http://freedom.lege.net/sourze_records_den_andra_sommaren_2012_multitradig_dialog.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

Detta är en fortsättning på
http://freedom.lege.net/sourze_records_sommaren_2012_multitradig_dialog.html, som i sin tur är en fortsättning på
http://freedom.lege.net/sourze_records_Den_multitradiga_dimensionella_dialogen.html

Fortsättning följer efter nedanstående på
http://freedom.lege.net/sourze_records_hosten_2012_multitradig_dialog.html • #5/"Sourze forum" är nu helt saboterat och dött tack vare Erlingsson m.fl. Tragiskt för oss som var med när det var vitalt och intressant.
     -- Kommentar till "Mikael Vasara: "Jag har inte så mycket att skryta om"" CMO 2012-09-29 23:40:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10792876/page1#post10792913

 • 4/ Nog så sant (även om det också var ett citat)! Du, Lennart Asp, tillhör numera den fåtaliga skara av kommentatorer som man ens ids läsa.
     -- Kommentar till "Mikael Vasara: "Jag har inte så mycket att skryta om"" GunnarL 2012-09-29 23:06:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10792876/page1#post10792911

 • #2, #3: Tack GunnarL, även om äran för en formulering mitt i prick tillkommer Mikael W. Det gäller kanske i kommentarerna att väga sina ord på en guldvåg och undvika att gödsla med dem på gödselstacken? Men å andra sidan ... "Livet är fan i mig inte alltid helt enkelt" :)
     -- Kommentar till "Mikael Vasara: "Jag har inte så mycket att skryta om"" Lennart Asp 2012-09-29 22:54:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792876/page1#post10792909

 • Jag skrev faktiskt kommentaren innan jag läste artikeln (den var ju ett citat)- men det försämrar ju inte saken. Vasaras artiklar här på Sourze har alltid varit bra, men det är intressant att lite grann få veta mer om personen. Livet är fan i mig inte alltid helt enkelt, men vi har väl inget bättre val än att sträva på så länge som möjligt. Det ligger ju i varje normal människas natur.
     -- Kommentar till "Mikael Vasara: "Jag har inte så mycket att skryta om"" GunnarL 2012-09-29 22:38:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792876/page1#post10792908

 • 1/ Underbart med en människa som kan skriva något vettigt på en rad! Detta sagt med tanke på att de flesta kommentarer nu för tiden mest liknar uppsatser - med i allmänhet ganska dimmiga föreställningar om världen.
     -- Kommentar till "Mikael Vasara: "Jag har inte så mycket att skryta om"" GunnarL 2012-09-29 22:17:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792876/page1#post10792907

 • "Människor måste sluta titta med tindrande ögon uppåt och med svart blick nedåt." ...
     -- Kommentar till "Mikael Vasara: "Jag har inte så mycket att skryta om"" Lennart Asp 2012-09-29 17:59:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792876/page1#post10792901

 • Bizon. Det du skriver i dag bara stryker under att vi har väldigt olika åsikter och erfarenheter om detta. Jag antar att min grund består av min socialutbildning och dito 40 års socialt arbete. Folks beteende mm går att ändra genom nya miljöer och nya skolor mm. Trodde jag att bara generna styr människorna skulle jag inte kunnat arbeta en dag med sociala frågor.Staten kan lägga ner allt reformarbete om den tror att människor inte går att påverka med miljöbyte mm.Men jag vet att mäniskor som lyfts från en slumbostad till en bra bostad i ett bra kvarter ändrar sig kollosalt.Jag har haft fyra fosterdöttrar, det lärde mig en del. Ha det så härligt!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" jan Brunnegård 2012-09-29 16:23:00 anonymt inlägg #90, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792896

 • JanO 84 Ja hur orkar jag ta denne denne vanartige broder mrh under mina vingars omsorg om hans förlorade själ? Ja det är nog mina gener som stärker mej i min pedagogiska gärning - att aldig ge upp en förlorad lärjunge är det hederskodex som styr mina handlingar - ett genokullturellt arv från Platon och Sokrates samt Leonardo da Vinci.

  Leif E Ström #85
  Du får ta med i beräkningen att Brunne just kommit tillbaka från sin semester - då är det inte så svårt att vara lugn och metodisk även om sakligheten kanske inte är det mest framträdande :-)
  Att det inte blir så när du kommenterar beror sannolikt på att just dina gener är resultatet av diverse slumpmässiga processer :-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-29 16:05:00 inlägg #87, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792893

 • Men Brunne 83 - pratar du med mej igen - det var en överraskande glad nyhet som jag ska förvalta med viss aktning.

  Att gener har betydelse för människans utveckling i både stort som smått är redan påvisat - att dessa gener styr mänsklig utveckling på olika vis beroende på deras dominans respektive recessivitet - detta i sin tur kan ha med olika muskeltyper att göra liksom med benägen het för olika sjukdomar samt ålderslängd.
  Men efter som du med sådan emfas hävdar att det är miljön i ordets bredaste betydelse som styr vilka människor vi blir så kan jag sträcka mej så långt att hålla med dej - den inre genstyrt endokrina så väl som den yttre klimatologiska m.m. har betydelse.

  Arvsanlagen i detta sammanhang är ju en självklarhet vilket är väl så genstyrt som något - rent av precis vad det betyder. Med lika stor säkerhet som du kan jag inte avfärda dessa anlag som förts från generation till generation sedan amöbastadiediet som gällande annat än från din närmaste släkt.

  Själv känner jag några vallonättlingar som definitivt är speciellt skickliga i konstruktivt tänkande beträffande både metallurgi och annan konstruktiv logik till skillnad från den gemene svensken som snarare är benägen att snällt göra vad den blir tillsagd.

  Så säker är jag inte som du på att vem som helst som går en metallkurs blir skickligare på det än den genomsnittlige vallonen som en gång kom till sverige som utvald och skicklig arbetskraft inom sitt område - i detta fall är det något som signalerar att du inte riktigt förstår vad ett färskningsverk är eller en bessemmerkammare och vilken virtuos hantering det handlar om.

  Citat//Svenskar som är med hembygdsföreningar är duktigare än andra på att sjunga Kungssången//sc. Att detta inte beror på gener är uteslutet - jag är tämligen säker på att de somaliska svenskarna i Ronna hembygdsförening inte kan en stavelse på kungssången - och jag personligen skulle aldrig ens ta en ton i det sammanhanget då jag anser att det ät viktigt vad vi lånar vår röst till - även detta beror sannolikt på gener.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-29 15:52:00 inlägg #86, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792892

 • #83, L M S, lugnt, metodiskt och sakligt, varför blir det inte så när jag kommenterar? Jan, det kan inte bero på mina gener, jag tror att jag är resultatet av en slumpmässig process.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Leif E Ström 2012-09-29 15:28:00 inlägg #85, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792891

 • #82 - Hur orkar Du missionera för denne vanartige broder?
  Är det ett inre tvång?
  Eller vad?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Jan Olsson 2012-09-29 14:52:00 inlägg #84, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792889

 • Bizon Ditt tal om GENER har ju bara betydelse om du klart kan påvisa att generna hos de olika folken styr deras utveckling på något sätt.Jag hävdar att det är miljön i ordets bredaste betydelse som styr vilka människor vi blir.Därtill givetvis i viss mån arvsanlagen från din närmaste släkt.Men generna från medeltida tyskar har ingen betydelse för de som bor i SSverige i dag. Vallonernas ättlingar är inte speciellt skickliga på järnhanterimng.Vem som helst som går en metallkurs blir skickligare på det än genomsnittlige vallonen.Svenskar soom är med hembygdsföreningar är duktigare än andra på att sjunga Kungssången - men det beror inte på gener.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Jan Brunnegård 2012-09-29 14:52:00 anonymt inlägg #83, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792888

 • mrh 76,77
  Det Brunne glömmer och du förtränger är att sverige under en tid var associerat till viss del under hansan vilket ledde till en hel del genetisk uppblandning och politiskt inflytande på både låg som hög nivå från främst tyska städer men även från andra orter på den östra sidan av östersjön.

  En del av samesläktets gener har även blandats in i de mot norr avancerade svenskar och svensk/finnar - förutom då finnarna i finnskogarna nedåt värmland som jag tidigare nämnt. Varför är det så viktigt för dej att marginalisera dessa människors genetiska och kulturella inflytande på det ni kallar "svenska"?

  Möjligen har även det gått dej helt förbi - men det är faktiskt så att folk har en benägenhet att para sej med lämpligt objekt oavsett etnisk övrig problematik.
  Detta i sin tur är orsak till att det finns ganska många i den svenska homogenitetsbefolkningen som blivit till som halvsamer, halv judar, halv tyskar eller halvfinnar osv. Korsningar som senare spädds ut ytterligare.

  Dock vill jag fästa din uppmärksamhet på att hur inblandningen än sett ut historiskt så har någon nämnvärd homogenisering av det så kallat "svenska" inte skett före massmedias inträde på arenan vilket därefter accelererat till det nuvarande tillståndet där dialekterna i stort sett är nära att ha blivit obefintliga.

  Standardhöjningen för landsbygdsbefolkningen med bättre bostäder, el, och hyggliga vägar har även gjort att svenskar mer allmänt blivit som svenskar - dvs. lika egotrippade som andra folk som tror att dom är världens mittpunkt - något som just villfarna personer lite nu och då får inse att dom blivit itutade genom fagert tal av politiker typ Erlander som haft folkets förtroende - något som även senare politiker försöker efterapa i sin propaganda - vilket vanligen punkt för punkt senare bara visar sej vara värdelöst fagert tal för de fortfarande ovetande - dvs. merparten av det svenska folket där du företräder de mest inkrökta fördomsförfäktande nissepersoner som missat det mesta av vad livet går ut på - bakåtsträvare till tider som aldrig varit.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-29 14:27:00 inlägg #82, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792887

 • MR H 80 / Jag ska fundera lite o lovar återkomma! I vanlig samtalston!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Jan Brunnegård 2012-09-29 14:06:00 anonymt inlägg #81, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page9#post10792884

 • #79 Jan Brunnegård du har nog så rätt med mentala skillnader mellan landskapens folk, men vi har en historisk bakgrund gemensamt trots allt som har satt sin prägel på oss.
  Vi har haft Jantelagen som påverkat oss i viss mån bra, men uttrycket att "du ska inte tro att du är något" är förkastligt, alla bör vi ha och få hjälp med att stärka vårt självförtroende som faktiskt de flesta svenskar är behäftade med som har kommit upp i åren.
  Faktum är ändå som svensk kan vi lätt hitta andra som är svenskar som är inbyggt i vår mentalitet som är en identitetsfaktor som är oerhört viktig!
  Dessvärre smulas identiteten sönder hos de yngre generationerna som kommer att menligt ge dem stora bekymmer med tiden som handlar om deras drogberoendet som har blivit en farsot i landet!
  Varför uppger inte myndigheternas dess omfattning eller så har de inte någon statistik förd som påvisar hur många människor som är beroende av droger, för att vi skulle börja inse, att här måste vi alla hjälpa till att göra något för jag tror att siffran är mycket hög och då behövs alla krafter att göra något nu och inte sen.
  Kanske en typisk svensk mentalitet" vi klagar men försöker inte göra så mycket åt det för att slippa klaga?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Mr Harmoni 2012-09-29 13:22:00 anonymt inlägg #80, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page8#post10792879

 • Påminner om mitt pågående projekt att tydliggöra dynamiken mellan utgående och inkommande paradigm:
  Den multitrådiga/dimensionella dialogen
  [länk]
  Väl bekomme, som Josef Boberg brukar hälsa.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?" Leif Erlingsson 2012-09-29 13:09:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10772093/page3#post10792877

 • ÄNDRAD ATTITYD efterlyses här ovan. Jag har alltid haft en mkt positiv attityd till kristendomen, men inte alla dess uttrycksformer. I går kväll satt jag några timmar o läste en bok om Uppsla Domkyrka, som brunnit ner en gång och byggts upp igen. I boken står många helt förfärliga saker samt även beundransvärda saker.Nej min grundattityd ändras nog inte vid 73 års ålder och Bizon som synes vilja utrota religionen lär inte ändra sig heller.// I stället för att läsa om Leifs "vetenskap" så satt jag i väntrum i går och i timmar läste de vanligaste vetenskapliga tidskrifterna. Oerhört intressant, jag märkte inte folk omkring mig.Så har jag varit hela livet, aldrig haft problem med Tro och Vetande. Läste Ingemar Hedenius bok i exakt det ämnet som mycket ung. Det var mkt nyttigt.Läste ävem Men Bibelsn Hade Rätt av amerikanen KELLER. Också mkt givande. MEN nu är jag skumögd så jag läser inte långa svåra länkar eller böcker.Men jag tackar GUD för det som både Tro och Vetande gett mig.
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-29 12:24:00 anonymt inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792873

 • Jan Brunnegård 2012-09-28 06:30 #46  [länk] :
  God Morgon Leif
  I dag får du nog frid från mig.  Doktorn väntar
  Jan
  Jan Brunnegård,

  man brukar säga om vetenskapliga framsteg att dessa inte beror på att det gamla gardet ändrar sig, utan på att det dör ut.

  Om du på analogt sätt avser bidra till att vi som diskussionforum och i förlängningen som samhälle gör framsteg så har jag ett bättre förslag, som redan Teddy Widegren varit inne på:
  Så sant Brunne - men du kanske tycker det är konstigt, men jag tror att tom du kommer att begripa mer än du tror om du bara ändrar attityd
  (Bizon 2012-08-25 17:17 #30  [länk] ).)
  Jag tycker alltså att det skulle vara mycket roligare på alla sätt om du reflekterade över det jag skriver om och länkar till.  Det finns en värld av kunskap om hälsa, ekonomi o.s.v. som bara väntar på att vi blir tillräckligt många som försöker förstå, så vi iallafall kan reflektera över och ta till oss nya tankar.  På så sätt skulle du rent konkret kunna bidra till att vi som diskussionforum och i förlängningen som samhälle gör framsteg.

  Sedan är det, inom parentes, inte så säkert att det verkligen är nya tankar.  Mitt eget reflekterande leder mig allt mer till insikten att det mesta redan är känt, som det verkar sedan många tusentals år, men av några få.  Att det stora är att "jorda ned" sådana kunskaper i ett bredare samhälleligt medvetande.  Just det du skulle kunna vara en del av, och som du de-facto är en del av genom att du interagerar med mig själv som just driver denna agenda, men där du själv kan välja metod enligt ovan.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-29 11:58:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792871

 • mrh #68
  Äntligen ett par ord med lite konsekvent sanning från din sida - dock "att du inte kan begripa" har stått klart sedan länge - men vad mej anbelangar mrh ska du alltid känna dej fri att fråga så länge du håller dej till ämnet.

  Försök dock inte att halka omkring i leran och för att få det att framstå som om du vet vad fantasi är - det resulterar bara i att som nu, du ytterligare sätter dej pladask direkt i dina egna fördomars klet svåra att ta dej ur.

  Ett schyst och rakt resonemang inbegriper svar på raka frågor - men känner du dej förvirrad av komplexa dito så säj bara till så kan jag dela upp dom (ganska många vid det här laget utan annat än snömos från din sida) och ta en i taget.
  Det viktiga är dock att du vill medverka till din egen förståelse genom att hålla inne med dina fördomar tills du fått verklig insikt.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-29 02:59:00 inlägg #70, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page7#post10792860

 • #12 Citat skolanavwaäli//Så vem står bakom det här acceptans byggandet av brutalt våld i religionens namn? Det är inte religiösa personer. Det är sociopater och maktgalningar. Oavsett boende eller klädesplagg.

  Så börja där och dra i den tråden och se var sokrates och muhammed egentligen betyder. Jag skulle tippa att ni landar i "galjons figur för folk kontroll".//sc.

  Att det finns andra skäl än de religiösa att med makt och våldsreligionerna driva livet in i kontrollfållorna står förvisso klart sedan länge - men inte ens alla som förstått det har haft mod nog att ta sin Mats ur den religiösa skolan.
  Du underskattar komplexiteten i religiösa sociopaters psyken som mycket väl kan sitta på flera hästar, förutom att tala med kluvna tungor...
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Bizon 2012-09-29 02:37:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page2#post10792859

 • debkafile quotes some Washington sources as disclosing that the White House and Israel emissaries have come to an understanding that Israel will hold back from attacking Iran?s nuclear sites before the US election in November, while a special team led set up by President Barack Obama completes a new paper setting out the end game for Iran.

  Netanyahu?s citing of late spring, early summer 2013, as the critical point on Iran?s path to a nuclear bomb appears to confirm that he has agreed to delay military action against Iran in negotiations with the White House. Our sources report that the prime minister was represented in those talks by Defense Minister Ehud Barak and National Security Adviser Yakov Amidror.


  Så här alltså.. OM iran inte har för avsikt att vika sig så (varför skulle de göra det?) har de per definition fått en förvarning och ett ultimatum som de kan förekomma..(läs fälla)

  Om man visste med 99% säkerhet att man skulle bli attackerad på ett sätt som skulle innebära stort lidande för folket... skulle man ligga på latsidan fram tills dess? Skulle dina allierade ligga på lat sidan?

  Nu finns det mycket stor risk för en eller flera falsk flagg från endera påtryckande parterna för man har spelat korten så att nu är det trovärdigt att ett "hotat iran" skulle ta till förebyggande anfall... om man inte kollar på deras historik som del i sin slutsats vill säga..media kommer att gå i högvarv om det här snart.

  Sen var det löjeväckande hur nettan ville få islam till att vara en stenålders religion när kristendomen är så förlåtande genom tiderna... eller hur? Vem tog död på astronomi intresset utåt men fortsatte ha/äga de största observatoriumen på jorden? Vatikanen. lika goda kålsupare.. typ..

  Så ja något bakom de brickorna med "religion spelarna" man ser är det.

  Geopolitik låter så civiliserat men följderna är allt annat än.

  Så vad skiljer de olika "sidorna" annat än tid att mogna och ha gått igenom sina "jag tvingar dig att buga" faser. Inga av delar av islam eller kristendomen har spridits med fredliga medel i sin linda.

  Så vem står bakom det här acceptans byggandet av brutalt våld i religionens namn? Det är inte religiösa personer. Det är sociopater och maktgalningar. Oavsett boende eller klädesplagg.

  Så börja där och dra i den tråden och se var sokrates och muhammed egentligen betyder. Jag skulle tippa att ni landar i "galjons figur för folk kontroll".
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" skolanavwaäli 2012-09-28 21:33:00 anonymt inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page2#post10792846

 • #67 bizon, jag tar gärna upp en diskussion med folk som lyssnar till samvetets röst och försöker sätta sig in i att vi människor är inte stöpta i samma form och har olika livserfarenheter och därför ska man som du inte vara så tvärsäker på att du har rätt i dina åsikter, som inte andra också ser som inte helt relevanta. Att knåda lera ger inte mycket till livserfarenhet mer än att leran formas efter din fantasi och den tar du med dig i debatten och jag har inte någon lera att forma, så att jag kan begripa vart du vill komma med ditt resonemang.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" mr Harmoni 2012-09-28 14:53:00 anonymt inlägg #69, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page7#post10792836

 • God Morgon Leif I dag får du nog frid från mig. Doktorn väntar Jan
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" jan Brunnegård 2012-09-28 06:30:00 anonymt inlägg #46, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792816

 • jan b 61 sant svar på tidigare frågor

  Absolut förordar jag resterna av det vi kallar kristendomen då det fenomenet marginaliserat sej själv genom att gå de profana makternas ärenden - kristendomen är en ägandets religion som vinnlagt sej om att samla på kistbottnarna och har därmed fjärmat sej från de kristna grundbudskapen som alla går i avståenets tecken.
  Vidare har särskilt kristna människor tydligen svårt att följa de kristna buden i vardagen - tänker då särskilt på der bud som börjar med "förlåt oss våra skulder".
  Att du har för vana att titt som oftast skuldbelägga som nu i 61 mrh och mej för att vi för en diskussion som ingen av oss tvingar dej att delta i är inget annat än ganska dumt.
  Kan du inte bara låta oss hållas även om inte du förstår humorn i det hela?
  Inte ger jag mej på din personliga trosuppfattning som sådan - den får du ha bäst du vill - det jag kritiserar i religionsfrågor är förutom skenheligheten också den direkta våldsverkan då särskilt maktreligionerna utövar på människor. Och där har vi i västvärlden treoenigheten judendom, kristendom och islam med alla sina respektive inre tvister som talande exempel på dessa religioners ogina karraktär till förfång för världsfreden och mänsklig samexistens. Tyvär även något som präglar många anhängare till just dessa oförsonlighetens axelmakter i religiös klädnad.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-28 06:15:00 inlägg #64, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page7#post10792815

 • Inte så konstigt om den romerska statsreligionen blivit illa sedd och de tidigare förtryckta eller hotade folken som kunde i samband med att det romerska riket vittrade sönder i kanterna även ville frigöra sej från dess religion och övrig kultur.

  Vatikanen hade sina stridande trupper mest i europa som mest i spanien hade ett lite starkare fäste från arabiskt/muslimskt håll, men som ganska snart marginaliserades genom de tätare alianserna mellan vattikanen och de europeiska kunga- och keisar-husens maktambitioner.
  Av någon anledning lyckades inte korstågens försvarside av det heliga landet, sannolikt därför att dessa mer hade karraktären av egotrippat röveri än heligt krig.
  Under korsets fanor har inte mycket gott blivit till.
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Bizon 2012-09-28 04:55:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page2#post10792813

 • PS:  Om du inte redan känner till informationen på mina länkar genom de tidningar du dagligdags läser och den radio du dagligdags lyssnar på så är det inte mitt fel, det är som jag förut påpekat (i "VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" tråden 2012-09-26 13:27 #12  [länk] ) endast svartmagikernas vänner som kan vilja hålla detta hemligt från oss.  Så det är dem du ska skylla på.  Skyll alltså inte på mig för att informationen i mina fotnoter och referenser känns udda för dig.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-28 03:00:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792812

 • Så länge kommunerna etc är organiserade under staten Sverige så har lokalpolitikerna ej rätt att lägga sig i vad staten gör.  För att lokalpolitiskt arbeta för att inte stödja blodsoffer (krig) så måste därför första frågan bli suveränitet från Sverige.  Det kommer att krävas omfattande upplysningsarbete innan frågan om suveränitet från människoofferskulten kan tas upp.  Se vidare det jag berättade om att när en grupp människor på ett geografiskt område bara är överens om saken, så kan de registrera sitt område som en egen självständig stat, i tråden "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" 2012-09-26 19:09 #14  [länk] . (När jag länkar så här i samband med en referens så är det som hjälp en fotnotslänk tillbaka till nämnda kommentar, ifall du inte förstått det.)

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-28 02:26:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page2#post10792811

 • Länkarna är fotnoter. [...]

  Iran är ett föredöme vad gäller att skänka mänskligheten kunskap, vilket en av mina fotnoter indirekt visar (patentet).

  Lokaldemokratin i Bruzaholm inskränker sig till Samhällsföreningen, Folkets Hus o.s.v..  Det kommer att krävas omfattande upplysningsarbete innan frågan om suveränitet från blodsofferskulten kan tas upp.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-28 02:10:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792810

 • Jag har under många år suttit mitt inne i kommunal politik och landstingspolitik i Umeå,Västerbotten. Givetvis var vi synnerligen intresserade av vad väljarna medborgarna tyckte o kände.Vi läste insändare, ordnade möten ,tog emot uppvaktningar med namnlistor mm.På grundval av denna information och annan information fattade vi sedan våra beslut.Det var en svår och härlig tid. Jag har en väldig beundran för de som NU arbetar för demokratin och inte smiter undan!
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Jan Brunnegård 2012-09-28 01:12:00 anonymt inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page2#post10792806

 • Leif 42 / Du förväntar dig varje dag att jag o andra ska läsa alla dina länkar och svara på dem. Ovan här ser jag åtta styckenlänkar. Det är orimligt att du begär att jag ska läsa detta - eller andra. Jag tror att nästan ingen läser dem för jag kan inte se några svar.Ibland förstår jag inte alls vad du skriver och ibland ser jag bara orimligheter. Som när du framhåller prästväldets Iran som något slags föredöme. Jag tror du har hundra ggr bättre demokrati i Bruzaholm.// Mitt i natta Jan I morgon heldag på sjukhus igen...
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-28 00:57:00 anonymt inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792804

 • Ang.
  Den som deltagit i val är fullt fri att uttala sin politiska mening dag för dag
  Ingen i makten bryr sig vad du uttalar efter att du redan har legitimerat deras makt.  Eftersom jag själv inte legitimerar den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen genom min röst och genom att jag gör vad jag kan för att visa att de inte har mitt stöd i sina ockulta människooffersritualer maskerade som "krig" (men alla krig är olagliga!) så visar iallafall jag själv att jag inte vill kännas vid det Sverige som inte anser att det spelar någon roll vad jag anser  -  [länk] .

  Och genom att kalla saker vid deras rätta namn deltar jag inte i hyckleriet och ritualerna.

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 23:38:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page2#post10792803

 • Jan Brunnegård skrev i en tråd jag själv inte vill gå in i, "Miljonregn över invadrarreligioner" tråden 2012-09-27 10:36 #61  [länk] :
  Jag hoppas att de herrar som nu helt dominerar Sourze är stolta över vad Ni åstadkommit vad gäller debattnivå, samtalston med mera!  Tror Ni att klimatet här nu är sådant att det lockar flera att sända in texter och kommentera?
  Eftersom denna kommentar avser hela Sourze så lyfter jag över den hit och kommenterar den här istället:

  Mitt personliga mål har inget med det du nämner att göra.  Mitt personliga mål är att så många som möjligt ska göra ett aktivt val mellan det totala slavsamhället  -  bara ett ex. av otaliga;  "Polisen skall kunna stänga ner web-sidor utan att behöva besvära sig om de mer arbetsintensiva regler som omgärdar "notice and action"[länk]  -  eller en underbar framtid av kärlek och universums utforskande.

  Om det tystnar så kan det bero på att alltfler nu bryter igenom effekterna av all möjlig förgiftning vi utsätts för  -  inkl.  "FLUORIDE: The MOST TOXIC substance for humans![länk]  -  för att t.ex. inse att jag har rätt i att allt är möjligt  -  "Warp Drive May Be More Feasible Than Thought, Scientists Say[länk] ,  patent EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007  "EP1770717A1.pdf[länk] ,  "The physics behind the extraterrestrial drive[länk]  -  och då självfallet inte vill utsättas för det själsdödande totalbromsande av alla nya tankar som kännetecknar detta forum, utan då söker sig till andra vattenhål för fortsatt studium.

  Sedan finns här några debatter som inte heller attraherar mig.  Men om du Jan Brunnegård vill göra någon positivt för debattklimatet här så kan jag mejla dig en lista på olika ämnen du bara lämnat istället för att besvara.  Skicka mig bara din epost, du hittar min på min profil.  Om du med fakta och argument försvarar de åsikter du anser kan försvaras, alternativt erkänner att du förmodligen hade fel, så visar du andra debattörer respekt.  Då förbättrar du själv "debattnivå, samtalston med mera!"

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-27 23:09:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792802

 • Tack det var fint sagt, självupplevt och genomlevt!! Ha det gott.
     -- Kommentar till "Läkandets kraft" Thelmalouise 2012-09-27 22:44:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792602/page1#post10792799

 • Leif Ström tackas. Jag har alltid tyckt att detta historioska långa skeende varit svårfattligt och jag har förstått att många andra tycker likadant. Men jag anstränger mig då och då att komma en bit på kunskapens väg.// Runt år 600 var sannolkt hela Medelhavsområdet kristnat. Det vill säga att det fanns aktivva kyrkor församlingar överallt. En del om hur detta startade kan man läsa om i Apostlagärningarna och Pauli många brev. Där många församlingar nämns med namn och ort. / Men Islams blodiga expansion raderade ut det mesta av detta i stora områden. Som jag fattat det finns det ytterst få aktiva kyrkor i Turkiet = det första kristna området!I södra Egypten kämpar Koptiska Kyrkan för sin överlevnad. I Syrien kläms de sista kristna mellan tre muslimska sköldar osv.
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Jan Brunnegård 2012-09-27 16:34:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792791

 • Rursus dina belägg är så långt man kan komma från västerländska filosofiska eller vetenskapliga argument.

  Den bysantiska kulturen som du åberopar, blev våldtagen genom den islamska expansionen redan på 600-talet. Den klassisk bildningen och kulturella förfiningen utplånades av Islam totalt 1071. Bättre vore om utgången varit den omvända och vi alla kunnat läsa om den Hellenistiska kulturen, utan översättning via arabiskan.

  Nu fick Europa och Norra Afrika erfara "Den sjuke mannen" i stället, vilken inte var sjukare än han överlevde ända fram till första världskriget.

  Världens största religionskultur med tvång, slaveriets uppfinnare och historiens största, våldsammaste erövringskrig med förödande effekter för individen och världens språkkulturer, blev av storhetsvansinnet en realitet som än i dag har negativa effekter.

  Allt detta och tolkningen förutan, hade VI kunnat överleva och MILJONTALS andra hade förmodligen i stället självdött.

  Jag har förmodligen fel, och du rätt, för det var ju ganska länge sedan...eller?

     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Leif E Ström 2012-09-27 14:41:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792788

 • Jan Brunnegård, jag kan förhandla med vem jag vill.  Men först sedan tilläckligt många insett detta så att jag kan göra det utan att "bli nedhuggen".  Läste du "Blankröstarrevolution[länk]   ?

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 13:41:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page2#post10792787

 • 11/ Så fungerar det absolut inte. Den som deltagit i val är fullt fri att uttala sin politiska mening dag för dag./ Vem kan du förhandla med?.
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Jan Brunnegård 2012-09-27 13:35:00 anonymt inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page2#post10792786

 • Den som inte ger bort sin röst till andra har den kvar att tala och förhandla med.

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 12:53:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page2#post10792782

 • Men det är ingen myt att de stora rikedomar som vi har i form av bär och svamp inte plockas av våra ungdomar utan av allt slags folk under himmelens fäste. Detta är givetvis ett enormt slöseri med en nationaltillgång. Tänk om slutade fälla skog för att maskinister riskerar att köra vilse!Det borde inte vara omöjligt att organisera ungdomslag på nästan varje svensk ort under kunnig ledning finkammade skogen på vårt guld! Som hjortron.Mobiler ser till att ingen irrar ellert går ner sig i en mosse.Massa folk i skogen skrämmer bort björn,varg o det mesta annat./ Under beredskapen 1939-45 så var våra skogar fulla av hemvändande stadsbor som tömde hemmaskogen på allt värdefullt.
     -- Kommentar till "Reinfeldt har slutat prata om arbetslinjen" Jan Brunnegård 2012-09-27 12:24:00 anonymt inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10792480/page1#post10792779

 • Harmoni 6// Min morfar hade en skämtsam devis/ Alla tänker på sig och det är bara jag som tänker på mig./ Så jag hade att grunna på som tonåring!
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Jan Brunnegård 2012-09-27 12:14:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792778

 • Att inte alls rösta är att överlämna ansvaret för samhället på andra: Är de så mkt klokare och kunnigare då? Är du Leif sämst på att förstå saker efter ett ganska långt liv?Knappast!
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Jan Brunnegård 2012-09-27 12:10:00 anonymt inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792777

 • Politiska "löften" ska bäst ses som partiernas målsättningar i en demokrati. Inget parti kan lova att om tre år ska en viss reform vara genomförd. Inget parti har majoritet, sossarna hade nära det för mkt länge sedan.Men även det största parti måste kompromissa med andra partier. Sedan avgör allmän konjunktur, budgeten och mkt annat vad som kan göras och bör göras.En sak som verkat mkt angelägen under en valrörelse kan komma i skuggan av viktigare ärenden ett år senare.Så fungerar en flexibel demokrati. Men i en Diktatur är det ofta allt för raka puckar - som bekant!
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Jan Brunnegård 2012-09-27 12:06:00 anonymt inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792775

 • Eftersom politiker erfarenhetsmässigt inte infriar löften så är det, menar jag, bättre att inte alls rösta på dem utan att behålla sin röst och istället själv prata med grannarna om hur man ska göra.

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 11:57:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792774

 • Leif Erlingsson jag vänder mig till dig som har många tankar och värderingar i elden. Det här citatet jag hittade ute på nätet är ganska intressant, det kan faktiskt ligga något i det hela, ja läs själv.


  Det borde startas en nytt politiskt parti som bör heta "POLITIK NEUTRAL" av den anledningen att partiernas nuvarande ideologi är partisk med sin egen gruppering, den som söker sig till ett politiskt parti står under partipiskan, att styrelsen bestämmer att det här ska vi arbeta för och på förhand vet man att det blir ett motstånd av andra politiska grupperingar och så är striden i full gång för att vinna väljarnas gunst.
  Ett parti däremot som bara har folkets åsikter framför sig att bena ut och försöker vara väljarna till lags, bör väl vara det rätta partiet att lägga sin röst på.
  Med ett sådan åskådning kan man tala om ett folkligt parti där demokratins frågor sitter i högsätet! Slut på citat.

  Själv har jag den uppfattningen att vi röstar efter vår plånbok i första hand och sedan väljer vi det parti som påstår sig kunna fylla på plånboken, självklart finns det faktiskt de som röstar av ideologiska skäl, varför kunde det här inte bli en ny ideologi att de styrande arbetar för hela folkets bästa? Som är är själva stötestenen i dagens politik att alla tänker på sig och vi andra tänker på oss själva.

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Mr Harmoni 2012-09-27 11:50:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792773

 • Men vilket liv, frågas.  Svar:  Ett liv där alla som så önskar har tid och resurser att utforska universums hemligheter och realisera alla sina kreativa drömmar, så länge dessa inte inkräktar på andras frihet.

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 11:32:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792772

 • #61 Jan Brunnegård jag ska bara skicka ett citat till Leif E så är jag klar för dagen, går det bra eller ska jag vänta tills imorgon? -:)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Mr Harmoni 2012-09-27 11:11:00 anonymt inlägg #62, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page7#post10792771

 • I den nya sköna världen leker och studerar man till 30 års ålder, Så jobbar man i 10 år varefter man går in i den eviga ledigheten. Den som befrämjar alla slags fysiska och psykiska sjukdomar.De flesta jordbruk måste läggas ner för att ge mark till golfbanor och andra motionsgrejer!Allt bättre mat och allt bättre medicin kommer att göra oss till hundraåringar allihop. Enorma resurser kommer att satsas på att hålla oss vid Liv. MEN VILKET LIV?
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Jan Brunnegård 2012-09-27 10:43:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792770

 • Jag hoppas att de herrar som nu helt dominerar Sourze är stolta över vad Ni åstadkommit vad gäller debattnivå, samtalston med mera!Tror Ni att klimatet här nu är sådant att det lockar flera att sända in texter och kommentera?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Jan Brunnegård 2012-09-27 10:36:00 anonymt inlägg #61, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page7#post10792769

 • Lelle: varför måste just så många som 20 procent jobba???
  Hur tyst är det om det står i en bok???
  Vet du om att du just nu promotar den bästa bromsen för befolkningsökning???

  Leif: hur kul är det att som pensionär, sitta tillsammans med hundratals frigående 40-åringar och snacka om gångna tider, då något fler än 20 procent jobbade???

  Dystopiska teman biter bäst på de som har grön hjärna och det är inte sällan som artiklar publiceras av de som har dystopisk diagnos.
     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif E Ström 2012-09-27 10:35:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792768

 • Tack, Rursus, för de orden.  Här i Sverige har ju Alhambra förlag gjort en kulturgärning av stora mått i att just översätta viktiga delar av den litteratur du nämner till svenska.  Tyvärr har svenskens intresse varit svalt.

     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Leif Erlingsson 2012-09-27 10:15:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792767

 • På tal om slutet av artikeln, jag kanske missade om Sourze var ett forum för pensionerade stinsar, när jag kom hit?

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 10:12:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792766

 • Jag har sällan hört sådan västerländsk egocentrisk smörja. Min första reflektion är: under 700-talet översatte araber intensivt de grekiska filosoferna till arabiska, så att de kunde filosoferas under den s.k. Islamiska guldåldern. Därmed spred de vidare grekisk vetenskap till västerlandet, till Persien, till Indien, och kanske via omvägar också till Kina. Fram till 1200-talet var den islamska multikulturella sfären helt överlägsen västerlandet, sedan kom mongolerna in och krossade Bagdad. Dels kan vi tacka araberna och dels bysantinerna, för att vi inte bor I jordhålor och ylar ikapp med vargarna. Att göra sig duktig gentemot en falsk bild av islams historia tyder på en oacceptabel okunnighet - islam har en mer långvarig tradition om Sokrates än vad väst har, som började återuppliva det helleniska tänkandet först på 1200-talet.
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Rursus 2012-09-27 10:08:00 anonymt inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792764

 • Du frågar hur många som fattat att det räcker att var femte jobbar.  Jag har iallafall vetat det så länge jag varit här på Sourze.  Fast det finns vissa här som mår dåligt om inte alla sitter lika fast som de själva känner sig.  De tål inte att andra inte jobbar, inte ens om de själva redan är pensionerade.

     -- Kommentar till "Åttio procents arbetslöshet är lagom" Leif Erlingsson 2012-09-27 09:51:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792736/page1#post10792763

 • Då inga andra principer väger tyngre än individens frihet borde det var möjligt att friskriva sig från de politiska system som förtrycker individer. Att inte kunna försvara sin egendom och principer mot maktens enfald är ett dolt bevis för dess brister. Makten har aldrig våga släppa på tyglarna och är tydligen så svag att nästan inga suveräna nationer har på eget bevåg, låtit medborgarna via andra system testa vilket som är det bästa för de flesta. Makthavare vet inte ens att enligt FN får dess undersåtar absolut inte tvingas att tillhöra någon typ av sammanslutning eller organsiation. I vårt land har vi en organisation som heter solidaritet till vilken alla är ofrivilligt anslutna och enbart har en ekonomisk aspekt. Men någon organisation som heter lojalitet finns inte på högre nivå, där den borde vara allestädes närvarande inom alla beslutsprocesser.
     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif E Ström 2012-09-26 20:26:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792749

 • "States Stand For Constitutional Sovereignty - United We Stand So That Freedom Will Ring True![länk] .

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 20:22:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792748

 • Re:  MD 2012-09-26 13:32 #8  [länk] :
  Bra intervju med prisbelönte journalisten Eric Margolis om hyckleriet:
  [länk]
  Ja, den var riktigt trevlig.  Tack för den!

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 20:13:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792747

 • PS:  En gammal goding:  "Blankröstarrevolution[länk] .

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 19:36:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792739

 • Men förresten, man behöver inte något centralt beslut för att bryta sig loss.  Om en grupp människor på ett geografiskt område bara är överens om saken, så kan de registrera sitt område som en egen självständig stat.  De får förstås då ta ansvar för sådant som tidigare har skötts av stat och landsting.  Se avsnittet "Lawfully Separate Ourselves From Their Control" i ""Fix the World" Project" dokumentet som jag gav flera olika länkar till från "Fix the World" Project - hopegirl2012" tråden  [länk]  i går.  Jag har hört dessa uppgifter förut, att över 40 stater i USA redan brutit sig loss.  Företaget Washington kanske inte i evighet kan behålla kontrollen över en kontinent som inte vill samarbeta med "The Company Men".  Det som står i dokumentet måste gälla lika mycket i vilket hörn av världen som helst:
  Essentially, you have to put together specific documents, write up a constitution, mark your geographical area, send in the paperwork, and have The Hague publish it.  There's a lot more to it than that, but it can be done.  Essentially declaring yourself a sovereign nation makes you separate from the Corporate United States of America.
  Problemet kan ju vara att försvara sitt territorium, men jag har hört att Sverige har avrustat?

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 19:09:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792738

 • Även den förda ”generösa” flyktingpolitiken syftar till att sätta press på arbetarnas villkor neråt, liksom den ökade produktionen av analfabeter inom skolan. Sektorn som ökar är tjänstesektorn, där man följer upp våra nya analfabeter med Rot- och Rut avdrag, så att tredjedelen utanför åtminstone kan få en försörjning av den rikaste tredjedelen innanför.

  Den självklara fortsättningen för ett land som inte arbetar med kvalité och fördelningsfrågor, som systematiskt flyttar pengar från fattig till rik, som systematiskt lägger vinsterna i de privata bolagen och förlusterna på staten (samtidigt som man sänker skatten och höjer sina egna arvoden) är polariseringen, extremismen och konfrontationen.

     -- Kommentar till "Borg triangulerar" KÅM 2012-09-26 18:54:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792554/page1#post10792734

 • Ja, Leif E Ström.  Definitivt.  Glokal ekonomi!  Har skrivit om det förut:  [länk] .

  Endast genom att så som faktiskt Jan Brunnegård påminde om häromdagen (2012-09-24 19:00 #4  [länk] i "Sokrates i stället för Muhammed?" tråden) mötas ansikte mot ansikte kan frågor lösas.  Sedan kan handel ske genom globala kontakter.  Men inte beslut över lokala angelägenheter!

  Lite anekdotiskt kan jag också berätta att min första Stockholmsresa var när pappa skulle träffa regeringen för att protestera mot kommunsammanslagningen mellan vår kommun och grannkommunerna.

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 18:48:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792732

 • Fredrik Reinfeldt, moderaterna:
  ”Det är en myt att det inte finns arbete i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. En viktig orsak till att ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb”.

  Ylva Johansson, socialdemokraterna:
  Som ett resultat av denna självklarhet, ”föreslås arbetsförmedlingen få betalt för hur många arbeten man lyckas ordna.” Hon vill även öppna upp för privata arbetsförmedlare, eftersom huvudmannaskapet är ointressant.

  Gemensamt pressmeddelande:
  “Det är en myt att blåbären är slut i skogen, bara för att det är vinter. Det är bara för ungdomarna att ge sig ut i snön och finns det inga blåbär, så beror det på inkompetensen hos arbetsförmedlingen. Därför är det också oerhört viktigt att ge privata arbetsförmedlare chansen att visa att det visst det finns blåbär på vintern, samt att betala arbetsförmedlarna per blåbär man lyckas hitta”.

  september 2012
  Fredrik och Ylva
     -- Kommentar till "Reinfeldt har slutat prata om arbetslinjen" KÅM 2012-09-26 18:31:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792480/page1#post10792730

 • Leif E, var mitt påstående gällande magnitudsbegreppet något att ta fasta på? Borde inte Sverige delas upp likt Schweiz som en federal förbundsstat som förklarar landsdelarna som självständiga i så grad att deras självständighet inte begränsas av överstatliga lagar. Alla statliga ansvarsområden, överlåts genom den svenska författningen till resp landsregioner. Friheten bör vara så stor att så gott som alla ämbeten regleras av federala lagar vilka är anpassade för varje regions storlek och självständighetsberoende. Centern la fram ett förslag 2003 om förändringar för det parlamentariska styret i landet som byggde på viss federalism. Vad hände, jo precis som jag återgav i en tidigare kommentar.


     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif E Ström 2012-09-26 18:20:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792729

 • Och det gläder mig att du också vill vara där vi förstår vad som pågår.

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 17:19:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page2#post10792723

 • Jesse Venturas teori är att om man inte röstar på dem som redan är köpta och betalda så kastar man inte bort sin röst.

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 17:16:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792722

 • Bo Stad, hur ser din bostad och ditt sociala förhållande ut?
  Svaret behöver du inte redovisa men du kan kroka av följande parametrar:

  Är du under 45?
  Är du ensamlevande?
  Har du jobb?
  Har du visioner?

  Om du fick fyra ja, dela inte lägenheten med en kompis eller tjej utan hyr ut hälften till någon trevlig människa/or, under fem år.

  Sälj bilen, låna inte till något och fram för allt inte till resor.

  När åren gått köp en bo-rätt och jobba så länge du kan.
  När det är dags för pension gå till "snälla banken", ta ett pensionärslån på "pärlan" och må så gott.

  Kämpigt, ja men det pallar du!
     -- Kommentar till "Hyresätt vs bostadsrätt: Har du själv förstått, Ann-Margarethe?" Leif E Ström 2012-09-26 15:13:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792605/page1#post10792717

 • Carl Olof Schlyter,
  Så hur går jag till väga för att kunna byta mitt boende i hyresrätt (med hög hyra) till bostadsrätt? Jag har för låg inkomst för att få lån och bor i Stockholm med vansinnespriser på minst en miljon för en lägenhet, även i de avlägsnaste förorter.

  Även om jag, på något magiskt sätt skulle få lån, så finns risken att jag köper på toppen av en bubbla som får det tidiga nittiotalets bubbla att framså som en liten fjärt.
     -- Kommentar till "Hyresätt vs bostadsrätt: Har du själv förstått, Ann-Margarethe?" Bo Stad 2012-09-26 14:58:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792605/page1#post10792715

 • #7. Leif, är inte inläst på Jesse Ventura och vilka teorier han framlagt för att ändra på det befintliga tvåpartisystemet i USA. Vidhåller fortfarande att de flesta "statsvetare" kan dissikera vilket system som helst utan att finna de psykologiska verktyg som gör jobbet. Hur som haver, om verktygen fanns så vore hälften vunnet när problemformuleringsprivilegiet övergått till majoriteten.

  Magnituden och avståndet är för mig de avgörande faktorerna för att skapa engagemang. Gäller för övrigt i nästan alla sammanhang. I USA är det uteslutet. Inga stora imperier fungerar utan övervåld, desinformation samt manipulering.

  Varje gång någon god (sällsynt) svensk politiker, gör sig besväret att påvisa brister för kommande processer, genom att undvika den vanliga makrofunktionen för samhällets stora mekanismer, då händer något märkligt.

  Då mikroperspektivet i stället används för att förtydliga hur individer och grupper interagerar ur ett snävt perspektiv och hur makt produceras och reproduceras, då vill inte dom andra kamraterna vara med eller förstå. Leif förstår du mig? Jag vill också hoppa av och vara där vi förstår varför.
     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif E Ström 2012-09-26 14:43:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792714

 • Bra intervju med prisbelönte journalisten Eric Margolis om hyckleriet:
  [länk]
     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" MD 2012-09-26 13:32:00 anonymt inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792710

 • Läser fortsatt patent EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007.  Mitt på sidan 35 får jag en teoretisk förklaring till vad jag själv känner igen som John Hutchinsons effekt  [länk] .  Hur det teoretiskt fungerar när två helt olika material kallöds samman.  Eller hur material kan fås att "försvinna".  D.v.s. bli mörk oobserverbar materia (om vi inte bygger detektorer enligt Keshes beskrivning, som använder samma fysik).  Och då kommer jag att tänka på figur 101 på sidan 108 av Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010), för där ser man just två helt olika sorters utdunstningar från WTC-området, med helt olika fysiska egenskaper - de ljusa gick i en riktning och de mörka i motsatt riktning!  Min känsla är att de mörka har något att göra med material som håller på att omvandlas till mörk materia.

  Intressant också hur det krigshetsas just mot det land som har gjort mest av alla länder för att göra denna fysik offentlig.  Det får mig att associera till ett annat land som labbade med "svartmagi", Nazityskland.  De labbade också med antigravitationsfarkoster (med magnetfält som släcker ut varandra kan man enligt Keshe frikoppla sig från gravitation och även gör sig själv odetekterbar genom att själv framstå som svart materia för omvärlden).  Detta senare land kallades till och med Reich of The Black Sun - magnetsolen, den svarta solens rike, svartmateriesolens rike!  Svartmagikerna gillar kanske inte att deras uråldriga hemligheter om kontroll över tid och rum offentliggörs till hela världen, som nu Keshe Foundation gör.  En organisation som till och med har gjort denna vetenskap till allas vår egendom!  Ja, det stämmer, läs på!  Den tillhör oss alla!:
  "The world peace invitation and release of technology[länk] :
  According to its charter the Keshe Foundation and all its technologies are owned by the peoples of the world.  The patents are the assets of every individual on this planet and cannot be claimed by any one person or organization or nation.
  Endast svartmagikernas vänner kan vilja hålla detta hemligt från oss, så om du inte läser om detta i tidningen så vet du vilka som ligger bakom.  Var:
  Leif Erlingsson 2012-09-12 10:31 #5  [länk] :
  Svar till Jan Brunnegård 2012-09-11 07:57 #1  [länk] :

  Det är jättetrevligt Jan att de kan titta på stjärnorna.  Men får de nu här hemma skriva hur vi kan resa dit?  Eller om Dr. Judy Woods forskningsresultat?  Eller om konsekvenserna av patentet EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007?  Får de skriva om att NSA inte behöver lyda andra lagar än de som uttryckligen avser NSA?  Får de skriva om alla de kemikalier vi besprutas med i så kallade Chemtrails?

  Om de inte får det, då är de ändå inte fria.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Leif Erlingsson 2012-09-26 13:27:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page2#post10792708

 • Så sant Trötter - något för förändringens vindar att blåsa lite liv i. Jämställdheten är ojämställt fördelad i den svenska mångkulturen.
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Bizon 2012-09-26 12:26:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792706

 • Tackar Leif E Ström för ditt förträffliga detektivarbete.
  Inte utan att vi kan konstatera att svenskarna är och kommer att förbli ett blandat folk - något jag inte har det minsta emot - motsatsen - ett degenererat renrasigt utrotningshotad museal folkgrupp som i sin förtvivlade enfald begär understöd från mer progressiva blandfolk - typ den nuvarande svenska kulturen vore en styggelse.
  Något att fundera lite på i det kulturer där kusingiften och annan inavel gjort att dom vänt upp och ner på sina hemländer och tvingats fly hit där vår lugna humanism menar att vi så långt möjligt ska försöka hjälpa de stackarna - en god tanke, men erfarenheten lyder att alltför generöst gödslade plantor blir rangliga och bär dålig frukt.
  Hjälp till självhjälp är ok och kan översättas med att ge folk en chans att visa vad dom går för som tillräkneliga medmänniskor - alltså raka motsatsen till "bidragstagare".

  Sätt invandrare och flyktingar i arbete och låt dom bli medskapare i den nya svenska kulturen som vänder ryggen åt "gamtänket" "sköt dej själv och skit i andra". Bry dej om, och du ska bli ombrydd! Vidga begreppet "tillsammans" att gälla allas vårt gemensamma skapande av ett bra samhälle och ett värdigt liv för alla...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-26 12:21:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page5#post10792705

 • En lokal tidning visade för en vecka sedan en invandrar-demonstration i ett Kommunhus.De ville ha det bättre ,så klart. Men enligt ett foto så står tio bredbröstade män i första ledet och bakom dem så sticker deras kvinnor upp sina täckta huvuden lite grann.Det är ett fantastiskt ojämlikhets-foto. Jag har klagat till redaktionen.Inga svenska män o kvinnor skulle uppträda så på ett foto.Här står kvinnorna stolt upp i första ledet och visar upp sig och demonsterar högast.Många har lång väg att gå innan dessa två kulturer möts!
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Trötter 2012-09-26 12:16:00 anonymt inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792704

 • "Om vi alla tillsammans går ifrån förtryckeriet så blir det t.ex. inga krig!"

  Jo... - Leif - självklart blir det så ! [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] "Fix the World" Project - hopegirl2012" JosefBoberg 2012-09-26 11:57:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10792591/page1#post10792701

 • Så fint skrivet. ♥
     -- Kommentar till "Läkandets kraft" Therese A 2012-09-26 11:35:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792602/page1#post10792698

 • En annan som säger som det är:  Jesse Ventura som har skrivit boken "DemoCRIPS and ReBLOODlicans[länk] .  Intervju:  "9/15/12 Jesse Ventura: Politics, Democrats & Republicans, Big Brother - Patrick Timpone[länk] .

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-26 11:28:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792697

 • PS:  Red Ice medlemmar kan lyssna på båda timmarna här:  [länk] .  Den första timmen är gratis och finns även på  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] "Fix the World" Project - hopegirl2012" Leif Erlingsson 2012-09-26 10:00:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792591/page1#post10792684

 • Ja, det vet jag Josef.  En annan lysande stjärna härvidlag är Mary Sean Young, mycket känd skådespelare (här hennes bio:  [länk] - klicka "My Traditional Bio" till vänster).  Jag lyssnade just på första intervjutimmen av två via  [länk]  -  "Från Blade Runner till fjärrskådare - Sean Young talar ut".  Hennes slutsats är att vi måste lära oss förlåta även de som fötts in i förtryckarsystemen, men att vi måste se vad som pågår och sluta stödja systemet.  Istället stödja varandra!  Om vi alla tillsammans går ifrån förtryckeriet så blir det t.ex. inga krig!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] "Fix the World" Project - hopegirl2012" Leif Erlingsson 2012-09-26 09:52:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792591/page1#post10792682

 • Hela JAS-problematiken är som GRIPEN ur luften. 200 plan utan piloter som inte övat - det är luftförsvar det.Vår bästa Ubåt är utlånad till USA.Övriga Marinen är för dyr i drift.Får ligga vid kajen. Ny Armen skulle anställa 6000 soldater ungefär men bara 1500 ville. När de fick reda på att de skulle bo på klassiska logement, hoppade många av.De skulle betala mat och hyra också. Vilket elände. Karl den tolftes soldater fick säckvis med skorpor hemifrån.Kanske värt ett nytt försök?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Nej till JAS?" Trötter 2012-09-26 00:46:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792669/page1#post10792670

 • "Felix Frankfurter, som var domare i USA:s högsta domstol, sa mycket riktigt redan 1952: "Dom verkliga härskarna i Washington är osynliga och de utövar sin makt bakom scenen." Har precis i dagarna via CNN fragmentariskt uppfattat en studie som vill påvisa att det inte finns vare sig fakultet eller vetenskap i övrigt, vilka har en susning om hur det politiskt-ekonomiska systemet fungerar i USA. De amerikanska medborgarna är inte lurade av dess politiker som rör på läpparna, dessa har heller ingen susning om hur utfallet blir av det utlovade. Den som har varit i folkets USA, alltså inte bara längs dess kuster, vet hur komplexa vissa stater kan vara sinsemellan, inte bara politiskt och befolkningsmässigt, utan religiöst, kulturellt och juridiskt.
  Amerikanska försvaret är den enda organisation som går åt samma håll, vars huvudsakliga uppgift inte är att försvara sig, utan att anfalla utanför landets gränser. De flesta gånger man beskyller USA och dess medborgare, är oftast de flesta både oskyldiga samt omedvetna. 40 procent av dagens college-ungdomar kan inte redogöra för vilka landets motståndare var under andra världskriget.

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif E Ström 2012-09-25 19:10:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792641

 • George Carlin, videon ur artikeln:
  It's called the American dream
  because you have to be asleep to believe it.

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-25 17:14:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792633

 • Tack Michael, för dina raka puckar, som utan krusiduller säger hur det är.

  Som jag nyss skrev i annan tråd,  Det onda har tagit på sig en maskeradkostym som det står "Det Goda" på, så det är upp till oss själva att öppna våra ögon.  Valet är helt och hållet vårt eget och det är helt och hållet vårt eget ansvar att läsa av tidens tecken.

  Åter Tack!

     -- Kommentar till "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade" Leif Erlingsson 2012-09-25 15:31:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792398/page1#post10792632

 • Mr Harmoni, trevligt att du läst.  HopeGirl snabbsammanfattar föredömligt på endast 54 sidor det essentiella i den situation vi befinner oss i.

  Ang. det du skriver om svårigheten att få folk att tänka själva här hemma, så tänker jag själv att det större skeendet ytterst handlar om att vi väljer vilken herre vi önskar tjäna.  Den globala revolutionen pågår.  Antingen vinner den och vi får en värld man vill leva i, eller vinner den sida som kör gasen i botten över stupet åt denna världens gud.  Som vi nog vet vem det är.  Bizon skämtade tidigare i dag om honom, Hornpär alltså.  Michael Delavante däremot hädar så det står härliga till mot denna potentat och hans agenda i "Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade[länk] .

  Som jag ser det så väljer vi alltså om vi vill tjäna det goda eller det onda.  Det onda har tagit på sig en maskeradkostym som det står "Det Goda" på, så det är upp till oss själva att öppna våra ögon.  (T.o.m. Bibeln varnar för denna maskerad.)  Valet är helt och hållet vårt eget, och konsekvenserna också.  (Jesus varnade just i Bibeln att man själv måste förstå att läsa av tidens tecken.  Samma bok varnar om dem som gör sken av att dyrka gud men förnekar den verkliga kraften.)

  Oavsett vilken sida som vinner i världen så kan jag garantera att man själv mår bäst när man gör det man vet är rätt.

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Leif Erlingsson 2012-09-25 15:24:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page4#post10792631

 • Eller varför inte ett samarbete med Norge.
  Är det inte där svenskar lättast hittar jobb.
     -- Kommentar till "Gustav Kasselstrand: "Sverige bör återgå till EFTA"" heja sverige 2012-09-25 14:25:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10792513/page1#post10792628

 • #30 Leif Erlingsson jag läste din andra länk, det här är förståeligt hur vi själva kan medverka för att förgylla vårt samhälle.
  Men Jantelagen är så extrem, så få törs hävda sig i den allmänna konkurrensen och ta till orda och angripa det mentala uttrycket "sköt dig själv och skit i andra" som är finanshajens valspråk som tyvärr medelsvenssons tar största hänsyn till!
  Jag är nog så ledsen över att behöva påpeka, att vi svenskar är så indoktrinerade av den förljugna politiken att vi inte törs gå utanför ramarna vad storebror har bestämt och därför blir det inte någon succe med att folk gör uppror och tänker självständigt för de kan och ids inte att bry sig.
  Men jag har största respekt för dina åsikter som innehåller välviljan för en bättre värld för mänskligheten, som du envetet och envist tror på att vi kan skapa, jovisst, om vi kan införa några nya alternativ som samhällsystem där vi fungerar som de tre Musketörerna en för alla och alla för en, denna utopi skulle nog de flesta vilja uppleva under sin livstid.
  Men hur som helst du har sått ett frö som säkert har fallit i god gjord men vi saknar den självskrivne ledaren som ska leda det hela och tyvärr vill det mycket till att någon startar och drar fram detta befrielsens mentala korståg, till detta erfodras stora pengar för att köpa sig godvill för den goda sakens skull och det skydd mot den befintliga makteliten som inte skulle passivt sitta och titta på, utan att försöka stoppa allt i sin linda.
  Att gå den långa vägen, för att förändra vår mentala inställning till det sunda och kloka tänkandet tar säkerligen minst tre hundra år innan vi nått den ultimata ståndpunkten, att inse att vi är människor som kan göra underverk för oss alla om viljan finns. Men vem har lust med att vänta så länge som i hundratals år?
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Mr Harmoni 2012-09-25 11:58:00 anonymt inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page4#post10792615

 • Jo... - Leif - jag gör så gott jag kan - som jag själv ser det i vart fall. [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] "Fix the World" Project - hopegirl2012" JosefBoberg 2012-09-25 11:09:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792591/page1#post10792603

 • De bekymmer Brunne med flera har bör tacklas konstruktivt.  Att sätta sig på bakhasorna är knappast konstruktivt, för då går det åt h-e utan att vi hinner skapa något annat under tiden.  Jag länkade nyss i annan tråd till "Fix the World" (från tråden på  [länk] ).  Surfar man på länkarna jag där gav hittar man snart formuläret  [länk]  som just konstruktivt vill lösa detta.

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Leif Erlingsson 2012-09-25 10:43:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792596

 • "Fix the World" Project - hopegirl2012

  "Fix the World" Project, www:  [länk] ,  pdf:  [länk] ,  docx:  [länk] .

  Efter genomläsning av situationsbeskrivningen inbjuds alla komma med input för hur klara detta.  Deadline var först till i går, men p.g.a. det enorma inflödet av input har den förlängts - skynda!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] "Fix the World" Project - hopegirl2012" Leif Erlingsson 2012-09-25 10:27:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792591/page1#post10792592

 • Men Brunne - den historien var inte meningen att såra - ber om förlåtelse för att du tog så illa upp - det var verkligen inte avsikten.

  Den lilla anekdoten har inget alls med vidskeplighet att göra - den vara bara en liten association till mrh's djävulsdyrkande islamister i saudi och din historia om den tjatande hustrun - ville bara bidra med nått kul även om det var tragiskt då ju även Hornpär är tvingad att dela samma helvete.

  Själv skulle jag aldrig ha klarat livet på den här planeten om jag inte hade tålt lite galghumor - vi är ju alla dömda till livstid, och vår jungfruliga oskuldsfullhet förlorar de flesta av oss ganska tidigt, den må vara för var och en att antingen försöka återerövra eller att göra som strutsen - i båda fallen dömda att misslyckas.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-25 04:03:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page4#post10792585

 • Bizon du vänder dig till mig och berättar någon slags vidskeplig Hornpärs o sexhistoria. Tror du att jag uppskattar sådant så har du inte fattat ett dugg om mig. Du blir bara värre och värre!Jag tar semester ett tag igen...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Jan Brunnegård 2012-09-25 02:20:00 anonymt inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page4#post10792583

 • Jo Jan - det ligger något i det du säjer - men jag spanade och sökte jag också en gång och ju större insikt jag fick i det kyrkliga skenheleriet dess då tveksammare blev jag, och till slut fanns ingen återvändo. Jag gjorde mina lovar även i frikyrkligheten och där var det inte mycket bättre.

  Föreställer mej att det "tvärsäkra" i mina funderingar är de frågor jag ställer - det är ju klart att det är retoriska frågor som det är svårt att ge ett svar på som inte sätter den egna tron i gungning vilket är meningen då jag har den uppfattningen att det är ur rent pedagogisk synpunkt viktigt att var och en ifrågasätter sin tro. Vad är rimligt och vad är orimligt att tro?
  Men är det någon som kan svara så visst - jag är inte sämre än att jag kan ändra mej - fast jag tror att det blir svårt för mej att göra en helomvändning :-) Det skulle väl vara om himmelens portar slår igen mitt framför nosen på mej och jag får försöka ta mej till "saudi" varmare? jovars! Men man får lov att ta med sej en konservöppnare, för var håller alla jungfrur hus? Jo dom går omkring i burka.

  Jag har väl dragit den där gamla historien för dej,,, den om killen som blev hänvisad till hornpärs domäner. Han blev av den höge djävulen själv förevisad alla förnämliga inrättningar där nere i de varmare trakterna och förundrades storligen över hur fint det var där.

  Mest förundrad blev han av de undersköna nakna kvinnorna som figurerade var han än tittade - dom log så inbjudande mot honom att hans hjärta gjorde riktiga frivolter i bröstet - och i sitt aningen upprörda sinne hoppades han att förevisningen skulle sluta snart så att han kunde påbörja umgänget med dessa fagra damer.

  Men,,, dristade han sej till slut att fråga - bäste herr djävul sa han - jag förstår inte - hela livet har jag bara hört ont om detta helvete, men det förefaller mej nu som om det är rena paradiset.

  - Jo jag kan hålla med om det, sa djävulen bekymrat. Men det kanske inte är så paradisiskt som du tror.

  - Jodå, sa sa vår vän Syndaren - jag ser ju själv hur fint det är med mina egna ögon.

  - Jasså, sa Hornpär menande. Du får väl ta och kika på damerna därborta lite noggrannare.

  Vår vän Syndaren närmade sej damerna lite mindre kaxigt nu, men fram kom han med Hornpär i hälarna - titta noga nu uppmanade djävulen syndaren, och syndaren tittade så ögonen höll på att trilla ur skallen på honom.

  Plötsligt stelnade Syndaren till, och vände sej frågande mot djävulen som mötte hans blick med ett sorgligt leende och nickade bekräftande.

  - Men sa Syndaren - dom har ju ingenting mellan benen, dom har inget kön! Hans röst skar sej och hans ansikte förvreds i en förtvivlans grimas då han åter kikade på de fagra och förföriskt leende henorna.

  - Jo, förstår du sa Hornpär med ett stänk av sympati i sin annars så skrovliga stämma. Han suckade och sa med stor bitterhet - det är det som är ett helvete!

  Ha det så gott du med ;-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Bizon 2012-09-25 00:06:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page3#post10792581

 • Dags för ett 12-TUSENKRONORSPARTI ? [länk]
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" JosefBoberg 2012-09-24 19:11:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792570

 • När jag var litet barn så samlades alla i sockna som ville till Kommunalstämma, där alla som betalt skatt hade rösträtt.Där pågick livliga samtal om stort och smått i några timmar. det var nog så nära lokal demokrati man kunde komma. Där fanns inga storbönder, rike män osv. - bara lika fattiga småbönder.Men så kom 2-3 kommunsammanslagningar på rad under 40 års tid. Man kunde inte gärna samla alla på en stor Hed eller sporthall för fria diskussioner...Demokratin söker än i dag sina nya former....
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Jan Brunnegård 2012-09-24 19:00:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792569

 • Lennart riktar en av jordens viktigaste frågor, till några få "vettar" på Sourze, vilka han förmodar skall inneha lösningen för en uppmjukning av den ursprungliga monoteistiska trosåskådningen. Jo jag tackar, men författarens eget förslag är nog alldeles för komplicerat då inte ens Sveriges Riksdag och dess regering förstått innebörden av Sokrates demokrati.

  Lennart läs noga dina egna rader: "en stor del av världens befolkning lever i en värld där Allah, vem det nu är, bestämmer allt in i minsta detalj och hur allt kommer att bli". Plingar det inte till?
  Känns det inte igen? Du nämner tolerans, det är alldeles riktigt den försvagar inte bara religionen utan även alla politiska processer.

  Det vet både de lärda och våra makthavare, därför har åtminstone "de våra" även förskjutit Platons tankar om att de som skall styra länder och människor är de som inte vill, i stället för de människor som just vill styra, som per automatik alltid är olämpliga.

  Du har även skickligt snuddat vid en fråga som tangerar "den största",
  nämligen befolkningsökningen. Demokratin minskar i förhållande till både maktens storlek och dess befolkning.

  Otydligt, kanske det - men jag har aldrig själv upplevt demokrati.


     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Leif E Ström 2012-09-24 18:48:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792567

 • Jan Brunnegård 2012-09-17 15:01 #6  [länk] :
  Absolut enda felet med ditt förslag är att då skulle alla pensionssystem och alla andra försäkringssystem rasa samman.  Nationell o global handel skulle upphöra p g a inget gemensamt betalningsystem osv.  Du skulle inte kunna resa till upp o nervända pyramider byggda med andliga krafter osv.//

  Nu ska jag gå till mitt vanligtvis vetenskapliga Bibliotek på andra sidan gatan.
  Hade upphovsmannen till denna dumhet hållit sig borta från Sourze så skulle jag låtit detta få förgås i barmhärtighetens glömska, men nu är det inte så.

  Citatets författare tycks lida av vanföreställningen att hans kära ekonomiska system kommer att fortsätta fungera tills han inte längre har något behov av pension o.s.v..  Alldeles oavsett att han därvid ger blanka f-n i alla dem som redan går under utan bara ser till sin egen kortsiktiga vinning och dessutom ger blanka f-n i hur det går för de som ännu ej uppnått någon av alla de föränderliga pensionsåldrar som diskuteras, så är det inte det minsta sannolikt att systemet kommer att överleva ens år 2013.  Men han kanske inte planerar att ha behov av systemet efter det och skiter i hur det går för alla andra?

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Leif Erlingsson 2012-09-24 18:35:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792566

 • Historien om hur vår tids ondska åkte på storstryk - förtäljd av hjälten själv, Islands president - Ólafur Ragnar Grímsson...  [länk] .

     -- Kommentar till "Gustav Kasselstrand: "Sverige bör återgå till EFTA"" Leif Erlingsson 2012-09-24 18:14:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10792513/page1#post10792562

 • Låt oss se fram emot fördjupat samarbete med Island sedan vi fimpat EU.;-)
     -- Kommentar till "Gustav Kasselstrand: "Sverige bör återgå till EFTA"" Jan Brunnegård 2012-09-24 17:12:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792513/page1#post10792558

 • Lennart Karlsson, du skriver:
  Det är svårt att se hur tänkandet i den arabiska världen ska förändras radikalt de närmaste 100 åren. De olika religionerna sitter alltför djupt rotade.
  För oss västerlänningar med fritt tänkande är det nog bara att acceptera att vi bara marginellt kan påverka muslimernas tänkande.
  Det är tyvärr inte ett dugg bättre i väst, vår gud heter bara inte likadant.  Se vidare  [länk]  och fundera på responsen.  Som det alltid har varit, så har äkta kunskap hållts ifrån massorna.  När jag ser på reaktionerna på Sourze så kan jag förstå varför, men icke desto mindre lever vi själva lika mycket i en fundamentalism som någonsin muslimerna.  Och ska vi få en vettig värld att leva i, där ingen behöver vara utan livets nödtorft eller kärlek, ja då kan vi inte fortsätta på den inslagna vägen.

     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Leif Erlingsson 2012-09-24 17:12:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792557

 • Det är inte utan att artikeln belyser viktiga ting som tål att tänka på och varför inte, vi borde återuppta ett aktivt EFTA medlemskap och gör Sverige det, så lär många europeiska länder följa efter och inte minst Storbritannien som är hjärtligt less på EU,s överstatlighet!
     -- Kommentar till "Gustav Kasselstrand: "Sverige bör återgå till EFTA"" Mr Harmoni 2012-09-24 16:00:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792513/page1#post10792545

 • EFTA var mkt bra för sin tid men är nu helt överspelat.Går vi ur EU så vi automatiskt mkt högre tullar åt båda hållen - allt blir dyrare. Vi kan inte göra värdefulla hängavtal./ Några överlevande EFTA-stater kan inte ersätta EU.!
     -- Kommentar till "Gustav Kasselstrand: "Sverige bör återgå till EFTA"" Jan Brunnegård 2012-09-24 15:28:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792513/page1#post10792541

 • Rätt talat!
     -- Kommentar till "Gustav Kasselstrand: "Sverige bör återgå till EFTA"" heja sverige 2012-09-24 14:36:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792513/page1#post10792537

 • Galten Sæhrímnir existerar

  En av de alldeles för många stödmedlemmarna till vetenskapssekten uttryckte häromdagen:
  Jag vill påpeka att grisen Särimner tyvärr inte existerar.  Och kan alltså inte återuppstå pigg, glad och välmatad varje morgon för att stå till tjänst med nya måltider för den som håller till godo med fläsk.
  (Lennart Lundwall 2012-09-22 16:40 #32  [länk]  i "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" tråden.)
  Det tragiska med denna tro är att den hindrar oss från bättre vetenskap där allt räcker till alla & oändligt välstånd & hälsa & hela universum för våra fötter.  Av tros-skäl håller vi istället fast vid vetenskap och teknologi där allt långsamt tar slut och blir mindre och sämre för alla.

  Vi som börjar se hur det hela hänger ihop förstår hur det är rädsla för medmänniskors psyken som motiverat insatta personer att förfalska vår vetenskap, så vi i dag inte får tillgång till verklig makt.  Detta sedan hundratals år tillbaka.  Och man kan förvisso bli mörkrädd för medmänniskors drivkrafter.  Kanske vi först helt och fullt måste visa vilka vi är, innan vi får makt i enlighet med vad vi var och en kan ta ansvar för.  Är vi fejkare som låtsar omsorg och välvilja men inte vet hur sådana känslor känns och därför helst vill ha lag och kontroll att luta oss mot, eller är vi äkta medkännande människor som p.g.a. vi känner så starkt för alla människor inte kan tänka oss att orsaka mer skada för någon människa än absolut nödvändigt?

  Att vetenskapssekten är en sekt är lätt att demonstrera.  Som när man på Massachusetts Institute of Technology, MIT, firade en gravmässa för kall fusion innan man faktiskt gjorde några tester, och man sedan fejkade testresultaten för att de skulle ge avsett budskap.  Dr. Eugene Mallove (chief science writer for MIT) lämnade MIT i protest.  Det senare mordet på honom var sannolikt sektens "tack".

  Jag läste i Lennart Karlssons "Sokrates i stället för Muhammed?" i dag  [länk]  att
  En stor del av världens befolkning lever i en värld där Allah, vem det nu är, bestämmer allt in i minsta detalj och hur allt kommer att bli.
  Tyvärr lever vi samtidigt själva i en värld där vetenskapssekten bestämmer ramarna för vad som kan vara verkligt för oss.

  Se även "Ovetenskapsparadigmet[länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Galten Sæhrímnir existerar" Leif Erlingsson 2012-09-24 13:39:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792535/page1#post10792536

 • Hans Bergström. I sin kolumn i DN den 19 september skrev han:

  Det stora hotet mot social sammanhållning är i dag ett helt annat, nämligen en invandringspolitik som inte fungerar. Anna Dahlberg bröt ett tabu med sin signerade ledare i Expressen den 9 september, ”Vi måste välja väg i flyktingpolitiken”. Dahlberg visar att Sverige är ”något av ett unikum i västvärlden” vad gäller antalet männi­skor vi tar emot från särskilt Afrika och Mellanöstern. Nu kommer också vågen av anhöriginvandring.

  Det stora omfånget av flyktinginvandring från Afrika och Mellanöstern, där få kan få arbete, går inte att förena med finansieringen av svensk välfärdsstat eller med den arbetsmarknadsmodell som är en del av det svenska samförståndet. ”Vi måste förr eller senare välja väg”, som Anna Dahlberg konstaterar. Men den politiska situationen gör att alla etablerade partier väljer att blunda.

  Fredrik Reinfeldt och co borde svara på frågan, tänker han skicka Sverige tillbaka till medeltiden?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Mr Harmoni 2012-09-24 12:28:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page1#post10792526

 • Att akta sej för att lägga våra näsor i blöt i den muslimska soppan kan nog vara ett råd så gott som något, men i dag finns ett litet aber - denna soppa har börjat koka, och inte nog med det - den kokar över så det luktar bänt fläsk i jorden alla hörn.

  Alldeles riktigt bör viljan till förändring komma från folken själva och inte som ett resultat av att makt- och marknads-liberalismen fått för sej att lägga ännu en region under sin lönsamhets flagga.

  Därför är det inte heller möjligt att följa Sokrates råd att i dag bli vid vår läst.
     -- Kommentar till "Sokrates i stället för Muhammed?" Bizon 2012-09-24 10:59:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792109/page1#post10792519

 • Per-Albin Hansson bildade för exakt 80 år sedan den första socialde okratiska regeringen,med många progressiva planer.Nedrustning av försvaret var en viktig punkt. Det var inte så bra för året efter startade Hitler en enorm upprustning i Tyskland - Tredje Riket.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Jan Brunnegård 2012-09-24 09:35:00 anonymt inlägg #113, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page12#post10792508

 • Ser att Mr.H,s sjukdom,avundsjukan,blomstrar och frodas!
  Har Du feber också?
  Mvh.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Jan Olsson 2012-09-24 08:03:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page1#post10792506

 • Miljonregn över nykomlingars religioner

  SVERIGE Sveriges regering vill från och med 2013 höja stödet till trossamfund med 13 miljoner, från 60 till 73 miljoner kronor.
  Pengarna ska inte gå till Svenska kyrkan utan endast till ”nya svenska samfund”, vilket innebär moskéer och andra invandrares tempel.
  Bidragen fördelas av nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, där församlingar exempelvis kan söka bidrag för lokaler, ombyggnation eller upprustning av befintliga lokaler och handikappanpassning.
  Miljonerna är tänkt att betalas ut under högst tre år till trossamfund eller församlingar som huvudsakligen betjänar invandrade trosbekännare så de kan bygga upp en central eller lokal verksamhet på svensk mark, exempelvis moskéer och invandrarkyrkor.
  Under 2012 beräknar SST fördela 2.5 miljoner till lokalstöd som förut gått till handikappanpassning av lokaler, men nu kommer det finnas möjligheter att använda pengarna till att köpa, bygga och renovera lokaler. Regeringen vill även skänka 3 miljoner till att anställa fler sjukhuspräster, diakoner, och imamer för andlig vård inom sjukvården.
  IT Red. Umeå

  Det här är en nagel i ögat på Stellan Skarsgård som är emot allt vad religion heter och ser som vidskepelse. Vi bor i ett civiliserat land förhoppningsvis med "civiliserade" människor och ändå är vi vidskepliga av oss" Trots att religionen ska stå utanför statens försorg, så tvingas vi att betala för utländsk religiös vidskepelse i landet?
  Räcker det inte med den svenska religionen med våra frikyrkor som vi redan har, som tigger pengar av oss för att överleva? Bortsett Svenska kyrkan som äger ofantliga rikedomar.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Miljonregn över invadrarreligioner" Mr Harmoni 2012-09-23 20:15:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792499/page1#post10792500

 • Det uppstår ju känslomässiga problem om 2-3 personer bara håller på med varandra. Antingen blir de ett kotteri eller ovänner. Antingen innesluter de andra eller utesluter andra. Jobbigast är ju personer som i månader entonigt förfäktar en åsikt utan variationer, yrots att de inte får ngt gehör alls. Mer sympatiskt med personer som skriver en artikel då och då, tar en kort debatt. Försvinner för en tid och återkommer. Med varma hälsningar....
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Jan Brunnegård 2012-09-23 17:04:00 anonymt inlägg #105, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page11#post10792493

 • #103 Ja Brunnegård optimist som jag är, så lär vissa här som finner att de inte får gehör för sina långa uppsatser, lär dra vidare och skriva någon annanstans. bizon lär väl ledsna snart och Leif E har också börjat förstå att han inte får den respons han vill ha. I bisonz fall, blir hans fall när jag nobbar att gå i polemik med honom eller han som tycker att jag är så dum mot honom som försöker övertyga honom att han är fel ute med sitt resonemang, lär väl snart ledsna på mig får jag hoppas.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-23 16:44:00 anonymt inlägg #104, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page11#post10792492

 • Jag har förmodligen orimliga förväntningar på en sådan här sajt. Många som deltager jämlikt över en ganska lång tid.Självständiga tänkare med respekt för andra.Goda skribenter, författare. VI har haft sådana perioder här, men så har extremister dykt upp och skadat Sourzes anseende./ När Sourze startade för tio år sedan var den nästan först på plan och lockade många kvalificerade människor.Den var en god skola för många som nu finns på annat håll. I dag är konkurrensen om de bästa stenhård från "tusen" sajter.//Redaktören har min fulla beundran som kämpar vidare.Här blev det syftningsfel men ändå begripligt...
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Jan Brunnegård 2012-09-23 16:25:00 anonymt inlägg #103, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page11#post10792491

 • #100 Jan Brunnegård jag håller med det är dessa nämnda som har tagit mycket plats på Sourze, vilket inte är bra i långa loppet och ditt uttryck att vara rikslikare var nog pricken över iet. Det är vad jag hakar upp mig på när det gäller bizon" att han är så självsäker på att han har rätt i alla sina åsikter, visst, mycket han påstår kan jag hålla med om, men hans värdegrund är obegriplig för mig.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-23 15:48:00 anonymt inlägg #102, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page11#post10792490

 • BIZON har många förtjänster men är inte någon Rikslikare här och det var inte Leif E heller. Men det har blivit så på Sourze gång på gång att 3-4 personer totalt dominerar debatten ett tag och det är inte kul.// Har Mr H fattat ett noga övervägt beslut - så stå fast vid det. Du tycks ha fattat min poäng i 97.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Jan Brunnegård 2012-09-23 13:55:00 inlägg #99, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792487

 • #97 Jan Brunnegård, "OM alla här skulle vara anonyma så skulle Sourze inte kunna existera." Du kanske har rätt i det? Tittar man på de som ständigt återkommer så blir jag inte störd av vad folk än kallar sig för,man lär känna dem ändå med vad de än kallar sig, så där finns ingen skillnad att peka på, med eller utan sitt riktiga namn. Personligen skulle jag inte skriva annorlunda om jag använde mitt riktiga namn, samma smörja och dumheter och snömos skulle det bli ändå, fråga Bizon han vet vad jag går för!
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-23 12:59:00 anonymt inlägg #98, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792485

 • OM alla här skulle vara anonyma så skulle Sourze inte kunna existera.
  Jag har stått för obekväma åsikter här i ca 9 år utan minsta risk, bara ngn utskällning då och då. Vilket bevisar att mina argument tagit.NU ligger jag mkt lågt av hälsoskäl etc.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Jan Brunnegård 2012-09-23 12:36:00 inlägg #97, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792482

 • 393 Pia, jag hade tänkt i från början att använda mitt riktiga namn, men så märkte jag att det fanns några typer här som man ska passa sig för, som rapporter vidare till sin sektorg. vad som skrivs och händer på Sourze och just därför vill jag inte bli registrerad och vill inte ha mitt namn hos stasiliknande organisationen EXPO
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-23 12:11:00 anonymt inlägg #96, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792481

 • Jodu mrh 92 - du har deklarerat det några gånger och jag anklagar ju inte heller dej för att vara gniden med skåpmaten.
  Nej det jag däremot har lite synpunkter på när det gäller det du rapar upp och inget annat med vad du menar är din person är att den tydligen är så överfull av rappakalja att den skvätter över utan någon som helst sans och vett - visserligen roande ibland men med en bismak av tragik då du inte ens fattar att du titt som oftast säjer emot dej själv mellan hugskotten.
  Annat som stör i dina uppkastningar är att du tydligen har svårt att hålla dej till sakfrågorna.

  Ta nu till exempel denna artikel - vad har du bidragit med här?

  Det första du kläcker ur dej är en massa trams om tjejer c//Kvinnlig lycka sitter i generna det är väl därför vi män undrar över deras lycka mellan varven, om den är äkta eller inte?//sc.

  Jasså gör vi? Och det är du man nog att uttala dej så generellt om?

  Så menar du att det skulle vara någon skillnad på mäns lyckoupplevelser av det du pekar på "musikframföranden" enögda dumheter! Och kom inte med mer fjolligheter om att homofiler saknar testosteron - vad får du allt från?

  Du har åtskilliga exempel i gladiatorsportens värld som fotboll, hockey, boxning etc. där män liksom kvinnor beter sej som om deras hjärnor ont bestod av andra enzym än korv, senap, ketchup och lite sladdrigt vitt bröd - dock i detta fall med viss övervikt av personer med manlig könsvariation.
  Är det bekant eller har det också gått dej helt förbi?

  Och vadå "kvinnor blir lurade" - om det finns ett isolerat enzym som gör människor lyckliga så är det väl det som gäller - känner sej en människa lycklig så gör hon ju det och det oavsett orsaken under förutsättning att det är den naturliga lyckoprocess vi är utrustade med. En helt annan sak är det med "lyckopillren" - där kan vi tala om att "lura".

  Sedan nämner du att "kvinnor mognar med tiden ju äldre de blir" till skillnad fån männen då eller? Mognar gör nog de flesta skulle jag tro - kanske även du om du får lite tid på dej.

  I #54 lyckas du få in en länk i dit favoritämne "invandringen" som du rabiat ondgör dej över utan några som helst konstruktiva idéer annat än att decimera sveriges befolkning till 5 miljoner - och hur realistiskt är det? Har du förläst det på tredje rikets renrasighetsdrömmar?

  I #85 visar du dock lite egen personinsikt men vågar inte stå för den själv utan gör omskrivningen till att att gälla alla som skriver på sourze - jaha! Och vad är då alternativet? Att vi ska sluta att debattera vår syn på världen, eller att erkänna det behovet som fullt legitimt och ett bra sätt att göra något vettigt av yttrande- och tanke-frihet?
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Bizon 2012-09-23 08:15:00 inlägg #94, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792473

 • #92 Varför kan du inte komma ut med namn som de flesta andra? Är det lättar e att vara anonym?
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Pia I 2012-09-23 03:20:00 inlägg #93, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792471

 • #91 bizon du får väl rulla dig i stoftet för vem du vill, men kräv inte det av alla andra, håll dig på din kant och fantisera inte ihop något om min person, för du har inte en aning om den verkliga sanningen som sker i Sverige, det framgår klart och tydligt i din naiva framställning om saker och ting, det är förmycket socialist över dig, det är detta som gör skillnaden.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-23 01:05:00 anonymt inlägg #92, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792469

 • 90 mrh
  Tycker inte snömoset är mycket att bry mej i - det är det gamla vanliga tygget - vad var det du sa "gammal skåpmat".
  Ja, ja - roa dej du så gott du kan.

  Men behöver tydligen upprepa frågan kring ditt beteendefenomen som du tydligen hyllar. Menar du att världen blir en bättre plats att leva i genom att vi bemöter andra efter hur vi själv blir bemötta?

  Att detta är ett exempel på den gamla lagen "öga för öga tand för tand" kanske vi kan vara överens om - men är det detta du menar med den "svenska mentaliteten"?

  Det är visserligen två frågor - möjligen för mycket att hålla reda på för att inte störa den enögda harmonin, men jag tar risken för att inte onödigt mycket serverutrymma ska gå åt och självaste mrh skulle kunna bli utan ;-)
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Bizon 2012-09-23 00:37:00 inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page10#post10792467

 • #88 Bizon min trätobroder som pratar så mycket som få begriper, vart du vill komma och det är väl så man ska tolka dig, kritisera andras tankar och idéer för det är ditt första och det vill jag inte ta ifrån dig för det är en kul läsning när du spånar i det blå utan att veta. Feg var ordet, vad är det som är så fegt att inte vilja avslöja allting för dig som jag inte har någon anledning till, nej det gör jag endast till dem som har bättre förståelse för vår sinnliga värld.[länk]
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-22 21:37:00 anonymt inlägg #90, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page9#post10792460

 • mrh 88
  Det skulle ju kunna bedömas som ganska fegt - det att inte deklarera någon klar ståndpunkt, eller tämligen svagt om man inte ens hade någon. Men då jag ju sett svart på vitt på att du har både en uppsjö av ståndpunkter och även levererat dessa om inte klart och tydligt alla gånger samt behäftade med en hel del logiska kullerbyttor samt duktiga klavertramp så vill jag inte påstå att du är feg i alla fall.
  Sedan tycker jag även att du är värd en viss aktning då du ser på dina medmänniskor som människor med fel och brister och ändå är så pass fördragsam att du bryr dej om deras beklagliga tillkortakommanden i förhållande till din egen vishet.
  Här visar du genom att bemöta andra efter hur du själv blir bemött ett exempel på den gamla lagen "öga för öga tand för tand" - är det det du menar med den "svenska mentaliteten"?
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Bizon 2012-09-22 21:25:00 inlägg #89, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page9#post10792459

 • #86 Jocke, personligen ser jag på mina medmänniskor som människor med fel och brister och reagerar allt efter hur jag själv blir bemött av dem. Jag äger inte något ismiskt synsätt och inte heller utnämner jag mig till något med en typisk etikett som är tvetydigt vad innebörden innebär.
  Den risken tar jag inte, att allt som kan vändas mot mig som en klar nackdel, så bl.a förordar jag inte humanism eller att vara världsmedborgare, därför att det finns inte någon bevislig grund som det rätta valet att inta, inte så länge man kan bli bespottad för mindre.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-22 19:56:00 anonymt inlägg #88, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page9#post10792457

 • Lundwall 32/ är det vettigaste som skrivits här på länge. Vi vet inget om hur svensk ekonomi, vård ,arbetsmarknad osv ser ut om 5-10 år. Bara detta innebär att vi bör vara mycket kloka eftertänksamma vad gäller flyktingmottagningen. Jag är mkt glad över att vi kunnat ta emot så många och oftast under goda vilkor. Men på många håll i landet har gränsen för länge sedan passerats för hur många vi kan ta emot Det vi sått får nästa generation skörda! /JB på gästbesök/.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Jan Brunnegård 2012-09-22 17:04:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page4#post10792454

 • Om det finns eller någonsin funnits en specifikt svensk kultur så är den numera så utspädd att alla som vill yttra sig helt oemotsagda får påstå att Pippis kasse med guldpengar är outtömlig. Denna härliga ymnighetsväska tål att varje dag skattas på en stor summa av migrationsansvariga och blir aldrig tom. Och alla som påstår motsatsen är främlingsfientliga rasistiska Sverigedemokrater. Nu har en erkänt välinformerad skribent yttrat tvivel på massinvandring, vår flyktingmottagning i förhållande till andra nationer och de ensamkommande barnen samt den anhörigström som alltid uppstår vid krig och flyktsituationer. Och beretts plats för detta på självaste SvD:s ledarsida.

  Varför bli upprörd? Gläds istället ty det kan handla om att äntligen generera en förnuftig och balanserad diskussion om massinvandringen till ett av Europas mindre länder? Gärna en debatt där även en tvivlare på gutemenschens miljardrullning får komma till tals.

  Jag vill påpeka att grisen Särimner tyvärr inte existerar. Och kan alltså inte återuppstå pigg, glad och välmatad varje morgon för att stå till tjänst med nya måltider för den som håller till godo med fläsk. Den som påstår att Sverige har resurser till precis vad som helst åt hur många som helst bör nog se över både sina nationalekonomiska såväl som som matematiska kunskaper och teorier.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Lennart Lundwall 2012-09-22 16:40:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page4#post10792452

 • #36 - Mycket intressant att läsa! - Jag upptäckte flera bekanta,och kom att tänka på mitt eget 60-tal i tivoli & marknadsbranschen!
  Såg "Bomba" på bild,minns att vi besökte honom i Växjö,där han bodde!
  Kommer ihåg Eugenia Taikon,glada fester i hennes husvagn!
  Hennes fosterdotter,franska Sima,som dansade på taket till biljett kassan på Varite La Pari!
  Då höll det på att bli "kris"
  Ack ja,roligt hade vi,och inte minns jag att det svårt heller!
  Med hälsning!
     -- Kommentar till "Den romska frågan" Jan Olsson 2012-09-22 15:57:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page4#post10792447

 • #7 - Så den stackars Mr.H får inget bistånd?
  Fast han är sjuk?
  Sjukdomen heter AVUNDSJUKA!
  Finns ingen bot att tillgå!

     -- Kommentar till "Ann-Margarethe Livh (V): "Det handlar inte om att enskilda ska berika sig genom sin bostad"" Jan Olsson 2012-09-22 11:17:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10792253/page1#post10792439

 • Fejkad omsorg och fejkad önskan att alla ska ha det bra tycks vara normen i vår värld av vetenskap och teknologi där allt långsamt tar slut och blir mindre för alla.  Hade verklig människokärlek varit normen så skulle fokus ligga på att identifiera de verkliga orsakerna till sakernas tillstånd, och vad vi kan göra istället.  Då hade vi slutat lyssna på sekten som bestämmer vad som ska vara vår verklighet för att istället sluta med krig och börja med bättre vetenskap där allt räcker till alla & oändligt välstånd & hälsa & hela universum för våra fötter.  Hur svårt kan det vara, på en skala?!

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Leif Erlingsson 2012-09-21 19:29:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792407

 • Alltså, vad jag skrev om var situationen för det romska HVB hemmet som inte får några flickor till sin verksamhet, trots att det finns ett behov. Varför, undrar många. Efter tusen år är av förföljelse och diskriminering är inte tilltron till myndigheter på topp. Det var inte förrän på sextiotalet som romska barn fick gå i skolan i Sverige, detta trots att deras familjer varit bosatta i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Detta i sin tur betyder inte att det föräldrarnas fel att det har uppstått problem. Problemet är mer komplext än så. Den romska kulturen står i en brytpunkt. Man både vill behålla sin kultur och bli integrerade, dvs få tillgång till alla rättigheter som alla andra har. De äldre ser inte på samhället på samma sätt som de yngre.
  Diskussionen om vem som kom först till den här delen av världen finner jag fullständigt ointressant.

     -- Kommentar till "Den romska frågan" Bengt O 2012-09-21 19:22:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page2#post10792406

 • 16/ Äntligen en vettig kommentar i ämnet! Nationalismen började spira först i slutet av 1800-talet. Inte minst genom vår litteratur med Geijers dikter "Odalbonden", "Vikingen", m.fl. Tegnérs "Svea" och "Karl XII" och Heidenstams "Tiveden" är andra exempel. Hyllningarna till fosterlandet blev helt överväldigande och ledde så småningom fram till två världskrig. Varför gick man ut i krig? Givetvis för fosterlandet! För "die Heimat" var alla tyskar villiga att dö, vilket Hitler red ordentligt på. Sverige har alltid varit ett invandrarland - den som påstår något annat är helt enkelt okunnig!
     -- Kommentar till "Den romska frågan" GunnarL 2012-09-21 18:49:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page2#post10792404

 • "På tal om rubriken Fas 3 - när ska någon säga ifrån?"
  Jag tycker att det är ett skämt alltihop! Jag blev utförsäkrad och ej berättigad till stämpling, hamnade i aktivitetsstöd och fas 2 innan jag själv tog tag i mitt liv.... Trodde jag. Jag började studera, tog lån var borta 2 år från aktivitetsstödet. Nu 2 år senare...... ej nya stämpeldagar ej välkommen tillbaka till aktivitetsstöd, bara socialen kvar. Frisk arbetsvillig ska socialen vara något för oss? Facket sa "Kan du inte starta eget?" Ett jättebra betyg från en kvalificerad yrkeshögskola....Hur styrkt blir jag av det? 0 kr. 0 förhoppningar. Okey... var trycker man på knappen? Var säger man ifrån??!

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" NItlotten 2012-09-21 18:47:00 anonymt inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792403

 • Finland var fram till 1809 den östra rikshalvan av riket, det innebär att de som bodde i rikets östra del var svenskar. En svensk kunde då vara finne, rom eller same.

  Detta med nationalitet är historiskt sett ett ganska nytt påfund. Under 1800talet då monarkens absoluta överhöghet började ifrågasättas tog nationen som begrepp över som objekt för medborgarens förmenta hängivenhet. Då det inte längre var självklart att man skulle kriga och slåss för kungen, skulle man i stället motiveras göra uppoffringar i nationens intresse. Det från den tidens strömningar "Blut und Boden" kommer.

  I samma tidsanda blev det plötsligt viktigt att definiera kultur och sedvänjor som typiska för just den egna nationen. "Blott Sverige svenska krusbär har", fastän krusbären i Norge smakar precis likadant. Just kultur och sedvänjor är resultat från interaktion mellan människor och hela som tiden förändras.

  Således finns det inte en (1)typisk svensk kultur, det finns många kulturella uttryck i Sverige och de skiljer sig åt och de förändras hela tiden.

  Våra två största visdiktare bär namn som spårar ursprung i Baltikun (Taube) och Tyskland (Bellman). Astrid Lindgrens populära "Idas sommarvisa" fick musik av en invandrad tjeckisk jude (Georg Riedel)

  På den vägen är det gott folk, Sverige är inte, har aldrig varit annat än mångkulturellt. Tack och lov.
     -- Kommentar till "Den romska frågan" Leif-Arne 2012-09-21 18:20:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page2#post10792401

 • mrh #27
  Tackar så mycket för det erkännandet.
  Och så långt ger jag dej rätt - det vore ju dumt att låta sej påverkas av kontrafaktiska resonemang som är helt ute och cyklar i någon sorts romantiserad bild av sverige som gulligullarnas hemvist i världen, men som nu våldtas av utlänningar på löpande band.
  Nej sånt trams lyssnar tar jag inte till mej - inte heller dina rasbiologiska mentalitetsidéer om att det svenska röveriet skulle vara så historiskt mycket mer högtstående än andra folkgruppers röveri i världen.
  Har även svårt att ta till mej idéer om att den svenska kulturen skulle vara så mycket att bevara i någon variant av skyddad verkstad från resten av den stygga mänskligheten som bara vill riva ner det vi svenskar har slitit och släpat för att bygga upp.

  Däremot kan jag vara med och diskutera rent faktiska omständigheter som hur flyktingpolitiken på bästa sätt bör bedrivas - vilken information SKA förväntas leva upp till.
  Helt enkelt att - över detta lands gränser kommer dom inte utan att ha förstått och undertecknat ett samhällskontrakt som är ägnat att göra deras vistelse här så bra som möjligt för alla.

  Du frågar mej om det är något som jag skulle låta mej imponeras av - ja det är det. Jag skulle imponeras av ett land och ett folk som står upp för sina humana värderingar och håller en klar linje i de frågor som redogjorts för ovan.
  Ett sådant land och folk är värd respekt - kvalmet och jamset som sverige ståtar med i otaliga konvolut är inte värt att torka sej i arslet med ens en gång, det skapar bara sorg, förtvivlan och motsättningar.

  Din uppfattning om att jag alltid har de rätta svaren är en grov överskattning från din sida - jag är inte sämre än att jag kan ändra uppfattning om jag blir övertygad om att det jag tycker är fel.

  Sedan är det av betydligt mycket mindre vikt vad du tror om min slutledningsförmåga - det som däremot betyder något är att dina romantiska resonemang om att decimera sveriges befolkning till 5 miljoner är rena gojan. Och är det något som kan kallas för att "spåra ur" så är det det.

  En annan sak dom du borde ta till dej är att inte räkna med "min kunskap" är bättre eller sämre med dina idéer som måttstock då det är så uppenbart att vi inte ens spelar i samma division. Du verkar vara en mer än vilsen nationalromantiker som längtar tillbaka till en tid som aldrig varit - jag lever i nuet och förhåller mej till det med turbon på full pragmatik. Det handlar om att förhålla sej till vad som är och inte vad som eventuellt skulle kunna vara om inte "om" hade satt krokben.


     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-21 10:43:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page3#post10792278

 • Precis, JR.  "Den absolut största miljöförstöraren alla kategorier är krig.  Ekonomiskt, miljömässigt, mentalt."  Jag markerade "mentalt" för de grupper som stöder varandra överlever och de som strider inbördes går under.  Mänskligheten är för närvarande en sådan grupp som strider inbördes.  Om detta inte vänds går vi därför under.  För länge sedan bestämde en självutnämnd elit att endast eliten skulle få fortplanta sig, för att rädda mänskligheten från dumhetskollaps.  Tyvärr var eller blev denna elit galen, och det är därför vi nu lever i en galen värld.  De har nämligen fortfarande kontrollen över "fåren".

  Föresatsen tycks alltså ha varit god - rädda människosläktet från att de-evolvera och försvinna.

  Situationen är att denna elit som själva har de-evolverat till en blodsofferkult nu gör allt vad de kan för att sparka igång storkriget i mellanöstern.  Som de vill utveckla till det tredje världskriget, för att därigenom skapa den ultimata blodsofferceremonin/-orgasmen.  Grattis?

  Lord Stirling har som vanligt bra rapportering på sin  [länk] .  Det är också denna sekt som bestämmer vad som är verkligt för oss.  Det ingår i deras föreställningsvärld att allt de gör mot oss måste ske med vårt godkännade.  För då är de oskyldiga!  Det är därför de alltid berättar allt de ska göra i förväg - symboliskt!  Samtidigt har de kört sådana hjärntvättnummer mot oss, att vi inte förstår vad de berättar...

     -- Kommentar till "Livskvalitet före livskvantitet" Leif Erlingsson 2012-09-21 08:44:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791756/page1#post10792273

 • Den romska frågan är upp till dem själva att lösa och helst inte i Sverige, vi har nog med alla andra etniska grupperingar som inte heller vill att politikerna blandar sig i. Våra svenska folkvalda är inte invandrarnas politiker och därför föredrar de flesta invandrargrupper sin egen politik likt den som sker i Södertälje och Rosengård. Och så finns det svenskar som är så naiva att de tror att invandrarna vill integreras i en mångkultur" glöm det! Främlingsfientligheten är alldeles för stor bland de etniska kulturerna för att de skulle vilja förenas med andra folkslag.
     -- Kommentar till "Den romska frågan" Mr Harmoni 2012-09-21 00:43:00 anonymt inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page1#post10792272

 • #114
  När man beväpnar privata vakter med skattepengar utmanas statens våldsmonopol. Det är ett embryo till en väpnad politisk konflikt.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Jan Rosbäck 2012-09-20 23:53:00 anonymt inlägg #115, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page12#post10792271

 • OM samhället omhändertar en romsk tjej och placerar henne på känd ort så är risken stor att halva släkten infinner sig i något syfte.Då blir det trubbel som ingen social tjänsteman klarar av./ Liknade har ju hänt då romer kommer på sjukhus, att en massa anhöriga nästan bosätter sig i korridorerna.Förr skrevs det i media om sådana händelser, men det är inte lämpligt nu.I dag skriver man om bröstvårtor i stället!
     -- Kommentar till "Den romska frågan" Trötter 2012-09-20 11:04:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page1#post10792211

 • Bengt O Björklund
  Själv känner jag som du starkt för de romer eller som jag föredrar att säja zigenare som kommer hit till detta lilla land eller är boende här sedan länge, dessa människor har varit en del av mitt liv och uppväxtmiljö ända sedan jag som grabb lekte i de sigenarläger man nu för tiden inte ser så mycket av.
  En viss boendeintegration kan vi väl i alla fall konstatera förkommit - även om inte det gäller folk med turistvisum från rumänium.

  Lustigt är det inte men intressant att judar förföljts pga sin judiska religion, men zigenare har betraktats med misstänksamhet trots att dom är kristna.

  Kristna människor med så kallade kristna grundvärderingar som förföljer andra kristna.

  Att det helt klart finns zigenska tjejer som behöver skydd av samhället precis som många kurdiska och somaliska flickor och säj mej vilka etniska folkslag som inte har ungar som behöver skydd från deras kulturers vansinne? Därmed inte sagt att det inte finns något gott även i dessa.

  Att HVB-hemmet i Vingåker inte fått någon beläggning är i mina ögon mindre konstigt ur ett integrationstänkande även om integrationsministern var på plats så kan ju eftertankens bleka krankhet ha drabbat de administrerandes samvete - är det rätt att medverka till etnosegregation?

  Du menar inte en enda kommun placerat en enda romsk tjej på detta hem - väl an då bara detta att detta hem har en välkänd geografisk belägenhet och utsatta flickor vanligen behöver skyddat boende.

  Ingrid Schiöler, som du refererat till är troligen fel ute då hon undrat om detta fenomen handlar om diskriminering av just romska flickor.

  Inte ens att socialförvaltningarna inte använder de entreprenörer som erbjuder sina tjänster till respektive kommuns behov av ungdomsplaceringar är särskilt unikt - mängder av sådana hem står tomma sedan dom startats för att sedan helt tyst avvecklas. Orsaken är att så länge förvaltningarna har redan upparbetade HVB-hen så används dom i första hand - först då det är total brist kan någon nysatsning prövas.

  Att rasistiska och "antiziganistiska" kommentarer ökar i olika medier ju mer romerna eller motsvarande andra etniciteter uppmärksammas kan nog stämma, men då måste man fråga sej varför - retoriskt frågar jag då om det kanske beror på att det finna andra eftersatta grupper utan särskilda etniska skyddsfaktorer att åberopa som som känner sej helt marginaliserade? Mitt tips är att det är där skon klämmer.

  Sedan tror jag du gör ont värre genom att använda ord som "smygnazister" i dessa sammanhang - det är vanligen vanliga människor som känner sej åsidosatta och orättvist behandlade.

  Att det finns myndigheter som inte lever upp till de direktiv de är ålagda är förvisso sant - men går att göra något åt genom att sådant uppmärksammas - och lättare blir det då den här typen av frågor börjat intressera advokatkåren då skadestånd numera börjat kunna utgå vid uppenbara felhanteringar av kommunala angelägenheter - advokater är bra på att vädra sej till lukten av pengar.

  Ja "vad problemet än är så kvarstår" inte bara "misstanken om att något är helt fel" utan det kan vi nod lite till vars konstatera.

  Kan vara en lösning för tjejerna i Vingåker att använda sin utbildning och hemmet till svenska tjejer som behöver omsorg.

  Så undrar du vad som händer med de romska tjejer som blir placerade idag? Förhoppningsvis får dom det skydd dom behöver på hemlig ort och slipper riskera att släkten belägrar hemmet för att kräva tillbaka sitt förlorade lamm.
     -- Kommentar till "Den romska frågan" Bizon 2012-09-20 10:23:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792113/page1#post10792204

 • mrh - att sverige blir hänsynslöst utnyttjat har du helt rätt i, och det är inte roligt, lika olustigt som att hela jorden och alla länder du kan räkna upp blir utnyttjade liksom de människor som bor där.
  Där har du problemet - inte alls det lokala lilla aber som vi specifikt i sverige har som säte för en del av den maktfinansiella sfär som trots tal om höga bolagsskatter och annat inte alls är ett så dåligt land att administrera kapitalmakten från för då skulle den vara någon annan stans - det finns nämligen tillräckligt med andra kryphål för banksters och maktmaffia att smita undan i med sina rov.
  Att detta sker med regimens stöd är just inte så konstigt då regering och lagstiftning snällt måste hålla sej ett par steg efter annars får dom inte sin beskärda del rent personligt för "gott" samarbete.
  Du får väl ta och läsa Marx om du vill få svar på din fråga om - varför arbetslösheten hålls på de nivåer den gör.
  Vill man få ett slut på arbetslösheten är det bara att dela på den arbetstid som åtgår för att hålla samhället på fötter så är det löst.
  Vill man att folk ska bo bra är det bara att se till att folk sätter igång att bygga hus som de som inte har någonstans att bo får det.

  Den nya arbetarregeringen är ett lika stort skämt som vissa andra, men lika lite rolig - så långt kan vi i alla fall vara överens, och vad dom sysslat med är mycket riktigt som du påpekat att drastiskt minska bidragstagarna - i alla fall bland lägre stående vanligt folk som tidigare varit verksamma i arbetslivet, men råkat illa ut genom sjukdom, arbetsskador, ekonomisk omstrukturering osv.
  Däremot har dom än så länge kvar sina egna bidrag, och bidragen till jord och skogsbruk som redan har ekonomiska resurser att hålla lämpliga jurister som sköter blankettfloran för eu-bidragen - ett heltidsjobb som handlar om att sverige skickar skattebetalarnas pengar till bryssel som skickar tillbaka en del av dom till gods- och skogs-ägarna - som i dag driver sina företag i aktiebolagsform där du har mängder av avdrags- och fonderings-möjligheter som gör sverige till ett alldeles utmärkt lönsamt land att vara kapitalägare i.
  Där har du en del av tjuveriet som jag antar du menar med "att vårt land blir hänsynslöst utnyttjat med regimens stöd" - rätta mej om jag har fel.

  Och så då för att tala om den som du uttrycker "importerade kriminaliteten", ja ett frågetecken är på sin plats - vad syftar du på då?
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-20 07:25:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page3#post10792198

 • Jag hade allt. Mina föräldrar var inte lyckliga , pappa hade jaguarer, båt, mamma hade affär. Hon jobbade ihjäl sig. Villa? Egen lägenhet? Dyr hyra? Jag är nöjd med enkelheten. Skulle jag haft råd, arv eller varit rik på annat sätt.........skulle situationen varit en annan..
     -- Kommentar till "Ann-Margarethe, hur försvarar man hyresrättsalternativet?" Pia I 2012-09-20 00:37:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792125/page1#post10792195

 • Mina föräldrar arbetade jämt. Hade finaste villan på gatan. Jag var den enda som umgicks med grannarna. Jag fick nog av en stor villa, där jag inte trivdes. Tänkte att jag aldrig skulle bi i eget hus eller lägenhet- och så har det blivit. All service utförs kostnadsfritt...funkar jättebra..hyran stabil...jag vill inte äga, det är ju banken som äger allt. Vinsten? ja, det är ju bra med 3 miljoner på banken, men jag har prioriterat att jobba där jag bor hela livet, inga resvägar utan går till jobbet, nära T-bana , stor balkong, mycket invandrare, men det stör inte mig.Mina barn har gått i skolan i närområdet. Alla barnen valde att flytta och skaffa eget. -----------Unga nuförtiden skäms att inte ha status. Men det gör inte jag. Jag skäms om jag inte mår bra.
     -- Kommentar till "Ann-Margarethe, hur försvarar man hyresrättsalternativet?" Pia I 2012-09-20 00:33:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10792125/page1#post10792194

 • #20 bizon tala om vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är. Inte ska vi träta om det i sak som vi är överens om att vårt land är inte vad det borde vara och om jag försöker förklara in i minsta detalj vad som händer med ditt synsätt att omvärlden ska bli våra frälsare så har du totalt fel! Det har tydligen inte gått upp ett ljus för dig att vårt land blir hänsynslöst utnyttjat med regimens stöd givetvis, varför får de inte slut på arbetslösheten och bostäder till alla och bidragstagarna minskar drastigt för att inte tala om den importerade kriminaliteten? Och du ska fria till mänskligheten om vadå? Att skona Sverige och samtidigt kör du med att mina idéer är komiska så att du måste skratta, det är att ha höga tankar om sig själv må jag säga. Ditt ledord är att vara naiv så löser sig allt och det är väl detta som är ditt största bekymmer, som du bör göra någonting åt.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-20 00:14:00 anonymt inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page3#post10792193

 • KÅM du har sannerligen genomskådat vår regim och mer därtill att Sverige är nog Europas galnaste land med en befolkning som inte fattar ett jota vad politik handlar om. Och att vara trofast sin traditionella livsstil att vara mer eller mindre fördummad. Våra politiker har spridit ett farligt virus övar folket som heter att vara dum och de kommer säkert att önska att bli förlåtet den dag när rättvisa ska skipas, men jag undrar jag, hur det kommer att bli med den saken.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Mr Harmoni 2012-09-19 23:32:00 anonymt inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792189

 • KÅM - välfärdstaten har "lyst" med sin frånvaro nu i mer än 30 år - som jag ser det. Blockpolitik = blockeringspolitik som jag ser det [länk] - och flera med mig [länk]

  Politikerna ägnar sig åt att i huvudsak utöva MAKT - och dom mer eller mindre skiter i hur folket har det [länk] - och ALLA riksdagspartierna fungerar RENODLAT som PartiKratier [länk] , tyvärr tyvärr... :cry:

  Så dags NU för något NYTT [länk] - eller skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna LYDIGT åse hur det blir sämre och sämre för fler och fler [länk] ?


     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" JosefBoberg 2012-09-19 22:39:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792188

 • Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion, säger Fredrik Reinfeldt.
  [länk]

  Välfärdsstaten är en tautologi. Det som skiljer människorna från djuren, är just staten och människans förmåga att ta hand om svagare individer. Denna mänsklighet blir alltmer en fråga om att ha råd och överklassens vilja att ta hand om ”sina egna”, är samma vilja som tidigare förvaltades av staten.
  ”Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion” – Nej. Inte för familjen Rausing, Inte för Wallenberg, Bonnier, Kamprad, Persson (H&M) etc. Problemet är att man stannar välfärdsstaten inom sina egna led, familjer, nätverk, loger.
  Rausing köper de bästa advokater, Rausing använder pengar för att sudda t ex Youtube. Rausing skyddar sina svaga individer och sitt namn.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" KÅM 2012-09-19 22:11:00 anonymt inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792185

 • #20 Du har inte fattat någonting, i ljuset av den extremaste vanarten, där familjer som Rausing, levererar arvtagare som utan något som helst bidrag till välden, ser miljoner flyta in på sina konton samtidigt som man knarkar ihjäl sina meningslösa liv, så har valpen Fredrik Reinfeldt synpunkter på Välfärdsstatens ambition om att förela resurser och skapa förutsättningar för allas rätt till mänskligt liv. Övervinster, extrema uttag ur systemet, där bostadsmarknaden blivit medelklassens biljett till det moderata tankesättet, äter systematiskt i sönder människors liv och medvetande. Inte minst riksdagsledamöterna själva och deras perversa pensioner och barnungar i för stora klänningar som tjänar 150 000:- i månaden, visar på ett klasstänkande som fullföljer Marian Radetskis människosyn. Perversionens groteskaste varelse Lööf, hävdar nödvändigheten av slavlöner för ungdomar, samtidigt som han kallar sin egen lön ”karriärslön”. Denna innehållslösa självförtroendetant, som inte bara är ”inte produktiv” utan kontraproduktiv, är inget annat än den värsta sortens socialbidragstagare, tillsammans med massor av politiker och arvtagare, typ Rausings. Och den här typen av automatiserade uttag ökar med mattematiken. Det kostsamma dököttet stannar produktionen och låter välfärden guppa i hamnen i Monaco, åker omkring i husbilar, investerar i bostäder/fast egendom för att säkra sin rätt att ta leva på en nivå som saknar all koppling till det bidrag man lämnar till samhälle och utveckling.

  Sverige röstade fram en barnunge till statsminister och står nu inför en mycket hög nota. När sen Kina blåser till lite och höjer sina priser, tillsammans med oljeproducenterna, så kommer katastrofen, de sociala spänningarna som gossen byggt in i systemet att blottläggas fullt ut. Så som gjordes i Libyen, så som görs i Syrien och Grekland.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" KÅM 2012-09-19 22:07:00 anonymt inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page3#post10792184

 • KÅM Den som tror att Alliansens partier arbetar för att deras barn och barnbarn ska få det sämre - är verkligen DUM!// Du skriver en massa fåniga saker, lägger ord i mun som aldrig sagts osv. Så gör du några få riktiga iakttagelser.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Trötter 2012-09-19 21:02:00 anonymt inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792182

 • 112/ O allt beror på vad du flyr IFRÅN.
  // Ja visst är det så. Jag vet inte hur stora strömmar det är mellan de olika länderna i Syd o mellan Amerika. Eller dito i Afrika. I Afrika går det väl inte att få legala papper på någonting, på de flesta håll. Varierar i Sydamerika!. Men USA har varit det stora invandrarlandet i minst 200 år med alla de för och nackdelar.Den amerikanska drömmen lever. Var annars finns denna dröm. Kanske finnarna ett tag drömde om Sverige...
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Trötter 2012-09-19 20:57:00 anonymt inlägg #113, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page12#post10792181

 • Reinfeldt talar – riksdagen står upp.

  Det går bra för Sverige
  9% lediga – alltid.

  Det går bra för Sverige
  Soppköken nyinvesterar.

  Moderaterna och deras lydpartier.
  Lööf 151 000:- i månaden, som inte har en siffra rätt, utan mer står som något slags varumärke, tar med fast hand sitt Centerparti i handen och lämnar riksdagen. Bondeförbundet är nu definitivt upplöst.
  En folkpartist som utbildningsminister och samtidigt den som missat all forskning inom skolans område, där förtroendet för honom bland lärare är så lågt att man får ligga ner för att se det.
  Ett kristet demokratiskt parti vars sista hopp är partiledarens leende.

  Och alla leds dom av en notorisk lögnare till statsminister, som använder sitt demokratiska mandat till att driva den nyliberala diktaturen, högerpopulismen, där det ideologiska samhällsbygget har ersatts av marknaden som problemlösare.

  Finns det en folklig majoritet för att privatisera apotek, bilprovning, utförsäljning av vårdcentraler etc?
  Finns det ens en majoritet för att TV4 ska få dra ut på en film i tre timmar med ständiga reklamlobotomeringar?

  Är det verkligen så att folket gör vågen varje gång något våp berättar om sina hudvårdsserier mitt i den scenen när man börjar plocka fram näsduken?
  Finns det ens någon som tror att vädret blir bättre än SMHIs prognos, för att den presenteras i 50 Radio- och TV-kanaler?

  För gör det det, så har vi verkligen fått vår frihet och demokrati.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" KÅM 2012-09-19 20:40:00 anonymt inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792179

 • “Att ta från de fattiga och ge till dom rika.”

  Finns det någon “på riktigt” som tror att Moderaternas politik ska slå full back? Finns det någon som inbillar sig att Moderatstaten är något som inte kommer att nedmonteras?

  Reinfeldts updrag är “Mission Sweden goodbye, delstat i EU, hello” och den som inbillar sig att han kommer med något annat än en tummetott 2014 är dum på riktigt. Det är fortfarande så att Moderaterna och deras lydpartier ser fattigdomen som sitt starkaste politiska kort. Extrem fattigdom och extrem rikedom. Fattigdomen som inspiratör och uppfinningarnas moder, och oligarker som kan fånga upp det.

  I bänkarna står Alliansens får och applåderar det Reinfeldtska socialdemoratiska förslag som man röstade emot igår, faller i trans och hyllar “den store ledaren”.
  Mycket sjukare än så kan det knappast inte bli.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" KÅM 2012-09-19 20:36:00 anonymt inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792178

 • Trötter:USA är ju en kontinent i storlek så du får väl jämföra med den flyktingström som når Europa?
  O allt beror på vad du flyr IFRÅN.

  O om du hoppas kunna leva legalt i det nya landet eller inte.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" sunny 2012-09-19 20:35:00 anonymt inlägg #112, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page12#post10792177

 • Vad är det för människor som tillåts misshandla det demokratiska mandatet intill oigenkännlighet? Vad är det för människor som låter dom göra det? Sitter alla och glor om deras aktier gått upp 50 öre, eller lägger man sin maktlöshet i en postkodlott? (så att man åtminstone har försökt att göra gott)
  Med början Göran Persson/Björn Rosengren accelererade socialdemokraternas ideologiska förfall. Politiken, lämnades med varm hand över till marknaden som problemlösare. Gossarna belönades med varsina 100 miljoner för besväret. Och långt tidigare hade löntagarfonderna kastats överbord, för att ersättas av riskkapitalbolagens oligarker, som nu skeppar ut välfärden till skatteparadis. Och istället för att säkra ett demokratiskt mandat över samhällsutvecklingen, satte sig Persson/Rosengren som oligarker själva. Från arbetarledare till oligark, från fackföreningsledare till oligark. Det BORDE vara häpnadsväckande.

  Sen har Reinfledt tagit över och halva tiden har gått åt till att urskulda korrumperade avhoppade figurer inklusive Littorin, som nu dyker upp som rådgivare åt region Skåne, under skydd av brödraskapet och med FAS3 som främsta merit. FAS3 som t o m var mer sinnessjukt än motionen som ville släppa alla burfåglar fria. Förslaget var så utomordentligt obegåvat, att det borde aborterats innan det ens lämnat sängkammaren. Dess arkitekt skulle på sin höjd erbjudas plats som kontorsvakt. Denne Fairfaxcharlatan ska nu frälsa Region Skåne som konsult (vem slår den humorn?)
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" KÅM 2012-09-19 20:31:00 anonymt inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792176

 • #18 bizon läs boken "Världsbyggarnas bedrägerier" så är det upp till var och en att tro, att vår värld är egentligen inte så tjusig som herrar politiker vill framhålla.
  Sätt dig in i hur ett obebott land byggs upp ifrån grunden och sakta men säkert blir det ett bra samhälle, allt handlar om att ändra på folks mentalitet och tradionella vanor och inte hämta idéer ifrån utslagna länders befolkningar som du vill, kan inte vara väl genomtänkt. Du spånar i något som du långt ifrån har klart för dig hur det ska vara möjligt, men vill få mig att tro på dig, nja,delvis kommer du med kloka ord och åsikter men blandat med inte väl genomtänkta dito.
  Du är inne på att skuldbelägga Sverige för både det ena och andra och den motsättningen oss emellan gillar jag inte och förstår inte vem som har gjort dig så illa att du är kanske ute efter någon slags hämnd, ja, vad vet jag, men det lutar åt det hållet så att man vill tro det.
  Jag är inte glad över vårt tidigare Sverige i alla delar men jag vill inte klassa ned vårt samhälle för det, som du gör.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-19 20:28:00 anonymt inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page2#post10792175

 • mrh 16
  Ja definitivt debatterar jag inte som på någon rastgård - jag har en del synpunkter och dom framhåller jag - kan du övertyga mej om att någon av dessa är fel så kommer jag att ändra mej.
  Problemet är inte om "vi har råd att ömka för omvärldens folk" då problemet är att vi inte har råd att låta bli.
  Vi lever som jag sagt inte på en isolerad avkrok i universum där sverige är alles. Vi lever på en jord tillsammans med många andra människor som genom mänsklig girighet har ställt till det för sej där inte minst svensk råvaruhandel och penninghandel samt vapenexport är delbovar i dramat - tillsammans med andra nationers lössläppta penninghungrande finansieringssystem.

  Att det var bättre förr är en illusion - att vrida klockan tillbaka är ännu så länge inte möjligt annat än rent mekaniskt, men det har ingen inverkan på verkligheten - verkligheten är att mänskligheten regeras av en av de sju dödssynderna som visa människor förstått faran av sedan många tusen år tillbaka vilket antyder att människan stod inför samma problematik då som nu.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-19 20:01:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page2#post10792171

 • Din kommentar visar inte till någon förmåga till konstruktiv kritik.
     -- Kommentar till "Den moderna ekonomins svagaste punkter" tobias 2012-09-19 19:40:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791900/page1#post10792169

 • #5) Fast det fordrar förmåga till analys, din text visar inte på någon sådan förmåga, dessvärre.
     -- Kommentar till "Den moderna ekonomins svagaste punkter" Leif-Arne 2012-09-19 18:43:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791900/page1#post10792167

 • Pia och Jocke här är en länk som talar för att något är fel med feministen [länk]
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Mr Harmoni 2012-09-19 18:33:00 anonymt inlägg #53, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page6#post10792166

 • ¤15 bizon har vi råd med att ömka för omvärldens folk jag tycker inte det och därför ska all koncentration läggas på Sveriges framtid som ett föredöme för andra länder med tiden, för någonstans måste vår mentala revolution starta ifrån eller hur.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-19 18:28:00 anonymt inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page2#post10792165

 • ...och att en medborgare uttrycker synpunkter på vad son kan förbätttras tycker iaf jag är en organisk utveckling. Vad tycker Leif-Arne?
     -- Kommentar till "Den moderna ekonomins svagaste punkter" tobias 2012-09-19 18:20:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791900/page1#post10792163

 • Ja mrh 14
  Visst har vi skilda utgångspunkter i våra synsätt - men på en punkt är vi ganska överens, den att det går åt pipsvängen med landet sverige enligt dej, och med hela det mänskliga livet enligt mej.

  Jag ger inte mycket för det förflutna - det var ett helvete för alldeles för många redan då.
  Alltså 1. Att återgå till något förflutet är inte möjligt - 2. Vi måste försöka forma en framtid som vi kan leva med - om möjligt.
  Det första är absolut säkert, medan det andra är ytterst osäkert.

  Så ser verkligheten ut.


     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-19 18:11:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page2#post10792162

 • Leif-Arne: ingenstans har jag skrivit att en enskild person ska lansera nån ny idé. Jag tror mer på demokratiskt framtagna idéer som får störas o blötas i en offentlig diskussion innan man implementerar det på försök. Det ser jag som mer organiskt än dagens marknadsekonomi som i princip formats av storföretagens intressen och deras lobbyister. Det ser inte jag som en organisk framväxt. Ekonomi betyder för övrigt hushållning av resurser.Och alla ekonomiska teorier är baserade på ideologiska politiska teorier och ingen absolut matematisk vetenskap.
     -- Kommentar till "Den moderna ekonomins svagaste punkter" tobias 2012-09-19 18:10:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791900/page1#post10792161

 • #9 bizon du förklarar vad som är fel och det gör jag också, men jag har kommit med det förslaget att halvera vår befolkning som är obestridligt det enda rätta så som landet ser ut idag och givetvis måste vi ha en ny slags politik där folket har något att säga till om för att kunna styra Sverige på rätt köl igen. Skillnaden mellan dig och mig är att du föraktar vårt förflutna Sverige som var dåligt i dina ögon och jag har resonemanget att vi återgår till det som var bra för folket emedan Sverige fortfarande var svenskt. Du som jag vet att det är en mycket lång process för att få folk att vakna som Leif E. har fått umgälla när han praktiskt taget talar för döva öron.
  Ett tips läs vad Gunnar Adler Karlsson har för åsikter om en bärande ekonomi som politikerna skyggar för, att vilja erkänna att den är mycket sund, detta är ingenting för förstockade politiker att kunna begripa och därför kommer vårt land att gå i sank så småningom!
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-19 17:58:00 anonymt inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page2#post10792158

 • Bengt Fredriksson artikel - skulle det ju vara.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" JosefBoberg 2012-09-19 17:29:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792157

 • Det där strömmen med invandrare kan ju snabbt förvandlas till en flyktingström i dessa tider.
  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Jan Rosbäck 2012-09-19 16:51:00 anonymt inlägg #111, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page12#post10792156

 • Utmärkt ide som fungerat bra för det mesta i många år....
     -- Kommentar till "Vår idé" Trötter 2012-09-19 16:45:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10656891/page1#post10792155

 • Om vi har en mkt högarbetslöshet och andra bekymmer sä har vi därtill inte råd med stor flykting-invandring.

  Sverige är glesbefolkat till stora delar därför att folk flyttat därifrån då de inte kunnat finna jobb och inkomst.Från Bergslagen och rakt upp är det snart öde.Meningslöst att placera flyktingar där.Samma problem i stora delar av många landskap. Folk dras mot storstäder och kuster för där finns mest jobb o de bästa livsförutsättningarna. En naturlag som inte det är så mkt att göra åt.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Trötter 2012-09-19 16:13:00 anonymt inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page2#post10792153

 • Jag tycker nog att Schlyters artikel har ett visst fog för sig. Vi kan mycket väl diskutera invandring och de problem som uppstår i anslutning till den, men varför ställa frågan om vi har råd; har vi råd att låta kompetenta människor gå arbetslösa,har vi råd med att driva sjukvård och skolor med minsta möjliga bemanning? Då låter det som att detta beror på att så mycket pengar går åt till invandringen när det istället är så att en del av pengarna hamnar på konton i Cayman Island.

  Sverige är ett glesbefolkat land men problemet är att alla samlas i Stockholm, Göteborg och Malmö-Öresundsregionen vilket då ger intrycket av att det är mycket trångt. Stora delar av Sverige skulle kunna var blomstrande med små och medelstora samhällen där människor kunde leva och ha sin inkomst. Inte många företag vill etablera sig norr om Stockholm,några callcenter har gjort det men det är inte tillräckligt för att föda en större befolkning på platsen. Varför det är på det viset borde vara en väsentligt mycket intressantare fråga, än att tex förespråka en decimering av befolkningen. Vilka skulle i såfall försvinna? I en demokrati skall alla få säga sin mening men vi måste kanske vara lite varsamma med orden, det var ju faktiskt inte så länge sedan som en liten mustaschprydd man framförde liknande åsikter.Det slutade väldigt illa för vissa, icke önskvärda grupper, och jag antar att vi inte vill uppleva detta igen?
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Arifi 2012-09-19 15:23:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792135

 • Jag gillar också Leifs artikel [länk]
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" JosefBoberg 2012-09-19 14:37:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792127

 • OK - Therese - jag missuppfattade ju då Dig. Sånt är livet ! [länk]
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" JosefBoberg 2012-09-19 14:04:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792126

 • .."Det är dags att börja skissa på nya ekonomiska teorier som är anpassade för vårt moderna samhälle. ".. Helt helt från början. Ekonomisk teori bygger på analys av emperi, det vill säga analys av transaktioner, handlingar som redan skett.
  Ekonomiska system kan bara antigen växa fram organiskt eller som en konsekvens av att någon implementerar ett planekonomiskt system.

  Slutsaten är att idén om att införa ett nytt mycket bättre ekonomiskt system som något snille tänkt ut kommer att leda fel eftersom det förutsätter att någon måste ha oinskränkt makt att göra så.

  Däremot så ger marknadsekonmin möjlighet att på gräsrotsnivå införa egna subsystem; kooperativ, samverkansorganisationer och så vidare. Det vill säga marknadsekonomin ger möjlighet att välja i vilka ekonomiska system man vill vara delaktiga i.
     -- Kommentar till "Den moderna ekonomins svagaste punkter" Leif-Arne 2012-09-19 13:42:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791900/page1#post10792123

 • Man måste våga vara sigsjälv........vilja vara sigsjälv............vilja vara naturlig.....
     -- Kommentar till "Miljarder tjänas på vår osäkerhet" Pia I 2012-09-19 13:42:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10792048/page1#post10792122

 • Det vi saknar mest är varandra....inte prylar....

     -- Kommentar till "Vi måste skynda oss att älska" Pia I 2012-09-19 13:37:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791601/page1#post10792121

 • Nja mrh - du lever tydligen i en väldigt förenklad bild av världen.
  Ansvaret vi som land åtar oss dikteras av internationellt bindande fördrag - visserligen bryter den svenska administrationen mot dessa och får emellanåt en del erinran därom, både vad gäller barnkonventionen och övriga mänskliga rätt och skyldigheter.
  Det du tydligen inte riktigt förstått är att sverige inte är en ensam utpost långt ute i världsrymden utan i dag integrerad i ett globalt politiskt dåligt balanserat ekonomiskt system som i slutänden inte kommer att gagna någon och det oavsett hur mycket makt och pengar den har.
  Därför - även om det är sent påkommet har alla det ansvar som det innebär att vara människa - och för min del skulle jag helst se att vi tog detta ansvar genom att vara konstruktiva och finna lösningar på problemen - än att vi tvingas bära ansvaret då skiten kraschat.

  Konstaterar att du läser väldigt selektivt - och att du därför missar innebörden i det du ger sken av att ha satt dej in i.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-19 13:23:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792120

 • Förutom att artikeln har en del brister i sin analys så är frågorna kring våra ekonomiska system absolut värda och viktiga att ta upp.

  Citerar en bit av artikelns inledning//Planekonomin fungerade inte, marknadsekonomin fungerar inte. Det är dags att börja skissa på nya ekonomiska teorier som är anpassade för vårt moderna samhälle.//sc. och får en känsla av att detta sagts många gånger förr - och förvisso har även försök gjorts att implementera diverse varianter i det vardagliga livet där få har fungerat till fromma för andra än ägarskrået som av någon märklig anledning på det stora hela nästan alltid går ur konjunkturernas turbulens med mer makt och pengar än dom förfogat över innan.

  Som jag ser det finns det bara ett sätt att komma till rätta med olägenheterna med alla ekonomiska varianters tärande och liv- och energislösande system och detta är att helt lämna monetär räntabilitet som drivkraft för mänskligt liv - all värdeökning och BNP kan bara mätas i livskvalitet - allt annat är och verkar för mänsklig destruktion.

  Den har visserligen gått så långt redan att faran är att skadorna är ohjälpliga, men undrens tid kanske inte är förbi....?
     -- Kommentar till "Den moderna ekonomins svagaste punkter" Bizon 2012-09-19 13:03:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791900/page1#post10792119

 • #7 bizon nu får du ta det lugnt om du kallat mig synisk så hade det väl gått an, men grym? du vet lika bra som jag att vi har en överbefolkad värld och miljoners människor svälter men detta ska inte vi svenskar belastas med och än mindre bära skulden för och just därför bör vi inte ha muslimer i landet, för primitiva människor är vi inte förtjänta utav.
  Du pratar i nattmössan vi har inte något ansvar för utländska bidragstagare, vem har inbillat dig det? Gå ut på gatan och säg dessa ord om ansvar, om kleti och pleti som kommit till Sverige för att låta sig försörjas, så är risken stor att du åker på stryk!
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-19 12:58:00 anonymt inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792118

 • Puh - det var bland de dummaste, fånigaste och genomskinligaste produktplaceringar jag skådat i en sourzeartikel och som sådan ett riktigt lågvattenmärke.
  Förutom att försökskaninen var fin som han var och ingen större skillnad av betydelse kunde märkas före mot efter stylingen så når idiotin sin definitiva kröning med dumstrut då denne marknadsförare av ännu fler kemiska produkter att berika den redan överberikade miljön med.
  Att flickor tidigare i hårsprejens glansdagar fick lungskador av lösningsmedel och bindemedel ska nu även drabba pojkar som vill se ut som "riktiga men" - tja det är lätt att sätta det skrattet i halsen då det ända dom behöver göra är att vara den pojke dom är tills deras mognad gjort sitt - en mognad som garanterat kommer av sej om dom som här ska gå i de dummaste av de dumma flickornas fotspår.
     -- Kommentar till "Styla ditt hår som en riktig man" Bizon 2012-09-19 12:45:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791915/page1#post10792117

 • Det blev "error" när jag skulle skiva mitt inlägg. Därför blev det av misstag skrivet tre gånger. : )
  Mitt stöd är till skribenten av "Fas 3" ;)
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Therese A 2012-09-19 12:03:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792116

 • Huvaligen Mrh #6
  Nu överträffar du dej själv i grymhet då di i ett visserligen teoretiskt penndrag vill radera 4 miljoner människor för att få sverige till vad du föreställer dej skulle vara bra.

  Visst är du något på spåren då du säjer att att "vår påtvingade mångkultur bygger på bedrägeri i global skala med tanke på att hela Europa ingår i det kapitalistiska bedrägeriet som går ut på att rädda ländernas storfinanser världen över så att de rika och besuttna inte ska förlora sina rikedomar och att vi kan få behålla det kapitalistiska systemet." - En rätt hygglig sammanfattning som man visserligen kan göra en del utvikningar ur, men som helhetsbild för vår diskussion är den helt OK.

  Men beträffande invandrarna som antingen kommit hit i tider då det inte funnits arbetskraft nog och särskilt inte kunnig inhemsk sådan så tror jag du gör en liten felkalkyl då du för in hela flyktingproblematiken under samma tak.

  Fast visst hänger det samman - allt hänger samman - den tidiga invandringen av bla valloner förde sverige upp till en mindre primitiv försörjningssituation där jordbruk och husbehovsträbearbetning var basen för att i stället järn och stålbearbetning gav landet ett helt annat läge - stormaktstidens kanoner och åter kanoner.

  Den traditionen har ju följts kan man påstå då sverige i dag är en av de största vapenexporterande länderna i världen. Vapen som förövrigt används till att ingjuta skräck i miljontals människor runt om på detta klot och skapa flyktingströmmar då dessa vapens effektivitet är rent livsfarliga. Så duktiga är vi.

  Lite ironiskt att denna i dag högpresterande vapenindustri är ett resultat av importerad kunskap som kom med invandrad arbetskraft från frankrike på 16 -17 hundratalet.
  Lite senare kom en anna kille vid namn Bessemer, på 18 talet att ytterligare förbättra stålkvaliteten - man kom från england. I början av 19 hundratalet var det finnarna som hjälpte svenskarna i produktionen varhelst billig arbetskraft behövdes och senare kom en våg av jugoslaver och gjorde samma sak - och det intressanta i sammanhanget är att alla dessa pluss några till är i dag mer eller mindre integrerade i det vi kallar "det svenska folket".

  Vad vi måste förstå är att det i dag är de arbetande svenskarnas inklusive de arbetande invandrarnas (av alla schatteringar) ansvar att försörja de som inte kan eller får försörja sej själva och detta oavsett om dom intagits på fängelser eller hankar sej fram på soc-bidrag som för många hitkomna är deras enda möjlighet till överlevnad i ett främmande land.

  Det jag tycker är rimligt att invända mot i det fallet är att dessa bidrag uppbärs utan motprestation.

  Lite SFI förståss, men annars finns inte mycket mer för dessa hjälpsökande utan egen drive än att försöka konsumera upp bidraget vilket inte kan vara så svårt.

  För att få bort en del av de rasistiska dumheter som florerar på alla sidor om de etniska gränserna måste de hitkommande snabbt och direkt in i arbete för sin egen försörjning samt bidrag till det allmännas välstånd.

  Det är mindre svårt att lära sej svenska direkt i livet - alla ska behövas i ett friskt samhälle - ingen ska marginaliseras eller tvingas bli betraktad som ett tärande minus - kan den trenden vändas kommer även rasismen hamna i glömskans mörker.

  Något att se fram mot!
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-19 11:26:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792115

 • #5 bizon vad jag inte förstår om man tar det generellt, alla vill väl må bra och ha en hyfsad levnadsstandard jag kan inte tänka mig något annat, då är det mer än märkligt att folk röstar mot sin egen önskan och sedan gnäller de över dessa politiker?
  Jag har gjort ett ställningstagande att inte sympatisera med något politiskt parti för jag tror inte på den politik de för och då känns det bortkastat att rösta på politiker man inte kan lita på.
  Jo bizon jag vet att du har frågat mig om hur jag vill att samhället ska fungera för att vara gynnsamt för alla och inte bara för de rika och besuttna.
  Först och främst måste alla förstå att vår påtvingade mångkultur bygger på bedrägeri i global skala med tanke på att hela Europa ingår i det kapitalistiska bedrägeriet som går ut på att rädda ländernas storfinanser världen över så att de rika och besuttna inte ska förlora sina rikedomar och att vi kan få behålla det kapitalistiska systemet.
  Alla invandrarkramare hjälper storfinansen att plundra vårt land, visst politikerna är dresserade att föra en kampanj om hot om fattigdom om vi motsätter oss mångkulturen, för det heter utan invandrarna skulle vårt land gå under och så är det precis tvärtom, vårt land på sikt går under på grund av vanligt folk blir fattigare och fattigare, det håller inte hur länge som helst att alltfler ska leva på bidrag och den ekonomiska kraschen kommer förr eller senare likt Eberöds bank!
  Och detta medverkar och stöttar riksdagspartierna i sitt oförstånd.
  Det gör inte saken bättre med massimport av invandrare som skyndar på den stora ekonomiska kraschen.
  Vad jag skulle vilja se är att avbefolka Sverige, så låt oss säga att vi blir ca 5 miljoner människor i landet och därifrån bygga upp vårt land så pass att ingen behöver lida nöd.
  Det här förutsätter att vi inför en egentlig närdemokrati där bl.a vårt kaptalistiska system sätts på sparlåga som innebär att man fördelar vinsterna med folket så att alla alla känner av att ju mer vi jobbar så ökar vår levnadsstandard m.a.o. vi bör alltså jobba sida vid sida med kapitalägarna och övervinsterna går till oss alla.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-19 10:31:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792111

 • Lasse #97
  Trevligt att se dej igen - det var ett tag sedan - ditt goda omdöme om min gärning gäller även omvänt:-)

  Men kanske inte bara "i stället för" utan "både" diskutera orsakerna till varför man tar till detta lättköpta ickeargument "antisemit", "rasist" och "främlingsfiende" och om det är möjligt att söka en väg som inkluderar alla friska händer i allas vårt samhälle - det vill säga den verklighet vi har att leva i och med.

  Oviljan att diskutera de verkliga problemen har lett till nya krav på censur och strypande av tanken och det fria ordet - senat i dag radades upp en handfull stater där youtube stängts eller hotades att stängas.

  I ryssland handlade det om den omdiskuterade muhamedfilmen - filmem som tas som svepskäl för musimska protester mot västvärldens maktekonomiska intressen.

  Risken med den retorik som förs i detta land är att de verkliga problemen sopas under den rasistiska snuttefilten där dom får ligga och jäsa tills begreppet rasism och främlingsfientlighet i jämförelse blir tämligen harmlösa begrepp - folk börjar bli rätt trötta på hur en och annan av de hitflyttade beter sej sedan spelar det ingen roll om dom är anti- eller semiter.

  För den gemene svensken har det mer kommit att handla om vem som försörjer vad? Och hur de försörjda beter sej - inte som förr i det kristna sverige - "antijude" och därmed "antisemitism" närmast kom med modersmjölken.
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Bizon 2012-09-19 10:15:00 inlägg #98, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792110

 • Jag har sett på nära håll hur unga flickor pressas av krav vad det gäller utseende. Även om man som närstående gör allt man kan för att bekräfta och försäkra att vederbörande duger precis som hon är, är det ändå som om bekräftelsen måste komma från någon annan. Krasst så länge det går att tjäna multum på unga flickors osäkerhet kommer detta att underblåsas.

  Vi killar har det bättre i detta avseende, man kan få vara en "fuling" men ändå få ligga, bli bekräftad, nå framgång etc.
     -- Kommentar till "Miljarder tjänas på vår osäkerhet" Leif-Arne 2012-09-19 09:52:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10792048/page1#post10792107

 • Taaack ! - Therese - för Din 3-faldiga support av idén 12-TUSENKRONORSPARTIET [länk]
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" JosefBoberg 2012-09-19 09:49:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792106

 • #4
  Visst kan en del kommentarer vara rena tokskapet, men dessa är det ju vanligen inget man behöver ta på något som helst allvar - bara beklaga att det finns en avsändare.

  Annars kan ju en totalsågning som ju helst skulle vilja raderas ändå vara så vass att inte bara artikelförfattaren utan även andra läsare tvingas tänka efter.
     -- Kommentar till "Newsmill stänger sina kommentarsfält" Bizon 2012-09-19 09:47:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791768/page1#post10792105

 • Blzon #96: I stället för att diskutera om de handlingar som visas i denna video är bra eller dåliga för människan, väljer de som saknar argument att kalla dem som pekar på dessa handlingar för "antisemiter".

  [länk]

  Själv är jag skeptisk till alla religioner och ideologier, eftersom de utgör slutna tankesystem som begränsar ett sökande efter sanning.

  Religioner och ideologier har både mörka och ljusa sidor och har använts och används för att kontrollera människors tänkande och motivera krig och förtryck. Men även som medel för de förtryckta för deras egen befrielse.

  Det jag gillar med dig Blzon, är att du alltid försöker se på världen utan skygglappar och aldrig förtröttas i att ständigt pröva vad som är bra för människan.
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Lasse Wilhelmson 2012-09-19 08:48:00 inlägg #97, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792100

 • Kommentarsspalterna är viktiga men jag har på en del av mina artiklar fått kommentarer som jag velat radera direkt. Under en tid blev jag allvarligt irriterad av kommentarernas innehåll och status att jag helt enkelt inte skrev på Sourze.
  Visst kan man från början kryssa i en ruta där man undanber sig kommentarer men i min värld måste diskussionen fä finnas. Det är ju genom den man växer som människa.
     -- Kommentar till "Newsmill stänger sina kommentarsfält" lindathepoet 2012-09-19 06:47:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791768/page1#post10792097

 • Beth4020 mfl:
  Jag har länge tyckt att vårdpersonal borde tjäna mer pengar än fotbollsspelare. Om vi människor (jag själv inklusive;-) kunde lära oss att förstå vad som är viktigt, då skulle det nog bli så efter ett tag.
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" MatsB 2012-09-19 06:38:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792096

 • På grund av att Lund nu inte tar in vikarier var jag tvungen att snabbt söka ett mer permanent arbete, vilket jag också fick (inget underbart arbete men ändå), men jag var tvungen till att gå ner i lön. Hur många yrkesgrupper accepterar att gå ner i lön när man söker nytt arbete? Vi går på helt fel håll.....så varför stanna inom en sektor som inte uppskattar det man gör? Men vart ska man ta vägen?
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" Beth4020 2012-09-19 06:24:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792095


 • Sitter i samma sits som dig, har inte fått en krona från avtalsförsäkringen sedan 1 januari 2010 och det en av de saker som har gjort mig mest upprörd. Och inte blev det bättre av att jag hittade det för någon månad sen, 17,5 miljarder ska betalas tillbaka till arbetsgivarna!!!:(  [länk]

     -- Kommentar till "Avtalsförsäkringen och utförsäkringen" Maruska 2012-09-19 02:52:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790922/page1#post10792092

 • Mrh #95
  Citerar ett stycke ur din länk//The murder of intellectuals and artists who criticize Mohammed is Sunna. Sunna is the perfect example of Mohammed’s life. When Mohammed captured Mecca, he first prayed, then he destroyed all religious art and then he issued death warrants for the artists and intellectuals who had opposed him. There are only two new facts in the Koran, a derivative work. The first new fact is that Mohammed is the prophet of Allah, and the second new truth is that if you don’t believe he is prophet of Allah, you can be killed.//sc.

  Jag säjer bara som svar på detta att en religion är sina handlingar.

  Precis som en människa är sina handlingar.

  Dvs. att det som sker i en religions, en människas eller en stats eller annan organisations namn representerar det respektive entitet är.
  Det betyder vanligen att inte allt en religion, en människa eller en stat uträttat är förkastligt - en inventering över plus eller minus avgör huruvida något överväger varav man kan dra vissa slutsatser om företeelsen är bra eller dålig för människan.
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Bizon 2012-09-19 01:56:00 inlägg #96, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792091

 • Mrh 3
  Visst kan man ha sina synpunkter på SD, men det är sådana antidemokratiska åsikter som denna artikelförfattare ger uttryck för som gjort att det svenska folkets röster fördelat sej som dom har - etablissemanget bör inte negligera folkviljan - eller använda sej av den välkända härskartekniken att fördumma folks berättigade eller oberättigade oro eller upplevelser som tyder på att något inte står helt rätt till.

  Demokrati handlar i hög grad om pedagogik - kunskap kommer av lärande och kunskap behövs för att göra kloka val - oavsett det handlar om att sälja ut sveriges folks egendom till högstbjudande - eller att lisa ut vård, skola och omsorg till de kontakter som står kanslierna närmast - dvs släkt och vänner som är berädda att utnyttja dessa samhällets hjärtefrågor för sin snöda vinning och här ser en chans att göra sej en liten förmögenhet - inte för att dom brinner för dessa nödvändiga och kvalitetskrävande samhällsområden utan därför att det blivit ett sätt att tjäna pengar.

  Detta är sverige av i dag - det skamlösa sverige - inte för att det inte finns något att skämmas för, utan därför att för att kunna nå den politiska och finansiella toppen bör man sakna anlag för att förstå när det är dags att skämmas.

  Och pudlar i all är, men att det i det politiska toppskiktet poppar upp hela kennlar borde aktualisera frågan om hundskatt - sverige behöver sannerligen inkomster nu då så stora delar av företagsbeskattningen sker utomlands.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-19 01:43:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792090

 • Carl-Olof Schlyter, det precis den typ av retorik du använder som Hildebrandt menar. I en öppen demokrati måste debatten vara öppen. Att ständigt bemöta minsta lilla synpunkt mot invandrings och integrationspolitiken med "fiskar i grumligt vatten" eller "ute på hal is" leder till ökat utrymme för SD mfl. Med din världsfrånvända inställning är du, förmodligen högst omedvetet,indirekt med om att främja stigmatiseringen av invandrare. Men även du har naturligtvis rätt din din åsikt.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" JEM 2012-09-19 01:16:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792089

 • #89 bizon här har du en högst intressant sida som går att diskutera om.
  [länk]
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Mr Harmoni 2012-09-19 01:15:00 anonymt inlägg #95, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792088

 • Otäckt eller vad, enligt opinionsinstitutet United Minds har Sverigedemokraterna blivit landets tredje största parti med 8,8% i deras mätning. Märkligt sammanträffande med denna artikel som vill något annat.
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Mr Harmoni 2012-09-19 00:54:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792087

 • Artikelförfattaren ondgör sej över att folk ifrågasätter flyktingpolitiken och undrar om den är riktigt bra egentligen och detta tolkar denne omedelbart som ett uttryck för rasism och främlingsfientlighet.
  Sedan kryddar denne artikelförfattare med egna svepande, och djupt censuristiska glidningar åt ett rätt märkligt håll där denne citerar sin egen uppfattning om vad den han ondgör sej över förutsätts anse - citerar//så uttrycker sig en som tycker att man måste väl herregud få tycka att invandrare är lite sämre än andra människor? och som menar att det tycker väl alla - egentligen!?//sc
  Läste Johanne Hildebrandts artikel och fann inte ett spår av ovannämnda citat - och undrar om inte denne antirasist och förmenta främlingskramare gör ont värre genom att sprida osanningar om folk som faktiskt om vi nu ska hålla oss till det Svd's artikel handlar om ger luft åt högst relevanta frågeställningar.
  Självklart ska alla frågor kunna diskuteras, och lika självklart bör sveriges finansiella status kunna presenteras öppet så att alla förstår var pengarna kommer ifrån och vart dom tar vägen och hur folk mår och det oavsett dom är födda inom eller utom detta lands gränser.
  Jag anser att vi bara kan komma tillrätta med myndigheters negligerande av folks oro samt myndigheternas översitteri genom öppen debatt och respekt - så skapas både förtroende och förståelse - men krystad och beskäftig antirasism som lägger osanna ord i folks mun och menar sej kunna göra sej till talesperson för någon sorts majoritet som inte anser att det stora tillskottet utifrånkommande är något problem att orda om - det är knappast något jag kan kalla renhårigt.

     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" Bizon 2012-09-18 22:30:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792086

 • ...och ändå så är USA det land opå jorden som har den absolut största invandringen, ofta livsfarlig och olaglig.För miljoner bedömer att de med lite tur får en sista chans i livet. /Hur stor är invandringen till Ryssland och det gamla Sovjet, Kina osv...
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Trötter 2012-09-18 22:05:00 anonymt inlägg #110, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792085

 • Den totala förakten för fattigdom o sjukdom (var o en kan bli hur rik han /hon vill)är lika illa som alla de inspärrade i fängelser ,varav många oskyldiga. Att 46 milj.människor Lever UNDER fattigdomssiffran (eller existensminimum) i det land som förbrukar mest av jordens resurser per person tyder på en hisnande snedfördelning.

  O en gång var det landet en tillflykt för fattiga o kriminella,utstötta människor....så kan det gå!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" sunny 2012-09-18 21:59:00 anonymt inlägg #109, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792084

 • Beth:jag tror nu att det är sjuksköterskor o annan vårdpersonal av din kaliber vi behöver så tänk på det..........
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" sunny 2012-09-18 21:49:00 anonymt inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792079

 • Ännu ett skäl att slopa den tidningen:)
  Annars har de där ideerna spridit sig överallt numera.

  Jag skulle byta hyresgäst i helgen o fick över 100 mail.
  Vem ska man svara?
  Svarade 3 st o berättade om de 3 hyresrummen som delar bad o diskrum samt att där bor 2 st pojkar nu.Fick svar ifrån en Malmöstudent som ville veta varifrån de andra pojkarna kom,vilken etisk eller religiös grupp de eventuellt tillhörde.

  Vi har haft kollektiv i 35 år men först på senare år har vi märkt att det finns svenskar (ofta sydsvenskar ) som inte vill dela badrum med en kille från Turkiet eller Vitryssland (i detta fall) Trots att det är så ont om rum i Stockholm att man kan få 500 telefonsvar på ett möblerat rum hyfsat centralt.

  Vid en snabbläsning av de andra majlen hittade jag ytterligare ett rasistisk mail:också från Malmö.
  Jag får tydligen börja välja bort hyresgäster med viss etnisk härkomst: från Malmö t.ex:)

  Det blev en grekisk kille!
     -- Kommentar till "Sverigedemokratismittan har nått SvD:s ledarsida" sunny 2012-09-18 21:45:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791981/page1#post10792077

 • En viktig artikel Leif Arne!!!!!
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" sunny 2012-09-18 21:25:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792075

 • Ser man på konflikten i Lund med sina hornbågade ekonomglasögon så saknar arbetsgivarsidans agerande helt logik. Det finns idag en brist, den kommer att bli större, det är bara att budgetera för vad arbetskraften kommer att kosta framöver. Det håller inte att förlita sig på att man är den ende köparen av arbetskraft. Resultatet kommer att bli att syrrorna röstar med fötterna i ännu större utsträckning.
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" Leif-Arne 2012-09-18 20:48:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792074

 • Tack, det stämmer att jag inte själv är i vårdsvängen, men jag har alltid haft syrror i min omedelbara närhet. Så visst vet jag att uppskatta dem.
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" Leif-Arne 2012-09-18 20:41:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792073

 • Hej, och tack för en bra artikel. Jag blir nästan rörd över att du som inte är i branschen uppmärksammar vårt arbete.
  Jag kan lugnt säga att jag funderar på att hoppa av min specialistutbildning. Jag arbetar heltid, läser halvtid och försöker få livet att gå runt. Om jag känt att jag efter min magisterexamen hade fått utdelning för det slit jag går igenom så hade det var en morot att fortsätta, men helt ärligt så är det kanske några hundralappar jag kan öka i lön, så varför förkovra sig akademiskt?
     -- Kommentar till "Sverige behöver sina sjuksköterskor" Beth4020 2012-09-18 20:35:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791898/page1#post10792072

 • #93 bizon jag tror RED kan fixa att du får en egen spaltsida som kunde heta "Dagens krönika" där du kan skriva dina krönikor, detta kan inte vara fel för dig, du som har skrivklåda.
  Vi som har något viktigt att förtälja med våra korta inlägg får vår egen sida som just heter "Dagens kommentarer" och resten av munhuggare får en egen sida som bör heta "Dagens skvaller"

     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Mr Harmoni 2012-09-18 19:47:00 anonymt inlägg #94, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792071

 • Men snälla nån? Mrh #91
  Vadå stjäl? Jag resonerar kring artikelns och de föregående inläggens innehåll - vill du inte läsa så gör inte det - vill du kommentera så har du 3500 tecken på dej och jag garanterar att jag inte tagit ett endaste ett av dessa - du kan lugnt disponera vart och ett efter eget gottfinnande - men att använda dom som du i #91 gjort med bara gnäll tycker jag är slöseri.

  Får jag fråga varför du inte håller dej till saken eller åtminstone kommenterar artikeln eller något av inläggen?
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Bizon 2012-09-18 18:36:00 inlägg #93, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792069

 • Det var bättre förr.....-;-)
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Trötter 2012-09-18 17:36:00 anonymt inlägg #92, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792068

 • bizon du är för sorglig, varför skriver du inte artiklar istället på avdelad plats och inte som nu bland kommentarer och inlägg, du stjäl halva utrymmet här, inte undra på att folk tappar lusten att skriva på Sourze!
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Mr Harmoni 2012-09-18 17:04:00 anonymt inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page10#post10792067

 • forts från 88,89
  Men man behöver inte gå så djupt i rasfördomarnas träsk som judehatande anhängare av islam eller "vit makts" vurm för nationalsocialisternas "slutliga lösning" det räcker med den i hela europa och delar av asien samt i stort sett hela arabvärldens grundmurade misstro och hat mot judismen som maktfenomen och i europa administrerat av kristenhetens kyrka med judas förrädaren och den skränande massan som lät sej köpas till att begära jesus korsfästelse för att förstå att det hatet sitter ända in i märgen.

  Förs sedan resonemangen med retoriken att den judeägda media förför och förleder folk med demoralisering, sexualisering och bejakad liderlighet som främsta verktyg utan närmare nyansering så lär väl knappast judehatet svalna - lägger man därtill den judiska staten israels agerande i ockuperat land så anser jag att ingen fredsplan överhuvud taget är värd ens pappret den präntats på- vilket inte heller är avsikten då avsikten helt uppenbart är att förhandla om vem som ska äta kakan medan den mest och tyngst bestyckade makten konsumerar den.
  Inte så konstigt om folk blir förbannade vilket inte rör den egentliga makten ett vitten då det aldrig handlar om att offra sina egna - de som offras och lider är de minst lika vilseförda och genomindoktrinerade palestinierna och israelerna som en gång närde en dröm om ett eget land.

  Att de som drev på förverkligandet av staten israel med totalt odemokratiska metoder mycket väl skulle kunna vara anhängare av dokumentets budskap och mening, och i så fall kan man nog påstå att dom hittills lyckats över förväntan - men var dom judar? eller var dom sionister? Nej knappast, det troligaste var att dom var maktpolitiker som såg en möjlighet att bli av med en etnoekonomisk maktfaktor i europa som långt före andra världskrigets början visat ett illa sett inflytande på särskilt de finansiella planen i samhället - alltså trodde man sej i alla fall temporärt bli av med en konkurrent - den stora finansmarknadens globaliseringen så som den nu utvecklats var väl inte mer än just anad av en del filosofer av Friedrich Engels och Karl Marx kaliber (Marx förövrigt också av judisk börd).

  Hur som helst så kan nog protokollets manifest sägas ha lyckats då just grundandet av israel som stat så definitivt verkat som en klyvyxa rätt i hjärtat av religionskreatörerna sköte - alltså en ren våldtäkt.

  Hur man ska åstadkomma fred eller vapenvila med ett sådant har som bas kan man ju alltid fundera över . men uppenbart är att Galtung antingen inte vet vad han snackar om eller är med i konspirationen då han framkastar helt fåfängt omöjliga teorier om att folk ska sluta med en massa saker som är oundvikliga under rådande omständigheter...

     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Bizon 2012-09-18 15:26:00 inlägg #90, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page9#post10792066

 • #2 bizon din analys stämmer ganska bra och jag är benägen att hålla med dig.
  Vi är olika själar med olika livserfarenheter och alla vill vi gärna skriva om sådant som ingår i våra intresseområden, därför denna flod av ointressanta artiklar där de flesta förmodligen tycker att de hade inte behövts skrivits, det här har med det personliga intresset att göra. Men så här är det också, allt beror på hur långt man har hunnit på livets stig och därför främst unga människor ser artiklarna som nyheter , emedan vi äldre betraktar många artiklar som rena skåpmaten och därför blir det totalt ointressant att kommentera dem.
  Jag måste nog tillstå att vi som skriver ofta och länge här tar för stor plats och borde spara utrymme för nya förmågor som nog har mycket att säga, men känner att deras inlägg försvinner i flödet och därför ger de upp och framför allt inser de förmodligen att det vi resonerar om här är för dem helt ointressant.
  Man ska också ha klart för sig att det är bara en slags kategori av människor som tål den kritik som uppstår här mellan varven, som gör att nya förmågor inte hoppar in och blandar sig i leken, för att tåla kritik på rätt sätt, som är få förunnat.
     -- Kommentar till "Newsmill stänger sina kommentarsfält" Mr Harmoni 2012-09-18 15:24:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791768/page1#post10792065

 • Den här länken leder till radio islams version av dokumentet på svenska. [länk]
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Bizon 2012-09-18 14:31:00 inlägg #89, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page9#post10792064

 • #1 Håller med. Det visar sig också att nativiteten minskar "automatiskt" om man satsar på mödrahälsovård och fattigdomsbekämpning. Bangladesh är ett exempel på det bland andra.
     -- Kommentar till "Livskvalitet före livskvantitet" Per W 2012-09-18 14:18:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791756/page1#post10792063

 • Mitt inlägg skulle varit skrivet EN gång.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Therese A 2012-09-18 13:45:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page2#post10792057

 • Det är inte bara du som tycker så. Jag instämmer.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Therese A 2012-09-18 13:42:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10792055

 • Det är inte bara du som tycker så. Jag instämmer.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Therese A 2012-09-18 13:42:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10792054

 • Det är inte bara du som tycker så. Jag instämmer.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Therese A 2012-09-18 13:41:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10792053

 • #2 - Lämpligen,som förr i världen,hugg av händerna,eller KBT-behandling,i sann demokratisk anda!
  Välj själv!
     -- Kommentar till "Spårrånaren i Stockholm: Nu måste lagarna skärpas!" Jan Olsson 2012-09-18 13:39:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791801/page1#post10792052

 • Ja, nog blir man förbannad. Man tror inte det kan vara möjligt med sådan iskall brutalitet. Ibland har jag sett någon ligga på gatan, bara fallit ihop i folkvimlet. Jag har sett hur människor klivit ÖVER denne person. Sedan har jag påkallat uppmärksamhet och vi tillsammans kunde hjälpa vederbörande. Jag saknar ord.
     -- Kommentar till "Spårrånaren i Stockholm: Nu måste lagarna skärpas!" Therese A 2012-09-18 13:22:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791801/page1#post10792046

 • Glömde säga att det är lillkillen längst till vänster som är min pappa.  I dag är de fyra syskon, alla i livet, så han fick senare en lillasyster.

     -- Kommentar till "Lawless imponerar stort" Leif Erlingsson 2012-09-18 11:31:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791764/page1#post10792040

 • Klart att dessa ständiga anklagelser om att vara antisemit är besvärande då detta ofta tar fokus från de frågor som diskuteras - samma sak vad gäller diskussioner kring invandringens proportioner och vad flyktingmottagandet här i praktiken erbjuder de skyddssökande som kommer hit.

  Nu är ju inte "semit" liktydigt med att vara "jude" eller "israel" då ju den judiska staten israels befolkning dels inte endast är sammansatt av människor med semitisk bakgrund och framför allt inte genetiskt oblandad med allehanda andra människor på denna jord.

  Vidare är ju även pallestinier och andra nationers folk i mellanöstern av det så kallade semitiska släktet - om nu detta ska tillmätas någon betydelse.

  Dock detta dokument "Sions vises protokoll" framställs av en del som ett utslag av ett direkt raskrig där individer ur den "semitjudiska rasen" konspirerar mot andra raser genom att på olika vis kontrollera bland annat media och bankväsende osv. Upprinnelsen till denna föreställning är sannolikt läsningen av dels detta protokoll, men även läsning av vissa bibliska skrifter som talar om judarna som det folk som direkt vid guds sida ska styra över resten av jordens befolkningar - alltså den judiska herrefolksidén.

  Oavsett vad denna idé har sin sociodynamiska orsak eller historiska kontext så ligger en sådan deklaration vilket som helst folk med sådana idéer i sina statuter detta folk i fatet.
  Och ser vi till just det judiska folket spridningsfrekvens över ryssland, europa och amerika så måste man nog dra den inte särskilt långsökta slutsatsen att detta folk är tämligen expansiva - förutom vilket även sticker i ögonen på andra - helst håller sej "rena" och på sin kant med motiveringen att inte vilja beblanda sej med boskapen (alltså andra folk).
  Samma synsätt finns ju hos muslimerna där begreppet "otrogna hundar" gäller för människor av annan tro.
  Dessa båda fenomen är ingen bra grundförutsättning för fredlig samvaro och gemensam respekt. Samma gäller för övrigt de svart- eller vit-hudade som genom sin hudfärg anser sej vara förmer än andra med annan kulör.

  Vad som är sant eller inte är inte så lätt att bena ut, men många anser ju att "Sions vises protokoll" är en förfalskning och tillkommet i andra syften än att deklarera en växande jordisk rasminoritets väg mot jordiskt herravälde - dock inte Nordisk.nu som tydligen tar detta på största allvar. [länk]

  Intressant är det ändå att olika ideologiska grupperingar beskyller varandra för att människan och världen förändras och att detta alltid är deras ideologiska eller religiösa motståndares fel - och inte bara fel utan så illistiga är dom att detta är något som planerats i århundraden.

  Tja vad ska man säja - inför sådana motståndare till mänsklig frihet och viljan att bygga ett värdigt liv kan man väl inte annat än kapitulera? För rent pragmatiskt - vad har den lilla människan att sätta emot då hon ju uppenbarligen inte ens fattar att hon är genommanipulerad?
     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Bizon 2012-09-18 11:31:00 inlägg #88, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page9#post10792039

 • Ja, så småningom.  För kärestan här hemma ville alls inte flytta till kalla Alaska.  Men först blev han hyfsat välbeställd på nytt genom ihärdigt arbete med laxfiske.  Så när han väl kom till Sverige så var det med en modell T Ford, T-Ford kallad.  Rester av plåten fanns kvar när jag var liten, medan chassit under andra världskriget hade gjorts om till vagn.  Även den fanns kvar när jag var liten.  Här i Sverige var han känd upp till Jönköping som "Attarparn".  Men hette Knut Nilsson.  Lite finns via Google-länk:  [länk] .  Han var i Sverige småbrukare och politisk aktivist, här t.ex. hans  "Det naturliga Manifestet" från 1943:  [länk] .  Här har jag bl.a. scannat en artikel om honom och hans familj i Hallandsposten 1933, min pappa Erling finns med på bild:  [länk] .

     -- Kommentar till "Lawless imponerar stort" Leif Erlingsson 2012-09-18 11:28:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791764/page1#post10792038

 • Leif: Nu har du väckt intresset! Vad hände med farfar sen, kom han till Sverige då eller?? :D
     -- Kommentar till "Lawless imponerar stort" Jennie Johansson 2012-09-18 11:15:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791764/page1#post10792036

 • Hörnu mina herrar Mikael Vasara, och Leif Erlingsson.
  Även jag fick för några dagar sedan ett litet mejl om Newsmills om än tillfälliga grepp, enligt vad dom sa.
  Tråkigt tycker jag, men det kan vara så att den som modererar sajten inte klarat av jobbet och så har det gått helt överstyr.
  Skulle vi helt lugnt och metodiskt analysera det som händer här på Sourze så är det ganska sällan direkt osmakliga kommentarer får fäste - och våra artiklar får oftast den uppmärksamhet ed förtjänar.
  Sourze är ju inget specialforum för varken någon sexuell minoritet eller funderingar kring exterra existenser eller grad av andlig annektion - men allt kan förekomma.

  Diskussionsforumet har även blivit en liten arena för ett antal återkommande bekantskaper med var och en sina egenheter och fyller för dessa ett vardagligt behov av social samvaro i en alltmer obegriplig värld - en kvalitet utanför en nättidnings primära åtagande och idé, men inte dess då mindre en kvalitet som har sina värden om man tittar lite på dessa existensers unika sammansättning av folk från spridda håll både inom och utom detta lands gränser med olika ekonomisk bakgrund och arbetslivserfarenhet, ideologi m.m.

  Min uppfattning är att även om inte alla kunnigt och initierat faller in i trådtemat eller uttrycker sej så intelligent om ämnets för eller emot och ibland tappar tråden helt så är det oftast någon som återför diskussionen till artikelns huvudtema - betänk att det vi gör är att debattera eller diskutera livet och livet är så oändligt mycket mer ett träd med många grenar än en tråd.
     -- Kommentar till "Newsmill stänger sina kommentarsfält" Bizon 2012-09-18 10:29:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791768/page1#post10792031

 • Mikael Vasara:
  Här på Sourze råder en hyfsad öppenhet, men om sanningen ska fram så har jag inte fått många kommentarer till mina artiklar som varit av värde för mig.  På sin höjd sådana som försöker trycka ner mig - eller så pratas det om helt andra saker än det jag skrivit om.  Då känns det som om många inte tänker på var de befinner sig.  Ungefär som om man skulle få någon i sitt knä på en restaurang, som börjar prata om vad som helst med någon annan, utan att ens reflektera över att jag sitter där.
  Det är en märklig kommentarskultur som har varit här på Sourze.  För att tydliggöra dessa processer så har vi som har tydliggjort dessa också varit tvungna att använda kommentarsfunktionen till annat än att diskutera ämnena i artiklarna.  Dock är det inte bra att det är så kommentarsfunktionen används.  Nu när det stora avslöjandet så att säga är avklarat så skulle det kanske vara ett bra tillfälle för "omstart"?  Mången inbjudan till dialog har ratats, här på detta forum.

     -- Kommentar till "Newsmill stänger sina kommentarsfält" Leif Erlingsson 2012-09-18 09:08:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791768/page1#post10792030

 • Hade missat att självaste DN inbjöd till nyanserad debatt nu i sommar:

  Den norske fredsforskaren Johan Galtung, 82 år, i DN 2012-06-11 09:23  [länk] :
  "Sions vises protokoll" har lästs av miljoner av människor.  Att hävda att man är antisemit därför att man rekommenderar andra att läsa den är lika dumt som att hävda att man är nazist därför att man läst "Mein kampf".
  Vad bör därför göras?  Sluta pajkastningen om antisemitism (som också nyligen Günter Grass och Ingmar Karlsson är objekt för).  Öppna en bred och framför allt fri debatt om dessa frågor.  För det tredje:  Sluta föra en politik som till förväxling ser ut som den Protokollen advokerar.

  Johan Galtung professor och freds- och konfliktforskare
  kulturdebatt@dn.se

     -- Kommentar till "Med antisemitismen som politiskt vapen" Leif Erlingsson 2012-09-18 08:32:00 inlägg #87, http://www.sourze.se/forum/thread/10707991/page9#post10792025

 • Instämmer med Linda.  Dessutom har vi i många invandrare en fantastisk resurs av människor som har lärt sig att lösa problem.  Istället för att ta ifrån dem all fin initiativkraft genom diverse institutionsplaceringar så skulle de kunna skickas ut i byarna där vi direkt kunde integrera dem.  Men vänta...  Bygemenskaperna slogs ju sönder för över 100 år sedan.  Attans också!  Kan det vara så att svenskar inte kan ta tillvara mänskliga resurser?

     -- Kommentar till "Linda Nordlund: "Sverige måste sluta gömma sig bakom Dublinförordningen"" Leif Erlingsson 2012-09-18 07:48:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791955/page1#post10792024

 • Kul!  Min farfar och hans två yngre bröder sysslade förmodligen med något liknande under förbudstiden.  Mellanbrodern hade en restaurang vid havet i Los Angeles och min farfar importerade sprit från Asien - han skötte logistiken i köket på ett fartyg som gick mellan Los Angeles och Asien.  Härligt med verkligt oberoende företagsamhet!  :)  Vad jag förstår är det många även i Sverige som är fria företagare på detta sätt.  Man får då se upp så man inte stöter sig med den mer storskaliga motsvarande verksamheten.  Tror det var vad som kan ha hänt farfar, han blev väldigt hastigt tvungen att fly till Alaska.

     -- Kommentar till "Lawless imponerar stort" Leif Erlingsson 2012-09-18 07:37:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791764/page1#post10792021

 • Jaha, 11 sidor kommentarer blev det, om allt från mångrus till foliehattar och alla blev sura på varandra ...
  undvikandet irriterar, och svara på frågan var det ingen som ville.

  Ämnet "Är USA världens värsta polisstat?" visade sig vara tabu i dessa vidskepliga tider, utom för vår holistiska detektiv som i likhet med mig och Tage Danielsson är övertygad om åtminstone en sak:
  "Utan tvivel är man inte klok."
  Men det är väl inte klok man ska vara. Det blir allt oklokare att vara klok, som det tycks. Man ska hålla med den som verkar starkast. Det är säkrast. Naturlagarna står sig slätt mot terroristlagarna och protesterar man mot de senare är man snart misstänkt terrorist själv. "Den som inte är med oss är mot oss", som Bush d.y. fastslog. Numera förväntas svenskarna sluta upp kring USA eftersom vi är indragna i deras krig i Afghanistan. Samma svenskar som mestadels instämde i Palmes svidande kritik mot USAs och Israels och Sydafrikas politik har nu barn som blivit rasrena och röstar på Jimmie Åkesson eller Annie Lööf! En stor ynkedom är vad det är, och inte undra på att folk som har ett eget huvud att tänka med flyttar från landet.

  Förresten, det var en sak till som jag berörde i förbigående som ingen gitte nämna utom Leif: 11 september och naturlagarna. Lika bra det.

  Det blev mest mångrus och grums i glädjebägaren över att foliehatten varken passar bra på andra eller skyddar mot strålning. Nu lägger vi ner för den här gången, tycker jag, men konstaterar, oavsett hur månen har beträtts av astronauter eller inte:

  USA är världens värsta polisstat eftersom hypotesen inte ens får diskuteras för de många personer som helt präglats av den amerikanska självbilden av hyvens hyggliga grabbar som bara försvarar sig när de hoppar på försvarslösa sandniggrer och lägger ner mer pengar på att beväpna sig än hela resten av världen tillsammans. Titta, vad de värnar demokratin, hur de än slaktar och löper amok, numera med fjärrkontroll, som på lek.

  Att se vad USA gör dag efter dag och fortfarande tro att landet är en verklig demokrati, och inte en snyggt sminkad korporativ fasciststat, är för mig obegripligt.

  Omfattningen av den amerikanska fånghållningen är tydligen en olidligt ful spricka i USA:s demokratiska fasad och bör därför tigas ihjäl. Och i och med den tystnaden finner jag det bevisat att den amerikanska polisstaten har flyttat in i huvudet på många svenskar, etniska eller inte.
  "Är hela Sverige en sluten sekt?" frågar Leif. Nej, men det jobbas på det.


     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Gonzo Long 2012-09-18 01:03:00 inlägg #107, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792019

 • Re:  Lasse Anckarman 2012-09-17 18:51 #40  [länk] :
  Den nuvarande regeringen i Iran har vunnit ett rättvist val, allt enligt folkets vilja, precis som i Sverige.  Så visst kan man säga att [Jan Brunnegård] mobbar Irans befolkning, åtminstone de som inte röstade som Jan Brunnegård ville.

  Vad har du [Jan Brunnegård] för skäl att acceptera demokratiska val i exempelvis Sverige och Frankrike - vilket jag förutsätter att gör, rätta mig om jag har fel - men inte i Iran?

  Mina jämförelser mellan Iran och "Israel" i post #35 har du förstås inga kommentarer till?
  [länk]

  Så en liten repris, med frågetecken (?) denna gång så du förstår att det är en fråga, berättigad dessutom:  Kan du Jan, namnge ett annat land där en dylik sammankomst har hållits eller skulle tillåta hållas, gärna ett som säger sig ha demokrati och yttrandefrihet?
  Endast timmar efter detta - ännu obesvarade - så började plötsligt "alla" prata om att lämna forumet.  Som jag skrev i #38:
  Mobbare brukar tystna när alla ser dem för vad de är.
  Intressant, Lasse, att Brunnegård &Co. hellre flyr än fäktar.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-17 23:29:00 inlägg #41, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page5#post10792017

 • Nej de troende vill inte konfronteras med verkligheten, som jag konstaterade för några timmar sedan på min blogg.  [länk] .  Är hela Sverige en sluten sekt?!

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-17 22:51:00 inlägg #105, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792016

 • #97/Mr Harmoni/Tro får var och en göra i kyrkan, men den dag någon påstår att de vet, då kommer jag att bli orolig för den personen.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Owe Streger 2012-09-17 22:09:00 inlägg #104, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792013

 • #91/ Dippen/”Typiskt är dock att det finns ett antal personer, konspirationsteoretiker, som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap.” // De här meningarna stämmer väl med Leif Erlingsson och Hans Berggrens verksamhet här på Sourze. Läs vidare. [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Owe Streger 2012-09-17 21:45:00 inlägg #103, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792011

 • #100 Du menar sådana som open minded, Spartacus, Dag Nilsson, Lord Chaos, Aguirre, Blackie mflr, ja det har försvunnit en del intellektuella giganter, en del är förvisso tillbaka med nya nick som det verkar. Saknar mest Dag och open minded vars påståenden och argument osv på ett förtjänstfullt sett demaskerade hela den sk sanningsrörelsen eller vad man nu vill kalla den.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Dippen 2012-09-17 21:36:00 anonymt inlägg #102, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792007

 • Såg att vidskeplighet diskuterades i en annan tråd.  Vill tipsa om att 2011 års Nobelpris i Fysik med rätta är hårt kritiserat.  Rena vidskepligheten!  Se vidare:  [länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-17 21:25:00 inlägg #123, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10792006

 • 95-96/ Tack själva - både Janne B och Leif-Arne.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" GunnarL 2012-09-17 21:10:00 inlägg #101, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page11#post10792005

 • Läser ett gäng olika personer här som vill lämna forumet.  Då infinner sig frågan hur budkavlen ska nå alla de fina människor som drivits härifrån under åren, att de nu kan återvända, att Sourze nu är till även för dem?

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-17 20:46:00 inlägg #100, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10792004

 • #98 Jan Brunnegård undrar om du är den rätte mannen om att ifrågasätta vidskeplighet? Gör gärna en redovisning om vad Social-Liberala källan innehåller som måtte vara förlegad och obrukbar eftersom du saknar den.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Mr Harmoni 2012-09-17 20:17:00 anonymt inlägg #99, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10792003

 • Leif Arne . Jag har följt Sourze så länge att jag känner ett slags ansvar i sammanhanget.Men nu möter jag sida upp o ner ren vidskeplighet, då orkar jag inte längre. Social-Liberala Källan var en gång det finaste som fanns J
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Jan Brunnegård 2012-09-17 20:00:00 anonymt inlägg #98, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10792002

 • #89 Owe Streger, räkna med att t.ex UFO motståndare är oftast ointresserade att veta reda på fakta utan utgår ifrån sin lilla värld, jag har aldrig sett ett UFO och därför existerar de inte och likadant är det med månlandningen är man inte väl insatt och läst det mesta av kritik om de hade landat på månen eller inte, så är det valfritt vad man tror, för att det handlar om tro.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Mr Harmoni 2012-09-17 19:20:00 anonymt inlägg #97, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10792000

 • #95) Instämmer med Jan B. Som tysken säger; auf wiederhören.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif-Arne 2012-09-17 19:12:00 inlägg #96, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10791998

 • GunnarL / Jag sörjet över förfallet och söker andra fora. Tack för goda år.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" jan Brunnegård 2012-09-17 19:02:00 anonymt inlägg #95, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10791997

 • Den nuvarande regeringen i Iran har vunnit ett rättvist val, allt enligt folkets vilja, precis som i Sverige. Så visst kan man säga att du mobbar Irans befolkning, åtminstone de som inte röstade som Jan Brunnegård ville.

  Vad har du för skäl att acceptera demokratiska val i exempelvis Sverige och Frankrike - vilket jag förutsätter att gör, rätta mig om jag har fel - men inte i Iran?

  Mina jämförelser mellan Iran och "Israel" i post #35 har du förstås inga kommentarer till?
  [länk]

  Så en liten repris, med frågetecken (?) denna gång så du förstår att det är en fråga, berättigad dessutom: Kan du Jan, namnge ett annat land där en dylik sammankomst har hållits eller skulle tillåta hållas, gärna ett som säger sig ha demokrati och yttrandefrihet?
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lasse Anckarman 2012-09-17 18:51:00 anonymt inlägg #40, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791995

 • 91/ Nog så sant, Dippen. Det finns liksom ingen anledning att debattera med fanatiker - oavsett vilket ämne det gäller. Det är därför den här sidan har reducerats till en litet forum för män i övre medelåldern med väldigt underliga åsikter. Du tillhör emellertid den lilla skara som fortfarande står för något så när förnuftiga tankar. Själv skiter jag numera i Sourze.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" GunnarL 2012-09-17 18:45:00 inlägg #93, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10791994

 • Ja, det finns sådana "Foliehattar" som vet att sedan 1997 har "vetenskapen" erkänt månens atmosfär, min understrykning:
  Ingo Swann "Penetration: the Question of Extraterrestrial and Human Telepathy":  "The process of constructing a reality requires three activities, all of which require information-management talents:  (1) facts, evidence, and information that might support the reality (thereby proving it real) need to be emphasized and, best of all, taught as the truth;  (2) facts, evidence and information that would tend to deconstruct the reality need to be disposed of somehow;  (3) the willful introduction of useful illusion if and when (1) and (2) above cannot be made to seem consistent or to be creatively managed." (p.68.)  "In this sense then, the counter-cover-up enthusiasts work to demobilize the cover-up by attempting to put the lie to the cover-up.  However, this in turn means putting the lie to the official echelons which have promulgated the cover-up - and continue to do so regardless of the availability of counter-cover-up information.  In this way, a powerful dichotomy has come into existence.  DICHOTOMY is defined as a division or the process of dividing into two - especially into two mutually exclusive or contradictory groups, or into two contradictory information sets.  [...snip...]  This kind of rather astonishing situation suggests that if the cover-up was to be submitted to legal procedures and dragged into court where not insignificant amounts of evidence would be considered, the most probable outcome might be that the cover-up would undergo indictment.  The cover-up, however, is not submitted to legalistic inspection.  Instead, it is "submitted" to science, and to scientific oversight - and the whole of which not only pompously comes down with a mainstream bang on the side of the cover-up, but can be seen as giving sustenance and artificial life-support to it.  As but one easily accessible example of this, the atmosphere of the Moon had been identified as early as the 1920s, and, as well, identified by prominent scientists of that decade.  With the advent, however, of the Earthside space race to colonize the Moon, the prevailing wisdom of Science obstinately downloaded into public cognizance the authenticity of the airless Dead Moon Dictum.  The airless Dead Moon Dictum was maintained in place by SCIENCE until 1997, when Science thence "discovered" the lunar atmosphere." (p.109.)
  (Leif Erlingsson 2011-02-10 19:29 i  "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden #1100  [länk] .)

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-17 18:42:00 inlägg #92, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10791993

 • Owe, En anledning till att det blir "tyst" när det gäller vissa påstående beror säkert på att det skulle vara en heltidssysselsättning att bemöta allt foliehattarna påstår, kolla upp tråden Foliehattar spekulerar tråden så förstår du vad jag menar. Det fanns bl.a. en viss cmo som med oförtröttlig energi bemödade sig med att bemöta den ena stolligheten efter den andra med fakta och argument som skulle fått en 11-åring att reversera sina påståenden och ta ett steg tillbaka för att reflektera över om kartan stämmer med verkligheten. Det är en religion för dem, och de är fanatiker.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Dippen 2012-09-17 18:37:00 anonymt inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page10#post10791992

 • Apollo 13 fick stora problem på sin resa till månen som Stanley Kubrick gjorde en film om. Här finns säkert många som inte kan skilja på dikt och verklighet. Skulle första månlandningen 1969 vara inspelad i en studio med så många människor inblandade som en del påstår, utan någon har öppnat pipen på alla dessa år är helt obegripligt. Leif Erlingsson var vid det här tillfället 15 år gammal och fattade säkert noll om vad som hände. Nu vill han ta revansch för den missen och vad jag förstår fattar han fortfarande noll. Någon påstod att månen inte hade någon atmosfär? Den har en tunn sådan. Läs vidare om detta och alla farkoster som besökt månen åtskilliga gånger. Läs fakta alla ni som nu sitter med en foliehatt på huvudet. [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Owe Streger 2012-09-17 18:12:00 inlägg #89, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page9#post10791990

 • fortsättning.
  • ”Här visas de doser som Apollo astronauterna utsattes för. ” Rymdfarkosten förflyttas genom remmarna i ca fyra timmar och astronauterna var avskärmade från joniserande strålning av aluminium skrov i rymdfarkosten. Dessutom var orbital överföringen bana från jorden till månen genom remmarna valt att minska exponeringen för strålning. Även Dr James Van Allen , upptäckaren av Van Allen strålningsbälten, motbevisas påståendena att strålningsnivåerna var för skadlig för Apollo uppdragen. [ 77 ] Fläta citerade en genomsnittlig dos på mindre än 1 rem (10 mSv ), vilket är motsvarar den omgivande strålningen som mottas av lever på havsnivå under tre år. [ 78 ] Rymdfarkosten passerade genom intensiva inre bandet och energisnål yttre bältet. Den totala strålningen emot på resan var ungefär samma som tillåts för arbetare inom kärnenergiområdet i ett år. [ 79 ] ”// Ovanstående rader (se vidare länk och miljö) där också allt svammel av konspirationskaraktär monteras ned bit för bit, vajande flaggor, saknade stjärnor, m.m. Google-översättningen funkar bra. [länk] Lycka till!

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Owe Streger 2012-09-17 17:56:00 inlägg #88, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page9#post10791989

 • #19/Gonzo Long/”Men med den teknik som officiellt erkänns går det inte att ta sig dit, av två orsaker: Strålning och massa. Beger man sig utanför jordens magnetfält utsätter man sig för så mycket skadlig strålning från solen att man ganska snabbt skulle avlida efteråt. Tänk Fukushima upphöjt till x. Bly skyddar mot strålning men gör farkosten mycket tyngre.”//#32/Leif Erlingsson/”Antar att du menar Owe Stregers tunna guldfolie mot ultraviolett strålning, etc. Tyckte inte det var värt att kommentera, och dessutom sågade Gonzo Long = Hans Berggren det alldeles utmärkt själv samma eftermiddag. Fjärde stycket, #19. För om en rymddräkt skyddade mot strålning, då kunde man ju klä de robotar som inte fungerade i Fukushima p.g.a. för hög strålning i rymddräkter! Fast det tänkte du kanske inte på?” //Tänkte inte kommentera ovanstående två inlägg, då de är skrivna av konspirationsfanatiker, som utan vidare diskussion är kvalificerade för varsin foliehatt. Märkligt tyst på Sourze när det gäller falska påståenden och rent svammel. Den enda som protesterade var Lennart Asp.// Lite fakta om strålning och normalt talar vi om ms (Sivert). En Sivert är en hög siffra i detta sammanhang. Reaktorstrålningen i Japan låg på 73 Sivert. En tabell som visar olika nivåer.” Stråldoser och konsekvenser/
  • 0,01 mSv Tandröntgen.[1]
  • 0,1 mSv Mammografiundersökning.[1]
  • 0,3 mSv Kosmisk strålning per år från rymden.[1]
  • 1 mSv – Dosen från en genomsnittlig röntgenundersökning.
  • 1 - 4 mSv – Normal årsdos från naturlig bakgrundsstrålning i Sverige
  • 2,2 mSv Datortomografi av buken.[1]
  • 50 mSv – Högsta tillåtna dos för personer som arbetar med strålning. [2]
  • 100 mSv – Risk för fosterskador.
  • 1 Sv – Förändringar i blodbanan.
  • 3 - 4 Sv – 50% chans att överleva, procenten varierar beroende på bl.a. ålder och hälsa.
  • 10 Sv – Dödlig dos i 100% av fallen. ”
  [länk]
  fortsättning.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Owe Streger 2012-09-17 17:55:00 inlägg #87, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page9#post10791988

 • Absolut enda felet med ditt förslag är att då skulle alla pensionssystem och alla andra försäkringssystem rasa samman. Nationell o global handel skulle upphöra p g a inget gemensamt betalningsystem osv.Du skulle inte kunna resa till upp o nervända pyramider byggda med andliga krafter osv.// Nu ska jag gå till mitt vanligtvis vetenskapliga Bibliotek på andra sidan gatan.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Jan Brunnegård 2012-09-17 15:01:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10791971

 • Det är denna avsiktliga materiella otrygghet som håller oss i schack.  Nästintill ingen av alla kunniga människor som förstår hur det är fatt med det mesta i samhället vågar knysta, för då försvinner den egna materiella tryggheten.  Så kan etablissemangets överstepräster styra inom alla områden, inkl. fysiken (se senaste kommentarerna på min blogg  [länk] ).

  Men förr eller senare kraschar hela bygget ändå, och då om inte förr blir vi tvungna att samarbeta.  I de länder och landsändor där bygemenskaperna inte skiftats ut = splittrats, så fungerar det sociala skyddsnätet säkert mycket bättre med lokal ekonomi o.s.v.  Att den lilla orten San Pedro de Torello i Katalonien nu utropat sin självständighet kanske blir början på slutet för lilleputtemakten Stockholm?  [länk] :
  Om andra européer nu följer katalonernas exempel skulle det utbredda misstroendet snabbt och smärtfritt kunna transformeras till en återgång till den kanske mest framgångsrika civilisationsform Europa känt - den s k stadsstaten eller regionen: politiskt och finansiellt suveräna regioner och städer med omnejd, med egna valutor och som efter eget gottfinnande har transaktioner med sina likaledes suveräna grannar.
  Eftersom Illuminatis hantlangare misslyckats med sina uppdrag - vilket reaktionerna på finans- och andra kriser runtom i världen vittnar - kommer människor av rent praktiska skäl snart tvingas att axla friheten och ansvaret att finna lokala lösningar.

  Det kommer allra senaste ske när det nuvarande systemet magplaskar.
  Som jag ser det skulle en sådan återgång till en mer lyckad civilisationsform också öppna vägen för verklig vetenskap!

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Leif Erlingsson 2012-09-17 13:53:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10791967

 • GULAG-systemet har jag aldrig varit inne i men det nästan kändes så för ca 15 år sedanJag hade oftast korta jobb vid denna tid,men var ibland arbetslös p ga av åldersdiskriminering,sjuk etc. För att få ut Akassa korta perioder måste jag två dagar i veckan vara på AF:s lokal på någon slags samhällig studiecirkel. Jag var socionom och ledaren var rena amatören. Men jag måste gå dit annars drogs Akassan in. Därtill fick jag en lista på ca 30 företag en gång i veckan. Dessa skulle jag ringa en gång vi veckan o vädja om jobb för mina kamrater i "studiecirkeln". Detta gav givetvis inget för detta var en period då många företag avskedade folk och inga nyanställda./ Alla var helt medvetna om att det vi sysslade med var helt meningslöst men de hotade att dra in Akassan om vi inte skötte oss. Jag var fullt kompetent att söka olika socialjobb själv. Fick många jobb under en tioårsperiod - jobb på 5-10 månader. Fick aldrig ett klagomål på mitt sätt att sköta olika sorters socialjobb. Men ngt fast jobb fick jag inte för jag ansågs för gammal och kommunerna vill inte ha "rehabiliteringsansvaret" för mig.Jag levde i tio år i en hemsk otrygghet , det kändes nästan som ett GULAG på svenska
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Jan Brunnegård 2012-09-17 13:04:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10791962

 • Jag har alltid kritiserat den nuvarande regimen i Iran men har aldrig mobbat Irans folk. Träffat många av dem i Sverige.Kommer inte att ändra mig.
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-17 12:43:00 inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791961

 • Tidigare fick SVT bara göra reklam för kultur.Nu när böcker i huvudsak ges ut för att ge pengar - inte kultur - borde stränga regler gälla.Vad gäller Margot W så var hon även med i Skavlan,,,,bättre promotion kan inte tänkas. Hon kommer nog att tänka mest på bankkontot då hon nu plockar lingon utanför Karlstad...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-17 12:39:00 inlägg #611, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page62#post10791960

 • För annars kan det gå så här:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda du behöver göra" Leif Erlingsson 2012-09-17 12:21:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791894/page1#post10791958

 • Re:  Lasse Anckarman 2012-09-17 01:18 #35  [länk] :
  Tack för översättningen Leif (det verkar dyka upp en del konstiga tecken ibland på Sourze, märker det själv), men jag tvivlar starkt på att vi kommer att få några relevanta svar på våra frågor.  Från att indirekt ha kallat frågeställaren "förintelseförnekare", i syfte att undvika frågan, inträder vi nu i avdelningen för tystnad.  Det är likadant varje gång, först försöker de skjuta budbäraren med olika glåpord, sedan kommer ingenting.

  Jag kan ju också tillägga att det är uppenbart att det är "Israel" som ser Iran som sin fiende än vice versa.  Hur många gånger har inte Bibi uttalat sitt hat mot Iran med Ahmadinejad som den nye Hitler?

  Hur många gånger har det judiska nationalhemmet attackerat sina grannländer?  Hur många gånger har samma kriminella illegitima entitet utfört mord och terrorattacker inom andra länders suveräna gränser?  Emedan Iran inte attackerat en annan nation på över 200 år!  Man tar sig för pannan...
  Kan ju vara så att Jan Brunnegård är en av dem som mobbar Iran.  Mobbare brukar tystna när alla ser dem för vad de är.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-17 11:07:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791949

 • Jan, det kallas för promotion, och det är enligt lagen en verksamhet som är förbjuden inom publik service. I klartext säljfrämjande åtgärder.

  Hennes inrikespolitiska karriär, vittnar om en fd SSU-ordförande som förflyttades efter drygt två år på varje ministerpost.

  Om man sedan betraktar att hon fick i det närmaste £ 1.800.000 när hon lämnade EU-kommissionen, efter att ha totalt misslyckat med hennes stora och för oss viktiga uppgift att förmedla information och dokumentation till oss och alla andra EU-medborgare är hon i mina ögon
  bara unik då det gäller avgångsvederlaget.

  Hon hade även en uppgift att öka valdeltagandet i unionen som kostade skattebetalrana 10 miljoner Euro, den minskade dessutom till rekordlåga siffror under hennes ämbetsperiod.

  "The Economist" sammanfattar i en artikel att hennes största talang var
  att driva en liten sluten lobbygrupp som pläderade mer integration. Här hemma är hon en stjärna i höstsofforna, som har problem med vad hon skall göra när EU-stålarna tagit slut.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif E Ström 2012-09-17 11:02:00 inlägg #608, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page61#post10791948

 • Som arbetslös gäller det tydligen att "hålla färgen" så att man inte blir nerspolad likt en blek guldfisk!

  Vad nu en guldfisk och en arbetslös kan ha gemensamt,förutom att söka guld,både i färg och i form!

  Fas 3 kan liknas vid en pump att syresätta både den arbetslöse o guldfisken med,på det att de inte tappar färgen!

  Fisken blir vit,den andre blå,men samma öde de gå till mötes!

  Ingen bra liknelse,men det var inte jag som började!

     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Jan Olsson 2012-09-17 10:21:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10791945

 • Avslutningsvis en ytterstt relevant fråga efter en bra skriven artikel.
  Svaret på de och många andra frågot som för en reflekterande människa hopar sej inför den av människor organiserade verklighetenst kompletta tokskap är att förutom det sorgliga faktum att människan i maktställning förlorar sin medmänsklighet och att människan utan makt inte har någon mänsklighet att förlora.
  Alla lever vi ikamp mot alla - den hårdaste och mest hjärtlösa når framgång medan den som tror på rättvisa får som författaren se sej besviken.
     -- Kommentar till "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" Bizon 2012-09-17 09:45:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791728/page1#post10791942

 • Bästa Plank
  För de som älskar Margot Wallström så är det högtidsdagar nu. I rader av program på SVT o annat håll så hoppar hon fram och talar om sin bok och den hemske Göran Persson. Hon låtsas vara irriterad över all denna uppmärksamhet. Jag såg henne i morse, I kväll kommer förstås MARGOT i kl 18.15 och sedan i nyhetssändningar osv. Detta måste vara Rekord-Reklam för hennes bok! Rik blir rikare enligt skriftens ord!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-17 09:41:00 inlägg #605, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page61#post10791940

 • "While on the Moon's surface, Schmitt — the only geologist in the astronaut corps — collected the rock sample designated Troctolite 76535, which has been called "without doubt the most interesting sample returned from the Moon". Among other distinctions, it is the central piece of evidence suggesting that the Moon once possessed an active magnetic field."(Wikipedia)

  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-17 03:12:00 inlägg #79, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791932

 • [länk]  [länk]


  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-17 03:02:00 inlägg #78, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791931

 • #52: "De kan vara därifrån, de kan vara från Mars eller de kan vara från en parkeringsplats i New Mexico."
  Geologen Harrisson Schmitt från Apollo 17 skulle nog bli ledsen om du ifrågasatte hans forskningsinsats på månen och att han lärde upp de föregående austronaterna att bli geologiska observatörer och att han efter varje månlandning analyserade de insamlade månproverna. Han fångades även på film när han snubblade och sjöng under en månpromenad. :)
  Reublikan och klimatskeptiker. Men intressantast för vår diskussion är att han ville fortsätta med färderna till månen för att det skulle snabba upp processen mot en bemannad Marsfärd och att han skrivit en bok om ämnet,"Return to the Moon: Exploration, Enterprise, and Energy in the Humasn Settlement of Space", 2006 ...
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-17 03:01:00 inlägg #77, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791930

 • #54: Leif, nanopartiklar, uppstår varje dag i den tunga Stockholmstrafiken, speciellt vid Hornsgatan som har de högsta uppmättna halterna av inandningsbara partiklar i Sverige ...
  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-17 02:58:00 inlägg #76, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791927

 • #65: Lite självkritik kan nog inte skada, Gonzo? Jag tror att alla förstår att du vill ifrågasätta officiella sanningar. Ingening fel i det. Men om du bara ville ha en debatt i "kärnfrågan" hade det kanske varit bättre att dela upp dina tre ifrågasättningar på tre artiklar? Jag visade att ditt ifrågasättande av månlandningarna byggde på lös imaginär grund. Du kunde inte förklara "mångruset" från alla månlandningar så Leif var tvungen att rycka in och rädda ditt ifrågasättande, men lyckades inte övertyga mig om aliens och Kubricks inblandning i det hela. Jag undviker ingenting, men föredrar att tar en sak i taget och några ord till om "mångruset" måste sägas innan jag tar itu med USA som polisstat ...


     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-17 02:31:00 inlägg #75, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791926

 • Ingemar Karlsson i länken är optimistisk, men fortfarande håller Turkiet envist fast vid sin officiella linje att det var "ett så kallat" folkmord. :(
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lennart Asp 2012-09-17 01:34:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791924

 • #31: Jag känner till att det svenska generalkonsulatet i Istanbul på ett turkiskt universitet i maj 2005 slutligen lyckades anordna den första internationella konferensen om ”Seyfo”, assyriernas och syrianernas beteckning för folkmordet i Turkiet.

  [länk]
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lennart Asp 2012-09-17 01:29:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791923

 • Tack för översättningen Leif (det verkar dyka upp en del konstiga tecken ibland på Sourze, märker det själv), men jag tvivlar starkt på att vi kommer att få några relevanta svar på våra frågor. Från att indirekt ha kallat frågeställaren "förintelseförnekare", i syfte att undvika frågan, inträder vi nu i avdelningen för tystnad. Det är likadant varje gång, först försöker de skjuta budbäraren med olika glåpord, sedan kommer ingenting.

  Jag kan ju också tillägga att det är uppenbart att det är "Israel" som ser Iran som sin fiende än vice versa. Hur många gånger har inte Bibi uttalat sitt hat mot Iran med Ahmadinejad som den nye Hitler?

  Hur många gånger har det judiska nationalhemmet attackerat sina grannländer? Hur många gånger har samma kriminella illegitima entitet utfört mord och terrorattacker inom andra länders suveräna gränser? Emedan Iran inte attackerat en annan nation på över 200 år! Man tar sig för pannan...
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lasse Anckarman 2012-09-17 01:18:00 anonymt inlägg #35, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791922

 • Noterar också att Jan inte heller svarat på mina frågor.
  Jan, är Iran mot all judendom, eller är det någon särskild sort?
  Hur tycker Jan att man ska behandla folk som går på sådana konferenser?
  Och kan lägga till, ska man behandlas annorlunda om man är amerikansk jude än om man är en vanlig svensk?

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-17 00:35:00 inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791921

 • Eftersom jag vill se vad Jan Brunnegård ska svara så översätter jag Lasse Anckarman 2012-09-16 23:22 #31  [länk] :
  Kära Jan Brunnegård, innan vi fortsätter skulle jag vilja att något som leder ditt påstående; "Irans ledning uppfattar sig som huvudfiende till Israel och Judendomen och välkomnar givetvis en sådan konferens...", i bevis.  Kan du bifoga det?

  Sedan undvek du min huvudfråga, som varken handlar om min person eller dennes åsikter i frågan och jag undanber mig krumbukter som; "Lasse A en anonym person betvivlar tydligen förintelsen.".  Tack på förhand.

  Lennart Asp: Jag känner inte till om en konferens om det armenska massmordet hållits i Turkiet, gör du?

  Till saken hör att till Teherankonferensen bjöds även judar in och deltog.  [länk]

  Här hälsas fienden välkommen:  [länk]

  Så jag frågar igen:  Kan du Jan, namnge ett annat land där en dylik sammankomst har hållits eller skulle tillåta hållas, gärna ett som säger sig ha demokrati och yttrandefrihet.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-17 00:09:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791920

 • 31 bokstäverna oläsliga och meningarna ofattbara....
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-16 23:28:00 anonymt inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791918

 • Kära Jan Brunnegård, innan vi fortsätter skulle jag vilja att något som leder ditt påstående; "Irans ledning uppfattar sig som huvudfiende till Israel och Judendomen och v�lkomnar givetvis en s�dan konferens...", i bevis. Kan du bifoga det?

  Sedan undvek du min huvudfråga, som varken handlar om min person eller dennes åsikter i frågan och jag undanber mig krumbukter som; "Lasse A en anonym person betvivlar tydligen f�rintelsen.". Tack på förhand.

  Lennart Asp: Jag känner inte till om en konferens om det armenska massmordet hållits i Turkiet, gör du?

  Till saken hör att till Teherankonferensen bjöds även judar in och deltog. [länk]

  Här hälsas fienden välkommen: [länk]

  Så jag frågar igen: Kan du Jan, namnge ett annat land där en dylik sammankomst har hållits eller skulle tillåta hållas, gärna ett som säger sig ha demokrati och yttrandefrihet.
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lasse Anckarman 2012-09-16 23:22:00 anonymt inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page4#post10791917

 • Att som författare eller journalist hävda att den Armeniska förintelsen inte var "så kallad" kan resultera i dödshot eller mord, vilket Orhan Pamuk och Hrant Dink fick erfara. Den sistnämnde journalisten blev mördad ...
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lennart Asp 2012-09-16 22:27:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791911

 • #22: Turkiet, Lasse A. Men det är den armeniska Förintelsen som förnekas, det kallas officiellt för "Den så kallade armeniska förintelsen" i TV, radio och tidningar ...

  [länk]ürk_hetsade_turkarna_till_rasism_10770407.asp
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lennart Asp 2012-09-16 22:23:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791910

 • Hur tycker Jan att man ska behandla folk som går på sådana konferenser?

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-16 22:07:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791909

 • Redan i morgon bitti kommer snabbrepris av Mohammeds Liv....
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Mohammeds Liv!" Jan Brunnegård 2012-09-16 21:58:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791902/page1#post10791908

 • Lasse A en anonym person betvivlar tydligen förintelsen. På vilken sida står du i den debatten?
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-16 21:56:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791907

 • Rättelse:  Jan, är Iran mot all judendom, eller är det någon särskild sort?
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-16 21:32:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791906

 • SVT har i kväll sänt början på en serie om "Mohammeds Liv". Den var synnerligen sevärd, jag ska följa den. Rekommenderas. Vi är nog många som vet mycket om Mohammed och Islam - men inte tillräckligt.Jag tror det är en engelsk serie...med känd kvalité,
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Mohammeds Liv!" Jan Brunnegård 2012-09-16 20:59:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791902/page1#post10791903

 • Irans ledning uppfattar sig som huvudfiende till Israel och Judendomen och välkomnar givetvis en sådan konferens...
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-16 20:55:00 anonymt inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791901

 • I Teheran hölls 2005 en konferens om den påstådda "Förintelsen". Nämn ett annat land där en dylik sammankomst har hållits eller skulle tillåta hållas Jan Brunnegård?
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Lasse Anckarman 2012-09-16 20:09:00 anonymt inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791896

 • Det enda du behöver göra, om du vill slippa att ständigt få motfakta och argument, är att deklarera att du är nöjd med att vara slav, att du är nöjd med att låta samhällsinstitutionerna tänka åt dig, och sluta med att kommentera sånt du inte begriper.  Enkelt, eller hur?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda du behöver göra" Leif Erlingsson 2012-09-16 19:41:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791894/page1#post10791895

 • #72 Dippen, det är klart visat att de elektroniska röstsystemen som sist jag kollade flertalet stater använder är enkelt manipulerbart i samband med sammanräkningen av totalerna.  Ingen nyhetstidning var dock intresserad av det här hemma eftersom det inte skulle ändra något.  I dag fattar jag varför inte:  Det var inte planerat så.  Se vidare:  "Det andra valfiaskot – och den pinsamma tystnaden[länk] .

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 18:52:00 inlägg #74, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791893

 • #57 Mr H, Du och den Holistiska detektiven har med all önskvärd tydlighet visat att två fel gör inte ett rätt. Inte ens i matematiken.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Dippen 2012-09-16 18:08:00 anonymt inlägg #73, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791891

 • #60 Söta Leif Erlingsson "Dessutom saknas äkta val i USA," Visst kan man ha synpunkter på US valsystem men sist jag kollade var det fria val.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Dippen 2012-09-16 18:02:00 anonymt inlägg #72, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791889

 • Tack, Jan B, då är vi tillbaka vid ämnet, och jag ska försöka vara saklig som du.

  Ja, en stat som håller nästan 1% av sin befolkning i fängelse medan de flesta andra inte ens låser in en kvarts procent måste väl kallas en polisstat? Eller berättigas inspärrandet av en abnormt hög brottslighet i landet?
  Om USA håller dubbelt eller sex gånger så stor del av folket bakom lås och bom som "etablerade" polisstater som Vitryssland eller Kina kan det väl inte kalla sig "the land of the free, the home of the brave"?

  Och Jan, vad har de att välja på där i Amerika? Sockdockorna Mitt och Barack.
  Inte en president värd namnet sen JFK, och se hur det gick för honom ....
  Cynthia McKinney blev utfryst av demokraterna, Ron Paul avfärdades nogsamt och på föga demokratiskt maner av republikanerna, och alla amerikaner itutas ständigt att om de röstar på något annat än de två stora ger de bara "fienden" segern. Ser man att "fienden" är de som styr och ställer i "opinionsbildningen", de som inte ansvarar inför någon annan än aktieägarna, då stämplas man automatiskt som "konspirationsteoretiker om inte värre.

  Enligt min mening var det länge sen "demokratin" var något mer än ett spel för gallerierna. Den fick en chans av kapitalet under industrialiseringen pga behovet av läskunniga arbetare och började visa tecken på att bli verklighet under de första två tredjedelarna av 1900-talet, vilka sammanfaller med socialdemokraternas storhetstid i Europa. Sen kom "tredje vägen" och nyliberalismen och nu sitter vi i skiten, inte på grund av demokratin utan på grund av den kapitalets diktatur som så smidigt har verkat utan att synas bakom demokratins dimridåer...

  Om man vill kan man förstås påstå att vaccinskandaler, oljekatastrofer och härdsmältor är konsekvenser av demokratiskt fattade beslut, men så enkelt tror jag inte det är. Det finns alltid djupare förklaringar. Och de är ofta "ekonomiska", dvs handlar om ren, snöd vinning för dem som aldrig inriktar sig på något annat.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Gonzo Long 2012-09-16 17:21:00 inlägg #71, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page8#post10791886

 • 28 minuter in i "Secret Sky Experiments: Chemtrails Conspiracy Exposed (Documentary)" säger en politiker att de inte kan göra något innan vetenskapsmännen är överens.  Tydligare kunde det väl inte sägas att vetenskapsetablissemanget styr vår verklighet.  Det är därför det är så viktigt det Ola Alexander Frisk på sitt sätt och Miles Mathis på sitt har visat, att detta etablissemang lyder religiösa lagar om att auktoritet bestämmer sanning.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-09-16 17:21:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10791885

 • Kom på att en länk till den tråden kan vara bra:  [länk] .

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 16:27:00 inlägg #69, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791883

 • Polisstat och demokratiska val är olika begrepp.  Om 51 % röstar för att 49 % ska förföljas så kan det vara en polisstat.  Dessutom saknas äkta val i USA, det var det "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" tråden handlade om.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 16:16:00 inlägg #68, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791882

 • Tråden har fått en uppföljning.  Här:  [länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-16 16:10:00 inlägg #122, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10791880

 • GONZO / Det går inte att bara svara ja eller nej på en så ytterst komplicerad fråga. Om detta var en vetenskaplig sajt så skulle man kunna ställa upp tio punkter som talar för tesen samt tio som talar emot tesen. Därefter skulle man kunna ha en nyanserad överläggning. Kan en stat som har regelbundna val på flera nivåer vara polisstat?
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Jan Brunnegård 2012-09-16 15:42:00 inlägg #66, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791879

 • Nu har vi 64 inlägg om den här artikeln och "undvikandemaskineriet" rullar vidare. Jag kan inte se annat än att alla kommentatorer utom Leif Erlingsson gör allt för att slippa ta ställning till om USA är en polisstat eller inte, vilket var kärnfrågan. Mångruset är betydligt lättare att hantera än detta angrepp mot våra käraste vanföreställningar om vilka länder som är polisstater och vilka som inte är det.

  Och för dem som tycker att det är svårt att veta om man ska skriva "de" eller "dem" kan jag tala om att det heter "till/av/från/åt dem" även om det kommer ett "som" efteråt, och "även om det drabbar dem som ännu går i skolan". Det där med subjekt och objekt har skolorna tydligen slutat lära ut, förmodligen därför att "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta", och ju mer man tar ifrån folk deras språk desto svårare får de att försvara sig mot makten och dess propaganda.
  Ju fattigare språk, desto trubbigare verktyg för tanken.
  Vilket drabbar dem som minst anar det. Och leder tanken till årets absoluta bottennapp ifråga om intellektuell debatt: Det idoga men ändå märkligt kraftlösa puffandet för "ordet" HEN.

  Ord uppstår inte gärna på befallning, kära överhet. De uppstår ur behov. Och vad gäller "hen" har vi redan det oklanderligt könsneutrala "den" som har fungerat på lapparna i tvättstugan så länge jag kan minnas:
  "DEN SOM INTE TAR BORT LUDDET SKA DÖ!"
  Hej svejs!

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Gonzo Long 2012-09-16 15:32:00 inlägg #65, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791877

 • #62 Jan Olsson och vad du vet är inte värt att veta.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Mr Harmoni 2012-09-16 13:19:00 anonymt inlägg #63, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791872

 • Forts...

  Tidigare kommentarer i ämnet:
  1. 2012-09-12 13:31 i "PLANKET att klottra på" tråden #544  [länk] :
   "Den ekvationen går inte ihop på något sätt."   - Inte vara orolig, gifterna i vaccinsprutor, chemtrails och radioaktiva moln har snart löst det problemet.
  1. 2012-09-12 10:31 i "VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" tråden #5  [länk] .
  1. 2012-09-12 09:50 i "Reflektera mera!" tråden #32  [länk]
   Och på tal om flygande pyramider, det tycks vara sådana som sprider dessa Chemtrails vars Barium, Magnesium, Aluminium o.s.v. sedan kan användas av HAARP teknologi för att styra mänskliga sinnen, i akt och mening att hålla oss begränsade och hjärntvättade.  Att de ser ut som flygplan kan vara kamoflauge, antagligen bara ett hologram. [...]
  1. 2012-08-28 08:55 i "Agenda 21, geoengineering, hälsa" tråden #2  [länk] :
   [...]  "Millions to be KILLED under Agenda 21!  (Look for parallels between this & "resource based economy.""  [...]
  1. 2012-06-23 20:53 i "Breivik - Oslo tingsrätt riskerar måla in sig i ett hörn" tråden #46  [länk] .
  1. 2012-04-14 22:27 i "Klassisk homeopati - en medicinsk behandlingsform" tråden #19  [länk] . Här angrips Marina Szöges för att hon sprider information om ämnet, men eftersom hon har rätt så ger det henne istället ökad trovärdighet, så jag ville ta med detta.
  1. 2012-03-25 15:23 i "Kriget mot bättre vetande" tråden #10  [länk] .
  1. 2012-02-11 14:05 i "Upploppsmakare: "Mer kan komma"" tråden #4  [länk] :
   [...]  Man sprejar inte bara barium och aluminium, utan nu även mycoplasma.  Svårt att få in det under svepskälet geoengineering, som väl är vad man har i bakfickan för att "förklara" varför vi sprejas, när de inte kan hålla locket på längre.  Alltså att det skulle vara för att motverka global uppvärmning.  Men mycoplasma...
  1. 2012-01-18 13:06 i "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" tråden #21  [länk] .
  1. 2012-01-18 01:50 i "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" tråden #18  [länk] .
  1. 2012-01-17 22:51 i "Nya världsordningen tillåter aldrig Ron Paul som president" tråden #14  [länk] .
  1. 2011-09-19 18:17 i "2012 blir ett avgörande år för sanningen" tråden #50  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-09-16 13:17:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10791871

 • En tanke jag bollar med är om det viktigaste motivet för att "avlöva" mänskligheten,
  så som nu är dokumenterat  . . .
  Secret Sky Experiments: Chemtrails Conspiracy Exposed (Documentary)  [länk]  alt.  [länk]
  Uploaded by INITFILM on Feb 1, 2012
  For more than 20 years, people all over the world, first in the USA and Canada, have noticed strange persistent trails in the sky done by airplanes.  In the meantime, people are more and more ill (Alzheimer, cancer, autism, MS, etc.).  It is the same with trees, plants and animals.  Is there a link?  Are there illegal sprayings in the sky of metallic particles (barium, aluminum, lithium...) and microorganisms?  For what purpose(s)?  The military, the scientists, the governments always reply that everything is normal and they don't do such things.  Is it so sure?  This documentary proves the contrary.  Some information it reveals has since even been deleted by a foreign army.  A travel from North America to Europe, Africa and Asia.
  Se gärna även detta, om man lyssnar noga, talande avslöjande av nyhetsankare i intervju med "USADexter"  [länk]
  Uploaded by usadexter on May 20, 2009
        . . .  skulle kunna vara p.g.a. kombinationen av de faktorer Jan Brunnegård tog upp i "PLANKET att klottra på" tråden 2012-09-12 12:53 #542  [länk]   . . .
  I 30 år ska vi växa upp och studera samt kosta en massa pengar.

  I 30 år ska vi vara yrkesverksamma och betala skatt och allt annat..

  I 30 år ca ska vi vara allt passivare pensionärer som kostar allt mer ju äldre vi blir..

  Den ekvationen går inte ihop på något sätt.
        . . .  och det olyckliga faktum att oavsett alla ledtrådar i SciFi/TV o.s.v. så tycks en stor andel av befolkningarna oförmögna att befria tanken.

  Men sedan kommer jag ihåg att Stanley Kubricks svarta satir Dr. Strangelove från 1964 naturligtvis säger som det är:  Det är galningar som styr.  Först hindrar de oss från att expandera tanken, sedan dödar de oss som straff!  Vi har blivit "Clockwork Orange":d allihopa!  (Stanley Kubricks film  [länk]  (1971).)  Alltså gjorts inkapabla att kämpa mot.

  Forts...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-09-16 13:16:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10791870

 • #61 - Vad folk inte vet,det vet tydligen Mr Harmoni?
  Klart att man inte sätter sig själv på pottan!
  Om det inte tränger på!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Jan Olsson 2012-09-16 11:32:00 inlägg #62, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791869

 • #59 Leif Erlingsson vad folk inte vet, är att ryssarna och amerikanarna har samarbetat när det gäller rymdforskningen i det tysta och därför har de inte avslöjat varandras fejkade stordåd som oftast handlat om att staten ska pumpa in mer pengar till NASA och ryssarnas motsvarighet som jag inte just nu kommer på vad det heter.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Mr Harmoni 2012-09-16 11:15:00 anonymt inlägg #61, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page7#post10791866

 • Kanske Dippen är en sådan person som beskrivs i sista stycket nyss?

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 11:06:00 inlägg #60, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791864

 • Re:  2012-09-15 15:58 #46  [länk] :
  OM USA helt bluffat med Aldrin och Armstrong så hade givetvis det gamla Sovjet genast avslöjat bluffen.  Men all tyder på att de följde T&R resan med sin finaste utrustning.  Vilka andra länder som vid denna tid hade möjlighet att kritiskt granska resan vet jag inte säkert.  Men Kina, Indien, England, Frankrike hade säkert tillräckligt avancerad utrustning för att kunna avslöja en fejk.

  Om ryssarna bluffat om sina rymdbravader så hade givetvis USA o Co avslöjat detta.  I stället satsade de på att gemensamt använda en rymdstation...
  Har redan svarat på sista stycket, med att rymdstationen var aldrig utanför jordens magnetosfär.  Men första stycket röjer bristande insikt om att på skuggregeringsnivå finns inga normala landsgränser.  Kalla kriget var en konstruktion för att hålla oss vanliga människor på mattan, inte Sovjet.  I hemlighet hjälpte USA hela tiden Sovjet.
  CIA Intelligence Report
  Soviet Economic and Technological Benefits from Detente
  ER IR 74-2 February 1974  [länk]

  Här dokumenteras ekonomisk hjälp och teknologiöverföring 1966 - 1974.  Det är ett mycket intressant dokument, som verkligen rekommenderas.  Om du inte vill hämta det från CIA på den officiella länken nyss så har jag lagt upp en kopia på  [länk] .
  Michael Delavante här på Sourze har säkert skrivit hur mycket som helst i ämnet, vill minnas att jag läst det även hos honom.

  Vad gäller folk på lägre regeringsnivå o.s.v. i de olika länderna så fattar de förstås inte sånt här.  Jag förmodar att man tar in folk som av olika orsaker inte har kapacitet att se saker för vad de är i sådana system.  Korrumperbarhet är förmodligen det viktigaste kriteriet för anställningsbarhet.  Att veta på vilken sida brödet är smörat, och låta det avgöra hur man agerar.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 11:05:00 inlägg #59, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791863

 • dippen varför klär du dej helt frivilligt i dumstrut?
  Är det bristande förstånd eller offerrollen som lockar då inget annat lyckats.
  Att du inte har högre tankar om dej själv är ju beklagligt i sej, men att du inte fattat att andra inte drivs av lika låga tankar som dina är bara ett tecken på att du borde ta minst en hundratjugopoängare för undermåliga debattörer.
     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Bizon 2012-09-16 11:01:00 inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page6#post10791862

 • #56 Dippen ditt fniss är ett typexempel på när kvinnors logik tar tvärstopp och fattar nada.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Mr Harmoni 2012-09-16 10:02:00 anonymt inlägg #57, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791854

 • #53-55 Fniss.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Dippen 2012-09-16 08:44:00 anonymt inlägg #56, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791851

 • Tappade bort halva referensen:  Se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010), fig. 347 på sidan 332.  Skulle det förstås vara.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 00:19:00 inlägg #55, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791847

 • Nu läste jag din   [länk]   om nanopartiklarna, Lennart.  Intressant.  Visste du att det även uppstod nanopartiklar vid 9-11 och att de uppstår i samband med att Sädescirklar/Crop Circles bildas?  Jag nämnde det 2012-01-24 23:18 i "Sädescirklar - människohand eller UFO:n?" tråden  [länk] .  Se vidare Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).  Vill minnas att jag har läst om det även i samband med flygande tefat observationer.  Kanske de orsakas vid start av magnetogravitationsmotorer?

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-16 00:05:00 inlägg #54, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791846

 • Forts...

  Enligt Weidner är motivet för skuggregeringen att visa upp leksaksteknologi istället för den riktiga och att lura oss alla så att John F. Kennedy (JFK) inte skulle få sin vilja igenom med rymdprogrammet.  JFKs avsikt med rymdprogrammet skulle nämligen ha varit att tvinga NASA att släppa ifrån sig exotisk teknologi, som skulle kunna rädda planeten.  Bl.a. då den nazistiska flygande tefat teknologin.  Redan Viktor Schaubergers Repulsin står sig ju, som en ny kommentar på min artikel från 2008 om att bygga sig sitt eget UFO säger, bra i mot dagens teknik som en grundskiss.  Medan
  Keshetekniken visar hur man skapar den magnetiska materiaomsättningen i praktiken och Miles Mathis teori om laddningsfält bevisar den matematiskt.  Allt byggs på variation i protonkonfiguration, dvs skillnader i omsättningen av laddningsfältet.  Schauberger var med sin tid men fysiken kollrades bort av etablissemanget.
  (Jan Rosbäck 2012-09-15 13:13  [länk] .)

  Hade alltså John F. Kennedy lyckats så skulle vi sedan i slutet av 1960-talet kunnat åka var vi ville i solsystemet för mindre än det kostar att köra bil till jobbet.  Vi skulle ha haft fri miljövänlig energi, o.s.v..

  Angående astronauterna så är min tro att även de lurats.  Min hypotes är att de från början utvalts för att vara möjliga att hypnotisera så de själva skulle kunna tro att de varit på månen.  Och allt detta har då visats upp på dumburken och inför publiken vid raketuppskjutningarna för att vi alla ska stanna kvar i kuliss-fejk-versionen av verkligheten istället för att komma ut i den riktiga verkligheten.

  Istället mördades Kennedy 1963, och NASA fick i uppdrag att skapa den förfalskade serien månlandningar för att vi inget skulle fatta.  Även Marilyn Monroe tycks ha mördats p.g.a. detta.  Jag har sett ett CIA telefonavlyssningsdokument daterat 3 augusti 1962, dagen innan hon dog  [länk] .  Dels hade journalisten Dorothy Killgallen och hennes vän Howard Rothberg avlyssnats när de diskuterade att Marilyn Monroe för utvalda Hollywood insiders berättade hemligheter om hennes relation med presidenten samt om hans besök vid en hemlig flygbas för att inspektera saker från rymden.  Dels hade Marilyn Monroe själv avlyssnats när hon talade med John F. Kennedys bror justitieminister Robert F. Kennedy om hennes ilska mot Kennedys och om den känsliga information hon hade i sina dagböcker och om hennes vilja att ordna en "berätta allt" presskonferens.  Signerat James Jesus Angleton, chef för Counterintelligence vid CIA.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 22:00:00 inlägg #53, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791843

 • Snälla Lennart, allt hänger ihop logiskt och rationellt.  Om Apollo 11 etc inte gick för egen maskin utan fraktades som rekvisita dit upp.  Jag hävdar inte säkert att man tog Apollo 11 till månen, men om det skedde så skedde det så här.  Att man spelat in material i studio som då för tiden påstods vara direktsänt är i dag erkänt.  Ifrågasätter du det?  Ang. mångruset och stenarna så har jag ingen särskild åsikt.  De kan vara därifrån, de kan vara från Mars eller de kan vara från en parkeringsplats i New Mexico.  Ang. "hur de första stegen på månen" och de högtidliga orden togs och sades så var det enligt vad man nu erkänt i Borehamwood, England.  Se vidare
  Googling på
  Apollo Kubrick  Borehamwood "NASA EAST" 1968  [länk] .
  Programmet i kunskapskanalen bygger sannolikt på Jay Weidners forskning i ämnet, som har funnits på nätet - jag har kopior - men som nu endast finns via köpe-DVD.  Dock finner du en hel del av samma information i denna artikel av honom själv på extern webbplats:  "How Stanley Kubrick Faked the Apollo Moon Landings[länk] .

  Forts...

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 22:00:00 inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791842

 • Tack för din mycket bra skrivna artikel. Som också belyser hur stor del Socialtjänsten har i frågan.
  Hemlöshet är en skam för ett rikt land som vårt.
  Är själv ganska ny på detta Forum, och såg nu att du även tidigare tagit upp frågan.

  Tack för vad du gjort/gör för dom hemlösa.
  All heder åt dig.
     -- Kommentar till "Hyckleri i hemlöshetsfrågan" Therese A 2012-09-15 19:48:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10790124/page1#post10791839

 • #45:Gonzo är mycket tydlig i sin artikel med att börja med att ifrågasätta etablerade sanningar som att Apollo 11 landade på månen och frågade retoriskt varför bragden inte återupprepats på 43 år om det var så. Det betyder att han också förnekar de följande månlandningarna.

  Du är däremot mindre tydlig, Leif. Å ena sidan säger du att det var en filminspelning på jorden. Men å andra sidan att händelsen kan ha inträffat, men att det kanske fanns andra varelser på månen som USA inte ville visa upp, "det var för många intresserade och nyfikna olika prober, droner, och kanske en och annan alien också på den verkliga lokationen, och det passade inte riktigt in på den jordiska publik till vilket materialet var avsett".  Och du tror att det kan ha varit "fejkkulliser" som transporterades upp till månen.

  Men du glömde bort mångruset och stenarna? Har Nasa först manipulerat grus och stenar från närmaste parkeringsplats och sedan gett Armstrong i uppdrag att var den första människan från jorden att dumpa parkeringsskräpet på månen? " - Litet skräp för människan, men ett stort steg för mänskligheten!", kanske han sade i verkligheten, vilket NASA givetvis censurerade? :)
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-15 17:42:00 inlägg #51, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page6#post10791838

 • Jan Brunnegård, rymdstationen var aldrig utanför jordens magnetosfär  [länk] .

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 16:46:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791836

 • Leif E Ström citat//Våra röster hörs kanske inte heller och det tycks mig att även du Bizon är otydlig då du använder "skyddsvärdet" för hela problematiken. För mig är det klart som korvspát att vår enda kultur utgör en försörjningsplikt för oss själva, samt till de nya kulturer som var tänkta att hjälpa till. //sc.
  Aldeles riktigt och talar vi i klartext om detta fenomen och ställer de krav på hjälpsökande från andra länder då börjar vi närma oss pudelns kärna - allt annat är dumheter.
  Det är ingen brist på olika arbetsuppgifter i detta land för att göra livet trevligare för oss som bor här - och eftersom de som kommer hit i alla fall måste ha mat och någonstans att bo så borde det vara helt naturligt för de hjälp och skyddssökande att hugga in varhelst dom blir anvisade den möjligheten, bara att organisera det hela så att det blir bra för alla.
  Det borde vara det självklara kulturella ansvar vi ändå till slut kommer att tvingas ta. Dessutom om detta sköts ppå ett bra sätt kommer det att skapa ett mervärde som alla komera att få glädje av.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Bizon 2012-09-15 16:31:00 inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791833

 • Ett av de viktigaste temana i Harry Potter böckerna är Mugglare (människor som avsnörpt sig från förmåga att skapa) som förtrycker Trollkarlar (människor som tillåter sig att skapa).  Författaren har på djupet förstått vår verklighet.  För att kunna skapa i "mugglarvärlden" = vår värld, så måste man vara universalgeni.  Man måste själv såväl kunna tänka dynamiskt = vara kreativ, kunna tänka analytiskt = standard IQ, och dessutom själv kunna lösa praktiska problem = vara händig och dessutom ha tillgång till nödvändiga resurser.  Om man inte är ett sådant universalgeni utan vill ha samarbete med andra som kan komplettera ens förmågor och styrkor där man själv har svagheter, då är man rökt i "mugglarvärlden" = vår värld.

  Sedan finns det antagligen även i verkligheten liksom i Harry Potter böckerna en hemlig "trollkarlsvärld".  I böckerna blir Harry Potter så småningom introducerad dit.  Men det är alls inte okomplicerat och det förekommer där dramer långt över "mugglarvärldens" föreställningsförmåga.

  Författaren till böckerna vet nog precis vad det är hon beskrivit, och jag tror för min det att det är den verkliga verkligheten.  Omskriven i sagans form.


  Och precis som i den sagan, så blir de som ser den större bilden ganska marginaliserade.  Som här på Sourze, där många har skrivit om upplevelser utöver det i allmänhet bekräftade, och ständigt mötts med hån.  Detta börjar vi med redan gentemot barnen, som ofta ser mer än "vår värld".  Som jag uttryckt på min detektivsida:
  Ett av de grövsta övergreppen som tänkas kan begås kontinuerligt i vår egen kultur, i vårt eget land, av välmenande men själv likadant som barn obekräftade vuxna - pedagoger och föräldrar.  Jag avser förtrycket och undertryckandet - icke bekräftandet - av barnens upplevelser och intryck från andra dimensioner och kanske rentav av intradimensionella existenser.  "Fantasier", avfärdas allt sådant med.  För att den vuxna en gång själv avfärdats så.  Vilket leder till ständigt nya blinda generationer.  Jag själv är en sådan blind människa.  Vi kanske är fler?  Ett sådant icke-bekräftande kan leda till allvarliga psykiatriska problem.  Och världen är ju galen.
  (Leif Erlingsson 2009-11-20  [länk] .)

     -- Kommentar till ""Ensam i mitt hörn står jag"" Leif Erlingsson 2012-09-15 16:29:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791327/page1#post10791832

 • #2 Leif Erlimngsson ständiga obegripliga fenomen utsetts folk för, men de flesta tiger om det utom på Sourze, här ventileras det till spekulation och förbannelse att inte få vara den främsta oraklet på detta media. Du själv spånar i det obegripliga för för folk här, som det många gånger måste finnas ett specialintresse för att begripa och det mesta det du skriver om förstår inte vanliga svensson. Jocke är specialiserad på att avslöja vad den sjuka feminism är som tyvärr existerar, som att kvinnor blir karlhatare och höjer bögvärlden till skyarna och på detta sätt startade Priderörelsen som har försatt bögarna i en stridbar situation som de inte kan bemästra m.m. det kan vi tacka feministerna för och är det någon man som blir kallad för kärring bör han klappa till med sin handväska, skämt åsido.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Tror du på livet efter detta?" Mr Harmoni 2012-09-15 16:25:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791811/page1#post10791831

 • OM USA helt bluffat med Aldrin och Armstrong så hade givetvis det gamla Sopvjet genast avslöjat bluffen. Men all tyder på att de följde T&R resan med sin finaste utrustning.Vilka andra länder som vid denna tid hade möjlighet att kritiskt granska resan vet jag inte säkert. Men Kina, Indien, England, Frankrike hade säkert tillräcklit avanacerad utrustning för att kunna avslöja en fejk.// Om ryssarna bluffat om sina rymdbravader så hade givetvis USA o Co avslöjat detta. I stället satsade de på att gemensamt använda en rymdstation...
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Jan Brunnegård 2012-09-15 15:58:00 inlägg #46, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791828

 • Ett av problemen med män och kvinnor i öppen konflikt om makten är att vi är aldeles för lika i den som brytit sej in mellan oss som biologiska varelser av samma art men av olika kön.
  När och varför har vi fått för oss att se varandra som motståndare?
  Vem eller vad tjänar på att vi ska konkurrera på olika villkor - är det någon här i denna debatt som tror att något dera kön tjänar något på detta?
  Snarare är det väl så att vi alla förlorar på detta ständiga käbbel.
  Skulle det inte vara bar mycket bättre för alla om vi oavsett kön men efter förmåga bara drog vårt strå till stacken och gjorde det bästa av det liv vi borde försöka få in i våra trånga skallar inte är ett dukat smörgåsbord för kapitalets sjuka cancerväxt på bekostnad av ett värdigt mänskligt liv där värkliga livsvärden stod högst på önskelistan att förverkliga - före snikegoismens arbetsfria ränteutdelningar och kappitalutdelningar - ingen tror väl ändå att några pengar blir till utan svett och möda? Och det som svettats och bestulits på detta mervärde är kvinnor och män - men det som jiddrar åt sej deras slit är så kallade kapitalägare som utan skam med stöd av de rikas lagar tar vad dom kan ta samtidigt som dom rycker på axlarna åt världens moraliska fattigdom, och det lidande deras ständiga vinstkrav skapar = det som är den egentliga orsaken till både könskamp och världskrig.

     -- Kommentar till "Feminismen är inte en kamp mot männen" Bizon 2012-09-15 15:52:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10791350/page5#post10791826

 • Lennart, det är väl ingen här som har påstått det du skriver?:
  Om inte Neil Armstrong och Buzz Aldrin plockade upp forskningsmaterialet och samtidigt fotograferade insamlingen
  Tvärtom föreslog t.ex. jag tidigare att
  Eventuellt har man med den verkliga teknologin transporterat någon av de fejk-kulisser vi fått ta del av även till månen.
  (Leif Erlingsson 2012-09-13 08:09 #15  [länk] .)
  Och vad skulle astronauterna i dag säga till en oförberedd allmänhet?  Om sanningen är så här långt från vad folk tror på, så skulle alla bara anta att de blivit galna.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 15:48:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791825

 • Om allt var en fejk kan man ju dessutom undra varför Neil Armstrong inte lättade på sitt dåliga samvete av att ha lurat en hel värld innan han dog?
  Man kan jämföra med många dopade idrottsmän som känt pressen och i något fall gråtande
  lättat på trycket och erkänt bluffen. När ska den första av männen som promenerat på månen, kört bil på månen och tagit upp månprov bryta ihop och erkänna bluffen?
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-15 14:27:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791822

 • #42: Man kan lämna fältet öppet för mycket här i livet, Leif. Förutom att månens geologiska historia berättas av gruset och stenarna och att några måste ha plockat upp de fysiska bevisen att människan varit på månen. Om inte Neil Armstrong och Buzz Aldrin plockade upp forskningsmaterialet och samtidigt fotograferade insamlingen måste man fråga sig vilka andra varelser som som kan ha plockat upp gruset? ...
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-15 14:18:00 inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791821

 • Rolf!

  Jag har läst din "Hyckleri i hemlöshetsfrågan[länk] .

  Min reflektion är:  Hade tjänstemännen verkligen försökt förstå och lösa problemen så hade de snart också varit utan jobb och hemlösa de med, utsatta för mindre samvetsömma eller alternativt mindre intelligenta tidigare kollegors omsorger.

  Min egen upplevelse är att klarsyn är det största hindret mot anställningsbarhet som existerar.  Medan blindhet glatt kan klampa över envar klarsynt som inte orkar med samhällets hårdhet.  Tack för din klarsyn!

     -- Kommentar till "Hyckleri i hemlöshetsfrågan" Leif Erlingsson 2012-09-15 14:10:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790124/page1#post10791819

 • Victor Zammit sammanställt en rejäl kunskapsöverblick i sin "A Lawyer Presents the Case for the Afterlife: Irrefutable Objective Evidence".  Se vidare tidigare Sourze-kommentarer i ämnet:  [länk][länk][länk][länk] .  Leif Erlingsson 2012-08-28 16:59 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden #67 (första länken nyss):
  Dags att påminna om:
  http://www.sourze.se/Bortom_materialismen_10727148.asp  [länk]

  Bortom materialismen
  2010-10-20 13:00

  Det vetenskapliga kunskapsläget är i dag på uppåtgående vad gäller kontakter med ickefysiska intelligenser.  Men kunskap om dessa ting hotar såväl materialismen som religionen.

  De styrande ideologierna bakom vårt samhälle - samtliga riksdagspartier - bygger på materialismen.  Religionen hotas, därför att den som har kunskap inte behöver tro.  Mäktiga intressen förhindrar forskare från att nå ut till media, skola och myndigheter med sådan vetenskap som ifrågasätter den rådande ordningen.

  Till exempel har Victor Zammit sammanställt en rejäl kunskapsöverblick i sin "A Lawyer Presents the Case for the Afterlife: Irrefutable Objective Evidence[länk]  från 2006.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Tror du på livet efter detta?" Leif Erlingsson 2012-09-15 11:52:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791811/page1#post10791813

 • Senaste rön säger bland vetenskaparna att det kan vara så att vår kropp är endast ett skal och att vår själ och medvetande finns i vår hjärna som har evigt liv som aldrig dör.
  Renkarnationstanken har nog funnits sedan urminnes tider, därför finns det massor av troende som är helt övertygade om återfödelse. Själv är jag fågel eller fisk när det gäller återfödelse men man bör inte utesluta möjligheten att så kan vara fallet om själen och medvetandet aldrig dör ut" då kan det kanske vara möjligt att dem tar plats i en ny kropp.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Tror du på livet efter detta?" Mr Harmoni 2012-09-15 11:11:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791811/page1#post10791812

 • Så länge jag kan minnas så har Nilsson kommit med inlägg i samma fråga ca två ggr per år. Några ggr har det blivit debatt. Jag var i ca fem år föreståndare på Bostadsförmedlingen i Umeå och förmedlade ca 3000 lägenheter. Under alla mina år som socialarbetare var det ju också dagliga bostadsbekymmer med "samhällets olycksbarn". En dag köpte kommunen ett risigt trähotell i tre våningar. Varså god och gör ett INACK. av det sa dom. SUMMAN av mina erfarenheter är att det krävs massor av kringresurser sedan men delat ut en bostad till någon som misst sin senaste bostad. Bostadslösa är människor i dåligt skick som blir allt sämre med allt mindre förmåga att sköta sina angelägenheter. Undantaget är i första hand väletablerade Villamänniskor som separerar.De har oftast pengar med sig så de kan starta på nytt....på goda villkor.
     -- Kommentar till "Hyckleri i hemlöshetsfrågan" Jan Brunnegård 2012-09-15 11:02:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790124/page1#post10791810

 • PIA / När höger o vänster kristna från USA kommer hit o hälsar på i våra kyrkor, församlingar så tycker de att vi är ena mesar - som inte vågar stå för något alls.Sådant kan man läsa i DAGEN ibland.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-15 10:55:00 anonymt inlägg #602, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page61#post10791809

 • #41: Lennart, berättar gruset med vilken teknologi det förts hem?  För om du varit uppmärksam så har både artikelförfattaren och jag lämnat öppet för att det kan finnas hemlig teknologi som klarar biffen.  I andra sammanhang har jag redogjort för sådan - som skapar ett fält igenom vilket ingen strålning kan tränga in.  Även den Keshe teknologi jag länkat till i andra trådar har ju den effekten, och den Casing Theory (= Höljes teori) jag länkade till från min egen detektivbyrå site för några år sedan skapar ju också ett eget fält - det är där själva metoden att förflytta sig, att skapa det fält som motsvarar destinationen så man per definition är vid destinationen i tid och rum.  Men som sagt, berättar gruset vilken teknologi som fört det hem?

  Noter:
  Keshe  [länk]
  Casing Theory  [länk] [PDF]  [länk] [www]
  Viktor Schaubergers Repulsin med flera  [länk]

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-15 10:06:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791804

 • #585: Ganska lätt att vid fredagsbönen manipulera och elda upp en massa som växt upp i medeltida mörker där staten bestämt allt. Det behövs inte se någon film. Endast den högsta bossen Obama kan ha kontroll över all filmproduktion i USA och nu måste han ge order att filmakarna ställs inför rätta för hädelse. Det verkar som om den arabiska våren måste passera medeltidens europeiska mentalitet om den inte ska vissna ...

  [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Lennart Asp 2012-09-15 04:35:00 inlägg #594, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page60#post10791787

 • #32: Nja Leif, jag menade några så konkreta fysiska bevis som inlägg #13:s mångrus och stenar ...

  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-15 01:31:00 inlägg #41, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page5#post10791776

 • PLANKET
  De flesta som nu vill bränna ambassader har inte sett en enda ruta ur denna film, som kanske inte ens exiterar. På tuben ligger visst ett slags kort smakprov, illa filmat...Demonstrationerna har en helt annan bakgrund, men en påstådd film kan fungera som en stubintråd.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-14 20:45:00 inlägg #585, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page59#post10791765

 • Hur många svenska bilar måste skrotas för att balansera klimatmålet?
  I nästa artikel kanske Åsa Romson kan intervjuas.
     -- Kommentar till "Bric-länderna växer fortfarande" Leif E Ström 2012-09-14 19:53:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791584/page1#post10791762

 • Re:  Jan Brunnegård 2012-09-13 15:04 #565  [länk] :
  USA hade byggt upp ett stort anseende i Libyien med omnejd, det raserades på några timmar av en privatperson som är anonym.
  Faktiskt verkar det vara en grupp i Las Vegas direkt knuten till Romney-kampanjen som finansierade filmen.  The Right Honorable The Earl of Stirling, hereditary Governor & Lord Lieutenant of Canada, Lord High Admiral of Nova Scotia, berättade i förrgår detta på sin blogg  [länk]  och rekommenderar mycket starkt att vi tar del av  [länk]   Gordon Duffs artikel om det på VeteransToday.  Gordon Duff är där Senior Editor.  Han misstänker att det är CIA och Mossad som ligger bakom.  Kommentar:  Världen behöver destabiliseras ytterligare om det ska kunna bli ett Harmagedon/Ragnarök/etc.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-14 19:44:00 inlägg #584, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page59#post10791761

 • Här i Herrljunga går järnvägarna åt flera håll. bara att byta spår o färdriktning om man vill. Landskapet hade flera sådana JV-knutar men snart är de ett minne blott.Nu gäller det i stället att köra rakt fram så fort som möjligt. SJ har hastighetsrekord mellan Skövde och Töreboda - rakt över Slätten.I dag har jag sett ett tåg som såg helt svart ut på håll!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-14 18:57:00 anonymt inlägg #583, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page59#post10791758

 • Det finns ingen dynamik i att byta ut en befolkning mot hundratals andra folkslag då majoriteten av kolonisatörerna inte är självgående. Om tesen "Sverige behöver hjälp" haft någon substans, skulle vi inte nedmonterat arbetskraftsinvandringen redan 1973.

  Att medlemskapet i EU förvirrar debatten och samtidigt är ett slagträ då makthavare och rörelser vill åstadkomma det kortsiktigt förföriska, det kan man förkasta genom att bara kontrollera skatteverkets regler för de som vistas kortare tid än sex månader i landet. Denna sexmånaders-rotation utan skatteintäkter är en den stora tystgående sociala nedrustning av arbetsmarknaden.

  Ändå tystare är maktfullkomligheten då svenska folket åldras och dör. Allmänna arvsfonden som hittills alltid varit krävande då de skall stödja projekt, har from 2012 tvingats att fördela pengarna till det "Moderna Sverige. Det innebär att allt ifrån projektet "Allahs barn i folkhemmet" (290 000 x 2 år), "Roma Community Leadership 1 159 000 x 3 år", "Romskt informations- och rådgivningscenter 855 000 x 3 år", inalles 22 projekt/organisationer finansieras av de utan röst.

  Våra röster hörs kanske inte heller och det tycks mig att även du Bizon är otydlig då du använder "skyddsvärdet" för hela problematiken. För mig är det klart som korvspát att vår enda kultur utgör en försörjningsplikt för oss själva, samt till de nya kulturer som var tänkta att hjälpa till.

  En bra början innan det börjar vevas åt ena eller andra hållet är att ha följande siffror i åtanke. Den 1 augusti redovisade SCB en sysselsättning på 4 738 000 individer mellan 15-75 år. En ökning av arbetslösheten sen föregående år på 0,6%. Lika bra att ni samtidigt uppdaterar er på den aktuella befolkningsmängden, som är nästan exakt 9,5 miljoner boendes i Sverige. Är det dessa tydliga siffror, som skapat 9,5 miljoner olika parametrar?

  Det största problemet är alltså inte kulturellt, utan att siffror från världens äldsta statistiska byrå, inte kan tolkas av de myndigheter som beställt statistik enligt föreskrifter av regeringen, vilka skall används för forskning, utredningsverksamhet, och framför allt för allmän information. Bizon, hur röstar man om än förändring.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif E Ström 2012-09-14 18:57:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page4#post10791757

 • Aktuellt vad gäller kränkningar är att alla dessa pedofeliskandaler i olika organisationer nu kommer upp till ytan, Pentagon, Präster, Hollywood, Militären, Reagan och Bush administrationerna (homosexuell prostitution), Fosterbarn, Fotboll, Katolska kyrkan, Pojkscouter, FBI agenter, och mörkläggningar inom flera av dessa organisationer, allt med vidarelänkar från  PEERS: WantToKnow.info  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Varför alla dessa kränkningar?" Leif Erlingsson 2012-09-14 18:05:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10774996/page2#post10791747

 • Det vill jag inte kalla det - hjärnan har gått som på räls.  Kul att du är med, tråkigt att du har haft det svårt.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-14 17:43:00 inlägg #582, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page59#post10791746

 • Leif, du måste ha haft en svår dag, liksom jag.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-14 17:38:00 anonymt inlägg #581, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page59#post10791745

 • Re:  Jan Brunnegård 2012-09-13 15:04 #565  [länk] :
  Jag har alltid haft svårt att förstå vitsen med att häda andras tro.
  Har inte sett till dig i dag.  Jag har väl inte hädat mot din tro med Keshe-reaktorn som skapar himlakropparna, undrar jag oroligt?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-14 17:23:00 inlägg #580, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page58#post10791743

 • Skriv på petition:
  United Nations: Support the Keshe Foundation' technologies for power, water, food, space.
  [länk]

  Själv håller jag på att läsa patentet.  Han har helt enkelt kommit på hur stjärnor och planeter bildas, och hur man kan använda samma principer för att skapa levitations- och framdrivnings- farkoster, energi och mycket annat.  Reaktorn bildas alltså väldigt ofta spontant i universum, och skapar då himlakroppar.  Nyckelelementen är  (1) Väte, (2) Strålningskälla, (3) Svagt magnetfält, (4) Turbulens och (5) Rörelse som t.ex. rotation.  Se även min kommentarsöversikt på  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-09-14 14:29:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10791740

 • #7 Leif Erlingsson vad är demokrati för något om den inte får missbrukas?
  Kommentarer på olika politiska sidor på nätet missbrukas på så sätt du nämnt det blir mobbning i slutänden, men som sagts vad är demokrati för något och vem bestämmer hur den ska se ut och efterlevs, jo det är upp till oss själva att inta en passiv hållning då blir vi genast demokratiska av oss ja rent ut sagt liberala, med påhänget sköt dig själv och skit i andra som ett förtydligande!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Mr Harmoni 2012-09-14 12:57:00 anonymt inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791736

 • På tal om förhindrad dialog, fick mail från Newsmill om att de stänger kommentarerna.  Anna Troberg, partiledare Piratpartiet, kommenterar att
  Dålig kommentarsfältskultur uppstår när man öppnar fälten utan någon som helst intention att faktiskt lyssna.
  Och så är det väl.  Kommentarerna avses inte ha någon verklig demokratisk effekt, och ignoreras.  Då blir det mobbarna som tar över.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Leif Erlingsson 2012-09-14 12:20:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791733

 • Re:  Lennart Asp 2012-09-13 20:55 #21  [länk] :
  #15:  Varsågod Leif, ordet är fritt på Sourze.  Du får gärna lägga dig i lite!  Men jag tror att Din svaga länk är de fysiska bevis som du också undviker att kommentera?
  Antar att du menar Owe Stregers tunna guldfolie mot ultraviolett strålning, etc.  Tyckte inte det var värt att kommentera, och dessutom sågade Gonzo Long = Hans Berggren det alldeles utmärkt själv samma eftermiddag.  Fjärde stycket, #19.  För om en rymddräkt skyddade mot strålning, då kunde man ju klä de robotar som inte fungerade i Fukushima p.g.a. för hög strålning i rymddräkter!  Fast det tänkte du kanske inte på?

  Hela detta med månen är en psykologisk undvikandereaktion mot att ta i artikelns verkliga budskap.  Det var bara därför jag kastade grus i det undvikandemaskineriet.  Det viktiga är de frågor Hans Berggren ställer i artikeln.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-14 11:27:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page4#post10791724

 • #5 Leif Erlingsson det finns massor av hänvisningar på denna länksida men det är bra att baksidan på det svenska spektaklet går att läsa om hur och varför.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Mr Harmoni 2012-09-14 10:21:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791719

 • #28, Mr Harmoni, "halleluja, det finns galna människor överallt på denna jord det behöver ingen tvivla på!" Efter att ha läst slutklämmen på ditt inlägg, så reflekterar jag helt ogenerat på mitt försök att verka för den slutliga lösningen till alla som fått nog. Har lagt märke till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap numera samarbetar med Kiruna kommun, som nu tagit över tidtabellen för alternativet till månen. Kruxet med resan är att den är gratis, men risken finns utifall debattlustan återkommer, finns det inga garantier för återresa utan rätt åskådning.

  [länk]

  Halleluja en gång till!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif E Ström 2012-09-14 10:17:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791718

 • Mr Harmoni:  Din länk anknyter till s 12 i den bok jag citerar ur, om att förhindrad dialog leder till ångest och den totala lydnaden.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Leif Erlingsson 2012-09-14 09:54:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791716

 • Finns skäl att människor blir Zombies.

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion III", s 11:
  Vad som kallas för ångest - är en konsekvens av att dynamik förhindras.
          Ångest är den kvävande känsla vi får när vi inser att vi inte kan komma framåt.  Vi kan inte andas.  Den som är drabbad av ångest är i panik och vill till varje pris slippa obehaget.  Ångestbluffen är alltså, att se till så att ingen kan gå utanför gränsen för vad som ska åtlydas - genom att dölja fundamentet för självständigt tänkande.  Människor tvingas att lyda för att slippa ångest - eftersom de inte kan tänka.  Ångest är således en självklar effekt av att ha på sig ett strypkoppel.  Enda sättet att slippa att bli strypt är att återvända till vad som ska lydas.  Strypsnaran är alltså; att inte fatta hur verkligt tänkande fungerar - och att ha blivit lurad till att tro att det som kallas för tänkande - i själva verket är frågan om lydnad.  Och givetvis går det, vanligen, inte heller att fatta vad ångest är för något.  Grunderna måste ju vara dolda för att bluffen ska funka.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Leif Erlingsson 2012-09-14 09:47:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791715

 • Lite fakta som påvisar att vi är illa ute vi svenska folk och anledningen går att läsa om på denna länk [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Mr Harmoni 2012-09-14 09:45:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791714

 • Zombie var ordet och det ligger mycket i den benämningen, främst ingår det för dem att inte kunna se verkligheten som den är, istället lovordas de med en massa vanföreställningar som praktiskt taget medverkar till det ociviliserade samhället exakt det som vi har fått idag! Som de svenska småpåvarna dillar i dem (journalister)och dessutom den bedrövliga andan i våra politiska partier där intrigmakarna härjar för att nå sin personliga karriär som inte har tid med att sköta om det som är de är valda till, som gör att politikerföraktet ökar för varje år. Zombiepolitikerna är en skrämmande faktor som också är drabbade av vanföreställningar likt muslimer och då är det inte så underligt att de trivs så bra ihop! Hur ska vi någonsin kunna bryta detta mönster av vanföreställnigar som inte innehåller något av rim och reson?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Mr Harmoni 2012-09-14 09:32:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791713

 • Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - 2:III" s 8:
  Zombietestet

  Det är hur lätt som helst, att avgöra, om du har en zombie framför dig eller inte.  Det enda du behöver göra är att; tala om att inte lyda etablerade mönster eller regler.  Men, du ska givetvis inte tala om olagligheter - utan om sådant som - ska verka vara fritt och förnuftigt - men som inte är det.  Vad som funkar bäst, beror givetvis på, vem du ska testa.  Men, något som alltid funkar är: att tala om framtiden.  Zombies har ju lärt sig att aldrig tala, konkret, om framtiden - de vet ju att det är lönlöst och fel - för de ska ju bara lyda de order och regler som de får efterhand.  Zombierna kvittrar ju glatt om att det gäller att fånga nuet.  De kan ju inte fatta att det viktiga är att fånga framtiden.  Särskilt effektivt är det därför - att kombinera framtiden - med en vision som kraftigt bryter mot det invanda mönstret - den invanda lydnaden.  Du kan ju alltid säga att du har bestämt dig för att starta ett politiskt parti - eller något sådant.  Och zombierna kommer att avslöja sig.  De får något glasartat i blicken och deras ansikte stelnar.  Man, kan riktigt se, hur de kämpar, med att försöka se obesvärade ut.  Och - om du - just i det ögonblicket kommer med några förtydligande detaljer - så kommer deras ansiktsfärg att bli grå.  Då har du försatt zombien i en psykos.  De är helt enkelt inte programmerade till att klara sådant.  De får en blackout.  Deras operativsystem kraschar.  Zombien får ångest! Hur kul som helst.  När du har fått upp vanan, att testa zombies kan det vara svårt att sluta.  Och givetvis.  Om zombien är van att tycka, att han eller hon, står över dig på något sätt, så kan du räkna med att zombien försöker att bli av med sin strypsnara: genom att skälla ut dig.  Men, dina skrattsalvor kommer nog att överrösta gormandet.  Efteråt har den påvisade zombien fått klara bevis på; att du är galen.  Du utsätter ju dem, för sådant; som de inte är byggda för.  De ska ju bara lyda det vanliga.
  (http://www.staten.co.nr/  [länk]

  Så knullar staten Din själ - del 2.  Bli kvitt hjärntvätten - Den västerländska förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter

  Sektion III.  Skuggvärlden:  De styr dig med ångest - Arbeit macht frei - lär dig allt om maktens ångestbluff - Du hetsas till tankeförlamning för att lydnad ska upplevas som befrielse

  Ola Alexander Frisk - 14 september 2012
  . )  Från Olas mail till mig:  Kyrkans dolda dogmer, i psykologin, tvingar dig till ångest + Ny tid.


  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

  Fler Sourze kommentarer kring de ämnen Ola Alexander Frisk tar upp finns samlade på  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Zombietestet" Leif Erlingsson 2012-09-14 08:54:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791711/page1#post10791712

 • Typiskt kulturmarxisterna. USA och Israel ska svärtas ned så fort de får chansen. Svenska kommunisternas idoler Stalin, Mao, PolPot och ett hop av diktaturers representanter de är fina dem. Ett parti som Vänsterpartiet borde inte få finnas till, för att citera moderaten Staffan Burestam Linder som han också sa rakt i nosen på kommunistledaren CH Hermansson i en studiedebatt. Dessa bevingade ord borde ungarna i skolan få lära sig innebörden av. Utan den Marxistiska kulturrevolutionen i Sverige så hade allt sett annorlunda ut för svenska folket, t.ex inte en enda muslim hade släppts in i Sverige de kan vi ha varit hundraprocentigt övertygade om. Islam som är i paritet med Nazism hyllas av vänstern som också förvandlat Moderaterna till ett vänsterextremistiskt parti som hyllar Islam, man kan se svenskar som är proislamister och betänk Moderaternas Wamberi denna nazistislamist som vill ha Sharialagarna införda i Sverige! Och sedan går det bra att kritisera USA som också har tagit till sig Islam" halleluja, det finns galna människor överallt på denna jord det behöver ingen tvivla på!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Mr Harmoni 2012-09-14 08:15:00 anonymt inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791710

 • Gonzo, jag tänkte också ta upp nazitråden men glömde bort det. Det är väl ingen hemlighet att "nazistiska forskare och ingenjörer", speciellt nazisten och senare SS - Sturmbannführen Werner von Braun var mycket viktiga fömågor för månkapplöpningen?
  Människan är dualistisk på gott och ont och så var nog herr von Braun i likhet med herr Albert Speer, Två opportunister som båda valde att blunda för ondskan för att förverkliga sina respektive karriärmål på jorden och i rymden?
  Människans dualism, ondska och godhet, har på gott och ont drivit på människans utveckling.

  Rymdkaplöpningen började som bekant med att kineserna uppfann krut som man kunde avfyra raketer med och fortsatte med att nazisterna bombade bland annat London med mer avancerade raketer vartefter USA och Sovjet anställde nassarna i sina respektive rymdprogram och slutade med att USA tog bäst hand om nazisterna och kom före ryssarna till månen!
  Vet inte vilken tid det är på dygnet där "pepparen växer" men önskar dig ändå en GOD NATT!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-14 03:08:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791709

 • Om du följt med i debatten här på Sourze den korta tid jag varit med och kollat upp mina artiklar vet du nog att de andra debattörerna inte verkar se mig som någon USAkramare precis. Vilket framgår med all tydlighet redan av min första artikel ...

  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-14 01:13:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791707

 • Slutligen börjar det bli lite tröttsamt att du envisas med att blanda in mig med andra debattörer. "Är det så ni resonerar?" Vilka "ni"?

  De andra i debatten får stå för vad de skriver. Jag står för vad jag skriver. Några reagerade på din slutsatser om statistiken för fångar. Jag reagerade på dina konspirationsteorier om månen ...

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-14 01:01:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791706

 • Rysslands rymdbolag har tagit 20 miljoner dollar för nöjet att "bara" åka ut i rymden.
  Men utvecklingen går framåt. "Spaceport Sweden" är en av aktörerna som ser en framtid i rymdturism i konkurrens med "Spaceport America" med världens första rymdhamn byggd speciellt byggd för kommersiella rymdfärder. De hutlösa biljettpriserna beräknas gå ner framöver. Allting är packat och klart, ännu inte för billiga charterresor, men för once in a lifetime resor ...
  [länk]
  [länk]
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-14 00:51:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791705

 • Kruxet för dig och mig är än så länge biljettpriset. En biljett till ett land där "pepparen växer" kan vi nog skrapa ihop om det är nödvändigt, som du har bevisat. Men jag kan i alla fall bara drömma om att skrapa ihop 1,1 miljarder kronor. Ändå beräknar det brittiska företaget "Exalibur Almaz" att sälja minst 30 biljetter för detta pris mellan 2015 och 2025 till privatpersoner för att resa i omloppsbana runt ... månen!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-14 00:40:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791704

 • #19: Gonzo, naturligtvis är inte månen -eller jorden för den delen - fullständigt utforskad. Utforskningen har ändå gett mycket material, till exempel dina förnekade mångrus och stenar att studera vidare mycket billigare och mycket praktiskare - på jorden. Men visst kan fler människor åka dit för nöjes skull inom en inte så avlägsen framtid ...


     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-14 00:11:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791703

 • #15: Varsågod Leif, ordet är fritt på Sourze. Du får gärna lägga dig i lite! Men jag tror att Din svaga länk är de fysiska bevis som du också undviker att kommentera?
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Lennart Asp 2012-09-13 20:55:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page3#post10791695

 • Du måste skriva länken så här för att den ska funka på Sourze:
  http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/29/death-penalty-countries-world  [länk]

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-13 15:27:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page2#post10791665

 • Månen är tydligen intressantare än man kan tro, trots att den är så väl utforskad, för visst är den väl det, Lennart?
  Ni diskuterar hellre månresor än utreder vad som kännetecknar en polisstat, och det var om polisstater mitt inlägg handlade. Vilka de kan vara, hur de ser ut osv.

  Säger någon att USA är en polisstat så får ni kortslutning i hjärnkontoret. Det strider mot allt vad John Wayne, Clintan och Rambo har tutat i oss i alla år och kan alltså inte vara sant. Är det så ni resonerar? Eller drar ni bara till månen illa kvickt så fort ämnet kommer upp?

  Att hoppa över månen nästa gång och lägga pengarna på en bemannad marsresa i stället stämmer inte med mänsklig psykologi. Självklart att vi skulle resa till månen igen om vi kunde! 1969 var folk lyriska över hur fantastiskt det skulle bli att resa dit med rymdraket! Och snart skulle det bli möjligt! Charterresorna skulle ha börjat för längesen, det hade Marknaden sett till vid det här laget. Dessutom skulle en bas på månen för mellanlandningar göra alla andra rymdresor mycket billigare. Månen har som bekant bara en sjättedel av jordens dragningskraft.

  Men med den teknik som officiellt erkänns går det inte att ta sig dit, av två orsaker: Strålning och massa. Beger man sig utanför jordens magnetfält utsätter man sig för så mycket skadlig strålning från solen att man ganska snabbt skulle avlida efteråt. Tänk Fukushima upphöjt till x. Bly skyddar mot strålning men gör farkosten mycket tyngre. Att det var nazistiska forskare och ingenjörer som fick NASA i present gör knappast organisationen trovärdigare. Det vill ni säkert inte heller prata om, det sållas bort i er hantering. Strider mot bilden av USA. The American Dream. Men det är sant. Werner von Braun var faktiskt SS-officer innan han värvades till USA och $$. Åter till ämnet:

  Per E ville ha statistik över AVRÄTTNINGAR (sic!) och den ska han få: [länk]

  Även här ligger USA högt: 504 avrättade mellan 2007-2011 mot t ex Indiens 435
  (Indien har tre ggr USAs befolkning)

  Och #15 mr Harmoni: statliga kanaler har inte en chans längre mot all kommersiell propaganda som folk lapar i sig från alla kanaler utom de samhällsägda. I bästa fall kan "våra" kanaler vara förnuftiga, sansade röster i en värld som med avsikt görs dummare för varje dag därför att Marknaden vill ha det så. Och tycker att det är vi värda.
  Klart slut.


     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Gonzo Long 2012-09-13 15:11:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page2#post10791664

 • Jocke 560 / Jag har alltid haft svårt att förstå vitsen med att häda andras tro. Det kan ju aldrig uppstå en pluspoäng någonstans. Men minustecknen har vi sett så många ggr nu senast i dessa dagars muslimvärld. USA hade byggt upp ett stort anseende i Libyien med omnejd, det raserades på några timmar av en privatperson som är anonym. Denna avgör alltså nu utrikespolitien.För övrigt har ingen sett filmen, bara en kort trailer...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-13 15:04:00 inlägg #565, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page57#post10791661

 • USA Har sänt 50 marinkårssoldater för att skydda ambassader - sannolikt främst i norra Afrika. Jag tror den tid är över då en stormakt kan göra så.Sådana insatser ses som kolonialism mm och bara retar upp folk ytterligare...../ USAs regering är inte ansvarig för den hädiska filmen - men en folkmassa på gatan ser inte saken så.


  NU Har Baracken sänt dit två jagare också och ännu fler kommer att känna sig förolämpade. Därtill ska han straffa utländska medborgare som är hemma i Libanon och Egypten. URDUMT men han får poäng hemma inför valet..


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-13 12:23:00 inlägg #559, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page56#post10791639

 • #15/Leif Erlingsson/ Du hade i en länk funderingar om riskerna för astronauter när det gäller strålning. Kan det den här texten vara till någon hjälp.//
  ”För att skydda mot solens ultravioletta strålning är visiret belagt med ett tunt lager guldfolie, och hela dräkten är uppbyggd av många tunna lager, varav i synnerhet det yttersta kan stå emot både mikrometeorer och små bitar rymdskrot. Dessutom är rymddräkterna vita för att på bästa möjliga sätt reflektera solens strålning. Dräkterna kan klara temperaturer från –180 till +150 °C.” //läs vidare länk. [länk]

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Owe Streger 2012-09-13 09:14:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page2#post10791614

 • Lennart Asp 2012-09-13 02:28 #14, lägger mig i lite.  Förvirringen om månfärderna beror på att filmbilderna som vi fick veta var direktsända därifrån istället spelades in i studio, och att de alltså inte sändes från månen.  Detta är nu erkänt, se nedan.

  Man kan spekulera om varför.  Min tippning är att det var för många intresserade och nyfikna olika prober, droner, och kanske en och annan alien också på den verkliga lokationen, och det passade inte riktigt in på den jordiska publik till vilket materialet var avsett.  Så därför var man tvungen att fejka hela grejen.  Sedan har jag väldigt svårt att tro att de kunde resa till månen och tillbaka enbart med den teknologi de visade upp för allmänheten, men det är en annan femma.  Här kan det vara klokt att komma ihåg att redan nazityskland experimenterade med levitationsfarkoster, så min gissning är att de verkliga färderna skett med helt annan teknologi än den som visats upp.  Eventuellt har man med den verkliga teknologin transporterat någon av de fejk-kulisser vi fått ta del av även till månen.  Det är tänkbart.

  Tidigare egna Sourze-kommentarer i ämnet:
  1. 2012-06-15 20:31 i "Världens bästa jobb står utan sökanden" tråden #6  [länk] :
   [...]
   Månens mörka sida

   Såg svt.se Kunskapskanalen i kväll 22.30, "Månens mörka sida"  [länk] .  Stanley Kubrick filmade månlandningen i en studio.  Men tablån har nog rätt om att hälften av vad Donald Rumsfeld och grabbarna sa i filmen var lögn, fast de sa detta.
   (Leif Erlingsson 2012-03-26 23:57 i tråden "Månens mörka sida" #1  [länk] .)
  1. 2012-03-28 07:37 i "Månens mörka sida" tråden #22  [länk] .
  1. 2012-03-27 18:33 i "Månens mörka sida" tråden #15  [länk] .
  1. 2012-03-26 23:57 i "Månens mörka sida" tråden #1  [länk] .

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-13 08:09:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page2#post10791605

 • #7 Jan Brunnegård smicker biter inte på mig.  Jag formulerar om:  Får journalister här i Sverige skriva om sådant som du inte begriper?  Om inte, så är de definitivt inte fria.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Leif Erlingsson 2012-09-12 18:34:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791582

 • #7 Jan Brunnegård du förstår vad jag skriver, men du vill inte gärna hålla med mig. Det glädjer mig iaf att du har träffat dessa fina människor som dessutom finns här på Sourze och skriver med respekt för varandras åsikter, så känd dig hedrad Jan.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Mr Harmoni 2012-09-12 18:24:00 anonymt inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791581

 • Blev ändå till sist glad och lite hoppfull i dag, när jag hittade denna fina lilla text av Robert Cinque på Henry Makows site:  "9-11 : The Oppressor Uses the Mind of the Oppressed[länk] .  Kanske hade han läst mina egna artiklar:
  Hälsar den holistiska detektiven och tillika multidimensionelle stigfinnaren!

     -- Kommentar till "Tio år av konspiration" Leif Erlingsson 2012-09-12 17:20:00 inlägg #75, http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page8#post10791579

 • Jag lider brist på svar till 546-547. Radion mal på om det ena eländet ovanpå det andra...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-12 17:16:00 anonymt inlägg #548, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791577

 • Ja om väggar kunde tala - jag skulle nog gärna vilja se optimistiskt på tillvaron, men kan inte ljuga.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Bizon 2012-09-12 16:51:00 inlägg #547, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791575

 • Jan B, jag har sannerligen ingen brist på idéer, man vad hjälper det när man "talar till en vägg"?!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-12 15:09:00 inlägg #546, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791570

 • OJ vad jobbigt herrarna har det!NOG ser jag många mörka moln på himmelen, men jag har inte gett upp.NI behövs för att muntra upp, ge mod till nästa generation.Annars går det snabbare utför. Romarriket störta nog samman i brist på tro och ideer. Vårt Västerland är värt att kämpa för.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" jan Brunnegård 2012-09-12 15:00:00 anonymt inlägg #545, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791564

 • Tack Gonzo Long = Hans Berggren för referensen till "repressiv tolerans" i #9.  Slog upp det, det är helt enkelt hur man behandlar sanningssägare:  Man tiger ihjäl dem, låter dem skriva vad de vill bara inte där massorna kan komma i kontakt med det skrivna.  Metoder älskade av många här på Sourze.  Eventuellt kryddat med förakt för det skrivna.

     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif Erlingsson 2012-09-12 14:46:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page2#post10791558

 • "Den ekvationen går inte ihop på något sätt."   - Inte vara orolig, gifterna i vaccinsprutor, chemtrails och radioaktiva moln har snart löst det problemet.


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-12 13:31:00 inlägg #544, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791545

 • Janne - Detta underbara land är en del av en jord vars mänsklighet behöver oöverstigligt mycket ansvarsfull frihet, rättvisa, och solidaritet - det som väntar är en kollaps där de livströtta, sjuka och odugliga kommer att gå under i första svepet - de blödiga och samvetsömma i det andra - kvar blir en psykopaternas kamp om herravälde.

  Tror att både du och jag slipper bevittna det helvetet.

  Mrh Nej vi klarar oss inte utan hjälp och kommer inte att klara oss med hjälp heller - loppet för att den sansade människan skulle vis vad hennes förstång duger till är kört - den sansade människan fanns inte i sådant antal att det gjorde någon skillnad.

  Vist finns det underkategorier av människor som är "fina" och visst finns det många som äger något av de fina värden du nämner - men jag tror inte att problemet är att dom inte ids göra något åt livets övrig jävlighet - jävligheten är för stark bara och går inte att rå på - dessutom är de flesta i den rika världen så insyltade i jävligheten själva att dom vet att deras liv skulle rasa samman det också om jävligheten utrotades.

  Hela världsekonomin vilar inte bara på folks kriminella tendenser - den är sjukt kriminell i sin helhet.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Bizon 2012-09-12 13:16:00 inlägg #543, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791544

 • PLANKET - radion berättar.

  I 30 år ska vi växa upp och studera samt kosta en massa pengar.

  I 30 år ska vi vara yrkesverksamma och betala skatt och allt annat..

  I 30 år ca ska vi vara allt passivare pensionärer som kostar allt mer ju äldre vi blir..

  Den ekvationen går inte ihop på något sätt.

  När pensionerna infördes för hundra år sedan så kom de flesta? inte upp i någon pensionsålder.Så det kostade inte så mycket.

  Radion berättar att de inkommande flyktingarna har allt sämre utbildning bland de unga.De äldsta flyktingarna är allt oftare analfabeter.Hur stor procent av deras 30-60 åringar är i jobb ?
  Nog ingen bra ekvation där heller.

  I detta underbara land kommer problemen att öka!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-12 12:53:00 anonymt inlägg #542, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page55#post10791541

 • OM Avpixlat blivit oerhört populärt bland våra politiker - kan ingen veta. Om inte mr H har en egen mätapparat.

  Du mångsidigt kunnige o begåvade Leif - jag hoppas att någon här förstår vad du skriver om.Bizon försöker i vart fall.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Jan Brunnegård 2012-09-12 12:33:00 anonymt inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791537

 • Glömde nämna "D-Notice" som förbjuder iallafall brittiska media från att skriva om flygande trianglar, se min bloggkommentar om detta 2006-08-02:  [länk] .  (Ser ju ut som flygande pyramider.  Hmm.)  Iallafall, om dina journalister inte får skriva om dessa, då är de inte fria.  Basta!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Leif Erlingsson 2012-09-12 11:44:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791530

 • Svar till Jan Brunnegård 2012-09-11 07:57 #1  [länk] :

  Det är jättetrevligt Jan att de kan titta på stjärnorna.  Men får de nu här hemma skriva hur vi kan resa dit?  Eller om Dr. Judy Woods forskningsresultat?  Eller om konsekvenserna av patentet EP 1 770 717 A1 av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007?  Får de skriva om att NSA inte behöver lyda andra lagar än de som uttryckligen avser NSA?  Får de skriva om alla de kemikalier vi besprutas med i så kallade Chemtrails?

  Om de inte får det, då är de ändå inte fria.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Leif Erlingsson 2012-09-12 10:31:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791525

 • Var ligger NSA någonstans.? På toppen av en felvänd pyramid?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-12 10:06:00 inlägg #535, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page54#post10791521

 • Och på tal om flygande pyramider....skriver Leif E/ Här finns det väl bara en enda person som ideligen pratar om sådana saker.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Jan Brunnegård 2012-09-12 10:04:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page4#post10791520

 • Är inte NSA vår världsregering redan?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-12 10:02:00 inlägg #534, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page54#post10791519

 • Och på tal om flygande pyramider, det tycks vara sådana som sprider dessa Chemtrails vars Barium, Magnesium, Aluminium o.s.v. sedan kan användas av HAARP teknologi för att styra mänskliga sinnen, i akt och mening att hålla oss begränsade och hjärntvättade.  Att de ser ut som flygplan kan vara kamoflauge, antagligen bara ett hologram.  Titta på ett chemtrailplan när det kommer nära solen (skärma av solljuset).  Det blir som halvgenomskinligt.  En gång såg jag en flygande pyramid som bara hägde över de småländska skogarna, hade antagligen fått fel både på holografiutrustningen som på stabiliseringen för den som hängde uppockned, med spetsen ned.  På de videos jag har sett med chemtrailpyramider så tycks spetsen vara uppåt när de arbetar normalt.  (Tagna från flygplan.)

  Här ett snapshot från ett föredrag om Chemtrail-spridare och Mind Control, etc:  [länk] .  Från Alfred Lambremont Webres presentation den 18 augusti 2012 till the Consciousness Beyond Chemtrails Conference, Los Angeles, CA.  Se vidare  [länk] .

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-12 09:50:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page4#post10791516

 • Jo Leif - att mänskligheten inte bara agerar som en skock utan även tänker som en skock har vi sett åtskilliga exempel på i historien - att det går att få en oansluten glödlampa att lysa är mindre konstigt - det är bara att utsätta de båda ändarna på lampans glödtråd för en potentialskillnad i ett elektromagnetiskt flöde.
  Samma fenomen som vi i dag vardagligt använder i all energivågsburen information som in och omkodad gör radiokommunikation möjlig.
  En annan fråga är ju förståss hur bra människan mår av all spillenergi vi utsätts för som också fungerar som en sorts förgiftning.
  Den gamla kristallmottagaren var en första variant på temat och byggde på den enkla likriktningens princip - så småningom kom rörförstärkningen av de luftburna signalerna och sedan transistorernas så kallade halvledare.

  Ja Leif den tekniska utvecklingen är ytterst intressant, men den har varit mer av ondo än godo för människan.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Bizon 2012-09-12 09:49:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page4#post10791515

 • Har åter postat kommentarer mkt. relevanta till "Ovetenskapsparadigmet" i annan tråd.  Se  [länk]   för "Gravitational and energy system", "HOW a BATTERY CIRCUIT WORKS" och Whittakers interfererande långitudnella vågor som skapar en lämplig potential vid målet.  Samt hur detta hänger ihop med ground zero den 11 september 2001.  För samtliga mina egna kommentarer i alla trådar, se  [länk]   och för totalt samtliga (mycket lång!):  Baklänges sorterad:  [länk] .  Framlänges:  [länk] .  Jag rekommenderar varmt att du sparar kopia till egen hårdddisk!

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-12 09:11:00 inlägg #121, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page13#post10791510

 • Jan #525
  Ja det är ingenting som säjer att en världsregering skulle vara bättre eller något alternativ att hoppas på - men maktgalenskapen som är en del uppblåsta typers verkliga psykopati även under så kallad demokratisk flagg drar ofta människans organisationer åt det mer storskaliga hållet.

  Förenta staterna/EU/Sovjetunionen/Kina är exempel på en typiskt mänsklig strävan att skapa olika former av överhöghet där guvernörer och andra politruker är sätta att med mer eller mindre tillåtande självstyre ta hand om lokalpolitiken - detta under en övergripande enighet som borgar för kontinuitet och styrka mot ännu så länge verkliga yttre fiender. I FN's (Nationernas förbund) grundtanke ligger världsregeringstanken som ett frö.

  Skulle en total världsregering bildas med oinskränkt makt fördelad på jordens alla delstater så är åtminstone den yttre fienden undanröjd - återstår då bara de inre som kanske kunde lägga ner sina maktambitioner genom en annan policy i maktfrågor - exempelvis inte som nu där makten i alla avseenden är inriktad på kväsning och primitivt revirpinkeri.

  I stället borde människan inrikta all energi på att hitta den bästa lösningen för alla.

  Men vad tror du Jan - kommer människan någonsin så långt i sin möjliga mognadsprocess?

  Själv tvivlar jag.

  Reflektionen att de minsta länderna verkar vara mest demokratiska och då med de mordiska länderna i fokus får man nog studera närmare. Det är ju inte så många hundra år sedan kalle dussin gjorde livet surt för folk ända ner mot Asien samtidigt som han drog på sej en statsskuld som den svenska skattebetalaren fick punga ut med. Man undrar ju varför människan aldrig lär sej - du nämner Hitler, Stalin, Mao, Napoleon, ja dom är samma typ av exempel på vrickade stormaktsambitioner som inte ens var en nyhet då Romerska riket växte sej över huvudet.

  usa har i alla fall sedan inbördeskriget valt en annan strategi - en inbördes borgfred mellan staterna, medan deras ambition inriktats på strategisk kontroll av resten av världen som i deras ögon närmast kan beskrivas som deras egna jaktmarker där dom helst skulle vilja haft fortsatt oinskränkt makt, men som läget är nu så har dom fått konkurrens.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Bizon 2012-09-12 08:53:00 inlägg #530, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page53#post10791509

 • Forts...

  Även om detta nu beskrivs offentligt 2007 så vet jag ju att en massa forskare varit inne och luktat på denna och näraliggande fysik redan för över 100 år sedan.  Så det för mig rimligaste är att anta att det har funnits flygande pyramider hur länge som helst, men i vår nu upplevda verklighet/tidslinje så har dessa förbehållts en självutnämnd elit som ser oss andra som boskap.  Och vi beter ju oss som boskap.  Hela förklaringen till det senare kan väl ändå inte vara all kemisk förgiftning?!

  Jag är som du hör lite förvirrad ang. varför vi överlag tycks dummare än tåget.

  Själv läste jag häromdagen Miles Williams Mathis "HOW a BATTERY CIRCUIT WORKS[länk] [PDF]  och insåg då att ledarna i Miles Mathis teori utgör samma funktion som Whittakers interfererande långitudnella vågor som skapar en lämplig potential vid målet anpassad till potentialen vid källan/batteriet så energi överförs till målet/glödlampan.  Nicola Tesla gjorde år 1899 samma i Colorado Springs som tände bl.a. oanslutna glödlampor, utan att han heller behövde använda sladdar/ledare.  Läs hela historien på  [länk] .  Just detta är kanske det mest talande avsnittet:
  At ground zero, where Tesla and his assistant stood bedazzled, the resonant rise manifested itself in an unearthly display of lightning that still stands as the most powerful man-made electrical surge in history.
  Inte heller den 11 september 2001 tycks man ha behövt sladdar till "ground zero", men sladdar är annars enklaste sättet.  Mathis använder i sin teori sladdar för att skapa rätt potential i sin glödlampa medan man också kan använda andra metoder såsom skissat i fotnot 6 till min "De fysiska bevisen[länk]  / "The Physical Evidence[länk] .

  Dr. Judy Woods banbrytande arbete är här mycket relevant, se vidare hennes storartade vetenskapliga arbete "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-12 08:46:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791508

 • Bizon, motarbetandet har t.ex. haft den effekten att vi i vår nu upplevda verklighet (som kanske bara är en av flera alternativa sådana) inte det senaste seklet har haft allmän tillgång till fri samfärdsel i universum eller den mat, energi och kunskap om hälsa vi behöver för att alla ska må bra.  Så nog har det varit effektivt!

  För ju mer jag studerar olika patent ju mer inser jag att hade det sena 1800-talets fysik inte saboterats så hade det tidiga 1900-talet varit utforskandet av universums början.  Istället har vi upplevt flera världskrig!

  Jag läser t.ex. det europeiska patentet EP 1 770 717 A1 på 126 sidor av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007, och förstår då att flygande pyramider är den effektivaste formen för flygfarkoster byggda kring sådana reaktorer.

  Från första sidan:
  Gravitational and energy system

  The new method and technology is decribed to create - under centrifugal and vacuum conditions - in presence of ionization condition - a turbulence, rotation, compressive and heating of a gaseous matter is created in a reactor ny at least one central rotative magnetic field with the purpose of creating plasmatic conditions leading to the creation various magnetic fields where at least the interaction of two magnetic field would lead to the creation of at least one gravitational force phenomena.  In a reactor-embodiment a chain of energetic events is created via a magnetic initiation of a basic ionization of a gas (i.e. hydrogen) which then triggers a controllable chain of energy transfers (Scintillation) to the next following layer(s) of introduced gasses (i.e. He, Ne, Ar, Kr, Xe), of all other introduced elements of the periodic table (i.e. Li, Be, K, Ca, Ti, ... Pt, etc.) and/or their introduced molecule combination (i.e. a vapor).
  Kort sagt, principen är densamma som t.ex. solen använder.  Fast lösningen gör att det hela kan utföras i nästan vakuum.

  Forts...

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-12 08:46:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791507

 • #525 Jan Brunnegård vad är EU för något och var hittar du någon form av demokrati i Sverige med tesen om att "makten utgår ifrån folket" har inte våra makthavare gjort makten till sina egna skötebarn och då ska inte dumma väljare blanda sig i vårt görande och låtande, här har du den nuvarande regimen i ett nötskal! Det här är demokratur och ingenting annat än så länge.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Mr Harmoni 2012-09-12 07:57:00 anonymt inlägg #528, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page53#post10791505

 • Detta är e.g. gårdagens nyheter, men jag hade inte tid att förmedla dem då.  Kanske ni ändå inte har sett detta i den svenska pressen?

  MSNBC/Reuters om att BP själva genom mycket grov oaktsamhet (i stort sett avsiktligt, alltså!) orsakat oljekatastrofen i Mexikanska Gulfen:  [länk] .

  MarketWatch/Wall Street Journal om att en forskarpanel funnit förfalskade bevis för att muslimer gått på 9-11 flygplanen:  [länk] .

  Los Angeles Times om att kanske Al Qaeda bara är ett skrämselmonster:  [länk] .  Denna artikel är lite äldre, men relevant till gårdagens datum.

  BBC News om muterade fjärilar kring Fukushima:  [länk] .

  The Daily Beast/Newsweek om att THC och andra kannabisderivat, så kallade kannabinoider, inte bara är effektiva för symptombehandling av cancer, men faktiskt avsevärt bromsar cancer från att spridas i kroppen.  Om att de fungerar selektivt mot cancerceller:  [länk] .

  ABC News Nightline om vad experterna säger om nära döden upplevelser:  [länk] .

  Bra citat ur ovanstående och fler liknande på:  http://WantToKnow.info/12/09_9-11_deception  [länk] .

  Missa sedan inte heller svenska NewsVoice, som också har mycket som annars är svårt att hitta:  http://newsvoice.se/  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2012-09-12 07:41:00 inlägg #163, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page17#post10791500

 • Bizon 524 / Vad är det som säger att en Världsregering skulle vara bättre än regeringar under Hitler,Stalin,Mao, Napoleon osv.?? Jag har sett denna ide´så många ggr men aldrig förstått den.

  Är det inte regeringarna i de minsta länderna som nu verkar vara mest demokratiska - som i de nordiska länderna?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-12 07:38:00 anonymt inlägg #525, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page53#post10791499

 • Såg på annat ställe att Jan Olsson inte ger sig in i diskussioner med anonyma, vilket jag kan förstå, och därför vill jag försäkra att Gonzo Long är Hans Berggren som dragit dit pepparn växer och där motorvägarna skördar mångdubbelt fler offer än Jan vill tänka sig, och där man kan köra ihjäl folk på fyllan och fortsätta lös och ledig, bara man har tillräckligt flott bil och pappas pengar bakom ryggen.

  Bristen på järnvägar är det stora hindret för Brasiliens utveckling men den bristen passar kapitalet förträffligt.
  Allt fraktas så dyrt som möjligt, dvs med långtradare på landsväg, och de som tjänar på sanslösa "transportlösningar" som gummidäck på asfalt i st för stålhjul på stålräls gnuggar händerna.

  Landet har tyvärr 241 fångar/100 000 invånare, det dubbla mot Kina, ändå har ingen kallat Brasilien polisstat sen militärdiktaturen tröttnade 1985. Det är inte den bilden vi vill se, här vill vi se samba och fotboll och fest. Och när vi tittar på Kina, som vi inte heller vet ett dugg om, är vi programmerade att se en polisstat. Vilka tror ni sitter på kåken här? De fattiga, så klart. Som överallt. De okunniga, de som aldrig fått en chans. Plus en och annan psykopat som inte lyckats så bra som han räknat med.

  Här syns klassamhället bättre, men att det är samma som ni har därhemma, det svär jag. Pengarna är globala numera.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Gonzo Long 2012-09-12 02:44:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page1#post10791498

 • #521 mrh.
  Jo Orvell hade blick för det mänskliga vansinnets konsekvenser.

  Man kan ju även om man tror att det underlättar försöka bestämma vem som bär skulden, men vad tjänar det till?

  Att väljarna är dresserade ja-sägare kan ju tänkas - ja eller nej-säjare. Det är det som är demokrati i nuvarande tappning så verkningslös - vilket ger den verkliga makten mer än fritt spelrum för sin manipulation.

  Vad tänker du skulle vara förkastligt med globaliseringen?

  Ja du någon världsanarki är inget jag ser fram mot - men det jag befarar kommer att vara den utlösande faktorn för den är den makalöst sinnessjuka penningpolitiken, bonusarna, och de ökande klassklyftorna.

  En världsregeringen kan nog bildas men det kommer att dröja.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Bizon 2012-09-12 00:15:00 inlägg #524, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page53#post10791495

 • #26
  Men livet har ju sin gilla gång - och olika falla ödets lotter - så har det varit i alla tider - för det välmående livet finns ett slut även om det varit aldrig så välmående - samma sak gäller den sorgens helvete som andra hamnat i sedan miljarder år, men så gott som alla dessa är också borta och recyklade i den stora komposten - bara några miljarder lever fortfarande.

  #27
  "Att orättvist motarbetas = att straffas." Får jag fråga Leif om detta starff har avsedd verkan. Blir du fogligare eller andra obstruerande - det verkar inte bita på dom heller.
  Straff av den typen har vi nog lärt oss att ta med jämnmod...
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Bizon 2012-09-11 23:59:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791494

 • Läs gärna Ramona Fransson ytterst välskrivna artikel på Avpixlat, ang islam-kritik. Var fltig skrivare här i många år.
     -- Kommentar till "Varför förbjuds inte SMS-lånen?" Jan Brunnegård 2012-09-11 23:38:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791001/page1#post10791493

 • DET är något lättare att förbjuda SMS än dumhet...
     -- Kommentar till "Varför förbjuds inte SMS-lånen?" Jan Brunnegård 2012-09-11 23:26:00 anonymt inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791001/page1#post10791492

 • #518 bizon. Orvells 1984 besannas successivt, det ät ingenting att sticka under stol med och vem bär skulden? Jo, väljarna som är dresserade ja-sägare, trots att de protesterar i det tysta och vet att globaliseringen är förkaslig! Jag tror att världen står inför en världsanarki och hur intelligent är det och detta kan globaliseringsdårarna bära ansvaret för och när kommer världsregeringen till stånd, det är frågan?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Mr Harmoni 2012-09-11 23:16:00 anonymt inlägg #521, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page53#post10791489

 • Att orättvist motarbetas = att straffas.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-11 22:33:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791485

 • Fast vi inte inser att en splittring skett, vi fortsätter "här på jorden" i respektive verklighetsvariant.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-11 22:31:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791484

 • Mr H Jag antar att det är ett uttryck för den genuina svenska mentaliteten du vill exemplifiera med ditt lilla klipp - ja fördumningen har gått väldigt långt på många sätt, som i ditt exempel där den tänkte svararen är så exemplariskt oseende och fullständigt renons på konsekvenstänkande.

  Nu är det ju inte bara sverige som drabbas av uppblandning med folk från andra håll i världen. Amerika är nog världens största blandfolk - frågan är om det finns några oblandade rester kvar av de första kolonisatörerna - inte verkar det gå helt åt pipsvängen med det folket fast dom uppvisar mins lika stor idioti som svenskar.
  I england såg befolkningen på gatan för drygt trettio år sedan ut ungefär som befolkningen ser ut på gatan i sverige av i dag - eller förövrigt folkslagssammansättningen bland eleverna på våra skolgårdar - det är oundvikligt i en globaliserad värld - en successiv uppblandning hör detta tillstånd till.
  Resultatet blir vackra starka och friska människor om vi kan förvänta oss samma resultat som det som hänt i Västindien.
  Men om vi kan förvänta oss vaknare och smartare människor än vad som framkommit ur den svenska folkmentaliteten återstår att se - fast med tanke på den bottennivå som din lilla knorr ger uttryck för så tror jag inte det blir fråga om någon prestation att komma ett pinnhål högre :-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Bizon 2012-09-11 21:55:00 inlägg #518, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page52#post10791480

 • Leif #24
  Ska jag tolka dej så att du dels tänker dej ett fortsatt vara för var och en men uppdelat ungefär som den gammelkristna föreställningen om en himmel och ett helvete.
  Jorden är då själva sorteringsbordet där våra liv ligger för mätning och vägning.
  Det kan ju endast i det fallet handla om grader av egoism då ju inget liv under jordens förutsättningar är möjligt utan egoism och nyanser av själviskhet.
  Fast de där med att straffa det universella medvetandet och osjälviskheten, vet jag inte om jag sett att det förekommer - om du inte menar det att folk som inte kan tänka längre än till näsan tar slut gärna gör sej lustiga över de "utflippade"?
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Bizon 2012-09-11 21:28:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791475

 • Befinner vi oss "i sorteringshatten"?

  I Harry Potter böckerna/filmerna är ett tema när man börjar på trollkarlsskolan sorteringshatten, som hjälper en att hitta rätt i den vidare tillvaron så att säga.  I böckerna/filmerna handlar det om vilket hus man ska tillhöra på skolan, vilket även där har konsekvenser för resten av livet.

  Vi befinner oss i ett andligt krig där det huvudsakliga slagfältet är inne i oss själva.

  Kanske det rentav är som det står i olika religiösa heliga verk att det handlar om att sortera människor i de som vill varandra väl, och de som skiter i vilket.  För hela tiden väljer ju människor antingen att själv undersöka eller att tro det offentligt serverade.

  Vårt samhälle ser hela tiden till att premiera systemtroendet, själviskheten och girigheten samt straffa det universella medvetandet och osjälviskheten, där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning.

  Därmed sker en sortering mellan människor som respekterar sig själva och varandra, och de som skiter i vilket eftersom det är enklast.

  Det talas i en del information jag tar del av om att vi just nu lever i två samtidiga tidslinjer, som kommer att delas.  I en mer katastrofisk, och en som blir väldigt bra.

  I så fall är det ditt eget val, vilken du hamnar i.  Den som blir väldigt bra är naturligtvis den där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning.  Där man kan dra egna slutsatser utan att snegla i samhällets facit.

  Hälsar den holistiska detektiven och tillika multidimensionelle stigfinnaren!

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-11 21:09:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791472

 • Först vill jag svara Jan Olsson: om du läser vad som står i artikeln förstår du nog att jag anser att det vore önskvärt med så få människor som möjligt i fängelse. Överallt i världen. Det hoppas jag du är överens med mig om. Och vad är det här för svenska:

  "Kan det inte finnas olika skötsamma människor i olika folkslag?
  Att jämföra Kina med Amerika verkar på mig tendensiöst!"

  Det finns säkert åtskilliga skötsamma människor i varje folkslag. Och att det "verkar på dig tendensiöst", vad menar du med det? (Felstavat är det också.) Bör man som skötsam undvika att jämföra USA med Kina? Är det anstötligt?

  Jan Brunnegård blir tydligen lika hänförd som blåhåriga amerikanska käringar över de två vämjeliga uppvisningar i "demokrati" som partikongresserna utgjorde. Såg du inte hur de behandlade Ron Paul?
  Och vad gäller FBI, Säpo osv, googla på "repressiv tolerans". Det är den som låter dig och mig skriva som vi vill. Än så länge. Det är otroligt arbetsbesparande för alla tankepoliser att vi envisas och gör det på nätet.

  Leif Ström ondgör sig över att "uppgifterna kommer från Black Agenda Report, News, Commentary & Analysis from the Black Left." Är Ström rasist? Han har i vilket fall fel: uppgifterna kommer från FN, jag hittade dem via Glen Fords artikel på commondreams.org. Och så tror han tydligen att jättemånga som "illegalt" invandrar till USA hamnar på kåken för det. Det är arbetskraft som invandrar dit, Leif. BILLIG sådan, du vet.

  Bilkramare är du tydligen också. Jämlikheten i samhället minskar av dålig kollektivtrafik, måste du väl hålla med om, och de mångas nöd och okunnighet befrämjar såväl den sorts brottslighet som du stirrar dig blind på som de riktigt stora kupperna, där t ex FOXnews flyttar in i din hjärna som rättesnöre för sanningen eller regeringen skickar ut dina barn som kanonmat.

  Och något lika löjligt som att jag aldrig skulle ha befunnit mig på motorvägar – använt som dräpande slutkläm! – nu får du ge dig, Leif.

  Lennart Asp kan räkna till Apollo 17 och får det till 110 kg mångrus. Ingen kommentator tar upp frågan varför bragden aldrig har upprepats, trots teknikens alla landvinningar på de 40 år som gått. Varför har så inte skett?

  Och det är där skon klämmer: ifrågasätter man intrummade "sanningar" så får man fan för det, oavsett om det gäller huruvida jorden är platt eller 11 september eller månlandningar eller vilka gudar man ska dyrka.

  Ingen av er kan ens ta FN:s statistisk på allvar när den strider mot era förutfattade meningar om hur en polisstat ska se ut.

  Per E vill ha statistiken över AVRÄTTNINGAR, som om kinesiska eller ryska avrättningar skulle rättfärdiga 2 miljoner fängslade i USA (+ många avrättade). Men den statistiken får han leta rätt på själv.
  Tack för ordet.


     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Gonzo Long 2012-09-11 19:46:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page1#post10791465

 • Ström #90
  "Det mest anmärkningsbara är ändå avgångsorsaken vilken bygger på hälsan, 9 av tio kvinnor hoppade av pga just hälsan. Resultat är i paritet med antalet kvinnor som sjukskriver sig i arbetslivet. Men ändå mer anmärkningsvärt då de söker frivilligt och är självselekterade och välmotiverade."

  Ja intressant och bekräftande något som många redan konstaterat - att den inställning som gällde i det gamla bondesamhället var både klok och välbalanserad och troligen baserad på erfarenhet beträffande fysiskt krävande arbeten.

  En annan sak gäller kan jag tro för mindre fysiskt krävande intellektuella yrken - men även då kan just kvinnans inresekreation ta ner effektiviteten periodvis.
  Ta bara den så omdebatterade sexlusten eller den rent allmänt erfarna olusten under menstruationen som med största säkerhet även påverkar det förväntade resultatet i yrkeslivet - en arbetsgivare har ju rätt att få det levererat som denne betalar för kan man ju tycka som arbetsgivare - som jämlikhetsförespråkare kan man ju hävda den socialistiska grundprincipen - av var och en efter förmåga, till var och en efter behov.
  men där stöter den så idealistiske sannolikt på patrull och hårdnackat motstånd och en åthutning med orden - ändra för fan inte något - av var och en till den stupar, till var och en efter vad den kan betala för...
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Bizon 2012-09-11 19:10:00 inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page10#post10791464

 • IRANS FOLK är inte utsatta för någon mobbning utifrån men terroriseras av sin Islamistiska regering.Låt oss fortsätta kritisera regimen allt vad vi orkar...
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Brunnegård 2012-09-11 16:51:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page3#post10791454

 • För att enkelt kunna återfinna denna kommentar återpostar jag den här:
  Från "Bryt med västimperialismen nu" tråden 2012-05-24 15:11 #13 [länk] :
  oscar, läste lite mer på din länk.  Om hur europafördraget klubbades igenom utan att man ens fick läsa huvuddelen av det.  Det är som illusionistnummer, "se, jag ska med mina många ord bevisa det för dig, och de är så upphöjda att du inte ens får läsa dem".  Läste på tal om illusionistnummer precis Miles Williams Mathis kritik av Einsteins generella och särskilda relativitetsteori, och det visar sig att Einstein också gjort ett liknande "stunt" genom att helt i onödan krångla till matematiken så in i hundan så man först måste hålla på i åratal för att kunna räkna på det, och efter det så har man så övertygat sig själv om att ansträngningen var nödvändig och dessutom tillhör man ju en mycket exklusiv "klubb" att man aldrig skulle komma på tanken att att såga all denna teori för en busenkel istället.  Mathis menar att det var ett smart PR trick av Einstein för att göra sin teori "sexig", och det funkade ju, men vad det har ställt till med...  [länk] .  Fungerar naturligtvis enligt samma tillkrånglingsprincip (=illusionistnummer!) inom politik, ekonomi o.s.v.., men man ser att det är magitrick genom att när det verkligen gäller så sker det bara ett "[och här inträffar ett under]" i tankegången, och så har vi t.ex. ett europafördrag eller ett federal reserv system eller vad det nu är.
  Relevant visavi hur vårt nuvarande så kallade vetenskapsparadigm fungerar.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-11 14:10:00 inlägg #120, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page12#post10791431

 • DEN JOBBIGASTE TANKEN JAG har bästa Bizon är att de senaste generationerna så ILLA förvaltat det jordiska arvet. Fram till år 1800 hade människorna nästan inte förstört något alls. De hade nallat lite på naturen i form av gruvor - inte så mkt mer. 1800 talet blev röveriets tid i många avseenden.DVS Kolonialism med mera. 1900 talet förgiftade land, luft, vatten och Rymden. Detta kan bara delvis återställas. NU under 2000 talet så har vi mer kunskap och mer makt mer resurser än någonsin.VI skulle alla kunna slå in på en Uthållig Livsstil men gör det i ytterst liten skala.

  MIN GENERATION ärvde ett underbart klot i universum, sannolikt det bästa klotet. Men vi kommer att överlämna till barnbarnen en mkt förstörd JORD.DET var vi som föddes under 1900-talet som förstörde livsförutsättningarna för de kommande....Det känns såå tungt!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sverige är fantastiskt!" Jan Brunnegård 2012-09-11 10:15:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791260/page1#post10791395

 • Vad syftar Du på - Vem vill tala med mig?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Jan Brunnegård 2012-09-11 09:30:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791391

 • #1 Jan Brunnegård syftar du på alla de jounalister som blivit uppsagda på sina tidningar på grund av att trovärdigheten över journalistkåren har sjunkit ned till 24% hos läsarna som innebär att skvallerpressens tidningar slutar folk att läsa och går in på internet och läser bl.a på Sourze.se om verklighetens trivaliteter på gott och ont.
  Jag har hört att Avpixlat har blivit ett oerhört populärt forum att både läsa och skriva på, våra folkvalda läser varenda dag om folkets röst på Avpixlat för att hålla sig sejour med verklighetens Sverige.
  Det kanske vore något för oss här att läsa och skriva på Avpixlat för där tycker man likadant som här, att få säga sin hjärtats mening som är det viktigaste, nu när de flesta har tappat förtroendet för journalister och politiker. Vi vanliga dödliga måste få fram våra budskap och få våra åsikter ventilerade, både hos vänner och fiender detta är faktiskt en hörnsten och en rättighet i vår demokrati.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Mr Harmoni 2012-09-11 09:20:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791390


 • I kväll kan två svenska reportar själva bestämma om de ska gå ut och titta på stjärnorna eller inte!

  De kan själva välja mat.

  De kan umgås med få släktingar i stället för med hundra medfångar.

  De kan välja tystnaden i naturen eller i ett litet rum. De slipper den höga ljudnivån i ett stort kollektivt fångrum.

  De kommer att ha utrymme runt sin kroppar, de har varit som packade sardiner.

  De kan öppna munnen och säga saker - ja vad som helst.

  De har återvänt till ett värdigt liv.

  VÄLKOMNA Jan


  ..

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] VÄLKOMNA HEM TILL LIVET" Jan Brunnegård 2012-09-11 07:57:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791384/page1#post10791385

 • # 76 Varför jämför du kvinnor med männen Dippen? Kvinnor har väl sin egen historia. Du kan aldrig springa ifatt männen med löner, för kvinnan har inte arbetat lika länge som mannen i historien. Det tar lite tid. Det är inte männens fel att kvinnorna har lägre lön. Det är hur samhällsapparaten fungerar.

  Om kvinnor har svårt att klara sig själva, varför skiljer de sig stup i kvarten då?Det är inte bra för barnen. Vad hoppas kvinnor med små barn hitta om de skiljer sig från pappan till barnen? En annan mer spännande man? Hur tänker man då? Och varför ska man inte tänka på de gamla. Det är vår plikt att ta hand om våra gamla tycker jag. Har man inga regler för någonting, alla ska bestämma, det blir demokrati påstår man, alla gör olika, allt blir en röra. Dagens Sverige i ett nötskal. Barnen då? Vad vill de? De får väl en ny mobil eller nåt annat de kan syssla med emedan mamma och pappa skiljer sig. Jag tycker att en kvinna som vill göra karriär ska låta bli att skaffa barn. Barn efter 40 är patetiskt och egoistiskt. Vad ska barnen lära sig i detta shoppingcentrets tidevarv om gemenskap och kärlek?Kankse du kan svara på Dippen?
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Pia I 2012-09-10 23:52:00 inlägg #77, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page8#post10791380

 • Alltid kul att titta in på Sourze, men varför inte höja nivån på debatten lite? Till och med USA vet vad de har att konkurrera med. Det är hela världspolitiken det gäller inte något gränsgruff med folk med hucklen. Iran är ett sammanhängande handels och språkområde från Kurdistan till Pakistan och har export med högteknologi till i stort sett alla länder på den arabiskahalvön. I Teheran byggs det för fullt, byggkranarna står som spön i backen.
  [länk]
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Jan Rosbäck 2012-09-10 22:54:00 anonymt inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791379

 • Den kriminella dödsdyrkande människohatande maktkabalen med Obama som galjonsfigur försöker alltså med dekret skrämma resten av världen från att ta emot eller ha samröre med den antydda teknologin från Iran och Syrien:  [länk]  (presentation och vidare länk till PDF i nyss länkande Sourze kommentaren 2012-08-13 11:25).  Se gärna även denna översikt över tidigare (och senare!) Sourze-kommentarer ang. Nuclear Engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation:  [länk] .

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-10 21:22:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791368

 • Personligen är jag glad att Iran tycks ha det strategiska övertaget över USA.  [länk] .  Fast USA har mer kontroll över Internet, så det kan bli allt svårare att komma åt relevant information framöver.  USA har sagt sig vilja blockera Iran samt alla länder som har kontakt med Iran vilket i praktiken innebär att det är vi som blir avskurna från deras teknologi, och kommer i bakvattnet.  [länk] .  Visserligen finns Keshe Foundation utanför Iran, men Iran har all deras teknologi eftersom den är utvecklad där.

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-10 20:59:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791367

 • Man kan heller inte ignorera att situationen i dagens Iran går att härleda till Bushs totala inkompetens på alla områden. Bush gjorde för Mahmoud Ahmadinejad vad Hitler gjorde för Churchill.

  (Det finns givetvis en möjlighet att Bush inte var totalt inkompetent och att hans plan var att genom ett långt utdraget krig i Irak försvaga USA och stärka Iran. Detta är inte mer långsökt än jesusmyten, och miljoner tror på den.)
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Dippen 2012-09-10 20:46:00 anonymt inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791366

 • #14 USA har ett enormt övertag i militär teknologi och förmåga. Om någon ska ha denna makt så är jag oerhört tacksam över att det råkar vara just USA och inte någon av de diktaturer som såna som du vurmar för.
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Dippen 2012-09-10 20:35:00 anonymt inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791365

 • #8 Hur många barn och ungdomar skall offras på religions frihetens altare? Kalla fakta granskade Plymouthbrödernas friskola "Kalla faktas granskning visade i detalj hur Plymouthbröderna undanhåller sådant som anses vara självklara inslag i vanliga skolor från sina skolbarn. Exempelvis är elevernas internetkonton censurerade av den internationella ledningen i Plymouthbröderna, och så strikt att till och med Utbildningsradions webbsida förbjudits."

  "- De träffar inga andra, och lärarna är marionetter. Vi trodde att vi skulle kunna bedriva en saklig och allsidig undervisning men i dag vet jag att det är omöjligt, sa en av de tidigare anställda lärarna i programmet."

  [länk]

     -- Kommentar till "Aron Modig: "Mitt hjärta är blått!"" Dippen 2012-09-10 20:24:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10791279/page1#post10791363

 • #8 Ursäkta Jan men du är en aning naiv. "Friskolor är i princip inte skyldiga att följa läroplanerna (Lpo 94 respektive Lpf 94). Waldorfskolorna följer exempelvis en egen läro- och kursplan. De flesta friskolor följer dock de nationella läroplanerna och kursplanerna. Vissa fristående skolor motsvarande grundskolan använder timplanens tid för "skolans val" för egen profilering, då man exempelvis undervisar i kristendom, judendom eller islam. Ett annat sätt för en fristående skola att profilera sig är att lägga utökad tid i ett eller flera ämnen." [länk]
     -- Kommentar till "Aron Modig: "Mitt hjärta är blått!"" Dippen 2012-09-10 20:19:00 anonymt inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10791279/page1#post10791362

 • Leif Erlingsson 2006-06-23 09:32  [länk] :
  Pöbeln tror att de är fria, att de lever i demokrati.  Men Bush vet att vi lever i en teokrati.  Han vet vilka som är hans herrar.  Och det är inte folket.  Det är istället de ideologiskt och religiöst motiverade maktgrupper vars mål är jordens undergång, då de har uppfattat olika religiösa skrifters profetior som att den stora omställning som pågår mot en mer medveten och faktiskt högre stående mänsklighet istället skulle vara jordens undergång.  Det är inte jordens undergång - såvida de inte lyckas förstöra vår planet förstås - det är slutet på själviskhetens och girighetens tidsålder och början på det universella medvetandets - eller osjälviskhetens - tidsålder, där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning.  Och för en egoist är det förstås i en mening slutet.  Inte undra på att vissa celler i vissa religioner, som mormoner och katoliker och andra, spjärnar emot.  Mormoner kontrollerar i dag stora delar av den amerikanska statsapparaten, CIA o.s.v..  Det är dock de riktigt slutna cellerna vi ska vara oroliga för, som Opus Dei i katolicismen.  De opererar utanför respektive religions ledares kontroll, men paratiserar på moderorganisationerna.  Paratiserande celler finns i alla mänskliga sammanhang, från företag till regeringar och religioner.  Tack vare att det rör sig om celler utan kunskap om andra celler så fungerar detta INTE snabbt och effektivt.  Det tar tid att fatta beslut i dessa nätverk.  Och det finns många viljor som inte drar åt samma håll.  Det är kaotiskt.  Vilket ger hopp.  Arbetar vi snabbt och öppet är det det goda som vinner!
  (#6 Leif Erlingsson 2006-06-23 09:32  [länk] .)

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-10 20:11:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791361

 • #12 Idel stabila demokratier dessa 120 nationer?
  [länk]
  Ungefär som om 120 st crackpundare visade sitt enhälliga och förbehållslösa stöd till Statens rätt att tillverka gratis knark.
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Dippen 2012-09-10 19:54:00 anonymt inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791358

 • Massivt stöd för Iran

  120 nationer i den så kallade "Nonaligned Movement" visade härom veckan sitt enhälliga och förbehållslösa stöd för Irans rätt till ett eget kärnenergiprogram.  AP, m.fl.:  [länk][länk]   [länk] .  Någon som har koll på vad svenska medier säger om detta?

  Se även #7 här i tråden:  [länk] .

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" Leif Erlingsson 2012-09-10 19:41:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10791357

 • "Vårt ansvar" 2006-06-12 11:34  [länk] :
  På en mailinglista jag är på skrevs dessa rader:
  Världen ser ut som ett Nazi-Tyskland i globalt format.
  Somliga lever i perfekta idyller, med välstånd och uppmuntran, medan det bakom kulisserna begås fruktansvärda brott, som de lyckliga människorna egentligen anar, men väljer att mer eller mindre strunta i.  Kanske känner de ofta uppgivenhet "vad kan jag göra", eller går de på den subtila indoktrineringen att de som råkar illa ut faktiskt förtjänar det.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 18:32:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791345

 • I mitt förra inlägg nämnde jag "En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer."  Skrev om det här på Sourze 2012-05-12 16:59 och 2012-05-07 07:52, bl.a. i tråden "Extradimensionell teknologi för underverk?" #1  [länk] .  Antoine Priores maskin modulerade tydligen två dimensioner upp från det fysiska för att skapa signaler tre dimensioner upp, direkt i medvetandefältet.  Det är min förståelse av verkansprincipen, som rent konkret använde en pulsad 9.4 gigahertz signal modulerad ovanpå en 17 megahertz signal i ett plasma plus sjutton ytterligare frekvenskällor av ospecificerad frekvens och natur som han i 26 år hade experimenterat fram, varmed han direkt förmådde modulera livs-medvetande-fälts-loopen i däggdjurscellen.  I nyssnämnda tråd nämns även en annan man som möjligen med likartade metoder, plasma, har funnit viktiga medicinska applikationer.  Har ännu inte hunnit analysera de medicinska aspekterna på hans uppfinning - dessa finns beskrivna på  [länk] - men jag kan utifrån hans patent på hans gravitations och energisystem som bl.a. nämner centrifuger, vakuum och plasma (hint hint: här har vi orsaken att man hetsar mot Iran och centrifuger...) förstå att det sannolikt är ungefär samma principer som Priores maskin.  Det är alltså Nuclear Engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation jag talar om.  Förmodligen orsaken till att Israel vill starta atomkrig mot Iran.  Tänk vad hemskt, om bot mot sjukdomar, energi och annat kom till mänsklighetens fromma!

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 17:32:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791341

 • Leif inlägg 9. Ta ett lexikon och slå upp ordet "megalomani"!

  [länk]
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Thomas L. Aabo 2012-09-10 14:59:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page3#post10791315

 • #19, ang. cancer så har mången hjälte stoppats från att bota sina medmänniskor.  Se t.ex. min kommentar om det i "Motståndet mot verkliga lösningar" tråden  [länk] .  En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer.  Motståndet mot verkliga lösningar är inte olyckliga omständigheter utan det är ett patologiskt system som försvarar sig mot de levande människorna!  Jag formulerade även lite tankar om detta som en del av min "Fantasikrisen" artikel från 2007  [länk] .  Vad skulle det vara för fel i att avslöja det sjuka?!

  Ang. att påvisa "hur det verkligen ligger till":

  Det finns inget "mer upphöjt" forum

  Jag får ibland höra att jag borde lämna Sourze för att istället skriva där jag blir uppskattad efter förtjänst.  Men det finns faktiskt inget "mer upphöjt" forum där man kan ta itu med viktiga frågor, medan forum som Sourze skulle kunna överlåtas till nonsens.  De "mer upphöjda" arenorna är samtidigt de mer korrumperade och kontrollerade arenorna.  I Sveriges regeringsform börjar man med att skriva att all makt utgår från folket.  Det är inte så man agerar, men det är grunden för statens hela legitimitet.  Det innebär att all sann förändring måste utgå från folket.  Så därför är det via forum som Sourze man måste ta itu med de livsavgörande frågorna.  Staten är genomkorrupt, och om du inte vet det så beror det bara på att du inte har tagit reda på det.  Jag har själv länge förstått hur organiserad brottslighet på högsta nivå är liktydig med den dolda makten.  Att det är här korruptionsknutarna sitter.  Att det är här vi har de blockeringar som vi nu måste lösa upp.  Andligt och praktiskt.

  Korruptionen möjliggörs till sist av att vi inte kan tänka ordentligt, så det är därför detta ämne så ofta lyfts upp av mig och andra.  Den etiska kollapsen beror på dels detta och dels att tjänstemän och politiker på högsta nivå tvingas vara korrupta gentemot utländska säkerhetstjänster.  Bl.a. tvingas man se mellan fingrarna med en stor del av drogimporten.  Den organiserade brottsligheten ger sig nämligen på nyckelpersoner, vittnen etc.  Därför måste förr eller senare ett hierarkiskt samhällssystem per naturlag tas över av organiserad brottslighet, om inte vi medborgare själva nätverkar platt mot detta.  Detta eftersom  den organiserade brottsligheten själva kan arbeta nätverksmässigt och punktmarkera åklagare, domare, advokater, politiker, tjänstemän o.s.v..  Vi måste i enskilda ärenden kräva av eliten att de gör sitt jobb.  Då kan de gå emot den organiserade brottsligheten - med vårt stöd!  Och vi måste göra det utan pressens stöd, då även den är korrumperad av utländska säkerhetstjänster.  Vi måste vara vår egen press.  Kort sagt, det är vi vanliga människor som bär ansvaret.  Ingen elit kan klara detta!

  För mänsklighetens andliga och fysiska överlevnad är avslöjandet av all slags manipulation samt då även av elitens hjälpsamma fåraherdar som hela tiden vill valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning alldeles nödvändig.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 14:24:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791304

 • #18, min tanke från början var att enbart skriva om det som engagerar mig och och i bästa fall några av läsarna. Inte att krångla till det med privata värderingar runt vad som är känslomässigt rätt eller fel. För mig fungerar abstraktionen bäst då egot och jag drar i väg utan inblandning och begränsningar. Kommentatorsrutorna var initialt en icke-fråga, fram till att den subjektiva drivkraften fick övertaget och måste korrigera faktafrågor. Den kraften försöker jag bekämpa då den mestadels ger negativa effekter. Men Leif Erlingsson, hur gör du för att inte komma fel när som du beskriver att ditt uppdrag är att påvisa "hur det verkligen ligger till"? Kan man verkligen det på Sourze?

  //Då det gäller cancer anser jag mig som något av expert som medpatient då det gäller efterbehandling, friskerkännande, nya tumörer och återkommande metastaser sedan 1992. Det är en grannlaga uppgift som lekman, att klaga på cancervården och dess mediciner, då ingen av oss skulle klara sig utan. Tacksamheten begränsar kritiken i viss mån.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif E Ström 2012-09-10 13:50:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791299

 • Re:  Leif E Ström 2012-09-09 19:54 #14  [länk] :
  Vad som behövs är inte längre individer, samhällsvetare eller andra grupperingar som vet allt, har vetat allt men inget gjort.
  För att göra något måste vi (och jag vet vad den mentala kvalitéten tycker när jag skriver det ordet) var och en av oss använda oss av den makt vi var och en faktiskt har.  Om vi är många som gör så, då kan det inte annat än bli förändring.

  Du skrev tidigare i samma kommentar:
  lösningen ur dagens samhälle som ingen vill bo i måste förändras genom en ny politisk makt och inte genom frågeställningar.  För att ha kommit dithän där vi just nu befinner oss är det just hennes styrda maktelit som omedvetet bidragit till en social ingenjörskonst, som skapat ett samhällsmaskineri som ingen olja i världen kan förändra.

  Vi lever i dag i ett samhälle som skapar problem men inga lösningar till att förhindra uppkomsten.  Det är en variant på cancerproblematiken, där 92 procent av resurserna läggs på vård, eftervård samt läkemedel för bromsande av sjukdomens utveckling.  Bara 8 procent går till världsforskningen för att hindra cancerns tillkomst.
  Bara som ett exempel på att ingen vilja finns att lösa problem så vet man att industriavfallet natriumfluorid som ska vara kring 85 ggr giftigare än det naturligen förekommande kalciumfluoriden orsakar cancer, och ändå vill man här och var införa tillsättning av det till dricksvatten.  Dock håller det människor begränsade och lugna, vilket är bekvämt för makthavare som föredrar att inte bli ifrågasatta.

  Att jag skriver här på Sourze är just för att öka medvetenheten om hur det verkligen ligger till.  Ang. just cancer så är de effektivare botemedlen förbjudna då det inte är ekonomiskt lönsamt med människor som billigt blir friska, de genererar inte omsättning i sjukvårdssystemet.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 12:50:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791291

 • #61 Men tack Leif för det inlägget! Det är väldigt fint sagt!
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Pia I 2012-09-10 12:44:00 inlägg #63, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page7#post10791289

 • #Pia, kan du låta vetenskapen frysa ner några av dina ägg för framtiden?
  Den är i stort behov av goda kvinnliga förebilder som inte figurerat i Babel.

     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Leif E Ström 2012-09-10 12:40:00 inlägg #61, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page7#post10791287

 • Hur mycket kvinnor än talar emot det, är det en tendens hos kvinnan att försöka behaga mannen. Det är kvinnligt att pyssla om , kvinnor är bra på det, om de inte är bittra. Sen förändras rollerna med årtionden....men grunden är i alla fall, att kvinnor vill inte vara utan män och män vill inte var autan kvinnor. Hur märkvärdigt är det? Så är det även för djuren. Ett spel mellan hanar och honor.

  En del människor väljer att leva ensamma, pga. olika orsaker. En del människor blir psysiskt sjuka av livet. Men de som inte är sjuka, drivs mot motpolerna. Det är min tanke, hur mycket man än strider emot den.
  Frågan är vem som är starkast, kvinnan eller mannen?Som jag känner mannen, är han mer känslig än kvinnan.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Pia I 2012-09-10 12:40:00 inlägg #60, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page6#post10791286

 • "opacketerats" skall vara ompacketerats.
     -- Kommentar till "Sluta kasta bort färsk mat!" Leif E Ström 2012-09-10 12:30:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791003/page1#post10791285

 • En artikel på exakt samma tema som jag la upp för någon vecka sedan under "skapa nytt ämne". Med Steno och illustration gick det bättre.
  Steno träffar rätt med synpunkten på slöseriet av all mat, men inte med rubriken sluta kasta färsk mat. Begreppet är definierbart på alla typer av färskvaror från känsliga skaldjur till rotfrukter (se potatis), men den huvudsakliga födan som slängs eller som prefabriceras har oftast redan opacketerats med ny bäst-före-tid, och därmed tangerat alla stipulerade tider. Grönsaker och frukt, behandlas enligt principen så nära fryspunkten som möjlig vid leveranser för att vid uppackning kollapsa i värmen. Ingen shemalagd detaljkontroll av frukt på plats förekommer, bara spontant, vid (lägg märke) till UNISONT gnäll av konsumenter.

  Hur har det blivit så? Trots en skenbar konkurrens där kartellen ändå är uppenbar, vill ingen undanhålla konsumenterna ett sortiment som begränsar ens den minsta kund. Alt detta är majoritetsöverskottet som du och jag får betala som baskunder.
     -- Kommentar till "Sluta kasta bort färsk mat!" Leif E Ström 2012-09-10 12:28:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791003/page1#post10791284

 • En bra chef, man eller kvinna, nedvärderar inte andra anställda, kör inte med rävspel, men raka puckar och människokännedom. För livet går inte bara ut på profit, utan även på en anständig och god etik människor emellan. En djupare glädje, som gör att människor orkar med både jobb och fritid. Tyvärr verkar det inte vara möjligt i det här landet.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Pia I 2012-09-10 12:12:00 inlägg #57, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page6#post10791280

 • Mycket viktigt budskap Steno, kunde varit lite längre men bör nog betraktas som ett nödrop. Har hört siffror på mellan 30-50% som kastas i Sverige. Int ens de behövande kan väl sätta i sig allt detta? En del går väl kanske till biogas, dyr gas vill jag lova...
  Har besökt stormarknader över västeuropa. Kommer man in sent på kvällen, så dignar fiskdisken fortfarande av fisk. Ingen märkning där, och personalen byts ut hela tiden. SÅ VEM HAR KOLL?
  Likaså en del i köttdiskar.
  Det råder överproduktion i världen på sina håll, ojämt fördelat. Bilar, bostäder, prylar, kläder, mat osv.
  Sådan här frågor skulle man vilja hålla på med, i stället för könsditon. Men hänger de ihop?
  Stormarknader, för mycket knegande utanför hemmet för att producera ännu mer?

     -- Kommentar till "Sluta kasta bort färsk mat!" Jocke utsourzad 2012-09-10 09:28:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791003/page1#post10791264

 • Leif E Ström #14
  "Vad som behövs är inte längre individer, samhällsvetare eller andra grupperingar som vet allt, har vetat allt men inget gjort."

  Nej och dom har väl aldrig heller behövts då deras eventuella befintlighet i praktiken inta spelat någon roll.

  Det som däremot spelat roll är alla de som medverkat och medverkar till samhällsstrukturförändringar, och det om dessa varat bra för människan eller ej.
  Alla experiment som gjorts, görs och kommer att göras är oavsett förändringsviljan hos människan den enda väg hon kan gå.

  Det betyder att vi som mänsklighet betraktad och som individer manövrerar oss mer eller mindre medvetet mot behovsögonblick av absolut tvingande nödvändighet att välja en annan väg - detta därför att en av de mest påfallande bristerna hos arten människa är förmågan att tänka och handla med full insikt om handlingarnas verkliga konsekvens över tid.

  Ser jag rätt så står vi som mänsklighet inför ännu ett sådant nödvändigt vägval med större dignitet än något av de tidigare haft med undantag från de där ett undvikande av ett fullskaligt atomvapenkrig kunnat avstyras.

  Nu handlar valet om att frigöra det mänskliga livet från egokapitalismens tvångströja. Vi måste skapa en annan lönsamhetsmodell än monetär räntabilitet.
  Begreppet ekologiskt ballanserad "livskvalitet", måste ersätta kapitalmaktkoncentrationernas vetorätt som i dag dikterar allas våra vilkor.

  Den på grund av det nu rådande ekonomiska systemets konstruktion med en marknad som kräver ständig tillväxt kan inte balans uppnås.

  Av ren mänsklig självbevarelsedrift måste den balansen åstadkommas - samma sak gäller för kapitalets räntabilitetsmarknader - begränsas deras frihet till ständig tillväxt kollapsar detta system.

  Dock kollapsar inte detta system eller omformeras från att tjäna sitt eget expansiva syfte till att tjäna mänsklig kultur i ett symbiotiskt vårdande av jordens resurser kommer både det och mänskligheten i alla fall att gå under.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Bizon 2012-09-10 07:03:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791259

 • Fick ett mailsvar ang. det Clif High sa om Kina, där brevskrivaren påpekade att iallafall i Shanghai stämmer detta mycket dåligt med vad brevskrivaren hört från förstahandsobservatörer, och berättade att man där låter överkörda barn ligga och dö på akuten om ingen betalar hundratusentals kronor för vården och om att fokus bara är pengar och prylar.  Rätt ska vara rätt, så nu är detta nämnt.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-10 00:19:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791247

 • Bizon 38 / Det tycker jag var bra o nyanserat skrivet. Sjömanshustrur och fiskarefruar har väl i alla tider fått ta på sig alla slags manliga uppgifter. Vikingatidens damer var säkert ytterst självständiga, fick väl anpassa sig lite efter svärmor - men på den tiden levde sådana inte så länge ;-).Hur är det hemma hos nutidens tiotusentals långtradarförare.? I norrland kunde ju förr karlarna vara ut i flottning,skogshygge,kolning i mila i månader. Järnvägsrallarna störde väl inte sina fruar så ofta!
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Jan Brunnegård 2012-09-09 23:41:00 anonymt inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page4#post10791244

 • Jocke - Kanske inte direkt "samarbete mellan fascismen och den italienska feminismen" men i alla fall den iakttagelse Ström refererar till gjord av Broomé som noterat liksom jag beskrivit i #18 att för att uppnå största möjliga effektivitet i den fascistiska staten ska denna organiseras så att inga sociala konflikter uppstår - "alla ska veta sin plats".

  Alltså där hade kvinnan ett bestämt avgränsade fält där hon arbetade och bestämde självständigt - kort och gott familjens ekonomi och organisation.
  Detta är något som även den svenska generella mannen tidigare accepterat då detta fallit sej naturligt - även om det alltid funnits och kommer att finnas exempel på det som går utanför det generella.
  Någon statistik över Hitlers kvinnoröster har jag inte. Däremot vet jag att även det gamla bondesamhället baserades på sträng disciplin och pragmatisk uppdelning av arbetsfördelningen baserad på biologiska egenskaper och vem som var mest lämpad för arbetet.

  I kris, krig och ofärdstider har många normalt manliga sysslor övertagits av kvinnor vilket klarat överlevnaden någorlunda hyggligt för barn och gamla, men jag har aldrig hört att något samhälle utvecklats under sådana perioder - först sedan männen återkommit har även annan blomstring åter skapats.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Bizon 2012-09-09 22:52:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page4#post10791243

 • Jocke , inläggen på "Nya Genusnytt" kvaddas genomgående av unga feminister som inte vill ta sakfrågor på allvar. Min tes gällande resultbaserade fakta för att bedöma riktigheten i vissa påståenden, synliggör inte bara bristerna, utan ett hat som borde vara omedvetet hos en frisk individ. Den bygger inte på en doktrin, den bygger inte på demokrati, samt den bygger fram för allt inte på hänsyn, det måste vara ett kopieringsfel i celldelningen som skapar förutsättningar för en ny evolution. Vad de drabbade inte vet är att sådana processer skapar mest negativa avarter. Hoppas någon feminist läser detta innan det är för sent.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Leif E Ström 2012-09-09 21:53:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page4#post10791240

 • Jocke dessa nedanstående rader är inte skrivna av vem som helst utan av Sveriges första kvinna i vår lagstiftande församling, Emilia Broomé. Hon var en kvinnlig förkämpe och bevakade kvinnornas ställning i det fascistiska Italien via tidskriften ”TIDEVARVET”,1929.

  ”Hon har sitt bestämt avgränsade fält, men för det första är det ej ringa, för det andra är hon därigenom självständig som hennes svenska medsystar ofta kunna ha skäl att avundas. I italienska hem är det fortfarande hustrun som som har hand om pengarne och som allsvåldligt bestämmer om allt som kan benämnas hemmets organisation. För den italienske mannen är det därför den naturligaste sak i världen, att kvinnorna även utom hemmen, på de områden som äro erkända som deras, äro absoluta envåldshärskare, som styra och ställa precis som de för gott finna”.

  Dessa rader kunde lika gärna gälla de kvinnor som fanns runt mig under min uppväxttid. Den stora skillnanden är den, att svenska kvinnor vid den tiden inte ville ståta med sin makt, utan la tyngdpunkten på de få områden som maktutövandet inte gällde. Denna strategi har gått i arv, men har utvecklats på ett abnormt vis, då kvinnor inte räknade med att det var betydligt svårare att arbeta sig till makt i en struktur som inte byggde på kön eller rättvisa, utan i en arbetsmiljö där man prioriterade effektivitet, kontinuitet och resultat. Det resultat-baserade är fortfarande en faktor i samhället som feministerna negligerar. Allt går att omprioritera teoretiskt, vårt nuvarande samhälle bör vara en varnagel för övriga världen.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Leif E Ström 2012-09-09 21:03:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page4#post10791238

 • En mycket balanserad artikel som bygger på inlärd kunskap som i sin tur kommer från beteendevetandet hos oss alla. Men jag är inte så säker på att om jag fick chansen att diskutera vägen som för oss till ett samhälle där de centrala behoven prioriteras tillsammans med Maria Stade, att just hon skulle vara den rätta guiden. Därför att lösningen ur dagens samhälle som ingen vill bo i måste förändras genom en ny politisk makt och inte genom frågeställningar. För att ha kommit dithän där vi just nu befinner oss är det just hennes styrda maktelit som omedvetet bidragit till en social ingenjörskonst, som skapat ett samhällsmaskineri som ingen olja i världen kan förändra.

  Vi lever i dag i ett samhälle som skapar problem men inga lösningar till att förhindra uppkomsten. Det är en variant på cancerproblematiken, där 92 procent av resurserna läggs på vård, eftervård samt läkemedel för bromsande av sjukdomens utveckling. Bara 8 procent går till världsforskningen för att hindra cancerns tillkomst.

  Vad som behövs är inte längre individer, samhällsvetare eller andra grupperingar som vet allt, har vetat allt men inget gjort.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif E Ström 2012-09-09 19:54:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791226

 • Sverige ett reservat?

  Är Sverige ett reservat för människor som inte orkar med en allt mer komplex verklighet?

  Postat 2010-07-15 13:13 på [länk] :

  Tanken ovan kom till mig efter att ha lyssnat på Clif High med Web Bot / Asymmetric Language Trend Analysis / Half Past Human från november 2009 via "Regina's Cantina Radio Archive on Conscious Radio Network" [länk] (en bit ned).  Som jag funderade 2010-07-13 14:35 på FrittForum,
  "Clif High är i intervjun ovan noga med att påpeka att deras resultat inte är reduktionistiska utan tvärtom är en metod att med datorer göra det som jag själv och andra "kaospiloter i verklighetsröran" på egen hand kommit fram till -- att man måste, som Oscar Berven uttrycker det, "skyffla information" - holistiskt smaka av till synes oändliga mängder spridda data för att till sist holistiskt och med god hjälp av intuition börja ana de bakomliggande strukturerna.  Clif High talar om att lära sig att upptäcka och extrapolera de generella principerna och arketyperna bakom de enskilda händelserna för att kunna se vad som pågår i nyheterna i ett större generellt perspektiv.  Clif menar att många människor har förlorat denna kapacitet - att kunna extrapolera de generella principerna från de enskilda detaljerna.

  Clif High påpekar även att alla inte går in i det nya paradigmet samtidigt.  Kina tycks dessutom ligga långt före oss här i väst.  De är mer intresserade av utforskning av vår situation som människor i universum än av pengar, sex, etc, säger han.  Om utomjordingarna kommer hit, säger han, så väljer de Kina för det är där livet finns.  I det nya utforskningsparadigmet så har sådana som undertecknad hög status...   Vi som redan befinner oss i utforskningsparadigmet är självklart redan i den verklighet som beskrivs nedan och i Asymmetric Language Trend Analysis resultaten.  Medan den som ber oss "komma ner på jorden" kanske inte riktigt är där ännu.  Däremot säger Clif High att Kina till och med är på väg förbi utforskningsparadigmet och in i det nya vetenskapsparadigmet.

  Hans material är inte till för alla.  Bara för dem som kan hantera det, varnar han.  Kanske, har jag själv funderat, måste det finnas reservat för människor som inte orkar hänga med i en allt mer komplex verklighet?  Men dessa människor får då inte ha något inflytande på framtiden.  Vilka vill leva i sådana reservat?!  Har vi redan sådana reservat, fast de är "osynliga"?  D.v.s. fungerar olika föreningar, kyrkor och politiska partier exakt som sådana reservat?"
  Och, tänkte jag i dag, är inte hela Sverige och flera andra västländer också sådana reservat?

  Leif Erlingsson
  2010-07-15 13:13

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-09 18:23:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791225

 • Aabo#8
  Nu vat det ju inte presis stavningen jag i huvudsak syftade på - den är nog det minsta problemet.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Bizon 2012-09-09 18:06:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791223

 • [länk]

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-09 17:26:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page2#post10791221

 • Leif inlägg 9, vad dillar du om?

  Och vad är du sjäv ett exempel på?!
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Thomas L. Aabo 2012-09-09 15:15:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page1#post10791210

 • Aabo, försöker du med dig själv som exempel visa att jag har rätt ang. det västerländska utbildningssystemet??

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-09 15:10:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page1#post10791208

 • Skönt att det fortfarande finns länder där viktiga nyheter om våra egna länder kan publiceras, som Iran.  Här en nyhet därifrån om skottarnas frihetskamp  -  tydligen blir det folkomröstning 2014 där om att frigöra sig från det förenade kungariket  -  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Leif Erlingsson 2012-09-09 15:04:00 inlägg #502, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page51#post10791206

 • Den mentala kvaliteten kan vara lugn, IDF och olagliga markockupanter gick till attack mot de säkerhetsbristfälliga matproducenterna!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2012-09-09 13:30:00 inlägg #162, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page17#post10791199

 • Olika sorters "vetenskap"

  Uppfattningar om vad som är "vetenskap" är många.  Jag tänkte förtydliga ämnet i fyra uppdelningar.

  1. Allmänheten tenderar att uppfatta det som kommer från redan erkända auktoriteter som vetenskap.

  2. Vetenskapsetablissemanget tenderar att uppfatta det som bekräftas i deras egen grupp som vetenskap.

  3. Vetenskapsmännens egna definitioner är lite bättre, ett bevis är ett bevis vare sig någon erkänner det eller ej.

  4. Men sedan har vi till sist hur något blir till vetenskap, och det är faktiskt genom godtycke!  Se vidare #98  [länk] .

  Förvirringen om vad som är vetenskap beror alltså på att vi inte vill låtsas om att det i praktiken är vad överheten bestämmer är vetenskap.  Och att det finns sådana människor som istället vill att det ska vara kunskap, sanning och sånt som avgör!


     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-09-09 13:20:00 inlägg #119, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page12#post10791198


 • Leif E, Lord Stirling i all ära #160, men laglöst kollektiv av bönder skall enligt mitt mentala ”Stop, Think and Act” inte LURA enskild konsument att ”man” (laglöst kollektivt pronomen) vill, kan eller vågar leva på mat med säkerhetsbrist, mot enskild konsument, som vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR ”folkvald” svensk lagstiftare och kontrollmakt, skall beskatta och bestraffa producent av säkerhetsbrist, för att undvika framtida fördragsbrott lokalt på den inre marknaden.


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Mental kvalitet i EU 2012-09-09 12:49:00 anonymt inlägg #161, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page17#post10791194

 • Janne O, allting faller på plats, du har insupit de litterära ångor som den lille piraten befuktade mahoganyträet med, då han suckade i sina drömmar.
     -- Kommentar till ""Snillevinden" på gamla DN" Leif E Ström 2012-09-09 12:21:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10785158/page1#post10791184

 • #1 - Ser att Nostalgi är ordet för dagen,samt att "Piraten" är på tapeten!
  Undertecknad kan meddela att jag under mina första åtta år,tillbringade nattvilan i samma säng som Fritiof hade tillbringat sina barnaårs nätter!
  Detta kom sig av att när Fritiofs fader pensionerade sig från jobbet som Stins i Vollsjö,och skulle flytta till Lund,höll han auktion på lösöret!
  Därvid föll det sig sålunda att min Morfar bevistade auktionen,eftersom han var kusk hos Grosshandlare Svensson i Vollsjö!
  Han köpte barnsängen,en sådan som gick att skjuta ihop och dra ut efter behag!
  För priset av 5 Kronor,rätt mycket pengar den gången,men sängen,med svarvade knoppar,och i mahoganyträ från slutet av 1800-talet,tjänstgjorde som säng åt min moster,från 1922,och till mig från 1933,därefter som förvaring för sängkläder fram till 1980! - Full med Or,förpassades den till sängarnas himmel vid min mormors frånfälle det året!
     -- Kommentar till ""Snillevinden" på gamla DN" Jan Olsson 2012-09-09 11:24:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10785158/page1#post10791182

 • Lord Stirling's News Blog EUROPE av i går verkligen mycket viktigt:  [länk] .  Bl.a. om attacker på bönder som odlar farlig mat (man kan leva på den!).  Många viktiga aktuella ämnen, som hur överleva 2013.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Leif Erlingsson 2012-09-09 11:16:00 inlägg #160, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page16#post10791177

 • "Gamla DN", var la jag näsduken? Snörvel...snör...s... ursäkta, det blev visst för mycket. Dagligen skjuts vi in i en obefintlig framtid, just för att inte kunna slå oss till ro. Nostalgin anses av många som en dödlig sjukdom. Den analysen kommer oftast längst från vänster och är som vanligt inte särskilt snillrik. Ettåringar är inte särskilt nostalgiska, men jag som snart skall vika ner mig, tycks mig veta att umgås med sig själv i nuet och med hjälp av den bärande nostalgin, brukar ge en djupare och bredare insikt för att se på omvärlden.

  Att den (insikten) inte var särskilt djup i början av 60-talet är ett understatement, men kul hade man. Vid eftermiddagsfikat på café "Snusket", vilket drevs av hovsångerskan Birgit Nilssons man, kunde man konversera med lätta gardet och trots ungdomlig tunn plånbok frekventerades både W6 & Santa Clara understundom på nattimmarna.

  Maten som den gode Lennart beskriver var gudomlig, men lunchrummen på DN löd under det hierarkiska systemet i kubik. Det fanns två, ett för tjänstemän och ett för kollektivet. Mången fisförnäm gjorde perstorpsborden till Savoy i Malmö, utan att hålla den klass som Sten Broman och Fritiof Nilsson Piraten utstrålade. Betyg ja: fem näsdukar.
     -- Kommentar till ""Snillevinden" på gamla DN" Leif E Ström 2012-09-09 10:29:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10785158/page1#post10791175

 • Månen, dit kan man kalla en resa (ur "Spik i foten"), men vad är det mot Marianergraven, dit törs bara dom tuffa grabbarna. Tolv pers har bestigit månen, men bara tre har vågat sig ner till helvetets djup på 10971 meter.
  Bra är vetskap om saker och ting, däribland att världens högsta berg inte är Mount Everest.
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Leif E Ström 2012-09-09 09:28:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page1#post10791171

 • OM man studerar Blockets bilannonser så inser man att det är skillnad på män och kvinnor, i genomsnitt. Om någon vill sälja en bil som är söt.gullig,vacker osv så är det högst sannolikt en kvinna.Som kan veta mycket om teknik. OM någon vill sälja en bil för 20 000 kr sedan han fyllt bilen med en maffig stereoanläggning för 40.000 kr - så är det inte en kvinna.Kvinnor rollar aldrig sina bilar för att få en annan färg. De berättar aldrig om fantastiska ledningsdragningar de gjort lite överallt i bilen. /Som kan förorsaka kortis och brand/Kvinnor verkar aldrig ha större bilar än vad de behöver en normal månad.Ja jag skulle kunna berätta mkt om roliga timmar med annonser på Blocket."Motorn står för närvarande i skuffen".
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Jan Brunnegård 2012-09-09 08:44:00 anonymt inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791169

 • Jocke - Apropå det vi talat en del om tidigare - det sedan länge torgförda och i dag normaliserade utnämnandet av den generella mannen som driftkucku.

  Har sedan länge uppmärksammat det fenomen som helt öppet och utan minsta konsekvenstänkande sätter män i farsartade situationer där dom visar sej vara inkompetenta, odugliga och notoriska pajaser utan att ens förstå det.

  Det du tar upp från "Sveriges nya pratradio" om mannen som fått något i ändan och flabbet kring det är tyvärr bara ett exempel på något som blivit oförvånande vanligt då de flesta vant sej sedan länge.
  I flera barn och ungdomsprogram producerade av SR och Svt är det ett genomgående tema.

  Det jag ibland funderat på är att nu då kvinnor blivit mer tongivande i alla sammanhang och den mentalitet blivit mer synlig som dessa ger uttryck för så framstår en brist på takt och ton som många med mej trodde bara förekom i de mindre förståndsbegåvades attityder till sina väktare - alltså på "kåken" där plitarna får klä skott för de förvarades misslyckande i livet.

  I svensk media har det dock inte bara blivit ett tillfällig övertramp gjort av någon vilsen medarbetare som snabbt blir knäppt på näsan - utan snarare en redaktionell policy för att platsa i tiden.

  Det jag oroar mej för i det fallet är vilken inverkan det har på våra ungar, vilka frustrationer det skapar, och vilken reaktion det blir i livet i övrigt.

  Ungar behöver förebilder - ja! Och visst finns det tokskallar till vuxna, men skulle inte vårt samhälle ha rasat samman för länge sedan om medias bild av den generella mannen ägde generell riktighet?

  Eller är det för att den gör det som samhället ser ut som det gör?
  Vilken roll har då den generella kvinnan i det dramat?

  I könsrollsdebatten vill ofta kvinnan framhålla sej själv som näst intill ensam ansvarig för skötseln av våra hem, tillika med ensam fostrare av våra barn - till vad kan man ju fråga sej - kan det vara till de ungdomar och vuxna som i dag utgör de samhälle vi har?

  Eller kan det vara så att just den på grund av huvudansvaret för familjens försörjning frånvarande mannen varit så frånvarande som barnen blivit som dom blivit som vuxna - vad säjer då att det skulle bli bättre nu när även kvinnan valt frånvarons karriär som avlönat arbetshjon i lönsamhetens tjänst framför det så förhatliga i att sköta ett hem som kanske inte är så välfyllt av föräldrakompenserande pryttlar för att närvarande föräldrar inte behöver kompenseras då dom ju faktisk lever med sina barn?
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Bizon 2012-09-09 06:35:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791168

 • #13 Jocke Könsfascism?

  Hur är det - Mussolini och Hitler är väl de främsta uttolkare av fascismens statsbärande ideologi i praktisk politik.
  Den styrande nomenklaturans diktat, vilja och godtycke bestämmer.
  Samhället/staten organiserar massorna/folket under ledarnas/ledarens diktat.
  Individen är underordnad staten.
  För att åstadkomma ett produktivt och starkt samhälle fordras en effektiv statsapparat, och en lojal pyramidal ämbetsmannakår under militär disciplin.
  För att få största möjliga effektivitet ska staten organiseras så att inga sociala konflikter uppstår - alla ska veta sin plats i den hårt styrda politiska och lagliga organisationen.

  Feminismen som ide bygger på föreställningen att vi som människor har könsbetingade olikheter som i det praktiska livet är nödvändiga och borde komplettera varandra på samhällets alla nivåer, äga samma värde - och så långt har jag inget att invända utan snarare tvärt om - det har mitt bestämda bifall.

  Avartsfeminismen i svensk tappning bygger snarare på skapandet och upprätthållandet av könsbetingade konflikter genom en ideologisk föreställning om en rättvisa mellan könen utan kompetenskriterier där bara det faktum att vi ser olika ut mellan benen motiverar en socioekonomisk kadaverfördelning 50/50 på samhällets och livets alla områden utom vad gäller straffvärdet av könshandel.

  Den av avartsfeminister så vitt och brett debatterade könsmaktsordningen som dessa ondgör sej över genom att peka på mäns generellt högre representation i ledande ställning i samhällets och företagens toppskikt bortser från människans könsbiologi och endokrina tillstånd och strävar mot en konstruerad könsmaktsordning som är mer orättvis mot kvinnan än den gamla där framför allt kompetens och personlig fallenhet styrde människors levnadsbanor i intimt samspel med var och ens biologiska klocka.

  Den avartsfeministiska iden av i dag - att var kvinna ska ha rätt att göra karriär i yrkeslivet har mer kommit att bli ett kvinnans gissel som pekar ut hennee/de kvinnor som inte lyckas som undermåliga och förtryckta.
  I de manliga leden är det några promille som når några som helst karriära höjder - självklart måste de karriäristiska ambitionerna avartsfeministerna presenterar ballanseras med alla omständigheter i samhället och detta utan att ytterligare traumatisera kvinnan - men så långt sträcker sej vanligen inte den akademiskt skolade "kompetensen" hos den ganska högljudda men dessbättre mindre representativa delen av femofundamentalistiska förespråkare.

  Bland de mer irriterande hos nutidsfeminismen som jag ser det är att den ingått allians med maktkapitalistiskt monetära lönsamhetsideologi där samhällsservicens ansvar för barnförvaring från spädbarnsålder till vuxen blivit en nödvändig modell och praktisk lösning på "familjens" karriärsproblematik. Inte så konstigt visserligen då det näst intill uteslutande är i den maktkapitalistiska monetärt lönsamma samhällssektorn som kvinnlig karriär är möjlig, om man då bortser från försäkringskassan och sos.
  Men var tar livet vägen - och vad blir det av våra barn?
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Bizon 2012-09-09 05:24:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791167

 • De feministiska fundamentalisterna skjuter hål i luften eller slår upp redan öppna dörrar. Visst är det så. Men jag har svårt acceptera alla typer av fundamentalister, så jag förpassar nog alla dem till en seg klump och sänker klumpen i havets djupaste håla.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" ruben 2012-09-08 23:45:00 anonymt inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791164

 • Tack ni som uppskattat artikeln! Om man är uppmärksam, märker varje ansvarsfull person hur det är fatt i samhället i dag. Ta alla samlade filmer, litteratur och annat som beskriver oss människor, så vet vi ungefär hur vi människor är beskaffade. Jag tror inte att det finns så många olika sätt, att förbättra människan. Jag tror att vi behöver varandra alla, inte bara kvinna och man, utan vi behöver också de gamla med oss, barnen behöver de gamla och deras samlade erfarenheter. I dag är allt splittrat, människor vill inte ta hand om varandra av bekvämlighetsskäl, de bor långt ifrån varandra osv. Tekniken har förändrat oss. Vi kan sitta ock stirra in i en skärm eller en telefon i timmar-barnen följer vårt beteende.

  Jag tycker om män. Inte med det sagt, att man tycker om alla. Jag tror att alla människor behöver bli mer säkra på vad de vill och försöka uttrycka det.Om jag vore man, skulle jag säga ifrån. Hur man än vrider och vänder på det, ligger ett stort ansvar på männen. De kan klara av mycket, som inte kvinnor kan. Det är min åsikt. Många kvinnor tål inte höra det i dag. Vet ej varför. Speciellt de yngre verkar oroliga. Samhället är splittrat, tyvärr. Jag tycker männen ska hävda sin rätt och säga emot, precis som kvinnorna gör. Undantaget är störda och sjuka människor, som inte fungerar med andra, naturligtvis.Lycka till män!
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Pia I 2012-09-08 23:08:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791159

 • Först ett tack till Pia! Stå upp, det gör än så länge de flesta. Men majoriteten av de som fortfarande "slår en sjua", inser inte att de politiska processer som idag förändrat och påverkar vårt dagliga liv är perspektiv utan objektiv. Genusperspektivet, bygger på de grundsystem som alltid ser och förminskar ett av objekten. Politiska förändrigar bör ske ur ett majoritetsperspektiv som utgår från en gemensam utgångspunkt. Våra folkvalda har skapat ett land med vi och dom och dom själva. Om en snabblösning för detta gigantiska problem är att även avköna befolkningen, kan det i bästa fall leda till att vi slipper hemmagjorda kopior av makthavarna.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Leif E Ström 2012-09-08 22:35:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791156

 • #20, Steno du kommer att saknas, men varför skall vi det?
     -- Kommentar till "1959 - ett fegt år för Sveriges Radio" Leif E Ström 2012-09-08 22:21:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10790829/page3#post10791155

 • STENO, då jag vet att redaktionen har mkt begränsade resurser så skriver jag nästan alltid direkt på SKAPA ÄMNE. Då kommer texten in på några sekunder. Men då utan snygga rubriker ,bilder med mera.Men det är ett svårt val...
     -- Kommentar till "1959 - ett fegt år för Sveriges Radio" Jan Brunnegård 2012-09-08 22:01:00 anonymt inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10790829/page3#post10791154

 • STENO du har betytt ytterst mkt för mig under denna tid trots att vi inte stod varandra nära i Umeå.Sunny är min motsats i det mesta och jag tycker oändligt mkt om henne....
     -- Kommentar till "1959 - ett fegt år för Sveriges Radio" Jan Brunnegård 2012-09-08 21:57:00 anonymt inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10790829/page3#post10791153

 • Motsvarande länderstatistik när det gäller AVRÄTTNINGAR, tack!
     -- Kommentar till "USA - världens värsta polisstat?" Per E 2012-09-08 21:08:00 anonymt inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10790879/page1#post10791148

 • Apropå "Radio Ett", "Sveriges nya pratradio", så fick jag in den för ett par veckor sedan. En kvinna och en man pratade om, fnissade om, något som hade hänt en man, "där bak". Till slut kom det fram, genom diverse skrattsalvor, att han hade fått in något föremål i ändan. Ej närmre förklarat hur och varför. Men roligt var det...
  Kom mig att tänka på fallet om kvinnan som skar av penisen på sin förmodat eller verkligt, otrogne man. Och stoppade den i köttkvarnen. (Vet inte om han överlevde faktiskt.) Åt denna historia satt några kvinnor och skrattade i amerikansk TV!
  Dagens könsdebatt/politik, med dess olika syn på kvinnnor och män, i namn av likhet, jämställdhet osv., feministisk eller ej.
  Den framkallar könsfascism. Det påståendet står jag för!
  Någon annan?
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Jocke utsourzad 2012-09-08 20:38:00 anonymt inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791146

 • 20 Steno. De två ämnen du tar upp engagerar mig också. Verkligen kontraproduktiva fenomen mot både planeten och mänskligheten! Men jag förstår inte sambandet mellan "drapan", var då?, och nu får det vara nog, "var då"?
     -- Kommentar till "1959 - ett fegt år för Sveriges Radio" Jocke utsourzad 2012-09-08 20:25:00 anonymt inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10790829/page3#post10791145

 • Eftersom jag opåkallat får mejl om kommentarerna här vill jag passa på att tacka för tiden på Sourze. Jag skrev i tisdags kväll en drapa om sms-lånen och en om matslöseriet. Glappet mellan stormarknadernas stela rutiner med bästföredatum och den ännu färska maten som kastas till miljardkostnader för samhället. De har ännui en publiceratsd så nu får det vara nog. Särskilda hälsningar till Janne, min soc.studkamrat och Sunny en människa som jag känner särskild värme för. Ha det bra vänner.
     -- Kommentar till "1959 - ett fegt år för Sveriges Radio" steno 2012-09-08 20:16:00 anonymt inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790829/page2#post10791144

 • Bra skrivet Pia. Det är inte så bra att förneka faktiska skillnader som om de inte fanns. Det saktar ned utvecklingen. Jag ser fram mot att vi bejakar och välsignar skillnaderna. Hur skulle det vara om vi kan se varandra som vi verkligen är och tacksamt ta emot det. Det finns olika egenskaper och vi behöver inte påtvinga varandra vad som värderades i samhället högst en gång i tiden. Släpp den gamla tidens värderingar och uppskatta varandras olikheter som en positiv egenskap som ger oss stor positiv utveckling.
  Misstankar om att någon agerar efter de gamla föreställningarna om att övervärdera sig själv eller någon annan pga. att de är män skall inte hindra eller störa den som är upplyst av riktiga mänskliga ideal. Jag tror de flesta förstår det nu för tiden att kvinnor och män har samma höga mänskliga värde. Kvinnor har oersättliga egenskaper i världen liksom män har andra oersättliga egenskaper. Ibland kan det vara tvärtom för en del kvinnor och män, men det förringar inte att våra skilda egenskaper tillsammans är oersättliga för mänskligheten.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" ruben 2012-09-08 19:50:00 anonymt inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791143

 • Tack, jag har ögon att se med. det betyder inte att jag uppmuntrar våldsamheter i relationerna mellan män och kvinnor, som hela tiden florerar i tidningarna, nej-Jag ser männen som mer raka, lättare att arbeta med och lättare att umgås med många gånger än kvinnor. Fast - jag gillar kvinnor med, framför allt dem som uppför sig som kvinnor och inte som bortskämda brackor.Kvinnor är roliga och självklart värda all aktning, om de beter sig med respekt. Osäkerhet finns bland både män och kvinnor, men en viktig egenskap är mänsklighet och snällhet, både hos män och kvinnor. Ibland uppfattar jag männen som snällare än kvinnor. Ofta. I mannens natur finns vissa attribut, liksom i kvinnans. Man kan aldrig få en man att bli en kvinna. Det är att förgripa sig på naturen. Män som är feminister i politiken vill väl vinna röster och vill kvinnan väl. En feminist, Claes Borgström, tycker jag är helt fel ute. Han vet väl bara själv varför.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Pia I 2012-09-08 19:02:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page2#post10791142

 • Jag håller parallellt med Ola Alexander Frisk på att läsa Ivan Illich, "Deschooling Society" (1970)  [länk] [PDF], även som vanlig www:  [länk] .  En kortare presentation finns på  [länk] [PDF].  Lär få anledning att återkomma, handlar om hur vi kan rädda samhället från den trend där kunskap och förståelse ersätts med att man måste ha diplom och certifikat för att få göra något och där all verksamhet utan dessa "bevis" betraktas som subversiva.

  Har vi intelligens kvar nog att kunna förstå dessa frågor?
  "Harvard Study Finds Fluoride Lowers IQ" "PR Newswire"
  [länk]
  Här på Sourze är det många som bräker om foliehatt och allt vad det är, när vårt samhälle kritiseras...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-08 12:16:00 inlägg #61, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page7#post10791127

 • #5 Jocke fantastisk bra välskrivna artiklar som jag instämmer med, dina åsikter bör beaktas för de det går inte att förneka hur mycket galen politik som har och fortsätter att att dominera som är baserad på kvinnors tyckande och tänkande. Sitter det verkligen en massa manliga nickedockor som ja-sägare i riksdagen när kvinnor har lagt fram sina åsikter, ja, man kan inte förstå något annat när kvinnliga politiker har sagt sitt och oftast blir accepterade som inskrivna lagar t.o.m. så illa skrivna så att en del tilläggs-lagar måste till för att att förklara de föregående och detta är absolut sant? Vi har helt enkelt en flumriksdag det är min personliga uppfattning och jag tror att de flesta väljare delar den uppfattningen med mig?
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Mr Harmoni 2012-09-08 11:18:00 anonymt inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791126

 • 4 Mr harmony. Jag gav min syn på både Persson, partierna och Reinfeldt i artikeln från 2006: "Är Fredrik Reinfeldt verkligen feminist?"
  [länk]

     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Jocke utsourzad 2012-09-08 10:57:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791125

 • 2 forts. Det är 35 år sedan, clairvoyant eller ej, som jag från att ha varit försiktigt positiv, insåg vad som höll på att hända, vinklingen och missbruket av nyfemminismen.
  Här är mina artiklar på sourze i ämnet:
  [länk]
  Men vinden håller på att vända, till förmån för alla oss som inser att en rättvis bedöming är nödvändig, att både kvinnors OCH mäns problem måste uppmärksammas likvärdigt, för att mänsklighetens problem skall klunna få en chans!
  Doris Lessing, norsk TV, danska jämo och Obamas förslag om mansråd är den del offentliga aktioner för en bättre och mer demokratisk könsneutral politik.
  Medan de flesta feministerna (iaf i Sverige) tycks ha fastnat i en återvändsgränd, utan argument mer än skuldbeläggning, personagrepp och diverse överdrifter eller rena lögner.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Jocke utsourzad 2012-09-08 10:50:00 anonymt inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791124

 • #2 Jocke, hur tänker du om män inom politiken som är hänförda feminister bl.a Göran Persson tillhörde denna kategori och sossarna med sitt varannan damernas. Jag trodde kompetens hade förtur i vilket parti som helst men inte bland sossarna och mycket pekar på att sossarna tar över styret efter de borgliga blockets misslyckande och vi får en dansbanepolitik igen och feminism går mot en ny vår.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Mr Harmoni 2012-09-08 10:49:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791123

 • Feminism är till stor skada, den förda politiken är baserad på kvinnlig logik det är därför vi män kommer till korta, vi förstår inte alla gånger varför vansinniga påfund får en sådan uppmuntran och gehör av kvinnor och vi män skakar på huvudet och undrar varför galenskap är tidens melodi att driva politik på.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Mr Harmoni 2012-09-08 10:40:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791122

 • Pia, du formulerar det väldigt väl, hela den otroligt vinklade könsdebatten och politiken i Sverige. Och det är allt fler kvinnor som förstått att denna sjuka och odemokratiska slagsida och att detta inte gynnar någon part.
  För den vanlige mannen har nästan förlorat rösträtten i frågan. Media och politiker har aldrig varit intreesserade, har börjat komma en del undantag på sina håll.
  Och tar man som man upp hur även män drabbas, då är pekpinnnen och rena föraktet från särskilt feministmän där: "VFM", "bittra män" eller "misshandlade män kan väl söka asyl i Saudiarabien?".
  En "traditionell stoisk manssyn" kallad feminism understödd inte minst av mäktiga mnän i media och politik. Mannen som konkurrerar med sitt eget kön. Och som feministman kanske känner sig nöjd med att förklaras som "överordnad patriarkat"? (Alternativt väljer kryperiet.) Det ger mer status för en man, än att ses som förtryckt av samhället eller whatever.
     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Jocke utsourzad 2012-09-08 10:38:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791121

 • Feminismen är bara den senaste av en räcka strategier för att splittra mänskligheten.  En gång i tiden var kvinnan den med mest makt, hon styrde över hus och hem - var det en gård hade hon oerhörd makt.  Och det finns könsskillnader, kvinnor är bättre än män på att "hålla många bollar i luften".  Den industriella revolutionen tog ifrån oss mycket makt, i början genom att plötsligt mannen blev försörjaren - en viktig splittringsåtgärd.  Långt senare skulle minsann även kvinnan ut i arbetslivet.  Mer splittring.  Nyckelordet är splittring.  Men det går att börja jobba för allas bästa igen.  Medan splittrarna istället då får klara sig på allmosor.

     -- Kommentar till "Stå upp och försvara er mot feministerna, män!" Leif Erlingsson 2012-09-08 08:57:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10791041/page1#post10791120

 • Ja Leif #59 - och det som på senare tid drabbats av den förflyttningen är vård och skola. Men varken någon av dessa områden var tidigare förskonade från diverse skandaler - men måste nog tillstå att det blivit mer frekvent nu.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-07 22:54:00 inlägg #60, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791117

 • John Lamb Lash pratar om psykopater som ingångsvektorer för "archonic injection".  Reflekterade att privata företag enligt lag ska agera kortsiktigt själviskt, vilket ju är psykopati.  Medan det allmänna ska agera för det allmännas bästa.  Så varje gång en verksamhet överförs från det allmänna till det privata så flyttas en verksamhet från det mänskliga till det omänskliga...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-07 22:40:00 inlägg #59, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791114

 • Inte blir man särskilt förvånad över att muslimska fundamentalister och antisemitister råkar i luven på varandra och understundom byter skinn. Särskilt inte om man toppar gänget med en dos svenska konspirationsfanatiker med foliehatt. Det är ungefär som med den yttersta vänstern under 60- och 70-talet. Man förökar sig medelst delning, samtidigt som varje fraktion utropar sig ha funnit den enda frälsningsläran. I den ingår dock aldrig någon form av demokrati. Inget konstigt med det.
     -- Kommentar till "Min resa med Mohamed Omar, del 2" Lars Nilsson 2012-09-07 22:38:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790690/page1#post10791113

 • En annan sak:

  Socialstyrelsen avslog nyligen en ansökan från Svensk Andrologisk Förening om att etablera specialistutbildning inom andrologi, vilket är mannens motsvarighet till kvinnans specialitet – gynekologi. Detta tas upp i en mycket intressant debattartikel i Expressen idag. Enligt skribenterna, docent Stefan Arver vid Karolinska universitetssjukhuset och professor Aleksander Giwercman vid Malmö universitetssjukhus, kom avslaget utan motivering.

  Skribenterna är mycket kritiska mot Socialstyrelsens avslag. Citat:

  “Manliga sjukdomar såsom, bristande fertilitet, impotens, testosteronbrist är vanliga och hänger, utan tvekan ihop, med det faktumet att svenska män, i genomsnitt, lever kortare än kvinnorna.”

  Sverige, politiskt ett könsrasistiskt land utan medvetenhet, snarare intellektuellt medvetslöst...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] DAGENS AKTUALITETER" Jocke utsourzad 2012-09-07 21:15:00 anonymt inlägg #153, http://www.sourze.se/forum/thread/10787535/page16#post10791108

 • #12
  Tack själv bäst mentalfilosof - jag är helt ense med en del av dina reflektioner (i tid och 4 rum)
  Själv betraktar jag eu som en hopplöshetens hopkok i brist på just den mentala kvalitet som motiverar modet att svara även på det den i sin begränsning uppfattar som statiska frågor.

  Dina fyra F har även andra kvaliteter, mer eller mindre godartade - det första är en i grunden god kvalitet, men kan missbrukas. Det andra är en belastning utom för den som inte vill ha sanning. Det tredje är vad som blir följden av den andra. Det sista är nödvändigt, fast på den grund som det andra förnekar.

  Huruvida Claes Janssen har rätt vet jag inte då han är obekant för mej - troligen även jag för honom - men du kan ju alltid be honom höra av sej om ni råkas någon gång - själv tycker jag titeln på hans bok ”Förändringens fyra rum” låter aningen begränsad.

  Kan inte heller hålla med om att frågan "hur" skulle behöva betraktas som statisk då den förutom att ha kvalitet i tid och rum även är polemiskt utvecklingsbar inom så väl som utom dynamikens ramar - måhända begränsad av empirins misstro mot allt som ännu inte kan bevisas, mätas eller logiskt förklaras - vilket naturligtvis ur det perspektivet är helt riktigt - låt de fria själarna söka svaren i det ännu outforskade.
  Varför fråga då vi redan vet? Därför börjar alla svar med första ordet i denna mening, men skiljer sej därefter i tusen perspektiv.

  Att sverige skulle vara så unikt tvivlar jag också på - säj det lands regering och ekonomiska styre som inte lurar sitt folk med sin hypermakt eller diskriminerar då diskriminantion lönar sej? Eller än sorgligare formulerat - säj det folk som inte lurar och diskriminerar sej själv om det tror att det tjänar på det.

  Citat//Brist på kvalitet och säkerhet i resurser och producerat resultat är alltid en framtida kostnad för samhället//sc. JA - samt en nutida förlust.

  Citat//samhället det är du och Jag och Jag är trött på den svenska modellen av demokrati och mentalt utvecklad kunskap//sc. Rätt, och är det samma, men med en liten komplettering av meningens betydelse - det fattas enligt mej ett litet o före näst sista ordet.
     -- Kommentar till "Fallet Quick: Sverige behöver fler Lambertz!" Bizon 2012-09-07 17:11:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10790323/page2#post10791103

 • Tack Bizon och Leif Erlingsson för era kommentarer, känns roligt att ni ser ett värde i artikeln.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" mariastade 2012-09-07 16:53:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page1#post10791102


 • Tack Bizon för den produkt dina humana resurser producerat i #11!

  Den mentala kvaliteten i EU, vill, kan och vågar inte komma av sig, men motiveras inte att svara på dina statiska frågor i #8.

  Min mentala fyrarummare är: Förnöjsamhet, Förnekelse, Förvirring och Förnyelse. Din mentala fyrarummare definierar Claes Janssen i sin bok ”Förändringens fyra rum” ISBN 91-46-16888-5.

  Frågan: ”hur tycker du att det fungerar?” - Svar: Frågan ”hur” har kvalitet i tid och rum som är statiskt, empiriskt och logiskt mätbart! Min mentala fyrarummare vill, kan och vågar bara besvara frågan VARFÖR.

  Frågan: ”Och vilken stat är det du talar om?” - Svar: Sverige, för det är där som EN svensk medborgare med hypermakt LURAS och diskrimineras av andra och tredje statsmakten, att välja EN valsedel med partinamnet överst på någonting med brist på kvalitet och säkerhet.

  PS. Brist på kvalitet och säkerhet i resurser och producerat resultat är alltid en framtida kostnad för samhället. Bizon, samhället det är du och Jag och Jag är trött på den svenska modellen av demokrati och mentalt utvecklad kunskap i svenska medborgare.

     -- Kommentar till "Fallet Quick: Sverige behöver fler Lambertz!" Mental kvalitet i EU 2012-09-07 15:27:00 anonymt inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10790323/page2#post10791100

 • Ja du Asp - i det fallet kan man fråga sej om dessa utländska ingenjörer kommit hit som lycksökare och funnit sin lycka i det svenska understödsystemet eller om dom kommit som förföljda stackare som deras forna hemländers regeringar omedelbart vill göra köttfärs av för att utfordra sina hundar vilket ju det sista är ett fullt legitimt skäl att fly sitt hemland - men den första orsaken är inte en orsak som ska premieras - ÅK HEM! är min stående uppmaning till dessa som faktiskt osolidariskt dränerar sitt hemlands övriga befolkning på den arbetskraft som bättre kunde användas att bygga upp det landet.

  Att detta sats i system av en del länders fragment som trots asyl obehindrat åker hem och hälsar på, gifter bort sina ungar, samtidigt som dom klagar och är förbannade på att den svenska välfärden ger för lite pengar är rent ut sagt taskigt, men kanske mest ett sorgligt resultat av den förståndshandikappning som troligen dessa ideliga kusin-giften fört med sej.
  Inavel är inte bra och skapar sjuka gener, så varför framhärdar dessa människor mot bättre vetande med denna olat?
  Jo jag vet svaret - klan- och familje-alianser, men att det ska ske här i landet med understöd av skattemedel till personer vars skyddsbehov inte är större än att dom kan åka kurir till sitt hemland utan att där bli hängda i närmaste stolpe är endast ett resultat av det fega svensksveket som sticker under stol med vad som helst vid blotta viskningen av ordet "rasist" eller "utlänningsfientlighet".

  Jag blir så jävla arg - och samtidigt så babblas det i månader om vilket land som ska utreda en flyktings asylskäl - om det är i det land denne söker asyl eller i det land vars jord denne först beträdde inom eu - men hallå!!! Dessa eus kransländer ska visst utgöra någon sorts buffertzon för att de inre rika länderna ska slippa engagera sej mer än med ett magert bidrag till deras flyktinggetton.
  Vore det inte bättre om alla partade på problemet?

  Jag anser att det framför allt är de forna kolonialmakterna som ska ta det största ansvaret. Ofta har den asylsökande redan en viss kännedom om det koloniallands språk som en gång våldtog dennes hemland.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-07 15:15:00 inlägg #58, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791099

 • # Janne B "Jag har en större tro på den svenska modellen än vad du har"
  Jag tror att när du satt med i kommunen sköttes sig alla för din skull.
  I den svenska modellen saknar jag (som skulle vara mycket vunnet med) en närdemokrati, men vem ska första steget att utmana de odemokratiska krafterna ända upp till toppen av hierarkin, där pampväldet följer sina egna spelregler som är mer än gynnsamt för dem, på övriga folkets bekostnad.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Mr Harmoni 2012-09-07 15:09:00 anonymt inlägg #57, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791098

 • Ett stort tack till Maria Stade för att som beteendevetare m.m. här på Sourze lyfta den mycket viktiga frågan att reflektera mera.  Genom att tänka längre, kan vi se bättre.  Anknyter f.ö. till min förra kommenter,  [länk] .  Tack också till Bizon ovan och i kommentaren i andra tråden.  (Aabo däremot verkar vara fast i gammal propaganda.)

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Leif Erlingsson 2012-09-07 15:05:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page1#post10791096

 • Aabo uttrycker sej som han har förstånd till - artikeln tar upp ytterst viktiga frågor som många diskuterar i dag så även ur många olika perspektiv.
  Att så enögt sabla ner dessa funderingar som i #1 visar bara ytterligare på vad sekteristisk antiintellektualism kan åstadkomma - gammal vet bäst är tydligen ingen gångbar sanning nu heller - vilken den aldrig varit.

  Ur artikelns inledning citerar jag//ett kortsiktigt egoistisk tänkande präglar alltmer människans storskaliga verksamhet på jorden. Det är dags att börja reflektera medvetet kring hur vi egentligen vill leva//sc.

  Detta är knappast något någon kan ha något att invända mot - inte heller de punkter i artikelns avslutande del då uppmaningen är att REFLEKTERA - en aabo som motsätter sej andras reflektioner gör det förmodligen bara för att dennes egen förmåga till aktivt tänkande sedan länge krakelerat.
     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Bizon 2012-09-07 14:40:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page1#post10791094

 • Den här soppan (artikeln) är så j-la tunn att den inte ens innehåller en buljongtärning, utan endast kranvatten.

  Men det är väl ett bra exempel på att historieundervisning i den svenska skolan är nästan utrotad.

     -- Kommentar till "Reflektera mera!" Thomas L. Aabo 2012-09-07 14:07:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790951/page1#post10791089

 • #54 Där har du ett svar på de många gåtor vi brottas med - Jehova som precis det denne framställs som i allehanda skrifter "en galen alien". En alien som inte nödvändigtvis var här i galaxen före oss, men en maktentitet som inte förstod bättre än att regera sina domäner med avundsjuka och illistig psykologi.
  Huruvida någon verklig eller overklig gudskontakt kan uppstå hos aliens eller hos människor kan ju diskuteras - detta varas upphov och ständiga upprättare upprättar och möjliggör detta vara utan att värdera eller rangordna ont eller gott - det är något som varats egen erfarenhet så småningom fått mejsla fram - och än är inte något avgörande i sikte, än bänder makterna sina härar mot varandra i den ännu primitiva kampen om herravälde, än är det ätandets förbannelse som sätter agendan för det biologiska självets drift att till varje pris inte ge upp sin materialistiska vilja att bestå - oaktat att om vi förstod skulle vi förstå att detta är en omöjlighet.

  Samma drift driver denne jehova - samma oförstånd, samma sanslösa iver att behålla makt och detta flyktiga liv som rinner till spillo mellan allas fingrar som inte kan älska.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-07 13:54:00 inlägg #55, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791087

 • Vi vet vår historia och kan därför planera en bra framtid för oss alla
  Enligt gnostikerna vars skrifter har återfunnits vid Nag Hammadi - de skrev ned sin kunskap som en nödåtgärd för att alls bevara den, annars skulle deras kunskap förmedlas levande - så har vi med myter såsom det som nedtecknats i judarnas och de kristnas böcker hypnotiseras att inte kunna se den symboliska och bortom språket insikt vi tidigare hade.  Intressant nog ser jag själv hur vi som mänsklighet genom våra moderna myter (science fiction, o.s.v.) håller på att återerövra vår förmåga att förstå det som vi med språket hypnotiseras att inte kunna se.

  Jag återlyssnade i går på John Lamb Lash om The Archons, som enligt Nag Hammadi-gnostikerna är inorganiska intelligenser från före jordens skapelse, genom Red Ice Radio intervjun från 2 oktober 2011.  Bl.a. diskuterades där hur redan gnostikerna beskrivit vad som i moderna Abduction-berättelser kallas "de grå", och att de redan då tycks ha velat skapa en hybridras.  Men misslyckats.  Se vidare  [länk] .  I den andra timmen, den man måste vara medlem för att komma åt, diskuterades bl.a. hur våra nuvarande problem avsiktligt skapats och hur de därför endast kan lösas genom att ta bort de individer som avsiktligt skapat dem.  Och hur vi i dag lever med lagar som skapats av psykopater.

  I intervjun, tror det var första timmen, talas om hur The Archons, efter att de misslyckats med att bli som oss, istället genom all form av fejk, förfalskning, bedrägeri, försöker få oss att istället bli som dem.  Hur The Archons tycks vara experter på Fejk.  Att förfalska verklighet, att skapa falska verkligheter.  Därför bokstaven istället för det levande ordet.  Lagen istället för att lösa saker människor emellan, istället för att dra till tings.  Nu, med det falska, med ordet, så ska nu bokstaven användas istället för sunt förnuft!  Bokstavstolkning, fundamentalism, o.s.v..  Archonic injections!  Och att vår historia har stulits, inte minst!

  Enligt Nag Hammadi gnostikerna så var t.ex. Jehova en galen alien.  Fast en alien som var här i galaxen före oss.  En avundsjuk alien, med en del trick och trolleritrick, men utan det vi har - den verkliga gudskontakten.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-07 13:26:00 inlägg #54, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791086

 • 50 Mycket svårt att snabbt kommentera - kanske återkommer.Vår nuvarande regering har sparat oss till Europas bästa ekonomi - så jag har säker pension. Men denna ansvariga ek. politik inleddes av Göran Persson. // Redan den gamle finansministern (s)Gunnar Sträng köpte sig en förnämlig fastighet i Gamla Stan så han kunde gå till jobbet. Han började sin karriär med att cykla runt i Södermanland och fackligt organisera lantarbetare och statare!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Jan Brunnegård 2012-09-07 12:58:00 anonymt inlägg #53, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791083

 • DE som förstör Jorden - förstör den för sina egna biologiska barn och efterkommande släkten! Hur kan det vara så? Människan är ju ändå klotets mest kunniga och begåvade varelse. Vi vet vår historia och kan därför planera en bra framtid för oss alla. Hur kan många av oss såga av en gren i taget på vårt gemensamma Livsträd..??
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Jan Brunnegård 2012-09-07 12:49:00 anonymt inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791082

 • Ström #48
  Nej det är sant att "striden om ett värdigt liv" i realiteten inte är hypotetisk utan en realitet som det finns stora behov att ta på största allvar.

  Att utgå från mänskliga basala behov är likaledes nödvändigt liksom att skala av de extravaganta konsumtionsyttringar som jorden inte har råd med.

  När du säjer "förbli" så menar du kanske inte att jorden är i det tillstånd du nämner "förbli betydligt fridsammare och framförallt mänskligare", men att om vi någon gång lyckas uppnå en god global balans i det resursuttag som kan göras parad med den förnyelse och omvårdnad som ska till för att inte livet ska erodera och falla ihop så förstår jag vad du menar.

  Ja - den mänskliga naturgivna utvecklingen har skenat iväg med en så förståndslös fart att det kommer att krävas stora eftergifter för att hejda den och styra in på andra mer långsiktigt hållbara banor.

  Konsekvensen för växande samhällen som bygger sitt växande på kontroll och utsugning av andra entiteters uppfattning om ett eget värde värt att försvara är krig.

  Men vist finns det andra politiska lösningar, men håller dom i verkligt skarpa lägen - eller utlöser även dessa just skarpa lägen då vi inser indoktrineringens sanna ansikte?

  Ja de individer och grupperingar som det ekonomiska system ammat upp som i dag innehar den egentliga makten är den största faran för jordens liv - inte bara människans.
  Jag talar givetvis om maktkapitalet vars huvudsakliga och enda intresse är förmering av sin makt och sitt värde - beklagligt nog är dessa behovskonglomerat helt avhängiga och beroende av att livet kommer att bestå - trots den insikten gräver detta maktsystem sin egen grav genom att inte försvara livet och dess överlevnad.

  Jag har känslan av att det mänskliga förståndet inte räcker till för att inse att maktkapitalet styrs av de absolut lägsta drifterna, men inget som skulle kunna ballansera dessa - i alla fall inget med större potential än egoism.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-07 12:30:00 inlägg #51, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page6#post10791081

 • #49 Janne B " Våra olika regeringar har varit mer seriösa" nu får du förklara dig, menar du i en svunnen tid 50 år tillbaka och tidigare än så, det kan jag klart och tydligt hålla med dig om, men sen låt mig småle, var kan man finna det seriösa någonstans idag mer än att politikerna är ute efter att sko sig själva i första hand. Glöm inte bort Göran Persson som var mobbad under sin uppväxttid och nu har givit igen och skaffat sig vårt gods och herresäte för att visa vad jag lurat av er ni som mobbade mig.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Mr Harmoni 2012-09-07 12:25:00 anonymt inlägg #50, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791080

 • Tack Harmoni att du tog min frågeställning på allvar. Jag har en större tro på den svenska modellen än vad du har. Jag var på deltid kommunpolitiker i Umeå i nästan 30 år. Där fanns mkt klokskap och idealism. Få rövare. /Följer nu noga kommunpolitiken i Herrljunga och Vårgårda och har väldigt lite kritik mot de aktiva.De har ett fruktansvät svårt jobb.Behoven av MER kommunala insatser är stora. MEN det är omöjligt att höja kommunalskatten!// Men mkt i och kring riksdagen är jag tveksam till. Våra olika regeringar har varit mer seriösa.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Janne b 2012-09-07 10:53:00 anonymt inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791078

 • Bizon, "striden om ett värdigt liv" är inte så hypotetisk som man kan tro vid en första överblick. Om man bara utgick från det basala "behoven" så skulle vår jord förbli betydligt fridsammare och framförallt mänskligare.
  Men om man genom utveckling också skapat moderna samhällen som utvidgar för den ene, vilket samtidigt begränsar för den andre så finns det olika politiska lösningar. En är tesen "om man skyltar med kapitalvaror utan galler på fönstren, uppmanar man till stöld". Det politskt globala tänkandet, har i avsaknad av hypotesprövning, skapat individer och fundamentala grupperingar som inte i första hand fått fler behov, men i stället anser att just deras är desto större och därmed kräver mer utrymme.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif E Ström 2012-09-07 10:50:00 inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791077

 • Jan Brunnegård om man inte har något sympati med politiker som man är ingalunda ensam om, förtroendet för våra folkvalda är lågt på grund av att de jobbar i egen sak för sin karriär och främst riksdagsfolket tycks ha det som en målsättning. Du nämnde ordet demokrati i en annan kommentar, en bra fråga vem bestämmer vad som är demokrati, när det finns så många delade uppfattningar om vad demokrati är, personligen ser jag ordet demokrati som ett förlegat ord som inte är relevant längre. När våra ledare kör över folket så har demokratin satts ur spel och främst när det gäller rättvis fördelning av våra ekonomiska tillgångar då är det ett hån att tala om demokrati. Du frågar vad ska man rösta på om man har lagt ner hoppet om att det finns sunda politiker som vill driva en sund politik och vem avgör vad som är sunt i samhället för att skapa en sund inställning hos väljarna. Jag tycker att det sker så mycket galenskap i landet så jag anser att politikerna har tappat all kontroll, det märker man på alla politiska utspel som vittnar om ren desperation. Alltså man har inte några patentlösningar på någonting, allt nästan går på lösa boliner och en förhoppning om att väljarna inte avslöjar konsekvensen av att vårt land kanske körs i sank med tiden. Ingen trodde att Grekland skulle råka illa ut och vem har den minsta tanke på att rika Sverige skulle kunna gå i konkurs?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Mr Harmoni 2012-09-07 08:49:00 anonymt inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791070

 • Den mentala kvaliteten kom visst av sej.

  Det vore dock intressant om du definierade rummen i din mentala fyra.

  Samt att åtminstone få svar på frågorna i #8
     -- Kommentar till "Fallet Quick: Sverige behöver fler Lambertz!" Bizon 2012-09-07 08:46:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10790323/page2#post10791069

 • Ja taxiförarlivet kan ibland hänga på en skör tråd - fast värre var det förr tror jag för då hände det oftare att man hittade livlösa taxiförare utan bil och kassa.
  Det vardagliga fylleköret är illa nog med nerspydda bilar utan att man i sin dagliga gärning också ska behöva sätta livet till mer än nödvändigt.
  Nu har det förståss blivit lite ombytta roller i taxibranschen en retrit för gerillasoldater från när och fjärran som slåss om körningarna till och från Arlanda i små klaner, och än värre deltat i gruppvåldtäkter och annan galenskap så numera sitter tjejerna med pepparsprejen i full beredskap i baksätet även då dom åket taxi. Detta och annan fuskverksamhet har dragit ner taxijobbet ända ner i undervegetationen förutom att många av dom kör som veritabla galningar i trafiken utan någon som helst känsla för bilkörning.

  En av mina kompisar kör också taxi, och blev också rånad. Fast det var några år sedan nu. Han lämnade snällt ifrån sej plånboken inför knivhot, dock med backen i och dörren öppen och precis i rätt ögonblick släpet han kopplingen med en bakåtrivstart som följd varvid rånaren slogs till marken av dörren och blev lite tumlad mot marken.
  Han tappade både kniv och plånbok.
  Min kompis ville ju förståeligt nog ha tillbaka sin plånbok, men rånaren var inte värre däran än att han nu även var riktigt förbannad.
  Snabbt kom ettan i och rivstarten gick åt andra hållet över benen på rånaren som därefter inte gjorde den minsta ansatts att varken resa sej eller råna.
  Kompisen som egentligen är en riktig gentleman klev ur och sparkade kniven åt fanders och tog sin plånbok - tittade med visst medlidande på rånaren som nu hade mycket ont där han låg och gnällde.
  Utan några som helst artighetsfraser lassade han i rånaren i baksätet och körde till sös-akuten där han fick ut honom och tillkallade personal innan han tyst och försynt försvann från platsen.
  Rånaren överlevde säkert, men inte utan den upplevelse som förhoppningsvis fick honom att välja en annan bana.

  Rätt eller fel?
  Ja det är ju sånt man kan diskutera - men då adrenalinet rinner till händer sånt som kan förändra ens liv för tid och evighet, ofta inte alls till det bättre.

  Striden om jorden - eller vad jag hellre skulle vilja säja - Striden för ett värdigt liv, måste föras både inom och utom oss själva.
  Utom oss måste vi slåss för de mänskliga värden som befrämjar respekten för var och ens suveränitet under begrepp som till exempel- Allas frihet om den inte begränsar någon annans frihet eller utsätter andra för fara.
  Eller den där klassiska men i lite annan tappning - Gör för andra vad du önskar att andra vill göra för dej.
  Egentligen behövs det inte så mycket mer för att livet på denna planet ska bli bra mycket trevligare än det är...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-07 08:29:00 inlägg #46, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791067

 • Jorå, Bizon, den där förargliga lilla paragrafen i ditt sista stycke känner jag väl till. Den är mycket farlig och kan i värsta fall kosta dig jobbet. Vi har en kurdisk bekant som jobbade förtjänstfullt som taxichafför i Stockholm flera år. Men så en dag råkade han ut för en stökig passagerare som med våld försökte råna honom på kassan. Van gerillakrigare som vår vän var med våld slog han ner killen snabbt och effektivt. Men i den efterföljande rättegången ansågs att vår vän brukat mer våld än nöden kräver. I stället för plåster på såren fick vår vän sparken från jobbet och är nu arbetslös ...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Lennart Asp 2012-09-07 01:29:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791062

 • Aspen 40
  Ja du, det kan jag nog bara drömma om att göra i dag - det skulle inte kännas mer än rätt, men jag kanske hade backat - som du sa så går allt mycket fort i sådana situationer, och man vet aldrig varifrån man får gnistan, men tänder man så gör man.
  Min kompis blev en gång förvånad över sin egen reaktion då han var på hemväg från stan - plötsligt fick han syn på två killar som höll på att slita kläderna av en tjej som uppenbarligen inte villa få dom avslitna.
  Han blev fullständigt rasande och rusade på dom som ett lokomotiv - fick en välriktad känga i skrevet på den ena som förmodligen fick sjunga i damkören efter den tryckaren - medans hans polare fick den andra kängan mitt över näsbenet som efter den törnen gick ner för räkning klockan runt - tjejen gav honom ett skrämt men tacksamt leende och pep iväg som en vind fullt sysselsat med att hålla samman trasorna hon hade kvar.
  Min polare märkte att han med falsetten började resa sej och satte en sista spark i plytet på honom så att han kom till ro - sedan gick han snabbt ner och hann precis med nattbussen och kom hem som planerat.
  Den här typen av händelser ska man om man tvingas delta ALDRIG ta åt sej äran av eftersom polisen kan få för sej att detta är illojal konkurrens och komma viftande med den där urgamla paragrafen att man använt mer våld än nöden kräver - i vissa lägen går det bara inte att tala någon tillrätta inte ens någon ide att försöka - då är det Tors hammare som får stå för konversationen.
  Det är knappast mer än rätt.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-07 00:10:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page5#post10791057

 • Att en person varit långvarigt arbetslös säger absolut inget om dennes begåvning, kunskaper, samarbetsförmåga med mera.Runt mig har under 30 år ,massor av mycket kompetenta människor blivit arbetslösa p g a omorganisationer, ny inriktning av produktionen mm. / Arbetslöshet säger däremot mycket om dålig samhällsorganisation, företagsstruktur, det ekonomiska systemet med mera. Vilket innebär att klockan står och klämtar för nästan varenda anställd. Utom möjligen de som är anställda av succe-företaget ICA.
     -- Kommentar till "Det är inte ungas fel att de inte pallar trycket - det är Alliansens" Jan Brunnegård 2012-09-05 13:10:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10790653/page2#post10790944

 • P.S. Men det förklarar ju förstås att svenskarna är en helt egen ras - en utomjordisk ras! :)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Lennart Asp 2012-09-05 12:33:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page3#post10790935

 • #24: Jo, det förstår man ju att det låter som en harmonisk tanke för Mr Harmoni att Han åtminstone inte har sitt ursprung från "den svarta människan" i mörkaste Afrika, utan att han och "vi svenskar har sitt ursprung från Pleaderna"! :)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Lennart Asp 2012-09-05 12:31:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page3#post10790933

 • #20 Leif Erlingsson, skämt åsido bizon är nog en utomjordling ska du se, som ifrågasätter andras åsikter utan minsta självkritik. Du Leif att vi har besök ifrån andra världar är inte någon nyhet om man studerar gamla kyrkmålningar så hittar man målade ufon och dåtidens människor måste ha blivit chockade av att se flygande föremål på himlavalvet och ansett att gudarna besöker oss. Det här ligger nog mycket till grund för gudstron och vill man kalla Ufonaterna för gudar så varför inte? Jag har väl inte fördjupat mig så mycket i ämnet om ET men jag har sett filmen, det kanske ligger något i den tes jag har hört talas om att vi människor är inplanterade på vår jord, så det här med evolutionen och människans utveckling kanske enbart passar in på den svarta människan? Tänk om vi svenskar har sitt ursprung ifrån Pleaderna som en del påstår som är väl insatta i Ufo forskningen med stöd av Nasas experter som lär hemlighetshålla bra mycket av kunskap som ET har lärt dem. Sanning och säga, finns det ett uns av sanning om allt det här eller är det bara rena fantasier, ungefär som vi alla människor blir drabbade av när det pratas politik, alla tycker så mycket men vem har rätt eller fel och vem ska avgöra den frågan, det står nog skrivet i stjärnorna?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Mr Harmoni 2012-09-05 12:06:00 anonymt inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page3#post10790928


 • Leif E, skrev i #20 ”Mellan lagrena i verklighetssandwichen finns visdom. Vi passerar nu mellan två sådana lager, så passa på att ta in!”

  Leif E, Jag vill, kan och vågar inte ta in någonting i nutid och nära framtid, så länge din mentala fyrarummare älskar att tänka, handla och skriva ”vi”, som i min vÄrklighetsupplevelse är ett laglöst kollektivt pronomen, u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för budskap om att jordklotet i din vÄrkliga vÄrklighetsupplevelse är platt som en rund men ihålig mental fyrarummare, som älskar Jante, Luther och Ågren.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Mental kvalitet i EU 2012-09-05 12:03:00 anonymt inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page3#post10790927

 • Toppen Leif
  Äntligen något vi kan använda våra gamla döda kroppar till - gör alla skyddsvärda skogar till begravningsplatser - Stopps genast all planer på vidare avverkning i Ojnareskogen - där och på andra liknande platser r ju våra bens sista viloplats - tänk att jag inte tänkt på det förut i mer offentliga termer - föreställde mej bara att lugnt och stilla dra mej tillbaka, finna en bra plats att multna på och sedan sluta ögonen.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-05 11:54:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page3#post10790925

 • Bizon:
  Om detta har skett är nog de flesta av oss i dag ättlingar på ett eller annat sätt till ET.
  Jo.  Och allt är eg. som det ska vara för som alla märker så funkar inte den gamla verklighetsupplevelsen längre.  Det finns gott om indikationer på att vi får hjälp utifrån med att avstyra de värsta katastroferna, så vi slipper atomvinter, strålningshelvete och andra risker som jag i andra trådar nämnt i avsikt att stimulera till eftertanke.  T.ex. har ETs enligt forskaren Robert Hastings regelbundet stängt ned kärnvapen.  Han var i Stockholm för några år sedan och höll föredrag om det på ABF, jag var där.  Han har forskat i snart 40 år på interaktionen mellan ETs och militära aktiviteter.

  Men min poäng är att mänskligheten inte längre är i resonans med den gamla verklighetsupplevelsen, som nu därför snabbt försvinner.  Allt skit måste ut, sedan kommer den nya upplevelsen mycket snabbt!  Och förlåt snabbt "skitet", efter att det är ordentligt sett och förstått, för det har varit nödvändigt för att vi ska få ändan ur vagnen ur den gamla och uttjänta verklighetsupplevelsen.  Vi är ju lite lata och bekväma, till naturen.

  Mellan lagrena i verklighetssandwichen finns visdom.  Vi passerar nu mellan två sådana lager, så passa på att ta in!

  PS:  Lite kul, "Reality Sandwich":  [länk] .  När jag skrev om verklighetssandwichen ovan avsåg jag inte denna webbsite, men den tycks ändå passa in på mitt tema.  DS.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-05 09:58:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790913

 • OM en skribent skriver om sig själv att hon "tillhör ett LO-fack" så innebär det förstås inte att LO äger en persom som en slav eller fårskock.Det är dock bättre att skriva medlem, medarbetare, medansvarig mm för att underlätta för personer som inte förstår rätt vanligt språkbruk;-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Jan Brunnegård 2012-09-05 09:44:00 inlägg #500, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page50#post10790912

 • Leif - från början då människan föreställde sej att alla de olika fenomen vi kunde uppfatta var representation av något gudomligt var det naturligt att se detta som plural då allt är så olika.
  Även nu i den kristna så kallade monoteistiska religionen har man löst den i världen representerade pluralismen med en ohelig allians mellan tre tänkta fenomen som all uppträder både hierarkiskt, patriarkalt och pyramidalt.
  Symbolen - basen och sidorna som bildar den högsta toppen omslutande det seende ögat är mycket lätt att förstå även för primitiva existenser.
  I kombination med andra materiella lämningar kan man ven ana en klart tekniskt inspirerande verkan som sträckt sej runt jorden med både en påtaglig maktmanifestation ägnad att imponera, men även tycks det mej sprida en viss kunskap.
  Man kan naturligtvis invända att "homo ludens" alltid och mer eller mindre planlöst staplat ting på ting och då mer eller mindre slumpmässigt åstadkommit något som närmat sej den fysiklagstyrda 45 graders försläntningen, men att mer sapiala drifter tagit över och fulländat detta i sin monumentala byggteknik.

  Det intressanta är alltså i hur hög grad detta initierats av de tänkta "gudar" som helt tydligt i så fall måste vara fler och ha lite olika uppfattning om både moral och smak för det extravaganta - så även vilka pedagogiska sagor som fått tjäna som förebild för det mänskliga livets fortsatta utveckling.

  En annan både skrämmande och intressant tanke är om, och hur stor del av vår arvsmassa som är manipulerad av dessa utifrån komna intelligenser - och om detta skett på naturlig väg genom direktkontakt, "jungfrufödslar", eller genom direkt GMO?

  Om detta har skett är nog de flesta av oss i dag ättlingar på ett eller annat sätt till ET.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-05 05:36:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790906

 • Eller, förresten.  Beslutar härmed enväldigt   :)  att den "auktoritativa formuleringen" av första raden av #12 ska vara "[...] av en utomjording [...]", då detta funkar bäst och en kille oavsett kan samarbeta med flera, så ingen motsättning där.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-05 01:07:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790903

 • Eller var allt en gigantisk tevespelsbluff för att starta krig i det fjärran Långbortistan?
  En konspirationsteoretiker, Benazir Bhuto, hävdade den 2 nov 2007 i en intervju med David Frost att Usama bin Laden då redan var mördad ...
  [länk]

  Men hennes konspirationsteori gick i graven när hon själv mördades den 27 december 2007 ... [länk]
     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Lennart Asp 2012-09-05 00:53:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page2#post10790901

 • Ja, Bizon, du tror rätt.  Men han var säkert inte ensam.  Jag trodde jag skrev "av utomjordingar", och har nu så korrigerat mitt förra inlägg i mitt eget arkiv (rättelsen härmed annonserad).  Faktiskt talas det ursprungligen om gudarna (plural!) i hebreiskan.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-05 00:49:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790899

 • Leif - jag tror jag vet vilket folk du pratar om, och i det fallet även vilken utomjording - det var en som inte tålde någon konkurrens från andra utomjordingar - denne ville ha sin ägandes fårskock i fred. Började fåren bräka om andra dumheter så sattes dom i tvångströja eller fick en riktigt duktig kalldusch som decimerade skocken ordentligt - gammal "hederlig" mentalpatientbehandling, som liksom de flesta av senare datum är garanterat verkningslösa.


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-05 00:12:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790897

 • Som jag ser det smittades mänskligheten med materialistviruset av en utomjording för en himla massa år sedan.  Det först smittade folket kallades t.o.m. "egendomsfolk"!  Vilken galen idé, att äga människor!  Materialistviruset har sedan dess spritt sig.  Såg t.ex. i en Sourze skribentprofil "tillhör Missionskyrkan".

  Andra har försökt komma tillrätta med detta, som tror jag Jesus och många med honom.  Men materialstviruset är djupt rotat.  De försök som skett har sedan länge "skadehanterats" av de materialistvirussmittade.  Fast om en utomjording kunde smitta ned världen med materialistvirus så kan nog andra utomjordingar också "smitta" med "andlighetsvirus".  Utan att säga mer så tror jag det är där vi står i dag.

  Vänliga hälsningar från den holistiska detektiven.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-04 23:07:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790896

 • Det är bra Dippen - du vet vad som gäller - själv lyssnar jag, kommer med synpunkter och bildar min uppfattning efter de svar jag få på eventuella frågor - vissa saker är sanna, andra förstår även jag att dom är alltför fluffiga luftslott som inte ens jag har energi nog att bry mej om - dock försöker jag engagera mej i en och annan väsentlighet.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-04 22:56:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page2#post10790895

 • Du Bizon, vill jag har intellektuell stimulans eller fördjupa mig i något ämne söker jag mig inte till eller diskuterar med folk som uppenbart är vilse i pannkakan. Det står dig naturligtvis fritt att söka nya infallsvinklar och vara ”nyfiken”och diskutera med paranoida foliehattar.
  Leif E #1 ”om hur anrikandet av psykopater ur det större samhället genomförs av de hemliga sällskapen, där de lär ut att de som är duktigast i att manipulera massorna kommer att komma högre upp i hierarkin i nästa liv.  Så sällskap anrikar psykopater som tror att de får fördel bortom detta liv av att bete sig som svin.”  osv” Ännu en gång bekräftas ”hemliga sällskap” och Zionist kopplingar i resonemanget men bakom stängda dörrar finns även de som tror att dessa i själva verket är aliens förklädda till människor . Detta är det som EAP, vissa Nynazistiaka röelser, vissa extremistiska islamska fundamentalister och anarkister på höger och vänsterextrema kanten har gemensamt.

  Ursprungligen skulle databuggen Y2K vid millennieskiftet sätta ingång den miliärkupp med en världsregering trodde man men det sket sig så nu har man väl någon annan teori...

  Det har funnits politiker av olika färg genom åren som talat för en ny värdsordning men då handlar det om fredsprojekt som FN och global rättvisa.

  EAP, Nassar, islamister och anarkister på båda extremerna är säkert goda garanter för fred och rättvisa... eller var det mord och terror? För Hitler var det judekonspirationen som måste få en lösning... för sanningsrörelsen är det NWO och Illuminati de jagar med samma falska metoder och samma hatiska energi.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Dippen 2012-09-04 22:10:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790894

 • 8/ Sade han som också har för mycket fri tid, hänger på internet timme efter timme, dag ut och dag in, år ut och år in, i stället för att ägna sig åt något vettigt.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Lenin 2012-09-04 21:15:00 anonymt inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790883

 • Dippen och Lenins antiintellektuella och totalt nyfikenhetslösa infall kan ju ehuru de är utan värde ändå påminna mej om det fog jag har för min pessimism beträffande människans förstånd och vitt spridda motstånd mot att i alla fall söka insikt.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-04 20:39:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790877

 • 4/ Dagens bästa kommentar kommer från Dippen!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Lenin 2012-09-04 19:09:00 anonymt inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790868

 • Jaa, det blev ta mig böfvelen den ruttnande rättstaten med fallet ett "quick fix" som kastar ljus över systemfelet. Förmodligen är detta bara toppen på ett isberg, då man kan anta att här används lögnen som redskap inom olika institutioner-organisationer . Nää, tjänstemanna ansvaret borde implementeras på nytt ?

  Tack för era åsikter, det gläder mig att jag inte är ensam att iakttaga hur omdömeslöst folket hanteras och skadas i vårt land
     -- Kommentar till "Fallet Quick: Sverige behöver fler Lambertz!" Jan-Olof Larsson 2012-09-04 16:36:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790323/page1#post10790855

 • ,,, Det skulle vara som att såga av den där grenen vi klänger fast vid - vilket även har att göra med att de flesta har sylt på fingrarna - med andra ord är mycket insyltade i att hålla lögnen vid full vigör.

  Det blev en för tidig avgång där - och dessutom har jag problem med mitt tangentbord som inte skriver ä annat än efter kraftfull påtryckning.

  Ska skaffa ett nytt.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-04 15:52:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790848

 • Leif - det är inte så att jag inte är medveten om att vi är lurade - men det förefaller snarare ur mitt perspektiv som om vi är lurade till att tro att vi är bättre än vi är - och att konsekvenserna av den dårskap vi dagligen framhärdar i genom lögner och övertro förringas.

  Menar du att en annan medvetenhet om människans gjorda handlingar skulle ge en mer godhjärtad bild av människans sanna natur?

  Men hur ska då det redan skedda passas in så att inte det blir avgörande för bedömningen?

  Jag menar ju att vi måste se sanningen i vitögat och göra våra val - de avgörande kommer då att vara om vi väljer med maktegoistiska, kärleksfulla, eller rätt och slätt godhjärtade bevekelsegrunder - amtidigt måste vi medvetandegöra oss om konsekvensen för våra val.

  Sedan är en helt annan sak hur stor anslutning det blir till respektive förhållandestrategi - ska något bestående uppnås föreställer jag mej en närmast total uppslutning.

  OK Ditt budskap är att det är en Psy-Op vi är utsatta för, och att vi är bättre än vi är inbillade att se att vi är - kan du inte ge mej de belägg jag behöver för att också se det?
  För det är just där jag har lite problem - jag menar att vad det än är som ska ses eller bevisas så är det bara de faktiska omständigheterna som kan ge de sanna svaren.

  Kan du bara visa att det du säjer och vill tro är sant så har jag inget alls emot att revidera min uppfattning.

  Att effekten av en mer spridd medvetenhet om att vi är lurade inte kommer att förändra så mycket är min aningen pessimistiska syn som jag grundar på att vi redan nu som människor och individer betraktade har och ger uttryck åt denna medvetenhet - det kan du se och höra lite var stans i folkhavet - att alla däremot inte helt oförblommerat erkänner att så är fallet har med våra trygghets och snuttefiltsbehov att göra. Det skulle vara som att såga av den där grenen vi klänger fast vid - vilket ven har att göra med att de flesta har sylt på fingrarna - med andra ord är mycket insyltade.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-04 15:44:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790847

 • #3 Vem lurar vem egentligen? Du har för mycket fri tid, ägnat dig åt nåt vettigt istället för att hänga på internet timme efter timme, dag ut och dag in, år ut och år in. Psy-Ops anfall, sånt jvla nonsens.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Dippen 2012-09-04 15:24:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790845

 • Bizon!  I "Vad gör man när livslögnen rasar?" tråden skriver "Mental kvalitet i EU" och du om att det är viktigare att ta ansvar än med detta med att vara snäll (eller som man också kan formulera det, godhjärtad).  (#6, #7.)  Därefter utvecklar du där detta med att ta ansvar 2012-09-04 10:19 i #8  [länk] :
  Vad som sedan fattas då sanningen står klar är handlingen - att tillintetgöra lögnerna.
  Däri ligger även motsättningen och nödvändigheten att våga striden då alltför många helst vill stanna innanför lögnernas murar och alltför få orkar se sanningen i vitögat.
  Det instämmer jag i.  Att ta ansvar verkar vara svårt för majoriteten.  Instämmer även att det - min formulering - är viktigare att ta ansvar än att vara godhjärtad.  Om man måste välja.  Fast jag menar fortfarande att båda krävs.  Men den godhjärtade som tar ansvar kan vara hård, när att ta ansvar kräver det.

  Här i "Striden om jorden" tråden skriver du så om hur vi har övertro på vår mänsklighet.  Om att vår natur är så usel.  Faktiskt i princip det bibliska budskapet om vår stora uselhet.

  Mitt budskap däremot är att detta är en Psy-Op, ett attack, ett anfall, och att vi är bättre än vi genom Psy-Open inbillats att vi är.  Jag försöker få med fler att se det.  Därför är jag här på Sourze, där denna insikt saknas.  Det finns ju faktiskt en hel del forum där man är mer medveten om att vi är lurade, även om det är få som har hum om den riktigt stora bilden.  Det behövs heller inte, bara vi förstår att vi behöver täcka upp för varandra!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-04 14:22:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790843

 • Leif - jag har förvisso redan lämnat mina synpunkter i tråden om "livslögnen", men finner att mina reflektioner även här bör efterfölja din ansatts.
  ----
  Leif - Striden om jorden är ju för människans del dömd att förloras.
  Den dag vår potential kommit till sin övre gräns är det kört - mänskligheten har under en längre tid inte kommit någon vart utan snarare stått och stampat på samma ställe eller åt andra hållet.

  Att jorden eventuellt skulle kunna tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga skulle kanske kunna betyda varelser med ett mer kärleksfullt sinne än det människan begåvats med - tillika med ett annat sätt att kommunicera med de entiteter som också önskar livsrum - kanske med överenskommelser om ömsesidig respekt och symbiotiskt samspel - i stället för den i alltför hög grad mänskliga slutliga lösningen "förgör!" ?

  Jag som en levande varelse av arten människa som mer än en gång fyllts av vämjelse över det mänskliga sättet att bete oss känner förvisso sorg över att människan inte kan göra bättre ifrån sej - hoppas bara att de som inte betraktar sig som mänskliga visar sej kunna det - för ärligt talat, jorden skulle kunna bli en betydligt mer kärleksfull plats att leva på än vad människan gjort den till.

  Visserligen har jag pekat på att själva livet som konstruktion med ätandets förbannelse som bas för födelse, växande och död knappast skulle kunna frambringa någon alltigenom god varelse - snarare r den utveckling som förevarit helt följdriktig.

  Men människan ger oss ett visst fog för eftertanke - om hon som det påstås ur sina undermedvetna sfärer kommit fram till det kollektiva självmordet som lösning på den brist på förmåga till kärlek och värdigt liv - ja då får ge henne det erkännandet att valet av sanningens yttersta konsekvens ger henne en viss storhet som borde hållas henne till godo - skulle i så fall önska ett snabbt och någorlunda smärtfritt slut.

  Människans egen benägenhet för mer sadistiska lösningar är inte att rekommendera då dess briserande trauma skulle förgifta andra existenser långt in i deras receptivt empatiska vara och långt bortom solars och månars horisonter - precis som det förgiftat oss så att denna livsleda uppstått även hos oskyldiga sinnen.
  -----

  Citerar ur #1//Kort sagt, det handlar om striden om jorden. Ska jorden tillfalla mänskligheten, eller ska den tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga? Vi som betraktar oss som mänskliga håller på att utrotas, och de flesta av oss vet inte ens om det.//sc.

  Striden för det mänskliga är urgammal - baserad på en övertro på det mänskliga, det sånger, sagor, skrönor och regelrätta lögner under årtusenden försökt inplantera i mänsklig mentalitet som trots detta fortsätter att vara så mänsklig som bara människan kan vara.
  Vi kan inte gå någon annan väg än att följa vår natur!

  Jag har visserligen sagt det förut, men finner det nödvändigt att påpeka detta igen - vi är varken bättre eller sämre än vi är.
  Vi är det som Leif i sin idealistiska förhoppning är "de mänskliga", men vi är även de som Leif önskar att vi befriar oss från - de som inte betraktar sig som mänskliga.

  Skulle det komma några som verkligen inte kan betraktas som mänskliga eller omänskliga utan helt fristående från alla mänskliga kontexter som dessutom är skickade att ta över jorden så vad ska vi göra?

  Det beror på konsekvensen för livet efter ett sådant övertagande - det människan i alla sina former sysslat med under sitt herravälde här har ju inte varit en lisa precis.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Bizon 2012-09-04 12:28:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790833

 • Det är bra Jan - jag litar på dej - om inte mitt minne sviker mej så var det inte så länge sedan för mej heller :-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Bizon 2012-09-04 11:56:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page2#post10790827

 • Bizon Jag tror på värdet av att vara Närvarande - finnas på plats - sitta med dem - gå med den en liten bit. Lyssna och ibland säga ngt lugnt o kanske klokt. Tanterna? här är rädda för dem. Det är inte jag för nyligen? var jag själv tonåring!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Jan Brunne 2012-09-04 10:46:00 anonymt inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page2#post10790817

 • Ja Jan jag önskar dej verkligen framgång i din föresats med tonåringarna.
  Sätter du dej ner hos dom och är beredd att lyssna och samtala så är jag av erfarenhet övertygad om att dom kommer att lyssna även på dej.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Bizon 2012-09-04 10:34:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790814

 • Bizon / Kanske Palme hade hittat en medelväg. Familjen skildrar honom oavbrutet som en mkt varm och omtänksam människa.Vänner fick ofta vykort från olika håll i världen, då de fyllde år. MEN i många offentliga framträdanden kunde han verka mkt hård ja rent av elak. Ibland hjälper det inte att vara snäll...I dag ska jag försöka prata med ett tonårsgäng utanför mitt fönster att de ska vara mindre högljudda i kvarteret där det bor så många gamla,sjuka och handikappade. "Förbättra världen men börja i ditt eget kvarter",.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Jan Brunnegård 2012-09-04 10:21:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790811

 • Vad som sedan fattas då sanningen står klar är handlingen - att tillintetgöra lögnerna.
  Däri ligger även motsättningen och nödvändigheten att våga striden då alltför många helst vill stanna innanför lögnernas murar och alltför få orkar se sanningen i vitögat.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Bizon 2012-09-04 10:19:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790810

 • Leif - ja Psy-Ops eller "psykologiska operationer" inriktade på att demoralisera fienden har varit ett av verktygen i all krigföring, och är så fortfarande.
  Själv tror jag att det att vara snäll är mindre viktigt än att ta ansvar där klart tänkande och sållande lögn från sanning är en absolut nödvändighet.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Bizon 2012-09-04 10:13:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790808

 • Leif E skrev i #5 "att lära oss att både vara snälla men också att kunna tänka. Samtidigt."

  Leif E, "oss" är ett kollektivt pronomen som inte vill, kan eller vågar TÄNKA och SNÄLL är du när du i tid och rum mentalt och fysiskt LYDER, laglösa kollektiv av folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, enligt min mentala kunskap, tänk och handling i min fyrarummare.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Mental kvalitet i EU 2012-09-04 09:49:00 anonymt inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790803

 • Bizon - min tes är att de flesta människor är alltför godtrogna, men snälla.  Och att vi är utsatta för extrema Psy-Ops som får oss att tappa tilltron på mänskligheten.  Och att lösningen är så enkel som att lära oss att både vara snälla men också att kunna tänka.  Samtidigt.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Leif Erlingsson 2012-09-04 09:34:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790802

 • Göran Larsson, största hotet mot ett fungerande svenskt rättsväsende är det svenska folkets enskilda mentala kvalitet i fyrarummaren och den svenska modellen av representativ demokrati, som med hjälp folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt (partinamnet på laglösa kollektiv av oäkta ideella svenska föreningar), i styrelse, utskott eller nämnd, med hjälp av värdefattig målvakt (partipolitiker), i Sveriges riksdag, domstol eller exekutivt organ, styr och ställer med svenska folkets enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet, till skadestånd av det allmänna för säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.
     -- Kommentar till "Fallet Quick: Sverige behöver fler Lambertz!" Mental kvalitet i EU 2012-09-04 09:27:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790323/page1#post10790800

 • Jag tycker att vi ska vara glada över att Finland inte sänder in plan o marktrupper till oss då och då för att bestraffa sådant de ogillar här. Det går en underbar serie i SVT kl 1800 på kvällarna som handlar om allt gott och allt ont vi gjort med finländarna.
     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Jan Brunnegård 2012-09-04 09:22:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790799

 • Nog är de rätt fåniga i USA som under åratal jagar en död man för ngn miljard dollar och sedan skjuter de ngn som ev liknar honom, som de sedan dumpar i havet utan att visa oss foton osv.Jag ska skriva till Obamas lilla barack och klaga på spexet!
     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Jan Brunnegård 2012-09-04 09:20:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790798

 • Veckans bästa apropå som är värt att ta fasta på.
  Citat "Det är ok med ett gräl i "familjen". Vi ska inte vara så konflikträdda som man oftast är i Sverige. Ibland rinner det över. Man kan vara pressad och stressad. Man kan ha olika syn. Ett gräl rensar luften. All forskning och erfarenhet visar att undertryckta konflikter är destruktiva, medan hanterade konflikter är positiva. Så nu har ni fått ut er ilska i det öppna. Ok. Nu är det tid att lugna ner sig och se den andra sidans situation, be om ursäkt för eventuella övertramp, skaka hand och gå vidare som vänner. Om motståndarna tolkar ett gräl som svaghet är det bara ett bevis på deras patologiska känsloliv. Hela deras värld bygger ju på konsensus, tystnad och underkastelse. Bättre då ett gräl och att sen gå vidare med en ännu starkare vilja"
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Mr harmoni 2012-09-04 09:19:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790797

 • Leif - Striden om jorden är ju för människans del dömd att förloras.
  Den dag vår potential kommit till sin övre gräns är det kört - mänskligheten har under en längre tid inte kommit någon vart utan snarare stått och stampat på samma ställe eller åt andra hållet.

  Att jorden eventuellt skulle kunna tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga skulle kanske kunna betyda varelser med ett mer kärleksfullt sinne än det människan begåvats med - tillika med ett annat sätt att kommunicera med de entiteter som också önskar livsrum - kanske med överenskommelser om ömsesidig respekt och symbiotiskt samspel - i stället för den i alltför hög grad mänskliga slutliga lösningen "förgör!" ?

  Jag som en levande varelse av arten människa som mer än en gång fyllts av vämjelse över det mänskliga sättet att bete oss känner förvisso sorg över att människan inte kan göra bättre ifrån sej - hoppas bara att de som inte betraktar sig som mänskliga visar sej kunna det - för ärligt talat, jorden skulle kunna bli en betydligt mer kärleksfull plats att leva på än vad människan gjort den till.

  Visserligen har jag pekat på att själva livet som konstruktion med ätandets förbannelse som bas för födelse, växande och död knappast skulle kunna frambringa någon alltigenom god varelse - snarare r den utveckling som förevarit helt följdriktig.

  Men människan ger oss ett visst fog för eftertanke - om hon som det påstås ur sina undermedvetna sfärer kommit fram till det kollektiva självmordet som lösning på den brist på förmåga till kärlek och värdigt liv - ja då får ge henne det erkännandet att valet av sanningens yttersta konsekvens ger henne en viss storhet som borde hållas henne till godo - skulle i så fall önska ett snabbt och någorlunda smärtfritt slut.

  Människans egen benägenhet för mer sadistiska lösningar är inte att rekommendera då dess briserande trauma skulle förgifta andra existenser långt in i deras receptivt empatiska vara och långt bortom solars och månars horisonter - precis som det förgiftat oss så att denna livsleda uppstått även hos oskyldiga sinnen.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Bizon 2012-09-04 03:03:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790793

 • Har aldrig trott på historien om Bin Laden och hur han blev skjuten. Falska hopklipp visades på nätet, man fick inte se liket, han slängdes i havet bara så där. Han var redan död för länge sen. Jag går på Leifs linje.Nu kommer en bok. Tror inte på den heller.
     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Pia I 2012-09-04 00:54:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790789

 • #33 Leif ett bra svar jag försöker bli nav med alla ismer och tänka självständigt men det har bizon och aspen något emot, de vill rätta in mig i det socialistiska ledet, men jag garanterar dig, de påverkar mig inte mer än att, så lågt tänker jag aldrig sjunka.I och för sig har jag alltid gått min egen väg och aktat mig för organisationen, så nu är vi två som har kommit till en djupare insikt, att vi måste bli befriade ifrån alla ok!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" mr harmoni 2012-09-03 23:49:00 anonymt inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page4#post10790788

 • mr harmoni, "gräv där du står", börja med att avslöja den medvetna och avsiktliga okunnigheten.  Den avsiktliga dumheten.  Så alla kan se.  Då kanske det blir begripligt att vi har låtit oss luras av ett falskt tankesystem, som vi alla är fast i!  (Ja, några av oss håller frenetiskt på att avprogrammera sig, som undertecknad.)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 23:35:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page4#post10790787

 • #31 Leif Erlingsson här om dagen var det någon signatur Gunnar som frågade dig om, att vi måste tänka om och förnya vårt medvetande för att skapa det nya samhället och så ställde han frågan hur ska det gå till? Jag vill nog att vi ska förnya oss till det bättre, men hur ska det gå till" när det ändå finns folk som vill fördumma oss utanför vårt lands gränser, hur tacklar man den sjuka mentalitet som kommer ifrån EU och FN och andra "köpta organisationer" När ska folket få göra sina egna val i land efter land, för det räcker inte enbart med att Sverige gör sitt för en förnyelse, allt måste ske samtidigt i de flesta länder för att ha kraften bakom detta projekt.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" mr harmoni 2012-09-03 23:20:00 anonymt inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page4#post10790786

 • Kanske man söker "Det enda rätta"?
  [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Leif Erlingsson 2012-09-03 23:05:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790785

 • En annan norm och moral staten sprider är förresten att dubbelmoral, lögn och bedrägeri är OK, som vi i dag kunde läsa i Expressen ang. hur Sverige samtidigt gav information om bombmål i Bagdad till USA som man offentligt fördömde bombningarna.  (Expressen 2012-09-03 05:51:  "Sverige hjälpte USA att bomba Bagdad[länk] .)  Därmed visade staten att det är OK att bedra den egna befolkningen, och alltså att den egna befolkningens inställning i sak är irrelevant.  En omständighet som ska hanteras, inte mer.

  Förresten så innebär denna moral också att staten saknar all legitimitet, eftersom grunden för statens hela legitimitet är regeringsformens formulering om att all makt utgår från folket - det folk vars åsikter man alltså skiter högaktningsfullt i.  Illegitimitet är därmed nu statens norm och moral!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 22:40:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page4#post10790784

 • Hej och hå "gubbar" - fullt upp i dag har det varit.
  "Det är motsättning som gör förståelse möjlig" - kan vara en bra början i vart fall om de motsatta har förmåga att lyssna och tänka.

  Själv brukar jag framhålla det öppna samtalet som en god väg till förståelse mellan öppna och intresserade.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Bizon 2012-09-03 20:01:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790772

 • Striden om jorden

  Leif Erlingsson kommenterar "Ian R Crane - The Nephilim, Disclosure and Trans-Humanism"  vid Exopolitics Leeds Expo -- University of Leeds ~ August 2011  [länk] :
  2012-08-07 19:15:

  Mkt intressant.  Lyssnade på hela.  Några reflektioner:  Ian R Crane talar i detta föredrag i höstas vid University of Leeds bl.a. om hur anrikandet av psykopater ur det större samhället genomförs av de hemliga sällskapen, där de lär ut att de som är duktigast i att manipulera massorna kommer att komma högre upp i hierarkin i nästa liv.  Så sällskap anrikar psykopater som tror att de får fördel bortom detta liv av att bete sig som svin.  Denna tro skapar då den värld vi har...  Men även mkt intressant om den historia som brändes med biblioteket i Alexandria, samt med Irak-kriget 2003 och förstörandet av Irak Museum, som tycks ha varit kanske det viktigaste krigsmålet.  53:00 - 53:10 in i föredraget talar han om att Zionism = Global Corporatism.  Inte alls alltså något som hjälper judar, utan en helt annan agenda.  Efter denna tidpunkt talar han om Mosanto och hur de tvingar jordbrukare runtomkring i världen att använda & betala för deras GMO.  Därefter talade han om förstörelsen av alternativ hälsa - Codex Alimentarius, och om hur den legala drogindustrin (kallad läkemedelsindustrin) handlar om att hålla oss i konstant sjukdom.

  Kort sagt, det handlar om striden om jorden.  Ska jorden tillfalla mänskligheten, eller ska den tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga?  Vi som betraktar oss som mänskliga håller på att utrotas, och de flesta av oss vet inte ens om det.  "Konspirationsteorier, sa grisen om slaktbilen".

  Samtidigt menar han att detta angrepp är en maskerad välsignelse genom att den tvingar oss att utvecklas.  Vår potential vet vi inte själva.

  Tack!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Striden om jorden" Leif Erlingsson 2012-09-03 19:33:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790770/page1#post10790771

 • Vad gör man när livslögnen rasar?

  Vid lunchtid postade jag en länk "Lögnarnas eviga förbannelse - 9/11 tagning två" i "No easy day - ett spel för gallerierna?" tråden.  I början av den sidan frågar sig Kristoffer Hell "Vad gör en människa när livslögnen rasar?"  Bakgrunden är de många självmorden bland unga soldater som upptäcker att de strider för lögner.  Kristoffers länk handlar om hur den dolda makten beslutat att:
  den vite mannens s k civilisation - även känd som de västliga demokratierna - skall fortsätta sitt pågående fall ned i ljugandets bottenlösa avgrund.
  Och om det problematiska i detta.

  Problemet med att bara ljuga ännu mer varje gång man får trovärdighetsproblem är nämligen att alla till sist skiter i allt.  Som vi ju faktiskt kunnat ana redan här på Sourze, där viljan att rädda jorden och mänskligheten ofta är väldigt tunn.

  Själv undrar jag om inte alltihop i slutändan är "striden om jorden".  Att vi är utsatta för extrema Psy-Ops som till sist kan beröva oss all överlevnadsinstinkt, om vi inte lyckas vända detta.  Jag var inne på det 2012-08-07 19:15 i en kommentar på ett annat inlägg på Kristoffer Hells sida, [länk] .

  Rekommenderar nu "Lögnarnas eviga förbannelse - 9/11 tagning två[länk]  samt den länk Leif Bengtsson ger i en kommentar på den sidan.

  Rekommenderar också detta kommentarsurval, som tydligt illustrerar hur livslögnerna splittrar oss:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Vad gör man när livslögnen rasar?" Leif Erlingsson 2012-09-03 18:46:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790761/page1#post10790762

 • Jan Brunnegård, vi är förvisso långt ifrån varandra, men ur mitt perspektiv sett så har det varit väldigt meningsfullt då motsättningen mellan våra förhållningssätt som jag ser det bidragit till att förtydliga och illustrera mitt budskap.  Faktiskt enligt Aristoteles briljanta svar i mitt citat i #19, nämligen att det är motsättning som gör förståelse möjlig.  Motsättningen oss emellan har alltså förtydligat Ola Alexander Frisks och mitt budskap om hur det är dogmerna som hindrar oss att komma vidare.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 17:47:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790753

 • Pia I, varför gå omvägen via religionen?  Fast du menar antagligen det andliga el. liknande med begreppet.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 17:35:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790752

 • #3 Det är just i religionen som man får kontakt med alltet. Det är min erfarenhet.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Pia I 2012-09-03 17:19:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790750

 • Vi står så långt ifrån varandra Leif att vi nog aldrig kan mötas. Du har lika full rätt att skriva här som någon annan. Men det irriterar mig att en rad ord som du använder antingen är obegriploiga eller betyder ngt annat för mig. Som t ex Vetenskap. Jag gör helt fel som då o då går in o kommenterar dig, för det är helt meningslöst.// Jag ska nu försöka att verkligen minimera mina kommentarer i dina ämnen.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Janne B 2012-09-03 17:04:00 anonymt inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790747

 • #24 Jan Brunnegård,
  Tack för att du så tydligt visar att du föredrar att få ha din tro i fred framför att undersöka vad som verkligen kan vara sant.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 16:14:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790745

 • Rekommenderar sökning på Dr. Terry Callaway samt på Dr. Fahed Kouli tillsammans med Osama Bin Laden för vad som finns på nätet om detta.

     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Leif Erlingsson 2012-09-03 16:06:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790744

 • Carl Olof #3,
  2007-09-15 arkiverade jag och länkade under rubriken "Osama bin Goldstein" i högermarginalen av min blogg till dessa uppgifter:  [länk] .  Som också framgår av den sammanställningen så var han svårt njursjuk den 7 december 2001.  Tidigare hade han fått vård vid det amerikanska sjukhuset i Dubaï, där han också enligt uppgifter som cirkulerar ska ha träffat den ansvarige personen vid CIA i landet.  T.ex. citeras AFP och Le Figaro i denna text:  [länk] .  Den texten skrevs 2001-10-31.  På ett forum där jag har anledning att tro att underrättelsefolk sprider en salig blandning av lögn och sanning, mest lögn, så skrev någon i våras något annorlunda datum för denna händelse, plus namn på läkare som skulle ha sett till att Osama Bin Laden fick med sig en mobil dialysutrustning till Afghanistan.  Det nämns där att det genast uppstod problem med dialysen med den mobila utrustningen.  I samma forum citeras samma uppgift som jag gav innan ang. Al Wafd News.

     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Leif Erlingsson 2012-09-03 15:59:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790743

 • #2 Jasså, jag trodde det var nr 4632!? Bara skoja. Vad har du för andra referenser till den uppgiften då?
     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Carl Olof 2012-09-03 14:33:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790734

 • 23 Håller inte alls med dig och avser inte att läsa länkarna.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Jan Brunnegård 2012-09-03 13:52:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790721

 • Jan Brunnegård, staten sprider inte minst normen att vi endast statiskt ska kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap men att vi ska vara helt hjälplösa med att skapa kunskap.  Detta sker inte minst genom skolan, som vi i Sverige inte kan undgå - de föräldrar som vill skydda sina barn mot dessa mentala våldtäckter måste fly utomlands.  Se vidare dessa samlingssidor som innehåller många texter kring detta ämne:
  1. [länk]
  2. [länk]
  3. [länk]
  4. [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 13:23:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790720

 • "Lögnarnas eviga förbannelse - 9/11 tagning två[länk]  -  -  Här tas också "No Easy Day" upp, en bit ned, bl.a.:
  Verkligheten är den att killens uppdrag är att ännu en gång försöka sälja in myten om 9/11 och Bin Ladens död 2011 på det sätt den dolda makten vill att denna historia skrives.
  F.ö. begravdes Bin Laden i mitten av december 2001 (den Egyptiska tidningen al-Wafd onsdagen den 26 december 2001, volym 15, nr 4633).  Personligen finner jag det lite makabert med att "gräva upp" lik för att avrätta dem, och än värre om man avrättar någon levande och säger att man nu avrättat liket.

     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Leif Erlingsson 2012-09-03 12:52:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790716

 • Det var rätt att skjuta den rabiessmittade hunden iallafall! Eller tycker Schlyter något annat?!
     -- Kommentar till "No easy day - ett spel för gallerierna?" Thomas L. Aabo 2012-09-03 12:41:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790703/page1#post10790715

 • Leif 21/ Staten är avgjort på sina håll en ersättning för den gamla maktkyrkan. Men vem dyrkar staten i Sverige. Vilka normer o moral sprider Staten?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Jan Brunnegård 2012-09-03 12:39:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790714

 • Den här gamle läraren håller inte med om det du Linda Thilén skriver:  http://slutaskolan.nu/  [länk] :
  Den skola vi har är skadlig för våra barn.  Det är bokens huvudtes.

  Skolans dolda mål kränker barnens självkänsla och skrämmer till osäkerhet.
  Skolan skapades för att åstadkomma just detta.

  Därför behöver skolan upplösas och ersättas med en mångfald sätt att lära.  För detta behövs framför allt föräldrars medverkan.

  Experternas styre har misslyckats.  Deras nya uppgift är att bistå föräldrar och barn.
  Se vidare denna samling kommentarer och referenser i ämnet:  [länk] .  (Där det inte minst citeras ur Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - 2:II"  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Det är inte ungas fel att de inte pallar trycket - det är Alliansens" Leif Erlingsson 2012-09-03 12:30:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790653/page1#post10790708

 • Precis som Mitt Romney fick det att låta som att enbart Amerikaner "har ett speciellt förhållande till framtiden" får din text det att låta som att Miljöpartiet skulle vara det enda som ser till människan, helheten och långsiktigheten. Totalt intetsägande.

  Självklart ska det föras en diskussion om hur skolans prestationskrav påverkar unga människor men jag tror inte att den svenska skolans krav är vad som skapar psykisk ohälsa.

  Skulle Alliansens politik vara ansvarig för utseendehetsen och dagens anorektiska kvinnoideal? Skulle en sund livsstil och ett sunt företagsklimat vara inkompatibelt?

  Av personlig erfarenhet vet jag att det finns enorma resurser för ungdomar som mår dåligt. Sjâlvklart ska förbättringar alltid eftersträvas - den ambitionen delar nog de flest apartierna. Tyvärr är det ett problem som inte kan lösas enbart genom politiska åtgärder. Vi har alla ett ansvar för barn och unga och då syftar jag på dig och mig.
     -- Kommentar till "Det är inte ungas fel att de inte pallar trycket - det är Alliansens" holasoylinda 2012-09-03 12:10:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790653/page1#post10790705

 • Kort sagt, staten behöver ingen statskyrka, för staten är [lydnads]kyrkan!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 11:31:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page3#post10790700

 • Forts...

  Från samma samlingslänk, mina egna formuleringar (eller om jag lätt har skrivit om Ola Alexander Frisks ord):
  "Stollen", "Plugghästen", "Nörden", ja, eg. t.o.m. vetenskapsmannen som kan tänka själv, ses i vår kultur som en löjlig figur.  Såvida inte makten har utnämnt honom till "expert", för då står han ju överst på täppan och då ska man ju tro allt han säger oavsett hur dumt det är.
  vi inlärda med att endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 11:05:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790693

 • Pia I, Jan Brunnegård förstår inte vad jag säger.  Han tror felaktigt att jag pratar om statskyrkan.  Men vad du Pia påstod var:
  Vårt stadsskick är inte baserat på religion
  Och det jag svarade var:
  Pia I, vi har i dag ett samhälle byggt på religiösa lydnadsregler.  Ämnet i form av kopior av tidigare Sourze-kommentarer finns samlat här:  [länk] .
  Jag har där mycket citerat Ola Alexander Frisk ur "Så knullar staten Din själ - 2:II"  http://www.staten.co.nr/  [länk] ,  några klipp:
  Det västerländska tänkandet styrs av två, samverkande dogmer som kyrkan etablerade som vetenskap år 1277.  Den ena dogmen säger att vi enbart kan förstå vad som kallas för logik, eller mer precist; vi ska bara förstå sammanhang som är logiska.  Medan den andra dogmen säger att allt annat än logik, måste vara mystiska förhållanden; som ska förklaras av kyrkans teologi.
          Här är det hela lite mer ingående.  Kyrkan genomförde tricket, det västerländska tänkandet, genom att eliminera halva Aristoteles förklaring till hur människan kan tänka.  Aristoteles menade att människan har två grundläggande förmågor som han kallade för Analys och Dialog.  Aristoteles menade att vi i en analys kan komma fram till att något kan stämma eller att det inte stämmer.  Medan vi med hjälp av dialog kan nå fram till att få det, som till att börja med inte stämmer; till att stämma.  Aristoteles hade därigenom en hel eller fullständig förklaring av grunden för hur vi kan förstå och tänka.  Aristoteles gick dessutom lite längre och kom fram till vad som var skillnaden mellan analys och dialog.  Han briljanta svar var: att det är motsättning.  Alltså, vi har en förmåga att förstå att det finns eller saknas en motsättning (analys) - och vi har förmågan att lösa motsättningar (dialog).  För den som vill ha total kontroll över människan är därför Aristoteles förklaring en fullständig katastrof.  För Aristoteles menar ju att människan självständigt - kan finna vad som inte stämmer - och kan dessutom självständigt nå framtill en lösning.  Därför tog kyrkan bort dialog som ett tankeverktyg och - och hävdade helt fräckt att vi kan bara förstå det som är fritt från motsättningar - något som de kallade för Logik (vilket betyder det vi kan tala om) - samt att detta var Aristoteles hela budskap.
          Resultatet är att vi än idag blir lurade till att tro att det enda vi kan förstå är logik - medan vi är tvingade att se vägen till att nå fram till vad som är logiskt som fullständigt obegripligt.  Och när allt annat än logik ska vara mystiskt blir även allt annat än att lyda detsamma som oförnuft - för allt annat än att lyda - är ju en motsättning till att lyda, som per definition, måste vara oförnuftigt.  Nu när du läser mina ord låter det förhoppningsvis enkelt - och just därför är det svårt att greppa att det är detta enkla som är orsaken till det helvete som är vår ruttna värld.  Men så är det.

  Forts...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 11:05:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790692

 • Bizon 13 /CITAT/ allt väl avvägt och uttänkt för att få dej till en lydig undersåte// Jag lovar dig att jag inte är en sådan person. Här i härliga Herrljunga är jag utan parti i opposition till mycket och så har det varit var jag sedan bott. Jag har alltid varit uppskattad för det. Stoppad på gatorna o nästan avhurrad! Aldig någonsin hotad av någon! Trots att jag ofta varit så himla sjuk o nu blivit gammal!.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Jan Brunnegård 2012-09-03 10:44:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790675

 • PIA / det Leif skriver i 14 kan bara inte stämma.Vi har lämnat statskyrkan och de gamla frikyrkorna smälter som snö i vårsolen. Kan inte komma på ett enda religiöst påbud som gäller för mina bekanta eller folk här i trakten.Framförallt de nordiska folken är nog de friaste på jorden i relation till lydnadsregler. Jag antar att Iran är motsatsen, men det är nog inte Iran som Leif skriver om! NÄR blev någon sist straffad eller åtalad för brott mot ngt religiöst påbud? August Strindberg och några av hans jämnåriga "åkte väl dit".
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Jan Brunnegård 2012-09-03 10:09:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790668

 • Pia I, vi har i dag ett samhälle byggt på religiösa lydnadsregler.  Ämnet i form av kopior av tidigare Sourze-kommentarer finns samlat här:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-03 09:14:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790658

 • Janne B - Take U'r time as it use to say when we think we have a gorgeous overtake :-)
  Fast jag vet att så enkelt är det inte - religionspsykologin är mycket kulturellt betingad - begrepp som lojalitet/svekovilja, självkänslans nivå och kvalitet mm spelar in, vilket du även kan läsa om lite var stans i bibelns olika skrifter där envis halsstarrighet in till det bittra slutet premieras som en dygd - allt väl avvägt och uttänkt för att få dej till en lydig undersåte. Lönen för den mödan får vi även ett halvt löfte om, fast den katolska kyrkan har ju gått ett par steg längre och utnämnt en hel del av dom till helgon, tillochmed till skyddshelgon.
  Ja man får offra mycket för att ständigt ligga på topp - som vår vän Pia kan ses som ett levande exempel på då hon i #12 glömt att ta av nattmössan :-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Bizon 2012-09-03 08:52:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790655

 • Det är vad vi har nu. Vårt stadsskick är inte baserat på religion.Det är helt frivilligt om man vill ansluta sig till vilken som helst religion.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Pia I 2012-09-03 00:24:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790650

 • Samlar mig för ett något så när vettigt svar på ovanstående. Som pensionär har jag ju inte så ¨bråttom!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Janne B 2012-09-02 23:59:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page2#post10790649

 • PLANKET

  Piensoho ska predika på riksdagens öppnande

  Nyheter Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm, ska predika när rikdagen öppnar efter sommaren. - Det känns fantastiskt, säger ledaren för Sveriges största pingstförsamling. //

  Först nu börjar det märkas lite att statskyrkosystemet avskaffades år 2000. Tänk att en vanlig pastor ska få tala till riksdagen!
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Janne B 2012-09-02 23:56:00 inlägg #486, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page49#post10790648

 • #7 Leif Erlingsson, absolut men först måste vi göra någonting åt våra energibolag och få dem på folkets demokratiska sida att vilja medverka till nya energikällor som skonar oss och vår miljö, men girighet och snöd vinning är den stora käpphästen hos storfinansen som inte vill lyssna på det örat.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Mr harmoni 2012-09-02 23:47:00 anonymt inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10790647

 • Ja Dippen - har sett den där, men jag har för mej att det var en annan tappning - hur som helst så ger just religionernas axiom de belägg vi behöver för att förstå hur många urbota dumheter dessa maktkonstruktioner producerat för att lura till sej vår godtrohet - och det oavsett vilken religion det är som agerar.


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Bizon 2012-09-02 23:32:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790646

 • Till Bizon: George Carlin on Religion and God [länk]

  Kul och tankeväckande.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Dippen 2012-09-02 23:01:00 anonymt inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790644

 • Bara tre dagar och 65 minuter kvar nu, till 2012-09-06.  [länk] :
  Våra korrupta regeringar kommer inte att ge oss fri energi om vi inte ens ber dem om det, det är då ett som är säkert.
  Mehran T. Keshe 2012-05-14 06:46  [länk] :
  Ask your governments if they will attend the [2012-09-06] meeting and ask them who will be present, then governments will walk with the nation and no more cries of black technology and cover-ups.
  Någon som vill att vi löser energifrågan utan olja, kol och kärnkraft en gång för alla?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Extradimensionell teknologi för underverk?" Leif Erlingsson 2012-09-02 22:55:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10782496/page1#post10790643

 • Leif - är det inte lite konstigt att då en direktör, professor eller annan dignitär yttrar sej och säger nått vettigt för en gång skull då blir det hänvisningar och föredrag - men då "vanligt" folk sagt samma sak i årtionden så blir det ingenting - ja, jo jag vet! Det är skillnad på folk och folk.

  Förresten så har abortmotståndarna tagit mitt gamla performancartistnamn "Enav Oss" - och i förengelskad form "One of us" använder det som en tankeställare för kopplingen till det växande fostret som en gång skulle kunna ha varit någon av oss andra - som efter en lätt skrapning hade sluppit födelsens våndor, och sluppit bli skickad till fronten, sluppit bli mobbad, sluppit allehanda sjukdomar och sluppit att slutligen inse sej vara en individ av den värsta art som någonsin vandrat på jorden.

  Abortera mera! - Eller?
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-09-02 22:35:00 inlägg #126, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page13#post10790640

 • Gåvoekonomi

  [länk]
  Sacred Economics traces the history of money from ancient gift economies to modern capitalism, revealing how the money system has contributed to alienation, competition, and scarcity, destroyed community, and necessitated endless growth.  Today, these trends have reached their extreme - but in the wake of their collapse, we may find great opportunity to transition to a more connected, ecological, and sustainable way of being.

  Director's Statement:  "After reading Charles Eisenstein's book Sacred Economics, which speaks eloquently about the return of the "gift economy", I felt compelled to gift back.  The best way I knew how was to use my filmmaking skills to share Charles' work, and spread it to communities around the globe.

  His vision of "the more beautiful world our hearts tell us is possible" is the salve that so many of us need at this time, in the age of great transition.  My hope is this film catalyzes those who work with passion and dedication to live this world right now." - Ian MacKenzie, Director
  När ska vi välja att bli vuxna?

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-09-02 20:17:00 inlägg #125, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page13#post10790632

 • Re:  Jan Olsson 2012-09-02 10:40 #7  [länk] :
  #6 - Folk i arbetsför ålder förväntas syssla med något som ger pengar till statskassan, på det att vi, på plus, må undfå vårt månatliga bistånd!
  Om det bara gäller pengar så är det väl bara för staten att starta sedelpressen.  Men något säger mig att det är livets nödtorft du far efter.  Och då behövs det även människor som skapar välstånd.  För det vet vi ju att arbete inom systemet enbart leder till fördärv.  Detta då det system vi har i dag håller på att förstöra livet på jorden, så det lönar sig uppenbarligen inte.  Följaktligen måste välstånd skapas utanför detta system.  Vilket givetvis innebär att det inte heller genererar papperslappar eller siffror till statskassan.  Däremot kan vi, om vi samarbetar, generera oändligt välstånd i form av alla livets förnödenheter.  Motståndet från systemet är emellertid formidabelt, inte minst med lönnmord, åklagare och polis, snart också insatsstyrkor / antiterroristpolis etc, så det är väl därför du tycker att alla ska inordna sig, för att det känns bekvämast på kort sikt?

     -- Kommentar till "Akta språket" Leif Erlingsson 2012-09-02 18:33:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10790102/page3#post10790628

 • #13 Mr  - Det var ett tag sedan det.  I dag mer så här:
  CIA har i 60 år importerat narkotika via Venice Municipal Airport i Florida, samma flygplats från vilken historien om 9-11 flygkaparnas flygutbildning kommer.  :)  [länk] .  Florida är också bas för diverse CIA manipulationer i sydamerika.  Kanske därför man infört lagar i Florida om att det är OK att skjuta först, om man känner sig hotad.  Kommer givetvis att behandlas olika om det är en hemlig gangster-agent eller en hederlig medborgare som skjuter.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-09-02 17:59:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page2#post10790626

 • Tillägg till 2012-09-02 11:48 #298  [länk]  och 12:00 #299  -  som ju handlade om hur stupiditeten saknar sinne för när den går för långt och hur den därvid blir patetisk.  Hur det då blir alldeles uppenbart vad som pågår.  Och jag gav exempel på andra forum där verkligheten istället bekräftas.

  Begreppet som nu pockar på min uppmärksamhet är "Refusing to Signify", att vägra bekräfta.  Från Matthew T. Witt, "Pretending Not to See or Hear, Refusing to Signify: The Farce and Tragedy of Geocentric Public Affairs Scholarship," American Behavioral Scientist 2010 53: 921-939.  (Se  [länk] .)

  Med tanke på hur mycket övertydligt superviktigt jag har postat som ofta helt ignoreras så är det ju detta som pågår, att vägra bekräfta.  Medveten okunnighet.  Eller avsiktlig d:o..  (Ex.  [länk][länk][länk][länk] .)

  Ett exempel i det lite större är det Jan-Olof Rönn tar upp i fotnot 13 till "Krigslegitimerare[länk]  där vi ser hur samma brott inte bekräftas som ett brott beroende på vilka som har utfört det.  Vi såg samma sak i vintras, vi som anmälde svenska politiker och militärer för krigsbrott.  Här på forumet ignoreras eller förlöjligades det.  Ingen här erkände att det är något skumt när de från vilka staten hämtar sin legitimitet inte anses ha något att göra med vad staten gör.

  Kort sagt, den avsiktliga dumheten har gått för långt.  Det är nu patetiskt uppenbart vad som pågår.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-09-02 17:42:00 inlägg #303, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page31#post10790623

 • #12 Leif Erlingsson är det sådana här ledartyper du syftar på som kan ta över i våra samhällen, visserligen är han inte direkt likt Fredrik Reinfeldt men är ändå på sätt och vis i samma klass. [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Mr harmoni 2012-09-02 17:22:00 anonymt inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page2#post10790620

 • Ang. det jag skrev 2012-09-01 22:45 #7  [länk] :
  Som jag ser det så kapas som av naturlag så småningom alla hierarkiska strukturer genom att de har sina svaga punkter som inte kan stå emot en nätverksattack.  Det vill säga en större brottsorganisation kan lätt kapa en stat.  Och inte bara en stat, många stater.  Inte minst via underrättelsetjänsterna[...]

  Återfann en anteckning från 2010-01-04:
  ALEX COLLIER at the Project Camelot Awake and Aware Conference, Los Angeles, Sept 2009

  http://www.youtube.com/watch?v=uR46QjXjLH0  [länk]


  Leif Erlingsson:s notes 2010-01-04:

  13 families - Rome - pyramidal hierarchy - infiltrated all -- and themselves got infiltrated!

  Listening to Alex Collier @ 20 September 2009 @ the Project Camelot AWAKE AND AWARE Conference in Los Angeles.  He is saying...  13 families - Rome - pyramidal hierarchy - infiltrated all religions & movements & started the Catholic Church.  But what Alex Collier is saying is that malevolent ET:s holographically infiltrated it all, so the 13 families - Rome - pyramidal hierarchy - is no longer in control.  Humans are no longer at the top.

  No pyramidal hierarchy can ever fix this.

  We absolutely need to organize grassroots holographically and each cover each others backs.  Creating a new domain of knowledge.  Like the ideas and language of individual human rights created when the United States were created.  Then "they" are powerless.  By the way, these ideas are key.  The ones birthed with the United States.  We can create more new!  New ideas, new language, new reality!

  Alltså vi gräsrötter måste likt faktiskt alternativrörelserna har gjort, organisera oss holografiskt.  Och skapa nya kunskapsdomäner.  Alltså insikter om begrepp som inte ens finns enligt det gamla!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-09-02 16:14:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page2#post10790618

 • Leif - ja Krishnamurti visade sej ha en djupare insikt om sekterismens orsak och verkan än vad grundarna till kristendomen hade. Dock insåg Jesus enligt berättelserna att på grund av hans lära skulle människor vänd sej mot varandra i bitter fiendskap.
  I det fallet kan man ju inte säja annat än han hade rätt.
  Var det inte Krishnamurti som gavs ut i pocket med boken "Lev fri"?

  Tänk vad mycken klokhet som gått den stora delen av mänskligheten förbi genom åren.
  Mycket skulle vara annorlunda om vi inte va så benägna till vidskepligt auktoritetstroende.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Bizon 2012-09-02 15:43:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790613

 • Brunne - ja jag är inte för den typ av grundlösa och förljugna maktreligioner som härjat i människans sinnen sedan urminnes tider.

  Däremot skulle jag inte ha något emot en religion som i allt är sann.

  Du vet att jag alltid vill svara dej lika ödmjukt som du frågar, och det du frågar om i detta fall är jag minst lika nyfiken på själv som du.

  Att jag till synes så självsäkert kan förkasta de religiösa yttringar vi hittills sett i världshistorien är vad dom faktiskt åstadkommit och tillika fortfarande åstadkommer - och ur deras dekret, maktambitioner och diverse stöd för de stora krigen förutom alla egna som ständigt pågår i diverse religioners namn kommer mer ont än gott.

  ser vi sedan lite mer på djupet i var människas liv så har du detta ständiga grubbel på vad som är sant eller inte i de otroliga sagor som målas upp som religionernas grund och mening.

  Men hur skulle då ett samhälle se ut utan religion?
  Ja ärligt talat så går inte den fråga att besvara - vill vi veta det får vi ta den ena religiösa konstruktionen efter den andra och hålla upp dom mot ljuset och fråga oss om dessa är sanna.

  Faller då dessa ner i högen för religiösa lögner inför det förstånd som människan måste lära sej att lita till och ta ansvar för och slutligen inget återstår ja då kan vi i alla fall börja på ny kula fria från dessa och söka en ansvarsfull väg genom livet.

  Bara det att endast ta fasta på det som kan upplevas som sant så länge inget annat är, är en god början, men även kunskaperna ur det religiöst affekterade tillstånd som nu råder på jorden med ett större antal spridda religiösa yttringar skavda mot varandra ofta med ond bråd död som följd vore en lisa att slippa.

  Bara det att slippa religiöst förtryck i alla former skulle vara ett stort lyft för människan - alternativet vore att den sanna religionens orsak skulle tala till hela mänskligheten utan att utesluta någon och tala om vad sant är och omöjliggöra den ondska som nu omgärdar allt religiöst då ju så gott som all religion bygger på att ondska existerar.

  Ja förvisso har religiös galenskap skapat en hel del kulturidiologiska motsättningar både förr och än i dag - de flesta en ren belastning för det mänskliga livet i övrigt.

  Jag föreställer mej att det enda sättet att utförligt få kännedom om hur ett religionsfritt samhälle skulle kunna se ut är att skaffa sej modet att kliva av de religiösa tågen som inget annat kan än att följa sina skenor rätt ner i det helvete det innebär att förstå att allt bara varit lögn och förbannat dikt.

  Det ideala samhället enligt mej är alltså bara ett samhälle utan lögner - men inte ett samhälle utan kärlek.

  "Det finns något bakom heta hjärtat ditt" är vad var och en alltid ska få frihet att söka svaret på vad det är, men då i ett religionslös och axiomfri kontext där den funna sanningen säkert kommer att som nu vara en bland många vilket vi säkert förstår att leva med om vi slipper bli förda bakom religionernas lögner.

  Förresten har jag ofta undrat över hur tokigt det kan bli - varför gör människorna gudstjänst? Är det inte en mer rimlig förväntan att den där gud skulle göra människorna en tjänst genom att visa att denne bryr sej - och till att börja med bara omöjliggör ondskan - det skulle vara något att celebrera - därefter om även dumheten inbegrips i ondskan skulle ju livet knappast kunna förfelas.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Bizon 2012-09-02 15:33:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790612

 • Ja Leif - jag önskar att du har rätt :-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Bizon 2012-09-02 14:40:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page2#post10790596

 • Vill här även starkt rekommendera läsning av Jiddu Krishnamurtis tal år 1929 när han upplöste den organisation som teosoferna hade byggt runt honom och som han var utsedd att leda, se vidare  [länk] .  På engelska, men hans huvudpoäng är att sanningen är något var och en måste finna sin egen väg till.  Sanningen kan ej nås genom religion eller samfund då den är obegränsad.  Påminner samtidigt om Louis Lefebvres fantastiskt fina konstverk i form av en sju minuters film som är bland det mest fantastiska jag har sett.  Har många gånger sett om den, och kommer många gånger till att se om den.  Den finns t.ex. här:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-02 13:29:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790587

 • ¿ Där vi befann oss innan "fallet" "ned i tiden" ?
  [länk]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-02 12:47:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790579

 • Fenomenet religion beror enligt mig på att vi avskurit oss från verklig kontakt med alltet.  Religion är onödigt när verklig kunskap finns.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Leif Erlingsson 2012-09-02 12:38:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790568

 • Jag tolkade Jan O som att det var Sourze som avsågs.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-02 12:34:00 inlägg #94, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page10#post10790565

 • 90// Stopp stopp. Det vore alldeles för dyrt att ha er på ett sådant ställe. Mitt Sahlgrenska är dyrt nog, någon dag då o då.
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Janne B 2012-09-02 12:20:00 inlägg #92, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page10#post10790543

 • #89 Jan Olsson, bizon förknippar väl vår metalitet att närmast platsa på mentalsjukhus och därför vill han inte förstå att svenskarnas mentalitet är särpräglat jämfört med andra länder, som han givetvis förnekar genom att han påstår att svenskarna har alltid varit ett blandfolk som då givetvis innebär att det finns inte något homogent folkslag på denna jord och har aldrig funnits så rymdvarelser vi är. Vi måste skriva om världshistorien för bizons skull så att han får bli tillfreds med sitt sinnelag.
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Mr harmoni 2012-09-02 12:07:00 anonymt inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page10#post10790534

 • En av länkarna i mitt förra inlägg var till "Krigslegitimerare" från 2009-02-03  [länk] ,  där jag bl.a. skrev:
  stupiditen är expert på att fejka uppriktighet, på att luras.  Men den tycks inte ha sinne för när den går för långt, så att det blir patetiskt och uppenbart för alla vad som pågår.
  Det är det vi nu allt tydligare ser.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-09-02 12:00:00 inlägg #299, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790533

 • Re:  Bizon 2012-09-02 10:35 #296  [länk] :
  Det är något väsentligt hos människan som fattas - eller så har vi lite för mycket av förmågan att förtränga verkligheten - alltså i det närmaste helt renons på helhetssyn.
  Du skrev också klokt i "Ovetenskapsparadigmet" tråden 2012-08-30 22:40 #91  [länk] :
  Den typ de senaste kommentarerna i denna tråd visar sammantaget med andra dumheter som den gemene människan har för sej är den egentliga orsaken till att jag inte kan se människan som annat än ovärdig något annat än det helvete hon ständigt skapar åt sej själv.

  Gubbar - Är ni helt renons på visioner?

  Det kan tyckas så - att mänskligheten är i det närmaste helt renons på helhetssyn -, från ett begränsat perspektiv!  Men samtidigt pågår en ostoppbar process, som jag har följt i ett antal år nu.

  Många har beskrivit denna process, i olika termer.  Men intuitivt kan jag som exempel bara nämna när du drömmer en mardröm:  När det är som värst, det är då du vaknar!

  Vi som mänsklighet håller på att bygga upp mot detta crescendo.  Om du tänker efter, så ser du nog hur saker fortare och fortare faller sönder runt oss.  Världens galenskap går i exponentiell bana, som jag förresten skissade för några år sedan:  [länk]   [länk] :
  Systemets försvarare accelererar hela tiden i nya fantastiska rekord i jakten på intelligens lim 0!
  Det är nu förändring av 2:a ordningen är nödvändig.
  Som sagt.  Men det kommer!  Och du ska inte döma mänsklighetens vakenhet efter detta forum.  Betydligt vaknare är man ju t.ex. på http://vaken.se/  [länk] ,  på http://varnyavarld.ning.com/  [länk]  och på otaliga andra bra ställen.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-09-02 11:48:00 inlägg #298, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790531

 • #1 Jan Brunnegård ett samhälle eller en värld utan religion skulle innebära att vi fick färre fanatiker som delvis lever i en fantasivärld. Nu inte sagt att du tillhör denna kategori du visar en human sida trots allt mot oss otrogna och har nog tagit in din tro på rätt sätt som gör skillnaden mot dessa religiösa fanatiker. Fanatism vad det än gäller är av ondo, en gång för länge sedan i mycket unga år höll jag på att bli fanatiker på min tro" att människorna var goda innerst inne och allt av dumheter bara var en ytlig företeelse, men oj vad fel jag hade.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Mr harmoni 2012-09-02 11:46:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790530

 • #89 - Mr.H! - Om vi utgår från ordet Mentalsjukhus,tror Du då Bizon förstår bättre?

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Jan Olsson 2012-09-02 11:38:00 inlägg #90, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790528

 • Att islamister eller muslimer som invandrare i andra länder lyckas införa olika lagar för samma brott inom samma samhälle - en lagstiftning för dom själva och en annan för övriga samhällsmedlemmar har det naturligtvis gått för långt.

  Men jag undrar om du undantar en annan religionsgrundares konsekvenser från vad du kallar "sinnessjukdom" då denna tidigare religionsgren på det judiska trädet i stort sett följt samma mönster?

  Och ska vi se på själva stammen så är det ett sedan länge känt faktum att just judisk religion infiltrerat allehanda religioner och samhällsekonomiska yttringar runt om i världen - sverige, hela europa, ryssland med lydstater, och centralamerika. Vad har du att säja om den traditionen?
  Uppenbarligen har den metod som nu praktiseras från en del rikare arabstater att ge ekonomiskt stöd för religions och kulturinfiltration var i välden det kan tyckas vara lämpligt inspirerats av judiskt nätverksbyggande som även resulterat i en av det internationella samfundet erkänd egen judisk stat - är det kanske ett semitiskt särdrag att kolonisera världen? Eller är det vad människan i alla tider gjort?
  Är det i så fall rimligt att frånta de människor rätten att försvara sej mot den kolonisationen? Folk som bor i det som i dag kallas Palestina inkluderande deras supportrar. Eller folk i detta land som känner sej inträngda i ett hörn av vilken ekomomisk, religiös kolonisation det vara må - där vi väl kan rada upp både islam, usa-imperialism, judiskt inflytande i nationell ekonomi och maktfunktion internationellt?
  Nej - jag anser att det är en mänsklig rättighet att försvara var och en sina intressen, och att försöka uppnå respekt och balans mellan de mänskligt, etniska, ekonomiska och religiösa intressens om ju oomstritt råder på jordens yta - eftersom vi människor är som vi är.

  Detta ger alltså var och en rätten att tycka tänka och agera med eller mot vad det vara må och därför andra rätten att reagera på motsvarande vis var och en efter sin uppfattning tills överensstämmelse och acceptans uppnåtts eller hävdats - bara om den processen får löpa ut i sina mänskliga banor framstår den sanna mänskliga naturen som vi antingen kan vara stolta över eller komma att känna vämjelse inför.

  Ett stalltips från min sida är att vämjelsen kommer att överväga även i fortsättningen.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Bizon 2012-09-02 11:20:00 inlägg #297, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790526


 • Bizon skriver i en annan linje" inte har mycket till övers för judisk religion - lika lite faktiskt som till vilken annan religion som helst. "Du återkommer ofta till detta, ibland som i förbigående!

  Jag frågar nyfiket och ödmjukt hur ett samhälle skulle se ut utan religion. Nästan all gammal kultur är ju stimulerad av religionen. Ska vi skrota den?

  De senaste 50 åren har förvisso kulturen stimulerats av mycket annat än religion - men även av trons många olika uttryck.

  Jag skulle så gärna vilja ha en rätt utförlig beskrivning av det religionslösa samhället - det ideala samhället enligt Bizon och sannolikt många andra.

  "Det finns något bakom heta hjärtat ditt". Är alla gamla diktares undrande tankar bara trams?

  Ja det var lite undring medan det går en gudstjhänst i P1 från mitt gamla Umeå.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION" Jan Brunnegård 2012-09-02 11:16:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790524/page1#post10790525

 • Re:  Bizon 2012-09-02 10:21 #9  [länk] :
  Det är väl det du kallar att "vi behöver bli seende" - "Att alla ser", vilket ju låter enkelt, men vad ska vi se?  Är det att vi själva har sylt på fingrarna - i många fall även blod.
  Nyckeln är att till att börja med förlåta.  Vi är som du skriver alla delaktiga, skyldiga.  Och omedvetna.  Så låt oss förlåta oss själva och andra för allt som är gjort från ett mer begränsat medvetande.  Sedan vågar vi se alltihop.  Och då fortsätter vi inte.
  Vad jag kan se bryr sej dessa brottsliga ledare mindre om sitt anseende än sin position och de slantar deras verksamheter inbringar.
  Fast de kommer inte att kunna fortsätta när alla ser.  De som fullt medvetet väljer ondska kommer att isoleras.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-09-02 11:10:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10790523

 • #85 bizon jag tror inte att du förstår innebörden vad som menas med mentalitet, så vi skippar den helt och hållet, ingen äger någon speciell mentalitet alla är vi en skock får och har det som en utgångspunkt i ditt resonemang, då blir man tvungen att hålla med dig annars inte!
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Mr harmoni 2012-09-02 11:02:00 anonymt inlägg #89, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790522

 • #6 - Folk i arbetsför ålder förväntas syssla med något som ger pengar till statskassan,på det att vi,på plus,må undfå vårt månatliga bistånd!

     -- Kommentar till "Akta språket" Jan Olsson 2012-09-02 10:40:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10790102/page1#post10790521

 • Leif "Som jag ser det är det meningslöst att agera annat än som att svaret är ja."

  Jo jag vet att du verkligen gör så mycket du kan i den trons anda - jag känner mej som du ju även noterat ganska kluven.

  Det är något väsentligt hos människan som fattas - eller så har vi lite för mycket av förmågan att förtränga verkligheten - alltså i det närmaste helt renons på helhetssyn.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Bizon 2012-09-02 10:35:00 inlägg #296, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790520

 • Leif Citerar//Därför är konsekvensen av att vi gör oss av med hierarkisk ideologi att vi för första gången verkligen kan göra oss av med organiserad brottslighet på högsta nivå.
  D.v.s. den dolda makten!//sc.

  - Ja, men då borde vi inrikta oss på att benämna denna makt vid namn och att visa denna makts ansikte.

  Det är väl det du kallar att "vi behöver bli seende" - "Att alla ser", vilket ju låter enkelt, men vad ska vi se? Är det att vi själva har sylt på fingrarna - i många fall även blod.

  Hur gärna vill vi ha vår egen roll i dramat så väl klarlagt.

  Det knepiga är alltså att vi mer eller mindre medvetet är en del av den organiserade brottslighetens marknad och att vi själva bejakar den organiserade brottslighetens agerande i samhället och världen.

  Vad jag kan se bryr sej dessa brottsliga ledare mindre om sitt anseende än sin position och de slantar deras verksamheter inbringar.


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Bizon 2012-09-02 10:21:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10790519

 • #87 - Det inlägget sög verkligen!
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Jan Olsson 2012-09-02 09:48:00 inlägg #88, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790513

 • Leif - visst kan vi drömma, och det är väl även viktigt att inte tappa sugen då ju världen tycks full av tappade sugar.
  Men frågan om inte det bara är prat i tomme - visst kan jag föreställa mej en mycket bättre värld, men tror jag verkligen på att en sådan är möjlig?
  Nej, ska jag vara ärlig så tror jag inte att människan i sin nuvarande tappning är begåvad med det som behövs för att förverkliga global rättvisa, och utan global rättvisa kommer kriget att fortsätta ända in i våra sovrum - alltså precis som det är.
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Bizon 2012-09-02 09:37:00 inlägg #87, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790511

 • Allvarigt talat herrar textmakare. Skriver vi inte alla här för att vi tror att problem går att lösa med upplysning och utbildning. I vart fall lite grann och efter en tid!Hela den svenska Folkrörelsetanken gick ju ut på att upplysa folk så att landet skulle gå mot en ny vår! Nog hade det effekt. 32.000 personer har i år läst texter jag skrivit. År 2008 var det 142.000 som tittade lite på mina texter. Det måste väl ha haft en lysande effekt ;-) God Morgon.
     -- Kommentar till "Omdöme - ett utdöende företräde?" Jan Brunnegård 2012-09-02 07:44:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10790278/page1#post10790507

 • Ja, Keep on dreaming.  Håll drömmen vid liv.  Det är enda sättet.  För om man försöker tvinga någon då har man redan förlorat.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-02 02:40:00 inlägg #86, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790505

 • #73 mr h
  Nej vi är inte lika, det är att vi är olika - har varit olika - och kommer att vara olika som är själva poängen.
  Jag försöker få dej att förstå att så har det varit inom svea rikes gränser sedan dom bildades - troligen även dessförinnan.

  Och just det - svara på mina frågor om det du kallar mentalitet - vad menar du med att "mentalitet" skulle vara vårt främsta kulturella arv?

  I så fall är väl just den mentalitet vi ger fritt spelrum för genom att inte kunna eller vilja försvara den då det måhända inte finns någon specifik mentalitet att besvara - vad är "svensk mentalitet" den som enligt dej skulle häfta vid var svensk med rötterna i detta land - sedan hur länge? Vi har ju alla invandrat hit sedan ett antal generationer.

  Och jag har även lite svårt att hänga med då du känner dej dålig beträffande de som du menar vill nedvärderar det svenska kulturarvet om du inte kan tala om vad det är.

  Vad är det du önskar se bevarat?

  Nej - det är just inte det jag är ute efter "att göra jordens befolkning likriktad, och alla blir bra på att gå i ledband! Jag skulle däremot inte ha något emot att en del typer helt lägger av med att kategorisera andra människor så som varande si bara för att dom har ett svenskt pass och så för att dom har ett annat - för det är om något ett naivt och till yttermera visso döfött musealt tänkande som bara leder till tråkigheter.

  Försök i stället ta dina blågula skygglappar från ögonen och se lite mångfald både hos dej själv och andra vilket vad jag förstår inte skulle skada då jag upplever dina resonemang som väldigt enkelspåriga.

  Att etniska eller religiösa kulturyttringar inte ska annat än behandla varandra med respekt säjer sej själv - att begära särskilda enklaver där var och en etnisk minoritet kan odla sitt eget lilla hat mot den svaghet dom bär är knappas något jag gillar - nej snabbt in i samhället - arbete och egen försörjning är ett måste - att lära värdlandets språk likaså - då behöver ingen känna sej som snyltare eller dra på sej några sjuka självhävdelsebehov som marginaliserar vederbörande ut ur den möjliga sociala gemenskapen.
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Bizon 2012-09-02 02:27:00 inlägg #85, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790504

 • 82/ Keep on dreaming............
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" GunnarL 2012-09-02 01:46:00 inlägg #84, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790503

 • Leif Arne #70
  "hur argumentera med någon som äger en kristallkula" - Min kristalkula i det fallet är liksom ganska många andra, samt Assange själv inget annat än den erfarenhet som - våra i dag skadeståndsberikade Egyåtier svens så kallad säkerhetspolitik förstör livet för.

  "varför skulle just Sverige vara mer ihopkokade med CIA än Storbritannien som traditionellt är dess närmaste allierade?"

  Svaret kan vara så enkelt att Storbritannien helst ser att någon mer korkad än dom själva får ta på sej kritiken från världsopinionen som den har att vänta som bryter mot de mänskliga fri och rättigheternas yttrandefrihetsparagrafer. Sverige har ju dessutom rutin på sånt och är dessutom så pass rikt att det skadestånd som så småningom kan bli aktuellt kan delas ut av det sovande folkets villigt inbetalade skatter. Därför väntar cia med att begära Assange utlämnad till han befinner sig i Sverige?

  Vad menar du med "i laga oordning"?

  Du menar att bollen ligger hos den Ecuadorianska ambassaden - men så är det ju inte - den ligger hos de myndigheter som du kallar "rättsvårdande" som visserligen har rutin på vanvård av densamma, men fortfarande har chansen att fara till ambassaden och ta del av det Assange har att berätta.

  Alltså förfara med lite pragmatisk smidighet för att få saken ur världen.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Bizon 2012-09-02 01:44:00 inlägg #83, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790502

 • Ja, inte ensam...

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-02 01:33:00 inlägg #82, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page9#post10790501

 • 79/ Tack Erlingsson! Du vill skapa en ny kultur. Det känns betryggande. Jag ser fram emot det - även om jag själv inte känner mig särskilt "hukande" och framför allt inte känner att jag tillhör någon "hjord". Men det är ju berömvärt att du tar det här initiativet. Frågan är ju hur du skall genomföra kulturomvandlingen rent praktiskt?
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" GunnarL 2012-09-02 01:01:00 inlägg #80, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790496

 • PS:  Det är inte sysslolöshet som gör att svensken sover, utan att vi är fast i ekorrhjulet.  Inte tid.  Eller sportfåneri, etc.

  Ja, jag erkänner att många är för ointelligenta för att göra annat än följa minsta motståndets lag.  Men det finns tillräckligt många som skulle vakna om de bara inte ständigt drogs ned i ekorrhjulet.

     -- Kommentar till "När media tappar järngreppet" Leif Erlingsson 2012-09-02 00:22:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10767561/page2#post10790476

 • Vår mentalitet är ju inte direkt något att yvas över - svenskarna är hukandets horder, som inte vill ta ansvar för något.  Jag vill skapa en ny kultur, där den gamla sparas på museum.

  Byggt våra strukturer, skriver du.  Ja, men totalt oförmögna till minsta vision.  Fast i strukturerna.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-02 00:05:00 inlägg #79, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790465

 • #76 Leif Erlingsson, personligen är jag inte någon tankeläsare, men då kan det vara på sin plats om du har belägg för att du tänker rätt, likadan fråga kan man ställa till bizon. Tankar och värderingar har ju sin källa bizon hänvisar aldrig till någon länk som kan styrka hans påstående, du Leif överdriver länkandet så att man undrar ibland om det är dina personliga åsikter du delger oss eller är det länkarna vi ska rätta oss efter. Om jag är av den åsikten att vår mentalitet är vårt främsta kulturarv som i sin tur har byggt våra strukturer, så tycker inte bizon detsamma och anser att vi ska ta vara på främmande människor mentalitet för att stärka vår egen. Men du kanske är av samma mening?
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Mr harmoni 2012-09-01 23:45:00 anonymt inlägg #78, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790460

 • PS:  Alla kulturer kommer att behöva ändra på sig, om vi ska få ett bra samhälle.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-01 23:18:00 inlägg #77, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790459

 • Jag förklarade mitt synsätt.  Jag försäkrar att det är så jag tänker och känner.  Ersätt muslim med jude om du vill, jag förklarade bara en tanke med ett exempel.  Känner inget behov av att försöka bevisa att jag "tänkt rätt".  För mig räcker det att jag visat hur just jag tänker.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-01 23:15:00 inlägg #76, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790457

 • #74 Leif Erlingsson, vem talar du för i sak bizon eller dig själv eller rent ut sagt du förstår inte vad jag menar. bizon ser svensk kultur som något värdelöst som jag inte vill hålla med honom om. Ditt påstående om muslimerna får du nog förklara dig närmare om, för du menar väl inte att det är bra att muslimerna tar över ruljansen för att vi kan bli födda till muslim nästa gång? Vilken spekulation du gör dig skyldig till, bevisa sanningshalten i ditt påstående är du snäll.
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Mr harmoni 2012-09-01 23:10:00 anonymt inlägg #75, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790456

 • Re:  Bizon 2012-09-01 05:35 #6  [länk] :
  Huruvida vi - tillsammans kan göra oss av med detta elände är en öppen fråga - den första frågan som dock måste besvaras medvetet om vilka konsekvenserna är - vill vi det?
    - Vill vi ha konsekvenserna, frågar du.  Som jag ser det så kapas som av naturlag så småningom alla hierarkiska strukturer genom att de har sina svaga punkter som inte kan stå emot en nätverksattack.  Det vill säga en större brottsorganisation kan lätt kapa en stat.  Och inte bara en stat, många stater.  Inte minst via underrättelsetjänsterna som ju redan från början drar till sig halv- och helkriminella element.  Men även en sådan organisation är hierarkisk.  Därför är konsekvensen av att vi gör oss av med hierarkisk ideologi att vi för första gången verkligen kan göra oss av med organiserad brottslighet på högsta nivå.  D.v.s. den dolda makten!

  Och vi behöver bara bli seende.  Att alla ser.  För då kan den organiserade brottsligheten inte agera bortom vårt medvetande.  Då faller deras ledares anseende i samhället katastrofalt, de blir mänskliga paria.  Och det vill de inte...  Det vill ingen.  Så vi behöver lära oss tänka.  Själva.  Själva tänka.  Som denna tråden ju handlar om!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-09-01 22:45:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10790453

 • Re:  Bizon 2012-08-31 15:35 #15  [länk] :
  Var det någon som läste Reinfeldts bok "Det sovande folket"?

  Klipsk kille - han visade verkligen att hans teser var riktiga genom att ta alla som inte innan förstod vad som var på G på sängen.

  Frågan är hur många som vaknat av de senaste årens rovdrift på mänskligheten - troligen inte så många.

  "Demonkrati" fungerar för väl för att "maktriarkatets" intressen skulle vilja ha det annorlunda.

  Verklig demokrati skulle vara förödande.
    - I boken förutsätter Reinfeldt att ett folk som har sin inkomst garanterad garanterat blir totalt passificerat.  Första kapitlet beskriver att detta sker i form av hur en litterär person upptäcker att det sker.  Resten av boken bygger på detta teorem.  Men är det sant?

  Om inga utmaningar funnes, skulle det säkert kunna vara sant.  Men människan har fler drivkrafter än att passivt inta föda och underhållning.  Till och med Reinfeldt själv beskriver, och i samma första kapitel, hur vissa medborgare söker en större verklighet.  Mer fantasi.  Som de destruktivt i boken tillfredsställer med hallucinogener.

  Kort sagt, gör det möjligt att tillfredsställa människans stora utforskar- och skaparlusta, och bokens själva grundtes faller.

     -- Kommentar till "När media tappar järngreppet" Leif Erlingsson 2012-09-01 22:44:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10767561/page2#post10790452

 • Det är här det blir väldigt tydligt hur "Mr harmoni" och min egen inställning skiljer sig åt, så jag passar på att påpeka det här.  Det jag ser är hur vi har olika kultur och religion, men oavsett:  Nästa gång föds du som muslim, om det är dem du tycker mest illa om, så då är det bättre att vi genomskådar hela skiten här och nu.  Störst möjlighet till det har vi nog just i Sverige.

     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Leif Erlingsson 2012-09-01 21:37:00 inlägg #74, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790448

 • #65 bizon tyvärr tycker jag att du är fixerad av mångkulturen och naivt ser alla människor som likadana, då är du inne på samma linje som Mona Sahlin och vad då kommentera med dig om mentalitet som är vårt främsta kulturella arv som svenskfientliga krafter helst vill utplåna, den aspekten känns inte bra när du nedvärderar detta kulturarv eller är du ute efter att göra jordens befolkning likriktad och alla blir bra på att gå i ledband?
     -- Kommentar till "Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange" Mr harmoni 2012-09-01 20:41:00 anonymt inlägg #73, http://www.sourze.se/forum/thread/10789761/page8#post10790445

 • Re:  Bizon 2012-09-01 05:49 #291  [länk] :
  Leif #279
  Ja allt detta var inprogrammerat i alla vi små batteriers medvetande - men det är hoppet om en möjligt sann värld fri från den blinda lydnaden och den grundlösa trons helvete och av oss människor medvetet och kärleksfullt ordnad för allas delaktighet för allas väl utan sanslösa hierarkier där samvetslösa psykopater vrider musten ur våra hjärnor som håller drömmen vid liv.
  Men är en sådan värld möjlig?
  Som jag ser det är det meningslöst att agera annat än som att svaret är ja.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-09-01 20:24:00 inlägg #295, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790443

 • Aadamo
  Att jag inte sticker under stol med att jag inte gillar den politik som israel för har vi ju diskuterat förr - men jag är inte heller överens med det sätt som européerna delade upp regionen i mellanöstern där även israel fick en del som då var betydligt mindre än det land dom roffat åt sej i dag.
  Visst får du i detta demokratiska samhälle som du antyder invända mot mitt ifrågasättande av israels rätt att existera på det sätt dom i dag gör - vilket märk väl inget har med att israel är en judisk stat även om jag inte har mycket till övers för judisk religion - lika lite faktiskt som till vilken annan religion som helst.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Bizon 2012-09-01 19:40:00 inlägg #294, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790438

 • Läste i en annan tråd i dag att ingen vet var vi är på väg.  Kan det då vara så att det lossnar snart - se #12?

     -- Kommentar till "En möjlighet till att forma sitt eget liv - extra kommentarstråd" Leif Erlingsson 2012-09-01 17:49:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10508751/page2#post10790430

 • Carl-Olof, det är värre än så, ingen vet vart vi är på väg! Vi har t.o.m.
  ett program i SvT, där man brukar fråga om någon vet.
     -- Kommentar till "Omdöme - ett utdöende företräde?" Leif E Ström 2012-09-01 16:00:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10790278/page1#post10790422

 • Är det dit vi är på väg, mot etisk kollaps?

     -- Kommentar till "Omdöme - ett utdöende företräde?" Leif Erlingsson 2012-09-01 15:02:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10790278/page1#post10790417

 • Svar ja, på frågan.

     -- Kommentar till "Omdöme - ett utdöende företräde?" Leif Erlingsson 2012-09-01 15:00:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790278/page1#post10790416

 • Jan - hel rätt - "dom saknar växel" eftersom allt dom lyckas skrapa ihop går åt till arkivhyra, frimärken och telefon och bredbandsuppkoppling.
  Fred byggs ju som bekant på kommunikation om sånt som det är värt att prata om.
  I detta sammanhang kan man notera att även medlemsavgifter och eventuella anslagna medel för en så behjärtansvärd sak som FRED mals tillbaka i systemet genom de basala driftskostnaderna - dessa går alltså till hyresvärdar, teleoperatörer o.s.v. m.m.
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Bizon 2012-09-01 10:07:00 inlägg #51, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page6#post10790369

 • 43 citat//Du har en poäng i att det är bra med visioner men uppenbarligen gör "Svenska Freds" något fel. Den organisationen saknar en växel, i likhet med andra fredsorgan. // Om jag får skämta lite så saknar de inte växelpengar utan KAPITAL att bedriva en omfattande verksamhet med.De har inte ens 1 promille av vapenindustrins pengar att att arbeta med, informera med etc...
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Janne B 2012-09-01 09:04:00 inlägg #50, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790357

 • 42 Liolinv/ Du nämner mig och ställer några frågor - men sedan verkar det som om du svarar på frågorna själv. Det verkar som om du förstått vad jag menade och då har jag nog inget att tillägga just nu!
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Janne B 2012-09-01 09:00:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790356

 • Liolinv #44
  Ja man kan dra slutsatsen att man gynnas av att ha blod händerna, när man skaffar sej tillträde till maktpyramidens övre skikt - det ger respekt och visar att dem makthungrande inte är att leka med - men blodet får inte vara alltför kladdigt - bara en antydning som inte så lätt ska kunna bevisas - kanske räcker det bara med en skröna?

  Nej "Svenska Freds" är inte naiva i den bemärkelsen att dom är utan visioner - målet är inte ouppnåeligt på sikt under samma förutsättning som droppen som urholkar stenen.

  Även krigiska makthavarna bryr sig om fred om deras folk inte är villiga att ställa upp - det ger nämligen ingen seger vilket i längden alla kommer att förlora på. Men det finna andra aktörer i krig och det är när dessa fått ut det som önskat som krigens verkliga drivkrafter glider undan och möjliggör fred.

  Nej Palestina-konlifkten tar aldrig slut - den underhålls av militärstrategiska och religiösa orsaker - den sitter nu så säkert planterad i mänsklighetens hjärnor att den säkert kommer att ingå i vår arvsmassa för tid och evighet - stackars människor.

  Men du kanske har hört talas om GMO - vi måste bara hitta fredsgenen.

  I värsta fall får lov att lobotomera bort denna israelpalestinadårskap för att äntligen befria mänskligheten från det pandemiska hot som när som helst kan stiga upp ur söndertrasade ruiner.

  Nej det är svårt att både inse och acceptera att verkligheten är för jävlig, men då vi ändå tvingas inse att så är fallet bör vi ställa oss frågan "måste det vara så"?

  Så länge vi bevarar och utvecklar våra visioner om motsatsens möjlighet som uppenbarligen "Svenska Freds" gör så kan jag nog säja att det finns en större orsak till hopp om bättring än om världen vore utan de förhoppningarna.

  Kan det vara så att det Svenska freds saknar är dej?
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Bizon 2012-09-01 07:29:00 inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790353

 • #7, Thomas L. Aabo, har inte du och jag haft någon liknande diskussion tidigare?
  Hur kommer det sig att du kommentar, om du inte har något konstruktivt att tillföra diskussionen?

  FRÅGOR:
  1.)
  a.)
  hur definerar du nominalfrasen "rättfärdiga krig"?
  b.)
  Finns sådana och vem/vilka inleder dem?
  c.)
  vilka två sådana krig syftar du på?
  (Första och Andra världskrigen?)
  (det andra inleddes av en viss österrikare)

  2.)
  föll inte "det ruttna äpplet" från något träd?
  Isåfall vilket träd?

  3.)
  vad betyder "värdsfrånvänd"?
  (tänker på stavningen)

  4.)
  menar du att jag är naivare än "Svenska Freds"?

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 07:02:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790350

 • #5, Bizon, jag håller med dig till fullo i detta:
  "Det som är sant är i alla fall att det inte är den empatiska människan som styr världen, startar krigen, eller utför dåden - det är dårarna, egoisterna, och rufflande strebrar.".

  Frågan är varför just de senare människorna tillåts styra, nu liksom tidigare.
  De måste vara skickliga manipulatörer.

  Kan man dra slutsatsen att man rentav gynnas av att ha blod på sina händer, när man ansöker om tillträde till "maktpyramidens topp"?

  I såfall skulle ju en viss norsk terrorist kunna gynnas av sitt illdåd, om han slipper ut ur fängelset.
  Fast kanske är "spelet" så konstruerat att man inte får vara alltför uppenbart barbarisk?

  Jodå, det är alltid de tvivelaktiga politikerna, bakom sina skrivbord och skottsäkra fönster, som startar krig.
  När senast startade folket krig?

  Självklart är offren selekterade. Man startar väl inte krig mot en som är starkare?

  I Irak och Afghanistan samt i Vietnam har det sett annorlunda ut - så även i bla Libyen där det varit direkta ideologiska motsättningar som gått stick i stäv mot diverse stormakters försörjnings strategiska intressen."

  Ok, så du håller inte med om att "Svenska Freds" är naiva.
  Det är din åsikt men den organisationen strävar tyvärr efter ett aldrig så lovvärt men likväl ouppnåeligt mål.
  Detta, eftersom makthavarna uppenbarligen inte bryr sig om fred.

  När såg du senast en världsfred värd namnet?
  Världen är en övervägande krigisk plats och just "Palestina-konlifkten" tycker jag illustrerar det, med all icke-önskvärd tydlighet.

  Den tar ju liksom aldrig slut, eller hur?
  Ingen genuin vilja finns från något håll att avsluta den.
  Frågan är om den konflikten inte skulle erhålla något slags tvivelaktigt "Guinness World Record".

  Jag tillhör dem som inte accepterar att: "verkligheten är för jävlig", d.v.s. jag håller med dig i din beskrivning av verkligheten men accepterar inte att det är så.

  Jag köper inte att det måste vara på det viset.

  Du har en poäng i att det är bra med visioner men uppenbarligen gör "Svenska Freds" något fel. Den organisationen saknar en växel, i likhet med andra fredsorgan.
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 06:52:00 inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790344

 • #4, Janne B, om det nu råkar vara sällsynt, som du menar, vilket väl inte stämmer (exempel: krigen och f.d.-krigen i Israel, Syrien, Kuwait, Irak, Afghanistan, Balkan...), så undrar jag hur du definierar ~"mkt sällsynt".

  Krig sker ju hela tiden, världen över!

  Jag är även nyfiken på hur du definierar "småkrig".
  Finns det ett "lagom-krig"?

  Nej, det kanske är bra (för européer) att det inte, enl. dig finns några "militära hot mellan staterna i Europa" men tänk om grekerna skulle börja kriga med tyskarna?

  (Läs: om de styrande i respektive länder skulle välja krig, som ultimat lösning på problemen, vilka de nu må vara; folken själva väljer som bekant ingenting alls, utöver att välja in de hundradels promille av befolkningen, som tänks representera densamma i ett parlament)

  Tanken ter sig inte alltför långsökt.

  Jag håller med dig om att debatten om JAS-plan är obegriplig, OM man bortser att affären främst handlar om: P E N G A R.

  Det kan dock inte bortses från.
  Du skrev själv: "industriprojekt" => pengar.

  Ja, varför känner sig Syriens befolkning sviken och övergiven (singular)?
  Min förklaring är att Ryssland säljer vapen till Syrien och är emot intervention.
  Rysslands hållning i frågan blev även föremål för diskussion i FN:s säkerhetsråd, om jag inte missminner mig något.

  Ok, nu förstår jag delvis hur du definierar "stora" och "små" krig.
  Du jämför dagens krig med de två världskrigen?

  Även de "små" krigen räcker till och blir över, när det gäller döda, sårade och tårar.
  När det gäller "stora" krig, enl. vad du kanske menar, så sägs ju även "Tredje världskriget" stå bakom dörren.

  Det börjar väl inte, som en blixt från en klarblå himmel, antar jag.
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 06:26:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790341

 • #3, Carl Olof, det gläder mig att du tycker det och att du deltar i diskussionen. :)
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 06:04:00 inlägg #41, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page5#post10790340

 • [rättelse:]
  (...) som inte rättar in sig* i ledet (*=inordnar sig)
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 06:01:00 inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page4#post10790338

 • #2, Leif, nej, det är självfallet inte sant att den människa, som inte rättar sig i ledet, per automatik är ett djur.

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 06:00:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page4#post10790337

 • #1 Jan, haha/snyft, du syftar på den otämjda/vilda människan?

  Ja, det är en enkel ekvation, givet att alla människor uppför sig så, vilket lyckligtvis inte är fallet.

  F.ö. så beter sig inte andra djur så.
  Andra djur krigar inte på samma sätt eller söker lika systematiskt bekämpa sina egna.

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" liolinv 2012-09-01 05:56:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page4#post10790336

 • Leif #279
  Ja allt detta var inprogrammerat i alla vi små batteriers medvetande - men det är hoppet om en möjligt sann värld fri från den blinda lydnaden och den grundlösa trons helvete och av oss människor medvetet och kärleksfullt ordnad för allas delaktighet för allas väl utan sanslösa hierarkier där samvetslösa psykopater vrider musten ur våra hjärnor som håller drömmen vid liv.
  Men är en sådan värld möjlig?
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Bizon 2012-09-01 05:49:00 inlägg #291, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page30#post10790335

 • Grunden för kyrkan - den männskliga benägenheten för oifrågasättande blind tro och lydnad är samma grund i den mänskliga mentaliteten som möjliggör diktaturer eller andra pyramidala maktkonstruktioner - alltså vår benägenhet att böja oss för auktoriteter och överordnade - accepterande av rang och flock hierarki.

  Sedan spelar det inte så stor roll vad det är för typ av auktoritet - en som givits auktoritet genom rang i det hierarkiska systemet, eller en som innehar verklig erfarenhetsbaserad kunskap - den för tillfället rådande makten innehar auktoriteten - ända till någon/några överlever att ha ifrågasatt den och fått genomslag i det allmänna medvetandet för ifrågasättandets substans av ny kunskap eller nytänkande - eller bara det vanligaste fenomenet i sammanhanget - att den gamla makten ersatts av en annan.

  Detta är ingalunda endast det västerländska tänkandets mekanik - det är hjord- och hjon-människans flockmentalitet som kan ses bakom varje till religion eller hierarkisk ideologi kamouflerad underkastelse av överordnade dogmer.

  Huruvida vi - tillsammans kan göra oss av med detta elände är en öppen fråga - den första frågan som dock måste besvaras medvetet om vilka konsekvenserna är - vill vi det?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Bizon 2012-09-01 05:35:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10790334

 • #285 Adamo
  Du ansluter dej alltså till de som på goda grunder är rädda för att sverige är på väg att bli ett religiöst fundamentalistiskt land.

  Intressant - kan du utveckla det - och vad är det för utveckling du menar stödjer den tanken?

  Själv känner jag ingen som hatar israeler och israel - däremot känner jag en och annan som inte tycker om den politik dom för.
  Och så långt kan dom räkna på mitt goda sällskap.

  Adamo - oavsett andras övriga ideologiska inställning till vad det vara må så bildar jag mej min egen inställning till sakfrågan i det aktuella fallet utan att snegla på vad andra anser.
  det måste kännas tryggt för dig att ha ett sånt sällskap...

  Jan #286
  Ja någon sorts sammanblandning verkar det ha blivit - Vilks är provokatör eller Provie som vi kallades 1966 - 1967 - fast han driver fortfarande sin agenda till sin spets och lyckas rätt bra tycker jag.

  På min tid var avsikten att provocera fram etablissemangets rätta ansikte vilket vi enskilt eller tillsammans ett flertal gånger förstod att vi lyckades med vi också.

  Att några teckningar med fullt adekvat symbolik som de i Gyllandsposten skulle få sådana konsekvenser var det nog ingen som fattade - skulle tro att om man visste att några hundra människor skulle förlora livet genom att bli sönderhackade av en religiös mobb så skulle man avstått från publiceringen.
  Däremot hade man gjort det med all rätt om man vetat att det endast skulle leda till lite diplomati och demonstrationer - eftersom yttrande och tankefrihet liksom religionsfrihet samt frihet från religion är viktiga värden som det syndas mot precis hela tiden.
  Denna gäng riktades ljuset mot islam - en annan gång har det varit vänstern eller sportfånarna som tar alla tillfällen att synas och höras - precis som minareterna exhibitionerar med sina vassa spetor behängda med högtalare som då utropen är igång inget annat samtal kan föras - sånt önskar jag mej inte i mitt närområde - det är mer än nog med klockskrällandet till mässor och begravningar.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Bizon 2012-08-31 23:58:00 inlägg #290, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790309

 • Det är ingen större skillnad på ismerna.  Se sista stycket i detta inlägg:  [länk] .

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-08-31 23:50:00 inlägg #289, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790307

 • #287:
  "Jäklar vad vissa personer är envisa med deras hat."
  Med envist hat avses väl islamisterna? de har ju en väl dokumenterad "tracking record" i detta avseende...

  Begreppet "islamofob" har skapats av islamister och dessa lakejer för att vilseleda de som inte vet vad fobi betyder.
  Fobi betyder obefogad rädsla för något, att vara rädd för islamisterna är ju knappast obefogad.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Adamo 2012-08-31 22:26:00 inlägg #288, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790303

 • Jäklar vad vissa personer är envisa med deras hat. Bara för några dagar sedan valde Reinfeldt, liksom många andra västerländska stats/premiärministrar och presidenter, att stödja den så kallade "fria Syriska armén" som terroriserar det syriska folket. Det är idag uppenbart att många västerländska ledare kommer väl överens med dessa al-Qaida fanatiker. Att det är samma sorts fanatiker som på sionisternas begäran attackerar pro-sionister som Lars Vilks verkar inte ha påverkat de riktiga islamofoberna. Det intressanta är att både sionister och wahhabiter arbetar stenhårt för att utplåna Islam, men har ändå inte lyckats. Jag är fascinerad över er envishet, som efter flera år av hat ännu inte avtagit.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Ibrahim 2012-08-31 21:59:00 inlägg #287, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790302

 • #284:
  ... det är just det att Sverige iallafall inte är religiöst fundamentalistiskt...
  Inte än, men om utvecklingen fortsätter i samma takt som hittills kan du vara bombsäker på att det blir.

  Vem är de som vanligtvis hatar israeler och Israel?
  -> nazister
  -> islamister
  -> kommunister
  -> vissa katoliker och kristna fundamentalister

  Bizon, din inställning i frågan gör dessa till dina meningsfränder, det måste kännas tryggt för dig att ha ett sånt sällskap...
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Adamo 2012-08-31 21:39:00 inlägg #285, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790298

 • #283 Bizon, det är just det att Sverige iallafall inte är religiöst fundamentalistiskt som gör Sverige iallafall teoretiskt potentiellt möjligt som land att starta ett större globalt uppvaknande i.  Det startade ju visserligen för något år sedan i Arabvärlden, men fundamentalismens våta filt har lagts på det uppvaknandet.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-08-31 21:03:00 inlägg #284, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790295

 • #281 Leif Erlingsson men det är klart gör man uttalande på det där sättet så kan bli både ros och ris, precis oavsett vad som är sant eller inte, det bedrövliga är att den som för fram sanningen blir de mest begabbade som inte önskvärda i de högre kretsarna som dessutom oftast får fotfolket med sig. Man behöver bara belysa vad som är politiskt korrekt med viss kritik så kommer fotfolket fram och har underliga åsikter, som inte hör hemma i en civiliserad värld i handling och yttrande.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Mr harmoni 2012-08-31 17:38:00 anonymt inlägg #282, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790284

 • Var det någon som läste Reinfeldts bok "Det sovande folket"?

  Klipsk kille - han visade verkligen att hans teser var riktiga genom att ta alla som inte innan förstod vad som var på G på sängen.
  Frågan är hur många som vaknat av de senaste årens rovdrift på mänskligheten - troligen inte så många.

  "Demonkrati" fungerar för väl för att "maktriarkatets" intressen skulle vilja ha det annorlunda.

  Verklig demokrati skulle vara förödande.

     -- Kommentar till "När media tappar järngreppet" Bizon 2012-08-31 15:35:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10767561/page2#post10790266

 • #280 Mr...  - Det tycks enligt din länk finnas någon grupp som kallat sig "SION".  Det framgick inte av länken vilka det i så fall var.  Intressantare tycker jag i så fall denna bloggning är, av en man som också fast för något år sedan av SVT har hängts ut och där jag vet att det är oskyldigt:  [länk] .

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-08-31 15:22:00 inlägg #281, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page29#post10790260

 • #279 Leif Erlingsson här har du en länk till Svt debatt som kan kopplas till Sion.
  [länk]
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Mr harmoni 2012-08-31 14:56:00 anonymt inlägg #280, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page28#post10790258

 • Ja, Bizon, så presenterades det.  Men kommer du ihåg hur "inbäddat" Sion (eller som jag tror det stavades i filmen, Zion) var?  Ur "demonernas" sida kanske en säkerhetsventil, men de skulle knappast vilja att vi förstod om det var mer än så...  :)

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-08-31 14:01:00 inlägg #279, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page28#post10790245

 • #277
  Som den sorgliga kontentan av Matrix - där det visade sej att Sion bara var alla små batteriers dröm om frihet från den utommänskliga intelligensens förtryck och bara låg i matrisen som något att haka upp det lilla hoppet om en möjlig värdighet på - då livets skulle gå under utan det.
  Zionism däremot är som vilken nationalism som helst - ett herrefolkstänk som sätter ett konstruerat "vi" mot ett "dom", "de andra", "de exploateringsbara", de som om dom har invändningar mot att bli exploaterade utnämns till terrorister och således blir lovliga byten för den i dag grasserande terroristbekämpningen som inget annat är än att skaffa legitimitet för undanröjande av politiskt motstånd.

  Det som komplicerar det hela är att inställningen i stort sett är den samma på båda sidor om skiljelinjerna.
     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Bizon 2012-08-31 13:51:00 inlägg #278, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page28#post10790242

 • På tal om sista meningen i trådens förra inlägg  [länk] :
  Det är toppnamn inom journalistik som vittnar om censuren.  Vi lever verkligen i en demonkrati (obs. stavningen, som Josef Boberg brukar påpeka vid detta ord).
  Kan det vara så att "demonkrati" är när demonerna styr genom det omedvetna folket?...

     -- Kommentar till "När media tappar järngreppet" Leif Erlingsson 2012-08-31 13:04:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10767561/page2#post10790233

 • PS:  Som jag skrivit förut, Sionism ska inte blandas ihop med Sion.  (Skrev båda med z förra gången.)  Detta då Sion är något du har inom dig, men Sionism handlar om något utanför dig.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-08-31 12:31:00 inlägg #277, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page28#post10790230

 • Tips:

  "On the Infinite Universe and Worlds"  (Venedig, 1584)  av Giordano Bruno  [länk]

  Sedan på tal om ickefysiska intelligenser så råkade jag återfinna dessa inlägg, därför postar jag också i denna tråd:
  open minded 2011-07-18 15:35 #169  [länk] :
  sionism = Nazism och dessa bygger på satanism och dyrkar lucifer.
  Ibid., 15:41 #170  [länk] :
  Om du kollar upp salomons nyckel så hänvisar den till pentagrammet som numera är ersatt av davids stjärna.  Salomos Nycklar handlar bara om svartkonst och beskriver 51 olika demoner eller andar.
  Till varje demon hör en symbol som håller det goda borta, så att bara mörkrets krafter ska härska.
  Ibid., 15:46 #171  [länk] :
  Demonerna önskar att hävda sin rätt över jorden, krossa de mänskliga uppkomlingarna och förstöra deras själar.  Demonerna vill att människan ska dyrka dem framför deras skapare, genom att erbjuda gåvor och välbehag som gentjänst, åtminstone till en början.  De vill höja sig själva till deras rättmätiga plats, enligt dem själva.  I många demoners hjärtan är den platsen lika eländig som myror krälande framför deras fötter.  Andra demoner ser potentialen i människorna och skulle antingen rekrytera dem till sin armé i ett krig mot Himlen eller analysera dem för att lära sig hemligheten om deras kraft, vilket är en reflektion av Guds', eftersom det var människan och inte demonerna som skapades som avbild av Herren själv.

  Ytterligare demoner vill tvinga människorna att avslöja sig själva, att erkänna att de är lika ondskefulla och korrupta som demonerna, och bevisa att Gud i själva verket inte älskar dem heller.  I allmänhet hatar demoner alla människor de inte kan utrota eller änglar som förblivit ofallna, men ändå så har många demoner behållit en egensinnigt sinne av heder, eller är det kanske ironi.

     -- Kommentar till "Europa bär skulden för islamsk fundamentalism" Leif Erlingsson 2012-08-31 12:28:00 inlägg #276, http://www.sourze.se/forum/thread/10758549/page28#post10790229

 • Leif Erlingsson som tycks vara en mästare i detektiv mening att ta reda på helt otroliga saker som få känner till, förmodligen beror det på hos dem att rädslan är stor för att se verkligheten som den är. Jag har stött på det här många gånger att femtiotalisterna är en förlorad generation? Bevisligen en samhällsfrånvänd kommunist här på Sourze kan stämma bra in i den bilden, han som har förlorat sin själ till förgängelse. Är det vad som menas med att femtiotalisterna är en förlorad generation, de som gick med i 68 rörelsen och tycks fortfarande vara i den vanföreställningen att det vänstervridna samhället är det ideala?
     -- Kommentar till "Intuition - att utveckla tillit till dig själv" Mr harmoni 2012-08-31 12:12:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10790013/page1#post10790226

 • En detalj som tycks ha gått de flesta förbi, såväl i tråden som i den så kallade akademiska traditionen samt bland den politiska eliten som lutar sig på "experter" i den förra sekten, är min länk om Nuclear Waste Recycling i slutet efter artikeln "Ovetenskapsparadigmet".  Artikeln:  [länk] .  Länk om Nuclear Waste Recycling:  [länk] .

  Läser man den här länkade artikeln så ser man vilka kortsiktiga intressen i ekonomisk vinning på hantering av kärnavfall som stoppat teknologi för att inne i själva kärnkraftverken utan transporter göra avfallet harmlöst.

  Japan kommer förmodligen att gå under på sikt som en följd av kärnkraftskatastrofen där.  Att utveckla kunskap om hur man gör radioaktivt avfall ofarligt är A och O för en värdig framtid.  Men de kriminella krafter som stoppar detta måste vi först ta i tu med.  Och de kommer knappast att göra det själva...

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-31 11:26:00 inlägg #99, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page10#post10790219

 • Eftersom jag inte har konto på Facebook kommenterar jag artikeln "Intuition - att utveckla tillit till dig själv" av Swami Dhyan Giten 2012-08-31 här istället:
  Intellektet är ett utmärkt instrument för att förstå den yttre världen, men det är ett alltför grovt instrument för att förstå den inre världen och livets djupare mysterier.
  Intuition är ögonblickets konstart.  Intuition är alltid i ögonblicket, i här och nu.
  Det är att vara med den levande verkligheten i ögonblicket.
  En människa jag menar förstod detta var den lärare vi känner vid namnet Jesus.  Som när han i Johannesevangeliet talar om det som de australiensiska urinnevånarna kallar drömtiden:
  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till."
  (Johannes 8:58, Folkbibeln.)
  Här visar han alltså att han förstår principen om den tidlösa dimensionen av mänskligt medvetande, i vilken det inte finns dåtid, nutid eller framtid utan man bara är i ögonblicket.  I det tillstånd vi var innan vi "föll ned i tiden".

  Tack också till dig Swami Dhyan Giten, för att du delar med dig av din livsresa!  Till de som inte redan läst, läs:  [länk] .

     -- Kommentar till "Intuition - att utveckla tillit till dig själv" Leif Erlingsson 2012-08-31 10:46:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790013/page1#post10790217

 • Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 56:
  Den avgörande frågan är:
  Hur kan något - bli till - vetenskap?

  Jag kan mycket lugnt skriva att den politiska eliten eller den så kallade akademiska traditionen, som av politikerna fått monopol på utbildning och forskning, inte kan ha något vettigt svar på den avgörande frågan.
          Den enkla sanningen är att det inte kan finnas ett konkret eller begripligt svar, på denna fråga, inom det västerländska kunskapssystemet eller det västerländska tänkandet.  För det är ett historiskt faktum; att det var den kristna kyrkan, som på medeltiden bestämde, att vetenskap hädanefter enbart var vad som utgick deras regler.  Och det är fortfarande kyrkans regler som bestämmer vad som är vetenskap.  Och kyrkans regler utgår givetvis från att människan enbart kan underkasta sig deras lydnadsgud.  Det innebär konkret att alla former av dynamiska processer som exempelvis att nå fram till vad som är vetenskap, per definition, inte kan finnas - i vad som kallas för vetenskap - i det västerländska tänkandet.  Det medför att den som idag hänvisar till vetenskap rakt av hänvisar till kyrkans lydnadsgud.  Det du tror är vetenskap är alltså detsamma som vidskepelse.  Vidskepelse vars grund är att se till så att all makt är hos kyrkan, och dess akademiska sekt, och att du ska kunna bli förnekad och hejdlöst utnyttjad.  För även om det inom exempelvis naturvetenskapen finns relationer som kan påvisas - är det ju även så att alla dynamiska relationer blir eliminerade - för att passa kyrkans definition på vetenskap.
  Se även mitt urval av Sourze-kommentarer som handlar om det Ola Alexander Frisk diskuterar (denna kommentar kommer t.ex. att hamna i där):  [länk] .
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-31 08:58:00 inlägg #98, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page10#post10790215

 • Den mest relevanta fråga som Angela Larsson tar upp är Citat// Varför beter vi oss som vi gör och varför tar vi emot förtryck?//sc. För det är där skon klämmer i förtryck oavsett det är män eller kvinnor som blit förtryckta.

  Ordet "feminism" är listigt valt om man inte önskar en icke könssegregerande kamp mot förtryck - det förtryck som alla utsätts för oavsett kön.

  Den kamp som hittills förts i feminismens namn har spelat maktriarkatet i händerna mer än den hjälpt kvinnor och män ur det förtryck vi alla utsätts för - märk väl att jag använder ordet "maktriarkat" och att det inte är en felstavning av "matriarkat" - bara så vi vet vad vi pratar om.

  Det maktriarkat vi alla förtrycks av önskar helst att vi förtrycker oss själva då det blir billigast så - vi ska även så långt möjligt framleva våra dagar så där lagom otillfredsställda att vi ständigt ska söka tröst och kompensation för att bli bra konsumenter.

  Vi ska även söka syndabockar för att livet ter sej så illa djävligt som det många gånger är - dock, med feminismen som verktyg leds vi från det verkliga förtryckets orsaker - i stället har vi fått en könsmaktskonfrontation som människan aldrig skulle ha överlevt som art om vi hade den i våra gener som i stället gynnat oss genom att ha givit oss förmågan till samarbete, pragmatisk arbetsfördelning, och anpassning till vår biologi.

  I ett friskt samhälle innebär det inga oförtjänta fördelar för någon - oavsett kön - däremot glädjen och tillfredsställelsen över att kunna åstadkomma verklig livskvalitet tillsammans.

  Men i de streberhierarkiska sociala konstruktioner som mänsklig egoism, hagalenskap, och ansvarslöst trångsynt dumhet författigat det mänskliga livet med har vår benägenhet för religiositet legat oss i fatet då den egenskapen gjort infiltrationen av vårt tänkande i det närmaste motståndslös - den nya religionen med samma effekt som de gamla heter "feminism" - den ställer man mot kvinna, dotter mot far och son mot mor i ett könskrig som vi kan få föra bäst vi vill så länge vi lämnar det verkliga förtrycket i fred.

  Återkommer till artikelns viktiga fråga "Varför beter vi oss som vi gör och varför tar vi emot förtryck? Men lägger till ett par följdfrågor - varför blir människor så lättvindigt själva förtryckare oavsett kön, och - varför blundar vi för den fråga vi vardagligen borde känna anledning att ställa oss - vem eller vad tjänar på att vi förtrycker varandra?
     -- Kommentar till "Angela Larsson: "Jag slutade tycka synd om mig själv"" Bizon 2012-08-31 08:33:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10790111/page1#post10790214

 • "Himmelriket" - det ultimata lydnadshelvetet?

  Tanken slog mig att om det skulle finnas fri vilja i "Himmelriket" och man där släppte in de för vilka auktoriteten utgör sanningen, i motsats då till att sanningen är auktoritet, då skulle snabbt "Himmelriket" korrumperas liknande som skett här på jorden.  "Såsom i Himmelen, så ock på jorden".  Och såsom på jorden, så ock i himmelen.

  Härav följer att endast stenhård diktatur kan fungera i "Himmelriket" om människor med nuvarande medvetenhet ska kunna släppas ditin.  Och då innebär det att ett sådant "Himmelrike" är ett lydnadshelvete = Helvetet.

  Och förresten så är det nog lika illa här...

  Slutsats:  Himmel eller Helvete är här på jorden!  Kan vi inte fixa det här så kan vi inte fixa det någon annanstans heller!

  Hälsning, den holistiska detektiven.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Världens elände" Leif Erlingsson 2012-08-31 08:10:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10786814/page1#post10790213

 • När jag ev blivit klarare i skallen ska jag studera Bizons filosofi...;-)
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] PLANKET att klottra på" Janne B 2012-08-31 07:01:00 inlägg #450, http://www.sourze.se/forum/thread/10785420/page45#post10790211

 • Jan #93

  Som du säkert förstår är inte hopp någon intellektuell prestation utan något som ger möjligheten liv, eller livet en känsla av möjlighet.

  Huruvida det är för tidigt att ge upp, eller ens lönt att fundera på vad hopp egentligen innebär är i mänsklighetens fall de masskrafter som effektuerar positiva respektive negativa energier i och för det mänskliga livet, och vars konsekvens visar sej om dessa är i balans eller om någon av dessa överväger.

  Bortsett från en hel del världshistoriska lågvattenmärken så kan jag väl tycka att det går ann på det stora hela att hänga med utan att helt deppa ihop - det flesta av oss kan stå ut med eländet i väntan på en möjligt positiv förändring - som till exempel att vi (människan) vänder oss från lydnadskulturens lillebrorsmentalitet - eller pappa vet bäst syndromet - eller att rättvisa kommer att skipas en gång på den yttersta dagen.

  Allt detta och mer därtill verkar i samma riktning - att vi överlåter ansvaret på någon eller något annat - och så kan inte ett värdigt liv levas.

  Enda chansen är att vi ständigt försöker styra våra handlingar så att det för helheten alltid blir ett plus. Först kan det säkert kännas lite svårt och otacksamt, men ju fler som lever och handlar så - dess då naturligare och lättare kommer det att gå.

  I det fallet skulle kärleksbudet (gör för andra vad du önskar att andra ska göra för dej) kunna vara till lite ledning.

  Lever vi så så kommer vi åtminstone vi som lever snart ha lämnat helvetet bakom oss - gör vi det inte så får vi nöja oss med att ha det helvete vi har...
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-31 01:06:00 inlägg #94, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page10#post10790193

 • Den typ de senaste kommentarerna i denna tråd visar sammantaget med andra dumheter som den gemene människan har för sej är den egentliga orsaken till att jag inte kan se människan som annat än ovärdig något annat än det helvete hon ständigt skapar åt sej själv.

  Gubbar - Är ni helt renons på visioner?
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-30 22:40:00 inlägg #91, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page10#post10790190

 • Leif #56
  "Våra hjälpsamma fåraherdar försöker bara valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning."
  Det har även varit policy här i riket att inte bemöta kritik annat än med ignorans och tystnad - vi såg det under processen då SD fick mer mark under fötterna, och även i det fallet visade det sej att etablissemanget misstagit sej på folkmissnöjets kraft.

  Det intressanta så långt är att den typ av härskarteknik visat sej verkningslös - även om jag spårar orsaken till den framgången inte i första hand att alla sympatiserar med SD politiken i alla stycken unan mer att folk inte gillar etablissemangets moral - ska det vara demokrati så ska det - lite heder ska vi kunna förvänta oss även av folkvalda.

  Så till frågan om infiltration som alla makthavare mer eller mindre använt liksom alla lägre stående maktaspiranter - det gäller att hålla sej ajour med vad den lede fi har för sej annars bli man snabbt marginaliserad.

  Att olika organ bildas för att både skärskåda den konspiration som de facto förekommer och att dementera de konspirationsteorier som måste uppstå då ytterst misstänkliga händelser förekommer är inte annat än vad vi kan förvänta oss - men därför inte av mindre vikt att hålla ögonen på.

  Att "elitens hjälpsamma hjälpredor" är ett fenomen som också måste synliggöras å sådant förekommer. Men i en idel god värld kanske sådant inte är aktuellt, men nu visar den människodominerade världen allt annat än god - mer som en balansgång mellan det totala helvetet och ett något mindre plågsamt sådant.

  Men jag håller inte med om att religion är ett kunskapssystem som bygger på logiska relationer - jag skulle nog snarare säja att religioner bygger på axiomata antaganden och idékonstruktioner som skapats för att hålla samman de axiomata begreppen.

  Att däremot verkligt sökande efter sann vetenskap redan i sin grund disciplin bygger på utformandet av metoder för hur vi ska kunna nå fram till detta sanna vetande - där även ödmjukheten är inräknad då allt sant kunskapssökande öppnar för nya rön som hittills alltid flyttat fram positionerna - då i motsats till religionerna som vanligen fixerar sej vid de redan antagna "sanningarna".

  Detta ger den självklara logiska slutsatsen att det är oavvisligt nödvändigt att skarpt hålla isär religion och verkligt vetande - liksom att det är oavvisligt nödvändigt att hålla isär religion och politiskt styre.
  I det fallet är statsbärande religioner som kristendomen tidigare var och islam och judendomen fortfarande är av ondo då det naturligt utvecklingsbara mänskliga mänskliga livets sökande efter fulländning direkt bromsas upp och binds av ofta urgamla missuppfattningar och maktkonstruktioner som ytterligare infekteras av dagens maktfaktorer.

  Eftersträvansvärt är alltså en från alla ideologier och religioner fristående vetenskap vars enda och långsiktiga mål ska vara att finna den sanning som för ögonblicket låter sej finnas - ett evighetsprojekt...

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-29 12:49:00 inlägg #75, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page8#post10789999

 • #16
  "Ett stort problem är att bland de senare ingen enhetlig linje går att utkristallisera.  Det blir mest små intressegrupper"
    - Beror enligt mig på att man saknar den större bilden.  Härska genom att söndra fungerar.  Men splittar totalt samhället tills det går sönder.  Det är på den väg vi är.  Lösningen är att fler ser mer av den större bilden.  Därför är inte minst Ola Alexander Frisks bok som jag återkommande citerar och länkar till så viktig.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-29 11:53:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page2#post10789995

 • Nja "inte ha något val" desertörer har det alltid funnits.
  En av mina polare - en desertör från Vietnam fattade plötsligt vad det var de amerikanska trupperna höll på med och såg parallellerna med det som hände hans folk (ursprungsbefolkningen på den amerikanska kontinenten innan européerna kom dit).
  Han måste bara därifrån - hela hans mänskliga heder stod på spel - och då var en eventuell krigsrätt och en dom som desertör ett närmare val än att bli galen i förtid och eventuellt hemsänd som stympad krigsveteran.

  Det konstiga är att människor konverterade till soldater kan utföra vilka order som helst - förnuft, tanke och förmågan att känna tycks helt upphöra med påförandet av uniformen - då den sitter där blir människan bara ett förfogningsbart materiel - en tennsoldat.

  En gång i tiden då jag var mer hoppfull beträffande människan bar jag ett plakat med texten "Till alla folk - För fred och frihet lämna vapnen".

  Nu med diverse facit i handen inser jag att mordgalenskap kan drabba vilket folk som helst och rätt vad det är har det fått för sej att bli världens herrar med rätt att döda den som motsätter sej deras förmynderi - det gäller inte bara militära interventioner utan även marknader och råvarutillgångar.
     -- Kommentar till "Aldrig mera krig!" Bizon 2012-08-29 11:02:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789776/page1#post10789994

 • Artikeln denna tråd utgår från visar hur Harvard University med flera betett sig helt ovetenskapligt i att göra sig av med oönskad vetenskap.  Mitt inlägg #56 (s. 6 i tråden) visar att detta är policy.

  Tråden är till för att diskutera såväl vetenskap som fenomenet marginalisering.

  Tråden är inte till för ytterligare marginalisering, så som den används av Anders, Jan Brunnegård, nu också Dippen (#68).

  Vänligen flytta även ut Bibeldiskussionen till annan tråd.

  Det finns fortsatta tankar inom ämnet som väntar på att kunna tas upp här, men det fungerar inte att diskutera seriöst med så mycket störningsmoment som är nu, så det måste vänta.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-29 10:53:00 inlägg #74, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page8#post10789993

 • Tydligare än i din text kunde väl inte visas att krig är ceremoni.  Så låt oss som mänsklighet göra oss av med detta prästerskap för vilka dessa dödsceremonier är så viktiga!

     -- Kommentar till "Aldrig mera krig!" Leif Erlingsson 2012-08-29 10:26:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789776/page1#post10789992

 • Bizon #8
  Så sant.  Det är därför de försöker sätta munkavle på "de obegripliga".  Men om vi håller oss i olika trådar, där vissa trådar är för de som trivs bäst med att lyda, och andra trådar är för oss som trivs bäst med att försöka förstå, och vi respekterar att hålla oss borta från varandras trådar, då kanske det kan funka?

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 18:27:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789959

 • Dags att påminna om:
  http://www.sourze.se/Bortom_materialismen_10727148.asp  [länk]

  Bortom materialismen
  2010-10-20 13:00

  Det vetenskapliga kunskapsläget är i dag på uppåtgående vad gäller kontakter med ickefysiska intelligenser.  Men kunskap om dessa ting hotar såväl materialismen som religionen.

  De styrande ideologierna bakom vårt samhälle - samtliga riksdagspartier - bygger på materialismen.  Religionen hotas, därför att den som har kunskap inte behöver tro.  Mäktiga intressen förhindrar forskare från att nå ut till media, skola och myndigheter med sådan vetenskap som ifrågasätter den rådande ordningen.

  Till exempel har Victor Zammit sammanställt en rejäl kunskapsöverblick i sin "A Lawyer Presents the Case for the Afterlife: Irrefutable Objective Evidence[länk]  från 2006.

  Notera att denna tråd handlar om verkligt kunskapssökande.  Folk som t.ex. utifrån studier i regelböcker över vad de ska anse vara sant och utan verkliga argument pådyvlar andra vad de ska tycka, diskrediterar sig själva från att delta i att skapa verklig förståelse.  Dessa personer har av eget val inget i trådar om vetenskap och kunskapssökande att göra.  Eftersom de inte själva förstår vilka de är så skriver jag i klartext ut att det i denna tråd rör Jan Brunnegård och Anders, se ex. #47  [länk]  och inlägget innan.  Ni är välkomna att presentera era dogmer i andra trådar, bara inte här.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-28 16:59:00 inlägg #67, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page7#post10789948

 • Dessutom totalt oseriöst att jämföra ett ruttet äpple med de två rättfärdiga krigen för demokrati och folks frihet!
  Tack för komiken.  Behövde verkligen ett förlösande skratt, och du gav mig det.

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 16:19:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789939

 • Leif #6
  Ja för de drillade kadaverdisciplinerade som "minsann gjort rätt för sej hela livet" blir den som är obekymrad om normativa dekret och moraliska förväntningar inte bara en obegriplig figur utan även en farlig och hotfull sådan och detta av det enkla skälet att den obekymrade genom sitt vara utmanar de föreställningar som ligger till grund för de "rättas" världsbild.
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Bizon 2012-08-28 16:01:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789938

 • En neutralt hållen artikel som i andra halvan av tredje stycket nämner relevanta mätvärden och i första halvan av fjärde stycket typiska symptom:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-08-28 15:59:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10789937

 • "...Jag tänkte nu beröra ett aktuellt exempel. Varför anses det så mycket värre att en enstaka terrorist, som Anders Behring Breivik, tar eget initiativ och väljer att utföra ett dåd mot dels Norges huvudstad och dels ett 70-tal människor, än att en nation/supermakt väljer att starta krig i Irak och Afghanistan? ..."
  Vilken oerhörd naiv, och värdsfrånvänd syn på världen. Dessutom totalt oseriöst att jämföra ett ruttet äpple med de två rättfärdiga krigen för demokrati och folks frihet!


     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Thomas L. Aabo 2012-08-28 15:21:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789925

 • steno 13 / DET funderar jag på varje dag jag som har oändlig tid o viss ork....
     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Jan Brunnegård 2012-08-28 14:51:00 anonymt inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page2#post10789919

 • Ahh, du menar att de där människorna som det redan har forskats på av sociologer ska få prova att göra en egen analys?  [länk] .

     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Leif Erlingsson 2012-08-28 13:47:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page2#post10789907

 • Tack Leif men det är inte jag som vill ha undersökningen men det är säkert ett intrtessant ämne för sociologer hur sådana här kluster bildas bildas, fortlever och är sammansatta.
     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" steno 2012-08-28 13:37:00 anonymt inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page2#post10789906

 • Jag skrev tidigare
  Att den människa som inte tvingats in i lydnadskultur skulle vara ett djur är grunden i lydnadskulturernas själva legitimitet.  Men är det sant?

  Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 54:
          Således, för den som bygger eller underhåller en statisk värld, där pöbeln ska styras med belöningar och bestraffningar, måste det finnas en förståelse för hur belöningarna och bestraffningarna ska utformas.  Och framför allt, måste ju pöbeln hållas kvar i föreställningen, att de är som korkade djur, som bara kan bli triggade av belöningar och bestraffningar.  Därför måste allt som är i närheten av förståelse, för pöbeln, undvikas som pesten.  Förståelse förstör ju inbillningen att människan är begränsad till belöningar och bestraffningar.  Verklig förståelse blir som ett gift för den som vill hålla människor som lydnadsberoende idioter.  Samtidigt är det så, att den som har greppat att förståelse är det värdefulla - blir kortsiktiga belöningar eller bestraffningar larviga obetydligheter.  Det medför att; för alla dem som är tränade till att se hela livet som en serie av belöningar och bestraffningar, blir den som är obekymrad om deras hela verklighet en obegriplig figur.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 12:20:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789901

 • Ja vad är sant och vad är inte sant det är frågan.
  Det som är sant är i alla fall att det inte är den empatiska människan som styr världen, startar krigen, eller utför dåden - det är dårarna, egoisterna, och rufflande strebrar.
  De flesta som en gång gått in i politiken som "goda" idealister och förblir vid sin övertygelse har stoppats på sin väg mot hierarkins övre regioner - för att du ska kunna nå maktpyramidens topp får du inte störas av att ha blod på dina händer.
  Uppenbarligen låter sej inte makthavarna världen över störas av att spillt blod klibbar mellan deras fingrar - nej varför skulle dom det då maktens berusning omöjliggör någon som helst kontakt med andras verklighet och en död är en död som sällan är värd att beklaga.

  Men att det skulle finnas en tvivelaktig skara politiker som på egen hand startar krig varhelst de känner för det är knappast den strategi som råder - offren är mycket nogsamt selekterade om det inte handlar om rena överloppshandlingar typ folkfrustrationer som kan pyra förståndet ur en hel folkgrupps sinnen tills bara en liten utlösande gnista släpper lös amoken - som i Rowanda och i Jugoslavien.

  I Irak och Afghanistan samt i Vietnam har det sett annorlunda ut - så även i bla Libyen där det varit direkta ideologiska motsättningar som gått stick i stäv mot diverse stormakters försörjnings strategiska intressen.

  Att Svenska Freds skulle framstå som naiva kan jag inte hålla med om bara för att världen inte redan nu är en övervägande fredlig plats att leva på - verkligheten är för jävlig, men är det skäl nog att inte försöka ändra på den till något som den mänskliga arten skulle kunna vara stolt över - i stället som nu de flesta faktiskt gör, larvar på i sina plöjda fåror utan visioner om något bättre.

  Och så detta att den odomesticerade människan skulle vara ett djur och generellt uppför sej som ett sådant är en felvisande förenkling som låter bra i vissa öron, men som är ett falskt påstående.
  Sant är att vi är djur och precis som andra djur äter vi, smälter den föda vi satt i oss och skiter ut den då de användbaraste näringsämnena sugits upp av våra kroppar.
  Men där upphör de generella likheterna med andra djur som har sina respektive artegna beteenden så som människan har sitt.

  Människan styrs av en kombination av hjon- och flock-mentalitet som Leif benämner som "lydnadskultur" vilken i sin tur sprider sej uppåt till allt mindre lager i lydnadskulturens pyramidala uppbyggnad av chefer och överchefer.

  Över jordens yta föreligger ett antal sådana pyramider och underpyramider - vissa paralleller till myrstackar, men mer som en lustifikation då myrsamhällen styrs av hormoner och andra signalsubstanser - medan mänskliga kulturer styrs med våld, klassindelning (kastväsende)indoktrinering samt leda- och väl-befinnandefaktorer med direkt inverkan på folkviljans tendenser i fråga om att önska eller aktivt sträva efter förändring - eller i vad mån den tidigare nämnda frustrationen tenderar till att nå kritiskt ohanterliga nivåer - här spelar drogindustrin i övrigt in.

  Så länge psykiatrin med sina preparat och metoder kan hålla ev. känsliga individer från drastiska överspel eller självmord flyter även deras liv på i acceptabla konsumtionsbanor, och så länge de materierelaterande trygghetsnarkomanerna kan invaggas i tron att allt är som det ska om det finns saker att köpa knotar även dessa relativt villigt på i EKONOMINS LEDBAND - vilket är den faktiska maktfaktorn i dagens marknadsliberalt organiserade ekonomin.
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Bizon 2012-08-28 11:36:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789897

 • Alla kulturer har/haft en grunddoktrin som bygger på att du skall leva efter gruppens direktiv. Detta innebär att du inte bara skall se ut som den, utan även att din tankekontroll över beteende, tankar, känslor och information är omedvetet manipulerad. Ju svagare individ desto mer grupporienterad.

  Livsformen är urgammal och har alltid skapat skuldkänslor för dem som enligt gruppen påvisar "svaghet" vid avvikande beteende. I de moderna kulturerna försöker vi genom heterogena grupperingar skapa en idealmänniska som tänker rätt genom informationskontroll. Det är sanningarna för denna "lyckosökande" doktrin som Breivik inte vill godta. Informationskontrollen gjorde att han skapade en egen doktrin som i sin tur skapade offer, samtidigt som han blev ett offer för den egna.

  I Sverige har medias informationskontroll anammat "Hallsteindoktrinen", vilket byggt på att bryta all information och kontakter med oliktänkare och om "Breiviks" fakta som var grundläggande för hans dåd. Svensk press undvek konsekvent att återge det krackelerande idylliska Norge, där misstycke och rasism varit betydligt öppnare än i Sverige. Den kända norska deckarförfattaren Anne Holt har till och med uttalat sig om att "under senare år har rasismen krupit in i offentliga organisationer".

  Författarens frågeställning om att glömma eller ej, är avhängigt vilka kommande doktriner som kommer att gälla för de som har den framtida makten över informationskontrollen.

     -- Kommentar till "Omvärlden kommer att glömma Breivik (Mikael Vasara 2012-08-28 06:00)" Leif E Ström 2012-08-28 11:10:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789680/page1#post10789893

 • steno, jag kan hjälpa till med att se strukturen i diskussionerna:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Leif Erlingsson 2012-08-28 11:02:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page2#post10789892

 • Aj aj Steno - nu ligger jag risigt till igen ;-)
     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Janne B 2012-08-28 10:50:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page2#post10789891

 • Cass Sunstein som är chef för en tongivande organisation med övergripande mål att bestämma vad man officiellt ska anse om olika information, Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA, skrev 2008 tillsammans med Adrian Vermeule en uppsats inom Harvard University Law School och University of Chicago Law School med titeln Conspiracy Theories.  Deras råd till presidenten var att inte bemöta kritik samt att infiltrera de kulturer och miljöer där maktkritiska frågor drivs (som då kallas "konspirationsteorier").  Kort sagt härska genom att söndra.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 43-44.  Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)

  I relation till de elitens hjälpsamma hjälpredor som hela tiden vill valla tillbaka oss in i lydnadskultur när vi enligt deras tycke förvirrat oss ut utanför stängslet så citerar jag från sidan 51 i Ola Alexander Frisks bok:
          Summa summarum den verkliga skillnaden mellan religion och verkligt vetande är att en religion bygger på regler som måste åtlydas medan verkligt vetande bygger på vad som kan bevisas.  Det innebär att religion är ett kunskapssystem - som bygger på logiska relationer - som visar vad som ska åtlydas.  Medan ett kunskapssystem för verkligt vetande, eller verklig vetenskap, bygger på kunskapen HUR vi kan nå fram till vad som kan bevisas.  På så sätt är religion och vetenskap två helt skilda perspektiv på livet och världen - där vad vi kallar för att tro - att inte riktigt veta - är lika betydelsefullt i de båda synsätten.  Denna distinktion är oerhört betydelsefull att göra - för utan denna grund blir det helt meningslöst att tala om både religion och vetenskap - eller att göra en åtskillnad mellan religion och verkligt vetande.
  Våra hjälpsamma fåraherdar försöker bara valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-28 10:33:00 inlägg #56, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page6#post10789885

 • DETTA ÄR ETT EXTRA DUMT TALESSÄTT // Vägen till helvetet är stensatt av goda föresatser, lyder ett välkänt talesätt. Det skulle dock inte skada om det var ännu lite mer välkänt i politikerkretsar,.....
  //
     -- Kommentar till "Hanna Wagenius: "Den farliga välviljan"" Janne B 2012-08-28 10:31:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789789/page1#post10789884

 • Sourzes kommentarer och kommentatorer vore värd en ny studie. Jag har för mig att riksdagen gjorde något sådant för några år sedan men då var det artiklarna som analyserades
     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" steno 2012-08-28 10:26:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page1#post10789882

 • CITAT //efter att ha fallit till marken, åter flög upp och iväg// Varför flyger då aldrig Leif iväg någonstans alls?
     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Janne B 2012-08-28 10:19:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page1#post10789877

 • #53 Anders du är rolig när du kallar Infowars för en sekt som man inte kan ta på allvar. Se denna sekt som en parallell till Aftonbladet och Expressen det som skrivs i dessa tidningar kan man inte heller ta på allvar som renodlade skvallertidningar. Ska man börja och rota fram sekter då har vi tjogtals med sekter som verkar mitt ibland oss, alla frikyrkor är ju sekter och så vidare där fanatism är den ledande faktorn. Vi har AFA och EXPO där har ytterligare bevis på sekter som innehåller förtappade individer, så här kan man räkna upp dem vart efter och ingen blir klokare på dem för det.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Mr Harmoni 2012-08-28 10:18:00 anonymt inlägg #54, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page6#post10789876

 • Länk om Erin:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Leif Erlingsson 2012-08-28 10:04:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page1#post10789872

 • Meningslöst att klaga på vädret, innan man har uppfunnit ett sätt att förändra det!
  Snacka om bortkoppling från verkligheten.  Jag har hur många ggr som helst presenterat Dr. Judy Woods bevis för att 11 september händelserna utfördes med väderkrigföring.  Man skapade först orkanen Erin och använde sedan dess energi för att upplösa World Trade Center tornen till ett fint damm som fortsatte upplösas på vägen ned, och länge efteråt.  Faktiskt så föll en del av det först ned på marken men eftersom det fortsatte att upplösas molekylärt så blev det sedan så fint att det efter att ha fallit till marken, åter flög upp och iväg.

  Dessutom är det i Agende 21 utsagt hur kontroll över vädret ska användas.  Se vidare min tråd "Agenda 21, geoengineering, hälsa[länk] .

     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Leif Erlingsson 2012-08-28 09:45:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page1#post10789869

 • #52 MatsB Du misstolkar vad jag skriver. Jag blev mycket förvånad av att det fanns människor som tycker att Leifs artikel är bra.När folk börjar prata om paradigm skifte och tänka utanför ramarna för att försvara tokiga ide'er så blir det hela enbart komiskt.

  Men du har rätt i att man inte kan antalet människor som tror på en ide som bevis för denna. Men å andra sidan så är det svårt att få gehör för riktigt dåliga ide'er. Jag tycker man kan se Infowars som en liten "sekt" som man inte kan ta på allvar.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Anders 2012-08-28 09:45:00 anonymt inlägg #53, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page6#post10789868

 • Meningslöst att klaga på vädret,innan man har uppfunnit ett sätt att förändra det!
  Då menar jag inte genom geografisk förflyttning av individen!
  Man får göra med vädret,som med allting annat!
  Ta det som det kommer!
     -- Kommentar till "Vilken underbar sommar" Jan Olsson 2012-08-28 09:07:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789621/page1#post10789867

 • Att den människa som inte tvingats in i lydnadskultur skulle vara ett djur är grunden i lydnadskulturernas själva legitimitet.  Men är det sant?

     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Leif Erlingsson 2012-08-28 08:59:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789865

 • Jag vill tacka dig Teddy Widegren aka Bizon för ditt inlägg 2012-08-28 05:47 #51 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  -  [länk]  -  och varmt rekommendera andra att först läsa det på länken nyss.  Men frågar jag mig, hur får du ihop bristen på avsikt med det du finner med att söka som jag föreslog i början av nuvarande tråd?

  Om du inte ser något annat, se dessa 10 minuter:
  http://www.youtube.com/watch?v=Us8Yv4YLz9k  [länk]
  "Millions to be KILLED under Agenda 21!  (Look for parallels between this & "resource based economy.""

  (Sverige visar f.ö. "framfötterna" i denna Agenda 21:  [länk] .)
  Men det finns mer som bör studeras.  Jag nämnde på andra tråden olja, föroreningar, radioaktivitet, elektrosmog, industriavfallet natriumfluorid, barium, aluminium o.s.v..  Olja syftar på:
  http://kristofferhell.net/bps-avbefolkningsagenda-slutet-pa-en-epok/  [länk]
  "BP:s avbefolkningsagenda - slutet på en epok""
  Den f d oljebolagschefen Ian R Crane, vars tidigare företag var inblandat i den s k "Deepwater Horizon" katastrofen, berättar vad som faktiskt hände den 20 april 2010 i den mexikanska gulfen.  Det kan efter att ha tagit del av det inte finnas något tvivel om att det var avsiktligt gjort.  Lyssna mycket noga på vad han säger om följderna.  Sammanlagt 2 timmar, fördelat på före och efter rast.
  Detta är fakta, när man väl tagit del av dem, så oavsett att du har rätt ang. att det är galenskap så måste man då försöka förstå denna galenskap.  Kanske de som ligger bakom inte anser sig vara beroende av jordens nära framtid.  Kanske de kan resa i tiden eller mellan planeter så de helt enkelt kan "återplantera efter sterilisering".  Man kan spekulera om motiv, men den pågående gärningen är fakta.

  Barium, aluminium o.s.v. är beståndsdelar i de chemtrails som bevisligen sprids.  I mycket höga koncentrationer.

  Föreningen Ren Luft har ställt samman denna presentation:
  http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w  [länk]
  "Chemtrails över Sverige"
  Presentationen börjar med 11 september händelserna, då dessa ju har varit avgörande för att "piska" oss människor tillbaka in i lydnadsbeteende.  Men drygt 3 minuter in kommer man till saken.

  Alfred Webre visar uppmätta mätvärden 1:03.33 och framåt på:  [länk] .
  Se även söksvar på första länken i tråden:
  ""Agenda 21" "United Nations" geoengineering aerosols barium aluminium chemicals health[länk] .
  F.ö. användes "fri energi" och vädermodifiering för att skapa 11 september händelserna.  Kunde istället använts för att minska svält och lidande.  Detta borde kunna jämkas in samtidigt med att fundamentalistisk lydnadskultur undermineras.  Istället kärlek och omtanke!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-08-28 08:55:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10789863

 • Svar till,Varför tar krigen aldrig slut...
  Därför att den odomesticerade människan är ett djur,och uppför sig som ett också!
  Kannibalism på hög nivå!
  Rätt så enkel ekvation,eller hur?

  Mvh!
     -- Kommentar till "Varför tar krigen aldrig slut?" Jan Olsson 2012-08-28 08:41:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789650/page1#post10789861

 • Jan Brunnegård, #47, Anders, #46
  Om antalet människor som annammar en ide' eller ett tankesätt, är ett bra mått på kvaliteten på densamma, vad ska vi då säga om det Jesus pratade om? Han var ju rätt ensam om sina ideer i början, om man så säger, och inte alla gillade det han sa. (OBS: det här låter nog mycket mer ironiskt än det borde, jag vill INTE var ironisk;-)
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" MatsB 2012-08-28 07:45:00 inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page6#post10789857

 • Leif #44
  Ja falsk vetenskap är viktig som styrmedel för vissa etablerade maktfaktorer då den är verktyget för att behålla och konservera de maktstrukturer vars väl och ve beror av denna falska vetenskap.

  Resonemanget kan överföras även till politiska och religiösa områden där det för att få till ett skifte ur dysfunktionalitet undantagslöst mer eller mindre blodiga strider uppstår vilka vanligen slutar med den enes död eller splittring i undergrupperingar - juden- kristen- och den förhärskande domen "islam" är exempel ur den västerländska religionsstriden vars ursprung är mellanöstern.

  Inom den politiska ideologin faller även vänster och högerkrafter samman och splittras upp i likaledes mer eller mindre aggressiva fraktioner.

  Inom vetenskapen, men särskilt då farmakologin har iakttagits hur den etablerade så kallade "läkemedelsindustrin" angriper vad vi skulle kunna kalla "läkekonst". Man säjer sej i det fallet värna om sjuka och svaga gruppers hälsa då man antagit att dom inte har förstånd nog att själva ta ansvar för vilka risker dom är beredda att ta då den etablerade "läkevetenskapen" inte kunnat hjälpa.
  Vanligen är det ju så att den sjuke vänder sej till primärvården först som tillhandahålls via skattemedel i hopp om att där få hjälp.

  Då den hjälpen uteblir söker man sej vidare till andra alternativ - vanligen vänder man sej då från läkemedelsindustrins domäner och blir ett streck i räkningen i deras bokföring vilket naturligtvis inte gillas av de investerare som förväntas förmera kapital genom att exploatera våra åkommor.

  Alternativ medicin blir då en nagel i ögat på etablissemanget - särskilt om alternativen lindrar och kanske rent av botar där de godkända preparaten visat sej mest göra ont värre.

  Med rådande demografiska utveckling förstår man att dagens pensionsåtaganden inte kommer att hålla för de förväntningar en åldrande befolkning enligt avtal har på framtida utbetalningar och vård.
  Varför systemet haltar kan man undra, men dels har vi stora befolkningsgrupper som gå i pension med tämligen oslitna, friska kroppar (övre medelklass och överklass vars livsföring naturligt ger ett långt och fysiskt aktivt liv), men vi har även en tämligen stor befolkningsgrupp bestående av ekonomisk och social underklass och lägre medelklass där tungt, skitigt och farligt arbete eller medfödd eller ådragen sjukdom (vanligen olika former av förgiftning relaterad till livsmiljön) minskar fysisk kapacitet och livslängd vilket kräver tidigare vårdinsatser och tidigare pensionsinträde.

  De faktorer som Leif pekat på //olja, föroreningar, radioaktivitet, elektrosmog, industriavfallet natriumfluorid, barium, aluminium o.s.v..//sc, är väl knappast medvetna åtgärder för att minska den personliga livslängden hos världens befolkning, men likväl den effekt dessa substanser har på den mänskliga organismen vid överexponering.

  Att detta skulle vara en medveten och acceptabel motivation för att mörda en stor del av världens befolkning är för det första en ologisk tankevurpa då detta i slutänden kommer att kosta mer än det smakar eftersom detta leder till total ekonomisk kollapps när försörjningssystemen inte kommer kunna hållas igång.
  För det andra genom att en sådan åtgärd inte leder till önskat resultat som en nödvändig åtgärd för mänsklighetens och planetens överlevnad.

  Märkligt om så intelligenta entiteter som skulle kunna åstadkomma ett dylikt scenario inte skulle förstå bättre än om dom är människor dom själva i slutänden även skulle drabbas.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-28 05:47:00 inlägg #51, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page6#post10789856

 • Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 41:
          Verklig vetenskap och verklig sjukvård bygger givetvis inte på vad som beslutas vara godkänt eller inte - utan på vad som kan bevisas.  Den falska vetenskap som det västerländska tänkandet bygger på - går enbart ut på att - det som godkänns politiskt anses vara vetenskaplig.  Du tror mig nog inte - men det är så - och du har just läst ett bevis på att det är så och hur det påverkar människor direkt.  Det är exakt, samma mönster, som återkommer, och som jag har citerat från nyhetsinslaget - i alla frågor -
  s 42:
  men vi ser inte hur konstigt detta förhållande är - förrän galenskapen lyfts fram i ljuset - för vi är tränade till att lyda.  Och tro nu inte att det exempel, som jag har valt, bara handlar om ekonomisk ersättning.  Det är frågan om ett mönster - som ÄR det västerländska tänkandet - som går ut på att eliminera en konkret förståelse för hur vi ska kunna ta ett nästa steg - inom allt.  Det enda som ska räknas är beslut som ska åtlydas.
  (Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)
  Se även tråden "Det enda sättet att komma till insikt[länk] .

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-27 22:03:00 inlägg #50, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789849

 • Ola Alexander Frisk, s. 39:
  Alltså, när vi har blivit fria från de religiösa idiotierna kan vi exempelvis använda pengar på ett, verkligt, förnuftigt sätt för att förbättra framtida möjligheter - som vi idag inte ens kan tala om.  För i det västerländska tänkandet är tankar om framtiden - bara fria fantasier som inte har något materiellt värde - vilket i det västerländska tänkandet är det mest värdelösa som kan finns.
  V.s.b., och har bevisats, av Sourze.se !  Exempelvis i den nu försvunna tråden "Så dehumaniseras fienden[länk]  men även i många andra trådar.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-08-27 21:32:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10789848

 • Hörde i dag att en massa elektronikvaruhus - i flera olika kedjor - håller på att läggas ned.  Så något verkar på G.  När jag läser din artikel påminns jag om Dag Nilssons ord från förra våren, här citerat av mig för en knapp timme sedan, då de ursprungligen skrevs på en tråd som nu är borta:  [länk] .

     -- Kommentar till "Överproduktion och överkonsumtion är vår tids gissel" Leif Erlingsson 2012-08-27 20:58:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789735/page1#post10789847

 • Urval av kommentarer från försvunnen Sourze-tråd "Så dehumaniseras fienden[länk] :
  • Dag Nilsson 2011-04-01 09:58 #1:
   Med en omfattande livserfarenhet och med snart sextio år på nacken har jag den bas som behövs för att bedöma det samhälle jag lever i.  ---  Vårt samhälle är icke överlevnadsdugligt.  Och det beror inte på de sjukskrivna eller av annan orsak arbetslösa.  ---  Det är det DUKTIGA som utgör det stora hotet för allt liv!  ---  Det är det SKÖTSAMMA som är den stora faran.  ---  Till alla er som jobbar livet ur er nere i maskinrummet säger jag:  SLUTA JOBBA MED ATT ÖKA FARTEN, DET ÄR GALNINGAR SOM STYR BÅTEN!  ---  Gör myteri!  Lägg ut en helt ny kurs!
  • Leif Erlingsson 2011-04-01 14:10 #10:
   Jag blev väldigt glad att någon skrev om den gamla men alltid aktuella dehumanisera fienden taktiken.  TACK!  Lite tangent, men jag läser just nu psykologen och medicinske antropologen Dr. Alberto Villoldo i en bok jag fick av min mamma för något år sedan, bland många andra böcker kring psykologi och sådant.  Den heter "Shamansk Healing".  I den lärde jag mig att iallafall när den skrevs för 11 år sedan så hade fortfarande den katolska Inkvisitionen ett lokalkontor i Peru, "Kontoret för utrotande av avgudadyrkan".  Det var f.ö. en ledtråd som hjälpte doktorn att finna gammal kunskap som fortfarande fanns kvar.  (Han har även en webbplats, [länk] .)  Vi här på Sourze som kritiserar vårt hycklande samhälle får nog allt höra att vi är arbetsskygga och rasister och allt annat.  Man får vara glad så länge vi inte bränns på bål.  Inkvisitionen lever!  GROV IRONI *PÅ*:  Givetvis är det inte riktig kunskap indianerna ägnat sig åt, det är därför Inkvisitionen ägnat snart ett halvt årtusende åt att bekämpa den.  Och givetvis är det inte riktig kunskap vi som vill ha en bättre värld ägnar oss åt  ---  [länk]  ---  det är därför vi hellre ska jobba med att öka farten på skutan [IRONI *AV*], som Dag Nilsson så vist uttryckte - en kommentar jag själv uppfattade helt ha med ämnet att göra.  (#1.)  För det är galningar som styr skutan.  Och de kör ett systematiskt dehumaniserande av envar som försöker förklara vad de håller på med.  Den som älskar alla människor "är rasist", o.s.v..  När ska människor sluta lyssna på dem?!
  • Leif Erlingsson 2011-04-01 22:52 #18:
   Det märks ingen större blygsel här på Sourze vad gäller att kränka dem man misstänker vara utanför arbetsmarknaden.  Jämfört med hur ogärna samma 'övermänniskor' vill säga något negativt om sin övermänniskoideologi och övermänniskostat -- hur man rentav kallar dem som säger som det är för 'rasist' -- så är det lite surrealistiskt innan man inser att det är fråga om just herrefolksmentalitet hur gärna de så att säga "sätter stövlarna i ansiktet" på de misstänkt anställningslösa eller sjukskrivna.
  • open minded 2011-04-02 13:47 #30:
   Först skapas det sjuka och sedan tas rätten ifrån dem att vara sjuka...

  Jämför så sista stycket ur sidan 36 av Ola Alexander Frisks bok, se tidigare inlägg.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Det enda sättet att komma till insikt" Leif Erlingsson 2012-08-27 20:09:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10787428/page1#post10789845

 • Inom fas 3 är dina drömmar redan uppfyllda
     -- Kommentar till "Hanna Wagenius: "Den farliga välviljan"" steno 2012-08-27 18:51:00 anonymt inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789789/page1#post10789840

 • Så du menar att vilka som är dödkött på arbetsmarknaden är redan kämnt så det är ingen idé att undersöka vilka åtgärder som är fruktbara för att få dem i arbete? Blir bara dyrt. Istället ska de enligt C, du, Annie Löf och andra tänkare istället få konkurrera på arbetsmarnaden med lägre lön. C har bara haft berättigande under den tid då ni hette bondeförbundet och hade ett ungdomsförbund JUF som anordnade logdanser. Återgå eller lägg ned
     -- Kommentar till "Hanna Wagenius: "Den farliga välviljan"" steno 2012-08-27 18:50:00 anonymt inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789789/page1#post10789839

 • Av de religioner jag känner till är det ingen som enbart är dålig även om det överväger - däremot har jag träffat människor som visserligen sagt sej ha en religion men annars varit i första hand varit medmänniskor.
  Precis som att vilken religiös eller politisk avart som helst kan ge grogrund för galenskap i likhet med den påverkan som kamphundar eller stridstuppar får för att bli så galna som möjligt utsätts människor i motsvarande grad för hjärntvätt och indotrinering så att dom blir offervilliga nog för att dö för vad dom tror är en god sak.

  Ja som jag brukar säja - det skulle vara en lisa för mänskligheten om den kunde utrota religionerna - men att var och en gott kunde odla sin egen lilla relation till sin gud är det ju i praktiken inget som hindrar.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Islam? Kristendom räcker bra att strunta i." Bizon 2012-08-27 13:14:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789756/page1#post10789813

 • Lennart Lundwall, det är viktigt att föra öppna samtal om Islam och andra religioners trångsynthet, så trångsynthetens fotfäste inte växer i samhället.  Och som du skriver, det sista man bör göra är att vända ryggen mot dem som faktiskt vågar ta i svåra frågor.  Nu har jag ingen kunskap om mannen i Bollnäs eller vad han står för, men det jag vet är att vi i Sverige huvudsakligen har den från Saudiarabien finansierade speciellt fundamentalistiska varianten av Islam, som inte betraktar andra muslimer som muslimer utan som otrogna.  Därför är denna speciellt fundamentalistiska version "perfekt" för dem som vill skapa ett enda stort krigshelvete.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Islam? Kristendom räcker bra att strunta i." Leif Erlingsson 2012-08-27 12:54:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10789756/page1#post10789806

 • Ström 28 / Förstår ungefär vad du menar eftersom jag hängt här i ca 9 år. Det har gjorts många försök till mer diciplinerade sammanhängande debatter, det har aldrig lyckats mer än för några dagar. Det händer att 2-3 skrivare lyckas spinna på en gemensam tråd några dagar, det har varit fina samtal./ Jag startade Plankan i syftet att den skulle vara en plats för spontana inprovisationer. Då skulle det vara lättare att följa linjer o trådar under andra rubriker...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Opinionen blåser vart den vill?" Janne B 2012-08-27 10:30:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10789697/page4#post10789787

 • Det är viktigt med en religionsdialog men jag har aldrig erfarit att någon blivit omvänd åt något håll av teoretiska överläggningar.Men samtal ger öppna sinnen! Förhindrar strider! Det som får folk att ändra sig trosmässigt är synnerligen svåra eller goda Upplevelser.Det har gett livet en ny inriktning.Man börjar summera sitt liv, man frågar sig "ska jag fortsätta på min nuvarande väg" and so on. Jag åkte akut ambulans ca fem ggr förra året samt andra brådskande sjuktransporter därtill.Månaderna efter en stor operation kände jag mig i stort sett döende, tills det tvärvände.Jag bytte inte åskådning p g a detta, men visst försköts! mina värdeskalor. Gå på varuhus o köpa fina kläder är kanske inte så viktigt. Men hålla god kontakt med släkten och vännerna - det är viktigt. Tänka goda positiva tankar - bedja - det är viktigt!Tack till de som orkar läsa detta...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Opinionen blåser vart den vill?" Janne B 2012-08-27 10:21:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10789697/page3#post10789785

 • Bara en stickkommentar till en detalj i det du Teddy Widegren aka Bizon skrev:
  Men om så inte är fallet så betyder det att ett dylikt möte är iscensatt av någon sorts mental labilitet som släppt lös ärvda fantasier i min föreställningsvärld - alltså - jag skulle då ha drabbats av någon variant av mentalitetsbugg som brutit ner förnuftets motstånd mot den i mänsklighetens fall pandemiskt grasserande religiofila masspsykos vilken i kombination med en massa annat destruktivt beteende hotar att stjälpa hela mänskligheten i fördärvet.
  Som vanligt tror jag motmedicinen är att se - och då även i de andliga domänerna.  En sådan kategori som strävar att se i dessa kallas ofta  Shamaner.  Intressant nog hade sist jag fick rapport därom Inkvisitionen fortfarande ett kontor i Peru för att jaga just Shamaner.

  Jag nämnde lite om detta i "Så dehumaniseras fienden" tråden 2011-04-01 14:10 #10  men vid kontroll visar det sig att den tråden inte finns kvar, så jag får lov att länka till min sparade arkivkopia av tråden:  [länk] ,  gå till inlägg #10!  Klippklistrar därifrån:
  läser just nu psykologen och medicinske antropologen Dr. Alberto Villoldo
  [...]
  Den heter "Shamansk Healing".  I den lärde jag mig att iallafall när den skrevs för 11 år sedan så hade fortfarande den katolska Inkvisitionen ett lokalkontor i Peru, "Kontoret för utrotande av avgudadyrkan".  Det var f.ö. en ledtråd som hjälpte doktorn att finna gammal kunskap som fortfarande fanns kvar.
  Även här i Sverige lever vår svenska version av Inkvisitionen i högsta välmåga.  Jag mötte den år 2006 när jag studerade arkiven för mailinglistan Mediekritik, se "Om det svenska åsiktsförtrycket[länk]  där jag beskriver den dynamik jag där kunde utläsa.  Det utsedda mobboffret utsattes för attack från ett flertal anonyma identiteter som registrerades för att omedelbart bilda mobbgäng och i samfälld kör stödja "varandra" i hur "dum" den som skulle åsiktsmobbas var.  Det skrämmande var att en av de normala listdeltagarna gick över på de falska identiternas sida.  Medan andra var tysta eller kritiserade även de mobbade för att skriva utanför ämnet.  Jag har kvar alla arkiv från denna lista, om någon vill göra sociologiska studier över denna dynamik.


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Opinionen blåser vart den vill?" Leif Erlingsson 2012-08-27 10:17:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10789697/page3#post10789784

 • Bizon 25 / det finns mycket i det du skriver som är viktigt och riktigt. Vi har på ngt sätt en gemensam värdegrund, även om den är svår att beskriva. Jag är ytterst sorgsen över de stora maktkyrkornas enorma resurser att påverka folk på olika sätt. Jag har mer hört hemma i den lilla missionshus miljön där en enkel pastor inte hade några propagandaresurser att ta till. Han kunde bara långsiktigt arbeta på att vinna förtroende.Jag har varit med om kanske hundratals bibelstudier där vi suttit på ett jämlikt sätt i en ring och gemensamt sökt finna meningen i det som Jesus sade och gjorde./ Jag ser att prästerna i Sv Kyrkan nästan övergivit predikostolen högt upp i luften. Nu står de med en enkel mikrofon framför altaret och nästan "småpratar" med folk.De försöker vara uppmärksamma på folks reaktioner ungefär som en "stå uppare".En positiv utveckling är på gång...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Opinionen blåser vart den vill?" Janne B 2012-08-27 10:08:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10789697/page3#post10789782

 • En bekant som är f.d. FN soldat och f.d. frimurare, han hoppade av för många år sedan när han förstod hur det är fatt, skickar mig ofta länkar till Global Watch Weekly Report.  Den är en nutidsorientering från kristet perspektiv på hur den satanistiska nya världsordningen håller på att införas.

  Temat i det senaste numret ...
  Global Watch Weekly Report,  PDF på engelska:
  http://globalreport2010.com/globalwatch24aug12.pdf  [länk]
      ... är den totala övervakningen av varje steg vi tar, med fokus på vägarna.
  Citerar i egen översättning ett stycke ur inledningen:
  Den satanistiska nya världsordningen vilar på idén att förslava mänskligheten i ett system som kommer att göra det mycket svårt att undkomma eller att undvika detektion.
  Därför vilar kontrollen av den mänskliga populationen inte bara på kontrollen över personliga data, kommunikationsnätverk och finansiella system men även på kontroll över transportnätverken.
  Eftersom Bibeln säger att "vilddjurets märke" [alt. "vilddjurets tal"] kommer att bli en evig dödsdom för dem som accepterar systemet så innebär detta att en demonisk plan för att skapa ett stort globalt system för att infånga och snärja så många människor som möjligt också kräver förmågan att skapa ett spårbart globalt transportnätverk.
  Läs mer på länken ovan.  Den är visserligen på engelska men engelska är ett av de viktigare språk på vilka man kan ta sig ur den svenska hjärntvätten.  Jag tror även spanska och tyska kan fungera, om man bara vet var man ska leta.  Jag kan ge bra startlänkar till texter även på dessa språk, mejla!  Visste ni förresten att inte ens i Sovjetunionen hade det varit möjligt att införa personnummer, men i Sverige lyckades de!  Sovjeterna skulle aldrig acceptera en sådan kränkning av den personliga integriteten...

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Global Watch Weekly Report" Leif Erlingsson 2012-08-27 09:28:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789778/page1#post10789779

 • Mr Harmoni #48
  Dina frågeställningar här tangerar det jag just postat i tråden "Opinionen blåser vart den vill?" Inlägg #26
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-27 06:12:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789774

 • Jan O #18
  Tackar för dina råd.
  Men att ett sådant möte skulle vara "ofarligt" är jag inte benägen att skriva under på.
  Vore det sant och ett faktiskt möte med Jesus som person så skulle det väl knappast vara farligare än att leva det liv vi redan lever, för då är ju - om vi utgår från vad skrift och föreställningar säjer, Jesus redan och oskiljaktigt här.

  Men om så inte är fallet så betyder det att ett dylikt möte är iscensatt av någon sorts mental labilitet som släppt lös ärvda fantasier i min föreställningsvärld - alltså - jag skulle då ha drabbats av någon variant av mentalitetsbugg som brutit ner förnuftets motstånd mot den i mänsklighetens fall pandemiskt grasserande religiofila masspsykos vilken i kombination med en massa annat destruktivt beteende hotar att stjälpa hela mänskligheten i fördärvet.

  - Nja, så ofarligt är det nog inte vid närmare eftertanke...
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Opinionen blåser vart den vill?" Bizon 2012-08-27 06:02:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10789697/page3#post10789773

 • Kan den här videon få oss att bli troende? [länk] se den och försök förstå vad han säger, men stödtext tillkommer i viss mån. Den som inte vet, kan tala med forskarna att det går att framkalla Gud och Jesus genom vissa experiment, som säger att Gud finns enbart i våra hjärnor och ingen annan stans, som går att framkalla med lite teknisk hjälp.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Mr Harmoni 2012-08-27 00:10:00 anonymt inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789769

 • ANDERS Jag är bekymrad för samma sak som du men det var länge sedan jag blev förvånad över något här. Man kan se det så att det är väldigt många som börjat läsa artikeln, men snabbt gett upp, endast 12 stycken har gillat den. // Ett demonstrationståg på 1000 personer i Sthlm säger heller ingenting. Men om tusen stycken ställde sig i Bruzaholm och hurrade för Leif så vore det en annan sak.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Jan Brunnegård 2012-08-26 22:47:00 anonymt inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789765

 • Det sagt - och även jag lämnade nu sakfrågorna, kan vi återvända dit nu?  Det är endast sanningen som kan rädda oss, så låt oss fokusera på vad som kan visas vara sant.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-26 21:40:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789759

 • Orsaken att falsk vetenskap är viktig är att det är med den så många människor motiveras att arbeta för att minska livslängd på oss med olja, föroreningar, radioaktivitet, elektrosmog, industriavfallet natriumfluorid, barium, aluminium o.s.v..  D.v.s. mörda en stor del av oss.  Detta kan motiveras till "middle management" med att det är för mänsklighetens och planetens överlevnad.  Det finns en massa forskning som kan "bevisa" denna "sanning".  Denna forskning bygger på skygglappsvetenskap med grava luckor.  Luckor bakom vilka lösningar som gör folkmord onödiga döljer sig.  En bit upp i de psykopatiska makthierarkierna är detta med "nödvändiga" folkmord realiteter.  Ännu högre upp har någon - djävulens anhang? / elaka utomjordingar? - sett till att luckorna finns på plats, så allt detta överdjävliga ska synas vara ett "nödvändigt ont".

  (Undrar om vi inte har smådjävlar på besök, rentav?  En annan utanför ämnet fundering är varför det är så viktigt för "djävulens anhang" att hålla oss på mattan, och det kan vara just för att annars tappar de helt all kontroll över oss.  Kanske vi rentav blir osynliga för dem.  Vi ser dem istället för tvärtom.)

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-26 20:50:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789753

 • #42 Anders, vilka är stollarna? När man inte kan hitta någon större skillnad i alla grupperingar, alltid är det en eller flera som kommer med stolliga förslag eller påståenden. jag hittar inte sidan där man har ett koncept på hur man kan göra nästan vilket land som helst demokratiskt i ordets rätta bemärkelse, allt står och faller med ett allmänt intresse för en sådan utveckling. Våra makthavare är ju inte intresserade som man kan se som en självklarhet och då kan man fråga sig, vilka är stollarna?
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Mr Harmoni 2012-08-26 18:53:00 anonymt inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789748

 • #35 Harmoni Kan hålla med dig delvis. Men man kan inte läsa allt som stollarna skriver. Man måste ha vettiga ide'er om man vill skapa ett bättre samhälle.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Anders 2012-08-26 17:40:00 anonymt inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789742

 • Re:  Teddy Widegren aka Bizon 2012-08-26 03:15 #2  [länk] :
  Menar du att Cirkus Assange är planerad för att ytterligare avleda eventuellt intresse från 9-11?
  Nja, det jag menar är att Julian Assange getts den status han trots allt har - en status som inte ges till kompromisslösa sanningssökare - just för att han har ansetts möjlig att kontrollera.  Det vi ser nu är troligen revirstrider i makteliten, för hade Assange inte haft gediget stöd någonstans ifrån så hade han varit borta från manegen för länge sedan.  Därför "Cirkus Assange".  Det fungerar som distraktion, och inte i ditt och mitt intresse.

  Re:  Mr Harmoni 2012-08-26 11:38 #3  [länk] :
  Leif och bizon, läs den här artikeln och sedan för en diskussion om fallet Assange, denna artikel är också hänvisad till att Jocke bör eller har läst den bok som endast är utgiven på engelska av Oskar Swartz som belyser den svenska sexulpolitiken.  [länk]
  Det är sant att Sverige här gör sig till åtlöje.  Jag läste recensionen på din länk.  Jag säger inte att det är betydelselöst det Sverige här genom Assange avslöjar om sig själv, men jag säger att det inte är det omedelbart viktigaste för vår överlevnad.

  I så fall är t.ex. det f d oljebolagschefen Ian R Crane vars tidigare företag var inblandat i den s k "Deepwater Horizon" katastrofen här säger av långt större betydelse:
  BP:s avbefolkningsagenda - slutet på en epok  [länk]
  Det är ett videoinspelat föredrag om vad som eg hände den 20 april 2010 i den mexikanska gulfen, och vad som av allt att döma fortfarande händer p.g.a. det.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Cirkus Assange" Leif Erlingsson 2012-08-26 17:07:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789670/page1#post10789740

 • Re:  Teddy Widegren aka Bizon 2012-08-26 14:55 #38  [länk] :
  Leif - att vi lever med falsk vetenskap går långt tillbaka i tiden - till och med längre tillbaks än inkvisitionen som ju var en närmast global företeelse där mycket gammal kunskap bekämpades i ett försök att utplåna den till förmån för den stipulerade kunskapsmodell som ju fortfarande praktiseras.
  Du har antagligen rätt.  Enda sättet att komma ifrån att de med mest makt bestämmer vad vi ska kalla "sanning" är dock att vi är kompromisslösa i att vi söker vad som är sant och låter den sanning vi då finner bestämma vilka som är auktoriteter.  Inte tvärtom.

  Med det menar jag här i denna tråd, låt oss hålla oss till sakfrågorna.  Vill tacka för ditt inlägg #30 [länk]  då jag tror du ville säga något liknande med det.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-26 16:39:00 inlägg #41, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page5#post10789739

 • Se #37.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-26 16:19:00 inlägg #40, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789737

 • #36 Anders, nej det menade jag inte heller att du gjorde. Jag syftade bara på att oavsett politiska sympatier bör man läsa så mycket av information även om man tycker om den eller inte" för att hålla sig i sejour med verkligheten och sedan är det upp till var och en att avgöra var i sanningshalten finns. Jag har inte några sympatier för politiken som sådan, utan ser mer till vad som drabbar oss, som vi skulle kunna göra något åt och som flertalet här vill belysa, vad som är orättfärdigt. Som dessvärre finns olika meningar om, allt efter var och ens livserfarenhet och framför allt i brist på intresse eller ett brinnande dito, likt vad Leif Erlingsson har, för vad som skulle kunna skapa ett bättre samhälle.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Mr Harmoni 2012-08-26 15:14:00 anonymt inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789732

 • Leif - att vi lever med falsk vetenskap går långt tillbaka i tiden - till och med längre tillbaks än inkvisitionen som ju var en närmast global företeelse där mycket gammal gunskap bekämpades i ett försök att utplåna den till förmån för den stipulerade kunskapsmodell som ju fortfarande praktiseras.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-26 14:55:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789730

 • Kan ni som skriver om annat än att vi lever med falsk vetenskap vänligen flytta de diskussionerna t.ex. till "planket".  Svara där:  [länk] .  Inte här.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-26 14:40:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789728

 • #35 Mr Harmoni

  Stödjer du Infowars? Jag ser inte Infowars som politiska motståndare.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Anders 2012-08-26 14:18:00 anonymt inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789725

 • Dippen #4 - nu anar jag en viss humor - den dippska.
  Ja, fluortanter skadar det inte att vara försiktig med.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Cirkus Assange" Bizon 2012-08-26 13:59:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10789670/page1#post10789721

 • #34 Anders, Det kanske inte är så dumt att läsa denna site antiwar, alltid är det intressant att läsa vad andra har för synpunkter, än den som finns i vår rikspress som är ganska likstämmig och politiskt korrekt. Ett sätt att egentligen hålla sig i sejour med verkligheten kan ju aldrig vara fel, att läsa även vad politiska motståndare har för åsikter. [länk]
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Mr Harmoni 2012-08-26 12:23:00 anonymt inlägg #35, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789710

 • "nu hänger jag inte riktigt med. Menar du att Cirkus Assange är planerad för att ytterligare avleda eventuellt intresse från 9-11? " självklart är det så Bizon, iscensatt och utfört av femistiska sionistiska flourtanter.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Cirkus Assange" Dippen 2012-08-26 11:53:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10789670/page1#post10789708

 • Leif och bizon, läs den här artikeln och sedan för en diskussion om fallet Assange, denna artikel är också hänvisad till att Jocke bör eller har läst den bok som endast är utgiven på engelska av Oskar Swartz som belyser den svenska sexulpolitiken.
  [länk]
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Cirkus Assange" Mr Harmoni 2012-08-26 11:38:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789670/page1#post10789707

 • #31 Jan Brunnegårs "Jag tycker att Leif vore värd en bra publik och inte "tomma kyrkbänkar". Är det inte folk av Leif kaliber som förklarar sanningen här som skapar dessa tomma kyrkbänkar, när folk allt mer kommer till insikt om den reella vekligheten och inte somnar om igen.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Mr Harmoni 2012-08-25 17:53:00 anonymt inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789673

 • Tack för rakt och vänligt svar! Men jag undrar lika vänligt tillbaka hur stor % av våra läsare som förstår Leifs och Newtons ekvationer.Vore det inte roligare att skriva i ett medium som har sådant som specialintresse, där begåvade Leif kunde få lite gehör.// Jag tycker att Leif vore värd en bra publik och inte "tomma kyrkbänkar".
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Jan Brunnegård 2012-08-25 17:40:00 anonymt inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page4#post10789672

 • Cirkus Assange

  Vem tjänar på den?
  Distraktionen stjäl uppmärksamhet från och försvårar möjligt inbrott in i mittfårans informationsarena av "bubblare" som den amerikanske radiovärden Alex Jones  [länk] ,  den amerikanske guvernören Jesse Venturas  [länk]  författarskap och alltmer framgångsrika TV-serie Conspiracy Theory [länk] ,  liksom den engelske författaren David Icke  [länk] .
  Läs vidare:  [länk] .  Se även:  [länk] .

  Inte minst att Jesse Ventura stöder Dr. Judy Woods vetenskapliga bevisföring kring hur 9-11 gjordes  -  [länk][länk]  -  maskeras ju genom denna cirkus kring Julian Assange.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Cirkus Assange" Leif Erlingsson 2012-08-25 17:39:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789670/page1#post10789671

 • Så sant Brunne - men du kanske tycker det är konstgt, men jag tror att tom du kommer att begripa mer än du tror om du bara ändrar attityd.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-25 17:17:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789669

 • Leif //Det är inte den nyfödda babyns hälsa som är avgör ande[...]
  inlägg//sc
  Nej, risken är stor att det blir andra hänsyn so m blir gällande,, men om något så är det just hälsa och välbefinnande som borde vara de enda gitiga kriterierna.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Folkmördarfantaster vill döda babys" Bizon 2012-08-25 17:13:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789660/page1#post10789668

 • Korr:  Det är inte den nyfödda babyns hälsa som är avgörande[...]

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Folkmördarfantaster vill döda babys" Leif Erlingsson 2012-08-25 14:14:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10789660/page1#post10789666

 • Från "Abstract" för den publicerade artikeln  -  [länk] :
  the authors argue that what we call 'after-birth abortion' (killing a newborn) should be permissible in all the cases where abortion is, including cases where the newborn is not disabled.
  Det är inte fostrets hälsa som är avgörande, utan även t.ex. föräldrarnas ekonomi.  Så om ekonomin är dålig i en landsände så avlivar man helt enkelt de nyfödda.  "Praktiskt", eller hur?  (Särskilt som det är banksterfolket som styr både ekonomin och lagarna.  Det var inte jättelänge sedan en forskare applåderades på ett universitet när han ville avliva större delen av jordens befolkning med ebola-virus som löser upp organen till välling inifrån.  När tänker ni vakna ur mardrömmen, när tänker ni erkänna att det är en mardröm?)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Folkmördarfantaster vill döda babys" Leif Erlingsson 2012-08-25 14:04:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10789660/page1#post10789665

 • Leif och bizon, den här frågan är hyperkänslig ur många aspekter och att vi ska ha en lag som påbjuder avlivande av missbildade barn tror jag aldrig någonsin kommer till stånd och tur är det, som lätt skulle missbrukas som abbortmetod, det räcker redan med hur flickor använder abbort som preventivmedel som skett de senaste 50 åren ca i miljon.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Folkmördarfantaster vill döda babys" Mr Harmoni 2012-08-25 12:35:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789660/page1#post10789664

 • Ja detta kan ju låta konstigt, och även ge möjlighet att dra paraleller till nazim mm,
  Vad jag förstår så handlar det om icke livskraftiga födda , eller födda som genom fysiska deffekter tvingas framleva sitt liv med plågor eller total passitivitet som kollin.
  Jag har under en tid arbetat med gravt handikappadede - till exempel barn som haft huvuden så stora att dom själva inte kunnat lyfta detta huvud från marken - tillika kroppar som varit så deformerade att någon som helst motorik variit omöjlig.
  Ärligt talat så ser jag tämligen allvarligt på den empatilöshet som tvingar dessa att framleva denna naturs eller våra mänskliga dumheters förorsakande av deras lidande.
  Samma sak gäller med andra människoors rätt att få avsluta sitt liv som förlorat sitt värde av vilket skäl det var må.

  Klart är dock att någon samhälsekonomisk avlastning av andra skäl än hänsyn till det individuella lidandet inte ska kunna övervägas.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Folkmördarfantaster vill döda babys" Bizon 2012-08-25 12:25:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789660/page1#post10789662

 • Folkmördarfantaster vill döda babys

  Eugenikerna säger nu att barn är en parasitisk börda för samhället.  Se vidare
  "After-Birth Abortion or infanticide?  Eugenicists Say Babies are a Parasitic Burden on Society[länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Folkmördarfantaster vill döda babys" Leif Erlingsson 2012-08-25 10:51:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789660/page1#post10789661

 • Han beklagade "att han inte mördat fler”, mitt i ansiktet på domstol, drabbade och samhälle. Vem har tjänat mest på att domen är en konsekvens av en "politiskt" motiverad handling istället för ett verk av en ensam ideologiskt förvirrad galning?
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Breiviksdomen" Dippen 2012-08-25 10:48:00 anonymt inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10789592/page2#post10789659

 • Fjärrskåderi kan vägleda oss

  Det militärindustriella komplexet har i årtionden använt sig av fjärrskåderi för sina egna syften.  När ska vi vanliga människor ta detta verktyg i bruk för att för egen del välja en för oss positiv framtid?

  För närvarande säger fjärrskådardata att vi har två olika ungefär lika troliga tidslinjer in i år 2013.  Den ena är mer katastrofisk.  I den mer katastrofiska förlorar vi det mesta av vår kvarvarande frihet.  Den andra är mindre katastrofisk.  I den bör vi kunna komma tillrätta med de värsta avarter vi utsätts för.

  Vad väljer vi?
  Vidareläsning:  The Farsight Institute  [länk]  och det jag skrev i "Är Europas ödestimme här?" tråden 2011-12-29 17:41 #24  [länk] ,  samt i "Etablissemangsvetenskapen behöver erkänna fjärrskåderiet" på min blogg 2011-12-06  [länk] .  Sök även på "Project Looking Glass" "Time Travel[länk] .  Redan "Jesaja och grabbarna" använde fjärrskåderi.  (Som jag förut har påpekat, i "Ovetenskapsparadigmet" tråden 2012-05-24 17:23 #12  [länk] .)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Fjärrskåderi kan vägleda oss" Leif Erlingsson 2012-08-25 10:12:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789654/page1#post10789655

 • Jan Brunnegård, du kommer nog fram till svaret om du börjar nysta i vilka som gav dem makt, för du tänker väl inte att de helt av egen kraft tog sig sina positioner?

     -- Kommentar till "Breivik borde dömas till vård" Leif Erlingsson 2012-08-25 08:32:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10789587/page1#post10789652

 • Bästa Bizon - go morrn / Tacka vet jag det Ovala Rummet hos Obama - det är i vart fall begripligt: Man behöver inte låtsas att man förstår...- ;-)
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" jan Brunnegård 2012-08-25 08:11:00 anonymt inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789648

 • Ja det var verkligen en till synes kort perspektivförskjutning - dock blir ju även här innebörden helt annorlunda.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-25 07:59:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page4#post10789647

 • Och detta hänger intimt samman med föreställningen om det krökta rummet - samt en hastighets begränsning (vilken som helst) till den ljuset sägs ska ha i alla lägen. :-)
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Bizon 2012-08-25 07:55:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789646

 • I så fall sjukförklaras av vem? Var skulle den instansen finnas med makt att hämta politiker till undersökning osv----Haagdomstolen har först ppå senare år fått tag i några som redan gjort de gräsligaste saker...
     -- Kommentar till "Breivik borde dömas till vård" Jan Brunnegård 2012-08-24 20:57:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10789587/page1#post10789639

 • Denna lilla upplysning borde skrivas med katthöga bokstäver på tavlan i varje gymnasieklassrum vid matte-fysik- och kemilektionerna. Eftersom inte ens lärare varit medvetna om skillnaden under 300 år, hur skulle då den riktiga kunskapen kunnat ha utvecklats? I och för sej finns det fortfarande folk som häcklar Miles Mathis för att han vågar ge sej på sådana här inpyrda dogmer.
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Jan Rosbäck 2012-08-24 20:33:00 anonymt inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789635

 • Ja, Jan Olsson har satt fingret på den ömma punkten.  Låt mig fortsätta den tanken:
  Ska våra ledare som för oss mot randen av tredje världskriget kunna sjukförklaras, eller inte?

     -- Kommentar till "Breivik borde dömas till vård" Leif Erlingsson 2012-08-24 18:52:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789587/page1#post10789633

 • Ström har en poäng där: Fisk och brottslingar måste tas om hand under första dygnet. Chop chop - skallen ska av först. Sedan kan man filéa.

  Ytterligare poäng till Ström: På 30 år har fosterlandet förändrats till rena rövarnästet. Försöker man förklara varför så blir man beskylld för rasism och flera andra märkliga -ismer. Så det får bli en annan historia.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Breiviksdomen" Lennart Lundwall 2012-08-24 18:45:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10789592/page2#post10789632

 • Sök på
  "Agenda 21" "United Nations" geoengineering aerosols barium aluminium chemicals health  [länk] .
  Kommentera!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Agenda 21, geoengineering, hälsa" Leif Erlingsson 2012-08-24 18:41:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789630/page1#post10789631

 • Ja, inte skriver jag för Newtons Principia pushers iallafall...  [länk] .  Denna tråd kanske inte är till för dig?

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-24 14:54:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789619

 • FÖR VEM OCH TILL VEM skriver du Leif?
     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Janne B 2012-08-24 14:46:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789618

 • Det misstag Newton gjorde var alltså att betrakta "v" i ekvationerna
  a = v² / r
  och
  v = 2πr/t
  som en hastighet, när det bara är ett förhållande mellan ekvationerna som i sig själv inte är vare sig hastighet eller acceleration.  Bara ett matematiskt förhållande.

  Den riktiga ekvationen om vi vill ha förhållandet mellan ett roterande föremåls hastighet till dess centrifugalacceleration är
  a = √vo² + r² - r
  Ifall din webbläsare inte visar ovanstående rätt, läs istället här:
  a = √(vo² + r²) - r
  Tack vare Miles Williams Mathis nya ekvationer kan man nu - om man inte envisas med att kalla dem pseudovetenskap - för första gången omvandla mellan "omloppshastighet" (som inte i strikt fysisk mening är en hastighet!) och tangentiell hastighet.  Tidigare tycks dessa ha antagits vara samma sak.

  Som Miles Mathis skriver, att sätta fel namn på variablerna är inte bara ett semantiskt eller ett metafysiskt fel, det är misslyckande av själva vetenskapen.  Vilket är mycket stora nyheter.

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-24 14:43:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789617

 • Re:  Bizon 2012-08-23 22:36 #29  [länk] :
  På det viset tolkade jag din mening om den nya och den gamla kristusimpulsen som i den gamla bestod av den visuella bilden av den livsoffrande människan med efterföljande lön (evigt liv), men i ny tappning bestod den i det mänskligas uppgång i ljuset - en transformering till en annan perfektion än det hjon mänskligheten framstått som i bibelns beskrivning av kampen mellan ont och gott
  Man kan göra en så "kort" perspektivförskjutning som att det nya är att förstå symboliken  -  [länk][länk][länk]  -  medan det gamla är att läsa och försöka förstå innebörden i texten.  Det nya rentav kanske gör oss till nästa sorts människa, den flygande regnbågsmänniskan.  Kanske enligt de principer jag skissade här?:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-24 12:02:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page4#post10789602

 • Mr Harmoni och givetvis Lennart Lundwall, jag eftersökte de som förstår.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Breiviksdomen" Leif E Ström 2012-08-24 11:59:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10789592/page1#post10789601

 • Breivik hade förstått hur världen funkar, men Annika Östberg följde sitt vilda hjärta?

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Breiviksdomen" Leif Erlingsson 2012-08-24 10:33:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10789592/page1#post10789594

 • Tro inte att de flesta förstår sig på juridik eller innebörden av brott och straff. Breivik fick 21 år efter att ha dödat 77 människor och skadat minst lika många fysiskt. Mentalt har han skadat hela världen.

  Annika Östberg fick sitta 30 år utan att ha dödat någon. Fritt fram för er övriga som förstår.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Breiviksdomen" Leif E Ström 2012-08-24 10:27:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789592/page1#post10789593

 • Vi låter vårt samhälle styras av psykopater.  Rättar vi till den "lilla detaljen" så faller alla andra bitar därefter på plats.

     -- Kommentar till "Fallet Thomas Quick: Att skapa en seriemördare - Hannes Råstam" Leif Erlingsson 2012-08-24 10:18:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10788878/page4#post10789591

 • Just så Angus, ondskan livnär sig på vår rädsla, så svält ut den!

  Kram!

     -- Kommentar till "Doften av ondska" Leif Erlingsson 2012-08-24 10:06:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789483/page1#post10789589

 • Fast jag tror inte att vi behöver lämna det här existensplanet så mycket som att ändra vårt förhållningssätt till det, bl.a. att leva mer i drömtiden.  Det skulle inte behövas så mycket "bränna bort det onda" om inte så många av oss trodde sig vara just onda.  (Eller som är mer synligt utåt, projicerar på andra att det är andra som är de onda.)

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-24 09:22:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789582

 • Leif - detta med "paradigm" kan översättas med - för stunden rådande fakta eller omständigheter - och om vi då tar betydelsen av ordet "paradigmskifte" så borde det betyda att vi byter ut det vi tror på som fakta mot något nytt vi tror på som fakta.
  På det viset tolkade jag din mening om den nya och den gamla kristusimpulsen som i den gamla bestod av den visuella bilden av den livsoffrande människan med efterföljande lön (evigt liv), men i ny tappning bestod den i det mänskligas uppgång i ljuset - en transformering till en annan perfektion än det hjon mänskligheten framstått som i bibelns beskrivning av kampen mellan ont och gott - fast där mer som guds privata lilla uppgörelse med ett av sina upproriska barm - ärkeängeln Satanael - symbolen för vårt egensinniga trots mot en överhet som vill ha all makt åt sej själv.

  Nåväl - nu är den kampen på väg att ta slut och mänskligheten är på väg mot sin transformation - resterna förgörs slutligt i en självdestruktion utan dess like, medan människans verkliga jag kollektivt som Fenixfåglar lyfter ur lågorna i form av fulländade serafer.
  Jag tror inte du behöver oroa dej - du kommer att hitta öppningen om du är villig att ta konsekvenserna.
  Förklarat med en liknelse - därför att päronets mognad kommer vare sej päronet vill det eller ej - och med Karin Bojes insikt "Visst gör det ont då knoppar brista" - men sedan då dom väl brustit och står där i fullt utslagen blom då är den nya eran inne - det nya paradigmet ställer andra fakta för de som genomgått transformeringen att förhålla sej till.
  Allt kommer att förklaras i sinom tid - det heter visserligen att "den som söker skola finna", men vad det blir som blir funnet vet vi inte förr än vi har det - nyckeln till ljuset är vår beredskap - vår beredskap är nyckeln till ljuset - och som jag sa "vår vilja att ta konsekvenserna" av att gå ur tiden - för att förtydliga det lite :-)
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 22:36:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789566

 • Min paradigmbyteskollega Jens Jerndal menar att vi inte har något annat val än att snarast bryta genom galenskapsparadigmet som nu sitter i förarsätet  -  [länk] .  Han efterfrågar idéer hur vi ska bryta igenom.  Själv gör jag ju allt jag förmår, som ni märkt, men jag vet verkligen inte vad som ska "bryta igenom" galenskapsmuren.  Har ju nästan inte haft något annat fokus de senaste sju åren  [länk] (titta på mina skisser om fundamentalisterna!), och ännu känns det inte riktigt som att jag har brutit igenom.  Kanske fundamentalisterna måste få detta först?:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 21:07:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789559

 • Ja Leif våra materiella behov ligger oss i fatet, men än värre är vår kärlek till våra nära och kära, men även den mentala och fysiska smärtan är manipulatörernas verktyg.

  Kikade även på den senaste länken - han menar att det blir ett upprepat Irakscenario, fast denna gång med kemiska stridsmedel som förevändning, men med än allvarligare konsekvenser.

  Ja och så det amerikanska skyddsrumstänket som halmstrå att hålla sej i - inte roliga utsikter, men inte heller förvånande - hoppas alltid på att mänskligt förnuft ska segra, men finner oftast dumheten högst upp på prispallen som alltid de små får betala.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 20:49:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789557

 • Artikeln som citerar professor Torbjörn Tännsjö:
  "Staterna måste utplånas... och en enda världsregering måste upprättas"
  Jan Brunnegård i andra kommentaren:
  HUR många liv har räddats de år vi haft försök till Världsregeringar Modell Napoleon, Hitler, Stalin.  EU har säkert räddat liv men blir det starkare med en mer stark centralmakt....förändras läget....
  Denna typ av projekt har i alla tider stötts av auktoritetstroende.  Så här formulerade den kände författaren Mark Twain det i Harper's Magazine november 1916 inför USA:s inträde i första världskriget:
  Den högljudda minoriteten kommer - som vanligt - att ropa på krig.  Prästerskapet kommer först att invända - varsamt och försiktigt; den stora och tröga majoriteten kommer att gnugga sina sömniga ögon och försöka fatta varför det ska bli krig och säga, uppriktigt och indignerat: »Det är orättvist och vanhedrande, och det finns inget behov av det.«

  Sedan kommer minoriteten att ropa högre.  Några rättrådiga män i det andra lägret kommer att resonera och argumentera mot kriget i ord och skrift, och man kommer först att lyssna på och applådera dem, men det varar inte länge.  De andra kommer att överrösta dem, och snart kommer den krigsfientliga publiken att glesna och mista sin popularitet.

  Inom kort kommer man att få se något märkligt: talarna störtas från podiet och yttranderätten stryps av rasande horder som innerst inne - liksom förut - håller med de störtade talarna men inte vågar säga det.  Och nu tar hela nationen - prästerna och alla andra - upp stridsropet, skriker sig hesa och mobbar varje ärlig man som vågar öppna munnen, och snart kommer de munnarna att tystna.

  Därefter kommer statsmännen att hitta på billiga lögner och lägga skulden på den angripna nationen, och alla kommer att glädjas över dessa samvetslugnande falsarier, flitigt studera dem och vägra att granska några invändningar, och därmed kommer de successivt att övertyga sig om att kriget är rättfärdigt och tacka Gud för sin förbättrade sömn efter denna process av groteskt självbedrägeri.
  (Tariq Ali, Fundamentalisternas kamp, Översättning: Gunnar Sandin, Ordfront Stockholm 2003, skrev om det för sju år sedan:  [länk] .)

     -- Kommentar till "Den svenska ockupationen kan få en upplösning" Leif Erlingsson 2012-08-23 20:30:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10789100/page1#post10789554

 • Jo Leif #123 - det är problem med sådana fiender - dom är väldigt svåra att komma åt.
  Dessutom kan en vanlig dödlig rätt lätt känna sej tämligen beklämd inför utsikten att ta initiativet ur en sådan fiendes näve.

  Tittade ävenledes igenom länkarna - det har verkligen producerats mängder med bild och tankematerial omkring jesusmyten - alla kreativa krafter har verkligen spätt på det ena efter det andra.
  Att urskilja vad som verkligen är relevant sanning i allt detta och vad som är en ganska vanlig mänsklig strävan att finna mening i livet och att ta sitt uppdrag åt överheten på fullaste allvar är inte heller så lätt att försöka utröna.

  Men allt sedan astrologin tog sina första stapplande steg i människans medvetande så har stjärnorna tillmätts stor betydelse för det lilla mänskliga livet - trots eoner av avstånd, trots att vi har ett dansande kaos över under och i oändlighet åt alla sidor om oss och troligen även i oss så vill vi tro - och tror gör vi på än det ena och än det andra.

  Hur som helst så var det fina arbeten många där - tre, sex, sju, nio tolv är vanliga numerologiska fenomen symbolmakarna använder - kul att även åtta också kommit med på ett hörn.

  Pentagrammet har ju även det fått lite blandad betydelse beroende på hur det ses - men är det ändå inte väldigt tragikomiskt att så mycket mänsklig energi, sorg död och förskräckelse förorsakats mänskligheten bara genom det faktum att att vi söker något vi redan har - bara det att vi letar på fel ställe och med föresatser som inte är helt goda.

  Det är precis som de där med vetenskap - vi jobbar hårt för att försöka bevis något vi redan bestämt hur det ska vara.
  Som med higgs - den finns nu därför att vi bestämt att den borde finnas och har lyckats hitta en metod för att bevisa det - fast jag undrar hur många verkliga sanningar vi gått förbi under tiden utan att ha en aning om dom?
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-23 19:44:00 inlägg #124, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page13#post10789552

 • Läste lite noggrannare.  Du ifrågasätter planläggning.  Men du vet väl att i krig så planerar man att fördärva för sina fiender, det har du väl hört talas om?  Slå då på en fiende som kanske till och med har skapat vår tidsupplevelse, som är utanför den parametern, och det är inga problem med att se mångtusenåriga avsiktliga agendor.

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-23 18:44:00 inlägg #123, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page13#post10789550

 • Och blanda förresten inte heller ihop "Zion" med det politiska fejket "Zionism".

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-23 18:09:00 inlägg #122, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page13#post10789548

 • Jag har i något års tid hållit ögonen på en blogg som sköts av Lord Stirling.  Nu har den uppdaterats,  [länk] .  Läs om hur han anser att tredje världskriget ska startas.  Jag misstänker att syftet hela tiden har varit att avhålla oss från att upptäcka vår egen förmåga, vilka vi själva verkligen är.  Misstänker att Lord Stirling tänker i liknande banor, då han mycket länge haft en bloggpost om "Holy Shroud of Turin" överst på sin blogg.

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 17:58:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789547

 • Bizon, det är just genom våra materiella behov som vi har manipulerats i tusentals år.  Om vi vill bli fria måste vi välja att ta reda på vad som verkligen är sant trots dessa behov .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 17:51:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789546

 • Bizon, blanda inte ihop dagens kristna religioner med det Kristus kan lära oss...  [länk]   [länk] .

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-23 17:48:00 inlägg #121, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page13#post10789545

 • Ja Leif #119, ser vi på tidigare kulturer ur de aspekterna att vi behöver veta mer om dem än vi gör så att vi förstår varför deras utveckling gick fel och dom gick under så kan jag tycka att ett studium är väl så motiverat - fast risken är stor att det mest blir spekulationer.

  Liksom iden och tolkningen av "det nya kristusmedvetandet" vars benämning om det inte har något med kristendomen som religion att göra än en viss symbolik är lika tokigt valt som feminism som ett begrepp för en pågående jämställdhetssträvan - i båda fallen kan det bara bli fel.

  Det är inget fel i att försöka förstå vilka vi verkligen är - både som individer och som art.

  Och du har verkligen rätt som jag antar att du antar att jag inte tror mej förstå vad detta nya kristusmedvetande är, men däremot blandar jag inte ihop det "med diverse kristna falanger" - i det fallet beskrev jag bara den hittillsvarande utvecklingen under det gamla och vad jag anog vara det ursprungliga kristusmedvetandet som dessvärre inte fört så mycket gott med sej till människodjuret.

  Att det nya skulle gälla våra verkliga förmågor låter ju intressant. Kanske det där evolutionära steget jag saknar, det där då våra DNA aktiveras så vi tillgång till det vidgade medvetandets förmågor att se lite mer av helheten än den navelskådande erans förfärande enögdhet.

  När du säjer att någonting kryptiskt och dunkelt tänkt i forntiden skulle vara till för och ha en planerad betydelse för vår tid och inte bara slumpartade effekter av tidigare skeden så blir jag lite vaksam - att tro på det förutbestämda ödet och annat som gör livet och världen till mekanik har jag svårt att ta till mej - som till exempel att något planlagts för att vi ska ha ett positivt exempel för vår egen andliga resa - men betänk då hela det negativa som kommit med det eventuellt positiva i släptåg.
  Jag menar att det gör det medvetna i det fallet omöjligt att försvara - ja det handlar om de där att ändamålen har en gräns för då medlen inte kan accepteras...
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-23 17:24:00 inlägg #120, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789542

 • Re:  2012-08-23 08:48 #117, 08:49 #118.

  Bizon, vi är inte helt överens ang. tidigare civilisationers kunskap då jag menar att vi behöver veta mycket mer om dem än vi gör.  Deras teknologi, kosmologi, inte minst.  Och sociologi, så vi förstår var de gick snett.

  Det nya kristusmedvetandet avser att förstå vilka vi själva verkligen är.  Ingen som förstår vad det innebär kan blanda ihop det med diverse kristna falanger, etc.  Det handlar istället om våra verkliga förmågor, som fundamentalisterna har försökt lura oss att vi inte besitter.  Och vi har snällt låtit oss manipuleras att stänga av.  Kanske det är som så många pratar, att våra DNA håller på att aktiveras så vi åter får tillgång till dem.  Det sägs att det är detta som är den s.k. uppstigningen.  Alltså att berättelsen om Kristus himlafärd, sann eller ej, är till för att vi ska ha ett positivt exempel för vår egen andliga resa.

  Som jag spekulerade 2009, kanske själva våra kroppar är potentiella rymdskepp. (Jag relaterade detta till The Casing Theory och Non Linear Time Field Frequency Acceleration (NTFFA)  -  [länk] .)

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-23 16:31:00 inlägg #119, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789534

 • Leif #21
  Mahatma Gandhis ord är sanna men utopiska - det är ord vars mening är värda att sträva efter att följa, men svåra för de flesta av oss att förverkliga i våra vardagliga liv då efterlevnaden vanligen är oförenlig med att få mat på bordet och tak över huvudet.
  Inte förr än flertalet av oss är beredda att avstå sådan lyx kommer sanningen att bära den frukt de hungrande behöver, och som skulle göra livet mer uthärdligt för oss alla.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 16:15:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789532

 • Som jag skrivit upprepade gånger förut  -  [länk]  -
  vår nuvarande akademiska vetenskap är en skygglappsverksamhet.  Där det är viktigt att sortera bort allt som inte passar in i paradigmet.  Den moderna mottagarkanalen är justerad till en extremt smalbandig inställning, långt, långt bort från DrömTidens bredbandskanal.
  Vi styrs av Fundamentalism, och Fundamentalisterna lyder religiösa lagar från 1277 om att auktoriteterna bestämmer vad som är sanning, inte att sanningen bestämmer vilka som är auktoriteter  -  [länk]  - ,  och detta gör Fundamentalisterna även när de kallar sig ateister, se kommentarstrådarna efter paradigmbrytande artiklar.

  Istället bör vi tänka som oscar: berven brukar citera:
  Det är inte auktoriteten som utgör sanningen, utan sanning som utgör auktoritet.  [länk]

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 15:50:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789527

 • Lite mer om Ovetenskapsparadigmet.  Jag har tittat på Miles Williams Mathis korrektion av Newtons misstag i Lemmae VII, m.fl..  Det handlar om att Newton blandat ihop olika enheter, hastighet med hastighetsökning = acceleration.  Intressant nog har alla efter Newton med olika trolleritrick maskerat felet.  Av någon orsak har de antingen valt att göra absurda matematiska lösningar eller att tro på andras absurda lösningar.  Detaljerna kan studeras i dels det tidigare men längre (och mer informativa!) dokumentet "A Correction To The Equation a = v2/r (and a Refutation of Newton's Lemmae VI, VII & VIII)[länk]  och dels i den senare kortversionen i "Angular Velocity and Angular Momentum[länk] .  Det blir p.g.a. detta fundamentala fel i fysiken fel i den mesta efterföljande fysik som bygger på detta, med stor påverkan på många områden.  Det har t.ex. sagts mig att den moderna kvantfysikens och kosmologins matematiska singulariteter är en följd av detta tidigare fel.  Vem vet, kanske det är här vi har den svarta materien, universums expansion o.s.v.?!

  Sedan följde jag en länk och vidare till en annan länk från något jag själv skrev för ett par år sedan och hamnade på en video med ett öppningsanförande av Dewey B. Larson hållet 1978 vid "the 3rd Annual Conference of New Science Advocates (now ISUS)",  [länk] .  Och av alla de intressanta sakerna han sa där så berättade Dewey bl.a. att Einstein kritiserat Newton för att först ha observerat verkligheten innan han försökte förklara den.  Einstein menade tydligen istället att man ska sätta ihop en teori som påstår sig förklara orsaker och med den göra förutsägelser om verkligheten för att sedan se om dessa stämmer.  Deweys kritik av Einstein var att man kan sätta ihop många olika matematiska samband som beskriver det man ser, men inte förrän man känner till alla faktorer kan man veta vad som är sant, och då vet man.  Tills dess behövs ingen teori, det räcker att man tills dess ingenjörsmässigt erfarenhetsmässigt kan räkna på fenomen, de matematiska sambanden räcker.  Dewey B. Larson menade att från Einstein och framåt så bekymrar man sig inte om att teorier ska beskriva verkligheten utan man är nöjda om man snickrar ihop något där siffrorna stämmer, och när de inte stämmer så snickrar man mer, och mer, och mer.  Snickarglädje?  :)

  Miles W. Mathis är "bakåtsträvare" härvidlag.  Han har återgått till att observera verkligheten!

     -- Kommentar till "Ovetenskapsparadigmet" Leif Erlingsson 2012-08-23 14:37:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page3#post10789518

 • Denna artikel påminner mej åter om romanen "det svarta molnet" som jag refererade till här i någon tråd för en tid sedan.
  När våra minnes och processystem är fulla så går det trögt och kan vara förenat med livsfara att försöka pressa in något nytt som kullkastar allt annat.
  Därför är det mycket viktigt att göra som Leif säjer - gå över den smala spången till ny kunskap ensam - där på andra sidan "kan vi vara ensamma tillsammans - och "tillsammans är vi mindre ensamma, men ändå ensamma då "vi" var och en av oss är universums centrum ända till det ögonblick vi undfår förmågan att vara en del av det mer allomfattande varat.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 13:58:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789513

 • Your Quote for the day. . .

  Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If youre right and you know it, speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth. ~ Gandhi
  "Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you.  Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time.  If you're right and you know it, speak your mind.  Even if you are a minority of one, the truth is still the truth."  ~ Gandhi

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 12:15:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10789503

 • Leif - fortsättning på föregående.
  Föresten funderar jag fortfarande på vad du menar med "det nya kristusmedvetandet" och i vad mån det skiljer sej från det gamla? Och om inte ett sådant tänk direkt stöter på patrull av det gamla kristusmedvetandets funktionärer som filat på det i två tusen år, och knappast så där i en handvändning vill se dessa ansträngningar bytas ut mot någon nymodighet.
  I det fallet blir det väl som vanligt vad gäller den sönderfallande judiska religionen som först sönderföll i diverse kristna falanger och sedan i diverse muslimska och i detta en klar tendens till ett krig "alla mot alla".

  Och nej - ""Det nya Atlantis i den tappningen behöver vi inte. Atlantis gick under, varför ska vi köra det spelet igen? Så jag tycker vi skapar något bättre!"" - Här närmar du dej mina tankegångar som jag trodde att vi inte var överens om vad gäller dessa tidigare kulturers värde för oss i nutid som något annat än varnande exempel.

  Dom gick av någon anledning under - troligen av ett helt kluster av anledningar, vilka vi med all säkerhet redan nu inte kan balansera annat än med nöd och näppe.

  Kulturernas kollapser kommer liksom tidvattnets vågor - alltså bara en fråga om tid om det mentala evolutionära steget uteblir därför att utan det kommer mänskligheten ingen vart trots sin tro på den för stunden så enastående tekniska utveckling.
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-23 08:49:00 inlägg #118, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789489

 • Ja Leif #116 - där sätter du fingret på spiken "ingen av oss förstår de verkliga skeendena och att försiktighet därför är bra"

  "Jag har en känsla av att du intuitivt förstår något som är viktigt, men att du inte - liksom inte heller jag själv för den delen - alltid riktigt lyckas med kommunikationen" - Ja även här är din fingertoppskänsla pålitlig.

  Att det vore bra om vi kunde genomskåda lögnerna och oss själva som bärare och administratörer av dessa lögner är nästan för mycket begärt av ett djur som bygger hela sin existens på strutsmentalitetens skumögdhet och fega plåstrande över mänsklighetens djupt sargade och infekterade själ.

  Alla dessa historiska övergrepp kompletteras ständigt i varje nu med nya, medan vi famlar runt och babblar om kärlek vilken vi i praktiken är oförmögna till, bland annat därför mänskligheten har förlagt den i ett flertal obegripligt frånvarande gudars händer, men inte enbart där utan framför allt genom en massundergivenhet som på olika vis manifesteras genom både mental och fysisk våldsindoktrinering - alltså artificiellt skapad rädsla.

  Som jag tidigare nämnt är människan ett ständigt småskrajt djur som ständigt bär på olika skräckföreställningar om än det ena och än det andra - guds vrede har toppat listan i tusentals år och det oavsett vilken religion vi talar om, men med några undantag - dock i det fallet har det varit andra metafysiska fenomen att oroa sej för.

  Nu för tiden har det - förutom gud och krig i största allmänhet även konjunkturras och regeringars vanstyre av "våra" gemensamt förvärvade tillgångar - även varit ett mentalt förfall som yttrar sej i en allt tydligare empatilöshet och egocentrering i en allas kamp mot var annan konkurrensutsatt individ med där tillhörande rädsla för att inte kunna förverkliga var och en sin bild av hur ett liv bör gestalta sej.

  Och ja Leif - vi måste "vakna upp från religionerna" som enligt ditt sätt att se på saken är "att vi ska kunna övervinna manipulationerna som splittrar oss" och visst är det så - men även den ekonomiska ordning som tillåter rovdrift på både individer och det ekosystem som livet inte klarar sej utan.

  Jag tror som du "att vi kan skapa den värld vi medvetet önskar skapa när vi väl förstår hur våra medvetanden har manipulerats" under förutsättning att detta "vi" innebär alla - alltså ett mentalt evolutionärt steg till ett mer övergripande medvetenhetsstadium från det nu rådande egocentrerade och navelskådande ditot.
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-23 08:48:00 inlägg #117, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789488

 • Det jag själv känt på mig är hur alla dramer liksom verkar fake, inte håller ihop, och samtidigt verkar syfta till att dra ur oss kraft - faktiskt ungefär som i The Matrix.  Att alla dramer inte är inbördes konsistenta längre.  Tidigare har jag tänkt att det är för att allt är en slags dröm, och i drömmar är det ju drömskt och saker som är ologiska inträffar.  Men om det faktiskt är så att denna värld som jag också tänkt manifesteras av oss själva och det vi manifesterar manipuleras genom den manipulation vi utsätts för men vi håller på att bryta igenom manipulationen eller manipulationen håller på att bli alltmer absurd och därför förstör för sig själv till och med, inte fixar det längre....

     -- Kommentar till "Drömtillståndet och informationskriget" Leif Erlingsson 2012-08-22 12:42:00 inlägg #52, http://www.sourze.se/forum/thread/10737360/page6#post10789454

 • Ja, "Så länge som vi misstolkar resultatet som orsaken, så kommer vi oundvikligen att avskärmas från möjligheten att nå en djupare nivå av förståelse." (citat från [länk] .)

     -- Kommentar till "Informationskriget närmar sig" Leif Erlingsson 2012-08-22 10:03:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10785442/page5#post10789450

 • Med lögnen som redskap har detta ägt rum. Så Thomas Quick fick bli ett av oändligt många quick fix i ett sjukt rättsystem.
  Med lögnen som redskap och en ryggdunkar kultur har den ruttnande staten detta fallet bara som toppen på ett isberg . Skall det bli en sanningskommision borde den gälla hela rättsystemet som nu är fullt av myndighetsbrottslingar med institutioner fulla av lik och total kaos
     -- Kommentar till "Fallet Thomas Quick: Att skapa en seriemördare - Hannes Råstam" Incognito 2012-08-22 07:33:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10788878/page1#post10789443

 • #47 Leif Erlingsson du som tycks ha huvudet på skaft och försöker oss andra att förstå vad "orsak och verkan" har för innebörd, är en oerhört viktig parameter, vad som orsakat våra handlingar att ha ett speciellt förhållningssätt till vad vi vill förstå och utövar i praktiken. Vi svenssons är uppdelade i två läger och inte allt för sällan rådbråkar vi varandra om vem som har rätt eller fel. Det stora felet är en bristande sammanhållning t.ex att svenskar är ständigt i trubbel med varandra och det kan vi lätt beskylla politikerna och journalisterna för att de skapat detta Sverige av idag.
     -- Kommentar till "Informationskriget närmar sig" Mr Harmoni 2012-08-21 13:54:00 anonymt inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10785442/page5#post10789409

 • Den holistiska detektiven på lätt svenska?

  Världen är konstig.  Några människor försöker ändra på världen genom att skriva om den.  En del människor tycker att de som skriver om att världen är konstig istället är de som är konstiga.  Eller att de är misstänkta för att de skriver vad de skriver.

  Det finns också människor som visserligen tycker att världen är konstig.  Fast de tror inte att de kan göra något åt det.  Att man bara kan ändra på sig själv.  Så de skriver inte annat än till likasinnade.

  Sedan finns det de människor som tror att sanningen kommer ur radions program ett o.s.v..  Dessa människor brukar tro att världen är ganska OK.  Fast att det finns lite väl många människor som är konstiga.

     -- Kommentar till "Informationskriget närmar sig" Leif Erlingsson 2012-08-21 13:33:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10785442/page5#post10789407

 • Re:  Bizon/Teddy Widegren 2012-08-19 19:18 #111  [länk] :  Det finns "en smak" i din text som är viktig, ett övergripande tänk som är bra, nämligen att ingen av oss egentligen förstår de verkliga skeendena och att försiktighet därför är bra.  Jag har en känsla av att du intuitivt förstår något som är viktigt, men att du inte - liksom inte heller jag själv för den delen - alltid riktigt lyckas med kommunikationen.

  Orsaken att vi behöver genomskåda de riktigt stora lögnerna och bland dessa också vakna upp från religionerna är enligt mig för att vi ska kunna övervinna manipulationerna som splittrar oss.  Jag tror att vi kan skapa den värld vi medvetet önskar skapa när vi väl förstår hur våra medvetanden har manipulerats.  Du nämner "Atlantis verkar ju vara en realitet i detta sammanhang" och ja, USA anses vara det nya Atlantis och detta även i officiell symbolik som NATO - North Atlantic Treaty Organization, etc.  Det är inte långt mellan hur man ljudar "Atlantic" och "Atlantis" och ljudning är viktig i symbolik.  Även vad gäller kontrollen så är NATO det nya Atlantis, och det behöver vi inte.  Atlantis gick under, varför ska vi köra det spelet igen?  Så jag tycker vi skapar något bättre!

  Re:  Mental kvalitet i EU 2012-08-20 13:11 #112  [länk] :  Tycker mig förstå att din strategi är att förmedla hur ett exakt och strikt formellt tänkande kan ta oss ur vår hjärntvätt.  Intressant att du har erfarenheter från produktansvar o.s.v. från USA där det juridiska är knivskarpt och knappast så totalbluddrig-luddigt som i vårt egna in i dimman försvinnande land.  Se vidare min kommentar i annan Sourze-tråd om hur jag själv försöker interagera med ponerologiseringsprocessen:  [länk] .  Bl.a. "Om ett samhälle inte lyckas att övervinna det hysteriska tillståndet så kan en stor blodig tragedi bli resultatet."  När de sista spåren av rationellt tänkande lämnar ett land så kan vad som helst hända.  Sverige är på väg i en mycket farlig riktning, och du ska ha all respekt för att göra vad du kan för att försöka inspirera till ett helt annat sätt att tänka.

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-21 13:28:00 inlägg #116, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789406

 • Mental kvalitet i EU - anonymt inlägg #114
  inte behöver du flitige klipp och klistrare i textmassa beklaga mina egenskaper - förstår din strategi så pass att det väsentliga du möjligen har att säja finns i avsparken - resten räcker det med att ögna då du massproducerat det till leda - förstår varför du inte tröttnat - varför det snarare är jag som borde beklaga dej då du så uppenbart kommit i kläm mellan de marknadskrafter som endast ser din person som en liten ingrediens i sin flitigt konsumerade näringslösning.
  Dessutom torde en mer riktig benämning vara "en av den inre marknadens medlemsstater".
  Huruvida du har en chans att hävda dina eventuella skadeståndsanspråk beror på om du kan finansiera en sådan juridisk process - det tar tid och kostar - fråga de som länge arbetat med statens skuldfråga beträffande de barn som placerats i undermåliga fosterhem och i vissa fall även kastrerats eller steriliserats - allt under ett partis regeringstid som nu enligt de sammansvurna behöver så mycket dålig publicitet som möjligt för att inte bli för kaxiga - vågar du gissa att de nu om än blygsamma, men dock utbetalade skadestånden skulle ha kommit till om de sammansvurna inte varit hotade av ett förestående maktskifte?
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-20 23:15:00 inlägg #115, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789390


 • Bizon, # 113 däset eller inte däset, men det kan vara så att du mentalt inte vill, kan eller vågar förstå att EN enskild medborgare med hypremakt, fritt i den feodala svenska demokratin får värdera, värdesäkra och välja eller inte välja EN valsedel, med partinamnet överst på kollektiv av laglösa partipolitiska ideella föreningar, som i styrelse, utskott eller nämnd, lurar svenska folket, att all makt utgår från folket. Folket är ett ord som är ett laglöst kollektiv u.p.a. även om det är dokumenterat i den svenska grundlagen, av humana resurser som älskar att lyda makthavare i den feodala svenska demokratin.

  Om du inte vill, kan eller vågar förstå den nytta Jag producerar i tid och rum här på sourzeXse, är Jag den förste att beklaga om du läser men inte förstår att i tid och rum värdera nytta, ansvar och risk, med det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES/EU.


     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Mental kvalitet i EU 2012-08-20 22:39:00 anonymt inlägg #114, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789389

 • Mental kvalitet i EU - anonymt inlägg #112
  Ärligt talat - ditt tugg har under en tid, sedan inkubationstiden för lustifikationer utgått, nu blivit mer än däset.
  Du skulle inte kunna tänka dej att klippa ihop något nytt någon gång - kanske till någon nytta som omväxling?
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-20 21:32:00 inlägg #113, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789385

 • Tack oskar: berven, för handlingarna (producerade ord i budskap/utformation) i #108, med hjälp av dina enskilda humana resurser.

  Mina och dina humana resurser är i min mentala fyrarummare en unik helhet sammansatt av delarna Tid x (Rum + Arbete + Energi). Om dina handlingar (ord med budskap/utformation) har kvalitet (nytta, ansvar och risk) i tid och rum, som är statiskt, empiriskt eller logiskt mätbar, är värdet noll.

  Brist på nutid gör att Jag får planera att i nära framtid kvalitetssäkra dina producerade handlingar av sammansatta ord, med "språkliga predikament", men det är inte resurssnålt (effektivt) i nutid och rum, att skriva på engelska om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, i kvalitetssäkrat brev till EN drabbad enskild medborgare vill, kan eller vågar producerar resultat (kunskap, tanke, beslut och handling) med svenska ord i budskap/ut-information. ”Språkliga predikament” tolkar i skarpa lägen EU-domstolen med hjälp av ord på det franska språket och vill, kan och vågar inte tolka ord på engelska eller svenska och det är en svag länk i enskild medborgares rättigheter.

  Fick i USA, 1989 lära att produktkvalitet bara kan vara rätt eller fel, om producentens avsikt och mål, är att uppfylla lagstiftarens krav på nytta och delstatsmyndigheternas tillsynsansvar och risk.

  Strikt produktansvar för säkerhetsbrist i brev till EN drabbad enskild medveten medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, vänder i nära framtid upp och ner på den svenska korrupta modellen av feodal demokrati, men det förstår inte enskild medborgare som får hypremakt att fritt värdera, värdesäkra och välja eller inte välja EN valsedel, med partinamnet överst på kollektiv av laglösa partipolitiska ideella föreningar, som i styrelse, utskott eller nämnd, lurar svenska folket, att all makt utgår från folket, ett ord som är ett laglöst kollektiv u.p.a. även om det är dokumenterat i den svenska grundlagen, av humana resurser som älskar att lyda den feodala svenska demokratin.

  Återkommer om du vill, kan eller vågar, med mina enskilda humana resursers kunskap, tänk och handlingar i min memtala fyrarummare.

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Mental kvalitet i EU 2012-08-20 13:11:00 anonymt inlägg #112, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789370

 • Leif - inte för att du har för vana att svara på frågor, men därför att du snokar upp så mycket intressant åt oss nyfikna resenärer i universum så vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?
  Frågan är bra oaktat det att många redan bryr sej, och av dessa skulle vi kunna lära en hel del.
  Även i närtid - tex Kuba som en gång engagerade den aktiva arbetarrörelsen och mängder av empatiska och hoppfulla människor.

  Dessutom vill jag nämna att folk som skulle kunna reagera med avsky inför vad artikeln berättar om marginaliserade och utslagna människor, säkerligen gör det.
  Tidningen "Situation Stockholm" säljer riktigt bra, och en hel del initiativ tas för att förbättra de utslagnas och behövandes liv - visserligen mot samtidens för tillfället starkaste strömning "den egoistiska marknadsliberala konkurrensfilosofi som den så kallade alliansen svalt med hull och hår.

  Håller helt med om att det penningstyrda samhällets empatilöshet med monetär lönsamhet och kostnadseffektiviseringskraven prioriterade ända ner i graven är förödande och måste ändras.

  Huruvida vi måste gå så långt tillbaka i tiden som sex- till sjutton- tusen år för att få kraft att resa oss ur det du kallar "vår gemensamma förnedring" känns aningen både osäkert och vidlyftigt - framför allt som det i denna historia fanns mer frågetecken än svar.

  Fantastiska föremål i sten förfärdigade i en kultur vi bara kan spekulera om.
  Än mer märkligt var att de benrester och skallar som förevisades inte fått större utrymme i empirisk vetenskap.

  Månne vi vara moraliskt besegrade på många områden, men visst ställer vi upp för varandra. Och så har vi detta med "moral",,, är det inte bara det att det vi kallar moral förändras av och till då "moral" står under pragmatikens lagar?

  Ponera att vi är ättlingar till pyramidbyggare och stenkarvare - vad säjer att det var vi som stod för annat än grovjobbet?

  Vad säjer att dessa fantastiska arbeten inte redan då utfördes av dåtida människor som var lika förslavade som vi är nu - nu under penningen och en maktelit som mycket väl kan ha släktskap med den intelligentsia som på den tiden skapade de pyramidala monumenten, kunskapen om befruktning ända ner på mikronivån, och lät dåtidens människor ägna sina liv åt att nöta fram denna information i sten?

  Jag är som du vet kritisk till tanken på att "vi måste återerövra vår verkliga historia, den historia som har stulits från oss."

  Egentligen råder det väl inte något tvivel om vilka vi själva verkligen är - är vi inte en mix av herrar och slavar sedan urminnes tider?

  Skulle en annan kultur - en annan, men snarlik biologisk art med mänskliga drag och förmåga att röra sej över stora avstånd i galaxen ha behärskat jorden för mellan 20-tusen och 6-tusen år sedan parallellt med människan så är det sannolikt att denna art även behärskade och använde människan som arbetshjon - kanske även fortfarande använder oss, men troligare är det att denna art har gått under då ju 2,5 m är en opraktisk längd.

  Att den skulle ha dragit sej tillbaka frivilligt känns inte logiskt - uppenbart är att den inte kunnat planera en sorti och städa undan sina spår för att lämna jordelivet åt sitt eget öde.
  Nej snarare då att någon form av ond bråd död drabbat giganterna så att dom tvingats lämna sin organisation obemannad vind för våg.
  Atlantis verkar ju vara en realitet i detta sammanhang - en ökultur med fantastisk teknologi som detta till trots gick under.

  Var i alla dessa spekulationer ligger vår verkliga historia och ursprung?
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Bizon 2012-08-19 19:18:00 inlägg #111, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page12#post10789346

 • F.ö. citerade du i #107 mitt citat av oscar: berven 2012-08-03 03:26 #35  [länk] .

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-19 19:03:00 inlägg #110, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page11#post10789345

 • Re:  oscar: berven 2012-08-18 20:15 #106  [länk] :  Medhåll.

  Re:  Mental kvalitet i EU 2012-08-19 14:20 #107  [länk] :  Kollektivet är förvisso inte en individ, men det Loren Carpenters publik handgripligen bevisade är att kollektivet kan agera som en individ.

  Re:  oscar: berven 2012-08-19 15:47 #108  [länk] :  Medhåll.

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-19 18:59:00 inlägg #109, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page11#post10789344

 • Ett uppriktigt grattis till Jocke!  (För statsfeminismen formuleringen i DN.)

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Pussy Riot" Leif Erlingsson 2012-08-19 18:40:00 inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10789262/page5#post10789341

 • Och här min artikel "Svensk statsfeminism - legitim könsrasism!". Med avslöjande citat från Reinfeldt, Juholt och DN-ledare(!)
  4.3* av 40 röstande. Och ett år innan DN idag. Men statsfeminismen har jag pratat om i åratal.
  Vissa vill vara en spjuspets, andra skvalpar i bakvattnet. Sedan kan man ju försöka skönmåla egna klottret med "espri och humor!"
  [länk]
  "På båda könens villkor, för båda könens bästa"
  Goafton, från Joakim, Steneberg

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Pussy Riot" Jocke utsourzad 2012-08-19 16:10:00 anonymt inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10789262/page4#post10789325

 • Här artikeln i DN idag, "Fallet Asaange hot mot den svenska rättsstaten."
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Pussy Riot" Jocke utsourzad 2012-08-19 16:02:00 anonymt inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10789262/page4#post10789323

 • Mental kvalitet i EU

  Det finns mycket i orden. Ord som; vi, kollektiv, kollektivism, individualism, lag, laglöshet, frihet ... är just endast ord. Ingenting annat.

  Det som verkligen gäller är handlingarna och, om jag förstår dig rätt, lägger du som jag betoning på individens egna 'empowerment' som måste till om vi ska prata äkta ansvar.

  läs gärna mina tänk bl i Legalese, language deceptive by design? om språkliga predikament; [länk]

  och frågan om 'moral' i tråd [länk]

  och bonus, Vad är eg Information vis-à-vis exformation? [länk]
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" oscar: berven 2012-08-19 15:47:00 anonymt inlägg #108, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page11#post10789320

 • Leif E, skrev i #105 ”individuell frihet i kollektiv samverkan”
  - Det är i nutid och nära framtid 180 grader från den EN-tydliga information Scilla Elworthy redovisar i producerat resultat på Internet [länk] ….. men det vill, kan och vågar bara enskild individ FÖRSTÅ, som i tid och rum utvecklat enskild mentala kunskap, tänk och handling, att LYDA statisk, empirisk och logiskt mätbar information till att i nutid och nära framtid FÖRSTÅ kreativ och dynamisk information!

  Oscar skrev i #106 ”Vi måste se Spelet™ som är utlagt för oss ... sen kan vi sätta igång att bryta alla reglerna! :)”
  - Pronomenet”vi” är ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, som inte kan FÖRSTÅ ”Spelet™ som är utlagt för oss”, som är ett kollektivt pronomen utan personligt ansvar och risk, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Mental kvalitet i EU 2012-08-19 14:20:00 anonymt inlägg #107, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page11#post10789313

 • gyllene regeln [länk]
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" oscar: berven 2012-08-18 21:43:00 anonymt inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page2#post10789265

 • MatsB, man ser falluckorna i 'gyllene regeln' (kanske var det Johannes?) ... jag försökte helgardera med 'min devis';

  Freedom is when anyone can describe what freedom is, and accordingly conduct oneself, without infringement, harm or coercion to others and their definitions of the term


  samtidigt som jag nydl skrev i annan tråd; min devis är att inga deviser ha (ang att språket är vår förbannelse och frälsning på samma gång) [länk] [länk]

     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" oscar: berven 2012-08-18 21:38:00 anonymt inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page1#post10789264

 • Oscar Berven, #8:
  Law of attraction säger:
  Den vibration du sänder, kommer universum att "skicka tillbaka". (generera, skapa)

  Ett ordspråk här hemma, översatt:
  Så som du ropar in i skogen, ekar det tillbaka.
  ("So wie du in den Wald rufst, hallt es zurück", finns säkert en svensk motsvarighet, som jag inte minns)

  Jesus lär ha sagt någonting i stil med:
  Så som du vill bli behandlad, så ska du behandla andra.

  Kanske några exempel på hur vi skapar vår verklighet....
     -- Kommentar till "Iran är utsatt för mobbning" MatsB 2012-08-18 21:09:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10776021/page1#post10789259

 • Leif, jag tänkte på det där med skenbarhet som jag tagit upp förut. Det skenbart kreativa vi gör dagligdags på jobbet, i tecknar-skrivarstugan, sport, pyssel å hobby etc ... feuilleton ... Eller svaret på frågan –För vem är du kreavit? Och således viktiga –Varför– tex; Om Oljeindustrin är en 'bristindustri' enkom ämnad att förleda att det finns fri energi (å givetvis att tjäna pengar) ... hur många i led efterföljande avhängiga industrier, företag och tjänster är således lika överflödiga, stupida och icke äkta kreativa? (Vi kan prata banker oxo ... ) [länk]

  Dvs är det ett regelverk som vi spelar efter, en redan på förhand tänkt produkt eller tjänst ... ett slags manus, culture is your OS/McKenna, feullieton mao.

  Carpenters experiment och haussen i silicon valley kring kommande globala informationssamhället (smärre paradigmskiftande) är viktig och tankeväckande ... men ... vi måste vara aktsamma på diktat och programmering, särskilt då det inte ser ut att vara det. Gräsrotsprojekt, fria forum, revolutionära grupperingar, 'new age' likn projekt, eller redan etablerade 'demokrati' [länk] , 'fri marknad', 'religion' osv (skrev om det bla om hijacking grassroot [länk] )


  så, vad är det då i Carpenters individ-kollektiva som ser bra ut men är ett exempel på skenbarheten? (inget ont om mannen själv och det han påvisar alltså) Jo, det är riggat genom ett spel. Precis som vi krasst kan säga om hela internet och det från början DARPA-militära-projekt som det var (och enl mig alltämt är)

  Matrix-filmen är exempel givetvis, med en 'ventil' för hopp. Som alltså är programmerad just för att hantera ev (r)evolutionära nytänk. Men det är alltså en chimär och istället säkerhetsventil för 'dem' (programmerarna)

  nämde jag skenbarhet

  Men Neo med vänner fattade ju detta till slut ... (tack vare ett virus?) jaja ... ibland behövs det en bugg för att se att det är riggat

  Vi måste se Spelet™ som är utlagt för oss ... sen kan vi sätta igång att bryta alla reglerna! :) [länk]
     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" oscar: berven 2012-08-18 20:15:00 anonymt inlägg #106, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page11#post10789257

 • Re:  Loren Carpenters publik, där några spontant "visade rött" när alla andra "visade "grönt" som du oscar: berven 2012-08-03 03:26 #35  [länk] -ade till:
  som ett exempel på Ayn Rands individualism som samtidigt kan samverka i kollektiv utan diktat/hierarki tar Adam Curtis (i senaste BBC serie -All watched over by machines of loving grace, first part of three, 59min [länk] ) upp i ett kort klipp experimentet med "Audience Participation" av Loren Carpenter [länk] och [länk]

  Någonting förvisso väldigt intressant och lärorikt i fenomen om individuell frihet i kollektiv samverkan (kanske -holarkisk kollektiv-individ-synergi) men samtidigt något än mer viktigt men svårfunnet 'symptom', or predicament, as it were.  Carpenter kallar det "subconscious konsensus".  En kommentator till klippet skriver (ledtråd) "Interesting how people organized themselves to work together without being told how to function as a group.  Perhaps we can do it without machines when the financial bubble finally bursts.  Individually people chose to cooperate with one another to achieve a successful outcome, even it is was only a game."
  Den större upplevelse vi alla är del av "genom maskinen Internet" samt gammel och alternativmedia kan ju ses som ett liknande "experiment".  Där dock till skillnad mot Carpenters publik några få har en oerhörd makt genom gammelmedia.  Om här vägvisarna mot en positiv framtid med nya möjligheter representeras av att "visa grönt" så behövs förvisso även besinningens röster, representeras av att "visa rött".  Dock är det enligt mig för få och för lite av "visa grönt" och för mycket och för mäktigt av att "visa rött".  Men tillsammans skapar vi ändå meningen med hela skådespelet, nämligen vår gemensamma upplevelse!...  [länk][länk][länk] .

     -- Kommentar till "Vad behövs för att vi medborgare ska bry oss?" Leif Erlingsson 2012-08-18 13:06:00 inlägg #105, http://www.sourze.se/forum/thread/10787803/page11#post10789227

 • Leif #18
  Något av det bättre jag läst - särskilt Detta med "patokrati" mycket träffande på tyska riket - jugoslavien före sönderfallet, och rowandaslakten.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dagens demokrati?" Bizon 2012-08-18 12:34:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10789051/page3#post10789224

 • Re:  Simona Ahrnstedt 2012-08-17 06:00 "Kulturelitens fördomar mot romantisk litteratur[länk] .

  Simona, vad roligt att du som psykolog med stor erfarenhet av just relationer lyfter detta med hur skönlitteraturen gör det möjligt att förmedla erfarenhetsinsikter och visdom.  Bra också hur du lyfter fram att det naturligtvis är stor skillnad på litterär kvalitet beroende på djupet av författarens kompetens och erfarenhet av livets olika sidor.

  Befriande att du vågar.  Som min vän oscar: berven citerat, boten går genom kärlek, och, frågade han sig i går i annan Sourze-tråd, "Vågar vi släppa in sådan kärlek här?"  Du vågade, iallafall!  Tack för det!

     -- Kommentar till "Kulturelitens fördomar mot romantisk litteratur" Leif Erlingsson 2012-08-17 14:26:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10789075/page1#post10789176

 • Faktiskt försöker jag interagera med ponerologiseringsprocessen  -  [länk]  -  på ett sådant sätt att ett mer positivt utfall för vårt land resulterar.  Så jag och mina vänner inte i en nära framtid ska behöva uppsöka andra mer friska länder för politisk asyl.  Inte så konstigt att detta tolkas som symptom på undersysselsättning för den som inte ser processen.

  Se även detta referat om ponerologi skrivet av mig den 4 februari 2006  [länk] :
  Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att när vanan att göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm.  Förakt visas även gentemot andra nationer som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter.  Egoistisk tanketerrorism genereras av samhället självt och dess processer av "omvandlingstänkande".  Jag har själv sett massor av exempel på detta i min egen epost inbox.  Detta onödiggör i detta steg av processen behov av censur i media, teater, etc, då patologiskt hyperkänsliga censorer bor inom medborgarna själva.  Jag var själv fram till för några år sedan på detta sätt min egen censor.  När allt centreras kring självets behov i samhället så försvagas sociala band och ansvar och samhället bryts till sist upp i sinsemellan alltmer fientliga grupper.  När en hysterisk omgivning till sist slutar att göra åtskillnad på åsikter från begränsade, inte helt normala människor, och åsikter från normalt rationella personer så öppnar detta slussportarna för aktivering av patologiska faktorer av olika slag.  Om ett samhälle inte lyckas att övervinna det hysteriska tillståndet så kan en stor blodig tragedi bli resultatet.  En variant på en sådan tragedi är att en så kallad patokrati skapas.  Det är min tro att en sådan patokrati styr en stor del av världen i dag - säkert USA men troligen flera europeiska länder också. ("Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes", Andrew M. Lobaczewski, Ph.D. (psychology).)

  Det ska kanske nämnas att den som redan genom någon auktoritativ religion eller annan auktoritativ ideologi drillats att "tänka om" fakta i enlighet med trossatser givetvis är extra benägen att hänge sig åt ovannämnda "omvandlingstänkande".  Det är väl närmast att betrakta som nutida under att det alls finns sådana personer som tar sig ut ur systemet.  Jag själv känner mig oerhört privilegierad i detta avseende!

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dagens demokrati?" Leif Erlingsson 2012-08-17 13:18:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10789051/page2#post10789159

 • Morgonens stora ekonomiska nyhet är att den finske finansministern säger att Euron brakar ihop rätt snart och att Finland gjort en hel del förberedelser för detta.Eftersom jag förstått att Finlands ekonomi inte krisar, så antager jag att landet har en kunnig och målmedveten finansminister.Väl värd att ta på allvar!
     -- Kommentar till "Räntan mer ödeläggande än atombomber" jan Brunnegård 2012-08-17 09:31:00 anonymt inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10771142/page2#post10789125

 • Jag förstår inte problemet, det finns ju tillgänglig litteratur till envar smak. Är det så att skribenten saknar bekräftelse som läsare från det så kallade kultur etablissemanget?

  För övrigt vill jag rekommendera "Dumskallarnas sammansvärjning" av Kennedy Toole.
     -- Kommentar till "Kulturelitens fördomar mot romantisk litteratur" Leif-Arne 2012-08-17 08:18:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10789075/page1#post10789120

 • Leif-Arne, well, om tråden handlade om personanalys från alla och envar som ville deltaga i sådant i detta forum, visst. Lite Sourze-psykoanalys ... men nu poängterade jag när ämnet just inte var det.

  ”Psykoanalys är till sitt väsen en bot genom kärlek” skriver Freud i brev till Jung [länk]

  Vågar vi släppa in sådan kärlek här?


     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dagens demokrati?" oscar: berven 2012-08-16 23:43:00 anonymt inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10789051/page2#post10789107

 • #15) I vissa fall kan det vara så att det som först verkar vara engagemang mer handlar om undersysselsättning.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dagens demokrati?" Leif-Arne 2012-08-16 21:34:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10789051/page2#post10789096

 • CMO, ta dig i akt, jag har nog aldrig läst något av dina inlägg som kreativt och relevant lyft upp sakfrågorna som framförallt Leif dryftat, men även mig själv. Var ligger trovärdigheten i det?

  Bara för att man 'skriver mycket', betyder inte Någonting alls! hör och häpna. Inga fel slutsatser. Men att anta att trovärdigheten sjunker pga nyss nämda ymnighetshorn, är.
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dagens demokrati?" oscar: berven 2012-08-16 20:46:00 anonymt inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10789051/page2#post10789095

 • #13 Att dömma av dina miljontals sourzeinlägg och din blogg har du inte förstått innebörden av begreppet "trovärdighet".
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Dagens demokrati?" CMO 2012-08-16 20:35:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10789051/page2#post10789094

Extra:
 • O.B.S.:
  Den här insatta kommentaren har aldrig funnits på Sourze.


  2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

  Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).

 •    -- Kommentar till samtliga Sourze diskussioner 2013-06-18 00:00 av Leif Erlingsson - blockerad från Sourze 2013-05-07; en dryg månad innan det gamla forumet slängdes.  [Tillägg utanför Sourze]


Sidan genererad 2013-08-28 13:17:57