Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden "En ny stark stat"

Länk hit:
http://freedom.lege.net/En_ny_stark_stat/Sourze_style.html .
Tassar omkring på filttofflor ja, det gäller väl inte minst den manliga delen i "feminismens Saudiarabien" (Assange). Tycker även artikeln tassar lite och missar en väsentlig del här, om Schlingmann och de statliga diktaten om befolkningens två huvudgrupper, kvinnor och män.
Här är Schlingmanns första bidrag på sourze, "Bilar åt flickor och dockhus åt pojkar!" Finns även en annan såg jag, "Ojämlikheten mellan könen etableras på dagis." Vad menar karln!? [länk]
Obegripligt att en sådan man kunde nå en sådan position, men med den humhum partiledaren så.... T.o.m. Horace Engdahl, gift med Ebba Bratt Wittström (vars förtjänst dock var att slå undan benen på Fi) har nu vaknat. Och påpekade hos Skavlan att den intellektuella debatten i Sverige lämnar en hel del övrigt att önska.
Ja den är död, kvävd i poltisk korrekthet genom ängsliga män och självgoda kvinnor!
Citat//En nytillkommen familj med tre barn får i etableringsersättning på 6800 :-/mån per vuxen skattefritt, samt ett etableringstillägg på 4500:-, utöver allmänna barnbidrag. I vissa fall även upp till 3900:-/mån i bostadsbidrag.// Var är dessa siffror hämtade?
Min tanke går till pensionerna. De är orättvisa! Sparandet i fonder, som det set ut i dag är värdelöst för vanliga människor. De flesta
(till min förvåning) tittar inte ens i sina pensionsbesked. De fattar inte all krånglig uträkning.Många fattar inte att de måste spara frenetiskt, för att ha råd att leva efter pensionen. Det är bara de högavlönade som har en bra pension, resten, som kanske har arbetat för samhället hela sitt liv och gett allt, får ringa belöning.
Hej Janne B, siffrorna är hämtade ur en purfärsk artikel [länk] av Helena Rivière moderat fd ledamot i socialförsäkringsutskottet. Hon anses i politiska kretsar som ovanligt väl insatt i vårt socialförsäkringsystem. Rivière försöker i artikeln belysa att arbetslinjen även skall innefatta invandrarna.
Jag har försökt vara skonsam mot både Sourze läsare, och de utsatta genom att presentera så få bidragsmöjligheter som möjligt.
Diskusionen angående verklig diskriminering på arbetsmarknaden har man i Danmark förtydligat, genom att tidsbegränsa bidragandet. Arbetslöshetssiffrona har justerats därefter.

Janne, jag är lite konfunderad över din undran varifrån dessa siffror kommer, jag som hade hoppats att du skulle reagera på välfärdsbubblans lån på 266% av vårt BNP. Hoppas du inga har! Leif
En utmärkt artikel en klar femma från mig. Den belyser tillståndet här i landet och vad som komma skall. Att Jocke inte hittade något om feminismen i artikeln och röstade bara en två visar att det inte bara är Leif Erlingsson som har en skruv lös. Fyller på med rykande färska (ej PK nyheter). [länk] [länk]
5 Herregud, skall vi få en ny anonymist som idiotförklarar alla som inte tycker som honom, men tydligen tycker det är OK att våra skolpojkar diskrimineras i betygen och pappor i vårdnadsfrågor. Men dom är väl jämförbara med invandrare kanske, och av fel kön?
Visst är det trögt i landet.
Sen vet du inte hur jag röstat eller ej, gosse lille. Tappad på gatan, från början?
Citat:"Gunnar Sandelin undrar varför media inte pratar om Migrationsverkets prognos om 174.500 asyl- och anhöriginvandrare (62 000 asylsökande och 112 500 anhöriga) för åren 2012 och 2013. Det är en relevant fråga. Har allmänheten som inte är bevandrad i att läsa statistiska rapporter inte rätt att veta? Är det inte medias ansvar att rapportera och granska?

Ännu hemskare siffror.[länk]
Staten är den institution som i demokratins namn, ska förvalta rättigheter och skyldigheter och fördela landets resurser så att landet och världen mår så bra som möjligt. Moderaterna (högern, det individuella frihetspartiet o s v) Talar om individens frihet - och inför den värsta kontroll av människorna. Talar om subsidiaritetsprincipen och flyttar besluten till företagen och Kina (EU). Låt oss t ex ta "Subsidiaritetsprincipen" - detta är den gemensamma nämnaren för Alliansen, med Moderaterna i spetsen. Besluten ska helst av allt fattas på individnivå, det är individens frihet att fatta beslut över sitt eget liv. Hur ser verkligheten ut? Bankerna dikterar villkoren. En misskött finansiell värld gör att misskötta banker dikterar besluten och man diskuterar t o m EU-obligationer, d v s att flytta besluten till Kina.
Leif 4 / Jag ska läsa på .- men hoppas inte för mkt av mig - jag har haft mina bästa dagar - kan missa det viktigaste i en artikel.
forts 6 Sedan verkar Lasse i gatan sorgligt nog inte vara så uppdaterad ens inom sitt eget gebit. Drevet går, från vänster och alltmer tilll höger, mot "Den vite heterosexuelle mannen". Faktiskt även just idag, artikel på newsmill: "Vita heteromän behöver erkänna sin fördelaktiga position." [länk]
Skiljelinjen går inte bara mellan etnicitet utan även mellan kön. Men det är kanske för mycket att begära av någon som inte förmår skilja ens mellan idivider, som mellan Leif Erlingsson och mig.
Läs på Lasse i gatan! Och tänk efter, eller kanske acceptera könsrasismen?
[länk]

Riskkapitalbolag sålde Falck ambulans för miljardbelopp Kritiken mot riskkapitalbolag inom välfärden har varit hård. Nu kan SVT avslöja att svenska riskkapitaljätten Nordic Capital gjort en av sina bästa affärer hittills på just ett välfärdsföretag, Falck Ambulans.

Sverige - Psykopaternas paradis! - Kräv nyval nu!!!!
En stark stat som kan ta förlusterna och låta privata investerare ta vinsterna, menar Schlingman.
KÅM - Det är värre än så, över 70 procent av riskkapitalet är utländskt, och vinsterna kommer givetvis pocentuellt hamna i samma domän. Det är förvånande att inte fler utländska företag allierat sig med svenska staten. Förmodligen känner inte världen till att vinstmarginalerna i Sverige ligger på drygt 20%/år.

På nt.se (Norrk Tidningar) kunde man läsa följ lysande kommentar på Schlingmanns artikel. "Den nyväckta moderata entusiasmen för staten hänger utan tvekan ihop med att partiet har suttit på ministertamburetterna i en och en halv mandatperiod. Man har kanske glömt den läxa som man bittert fick lära sig under decennier i opposition, nämligen att det gynnar den som är svagast att makten går i grimma".

Socialdemokraterna ville inte heller att befolkningen skulle "gå i egenstyrd grimma", man insåg snabbt att individen skulle frigöras från religion, starka familjestrukturer samt lokala anknytningar.

Det är inte länge sedan, då utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren, skatten enbart debatterades i första kammaren.

En ny, stark stat vore kul att bo i. Hur stark den ska bli är säkert beroende på hur länge man tycker sig ha resurser för de ganska generösa villkoren för invandring. Här ovan nämndes att en nyinkommen familj uppbär 25 tkr/mån = 300.000 per år. Vid boende på hotellhem eller liknande institution kan kostnaden lätt fördubblas. I Sverige finns redan en arbetslöshet som närmar sig halvmiljonen. I fäderneslandet pågår alltså en påfyllning, ökning, av arbetslöshetssiffrorna som vi åser praktiskt taget utan kommentarer. Ett ökande politikerförakt får vi på köpet. Men våra politiker har nyligen blivit av med sitt ämbetsmannaansvar. Så vad väljarna tycker skiter dom högaktningsfullt i.
Dem kan kalla sig för Sveriges nya arbetarparti,
men ränderna sitter i. Det är samma moderater...
[länk]
14 / Kan någon påminna sig om vi haft ngon folkomröstning om lämpligt antal invandrare/flyktingar.Har vi haft ngn valrörelse där man redovisat plus och minus.Det är klart att det finns plus också.Har regeringen givit några direktiv om detta?? Vad är det viktigaste riksdagen sagt i denna fråga, har de satt några totalsiffror?? Frågan är uppe på olika sätt i många fora, så tyst är det inte.MEN BESLUTEN VAR LIGGER BESLUTEN???HUR många får plats på rimliga villkor i Båten Sverige?
16 Sverige är glest befolkat, även i förhållande till klimatet (Golfströmmen). Med ökande temperaturer, om det nu går åt det hållet, så kommer alla nordliga länder (Norden, Ryssland/Sibirien, Canada, Alaska) antagligen att utsättas för tryck söderifrån. "Stora båtar". Problemet är hur det skall skötas, lika illa som idag? Kan väl inte vara så svårt att räkna ut!?
17 Jocke/ Vaknat mitt i natten/ Sverige har stora yter som till ca hälften är obeboliga.Norrlands inland som befolkades på 1800 talet håller på att tömmas för man finner ingen försöjning. Dito om norra Dalarna,Värmland, Västmanland - allt är avfolkningsbygder då ingen ny försörjning hittats. Norra delen av mitt Västergötland töms på folk./Detta innebär enligt mig att vi redan har en mkt för stor befolkning. Ytor att bygga hus på har vi, men det också det enda vi har!
Jan, anledningen att människor inte kan försörja sig är att de har glömt att de kan.  De har låtit SkolÖvertygelsen ta ifrån dem sina barnasinnen och oändliga kreativitet samt låtit sig hunsas efter diverse regler för vad som är godkänt.  Men som jag och så många andra har sagt så länge, vi måste ta tillbaka makten över våra liv.  Det finns redan vetenskap som kan ge oss allt vi behöver, odling på liten yta, fri energi så vi kan odla inomhus eller under jord om det behövs o.s.v., o.s.v..  Det enda som begränsar oss är att vi låter andra begränsa oss vilket egentligen betyder att vi själva begränsar oss!  För om vi samarbetar så ska vi nog kunna sköta saker snyggt.  Storebror behöver inte få veta allt, norrmännen kunde under nazi-ockupation odla potatis i mellanväggar i sina hus så nog ska vi väl kunna hitta vägar att överleva trots storebror?!

Resurser:
  1. [länk]  "Ovetenskapsparadigmet"
  2. [länk]  "Fantasikrisen"
Den verkliga bristen är alltså att vår fantasi stulits från oss av skolan.  Annars skulle du redan ha begripit vad jag talat om så länge.  Men många andra har länge begripit, de finns bara inte på detta forum, och kan vi bara hitta vägar att kringgå mobbarmakten så kan vi nog försörja oss på de flesta plättar.  Huvudsaken är ju att det finns vatten!  (Även om t.o.m. vatten kan utvinnas ur luftfuktighet med hjälp av fri energi.)
Sök förresten lite i vetenskapliga källor, det finns t.o.m. i dag kunskap att kunna framställa maskiner som kan replikera 3-dimensionella föremål och i blandade material.  Vi är verkligen inte långt från matreplikatorerna i Star-Trek, rent kunskapsmässigt alltså.  Och det finns forskning som bevisat teletransportering.  "Allt" som återstår innan du kan teletransportera säkert till Peking är teknikutveckling.  Och sen kan du teletransportera avfall till Pluto och råvaror från Neptunus, så vad klagar du på?!

Jag är så fruktansvärt trött på detta begränsningstänkande, så du anar inte!
Jo då Leif 20/ Begränsningstänkande och inskränkthet är tröttande. Men texter helt utan ramar o gränser är också tröttande och meningslösa . För mig alltså.Teletransportering lär förbli en dröm . Men kineserna har nu en Ubåt som gått ner till 7000 meters djup. Det är inte illa det heller.Nu ska jag lyss på P1 som beskriver Världen-.
18 Janne, om vi nu pratar i princip, sakligt. Världen är överbefolkad, inte Sverige. Inte så läge Golfströmmen finns. Om vi håller oss söder om Dalälven. 8 miljoner inv på en yta inte mycket mindre än Tyskland med 90 miljoner!
Och det bor ju folk i Norrland, att en del flyttar beror på flera saker, bristen på kneg bl.a. Finns av samma orsaker avfolkningsbygder i södra Italien, i delar av Frankrike osv.
Försörjningen är problemet, och det beror delvis av bristen på resurser, (och överproduktion/slöseri) som båda beror på global överbefolkning.
Men i princip så kan några miljoner kineser likaväl producera en massa skräp (och en del nyttigheter) i Norrlands inland. Som i överbefolkade östra Kina. Ja bättre, här finns ju råvarorna och energin, med vattenkraft och norska olja. Och utrymme som sagt.
Kanske lämpligare att de riktar blickarna mot Sibirien dock...
20 Leif E. Kunskap är en sak, visioner en annan, att materialisera en tredje. Det hjälper varken dig eller mänskligheten att du blir trött. Du måste ju skapa de här maskinerna och transportlänkarna, du kan inte kräva att någon annan skall göra det!
Så börja med att skapa ett "piggna till piller", utan narkotiska biverkningar lämpligen. Eller inse mänsklighetens tröghet, vilken är lika bra eller illa som dess förmåga att skapa prylar och system som är både destruktiva eller skitar ner planeten.
22 Drog till lite där. Tyskland är väl snarare knappt dubbelt så stort som Sverige söder om Dalälven. Men ändå, 90 miljoner, och de skall avveckla kärnkraften och 2025 få 25% från vindkraft, och nästan lika mycket från solkraft!
Jocke #23, massor av människor har gjort mycket, men har de inte täckning av medmänniskor i ryggen tillräcklig för att kringgå det problemet så stoppas de av den maffia som kontrollerar västvärldens så kallade rättssystem.  Det finns det många exempel på.
PS:  Samma maffia är så glada åt alla skojare som lurar av människor sina slantar med tomma löften.  Dessa ges nästan fritt spelfält.  Det krävs alltså av människor att vi själva kan se vad som är vad, av oss själva.
#16/ Jan Brunnegård/ Citat:” Hur började då allting, förändringen till ett mångkulturellt land? 1975 togs ett riksdagsbeslut att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Beslutet togs över folkets huvuden, svenska folket tillfrågades aldrig.” [länk]
Jan Brunnegård #21, det är ramarna som begränsar oss.
Det sagt (det är ramarna som begränsar oss) så ger ramar även något att stödja sig mot när man skapar.  Men våra nuvarande ramar är livsfientliga.
Leif Vad är goda nödvändiga ramar i livet. Vem har satt upp dåliga ramar runt dig och andra? Jag har inga svar själv men nog sjutton har jag funderat...
Jocke Frågan om hur mkt folk som kan leva rimliga liv i Sverige och Tyskland får hänga i luften lite....Radion har i dag talat om ett stort invandrarprojekt som totalt misslycklats. Arbetförmedlingen fick för ngt år sedan ta över huvudansvarfet från SOC för flyktingarna. Man har endast lyckats med tre procent. Jag har en nära släkting som jobbar med detta....
@ Re:  Jan Brunnegård 2012-06-24 12:55 #30  [länk] :
Leif Vad är goda nödvändiga ramar i livet.  Vem har satt upp dåliga ramar runt dig och andra?  Jag har inga svar själv men nog sjutton har jag funderat...
Jan, såg inte denna förrän jag postade tråden "Teletransportering[länk]  som har med detta att göra.  Om jag spinner vidare på det jag där skrev så skulle jag tro att det från början är välmotiverad rädsla som har gjort att kunskap förbehållits några få, och att vi andra fått låtsasvetenskap, låtsaskunskap.  Även i vår tid kan man om man tänker efter komma ihåg denna diskussion, jag kommer ihåg debattartiklar för några årtionden sedan om forskarnas ansvar att inte släppa ifrån sig vetenskap i klass med eller farligare än atombomben.  Saken är den, förstår man vad materia är så kan man göra både bra och dåliga saker.  Man kanske rentav kan göra kopior av hela planeter!  Och man kan förstås upplösa planeter och stjärnor.  Man blir som klyschan går, såsom gudar.  Kort sagt, jag tror att människor med djup kunskap har satt upp ramar, och av vällovliga skäl också.  Men i dag är inte alla ramarna vällovliga.  Vad har hänt?  Har esoteriska banditer tagit över?  Det är vad jag tror har hänt.  Därför menar jag att vi måste bli seende av oss själva.  Att vi måste växa upp, äntligen.
32 Janne, visst, svensk invandring genom svensk politik är ett fiasko. Och frågan är om det går att göra en sådan bättre, med en massinvandring som i USA en gång, med katastrofalt slut för de som bodde där då... Men "nödvändig och legitim" för Europa.
Jag pratar mest om principiella fakta i detta fall. Sverige skulle utan vidare kunna hysa 10-tals miljoner invånare. Lika bra att inse detta, om globala klimat- och överbefolkningsproblem knackar på dörren en dag...
32 Leif E. Eftersom du gjort dig till tolk för dessa tekniker bör du väl genomföra dem praktiskt? Men kan inte förvänta sig att andra alltid skall gör jobbet åt en! Eller bilda till en början ett forsknings och tillverkninscener med likasinnade, som du ju anser det finns.
Leif / Ja rädsla gör att vi skapar ramar eller murar omkring oss , ofta är det andra som satt upp murarna runt oss.De mest sociala människorna accepterar dtta - medan individualisterna ser varje mur ram som ett hot. Skulle tro att i denna fråga är de flesta "centerpartister".//Sedan fortsätter du att skriva saker som är för mig obegripliga men det gör ju inget. Vilka ska verkställa och med vilka resurser??
Jocke/ Jag tror inte att Sverige får fler arbetstillfällen på öppna marknaden inom överskådlig tid - 30 år?Det innebär att alla nyanlända måste försörjas av de som arbetar inom lönsam produktion, helst exportinriktad.I konkurrens med Kina och Indien. Offentliga sektorn kan anställa fler men bara med pengar från de andra. Vi kan betala ut mer i olika sorters bidrag - men bara från näringsfolkets pengar./ Så detta med invandring handlar inte så mkt om hur yta vi har som är bebolig utan om hur vi ska försörja oss. / På grund av tidig sjukdom med följande arbetslöshetsperioder så har jag rätt mager pension.Får ut 11000 kr i månaden varav nästan 6000 kr går till hyra.Jag har det knapert o värre blir det om jag ska dela tillgängliga pensionsmedel med 20 % större pensionärsgrupp...som vi vet kommer.
Vi diskuterar begränsningstänkande, efter mitt inlägg 2012-06-24 02:18  #19  [länk]  och framåt.

Re:  Jocke - sourzial 2012-06-24 14:22 #34  [länk] :
32 Leif E. Eftersom du gjort dig till tolk för dessa tekniker bör du väl genomföra dem praktiskt?  Men kan inte förvänta sig att andra alltid skall gör jobbet åt en!  Eller bilda till en början ett forsknings och tillverkningscenter med likasinnade, som du ju anser det finns.
Re:  Jan Brunnegård 2012-06-24 14:49 #36  [länk] :
Vilka ska verkställa och med vilka resurser??
Min poäng är att liknande saker stoppats så många gånger de senaste dryga hundra åren att endast en galning klampar på utan att ha en mycket genomtänkt strategi för hur kringgå motståndet samt all nödvändig backup och stöd.  Jag ser min roll som att hjälpa till att förstå och finna sätt att komma förbi motståndet.  Jag är själv inte intresserad av att delta i det praktiska arbetet, det finns det så många andra som är.

Den 19 och 20 september 2008 hade jag tillfälle att närvara på konferensen hel Människa, Hel Jord.  Bl.a. fick jag tillfälle att samspråka med Stefan Edman som varit rådgivare åt Göran Persson regeringen.  Jag passade på att efteråt ge Stefan skjuts till ett annat möte, så jag skulle få några minuter extra med honom.  I bilen frågade jag om vad det var som hindrade regeringar att satsa på fri energi forskning.  Det visar sig att regeringar inte har rätt att själv fatta denna typ av beslut utan att det är ett vetenskapligt ställningstagande som ska göras av experter i motsvarigheten till Nutek, han kom just då inte ihåg vad det hette efter Nutek.  I sådana myndigheter bestämmer man vad det ska satsas på enligt rådande vetenskapliga bedömningskriteria.  Ministrar lägger sig inte i.

Om därför rådande vetenskapliga paradigm inte innehåller den vetenskap som behövs för att förklara fenomen, då kan inte staten finansiera forskning.  Men det slutar inte där, för om en privat intressent drar ihop kapital så kan åklagare och domstol med polishjälp sabotera projektet med hänvisning till rådande vetenskapligt paradigm och att det enligt detta rör sig om bedrägeri.  Detta har redan hänt i många länder.  Känner inte till något svenskt fall, men uppfinnare och entreprenörer vet detta och begränsar sig själva p.g.a. det.

Därför är artiklar som "Ovetenskapsparadigmet" och liknande samt att de förstås av många av helt avgörande strategisk betydelse i detta arbete med att bryta igenom den fundamentalism som kallas vetenskap men som är låtsasvetenskap och låtsaskunskap.  Vi måste bli seende av oss själva.  Endast så kan livsbegränsningen övervinnas.  Endast så kan vi få ett överflödsparadigm att leva i.

Vänlig hälsning, den holistiske detektiven.  (Som har varit på detta spår i många år nu.)
Re:  Jan Brunnegård 2012-06-24 14:49 #36  [länk] :
Ja rädsla gör att vi skapar ramar eller murar omkring oss, ofta är det andra som satt upp murarna runt oss.  De mest sociala människorna accepterar detta - medan individualisterna ser varje mur ram som ett hot.  Skulle tro att i denna fråga är de flesta "centerpartister".
Centerpartister har jag extremt dålig erfarenhet av.  Centerpartister trodde helt på en lögnaktig SVT-avrättning utan grund i verklighet och kan efter den inte ens se en tidigare partikamrat i ögonen.  Antingen vet de om att de är usla människor eller så tror de helt och fullt på lögnen och på att min vän är en usel människa.  Fy för centerpartister!
Leif / Det var fel av mig att skrica c enterpartister - jag menade att folk väljer enn mittenlinje mellan det helt sociala och det mkt individuella...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .