Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Hur straffa kriminella banker?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Hur_straffa_kriminella_banker/Sourze_style.html .
Franska medborgare som slipper betala kriminella bankers ockerräntor med hjälp av domstolarna, tvingas nu att i alla fall betala dessa genom att staten nationellt har garanterat bankerna och täcker de förluster som uppstår i bankerna när kommunerna slipper betala.  Med bankdelning hade Dexias värdepappersförsäljning klart varit en del av finansbolagsdelen av Dexia som hade avskilts till en annan ägare som ej har någon statlig garanti.  Finansbolaget hade därför kunnat gå i konkurs utan att staten tvingats täcka förlusterna, som i stället hade hamnat på ägarna och långivarna.  Den lilla del av Dexia som handhar insättarkonton, betalningsförmedling, bankomater, handels- och företagskredit hade, med sina begränsade risker samt statsgarantin, kunnat fortsätta och serva människor och företag även om den spekulativa delen av banken krisar.
(Ulf Sandmark 2013-02-27 06:00 i "Hur straffa kriminella banker?[länk] .)
Din artikel illustrerar en av många tillämpningar av principen "alla kostnader till folket, alla vinster till ägarna" (Leif Erlingsson 2013-02-26 08:45 #138 i "Nu får det vara nog" tråden  [länk] .)  Det i stort sett generiska tillämpandet av denna princip i många olika sammanhang och i princip alltid vad gäller bankerna avslöjar att det är ägarna och inte folket som styr.

Vilka ägarna är utreddes i en vetenskaplig studie som jag först postade om här på "källan" 2013-02-05 09:48 i "Våldtäckterna i Egypten" tråden #8  [länk]  och sedan även 2013-02-26 10:05 i "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" tråden #34  [länk] .  Som jag i den senare kommentaren påpekar, det är en mycket begränsad krets som kontrollerar de juridiska entiteter som utan personligt ansvar och i praktiken i stort sett ansvarsbefriat styr över oss.  Som jag skrev till "Buzz Doll" i den kommentaren, felet är "Den juridiska konstruktion där en ickelevande entitet betraktas som juridisk person.  Om ingen sådan juridisk person får finnas utan verkliga levande människor måste stå för alla beslut, då börjar vi nog vända detta rätt igen!"  I en annan kommentar till "Buzz Doll" förklarar jag hur vi skulle kunna befria oss från denna juridiska ansvarsbefriade entitet:
Buzz Doll, det behövs lokal matproduktion, lokal kompostering, lokal energiproduktion och tillverkning o.s.v..  Kort sagt ett helt annat samhälle.

Forts...
Forts...
        För att inte förvärra situationen alltså.  Och så förstås uppstädning.  Jag bryr mig.  Det är därför jag har informerat om s.k. "Fri Energi" i flera år.  Med "Fri Energi" slipper vi dessutom kärnkraft, kolkraft och oljeberoendet.  Liksom beroendet av de stora ägare som i dag utifrån sin enorma makt styr våra regeringar och ligger bakom den värsta miljöförstöringen alla kategorier; krig.

Se mina andra inlägg:  [länk]  om bl.a. kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner, bevis för massivt användande av "Fri Energi[länk]  och mycket annat.
(Leif Erlingsson 2013-02-26 09:44 #2 i "Kanhända har någon tagit upp det hela låt mig ta upp det igen. Plastic Sea" tråden  [länk] .)
D.v.s. totalt tvärtom mot den världsregering de ideologer som våra ägare tillåter få sin röst hörd i offentligheten propagerar för.  Se t.ex. Leif E Ströms utmärkta artikel "Den svenska ockupationen kan få en upplösning" 2012-08-23 06:00  [länk]  som just diskuterar tongivande ideologers idéer om att staterna måste utplånas och en enda världsregering upprättas.  Att den styrande ideologin är förknippad med den för närvarande ledande judiska ideologin sionism framgår väl av att Sverige finansierar olika judiska ideologiproducenter.  Lasse Wilhelmson har analyserat hur vi har en myndighet för sionistisk ideologiproduktion [1] ,  och som Leif E Ström konstaterar:
[...]
Jag har skrivit en artikel om professor Torbjörn Tännsjös statsfinansierade visionsbygge:  [länk]  där han likt Ohlsson vill "demokratisera" de inhemska kulturerna genom att blanda upp befolkningarna till en grå värdsmassa.  I bästa fall kan få behålla identiteterna, arbetare och konsumenter.  Denna nya världsordning skall enligt Birgitta Ohlsson övervakas av en världspolis och för att mångkulturen skall få rätt inriktning bör hennes judiska vän, ordförande för "Paideia*", Barbara Spectre spela en central roll för att Europa ska bli mångkulturellt?
[...]
*Paideia, ett judiskt utbildningsinstitut, som delfinansieras av Riksbanken.
(Leif E Ström 2013-02-27 10:15 i "Nu får det vara nog" tråden #147  [länk] .)

Fotnot:
  1. Lasse Wilhelmson 2008-04-19 i "En myndighet för sionistisk ideologiproduktion[länk][länk] .

Forts...
Forts...

P.g.a. judetabuet  -  man får inte kritisera något som har med det judiska att göra för då blir man brännmärkt som antisemit [2]  -  så måste jag vara mycket tydlig att lösningen för att dekonstruera denna makt inte är hat.  Hat är aldrig en lösning.  Tvärtom lever denna makt på hat, för allt hat de kan skapa eller projicera på andra hjälper dem ideologiskt.  Detta är säkert själva raison d'etre för att makten gömmer sig bakom det judiska och brännmärker all kritik som judehat.  Det finns faktiskt inget illegitimt i att peka på vilka som är ens härskare.  Inte när det finns entydiga vetenskapliga belägg för saken (S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The network of global corporate control" från den 19 september 2011, som jag länkade till i första delen av min kommentar, se "Vilka ägarna är utreddes i en vetenskaplig studie[...]") i denna kommentars första del.

Tvärtom är lösningen mental/tankemässig och sedan praktisk frigörelse, så som jag skisserade bl.a. i mitt nyss citerade svar till "Buzz Doll".  Avskaffande av opersonligt ansvar, alltså avskaffande av juridiska personer så verkliga levande människor måste vara personligt ansvariga för alla beslut.  Och lokal mat, energi o.s.v. produktion.  Glokalisering så som filosofiprofessor John McMurtry vänder begreppen rätt i sin "Value Wars : The Global Market versus the Life Economy" (Aug 20 2002), som jag citerar lite ur på  [länk] .

Att allt detta hotar den verkliga opersonliga ansvarsbefriade makten framgår med all tydlighet av att dess konstaplar sammankopplar fri energi, hälsokost, antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat, som benämns 'antisemitism', vilket jag t.ex. konstaterade 2011-04-03 00:09 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" tråden #173  [länk] .  Det sätt man kan märka att man närmar sig essensen av en problematik är att man reflexmässigt blir brännmärkt som "ond", etc.  Den mentala frigörelse som krävs är att acceptera detta och fortsätta ändå!


Fotnot:
  1. Själv är jag redan så brännmärkt, se Leif Erlingsson 2013-02-23 23:58 #37 i "Sveriges bevakare har lutat sig bakåt" tråden  [länk] .  Som jag där också konstaterar, redan Voltaire lär ha sagt att för att komma underfund med vem som är din härskare, ta helt enkelt reda på vem du aldrig tillåts kritisera.
Ang. den tankemässiga frigörelsen, rekommenderar min text "De kan inte ta ifrån mig min sanning" från 2008-11-20  [länk] .
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .