keshes beskrivning, som använder samma fysik).  Och då kommer jag att tänka på figur 101 på sidan 108 av Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010), för där ser man just två helt olika sorters utdunstningar från WTC-området, med helt olika fysiska egenskaper - de ljusa gick i en riktning och de mörka i motsatt riktning!  Min känsla är att de mörka har något att göra med material som håller på att omvandlas till mörk materia.

  Intressant också hur det krigshetsas just mot det land som har gjort mest av alla länder för att göra denna fysik offentlig.  Det får mig att associera till ett annat land som labbade med "svartmagi", Nazityskland.  De labbade också med antigravitationsfarkoster (med magnetfält som släcker ut varandra kan man enligt Keshe frikoppla sig från gravitation och även gör sig själv odetekterbar genom att själv framstå som svart materia för omvärlden).  Detta senare land kallades till och med Reich of The Black Sun - magnetsolen, den svarta solens rike, svartmateriesolens rike!  Svartmagikerna gillar kanske inte att deras uråldriga hemligheter om kontroll över tid och rum offentliggörs till hela världen, som nu Keshe Foundation gör.  En organisation som till och med har gjort denna vetenskap till allas vår egendom!  Ja, det stämmer, läs på!  Den tillhör oss alla!:
  "The world peace invitation and release of technology[länk] :
  According to its charter the Keshe Foundation and all its technologies are owned by the peoples of the world.  The patents are the assets of every individual on this planet and cannot be claimed by any one person or organization or nation.
  Endast svartmagikernas vänner kan vilja hålla detta hemligt från oss, så om du inte läser om detta i tidningen så vet du vilka som ligger bakom.  Var:
  Leif Erlingsson 2012-09-12 10:31 #5  [länk] :
  Svar till Jan Brunnegård 2012-09-11 07:57 #1  [länk] :

  Det är jättetrevligt Jan att de kan titta på stjärnorna.  Men får de nu här hemma skriva hur vi kan resa dit?  Eller om Dr. Judy Woods forskningsresultat?  Eller om konsekvenserna av patentet EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007?  Får de skriva om att NSA inte behöver lyda andra lagar än de som uttryckligen avser NSA?  Får de skriva om alla de kemikalier vi besprutas med i så kallade Chemtrails?

  Om de inte får det, då är de ändå inte fria.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Leif Erlingsson 2012-09-26 13:27:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page2#post10792708

 • Forts...

  Enligt Weidner är motivet för skuggregeringen att visa upp leksaksteknologi istället för den riktiga och att lura oss alla så att John F. Kennedy (JFK) inte skulle få sin vilja igenom med rymdprogrammet.  JFKs avsikt med rymdprogrammet skulle nämligen ha varit att tvinga NASA att släppa ifrån sig exotisk teknologi, som skulle kunna rädda planeten.  Bl.a. då den nazistiska flygande tefat teknologin.  Redan Viktor Schaubergers Repulsin står sig ju, som en ny kommentar på min artikel från 2008 om att bygga sig sitt eget UFO säger, bra i mot dagens teknik som en grundskiss.  Medan
  Keshetekniken visar hur man skapar den magnetiska materiaomsättningen i praktiken och Miles Mathis teori om laddningsfält bevisar den matematiskt.  Allt byggs på variation i protonkonfiguration, dvs skillnader i omsättningen av laddningsfältet.  Schauberger var med sin tid men fysiken kollrades bort av etablissemanget.
  (Jan Rosbäck 2012-09-15 13:13  [länk] .)

  Hade alltså John F. Kennedy lyckats så skulle vi sedan i slutet av 1960-talet kunnat åka var vi ville i solsystemet för mindre än det kostar att köra bil till jobbet.  Vi skulle ha haft fri miljövänlig energi, o.s.v..

  Angående astronauterna så är min tro att även de lurats.  Min hypotes är att de från början utvalts för att vara möjliga att hypnotisera så de själva skulle kunna tro att de varit på månen.  Och allt detta har då visats upp på dumburken och inför publiken vid raketuppskjutningarna för att vi alla ska stanna kvar i kuliss-fejk-versionen av verkligheten istället för att komma ut i den riktiga verkligheten.

  Istället mördades Kennedy 1963, och NASA fick i uppdrag att skapa den förfalskade serien månlandningar för att vi inget skulle fatta.  Även Marilyn Monroe tycks ha mördats p.g.a. detta.  Jag har sett ett CIA telefonavlyssningsdokument daterat 3 augusti 1962, dagen innan hon dog  [länk] .  Dels hade journalisten Dorothy Killgallen och hennes vän Howard Rothberg avlyssnats när de diskuterade att Marilyn Monroe för utvalda Hollywood insiders berättade hemligheter om hennes relation med presidenten samt om hans besök vid en hemlig flygbas för att inspektera saker från rymden.  Dels hade Marilyn Monroe själv avlyssnats när hon talade med John F. Kennedys bror justitieminister Robert F. Kennedy om hennes ilska mot Kennedys och om den känsliga information hon hade i sina dagböcker och om hennes vilja att ordna en "berätta allt" presskonferens.  Signerat James Jesus Angleton, chef för Counterintelligence vid CIA.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 22:00:00 inlägg #53, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791843

 • Snälla Lennart, allt hänger ihop logiskt och rationellt.  Om Apollo 11 etc inte gick för egen maskin utan fraktades som rekvisita dit upp.  Jag hävdar inte säkert att man tog Apollo 11 till månen, men om det skedde så skedde det så här.  Att man spelat in material i studio som då för tiden påstods vara direktsänt är i dag erkänt.  Ifrågasätter du det?  Ang. mångruset och stenarna så har jag ingen särskild åsikt.  De kan vara därifrån, de kan vara från Mars eller de kan vara från en parkeringsplats i New Mexico.  Ang. "hur de första stegen på månen" och de högtidliga orden togs och sades så var det enligt vad man nu erkänt i Borehamwood, England.  Se vidare
  Googling på
  Apollo Kubrick  Borehamwood "NASA EAST" 1968  [länk] .
  Programmet i kunskapskanalen bygger sannolikt på Jay Weidners forskning i ämnet, som har funnits på nätet - jag har kopior - men som nu endast finns via köpe-DVD.  Dock finner du en hel del av samma information i denna artikel av honom själv på extern webbplats:  "How Stanley Kubrick Faked the Apollo Moon Landings[länk] .

  Forts...

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 22:00:00 inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791842

 • #41: Lennart, berättar gruset med vilken teknologi det förts hem?  För om du varit uppmärksam så har både artikelförfattaren och jag lämnat öppet för att det kan finnas hemlig teknologi som klarar biffen.  I andra sammanhang har jag redogjort för sådan - som skapar ett fält igenom vilket ingen strålning kan tränga in.  Även den Keshe teknologi jag länkat till i andra trådar har ju den effekten, och den Casing Theory (= Höljes teori) jag länkade till från min egen detektivbyrå site för några år sedan skapar ju också ett eget fält - det är där själva metoden att förflytta sig, att skapa det fält som motsvarar destinationen så man per definition är vid destinationen i tid och rum.  Men som sagt, berättar gruset vilken teknologi som fört det hem?

  Noter:
  Keshe  [länk]
  Casing Theory  [länk] [PDF]  [länk] [www]
  Viktor Schaubergers Repulsin med flera  [länk]

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 10:06:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791804

 • Re:  Jan Brunnegård 2012-09-13 15:04 #565  [länk] :
  Jag har alltid haft svårt att förstå vitsen med att häda andras tro.
  Har inte sett till dig i dag.  Jag har väl inte hädat mot din tro med Keshe-reaktorn som skapar himlakropparna, undrar jag oroligt?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-14 17:23:00 inlägg #580, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page58#post10791743

 • Skriv på petition:
  United Nations: Support the Keshe Foundation' technologies for power, water, food, space.
  [länk]

  Själv håller jag på att läsa patentet.  Han har helt enkelt kommit på hur stjärnor och planeter bildas, och hur man kan använda samma principer för att skapa levitations- och framdrivnings- farkoster, energi och mycket annat.  Reaktorn bildas alltså väldigt ofta spontant i universum, och skapar då himlakroppar.  Nyckelelementen är  (1) Väte, (2) Strålningskälla, (3) Svagt magnetfält, (4) Turbulens och (5) Rörelse som t.ex. rotation.  Se även min kommentarsöversikt på  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-09-14 14:29:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10791740

 • Keshe Foundation Promo Intro Video
  [länk]
  2012-08-29
  Från vad jag hittills har läst av patentet, har hunnit till sidan 9 av totalt 126, så kan vilka föremål som helst inkl. naturligtvis mat syntentiseras från vad man nu kan samla in från diverse atomer man samlar ihop i rymden eller var man nu befinner sig.  Det borde glädja Bizon som klagar på ätandets förbannelse, kanske mindre förbannelse om det är syntetiserad mat han äter?  Istället blir väl utmaningen för framtidens kock att sätta ihop nya program för syntentisatorn...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-09-12 22:49:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10791593

 • Svar till Jan Brunnegård 2012-09-11 07:57 #1  [länk] :

  Det är jättetrevligt Jan att de kan titta på stjärnorna.  Men får de nu här hemma skriva hur vi kan resa dit?  Eller om Dr. Judy Woods forskningsresultat?  Eller om konsekvenserna av patentet EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007?  Får de skriva om att NSA inte behöver lyda andra lagar än de som uttryckligen avser NSA?  Får de skriva om alla de kemikalier vi besprutas med i så kallade Chemtrails?

  Om de inte får det, då är de ändå inte fria.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Leif Erlingsson 2012-09-12 10:31:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791525

 • Forts...

  Även om detta nu beskrivs offentligt 2007 så vet jag ju att en massa forskare varit inne och luktat på denna och näraliggande fysik redan för över 100 år sedan.  Så det för mig rimligaste är att anta att det har funnits flygande pyramider hur länge som helst, men i vår nu upplevda verklighet/tidslinje så har dessa förbehållts en självutnämnd elit som ser oss andra som boskap.  Och vi beter ju oss som boskap.  Hela förklaringen till det senare kan väl ändå inte vara all kemisk förgiftning?!

  Jag är som du hör lite förvirrad ang. varför vi överlag tycks dummare än tåget.

  Själv läste jag häromdagen Miles Williams Mathis "HOW a BATTERY CIRCUIT WORKS[länk] [PDF]  och insåg då att ledarna i Miles Mathis teori utgör samma funktion som Whittakers interfererande långitudnella vågor som skapar en lämplig potential vid målet anpassad till potentialen vid källan/batteriet så energi överförs till målet/glödlampan.  Nicola Tesla gjorde år 1899 samma i Colorado Springs som tände bl.a. oanslutna glödlampor, utan att han heller behövde använda sladdar/ledare.  Läs hela historien på  [länk] .  Just detta är kanske det mest talande avsnittet:
  At ground zero, where Tesla and his assistant stood bedazzled, the resonant rise manifested itself in an unearthly display of lightning that still stands as the most powerful man-made electrical surge in history.
  Inte heller den 11 september 2001 tycks man ha behövt sladdar till "ground zero", men sladdar är annars enklaste sättet.  Mathis använder i sin teori sladdar för att skapa rätt potential i sin glödlampa medan man också kan använda andra metoder såsom skissat i fotnot 6 till min "De fysiska bevisen[länk]  / "The Physical Evidence[länk] .

  Dr. Judy Woods banbrytande arbete är här mycket relevant, se vidare hennes storartade vetenskapliga arbete "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-12 08:46:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791508

 • Bizon, motarbetandet har t.ex. haft den effekten att vi i vår nu upplevda verklighet (som kanske bara är en av flera alternativa sådana) inte det senaste seklet har haft allmän tillgång till fri samfärdsel i universum eller den mat, energi och kunskap om hälsa vi behöver för att alla ska må bra.  Så nog har det varit effektivt!

  För ju mer jag studerar olika patent ju mer inser jag att hade det sena 1800-talets fysik inte saboterats så hade det tidiga 1900-talet varit utforskandet av universums början.  Istället har vi upplevt flera världskrig!

  Jag läser t.ex. det europeiska patentet EP 1 770 717 A1 på 126 sidor av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007, och förstår då att flygande pyramider är den effektivaste formen för flygfarkoster byggda kring sådana reaktorer.

  Från första sidan:
  Gravitational and energy system

  The new method and technology is decribed to create - under centrifugal and vacuum conditions - in presence of ionization condition - a turbulence, rotation, compressive and heating of a gaseous matter is created in a reactor ny at least one central rotative magnetic field with the purpose of creating plasmatic conditions leading to the creation various magnetic fields where at least the interaction of two magnetic field would lead to the creation of at least one gravitational force phenomena.  In a reactor-embodiment a chain of energetic events is created via a magnetic initiation of a basic ionization of a gas (i.e. hydrogen) which then triggers a controllable chain of energy transfers (Scintillation) to the next following layer(s) of introduced gasses (i.e. He, Ne, Ar, Kr, Xe), of all other introduced elements of the periodic table (i.e. Li, Be, K, Ca, Ti, ... Pt, etc.) and/or their introduced molecule combination (i.e. a vapor).
  Kort sagt, principen är densamma som t.ex. solen använder.  Fast lösningen gör att det hela kan utföras i nästan vakuum.

  Forts...

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-12 08:46:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791507

 • Den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen med Obama som galjonsfigur försöker alltså med dekret skrämma resten av världen från att ta emot eller ha samröre med den antydda teknologin från Iran och Syrien:  [länk]  (presentation och vidare länk till PDF i nyss länkande Sourze kommentaren 2012-08-13 11:25).  Se gärna även denna översikt över tidigare (och senare!) Sourze-kommentarer ang. Nuclear Engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation:  [länk] .

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-10 21:22:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791368

 • Personligen är jag glad att Iran tycks ha det strategiska övertaget över USA.  [länk] .  Fast USA har mer kontroll över Internet, så det kan bli allt svårare att komma åt relevant information framöver.  USA har sagt sig vilja blockera Iran samt alla länder som har kontakt med Iran vilket i praktiken innebär att det är vi som blir avskurna från deras teknologi, och kommer i bakvattnet.  [länk] .  Visserligen finns Keshe Foundation utanför Iran, men Iran har all deras teknologi eftersom den är utvecklad där.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-10 20:59:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791367

 • I mitt förra inlägg nämnde jag "En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer."  Skrev om det här på Sourze 2012-05-12 16:59 och 2012-05-07 07:52, bl.a. i tråden "Extradimensionell teknologi för underverk?" #1  [länk] .  Antoine Priores maskin modulerade tydligen två dimensioner upp från det fysiska för att skapa signaler tre dimensioner upp, direkt i medvetandefältet.  Det är min förståelse av verkansprincipen, som rent konkret använde en pulsad 9.4 gigahertz signal modulerad ovanpå en 17 megahertz signal i ett plasma plus sjutton ytterligare frekvenskällor av ospecificerad frekvens och natur som han i 26 år hade experimenterat fram, varmed han direkt förmådde modulera livs-medvetande-fälts-loopen i däggdjurscellen.  I nyssnämnda tråd nämns även en annan man som möjligen med likartade metoder, plasma, har funnit viktiga medicinska applikationer.  Har ännu inte hunnit analysera de medicinska aspekterna på hans uppfinning - dessa finns beskrivna på  [länk] - men jag kan utifrån hans patent på hans gravitations och energisystem som bl.a. nämner centrifuger, vakuum och plasma (hint hint: här har vi orsaken att man hetsar mot Iran och centrifuger...) förstå att det sannolikt är ungefär samma principer som Priores maskin.  Det är alltså Nuclear Engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation jag talar om.  Förmodligen orsaken till att Israel vill starta atomkrig mot Iran.  Tänk vad hemskt, om bot mot sjukdomar, energi och annat kom till mänsklighetens fromma!

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 17:32:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791341

 • Bara tre dagar och 65 minuter kvar nu, till 2012-09-06.  [länk] :
  Våra korrupta regeringar kommer inte att ge oss fri energi om vi inte ens ber dem om det, det är då ett som är säkert.
  Mehran T. Keshe 2012-05-14 06:46  [länk] :
  Ask your governments if they will attend the [2012-09-06] meeting and ask them who will be present, then governments will walk with the nation and no more cries of black technology and cover-ups.
  Någon som vill att vi löser energifrågan utan olja, kol och kärnkraft en gång för alla?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-09-02 22:55:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10790643

 • Från den länkade texten i fotnot 2 ovan av Mehran T. Keshe postad 2012-05-14 06:46  -  [länk] :
  Ask your governments if they will attend the 6.9.2012 meeting and ask them who will be present, then governments will walk with the nation and no more cries of black technology and cover-ups.
  6.9.2012 = 2012-09-06.  Det är mindre än en månad dit.  Våra korrupta regeringar kommer inte att ge oss fri energi om vi inte ens ber dem om det, det är då ett som är säkert.  Inte när Washington-regimen har förbjudit det.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-14 16:39:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788919

 • Bizon, att vi har valt elände under bankster-styre är ju något vi kan ändra i morgon.  Bara vi verkligen vill och förstår att erövra vår verkliga historia för att inse vilka möjligheter vi har.  Banksters blockerar lösningar de inte kan debitera på alla livets områden.  Hälsa, Energi, Mat, Transporter o.s.v., o.s.v..  Men det är ingen naturlag att vi måste lyda under deras mobbningssystem.  Andra lösningar kan diskuteras - det är bara att frigöra sig ur hjärntvätten och sätta igång.

  Jag länkade i går till en bra text av vad jag skulle vilja kalla en modern profet, Mehran T. Keshe.  Han inte bara har fysik/vetenskap och teknologi som kan föra oss som mänsklighet till vår sanna potential, han har också det djupare filosofiska tänk som behövs.  Jag såg det när jag i går själv läste länken på fotnot 2. till "USA-muren[länk] )  -  "2.  Här en mkt. bra timeline av Mehran T. Keshe själv[länk]   (Posted: 14 May 2012, 06:46).

  Det finns några saker vi som mänsklighet nu behöver göra:
  1. Avlägsna korrupta ledare, "gräv där du står" - d.v.s. här hemma!
  2. Sluta bråka om ideologiska motsättningar för att gå till de filosofiska grunderna.
  3. Släpp fram all fantastisk kreativitet som i dag blockeras!

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-14 09:58:00 inlägg #88, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page9#post10788896

 • Ang. krigstrummorna som har trummat mot Iran sedan en bit in i Irak-kriget, men att det aldrig riktigt blivit hett, så har jag också en fundering:  Denna försvarsteknologi kan vara förklaringen.  Jordbävningar ja, det kan vara attacker med samma typ av teknologi, men inte regelrätt krig.  Detta kan vara skälet.  Då blir det aldrig regelrätt krig mot Iran, "bara" mot alla som har samröre med Iran men som ännu ej har kunnat etablera samma skydd mot den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen som Iran har.  Den kabal som tycks beredd att offra själva jorden - de tycks anse sig ha någon annan reträttplats.

  Orsaken att detta är fredsteknologi är att det äntligen gör ett äkta rent defensivt försvar möjligt!  Därför inte sagt att det inte går att använda offensivt, men om alla har lika starka försvar så blir detta inte så meningsfullt då teknologin neutraliserar attacker, den inte bara återgäldar, den istället tar bort attackerna!

  Se även "sommaren 2012, multitrådig dialog":  [länk] .  När man kopplar ihop allt på ett nytt sätt börjar en ny bild framträda!


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-13 11:25:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788804

 • USA-muren
  (I stället för Berlin-muren?)

  En observation från den holistiska detektiven ang. Mehran T. Keshes rymdskepps- fri energi och även medicinska teknologi och annat som han försöker tvinga - mitt eget ordval - den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen med Obama som galjonsfigur att ta emot för mänsklighetens bästa, och som dessa nu med dekret [1][2]  försöker skrämma resten av världen från att ta emot eller ha samröre med:

  Det kan inte ha undgått någon som tänker och studerar självständigt, vilket ju tyvärr inte är så vanligt, att den människohatande kabalen har haft tillgång till ungefär denna teknologi för eget bruk sedan större delen av det senaste halvseklet.  Kanske ännu längre.  Det som Iran och Keshe Foundation [3]  alltså mycket intelligent sysslar med är att överföra denna teknologi till kreti och pleti, till dig och mig!

  Noter:

  1. Dekretet från Obama här:  [länk]  [PDF].  De personer som på något sätt stöder eller stöds av den antydda teknologin från Iran och Syrien är blockerade av USA.  Sektion 8 är intressant, särskilt i relation till hur detta dekret har offentliggjorts.

  2. Här en mkt. bra timeline av Mehran T. Keshe själv över hur - mitt eget ordval - de dödsälskande försöker stoppa denna fredsteknologi från att spridas över hela världen:  [länk] .  Kort citat därifrån:

   At the same time for the bystander who never learned how to handle the sword, even though he has been asked to come to be trained in the making and safe use of the sword, then this tool of peace is the tool of evil as he is not in possession of it, even though he is intelligent enough to handle and enforce peace with its presence.

   Now whose fault is it, the man who made the sword and enjoys the fruit of the peace it brings, or the man who does not have the intelligence at least to listen and to learn how to use the sword safely so that all can have peace.

  3. "2012thebigpicture - Why it's not just another year..." om Keshe Foundation:  [länk] .

  [Jag samlar detta ämne här:  [länk] .]


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-13 11:25:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788803

 • Nuclear engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation är som jag konstaterade i maj  -  [länk]  -  det hittills mest intressanta initiativet att försöka tvinga världens regeringar att ta emot fri energi vetenskap som jag har kommit i kontakt med.
  "Motdraget" av de kriminella tycks vara att genom Obama förbjuda världens regeringar att använda teknologin annat än militärt  -  [länk] .
  Dvs det blir ett brott - "terroristbrott"? - att använda fri energi.

  Jag samlar detta ämne här:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-12 18:13:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788768

 • Extradimensionell teknologi för underverk?  För snart en vecka sedan diskuterade jag Antoine Priores maskin som tydligen modulerade två dimensioner upp från det fysiska för att skapa signaler tre dimensioner upp, direkt i medvetandefältet, [länk] .  Det finns mycket annan känd teknologi som arbetar direkt på medvetandenivå, se vidare t.ex. [länk] .  Den observation jag önskar göra är att ETs/EDs (extraterrestrials/extradimensionals) självfallet har såväl denna teknologi för att meddela religiösa budskap till de avtalsbundna folken och andra troende, det sker ju med deras godkännande, som teknologi för himlastegar o.s.v., j.m.f. t.ex. den Iranska teknologin från Nuclear engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation [länk] som jag också länkade till härom dagen.  Nu tyder dock tecken på att ETs/EDs inte alls avser gå i krig med varandra över Iran, så förbundsfolket kan behöva lugna ner sig något...  Gäller nog även svenska troende.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-05-12 16:59:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10782497

 • "Människor är ekonomins främsta resurs", artikeln.

  Hear, hear.  Här en människa som bevisar det:  M.T. Keshe och hans Keshe Foundation med det hittills mest intressanta initiativet att försöka tvinga världens regeringar att ta emot fri energi vetenskap som jag har kommit i kontakt med, [länk] [länk] [länk] [länk] .

  Denna vetenskap öppnar pandoras ask, vi kan inte hållas kvar i 3D-tänkande när detta blir vår vetenskap!  Jmf. den bibliska historien om Babels torn, se kommentar nr. 5 på denna min artikel: [länk] .  Jag har diskuterat denna problematik i fem års tid nu.

     -- Kommentar till "Vår skuggbudget är lite annorlunda" Leif Erlingsson 2012-05-11 21:37:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10782030/page1#post10782447

 • "Människor är ekonomins främsta resurs", artikeln.

  Hear, hear.  Här en människa som bevisar det:  M.T. Keshe och hans Keshe Foundation med det hittills mest intressanta initiativet att försöka tvinga världens regeringar att ta emot fri energi vetenskap som jag har kommit i kontakt med, [länk] [länk] [länk] [länk] .

  Denna vetenskap öppnar pandoras ask, vi kan inte hållas kvar i 3D-tänkande när detta blir vår vetenskap!  Jmf. den bibliska historien om Babels torn, se kommentar nr. 5 på denna min artikel: [länk] .  Jag har diskuterat denna problematik i fem års tid nu.

     -- Kommentar till "TOG BUSSEN TILL STAN" Leif Erlingsson 2012-05-11 21:34:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10782300/page1#post10782445

 • Själv har jag medvetet hållit mig borta från denna tråd eftersom temat, tro, kan ge intryck av att vi inte vet att det finns en spirituell verklighet, att vi inte vet att döden enbart är en port in i en annan tillvaro o.s.v..  Själv skrev jag i november 2008 om att man inte kan ta ifrån mig det som är sant för mig, "De kan inte ta ifrån mig min sanning[länk] .  Bl.a. "Min sanning i dag är att vi som mänsklighet är begränsade endast av vårt gemensamma medvetande, och av konsekvenserna av våra val.  Tror vi gemensamt att vi är begränsade, att det vi gör måste vara 'godkänt', då är vi begränsade av auktoritetstroende bokstavsmentalitet.  Vi befinner oss i Fantasikris."  I oktober det året skrev jag först "Tro på liv och död[länk] .  Bl.a. "Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?"  För exempel på vad vi då skulle kunna göra, se vad Iran tydligen gör med antigravitation = galaktisk teknologi som bl.a. ger oändlig fri energi som avfallsprodukt (M.T. Keshe, Keshe Foundation, Plasma reactors o.s.v.,  "MT Keshe is now in Belgium working on plasma physics, space technologies and other alternative energy technology[länk] 12 April 2012.).  Förvänta inget i satanistkontrollerade medier om detta.  De senare vill kasta tillbaka Iran till stenåldern.  Dess tjänare kör även "astroturfing" här i trådarna, se t.ex. signaturen "Anders" i går.  (För att få sammanhang i den Disclosure jag kör här på Sourze, se [länk] .  Där kan mina kommentarer i alla trådar läsas från nu och bakåt i tid.)

     -- Kommentar till "Min tro kan ingen ta ifrån mig" Leif Erlingsson 2012-04-15 08:47:00 inlägg #306, http://www.sourze.se/forum/thread/10779375/page31#post10780666


Sidan genererad 2013-08-28 13:20:15