Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Attentatet i Norge - varför denna förvåning?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Attentatet_i_Norge__varfor_denna_forvaning/Sourze_style.html .
Jag är emot! - Orsak,din artikel verkar något osammanhängande! - Ur min synpunkt sett! - Men vi talar kanske olika språk? - Mvh.
Torstein Viddal (norsk journalist som bor några minuters promenad från där det smällde i Oslo):  "Oslo Zionist terror NOT a false flag op"    [länk]     [länk]
Min egen fundering:  Om det inte blir tydligt för en bredare allmänhet att detta dåd kommer ur sionistiska extremistkretsar så kommer fängslanden av systemkritiker att accepteras av nordisk allmänhet "för att inte något sådant här ska upprepas".  Med hälsning från "Leif Kokopelli" [länk]
Man förstår att Anders Behring Breiviks handlingskraft imponerar på sionist-Extremister [länk] .  Man får vara glad att svenska d:o hittills inte hyllat honom.  Eller...  Jag har förstås inte kollat "Simulevs blogg" ännu.  Fick i ett mail kommentaren att Simulevs blogg är required reading om man vill hitta Breiviks svenska fanklubb.  Frågan är om man verkligen vill det.  Men om inte SÄPO gör sitt jobb, så kanske man borde, för att undvika mer Svernsk terror.  "Simulevs blogg" [länk] .

Denne Simulev blev tydligen utkastad från Carl Bildts blogg för att han förespråkade folkmord på palestinierna, något jag själv hade glömt bort men som nämndes kring 2005 i den svenska bloggosfären.
"Simulevs blogg" har inte uppdaterats på några år, ser jag.  Man får läsa det gamla materialet och följa länkarna för att hitta de svenska sionist-extremisterna.
Du skulle inte frågat de sista frågorna. Då kanske jag skulle sagt något.
De sista frågorna låter inte bra. Tyvärr.
Lite underliga kommentarer på den här artikeln så här långt faktiskt. Författaren ställer frågan: Beror människovärdet på den geografiska belägenheten? - eller något i den stilen. Människovärdet är naturligtvis detsamma oavsett var på denna jord du bor. Men engagemanget ökar självklart ju närmare dig själv olyckan drabbar. Om jag läser i tidningen att en familj från Lycksele (150 mil från mig) utplånats i en bilolycka så är det bara en notis. Om min granne skulle omkomma i en olycka så är det omedelbart en tragedi! Det är ju så vi fungerar och den som påstår något annat ljuger helt enkelt. Vi är ju bara människor och problemens storlek varierar självklart med avståndet.
#9 Håller inte med dig där Gunnar. Man kan givetvis göra det enkelt och säga som du gör att folk fungerar så och där slutar historien. Men jag vill påstå att fler och fler börjar ändra den uppfattningen.

Om vi nu räknar bort familj och nära vänner så kan jag ärligt säga att jag lider lika mycket med en familj i Bangladesh eller i Chicago eller i Lycksele, som drabbas av en tragedi. Om det har och göra med hur jag uppfattar människovärdet eller att jag kommit till den slutsatsen att vi kommer alla från samma källa, låter jag vara osagt. Troligtvis en kombination.

En förlust är en förlust varhän den än inträffar. Och tills vi kommer till den slutsatsen allihopa så kommer vi tilåta att miljoner svälter/bombas/mördas på vår planet, så länge det inte är i vår hemstad. Och med hjälp av detta förhållningssätt så plockas vår frihet ner i molekyler.
10/ Och då tror jag att du ljuger Spartacus - eller åtminstone lurar dig själv. Jag tror att du blev mer berörd när 800 svenskar dog på Estonia än när du läser i tidningen att 30.000 kineser dött i en översvämning. Du får gärna rätta mig om jag har fel men jag är ganska övertygad om att jag har rätt.
#11, GunnarL: Du bör kanske betänka att det faktum, att du själv inte kan/vill/mäktar med att se saker på ett visst sätt, inte nödvändigtvis leder till att andra oxå funkar så.... Jag tror att du projicerar ditt eget väsen på spartacus i det här fallet. Vi är alla olika, har olika utgångspunkt och synsätt:-) (Fan va trist det vore annars;-)
Mvh / Mats
Jag är besviken och arg. Tyvärr inte förvånad. Jag under långt tid sett den ökande segregeringen i samhället. Det heter i media att "samhället har blivit hårdare". Det sägs också att inget är nytt under solen. Det som alltid sker, när samhället dras åt olika håll. Det är att våldet ökar markant. Vi har invaggats i en falsk trygghet. Att det moderna samhället är en effektiv maskin som håller de som protesterar på mattan. Det dådet visar. Det är att en enda människa kan kasta oss alla ner i ett helvete. Jag tror att det är tid till eftertanke. Om vad som är viktigt och hur framtiden ska se ut för alla.
12/ Naturligtvis är det en gåva att vi är olika MatsB. Annars hade livet varit trist. Däremot förstår jag inte din kommentar där jag antas "projicera mitt eget väsen på Spartacus". Men visst är vi olika. En del av oss är t.o.m. mer olika än andra (läs Grisfarmen - där är vi alla jämlika fast en del är mer jämlika än andra). Men olikhet är ju definitivt. Jag sitter ibland och studerar människor och noterar att det finns inte två likadana - inte ens tvillingar är likadana. Detta trots att alla mänskliga gener skulle rymmas i en liten boll som har en diameter på bara en millimeter. Livet är förunderligt och samtidigt underbart.
"Beror människovärde på geografisk hemvist" frågar författaren? Nej men på avståndet, både i tid och rum, och på vår information om det. 100-tusen människor dör idag i bilolyckor i Kina. Vem har en möjlighet att sätta sig in i och känna för det? I så fall skulle det knappt bli tid över för något annnat. Sedan beror det ju lite på varför folk dör eller lider också. Vissa fall är omänskligare än andra.
Dessutom kan man tillägga, med risk för påhopp, att vi reagerar mera på kvinnors lidande och död, än på mäns. Möjligen biologiskt betingat. Det här vet även forskning, om för många kvinnor gick under i ett lokalsamhälle så hotades dess existens. Det behövs inte många män för att avla fram nya genarationer. (Pitcairn lär vara ett exempel).
Och därför kan man än idag sända ut unga pojkar som kanonmat, ett umbärligt kön. Och folk reagerar mer på avrättning av en kvinna, än på män, som är "mer normalt". Och allt detta utnyttjas förstås av media, inte minst nu med revolterna i Arabien!
OSV, detta till info för alla genusopportunister hukande under PK grupptrycket!
En enda artikel (på Newsmill) har hittills tagit upp möjliga orsaker till ökande ungdomsproblem, hos båda könen faktiskt, men pojkar dominerar som bekant. Så här skriver han, och det är egentligen inget nytt, eller okänt:
"För några år sedan gjorde jag tillsammans med en kollega en studie i socialt arbete som rörde unga mäns kontakt med den professionella vuxenvärlden. Vi fann att en av anledningarna till att de unga männen tände eld på behandlingshemmen, slog ned personalen och på olika sätt manifesterade sin motmakt, var att vuxna hade förbrukat ungdomarnas respekt, eftersom deras attityd mot dem på olika sätt bitvis hade varit såväl oengagerad som nedlåtande!"
Så har det blivit i Norge och än mer i Sverige (och i USA) efter hand: Attityden, särskilt i media men även i riksdagen, mot män och mot pojkar, våra söner. Ja jag tycker det är för j-t, och det skapar mer problem för alla! Men så underhåller man brasan, den unge pojken som duger till att utbildas i dödande och sedan bli kanonmat.
"Den självuppfyllande profetian!"
Här är artikeln förresten, "Socionom: Bristande repekt hos vuxenvärlden skapar hat". Den enda jag sett som tagit upp det möjliga bakgrundsproblemet. Om vi nu vill försöka skapa ett samhälle där vissa, som en gång varit barn, inte förvandlas till monster.
[länk]
#11 Gunnar, du har fel igen även om jag vid tidpunkten inte alls hade samma uppfattning som jag har idag. Anledningen till att inte kände särskilt mycket inför Estonia var att jag dels befann mig i Bosnien på FN-mission och dels inte kände någon som omkom på Estonia.

Idag har jag förståelse för alla människors lika värde och håller med Jocke där att det som snarare avgör min nivå av empati är hur det gick till. Att vi dör på naturlig väg borde inte skilja sig från om vi mördas då resultatet är detsamma för den döde. Men påverkan som det har på sin omgivning blir desto mer avgörande. Så det som berör mig mer idag är anledningen till varför det sker och om det skett medvetet - kallblodigt - eller av en olyckshändelse. Med det i beaktan så får jag nog säga att jag skulle känna mer för Estonia-offren pga jag misstänker att det inte var en olyckshändelse, till skillnad från översvämningen.

Man skall inte vara rädd för det oundvikliga men man bör ha i beaktan vem som tjänar på det.
Om du kunde lära dig att stava, du "Thomas L. Aabo" (av Aquino? [länk]), så skulle jag kunna fundera närmare på att bemöta ditt angrepp.
"Thomas L. Aabo 2011-07-29 15:45:00
Artiklen är pladder!"
Jan Olsson, du har förstås ALL RÄTT att vara emot. När allt kommer omkring, så ställde jag ju trots allt frågan ifråga (<== MIN åSIKT M.M. JU. DIN NåGOT OSAMMANHäNGANDE SOM VILKET , MEN FRåGAR DU?
"Jan Olsson
2011-07-29 09:33:00
Jag är emot! - Orsak,din artikel verkar något osammanhängande! - Ur min synpunkt sett! - Men vi talar kanske olika språk? - Mvh.
inlägg #1
"
Den som tjänar på det är så vitt jag förstår,begravningsentreprenören,långt ord,men dom har å (andra sidan)dödsäsong året runt!
Lasse Wilhelmson, jag känner inte till den kampanj, som du nämner ("Bojkotta Israel"...tittade på din länk...intressant), men det låter långsökt att en uttalad högerextremist skulle ha reagerat på en sådan kampanj, eller vad tycker Du? Min övertygelse är dock att det i grunden inte var EN mans dåd. Som en bekant till mig nyligen frågad (den självklara frågan): ~"hur kan en person bli så hjärntvättad?!"

"
Lasse Wilhelmson
2011-07-29 10:39:00
Var attentaten i Norge en reaktion på kampanjen Bojkotta Israel?

[länk]
inlägg #2
"
#20,Ang.språkförbistring eller ej, Det ev.åldersspannet mellan oss avsåg jag! - Generationsklyftor kan återspegla sig i språket! - I övrigt talar jag skånska,/Skämt/. Mvh.
GunnarL, #9, du har förstått min poäng, ang. "människovärde", precis. Tack.
"GunnarL
2011-07-29 22:57:00 "
Jan Olsson: skånska är väl inget "skämt", utom möjligtvis om "nye lasermannen" talade den dialekten. Fast det är en helt annan diskussion.
Generationsklyftor är som vitlöksklyftor. Nya vampyrer räds och harmas inte över gamla vitlöksklyftor. (nytt ordspråk?, f.o.m. nu).

"
Jan Olsson
2011-07-30 12:31:00
#20,Ang.språkförbistring eller ej, Det ev.åldersspannet mellan oss avsåg jag! - Generationsklyftor kan återspegla sig i språket! - I övrigt talar jag skånska,/Skämt/. Mvh.
inlägg #23
"
Jag tycker/tror man måst skilja på flera saker här. Dels "människovärdet", om det finns något objektivt sådant, så borde det ju vara lika. Och enligt FN:s stadga.
Men en annan sak är hur det fungerar praktiskt. PLUS hur folk i gemen ser på saken. Är en åldring "lika mycket värd" som en ungdom? Ja och nej. I Japan skickade man tydligen in äldre (män) för att greja atomkraftverken, rimligt, eller de som ställde upp var beredda att ta risken före andra, unga och kvinnor.
Och hur vi tar emot budkapen om svältande nere i Afrika, några hundratusen? "En olycka" jämfört med tja, en katastrof med några tiotal döda på en norsk oljeplattform (har ju hänt), också "en olycka" men "i närheten".
Sedan finns det alltås en "genusaspekt" (har ej hittat på begreppet) här också, även om detta irriterar en och annan, dvs att det tas upp.
Men frågan som ställs är lika viktig som egentligen omöjlig att besvara. På en så ojämlik planet som vår!
Pia I #8 [länk] :  - Menar du frågan om man vill hitta Breiviks svenska fanklubb?  (Som jag nämnde i #5 [länk] och framåt.)  Någon annan fråga kan jag inte se att jag har ställt, och du svarade efter mitt inlägg utan att ange vem du svarade till.
Eller Pia, menade du de sista frågorna i artikeln, som är ett litterärt grepp för att visa på något dåligt, men som du i så fall tycks ha uppfattat "at face value", som det heter på engelska:
Vem är med mig?

Vem är emot?
Liolinv inlägg 19- Haha! jag har inte större problem med stavning än du! (Aabo är ett gammalt släktsnamn och har inte med det att göra som antyder)
Med tanke på att män med potentiellt barnalstrande spermier aktiva i sig skickas in i Fukuchimas strålning måste vi självklart kvotera in gravida fruntimmer i samma utssträckning och antal, Jocke,..allt annat vore ju förnedrande mansförttryck.Jag misstänker att queerfeministerna och dess medlöpare inte förstår en sån självklar jämlikhetsfråga.Skall maila Obama och be honom ta initiativ i frågan.
"Regeringen döljer sanningen bakom extremismen.[länk] .  "Man nämner inte hotet från en ny front av extremister som hyllar staten Israel, den sionistiska extremismen."
Kommentar till Tankesmedjan mänsklighets artikel ang. Aftonbladets förtal av den s.k. Sanningsrörelsen från en man som lämnade ett ordenssällskap i början av 1980-talet p.g.a. insikten om Bilderberggrupppens syften:  [länk] .
"Apropos" att artikelförfattaren, Liolin Vernram, undrar varför det är "viktigt att först rapportera hur många svenskar, som har fallit offer i attentat, på grund av naturkatastrofer, etcetera. Jag ställer mig frågan varför. Beror människovärde på geografisk hemvist?" ...
Om någon seriös debattör är seriös nog att seriöst leta upp ett seriöst svar på denna seriöst retoriska fråga föreslår jag denne seriösa debattör att släppa allt denne seriösa debattör har för händerna och genast bege sig till närmaste Pressbyråkiosk. De har nu en kampanj för Forskning & Framsteg för 75 kronor, inklusive en bilaga "Klurigt Bästa Sommarträningen för hjärnan". Till tjänst för den eventuellt seriösa debattören som eventuellt inte har råd med 75 kronor/inte orkar/vill köpa Forskning & Framsteg ska jag snabbt bläddra fram till sidan 61 i denna gamla ärovärdige tidskrift ...
Få se ... Vad står det här? Det var en intressant bokrescension .. "Standardverk om Sverige och nazismen .. Klas Åmark "Att bo granne med ondskan" Albert Bonniers förlag ...
"Klas Åmark, professor i historia vid Stockholms universitet, har skrivit en mycket tät och sammanhållen bok om Sveriges förhållande till nazismen. För inte så länge sedan menade man att Sverige var neutralt under andra världskriget." ...
"I dag har ordet bytts ut mot det mer moraliskt laddade begreppet "bystander", det vill säga den som står bredvid ett övergrepp utan att reagera." ...
6. Förintelsen är numera en del också av den svenska historien,och denna tegelsten till bok summerar forskningen på ett både lättläst och mycket detaljerat sätt. Klas Åmark visar att svenska UD mycket väl kände till utrotningen av Europas judar redan i början av 1943 eller möjligen till och med hösten 1942." ...
"Men det var uppgifter om nazisternas tortyr i norska fängelser som fick opininionen att mot eftergiftspolitiken att växa i Sverige - något som visar hur perspektiven kan förändras. Klas Åmark skriver om moralens geografiska rum - i dåtidens Sverige sattes närhet före skyddsbehov när det gällde hjälpinsatser. Och då vägde torterade norrmän tyngre än exempelvis mördade polska judar."
Inlägg 38,- Var det av samma orsaker man släckte landningsljusen på Bulltofta,för de stackars Amerikanska Flygsoldater i sina "Flygande Fästningar",som skadskjutna av Tyskarna,tagit sig in över Svenskt luftrum i Skåne under 1943-44? - De störtade och dog,en del ända inne i Malmö,en knapp kilometer från min skola,om detta kan jag berätta,ty jag var där och såg.
CITAT:
[länk]

World Zionist Organization
May 7, 2006

It is with great pleasure that we announce the 2006 winners of the third annual Herzl Award, initiated by the Department for Zionist Activites to commemorate the Centenary of Herzl's passing.

Each of these young people has shown outstanding leadership and devotion to Israel and Zionism through their exceptional volunteer efforts on behalf of Israel and the Zionist cause in their respective countries.

Ted Ekeroth, Sweden
... snip ...
SLUT CITAT.

Även Wikipedia stöder denna uppgift, så de som normalt städar i Wikipedia har inte haft några större invändningar mot att visa hur stolta sionisterna är över Ted Ekeroth

[länk]

(Re:  Aguirre 2011-08-12 02:10 #33 [länk]   "Leif kan det styrkas bortom tvivel att SD:are fått Herzlpriset ?".)
Jaha....där ser man...Ekerotharna och SD prisas av sionisterna..Israels ambassadör hade tydligen delat ut priset...Ted Ekeroth var en av Breviks större inspiratörer tydligen...Jäkla fint sällskap dessa Israelvänner har...Äcklig stat vi bor i som låter drägget ha beskickningar här...Bojkotta Israel totalt på alla fronter.
Man kan göra två observationer.

1. Verkligen mäktiga vänner sionisterna har, en 26årig kassör i en lokal SD avdelning...
2. Sionisternas informationsinhämtning verkar inte riktigt leva upp till de förväntningar som antisemit... jag menar ”antisionisterna” har eftersom det tydligen blev en överaskning för dem att han var aktiv SD:are...

[länk]
CMO...poängen var att han var fanatisk antimuslim och att sionisterna älskade detta...men åk på din rullbräda du...åk på.
Å så fint ni kommunicerar CMO och A-gurra, nu plötsligt! Kan jag ha bidragit med mina inlägg om verkliga ämnen, och era gemensamma aversioner mot dylika?
Jan # 40: Ingen aning om varför de släkte landningsljusen för de amerikanska bombplanen, Jan. Men du kanske har en bra teori? Transiteringsavtalet med tyskarna bröts ju 20/7 1943. Samlingsregeringen var kanske ändå fortfarande rädd för Hitlers impulsiva beteende? Vem gav order att släcka landningsljusen?
Problemet i Sverige är den nästintill totala avsaknaden av mottagare för intelligent kommunikation.  Styrelsen för Psykologiskt Försvar och senare Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har genom sina agenter i alla redaktioner filtrerat bort alla oönskade ämnen och personer, "i försvaret av yttrandefriheten", som det heter här i Orwellistan.  Även då nyheten att sossarna länge velat avskaffa just yttrandefriheten.  Rädsla för att bli bortfiltrerad ur det publika samtalet har samtidigt filtrerat bort den intelligens som en gång fanns.  Endast dumhet - det enda sättet att överleva i Orwellistan - finns kvar.  Hörde att vi även genom officerare i Libyen lär ut denna demokrati där.  Demokrati är tydligen ett sätt att hålla människor på alla nivåer strängt sysselsatta med frågor, men se till att inget egentligen händer eller påverkar uppåt.  Följer man den tysta piskan så kan man få använda sin yttrandefrihet fritt på sin egen nivå.  Bara man inte försöker påverka något på riktigt.  Källa:  Den artikel från 2002 som översättaren och f d kulturjournalisten på Expressen Britt Arenander INTE fick publicerad i Östergöta Correspondenten 2002 men som istället publicerades på sidorna 13-14 av DSM 4/2011.
Min enda ursäkt för att ha skrivit en så tydlig sanning är att jag smakat lite vin i kväll. ;)
#49 Hej Erlingsson, "smakat" det låter så harmoniskt. Det är inte ofta man får vara nedtonad och passa in i de närmaste environgerna.
Har jag fel om jag uppfattar att debattklimatet på Sourze har "taggats" nedåt? Man ser numera fler frågeställningar, än tillmälen. #48 "Demokrati är tydligen ett sätt att hålla människor på alla nivåer strängt sysselsatta med frågor, men se till att inget egentligen händer eller påverkar uppåt. Följer man den tysta piskan så kan man få använda sin yttrandefrihet fritt på sin egen nivå...".
Fick inte riktigt klart för mig om det är du Leif, eller B Arenander som författat men den sista meningen bör dissikeras. Arenander ett proffs bland de intellektuella som bl.a översatt jornalisternas journalist (puh) Ryszard Kapuściński. Om du går in på Wikipedia och gör dig en sammanfattning över Arenanders livsgärningar, så märker du att en sådan kulturperson borde kunnat förära den breda almänheten (finansiärerna) ett betydligt mer samhällskritiskt alster, som pulvriserat de intellektuellas kluster. Varför har ingen ur det egna ledet kritiserat Stellan Arvidssons politiska övergrepp på vår kultur? Mannen som gav livstidsstipendier till våra kulturpersonligheter. Denna likriktade kultur blev och är fortfarande den enda som finner tillträde i våra publika debattsoffor. Andres Käärik har visserligen tillsammans med Anders Jonsson utkommit med en kritisk utgåva "Husbondens röst", men insatsen var inte oväntad då han var en utpräglad antikommunist. Det blev lite för mycket...eller?
CMO...skyldig ? Nej i din bok är man som aktiv medlem i SD och grundare av Antimuslimska fonden inte skyldig till någonting...det är bara en del av det fina parlamentariska systemet och organisationsfriheten och lite organiserad rashygien, Bröderna Ekeroth är väl oskyldiga och hedervärda så som du ser det.
#51 A-Gurra, var kan man ta del av information om "Antimuslimska fonden" och den organiserade rashygienen han enligt dig ägnat sig åt för att få priset?

Uppenbarligen fick han ju inte priset pga av sitt SD medlemskap...
[länk] Leif E Ström #50, formuleringen du citerar satte jag själv ihop utifrån något jag precis diskuterat med en god vän, så det är en blandning av min gode väns och mina egna ord.  Men jag stöder mig vad gäller läget med agenter som tar ut personer och ämnen ur det offentliga rummet (utan att fysiskt behöva ta ut dem) naturligtvis här på Britt Arenander, även om jag samtidigt själv sedan tidigare förstått att det måste ligga till ungefär på detta sätt.
[länk] ... forts, ang. nedtaggat debattklimat så har taktiken i huvudsak övergått från att marginalisera ovälkomna personer och ämnen till att marginalisera hela forumet.  Jmf. [länk] #48 om hur det går till här i Orwellistan.
CMO...t.ex [länk] ...organiserad rashygien är väl vad SD:s invandrarpolitik går ut på...eller...du tror gossarna gärna vill att vi gifter oss med muslimer ? Svara inte ja på den frågan för då gör du dig lite löjligare än du måste.
#47: Korrigering! Jan, kanske jag ändå har en aning efter att läst en text, från 4/4 1943, i Försvarstabens bildarkiv, citerad i "Någonstans i Sverige, Jan Olof Olsson, 1974, sid 161 ...
#47:
" Endast för tjänstebruk. Förvaras under lås.
P M Över behandling av nödlandande främmande flygplan.
A. Tyska kurirflygplan.
1) Igenkänningstecken: Civila flygplan eller transportflygplan ( Ju 52: tremotorigt, icke infällda hjul) med tyska igenkänningstecken ( på vingar och stjärt svart kors med vita kanter; på rodret svart hakkors).
2) Flygplanen få icke visiteras eller hindras att åter starta.
3) Om någon avlägsnar sig från planet skall han omhändertagas.
4) Meddelande insändes till kompexp och därifrån till stridsgrpch, vilken meddelar Stockholm, Militärstaberna 131 och Ch flygvapnet.

B. Övriga flygplan.
1) Rapport: kompexp - stridsgrpch - Stockholm, Militärstaberna 141 och flygvapnet.
2) Bevaka flygplanet, så att intet tages därifrån och intet förstöres, varken av besättningen eller av andra.
3) Omhändertag och visitera besättningen, för den till lämplig plats under bevakning samt ordna bevakning där.
4) Uppgör förteckning i 2 ex över lösa delar i flygplanet.
Upl 4/4 1943
A. Helmertz
ch 9/1 38."
Kommentar i boken: "Den tvivelaktiga neutraliteten: olika behandling anbefalld av tyska och allierade plan ..." Notera skillnaden mellan A.2 och B.3 ...
#55 A-Gurra. Länken innehåller ingen information om den antimuslimska fonden eller hur grundandet av den den skulle ha gett honom priset. Det är inte anklagelserna mot SD eller ens Ekeroth jag ifrågasätter, det är anklagelserna mot de som gav honom priset.

(SD borde iofs vara positiva till att muslimer gifter sig med kristna eftersom det borde befrämja assimilation, om de sedan är det är en annan sak)
Tja...står det i pressen att han har grundat en antimuslimsk fond...och han inte dementerat detta ..så har han nog gjort det..Vill du söka pengar ur fonden får du väl fråga grundarna.
#59 Jag tvivlar inte på det. Var har du informationen om att det var just det som gav honom priset?
Tror du det är därför att hans kippa sitter snyggt ? [länk] ..här är förklaringen.
Sydsvenskan 2007-07-13:  "Israelvänner prisade sverigedemokrat"
[länk]

Aftonbladet 2009-10-19:  "Tvillingbröderna startar kampanj mot muslimer"
[länk]
"Ted och Kent Ekeroth har startat en fond där folk kan skänka pengar till kampen mot islam.  På en vecka har de fått ihop 14 000 kronor."

Man förstår att de är sionistiska gullgossar.

Men inget ont om sionister, för då är man antisemit.  I Orwellistan.
#61 Ja det var ju en "analys"som på din behagligt låga intellektuella nivå, men det stod inte heller där någonting om vilken verksamhet det var som gjorde att Ekeroth fick priset. Så antingen vet du inte eller också vill du inte tala om det.

Sen om du ska lasta sionisterna för att sverigedemokraterna vill bli Israel-kramare borde du kanske också kasta ett getöga på vem dina nya ”antsionist” bästisar frotterar sig med.

[länk]
[länk]
[länk]
Andreas Malm är sionistisk gatekeeper.  Att en grupp stöder en demonstration innebär inte att demonstrationen stöder denna grupp.  Och Jonathan Leman tillhör de sionistiska nätverken.
Andreas Malm tillhör f.ö. de kretsar som fysiskt angriper meningsmotståndare.  [länk]
Sionisten Jonathan Leman från EXPO och SKMA med sina kameramän var också på plats, se bild på länken nyss.
... Och honom kan man knappast beskylla "nya ”antsionist” bästisar" för att frottera sig med...
#65 "På plakaten stod det ”Befria Palestina”, ”Bojkotta Israel”, ”Lägg ner Israel”, ”Leve Hezbollah och Hamas”, ”Warzawa och Gaza” (i ett kors med Z som gemensam bokstav)," Jag måste erkänna att det var en något besynnerlig upplevelse att se personer från palestinagrupperna och ISM och allsköns vänsterfolk – som kallar sig palestinavänner – tillsammans med marxistiska och rojalistiska regimkritiska iranier störa en värdig manifestation för Palestina och bua när vi skanderade ”Bojkotta Israel” och ”Befria Palestina”. Det finns Palestina vänner som fattar att NI skadar deras sak, är det så svårt att förstå???? Sionisterna måtte jubla åt Er dårskap, nyttigare idioter finns inte.
”Antisemitism har ingen plats i Palestinarörelsen” men tydligen på såsen.
Dippen med tanke på att du har utbildat dig på LSD och svamp så är du sannerligen korkad. 2 av de starkaste hjärnstimulerande ämnena och det har fortfarande inte fungerat.
CMO...så du menar att mitt resonemang om sionister/extremhöger och att dessa är en liten minoritet av alla judar, är antisemitism ? En antisemitism som bara riktar sig mot en liten minoritet av högerextrema judar alltså ? Hur fan tänker du då ?.....Och som grädde på moset...Att folk i Palestinarörelsen ibland hamnar i samma sällskap som Radio Islamfolk, skulle det då göra sionisthögerns sak bättre ? Hur tänker du då Två fel är ett rätt...eller ?
"CMO...så du menar att mitt resonemang om sionister/extremhöger och att dessa är en liten minoritet av alla judar, är antisemitism ? En antisemitism som bara riktar sig mot en liten minoritet av högerextrema judar alltså ? "

Nej, vad fick du det ifrån?

"Hur tänker du då Två fel är ett rätt...eller ?"

Nej bara att det klirrar väldigt mycket när du kastar sten...

SD är för övrigt att betrakta som ungefär lika extrema som "folkhems-sossar" jämfört med Wilhelmsons och Erlingssons kompisar.
Vad jag vet så vill inte Wilhelmsson dikutera sionism med mig eftersom jag anser att Israel idag är en amerikansk finansierad militärbas och att jag är anonym...jag hör inget klirrande. Vad jag anfört är att extrema höger/gamla nassepartier t.o.m. idag förenar sig med sionister i sitt muslim/arabhat ? Och att detta sker i hela Europa...eller Eurabia som israeliska sionister döpt det till. Jag antar bestämt att det flesta judar i världen inte skulle gilla att grundaren av anti-muslimska fonden och SD:aren Ekeroth betraktas som den judiska religionens vän och hyllade pristagare...Men du tycks tydligen gilla att han fick priset ? Varför tror du han fick det CMO ?
A-Gurra du är patologiskt ohederlig. Ekeroth fick priset för att han ägnat sig åt "Israelvänlig" verksamhet, inte muslimfientlig. WZO tog tydligt avstånd från hans SD verksamhet. [länk]

Att han fick priset är ointressant för mig eftersom jag varken sympatiserar med SD eller WZO.

Att vissa höger- och nationalist partier vill alliera sig med Israel betyder inte att de "förenar" sig med Israel ett förenande är ömsesidigt.

Naturligtvis finns det osmakliga och extrema grupper inom Israel det finns det i alla länder och politiska riktningar.

De mer exrema högerpartierna som ND etc, är fortfarande antisemitiska och vill alliera sig med islamister och "antisionistiska" konspirationsteoretiker som dig, Nilsson, Erlingsson och Wilhelmson så din (guilt by association) argumentation slår tillbaka mot dig själv vare sig du hör klirret eller inte.
#74 Du är själv ohederlig, CMO! Hur många gånger jag än framhåller att jag inte på något sätt är judefientlig som kallar du mig ändå detta därför att jag framhåller min avsky för sionistisk politik. Detta är ohederligt.

Jag var den ende som försvarade dig när open mind nedsättande kallade dig jude. Den ende! Men med en utvecklad selektivitet när det kommer till ditt minne, så glömmer du vad som inte passar dig och låtsas att det inte har inträffat. Det är ohederlighet.

Du borde be mig om ursäkt för att du gång på gång skyller mig för hets mot folkgrupp. Jag kan alldeles för mycket psykologi för att göra något så urbota dumt som att skuldbelägga någon folkgrupp. Politiska system kritiserar jag. Särskilda politiska grupperingar likaså. Men aldrig ett folk.

Det är din ohederlighet jag avskyr CMO. Inte dig.74 Jaså upptäckt det CMO? Du föredrog ju det sällskapet, och dessa kryptofrågor! Passar väl utmärkt så du kan visa att det är äkta Hönz ketchup du har i flaskan.
#75 Du avskyr en ”sionisism” som inte existerar i verkligheten utan som är en proxy för den nidbild man gjorde av judar innan andra världskriget, och fortfarande gör inom vissa kretsar.

Jag vet inte varför någon skulle behöva försvara mig för att jag blev kallad ”jude”. open_minded kunde lika gärna kallat mig ”lokförare”, det är lika felaktigt och oförargligt i mina ögon.

Om open_minded använder ”jude” nedsättande är det judarna som ska försvaras inte jag.

Din (liksom Wilhelmsons och Erlingsons etc) retorik är hetsens och demoniseringens retorik, det borde du be om ursäkt för, men det har du inte vett till.
#77 En sionism som inte existerar??? Så, det var inte sionister som sprängde Kung Davids Hotell och mördade Folke Bernadotte? Nyss kom besked om ytterliga beviljade bosättningar på ockuperad mark i strid mot folkrätten - är det inte sionister som driver bosättarpolitiken?

Dessutom tror jag att sionister är inblandade i 9/11 och jag tror sionister skaffat makt i USA för att kriga åt dem i Mellan Östern och skapa Stor Israel. I detta sista kan jag ha fel. Men jag anser inte att man måst vänta på folkmord innan man angriper en politik som man anser kommer att leda till folkmord.

Jag tror till sist att sionister har i sin politik satt i system att krypa bakom ordet antisemit för att undgå granskning. Detta är smart. Man döljer brottsliga avsikter bakom skuldbeläggande av förintelsens bödlars barn.

Sionismen är kriminell politik. Den som hjälper till att skydda sionismen på sätt som CMO gör det är medbrottsling.
#78 Din "spekulativa kritik" brukar inte handla om bosättarpolitik, det vet du mycket väl. I övrigt, Q E fucking D....
CMO... -"en ”sionisism” som inte existerar i verkligheten utan som är en proxy"... så du tar avstånd från de sionistiska organisationerna som driver en politik som trotsar de FN-resolutioner som Israel skiter i ?
Jag tror det är ditt snack om sionistisk proxy, som är ännu en krystad ursäkt, för att inte ta avstånd från illegala bosättningar,murbyggande,ockupation och förtryck mot muslimer från Israels sida ?..nå CMO...så Ekeroths form av antimuslismk verksamhet är en "proxy" ?...som du genomskådat men inte sionisterna ?...Blaha.. Du gillar helt enkelt vad Israel gör med palestinierna och sina arabiska grannar...och försöker få alla som inte gör det till judehatare...det är ju beyond bizarre...men helt enligt Israels sätt att vara.
Vad hade Ekeroth gjort för israelvänligt CMO ? ...bra att du finns här och är insatt i vad gott Ekerot gjort för Israel.
#80 Jag har aldrig skrivit att det är fel eller i sig antisemitiskt att kritisera vad Israel, gör det är fullkomligt legitimt även om man kan göra olika bedömningar av om kritiken är rimlig eller balanserad. Du vet mycket väl att endast en liten del av vad "antisionist" gänget Nilsson, Erlingsson och Wilhelmson kritiserar "sionisterna" för är faktiskk israelisk politik. Andreas Malm, Guillou, liksom de flesta framträdande inom palestinavänstern är INTE antisemiter även om jag inte håller med dem. De vill inte ta ovannämnda trio med tång. Även ISM har öppet tagit avstånd från dina kompisar. De enda som trivs ihop med em förutom du själv är förintelseförnekare, islamister och extremhögern. Följdaktligen blir Anreas Malm kalklad "sionistisk gatekeeper" av Erlingsson, snacka om "beyond bizarre".
#81 Det är inte jag som säger det, det är de som gav honom priset. Fråga dem...
:-)...du e go CMO...hur kommer det sig då att all kritik mot Israel och sionismen här...genast,av dig, stämplas som judehat/antisemitism... ? Du påstår dig se nyanser bland de som motsätter sig sionistisk och Israelisk politik...men inte i en jäkla fråga får Israel kritiseras utan att du raddar upp diverse försvar för Israels agerande...de andra debattörerna har jag definitivt inte sett nåt judehat hos..möjligen en viss historieskepsis rörande hur Israel håller liv i vad som hände WW2, som tveksammast...men inte tillstymmelse till antisemitism...rashat har du däremot i Israel och i de lierade extremhögerpartierna...där frodas det sionistiska arabhatet fritt och i linje med det får Ekeroth pris av sionisterna.
#79 Aguirre formulerar sin uppfattning om CMO så väl att jag väljer att citera honom samt uttrycka mitt full stöd.

"Du (CMO) gillar helt enkelt vad Israel gör med palestinierna och sina arabiska grannar...och försöker få alla som inte gör det till judehatare...det är ju beyond bizarre...men helt enligt Israels sätt att vara."

CMO stöder en folkrättsvidrig politik och är därmed medbrottsling och medskyldig till de mord och andra övergrepp som skett och sker mot palestinier och människor i de Israel kringliggande arabstaterna.

Hur är det med vissa gruppers inställning till araber - finns arabhatare? Hur är det med sionister - är de arabhatare? Hetsar sionister mot folkgrupp? Deltar de som stöder sionister i hets mot folkgrupp?

Dessa frågor ser jag gärna debatterade av er som följer tråden.
[länk]

Tänkvärd artikel från en man med judisk ursprung men uppväxt i USA och som efter ett besök i östra Jerusalem och på Västbanken, uttrycker kritik mot den politik som förs i Israel idag. Som grundar sig på sionismen. Han har dessutom, tidigare, varit engagerad i "kampen mot entisemitismen".Är han att betraktas som antisemtit idag?Han säger ungefär detsamma som de här på Sourze som också kritiserar sionismens politiska konsekvenser.
#86 Babol54, i artikeln återger skribenten följande: David Ben-Gurion, Israel’s first Prime Minister, once said that Israel will be judged by how it treats the Arabs. This is a moral test Israel now resoundingly fails—a failure that threatens to undermine all of its accomplishments and, as is increasingly clear, its future.

Samme Ben Gurion uttryckte i ett brev till sin son 1937, "we must expel Arabs and take their places", Oxford University Press, 1985. Han förtydligade sin inställning till det egna folket då han senare påvisade, ". there have been only two great peoples: the Greeks and the Jews. Perhaps the Greeks were even greater than the Jews, but now I can see no sign of that old greatness in the modern Greeks".

Visste han redan då att FN:s resolution skulle agera tandlöst i framtiden, då den enda som dömts för folkmord är Rwandas förre premiärminister Jean Kambanda?

Jag tror att det är lättare att lösa "Rubiks kub" med tänderna än den eviga Palestinafrågan. Eftersom jag innehar vuxen ålder och är rädd om mina molarer, pemolarer, caniner, ger jag tusan i att lösa kuben, men ni andra - se upp så era tänder inte fastnar i Wrigleys PK?
Jag håller bara med honom när det gäller hur Palestinierna behandlas. Han blev helt klart starkt illa berörd när han besökte östra Jerusalem och Västbanken. Många har åsikter om palestiniernas situation utan att ha besökt Gaza eller Västbanken. Jag har också läst tillräckligt för att veta att Ben Gurion hade, som många politiker i Israel, två sidor. En utåt västvärlden, kanske främst USA och en annan mot de sk. egna.Jag tycker de driver ett farligt dubbelspel.
Jag har svårt att tro på en tvåstatslösning. Men säger man det tolkar många Israeler det som att Israel ska förintas.Jag tror på ett demokratiskt, jämlikt land där alla oavsett religion, hudfärg, åsikter lever tillsammans.
För övrigt tycker jag det är nervöst att överhuvudtaget ha en åsikt i Palestina-Israel frågan. Det är minst sagt en laddad fråga. Jag har inte alls kunskap nog att diskutera den heller. Bara en personlig åsikt.
BABOL Det nog ingen som har all kunskap i denna fråga och därför har en objektiv kunskap.Vi får nog alla samla kunskap lite här o där o vara nöjda med det.
"hur kommer det sig då att all kritik mot Israel och sionismen här...genast,av dig, stämplas som judehat/antisemitism..."

Så är det inte, kan du t.ex. visa att jag kallat anklagat GunnarL för antisemitism.

"de andra debattörerna har jag definitivt inte sett nåt judehat hos"

Din bedömning skiljer sig från min, och palestinavänsterns.

"rashat har du däremot i Israel och i de lierade extremhögerpartierna...där frodas det sionistiska arabhatet fritt och i linje med det får Ekeroth pris av sionisterna. "

Om du vill leda i bevis att WZO är rasistsiskt så varsågod. Jag vet just inget om dem, så du kan ha rätt. Eftersom du anklagar bör du lägga fram bevisen. Att de gav pris till Ekeroth verkar lite tunt...
#85 "Du (CMO) gillar helt enkelt vad Israel gör med palestinierna och sina arabiska grannar...

CMO stöder en folkrättsvidrig politik och är därmed medbrottsling och medskyldig till de mord och andra övergrepp som skett och sker mot palestinier och människor i de Israel kringliggande arabstaterna."

Du och A-Gurra borde prata med någon om vad som får er att ta till sådana projiceringar. Är det bara frustration och ilska i brist på hållbara argument eller ligger det något djupare bakom?

Värt att bemöta är det naturligtvis inte.

Föregående inlägg var svar på #84
Re:  ""antisionist" gänget Nilsson, Erlingsson och Wilhelmson  [...]  Andreas Malm, Guillou, liksom de flesta framträdande inom palestinavänstern är INTE antisemiter[länk] CMO #82:
I praktiken är antisemiter de som är hatade av judar och andra israelvänner.  Inte tvärtom.  För israelvänner, speciellt om de inte är judar, kallar gärna judar för antisemiter när de hatar dem.

Just Wilhelmson blev så hatad av andra judar.  (Och han påpekar själv detta samband, att
"Antisemit, har en klok människa sagt, är oftast inte en person som hatar judar, utan en person som hatas av judar." [länk] )

Även många andra judar har råkat ut för detta hat. 
Så korrigerar man bara sin ordbok enligt dagens språkbruk bland de som kastar ordet "antisemit" mot andra, så är allt i sin ordning.

Att bli kallad "antisemit" av människohatare är något att vara verkligen stolt över, något jag ofta har påmints om av dem som genomskådat sionismens ondska.

Jag instämmer naturligtvis i [länk] Aguirre #84 och med Dag Nilsson som också instämmer, [länk] Dag Nilsson #85:
""Du (CMO) gillar helt enkelt vad Israel gör med palestinierna och sina arabiska grannar...och försöker få alla som inte gör det till judehatare...det är ju beyond bizarre...men helt enligt Israels sätt att vara."

CMO stöder en folkrättsvidrig politik och är därmed medbrottsling och medskyldig till de mord och andra övergrepp som skett och sker mot palestinier och människor i de Israel kringliggande arabstaterna.

Hur är det med vissa gruppers inställning till araber - finns arabhatare?  Hur är det med sionister - är de arabhatare?  Hetsar sionister mot folkgrupp?  Deltar de som stöder sionister i hets mot folkgrupp?

Dessa frågor ser jag gärna debatterade av er som följer tråden."

Som ett delsvar så hetsar sionister iallafall såväl mot för dem förhatliga enskilda judar som mot araber.  (Medan de som de kallar "antisemiter" alltså försöker avslöja deras ondska.  Så undra på att de är upprörda...)
PS:  Eftersom sionisterna inte hatar de personer jag själv därför kallar sionistiska gatekeepers så "är" dessa personer inte heller "antisemiter".  Allt blir fullkomligt logiskt med ovanstående definition av "antisemit".
[länk] forts...

Se vidare
[länk] CMO #91
och liknande inlägg och vad han där skriver om GunnarL, palestinavänstern, Andreas Malm, Guillou, m.fl.  Det stöder helt mig tes och omdefinition av begreppet "antisionist" till vad det i dag de-facto betyder.
Filosofen Gilad Atzmon förstår också vilken skillnad en lätt perspektivförskjutning kan göra...
[länk]

"the relationship between questions and answers is paradigmatically oriented.  A sufficient ‘answer’ within one paradigm (or discourse) may as well be totally inadequate or irrelevant within another -a certain ‘answer’ within Aristotelian physics may well be within the realm of the inexpressible within a ‘Newtonian’ paradigm."
D.v.s. där det ur CMO:s perspektiv är ologiskt nonsens kan det ur ett något annorlunda perspektiv vara höjden av sammanhang och klarsyn.  Som det är för mig.
#91 CMO - det är allvarliga beskyllningar du kommer med mot mig. Du anklagar mig för judehat. Du anklagar mig för att vara rasistisk.

Om dina anklagelser inte skall ses som grovt förtal av mig och därmed kunna falla under allmänt åtal, så kräver jag att du lägger fram bevis.

CMO - du upprepar ditt ohederliga ljugande om mig gång på gång. Lögner blir inte sannare av upprepningar. Kom fram med stöd för dina anklagelser så att jag får tillfälle att kommentera det du bygger dina tillvitelser på.

Var finner du grund för dina anklagelser att jag ger uttryck för judehat?

Var finner du grund för att jag ger uttryck för rasism?

Om du inte kommer med belägg så har du erkänt grundlöst förtal av mig. Och jag kommer att agera på det.
#91 CMO - det är allvarliga beskyllningar du kommer med mot mig. Du anklagar mig för judehat. Du anklagar mig för att vara rasistisk.

Om dina anklagelser inte skall ses som grovt förtal av mig och därmed kunna falla under allmänt åtal, så kräver jag att du lägger fram bevis.

CMO - du upprepar ditt ohederliga ljugande om mig gång på gång. Lögner blir inte sannare av upprepningar. Kom fram med stöd för dina anklagelser så att jag får tillfälle att kommentera det du bygger dina tillvitelser på.

Var finner du grund för dina anklagelser att jag ger uttryck för judehat?

Var finner du grund för att jag ger uttryck för rasism?

Om du inte kommer med belägg så har du erkänt grundlöst förtal av mig. Och jag kommer att agera på det.
#98-99 varför inte svara på dessa frågor istället?
Citat (Dag Nilsson)

"De flesta sionister är inte judar. Det flesta judar är inte sionister."

Vad baserar du det på?

Hur stor del av sionistena är judar, 1% ? eller 49%?

Hur stor del av judarna är sionister, 1% eller 49%?

Var finns listan över "sionisterna" så vi kan kolla om det stämmer?

Vad är din definition av "sionist"?

De flesta judar anser med stor säkerhet att det nuvarande Israel har rätt att existera och försvara sig militärt mot angrepp, i mångas ögon gör det dem till sionister...

Hur kommer det sig att din "spekulativa kritik" av (dvs påhittade anklagelser mot) "sionisterna" är i det närmaste identisk med nazisternas och övriga antisemiters "spekulativa kritik" av judar?
#101 Jag anser att dina frågor inte på något sätt bevisar att jag har uttryckt judehat. Jag anser att dina frågor heller inte på något sätt bevisar att jag ger uttryck för rasistiska åsikter.

Kom fram med bevis som tydligt stöder dina anklagelser mot mig avseende judehat och rasism.

Jag menar allvar med att jag kommer att agera juridiskt mot dig om du inte kommer med bevis eller klart tar avstånd från dina anklagelser mot mig gällande judehat och rasism.
Karlns skick är hans eget tunga straff.Men i USA är ju skadeståndsbeloppen stora...det är väl bara att maila nån advokat som kör på procent :-)
96/ Bara för att klargöra varför mitt namn hamnade i sammanhanget: Jag har alltså i flera debatter yttrat mig väldigt kritiskt mot staten Israels politik gentemot palestinierna. Därmed inte sagt att jag är vare sig antisionist (som jag anser är ett väldigt suddigt begrepp) eller antisemit (varmed jag menar antijudisk - allt annat är bara ordvrängeri). Numera upplever jag enbart en trötthet över de kvasidebatter som förs på Sourze - det må sen handla om sionism eller feminism.
För att fullfölja så tycker jag att en tidigare bra debattsida har förvandlats till något som mest liknar ett dårhus! Därmed säger jag god natt - för i morgon har jag semester och skall klippa två stora gräsmattor samt köpa mig en släpkärra.
#101

Ur EU’s definition av anti-Semitism:

•Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.

•Denying the Jewish people their right to self­determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.

•Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nation.

•Using the symbols and images associated with classic antisemitism (e.g., claims of Jews killing Jesus or blood libel) to characterize Israel or Israelis.

•Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.
#102 (skulle det varit ovan också)

Att du vägrar att svara på frågorna är naturligtvis ännu mer talande...
#87: Apropos, "den enda som dömts för folkmord är Rwandas förre premiärminister". Undrar när någon USA -president eller någon av dennes allierade styrande kompisar ska dömas för folkmord? Den som lever får se ... :)
Lennart om du är intresserad av vad en amerikansk president tycker om landets terrorverksamhet kan du läsa min artikel om CIA:s framfart:

[länk]
#112: Tack Leif. Jag har läst, uppskattat och kort kommenterat din mycket intressanta artikel. Men apropos din fråga är det väl bara imbecilla som någonsin har tagit allvarligt på Bill Clintons officiella uttalande, eller någon av USA: s presidenter och andra statschefers officiella uttalanden. Realpolitik är ju vad som gäller i slutändan ... "Buisness as usual! "kommer ju som vi vet före moral och mänskliga rättigheter även i lilla Sverige , t.ex. samlingregeringens agerande under andra världskriget med Hitlertyskland ...
Ja #101...CMO....hur tolkar du detta..p.1-3..när har anklagelser riktats mot "Jews as a people" ? Tvärtom har väl de som kritiserat Israels politik varit väldigt tydliga med att det inte är kritik mot världens judar eller de flesta av världens judar överhuvudtaget ? Och "a state of Israel" är inte The state of Israel, som den drivs idag,eller ens på den mark dit den expanderat idag..p.5 Apartheiden är väl mer lik Sydafrikas hometowns..än konciläger...men det byggs mer mur och mer taggtråd rullas ut var dag../ Skulle man CMO-tolka denna definition så är FN och alla judar, som kritiserar Israel som det körs idag, antisemiter ? Var kritiken av Idi Amins politik klassiskt negerhat ? Befängt.
RÄTTELSE av mitt inlägg [länk] #96.

Ser i dag på morgonen att i sista meningen har jag råkat skriva "antisionist" när jag avsåg använda ordet "antisemit", det som ju i praktiken betyder "hatad av sionister".  Rättat inlägg:
[länk] forts...

Se vidare
[länk] CMO #91
och liknande inlägg och vad han där skriver om GunnarL, palestinavänstern, Andreas Malm, Guillou, m.fl.  Det stöder helt min tes och omdefinition av begreppet "antisemit" till vad det i dag de-facto betyder.
_
Och ang. palestinavänsterns med fleras bedömningar så är min bedömning att de är så fantasilösa att de låter sig manipuleras att spela på en ständigt minskad planhalva - de låter andra sköta definitionerna, medan jag förstås försöker utvidga vår och min värld.
[länk] CMO:s EU lista visar att sionisterna har stor makt...  Många är rädda för dem.  Därför tystnaden och medlöperiet.
... och även den listan stöder min tes att ordet "antisemit" i praktiken betyder "hatad av sionister".
Sionisterna försöker nämligen (likaväl som jag själv) utvidga sin och judarnas värld.  Och det sker huvudsakligen genom definitionerna.
Jmf. #116 "Och ang. palestinavänsterns med fleras bedömningar så är min bedömning att de är så fantasilösa att de låter sig manipuleras att spela på en ständigt minskad planhalva - de låter andra sköta definitionerna, medan jag förstås försöker utvidga vår och min värld."
#110 CMO - Plötsligt verkar du ha fått extra svårt att fatta.

Det hela är mycket enkelt.

Om du står fast vid att jag givit uttryck för 1. Judehat och 2 Rasism så kan du bevisa detta nu eller förneka att du står fast.


Om du står fast så är det upp till dig att visa upp yttranden från mig som styrker dina påståenden.

Du kan inte komma med frågor som skall ge dig bevis. Bevisen måste finnas i det jag redan tidigare sagt.
Re:  [länk] GunnarL #107

Smutskastningstaktiken med mobbingstekniker involverande bl.a. epitetet antisemetism samt tal om att det liknar dårhus så snart andra vågar försöka utvidga sina mentala horisonter avslöjar ett gammeltestamentligt tänkandet som verkar begränsande på den mentala yta man förmår beträda.  Den som försvarar tänkandet skambelägger nämligen envar som vågar ta ett steg utanför dessa mentala bopålar.

Men tvärtom mot den uppenbara ambitionen att lägga under sig hela världen, så blir resultatet en instängning i en mental tvångströja ur vilken man inte kan befria sig.

Någon demon från en annan dimension skrattar nog gott i bakgrunden, hö-hö-hö.


Se gärna vidare detta omvänt kronologiskt sorterade urval av kommentarer från vissa Sourze-trådar selekterat på förf. Leif Erlingsson, om Inanna principen (IP):  [länk]   och...

Inannaprincipen (The Inanna Principle), se vidare "From Inanna To the Internet and beyond[länk]     "From Mesopotamia to tomorrow, and the day after[länk]     och rubriken The Inanna Principle uppe till vänster här:  [länk] .

Klarsynta hälsningar från "Leif Kokopelli" [länk]
[länk] Dag #121, CMO lär få problem med att bevisa det som bara finns i hans eget huvud.
122/ Erlingsson, När jag skriver att JAG TYCKER att "en bra debattsida har förvandlats till något som mest liknar ett dårhus" så hävdar jag inte att detta är en objektiv sanning. Det är en helt subjektiv värdering och att förneka mig rätten till denna tyder på en ganska begränsad mental horisont och ett gammaltestamentligt tänkande.
[länk] GunnarL #124, just här och nu kanske, men du har skrivit så mycket om dårhus etc att jag kände det berättigat att utgå från din kommentar för att göra denna observation.  Det fanns många andra kommentarer av flera olika skribenter inkl. dig själv som jag skulle kunna utgått från.
125/ Erlingsson, Precis som du torgför dina subjektiva värderingar hoppas jag att jag och andra skribenter också får göra det. Det kan ju faktiskt förhålla sig så att jag och andra anser att dina värderingar är totalt felaktiga men naturligtvis har du rätt att framföra dem. Att du själv anser dem genialiska är en annan historia.
#124 Kan bara hålla med GunnarL (och undrar stilla varför Erlingsson måste länka till kommentaren, som står att läsa alldeles innan hans egen). Och önskar Erlingsson och CO lycka till i sin egen "verlighetsmängd" bland Nilssons björkar här på Sourze. Snart finns ingen kvar som näns debattera (utom outröttlige CMO, förstås).
[länk] Per W #127 & [länk] GunnarL #126,
  1. Jag har aldrig ansett mig genialisk, det finns många klokare än jag.  Så kloka att de ej velat utsätta sig för er.  Däremot anser jag mig för modig, och för att vara bra på att låta mobbare avslöja sig själva.  Klart mobbarna då tystnar.  När de helt tystnat ska ni se att de som är mer genialiska än jag vågar börja skriva här!

  2. Länken innehåller det unika inläggs-ID.  #nnn ändras om Red. tar bort inlägg.

  3. När jag är färdig här kommer det att vara möjligt att skriva här utan att bli sinnessjuk- eller dumförklarad.  Då kommer genialiteten att sprudla, och det helt utan mina skitrensningsaktioner i mentalträsket
Med hälsningar från "Leif Kokopelli" [länk]
#126 + #127 Gunnar och Per - Om ni båda tyckte att Sourze var som bäst när man som allra djärvast delgav varandra att nu är det dags att klippa gräset eller dryftar den allmänt intressanta frågan vad man tänker äta till middag eller att man lyssnar på jazz ibland eller älskar sin gamla SAAB - varför startar ni inte sådana trådar och håller er till dem. Jag garanterar att ni slipper mig i spörsmål som rör vad ni tänker göra på semestern.

Personligen anser jag att det är viktigt att debattera den politiska utvecklingen i Världen. Därför gör jag det. Jag anser även att det är viktigt och intressant att försöka beskriva vad en människa är och vad livet i sig innebär. Inte minst därför att det ter sig ganska meningslöst att agera politiskt om man inte vet vad det skall vara till.

Per W hånar mig för min liknelse om en björk för att söka gestalta en helhet där människan ingår. Har du mer än hån att komma med Per W? Håna kan ju vilken idiot som helst. Hur vore det om du försökte skilja ut dig från den skaran? Vad anser du människans roll i helheten och evolutionen vara?
#121 Jag har ingen aning om du hatar judar eller är troende rasist. Dina verkliga känslor och åsikter kan bara du känna till, så något sådant har jag aldrig anklagat dig för. Vad jag anklagat dig för är inte dina åsikter, utan dina handlingar, dvs att du sprider antisemitiska myter och för en antisemitisk retorik, enligt etablerade kriterier för antisemitism [länk]

Jag tar det inte alls för otroligt att du pga en gravt förvirrade verklighetsuppfattning verkligen fullt och fast tror att du gör "icke sionistiska judar" en tjänst genom att avslöja "den stora sionistiska sammansvärjningen". Om det är så att du är "knäpp i huvudet", för att använda medicinsk terminologi, så innebär det inte att man ska låta antisemitismen stå oemotsagd.
[länk] CMO #131 diskuterar inte verkliga känslor utan teoretiska definitioner utifrån någon teologi ("Fundamental Rights Agency, Working Definition of Antisemitism") han är ansluten till.  Kan inte folk som tror på olika små skrifter hålla sina trossatser inom sina egna små sällskap, och inte bre ut sig bland normalt folk som om de hade den ultimata sanningen?!
129 Även om vi inte alltid är på samma sida, ibland varit helt oense både i sak och stil, så förstår jag helt vad du menar här Dag N. (Dessutom tycker jag du tonat ner en del själv faktiskt och blivit någto mjukare på senare tid...)
Och de båda du nämner är inte de enda, men de samt andra i samma stil är desutom nästan alltid anonyma!
Men som du förstås vet, dessa båda har själva inte åstadkommit ett smack, (bevisbart) på artikelsidan! Fast producerar mycket gnäll över andras arbeten.
Själv sysslar jag med samhällskritik, den glömda halvan av jämställdheten i mainstreammedia. Men skulle hellre hålla på med natur och miljö och resursområdet. Särskilt efter MP:s bankrutt på området!
Däremot måste jag också ärligt talat kunna tycka att det kan bli lite för mycket i enskilda ämnen här. Lite mer koncentrerat och en viss självcencur efter 15 -20 egna inlägg en dag kanske? (Bäst jag räknar själv...)
#131 - CMO, jag har inte bett att få reda på vad du tror eller inte tror om mina känslor.

Du hävdar att jag givit uttryck för judehat. Detta kan rubriceras som Hets mot folkgrupp och alltså vara straffbart enligt svensk lag.

Jag anser att du gör dig skyldig till Falsk tillvitelse om du inte med citat kan styrka att jag har givit uttryck för judehat respektive rasism.

Om du vill backa från dina beskyllningar mot mig angående judehat och rasism så gör det på ett entydigt sätt.

I avvaktan på att du ger besked enligt ovan undersöker jag vilka möjligheter jag har att vidta rättsliga åtgärder mot dig.
Dag, du kanske också skulle göra något åt att CMO kallat dig nazist...  [länk]
#136 Elementär läsförståelse är tydligen inte (heller) din starka sida...
Med tanke på alla gånger du CMO har klumpat ihop mig med ""antisionist" gänget" och sedan i nästa mening talat om dem som INTE är "antisemiter", och alla gånger du förklarat att "antisemiter" är detsamma som "judehatare", kan du nu en gång för alla deklarera om denna hopkoppling är avsiktlig eller om du bara är katastrofalt inkompetent?
135 Fast det säger han ju inte heller, även om han säger en hel del annat. Liksom ni båda. Måsta säga att jag tycker ni är lite knäppa all tre här. Hets eller ej. "En sionistisk sammansvärjning" blir ju bara för mycket...CMO:s Israelförsvar mest för att hålla kvarnen igång. Däremot tycker jag Israel bär sig för jävligt åt. Är övertygad om att ifall Obama blir omvald, så kommer han att göra något radikalt. Det ligger i hela hans image, kanske i hans öde.
Jocke, varför tror du att Barry Soetoro ska göra något radikalt?!
... "NATO committed War Crimes in Libya[länk]

... "81 US lawmakers in Israel on ‘tour’ sponsored by Zionist lobbying group[länk]

Och om presidenten inte sköter sig så "upptäcks" att han inte har rätt att vara president...
141 Det får/bör du egentligen räkna ut själv, jag har läst hans första självbiografi, känner som globetrotter delvis till hans globala ursprung. Räknar med att han är en världsmedborgare och medveten om både våra fysiska förutsättningar, resurser, miljö, jämlikhet.
Resten kan väl du klura ut? Om du tror på människan och hennes öde?
Ja, den har många läst.  Men USA:s president är näst näst längst ned i den större makthierarkin, i det politiska skiktet, bara strax över oss vanliga.  Där ovanför finns sedan ett antal tunna kontrollskikt, den s.k. supereliten.  Det är där de övergripande besluten tas.  Över dem har USA:s president mycket begränsat inflytande.  (Under USA:s president och det politiska skiktet har vi konsumtionskiktet och under det arbetarskikten.)
144 Ja det är väl bra, att många läst, har själv inte läst någon politisk självbiografi innan. Bush, Clinton, Reagan, Persson, Erlander? Man kan klä av hur många ryska gummor som helst, och se både konspirationer och ev orsak och verkan.
Maktens ursprung och mening, maktlösheten på andra sidan. Ingen vet, och "supereliten" kan ju vara Teaparty, även som förlorare.
Måste nog sova på saken.
Jag tror på människan och hennes öde - bortom materialismens och fundamentalismens fängelser.  Som jag skrev i morse,
Som jag med Mike Hopkins har uttryckt, "Människor i dag har ju förlorat kontakten med såväl högre sfärer som med jorden och det enda sättet att överleva är att återknyta kontakten och själv komma i inre balans i dig själv.[länk]

Jag bollade häromdagen mina kommentarer i tråden "Rigiditet om verklighet[länk] #28  om filmen "The God Within - exposing the false philosophy of modern science[länk]   med en annan person, som gav en fantastiskt skarp analys i retur.  Jag kan inte uttrycka mig lika precist som hon, men essensen var att vetenskapen kan "bevisa" att vi är biologiska robotar men undviker frågan om medvetande genom den obevisade och otestade tesen att detta medvetande är något illusoriskt som egentligen inte finns, en illusion som uppträder automatiskt i en sådan biologisk maskin.  Jag har bett om att få citera, men innan jag får svar på det så vill jag ändå ta slutsatsen:  Tanken att vi inte är medvetande är att gå tillbaka i utvecklingen av människan.  Det är en deevulution av medvetandet.  Och av vår civilisation.  Endast om vetenskapen om medvetandet, om själen kan matcha utvecklingen av naturvetenskapen kan detta samhälle räddas.

Jag menar att det är nödvändigt att vi närmar oss det som förenar oss.  Att annars går vår civilisation under.  Det kan hända att den ändå är dömd, men då för att den inte kan rymma de insikter människor nu gör...  Fast övergången till en annan värld kan ju bli mer trevlig eller mer otrevlig, det kan vi ju välja i så fall.

   -- Kommentar till "Lever vi i olika verklighetsmängder?" Leif Erlingsson 2011-08-18 08:48 #20 [länk]
_
Det är ett konstigt fenomen att så fort man skriver ordet "dårhus" så reagerar vissa personer nästan reflexmässigt precis som om de blivit personligt angripna - trots att inga namn har nämnts. Jag funderar över om det beror på komplex eller gedigen självkännedom.
Den grupp som inte håller sitt tänkande inom mobbarnas godkända gränser.
#136 Leif, det är, så vitt jag känner till, inget brott att vara nazist i Sverige. Att CMO skyller mig för det tar jag bara som hans standardmässigt osmakliga skitkastning.

Däremot är det avslöjande att han i [länk] tydligt visar att han inte inser skillnaden på att hata ett folk och att hata en politisk ideologi.

Jag tvingas i denna debatt att acceptera den lömska politiska ordkonstruktionen anti-semit i betydelse anti-jude trots att semit endast i undantagsfall avser jude. Detta är enligt min åsikt sionistisk terminologi vilken ingår som ett viktigt politiskt verktyg i den sionistiska agendan.

Om en människa säger sig allmänt hata judar så är det antagligen inget brott typ Hets mot folkgrupp. Jag antar att det krävs ett med specifikt utpekande och nedsättande angrepp mot judar som ett särskilt folk. Jag försöker därför få CMO att med citat visa var och hur jag gjort så. Som det nu är jobbar han för att helt enkelt skita ner mig med insinuationer i bästa sioniststil. På frukten känner man trädet.

Det finns nazister i Sverige men svenskar i gemen är inte nazister. Det finns sionister bland judar men judar i gemen är inte sionister. Nazister och sionister har mycket gemensamt. Bland annat använder de mord som politiskt verktyg. Och de firar sina mördare precis som nazisterna firar sina. Båda dessa övermänniskoideologier är avskyvärda. Jag räknar CMO till sionisternas skara trots att han förnekar tillhörighet. I handling går han deras ärenden.

[länk] Dag #129, det finns faktiskt redan minst ett annat forum i Sverige där man sällan diskuterar något mer upphetsande än pingis, o.s.v..  Jag tänker förstås på UFO Sverige.  [länk]   (Det händer förstås även där att ämnet UFO kommer upp, men sällan på ett paradigmhotande sätt.)
Ett litet tips Dag,

Om du inte vill bli beskylld för naziztiska tendenser, skriv inte inlägg som ser ut som om de är skrivna av en (föståndshandikappad) nazist.

[länk]

#153 + 154 Till delar av den sionistiska intelligentian - herrarna Fniss och Fniss:

Att bli kallad nazist av ett par sionister har jag inga problem med. Två solklara fall av projektion. Inget mer att orda om det.

Kanske du Dippen Fnissen kan leta upp bevis på att jag uttryckt judehat på Sourze. Din idol verkar inte förstå vad det handlar om.
#155 För ordningens skull har jag inte kallat dig "Nazist", trots att du svamlar om "blut und boden"-teorier och rekommenderar neonazister och ärkerasister som David Duke (i ditt fall vore det möjligen en uppgradering eftersom Nazismen är betydligt intelligentare än din hemkokta ideologi).

För övrigt, eftersom du likställer Nazism och Sionism (om nu inte Sionismen är värre enligt dig) så agerar du ju själv lika "kränkande" mot mig och Dippen...
#150: Leif, en utmärkt definition av mobbing i vuxenvärlden, säger en som själv varit utsatt för mobbning i barnvärlden ...
#156 Försök fatta, CMO - Jag har inga problem med att kallas nazist av dig. Att bli kränkt av dig på olika sätt rör mig inte heller.

Det är inte olagligt att sympatisera med sionistisk eller nazistisk ideologi. Det är bara ytterst osmakligt.

Det du hävdar är att jag på Sourze ger uttryck för judehat. Detta kan vara hets mot folkgrupp och därmed vara lagbrott. Visa ditt bästa exempel på mitt påstådda på Sourze spridda judehat.

Att beskylla någon för lagbrott utan att kunna visa exempel på att lagbrott skett är i sin tur ett lagbrott. Det kallas falsk tillvitelse. Jag anser att du, CMO överträder den gränsen om du håller fast vid att jag ger uttryck för judehat här på Sourze eller någon annan stans utan att du visar upp ett enda konkret exempel, som jag kan få tillfälle att kommentera.

Vanlig skitkastning från högerfolk har jag tagit i hela mitt vuxna liv. Du är inte speciell på den punkten. Och ingen av er imponerar. Men jag tar inte att anklagas för brott mot våra svenska lagar utan att agera när jag vet att jag inte bryter mot dem.

Fattar du skillnaden, CMO? Din vanliga dynga är OK. Falska anklagelser för lagbrott är inte OK.

Det är väl redaktionen som ansvarar för innehållet på Sourze och borde ta bort inlägg och kommentarer som de uppfattar som olagliga, eller...?
Redaktionen har nog inte tid att läsa alla inlägg, men tar nog tacksamt emot uppgift på överträdelser av olika slag.
150 Leif. Här en uppsats om vuxenmobbing, från Mälardalens Högskola:
"Attityder till Arbetplatsmobbing. Kvinnor är de värsta mobbarna."
(Uppsatsen av två kvinnor.) [länk]
161 forts Duger inte två tjejer från Mälardalens folkhögkskola? Här en studie från EU, 21.000 intervjuer. "Risken för mobbning fördubblas med kvinnlig chef". [länk]
Per W #159, menar du att CMO har ryggen fri genom att Sourze får ta den juridiska smällen?
Jocke S-43 #161, #162, jag känner till sakförhållandet ang. kvinnor, kvinnliga chefer och arbetsplatsmobbing.
164 Jaså du känner till det? Och många andra? Hur mycket, när var hur?
Det som nästan inte synts, finns knappast. Gäller även verkligheten bakom partenrvåldet, som jag berört kort här, liksom om hur makten fungerar idag. Vilka krafter den politiska makten stödjer sig på, och hur den väljer ut sin egen snäva sanning för att konsolidera sin makt. Och med hjälp av svenska media. Landet är litet...
165 forts 1988 hade jag kontakt med Hans Leyman, han blev senare professor i arbetsmiljöforskning. Han berättade för mig i telefon hur han tagit upp detta med vuxenmobbNing, även kvinnors. Inför en grupp kvinnor. "Jag blev utskrattad" berättade han. Han tipsade Rapport, och Claes Elfsberg ringde upp mig på mitt nya arbete och ville intervjua mig, den 8 mars(!) 1988. Jag vägrade, tiden var inte mogen...
Dessutom hade jag klarat mig, hade erfarenheter från rätt jobbig kvinnoarbetplats, jag såg och upplevde problemen, men var tillräckligt verbal och inte särskilt rädd. Jag tog kontakt med ledningen, men kvinnan där höll på min oförskämde kvinnliga chef, förstås. Jag slutade, i tid.
"Det finnns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer kvinnor", som Madeleine Albright (f.d. utrikesminister USA) fått det till! Ren fascism!
Men det finns en hel del intern kvinnlig mobbning också. Och visst finns det manlig!
Här en länk till Hans Leyman, som uppskattade antalet självmord på grund av arbetplatsmobbning till mellan 100-300, 1990.
Här, en rätt ny artikel. "Gör mobbning straffbart." Som citerar den "välrenommerade forskaren Hans Leyman".
[länk]
Fast vad göra åt den grova könsmobbningen i media. Förneka den, enklast?
Från 911truth.no:  Möjligt scenario för Oslo false-flag terror av Mossad/NATO/Gladio

[länk]

"Possible scenario for the Oslo false-flag terror by Mossad/NATO/Gladio

27. august 2011 av admin

Under the cover of a 5-day terror drill for the DELTA troops from Monday July 18th to Friday July 22nd 2011, Zionist operatives from Mossad, NATO, Gladio, Stay Behind rig a van with explosives at government HQ in central Oslo, thwart all terror alarm routines and commence the terror with a massacre against anti-Zionist youth at the summer camp on Utøya with 2-5 shooters.  DELTA terror police and local police arrive late by car with no boat, no helicopters, no maps, no GPS, asking civilians for the way to Utøya, but not for spare boats on a day of terror and an ongoing massacre.

Illustration:  [länk]

As patsy or fall guy, long time armchair Zionist madman Anders Behring Breivik is chosen as a volunteer, and a false Facebook profile and Manifest is concocted for him by a team of writers and copy-pasters.  Behring Breivik is kept out of sight for the public 24/7 allegedly for fear of him sending coded messages to other cells.  Several surviving swimmers from the island are arrested by local police and brought into custody, among them one of the witnesses who testified to the press about more than one gunman on Utøya."

Läs resten på första länken ovan!
Leif, du har fel ! det var inte Zionister som begik masmorden i Norge ! det var dina hjältar, Stalin & Hitler som har arangerat ock utförde dådet! men detta viste du väl lila Leffe ? eller hur ? men jag förstår att du skyller på Zionister , för en hatande ock okunnig mäniska detta är den bekvämaste stälninstagande , eller hur lila Leffe ?
Adalbert du pratar om Hitler och Stalin som attvdu bister något om dem. Visste du att de båda var zionister? Därmed borde de väl ändå vars dina hjältar eftersom du är en sådan inbiten Sionister. Eller känner du inte till din historia? Du kanske borde ta och forska lite på zionismen och se vad det verkligen står för.
Nej lila "open mindet", det visste inte jag , men det är inte så konstig , för det visste inte någon annan människa häller, utom deras trogna tjänste folk ! till vilka du alldeles säkert tillhörde , du var deras trogne sko putsare , det var du som tvättade deras smutsiga underbyxor ! men var inte ledsen "open mindet" ! för även till denna uppgift behövs någon ! någon som inte duger till någonting annat !
Stackars Adalbert du förtränger bara det uppenbara. Du sitter här själv och proppagerar med pekpinne som du själv inte vet något om. Det finns både gott och ont att läsa om sionism men letar du fram det finstilta så finner du inget gott.
"open minded" har en Ph.D i sionist-studier från You-tube universitetet...
CMO du som fortfarande bor i de förträngda fablernas lilla värld hur känns det. Tack cmo jag känner mig rörd att jag får en så hög tittel i vetande. YouTube är fortfarande en fri kanal med information av alla sorter men där är det äkta individer som får Sina röster hörda. Till skillnad från de sociala medierna. en dag kommer även du förstå cmo
Adalbert har en Ph.D i Moral & Etik , plus en Professur i Historia spec. Civilisationens uppgång ock ev fall. Tack vare figurer som "open minded".
#175 adalbert då kan vi hänvisa till moral och etik i inlägg #171 av dig. Dagisnivå skulle jag kalla det...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .