Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Massproduktion av energi är en samhällsfara

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Massproduktion_av_energi_ar_en_samhallsfara/Sourze_style.html .
Att kärnkraft är världens klimatsmartaste energi uppmärksammas inte. Inte heller att reaktorer speciellt ansedda för transmutation av utbränt bränsle, är under utveckling och kommer att lösa problemet för att eliminera långlivat avfall

Däremot kan man läsa att gröna falangen påstår att om franska kärnkraft verk hade seismografisk utrustning kunde detta tillskott öka säkerheten?

Varför inte då dela ut instrument till alla fransmän, så behöver ingen
leva i ovisshet den dag då det sviktar under fötterna?

För inte utplånar väl en utförd mätning på en graf, något som redan skett? Se omvända Harrisburg av T. Danielsson.#2 Leif E Ström du missade den väsentligaste frågan som sällan eller nästan aldrig någon vill ta upp till offentlig debatt, vad händer om vi hamnar i ett tredje världskrig (bortsett det ekonomiska världskrig vi redan befinner oss i) Var finns garantin för att inte kärnkraftvek bombas, har du någonsin lekt med den tanken?
Klimatsmart kanske, men inte särskilt miljövänligt, vare sig brytningen av uran eller eventuella olyckor som orsakar långsiktiga genetiska skador på både växter och djur. Sedan finns uranet bara i begränsade mängder och kommer bli dyrare och dyrare att bryta innan det till sist tar slut, vilket också är lite synd med tanke på att det kanske kommer finnas ännu viktigare och oumbärliga användningsområden för uran i framtiden.

Och varför satsa miljarder och åter miljarder på att försöka minska (men inte eliminera) problemen med långtidslagring? När vi har alternativa energikällor som fortfarande är i sin linda, men skulle kunna bli enormt mycket bättre om man satsade lika många miljarder på att utveckla dem.

Det fanns många som ville fortsätta använda ånglok när de nya elektriska och dieseldrivna ångloken kom. Har alltid funnits och kommer alltid finnas de som biter sig fast i gammal teknik. Tror mer det handlar om en rädsla för förändringar, som man sedan försöker underbygga så gott man kan med olika argument. Och jag tror tyvärr det är så i det här fallet eftersom de argument som finns för att - inte bara bevara - utan till och med nysatsa på kärnkraft är väldigt ihåliga och svaga argument.
1 Hmm Leif Ström, vill minnas att du inte trodde på klimatteorin. Fast sedan såg jag nyligen att du tog upp hur mycket CO som produceras humant, eller? Vad gäller, klara besked nu!
Enligt husbilsmässan i J-ping nyligen, så är det en ny lag på att framsmännens skall ha en alkometer med sig i bilen (om detta nu är sant)! Är det inte illa nog?
Ja köra full är förstås värre, men det är ju vad kärnkraften gör i princip, "fast i morgon blir vi spiknyktra med bridereaktoren".
Vill någon vänlig kärnkraftshatare ta ett ställningstagande för Greenpeace vetenskapliga rön, genom att svara på min fråga: inte utplånar väl en utförd mätning på en graf, något som redan skett?

F.ö. kan jag lova Mr Harmoni att något tredje världskrig med bombade kk-verk aldrig kommer till stånd. Däremot kan jag utlova att vi kommer att få uppleva ett dussintal mindre Syrienkrig, mellan olika falanger under den sista återstoden av våra europeiska liv, om vi inte får ordning på de tre stora R:en. RRR, Resurseffektivitet, Råvarorna och Religionen.
Resurseffektiviteten och Råvarorna löser vi enkelt bara inte Religionen hindrar oss från att släppa in ljuset.  Allt finns redan, men vi avskärmar oss från det.  Själv ser jag som ett avgörande datum för att förklara dagens värld fredagen den trettonde oktober 1307 när maktkabal-stuket av tempelriddarna med påven i spetsen förrådde sina mer gnostiska som i frihetliga bröder, som en del i inkvisitionens utrensningar av de som ifrågasatte deras "rätt" att härska över oss alla i enlighet med gammeltestamentliga idéer om världsligt världsherravälde  (jmf.  [länk] ).  Denna inkvisition pågår fortfarande, bara med andra medel.  Vi som vill mänsklighetens bästa utan att söka makt är fortfarande i underläge, men det kan snabbt vända.  Vill & hoppas det.

Ang. råvarorna så tillverkar ju stjärnorna sådana, och envar som läser Mehran T. Keshes patent inser ju att Iran, Keshe Foundation och alla de världens länder som (trotsande den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen) antog deras fria erbjudande om kunskapsöverföring den 6 september i år som jag tidigare nämnt  (se  [länk]  eller  [länk] )  nu har denna teknologi.  Om t.ex. Sverige inte har denna teknologi i dag så beror det alltså på Religionen, närmare bestämt den kristna och judiska sionismen.

PS:  Det är inte bara Keshe/Iran.  Min triangulering är att man bör ta del av dessa forskares arbeten och förena dem, för att skapa den nya världsbilden:  Mehran T. Keshe, Miles Williams Mathis, The Casing Theory/The Gwandau Team, Ruggero Maria Santilli, Dewey B. Larson, och många fler.  När man börjar förstå vad spin är rent fysiskt med Miles Williams Mathis, då börjar man förstå vad materien är.  Rörelse.  Evig rörelse.  Materien är evig rörelse.  Perpetuum mobile!  Rekommenderar alla Miles Mathis papper, men kanske i det här sammanhanget till att börja med:  http://milesmathis.com/nuclear.pdf  [länk]  [PDF].  (Vi kan f.ö. inte överlåta fysiken till den av underrättelsetjänsterna styrda universitetsvärlden ( http://milesmathis.com/control.pdf  [länk]  [PDF] ) !  Vi måste ta ansvar för vår egen kunskap!)  DS.
4 Greenpeace är väl ett mindre problem än kärnkraft, som informerat om bristerna? Och så får ju, dessutom gratis, kärnkraftkramarna ge sig på greenpeace!
Sedan, den som kritiserar feminism kallas numera hatare. Men kan vi skippa detta förenklade, och svara på enkla frågor, även om de är lite svåra?
#6, Leif, apropå din triangulering har du aldrig funderat över om inte den skapat en trilateration som klart påvisar att ditt avstånd till källan är ditt bästa vapen? För oss vanliga dödliga är det omöjligt att positionsbestämma om du vill befinna dig tillsammans med oss i verkligheten eller i universum utan daglig parallax.

Cancerogena motiv och distribution av energi [länk] i fråga om kärnkraft och andra 'explosiva energier', anser jag det tillföra det sant cancerogena i samhället, det bakbindande och förslavande, det 'icke fria'

men apropå Leif E Ströms 'triangulering' [länk] ... vad i kommentar #8 tillförs annat än diversion/felslut från ämne medelst fokus på person ”som vapen”?
#9, Leif och Oscar, min fatala diversion bygger på den diversifiering som alltid skapas av den oomkullrunkeliga logik som Leif Erlingsson förespråkar, oavsett ämnesområde. "First things first" runt debattämnet är det för mycket begärt, eller måste vi ständigt böja oss inför konstgjord intelligens?

För er som måste verka efter Bertrand Russells tes:
"poängen med filosofi är att börja med något så enkelt som att det verkar inte värt att ta upp, för att sedan avsluta med något så paradoxalt att ingen kommer att tro slutsatsen", för er kan jag förstå att vissa av Sourze kommentarer är besvärande, men förmodligen ömsesidiga.

Avslutar med en vägledning just till Oscar: du anger; det bakbindande och förslavande, det 'icke fria'. Om du vill uppleva det fria samhället med fria medborgare, finns bara en en grundregel att leva efter. "Fri blir du aldrig så länge du kritiserar".
10 Lennart Ström: "...kan jag förstå att vissa av Sourze kommentarer är besvärande,..."
Är det 4 & 7 som avses?
#11, men Jocke da, vareviga gång jag försöker snirkla med bokstäverna känner du dig träffad. Varför, jag har ju t.o.m. namgivet objekten?
I det här fallet för att inget missförstånd skall uppstå med personligt pronomen. Kan det vara så att på fredagar är du lite grälsjuk och vill köra över "Lennart Ström" med miljövälten. Ja varsegod, Leif sitter vid sidan om och poängbedömmer.
12 Oja aj öhh, jag är träffad! Leif heter du ju. Men vad säger du om klimatteorin. Har du ändrat dig, lite?
Leif E Ström, kanske kan du utveckla "Fri blir du aldrig så länge du kritiserar". ?

Är det relaterande min länkade [länk] text?

Frihet är förlorad det ögonblick du frågar efter det.Fö synkroniserar din kommentar med annan (av många) fundering jag haft om Russell;


”The point of philosophy is to start with something so simple as to seem not worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it.”
Bertrand Russell

Russell is not necessarily on the wrong track, but rather, his logic comes out backwards. For me the difference is enormous, so I’ll take the liberty of turning it upside down; ”The point of philosophy is to start with something so vast, complex and paradoxical as to seem worthwhile stating, and to end with something so simple that everyone will comprehend and believe.” The child is a perfect match for this young philosopher. Ask all those great questions, but for heavens sake, continue to do so your entire life. With this ”model” you can expand exponentially and your frame of reference is becoming less framed.
så ... det är inte 'kritiserandet' som eg avses som det ständigt expanderande nyfikna, utan helt enkelt nyfikenhet i sig. Inte enkom 'ifrågasättande' utan innovativt tänk osv
Svar till Leif E Ström #8 och #10.  P.g.a. Sourzes täta sidbyten citerar jag:


Leif E Ström 2012-10-11 21:02 #8  [länk] :
#6, Leif, apropå din triangulering har du aldrig funderat över om inte den skapat en trilateration som klart påvisar att ditt avstånd till källan är ditt bästa vapen?  För oss vanliga dödliga är det omöjligt att positionsbestämma om du vill befinna dig tillsammans med oss i verkligheten eller i universum utan daglig parallax.


Leif E Ström 2012-10-12 12:55 #10  [länk] :
#9, Leif och Oscar, min fatala diversion bygger på den diversifiering som alltid skapas av den oomkullrunkeliga logik som Leif Erlingsson förespråkar, oavsett ämnesområde.  "First things first" runt debattämnet är det för mycket begärt, eller måste vi ständigt böja oss inför konstgjord intelligens?

För er som måste verka efter Bertrand Russells tes:
"poängen med filosofi är att börja med något så enkelt som att det verkar inte värt att ta upp, för att sedan avsluta med något så paradoxalt att ingen kommer att tro slutsatsen", för er kan jag förstå att vissa av Sourze kommentarer är besvärande, men förmodligen ömsesidiga.

Avslutar med en vägledning just till Oscar:  du anger; det bakbindande och förslavande, det 'icke fria'.  Om du vill uppleva det fria samhället med fria medborgare, finns bara en en grundregel att leva efter.  "Fri blir du aldrig så länge du kritiserar".Leif E Ström!

Hade jag rent fysiskt befunnit mig i ett parallellt universum eller liknande, så hade jag inte påverkats fysiskt av dina och andras vanföreställningar, orsakade av århundraden av propaganda.  Men nu är det så att era vanföreställningar i allra högsta grad påverkar mig i min egen fysiska verklighet, vilket ger mig fullständiga naturenliga rättigheter att kritisera.

När de tankemässiga hoten mot vår frihet och hälsa är undanröjda, då kan vi av hjärtans lust debattera spetsfundigheter i evighet, Amen.

Men först måste inses att fri energi och så mycket mer är en tanke borta, inte mer.  Det fina med fri energi är att det är den ultimata distribuerade energin, en låda i bilen eller om man föredrar att fara i svävarfarkost med antigravitation, och man behöver aldrig fylla på bränsle.  Samma i huset.  Energikälla:  Universum, som ju redan har gett energi till allt som är!  Den lilla tanke som måste övervinnas är att vi faktiskt kan ta emot fria gåvor från universum.  Det var den tanken som övergavs av de som ville ha världslig makt, för ska du ha makt över andra så måste de tro att du kontrollerar alla resurser.  Så inkvisitionens makt måste äntligen knäckas!{Fler kommentarer av mig:  [länk] .  Fokus på Keshe Foundation, etc:  [länk] .  Egen bloggtråd om det nya vetenskapsparadigmet:  [länk] .  Film om kriget mot s.k. kall fusion:  [länk] .}
PS:  På tal om att släppa in ljuset:  "Universums rum skapades med ljuset och tiden[länk] .  Från ett brittiskt TV-program i SVT/Kunskapskanalen som Ove Svidén (bloggaren på länken) tittat på.
Ifall det är nån som är intresserad av att föra en lite sakligare och mer fokuserad debatt utan pajkastning så kan ni göra det här:
[länk]
[länk]
Mental kvalitet i EU skrev som Nätverkselev 2007-11-30 13:03 i "Den svenska miljölobbyn" tråden på Flashback Forum  [länk] :
Har den svenska miljölobbyn MAKT lokalt i EU?

Nätverkselev värderar och väljer i tid och rum RESURSER som kan producera RESULTAT till EN medveten enskild fysisk person lokalt i en medlemsstat på den inre gemensamma marknaden, med retroaktivt STRIKT produktansvar för SKYDD av enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i MILJÖN.

Intressant.  Vad som kan göras av EN medveten enskild fysisk person för att kräva retroaktivt STRIKT produktansvar för SKYDD av den enskildes hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen är dock vad den undertecknades mentala kunskap, tänk och handling anbelangar avhängig vad som kan bevisas vara sant i domstol på ett sätt så det övertygar domstolen, vilket i sin tur har med domstolens ledamöters samt inte minst inkallade EXPERTvittnens verklighetsuppfattning att göra.  Dvs jag blir som enskild fortfarande beroende av auktoriteter.

För att vända detta måste auktoritetsuppfattning för auktoritetsuppfattning steg för steg vändas i domstol.  Jag kan inte förbruka mina unika humana resurser på ett så långrandigt projekt.


(Ursäkta ett antal lånade formuleringar.  De kan återfinnas via fritextsökning i min lilla "multitrådiga orientering":  [länk] .)
Leif 10
Du kommer med en och annan kullerbytta emellanåt vilket detta är ett exempel på - Fri blir du aldrig så länge du kritiserar!
För det första existerar det överhuvud taget ingen medveten reflekterande frihet, och för det andra kan du vara glad om du i mänskligt organiserat förtryck är någorlunda "fri att kritisera".

Bara detta att leva som biologisk varelse är ett oupphörligt övande i att vara ofri, eller att tänka ur ett ofritt perspektiv, och bara det att ofriheten inte till fullo kan upplevas som naturlig innebär en upplevelse av begränsning.

Men å andra sidan har du om än lite drastiskt rätt - sluta kritisera = sluta leva. Det enda alternativ som återstår om du inte önskar kasta in handduken helt är att vegetera - således är valet ditt.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .