http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson__Vi_ar_alla_obildade__traden.htmlKopia av diskussionstråden efter Leif Erlingssons artikel 2010-12-15 kl. 11.15: Vi är alla obildade


 • Texten före nedredigering och med min valda rubrik "En som faktiskt VET att han är obildad": [länk]
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2010-12-15 15:10:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10732174

 • Såg att texten hamnat under "Kropp och Själ". Genom sin systemkritik handlar den förstås om "Politik och Samhälle". Se vidare "Så knullar staten Din själ - 2" av Ola Alexander Frisk. Det var därför den kategori jag själv satte.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2010-12-15 15:23:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10732182

 • Vill tillägga att artikeln "En som faktiskt VET att han är obildad" [länk] (som i Sourze's version blev "Vi är alla obildade") kom till mycket från följdfilosoferande efter min egen kommentar 2010-12-09 23:32 inlägg #12 i tråden "Rymdens gåtfulla väsen" [länk] . Som löd: "Då blir kanske jag först i denna tråd att kommentera det självklara(?) förhållade att forntida högteknologi -- på History Channel rapporterar man såväl om städer inkl pyramider som numera ligger långt under vatten (efter "floden"?) som om forntida Aliens och UFO:s -- visar att vår nuvarande akademiska vetenskap är en skygglappsverksamhet. Där det är viktigt att sortera bort allt som inte passar in i paradigmet. Den moderna mottagarkanalen är justerad till en extremt smalbandig inställning, långt, långt bort från DrömTidens bredbandskanal. Denna smalbandiga inställning är en avsiktlig handling från våra mästares sida. Den har sitt ursprung från Romarriket - varifrån vi alltså ännu denna dag har grunden för den rådande världsliga makten. Kanske det fortfarande rentav är samma 13 familjer som styr?" Det är alltså inte en slump att vi är obildade, utan "by design". Syftet varför vi är obildade samt hur vi kommer vidare är vad jag hoppades skulle diskuteras här.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2010-12-19 11:27:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10732689

 • I förhållande till vad som möjligen kan vetas torde vi alla vara obildade. Läste din resa genom mormonkyrkan. Man baxnar. Men då har du i alla fall kommit en bit på väg om du lämnat mormonerna...fast det får väl ändå betecknas som att starta från långt bakom startlinjen, för de flesta av oss.Nej...X-files är ingen dokumentär. Fox finns inte ens.En lärdomsresa skall inte ha syftet att försöka leta upp vem som sitter på den stora "Sanningen" eller "The throut out there" Tyvärr är det bara hårt jobb och eget pusslande som puffar oss framåt.Det är därför det tar tid för människan att utvecklas intellektuellt, dock är några tusen år väldigt,väldigt snabbt i historiskt perspektiv. :-) Kom ihåg att alfabetet uppfanns och glömdes sen bort i några hundra år..det är ingen rak väg.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Aguirre 2010-12-19 19:23:00 anonymt inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10732729

 • "Det är ingen rak väg", nej, se [länk] . Ang. mormonkyrkan, det var 6 år sedan. Mycket har bearbetats sedan dess...
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2010-12-19 19:29:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10732731

 • Bill Ryan ger oss en möjlighet att komma i dialog med den verkliga makten -- om vi visar oss värdiga: [länk]
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-03-29 12:08:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10747898

 • Ett vanligt argument är "Det finns ingen forskning" eller att något inte stöds av forskningen.  Sanningen är ofta att det förvisso finns massor av forskning och stöd från forskning, men att dessa resultat ej är vidare kända, att de ej fått särskilt stor publicitet.  Ibland inte ens i fackpressen, då resultaten ansetts orimliga.  Därför:
  Not "There is no research", but "there is no publicity" [länk] .

  Inte "Det finns ingen forskning", utan "det finns ingen publicitet" [länk] .
  _
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-09-01 18:26:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10764673


 • Hinner e.g. inte häcka här i dag, men detta kom i mejlen & är mkt viktigt:


  Vad behövs det för att vi som mänsklighet ska ha det riktigt riktigt bra?
  På länken [länk] finns en treminuters trailer -- se den!


  THRIVE:  What on Earth Will It Take?  A Documentary

  The Global Premiere 11.11.11  SYNOPSIS


  THRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives.  Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.


  INTERVIEWS in THRIVE


  Duane Elgin, Nassim Haramein, Steven Greer, Jack Kasher, Daniel Sheehan, Adam Trombly, Brian O'Leary, Vandana Shiva, John Gatto, John Robbins, Deepak Chopra, David Icke, Catherine Austin Fitts, G. Edward Griffin, Bill Still, John Perkins, Paul Hawken, Aqeela Sherrills, Evon Peter, Angel Kyodo Williams, Elisabet Sahtouris, Amy Goodman, and Barbara Marx Hubbard.


  [länk]

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-09-12 10:11:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10765708

 • En deklaration om desinformation - om dess samhällsupplösande effekt.

  I juli 2004 vid "The Canadian Healthcare Safety Symposium" i Halifax, Nova Scotia, kom man överens om en deklaration om desinformation.  Den citeras nedan, nästa inlägg.  Deklarationen utgår från den inramning av ämnet som professor i desinformation vid Lethbridge universitetet Anthony J. Hall gjorde.  Jag presenterar här en egen översättning av Anthony J. Halls formulering (original i nästa inlägg):

  "Desinformationens ursprung är den avsiktliga och systematiska ansträngningen att bryta ned social sammanhållning och att beröva mänskligheten från att med sina sinnen kunna uppfatta vårt tillstånd.  Desinformation söker att isolera och skapa splittring mellan människor; att alienera oss från vår egen förmåga att använda våra sinnen, vårt intellekt och våra kommunikationsförmågor för att identifiera sanning och agera på denna kunskap.  Desinformation är djupt kopplad till imperialismens historia, till eurocentrisk rasism, amerikansk Ett bestämt öde, nazi propaganda, den psykologiska krigföringen under kalla kriget och kapitalistisk globalisering.  Desinformation söker erodera och förstöra grunden för individuellt och kollektivt minne, basen av de arv från historien som ger mänskligheten vår rikedom av olika språk, kulturer, nationaliteter, folkslag och medel för självbestämmande.  Desinformationens räckvidd och intensitet tenderar att öka med koncentrationen av ägarskap och kontroll över masskommunikation genom media."

  Här på Sourze syns för övrigt tydligt hur desinformationen splittrat människor genom att vi inte delar uppfattning om vad som är verkligt och vissa här gärna vill sätta andra här på mentalsjukhus för att bevara sin verklighetsuppfattning intakt.  Se t.ex. tråden "Sverige, gå ur EU medan du kan![länk] .  Så ang. GunnarL i den tråden, när han projicerar att jag skulle mena att vanliga människor avsiktligt skulle bete sig illa mot andra, självklart menar jag inte det.  Det är p.g.a. desinformation som t.ex. systemtroende sprutar gift i sina medmänniskor!  I all välvilja, väl att märka!


     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-10-30 10:22:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10769310

 • July 2004 Halifax Declaration on Disinformation

   

  Source:  [länk]


  Declaration on Disinformation

  University of Lethbridge professor Anthony J. Hall, who educates on disinformation, put it within a framework:

  "Disinformation originates in the deliberate and systemic effort to break down social cohesion and to deprive humanity of perceptive consciousness of our conditions.  Disinformation seeks to isolate and divide human beings; to alienate us from our ability to use our senses, our intellect, and our communicative powers in order to identity truth and act on this knowledge.  Disinformation is deeply implicated in the history of imperialism, Eurocentric racism, American Manifest Destiny, Nazi propaganda, the psychological warfare of the Cold War, and capitalist globalization.  Disinformation seeks to erode and destroy the basis of individual and collective memory, the basis of those inheritances from history which give humanity our richness of diverse languages, cultures, nationalities, peoplehoods, and means of self-determination.  The reach and intensity of disinformation tends to increase with the concentration of ownership and control of the media of mass communications."

  The subject was tackled in early July 2004 at the Halifax International Symposium on Media and Disinformation (1) put together by the collective at shunpiking magazine. It was a conference in which all comers were invited to participate in the proceedings. Following four days of detailed information on the method and operation of disinformation, as well as relevant international law and conventions on propaganda, the symposium participants held that disinformation is:

  1. A deliberate instrument to attack the consciousness, conscience, rights and well-being of the world's peoples;
  2. Is a major block to the aspirations of humanity to establish a world of peace and justice and the ecology of sustainable and healthy life of the planet; and
  3. Is a flagrant violent of fundamental international law and norms.

  This led the symposium participants to unanimously declare:

  1. Disinformation--its creation and propagation--is a crime against humanity and a crime against peace;
  2. Those responsible for the creation, propagation, and orchestration of disinformation campaigns should be indicted for crimes against humanity and peace.

  Incumbent with this declaration, was the voicing of "resolute support for the struggles of all those [people] fighting for their rights and self-determination."

   

  Footnote:

  Anthony J. Hall is the author of "The American Empire and The Fourth World" (2003), [länk] ,  "In a book that Naomi Klein says could "change the world," Anthony Hall shows that the globalization debate actually began in 1492."

   

  (Detta inlägg är dokumentation och källor till förra inlägget.)
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-10-30 10:22:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page1#post10769311

 • "När en hysterisk omgivning till sist slutar att göra åtskillnad på åsikter från begränsade, inte helt normala människor, och åsikter från normalt rationella personer"...

  2006-02-04 skrev jag:

  Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att när vanan att göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm.  Förakt visas även gentemot andra nationer som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter.  Detta onödiggör i detta steg av processen behov av censur i media, teater, etc, då patologiskt hyperkänsliga censorer bor inom medborgarna själva.  När allt centreras kring självets behov i samhället så försvagas sociala band och ansvar och samhället bryts till sist upp i sinsemellan alltmer fientliga grupper.  När en hysterisk omgivning till sist slutar att göra åtskillnad på åsikter från begränsade, inte helt normala människor, och åsikter från normalt rationella personer så öppnar detta slussportarna för aktivering av patologiska faktorer av olika slag.

  Skrev detta och lite till 4 februari 2006, [länk] .

  I dag håller vi på att vakna upp ur transen.  Allt fler slutar t.ex. att fästa något avseende vid "antisemitism" stämpeln.  De som fortfarande bryr sig verkar vara vänsterfolk och vänsterns palestinagrupper.  Dem har de politiskt bokstavstroende fortfarande i sitt järngrepp.  Men annars har de tappat sitt järngrepp.  Ja, politiker har de också fortfarande, genom media.  Men hur länge till bryr sig andra än en liten politisk klass om vad som kommer därifrån?  Kort sagt, nu vaknar vi.  Läs t.ex. detta från en palestinsk aktivist:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-11-01 09:42:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10769407

 • The Big Picture...and Solutions  [länk] .  Jag kan förstå Wade Fraziers livserfarenheter tack vare mina egna.  Trots att nästan det enda som är ungefär lika är åldern.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-11-01 16:58:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10769443

 • Ja vi är obildade. [länk]
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" john callenius 2011-11-01 21:01:00 anonymt inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10769453

 • @ [länk] Leif Erlingsson 2011-09-12 10:11

  Thrive:  What on Earth Will It Take?  A Documentary

  Har nu sett.  Rekommenderas för alla som vågar ha sanningen som auktoritet oavsett vad alla andras auktoriteter säger.

  Fann att de fått med väldigt mycket av det jag har studerat de senaste sex åren.  Fri-energi-aspekten av 9-11 hade de dock missat, men det är verkligen en petitess i sammanhanget.  De har ju en konstruktiv plan för hur vi ska få en mänsklig framtid, en mänsklig kärleksfull överflödsvärld.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-11-20 12:38:00 inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770240

 • Som jag redan postat i annan tråd, fann en fantastisk resurs i dag för att komma ikapp all den hjärntvätt vi utsatts för så länge vi levat.  Allt av de trovärdigaste källor, allt det som fulmedia och utbildningsinstitutioner hållt oss ovetande om.

  Vi måste på något sätt själva ta ansvar för vår egen avprogrammering ur ett livs hjärntvätt och om-utbildning med riktig kunskap.  Hur börjar vi?

  Detta gäng, se [länk] ,  står alltså bakom WantToKnow.info .  Senaste pressreleaserna:  [länk] .  Huvudsida:  [länk] .

  Hur gör vi?

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-12-02 10:06:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770886

 • De stora sakerna nu:  a) Balans.  b) Självständighet.

  Ang. b) ovan, fulmedia kan på filosofisk grund omöjligt avslöja det nya är att vi måste bli våra egna auktoriteter, detta då de är en yttre auktoritet som vi av tradition använt istället för att använda vår egen själv-auktoritet.

  Ang. a) ovan, balans är den stora utmaningen.

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-12-04 11:30:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770957

 • Doin' the re-veil-ation,
  Ascension is lifting the veil.
  (Egen dagbok, 2011-11-15.)

  Hur var det...
  "A trinity of God, Soul and Man joining together."
   ... Fadern, Sonen, och den Helige Anden?

  God -- Fadern
  Man -- Sonen
  Soul -- den Helige Anden

  Häpp.

  (Eget email 2011-11-10, citatet ur http://faith-restored.com/billing11.htm  [länk] .)

  Den nya världsordning som jag jobbar på att förverkliga är självständiga individer som inte låter sig manipuleras av medie-magi. -- Leif Erlinsson 2011-11-20 01:29

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-12-04 11:39:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770958

 • WikiDisclosure :)  http://redicecreations.com/article.php?id=17794  [länk]

  (Med nick till min näst sista ovan, punkt b), fulmedia kan på filosofisk grund omöjligt avslöja att det nya är att vi måste bli våra egna auktoriteter, detta då de är en yttre auktoritet som vi av tradition använt istället för att använda vår egen själv-auktoritet.)

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2011-12-04 13:14:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770966

 • Läsarbrev till "PEERS: WantToKnow.info Email List":
  "I am shocked you don't have a million subscribers.  The information you send is always very interesting and well documented."
    ~~   Rudy A., Jan. 1, 2012
  Från "PEERS 2011 Annual Report", Fri, 13 Jan 2012 15:10:20 +0100

  Public Education and Empowerment Resource Services idé är att göra skillnad genom väldokumenterad korrekt information.  Men tänk om folk skiter i vad som är korrekt och sant?  Om man bara lyssnar efter vem som säger vad-det-nu-är?

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-01-14 12:46:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10773433

 • Your Quote for the day. . .

  Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If youre right and you know it, speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth. ~ Gandhi
  "Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you.  Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time.  If you're right and you know it, speak your mind.  Even if you are a minority of one, the truth is still the truth."  ~ Gandhi

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 12:15:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10789503

 • Bilden kom inte med, här:  [länk]  [Avser originalet på Sourze, det är fixat i denna kopia.]

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 12:18:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789504

 • Denna artikel påminner mej åter om romanen "det svarta molnet" som jag refererade till här i någon tråd för en tid sedan.
  När våra minnes och processystem är fulla så går det trögt och kan vara förenat med livsfara att försöka pressa in något nytt som kullkastar allt annat.
  Därför är det mycket viktigt att göra som Leif säjer - gå över den smala spången till ny kunskap ensam - där på andra sidan "kan vi vara ensamma tillsammans - och "tillsammans är vi mindre ensamma, men ändå ensamma då "vi" var och en av oss är universums centrum ända till det ögonblick vi undfår förmågan att vara en del av det mer allomfattande varat.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 13:58:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789513

 • Som jag skrivit upprepade gånger förut  -  [länk]  -
  vår nuvarande akademiska vetenskap är en skygglappsverksamhet.  Där det är viktigt att sortera bort allt som inte passar in i paradigmet.  Den moderna mottagarkanalen är justerad till en extremt smalbandig inställning, långt, långt bort från DrömTidens bredbandskanal.
  Vi styrs av Fundamentalism, och Fundamentalisterna lyder religiösa lagar från 1277 om att auktoriteterna bestämmer vad som är sanning, inte att sanningen bestämmer vilka som är auktoriteter  -  [länk]  - ,  och detta gör Fundamentalisterna även när de kallar sig ateister, se kommentarstrådarna efter paradigmbrytande artiklar.

  Istället bör vi tänka som oscar: berven brukar citera:
  Det är inte auktoriteten som utgör sanningen, utan sanning som utgör auktoritet.  [länk]

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 15:50:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789527

 • Leif #21
  Mahatma Gandhis ord är sanna men utopiska - det är ord vars mening är värda att sträva efter att följa, men svåra för de flesta av oss att förverkliga i våra vardagliga liv då efterlevnaden vanligen är oförenlig med att få mat på bordet och tak över huvudet.
  Inte förr än flertalet av oss är beredda att avstå sådan lyx kommer sanningen att bära den frukt de hungrande behöver, och som skulle göra livet mer uthärdligt för oss alla.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 16:15:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789532

 • Bizon, det är just genom våra materiella behov som vi har manipulerats i tusentals år.  Om vi vill bli fria måste vi välja att ta reda på vad som verkligen är sant trots dessa behov .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 17:51:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789546

 • Jag har i något års tid hållit ögonen på en blogg som sköts av Lord Stirling.  Nu har den uppdaterats,  [länk] .  Läs om hur han anser att tredje världskriget ska startas.  Jag misstänker att syftet hela tiden har varit att avhålla oss från att upptäcka vår egen förmåga, vilka vi själva verkligen är.  Misstänker att Lord Stirling tänker i liknande banor, då han mycket länge haft en bloggpost om "Holy Shroud of Turin" överst på sin blogg.

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 17:58:00 inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789547

 • Ja Leif våra materiella behov ligger oss i fatet, men än värre är vår kärlek till våra nära och kära, men även den mentala och fysiska smärtan är manipulatörernas verktyg.

  Kikade även på den senaste länken - han menar att det blir ett upprepat Irakscenario, fast denna gång med kemiska stridsmedel som förevändning, men med än allvarligare konsekvenser.

  Ja och så det amerikanska skyddsrumstänket som halmstrå att hålla sej i - inte roliga utsikter, men inte heller förvånande - hoppas alltid på att mänskligt förnuft ska segra, men finner oftast dumheten högst upp på prispallen som alltid de små får betala.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 20:49:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789557

 • Min paradigmbyteskollega Jens Jerndal menar att vi inte har något annat val än att snarast bryta genom galenskapsparadigmet som nu sitter i förarsätet  -  [länk] .  Han efterfrågar idéer hur vi ska bryta igenom.  Själv gör jag ju allt jag förmår, som ni märkt, men jag vet verkligen inte vad som ska "bryta igenom" galenskapsmuren.  Har ju nästan inte haft något annat fokus de senaste sju åren  [länk] (titta på mina skisser om fundamentalisterna!), och ännu känns det inte riktigt som att jag har brutit igenom.  Kanske fundamentalisterna måste få detta först?:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-23 21:07:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789559

 • Leif - detta med "paradigm" kan översättas med - för stunden rådande fakta eller omständigheter - och om vi då tar betydelsen av ordet "paradigmskifte" så borde det betyda att vi byter ut det vi tror på som fakta mot något nytt vi tror på som fakta.
  På det viset tolkade jag din mening om den nya och den gamla kristusimpulsen som i den gamla bestod av den visuella bilden av den livsoffrande människan med efterföljande lön (evigt liv), men i ny tappning bestod den i det mänskligas uppgång i ljuset - en transformering till en annan perfektion än det hjon mänskligheten framstått som i bibelns beskrivning av kampen mellan ont och gott - fast där mer som guds privata lilla uppgörelse med ett av sina upproriska barm - ärkeängeln Satanael - symbolen för vårt egensinniga trots mot en överhet som vill ha all makt åt sej själv.

  Nåväl - nu är den kampen på väg att ta slut och mänskligheten är på väg mot sin transformation - resterna förgörs slutligt i en självdestruktion utan dess like, medan människans verkliga jag kollektivt som Fenixfåglar lyfter ur lågorna i form av fulländade serafer.
  Jag tror inte du behöver oroa dej - du kommer att hitta öppningen om du är villig att ta konsekvenserna.
  Förklarat med en liknelse - därför att päronets mognad kommer vare sej päronet vill det eller ej - och med Karin Bojes insikt "Visst gör det ont då knoppar brista" - men sedan då dom väl brustit och står där i fullt utslagen blom då är den nya eran inne - det nya paradigmet ställer andra fakta för de som genomgått transformeringen att förhålla sej till.
  Allt kommer att förklaras i sinom tid - det heter visserligen att "den som söker skola finna", men vad det blir som blir funnet vet vi inte förr än vi har det - nyckeln till ljuset är vår beredskap - vår beredskap är nyckeln till ljuset - och som jag sa "vår vilja att ta konsekvenserna" av att gå ur tiden - för att förtydliga det lite :-)
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-23 22:36:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789566

 • Fast jag tror inte att vi behöver lämna det här existensplanet så mycket som att ändra vårt förhållningssätt till det, bl.a. att leva mer i drömtiden.  Det skulle inte behövas så mycket "bränna bort det onda" om inte så många av oss trodde sig vara just onda.  (Eller som är mer synligt utåt, projicerar på andra att det är andra som är de onda.)

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-24 09:22:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page3#post10789582

 • Re:  Bizon 2012-08-23 22:36 #29  [länk] :
  På det viset tolkade jag din mening om den nya och den gamla kristusimpulsen som i den gamla bestod av den visuella bilden av den livsoffrande människan med efterföljande lön (evigt liv), men i ny tappning bestod den i det mänskligas uppgång i ljuset - en transformering till en annan perfektion än det hjon mänskligheten framstått som i bibelns beskrivning av kampen mellan ont och gott
  Man kan göra en så "kort" perspektivförskjutning som att det nya är att förstå symboliken  -  [länk][länk][länk]  -  medan det gamla är att läsa och försöka förstå innebörden i texten.  Det nya rentav kanske gör oss till nästa sorts människa, den flygande regnbågsmänniskan.  Kanske enligt de principer jag skissade här?:  [länk] .

     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Leif Erlingsson 2012-08-24 12:02:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page4#post10789602

 • Ja det var verkligen en till synes kort perspektivförskjutning - dock blir ju även här innebörden helt annorlunda.
     -- Kommentar till "Vi är alla obildade" Bizon 2012-08-25 07:59:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page4#post10789647

Extra:
 • O.B.S.:
  Den här insatta kommentaren har aldrig funnits på Sourze.


  2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

  Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).

 •    -- Kommentar till samtliga Sourze diskussioner 2013-06-18 00:00 av Leif Erlingsson - blockerad från Sourze 2013-05-07; en dryg månad innan det gamla forumet slängdes.  [Tillägg utanför Sourze]


Leif Erlingsson
2013-05-30:

Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson

Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.

Sidan genererad 2013-08-28 13:18:59