Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] high crimes [dot] org

Länk hit:
http://freedom.lege.net/high_crimes__dot__org/Sourze_style.html .
high crimes [dot] org

Regering, riksdag och försvarsmakt under utredning för krigsbrott i Libyen

http://highcrimes.org/  [länk]

Anmälan:  [länk]

Man kan stödja den, om man vill:  [länk]

Här en lista på svenska misstänkta:  [länk]

Skulle det visa sig att de misstänkta inte visste vad de gjorde eller inte insåg vilka konsekvenser deras handlingar skulle få, så behöver detta förhållande tydliggöras för det svenska folket.  Alltså att dessa personer är oansvariga, och att det därför är oansvarigt att ge dem makt.

Politiker måste lära sig att antingen grundligt sätta sig in i frågor, eller avstå från att rösta.  Den som följer partipiskor har inte där att göra.

Leif Erlingsson
I tråden "Till demokratins försvar" [1]  och dagen efter i tråden "Muammar Gaddafi är död" [2]  länkade jag till det mycket intressanta koncepter för folkstyre som man höll på med i Libyen [3].

När jag i går följde upp på en artikel om en FN rapport från i våras som visar NATOs och USAs lögner om Libyen [4],  så fann jag där länken till FN-rapporten om hur duktiga Libyen har varit på senare tid med mänskliga rättigheter [5]  (före de nuvarande USA/NATO-stödda massakrerna alltså).

Jag refererade f.ö. Ellen Hodgson Brown ur hennes 14 april artikel om att FN:s människorättsgren stod i begrepp att ge Libyen massor av beröm för deras mänskliga rättigheter, också i "Muammar Gaddafi är död" tråden [6] ,  efter att "bohuslanningen länkat till denna artikel [7].

Men till saken.  När jag nu läser ur detta FN-dokument från i januari om hur bra det går med mänskliga rättigheter i Libyen (alltså innan vi förstörde för dem), så slår det mig att redan på första sidorna av dokumentet [5]  så talas det om "The Great Green Document on Human Rights, which provided that all human beings were born free and equal, with no difference between men and women", etc.  Och om Libyens pionjärinsatser inom inte bara politiska men även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  Och inte minst i välståndsfördelning och arbetares rättigheter.  Om och om igen detta Gröna dokument.  Man noterar förresten hur bra implementerat dessa rättigheter blivit, och menar att de få övergrepp som skett inte är regel utan är just undantag (punkt 19).

Kort sagt, FN var på väg att göra Muammar Gaddafi till en människorättshjälte.  Vilket skulle ha satt strålkastarljuset på detta nya sätt att skapa folkstyre.  Detta gröna dokument [3].

a)  - Kan detta ha varit ett huvudskäl för kriget, att förhindra spridningen av dessa idéer?

b)  - Bör vi inte just därför sprida dem, och

c)  - Arbeta för att Libyen får upprättelse i FN för de mänskliga rättigheter de uppnått strax innan NATO och USA alliansen krossade detta?

d)  - Samt naturligtvis arbeta för att krigsförbrytarna ställs inför rätta! [8].

Fotnötter:

Fortsätter i nästa kommentar!


Fortsätter från föregående kommentar:

Fotnötter:
  1. 2011-10-24 22:04 i "Till demokratins försvar[länk]

  2. 2011-10-25 16:09 i "Muammar Gaddafi är död[länk]

  3. "International Green Charter -- ~ Human Rights for the Third Millennium ~[länk] .

  4. November 1, 2011 by nsnbc, "UN Report Offers Smoking Gun Proof of NATO and US Lies about Libya[länk]

  5. 4 January 2011, "Report of the Working Group on the Libyan Arab Jamahiriya [Document A/HRC/WG.6/9/L.13][länk] .

  6. 2011-10-23 09:33 i "Muammar Gaddafi är död[länk] .

  7. Apr 14, 2011, Ellen Brown, "Libya all about oil, or central banking?[länk] .

  8. 2011-11-09 01:10 i "high crimes [dot] org[länk] .  "Regering, riksdag och försvarsmakt under utredning för krigsbrott i Libyen."


Den stora förintelsen av mänskligheten

Börjar denna betraktelse på 1870-tal med John Taylor Gattos analys.

Enligt John Taylor Gattos  <http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5968885033799420604&amp&#x3b;hl=en>  [länk];hl=en analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins  <http://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin>  [länk] andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna, då han redan var vida känd.  ("Människans härledning och könsurvalet och botanik".)  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Se vidare "Egentligen är folkmord onödiga, omtagning"  <http://lege.net/medvetandeutveckling/egentligen-aer-folkmord-onoediga-omtagning.html>  [länk] .  Metoden skulle vara inlärd hjälplöshet.

Förmågan till skapande förstörs.  Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver i "Så knullar staten Din själ - 2: Bli kvitt hjärntvätten - Den Västerländska Förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter", förmågan till tänkande förstördes mycket tidigt och denna förstörelse upprätthålls av skolan, den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Se vidare http://staten.co.nr/  [länk]   och  "Vill Du lyda eller förstå?"  <http://lege.net/spegling_av_hyperdialog/start.htm>  [länk] .

Fortsätter i påföljande kommentar.
Viljan att överleva förstörs.  Medan som John Lamb Lash menar att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan, så är Romklubbens "Tillväxtens gränser" från 1972 ett mycket kraftfullt angrepp på själva mänsklighetens vilja att leva.  (Ang. John Lamb Lash, se vidare  "Tio år av konspiration"  <http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ >  [länk] .)  Som en skribent skrev tror det var 2008 i ett vidaresänt mail ang. "Tillväxtens gränser", "Den visade för första gången rent teoretiskt att obegränsat med energi inte kommer att rädda samhället.  Därefter har man gjort minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning, och alla jag hört talas om kraschar kring 2050.  Insatta människor hade förstått detta redan från mitten av 1960-talet."  Alltså att inte ens med oändlig energi skulle mänskligheten kunna överleva som den nuvarande utvecklingen ser ut.  Nu har jag inte analyserat deras analyser, men gissningsvis har de bara ändrat en parameter när de testat vad fri energi skulle göra, inte samtidigt ändrat parametrar för att sopor kan atom-transmuteras till nyttigheter eller att mat och annat kan reproduceras i Star-Trek liknande replikatorer, o.s.v..  D.v.s. de har närmast garanterat tänkt reduktionistiskt, inte kreativt.

Fortsätter i påföljande kommentar.
Ingen begränsning är naturnödvändig.  Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver så är vi inlärda med att endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap!  Vi är inlärda att inte kunna skapa nya möjligheter!  Varför?  Se vidare "Satir om att vara normal"  <http://hyperdialog.110mb.com/normal/front2.htm>  [länk] .  Romklubbens "Tillväxtens gränser" från 1972 och de övriga "minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning" kommer, nota bene, ur den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Exakt densamma tradition som inte kan skapa.  Vi kan ändra reglerna, om vi tillåter oss att skapa.  När reglerna ändras, ändras allt.  Men för folk som inte kan, vill eller vågar tänka själva, så är fortfarande analyser som bygger på gamla tankar det enda de har.  Men om vi kan ändra allt, då är det viktiga istället hur medvetna vi är.

"I slutet av 1800-talet förutspådde facktidskrifter inom de elektriska vetenskaperna "fri elektricitet" inom den närmsta framtiden.  Banbrytande upptäckter kring elektricitetens natur var vanligt förekommande.  Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med högfrekvent ström.  Det fanns en tilltro till framtiden som aldrig förr."  Varför stoppades detta?  Se vidare "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://silvaaurum.com/varld_av_fri_energi.php>  [länk]   eller  Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://blog.lege.net/Free_Energy/en_varld_av_fri_energi.html>  [länk] .

I dag har eliten, som nu vill ha kreativt tänkande, ett stort problem med den politiska klassen och den akademiska traditionen.  Kanske världshändelserna är skapade för att de-legitimera dessa.  Alltså för att tydligt för alla demonstrera den politiska klassens och den akademiska traditionens monumentala oförmåga att förhålla sig konstruktivt till verkligheten.  Bara en tanke.

Leif Erlingsson, Tankebrytare

När jag ändå har er "på tråden", detta kom i dag:

Klicka för hela dokumentet  <http://freedom.lege.net/doc/AM_185260_11_BEA_09000cba81f532f9.pdf>  [länk]


BESLUT

2011-11-21

Internationella åklagarkammaren Stockholm
Vice chefsåklagare Lise Tamm
Handling 98
Ärende AM-185260-11
Handläggare 109-2

BROTTFolkrättsbrott

Id: COB_BID435095, Ext ärendenr:


BESLUTFörundersökning inleds inte
SkälUppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.23 kapitlet 1 § första stycket rättegångsbalken


MotiveringDet förfarande som anmälts är inte brottsligt.


Lise Tamm


Men saken är inte utagerad för den sakens skull.  Efter kontakt med jouråklagare kommer saken att överprövas.  Namninsamlingen fortsätter därför  <http://highcrimes.org/let-the-prosecution-know-how-important-this-is/>  [länk] .

Ja minsann,det blir så,när länksmidaren Erlingsson är ensam på plats! - Undras var hans kompis tagit vägen? -
Det är som det är.  Inte så mycket att orda om, efter att jag har sagt mitt.  :)
Mer återkoppling i andra hand från Internationella åklagarkammaren:

  - Man anser inte det vara sitt ansvar att bedöma själva krigets laglighet eller olaglighet, utan för detta lutar man sig på FN...

Kort sagt, FN står över all lag?
An informal group organized by the former prime minister of Malaysia has symbolically held "The Kuala Lumpur War Crimes Tribunal", which "found the former heads of state [George W. Bush and Tony Blair] guilty [of war crimes for committing crimes against humanity during the Iraq war] after a four-day hearing.  A seven-member panel chaired by former Malaysian Federal Court judge Abdul Kadir Sulaiman presided over the trial." ( [länk] )

"Bush and Blair are found guilty under the same law that applied to the Nazis after the end of the World War II.  So, they are international (war) criminals guilty of Nuremberg crimes against peace; and they should be prosecuted by any state in the world that gets a hold of them.  We will continue our efforts to bring Bush and Blair to justice and put them in jail," Francis Boyle, an international law expert and prosecutor, told Press TV. ( [länk] )

Det kanske är informellt i dag, men många känner så här och när i en nära framtid maktbalansen tippat i den riktning där detta kom från, så kan det bli verklighet.  Men det vet krigsbrottslingarna.  Gissa varför de är så desperata...
Benjamin Fulford: "The lawsuit that could end the gangster rule of Western civilization", November 24th, 2011.

"A lawsuit was filed today (November 23rd US time) that could end the secret government that has ruled Western civilization for at least the past 300 years.  The lawsuit claims that close to $1 trillion was stolen by, among others, UN Secretary General Ban Ki Moon and the UN, former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi and the Italian government, Giancarlo Bruno and the Davos World Economic forum and others believed to include many of the owners of the US Federal Reserve Board.  The lawsuit was filed in New York by Neil Keenan, acting as representative of the Dragon family, a reclusive group of wealthy Asian families.  This filing is the result of extensive evidence gathering by international police and law-enforcement agencies including Interpol, the CIA, the Japanese Security Police, Eastern European secret services and has the backing of the Pentagon as well as the armed forces of Russia and China.

The ultimate defendants in this legal action are believed to be the same cabal behind the assassination of US President John F. Kennedy and many other major international crimes.

This particular lawsuit was triggered by the illegal detainment of two Japanese citizens, Akihiko Yamaguchi and Mitsuyoshi Watanabe, as well as the seizure of $134.5 billion in bonds they were holding in Italy on June 3, 2009.
"  Mer... [länk] .
"Unpopular CIA government in Libya" [länk]
"(Reuters) - One of the most senior figures in Libya's outgoing government has denounced its leaders as an unelected elite, supported by "money, arms and PR," and warned that 90 percent of Libya is politically voiceless." [länk]

Själv står jag som väl ingen missat bakom en anmälan till åklagare för att svenskars medbrottslighet ska utredas... [länk]

Enligt Rom-fördraget är åklagagaren skyldig att utreda detta.  Krig är ett brott, så ett brott har begåtts, och våra politiker tycks ha med det hela att göra, så de är misstänkta i detta brott.  Själv är jag inblandad som svensk och skattebetalare, brottet har ju gjorts i mitt namn!
#14 - Leif Erlingsson,är Du straffriförklarad,annars kan Du ju erkänna,och ta Ditt straff? - Ditt Foto saknades bland de misstänkta? - Varför? -
Enligt en förment expert ska orsakssambandet mellan skattebetalandet och krigsbrottet vara för svagt för straffansvar.  Men för all del, anmäl mig du.  Lika bra att få det utrett!
Jag har redan själv tagit upp denna fråga, som i en kommentar till "Lögnen i Libyen" 2011-11-03 18:18 http://www.sourze.se/forum/thread/10747105/page12#post10769578  [länk] :

Jag har betalt svensk inkomstskatt.  Gör detta mig till krigsbrottsling, undrar jag?  För i enlighet med romfördraget har jag och alla andra under fördragets juridistiktion ett juridiskt straffansvar för krigsbrott vi med t.ex. våra skattepengar bidrar till.  Straffvärde upp till 30 års fängelse, i extrema fall livstid.  För privatpersoner tolkar jag fördragstexten som att okunskap om den egna regeringens brottslighet kan ge visst skydd mot straffansvar, dock ej okunskap om lagen i sig!  Se i första hand artiklarna 25:3(c), 25:4, 27, 30:1 samt 33:1(a-c) av fördraget.  Rent juridiskt så är för övrigt uppvigling till krig krigsbrott.  Samma artiklar som nyss.  Detta gäller en stor del av det politiska och medie- etablissemanget, som måste anses vara misstänkta krigsbrottslingar.

Men det var inte första gången här på Sourze, utan redan 2011-04-03 tog jag upp det, http://www.sourze.se/forum/thread/10748132/page9#post10748593  [länk] .  Och på egen blogg redan 2008-09-14, http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2008/09/14/den-oandliga-frackhetens-matematik/  [länk] .

Det kan dock vara svårt att hitta en ojävig domstol för detta.  Kanske i Malaysia?
Är någon nervös?

Jag postade denna för en knapp halvtimme sedan.

Den kom in, men nu är den borta igen.

Försöker igen:

Överklagan nu iväg - från 5 anmälare till 59 !
http://highcrimes.org/doc/sweden/APPEAL_AM-185260-11_2011-12-09.pdf  [länk]
#18 Hej Leif, ibland gör dina länkar i kommentarerna att forumpuffen på förstasidan drar iväg horisontellt och skapar grafisk oreda. Därför tog vi bort den.
@ [länk] Jan Olsson 2011-11-28 15:04, jag svarade först nio minuter omedelbart efter din kommentar, men jag har nu ett tillägg att göra:

Krig skäl för skattebefrielse

Withhold Your Tax
Datum: 2008-05-28
Längd: 00:04:10
Språk: engelska
Sammanfattning:  Jurister i Storbritannien anser att eftersom finansiering av kriminalitet är emot lagen och ingen stat eller myndighet kan tvinga människor att begå brott, så är olagliga krig grund för skattebefrielse.

Hur vet man om ett krig är olagligt?

Enkelt, enligt SÖ 1929:23 (Kellogg-Briand fördraget) så är alla krig olagliga.

Ingen i Sverige har alltså behövt betala skatt sedan åtminstone 2001.

Stöd anmälan mot regeringen för krigsbrott här!
http://kristofferhell.org/2011/12/krig-skal-for-skattebefrielse/  [länk]

Se videos enligt ovan här!
http://kristofferhell.org/2011/12/krig-skal-for-skattebefrielse/  [länk]

Min egen kommentar:

Se den andra halvan av denna sida, "Den oändliga fräckhetens matematik"  <http://blog.lege.net/?/218-Den-oaendliga-fraeckhetens-matematik.html>  [länk] .  Men även under rubriken "Konspiration med erkända krigsbrottslingar".  Jag skrev denna text 2008-09-14 medan jag i direktsändning lyssnade på Justice Robert Jackson Conference On The Planning for Prosecution Of High Level Americal War Criminals i Andover, Massachusetts, USA.  Där fanns med folk från "Make Wars History".
NewsVoice:  "Jag stödjer Kristoffer Hells projekt att stoppa Regeringen från att medverka i nya krig[länk] .

Se även dessa följdfrågor, [länk] , med anledning av åklagarnas syn på vad vi som betalar har för rättigheter.

Alla som så önskar kan stödja dessa nya frågor, det handlar om vilket förhållande vi människor har till staten.  Enligt staten tycks vi bara ha skyldighet att betala och ställa upp, men inget att säga till om juridiskt, demokratiskt eller på annat sätt?
NewsVoice:  "Stöd den kollektiva protesten för att stoppa Regeringen från att medverka i nya krig[länk] .
(Ersätter tidigare NewsVoice-länk.)

Leif,att kollektivt lyda någonting u.p.a. eller att förstå när, var och varför kollektivet ”vi människor” lokalt på den inre marknaden, inte har enskilda rättigheter bara ”skyldighet att betala och ställa upp, men inget att säga till om juridiskt, demokratiskt eller på annat sätt”, lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i Europeiska unionen.Det redovisar JK Anna Skarhed i SOU 1197:194
@ [länk] Vill du lyda eller förstå? 2012-01-04 13:37:

Tidigare gav du mig (som NätvÄrkselev [länk] ) SOU 1997:194 av Anna Skarhed ang. medlemsstaternas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler.  Det nummer du gav nu ger ingen träff, så det är väl bara en felskrivning.  Tack för påminnelsen att fortsätta läsa - har varit bortrest över nyår men hade fortfarande PDF:en uppe när jag kollade.  Dock är skriften på 155 sidor, så peka gärna ut de viktigaste sidorna!  [länk] .
Tack, det skall vara SOU 1997:194

Viktigast är din enskilda förmåga att värdera: "Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler och din enskilda förmåga att i tid och rum värdera och värdesäkra nytta, ansvar och risk med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till EN enskild medborgare, från avsändare som är svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt på den inre marknaden.

Att förstå när, var och varför EU-rätt har företräde och EU-domstolens tolkning och rättspraxis är ett fredsprojekt i och mellan medlemsstater, tack vare det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt på den inre marknaden, samt avsikt och mål med sidorna 109-110 begreppet "staten" och "att en polisman, när han handlar i tjänsten, är ett utflöde av staten"

Professorn i internationell lag vid Illinois universitet Francis Boyle har skrivit en bok "United Ireland, Human Rights and International Law" där det avslöjas att den irländska potatissvälten var ett avsiktligt brittiskt folkmord mot Irland.  Han menar alltså att det finns ett juridiskt hållbart argument för att Storbritannien utövat folkmord på Irland -  [länk] .

På en annan länk på samma webbsite kan man läsa ett papper som juridiskt definierar ett nytt begrepp för folkrättsbrott utifrån etablerade folkrättsbrott, "Humanocide" -  [länk] .  Begreppet innebär kort och gott två eller fler med makt som konspirerar för att mentalt eller fysiskt förstöra en utsatt person.  D.v.s. avancerad mobbing kan ingå, om det är initierat av personer med makt.  Ordet är en kombination av "Genocide & Crimes against Humanity and the Psychological concepts of: Zerzetzen Psycho-Terror & Bullying/Mobbing".
Vad är det för fel på människorna här på Sourze?  Snart 600 människor med alla möjliga olika politiska, religiösa och ickereligiösa bakgrunder har trots total mediemörkläggning skrivit på att Sveriges regering o.s.v. bör ställas inför krigsbrottsdomstol [länk] ,  men på Sourze knappt ett höjt ögonbryn?!  Är Sourze ett tillhåll för förlorade själar?

Denna "öronbedövande tystnad" kan bara matchas av åklagarmyndighetens ovilja att göra det de av lagen är skyldiga att göra.
27/ Det är säkert massor av fel på människorna här på Sourze - större fel på en del än på andra naturligtvis. Men att 600 människor i ett land med drygt 9.500.000 invånare skrivit på ett löjligt manifest tyder ju knappast på någon massrörelse, så i det exemplet är väl "Sourzemänniskorna" ungefär lika normala som den övriga befolkningen.
Nej "GunnarL", de drygt 9.500.000 är ju inte informerade, men Sourze människorna är informerade.  Du kan inte jämföra "äpplen" med "päron".
29/ Men kära nån då! Kan du inte sätta igång att informera då? Din stämma bör ju ha stor genomslagskraft med tanke på din formidabla genialitet.
"Kan du inte sätta igång att informera då?"  Redan gjort, se denna tråd och det jag skrivit på min blogg.  Nu är det så att utan att du och andra backar upp informationsinsatsen så går det inte att gå bredvid radion och TV, o.s.v..  Så det är upp till dig och de andra som har tagit del av det vi informerar om.
Fast egentligen är det väl så, att hela svenska folket är informerat om att Sverige deltagit i en militär insats i Libyen, eller? Att befolkningen inte rest sig och krävt rättegång mot regering och riksdag beror antingen på att man tycker att insatsen var befogad eller också på att hela befolkningen (i likhet med mig) är hjärntvättad. Endast 600 ensamma själar förstår egentligen vad som hänt och vilket brott som begåtts - så måste det vara!
"GunnarL", tanken har antagligen inte slagit de 9 500 000 att Libyeninsatsen är ett krigsbrott, men den som läser denna tråds namn kan knappast undgå att detta hävdas och en snabb genomläsning av dokumentationen som åtföljer anmälan visar ju att detta rimligen är fallet.  Därmed är Sourzeläsaren annorlunda än de 9 500 000 eftersom han och hon uppenbarligen inte har något problem med att Sverige tycks vara ett land som ägnar sig åt krigsbrott.  Huruvida detta även gäller de 9 500 000 vet vi inte utan att först ställa dessa inför samma information.
33/ Nu kan det ju eventuellt vara så att Sourzeläsarna inte tycker att det rör sig om något krigsbrott - jag gör det exempelvis inte. Detta förklarar ju i så fall passiviteten. Det kan t.o.m. vara så jävligt att Sourzeläsarna inte ens brytt sig om att läsa din tråd - även om det naturligtvis verkar otroligt.
#34 Gunnar Vad gör du sen när kriget kommer hit? Gömmer dig eller? Eller ställer du dig som motstånd?
Och hursomhelst så är det skillnad på att ha ställts inför frågeställningen och att inte ha fått den presenterad för sig.
Sedan skulle det vara mkt intressant att få en förklaring hur du "GunnarL" kan förlika anmälans dokumentation och bevis med att det inte rör sig om krigsbrott.  Mycket intressant.  Inte ens åklagaren har försökt sig på något sådant, utan kommer med alla möjliga andra undanflykter inkl. att svenskar inte har att göra med vad Sverige gör.  Se siten för detaljerna.
35/ john callenius, jag förstår inte ditt inlägg. Förmodligen dålig läsförståelse igen.
37/ Utan att ha en tanke på att läsa igenom denna långa tråd där du själv står för 99% av texten så kan jag säga att jag har en tilltro till FN och den demokratiskt valda svenska riksdagen. Jag tycker också att avlägsnandet av en diktator som Mohammad Ghadaffi (eller hur namnet nu stavades - det finns flera varianter) är en välgärning. Om svenska JAS-plan användes för spaningsuppdrag i syfte att spara civila människoliv så är det för mig en Gudi behaglig gärning. Mer än så här kommer jag inte att skriva i ärendet.
Vem har snackat om denna tråd?!  Jag avser naturligtvis bilagor och anmälan, såväl audiovisuellt som övrig dokumentation, på http://highcrimes.org/  [länk] .  Din tro kan du väl f.ö. hålla i kyrkan...  Du vågar ju inte ens stå för den vid namn, medan däremot massor av människor satt namn och adress på anmälan till åklagarämbetet.  Det gör man inte lättvindigt, inte utan undersökning!
delvis on topic fr tråden Massmedias bild av situationen i Syrien är felaktig [länk] ang fabricerad mediarapportering om Libyen och nu Syrien. Först Wesley Clark om beslut om invasion i länderna Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalien, Sudan, Iran ... [länk]

fabricerad rapportering [länk]
Där kom den! Nämligen den eviga diskussionen om att skriva anonymt.
De flesta som skriver här skriver under signatur och jag tycker att det är tillräckligt att redaktionen vet vem jag är. Den diskussionen trodde jag var avklarad en gång för alla! För övrigt brukar ämnet bara komma upp när någon inser att han/hon förlorat en debatt. Att jag sedan inte är särskilt intresserad av att läsa dina länkar och hänvisningar till höger och vänster får du faktiskt ursäkta. Jag tillhör ju inte "de tappra 600", dvs. de enda i samhället som förstår frågan. Övriga samhällsmedborgare är väl i likhet med mig själv "hjärntvättade"?
Att offentligt våga stå för sin åsikt är i det här fallet relevant och har inget att göra med vad en redaktion vet eller inte vet så länge redaktionen inte ger ifrån sig denna uppgift till envar som frågar efter den.  Det är också relevant att du föredrar att tro framför att veta.  T.ex. föredrar du att tro att insatsen handlat om att rädda civila liv, hellre än att veta att Libyen handlat om att döda 150 000 människor, de flesta civila, och bara 8-9 augusti 2011 att döda 85 icke-kombatanter genom NATO-flyg, varav 33 barn och 32 kvinnor.  Och att föredra att tro något annat anonymt.  I detta sammanhang är anonymiteten absolut inte irrelevant, särskilt inte när massor av människor har en ryggrad.
43/ Jag är inte intresserad av att debattera vidare med dig Erlingsson. Det enda jag kan säga är att vi har olika uppfattningar och att jag anser att du å det gruvligaste överskattar dig själv och dina själsförmågor. Det är en helt subjektiv uppfattning som du inte behöver fästa något avseende vid. God natt.
Får nog tyvärr instämma.  Mina själsförmågor är så undermåliga att jag, till skillnad mot dig, måste undersöka frågor för att kunna bilda mig en uppfattning om dem.
Nu sprids de inspelade samtalen med åklagaren.  Nu gäller det även förhållandet mellan oss och staten.  [länk] .  "Av begäran framgår att ärendet eskalerat [från] att handla om olagligheten i ett specifikt krig, till förhållandet mellan medborgare och stat i Sverige."
Subject:  HIGHCRIMES ANMÄLAN NEDLAGD FÖR GOTT
Date:  Tue, 27 Mar 2012 10:21:51 -0700
From:  kristofferhell.org <info@kristofferhell.org>
Reply-To:  kristofferhell.org <info@kristofferhell.org>
To:  leif@lege.net

HIGHCRIMES ANMÄLAN NEDLAGD FÖR GOTT

JO fattade beslutet 2012-03-26 - informerade bara en av de 86 anmälarna.

Se processen här..

http://highcrimes.org/sv/processen/  [länk]

Människor som undrar hur detta kunde sluta så rekommenderas den här dokumentären..

http://kristofferhell.org/2012/03/den-tredje-vagen/  [länk]

I dag informerade JO, efter att ovanstående gått ut via http://highcrimes.org/sv/processen/, även de andra 85 anmälarna om sitt beslut.

Syftet med att driva detta har varit preventivt då idioterna som styr Sverige envisas med att behålla Sverige knutet till ett imperium på väg att störta hela planeten in i ett kärnvapenkrig.  Kan detta få dem att tveka nästa gång så är allt värt det.
Polisen har skrämt hostingföretaget bakom bl.a. highcrimes.org att i kväll ta ned siten, som påvisade krigsbrott i svenska regeringen o.s.v. samt att åklagare utan rimliga skäl vägrar utreda.
Leif, vill, kan och vågar du förstå VARFÖR?

Åklagare är ett kollektivt pronomen som i tid och rum älskar att lyda den svenska modellen av folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt!

Åklagarmyndigheten skall som svensk statlig tillsynsmyndighet inte utreda anmälan från laglösa kollektiv av enskilda rättssubjekt och riskera det allmännas skadeståndsansvar för säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EU.
I tråden  [länk]  =  [länk]  föreslogs i dag på eftermiddagen att dra säkerhetsbristen det innebär med kärnkraft inför EU domstol, etc.  I den tråd jag nu skriver i, som finns sparad på  [länk] ,  illustreras varför en svensk domstol är meningslös i sammanhanget.  Och även det nya förhållandet mellan oss och staten, som inte längre tycks vara enligt Sveriges regeringsform om att all makt utgår från folket.  Man kan driva saker rättsligt i EU, men även när sådana rättsfall förloras av Sverige så har Sverige ofta nog betalt böter och fortsatt som förut.  Det enda som kan ändra på detta är ett icke medvetslöst folk.
Jag har en fråga till Mental kvalitet i EU som nog passar bättre i den här tråden, så tar det här:  Hur förhindrar jag ett kärnvapenkrig genom, citerar din ramsa:
enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES (1994) eller EU (1995 t.o.m. 2012 i nutid och nära framtid).
?

Tänker närmast på att det hettar upp nu när NATO-gänget (där Sverige tyvärr ingår, gissa varför jag inte vill bo i Stockholm...) är helt hysteriska med sin krigspropaganda, och Turkiet kör aggression mot Syrien samt Ryssland lär komma till Syriens hjälp och Iran och Syrien har gemensam försvarsöverenskommelse.  Hur skyddar jag mig mot blodsoffersektens galenskap?
LeifE, tack för dina två frågor i inlägg #53 "high crimes [dot] org"

Din fråga: Hur förhindrar jag ett kärnvapenkrig genom, citerar din ramsa: ”enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES (1994) eller EU (1995 t.o.m. 2012 i nutid och nära framtid).” ?

Leif E, svar på ”Hur” förhindrar inte ett kärnvapenkrig eller någonting av värde för enskild svensk medborgare som i tid och rum mentalt vill, kan och vågar tänka och handla resurssnålt och i total harmoni med den svenska modellen överför hypermakt till laglöshet.

Din fråga: Hur skyddar jag mig mot blodsoffersektens galenskap?

Leif E, svar på ”Hur” kan du läsa ovan och ”skyddar” kräver att du i nutid och nära framtid utvecklar enskild mentala kunskap, tänk och handling, att lyda när, var och "hur" till att förstå när, var och varför kvalitet och säkerhet i tid och rum vänder upp och ner på mental kunskap om begreppet ”hur” och att begreppet ”skyddar” är 180 grader från "hur" på tidslinjen. Skyddar är kreativt och dynamiskt, i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens framtida tolkning och historiska rättspraxis, lokalt i varje medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Leif E, Jag fick i USA 1989, som svensk medborgare lära att det är osmart av medborgare som saknar medborgarskap i USA att i tid och rum värdesäkra demokratisk folkvald lagstiftare och kontrollmakt, i USA.

NATO kräver samma mentala kunskap, tänk och handling, som Jag fick lära i USA, men det vill, kan eller vågar mentalt lydig svensk medborgare inte förstå i sin mentala fyrarummare.

Leif E, den information du sprider och länkar till "high crimes [dot] org" har enligt min mentala kunskap, tänk och handling, inte den kvalitet och säkerhet som i tid och rum skyddar enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, utan är i min vÄrklighet kollektiv galenskap.

Mentalt utvecklad kunskap i livet är enskild egendom som i nutid styr ägarens tanke, beslut och handling, att värdera, värdesäkra och välja i tid och rum i individens mentala fyrarummare. DS.

Mvh
Mental kvalitet i EU 2012-10-15 22:25 #54  [länk] :
Jag fick i USA 1989, som svensk medborgare lära att det är osmart av medborgare som saknar medborgarskap i USA att i tid och rum värdesäkra demokratisk folkvald lagstiftare och kontrollmakt

Och ändå hänvisar du mig och andra att gå till europeisk kontrollmakt, dvs domstol.  Erfarenheten med krigsbrottsåtalet visar att svenskt medborgskap enligt svenskt åklagarväsende inte innebär några rättigheter vad gäller fara som Sveriges agerande orsakar för mig som medborgare.  I princip det du beskriver i citatet nyss, alltså.

Om du bara ska ondgöra dig över att jag och andra inte förstår det du anser dig förstå, utan att göra minsta lilla ansats att förklara vad det är du anser dig förstå, så känns det ganska meningslöst att läsa dina kommentarer.  Kan det vara så att det för dig är så självklart vad du menar att du tycker att alla måste förstå?  Men alla förstår inte utan att du förklarar konkret och uttryckligt, gärna med enkelt målande språk.
Försöker du t.ex. säga "angrip framtida risker, inte sånt som redan är gjort"?
Eller försöker du rentav antyda att framtiden kommer att rädda mig, om jag agerar efter framtidens rättspraxis?  (I så fall förstår jag att du måste vara kryptisk.)
Leif E, tack för inlägg 55, 56 och 57, men om Ola A F med sin EN-tydliga information misslyckas att mentalt förändra vill du lyda eller förstå, vill, kan och vågar Jag inte förbruka mina unika humana resurser på att mentalt lära dig förstå när, var och varför.

Jag har uppmanat dig och andra enskilda sanningssökare att läsa och mentalt lära att i tid och rum värdera nytta, ansvar och risk, med den information, som dagens unika JK Anna Skarhed EN-tydligt och rättssäkert redovisat i SOU 1997:194!

Uppfattar du att Jag ondgör mig över att du inte mentalt vill, kan eller vågar förstå, beklagar Jag den Ågren din mentala fyrarummare producerar i form av livslång förnekelse och förvirring (motstånd).

Information om krigsbrottsåtalet som du länkar till "high crimes [dot] org" är som Jag tidigare skrev kollektiv galenskap, av ett kollektiv av enskilda svenska medborgare som inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför.

Ord som vi, dom, de, våra eller alla andra är laglösa kollektiva pronomen u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat med säkerhetsbrist, mot enskild medborgare som vill, kan och vågar förstå och kräva skadestånd av näringsvÄrksamhet med strikt produktansvar mot enskild medborgare, som vill, kan och vågar förstå.

Du behöver inte förstå men du är intressant som EN enskild person, för Jag har läst att du i valet 2006, i den svenska modellen av representativ demokrati, inte överförde dina enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna (den svenska regeringen) till EN korrupt valsedel, med partinamnet på laglösa kollektiv av ideella svenska föreningar u.p.a.(utan personligt ansvar) och risk.

Mvh
Mental kvalitet i EU 2012-10-16 12:54 #58  [länk] :

Min sista mening i Leif Erlingsson 2012-10-16 13:12 #23  [länk]
om att det är galenskap att överlämna minsta gnutta av sin "hypermakt" "i tid och rum" till kollektiven, hur menar du att jag ska sätta mig själv på valsedeln?
och din formulering att
du är intressant som EN enskild person, för Jag har läst att du i valet 2006, i den svenska modellen av representativ demokrati, inte överförde dina enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna (den svenska regeringen) till EN korrupt valsedel, med partinamnet på laglösa kollektiv av ideella svenska föreningar u.p.a.(utan personligt ansvar) och risk.
tycks gå på samma linje.  Dvs "skit i kollektiven" och agera som enskild.

Tack.
Här har man hittat något som vi inte hade en aning om tidigare om vår tid som grottmänniskor och än idag när det gäller vår arvsynd. [länk]
Mental kvalitet i EU skrev i #58 och jag citerade det i #59  [länk] ,  därför ett tillrättaläggande:  "Valet 2010[länk]  deklarerade jag (se länken nyss) att jag inte röstade, och varför.  "Valet" 2006  [länk]  deklarerade jag offentligt att jag inte röstade på något av riksdagspartierna, men efter valet skrev jag i en kommentar (se länken nyss) att jag la min röst på ett litet parti, "Folkets Vilja".
Lägger också upp JK Anna Skarheds "EN-tydligt och rättssäkert redovisa[de]" utredning SOU 1997:194 på  [länk]  [PDF] .

Leif E, skrev i #59 ”hur menar du att jag ska sätta mig själv på valsedeln?”

Nej det är fel mental kunskap, tänk och handling, för enligt den kvalitet och säkerhet folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt fastställt i lagstiftningen är det bara ett laglöst partinamn eller partinamnet på kollektiv av laglösa ideella svenska föreningar u.p.a. som får skrivas överst på EN valsedeln och som kan bli folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, i styrelse, utskott eller nämnd i EU-parlamentet, Sveriges riksdag, region/landsting, kommun och kyrkonämnd, i total harmoni med den svenska modellen av laglös representativ demokrati, lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i Europeiska unionen.

Leif E, det handlar inte om "skit i kollektiven" utan att mentalt förstå när, var och varför du i nutid och nära framtid INTE är egosmart om du överfört din unika hypermakt till ”den odemokratiska politikersekten”, som du i inlägg #1 skrev i konspirationsteorier är odemokratiska, samt att ditt namn INTE markeras i valnämndens loggbok
med kvalitetssäkrad identitet och EN solidarisk lurad medborgare.

Leif E i inlägg #61, redovisar du att det var 2010 som du INTE överförde din unika hypermakt till ”den odemokratiska politikersekten” och det är rätt mental kunskap, tänk och handling, för att tid och rum lokalt på den inre fria marknaden SKYDDA dina enskilda mänskliga rättigheter enligt FN och att lära humana resurser i en svensk domstol u.p.a. att i tid och rum SKYDDA dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna (den svenska regeringen som är unikt rättssubjekt sedan 2007) om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt med unik identitet lokalt i EU, i brev adresserat till EN drabbad medborgare(Leif E), har producerat säkerhetsbrist(fel kvalitet eller säkerhet), och som i tid och rum är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Tack, för att du i inlägg #62 länkat till SOU 1997:194, som är EU-domstolens rättspraxis och den ”lärare” varje enskild svensk medborgare läser och lär sig att mentalt förstå i fyrarummaren!
Mental kvalitet i EU #63,

Ang. den svenska regeringen som unikt rättssubjekt sedan 2007 o.s.v., se mittstycket i min kommenter i "Konspirationsteorier är odemokratiska" tråden 2012-10-17 10:41 #12  [länk]  om generaldirektör för 202100-5448 Skatteverket 19510812-4032 Ingemar Hansson, o.s.v..

Givetvis bör enskilda rättsubjekt behålla sin hypermakt samt så mycket vi kan debitera de odemokratiska ansvarslösa kollektiv och begränsat ansvariga bolag som andra skänkt sitt välstånd och makt.  Samt bygga upp äkta ansvariga solidariska nätverk, för jag tror inte att vi människor orkar allt ensamma.

Leif E, du skriver i #64, ”Givetvis bör enskilda rättssubjekt behålla sin hypermakt samt så mycket vi kan debitera de odemokratiska ansvarslösa kollektiv”, men ”vi” har inga rättigheter eller skyldighet, så länge humana resuser i en svensk domstol inte vill, kan eller vågar förstå att ditt ”vi” i din ordförståelse i tid och rum är EN enskild medborgare med mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna.

LeifE, du får i nutid och nära framtid lära och träna humana resuser anställd av eller med uppdrag för arbetsgivare, som i tid och rum är rättssubjekt och svensk lagstiftare, domstol och exekutiva organ.

LeifE, varför instruerar du generaldirektören som enskil fysisk person och rättssubjekt, när det är ägare till SkattevÄrket som lär styresen lyda och som lär generaldirektören att lyda styrelsen för rättssubjekt SkattevÄrket, tillsammans är två rättssubjekt ett laglöst kollektiv u.p.a. som inte vill, kan eller vågar någonting, som tex. att återbetala den skatt som du betalt i harmoni med svensk lagstiftning?

Leif E ditt tänk är 180 grader från mitt tänk och det beror på att din mentala kunskap är 180 grader från min mentala kunskap och det förstår Jag när du i #7 redovisade Dynamiskt tänk vs. Statiskt tänk, i länk "Agenda 21" här på sourzeXse.

Mvh.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .