Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Motvind för vindkraften

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Motvind_for_vindkraften/Sourze_style.html .
Jag trodde att det var just motvind som behövdes för att få det att snurra? - Vänder inte aggregatet sig upp mot vinden automatiskt? - Eller är jag felunderrättad? - Vänder väl horisontellt också vid behov?
Det är helt riktigt, en vindmölla vänder propopellern mot vinden, där finns en och annan konstrution som gör tvärsom. Emedan, en givare ger aktuell vindriktning , en liten dator beräknar sedan en medelvindriktning som möllan riktas in efter. Det som är mer tekninsk knepigt är att få möllan att rotera med en given hastighet, vingarnas rotationshastighet är inte analog vindhastigheten eftersom man vill ha genererad ström med en given frekvens. En del möllor har vingar konstruerade så att de "stallar" vid en viss hastighet, andra kan vrida vingarna. De flesta stängs av vid riktigt kraftig vind, ofta över ca 15 m/s för att inte riskera överhettning och brand. Nästan alla vindmöllor är optimerade kring den genomsnittliga vinden på platsen där de står, dvs det finns möllor för starkare vind och svagvindsmöllor. Det är nästan alltid ett krav att där finns mätdata över flera år för att konstruera möllan optimalt.
TACK Leif-Arne for utförlig
redogörelse för hur vindamöllorna vänder propellern mot vinden! Runbriksättningen på min artkel borde ha varit ÖKAT MOTSTÅND MOT VINDKRAFTEN - jag ville leka med ord en smula. Men textmassan och icke rubriken är vad som helst bör kommenteras, KOM IGEN, TACK
Nåja, det är korrekt att vindkraften subventioneras rätt kraftigt genom elcertifikaten ca 20- 23 öre kwh. Utbyggnaden ställer kraftnätet inför ny problem, behov av reglerkraft, ökad interferens, behov av okad kapacitet mm. Resliatiskt skulle Sverige kunna producera ca 10% av behovet av elkraft, det är vad tillgången på reglerkraften, i.e. vattenkraft, klarar. I nuläge producerar Sverige ca 2% med vind. Å andra sidan har vindmöllorna förbättrats en hel del, både vad gäller kapacitet och förmåga att producera "ostörd" el.

Det bästa läget i Sverige, efter havsbaserade verk, finns längs Gotlands kuster följt av Ölands. Både vad gäller Öland och Gotland är kapaciteten till överföring intecknad för närvarande. Från Gotlande planeras en ny fastlandskabel som kommer att ge ungeför dubbel kapacitet, analogt finns planer på en dubblering av nuvarande elproduktion via möllor.
Min mycket gode vän Arne Holmström har via ett mail till mig skrivit följande kommentar till artíkeln om vindkraftverk:

" Hej Mats1 Om du har tillgång till att se Discovery Science kiunde Du ha sett hur man har kommit på vindkratverk på våra hustak. Deras konstruktion är ett nytänkande som expertisen lovordar. Dessa vindkraftverk fungerar på 0,5 sekundmeters styrka och bygger på en ny teknologi. Alltså det handlar inte om några roterande propellrar utan om vertikala vingar som fångar upp den svagaste vind. Konstruktionen är helt genialisk som lätt försörjer ett hyreshus med all ström de kan tänka sig. Dessa vindkrfatverk är 60 % effektivare än de konventionella vindkraftverken.

Men tillverkningenm och idéen är amerikansk så det lär dröja innan vi får över denna sorts vindkraftverk till Sverige. "
Min mycket gode vän Arne Holmström har via ett mail till mig skrivit följande kommentar till artíkeln om vindkraftverk:

" Hej Mats1 Om du har tillgång till att se Discovery Science kiunde Du ha sett hur man har kommit på vindkratverk på våra hustak. Deras konstruktion är ett nytänkande som expertisen lovordar. Dessa vindkraftverk fungerar på 0,5 sekundmeters styrka och bygger på en ny teknologi. Alltså det handlar inte om några roterande propellrar utan om vertikala vingar som fångar upp den svagaste vind. Konstruktionen är helt genialisk som lätt försörjer ett hyreshus med all ström de kan tänka sig. Dessa vindkrfatverk är 60 % effektivare än de konventionella vindkraftverken.

Men tillverkningenm och idéen är amerikansk så det lär dröja innan vi får över denna sorts vindkraftverk till Sverige. "
Även Naturskyddsföreningen i Västerbotten har kommenterat vindkraften och i detta fallet gäller det Holmöarn, som är utpekade som är utpekade som riksintresse för friluftsliv. De är skyddade av naturreservatsbeslut och ingår i Natura 2000.

" Vi anser att de passar mindre bra för energiproduktion och bättre för friluftsliv, naturvård samt för häckande och passerande fåglar".

Leif-Arne pekar på Öland och Gotland som lämpliga platser för dessa
otympliga möllor.
#8) Sett utifrån var det blåser mest är Gotland och Ölands kuster bäst lämpade. Ällra bäst är det ute till havs men det blir ungefär dubbelt så dyrt at bygga och underhålla. edan detta med patentlösningar som fungerar till allt. Problemet är att bygga en snurra som dels levererar el med en given frekvens, generatorn måste altså helt ha ett givet varvtal, även om det finns teknik att tillfälligt jämna ut variationerna. Rent proincipiellt är det inget problem att konstruera en mölla som levererar fullt vid 0,5 m/s , man ger bara vingarna en mycket stor svepyta och lastar den med en lite generator. Problemet uppstår då vid kraftig vind, antigen brinner lagren eller lindningarna upp om inte möllan stängs av vid bara något lite kraftigare vind. Eftersom vindens energiinnehåll växer exponentiell mot vindstyrkan är inte en sådan lösning bra. Problemet du pekar på med lokala oppinioner som är emot kan väl sammanfattas med :-"Gärna vindkraft, bara inte här."

Därtill kommer andra avväganden, Försvaret vill inte ha dem för nära "icke närmare preciserade anläggnigar", de kan störa flygtrafik osv. Så visst är frågan om vindkraftsutbyggnad inte oproblematisk.
Å andra sidan; jag är inte speciellt oroad av själva driften av de svenska reaktorerna, jag jobbade själv en period vid OKG. Däremot så ger utvinningen av uran stora miljökonsekvenser. Just nu lobbar ett företag för att få börja utvinna, bl. uran, vid södra Storsjöbygen. Det finns en mycket kraftig lokal opinion mot, vilken jag stöder fullt ut. Risken är därför nog rätt liten att någon brytning kommer till stånd. MEN: -Är miljökonsekvenserna av uranbrytning ok, bara de inte sker i Sverige? Jag tycker faktiskt inte det.

Därför, även om det är helt orealistik att ens på sikt ersätta kärnkraft med vindkraft, så ger ett tillskott från vind utbyggt från 2% till kanske 6 % av total elproduktion ett inte oviktigt tillskott. Tillsammans med att ständigt införa mer energisnål teknik, e.g. ledlampor, återvinning av processvärme med mera, kan man åtminstonde minska beroendet av icke förnyelsebara energikällor.
Tyckte att MP nämnde 50% vindkraft i Sverige som ett mål.
50% är en omöjlighet, om vi inte bygger ut vinkraften ca
25ggr mot dagens produktion, samt bygger kolkraftverk till reglerkraft. Realistiskt är ca 6% även om det i teorin (räknat på tillgång av befintlig reglerkraft i.e. vatten kraft) är möjligt bygga ut till en ca 10%.
Jag tror jag kopierar min egen kommentar ifrån min artikel "Problem med vindkraft negligeras i jakt på miljövänlig energi" [länk]
"ljudföroreningar". Det var ett bra ord. Om människor mår dåligt här och nu - som det är uppenbart att många gör av att bo nära ett vindkraftverk - så är det alltså ett allvarligt miljöproblem "i sig". Detta negligeras. Beslut om vindkraftverk tas av politiska beslutsfattare som troligtvis inte behöver bo bredvid vindkraftverk själva. Sen när vindkraftverken kommer i bygden så får man uppleva de verkliga problemen med det. Jag tycker det verkar vedervärdigt att bo i närheten av vindmöllorna då det gäller det monotona bullret det för med sig. Själv är jag överkänslig för sådant. Hur ska det då inte vara för "normala" människor som säger att de lider av bullret. Det pratas ju så mycket om att vi inte ska utsätta människor för en viss typ av buller, för det är skadligt. Men med vindkraftverk ser vi tydligen genom fingrarna på den punkten. Eftersom det är så viktigt att visa från politiskt håll att man åtar sig sina miljöåtagande, och kan framstå som så miljövänlig och politisk korrekt man vill vara inför folkmassorna. Detta är viktigare, och så lämnar man folk i sticket med deras protestlistor, de som har upptäckt realiteten med att bo i närheten av vindkraft. Och det handlar ju inte bara om bullret då som jag skulle kunna tänka mig att jag skulle må riktigt dåligt av. Det handlar om hur hela välbefinnandet blir i närheten av dessa schabrak. De förorenar miljön här och nu. De tar kål på närheten till miljön här och nu. Å vips har vi skapat ett nytt miljöproblem, men av lite annan art. Jag tycker det gäller att se detta. Miljöproblem gäller både vår Moder jords framtid, men de måste även gälla här och nu. Så tycker iallafall jag.
Detta tillagt då med forskare som säger att dessa vindkraftverk avhjälper inte miljöproblemen globalt sett. Vi måste arbeta på annat sätt än med dessa vindmöllor.
Haken är ändå att, på vilket sätt man än producerar energi så ger det konsekvenser. Vi har dammar med regleringsamplituder som gör att Magasinen ser ut som månlandskap om våren, vi bränner fossila bränslen som, sannolikt, ger konsekvenser på klimatet. Bygger man kärnkraftsreaktorer på seismiskt instabila områden kan det ge förskräckliga konsekvenser. I Hackås vill gruvbolag inleda prospektering av skiffer för att bl.a. utvinna uran, med risk för att lakrester sedan kontaminerar hela Storsjön. Där finns ingen *enda* lösning på problemet med energiförsörjning, det måste till en hel rad olika lösningar. Där finns utveckling av Biogas, optimering av styr och reglersystem, etc etc. Att bygga ut vindjkraften från dagens 2% till kanske det tredubbla 6% löser inte ensamt Sveriges behov av energi, långt ifrån. men det kan vara en del i lösningen, vilket är vackert så.
@ [länk] Leif-Arne Undvall 2011-11-21 14:27,

9/11 var proof-of-concept för Free Energy Weapons, och därmed för Free Energy.

Det är tydligt för alla att se, när man väl tittar dit Dr. Judy Wood pekar.

Dessutom har vi ju som SvD publicerade med en kort Göteborg TT notis i går Chalmers som plockar ljus = energi från vakuumet.    [länk]   [länk] .

Det finns mycket mer, och resultat sedan mer än hundra år bakåt.  "Fri Energi" är bevisligen använt som vapen redan i dag.  Men, vad hindrar oss att använda den för fredliga ändamål?  Vad hindrar oss att stoppa svält och umbäranden, att ge alla bra förutsättningar materiellt vilket vi ju vet minskar barnafödande och därmed minskar överbefolkning o.s.v.?  Ja, det finns förstås något som hindrar, annars hade vi haft det för 100 år sedan.  Men vad, och vad kan vi göra åt det?
Utveckla detta på din egen site, länka till den så kan alla intresserade kan
läsa, här blir du ändå bara missförstådd.
#14 citat: "Där finns ingen *enda* lösning på problemet med energiförsörjning, det måste till en hel rad olika lösningar." slut citat.
Det var väldigt, väldigt sant sagt. Precis så är det.
@ [länk] Leif-Arne Undvall 2011-11-21 21:12,

Har du bestämt dig för att missförstå? :)

Jag har postat alla länkar tidigare i dag, här:
Kommentarer till "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" Leif Erlingsson 2011-11-21 13:33.  <http://www.sourze.se/forum/thread/10738938/page11#post10770277>  [länk]

Men om det nödvändigtvis måste vara på min egen blogg, så finns exakt samma material duplicerat där:
Leif Erlingsson: Termit historien ska befästas, 2011-11-21 14:32.  <http://blog.lege.net/?/319-Termit-historien-ska-befaestas.html>  [länk]

En introtext till ämnet fri energi coverupen finns här:
"En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://silvaaurum.com/varld_av_fri_energi.php>  [länk]
Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.  <http://blog.lege.net/Free_Energy/en_varld_av_fri_energi.html>  [länk]
Tycker det saknas ett antal vindsnurror på Södermalm (Sthlm) och gärna några i Bromma också..
Varför inte nåt 100-tal på Bromma flygplats???
"NIMB" som det heter.. (Not In My Backyard)
Kan man inte lokalisera vindsnurror till ställen där mp är starka?
Placeringen av möllorna är ofta kontroversiell. Det finns ganska många hänsyn som måste tas, för att de skall vara så effektiva är det en fördel med öppna lägen helst kustnära, eller kalfjäll.
På Öland har nu Unesco förklarat att Södra Ölands odlingslandskap kommer förlora sin ställning som Världsarv om planerade vindmöllor byggs. Kontroversiellt är bara förnamnet.[länk] Å andra sidan så är frågan om provborrning av gas på Öland, som ett företag vill inleda, än mer kontroversiell. Hur man än väder sig har man rumpan bar, och energi behöver vi.
"och energi behöver vi"...

Den får bara inte komma från källor som utmanar vår "normalitetslåda".  För "normalitet" går före varje annat hänsyn, inkl. mänsklighetens överlevnad.
Skrev i morse så här i en privat korrespondens:

Vetenskap behöver omdefinieras.
I dag är det en gate-keeper verksamhet.
Kom efter mailet nedan ihåg en konversation jag hade med Abdel-Masih Wazir om detta, jag ritade under samtalet en skiss han instämde i och bidrog till, en box där de yttersta väggarna och hörnen bärs upp men också avgränsas av professorerna som har sina olika fack och hela identiteter knutna till sin -- faktisk gate-keeper verksamhet.  På skissen stod det något annat.  Men deras identitet hotas om taket rycks upp ovanför dem.  Då går de från mycket upphöjd till "ingen" på nolltid.  Så de försvarar sin position genom att försvara takets höjd.
TPTB kan mycket väl tillåta en annan professor att etablera sig strax ovanför den förra professorn, rycka undan hans tak.  Huvudsaken för TPTB är att det är någon som försvarar sin position genom att försvara takets höjd.  Så att det inte rycks av utan något ovanför som avgränsar.  Interna revirstrider bland underhuggarna/smådjävlarna är inte av betydelse...
Vetenskapen erkänner ju själv att den inte handlar om all kunskap, utan enbart den kunskap som kan nås med en viss metod.  D.v.s. vetenskap enligt vetenskapsetablissemanget handlar inte om att förstå så mycket som möjligt av vår verklighet, utan den är ett spel med vissa regler, med oklart syfte.  Som jag skrev till den jag brevväxlade med, "För mig - som för dig - handlar det om ett sökande, att finna vad som är sant.  Vi kan plocka ut guldkornen ur en hög av skräp.   [N.N.] kräver att inget annat än det vackraste och största guldkornet presenteras honom "på ett fat", utan övrig utsmyckning.  Och han kommer ändå att göra allt i hans makt att förneka att det verkligen är ett guldkorn.  Jesus och även de tidigare profeterna (i dag kallas deras verksamhet fjärrskåderi, de är fjärrskådare) hade en hel del inte så trevliga saker att säga om sånt..."  Jag hade tidigare i korrespondensen även påmint om Hypertabuet - att endast "det logiska" = det som redan är kompatibelt med rådande paradigm, "kan vara sant".  Och att man inte kan se sitt eget tankefängelses murar.  För ett "tankefängelse" där du skulle se murarna vore inget tankefängelse, för då skulle du genast tänka dig utanför dem.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .