Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Medvetandets orientering

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Medvetandets_orientering/Sourze_style.html .
Skönt att läsa en riktigt intelligent artikel!  Välkommen!  Kanske jag inte måste ge upp om Sourze, ändå.  Stort Tack!!!
När inte politiker längre företräder folkets vilja utan partilinjen och partierna inte längre ser till landets bästa utan "marknadens" bästa då har man gått från att ha människan i fokus
till att ha pengarna i fokus. En samhällsutveckling utan människan
i fokus är enbart en nedgradering till i bästa fall våra basala behov
samt åsidosättande av verklig utveckling som förutsätter ett holistiskt
tänkande och synsätt inom alla områden. Så länge kapitalismen fort-
sätter att skapa konstlade behov för att underhålla sin vacklande existens stannar vi i konsumtionsträsket som underhåller oss men
brytpunkten är nära till ett uppvaknande och en omvärdering av
våra liv och dess innehåll och värde.
Förstår inte alla dessa foliehattar att våra vanliga media såsom kvällstidningar, radio och svenska televisionen förmedlar den korrektaste bilden vi kan få. Det är ju utbildade journalister med flerårig erfarenhet och vana som rapporterar, hur skulle någon av dessa amatörbloggare kunna åstadkomma något bättre än dessa proffs.

"Finns det något bättre sätt att kontrollera en befolkning än genom att inducera apati och banalitet och uppmuntra trivialisering av orsaker, idéer eller plikter för vissa människor?" Hört talas om religion och politiska ideologier?
Gillar din taktik, Dippen, att argumentera så "over the top" för gammelmedia att man fattar att det ligger något i de så kallade konspirationsteorierna. Snyggt!
Dippen #3
Förstår inte alla dessa foliehattar att våra vanliga media såsom kvällstidningar, radio och svenska televisionen förmedlar den korrektaste bilden vi kan få. Det är ju utbildade journalister med flerårig erfarenhet och vana som rapporterar, hur skulle någon av dessa amatörbloggare kunna åstadkomma något bättre än dessa proffs.

Som bekant börjar fascismen oftast i domstolsväsendet och understöds av köpt massmedia. Citat från Henning Witte som knappast kan kallas för foliehatt: "Avskaffa systemet med ansvarig utgivare, då detta främjar censur, utan att de flesta journalister ens fattar det."
[länk]
Artikeln ställer ut några frågor till allmänt betittande citerar//Finns det något bättre sätt att kontrollera en befolkning än genom att inducera apati och banalitet och uppmuntra trivialisering av orsaker, idéer eller plikter för vissa människor? Finns det något bättre sätt att styra oliktänkande än genom förlöjligande av oliktänkande?//sc.

Svar: Nej något bättre och billigare sätt än dessa finns inte om avsikten är att till fulländning underhålla erbarmlighetens och den infama dumhetens kultur som med nedslagen blick inte förmåtts se högre, längre och bortom än Carolas skor.
Dessa underkastelsens betingade reflexer som artikelförfattaren så träffande namngivit som ett direkt uttryck för "Pavlovianismen" vars främsta dygd är accepterandets passiva hukande under köppiskornas glättiga klatschar - konsumera, och förmera, konsumera och förmera - ekorrhjulets malande recykling fixerad vid ryktet om en hägrande morot borta någonstans vid tunnelns slut.

Citat//Det kännetecknande för ett intelligent samhälle är dess förmåga att ställa frågor//sc. Och kanske då även aktivt söka svaren - men det kännetecknande för den ignoranta maktkultur vi lever i är att den sällan bryr sej om att svara - och svarar den någon gång genom någon talesperson som numera vanligen en kvinna - så är det med "godag yxskaft".
Dippen - din länk i #5 är nog det bästa inlägg du gjort.
På tal om David Icke, som Dippen ju länkade oss till, så skrev han i går att han de senaste två årtiondena så ofta fått höra att om det han säger vore sant så skulle massmedia ha rapporterat om det.  Och, fortsätter han, när man har arbetat inom gammelmedia och sett hur det fungerar så riskerar man att skratta ihjäl sig när man hör sånt.  För, fortsätter han, det största förtrycket av sanning genom journalister är inte censur utan ren outspädd okunnighet om vad som verkligen pågår i världen och hur allt samverkar mot ett specifikt mål.  Sedan kommer censuren, som både yttrar sig i censur från ansvarig utgivare, och som den värsta formen av censur, självcensuren.  (Egen översättning från första två styckena i nyhetsbrev-förhandstitt lördag 2012-10-06 01:05:45 +0100 med rubriken "Selling Your Soul ... See No Truth, Hear No Truth, Speak No Truth" från David Icke.)

Jan Rosbäck länkade till ett mycket intressant tal av Henning Witte:  [länk] .  Har spritt det vidare lite i epost, för det är väldigt viktigt.  En annan sak Witte där tar upp är att domstolar måste vara fristående från alla myndigheter, och hur korrupt det svenska systemet är.  Själva systemet är till sin konstruktion redan från början korrupt, och till det kommer extra korrupta personer i systemet.  Ett exempel på systemisk korruption han tar upp är Regeringsformen 11:132 som i sig själv är korrupt!  (Se punkt 7 i hans tal på länken nyss.)  De som menar att det svenska systemet inte är korrupt har inte en susning om vad de talar om.
Fniss, petar man med en pinne i myrstacken springer de små stackarna åt alla håll. Sanningssökarnas egen lilla arbetsmyra Leif E högg direkt (som vanligt)och att en länk till profeten Icke är det bästa inlägg jag gjort talar sitt tydliga språk.
In the efforts to fulfill your career, to perfect your profession-identity or you academic path, you are really narrowing down more and more your realm of knowledge [reference]. You know less and less about the whole and more and more about your specialized compartment. The smaller your compartment the better, the more specialized and subsequently more esoteric, more attractive and the more money. It is seen as something good of course. You are pinpointing, ”expertiseing” and spearheading yourself. You are peaking in your field! And hurray, you are also up to your neck with loans and time spent, (very much a compelling force to make more money btw) and consequently making a ”second thought” [any step 'off-track'] ever so difficult to make. Very few can afford to have a number of different careers. Even if money is no issue, it might be frowned upon, not really ethical, simply put - not tactical. This is the collectivism trap. We are compartmentalized in absurdumin in a highly dependable system. We have no clue what ”new economical methods” might mean. What really is gravity? How do you grow wheat? Why time is relatively slowing down the faster we go? Well, you can always go to The Expert!

… så systemfelet – Hur kan du lita på 'expertisen' om du själv inte har likvärdig adekvat kunskap att bedöma den?
OB 13,14
Jag skulle nog kalla det för den segregerade kollektivismfällan, men dessbättre sysslar en hel massa människor med allmänbildning, både av sej själva och av befolkningen.
Prat och reprisradion SR P1 och andra kunskaps kanaler öser dagligen ut information och både dagsaktualiteter, både gammal och beprövad kunskap samt visserligen populariserad information om nya rön.

Tyvärr sänds samtidigt i demokratins namn en massa annat dravel av typ gladiatorspel/sport och religiösa direkta så kallade gudstjänster dit inte program som "Människor och tro" räknas som är ett utmärkt orienterande program som på ett neutralt sätt avslöjar religiös verkan i vardagen - vilket kan få vem som helst att bli mörkrädd.

Samma sak gäller även för en del insyn vi kan få i vad vetenskapen sysslar med då vissa privilegierade så kallade vetenskapare gör slut på forskningspengar på eventuell vetskap som inte för ögonblicket är vad mänskligheten behöver.

"Att odla vete" vilket av en och annan ser som en bärande försörjningslösning för mänskligheten - tja,,, vad ska man säja om det? Lite som den ensidiga expertisen och fackidiotin - denna ensidigt uppgödslade gröda som värks ut i massor som mänskligt foder fast det sedan länge finns kunskap som otvetydigt visar att det vita raffinerade mjöl vars slutprodukter utan tuggmotstånd sväljs som kletigt klägg passerar tarmen efterlämnande orsaker till både diabetes och dåligt blodflöde m.m.

Sånt får inte gehör eller mer radikalt orsakar att vi går "man ur huse", nej! Men i den fria konkurrensens namn tonas sånt ner och befolkningarnas käkar fortsätter att mala ner kletet i tarmarnas och förståndskonsekvensens mörker.

Varför är det så?
oscar: berven, i mitten av september läste jag här på Sourze att någon skulle gå till sitt "vanligtvis vetenskapliga Bibliotek på andra sidan gatan".  Det är ju exakt den missuppfattning du talar om.  Samma person ställde sig i slutet av augusti helt frågande till att jag här på Sourze påvisade ett grundläggande misstag av en gammal vetenskapare som han just kunnat läsa i sitt "vetenskapliga Bibliotek".  Ett så pass grundläggande misstag att det inverkar på en stor andel av den vetenskapliga litteraturen i sagda bibliotek.  För denne skribent är alltså det som står i bibliotekets böcker verkligheten, och den fysiska verkligheten overkligheten.  Men varifrån fick då i det här fallet Newton sin vetenskap?  Läste han också till sig den i ett "vanligtvis vetenskapligt Bibliotek på andra sidan gatan"?  Och om så vore, hur vet man att det står rätt i de böckerna?

Fotnoter:
  1. Jan Brunnegård 2012-09-17 15:01 #6 i "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" tråden  [länk] .

  2. Leif Erlingsson 2012-08-24 14:43 #24 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .

  3. Jan Brunnegård 2012-08-24 14:46 #25 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .

PS:  Samme person har uttryckt saker som att han inte orkar läsa långa texter och att han inte kommer att ändra sig.  Skönt då för honom att han har trygga Experter då att luta sig mot.  Eller är de så trygga?  Kanske inte så konstigt att han känner sig "som en slags sista Mohikanen i debattsammanhang".  DS.För den som vill få lite sammanhang och som inte är rädd för att läsa långa texter så kan min lilla "multitrådiga orientering" vara till hjälp:  [länk] .
Leif 16 / Hoppas att du har rikt utbyte av din tid här på Källan!
Jan Brunnegård / Faktiskt.  Det har varit lärorikt att studera förnekelseprocesserna här.
Jan Brunnegård / Totalt målorienterad, när det verkligen gäller - att rädda framtiden från det värsta förtryck som tänkas kan.  Den mörka sidan vill så fullständigt förslava oss, att vi blir som robotar.  Miljoner kristna kämpar i okunnighet för den mörka sidan.  Jag kan inte av hänsyn till goda avsikter låta det onda vinna.
Vilka är Ni som tillhör den goda sidan, hur många är ni, var samlas ni, vad gör ni KONKRET PRAKTISKT för gott? Jag frågade HUMANISTERNA en gång om de gjorde något annat än pratade o skrev? Nej de hade inget praktiskt människovänligt på gång.Det var inte deras uppgift sa de.Men i fullt krig mot praktisk lagda kyrkor.SOM har massor att erbjuda folk - för folket är kyrkan!
Jan Brunnegård, det hände sig en fredagsmorgon att de som ville följa den gnostiska stigen och guds bud, till skillnad mot den judiska idén om världsherravälde, just var kända till namn, antal och var de samlades.  Samt vad de gjorde för gott.  Inte förrän i vår tid håller denna sida på att hämta sig från den utrensning och de blodbad som resulterade av att din sida hade denna information.  Jag skriver din sida, för du har själv visat vad du känner inför de gnostiska evangelierna, här på Sourze.  Som du vet kan jag ge exakta referenser till vad du har skrivit.  Det kända blodbadet fredagen den 13 oktober 1307 var en del i ett större skeende av utrensning av katarerna genom inkvisitionen.  Vann gjorde maktens kyrka, den du i alla dina ageranden har försvarat (samtidigt som du hävdar att du inte gillar maktkyrkor).  Det sker oerhört stora ting och jag har återkommande länkat till det, men allt gott jag länkar till förkastas och bespottas av din sida, så den här gången får du inget.
Bizon #15 vi kan gott byta ett ord i meningen. –Why do we grow wheat?

Leif; de gamla kunskaperna och erfarenheterna skall ju inte slängas på tipp, men de får heller inte bli riktmärke och styrning hur vi ska tänka. Alltså den sanna (veten)skaparen ska ju skapa nytt, annars blir det det bara ny lack på samma (bil)industri. Inte mycket sann kreativitet alls. Det gamla får gärna verka som inspiration, men eg ingenting mer.

”combinatory play” ska Einstein ha kallat sin kreativa process. Påminner om mitt tänk om treenigheten [länk] och vad trivium [länk] talar om.

Stubblefield, Bedini, Townsend Brown, Tesla, Planck mfl tror jag alla förvisso hade sina hyllmeter med referens ... men de använde det som språngbräda till något 'icke referensbart' –novelty
Till övriga läsare, vad är den mörka sidan, vad är gud och vad är (som nämnt av mig i annan tråd) extradimensionella individer som ges kraft och makt - samt ger kraft och makt i retur - av och till sina dyrkare?

Något blir mörkt då det avskärmas från ljuset.  Separeras från gud, där med gud avses det oändliga allmedvetandet.  Det intelligenta oändliga antalet universum.  Det som avskärmas är medvetandet.  Genom avskärmningen uppstår ett oändligt antal individuella själar - själar som är det som ger liv till våra fysiska kroppar.

Den mörka sidan vill helt avskärma våra medvetanden från ljuset, göra oss mörka.  Detta för att de vill ha levande slavar.  De kan inte skapa dessa utan själar/medvetanden, så därför försöker de avskärma våra medvetanden.  Det är det mörka projektet.  Att ta ifrån oss vår fria vilja.  Att fullständigt styra oss.  Vi ska inte tänka själva.  Och vi ska absolut inte ha egen gudskontakt.  Vi ska bli robotmedvetanden.  Lidandet på jorden är till för att vi ska splittra våra medvetanden och fly in i falskt medvetande, där vi ska framleva våra dagar såsom levande döda.

Så småningom ska också religionerna, som hittills används som verktyg i denna process, tas bort.  För de talar om guds medvetande.  Det ska vi glömma.  Vi ska glömma ljuset.  För annars kan vi fly till gud.  Det finns en förvirring om vad gud är.  Det finns en falsk krävande gud som om man inte följer den individen blint - blind lydnad - så blir man dödad på fläcken.  En gud som kräver total underkastelse.  Slaveri.  De som dyrkar denne extradimensionelle individ inser inte att den verkliga guds medvetande är oändligt, det oändliga allmedvetandet.  Det intelligenta oändliga antalet universum.

Det går att vara en individ - viss separation - samtidigt med att man står i telepatisk kontakt med resten av alltet.  Många telepatiska budskap som mottas säger att det är det normala, i universum.  Låt oss också bli normala!
#24 Leif, ursäkta du ställde en fråga gällande livets mörka färgnyans. "Vad är det mörka lokliserat?" men sen villade du bort åtminstone undertecknad, då du de facto påvisar att din färgpalett gällande livets nyanser inte alls bara består av svart och vitt. Detta att "andra inte vill att vi skall tänka själva", kan inte gälla dig Leif. Jag får ibland uppfattningen att även du vill styra våra tankar. Har jag missat kompassriktningen?
Jan Brunnegård, det är sannerligen svårt att finna goda praktiker, de som lever som de lär. Man får rannsaka sig själv här ... själv tänkte jag bygga 'earth batteries' för att kicka igång migsjälv nu så fort som 'verkstaden' oxo kommer igång.

fö Intelligens vis-à-vis AI, på svenska: [länk]
Brunne - det är bara en liten del av "folket" som räknar sej som "kyrkan", merparten åker bara liknöjt med.
Vi har ju talat om detta tidigare och du stödjer din uppfattning om att evangelierna har en större del av mänskligheten med sej - men även i en liten kyrka är det endast ett fåtal aktiva som tror sej göra det "goda" - i större församlingar är det procentuellt ännu färre.

Den judisktkristna grenen ska och kommer att dö ut - islam kommer i sinom tid att gå samma väg ju förr dess bättre - för tyvärr Jan dessa religiösa maktsamfund förorsakar mer ont än gott.
Leif E Ström, en superviktig princip är The 'mapmakers baseline of history'.  Den som definierar kartan skapar möjlighet att tolka det som finns på kartan.  "Finns inte på kartan" säger man ju om sånt man inte kan föreställa sig...  Att därför skissa nya kartskisser är ett jätteviktigt arbete för att hjälpa alla, inkl. en själv alltså, att kunna tänka i nya banor.

Min personliga ambition är att kasta mentala skiftnycklar i den moderna inkvisitionens/desinformationens agenda, att i positiv mening sätta 'spin' på den.  En 'spindoctor' inte för särintressen utan för allas bästa.  Så i sådan mening styr jag tankar.  I avsikt att visa på nya sätt att tänka och tolka.

Ytterst är detta ett kosmiskt drama där vi själva valt våra roller.  Må vi spela väl!
leif 22/ Citat// blodbadet fredagen den 13 oktober 1307 var en del i ett större skeende av utrensning av katarerna genom inkvisitionen// Vill bara meddela att jag har inte ngt ansvar för den händelsen och hela mitt liv upplevt katolska kyrkan som bland det uslaste på jorden. Klev ur den lokala maktkyrkan det år jag blev myndig. Har tillhört den lilla maktlösa missionshusvärlden på landsbygden. Går till någon Missionskyrka en gång i månaden om jag råkar vara frisk en söndag.Sitter på sista bänken.
Herr Erlingsson, känns det till att just "Mått-Johans" skiftnyckel var den som fick fart på världens största löpande band, vilken bara skapade en produkt och en färgnyans? Tro inte att jag föraktar utveckling och ny teknik, jag har precis som Luther King Jr, en dröm. Tänk att en gång i framtiden se ett universiellt verktyg signerat Erlingsson, som inte skruvar det som är löst, utan fäster det som garanterar en hållbar verklighet.
BIZON 28/ Du som brukar tala i klartext ibland. Är svenska folkets medlemsskap i Sv Kyrkan , numera frivilligt och kostsamt, bara en bluff, en livslögn eller likande?.I gamla bondebygder är anslutningen fortfarande ca 90 % men den minskar starkt där det bor mest ungdomar. För de ansluts inte automatiskt längre.Kan du acceptera begreppet "kulturkristen"? Det finns judar som säger att de inte är troende men noga med sedvänjorna. De är alltså Kult eller kulturjudar!
Brunnegård, du som måttligt religiös och med oftast sansad bedömning, jag har även en önskan om dina reflektioner på mitt "lilla" nyskapade ämne gällande obalansen i vår mediabevakning. Får jag lov att bjuda upp?
Jan Brunnegård #30, #31, Du spelar iallafall din roll väl.

Leif E Ström #32, Tack, dock ska inte jag göra allt själv.  Jag är bara en av "slyröjarna".  T.ex. så görs vad jag kan förstå banbrytande arbete av Iran med Mehran T. Keshes teknologi.  Och många andra arbetar praktiskt för en fantastisk framtid.

Tyvärr har den moderna inkvisitionen röjt mången praktiker ur vägen.  Därför behövs mitt och andra ljusarbetares arbete.  Så praktiker kan få skydd genom allmänhetens kunskap, så den moderna inkvisitionen inte ostört kan röja dem ur vägen.  Du kan jämföra mitt arbete med samurajens, som skyddar bönderna så de kan producera på sina åkrar.  Båda är lika viktiga, ingen klarar sig utan de andre.  Tyvärr har dagens "bönder" i liknelsen ännu inte fattat detta.
Måste korrigera mig själv.  Liknelsens "bönder" är ju praktikerna.  De förstår.  De som inte förstår är allmänheten!
Jan ##
Du ställer frågan till mej om medlemskapet i sv-kyrk bara är en bluff eller livslögn - ja man kan ju undra.
För de konservativa är det nog mest bara något som hänger med tämligen oreflekterat - man föreställer sej bröllop och dop och begravningar på traditionella vis.

Människor som gör medvetna val och ser lite längre än vad dogmerna statuerar går sannolikt ur sv-kyrk och ansluter sej sannolikt inte till andra religiösa falanger.
Därmed inte sagt att dom behöver vara ateister eller agnostiker - dom kanske bara föreställer sej att en verklig gud knappast kan känna sej särskilt smickrad av dylika hierarkiskt organiserade maktapparater som judisk, kristen eller islamsk trosorganisation innebär.

Men mest tror jag att det är slentrian det handlar om - föräldrar som tror på något för över detta till sina barn - så rullar det på.

Gamla bondebygder är väl mer att betrakta som avfolkningbygder och det är klart att den åldrande spillra som fortfarande håller sej på benen så pass att dom inte förpassas till tätortens ålderdomshem dom behåller säkert sin tro som säkert i vissa fall kan accentueras då slutet närmar sej.

Att den minskar där det mest bor ungdomar är ju inte så underligt - dom växer upp i en sekulariserad värld där tänkande och reflekterande människor i dag vågar ifrågasätta - det vågade man inte förr.

Jag har ingen svårighet att acceptera begreppet "kulturkristen" - det är väl det jag talar om - alltså slentrianen, man gör som de andra i kulturen - men utan patos och brinnande engagemang så som människor har kunnat känna inför religiösa frågor.

Ja att det även finns "bekvämlighetskristna" som liksom kulturjudarna säger att de inte är troende, men noga med högtiderna - särskilt jul - påsken är det inte så många som riktigt vet vad den handlar om mer än korsfästelsen - men den är ju inte mycket att fira - men vad påskalammet står för och att det ursprungligen är en judisk tradition vet man inte.

Jga skulle nog inte känna mej så bekväm med tittulaturen att vara kulturjude eller kulturkristen. De där med religiös tillhörighet är dessbättre på väg att bli tämligen urvattnat - tänk dej en värld med människor fria från religiösa infektioner.
Bizon 38 / jag är mkt glad över att du tog dig tid o ork att rätt noga svara på dessa svåra frågor. Jag accepterar nog det mesta.Men tar mig väl en funderare om jag kan komma med ngt vettigt. Jag menar att bara starkt troende föräldrar kan överföra detta på vissa av sina barn.Slentriantroende har nog inget arv att ge vidare. Men kanske annat andligt arv. Som Humanism. Inget dåligt byte i så fall.
Oövervinnerlig strategi:  Att skapa nya kunskapsdomäner.  Insikter om begrepp som inte ens finns enligt det gamla!  Leif E Ström berörde 2012-10-11 21:02 varför denna strategi är så kraftfull:  För att det gamla inga verktyg har för att förhålla sig.
Se vidare Leif E Ström 2012-10-11 21:02 #8 i "Massproduktion av energi är en samhällsfara" tråden  [länk]  samt mitt svar 2012-10-12 15:03 #15  [länk]  i samma tråd.
Jag har själv tidigare berört denna strategi 2012-09-02 16:14 i "Det enda sättet att komma till insikt" tråden  [länk]  och ursprungligen uttrycktes tanken av Alex Collier vid the Project Camelot Awake and Aware Conference, Los Angeles, september 2009.

Nu är det inget självändamål att det gamla inte ska ha någon möjlighet att förhålla sig, utan skälet att en ny strategi är nödvändig är att det gamla riggat spelet så att så länge man spelar efter deras regelbok så slutar man alltid hos dem, med det gamla.  Då blir det omöjligt att ens upptäcka att de inte kan förhålla sig till verkligheten för enligt dem finns bara det de kan förhålla sig till, det är ett stängt och slutet system.  Detta måste öppnas upp, och det görs alltså genom att skapa nya kunskapsdomäner, nya begrepp.
Ja, reaktionen på oövervinnerliga strategier brukar bl.a. vara censur.  Skulle kanske påpekat det, även om det nog är ganska självklart.  Tiga ihjäl, o.s.v..  Tänkte på det när nu pressfriheten avskaffats av EU, se vidare mitt inlägg och citat 2012-10-16 21:36 i "Konspirationsteorier är odemokratiska" tråden, #8  [länk] .  Men även de ständigt tystnade samtalen här på forumet och den allt längre listan på obesvarade frågor ställda till debattörer som inga svar har men ändå vägrar ändra åsikt.  Dessa kan nu sätta sitt hopp till fascism och censur, men sådana "lösningar" innebär samtidigt att även de djupast sovande tappar all respekt för officiella "sanningar".  Det blir ögontjäneri = hyckleri för hela slanten.  Grattis?
Leif 10
Du kommer med en och annan kullerbytta emellanåt vilket detta är ett exempel på - Fri blir du aldrig så länge du kritiserar!
För det första existerar det överhuvud taget ingen medveten reflekterande frihet, och för det andra kan du vara glad om du i mänskligt organiserat förtryck är någorlunda "fri att kritisera".

Bara detta att leva som biologisk varelse är ett oupphörligt övande i att vara ofri, eller att tänka ur ett ofritt perspektiv, och bara det att ofriheten inte till fullo kan upplevas som naturlig innebär en upplevelse av begränsning.

Men å andra sidan har du om än lite drastiskt rätt - sluta kritisera = sluta leva. Det enda alternativ som återstår om du inte önskar kasta in handduken helt är att vegetera - således är valet ditt.
Leif Erlingsson 42
De oövervinnerliga strategierna kan knappast vara oövervinnerliga om dom kan tystas med censur - eller än värre förtryck, men den reaktionen brukar vara en den desperata maktens då den inser att den redan har snaran om halsen och står med båda fötterna på falluckan.

Att pressfriheten avskaffats av EU är något som gått mej förbi - en viss självcensur inom vissa frågor och områden har alltid funnits och växlat objekt genom tiderna, men avskaffat?

Sedan kan man väl bara le åt formuleringen "Konspirationsteorier är odemokratiska" - det spelar just inte så stor roll vad dylika teorier får för epitet då det vanligen handlar om att det i "demos" gror misstankar om att makterna spelar med falska kort och dessutom under täcket - sådana misstankar brukar tenderar att i framtiden då sekretessen gått ut skrivas in i historieböckerna som vad som faktiskt varit.

De tystade samtalen i sociala medier som Sourze brottas med samma problem som de i framkant alltid brottats med - de Kopernikanska. Modet att våga visa att makten har fel - eller än värre - att makten driver en egen agenda som inte gagnar folket/människan och de mänskliga värden vi som människor gärna föreställer oss vara okränkbara, men som om vi kränger av oss skygglapparna inser kränks dagligen och stundligen i de allra flesta människors liv.

Att frågor blir obesvarade är bara ett tyst medgivande om just det att debattören i fråga inga svar har. Och Leif man får ha tålamod - att ändra åsikt kan vara väl så traumatiskt och kräva lite tid - tänk dej själv om din världsbild skulle kantra och alla dina tankestrukturer skulle rasa samman - kan nog krävas en del eftertanke då att få lite ordning i bråten :-)

Så Leif, tappa inte hoppet - tålamod - och betänk att bara några få korn av sanning som börjat gro kommer att förändra världen - tid är inte viktigt i sammanhanget - det är däremot livet!
Rättelse - inlägg #43 Hör till en annan tråd och är en kommentar till Leif E Ström - alltså inte en kommentar till Leif Erlingsson.

Sourze krånglar - särskilt kontakten med "forum" dröjer eller uteblir. Reklamsolkningen går vanligen igenom innan timeoutfunktionen klipper - det tråkiga med all denna tunga reklam förutom den fördummande effekten är att min tilldelade volym av sänt och mottaget material i mitt abonnemang äts upp av skräpet vilket innebär att jag antingen måste betala för ytterligare tilldelning eller att sitta med en nerslöad uppkoppling.
Bizon #44,

i stort verkar vi överens här men den som tillämpar repression dödar själva livet - även det egna och de egnas, hur kan det vara en seger??  Även om det så tar 10 000 år så leder de oövervinnerliga strategierna ofrånkomligt till att de förlorar.  Tydlig repression är betydligt närmare frihet än den förnekade version vi levt under.  Förnekad repression är värst!  Vi i Sverige är här flera årtionden efter utvecklingen i forna Sovjetunionen.  Med förnekad repression saknas all solidaritet människor emellan, det leder till att utstötningsmekanismer kan härja fritt.  Enkelt att marginalisera oppositionella, etc.  När repressionen blir tydlig så skapas mer solidaritet!

Ett motdrag är chippning av alla och möjlighet att utdela straff = smärta via chippen.  Eller helt enkelt "nolla" någons ekonomiska status.  Man kan tänka sig att detta i sin tur t.ex. kan generera väldigt hög destruktiv livsföring, självord, riskbeteende "för inget spelar ändå någon roll", etc.  Och kanske några elitmänniskor utan chipp till sist gör revolution ändå för att det är en outhärdlig värld.

Tack för dina tre sista stycken i #44.  Så är det förstås.  Samtidigt har jag två till faktorer att ta hänsyn till:
  1. Jag befinner mig själv i ett intuitivt flöde av ökad förståelse.  Om jag inte "rider flödet" ungefär som forsränning, så kommer jag i något bakvatten och det blir svårt för mig att haka på flödet igen.

  2. Vi alla är som grodor i en gryta där värmen långsamt höjs.  Det gäller att göra vad som kan göras medan tid är.  Värmen motsvarar ökad repression, som hela tiden blir värre.  Om vi i Sverige helt kommer i bakvattnet, då blir vi fast där när lyset helt släcks, för att blanda metaforer lite.
Ang. "Att pressfriheten avskaffats av EU är något som gått mej förbi", läs det jag postade på min länk i #42.
Bizon, Mental och Leif E här är det en som är på samma bog som oss och jag har för mig att han Mats Sederholm har faktiskt förekommit tidigare här på Sourse som håller med oss, är det inte han som har skrivit boken Robotfolket, ska kolla upp det här, men här iaf hans länk. [länk]
Det stämmer han har skrivit den boken Robotfolket tillsammans med en Linda som jag inte har en aning om vem hon egentligen är men förmodligen en mycket klok kvinna liksom Mats själv, får jag anta, när deras värdegrund ligger på ungefär på samma nivå som min egen dito.
Bra att du länkar till Mats och Lindas föredrag om hur människan systematiskt dräneras, Mr Harmoni.
#50 Leif Erlingsson du ska veta att jag skriver på vissa andra platser och inte minst till journalister, där en av tio svara med någon kommentar. Skrev på Täppas Fogelströms blogg om hans sätt att förneka den egentliga sanningen och han svarade med att sanningen äger vi alla, svar, allt beror enbart på hur vi hanterar den, bra sagt och mitt svar blev, det är tur att de flesta har genomskådat den politisk påbjudna sanningen och bl.a din, och där tog det tvärstopp, no commens?
Leif #47

Ja då har jag fått sammanhangen klart för mej angående dem hotade eller redan begränsade pressfriheten.

Det är Iranska satellitkanaler - som sänder vad man bland annat kan anta muslimsk propaganda över resten av världen.

Satellitkanalerna är inte en mänsklig rättighet att använda - det är kommersiella företag som självklart inte vill bli indragna i den hotbild som sprids om Iran och den så kallade terrorbekämpning som kan minska övriga kunder till deras satellitsändningar och där deras företag även hotas av att deras ekonomiska medel fryses om det skulle kunna fastslås - vilket juridiskt är ganska enkelt - att Iran genom sin anrikning av kärnbränsle till bombstatus skulle syfta att utjämna terrorbalansen i mellanösternregionen - vilket inte den amerikanska israellobbyn är så pigga på, och makten finns där pengarna finns - ingen trodde väl något annat?

Ja hur ställer man sej då till detta?


Atzmon som intervjuas menar att västs agerande i detta fall är ett angrepp på yttrandefriheten eftersom yttrandefriheten är friheten att säga vad man tänker och känner, anses vara en okränkbar mänsklig rättighet.

Kan man hålla med om detta och att den förhindrats i detta fall - NEJ!

Västvärldens makter lägger sej inte i, i detta fall vad folk säjer eller tänker, även om många i västvärlden kritiserat just iran för att inte alls leva upp till några som helst mänskliga rättigheter. Och märk väl - det finns ingenting som hindrar Iran att skicka upp en egen satellit att sända över - det enda som förhindrats är att satellitkanalernas ägarföretag avstår från att mot betalning upplåta iranska och muslimska sändningar via dessa aktuella satelliter - något som ägarna i detta fall har all rätt att besluta om själva.
Nu är det säkert inte så att besluten kommit spontant från dessa ägare som nog mer ser till profiten än till moralen - den israeliska lobbyn har säkert en del i det hela, nato är absolut med på ett hörn, det skulle inte heller förvåna mej om etniskt judiska ägare tillsammans med andra etniska dito har ett finger med i besluten - makten finns där pengarna finns.

Hur är det då i övrigt med censuren - äger vi rätten att säja vad vi vill och tycker - och då menar jag inte pseudodebatter om negerbollar, eller påstådda kränkningar av stereotypt negroida tårtor där man konsekvent undvikit budskapet till förmån för att få sparka på en politiker som uppenbart inte förstått sammanhangen vilket visst kan vara en strategi men jag tycker det är viktigt att hålla isär begreppen och menar att vi i tidningar och andra medier inte minst detta INTE begränsas i vår yttrandefrihet.
Och se hur det gått för SD då politikerskrået så valhänt försökt tysta, misstänkliggöra och omyndigförklara en stor del av den svenska befolkningens oro för vad som kommer att hända med så många munnar att mätta som inte är med och producerar.
Att newsmill föredrog att stänga ner kommentarsfunktionerna kan inte tas som intäkt på att hela yttrandefriheten har tystats - åtgärden skulle vara tillfällig, och i det fallet handlade det om att debatterna hade gått över styr.
Menar du Bizon att satellitbolaget Arqivas informationsansvarige Gary Follows eller Press TV i artikeln jag länkande till ljuger?
In a separate statement emailed to Press TV, Arqiva said that the decision was made by the EU Council.
Nej Leif 53 - det menar jag inte och som jag skrev så kan initiativet till just begränsningen att inte sända iranskislamistisk propaganda över en satellit som inte ägs av iranskilamisterna tydligen komma från eu eller i förlängningen från usa och där från israellobbyn som även är verksam i eu.
Men jag anser först och främst att det inte är en mänsklig rättighet att sprida sina tankar via satellit - det måste väl vara ägaren till satelliten som avgör den saken - får jag fråga om det är känt vilka repressalier som hotade om inte "rekommendationen" att avstå från iranska sändningar fullföljdes?
Pressfrihet innebär just frihet att sprida propaganda.  Det är ju vad pressen gör.  Så varför skulle det inte vara avskaffad pressfrihet när en Iransk nyhetsbyrå inte längre får framlägga sitt perspektiv, på order från "the EU Council"?  Och nej, det framgår inte vilka repressalier som hotade.
Som Mats Sederholm & Linda Bjuvgård skriver,
Media, staten och politiker håller debatter och yttrandefrihet vid liv så länge de överensstämmer med deras gemensamma syn på hur samhället måste se ut.
(Mats Sederholm och Linda Bjuvgård, "Det tysta hotet - om dräneringen av människan som ingen talar om[länk] .)
Men Leif 55 - ingen har hindrat irans frihet att sprida sin propaganda - bara att göra det med samma verktyg som deras motståndarsida byggt, kontrollerar och betalat för.

Den iransk "nyhetsbyrån" får väl skaffa en egen satellit - jag inser problematiken, men även att det blir för yviga gester om man slår på stora trumman som om detta inte vore en isolerad företeelse gällande nu i terrorbalansen mellan iran och usa - möjligen även beträffande talibanerna och en del andra extremistgrupperingar i världen.

Visst vore en öppen dialog önskvärd - men om inte värstingimperialismen vill upplåta sina satelliter åt sina krigiska mål (kallade terrorister) så vem skulle kunna hindra dom - ett gott råd till iranierna är att skaffa sej andra kanaler.
Nej att det inte framgick i länken stod klart, men jag tänket mej att du kanske fått mer info om vad för sorts styrning som använts. I andra sammanhang då man velat tysta vissa kommersiellt burna röster har man dragit undan andra kunder eller hindrat finansieringen - mycket effektivt.
Det där är bara nonsens-snack.  I en kommersiell värld är det censur när myndigheter säger stopp.  Du kan lika gärna förbjuda mig att köra bil på allmän väg, men mena att jag ju kan köpa upp egen mark och bygga egna vägar.
Det finns skäl till att Iranska nyheter "måste" censureras.  Detta för att i görligaste mån kunna hålla NATO-befolkningarna i okunnighet om Irans tekniska kapacitet.  Detta efter att Iran i slutet av förra året kapslade in USAs mest avancerade drone i ett kraftfält och lyfte ned det utan skador, elektromagnetiskt isolerat från alla amerikanska styrsignaler inkl. självförstörelsesignaler.  Mehran T. Keshe skriver att Iran har kapacitet att infånga vad för slags flygande föremål som helst oavsett storlek och hastighet.  Se video på infångad Drone:  [länk] .  Läs vad Keshe skriver på sitt forum:  [länk] .  Det finns en förväntan om att NATO kommer att möta ett oerhört nesligt nederlag gentemot Iran, och denna nesa "måste" hemlighållas inför NATO-befolkningarna.  Därför censuren.
Leif 57 // kapslade in USAs mest avancerade drone i ett kraftfält och lyfte ned det utan skador, elektromagnetiskt isolerat från alla amerikanska styrsignaler inkl. självförstörelsesignaler // Jasså på det sättet - jag undrade just...
#60 Hänvisning till #59 skall det vara Jan. Ja Leif överträffar verkligen sig själv ibland "Detta efter att Iran i slutet av förra året kapslade in USAs mest avancerade drone i ett kraftfält och lyfte ned det utan skador, elektromagnetiskt isolerat från alla amerikanska styrsignaler inkl. självförstörelsesignaler." VÄRLDSKLASS!!!!!!!
Leif 58 - nu kör du med samma typ av härskarteknik som vissa använder mot meddebattörer om dom inte signalerar bifall och har invändningar - avser du med detta citat//Det där är bara nonsens-snack//sc att tuffsa till min självkänsla så att jag ska uppleva min syn på saken som så ofantligt korkad och jag själv för dum för att inte begripa det?

Det kan vara farligt att tyssta folk om man önskar en seriös debatt och säger sej stå för det fria ordet och tanken - det kan vara farligt att tysta informationskanaler också - och eftersom vissa makter vill jämna iran med marken så spelas det här ett högt spel - det antar jag att du begriper - men juridiskt har inte förespråkarna för den mänskliga rättigheten att få sprida reklam från någon annans satellit något att komma med.

Lite kul vore det ju nu då när iran har en så fantastisk teknik (enligt #59 länk) om dom tar och plockar ner de aktuella satelliterna på samma sätt om dom passerar iranskt luftrum - dom kan ju skapa ett litet museum av allehanda kuriosa som passerat iran - "made invest".
Var går gränsen på höjden där ett lands territoriella luftrum tar slut? Tror faktiskt inte att det finns någon konvention om övre gräns.
Spionplanen som usa har i luften för jämnan är det inte många som försökt sej på att få ner - svåra att upptäcka och då dom eventuellt upptäckts är dom borta över något annat land - ett sånt vore en bedrift för iranierna att ställa på marken.
För övrigt - med den kraftfulla kapaciteten att fånga ett sådant litet spionplan som det förevisade så kan dom väl redan nu störa ut israels kommunikationsanläggningar utan att ens överskrida den israeliska gränsen.

Hur verkar sådana kraftfält på människor och andra levande varelser?
Men för att återgå till censuren Leif - som synes har denna film och dessa uppgifter du förmedlat ändå nått nato-befolkningarna - det är väl knappast någon som tror att man kan hålla något hemligt nu med ett tämligen lössläppt internet.
Nej det enda skälet att hindra irans sändningar nu skulle väl vara att hindra omvärlden att få information om hur sanktionerna mot landet skapar lidande för den övriga befolkningen - i irak då sanktioner och handelsblockad slog ut delar av livmedelsförsörjningen och importen av mediciner från övriga världen så dog mängder med barn har vi fått veta - får västs nato-befolkningar reda på sånt så kanske inte sanktionerna får det stöd som önskas - hellre ingen opinion alls än en som är emot.
Nej Bizon, jag uttryckte bara min frustration.  Inget försök att tufsa till.  Teknologin finns i patentet, det finns eg. ingen teknisk begränsning - ta en titt ut i universum, som använder samma "teknologi", så förstår du.  Inte heller är det något skadligt, det är ju bara en "bubbla" som totalt kan isolera mellan innanför och utanför.  Redan Nicola Tesla talade om principen.
Ang. din #63 som jag inte såg förrän jag postade nyss, så är det bara en minoritet människor som läser denna typ av saker på forum.  Det är först när det kommer på TV till stora grupper människor, och många i väst tittade på Iransk TV, som det är ett större hot för makthavarna.  Några forumister skiter de i.
För media i väst har de redan full kontroll över.
Må så vara Leif - men många bäckar små - och detta i praktiken med en Tesslabubbla som plockar ner usas spionplan är en världssensation - det kan inte dröja länge innan någon tv-kanal vill vara först - förståss under förutsättning att detta går att verifiera...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .