Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Striden om jorden

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Striden_om_jorden/Sourze_style.html .
Striden om jorden

Leif Erlingsson kommenterar "Ian R Crane - The Nephilim, Disclosure and Trans-Humanism"  vid Exopolitics Leeds Expo -- University of Leeds ~ August 2011  [länk] :
2012-08-07 19:15:

Mkt intressant.  Lyssnade på hela.  Några reflektioner:  Ian R Crane talar i detta föredrag i höstas vid University of Leeds bl.a. om hur anrikandet av psykopater ur det större samhället genomförs av de hemliga sällskapen, där de lär ut att de som är duktigast i att manipulera massorna kommer att komma högre upp i hierarkin i nästa liv.  Så sällskap anrikar psykopater som tror att de får fördel bortom detta liv av att bete sig som svin.  Denna tro skapar då den värld vi har...  Men även mkt intressant om den historia som brändes med biblioteket i Alexandria, samt med Irak-kriget 2003 och förstörandet av Irak Museum, som tycks ha varit kanske det viktigaste krigsmålet.  53:00 - 53:10 in i föredraget talar han om att Zionism = Global Corporatism.  Inte alls alltså något som hjälper judar, utan en helt annan agenda.  Efter denna tidpunkt talar han om Mosanto och hur de tvingar jordbrukare runtomkring i världen att använda & betala för deras GMO.  Därefter talade han om förstörelsen av alternativ hälsa - Codex Alimentarius, och om hur den legala drogindustrin (kallad läkemedelsindustrin) handlar om att hålla oss i konstant sjukdom.

Kort sagt, det handlar om striden om jorden.  Ska jorden tillfalla mänskligheten, eller ska den tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga?  Vi som betraktar oss som mänskliga håller på att utrotas, och de flesta av oss vet inte ens om det.  "Konspirationsteorier, sa grisen om slaktbilen".

Samtidigt menar han att detta angrepp är en maskerad välsignelse genom att den tvingar oss att utvecklas.  Vår potential vet vi inte själva.

Tack!
Leif - jag har förvisso redan lämnat mina synpunkter i tråden om "livslögnen", men finner att mina reflektioner även här bör efterfölja din ansatts.
----
Leif - Striden om jorden är ju för människans del dömd att förloras.
Den dag vår potential kommit till sin övre gräns är det kört - mänskligheten har under en längre tid inte kommit någon vart utan snarare stått och stampat på samma ställe eller åt andra hållet.

Att jorden eventuellt skulle kunna tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga skulle kanske kunna betyda varelser med ett mer kärleksfullt sinne än det människan begåvats med - tillika med ett annat sätt att kommunicera med de entiteter som också önskar livsrum - kanske med överenskommelser om ömsesidig respekt och symbiotiskt samspel - i stället för den i alltför hög grad mänskliga slutliga lösningen "förgör!" ?

Jag som en levande varelse av arten människa som mer än en gång fyllts av vämjelse över det mänskliga sättet att bete oss känner förvisso sorg över att människan inte kan göra bättre ifrån sej - hoppas bara att de som inte betraktar sig som mänskliga visar sej kunna det - för ärligt talat, jorden skulle kunna bli en betydligt mer kärleksfull plats att leva på än vad människan gjort den till.

Visserligen har jag pekat på att själva livet som konstruktion med ätandets förbannelse som bas för födelse, växande och död knappast skulle kunna frambringa någon alltigenom god varelse - snarare r den utveckling som förevarit helt följdriktig.

Men människan ger oss ett visst fog för eftertanke - om hon som det påstås ur sina undermedvetna sfärer kommit fram till det kollektiva självmordet som lösning på den brist på förmåga till kärlek och värdigt liv - ja då får ge henne det erkännandet att valet av sanningens yttersta konsekvens ger henne en viss storhet som borde hållas henne till godo - skulle i så fall önska ett snabbt och någorlunda smärtfritt slut.

Människans egen benägenhet för mer sadistiska lösningar är inte att rekommendera då dess briserande trauma skulle förgifta andra existenser långt in i deras receptivt empatiska vara och långt bortom solars och månars horisonter - precis som det förgiftat oss så att denna livsleda uppstått även hos oskyldiga sinnen.
-----

Citerar ur #1//Kort sagt, det handlar om striden om jorden. Ska jorden tillfalla mänskligheten, eller ska den tillfalla andra som inte betraktar sig som mänskliga? Vi som betraktar oss som mänskliga håller på att utrotas, och de flesta av oss vet inte ens om det.//sc.

Striden för det mänskliga är urgammal - baserad på en övertro på det mänskliga, det sånger, sagor, skrönor och regelrätta lögner under årtusenden försökt inplantera i mänsklig mentalitet som trots detta fortsätter att vara så mänsklig som bara människan kan vara.
Vi kan inte gå någon annan väg än att följa vår natur!

Jag har visserligen sagt det förut, men finner det nödvändigt att påpeka detta igen - vi är varken bättre eller sämre än vi är.
Vi är det som Leif i sin idealistiska förhoppning är "de mänskliga", men vi är även de som Leif önskar att vi befriar oss från - de som inte betraktar sig som mänskliga.

Skulle det komma några som verkligen inte kan betraktas som mänskliga eller omänskliga utan helt fristående från alla mänskliga kontexter som dessutom är skickade att ta över jorden så vad ska vi göra?

Det beror på konsekvensen för livet efter ett sådant övertagande - det människan i alla sina former sysslat med under sitt herravälde här har ju inte varit en lisa precis.
Bizon!  I "Vad gör man när livslögnen rasar?" tråden skriver "Mental kvalitet i EU" och du om att det är viktigare att ta ansvar än med detta med att vara snäll (eller som man också kan formulera det, godhjärtad).  (#6, #7.)  Därefter utvecklar du där detta med att ta ansvar 2012-09-04 10:19 i #8  [länk] :
Vad som sedan fattas då sanningen står klar är handlingen - att tillintetgöra lögnerna.
Däri ligger även motsättningen och nödvändigheten att våga striden då alltför många helst vill stanna innanför lögnernas murar och alltför få orkar se sanningen i vitögat.
Det instämmer jag i.  Att ta ansvar verkar vara svårt för majoriteten.  Instämmer även att det - min formulering - är viktigare att ta ansvar än att vara godhjärtad.  Om man måste välja.  Fast jag menar fortfarande att båda krävs.  Men den godhjärtade som tar ansvar kan vara hård, när att ta ansvar kräver det.

Här i "Striden om jorden" tråden skriver du så om hur vi har övertro på vår mänsklighet.  Om att vår natur är så usel.  Faktiskt i princip det bibliska budskapet om vår stora uselhet.

Mitt budskap däremot är att detta är en Psy-Op, ett attack, ett anfall, och att vi är bättre än vi genom Psy-Open inbillats att vi är.  Jag försöker få med fler att se det.  Därför är jag här på Sourze, där denna insikt saknas.  Det finns ju faktiskt en hel del forum där man är mer medveten om att vi är lurade, även om det är få som har hum om den riktigt stora bilden.  Det behövs heller inte, bara vi förstår att vi behöver täcka upp för varandra!
#3 Vem lurar vem egentligen? Du har för mycket fri tid, ägnat dig åt nåt vettigt istället för att hänga på internet timme efter timme, dag ut och dag in, år ut och år in. Psy-Ops anfall, sånt jvla nonsens.
Leif - det är inte så att jag inte är medveten om att vi är lurade - men det förefaller snarare ur mitt perspektiv som om vi är lurade till att tro att vi är bättre än vi är - och att konsekvenserna av den dårskap vi dagligen framhärdar i genom lögner och övertro förringas.

Menar du att en annan medvetenhet om människans gjorda handlingar skulle ge en mer godhjärtad bild av människans sanna natur?

Men hur ska då det redan skedda passas in så att inte det blir avgörande för bedömningen?

Jag menar ju att vi måste se sanningen i vitögat och göra våra val - de avgörande kommer då att vara om vi väljer med maktegoistiska, kärleksfulla, eller rätt och slätt godhjärtade bevekelsegrunder - amtidigt måste vi medvetandegöra oss om konsekvensen för våra val.

Sedan är en helt annan sak hur stor anslutning det blir till respektive förhållandestrategi - ska något bestående uppnås föreställer jag mej en närmast total uppslutning.

OK Ditt budskap är att det är en Psy-Op vi är utsatta för, och att vi är bättre än vi är inbillade att se att vi är - kan du inte ge mej de belägg jag behöver för att också se det?
För det är just där jag har lite problem - jag menar att vad det än är som ska ses eller bevisas så är det bara de faktiska omständigheterna som kan ge de sanna svaren.

Kan du bara visa att det du säjer och vill tro är sant så har jag inget alls emot att revidera min uppfattning.

Att effekten av en mer spridd medvetenhet om att vi är lurade inte kommer att förändra så mycket är min aningen pessimistiska syn som jag grundar på att vi redan nu som människor och individer betraktade har och ger uttryck åt denna medvetenhet - det kan du se och höra lite var stans i folkhavet - att alla däremot inte helt oförblommerat erkänner att så är fallet har med våra trygghets och snuttefiltsbehov att göra. Det skulle vara som att såga av den där grenen vi klänger fast vid - vilket ven har att göra med att de flesta har sylt på fingrarna - med andra ord är mycket insyltade.
,,, Det skulle vara som att såga av den där grenen vi klänger fast vid - vilket även har att göra med att de flesta har sylt på fingrarna - med andra ord är mycket insyltade i att hålla lögnen vid full vigör.

Det blev en för tidig avgång där - och dessutom har jag problem med mitt tangentbord som inte skriver ä annat än efter kraftfull påtryckning.

Ska skaffa ett nytt.
Dippen och Lenins antiintellektuella och totalt nyfikenhetslösa infall kan ju ehuru de är utan värde ändå påminna mej om det fog jag har för min pessimism beträffande människans förstånd och vitt spridda motstånd mot att i alla fall söka insikt.
8/ Sade han som också har för mycket fri tid, hänger på internet timme efter timme, dag ut och dag in, år ut och år in, i stället för att ägna sig åt något vettigt.
Du Bizon, vill jag har intellektuell stimulans eller fördjupa mig i något ämne söker jag mig inte till eller diskuterar med folk som uppenbart är vilse i pannkakan. Det står dig naturligtvis fritt att söka nya infallsvinklar och vara ”nyfiken”och diskutera med paranoida foliehattar.
Leif E #1 ”om hur anrikandet av psykopater ur det större samhället genomförs av de hemliga sällskapen, där de lär ut att de som är duktigast i att manipulera massorna kommer att komma högre upp i hierarkin i nästa liv.  Så sällskap anrikar psykopater som tror att de får fördel bortom detta liv av att bete sig som svin.”  osv” Ännu en gång bekräftas ”hemliga sällskap” och Zionist kopplingar i resonemanget men bakom stängda dörrar finns även de som tror att dessa i själva verket är aliens förklädda till människor . Detta är det som EAP, vissa Nynazistiaka röelser, vissa extremistiska islamska fundamentalister och anarkister på höger och vänsterextrema kanten har gemensamt.

Ursprungligen skulle databuggen Y2K vid millennieskiftet sätta ingång den miliärkupp med en världsregering trodde man men det sket sig så nu har man väl någon annan teori...

Det har funnits politiker av olika färg genom åren som talat för en ny värdsordning men då handlar det om fredsprojekt som FN och global rättvisa.

EAP, Nassar, islamister och anarkister på båda extremerna är säkert goda garanter för fred och rättvisa... eller var det mord och terror? För Hitler var det judekonspirationen som måste få en lösning... för sanningsrörelsen är det NWO och Illuminati de jagar med samma falska metoder och samma hatiska energi.
Det är bra Dippen - du vet vad som gäller - själv lyssnar jag, kommer med synpunkter och bildar min uppfattning efter de svar jag få på eventuella frågor - vissa saker är sanna, andra förstår även jag att dom är alltför fluffiga luftslott som inte ens jag har energi nog att bry mej om - dock försöker jag engagera mej i en och annan väsentlighet.
Som jag ser det smittades mänskligheten med materialistviruset av en utomjording för en himla massa år sedan.  Det först smittade folket kallades t.o.m. "egendomsfolk"!  Vilken galen idé, att äga människor!  Materialistviruset har sedan dess spritt sig.  Såg t.ex. i en Sourze skribentprofil "tillhör Missionskyrkan".

Andra har försökt komma tillrätta med detta, som tror jag Jesus och många med honom.  Men materialstviruset är djupt rotat.  De försök som skett har sedan länge "skadehanterats" av de materialistvirussmittade.  Fast om en utomjording kunde smitta ned världen med materialistvirus så kan nog andra utomjordingar också "smitta" med "andlighetsvirus".  Utan att säga mer så tror jag det är där vi står i dag.

Vänliga hälsningar från den holistiska detektiven.
Leif - jag tror jag vet vilket folk du pratar om, och i det fallet även vilken utomjording - det var en som inte tålde någon konkurrens från andra utomjordingar - denne ville ha sin ägandes fårskock i fred. Började fåren bräka om andra dumheter så sattes dom i tvångströja eller fick en riktigt duktig kalldusch som decimerade skocken ordentligt - gammal "hederlig" mentalpatientbehandling, som liksom de flesta av senare datum är garanterat verkningslösa.

Ja, Bizon, du tror rätt.  Men han var säkert inte ensam.  Jag trodde jag skrev "av utomjordingar", och har nu så korrigerat mitt förra inlägg i mitt eget arkiv (rättelsen härmed annonserad).  Faktiskt talas det ursprungligen om gudarna (plural!) i hebreiskan.
#11 bizon, ha,ha vad svarslös du blev mot Dippen! Typiskt dig som ordblajare och du bizon talar om väsentligheter, försöker du driva med Dippen eller vad sysslar du med?
Eller, förresten.  Beslutar härmed enväldigt   :)  att den "auktoritativa formuleringen" av första raden av #12 ska vara "[...] av en utomjording [...]", då detta funkar bäst och en kille oavsett kan samarbeta med flera, så ingen motsättning där.
Leif - från början då människan föreställde sej att alla de olika fenomen vi kunde uppfatta var representation av något gudomligt var det naturligt att se detta som plural då allt är så olika.
Även nu i den kristna så kallade monoteistiska religionen har man löst den i världen representerade pluralismen med en ohelig allians mellan tre tänkta fenomen som all uppträder både hierarkiskt, patriarkalt och pyramidalt.
Symbolen - basen och sidorna som bildar den högsta toppen omslutande det seende ögat är mycket lätt att förstå även för primitiva existenser.
I kombination med andra materiella lämningar kan man ven ana en klart tekniskt inspirerande verkan som sträckt sej runt jorden med både en påtaglig maktmanifestation ägnad att imponera, men även tycks det mej sprida en viss kunskap.
Man kan naturligtvis invända att "homo ludens" alltid och mer eller mindre planlöst staplat ting på ting och då mer eller mindre slumpmässigt åstadkommit något som närmat sej den fysiklagstyrda 45 graders försläntningen, men att mer sapiala drifter tagit över och fulländat detta i sin monumentala byggteknik.

Det intressanta är alltså i hur hög grad detta initierats av de tänkta "gudar" som helt tydligt i så fall måste vara fler och ha lite olika uppfattning om både moral och smak för det extravaganta - så även vilka pedagogiska sagor som fått tjäna som förebild för det mänskliga livets fortsatta utveckling.

En annan både skrämmande och intressant tanke är om, och hur stor del av vår arvsmassa som är manipulerad av dessa utifrån komna intelligenser - och om detta skett på naturlig väg genom direktkontakt, "jungfrufödslar", eller genom direkt GMO?

Om detta har skett är nog de flesta av oss i dag ättlingar på ett eller annat sätt till ET.
mrh #15
Nja - svarslös får du nog lov att utveckla - men den stora skillnaden mellan dej och Dippen är att Dippen har förmågan att läsa mellan raderna vilken du tydligen saknar.
#18 bizon Är det där skon klämmer, du tror dig kunna läsa mellan raderna, så när jag läser din psalmverser, om inte allt, för man vet på förhand vad du har skrivit, för du upprepar dig gång på gång och har förutfattade meningar om saker och ting och ibland undrar man över hur det är ställt med din läsförståelse? Nu har jag svarat på dina frågor hur jag uppfattar dig, så nu är det gjort en gång för alla och satt dig på plats!
Bizon:
Om detta har skett är nog de flesta av oss i dag ättlingar på ett eller annat sätt till ET.
Jo.  Och allt är eg. som det ska vara för som alla märker så funkar inte den gamla verklighetsupplevelsen längre.  Det finns gott om indikationer på att vi får hjälp utifrån med att avstyra de värsta katastroferna, så vi slipper atomvinter, strålningshelvete och andra risker som jag i andra trådar nämnt i avsikt att stimulera till eftertanke.  T.ex. har ETs enligt forskaren Robert Hastings regelbundet stängt ned kärnvapen.  Han var i Stockholm för några år sedan och höll föredrag om det på ABF, jag var där.  Han har forskat i snart 40 år på interaktionen mellan ETs och militära aktiviteter.

Men min poäng är att mänskligheten inte längre är i resonans med den gamla verklighetsupplevelsen, som nu därför snabbt försvinner.  Allt skit måste ut, sedan kommer den nya upplevelsen mycket snabbt!  Och förlåt snabbt "skitet", efter att det är ordentligt sett och förstått, för det har varit nödvändigt för att vi ska få ändan ur vagnen ur den gamla och uttjänta verklighetsupplevelsen.  Vi är ju lite lata och bekväma, till naturen.

Mellan lagrena i verklighetssandwichen finns visdom.  Vi passerar nu mellan två sådana lager, så passa på att ta in!

PS:  Lite kul, "Reality Sandwich":  [länk] .  När jag skrev om verklighetssandwichen ovan avsåg jag inte denna webbsite, men den tycks ändå passa in på mitt tema.  DS.
Toppen Leif
Äntligen något vi kan använda våra gamla döda kroppar till - gör alla skyddsvärda skogar till begravningsplatser - Stopps genast all planer på vidare avverkning i Ojnareskogen - där och på andra liknande platser r ju våra bens sista viloplats - tänk att jag inte tänkt på det förut i mer offentliga termer - föreställde mej bara att lugnt och stilla dra mej tillbaka, finna en bra plats att multna på och sedan sluta ögonen.
Men bäste herr h #19
Kan du inte skräpa till dej någon gång och uppbringa lite fantasi och inte hela tiden plagiera det jag redan påpekat, men då gällande dej - du har ju mentalitet som en papegoja.

Leif E, skrev i #20 ”Mellan lagrena i verklighetssandwichen finns visdom. Vi passerar nu mellan två sådana lager, så passa på att ta in!”

Leif E, Jag vill, kan och vågar inte ta in någonting i nutid och nära framtid, så länge din mentala fyrarummare älskar att tänka, handla och skriva ”vi”, som i min vÄrklighetsupplevelse är ett laglöst kollektivt pronomen, u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för budskap om att jordklotet i din vÄrkliga vÄrklighetsupplevelse är platt som en rund men ihålig mental fyrarummare, som älskar Jante, Luther och Ågren.
#20 Leif Erlingsson, skämt åsido bizon är nog en utomjordling ska du se, som ifrågasätter andras åsikter utan minsta självkritik. Du Leif att vi har besök ifrån andra världar är inte någon nyhet om man studerar gamla kyrkmålningar så hittar man målade ufon och dåtidens människor måste ha blivit chockade av att se flygande föremål på himlavalvet och ansett att gudarna besöker oss. Det här ligger nog mycket till grund för gudstron och vill man kalla Ufonaterna för gudar så varför inte? Jag har väl inte fördjupat mig så mycket i ämnet om ET men jag har sett filmen, det kanske ligger något i den tes jag har hört talas om att vi människor är inplanterade på vår jord, så det här med evolutionen och människans utveckling kanske enbart passar in på den svarta människan? Tänk om vi svenskar har sitt ursprung ifrån Pleaderna som en del påstår som är väl insatta i Ufo forskningen med stöd av Nasas experter som lär hemlighetshålla bra mycket av kunskap som ET har lärt dem. Sanning och säga, finns det ett uns av sanning om allt det här eller är det bara rena fantasier, ungefär som vi alla människor blir drabbade av när det pratas politik, alla tycker så mycket men vem har rätt eller fel och vem ska avgöra den frågan, det står nog skrivet i stjärnorna?
#24: Jo, det förstår man ju att det låter som en harmonisk tanke för Mr Harmoni att Han åtminstone inte har sitt ursprung från "den svarta människan" i mörkaste Afrika, utan att han och "vi svenskar har sitt ursprung från Pleaderna"! :)
P.S. Men det förklarar ju förstås att svenskarna är en helt egen ras - en utomjordisk ras! :)
Lennart inlägg 26 - jag trodde at svenskar var en u n d e r-jordisk ras!
;-)
#27: Jo, Thomas, visst är det kosmiskt komiskt med kosmiska rasfantasier! :) Men det är mindre komiskt när färgfördomar får praktiskt utlopp i oprovocerat våld mot oskyldiga människor med "fel"hudfärg. :(

Som i kväll till exempel, när jag passerade Medborgarplatsen. Två påtända skinskallar promenerar över torget och får syn på en svart tonårskille varpå en av dem rusar fram till den svarta killen och hotar att sticka ut båda ögonen på honom. Den svarta killen knuffar bort honom varpå den andra skinheaden griper in i handlingen så att dem kan brotta ner den ensamma killen tillsammans och sparka honom i magen. Men när några mörkhyade killar närmar sig för att uttjämna styrkeförhållandet tycker skinnskallarna att det är bättre att fly än illa fäkta ...
Undrar varför vänsterextremister hittar på rövarhistorier om skinnskallar och alltid är det färgat folk som råkar illa ut? Men när färgade misshandlar och mördar vita då jublar extremvänsterns folk!
mrh - i #26 har du för ovanligheten skull sagt något väsentligt.

Varför pratar vi så ofta direkt ur våra fördomar?

Varför ser vi så ofta händelserna som en direkt följd av det vi kallar ras, dvs hudfärg - geografiskt genetiskt ursprung?

Det jag reagerade på beträffande Aspens historia var varför han själv inte ingrep - eller varför inte massor av människor strömmade till och plattade ner skinnskallarna i backen.

Nu var det några andra hudfärgade som kände empatin bränna i skinnet - men hade deras hjältemod varit lika påfallande om det varit en vit kille som två svarta sprättar hade givit sej på?

Här har du rasismen i sitt lilla nötskal - alltså det "skalben" som sägs ska innehålla förståndet, men tydligen haft nått att göra med nötknäpparen och läckt ut det lilla som fanns till en allmän mening, en gröt som inte har någon som helst sans.

Tyvärr också så som du ofta själv framstår - lägg ner de där med raser mr h och försök se att det handlar om mänsklig samverkan eller dess motsats - precis vad som gäller för feminismen där ett annat uppdiktat och konstruerat raskrig härjat sedan sexti-sjutti-talet.

Vi är inte olika raser - vi har fötts in i olika hårt drabbade ekonomiska zoner där diverse humanmoraliska brister skapat sådana orättvisor att statistiken som förs över eländet inget annat är än den skygglapp vi måste ha för att stå ut med att inte kunna göra något åt det lidande vi själva är medskapare av.

Sedan får du ju kalla min medvetenhet om varför du resonerar som du gör för "extremvänster" eller vad du vill, men det jag snackar om är det förtryck som du, jag och alla andra utsätter varandra för som de maktkapitalets funktionärer vi är i vår penninghantering, och vad detta har för betydelse för vår bristande förmåga att leva ett värdigt liv här på denna jord som är ingens, men som skulle kunna vara en bra mycket trevligare vistelseort i detta universum om vi inte betedde oss som ytterligare förståndshandikappade miffon.

Varför tror du att du låter dej styras till det för andra, men inte för dej själv så uppenbart enkelspåriga sätt att resonera? Du kan ju bara fråga dej själv vem eller vad tjänar på det - vem eller vad tjänar på att vi människor delar in oss i raser, klasser, kön, osv. Skapar det en god och delad livskvalitet här på jorden?

Tror du att detta ger mänskligheten ett bättre liv - ett fredligare och mer blomstrande liv - eller tror du att detta medför att de maktekonomiska krafter där även vissa religioner ingår som i dag utan att sky några medel för att hävda och utöka sina räntabilitetstrategiska domäner sysslar med någon ideell verksamhet?

Eller att dom värnar våra mänskligt humanistiska värden där din och andras mänskliga rätt- och skyldig-heter ligger högst på dagordningen?

Tror du det så kan jag bara konstatera att du är ännu dummare än vad du hittills givit uttryck för.
Mr Harmoni skriver" ..när färgade misshandlar och mördar vita då jublar extremvänsterns folk!" Jasså gör det det? Det har jag inte märkt. Men det måste vi ta i tu med på en gång!
#30 bizon jag håller med dig det här var vad man kan kalla äkta rasism som är vedervärdigt och det kommer att upprepas gång på gång likaväl som svenskar blir utsatta för rasism! (I ärlighetens namn får man inte blunda för detta faktum) Var kan man finna de skyldiga till detta tillstånd, hos makthavarna givetvis och vad värre är att de varnar oss för att vi svenskar i deras ögon är nästan varenda en av oss otäcka potentiella rasister. Det här är en otäck form av sk demokrati att ensidigt anklaga svenska folket mer eller mindre som hemska typer och samtidigt beter sig makthavarna sig underdåniga mot invandrarna. Det här är ingenting annat en förnedring mot oss och vad värre är, att svenskar tyr sig till makthavarnas apropåer att skuldbelägga praktiskt taget sin granne, det här är samma metodik som pågick i forna Sovjet, där man t.o.m. uppmanade folket till att vara angivare, tala om vilket dystert samhälle, men i Sverige är det bara solsken över sådana här handlingar att stå på makthavarnas sida. Ingen tjänar på att klassa in människor i olika klasser och raser men tyvärr, så här ser värden ut, vi svenskar är dumma i huvudet som ett typexempel på hur vi blir klassade av andra folkslag. Är det inte så här, där man lever och bor är allra bäst. Jag kommer ihåg en tvist om hur vackert Sverige är jämfört med länder som har sitt sönderbrända gräs långa tider om året, där spanjoren hänvisade till platser i Spanien som var paradisiska jämfört med Sveriges tråkiga natur och hemska vintrar, det här är väl ett bevis nog att det land man är född i är allra vackrast och bäst. Du bizon vet lika bra som jag att det finns extrema falanger i varje led och frågan är, vilken falang tillhör du? Du kanske har en egen privat falang med dina extrema uttalande att sätta dig till doms över mig med flera som inte fullt ut kan dela dina åsikter. Ständigt för du ett lurpassande resonemang som jag ser som något onormalt och du som vill visa hur duktig och klok du är, ställ dig upp i den offentliga debatten med alla kategorier av folk och hävda dina åsikter så bli du snabbt nedtagen på jorden det kan jag försäkra dig om.
#31 Jan Brunnegård, när vita farmare blir mördade av de svara i Sydafrika
så skänker extrema vänsterpartister i Sverige sin kärleksförklaring till de svarta och tycker att det är i sin ordning att de får sin upprättelse!
NU var du mer nyanserad och exakt. Ja det har hänt på flera håll i södra Afrika. Flera ggr. Men det är inte normalt vanligt att den svenska vänstern applåderar detta. Men det lär ha hänt att extremvänstern hurrat några ggr!
#32
mrh Visst är det motbjudande då extremisters uttalanden får stå som gemene mans åsikter.
Men vad skulle du göra själv - föreställ dej att du hade en massa koloniala rester omkring dej som styr ditt liv - svarta så kallade farmare här i ditt land vars familjer sedan några hundra år lagt beslag på den bästa jorden och hänvisar dej att antingen slava som arbetshjon på deras villkor eller fösas ihop i getton?
De vita folket i Afrika har sina genetiska rötter i holland och england - på sina håll även representerat av andra länder i södra europa som portugal och frankrike europa, medan främst spanien och portugiserna ägnat sej åt att lägga sydamerika under sitt välde - alltså det är de tidigare kolonialmakterna som delat upp Afrika mellan sej - dragit dessa snörräta gränser tvärs över folk och odlingsmark som plötsligen bonden måste konstatera ligger i två olika länder som han knappt kan uttala namnet på.
Det var inte så länge sedan som dessa kolonier mer eller mindre på nåder fått sitt självbestämmande. Afrika är ett oläkt sår - och det är samma sak i mellanöstern där staten israel spelar en känd expansionistisk härskarroll som inte gillas av alla.
Samma sak i sydamerika där för inte så länge sedan skogsbolagsfolk eldade upp åttio människor boende i den skog skogsavverkarna ville åt - sådan är människan.
Resultatet av mänskligt habegär och respektlös framfart är död och pina - och det oavsett färgen på människors hud.

Men vad skulle du göra mrh om du hade svartingar omkring dej som i praktiken bestämde allt - kan du verkligen klandra den afrikanska urbefolkningen att dom emellanåt tappar tålamodet med dessa vitingar som envisas med att säja sej vara ägare av den jord som låtit svarta människor bli och vara svarta sedan tidernas början?

Eller vad skulle du göra mrh om du till sist skulle inse att du förtrycks av dina egna landsmän med samma färg på sitt skinn som den du har?

Är verkligen färgen på förtryckarens skinn relevant - är det inte helt enkelt det att förtryckaren förtrycker som vi borde vända oss emot?
#35 bizon det spelar inte någon roll vilken färg det handlar om på förtryckaren som förtrycker, faran är den att sådana tendenser sprider sig. Jag läste någonstans att alla människor kan bli sadister allt beror på vilka ledarna är som påtryckare och just den kategorin som ser sig som övermänniskor är de farligaste. Den kategorin som känner sig förmer än andra" når de makten kan de skapa alla slag av jävligheter, som Stalin, Hitler, Mao, och Pol Pot m.fl och därför vill jag inte tillhöra något parti och gör inte så heller, även om jag har röstat på Moderaterna så har inte det känts bra, saken är den att jag tvivlar på alla politiker som lovar det ena och gör något helt annat.
MR Harmoni / Om vi alla bara tvivlar på våra demokratiska svenska partier - vad är alternativet?
#30: Händelsen inträffade några 6-7 meter från mig på torget på kvällstid ganska mörkt med gatuservingar med glada öldrickande människor på ena sidan. Allting går mycket snabbt i sådana här situationer. Plötsligt hörde jag den ena påtända skinnskalen ilsket skrika någonting samtidigt som han hotande stack upp två fingrar mot den svarta killens ögon och den svarta killen skriker och knuffar tillbaka. I det ögonblick när den andre skinnskallen rusar till och de brottar ner honom förstår jag och säkert de många som lugnt fortsatte att sitta kvar och dricka öl på gatuservingarna och de få på torget som fortsatte att låtsas prata titta i sina mobiltelefoner att det var allvar, kanske dödligt allvar ...
Min kompis som är sjukpensionär kände sig inte i fysisk eller psykisk form för slagsmål utan ville gå vidare. Jag var nog den enda på torget som stannade till och började gå fram mot händelsen. Jag övervägde om jag skulle våga gå hela vägen fram och riskera livet mot två påtända skinnskallar, men jag kände mig lite ensam i den ambitionen och sade därför först till en tjej med mobil brevid. -Ring polisen!
- Jamen jag vet inte vad det är för nummer! - 112!, sade jag till tjejen som då, lite motvilligt kändes det som, knackade in nummret på sin smartphone.
Men jag är säker på att Du BIzon i samma situation inte tvekat en endaste sekund utan stormat fram som ett rytande bizonoxe och slagit ner de båda skinnskallarna och blivit utnämnd till hjälte i pressen? ...
Under tiden hade skinnskallarna släppt sitt offer och den första skinnskallen som hade attackerat gick med vilt stirrande blick och bestämda och hotfulla steg mot min riktning. Men så vände han på klacken igen till sin kompis. Strax efter uppenbarade sig några mörkhyade killar som såg ut att vilja ta en fajt, men då var skinnskallarna redan på väg bort.

Min kompis och jag fortsatte mot Slussen och passerades efter någon minut av en polisbil med sirener påslagna som körde till Medborgarplatsen och några sekunder senare vände polibilen tillbaka och jagade förövarna mot Södra Stationshållet.
Om jag hade varit ensam hade jag nog inväntat polisens ankomst, men min kompis ville gå vidare. Att döma av polisernas snabba jakt verkar det dock som att de fick ett bra signalement på den första påtända skinnskallen med sin stora vita fladdrande t-shirt ...
Aspen 40
Ja du, det kan jag nog bara drömma om att göra i dag - det skulle inte kännas mer än rätt, men jag kanske hade backat - som du sa så går allt mycket fort i sådana situationer, och man vet aldrig varifrån man får gnistan, men tänder man så gör man.
Min kompis blev en gång förvånad över sin egen reaktion då han var på hemväg från stan - plötsligt fick han syn på två killar som höll på att slita kläderna av en tjej som uppenbarligen inte villa få dom avslitna.
Han blev fullständigt rasande och rusade på dom som ett lokomotiv - fick en välriktad känga i skrevet på den ena som förmodligen fick sjunga i damkören efter den tryckaren - medans hans polare fick den andra kängan mitt över näsbenet som efter den törnen gick ner för räkning klockan runt - tjejen gav honom ett skrämt men tacksamt leende och pep iväg som en vind fullt sysselsat med att hålla samman trasorna hon hade kvar.
Min polare märkte att han med falsetten började resa sej och satte en sista spark i plytet på honom så att han kom till ro - sedan gick han snabbt ner och hann precis med nattbussen och kom hem som planerat.
Den här typen av händelser ska man om man tvingas delta ALDRIG ta åt sej äran av eftersom polisen kan få för sej att detta är illojal konkurrens och komma viftande med den där urgamla paragrafen att man använt mer våld än nöden kräver - i vissa lägen går det bara inte att tala någon tillrätta inte ens någon ide att försöka - då är det Tors hammare som får stå för konversationen.
Det är knappast mer än rätt.
#42: Det är okej, Bizon. Du missuppfattade min första lilla snap shot av händelsen som att jag bara stod och såg på. Jag tyckte det viktigaste var att redogöra för en viss debatterande harmonisk herres komiska teoretiska pigmentfördomars tragiska praktiska tillämpning i form av våld och i olyckliga fall dödligt våld ...
Tragisk story som din kompis lyckades skriva ett lite bättre slut på för tjejen. Kanske den sista utlösande gnistan tändes av lite alkohol? Själv hade jag inte ens druckit en alkoholsvag öl. Men kanske om jag hade svept några starköl innan hade nog min kontrollerande framhjärna varit mindre aktiv ...

Men å andra sidan är det ett mysterium att ingen av öldrickarna, som hade en hel del i västen för att stödja sitt eventuella mod med, inte spontant reste sig från sina stolar och försökte ingripa? Men civilkurage i en anonym storstad som Stockholm ska man kanske inte överskatta, inte ens efter drogers frigörande effekt på alla sorters hämningar?
Jorå, Bizon, den där förargliga lilla paragrafen i ditt sista stycke känner jag väl till. Den är mycket farlig och kan i värsta fall kosta dig jobbet. Vi har en kurdisk bekant som jobbade förtjänstfullt som taxichafför i Stockholm flera år. Men så en dag råkade han ut för en stökig passagerare som med våld försökte råna honom på kassan. Van gerillakrigare som vår vän var med våld slog han ner killen snabbt och effektivt. Men i den efterföljande rättegången ansågs att vår vän brukat mer våld än nöden kräver. I stället för plåster på såren fick vår vän sparken från jobbet och är nu arbetslös ...
Ja taxiförarlivet kan ibland hänga på en skör tråd - fast värre var det förr tror jag för då hände det oftare att man hittade livlösa taxiförare utan bil och kassa.
Det vardagliga fylleköret är illa nog med nerspydda bilar utan att man i sin dagliga gärning också ska behöva sätta livet till mer än nödvändigt.
Nu har det förståss blivit lite ombytta roller i taxibranschen en retrit för gerillasoldater från när och fjärran som slåss om körningarna till och från Arlanda i små klaner, och än värre deltat i gruppvåldtäkter och annan galenskap så numera sitter tjejerna med pepparsprejen i full beredskap i baksätet även då dom åket taxi. Detta och annan fuskverksamhet har dragit ner taxijobbet ända ner i undervegetationen förutom att många av dom kör som veritabla galningar i trafiken utan någon som helst känsla för bilkörning.

En av mina kompisar kör också taxi, och blev också rånad. Fast det var några år sedan nu. Han lämnade snällt ifrån sej plånboken inför knivhot, dock med backen i och dörren öppen och precis i rätt ögonblick släpet han kopplingen med en bakåtrivstart som följd varvid rånaren slogs till marken av dörren och blev lite tumlad mot marken.
Han tappade både kniv och plånbok.
Min kompis ville ju förståeligt nog ha tillbaka sin plånbok, men rånaren var inte värre däran än att han nu även var riktigt förbannad.
Snabbt kom ettan i och rivstarten gick åt andra hållet över benen på rånaren som därefter inte gjorde den minsta ansatts att varken resa sej eller råna.
Kompisen som egentligen är en riktig gentleman klev ur och sparkade kniven åt fanders och tog sin plånbok - tittade med visst medlidande på rånaren som nu hade mycket ont där han låg och gnällde.
Utan några som helst artighetsfraser lassade han i rånaren i baksätet och körde till sös-akuten där han fick ut honom och tillkallade personal innan han tyst och försynt försvann från platsen.
Rånaren överlevde säkert, men inte utan den upplevelse som förhoppningsvis fick honom att välja en annan bana.

Rätt eller fel?
Ja det är ju sånt man kan diskutera - men då adrenalinet rinner till händer sånt som kan förändra ens liv för tid och evighet, ofta inte alls till det bättre.

Striden om jorden - eller vad jag hellre skulle vilja säja - Striden för ett värdigt liv, måste föras både inom och utom oss själva.
Utom oss måste vi slåss för de mänskliga värden som befrämjar respekten för var och ens suveränitet under begrepp som till exempel- Allas frihet om den inte begränsar någon annans frihet eller utsätter andra för fara.
Eller den där klassiska men i lite annan tappning - Gör för andra vad du önskar att andra vill göra för dej.
Egentligen behövs det inte så mycket mer för att livet på denna planet ska bli bra mycket trevligare än det är...
Jan Brunnegård om man inte har något sympati med politiker som man är ingalunda ensam om, förtroendet för våra folkvalda är lågt på grund av att de jobbar i egen sak för sin karriär och främst riksdagsfolket tycks ha det som en målsättning. Du nämnde ordet demokrati i en annan kommentar, en bra fråga vem bestämmer vad som är demokrati, när det finns så många delade uppfattningar om vad demokrati är, personligen ser jag ordet demokrati som ett förlegat ord som inte är relevant längre. När våra ledare kör över folket så har demokratin satts ur spel och främst när det gäller rättvis fördelning av våra ekonomiska tillgångar då är det ett hån att tala om demokrati. Du frågar vad ska man rösta på om man har lagt ner hoppet om att det finns sunda politiker som vill driva en sund politik och vem avgör vad som är sunt i samhället för att skapa en sund inställning hos väljarna. Jag tycker att det sker så mycket galenskap i landet så jag anser att politikerna har tappat all kontroll, det märker man på alla politiska utspel som vittnar om ren desperation. Alltså man har inte några patentlösningar på någonting, allt nästan går på lösa boliner och en förhoppning om att väljarna inte avslöjar konsekvensen av att vårt land kanske körs i sank med tiden. Ingen trodde att Grekland skulle råka illa ut och vem har den minsta tanke på att rika Sverige skulle kunna gå i konkurs?
Bizon, "striden om ett värdigt liv" är inte så hypotetisk som man kan tro vid en första överblick. Om man bara utgick från det basala "behoven" så skulle vår jord förbli betydligt fridsammare och framförallt mänskligare.
Men om man genom utveckling också skapat moderna samhällen som utvidgar för den ene, vilket samtidigt begränsar för den andre så finns det olika politiska lösningar. En är tesen "om man skyltar med kapitalvaror utan galler på fönstren, uppmanar man till stöld". Det politskt globala tänkandet, har i avsaknad av hypotesprövning, skapat individer och fundamentala grupperingar som inte i första hand fått fler behov, men i stället anser att just deras är desto större och därmed kräver mer utrymme.
Tack Harmoni att du tog min frågeställning på allvar. Jag har en större tro på den svenska modellen än vad du har. Jag var på deltid kommunpolitiker i Umeå i nästan 30 år. Där fanns mkt klokskap och idealism. Få rövare. /Följer nu noga kommunpolitiken i Herrljunga och Vårgårda och har väldigt lite kritik mot de aktiva.De har ett fruktansvät svårt jobb.Behoven av MER kommunala insatser är stora. MEN det är omöjligt att höja kommunalskatten!// Men mkt i och kring riksdagen är jag tveksam till. Våra olika regeringar har varit mer seriösa.
#49 Janne B " Våra olika regeringar har varit mer seriösa" nu får du förklara dig, menar du i en svunnen tid 50 år tillbaka och tidigare än så, det kan jag klart och tydligt hålla med dig om, men sen låt mig småle, var kan man finna det seriösa någonstans idag mer än att politikerna är ute efter att sko sig själva i första hand. Glöm inte bort Göran Persson som var mobbad under sin uppväxttid och nu har givit igen och skaffat sig vårt gods och herresäte för att visa vad jag lurat av er ni som mobbade mig.
Ström #48
Nej det är sant att "striden om ett värdigt liv" i realiteten inte är hypotetisk utan en realitet som det finns stora behov att ta på största allvar.

Att utgå från mänskliga basala behov är likaledes nödvändigt liksom att skala av de extravaganta konsumtionsyttringar som jorden inte har råd med.

När du säjer "förbli" så menar du kanske inte att jorden är i det tillstånd du nämner "förbli betydligt fridsammare och framförallt mänskligare", men att om vi någon gång lyckas uppnå en god global balans i det resursuttag som kan göras parad med den förnyelse och omvårdnad som ska till för att inte livet ska erodera och falla ihop så förstår jag vad du menar.

Ja - den mänskliga naturgivna utvecklingen har skenat iväg med en så förståndslös fart att det kommer att krävas stora eftergifter för att hejda den och styra in på andra mer långsiktigt hållbara banor.

Konsekvensen för växande samhällen som bygger sitt växande på kontroll och utsugning av andra entiteters uppfattning om ett eget värde värt att försvara är krig.

Men vist finns det andra politiska lösningar, men håller dom i verkligt skarpa lägen - eller utlöser även dessa just skarpa lägen då vi inser indoktrineringens sanna ansikte?

Ja de individer och grupperingar som det ekonomiska system ammat upp som i dag innehar den egentliga makten är den största faran för jordens liv - inte bara människans.
Jag talar givetvis om maktkapitalet vars huvudsakliga och enda intresse är förmering av sin makt och sitt värde - beklagligt nog är dessa behovskonglomerat helt avhängiga och beroende av att livet kommer att bestå - trots den insikten gräver detta maktsystem sin egen grav genom att inte försvara livet och dess överlevnad.

Jag har känslan av att det mänskliga förståndet inte räcker till för att inse att maktkapitalet styrs av de absolut lägsta drifterna, men inget som skulle kunna ballansera dessa - i alla fall inget med större potential än egoism.
DE som förstör Jorden - förstör den för sina egna biologiska barn och efterkommande släkten! Hur kan det vara så? Människan är ju ändå klotets mest kunniga och begåvade varelse. Vi vet vår historia och kan därför planera en bra framtid för oss alla. Hur kan många av oss såga av en gren i taget på vårt gemensamma Livsträd..??
50 Mycket svårt att snabbt kommentera - kanske återkommer.Vår nuvarande regering har sparat oss till Europas bästa ekonomi - så jag har säker pension. Men denna ansvariga ek. politik inleddes av Göran Persson. // Redan den gamle finansministern (s)Gunnar Sträng köpte sig en förnämlig fastighet i Gamla Stan så han kunde gå till jobbet. Han började sin karriär med att cykla runt i Södermanland och fackligt organisera lantarbetare och statare!
Vi vet vår historia och kan därför planera en bra framtid för oss alla
Enligt gnostikerna vars skrifter har återfunnits vid Nag Hammadi - de skrev ned sin kunskap som en nödåtgärd för att alls bevara den, annars skulle deras kunskap förmedlas levande - så har vi med myter såsom det som nedtecknats i judarnas och de kristnas böcker hypnotiseras att inte kunna se den symboliska och bortom språket insikt vi tidigare hade.  Intressant nog ser jag själv hur vi som mänsklighet genom våra moderna myter (science fiction, o.s.v.) håller på att återerövra vår förmåga att förstå det som vi med språket hypnotiseras att inte kunna se.

Jag återlyssnade i går på John Lamb Lash om The Archons, som enligt Nag Hammadi-gnostikerna är inorganiska intelligenser från före jordens skapelse, genom Red Ice Radio intervjun från 2 oktober 2011.  Bl.a. diskuterades där hur redan gnostikerna beskrivit vad som i moderna Abduction-berättelser kallas "de grå", och att de redan då tycks ha velat skapa en hybridras.  Men misslyckats.  Se vidare  [länk] .  I den andra timmen, den man måste vara medlem för att komma åt, diskuterades bl.a. hur våra nuvarande problem avsiktligt skapats och hur de därför endast kan lösas genom att ta bort de individer som avsiktligt skapat dem.  Och hur vi i dag lever med lagar som skapats av psykopater.

I intervjun, tror det var första timmen, talas om hur The Archons, efter att de misslyckats med att bli som oss, istället genom all form av fejk, förfalskning, bedrägeri, försöker få oss att istället bli som dem.  Hur The Archons tycks vara experter på Fejk.  Att förfalska verklighet, att skapa falska verkligheter.  Därför bokstaven istället för det levande ordet.  Lagen istället för att lösa saker människor emellan, istället för att dra till tings.  Nu, med det falska, med ordet, så ska nu bokstaven användas istället för sunt förnuft!  Bokstavstolkning, fundamentalism, o.s.v..  Archonic injections!  Och att vår historia har stulits, inte minst!

Enligt Nag Hammadi gnostikerna så var t.ex. Jehova en galen alien.  Fast en alien som var här i galaxen före oss.  En avundsjuk alien, med en del trick och trolleritrick, men utan det vi har - den verkliga gudskontakten.
#54 Där har du ett svar på de många gåtor vi brottas med - Jehova som precis det denne framställs som i allehanda skrifter "en galen alien". En alien som inte nödvändigtvis var här i galaxen före oss, men en maktentitet som inte förstod bättre än att regera sina domäner med avundsjuka och illistig psykologi.
Huruvida någon verklig eller overklig gudskontakt kan uppstå hos aliens eller hos människor kan ju diskuteras - detta varas upphov och ständiga upprättare upprättar och möjliggör detta vara utan att värdera eller rangordna ont eller gott - det är något som varats egen erfarenhet så småningom fått mejsla fram - och än är inte något avgörande i sikte, än bänder makterna sina härar mot varandra i den ännu primitiva kampen om herravälde, än är det ätandets förbannelse som sätter agendan för det biologiska självets drift att till varje pris inte ge upp sin materialistiska vilja att bestå - oaktat att om vi förstod skulle vi förstå att detta är en omöjlighet.

Samma drift driver denne jehova - samma oförstånd, samma sanslösa iver att behålla makt och detta flyktiga liv som rinner till spillo mellan allas fingrar som inte kan älska.
#46: Stämmer Bizon, Striden om jorden, kan också vara Striden om taxikunder! :) Men nja, nu är ju inte alla Stockholms taxichaufförer f.d. gerillakrigare. Vi känner några med turkiskt och kurdiskt ursprung, som liksom andra utländska taxichafförer, är f.d. högutbildade läkare, lärare, ingenjörer med mera, som inte kan få jobb i sitt ursprungsyrke i det nya förlovade landet.

Om jag inte minns fel var det i mitten av 90-talet, bara i Storstockholm, cirka 3000 utländska ingenjörer som var arbetslösa ...
# Janne B "Jag har en större tro på den svenska modellen än vad du har"
Jag tror att när du satt med i kommunen sköttes sig alla för din skull.
I den svenska modellen saknar jag (som skulle vara mycket vunnet med) en närdemokrati, men vem ska första steget att utmana de odemokratiska krafterna ända upp till toppen av hierarkin, där pampväldet följer sina egna spelregler som är mer än gynnsamt för dem, på övriga folkets bekostnad.
Ja du Asp - i det fallet kan man fråga sej om dessa utländska ingenjörer kommit hit som lycksökare och funnit sin lycka i det svenska understödsystemet eller om dom kommit som förföljda stackare som deras forna hemländers regeringar omedelbart vill göra köttfärs av för att utfordra sina hundar vilket ju det sista är ett fullt legitimt skäl att fly sitt hemland - men den första orsaken är inte en orsak som ska premieras - ÅK HEM! är min stående uppmaning till dessa som faktiskt osolidariskt dränerar sitt hemlands övriga befolkning på den arbetskraft som bättre kunde användas att bygga upp det landet.

Att detta sats i system av en del länders fragment som trots asyl obehindrat åker hem och hälsar på, gifter bort sina ungar, samtidigt som dom klagar och är förbannade på att den svenska välfärden ger för lite pengar är rent ut sagt taskigt, men kanske mest ett sorgligt resultat av den förståndshandikappning som troligen dessa ideliga kusin-giften fört med sej.
Inavel är inte bra och skapar sjuka gener, så varför framhärdar dessa människor mot bättre vetande med denna olat?
Jo jag vet svaret - klan- och familje-alianser, men att det ska ske här i landet med understöd av skattemedel till personer vars skyddsbehov inte är större än att dom kan åka kurir till sitt hemland utan att där bli hängda i närmaste stolpe är endast ett resultat av det fega svensksveket som sticker under stol med vad som helst vid blotta viskningen av ordet "rasist" eller "utlänningsfientlighet".

Jag blir så jävla arg - och samtidigt så babblas det i månader om vilket land som ska utreda en flyktings asylskäl - om det är i det land denne söker asyl eller i det land vars jord denne först beträdde inom eu - men hallå!!! Dessa eus kransländer ska visst utgöra någon sorts buffertzon för att de inre rika länderna ska slippa engagera sej mer än med ett magert bidrag till deras flyktinggetton.
Vore det inte bättre om alla partade på problemet?

Jag anser att det framför allt är de forna kolonialmakterna som ska ta det största ansvaret. Ofta har den asylsökande redan en viss kännedom om det koloniallands språk som en gång våldtog dennes hemland.
John Lamb Lash pratar om psykopater som ingångsvektorer för "archonic injection".  Reflekterade att privata företag enligt lag ska agera kortsiktigt själviskt, vilket ju är psykopati.  Medan det allmänna ska agera för det allmännas bästa.  Så varje gång en verksamhet överförs från det allmänna till det privata så flyttas en verksamhet från det mänskliga till det omänskliga...
Ja Leif #59 - och det som på senare tid drabbats av den förflyttningen är vård och skola. Men varken någon av dessa områden var tidigare förskonade från diverse skandaler - men måste nog tillstå att det blivit mer frekvent nu.
Jag håller parallellt med Ola Alexander Frisk på att läsa Ivan Illich, "Deschooling Society" (1970)  [länk] [PDF], även som vanlig www:  [länk] .  En kortare presentation finns på  [länk] [PDF].  Lär få anledning att återkomma, handlar om hur vi kan rädda samhället från den trend där kunskap och förståelse ersätts med att man måste ha diplom och certifikat för att få göra något och där all verksamhet utan dessa "bevis" betraktas som subversiva.

Har vi intelligens kvar nog att kunna förstå dessa frågor?
"Harvard Study Finds Fluoride Lowers IQ" "PR Newswire"
[länk]
Här på Sourze är det många som bräker om foliehatt och allt vad det är, när vårt samhälle kritiseras...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .