http://freedom.lege.net/Ar_Europas_odestimme_har/Kommentarer till Är Europas ödestimme här?

Kommentarer till Är Europas ödestimme här?, sidan 0001 -- från http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1
 • Jaså,Karlsson läser Sydsvenskan,och tror på det? - Ja Karlsson,det är nog rätt,DOMEDAGEN är nära förestående! - Tag betäckning,uppsök närmaste skyddsrum,hoppas att det inte blir alltför plågsamt! - Godnatt,Godnatt! - Mvh.
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jan Olsson 2011-12-21 15:57:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10771888

 • vi är väl alla ansvariga för hur det står till i världen men några har mera makt o då ökar deras ansvar
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Karle 2011-12-21 16:24:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10771890


 • Vi är inget rättssubjekt, som vill, kan eller vågar ansvara för sakernas tillstånd i hela eller del av ”världen”.

  Yngve EN lydig svensk medborgare har kunskap, tänk och handling att i tid och rum välja EN valsedel, med namnet på någonting u.p.a. (utan personligt ansvar), som vill, kan eller vågar utöva makt som folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt i EU-parlamentet och i Sveriges riksdag, eller kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd, som tillhör en offentlig eller privat organisation, med retroaktivt strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat till enskild medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES/EU.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" NätvÄrkselev 2011-12-26 19:03:00 anonymt inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772130

 • NätvÄrkselev, är det du säger att vi överlåter ansvaret på andra?  (Med din mycket speciella "kanslisvenska".)

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-26 20:20:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772131


 • Leif, nej så är det inte - VI har inte enskild hypermakt, att värdera, värdesäkra och välja valsedel med värde i nutid och nära framtid, men det har du och Jag som EN enskild myndig medborgare!

  Kanslisvenska är det skriftspråk svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, använder som ”spökskrivare” i brev till EN drabbad enskild medborgare, som vill, kan eller vågar förstå varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare vid säkerhetsbrist i brev som kan vara fördragsbrott lokalt i medlemsstat.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" NätvÄrkselev 2011-12-26 23:48:00 anonymt inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772132

 • NätvÄrkselev, det är OK att vilja uttrycka sig precist, men uppriktigt sagt behöver jag en summering på normalt språk för att förstå.  (Gäller även dina kommentarer genom åren på min blogg.)  Jag begrep t.ex. inte om du höll med eller inte höll med, se min fråga kl. 20:20.
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-27 00:19:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772134

 • Vad du ej klart kan säga, vet du ej;
  med tanken ordet föds på mannens läppar:
  det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Lennart Asp 2011-12-27 01:02:00 inlägg #7, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772135

 • ... sade Esaias Tegnér vid magisterpromotionen i Lund 1820.
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Lennart Asp 2011-12-27 01:04:00 inlägg #8, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772136

 • Om man inte ens kan tänka själv kan man, som artikelförfattaren, alltid referera till vad någon annan tänker ...
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Lennart Asp 2011-12-27 15:20:00 inlägg #9, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772161

 • P.S. Men Esaias Tegnér riktade nog sitt tal i första hand till studenter, inklusive framtida nätverkselever ...
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Lennart Asp 2011-12-27 15:26:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page1#post10772164

Kommentarer till Är Europas ödestimme här?, sidan 0002 -- från http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2
 • Leif, du har i tid och rum citerat Ola Alexanders fråga "Vill du lyda eller förstå?" men inte i tid och rum redovisat om du investerat dina humana resurser på att värdera och värdesäkra om du vill, kan och vågar lyda eller förstå budskap skrivet på det du kallar ”kanslisvenska” här och där på Internet.

  Leif, älskar du att i tid och rum mentalt lyda Jante, Luther och Ågren?

  NätvÄrkselev vill, kan och vågar förstå när, var och varför, Jante, Luther och Ågren, i tid och rum skapar motstånd av förnekelse och förvirring i varje unik lydnadsprogrammerad mental "fyrarummare".

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" NätvÄrkselev 2011-12-28 03:37:00 anonymt inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772192

 • NätvÄrkselev, för att bli mer bekant:  Varför är det viktigt för dig att hela tiden definiera vår belägenhet till att vara i tid och rum?  Jag frågar mig, kan det vara för att din egen referensram normalt inte är i tid och rum?  Sedan för att besvara din första fråga:  Jag håller på...  Din andra fråga är retorisk och bara dum.  Din deklaration i slutet instämmer jag i för egen del, men jag undrar fortfarande över avsändaren - varför detta formalistiska språk?  Jag använde förut i brist på bättre en jämförelse med ett av mig redan från början fnuttat begrepp som du också citerar ovan, men det var redan från början en dålig beskrivning.  Mer korrekt vore att säga det är ett ritualistiskt språk, då du tycks följa en ritual eller en algoritm/formel.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-28 09:14:00 inlägg #12, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772194

 • [länk]

  Gunnar Sträng och språket

  --------------------------------------------------------------------------------

  Dagens språkkuriosa, då språkbruk ofta är på tapeten i allsköns trådar.

  Efter att ha lyssnat på Public Service i radion så wikipediade(!) jag ett citat av Gunnar Sträng som faktiskt var ganska roligt. Både för formuleringen samt att han använder inte mindre än tre låneord själv.

  "Man ska inte använda utländska ord när vi har en inhemsk, adekvat vokabulär disponibel"

  * inhemsk, från tyskans einheimisch
  * adekvat, från latin adæquatus
  * vokabulär, från franska vocabulaire
  ------------------------

  HIHI!

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Thomas L. Aabo 2011-12-28 13:57:00 inlägg #13, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772204

 • #13 Förvisso ett citat som cirkulerat i många år nu, men som har sina poänger. Emedan, de flesta språk är fulla av lån som inlemmats och med tiden blivit betraktade som språkets egna. Förutom latinet i botten på vårt språk även grekiskan, ett språk som envar bildad romare föredrog. De franska, tyska och engelska låneorden är legio. Från holländskan och frisiskan kommer flera av sjöfartens ord, som vant och bogspröt, osv. Till och mer från rätt perifera språk som romani finns lån som tjej och jycke.

  När man lånar in ord och försvenskar dem kan det understundom bli riktigt lustigt e.g. (latinskt lån); -"Unkraut vergesst nick so leicht" (ogräs förgås inte så lätt) till svenska *Ont krut* förgås inte så lätt.
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif-Arne Undvall 2011-12-28 14:19:00 anonymt inlägg #14, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772205

 • Tack Leif för svar och frågor som besvaras i tid och rum här på sourze: Jag vill, kan och vågar inte definiera VÅR belägenhet. Begreppet vår är någonting kollektivt u.p.a. som olydig nätvÄrkselev inte vill, kan och vågar producera med ansvar och risk.

  Din fråga: ”kan det vara för att din egen referensram normalt inte är i tid och rum?” Nej, det är 180 grader fel eller som Josef B skriver och du citerar ”baktid = framtid”

  Du skrev: ”Din andra fråga är retorisk och bara dum”. En fråga som är retorisk och dum det är ”helt normal” enligt Ola Alexander och som du i tid och rum citerar här och där på Internet.

  Du skrev: ”Din deklaration i slutet instämmer jag i för egen del, men jag undrar fortfarande över avsändaren - varför detta formalistiska språk?” EN-tydlighet vill, kan eller vågar marknaden inte förneka, om offentlig eller privat organisation, har EN unik identitet i EES/EU som näringsverksamhet, med skadeståndsansvar för säkerhetsbrist mot EN drabbad enskild olydig nätvÄrkselev, samt den nytta, ansvar och risk,lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, producerat i brev till EN drabbad enskild medborgare lokalt i EES/EU.

  Du skrev: ”det är ett ritualistiskt språk, då du tycks följa en ritual eller en algoritm/formel” och då är det HÖGTID att i tid och rum här redovisa nätvÄrkselevens ritual eller algoritm/formel.

  Humana Resurser = Tid x (Rum + Arbete + Efergi) är EN helhet av delar för nätvÄrkselev som vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" NätvÄrkselev 2011-12-28 14:41:00 anonymt inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772206

 • OK, NätvÄrkselev, fair enough.  Vi kan bara tala för oss själva.  Men hur definierar du "skadeståndsansvar för säkerhetsbrist" och hur tänker du att [jag hade velat skriva "man", men skriver "du"] kan hävda detta gentemot t.ex. statliga verk och myndigheter?

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-28 15:09:00 inlägg #16, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772207

 • Leif, tack för att du # 16 skrev du och inte ”man”. Nu till svar på din fråga: ”Hur tänker du att jag kan hävda detta o.s.v.” är mycket svårt om din mentala kunskap, tänk och handling är felprogrammerad.

  ABC är att du FÖRSTÅR när, var och varför, det inte är smart att överföra makt från EN myndig svensk medborgare med hypermakt till EN valsedel med partinamnet på någonting u.p.a. och som enligt den representativa svenska demokratin, är ”folkvald” lagstiftare och/eller kontrollmakt i EU. "Domstolen" vill, kan och vågar hävda att du i valet överfört dina enskilda rättigheter till politiskt partiorganisation u.p.a.

  Du måste som enskild svensk medborgare självständigt vilja, kunna och våga, att mentalt lära och träna ”fyrarummaren” att i tid och rum Värdera, Värdesäkra och Välja rätt kvalitet och säkerhet på resurser och producerat resultat, i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolen med säte i Luxemburg framtida tolkningsföreträde och historiskt dokumenterade rättspraxis lokalt i EU.

  Börja läs och försök förstå regeringens SOU 1997:194 (skriven av nuvarande JK Anna Skarhed) och svensk produktansvarslag, som är i konflikt med EU-direktiv för produktansvar, men det vill, kan eller vågar inte svensk lagstiftare eller kontrollmakt förstå, så länge svenska domstol och exekutivt organ, inte förstår det nya regelvÄrket (EU-rättens företräde, EU-domstolens rättspraxis och svensk grundlag), lokalt på den inre marknaden i Europeiska unionen.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" NätvÄrkselev 2011-12-28 17:23:00 anonymt inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772212

 • Jag börjar misstänka att "NätvÄrkselev" är en felprogrammerad robot!? DO YOU READ ME HAL? :)
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Lennart Asp 2011-12-28 19:48:00 inlägg #18, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772215

 • @ [länk] Lennart Asp:

  Den tanken slog mig 2007-11-19, då NätvÄrkselev under sin tidigare signatur Whistleblower kommenterade min blogg... [länk];-befria-tanken-och-taenkandet.html#c1525 .

  Men i dag förstår jag vad han försöker avslöja, nämligen de andliga och juridiska recepten för att frikoppla oss ur de kontrakt som förslavar oss med vårt eget medgivande.  Han avslöjar alltså, om vi kan förstå vad det är han skriver, hur vi måste tänka för att kunna avsäga oss de medgivanden vi lever under.  Vi kan i ett fritt samhälle nämligen endast förslavas om vi har gått med på att förslavas.  Så antingen har vi gått med på det, och då kan vi upphäva ingångna kontrakt, eller så måste vi fly om vi vill bli fria.

  Tips, men bara som hur tänka, inte att kopiera:  [länk]

  Nu ska jag läsa SOU 1997:194, enligt förslag.


     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-28 21:38:00 inlägg #19, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772219

 • Min blogglänk innehöll ";" och det klarar inte Sourze, så jag har gjort om den, denna alternativa länk leder till rätt mål:  [länk]
  (#1.1.1.1.1 Whistleblower 2007-11-19 12:38, på blog.lege.net.)
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-28 21:44:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page2#post10772220

Kommentarer till Är Europas ödestimme här?, sidan 0003 -- från http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3
 • 20 Ja jag tänker inte gå in på din länk. Förklara vad du vill ha fram, i korta faktiska ordalag! Jag uppfattar iaf sourze forum som en debattsida, korta snärtiga inlägg, med en och annan länk.
  Men möjligen finns förstås andra åsikter på sina håll. Var?
  Men jag vägrar numera läsa, som här med dylika utvikningar, olika stilar, färgat, diverse länkar hit och dit osv, osv.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke -sourzial 2011-12-28 22:54:00 anonymt inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772225

 • Jocke, det är lugnt.  Du kan ignorera allt jag skriver och du behöver inte följa några länkar.  Ingen kommer att befria dig mot din vilja, sov gott.  Natti.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-28 23:59:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772232

 • 22 Leif E: "Jocke, det är lugnt. Du kan ignorera allt jag skriver och du behöver inte följa några länkar. Ingen kommer att befria dig mot din vilja, sov gott. Natti."
  Ja alltså, jag känner till den möjligheten, och har hört de argumenten. Nu har jag läst en del av vad du skrivit, och hållit med ibland.
  Det finns mycket att reagera kritiskt mot i världen.
  Men att hitta rätt metoder för att informera och förändra är inte lätt.
  Och de som, av någon anledning, har velat förändra, men som saknat självdistans och inte kunnat behärska sina dominanshov.
  De har aldrig lyckats, på lång sikt. Därför!

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2011-12-29 11:47:00 anonymt inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772244

 • Trevligt, Jocke.

  Men du missförstår mig om du uppfattat mig som att jag försöker förändra världen, då jag för länge sedan insett det omöjliga i det.  Istället försöker jag förändra mitt eget medvetande, och genom det kanske även medvetandet hos dem som kommer i kontakt med mig.  För att optimalt påverka medvetandet, mitt och andras, så är mitt mål att ge den absolut bästa återkoppling jag överhuvudtaget förmår på den input jag får.

  Det sista jag vill är att dominera, tvärtom desarmerar jag förtryck gentemot andra så att alla ska kunna uttrycka sig på bästa möjliga sätt de förmår.  Men jag har inte tålamod att vänta in mer än några dagar då och då att andra ska få ändan ur vagnen att uttrycka det som behöver uttryckas i dag, och borde ha uttryckts för länge sedan.  För det finns inte tid att vara finkänslig genom att vänta in att människor är redo.

  Det finns en timeline, vilket man har vetat iallafall i snart ett årtionde, som t.ex. exemplifieras av namnet på detta officiella dokument, som jag har haft i mina arkiv sedan augusti 2007:
  U.S. Department of Homeland Security
  Bureau of Immigration and Customs Enforcement

  ENDGAME
  Office of Detention and
  Removal Strategic Plan,
  2003 - 2012

  Detention and Removal Strategy
  for a Secure Homeland

  Det är något mycket djupt som pågår, långt bortom politiska händelser.  Några familjer med extremt djup verklighetsförståelse tycks ha en förståelse långt, långt, långt bortom det politiska, men med agendor som kanske inte ens är mänskliga.  Fjärrskåderi med och utan maskinell hjälp (se Project Looking Glass) har länge sett att vid slutet av 2012 upphör den typ av värld vi är vana med, den de kan manipulera, läsa av och styra.  Vilket bara innebär att en annan värld föds.

  Min agenda är att förbereda mig själv och alla som söker inför denna nya värld vars verklighetsmönster snart manifesteras medan de gamla mönstren upphör.  Men jag är ödmjuk nog att hålla mig här och på mina bloggar, den som vill kan söka upp.  Jag försöker inte dominera.

  (Svar på " [länk] Jocke - sourzial 2011-12-29 11:47".)

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-29 17:41:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772258

 • Ang. "vid slutet av 2012":  Clif High i intervjun med Time Monk Radio Network den 9 december ser i sitt data framåt våren, mars 2013, och spekulerar om vad databortfallet efter det kan bero på, han föreslår ett antal olika alternativ inkl. att Internet försvinner (han läser ju av Internet), eller att människors psykiska förmågor försvinner eller alltså att vi får en ny värld.

  [länk]

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-29 18:00:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772260

 • 24 Leif E om sig själv på sin egen sida: "Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv..."
  Jag ser iaf en tydlig motsättning här. Och som sagt ovan, det står jag för. Tänker inte upprepa och dominera om detta.
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2011-12-29 22:55:00 anonymt inlägg #26, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772277

 • :)

  Man kan sprida insikt på många sätt...
  Om jag verkar dominerande så är det bara ett symptom på att jag är ganska ensam om det jag gör.  Välkomnar fler röster...

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-30 08:52:00 inlägg #27, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772285

 • 27 Leif E. Vad då för "insikt"? Att "klimatteorin är en religion"? Vad vet du om det? Rent allmänt ser jag att du missar mycket av insikt om verkligheten. Den biologiska utarmningen, miljöproblemen, de bristande och ojämnt fördelade resurserna. Den ojämställda geusrasismen inom landet verkar du delvis ha insett, utan att vilja gå in på den! Skulle det kanske utlösa protester från de annars likasinnade på mystik och konspirationsområdet?
  För att i stället hänge dig åt spekulationer som inte går att bevisa.
  Jag tycker att du brer ut dig rätt mycket, med tanke på att ditt ämne är ganska smalt, mystik. Men upp till bevis, om de områden jag nämnt, visa upp din insikt om människans fysiska dilemma inför framtiden. Klimat, miljö, resurser, ojämlikhet, ekonomi, fred osv.
  Inser du eller ej, att det krävs insikt, visst, men också fysiskt arbete och i global konsensus för att lösa dessa? Inte bara mayakalender och hallelujarop, typ!?
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2011-12-30 11:04:00 anonymt inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772287

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2011-12-30 11:04,

  anledningen att jag vet att "klimatteorin är en religion" är att den bygger på förutfattade meningar om vad som kan orsaka klimatförändringar.  För allt vi vet kan klimatförändringar minst lika troligt som av CO2 orsakas av att en massa folk blir upprörda över hur vi människor behandlar varandra - och jag skämtar inte, det är bevisat att medvetande påverkar materien.

  Att det skulle vara CO2 som är orsaken är mer religion är vetenskap.

  Du har verkligen missat något när du tror att mitt intresse är smalt.  Mitt intresse kunde inte vara bredare, det är att genom att hjälpa till att införa nya faktorer som de ursprungliga spelarna inte räknat med köra den planerade massutrotningen av mänskligheten i diket.  Clif High skrev om hur sådant arbete fungerar för några dagar sedan, se vidare "Potential, Probability, and Outcome" [länk] ,  Clif High December 26, 2011.  Du skriver "Rent allmänt ser jag att du missar mycket av insikt om verkligheten.  Den biologiska utarmningen, miljöproblemen, de bristande och ojämnt fördelade resurserna."  Allt detta är skapat.  Jag har skrivit om det men du har inte förstått.  Sök t.ex. på "Fantasikrisen" bland mina tidigare kommentarer, lägger in länk längst ned.  Artikeln "Fantasikrisen" (och det finns en film också av Marcel Bos gjort med inspiration från artikeln) förklarar detta.

  Att jag inte gått in så mycket på genusvansinnet är för att det finns inte så mycket mer att säga än att det är vansinne, för att andra kommenterar det så bra och för att jag själv därför inte orkar sätta mig in i alla vansinnigheterna - andra tar så bra hand om den biten.

  Så, ang. "din insikt om människans fysiska dilemma inför framtiden.  Klimat, miljö, resurser, ojämlikhet, ekonomi, fred osv.", det du reagerar på är att mina insikter avviker från din övertygelse.  Jag har ju skrivit hur mycket som helst.  Helt grundläggande kritik av själva de förutfattade meningarna bakom de uppfattningar du förfäktar.  Men du är så övertygad om att det ligger till enligt din övertygelse att du ser den som bevisad bortom varje avvikelse.  Så när du ser en avvikelse från din övertygelse i det jag skriver så tolkar du denna avvikelse från din övertygelse som bevis för att det skulle vara jag som inte ser.  Du frågar:  "Inser du eller ej, att det krävs insikt, visst, men också fysiskt arbete och i global konsensus för att lösa dessa?"  Jag svarar med ett citat (tidigare använt på [länk] ) av Dr. Joseph Dispenza, "Our observation has a direct effect on our world.  Practice the skill of observation".  Visst är det bra om konsensus kan erhållas, men viktigare är att man arbetar för något som kan ge bra resultat.  Att man ser!  Konsensus i fel riktning vill jag inte bidra till!  Då gör jag mer nytta genom att vara den lilla irriterande rösten som säger, "men titta här då!".

  (Tidigare kommentarer av mig:  [länk] .)

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-30 12:46:00 inlägg #29, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772298

 • PS:  Tidigare egna kommentarer med fokus på "Fantasikrisen":  [länk] .

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2011-12-30 14:01:00 inlägg #30, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page3#post10772308

Kommentarer till Är Europas ödestimme här?, sidan 0004 -- från http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4
 • 29 Leif E "anledningen att jag vet att "klimatteorin är en religion" är att den bygger på förutfattade meningar om vad som kan orsaka klimatförändringar."
  Ja det där håller inte alls som argument, av ett flertal skäl, det är mest löst tyckande och undervärdering av dem som vet mer än du själv.
  Kolla in lite logik och vetenskapsteori, lägg till lite global riskbedömning, hänsyn, ansvar osv, ja även politisk konsensus som vi inte kan undvara. Inse behovet av framsynta värderingar. Och så dra av lite av okritiskt ego...
  Likaså det om Obama, ogenomtänkt tyckande som missat de progressiva ståndpunkter han intagit.
  Bevara oss för världsförbättrare som accepterar fortsatt oljeberoende och miljöförstöring, samt som tydligen föredrar ännu en reaktionär som republikanen Newt Gingrich.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2011-12-30 14:58:00 anonymt inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772309

 • Jocke, tack vare ditt märkliga svar på min 2011-12-30 12:46 [länk]   (
  med, jag citerar:
  29 Leif E "anledningen att jag vet att "klimatteorin är en religion" är att den bygger på förutfattade meningar om vad som kan orsaka klimatförändringar."
  Ja det där håller inte alls som argument, av ett flertal skäl, det är mest löst tyckande och undervärdering av dem som vet mer än du själv.
  Kolla in lite logik och vetenskapsteori, lägg till lite global riskbedömning, hänsyn, ansvar osv, ja även politisk konsensus som vi inte kan undvara.  Inse behovet av framsynta värderingar.  Och så dra av lite av okritiskt ego...
  Likaså det om Obama, ogenomtänkt tyckande som missat de progressiva ståndpunkter han intagit.
  Bevara oss för världsförbättrare som accepterar fortsatt oljeberoende och miljöförstöring, samt som tydligen föredrar ännu en reaktionär som republikanen Newt Gingrich.
  (Jocke - sourzial 2011-12-30 14:58 [länk] .)
  )
    . . .   där du alltså synes mena, om man försöker applicera logiskt tänkande på ditt svar i relation till vad jag har skrivit, att eftersom jag är mot oljeindustrin (se allt jag skrivit om fri energi och om mitt förakt för oljeindustrins kassako CO2 orsakad global uppvärmning) och Obamas diktaturfrämjande åtgärder, så är jag därför för oljeindustrin och denne Newt Gingrich du nämner, som jag själv knappt vet något om då jag är helt ointresserad av honom.

  Alltså, tack vare detta ditt märkliga svar, så har jag över nyåret kommit att kontemplera detta med endimensionellt antingen-eller tänkande, som då inte kan ta in en tredje tanke eller ståndpunkt.  Binära oppositioner, har jag fått veta är den antropologiska facktermen.

  Forts...

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 17:56:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772425

 • Forts...  Genom att alltså kontemplera dessa binära oppositioner så kom jag i dag att googla fram en filosof faktiskt på vänsterkanten som gav mig nyckeln att låsa upp detta enigma:

  Herbert Marcuse har skrivit om den endimensionella människan.  Och slutsatsen av det han skriver är att vi måste göra det riktigt djävligt för riktigt många [och det projektet har kommit långt... [länk] ], för att förändring ska bli möjlig.  Detta eftersom det nuförtiden är kreti och pleti som försvarar systemet.  Och detta eftersom systemet skänker dem trygghet varför de försvarar systemet gentemot de olyckliga som systemet inte hjälper, mot dem systemet inte skänker trygghet.  Förr var det, menar han i sista kapitlet av hans bok om den endimensionella människan, vanligt folk som drev på social förändring.  I dag är det vanligt folk som hindrar förändring.  Vanligt folk som trampar på dem som har det sämre.

  Detta är förstås ingen nyhet här på Sourze.se, för har har vi ju själva kunnat studera denna dynamik genom vilken systemförsvararna bland kreti och pleti använt identitetsmarkörer för att urskilja fienden som alltså är de olyckliga som systemet inte hjälper.  Och som därför genom sin blotta existens utgör ett levande ifrågasättande av systemet.
  Här ett litet menageri av identitetsmarkörer som har använts här på Sourze.se:
  parasit, drägg, oduglig, dilletanter, sjukskrivna, menlösa, "en viss grupp i samhället som t.ex sjukskrivna och arbetslösa personer", "Lever du på bidrag, pension eller lönearbete eller vad är du egentligen för en människa?", "Det är inget fel på blandskog om det inte ger upphov till rent sjuka träd!", "aporna verkligen tagit över apberget", trudis, foliehattar, mupp, äcklig ...

  Rädda människor som trampar nedåt.

  I början av tionde kapitlet, slutsatserna, i "One Dimensional Man" så formulerar Herbert Marcuse vad jag har känt men själv ej kunnat formulera:  I ett endimensionellt samhälle som kontrollerar, validierar eller invalidierar all normal kommunikation i enlighet med sociala behov så blir de verkligt rationella, alltså de som ifrågasätter de galna aspekterna av samhällets rationalitet, hänvisade till det irrationella.  De livsbefrämjande konsterna hänvisas alltså till fiktionens domäner, där det ännu finns möjlighet att kalla saker vid deras rätta namn och där det ännu går att nämna det annars onämnbara.  [Herbert Marcuse, "One Dimensional Man", "Chapter 10: Conclusion", hela boken finns online: [länk] .]

  Nu ska jag kommentera "Den lille mannens vandring (3)[länk] .

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 17:56:00 inlägg #33, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772426

 • Ja du Leif, man måste ta de praktiska konsekvenserna av sina val. Klimatteorin har medverkat till att bilarna drar allt mindre, och till en omställning av oljesamhället. Om teorin är rätt eller fel vet ingen 100 % bestämt, men om vi följer dig och skeptikerna, och ni har fel, då kan det vara slut.
  Om vi följer klimatteorins förslag, (ännu ej genomförda) men den teorin är fel, så blir det ingen katasrof, men ett uppsving för alternativa energikällor. Detta är riskbedömning med globalt ansvar, som du inte behöver ta.
  Obama diktator, mer än vem? Han har påpekat USA:s slöseri med resurser, (olja mmm knappast poppis), han har flaggat för att även män och pojkar skall upppmärksammas (tvärtemot genusmaffian), och han har gjort en del annat med sjukförsäkringar och Irak t.ex.
  Vad begär du, med Marcuse, som var i ropet på -60-talet liksom Mac Luhan, "the medium is the message"? Det finns ett val att göra min bäste Leif E, ja två val här. Sväva i det blå kan man unna sig privat, men inte om det påverkar andra människor.
  Jag betackar mig därför för din "analys" av klimatteorin och av Obama! forts
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2012-01-03 21:14:00 anonymt inlägg #34, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772431

 • forts 34, Leif E. Jag har just läst färdigt en tunn bok av Amos Oz, isarelisk författare, född där på 30-talet. En av initiativtagarna till "Fred nu" rörelsen, för en tvåstatslösning i området.
  Boken handlar bl.a. om nödvändigheten att kompromissa, i vissa fall som här, eller där.
  "Jag vet att ordet kompromiss har ett förfäligt rykte i Europa...I min värld är kompromiss synonymt med ordet liv. Och där det finns liv finns det kompromisser. Motsatsen till kompromiss är inte integritet, inte idealism, inte målmedvetenhet eller hängivenhet. Motsatsen till kompromiss är fanatism och död!" Amos Oz: "Hur man botar en fanatiker"
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2012-01-03 21:24:00 anonymt inlägg #35, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772432

 • Jocke, ditt stöd för den nye Hitler är noterat.  (Obama och Hitler promotades efter samma recept, och som jag nämnde i det du kommenterade genom formuleringen "vi måste göra det riktigt djävligt för riktigt många [och det projektet har kommit långt...  [länk] ]" så är Obama i dag diktator, se t.ex. nyheten om defense bill och att denna avskaffar alla mänskliga rättigheter i USA.)

  Det är förresten inte mitt ansvar om du följer upp länkar eller inte, utan helt ditt eget.  Om du stöder diktatorer så är det oavsett om någon talat om det för dig eller inte helt ditt eget ansvar.

  Ang. CO2 så ser jag den som en av många mekanismer för att slussa pengar i skumma fickor, och finansiera skumma agendor.  Förutom att det skuldbelägger människor vilket skapar kontroll över människors tänkande.

  Om man är miljövän ska man avskaffa krig, för värre miljöförstörare finns ej.  Och jag gör bra mycket mer än de flesta, för att avskaffa krig!

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 21:54:00 inlägg #36, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772434

 • Om man vill slippa olja så är det enklast att förbjuda kol, olja och kärnkraft samt göra det olagligt att hemlighålla energiuppfinningar men istället lagstifta om offentlig produktifiering / forskning på alla hittills hemlighållna fri energiprojekt.  Oljeindustrin äger redan det mesta, genom utpressning, lobbying om hemligstämpling av dessa patent, och kanske rentav ett och annat beställningsmord.

  Man kunde sätta förbudet till att inträda vid midsommar, och tills dess måste konverteringskit till befintliga motorer hinna utvecklas och produceras.  Massor av arbetstillfällen...

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 22:37:00 inlägg #37, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772439

 • Vidareläsning...  [länk][länk][länk][länk] .

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-03 23:39:00 inlägg #38, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772442

 • @ [länk] Jocke - sourzial 2012-01-03 21:24 ang. Amos Oz, om nödvändigheten att kompromissa:

  För att kompromisser ska fungera måste båda ha god vilja.  Om en part ständigt låter den andra kompromissa bort mer och mer av sitt utan att den första parten bjuder på något, då är det ensidig kompromiss till döds.  Den part som vill tränga undan en svagare part försöker naturligtvis ständigt få till stånd den typen av kompromiss med den svagares integritet och livsvillkor.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-04 12:14:00 inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772448

 • 36/39 "Jocke, ditt stöd för den nye Hitler är noterat."
  Jag är alltså typ en nazist också? Leif E har verkligen nått nya nivåer i låghet, förutom alla dessa vimsiga analyser, samt ett antal tidigare grova klavertramp från samma håll.
  Finner därför ingen som helst anledning att "debattera" med någon Leif Erlingsson, efter den senaste löjliga kopplingen mellan Hitler, Obama och mig själv. Förstått Leif E?
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jocke - sourzial 2012-01-04 13:09:00 anonymt inlägg #40, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page4#post10772449

Kommentarer till Är Europas ödestimme här?, sidan 0005 -- från http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5
 • @ [länk] Jocke - sourzial 2012-01-04 13:09,

    .   .  .   inte mig emot om du låter bli att kommentera mina kommentarer, men jag kommer säkert fler gånger att göra analyser utifrån dina.  En kommentar ang. din senaste är att du inte förstått att det var inne att vara för Hitler på den tid det begav sig, på samma sätt som det är inne att vara för Obama i dag, och att den som kritiserade Hitler var ute på den tid det begav sig.  På den tiden var man inte ond för att man var nazist, det är något som har kommit senare som en del av hela paketet hjärntvätt.  Jag menar alltså inget illa med att du är för Obama, bara att du är del i samma hjärntvätt som man var på den tiden.  Jag menar till och med att vi måste sluta demonisera nazismen för om vi inte gör det så demoniserar vi oss själva för vi är snart i samma sits - Sverige är ju en del av den nya nazismens krig, med bombvänsterns välsignelse!

  (Eller, med andra ord, vi måste lära oss älska och förlåta oss själva, och därmed varandra.)

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-04 13:25:00 inlägg #41, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772452

 • PS:  Jag har f.ö. skrivit tidigare här på Sourze.se om hur den dolda nazismen styr oss ( [länk][länk] ), så det är inte rimligt att tro att jag använder begreppet annat än som en faktiskt beskrivning av vad som pågår runtomkring oss.  Nazismen var ju ett förenande av storföretagarintressen med politisk makt utanför medborgarnas kontroll, det vi i dag lever under.  Visst, i obetydliga frågor tillåts vi påverka, men inte i viktiga frågor.  Jag använder alltså inte begreppet retoriskt utan de-facto som det är.  Bortom all hjärntvätt, propaganda och hathets.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-04 18:54:00 inlägg #42, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772467

 • Marc S. Killam-veteran U.S. Navy and U.S. Army till President Barack 2012-01-03:
  The So-called patriot act, the military commissions act, and the homeland security act, are nothing short of American mirror images of the Nazi enabling acts.  This new bill Sir is no less treasonous, it is pure unadulterated 100% grade a unconstitutional, and illegal legislation.
  Själv kontemplerade jag i går att "ENDGAME" ger liknande vibbar som "Die Endlösung", Nazitysklands slutlösning.  "ENDGAME" är förstås som jag redan nämnt [länk] den nordamerikanska Gulagmotsvarigheten:
  Det finns en timeline, vilket man har vetat iallafall i snart ett årtionde, som t.ex. exemplifieras av namnet på detta officiella dokument, som jag har haft i mina arkiv sedan augusti 2007:
  U.S. Department of Homeland Security
  Bureau of Immigration and Customs Enforcement

  ENDGAME
  Office of Detention and
  Removal Strategic Plan,
  2003 - 2012

  Detention and Removal Strategy
  for a Secure Homeland

  En av mina kontakter sände "en liten förhandstitt på året" där han menar att Nordamerikas Gulag kommer att avvecklas innan de ens tagits i bruk.  Det tror jag också, folk vaknar!  (För de som ej känner till dessa färdiga läger, de kallas FEMA-Camps och har stått färdiga en stor del av det senaste årtiondet.  Också speciella tåg för transport av människor dit står och väntar, man tycks i stort sett ha tittat i en gammal receptbok från mitten av 1900-talet.)

  För den som känner sig förvirrad av detta, det är så enkelt:  Lär dig läsa symboler, allt sker i det öppna men det beskrivs inte rationellt logiskt av etablissemangsmedia utan man måste själv se det från helt öppna symboler, såsom den röda skölden = familjen med det baneret samt kommunisternas baner, etc.  Bilderberggruppens zionist-frimurarmaffia som intimt hänger samman med denna familj snubblar dock på mållinjen och även deras projekt Israel imploderar när ingen orkar höra på gnället.  Även attack och erövringsalliansen NATO lär upplösas.  Och den röda sköldens kontroll över vetenskap upplöses.  Vi får distribuerad fri energi och lokal mat- och annan produktion.  Klimatbluffen avslöjas.  De flesta klimatforskare har inte alls trott på CO2 myten, men inte vågat prata om det för att inte förlora anslag.  (Jag vet genom en forskare som var med på en av de senaste klimatkonferenserna.  Han vill själv inte diskutera ämnet offentligt då det är politik, inte vetenskap, och karriärsjälvmord.  Därför får han förbli anonym.)

  Ska Sverige ingå i ett kvarvarande marxistisk röda skölds-protektorat innanför en elektronisk järnridå?  Ja det, käre läsare, är väl upp till dig, och dig, och dig, och vad vi gör tillsammans!

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-05 12:19:00 inlägg #43, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772507

 • Erlingsson,Har Du pratat mes Säpo om det?
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jan Olsson 2012-01-05 13:41:00 inlägg #44, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772512

 • Skräpo jobbar åt dem...
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-05 14:21:00 inlägg #45, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772513

 • Jaså,ja då går ju inte de!
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jan Olsson 2012-01-05 14:52:00 inlägg #46, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10772515

 • I dessa orostider lämnar jag aldrig ut mina kontakters namn utan att jag har deras tillåtelse.  Därför nämnde jag inte Jan Rosbäcks namn när jag berättade lite ur hans "Prognos 2012" i inlägget om Obamas Gulager etc [länk] 2012-01-05 12:19.

  Nu har jag kollat med Jan Rosbäck och kan nämna att jag friskt parafraserat ur hans "Prognos 2012" som han på fråga berättar är hans egna ord men lånade bilder, så jag kan tyvärr inte lägga ut den.  Men äras den som äras bör, ordet "Gulag" i samband med FEMA-Camps och "ett kvarvarande marxistiskt röda skölds-protektorat" och några till formuleringar och tankar lånade jag från Jan Rosbäck i detta inlägg, även vad gäller fri energi, kontroll över vetenskap och lokal matproduktion.  Jan Rosbäck har länge förstått detta med hur vår vetenskap är kapad av zionist-frimurarmaffian under den röda sköldens med kompanjoners stövel, se vidare Bilderberggruppen o.s.v..

  Om någon vill ha kopia av prognosen så mejla mig, min epost finns på min profil.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-07 12:15:00 inlägg #47, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10773021

 • Det är bra att korrekturläsa innan man trycker, påpekade nyss (15:03) Jan Olsson i annan tråd.  Jag missade själv ett "Obama" efter "President Barack" i första raden av [länk] inlägg #43 2012-01-05 12:19.  Rätt ska vara rätt.

     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Leif Erlingsson 2012-01-07 15:10:00 inlägg #48, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10773037

 • Ja,Du Leif,Du har det inte lätt,kanske bliva Korr.läsare på heltid? - Fast då hinner Du ju inte med Dina andra åtaganden förstås! - kanske lika bra det,låta de andra "gubbarna" sköta det! - Palme är ju ändå död,kan inte uppväckas,på vilken dag det nu skulle ha blivit! -
     -- Kommentar till "Är Europas ödestimme här?" Jan Olsson 2012-01-07 15:32:00 inlägg #49, http://www.sourze.se/forum/thread/10771813/page5#post10773040

Extra:
 • O.B.S.:
  Den här insatta kommentaren har aldrig funnits på Sourze.


  2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

  Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).

 •    -- Kommentar till samtliga Sourze diskussioner 2013-06-18 00:00 av Leif Erlingsson - blockerad från Sourze 2013-05-07; en dryg månad innan det gamla forumet slängdes.  [Tillägg utanför Sourze]


Sidan genererad 2013-08-28 14:05:24