Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Varfor_vissa_far_betalt_for_att_bo__och_vem_som_betalar_dem/Sourze_style.html .
Man får hoppas att artikelförfattaren inte kommer i närheten av att ge medmänniskor ekonomisk rådgivning, dessa råd skulle under vissa omständigheter vara tämligen ansvarslösa. Det ena postulatet som ställs upp är att fastigheter alltid stiger i värde, så är det inte riktigt. Det andra är att vinst på värdestegring av fastigheter inte beskattas, det gör den, reavinster vid försäljning av fastigheter beskattas med 22 %. Läget på fastighetsmarknaden just nå är faktiskt rätt osäkert. Mitt råd: -Köp inget om du inte kommer att ha råd med en ränta på ca 7-8 %, låna inte till kontantinsatsen med blancolån.
Visst skulle detta ha kunnat nyanseras bättre, och det är bra att du påpekar detta. Vid en allmän bostadsbubbla så är det ju uppenbart att priserna går ner. Men uppenbarligen är det många med mig som ändå kommer fram till samma huvudsakliga slutsats, nämligen att dagens system gynnar de som äger sin bostad i väldigt hög utsträckning jämfört med den som är hyresgäst. Speciellt sett över tid. Den risk som bostadsägare tar kan inte motivera det miljonregn i form av inflation och infrastruktursatsningar som bostadsägare hela tiden får ta del av. För den som är intresserad av att läsa mer om detta rekommenderar jag vår Facebook grupp för landskatt: [länk]
Det en förlorar på karusellen "tjänar" nån annan in på gunghästarna. Hela systemet bygger på att det finns förlorare att ta från när en del berikar sig. Sjukt system..
#2) Att de som äger sin bostad skulle gynnas vs de som inte äger sin bostad är en grov förenkling. Att hyra har flera fördelar, du kan lätt bryta upp och flytta om situationen påkallar detta, jämför med de som äger sin bostad i områden där det blir svårt om jobb. Du tar som hyresgäst ingen risk om något går sönder, du behöver inte ta något ansvar för underhåll med mera. Att äga sin bostad är en investering, en investering kan ge ett positivt resultat men är förknippat med risker. Att vissa bostäder drar iväg i pris är även ett slags kvitto på vad människor värderar vid sin bostad,: sjöläge, centralt,område osv. Man kan tycka vad man vill om detta, men antigen så får medborgarna själva värdera vad olika egenskaper är värda, eller så går någon politruk det.
Att äga sin bostad är idag lika med att ha en bostad. Så fungerar bostadsmarknaden i stora delar av landet. Den som inga pengar har (eller kan låna) han får betala svart för en hyreslägenhet. Det är det huvudsakliga problemet för alla som vill ha någonstans att bo. När det kommer till att göra pengar på boendet så har inte artikelförfattaren förstått vad ordet bostadsbubbla betyder.
Bostadsägande är förknippat med risker ungefär på samma sätt som kriminalitet är förknippat med risker. En person som rånar en bank riskerar att hamna i fängelse ja, men detta är inget hedervärt risktagande, och egentligen ingenting som förtjänar en belöning. Om man får säga något så är väl bostadsbubblorna snarast den enda faktorn som skapar rättvisa på bostadsmarknaden. Bostadsbubblorna är det som rensar upp bland alla medkorrupta. Men samtidigt, detta är ingen direkt tröst. För som jag antyder i början av artikeln så har de flesta människor inte själva valt att spela med i det här spelet. De är i princip tvingade att spela med i bostadsracet för att inte själva hamna i bakvattnet och se sina egna tillgångar sugas upp av den bostadsägande samhälls-klassen.
En man ur folket bryter mot lagen och rånar en bank. En annan man ur folket följer lagen och startar en bank och rånar folket. --- Till det övriga som Robert skriver här vill jag lägga det faktum att pengar skapas genom skuldsättning. Knappast något torde vara så gynnsamt för banker som att verkar för en skenvärdestegring på bostäder finansierad genom ökad kreditgivning. --- De som framför andra betalar de "gratisboendes" lyckodagar är deras barn och barnbarn. Ty det är dessa som måste skuldsätta sig alldeles ohyggligt för att har råd att köpa de bostäder som stigit så i marknadsvärde. Den absoluta vinnaren är - här som alltid - bankernas ägare! Hur mycket har utlåningen till bostäder i t.ex. Stor-Stockholm ökat på 40 år? 20ggr?
Dag har rätt...folk behöver bostad och marknaden har bestämt formerna...Privatekonomiskt på kort sikt lyssnar man på Undvall..Samhällsekonomiskt på längre sikt lyssnar man på Dag. Ni kompletterar varann fint :-)
Kommer ihåg då bostadsbubblan brast i början av 1990-talet. Bodde i Malmö och lärde känna folk som köpt sig en lägenhet nära Möllevångstorget. Vanliga knegare som betalat 200 000 kr för att få bo där det händer lite kul grejer och det är inne att bo. Killar som passerat 20 års åldern och fått sitt första jobb.. När krisen kom tvingades de av banken att realisera sina lån eftersom de inte kunde betala av på dem. Det gick inte att betala av på lånen när de samtidigt blivit arbetslösa. Återstod endast att lämna in nyckeln till sitt boende i den nyköpta lägenhetens brevlåda och låta banken ta bostaden. Själva stod dem nu med lån på 200 000 kr och ingenstans att bo. För dem som hade köpte en villa då bostadsbubblan sprack rörde det sig om över miljonen i förlust, minst. De lever fortfarande på existensminumum och söker skuldsanering utan framgång. VAR I BESTÅR DERAS RISKTAGANDE OCH VAR ÄR RÄTTVISAN PÅ BOSTADSMARKNADEN I DERAS FALL? VARFÖR SKA DE SES SOM MEDKORRUPTA? Observera att 1990-talets bostadskris lätt kan bli 2010-talets, allt är bara en fråga om "rätt" förutsättningar,,,
PS. Till saken ska läggas att bostaden de köpt för 200 000 kr i fastighetskrisens spår blivit värd en fjärdedel av detta belopp.
Under den bostadskrisen betalade jag 12,5% ränta i 5 år i onödan för att min bankrådgivare ansåg att jag gjorde klokt i att binda...sen föll räntan som en sten :-) En bankkunds risktagande börjar när han går in genom dörren, såvida han inte går in på banken JAK...den enda bank vi behöver egentligen.
#9 - Tomaz, det du skriver här motsäger inte Roberts artikel. Det ligger snarare lite på sidan om även om du i o.f.s. har rätt. --- Den slutsats jag drar av dina rader är att du tycker att det är OK spela med bostaden som insats. Och eftersom det finns en risk att innehavaren gör en stor fiktiv förlust om han inte i rätt tid realiserar värdestegring eller en stor reell förlust om han just har köpt dyrt och blir sittande med Svarte Petter, så skall det anses var nog motiv till att även anse höga vinster på boende som anständiga. --- Ja, så kan man ju resonera om man är friliberal eller libertarian. För er är det även OK att spekulera i brist på basföda - och därmed kanske fördubblade priser - för folk som redan svälter. Personligen föredrar jag en ny socialdemokrati där bankerna fråntas rätten att skapa pengar genom kreditgivning, plus en helt annan styrning på var arbetsplatser skall uppstå, vilket i sin tur påverkar boendepriserna.
Dag...Socialdemokrati (partiet) eller social demokrati (fenomenet) ? Vill jag egentligen veta det ? :-)
Tomasz: Självklart har jag också hört talas om stackare som gått in i bostadsmarknaden vid fel tillfälle och blivit stående med skulder utan bostad. Men jag vill ändå hävda att logiken för detta spel precis följer logiken för hur företags- och myndighetskorruptionen fungerar i länder som Kina. Kina har också en regering som ibland gör tillslag mot korruptionen då den blivit allt för omfattande i någon myndighet. De människor som då precis kommit in i det korrupta systemet riskerar fängelse eller dödsstraff, även om dessa inte alls egentligen är huvudansvariga för något som en hel kultur bidrar till. De råkade bara vara på fel plats vid fel tillfälle. Precis samma sak gäller de bostadsköpare som råkar köpa precis innan marknaden mättas och priserna börjar gå ner. Jag förstår att du upplever det provocerande att jag kallar bostadsägare för medkorrupta, men syftet är just att mana till eftertanke, och få alla att inse att skillnaden mellan den svenska bostadsmarknaden och en maffia, faktiskt inte är så stor som man skulle kunna tro.
Även om jag inte riktigt förstår parallellen med den kinesiska korruptionen och även om artikeln är olidligt lång så ligger det en hel del i det du skriver. I valet 2006 gräts det mycket över de stackars pensionärer som bodde kustnära och som inte skulle kunna bo kvar i sina hus på grund av den orättfärdiga fastighetsskatten. Man diskuterade aldrig att husen kanske var köpta för 100.000 kr på 60-talet och nu hade ett marknadsvärde på 7 miljoner (ofta mer). Allstå en värdestegring på 6,9 miljoner utan att ägaren lyft ett finger! Om nu fastighetsskatten hade gjort att beondekostnaden stigit draftigt så kunde väl fastighetsägaren lånat ett par miljoner på sitt hus och fortsatt att bo kvar? Värdestegringen (som ägt rum utan ägarens inblandning) var väl ändå tillräcklig? Men den diskussionen fördes aldrig utan även sossarna lade sig platt för den borgerliga propagandan.
Du skriver dock lite ur ett storstadsperspektiv - eller åtminstone ur någon medelstor stads perspektiv. Tänk i stället tanken att du investerade i en villa på någon bruksort med en enda arbetsgivare, där både du och hustrun hade vad ni trodde var trygga och långsiktiga jobb. Tänk tanken att bruket lägger ner och att inte bara du, utan också dina grannar, mister er försörjning. Det är sex mil till närmaste tätort. Hur går det med värdet på din villa då? Den svenska landsbygden är överfull med övergivna, halvt förfallna villor, där ägaren inte ens fått tillbaka sin ursprungliga investering. Så dina slutsatser är inte helt självklara.
Bostadsmarknaden i Sverige och omvärlden är en FRI MARKNAD, alltså ingen förbrytarverksamhet. Den har sina risker och fördelar, något som artikeln helt har glömt bort att berätta om. Jag tycker inte att bostaden ska vara en bricka i spelet på bostadsmarknaden. För mig är bostaden något att bo i. Att den sen också under de senast 30 åren visat sig vara den bästa sparbössan är ett plus. Kommer ihåg när jag köpte min första lägenhet i början av 80-talet. Då var bostadsbrist ett okänt fenomen, även om den började synas. Många sket dock i detta och sa att det sista dem ville var att äga sitt boende. Idag hade jag inte kunnat göra samma sak som då: klättra i boendet. Tycker synd om unga idag som inte kommer in på bostadsmarknaden på grund av att de inte har ekonomiska möjligheter. För dem bör göras en specialåtgärd. Övriga får vara kvar på bostadsmarknaden för egen maskin, förhoppningsvis utan artikelförfattarens dåliga samvete. Och det alternativ till dagens verklighet som han skissat upp i sin artikel är lika väsensfrämmande som den medborgarlön han propagerar för. Vill man förändra en verklighet får man komma med förslag som har en chans att förverkligas politiskt.
Bostadsmarknaden i Sverige och omvärlden är en FRI MARKNAD, alltså ingen förbrytarverksamhet. Den har sina risker och fördelar, något som artikeln helt har glömt bort att berätta om. Jag tycker inte att bostaden ska vara en bricka i spelet på bostadsmarknaden. För mig är bostaden något att bo i. Att den sen också under de senast 30 åren visat sig vara den bästa sparbössan är ett plus. Kommer ihåg när jag köpte min första lägenhet i början av 80-talet. Då var bostadsbrist ett okänt fenomen, även om den började synas. Många sket dock i detta och sa att det sista dem ville var att äga sitt boende. Idag hade jag inte kunnat göra samma sak som då: klättra i boendet. Tycker synd om unga idag som inte kommer in på bostadsmarknaden på grund av att de inte har ekonomiska möjligheter. För dem bör göras en specialåtgärd. Övriga får vara kvar på bostadsmarknaden för egen maskin, förhoppningsvis utan artikelförfattarens dåliga samvete. Och det alternativ till dagens verklighet som han skissat upp i sin artikel är lika väsensfrämmande som den medborgarlön han propagerar för. Vill man förändra en verklighet får man komma med förslag som har en chans att förverkligas politiskt.
Till vad jag redan framfört kan tilläggas att det inte bara är dom som går in på bostadsmarknaden vid fel tidpunkt som tar risken att råka illa ut. Även dem som använder sitt boende som spekulationsobjekt eller köper ett boende som de i längden inte kan betala spelar rysk roulett med sin ekonomi. Se USA bostadsbubbla om du är intresserad av att titta på vilka stora vinster det går att göra på boendet. I Europa kan vårt naboland, Danmark, fungera som studieobjekt med sin kraftiga sänkningar på bostäder.
Till vad jag redan framfört kan tilläggas att det inte bara är dom som går in på bostadsmarknaden vid fel tidpunkt som tar risken att råka illa ut. Även dem som använder sitt boende som spekulationsobjekt eller köper ett boende som de i längden inte kan betala spelar rysk roulett med sin ekonomi. Se USA bostadsbubbla om du är intresserad av att titta på vilka stora vinster det går att göra på boendet. I Europa kan vårt naboland, Danmark, fungera som studieobjekt med sin kraftiga sänkningar på bostäder.
Tomasz Striner (inlägg #17 och #18), du skriver; "Bostadsmarknaden i Sverige och omvärlden är en FRI MARKNAD, alltså ingen förbrytarverksamhet". Innan det fanns lagar som skyddade mot att de mäktiga med våld tog det de ville så var inte heller detta en förbrytarverksamhet. Jag tycker dock att din FRIA MARKNAD är just en förbrytarverksamhet, där de mäktiga skor sig på de svagare, och att framtiden kommer att se den som just detta. Förövrigt börjar jag få kväljningar av ordet "marknad" som alltid ska rättfärdiga de vidrigaste förhållanden.
Tittar man historiskt så har massvis med lagliga aktiviteter plötsligt blivit förbrytarverksamhet...det är bara en fråga om att stifta en lag. Allt det som är förbjudet idag var lagligt en gång...fri marknad om man så vill...Vi kanske ser på våra banker i framtiden som omoralisk brottslighet...och sånt är olagligt...historien rör sig...men några står alltid kvar i bakgrunden.setarkos när jag var liten var marknaden nåt jag läste om i Emil i Lönneberga...ett kul ställe där man sålde karameller och åkte karusell...Nu har den inte ens en geografisk plats som man kan tutta på...folk har den i blodet.
Tomasz: Det som jag inte tar upp i artikeln är naturligtvis bankernas roll i allt detta. Visste du att pengar du lånar från banken, för att köpa bostad till exempel, skapas av banken i samma stund som du lånar dem. Om jag har en sedelpress i källaren och trycker pengar så kommer polisen och sätter mig i fängelse för penningförfalskning. Men om jag har tillräckligt med pengar och och kan starta bank, så kan jag göra detta helt lagligt. Pengar skapas som en skuldnotering som balanserar låntagarens lån. Allt är helt fiktivt, och i grunden helt sjukt och omoraliskt. De människor som tar lån för att köpa bostad blir därmed bankens "medbrotsling" i denna av staten sanktionerade penningförfalskning. Runt 70% av alla våra pengar skapas vid lån vid bostadsköp, och det är på det sättet som inflationen drivs upp.
Tomasz: Så, marknaden kan inte vara fri, eftersom makten att skapa pengar har monopoliserats av en privat "bankkartell". 90% av alla pengar som finns i hela samhället är skapade av privata banker, och inte av centralbanken vilket man skulle kunna tro. Detta gör att hela samhället alltid står i skuld till bankerna. Men att pengarna slussas ut i samhället genom bostadsköp gör bostadsägarna till bankernas lakejer. De får en del av kakan för besväret, men bankerna är alltid de som blir vinnare. Även om de spelar bort alla sina pengar så blir de räddade av staten, som sedan skuldsätts ännu mer. Detta har ingenting med frihet att göra. Det är en bankernas planekonomi.
CMO: "Larv" ja, precis vad som sades om pöbelns missnöje strax innan 1789. Här är ett möjligt framtidscenario: [länk]
Den fria bostadsmarknaden har många fel och brister. Så är det med allt som är fritt och bygger på möjligheten för att berika sig. Jag är inte den som står upp till att vara med i en hallelujakör för den fria marknaden. Det är jag för gammal för och det finns andra, betalda, körsångare för detta. Däremot anser jag inte att det hittills har kommit fram ett rimligt alternativ till denna marknad. Åtminstone inte ett som kan införas på demokratisk väg. Vad som däremot måste och kan göras är att se marknaden med sina fel och brister samt göra något åt den: [länk] Ett svårt arbete även om det finns rimliga förslag till hur marknaden ska regleras. Till dem som vill peka på att saker och ting i historiens backspegel kan visa sig vara olagliga. Ja, så är det. Samtidigt vad är alternativet till lagar och regler? Anarki? Ett utopiskt drömrike? Alltså ARRGHUUIRER tankar (inlägg 23) Visa på alternativ till det som ger kväljningar, eller skriv som det är: jag vet inte vad som ska komma efter det jag hatar och vill avskaffa. Min gode vedersakare ARRGHUIRRE, den borne anarkisten, behöver dock inte göra sig besvär härvid. Hans ensidiga anarkism är efter flera inlägg välkänd för mig, och många andra.
PS. Bankernas är den grunden för den fria marknaden. Det är därför mycket viktigt att det hålls på mattan genom lagar och regler. Att låta dem skena visar sig i eländes elände som vid finanskrisen som fortfarande skakar världen. Vill dock göra gällande att utan att få lån så går det inte att exempelvis köpa ett hus, studera osv. Alltså. Sluta gnäll på sådant som är fel. Kom med rimliga förslag till förändring.
Tomasz: Du är bara så oerhört låst i din tankevärld. Du pratar om "lösningar som har en chans att förverkligas politiskt". Men jag hoppas att du förstår att historien är full av motvalsar som aldrig tycker att förändring är möjlig, och som stirrar sig blind på nutiden, istället för att blicka in i framtiden. Dessvärre kommer oftast förändringen av sig självt, oavsett vad dessa motvalsar tycker. Du är uppenbarligen hyfsat nöjd med bostadsmarknaden som den ser ut idag, och tycker man ska lösa ungdomens problem med "speciallösningar". Men var är dessa speciallösningar? I praktiken kommer problemen aldrig att lösas förrän vi har ett totalt paradigmskifte av hela vårt ekonomiska system, vilket redan är på väg. Kanske den äldre generationen inte är så medvetna om detta eftersom de inte direkt lyssnar på unga människors idéer, men den yngre generationen börjar få helt nya idéer om hur samhället ska organiseras. Medborgarlön kommer alldeles säkert vara en realitet inom en inte allt för nära framtid. Dagens banksystem med deras skuldvalutor kommer vid det laget vara ersatt med någonting helt annat, till exempel Digital Coin [länk] eller Bit Coin [länk]. Vad vi ser är ett trasigt system som går mot sitt slut.
#13 - Aguirre - så som socialdemokratin i praktiken kom att utvecklas i Sverige så kan jag inte göra annat än ta avstånd från den. Men jag har en vision om hur social demokrati eller demokratisk socialism kan vara något bra för alla människor. --- Jag tror inte på JAK som en hela samhällets bank, så långt jag känner till den bankformen. --- Jag vill se att vi medborgare tillsammans, i form av en stat för en nation, har ensamrätt till att skapa pengar. Möjligen kan man tänka sig privata bankkontor, men dessa får då bara förmedla lån och sparande. Ränta ska finnas som ett sätt för staten att styra ekonomin samt ta in pengar till statskassan. Skatt på löner försvinner som obehövligt eftersom staten tar in de pengar staten behöver dels via skapande av pengar, ränta på pengar och avkastning på all statlig verksamhet typ elproduktion och distribution. --- Alla infrastruktur och all mark skall vara gemensamägd. Och vi måste ha en aktiv medborgarskola som lär ut och ifrågasätter vad ett verkligt demokratiskt samhälle är. Anarki är målet för mig också. Men jag tror att det måste ske via en lång mognadsprocess. OBS - anarki betyder inte kaos! An-arki betyder utan-(yttre)ledare. Alltså - alla styrs inifrån av en perfekt kombination av intellekt och intuition. Det vill säga - ett folk utan slips! Slipsen symboliserar nämligen en man med åtsnörd förbindelse mellan hjärna och hjärta. Sådana människor dödar Jorden. --- PS Jag skulle verkligen vilja föra en ingående debatt med dig, Aguirre, angående vägen till anarki. Vi verkar ense i mycket, men här synes vi divergera något. :-)
erobwen #27, [länk] ! Ditt möjliga framtidscenario: [länk] är oerhört intressant! Och starkt relaterat till "Global Settlement Foundation System" som jag försökt få igång en tråd om på [länk] . Ditt scenario är elektroniskt, det andra materiellt, men annars handlar det om samma saker. Med tanke på datorers sårbarhet kanske det ändå ska vara materiellt?
Striner...om du tror att det nuvarande globala tillståndet inklusive banksystemet är något som kommer att stå fast i historien...då är du mer utopist än jag. Förutom att du är blind för vad som hänt,händer och kommer att hända. Tro mig, världen stannar inte bara för att de konservativa konserverar sina ideer."Kom med rimliga förslag till förändring." säger Tomaz...JAK är väl rimligt även för dig ?? Dag...nä...JAK är bara ett tillfälligt medel...men tillfälligheter kan vara några hundra år i värsta fall. :-)
Bäste herr anarko ARRGUIIER... Om Jak är ett sådant superalternativ borde alla redan valt det. Men människor är väl idioter som inte gjort. Dock kommer du, såsom jag uppfattat dina tankar genom kommenterar på annat, kanske använda våld för att tvinga dem? Nej A. Det vi har är det bästa av det sämsta. Och vad som händer i framtiden vet varken du eller jag. Därför undanber jag mig att du sätter dina framtidsdrömmar i mitt namn, Vad jag vet är dock att utopiska drömmare, speciellt dem som liksom dig ser våld som ett yttersta medel i kampen för vad man tror på ska hållas korta. Även om dem liksom du är en varg i fårakläder så är historien full av exempel på vad som händer när de lyckas få igenom sina tankar i en hemsk verklighet.
Till Erobwen. Dagens verklighet är i behov av ständiga förändringar och förbättringar. Dina tankar om dagens bostadsmarknad är dock inget som jag tror på när det gäller detta. Och vad gäller medborgarlön så är den för mig varken ideologiskt eller verklighetsmässigt något att tro på eller verka för. Är man frisk ska man genom sitt arbete bidra till andra som inte mår bra och jobba för att sörja för sig själv. Det finns dock säkert många "fritidsforskare" som tycker sådana eländiga förslag är bra. Vad du är låter jag till andra att bedöma. Till sist. Kapitalismen har hittills inte fått några egentliga motståndare. Däremot kan man se i historiens backspegel en hel del utopier som verkat mot kapitalismen. Med eländes elände för såväl vår värld som för oss människor.
Striner...lugnet och sakligheten är viktigt...speciellt för en jurist :-) JAK har funnits länge...men de har ju inte den marknadsförings och förvirringspotentialen som storbankerna har.Du behöver inte vara idiot så länge du inte känner till det...McDonalds är störst ...är de bäst ?
#36) Menar du att det egentligen bara är en sorts speciellt upplysta människor som har en fri vilja och att resten av massan är en slags viljelösa får som låter sig manipuleras i stort sätt hur som helst? ( (Gäller naturligtvis inte Sourzes extra upplysta och holistiska skribenter)
Nä...det är en övertolkning Undvall...men om jag säger så här..Undvall har nog en bättre förmåga att förhandla med sin bank än de flesta...utan att detta för den skull gör Undvall till en smartare och mer gurulik person så kanske det blir rätt...Manipulation finns...manipulerade människor finns face it...de holistiska skribenterna är nog ofta usla bankförhandlare...by choice..om man säger så.
Tomasz: Till att börja med har du fullkomligt missförstått hela idén med basinkomst. Basinkomst är den där idén som många förståsigpåare sågar, samtidigt som många nobelpristagare hyllar den. Om du gillar marknadsekonomi så kan jag tipsa om att ingen mindre än Milton Friedman ville ha basinkomst. Basinkomst innebär: En flexiblare arbetsmarknad utan inlåsningseffekter, och försörjning för den som vill byta jobb. Att det inte längre finns några trösklar för människor i utanförskap att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Att man kan ta steg mot att slopa minimilöner och anställningsskydd, då anställningen inte längre utgör en del av grundtryggheten. Medborgarlönen ger såddkapital till entreprenörer och innovatörer, något som bevisligen saknas i dagens samhälle. Dessutom om man som vi georgister vill finansiera basinkomsten helt genom skatt på land och naturresurser, så uppstår heller inte något moraliskt dilemma om att någon person måste arbeta åt någon annan som ligger på latsidan. Givetvis bör också skatten på arbete avskaffas i högsta möjliga mån, för att ytterligare uppmuntra en vital marknad. Som du kan se så handlar detta knappast om att finansiera några "fritidsforskare". Det handlar om ett helt nytt sätt att se skillnaden mellan arbetsliv och fritid.
Det blir tufft för folk som bor i tättbefolkade länder utan både större landområden och naturresurser, t ex Singapore och Nederländerna m fl (men det har du förstås någon brilliant lösning på också?)
#36 Störst blir man av att vara mest optimalt anpassad till marknaden inte enligt någon subjektivt kriterium som AGurra hittat på. "Bäst" lösning är att ha flera alternativ att välja på, inte bara det som AGurra tycker är det "enda som behövs". AGurra är f.ö. felunderättad, i vanlig ordning [länk].
CMO...ja...du är åtminstone optimalt anpassad till marknaden, tankemässigt...självklart skall vi ha valfrihet för alla...med fokus på att de som inte har råd skall kunna välja mest...för vi som har råd har rullat oss i valfriheten på deras bekostnad länge nu.Subway är större än McDonalds säger du...Herregud vad tiden går...Så då kanske vi väljer Subway och Pepsi nu istället för McDonalds och Coke ? Valfrihetens illusioner är förbryllande....men tydligen gillar du dem CMO...oroa dig inte..anarki kommer att inrymma skitmat och sockerdricka också och snabbt skall det gå, t.o.m. ännu snabbare, så vi hinner rusa och producera mer "kvalite" och umgås gott, mellan tuggorna i Drive-in. :-) USA, (suck)
Inlägg # 39. En fråga. Är din ide om basinkomst [länk]ön bunden till en nation? Vad händer med vår invandringspolitik om du tycker så är fallet? Kan vem som helst som kommer till Sverige få basinkomst? Hur mycket pengar i månaden ska basinkomsten vara på?
Ja..det blir tufft och det blir krångligt och är det verkligen realistiskt ?.. och vojne vojne gny och gnäll...och hur blir det med dom och hur går det med det..? När cykeln kom till byn stod de oroliga kärringarna på rad och gnydde över förändringens katastrofala hemskheter och vad läskigt som skulle komma, sen gnydde dom över tåget och sen gnydde dom över bilen och sen gnydde dom över flyget och sen över månraketen...dom gnydde över kungens maktavsättning,dom gnydde över tvåkammar riksdagen,dom gnydde över enkammarriksdagen,och dom kommer att gny över alla förslag på förändring överhuvudtaget...så funkar dom, CMO,Striner m.fl.
ARGHUIIREEE, din oförbätterliga anarkist. När det kommer till att gny över förändringar så gäller det bara sådana förändringar som inte faller oss "gnyare" på läppen. Förändringar som i bästa fall gör saker värre. Som konstiga samhällsförändringar utan grund eller verklighetsanknytning.
javisst...inga förändringar är ju bättre än "konstiga samhällsförändringar utan grund eller verklighetsanknytning."...det har man sagt till alla som vill förändra..till vad nytta ? Medborgarlön är ju helt vansinnigt...så galen sa dom att Jules Verne var när han skrev om ubåtar...och de första som hävdade kvinnlig rösträtt tog man till dårkistan som hysteriska....till vad nytta ?
Till Guds vreda, anarkisten ARRRGGGUUIUREE.. Det är nog dags för dig att kolla din syn, och sluta lägga ord i andras mun. Var har jag skrivit att jag är emot förändringar? Att leva är att utvecklas. Utveckling sker inte utan förändringar. Dock vill jag se förändringar som är bra, inte sådana som är dåliga. Vad gäller medborgarlönen så är den ett idiotförslag, vilket visar sig på att artikelförfattaren inte ens kan svara på basala frågor om dess utformning. Ha en underbar dag ARGUIIIERREEE...
PS. Historien är full av idiotförslag som i efterhand visat sig mer idiotiska än då dem lades. Att föreslå något som är före sin tid skiljer sig från att föreslå något idiotiskt, som medborgarlönen.
För den som ser en björk, som om den vore en ställning med uppgift att bära en miljon löv, kan detta med en försörjningsgaranti te sig helt obegripligt. Det är lövens uppgift att klara sig själva - eller hur. Varje löv bör se till att det blir så stort som möjligt, även om det innebär att andra löv helt hamnar i skugga. Löv som inte kan inse det smarta i det bör helt enkelt fällas - eller hur. --- För den som däremot fattar varför det finns löv på en björk, kan det omvänt vara självklart att björken faktiskt försörjer sina löv med allt som de behöver, eftersom den behöver alla sina löv. För björken är det obegripligt att någon alls kan undgå att fatta det, eftersom den vet hur allt samverkar. Men - rent hypotetiskt - för de egocentriska löv som tycker att den övriga björken finns till bara för dem, är det obegripligt detta med att alla måste hjälpas åt för att ta hand om varandra. De kan inte förmås att fatta, att det enda med verkligt värde är HELA björken. --- Det är själva HELHETEN som är den kommande dimensionen för människan att mogna in i. Gamla Testamentets judendom är dödsdömd. Detta kan friliberaler och libertarianer omöjligen fatta, eftersom de inte förmår att ta ett steg bort ifrån sig själva. Inte ens sedan bilder på Jorden finns, tagna från Månen, kan de fatta att vi hör ihop. Björken förstår det, men friliberaler och judar som väntar på en jordisk Messias, är så inkrökta i sig själva att de inte har en susning om vad livet handlar om. --- Faktum är att friliberaler och libertarianer ligger minst tre tusen år efter i sin utveckling. I Gamla Testamentet står att Gud skapade Jorden åt människorna. Och det blir lika infantilt som att tro att Gud skapade björken för att löven skulle ha något att sitta på. Minsta klarsyn inser att allt är en HELHET och Jorden står nu inför den ödesstund då människor antingen inser det eller fördärvar biosfären för överskådlig framtid. Den egocentrerade friliberalen och den materialistiska judendomen sprider död omkring sig. Själva är de helt blinda för sitt eget beteende. Därför måste de som ser, sluta att ta styrning av de blinda - NU!
Tomasz Striner, som jag tolkar "din nemesis" Aguirre, så menar han att din förändringslusta är begränsad inom vad du anser vara genomförbart, och att denna begränsning hos dig är mer begränsad än hos t.ex. han själv. Kanske dessa mina skisser intuitivt kan illustrera... [länk] [länk] [länk]
Inlägg #43. Delvis har vi ju redan den problematiken idag. Jag känner en invandrare som idag får 15 000 av staten varje månad för sitt boende och till sina barn, utan att han behöver lyfta ett finger i riktigt arbete. Detta är ju i praktiken en form av medborgarlön som redan finns idag. Men problemet med dagens system är ju att om han arbetar det minsta lilla, så dras detta av ifrån hans socialbidrag varför det blir helt meningslöst för honom att ens försöka ta ett jobb med tanke på hans ganska risiga kvalifikationer. Med medborgarlön så skulle han antagligen få lite mindre, men samtidigt skulle han få behålla hela beloppet från den första intjänade kronan, vilket verkligen skulle motivera honom till jobb. Med mitt system med landskatt och minskat inkomstskatt skulle han få behålla ännu mer, vilket skulle ge ännu större uppmuntran. Om jag minns rätt så var det ju till och med Moderater som pratade om något liknande förut, om att socialbidragstagare skulle kunna få behålla sitt socialbidrag en tid även om de arbetade. Detta betyder att en del politiker i smyg redan har börjat tänka i riktning mot medborgarlön, helt enkelt för att det är den enda rimliga lösningen på ett svårt samhällsproblem. Men på grund av förståsigpåare som dig som redan "vet" att medborgarlön är dåligt så vågar de inte prata om det öppet. Politikerna har bara inte vågat ta debatten.
För övrigt. All välfärd blir problematisk i en värld där människor och kapital rör sig över nationsgränser. Man får problemet att människorna rör sig mot välfärden, samtidigt som kapitalet rör sig bort ifrån välfärden. Men det grundläggande problemet här är väl snarast avsaknaden av en global demokrati som kan sätta upp spelregler för företagen globalt. Vissa nyliberaler vill ju å andra sidan avskaffa och försvaga nationernas enskilda demokratiska system till förmån för en global marknad, men detta är ju inget annat än en fascistisk inställning. Vad det handlar om är ett globalt demokrati och integreringsproblem som kommer att få sin lösning tids nog. Det enda man kan göra på kort sikt är att sätta upp lagom stora barriärer för rörelser av människor och kapital över gränser.
Istället för att med tullmurar hindra minsta gemensamma nämnare från att breda ut sig globalt, så skulle man ju kunna åstadkomma något liknande med de nätverk av förtroende som värdesäkrar lokala valutor i t.ex. den "Ripple Project" valuta du [länk] - ade till i går - "Ripple is a project to build a new kind of monetary system based on the trust present in our ordinary social and business relationships". Begränsningen blir då visserligen inte geografisk, men desto bättre tycker jag: Den blir i enlighet med värderingar, och det är ju ändå värderingar som förenar och skiljer oss åt...
#49 Björk-liknelsen är ju helt ologisk. Björken är EN individ, löven livsnödvändiga delar av individen som människans organ. Hjärtat konkurrerar ju inte med lungorna t ex. Däremot konkurrerar de individuella "björkindividerna" om tillgång till utrymme, näring och ljus.
##51 och 52. Varför jobbar inte invandraren? Är trött att höra på att folk inte kan. Är själv invandrare och har alltid jobbat. Aldrig levt på bidrag. Tror inte att medborgarlönen uppmuntrar till arbete. Åtminstone inte ett arbete som man skattar för.I övrigt så skriver du om önskedrömmar som aldrig hittills visat någon som helst möjlighet att förverkligas. Kolla FN. Fråga Gaddafi om vad han anser om dina tankar. VAKNA OCH LEV I VERKLIGHETEN INTE I EN DRÖMVÄRLD. Vad gäller ARGGUUERE så är han inte intresserad av att göra nytt och bättre. Hans intresse är att föerverkliga sitt anarkistiska drömrike.
#55 - Per W, mannen som känner Universums och Livets hemligheter. Och som vet vad en individ är och varför en individ inte kan liknas vid ett träd. Från sin perfekta observationspunkt i tid och rum vet han vad liv är. Han vet att evolutionen endast förekommer på ett litet korn i en av de tio miljarder galaxerna. Har har sina agenter spridda över en sfär med radien 14 miljarder ljusår. Sådana allvetare imponerar. Gud bugar sig djup inför denna typ av män. Per W - vet att Jorden saknar medvetande. Jorden kan inte vara en individ - detta vet Per W --- Han har dock inte - påstår jag - bättre koll på Universums möjliga tillstånd än vad en bakterie i hans egen mag-tarmkanal har, när den försöker föreställa sig hur begränsad den köttsliga värds tankeförmåga är, i vilkens kropp han befinner sig.
Tomasz: Ja undra varför? Vem skulle gå upp 7 varje morgon, slita hela dagen i något skitjobb bara för att i sluten av månaden ha precis lika mycket pengar som om man hade fortsatt gå på socialbidrag, vilket då ska sägas inte är speciellt mycket pengar det heller i en värld av stigande priser. Undrar du fortfarande varför invandrare i detta exempel inte arbetar? Detta gäller för övrigt många Svenskar också. Och ÄVEN om dessa invandrare VILL ha ett jobb och söker med ljus och lykta efter dem, så är det ändå oerhört svårt att få ett jobb över huvudtaget. Jag har en hel del bekanta i den kretsen, så jag vet vad jag talar om. Men detta är ju det system som du tycker är så bra, så du borde ju vara nöjd. Antingen kan man sitta och dela ut moralkakor och säga att människor borde göra "si eller så", eller så satsar man på ett system som faktiskt motiverar människor till arbete. Ett system där lönen inte drar av på bidraget. Ett system där människor faktiskt får behålla det som de arbetat för, och som bygger på låg inkomstskatt och hög landskatt.
#54 - CMO - det är gott att se hur ditt varma hjärta idogt klappar för semiterna och träder till dessas försvar när du känner det påkallat. Kristna människor bekänner sig till kristendom. Är det detsamma med judiska människor, men att de bekänner sig till judendomen? En kristen är en kristen. Hur är det med en jude? Är en jude en jude? En kristen kan inte vara ateist. Kan en jude vara ateist? Kristna är en religiös grupp. Är judar en religiös grupp? --- Semit behöver du inte förklara för jag vet vad det är - och jag har aldrig någonsin haft något emot semiter. Vad tycker om judar kan jag omöjligt säga för jag vet inte vad jude är för något. Men jag ser gärna att du reder ut begreppen åt mig, CMO.
Tomasz: Sedan är det ju intressant att du nämner Libyen. Varför tror du att Nato är där och bombar just nu? USA:stödda astro-turf grupper gjorde uppror (astro-turf = fejkad gräsrotsrörelse) då Gaddafi hotade att gå ifrån petro-dollarn och införa en ny valuta baserad på guldstandard. Att Gaddafi stödde medborgarlön vilket skulle frigöra låg och medelklass från skuld-slaveri är ju ytterligare en orsak till att han var en illa omtyckt man bland världens finansiella elit. Man kan ju lätt inse varför den internationella bankmaffian blev upprörd, och drog i sina trådar för att sätta punkt för denna uppstudsighet.
+#57 och 58 Erobwen, var god och lägg inga ord i min mun. Jag har aldrig uttryckt att det system vi har idag är så bra. Det får stå för dig. Däremot anser jag att du svamlar om att invandraren ifråga ska gå upp kl 7 varje morgon i något skitjobb (utan att ge exempel skitjobbet) utan att att få lön för sin möda. Skitsnack. Har nämnt för dig att medborgarlönen knappast uppmuntrar till vita jobb. Du verkar dock inte läsa vad jag skriver utan tuggar dig igenom dina teser om medborgarlön som aldrig kommer att förverkligas. Det är väl därför du inte kan svara på om alla som kommer till Sverige ska få medborgarlön tillsammans med sitt uppehållstillstånd.Inte ens miljöpartiet, som verkligen är glada att testa nya tag, tror på detta längre. Att det är svårt att få jobb vet jag. Det är dock inte samma sak som att det är omöjligt, något som medborgarlönen är ett bevis på. Jag tror inte vi kommer längre. Du tror på en sak, jag på en annan. Tyvärr för dig så verkar de flesta tro mer på mig än dig. Annars hade vi haft både medborgarlön och Gaddafis fin fina samhällsideér förverkligade i Sverige...
#55 - Per W, det blev kanske väl rörigt. Lite enklare: Jag ser Jorden som en individ och jag tar björken som en exempel på en individ. Björklöven, vilka är nödvändiga för björken, liknar jag vid människornas förhållande till Jorden. Jag tror alltså att Jorden behöver människor lika mycket som lövträd behöver löv. Men det är så klart ingen heltäckande liknelse. Den är bara till för att vi via den kan förstå att vi är evolverade ur Jordens biosfär därför att Jorden behöver oss på liknande sätt som en människa behöver hjärnceller för att kunna ha ett människomedvetande. Jorden har ett planetariskt medvetande och det är som fysisk bas till detta vi är till. Inte för att köra bil eller ha kylskåp eller göra klipp på Wall Street. Livets mening är något högre än så. Närmare bestämt oerhört mycket högre.
#59 Förlåt mitt tröttsamma tjat om antisemitism Dag. Jag inser naturligtvis innerst inne att du bara är en schysst farbror som råkar anse att nazisterna industriella mord på judar mycket väl kan vara en skröna fabricerad av sionister, att Israels behandling av Palestinierna ligger moralisk paritet med ”einsatztruppen” och Treblinka, att det är 100% säkert att Israel låg bakom 9/11, att Israel är fullt berett och förberett att utplåna väst med sina kärnvapen, att en sionistisk konspiration med planer på totalt världsherravälde styr USA och resten av regimerna i väst, och att Ku Klux Klan ledaren David Duke är en auktoritet när det gäller att analysera judendomen. Alla mina grundlösa insinuationer om antisemitism ska ses i det sammantagna ljuset av dessa (totalt irrelevanta) observationer. Bara för att din gång är vaggande och att du oavbrutet kvackar behöver du naturligtvis inte alls vara en anka...
#64 - CMO, jag försöker göra frågan enklare: Är judar ett folk eller en grupp människor som har en speciell religion gemensam?
CMO, skriver du under på denna lag?... [länk] . Om inte, varför inte?
Mina egna kommentarer finns under styckesrubriken "Alternativet fundamentalism" i min text "Vetenskaplig fundamentalism" från 2008-08-16, för vilken jag la ut citeten ifråga som referens. [länk]
_
#64 - CMO - "att nazisterna industriella mord på judar" --- Det finns forskare som menar att de flesta judar som dödades i samband med nazismen och Andra Världskriget inte avrättades på ett industriellt sätt. Har dessa forskar rätt eller fel?
Det finns personer som var på plats och som såg avrättningarna. Har dessa rätt eller fel?
Jesu blod...en artikel om bostadsfrågan urartar till en debatt om antisemitism...???...Hur går det till ? Det enda som är värre för de som kallar sig judar, än de som ifrågasätter detaljerna i Förintelsen, är när CMO med flera försvarar dem.Den vidriga Förintelsen lade grunden för sionismens brott, med staten Israels rasistiska ockupation.Alla försök att blanda bort korten i dessa frågor skall bekämpas...Finns det nån som betvivlar nazismens ondskefullhet oavsett historiska oenigheter ? Finns det nån som är betjänt av att man inte kan skilja på judar i allmänhet och de våldsverkare som driver militärbasen Israel ?Finns det nån som vet hur svensk bostadspolitik kuggar in i detta ?
Raphael, din fråga är alltför ospecifik för att kunna besvaras. Självfallet avrättades det folk. Men det frågan gäller är om så skedde på ett industriellt sätt, med vilka metoder o.s.v.. Enligt de första versionerna var det med el och vatten på nedsänkbart galler, om minnet inte sviker. Senare blev det gas. Som skulle skapas med avlusningsmedel. Som kräver stark värme för att snabbt avge sin gas. Och som tar mycket lång tid att vädra bort. Vilka vittnen pratar du om, och vilken av versionerna beskriver de? Kan de ha sett det de säger sig ha sett, jämför avstånd, planritningar etc. Kan de ha fabulerat? Jag har stött på mytomaner i min dag. Kan det tänkas ha funnits mytomaner även bland överlevarna?
Aguirre, är inte Förintelsen mer eller mindre en sionistisk uppfinning? Med allt bistånd från Tredje Riket och Hitler, förstås.
PS: Står i min bokhylla: Lenni Brenner, "51 Documents: Zionist Collaboration With the Nazis". [länk]
Eftersom jag finner diskussionen på Sourze i stort sett motbjudande så har jag ingen lust att delta i den utan har i stället ägnat mig åt elementär statistik. De senaste tolv timmarna har skrivits 59 kommentarer, varav Leif Erlingsson stått för 27 stycken, dvs. i runda tal 45%. Man kan tala om en viss dominans och enkelriktning - frågan är bara om någon läser skiten?
Tomasz: Jag tror inte att jag lägger ord i din mun. Om jag fattat saken rätt så föredrar du bidrag framför basinkomst, för jag antar att du i alla fall inte kan mena att du tycker att fattiga ska svälta? Och att arbeta gratis utan lön är precis vad som väntar människor utan kvalifikationer och jobb i dagens Sverige. Har du hört talas om Fas 3 och hur arbetslösa utnyttjas på det sättet? Den bekanta personen jag talar om arbetade skift i en månad med att tvätta bussar på ett praktikjobb som han blev tilldelad av socialen. Ett ganska tufft jobb lät det som, och vad fick han för det? Inte ett ruttet korvöre, eftersom hans lön drogs av ifrån hans bidrag från socialen. Är det så man motiverar människor till arbete? Bidragssystemet skapar tröskeleffekter som är oerhört svåra att komma runt för många. Basinkomst är i sammanhanget överlägset.
Tomasz: Sedan tycker jag att du blandar äpplen och päron när du blandar in flykting och invandringsfrågan i detta. Vad har det med saken att göra? Socialtjänsten ger redan nu socialbidrag till människor med permanent uppehållstillstånd. Vad är det för skillnad om de istället ger medborgarlön till dessa? Jag förstår inte vad du vill komma med det spåret. Det mesta talar dessutom att statens kostnad kommer att bli ungefär densamma i båda fallen. Basinkomst kan i vissa fall bli billigare eftersom man inte längre behöver avlöna personal på socialkontor etc.
Leif...nja..självklart skall alla politiska vinster på Förintelsen utnyttjas av sionisterna i Israel...allt skall överdrivas..hållas vid liv på ett osunt sätt..för att hålla den egna bemanningen på militärbassen Israel krigsgalen, och de som lever av sionismen fett försörjda...men detta gör inte Hitler och nazismen ett dyft bättre..detta är bara till belastning för de flesta vanliga judar överallt i världen, som får lastas för Israels beteende.Sionisterna är de som håller judefrågan levande när nazisterna dött ut...man kan bara känna sorg.
Aguirre, du glömmer ett helt folk som hålls i slaveri av rädsla för att Förintas av en ond värld. Traumatiserade och rädda människor kan förmås till mången sjuk gärning. Alla folk förlorar. "The deceiver cares little for Gentile and Jew alike." [länk]
Nä..Leif...inte ett helt folk...bara de judar som bosatt sig på palestiniernas jord...där odlas rädslan, för att hålla hatet uppe...för att kunna motivera grymheterna Israel begår...Klart att dessa sionister målar Förintelsen i så svarta färger de kan, men tavlan var redan helt svart...så deras ivriga målande är dem bara till förfång.Många har redan tröttnat på deras tjat om judehets så fort nån kritiserar Israel...blir det nånsin nått nytt utbrett judehat...så kommer varje jude att förbanna sionisterna.
Aguirre, dock, sionisterna önskade judiska offer i Europa, så även judarna skulle ha offrat liv i WWII och därmed efter kriget ha "moralisk" förhandlingsposition. Därför antog man inte tidiga tyska erbjudanden om att judar skulle få massutvandra, vill minnas just till Palestina, men det får jag i så fall kontrollera
I inlägg #67 skriver jag exakt så här: "Det finns forskare som menar att de flesta judar som dödades i samband med nazismen och Andra Världskriget inte avrättades på ett industriellt sätt. Har dessa forskar rätt eller fel?" --- Om man ur dessa rader drar att jag sätter ifråga en enda dödad jude, då har antingen-eller-tänkandet tagit makt över den läsarens hjärna. --- Anledningen till min skrivning är en krönika i OBS häromdagen - [länk] - Deborah Lipstadt - påstås här skriva följande i The Eichmann Trial - De flesta judar mördades inte av det industriella dödandet i dödslägren utan på ett närmast hantverksmässigt sätt sköts de en och en av vanliga tyska soldater och specialkommandon, den bild som Zygmunt Bauman gjort berömd, där Auschwitz är sinnebilden för ett modernt och industriellt dödande, var inte typisk för Förintelsen. --- Den som i mina inlägg tolkar att jag förnekar att fruktansvärda brott mot bland annat judar begicks av nazisterna har fastnat i tabuträsket. Sanning och tabu är varandras fiender och jag står extremt på sanningens sida. Segraren skriver historia. Det är sant. Men han skriver inte sanningen. Det är varje människas förbannade skyldighet att ifrågasätta maktens skrivningar. Även när det kommer till judar!
Sanningen om om en psykopatisk mördare...som också råkar vara muslim...skulle kunna ältas mot alla ev. PK-tabun idag. Förvisso är det sanningen med stort S. Men varför skulle man välja ut denna sanning och ta fram det i dagens Sverige med begynnande muslimhat ? Man behöver inte ljuga om saker, men den som tar fram vissa sanningar,i en viss tid, har alltid ett motiv att ta fram just denna sanning.Vad skulle motivet vara att visa på att det fanns judar för 65 år sedan som var kapos i lägren ?..som kollaborerade med nazisterna ?...extrema judiska grupper som utnyttjade situationen i Hitlertyskland för egna syften,med människors liv som pris ? Vad är motivet att välja att ta fram denna sanning av alla sanningar...idag ? Självklart är det ovannämda sant..så också med muslimen...står man på sanningens sida extremt...vilket jag tycker man skall göra...måste man också vara sann mot sig själv och sant visa...vad är mitt motiv att ta fram just denna av alla sanningar,just idag,just här,i en debatt om bostadsfrågor ? Vad vill jag med det ? Det är en intressantare sanning, än detaljer kring hur folk utrotades för 65 år sedan.
:-)...frågan gäller generellt...av världens alla sanningar..varför sanningen om detta,varför nu,varför jag ? Det kan vara goda motiv att välja denna sanning av alla sanningar...det kan vara riktig dåliga motiv också...men det finns ett motiv...men det motivet känner bara den som väljer ut denna sanning....Jag känner till massa sanningar...men jag tar inte fram dem av en slump och redogör för dem...jag försöker ha ett sammanhang..och ett klart motiv.Man skall inte ljuga för sig själv...den förmågan skall man spara till förhör. :-)
Leif...jag jagar ingen syndabock för något...CMO gör alltid svinhugg av rabiata skäl..Jag vill bara visa att det finns alltid en orsak till att man tar fram sanningar...och det är inte av en allmän kärlek till sanningen i sig,även om man hyser en sådan.
Förintelsen är judarnas motsvarighet till Korsfästelsen! Varje spädbarns förbindelse med Allt - slås sönder av en oförstående och okänsliggjord vuxenvärld. Urkristendomen har symbolik för detta och den är att varje människa naglas fast vid sitt eget unika kors - som är hennes barndom. --- Det har slagit mig, att eftersom judarna förnekar att kristendomens symboler är relevanta, så saknar man egna symboler för hur själen dödas hos det späda barnet. Med Förintelsen kom den symbolen. Och den är lika kraftfull som Korsfästelsen. --- Att nazisternas ideologi orsakar Förintelsen är psykologiskt helt begripligt. Det fysiskt svaga - och för sin mentala utveckling psykiskt beroende - barnet, är raka motsatsen till nazismens styrkeideal. Och - vill jag påstå - även den gammaltestamentliga judendomens styrkeideal. Här gällde att den fader (Abraham) som inte var beredd att döda sitt barn (Isak) var ovärdig inför Gud. --- Med Josef (Nya Testamentet) var det tvärtom. När Herodes (Den tidens Liv-rädda Diktator) beordrade mord på alla nyligen födda gossebarn, så räddar Josef sin son istället för att göra som Abraham. Det Nya Testamentet värnar barnet mot att psykiskt dödas. Istället sägs att hos de nyfödda barnen finns Himmelriket. --- I det Gamla Testamentet ingår att barnet skall psykiskt Förintas. OBS - att ur barnets position är Abrahams svek fullständigt redan då han väljer sin Fader Jahve framför sin son Isak. --- Den som menar att mitt resonemang här inte har med försörjningsgaranti eller medborgarlön att göra, kan omöjligen ha satt sig in i grunderna för urkristendomen. Han måste även bestrida att Bibelns NT och GT har haft stor påverkan på vår kultur ända sedan medeltiden. Han kan givetvis även höra till ytans folk, vilka inte har djupare idéer om Universum än att det handlar om en välplacerad aktieportfölj eller att livet vore bättre om alla gjorde som de blev tillsagda. Att erinra en tvådimensionell karaktär om vårt solsystems rörelse i en av spiralarmarna på Vintergatan, och att vi säkert rör oss mot ett framtida möte med vår närmaste granne Andromeda, är givetvis helt bortkastat. Han kan helt enkel inte känna att det har med honom att göra eftersom han sedan födelsen är avskuren från känslan av att vara ett med Allt. Han är en modern aniaramänniska - helt utan djup, helt utan sammanhang. Och det värsta av allt - Han tror att hela Universum är skapat av honom själv. Eftersom han förnekar Gud gör han sig själv till Gud. Så går det med de ömkansvärda libertarianerna och med alla andra som har sin själar fångade i förstenad skräck - som ännu inte insett att de är de själva som tidigt i livet blivit Förintade!
Att förvänta sig att leva på en "försörjningsgaranti" innebär att man förväntar sig att tillräckligt många andra har viljan och förmågan att arbeta ihop den.
#90 - Per W, att du är en i grunden lat människa som vill leva på andra om det bara gick, har jag nu insett. På sig själv känner man ju andra, eller hur? --- Men har du någon som helst ide om varför du finns till? Ingår du i ett sammanhang eller kunde du lika gärna inte ha funnits till? Kan det finnas någon mening med din existens, Per W?
#73 - GunnarL, inte nog med att du troligen lider av tvångsmässigt trådläsarsyndrom (kan eventuellt lindras med kognitiv terapi) du bör även läsa in dig bättre på Jantelagen. I synnerhet §1 - Du skall inte tro att du är något - kan var lämplig att meditera över för din del.
inlägg #75 och 76 Som jag skrivit så tycker jag inte att bidrag är bra, dock nödvändigt för vissa. Och därmed ser jag att detta blir förstått när man läser vad jag skrivit och inte fortsätter att pracka på mig åsikter. Att bidrag är nödvändigt gäller dock endast ett fåtal. Den som kan jobba ska också göra det. Skillnaden mellan bidrag och medborgarlön är att den förstnämnda gör det möjligt att ställa krav på mottagaren. Därmed finns en möjlighet att påverka densamma. Medborgarlönen är samhällsparasiters bästa vän och ett tecken på ett samhälle som inte bryr sig om sina medborgare. När det gäller invandrare som kommer till Sverige är min fråga vad som händer om medborgarlön införs? Ska ett uppehållstillstånd ge en rätt till detta så kommer vi att översvämmas av omvärldens utsatta. Men vi kommer även invaderas av samhällsparasiter som likt gökungar sitter med öppen jättenäbb och väntar på att bli matade. Till sist hade det varit klädsamt att få reda på, vilket jag bett om tidigare, hur mycket pengar medborgarlönen ska vara på? Och var du fått dina fantasier om att statens utgifter hade varit desamma om medborgarlön infördes?
#93 - tomaz - "vi kommer även att invaderas av samhällsparasiter som likt gökungar sitter med öppen jättenäbb och väntar på att bli matade" --- Detta är den bästa beskrivning på banker, fondbolag och låneinstitut jag någonsin sett. Synd bara att varningen kommer något sent.
#85 Ja det är ju själva fan att Dag inte ska kunna förtala judar [länk] utan att någon jävel glider in på antisemitism...
#95 - CMO, går det att kritisera judendomen utan att bli kallad antisemit? --- Är judendom ett slags religionens frälse? --- Vad skall de kallas som kritiserar islam, buddhism, kristendom, hinduism, asatro?
CMO vill inkriminera alla judar i Israels brott mot mänskligheten...de flesta judar är goda människor som vi...de som befolkar Israel är extrema sionister tyvärr..lägg inte skulden för det på judarna.Det är lika dumt som att hävda att alla i USA är i KuKuxKlan.
#96 Nej inte generellt. Men om någon plötsligt börjar svartmåla en religiös/etnisk/nationella grupp mitt i en diskussion som handlar om fastighetskatt och medborgarlön så kan man, ungefär som som AGurra menade ovan, fråga sig vad motivationen är. Och om det sedan visar sig att det märkliga beteendet passar in i ett mönster av mer eller mindre dagligt svartmålande och vilt spekulerande mot en och samma religiösa/etniska/nationella grupp så drar man kanske visa slutsatser om bevekelsegrunderna.
#98 - Det fanns en orsak till att Jesus bröt med den judendom som han ansåg död och dogmatisk. Låt de döda begrava de döda! --- Denna motsättning mellan världslig makt och kontroll, och den oegennyttiga kärleken till nästan, är inte mindre idag. --- Om man inte kan inse den motsättningens natur, så kan man heller inte inse varför medborgarlön är möjlig. Altruism förblir en obegriplighet.
CMO #95 anser detta att vara förtal av judendomen: "Gamla Testamentets judendom är dödsdömd." Inskränkt är bara förnamnet. Finns inte en gnutta förtal där. Förtal innebär att man sprider osanning om någon/något. Dag konstaterar bara fakta ur hans (och ur mitt) perspektiv sett.
Ang judehatdebatten som CMO startat vill jag bara påminna att många av de högsta nazisterna, exempelvis massmördaren Himmler, trodde på övernaturliga krafter. Jag äcklas av att läsa om synpunkterna som i detta förum förs fram om såväl Förintelsen som judarna.
Rättelse: Det är inte CMO som startat judehatdebatten. Han har svarat på dess upphovsman: Erlingsson. Sorry.
(Inte ens den på 200-talet nedtecknade muntliga judiska lagen är förtal!
 • CMO, skriver du under på denna lag?... [länk] . Om inte, varför inte?
  Mina egna kommentarer finns under styckesrubriken "Alternativet fundamentalism" i min text "Vetenskaplig fundamentalism" från 2008-08-16, för vilken jag la ut citeten ifråga som referens. [länk]
  _
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-26 20:22:00 inlägg #66, [länk]
)
Erlingsson verkar stå Himmler nära i sin tro på högre makter. Tänk om han fått rätt att bestämma i dag som Himmler fick en gång i tiden?
Det var inte jag som lyfte judarna i tråden, orsakskedjan är att Dag Nilsson i #49 [länk] sågar gammeltestamentligt tänkande. TÄNKANDE, inte några människor! Skilj på TÄNKANDE och människor! Men CMO #54 + #64 [länk] [länk] kopplar in "antisemetism" och "nazisterna industriella mord på judar". Och så kommer Tomasz Striner [länk] "Jurist som jobbar på en statlig myndighet", d.v.s. en medlem av det kriminella nätverket "staten", i #102 #103 #105 [länk] [länk] [länk] och försöker blanda bort korten. Antagligen för att han inser hur löst han eg. sitter, när folk fattar vilka han jobbar för.
Ett av ett flertal vidriga påståenden från Erlingsson: Aguirre, är inte Förintelsen mer eller mindre en sionistisk uppfinning? Med allt bistånd från Tredje Riket och Hitler, förstås. Erlingsson är ett levande bevis på att medborgarlön är ett vidrigt påfund. Varför ska jag behöva betala skatt så att han kan få tid till att skriva sina vidriga teorier om Förintelsens orsaker och verkan?
Brasklapp: Det finns många bra människor i myndigheterna. I en korrupt värld kan ingen vara helt ren, men vi kan sträva i rätt riktning. (Eller i fel...)
Dag däremot försöker bringa klarhet, vad menar CMO?
 • #54 - CMO - det är gott att se hur ditt varma hjärta idogt klappar för semiterna och träder till dessas försvar när du känner det påkallat. Kristna människor bekänner sig till kristendom. Är det detsamma med judiska människor, men att de bekänner sig till judendomen? En kristen är en kristen. Hur är det med en jude? Är en jude en jude? En kristen kan inte vara ateist. Kan en jude vara ateist? Kristna är en religiös grupp. Är judar en religiös grupp? --- Semit behöver du inte förklara för jag vet vad det är - och jag har aldrig någonsin haft något emot semiter. Vad tycker om judar kan jag omöjligt säga för jag vet inte vad jude är för något. Men jag ser gärna att du reder ut begreppen åt mig, CMO.
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Dag Nilsson 2011-05-26 15:58:00 inlägg #59, [länk]
_
Jag vill även påpeka för alla hobbyhistoriker kring Förintelsen att det gäller att benämna saker och ting rätt. I Förintelsen "avrättades" inga judar. De MÖRDADES! Hur detta skedde verkar dock vara viktigare för dem som vägrar inse Förintelsen och inte ens kan se skillnaden på mord och andra sätt att ta död på sina medmänniskor. VIDRIGT är bara förnamnet på detta Forums urartade innehåll och alla dem gräsliga inlägg i det som har velat ifrågasätta MÖRDANDET av miljontals män, kvinnor och barn. VIDRIGT!
Ja du Striner, du tror den maffia ju jobbar åt sitter säkert så länge du kastar skit på hederligt folk. Skäms! Men skam vet du inte hur man stavar till.
# 112 Efter att ha läst lite av dina funderingar kring Förintelsen så mår jag illa. Varje vettig människa bör göra samma sak när han/hon tar del av dina funderingar kring detta tema. Det man inte känner till något om ska man inte diskutera kring. Speciellt inte om det gäller ett sådant fruktansvärt brott mot mänskligheten som Förintelsen är. Läs, lär och tänk vettigt innan du yttrar dig. Skriv sedan något som inte är stötande för dem som verkligen har kunskap om Förintelsen. I Tyskland hade dina vansinniga tankemissfoster kring Förintelsen förmodligen lett dig till ett rättmätigt fängelsestraff. Bra så.Tyvärr lever vi i Sverige.
Diskussionen är fortfarande lika motbjudande, men den elementära statistiken berättar att antalet kommentarer de senaste tolv timmarna liksom i går uppgår till 59 stycken. Dock står Leif Erlingsson i dag enbart för 9 kommentarer, vilket innebär 18% av totalen. Saker och ting bättrar sig faktiskt.
Sen vill jag gärna ställa en fråga dels till Dag Nilsson, dels till Leif Erlingsson. Anser du att det begicks massmord på judar under andra världskriget eller är det bara en skröna? Svara gärna med ett enkelt ja eller nej.
116/ Det var inte svar på frågan Leif Erlingsson. Jag frågade om du ansåg att det begicks ett massmord på judar under andra världskriget. Svara ordentligt eller håll käften! Ett uteblivet svar är också ett svar.
#115 - GunnarL - Ja, jag är övertygad om att det begicks massmord på judar under Andra Världskriget.
#111 - Tomasz, det är ingen tvekan om att du är mycket starkt känslomässigt berörd av judemördandet under nazitiden. Jag tycker också att mord är avskyvärt. Och massmord blir på något sätt mer än man kan ta in eftersom det överväldigar. För den enskilda individen som mördas är det dock ingen skillnad på mord och massmord, så vi måste inse att det är de efterlevande som utsätts för en större chock vid massmord. --- På mig verkar det som om du Tomazs reagerar starkare då mord på judar kommer på tal än vid mord på andra människor. Är det så? Om om det är så - varför?
#115 - GunnarL du menar specifikt massmord europeiska judar. Tyskland, liksom de allierade efter kriget gjorde med ffa unga manliga tyskar, samlade ihop massor av judar i läger, och i båda fallen dog det massor av människor. Detta kan naturligtvis i båda fallen kallas massmord. Man kan ju tänka att detta var avsikten, men jag har inte sett in i huvudena på planerarna av detta och kan därför ej uttala mig. Om det fanns mycket judar i Dresden 1943 så var detta ett massmord bl.a. på judar. Om du avser något slags industriellt mördande av judar i läger så kan det ha förekommit. Jag vet helt enkelt inte. Vet du? Jag har dock ännu ej sett några övertygande bevis. Har du?
#120 - Leif, ang industriellt mördande av judar under nazitiden - En krönika i OBS häromdagen - [länk] - Deborah Lipstadt - påstås här skriva följande i The Eichmann Trial - De flesta judar mördades inte av det industriella dödandet i dödslägren utan på ett närmast hantverksmässigt sätt sköts de en och en av vanliga tyska soldater och specialkommandon, den bild som Zygmunt Bauman gjort berömd, där Auschwitz är sinnebilden för ett modernt och industriellt dödande, var inte typisk för Förintelsen.
Jag börjar ana att Förintelsen av just judar har utvecklats till ett begrepp vars symboliska innebörd fäster i något annat än i mord på judar. Lika väl, som jag ser symbolen Jesus på korset, som en bild av vad som skett med var och en av oss som spädbarn, så kan jag tänka mig en liten försvarslös judisk folkspillra, i vanmäktig hjälplöshet, utlämnad till den hjärtlöst grymma Varulven Hitlertyskland. Lika vanmäktigt hjälplös som Jesus var då han korsfästes, lika försvarslösa var de europeiska judarna inför nazisterna. Det lilla, lilla nyfödda och isolerade Israel, med de hemskaste mordiska grannar runt omkring sig, påminner också om det nyfödda barnets utsatthet. --- Vem som helst som tänker efter det minsta inser att det människofientliga mördandet av judar utfört av nazisterna, trots det bestialiska våld som användes, inte på något sätt var värre än mängder av liknande övergrepp mot människogrupper i världshistorien. Dock har just judemorden i vår kultur fått en alldeles speciell status. Varför? --- Jesus sade »Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till. Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.» Detta gäller späda barn. I Thomasevangeliet talas om sju dagar gamla barn. Alltså något som varje vuxen bär inom sig! Vart tog det vägen som var i Himmelriket? Hur tvingades vi som barn överge detta barn i anpassningens namn? Kan det har varit en vuxenvärld i en kultur, lika okänslig och skrämmande som den Tyska herrefolkskulturen i sin nazistiska extremform, som Förintade de levande i oss? Känner vi igen oss själva som nyfödda i judeförföljelserna, i en förgiftad atmosfär - ett slags mentalt Zyklon B? Blev vi också utrotade? --- Om mina funderingar har substans, så är det av högsta vikt att vi för dem vidare. Därför att zionisterna är samma typ av mördarmaskiner nu, som nazisterna var då. Och lika djävulskt skickliga i att spela på psykets undermedvetna skikt, som nazisterna var under sin storhetstid, ser jag tydligt idag att zionisterna är. --- Själv har jag inget speciellt förhållande till judar som gör att jag känner annorlunda för dessa än för andra religiösa eller etniska grupper, men jag hävdar bestämt att för dem som känner extra varmt för judar och spontant träder till dessas försvar är mina varningar för zionismen än viktigare. --- Alla tyskar var inte nazister men nazisterna förstörde för alla tyskar. I blinda kulturer händer detta igen.
Dag #121, Eichmannrättegången som refereras och berättas om på din länk lär oss liksom Zygmunt Baumans "Auschwitz och det moderna samhället" (som jag plockade ned från bokhyllan för att kopiera titeln på, och som inspirerade mig att börja blogga 2005, se ... "Det moderna samhället en förutsättning för förintelse" 2005-07-14 [länk] ) lär oss hur farliga fyrkantiga byråkrater är, då de släpps loss...
Till Nilsson och Erlingsson. Vad gäller den sistnämnda är min kommentar att hans s k "tankar" hör hemma på en låst psykiatrisk avdelning eller på en träff för de nynazistiska monster som förnekar att Förintelsen inträffat. Nilsson, Förintelsen är inget vanligt massmord. Det är ett försök att utrota ett helt folk. Och inte bara det. Meningen var att även homosexuella, zigenare och andra ûntermänchen" skulle gå samma väg. Endast nazisternas förlust av kriget gjorde att deras monstruösa syn på de människor som de inte ansåg livsvärdiga infriades genom total utrotning av vissa människor. Med tanke på detta är jag riktigt, riktigt trött på dina tankar och jämförelser av Förintelsen med sionism, kristendom etc. Lär dig att se skillnad på saker och ting och blanda inte ihop sådant du tror hänt med sådant som verkligen hänt. Min farfar var polack och gick med i motståndsrörelsen efter att nazisterna 1939 invaderat Polen och hans krigsförband upplösts. Han fångades in av nazistarna, torterades och mördades i Auschwitz. Min far var polsk jude. Hela hans familj mördades av nazisterna (inkl hans fästmö). Han var 22 år och lyckades fly till Sovjet då de tyska "enizatskommandona" invanderade hans lilla hemstad. Flykten till Sovjet gjorde dock att han sågs som spion och sattes på ett tåg till Sibirien (Kolyma) Av de 3 600 på hans transport var han bland de 60 personer som var i livet för att befrias ur lägren fem år senare (på grund av krigsslutet). Detta har dock förföljt honom hela livet. Mina personliga erfarenheter kanske kan väcka dem som förnekar Förintelsen och kommunismens brott? För Erlingssons del tror jag att ett uppvaknande dock är omöjligt.
#123, [länk] : "lär oss hur farliga fyrkantiga byråkrater är, då de släpps loss..." V.S.B. Se inlägget efter. ( #124, [länk] .)
Nu läste jag till slutet av Striners senaste ( #124 [länk] ), och inser att han är personligt känslomässigt berörd. Tar därför tillbaka att det i hans fall skulle bero på att han är byråkrat. Beklagar istället hans familjs lidande.
Striner tar i #124 upp den europeiska agendan att utrota ûntermänchen, där Tyskland ju var tidigt ute med att realisera dessa idéer. Som dock inte kom från Tyskland, och som fortfarande är helt aktuella. Jag har bloggat en hel del om detta. Det är vad som oroar mig själv - att många av oss betraktas just som ûntermänchen. [länk] [länk]
#124 - Tomasz, jag anade starkt att du på något sätt var personligen drabbad av ohyggligheter som ägde rum i samband med nazisttiden och WWII. Även sovjetkommunismens hänsynslöshet mot individer kom att drabba din pappa. Jag är tacksam för att du delar med dig av detta, för det förklarar på bästa sätt varför Förintelsen är en extra känslig fråga för dig att diskutera. --- Jag varken kan eller vill ta ifrån dig något som har med dina äkta upplevelser att göra. Men jag vill ändå ta upp till debatt min egen syn på vad som kan vara drivkrafter bakom nazismens övermänniskomentalitet och vilka likheter som kan finnas med den idag högst mäktiga och versamma zionismen. --- Ingen kan längre inbilla mig att det finns människor som inte är styrda av sina uppväxter. Oavsett hur kraftfulla eller hur högutbildade människor är, så kommer omedvetna brister från barndomen att påverka dem som vuxna. Ju mer omedveten om barndomens trauma den vuxne är, desto farligare för sin omgivning. I synnerhet om detta paras med hög intelligens och stor handlingskraft. Och ännu värre när flera människor med liknande uppväxer kommer samman och gör ideologi av sina psykiska försvar mot känslor av brist och känslor vanmakt. Försvar mot den djupaste skräck för en livsfarlig nära omgivning (typ misshandlande föräldrar), som istället borde ha varit trygg och kärleksfylld, och psykiskt försvar mot annat fruktansvärt som barn kan uppleva och som vuxna därför ofta bär inom sig. --- Krig och våld har aldrig löst mer problem än det samtidigt skapat. Vi måste som livsbejakande och kreativa människor försöka frilägga de psykiska drivkrafterna bakom lust att härska över andra. Vi måste skapa och upprätthålla relationer i vilka vi får syn på oss själva och den andra. Och vi måste fullända den nödvändiga inre dialog, som småningom kan göra oss hela. Endast så - även om det är ett riktigt gnetgöra - blir verklig fred på Jorden möjlig, tror jag.
På tal om talande tystnad, som GunnarL "Ett uteblivet svar är också ett svar" ( #117, [länk] ) aktualiserade, CMO har med upprepat uteblivet svar på #59, [länk] upprepad i #104, [länk] genom uteblivet svar svarat att han inte stöder den judiska lagen, och att han alltså är en sån däringa "judehatare" dikallart, enligt hans eget resonemang i CMO #54, #64 [länk] [länk] (jag benade ut orsakskedjan till hur denna judetråd skapades av CMO i min #106, [länk] ).
Dag, även jag drivs mycket av mina förfäders trauman med inte minst de bolsjevikiska mördarbanden. Men jag tror mig vara medveten om saken.
Förintelsen eller judefrågan under WWII...har blivit så mycket mer än ett avskyvärt krigsdåd...det har blivit en vattendelare i så många avseenden....kollektiv skuld,indviduellt ansvar, raser och gränser,demokrati och diktatur,lögn och sanning,är människan kapabel till större ondska än större godhet ?,vilka är vi om sånt här kan hända ? o.s.v. I Förintelsediskussionen väcks alla väsentliga frågor för oss...det är bra att det bubblar upp..värst är det när det tigs. Som vi ser i tråden finns det så mycket emotioner knutna till de fundamentala teman...på ett sätt är läxan gjord...det var inte några andra hemska män i svarta uniformer som var onda...det var vi människor...i vår kultur..som var både förövare och offer, i olika storlek och grad...Hur lämnar vi dessa avgrunder som en skadad kultur med skadade individer åstadkommit...kan vi i vår generation begrava dessa sidor hos oss själva och mänskligheten ? När jag kommit till en punkt där jag sett att jag är kapabel till ondska och till dåliga känslor...har jag tagit en skogspromenad och kvar i skogen har jag lämnat den sida hos mig själv jag ogillat...när jag sett att jag kan vara en missunsam liten skit har jag lämnat den sidan där...och gått hem..förhoppningsvis som en bättre människa. Så kan vi också göra kollektivt. Kan vi inte det så kommmer Förintelsen att återuppstå igen...och igen.
#130 - Jag har förstått att det är djupa och komplicerade sår även du har att brottas med. Och jag märker att du lägger stor energi på försöken att komma till inre klarhet. -- På senare år har jag fått klart för mig att min adoptivmammas fader var en judisk gårdfarihandlare. Han gjorde min mormor med barn 1924 och det skedde i Oskarshamn. Sedan lämnade han mormor och hon utvecklade ett oresonligt judehat. Detta judehat - som egentligen inte hade att göra med att mannen var jude - bidrog till starka sympatier för nazismen. Sympatier som var nog så vanliga i södra Sverige på 30-talet. Mormor upprättade egen dödslista på judar i trakten och lämnade över listan till polisen för att finnas till hands när Hitler tog makten i Sverige. --- Efter de outgrundliga regler om vad som gör en människa till jude, så vet jag inte om min adoptivmamma var judinna efter sin pappa. Och det slår mig nu att, efter några alldeles särskilt speciella regler, kanske jag själv är jude efter min adoptivmor.
Dag, jag har naturligtvis försökt förstå speciellt min morfar, som var krigsskadad i hela sitt liv, något som indirekt genom min mamma naturligtvis påverkat min egen uppväxt. Men i dag tror jag inte de känslomässiga traumana är kvar, utan i dag ger denna bakgrund förklaringen till att jag har studerat denna del av historien och hur samma mönster finns kvar i dag på det sätt Aguirre så vist uttrycker i inlägget ovan ditt. I dag oroar jag mig mer för att vi genom att inte kunna bearbeta våra gamla trauman vi inte ska se att vi håller på att upprepa dem.
Jag är inte mycket för psykologiserande kring ondskan inom oss, något som idag har blivit allt för vanligt. Inte heller tror jag på att brottningskamper med inre demoner ger något speciellt. Förutom jobb för psykologer. Dock tror jag på att ondskan existerar och att vi alla kan göra gott och ont i våra liv. För mig är problemet dock inte detta. Det verkliga problemet, som jag ser det, är människor som tror att dem genom sina ondskefulla handlingar gör gott och fortsätter att göra ont. Eller alla dem som skiter i vilket. Inte minst dem som kan titta på hur människor utfor ondskefulla handlingar och låtsas som om det regnar...
Det vi inte kan genomskåda inom oss själva kommer vi att projicera på andra och återupprepa. Tänkte efter det jag själv skrev om morfar på alla som krigsskadas i dag, och hur det kommer att ta minst 100 år innan dagens sår är läkta.
Dag Nilsson 2011-05-26 15:58 #59 [länk] och 2011-05-28 13:25 #132 [länk] aktualiserar att vi inte så noga vet vem som är jude. På tal om snacket om judehat. Ingen här har definierat vem som är jude. Ansluter ni er till nazisternas definition, eller hur tänker ni? Själv är jag bl.a. prosemit, då jag är för alla människors rättigheter, inkl. alla semiters.
Jag blir varm inombords av den öppenhet med vilken vi kommunicerat ett antal inlägg här. Fyra män, med rätt så olika syn på hur man kan eller bör hantera sina känslosår, berättar öppet - och som jag uppfattar det - ärligt, om sina tankar kring detta. Mera kan man inte begära av människor. --- När någon klart redogör för vad han/hon tycker, så bör detta leda till respekt och acceptans. Med acceptans menar jag att individen då skall vara fortsatt välkommen i en gemenskap. --- Att vi deltar i ett forum som Sourze verkar bl.a. vara orsakat av att vi vill visa att vi finns till och att vi är glada i att diskutera. --- Att man med sina ord kan påverka någon att ändra åsikt håller jag för i det närmaste uteslutet. Tvärtom verkar var och en stärkas i den den egna tron vartefter debatterna pågår. Oaktat detta finns det en seghet och vilja hos många här, som i sig gör gott med mig. Tack vare alla er bråkstakar som bryter och bänder med sanningen, så lär jag faktiskt känna mig själv bättre. Och det är ju inte ett så pjåkigt resultat, när allt kommer omkring. :-)
Fastighetsskatt.

Jag anser att människor ska kunna leva på en plätt jord och ha en fastighet därpå som de kan försörja sig på (eller hur de nu försörjer sig) utan att behöva betala in pengar till den statliga beskyddarverksamheten.

Efter ett systemskifte till en människovärdig värld, så kan det allmänna generera sina egna verkliga tillgångar, utan att behöva brandskatta folk. Fri energi + hydrophonics o.s.v. o.s.v., se t.ex. Venus-projektets idéer. (Venus-projektet har skissat på hur vi kan få extremt välstånd, men pengarna kan vi skippa. Man kan bygga automatiska anläggningar som skapar den mat vi behöver, energi finns, och om vi bara inte hetsas att vi måste köpa-slita-slänga skräp till designad hållfasthet att gå sönder strax efter att garantin går ut utan istället hålla i hundra eller femhundra år med lämpligt underhåll, ja, då har vi allt välstånd vi behöver, och alla får jobb: Att hålla vårt välstånd i skick. Men det nuvarande ekonomiska systemet är ett anti-välfärds-system i alla bemärkelser. Det syftar bara till pengarnas välfärd, ej till människornas. -- Leif Erlingsson 2011-04-27 13:47 #11 [länk] i "Sveriges framtid ingen söt saga" tråden.)
Ja.Erlingsson,människor ska kunna ha en plätt jord,och även en Fastighetskatt - som håller sig hemomkring - till glädje för ägaren! - kanske kan hålla rent från skadedjur också! - sådan fastighetskatt är bara till glädje!
Jan O...ibland tycker jag du skall ha en fastighet där man bara kan gå in genom dörren...aldrig ut. :-)
Jag har 11 fastighetskatter....är jag överskattad ? Två hundar...men ändå o-tax-erad ?....Dag...kommunikation..om än dålig sådan..är alltid bättre än tystnaden...människor som talar med varann skjuter inte på varann...det är när tystnaden inträder ondskan blir total.


Olof Palme - State of the World 2011 [länk]

Alla krig och all fattigdom skulle förresten enligt fysikern John Hagelin kunna raderas till kostnad av 9000 heltidstjänster [länk]

Att det inte redan har skett beror på våra olösta trauman...
PS: Historikern Webster Tarpleys samtidsrapport inifrån det anglo-amerikanska imperiet under dess pågående kollaps,

Webster Tarpley on Coast to Coast AM 2011-03-01 [länk]

Hoppas inte svenskarna blir totala zoombies av uppvaknandechocken... Det har ju sänts en massa TV om att icke-zoombies måste försvara sig med dödligt våld mot zoombies...
#129 Erlingsson, du är uppsatt på en mycket exklusiv spam-lista tillsammans med några ungefär lika svårartade fall av rättshaveri. Ni får normalt inga svar av mig.
Erlingsson har hitills inte deklarerat någon fastighetskatt,kanhända har han ingen? - Guds Vrede är uppenbarligen en väldig tillskyndare av fastighetskatt - 11 St. - bär respekt med sig! - dessutom Tax,som är nollad - var det vid inträdet i SKK? - Mvh.
Jan..SKK hyser mitt odelade förakt för hur de låtit hundaveln balla ur till djurplågeri...måtte fan ta dessa okunniga fåfänga människor. Då fastighetskatt, åtminnstone om de är utekatter ibland missar sitt veckoliga p-piller...så kan Leif vara uppe i 34 st...fortare än han anar. Avliva kattungar gör jag inte...kattmatskontot växer...och min fru jagar dem med p-piller inlindade i ost :-)
Ack, Aguirre, efter tidigare kaninexplosion krävde hustrun omedelbar sterilisering så snart de var gamla nog -- men en hann innan dess, så därför blev det ändå 6.
Mina kära Djurvänner,Leif & Guds vrede,tänk vad man kan få reda på,genom ett "skämt" om en skatt! - uppskattar jag verkligen,som gammal kennelägare & kattvän! - Mvh.
118/ Det var ett ärligt och rejält svar Dag Nilsson. Tack för det! Leif Erlingsson däremot slingar sig som en orm... Han tror uppenbarligen att hela historien om Förintelsen är ett sionistiskt bländverk. Jag rekommenderar honom ett besök i Auschwitz - det är en ganaka omtumlande händelse, åtminstone för oss med normala känslor i kroppen och knoppen.
GunnarL #151, det var över 50 år sedan. Jag var inte där. Men jag ser vad som händer i dag, utarmat uran sprider sjukdom och död över den låsta psykiatriska avdelningen Tellus 3D. I vissa områden i Irak efter vårt senaste krig där är 80 % av de nyfödda missbildade, och den långsiktiga dödssiffran förväntas bli drygt 25 miljoner döda i detta massmord. Förnekar du detta massmord, GunnarL? Jag har träffat en läkare därifrån och sett hans bilder. Det är en mycket omtumlande erfarenhet, åtminstone för oss med normala känslor i kroppen och knoppen. Jag vet också att sionisterna ligger bakom detta fortfarande pågående massmord, som kommer att pågå i minst tusen år då det inte går att stoppa. Förnekar du sionismens ABSOLUTA ONDSKA, GunnarL? (O.b.s., jag förstår att de är sjuka, inte onda, men jag använder denna retorik för att du ska se vad du håller på med.)
"För att vi inte ska se" [länk] . Det pågår verkligen en förintelse. Det finns verkligen några som håller på att utrota oss. "Strålande tider" [länk] ...
"Förintelsen" mässar man, för att vi inte ska se att vi förintas! Begreppet ska reserveras för judar - för att vi inte ska se att DET GÄLLER OSS ALLA!
Tänker du låta dig utrotas utan att någonsin se vad som händer? Det är din rätt, men det är min och andras rätt att sluta hymla utan tala klartext. Absolut ärlighet är vårt enda försvar.
Min artikel på min första länk nyss fick bl.a. en mejlkommenter, som jag postade:
Jag fick en mailad nyårshälsning med uppmuntran och upplysning. Skribenten har, berättar han, ägnat mycket tid åt Retoriken, inte som konsten att övertyga eller att hålla tal, utan som konsten att behärska språket snarare än att behärskas av det. Jag blir upplyst att den avledningsmanöver jag nämner ('i din uttrycksfulla mening') i "Illusionisten får oss att titta på fel hand", är det som i Retoriken kallas metonymier. "[A]tt avleda uppmärksamheten åt annat håll, så att man kan ta din plånbok under tiden." Men jag får också veta att "Dessvärre har retorikutbildade aldrig haft någon större förståelse för metonymin, som är den mest försåtliga mekanismen i språket, särskilt i det politiska språket." Själv är jag självlärd, därav att jag skapar mig mina egna begrepp. Och lika bra är väl det, när de lärda sällan förstår samma saker. Men det är alltid trevligt att veta "vad det heter".

Skribenten hade även sett videointervjun [länk] med mig där jag talar om tankelådor, etc. Jag blev även här upplyst. Det heter inom retoriken Topic. Alltså den inbyggda tankepolisen i oss. Så nu vet jag vad det också heter. :) Tydligen har Jonas Gabrielsen nyligen gett ut en bok om Topik (på danska) genom Retorikförlaget.

Som sagt, tänk om alla som fick en högre utbildning samtidigt fick dessa insikter tydligt demonstrerade för sig. Då hade jag nog inte behövt bli bloggare 2005. Och hade sluppit bli kallad allt ont (och en hel del gott också). :)

#8 Leif Erlingsson 2009-01-03 15:00
"Förintelsen" och "antisemitismen" utgör metonymier. "[A]tt avleda uppmärksamheten åt annat håll, så att man kan ta din plånbok under tiden."
Jag kan ju säga att jag lyssnar på Rolling Stones...men jag lyssnar egentligen på deras musik, en metonymi.....men detta innebär inte att Rolling Stones inte finns...och jag har ingen anledning att ifrågasätta om det verkligen har funnits ett så bra rockband som Stones heller...Du har rätt när politiker använder metonymier som avledande manövrar...men det som de använder sig av, har existerat...Förintelsen blir inte mindre eller större som fenomen för att den används metonymiskt.
Personligen tycker jag att man skall ifrågasätta all historieskrivning. Huvudregeln verkar vara att vinnarna skriver historien. När det är så skall därför all historieskrivning ses som vinnarnas propaganda. --- Begreppet propaganda är inte entydigt. Många tolkar propaganda lika med lögn. Men så är det inte alls. Propaganda kan mycket väl vara helt sann eller utvald sanning. Det kan vara lögner eller sanningsblandade lögner. --- Objektiv historieskrivning har syftet att förmedla sanningen. Propaganda har syfte att styra våra sympatier i en viss riktning och antipatier i en annan. Även när den i och för sig endast innehåller sanningar. --- Redan det att man väljer tidpunkt för publicering kan göra sanning till propaganda.
Historieskrivning är en något som hela tiden genomgår förändringar med grund i samhällsutvecklingen. Därför bör man se historia på ett kritiskt sätt. Det är dock skillnad på att vara kritisk i ett utvalt syfte. De som liksom Erlingsson förnekar Förintelsen är kritiska mot pietitesser vad angår Förintelsen genomförande, omfattning etc. Genom sin löjliga kritik har dem som syfte att förneka att Förintelsen ägt rum, skylla skulden på andra än förövarna, eller att förringa Förintelsens omfattning. Sådan historiekritik är vidrig och förtjänar egentligen inte att kommenteras. Tycker Tysklands fängelsestraff för den som förnekar Förintelsen är bra och borde införas i fler länder. Då kanske man slapp vara upprörd över den skit som ibland dyker upp på detta tema.
Via denna - [länk] - kan man få kunskap om Deborah Lipstadt. Till er som har kallar mig antisemit ställer jag nu frågan - är även Deborah Lipstadt antisemit? Så vitt kan kan se åtnjuter Deborah Lipstadt ett grundmurat förtroende hos det officiella USA i frågor som rör Förintelsen. Men ni kanske känner fakta som placerar henne bland anisemiterna? --- Så här har Deborah Lipstadt skrivit i sin bok The Eichmann Trial - De flesta judar mördades INTE av det industriella dödandet i dödslägren utan på ett närmast hantverksmässigt sätt sköts de en och en av vanliga tyska soldater och specialkommandon, den bild som Zygmunt Bauman gjort berömd, där Auschwitz är sinnebilden för ett modernt och industriellt dödande, var INTE typisk för Förintelsen. --- Det är tredje gången jag i denna tråd för in Deborah Lipstadt påstående om hur huvuddelen av Förintelsen gick till. Endast den av er utklassade Erlingsson har brytt sig om att notera det. --- Hur fungerar ni som helt enkelt bara tiger och låtsas som det regnar då det kommer fram uppgifter från judarna själva, som strider mot det ni hittills trodde var sant?
OCH? Vad är den stora finessen med att diskutera hur judarna MÖRDADES (konstigt hur vissa aldrig kan ta till sig förmågan att beteckna en händelse på rätt sätt - sic)! Vart vill du komma med detta? Vad är så epokgörande? Hur många miljoner som mördades på industriell väg eller genom nackskott, vad är skillnaden? Auschwitz var inte ett förintelseläger där judar gasades enligt löpande band principen. Det var Birkenau, som låg i närheten av Auschwitz (som föresten var ett komplex av tre läger). Även i Birkenau skedde mördandet dock metodiskt och gasningen var ett sätt att göra sig av med folk först då man sugit ut allt som finns av liv genom slavarbete. Är detta också en epokgörande ny syn på hemskheterna som ska blåsas upp? Dumpkopf! Det viktiga är att Förintelsen var ett folkmord utan någon som helst jämförelse i historien. Rannsaka det om du kan.
Tomasz...fängelse för ideer är aldrig bra...se t.ex. hur nassarna använde gubben Hess i Spandau som martyr, så länge han levde...Förintelsen skall tas upp ibland...i ett enda syfte, för att ingen av de lärdomar man kan dra ur den skall försvinna....det nästan kusligaste var ju att man inte bara ville utrota "untermenchen"....man avlade industriellt på "ubermenchen"...det ger en extremt vidrig aspekt år eländet.
#162 - Tomasz, det är uppenbart för mig att det svävar ett tabu över Förintelsen. Vems version är det tabu att ifrågasätta? Jag antar nu att inta bara jag utan även Deborah Lipstadt skall räknas till "Dumpkopf!" Denna judiska kvinna - Deborah Lipstadt, Dorot Professor of Modern Jewish and Holocaust Studies - fattar uppenbarligen inte varför man måste bevara den först accepterade historieskrivningen som absolut sanning. Och sedan hålla sig till den! Vad driver denna kvinnliga professor? Är hon antisemit? --- Tomasz, jag anser att du rangordnar mänskligt lidande på ett direkt motbjudande sätt. När du skriver att - "Förintelsen var ett folkmord utan någon som helst jämförelse i historien" så svarar jag: Så tycker du Tomasz, men jag håller inte med dig! Jag förstår din inställning, men jag delar den inte. Det finns genom historien flera folk som varit utsatta för sådan omfattande förföljelse att man anar att någon makt velat deras utrotning. Jag kan till och med tänka mig att det funnits folk, som varit ännu närmare total fientlig utrotning än judarna var av nazityskland.
6 miljoner judar (enligt vissa mer än 90 procent av alla judar i Europa) och förmodligen någon miljon homosexuella, zigenare, Jehovas vittnen etc. Det är Förintelsen. För mig är offren för nazisternas mördarlusta lika, även om judarna farit mest illa. ARGUIIIIREEEE har också, trots sin galna anarkistiska syn på verkligheten, påpekat att nazisterna ville odla övermänniskor, vilket alltså innebär att de nämnda offren skulle följas av många fler efter att alla judar mördats tillsammans med dem jag nämnt ovan.. På tur stod alla östeuropeér. När det var klart skulle andra som inte föll nazisterna i smaken följa. Om du kan ge ett exempel på något i historien som motsvarar dessa fakta så var god och gör det. Svamla inte om vad du kan tänka dig som motsvarar Förintelsen. Visa på fakta. När det gäller Lipstadt så fattar jag inte vad du klänger dig fast vid där. Det enda hon pekat på är att mördandet inte var så välordnat som några fört fram. Något som jag aldrig ifrågasatt. Viljan att mörda fanns där dock, och finns fortfarande hos vissa av dem som inget lärt av nazisternas avtryck i vår historia. Det enda som gör att nynazister inte kan ta upp mördandet är att vi idag vet vad nazisterna ville och gjorde då de hade makten. Detta gör att vi är noga med att hålla rent från detta mördarpack och deras syn på verkligheten. Vissa av oss i alla fall...
*ARGGUIIIRERRE. Det finns risker för martyrer ifall fängelse utdöms för dem som förnekar Förintelsen. Dock är martyrskapet inget som överväger ett fängelsestraffs påpekande för omgivningen att en förljugen syn på Förintelsen inte accepteras utan påföljder för den som hävdar detta. När det gäller Hess så skulle han ha hängts. Tyvårr blev fanskapet vid Nünrbergrättegången inte dömt för att ha gjort sig skyldig till krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Därmed undslapp fanskapet sitt rättmätiga dödsstraff. Något som kan ifrågasättas.
Judarna hör till den vinnande sidan efter WWII. Därför skriver de själva sin historia om Förintelsen. Zigenarna hör konstigt nog inte till vinnarna trots att de dödades av nazister på samma urskiljningslösa sätt som judarna. Därför nämns zigenarna bara som allra pliktskyldigast när Förintelsen kommer på tal. --- Ungturkarnas försök att utrota den armeniska befolkningen blir inte heller beskrivet av vinnare. Turkiska staten verkar inte mer angelägen att ta fram sanningen om detta folkmord än dagens nazister är att berätta sanning om Förintelsen. --- Jag tror inte att man inom den armeniska kulturen går med på att den grymhet armenier utsattes för skulle vara av en lägre kvalitet än den judarna fick erfara. Inte heller kan jag tro att släktingar till mördade zigenare kan hålla med om att deras lidande är av ett lägre slag än judarnas lidande. --- Jag förstår att Tomasz, som är så nära släkt med judiska offer, anser att inget folk har lidit så svårt som det judiska. Men jag kan tänka mig att de finns armenier och zigenare och även andra folkslag som resonerar på samma sätt utifrån sina tillhörigheter. Och jag som inte står nära någon av dessa folkgrupper kan omöjligen förstå varför några vidriga försök till utrotning av människor skulle vara mindre förfärligt än andra försök . För vem i så fall?
Frånvaro av svar är också svar, har det sagts. Är alla här utom jag Förintelseförnekare? Jmf. #152 [länk] , #154, #155, #156. Och ang. den så kallade första Förintelsen, så förnekar jag inte den heller. Jag håller på alla Förintelser, den på 6 miljoner europeiska judar kring första världskriget som det skrevs om i tidningarna i New York, och den en gång till på ungefär samma 6 miljoner europeiska judar vid det andra världskriget. Och jag tror dessutom att det fanns en väldigt massa överlevande som krävt ersättning av Tyskland. Om man använder livförsäkringsbolags sätt att räkna ut hur många av en grupp som levde vid en tidigare tidpunkt när man vet hur många som överlevt till en senare, så förstår man att dessa europeiska judar i stort sett gjort det igen. Men Förintats har de, flera gånger om! För allt annat är ONDSKA! Envar som i någon diskussion utanför vetenskapen pekar på inom vetenskapen kända historiska fakta måste vara ond, för överallt utanför den historiska vetenskapen gäller siffran 6 miljoner. Basta! Men jag förnekar ej detta fakta, att 6 miljoner gäller i all debatt utanför vetenskapen. Inte heller förenekar jag den första 6-miljoners-förintelsen som vi känner till genom tidningarna. Och jag förnekar definitivt inte den objektivt verkliga förintelsen av oss alla med utarmat uran och annat skit, som man dock inte kan läsas om i tidningarna. Men denna verkliga och objektivt sanna Förintelse tycks ni andra förneka?
152/ Förintelsen ägde rum för över 50 år sen och "jag var inte där" skriver Leif Erlingsson. Därför kan han inte ta ställning till om förintelsen ägt rum. Tror Erlingsson att romarriket har existerat? Eller tror Erlingsson att Karl XII har existerat? Han "var ju inte där"! Resonemanget är så urbota dumt att man häpnar! Sen börjar Erlingsson svamla om helt andra saker: Sionismen är ABSOLUT OND och i nästa mening är sionisterna inte onda utan i stället sjuka. Konsekvensen uteblir som den ofta gör hos mentalt störda människor.
Tomasz Striners moraliska indignation är noll och intet jmf min egen. För jag började med hans perspektiv en gång i tiden, minst lika starkt känt som han. I dag ser jag hur avfolkningsagendan är i högsta grad en nu pågående process. VI FÖRINTAS. Och alla kallar de som ser för förnekare! Det är verkligen dårhus Tellus 3D.
Jodu GunnarL Så känns det när det inlärda/programmerade sitter i ryggmärgen. Utan odentliga förstudier från svenska skolan och numera "Forum för levande historia" skulle besöken snabbt dö ut. Kanske såg du swimmingpoolen där man hade tävlingar eller visade dom till och med upp laguppställningarna i fotbollsturneringarna. Besökte du Auschwitz träffade du kanske också den judinna som valde att bo kvar på området sedan ryssar och tyskar lämnade det. Hon bodde där i vart fall till för ett par år sedan kanske död nu. Tänk för en enda sekund ZyclonB en fullständigt värdelös produkt under 25grader plus och under 75-80% luftfuktighet. I vart fall om man skall massdöda folk under den kalla perioden dvs Augusti-Maj. Varför kom inte tyskarna på att koloxid skulle fungera bättre. Gengasaggregat fanns överallt precis som i Sverige. Bara öppna dörren och in med nästa grupp i kö. Då hade man sluppit att vänta timvis på att vädra ut. Märkligt folk dom där tyskarna. Raketer och jetmotorer och annan hightech under den här perioden och så valde dom den krångligaste metoden av alla. Sysslar du med sanering kan du själv köpa in och testa, jodå det säljs fortfarande ZyklonB. Att ifrågasätta denna produkts effekt är naturligtvis antisemitisk. Men jag kan ta det för även att misstänka Israel för Stuxnet är visst numera en antisemitisk handling precis som så mycket annat. Fundera över varför vi inte kan läsa något om förintelsen förrän på 60-talet. Eller varför inte googla "en tom säck kan inte stå" Togs bort från bokhyllorna för att den var olämplig. Fysiska fakta är bättr en än vittnesmål. Många hänvisar till tusntals vittnen under Nürnbergrättegångarna. Sanningen är att just den delen som du avser trovärdiga berättelser avhandlades rätt kvickt. Läs hela rättegången och vittnesmålen här [länk]
GunnarL, ingen har förnekat att människor föstes in i läger eller att människor i stora antal dog, allraminst jag! Men antingen av oförmåga eller illvilja missförstår man konsekvent vad jag försöker förmedla. Dag Nilsson är väl den här i tråden som är närmast att förstå mig.

Att som här diskutera i en extremt fientlig miljö kräver att man är hyperskicklig på att visa vad man egentligen sagt:

 • WW II var ett massmord. Duh.
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-27 23:39:00 inlägg #116, [länk]

 • #115 - GunnarL du menar specifikt massmord [på] europeiska judar. Tyskland, liksom de allierade efter kriget gjorde med ffa unga manliga tyskar, samlade ihop massor av judar i läger, och i båda fallen dog det massor av människor. Detta kan naturligtvis i båda fallen kallas massmord. Man kan ju tänka att detta var avsikten, men jag har inte sett in i huvudena på planerarna av detta och kan därför ej uttala mig. Om det fanns mycket judar i Dresden 1943 så var detta ett massmord bl.a. på judar. Om du avser något slags industriellt mördande av judar i läger så kan det ha förekommit. Jag vet helt enkelt inte. Vet du? Jag har dock ännu ej sett några övertygande bevis. Har du?
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-28 09:18:00 inlägg #120, [länk]


. . . detta emedan det man EGENTLIGEN sagt hela tiden vrids till någon fantasi i en annan persons hjärna som inget har att göra med mig och vad jag står för och allt att göra med den andre personens inre omedvetna föreställningar.

Det kan i en sådan hjärna uppfattas som att jag slingrar mig, men det jag slingrar mig mellan är en störtflod av andras sjuka projiceringar.
#170 - Leif, förintade människor förintar! Jag tror att den nu pågående förintelse du talar om är en följd av den förintelse vi alla upplevt då vi tvingades förneka oss själva för att vara till lags. --- Enligt gammal svensk folktro om varulvar, så kunde varulven åter bli människa om han rev ut fostret ur en havande kvinna och åt upp barnets hjärta och drack barnets blod. (Inga töntiga mysvarulvar made in Hollywood /USA här inte!) ---- Vad är det som det ofödda barnet har som den vuxna mannen inte har? --- Himmelriket! Ett med allt! Helhet! Det rena Varat! Livet! --- Vi måste sluta fixera oss vid vad människor gör och istället fundera ut varför vi gör som vi gör. Vad är det som driver oss. --- Det ligger något tänkvärt i GunnarL:s påpekanden om psykisk ohälsa hos några av oss debattörer. Eftersom jag har diagnos på en av de svåraste psykiska sjukdomarna så blir det dock lite uddlöst att försöka sticka hål på mig. Jag har papper på att jag är en dåre. Och jag skäms inte det minsta för det heller. --- Men hur blir det om majoriteten av ett folk har en särskild psykisk defekt. Då kommer den utan vidare att klassas som normal, eftersom de flesta har den, medan de som är utan defekten klassas som sjuka. Typ temat i Den fula Ankungen. --- Jag tror att nästan alla människor i späd ålder förlorat kontakten med Himmelriket i och med att föräldrar, släkt och samhället inte kan ta emot barn. Det är denna inre förintelse den mest rabiata judekramarna försvarar. Lidande under Galen Övermakt by Proxy. Samma sak med de kristna som tror att Jesus led deras smärta åt dem. Lidande på Kors by Proxy efter dom av galet folk. --- Allt handlar nu om att komma undan själv. Komma undan den egna smärtan. --- Äntligen börjar pedofilhärvor spricka upp. Dessa handlar om varulvar som äter barn via könet. Döda män som försöker stjäla barnets liv. --- Längre tillbaka visste folk mer!
NIlsson, jag tror inte vi är på samma våglängd. Du jämför lidande (subjektiva värderingar) och jag jämför omfattning och vilja till att utrota andra människor. Aldrig skulle vi två mötas. Skillnaden mellan din och min syn på Förintelsen är för stor. Jag låter till andra att avgöra vad som är rätt. Ser också att fler och fler Förintelseförnekare ansluter sig till denna tråd - " 171. Äckligt. Nu lämnar jag detta skitforum
Uppgörelsen med nazismens brott är på ett sätt enkel.De angav de rashygieniska motiven själva.De förde omfattande propaganda och journaler på sina eugeniska projekt.Deras människosyn var uttalad och klar.De har från början till slut gjort klar en egen utredning av brottet, de skämdes inte över vanvettet.Därför är det enkelt att döma dem.Mengeles journaler finns,listorna på judar och andra som dräptes.Geografiska områden som förklarades Judenfrei..m.m. Allt ligger i öppen dager.Leif,Dag m.fl detta är inte att "diskutera i en extremt fientlig miljö", tycker jag, sionismens brott,kollaboratörer och framför allt finansiärernas brott kan också diskuteras här...många av de som möjliggjorde Hitler var bl.a. judar t.ex. Men ingenstans ser jag att detta ett dugg förminskar nazismens roll ? Ingenstans ser jag att effektiviteten i massmorden har nån reell betydelse, inte ens att historien skrivits av "segrarna"...har nån större betydelse, eftersom det mesta nazimen stod för och utförde, var sånt de redan utlovat innan makttillträdet och som de senare stolt genomförde och dokumenterade.I "offergruppen" finns massa reaktioner på historien...t.o.m. reaktionen att förneka hatbrottet mot judarna,av judar själva..paradoxalt ? ..nä...det är en av många reaktioner som är vanliga vid obegripligt grymma brott. Kanske de som inte direkt berördes, är de som nyktrast kan se vadd nazisttiden var...jag begär inte av judarna att de skall ha nåt annat än traumatiska reaktioner på Förintelsen...jag begär inte att andra generationens oskyldiga tyskar skall ha det heller...det tar flera generationer att få balans, för de mest inblandade. Jag kan bara se ett skäl till att denna fråga dryftas...och det är att några tror att det gynnar kampen mot sionismen och staten Israels brott, eller möjligen att man ser en judisk konspiration genom historien så stor, att nazismen var en del av den...mer fel kan man inte ha.Västmakterna var inga segrare i kampen mot nazismen...det var den inte stort mycket bättre bolsjevismen som bröt ryggen av Hitler, till ett pris av 20-30 miljoner människoliv...Väst gick in på slutet och skördade frukterna. Häri ligger en möjlig historieförfalskning i väst.
Tomasz Striner, jag har inga bevis för att LeifB förnekar de olika Förintelserna, och han har varit här alldeles för kort stund för att jag ska kunna ta hans tystnad ang det jag skriver 19:12 i #168 [länk] (och i #152, #154, #155, #156) för förnekelse av den nu pågående verkliga och objektivt sanna Förintelsen. Du Tomasz har däremot inte samma läge, så om du nu lämnar Sourze så tycks vi kunna glädja oss åt en Förintelseförnekare (enl. #152, #154, #155, #156) färre! Rätta mig om min slutsats är förhastad - jag vill aldrig anklaga någon oskyldig för något så här avskyvärt!
#175 - Aguirre, var nazismens beundran för det starka - och dess massiva förakt för svaghet - av en annat art, än man alltid har sett genom historien, och även ser vara i full tillväxt runt omkring oss i denna dag? Har du egna speciella erfarenheter av nazismen - jag tycker du reagerar med extra mycket hjärta så fort den kommer på tal?
Aguirre, på vad sätt är detta värre än eugeniprojekten i andra länder inkl. vårt eget? OBS: Jag är extremt kritisk till eugeni, eller som det nuförtiden heter, transhumanism, men jag måste vara tydlig med att det är något i dag pågående, inte något en ond nazism gjorde i ett annat sekel!
D.v.s. en ond nazism sysslade förstås liksom "alla andra" med det även i ett annat sekel, men de var inte på något sätt unika!
De brott mot mänskligheten som pågår nu skall benämnas och särskiljas från nazitiden...gilla det eller inte men begreppet Förintelsen är begreppet som definierar nazitiden. De brott som pågår nu får benämnas och dömas utifrån sina egna förbrytelser. Att bland in en Förintelse i en större "Förintelse"...ger bara minskad klarhet...att dölja molnet med dimma.
Aguirre #180, du tycks inte ha tänkt på att även i krigsförbrytartribunalen efter WW II tolkades allt svartast möjligt. LeifB:s länk visar att man bestämt sig på förhand, studera kängrurättegångarna. Jag har varit inne på sidan förut. Den ligger på Yale. När allt tolkas svartast möjligt så blir folkförflyttningar - något många sysslade med - till planerad industriell massavrättning. Men utöver nattsvarta projiceringar och något enstaka vittne, var finns bevisen?! Jag ifrågasätter alltså inte det faktum att man såg vissa människor som mindre värda - ja, d.v.s. jag ser det som avskyvärt. Men jag ser det som överlevnadslivsviktigt att vi ser att detta inte är svartvitt. Det är inte en ond sida, och en god. Utan två lika "onda". Eller lika blinda. Det är bara det att vinnaren därmed blev den goda. Den som vinner är därför god. Hade Hitler vunnit så hade Striner &Co kallat LeifB och mig något fult för att vi kritiserar Hitler.
#167 Dag, du kan vara alldeles lugn i förvissningen om att om du Leif och Sparrisen et consortes hade hetsat mot romer, fransmän, eller "hottentotter" istället för judar hade kritiken från mig varit precis lika hård. Det är inte jag eller någon annan som bett er att rapa upp nya såväl som gamla antisemitiska myter, eller referera till Ku Klux Klans djupa insikter i "judefrågan", det är 100% ert beslut.
Nej Dag...jag har inga direkta känslomässiga bindningar till nazitiden...jag har däremot i handling tampats med nazister vid flera tillfällen då de försökt sticka ut hakan i Göteborg där jag är född och uppvuxen..jag var bl.a. med och bröt igenom polisleden när LillFuhrer Oredsson satt bakom en klunga poliser och skakade som ett barn och bad polisen om hjälp.Jag har endast studerat en aspekt av nazismen väldigt, väldigt, ingående...- Hur mycket ont är en människa kapabel till och under vilka omständigheter ? Milgram,Adorno,Habermas,Ofstad,Frankfurterskolan och dess antagonister.Detta har fått mig att förneka alla maktstrukturer.Ty redan i konstaterandet av, jag är över dig och du är under mig,har ondskan etablerats.
Leif...eugenetiken var under nazitiden program och politik, en hel stat ställdes om till att fostra de små arierna,institutioner ställdes om till att hysa och främja arier,man avlade arier,hela samhället och dess auktoritära funktioner var inställda på det eugenetiska programmet.. Bort med de defekta människorna!...det var inte enskilda grupers främlingsfientlighet...det var inte några politikers aversioner...enstaka vetenskapsmäns förvirringar...det var ett helt statsmaskineri. Unikt. I Sverige drev Bondeförbundet suddiga ideer utifrån pannvinkelmätar professorn i Uppsala...som inte blev så mycket...Myrdalarna var värre med steriliseringar och institutioner..hygien och sedan...mentalhygienkampanjen..ruggig. Nedklassningen av saamerna...vidrigt...men som nazisternas statsmaskineri ? Inte en chans.
#180 - Aguirre, frågan gällde huruvida det föreligger - art eller gradskillnad - angående det huvudtema, som jag med Harald Ofstad benämner - vårt förakt för svaghet!
Vi får absolut inte inbilla oss att det bodde särskilda demoner i nazisterna. Eller att tyskarna rent genetiskt är predestinerade för en unik ondsketyp. Om vi får för oss att det som drabbade Tyskland inte lika lätt kan drabba vilket folk som helst i västvärlden, när som helst, då lever vi i en livsfarlig illusion som bara kan sluta på ett sätt - Vi kommer att göra om det!
En sak i nazidebatten har du väldigt rätt i Leif...många av de som kritiserar dig i väldigt hårda ord nu...hade ..om det gällt vilken sjuk statsmasskin som helst som segrat eller varit den förhärskande, kritiserat dig hårt nu också...detta är apparatmänniskans satansmärke...att alltid hålla med makten,den starke..oavsett vad. CMO:s infall i denna fråga finner jag med tanke på den människosyn han i övrigt torgför på Sourze vara av den arten...makten har rätt.
#186 helt rätt Dag...det var inga demoner i nazisterna eller tyskarna av annan art än de som finns i oss alla...Vi anarkister har alltid bekämpat vår inre snut.
Ofstad är väl rätt tydlig i att vårt förakt för svaghet är allerstädes närvarande...skillnaden ligger i den totalitära organisationens fullständiga makt och genomförande, och dess syntes av flera komponenter av föraktet för svaghet...jag skulle vilja säga både art och gradskillnad
CMO, du kan vara alldeles lugn i förvissningen om att om Dag, Leif och Sparrisen et consortes kommer du aldrig att få att marchera i takt på order...hur är det med dig ?
Jag tror att den upprepning av nazismens ondska som just nu byggs upp sker lika genomgripande som när det gällde hela den tyska statsapparaten. Nu sker det i de världsomspännande koncernerna vilka är lika stora som hela länder. Allt vad raser heter är borta. Nu gäller rika mot resten. Den som inte är rik är svag och har därmed förlorat alla mänskliga rättigheter. Ideologin som arbetar nu är inte mindre ond än nazismen. Den är giftigare, listigare och mycket svårare att avslöja och bekämpa. --- Att CMO lägger sig i position för en förnäm tjänartjänst åt den segrande makten, är så övertydligt att jag till och från blir full i skratt av att se hans lismande tjänsteande i flitig auktion.
 • De brott mot mänskligheten som pågår nu skall benämnas och särskiljas från nazitiden...gilla det eller inte men begreppet Förintelsen är begreppet som definierar nazitiden. De brott som pågår nu får benämnas och dömas utifrån sina egna förbrytelser. Att bland in en Förintelse i en större "Förintelse"...ger bara minskad klarhet...att dölja molnet med dimma.
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Aguirre 2011-05-29 20:47:00 anonymt inlägg #180, [länk]
Aguirre, varför ska Förintelsen reserveras en enda händelse i historien? Då blir det ju automatiskt tankestopp! Som om det bara kunde hända på just exakt det beskrivna sättet. Först genom att kalla allt folkmördande för samma sak, förstår vi.
Aguirre #184, i dag genomförs det. Men med subtilare metoder. Och lite långsammare. Nazityskland var "föregångsland". "Modellstat"...
Ja..makten lär sig alltid mer och systematiskare av historien än den befolkning som har annat roligare att leva för...makten lärde sig mycket av nazityskland..ingen tvekan Leif...men nej...nåt folkmördande var som helst skall vi nog inte kalla samma sak..dels p.g.a. de skäl jag tidigare angivit, och dels för att det är skillnad om man får stryk av sin dryckespolare,Hells Angels eller piketstyrkan...våldet skall urskiljas och benämnas för vad det är...ett slagsmål är inte organiserad brottslighet och organiserad brottslighet behöver inte vara statssponsrad.
Dr Rima Laibow säger bl.a. att vårt nuvarande ekonomiska system snart ska bytas ut mot ett system med elit, tekniker och tjänare, som inte längre behöver konsumenter och därför med "fördel" kan göra sig av med 90% av mänskligheten - de onödiga ätarna.
Dag...mörka krafter hopar sig ,så sant...men vi kan fortfarande agera utan att få nackskott, den skillnaden är allt...men nog finns ditt namn redan på en lista nånstans...det kan du vara övertygad om.
#196 Leif...tack och lov,trots en del substans, låter det mest som en moderniserad apokalyptisk vision..en av många som florerar i orostider..som alltid..vi måste fokusera på vad VI kan göra...mindre på vad DOM kan göra...
"Min egen agenda är att jag mår fysiskt illa av all denna omedvetenhet som a) resulterar i att människor tror att de kan göra så här mot andra människor utan att själva lida skada, som om vi i djupaste mening vore åtskilda, och b) att människor inte tror att det som sker framför deras ögon faktiskt sker! Jag kom till det här livet med föreställningen att alla är snälla och att alla vill väl. Jag upphör aldrig att förvånas över att detta inte alltid stämmer. Det är för mig helt obegripligt - i andra termer än någon slags blockering/sjukdom/bristande förståelse. Jag får ibland frågan varför jag lägger så mycket energi på att skriva 'mina teorier'. Tro mig, om människor utanför vissa informerade kretsar visade tecken på medvetande, då skulle jag må mycket bättre och lugnt luta mig tillbaka med mina hobbies och familj i trygg förvissning om att världen tog väl hand om sig själv. Den tryggheten saknas, och det blir inte bättre efter kontakter med politiker och mediefolk. Därför är jag tvungen att agera, jag har inget val. Jag kan helt enkelt inte vara medveten utan att försöka sprida medvetenhet." [länk]
Aguirre #199, givetvis ska vi fokusera på vad vi kan göra. Där är vi överens. Ingen av oss är Nazist, allraminst LeifB. Men vi förstår, oavsett lite olika idéer om tillvägagångssätt, att människor behöver skaffa sig en ryggrad samt sluta tro på all propaganda.
Aguirre #199, givetvis ska vi fokusera på vad vi kan göra. Där är vi överens. Ingen av oss är Nazist, allraminst LeifB. Men vi förstår, oavsett lite olika idéer om tillvägagångssätt, att människor behöver skaffa sig en ryggrad samt sluta tro på all propaganda.
Fick timeout på script, men tydligen tog det ändå första gången... Tänk om det var lika lätt för en del debattörer att ta in det man skriver i klartext...
Re #202 LeifErlingsson. Skitforum sa Tomasz Striner i ett inlägg för en stund sedan Det stora hindret för att folk skall ta in de verkligheter som verkligen hänt är att någon annan redan rotat i skiten och ritat nya egna mönster. De som kommer därefter får analysera skiten för vad den är utan att kolla mönstren. Problemen är att mönstren nu kopierats i massupplaga i en sådan omfattning att all skit ser lika dan ut. Att nu börja studera den är visserligen inte förbjudet i Sverige men det luktar riktigt illa om personerna som tar sig omaket. Gemensamt för dom är att dom går under beteckningen antisemiter. Nästa gång du hör någon kallas antisemit kom då ihåg att skiten fanns där redan men mönstren ritades efteråt. Dom här illaluktande antisemiterna vill bara veta hur den kom dit och varför och eventuellt om det finns substans för vidare kunskap.
LeifB...var hittar du levande antisemitism idag ?...i stort sett ingenstans...i mycket små sekter...bland äldre i östeuropa kanske...den enda vitala antisemitism som finns, nyuppfinns var dag av sionisterna i Israel...som ett sammanhållande kitt för sionistiska ockupanter...som en icke-existerande yttre fiende till israeliska krigsförbrytare...det enda hat som finns är mot staten Israel och sionisternas förbrytelser mot palestinier och araber...och det hatet har Israel skapat själva...nazisterna är döda,judehatet är dött,....men Israel lever och begår krigsförbyrtelser var dag.
De tre orden antisemit, arbetsgivare och konspirationsteoretiker är alla exempel på tankeblockerare. Termerna är i sig själva motstridiga och därför blir den logiska delen av hjärnan förvirrad av dem, vilket är meningen. --- Tydligast framträder detta i arbets-givare. Det går helt enkelt inte att ge bort arbete på ett sådant sätt att det kan uppfattas som en gåva. Istället hämtar det sin förvirrande kraft ur den gamla bibliska föreställningen att det är saligare att giva än att taga. Därför heter det följdriktigt lön-tagare, när den saliga givaren av arbete blir av med de pengar, som den mindre salige tagaren av dessa pengar har mage att kräva. --- Orden arbets-givare och anti-semit är ungefär lika gamla. De uppstod i Tyskland i mitten på 1800-talet. --- Oavsett vem som först konstruerade dem, så är det de som insåg deras propagandavärde, som bär skuld för deras omfattande etablering och upprepade brukande. --- Att jag alls skriver som jag nu gör, skall egentligen vara omöjligt eftersom det så fiffigt påhittade ordet konspirationsteoretiker, nu skall ta makt över tanken. Alla vet att människor alltid har konspirerat i stort som i smått och att det som vanligt pågår för full nu också. Ingen tror att den politiker finns, som inte konspirerat under sitt klättrande. Till och med vid minsta tjänsteutnämning på en arbetsplats tisslas och tasslas det i korridorerna. Men plötsligt när man kommer upp i den verkligen hetluften då upphör konspirationerna som genom ett trollslag. Nu är det bara sjuka människor som kan tänka sig att det spelas under täcket! --- Vem fan är det som driver med oss och så grovt förolämpar vår intelligens? Vilka är det som oavbrutet programmerar våra hjärnor på ett sätt som skall försvåra genomskådande? --- Kom gärna med flera ord som tar makt över tanken. Just sådant avslöjande borde vara effektivt att bedriva här på Sourze. Kanske under tema - Befria din tankeförmåga!
Kom att tänka på att en "Förintelsen" reserverad åt en enda händelse i historien ALDRIG KOMMER ATT HÄNDA IGEN. Just det (som hävdas som orsak att inte glömma) KAN PER DEFINITION ALDRIG HÄNDA utom då det hände.
 • [ ... ] Leif, Dag m.fl detta är inte att "diskutera i en extremt fientlig miljö", tycker jag, sionismens brott,kollaboratörer och framför allt finansiärernas brott kan också diskuteras här.. [ ... ]
  Aguirre 2011-05-29 20:26 #175, [länk]

Det har du naturligtvis rätt i. Jag syftade på de debattörer som gör allt för att förstå dig som en sjuk och eller ond människa och tolkar allt du skriver som belägg för denna syn, utan att försöka förstå vad det är du försöker säga.

Det är dock tydligt att det är gamla trauman som ligger bakom. Det du, Dag och nu senast LeifB och jag kanske mest får på oss är detta inre bagage, som vi väcker upp. Tro mig, jag skulle vilja låta det ligga där det ligger. Men om man inte försöker hjälpa till att lösa upp skiten, så kommer den att upprepas, och upprepas, och upprepas... (Som Dag påpekar i #173 [länk] . Fast den får då givetivs aldrig mer kallas "Förintelsen"... ;))
Re #205 Aguirre. De största och värsta och organiserade antisemiterna med dagens måttstock är förmodligen de "ortodoxa judarna". [länk] Varför nämns aldrig dessa i svensk media? Besök exempelvis deras site [länk] Mycket intressant information som om den sprids i svensk media skulle föranleda hatbrottsanmälan. Var och en som följt utvecklingen sedan snart 100 år borde inse att vi har två olika värderingsmekanismer. En som gäller semiter och en för övriga. Hur skall vi annars kunna förklara exvis [länk] och israels ovilja att lämna tillbaka stulna egendomar i Palestina. Eller varför Israel sitter med i EU:s säkerhetsråd för mellanösternpolitiken. Eller varför Israel ingår i melodifestivalen medan mera närliggande länder ej får vara med osv osv. Eller varför Forum för levande historia inte kollar upp Boljevikerna och följande utrensningar. Oberoende av vilken metod man använder för TV-mottagning i markbundet nät finns bara anglosaxiska programdistributörer med känt ursprung. Detta medan EU-ländernas public service lyser med sin frånvaro.
#206 - När det kommer till ordet anti-semit så går det knappast att undvika misstanken att det är ett begrepp, som framförallt odlats - och kontinuerligt gödslas - i massmedia av zionister. Att zionister oavbrutet ger uttryck för sitt förtäckta och öppna hat mot semiter, kan väl knappast ha undgått någon. Med ordet antisemit har man funnit ett perfekt skynke, att bedriva sina naziliknande tankegångar angående semiter bakom. --- Hur skall tanken kunna hantera och avslöja mordiska planer (utrotning?) mot semiter, när man så djävulskt skickligt kopplat ordet till judar? Tänk noga! Det är verkligen en av de smartaste ordkombinationer världspolitiken känner. --- Upplysningsvis kan nämnas att semit är den som har ett semitiskt språk som modersmål. Enligt Wikipedia - Semitiska språk är en grupp språk som talas av drygt 467 miljoner människor i stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Östafrika. --- Kan det undgå någon att det är i de semitiska språkområdena som NATO just nu genomför mycket aggressiva militära operationer - mot Libyen ett direkt anfalls- och erövringskrig - under de med groteska förevändningar. Lilla zionist-sverige är med och hugger efter jaktbyte som en liten hussetrogen tax. --- Den som inte kan se vad som händer i Mellersta Östern, rakt inför ögonen - just nu - måste vara totalt hjäntvättad. Kan ordet antisemit ha spelat med, som både rotborste och såpa, i tankeapparaten på majoriteten intellektuelle i hela västvärlden?
Syndabock?... "Psykiatrikerna var i full gång med utrotandet av hundratusentals mentalpatienter. Hitler, som var känslig för den inhemska opinionen, som var emot dödandet av de egna medborgarna oavsett om de var mentalpatienter eller ej, hade faktiskt utfärdat ett stopp för psykiatrikernas eutanasi (dödshjälp) av tyska medborgare. Kunde det vara ett försök att hålla Hitler borta från denna verksamhet? Ända sedan 1900-talets början hade psykiatrikerna propagerat för eutanasi av mentalsjuka och sinnesslöa, de var nu nära att lyckas. Kunde detta vara det sätt för rashygienisterna att kontrollera Hitler under tiden utrotningen pågick?" Källa: Ett sammandrag av kapitel 6 ur Peter Anstrins bok Ett sekel med psykiatrin : [länk] . Som jag har varit inne på, Nazityskland var "föregångsland" och "Modellstat", och har agerat avledningsmanöver - ja, syndabock, och se även "metonymier. "[A]tt avleda uppmärksamheten åt annat håll, så att man kan ta din plånbok under tiden.", som jag skrev om i #157 [länk] .

Men som jag varit inne på (se ex. 120 [länk] , #178 [länk] , #181 [länk] ), det är avgörande för vår egen fysiska överlevnad, och kanske även för vår eviga, att vi ser att detta inte är svartvitt. Det är inte en ond sida, och en god. Utan två lika "onda". Eller lika blinda.

 • #115 - GunnarL du menar specifikt massmord europeiska judar. Tyskland, liksom de allierade efter kriget gjorde med ffa unga manliga tyskar, samlade ihop massor av judar i läger, och i båda fallen dog det massor av människor. Detta kan naturligtvis i båda fallen kallas massmord. Man kan ju tänka att detta var avsikten, men jag har inte sett in i huvudena på planerarna av detta och kan därför ej uttala mig. Om det fanns mycket judar i Dresden 1943 så var detta ett massmord bl.a. på judar. Om du avser något slags industriellt mördande av judar i läger så kan det ha förekommit. Jag vet helt enkelt inte. Vet du? Jag har dock ännu ej sett några övertygande bevis. Har du?
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-28 09:18:00 inlägg #120, [länk]


För på vad sätt var vinnarens folkmord värre än Hitlers?... om det verkligen var Hitlers, se ovan.
Menade förstås tvärtom:

För på vad sätt var Hitlers folkmord värre än vinnarens?... om det verkligen var Hitlers, se ovan.

 • Glöm inte dessa offer: "Den amerikanske historikern och människorättsprofessorn Alfred-Maurice de Zayas, skriver i sin bok, The German Expellees. Victims in War and Peace (1993), om de 15 miljoner tyskar som 1945-47 fördrevs i Europas mest omfattande etniska rensning någonsin. Över två miljoner dog/dödades. I inledningen till kapitel 3, War and Flight, skriver de Zayas: "Många ignorerar eller förringar fasorna i samband med fördrivningen av tyskarna. Journalister och politiker talar sällan om det. När de gör det nämner de 'transfers av folk', vilket låter tillräckligt harmlöst. Till och med historiker i öst och i väst har haft en tendens att använda liknande eufemismer." Ändå finns det massor av ohyggliga ögonvittnesskildringar, inte minst i tyska arkiv, av vilka åtta band utgavs på 1980-talet av pocketbokförlaget dtv under titeln "Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa". Dessa vittnesmål granskades av vetenskapsmän på professorsnivå ett par decennier tidigare men av politiska hänsyn ville man inte ha någon större publicitet kring det. På 1950-talet fanns det fortfarande tyskar som var fångar och tvångsarbetare i Sovjet, och man ville inte i onödan riskera deras väl och ve." [länk]
  -- Kommentar till "Glöm inte förintelsens offer" Leif Erlingsson 2011-04-16 16:52:00 inlägg #38, [länk]

 • Mer: Ännu mer kompakt är tystnaden om segrarnas förbrytelser under och efter andra världskriget. Det hänsynslösa bombkriget, som dödade miljoner tyska och japanska civila är lika lite uppmärksammat som behandlingen av fångar. Det påstås att över 1,5 miljoner tyska krigsfångar dog i lägren. Liksom andra siffror på offer i kriget är det sannolikt i överkant. De flesta av dem skall ha dött i sovjetisk fångenskap. Sant är att de sista av de överlevande tyska krigsfångarna i Sovjet frisläpptes först i mitten av 1950-talet men dödstalen i Sovjet motsägs av den kanadensiske journalisten och historikern James Baques' bok Other Losses (på tyska: Der geplante Tod). Han menar att dödligheten i amerikanska och franska fångläger var mycket högre än vad som uppgivits. Som vanligt blir sifferuppgifterna svårkollade, men i varje fall var förhållandena i lägren efter Rhen helt förfärliga och de franska lägren ännu värre. Tyska krigsfångar dog som flugor efter kriget." [länk] Jag vet att jag har läst mer detaljerat om hur det gick till i dessa dödens läger efter kriget, men kommer inte ihåg exakt var jag läste det. Men jag kommer ihåg att det var i ett mailutskick eller i en webbsida från Radio Tuff, så det kan finnas om man botaniserar vidare från länkarna ovan.
  -- Kommentar till "Glöm inte förintelsens offer" Leif Erlingsson 2011-04-16 17:01:00 inlägg #40, [länk]

Är det en metonymi - när zionisterna angriper och avfärdar all kritik mot deras politik med att kalla den anti-semitism? Det är uppenbarligen zionisterna själva - och deras trogna och/eller nosringsförsedda natotrupper - som är det verkliga antisemiter. Djävulen kunde inte ha räknat ut det bättre. Zionisterna vill utrota semiterna. Och de som vill försvara semiterna blir då kallade antisemiter. Detta är helt enastående!
Jag bryter mot "Topic", den inbyggda tankepolisen i oss (se #157 [länk] ). Därmed blir jag i CMO:s terminologi följdriktigt ett svårartat fall av rättshaveri (se #144 [länk] ) som hans inbyggda tankepolis sorterar i spammen. Det är nämligen "Off Topic" att påpeka sådant som vad som står i den judiska lagen, och fråga om någon är för eller mot den judiska lagen. (Se #129 [länk] .) Hade inte tankepolisen sagt stopp så hade CMO helt enkelt kunnat svara att eftersom han är mot pedofeli så är han självfallet mot de delar av den judiska lagen som säger att pedofeli är lagligt. Hur svårt kan det vara, på en skala?!
Korrigering av referens: I mitt inlägg #129 [länk] refererar jag felaktigt till #59 när egentligen #66 [länk] avses. Allt citeras dock korrekt i den alternativt angivna referensen #104 [länk] så helt tokigt blev det lyckligtvis icke. RÄTTAD #129 PLUS #66:

 • På tal om talande tystnad, som GunnarL "Ett uteblivet svar är också ett svar" ( #117, [länk] ) aktualiserade, CMO har med upprepat uteblivet svar på #66, [länk] upprepad i #104, [länk] genom uteblivet svar svarat att han inte stöder den judiska lagen, och att han alltså är en sån däringa "judehatare" dikallart, enligt hans eget resonemang i CMO #54, #64 [länk] [länk] (jag benade ut orsakskedjan till hur denna judetråd skapades av CMO i min #106, [länk] ).
  -- RÄTTAD kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem" Leif Erlingsson 2011-05-28 12:41:00 inlägg #129, [länk] >

 • CMO, skriver du under på denna lag?... [länk] . Om inte, varför inte?
  Mina egna kommentarer finns under styckesrubriken "Alternativet fundamentalism" i min text "Vetenskaplig fundamentalism" från 2008-08-16, för vilken jag la ut citeten ifråga som referens. [länk]
  _
  -- Kommentar till "Varför vissa får betalt för att bo - och vem som betalar dem Leif Erlingsson 2011-05-26 20:22:00 inlägg #66, [länk]
_
En socialist är en socialist oavsett i vilket land han bor eller vilken etnisk tillhörighet han har. Med en kristen är det likadant. Men när det kommer till jude då är allt så förbannat tilltrasslat att ju mer jag försöker förstå, desto mer förvirrad blir jag. Man tycks i alla fall kunna konstatera att det finns lika många definitioner på vad en jude är som det finns judar. Eller är det ännu fler eftersom judarna själva i skämtsam ton säger - En jude, två åsikter! ---- Förintelse kan - om man pratar med svenskar - endast drabba judar. Eller rättare sagt - ha drabbat judar, eftersom den redan har inträffat. För man kan rimligen inte förinta något mer än en gång. ---- Om någon vill förinta alla socialister - nog så vanlig åsikt - då är det inte lika hemskt som att förinta alla judar. Varför? Är det därför att judar är ett folk som härstammar från Palestina? Men en vanlig simpel smålänning, med rötter i Sverige sedan den senaste istidens upphörande, kan - efter vissa regler - bli jude lika väl som han kan bli kristen eller socialist - eller hur? Hur blir det med rötterna i Palestina då?
---- Om någon judehatare tror sig ha funnit en åsiktsfrände i mig, så gör jag nu klart för vederbörande en gång för alla - Glöm det! --- Ju mer jag sätter mig in i det judiska mysteriet desto mer fascinerad blir jag. Det blir dessutom allt mer uppenbart att judarnas historia är totalt sammanflätad med all europeisk historia i modern tideräkning. Och det innebär att var och en har lika mycket jude inom sig som vi har delar av alla andra europeiska kulturer. --- Svensken är extremt rädd för konflikter om han inte först har uppnått försvarligt hög promillehalt. Detta garanterar att man aldrig löser upp några komplicerade problem trots flitigt bruk av "lösningsmedel". --- Svenskar som är livrädda för allt dubbelbottnat i tillvaron borde läsa den israeliska tidningen Haaretz och där upptäcka att det är mycket högre i tak i Israel än i Sverige, när det gäller att diskutera de komplicerade mönster som gäller för judendom och judar i västvälden. Och judarnas förhållande till zionismen. Antagligen utgår man i Israel ifrån att majoriteten av medborgarna där kan hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt - även om tankarna skulle råka vara motstridiga. --- Den intelligentaste kritiken av hur zionisterna utnyttjar och spelar på olika tabu, när det gäller judarnas historia, kommer från judar. Och jag känner lika stor kärlek till dessa judiska kämpar för tankefrihet, som för samma sorts människor vilka de än är eller bor. Som tur är finns vi inom alla kulturer. --- Endast en extremt omogen antingen/eller-människa kan ta mig för en fiende till judar som grupp. Men för dem som accepterar Bush´s intelligensbefriade och diktatoriska uttalande - Den som inte är med oss - är emot oss! - kommer jag att förbli en nagel i ögat - Det enda ögat!
Re #217
Trevligt att du Aguirre till skillnad mot många andra förstått att vi
gör judarna en björntjänst genom att peka finger och ropa "antisemit" då det inte passar z-rörelsen.
Resor till polska tyska läger borde inte få göras med mindre än att man
studerat alternativa uppfattningar och värderat dom.

"Schindlers list" är ett tydligt exempel på hur man lyckas manipulera
våra ungdomar.
I de internationella visningarna skrevs i förtexten att personer och händelserna i filmen var uppdiktade utan koppling till verkligheten.

Denna text togs bort vid visningen för alla våra skolbarn.
Filmen var inte tillåten att visas för barn under 15 år.
Dock valde man att visa alla ungar på högstadiet denna film.

De flesta ungdomar jag talat med refererar gärna till filmen som
en dokumentär.
Genom denna filmvisning har hundratusentals ungdomar blivit vilseledda. Medvetet vilseledda anser jag.
Forum för levande historia har ett oerhört tryck på skolverket att jobba för sin sak dvs z-rörelsen. Få vågar stå emot.
Kolla aftonbladet
[länk]
jämför tankar kring utspelet
[länk]

För den som vågar rekommenderar jag
[länk]
Naturligtvis kommer någon att ropa "antisemitisk propaganda" men missar då några viktiga uppgifter kring hur spelet bakom kulisserna för filmvisningen i skolorna.
Historien upprepade sig då Al Gores film en "Obekväm sanning" i alla skolor.
Varför släppa ett koncept som funkar..tänkte z-gänget.
hade samma uppgift från samma grupp.

inte konstigt att flera skribenter i tråden reagerar med ryggmärgen
utan att först koppla in huvudet.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .