Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Presidentvalet_i_USA__en_charad_for_lattlurade/Sourze_style.html .
Tack Michael, för dina raka puckar, som utan krusiduller säger hur det är.

Som jag nyss skrev i annan tråd,  Det onda har tagit på sig en maskeradkostym som det står "Det Goda" på, så det är upp till oss själva att öppna våra ögon.  Valet är helt och hållet vårt eget och det är helt och hållet vårt eget ansvar att läsa av tidens tecken.

Åter Tack!
George Carlin, videon ur artikeln:
It's called the American dream
because you have to be asleep to believe it.
"Felix Frankfurter, som var domare i USA:s högsta domstol, sa mycket riktigt redan 1952: "Dom verkliga härskarna i Washington är osynliga och de utövar sin makt bakom scenen." Har precis i dagarna via CNN fragmentariskt uppfattat en studie som vill påvisa att det inte finns vare sig fakultet eller vetenskap i övrigt, vilka har en susning om hur det politiskt-ekonomiska systemet fungerar i USA. De amerikanska medborgarna är inte lurade av dess politiker som rör på läpparna, dessa har heller ingen susning om hur utfallet blir av det utlovade. Den som har varit i folkets USA, alltså inte bara längs dess kuster, vet hur komplexa vissa stater kan vara sinsemellan, inte bara politiskt och befolkningsmässigt, utan religiöst, kulturellt och juridiskt.
Amerikanska försvaret är den enda organisation som går åt samma håll, vars huvudsakliga uppgift inte är att försvara sig, utan att anfalla utanför landets gränser. De flesta gånger man beskyller USA och dess medborgare, är oftast de flesta både oskyldiga samt omedvetna. 40 procent av dagens college-ungdomar kan inte redogöra för vilka landets motståndare var under andra världskriget.
Ström 3 / Jag undrar hur stor procent svenskar som kan redogöra för det världskrig varunder jag föddes.Min generation kan nog dra sig till minnes huvuddragen. 50 åringarna kan betydligt mindre. 30 åringarna fick nästan inte läsa en rad om det på gymnasiet! Tonåringarna är nog komplett ointresserade? Snälla rätta mig om jag har fel! Vilka stater var i allians med varandra? Vilka var motståndare? Vilka bytte sida? OSV
#4, Trötter, det skulle även av mig krävas en genomgång på "wiken", men en kortfattad och ytterst relevant uppgift är att det var inte bara Sverige som ställde sig neutralt i början av andra världskriget.
Även Finland, Norge, Jugoslavien, Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Spanien, Portugal och Schweiz gjorde det. Hade Adolf utgått i från att förlusterna skulle bli ringa om han anföll Sverige, hade vårt land tillhört de nationer som drogs in i kriget ofriviligt, och alla svekdebatter obefintliga. Alltid något...eller.
STRÖM ----mer än något/ Din uppräkning är mkt värdefull, det hade jag inte kunnat räkna upp genast, möjligen långsamt!Delar du min uppfattning att historielösheten är oroande?
En annan som säger som det är:  Jesse Ventura som har skrivit boken "DemoCRIPS and ReBLOODlicans[länk] .  Intervju:  "9/15/12 Jesse Ventura: Politics, Democrats & Republicans, Big Brother - Patrick Timpone[länk] .
#7. Leif, är inte inläst på Jesse Ventura och vilka teorier han framlagt för att ändra på det befintliga tvåpartisystemet i USA. Vidhåller fortfarande att de flesta "statsvetare" kan dissikera vilket system som helst utan att finna de psykologiska verktyg som gör jobbet. Hur som haver, om verktygen fanns så vore hälften vunnet när problemformuleringsprivilegiet övergått till majoriteten.

Magnituden och avståndet är för mig de avgörande faktorerna för att skapa engagemang. Gäller för övrigt i nästan alla sammanhang. I USA är det uteslutet. Inga stora imperier fungerar utan övervåld, desinformation samt manipulering.

Varje gång någon god (sällsynt) svensk politiker, gör sig besväret att påvisa brister för kommande processer, genom att undvika den vanliga makrofunktionen för samhällets stora mekanismer, då händer något märkligt.

Då mikroperspektivet i stället används för att förtydliga hur individer och grupper interagerar ur ett snävt perspektiv och hur makt produceras och reproduceras, då vill inte dom andra kamraterna vara med eller förstå. Leif förstår du mig? Jag vill också hoppa av och vara där vi förstår varför.
Jesse Venturas teori är att om man inte röstar på dem som redan är köpta och betalda så kastar man inte bort sin röst.
Och det gläder mig att du också vill vara där vi förstår vad som pågår.
Leif E, var mitt påstående gällande magnitudsbegreppet något att ta fasta på? Borde inte Sverige delas upp likt Schweiz som en federal förbundsstat som förklarar landsdelarna som självständiga i så grad att deras självständighet inte begränsas av överstatliga lagar. Alla statliga ansvarsområden, överlåts genom den svenska författningen till resp landsregioner. Friheten bör vara så stor att så gott som alla ämbeten regleras av federala lagar vilka är anpassade för varje regions storlek och självständighetsberoende. Centern la fram ett förslag 2003 om förändringar för det parlamentariska styret i landet som byggde på viss federalism. Vad hände, jo precis som jag återgav i en tidigare kommentar.

Ja, Leif E Ström.  Definitivt.  Glokal ekonomi!  Har skrivit om det förut:  [länk] .

Endast genom att så som faktiskt Jan Brunnegård påminde om häromdagen (2012-09-24 19:00 #4  [länk] i "Sokrates i stället för Muhammed?" tråden) mötas ansikte mot ansikte kan frågor lösas.  Sedan kan handel ske genom globala kontakter.  Men inte beslut över lokala angelägenheter!

Lite anekdotiskt kan jag också berätta att min första Stockholmsresa var när pappa skulle träffa regeringen för att protestera mot kommunsammanslagningen mellan vår kommun och grannkommunerna.
Men förresten, man behöver inte något centralt beslut för att bryta sig loss.  Om en grupp människor på ett geografiskt område bara är överens om saken, så kan de registrera sitt område som en egen självständig stat.  De får förstås då ta ansvar för sådant som tidigare har skötts av stat och landsting.  Se avsnittet "Lawfully Separate Ourselves From Their Control" i ""Fix the World" Project" dokumentet som jag gav flera olika länkar till från "Fix the World" Project - hopegirl2012" tråden  [länk]  i går.  Jag har hört dessa uppgifter förut, att över 40 stater i USA redan brutit sig loss.  Företaget Washington kanske inte i evighet kan behålla kontrollen över en kontinent som inte vill samarbeta med "The Company Men".  Det som står i dokumentet måste gälla lika mycket i vilket hörn av världen som helst:
Essentially, you have to put together specific documents, write up a constitution, mark your geographical area, send in the paperwork, and have The Hague publish it.  There's a lot more to it than that, but it can be done.  Essentially declaring yourself a sovereign nation makes you separate from the Corporate United States of America.
Problemet kan ju vara att försvara sitt territorium, men jag har hört att Sverige har avrustat?
Re:  MD 2012-09-26 13:32 #8  [länk] :
Bra intervju med prisbelönte journalisten Eric Margolis om hyckleriet:
[länk]
Ja, den var riktigt trevlig.  Tack för den!
"States Stand For Constitutional Sovereignty - United We Stand So That Freedom Will Ring True![länk] .
Då inga andra principer väger tyngre än individens frihet borde det var möjligt att friskriva sig från de politiska system som förtrycker individer. Att inte kunna försvara sin egendom och principer mot maktens enfald är ett dolt bevis för dess brister. Makten har aldrig våga släppa på tyglarna och är tydligen så svag att nästan inga suveräna nationer har på eget bevåg, låtit medborgarna via andra system testa vilket som är det bästa för de flesta. Makthavare vet inte ens att enligt FN får dess undersåtar absolut inte tvingas att tillhöra någon typ av sammanslutning eller organsiation. I vårt land har vi en organisation som heter solidaritet till vilken alla är ofrivilligt anslutna och enbart har en ekonomisk aspekt. Men någon organisation som heter lojalitet finns inte på högre nivå, där den borde vara allestädes närvarande inom alla beslutsprocesser.
[länk] Mobbning drabbar över 13 miljoner amerikanska barn i år. Föräldrar och lärare misslyckas ständigt med att ge skydd åt dem som bäst behöver...Feta blir väl inte mobbade? De torde ju vara i majoritet i de flesta delstater.
#19 Dippen ingenting att undra över att barn blir hemskt mobbadde i mångkulturer som är ett naturligt inslag, vi äldre kunde kalla det för vad det är, främlingsfientlighet som följt med mänskligheten i alla tider som inte är något nytt, utan ett gammalt känt faktum.
#20 Nu är ju inte mobbning och kränkning nåt som enbart förekommer mångkulturella samhällen.
#21 dippen det framkom i texten att mänskligheten har en läggning åt att vara främlingsfientliga och det gäller som sagt var i alla länder men ändå värst i de mångkulturella.
Naomi Wolf on the End of America (outlaid 30/11 2007)

Part 1 [länk]
Part 2 [länk]

Breaking!! Israel Lobbyist – We Need a False Flag to Start War with Iran! (Utlagd 25/9 2012)
[länk]
Build up to WW3 – U.S.A is the Biggest THREAT to WORLD PEACE (outlaid 2/3 2012)


[länk]
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .