Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Demokratin har blivit vingklippt

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Demokratin_har_blivit_vingklippt/Sourze_style.html .
Du gör inte mig ledsen när Du beskyller Göran P för det ena eller andra. Men för Din egen skull kan det vara värt att notera att det nuvarande pensionssystemet röstades igenom med stor enighet. Det enda partiet i kammaren som inte röstade för var dåvarande VPK, nuvarande V.

För övrigt drar jag slutsatsen av Din text att en röst är bortkastad om man inte röstar på sverigedemokraterna. Är det rätt uppfattat?
Artikelförfattaren kanske skulle,som han själv mycket riktigt nämner,emigrera,till exempelvis Kina,som ligger i Asien,där han kan kämpa för den Demokrati,han inte finner här! - Mvh.
Mats Persson - Din inledning i inlägget understryker ju precis det jag sätter fingret på. Om V, som antagligen du hör hemma hos,inte skriftligen reserverat sig mot beslutet så är ju dom också delaktiga eller hur.
Tyvärr tror jag att även Sverigedemokraterna kommer att krypa till korset eller vad de nu kryper till när sittande maktstrukturen fått bearbetat dom på nära håll. - Nej jag röstade på Femenistiskt initiativ för det är ju rent bedrövligt att kvinnorna fortfarande behandlas lönemässigt som om det vore 1800-talet.

Jan olsson skall med vänliga hälsningar ta och stoppa ner huvudet i sanden igen - men denna gången hade han ju en antydning av att vara rolig.
Jag kommer inte i detalj ihåg hur det gick till. Jag tror att vänsterpartiet hade ett alternativt förslag men det minns jag som sagt inte. Att man i samband riksdagens omröstning skulle reservera skriftligen sig mot majoritetens beslut har jag inte noterat.

Min partipolitiska hemvist kan Du inte ha någon uppfattning om enär jag själv inte är viss i den frågan. Och det torde ju inte heller ha något större intresse i detta forum.
Bra svar Mats Persson - upplysningsvis så är just reservation skriftligen den enda vägen att visa att man inte instämmer i ett (av en majoritet fattat) beslut. Så om där inte förekommer någon reservation så är dom egentligen ganska överens i Riksdagspartiet !
#2 - Jan, är det i Missionsförbundet du fått lära dig att såra alla som vågar på minsta vis utmana det etablerade?
Demokratins förutsättning är ifrågasättande av det rådande och ett visionärt sinne angående framtiden. Idéerna skall utsättas för kritik som får vara skoningslös så länge den är saklig.

Jan, upprepade gånger kränker du personen som vågar visa sina åsikter. Kränker personen men undviker sakfrågan. Varför gör du så Jan? Är det så att Jantelagen har företräde hos dig och att lydnad är den viktigaste karaktärsegenskapen?
Nu får Du vara snäll och hjälpa mig. Jag har som tidigare skrivits inte hört talas om något bruk att reservera sig i kammaren. I regeringsformens fjärde kapitel talas det inte heller om ett sådan institut. Du får visa mig tillrätta.

6 § När ett ärende ska avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen.


7 § Vid omröstning i kammaren gäller som riksdagens beslut den mening som mer än hälften av de röstande enas om, om inte något annat anges i denna regeringsform eller, när det gäller frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Bestämmelser om förfarandet vid lika röstetal meddelas i riksdagsordningen. Lag (2010:1408).

Jag anser att artikeln ställer mycket viktiga frågor. Demokratin förutsätter fritt och opartiskt massmedia. Detta finns inte. Alltså har vi inte demokrati.

Det är fullständigt idiotiskt att legitimera vårt urusla system med representativ demokrati med att det är ännu sämre i t.ex. Nord-Korea och Saudiarabien. Den ena misshandlaren kan inte legitimeras av att någon annan är ännu brutalare.

Jag anser att Vikingsson på ett konstruktivt sätt belyser demokratins problem i sin artikel, alldeles oavsett vilket parti han eventuellt tillhör.
#8) Nåja, texten tar upp något som författaren är missnöjd med i vårt samhällsystem, vilket i och för sig inte är så svårt, det finns alltid någon som är missnöjd med något och intet system är perfekt. Men sedan tar det stopp, på vilket sätt är vederbörande konstruktiv? Där finns nada. Detta gör att han hamnar i kategorin gnälltexter, de äro legio.
Dag Du belyser en viktig punkt där. Den frånvarande tredje statsmakten. En massmedieforskare har i och för sig på senare tid tittat på detta. Han(?) uppmärksammar en, mig närliggande fråga, som exempel. Man uppmärksammar helt riktigt förändringarna i sjukförsäkringen. Men det är ju väldigt lätt att "hitta". När däremot bostadsbidraget för de fattigaste urholkas under nära ett deccenium därför att beloppen inte är indexpåverkade ser ingen detta. Här kan ju massmedia med sina resurser verkligen påverka. Den enskilde kan ju knappas förväntas att upptäcka varför det blir sämre och sämre. Själv hade jag hoppats på att meddelarfriheten skulle lösa detta men har insett att jag är naiv på den punkten.
Mats Persson - Du har rätt - de har till och med stoppat denna lilla friska fläkt som finns i kommunallagen 5 kap. 57-62 §. Varför jag poängterat just reservations handlingen - Är nämligen att jag själv själv fick stå till svars för beslut tagna i kommun och landsting i början av min politiska "karriär" - enbart för att jag inte reserverade mig mot beslut och därför var delaktig i skiten. I riksdagen är dom tydligen bakbundna till att acceptera att dom är delaktiga i beslut tagna av majoriteten. Intressant !
Dag Nilsson,#6,Nej,Nilsson det är det inte,men jag anses vara den åldrade Gossen Ruda,in extenso. - Sakfrågor undviker jag,de har en tendens att bliva långrandiga och tråkiga,åtminstone här på Sourze! - Se bara på ditt eget agerande,vad har kommit ut av det? - Ett intet! - Mvh.
Leif-Arne Undvall - Har jag missuppfattat något - är inte detta rätt forum att kasta sig ut för att se om vingarna bär - eller skall vi sitta på pinnen och och tro oss veta. Det jag skrivit är något att reflektera över och kanske vi tillsammans kan hitta vägar som kan komma andra till godo.
#13) Jodå, men valet är ditt: skriv ännu en eländesbeskrivning eller försök vara konstruktiv. Det ena är lätt det andra kräver en del, kanske för mycket?
Leif-Arne Undvall - Vet ej om förmågan att läsa artikeln innantill satt käppar i hjulet för dig när jag ser ditt "konstruktiva" svar ovan. BYTA UT LAKEJERNA - betyder att vi måste få in nytt ofördärvat folk i Riksdagen istället för hästsovande så kallade förtroendevalda.
#15) Hur då, vill du gå i från nuvarande modell, till vad? Att vilja skrota en modell utan att ha något förslag på vad man vill ersätta med är, inte, konstruktivt.
Dag Nilsson - Tack för dina inlägg. Jag ser tydliga paralleller med vad som händer just nu i England i härvan kring Murdochimperiet som nystas upp inför våra ögon.

Leif - vilken modell vill jag skrota ?
1)"Demokratisk politik är en smutsig, mobbdriven process. Den stora massan av mänskligheten är varken smarta eller dumma, goda eller onda - men föremål för påverkan. När de skrämts tillräckligt i medierna om hur det stygga partiet kommer att behandla dem efter valet rusar de till valurnorna, som om där låg en vält långtradare med öl." ... Således är du tillfreds med nuvarande politiska system, eller är du missnöjd men vill behålla det ändå? /////Du är vidare missnöjd med att nuvarande pensionsystem, så även med att det nuvarande ersatte det tidigare , något mer generösa men ihåligare än dagens. // Hur tycker du att pensionssystemet behöver förändras? Skall "de rika betala mer", "invandrarna kastas ut", eller skall vi ta av fonderna?


#12 - Jan, mannen som vet det ovetbara!

"Sakfrågor undviker jag,de har en tendens att bliva långrandiga och tråkiga,åtminstone här på Sourze! - Se bara på ditt eget agerande,vad har kommit ut av det? - Ett intet!"

För mig är livet mängder av samverkande, ofta gåtfulla processer och inte något som skall individuellt betygsättas av en skolmagister.

Varken du eller jag har en aning om vad mina artiklar och inlägg inneburit för dem som läst dem. Dock är jag säker på att de haft påverkan.

Även ditt försmädliga sätt att skicka giftpilar med vänlig hälsning har effekt. Du vet hur de tar därför att du varit utsatt för dem själv. Vem är den första du kommer att tänka på? Vem var det som försökte ta lusten till delaktighet och kreativitet ifrån dig på det sättet när du var barn?
Leif - Jag noterar nu att du till slut tog dig tid att läsa och förstå att jag faktiskt inte ville skrota något såsom du tidigare påstått- Demokratin är rätta vägen men om väljarna manipuleras in i fållorna av massmedian i samarbete med annan makt och ruttna politiker - då är den som i artikelns rubrik -vingklippt. Nättidningar som denna blir den ventil som kan vara ett alternativ till arrangerad information som portioneras ut i tidningar/tv.
Dag,lille gubbe!,Du är för känslig,för den här världen,ser saker där dom inte finns! - Tag mig med en klackspark! - Med vänlig hälsena! - /fritt efter Hägglöf/
Nu ingår ju nättidningarna i begreppet media, så därmed motsägs din tes om att media skulle vara vingklippt. Du hävdar hu att "väljarna" manipuleras, du själv undantagen förmodar jag. På vilket sätt menar du "väljarna" är mer manipulerade än dig själv, är det därför att de inte delar dina synpunkter? Själv röstade jag på ett av de partier som finns i riksdagen, är jag därmed "manipulerad"? Du får gärna ge konkreta exempel därpå och argument därtill.
#22 - Företag som betalar för reklam måste vara grundlurade. Mannen på gatan vet ju att han inte låter sig påverkas av massmedia.

Trots att ingen låter sig manipuleras så satsar politiska partier enorma pengar på reklam. Att detta vansinne fortsätter måste bero på omfattande mätfel eller direkta lögner från PR-byråerna.

En gång lärde jag att produktionskostnaden för tandkräm var en tiondel av marknadsföringskostnaden. Tänk om dom vetat att reklam inte påverkar folk...

Leif- Nu börjar du röra ihop begreppen igen - Jag har aldrig sagt att median skulle vara vingklippt och underförstått så gäller begreppet massmedia inte t.ex Sourze där vi själva skriver artiklarna eller hur. Journalister som sitter och kopierar artiklar från Reuters är definitivt något annat. Hoppas en kopp kaffe gör gott min gode herre.
"underförstått så gäller begreppet massmedia inte t.ex Sourze där vi själva skriver artiklarna eller hur" .. ? Så till media räknas bara texter skrivna av de som får betalt därför? Vad vet du om det, egentligen. Själv blev jag av ett av Sourzes universalgenier beskylld för att skriva på uppdrag av Mossad, vem vet, han kanske hade rätt./// Allt nog och emedan. Du vill ju vara konstruktiv eller hur, om du då klarat av avdelningen om alltings eländighet och vill gå ett steg vidare; i stället för de lakejer som du hävdar befolkar Sveriges Riksdag vill du ha annat folk. Vilka då, varför just dem och vad tror du de skulle kunna uträtta? Konkret nu, inga floskler.
Leif - Varför inte du och jag som har livserfarenhet från det verkliga livet utanför Riksdagens portar - Väldigt konkret. Blev tillfrågad en gång tidigare att sitta där men jag hade fem yngre barn att ta ansvar om. Nu är dom vuxna så nu har jag tid he he.
"23, Dag, du glömde vinstfaktorn. Om den överstiger produktionskostnaderna och marknadsföringens utgifter tillsammans, då är saken ändå biff. Om dessutom ägarstrukturerna befinner sig i symbios så pratar vi om privata aktörers folkdans på kapitalismens parnass. Dag du vet väl om att du och jag dansar nästan dagligen på Zitiz AB:s dito? Dessutom ett investmentbolag.//


Jan, Dag, Leif-Arne, bohuslänningenm.fl. Det har framkommit att det är en överdrift genom att författaren anser att demokratin är vingklippt.
Det har ingen praktisk betydelse vare sig för rörelsen eller dess betraktare, då ingendera har upplevt den med full vingkapacitet någonsin. Kanske någon av herrarna i stället kunde vidstå att många av oss i stället är skadskjutna? I den mening att de politiska åkommor som uppstått verkar inte läkas utan offentliggörs i skov på "Såsen", för att i akt och mening kanske lindras av en medlöpare.

/ Leif-Arne, jag har uppfattat din begäran. Bollar tillbaks. Finns det någonting som skulle kunna demokratiseras via folkomröstning?

Var det ändå inte en klok man som en gång sa: "Demokratin måste återvinnas för varje generation!"?
Detta verkar numera helt bortglömt, och tåget på den smalspåriga hjärnbanan rullar numera på nästan utan stopp på stationerna.
Den senaste vuxna generationen började så smått hjärntvättas på 70-talet, och numera sker denna med början redan på dagis. Om detta har jag skrivit tidigare, nu senast här och med genomgång av rätt häpnadsväckande citat från Reinfeldt, Juholt och DN...
[länk]
Här en helt färsk artikel på Newsmill, mycket välskriven och öppen, av en rätt ung man som lämnar folkpartiet och varför. Om en intolerant och inkonsekvent partikultur, om ett mönster som säkerligen gäller i många av de andra partierna, kanske mer eller mindre i alla? Hur göra och vad väntar i framtiden?
"Diskriminering och oliberal politk får mig att lämna folkpartiet"
[länk]
En Liberalism som på Ohlins tid,vore önskvärt,och med en sådan person som han var,i ledningen! -
Återigen blandar man ihop parlamentarism med partikrav och röst vart 4:de år utan rätt att rösta om ekonomi som är "privatägd", med demokrati ...varför detta envetna trams om att vår typ av parlamentarism skulle ha nåt med demokrati att göra ? Hur lite har ni att säga till om valboskap ?
YnkYnk..kom med altenativ då ? Ja va fan ,börja exprimentera vilt med alla möjliga former av demokrati, i kommuner och i församlingar,på arbetsplatser m.m.... hur lite fantasi kan man ha om man inte kan se nåt annat system än det man har framför näsan ? Använd den lilla kreativitet ni har till att själva förbättra,förnya,förändra systemet istället för att krypa ihop under filten och gny om klara alternativ annars gör vi ingenting.
#32) Floskler!! Det kräver lite att raljera och kritisera nuvarande system, däremot att komma med konkreta förslag är så mycket svårare, och dessutom riskerar man att själv blotta sig för kritik. Då är det mycket säkrare att ligga bakom buskarna och ägna sig åt krypskytte. Å andra sidan är det sådan makthavare mycket lätt kan avfärda.
Surt sa räven...men klargörande när de börjar peka finger [[länk]] .
Här är en annan vinkel på det hela
" The Bonnier newspapers were highly critical of a 2009 Aftonbladet report that Israel had harvested the organs of Palestinians killed by the Israel Defense Force. Elisabet Borslin Bonnier, Swedish ambassador to Israel, broke with her own government in condemning the articles. The ambassador is a member of the Bonnier family, which owns Aftonbladet's competitors. An Israeli official later admitted that the stories essentially were true, that Israel indeed had, until the 1990s, harvested organs, especially corneas and skin, from the bodies of soldiers, Israeli civilians, Palestinians. and foreign workers, without getting consent from their families." [[länk]]
Leif-Arne Undvall #34 [länk] :  Din kritik påminner mig om Karin Boyes dikt "Asar och alfer" från samlingen Gömda land (1924), där åt asarna (som liknades vid stenstoder) allt man kunde ta på gavs, medan åt alver allt som ännu ej fanns gavs, d.v.s. framtiden...  [länk]
PS:   Vi som faktiskt ser samband är de enda som kan bringa ordning i kaos [länk]     (Här på Sourze brukar vi av den andra kategorin kallas "universalgenier".)
"Vi som faktiskt ser samband är de enda som kan bringa ordning i kaos" Jomenvisst. Det blir lite som när gamle kantorn satt på orgelläktaren och funderade för sig själv: -Bach är död, Händel är död, å själv känner jag mig inte riktigt kry.
Undvall...du påminner om proselyterna i scenen ur Life of Brian...när Jesus skrker -Tänk själva ! så upprepar dom som får -Tänk själva !. Du vill till och med ha konkreta instruktioner för "något bättre" av en anarkist annars duger det inte, och systemet är det bästa möjliga.När jag säger att jag tror att Undvall och de andra i Sverige, om de använder sin energi kreativt istället för försvarande, skulle kunna komma upp med massor av bättre ideer,då är det bara floskler,men när maktens män talar om det rådande, är de att ta på allvar.Hur fungerar inte ett sånt tänk ? De som vill ha en handbok klar, för hur de skall hantera sin egen frihet,innan de agerar, de är i ett mycket dåligt ideologiskt skick...de har inte förstått något av den fria människan,den fria tanken och ett friare samhälle de är trälbundna med koppel till husse,och får en uppmuntrande godis ibland och är nöjda så.
När sydafrikanerna inte ville släppa från sig makten till de primitiva negrerna, var huvudskälet just, att de inte hade nån konkret plan för hur de skulle bli fria,att det skulle bli kaos och stamkrig,att den europeiska demokratin skulle rasa för brutal diktatur,att de outbildade svarta skulle dra landet i skiten. ANC svarade lungt..- well thats how freedom works, its not mor "safety" the fight is about.
Aguirre #40 [länk] "De som vill ha en handbok klar, för hur de skall hantera sin egen frihet, innan de agerar, de är i ett mycket dåligt ideologiskt skick...de har inte förstått något av den fria människan, den fria tanken och ett friare samhälle..."

Så är det.

Därför "skriver jag inte handböcker", utan sprider idéer.

Falsk blygsamhet är också en livslögn.  Jag har ingen anledning att vara blyg med att jag faktiskt har producerat ett imponerande material av fritänkande.  Visst, oavsett var i materialet man tittar, så kan man jämföra med någon annan som har gjort det bättre.  Men som helhet betraktat är det absolut inget att skämmas för.  Och då är det oärligt att låtsas som att man skulle göra så.

De flesta som har dykt in i mitt material har gjort det med "färgade glasögon".  Prova på nytt, börja t.ex. sist i denna kronologiskt sorterade tråd av Sourze-kommentarer:  [länk]
#42)Jodå mycket skriv blir det. Bara du nu inte misstar undersysselsättning med engagemang.
Bara man inte misstar förakt för samhällsengagemang.  Du lurar ingen som verkligen följer min uppmaning ovan.
Tillägg:

Grunderna för mitt engagemang är min nådda insikt att i samhället rådande mentalitet/mindset leder till slutsatser om att vi är för många vilket i sin tur leder till slutsatser att vi måste styras, kontrolleras och begränsas, och som yttersta konsekvens hos dem som vågar tänka tanken ut, att vi måste antalsbegränsas med olika drastiska metoder samtidigt som vi måste hållas ovetande och fördummade så vi inte saboterar detta arbete.

Samt att jag insett att denna rådande mentalitet/mindset långtifrån är den enda möjliga, att det finns alternativa som leder till "himmelriket på jorden", o.s.v..  Resten av mitt engagemang ligger på att jag prioriterat att lära känna människor och idéer som kan vara till inspiration för andra att upptäcka vad jag har upptäckt.

Jag har naturligtvis själv varit begränsad i mitt tänkande, men avprogrammerat mig genom ett par intensiva processer som krävt flera år av intensivt arbete.  Jag har alltså varit minst lika lurad om inte snarare mer lurad än någon annan, så jag sätter mig inte på några höga hästar utan säger bara att jag vet hur det är.  Och att jag vet ungefär vad som krävs för att befria sitt eget tänkande -- det är verkligen "en skärseld".
Du är trosviss som ett av Jehovas Vittnen, de vet åxå bergsäkert hur allting är och hur det hängerihop. 9:11 sekten eller JV det kan gå på ett ut.
Ingen kan bli salig på en annans arbete.  Du måste göra ditt eget.
#48) Jomenvisst, boren skeptiker, därför har jag alltid hållit mig från sekter.
Erlingsson, Jag tycker det är beundransvärt att du tagit till din livsuppgift att sprida idéer! Speciellt vill jag tacka för insikten om att "fluortanterna" i själva verket är ute med en organiserad giftspridning för att göra våra barn "mer fogliga och mindre intelligenta". Det hade jag i sanning aldrig kunnat räkna ut själv! Men jag ser nu saker och ting i ett klarare ljus! När mina barn växte upp så var de faktiskt väldigt snälla och lugna. Av misstag trodde jag att det berodde på att de växte upp i en god miljö och att jag och barnens mamma var goda föräldrar. Men nu vet jag - tack vare dig -bättre! Det var "fluortanten" som förgiftade dem! Tack Erlingsson för att du fått fjällen att falla från mina ögon! Underligt nog har det gått hyfsat bra för dem ändå, men det beror förmodligen på att alla andra ungar också blivit förgiftade av "fluortanterna" - eller på att samhället är så degenerat att även "fogliga och mindre intelligenta" individer kan lyckas.
42/ När jag läser din länk med "den kronologiskt ordnade tråden av Sourzeinlägg" så undrar jag om inte Per W hade rätt när han skrev att du behöver vård. I all vänlighet/GunnarL.
När jag visade "den kronologiskt ordnade tråden av Sourzeinlägg" för en besökare här för en stund sedan så var hans kommentar att för den som endast har en referenspunkt, som inte har sett verkligheten från flera perspektiv, så är förståelse omöjlig, och för den som har flera referenspunkter så är det jag skriver självklart.  Den som ser flera verkligheter måste med nödvändighet framstå som rubbad för den som bara besitter en referenspunkt.
GunnarL #50 [länk] :     Ja, det har nog gått bra för att vi alla är eller har varit hjärntvättade -- inte minst jag själv har definitivt varit det så helt och fullt som bara tänkas kan.  Jag trodde t.o.m. på de orange kuverten!  Och skulle Mats Persson suttit med mig och berättat, så skulle jag trott det också!

Men i dag vet jag att systemet är högst osäkert och sannolikheten för att jag skulle få pension vid 65 är mycket liten.  Däremot hoppas jag att jag vid det laget ska leva i en annan verklighet där alla får vad de behöver.  Men det är då inte alls i vårt nuvarande system, som det inte finns mycket som talar för att det då kommer att finnas kvar.  Mer än munväder, alltså.  Och luft-prognoser.

Men tro inte att jag inte finner systemtroendet sött på något vis.  Lite nostalgiskt, som gamla tecknade filmer från forna Öst-tyskland, som jag också har en känslomässig dragning till.
53/ Erlingsson, som jag skrev tidigare tror jag inte att det är nödvändigt att "länka" till kommentarer som skrevs alldeles nyligen - men om du tycker det är givande skall du givetvis fortsätta med det. Beträffande din sista kommentar om att du tycker att det sammanfallande systemet känns lite nostalgiskt så erinrar jag mig en film där en kvinna i det forna Östtyskland faller i koma och under hennes medvetslöshet så raseras muren, det socialistiska paradiset faller samman och de förbannade kommersiella krafterna drar in i Berlin - något som hennes barn gör allt för att dölja för henne. Jag minns inte filmtiteln, men den var klart sevärd. Jag hoppas att du inte faller i liknande koma när systemskiftet kommer, utan att du får njuta av förändringen fullt ut. Det har du med allt ditt uppplysningsarbete förtjänat.
GunnarL #50 [länk] :     Som jag skrev nyss i annan tråd, "fluortanterna" tror godtroget på vad de blivit lärda.  Men någon satte en gång policy för vad "fluortanterna" och vi alla skulle tro på.  Nu inser jag att du tror att du och vi alla själva kommer på vad vi ska tro på, men själv när jag inga sådana illusioner.  De få som själv kommer på vad man ska tro på blir kallade sjuka i huvudet av de flesta, som istället tror vad de är lärda och programmerade att tro.  Demokrati är till för att sedan skuldbelägga de programmerade för vad de programmerats att "välja".
GunnarL #54:  Jag tänkte på den filmen - bra att du har sett den.  Länkar gör jag för framtiden...
... Länkarna innehåller nämligen samtidigt det unika inläggs-ID, medan #NN kan ändras om red. tar bort inlägg.
57/ Ja, det har du rätt i Erlingsson. Det hade jag heller inte tänkt på. Men nu tackar jag för en givande diskussion - må du ha det bra. Jag själv hinner inte sitta vid datorn längre.
Nånstans tror jag Undvall förstår vad vi menar med mer frihet...men han misstänker med fog att orgasmen inte håller vad förspelet lovar...det är en vettig inställning...bara man inte hamnar i en allmän försvarsställning...då är man rökt...Dock förstår jag inte analogierna med sekter och JV m.m.....var talar LeifE om vad ni andra skall göra med er frihet och era liv ? Sånt kännetecknar ju sekter. Då är väl jag mycket mer uppfordrande för jag moraliserar rätt rejält över saker som jag anser vara ofrihetliga ? Nä...sektargumentet biter nog inte på så många här i diskussionen...bara om man betraktar oss som enmanssekter.
[länk] GunnarL #50:  - Se "stupiditet är bra för system".  "Humanity:  a civilization manqué.  The stupidity factor.[länk] .   Samt   "Stupiditetsteori[länk] .  För en månad sedan var jag finkänslig nog att inte påpeka det, men efter att ha gått igenom alla dina förolämpningar här på Sourze med anledning av din kommentar i annan tråd så kan jag väl kosta på mig detta för dig mindre smickrande förtydligande.
#51 GunnarL - inser du vilken given invändning det kan ställas på dina och Per W:s vårderekomkmendationer?

I mitt fall är jag så genomlyst det går att bli och psykologer och psykiatri. Jag har ernått full sjukdomsinsikt och till alla delar accepterat min diagnos.

Hur är det med dig GunnarL? Hur insiktsfull är du? Det är ingen hemlighet att de som är svårast drabbade av psykisk ohälsa därtill saknar sjukdomsinsikt. Att du anser dig vara helt befriad från psykiskt ohälsa kan alltså lika gärna vara tecken på motsatsen.

Om jag vore i dina kläder skulle jag sluta rekommendera andra vad jag kanske själv behöver i än högre grad. Psyket är djupt, mycket djupt - även på dig GunnarL. Om du inte gått i långvarig psykoanalys kan det hända att där existerar för dig obehagliga överraskningar om vilka du inte har en aning. Kan du svära dig helt fri från det?
Ja nog är demokratin vingklippt alltid och har varit sedan den kom till.
Utmärkande för den demokrati vi känner till är maktvakuum och kohandel.
I hur många årtionden har usa hindrat FN's resolutioner mot israels övergrepp mot folk i Gaza och på Västbanken?
Patetiskt att hör deras vämjelse över rysslands och kinas veto mot fördömande av syriens övervåld mot civila.
Allt handlar som vanligt mer om att skydda egna maktstrategiska intressen än människoliv - det första talar man tyst om medan man tutar högt i luren om den humanism och folkvalda demokrati man säger sej vilja slåss för - lögn och rackarspel alltsamman.
Bizon - Håller med dig till 100 - önskar bara att fler kunde ta av sig skygglapparna media(ägarna) fixat åt oss - här rök en av de enda fria som var kvar vid den tidpunkten - [länk]

Ja Bohuslänningen så illa är det ju här med de flesta större tidningar i landet ägs av ideologiskt sett borgerligt kapital.
Journalisterna sitter helt i knät på den ideologi som styr redaktionerna. Inte för att jag kan se det som något som befrämjar mångfalden, och hur det fungerar såg vi ju senast i Juholtaffären - hela journalisthorden utkommenderad att sätta krokben för den karl'n medan alliansens kärnkommando snabbt som ögat och utan medias bevakning binder upp svensk ekonomi till den krisande eurons stödfonder - som observatör, som om det inte går att observera eländet utan att göra sken av att vara vip?
Nu är det inte mycket som pekar på att det går att utveckla någon som helst form av välfärd - inte ens den njugga tilldelning som skatter på kapitalets vinster hittills bjudit på kommer att finnas - inom en snar framtid upphör all finansiering som inte kan motiveras med ökad makt eller minst tvåsiffrig vinstmarginal - samhället kommer då att kantra och kapitalismens erosion kommer att kasta in oss alla i en kamp för överlevnaden som det var länge sedan skandinavien upplevde - ingen hjälp kommer heller att kunna fås från annat håll då det kommer att vara minst lika illa där.
Vad är det då som gått fel?
Svagsinta politiker har fallit till föga för den marknads- och ny-liberalism som helt saknat konsekvenstänkande kring vad tillväxten som motor i ena halvan av världen innebär medan den andra halvan svälter och slåss om västvärldens vapenleveranser.
Världsekonomins ingenjörer har kuggats gång på gång i kris efter kris - en global värds väl och ve kan och får inte skötas av slumpen. Inte heller kan den skötas av djungelns lag om vi som människor önskar en ballanserad ekologisk ekonomi.
Det som händer i dag är ingenting annat än den sedan länge praktiserade huggsexan där överlevnaden av den starkaste kommer att krönas bara med mer lidande för de som visar sej vara svagast - inte för att dom därmed visar sej vara mindre kärleksfulla, moraliska eller ansvarstagande - snarare då därför att det var just kärleksfulla, moraliska och ansvarstagande dom var.
Kanske en ganska dyster prognos - men troligen närmare sanningen än om jag låtit optimismen flöda.
Bizon - vi har väldigt lika syn på det hela och just Juholtaffären tog jag upp i min senaste artikel. Så genomskinligt för oss men den stora massan vill antagligen inte tro att det är så illa. För mig är det INGEN skillnad på borgare eller sossar - de slåss mest om vem skall sitta närmast dollargrytan!!
Ja Bohuslänningen - fy hunnan, man blir lätt less.

Men en söt igelkotte - alltid något att glädjas åt :-)
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .