Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Världens bästa jobb står utan sökanden

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Varldens_basta_jobb_star_utan_sokanden/Sourze_style.html .
Politiskt handlar frågan om fördelningspolitik och segregering, pedagogiskt finns det säkert forskning kring t ex klassernas storlek, som berättar om lösningar. Socialdemokrater och Alliansen borde också förklara varför skolan inte har ”marknadslöner”, som ju skulle vara frälsaren till alla problem, eller om det är det man har, varför ”marknaden” inte vill ha toppkrafter bakom katedern.
Skolan svek mig.  Jag är född 1958 och det jag förväntade av skolan när jag i dryga 10-årsåldern började förstå vad som var fel var att skolan skulle ha väglett mig i min intellektuella utveckling - till som jag i dag förstår det ett rörligt intellekt så man kan föreställa sig saker utan att omedelbart förkasta dem, och dessutom till en bra analysförmåga att reda ut alltmer abstrakta resonemang.  Men det gjorde skolan inte alls.  Istället har skolan tabubelagt just detta.  Jag hade velat lära detta redan i skolan, men istället har jag på krokiga livsvägar tvingats erövra det rörliga intellektet att inte omedelbart förkasta på egen hand, och behöver av mitt nätverk all hjälp jag kan få med analysen.  Vilket jag tack och lov också får, i dag.  Det som jag däremot inte får av alla de andra människorna som också saknar dessa bitar i sin utbildning är förståelse.  För det är ovanligt att man själv räddar sin förlorade utbildning.
#2 Fanns det ingen kurator på din skola? Vad var det som du "började förstå vad som var fel"? Månlandningen?
Lite plåster på såren, du har en del att ta igen när det gäller din utbildning..jag bjuder på den här [länk]
En verklig utbildning handlar alltså om att ge verktyg att kunna skapa kunskap.  Att kunna ställa rätt frågor.  Om att vara en informationsbank är att vara lärd, då är Google världens mest lärda.  Men ingen dator i världen kan veta, kan genomskåda falsk kunskap och skapa riktig kunskap.  Ingen dator kan genomskåda pseudokunskap, den pseudovetenskap som är vår vetenskapsreligion för att skapa äkta kunskap.  Tyvärr hade skolan gett mig dåligt självförtroende, för jag var detta på spåren redan i gymnasiet.  Se vidare "Svaret ligger i frågan[länk] .  Hade skolan gett mig rätt intellektuella verktyg, så hade jag redan då genomskådat den falska fysiken som enligt Miles Mathis förmodligen underrättelsevärlden har gett oss för att vi inte ska förstå de verkliga frågorna.  (Forskaren Miles Mathis menar att det kan vara så att för att förhindra viktigare upptäckter fysikvetenskapen övertagits av underrättelsevärlden, och att vissa vassare fysiker i den öppna världen är avsiktliga grindvakter men att de flesta i universitetsvärlden bara tror på "vetenskapsreligionen".)

(PS:  Tackar för illustrationerna av slutklämmen i mitt förra inlägg.)
Re:  KÅM 2012-06-15 18:30 #4 [länk] :
Lite plåster på såren, du har en del att ta igen när det gäller din utbildning..jag bjuder på den här [länk]
Nej du KÅM, den länken visar att du inte hängt med i din egen bildning, fast du har varit med här på Sourze:
Månens mörka sida

Såg svt.se Kunskapskanalen i kväll 22.30, "Månens mörka sida" [länk] .  Stanley Kubrick filmade månlandningen i en studio.  Men tablån har nog rätt om att hälften av vad Donald Rumsfeld och grabbarna sa i filmen var lögn, fast de sa detta.
(Leif Erlingsson 2012-03-26 23:57 i tråden "Månens mörka sida" #1 [länk] .)

Jag erbjuder fritt alla att hänga med på min kunskapsresa, men den som konsekvent spottar på verklig kunskap får skylla sig själv när den görs till åtlöje för detta.
En anledning att hålla sig så långt borta som möjligt från det formella läraryrket (men gärna idka så mycket pedagogik man förmår utom all yttre styrning) är att det är hårdreglerat att eleverna ska vara indoktrinerade enligt vissa mallar.  Detta från skolöverstyrelsen, som detaljstyr.  Det är inte inom Sveriges gränser möjligt för ett samhälle som vill uppfostra sina barn enligt en annan kunskapssyn än skolöverstyrelsens att göra så.  Om ingen blir lärare så löser sig detta av sig själv!  Då faller automatiskt skolöverstyrelsens makt, och samhällena återfår makten över nästa generations fostran.
7 Skolöverstyrelsen finns ej längre, ersatt av skolverk och skolinspektion. Lika illa det i och för sig. Men läs på lite Leif E!
"Skolan svek mig" eller "Samhället ställde inte upp för mig" är uttryck som återkommer gång på gång hos misslyckade individer. Återkommande hos de misslyckade är även att "det var inte mitt fel". Grattis Erlingsson att du tagit dig ur dessa fruktansvärda övergrepp på din verkliga personlighet och att du uppnått det höga tänkande som du demonstrerar här varje dag! Utan tvivel står du lite över oss andra. Tror du förresten på att Hallands floder är Lagan, Nissan, Ätran och Viskan, eller var det så att lärarna lurade tioåringen? För rimligen måste du varit på den nivån när du insåg att skolan svek dig.
GunnarL ... jag måste (paradoxalt) säga -en misslyckad individ är väl en som hoppar på en annan individ? För så mycket mer tillför du inte debatt i ämne om tex sant lärande, kreativitet, innovation, inspiration -kontra- skolning, pedagogik, dogmatik, likformighet etc


tanke om 'pedagogik', peda -barnet, gogein -leda, tolkar jag som fålla och styra snarare än inspirera och 'lära att lära sig' (minimalt med styrning)

Om eleven visste vad 'lärande' var skulle denne inte 'lystra till en lärare', utan lära sig själv. Allt annat är eg diktat och dogmatik. Vad akademien förspråkade var ju dialog. En god inspiration mao där inget eg avfärdas eller hyllas. Där inget tas för absolut eller ändligt. lärare-elev dualiteten blir elev-elev diversitet istället

Så GunnarL, vad för inspiration i ämnesfrågan kan du dela med dig?
Re:  Jocke - sourzial 2012-06-16 [00:00] #8 [länk] :
7 Skolöverstyrelsen finns ej längre, ersatt av skolverk och skolinspektion.  Lika illa det i och för sig.  Men läs på lite Leif E!
Tack för korrigeringen.  Jag har ett hästjobb med att hålla reda på alla små faktoider som krävs för att kommunicera det systemfel jag ser.  Inte alltid jag fixar varje detalj, men som du skriver så är det lika illa oavsett vilket namn myndigheten har.  Dessutom blir dessa detaljer snart överspelade, se oscar: berven och jag i  [länk]   och framåt.

Och på tal om oscar: berven, tack för dessa (och alla andra) kloka ord från dig, 2012-06-16 06:45 #10 [länk] :
tanke om 'pedagogik', peda -barnet, gogein -leda, tolkar jag som fålla och styra snarare än inspirera och 'lära att lära sig' (minimalt med styrning)

Om eleven visste vad 'lärande' var skulle denne inte 'lystra till en lärare', utan lära sig själv.  Allt annat är eg diktat och dogmatik.  Vad akademien förspråkade var ju dialog.  En god inspiration mao där inget eg avfärdas eller hyllas.  Där inget tas för absolut eller ändligt.  lärare-elev dualiteten blir elev-elev diversitet istället
Den närmast oövervinnerliga pedagogiska utmaning du och jag kämpar med Oscar är ju den att vi försöker hjälpa människor att kunna ifrågasätta allt de lärt - ja, inte var åar och floder ligger utan själva fundamentet för deras intellektuella utveckling.  Det är inte lätt att ompröva.  Själsrenande!
Leif E "fel var att skolan skulle ha väglett mig i min intellektuella utveckling..."
När (!) har du haft en intellektuellt utveckling!
thx Leif

egentl borde vi ta bort 'peda' helt (och dess konnotation), vi har väl alla att lära oavsett ålder? och 'gogein'-leda borde bytas ut till något i still med 'exhibeo' -visa el Aperio (om vi nu måste hålla oss till Latin). En ev Lärare borde snarare kallas Visare. Lärare kan ju aldrig de facto 'lära barnet' någonting, men visa på tekniker och metoder. Sen måste övandet/lärandet göras av enskild individ. Dessutom finns det ju många olika verktyg och metoder att skapa samma sak, eller än hellre såklart, något som ej förut fanns (innovation), inkluderat nya metoder och verktyg ...

Se här jag har något att visa, men ta det till dig endast om det inspirerar. Inga diktat och dogme. Detta kan korspollenera och man kan således visa tillbaka (no strings attached)

Barnet gör det ju naturligt ändå, springer ut orädd och bara skapar, härmar efter en del förvisso (läs visa/exibeo/aperio) ... tills vi tar kål på den urkraften med likriktning och centraliserade prov ...
10/ oscar berven, Nu är det väl så att skolans uppgift för barn i 10-årsåldern kanske är att lära dem Hallands floder och Sveriges landskap, samt lite svensk historia och lite religionshistoria. Dessutom lite naturlära, matematik och samhällskunskap. Rätta mig om jag har fel! Skolan kan naturligtvis inte ta hänsyn till alla avvikande barn utan måste hålla sig till en kursplan där man förmedlar de kunskaper som är relevanta för ett forsatt liv. Denna möjlighet ges varje barn i Sverige och det skall vi vara tacksamma för - det är inte en självklarhet för alla barn i världen! Om man råkar vara avvikande så är det absolut ingen självklarhet att skolan skall anpassa sig efter den avvikande! Och sticker man dag efter dag ut hakan och försäkrar att man begriper allting bättre än alla andra så får man kanske räkna med en och annan käftsmäll! För det är egentligen i sin självgodhet precis vad man förtjänar - och det är en oförtjänt mild kritik!
oscar berven, Du kan gå in på vilket fängelse som helst i Sverige och höra samma litania: "Jag har egentligen inte gjort något fel men skolan svek mig, samhället svek mig och mina föräldrar svek mig". Frågan om ett personligt ansvar för sitt liv existerar inte ens i föreställningsvärlden! Tack och lov är det bara en ytterst liten minoritet som tänker så här - men tyvärr verkar det som om en hel del av denna minoritet samlats på Sourze - de kränktas och missförståddas hemvist.
GunnarL Jag håller med om 'frånskyllandet' som ickeursäkt hos väldigt många, eg oavsett kontext och bakgrund


Men hur mycket ansvar och kritiskt tänkande inspirerar dagens skola både mot medmänniskor men eg i första hand mot sig själv? Likriktning och centralisering är för mig eliminerandet av ansvar öht

Se annars resonemang ovan om 'visare' ... där varje individ verkligen tar ansvar och ser till att sortera bort diktat och ickeargument från 'auktoritet' (läs parental överstat som sköter befolkning som -barn- just)

Vad en flod heter är godtycke och oinspirerande och Victor Schauberger (med ankn till vatten å flöden) har mer att 'visa' på den punkten än vad min skolning någonsin gjorde
Re:  oscar: berven 2012-06-16 19:44 #14 [länk] :

Ja, det blev lite visare, barnen tillåts göra det de gör bäst, orädda springa ut och lära.  Och Visaren visar, när de undrar.  Det är skillnad det, mot den skola som kränker barnens självkänsla och skrämmer till osäkerhet.  För att just inget barn ska utvecklas i all sin glans, kantänka.
PS:  Allt påtvingande inom alla livsfrågor är av ondo.  Det finns en ICKE-pedagogik som istället bygger på människans egen nyfikenhet, och den visar sig vara mer framgångsrik än alla pedagogiker!  Jag tänker förstås på Summerhill, se vidare t.ex. Alexander Bolotin:s examensarbete på Växsjö universitet, Institutionen för pedagogik: "Schleiermacher goes to Summerhill - Allmänpedagogiska lärdomar från demokratiska skolor" som jag länkar till i näst sista stycket på [länk] .  (Har nämnt detta förut här på Sourze, 2011-04-14 08:14  [länk] .)
skall kika Leif

GunnarL


om du är dynamisk och inlemmar diversitet så finns inget 'avvikande' ... likformighet skapar sistnämda, vilken skall bort?

vad gäller ansvar mot sig själv (och därmed andra) så diskuterar du med en som verkligen inte vill skylla ifrån utan se individ-ansvar så långt det går ...
21/ Det finns olika faser i utbildningssystemet oscar. I låg- och mellanstadiet bibringas man normalt grundkunskaper i de ämnen jag nämnde ovan. I gymnasiet fördjupas kunskaperna och på högskolenivå har du alla möjligheter att utveckla din individualitet. Men om man redan i 10-årsåldern upptåcker att "skolan sviker mig" så är det iute så där 100-procentigt säkert att det är skolan det är fel på!
17 S vad tycker den förträfflige GunnarL, anonym, att vi skall göra med avvikande människor kriminella osv? Vilka oavsett orsak, fortsätter att fördärva för andra, och för sig själva? T.ex. nu Breivik. Borde han ha avrättats? Ja lämpligen innan sina brott då, nu är det ju för sent?
Det finns flera olika orsaker till negativt socialt beteende. Medfödd eller förvärvad sjukdom, som t.ex ADHD som är inte är ovanligt i de kretsarna, och med fel miljö så.. Och så då taskiga sociala villkor, fattigdom eller ren nöd, som i vissa U-länder.
"Avvikande" är Sveriges värdefullaste resurs.  Många sitter i dag på olika anstalter, men deras insikt om verkligheten och om samhället är långt djupare än de välanpassades.  Kan de helas...  och här har Pia I rätt intuition - #167 2012-06-15 09:52 [länk]  i "Vem ska rädda världen?" - ja då kan de ge oss tillbaks all den där visdomen som skolan stal från oss andra.  De är vår största rikedom!  Men vi kan inte behandla dem som vi i dag i allmänhet behandlar dem.  Även det systemet har jag sett inifrån, och nej, inte som intagen.  De behöver kärlek, kärlek, kärlek.  Att bli sedda helt och fullt.  Och faktiskt finns det sätt att bota beroenden som är väldigt effektiva.  Men om jag skriver vad jag vet så kommer makten bara att försöka stoppa det, så det skriver jag inte här.  För liksom skolan är till för att förstöra självförtroende och skapa osäkra viljelösa följare som följer order så vill makten att de som motstår denna hjärntvätt ska vara kvar i all form av beroende och misär, så de inte gör om vårt land till något lämpligt för levande människor att leva i.
det är så dags att ha logik, retorik å filosofi i princip efter grundskola och gymnasium

barnets naturliga filosofiska och frågvisa lekfullhet tas ner i fållan under de kritiska och viktiga unga åren. Men så heter det att –så svåra ämnen kan inte tas in i dessa åldrar ... !?

Det som borde vara fas Ett i äkta lärande och kritiskt tänkande är tror jag för de flesta för sent

Se gärna skolverkets akuta kardinalfel som Aktuellt 'tog upp' [länk]

Jag ser inveckling snarare än utveckling, inte bara 'ordvitsigt' nu utan verkligen viktig distinktion
Det är inte styrka och hälsa att luta sig mot majoritetskunskap/konsensus utan en svaghet. Att orädd våga ge sig ut på otassade kreativa marker är.

Därmed inte sagt det inte finns god teknik och sanning mitt i konsensus ... men luta inte mot den i sig.

Kungliga svanar skall kunna skilja urspädda mjölken (sanningen) från vatten, lika svårt och ansvarstungt är det för varje enskild individ. Ett skolsystem, stat och auktoritet kan aldrig göra det åt dig (och även om auktoritet skulle kunna/vilja göra det .. om du själv inte är 'auktoritär' kan du inte bedöma om det är korrekt! Vilket är en del av systemfelet –det krävs en expert för att bedöma en expert–)
23/ Jo du anonyme Jocke sourzial, Jag tycker att man när det gäller kriminella personer skall sy in dem och hålla dem insydda! Leif G W Persson hävdade för några år sen att om man låste in 1000 personer (i ett land med nio miljoner invånare) så skulle brottsligheten minska med 90%. När det gäller lite mer ofarligt avvikande personer så har de naturligtvis full frihet att göra vad de vill! De kan ju t.ex. skriva på olika debattsidor på nätet, vilket ju är tämligen oförargligt. Alternativt kan man ju ge dem en husbil och skicka iväg dem till Nordafrika. Du och jag hade för övrigt en tyst överenskommelse att inte debattera med varandra - men jag kan tillstå att jag håller med dig i en hel del av det du påpekar i din könsdebatt.
Många av de "välanpassade" är naturligtvis själsligt ännu mer stukade av skola och samhälle - de har ju "sålt sin själ".
Gunnar L 22// Jag hör till dem som bedömts väldigt olika i skolsystemet. Jag började skolan ett år för tidigt och kände mig trög och dum. Fem flickor i min klass var betydligt rappare på allting.Jag var helt enkelt inte skolmogen vilket mina bildade föräldrar borde begripit. Men de sa aldrig ett ord om det. I fyra år hade jag pappa som lärare, det var inte bra.

Då jag skulle gå den nypåhittade sjuan fick jag åka till grannsocknen där det fanns en lärare som jag genast fick underbar kontakt med och som höjde mig till skyarna. Så fort jag skrivit en bra uppsats eller ngt liknande så ringde han mamma och skröt om mig.Han var en framstpående musiker och jag motsatsen. Trots det så såg han mina kvalitéer.

Så sändes jag till dåtidens realskola = högstadiu8m. Katastrof på en gång. det var bara att sluta efter ett år p g a total vantrivsel med allt. Skolan hade stulit hela mitt självförtroende.

For iväg och var bonddräng och arbetare i fem års tid. Så tre år på folkhögskola där jag blev nästan geniförklarad. Fick rycka in som hjälplärare då lärare var sjuka.Skrev uppsatser på skrivmasksin vilket ingen gjort före mig på den skolan år 1959.Nästan felfritt.

Så ut i Värnplikten där jag i stort sett idiotförklarades.// Sedan har livet fortsatt så. Stor beundran på många håll och stort underkännade på andra håll. Jag skriver detta för att ytterligare någon ska förstå att så här kan livet i skolvärlden och jobbvärlden se ut. Vi blir så oerhört olika bedömda av olika människor, miljöer. // På en arbetsplats blev jag mobbad från första dagen.Det var bara att ge sig iväg. På de andra var det Fest då jag började. TY sådant är livet.
27 När jag loggar in så får jag alla inlägg i den debatten på mitt mail, går ej att åtgärda enligt sourze.
Visst, sy in folk kostar stora pengar och resultaten uteblir. Så problemet är olöst oavsett attityder.
Om du verkligen instämmer i könsebatten, här finns att begrunda och åtgärda i artikeln "Svensk statsfeminism - legitim könsrasism". [länk]
Jag avslutar mitt deltagande i den här debatten med att hävda att det avvikande aldrig kan utgöra normen i ett fungerande samhälle! DET AVVIKANDE KAN INTE UTGÖRA NORMEN! Den kan ni suga på
NEJ Leif/ Vi som stukats periodvis har inte sålt vår själ. Du får finna ett bättre uttryck! För detta är förolämpande för många - dock ej för mig!
Det jag själv kände - och jag hade redan tänkt skriva detta när jag nu ser att Jan Brunnegård skrivit om sina erfarenheter - när jag stod där på skolgården och insikten trillade ned var att jag hade så mycket kapacitet som inte togs till vara.  Istället skulle jag inordnas i något som inte alls utvecklade mig.  Jag uppfattade detta så klart, hur min förmåga inte stöddes, inte togs tillvara.  Men det var ett ögonblick av klarsyn.  Som jag tack och lov kommer ihåg i dag.  För i övrigt slog skolan sönder mitt självförtroende.  Det har tagit många år att reparera, men i dag kan ingen rubba det.  Det finns inget som inte redan är gjort mot mig i det avseendet.
jag har en hel del gånger citerat Russell oavsett vad han eg propagerade och har lärt mig av hans skriverier ... ;

”(1) Observation versus Authority: To modern educated people, it seems obvious that matters of fact are to be ascertained by observation, not by consulting ancient authorities.” Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, pg15

En av få men viktiga punkter i Bertrand Russels ”the scientific outlook” som ger mersmak, även om den springande punkten också må var den mest krävande, nämligen att bli 'din egen expert'. Annars sluter du dig till just ”ancient authorities”. Med andra ord, ingen expert oavsett titlar och hedersmedaljer, kan någonsin vara din observatör. Även om vissa auktoritära metoder skulle kunna vara tillämpbara, kan de aldrig bli lagar omöjliga att bryta. Om strävan efter vetenskap är sann, kan det aldrig finnas endast ett svar, en metod, en lag. Om strävan efter vetenskap är sann, kan du bara fortsätta upptäcka nya.
Faktum är att på denna not, kan bara en 'auktoritet' värt namnet, vara 'auktoritär' i att de 'inte är det'. En auktoritet vet så mycket, därför så litet. Det är inte auktoriteten som utgör sanningen, utan sanning som utgör auktoritet. [länk]Vid barnsben ställer vi frågor helt utan värderingar. Frågan 'politiskt korrekt-inkorrekt' finns alltså inte med i ekvationen. Så när, och kanske viktigare varifrån kommer dessa smygande konventioner? Varför är det gulligt och rart att barn ifrågasätter allt, men när vuxna gör det kommer väldigt ofta förhånande pekpinnar ... Det ligger knappast i vårt DNA, utan återigen i vardagligt smygande uniformerat tyckande, som är långt mer kuvande än det låter.

“Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton.” Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1952, pg 67 (Russell beskrivande ett mardrömslikt scenario om Nazisterna hade vunnit WWII, som vissa forskare menar de gjorde i det dolda) [länk]


Oj, flera nya inlägg hann ramla in medan jag funderade på stavning & sånt.  Ny sida blev det.  Jan Brunnegård #32, du missförstod nog.  Det var ju de som med hull och hår köpt systemet jag menar.  Inte "vi som stukats periodvis".
29 Den var inte dum Janne B. Människan i ett nötskal s.a.s.! (Missförstå ej "nötskal", ej personligt!)
GunnarL #31 Fungerande samhälle? Hur mycket tycker du eg fungerar? Du leker med paradoxer vilket jag dock gillar [länk]

min sida heter inormous.net vilket alltså normalstavat är enorm/enormous ... dvs ickenorm. I dylik strävan dit så används mindre gärna termer och dikotomier som avvikande-anpassad, bättre-sämre osv. Det finns endast 'olika' utan dömande faktorer. Diversitet igen alltså.

Utan begreppet norm inget behov för begreppet avvikande.  Sug på den!  :)
jo, så tror jag. Min intuitiva känsla för systemfelet kom först i gymnasiet, men mer medvetenhet om orsak-verkan började klarna först efter 25 års ålder
Jan Brunnegård #29, ang. dina studie/arbetslivserfarenheter:  Vi människor bör inte behandla varandra som du blivit behandlad.  Och man kan bli så behandlad utan att det egentligen har med en själv att göra.  Någon kan bli igångtriggad på något - s.k. "personkemi" - och är du inte fast anställd så är du borta.  Det är inte rätt att det går till så i vår värld.  Särskilt inte när långtifrån alla är sådär skyddade av "trygghetssystem" som många systemtroende fortfarande har stor tro på.
Re:  Thomas L. Aabo 2012-06-16 11:35 #12 [länk] :
Leif E "fel var att skolan skulle ha väglett mig i min intellektuella utveckling..."
När (!) har du haft en intellektuellt utveckling!
I går citerades här på Sourze från [länk] :
"Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species.  A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton."  Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1952, pg 67 (Russell beskrivande ett mardrömslikt scenario om Nazisterna hade vunnit WWII, som vissa forskare menar de gjorde i det dolda)
Att på djupet söka förstå de styrandes kognition har engagerat mig sedan c:a 10 år nu.  Min egen kognition har naturligtvis påverkats.  Jag försöker hjälpa andra att förstå, men för den som inte vill förstå så är det naturligtvis galenskap.  Så förblir de också de styrda.  De verkligt styrande tror att man kan programmera verkligheten genom att med sublimal symbolisk programmering programmera våra kognitioner så vi i sin tur (styrt!) drömmer fram den värld de vill ha, med dem som våra dolda verkliga styrande och oss som styrda.  "Konstigt" att de kan lyckas, när de är så galna.  Eller är det att vara så galen som är nödvändigt för att lyckas?
Jag själv i  http://blog.lege.net/?/221-Verklighet.html  [länk]  2008-10-06:
Våra trossystem - vare sig det är vetenskapliga dogmer eller religiösa eller ideologiska eller hur vi tänker om våra egna liv - är vad som huvudsakligen begränsar oss.  Vår verkliga önskan, det vi i magen verkligen vill, en annan.  Braden menar att verkligheten är något plastiskt och provisoriskt, som vi kan ändra på om vi inte gillar den.  Att vi skapar med känslan.  Kvinnor har alltid vetat detta, men när kvinnor vet något, då har det varit trams.  Nu när vetenskapen börjar komma på samma saker, då är det kunskap!  Vetenskapen har nämligen visat att den oberoende observatören är en illusion.  All observation påverkar det observerade.  Genom våra äkta känslor, utan ego eller dömande, skapar vi.  Genom att bli det vi vill uppleva.  Jag tänker här på legion 42 i Tomasevangeliet, där det handlar om att bli till medan man lever.  D.v.s. att bli en hel människa, att göra det man kom till jorden för att göra, medan man lever.  Påminns även om att det första jag kommer ihåg att jag visste redan som barn så var det att vi människor lever för att lära - att livet är en skola.
Läs resten på länken ovan.
PS:
Se även jag själv i  http://blog.lege.net/?/215-Stupiditetsteori.html  [länk]  2008-09-05.
Glömde tillägga:  Missa för allt i världen inte kommentarerna, och det gäller även Verklighet-länken i det förr-förra inlägget.
Leif tack för inlägg 42. Jag hade under många år samme arbetsgivare Umeå Kommun. Där motarbetade jag mobbning på flera sätt. Jag gav utmärkt introduktion till många nyanställa, praktikanter mm.// Så flyttade jag söderut ocg råkade flera ggr ut för både åldersmobbning och handikappmobbning. Ingen har någonsin klagat på hur jag skött mina arbeten, men ändå...Men jjag har råkat ut för obefintliga introduktioner och mobbning redan andra dagen på ett jobb...Så jag begriper tusentals har råkat ännu värre ut. // Den sista timmen har jag lyssnat på underbar blandad musik i radions P1 från någon kyrka någonstans - mycket blandat andlig och mer profant. Halleluja och Hurra.
#46 - Du glömmer väl inte den lekamliga spisen,tillagad på en gammal spis,en s.k. Old Spice! - Hahaha!!!
DET var från Annedal i Göteborg som musikgudstjänsten kom. Väl värt efterlyssning på datorn....//Minns att 1948 bidde min moder så glad då en rostig svåreldad järnspis byttes ut mot en modern emaljerad köksspis som hade finneser som varmvattenreservoar etc...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .