http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson__Inanna.htmlOmvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar

selekterat på förf. Leif Erlingsson, om Inanna principen (IP). • #1 - Vacker "Tulipanaros", men gör den till verklighet?
  (Jan Olsson 2013-02-15 11:21 #3  [länk]  i kommentar till Leif Erlingsson 2013-02-15 07:43 #1  [länk] .)
  Eftersom vi gemensamt skapat och fortsatt skapar denna verklighet så kan ingen ensamt göra en "Tulipanaros".  Endast tillsammans är detta möjligt.  Det var därför vi i myten splittrades så som beskrivet i Bibeln med historien om språkförbistringen i samband med Babels torn, så vi just inte skulle kunna utföra vadhelst vi föresatte oss att göra vilket vi annars enligt gudarna(!) ("Låt oss stiga ner...", 1 Mos. 11:7)  i mytens berättelse skulle kunnat.  Se KJV Bible, Genesis 11:6, för nyckelbegreppet "to imagine" = att föreställa sig - ett verb!, samt 1 Moseboken 11:1-9.  Och/eller min utveckling av temat 2013-01-25 07:57 #32 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen[länk]  och i fotnot 5 till min text "Tro på liv och död[länk] .

  Vi kan utföra vadhelst vi föreställer oss att göra - om vi är eniga, enade!.  Men inte när vi motarbetar varandras föreställningskraft.  För likaväl som vi är oändligt mäktiga att skapa så är vi oändligt mäktiga i att hindra skapande.  Vilket f.ö. är varför jag alls lägger energi på att sprida dessa idéer - idéer är mäktiga skaparverktyg.

  Likaså är det att vi är oändligt mäktiga i att hindra skapande genom att motarbeta idéer ytterst varför du och andra alls lägger energi på att motarbeta idéer genom att förminska dem och genom att slänga ur er saker i stil med att "varför gör du inte vad du skriver om då?", trots att detta inte är möjligt för den som inte har hjälp av många som arbetar tillsammans.

  Enligt min förståelse så är din/er lojalitet till den makt som stoppade "Babels torn".  Jmf. den Babylonska(!) Inanna principen (IP) [länk]   [länk]   med grundprincipen "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet.".  Medan den stoppande makten vill ha monopol på skapande.  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan indoktrineringen i den skriften säger att bara Bibelns Gud kan detta.

     -- Kommentar till "Är var sjätte LO-medlem främlingsfientlig?" Leif Erlingsson 2013-02-15 12:16:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10803718/page1#post10803890

 • Forts...

  Här en fundering kring dessa myter plus Inanna myten om öppenhet och informationstransparens.  Om Ormen/the Serpent och om han som fördömde den senare.  Om "The Viking Serpent[länk]  och den i Babylon:
  Ormen/The Serpent förknippas med Babylon och kunskap.  Bibeln berättar hur Jehovah förbjöd kunskap men hur Ormen/the Serpent ändå smugglade in sådan till människorna och hur Jehovah då blev mäkta förgrymmad på Ormen/The Serpent, och fördömde den senare.  Säkert en kollega, tänker jag, som fattat mer tycke för människan än vad Jehovah uppskattade.  Jämför myten om Inanna och hur människan fick kunskap!  (Länkarna i förra delen.)  "The basic theme of the myth is that the goddess Inanna, after affirming her sexuality, visited and tricked her grandfather, the god of knowledge Enki, into giving her the essence of civilization called me (pronounced may).  These me, of which godship is one, she gives to the common people to steward and explore.  The effect of giving man these me meant that he could become god if he desired but he had to take the good with the bad, the me of the joy of life as well as the me of war [c.f the Standard of Ur, now at the British Museum].  This idea of releasing secrets and knowledge was probably the fundament for the development of Mesopotamian society and its creation of the tools of civilization; the wheel, writing, mathematics, Law etc.  When the goddess' power declined, so did the idea of the free sharing of knowledge; the de-mystification of knowledge was reversed."

  I norden finns mycket symbolik från The Serpent, jag tror vikingarna jobbade för denna fraktion.  Alltså Ormen/The Serpent, Babylon och kunskap.  Och Vikingar.

  Medan som sagt Jehovah förbjöd kunskapen från Ormen/The Serpent.  Och kallade den senare "Djävulen".  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan hjärntvätten säger att bara Bibelns Gud kan detta.

  Det skulle inte förvåna mig om olika verkliga maktfraktioner i sin tur jobbar med olika utomjordsgrupper = olika "demoner".  Kort sagt, att vi sedan våra myters begynnelse har befunnit oss i "the alien wars", bekämpade "by proxy" av olika mänskliga maktfraktioner.  Jehovahs fotsoldater har bekämpat Ormens/The Serpents, Babylons och Inannas kunskap över hela jorden.  Bekämpat shamaner, kloka gummor, gnostiker, druider, samer o.s.v..

  Märk väl i beskrivningen av Inanna myten ovan, Inannas gåva innebar ansvar för alla konsekvenser.  Eget ansvar.  Kunskap + ansvar.  Stämmer ganska bra in på hur den andra gruppen beskriver att Djävulens anhang inte är friskriven från ansvar!  Medan de själva förstås slipper ansvaret, för det har de delegerat till sin gud!!!!!   I dag vet vi vilket totalt hycklande det senare är.  De förväntar alltså att bli upptagna till sitt Hyckelrike.  Så blåsta de är.  De får ta konsekvenserna.  Ingen kan friskriva sig genom att lasta över ansvaret på någon annan.

  Mycket av demoniseringen(!) av Ormen/The Serpent är säkert False-Flags och desinformation plus "nyttiga" provokatörer som ställer till med kaos.

  Forts...

     -- Kommentar till "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" Leif Erlingsson 2013-02-08 12:57:00 inlägg #32, http://www.sourze.se/forum/thread/10803333/page4#post10803416

 • Forts...

  Leif - 28

  Som sagt så vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, men inte heller mellan de vi kalla maskulina och feminina sidor vi som människor förväntas ha i mer eller mindre välbalanserad fördelning.

  Vad har du för uppfattning om huruvida det är nödvändigt med så pass könskategoriserande benämningar i sammanhanget?

  Allt sånt där verkar styra in folk i könsbetingade förväntningar som om vi ser till resultatet förefaller mer destruktivt än motsatsen.
  (Bizon 2013-02-08 02:01 #29  [länk] .)
  I sak är det nog inte nödvändigt, men om du ska förstå angelägna tankar som dem jag länkat till av Abdel-Masih Wazir och hans 'femalian' (som i rovdjurshonan) Inanna princip (IP) med dess öppenhet och transparens och Ditta Rietumas Gender Economy (GE) och femimasculism så måste termerna förstås.

  Jag anser att tankarna är så viktiga att de bör förstås.


  Länkar:
  1. "From Inanna To the Internet and beyond[länk]  by Abdel-Masih Wazir, 6 page lecture notes.

  2. "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]  by Abdel-Masih Wazir, discussion and lecture material from 1996... in Swedish, English and Arabic.

  3. "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk]  by Abdel-Masih Wazir, 1996.  (Mixed Swedish, English, Arabic.)

  4. "Gender Economy (GE)" och "femimasculism[länk]  av Ditta Rietuma.

  5. "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps[länk]  av Leif Erlingsson 2011-04-04 06:00.  Ett citat ur artikeln:
   Gudinnan Inanna besökte efter att ha bekräftat sin sexualitet hennes farfar kunskapens Gud Enki och lockade honom att skänka henne civilisationens essens som kallades me.  Dessa, varav gudaskap är en, gav hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Resultatet av detta var att människan kunde bli gud om han så önskade men att han måste ta det goda med det onda, livsglädjens me såväl som krigets me.  Det var en myt som säger, "vill ni ha gudomlighet så får ni gudomlighet".  Men ni är ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Abdel-Masih Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är "femalian" - inte feministisk.


  Jag anser att vi behöver förstå våra myter, för de är en slags historia bortom den nedtecknade.  Ta myten om kunskap såsom ond i Bibeln med Adam och Eva och sedan Babels torn och språkförbistringen = splittringen av oss.

  Forts...

     -- Kommentar till "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" Leif Erlingsson 2013-02-08 12:57:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10803333/page4#post10803415

 • Leif 18 - jag vill helst inte göra skillnad mellan manligt och kvinnligt [...]
  (Bizon 2013-02-07 17:50 #21  [länk] .)
  Inte jag heller, därför var jag noga med att undvika de begreppen.  Kvinnor och män har maskulina och feminina sidor.  Icke att förväxla med manligt och kvinnligt.  Jag skrev förresten "denna feminina urkraft".  Abdel-Masih Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk.  Han syftar därvid på uppkopplingen på den instinktiva kunskapen, den direkta.  Som när det lyckas gör att t.ex. idrottsmannen går som på räls på målet, utan att kunna misslyckas.  En uppkopplad människa är f.ö. inte en hatisk människa.  Hatet kommer av upplevelsen av att vara åtskild.  Denna uppkoppling sker rimligen rent fysiskt genom de minsta subatomära spinnen som också är orsaken till att själva tanken och fantasin skapas.  (Se Jan Rosbäck 2013-02-04 15:39 #20 på min blogg efter "Ovetenskapsparadigmet" och framåt  [länk] ,  och korsreferera med senaste medvetandeforskning.)

  Kan f.ö. rekommendera Ditta Rietuma med Gender Economy (GE) och femimasculism, som jag nämnt ett par ggr förut (2011-03-31 11:18  [länk]  och  12:49 samma dag  [länk] ).
  [...]  Att försöka angripa galenskapen med än mer galenskap  [...]
  (Ibid.)
  Vad som är galenskap är mycket en fråga om kultur.  Huvudsaken är att det fungerar.  Vår logik hindrar oss ofta från att ta till oss det som fungerar.  "För det kan ju inte fungera".  Och ja, med den attityden så gör det ju då inte det.  Med ännu mer kunskap kommer så småningom förklaringar till att det som fungerar fungerar, men om man låter stoppa sig med att "det går ju inte" så kommer man aldrig till den kunskapen.

     -- Kommentar till "Näthatet mot kvinnor sker inte av en slump" Leif Erlingsson 2013-02-07 20:09:00 inlägg #28, http://www.sourze.se/forum/thread/10803333/page3#post10803391

 • Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?
  (Leif Erlingsson 2008-10-20 13:56 "Tro på liv och död[länk] .)
  "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk.  Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för."
  (Ditto, fotnot 5, Folkbibeln, 1 Moseboken 11:6.)
  Människans skaparkraft är obegränsad.  Vi är fantastiska varelser.  Detta tycks ha skrämt andra i universum som inte tycks ha känt att de hänger med.  Och genom att arbeta genom mänskliga agenter skapades religioner och ideologier för att hålla oss på mattan.  I Bibeln är det aldrig människan som skapar, utan hjärntvätten säger att bara Bibelns Gud kan detta.  Till skillnad från den tidigare Inanna myten, där Inanna lurade Enki att ge henne civilisationens essens, som hon sedan gav åt människorna.  (Abdel-Masih Wazir, "From Inanna To the Internet and beyond[länk] .)
  Enuma Elish-TIAMAT; the primordial mother, "she who gave birth to all".  She is the essence of salt water, of Primeval Chaos.  Her husband, the god Apsu (of fresh water), wanted to silence the younger gods who were disturbing the older gods with their racket.  She would not lend her support to forcefully quiet these creative younger gods who were disturbing the sleep of the older ones.  She was not against the tide of change in the world of the gods.  Reacting as a protective mother to her husband she complains: "What, should we destroy what we have given birth to?  Their ways indeed are most troublesome but let us be patient (Abed: tolerant of their chaos)"
  (Abdel-Masih Wazir, "From Inanna To the Internet and beyond[länk] .)
  Vi kan skapa ur det ursprungliga kaoset!  Ur laddningsältet, måhända...  [länk] .  Civilisationen är nödvändig, för ingen orkar göra allt från grunden.  Tänk om du släpptes i fallskärm till en infödingsstam som levde direkt av naturen, utan någon teknologi, och berättade om flygplan, tåg och bilar, och de sa:  Men gör sådana och visa oss, annars tror vi inte på dig.  Du skulle gå bet!  Vi behöver varandra, för att skapa!  Det var därför "språkförbistringen" i 1 Moseboken, att vi splittrades, handikappade oss.  I dag är det desinformationen som gör samma sak mot oss.

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Riktiga ämnen" Leif Erlingsson 2013-02-02 10:46:00 inlägg #40, http://www.sourze.se/forum/thread/10801170/page4#post10803136

 • Som jag skrev, Inanna principens (IP) viktigaste idé är:  "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet."  Abdel-Masih Wazir:  "Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp om att konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.".  "A-M Wazir föreläste i Sverige och USA från 1996 om "the Inanna principle" (IP), om gudinnan som tog makten - även gudaskapet/ansvaret - och gav till det vanliga folket att förvalta.  Det senare som förklaring till att Mesopotamien (nutida Irak, etc.) en gång var civilisationens vagga.  A-M Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk."  Se vidare  [länk] .

  Men så har vi förstås den sjuka vissa människor har att de ska tvinga alla att dansa efter sin pipa, att de vill göra andra ofria. För även om de flesta människor vill göra rätt mot sina medmänniskor, och då menar jag inte genom slaviskt regel-följande utan genom att göra mot andra som man själv vill bli behandlad, så kan det knappast förnekas att vi tycks ha känslomässigt störda personer och en grupp psykopater som inte kan känna vilka konsekvenser deras agerande får för andra eller som av andra anledningar inte bryr sig om det.  Dr. Norberto R. Keppe har gjort femtio års klinisk forskning om samhällets grundläggande psyko-socio-patologi.  "Liberation of the People: the Pathology of Power" (New York, 1986, kan nedladdas,  [länk] ).  Alltså just om våra ledare som inte tycks vilja att vi människor ska ha det bra, och som i sitt sjuka tillstånd därför motarbetar människor som kommer med lösningar för allas bästa.  En del av detta berör jag i min  "Fantasikrisen[länk]  text från 2007.  (Finns även i mitt artikelarkiv, men då utan bloggkommentarer:  [länk] .)

  Konflikten mellan dessa två grundläggande värderingar kan som redan ofta påpekats studeras i verkliga livet här på Sourze, t.ex. genom min samling egna kommentarssvar,  "Omvänt kronologiskt sorterat urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar selekterat på förf. Leif Erlingsson[länk] .  Det är en verklig och mycket djup konflikt.  Den är grundläggande, sedan tusentals år.  Vapnen i konflikten är språkliga inverteringar som gör ont till gott, krig till fred, o.s.v., o.s.v..

  Ett av konfliktens senaste mer högprofiliga dödsoffer blev Aaron Swartz.  Här artikel av Stephen Lendman från häromdagen, "The Suspicious Death Of Aaron Swartz".  Eftersom artikeln finns på många webbsiter ger jag en Google länk.  Är en site nere, prova en annan:  [länk] .

     -- Kommentar till "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" Leif Erlingsson 2013-01-17 10:56:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10801755/page1#post10801968

 • Fristående fortsättning:

  Inanna myten (myter ligger till grund för hur vi människor uppfattar världen) som jag ofta återkommit till handlar f.ö. om att vi ska ta eget ansvar, vi får ta det onda med det goda men friheten är värd det!  Alltså själva anti-tesen till regel-världen vi nu lever i!  Se Sourze tråd "Inanna principen (IP)", Leif Erlingsson 2011-12-18 19:14 #1  [länk]  samt övriga omnämnanden av principen på Sourze som jag samlat på  [länk] .  Eller se min blogg där jag har samlat ett referensindex på  [länk] .  Den viktigaste idén är:  "Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet."  Detta skrämmer skiten ur dem som ängsligt vill "hålla mamma och pappa i handen", som inte vågar ta ansvar ens för vad de själva skriver och säger!

     -- Kommentar till "Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet" Leif Erlingsson 2013-01-17 08:05:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10801755/page1#post10801966

 • Teddy Widegren / Bizon 2012-10-14 12:07 #98  [länk] :
  Själv tycker jag att innanaprincipens universella matris som ska omfatta alla får många varningsklockor att skramla så att ingen borde missa faran med likriktning och fixerat tänk

  Den totala öppenhetens tanke ger dig varningsklockor.  Antingen har du missförstått Inanna principen (IP) (står för från många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande), eller så skrämmer detta dig.  Rekommenderar alla att läsa på:  [länk] .  Självfallet är det ingen som menar att man ska använda denna myt för bokstavstro.  Den är ju själva motsatsen till bokstavstro!

  Ang. experiment med tid och rum och Atlantis kulturens undergång, så anser jag det bättre att förstå vad som gick snett än att upprepa historien i blindo.

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-14 13:03:00 inlägg #101, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page11#post10794163

 • Bizon,

  Jag undrade inget.  Du har själv citerat en länk ur min text  [länk]  så jag vet att du läst den.  Som jag där konstaterar:
  På baksidan att USA:s nuvarande dollarsedel finns ett måtto "E pluribus unum", som betyder att ur många kommer en - enandet av mångfald.  Och det passar ju in på den amerikanska drömmen att ena många nationaliteter till en stark nation.  Från mångfald, enighet, etc.

  Det finns från civilisationens barndom en ännu starkare idé, som vi kanske har glömt bort, och måste återupptäcka.  Nämligen att ur många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande.

  Den senare principen kallar den nutida Mesopotamiern Abdel-Masih Wazir, son till brigadgeneralen och den konservativa protestanten Annis Wazir, för The "Inanna principle" (IP).  Läs mer ur hans anteckningar och förklaringar på:
  • "From Inanna To the Internet and beyond"  [länk]
  • "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after"  [länk]
  • "Inanna keramik och smycken"  [länk]
  Du försöker i din kommentar dra ned nivån till politiska slagord.  Men "E pluribus unum" ovan är långt mer än ett slagord.  Det är en invokation, en besvärjelse, en rit.  När du använder sedeln deltar du i riten.

  Ang. mytmakarnas ambitioner så är jag inte tankeläsare, men konsekvensen är maskering av äldre myter.  När det sedan gäller liv hänvisar jag till
  1. oscar: berven 2012-10-13 15:30 #74  [länk]
  2. oscar: berven 2012-10-13 17:32 #80  [länk]
  som ju på ett utmärkt sätt vidarehänvisat till den värld av symbolik som förknippar kvinnan med liv.  Och även "Flower Of Life", "Vesica Pisces", o.s.v. som jag redan själv länkat till.  För mig är det inte svårt att se hur kvinnan kan anses vara närmare livets tillblivelse än mannen, oavsett den lilla spermien.

  Jag noterar att du liksom gamla testamentet tycker att kvinnan gjorde fel där med kunskapen.  Sedan:

  Jag har grunnat mer på din #69.  I den framkastar du frågan om det med tanke på människans nuvarande förstånd måhända är nödvändigt med en åderlåtning av vårt antal.  Detta är den dolda maktens plan, befolkningsreduktion, att göra sig av med "de onödiga ätarna".  Jag har ju jobbat hårt i ganska många år nu på upplysning för att vi många enade ska kunna skapa mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande.  För om vi visar att vi tål sanningen och att vi tillsammans kan arbeta konstruktivt med de verkliga frågorna, då tror jag inte det finns någon orsak att vi inte skulle få leva.  "Den som ser får leva", som jag myntade 2007-08-16.  Det jag har fokuserat på och vill fokusera på är att öka människors förstånd.  Kanske understundom med drastiska debattmetoder, men jag vill ju så varmt att vi ska klara det.  Alla.

     -- Kommentar till "Humanisterna stödjer böneutrop i Sverige" Leif Erlingsson 2012-10-13 23:41:00 inlägg #87, http://www.sourze.se/forum/thread/10793845/page9#post10794135

 • Hade inte tänkt skriva mer på ett tag, men när Inanna nämns så satte jag ihop en sida med andra Sourze-kommentarer i ämnet:  [länk] .

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Sökandet efter Gud" Leif Erlingsson 2012-07-06 15:59:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10786103/page3#post10786244

 • Mer Re:  oscar: berven 2012-06-29 02:08  [länk] :
  Feulliet, den tabloida mentaliteten, får dock individen att fokusera på 'givna uppgifter', som väldigt ofta redan har en lösning eller i bästa fall 'förutbestämt mål'.
  [länk]
  Feulliet, den tabloida mentaliteten, är ju eg. vad Abdel-Masih Wazir talar om i sina teorier.  Länkar några texter:
  1. "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor.[länk]

  2. "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]

  3. "From Inanna To the Internet and beyond[länk]

   Egen text:

  4. "Bypassing pentateuchian thinking[länk]
   The "Return of the Goddess" thinking is with my friend Abdel-Masih Wazir's words the Inanna Principle (IP), derived from the Inanna Myth from Sumerian times.  The Inanna Principle (IP) stands for from many united, diversity; no limitation on creativity and thinking.
   By NOT choking off information flow for people, we bypass the criminal network that protect each other's confiscatory activities.  Those wishing to take part in the revolution -- the real revolution as distinct from all those directed ones that have ended with us back in the same old trap again -- cannot take part in the choking off of this life-essential information flow.  Especially not with respect to technologies for free energy, cathing "the ether wind" that people like Stubblefield, Tesla, Reich and a host of others have done, calling it many names including "Radiant Energy".
   There's been so many inventions in this direction, but they have all failed to reach the public because the inventor acted hierarchically, built companies,  had trade secrets and where either bought up by secret-secret-secret types for loads of money, hounded through authorities, confiscations of equipment, break-ins, or plain murdered.  And also because the public never understood that unless they took personal responsibility for gaining this knowledge, they'd never get it.
  D.v.s. Feulliet, den tabloida mentaliteten = gammeltestamentligt tänkande = "pentateuchian thinking" (eg. första moseböcker-tänkande = Torah-tänkande).  Som mänsklighet behöver vi transcendera = ta oss över.  Det är f.ö. också det som är den initiering vi som mänsklighet håller på med.  Se vidare Jay Weidners tolkning av Stanley Kubricks Bowman (Skytten!) som den som visar vägen i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé", som jag tidigare har berört här på Sourze - [länk] - [länk] - [länk] - [länk] .

     -- Kommentar till "Informationskriget närmar sig" Leif Erlingsson 2012-06-29 11:57:00 inlägg #15, http://www.sourze.se/forum/thread/10785442/page2#post10785699

 • @ [länk] Leif E Ström 2012-04-01 13:39 #41:
  #31, Leif, har du funderat över ett samhälle där majoriteten drar åt samma håll, utan att någon blir lämnad, eller att processen inte lämnar skadliga spår efter sig.  Ingen politik har hitintills lyckats.  Att ägna tankekraft åt förändringar har nog aldrig varit mer kontraproduktivt än i dag.  I min omgivning anser flertalet att vad man kan orka med eller vill ägna sig åt, är på sin höjd sakfrågor som i första hand gynnar den egna ekonomin.  Påpekande angående egennyttan av funderandet, innefattar sällan en ömsesidig förståelse.  Börja med att fundera över ett av de politiska honnörsorden "solidaritet".  För att få innebörden vägd, bör utgångsläget alltid vara frivilligt.  Hur värderar du sambandet mellan frivillighet och demokrati?  Hoppas du förstått att mina frågor exkluderar alla som indirekt gör profit på politiska processer.
  Ja, till att börja med måste vi nätverka mellan småorterna för att var och en ort ska kunna bidra med det de är bra på.  Detta istället för att gå via centralorterna som centraliserat nu sedan många årtionden försöker strypa landsbygden.  Om varje ort gör det de är bra på så tror jag det blir det bästa möjliga samhället, med en parallell ekonomi.  Sedan behöver vi decentraliserad energi.  Rekommenderar här Dr. Jens Jerndal i hans senaste bloggning om den store pionjären för det nya paradigmet Dr. Brian O'Leary, prominent fysiker och vetenskaplig upptäckare i ordets verkliga betydelse:  [länk] (engelska).

  Filosofiskt är detta motsatsen till den filosofi som på latin står på de amerikanska dollarsedlarna, "E pluribus unum" - från många, enhet = enandet av mångfald.  Det är gammeltestamentligt tänkande, och måste gå under.  Istället behöver vi "Gudinnans återkomst" tänkande, eller med min vän Abdel-Masih Wazirs ord Inanna principen (IP).  Som är sprungen ur Inanna myten från sumerisk tid.  Inanna principen (IP) står för från många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande.  (Se vidare [länk] .)

  Genom att på detta sätt hylla mångfalden, kreativitet och tänkande istället för att strypa den, samt hylla gemensamma intressen och möten nätverksmässigt baserat på ömsesidigt intresse så tvingas ingen till oönskad förändring samtidigt som total förändring kommer att resultera!

  Eftersom din fråga om "sambandet mellan frivillighet och demokrati" blir irrelevant när centralstyrning tas bort, så hoppar jag den.

     -- Kommentar till ""Dumma indianer"" Leif Erlingsson 2012-04-01 20:35:00 inlägg #46, http://www.sourze.se/forum/thread/10779285/page5#post10779493

 • Du nämnde förresten något oerhört viktigt, Lilith.  Hon har definitivt med Inanna att göra!  Se t.ex. min kommentar 2011-04-10 08:02, som kan återfinnas tillsammans med andra av mina kommentarer kring Inanna principen (IP), [länk] .  Lilith representerar självständighet, självständigt tänkande.  De där figurerna som har utgett sig för att vara våra gudar, se Talmud, the Zohar o.s.v., kunde förstås inte tåla sådan insurbation.  På något sätt misstänker jag att de skapat någon form av blockering för dessa tankar, för jag känner att jag måste använda en väldig energi för att bryta igenom dem.  (Det är därför jag kallar mig "Tankebrytare", för att jag bryter igenom hjärntvätten.)  Läs om Lilith & Inanna, du förstår nog.  Länken ovan!

     -- Kommentar till ""Vi är en enda kropp"" Leif Erlingsson 2011-12-24 15:00:00 inlägg #46, http://www.sourze.se/forum/thread/10771923/page5#post10772107

 • Ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet.

  Abdel-Masih Wazir:  "Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp om att konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.".  "A-M Wazir föreläste i Sverige och USA från 1996 om "the Inanna principle" (IP), om gudinnan som tog makten - även gudaskapet/ansvaret - och gav till det vanliga folket att förvalta.  Det senare som förklaring till att Mesopotamien (nutida Irak, etc.) en gång var civilisationens vagga.  A-M Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk."  (Se vidare http://blog.lege.net/?/categories/98-Inanna-principen  [länk] .)

  Och "Så frågan är, vad var det som alla dessa kombinationer, vad var det som ledde till att de släppte fram kunskap, de var hungriga för kunskap, samtidigt som de accepterade att här var det en myt som säger, vill ni ha gudomlighet så får ni gudomlighet.  Med andra ord, ni äro ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.  Jag, Inanna, ger er en gudomlighet.  The rest is your responsibility (resten är ert eget ansvar), och här säger jag att det som fanns innan gamla testamentet var mycket mer avancerat än gamla testamentet."  (Abdel-Masih Wazir till mig den 13 januari 2009,  http://abboudiwazir.lege.net/Inanna_keramik_och_smycken.html  [länk] http://abboudiwazir.lege.net/doc/AMW_Inanna_keramik_20090113.mp3  [länk] .  Du kan alltså ladda hem MP3 filen och höra det från hans egen röst!)

  Vi här i Europa tycks förresten vara intimt förknippade med civilisationens vagga, se t.ex. "Michael Tsarion" "DNA of King Tut" http://www.google.com/search?q=%22Michael+Tsarion%22+%22DNA+of+King+Tut%22  [länk]
  och "The God Kings of Europe" http://www.google.com/search?q=%22The+God+Kings+of+Europe%22  [länk] .  Irland tycks vara nyckeln.

  Leif Erlingsson
  2011-12-18

     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Inanna principen (IP)" Leif Erlingsson 2011-12-18 19:14:00 inlägg #1, http://www.sourze.se/forum/thread/10771751/page1#post10771752

 • Tack, Hans, för länken till Mikael Wiehes sansade artikel, citerar ur den här under, och för din egen klarsynta lägesrapport.
  Citerar ur Mikael Wiehes replik [länk] :
  "Detta måste man se för att förstå den oerhörda lockelse som Kuba utgör för hundratals miljoner människor i Latinamerika och övriga delar av världen. För dem blir denna - relativa - välfärd som finns på Kuba en ouppnåelig dröm jämfört med deras egen tillvaro.

  Mot detta står den av USA förespråkade "demokratiseringen" av Kuba.

  Människor har sett vad det har inneburit i Afghanistan.  Människor har också sett vad det har inneburit i Irak.  Människor i Latinamerika vet vad USA-stödd "demokrati" betydde i Chile under Pinochet, Argentina under Videla, Haiti under Papa Doc, Dominikanska Republiken under Trujillo, Paraguay under Stroessner, Nicaragua under Somosadynastin, i Brasilien, Peru, Guatemala, Uruguay, El Salvador, med flera länder: hundratusentals mördade, miljoner torterade och ytterligare miljoner drivna i landsflykt.  För att inte nämna dem som av den förda ekonomiska politiken förvisats till slum, fattigdom, sjukdomar och underutbildning.
  "
  och
  "Men jag ser ett samband mellan försvaret av Kubas rätt till självbestämmande och försvaret av de folkliga landvinningar som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen frikyrkorna med flera uppnått i Sverige.  I båda fallen är motståndarna de anhängare till den liberala ideologi som ser möjligheten till personlig ekonomisk vinning som enda mått på ett lands framgångar.  Och i båda fallen döljer de sin verkliga agenda bakom paroller om "frihet" och "demokrati"."

  Som du själv skriver Hans,
  "I en demokrati kan man rimligen begära att ödesfrågor som "Ska vi gå i krig eller inte?" noggrant diskuteras innan beslut fattas.  Tyvärr kan det inte påstås att någon offentlig debatt om frågan fördes i Sverige innan vi hux flux förväntades ställa upp på folkmord.  Den största ynkedomen är att samtliga riksdagspartier sex år senare tycker att det är helt okej att vi krigar för USA och Nato.  Vilka representerar de med den inställningen?"
  Som du kanske känner till har jag själv förmedlat djup systemkritik gentemot detta, som i "Krigslegitimerare" fr. 2009-02-03, [länk] .  Denna återfinns förresten även bland mina civilisationskritiska texter, som kritiserar de senaste tvåtusen åren av mänsklig civilisation, [länk] + [länk] (två separata länkar).

     -- Kommentar till "Wiehe, Fisk, demokratin och pengarna" Leif Erlingsson 2011-12-18 14:57:00 inlägg #3, http://www.sourze.se/forum/thread/10771599/page1#post10771735

 • Ouups.  Min gulmarkering försvann när jag sluttrimmade html-koden för att få plats i en kommentar.  Stycket som skulle ha varit gulmarkerat i förra kommentaren nu upprepat:
  "Det är värt att citera längre stycken av Gilad Atzmons väl formulerade och humoristiska hädelser:
  "Det 'judiska folket' är ett påhittat begrepp, bestående av ett imaginärt förflutet med väldigt lite att backa upp det med, rättsmedicinskt, historiskt eller via text [...] Inte heller har mycket hittats i Sinaiöknen för att bevisa historien om det legendariska uttåget ur Egypten - tydligen tågade tre miljoner hebreiska män, kvinnor och barn omkring där i fyrtio år utan att lämna en enda Matzo Ball efter sig [...] "
  "

     -- Kommentar till "Träffsäker kritik av judisk identitetspolitik" Leif Erlingsson 2011-10-22 23:49:00 inlägg #22, http://www.sourze.se/forum/thread/10768582/page3#post10768884

 • "Det är värt att citera längre stycken av Gilad Atzmons väl formulerade och humoristiska hädelser:
  "Det 'judiska folket' är ett påhittat begrepp, bestående av ett imaginärt förflutet med väldigt lite att backa upp det med, rättsmedicinskt, historiskt eller via text [...] Inte heller har mycket hittats i Sinaiöknen för att bevisa historien om det legendariska uttåget ur Egypten - tydligen tågade tre miljoner hebreiska män, kvinnor och barn omkring där i fyrtio år utan att lämna en enda Matzo Ball efter sig [...] Om Shlomo Sand är korrekt, så utgör judarna, snarare än en ras, ett kollektiv av många folk som har kidnappats av en nationell rörelse baserad på myter."
  Ja, om Sand har rätt då har det konsekvensen att termen antisemitism är fattig på reell innebörd eftersom majoriteten av judar inte är av semitiskt ursprung:
  "Med andra ord kan kritik av judisk nationalism, judisk lobbying och judisk makt endast realiseras som en legitim kritik av ideologi, politik och praktik."
  Gilad ger sig på en träffsäker kritik av den forskning som existerar om Förintelsen som religion, och han identifierar Professor Yeshayahu Leibowitz, vid Hebrew University som den förste att påpeka att förintelsen har blivit den nya judiska religionen.
  "Denna nya religion är konsekvent nog att definiera sina 'antikrister' (förintelseförnekare), och kraftfull nog att förfölja dem (genom lagar mot förnekande av Förintelsen och mot hatpropaganda)."
  "

    - Intressant.  Jag använde "gulpenna" på det jag särskilt vill kommentera:

  Läs under "The art of authentic forgery" i min text på [länk] .  Det räcker alltså inte med att man inte kunnat visa på sin historia, man har fyllt sitt nationalmuseum med förfalskningar som man länge har kallat "äkta".  Den närmaste parallell jag kommer att tänka på, är en mormonprofet som när jag 1988 nyligen blev mormon bara några få år innan hade validierat Mark W. Hofmanns förfalskade "tidiga mormonartefakter" såsom äkta, genom att för mormonkyrkans räkning för dyra pengar köpa dem.  Jag berättar mer i fotnot 11 på [länk] .  Som jag där också nämner, jag köpte boken jag citerar ur på länken i mormonernas Zion Provo, Utah den 10 september 1990 och läste den genast, men det skulle dröja till 2004 innan jag själv vågade tänka ut konsekvenserna fullt ut av det jag egentligen hela tiden visste.  Så, att se inåt är inte det lättaste.  Det är jag själv den förste att erkänna.

  Jag hann vara mycket aktiv mormon i 15 1/2 år, innan jag "gick igenom själens mörka natt", och fann att det som fanns på andra sidan denna själsliga långresa gjorde allt värt det, och mer därtill.

    - Jag kan nu nå de mål jag trodde jag skulle kunna nå som mormon, men som jag aldrig skulle kunnat nå där inne i tankefängelset.  De tror att de ska kunna bli "som gudar".  Men då måste man tillåta sig att tänka självständigt, utan att låta auktoriteter och dogmer begränsa tänkandet.  Och det vågar de inte...  Inanna-myten är mer tillämplig.  [länk] .  Nämnde jag att mormoner är wanna-be judar? :)

     -- Kommentar till "Träffsäker kritik av judisk identitetspolitik" Leif Erlingsson 2011-10-22 23:42:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10768582/page3#post10768877

 • adalbert [länk] #163, skulle precis skriva det när jag upptäckte att Jocke redan i påföljande inlägg kommenterat att det det fanns flera tidigare och större högkulturer i de trakterna.  Själv har jag återkommande föreslagit att återknyta till den kultur som långt före Euclides hade geometri, matematik o.s.v..
    - Ska vi ha ett lock på vårt tänkande -- typ allt tänkande är redan gjort, alla uppfinningar är redan gjorda, och andra dumheter som har uttryckts -- eller ska det inte finnas något vi kan avhållas från att föreställa oss och göra?  (Jmf. KJV Bible, Genesis 11:6.)  Det sattes just ett lock för vårt tänkande -- det är i tänkandet det börjar, allt vi gör.  Och det locket sattes genom de patriarkala bokreligionerna, i dag huvudsakligen representerat av judendomen.

  Kort citat ur Abdel-Masih Wazir "Humanity:  a civilization manqué.  The stupidity factor." från 1996 [länk] :
  • Do we need a new Mesopotamia?  What was it my ancestors had which we lack?  Creation of the tools of civilization!and science?  Ca 5000 BC Agriculture the Wheel.  Sail.  Writing.  Mathematic.  Geometry, (IM. 55357 c. 1800 B.C. while Euclid about 325-265 BC)  Abstraction.  Law (Eshuna 2200 BC, i.e. even before Hammurabi’s code), advance Mythology etc no ceiling on/for creativity or thinking, however after the introduction of the monotheistic biblical religions there has been a roof/a cap put on top of the movement of intellect, and hey presto lysenkoism is true, possible!  See Mesopotamian mythology; the goddess Inanna offering humanity even God ship as one of a about a hundred different Me, i.e. no intellectual/spiritual limitation.  Versus the Egyptian/pharaoh Maat and the biblical Ma’al (God’s realm), are beyond man!
  MISSA INTE:  "no ceiling on/for creativity or thinking, however after the introduction of the monotheistic biblical religions there has been a roof/a cap put on top of the movement of intellect"!

     -- Kommentar till "Israels födelse och Rosemary's baby" Leif Erlingsson 2011-08-28 15:12:00 inlägg #177, http://www.sourze.se/forum/thread/10733654/page18#post10764418

 • I #74 uttryckte jag hur Patriarkatet nu matchar i civilisationskollaps-hänseende så att det är dags för en ny balans.  I det sammanhanget vill jag tillägga att Abdel-Masih Wazir understryker att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk.  Han talar om predation som är överlevnadsinstinkt, bl.a..  Han brukar likna vid rovdjursmamman.  Själv tänker jag som sagt att vi behöver skapa en ny balans.
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 22:55:00 inlägg #85, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page9#post10764246

 • Till Jocke:  Vill du veta det får du läsa min artikel här på Sourze "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" (enligt din önskan får du ingen länk), samt det jag skrivit om Inanna Principen o.s.v..  Du är mycket lat, men jag är inte din sekreterare.
     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 21:57:00 inlägg #79, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page8#post10764228

 • Bizon #72, jag misstänker att ursprunget till att den starka kvinnan för ganska många tusen år sedan nu valde att istället låta männen styra var en större katastrof orsakad av kvinnor genom att de krafter de utövade kom i obalans och därvid förstörde en världsvid civilisation.  Detta material finns i det allmänna medvetandet och har "plockats upp" av ganska många.  Jag kan tänka mig det som förklaring till att Gudinnan avsade sig kraften till Patriarkatet.  (Se t.ex. Inanna Principen (IP) [länk] .)

  Det sagt, så matchar nu Patriarkatet i civilisationskollaps-hänseende, så det är dags för en ny balans.

  Men du har rätt i första stycket.  Din fråga på egen rad "Är möjligheten till överflöd verkligen underställt vissa människors behov av makt ?" besvarar jag givetvis jakande, men det går längre än så.  Överflöd är ej kompatibelt med nuvarande samhällssystem.  Som jag konstaterade redan 2007, "samhällssystemet som det ser ut kan inte överleva frånvaro av begränsning.  Det är därför det 'känner sig' tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltså, för att förstå detta, föreställa sig samhällssystemet som en varelse vi visserligen själva har skapat, men en varelse som nu kämpar för sitt liv.  Den kan inte kosta på sig något medlidande.  Ingen nåd.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjälper.  Kanske det även i samhällssystemets fall handlar om en fantasikris; att inte kunna föreställa sig att transmutera sig själv till ett system som bygger på att administrera överflöd.  Ett motstånd mot det livsbejakande." ("Fantasikrisen".)  Se även "Stupiditetsteori" [länk] och "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor." [länk] om att system blir egna varelser, som skyddar sig själva.

  Fortsätter i nytt inlägg...

     -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-25 20:23:00 inlägg #74, http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page8#post10764210

 • Re:  [länk] GunnarL #107

  Smutskastningstaktiken med mobbingstekniker involverande bl.a. epitetet antisemetism samt tal om att det liknar dårhus så snart andra vågar försöka utvidga sina mentala horisonter avslöjar ett gammeltestamentligt tänkandet som verkar begränsande på den mentala yta man förmår beträda.  Den som försvarar tänkandet skambelägger nämligen envar som vågar ta ett steg utanför dessa mentala bopålar.

  Men tvärtom mot den uppenbara ambitionen att lägga under sig hela världen, så blir resultatet en instängning i en mental tvångströja ur vilken man inte kan befria sig.

  Någon demon från en annan dimension skrattar nog gott i bakgrunden, hö-hö-hö.


  Se gärna vidare detta omvänt kronologiskt sorterade urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar selekterat på förf. Leif Erlingsson, om Inanna principen (IP):  [länk]   och...

  Inannaprincipen (The Inanna Principle), se vidare "From Inanna To the Internet and beyond[länk]     "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]     och rubriken The Inanna Principle uppe till vänster här:  [länk] .

  Klarsynta hälsningar från "Leif Kokopelli" [länk]

     -- Kommentar till "Attentatet i Norge - varför denna förvåning?" Leif Erlingsson 2011-08-18 11:21:00 inlägg #122, http://www.sourze.se/forum/thread/10761190/page13#post10763491

 • [länk] #110:  - Lennart, formuleringen finns dock där.  Se det korta extra indragna stycket i den första punktade texten.  Länk dit på nytt...  [länk] .    Jag skrev alltså i inlägg #104 [länk] :  Se gärna även Abdel-Masih Wazir kommentar om den svenska sociala ingenjörskonsten "som bl.a. ledde till "Husnegreri" i svensk invandrarpolitik dvs. inordning eller underordning"

  Abdel-Masih Wazir har huvudsakligen utvecklat sina teorier verbalt, p.g.a. hans dyslexi.  Men det finns en del mycket kompakta texter, som den länkade.  Han vill att kunskapen i enlighet med inannaprincipen (ett begrepp han själv har myntat) kommer alla människor till del, och att den alltså inte inlemmas i eliternas styrmekanismer.

  Inannaprincipen (The Inanna Principle), se vidare "From Inanna To the Internet and beyond[länk]     "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]     och rubriken The Inanna Principle uppe till vänster här:  [länk] .

     -- Kommentar till "Här är bevisen: Eliten äger världen... och dig" Leif Erlingsson 2011-08-13 08:00:00 inlägg #111, http://www.sourze.se/forum/thread/10762038/page12#post10762936

 • De som vill tvinga på andra ordning är inte stort bättre än terrorist-norrmannen.  Att läsa text uppdelat med ... känns för mig helt naturligt -- det är så jag själv tänker.  Att jag själv sällan skriver så är en anpassning till de som mår dåligt av denna "oordning".  Men verkligheten är kaotisk, många samband på kors & tvärs, som alla mina länkar...  Verkligheten slutar ibland med ERROR:::  Matematikern Kurt Gödel visade detta långt efter att Hobbes kropp multnat i en gammal grav.  [länk] .    Inannas kaotiska obegränsade oordning (symboliserat av hennes hår/vasstaven) är sann.  [länk] .    De monoteistiska religionernas lock/tak på kunskap är LÖGN.  Anarki vs. judisk lag...      Kan upprepa ... :)
     -- Kommentar till "En arbetskraftsarmé som inte används" Leif Erlingsson 2011-08-01 01:18:00 inlägg #39, http://www.sourze.se/forum/thread/10761237/page4#post10761516

 • Aguirre #17 [länk] :  - Ska vi ha ett lock på vårt tänkande -- typ allt tänkande är redan gjort, alla uppfinningar är redan gjorda, och andra dumheter som har uttryckts -- eller ska det inte finnas något vi kan avhållas från att föreställa oss och göra?  (Jmf. KJV Bible, Genesis 11:6.)  Det sattes just ett lock för vårt tänkande -- det är i tänkandet det börjar, allt vi gör.  Och det locket sattes genom de patriarkala bokreligionerna, i dag huvudsakligen representerat av judendomen.

  Kort citat ur Abdel-Masih Wazir "Humanity:  a civilization manqué.  The stupidity factor." från 1996 [länk] :
  • Do we need a new Mesopotamia?  What was it my ancestors had which we lack?  Creation of the tools of civilization!and science?  Ca 5000 BC Agriculture the Wheel.  Sail.  Writing.  Mathematic.  Geometry, (IM. 55357 c. 1800 B.C. while Euclid about 325-265 BC)  Abstraction.  Law (Eshuna 2200 BC, i.e. even before Hammurabi’s code), advance Mythology etc no ceiling on/for creativity or thinking, however after the introduction of the monotheistic biblical religions there has been a roof/a cap put on top of the movement of intellect, and hey presto lysenkoism is true, possible!  See Mesopotamian mythology; the goddess Inanna offering humanity even God ship as one of a about a hundred different Me, i.e. no intellectual/spiritual limitation.  Versus the Egyptian/pharaoh Maat and the biblical Ma’al (God’s realm), are beyond man!
  MISSA INTE:  "no ceiling on/for creativity or thinking, however after the introduction of the monotheistic biblical religions there has been a roof/a cap put on top of the movement of intellect"!

     -- Kommentar till "Försvarar vi demokratin?" Leif Erlingsson 2011-07-27 09:40:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10760891/page2#post10761078

 • Som jag nyss skrev i annan tråd, "Den vetenskapliga mobbingen a' la' VoF + sionism lämnar vi snart bakom oss.  Istället obegränsad kunskap a' la' den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse om kunskapshunger och accepterandet av kunskap [länk] .  Se ex. "How Consciousness Creates Reality" av Claus Janew [länk] ."  (Tbx [länk] )  Det system som kommit till vägs ände ( [länk] och artikeln ) har en enda "chans", och det är totalt världskrig.  Och det är vad de satsar på.

  De är dock körda.  Det är bara fråga om hur jobbigt det kommer att bli, och den saken är helt upp till dig och mig.


     -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-06-19 16:24:00 inlägg #25, http://www.sourze.se/forum/thread/10748395/page3#post10757109

 • Rättelse:

  PS:  Vetandet har bara satt foten i startgropen... [länk] .  Den vetenskapliga mobbingen a' la' VoF + sionism lämnar vi snart bakom oss.  Istället obegränsad kunskap a' la' den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse om kunskapshunger och accepterandet av kunskap [länk] .  Se ex. "How Consciousness Creates Reality" av Claus Janew.

     -- Kommentar till "Vanliga människor eller ovanliga?" Leif Erlingsson 2011-06-19 16:07:00 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10756889/page3#post10757106

 • PS:   Vetandet har bara satt foten i startgropen... [länk] .  Den vetenskapliga mobbingen a' la' VoF + sionism lämnar vi snart bakom oss.  Istället obegränsad konskap a' la' den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse om kunskapshunger och accepterandet av kunskap [länk] .  Se ex. "How Consciousness Creates Reality" av Claus Janew.

     -- Kommentar till "Vanliga människor eller ovanliga?" Leif Erlingsson 2011-06-19 16:04:00 inlägg #20, http://www.sourze.se/forum/thread/10756889/page2#post10757105

 • #25 - Dag (tbx [länk] ), en fantastisk utveckling av ett tema jag vidrörde här:  [länk] . . . :

  "The modus operandi of the hierarchical system is spelled out in Latin on the U.S. dollar bill, "E pluribus unum" -- from many, unity = the uniting of plurality.  This is pentateuchian thinking.  It is doomed to go under.

  The "Return of the Goddess" thinking is with my friend Abdel-Masih Wazir's words the Inanna Principle (IP), derived from the Inanna Myth from Sumerian times.  The Inanna Principle (IP) stands for from many united, diversity; no limitation on creativity and thinking."
  _
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Terror bakom smitta" Leif Erlingsson 2011-06-05 22:54:00 inlägg #31, http://www.sourze.se/forum/thread/10755763/page4#post10755875

 • Intressant. Men Wasstaven är Inannas hår... [länk] . Mesopotamien (nutida Irak, etc.), civilisationens vagga. Sedan Egypten. Se även [länk] .

  Såg förresten lite av Michael Tsarion som kan vara av intresse:
  "KING TUT'S DNA REVEALED (LINKS TO ATLANTIS/LIES ABOUT ANCIENT EGYPT) BLOODLINE DECEPTION

  What lies are told about ancient Egyptian royalty, genetics and bloodlines? With the DNA of King Tut leaked, Michael Tsarion talks with Jeff Rense on the new genetic discoveries proving that Pharaoh Tutankhamen is of western ancestry and it's implications about Ancient Egypt as well as it's links to Atlantis."
  1. Part 1 [länk]
  2. Part 2 [länk]
  3. Part 3 [länk]
  4. Part 4 [länk]
  _

     -- Kommentar till "Treenigheten dekrypterad" Leif Erlingsson 2011-06-01 12:31:00 inlägg #2, http://www.sourze.se/forum/thread/10755293/page1#post10755499

 • Relevanta referenser:
  • Bra! Sejda bör man, annars dör man! Freja kanske är Inanna, eller är det tvärtom? Vikingarna lär enligt en engelsk historiker komma från Babylonien, från de människor som hade "guda-gener", som gjorde att de överlevde den pest eller vad det var som utrotade alla andra. (Ref: [The] God-Kings Of Europe - Hugh Montgomery" [länk] .)
      -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-04-06 11:34:00 inlägg #10, [länk]

  • Thomas L. Aabo inlägg #12, [länk] , ja, vilka missfoster det finns, som hoppar tillbaka tusentals år i tid och rum till Babylon och planterar ut blonda Sumeriska mumier och DNA bevis för sina avfällingsteser om att vi blonda blåögda nordbor är från Babylon! Jag förstår att du är upprörd över sådana trick! Och sedan att ENKI = Inge, "någon oviktig halvgud - ingen som vet", IDIN = Oden, kungens titel = IDINNA. Tidsmanipulationer av avfälliga akademiker-missfoster måste förbjudas, eller hur? Kanske vi äntligen kan hitta en gemensam ståndpunkt?! (OBS: Skrivet med "tongue in cheek" / glimten i ögat :) )
      -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-04-07 12:48:00 inlägg #13, [länk]

  • Det är väl mer som det ser ut i dag. Byt ut "hade" till "har". Slarv av mig. Men tack för att du nämner Lilith! Hon har definitivt med Inanna att göra! [länk] . Om du t.ex. läser texten från Library of Halexandria som jag fick som första sökträff nyss ( [länk] ), så läser vi bl.a. "The earliest representations of Lilith seem to be as a great winged Bird Goddess, a wind spirit, or one associated with the Sumerian, Ninlil, Goddess of the Grain, and wife to Enlil. As the "hand of Inanna", Lilith was notorious for bringing men from the street and fields of war to Inanna's temple for holy sexual rites, in which the intention was to civilize the people. The sacred sexual customs were, in fact, considered the greatest gift of Inanna. As Adam's first wife, however, Lilith really got into trouble with the patriarchy. She had the audacity to want to be treated as Adam's equal. According to Hebrew mythology, the Babylonian Talmud, the Zohar, and the Alphabet of Ben Sira, Lilith refused to lie below Adam, and thus set the archetypal example for later feminists. God allegedly threatened her by decreeing if she did not submit to Adam, that "one hundred of her children would die every day." Lilith chose exile." Tack igen.
      -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-04-10 08:02:00 inlägg #17, [länk]

  _
     -- Kommentar till "[Ingen Artikel!] The Viking Serpent" Leif Erlingsson 2011-06-01 01:02:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10754367/page1#post10755486

 • Det är väl mer som det ser ut i dag. Byt ut "hade" till "har". Slarv av mig. Men tack för att du nämner Lilith! Hon har definitivt med Inanna att göra! [länk] . Om du t.ex. läser texten från Library of Halexandria som jag fick som första sökträff nyss ( [länk] ), så läser vi bl.a. "The earliest representations of Lilith seem to be as a great winged Bird Goddess, a wind spirit, or one associated with the Sumerian, Ninlil, Goddess of the Grain, and wife to Enlil. As the "hand of Inanna", Lilith was notorious for bringing men from the street and fields of war to Inanna's temple for holy sexual rites, in which the intention was to civilize the people. The sacred sexual customs were, in fact, considered the greatest gift of Inanna. As Adam's first wife, however, Lilith really got into trouble with the patriarchy. She had the audacity to want to be treated as Adam's equal. According to Hebrew mythology, the Babylonian Talmud, the Zohar, and the Alphabet of Ben Sira, Lilith refused to lie below Adam, and thus set the archetypal example for later feminists. God allegedly threatened her by decreeing if she did not submit to Adam, that "one hundred of her children would die every day." Lilith chose exile." Tack igen.
     -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-04-10 08:02:00 inlägg #17, http://www.sourze.se/forum/thread/10748395/page2#post10749454

 • Bra! Sejda bör man, annars dör man! Freja kanske är Inanna, eller är det tvärtom? Vikingarna lär enligt en engelsk historiker komma från Babylonien, från de människor som hade "guda-gener", som gjorde att de överlevde den pest eller vad det var som utrotade alla andra. (Ref: God-Kings Of Europe - Hugh Montgomery" [länk] .)
     -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-04-06 11:34:00 inlägg #10, http://www.sourze.se/forum/thread/10748395/page1#post10749036

 • PS: Problemet är att Abdel-Masih Wazir är dyslektiker. För han borde ha skrivit ett antal böcker för att reda ut ämnet. Han vill dock inte ge bort ämnet till Harward eller så, kanske han känner att det hör hemma bland folket precis som IP (Inanna principen) säger. Så, vad gör vi med det? Sedan tror jag man kan ta hjälp av såväl esoterisk gudinnekult i hinduismen - vad jag förstår okänd i väst - som av gudinnekult i flera andra myter från runt om i världen. Spåren finns där, trots Inkvisitionens idoga arbete.
     -- Kommentar till "Patriarkala maktsystem på väg mot dumhetskollaps" Leif Erlingsson 2011-04-04 18:51:00 inlägg #6, http://www.sourze.se/forum/thread/10748395/page1#post10748796

 • Jo. Men som jag för en stund sedan skrev till Red. när jag bad dem byta ut till engelskspråkiga Wikipedia [länk] , den motsvarande engelska texten på engelska Wikipedia är dock hyfsad. Jag upplever det varje gång jag går dit istället, en helt annan värld!
     -- Kommentar till "Jag vill slippa välja!" Leif Erlingsson 2011-04-04 14:18:00 inlägg #142, http://www.sourze.se/forum/thread/10748132/page15#post10748757

 • Jovisst Nexa, ska man kallas galen så är det lika bra att det sker rejält. Inga fjantiga halvmesyrer, här! Förresten kom min totalsågning av vår civilisation in i morse, se [länk] . Sourze Red. har i den artikeln på eget bevåg lagt in en svensk Wikipedia-länk om Inanna. Jag skulle själv aldrig använda svenska Wikipedia som referens till en artikel om inte svenska Wikipedias agerande var en del av ämnet eftersom folk av Kalles sort har kontrollen över innehållet där. Texten där om Inanna var också vad man kunde förvänta från den rådande ordningen.
     -- Kommentar till "Jag vill slippa välja!" Leif Erlingsson 2011-04-04 12:02:00 inlägg #139, http://www.sourze.se/forum/thread/10748132/page14#post10748734

 • PS: Se även andra texter om/kring detta kunskapsområde på [länk] samt på [länk] . A-M Wazir påpekar att Inanna principen (IP) är 'femalian' - inte feministisk. Även Ditta Rietuma med Gender Economy (GE) och femimasculism har något intressant att säga, om hur förena det bästa ur gudinneenergier och maskulina energier, utan att hon direkt använder de termerna: [länk] .
     -- Kommentar till "Libyen dyr reality-reklam för JAS" Leif Erlingsson 2011-03-31 11:18:00 inlägg #24, http://www.sourze.se/forum/thread/10747983/page3#post10748087

 • @ Dan, som jag ser det så är sionismen en ännu dummare inkarnation av judendomen. Som är en av manifestationerna av det patriarkala hierarkiska pyramidala maktsystem som har varit i kontroll de senaste några tusen åren. Långt tidigare härskade gudinneenergierna. Inanna-myten om kunskapshunger och accepterandet av kunskap. Gudinnan Inanna besökte efter att ha bekräftat sin sexualitet hennes farfar kunskapens Gud Enki och lockade honom att skänka henne civilisationens essens som kallades me. Dessa, varav gudaskap är en, gav hon till det vanliga folket att förvalta och utforska. Resultatet av detta var att människan kunde bli gud om han så önskade men att han måste ta det goda med det onda, livsglädjens me såväl som krigets me. Det var en myt som säger, vill ni ha gudomlighet så får ni gudomlighet. Men ni är ansvariga för er själva. Ingen gud, ingenting. Och det är klart att när man inte hade någonannanismen att luta sig mot så hade man ingen att skylla på när det gick snett. Så auktoriteten (Jahve) lockade den manliga aspekten (Adam) att ge upp sitt eget ansvarstagande för kunskap, och att ge upp själva kunskapen, för att dogmatiskt följa auktoritativa påbud. System. Priset är att allt är bakfram. Liv är död, kunskap är ond, o.s.v. Vi lät oss lockas in i det levande, onda systemet – som vi kallade för gott. Jag nämnde detta och mer i Mohamed Omars intervju med mig 2009-05-06, [länk] .
     -- Kommentar till "Libyen dyr reality-reklam för JAS" Leif Erlingsson 2011-03-31 11:08:00 inlägg #23, http://www.sourze.se/forum/thread/10747983/page3#post10748085

 • PS: Finns i min näst sista länk: "Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens, där gudinnan Inanna efter att ha bekräftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade “me” (uttalas “may”). Dessa me, varav gudaskap är en, ger hon till det vanliga folket att förvalta och utforska. Konsekvensen av att ge människan dessa me var att människan kunde bli gud, om hon så önskade, men att hon måste ta det goda med det dåliga. Såväl me för livsglädje som me för krig. Härur hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc. När gudinnans kraft avtog så avtog även det fria informationsutbytet, och avmystifieringen av kunskap förvändes till motsatsen. (Från Abdel-Masih Wazirs summering av temat i myten. Se även Diane Wolkstein & Samuel Noah Kramer: Inanna: himlens och jordens drottning; Hennes sånger och myter från Sumer, I tolkning av Gunilla Hultgren, Trevi förlag Stockholm 1995, ISBN 91 7161 142 8.)"
     -- Kommentar till "Foliehattar spekulerar om 11 september" Leif Erlingsson 2011-02-23 08:42:00 inlägg #1777, http://www.sourze.se/forum/thread/10736503/page178#post10741970

Extra:
 • O.B.S.:
  Den här insatta kommentaren har aldrig funnits på Sourze.


  2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

  Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).

 •    -- Kommentar till samtliga Sourze diskussioner 2013-06-18 00:00 av Leif Erlingsson - blockerad från Sourze 2013-05-07; en dryg månad innan det gamla forumet slängdes.  [Tillägg utanför Sourze]


Sidan genererad 2013-08-28 13:19:11