http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_om_Fri_Energi__reverse.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på förf. Leif Erlingsson och Fri Energi, etcSe hemskt gärna även http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_om_Fantasikrisen__reverse.html

 • Forts...

  P.g.a. judetabuet  -  man får inte kritisera något som har med det judiska att göra för då blir man brännmärkt som antisemit [2]  -  så måste jag vara mycket tydlig att lösningen för att dekonstruera denna makt inte är hat.  Hat är aldrig en lösning.  Tvärtom lever denna makt på hat, för allt hat de kan skapa eller projicera på andra hjälper dem ideologiskt.  Detta är säkert själva raison d'etre för att makten gömmer sig bakom det judiska och brännmärker all kritik som judehat.  Det finns faktiskt inget illegitimt i att peka på vilka som är ens härskare.  Inte när det finns entydiga vetenskapliga belägg för saken (S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The network of global corporate control" från den 19 september 2011, som jag länkade till i första delen av min kommentar, se "Vilka ägarna är utreddes i en vetenskaplig studie[...]") i denna kommentars första del.

  Tvärtom är lösningen mental/tankemässig och sedan praktisk frigörelse, så som jag skisserade bl.a. i mitt nyss citerade svar till "Buzz Doll".  Avskaffande av opersonligt ansvar, alltså avskaffande av juridiska personer så verkliga levande människor måste vara personligt ansvariga för alla beslut.  Och lokal mat, energi o.s.v. produktion.  Glokalisering så som filosofiprofessor John McMurtry vänder begreppen rätt i sin "Value Wars : The Global Market versus the Life Economy" (Aug 20 2002), som jag citerar lite ur på  [länk] .

  Att allt detta hotar den verkliga opersonliga ansvarsbefriade makten framgår med all tydlighet av att dess konstaplar sammankopplar fri energi, hälsokost, antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat, som benämns 'antisemitism', vilket jag t.ex. konstaterade 2011-04-03 00:09 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" tråden #173  [länk] .  Det sätt man kan märka att man närmar sig essensen av en problematik är att man reflexmässigt blir brännmärkt som "ond", etc.  Den mentala frigörelse som krävs är att acceptera detta och fortsätta ändå!


  Fotnot:
  1. Själv är jag redan så brännmärkt, se Leif Erlingsson 2013-02-23 23:58 #37 i "Sveriges bevakare har lutat sig bakåt" tråden  [länk] .  Som jag där också konstaterar, redan Voltaire lär ha sagt att för att komma underfund med vem som är din härskare, ta helt enkelt reda på vem du aldrig tillåts kritisera.

     -- Kommentar till "Hur straffa kriminella banker?" Leif Erlingsson 2013-02-28 09:04:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10804559/page1#post10804711

 • Forts...
          För att inte förvärra situationen alltså.  Och så förstås uppstädning.  Jag bryr mig.  Det är därför jag har informerat om s.k. "Fri Energi" i flera år.  Med "Fri Energi" slipper vi dessutom kärnkraft, kolkraft och oljeberoendet.  Liksom beroendet av de stora ägare som i dag utifrån sin enorma makt styr våra regeringar och ligger bakom den värsta miljöförstöringen alla kategorier; krig.

  Se mina andra inlägg:  [länk]  om bl.a. kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner, bevis för massivt användande av "Fri Energi[länk]  och mycket annat.
  (Leif Erlingsson 2013-02-26 09:44 #2 i "Kanhända har någon tagit upp det hela låt mig ta upp det igen. Plastic Sea" tråden  [länk] .)
  D.v.s. totalt tvärtom mot den världsregering de ideologer som våra ägare tillåter få sin röst hörd i offentligheten propagerar för.  Se t.ex. Leif E Ströms utmärkta artikel "Den svenska ockupationen kan få en upplösning" 2012-08-23 06:00  [länk]  som just diskuterar tongivande ideologers idéer om att staterna måste utplånas och en enda världsregering upprättas.  Att den styrande ideologin är förknippad med den för närvarande ledande judiska ideologin sionism framgår väl av att Sverige finansierar olika judiska ideologiproducenter.  Lasse Wilhelmson har analyserat hur vi har en myndighet för sionistisk ideologiproduktion [1] ,  och som Leif E Ström konstaterar:
  [...]
  Jag har skrivit en artikel om professor Torbjörn Tännsjös statsfinansierade visionsbygge:  [länk]  där han likt Ohlsson vill "demokratisera" de inhemska kulturerna genom att blanda upp befolkningarna till en grå värdsmassa.  I bästa fall kan få behålla identiteterna, arbetare och konsumenter.  Denna nya världsordning skall enligt Birgitta Ohlsson övervakas av en världspolis och för att mångkulturen skall få rätt inriktning bör hennes judiska vän, ordförande för "Paideia*", Barbara Spectre spela en central roll för att Europa ska bli mångkulturellt?
  [...]
  *Paideia, ett judiskt utbildningsinstitut, som delfinansieras av Riksbanken.
  (Leif E Ström 2013-02-27 10:15 i "Nu får det vara nog" tråden #147  [länk] .)

  Fotnot:
  1. Lasse Wilhelmson 2008-04-19 i "En myndighet för sionistisk ideologiproduktion[länk][länk] .

  Forts...

     -- Kommentar till "Hur straffa kriminella banker?" Leif Erlingsson 2013-02-28 09:04:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10804559/page1#post10804710

 • Buzz Doll, det behövs lokal matproduktion, lokal kompostering, lokal energiproduktion och tillverkning o.s.v..  Kort sagt ett helt annat samhälle.  För att inte förvärra situationen alltså.  Och så förstås uppstädning.  Jag bryr mig.  Det är därför jag har informerat om s.k. "Fri Energi" i flera år.  Med "Fri Energi" slipper vi dessutom kärnkraft, kolkraft och oljeberoendet.  Liksom beroendet av de stora ägare som i dag utifrån sin enorma makt styr våra regeringar och ligger bakom den värsta miljöförstöringen alla kategorier; krig.

  Se mina andra inlägg:  [länk]  om bl.a. kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner, bevis för massivt användande av "Fri Energi[länk]  och mycket annat.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Kahända har någon tagit upp det hela låt mig ta upp det igen. Plastic Sea" Leif Erlingsson 2013-02-26 09:44:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10804605/page1#post10804612

 • Jag tror Leif att du och jag tar åt oss det som stämmer med våra tidigare skolkunskaper och livserfarenheter.  För mig är det viktig vem som säger vad o i vilket sammanhang.  Låt oss säga att jag rätt väl känner tio person sedan länge som jag fått stort förtroende för, för de är källkritiska mm.  SÅ skriver de gemensamt en artikel långt ifrån mina erfarenheter - men jag är beredd att noga lyssna på dem och något gå dem till mötes. //
  Ja det finns folk i radio o TV som jag litar mera på och mindre på osv.//
  Okänd man på gatan kan inte påverka mig till ngt om han inte säger det jag redan vet osv!
  (Jan Brunnegård 2013-02-20 20:36 #2069  [länk] .)
  Nyckelordet är livserfarenheter.  Jag har lärt mig att auktoriteter är opålitliga.  Jag försöker därför i första hand fokusera på vad som sägs, även om jag naturligtvis samtidigt funderar på eventuella bakomliggande agendor speciellt om jag vet att den som skriver/talar har en sådan.  En okänd man på gatan kan såväl tillföra data till mitt mentala dataregister som, om det han säger går att koppla ihop med tidigare data i mitt mentala dataregister, påverka mitt tänkande.  Och tidigare skolkunskaper ifrågasätter jag närhelst jag upptäcker den bakomliggande agendan bakom utbildningen och jag hittar andra kunskaper som stämmer bättre med allt annat jag studerat på egen hand.

  Har du funderat på, Jan, att det du beskriver är själva motsatsen till ett vetenskapligt förhållningssätt, där det i det vetenskapliga förhållningssättet ska vara fullkomligt egalt vem som säger/skriver?  Ett vetenskapligt förhållningssätt är att ta ställning till om det sagda går att reproducera.  Det senare har varit ett problem för t.ex. CANR/LENR-reaktioner, som inte alltid kunnat reproduceras ens av de ursprungliga uppfinnarna.  Men även om inte alla faktorer är kända så räcker de många reproduceringar som faktiskt har gjorts av många universitet för att bevisa detta fenomen.  Om du t.ex. en gång sett någon misslyckas bevisa något påstående så förtar det inte alla andra som sett bevis för samma påstående.  Frånvaro av bevis är inget motbevis!  Det går att misslyckas göra en vanlig teknisk pryl så varför skulle det inte gå att misslyckas med en ovanlig...  Ett enda positivt bevis är mer värt än alla ickebevis (negativa).

  Fotnot: 
  CANR/LENR-reaktioner är olika namn på samma fenomen användbart för energiproduktion.  CANR är akronym för kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner Chemically Assisted Nuclear Reactions och LENR är akronym för låg-energi nukleära reaktioner Low Energy Nuclear Reactions.  Andra beteckningar som har använts är kall fusion; Cold Fusion.  Det var grindvakten Steven E. Jones som myntade det, högst densamme som den mormonske professorn som tidigt tagit kontrollen över 9-11 sanningsrörelsen!  (Mer om varför det med resonans är enkelt att trigga igång dessa styrda elektronfångarreaktioner med referens professor Ruggero Maria Santilli och uppfinnaren Robert Godes via  [länk][länk] .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-22 11:10:00 inlägg #2070, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page207#post10804295

 • Forts...

  Däremot kan "Fri Energi" naturligtvis förklaras som Jan Rosbäck i förbigående gör när han utvecklar neutronens egenskaper som saknar partikelegenskaper och därför egentligen borde betraktas som protonens skalära våg i ett rörligt spinnande mikrokosmos., min fetning:
  [...]  De underliggande spinnens moment bestämmer också den skalära vågens teoretiska energi.  När vi mäter elektricitet läser våra instrument av enbart den transversala magnetiska vågen som befinner sej på ytan av materia.  Det spinn och den energi som samtidigt finns inne i materia kan inte mätas med de instrument som vi idag har tillgång till.  Det enda tillfället då vi har möjlighet att i praktiken se hur energirikt innehållet i en proton egentligen är sker vid en nukleär explosion.  Om inte de senaste decenniernas forskning i väst nästan helt tagits över av vapenindustrin hade nog världen sett annorlunda ut.  Nu verkar andra ha tagit över spetsforskningen.
  Om man tittar i MT Keshes patent så beskriver han hur man kan ta ut energi från två olika magnetfält, ett skalärt och ett transversalt.  Detta stämmer väl överens med teorin om att det enda transversala fältet som vi nu ut nyttjar inte på långt håll när är lika stort som alla de fält byggda på spinn som finns inne i materia.  Den skalära vågens energi består nämligen av summan av de underliggande spinnen.  Det är som att jämföra vågorna från en roddbåt med en tsunami.  När skolor och undervisningsanstalter börjar lära ut hur atomen egentligen ser ut kommer världen att ta ett rejält skutt in i framtiden.  Den fria energin finns där och har snurrat på sedan urminnes tider, det gäller bara att lära sej att skörda den.
  (Jan Rosbäck 2013-02-17 20:36 i kommentar #21 till artikeln Ovetenskapsparadigmet på Intelligentsians blockering.)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-20 11:49:00 inlägg #2057, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page206#post10804162

 • Har en hypotes ang. vad många ETVs, Extraterrestrial Vehicles, skulle kunna representera.  Hypotesen är kopplad till den forskning jag i går upprepade gånger länkat till ang. att vårt tredimensionella diskreta universum skulle kunna vara en stor simulering skapad av en intelligent konstruktör/programmerare.  Se alla mina inlägg på länken nyss.  D.v.s. även #2045, #2047 och #2048.

  Hypotesen är att iallafall en del av de ETVs / UFOs som observeras skulle kunna vara injicerade av våra vänner från utanför simuleringen för att hjälpa oss genomskåda de "spelare" som genom "fusk i spelet" håller oss i mörker för att skydda sina hemligheter och metoder, och därmed har ett maktövertag över oss i spelet.  Men detta behöver inte vara ensidigt.  "Fuskarna" kan mycket väl ha börjat detta spel med injicering av "fusk utifrån".  D.v.s. det kan finnas både "onda" och "goda" krafter som kommer in i "simuleringen" utifrån/bortom vårt tredimensionella diskreta universum.  En sådan hypotes skulle kunna förklara varför forskning som gläntar på dörren till en verklighet bortom detta tredimensionella universum med olika metoder undertrycks, som jag gav exempel på i #2045.  Och självklart förklara motarbetandet av all sorts forskning på "Fri Energi", som förstås implicerar att man använder energi som inte kan förklaras inom det diskreta upplevda universumet.

  Forts...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-20 11:49:00 inlägg #2056, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page206#post10804161

 • Bland de 18 inlägg Jan Olsson 2013-02-15 09:30 i #1960 räknar upp finns mitt om att Vatikanen ska ställas till svars för sina brott mot mänskligheten.  Och i förlängningen för att ha hållit oss i vetenskapligt mörker i 1700 år.  Undrar om han ser detta som stöveltramp i fjärran?

  Jag skrev något viktigt 2011-03-09 10:52 som jag därför med tillagda radbrytningar, kursiveringar och fetmarkeringar återpostar i dag:
  Hur ska jag få ihop pusslet till slut, frågade någon mig.  Tja, till att börja med genom att samla ihop pusslen så de olika pusslen kan användas som pusselbitar i den större bilden, meta-pusslet, eller det som föraktfullt av dem med stockholmssyndrom brukar kallas "den konspiratoriska världsbilden" (tankestoppare!).

  Jag får själv säga att dessa känns som viktiga meta-pusselbitar:  Leif Erlingsson #14,  [länk]  i "100 år av arbetarrörelse kan snart ha varit förgäves" (eller #44, [länk]  i "Historiens vingslag") och #2056,  [länk]  ovan.  Samt Stadsstaternas imperium -- the Empire of the three City States; The City of London, City of Vatican, City of Columbia.

  Och allt detta förlöjligande av tankens frihet av maktens konstaplar och pultroner.  "Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det.  Och, de kopplar ihop det med judehat."  ( #199,  [länk]  i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" ).

  Man får inte mycket information ut ur "The City", men efter många år av intensivt sökande och kontaktskapande känner jag att jag tryggt kan säga att man därstädes har full koll på detta med interdimensionalitet såsom jinner, dimensionsportaler/stargates etc.  Och antagligen får sin makt genom information från existenser som ser hela vår verklighet lika naket som en tredimensionelling ser en tvådimensionell verklighet, jmf. "Dr Quantum Visits Flatland[länk] .

  Eller kanske det är City of Vatican som är experten, medan de andra har "working knowledge".  Medan vi är de dumma bortkollrade fåren.

  Dock, när vi OCKSÅ börjar operera holografiskt, distribuerat (jmf. mitt eget agerande här på Sourze -  [länk]  - men också i mitt PLATTA UNDERIFRÅN nätverkande på tvärs med alla agendor), då börjar vi den största revolutionen i alla våra livstider.  Medvetanderevolutionen.  Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden.  "Instant paradigm shift".  Det är inget mindre än detta paradigmskifte som intensivt motarbetas av alla "vi lever i de bästa av världar" - människor.
  (Leif Erlingsson 2011-03-09 10:52 #2057 i "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden  [länk] .)

  Forts...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-15 10:49:00 inlägg #1964, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page197#post10803878

 • gatekeeping ... det som Judy Wood lyfter upp mycket kring (och du flitigt länkat till Leif) 'cold fusion' och det osannolikt ovetenskapliga Steven Jones gör när de på en konferens konsensusröstar (ut) Fleischmann & Pons arbete, förutom att Jones ständigt felciterar Wood och ska vi säga bedrägligt använder smyg ad hominem mot henne [...]
  (oscar: berven 2013-02-14 00:22 #3  [länk] .)
  Skadar inte med fler länkar.  Just det avsnitt där det du beskriver visas i en video jag flera gånger tidigare länkat till [1]  börjar vid 38:35 in i videon:  [länk] .

  Folk här på Sourze, iallafall "Brunnegårds femtio" [2],  tycker säkert inte det är något fel i att söka förminska och mobba ut vad de uppfattas som "feltänkare".  Men detta är alltså själva antitesen till vetenskaplighet.  Istället är det mer besläktat med religiös fundamentalism.  Lustigt nog så är också grindvakten [1]  Steven E. Jones medlem av en ganska strikt religion, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som de officiellt heter i Sverige, men finns över i stort sett hela världen som en enda hierarkisk organisation och heter i USA The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (ska vara litet "d" i "-day").  Eller i folkmun mormonerna.  Nu är det många forskare bland "mormonerna", det är en religion som uppmuntrar till högre studier.  Samtidigt är det en religion som är överrepresenterad bland CIA och FBI agenter.  Min känsla är att det är attraktivt för hierarkiska lydnadsorienterade organisationer med människor som är uppfostrade att lyda hierarkiska auktoriteter.  Och här kommer också professor Steven E. Jones in, för säkert har någon hög tjänsteman i någon hierarki någon gång smickrat honom att han tjänar sitt fosterland etc genom att förstöra för först Fleischmann & Pons och långt senare att fortsatt förstöra för "fri energi" genom att återigen avleda från sanningen vad gäller 9-11, detta genom att åter sätta sig själv i centrum, och åter genom att förminska andra.

  Som också diskuteras av Richard D. Hall & Dr. Judy Wood vid 48:00 in i videon:  [länk] ,  vår kultur är extremt "cut-throat", "äta eller ätas", och vi måste komma bort från det för att kunna samarbeta och växa som mänsklighet och kunna ta tillvara oändligt välstånd.  Det finns oändligt välstånd, om vi bara inte hela tiden saboterar det och varandra. [3] [4] [5] [6]

  Forts...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad vi kan lära av Gate Keepers" Leif Erlingsson 2013-02-14 13:31:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10803758/page1#post10803831

 • #1913:  För att sammanfatta: Påven är uppköpt av Jesuiterna som i sin tur är uppköpta av UFO?
  (Lennart Asp 2013-02-13 23:08 #1928  [länk] .)
  För att slippa spekulera om vem som är uppköpt av vem ang. Jesuiter och UFO så räcker det att studera skandalen kring vatikanens bank, etc.  Riktigt smutsiga affärer.  Dessutom som jag tidigare nämnt så har enligt en källa från en P2 loge till Benjamin Fulford påven utpekats som hjärnan bakom  911  [2001-09-11 orkanen Erin gjord till "Fri Energi" attack mot WTC komplexet i Manhattan, se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010) och denna  [länk]   samt denna artikel, "De fysiska bevisen[länk] ],  311  [2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi]  samt krigen i mellanöstern, av både George Bush Jr. och av Tony Blair.  Du har antagligen inte dina tentakler ute i den verkliga verkligheten, men där ute börjar skiten nu träffa allt fler, och långtifrån bara ang. pengar och krig.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-13 23:54:00 inlägg #1932, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page194#post10803813

 • Leif, jag menade mer att den ena handen kanske inte vet att den är uppköpt eller avlönad av den andra handen ...
  I så fall kan din "Vatikanen som bläckfisk med alla tentaklerna i allt detta" vara en illusion ...
  (Lennart Asp 2013-02-13 10:56 #1908  [länk] .)
  Varför spekulera?  Kolla upp "The Black Pope" och Jesuiterna, som jag förut nämnt.  Kolla upp "The Vatican Bank".  Färdig söklänk:  [länk] .

  Intressant också det Steven M. Greer, en man med djupa kontakter i underrättelsevärlden, berättar i kapitel 31 av hans bok "Hidden Truth -- Forbidden Knowledge; It's time for you to know." (2006).  Han nämner bl.a. att The Knights of Malta och the Vatican Secret Service samt the Jesuit Secret Service har en nyckelroll i upprätthållandet av hemlighetsmakeriet kring ET frågan.  När president Carter blev president och ville ha information i ämnet förvägrades han det av den dåvarande CIA chefen George Bush, Sr..  President Carter kontaktade då the Congressional Research Service för att få veta vad som pågick och de kontaktade i sin tur advokaten Daniel Sheehan vid the Christic Institute som representerade Jesuiterna i Washington, för att se om han istället kunde få fram informationen från Vatikanen.  Så Sheehan kontaktade Vatikanen för president Carters räkning.  Vatikanen återkom med budskapet att "Nej, vi kan inte ge det till dig".  ("No, we cannot give this to you".)  De sa inte att de inte hade informationen, utan att de inte var villiga att ge presidenten den.  Som Greer påpekar så har det hemliga Vatikanbiblioteket och arkivet omfattande information i dessa ämnen.

  1994 hade en hemlig regeringsinsider talat om för Greer att i vissa ämnen var det bättre att tala med vissa grupper Jesuitpräster än med CIA-chefen eller med USAs president för information.  Greer nämner också hur en ubåtsjakt efter "magnetiska anomalier", eufemism för UFO som jagade fram i 400 till 500 knop utan att skapa svallvågor, leddes av en präst från Vatikanen i full regalia.  (s. 231.)  Prästen tog efter uppdraget hand om alla data.  Det var ett uppdrag åt Vatikanen!  Under uppdraget hade två UFO lagt sig på var sida om ubåten och tillfälligt tagit hela det nukleära drivsystemet ur drift.

  Steven M. Greer är f.ö. också en del av fri energi mörkläggningen.  Hans roll är att sätta upp organisationer som samlar in nya fri energi uppfinnare så att den verkliga makten får kännedom om dessa nya fri energi uppfinnare, och därmed på olika sätt kan lägga hinder i vägen för dem.  Men som jag skrivit i annan tråd, man kan lära sig mycket av de som hindrar sanningen från att komma ut.  För att Greer ska kunna vara effektiv så måste han ju t.ex. släppa avsevärda delar av den verkliga storyn.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-13 14:00:00 inlägg #1913, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page192#post10803767

 • Okej Leif, vad är det för skit som ska träffa "fläkten"?
  (Lennart Asp 2013-02-12 00:25 #1891  [länk] .)
  Svar:  Hela skiten.  1700 år av vatikanstyre, religiösa halvsanningar och politiska floskler.  Katolska kyrkan har för sig själv svartsjukt behållit ofantliga arkiv av verklig kunskap, samtidigt som de håller oss alla i okunskap.  Eftersom de djupast sett har sina tentakler i all korruption och denna håller på att avslöjas så kommer vatikanstyret att upphöra när de står med byxorna vid fotknölarna och alla ser hur nakna de är.  Alla kommer att se att de är all korruptions ursprung.  Forska lite i bankkorruption och Vatikanen.  De är värst.  Finansierar ju allt djävelskap.  Vapen, narkotika, falskflaggad terror o.s.v..

  Nu senast skriver Benjamin Fulford i dag 2013-02-12 att enligt en källa från en P2 loge så är orsaken till påvens avgång att han har utpekats som hjärnan bakom  911  [2001-09-11 orkanen Erin gjord till "Fri Energi" attack mot WTC komplexet i Manhattan, se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010) och denna  [länk]   samt denna artikel, "De fysiska bevisen[länk] ],  311  [2011-03-11 tsunamin mot Japan och kärnkraftverket i Fukushima Daiichi]  samt krigen i mellanöstern, av både George Bush Jr. och av Tony Blair.  Kan inte verifiera denna uppgift, men alldeles oavsett så håller sanningen om alla de lögner vi levt med i snart 2000 år på att träffa fläkten, och all skit träffar Vatikanen som bläckfisken med alla tentaklerna i allt detta.

  Se även tidigare kommentarer om vatikankorruptionen i fortsättningsinlägg.

  Forts...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2013-02-12 12:00:00 inlägg #1894, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page190#post10803687

 • Jag själv i kommentar till uppropet:
  Om det finns ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel bete sig precis som de behagar och i strid med alla lagar, då bör i demokratisk anda våra politiker meddela oss detta skäl.  Det kan inte döljas bak hemligstämpel.
  (Leif Erlingsson 2013-02-08 22:36 #54  [länk] .)
  Jag själv i senare kommentar, citerandes mig själv från privat mail:
  Har i åratal jobbat för att folk ska se vad de sett, inte vad man har talat om för dem att de har sett.  [...]  Fler och fler svenskar fattar t.ex. att byggnadsdelarna från world trade tornen den 11 september 2001 upplöstes i fallet, och att av allt ursprungligt material inte mycket träffade marken.  [...]  Så många börjar ändå fatta vad de såg den 11 september 2001:  Världens första riktigt tydliga demonstration av massivt användande av "Fri Energi".  Sedan finns det ett antal tidigare händelser som också kan misstänkas ha varit utförda med samma teknologi när man studerar likheter.  [...]
  (Leif Erlingsson i privat email 2013-02-08 10:37:57.)
  (Leif Erlingsson 2013-02-09 09:06 #55  [länk] .)
  Jag själv i artikeln "Med "error" och flimrande blick":
  Ett visst amerikanskt företag visade före 2001-09-11 på sin hemsida upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna.  Av alla underkontraktörerna till den officiella 9-11 NIST-utredningen så hade samma bolag flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Så det kan slumpa sig.  Ledaren för deras team hade t.o.m. gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser, det var hans expertisområde!  Bolaget heter Applied Research Associates (ARA)
  (Leif Erlingsson i "Med "error" och flimrande blick" 2012-07-29 21:30  [länk]  eller  [länk]  m.fl. publiceringar.  Se även fotnot 7 i "De fysiska bevisen" också av mig, 2011-10-17  [länk] .)
  I en bilaga "Thomas E. Bearden och 9-11." till "De fysiska bevisen" av mig 2011-10-17  [länk]  nämner jag hur Thomas E. Bearden år 2005 i sin bok "Oblivion" på sidan 173 avslöjat att Israel redan år 1986 haft denna tekniska kapacitet.  Samt hur Israel kan ha använt denna kapacitet för att, underförstått genom utpressning mot regeringarna, styra västs massopinion.  Bearden själv undviker nogsamt att göra dessa kopplingar.  Men israeliska agenter har själva i Israelisk TV talat om att de i förväg var på plats för att dokumentera 9-11 medan det pågick.  (Sök på "The Five Dancing Israelis Arrested on 9-11".)

  Kort sagt, det kan verkligen finnas ett tvingande säkerhetspolitiskt skäl att låta Nato och Israel i strid med alla lagar bete sig precis som de behagar.  Men det anser jag inte bör hållas hemligt.  Vi bör få veta precis hur det ligger till.

     -- Kommentar till "Vem håller i den blodiga slaktkniven i Syrien?" Leif Erlingsson 2013-02-10 13:28:00 inlägg #56, http://www.sourze.se/forum/thread/10783841/page6#post10803545

 • Artikeln: "It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled. - Mark Twain"

  Man skulle säkert kunna ställa upp ett teorem över den minskade intelligensen som funktion av det man inte vill förstå.
  (Bizarro 2012-06-08 15:56 #9  [länk] .)
  Återfann nyss ovanstående när jag läste den gamla diskussionstråden här på nytt, saknar t.ex. de lustiga inhoppen av Thomas L. Aabo, men ännu mer de kloka av bohuslanningen/Viking Vikingsson med hans breda internationella erfarenhet (se inlägg #7).

  Mark Twain sa det snyggare än jag själv formulerade det i ett mail i går, men jag vill ändå dela med mig av ett citat ur det senare:
  Har i åratal jobbat för att folk ska se vad de sett, inte vad man har talat om för dem att de har sett.  Som du vet är människan lättsuggererad, men när väl en suggestion internaliserats så blir den så att säga låst, och närmast hopplös att rubba.  Nästan som människor vore datorer med CD-ROM minne, skriv en gång, kan sedan inte ändras...  Ändå går det lite framåt.  Fler och fler svenskar fattar t.ex. att byggnadsdelarna från world trade tornen den 11 september 2001 upplöstes i fallet, och att av allt ursprungligt material inte mycket träffade marken.  Det finns på bilder även om dessa först inte visades i media, men många har ju sett dem senare.  Så många börjar ändå fatta vad de såg den 11 september 2001:  Världens första riktigt tydliga demonstration av massivt användande av "Fri Energi".  Sedan finns det ett antal tidigare händelser som också kan misstänkas ha varit utförda med samma teknologi när man studerar likheter.  Man har säkert övning från andra operationer innan man gör något så här stort.
  (Leif Erlingsson i privat email 2013-02-08 10:37:57.)

     -- Kommentar till "Vem håller i den blodiga slaktkniven i Syrien?" Leif Erlingsson 2013-02-09 09:06:00 inlägg #55, http://www.sourze.se/forum/thread/10783841/page6#post10803460

 • 44  Jag har ett hjärta för problemen här idag.  Andra får bedöma dina fantasier.
  Jocke utsourzad 2013-02-02 21:17 #46  [länk] .)
  Då var vi iallafall överens om något.  Du brinner för problemen, jag för att skapa (fantasi = skaparkraft) lösningarna, d.v.s. för avskaffandet av dina kära problem.  Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Dr. Judy Wood:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Mehran T. Keshe & Keshe Foundation:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Fantasikrisen:  [länk] .
  Inlägg relaterande till Fri Energi:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-03 09:16:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page5#post10803165

 • EVIDENCE OF
  Breakthrough Energy
  on 9/11


  The Dawn of a New Age


  Dr Judy Wood

  Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

  Run time: 2:24:58
  Speaker: Dr Judy Wood
  Produced by: Globalbem
  Country of origin: Holland
  Language: English

  For many years, we have heard that a "free-energy1 device is just around the corner," but it never seems to come to fruition.  Nikola Tesla wanted to give free energy to the world nearly 100 years ago but was afraid it would fall into the wrong hands and be used for destructive purposes.  Well, that is no longer just a risk; it has already happened.  However, until we understand just how powerful this technology is as well as how powerful the interests are that control it, we won't see it in general use.  We first need to respect what this technology can do, otherwise it would be like leaving a gun cabinet unlocked around children who do not know what guns can do. We also need the world to see what this technology has done.  This technology was used to destroy the World Trade Center complex on 9/11/01 and was a demonstration of a new kind of free-energy technology in front of the entire world.  As more people around the world recognize this, the less power the controlling interests will have.  And if the entire world knows that free-energy technology exists, individuals can openly build their own devices and share their designs with others.  It won't be a secret!

  BIO
  Dr. Judy D. Wood is a former professor of mechanical engineering with research interests in experimental stress analysis, structural mechanics, optical methods, deformation analysis, and the materials characterization of biomaterials and composite materials.  She is a member of the Society for Experimental Mechanics (SEM), co-founded SEM's Biological Systems and Materials Division, and has served on the SEM Composite Materials Technical Division.  Dr. Wood received her B.S. (Civil Engineering, 1981) (Structural Engineering), M.S. Engineering Mechanics (Applied Physics, 1983), and Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992).

  official website: drjudywood.com
  other: wheredidthetowersgo.com
  (Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk] .)

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53:00 inlägg #124, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page13#post10802825

 • Förbränningsmotorn var bättre än ångdito, men nu behövs något nytt
  (Jocke utsourzad 2013-01-24 10:48 #8  [länk] .)
  De första bilarna var elbilar, och den första idén var tydligen som så ofta den bästa:
  Philippine Department of Energy verifies Aviso's self-charging electric vehicle

  Philippine Department of Energy has recently tested Ismael Aviso's electric vehicle.  Using Aviso's on-board generator which harvests ambient energy from the surroundings, the motor ran at 133% efficiency.  This means "overunity".

  "This is the first instance in which a national DOE has validated overunity of any kind outside of the conventional free energy technologies of solar, wind, geothermal, tide, biomass, where the source of energy is always obvious."

  Text Sterling D. Allan Pure Energy Systems News

  We are talking about an electric vehicle that can drive down the road without having to stop to re-charge, because the energy is derived onboard from the surroundings, in real time; in the tradition of Nikola Tesla's Pierce Arrow. ( [länk] )"

  Läs mer...  [länk]
  (Källa:  NewsVoice 2013-01-18  [länk] .)

     -- Kommentar till "Köttdebatten - om att prata skit" Leif Erlingsson 2013-01-25 02:11:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10802492/page2#post10802589

 • Få läser dina avhandlingar, alldeles för mycket för en debattsida.  Men du ta aldrig till dig?
  (Jocke utsourzad 2013-01-23 19:28 #8  [länk] .)
  Problemet som jag måste förhålla mig till är att mina meddebattörer inte har den information jag har, så jag måste först informera innan det finns förutsättning för någon vettig diskussion.  Har nämligen ingen lust att diskutera idéer som bygger på desinformation från nyhetsförfalskarmedia.  Hur förhåller du t.ex. dig själv till det numera bevisade faktum att så kallad fri energi användes för att förstöra world trade tornen?  (Du kan inte påstå att du inte känner till detta faktum, för det är en av de saker jag mycket tydligt informerat om, med film som visar både teoretiskt och praktiskt hur energiinterferens kan upplösa metall.)  Hur förhåller du dig till att det vetenskapliga etablissemanget döljer denna fysik för oss?

  Svara gärna i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] ,  där jag redan kommenterat ditt kommandospråk ang. Tiwanaku/Tihuanaco:s ålder.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" Leif Erlingsson 2013-01-23 20:53:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10802501/page2#post10802525

 • Forts...
  [länk]  micro 2011-02-23 19:18,    - I dag säger även John Lamb Lash att inte bara den officiella historien utan även sanningsrörelsen är en del av 9-11 Psy-Open, liksom jag själv var inne på ovan  [länk]  2011-02-08 17:26 #169.  Lyssna på John Lamb Lash på Blog Talk Radio i dag,  [länk] .  Han säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan.  Att detta angrepp är det allvarligaste angrepp mänskligheten någonsin har utsatts för!  Men han framkastar även en testbar hypotes, som kan bevisa att de äkta sädescirklarna är gjorda av mänskliga vetenskapsmän med fri energi fysik, som försöker visa detta på detta sätt (då det inte finns något annat sätt att komma igenom det vetenskapliga förtrycket i detta ämne).  Han går på sin intuition och känsla, att det inte är samma människor som gör sädescirklarna, som gjort 9-11.
  (Leif Erlingsson 2011-08-30 20:27 #174 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning[länk] .  Länkarna till micros och mitt eget tidigare inlägg uppdaterade till att peka in i denna kopia.)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" Leif Erlingsson 2013-01-23 15:54:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10802501/page1#post10802506

 • Gordon Duff, Senior Editor på VeteransToday.com, talar en massa om vapen och mord direkt efter att ha talat om att Dr. Judy Wood inte ska avslöja sanningen om fri energi och dess användning mot world trade center tornen eftersom det är säkerhetsklassad information och allmänheten inte förtjänar att veta sanningen.  26 minuter in kommer mer beslöjade hot.
  (Leif Erlingsson 2013-01-21 15:24 #117  [länk] .)
  Pete Santillis första reaktion var som min egen första reaktion efter att jag nu lyssnat noga på hela intervjun och även läst transkribering av samtalet  { [länk]  [PDF] }  att Gordon Duff skämtat ang. hur lätt han kunde hyra mördare och att samtalet inte alls varit obehagligt utan mycket trevligt.  Jag tänkte att Pete Santilli blivit "spooked" i efterhand och övertolkat Gordon Duff.  Men det förekommer ett antal olika element i det Gordon Duff säger som tillsammans kommunicerar att "Nu har Dr. Judy Wood vunnit, nu kan hon lägga av medan hon är på topp".  Och att hon alltså inte ska fortsätta.

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-21 21:32:00 inlägg #122, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page13#post10802419

 • ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09
  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] :

  Partial transcription of call with time markers:  http://ow.ly/gXWmI  [länk] :
  44:19 Gordon:
  Well, the technology is for planetary defense

  [...]44:34 Gordon:
  Now the question is, why would it be used against the planet, is the question.

  44:38 Gordon:
  The technology uh, and I didn't know this 6 months ago, okay?  The technology that Judy Wood said was used on the world trade center, I now know, could have vaporized Manhattan

  44:57 Gordon:
  We have, we have tech, and I had to sit, I sat through a presentation with this developed the technology that she's talking about, told me that the research we had out of the notes of Tesla in 1930 the research began.  And (?) Tesla based free energy weapon.  And then the question comes, where does the free energy come from?  And they say from outside time and space.  And I asked them, well, in particular, if you are acquiring energy from outside of time and space and you're concerned about extraterrestrials, and that's an issue, disclosure's a very real issue and that gets you into more trouble.  What do you doing to detect people (?) in time and space?  And they said, we've developed nano technologies that uh we release in the upper atmosphere that detect fluctuations of time and space.  And then my education in physics just aaaa... well we're past that, then I asked, "Well, how did you develop nano technology?"
  (ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09, telefonintervju med Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] .)
  Intressant.  Förklaringen till chemtrails?  Själv har jag en film tagen från en rymdstation där man tycker sig se ett sådant här vapen avfyras eftersom man ser en stråle från jorden mot en rymdfarkost, som därvid girar skarpt för att undkomma strålen.  Hittade DVDn i bokhyllan, det är i "Secret Space" Vol. 1 av Chris Everard © GBC / AIM 2005 & 2006, se vidare webbshop sida där den i dag kan beställas på  [länk] .  Såg den i april 2006.  Saker faller på plats.  Själv har jag inte säkerhetsklassning men jag har när jag talat med insatta personer med sådan förstått att hade jag haft det så hade de kunnat berätta mycket mer för mig om vad som verkligen pågår.  Det verkar hursomhelst komma fram nu.

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-21 16:53:00 inlägg #119, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page12#post10802358

 • Lyssna på detta innan det försvinner!

  ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09
  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] :

  Partial transcription of call with time markers:  http://ow.ly/gXWmI  [länk] .

  Full Episode & Article:  http://wp.me/plD2r-16k  [länk] .
  Episode #321 - Former Bush Admin Official Dr. Morgan Reynolds Re-Energizes Effort To Expose 9-11  http://youtu.be/mjwX4x0Tm-Y  [länk]

  Pete replays a recorded telephone conversation on 1/9/2013 with Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  Listen to the entire recorded conversation, as it reveals important claims by Gordon Duff about his knowledge of the military industrial complex, his admission that Dr. Judy Wood's investigation is correct in the assumption that free-energy technology was used on 9-11 as well as veiled threats for Dr. Judy to back off from exposing the truth about free energy technology & its use on 9-11.  This conversation with Duff is not only important for revealing the veiled threats made by Gordon Duff, it's most important content reveals that Duff acknowledges that Dr. Judy Wood's 911 investigation is accurate, yet contains information which can never be unveiled to the public for "national security reasons".  Essentially, Duff displays the arrogance and suspected criminality of his fellow intelligence goons at Veterans Today by declaring that the American public does not "deserve" the truth about what occurred on 911.
  (ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09, telefonintervju med Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] .)
  Gordon Duff, Senior Editor på VeteransToday.com, talar en massa om vapen och mord direkt efter att ha talat om att Dr. Judy Wood inte ska avslöja sanningen om fri energi och dess användning mot world trade center tornen eftersom det är säkerhetsklassad information och allmänheten inte förtjänar att veta sanningen.  26 minuter in kommer mer beslöjade hot.  Det är nog det som fått Pete Santilli att publicera detta samtal för att skydda sig själv.  Han erkänner också här att han vet att denna teknologi existerar.  Själv har han istället publicerat mini-kärnvapen teorier för 9-11...

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-21 15:24:00 inlägg #117, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page12#post10802345

 • Ingen har kommenterat denna tanke:
  Därför ser jag det som viktigt för att komma förbi tankeblockeringar att vi slutar demonisera nazismen.  För om vi inte slutar med det så demoniserar vi oss själva.  Sverige är ju en del av den nya nazismens krig
  (Leif Erlingsson 2013-01-20 18:43 #71  [länk] .)
  Men för mig är den så central och viktig att jag ändå vill utveckla tanken något.  Jag kan tänka mig att det massiva tanketabuet kring nazism har skapats just för att psykologiskt lägga upp en jätte-klister-lapp över hela ämnet, så det inte går att tänka rationellt kring det.  Och genom det har man kunnat dölja nazismens nutidshistoria!  En gigantisk Psy-OP alltså.  Enstaka ungdomar och andra som i oförstånd visar nazi-symboler kan man problematisera, nyttiga idioter!  Man kan använda ordet "nazist" som skällsord mot ideologiska fiender.  "Värre än Hitler", o.s.v..  Men allt detta demoniserande upprätthåller då samtidigt den verkligt stora lögngobelängen över hela det verkliga ämnet.  För ämnet kopplar till allt riktigt viktigt i vår tekniska och politiska nutidshistoria, som växelströmmens fader och uppfinnare av all sorts fantastiska energivapen, fri energi m.m. Nikola Tesla, hans assistent George H. Scherff, Sr. från Tyskland, troligen agent åt Nazi-Tyskland, och enligt April 2007 Idaho Observer  [länk]  [kan också vara en farbror, se "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin]  fader till George H. Scherff, Jr., som under namnet George Herbert Walker Bush blev USAs 41sta president.  Den sistnämnde alltså fadern till den senare USAs 43e president, George Walker Bush.  Med tanke på alla kopplingar så är det inte fel att tala om Nazi-CIA.  Inte som skällsord utan som de-facto beskrivning.  Därför ser jag det som viktigt att vi slutar demonisera nazismen, så vi kan använda orden i deras verkliga betydelse, utan att vi uppfattar dem som skällsord.

  Fotnot ang. "kan också vara en farbror, se "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin, med citat ur boken följer i nästa kommentar...

  Men först varför det är så farligt att i praktiken (se inledningen!) men utan att själv inse att man gör det demonisera sig själv:  För då blockerar man sitt rationella tänkande om sig själv, man skapar inre förnekelsemurar som hindrar en att tänka realistiskt och klart.  Allt detta förnekande tjänar dem som vill styra över oss som kasperdockor, vi blir helt förutsägbara och lättstyrda.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] BARNFATTIGDOM - finns den?" Leif Erlingsson 2013-01-21 10:00:00 inlägg #82, http://www.sourze.se/forum/thread/10801937/page9#post10802287

 • Lennart Asp som är Sourze eget psykiska problem, hela han är en konspirationsteori som infiltratör och utskickad på uppdrag av Expo!
  (X-man 2013-01-18 08:50 #94  [länk] .)
  Det där var inte konstruktivt, X-man.  Bättre att konstruktivt visa vad som är galet.  Som jag t.ex. gjorde i "Brunnegårds femtio", 2013-01-16 08:38 #1  [länk] .  Du såg ju att det också tog, Jan Brunnegård 2013-01-16 10:30 #5  [länk]  i samma tråd.  Eller som jag gjorde nu senast med din nemsis, Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  +  2013-01-17 23:12 #30  [länk]  i samma tråd.  (Citerar din nemsis i den senare.)

  Vår verklighet höll på att avslöjas i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men man lyckades åter lägga locket på.  Igen.  Nu har vi nästa chans!  Tänker ang. höll på att avslöjas på insikten om vår dimensions elektromagnetiska natur.  Att vi lever i ett elektriskt universum.  Jmf. Dr. Jeremy Dunning-Davies, "The Overrated "Masters" of the Universe[länk] ,  som skriver om den vetenskapliga mörkläggningen kring "The Electric Universe".  Dr. Jeremy Dunning-Davies var när han skrev artikeln senior-föreläsare i teoretisk fysik vid universitetet i Hull, England.  Numera pensionerad, men är fortfarande ordförande för the Santilli - Galilei Association on Scientific Truth där jag själv f.ö. är hedersmedlem.  Kring och efter det förra sekelskiftet hade vi vetenskapsmän som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe, Martin L. Perl och många andra vars arbeten i dag det talas tyst om.

  Vi hade redan då så kallad fri energi, men det hemlighölls.  Det är f.ö. därför som domarna nekade prövning av Dr. Judy Woods stämning för vetenskapligt bedrägeri, samtidigt som de erkände att de därvid bröt mot lagen.  Hade de nämligen tillåtit slutna förhandlingar så hade man förstått att det handlade om någons hemligstämplade teknologi.  Och öppna förhandlingar kunde inte komma ifråga, för då hade hemligstämplad teknologi blivit offentlig.  Alltså bröt lagen mot lagen för att sopa saken under mattan, i rädsla för den makt som anser sig stå över lagen.  Redan här har vi ett systemhaveri.  Detta och många andra fall gör att makten allt mer skiter i lagen.  Den som fortfarande tror att lagen i praktiken fungerar lever i verklighetsförnekelse.  Draperierna av lögner rämnar.  Det är en öppen fråga vad som händer med Internet.  Kan bli så att man helt släcker ned vårt moderna samhälle för att undkomma avslöjande.  Lyckas det så kommer de flesta av oss inte att överleva, och de som anser sig stå över alla lagar kanske kan hoppas komma undan.

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2013-01-18 10:35:00 inlägg #95, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page10#post10802061

 • Svar till Leif E Ström #8 och #10.  P.g.a. Sourzes täta sidbyten citerar jag:


  Leif E Ström 2012-10-11 21:02 #8  [länk] :
  #6, Leif, apropå din triangulering har du aldrig funderat över om inte den skapat en trilateration som klart påvisar att ditt avstånd till källan är ditt bästa vapen?  För oss vanliga dödliga är det omöjligt att positionsbestämma om du vill befinna dig tillsammans med oss i verkligheten eller i universum utan daglig parallax.


  Leif E Ström 2012-10-12 12:55 #10  [länk] :
  #9, Leif och Oscar, min fatala diversion bygger på den diversifiering som alltid skapas av den oomkullrunkeliga logik som Leif Erlingsson förespråkar, oavsett ämnesområde.  "First things first" runt debattämnet är det för mycket begärt, eller måste vi ständigt böja oss inför konstgjord intelligens?

  För er som måste verka efter Bertrand Russells tes:
  "poängen med filosofi är att börja med något så enkelt som att det verkar inte värt att ta upp, för att sedan avsluta med något så paradoxalt att ingen kommer att tro slutsatsen", för er kan jag förstå att vissa av Sourze kommentarer är besvärande, men förmodligen ömsesidiga.

  Avslutar med en vägledning just till Oscar:  du anger; det bakbindande och förslavande, det 'icke fria'.  Om du vill uppleva det fria samhället med fria medborgare, finns bara en en grundregel att leva efter.  "Fri blir du aldrig så länge du kritiserar".  Leif E Ström!

  Hade jag rent fysiskt befunnit mig i ett parallellt universum eller liknande, så hade jag inte påverkats fysiskt av dina och andras vanföreställningar, orsakade av århundraden av propaganda.  Men nu är det så att era vanföreställningar i allra högsta grad påverkar mig i min egen fysiska verklighet, vilket ger mig fullständiga naturenliga rättigheter att kritisera.

  När de tankemässiga hoten mot vår frihet och hälsa är undanröjda, då kan vi av hjärtans lust debattera spetsfundigheter i evighet, Amen.

  Men först måste inses att fri energi och så mycket mer är en tanke borta, inte mer.  Det fina med fri energi är att det är den ultimata distribuerade energin, en låda i bilen eller om man föredrar att fara i svävarfarkost med antigravitation, och man behöver aldrig fylla på bränsle.  Samma i huset.  Energikälla:  Universum, som ju redan har gett energi till allt som är!  Den lilla tanke som måste övervinnas är att vi faktiskt kan ta emot fria gåvor från universum.  Det var den tanken som övergavs av de som ville ha världslig makt, för ska du ha makt över andra så måste de tro att du kontrollerar alla resurser.  Så inkvisitionens makt måste äntligen knäckas!  {Fler kommentarer av mig:  [länk] .  Fokus på Keshe Foundation, etc:  [länk] .  Egen bloggtråd om det nya vetenskapsparadigmet:  [länk] .  Film om kriget mot s.k. kall fusion:  [länk] .}

     -- Kommentar till "Massproduktion av energi är en samhällsfara" Leif Erlingsson 2012-10-12 15:03:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10793857/page2#post10794005

 • Galten Sæhrímnir existerar

  En av de alldeles för många stödmedlemmarna till vetenskapssekten uttryckte häromdagen:
  Jag vill påpeka att grisen Särimner tyvärr inte existerar.  Och kan alltså inte återuppstå pigg, glad och välmatad varje morgon för att stå till tjänst med nya måltider för den som håller till godo med fläsk.
  (Lennart Lundwall 2012-09-22 16:40 #32  [länk]  i "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" tråden.)
  Det tragiska med denna tro är att den hindrar oss från bättre vetenskap där allt räcker till alla & oändligt välstånd & hälsa & hela universum för våra fötter.  Av tros-skäl håller vi istället fast vid vetenskap och teknologi där allt långsamt tar slut och blir mindre och sämre för alla.

  Vi som börjar se hur det hela hänger ihop förstår hur det är rädsla för medmänniskors psyken som motiverat insatta personer att förfalska vår vetenskap, så vi i dag inte får tillgång till verklig makt.  Detta sedan hundratals år tillbaka.  Och man kan förvisso bli mörkrädd för medmänniskors drivkrafter.  Kanske vi först helt och fullt måste visa vilka vi är, innan vi får makt i enlighet med vad vi var och en kan ta ansvar för.  Är vi fejkare som låtsar omsorg och välvilja men inte vet hur sådana känslor känns och därför helst vill ha lag och kontroll att luta oss mot, eller är vi äkta medkännande människor som p.g.a. vi känner så starkt för alla människor inte kan tänka oss att orsaka mer skada för någon människa än absolut nödvändigt?

  Att vetenskapssekten är en sekt är lätt att demonstrera.  Som när man på Massachusetts Institute of Technology, MIT, firade en gravmässa för kall fusion innan man faktiskt gjorde några tester, och man sedan fejkade testresultaten för att de skulle ge avsett budskap.  Dr. Eugene Mallove (chief science writer for MIT) lämnade MIT i protest.  Det senare mordet på honom var sannolikt sektens "tack".

  Jag läste i Lennart Karlssons "Sokrates i stället för Muhammed?" i dag  [länk]  att
  En stor del av världens befolkning lever i en värld där Allah, vem det nu är, bestämmer allt in i minsta detalj och hur allt kommer att bli.
  Tyvärr lever vi samtidigt själva i en värld där vetenskapssekten bestämmer ramarna för vad som kan vara verkligt för oss.

  Se även "Ovetenskapsparadigmet[länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Galten Sæhrímnir existerar" Leif Erlingsson 2012-09-24 13:39:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792535/page1#post10792536

 • Bara tre dagar och 65 minuter kvar nu, till 2012-09-06.  [länk] :
  Våra korrupta regeringar kommer inte att ge oss fri energi om vi inte ens ber dem om det, det är då ett som är säkert.
  Mehran T. Keshe 2012-05-14 06:46  [länk] :
  Ask your governments if they will attend the [2012-09-06] meeting and ask them who will be present, then governments will walk with the nation and no more cries of black technology and cover-ups.
  Någon som vill att vi löser energifrågan utan olja, kol och kärnkraft en gång för alla?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-09-02 22:55:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10790643

 • Jag vill tacka dig Teddy Widegren aka Bizon för ditt inlägg 2012-08-28 05:47 #51 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  -  [länk]  -  och varmt rekommendera andra att först läsa det på länken nyss.  Men frågar jag mig, hur får du ihop bristen på avsikt med det du finner med att söka som jag föreslog i början av nuvarande tråd?

  Om du inte ser något annat, se dessa 10 minuter:
  http://www.youtube.com/watch?v=Us8Yv4YLz9k  [länk]
  "Millions to be KILLED under Agenda 21!  (Look for parallels between this & "resource based economy.""

  (Sverige visar f.ö. "framfötterna" i denna Agenda 21:  [länk] .)
  Men det finns mer som bör studeras.  Jag nämnde på andra tråden olja, föroreningar, radioaktivitet, elektrosmog, industriavfallet natriumfluorid, barium, aluminium o.s.v..  Olja syftar på:
  http://kristofferhell.net/bps-avbefolkningsagenda-slutet-pa-en-epok/  [länk]
  "BP:s avbefolkningsagenda - slutet på en epok""
  Den f d oljebolagschefen Ian R Crane, vars tidigare företag var inblandat i den s k "Deepwater Horizon" katastrofen, berättar vad som faktiskt hände den 20 april 2010 i den mexikanska gulfen.  Det kan efter att ha tagit del av det inte finnas något tvivel om att det var avsiktligt gjort.  Lyssna mycket noga på vad han säger om följderna.  Sammanlagt 2 timmar, fördelat på före och efter rast.
  Detta är fakta, när man väl tagit del av dem, så oavsett att du har rätt ang. att det är galenskap så måste man då försöka förstå denna galenskap.  Kanske de som ligger bakom inte anser sig vara beroende av jordens nära framtid.  Kanske de kan resa i tiden eller mellan planeter så de helt enkelt kan "återplantera efter sterilisering".  Man kan spekulera om motiv, men den pågående gärningen är fakta.

  Barium, aluminium o.s.v. är beståndsdelar i de chemtrails som bevisligen sprids.  I mycket höga koncentrationer.

  Föreningen Ren Luft har ställt samman denna presentation:
  http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w  [länk]
  "Chemtrails över Sverige"
  Presentationen börjar med 11 september händelserna, då dessa ju har varit avgörande för att "piska" oss människor tillbaka in i lydnadsbeteende.  Men drygt 3 minuter in kommer man till saken.

  Alfred Webre visar uppmätta mätvärden 1:03.33 och framåt på:  [länk] .
  Se även söksvar på första länken i tråden:
  ""Agenda 21" "United Nations" geoengineering aerosols barium aluminium chemicals health[länk] .
  F.ö. användes "fri energi" och vädermodifiering för att skapa 11 september händelserna.  Kunde istället använts för att minska svält och lidande.  Detta borde kunna jämkas in samtidigt med att fundamentalistisk lydnadskultur undermineras.  Istället kärlek och omtanke!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-08-28 08:55:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10789863

 • Från den länkade texten i fotnot 2 ovan av Mehran T. Keshe postad 2012-05-14 06:46  -  [länk] :
  Ask your governments if they will attend the 6.9.2012 meeting and ask them who will be present, then governments will walk with the nation and no more cries of black technology and cover-ups.
  6.9.2012 = 2012-09-06.  Det är mindre än en månad dit.  Våra korrupta regeringar kommer inte att ge oss fri energi om vi inte ens ber dem om det, det är då ett som är säkert.  Inte när Washington-regimen har förbjudit det.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-14 16:39:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788919

 • USA-muren
  (I stället för Berlin-muren?)

  En observation från den holistiska detektiven ang. Mehran T. Keshes rymdskepps- fri energi och även medicinska teknologi och annat som han försöker tvinga - mitt eget ordval - den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen med Obama som galjonsfigur att ta emot för mänsklighetens bästa, och som dessa nu med dekret [1][2]  försöker skrämma resten av världen från att ta emot eller ha samröre med:

  Det kan inte ha undgått någon som tänker och studerar självständigt, vilket ju tyvärr inte är så vanligt, att den människohatande kabalen har haft tillgång till ungefär denna teknologi för eget bruk sedan större delen av det senaste halvseklet.  Kanske ännu längre.  Det som Iran och Keshe Foundation [3]  alltså mycket intelligent sysslar med är att överföra denna teknologi till kreti och pleti, till dig och mig!

  Noter:

  1. Dekretet från Obama här:  [länk]  [PDF].  De personer som på något sätt stöder eller stöds av den antydda teknologin från Iran och Syrien är blockerade av USA.  Sektion 8 är intressant, särskilt i relation till hur detta dekret har offentliggjorts.

  2. Här en mkt. bra timeline av Mehran T. Keshe själv över hur - mitt eget ordval - de dödsälskande försöker stoppa denna fredsteknologi från att spridas över hela världen:  [länk] .  Kort citat därifrån:

   At the same time for the bystander who never learned how to handle the sword, even though he has been asked to come to be trained in the making and safe use of the sword, then this tool of peace is the tool of evil as he is not in possession of it, even though he is intelligent enough to handle and enforce peace with its presence.

   Now whose fault is it, the man who made the sword and enjoys the fruit of the peace it brings, or the man who does not have the intelligence at least to listen and to learn how to use the sword safely so that all can have peace.

  3. "2012thebigpicture - Why it's not just another year..." om Keshe Foundation:  [länk] .

  [Jag samlar detta ämne här:  [länk] .]


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-13 11:25:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788803

 • Nuclear engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation är som jag konstaterade i maj  -  [länk]  -  det hittills mest intressanta initiativet att försöka tvinga världens regeringar att ta emot fri energi vetenskap som jag har kommit i kontakt med.
  "Motdraget" av de kriminella tycks vara att genom Obama förbjuda världens regeringar att använda teknologin annat än militärt  -  [länk] .
  Dvs det blir ett brott - "terroristbrott"? - att använda fri energi.

  Jag samlar detta ämne här:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-08-12 18:13:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10788768

 • Till Jan Brunnegård och Teddy Widegren aka Bizon,

  jag är ute efter att bli förstådd.  Precis som Bizon skriver i #22 { [länk] } så är det enda som kan ge hopp och energi att säga vad man verkligen ser - "då sanningen sejs med den sanna upplevelsen som källa" (Bizon).  Så jag gjorde ett till försök, la åt sidan en dags annat arbete för att verkligen visa vad det är jag ser och upplever.  Jag ser arketyper så det är vad jag måste visa, och att visa det kräver omfattande redigeringsarbete.  Men när man lägger ner detta arbete så är man därmed "aningen paranoid" och därtill "undermålig", för man får inte se eller tala om och absolut inte visa på arketyper.  Min upplevelse är inte godkänd.  Jag förstår däremot mycket väl din Bizons och din Jan Brunnegårds upplevelser.  Och det framgår klart hur jag förstår dem.  Jag ser er.  Jag visar vad jag ser.  Men ni vill inte bli sedda, och ni vill inte se.

  Även det förstår jag, och därför vill jag inte fortsätta detta herkulesarbete.  Dock ett tillrättaläggande ang. Bizon och UFOna, jag tolkade detta som att du syftade på allt som gick utanför ditt paradigm.  Har aldrig hävdat att vi skulle sätta hopp till UFO.  Men deras existens visar att fri energi och interdimensinell samfärdsel är möjlig.  De öppnar alltså upp vårt medvetande, och däri ligger hoppet - i oss själva.  Se vidare Pia Hellertz ang. det pågående paradigmskiftet,  [länk] .

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-03 09:41:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page4#post10788198

 • Mer Re:  oscar: berven 2012-06-29 02:08  [länk] :
  Feulliet, den tabloida mentaliteten, får dock individen att fokusera på 'givna uppgifter', som väldigt ofta redan har en lösning eller i bästa fall 'förutbestämt mål'.
  [länk]
  Feulliet, den tabloida mentaliteten, är ju eg. vad Abdel-Masih Wazir talar om i sina teorier.  Länkar några texter:
  1. "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk]

  2. "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]

  3. "From Inanna To the Internet and beyond[länk]

   Egen text:

  4. "Bypassing pentateuchian thinking[länk]
   The "Return of the Goddess" thinking is with my friend Abdel-Masih Wazir's words the Inanna Principle (IP), derived from the Inanna Myth from Sumerian times.  The Inanna Principle (IP) stands for from many united, diversity; no limitation on creativity and thinking.
   By NOT choking off information flow for people, we bypass the criminal network that protect each other's confiscatory activities.  Those wishing to take part in the revolution -- the real revolution as distinct from all those directed ones that have ended with us back in the same old trap again -- cannot take part in the choking off of this life-essential information flow.  Especially not with respect to technologies for free energy, cathing "the ether wind" that people like Stubblefield, Tesla, Reich and a host of others have done, calling it many names including "Radiant Energy".
   There's been so many inventions in this direction, but they have all failed to reach the public because the inventor acted hierarchically, built companies,  had trade secrets and where either bought up by secret-secret-secret types for loads of money, hounded through authorities, confiscations of equipment, break-ins, or plain murdered.  And also because the public never understood that unless they took personal responsibility for gaining this knowledge, they'd never get it.
  D.v.s. Feulliet, den tabloida mentaliteten = gammeltestamentligt tänkande = "pentateuchian thinking" (eg. första moseböcker-tänkande = Torah-tänkande).  Som mänsklighet behöver vi transcendera = ta oss över.  Det är f.ö. också det som är den initiering vi som mänsklighet håller på med.  Se vidare Jay Weidners tolkning av Stanley Kubricks Bowman (Skytten!) som den som visar vägen i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé", som jag tidigare har berört här på Sourze - [länk] - [länk] - [länk] - [länk] .

     -- Kommentar till "Informationskriget närmar sig" Leif Erlingsson 2012-06-29 11:57:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10785442/page2#post10785699

 • Vi diskuterar begränsningstänkande, efter mitt inlägg 2012-06-24 02:18  #19  [länk]  och framåt.

  Re:  Jocke - sourzial 2012-06-24 14:22 #34  [länk] :
  32 Leif E. Eftersom du gjort dig till tolk för dessa tekniker bör du väl genomföra dem praktiskt?  Men kan inte förvänta sig att andra alltid skall gör jobbet åt en!  Eller bilda till en början ett forsknings och tillverkningscenter med likasinnade, som du ju anser det finns.
  Re:  Jan Brunnegård 2012-06-24 14:49 #36  [länk] :
  Vilka ska verkställa och med vilka resurser??
  Min poäng är att liknande saker stoppats så många gånger de senaste dryga hundra åren att endast en galning klampar på utan att ha en mycket genomtänkt strategi för hur kringgå motståndet samt all nödvändig backup och stöd.  Jag ser min roll som att hjälpa till att förstå och finna sätt att komma förbi motståndet.  Jag är själv inte intresserad av att delta i det praktiska arbetet, det finns det så många andra som är.

  Den 19 och 20 september 2008 hade jag tillfälle att närvara på konferensen hel Människa, Hel Jord.  Bl.a. fick jag tillfälle att samspråka med Stefan Edman som varit rådgivare åt Göran Persson regeringen.  Jag passade på att efteråt ge Stefan skjuts till ett annat möte, så jag skulle få några minuter extra med honom.  I bilen frågade jag om vad det var som hindrade regeringar att satsa på fri energi forskning.  Det visar sig att regeringar inte har rätt att själv fatta denna typ av beslut utan att det är ett vetenskapligt ställningstagande som ska göras av experter i motsvarigheten till Nutek, han kom just då inte ihåg vad det hette efter Nutek.  I sådana myndigheter bestämmer man vad det ska satsas på enligt rådande vetenskapliga bedömningskriteria.  Ministrar lägger sig inte i.

  Om därför rådande vetenskapliga paradigm inte innehåller den vetenskap som behövs för att förklara fenomen, då kan inte staten finansiera forskning.  Men det slutar inte där, för om en privat intressent drar ihop kapital så kan åklagare och domstol med polishjälp sabotera projektet med hänvisning till rådande vetenskapligt paradigm och att det enligt detta rör sig om bedrägeri.  Detta har redan hänt i många länder.  Känner inte till något svenskt fall, men uppfinnare och entreprenörer vet detta och begränsar sig själva p.g.a. det.

  Därför är artiklar som "Ovetenskapsparadigmet" och liknande samt att de förstås av många av helt avgörande strategisk betydelse i detta arbete med att bryta igenom den fundamentalism som kallas vetenskap men som är låtsasvetenskap och låtsaskunskap.  Vi måste bli seende av oss själva.  Endast så kan livsbegränsningen övervinnas.  Endast så kan vi få ett överflödsparadigm att leva i.

  Vänlig hälsning, den holistiske detektiven.  (Som har varit på detta spår i många år nu.)

     -- Kommentar till ""En ny stark stat"" Leif Erlingsson 2012-06-24 17:49:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10784232/page4#post10785279

 • Jan, anledningen att människor inte kan försörja sig är att de har glömt att de kan.  De har låtit SkolÖvertygelsen ta ifrån dem sina barnasinnen och oändliga kreativitet samt låtit sig hunsas efter diverse regler för vad som är godkänt.  Men som jag och så många andra har sagt så länge, vi måste ta tillbaka makten över våra liv.  Det finns redan vetenskap som kan ge oss allt vi behöver, odling på liten yta, fri energi så vi kan odla inomhus eller under jord om det behövs o.s.v., o.s.v..  Det enda som begränsar oss är att vi låter andra begränsa oss vilket egentligen betyder att vi själva begränsar oss!  För om vi samarbetar så ska vi nog kunna sköta saker snyggt.  Storebror behöver inte få veta allt, norrmännen kunde under nazi-ockupation odla potatis i mellanväggar i sina hus så nog ska vi väl kunna hitta vägar att överleva trots storebror?!

  Resurser:
  1. [länk]  "Ovetenskapsparadigmet"
  2. [länk]  "Fantasikrisen"
  Den verkliga bristen är alltså att vår fantasi stulits från oss av skolan.  Annars skulle du redan ha begripit vad jag talat om så länge.  Men många andra har länge begripit, de finns bara inte på detta forum, och kan vi bara hitta vägar att kringgå mobbarmakten så kan vi nog försörja oss på de flesta plättar.  Huvudsaken är ju att det finns vatten!  (Även om t.o.m. vatten kan utvinnas ur luftfuktighet med hjälp av fri energi.)

     -- Kommentar till ""En ny stark stat"" Leif Erlingsson 2012-06-24 02:18:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10784232/page2#post10785205

 • Re:  Leif-Arne Undvall 2012-06-13 10:18 #138 [länk] :
  I själva verket är allt så hemligt att de sammansvurna är så hemliga att de inte ens själva vet att de är med i konspirationen, eller vad den går ut på.  Ute på planeten Zorg sitter nämligen rymdödlorna och styr alltsammans med dödstrålar som består av lika delar fri energi och kamomillthe.
  Om det finns någon planet som heter Zorg eller rymdödlor eller om det finns kamomillthe-baserade vapen vet jag inte just, men liksom oscar: berven 2012-06-13 17:01 #147 [länk]  så undrar jag också om du faktiskt inte är inne på rätt spår ändå.  För när man just som Pia I kommenterade 2012-06-15 09:52 #167 [länk]  studerar tidens tecken så är de flummiga minst sagt.  Det har hållits stora presskonferenser om besökare från andra stjärnor, och som nu senast i förrgår Dr. Steven Greer kommenterade på sin blogg, besökare från andra stjärnor är av nödvändighet både ET och transdimensionella interstellära p.g.a. de annars oövervinnerliga avstånden.  Samtidigt finns det här och där en stor rädsla för att ET:s från mindre trevliga hörn av universum än ens vårt eget ska öppna upp just transdimensionella portaler och massinvadera oss.  Några säger rentav att det var för att Saddam Hussein höll på att gräva upp uråldriga sådana portaler som han blev ett hot för USA och England med flera.  Kanske han verkligen hade "massförstörelsevapen" fast av en helt annan sort än vi har fått höra?  Vet du något om det, Leif-Arne?  (Janne B menar ju att du nog är den mest pålitliga personen här i spalterna, 2012-06-13 14:11 #145 [länk] .)  I populärkulturen har detta tema skissats i serier som "The Event" och naturligtvis i "Stargate SG-1".  Kan ha varit så att dikten kom efter verkligheten.  Upplys oss!

  Om vi inte får veta vad som verkligen pågår så kan det ju ha att göra med att vi inte visat oss mogna att moget relatera till denna typ av spörsmål.  I så fall kan det vara dags att växa upp.  Vi är väl inte kvar i småskolan heller?!

     -- Kommentar till "Vem ska rädda världen?" Leif Erlingsson 2012-06-15 11:31:00 inlägg #171, http://www.sourze.se/forum/thread/10783618/page18#post10784465

 • Rörigt när "gudara" kommer tillbaka?

  Sirius ("Dog Star")/Dr. Steven Greer [länk] ,
  Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy/Planetary Activation Organization (PAO) [länk]
  och många andra kontaktpersoner å ena sidan talar nu för fri energi och raserandet av det rådande pengasystemet medan den gamla eliten/"World Management Team" som alltid jobbar mot.  Somliga säger att den gamla eliten jobbar för Annunaki, och att de (också) kommer tillbaka.  I min yngstes sagobok står det att det var rörigt när "gudarna" var på jorden.  När nu "gudarna" (inte den högste!) kommer tillbaka, som det verkar, så kan det förvisso bli rörigt på nytt.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Rörigt när "gudara" kommer tillbaka?" Leif Erlingsson 2012-05-31 22:20:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10783537/page1#post10783538

 • Roberth Edberg 2012-05-23 19:10 #3 [länk] :
  Ahh..  Den klassiska gamla alkemiska transmutationen.  Om jag inte missminner mig så grubblade även herr Strindberg länge över hur det fungerade, innan han knäckte den enkla nöten.  Kul, det är alldeles för sällan som alkemin nämns dessa dagar.
  Nu har jag tittat lite åt Strindberg och transmutationen till och såvitt jag kan se så är det inte samma processer, även om jag förstår att Strindberg rent intuitivt förstod att här fanns en sanning som han dock aldrig riktigt tycks ha kunnat fånga varför han också blev avfärdad.  Men nu med Ruggero Maria Santilli m.fl. så har det preciserats.  Se länkarna till detta material från sista delen av min "Fantasikrisen[länk]   samt "Nuclear Waste Recycling[länk] -en.  Se även "Miles Williams Mathis[länk]  materialet samt givetvis praktiska applikationer såsom styrda elektronfångarreaktioner eller alltså phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade:  rått sagt, man skakar materialet] eller alltså CECR vilket innan full förståelse för fenomenet fanns brukade kallas "kall fusion" som jag redan berättat om i denna kommentar i annan tråd:  [länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-05-25 23:44:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page2#post10783168

 • Anders Braune 2012-05-19 11:54 #2 [länk] :
  jag kan väl bara peka på min oförmåga att lära in det småskaligt akademiska förhållningssättet där man är strikt förbjuden att dra några bredare slutsatser och "hålla sig till ämnet".
  De som vägrar tillämpa "ämnesövergripande arbetssätt"  [länk]  kan ej se bortom Plattlandets  [länk]  rätlinjiga logik, kan ej varsebli fenomen vars förståelse kräver en korsbefruktad förståelse från flera områden.

  Ett exempel ges av uppfinnaren Robert Godes på Brillion Energy Corporation i Berkeley, Kalifornien, som säger att för att förstå styrda elektronfångarreaktioner eller alltså phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade:  rått sagt, man skakar materialet] eller alltså CECR, vilket innan full förståelse för fenomenet fanns brukade kallas "kall fusion", så krävs, säger han, korsbefruktad förståelse från flera olika discipliner inkl. mekanik, materialvetenskap, elektronik, molekylär- och kvantkemi, kvantmekanik, och astrofysik.  Roberts egen unika bakgrund har naturligtvis gett honom dessa akademiska bakgrunder och därför möjlighet att sätta samman allt detta.  Två år i Etiopien har dessutom gett honom drivkraft att vilja finna energilösningar som alla har råd med.  (Läs gärna mer om just detta ämne på  [länk] .)

  PS:  Redan 1978 kunde på Harward universitetet professor Ruggero Maria Santilli under finansiering från det amerikanska energidepartementet teoretiskt visa varför det med resonans är enkelt att trigga en tidigare okänd klass fenomen i atomkärnor och varför detta inte strider mot det man tidigare visste.  Ruggero Maria Santilli kunde skaka på ett kristallgitter så att neutroner ombildas till protoner och elektroner, och nån liten antineutrino.  Denna teori är Hadronic Mechanics.  Hadronic Mechanics och dess konsekvenser kullkastar hela det nuvarande ovetenskapsparadigmet.  Utan att bryta mot några termodynamiska lagar och med full förklaring varför det inte gör det så blir fri energi och transmutation - den vetenskap som förr kallades Alkemi - fullt teoretiskt förklarad.

  Trots att professor Santilli hade pågående finansiering från DOE för sin forskning så organiserades på Harward ett motstånd av fysikerna S. Coleman, S. Weinberg och S. Glashow som lyckades stoppa professor Santillis forskning.  Motsvarande motstånd organiserades på andra universitet där professor Santilli ville föreläsa, även fast han erbjöd sig att komma på egen bekostnad.  Princeton, the IAS, the Lengaro laboratory i Italien, the Italian National Laboratories i Frascati o.s.v..  Listan fortsätter.

  Antagligen var dessa fysiker plattlänningar som var rädda att bli sammanblandade med sådana multidimensionella - mer än 2 dimensioner!!! - som professor Ruggero Maria Santilli och hans sanningar!  (Själv länkade jag till Santilli från min "Fantasikrisen" 2007-12-05  [länk] .)

     -- Kommentar till "En dåres lördagskrönika" Leif Erlingsson 2012-05-20 12:21:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10782746/page1#post10782858

 • Det nya kriget är mellan oss och bankeliten

  Paul Hellyer, tidigare kanadensisk försvarsminister och biträdande premiärminister under Pierre Trudeau, säger att det nya kriget är mellan världens folk och bankeliten.  Video - [länk] till "Paul Hellyer: UFO Disclosure For Clean Energy".  Han skissar hur vi ska rädda världen, bl.a. måste vi utnyttja utomjordsteknologi såsom nollpunktsenergi och/eller kall fusion, säger han.  Jag översatte en längre artikel om ett tal han höll vid Torontos universitet 2005-09-25 redan 2006-05-19 på min blogg, [länk] .  Översättningen av den artikeln börjar under "Från Yahoo! News, översatt till svenska av undertecknad".

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det nya kriget är mellan oss och bankeliten" Leif Erlingsson 2012-05-15 19:05:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10782616/page1#post10782617

 • "Människor är ekonomins främsta resurs", artikeln.

  Hear, hear.  Här en människa som bevisar det:  M.T. Keshe och hans Keshe Foundation med det hittills mest intressanta initiativet att försöka tvinga världens regeringar att ta emot fri energi vetenskap som jag har kommit i kontakt med, [länk] [länk] [länk] [länk] .

  Denna vetenskap öppnar pandoras ask, vi kan inte hållas kvar i 3D-tänkande när detta blir vår vetenskap!  Jmf. den bibliska historien om Babels torn, se kommentar nr. 5 på denna min artikel: [länk] .  Jag har diskuterat denna problematik i fem års tid nu.

     -- Kommentar till "Vår skuggbudget är lite annorlunda" Leif Erlingsson 2012-05-11 21:37:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10782030/page1#post10782447

 • "Människor är ekonomins främsta resurs", artikeln.

  Hear, hear.  Här en människa som bevisar det:  M.T. Keshe och hans Keshe Foundation med det hittills mest intressanta initiativet att försöka tvinga världens regeringar att ta emot fri energi vetenskap som jag har kommit i kontakt med, [länk] [länk] [länk] [länk] .

  Denna vetenskap öppnar pandoras ask, vi kan inte hållas kvar i 3D-tänkande när detta blir vår vetenskap!  Jmf. den bibliska historien om Babels torn, se kommentar nr. 5 på denna min artikel: [länk] .  Jag har diskuterat denna problematik i fem års tid nu.

     -- Kommentar till "TOG BUSSEN TILL STAN" Leif Erlingsson 2012-05-11 21:34:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10782300/page1#post10782445

 • Jesse Ventura, såväl ex. medlem av Underwater Demolition Team 12 (UDT, som 8 år efter att Jesse Ventura lämnade flottan uppgick i US Navy SEALs) som ex. guvernör och ex. proffsbrottare, har omfattat samma teori som jag om vad som hände 11 september - molekylär upplösning med hjälp av fri energi vapen, se ex. [länk] .  Här en text om hans tankar kring underjordiska baser och Denvers internationella flygplats, vilket bl.a. har anknytning till den förutspådda folkförtunningen:  [länk] .  Det kan finnas en koppling mellan sådana hemliga baser och 9-11, nämligen att vid 9-11 slogs revisorerna ut i Pentagon som höll på att ta reda på var $ 2.300.000.000.000 USD försvunnit, Rumsfeld nämnde detta på TV dagen före 9-11, och redan dagen efter var det glömt och revisorerna döda.  Så mycket pengar som man inte vill redovisa har självklart gått till gigantiska hemliga projekt.  Det Jesse Ventura talar om på länken skulle faktiskt kunna ge en rimlig förklaring på något sådant.

     -- Kommentar till "Henry Bronett: Extrema åsikter på frammarsch" Leif Erlingsson 2012-05-06 12:26:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10782076/page2#post10782196

 • Tillägg ang. att det inte är mänskligheten som avser härska:

  Freds- och konfliktforskaren Johan Galtung menar att de som påstår att ryska underrättelsetjänsten kunnat skriva ihop Sions Vises Protokoll är galet ute.  Då jag har bläddrat i dem och funnit dem så extremt onda att jag inte förmått mig läsa dem i sin helhet så är jag starkt böjd att hålla med:  Ingen människa kan ha skrivit något så avskyvärt.

  De måste vara författade av extradimensionella entiteter utan några mänskliga känslor.  För övrigt så är det ganska uppenbart att det är något mer än världsliga ting som ligger bakom all skit.  Och alla religioner tyder också på att det är något djupare bakom, de har knappast kommit till av en slump eller för att människor skulle ha någon slags inneboende drift att fabulera slikt!  Någon slags underliggande händelse ligger givetvis bakom.  Delar av prästerskapen jobbar förstås åt de extradimensionella entiteterna, det är ju faktiskt vad deras egna skrifter berättar!  Vi behöver bara tro dem på deras egna ord, för att bitar ska börja falla på plats.

  Här Axess-bloggen, själv sionistisk, om Johan Galtungs uttalanden:  [länk]

  Själv fick jag ett tips i slutet av 2009 om att frimurare och andra esoteriska ordnar säger att judendomen och kristendomen kommer ur en tidigare händelse som inträffade före samt i egyptisk kultur.  Att Kina säger att det kommer ur samma tid och händelse.  Att Indien, hinduerna, buddisterna och andra säger samma sak.  Att de australienska urinnevånarna, afrikanerna, nord- och syd-amerikanerna säger samma sak.  Alltså att religionerna tillkommit till följd av någon för mänskligheten omvälvande händelse.  Troligen då besök från fysiska utomjordningar.  Vilket f.ö. stämmer väl med berättelser om besökare från skyn i de olika uråldriga skrifterna.  Samma tips talade f.ö. om två typer av besökare, både de fysiska från andra håll i universum och de som alltid har delat utrymme med oss här, fast i andra perceptionsband.  Alltså extradimensionella entiteter.  Har kallats allt möjligt i mytologin.

  Med hälsningar från den holistiske detektiven, Leif Erlingsson.

  Tilläggsstudium:  [länk] "Dr Steven Greer visionerar om en ny värld med fri energi, rättvisa och interplanetär kapacitet".

     -- Kommentar till "Henry Bronett: Extrema åsikter på frammarsch" Leif Erlingsson 2012-05-06 11:33:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10782076/page2#post10782195

 • Själv har jag medvetet hållit mig borta från denna tråd eftersom temat, tro, kan ge intryck av att vi inte vet att det finns en spirituell verklighet, att vi inte vet att döden enbart är en port in i en annan tillvaro o.s.v..  Själv skrev jag i november 2008 om att man inte kan ta ifrån mig det som är sant för mig, "De kan inte ta ifrån mig min sanning[länk] .  Bl.a. "Min sanning i dag är att vi som mänsklighet är begränsade endast av vårt gemensamma medvetande, och av konsekvenserna av våra val.  Tror vi gemensamt att vi är begränsade, att det vi gör måste vara 'godkänt', då är vi begränsade av auktoritetstroende bokstavsmentalitet.  Vi befinner oss i Fantasikris."  I oktober det året skrev jag först "Tro på liv och död[länk] .  Bl.a. "Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?"  För exempel på vad vi då skulle kunna göra, se vad Iran tydligen gör med antigravitation = galaktisk teknologi som bl.a. ger oändlig fri energi som avfallsprodukt (M.T. Keshe, Keshe Foundation, Plasma reactors o.s.v.,  "MT Keshe is now in Belgium working on plasma physics, space technologies and other alternative energy technology[länk] 12 April 2012.).  Förvänta inget i satanistkontrollerade medier om detta.  De senare vill kasta tillbaka Iran till stenåldern.  Dess tjänare kör även "astroturfing" här i trådarna, se t.ex. signaturen "Anders" i går.  (För att få sammanhang i den Disclosure jag kör här på Sourze, se [länk] .  Där kan mina kommentarer i alla trådar läsas från nu och bakåt i tid.)

     -- Kommentar till "Min tro kan ingen ta ifrån mig" Leif Erlingsson 2012-04-15 08:47:00 inlägg #306, http://www.sourze.se/forum/thread/10779375/page31#post10780666

 • @ [länk] oscar: berven 2012-01-31 14:07:
  Jocke - outsourzad "uppvärmning"

  it depends ... Bob Carter [länk]

  alltså, en inte oviktig distinktion är i vilken relation man pratar uppvärming.  [A]tt sålunda kappvända och kalla det 'klimatförändringar' är det samma som att säga 'väder'.  Enfalden gör att vi fokuserar på 'antropogena väderkvarnar' och inte faktiska sakfrågor som; avskogning, kvicksilver, GMO/bio fuel, planned obsolesence, explosiva energier/fission etc.  Och visst är oljeindustrin en smutsig byk ...    [Leif:  Min gulmarkering.]


  Att globalt miljöbeskatta och se antropogen kausalitet via -CO2- är falsk och oärlig fokus och divergerar från så många andra konkreta exempel.

  Tack Oscar för att du pekar på faktiska 100% säkra sakfrågor som vi med lika stor sannolikhet missar att effektivt hantera för att vi "fokuserar på 'antropogena väderkvarnar'".  Jag har många fler exempel på sånt vi borde ta tag i samlade i denna selektering på vad jag skrivit här på Sourze om Fri Energi och liknande:  [länk] .  Även här föreligger ett tunnelseende, då det anses viktigare att försvara gammelvetenskap än att erkänna faktiska experimentella resultat som visar att omvärdering av gamla sanningar tarvas.

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-31 18:31:00 inlägg #51, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page6#post10774500

 • Om Jocke haft mer omsorg om miljön än om att vinna diskussioner så hade han efter att man reproducerat kemiskt stöttade nukleära reaktioner i många olika labb redan för snart två årtionden sedan arbetat för att de kognitiva hindrena för att vårt samhälle utvecklar kunskapen om fysiken bakom samt praktiskt utvecklar produkter inom området undanröjs.

  Men 2012 kan vara det år då den gamla samhälleliga kognitiva härdsmältan till sist kapas likt den omtalade gordiska knuten.  Det lär i så fall uppfattas som att "världen tar slut", om man då fortfarande lever kvar i den bortkapade kognitionen.

  Men vi som redan kommit långt med vårt eget inre sådana arbete, som själv undanröjt många av de kognitiva hindren i våra egna inre, får i ett sådant läge göra vad vi kan för att ordna institutioner där vi kan ta hand om dem som inte längre har någon verklighetskontakt.  För om vi inte klarar alla så kan de gå under, såvida de inte när de står inför detta hot faktiskt klarar att byta världsbild.

  Ang. CO2, om man verkligen vill sänka CO2,  då är det effektivaste att plantera mer skog och andra grödor.  Som SVT artikeln påpekade,
  Gruppen menar också att koldioxid är bra för planetens växter, som man menar utvecklades under perioder då koldioxidhalten var tio gånger så hög som den är idag.
  Och om man absolut inte vill ha grönska o.s.v. så kan man ju med oändligt med miljövänlig energi som en verklig satsning på kreativ vetenskap (till skillnad mot statisk stagnerad som nu har makten) kan ge oss utan problem transmutera vilka ämnen man vill till vilka andra ämnen man vill.  Det enda verkliga problemet är kognitivt.

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-31 12:37:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page5#post10774478

 • Det är inte alls så att jag tycker att det är lustigt att vara nästan ensam om att skriva det som måste skrivas, men eftersom ingen annan vill ta på sig jobbet så skriver jag igen:

  Det är signifikant -- som CMO var så vänlig att tydliggöra genom att påpeka mitt misstag med årtalet ovan -- att en fri energi apparat var färdig för produktion för ett år sedan, men inte fanns att köpa i VVS affären i julhandeln 2011.  Då jag är helt på det klara med varför detta är signifikant relativt "Motståndet mot verkliga lösningar" och då ingen annan kommit sig för med att här påpeka det, så gör jag det själv:  Vi ser i fri energi historien massor av exempel på hur åklagarmyndigheter används för att förstöra lovande företag i denna bransch.  Det kanske tydligaste exemplet då de inte lyckades i den juridiska biten men ändå genom polisbeslag förstörde företaget är Los Angeles åklagarmyndighet juli 1974 mot Edwin V. Gray, som Jens Jerndal redogör för på sidan 272 i boken  "Vakna Sverige!  Framtiden är här  -  En bok om Sveriges kris och det pågående paradigmskiftet" (1997).  Jag citar ur boken i slutet av bloggtexten "Svaret ligger i frågan":  [länk] .

  Ur detta och många andra exempel på hur fri energi entreprenörer hanteras av maktens hantlangare så kan en felsökande ingenjör som jag baklänges enkelt utläsa följande ur maktens
  (läs oljeindustrins, då denna industri är den mest lönsamma av alla maktens viktigaste tillgångar, se den Schweiziska rekursiva datoranalys med superdatorer från 19 september 2011 som jag berättade om 2012-01-19 20:06 [länk] där när man läser forskningsrapporten man ser att just oljeindustrin är viktigast här)
  recept för konkurrenshantering, här inte listad i någon särskild ordning:
  • Om det gått så långt att detta är möjligt, och om det går, locka någon investerare eller köpare att polisanmäla entreprenören för bedrägeri.

  • Se till att ha ett gäng experter som kan användas för att "bevisa" att den du ska förstöra är en bedragare.

  • Ge helst ej patent i de länder du kan kontrollera detta i, gärna med hjälp av samma experter.

  • Kräv att uppfinnaren ska kunna förklara verkansprinciperna enligt den fysik vi lärde i skolan, trots att det är känt att vår skol-kosmologi är helt fel.  Miles Mathis omtänk av fysik-vetenskapen löser t.ex. de flesta påstått olösliga problem, och det finns fler som tänkt om från början, gjort nytt.  Men kräv just därför att det är omöjligt att uppfinnaren ska förklara enligt den felaktiga modell vi har lärt oss.  Och avfärda allt annat som pseudovetenskap!

  • Acceptera inga observationer som inte kan förklaras från den felaktiga grund som vi och vetenskapsetablissemanget sedan generationer har utgått från.

  Så stoppas effektivt mänskligt framåtskridande just av vetenskapsetablissemanget själva, då de som har lärt sig en felaktig grund försvarar denna grund...  Just vad gäller Andrea Rossi så är han i stort sett stoppad här i väst, se [länk] för motståndet (artikeln på länken redovisar kontroversen) och hur han ej får internationellt patent.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-23 11:36:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773908

 • Ny Teknik 2012-01-20 Mats Lewan [länk]

  "Kall fusion - nu ska den vara klar för produktion"

  "I förra veckan demonstrerade de apparaten som tycks bygga på kall fusion."

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2012-01-22 17:53:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10773882

 • Tillägg till min egen [länk] ovan:

  Ett enkelt bevis för att så kallad fri energi i form av så kallad kall fusion -- låg-energi nukleära reaktioner (LENR) -- är verkligt är att det har reproducerats av många universitet.  Det läste jag om i dagspressen för mer än ett årtionde sedan.  Däremot är det ett bevis för att vi har utsatts för hjärntvätt att vi har låtit oss iluras att de som misslyckats reproducera detta därmed skulle ha motbevisat effekten.  De senare har enbart visat att de antingen är inkompetenta alternativt att alla parametrar ännu ej är kända, där jag håller det senare som den troligaste förklaringen.  D.v.s. mer forskning, inte sluta forska!

  Personligen tror jag att Miles Mathis omgivande laddningsfält 19 ggr mer massivt än materien, som samtidigt är lösningen på den mörka materien, är lösningen på väldigt mycket inkl. "fri energi".  "The Unified Field Theory" by Miles Mathis,  http://milesmathis.com/uft.html  [länk] :
  I will show that Newton's famous gravitational equation is a compound equation that expresses both the gravitational field and the E/M field.  I will separate the two fields mathematically, showing the distinct equations and how they fit together.  I will then do a Relativistic transform on each new field, showing that a new Relative field equation can be achieved directly without tensors or any difficult math.  I will then re-unify these two Relative field equations into a Unified Field Equation, which I will show is just Newton's classical field with a simple transform.

  (Tidigare kommentarer av mig:  [länk] .)

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-20 11:09:00 inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page4#post10773807

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2012-01-19 12:31:

  Ja, jag länkar.  Jag söker och länkar.  Men jag använder inte fulmedia som riktkarl.  Ang. Mitt Romney så är han företaget Washington D.C.'s kandidat - där kryllar det av mormoner!  Mycket mormoner i CIA, FBI o.s.v..  Mormoner har ju som idé att de ska styra världen, så det är logiskt.  Samma idé som judarna, f.ö..  Lika barn leka bäst, heter det ju.  Ang. "Inte heller Dag Nilsson trodde på det, utan motbevisade!" så kan ingen motbevisa fakta, alltså menar du e.g. att Dag inte höll med.  Men han kan inte ha motbevisat det som är sant.
  • PEERS: WantToKnow.info om fri energi: [länk] .
  • Egen kommentar 2011-10-04 22:26 [länk] där jag länkar till Ny Teknik och vad som rimligen är låg-energi nukleära reaktioner, LENR, även kallade kemiskt stöttade nukleära reaktioner, CANR.
  • "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc., som jag länkar till med kommentarer 2011-11-22 15:06 [länk] .
  • "De fysiska bevisen[länk] .
  Detta är ingen tro, detta är fakta.

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-19 14:01:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page4#post10773779

 • Farm Wars skriver [länk] om utrotningsplanen och hur väderkrigföring och kembesprutning används för att "bevisa" global uppvärmning.  Att man alltså skapar problemet för att kunna använda det för att utrota oss.  T.o.m. ett av kembesprutningspatenten säger tydligen att nettoeffekten kan vara ökad global uppvärmning [länk] .  (Medan NASA - som ofta brukar utäsas Never A Straight Answer - ältar CO2.)  Se gärna andra sökträffar i ämnet via Google-länk [länk] .

  Det är f.ö. intressant att se hur hela fokus efter artikeln nu blivit kampen mot CO2 och inget fokus alls på att vemsomhelst av oss nu kan skickas in i ett koncentrationsläger.  Undrar varför det är viktigare med skatter än liv i frihet, för så många?!  Och varför uttrycker ingen mer än jag i denna tråd en önskan att släppa fri så kallad fri energi?  Det om någon skulle ju på ett bräde göra CO2 frågan irrelevant, medan om vi inför skatt vi skapar motivation att inte lösa frågan eftersom den som får pengarna från skatten då definitivt inte vill att vi kan slippa den.  Stoppa hjärntvätten!

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-18 13:06:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page3#post10773706

 • @ [länk] Jocke -sourzial kl. 11:24:

  Tro det eller ej, men jorden är en del av kosmos, och förstår vi inte kosmologi så förstår vi inte jorden.

  Men för att ändå ignorera det viktigaste så varför tycker du att det är viktigare att införa skatter (CO2 skatter) än att införa fri energi, som ju automatiskt skulle innebära att folk slutade bränna olja o.s.v. helt enkelt för att de tjänade på att låta bli?

  Jobbar du för oljeindustrin?

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-18 12:27:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page2#post10773705

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2012-01-18 01:19:

  Jocke, jag använde Google för att se om där fanns något på din länk om uppvärmningen på Mars eller på Pluto, men de fåtal gånger dessa planeter nämndes så berättade man inte ens om den.  Då tappade jag liksom hoppet om att de skulle kunna svara på mina övriga frågor, som t.ex. hur mycket olika former av krigshandlingar påverkar den globala temperaturen.  Eller hur stor påverkan temperaturen har på CO2.  Eller Chemtrails och väderkrigföring.  Och definitivt tror jag inte det är rätt ställe för att lösa det värsta problemet vi har, den med det globala grupptänket.  För svaret kan ju lika gärna ligga någonstans i det jag tog upp 2012-01-17 12:01 i punkt 5, [länk] ,  och CO2 storyn mörkläggningen.  Vi lever ju trots allt i tider när man ljuger så mycket som möjligt, för att beröva oss fasta referenspunkter att kunna tänka själva efter.  Och som jag skrev, hela vår kosmologi är ju fel.  Då är det ganska dumt att tro att man kan veta vad som orsakar global uppvärmning, om man inte först förstår korrekt kosmologi.  Miles Mathis omtänk av fysik-vetenskapen är en bra start, se länken nyss varifrån jag i sin tur länkar bl.a. till honom.  Och till sist, varför envisas du med att käfta om CO2 orsakad global uppvärmning, men vägrar hjälpa till att avskaffa olja, kol, naturgas o.s.v. som jag föreslog 2012-01-03 22:37 [länk] ?  Det är denna bakvändhet jag kallar motståndet mot verkliga lösningar.  (Inte minst 9-11 bevisade fri energi....  [länk] .)

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-18 01:50:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page2#post10773693

 • @ Johan Johansson 2012-01-17 06:00 [länk] ,  artikeln.

    - En väl-researchad artikel!  Roligt!  På några ställen har något att tillföra.
  Som vi nu alla borde vara övertygade om var 11 september ett insider-jobb [4].  Så var även explosionerna vid tunnelbanan i London 2005 [5], Oklahoma City-bombningen 1995 [6], Bombningen av World Trade Center 1993 [7] och många fler.
  Ang. 11 september så har Dr. Judy Wood bevisat att medlet var riktade fri energivapen.  Hon har pekat ut ett amerikanskt företag som också var inblandat i utredningen efter 11 september som insatt i vilka som skulle kunna ha utfört detta, och stämt ansvarig utredningsmyndighet för vetenskapsbedrägeri.  Vi vet alltså att mörkläggningen av 11 september är ett inside job, men vi har inga bevis för att själva attacken var det.  Man kan ju t.ex. spekulera att myndigheterna inte vill att det ska bli känt att de inte kan försvara landet...  När jag studerar utredningsmaterial för Oklahoma City-bombningen 1995 så ser jag liknande signaturer som 11 september i byggnaderna runt tornen.  Även Oklahoma bombningen skulle kunna vara utförd med riktade fri energivapen.  Den måste alltså inte ha varit inside job, lika lite som Estonia-sänkningen var inside job.  Det som var inside job, helt säkert, är mörkläggningarna.  Vad gäller Kennedymordet o.s.v. så tyder däremot allt jag sett på inside job.  [Dr. Judy Wood:  [länk][länk][länk] .]

  Forts 2(3)...

     -- Kommentar till "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" Leif Erlingsson 2012-01-17 20:17:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10773498/page1#post10773668

 • I dessa orostider lämnar jag aldrig ut mina kontakters namn utan att jag har deras tillåtelse.  Därför nämnde jag inte Jan Rosbäcks namn när jag berättade lite ur hans "Prognos 2012" i inlägget om Obamas Gulager etc [länk] 2012-01-05 12:19.

  Nu har jag kollat med Jan Rosbäck och kan nämna att jag friskt parafraserat ur hans "Prognos 2012" som han på fråga berättar är hans egna ord men lånade bilder, så jag kan tyvärr inte lägga ut den.  Men äras den som äras bör, ordet "Gulag" i samband med FEMA-Camps och "ett kvarvarande marxistiskt röda skölds-protektorat" och några till formuleringar och tankar lånade jag från Jan Rosbäck i detta inlägg, även vad gäller fri energi, kontroll över vetenskap och lokal matproduktion.  Jan Rosbäck har länge förstått detta med hur vår vetenskap är kapad av zionist-frimurarmaffian under den röda sköldens med kompanjoners stövel, se vidare Bilderberggruppen o.s.v..

  Om någon vill ha kopia av prognosen så mejla mig, min epost finns på min profil.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-07 12:15:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10773021

 • Marc S. Killam-veteran U.S. Navy and U.S. Army till President Barack 2012-01-03:
  The So-called patriot act, the military commissions act, and the homeland security act, are nothing short of American mirror images of the Nazi enabling acts.  This new bill Sir is no less treasonous, it is pure unadulterated 100% grade a unconstitutional, and illegal legislation.
  Själv kontemplerade jag i går att "ENDGAME" ger liknande vibbar som "Die Endlösung", Nazitysklands slutlösning.  "ENDGAME" är förstås som jag redan nämnt [länk] den nordamerikanska Gulagmotsvarigheten:
  Det finns en timeline, vilket man har vetat iallafall i snart ett årtionde, som t.ex. exemplifieras av namnet på detta officiella dokument, som jag har haft i mina arkiv sedan augusti 2007:
  U.S. Department of Homeland Security
  Bureau of Immigration and Customs Enforcement

  ENDGAME
  Office of Detention and
  Removal Strategic Plan,
  2003 - 2012

  Detention and Removal Strategy
  for a Secure Homeland

  En av mina kontakter sände "en liten förhandstitt på året" där han menar att Nordamerikas Gulag kommer att avvecklas innan de ens tagits i bruk.  Det tror jag också, folk vaknar!  (För de som ej känner till dessa färdiga läger, de kallas FEMA-Camps och har stått färdiga en stor del av det senaste årtiondet.  Också speciella tåg för transport av människor dit står och väntar, man tycks i stort sett ha tittat i en gammal receptbok från mitten av 1900-talet.)

  För den som känner sig förvirrad av detta, det är så enkelt:  Lär dig läsa symboler, allt sker i det öppna men det beskrivs inte rationellt logiskt av etablissemangsmedia utan man måste själv se det från helt öppna symboler, såsom den röda skölden = familjen med det baneret samt kommunisternas baner, etc.  Bilderberggruppens zionist-frimurarmaffia som intimt hänger samman med denna familj snubblar dock på mållinjen och även deras projekt Israel imploderar när ingen orkar höra på gnället.  Även attack och erövringsalliansen NATO lär upplösas.  Och den röda sköldens kontroll över vetenskap upplöses.  Vi får distribuerad fri energi och lokal mat- och annan produktion.  Klimatbluffen avslöjas.  De flesta klimatforskare har inte alls trott på CO2 myten, men inte vågat prata om det för att inte förlora anslag.  (Jag vet genom en forskare som var med på en av de senaste klimatkonferenserna.  Han vill själv inte diskutera ämnet offentligt då det är politik, inte vetenskap, och karriärsjälvmord.  Därför får han förbli anonym.)

  Ska Sverige ingå i ett kvarvarande marxistisk röda skölds-protektorat innanför en elektronisk järnridå?  Ja det, käre läsare, är väl upp till dig, och dig, och dig, och vad vi gör tillsammans!

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-05 12:19:00 inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772507

 • Om man vill slippa olja så är det enklast att förbjuda kol, olja och kärnkraft samt göra det olagligt att hemlighålla energiuppfinningar men istället lagstifta om offentlig produktifiering / forskning på alla hittills hemlighållna fri energiprojekt.  Oljeindustrin äger redan det mesta, genom utpressning, lobbying om hemligstämpling av dessa patent, och kanske rentav ett och annat beställningsmord.

  Man kunde sätta förbudet till att inträda vid midsommar, och tills dess måste konverteringskit till befintliga motorer hinna utvecklas och produceras.  Massor av arbetstillfällen...

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 22:37:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772439

 • Jocke, tack vare ditt märkliga svar på min 2011-12-30 12:46 [länk]   (
  med, jag citerar:
  29 Leif E "anledningen att jag vet att "klimatteorin är en religion" är att den bygger på förutfattade meningar om vad som kan orsaka klimatförändringar."
  Ja det där håller inte alls som argument, av ett flertal skäl, det är mest löst tyckande och undervärdering av dem som vet mer än du själv.
  Kolla in lite logik och vetenskapsteori, lägg till lite global riskbedömning, hänsyn, ansvar osv, ja även politisk konsensus som vi inte kan undvara.  Inse behovet av framsynta värderingar.  Och så dra av lite av okritiskt ego...
  Likaså det om Obama, ogenomtänkt tyckande som missat de progressiva ståndpunkter han intagit.
  Bevara oss för världsförbättrare som accepterar fortsatt oljeberoende och miljöförstöring, samt som tydligen föredrar ännu en reaktionär som republikanen Newt Gingrich.
  (Jocke - sourzial 2011-12-30 14:58 [länk] .)
  )
    . . .   där du alltså synes mena, om man försöker applicera logiskt tänkande på ditt svar i relation till vad jag har skrivit, att eftersom jag är mot oljeindustrin (se allt jag skrivit om fri energi och om mitt förakt för oljeindustrins kassako CO2 orsakad global uppvärmning) och Obamas diktaturfrämjande åtgärder, så är jag därför för oljeindustrin och denne Newt Gingrich du nämner, som jag själv knappt vet något om då jag är helt ointresserad av honom.

  Alltså, tack vare detta ditt märkliga svar, så har jag över nyåret kommit att kontemplera detta med endimensionellt antingen-eller tänkande, som då inte kan ta in en tredje tanke eller ståndpunkt.  Binära oppositioner, har jag fått veta är den antropologiska facktermen.

  Forts...

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 17:56:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772425

 • Den värld vi är beredda att se är den värld vi upplever.  "Pladdrets tyranni" skulle då vara de som pockar på att vi skulle se något utöver det vi är beredda att se.  Kanske med motivet att det vi inte ser det tar oss oförberedda.  "Den som ser får leva" , som jag formulerat (2007-08-16).

  Håkan Boström och hans kompisar kan blunda för glatta livet, men vi genomgår som civilisation en uppvaknandeprocess.  Skrev om det i går i tråden "Drömtillståndet och informationskriget", [länk] .

  Håkan Boström representerar en klan som bygger sin legitimitet på det rådande vetenskapliga paradigmet.  Han har därför allt intresse av att vi som civilisation inte upptäcker hur vår rådande världsbild har skapats, av vilka och varför.  Jag vet inte om just Håkan Boström fattar detta mer än intuitivt, men 9-11 punkterar genom att bevisligen ha varit utfört med fri energi den rådande vetenskapsreligionen.  Att 9-11 är utförd med fri energi har bevisats av Dr. Judy Wood, se t.ex. min artikel "De fysiska bevisen", http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html  [länk] .  Men åter, allt är en fråga om perception.  Bevis för något man inte är beredd att acceptera godtas ej.  Så Håkan Boström och hans kompisar kommer fortsätta att blunda och tala om "Pladdrets tyranni".  Det som ändras är att de blir allt mer marginaliserade.

     -- Kommentar till "Tystnadens tyranni" Leif Erlingsson 2011-12-13 08:53:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10771284/page1#post10771367

 • Vill du ha det?  I så fall värmer snart kemiskt stöttade nukleära reaktioner, s.k. fri energi, kall fusion, ditt hus.  Jag har nämnt det förut, [länk] , och länkat till nyhetssiter med riktig information, [länk] .  Men det hänger på dig själv, den rådande maktelitens vetenskapliga paradigm och vetenskapsreligion har ju inte plats för denna teknologi och vetenskap, så det kan krävas att du engagerar dig lite för att det ska komma till ditt hus!
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-12 16:58:00 inlägg #118, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10771351

 • Vill tipsa om en fantastisk resurs för den som vill veta saker,
  http://wanttoknow.info/  [länk]

  Och om en mycket bra sida på svenska om fri energi,
  http://oppensfar.wordpress.com/  [länk]

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-12-02 08:29:00 inlägg #111, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10770884

 • Ingen begränsning är naturnödvändig.  Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver så är vi inlärda med att endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap!  Vi är inlärda att inte kunna skapa nya möjligheter!  Varför?  Se vidare "Satir om att vara normal"  <http://hyperdialog.110mb.com/normal/front2.htm>  [länk] .  Romklubbens "Tillväxtens gränser" från 1972 och de övriga "minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning" kommer, nota bene, ur den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Exakt densamma tradition som inte kan skapa.  Vi kan ändra reglerna, om vi tillåter oss att skapa.  När reglerna ändras, ändras allt.  Men för folk som inte kan, vill eller vågar tänka själva, så är fortfarande analyser som bygger på gamla tankar det enda de har.  Men om vi kan ändra allt, då är det viktiga istället hur medvetna vi är.

  "I slutet av 1800-talet förutspådde facktidskrifter inom de elektriska vetenskaperna "fri elektricitet" inom den närmsta framtiden.  Banbrytande upptäckter kring elektricitetens natur var vanligt förekommande.  Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med högfrekvent ström.  Det fanns en tilltro till framtiden som aldrig förr."  Varför stoppades detta?  Se vidare "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://silvaaurum.com/varld_av_fri_energi.php>  [länk]   eller  Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://blog.lege.net/Free_Energy/en_varld_av_fri_energi.html>  [länk] .

  I dag har eliten, som nu vill ha kreativt tänkande, ett stort problem med den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Kanske världshändelserna är skapade för att de-legitimera dessa.  Alltså för att tydligt för alla demonstrera den politiska klassens och den akademiska traditionens monumentala oförmåga att förhålla sig konstruktivt till verkligheten.  Bara en tanke.

  Leif Erlingsson, Tankebrytare


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] high crimes [dot] org" Leif Erlingsson 2011-11-22 15:06:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10769815/page1#post10770372

 • Viljan att överleva förstörs.  Medan som John Lamb Lash menar att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan, så är Romklubbens "Tillväxtens gränser" från 1972 ett mycket kraftfullt angrepp på själva mänsklighetens vilja att leva.  (Ang. John Lamb Lash, se vidare  "Tio år av konspiration"  <http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ >  [länk] .)  Som en skribent skrev tror det var 2008 i ett vidaresänt mail ang. "Tillväxtens gränser", "Den visade för första gången rent teoretiskt att obegränsat med energi inte kommer att rädda samhället.  Därefter har man gjort minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning, och alla jag hört talas om kraschar kring 2050.  Insatta människor hade förstått detta redan från mitten av 1960-talet."  Alltså att inte ens med oändlig energi skulle mänskligheten kunna överleva som den nuvarande utvecklingen ser ut.  Nu har jag inte analyserat deras analyser, men gissningsvis har de bara ändrat en parameter när de testat vad fri energi skulle göra, inte samtidigt ändrat parametrar för att sopor kan atom-transmuteras till nyttigheter eller att mat och annat kan reproduceras i Star-Trek liknande replikatorer, o.s.v..  D.v.s. de har närmast garanterat tänkt reduktionistiskt, inte kreativt.

  Fortsätter i påföljande kommentar.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] high crimes [dot] org" Leif Erlingsson 2011-11-22 15:06:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10769815/page1#post10770371

 • @ [länk] Leif-Arne Undvall 2011-11-21 21:12,

  Har du bestämt dig för att missförstå? :)

  Jag har postat alla länkar tidigare i dag, här:
  Kommentarer till "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" Leif Erlingsson 2011-11-21 13:33.  <http://www.sourze.se/forum/thread/10738938/page11#post10770277>  [länk]

  Men om det nödvändigtvis måste vara på min egen blogg, så finns exakt samma material duplicerat där:
  Leif Erlingsson: Termit historien ska befästas, 2011-11-21 14:32.  <http://blog.lege.net/?/319-Termit-historien-ska-befaestas.html>  [länk]

  En introtext till ämnet fri energi coverupen finns här:
  "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://silvaaurum.com/varld_av_fri_energi.php>  [länk]
  Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://blog.lege.net/Free_Energy/en_varld_av_fri_energi.html>  [länk]

     -- Kommentar till "Motvind för vindkraften" Leif Erlingsson 2011-11-21 22:33:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10770129/page2#post10770330

 • @ [länk] Leif-Arne Undvall 2011-11-21 14:27,

  9/11 var proof-of-concept för Free Energy Weapons, och därmed för Free Energy.

  Det är tydligt för alla att se, när man väl tittar dit Dr. Judy Wood pekar.

  Dessutom har vi ju som SvD publicerade med en kort Göteborg TT notis i går Chalmers som plockar ljus = energi från vakuumet.    [länk]   [länk] .

  Det finns mycket mer, och resultat sedan mer än hundra år bakåt.  "Fri Energi" är bevisligen använt som vapen redan i dag.  Men, vad hindrar oss att använda den för fredliga ändamål?  Vad hindrar oss att stoppa svält och umbäranden, att ge alla bra förutsättningar materiellt vilket vi ju vet minskar barnafödande och därmed minskar överbefolkning o.s.v.?  Ja, det finns förstås något som hindrar, annars hade vi haft det för 100 år sedan.  Men vad, och vad kan vi göra åt det?
     -- Kommentar till "Motvind för vindkraften" Leif Erlingsson 2011-11-21 20:03:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10770129/page2#post10770323

 • Fortsätter från föregående inlägg.

  En observation som Susan Lindauer hjälper oss med -- och notera, jag uppfattar henne som alldeles äkta -- är att, som hon berättar om, hon och många andra "tillgångar" ("assets") upprepade ggr. förbereddes sedan kring år 2000 att New York Manhattan WTC skulle angripas med kapade flygplan.  Hon berättade också att hon varnats för att vara i New York inför 9-11 för att det kanske skulle bli aktuellt med mini-kärnvapen där den dagen.

  Alltså hade man planterat föreställningen om flygplan och eventuellt även kärnvapen vid 9-11 i en massa medvetanden i underrättelsevärlden.

  Sedan har Susan Lindauer själv i efterhand "köpt" bilden av termit.

  Deras handlers vet mer...

  När jag förresten lyssnar på Q & A i videon nedan så förstår jag varför jag inte gillar Amy Goodman.  Lyssna, så förstår ni.  Amy var inte intresserad av att få ut Susan Lindauers historia, och den historien är äkta.  Det känner man i hjärtat.  Den är äkta, men trots det eller kanske just därför så bidrar den till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.

  Endast det får inte bli förstått...


  http://www.youtube.com/watch?v=GxJTwbHdH6k&amp&#x3b;sns=fb  [länk];sns=fb

  CIA Asset Susan Lindauer.. Can Now Speaks 10 years after 2001-9-11
  Uploaded by pleng72 on Nov 11, 2011

  Kommenterade själv denna video på den blogg där jag hittade länken:
  Det ligger i tidplanen med en disclosure nu som rycker undan taket för vår nuvarande kulissverklighet, men jag tror att man under tiden har byggt nya kulisser på en helt annan nivå.

  Läs även recension av hennes bok "Extreme Prejudice - The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover-Ups of 9/11 and Iraq - The Ultimate Conspiracy to Silence the Truth"  "The smoking gun in this book is its documented evidence that the White House knew full well that 9/11 was coming, and leveraged that event, overlooking the 3,000 murderedhttp://www.phibetaiota.net/?cat=39  [länk] .
     -- Kommentar till "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" Leif Erlingsson 2011-11-21 13:33:00 inlägg #103, http://www.sourze.se/forum/thread/10738938/page11#post10770279

 • Termit historien ska befästas.

  Varning.  Den verklighet som här diskuteras ligger ett par varv av desinformation ovanför konsensus verklighet.  Mod och förmåga till självständigt tänkande är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig materialet.

  Susan Lindauers alldeles äkta historia ( se länk i den tredje kommentaren nedan ) bidrar till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.
  Endast det får inte bli förstått...

  När jag lyssnar på Susan Lindauer så rapporterar hon vad hon själv sett och hört, men en sak som hon tydligt markerar är vad hon fått från en vän är bevis för, som hon anser, att de använt Termit för att spränga WTC-byggnaderna.  AHA!, säger jag.  Då har jag hittat den lögn som ska smygas ut genom att man tillåter detta avslöjande:  Termit-historien ska befästas!


  Jag har själv bloggat om den större historien om fri energi vid 9-11:
  • http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/  [länk]   eller  http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html  [länk]

  • http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/  [länk]   eller  http://blog.lege.net/?/315-Tio-ar-av-konspiration.html  [länk]
  Även på engelska:
  • http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/  [länk]

  • http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-years-of-conspiracy/  [länk]

  Fortsätter i påföljande kommentar.

     -- Kommentar till "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" Leif Erlingsson 2011-11-21 13:33:00 inlägg #101, http://www.sourze.se/forum/thread/10738938/page11#post10770277

 • En invändning som ibland har setts här på Sourze mot lösningar jag och andra pekat mot är att vi skulle göra det för enkelt.  Därför känner jag att det bör uttalas att det visserligen är enkelt att välja att gå en annan väg än den man är på, men bara för att man anträder en ny stig betyder det inte att man genast är framme...  Jag och andra visar naturligtvis på vilka möjligheter nya stigar ger, och självklart börjar vi inte med att lyfta fram alla hinder på dessa stigar.  Men det är allas våra ansvar att undersöka stigar, att röja väg, att se svårigheter.  Och det kan vi bara göra tillsammans.  Som vägvisare kan jag peka på möjligheter, men det måste vara en gemensam ansträngning att utforska dessa möjligheter.  Och med utforska menar jag inte avfärda med "det går inte för det har aldrig gått", etc.  Att t.ex. avfärda lågenergi kemiskt assisterade nukleära reaktioner och andra så kallade fri energi teknologier som teoretiskt omöjliga är i dag bevis på okunnighet, och kan inte tas på allvar.  Visst, liksom inte alla tekniska lösningar inom vilket område som helst alltid är så lyckade, så finns det även inom dessa områden dåliga lösningar, och rentav icke-lösningar som bygger på falska föreställningar.  Men nu talar vi ingenjörs- och tillverkningskunskap, och det är inget konstigt, det har vårt samhälle hur mycket kunskap om som helst.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-31 11:44:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page2#post10769359

 • Sänder om utan dubbla radbryt, sorry...

  TEDtalks

  Om vilka fantastiska genombrott som kan åstadkommas bara man vågar ifrågasätta vår vanliga föreställning om 'normalitet':


  [länk]

  Justin Hall-Tipping: Freeing energy from the grid

  Uploaded by TEDtalksDirector on Oct 18, 2011

  http://www.ted.com   What would happen if we could generate power from our windowpanes?  In this moving talk, entrepreneur Justin Hall-Tipping shows the materials that could make that possible, and how questioning our notion of 'normal' can lead to extraordinary breakthroughs.  TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes.  Featured speakers have included Al Gore on climate change, Philippe Starck on design, Jill Bolte Taylor on observing her own stroke, Nicholas Negroponte on One Laptop per Child, Jane Goodall on chimpanzees, Bill Gates on malaria and mosquitoes, Pattie Maes on the "Sixth Sense" wearable tech, and "Lost" producer JJ Abrams on the allure of mystery.  TED stands for Technology, Entertainment, Design, and TEDTalks cover these topics as well as science, business, development and the arts.  Closed captions and translated subtitles in a variety of languages are now available on TED.com, at http://www.ted.com/translate.

  checktheevidence (2011-10-29 c:a 12:16 svensk tid)

  This is greatly inspirational - but there is a long history to the cover up of free energy - stretching back 100 years and more.  One also needs a view of the "larger picture" to understand why the sort of technology that Justin Hall Tipping is developing has not been in general use already.  Part of the reason that most are unaware of is that this sort of technology has already been developed, weaponised and used - Google Dr Judy Wood 9/11 and Free Energy.


  Subject: FW: Justin Hall-Tipping: Freeing energy from the grid
  Date: Sat, 29 Oct 2011 11:13:12 +0100
  From: Andrew Johnson <outgoing@checktheevidence.co.uk>


  All that he's missing is the knowledge that the tech. has already been weaponised - otherwise, he's on the right track!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Motståndet mot verkliga lösningar" Leif Erlingsson 2011-10-29 13:29:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10756774/page1#post10769278

 • Sedan kan jag erkänna att inte heller jag tycker att det är särskilt lustigt att tänka på att riktade fri energi vapen finns i en "global mobbares" händer - och att detta är en rimlig förklaring till att nästan alla med inflytande håller käft.  Typ, Budskap:  "Din regeringsbyggnad kan vara nästa mål, så håll god min i elakt spel![länk] .
     -- Kommentar till "Vem tjänade på 11 september?" Leif Erlingsson 2011-10-04 22:38:00 inlägg #109, http://www.sourze.se/forum/thread/10723073/page11#post10767436

 • Vi ska inte fundera på att energi undanhålls världen...
  • Tesla vetenskap marginaliserad
  • "Fri Energi" (låg-energi nukleära reaktioner är bevisade!) marginaliserad & förlöjligad så länge
  • Antigravitation nedtystad & av allt att döma förpassad till den hemligstämplade sektorn
  • Allt med UFO förlöjligat & marginaliserat i 50 år samtidigt som det av allt att döma också är förpassat till den hemligstämplade sektorn, p.g.a. antigravitation, tidskopplingen, etc.
  PS:  Ny Teknik skriver om vad som rimligen är låg-energi nukleära reaktioner, LENR, även kallade kemiskt stöttade nukleära reaktioner, CANR:Har haft länkarna ett par veckor men har väntat med att posta dem för att se om någon annan här skulle leta upp dem efter att jag 2011-09-27 22:06 nämnt att "kan du föreställa dig att Ny Teknik själva varit med och studerat en annan s.k. fri energi teknologi, och skrivit en artikelserie om det?" [länk] .  Men eftersom ingen annan här brytt sig om att leta upp denna artikelserie så postar jag själv nu länkarna.
     -- Kommentar till "Vem tjänade på 11 september?" Leif Erlingsson 2011-10-04 22:26:00 inlägg #107, http://www.sourze.se/forum/thread/10723073/page11#post10767433

 • Nå Dag #20 [länk] , historien om Teslas professorer handlar ju om hur människor tänker, inte om vad som eventuellt redan var upptäckt någonannastans.

  Jag tror det föreligger ett missförstånd om innebörden i begreppet "Fri Energi".  Det är ett populärbegrepp som innebär att energin är tillgänglig varifrån som helst i universum.  Men ingen har påstått att den uppstår ur ingenting.  Däremot är som diskussionerna om mörk energi och materia etc visar åsikterna om vad som är ingenting högst varierande.  Det är självklart så att så kallad fri energi ingår i ett större system, där vi med nuvarande förståelse inte förmår uppfatta hela systemet.  Därför ter det sig som "magi", men det beror alltså bara på att vi bara ser delar av detta system.  Det är i perception vi brister, helt enkelt.  Däremot har du förstås rätt i att detta ämne anknyter till "själva skapelseberättelsen".  Iallafall den fysiska.  Läs härvid t.ex. den engelska uppfinnaren med många patent inom energi Ph.D. Harold Aspden, "CREATION - The Physical Truth".  Det är en teori byggd på experiment om hur materia blir till ur etern.  Och därmed även teorin bakom hans egen fri energi uppfinning, som han faktiskt har patent på.

  Tesla labbade med longitudnella vågor varmed han i praktiska experiment över långa avstånd överförde energi till energiförbrukare.  Och med resonans, höga spänningar och höga frekvenser.  Alla vanliga komponenter i så kallad fri energi forskning.  Om man som Tesla labbade med att utan förluster och oavsett avstånd överföra energi, då finns inga brister för universum är ju fullt av energi vare sig vi vill låtsas om etern eller inte.  Tesla skissade på detta i många av hans publikationer.  Några axplock från [länk] :
  100.  "Tremendous New Power Soon to be Unleashed", by Carol Bird for Kansas City Journal-Post (Sep 10, 1933) [länk]
  101.  "Tesla Harness Cosmic Energy", Philadelphia Public Ledger (Nov 2, 1933) [länk]
  108.  "Tesla On Power Development and Future Marvels," New York World Telegram (Jul 24, 1934) [länk]

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2011-09-28 16:54:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page3#post10767002

 • Ta förresten Nicola Teslas lärare... de "visste" att fri energi inte kunde vara sann, därför blev Nicola Tesla hemma i Jugoslavien utkastad från Jugoslaviens bästa tekniska skola för att han hävdade att han kunde bygga en generator som kunde utvinna elektrisk kraft ur rinnande vatten.  För, hävdade man, det skulle ju vara en evighetsmaskin.  (Patrick G. Bailey, Ph. D., Vice President, Institute for New Energy, "Other Voices:  A Summary of Research Not Present"  [länk] .  Presented at the Second International Symposium on New Energy (2nd ISNE), May 12-15, 1994, Denver, CO, USA.)  Jag kommenterade det 2008-08-16 i "Vetenskaplig fundamentalism[länk] .  Jag berättade där även:

  Senare, i USA, skapade Nicola Tesla växelströmmen och vattenkraft, som vi i dag accepterar trots att vi inte betalar för energin från det strömmande vattnet.  I dag menar vi med begreppet "Fri energi" inte ens solkraft, trots att vi inte betalar för solljuset.  Och inte heller vindkraft, trots att vi inte betalar för vinden.  Och inte heller vågkraft, trots att vi inte betalar för vågorna.  O.s.v..  Begreppet "Fri energi" flyttas alltså hela tiden till strax bortom vad våra hämningar säger inte kan vara möjligt.  I denna mening skulle man kunna säga att "Fri energi" alltid kommer att vara omöjlig, då det alltid skulle innebära någon energiform strax bortom vad vi för tillfället riktigt kan acceptera som möjlig.

  Vi lever verkligen i den mörka tiden, men det ljusnar snabbt nu!
     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2011-09-28 11:28:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page2#post10766975

 • Nu var det ju en hel del just bilar som blev "toast" denna dag fast de var längre bort än WTC-7.  Men om det nödvändigtvis ska ha skett på en annan dag än just den 11 september 2001 så har du ju dels kallsmältning av metall som även ryska forskare rapporteras ha laborerat med samt leviterande kanonkulor och diverse sammanfogningar av udda materialkonfigurationer i John Hutchisons labb - sånt som i naturen annars bara setts i samband med orkaner.  Rekommenderar kapitel 17 i Woods bok, "The Tesla-Hutchinson Effect" där tabell 15 listar 22 karakteristika som är gemensamma för the Hutchinson Effect och återstoderna av WTC.  Som hon skriver, detta är ingen ny teknologi utan en gammal som John Hutchison återupptäckt och utvecklat efter att han år 1979 upptäckte denna uppsättning fenomen medan han försökte studera Nicola Teslas longitudnella vågor samt andras arbeten, såsom Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe och Martin L. Perl.

  Allvarligt talat Dag, kan du föreställa dig att det finns hemligstämplade kunskaper?  Om du kan föreställa dig det, kan du föreställa dig att en person som aldrig har skrivit på någon överenskommelse om att hålla sådana hemligheter själv kan råka återupptäcka hemligheterna?  Och om du även kan föreställa dig det, kan du föreställa dig att han eller hon då inte kan patentera sin upptäckt?  Det går t.ex. inte i USA att patentera maskiner med en verkningsgrad över ett visst procenttal.  Samtidigt som det finns över 5000 hemligstämplade patent.  Antagligen vill man inte ha alltför många dubblett-patent bland de hemliga...  Och till sist, kan du föreställa dig att Ny Teknik själva varit med och studerat en annan s.k. fri energi teknologi, och skrivit en artikelserie om det?  Det sista tycker jag själv är det mest fantastiska i alltihop.  För det tyder på att hemlighetsfanatismen inte längre är så fast.
     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2011-09-27 22:06:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page2#post10766954


 • Adamo [länk] #24,  - Du ställer själv upp ett falskt dilemma, då jag inte tror på någon konspirationsteori.

  Men om jag ska spekulera utifrån din kommentar så finns det ännu fler möjligheter, t.ex. att Bush-gänget trodde att något ANNAT skulle hända än det som faktiskt hände -- att de lurats av konspiratörerna att samarbeta, men att de trodde att något helt annat skulle hända.

  Ännu en möjlighet är den jag skisserat förut, att de var maktlösa inför den makt som behärskade dessa fri energi vapen, men döljer sanningen för alla -- är kanske tvungna, kanske under utpressning.

  Poängen är att innan vi vet vad som hände och därefter hur detta hände, så kan vi inte ta reda på vem som gjorde det, och det är ju den invändning jag har mot att USA, Sverige och alla andra nästan genast, i USA samma eftermiddag tror jag det var, och i Sverige iallafall dagen efter, kanske tidigare, utpekade al-Qaida.

  Vi måste släppa taget om denna konspirationsteori!

  PS:  Lyssnings/lästips:  [länk]

     -- Kommentar till "9/11 - För stort för att hantera för svensk media" Leif Erlingsson 2011-09-11 22:17:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10765375/page3#post10765677

 • Fnissen (eller var det CMO?) [länk] #10,  När jag visar på hur gammeltestamentligt tänkande håller oss i mental fångenskap så far du ut i avskyvärda tirader om nazism och jag vet inte vad.  När jag visar på hur maktstrukturer använder säkerhetstjänster inklusive Mossad så far du ut om antisemetism och judehat.  Andra i det sällskap du tillhör, det sällskap som använder antisemetism som politiskt vapen, har kopplat ihop t.o.m. fri energi med judehat.
     -- Kommentar till "9/11 och hotet mot det fria ordet" Leif Erlingsson 2011-09-11 20:32:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10765491/page2#post10765654

 • Och där bevisade CMO att MD har rätt i artikeln.  Människans frigörelse, allt vad fritt tänkande, är antites till allt CMO &Co står för.  Bevis: Retoriken av deras sällskap mot allt vad nytänk heter, jag kan citera hur mycket som helst, och det mesta kan citeras bara genom att leta i kommentarstrådarna här på Sourze.  Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det.  Och, de kopplar ihop det med judehat.
     -- Kommentar till "9/11 och hotet mot det fria ordet" Leif Erlingsson 2011-09-11 19:34:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10765491/page1#post10765645

 • Från Idaho Observer artikeln som jag nämnde i [länk] #3:
  "A biographical article about Nikola Tesla appeared in the Tesla Tech, Inc. magazine, "Extraordinary Technology,"Volume 4, Number 3, Aug., Sept., Oct., 2006.  The article, written by Dustin Wallace, spoke of Tesla's childhood, some of his inventions, and his last days.
    . . . snip . . .
  The article continued, "Following Tesla's death the United States Office of Alien Property, under the instructions of the Federal Bureau of Investigation, confiscated all of Tesla's papers and property.  This was an interesting maneuver considering that Tesla was a United States citizen."
  Det står mer, även om CIA, men det jag ville peka på var att FBI 1943 beslagtog Nikola Teslas anteckningar bl.a. kring fysiken bakom fri energi.
     -- Kommentar till "Kunde den första attacken mot WTC ha stoppats?" Leif Erlingsson 2011-09-11 15:18:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10765272/page1#post10765620


 • [länk]  Tillägg:

  Som jag skrev [länk] i går:

  Den politiska konsekvensen är att den som gjorde 9-11 med all sannolikhet fortfarande har kvar denna kapabilitet.  Som utpressning.  Hur kan vanligt folk t.ex. veta om en orkan eller jordbävning eller vulkanutbrott är en krigshandling eller naturlig?  Ett viskat ord till några regeringschefer innan en av dessa händelser drabbar ett annat land, vi kommer att göra "XXX", och dessa regeringschefer kan bli mycket samarbetsvilliga efter att den utlovade "naturkatastrofen" blivit verklighet på utlovat datum.  Nicola Tesla förstod att fri energi från universums kraftfält var ett tveeggat svärd, och tvekade att avslöja allt.  Hans anteckningar togs dock om hand av någon efter hans död, och det är uppenbart att de har använts för det Tesla fruktade -- vapen.  Därmed finns det ingen anledning att tveka inför att även använda dem för gott!  Och det finns ingen anledning att inte se med öppna ögon på vad som faktiskt har hänt.  Om regeringschefer med flera är bundna, så är du och jag fria.  Ingen kan hålla en hel värld under utpressning, inte när det är tydligt för alla -- alltför många människor skulle hitta sätt att stoppa utpressarna.

     -- Kommentar till "Kunde den första attacken mot WTC ha stoppats?" Leif Erlingsson 2011-09-11 12:59:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10765272/page1#post10765609


 • Leif E Ström,

  Det går inte att betygsätta artikeln.  Hade den slutat raden före "Så här i efterhand har 11 septemberattentatet påverkat mig betydligt mer känslomässigt" så hade jag gett den högt betyg.  Men i slutet går du vilse.  Därför ignorerar jag artikeln från nämnda mening, och kommenterar den del som är bra:

  Gå tillbaka till din artikels första del, Leif E Ström, och fråga dig själv varför FBI avsiktligt tillät terrorgruppen spränga en bomb i WTC.  Koppla gärna till det jag nämnde i Carl Olof Schlyters diskussionstråd "Det är något skumt med 9-11", där jag bl.a. skrev om hur Wall Street/Londons bankfamiljer har tillgång till underrättelsetjänsterna och har infiltratörer i statsförvaltningen.  [länk] .

  För mig är 9-11 en vattendelare genom att ha demonstrerat den destruktiva sidan av fri energi, något som inte kan ha gått någon regeringschef förbi.  Nu förstår de även om de inte förstått det förut att det Nicola Tesla oroade sig för angående fri energi från universums kraftfält som ett tveeggat svärd var riktigt, och att de som tagit hand om Teslas anteckningar måste ha utvecklat vapenaspekten av fri energi.  För några år sedan läste jag en mycket gedigen artikel i Idaho Observer  --  [länk]  --  som bl.a. kopplade ihop familjen Bush med såväl Nicola Teslas assistent som med Tyskland -- detta var strax efter första världskriget.

  Genom att den negativa aspekten nu är tydlig, så är vi dock fria att se även de fantastiska möjligheter vi har.  Djävulen är så att säga redan ute.  Se gärna även denna kommentar om detta:  [länk] .

  Men om vi av någon slags pervers omsorg om offren för lögnerna ska skydda lögnen, då har vi bara "vunnit" den negativa sidan, och avsvär oss den positiva sidan av 9-11.  Därför kan jag inte på något sätt ställa upp på slutet av din artikel.  Den leder oss in i en återvändsgränd:
  "A study of history shows that civilizations that abandon the quest
  for knowledge are doomed to disintegration.
  "
                          -Bernard Lovell, British astronomer and writer.

    - Jag instämmer med Bernard Lovell.

  Jag tror dock inte att du är illvillig, Leif E Ström.  Jag tror bara att du ärligt och uppriktigt har tänkt vilse.  Därför har du fortfarande min respekt.

     -- Kommentar till "Kunde den första attacken mot WTC ha stoppats?" Leif Erlingsson 2011-09-11 11:51:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10765272/page1#post10765597


 • Tack Blackie [länk] #59, för "High-Level Officials Eager to Spill the Beans About What REALLY Happened on 9/11 ... But No One In Washington or the Media Wants to Hear[länk]   och "WTC7 i Fritt Fall: Ej Längre Kontroversiellt[länk] .  Att ingen vill lyssna kan den amerikanske historiken och författaren Webster Tarpley ha förklaringen till:
  [länk]

  9/11: False-Flag Terrorism - The Precedents & The Reality

    . . . snip . . .
  • En handull med bankfamiljer på Wall Street och i London låg bakom 9/11
  • Fyra nyckelkomponenter för "under-annans-flagg" angrepp:
   1. Myndighetsövningar på samma tema som terrorspektaklen - som plötsligt görs verkliga
   2. Syndabockar: den eller de som hängs ut som de skyldiga
   3. Förrädaren/infiltratören:de inom statsförvaltningen som i själva verket är agenter för Wall Street/London:s bankfamiljer
   4. Teknikerna: de som faktiskt genomför terrorspektaklet (vilket syndabockarna, oavsett ev uppsåt, saknar kunskap/resurser för att genomföra)

  Filmen är från 2006 och en dryg timme lång.

  Wall Street/London:s bankfamiljer har sedan mycket lång tid bakåt tillgång till all former av underrättelser, inklusive hemlig forskning.  Inklusive givetvis - det säger sunt förnuft - fri energi.

     -- Kommentar till "Det är något skumt med 9-11" Leif Erlingsson 2011-09-11 09:47:00 inlägg #66, http://www.sourze.se/forum/thread/10765358/page7#post10765586


 • Positionen "al-Qaida gjorde det" är ju den etablissemanget utan nämnvärt politiskt motstånd pumpat ut från dag noll.  Eftersom "dansande israeler" skrutit i Israelisk TV om att de var där för att dokumentera händelsen, så har jag ibland lockats att peka på Mossad och elitens övriga säkerhetstjänster istället, men faktum är att vi inte vet vem som gjorde 9-11.  Allt vi vet är vilka som har hjälpt till med cover-upen.

  Det vi däremot vet, tack vare Dr. Judy Woods obrottsliga lojalitet till hennes forskning -- hon har en B.S. i Civil Engineering, en M.S. i Engineering Mechanics (Applied Physics), en Ph.D. i Materials Engineering Science och är expert på optiska metoder för att forska på spänningar i material, såväl moiré interferometry som andra, och därför är det för henne en andra natur direkt ur bilder av material som varit med om ovanliga saker kunna utläsa information som hjälper till att förstå vad som har hänt -- det vi alltså vet, är VAD som hände, och en hel del om HUR det hände.  En av de saker Dr. Wood visar är att det inte fanns några höga temperaturer inblandade i det förlopp som ledde till att byggnader gick upp i rök.

  När jag som utomstående tittar på människorna kring Dr. Wood så framstår det som helt klart att mörkläggningen av kall fusion för ett drygt årtionde sedan och 9-11 med Psy-Op är samma operation.

  I båda fallen är Dr. Steven E. Jones en nyckelperson.  Dr. Eugene Mallove som försökte förhindra mörkläggningen av kall fusion mördades.  Dr. Eugene Malloves systerson och Dr. Woods forskningsstudent Michael Zebuhr mördades också.  Kanske därför man inte vågat mörda även Dr. Wood -- lite för mycket, typ.  Men du "Lasse i Gatan" blir förstås bara irriterad över att ditt buffleri inte tar på mig och andra.  Sanningen vill du inte komma i närheten av.  För de som vill komma närmare sanningen rekommenderas att googla på "Steven E. Jones" "Dr. Eugene Mallove" "Michael Zebuhr" [länk] .

     -- Kommentar till "Vem tjänade på 11 september?" Leif Erlingsson 2011-09-10 20:35:00 inlägg #101, http://www.sourze.se/forum/thread/10723073/page11#post10765463

 • Men med det sagt, den politiska konsekvensen är att den som gjorde 9-11 med all sannolikhet fortfarande har kvar denna kapabilitet.  Som utpressning.  Hur kan vanligt folk t.ex. veta om en orkan eller jordbävning eller vulkanutbrott är en krigshandling eller naturlig?  Ett viskat ord till några regeringschefer innan en av dessa händelser drabbar ett annat land, vi kommer att göra "XXX", och dessa regeringschefer kan bli mycket samarbetsvilliga efter att den utlovade "naturkatastrofen" blivit verklighet på utlovat datum.  Nicola Tesla förstod att fri energi från universums kraftfält var ett tveeggat svärd, och tvekade att avslöja allt.  Hans anteckningar togs dock om hand av någon efter hans död, och det är uppenbart att de har använts för det Tesla fruktade -- vapen.  Därmed finns det ingen anledning att tveka inför att även använda dem för gott!  Och det finns ingen anledning att inte se med öppna ögon på vad som faktiskt har hänt.  Om regeringschefer med flera är bundna, så är du och jag fria.  Ingen kan hålla en hel värld under utpressning, inte när det är tydligt för alla -- alltför många människor skulle hitta sätt att stoppa utpressarna.
     -- Kommentar till "Det är något skumt med 9-11" Leif Erlingsson 2011-09-10 17:58:00 inlägg #40, http://www.sourze.se/forum/thread/10765358/page4#post10765454


 • Lasse i Gatan [länk] #75,

    - Lite surrealistiskt att svara på en projicering så långt från min egen position som tänkas kan.

  Positionen "al-Qaida gjorde det" är ju den etablissemanget utan nämnvärt politiskt motstånd pumpat ut från dag noll.  Eftersom "dansande israeler" skrutit i Israelisk TV om att de var där för att dokumentera händelsen, så har jag ibland lockats att peka på Mossad och elitens övriga säkerhetstjänster istället, men faktum är att vi inte vet vem som gjorde 9-11.  Allt vi vet är vilka som har hjälpt till med cover-upen.

  Det vi däremot vet, tack vare Dr. Judy Woods obrottsliga lojalitet till hennes forskning -- hon har en B.S. i Civil Engineering, en M.S. i Engineering Mechanics (Applied Physics), en Ph.D. i Materials Engineering Science och är expert på optiska metoder för att forska på spänningar i material, såväl moiré interferometry som andra, och därför är det för henne en andra natur direkt ur bilder av material som varit med om ovanliga saker kunna utläsa information som hjälper till att förstå vad som har hänt -- det vi alltså vet, är VAD som hände, och en hel del om HUR det hände.  En av de saker Dr. Wood visar är att det inte fanns några höga temperaturer inblandade i det förlopp som ledde till att byggnader gick upp i rök.

  När jag som utomstående tittar på människorna kring Dr. Wood så framstår det som helt klart att mörkläggningen av kall fusion för ett drygt årtionde sedan och 9-11 med Psy-Op är samma operation.

  I båda fallen är Dr. Steven E. Jones en nyckelperson.  Dr. Eugene Mallove som försökte förhindra mörkläggningen av kall fusion mördades.  Dr. Eugene Malloves systerson och Dr. Woods forskningsstudent Michael Zebuhr mördades också.  Kanske därför man inte vågat mörda även Dr. Wood -- lite för mycket, typ.  Men du "Lasse i Gatan" blir förstås bara irriterad över att ditt buffleri inte tar på mig och andra.  Sanningen vill du inte komma i närheten av.  För de som vill komma närmare sanningen rekommenderas att googla på "Steven E. Jones" "Dr. Eugene Mallove" "Michael Zebuhr" [länk] .

     -- Kommentar till "Dagen då jag blev rädd för islam" Leif Erlingsson 2011-09-10 07:41:00 inlägg #81, http://www.sourze.se/forum/thread/10765136/page9#post10765411

 • Ur oändlighetsperspektivet är vi alla delar av den kosmiska hjärnan som med olika aktörer spelar upp den gudomliga komedin, och vi spelar alla våra roller för att tydliggöra pjäsens budskap och läxa.  Vi håller på att skapa kunskap!  "Myrorna" håller på att upptäcka vad det är "Myrsamhället" redan vet.  Det finns intelligens i myrsamhället, men de enskilda myrorna är intelligensbefriade.  Det nya är att "människomyrorna" är på väg att upptäcka vad den kosmiska hjärnan redan vet och spelar upp.  Detta är långt större än fri energi, men det senare är en viktig akt i pjäsen.
     -- Kommentar till "Dagen då jag blev rädd för islam" Leif Erlingsson 2011-09-08 19:26:00 inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10765136/page4#post10765290

 • 99.99% av alla som ifrågasätter har satts i mentala fängelser.  Redan pyramiderna bevisar fri energi, men hur många av oss har befriat oss ur de mentala bojor som hindrar oss att se det?!
     -- Kommentar till "Dagen då jag blev rädd för islam" Leif Erlingsson 2011-09-08 14:23:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10765136/page3#post10765263

 • Innanmätena försvann under dagen 2001-09-11, givetvis av samma fysiska orsaker.  Det finns en gammal video varur jag (men inte Dag) kan se att en metallspira på toppen av en av WTC-byggnaderna blir till damm i luften.  [länk] .  Det finns ingen teknisk möjlighet att konventionellt rigga en sprängning av någon av dessa byggnader samma dag.  Bara därmed har vi bevis för riktade fri energi vapen (för de energier det handlar om finns inte att uppbringa på konventionellt sätt).
     -- Kommentar till "Dagen då jag blev rädd för islam" Leif Erlingsson 2011-09-08 13:20:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10765136/page3#post10765252

 • GunnarL, det är inte antalet som räknas, utan kvalitén som ändras när någon gör det!  Några få sådana individer förändrar världen.  Behövs bara en eller två eller tre.  Världen förändras av individer, några få individer.  När tankar möts!  (Som nu när John Lamb Lash och Dr. Judy Wood har mötts.  Jag har följt båda på varsitt håll, Judy längst tillbaka, men även John sedan något år, och nu när deras idéer korsbefruktar varandra så sprider sig BÅDAS idéer till helt nya människor -- vilket vad gäller Dr. Judy Woods arbete innebär att MASSOR av människor som är mentalt kapabla att ta in fri energi kopplingen till 9-11 nu gör det, och vad gäller John Lamb Lashs arbete innebär att massor av människor som fattat det senare börjar förstå mytologiskapandets betydelse på ett mycket djupare plan.  Och ovan försöker jag koppla in David Wilcocks arbete.)  Om EN ENDA TILL person förstår, så är det en helt FANTASTISK utdelning.  Vad mer skulle jag kunna begära?!  Det ensamt FÖRÄNDRAR VÄRLDEN.
     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2011-09-08 06:06:00 inlägg #65, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page7#post10765220

 • Att UFOs är verkliga är bara knappt lekskolenivå.

  Jag postade i annan tråd -- [länk] -- en blurb om vår tids kanske näst viktigaste bok.  Den viktigaste boken däremot är Dr. Judy Woods "WHERE DID THE TOWERS GO", med de fysiska bevisen för vad som verkligen hände 2001-09-11, hur det hela gjordes.  Nu när man vet vad som verkligen hände, och hur det gjordes, så kan man börja nysta i vem som gjorde det.  När det är klarlagt, så kan man få reda på -- inte bara spekulera som vi hittills har gjort i ett årtionde -- VARFÖR det gjordes.

  Men redan de ovedersägliga bevisen för VAD SOM VERKLIGEN HÄNDE 2011-09-11 som Dr. Judy Wood ger oss innebär bara de att hennes bok är vår tids viktigaste bok.  Lyssna även på "Dr Wood and John Lash The quintessential talk on 911.
  1. [länk]   (första timmen)

  2. [länk]   (andra timmen)
  Varför viktigast?  - Jo, för 9-11 bevisar fri energi.

     -- Kommentar till ""Djävla UFO"" Leif Erlingsson 2011-09-07 11:47:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10764893/page1#post10765169

 • [länk] micro 2011-02-23 19:18,    - I dag säger även John Lamb Lash att inte bara den officiella historien utan även sanningsrörelsen är en del av 9-11 Psy-Open, liksom jag själv var inne på ovan [länk] 2011-02-08 17:26 #169.  Lyssna på John Lamb Lash på Blog Talk Radio i dag,  [länk] .  Han säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan.  Att detta angrepp är det allvarligaste angrepp mänskligheten någonsin har utsatts för!  Men han framkastar även en testbar hypotes, som kan bevisa att de äkta sädescirklarna är gjorda av mänskliga vetenskapsmän med fri energi fysik, som försöker visa detta på detta sätt (då det inte finns något annat sätt att komma igenom det vetenskapliga förtrycket i detta ämne).  Han går på sin intuition och känsla, att det inte är samma människor som gör sädescirklarna, som gjort 9-11.
     -- Kommentar till "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" Leif Erlingsson 2011-08-30 20:27:00 inlägg #174, http://www.sourze.se/forum/thread/10712644/page18#post10764582

 • En till ledtråd om vilka som vill begränsa oss:  - Vilka vill begränsa vårt tänkande?  Känner du till vad lagreligionerna gick ut på?  Läs Gamla testamentet!

  Intressant nog klumpar sionismens svenska försvarare ihop judehatare med förespråkare för fri energi och alternativ medicin, det framgick t.ex. tydligt från Rasmus Fleischer, arena 2005-10-13, "Varning för konspirationen" [länk] , men framskymtar även i vetenskapliga texter om antisemetism, Martin Telinius, "Online anti-Semitism : A comparison between neo-Nazi and Islamist websites", Lund University, Department of Political Science, SVT 004, HT 06, Tutor: Bo Petersson.  Jag kommenterade detta 2008-11-20 [länk] .

  Allt hänger ihop.  Den som vill begränsa tanken vill begränsa allt.


     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 20:48:00 inlägg #76, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page8#post10764214

 • Vill tillägga till #71 (såg nu att du Bizon hunnit emellan medan jag komponerade detta, men skickar ändå, och svarar i nytt inlägg på din #72):

  Den moderna mottagarkanalen är justerad till en extremt smalbandig inställning, långt, långt bort från DrömTidens bredbandskanal.  Denna smalbandiga inställning är en avsiktlig handling från våra mästares sida.  Den har sitt ursprung från Romarriket.  Kanske det fortfarande rentav är samma 13 familjer som styr?  Det är alltså inte en slump att vi är obildade, utan "by design".  Tidigare postat 2010-12-19 11:27 [länk] .

  Den nuvarande akademiska vetenskapen är en skygglappsverksamhet där det är viktigt att sortera bort allt som inte passar in i paradigmet.  När inte "normal" mobbing räcker, så tycks det finnas resurser att få folk att kastas baklänges ut ur höga byggnader, och liknande.  Allt för att bevara vår självbild och verklighet.

  Se vidare namn som Dr. Stefan Marinov, ledare för den europeiska fri energi rörelsen, som "självmördades" just genom att kastas baklänges ur en hög byggnad.  Enligt f.d. NASA astronaut Dr. Brian O'Leary lämnade Dr. Stefan Marinov inget avskedsbrev och var en av de mest positiva och spirituella människor han träffat.  De som kontrollerar Wikipedia har en annan version.  O'Leary nämner också Dr. Eugene Mallove, som mindre än 24 timmar innan han skulle framträda på Coast to Coast med en fungerande liten fri energimaskin, och där möten i samband med denna sändning organiserats med senatorer och kongressmän, blir mördad i "ett rånöverfall" utanför sina föräldrars hem.  Källa:  David Wilcock, "The Source Field Investigations", s. 24-25.  Förf. David Wilcock talade med Dr. Brian O'Leary i Zürich, Schweiz, där de båda var talare vid en konferens.  Se även Google: [länk] .  Det finns många tiotals andra kända fall av tystande av fri energi, och säkert hundratals vi aldrig hört talas om.

  Just Dr. Eugene Mallove var extra farlig för begränsningsetablissemanget genom att han var en respekterad forskare som nästan lyckades föra upp "kall fusion" till det allmänna vetenskapsmedvetandet redan 2004.  Hans död försenade processen kanske 10 år.

  Sedan kan man fråga sig i vad mån det allmänna medvetandet tillåter dessa blockeringar av överflöd.  Och varför i så fall.  Jag har slagit mina lovar kring denna fråga i några år nu.  Se t.ex. "Motståndet mot verkliga lösningar" [länk] och som jag formulerade redan 2007, "Ett välkänt 'helvete' är, tycks det, att föredra före ett okänt 'paradis'.", "Fantasikrisen" [länk] eller [länk] .

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 19:32:00 inlägg #73, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page8#post10764207

 • #77 Tack.  Jag stöds ju i det jag skrev ang. rädsla för kretivitet etc av att den sionistiske grindvakten Rasmus Fleischer i dagens AB kultur inte missar att klumpa ihop "fascination för alternativ teknik och ekonomi" med "den antisemitiska högern".  [länk] .  Jag noterade redan 2008 att han klumpar ihop dessa ämnen, "De kan inte ta ifrån mig min sanning[länk]   och "Den oändliga fräckhetens matematik[länk] .   "Fleischer/Arena klumpar ihop fri energi, new age, hälsokost, antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat, som benämns 'antisemitism'.",   "magisteruppsatsen måste läsas för att förstå vilka konspirationsteorier som tolkas som vilka förmodade dolda agendor och religiösa eller new age motiv av den 'kultiverade' mottagaren.  [...]  Rasmus Fleischer erkänner visserligen att vissa konspirationer kan vara verkliga, men han misstänkliggör MOTIVEN för dem som skriver om konspirationer.  Det FÖRUTSÄTTS att vi har en agenda.  Och vilken agenda vi förutsätts ha beror på vilken teori vi förfäktar.  Vi FÖRUTSÄTTS alltså vara oärliga.  Det är själva grundförutsättningen.  Som man känner sig själv, känner man andra?...  Det är inte tänkbart att vi verkligen oroar oss för våra barns framtid.  Det är inte tänkbart att vi faktiskt blivit rädda när tidningarna vägrar berätta viktiga sanningar.  Nej, vi har givetvis alltid en dold agenda.  Rasmus Fleischer egen agenda är f.ö. sionism.... ;)  Vilket kanske förklarar att han i praktiken är apologet för krigsbrottslingar."
     -- Kommentar till "Är världen upp och ner?" Leif Erlingsson 2011-08-09 13:40:00 inlägg #78, http://www.sourze.se/forum/thread/10708542/page8#post10762524

 • FM-radio - var det inte det som ersatte kristallmottagare, d.v.s. Fri Energi-mottagare?  Eller vänta, mellan kom rör-radion som verkligen brände el.  Men kristallmottagaren, den lyssnade man på genom att sticka nålen i kristallen.  Olika stationer hittade man på olika ställen.  Men i sammanhanget viktigast, man hade inget batteri.  Energin kom ur etern.  Räkna nu ut hur hög energi som fanns från sändareffekten vid en mottagare långt borta - kom ihåg att effekten avtar kvadratiskt med avståndet!  Tror någon nu verkligen att sändaren sände ut så mycket effekt att det räckte?  Då tror nog denne på vilka sagor som helst.  (Och av vilka sagor som helst är hela vår skolgång uppbyggd.)    Lennie Tofft, fantastisk kortfattad sågning av sagorna om att Fri Energi på något sätt skulle strida mot sunt förnuft.  Tack!  Och roligt att du väl känner till mina barndomstrakter!  Säkert har vi gemensamma bekanta!

     -- Kommentar till "Problem med vindkraft negligeras i jakt på miljövänlig energi" Leif Erlingsson 2011-07-11 22:39:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10737009/page5#post10759049

 • En av världens främsta fysiker, Michio Kaku, på CNN om Fukushima - "De ljög för oss", "alla tre reaktorerna hade härdsmältor".  Det kokar fortfarande, vi håller oss "i fingernaglarna".  "Om ett nytt skalv kommer kan detta bli den värsta och största industriella olyckan någonsin.[länk] .  Dock, påpekar Benjamin Fulford, har denna olycka en guldkant.  Nämligen eftersom den övertygat det japanska politiska och affärsetablissemanget att fasa ut kärnkraft och olja som energikällor och istället investera i alternativ energi.  För den som sett filmer på japanska vattendrivna bilar är detta hoppfullt.  "Fri Energi", kort sagt.  Decentraliserad energi, matproduktion o.s.v. är ju dessutom av nyckelbetydelse för att vi människor ska kunna återerövra vår självständighet och personliga frihet.
     -- Kommentar till "Kärnkraften måste skrotas" Leif Erlingsson 2011-07-03 14:19:00 inlägg #78, http://www.sourze.se/forum/thread/10747469/page8#post10758170

 • Dag, i din egenskap av uppvaknad människa, så väger din åsikt härifrån jordperspektiv oerhört tungt.  Jag upptäckte själv för några år sedan att motståndet mot fri energi finns inom oss. (Se citat nedan.)  Kanhända det att den s.k. Atlantis civilisationen förmodligen gick under p.g.a. obalanserad fri energi kan ha med saken att göra.  Själsligt kommer vi så att säga ihåg...  Jag är enig med dig i att detta måste värka ut för som du också konstaterar så i en värld där vi omedelbart manifesterar våra önskningar kommer de utan Guds- [länk] (pik till alla förstår vem :)) mer eller mindre omedelbart att självdestruera.

  "Tisdagen den 21 oktober 2008 deltog jag i ett samtal, inspirerat av mig själv, om vilka konsekvenser för samhälle och mänsklighet det skulle få om energi var fri och decentraliserad. I en samtalsgrupp kallad "tisdagsgruppen" som samlas i Gamla Stan, vid Storkyrkan. I början var det några som inte kunde förstå att det kunde finnas ett motstånd mot att använda fri energi, om det fungerar. Under mötet visade det sig att motståndet fanns mitt ibland oss. Mycket klargörande för alla!"
  _
     -- Kommentar till "En Drottning Victoria var en för mycket!" Leif Erlingsson 2011-06-07 12:26:00 inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10755761/page4#post10755953

 • Dag, du varnar för fri energi.  Dock är det en av förutsättningarna för att bli fri kontrollstrukturerna varmed vi hålls i fångenskap.  Läste i SvD rubrikerna i dag att Vattenfall ser möjligheter i Tyskland med kärnkraftsavvecklingen och t.o.m. Per W uttrycker i morse i tyska kärnkraftsavvecklingstråden här på Sourze att tyskarna nog vet vad de gör.  Då påminns jag om ett samtal jag hade för några år sedan med en person som länge jobbat på Vattenfall.  Denne person, vars namn jag har glömt bort, berättade att det fanns kunskap kring s.k. Fri Energi på Vattenfall, efter att jag visat lite teorilitteratur i ämnet.  Om man bara inte berättar hur man framställer energin, så kan man ju sälja den "ur en svart låda" och fortfarande tjäna pengar...

  I ett universum av ljus (i vidare mening är allt uppbyggt av elektromagnetiska svängngingar, alltså "ljus"), och med nästan oändlig potentiell energi i varje godtycklig punkt (s.k. nollpunktsenergi), så är energi förmodligen - min gissning - "bara" fråga om att tillämpa information på den potentiella energin.

  Men du har rätt i att vi redan i det redan manifesterade har mycket.

     -- Kommentar till "En Drottning Victoria var en för mycket!" Leif Erlingsson 2011-06-07 10:35:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10755761/page4#post10755945

 • Andreas, för mig, som sedan slutet av februari avslutat många av mina mail med tankekornet "Hur kan man tro på universums existens, utan att tro på Fri Energi?!" (finns även här på Sourze, [länk] ), så innebär "renewable energy" INTE någon kod för folkmord.  Det är just i frågan om kärnkraften som jag är mest kritisk till EAP.  Jag ser kärnkraften som ett oerhört hot mot vår framtid.  Medan ni ser den som en förutsättning.  ORSAKEN till åsiktsskillnaden är dock INTE en skillnad i värderingar, utan en skillnad i världsbild.
     -- Kommentar till "En Drottning Victoria var en för mycket!" Leif Erlingsson 2011-06-05 20:57:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10755761/page2#post10755864

 • _
  • [... snip ...]   Efter ett systemskifte till en människovärdig värld, så kan det allmänna generera sina egna verkliga tillgångar, utan att behöva brandskatta folk.  Fri energi + hydrophonics o.s.v. o.s.v., se t.ex. Venus-projektets idéer.  (Venus-projektet har skissat på hur vi kan få extremt välstånd, men pengarna kan vi skippa.  Man kan bygga automatiska anläggningar som skapar den mat vi behöver, energi finns, och om vi bara inte hetsas att vi måste köpa-slita-slänga skräp till designad hållfasthet att gå sönder strax efter att garantin går ut utan istället hålla i hundra eller femhundra år med lämpligt underhåll, ja, då har vi allt välstånd vi behöver, och alla får jobb:  Att hålla vårt välstånd i skick.  Men det nuvarande ekonomiska systemet är ett anti-välfärds-system i alla bemärkelser.  Det syftar bara till pengarnas välfärd, ej till människornas.
      -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-28 15:32:00 inlägg #138, [länk]
  _
     -- Kommentar till "En Drottning Victoria var en för mycket!" Leif Erlingsson 2011-06-05 19:01:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10755761/page2#post10755857

 • Fastighetsskatt.

  Jag anser att människor ska kunna leva på en plätt jord och ha en fastighet därpå som de kan försörja sig på (eller hur de nu försörjer sig) utan att behöva betala in pengar till den statliga beskyddarverksamheten.

  Efter ett systemskifte till en människovärdig värld, så kan det allmänna generera sina egna verkliga tillgångar, utan att behöva brandskatta folk. Fri energi + hydrophonics o.s.v. o.s.v., se t.ex. Venus-projektets idéer. (Venus-projektet har skissat på hur vi kan få extremt välstånd, men pengarna kan vi skippa. Man kan bygga automatiska anläggningar som skapar den mat vi behöver, energi finns, och om vi bara inte hetsas att vi måste köpa-slita-slänga skräp till designad hållfasthet att gå sönder strax efter att garantin går ut utan istället hålla i hundra eller femhundra år med lämpligt underhåll, ja, då har vi allt välstånd vi behöver, och alla får jobb: Att hålla vårt välstånd i skick. Men det nuvarande ekonomiska systemet är ett anti-välfärds-system i alla bemärkelser. Det syftar bara till pengarnas välfärd, ej till människornas. -- Leif Erlingsson 2011-04-27 13:47 #11 [länk] i "Sveriges framtid ingen söt saga" tråden.)
     -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-28 15:32:00 inlägg #138, http://www.sourze.se/forum/thread/10754518/page14#post10755166

 • Min vän Abdel-Masih Wazir, den filosoferande elitdamtennistränaren, hatar detta ord "intuition". Han menar istället att det som gör att somliga likt ett rovdjur kan känna sig fram till målet är något han kallar "predation". Själv brukar jag dock använda ordet intuition. Men jag ser fördelen med ett bättre definierat begrepp, särskilt i ljuset av diskussionen i denna tråd. Jag spelade vid tre olika dagar för någon vecka sedan kort med en kvinna som spelat kort i hela sitt liv. Första dagen tänkte jag inte så mycket. Fick höga poäng. Den andra dagen tänkte jag väldigt mycket. Hon sa, "jag tänker inte förren efteråt, för att förstå hur det blev". Jag fick låga poäng den dagen. Den tredje dagen, dagen efter, följde jag bara "känslan". Fick höga poäng.

  Min slutsats är att tänker man ut strategier så blockerar man den multidimensionella kommunikationen med universum, bortom tid och rum. Den som tillåter dig att sträcka dig in i DrömTidens bredbandskanal för att justera sannolikheterna så korten blandas så du har fördel därav, eller hur det nu går till. Du kan inte tänka ut detta, du måste lita till andra dimensioner av dig själv. Tillit.

  Detta är den "predation" min vän talar om.

  En kontaktperson för Plejaderna berättade för några år sedan vad han fått veta av sina Plejadvänner ang. detta ämne. Han beskrev det som att när du står och ska kasta pil, och du VET att pilen kommer att träffa bullseye, och den gör det, då har du tillfälligt nått en sådan kontakt med universum som du ständigt måste kunna befinna dig i, om du ska kunna förväntas kunna ta ansvar för ex. Fri Energi. Jag hade nämligen visat honom en teoribok i Fri Energi och frågat vad hans vänner ansåg.

     -- Kommentar till "Lyssna på din intuition" Leif Erlingsson 2011-05-24 20:11:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10754377/page1#post10754670

 • ... samtidigt som Kalle är en av dem som förlöjligar Tesla, Kall fusion etc, så jag förstår var jag har honom.
     -- Kommentar till "Senkommen ungdomsrevolt ger 9/11-fantasier?" Leif Erlingsson 2011-05-11 12:52:00 inlägg #155, http://www.sourze.se/forum/thread/10752835/page16#post10753264

 • "Hur fel på det är man på det om inte ens trudisar tar det på allvar? :D" Detta uttalande bör läsas i relation till att sanningsrörelsen kan vara en konspiration för att störta USA, som jag nämnde i "Foliehattar spekulerar om 11 september" 2011-02-09 10:30 #988, [länk] , eller kopplingarna till förlöjligandet av Tesla, Kall fusion etc (se ex. #990 [länk] i samma tråd som förut) där USA:s energimyndighet (DOE) har sin agent längst in i sanningsrörelsen, och att denna rörelse faktiskt DÖDAT möjligheten att komma vidare juridiskt, som jag nämnde i #2096, [länk] i samma tråd som förut, med länk till [länk] [PDF]. Som jag formulerade 2010-12-05 01:36, "Det är viktigt att skilja på sanningssökare och sanningsrörelsen". Otroligt om du kan vara så naiv att du inte förstår att sanningsrörelsen är manipulerad inifrån! "Jag är nämligen så pass "konspiratorisk" att jag tror att sanningsrörelsen ingick i planeringen av 9-11. Det hela bör ha varit "Game Planned", och behovet av att styra bort sanningssökare från farliga frågor förutsett.", som jag uttryckte på [länk] .

  Eller som jag skrev så sent som i går:

  "Det jag själv hävdar är dock att vi goda människor också måste kunna se konspirationer, där de förekommer. Min misstanke är att sanningsrörelsen avleds från att utgöra ett äkta hot av sådana som är benägna att manipulera, men att nästan alla rörelsens sympatisörer och aktiva faktiskt är goda människor. Som vanligt använder den undersökning du hänvisar till sanning för att smutskasta sanningen. Det är manipulativt. Och vi kan därmed sluta oss till vad det är för sorts folk som har skapat den, eller om dessa är av den riktigt naiva sorten, vad för sorts folk som har gett dem idén." #64, [länk] längre upp.
     -- Kommentar till "Senkommen ungdomsrevolt ger 9/11-fantasier?" Leif Erlingsson 2011-05-11 12:45:00 inlägg #153, http://www.sourze.se/forum/thread/10752835/page16#post10753262

 • Forts. från föregående post:

  "Thermodynamics and Free Energy" by Peter A. Lindemann, 1994-05-08, [länk] , pages 2-3:

  "Problems arise, however, with some of the more generalized interpretations of the "Law" such as "the state of order in a closed system does not spontaneously increase without the application of work." In order to understand why this statement is not universally true, it is important to clearly define our terms. We must understand what is meant by the "state of order" in a system, and we must define the boundaries of the "closure" of that system. In the first case, the "state of order" in the system is generally regarded as the temperature. Understanding this, we can rephrase this statement to say, that in a thermally isolated enclosure, the temperature will not increase unless work or energy is added to the system. Here again, by clearly defining our terms, and limiting the discussion to heat and work, we have a universally true statement backed up by mountains of experimental data. If, however, we define the "state of order" as a generalized "quantity of energy", and we further define the "closed system" as the Universe, we are led to believe that under no circumstance is it possible to create a condition where the concentration of energy will increase spontaneously. This is not true!

  While it should be understood that most known chemical processes, standard electrical equipment and heat generally do behave this way, the Etheric Energy Field of the planet does not. The Etheric Energy Field behaves in direct opposition to the more generalized understandings of the "Second Law of Thermodynamics" and this fact is backed up by considerable experimental data. One of the best documented examples of this is the spontaneous temperature rise observed in the "orgone accumulator", invented by Dr. Wilhelm Reich in 1940. Here, a simple enclosure made of alternating layers of organic and inorganic material, allows the ambient density of the Etheric Energy Field to become more concentrated in the local area, without the application of work. This new and higher energy concentration is then reflected as a spontaneous rise in temperature. This situation does not break the "Second Law" in the narrow case, because we admit that new energy is entering the system. It does break the "Second Law" in the general case because this energy is entering without the application of external work. Reich's accumulator was designed as an attempt to shield and isolate this energy from its presence in the environment. His data clearly showed, however, that he was not able to isolate the energy effects inside the accumulator because the Etheric Energy Field easily penetrated the walls of the enclosure. He eventually realized that with regard to Etheric Energy Fields, it was impossible to "close the system" in the local sense. This is important to understand because it directly refutes the assumption that the universe consists only of closed systems at all levels of activity."

     -- Kommentar till "Växthuseffekten en fysikalisk omöjlighet" Leif Erlingsson 2011-05-10 15:49:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10752942/page1#post10753073

 • "Thermodynamics and Free Energy" by Peter A. Lindemann, 1994-05-08, [länk] , page 1:

  "By 1850, Rudolf Clausius was able to synthesize the work of Helmholtz, James Joule, Sadi Carnot and others to express a generalized statement that has become known as the "First Law of Thermodynamics." It states that "energy can be changed from one form to another, but it is neither created nor destroyed." By the time this thought became universally believed, it had totally transformed the intellectual landscape of mechanics, physics and energy dynamics. This was a clean break from the set of thoughts and assumptions that had come forward from antiquity. A new era in science had begun."

  "Thermodynamics and Free Energy" by Peter A. Lindemann, 1994-05-08, [länk] , page 2:

  "The "Second Law of Thermodynamics" evolved out of further studies of the behavior of heat in closed systems. Remarkably, there is no one statement that is universally recognized as the definitive expression of this so called "Law". [...] As long as the "Law" is clearly and narrowly defined as a statement that reflects upon the behavior of heat in closed systems, this author has no problem with agreeing completely."

  Fortsätter:
     -- Kommentar till "Växthuseffekten en fysikalisk omöjlighet" Leif Erlingsson 2011-05-10 15:49:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10752942/page1#post10753072

 • Termodynamikens andra lag gäller inte i det verkliga universum eftersom den förutsätter isolerade system, och några sådana existerar inte i verkligheten. Det är därför obetänksamt att använda den som argument mot global uppvärmning. Som alltså kan orsakas av såväl energi från etern (som kanske representerar andra dimensioner, eventuella metadimensioner etc.) som av solen o.s.v..

  Citerar lite ur "Thermodynamics and Free Energy" by Peter A. Lindemann, 1994-05-08, [länk] , delar upp det i 2 posts:
     -- Kommentar till "Växthuseffekten en fysikalisk omöjlighet" Leif Erlingsson 2011-05-10 15:48:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10752942/page1#post10753071

 • Jag är ingen vän av köp-slit-släng (se ex. [länk] ), men får jag fråga om du är mot obegränsad miljövänlig energi (s.k. "Fri Energi") om vi samtidigt slutar med konsumismen och använder våra resurser för att skapa ett hållbart samhälle med en teknisk infrastruktur?
     -- Kommentar till "Upprop för planeten och mänskligheten" Leif Erlingsson 2011-05-04 18:32:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10752035/page1#post10752306

 • Free Energy Finally Discovered Rodin Coil Vortex Based Math TEDxCharlotte 2010 Randy Powell [länk]
     -- Kommentar till "Tysk kärnkraftspanik förödande för Europas elförsörjning" Leif Erlingsson 2011-04-30 18:29:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10751326/page1#post10751685

 • Det är inte bara jag som (i #2, [länk] ) varnar att jorden kanske inte alltid är så lugn och trygg som vi är vana. Även NASA: "NASA has forecasted super solar storms for 2012 and is sounding the alarm it could knock out the Earth’s entire electrical grid and kill 1 billion people. If proper precautions aren’t taken it could lead to nuclear meltdowns around the entire world." ( [länk] ). D.v.s. det finns all anledning i världen att INNEVARANDE ÅR ersätta uranreaktorerna med fri energi -- och personligen är jag övertygad om att makteliten långt bortom de politiska sprattelgummorna och gubbarna sedan årtionden har teknologin, såsom i diverse hemliga underjordiska baser.
     -- Kommentar till "Tysk kärnkraftspanik förödande för Europas elförsörjning" Leif Erlingsson 2011-04-30 10:01:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10751326/page1#post10751663

 • Åtgärdsprogram som skulle lösa problemet, om det bara vore politiskt möjligt (vilket det f.n. inte är): a) sluta bedriv "Vetenskaplig Diktatur" gentemot t.ex. kemiskt katalyserade kärnreaktioner för energiproduktion (Low Energy Nuclear Reactions (LENR), Chemically Assisted Nuclear Reactions (CANR), "Cold Fusion", etc.) Fast en öppning kanske är på väg... [länk] . b) skrota sedan de existerande reaktorerna i ALLA kärnkraftverk snabbast möjligt i takt med att energiproduktionen övertas av nya kall-energi reaktorer byggda på "kall fusion" eller ännu mer nydanande s.k. fri energi teknologier. Till och med Thorium vore säkrare än dagens existerande reaktorer. DAGENS REAKTORER är dödsfällor den dag det sker en större naturkatastrof. Och om jorden inte alltid är så lugn och trygg som vi är vana, så kan dagens reaktorer alldeles i onödan innebära mänsklighetens undergång, trots att vi annars kanske skulle överleva en större mer eller mindre global naturkatastrof i tillräckliga antal för att kunna gå vidare.
     -- Kommentar till "Tysk kärnkraftspanik förödande för Europas elförsörjning" Leif Erlingsson 2011-04-28 01:54:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10751326/page1#post10751465

 • Nej Kalle, det är riktigt. Bevisen talar för antingen kärnvapen och/eller fri energi vapen. Se vidare t.ex. [länk] och även [länk] . Givetvis kan man ha kompletterat med annat, inte minst för att lägga ut villospår. Jag hade en ännu bättre länk om bl.a. strålningsskadade offer efter 9-11 men den försvann när jag blev tvungen att installera om webbläsaren, och jag har ännu inte återfunnit den. Postar den när jag hittar den.
     -- Kommentar till "Svensk offer för främlingsfientlighet i Afghanistan" Leif Erlingsson 2011-04-07 13:06:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10748726/page1#post10749189

 • Kom på att min "Spaning 2009-09-25" är relevant till artikeln: "Min spaning i dag är att delen "Förintelse" kommer att droppas ur skällsordet "Förintelseförnekare", och det nya begreppet helt enkelt blir "Förnekare", avseende dem som inte instämmer i etablissemangets påbjudna verklighetstolkningar. FiB/K:s webbredaktör Knut Lindelöf skriver på sin blogg i förrgår om hur alla som ifrågasätter nog egentligen är "Förintelseförnekare". "911 skapade en grogrund för dessa intelligenta kufar. De slåss famför allt för rätten att ifrågasätta antalet offer för den nazistiska Förintelsen, men också för att avslöja konspirationen bakom sprängningen av WTC 2001 och för att Estonia sänktes." Redan 2005 kopplade Rasmus Fleischer i Arena ihop fri energi, new age, hälsokost, antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat, som benämns 'antisemitism'. Jag bloggade om det i "De kan inte ta ifrån mig min sanning" 2008-11-20 [länk] . Men varför menar jag då att delen "Förintelse" kommer att droppas, till förmån för enbart "Förnekare"? Helt enkelt för att den delen är utsliten nu. Se vidare mina texter på denna blogg - där framgår det tydligt nog." [länk]

     -- Kommentar till "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" Leif Erlingsson 2011-04-03 00:09:00 inlägg #173, http://www.sourze.se/forum/thread/10712644/page18#post10748570

 • John, påminner mig om att den moderna "Inkvisitionen" ständigt frågar efter bevis för fri energi och annat samtidigt som massor av uppfinnare på området röjts ur vägen. De som frågar efter bevis för "förbjuden kunskap" är provokatörer för att locka fram nya byten åt andra avdelningar av "Inkvisitionen". Det här är ett mycket gammalt spel, som spelas på fler nivåer än den materiella.
     -- Kommentar till "Armémuseum driver på Israelhatet i Sverige" Leif Erlingsson 2011-04-01 17:21:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10747931/page2#post10748331

 • Hur ska jag få ihop pusslet till slut, frågade någon mig. Tja, till att börja med genom att samla ihop pusslen så de olika pusslen kan användas som pusselbitar i den större bilden, meta-pusslet, eller det som föraktfullt av dem med stockholmssyndrom brukar kallas "den konspiratoriska världsbilden" (tankestoppare!). Jag får själv säga att dessa känns som viktiga meta-pusselbitar: Leif Erlingsson #14, [länk] i "100 år av arbetarrörelse kan snart ha varit förgäves" (eller #44, [länk] i "Historiens vingslag") och #2056, [länk] ovan. Samt Stadsstaternas imperium -- the Empire of the three City States; The City of London, City of Vatican, City of Columbia. Och allt detta förlöjligande av tankens frihet av maktens konstaplar och pultroner. "Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det. Och, de kopplar ihop det med judehat." ( #199, [länk] i "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" ). Man får inte mycket information ut ur "The City", men efter många år av intensivt sökande och kontaktskapande känner jag att jag tryggt kan säga att man därstädes har full koll på detta med interdimensionalitet såsom jinner, dimensionsportaler/stargates etc. Och antagligen får sin makt genom information från existenser som ser hela vår verklighet lika naket som en tredimensionelling ser en tvådimensionell verklighet, jmf. "Dr Quantum Visits Flatland" [länk] . Eller kanske det är City of Vatican som är experten, medan de andra har "working knowledge". Medan vi är de dumma bortkollrade fåren. Dock, när vi OCKSÅ börjar operera holografiskt, distribuerat (jmf. mitt eget agerande här på Sourze - [länk] - men också i mitt PLATTA UNDERIFRÅN nätverkande på tvärs med alla agendor), då börjar vi den största revolutionen i alla våra livstider. Medvetanderevolutionen. Ett kvantsprång i medvetande som aldrig förr har erfarits på jorden. "Instant paradigm shift". Det är inget mindre än detta paradigmskifte som intensivt motarbetas av alla "vi lever i de bästa av världar" - människor.
     -- Kommentar till "Foliehattar spekulerar om 11 september" Leif Erlingsson 2011-03-09 10:52:00 inlägg #2057, http://www.sourze.se/forum/thread/10736503/page206#post10745517

 • Kalle: "Jag avsåg förmågan att driva med sig själv. Det kräver självdistans." Du kanske gör som jag, utövar den i lönndom. :) ( #231, [länk] .) Ang. Dag, se där, ännu mera förklaring till att vi inte har "fri energi". ( #232, [länk] .) Instämmer dock att det vi har problem med är mottagningen.
     -- Kommentar till "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" Leif Erlingsson 2011-02-28 11:25:00 inlägg #233, http://www.sourze.se/forum/thread/10740144/page24#post10742798

 • Aguirre: "Främsta anledning är att ingen lägger ut en enkel fungerande ritning på nätet." (#216, [länk] ). Nja. Jag har sannolikt sådana ritningar i mina arkiv, men hur ska jag kunna skilja dem från nästan alla andra utlagda som desinformation? Jag har inte resurser att testa allt. Däremot finns det ett antal personer som visat att det fungerar. På Teslas tid var det "fri energi" att ta vattenkraft, och han blev utkastad ur universitetet för den tanken. Fronten har flyttats. Det har varit "fri energi" att ta tillvara värmeenergi från en lägre temperatur till en högre. I dag har vi värmepumpar. Vad som "är" "fri energi" är alltid det som ligger lite bortom om vad vi kan tro på. Så enkelt är det. Så ju fler "knasbollar" vi blir, nu fortare får vi mer energi. Däremot är det sant att motståndet finns inom oss. Jag fann detta vid ett samtal där förutsättningen var att fri energi var möjlig. Citerar från min egen redogörelse: Tisdagen den 21 oktober 2008 deltog jag i ett samtal, inspirerat av mig själv, om vilka konsekvenser för samhälle och mänsklighet det skulle få om energi var fri och decentraliserad. I en samtalsgrupp kallad "tisdagsgruppen" som samlas i Gamla Stan, vid Storkyrkan. I början var det några som inte kunde förstå att det kunde finnas ett motstånd mot att använda fri energi, om det fungerar. Under mötet visade det sig att motståndet fanns mitt ibland oss. Mycket klargörande för alla!" (Se vidare 7:e stycket och framåt på [länk] .) När man som jag tror att det är vi själva som skapar vår verklighet utifrån vad vi gemensamt tror så är denna insikt att motståndet finns inom oss mycket viktig.
     -- Kommentar till "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" Leif Erlingsson 2011-02-28 07:30:00 inlägg #219, http://www.sourze.se/forum/thread/10740144/page22#post10742777

 • PS: Eftersom insatserna är de högsta tänkbara, systemets & mänsklighetens överlevnad, så stannar ingenderas försvarare vid något. De enligt rapporter framgångsrika "Fri Energi" entreprenörer som inte kan stoppas med hot och mutor har en mycket hög överrepresentation som offer i olyckor och brott med dödlig utgång. Självfallet finns det inga bevis. Det är systemets uppgift att säkerställa det senare.
     -- Kommentar till "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" Leif Erlingsson 2011-02-27 22:28:00 inlägg #208, http://www.sourze.se/forum/thread/10740144/page21#post10742717

 • Kalle ( #201, [länk] ), problemet med "fri energi" är att det raserar den världsbild som imperialismen bygger på, d.v.s. materialismen. Därför kräver systemet att konceptet "visas inte fungera". Vilket levereras av systemets försvarare. Men Kalle, materialismen är död. Den försvaras numera bara av okunniga människor, och av de med agendor. Till Aguirre ( #204, [länk] ), jag känner väl till argumentet, och bemöter det här: [länk] . Till detta vill jag tillägga att just tanken att mänskligheten ej kan hantera "Fri Energi" får massor av vetenskapsmän/kvinnor att hjälpa till med cover-upen. För att de tror att det är rätt. Men, hur kan man tro på universums existens, utan att tro på Fri Energi?!
     -- Kommentar till "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" Leif Erlingsson 2011-02-27 22:20:00 inlägg #207, http://www.sourze.se/forum/thread/10740144/page21#post10742715

 • "Leif och Spartacus, Lordchaos m.fl., jag vill pröva tanken att zionismen är ett uttryck för något med rötter tillbaka till chazarriket.[...]" ( Dag #157, [länk] ) Chazarledarna såg väl i judendomen ett bättre verktyg för imperiebygge än sina i mitt tycke bättre religioner som de lämnade. "Zionismen kommer dock att dra med sig hela jordelivet i sin undergång eftersom den är fullständigt materialistisk" Kan bara instämma. Se även min #185, [länk] sista tredjedelen, klipper in: "Imperiebygge förutsätter materialism. För 2000 år sedan romarna. Behövs konstaplar och pultroner. Sanhedrin då, sionister i dag. Då åt romarna. I dag åt Stadsstaternas imperium -- the Empire of the three City States; The City of London, City of Vatican, City of Columbia. Självklart var det Jesus representerade -- människans frigörelse -- antites. Jesus då, allt vad fritt tänkande heter i dag. Bevis: Retoriken av sinisterna (ouups, Freudiansk felskrivning! Sionisterna menade jag!) mot allt vad nytänk heter, jag kan citera hur mycket som helst, och det mesta kan citeras bara genom att leta i kommentarstrådarna här på Sourze. Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det. Och, de kopplar ihop det med judehat."
     -- Kommentar till "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" Leif Erlingsson 2011-02-27 20:48:00 inlägg #199, http://www.sourze.se/forum/thread/10740144/page20#post10742688

 • "Leif: jag citerade ju för dig. Lite besviken på dig! Prova igen!" ( Kalle #154, [länk] .) Kalle, jag får tacka för din hjälp med att visa att nutida nazister gärna läser protokollen. Som har konstaterats, det borde alla göra. Och till CMO ( #148, [länk] ), tack för att du med ett bra citat visar att även A. H. var trött på detta ständiga tjat från sionisternas sida om förfalskning. Det var tydligen lika känsligt då som nu. Ingen har dock vad jag förstår påstått att det finns belägg för att protokollen bidragit till Förintelsen, korrekt? Det är direkt löjligt att antyda att den som menar att the Plan of Provins (oscar berven #153, [länk] ) i någon av sina olika inkarnationer skulle tillämpas i dag skulle arbeta för folkmord på judar. Den smutskastning jag med flera beskylls för här i tråden (Kalle #159, [länk] , CMO #173, [länk] ) bedrivs men inte av oss, utan av "den som nämnde den". Ingen av "Dag, Open, Leif, Spartacus, LordChaos m.fl" har av vad jag har sett beskyllt judarna för något ont. Men något ont har däremot våra anklagare beskyllt oss för, och det dessutom otaliga gånger. Det jag och några till har gjort, det är att peka på att det finns en människofientlig agenda. Ta en sådan sak som Georgia Guidestones. Om CMO eller Kalle hade satt upp dem, hade de fått stå kvar? Varför får de stå kvar? Inget svar? Att de får stå kvar visar att vi har rätt. The Plan of Provins handlar om Imperiebygge. Imperiebygge förutsätter materialism. För 2000 år sedan romarna. Behövs konstaplar och pultroner. Sanhedrin då, sionister i dag. Då åt romarna. I dag åt Stadsstaternas imperium -- the Empire of the three City States; The City of London, City of Vatican, City of Columbia. Självklart var det Jesus representerade -- människans frigörelse -- antites. Jesus då, allt vad fritt tänkande heter i dag. Bevis: Retoriken av sinisterna (ouups, Freudiansk felskrivning! Sionisterna menade jag!) mot allt vad nytänk heter, jag kan citera hur mycket som helst, och det mesta kan citeras bara genom att leta i kommentarstrådarna här på Sourze. Fri energi, UFO, You Name It, de är mot det. Och, de kopplar ihop det med judehat.
     -- Kommentar till "Vad har Darwin gemensamt med Hitler? #3" Leif Erlingsson 2011-02-27 19:53:00 inlägg #185, http://www.sourze.se/forum/thread/10740144/page19#post10742666

 • Det bara MÅSTE komma ut, jag KAN INTE HÅLLA MIG. Nu kommer det... UFO, Torsion Field Physics, Scalar Weapons, Hutchinson Effect, Sub Quantum Kinetics, LENR / Cold Fusion, Psychonautics, Remote Viewing , ... ahhhhhhhhhhh! :)
     -- Kommentar till "Foliehattar spekulerar om 11 september" Leif Erlingsson 2011-02-09 20:23:00 inlägg #1034, http://www.sourze.se/forum/thread/10736503/page104#post10740006

 • Kalle, förlöjligar Tesla, Kall fusion, men stöder ovan Scholars For 911-Truth Steven E. Jones. Kanske detta förklarar: "Mörkläggningen av kall fusion: Vi får 'tacka' det mormonska Brigham Young universitetet och deras 'duktige gosse' professor Steven E. Jones för att han efter spion-tips från energidepartementet (DOE), kokte ihop en egen 'kall fusions' presskonferens med en visserligen oanvändbar egen process, men något som skulle göra det omöjligt för Pons och Fleischman, som arbetat i årtionden, att få patent. Därför tvingades Pons och Fleischman p.g.a. spionen på DOE och p.g.a. 'duktige gossen' - opportunisten - Steven E. Jones föregripa den vetenskapliga processen något, genom att själva ställa till med presskonferens. Genom ytterligare manipulationer lyckades 'the powers that be' avföra kall fusion från det respektabla, trots att en mycket stor mängd labb konfirmerat resultaten. Eugene Mallove, författare till "Cold Fusion Cover Up", och mycket respekterad vetenskapsman, sa att kall fusion är fullständigt bevisat. Han blev mördad i maj 2004. Försöken att mörklägga riktade energivapen den 11 september 2001: I september 2005 dök så 'duktige gossen' Steven E. Jones upp på 11 september scenen. Som det visade sig, ännu en 'limited hangout'. Han 'outade' mot hennes vilja Judy Wood, som hade önskat vara anonym. En av hennes studenter, Michael Zebuhr, som hjälpte till i 11 september arbetet, mördades senare. Att samme Steven E. Jones som har haft samröre med Los Alamos National Laboratories, där en del utvecklingsarbete av atombomben skedde, och med energidepartementet (DOE), och som opportunistiskt försökt förstöra all legitimitet och anslag för Pons och Fleischmans forskning på kall fusion, att denne samme Steven E. Jones inte är särskilt intresserad av bevis för direkt energivapen borde inte förvåna den som ser hur det hela hänger ihop. Varför kom över huvud taget professor Steven E. Jones in på "9/11´´? Antagligen för att det även här fanns professorer som ärligt sökte sanningen. Som professorerna Reynolds, Fetzer, Woods. Den kapade "9/11 Truth" sanningsrörelsen har i själva verket stött ut de personer som är närmast sanningen." [länk]
     -- Kommentar till "Foliehattar spekulerar om 11 september" Leif Erlingsson 2011-02-09 10:38:00 inlägg #990, http://www.sourze.se/forum/thread/10736503/page99#post10739903

 • Dan, du tappade mig vid "Jag tror inte på att kall fusion existerar". Det är i dag inte en realistisk ståndpunkt. Det som kallas "kall fusion" har verifierats. Att några labb misslyckats förtar inte de otaliga som lyckas. Se t.ex. "Defence Analysis Report on Cold Fusion" 2009DIA-08-0911-003 [länk] . Det är naturligtvis inte fråga om "fusion" utan om transmutation - omvandling av grundämnen. Åter, Steven E. Jones körde ut ordet fusion i sammanhanget. Ful fisk, det där. Faktiskt skulle det vara mer tekniskt korrekt att istället för fusion här använda termen alkemi, ett begrepp som dock sedan århundraden fått en negativ klang. Man kan, givet bevisläget i dag, misstänka Foul Play även angående det senare, men det är kanske att gå över ån efter vatten att fundera på det. Ett tankekorn: Tänk om det är en missuppfattning att värme = energi... Tänk om värme = motstånd, en bieffekt som ibland uppträder i samband med energi... Kyla, är något som ofta rapporteras i samband med besökandes farkoster... Tänk om kyla och energi är mer relaterat än värme och energi...
     -- Kommentar till "Den svarta lådan talar alltid sanning" Leif Erlingsson 2011-01-09 22:42:00 inlägg #107, http://www.sourze.se/forum/thread/10733917/page11#post10734539

 • Dag Nilsson 2011-01-09 14:39 #82 [länk] , det var ju inte till mig, och du vet nog sedan förut hur jag tänker om detta, men berättar ändå att en av de första webbsidorna om 11 september 2001, som behövt mycken mobbing från den kontrollerade "sanningsrörelsen" för att avleda vår uppmärksamhet från, innehöll just en videosnutt - inte lika bra, men fullt tillräckligt bra för att man ska se att metall omvandlas till damm (Plaguepuppy [länk] , mina kommentarer: [länk] ). "Dammifieras". Jag såg den c:a 2003, 2004, då jag började titta på ämnet. Så jag har haft gott om tid att integrera detta "datum" att metall omvandlades till damm i luften. Vad det säger mig är bl.a. att termit, som "Kall fusion" sabotören fysikprofessor Steven E. Jones driver, inte alls kan vara hela förklaringen. Detta "datum" visar i själva verket att detta är LÅNGT mycket större än vem som gjorde det. Om vi rätt förstår detta så kan våra "ögon öppnas", så att "vi får synen åter", och kan se vad som verkligen pågår. Jag har skrivit lite om detta här: [länk] . Och här: [länk] . Bästa faktasiter är dessa två: [länk] [länk] . Jag har kommit fram till att även detta bara är teknikaliteter. Vår verkliga "spirovision" (ett uttryck myntat av Jessica Jidholt) får vi då vi förmår rakt av läsa symboler och dolda budskap som en ingenjör läser en manual. En guldgruva härvidlag är Lenon Honor [länk] .
     -- Kommentar till "Den svarta lådan talar alltid sanning" Leif Erlingsson 2011-01-09 19:24:00 inlägg #102, http://www.sourze.se/forum/thread/10733917/page11#post10734519

 • Jodå, nog uppfanns den i god tro. Men som med så mycket annat så är det inte så den används i dag, av de som verkligen begriper, men som styr oss andra. Lästips: "Thermodynamics and Free Energy" by Peter A. Lindemann, 1994-05-08, [länk] . Se även övriga länkar på [länk] . Och ta ett träd. Det fraktar vatten utan att bry sig om att skapa värme. Kanske ändå värme är en biprodukt av bakvänd förståelse av vad energi är...
     -- Kommentar till "Bortom materialismen" Leif Erlingsson 2011-01-03 13:26:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10727149/page2#post10733741

Extra:
 • O.B.S.:
  Den här insatta kommentaren har aldrig funnits på Sourze.


  2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

  Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).

 •    -- Kommentar till samtliga Sourze diskussioner 2013-06-18 00:00 av Leif Erlingsson - blockerad från Sourze 2013-05-07; en dryg månad innan det gamla forumet slängdes.  [Tillägg utanför Sourze]


Sidan genererad 2013-08-28 13:20:10