Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Tystnadens tyranni

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Tystnadens_tyranni/Sourze_style.html .
Den värld vi är beredda att se är den värld vi upplever.  "Pladdrets tyranni" skulle då vara de som pockar på att vi skulle se något utöver det vi är beredda att se.  Kanske med motivet att det vi inte ser det tar oss oförberedda.  "Den som ser får leva" , som jag formulerat (2007-08-16).

Håkan Boström och hans kompisar kan blunda för glatta livet, men vi genomgår som civilisation en uppvaknandeprocess.  Skrev om det i går i tråden "Drömtillståndet och informationskriget", [länk] .

Håkan Boström representerar en klan som bygger sin legitimitet på det rådande vetenskapliga paradigmet.  Han har därför allt intresse av att vi som civilisation inte upptäcker hur vår rådande världsbild har skapats, av vilka och varför.  Jag vet inte om just Håkan Boström fattar detta mer än intuitivt, men 9-11 punkterar genom att bevisligen ha varit utfört med fri energi den rådande vetenskapsreligionen.  Att 9-11 är utförd med fri energi har bevisats av Dr. Judy Wood, se t.ex. min artikel "De fysiska bevisen", http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html  [länk] .  Men åter, allt är en fråga om perception.  Bevis för något man inte är beredd att acceptera godtas ej.  Så Håkan Boström och hans kompisar kommer fortsätta att blunda och tala om "Pladdrets tyranni".  Det som ändras är att de blir allt mer marginaliserade.
Se vidare [länk] och [länk] med mycket mer av det den rådande ordningens riddare ej vill höra talas om.  Notera att jag själv numera oftast också bemöts med tystnad.
PS:  När Håkan Boström talar om "vissa ramar" så vill han ha ett lock på vårt tänkande.  För det är i tänkandet det börjar, allt vi gör.  Det ursprungliga sådana locket sattes av de patriarkala bokreligionerna.  Det var här vi som civilisation gick fel för tvåtusen år sedan, som Abdel-Masih Wazir och jag diskuterade, se "Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31" som jag återpublicerade den 6 december på [länk]
Herr Delavante och Herr Erlingsson,tycks ha en del gemensamt! - Fortsätt med det! - Om Ni tror att världen blir bättre så? - Mvh.
Har inte Herr Olsson fattat att när världen tar slut så är det läge att göra sig en annan?
Jo,att Herr Erlingsson lever i en helt annan värld,har med all önskvärd tydlighet framgått! -
Leif E - är rätt frånvarande i debatten just nu, men läser ett och annat ibland.
Tycker din sammanfattning av problematiken med det åsiktsförtryck som nu tämligen öppet breder ut sej under användandet av alla former av härskartekniker inklusive lögn och desinformation säger vad som behöver säjas, uppmärksammas och bekämpas för att försvara det öppna samtalet och det fria ordet.

Citerar//Det är förstås okej att tycka att folk har tokiga åsikter, och det är också okej att tycka att de är snurriga, men det är inte okej att misstänkliggöra, tysta, stämpla eller hänga ut folk som dårar, rasister eller nazister bara för att de uttrycker en skepticism gentemot, eller kritik av "vedertagna sanningar". Jag tycker inte heller att det är okej att utan bevis påstå att personer som ifrågasätter officiella "sanningar" inte är intresserade av sanningen och bara är ute efter att provocera. Om man anser sig ha tolkningsföreträde för vad som är sant och vill tysta åsikter man ogillar och kallar folk för dårar när de har "fel" åsikter, har det då inte skett ett monopoliserande på vad som är "sanning" och riskerar vi då inte skapa ett samhälle med åsiktsdiktatur?//sc.

Fast min erfarenhet är att det samhället är redan skapat och sticker skamlöst upp sitt fula tryne hämningslöst grymtande den av makten sanktionerade åsikten oaktat detta marginaliserar med egna erfarenheter av maktens missbruk, felslut och mörkande av egenintressen som helst skulle vara främmande i en välutvecklad och aktiv demokrati.

Bizon, jag instämmer helt i det Michael Delavante skriver i artikeln, fattas bara annat.  Han är ju min favoritskribent här på Sourze.  Men rätt ska vara rätt, det är MD du citerar.
#8 Jo rätt ska vara rätt - hoppas du ursäktar att jag missade det!
Ibland går en del tankar och synpunkter hand i hand med egna erfarenheter vi drabbats av bara genom att se livet med öppna sinnen - och förståss genom att inte vara så auktoritetsstyrda som många av oss fostrats till att vara - whistle-blower eller sanningssägare som inte kan leva med insikten att våra gemensamma intressen missbrukas (där yttrandefrihet och det öppna ocensurerade samtalet är ett) har väl genom tiderna många gånger blivit huvudet kortare och så kommer det förmodligen alltid att vara så länge maktkåthet är sej själv nog och den fulländat asocialt skenande egoismen upphöjts till dygd.
@ [länk] Bizon, det är lugnt.  Och angående den fulländat asocialt skenande egoismen som upphöjts till dygd som du skriver om så är det inställningen att makt = rätt.  Eller nazism, med andra ord.  Jag har förut kommenterat att nazism styr, numera.  (Ex. i tråden "Samhället styrs av livsfientliga satanister", [länk] och på andra ställen som ttp://[länk] där jag citerar Ola Alexander Frisks förklaring om den dolda nazismen som styr i vårt samhälle.)  Jag erkänner frimodigt till lägervakterna på Sourze att jag just skulle internerats i deras idealstat.  Min drivkraft är att hinna göra det jag ska göra så det inte går så illa.  Fler som är med på det?
Skulle vara (kapad länk ovan):

@ [länk] Bizon, det är lugnt.  Och angående den fulländat asocialt skenande egoismen som upphöjts till dygd som du skriver om så är det inställningen att makt = rätt.  Eller nazism, med andra ord.  Jag har förut kommenterat att nazism styr, numera.  (Ex. i tråden "Samhället styrs av livsfientliga satanister", [länk] och på andra ställen som [länk] där jag citerar Ola Alexander Frisks förklaring om den dolda nazismen som styr i vårt samhälle.)  Jag erkänner frimodigt till lägervakterna på Sourze att jag just skulle internerats i deras idealstat.  Min drivkraft är att hinna göra det jag ska göra så det inte går så illa.  Fler som är med på det?
Bra artikel! Mycket som sopas under mattan av jouranliskåren.
Jan O. Inlägg 6. Hahaha. Bra replik/kommentar. Du fick mig att skratta. Tack för det.
Ett fritt samhälle förutsätter att även de mest förvirrade och aparta åsikter får kommuniceras. De enda begränsningar som finns gäller rent förtal, stämpling till brott eller hets mot folkgrupp. Åsiktsfrihet innebär att även det står fritt att kritisera, och till och med skämta, med andras åsikter. Det får man tåla, att sätta på sig martyrmössan för att man inte får plats på DN debatt eller blir kallad dåre är rent trams.

En del skribetnter förekommer i olika skepnader, bl.a. ingår i åsiktskollektivet "Vanten" skribenter som understundom skriver i eget namn ibland inte, möjligen vill man ge sken av att vara fler än man är.

"Ett fritt samhälle förutsätter att även de mest förvirrade och aparta åsikter får kommuniceras", hävdas det.  Men varför ska just dessa ges gräddfil i fulmedia?!  Och varför ska förnuftiga åsikter av normala människor med sitt tänkande i behåll förlöjligas och tystas?!
Känner Leif Erlingsson någon förnuftig människa med normala åsikter och sitt tänkande i behåll,som inte blivit förlöjligad och nedtystad? - Mvh.
Det kan ju vara så att oaktat att man själv vet att man är ett universalgeni och sänts till jorden att bibringa medborgarna holistiskt inskter allom till fromma, så kanhända framstår man för de flesta människor som en självupptagen stolle. Naturligtvis har dessa människor fel som inte inser universalgeniets storhet, men det är nu så det är att vara universalgeni, bara att tugga i sig med andra ord.
Vad är det egentligen för skillnad mellan "självupptagen stolle", (det sista ordet som jag själv stämplats med av L-A U), eller att sätta som signum under sina artiklar "självbelåten"? Som att detta därmed skulle bli legitimerat eller ursäkta innehållet på något vis?
Själv kallar jag ingen för "dåre", varken DN eller dem på "Klar sikt". Det gör de så bra med varandra. Annars tycker jag texten här var bra, och tar upp väsentligheter, även om jag inte delar förf åsikter i allt, samt kan förstås viss tröttheten över konspirationer a ala 9/11 på sina håll.
Men den värsta konspiratören är väl ändå DN själv, som i åratal hyllat extremfeminism som t.ex. teaterpjäsen om SCUM senast? Fast där är man väl överens med "Klar Sikt" vad jag kan förstå?
Men de båda har som sagt redan dömt ut varandra så...
Jag kommer för mitt liv inte ihåg från vems referens jag tidigare i dag fann Pål Bergströms "Lögnerna som omger terrorismfrågan" [länk] .  Men vem det än var eller vilken artikel det än var, så tack.  I artikeln visar han med ett flertal aktuella exempel hur vi faktiskt kan veta att man ljuger för oss i det jag själv brukar kalla fulmedia just av den orsaken att sanningen ofta inte är välkommen där.  De flesta människor hakar bara på, när fulmedia och andra mobbare pekar och säger "säg usch!".  Inte ens i media finns det mer än enstaka som tänker själva, och dessa håller sig borta från de känsliga ämnena.  Att följare följer är enligt naturens ordning, men det innebär bara att man bör bortse från dem.  Endast de som tänker själva är av intresse.
Trist med sådana som Boström som förespråkar en enda åsikt. Själv föredrar jag en massa pladder som visar att människor tycker,tänker och engagerar sig i olika frågor.Tyvärr så tenderar Boström att lägga en våt filt över all konstruktiv diskussion.Som artikelförfattaren skriver så är det ju inte alltid så att man själv tycker att allt som framförs är bra,men det är ju frivilligt att läsa artiklar och välja om man vill gå i svaromål eller inte.Det är allvarligt om människor slutar att uttrycka sina åsikter i rädsla för att bli kallade knäppgökar, pladderpellar etc av personer som anser att deras sk. sanning är den enda som gäller.
Tack för artikeln Michael.

Retoriken, lögnerna och hetsen mot sanningsrörelsen har konsekvent härskat i media. Och efter 10 år, i stort sett helt utan täckning.

Det vilar en isande rädsla för en eventuell false-flag operation bakom 9/11, för att vår demokrati håller på att rinna ut i sanden, för att vårt ekonomiska system är ett bottenlöst träsk på väg att uppdagas, för att det ska uppstå en tro på judiska världskonspirationer, för att vår värld inte är vad den synes vara. Några års deltagande här på sourze har bara styrkt den bilden då det är de mest skitskrajaste som utan argument försöker säga "dumma dig" utan sakargument mot allt som hotar deras världsbild.

Artikeln som Delavante hänvisar till, "Pladdrets tyranni" var för övrigt på DN:s ledarsida. Att DN valde ord som dårar är både förolämpande men också torftigt. De saknade och saknar argument. De ville bara rensa bort hela historien så snabbt de kunde.

Artikeln föregicks av att jag fem dagar innan skickade en artikel till DN för publicering, där jag redogjorde för inte bara 9/11 utan för så mycket annat som är förljuget och som hotar skapa en fasciststat av vårt land.

DN och så många andra instanser av vårt samhälle agerar i en konstjord värld, i en brusdebatt i avsikt att hålla illusioner levande. När de konfronteras med baskritik av samhället så krampar de och svarar som rädda och tjuriga barn.

Ungefär som kritikerna till denna artikel gör, poänglöst, saklöst och innerst inne oroliga för att deras paradigm ska falla.

De ska vara oroliga.

Mats Sederholm

Kände jag skulle förtydliga begreppet "klan" i mitt första inlägg [länk] .

Det var ett annat sätt att uttrycka "en insidergrupp".  Just den insidergrupp som här avsågs är förstås den med kontroll över NATO, FN etc..  Bl.a. har den den röda skölden som baner, men det finns många andra baner/varumärken/loggor.  De "röda" som i vänstern tillhör förstås också den röda sköldens klan, deras baner-färg visar ju det.  Det är denna klan som bygger sin auktoritet just på att kunna förklara allt enligt sin vetenskapsreligion.  Denna förståelse gör det för övrigt begripligt varför vänstern motarbetar allt nytt tänkande utanför vetenskapsreligionen.  Det finns givetvis fler insidergrupper, sådana som av historien kommit långt bort från makten.  Vilket inte innebär att de saknar insikt.  Så nu kan vi förstå varför så mycket hemlig information kommer fram.  Det är en del av en maktkamp.  Vi kan också förstå varför den insidergrupp som kontrollerar NATO, FN etc inte vill att information som hotar deras auktoritet som "Masters of the Universe" förstås av större grupper människor.  (Dr. Jeremy Dunning-Davies formulerade "The Overrated "Masters" of the Universe" i en vetenskapskritisk artikel som jag 2008-11-12 länkar till från [länk] .)  Se vidare "Vi genomgår som civilisation en process för uppvaknande", som jag skrev om 2011-12-12 i tråden "Drömtillståndet och informationskriget", [länk] .

Vi behöver förstå vilka motiv som driver dem med makt, för att förstå vad de kan vara kapabla till för att behålla oss servila.
Artikeln kom ju passande.

Idag frontar DN om en krypskytt i Malmö som varit aktiv i sanningsrörelsen. Gosigt värre för sanningshatarna. Och självklart åkte antisemitismraderna med av gammal vana.

Några timmar senare har de dock tagit bort antisemitraderna ur ingress och artikel.

När jag skriver till journalisten Clas Svahn (som jag är bekant med) och i min vanliga ordning kräver konkreta fakta och en motivation till detta så visar det sig att DN:s redaktion, mot hans vetskap, lagt till dessa rader i HANS NAMN. Någon som han får dem att ta bort. En ilsken Svahn skriver om detta på sin blogg [länk]

Det behövs sannerligen inga konspirationsteoretiker. Bara lite undersökande journalistik.

Mer om dagens händelser på [länk]

Mats


#27 Och angående sanningsrörelsens ansträngningar för att sopa rent från antisemitism skriver han (Svahn):

"Jag vill nog påstå att Sanningsrörelsen har en bit kvar innan kvasten ens kommit fram ur garderoben."

Och det måste man ju instämma i, Sanningsrörelsens verkar lida av svårartad sopkvastfobi, med undantag för Sederholm då som sopar för glatta livet, tyvvär sopar han dock skiten under mattan istället för att kasta den på tippen där den hör hemma
#28

Floskler utan innehåll i god CMO-stil och ungefär som jag skrev om i mitt förrförra inlägg.

Det går att sopa i alla garderober, frågan, som den retoriskt blinde ständigt missar är, varför hygienkraven i Sanningsrörelsen är extra stora! Vems hygien, vad för hygien är grundfrågan. Återvänd till grundformlerna och gör för en gångs skull ett ingenjörsmässigt jobb istället för sån här populärsmörja.

Du har ditt uppsåt Israelvännen CMO.

Mats
Och mellanstycket var riktat till CMO

Angående Svahn och en rad andra journalister, som upprepar vad föregående talare skriver utan egna källor, kommer jag att reda ut i min kommande bok Det Enda Rätta, som kommer ut i om några månader.Sopkvasten behövs i de mörka ohygieniska skrymslen där skiten gömmer dvs, på vaken.se och i resten av Sanningsrörelsen.Leif Erlingsson
Jag har lite undringar öve vad som definierar en Nazist eller Satanist i dag? Altså det du sa citat//Eller nazism, med andra ord. Jag har förut kommenterat att nazism styr, numera. (Ex. i tråden "Samhället styrs av livsfientliga satanister",//sc.
Bizon, man kan kalla det många saker, men det jag här avsåg vad gäller nazist var inställningen att makt = rätt.  Den starkes rätt.

Satanister tror kanske också det?

Ola Alexander Frisk visar hur den dolda nazismen styr oss [länk] och när man förstår vad han säger så känner man lätt igen nazisterna.  Ett av kardinalkännetecknen är att man vill styra ditt tänkande, "att förbjuda kunskaper och insikter som hotar den etablerade makten".

Detta är inte nytt.  Orsaken att nazismen ej tålde judarna var att det var från dem de tog konceptet, från gamla testamentet.  Man kan säga att nazism är en generalisering av sionism till fler än judarna.

Det många inte riktigt greppar är varför frimurarna velat förstöra Iraks historia, för det är mycket viktigt i sammanhanget.  Frimurarna bygger ju också på att begränsa kunskap och på gamla testamentet.  Läs detta citat:
"Now the thing is that, what this great fellow, this great -- Iraq's first Christian general Annis Wazir realized -- that what was happening with the archaeological exposé in Iraq would at the same time -- the more that was proven in Iraq about an untold story will prove indirectly and directly that the told story of the Old Testament is a lie.  Because Mesopotamia is of a much older and untold history, that has come to life.  That put the Old Testament to lie.  I.e., if you can prove 7000 years back through material builds of some dried mud, why can't they prove the history of something that's only 3500 years old.  The so-called 'Holy Land', things like 'The Temple of Solomon', since they were built of stone...

And that's when the discussion happened between Annis Jbbr Wazir -- that Christian Iraqi general -- with his wife's most famous uncle on her mother side, Andres Ashoou, a leading judge in Iraq of Assyrian background.  When they wanted Annis to intervene with the authorities and with the royal family to limit or stop archaeological digs.  And he made it clear that for him as a Christian he is not threatened by that.  But he understood that Andres and his father-in-law, my grandfather, were threatened because they were all Freemasons.
"
  - Abdel-Masih Wazir till Leif Erlingsson, 2009-05-13, [länk] .
Frimurarna ville inte veta av Iraks kultur och arkeologi.  Nu har de fått som de ville:
"Kriget mot Iraks kultur", Red. R. Baker, S. Ismael & T. Ismael, Alhambra förlag, [länk] .  "Författarna redogör noggrant för ockupanternas kallhamrade overksamhet, som ledde till ödeläggelsen av en av världens äldsta bevarade kulturer.  Förutom förstörandet av oskyddade museer och bibliotek dokumenteras de riktade morden på närmare 500 akademiker, de omfattande kidnappningarna och fördrivningen av tusentals läkare, jurister, konstnärer och andra intellektuella.  De visar att Irak utsatts för en systematisk kulturell rensning".

Det är inte en slump, att dagens nazister skövlar bevisen för att judenomen bygger på historisk lögn.

Besvarar det din fråga?
Är det någon av antisemiterna och nazisterna här på Sourze som tror på fred i mellanöstern? som kan bekräfta det som sades i den Amerikanska kongressen häromdagen, att det står skrivet i Palestinska skolböcker år 2011 följande exempel: Om det finns 13 judar och man dödar 9, hur många judar finns det då kvar.
Bizon, jag glömde rasism.  Nazister och sionister älskar att dela upp folk i olika värde.
Leif - ja,,, tack för svaret! Min definition var väl en aning olika dim och grundar sej mer på nationalsocialismens huvudideologi, men nu har jag fått ett hum om vad du menar.
-------------------

Lasse i gatan: citat//Om det finns 13 judar och man dödar 9, hur många judar finns det då kvar.//sc
Ja jag hörde också de där på radion i går - min spontana reflektion då var att - i krig och konflikter frodas allehanda myter som ska göra fienden mindre mänsklig och god.

Men att den ena semitiska stammen hatar den andra är inget nytt eller unikt - så har det varit kring Sions berg sedan det andra paradigmskiftets början då de nomadiserande jägarkulturerna plötsligt fann sej stående mot de bofasta jordbrukskulturer som spontant uppstod i bördigare trakter - Den typen av motsättningar väcktes inte bara där förresten utan över allt där förändring sker - vilket är över allt då ju "det enda bestående är förändring" - Den konservativa människan har alltid haft svårt att förlika sej med ovana nymodigheter - och förlorade privilegier.
Leif #36 Ja så är det - men är inte det ett gemensamt drag i alla sociala sammanhang - eller i vart fall de mest frekventa.
Hackordning, hierarkier och den starkes rätt till makten är nått som mänskligheten accepterat som den högsta ordningen sedan hon blev till - kan man tro att det är realistiskt att det går att ändra den typen av instinkter som är så avgörande för flockdjurens organisation? Under diverse kulturfernissa har inte mycket förändrats,,,

CMO inlägg #31 "Sopkvasten behövs i de mörka ohygieniska skrymslen där skiten gömmer". Det verkar som sopkvasten kom fram på rätt ställe igen. Clas Svahn säger att en redaktör på DN la till påståendet om antisemitism [länk]
För övrigt, bra artikel som vanligt MD!. Tack för ditt tålamod och det är smått kul att se vuxna människor gnälla som bäbisar istället för någonting konstruktivt när dina artiklar kommer ut måste jag säga! :)
Jag tror "sopkvasten" gör mest nytta med att sopa bort och ignorera anonyma inlägg, såsom #34 och #35 ...
Thomas L. Aabo, vi vet redan vad du tycker.  Intressantare är skillnaden i den process varmed du tycker, jmf med den jag och en del andra tänker.  Som du maniskt känner dig tvungen att ständigt demonstrera för alla - kanske är det särskilt dig själv du från en annan nivå av dig själv försöker väcka upp - så tillhör du de som känner sig tvungna att sortera in andra i lådor, och som därmed tror att de har tänkt.  Själv har jag den tanken att det enda sättet att klara den tid vi nu är i är att leva helt från hjärtat, helt autentiskt.  Man måste göra sig av med sitt falska jag.  Med alla poser och masker.  Som jag hela tiden har haft på min Sourze-profil, "Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit."  De som inte lyssnar på vad du faktiskt säger utan som känner sig tvungna att sortera in dig i en låda, och tror att de därmed har tänkt, de kommer inte att kunna hantera det som nu händer med vår värld.  Vakna eller gå under, det är valet.  Och Thomas, din maniskhet säger mig att ditt undermedvetna jobbar på högtryck för att du ska klara dig, för att du ska vakna.  Grattis, till ett så engagerat undermedveten!
Grattis, till ett så engagerat undermedvetet!     Skulle det förstås vara.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .