Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Varför tar krigen aldrig slut?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Varfor_tar_krigen_aldrig_slut/Sourze_style.html .
Svar till,Varför tar krigen aldrig slut...
Därför att den odomesticerade människan är ett djur,och uppför sig som ett också!
Kannibalism på hög nivå!
Rätt så enkel ekvation,eller hur?

Mvh!
Att den människa som inte tvingats in i lydnadskultur skulle vara ett djur är grunden i lydnadskulturernas själva legitimitet.  Men är det sant?
NUMERA är det mkt sälsynt med krig över gränserna mellan två väpnade nationer. Men otaliga och långa småkrig pågår på en rad håll världen över. Jag är inte så uppdaterad att jag vill göra en uppräkning!Men det är stort elände i östra Kongo där miljoner är drabbade av ett fåtals begär efter makt och mineraler./ Det finns inga militära hot mellan staterna i Europa. Därför är pågående debatt om nya JASplan för två miljarder per styck obegriplig. Om man inte ser det som främst ett industriprojekt! // Varför känner sig Syriens befolkning svikna och övergivna. Jo för ingen stat vill ha ett nytt "över gränsen krig". Många stater levererar vapen, kanske rentav till båda sidor. Men ingen vill längre ha 1900-talets stora krig nationer emellan!
Ja vad är sant och vad är inte sant det är frågan.
Det som är sant är i alla fall att det inte är den empatiska människan som styr världen, startar krigen, eller utför dåden - det är dårarna, egoisterna, och rufflande strebrar.
De flesta som en gång gått in i politiken som "goda" idealister och förblir vid sin övertygelse har stoppats på sin väg mot hierarkins övre regioner - för att du ska kunna nå maktpyramidens topp får du inte störas av att ha blod på dina händer.
Uppenbarligen låter sej inte makthavarna världen över störas av att spillt blod klibbar mellan deras fingrar - nej varför skulle dom det då maktens berusning omöjliggör någon som helst kontakt med andras verklighet och en död är en död som sällan är värd att beklaga.

Men att det skulle finnas en tvivelaktig skara politiker som på egen hand startar krig varhelst de känner för det är knappast den strategi som råder - offren är mycket nogsamt selekterade om det inte handlar om rena överloppshandlingar typ folkfrustrationer som kan pyra förståndet ur en hel folkgrupps sinnen tills bara en liten utlösande gnista släpper lös amoken - som i Rowanda och i Jugoslavien.

I Irak och Afghanistan samt i Vietnam har det sett annorlunda ut - så även i bla Libyen där det varit direkta ideologiska motsättningar som gått stick i stäv mot diverse stormakters försörjnings strategiska intressen.

Att Svenska Freds skulle framstå som naiva kan jag inte hålla med om bara för att världen inte redan nu är en övervägande fredlig plats att leva på - verkligheten är för jävlig, men är det skäl nog att inte försöka ändra på den till något som den mänskliga arten skulle kunna vara stolt över - i stället som nu de flesta faktiskt gör, larvar på i sina plöjda fåror utan visioner om något bättre.

Och så detta att den odomesticerade människan skulle vara ett djur och generellt uppför sej som ett sådant är en felvisande förenkling som låter bra i vissa öron, men som är ett falskt påstående.
Sant är att vi är djur och precis som andra djur äter vi, smälter den föda vi satt i oss och skiter ut den då de användbaraste näringsämnena sugits upp av våra kroppar.
Men där upphör de generella likheterna med andra djur som har sina respektive artegna beteenden så som människan har sitt.

Människan styrs av en kombination av hjon- och flock-mentalitet som Leif benämner som "lydnadskultur" vilken i sin tur sprider sej uppåt till allt mindre lager i lydnadskulturens pyramidala uppbyggnad av chefer och överchefer.

Över jordens yta föreligger ett antal sådana pyramider och underpyramider - vissa paralleller till myrstackar, men mer som en lustifikation då myrsamhällen styrs av hormoner och andra signalsubstanser - medan mänskliga kulturer styrs med våld, klassindelning (kastväsende)indoktrinering samt leda- och väl-befinnandefaktorer med direkt inverkan på folkviljans tendenser i fråga om att önska eller aktivt sträva efter förändring - eller i vad mån den tidigare nämnda frustrationen tenderar till att nå kritiskt ohanterliga nivåer - här spelar drogindustrin i övrigt in.

Så länge psykiatrin med sina preparat och metoder kan hålla ev. känsliga individer från drastiska överspel eller självmord flyter även deras liv på i acceptabla konsumtionsbanor, och så länge de materierelaterande trygghetsnarkomanerna kan invaggas i tron att allt är som det ska om det finns saker att köpa knotar även dessa relativt villigt på i EKONOMINS LEDBAND - vilket är den faktiska maktfaktorn i dagens marknadsliberalt organiserade ekonomin.
Jag skrev tidigare
Att den människa som inte tvingats in i lydnadskultur skulle vara ett djur är grunden i lydnadskulturernas själva legitimitet.  Men är det sant?

Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 54:
        Således, för den som bygger eller underhåller en statisk värld, där pöbeln ska styras med belöningar och bestraffningar, måste det finnas en förståelse för hur belöningarna och bestraffningarna ska utformas.  Och framför allt, måste ju pöbeln hållas kvar i föreställningen, att de är som korkade djur, som bara kan bli triggade av belöningar och bestraffningar.  Därför måste allt som är i närheten av förståelse, för pöbeln, undvikas som pesten.  Förståelse förstör ju inbillningen att människan är begränsad till belöningar och bestraffningar.  Verklig förståelse blir som ett gift för den som vill hålla människor som lydnadsberoende idioter.  Samtidigt är det så, att den som har greppat att förståelse är det värdefulla - blir kortsiktiga belöningar eller bestraffningar larviga obetydligheter.  Det medför att; för alla dem som är tränade till att se hela livet som en serie av belöningar och bestraffningar, blir den som är obekymrad om deras hela verklighet en obegriplig figur.
(Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)
"...Jag tänkte nu beröra ett aktuellt exempel. Varför anses det så mycket värre att en enstaka terrorist, som Anders Behring Breivik, tar eget initiativ och väljer att utföra ett dåd mot dels Norges huvudstad och dels ett 70-tal människor, än att en nation/supermakt väljer att starta krig i Irak och Afghanistan? ..."
Vilken oerhörd naiv, och värdsfrånvänd syn på världen. Dessutom totalt oseriöst att jämföra ett ruttet äpple med de två rättfärdiga krigen för demokrati och folks frihet!

Leif #6
Ja för de drillade kadaverdisciplinerade som "minsann gjort rätt för sej hela livet" blir den som är obekymrad om normativa dekret och moraliska förväntningar inte bara en obegriplig figur utan även en farlig och hotfull sådan och detta av det enkla skälet att den obekymrade genom sitt vara utmanar de föreställningar som ligger till grund för de "rättas" världsbild.
Dessutom totalt oseriöst att jämföra ett ruttet äpple med de två rättfärdiga krigen för demokrati och folks frihet!
Tack för komiken.  Behövde verkligen ett förlösande skratt, och du gav mig det.
Bizon #8
Så sant.  Det är därför de försöker sätta munkavle på "de obegripliga".  Men om vi håller oss i olika trådar, där vissa trådar är för de som trivs bäst med att lyda, och andra trådar är för oss som trivs bäst med att försöka förstå, och vi respekterar att hålla oss borta från varandras trådar, då kanske det kan funka?
Men Leif 10 - nyfikenheten måste också premieras - lite tålamod tror jag inte skadar med tanke på de möjliga pedagogiska vinsterna. I slutänden kan det aldrig bli fred mellan människor om vi ständigt ska vaka över varandras överträdelser - bättre då att bjuda in och ta en rejäl diskussion - i långa loppet tror jag vi alla vinner på det.
Förvisso.  Det kan ju också tänkas att en lydig kan bli olydigare, med tiden.  :)
Varför tar aldrig krigen slut? Vi kan gå till oss själva hur många kommer vi bra överens med och resten är det lite si och så med. Ta bara exemplet Sveriges folk som är uppdelat i två läger, var finns sammanhållningen någonstans för det goda samhället?
Mr Harmoni #13
Visst kan ta oss en titt på oss själva - och då ser vi i svenskt samhälleligt normaltillstånd att de flesta kommer hyggligt överens - men även att vi ibland måste tillgripa kompromisser för att lösa en del problematik.
Att sveriges folk skulle vara uppdelat i två läger har jag inte riktigt hängt med på - men om det är så så kanske sammanhållningen finns inom respektive läger. Förresten vilka två läger är det du avser?
#14 bizon kom nyss till Nyköping och fick för mig att titta in på Sourze. Att vi folket är uppdelade i två läger syftar jag på, att de som tycker att vårt land är bra och sedan har du dem som tycker att vi borde ändra en hel del i samhället och av den kategorin tillhör jag, att något måste göras för den sociala rättvisans skull och det som kallas demokrati, vad den har för funktion i nuvarande form är värt en diskussion om, möjligt att det finns kvar några demokratiska grundläggande frågor, men de är förbaskat svårt att finna dem i praktiken.
#15
Ja då klarnar det Mr Harmoni. Visst kan vi då tala om två grupperingar - de liknöjda och de som vill mer än vad som nu åstadkommits.
Ett stort problem är att bland de senare ingen enhetlig linje går att utkristallisera. Det blir mest små intressegrupper som då dom figurerar i makttoppen kan få gehör för någon hjärtefråga, medan folket i stort tröttnat på politiken då den de facto är odemokratisk även i modern mening.
Den representativa demokratin förutsätter tydligen ett politikerfrälse med helt egna spelregler och fördelar som inte andra har vilket är en följd av den maktfullkomliga position en vanlig dödlig känner då den tagit sej till toppen.

Vanligt folk önskar inte det nödvändiga engagemang som folkdemokrati skulle innebära. De flesta vill ha tid för sina barn och gå och påta i sina trädgårdar - men studerar du den ekonomiska och politiska eliten så ser dom till att särskilda firmor kommer och sköter trädgårdarna, spikar insynsskyddande murar och vattnar blommor. Genom RUT och ROT är det övriga skattebetalare som får betala de kalasen - inte bara så kallade personal- och representations-fester som det nu är ett sånt väsen om.

Överhet är överhet och så kommer det att förbli - i vart fall tills folk fattar vad ansvar är och förbereder sej på att ta det.
Men i det fallet måste det till en ny definition av begreppet "demos" som nu översatt är "massan"/"den största mängden" - alltså demokrati=flertalets styre av fåtalet.
Jag skulle helst se en praktiskt genomförd demokrati i betydelsen "folkets styre av sej själva" - det som nu är i den representativa demokratins praktik är fåtalets styre av massan - dessutom, vilket komplicerar det hela ytterligare är att inte ens detta fåtal äger sin folkgivna styresrätt då samtliga sitter i knät på kapitalet.
#16 Bizon jag delar självfallet dina åsikter och har bara detta att säga. Vem vill ha sin granne som chef, som ska bestämma över ditt liv?
#16
"Ett stort problem är att bland de senare ingen enhetlig linje går att utkristallisera.  Det blir mest små intressegrupper"
  - Beror enligt mig på att man saknar den större bilden.  Härska genom att söndra fungerar.  Men splittar totalt samhället tills det går sönder.  Det är på den väg vi är.  Lösningen är att fler ser mer av den större bilden.  Därför är inte minst Ola Alexander Frisks bok som jag återkommande citerar och länkar till så viktig.
(Boken kan hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)
Mr Harmoni - jag kan tänka mej att det du nämner att//ha sin granne som chef, som ska bestämma över ditt liv?// inte är möjligt att svara ett rakt "ingen" på - då ju folk är an aning olika funtade, men jag kan även se att en så kallat plattare organisation av samhället skulle kunna lösa det problem du tar upp - alltså att frångå det pyramidala och segregerade system vi nu har.
Men detta kräver som Leif är inne på - att folk skaffar sej en sannare och mer genomgripande bild av samhällsmekanikens orsak och verkan - alltså mer och adekvat kunskap, samt är villiga att leva sitt ansvar.
#19 Bizon vår politiska struktur är som ett pyramidspel den som når toppen har sitt på det torra och vi som ständigt får stå vid grunden eller man så vill, får stå för den politiska kritiken att veta bäst. Leif E har förbaskat rätt i sina utlägg, synd bara att så få förstår vad han skriver, kan bero på att det han skriver är för mastigt och hans ordval är att krångla till det i onödan. Jag skrev att var och en skulle vara mer konkreta med vad de vill ha sagt, även om jag syndar mot att inte alla gånger tala i klartext, kan väl att ha med att göra när det gäller given läsförståelse, som jag överskattar" hos de jag vill nå?
Jag vill understryka att jag aldrig ifrågasatt Leif E:s begåvning eller hans kunskaper.Han har säkert mkt att komma med! Men vi är nog många som liksom Mr H har svårt att hänga med p g a att han som antytts krånglar till det i onödan. Vi borde kanske läsa Swedenborg först för att träna lite på nya dimensioner osv.
#21 - Swedenborg,svävade inte han i luften? - Kanske Erlingsson också gör,rent symboliskt alltså!
Fast det är klart,svävande Damer har man ju sett,så kanske skulle det gå även med Erlingsson!
Hahahaha!!!
Nja Mr Harmoni - det Leif tycks tala i tungor uttyder jag - så det blir lite tillgängligare - eller har även jag överskattat mina läsares förståndsbegåvning - eller kanske min egen? ;-)

Ta ett litet stycke som detta;
Men detta kräver som Leif är inne på - att folk skaffar sej en sannare och mer genomgripande bild av samhällsmekanikens orsak och verkan - alltså mer och adekvat kunskap, samt är villiga att leva sitt ansvar.

Kan det misstolkas så har i alla fall ingen hittills gjort ett försök att ge uttryck för det. Hur tolkar du det lilla stycket?
#23 Bizon det lilla stycket är helt ok för mig som jag inte har något att invända emot och därför lämnade jag inte någon kommentar om det i ditt tidigare inlägg.
Vi alla har ju vårt sätt att skriva på och uttrycker oss lite latjo ibland, så att läsaren måste stanna upp och undra över vad menar han eller hon, just det där, är vad jag menar med att skriva mer förståeligt, man kan inte anta att alla är tankeläsare.
Politiska frågor och kommentarer är inte lätt att reda ut alla gånger, när någon kommer med påståenden utan att tala om vad man grundar sin åsikt på, vi får räkna med att alla är långt ifrån kunniga om vad politik handlar om. Personligen är jag ganska less på politiksnack som ska skrivas med högtravande termologi, jag förespråkar enkla och raka meningar som inte någon kan missförstå.
Jag läste mig till något käbbel om att sossarna var på Tage Erlanders tid ett typiskt nationellt parti och idag så förstår inte massor av dess anhängare att sossarna är allt annat än ett nationellt parti, de tror att det är samma politik som de alltid har fört.
Långt före Göran Perssons tid så kallade jag sossarna för Socialmoderater, eftersom partiet strävade efter att bli ett småborligt parti.
Faktum är att samtliga partier har gått ifrån sin grundideologi för länge sen i Riksdagen bortsett Mp som aldrig haft någon annan ideologi än den kommunistiska, likt Vänsterpartiet.
Mr Harmoni
Nu är jag en sån där strateg så då miljöpartiet hängde på gärsgårn röstade jag på dom, men senare då dom verkade sitta någorlunda säkert hittade jag andra som behövde stödas.
Det dök upp ett kul litet parti som heter "Tillit" vilket nog kan säjas vad vi behöver lite till vars.
Mp blev dessutom lite väl borgerliga vilket inte helt faller mej i smaken.
Jag tänker mej att mångfalden behövs i rixdan - låt många röster höras!

Att de flesta partier en bit bakåt i tiden var nationalistiska är just inte så konstigt - arbetarrörelsen har förvisso haft en tradition av internationell solidaritet, men grunden har varit en nationellt fungerande arbetsmarknad.
Det som sker nu i och med eus arbetskraftsrörlighet ses inte med blida ögon av arbetarklassens (främst hantverkare) som på det viset blivit utsatt för en helt snedvriden konkurrens - skulle vi åka ner och konkurrera med de utländska knegarna som här tar de uppdrag dom kan komma över till så kallad minilön om det fungerar - ja då får en driven snickare kanske motsvarande en fyrtio-femtio kronor - samma summa som dom jobbar för här i praktiken - jo det är mycket pengar där i Rumänien eller Kroatien mf platser, men det går definitivt inte att betala villalån och bilkostnader eller klä sina barn här i detta land med den inkomsten.
Lägg därtill ROT-avdraget som gör att de som har råd får femtio procent betalt av andra skattebetalare - visserligen bara upp till 50.000, men det är per person i hushållet - med andra ord får ett par förvärvsarbetande makar hundra tusen i skattelättnader. Inte undra på att det snickras för glatta livet ute i villasamhällena - ett bra har det i alla fall med sej och det är att fastighetsbeståndets förfall blir allt mer sällsynt.
Men som sagt - fina hus har folk bara glädje av om dom inte bombas sönder och samman av lössläppta militärmakter.
Swedenborg - ja nog var han svävande. Några ggr har jag försökt läsa imn va han egentligen menade. Fadern var biskop. Ja han hade en märklig blandning av egen teologi och dåtidens vetenskap...
#25 bizon Polsk riksdag är vi nog inte betjänta av, du vet, ju fler kockar ju sämre soppa. det är sjukt att moderaraterna är det nya arbetarpartiet, även om jag vill sätta ordet anti före och det gäller nog för vilken gruppering som helst. Moderaterna styr landet med sin antipolitik och till slut kanske detta parti självdör med tiden? Och förresten de övriga partierna har också sin egenhet att vara emot folkviljan, så 2014 blir valet frågan om, vilka som är för eller emot folket och vad tror du?
#21 Jan Brunnegård du kan ju vara riktigt rolig, jag har ögnat igenom hur Svedenborg skrev så spiritist han var och tänk hur många ord och meningar denna karl skrev, helt otroligt att ägna hela sitt liv att skriva, undrar om han hade tid att sova och äta? Och sina naturbehov, kanske han hade en potta bredvid sig, men oj vad det måste ha luktat i hans skrivrum.
Mr Harmoni #27
Någon risk för Polsk riksdag föreligger nog knappast i sverige med 4 procentspärren och bara 9 miljoners folkmängd.
Att alliansen styrt landet med det du kallar "antipolitik" visar ju trots allt att det går rätt bra för ett kocklag bara en centralkock talat om för var och en vilka grytor dom ska röra i. Man måste ju ändå erkänna att dom lyckats ganska bra med sin agenda.

Vad menar du är den så kallade "folkviljan"?

Min tro om valet 2014 är att tillräckligt många nu är tämligen besvikna på alliansens framfart varför en återgång till mediokerpartit nummer ett blir aktuellt - alliansen vill helt säkert släppa rodret nu då dom i stort sett tömt vad som går att tömma ur det svenska folkets lilla kassakista som nu bara har lite bottenskrap kvar som ännu undgått privatisering och utförsäljning, med allt vad det fört med sej av leda inför både politik och samvetslöst svammel som bärare av folkets intressen - om man tror något annat än att politikerna till övervägande del arbetar för egen sak så är det dags att öppna ögonen, men eftersom politikerna är en del av folket så skulle man kunna hoppas på att det skulle spilla ner lite smulor vilket det ju faktiskt gör om man inte tillhör den mindre bemedlade delen av det svenska folket - åt den som har ska vara givet, men åt den som inget har ska tas även det dom har.
DET är givetvis löjligt att moderaterna kallar sig arbetarparti - men Arbetsparti det är de. De hatar onödiga biddrag men älskar lönearbete.Just nu förbereder de jättelika ivesteringar i järnvägsnät och annat. Sjukvården fungerar, det kan jag garantera.Jag kommer snart att få rejält höjd pension medan miljoner kompisar ute i Europa fått sänkta pensioner, som utbetalas sent.Sådana saker kommer att AVGÖRA VALET. Det sorgliga festandet hos vissa myndigheter, har alltid förekommit. Det var stora skandaler även under sosssetiden med räk-frossa och annat.
Harmoni nr 28 /Ja det är sant, jag är riktigt rolig och ofta mkt allvarlig. Må so well!
#29 bizon Vi ska kanske ha en president, du som anser att kungafamiljen ska bort. Tänk dig att vi skaffar oss en President och en Senat, på sätt och vis skulle det bli bättre, för då slapp vi journalistkåren tror jag som den tredje statsmakten" som i högsta grad styr folkets åsikter.
Folkviljan fungerar så att vi är missnöjda helt enkelt, felet är bara det att när det är dags att gå till valurnorna, så röstar de efter vad de läst om i tidningen och med tanke på alla dess lögner, så kommer folk att rösta på de partier som tidningen framförhåller.
Märk väl om partier utanför riksdagen skriver de knappast en notis om dessa tidningsmurvlar, om de inte anar att något dylikt parti har en viss chans att komma in i riksdagen. Vårt politiska valsystem är knappast demokratiskt och vad är demokratiskt numer, med tanke på den huggsexa som drabbat landet.
Om den rena folkviljan anammades så misstänker jag att det skulle bli ett ras för samtliga riksdagspartier och nya partier kom in i riksdagen, men det finns en stor hake med detta ju fler partier ju sämre politik för landet som vi redan har sett i evinnerliga tider.
Men det stora problemet är att politikerna styrs av våra journalister och kapitalets vilja.
Det här måste det finnas en lösning på och då tror jag faktiskt om vi endast hade två ledande partier, duvor och hökar eller Hattar och Mössor, ja du hör vi kanske borde starta om ett nygammalt politisk system eller rent av ínföra ett politiskt system som bottnar i närdemokrati.
Ett ofog är, dessa icke folkvalda tjänstemän som är rådgivande partner i de politiska partierna, som faktiskt har ett stort inflytande på våra folkvalda politiker.
Vi har tror jag ett olösligt problem på halsen så det spelar inte någon roll med nuvarande politiska system som inte går att rubba på utan sammanhållning av det svenska folket, så går det inte att lansera något nytt, se på kommunisterna, de klamrar sig fast vid gamla dogmer med planekonomi m.m. trots att kommunism är ett misslyckat experiment.
Vi på Sourze får slå våra kloka huvuden ihop och försöka finna den ideala politikens agenda som bygger på att en bra karl klarar sig själv om förutsättningen finns förstås i samhället med en rättvis fördelningspolitik.
#31 Jan Brunnegård, jag har nog underskattat dig, du har glimten i ögat, förvisso blandat med lite lustiga kommentarer" men jag misstänker att du vill skapa lite debatt och det gör du ju redan har jag märkt. Det är bara att ta upp ämnet religion så kommer vi så gärna till din undsättning och försöker leda dig in på den breda vägen för att nå en samstämmighet, så att vi inte talar olika språk.
"Led milda ljus" men inte vart som helst. För mig är Sourze sedan ca 9 år en debattsajt där vi genom samtal kan komma varandra närmare. Men målsättningen är inte att vi ska komma helt överens - men respektera varandra. Min käraste vän här är en persom som är motsatsen till mig i det mesta.Men vi har funnit ett gemensamt språk och har aldrig försökt omvända varandra, det kallas tolerans. Som är en bristvara världen över, men Sverige ligger ganska bra till. När slog ett par ideologiska motståndare ihjäl varandra sist.? Mord kommer av pengar och hormoner!// SOURZE började som ebn slags poet och uppsatsskola där folk kritserade varandras bidrag i huvudsak på språkliga grunder, under kunnig ledning.Vi fick betala 200 kr för varje infört buidrag, nu betalar annonserna i stället."Jag minns den ljuva tiden, jag minns den som i går, då oskulden o friden, tätt följde mina spår..."
Harmoni /Taxeringsfolket överskattar mig ibland. När jag varit sjuklig pensionär i flera år la de på mig Akasse-inkomst med ca 20.000 kr.Men jag skrev till dem att jag ännu inte lyckats hitta ngn Akassa som var vill att betala ens 20 kr till mig. Det tog bara ett halvår för dem att rätta till sig!
#35 Jan Brunnegård, det du råkade ut för, kallas myndighetsnit in absurdum och du är varken den första eller sista som lär råka illa ut.
jag vill kommentera ditt inlägg om hur Sourze startade upp och hur det blev internt slagsmäl om de skrivna ordens böjelse och rättstavning m.m.
Menar du på att sådant här förekommer ännu eller är det bara ett avslutat kapitel som kanske borde ha varit ogjort. Personligen ser jag de som skriver här som hyvens folk som gör så gott de kan, även om någon despyt har uppstått och det fina är att inte föraktet fortsätter, utan att folk kan resonera sig fram till ett sunt beslut till slut. Att driva förakt mot en medmänniska är lågt, vilket borde förbjudas generellt, vi får aldrig glömma bort att vi alla sitter och ror i samma båt som tyvärr är instabil men ändå.
#1 Jan, haha/snyft, du syftar på den otämjda/vilda människan?

Ja, det är en enkel ekvation, givet att alla människor uppför sig så, vilket lyckligtvis inte är fallet.

F.ö. så beter sig inte andra djur så.
Andra djur krigar inte på samma sätt eller söker lika systematiskt bekämpa sina egna.
#2, Leif, nej, det är självfallet inte sant att den människa, som inte rättar sig i ledet, per automatik är ett djur.
[rättelse:]
(...) som inte rättar in sig* i ledet (*=inordnar sig)
[rättelse:]
(...) som inte rättar in sig* i ledet (*=inordnar sig)
#3, Carl Olof, det gläder mig att du tycker det och att du deltar i diskussionen. :)
#4, Janne B, om det nu råkar vara sällsynt, som du menar, vilket väl inte stämmer (exempel: krigen och f.d.-krigen i Israel, Syrien, Kuwait, Irak, Afghanistan, Balkan...), så undrar jag hur du definierar ~"mkt sällsynt".

Krig sker ju hela tiden, världen över!

Jag är även nyfiken på hur du definierar "småkrig".
Finns det ett "lagom-krig"?

Nej, det kanske är bra (för européer) att det inte, enl. dig finns några "militära hot mellan staterna i Europa" men tänk om grekerna skulle börja kriga med tyskarna?

(Läs: om de styrande i respektive länder skulle välja krig, som ultimat lösning på problemen, vilka de nu må vara; folken själva väljer som bekant ingenting alls, utöver att välja in de hundradels promille av befolkningen, som tänks representera densamma i ett parlament)

Tanken ter sig inte alltför långsökt.

Jag håller med dig om att debatten om JAS-plan är obegriplig, OM man bortser att affären främst handlar om: P E N G A R.

Det kan dock inte bortses från.
Du skrev själv: "industriprojekt" => pengar.

Ja, varför känner sig Syriens befolkning sviken och övergiven (singular)?
Min förklaring är att Ryssland säljer vapen till Syrien och är emot intervention.
Rysslands hållning i frågan blev även föremål för diskussion i FN:s säkerhetsråd, om jag inte missminner mig något.

Ok, nu förstår jag delvis hur du definierar "stora" och "små" krig.
Du jämför dagens krig med de två världskrigen?

Även de "små" krigen räcker till och blir över, när det gäller döda, sårade och tårar.
När det gäller "stora" krig, enl. vad du kanske menar, så sägs ju även "Tredje världskriget" stå bakom dörren.

Det börjar väl inte, som en blixt från en klarblå himmel, antar jag.
#5, Bizon, jag håller med dig till fullo i detta:
"Det som är sant är i alla fall att det inte är den empatiska människan som styr världen, startar krigen, eller utför dåden - det är dårarna, egoisterna, och rufflande strebrar.".

Frågan är varför just de senare människorna tillåts styra, nu liksom tidigare.
De måste vara skickliga manipulatörer.

Kan man dra slutsatsen att man rentav gynnas av att ha blod på sina händer, när man ansöker om tillträde till "maktpyramidens topp"?

I såfall skulle ju en viss norsk terrorist kunna gynnas av sitt illdåd, om han slipper ut ur fängelset.
Fast kanske är "spelet" så konstruerat att man inte får vara alltför uppenbart barbarisk?

Jodå, det är alltid de tvivelaktiga politikerna, bakom sina skrivbord och skottsäkra fönster, som startar krig.
När senast startade folket krig?

Självklart är offren selekterade. Man startar väl inte krig mot en som är starkare?

I Irak och Afghanistan samt i Vietnam har det sett annorlunda ut - så även i bla Libyen där det varit direkta ideologiska motsättningar som gått stick i stäv mot diverse stormakters försörjnings strategiska intressen."

Ok, så du håller inte med om att "Svenska Freds" är naiva.
Det är din åsikt men den organisationen strävar tyvärr efter ett aldrig så lovvärt men likväl ouppnåeligt mål.
Detta, eftersom makthavarna uppenbarligen inte bryr sig om fred.

När såg du senast en världsfred värd namnet?
Världen är en övervägande krigisk plats och just "Palestina-konlifkten" tycker jag illustrerar det, med all icke-önskvärd tydlighet.

Den tar ju liksom aldrig slut, eller hur?
Ingen genuin vilja finns från något håll att avsluta den.
Frågan är om den konflikten inte skulle erhålla något slags tvivelaktigt "Guinness World Record".

Jag tillhör dem som inte accepterar att: "verkligheten är för jävlig", d.v.s. jag håller med dig i din beskrivning av verkligheten men accepterar inte att det är så.

Jag köper inte att det måste vara på det viset.

Du har en poäng i att det är bra med visioner men uppenbarligen gör "Svenska Freds" något fel. Den organisationen saknar en växel, i likhet med andra fredsorgan.
#5, Bizon, jag håller med dig till fullo i detta:
"Det som är sant är i alla fall att det inte är den empatiska människan som styr världen, startar krigen, eller utför dåden - det är dårarna, egoisterna, och rufflande strebrar.".

Frågan är varför just de senare människorna tillåts styra, nu liksom tidigare.
De måste vara skickliga manipulatörer.

Kan man dra slutsatsen att man rentav gynnas av att ha blod på sina händer, när man ansöker om tillträde till "maktpyramidens topp"?

I såfall skulle ju en viss norsk terrorist kunna gynnas av sitt illdåd, om han slipper ut ur fängelset.
Fast kanske är "spelet" så konstruerat att man inte får vara alltför uppenbart barbarisk?

Jodå, det är alltid de tvivelaktiga politikerna, bakom sina skrivbord och skottsäkra fönster, som startar krig.
När senast startade folket krig?

Självklart är offren selekterade. Man startar väl inte krig mot en som är starkare?

I Irak och Afghanistan samt i Vietnam har det sett annorlunda ut - så även i bla Libyen där det varit direkta ideologiska motsättningar som gått stick i stäv mot diverse stormakters försörjnings strategiska intressen."

Ok, så du håller inte med om att "Svenska Freds" är naiva.
Det är din åsikt men den organisationen strävar tyvärr efter ett aldrig så lovvärt men likväl ouppnåeligt mål.
Detta, eftersom makthavarna uppenbarligen inte bryr sig om fred.

När såg du senast en världsfred värd namnet?
Världen är en övervägande krigisk plats och just "Palestina-konlifkten" tycker jag illustrerar det, med all icke-önskvärd tydlighet.

Den tar ju liksom aldrig slut, eller hur?
Ingen genuin vilja finns från något håll att avsluta den.
Frågan är om den konflikten inte skulle erhålla något slags tvivelaktigt "Guinness World Record".

Jag tillhör dem som inte accepterar att: "verkligheten är för jävlig", d.v.s. jag håller med dig i din beskrivning av verkligheten men accepterar inte att det är så.

Jag köper inte att det måste vara på det viset.

Du har en poäng i att det är bra med visioner men uppenbarligen gör "Svenska Freds" något fel. Den organisationen saknar en växel, i likhet med andra fredsorgan.
#7, Thomas L. Aabo, har inte du och jag haft någon liknande diskussion tidigare?
Hur kommer det sig att du kommentar, om du inte har något konstruktivt att tillföra diskussionen?

FRÅGOR:
1.)
a.)
hur definerar du nominalfrasen "rättfärdiga krig"?
b.)
Finns sådana och vem/vilka inleder dem?
c.)
vilka två sådana krig syftar du på?
(Första och Andra världskrigen?)
(det andra inleddes av en viss österrikare)

2.)
föll inte "det ruttna äpplet" från något träd?
Isåfall vilket träd?

3.)
vad betyder "värdsfrånvänd"?
(tänker på stavningen)

4.)
menar du att jag är naivare än "Svenska Freds"?
#13, Mr Harmoni, intressant synpunkt.
Det är det jag menar med mikrokosmos.
Du verkar ha förstått min poängm, även om jag undrar hur du definierar: "det goda samhället".
Det finns kanske mitt ibland oss?
Liolinv #44
Ja man kan dra slutsatsen att man gynnas av att ha blod händerna, när man skaffar sej tillträde till maktpyramidens övre skikt - det ger respekt och visar att dem makthungrande inte är att leka med - men blodet får inte vara alltför kladdigt - bara en antydning som inte så lätt ska kunna bevisas - kanske räcker det bara med en skröna?

Nej "Svenska Freds" är inte naiva i den bemärkelsen att dom är utan visioner - målet är inte ouppnåeligt på sikt under samma förutsättning som droppen som urholkar stenen.

Även krigiska makthavarna bryr sig om fred om deras folk inte är villiga att ställa upp - det ger nämligen ingen seger vilket i längden alla kommer att förlora på. Men det finna andra aktörer i krig och det är när dessa fått ut det som önskat som krigens verkliga drivkrafter glider undan och möjliggör fred.

Nej Palestina-konlifkten tar aldrig slut - den underhålls av militärstrategiska och religiösa orsaker - den sitter nu så säkert planterad i mänsklighetens hjärnor att den säkert kommer att ingå i vår arvsmassa för tid och evighet - stackars människor.

Men du kanske har hört talas om GMO - vi måste bara hitta fredsgenen.

I värsta fall får lov att lobotomera bort denna israelpalestinadårskap för att äntligen befria mänskligheten från det pandemiska hot som när som helst kan stiga upp ur söndertrasade ruiner.

Nej det är svårt att både inse och acceptera att verkligheten är för jävlig, men då vi ändå tvingas inse att så är fallet bör vi ställa oss frågan "måste det vara så"?

Så länge vi bevarar och utvecklar våra visioner om motsatsens möjlighet som uppenbarligen "Svenska Freds" gör så kan jag nog säja att det finns en större orsak till hopp om bättring än om världen vore utan de förhoppningarna.

Kan det vara så att det Svenska freds saknar är dej?
42 Liolinv/ Du nämner mig och ställer några frågor - men sedan verkar det som om du svarar på frågorna själv. Det verkar som om du förstått vad jag menade och då har jag nog inget att tillägga just nu!
43 citat//Du har en poäng i att det är bra med visioner men uppenbarligen gör "Svenska Freds" något fel. Den organisationen saknar en växel, i likhet med andra fredsorgan. // Om jag får skämta lite så saknar de inte växelpengar utan KAPITAL att bedriva en omfattande verksamhet med.De har inte ens 1 promille av vapenindustrins pengar att att arbeta med, informera med etc...
Jan - hel rätt - "dom saknar växel" eftersom allt dom lyckas skrapa ihop går åt till arkivhyra, frimärken och telefon och bredbandsuppkoppling.
Fred byggs ju som bekant på kommunikation om sånt som det är värt att prata om.
I detta sammanhang kan man notera att även medlemsavgifter och eventuella anslagna medel för en så behjärtansvärd sak som FRED mals tillbaka i systemet genom de basala driftskostnaderna - dessa går alltså till hyresvärdar, teleoperatörer o.s.v. m.m.
Ja så ser det säkert ut. Jag tror de har en del statsbidrag. Jag har sänt dem bidrag från en frikyrka, ca 100 kr för 30 år sedan. / Ja sedan en organisatiobn betalat sina "basala kostnader" så brukar det inte var mkt kvar. Frikyrkliga exp. som tidigt fick bra centrala lokaler i Sthlm har på senare år sökt sig långt ut till billigare hyror, jag tror till övergivna industrilokaler...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .