Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Kunde den första attacken mot WTC ha stoppats?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Kunde_den_forsta_attacken_mot_WTC_ha_stoppats/Sourze_style.html .
När att hedra de döda är det samma som att hylla lögnen, då är vi i slutet på en tidsålder. En kort tid skall då Djävulen ha all makt. Den tiden är nu. Sedan bryter en ny tid in...
Leif, ingen av de inblandade i bomdådet kunde väl knytas till platsen genom vare sig ögonvittnen eller tekniska bevis? Rahman, den dömde "terroristen" dök några år senare upp även i dokument som kopplade honom till Clinton-administrationen när de levererade vapen och Mujahedin till Bosnienmuslimernaq via bla TWRA. Mao kopplingar till CIA´s eget lilla skötebarn al Qaida, vilka i sin tur har kopplingar till 9/11 även om det aldrig bevisats nog för att kunna tas upp i domstol. Men det räcker för att starta krga, sanktioner och mord av oskyldiga.

Du får nog omvärdera dina konspiriatoriska inställningar för din kompass pekar åt helt fel håll.

Leif E Ström,

Det går inte att betygsätta artikeln.  Hade den slutat raden före "Så här i efterhand har 11 septemberattentatet påverkat mig betydligt mer känslomässigt" så hade jag gett den högt betyg.  Men i slutet går du vilse.  Därför ignorerar jag artikeln från nämnda mening, och kommenterar den del som är bra:

Gå tillbaka till din artikels första del, Leif E Ström, och fråga dig själv varför FBI avsiktligt tillät terrorgruppen spränga en bomb i WTC.  Koppla gärna till det jag nämnde i Carl Olof Schlyters diskussionstråd "Det är något skumt med 9-11", där jag bl.a. skrev om hur Wall Street/Londons bankfamiljer har tillgång till underrättelsetjänsterna och har infiltratörer i statsförvaltningen.  [länk] .

För mig är 9-11 en vattendelare genom att ha demonstrerat den destruktiva sidan av fri energi, något som inte kan ha gått någon regeringschef förbi.  Nu förstår de även om de inte förstått det förut att det Nicola Tesla oroade sig för angående fri energi från universums kraftfält som ett tveeggat svärd var riktigt, och att de som tagit hand om Teslas anteckningar måste ha utvecklat vapenaspekten av fri energi.  För några år sedan läste jag en mycket gedigen artikel i Idaho Observer  --  [länk]  --  som bl.a. kopplade ihop familjen Bush med såväl Nicola Teslas assistent som med Tyskland -- detta var strax efter första världskriget.

Genom att den negativa aspekten nu är tydlig, så är vi dock fria att se även de fantastiska möjligheter vi har.  Djävulen är så att säga redan ute.  Se gärna även denna kommentar om detta:  [länk] .

Men om vi av någon slags pervers omsorg om offren för lögnerna ska skydda lögnen, då har vi bara "vunnit" den negativa sidan, och avsvär oss den positiva sidan av 9-11.  Därför kan jag inte på något sätt ställa upp på slutet av din artikel.  Den leder oss in i en återvändsgränd:
"A study of history shows that civilizations that abandon the quest
for knowledge are doomed to disintegration.
"
                        -Bernard Lovell, British astronomer and writer.

  - Jag instämmer med Bernard Lovell.

Jag tror dock inte att du är illvillig, Leif E Ström.  Jag tror bara att du ärligt och uppriktigt har tänkt vilse.  Därför har du fortfarande min respekt.

[länk]  Tillägg:

Som jag skrev [länk] i går:

Den politiska konsekvensen är att den som gjorde 9-11 med all sannolikhet fortfarande har kvar denna kapabilitet.  Som utpressning.  Hur kan vanligt folk t.ex. veta om en orkan eller jordbävning eller vulkanutbrott är en krigshandling eller naturlig?  Ett viskat ord till några regeringschefer innan en av dessa händelser drabbar ett annat land, vi kommer att göra "XXX", och dessa regeringschefer kan bli mycket samarbetsvilliga efter att den utlovade "naturkatastrofen" blivit verklighet på utlovat datum.  Nicola Tesla förstod att fri energi från universums kraftfält var ett tveeggat svärd, och tvekade att avslöja allt.  Hans anteckningar togs dock om hand av någon efter hans död, och det är uppenbart att de har använts för det Tesla fruktade -- vapen.  Därmed finns det ingen anledning att tveka inför att även använda dem för gott!  Och det finns ingen anledning att inte se med öppna ögon på vad som faktiskt har hänt.  Om regeringschefer med flera är bundna, så är du och jag fria.  Ingen kan hålla en hel värld under utpressning, inte när det är tydligt för alla -- alltför många människor skulle hitta sätt att stoppa utpressarna.
Ja det kunde ha förhindrats. Norad kunde ha stoppat det men lät helt enkelt bli att engagera sig. En planerad attack borde ha vart omöjlig att genomföra i us men det hände ändå. Norad tillät det hända då är frågan varför? va de med på det eller va de tillsagda att låta bli?
#5 openminded, om vi håller oss till det senare attentatet och om Norad skall var den räddande parten finns det två scenarier att hålla sig till.

Det första är lätt avfärdat, då syftar jag på det ev befintligt fungerande luftförsvar över eget territorium som inte fanns.

Det andra, det som fanns att tillgå var jaktflygplan totalt utan bestyckning för att oskadliggörade de kapade planen.

Dålig beredskap och tidsfaktorn synliggjorde ett land som till hundra procent utvecklar landets krigsmaskin för attacker utomlands.

Avsaknaden av missilier och skarp ammunition tillsammans med ett system som inte gick att koordinera med trafikflyget, resulterade i några få jaktplan styckade med lös ammunition virrandes omkring över pennsylvania 17 mil från United 93, då den slog ned.

Piloten i det närmsta planet fick ordern att med risk för eget liv oskadliggöra roderfunktionen på U93.
Från Idaho Observer artikeln som jag nämnde i [länk] #3:
"A biographical article about Nikola Tesla appeared in the Tesla Tech, Inc. magazine, "Extraordinary Technology,"Volume 4, Number 3, Aug., Sept., Oct., 2006.  The article, written by Dustin Wallace, spoke of Tesla's childhood, some of his inventions, and his last days.
  . . . snip . . .
The article continued, "Following Tesla's death the United States Office of Alien Property, under the instructions of the Federal Bureau of Investigation, confiscated all of Tesla's papers and property.  This was an interesting maneuver considering that Tesla was a United States citizen."
Det står mer, även om CIA, men det jag ville peka på var att FBI 1943 beslagtog Nikola Teslas anteckningar bl.a. kring fysiken bakom fri energi.
Leif E Ström [länk] #6,  Den gedigna research jag gjorde under några månaders tid år 2006 inför artikeln vi förväntade få in på SvD Brännpunkt ( [länk] ) innefattade bl.a. sparadet av Google-cachningar från amerikanska militärwebbsidor där man berättat om vilka rutiner som gällde.  Detta hade "städats", men jag hann alltså spara en det genom Google och Archive.org.  Det normala är att man på några minuter hade plan uppe med kapabilitet att skjuta ned ett plan på väg in över förbjudet luftrum, och massor av sådana incidenter där man snabbt var på plats skedde åren före 2001.  Glöm inte att de skyldiga fortfarande går fria, och att de givetvis kan "editera" i vår verklighet.  Gissa varför jag sparar så mycket webbsidor...  Det handlar om att rädda undan bevisen.

Det började nästan för ett århundrade sedan:

Jens Jerndal Sun, 11 Sep 2011 01:04:34 -0300:  "My blog this week quotes financial expert Ellen Brown in describing how the global debt trap was set, beginning nearly a century ago, to move all financial and political power into the hands of a few private banks and their owners.  We are just now witnessing a decisive phase in this global power game on both sides of the Northern Atlantic."

Read the blog here:
[länk]
# Erlingsson, kortfattat vilka är de skyldiga enligt dig, och helst enbart din uppfattning. Då utgår jag från att du bortser från alla dessa tjänstemän och beslustfattare som kunnat preventivt förhindra attackerna. Du kanske t.o.m. vet namnen på de som går fria men som satt i de kapade planen och använde änglavingarna för att undkomma.
Carl Olof, redaktionen och du har nu chansen att inte bara göra århundradets scoop, utan göra Sourze till världens mest citerade tidning. Glöm inte att göra ett förmånligt copy-avtal. Mvh LES

Leif E Ström [länk] #10,

  - Finansiärerna.

USA har sagt att dessa inte är av intresse.  Finns i den officiella "utredningen".  Vilket säger mig att de är av centralt intresse.  Så jag föreslår en tvådelad metod,  a) studera vad som hände, för att förstå hur det hände, och för att därigenom närma sig vem som är skyldig.  b) studera pengaspåret.  Jag kan inte detta, men Andrew Grove hade en del intressanta tankar kring detta den 29 maj 2006 på The Meria Heller Show.  Jag sparade en utskrift här:  [länk] .  De två kommentarerna överst av mig kommer sig av att jag själv befinner mig i en sanningssökarprocess, och inte fixerar idéer förrän jag är riktigt säker.

Det är helt ovetenskapligt att anklaga någon innan detta är utrett.  Det är liksom hela poängen med vår kritik av konspirationsteorierna som USA med flera har tryckt på oss.
#11 Erlingsson, jag beskrev ju finansiärerna i artikeln, då är vi ju ense till slut. Alltid något.
PS:  I Michael Delavante, "9/11 och hotet mot det fria ordet[länk]   nämner MD något mycket viktigt i sammanhanget:
"Åtskilliga briljanta forskare har via ett gediget, ofta livslångt arbete och med statliga dokument som grund bevisat att såväl den ryska revolutionen som första och andra världskriget, liksom det kalla kriget, uppmuntrades och sponsrades av samma krafter; bankirer, industrialister och politiker, i huvudsak från väst.  Även om den stora massan ännu lever i ovetskap om detta finns det idag många som känner till det och som försöker föra ut till allmänheten vad det är som har pågått och pågår och att vi är på väg att förlora allt mer "frihet" i en värld där även krafter inom påstått demokratiska samhällen går i riktning mot allt mer övervakning och inskränkningar av den personliga friheten."

9-11 är bara en detalj i ett större skeende, och om vi vägrar se skeendet kommer vi att förlora allt.  Verkligen allt.
Leif E Ström [länk] #12,  - Jag gick tillbaka till den officiella "utredningen".  I fotnot 130 till kapitel 5 kan man utläsa att eftersom den mystiska 911-insider handeln inte kunde kopplas till al-Qaida, så hade den inte med 9-11 att göra.  D.v.s. man hade redan bestämt att det skulle vara al-Qaida som gjorde det, och man sökte inte förutsättningslöst efter var bevisen pekade.  Även din artikel pekar åt det muslimska hållet.  Om jag var en ond världshärskare så skulle jag nog i och för sig också transferera pengarna via muslimska länder, om jag ändå avsåg ge den skulden...
Jag sökte alltså på finansiering i den officiella utredningen, och det fanns där en massa snack om al-Qaidas finansiering.  Men en förutsättningslös utredning ska inte utreda hur al-Qaida utan hur 9-11 finansierades, om den ö.h.t. ska undersöka finansiering.
Rättelse:  Richard Andrew Grove.  Jag kallade i [länk] #11 honom för Andrew Grove.
#1/ Citat: ” När att hedra de döda är det samma som att hylla lögnen, då är vi i slutet på en tidsålder. En kort tid skall då Djävulen ha all makt. Den tiden är nu. Sedan bryter en ny tid in...”// Mycket låg kommentar en son här dag, långt under skamgränsen. Skäms Dag.
#18 Javisst, förlåt mig. Vi skulle ju ljuga idag för den vackra fasadens skull. Tyvärr är lögnen inte min styrka. Där är du min överman, Lasse i Gatan.
Själv tyckte jag [länk] #1 var mycket välformulerat:
När att hedra de döda är det samma som att hylla lögnen, då är vi i slutet på en tidsålder.  En kort tid skall då Djävulen ha all makt.  Den tiden är nu.  Sedan bryter en ny tid in...
  - Precis så tror jag det ligger till, baserat på alla "känselspröt" jag har ute.
De djupa funderingar som omfattar den mänskliga verksamhet som enligt er är ansvariga för dådet 11 september kommer inte att påverka den vetenskapliga diciplin som skriver historien. Däremot kommer ni som individer alltid att betraktas som paranteser och sammansvurna konspiratörer, helt utan fria tankar.

Till skillnad mot de små marginaler och mänskliga felsteg som fått ödestigra konsekvenser för historien. Ett av dessa är ”Lewinskyaffären”, som i slutänden gett er energin ovetandes.

Ett överskott av hormonor i Ovala Rummet påverkade väljarnas syn på demokraternas moral, vilket misskrediterade Al Gore, som förlorade med en procent i valet 2000, som i sin tur tillsatte en ”War of President”, vars ämbete verkställdes av Dick Cheney,

Nobelpristagaren Al Gore som president hade förmodligen inte befästs med ansvar för alla miljarder dollar som Ronald Reagan administrerade via CIA till Mujaheddin, vilka senare finansierade Al-Qaidas våldsdåd i New York, Madrid, London, hundratals polisstationer i Afghanistan och på Bali.

Om inte Busch valts 2000 och omvalts pga terrorhysterin, hade hans girighet och bolag fortsatt med skumraskaffärer inom oljhandel och försvarsindustri, med betydligt svagare belysning.

Jag vet att det inte är lätt att hänga med i svängarna. Fråga Miljöpartiet, Al Gore har gång på gång framträtt i utländsk TV, där han påstår att Sverige har världens mest ambitiösa miljöpolitik med påvisbara resultat. Wetterstrand och hennes anhängare tycker ingenting har gjorts under fem år.

Hon har också en agenda med ett tankekrig som utesluter den moraliska utgångspunkten som utgör det enda tillvägagångssätt som finns för att lösa praktiska problem.

10 år av konspiration har tyvärr skapat en avskräckande verksamhet som begränsat Sourze till en inskränkt röst i stället för det motsatta.


#21 "10 år av konspiration har tyvärr skapat en avskräckande verksamhet som begränsat Sourze till en inskränkt röst i stället för det motsatta."

Bra! Mångfald är destruktiv.

Kim Jung Il
#24 Jupp, om någon har kritiska synpunkter på flumpajasarna och konspirationsstollarna då är det som Nordkorea.


Variant på Godwin...

[länk]
Leif! En kille som gör grundlig research som du ska fan ha en snus. Ta till höger - det är obegagnat.
Dag inlägg 19 "...Tyvärr är lögnen inte min styrka. ...". Och du ljuger a l d r i g för dig själv?
# Lennart, bohuslänningen och Thomas, jag är förtjust i allt som kan stimulera, bara man inte åker i "kurran". Tack på förhand, vi kanske ses, en möjlighet är om ni bokar in er på resan från Kiruna.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .