Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vad_ar_det_jag__Leif__har_gjort_pa_Sourze/Sourze_style.html .
Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?

Jag har anknutit till massor av ämnen och där visat att ett annat perspektiv är möjligt.

Sammantaget har jag visat att en bättre värld är möjligt, att allt som hindrar oss är vi själva.  Men tyvärr, det är inte lite det.  För vi är inte lärda att tänka.  Därför är det väldigt svårt att visa på att en tanke håller, att den är valid, om inte en auktoritet har godkänt den.  Detta eftersom vi är utbildade att förkasta det vi inte känner igen, och att bara godkänna det som redan så att säga är godkänt.  Jag har naturligtvis inte fått en sådan upphöjelse.  Allt jag har att komma med är att jag alltsom oftast presterar giltigt tänkande.  Giltigt i sig själv, som envar som tänker själv kan se.  För att ta reda på om det är giltigt behövs dialog, något som nästan aldrig inträffar.  Istället förkastas det för att det inte kändes igen.

En person skrev till mig att jag behöver ta läsaren i handen och leda läsaren genom texten.  Men jag vill inte vara en auktoritetsfigur, det är ju just det jag vill komma bort från - auktoritetsfigurer.  Vi behöver bli våra egna auktoriteter, ta ansvar för att tänka själva.

(Tidigare kommentarer av mig:  [länk] .)

Leif om du i tid och rum vill, kan och vågar förändra din enskilda kunskap, tänk och handling att lyda statiskt, empiriskt och logiskt mätbar information om ditt och datt, till enskild förmåga att förstå när, var och varför, dynamisk och kreativ information, har ett framtida värde för varje enskild medborgare, med hypermakt att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja EN valsedel med namnet på ”någonting” med eller utan framtida värde som svensk lagstiftare eller kontrollmakt.

God Jul önskas enskilda rättssubjekt!
Fortsätter förklara vad jag håller på med här på Sourze.

Jämför hemskt gärna  "Tidigare kommentarer av mig:  [länk] "  i sammanhanget!

   Upprepar något jag redan har skrivit:
I början av tionde kapitlet, slutsatserna, i "One Dimensional Man" så formulerar Herbert Marcuse vad jag har känt men själv ej kunnat formulera:  I ett endimensionellt samhälle som kontrollerar, validierar eller invalidierar all normal kommunikation i enlighet med sociala behov så blir de verkligt rationella, alltså de som ifrågasätter de galna aspekterna av samhällets rationalitet, hänvisade till det irrationella.  De livsbefrämjande konsterna hänvisas alltså till fiktionens domäner, där det ännu finns möjlighet att kalla saker vid deras rätta namn och där det ännu går att nämna det annars onämnbara.  [Herbert Marcuse, "One Dimensional Man", "Chapter 10: Conclusion", hela boken finns online: [länk] .]
   - Leif Erlingsson 2012-01-03 17:56 [länk] .

Kort sagt, det finns metod i "galenskapen".

Lästa tillsammans ger de tre artiklarna i slutet av detta stycke -- som jag också postade tidigare i dag -- en mycket bra bild av vad jag håller på med:
Vad gäller just Leif Erlingsson så är historien den att jag har ändrat åsikt rejält flera gångar förr, i samband med att jag fått klart för mig att det jag trott vara fundament visade sig inte vara det.  Första riktigt rejäla åsiktsvändningen kom efter en transcendental upplevelse sommaren 1988.  Andra riktigt rejäla åsiktsvändningen kom efter att jag upptäckt en konflikt mellan två för mig då absoluta fundament, detta var vintern 2003-2004.  I dag skulle jag aldrig komma på att hävda att jag omöjligt kunde ändra åsikt, och dessutom är jag väldigt försiktig med att ens ha särskilt starka åsikter om särskilt mycket.  Men det jag vet vet jag, och jag vet att verkligheten är mer än det vi brukar erkänna som verkligt.  Här, "Min väg" (2010-02-14) [länk] .  Och "Vad jag vill" (2008-10-29) [länk] .  Och hur jag funderar över tillvaron: "Våra liv är som levande konstverk" (2010-06-25) [länk] .
Till sist ett ord om dem som huvudsakligen skriver korta elaka kommentarer på Sourze.  De kan vara vanliga omedvetna människor, men med tanke på vad som står på spel så är det säkrast att tänka om dem som demoner som har som uppgift att distrahera, men som djupast sett har som uppgift att lära dig hantera motstånd, att stärka dig!
Intuitivt funderande:

En vän till mig funderade att de flesta människor tycks 24/7 uppkopplade på någon slags huvuddator varifrån de får sina program, så att de därför inte kan få kontakt med våra hjärnor och tankar eftersom det ligger bortom deras räckvidd.  Att de bokstavligt är avskurna från oss.  Alltså från mig och mina vänner.  Att det är därför de ser oss som galna, för att de själva lever i ett falskt program som avskärmar dem från den verkliga verkligheten.

Samma vän funderade på om det kan vara så att de flesta människor är syntetiska; utan kontakt med det gudomliga.  Samvetslösa brottslingar.  Uppkopplade på ett artificiellt myrstacks-medvetande.  Inte dumma utan inte mänskliga.  Då det inte är mänskligt att vara feg och "dum".

Ja, man kan få många tankar när man i åratal misslyckas nå fram till de flesta människor.  Dock ser jag samtidigt ett uppvaknande bland intelligentsian, bland professorer och sånt folk, så "våren är äntligen här"!  Det gamla "kontrollnätverket", eller som i tankarna ovan "huvuddatorn" eller det artificiella myrstacks-medvetandet, håller äntligen på att tappa sin dominans!  D.v.s. nya "program" kan tränga ut till de programmerade, de uppkopplade, de som saknar direktkoppling till det gudomliga (= medvetandefältet = det vetenskapen kallar den mörka materien/energin).

(Missa inte denna omvänt kronologiska översikt av tidigare kommentarer från mig, de skissar tillsammans en sammanhängande men annan verklighet än den som kommer "från huvudddatorn":  [länk] .)
#4/Du har fått datavirus i roten, gå till någon hjärnskrynklare så får du hjälp.
#6/ Varsågod Leif. Misstänker att du har fått in dataviruset i skallen genom någon av alla de länkar du har jagat på din dator. Förmodligen någon telepatisk överförning, för att undvika sådant i framtiden får du här ett tips, använd en hjälm vid surfandet, den bör också kläs med folio på insidan. Det går också bra med gladpack som lindas runt skallen, sedan snabbt på med hjälmen. OBS! glöm inte knäppa remmen under hakan.
Det är nog helt enkelt så Erlingsson att de flesta som skriver här är självständigt tänkande människor med åsikter som härrör från både livserfarenhet och utbildning. Och det är ju inte på något sätt säkert att allas åsikter överensstämmer med dina. Så även om du gick in på Sourze med förhoppningen att du skulle förändra andra människors tankesätt så är det nog bara att konstatera att du misslyckats. Snarast har du gjort ett intryck av att vara lite galen -men du verkar i alla fall vara en vänlig själ.
SVT hade i kväll sitt mångsidia religionsprogram där man fick veta att det göällde att verkställa Universums vilja med hjälp av magneter, kristaller och annat. Lite Buddha-statyer kan vara till viss hjälp. Mkt trevlig kvinna som försökte förklara det hela.
Det är många, även de som delar stora delar av min världsbild, som tycker jag är lite galen som försöker sprida kunskap bland människor som inte vill veta.  Jag svarade på annat forum en person som tyckte att jag istället skulle tillämpa Transcendental Meditation (TM) som ju har en vetenskapligt belagd effekt på det mänskliga massmedvetandet - vilket knappast skriverier i forum likt mina har - så här:  Vad roligt att få så mycket reaktion på det jag skriver!  Inget ont om att skapa medvetenhet genom TM men några måste plantera frön den kan gro kring.  Visst har jag själv många gånger frågat mig vad är vitsen att skriva bland de helt omedvetna, men varje gång har mitt högre jag lett mig att fortsätta.  Att min roll är att vara maximalt socialt responsiv.

Så, galet eller ej, jag fortsätter.  :)
Som jag skrev i går [länk] :
Min mission är att röja upp tankespår så andra med mindre kamp än jag själv kan följa i dem.  Min mission är inte att först skapa de nya tankarna, det fanns och finns det folk som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, Miles Mathis, Bearden och många många andra som har gjort och som gör.  Och min mission är inte heller att ta hand om allt skit som kommer efter av det du tog upp om dolda ambitioner, etc.  Jag har vett nog att begränsa mig, även om många inte vill tro det här på Sourze.
 1. "Den multitrådiga/dimensionella dialogen[länk] .

 2. Mina egna Sourze-kommentarer sedan 2011-07-22  [länk] .

 3. Mina egna Sourze-kommentarer, samtliga  [länk] .

Kanske någon nyans i det jag skrivit kan ha gått någon förbi?  Nu finns chans att testa att läsa en gång till.

Jo, en sak till,
 1. "Ovetenskapsparadigmet[länk] .  Kommentarer:  [länk] .
Egentligen borde vi nog var och en köra en självransakan - vad har jag åstadkommit med mina skriverier på Sourze ?
I första hand har jag låtit registrera mina åsikter här om nu någ mot förmodan skulle vara intresserad. Men det viktigaste för mej är inte omtanken om åsiktsregistrerarna, det är att delta i det öppna samtalet och att göra det rakt och ärligt.
Att göra sin lilla röst hörd är det bästa sättet ATT skita antidemokraterna på näsan.
Nu när det ser så öde ut i dygnsöversikten så kan ni säkert hitta något jag har skrivit på senare tid att irritera er på (eller glädja er över) tack vare denna länk:  [länk] .  På länken finns länkar in i en massa olika Sourze-trådar.  Så är snart allt som vanligt igen!
Dippen, jag har aldrig märkt att du på djupet förstått det jag har skrivit, så det tvivlar jag på.
#18 - Låt icke tvivlet förmörka ditt sinne Leif! - Dippen klarar sig nog!!!!
Påminner om  "sommaren 2012, multitrådig dialog":  [länk] .  När man kopplar ihop allt på ett nytt sätt börjar en ny bild framträda!
Påminner om mitt pågående projekt att tydliggöra dynamiken mellan utgående och inkommande paradigm:
Den multitrådiga/dimensionella dialogen
[länk]
Väl bekomme, som Josef Boberg brukar hälsa.
PS:  Letade upp en par inlägg av dig på FlashBack, som kanske kan bidra till förståelse:
2007-11-30 12:35  [länk] :
Vem är terrorist?

Börja med att ta reda på vem som lokalt på den inre FRIA gemensamma marknaden, har MAKT att värdera och välja lagstiftare och kontrollmakt!

Ta reda på om lagstiftare och kontrollmakt lokalt i en medlemsstat är:

A. En perzon som representerar EN enskild fysisk person som rättssubjekt.

B. En perzon som representerar EN enskild juridisk person som rättssubjekt.

C. En perzon som representerar EN svensk myndighet, företag eller förening, som inte kan, vill eller vågar redovisa organisationsnummer och säte lokalt i en medlemsstat, med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i brev till en medveten smart nätverkselev här på flashback.info/forum.
Och
2007-11-30 13:45  [länk] :
Vem röstar på en frimurare?

Enskild MAKTHAVARE värderar och väljer bara EN valsedel som tydligt redovisar om "PARTIET" är en svensk [skamsen-symbol] myndighet, företag eller förening med säte lokalt på den inre gemensamma marknaden i EES eller EU.

En svenska valsedel redovisar inte om partinamnet är:

A. En enskild fysisk person, som rättssubjekt lokalt i en medlemsstat.

B. En enskild juridisk person, som rättssubjekt lokalt i en medlemsstat.

C. Ett svenskt kollektiv av myndigheter, företag eller föreningar, som i total harmoni med svenska frimurare, försöker förneka ANSVAR och RISK mot EN drabbad enskild person som kan värdera VARFÖR det allmänna lokalt i varje medlemsstat har skadeståndsansvar, mot EN drabbad enskild fysisk väljare.
DS.
Medan jag färdigredigerade följande två kommentarer såg jag att du kommenterat i "high crimes [dot] org" tråden 2012-10-16 12:54  [länk] .  Eftersom det följande är författat innan den nyssnämnda kommentaren är läst, så sänder jag ändå:
Mental kvalitet i EU, tidigare NätvÄrkselev 2011-12-24 03:18 #2  [länk] :
Leif om du i tid och rum vill, kan och vågar förändra din enskilda kunskap, tänk och handling att lyda statiskt, empiriskt och logiskt mätbar information om ditt och datt, till enskild förmåga att förstå när, var och varför, dynamisk och kreativ information, har ett framtida värde för varje enskild medborgare, med hypermakt att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja EN valsedel med namnet på "någonting" med eller utan framtida värde som svensk lagstiftare eller kontrollmakt.

God Jul önskas enskilda rättssubjekt!

Eftersom du och jag tycks vara överens
Mental kvalitet i EU 2012-10-15 22:25 #54 i "high crimes [dot] org" tråden  [länk] :
är i min vÄrklighet kollektiv galenskap
Leif Erlingsson 2012-10-14 18:28 #111 i "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" tråden  [länk] :
I min andra "anonymously yours" länk skriver jag 2008-09-16 15:48 [...]
Kollektiven tror jag inte längre på.  Som "anonymously yours" skriver [...]
Leif Erlingsson 2012-10-14 18:16 #1101 i "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" tråden  [länk] :
[...]  Jag har med bifall = medhåll citerat det förut, men kanske inte här på Sourze.se:
"anonymously yours" 2008-09-11 17:35 [...] :
[...]  Ensam är det enda möjliga.  Allt annat är virtuellt humbug, madness.
[...]
om att det är galenskap att överlämna minsta gnutta av sin "hypermakt" "i tid och rum" till kollektiven, hur menar du att jag ska sätta mig själv på valsedeln?


(Tidigare kommentarer av mig:  [länk] .)
Om någon undrar var jag tog vägen, så fann jag lite mer givande intellektuellt motstånd här:  [länk] .

För den som vill botanisera i min "multitrådiga orientering" så återfinns den på  [länk]   och översikten över enbart mina egna kommentarer på  [länk] .  Men jag dyker säkert upp här igen, när jag inte kan låta bli att kommentera något jag läser här.
Medveten om att jag över lång tid här på Sourze har lagt ut en ny bild som bara behöver framkallas i betraktarens medvetande för att för denne bli verklig så har jag noga hållit ihop den större bilden inte minst genom mina "multitrådiga orienteringar".  Även dessa är nu omfattande och svåröverskådliga, så kanske det enklaste är att istället börja med att botanisera i mina egna inlägg bakåt i tiden  -  [länk] .  Men jag ger för sammanhangets skull även den senaste "multitrådig orientering" länken  -  [länk] .

Påminner mig också att den saktmodige Jan Brunnegård här på forumet inte förstått [1]  att alltet = Gud, trots att t.o.m. Bibeln själv påpekar detta [2].  D.v.s. människorna på t.ex. "Den nya människan vaknar" som jag tidigare i dag [3]  länkade till [4]  arbetar visserligen inte för samma gudsuppfattning som Jan, men de arbetar definitivt för samma allt!  Jag kom själv in på detta i en text från 2009 som jag häromdagen länkade till i ett inlägg [5].  Samma text finns på min engelska blogg [6].  Det är lättare att hitta den där än i den långa kommentarstråden på den förra referensen.


Referenser:
 1. Samtal med Universum har jag aldrig haft  -  trodde det mera var ditt fack  -  men det kan jag ju inte veta!
  (Jan Brunnegård 2012-12-12 12:28 #1292 i tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk] .)
 2. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.
  (Johannes Uppenbarelse 22:13.)
 3. Leif Erlingsson 2012-12-22 10:14 #1494 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  -  [länk] .

 4. Ann-Charlotte Stewarts med medadministratörers fina site "Den nya människan vaknar" med över 1000 medlemmar från hela landet,  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2012-12-20 18:39 #19 i tråden "Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .  Här länkade jag till en kommentarstråd efter texten "What we as the human spices really know, but pretend that we don't" 2009-04-24 2:04 AM  [länk] .

 6. Texten som avses är "All is One" (finns överst på den förra länken), men hittas bäst på min egen engelska blogg:  "All is One[länk] .  Skrevs alltså 2009-04-05.  Citerar PS från den texten:
  The Hidden Order described above implies what could be re-phrased "God is [still] greatest".  I just wanted to point this out, for the religious among my readers.
Eftersom jag sedan en tid tillbaka är stalker-överkänslig så är jag tacksam för att du bara nämnt mig två ggr.Hur många ggr jag nämns i 8 nya länkar vet jag inte.Jag skulle behöva lite Julefred o frid. Tacksamme Jan
Min käre Jan, din blandning av omedvetenhet och din självbild av att du ändå genom din bakgrund som lokalpolitiker och allt vad det var förstår så mycket gör det väldigt intressant (det moderna uttrycket är att du manifesterar en intressant arketyp) att utgå från det du uttrycker för att förklara saker.
Referens till förra kommentaren:
Ytterst intressant att studera folkmoralen för en socionom, socialsekreterare, lokalpolitiker mm.  Borde ha skrivit en högskoleuppsats i ämnet
(Jan Brunnegård 2012-06-01 16:20 #22 i tråden "Finare folk vill inte kännas vid sexprat[länk] .)
(Minst lika intressant är det att studera hur en socionom, socialsekreterare, lokalpolitiker mm tänker.  Men jag lovar att inte skriva en högskoleuppsats i ämnet.)
29/Leif E. Socionomer har ett släktdrag och det är om, att de tror sig vara utbildade psykologer. Jag hade en bror som var utbildad Socionom och var anställd som biträdande Socialchef. Min framlidne mor var så irriterad på brorsan för hans manér och med en viss blick och åren har gått och jag själv, anställde några polacker som gick på sosbidrag och pratade med Socialchefen om deras anställning och jag blev så full i skratt, samma manér som min bror hade. Och sedermera har man nog hört att folket på socialen är allt annat än psykologer.
29/Leif E.  Socionomer har ett släktdrag och det är om, att de tror sig vara utbildade psykologer.  Jag hade en bror som var utbildad Socionom och var anställd som biträdande Socialchef.  Min framlidne mor var så irriterad på brorsan för hans manér och med en viss blick[...]
(X-man 2012-12-23 11:52 #30  [länk] .)
Min käre X-man, jag är väldigt tacksam över att Jan Brunnegård inte ger tappt, för ju längre han står ut med att få sitt perspektiv analyserat ju bättre går det att förstå det.  Som jag skrev i mitt andra inlägg i annan tråd för en stund sedan, "Därför vet jag av egen personlig erfarenhet att den som dekonstruerar de mekanismer som håller den i ett visst fast tankesystem helt kan övervinna tankesystemet och därtill helt förstå det på ett sätt som en person fortfarande fången i tankesystemet omöjligt kan göra.  Därmed kan den som dekonstruerat tankesystemet förstå både perspektivet utanför och också perspektivet innanför." ( Leif Erlingsson 2012-12-23 10:53 #87 i tråden "Tio år av konspiration[länk] .)  Den som så önskar kan alltså genom att studera hur en person som befinner sig i ett tankesystem, som här Jan Brunnegård som tydligt om och om igen deklarerar hur han får sin världsbild från gammelmedia och från sina gamla arbetslivserfarenheter, tydligt förstå detta tankesystem utifrån.  Och därmed helt övervinna det.

Jag känner en äkta och varm tacksamhet till Jan Brunnegård för att han genom sitt öppna agerande här på Sourze gör detta möjligt.  Här t.ex.:
X-man anser att vi alla andra sover.  Vad anser vi andra om Xmans vakenhet?
(Jan Brunnegård 2012-12-22 13:15 #91 i tråden "Öppet brev till Åsa Linderborg[länk] .)
Här agerar han alltså som makthavare brukar agera.  Söker konsensus för sin egen uppfattning som det 'normala', samtidigt som han (säkert omedvetet) söker definiera bort andras uppfattningar som 'onormala'.  Jag kunde ha visat på många andra exempel på detta sorts agerande från Jan Brunnegård.  I detta maktagerande - för det är vad det är - driver Jan Brunnegård synsättet "rätten att inget förstå samt att det perspektiv som då resulterar ska respekteras som 'normalitet'".  Men den som agerar som makthavare måste alltid få ifrågasättas, och vare sig Jan Brunnegård begriper det eller ej så agerar han som en makthavare.

Nu är inte den vänliga själen Jan Brunnegård själv medveten om vilka mekanismer han aktiverar, så jag är bara tacksam över att han gör det så lätt att tydliggöra dem.  Brunnegård själv önskar jag en fridefull Jul.  Och han är långtifrån ensam om att aktivera mindre lyckade mekanismer.  Det sägs att vi lever i den övergång mellan tidsåldrar då allt ska uppenbaras, så ingen av oss är immun från att bli använd för att illustrera mekanismer som behöver tydliggöras.  Och inom parentes så är inte du heller immun, X-man.

Därför God Jul och Gott Nytt 2013 till oss alla, och må allt bli förstått & förlåtet!
31/ Leif E, din betraktelse är nog så sann om Jan Brunnegård och därför är han ständigt förlåten av mig av dina nämnda skäl. Och jag önskar dig givetvis en riktig God Jul och alla andra här på Sourze och ingen ska känna sig glömd. X-man
Tänka sig att jag blivit ngn slags seriefigur eller följetong hos Leif E och försetts med titlar som snälle, saktmodige med andra nedlåtande uttryck.Leif samlar ihop alla mina inlägg i sin dator som om han förberedde ngn slags stalker-attack. Men sån är ju inte Leif!

Jag önskar alla frid som lämnar mig i fred.
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.  God Jul, alla saktmodiga.
Lyfter över från "DAGENS AKTUALITETER":
1532
//Tack, Bizon, för att du förstod min text.  Mer kan ingen begära.//

Nej Leif, kanske inte begära mer, men hoppas på.

Jag ser ju sånna där mönster i tiden - du vet att när en viss kollektiv - i bästa fall mognad inträder, så kommer även den kollektiva handlingen spontant, men med en viss individuell fördröjning.

Just det sistnämnda kan skapa misströstan hos de som först såg, men inte förstod att dom så att säja hängt närmast ljuset och därför först drabbats av mognad.

Här kommer de seendes saktmod och förtröstan in - men i det fallet inser jag att jag har mina brister.

Föresten kan jag tänka mej att du förstår att jag läser och funderar över en hel del av dina ingående redogörelser och länkar - men inte alltid redovisar detta då du är så flitig och generös med ditt utbud att jag inte skulle kunna göra annat om jag dessutom skulle kasta mej in i offentliga diskussioner kring dessa.

Du vet jag har ju ett eget liv och handling att ta hand om också.

Dock Leif - att förstå menar jag bara är andra steget - det första är att vilja förstå.  Hur sedan handlingen utfaller beror på individuella kvaliteter.
(Bizon 2012-12-25 05:44 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden #1536 [länk] .)

Visst börjar det med att vilja.  Upptäckte i dag i Pia Hellertz bok "Paradigmskifte på gång?" (2012) att David Bohm redan uttryckt det jag själv upptäckt, hans ord:  "Förmågan att förstå och tänka annorlunda är viktigare än den uppnådda kunskapen."  Själv har jag - inte lika väl - uttryckt denna insikt som att "Vägen är målet.":
Själv tankade jag från känslan ned formuleringen "vägen är målet" eller snarare "The way is the result" när jag skulle sätta rubriken på mitt första blogginlägg på min engelska blogg, 2008-12-01  ( [länk] ).
(Leif Erlingsson 2011-12-29 09:45 i tråden "Den lille mannens vandring (1)" #3  [länk] .)

Och ingen kräver av någon att svara på allt.  Däremot hoppas jag att fler tar upp trådar jag lämnar dinglande.  Jag ser själv ofta möjligheter till mycket intressanta konsekvensfunderingar från sådant jag berör.  Ska försöka mig på ett par sådana i påföljande inlägg.


Eftersom den större dialogen är utspridd över olika trådar så rekommenderar jag för överblick dessa översikter:
 • "Multitrådig orientering[länk]

 • "Egna inlägg bakåt i tiden[länk]
Har funderat mycket på utstötningsmekanismer.  Bortdefinieringen av andra medmänniskor från den del av mänskligheten som betraktas som medmänniskor.  Eller från den del av mänskligheten som betraktas som önskvärd.  Många debattörer här på Sourze har t.ex., och av skiftande anledningar, betraktats som icke önskvärda.  Har sett två huvudanledningar:
 1. Oönskade åsikter, ofta förenat med obelevat uppträdande.

 2. Att man helt enkelt inget begriper av det som skrivs, och därför vill slippa se det.

Det senare drabbar ju all djupare analys, för den som inte orkar försöka förstå något nytt.  Detta är självfallet inte enbart ett Sourze-fenomen.  Sourze är bara en tillräckligt liten "ankdamm" för att det enkelt ska gå att påvisa fenomenet här utan yttre referenser.  Orsaken att jag alls bryr mig är förstås att detta är ett problem med hela vårt samhälle.  Hela samhället stöter ut de individer som tvingar oss att tänka.  Är detta rätt eller fel?  Det är den mycket intressanta konsekvensfundering som jag utlovade i slutet av mitt förra inlägg.  Frågan jag föreslår till dialog är alltså om det är rätt eller fel av samhället att stöta ut människor som tvingar oss att tänka?

Relevant bredvidläsning:
 1. Leif Erlingsson 2012-12-24 20:04 #1525 i tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk] .  Särskilt formuleringen:
  "oscar: berven, jag själv och många andra har försökt och/eller försöker höja nivån här på Sourze så att Sourze ska bli intressant för intressanta människor, vilket Sourze i dag inte är p.g.a. kommentarkäbblet som tröttar [2].  Att sänka nivån vilket brukar vara det vanliga förslaget, som t.ex. hände när jag i "Ovetenskapsparadigmet" tråden påpekade Newtons grundläggande misstag som lett till 300 år av felaktig vetenskap på många olika områden [1] ,  innebär den definitiva dödsstöten för Sourze annat än som kloak alternativt som lättsamt men ointressant socialt forum.
 2. Fotnot 1 och 2, Leif Erlingsson 2012-12-24 20:04 #1526 i tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk] .  Essensen av fotnot 1 är referens till belevat uttryck för önskan att sänka nivån på forumet så läsaren ska förstå utan att behöva tänka själv.  Essensen av fotnot 2 är referens såväl till belevat beklagande över samtalstonen som till hur gamla Sourze-rävar i tråden "Antihumanisterna stal manifestet" använt hån för att driva bort ett flertal belevade intressanta medmänniskor från Sourze.  Problemet är alltså uppenbarligen inte om det är obelevad eller belevad samtalston, problemet är om skribenter tvingar läsaren att tänka själv.
Jag har fler förslag på intressanta konsekvensfunderingar:

I samband med det förra förslaget till dialog så kände jag att begreppen Första ordningens cybernetik respektive Andra ordningens cybernetik var relevanta.  Den förra handlar om ett förhållande där världen och observatören är åtskilda, den andra där de samverkar.  Se t.ex. figur 8 i kapitlet om det holistiska paradigmet i Pia Hellertz bok "Paradigmskifte på gång?" (2012).  En bok som varmt rekommenderas.  Utifrån definitionerna förstår jag det som att konflikten både i ankdammen Sourze och i det större samhället nu huvudsakligen står mellan de som vill hålla kvar sitt tänkande i "Första ordningens cybernetik" för att därmed slippa förhålla sig till tänkande enligt "Andra ordningens cybernetik", och de som tvingar oss att tänka djupare, minst enligt Andra ordningens cybernetik.

Och då kommer ännu en fråga för dialog.  De som inte vill förstå saker, t.ex. av religiösa skäl, hur hanterar man det?  Om de fortfarande har stor makt så blir det ju maktstrider, det förstår och ser vi ute i världen.  Men om deras makt bryts, hur hanteras människor som inte vill förstå saker efter det?  Vi har ju religionsfrihet.  Men det innebär knappast rättighet att sabotera samtalet i samhället?  Hur hanteras debattsabotörer som saboterar samtalet i samhället för att hålla kvar samtalet på den nivå de förstår?

Faktiskt sitter i dag dessa debattsabotörer på s.k. kvalitétsmedia och saboterar det öppna samtalet, som t.ex. redovisats i trådarna om att ta avstånd från Åsa Linderborg.  Se vidare t.ex. Leif Erlingsson 2012-12-02 13:24  [länk]  och Leif Erlingsson 2012-12-20 08:34 #2  [länk] .  Men detta har mer med förra inläggets fråga att göra, om det är rätt eller fel att tysta dem som tvingar dig att tänka.  Frågan i det nuvarande inlägget handlar ju istället om hur de som just saboterar samtalet för att tysta dem som får oss att tänka bör hanteras.

Se gärna även Pia Hellertz artiklar om Paradigmskiftet på Humanism & Kunskaps hemsida:  [länk] .  Första och andra ordningens cybernetik nämns i artiklarna, men figuren från boken är ej med.  Man kan dock även söka på "Första ordningens cybernetik" och på "Andra ordningens cybernetik" på nätet, det finns en hel del i den vetenskapliga litteraturen.
Iakttagelse: Under det senaste dygnet har Leif E + Bizon stått för 16 inlägg medan övriga stått för 7 inlägg. Om man ser till radantalet är resultatet ca 280-20 tíll förmån för Leif E och Bizon. Detta Leifs alla länkar oräknade. Här kan man nog tala om att ett fåtal tagit över ett debattforum som tidigare var vitalt och levande.
Iakttagelse:  Under det senaste dygnet har Leif E + Bizon stått för 16 inlägg medan övriga stått för 7 inlägg.  Om man ser till radantalet är resultatet ca 280-20 tíll förmån för Leif E och Bizon.  Detta Leifs alla länkar oräknade.  Här kan man nog tala om att ett fåtal tagit över ett debattforum som tidigare var vitalt och levande.
(Ditten o datten 2012-12-25 15:30 #38  [länk] .)
Vitalitet beteckar bevisligen mitt och Bizons deltagande!  Varför kommenterar du inte frågeställningarna i våra inlägg, eller tar upp egna?
Ämnet är ju "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?" Sanningen är ju att du fullständigt utarmat sidan på kommentatorer och att ingen ens funderar på att läsa dina inlägg. Möjligen Bizon undantagen.
Ämnet är ju "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?"  Sanningen är ju att du fullständigt utarmat sidan på kommentatorer och att ingen ens funderar på att läsa dina inlägg.  Möjligen Bizon undantagen.
(Ditten o datten 2012-12-25 15:53 #40  [länk] .)

Inlägg #1:
Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze?

Jag har anknutit till massor av ämnen och där visat att ett annat perspektiv är möjligt.

Sammantaget har jag visat att en bättre värld är möjlig, att allt som hindrar oss är vi själva.  Men tyvärr, det är inte lite det.  För vi är inte lärda att tänka. [...]
Dessutom har jag demaskerat forummobbing och hyckleri.  Om det då är så att det bara fanns mobbare och hycklare kvar, då kanske det inte gör så mycket att de håller snattran?

Jag har aldrig varit det minsta otrevlig mot seriösa forumister som inte håller på med mobbing eller marginalisering, så du kan inte lasta mig för frånvaron av seriösa deltagare här.  Däremot har här varit ett otal gamla Sourze-rävar som med de mest otrevliga mobbarmetoder har mobbat bort intressanta människor från forumet.  Där har du de skyldiga.  Det enda jag har gjort är att vägra låta mig mobbas bort.
Och hur många debattörer finns det kvar? Om du hade som målsättning att få bort så många som möjligt har du ju bevisligen lyckats. Tyvärr är det väl inte så många nya, mer upplysta personer som har tillkommit trots att du skriver här. Ryktet om din storhet kanske inte har spritt sig tillräckligt?
Sammanfattningsvis är det ju du själv, Bizon, Jan Brunnegård, Jocke outsourzad, X-man och sporadiskt Jan O, Leif E Ström och Lundwall som skriver här numera. Ett klent resultat av allt ditt nedlagda arbete tycker jag. Förr fanns här tiotals kommentatorer varenda dag, men du har lyckats skrämma iväg allihop. Att du uppenbarligen är stolt över den "bedriften" säger ganska mycket om dig själv som person. Självgodhet är bara förnamnet.
D&D samtliga dina inlägg.
För det första är det en familjernas högtid just nu och folk har annat för sej än att sitta och teoretisera vid datorn.

Sedan är det väl ingen som tvingar någon att delta i någon tråd som inte passar dom - vad har du till exempel att bidra med i denna tråd - ingenting vad jag förstår annat än att köra din klagovisa - lyd nu ett gott råd och ägna dej åt några trådar som du skulle kunna mobilisera lite genuint intresse för i stället för att larva in här och kverulera.
45/ Jag håller ju mig till ämnet "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze". Så det finns ingen anledning för dig att gå till attack emot mig. Jag berättar ju bara vad Leif E har gjort för Sourze, nämligen utarmat ett debattforum. Svara du i stället på vad det är som Leif E enligt din uppfattning har gjort på Sourze. Även om du har svårt att fatta det så kan man ju ibland hålla sig till ämnet.
45/ Jag håller ju mig till ämnet "Vad är det jag, Leif, har gjort på Sourze".  Så det finns ingen anledning för dig att gå till attack emot mig.  Jag berättar ju bara vad Leif E har gjort för Sourze, nämligen utarmat ett debattforum.  Svara du i stället på vad det är som Leif E enligt din uppfattning har gjort på Sourze.  Även om du har svårt att fatta det så kan man ju ibland hålla sig till ämnet.
(Ditten och datten 2012-12-25 17:24 #46  [länk] .)
Ditten och datten har korrekt observerat att folk flytt Sourze.  Men dragit 180° fel slutsats.  Folk har tack vare mitt tydliggörande av mobbarna och de som stöter ut dragit sig undan.  Först drog sig vettigt folk undan, sedan tystnade även de demaskerade.  I skam, kantänka.  Att sedan en "Ditten och datten" dyker upp är antagligen just för att någon av de som skäms just skäms, och behöver använda ett oförbrukat namn.  F.ö. är även Ditten och datten en sådan som försöker stöta ut, så mönstret kvarstår, bara under nytt flagg.

Jag har mycket kontakter med många intressanta människor, och det jag ständigt får höra är att de inte orkar med forummobbning som den som är typisk för Sourze.  De läser gärna mina texter, även här, men orkar inte själv kommentera för att det är så mycket tråkning här.

I ett vidare perspektiv så är denna process också vad jag hoppas på ang. s.k. kvalitétsmedia, att läsarna ska dra sig undan från dessa medier som alltså förtrycker det öppna samtalet i samhället genom att ensidigt presentera sitt favoritperspektiv som det enda 'normala' och genom lögner och utelämnanden presenterar andra perspektiv som 'onormala' och förkastliga.  Utan att alltså representanter för dessa andra perspektiv tillåts komma till tals eller ens att få gå i svaromål.

"Ditten och datten" är själv en av representanterna för denna vägran att ens lyssna, han/hon skriver ju att "ingen ens funderar på att läsa dina inlägg" till mig, vilket rimligen innebär att han/hon inte ens vet vad det är jag skriver, och absolut inte är intresserad av att jag får tillfälle att föra fram mina tankar.

Om det är sant, och andra inte tycker att de kan debattera och diskutera där jag och andra tänkande människor skriver, då förtjänar alla sådana forum att dö.  De kan alltid öppna stängda sekteristiska forum för sina slutna stängda diskussioner, enbart för inbjudna.  Man får bara hoppas att säkerhetspolisen håller noga uppsikt över dessa.  Vi vill inte ha en svensk Anders Behring Breivik.
47) En högst personlig och minst sagt subjektiv tolkning av din insats Leif E. I övrigt är tystnaden ganska talande. Fast du kanske inte noterar bristen på applåder.
46/
Vadå "håller dej till ämnet"? Uppenbart är ju att du inte har en susning om vad Leif ser att han har gjort på Sourze.

Dessutom dräller du rent lögnaktiga anklagelser omkring dej - så det finns all anledning för mej att knäppa dej på näsan.

Vad är det för dumheter du sysslar med, och hur korkade tror du att folk är? Varför skulle någon låta sej motas bort av någon som letar upp intressanta och spännande ämnen - och även om så vore att dom har egna intressanta ämnen att framför så kan dom ju när som helst skapa en egen tråd i ämnet.

Du handskas även vårdslöst med det svenska språket - vadå "utarmat ett debattforum"? Vet du inte vad utarmat betyder så använd inte det ordet - här på sourze finns det massor av plats för den som har tid över att bidra med något eller att bara läsa, eller om andan faller på kommentera.

Jag har inte sett att Leif eller någon annan hindrat andra att varken skriva eller kommentera.

Har nämnt det förut, men då du tydligen missat det också ska ja på din direkta fråga upprepa min uppfattning - vad Leif gjort på sourze trots motstånd och klander från sånna klagopåsar som dej som inte har något konstruktivt annat att egna sej åt än att racka ner på andra så har han ändå presenterat intressanta samtalsämnen och intressanta länkar som det varit dej helt fritt att ta del av eller att avstå från.

Simpelt, inte sant. Hur lätt som helst för dej att välja - så håll dej du till förutsättningarna på sourze och lämna de ifred som inte annat gör än delar med sej av sina upptäckter.

Förresten vad har du gjort själv på sourze annat än att tillkännage din urbota tölpighet? Och vad tror du sånt bidrar till i fråga om intresset för sourze skribenter?

Som sagt visa vad du går för genom att delta i diskussionerna eller presentera något intressant ämne.

Leifs uppfattning att "Ditten och datten" korrekt observerat att folk flytt Sourze får stå för honom - jag tror att folk kommer hit när jul- och nyårs-ruschen lagt sej.

Dessutom dyker det upp mobbare av och till på alla forum - metoden är även in till leda den samma - någon med sur mage skapar ett angreppsnick och rumlar på med det ett tag tills folk tröttnar, och har inte vederbörande dragit på egen hand så brukar en del moderatorer se till att nicket blir obrukbart genom att spärra IP-adressen.

Tyvärr undkommer den här typen av individer skammen då dom förutsätter att ingen vet vem dom är - vilket en del moderater trots att dom kan avstår från att avslöja.

Ta nu och lägg ner d&d - du kommer ingenstans med det fria ordets försvarare - det enda du möjligen kan få ut av ditt falskspel är dömt att misslyckas - du kommer aldrig att undslippa skammen du möter i din egen spegelbild därför att du vet att du har fel.
49) Som vanligt en helvets massa ord utan något läsvärt innehåll eller substans. Däremot i vanlig ordning fyllt av en massa invektiv mot motparten i diskussionen. Men det var ju roligt för Leif E att någon tar hans parti och är lite positiv. I övrigt är ju tystnaden kompakt.
Ditten kan inte du berätta någon Julsaga eller liknande för oss som vill ha underhållning?
Ledsen x-man, men jag är gammal och trött och har fått sagt vad jag ville säga. Nu skall jag snart krypa ner i min säng tillsammans med en god bok. Fast först skall jag se dokumentären om Olof Palme. Sveriges siste(?) eller senaste(?) statsman.
Ditte & datten -Du skriver det som jag och säkert många andra tycker, särskilt frånvaron av kvinnliga skribenter är frapperande. Att sen några (vad jag tror)av nostalgiska skäl fortfarande hänger kvar räddar Sourze från att bli Internets dårforum nr 1.
CMO/Dippen när du öppnar truten blir vi alltmer övertygande om att kärringar i Huston ska inte vistas på ett svenskt forum!
Sorgligt debattklimat här ovan, jul och allting...
Verkligen låg nivå! Är det så svårt att skärpa sig lite, från flera håll, obs?
Tur att det är lite bättre program på TV under helgen.
Jocke du som är så mån om att hålla historia vid liv, kan du tala om när kyrkan gjorde Julen till sin angelägenhet i religiöst syfte, för innan dess hade Julen funnits för att fira Vintersolståndet i några tusen är!
50 den fege med angreppsnicket d&d
gammal och trött kan man ju förstå av den kverulanta tonen i vederbörandes yttranden.

Nåja hät börja det röra på sej igen ser jag - till och med kärringen mot strömmen har kvicknat till - bra så det kan bli lite debatt.

Vilket anmärkningsvärt konstaterande från din sida d&d "en helvetes massa ord utan något läsvärt innehåll eller substans"

Får jag fråga hur du kan ha den minsta uppfattning om detta då du ju uppenbarligen inte läst texten utan bara låter truten din drägla fördomar?

Var nu så vänlig att åtminstone peka på ett enda av den "massa invektiv" du tycker dej ha sett i min text.

Föresten när du nu ändå är i farten kan du ju peka på några till så kanske jag kan hjälpa dej med bestämningen av de ordens benämning och vad dom egentligen betyder. Jag står så gärna till tjänst.

Leif Erlingsson klarar sej själv oroa dej inte för det - fega typer som du som bara vill förstöra för andra och inget eget har att komma med behöver få det tydligt uttryckt för sej och där kan jag kanske kan ge dej lite perspektiv på vad du sysslar med då du tydligen inget förstår.

Alltså - för det första - håll dej till sanningen.

Är ordet sanning obekant för dej så fråga bara så ska jag tala om vad det betyder.

OM du har något intressant att komma med beträffande åsikt eller mening så låt höra - klagolåtar utan grund kan du lämna därhän, men kan du exemplifiera med länkar eller annan hänvisning som styrker din sak så gör det.

Då jag räknar med att du inget har att komma med ser jag fram mot att tystnaden även fortsättningsvis kommer att vara kompakt beträffande någorlunda intelligenta resonemang från din sida - även om det är säkert som amen i kyrkan att gommarna kommer att glappa ur sej en massa pladder - men snälla,,, försök åtminstone att överraska mej.
Bizon, nu har du fått exemplet på hur det kan kännas när folk kommer med antagan och stödjer falskt vittnes börd, jag tar upp tokfan Jan Olsson han måste ha en skruv lös, kan det bero på att han är djupt troende? Sedan kommer Sourze egen skenheliga Jan Brunnegård och fördömer den som blir mobbad, han som har jobbat i kommunens tjänst, samma dårskap sitter kvar i honom att anklaga den mobbade och skicka bort honom och försvara mobbaren!
Och det typiska som sker i våra PK domstolar! Anklaga våldtäktsoffren och försvara våldtäktsmännen, det här är den sanna PK politiken, tacka fan för, att normala svenskar och invandrare sluter upp runt Sd!
57. Ganska fantastiskt faktiskt. På 22 rader lyckas man producera en text som i princip betyder "Far åt helvete D&d!" Imponerande att kunna göra så myckwet av så lite. Jag skriver dock i ämnet "Vad är det jag , Leif, har gjort på Sourze?" Där har jag gett min åsikt. Den som inte vill hålla sig till ämnet kan ju alltid ägna sig åt att kasta skit på dom som gör det.
Bizon, jag har fortfarande inte fått riktigt klart för mig vad du tycker att Leif Erlingsson har gjort för Sourze. Nu får du sluta kasta skit och invektiv omkring dig och svara på den frågan. För även om du inte har märkt det så är det ju det som är ämnet i den här tråden.
Hmm Dippen 53
Så du menar alltså att d&d skriver det som du och många andra tycker? Om du riktigt drar dej till minnes det förevarande så var väl det knappast någon nyhet - varken för den gemene sourzaren eller den fege ditten & datten som tydligen känner de flesta här tämligen väl som aversionsobjekt.

Så Dippen - vad har du för mening i fråga om tvånget att läsa sånt på sourze som inte intresserar?
Och vad har du för mening var gäller att bidra med egna ämnen eller kommentarer som intresserar och i det sammanhanget lämna det ointressanta därhän?

Beträffande frånvaron av kvinnliga skribenter har det nog mer med att dessa på Sourze inte bör räkna med att bli strukna medhårs bara för att dom är kvinnor - de gubbar här som är något att räkna med har för stor integritet för sånt.

En annan sak du borde tycka är frapperande är att det särskilt är bristen på logik som brukar göra att tjejer föredrar att smyga iväg.

Du har nog missat poängen även vad gäller nostalgin som drivkraft - det är inte av nostalgiska skäl som folk hänger kvar på Sourze - det är bara för att de folk som det är nått med är kloka nog att skilja agnarna från vetet - vilket går till så att den seriöse skribenten och debattören högaktningsfullt bortser och står ut med att det smyger sej in en och annan fjant - vi vet att den snart kommer att tröttna om den inte uppmuntras.

Den här d&d ska du se kommer att ägna sej åt något annat fjanteri nån annan stans - du vet ju att det är lätta att hitta allt du önska på nätet bara du inte ger upp.

Och skulle det av förståndsmässiga skäl misslyckas så säg bara till så finns det säkert någon som kan komma med något tipps.

Troligen är det dock inte lönt att fråga den fege d&d då ju denne uppenbarligen misslyckats med att rädda Sourze från sej själv.

Men kommer det fler sådana som den personen så kan snart sourze bli som du säjer "internets dårforum nr 1" om inte skribenterna här kan få vederbörande på andra tankar.
60
Jag vet ju att du inte läser det som står i de rader du räknar, för då skulle du knappast behöva fråga ännu en gång. Var det bara skryt de där med boken?
Sedan får du ta och frångå ämnet om det är det som hindrar dej - du är ju bra på att räkna - räkna då ihop de där invektiven du tjatar om och tala om hur många de är - jag menar bara att det verkar inte hindra dej från att ljuga vilket ju inte var ämnet - inte att räkna heller?

Så vad har du kommit fram till? Vad är det för invektiv du tjatar om ?
Och hur många invektiv är det?

Det är fult att ljuga - har inte din fostrare talat om det för dej? Slarvigt - men det förklarar nog även resten...
Frågan och ämnet är fortfarande: "VAD ÄR DET JAG, LEIF, HAR GJORT PÅ SOURZE?" Även Bizon borde koncentrera sig på just den frågan och just det ämnet och inte pladdra en massa strunt. Jag skulle tro att det knappast kommer några svar på frågan, eftersom Leif E (tvärtemot vad han själv tror) är totalt likgiltig för de allra flesta. Även i den lilla krets som fortfarande är närvarande här.
D&d om du hade läst här på sourze det senaste halvåret och dessutom kunnat kopplat ihop Leif E budskap med övriga som skriver här, så hade du haft en annan mening om Leif E, en utomordentligt noggrann person som snappar minsta felaktigheter men han ger kritik med värdighet, om du gjorde detsamma skulle din trovärdighet varit lika värdig och när det gäller Bizon som kan försvara sig själv, visar han ett stort register på kunskap som är få förunnat, så jag tycker nog att du har trampat i klaveret, tyvärr är det nog så.
X-man 65 Trevligt att se att en och annan har lite ryggrad :-)

- Jasså - trampat i klaveret, sa "ditten" och kunde inte förstå vad ett klaver hade med ämnet att göra.
- Ja, ordet var klaveret, sa "datten" och förstod lika lite hur det hängde samman med vad den stygge Måns hade gjort sås av.

Vi får nog gå till det stora oraklet Dårpippen och fråga sa "ditten".
- Just det, sa "datten", Dårdippen var ordet och avslöjade därmed att hela saken hade hamnat bakom foten.

Murre från Skogstible betraktade de förvirrade kumpanerna försvinna i nattens dimmor och ryckte på axlarna - tja man kan ju inte hjälpa alla, suckade han, och visste att de där oraklet bara skulle gör ont värre.

Han såg sej om mot Himalaja strand efter den kloka Pia Gräddnos som säkert i sin allvisdom skulle ha kunnat få dessa trätokusar på andra tankar än att snöa in på ett ämne dom inte hade en sportslig chans att förstå, och än mindre känna igen om dom skulle råka få syn på det.

Men, men, vi får se - undrens tid är inte förbi säjs det, kanske Brunne den gamle med glimten i ögat skulle kunna ge dessa osaliga något annat att fundera på än dessa alltför stora frågor för deras ringa förstånd.
Förresten X-man
Jag har inte fått någon respons på svaret på din fråga om "de i anden fattiga" - men du kanske har missat den på grund av dravlet den dittdattande fegisen bidragit med.

Tråkigt med folk som inte har annat för sej än att förstöra för andra.

Du vet att jag skiter egentligen fullständigt i om folk är anonyma eller ej - det kräkaktiga i detta fall är att inte vederbörande vågar stå för sin kritik med sitt vanliga kända nick eller namn - Leif både tål kritik och kan som du säjer även kritisera så det är inte där skon klämmer - vad d&d är ute efter är att mobba - osakligt och med lögner och felslut försöka trycka till en annan människa. Knappast för att denne behöver för sin överlevnads skull utan för att vederbörande troligen själv råkat ut för något liknande.

Öppnar vi ögonen inser vi att vi kommer att få dras med dylika beteenden tills vi skaffat oss så pass mycket ryggrad att vi kan stå upp utan att falla för frestelsen att föra dumheterna vidare.
Ser här i 67 att femohaveristen åter är i farten - nått bristsymptom kan kan man tänka.

Dippen - pedagog som jag är invänder jag mot i din lilla analys då du ju knappast ännu har de kvalifikationer som krävs för ett sånt uttalande.

För det första talar du i egen sak - ditt trånga haveristperspektiv som här på sourze gång på gång avslöjats som trångsynt bitterpopulist utan fantasi nog att välja ett konstruktivare synsätt än att hänga på kverulansens.

Skärpning nu Dippen så att du inte ytterligare går ner dej i avundets träsk som de flesta andra feminister som för eller senare klaffsar runt i, och i brist på egna ideer antingen vill ha kredit för andras (mäns) eller nedvärdera desamma.

Du är en mycket tröttsam elev som knappast kan räkna med godkänt i år om du inte visar prov på lite god vilja.

Kan du inte bara komma på nått eget? Eller åtminstone lite seriöst svara på de frågor du får?
Bizon nu kanske tanterna har kolat ner sig och ger kanske plats för intressanta ämnen att orda om, här en bukett om vad som menas med att vara salig och fattig i anden, det passar nog bra in på D&d och CMO/Dippen och de som har en så livlig och inskränkt fantasi och inte får vi glömma bort Jan O. som aldrig berättar något med värdefullt innehåll, utan har som enda uppgift att spela Sourze egen religiösa byfåne.-Saliga äro de i anden fattiga, ty dem hör himmelriket till. Himmelriket verkar inte vara någon trevlig plats... Himmel och Helvete samma plats måhända?
-Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
-Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
-Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
-Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
-Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
-Saliga äro fridstiftarna, ty de skola kallas Guds barn.
-Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.-"Saliga äro de saktmodiga" enligt mitt förmenande är denna kategori farliga människor som ställer till djävulstyg för sin nästa. Leif E kan säkert ge många exempel på detta, hur man bör bemöta de saktmodiga?
Leif E det här är diskutabelt att vara saktmodig, en del vill ha de till att vara dum och likgiltig, möjligt att ordet saktmodig har olika betydelse? Vi lever i en värld där de liknöjda utnyttjas och här har vi de PK frälsta. Att vara ödmjuk inför överhögheten ser jag som dumdristigt men jag förstår dig Leif vad du menar, att inte trampa på andra människor och det ska du ha all heder av! Egentligen är inte någon utan skuld och därför bör vi hålla inne med personlig kritig mot meningsmotståndare, jag förstår att de är vilseledda som irriterar mig och att rätta till någon är mer än svårt, jag står gärna för mina åsikter tills någon med vettiga sakargument överbevisar mig att jag har fel! Men det är detta som saknas bevisen kommer med dumma kommentar istället. Jan Olsson är inte så vettig när han kallar mig för att vara främlingsfientlig så lägger han inte fram några sakliga bevis för detta, men det kan han inte för hans läsförståelse är under all kritik! Han har t.o.m. frågat mig vad jag skrivit, för han förstår inte det jag skriver, för att i nästa stund komma med horribla anklagelser och vad har han förstått då, det får jag aldrig något svar på, som har en saklig grund med väl förklarat argument.
Ja saktmodig kan betyda väldigt olika saker, det är ett ord som ger väldigt olika tankar beroende på miljö och den egna personen. Jag har några ggr sökt på det ordet och fått det bekräftat.// Enfaldig är också ett ord som tolkas väldigt olika. Kan ju tolkas som att en person är koncenterat inriktad på en sak, som behöver lösas, det är ju bra. Men glömmer han allt annat så är det illa.// Att vara PK betyder ju också väldigt olika i olika miljöer. Inom IOGT är det PK att vara spiknykter - men inte ngn annanstans?? Det är inte PK att svära i kyrkan, där ska man snarare välsigna folk./ Så ordet PK betyder inte ngt för mig förrän sammanhanget klart framgår. ÄR det PK att följa Olof Palmes öden de närmaste dagarna? Omöjlig fråga! Förlåt!.
#71 - Det gläder mig,att du ständigt återkommer till mig i dina kommentarer, för då förstår jag att min diagnostik av dig,X-man,sitter som en smäck,mitt i prick!
Du tror att det du skriver inte är avslöjande,det är i dina ögon inget ställningstagande för eller emot,bara ett återgivande av verkligheten!

Men där X-man,misstar du dig och än en gång,svara på frågorna jag ställt dig i andra trådar,smyg inte undan med floskler,som brukligt är hos dig!

Kommer du inte ihåg dem,så fråga Leif Erlingsson,han har koll!
Jan O. du kommer med ett bra inlägg som jag gillar, du benar upp i vilken situation saker och ting handlar om. PK= politiskt korrekt, o,ja man kan vara politiskt korrekt i vissa frågor och i andra bör man nog använda sitt eget sunda förnuft! Politiska frågor finns i nästan oändlighet och att vara alla till lags politiskt sett är omöjligt. Åsikterna är nästan lika många som vår befolkning, så är det nu när allt har blivit till politik. Men det allvarligaste är att våra folkvalda ska bestämma vilken värdegrund vi ska ha (PK) och detta är en gammal Sovjetisk metodik så inte är det underligt att Sverige bedöms som ett kommunistland främst av USA.
Jan O bra att jag lockar fram dig med ödmjukhet, synd bara att din uppfattning är missledande och har inte något med min verklighet att göra för din dito är ytterst begränsad! Jag vill att även du ska förstå att våra folkvalda kör över svenska folket och de är tacksamma för ditt stöd Jan O. Just det här kritiserar jahg och i dina ögon är jag rasist och allt strunt du hittar på. Man brukar säga att man blir klokare och förståndigare ju äldre man blir och ditt fall så börjar ditt förstånd att avta, men det kan du inte rå för att du är i utförsbacken, för åldern tar ut sin rätt.
Jan B. inlägg #75 var riktat till dig och inte Jan O. alltså ett fatalt misstag av mig.
Som vanligt alltså....försök en gång till. Jag gör regelbundet pudlar...men inte här.
#78/X-man/Bry dig inte om Gubbstruttarna, de är säkert förstoppade så här långt in på helgen, då blir gubbarna extra griniga. För mycket godis och grisarsel ingen bra kombination. Ett tips till deltagarna i ”The Muppet Show” på Sourze, är att nu till mellandagarna käka som en mygga och skita som en elefant.
StreetLars 79
Detta inlägg kvalificerar dej till vårt lilla gäng av mer seriösa muppar här i showen.
Särskilt empatin höjer dej till de mer betydandes nivå.
Gnällissar och kverulanter kan man visserligen tycka synd om, men det gäller att akta sej för att sänkas av.
Lasse i gatan en målande bild har du givit som är nog så sann. Nej, jag tar inte åt mig, låt de gå på, jag klarar mig nog ändå!
Bizon/ StreetLars, fyndigt, har du några epiteter på oss övriga, jag har några men du kan få börja.
Var så god Lasse - alla goda krafter är varmt välkomna.

Mr X - nej dessa små uttryck kommer lite som spontan ryggdunk i alla vänlighet - vill minnas att jag i något fantasilöst ögonblick försökte med "Exet" på ditt senaste nick, men det kändes fel, du är ju verkligen i högsta grad mitt i relationen.

Nu är det ju med sourze som med de flesta förhållanden - de har dina svackor och toppar. Jag för min del har ju alltid föredragit de stormand, de med lite nerv - de tjatigt gnälliga är inget för mej - men även där kan jag uppamma en viss fördragsamhet med de gamla och trötta - tänker mej att det nog inte är så lätt att vara munter och progressiv när kroppen värker och inte ens en porrulle kan få fart på systemet.

Värre är det då med de fysiskt vitala som tappat både lusten, gnistan och glimten i ögat och ändå envisas med att också förstöra för alla andra.

Dessbättre brukar inte dessa lyckas med sina föresatser då det finns tillräckligt mycket klokt folk som ganska snart fattar var skon klämmer

Inte helt ovanligt här på Sourze fast några inskränkta typer gör allt dom kan för att förtala forumets aktiva deltagare.

Faran skulle vara överhängande om inte deras undermålighet slår deras förslagenhet med hästlängder varvid den dippdattande harmlösheten inte annat än manar fram bara ännu en suck i väntan på att dom bara helt snällt ska dra sin lilla skamhuva över ögonen och somna om - sorgligt nog, men den sorten brukar sällan få upp ögonen för konstruktivare meningsutbyten trots att en och annan försöker hjälp dom på traven.
Bizon jag tänkte väl det, ge smickrande epitet på personer kanske inte är så lyckat, vad tycks Big Bizon även om det ligger en poäng i detta nick.
Visst är det trist att det inte vill sig att få med alla på noterna att diskutera utan fördomar, men det är som förgjort, finns den kungliga avundsjukan med i bilden att vissa har mer kunnande och förståelse om vart vårt land håller på att bli? Eller handlar det om att ingen ska få ändra på mina åsikter, detta är nog egentligen vad det är, där skon klämmer "Vad är det du försöker säga mig, som jag inte känner till mycket bättre och påstår därför att du har fel" ett citat jag har i minnet av, i någon bok jag läst.
Jo X-man - avundsjuka kan vara en orsak - vilken även påverkar jantelagen som säjer att "du ska inte tro att du är förmer än vi andra" vilket en och annan begåvning fått skrivet på näsan.

"Little big Bizon" skulle nog vara sannare skulle jag tro då jag ju är en sammansatt person, av både stort och smått, men jag tror på de kortare varianterna - och där är ju ditt föredömligt - men kanske det skulle räcka med bara X, att du är man framgår ju med all önskvärd tydlighet.

Bizon jag får köra med en dubbelvariant Xx alternativt X&X. Fin tolkning att tänka med hjärtat, det passar mig i kombination som en gammal ringräv som har lätt för att glädjas med andra och deras framsteg. doch har livet lärt mig att ta vara på alla glädjeämnen som påvisar att det är inte så dumt att leva på rätt sätt och inte gräva ner sig i någon form av besvikelse för att man inte blev den den allsmäktige, skämt å sido, eller åtminstone herre i mitt eget hus.
Jo Xman - kanske de där med att vara herre i mitt hus inte spelar så stor roll för mej i dag.

Att en liten "housemade"
sköter huset efter eget huvud
är en ren fröjd.

Behöver hon
så kommer jag
och hjälper till förnöjd.

Andra områden där det är viktigare att få frihet att fungera är förståss i skrivandet och övrigt skapande - inte så att jag inte säjer nej tack till synpunkter, men dom ska vara givna med gott uppsåt och fria från dominansbehov.

Ja att ha kommit fram till lite mognad är väl den gångna tidens största behållning om den förlikat oss med oss själva och därmed vårt öde - inte så om möjligt att vi inte bör ändra på ett öde till nått bättre för det vore att ha givit upp, men att acceptera om vi kommit till en punkt i ballans med vår förmåga. Då gäller det att vi i möjligaste mån tar vara på denna färdighet så länge vi vill och har lusten i behåll.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .