Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Informationskriget närmar sig

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Informationskriget_narmar_sig/Sourze_style.html .
Re:  Mats Sederholm 2012-06-28 09:23 [länk] :
Skitskraja reportrar som skrämmer människor med terroristhot, med retorik där man blandar ihop massmördare med oliktänkande och så vidare, berättar bara att sprickorna sprider sig.

Som sanningssökare behöver man inga karriärspoäng och man har inga kårandor eller kollegor man måste höra till.  Det är en anti-sektisk känsla av frihet som är obeskrivligt underbar.

Låt oss bli fler.
Kan bara instämma - såväl i slutkläm som i hela artikeln.
Konspirationsteoretiker, konspirationsteoretiker, överallt dessa konspirationesteoretiker. Håhåjaja. Gäsp!

[länk]
Jag får ibland frågan varför jag lägger så mycket energi på att skriva 'mina teorier'.  Tro mig, om människor utanför vissa informerade kretsar visade tecken på medvetande, då skulle jag må mycket bättre och lugnt luta mig tillbaka med mina hobbies och familj i trygg förvissning om att världen tog väl hand om sig själv.  Den tryggheten saknas, och det blir inte bättre efter kontakter med politiker och mediefolk.  Därför är jag tvungen att agera, jag har inget val.  Jag kan helt enkelt inte vara medveten utan att försöka sprida medvetenhet.
(Leif Erlingsson 2007-12-19  [länk] .)
Vi som inte är helt zombifierade har i flera år nu noterat att Olympiaden i London 2012 iallafall kan vara tänkt att bli starten på tredje världskriget.  Sedan om det lyckas/blir av eller inte är ju en annan fråga men likaväl som vissa insatta blev varnade att undvika flyga 11 september 2001 och att inte besöka London 7 juli 2005 så bör den som har vett i sin skalle undvika London-Olympiaden 2012.  Om vi inte uppmärksammar denna typ av signaler, då lär vi få ett mycket bryskt uppvaknande.  (Jmf t.ex. länkarna av "SD" i "Massakern i Houla - ett journalistiskt haveri?" tråden i morse.)
Thomas L. Aabo läser mer än gärna din analys på denna korta text

... två eller fler sammanstrålar och 'andas', kon; med, tillsammans och spirare; att andas, (spirit; ande), och med den ovan [länk] mildare versionen av konspirera så anar man att det egentligen räcker men En människas agenda. För att bli två krävs först en. Att andas är vår orsak och verkan för överlevnad. Det är det första vi gör och det sista, och emellan så 'spirerar' vi betydligt. Vi transpirerar, inspirarar, aspirerar, respirerar och exspirerar. Världen vi är födda i och del av är en väldig konspirerande sfär oavsett vi vill eller ej och vi kan knappast se alla aspekter av det även om vi medvetet och energiskt försöker ...

Vi bör enligt definition ovan öht inte prata om fenomenets ickevarande utan om den moraliska måttstock, metoderna, motiven, strävan och strategierna i konspirerandet och slutligen kredibiliteten och evidens i en eventuell teori som pratar alla dessa aspekter.Erlingsson påstår att han tillhör en liten skara UPPLYSTA medan resten av befolkningen är Zombifierade, alltså någon slags själslösa spöken, robotar etc. Detta är ett ruskigt elittänkande Leif!
Jan Brunnegård, om en minoritet individer orkar och vågar resonligt kritisera och analysera tillvaron (som Leif mig veterligen gör) handlar det knappast om elitism i dess mindre välklingande form jag antar du pratar om. Om elit är en 'minoritet med specifik fokus' är det inget annat än en 'minoritet med specifik fokus'. Men, om du inte menar något direkt negativt klingande med ordet elit så finns det inga problem alls. Vem som helst kan vara det ... vilken fokus har du?

Detta relaterar till min post #5 om att 'ladda orden' ... man måste vara alert och inte vinkla dem likt felslut.

Visst finns teorier eller ideer och detaljer som ter sig mindre kredibla, men det avfärdar inte automatiskt andra. Teorier är det enda vi har i slutändan, och inte heller några enstaka, framförallt om motiv och komplicerade bakomliggande orsak-verkan faktorer. Lämpliga adjektiv finns att brukas framför ord som konspirationsteori, analys, idé, utan att ladda ordet 'konspirationsteori' i sig.fr Systemfel [länk]
Jan Brunnegård 2012-06-29 00:13 #6  [länk] :
Erlingsson påstår att han tillhör en liten skara UPPLYSTA medan resten av befolkningen är Zombifierade, alltså någon slags själslösa spöken, robotar etc.  Detta är ett ruskigt elittänkande Leif!
Nej Jan, för du har själv valt.  Kommer du inte ihåg?...
Jag till dig i tråden "Vem ska rädda världen?" 2012-06-10 08:42 #71  [länk] :
jag tar inga taktiska hänsyn till folks förväntningar när jag svarar, jag svarar från min inre intelligens vad som kommer fram i stunden.  Dina reaktioner får du själv ta ansvar för, och då även de eventuella konsekvenser dessa för med sig för dig själv.
Andra har också valt, alla har fått många tillfällen att välja.  Det är precis som jag svarade till GunnarL för en dryg timme sedan, vi ställs alla inför livsval och man kan välja att gå på upptäcksfärd, eller att blunda.  Den som går på upptäcksfärd upptäcker en massa som andra aldrig ens kan föreställa sig.  Det är en enkel naturlag.  Men visst blir det en allt värre robotifiering av de som ständigt väljer omedvetande.  Det är deras eget val som de helt och hållet själva bär ansvaret för.  Det enda som skiljer är att vi alla startar med olika grundförutsättningar, men alla kan välja mer eller mindre medvetande.  Och enligt vissa visdomslärare så blir de som ständigt väljer omedvetande till sist till materia, medan de som ständigt väljer medvetande blir de som skapar världar.  Vi får se.  Men elittänkande, nej egentligen inte för vägen är lika öppen för alla som vill.  Du kan inte påstå att du här på Sourze inte inbjudits otaliga gånger till att börja nysta i djupare kunskap.
Tack oscar: berven för din analys.  Naturligtvis är elit i den positiva betydelsen av någon som tillkämpat sig en djupare förståelse egentligen något mycket positivt, som alla kan ha glädje av om de väljer att ta emot fritt delad insikt och kunskap.  Men det var inte så jag förstod Jan Brunnegård.
:)

Vad Hesse beskriver som 'glaspärlespelet för alla och envar' kallas feulletonismen. En slags dussinhet, eskapism och mindre medvetandegörande diverterande sysslor. Men i princip alla samhällsklasser kan och de fakto utövar olika glaspärlespel dagligen; på sin arbetsplats, TV, korsord, datorspel, soduku, resor, utbildning, sport, musik, meditation, internet, böcker etc. Det finns ingen medfödd skillnad mellan en forskarelit eller musikgeni och en 'normal' människa, förutom att det av några få finns en självutnämnd skillnad i den diplomerande intelligentsians värld.

Feulliet, den tabloida mentaliteten, får dock individen att fokusera på 'givna uppgifter', som väldigt ofta redan har en lösning eller i bästa fall 'förutbestämt mål'. Man måste fråga sig – Var ligger den äkta kreativiteten i att lösa problem som redan har lösningar? Varför inte finna nya problem, nya livspussel, våga såga av den gren vi sitter på, vara innovativ. För vem är du kreativ och varför? Einstein sa;”Vi kan inte lösa problem med samma typ av tänk som skapade dem”

En glaspärlespelare kan förvisso lösa korsord, men hon skapar hellre nya, dessutom ej enkom i två dimensioner utan tre eller fler. Syftet med spelandet är att inte spela någon annans givna regler eller med förutbestämda mål. Eller möjligen –Syftet är att inte ha syften.

Vad vi kanske kan säga urskiljer en så kallad elit, är att han eller hon tar sig mycket mer tid att kontemplera alla ovan nämda livsaspekter och skapar en syntes i en övergripande konstnärlig, musikalisk och filosofisk sublimitet. Kanske är indikatorn tid, eller avstånd? Något vi inbillat har för lite av och måste jaga efter. [länk]ärlespelet_för_alla_och_envar
Re:  oscar: berven 2012-06-29 02:08  [länk] :
Vad vi kanske kan säga urskiljer en så kallad elit, är att han eller hon tar sig mycket mer tid att kontemplera alla ovan nämda livsaspekter och skapar en syntes i en övergripande konstnärlig, musikalisk och filosofisk sublimitet.
[länk]
Så sant, nästan ett ständigt kontemplerande varvat med efterforskning.  Men din kommentar påminde mig om något Miles Mathis skrev på en länk som jag gav här på Sourze för några dagar sedan, ska leta upp det...  Hittade!  Har fetat och strukit under lite nedan:
First of all, I will state something that should be obvious: science is not government.  Yes, we have administration in science, which could be called a sort of government, but science itself is not the administration of science.  Science is one thing and administration of science is another thing.  That being true, we should also see that science, as science, is not "democratic."  Or, to be more rigorous, it is not egalitarian.  No, it is hierarchical.  The entire history of science is proof of that.  The history of science is a history of great individual thinkers, of Archimedes and Leonardo and Galileo and Kepler and Newton and Einstein.  It is not a history of committees and peer groups.  Galileo did not succeed by a vote.  Newton did nothing with the authority of a majority.  Just the reverse.  All these great people did what they did against the majorities of their times.  You only have to study their lives to see that, in science and other hierarchies, the majority is always wrong.  In both society and in science, the majority is always staunchly arrayed against anything new.  They always were and they still are.

That alone destroys the rationale of peer review, since a person with a new and better idea has no peers.  He or she has the idea and no one else has it.  And, in most cases, the new and better idea is not immediately comprehensible to those who did not have it: if it had been immediately comprehensible to them, they would have had it themselves.  Only in the case that the peers had been right on the edge of having the idea, would they be able to comprehend it.  And if they were right on the edge of having it, they will not be happy that someone beat them to it by a hair.

Considering all that, it is amazing that science ever gets done.  In fact, science rarely does get done, and that is the reason it doesn't.
(Miles Mathis, "Democracy In Science[länk] ,  jag kommenterade det 2012-06-26 14:54 i "Teletransportering" tråden, [länk] .)
Kontentan är att sanningen inte bestäms av vad som är den populärare åsikten.
En till Re:  oscar: berven 2012-06-29 02:08  [länk] :
Det finns ingen medfödd skillnad mellan en forskarelit eller musikgeni och en 'normal' människa, förutom att det av några få finns en självutnämnd skillnad i den diplomerande intelligentsians värld.
[länk]
Nej, och många även svenskar blir hyllade för sitt geni så länge de håller sig t.ex. inom musiken.  Där accepterar vi svenskar genialitet.  Men nåde de tänkare som tänker nytt om vår situation i universum, d.v.s. religion, politik och vetenskap.

Ibid.: 
Feulliet, den tabloida mentaliteten, får dock individen att fokusera på 'givna uppgifter', som väldigt ofta redan har en lösning eller i bästa fall 'förutbestämt mål'.
Och ja, det är denna mentalitet som igenkänns som klokskap av majoriteten, medan sant innovativt tänkande igenkänns som galenskap av samma majoritet.
Mer Re:  oscar: berven 2012-06-29 02:08  [länk] :
Feulliet, den tabloida mentaliteten, får dock individen att fokusera på 'givna uppgifter', som väldigt ofta redan har en lösning eller i bästa fall 'förutbestämt mål'.
[länk]
Feulliet, den tabloida mentaliteten, är ju eg. vad Abdel-Masih Wazir talar om i sina teorier.  Länkar några texter:
 1. "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk]

 2. "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]

 3. "From Inanna To the Internet and beyond[länk]

  Egen text:

 4. "Bypassing pentateuchian thinking[länk]
  The "Return of the Goddess" thinking is with my friend Abdel-Masih Wazir's words the Inanna Principle (IP), derived from the Inanna Myth from Sumerian times.  The Inanna Principle (IP) stands for from many united, diversity; no limitation on creativity and thinking.
  By NOT choking off information flow for people, we bypass the criminal network that protect each other's confiscatory activities.  Those wishing to take part in the revolution -- the real revolution as distinct from all those directed ones that have ended with us back in the same old trap again -- cannot take part in the choking off of this life-essential information flow.  Especially not with respect to technologies for free energy, cathing "the ether wind" that people like Stubblefield, Tesla, Reich and a host of others have done, calling it many names including "Radiant Energy".
  There's been so many inventions in this direction, but they have all failed to reach the public because the inventor acted hierarchically, built companies,  had trade secrets and where either bought up by secret-secret-secret types for loads of money, hounded through authorities, confiscations of equipment, break-ins, or plain murdered.  And also because the public never understood that unless they took personal responsibility for gaining this knowledge, they'd never get it.
D.v.s. Feulliet, den tabloida mentaliteten = gammeltestamentligt tänkande = "pentateuchian thinking" (eg. första moseböcker-tänkande = Torah-tänkande).  Som mänsklighet behöver vi transcendera = ta oss över.  Det är f.ö. också det som är den initiering vi som mänsklighet håller på med.  Se vidare Jay Weidners tolkning av Stanley Kubricks Bowman (Skytten!) som den som visar vägen i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé", som jag tidigare har berört här på Sourze - [länk] - [länk] - [länk] - [länk] .
Leif inlägg 4. "...Jag kan helt enkelt inte vara medveten utan att försöka sprida medvetenhet. ..."

Hittills har du i n t e visat prov på att vara m e d v e t e n. Livnär du dig på dropp?!
Jan inlägg 6. DET säger en jäkla massa om Leif men INTE ett SMACK om oss.
Jag törs slå vad om att han onanerar framför sin egen speglebild!
Hej på er

Artikelförfattaren här.
Det skulle förstås vara roligt om fler diskuterade artikeln än att använda artikeln och den energi som ligger bakom den för att själv bli sedda. Men det är endast min spontana reaktion.

I övrigt kan man åter igen konstatera att alla de som är emot en djupare och vidgad bild av samhället återkommande saknar argument. Det blir de gamla glåporden typ "onanerar framför sin egen speglebild" som får täppa till det intelletuella glappet. Jag väntar bara på CMO som de sista året just bara stöter ur sig typ tre glåpord.

För oss som försöker se längre är det bekvämt att aldrig behöva få en rejäl "motståndare" i diskussionerna. Men dessvärre så är det just de "skrikande barnen" utan kommunikationsförmåga som får mest utrymme såsom Kristina Lindqvist i artikeln.

Sen är ni Oscar och Leif inne på en intressant punkt jag själv noterat. Man får inte veta mer om samhället, människor och hur saker utvecklas än andra. Att vara en tränad och erfaren snickare går bra, men inte tränad en samhällsanalytiker och seende, då tillhör man en otäck elit.

Mats
Thomas L. Aabo #17 Definition av ord är ingen liten sak (runor tex) .. lägg ut ditt resonemang
Oscar inlägg 21. Formulera din fråga. (annars kan man inte svara)
det var ingen direkt frågeställning utan mer ett resonemang kring ord som avsågs. Du skrev ”överallt dessa konspirationesteoretiker.”

Så din ide om mitt resonemang jag skrev #5 [länk]

med tilläget i #7 [länk]

Visst finns teorier eller ideer och detaljer som ter sig mindre kredibla, men det avfärdar inte automatiskt andra. Teorier är det enda vi har i slutändan, och inte heller några enstaka, framförallt om motiv och komplicerade bakomliggande orsak-verkan faktorer. Lämpliga adjektiv finns att brukas framför ord som konspirationsteori, analys, idé, utan att ladda ordet 'konspirationsteori' i sig.

Oscar jag läser a l d r i g länkar. Har du något att säga (skriva) så gör det - annars...
Jag citerar i #24 mer än väl för att hänga med, och länkarna går till denna tråd vi diskuterar i. Fö länkade du till Havamål utan egen reflektion, men vi lämnar det ...

63.
Frågor den göre
och give svar,
som klok vill kallas!
En må få veta,
en andre icke;
veta det tre, så vet världen.

respektfull dialog, trol det primära om vi vill ha en fri, (med)vetande och transparant Värld.


Mats #20

Ja i princip kan 'extremist' sättas till vilken person/term som helst. Man kan verkligen föra en adekvat och kreativ dialog men alltid finns det någon fålla man 'kan höra till', där man 'följdriktigt extremiseras'

fr texten Systemfel (som direkt relaterar till dina skriverier)

Pre-pre-crime, med FBI's pamfletter [länk]

När absurditet och ändamålsglidning gått full cirkel och själva akten att förhindra sk ”homegrown terrorism och radikalisering” dvs hålla utkik efter, samla data och skriva ned om ev suspekt beteende, i sig själv blir ett terroriserande, kränkande och 'suspekt'. Nedan är en av 25 flyers som FBI och Department of Justice delat ut om möjliga indikatorer på misstänksamma beteenden i skilda situationer/platser som internet cafeer, hobbybutiker, hotell, dykar/båt-affärer, shopping centers och tatuerare mfl

Det är sannerligen inte lätt att leva i en värld full av kontradiktioner, felaktig logik och moment 22 enligt stycket Felslutsgalore ovan. Vem och vad bestämmer 'äkta' suspekta beteenden, terrorism och radikaliseringar?

Re:  Mats Sederholm 2012-06-28 09:23 [länk] :
Informationskriget mellan udda information och den "korrekta", som så här långt har försiggått i utkanterna av samhällets accepterade skvaldebatter och Stimmet-märkta information, kommer allt närmare vanliga människor.  Detta är rena skräcken för vetenskapsreportrar, ledarskribenter, kulturchefer, redaktörer för våra nyhetsprogram och alla möjliga frilansskribenter och krönikörer som krampaktigt försöker behålla sina karriärspoäng genom att inte "solka ner sig med konspiratoriskt smuts".  Det upprepar istället robotofierat ryktena och retoriken de lärt dig utantill.
Diskrepansen = skillnaden mellan den verkliga debatten och "stimmets" har aldrig varit tydligare.  Som du klagar i mseder 2012-06-29 12:54 #20  [länk] :
För oss som försöker se längre är det bekvämt att aldrig behöva få en rejäl "motståndare" i diskussionerna.  Men dessvärre så är det just de "skrikande barnen" utan kommunikationsförmåga som får mest utrymme såsom Kristina Lindqvist i artikeln.
Både du, oscar: berven, jag och många som håller sig borta från "stimforum" såsom Sourze längtar verkligen efter en möjlighet till äkta debatt och dialog.  Jag vet många som väntat i många år på en sådan möjlighet.
Jag vet många som väntat i många år på en sådan möjlighet.
Skrev jag nyss.  Måste förtydliga att jag avser i den öppna allmänna debatten.  Mellan skål och vägg och i slutna forum har dialogen alltid förts.
Oscar inlägg 26. Havamål är en del av min religion (eller snarare den religion jag tillhör) tror du verkligen inte att jag reflekterat över Havamål?
5.
Vett behöver,
den som vida färdas;
lätt är hemma vadhelst.
Mång ögonkast får,
den som intet förstår
och sitter med kloka tillsammans.
18.
Blott den vet,
som vida reser
och fjärran farit har,
vad lynnesart
leder envar.
Han vet, vad vett är.

133.
Ofta illa veta,
de som inne sitta,
vad slags folk, som farande komma.
Ingen är så bra,
att ej brist han äger,
eller så dålig, att till intet han duger.

Thomas L. Aabo jag önskade din reflektion över definition av kontemporärt språkbruk då du använder laddade ord som konspirationsteoretiker. Vi kan använda helt andra ord om du vill diskutera teorier av 'historiska skeenden', konflikt, strategi, maktkamp etc. Men vinkas det (oavsett ordval) med logiska felslut blir debatt sämre.
164.
Nu är den Höges sång framsagd
i den Höges sal,
gagnrik för människors söner,
gagnlös för jättars söner.
Hell den, som framsade!
Hell den, som kan!
Njute gott, den som begrep!
Lycklige de, som lyssnat!
oscar: berven, för att återknyta till det jag diskuterade med dig ovan i 2012-06-29 11:57 #15  [länk]  ang. den tabloida mentaliteten = gammeltestamentligt tänkande så har vi nu fått illustrerat för oss att denna mentalitet ingalunda är beroende av någon viss religionstillhörighet.  Alla gamla visdomsskrifter har också den djupare insikten.  Ex. som du själv citerat 2012-06-29 13:32 #26  [länk] .  (Denna min kommentar använder f.ö. en liknande teknik som den dolda maktelitens, som skriver i klartext fast så det förstås endast av avsedda mottagare = de som är mogna att förstå.  Jag själv gör det av pedagogiska skäl.  Återkommer kanske om det vid tillfälle.)
Re:  Thomas L. Aabo 2012-06-29 14:49 #31  [länk] ,  min understrykning:
5.
Vett behöver,
den som vida färdas;
lätt är hemma vadhelst.
Mång ögonkast får,
den som intet förstår
och sitter med kloka tillsammans.
Så sant som det är sagt.
#39 snälla gör inte det, räcker det inte men en som i kommentar efter kommentar spyr ut en massa gallimatias.
Från Dippen till Reinfeldt, och kanske en hel del här emellan, skulle nog behöva ta en del. Av vad det nu är för något som kan hjälpa...


Leif, jag brukar prata om de tre P'na, property-patent-profit som kanske i sin själva natur bara kan gå i hierarkisk spinn. Det är det slutna systemet. Det finns idag alltför tydligt i media, forskning, politik, finans, industri etc etc.

motsatsen skulle tex kunna vara sharing-showing-inspiring som mer naturligt går mot holarki, det öppna. (media, forskning, politik, finans, industri hade spirat)
#4 Leif #43 oscar
Det är så rätt, men allt måste hela tiden börja igen och återupprepas från en elementär nivå men utan pekpinnar. Det är moroten som gäller. Det är ju också bevisligen svårt att lära gamla hundar sitta, allt måste ske med en grad av positiv uppsluppenhet. :) Det går inte att peka med hela handen.
Om jag visar XYZ för en XY person så ser den inte Z.  Även om jag ser XYZ och förstår XYZ helt logiskt och det verkar helt uppenbart för mig som XYZ person, så förstår jag kanske själv inte hur XYZ ter sig utan Z.  Det skulle kunna orsaka kommunikationskollaps.
              ___________________
              /|                /|
            / |                / |
            /  |              /  |
          /  |              /  |
          /    |            /    |
        /__________________/    |
  ^    |      |          |      |
  |    |      |          |      |
  |    |      |___________|______|    ^
        |    /            |    /    /
  Z    |    /            |    /    /
        |  /              |  /  Y
  |    |  /              |  /
  |    | /                | /    /
  v    |/_________________|/    /
                                v
        <------  X  ------>

[Hoppas mitt försök till ASCII art på Sourze lyckades.]

Och ursäkta att det nog blev största möjliga pekpinne, dubbelriktad tillbaka på mig själv men också på det jag inte förmått hantera.
Notera att skissen ovan är projicerad i XY.  Därmed har jag besvarat min egen fråga.  Jag måste finna sätt att projicera in min XYZ verklighet i mottagarens XY verklighet.  "Det är moroten som gäller", som JR konstaterar.
Den holistiska detektiven på lätt svenska?

Världen är konstig.  Några människor försöker ändra på världen genom att skriva om den.  En del människor tycker att de som skriver om att världen är konstig istället är de som är konstiga.  Eller att de är misstänkta för att de skriver vad de skriver.

Det finns också människor som visserligen tycker att världen är konstig.  Fast de tror inte att de kan göra något åt det.  Att man bara kan ändra på sig själv.  Så de skriver inte annat än till likasinnade.

Sedan finns det de människor som tror att sanningen kommer ur radions program ett o.s.v..  Dessa människor brukar tro att världen är ganska OK.  Fast att det finns lite väl många människor som är konstiga.
#47 Leif Erlingsson du som tycks ha huvudet på skaft och försöker oss andra att förstå vad "orsak och verkan" har för innebörd, är en oerhört viktig parameter, vad som orsakat våra handlingar att ha ett speciellt förhållningssätt till vad vi vill förstå och utövar i praktiken. Vi svenssons är uppdelade i två läger och inte allt för sällan rådbråkar vi varandra om vem som har rätt eller fel. Det stora felet är en bristande sammanhållning t.ex att svenskar är ständigt i trubbel med varandra och det kan vi lätt beskylla politikerna och journalisterna för att de skapat detta Sverige av idag.
Ja, "Så länge som vi misstolkar resultatet som orsaken, så kommer vi oundvikligen att avskärmas från möjligheten att nå en djupare nivå av förståelse." (citat från [länk] .)
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .