Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Reflektera mera!

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Reflektera_mera/Sourze_style.html .
Den här soppan (artikeln) är så j-la tunn att den inte ens innehåller en buljongtärning, utan endast kranvatten.

Men det är väl ett bra exempel på att historieundervisning i den svenska skolan är nästan utrotad.
Aabo uttrycker sej som han har förstånd till - artikeln tar upp ytterst viktiga frågor som många diskuterar i dag så även ur många olika perspektiv.
Att så enögt sabla ner dessa funderingar som i #1 visar bara ytterligare på vad sekteristisk antiintellektualism kan åstadkomma - gammal vet bäst är tydligen ingen gångbar sanning nu heller - vilken den aldrig varit.

Ur artikelns inledning citerar jag//ett kortsiktigt egoistisk tänkande präglar alltmer människans storskaliga verksamhet på jorden. Det är dags att börja reflektera medvetet kring hur vi egentligen vill leva//sc.

Detta är knappast något någon kan ha något att invända mot - inte heller de punkter i artikelns avslutande del då uppmaningen är att REFLEKTERA - en aabo som motsätter sej andras reflektioner gör det förmodligen bara för att dennes egen förmåga till aktivt tänkande sedan länge krakelerat.
Ett stort tack till Maria Stade för att som beteendevetare m.m. här på Sourze lyfta den mycket viktiga frågan att reflektera mera.  Genom att tänka längre, kan vi se bättre.  Anknyter f.ö. till min förra kommenter,  [länk] .  Tack också till Bizon ovan och i kommentaren i andra tråden.  (Aabo däremot verkar vara fast i gammal propaganda.)
Tack Bizon och Leif Erlingsson för era kommentarer, känns roligt att ni ser ett värde i artikeln.
Bizon, du är inget horndjur utan en liten chiauha.
Look it up!
Leig- om det är n å g o n som är f a s t(!) i proganda är det väl du!
Aabo#5
Mycket möjligt - men du kanske stavat lite tokigt - fast å andra sidan är det helt i linje med dina övriga påhopp.
Bizon - den som inget har att komma med ger sig på andras stavning. Neandertalare som du finns det - tyvärr - allt för gott om!
Aabo, försöker du med dig själv som exempel visa att jag har rätt ang. det västerländska utbildningssystemet??
Leif inlägg 9, vad dillar du om?

Och vad är du sjäv ett exempel på?!
Aabo#8
Nu vat det ju inte presis stavningen jag i huvudsak syftade på - den är nog det minsta problemet.
Sverige ett reservat?

Är Sverige ett reservat för människor som inte orkar med en allt mer komplex verklighet?

Postat 2010-07-15 13:13 på [länk] :

Tanken ovan kom till mig efter att ha lyssnat på Clif High med Web Bot / Asymmetric Language Trend Analysis / Half Past Human från november 2009 via "Regina's Cantina Radio Archive on Conscious Radio Network" [länk] (en bit ned).  Som jag funderade 2010-07-13 14:35 på FrittForum,
"Clif High är i intervjun ovan noga med att påpeka att deras resultat inte är reduktionistiska utan tvärtom är en metod att med datorer göra det som jag själv och andra "kaospiloter i verklighetsröran" på egen hand kommit fram till -- att man måste, som Oscar Berven uttrycker det, "skyffla information" - holistiskt smaka av till synes oändliga mängder spridda data för att till sist holistiskt och med god hjälp av intuition börja ana de bakomliggande strukturerna.  Clif High talar om att lära sig att upptäcka och extrapolera de generella principerna och arketyperna bakom de enskilda händelserna för att kunna se vad som pågår i nyheterna i ett större generellt perspektiv.  Clif menar att många människor har förlorat denna kapacitet - att kunna extrapolera de generella principerna från de enskilda detaljerna.

Clif High påpekar även att alla inte går in i det nya paradigmet samtidigt.  Kina tycks dessutom ligga långt före oss här i väst.  De är mer intresserade av utforskning av vår situation som människor i universum än av pengar, sex, etc, säger han.  Om utomjordingarna kommer hit, säger han, så väljer de Kina för det är där livet finns.  I det nya utforskningsparadigmet så har sådana som undertecknad hög status...   Vi som redan befinner oss i utforskningsparadigmet är självklart redan i den verklighet som beskrivs nedan och i Asymmetric Language Trend Analysis resultaten.  Medan den som ber oss "komma ner på jorden" kanske inte riktigt är där ännu.  Däremot säger Clif High att Kina till och med är på väg förbi utforskningsparadigmet och in i det nya vetenskapsparadigmet.

Hans material är inte till för alla.  Bara för dem som kan hantera det, varnar han.  Kanske, har jag själv funderat, måste det finnas reservat för människor som inte orkar hänga med i en allt mer komplex verklighet?  Men dessa människor får då inte ha något inflytande på framtiden.  Vilka vill leva i sådana reservat?!  Har vi redan sådana reservat, fast de är "osynliga"?  D.v.s. fungerar olika föreningar, kyrkor och politiska partier exakt som sådana reservat?"
Och, tänkte jag i dag, är inte hela Sverige och flera andra västländer också sådana reservat?

Leif Erlingsson
2010-07-15 13:13
En mycket balanserad artikel som bygger på inlärd kunskap som i sin tur kommer från beteendevetandet hos oss alla. Men jag är inte så säker på att om jag fick chansen att diskutera vägen som för oss till ett samhälle där de centrala behoven prioriteras tillsammans med Maria Stade, att just hon skulle vara den rätta guiden. Därför att lösningen ur dagens samhälle som ingen vill bo i måste förändras genom en ny politisk makt och inte genom frågeställningar. För att ha kommit dithän där vi just nu befinner oss är det just hennes styrda maktelit som omedvetet bidragit till en social ingenjörskonst, som skapat ett samhällsmaskineri som ingen olja i världen kan förändra.

Vi lever i dag i ett samhälle som skapar problem men inga lösningar till att förhindra uppkomsten. Det är en variant på cancerproblematiken, där 92 procent av resurserna läggs på vård, eftervård samt läkemedel för bromsande av sjukdomens utveckling. Bara 8 procent går till världsforskningen för att hindra cancerns tillkomst.

Vad som behövs är inte längre individer, samhällsvetare eller andra grupperingar som vet allt, har vetat allt men inget gjort.
Fick ett mailsvar ang. det Clif High sa om Kina, där brevskrivaren påpekade att iallafall i Shanghai stämmer detta mycket dåligt med vad brevskrivaren hört från förstahandsobservatörer, och berättade att man där låter överkörda barn ligga och dö på akuten om ingen betalar hundratusentals kronor för vården och om att fokus bara är pengar och prylar.  Rätt ska vara rätt, så nu är detta nämnt.
#14 Leif E Ström tack för dina ord som jag instämmer med. Självklart undrar de flesta över hur kan vi förvandla samhället till det bättre? Ja, inte duger det med att fortsätta galenskapen med förlegade ismer och revolution är inte heller att tänka på, ur sådan verksamhet uppstår oftast diktatur. Personligen tror jag på kunskap och inte minst att intressera sig för hur samhället är uppbyggt i sin sjuka struktur, att pengarna styr människorna till vansinniga beslut av girighet hos de rika och besuttna, som är den största boven i vilket samhälle som helst. Storfinansen är de egentliga makthavarna och våra folkvada politiker är deras marionetter som för ett rävspel med väljarna.
Leif E Ström #14
"Vad som behövs är inte längre individer, samhällsvetare eller andra grupperingar som vet allt, har vetat allt men inget gjort."

Nej och dom har väl aldrig heller behövts då deras eventuella befintlighet i praktiken inta spelat någon roll.

Det som däremot spelat roll är alla de som medverkat och medverkar till samhällsstrukturförändringar, och det om dessa varat bra för människan eller ej.
Alla experiment som gjorts, görs och kommer att göras är oavsett förändringsviljan hos människan den enda väg hon kan gå.

Det betyder att vi som mänsklighet betraktad och som individer manövrerar oss mer eller mindre medvetet mot behovsögonblick av absolut tvingande nödvändighet att välja en annan väg - detta därför att en av de mest påfallande bristerna hos arten människa är förmågan att tänka och handla med full insikt om handlingarnas verkliga konsekvens över tid.

Ser jag rätt så står vi som mänsklighet inför ännu ett sådant nödvändigt vägval med större dignitet än något av de tidigare haft med undantag från de där ett undvikande av ett fullskaligt atomvapenkrig kunnat avstyras.

Nu handlar valet om att frigöra det mänskliga livet från egokapitalismens tvångströja. Vi måste skapa en annan lönsamhetsmodell än monetär räntabilitet.
Begreppet ekologiskt ballanserad "livskvalitet", måste ersätta kapitalmaktkoncentrationernas vetorätt som i dag dikterar allas våra vilkor.

Den på grund av det nu rådande ekonomiska systemets konstruktion med en marknad som kräver ständig tillväxt kan inte balans uppnås.

Av ren mänsklig självbevarelsedrift måste den balansen åstadkommas - samma sak gäller för kapitalets räntabilitetsmarknader - begränsas deras frihet till ständig tillväxt kollapsar detta system.

Dock kollapsar inte detta system eller omformeras från att tjäna sitt eget expansiva syfte till att tjäna mänsklig kultur i ett symbiotiskt vårdande av jordens resurser kommer både det och mänskligheten i alla fall att gå under.
Re:  Leif E Ström 2012-09-09 19:54 #14  [länk] :
Vad som behövs är inte längre individer, samhällsvetare eller andra grupperingar som vet allt, har vetat allt men inget gjort.
För att göra något måste vi (och jag vet vad den mentala kvalitéten tycker när jag skriver det ordet) var och en av oss använda oss av den makt vi var och en faktiskt har.  Om vi är många som gör så, då kan det inte annat än bli förändring.

Du skrev tidigare i samma kommentar:
lösningen ur dagens samhälle som ingen vill bo i måste förändras genom en ny politisk makt och inte genom frågeställningar.  För att ha kommit dithän där vi just nu befinner oss är det just hennes styrda maktelit som omedvetet bidragit till en social ingenjörskonst, som skapat ett samhällsmaskineri som ingen olja i världen kan förändra.

Vi lever i dag i ett samhälle som skapar problem men inga lösningar till att förhindra uppkomsten.  Det är en variant på cancerproblematiken, där 92 procent av resurserna läggs på vård, eftervård samt läkemedel för bromsande av sjukdomens utveckling.  Bara 8 procent går till världsforskningen för att hindra cancerns tillkomst.
Bara som ett exempel på att ingen vilja finns att lösa problem så vet man att industriavfallet natriumfluorid som ska vara kring 85 ggr giftigare än det naturligen förekommande kalciumfluoriden orsakar cancer, och ändå vill man här och var införa tillsättning av det till dricksvatten.  Dock håller det människor begränsade och lugna, vilket är bekvämt för makthavare som föredrar att inte bli ifrågasatta.

Att jag skriver här på Sourze är just för att öka medvetenheten om hur det verkligen ligger till.  Ang. just cancer så är de effektivare botemedlen förbjudna då det inte är ekonomiskt lönsamt med människor som billigt blir friska, de genererar inte omsättning i sjukvårdssystemet.
#18, min tanke från början var att enbart skriva om det som engagerar mig och och i bästa fall några av läsarna. Inte att krångla till det med privata värderingar runt vad som är känslomässigt rätt eller fel. För mig fungerar abstraktionen bäst då egot och jag drar i väg utan inblandning och begränsningar. Kommentatorsrutorna var initialt en icke-fråga, fram till att den subjektiva drivkraften fick övertaget och måste korrigera faktafrågor. Den kraften försöker jag bekämpa då den mestadels ger negativa effekter. Men Leif Erlingsson, hur gör du för att inte komma fel när som du beskriver att ditt uppdrag är att påvisa "hur det verkligen ligger till"? Kan man verkligen det på Sourze?

//Då det gäller cancer anser jag mig som något av expert som medpatient då det gäller efterbehandling, friskerkännande, nya tumörer och återkommande metastaser sedan 1992. Det är en grannlaga uppgift som lekman, att klaga på cancervården och dess mediciner, då ingen av oss skulle klara sig utan. Tacksamheten begränsar kritiken i viss mån.
#19, ang. cancer så har mången hjälte stoppats från att bota sina medmänniskor.  Se t.ex. min kommentar om det i "Motståndet mot verkliga lösningar" tråden  [länk] .  En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer.  Motståndet mot verkliga lösningar är inte olyckliga omständigheter utan det är ett patologiskt system som försvarar sig mot de levande människorna!  Jag formulerade även lite tankar om detta som en del av min "Fantasikrisen" artikel från 2007  [länk] .  Vad skulle det vara för fel i att avslöja det sjuka?!

Ang. att påvisa "hur det verkligen ligger till":

Det finns inget "mer upphöjt" forum

Jag får ibland höra att jag borde lämna Sourze för att istället skriva där jag blir uppskattad efter förtjänst.  Men det finns faktiskt inget "mer upphöjt" forum där man kan ta itu med viktiga frågor, medan forum som Sourze skulle kunna överlåtas till nonsens.  De "mer upphöjda" arenorna är samtidigt de mer korrumperade och kontrollerade arenorna.  I Sveriges regeringsform börjar man med att skriva att all makt utgår från folket.  Det är inte så man agerar, men det är grunden för statens hela legitimitet.  Det innebär att all sann förändring måste utgå från folket.  Så därför är det via forum som Sourze man måste ta itu med de livsavgörande frågorna.  Staten är genomkorrupt, och om du inte vet det så beror det bara på att du inte har tagit reda på det.  Jag har själv länge förstått hur organiserad brottslighet på högsta nivå är liktydig med den dolda makten.  Att det är här korruptionsknutarna sitter.  Att det är här vi har de blockeringar som vi nu måste lösa upp.  Andligt och praktiskt.

Korruptionen möjliggörs till sist av att vi inte kan tänka ordentligt, så det är därför detta ämne så ofta lyfts upp av mig och andra.  Den etiska kollapsen beror på dels detta och dels att tjänstemän och politiker på högsta nivå tvingas vara korrupta gentemot utländska säkerhetstjänster.  Bl.a. tvingas man se mellan fingrarna med en stor del av drogimporten.  Den organiserade brottsligheten ger sig nämligen på nyckelpersoner, vittnen etc.  Därför måste förr eller senare ett hierarkiskt samhällssystem per naturlag tas över av organiserad brottslighet, om inte vi medborgare själva nätverkar platt mot detta.  Detta eftersom  den organiserade brottsligheten själva kan arbeta nätverksmässigt och punktmarkera åklagare, domare, advokater, politiker, tjänstemän o.s.v..  Vi måste i enskilda ärenden kräva av eliten att de gör sitt jobb.  Då kan de gå emot den organiserade brottsligheten - med vårt stöd!  Och vi måste göra det utan pressens stöd, då även den är korrumperad av utländska säkerhetstjänster.  Vi måste vara vår egen press.  Kort sagt, det är vi vanliga människor som bär ansvaret.  Ingen elit kan klara detta!

För mänsklighetens andliga och fysiska överlevnad är avslöjandet av all slags manipulation samt då även av elitens hjälpsamma fåraherdar som hela tiden vill valla tillbaka oss in i det religiöst styrda kunskapssystemet där en elit bestämmer vad som är vår sanning alldeles nödvändig.
Leif inlägg 9. Ta ett lexikon och slå upp ordet "megalomani"!

[länk]
I mitt förra inlägg nämnde jag "En av det tekniskt mest spännande kurerna byggde på att "backa tiden" i cellerna till status innan kroppen fick cancer."  Skrev om det här på Sourze 2012-05-12 16:59 och 2012-05-07 07:52, bl.a. i tråden "Extradimensionell teknologi för underverk?" #1  [länk] .  Antoine Priores maskin modulerade tydligen två dimensioner upp från det fysiska för att skapa signaler tre dimensioner upp, direkt i medvetandefältet.  Det är min förståelse av verkansprincipen, som rent konkret använde en pulsad 9.4 gigahertz signal modulerad ovanpå en 17 megahertz signal i ett plasma plus sjutton ytterligare frekvenskällor av ospecificerad frekvens och natur som han i 26 år hade experimenterat fram, varmed han direkt förmådde modulera livs-medvetande-fälts-loopen i däggdjurscellen.  I nyssnämnda tråd nämns även en annan man som möjligen med likartade metoder, plasma, har funnit viktiga medicinska applikationer.  Har ännu inte hunnit analysera de medicinska aspekterna på hans uppfinning - dessa finns beskrivna på  [länk] - men jag kan utifrån hans patent på hans gravitations och energisystem som bl.a. nämner centrifuger, vakuum och plasma (hint hint: här har vi orsaken att man hetsar mot Iran och centrifuger...) förstå att det sannolikt är ungefär samma principer som Priores maskin.  Det är alltså Nuclear Engineer Mehran T. Keshe och hans Keshe Foundation jag talar om.  Förmodligen orsaken till att Israel vill starta atomkrig mot Iran.  Tänk vad hemskt, om bot mot sjukdomar, energi och annat kom till mänsklighetens fromma!
"Vårt ansvar" 2006-06-12 11:34  [länk] :
På en mailinglista jag är på skrevs dessa rader:
Världen ser ut som ett Nazi-Tyskland i globalt format.
Somliga lever i perfekta idyller, med välstånd och uppmuntran, medan det bakom kulisserna begås fruktansvärda brott, som de lyckliga människorna egentligen anar, men väljer att mer eller mindre strunta i.  Kanske känner de ofta uppgivenhet "vad kan jag göra", eller går de på den subtila indoktrineringen att de som råkar illa ut faktiskt förtjänar det.
Befinner vi oss "i sorteringshatten"?

I Harry Potter böckerna/filmerna är ett tema när man börjar på trollkarlsskolan sorteringshatten, som hjälper en att hitta rätt i den vidare tillvaron så att säga.  I böckerna/filmerna handlar det om vilket hus man ska tillhöra på skolan, vilket även där har konsekvenser för resten av livet.

Vi befinner oss i ett andligt krig där det huvudsakliga slagfältet är inne i oss själva.

Kanske det rentav är som det står i olika religiösa heliga verk att det handlar om att sortera människor i de som vill varandra väl, och de som skiter i vilket.  För hela tiden väljer ju människor antingen att själv undersöka eller att tro det offentligt serverade.

Vårt samhälle ser hela tiden till att premiera systemtroendet, själviskheten och girigheten samt straffa det universella medvetandet och osjälviskheten, där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning.

Därmed sker en sortering mellan människor som respekterar sig själva och varandra, och de som skiter i vilket eftersom det är enklast.

Det talas i en del information jag tar del av om att vi just nu lever i två samtidiga tidslinjer, som kommer att delas.  I en mer katastrofisk, och en som blir väldigt bra.

I så fall är det ditt eget val, vilken du hamnar i.  Den som blir väldigt bra är naturligtvis den där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning.  Där man kan dra egna slutsatser utan att snegla i samhällets facit.

Hälsar den holistiska detektiven och tillika multidimensionelle stigfinnaren!
Leif #24
Ska jag tolka dej så att du dels tänker dej ett fortsatt vara för var och en men uppdelat ungefär som den gammelkristna föreställningen om en himmel och ett helvete.
Jorden är då själva sorteringsbordet där våra liv ligger för mätning och vägning.
Det kan ju endast i det fallet handla om grader av egoism då ju inget liv under jordens förutsättningar är möjligt utan egoism och nyanser av själviskhet.
Fast de där med att straffa det universella medvetandet och osjälviskheten, vet jag inte om jag sett att det förekommer - om du inte menar det att folk som inte kan tänka längre än till näsan tar slut gärna gör sej lustiga över de "utflippade"?
Fast vi inte inser att en splittring skett, vi fortsätter "här på jorden" i respektive verklighetsvariant.
#26
Men livet har ju sin gilla gång - och olika falla ödets lotter - så har det varit i alla tider - för det välmående livet finns ett slut även om det varit aldrig så välmående - samma sak gäller den sorgens helvete som andra hamnat i sedan miljarder år, men så gott som alla dessa är också borta och recyklade i den stora komposten - bara några miljarder lever fortfarande.

#27
"Att orättvist motarbetas = att straffas." Får jag fråga Leif om detta starff har avsedd verkan. Blir du fogligare eller andra obstruerande - det verkar inte bita på dom heller.
Straff av den typen har vi nog lärt oss att ta med jämnmod...
Bizon, motarbetandet har t.ex. haft den effekten att vi i vår nu upplevda verklighet (som kanske bara är en av flera alternativa sådana) inte det senaste seklet har haft allmän tillgång till fri samfärdsel i universum eller den mat, energi och kunskap om hälsa vi behöver för att alla ska må bra.  Så nog har det varit effektivt!

För ju mer jag studerar olika patent ju mer inser jag att hade det sena 1800-talets fysik inte saboterats så hade det tidiga 1900-talet varit utforskandet av universums början.  Istället har vi upplevt flera världskrig!

Jag läser t.ex. det europeiska patentet EP 1 770 717 A1 på 126 sidor av Tavakoli, Mehran Keshe från 2007, och förstår då att flygande pyramider är den effektivaste formen för flygfarkoster byggda kring sådana reaktorer.

Från första sidan:
Gravitational and energy system

The new method and technology is decribed to create - under centrifugal and vacuum conditions - in presence of ionization condition - a turbulence, rotation, compressive and heating of a gaseous matter is created in a reactor ny at least one central rotative magnetic field with the purpose of creating plasmatic conditions leading to the creation various magnetic fields where at least the interaction of two magnetic field would lead to the creation of at least one gravitational force phenomena.  In a reactor-embodiment a chain of energetic events is created via a magnetic initiation of a basic ionization of a gas (i.e. hydrogen) which then triggers a controllable chain of energy transfers (Scintillation) to the next following layer(s) of introduced gasses (i.e. He, Ne, Ar, Kr, Xe), of all other introduced elements of the periodic table (i.e. Li, Be, K, Ca, Ti, ... Pt, etc.) and/or their introduced molecule combination (i.e. a vapor).
Kort sagt, principen är densamma som t.ex. solen använder.  Fast lösningen gör att det hela kan utföras i nästan vakuum.

Forts...
Forts...

Även om detta nu beskrivs offentligt 2007 så vet jag ju att en massa forskare varit inne och luktat på denna och näraliggande fysik redan för över 100 år sedan.  Så det för mig rimligaste är att anta att det har funnits flygande pyramider hur länge som helst, men i vår nu upplevda verklighet/tidslinje så har dessa förbehållts en självutnämnd elit som ser oss andra som boskap.  Och vi beter ju oss som boskap.  Hela förklaringen till det senare kan väl ändå inte vara all kemisk förgiftning?!

Jag är som du hör lite förvirrad ang. varför vi överlag tycks dummare än tåget.

Själv läste jag häromdagen Miles Williams Mathis "HOW a BATTERY CIRCUIT WORKS[länk] [PDF]  och insåg då att ledarna i Miles Mathis teori utgör samma funktion som Whittakers interfererande långitudnella vågor som skapar en lämplig potential vid målet anpassad till potentialen vid källan/batteriet så energi överförs till målet/glödlampan.  Nicola Tesla gjorde år 1899 samma i Colorado Springs som tände bl.a. oanslutna glödlampor, utan att han heller behövde använda sladdar/ledare.  Läs hela historien på  [länk] .  Just detta är kanske det mest talande avsnittet:
At ground zero, where Tesla and his assistant stood bedazzled, the resonant rise manifested itself in an unearthly display of lightning that still stands as the most powerful man-made electrical surge in history.
Inte heller den 11 september 2001 tycks man ha behövt sladdar till "ground zero", men sladdar är annars enklaste sättet.  Mathis använder i sin teori sladdar för att skapa rätt potential i sin glödlampa medan man också kan använda andra metoder såsom skissat i fotnot 6 till min "De fysiska bevisen[länk]  / "The Physical Evidence[länk] .

Dr. Judy Woods banbrytande arbete är här mycket relevant, se vidare hennes storartade vetenskapliga arbete "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).
Jo Leif - att mänskligheten inte bara agerar som en skock utan även tänker som en skock har vi sett åtskilliga exempel på i historien - att det går att få en oansluten glödlampa att lysa är mindre konstigt - det är bara att utsätta de båda ändarna på lampans glödtråd för en potentialskillnad i ett elektromagnetiskt flöde.
Samma fenomen som vi i dag vardagligt använder i all energivågsburen information som in och omkodad gör radiokommunikation möjlig.
En annan fråga är ju förståss hur bra människan mår av all spillenergi vi utsätts för som också fungerar som en sorts förgiftning.
Den gamla kristallmottagaren var en första variant på temat och byggde på den enkla likriktningens princip - så småningom kom rörförstärkningen av de luftburna signalerna och sedan transistorernas så kallade halvledare.

Ja Leif den tekniska utvecklingen är ytterst intressant, men den har varit mer av ondo än godo för människan.
Och på tal om flygande pyramider, det tycks vara sådana som sprider dessa Chemtrails vars Barium, Magnesium, Aluminium o.s.v. sedan kan användas av HAARP teknologi för att styra mänskliga sinnen, i akt och mening att hålla oss begränsade och hjärntvättade.  Att de ser ut som flygplan kan vara kamoflauge, antagligen bara ett hologram.  Titta på ett chemtrailplan när det kommer nära solen (skärma av solljuset).  Det blir som halvgenomskinligt.  En gång såg jag en flygande pyramid som bara hägde över de småländska skogarna, hade antagligen fått fel både på holografiutrustningen som på stabiliseringen för den som hängde uppockned, med spetsen ned.  På de videos jag har sett med chemtrailpyramider så tycks spetsen vara uppåt när de arbetar normalt.  (Tagna från flygplan.)

Här ett snapshot från ett föredrag om Chemtrail-spridare och Mind Control, etc:  [länk] .  Från Alfred Lambremont Webres presentation den 18 augusti 2012 till the Consciousness Beyond Chemtrails Conference, Los Angeles, CA.  Se vidare  [länk] .
Och på tal om flygande pyramider....skriver Leif E/ Här finns det väl bara en enda person som ideligen pratar om sådana saker.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .