Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Diktaturer i demokratin

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Diktaturer_i_demokratin/Sourze_style.html .
Bra och viktig artikel, Anders Karlsson. --- Visst är vi på väg mot ett slags feodalism med en därtill hörande livegenskap. Receptet som ligger till grund är utskrivet av den förfalskade nobelpristagaren Milton Friedman. Någon tusendel av Jordens befolkning skall komma att äga allt land med tillhörande råvaror. Resten av oss blir slavar till dessa megarika. --- De som vill detta är givetvis de rika själva men även deras vasaller, dit sådana som Göran Persson och Mona Sahlin hör. Samt givetvis Kjell-Olov Feldt och hela den nuvarande regeringen. Det är blodspengar som gör dem rika som tack för morden. --- Nationalstater kommer att gradvis upphöra - EU är ett viktigt led. Anställd i en koncern kommer att ersätta medborgare i ett land. En oanställd blir som en statslös. Att få sparken blir som att bli av med alla mänskliga rättigheter. --- Karl Rove har en särskild betydelse för nedbrytandet av Sverige. Googla på honom.
En sak att försöka hålla reda på är ägarskapsförhållanden. Om man förstår vem som äger vad så slipper man bli så förvirrad som artikelförfattaren verkar vara. Sötebgrödsdagarna från 70-talet är sedan länge förbi, och rättigheter måste idag balanseras upp med skyldigheter.
Rätt, Anders. Tänkte samma sak för flera årtionden sedan - om diktatur på arbetsplatserna, och det har ju bara blivit sämre sedan dess. På 80-talet kom jag efter i karriären genom att ge moraliskt stöd till en person som chefen och alla andra anställda mobbade. Kanske jag därmed räddade ett liv, det vet man ej. Hade det inte varit diktatur på arbetsplatserna så hade många mått bättre, inte behövt säga upp sig eller vad gäller timvikarier inte bytts ut till chefens släktingar. Så länge diktatur råder på arbetsplatserna är det rent nonsens att lägga skulden på dem som mobbats ut, de arbetslösa.
Jaha, Anders! Och vem är det som bestämmer i Ditt företag?
En insikt...men jag förstår inte vad du menar med "borgare" ? Du tror väl inte att du kan rösta om vem som skall ha pengarna och makten. När har nåt sånt inträffat ?
#2 Jo, rättigheter är inte utan skyldigheter... /// Märkliga resonemang i artikeln: "Dessa borgare, med sina lögner och totalt vridna idé om hur Sverige ska skötas och hur det ska se ut i framtiden är ingen god framtid för Sverige och dess folk."... Är det en Sverigedemokrat som har skrivit artikeln och vill göra PR för det partiet?
En mycket bra artikel. Jag brukar jämföra svenska företag med Östtyskland (jag har erfarenhet från båda). Senaste arbetsgivaren (Sydsvenska Dagbladet) hotade ett par gånger med avsked. Jag satt flera timmar i förhör hos ledningen eftersom jag ansåg att företaget vill eliminera grafikerna. Företagets jurister avrådde min uppsägning. Numera är grafikerna eliminerade från företaget. Andra gången ville vice-VD:n säga upp mig med motiveringen att jag var illojal. Mitt brott var att jag stödde tidningen Arbetets grafiker när tidningen hotades med konkurs. (Sägas kan att Sydsvenskan deltog aktivt i krossande av arbetartidningen Arbetet. Numera är Sydsvenskan en monopoltidning.)
Grafiker? Var det inte de som satte tidningssidor med blytyper? Har inte timmerflottarna försvunnit också?
#8 Unto har aldrig kommit över att tekniken vann över facket. Trots hans motstånd. I Untos perfekta värld hade datorn för journalister varit förbjuden och grafikerna varit världens bäst betalda yrkeskår. Att läsa Grafikerförbundets kamp mot datorerna är minst sagt komiskt.
Lars Nilsson tror inte du har särskilt mycket kunskap varese om facklig kamp eller teknikavtal. Däremot tror jag du har lätt att skratta. Inget ont i det. Ingen i Sverige nu skrivande journalist skulle överleva enbart genom att distribuera eget material direkt till läsarna, inte ens med statliga bidrag i kombinationen med kulturarbete. Det är generationer sedan produktionskostnaderna understeg lösnummerpriset för en dagstidning. Tekniken har i stället förflyttat "världens bäst betalda yrkeskår" till en grupp som livnär sig på att producera i genomsnitt 9 cm text p/dag årligen. De sketna annonserna är fortfarande livsviktiga men föraktade.
Livet i stort är en ständig anpassning och omformulering av mål och värde - människan är tämligen trög inför förändring vilket hittills kan betraktas som hennes räddning, men kanske inte så länge till då kravet på snabb anpassning till helt nya livsvillkor kommer att sortera ut en skrämmande stor mängd människor och detta i konkurrens med andra arter. --- Det största problemet just nu är övertron på skatte- och avgifts-betingad styrning då detta direkt förtar all trovärdighet så länge inte alla miljöavgifter och miljöskatter svarar något så när mot bruttoinkomsten. --- en välsituerad bilägare rullar gladeligt omkring med sin besinslukare och betalar samma biltullar och trängselavgifter som en fattig sate - den sortens biltullar och trängselskatter gör att de rika åker gräddfil medan de fattiga vackert får klämma ihop sej i den undermåliga kollektivtrafiken. De rikare klasserna vill ha gatorna för sej själva och slippa bilköerna - dom vill även ha mängdrabbat på el- och annan förbrukning - och det får dom. --- Facken (den obemedlade människan) måste skaffa nya strategier för att kompensera för (ägarskapets) den borgerliga politikens utförsäljning av medborgaren - finns bara ett sätt - Löneslavar i alla länder, förena er!
Min hustru kommenterade i dag att jag tycker det är viktigt att medvetandegöra att det värsta form av förtryck som tänkas kan redan i stort sett är infört i vårt land, som jag strax ska beskriva, med att folk redan förstår detta.

Jag tänker på hur företagen använder verktyg och information om ditt privatliv för att utifrån vad du gör på din fritid, dina engagemang för alternativa tankar och rörelser och utifrån vad datormodeller kommer fram till att du eventuellt skulle kunna tänkas göra eller må i framtiden, avskeda dig eller från början aldrig ge dig ens en anställningsintervju vilket genom orwellisk tankekontroll skapar en robotifierad människa lik den skapad av hjärntvättande religiösa rörelser.  Detta då skrämda människor inte vågar tänka "fel tanke".  För då kan deras hus och hem ryckas från dem.  Dessutom finns det alltid riktigt otäcka fascister som i kör ropar "samhällsparasit" och andra nedvärderande epitet åt dem som man nu framgångsrikt förstört för.

Detta förtryck är värre än när man hänger folk i en diktatur, för i diktaturen förstår alla vem som är offret.  I vårt land är offret totalt utelämnat, ensamt, oförstått.  Vi lever i den värsta diktaturen av dem alla, den företagsindustriella diktaturen.
Jag har i flera år känt att mobbingen av avvikaren är en central mekanism i Sverige.  Man kan säga att det är ett livstema, för jag var mobbad som barn och lyckades inte bryta det förrän i mellanstadiet, men kom inte igenom det dåliga självförtroendet förrän en bra bit över 20.  Att känna igen processen närhelst den uppträder gör dock att jag klart kan se detta som många missar, när vi förtrycker varandra.  Förtrycket i Sverige av i dag 2011 är skoningslöst och stenhårt.  Det krävs "Super-Teflon-Hjältar" för att inte introjicera något av det, utan istället peka ut och beskriva det medan det pågår.  Enda sättet att tysta en förtryckare!

Samma princip gäller i det stora.  Om vi hjälps åt att peka ut och beskriva förtrycket, det som det känns organiserade - eller om det är internaliserade - motståndet mot verkliga lösningar (detta tema fanns bl.a. med i min "Fantasikrisen" som publicerades på flera olika webbsiter och forum både på svenska och engelska vintern 2007), då kan vi finna vägar förbi, runt, över eller under det som hindrar oss att nå en friare framtid utan mat, energi o.s.v. begränsning, som jag ju visar på är fullt möjlig.  (Se ex. [länk] .)

"Fantasikrisen" slutar t.o.m.:  "Skolgården
Vi behöver växa upp, och sluta med maktspelen från skolgården, där den kreative trycks ned i skiten igen.  Om vi någonsin kollektivt ska kunna komma upp ur skiten."  [länk] .
"En enkel bild visar hur Hypertabut verkar" [länk]
[länk]

"Här visas hur den västerländska hjärntvätten håller dig inspärrad med Hypertabut.  Vår dynamiska förmåga kan ses som ständigt expansiv.  Vi går från oförståelse till förståelse och vi skapar nya tankar som i ovanstående bild symboliseras av de streckade gula markeringarna.  Medan ett statiskt eller orörligt perspektiv är till för att avstyra tänkande, förändring eller utveckling.

Hypertabut visas här som en tjock svart ram.  Människor får veta att hela deras värld är den grå ytan innanför denna ram.  Samtidigt får de veta att det inte finns några som helst begränsningar för deras kunskaper eller tänkande; under förutsättning att de håller sig inom begränsningen. [...]"


Ett tydligt exempel ur verkliga livet kan ses på denna mormonska blogg, som om och om igen hävdar den totala tankens frihet samtidigt som man i högermarginal definierar sitt eget "Hypertabu"(!): [länk]
I första halvtimmen av en fantastisk predikan av John S. Torell nyligen läses strukna avsnitt ur en bok av den svenske pingstpastorn Kjell Sjöberg upp.  En sann prosemit!  Här:  [länk] .

Mycket viktig svensk nutidshistoria!
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .