För den som likt LE driver en holistisk detektivbyrå förefaller väl en sådan här artikel nödvändig och högst normal.
Sverige är världens mest sekulariserade land. Om man vill passa in i det landet 100% ska man snabbt skriva ett nedlåtande inlägg av typen Lars Nilsson ovan mot tex Leifs inlägg. Taktiken är att identifiera de som avviker och snabbt slå ned på dessa, gärna med en ironisk ton. Det ger en omedelbar upplevd tillfredsställelse av samhörighet med kollektivet. Nilsson placerar sig i styrkeposition tror han. Nilsson placerar Erlingsson i ett utanförskap. Nilsson tror han nu är godkänd av kollektivet för det viktigaste som finns för Lars Nilsson är att passa in.
Nej, Lars, artikeln är inte normal. I en galen värld är det normala inte riktigt klokt. Sasser, tack för analysen.
Eftersom jag inte ironiserar över eller idiotförklarar människors berättelser om vad de upplevt bortom det materiella så får jag veta en massa. Det finns många som VET. Om jag kan GE MOD till fler så har jag gjort ett viktigt "verklighetshack". Precis som Sasser beskrev i sin analys ovan om hur Lars Nilssons kommentar fungerar, på motsvarande sätt fungerar offentliga förlöjliganden av det som kända personer berättar om egna normbrytande upplevelser som verklighetskontroll a' la' Orwells 1984. Man tycks tro att lojalitet till makten/normen ska inhösta någon vinst eller förtjänst. Att den aktiva förnekelsen ska belönas. Men historien visar att makten föraktar medlöparen. När "den nyttige idioten" tjänat ut så behövs han ej mer... Som sista tjänst kan han få agera "målvakt" för att avleda en uppvaknande befolknings uppflammande känslor från att riktas där de rätteligen hör hemma, mot den verkliga makten.
Tyvärr har jag inte haft några "kontakter med ickefysiska intelligenser". Däremot gott om kontakter med "fysiska icke-intelligenser" i form av Erlingsson och hans trutherkompisar.
#2 Nilsson passa in? En av de mera aparta skribenterna här.
"What Icke Said in 1991, What One Of The World's Top Physicists Said in 2008" [länk]
En tillräckligt avancerad vetenskap praktiskt applicerad skulle av våra vetenskapsmän uppfattas som magi. Samma vetenskap enbart som teori skulle av våra vetenskapsmän uppfattas som nonsens. En sådan tillräckligt avancerad vetenskap - som inte har vår vetenskaps missförstånd och felslut, utan ser saker mer realistiskt än den inversion vi tror är verklig - skulle ha skalat av våra missförstånds begränsningar så att universum skulle ligga öppet för oss. Dr. Steven M. Greer har berättat att det finns hemliga projekt som kallas just Weird Science and Freakin' Magic, WSFM. Exakt! Magi, när det praktiseras, och "Weird" eftersom man inte fattar. W. David Barclay's Unity teori tycks förklara samtliga fenomen jag har hört talas om: [länk]
Jag dömer ingen som är fascinerad över gåtorna kring vart eller vad kosan styr efter döden. Däremot konstaterar jag att i ett idehistoriskt perspektiv så sammfaller intresset för dessa frågor med brytnings och kristider i samhället..se senaste sekelskiftet med magnetisörer och spiritister. Personligen är jag förundrad över att efterdöden-frågorna tenderar att dra mer intresse än frågorna om vårt gåtfulla och mystiska belagda liv, här och nu.Jag ser gärna att du blommar efter döden Leif...bara du inte glömmer att göra det nu. :-)
Läste lite i boken och fick till mig termen "holotropiskt tillstånd" ..har tittat på lite holotropi på egen hand...sanslöst kul...men inget att rekommendera i detta livet :-)
Aguirre, du missar poängen. Om det inte finns någon död så är det endast fråga om en automatförflyttning till annan relativ adress inom en enda inklusiv meta-verklighet, som rymmer oändliga sådana relativa universum. Och vi skulle kunna ordna linjetrafik. Här, lämplig teknologi: [länk]
Spännande...jag hade en kompis som satt på IVA och läste sådant hela dagarna på uppdrag av Patentverket, han var tvungen att sätta sig in i resonemangen som var i ansökan och sedan redogöra för de termodynamiska lagarna....och avvisa patenten...ibland var de hundratals sidor i ansökan. Han kastade en morgon av sig sin hatt och portfölj och klättrade upp i almarna i Kungsan en dag istället, sen sade han upp sig och ångrade det aldrig.
De "termodynamiska lagarna" är desinformation. Förresten vet inte ens vetenskapen vad Energi är. Den som sysslar med att såga saker genom att hänvisa till de "termodynamiska lagarna" är nyttig idiot för en livsfientlig agenda. Gratulerar till kompisens uppsägning!
Termodynamiken (som jag tror uppfanns i god tro) är bra, rent praktiskt, att ha till vardags i vårt solsystem...Energi är ett mått på en svårdefinierad process....Exergi...ännu krångligare...:-) Kompisen satte sig ned och skrev en bok om hur mkt. folk jorden kan försörja...och han var inte orolig för nån överbefolkning.
Jodå, nog uppfanns den i god tro. Men som med så mycket annat så är det inte så den används i dag, av de som verkligen begriper, men som styr oss andra. Lästips: "Thermodynamics and Free Energy" by Peter A. Lindemann, 1994-05-08, [länk] . Se även övriga länkar på [länk] . Och ta ett träd. Det fraktar vatten utan att bry sig om att skapa värme. Kanske ändå värme är en biprodukt av bakvänd förståelse av vad energi är...
Insåg att jag gav en oklar referens med "övriga länkar på" ovan. Det är i vänsterkolumnen på sidan man får upp, under Ledtrådar, * Cold energy, som nya länkar dyker upp. Bl.a. Defence Analysis Report on Cold Fusion 2009DIA-08-0911-003 [länk] . "Cold Fusion" brukar sägas vara en "misnomer", man brukar ofta istället säga "Low Energy Nuclear Reaction". Men enligt W. David Barclay's Unity teori så är det vi tror vara låg energi i själva verket verklig energi... Så kallt är ballt! Kanske "Cold Energy/Fusion" ändå är den mest korrekta termen...
Det är väl konstigt att folk inte är mera intresserade av "livet" efter döden - vi skall ju vara döda mycket,mycket längre än vi levde - jag tycker det är konstigare att den lilla stund vi lever - tar så stor plats i tanken -
Ja Jan..du tror tydligen att tid är en av det fysiska tillståndet opåverkad sak, som om att "vårt tidsbegrepp" skulle innefatta tid innan och efter födsel. Så är det ju inte , sedan 20-talet och Relativitetsteorin . Så jag föreslår att du tänker väldigt mycket på den tid du har,det är inte säkert att det finns nån tid dit du far. (obs slutrimmet)
Tid finns inte - klockan & almanackan - är påhittat - för ordningens skull -
Jan ..jag vet inte om jag får förslå ett mer vardagsnära ämne igen. Jag skall försöka...vi går tebax te småskolan...Tid handlar inte om almanackan o klockan, tid handlar om ett fysiskt fenomen, för att nåt skall finnas, skall det ha en "utsträckning" och för att det skall kunna ha det, finns det "rum" och för att det däri inte skall fösvinna finns "tid" De saker som inte har någon av dessa egenskaper, kan vi människor inte uppleva med våra sinnen.(Vilket inte är samma som att de inte finns) Om du inte upplever nån tid Jan, så finns inte ditt inlägg ovan, eller så är du eller jag av nåd, i nåt av Leifs holotropiska tillstånd.
Jan blandar ihop våra abstraktioner (klocka, almanacka) med det dessa representerar (tidens gång).
Alltså! - Om Augierre inte ser mig när jag "sträcker" ut mig i mitt "rum" en "stund" - så finns jag ändå - fast han inte kan uppleva mig? -
Jo, då ser jag dig eftersom du då uppfyller tre kriteier för att finnas. Jag upplever dig alldeles tillräckligt Jan.Du lär dig ju lite ändå.Även om din förmåga till missförstånd är i växande.Och vad du debatterar på "Bortom materialismen" med ditt soffliggande ? ...får väl förbli din gåta.
Det jag har sagt om att vi själva ställer in "vår frekvens" på önskad verklighet finner stöd hos världens främsta fysiker, jmf #8 [länk] . På videolänken ovan berättar alltså en av världens främsta fysiker hur vi upplever denna verklighet p.g.a. vår "frekvensinställning". Som han säger i videon, de brukar inte berätta detta för studenterna för att det är lite för mycket för dem att hantera. Så om nu inte redan har gjort det, lyssna nu på Michio Kaku 0:45 in i denna video, som David Icke postat för att visa att det han sagt nu stöds av världens främsta fysiker: [länk] . Kan tillägga en egen fundering som jag tidigare postat i annan tråd här på Sourze: Intressant nog kanske vi nu upplever den verklighetsdelning många talat om. Kanske detta är "den subjektiva verklighetens renässans" (ingen träff på Google förrän detta [länk] registreras). "Som jag själv förstår tillvaron så är denna illusion vi kallar verkligheten en konstruktion i många nivåer av komplexitet eller om man ska kalla det densiteter, förutom att vi kanske inom dessa nivåer av komplexitet dessutom kan ha olika dimensioner eller vad man nu använder för terminologi. Olika människor ser genom tillfälligheter eller med hjälp av tekniker genom olika sprickor i illusionerna in i olika andra nivåer som dels naturligen skiljer sig åt och därför kan vara inbördes oförenliga och därtill kommer förvirringsfaktorn." ( 2011-02-18 15:15 #1521, [länk] , 2011-02-23 14:15 #1787, [länk] .)
Googlade "den subjektiva verkligheten" efter att inte ha fått några resultat på min intuitivt formulerade "den subjektiva verklighetens renässans". Fann då faktiskt en mycket intressant text om världens Metastruktur. Som enligt analysen inte är kausal utan symbolisk, underställd de symboler som beskriver den. D.v.s. mitt intuitiva formulerande och sökande utifrån det handlar om att fånga själva verklighetens metastruktur -- eller det handlar alltså om meta-meta-fysik, enligt texten jag fann. Eller med andra ord, det är fungerande magi. [länk] . (Att det är magi har jag vetat länge... Att skriva på Sourze är en medveten del i denna magi, för mig. "Sourze" - "källan".) "Varje föreställning av världen påverkar världen men olika sinnen har olika mycket makt att påverka." "De subjektiva Symbolerna är länken mellan den subjektiva verkligheten och den intersubjektiva verkligheten genom Metastrukturen." Läs hela texten, den är kort och koncis... [länk] [Nu är min rast över, åter till kodandet.]
“The only reason for time is so that everything doesn’t happen at once.” -Albert Einstein
Den som drar slutsatser av den "nya fysiken" har inte förstått var den "nya fysiken" befinner sig.
#29 ( [länk] ), det är väl ovan mer fråga om att ta spjärn mot den "nya fysiken" för att komma bortom folkskollärarmaterialismen.
Det var i Madison, Wisconsin den fredliga amerikanska revolutionen startade, i framtiden. Jag har i flera år haft mycket tydliga "känningar" ang. Madison, Wisconsin. Undrar om det är "minnen från framtiden" (vi människor förstår i allmänhet inte att "minnen" är när vi är i sync med den aktuella tiden/platsen och helt enkelt läser av från den verkligheten). Kort sagt, det var i Madison, Wisconsin den fredliga amerikanska revolutionen startade, i framtiden. Och vi är snart tillbaka till den framtiden. Det gäller att använda sina psykiska förmågor. :) Nu ska jag laga mat, sedan ska jag titta på detta klip: [länk] . ÅTER Madison, Wisconsin, som har kommit att ständigt dyka upp igen för mig i alla möjliga sammanhang de senaste åren.
Lite på G: VoF på defensiven[*] + stor medvetandekonferens här i Sverige i maj. Saker händer även i det svenska mentalklimatet! Tema: Brain, mind & reality. Namn som (keynote speaker) Sir Roger Penrose, nobelpristagaren Luc Montagnier, Deepak Chopra, van Lommel, Stuart Hameroff, Zizzi, Peter Fenwick, Henrik Ehrsson, Germund Hesslow, Atmanspacher (med synkronisitets-aspekter). Se vidare [länk] . Annan kul grej som gör många vetenskapsmän och filosofer upprörda är att ledande tidskrift publicerat studie av erkänd socialpsykolog angående prekognition - förvetande. Studenten reagerade starkt känslomässigt INNAN erotiska bilder slumpades fram, för där bilden skulle komma att visas. (Daryl Bem i Journal of Personality and Social Psychology.) (I Sverige har TV 4 "motbevisat" prekognition genom att använda mycket otrevliga bilder - som självfallet även den med prekognition - eller i det här fallet Remote Viewing förmåga - vill undvika. Mycket fult!) [*: VoF på defensiven - Efter en serie VoF-kritiska artiklar på Newsmill av neurofysiolog Germund Hesslow, idéhistoriker Rickard Berghorn, Börje Peratt, så kommer professor Adrian Parker med en längre artikel i en framtida upplaga av VoF:s organ Folkvett där han enligt uppgift kommer att gå igenom olika skeptiska attityder och förklara varför han betecknar sig som skeptisk samtidigt som han är öppen för att undersöka fenomen.]
Min prekognition säger mig att VoF bjuder in Chopra&co för att få nåt lätt att hoppa jämfota på.
#34 Ja tänk vad man kan göra med lite kreativitet, photoshop och iMovie.
En av världens främsta fysiker, Michio Kaku: "Physics of the Impossible" Talk To Tara Interview [länk] , Time Travel, Parallel Universes, and Reality [länk] . Vidarestudium: [länk] , [länk] .
Leif.. Michio Kaku visar att det går alldeles utmärkt att med "redig" vetenskap vara hur intressant som helst...tänk om de kunde lära sig nåt av denne man i utbildningssystemet...
Mkt intressant intervju med Michael TellingerTruth Frequency Radio 2011-05-29 bl.a. om senaste vetenskapliga insikter som går långt förbi science fiction såsom Star Trek, etc, om att vårt universum är skapat av ljus.  [länk] .

Jag läser f.ö. om samma ämne i Dr. Jens Jerndals näst sista bok, "Cracking the Rainbow Code -- For Access to the Secrets of Creation", Chapter 2; . . . "AND THERE WAS LIGHT -- Genesis for the Aquarian Age".

Båda understryker hur allt är medvetande.  Och hur ingen kan isolera sig från "det större ljuset".  Michael Tellinger menar att de som kontrollerar vår värld, för att kunna upprätthålla kontrollen även efter ett paradigmskifte förbereder det kollektiva medvetandet genom att i fiction berätta sanningen samtidigt som den officiella sanningen är oerhört långt från verkligheten.  Då tror "Joe Average" att "det där är ju från en TV-serie", när du berättar om alternativa tidslinjer, subspace, teletransportering, fortare än ljus kommunikation, att välja vilken verklighet man själv vill vara del av, att allt är ljus, o.s.v..
[länk]

"The Quickening" produced by Awakening As One [länk]
You have been telling people
that this is the Eleventh Hour.

Now you must go back and tell
the people that this is The Hour.

-- The Elders, Oraibi     
    Arizona, Hopi Nation


"The Quickening" was produced by Awakening As One [länk]

"All around the planet hundreds of millions of people are waiting for events to unfold in the year 2012, that they... believe will bring either the birth of a harmonious new reality... or 'the end of the world.

But what if those events were actually to take place THIS YEAR, in 2011?

In Awakening As One's new film "The Quickening" we will explain why so many people have been experiencing the sensation that "Time is Speeding Up"; particularly since the Earthquake in Japan.

And we will also show how research indicates that this accelerated experience of reality could peak sometime around October 28th, 2011; culminating in a global experience of Unity Consciousness, which would then lead to the experience of a harmonious new way of being.

"The Quickening" will also take a look at the unfolding of current events and how they directly relate to Hopi and Mayan Prophecies, indicating that we are on the Cusp of Great Changes, which signify the shifting of the Age... and the Birth of a New World."

Jmf. [länk] [länk] .
Undrar om det är mobbing som upprätthåller den rådande verkligheten?...  Typ utan mobbingen så slutar vi kontinuerligt skapa/upprätthålla denna materiella verklighet, och allt blir något annat?...  Typ   [länk]   och   [länk] .
Ja Leif #41 En intressant tanke - hierarkin som motor för den eskalerande konsumtionen, och individens jakt på en attraktiv position i hackordningen. En fullt rimlig jämförelse med den mobbing som i sin vardagliga form - det ständiga käftandet, gliringarna, och stoltserandet med statusmarkörernas oftast lånta fjädrar i jakten på att bräcka grannen - ja visst är det variationer av mobbing vars konsekvens av ökad omsättning och vidmakthållen bruttonationalprodukt ur den synvinkeln inte alls har så mycket med välbefinnande eller välfärd att göra - snarare motsatsen.

Men kan man tänka sej en mänsklighet som skulle må bra av att bara producera det nödvändigaste och vara nöjd med det?

Har för närvarande förmånen att få studera höns på närmare håll - i detta fall hönor som har allt dom kan behöva - en rasmässigt sammansatt grupp där alla utom två är olika - dom behöver inte gå omkring hungriga och har det skydd dom behöver för att känna sej trygga - utan tvekan upprätthåller dessa varelser en mycket tydlig hierarki - dom ingår även mer eller mindre stadigvarande allianser vilka bland annat verkar ha avsikten att skaffa sej bättre position i flocken.
Parallellerna till en del mänskligt beteende är inte särskilt långsökta. Flockdjur verkar ha en hel del gemensamt.
Leif - Apropå dina länkar #41 så är allehanda tänkvärdheter intressanta att möta - dina och Brian Swimme till exempel - men Sunnely Solstrimma kändes ganska snabbt fadd. Varför kan man fråga sej - svaret jag har är att den könsensidiga feministrösten gör tilltalet ytters ointressant då den exkluderar halva mänskligheten.
Vill bara nämna att jag tämligen snart inte kände mej så inspirerad att fortsätta läsningen - det kan ju finnas annat som är läsvärt i hennes texter.
Flockdjur...  Ja, jag försöker ju iallafall få fler att tänka i liknande banor som jag själv...
Att få folk att tänka är nog inte något som befrämjar flockmentaliteten - snarare tvärt om vilket är en av orsakerna till många pedagogers intresse för kritisk granskning - inte bara av media i största allmänhet utan av medmänniskors verkliga avsikter som tyvärr inte alltid är så hedervärda.
Då det är mycket relevant, och jag väl känner till författaren och även har träffat honom genom mitt nätverk,
Carl Johan Calleman, "Vårt intelligenta universum"

Den första fullständiga teorin på 150 år om livets uppkomst och utveckling

Den svenske författaren och forskaren Carl Johan Calleman utmanar kreationismen och darwinismens idé om evolution i sin nya bok Vårt intelligenta universum.  Här presenterar han en revolutionerande hypotes som överbrygger klyftan mellan vetenskap och religion - den första fullständiga teorin om biologisk evolution sen Darwins dagar.

Läs mer...  [länk]


Jag rekommenderar minst lika varmt
David Wilcock, "The Source Field Investigations"

Läs mer...  [länk]
Leif #46
Inte för att det räcker att läsa presentationen av Callemans bok "Vårt intelligenta universum", men redan titeln ger mej en del invändningar.

För det första kan man fundera lite över den egentliga betydelsen av titelns första ord "Vårt" - är universum(ett)i ental - vem äger det, och vilken sorts intelligens anser Calleman att detta universum är begåvad med?
Min andra invändning handlar om ansvar. Om vi nu tar fasta på att universums utveckling har en riktning och ett mål och att denna utveckling är intelligent styrd av detta universum själv, och att de i processen ingående organismerna följer vissa i deras genetiska kod inlagrade instruktioner för fullbordandet av denna utveckling - är då en mer fatalistisk hållning gentemot livets händelser mer relevant än låt oss säga en utilitaristisk - alltså med överflöd som mål - eller maximal lycka för maximalt antal individer?

Om David Wilcock teori att om att livet ligger latent i universum - är jag som du kanske läst i mina små redogörelser inte främmande för, men menar han att exempelvis variationerna hos arten människa skulle vara resultatet av det han påstår att likadana arter kan uppstå oberoende av varandra på olika håll i världen - så som han menar gäller för andra arter?
I så fall - har det skett - är det därför människor är lika men inte helt lika?
Tar vi elefanterna som exempel så är det ganska stor skillnad på Indiska elefanter jämfört med Afrikanska. Man behöver ju inte ha några finare instrument för att se att den diskrepansen råder även hos människosläktet.
Det nu gällande paradigmet inom modern vetenskap och forskning hävdar att mänskligheten härstammar från Afrika - vilka fler platser på jorden har varit lämpade att frambringa människor ? Har det skett ? Är alla trotts eventuell skilda ursprung alla människor genetiskt kompatibla ? Kan alla under dylika betingelser uppstådda människor para sej med varandra och få fertil avkomma ?

Intressanta teorier - fast egentligen,,, vilken betydelse har det att den lilla människan sätter sej in i frågor av detta slag - skulle det inte vara lämpligare att försöka leva den saknade kärleken i stället.
Den viktiga frågan ställer du sist, Bizon:  "vilken betydelse har det att den lilla människan sätter sej in i frågor av detta slag - skulle det inte vara lämpligare att försöka leva den saknade kärleken i stället".  Låt mig då säga att jag tror du skjuter över målet i resten.  Titeln på boken säger TILL SKILLNAD MOT det rådanade paradigmet som är att vi lever i ett dött universum att vi lever i ett levande och medvetet universum.  Vilket också är David Wilkocks budskap.  Detta har en OERHÖRD betydelse för GRUNDINSTÄLLNING till livet.  Inte minst för att ge anledning till "att försöka leva den saknade kärleken".  Jag har lyssnat på Callemans föredrag och har några av hans tidigare böcker och är med på hans nyhetsbrev, så jag har en ganska bra bild över var han står, men jag har ännu inte fått hem hans bok "Vårt intelligenta universum".  Jag kan därför själv ännu inte redogöra för detaljerna i den.  Däremot håller jag på att läsa David Wilcock, "The Source Field Investigations" (även där har jag följt författaren i flera år), och kan tryggt säga att förstår du den boken då gör du bara därmed en oerhört viktig insats för kärleken, genom att din förståelse direkt påverkar det intelligenta universum vi är manifestationer av.
Att universum skulle vara dött kan väl ingen vetenskap på allvar hävda i dag - bara det att det finns en planet som jorden med sin livsväv är ju ett bevis på att det är liv i universum.
Huruvida Universum är intelligent och styr sina processer på ett annat än elektrokemiskt sätt kan definitivt diskuteras och ifrågasättas.

Skillnaden mellan den orsak- och verkans-process som vi dagligen kan iaktta och den intelligenta utformning av harmoniska livsvävar spridda inne i universums periferier är avgörande för hur denna tänkta intelligens kan uppfattas.

Jag har ju varit inne på ansvarsfrågan då det gäller en eventuell guds skapande av det biologiska livets grymhet - samma fråga gäller för det intelligenta universum - vilket ansvar har detta universum för det av detta universum skapade lidandet.

Ur mitt perspektiv förefaller universums intelligens och framför allt avsaknad av empati det skapade ytterst primitivt och ofärdigt samt vara behäftat med mängder av felkonstruktioner som borde ha kunnat sorteras bort redan på ritbordet.

Att så inte skett och att dessa grymheter får fortgå utan möjlighet till nödstopp - om vi bortser från den individuella kroppens sista flyktväg att dö - tyder på ett i allra högsta grad ointelligent och tillika oempatiskt universum vars skapande sker mer på måfå och helt slumpmässigt - det har hitintills blivit ömsom bra och dåliga lösningar, men i huvudsak lösningar som för sin existens har att skapa lidande och i sin kamp för sin existens lider och vanligen lider mest då existensen brutalt tas ifrån de uppstådda medvetandena med våld.

Som sagt det är vad det liv vi lever innebär - alltså reella upplevelser av nöd som sänder nödrop rakt ut i det överflöd av nödrop som genomsyrar hela universum med sitt lidande.

Är det konstigt att undra hur intelligent den lösningen är? Annars rent biomekaniskt är det minst lika förundrande att få lite inblick i de processlösningar som gjort livet till en frigående avknoppning ur det vegeterande - men tyvärr bara med ännu mycket mer lidande och dessutom ensamhet som resultat.
Nu är du inne på esoteriska funderingar, och här har flera olika kanaliseringar sagt att "det nuvarande experimentet" visserligen avlöpt mycket framgångsrikt vad gäller resultat, men till priset av alldeles för mycket lidande, och att det därför aldrig igen kommer att användas som modell.  D.v.s. en experimenterande intelligens.  Inte en som redan vet allt som skulle kunna hända - oändlig kompexitet gör det omöjligt, men som vet allt som händer.
Påminner även om det jag tidigare skrivit i andra trådar,
Bizon, jag tror att saker är exakt så djävliga rent ut sagt som de måste vara för att vi ska kunna svinga oss till högre medvetande...  [länk] :  "jag tror att när intelligensen hos systemets agenter från perspektivet för den som börjat bli mer medvetna om vad som pågår till synes närmar sig den absoluta nollpunkten [...] då fungerar detta som en katapult för vårt uppvaknande, ungefär som en rymdsond kan falla nära solen, för att använda detta fall såsom slunga till en högre bana.  På liknande sätt använder vi att falla nära deras omedvetenhet som slunga för vårt eget uppvaknande.  Deras omedvetenhet är nödvändig, för hur skulle vi annars kunna bli medvetna om vår egen omedvetenhet?  Till sist är detta ett projekt vi alla gör tillsammans.  Bra att inte tappa bort det.  Det är en pjäs, i flera akter.  Men "The Show Must Go On.""

Och förresten tyder mycket på att hela vår "verklighet" är en "Lucid Dream", en vakendröm.  Vi går igenom det vi måste gå igenom, för att initieras till högre insikt.  Och motsvarande, är vi inte redo för högre höjder, så mår vi bäst av att kräla i lägre kloaker.  I några "liv" eller så.  (Läs gärna Elisabeth Haich, "Initiation" [länk] .)

   -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 22:22:00 inlägg #81, [länk]
_
Leif - Jo möjligen är det esoterik i tankeväven, men det torde inte hindra i ett gränslöst vara.
Att vi människor så som varande en av arterna i biotopen på jorden och alla andra levande väsen på denna lilla planet och kanske även på andra bärare av biologiskt liv i universum skulle vara ett resultat av det du lallar "det nuvarande experimentet" ger mej - om det skulle vara resultatet av universums intelligenta beslut - kalla kårar.
Vilken ofattbar cynism och total ansvarslöshet detta universum i så fall ger uttryck för - för att inte tala om den patologiska okänslighet över gränsen för psykopati som detta universum i så fall besitter.
Människan har ju mer eller mindre och med all rätt betvivlat guds godhet - och är livet inget annat än ett konstruerat experiment där de ingående mekanismerna fått uppgiften att äta upp varandra utan en grundläggande analys av en sådan biologisk konstruktions konsekvenser - så kan jag inte annat än inse att de som tvivlat på godheten i gud eller universums tappning kommit sanningen närmast - och är det inte intelligent alls utan bara resultatet av interaktiva energiers egenskaper så är det varken ont eller gott - vilket får ett accepterande lugn att spridas i mina sinnen - bara det konstaterandet att universum inte aktivt hittat på alla djävligheter, utan att dessa mejslats fram genom överlevnadens kamp.
Skönt att veta då annars en fundamental misstänksamhet är på sin plats.

Hur menar du att detta experiment varit "mycket framgångsrikt" - men ändå är så förkastligt att det inte kommer att få efterföljare - vilken är motivationen för ett sådant beslut ?

Och hur ska det tolkas - att experimentet varit framgångsrikt - men till priset av alldeles för mycket lidande?
Är lidandet som bärande princip för livs och individutveckling inte längre acceptabel under nuvarande universella moral och etik?

Och slutligen - Vari ligger experimentets framgång som kan sägas vara en framgång trots priset av lidande och död ?

Bizon [länk] #52, nu refererade jag material från -- som Remote Viewers brukar kalla det -- "det stora okända".  Alltså samstämmiga olika kanaliserade källor i det här fallet.  Alltså möjligen från en annan aspekt av oss alla, för ett tema som hela tiden kommer upp är att det är en annan aspekt av oss själva som ville ha lite spänning och utveckling, och därför skapade detta experiment för att få nya upplevelser och insikter -- och mest kanske för spänningens skull, för vad ligger det för spänning i att vara allvetande?

Experimentets framgång ligger alltså i långt större insikter än vad som någonsin hade räknats med.

Priset visade sig dock för högt för att något liknande ska upprepas.  Fortsatt insiktsutveckling får alltså, menas det, ske betydligt mindre våghalsigt.
Förtydligande:

När jag diskuterar "det nuvarande experimentet" och "Experimentets framgång" så avses någon långt mer långtgående än den mer grovfysiska innebörden (som jag uppfattar den) i Leif E Ströms "Experimentet Jorden avslutat" av 2011-08-05.

Referenser:
 1. "det nuvarande experimentet[länk]
 2. "Experimentets framgång[länk]
 3. "Experimentet Jorden avslutat", Leif E Ström 2011-08-05,  [länk]
Rättelse:  ... så avses något långt mer långtgående ...
Leif - jag fattade utan rättelse - så komplicerat är det väl inte - och det är lika viktigt att inte underskatta sina medmänniskor som att överskatta dom.
Att du uttrycker det mesta med stor humor och glimten i ögat har jag förstått, samtidigt som du väver in en del allvar i dina verbala eruptioner - kul tycker jag.
Jocke gör liknande kullerbyttor inom sitt speciella område - också kul,,, förutom ibland då medhåll och bifall inte varit helt förbehållslöst.
Märkligt egentligen att så stora tänkare som ni båda inte når varandras förståelse - jag som ju inte tyr mej till någon genrer bland er tankesmeders mångfald utan bara är en enkel invandrare till denna verklighet tycker mej inte ha så svårt att förstå någon av er.

För att återgå till "experimentet" jorden - egentligen är allt olika mer eller mindre vidlyftiga experiment - ingen livsform är färdig, alla arter bland växter och djur söker ständigt nya former i sin strävan efter fulländad anpassning vilket är omöjligt då allt som vill leva vill undvika att bli ätet - och under sina försök att undvika det utvecklar nya strategier om de gamla inte tjänade sitt syfte eller bara gjorde det ett kort tag innan predatorerna blev smarta nog att komma på vad som hänt, gjort en saltomortal och satt tänderna i steken från ett oväntat håll.
Så pågår det och har pågått så länge hungern regerat livet på jorden - och jag måste erkänna att jag följer mönstret och inser att det särskilt är två saker som gör detta fenomen möjligt.

1 att steken rätt anrättad är god och njutbar.
2 att vår förmåga att bortse ifrån att det är ett före detta levande väsen vi sätter tänderna i.

Båda fenomenen ingår i den förbannelse livet i själva verket är. Vem skulle om den hade något trevligare att välja på acceptera att bli nedkastad på jorden från ingenstans och den första tiden knapt orka lyfta huvudet och sedan tvingas kräla på sin buk mm ja ni känner väl till allt de där resten, blöjor, smaklös barnmat utan tuggmotstånd och en massa daj-daj dagarna i ända.
Sedan gäller det att arbeta - de institutioner som äger de födda kräver att få krama ut det som går så det gäller att ligga i - ledighet och semester kan komma i åtnjutande om man har turen att födas till en geografisk plats där fackföreningen är aktiv - annars är det bara jobb som gäller livet ut tills det är slut.

Hela konceptet är vrickat, och det värsta är att alla vet om det. Dock råder det konsensus på att om någon dristar sej till att komma med andra och mer nöjsamma lösningar utan en massa orättvisor så säger man att det är utopiskt och ogenomförbart - tacka fan för det då ingen har mod nog att prova.

Ett litet experiment i experimentet skulle åtminstone ge lite spänning i tillvaron - och funkar det så varför inte - inget är väl egentligen mer korkat än att envisas med att försöka fortsätta rida en död häst - eller :-)
[länk] Bizon #56,  - Tack för att du ser glimten i ögat!  Om att nå förståelse, jmf. det jag skrev i [länk] och [länk] om möjliga orsaker till att en person fast i "vänster hjärnhalva" inte kan analysera det som ligger bortom det som synes vara.  Det jag där berättar om Abdel-Masih Wazir, Mikael Wälivaara och mig.  Men det gläder mig att du tycker dig förstå.

Jag tror du själv är inne på något oerhört centralt med att vi kan bortse från att det är något före detta levande väsen vi äter.  Om du drar dig till minnes vad olika profetior säger om den gyllene tidsåldern efter den mörka tiden (den vi nu lever i!), så äter vi där inte varandra!  Kanske detta med att äta och ätas är en del av det riktigt mörka vi nu genomgår, att vi kommer att kunna leva ändå.  Jag har hört om ett fall där man vetenskapligt verifierade att en person kunde leva i flera veckor utan att inta mat eller vatten, och utan att gå ned i vikt.  Själv tror jag ju att det inte finns någon annan begränsning än den vi genom våra egna filter skapar, så allt handlar kanske bara om att öppna upp...

"[D]en förbannelse livet i själva verket är" du nämner skulle alltså kunna vara, menar jag, våra filter.  Och det som kommer att ske, att vi kastar av oss dessa filter.  För som du konstaterar, "Hela konceptet är vrickat, och det värsta är att alla vet om det."  Kanske vi snart blir så trötta på det att vi slutar idiotförklara dem som dristar sig att föreslå alternativ?  För "inget är väl egentligen mer korkat än att envisas med att försöka fortsätta rida en död häst - eller :-)".  - Riktigt!
Leif #57- tack för din vänliga tolkning av mina utfall mot livets tokighet. Men jag vill att du ska veta att jag inte bara är en svartseende gnällspik - jag tycker livet är så otroligt fantastiskt även i denna grymma form - så om vi bara lyckas lyfta av grymheten så har jag ingenting att invända mot resten. Växternas kroppar är underbara där dom stå jordfast och sträcker sej efter ljus.
Insekternas månghövdade skaror är befruktare och renhållningsarbetare utan att för den sakens skulle skämmas det minsta - så har vi en del typer som likt människan predaterar på andra levande varelser och är i det fallet lika skoningslösa som oss.
Bland fiskar och övriga däggdjur är spridningen mellan den som äter och den som blir äten ungefär lika dan, och gemensamt för dom alla är att dom är vackert fulländade som fåglar.
Med fåglar är formspråket klart och entydigt - en örn är en örn är en örn - och samma gäller för duvor. Bara örnens utseende säger att det är en jägare att akta sej för - medan duvans hela fysiska uppenbarelse till och med fått symbolisera fred - skulle en duva komma skjutande ner från skyn med utspärrade klor sulle stor förvåning uppstå hos alla - därför kan man nog ändå säga att naturen är ärlig - dess olika tillstånd talar i mångt och mycket i klartext.

Men man kan även förundras över ännu en av naturens egenskaper - människan med sin mjuka känsliga hud och smidiga kroppar är som gjord för kärlekslekars njutning - och ömheten gentemot vår avkomma är också fundamentalt kärleksfullt god om människan får växa i kärlek och harmoni, men våra kroppar kan ju även utföra vad som helt för vansinnigheter så vi kan inte förlita oss på vårt harmlösa yttres avsaknad av hotfullhet.
Krokodiler, tigrar och en hel drös med andra djur hyser samma ömhet till sin avkomma som människan och vill sina barn allt väl vad det nu kan vara i krokodil eller tigerperspektiv.
Gemensamt för dom alla är deras formfullhet, skönhet och oerhörda anpassning till sin miljö.
Tänk en liten fågel på några få gram på en gren omgiven av 40 graders kyla - där inne under dunen slår ett hjärta och pumpar sitt blod - samma fågel flyger sedan i sommarvärmens hetta - kanske 40 grader varmt och gör det med lika god överlevnadsförmåga som under vinterns köld.
Alla dessa livskonstruktioner är fantastiska - med den anpassningsförmågan vore det väl inte så omöjligt att vi skulle kunna suga upp livsenergin direkt ur flödet av energier som ständigt genomströmmar allt - detta sagt ur den optimistiska aspekten av mej själv.
Tack, Bizon.
Särskilt för:
"med den anpassningsförmågan vore det väl inte så omöjligt att vi skulle kunna suga upp livsenergin direkt ur flödet av energier som ständigt genomströmmar allt - detta sagt ur den optimistiska aspekten av mej själv."
Inga dysterkvistar här!  :)
David Wilcock 2011-09-05 10:53:  "Disclosure Breakthrough:  Source Field Debuts at #18 on the NY Times Bestseller List![länk] .

"One of Hoagland's top black-ops guys, who I've met personally, told him the Powers that Were "would rather lose an entire American city to a nuclear attack" than allow the science of what we call the Source Field to ever become publicly known.

This scientific Disclosure goes way beyond a simple "government" acknowledgement that UFOs are real.  That's barely even the kindergarten class -- and is something most people have known to be true for a long time, deep down inside.
"

  . . . snip . . .

"This knowledge has been kept classified, at the very highest levels, by both the former Soviet Union and the United States for over sixty years.

It is a science that can greatly reduce or eliminate all disease.  Massively increase longevity and health.  Eliminate the need to pay for energy.  Release gravity-shielding and teleportation technology.  Allow time travel to become commonly available.  And so much more.

The sinister agenda of certain occult groups, secretly wielding the levers of power, has been to greatly reduce the Earth's population before these technologies ever become commonly available -- in the hopes of being able to control those who are still here afterwards.

This science also gives remarkable validation of ancient prophecies of a coming Golden Age -- where the use of these technologies becomes commonplace.

The elite's concept of a "New World Order" is a heavily distorted, funhouse-mirror, telephone-game version of the original prophecies, which were not negative or controlling at all -- and are forecasted in dozens of religious and spiritual traditions.
"

Läs mer:  [länk]
Forts. från [länk] :

Citerar lite till från David Wilcock 2011-09-05 10:53:  "Disclosure Breakthrough:  Source Field Debuts at #18 on the NY Times Bestseller List![länk] .

SOURCE FIELD BOOK ALLOWS YOU TO "GO THERE" WITHOUT THINKING YOU ARE CRAZY

Now, from this vantage point, it becomes much easier to explore certain premises without thinking you are "crazy":
 •   DNA is a product of a quantum energy wave, and is written into the basic laws of the Universe;
 •   The laws that govern the formation of life on Earth also govern the behavior of matter and energy in the Cosmos;
 •   The human design is intrinsic to this galaxy, and probably a good bit of the entire Universe;
 •   Other humans have progressed much, much farther, spiritually and technologically, than we have;
 •   Those humans colonized Earth in the times of Atlantis, and their skulls reveal brain capacities significantly larger than ours;
 •   These people were largely wiped out by a self-inflicted cataclysm caused by nuclear war between rival colonies;
 •   The survivors built pyramids to heal and stabilize the Earth on its axis in the aftermath of this catastrophe;
 •   They had direct knowledge of a natural cycle that propels each inhabited planet through quantum evolutionary leaps;
 •   They were aware of a physical gland in the human brain that governs ESP and is "activated" by this natural cycle;
 •   They knew this galaxy-driven cycle had an exact end-point, measurable by a 25,920-year wobble on any inhabited planet;
 •   They extensively encoded prophecies of this cycle, and its ultimate effects, in dozens of ancient myths worldwide;
 •   They honor the Law of Free Will through most of a planet's evolution, but are allowed to re-appear at the end of a cycle;
 •   The completion of the cycle creates an energetic springboard that gives humans remarkable "Ascended" abilities;
 •   World governments are utterly incapable of interfering with this process, regardless of what they may try to do.
I do honestly believe this book was allowed to be written at this time in our history -- and has enjoyed protection from very high-level ETs whose job is to insure this process completes itself without interference.
_
Nr 61 m.fl. kommentarer/Erlingsson - Allvarligt talat - vem tror du bryr sig? Det borde vara dags att packa ihop och dra vidare.
GunnarL #62 De där "vem bryr sej" är väl en kommentar en bit under fjortisstadiet vill jag minnas - och dessutom lämnad utan att ha blivit tillfrågad - det vill till att vilja synas utan att ha något att tillföra, men det är bra det med - ALLA bör få en chans att lämna ett litet avtryck.
Annars kan jag nog meddela att jag känner fler som lämnat "Killroy" eran bakom sej och gått vidare i allt vidare sfärer - många av dom är garanterat intresserade - bara ett stalltipps alltså.

För övrigt bara en fråga till - ska detta //Det borde vara dags att packa ihop och dra vidare.// tolkas som att du är trött på livet och är beredd att kasta in handduken för gott, men ännu inte bestämt dej?
63/ OK Bizon. Svara då på hur många som du tror bryr sig om Erlingssons outsinliga tirader med hänvisning till otaliga länkar. Hur många tror du det är som är intresserade? Uppriktigt talat. Svara på det. Tack i alla fall för att du skrev en så kort kommentar att man orkade läsa den - det hör ju till ovanligheterna. När det gäller uttrycket "det är dags att packa ihop och dra vidare" så var det helt och hållet menat för Erlingsson - han förstår det säkert även om inte du gör det. För övrigt lämnar ju även du en kommentar utan att vara tillfrågad (min kommentar berörde ju knappast dig) - men som du säger: Alla har naturligtvis rätt att komma till tals. Men ibland kan man komma till tals så mycket att man blir ombedd att hålla käften.
GunnarL, det är inte antalet som räknas, utan kvalitén som ändras när någon gör det!  Några få sådana individer förändrar världen.  Behövs bara en eller två eller tre.  Världen förändras av individer, några få individer.  När tankar möts!  (Som nu när John Lamb Lash och Dr. Judy Wood har mötts.  Jag har följt båda på varsitt håll, Judy längst tillbaka, men även John sedan något år, och nu när deras idéer korsbefruktar varandra så sprider sig BÅDAS idéer till helt nya människor -- vilket vad gäller Dr. Judy Woods arbete innebär att MASSOR av människor som är mentalt kapabla att ta in fri energi kopplingen till 9-11 nu gör det, och vad gäller John Lamb Lashs arbete innebär att massor av människor som fattat det senare börjar förstå mytologiskapandets betydelse på ett mycket djupare plan.  Och ovan försöker jag koppla in David Wilcocks arbete.)  Om EN ENDA TILL person förstår, så är det en helt FANTASTISK utdelning.  Vad mer skulle jag kunna begära?!  Det ensamt FÖRÄNDRAR VÄRLDEN.
Leif #65 //MASSOR av människor som är mentalt kapabla att ta in fri energi kopplingen till 9-11 nu gör det// menar du för att fysiskt leva med biologiska kroppar - är det med detta som ätandets förbannelse äntligen ska få en ände ?
66 Bizon, se upp! Det är i så fall inte bara ätandet som är på avveckling, utan även diverse andra förnöjsamma drifter! Mm. Men kan man då även hoppas, om diverse anonymister ursäktar ämnet, att även statsfeminismen kan avvecklas? Och kanske nedbrytas till neutrala atomer eller fri energi eller vad det nu var?
Bizon, bra fråga.  David Wilcock visar från en mängd samstämmiga mycket gamla källor att över hela världen har i myter bevarats ett budskap om att mycket stora omvälvningar av typen dinosaurierna försvinner är en cykliskt regelbunden process geometriskt styrd från universum och att vi nu befinner oss i en sådan omprogrammering av allt DNA.  Han nämner många experiment till stöd för detta, bl.a. hur grodyngel utsatts för frekvenser/ljus från salamander och därvid genetiskt, fortplantningsmässigt och på alla sätt blivit salamanders.  Vad det månde bliva den här gången vet varken han eller jag.  Men han menar att den civilisation som i våra myter är känd som Atlantis gick under i samband med den förra galaktiska omprogrammerigen.  Samt att pyramiderna därefter byggdes för att stabilisera jorden efter atomkrig.  Ryska och andra forskare har visat att rätt byggda pyramider har en positiv effekt på sin omgivning, och särskilt inuti.  I dag, menar han, har vi omfattande hjälp av ET:s för att undvika atomkrig och hjälpa oss med omställningen.  Många av dess ET:s kan helt enkelt vara vi själva efter omställningen som kommer genom tiden för att göra det hela smidigare!
Detta ser mycket lovande ut:  "Exploring Consciousness, Expanding Reality[länk]
Our observation has a direct effect on our world.
Practice the skill of observation
Dr. Joseph Dispenza
"Ljuset i slutet av tunneln är vi själva".  Enligt forskaren Miles Mathis [länk] så är så kallad "mörk materia" detsamma som "laddningsfältet" ("the charge field"), som väger 19 ggr mer än den "normala" materien, och vidare, denna "mörka materia" = "laddningsfältet" är fotnonisk, d.v.s. "ljus".  Vi lever alltså i ett ljusuniversum, om ni inte visste.  Och varför nämner jag detta?  Jo, för att våra hjärnor jobbar direkt mot detta ljusuniversum för att så småningom manifestera i den "normala" materien.  Och för dem som har som agenda att lura oss att vi inget kan göra så är det A och O att vi inte kommunicerar med ljusuniversumet genom våra olika transcendentala körtlar, som tallkottkörteln.
Med tack till NewsVoice 2012-02-01 [länk] via vilken jag fick nyheten:

"Scientists Prove DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies (Article)" [länk] som i sin tur tagit texten från [länk] 2011-07-12.

Alltså Grazyna Fosar och Franz Bludorfs artikel med nyheten att ord och fraser kan programmera vårt DNA, med referenser som 1. http://noosphere.princeton.edu  [länk] 2. http://fosar-bludorf.com/  [länk] 3. http://www.ryze.com/view.php?who=vitaeb  [länk]
Esoteric and spiritual teachers have known for ages that our body is programmable by language, words and thought.  This has now been scientifically proven and explained.

Så det har stor betydelse hur vi beter oss mot varandra.  Det kan göra skillnad mellan hälsa och sjukdom!
Jag har funderat, eftersom DNA kan programmeras av ord och fraser ( [länk] #72 ) borde man inte undersöka hur mycket dödligheten i cancer påverkas av texterna på tobakspaketen om att tobak dödar?  Jag menar, hur många fler dör p.g.a. dessa texters påverkan på vår hälsa??
@Leif Erlingsson Du borde kanske inte ge dig in på oråden som du inte behärskar. Och läs inte det som skrivs i Newsvoice. Newsvoice är totalt snaslöst oseriös det borde du fatta. Det har resonemanget om DNA är helsnurrigt.
Håller du med Torbjörn Sassersson så får du nog räkna med att bli betraktad som dårpippi-idiot
Protest!
Anders, det är inte korrekt att kalla en annan människa för dårpippi-idiot. Du går över gränsen.
En fråga: Varför går du ständigt och jämt till personangrepp ístället för att diskutera sakfrågan? Och vad vill du uppnå med det?
Marina! Jagkallade honom inte för dårpippi-idiot! Läs innantill.
Jag är övertygad om att Torbjörn Sassersson har så dåligt ryckte att man komer i väldigt dålig dager om man länkar till Newsvoice. Det visar på dåligt omdöme att länka till oseriösa sajter.
Varför ägnar du dig åt angrepp hela tiden, istället för att debattera som en normal människa?
Jag tycker att personer som står för oseriösa sajter måste tåla att bli kritiserade. Man borde ju ha något ansvar för det man skriver på dessa "nättidningar"
Marina, här kan du läsa varför en viss person beter sig som den beter sig, Torbjörn Sassersson [länk] 2012-02-03 12:32:
Så här gör skeptikerna över hela svenska internet när de härjar på forum.  De följer en mall för hur man tar över initiativet, distraherar diskussioner och smutsar ner sina opponenter.

Skeptikerna (pseudikerna):

1. distraherar diskussionen till andra ämnen som är ovidkommande,
2. skitar ned diskussionen maximalt för att få läsare att tycka att ämnet är skräp,
3. få opponenter att gå i emotionell reaktion,
4. om opponenter går i emotionell reaktion och försvarar sig, agerar pseudikern som ett stucket lamm och spelar offer,
5. passar på att i diskussionen sprida maximalt dåligt rykte om ämnen, personer och företeelser som de vill ha bort (tex Newsvoice).

Gå inte på deras metoder.
(Tidigare postat i tråden "Gå inte på pseudikernas metoder",  [länk] .)
Leif Erlingsson
CITAT//Jag har funderat, eftersom DNA kan programmeras av ord och fraser ( [länk] #72 ) borde man inte undersöka hur mycket dödligheten i cancer påverkas av texterna på tobakspaketen om att tobak dödar? Jag menar, hur många fler dör p.g.a. dessa texters påverkan på vår hälsa??//sc.

Nu kan det säkert vara svårt att få reda på om skillnaden är så stor i fråga om cancerutvecklingen hos personer som läst informationen mot de som inte läst.
Då man såg sambanden mellan cancer och tobak stod det ju inget på förpackningarna och dessutom var det ju ytterst tjusigt att röka - man ansågs modern och med sin tid. I paritet med din tes skulle ju motsatsen i det fallet haft betydelse - alltså, trots giftet i
tobaken men med de positiva tankarna kring rökandet så skulle inte cancer utvecklas i nämnvärd grad.

Annars är jag övertygad om att människors sociala situation med vänner och familjeförhållanden - ekonomisk tillfredsställelse eller oro definitivt och absolut påverkar hälsan - psykisk såväl som fysisk.

Att tänka vackra tankar är en läkande sysselsättning liksom sång och dans - musik har därvid en generellt positiv inverkan, men jag tror att man måste tycka om den musik man lyssnar på för att få den positiva effekten.

Att släppa tankarna helt på att man ska dö om man fått ett obotbarhetsbesked av sjukvården och i stället ägna sej åt att leva fullt ut den tid man har kvar har ävenledes gjort underverk.

När vi inte bara ser ljuset i tunneln utan är det kommer mycket nu förborgat i en annan dager.
#82 Bra Leif, Marina behöver allt stöd hon kan få och i dig har hon fått en verklig klippa. Du om någon låter ju inte något så trivialt som kemins och fysikens vedertagna lagar hindra dig från att presentera den "sanna" verklighetens natur. Fortsätt gärna och ät sockerpiller, men kalla dem för godis i så fall. Inte nån j*vla medicin. Har du träffat nån utomjording på sistone?
Tack Bizon, för goda tankar.  Det finns ju de som är kärnfriska och blir hur gamla som helst trots att de storröker, så det är uppenbart att psyket har mycket med det hela att göra.  Det var därför jag föreslog att man borde forska i hur stor inverkan texten på tobaken har på dödligheten.  Som du skriver, "Att tänka vackra tankar är en läkande sysselsättning".
Leif Erlingsson, tack för upplysningen.
Och den bästa metoden att tackla skeptiker är antagligen att behandla dem som luft. De är ofta inte kommunikativa för fem öre och ställer man frågor svarar de aldrig på dessa, men ofta ställer de själva en massa frågor som de tror att andra skall svara på. De är verkligen en tråkig företeelse.
Tack själv Leif
Tyvärr har jag inte tid att ta till mej alla inlägg och länkar du bidrar med, men intressanta och tankeväckande är de jag bekantat mej med.
Du är ju som jag ganska generös med skrivarenergin :-)
Marina #86
- jag är ju skeptisk till lite av varje som människohjärnan producerar, inte minst min egen, men att bara så där generellt avfärda skepticismen tror jag är att göra det för lätt för sej, och mången är det som trots en liten inre undrande stämma svalt beten som dom för sent förstår att dom borde förhållit sej lite avvaktande till.

Men att inte svara på frågor är ett oskick.
Marina! Jag känner väl till din taktik. Först kommer du med påståenden och försvinner du när du får för svåra frågor. Sen kommer alltid samma ursäkt att du inte svarar på dumma frågor. Du behandlar redan kritiker som luft. Det är väl bekvämast. Det är en tråkig företeelse. Det måste varasvårt att hela tiden komma med argument som inte håller.

Hur många är det som går på det som står i Dagens Homeopati? Jag tror inte det kan vara så många. Iofs. så kanske alla inte klarar av att läsa vetenskapliga artiklar och blir därför lurade av referenserna. .
Bra Marina. Du borde inte nedlåta dig till att lägga ner tid på personer som uttrycker sig nedsättande om andra. Inte heller Leif och flera andra.
Sasser! Du brukar ju uttrycka dig nedlåtande om mängder av personer. Behöver jag räkna upp dem alla? Man brukar väl tala om att kasta sten när man sitter i glashus. Du saknar självkännedom. Ditt förtal av Mats Reimer är väl helt sjukt. Intressant att David Finer insåg det olämpliga i att referera till Newsvioce. IC vill väl försöka vara seriösa.
Tack Sasser.  Helt rätt.  Har inte heller skrivit till sådana utan till medmänniskor.
Tack Marina.  Jag har en känsla av att det från ett få-dimensionellt perspektiv (som ex. "det finns bara sant eller falskt") måste verka som att den som kan uttrycka sig angående i olika grad överlappande och påverkande verkligheter måste framstå som att den är total idiot och bara babblar nonsens.  Dvs att den som öppnar hjärta och sinne för ett obegränsat varande måste framstå som babblade idiot som är fullständigt obegriplig ur det första perspektivet.

Länk till din kommentar:  #86 [länk] .
PS:  Se vidare Rupert Sheldrake, "The Science Delusion: Freeing the Spirit of Inquiry" som jag nämner på [länk] i "Rigiditet om verklighet" tråden ang. att olika verkligheter påverkar varandra.  Jag tänker mig att vi transcenderar en lägre dimension och blir högre dimensions varelser på individuell basis genom att vi ser mer och mer av sådana verkligheter i vår egen personliga verklighetsupplevelse.  Att det är så vi blir galaktiska medborgare.  Se även David Wilcock, "The Source Field Investigations: The Hidden Science and Lost Civilizations Behind the 2012 Prophecies" som jag nämner högre upp i tråden på [länk] och på [länk] .
En paradox i det svenska och europeiska försvaret av mänskliga rättigheter är att syntetisk telepati eller direkt medvetandefältsmanipulation tillfälligt skulle kunna programmera om en människokropp bortom dess nomala innehavares kontroll.  Tänk scenariot att du står inför skranket för något du inte vet om att din kropp har gjort, och du säger "goa domarn, jag har inget minne av det som min kropp tydligen har gjort.  Något måste ha tagit över kontrollen över den för jag är säker på att det inte var jag som gjorde det ni objektivt har bevisat att den har gjort."  Det enda sättet för en domstol att få klarhet i sådant vore om remote viewing av flera oberoende team accepterades som juridiskt bevis med större tyngd än de objektiva bevisen för vilken kropp som gjorde vad.  D.v.s. om paradigmskiftet inträffade att psykisk perception fick större vikt än "objektiva bevis".

Se vidare Lt. Col Thomas E. Bearden, "Excalibur Briefing" 2 nd ed, 1988, p. 270, p. 272 ang. direkt ingenjörsarbete mot medvetandefältet.  Samt t.ex. [länk] .  Det är fullt möjligt att fjärrstyra mänskliga kroppar, så hur bevisa i domstol vem som hade kontrollen över kroppen vid brottet?  Ungefär som att bevisa vem som körde en bil när ett trafikbrott skedde, för att göra en lättbegriplig analogi (och utan att krångla till det med att föraren kunde stå under medvetandefältsmanipulation).
96 "Det är fullt möjligt att fjärrstyra mänskliga kroppar" Det går bara med tillåtelse från den som blir fjärrstyrd för att detta ska kunna ske.
Först måste tron på makten i personens nej brytas ned. (Tyvärr bidrar inlägg som 96 till detta) Klarar man detta, som de flesta föräldrar omedvetet gjort förarbetet till, finns knappt någon medveten vilja att ens försöka säga nej kvar. Självkänslan knäcks genom fördömanden, av svagheter och misstag, som man själv går med på utan att förstå att även fördömandet är inlärt, inprogrammerat. Rädslor, svagheter hos personen som ska fjärrstyras används för att få tillståndet.
Erkänn dina rädslor så att du själv är medveten om dem, då har du lättare att se när någon drar i trådarna och du behöver inte låta dig dras med. Lär känna dina svagheter (handlar ofta om att vilja vara speciell på något sätt, ha status, pengar som kompensation för, oftast, omedveten negativ självbild).
Säg nej med full kraft, medvetenhet om att ditt nej gäller.. när du själv tror på det.
Känn dig själv!
AnOnym:
Det går bara med tillåtelse från den som blir fjärrstyrd för att detta ska kunna ske
Tack för detta och övriga viktiga klargöranden ovan!  Det går inte att programmera den som inte låter sig programmeras.  Men det kräver sitt nej.  Åter tack, stort tack.
98 Det mesta av själva programmeringen är nog svår att säga nej till. Den sker under barnaåren när man är beroende av vuxna i omgivningen för sin överlevnad. Alla har blivit programmerade, få har frigjort sig från att bli styrda av det.
Carl Sagan förklarade vilken insyn en individ i fler dimensioner har in i vår verklighet

Carl Sagan förklarade (Carl Sagan Videos: Flatlanders and Higher Dimensions  [länk] )  med största möjliga grad av klarspråk vilken insyn en individ som existerar i fler dimensioner än vi har in i vår verklighet, förutsatt att han samtidigt delar just våra dimensioner med oss.

I alla tider har olika prästerskap här på jorden försökt och vad jag kan förstå ofta lyckats etablera relationer med sådana individer som existerar i fler dimensioner än vi själva.  Detta i syfte eller iallafall så småningom i konsekvens att de vinner makt över oss andra, men samtidigt att de ställer sig i beroendeställning till sagda extradimensionella individer.  Också i alla tider har olika prästerskap sysslat med blodsoffer.  De har "offrat till gudarna", d.v.s. - det säger sunt reflekterande - de gör individer som existerar i fler dimensioner än vi själva till viljes.  Tydligen utlöses någon energi eller vad det kan vara i samband med fysisk död, som sådana extradimensionella individer har intresse av.  Därmed finns det något dessa individer vill ha från oss i vår tredimensionella verklighet, och därmed något olika prästerskap kan erbjuda som betalning för sagda extradimensionella individers tjänster.  Där tjänsterna nog mestadels är information.

Dessa bakomliggande dolda prästerskap är som en Trollkarl från Oz, som manipulerar kasperdockor, som jag skrev i "Anti-banksteriskt tänkande[länk] .  Den artikeln handlar om hur tidningen Miljömagasinet en gång tog in en ledare från min blogg och hur det resulterade i att jag aldrig mer skulle få in någon text i denna tidning.  Det som var så hemskt med min text var förstås att den talade klartext om kasperdockorna och de som rycker i trådar.  Texten satte alltså strålkastarskenet just på det skygga prästerskap som rycker i trådarna, och se det tycker de inte alls om!

Sensommaren eller hösten 2008 läste jag fjärrskådaren Ingo Swanns bok "Penetration: the Question of Extraterrestrial and Human Telepathy" från 1998-11-30, som jag nämnt tidigare här på Sourze.  (Tidigare omnämningar återfinns på  [länk][länk][länk] .)  Orsaken att Ingo Swann blev kontakterad för att utföra fjärrskådning mot månens baksida var - det säger sunt reflekterande - att den elit som jobbar med andemakter för att få makt och insyn i den fysiska världen kommit att misstänka att de inte längre var ensamma på plan, så att säga.  Att det fanns någon annan på månen!

Och det kan vara så, att det "finns en ny spelare i stan".  Då kan ett månghundraårigt självförtroende av att ha total koll på läget ruskats om så illa så "Trollkarlen från Oz" känner sig liten och rädd!

{ Detta var en originalanalys från den holistiska stigfinnaren, etc.  :) }
Den maktlösa känsla som infinner sig inför den komplexa bild av en manipulativ omgivning förstärks av en tro att enda vägen ut är att ge sig in i avhandelslika analyser som visar att man förstått problemet i sin helhet.
Min lösning är att betrakta media- och reklampåverkan som en gordisk knut som med ett enda hugg kan frigöra mig och inse att mina egna behov och erfarenheter är det som räknas så länge det inte inkräktar på någon annans rätt att finnas och förverkliga sina intressen. Låter väl lagom liberalt?
Vi är inte alla lättprogramerade robotar - men det krävs ansträngning, skepsis och tankearbete.
Thomas w-m, förakta inte nyttan med en enkel kartskiss jämfört med inget alls, när du orienterar i tillvaron.  Om några av dragen bara stämmer, så är en sådan kladd oändligt bättre än inget alls.
Helt rätt Leif.
Trevligt när någon förstår kontentan av vad man säger
Jag håller med. Bara en reaktion på att tillvaron håller
på att bli sönder - analyserad. Det gäller att tänka själv
utan att jämföra och bli påverkad.
Uppskattar faktiskt analyser som utmanar vårt sätt
att tänka på omvärlden. Jag tycker ändå att det är
oroande att så många marscherar i takt åt samma håll.


Jag visade #100  [länk]  för en tänkande människa, som svarade att de här extradimensionella individerna normalt inte har tillgång till alla våra fysiska dimensioner, utan att det är detta som prästen/ockultisten mer eller mindre tillfälligt ger dessa individer tillgång till.  Jag kan förstå detta fysiskt, t.ex. som att de kan kommunicera med TV- och radioapparater (elektromagnetiskt), men inte utan "hjälpkraft" från prästen/ockultisten med mer grovfysiska föremål.
#104 Leif Erlingsson, intressant med Carl Sagan var när han hade sitt program i TV på åttiotalet om människornas uppkomst och inte minst vilka de var som befolkade Sverige för ca 8 tusen år sedan som kom vandrande efter Nordsjöns stränder, kanske de första vita Europeerna som han uttryckte det. Nåväl vi människor har inneboende egenskaper som oftast och kanske på det enda sättet för att bli indoktrinerade och mycket tidigt också, genom vår uppfostran med dess fel och brister och därför är vi på både gott och ont vi människor.
Och det värsta är, att i redan unga år skapas dessa livslögner hos oss, som vi ska bära livet igenom, så det är därför vi är mer eller mindre fanatiska till vår läggning, att det vi en gång har lärt oss att tro är den absoluta sanningen!
Dessvärre så blir hela vårt samhälle lidande av detta! Så min gode Leif, gissa om du är ute i rätt väder att vi måste lära oss att tänka om och vara aktsamma om varandra och ha en omtanke över att vi sitter i den båt som överhögheten har bestämt, antingen det är präster och prelater som bestämmer eller de förhatliga politikerna, så bör vi själva styra våra egna liv efter bästa förmåga!
HARMONI / Det vore kul om du kunde konkret beskriva hur "präster o prelater" besämmer´över oss nordbor nu för tiden.Jag ser inte röken av dem utanför kyrkorna...
#106 Jan Brunnegård, kyrkan är skild ifrån staten och lika förbaskat ska kyrkans folk vara med och bestämma över landets politik och inte minst när det gällde illegala invandrare, att ge dem amnesti och idag så är de väl sedda de illegala och omhuldas värre, främst av Miljöfascisterna som är rena tokpartiet.
Kanske inte så mycket "hur "präster o prelater" bestämmer över oss nordbor nu för tiden" (Jan Brunnegård 2012-10-09 15:26 #106), som hur deras viktigaste bok gör det:

I folkbibeln nämns skapa, skapat, skaparen o.s.v. 138 gånger.  Jag gjorde nyss en sökning i min elektroniska kopia.  Såvitt jag kan bedöma kan endast en av dessa, Ordspråksboken 28:2, med lite god vilja tolkas som att människor kan skapa.  Medan 137 eller fler gånger av 138 är det ensidigt Gud som skapar eller som kallas skaparen.  Det är alltid guds avsikt, o.s.v..  Aldrig människans.

Som vi genom fysikexperiment i modern tid nu vet så står medveten avsikt över materien.  Det bibeln genom ensidigt fokus och utlämning implicerar är att detta med att skapa inte är till för människan.  Att människan inte ska försöka skapa ny kunskap.  Inte förstå, bara ta emot.

Som Ola Alexander Frisk skriver, människor är bundna till att lyda dolda lagar.  Att gå i närkamp med denna demon religion, och hur den förgiftar ens sinne, det är sannerligen ingen "promenad i parken".  Det tar sina år av hård "exorcism".  Bibeln och dess hjärntvätt får faktiskt maka på sig nu.  Vi kan själva!  Vår medvetna avsikt kan skapa!  Vi kan skapa ny kunskap, helt nya kunskapsdomäner.  Det finns ingen annan gräns än den vi själva skapar!
Kosmos hyser alldeles säkert intelligens även ute i de oändliga interstellära vidderna.  Just nu befinner sig solsystemet på genomresa genom ett gigantiskt galaktiskt plasmaområde, det s.k. Local Interstellar Cloud.  Detta moln är starkt magnetiserat och sammantaget med Sveriges egen Hannes Alfvéns och andras forskning på plasmafysik så innebär det att detta 30 ljusår stora plasmaområde mycket väl kan hysa intelligens.  Plasmaentiteter.  Så vi kan mycket väl rent fysiskt stå i kontakt med "högre intelligens" där ute.  :)  Islam är f.ö. välbekant med plasmaentiterer, s.k. Djinner.

Descartes bevisade en gång med logik Guds existens.  Andra har med samma logik visat hur "tokiga" slutsatser man då kan komma fram till som "uppenbarligen måste vara fel":  [länk] .  Jag drar slutsatsen att eftersom vi alla är skapare så kan vi skapa både "gud" och "djävulen", och diverse öar där emellan.  Då inte "gud" i betydelsen allt som är och kan bli, utan någon viss mindre demiurge-föreställning.  Se vidare min beskrivning av vad etiketten gud kan innebära för mig i "Vissa journalister har genomskådat ridåerna" tråden 2012-10-15 10:19 #32  [länk] .  Finns väl en idé så finns vad-det-nu-är redan på idé-planet.  Sedan är det en fråga om tillräcklig bestämd intention/avsikt för att idén ska manifesteras fysiskt.

Forts...
Forts...

De som arbetar utifrån sådan djupare förståelse men projicerar att detta är nonsens har verktyg andra inte har.  Hela UFO-fenomenet har som ett exempel väldigt mycket av balans mellan existens/icke-existens över sig.  Gränserna mellan världarna och att passera sådana gränser!  Sådant passerande visar genast att detta inte är den enda möjliga verkligheten, och att materialismen är falsk.

I "Profeten, filosofen och hycklaren" nämner Hesham Bahari (2012-10-02)  [länk]  att - min understrykning:
Enligt Koranen reserveras de hetaste skrymslena i helvetet åt hycklarna, en kategori som anses vara värre än till och med otrogna.  Kanske just därför att deras synd främst drabbar deras förmåga till sann upplysning och därmed befrielse från det onda.  Hur många människor som bör räknas dit kan ingen veta utom Gud, som är "närmare människan än hennes halspulsåder", enligt samma bok.  Men de är legio, och inte minst bland dem som kallar sig muslimer.

Jag kan förstå att den uppvaknande Illuminaten Leo Zagami konverterade från katolicismen till sufisk Islam som en del av sin uppvaknanderesa.  Sufismen tycks ha bättre idéer än iallafall katolicismen.  Se vidare Hesham Bahari / alhambra i förklaringen av citatet 2012-10-02 19:27  [länk] :
Helvetet inom sufismen bör tolkas psykologiskt.  Den som missar chanserna till upplysning, t.ex. "hycklarna", lever s a s i ett helvete här på jorden.  Han/hon går miste om en del upplevelser och möjligheter helt enkelt.  Det är en fråga om en tolkning så långt ifrån bokstavlighet man kan komma.  Gör man det så hittar man många svar på människans dilemma i dessa gamla skrifter.  Att fastna i bokstaven leder däremot till fundamentalism.  Båda tendenser finns väl representerade inom islam, även om den senare verkar vara den dominerande just nu.  Betänk att de sufiska ordnarna (med över 15 miljoner anhängare) i Egypten idag har gått ihop med icke-religiösa och kristna i landet för att bilda en front mot fundamentalismen.  Tyvärr många av dessa nyanser går förlorade för den västerländska iakttagaren pga språkförbistring och politiska agendor som inte vill att nyanserna ska fram.

Sufismens "hycklare" missar att förstå idéer för att de är fast i bokstaven.  Alltså vad Ola Alexander Frisk talar om:  [länk] .  Eller för att de är fast i statiskt tänkande som jag kortfattat beskrev 2012-10-20 11:39:  [länk] .  Därför går de miste om det Jesus i det gnostiska Thomas-evangeliet talar om, att förverkliga sig medan man är här i jordelivet.  Se citat i inlägg #10 på:  [länk] .

Detta statiska är vad som belönas ekonomiskt i vårt samhälle, att vi följer alla mallarna.  Men det vi kan ta med oss när vi dör är verklig upplysning och förståelse.  Hur rika är vi, på verklig insikt?  Det är det enda som i slutändan har någon betydelse.
Om du har ett golfboll-stort medvetande,
när du läser en bok så kommer du att ha en golfboll-stor förståelse,
när du tittar ut, en golfboll-stor uppmärksamhet och när du vaknar på morgonen en golfboll-stor vakenhet.
Men om du kunde utvidga detta medvetande
då när du läser boken - mer förståelse,
när du ser ut - mer uppmärksamhet och när du vaknar upp - mer vakenhet.
Det är medvetande.
Och det finns en ocean av rent vibrerande medvetande inom var och en av oss.  Och det precis vid källan och grunden för intellektet, precis vid källan för tanken, och det är också vid källan för all materia.

Detta sades av David Lynch:
Conciousness, Creativity and The Brain
If you have a golf ball size consciousness,
when you read a book, you'll have a golf ball size understanding,
when you look out, a golf ball size awareness and when you wake up in the morning a golf ball size wakefulness.
But if you could expand that consciousness
then you read the book - more understanding,
you look out - more awareness and when you wake up - more wakefulness.
It's consciousness.
And there's an ocean of pure vibrant consciousness inside each one of us.  And it's right at the sourze and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the sourze of all matter.
(David Lynch, Consciousness, Creativity and the Brain, Majestic Theatre Boston, Uploaded on Jan 31, 2010  [länk] .  Men denna inledande snutt är också inledningen till denna mycket intressanta video:  "the matrix of matter creation[länk] .)
Som en känd person lär ha sagt, svaren finns inom oss.  Sök, och du ska finna.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson på Sourze.se:

http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_efter_20130216.html

http://www.sourze.se/__10707529_a.asp
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Lång och tungladdad webbsida med samtliga kommentarer någonsin på Sourze av förf. Leif Erlingsson finns att hämta valfritt omvänt kronologiskt eller kronologiskt sorterat på
http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson__reverse.html
http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson.html


Länk tillbaka till Sourze:  http://sourze.se/ .