Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] SAMHÄLLE UTAN RELIGION

Länk hit:
http://freedom.lege.net/SAMHALLE_UTAN_RELIGION/Sourze_style.html .

Bizon skriver i en annan linje" inte har mycket till övers för judisk religion - lika lite faktiskt som till vilken annan religion som helst. "Du återkommer ofta till detta, ibland som i förbigående!

Jag frågar nyfiket och ödmjukt hur ett samhälle skulle se ut utan religion. Nästan all gammal kultur är ju stimulerad av religionen. Ska vi skrota den?

De senaste 50 åren har förvisso kulturen stimulerats av mycket annat än religion - men även av trons många olika uttryck.

Jag skulle så gärna vilja ha en rätt utförlig beskrivning av det religionslösa samhället - det ideala samhället enligt Bizon och sannolikt många andra.

"Det finns något bakom heta hjärtat ditt". Är alla gamla diktares undrande tankar bara trams?

Ja det var lite undring medan det går en gudstjhänst i P1 från mitt gamla Umeå.
#1 Jan Brunnegård ett samhälle eller en värld utan religion skulle innebära att vi fick färre fanatiker som delvis lever i en fantasivärld. Nu inte sagt att du tillhör denna kategori du visar en human sida trots allt mot oss otrogna och har nog tagit in din tro på rätt sätt som gör skillnaden mot dessa religiösa fanatiker. Fanatism vad det än gäller är av ondo, en gång för länge sedan i mycket unga år höll jag på att bli fanatiker på min tro" att människorna var goda innerst inne och allt av dumheter bara var en ytlig företeelse, men oj vad fel jag hade.
Fenomenet religion beror enligt mig på att vi avskurit oss från verklig kontakt med alltet.  Religion är onödigt när verklig kunskap finns.
Vill här även starkt rekommendera läsning av Jiddu Krishnamurtis tal år 1929 när han upplöste den organisation som teosoferna hade byggt runt honom och som han var utsedd att leda, se vidare  [länk] .  På engelska, men hans huvudpoäng är att sanningen är något var och en måste finna sin egen väg till.  Sanningen kan ej nås genom religion eller samfund då den är obegränsad.  Påminner samtidigt om Louis Lefebvres fantastiskt fina konstverk i form av en sju minuters film som är bland det mest fantastiska jag har sett.  Har många gånger sett om den, och kommer många gånger till att se om den.  Den finns t.ex. här:  [länk] .
Brunne - ja jag är inte för den typ av grundlösa och förljugna maktreligioner som härjat i människans sinnen sedan urminnes tider.

Däremot skulle jag inte ha något emot en religion som i allt är sann.

Du vet att jag alltid vill svara dej lika ödmjukt som du frågar, och det du frågar om i detta fall är jag minst lika nyfiken på själv som du.

Att jag till synes så självsäkert kan förkasta de religiösa yttringar vi hittills sett i världshistorien är vad dom faktiskt åstadkommit och tillika fortfarande åstadkommer - och ur deras dekret, maktambitioner och diverse stöd för de stora krigen förutom alla egna som ständigt pågår i diverse religioners namn kommer mer ont än gott.

ser vi sedan lite mer på djupet i var människas liv så har du detta ständiga grubbel på vad som är sant eller inte i de otroliga sagor som målas upp som religionernas grund och mening.

Men hur skulle då ett samhälle se ut utan religion?
Ja ärligt talat så går inte den fråga att besvara - vill vi veta det får vi ta den ena religiösa konstruktionen efter den andra och hålla upp dom mot ljuset och fråga oss om dessa är sanna.

Faller då dessa ner i högen för religiösa lögner inför det förstånd som människan måste lära sej att lita till och ta ansvar för och slutligen inget återstår ja då kan vi i alla fall börja på ny kula fria från dessa och söka en ansvarsfull väg genom livet.

Bara det att endast ta fasta på det som kan upplevas som sant så länge inget annat är, är en god början, men även kunskaperna ur det religiöst affekterade tillstånd som nu råder på jorden med ett större antal spridda religiösa yttringar skavda mot varandra ofta med ond bråd död som följd vore en lisa att slippa.

Bara det att slippa religiöst förtryck i alla former skulle vara ett stort lyft för människan - alternativet vore att den sanna religionens orsak skulle tala till hela mänskligheten utan att utesluta någon och tala om vad sant är och omöjliggöra den ondska som nu omgärdar allt religiöst då ju så gott som all religion bygger på att ondska existerar.

Ja förvisso har religiös galenskap skapat en hel del kulturidiologiska motsättningar både förr och än i dag - de flesta en ren belastning för det mänskliga livet i övrigt.

Jag föreställer mej att det enda sättet att utförligt få kännedom om hur ett religionsfritt samhälle skulle kunna se ut är att skaffa sej modet att kliva av de religiösa tågen som inget annat kan än att följa sina skenor rätt ner i det helvete det innebär att förstå att allt bara varit lögn och förbannat dikt.

Det ideala samhället enligt mej är alltså bara ett samhälle utan lögner - men inte ett samhälle utan kärlek.

"Det finns något bakom heta hjärtat ditt" är vad var och en alltid ska få frihet att söka svaret på vad det är, men då i ett religionslös och axiomfri kontext där den funna sanningen säkert kommer att som nu vara en bland många vilket vi säkert förstår att leva med om vi slipper bli förda bakom religionernas lögner.

Förresten har jag ofta undrat över hur tokigt det kan bli - varför gör människorna gudstjänst? Är det inte en mer rimlig förväntan att den där gud skulle göra människorna en tjänst genom att visa att denne bryr sej - och till att börja med bara omöjliggör ondskan - det skulle vara något att celebrera - därefter om även dumheten inbegrips i ondskan skulle ju livet knappast kunna förfelas.
Leif - ja Krishnamurti visade sej ha en djupare insikt om sekterismens orsak och verkan än vad grundarna till kristendomen hade. Dock insåg Jesus enligt berättelserna att på grund av hans lära skulle människor vänd sej mot varandra i bitter fiendskap.
I det fallet kan man ju inte säja annat än han hade rätt.
Var det inte Krishnamurti som gavs ut i pocket med boken "Lev fri"?

Tänk vad mycken klokhet som gått den stora delen av mänskligheten förbi genom åren.
Mycket skulle vara annorlunda om vi inte va så benägna till vidskepligt auktoritetstroende.
Ja Dippen - har sett den där, men jag har för mej att det var en annan tappning - hur som helst så ger just religionernas axiom de belägg vi behöver för att förstå hur många urbota dumheter dessa maktkonstruktioner producerat för att lura till sej vår godtrohet - och det oavsett vilken religion det är som agerar.

Samlar mig för ett något så när vettigt svar på ovanstående. Som pensionär har jag ju inte så ¨bråttom!
Det är vad vi har nu. Vårt stadsskick är inte baserat på religion.Det är helt frivilligt om man vill ansluta sig till vilken som helst religion.
Janne B - Take U'r time as it use to say when we think we have a gorgeous overtake :-)
Fast jag vet att så enkelt är det inte - religionspsykologin är mycket kulturellt betingad - begrepp som lojalitet/svekovilja, självkänslans nivå och kvalitet mm spelar in, vilket du även kan läsa om lite var stans i bibelns olika skrifter där envis halsstarrighet in till det bittra slutet premieras som en dygd - allt väl avvägt och uttänkt för att få dej till en lydig undersåte. Lönen för den mödan får vi även ett halvt löfte om, fast den katolska kyrkan har ju gått ett par steg längre och utnämnt en hel del av dom till helgon, tillochmed till skyddshelgon.
Ja man får offra mycket för att ständigt ligga på topp - som vår vän Pia kan ses som ett levande exempel på då hon i #12 glömt att ta av nattmössan :-)
Pia I, vi har i dag ett samhälle byggt på religiösa lydnadsregler.  Ämnet i form av kopior av tidigare Sourze-kommentarer finns samlat här:  [länk] .
PIA / det Leif skriver i 14 kan bara inte stämma.Vi har lämnat statskyrkan och de gamla frikyrkorna smälter som snö i vårsolen. Kan inte komma på ett enda religiöst påbud som gäller för mina bekanta eller folk här i trakten.Framförallt de nordiska folken är nog de friaste på jorden i relation till lydnadsregler. Jag antar att Iran är motsatsen, men det är nog inte Iran som Leif skriver om! NÄR blev någon sist straffad eller åtalad för brott mot ngt religiöst påbud? August Strindberg och några av hans jämnåriga "åkte väl dit".
Bizon 13 /CITAT/ allt väl avvägt och uttänkt för att få dej till en lydig undersåte// Jag lovar dig att jag inte är en sådan person. Här i härliga Herrljunga är jag utan parti i opposition till mycket och så har det varit var jag sedan bott. Jag har alltid varit uppskattad för det. Stoppad på gatorna o nästan avhurrad! Aldig någonsin hotad av någon! Trots att jag ofta varit så himla sjuk o nu blivit gammal!.
Bizon 13 /CITAT/ allt väl avvägt och uttänkt för att få dej till en lydig undersåte// Jag lovar dig att jag inte är en sådan person. Här i härliga Herrljunga är jag utan parti i opposition till mycket och så har det varit var jag sedan bott. Jag har alltid varit uppskattad för det. Stoppad på gatorna o nästan avhurrad! Aldig någonsin hotad av någon! Trots att jag ofta varit så himla sjuk o nu blivit gammal!.
Bizon 13 /CITAT/ allt väl avvägt och uttänkt för att få dej till en lydig undersåte// Jag lovar dig att jag inte är en sådan person. Här i härliga Herrljunga är jag utan parti i opposition till mycket och så har det varit var jag sedan bott. Jag har alltid varit uppskattad för det. Stoppad på gatorna o nästan avhurrad! Aldig någonsin hotad av någon! Trots att jag ofta varit så himla sjuk o nu blivit gammal!.
Pia I, Jan Brunnegård förstår inte vad jag säger.  Han tror felaktigt att jag pratar om statskyrkan.  Men vad du Pia påstod var:
Vårt stadsskick är inte baserat på religion
Och det jag svarade var:
Pia I, vi har i dag ett samhälle byggt på religiösa lydnadsregler.  Ämnet i form av kopior av tidigare Sourze-kommentarer finns samlat här:  [länk] .
Jag har där mycket citerat Ola Alexander Frisk ur "Så knullar staten Din själ - 2:II"  http://www.staten.co.nr/  [länk] ,  några klipp:
Det västerländska tänkandet styrs av två, samverkande dogmer som kyrkan etablerade som vetenskap år 1277.  Den ena dogmen säger att vi enbart kan förstå vad som kallas för logik, eller mer precist; vi ska bara förstå sammanhang som är logiska.  Medan den andra dogmen säger att allt annat än logik, måste vara mystiska förhållanden; som ska förklaras av kyrkans teologi.
        Här är det hela lite mer ingående.  Kyrkan genomförde tricket, det västerländska tänkandet, genom att eliminera halva Aristoteles förklaring till hur människan kan tänka.  Aristoteles menade att människan har två grundläggande förmågor som han kallade för Analys och Dialog.  Aristoteles menade att vi i en analys kan komma fram till att något kan stämma eller att det inte stämmer.  Medan vi med hjälp av dialog kan nå fram till att få det, som till att börja med inte stämmer; till att stämma.  Aristoteles hade därigenom en hel eller fullständig förklaring av grunden för hur vi kan förstå och tänka.  Aristoteles gick dessutom lite längre och kom fram till vad som var skillnaden mellan analys och dialog.  Han briljanta svar var: att det är motsättning.  Alltså, vi har en förmåga att förstå att det finns eller saknas en motsättning (analys) - och vi har förmågan att lösa motsättningar (dialog).  För den som vill ha total kontroll över människan är därför Aristoteles förklaring en fullständig katastrof.  För Aristoteles menar ju att människan självständigt - kan finna vad som inte stämmer - och kan dessutom självständigt nå framtill en lösning.  Därför tog kyrkan bort dialog som ett tankeverktyg och - och hävdade helt fräckt att vi kan bara förstå det som är fritt från motsättningar - något som de kallade för Logik (vilket betyder det vi kan tala om) - samt att detta var Aristoteles hela budskap.
        Resultatet är att vi än idag blir lurade till att tro att det enda vi kan förstå är logik - medan vi är tvingade att se vägen till att nå fram till vad som är logiskt som fullständigt obegripligt.  Och när allt annat än logik ska vara mystiskt blir även allt annat än att lyda detsamma som oförnuft - för allt annat än att lyda - är ju en motsättning till att lyda, som per definition, måste vara oförnuftigt.  Nu när du läser mina ord låter det förhoppningsvis enkelt - och just därför är det svårt att greppa att det är detta enkla som är orsaken till det helvete som är vår ruttna värld.  Men så är det.

Forts...
Forts...

Från samma samlingslänk, mina egna formuleringar (eller om jag lätt har skrivit om Ola Alexander Frisks ord):
"Stollen", "Plugghästen", "Nörden", ja, eg. t.o.m. vetenskapsmannen som kan tänka själv, ses i vår kultur som en löjlig figur.  Såvida inte makten har utnämnt honom till "expert", för då står han ju överst på täppan och då ska man ju tro allt han säger oavsett hur dumt det är.
vi inlärda med att endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap!
Kort sagt, staten behöver ingen statskyrka, för staten är [lydnads]kyrkan!
Leif 21/ Staten är avgjort på sina håll en ersättning för den gamla maktkyrkan. Men vem dyrkar staten i Sverige. Vilka normer o moral sprider Staten?
Jan Brunnegård, staten sprider inte minst normen att vi endast statiskt ska kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap men att vi ska vara helt hjälplösa med att skapa kunskap.  Detta sker inte minst genom skolan, som vi i Sverige inte kan undgå - de föräldrar som vill skydda sina barn mot dessa mentala våldtäckter måste fly utomlands.  Se vidare dessa samlingssidor som innehåller många texter kring detta ämne:
  1. [länk]
  2. [länk]
  3. [länk]
  4. [länk]
23 Håller inte alls med dig och avser inte att läsa länkarna.
#24 Jan Brunnegård,
Tack för att du så tydligt visar att du föredrar att få ha din tro i fred framför att undersöka vad som verkligen kan vara sant.
Vi står så långt ifrån varandra Leif att vi nog aldrig kan mötas. Du har lika full rätt att skriva här som någon annan. Men det irriterar mig att en rad ord som du använder antingen är obegriploiga eller betyder ngt annat för mig. Som t ex Vetenskap. Jag gör helt fel som då o då går in o kommenterar dig, för det är helt meningslöst.// Jag ska nu försöka att verkligen minimera mina kommentarer i dina ämnen.
#3 Det är just i religionen som man får kontakt med alltet. Det är min erfarenhet.
Pia I, varför gå omvägen via religionen?  Fast du menar antagligen det andliga el. liknande med begreppet.
Jan Brunnegård, vi är förvisso långt ifrån varandra, men ur mitt perspektiv sett så har det varit väldigt meningsfullt då motsättningen mellan våra förhållningssätt som jag ser det bidragit till att förtydliga och illustrera mitt budskap.  Faktiskt enligt Aristoteles briljanta svar i mitt citat i #19, nämligen att det är motsättning som gör förståelse möjlig.  Motsättningen oss emellan har alltså förtydligat Ola Alexander Frisks och mitt budskap om hur det är dogmerna som hindrar oss att komma vidare.
Hej och hå "gubbar" - fullt upp i dag har det varit.
"Det är motsättning som gör förståelse möjlig" - kan vara en bra början i vart fall om de motsatta har förmåga att lyssna och tänka.

Själv brukar jag framhålla det öppna samtalet som en god väg till förståelse mellan öppna och intresserade.
En annan norm och moral staten sprider är förresten att dubbelmoral, lögn och bedrägeri är OK, som vi i dag kunde läsa i Expressen ang. hur Sverige samtidigt gav information om bombmål i Bagdad till USA som man offentligt fördömde bombningarna.  (Expressen 2012-09-03 05:51:  "Sverige hjälpte USA att bomba Bagdad[länk] .)  Därmed visade staten att det är OK att bedra den egna befolkningen, och alltså att den egna befolkningens inställning i sak är irrelevant.  En omständighet som ska hanteras, inte mer.

Förresten så innebär denna moral också att staten saknar all legitimitet, eftersom grunden för statens hela legitimitet är regeringsformens formulering om att all makt utgår från folket - det folk vars åsikter man alltså skiter högaktningsfullt i.  Illegitimitet är därmed nu statens norm och moral!
#31 Leif Erlingsson här om dagen var det någon signatur Gunnar som frågade dig om, att vi måste tänka om och förnya vårt medvetande för att skapa det nya samhället och så ställde han frågan hur ska det gå till? Jag vill nog att vi ska förnya oss till det bättre, men hur ska det gå till" när det ändå finns folk som vill fördumma oss utanför vårt lands gränser, hur tacklar man den sjuka mentalitet som kommer ifrån EU och FN och andra "köpta organisationer" När ska folket få göra sina egna val i land efter land, för det räcker inte enbart med att Sverige gör sitt för en förnyelse, allt måste ske samtidigt i de flesta länder för att ha kraften bakom detta projekt.
mr harmoni, "gräv där du står", börja med att avslöja den medvetna och avsiktliga okunnigheten.  Den avsiktliga dumheten.  Så alla kan se.  Då kanske det blir begripligt att vi har låtit oss luras av ett falskt tankesystem, som vi alla är fast i!  (Ja, några av oss håller frenetiskt på att avprogrammera sig, som undertecknad.)
#33 Leif ett bra svar jag försöker bli nav med alla ismer och tänka självständigt men det har bizon och aspen något emot, de vill rätta in mig i det socialistiska ledet, men jag garanterar dig, de påverkar mig inte mer än att, så lågt tänker jag aldrig sjunka.I och för sig har jag alltid gått min egen väg och aktat mig för organisationen, så nu är vi två som har kommit till en djupare insikt, att vi måste bli befriade ifrån alla ok!
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .