Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Vissa journalister har genomskådat ridåerna

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vissa_journalister_har_genomskadat_ridaerna/Sourze_style.html .
Slutsats!
Har ni hört om något som kallas Potempkinkuliss?
Varken världen eller någon annan är vad han ser ut som!
Men det rullar på i alla fall!
Konstigt nog!
Slutsats!
Har ni hört om något som kallas Potempkinkuliss?
Varken världen eller någon annan är vad han ser ut som!
Men det rullar på i alla fall!
Konstigt nog!
Denna artikel - Ett mycket sevärt dokument om vår globala tids allra värsta moneykratiska konsekvenser - alla har kanske ett pris, men om summan blir för hög för att tysta ett samvete så brukar döden hjälpa - vi får väl se hur länge de obekvämaste sanningsäjarna överlever.

I ryssland har man rutin på att tysta journalister med hett bly eller radioaktiva injektioner - i sverige hoppar desillusionerade och mer pragmatiskt lättköpta politiker och journalister över till näringslivet - månne bättre ersättningar vara det lockande betet för det fotbytet?

Nåja inget annat att vänta i en ruttnande mänsklig värld vars blodomlopp infekterats av den globala makroorganismens fria flöde av som det heter "varor och tjänster", men som i verkligheten handlar om förmerandet av maktkapital vars syfte är att kontrollera världen.
Artikeln belyser vad de flesta har förstått som också inser att globaliseringen av vår värld är att tjäna extra miljarder åt de redan rika och besuttna, men givetvis med en förespegling om andra orsaker till globaliseringen!
Denna förespegling av annan orsak som våra folkvalda spytt ut år ut och år in med en massa påhittade fnoskler som strider mot all reell logik så har folket svalt betet.
Folket har dessutom tagit emot budskapet och hjälpt till att förmedla politikernas slagord, Rasist , nazist. extremist och främlingsfientlig mot dem som avslöjar dessa lögner om orsaken till vår mångkultur! Speciellt nästan alla svenskar har nedvärderat sig själva under alla dessa lögnaktiga år, för att de rika och besuttna ska kunna håva in sina miljarder på skattebetalarnas bekostnad, huvudsaken är iaf att inte bli stämplad som rasist" när det svider i plånboken, då kapitalet har tagit hand om dina pengar! Men hur är det ställt med folks samvete det får var och en redovisa för, alldeles själva.
johan 5
"Ridå" är ett så kallat symbolbegrepp - det detta står för är den indoktrinering som du och de flesta människor blir utsatta för av sin omvärld - det vill säja den politiska, religiösa, kulturella och subkulturella och moraliska kontexter. Alltså en ganska komplex sammansättning som bombarderar våra sinnen och särskilt under socialiseringstiden under barndomen präglar den växande individen.
Här under denna process kan vi konstatera att för många ganska kraftiga blockeringar kommer till stånd som hindrar ett klart betraktande av verkligheten senare i livet - för den vuxne under perioden från myndighetens inträde till en approximativ medelålder täcker "ridån", helt eller delvis individens blickfång och vy över verkligheten i form av tankeblockeringar och förståndsinhibering - alltså under denna period verkar indoktrineringen direkt på åtkomst av det personliga förståndet.
Efter den approximativa medelåldern till ålderdom och död då livets erfarenheter envist pekar på en annorlunda verklighet än den sanktionerade flyttas ridån från det inre förståndet som genom att sällan ha fått användas i princip blivit obrukbart till att i stället hängas upp innanför glasögonen - i detta fall blir själva oviljan att se den egentliga ridån.
I ditt fall är det svårt att bestämma vilket av fenomenen du råkat ut för då jag för ögonblicket vet för lite om din personliga historia.

Vänligen/Gud
Apropå människors lika värde tvistar de lärde, politikerna är överens och forskarna är av annan åsikt, så ska man kanske tolka följande delartikel som i sin helhet är mycket större men skulle bli för komplicerad för många att förstå, för att läsas i sin helhet.

Publiceringen av The Bell Curve drog till sig en omfattande allmän uppmärksamhet till efterforskningarna om raser som har ackumulerats de senaste 30 åren i tekniska- och specialisttidskrifter som bevisligen utmanar varenda bestämmelse i den biologiska egalitärismens dogmer. Häpnadsväckande, och alarmerande för många, är den slutsats som följer av dessa data att om alla behandlades likadant skulle de flesta rasskillnaderna försvinna. Med egalitärismen under belägring har det gjort stora ansträngningar för att få “rasanden” tillbaka i flaskan, att pressa tillbaka den tidigare tabubelagda tandkrämen tillbaka i tuben, att undertrycka eller förneka det minsta vetenskapliga bevis om ras, genetik och beteende.

Oavsett i vilken omfattning media främjar “politiskt korrekta”, men vetenskapligt felaktiga resolutioner från yrkessamfund så som det Amerikanska Antropologiska Förbundet, kvarstår faktum och kräver en tillbörlig vetenskaplig, inte politisk, förklaring. I genomsnitt är kineserna, koreanerna och japanerna mer lika varandra och är annorlunda jämfört med australier, israeler och svenskarna, som i sin tur är lika varandra och är annorlunda jämfört med nigerianer, kenyaner och jamaicaner. Inget av detta skall tolkas som att miljöfaktorer inte spelar någon roll i individuell utveckling. Men för varje år som går och varje ny studie, blir bevisen för ett genetiskt bidrag till individ- och gruppskillnader mer fast etablerat än någonsin.
johan 5
I en av Michael Delavantes videolänkar säger den avhoppade journalisten att de dagsfärska händelser som media rapporterar inte förklarar någonting alls om vad som händer, så det är denna rapportering som är ridån som döljer det som verkligen pågår.
mrh - vänligen precisera dej lite.
"människors lika värde" ? Likvärdiga"? Lika värde med avseende på vadå?
Inte ens människor inom en hypotetiskt homogen etnisk population - vilken för övrigt inte existerar i dag, kan du finna att alla ingående individer är likvärdiga i alla avseenden.
Däremot om det handlar om människovärde så gäller andra kriterier som du kan läsa om i FN-stadgans deklaration om de mänskliga rättigheterna.

För övrigt - låt inte den där typen av flum som du refererat till sätta griller i huvudet på dej...
#9 Bizon det ante mig att du förnekar bevisliga fakta som flum, men det är ditt problem och som jag har nämnt förut, du borde sluta med att hämta din information ifrån romaner.
#9 Bizon det ante mig att du förnekar bevisliga fakta som flum, men det är ditt problem och som jag har nämnt förut, du borde sluta med att hämta din information ifrån romaner.
#9 bizon fråga politikerna vad de menar med människors lika värde och du själv, vad har du för värde jämfört med en arabisk muslim? Det handlar om våra biologiska skillnader som politikerna förnekar och det framgår av texten.
"Hörde att" hörde att den dagsfärska nyhetsrapporteringen är ridån som döljer det som verkligen pågår.
Är förklaringar om vad som verkligen händer då förbjudna konspirationsteorier?
mrh 10, 11, 12
Sånt där löst prat som du sysslar med kan väl inte vara annat än flum.
Vilken vetenskapsraport - vilken diciplin - vilken forskare???
Ditt pladder är bara tröttsamt. Om du vill ha en seriös debatt så får du precisera dina påståenden lite utförligare.

Påpekar vidare att jag inte förnekat någonting - jag har bara erinrat dej om att refererar du till något som du önskar att andra ska ta på allvar så får du nog lägga ner lite energi på att tala om sammanhangen.
#14 bizon du ska nog ligga lågt med att det säger om seriöst, du drar fram en massa konstigheter så man undrar om det inte är dags för dig och vidga dina vyer och sluta med att tro på det du läser i dina romaner.
mrh - kan du inte sluta flamsa, du bör förstå att du måste vara lite mer utförlig än vad din presentation av "The Bell Curve".
- vem publicerade?
Vilka är de "allmänna" som uppmärksammat fenomenet? Och varför?
Har tekniska- och specialisttidskrifter behandlat dylika artiklar?
I så fall vilka? Och vad har kritiken bestått av?
Vilka bevis har du på att några dylika artiklar utmanat den biologiska egalitärismens dogmer?
Vilka bestämmelser har dessa dogmer? Och på vilket sätt menar du att dom i så fall utmanats?

Du menar att slutsatsen du talar om - att om alla behandlades likadant skulle de flesta rasskillnaderna försvinna - så vad är det för häpnadsväckande med det? - Vad hade du förväntat dej?

Vilka studier är det du åsyftar som ger bevis för ett genetiskt bidrag till individ- och gruppskillnader?

Och i vad mån ballanseras detta av socialisation och likabehandling, samt likartade förhållanden beträffande uppväxt och ekonomi?

Om inte du tycker att det är oseriöst att ösa in ditt skumläsande av något flum du hittat på nätet utan att problematisera det minsta så tycker i alla fall jag det.
#16 bizon jag trodde att du var påläst om det här ämnet, som är kontroversiellt för politiker som försöker hålla oss i fållan med sina politiska utspel i stil med "att du skall inte hav några andra gudar jämte mig"
Att jag inte skickade över en hel artikel beror på att det är en tung läsning och inte omedelbar, så att man kan säga, så här är det punkt slut, det finns alltid ett om och ett men om det mesta här i världen.
Personligen är jag mest kritisk över varför politiker försöker driva politik med påhittade lögner" som förr eller senare blir avslöjade.
Du som har fastnat i en negativ syn på svensk kulturhistoria borde veta att den kultur som skapas idag är nog den värsta i mannaminne, så jämför gärna med nutid och dåtid men var på din vakt, du kan vara felinformerad, som är en bekant företeelse, för att det mesta blir reviderat med tiden, med nya rön om saker och ting. Här har du länken och läs gärna långsamt så att du verkligen sätter dig in i hur och varför skillnader på folk är en realitet och inte något påhittat påfund för något speciellt syfte, mer än att politikerna ljuger för oss som sannerligen är ett målmedvetet syfte. [länk]
Tack för länken mrh
Ja där fanns det lite att fundera över - fast det mesta var "gammal skåpmat" som du brukar säja. Själva artikeln var från 96, och boken som artikelförfattaren själv givit ut kom ut 95.
Det säjer inte att det behöver vara helt förlegat för de, men det säjer att det kan ha hänt en del därefter.
Själv tycker jag att det vore konstigt om inte en dej särdrag hade kommit fram som avsatt sej genetiskt och blir till mer frekvent förekommande egenskaper under vissa omständigheter inom vissa folkgrupper.
Det finns ganska så mycket som tyder på att detta fenomen är en del av orsaksbilden var gäller de urskiljningsbara skillnaderna mellan asiater, afrikaner, européer och ursprungsamerikaner - som för övrigt lär ska ha sin genetiska bakgrund i norra afrika.

Den springande punkten är dock om dessa historiska genetiska arv gör olika människor inkompatibla med varandra i något avseende.

Med den erfarenhet jag har så klarar folk med god behållning av att leva sida vid sida utan några men - det är först då särartspanikerna börjar snacka om renrasighet och börjar dra upp gränser och kriterier för det gamla vanliga "vi mot dom" skvallret.

Jag tycker att det är bra med skillnader och varierande egenskaper - det skulle ju kunna upplevas som något som berikar.

Men veta kan man just inte annat är att det enda konstanta är förändring - utgångsläget är alltid nuet - vad som komma skall blir uppenbart först då det kommit - fast befara både det ena och det andra har människan gjort i alla tider - förfasa sej är människan också bra på.

Varför inte bara ta det som det kommer och göra det bästa av det?
#18 bizon Om vi jämför människor med djuren som är relevant eftersom vi själva är däggdjur som ska föreställa intelligenta och vi ska försöka skilja oss ifrån djuren så mycket som möjligt för att framstå som civiliserade, det här är hyperintressant om begreppet att vara civiliserad som vi kan säga mycket om.
I det auktoritära samhället så vinlade man sig om att vara vuxen och förståndig och höll på sin värdighet i sin naturliga strävan att bete sig civiliserat, allt det där är praktiskt taget som bortblåst i dagens mångetniska samhällen, snarare är det så att vi går tillbaka i utvecklingen och närmar oss rent djuriska tendenser.
Ta omskrivna Rosengård så behöver man inte gå längre, för att förstå att vad som händer nästan generellt i Sverige, är allt annat än ett civiliserat beteende och så kan vi nämna Islam för att förtydliga vår färd tillbaka i utvecklingen!
Så nog finns det skillnad på människoraserna som och syns och hörs mentalt och är de hängivna religionen så blir det etter värre ställt med den civiliserade människan. ( Jan B. får vi sätta på ett undantag som en hygglig karl, för att vara snäll)
Du nämner att vi ska försöka göra det bästa av vår situation det är lätt att säga men leva upp till det är något helt annat, vi har ett samhälle där mycket förtret och elände råder och de flesta blundar för det här och det kallar jag inte för att göra sitt bästa.
Tanken går nog till SD eller SvP dessa partier och några till som vill göra något åt vår situation men som vi vet, så förnekas de detta med en massa påhittade anklagelser.
Och det löjliga uttrycket som egentligen gäller för oss alla mer eller mindre "att vara främlingsfientliga" och inte förglömma invandrarna emellan med deras rent rasistiska framtoning, men sådant här sopar journalister och politiker under mattan, bara en gruppering som står upp för sitt land och folk blir anklagade!
Men de utländska grupperingarna får gå fria? Var finns intelligensen och logiken någonstans, så nog märks det att vi frångår vår strävan att uppföra oss och ens kunna tänka civiliserat, vi närmar oss djurens beteende.
Alla protester kan skickas till din politiker och inte låta vanligt folk bli drabbade!
19 mrh
Ja vi kan säkert tala mycket om begreppen "civiliserad" och "civilisation", men som däggdjur vet jag inte varför det skulle vara så nödvändigt att vi ska lägga ner möda på att skilja oss i vårt beteende från andra djur?

Andra djur har en intelligens som motsvarar deras behov av överlevnad inom sin respektive nisch i biotopen - människan har inte det så om det är något som människan borde så är det att lära av de djur som beträffande överlevnadsintelligens är bättre rustad än människan.

De flesta arter har sin begränsning i tid - människan verkar ännu inte ha nått vägs ände, men för många synes den närma sej i allt snabbare takt. Däremot kan jag inte hålla med om att mänskligheten i stort skulle närma sej rent djuriska tendenser. Snarare är det väl så att vi som mänsklighet fullföljer utvecklingen för vår natur.

Jag ska inte närmare gå in på dina rasbiologiska uppkastningar mer än att jag sagt vad jag anser i frågan tidigare - och tjat tröttar bara våra läsare.

Däremot vill jag rikta din uppmärksamhet på det du nämner ned frågan citat//Var finns intelligensen och logiken någonstans//sc. Jo jag kan förstå att just du frågar dej detta, men du kommer inte till det sanna svaret om du söker det i människans försök att uppträda och kunna tänka civiliserat.
Det ingår inte i civilisationens koncept - det vi i dag talar om med begrepp som civilisation är bara den mänskliga huggsexa som styr det mänskliga grundbeteendet flock- och hjord-mentaliteten, där begrepp som nationalism betecknar en liten men av vissa förmodat större och från den övriga mänskligheten avgränsad population i inbillad konkurrens med andra nationalister eller andra människors intresse av överlevnad.

Frågar du i det sammanhanget citat//Var finns intelligensen och logiken någonstans//sc. får du samma svar - den finns inte - människans enda chans till överlevnad och att slutligen kunna leva ett värdigt liv är att lära sej samarbete, solidaritet, och ett nytt sätt att uppfatta begreppet lönsamhet.
#19.#20 bizon du har lätt för att komma med fördomar och då är du kvar i det tillståndet att det finns absolut ingen skillnad på människorna, alla behöver inte sträva efter bästa förmåga att vara laglydiga och gör allt för att inte ligga samhället till last. Den sortens civiliserade människor vill du inte höra talas om tydligen då är det bättre enligt dig, att vi följer våra djuriska instinkter.
Jag undrar om inte den lera du knådar innehåller miljögifter som har satt sig på din hjärna, att man får inte beskriva den egentliga sanningen som ändå existerar, men sedan är det en helt annan sak hur vi begagnar sanningen och det är då dina insinuerade fördomar kommer in i bilden, att du tror dig veta saker och ting om mig, som jag inte ens själv känner till?
mrh 21 - må så vara att det inte överensstämmer med vad du tror - det har jag ingen aning om - men jag begagnar mej inte av något annat än det du själv skriver - något jag inte anser vara insinuerade fördomar - huruvida du känner till det du skrivit känner jag inte till, men du får väl ta och läsa på lite så du friskar upp minnet.
#22 bizon vi säger väl det, så får det vara som det är och har vi fel båda två har jag märkt att andra kommer in och rättar till dina påståenden och min antaganden, för man kan aldrig vara helt säker på de upplysningar man får och det är som du säger, du får läsa på lite bättre för du misstolkar ibland vad jag skriver och far ut i det blå. Jag håller med Jan B när du skriver långa stycken så skummar man bara igenom vad du har skrivit och på så sätt kan man missa något väsentligt.
#23 - Det går inte att slarvläsa Bizons långa och utstuderade retorik,då uppstår omedelbart komplikationer!
Beträffande Dina egna alster,vore det för lättläslighetens skull,bra om Du kommaterade lite bättre,samt emmellanåt påbörjade ny rad!
Mvh!
24 Här lyckas nog Jan O komma med ett komma för mycket...
Skall det inte vara ett komma bara mellan satser som båda innehåller subjekt och predikat?
Ja nya rader är bra, men det kommer tyvär ej med här på första sidans forum. (Utan "det" i sista meningens sista sats, inget komma?)
#24 Jan Olsson du har nog rätt men du ska veta, oftast har jag fler järn i elden, så det måste gå fort att läsa, men å andra sidan det är inte så märkvärdigt det han skriver om, någon gång skriver han riktigt bra och engagerande vår vän bizon, då läser jag noga.
jag vet att jag slarvar med kommateringen och även petar in ett komma på fel ställe, men jag kan vara slarvig ibland" som beror på att jag har så mycket annat i huvudet som jag lyssnar på när jag skriver och samtidigt har jag någon i telefon som jag pratar med.
Konspirations teoretiker #13 hörde av "Hörde att" att den dagsfärska nyhetsrapporteringen är ridån som döljer det som verkligen pågår, och undrade om då förklaringar om vad som verkligen händer är förbjudna konspirationsteorier.
Jag trodde det var att filosofera?
Som "Filosofens blogg" [länk] ,
som just filosoferar fram det som verkligen pågår!
Ännu en journalist som fått nog, Daniel Simpson, avslöjar hur media används som propaganda: [länk]!
Michael Delavante / MD,

det var just amerikansk krigspropaganda på amerikansk TV, visad av min bror på tillfälligt Sverigebesök september 2002 på hans laptop, som påbörjade min personliga uppvaknandeprocess.  Propagandan var nämligen så totalt "over the top", jämfört med den mer lågmälda svenska varianten.  Det var det som blev min väckarklocka, och jag valde då medvetet att "inte trycka på "snooze" igen".
Jocke 25
Jag skulle tro att alla de där kommatecknen som JanO använt enbart är ett resultat av hans ödmjuka humor och i detta fall även i kombination med lite pedagogisk ambition :-)

Leif 29
2002 - inte mer än 10 år - det var snabbt marscherat (OBS inte ironiskt) - under denna förhållandevis korta tid har du tillägnat dej tämligen djupa kunskaper och insikter på många områden.

Här kommer en undran från min sida - du brukar framhålla en särskild sorts intuition som den källa du söker dej till och förlitar dej på.
Jag har noterat och nämnt att en och annan stor tänkare förhållt sej på samma sätt till vetandet, anandet och det logiska bearbetandet av intuitiv information till slutsatser.

I vad mån tror eller vet du varifrån denna övergripande information kommer som vi rent empiriskt inte kan ha några djupare meningar om, men ändå står i intim förbindelse med en gångbar sanning?
Ursäkt - stoppa in ett "som" mellan "men" och "ändå" - men som ändå - ska det vara i sista meningen i #30
Bizon 2012-10-15 08:46  [länk] :
I vad mån tror eller vet du varifrån denna övergripande information kommer som vi rent empiriskt inte kan ha några djupare meningar om, men [som] ändå står i intim förbindelse med en gångbar sanning?

Fjärrskådare brukar tala om att de går genom "det stora okända" när de tappar av info från var och närsomhelst i rumtiden.  Närmast går de förstås via sin egen kropp in i en ickefysisk aspekt av sig själva.  Som i sin tur hänger ihop med alltet.

Vissa kallar denna ickefysiska aspekt av sig själva för sitt högre jag, det är ett begrepp jag själv ofta använder.  Min förmodan är att denna ickefysiska aspekt redan den har större överblick än vad jag fysiskt i stunden har, förutom dess kapacitet att kommunicera i multiversum.

Sedan har jag erfarenheten att en till tre nätters god sömn ger fördjupad insikt och ofta nog exakta formuleringar om ett problem så jag kan tänka mig att man i sömnen får tillfälle till gruppkonferens med andra högre jag som vill stödja en i det man försöker göra i det fysiska.  Och då inte nödvändigtvis högre jag av personer som för tillfället har egna fysiska aspekter in i det materiella.

I det här sammanhanget vill jag passa på att beröra vad etiketten gud kan innebära för mig.  För det jag nattligt eller i vissa medvetandetillstånd konfererar med för större insikt/intuition är någon aspekt av något större.  Och religiösa kallar sådant större för gud.  I den meningen att gud kan vara en etikett på det intelligenta multiversum kan jag hålla med, så när jag själv använder etiketten gud i positiv mening är det detta jag avser.  Alltså Baruch Spinozas idé att universum är det samma som naturen och därmed också gud, den s.k. panteistiska guden.  I negativ mening när jag använder ordet så avser etiketten gud för mig enligt gnostiskt tänk pseudoguden eller demiurgen.  Jag vill ha så lite som möjligt att göra med denna person.


PS:  Det tycks vara fallet att då hjärnans analytiska funktion av någon orsak dämpas eller stängs av så ges i motsvarande grad kosmisk kontakt.  Fjärrskådare måste helt stänga av kritiskt tänkande under sessionerna, annars blir det inget.  Det kritiska tänkandet får istället appliceras efteråt, på resultatet.  DS.
Tack för ditt uttömmande svar Leif - de där med kollisionen med det kritiska tänkandet och vad det innebär för förmågan att ta emot information behandlades i romanen jag nämnt tidigare "Det svarta molnet".
Ja Bizon, den frågade du 2012-01-08 12:07 i "Kampen om tanken" tråden  [länk]  om jag läst, och det hade jag ju inte.
You are the Superman Leif - full koll på alla inlägg - det känns tryggt och bra då våra tankar utan backupper faktiskt förflyktigas och försvinner i eterrymdens hungriga svalg.
Du har verkligen åtagit dej goda uppgifter på flera plan - tack för det!
Tack, Bizon.

Och nu har jag faktiskt läst på lite om Fred Hoyles "The Black Cloud" ( "Det svarta molnet" ).  Romanen och tanken bygger på solid fysik, och Sir Frederick "Fred" Hoyle var ju astrofysiker så han visste vad han pratade om.  Här i Sverige har vår egen Hannes Alfvén fått alldeles för lite uppmärksamhet i relation till hans verkliga betydelse vad gäller att förstå plasmafysik.  För intressant nog befinner sig solsystemet på genomresa genom ett gigantiskt galaktiskt plasmaområde:
"Local Interstellar Cloud" LIC "local fluff" "Local Bubble"  [länk] .

"Voyager Makes an Interstellar Discovery" NASA 2009-12-23  [länk] .  [Bra illustration!]
Detta moln är starkt magnetiserat och sammantaget med Hannes Alfvéns och andras forskning innebär det att det mycket väl kan hysa intelligens.  Plasmaentiteter.  Så vi kan mycket väl rent fysiskt stå i kontakt med "högre intelligens" där ute.  :)

Sedan vill jag även i detta sammanhang nämna Mehran T. Keshes patent EP 1 770 717 A1 (126 sidor),  "EP1770717A1.pdf[länk] .  Det handlar nämligen just om plasma och magnetfält, det är just plasmafysik!  Och när jag läser patentet är det som att jag ser maskinrummet från TV-serien Star Trek framför mig.  Mycket som har utspelats i denna serie i detta maskinrum stämmer väl med fysiken i patentet.  Inkl. genomskinliga väggar i reaktorn!  Jmf. s 47 av patentet, och hur man kan få hela spektrumet av naturligt solljus ur reaktorn i normal drift - bra för både människor och växter!  Sannolikt finns liknande teknologi redan i drift, och manusförfattarna visste vad de gjorde.
Glömde ta med:
Det har visat sig att vår skol-kosmologi är helt fel.  Det är inte bara gravitation mellan himlakropparna, utan de positionerar sig så välordnat som de gör p.g.a. elektromagnetiska krafter.  "Plasma Universe" kosmologin, där svensken Hannes Alfvén  [länk]  är en föregångsman [...]
(Leif Erlingsson 2012-01-17 12:01 #123 i "Problem med kommentarer på nätet - been there, done that" tråden  [länk] .)
Jo Leif det finns mycket som redan är tänkt, men tar tid att implementera i det mänskliga livet.
Det föregångarna har lyckats med är kanske inte en bedrift utan mer ett resultat av att dom inte fastnat i begränsande tankesystem.
I "Det svarta molnet" visade det sej att de som redan var övermåttan lärda och därmed programmatiskt ockuperade av erkänd kunskap har så mycket svårare att använda sej av ett tänkande som går emot allt vedertaget - men utan att kunna tänka i nya banor är det stop.
Det finns en annan film som heter "Skattkammarplaneten" som jag varmt kan rekommendera - det är en mycket mänskligt vinklad historia som bland annat i all enkelhet visar vad unga oprogrammerade vidöppna hjärnor kan vara i stånd till med ren intuition. Visserligen i sagans värld - en modern myt, men kanske just därför något vi ska ta oss en funderare på med vaket allvar.
#38 Bizon är du inte rädd för att vi stagnerar i vårt tänkande, är det inte meningen att vi ska kunna se möjligheterna till förnyelse av att vi sakta men säkert skapar oss en ny mentalitet som är till gagn för mänskligheten, som en vacker dag gör att vi får en total fred på jorden och t.o.m. får undan allt onödigt lidande i den vanliga vardagen då vi har besegrat länders fattigdom. Allt det här beror på hur generösa och givmilda vi kan bli och tyvärr beror det på för närvarande vår egoism som hindrar vår värld till en sund utveckling och jag tror med ett nytänkande kan vi bli av en mycket bättre kvallite som människor.
Mr Harmoni #39
Jo jag är rädd att vi stagnerar ytterligare i vårt tänkande, och gör det även redan i den skola våra barn går där sjävtänkandet och korvstoppningen fortfarande råder - där tiden inte räcker till reflektion och fördjupning.

Jag vet inte om vi verkligen har möjlighet att skapa oss en ny mentalitet även om jag är övertygad om att det skulle behövas.

Jag brukar sätta mitt hopp till det saknade evolutionära steget som människan mer än någonsin skulle behöva genomgå - men då vi i princip mentalt inte förändrats på tusentals år så får jag nog se min förhoppning grusas.

Att mänsklighetens livssituation beror av den värsta egenskapen vi som människor är begåvade med "vår egoism" och som av eftervärldens astronautarkeologer kommer att gräva fram som den tyngst vägande orsaken till vår kommande undergång är kanske inte så upplyftande, men ett rätt troligt scenario.

jag visste inte att du var en så framstående optimist Mr Harmoni - jag tycker verkligen att begrepp som en "sund utveckling" och "nytänkande" som skulle öka den "mänskliga kvaleliteten" är något att ta fast på, men hur ska vi kunna enas om vad som är vad? Och hur lång tid har människan kvar innan det är för sent?
#39 Bizon jag är tydligen född optimist, men det får man stå ut med, när man träffar på de värsta pessimisterna t.ex min finska kompis, som blev uppfostrad till att hata svenskarna och när han kom hit för 20 år sedan så smög han efter husväggarna och var rädd för att stöta på de blodtörstiga svenskarna som han blivit itutad som barn.
Här kan vi tala om mental förvandling, han tycker att jag är ett gott föredöme som svensk och får en massa superlativer, som om alla svenskar vore som du, skulle Sverige vara ett mycket bättre land att leva i m.m? Nu har jag inte tagit åt mig och går omkring och tycker att jag är så himla bra, även jag bär mig dumt åt ibland och oftast mot svenskar som inte någonsin har blivit vuxna trots att de är enda upp mot pensionsåldern, också ett fenomen som det aldrig talas om. Som du vet har ju Leif E. anfallit oss med olika sätt, för att övertyga oss om att visst kan vi tänka om, men det är som du säger att ändra vår mentalitet över en natt är inte ens att tänka på. Men någon måste börja med sin predikan lyssna på mig för alla andra ljuger, är ju en bra start, sett med glimten i ögat. Vi kan väl börja med att sträva efter mänsklig sammanhållnig och de som vill vara med" kan anmäla sig hos? Ja säg det.
Ja du Mr Harmoni - det är synd om oss människor.
Men just i dag då jag har skygglapparna på mej tycker jag av någon anledning att livet ter sej rätt drägligt, trotts att det regnat halva dan.

I morse var det förvisso uppehåll och vindstilla - allt enligt mina önskemål för jag hade en gran som hade ruttnat i roten sedan den träffats av blixten och som jag därför planerat att ta ner då den om oturen skulle vara framme kunde ha mosat mitt lilla bo.

Jag visste vad jag hade att göra och hade gått upp tidigt för att förbereda fällningen som jag skulle göra om det inte hittade på att blåsa upp.

Fäste en draglina en bit upp i granen som jag spände i önskad fallriktning, och eftersom granen var rutten och skadad bandade även stammen ovanför det tänkta snittet för att den inte skulle splittras upp när jag började såga, och när allt var klart, sågen startklar, kilar yxor och slägga inom bekvämt räckhåll så var det dags för fika och lite andrum med ett par inlägg i debatten.

Fortfarande vindstilla då jag kom ut - taggad och med torra strumpor var det bara att börja med fällhugget och då väl det var gjort fanns ingen återvändo utan det var bara att såga på.

Det var nog närmare sex ton som dråsade i backen precis där jag hoppats och därefter bara att plocka in verktygen och slappna av ett tag - kvistning och delning får komma då tid finnes - tyvärr är gran så sprättigt att elda med, men kanske kan det bli lite staket eller nått av grenarna och ljugarbänkar av resten.

Och ja - Leif gör vad han kan för att få oss att lyfta blicken - de där du säjer om att sträva efter mänsklig sammanhållning låter fint och behövs - tänk dej en situation där det inte finns några "dom" utan bara "vi" frågan är om något sådant är möjligt i mänskliga sammanhang?

Jag har ju varit inne och surrat om människan som predator, alternativt bytesdjur. Som bytesdjur vilket vi nog en gång var klarade vi oss tack vare vår väl tilltagna reproduktionsförmåga - men nu som predator har vi en viss överkapacitet.
Eftersom vi gjort slut på våra predatorer måste vi sköta prederandet skälva - vi äter ju inte varandra - därav krigens återkommande nödvändighet. Känner att den tanken inte hör till mina mer optimistiska, men kanske kan du vinkla förståelsen lite för att kunna se lite mindre pessimistiskt på krig som den specifikt mänskliga egenskap som gör att inte vi som art växer ur vår kostym - den lilla jord vi har till vårt förfogande.
#42 Bizon vilket jobb man kan få som man inte har bett om, men naturkrafterna kan vi inte tämja och lika bra är det annars så skulle de användas till död och förintelse, visst, man forskar på området men de kommer aldrig att lyckas i sitt uppsåt.
"Känner att den tanken inte hör till mina mer optimistiska, men kanske kan du vinkla förståelsen lite för att kunna se lite mindre pessimistiskt på krig som den specifikt mänskliga egenskap som gör att inte vi som art växer ur vår kostym - den lilla jord vi har till vårt förfogande."
Otäckt är det, att krig ingår att hålla jordens folkmängd på rimlig nivå, åtminstone var det så förr i tiden.
Mr Harmoni ¤¤
Ja - det är verkligen otäckt - men sådana beteenden lär ska förekomma hos just flockdjur sägs det - fast då fordras det att tillgången på mat och plats minskar att det blir omöjligt att överleva för hela stammen - i till exempel råttors fall kan det utbryta kannibalism - de starkaste och får man förmoda de smartaste äter upp de svaga och dumma.
Ingen bra lösning för vegetarianer med andra ord:-/
Andra primater som lever i mindre grupper har kanske lite fredligare metoder, men även i det fallet är det som för människan "den starkes rätt". Gorillor är nog de fredligaste av oss primater - schimpanser kan vara för djävliga mot varandra även inom klanen - våldtäkter och terror förekommer inte så sällan.
Tyvärr inom den där rasen dvärgschimpanser som hyllas så stort för att dom löser alla konflikter med sex förekommer de mest utstuderade och grymma utstötningsmekanismer - man får väl anta att det har med artbevarande att göra.
Dylika beteenden har jag iakttagit hos andra djur förutom människan - grävlingar som avlivar sjuka individer inför ideperioden och rådjur som på det brutalaste vis man kan tänka sej stöter bort sina ungar inför nästa parningssäsong.

Forts.
Forts.

Jo du Mr Harmoni - livet är grymmare än vi vill tro och människan är inget undantag - frågan är alltså bara om vi skulle kunna ändra oss?
En mer utvecklad mentalitet som ger oss en annan möjlighet att lösa inte bara konflikter genom ickevåld, utan rent av organisera hela livet så att inte konflikterna tillåts växa så att våd ens blir ett tänkbart scenarion - inte ens på hotstadiet.

Att mäns övertalighet tidigare kanaliserades till krigisk hädangång där de starkaste eventuellt överlevde i en tid då kvinnor dog som flugor i barnsäng och de kvinnor som var bäst skickade i barnafödandet för jämnan gick omkring och var gravida bidrog nog skulle man kunna tänka till att den folkliga frustrationens toppar med påföljande krigiska utbrott skedde med vissa intervall som även påverkades av goda eller dåliga skördar.

I kina har man en tid ägnat sej åt flickfosterfördrivning vilket lett till ett visst överskott på män i dag. Nu under konflikten med japan om några öar och med Filippinerna om samma sak har folkliga tongångar i kina varit ytterst blodtörstiga och krigiska - kan det ligga något samband bakom?

I arabstaterna med företrädesvis muslimsk religionsutövning där en kulturform råder som inte tillåter kvinnan att knappt visa sej offentligt och i övrigt hålls hårt inom hemmens väggar har ytterst krigiska tongångar nått skyarna och oerhört aggressiva beteenden mellan inomfolkliga religiösa falanger gått av stapeln med åtskilliga döda på alla sidor. Är det ett resultat av alltför hårt hållen kvinnlig sexualitet och kvinnlig frånvaro i samhällslivet?
Konstigt nog förökar dom sej i alla fall - men det sker kanske bara haremsvis bakom lykta dörrar och förbehållet ägaren till haremet - klart att om de flesta där knatar omkring och är gravida så behövs det ju en viss nyrekrytering av damer - dock detta endast förbehållet storshejkarna som med god mat och kvinnlig förlustelse inte har anledning att vara lika frustrerade som den övrigt mest manliga folkmassan - så går det som det går då det blir arabisk vår - storchejkernas huvuden rullar som bowlingklot och dundrar in i de folkliga käglorna med strike varenda gång varvid den företrädesvis manliga numerären minskar - den kvinnliga befruktas tvångsmässigt av insatsstyrkor på löpande band och släpps ut bakvägen varvid förnedringen blir fullständig och de flesta som överlevt i sitt stillnade sinne önskar att storvisirens huvud hade fått sitta kvar på sin plats.

Huvaligen!
#45 Bizon minnesgoda kommer ihåg att kanske fortfarande för 40 år sedan så var det legio att tycka illa om araber och jag tror faktiskt att det lever kvar och självklart när de lever efter 600 hundratalets seder och bruk så är det inte ett dugg underligt att de blir föraktade, även bortsett deras vurm för terrordåd och dylikt.
Har storsmurfen bestämt ett heligt krig mot västvärlden så är det inte underligt med vad som händer i Rosengård, detta förakt mot svenskar och inte minst judar och detta sitter det partier i riksdagen och försvarar genom att de förbannar inte det som sker i Malmö.
Reepula måste vara bra trång i huvudet eller har han samma hat mot oss svenskar som muslimerna har.
Vi har fått en mycket otäck bild av Sverige där svenskar har låtit sig bli förblindad av ett hat mot oss och ställt sig på Islams sida och sedan får Jonas Sjöstedt i debatten låtsas att han vill svenska folkets väl" den bluffen ska ingen gå på och nu är detta sagt och min avsky mot kommunism består när man uppträder som Vänsterpartiet med sitt AFA och har "EXPO Sveriges svar på KGB" som sin bundsförvant och övriga riksdagspartier undantaget SD som är så rasistiska men värre är de övriga partiernas svenskhat! Men givetvis i lönndom!
Här kan vi notera en otäck fascistpolitik i borgliga alliansen, hart när nazistisk i vänsterledet där självklart Mp ingår, de som vill förinta Sverige med fri invandring!
Är det då så underligt att jag har tagit avstånd ifrån svensk politik och därför är behovet skriande stort att vi måste tänka i nya banor och förändra vår mentalitet och finna någon form av människokärlek. Men inte den religiöst misslyckade kärleken, som har en massa bannbulla att dela ut och visar ett förakt över dem som inte är med dem, som t.ex Pingstvännerna "är man inte med dem är man deras fiende" ungefär som Islamsk lära då vi kallas otrogna hundar och ska bort ifrån vårt eget land!
46 Enormt mycket generaliserande rappakalja där! Det var mig veterligen aldrig "legio" moraliskt att "tycka illa om araber" för 40 år sedan. Du kanske skall hålla denna illvilja för dig själv, ett tips!
Och dessutom var både Turkiet, Iran och Egypten (arabiskt) mycket sekulariserade på den tiden, innan problemen, genom väst inte minst, blev för stora i mellanöstern.
Man bör lära sig att skilja på religion (ooch poliitik) och folk i allmänhet. Men vissa är kanske "kvar i 600-talet" även här hos oss?
Vi delar planeten och måste lära oss komma överens, även om politiker verkar ha en förmåga att göra tvärtom ibland!
#47 Jocke jag bara citerade vad folk ansåg och det vet du att araber är inte omtyckta i västvärlden av gammal hävd, det är därför man vill införa demokratiskt tänkande i mellan östern som dessvärre ser ut att misslyckas, kanske på samma nivå när det gäller att hejda feministerna att lugna ner sig, trots din kamp för dem att försöka få tillbaka sin kvinnlighet.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .