Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Vem förvillar vem?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vem_forvillar_vem/Sourze_style.html .


Årets förvillare är en negativ utmärkelse som sedan 1987 utdelas årligen av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).[1] Priset ges till en person eller organisation som motverkat vetenskap. Föreningen delar även ut Årets folkbildare till den som under året arbetat för populariseringen av vetenskap.


Till årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat.../Slut citat från Wikipedia.

Har Du sett till någon förvillare här vid denna rena Källa?

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en pseudovetenskaplig förening som låtsas syssla med vetenskap.  De är stora förvillare.  Deras största förvillarnummer är just de där utmärkelserna.  Sannolikt är de den förening som ensamt åsamkat Sverige störst vetenskaplig skada.
Årets förvillare finns ju i en alternativ variant med samma namn på adressen [länk]. I och med det nya priset kan även maktstrukturer i samhället bli utsedda till Årets Förvillare och folket både nominerar och röstar fram vinnare. Helt demokratiskt alltså. När VoF tar fram Årets förvillare sitter deras ÅF-grupp i ett stängt rum och funderar ut vinnare dvs inte alls demokratiskt.

De två prisen balanserar varandra i det stora hela och med tiden kommer det att finnas så många som fått priset inom alla läger att priset förlorar sin betydelse och förtrollning. Jag kan se det i min kristallkula.
I förvillarnomineringarna för 2011 finns bla SVT, Strålskyddsmyndigheten, en representant från KI, vaccinationshetsare på hög nivå och opinionsbildare med som nominerade. Det är fritt fram att rösta nu: [länk]
Sasser Du har gjort viktiga tillägg : jag har noga läst den långa listan på namn från VoF....
I stället för att anamma vad Leif E skriver: Jag rekommenderar alla läsare att gå in på [länk] och själva bilda sig en uppfattning om vad föreniongen Vetenskap och Folkbildning är.
... och här ska komma rätt adress till Vetenskap och Folkbildning (vof.se) [länk]
Ja jag har tidigare idag, som den analytiska person jag är, varit inne och kollat. Och såg allt mellan slagrute och antroposofi, fenomen som jag själv på nära håll stött på entusiaster inför.
För min del så vill jag lägga fram förslaget "Genusvetenskapliga institutionen" i Umeå. Även om de inte är ensamma, och det är en återkommande förvillelse genom åren. Som det här från Umeå:
“Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande “normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt? Och hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken. Det är sådana frågor som genusvetenskap undersöker. När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, och hur de kompliceras av andra maktdimensioner i samhället som sexualitet och etnisk tillhörighet.”Möjligen är länken dit [länk]
Tror nog att Leif E kanske instämmer här i valet, om än ej i prisutdelaren. Hur det ställer sig med signaturen Per E ställer man sig dock frågande till...
Vill också påpeka att i Norge så har man lagt ner den enskida s.k. genusforskningen/vetenskapen, antagligen efter TV-programmen där i 7 delar under namnet "Hjernevask". Da capo!
Genusvetenskap, decenniers förvillare!
Tydligen funkar inte länken längre. Den är från förra året, eller så har dom upphört...
Söker man på VoF gänget så ser man namnen på fem ordförande och ca fem personer till som står bakom rörelsen, de ger ut en tidning "Folkvett" osv. "Christer Fågelsång" är med. // Den alternativa org har inga namn på företrädare att visa upp vilket jag tycker är en svår brist. Men visst kan den vara till nytta ändå, men det bör ju bevisas.
Om man har att välja på att lita och tro på Leif E eller föreningen Vetenskap och Folkbildning så är valet lätt. VoF kan ha ngn tveksam utnämning. Den andra föreningen har massor av Nomineringar på gång nu, men demokratiska Val är en annan sak.Hur ska man kolla att en viss person inte röstar från 5-10 datorer??Det där med Val i datortider är inte lätt - det vet t ex USA!
Jan Brunnegård, du inledde med att fråga vem som förvillar vem.  Av inlägg nummer tretton framgår att det är Jan Brunnegård som förvillar Jan Brunnegård.  För du väljer fortfarande mellan olika auktoriteter.
#9: Jocke - om du utvecklar det inlägget (länken fungerar inte) så ska jag nog kunna svara på det du ställer dig frågande till.
Och beträffande det "alternativa förvillelsepriset": Jag tycker det känns väldigt konstigt att genom nån sorts folkomröstning avgöra vem som har förvillat mest! Positiva utmärkelser kan (kanske) avgöras på det sättet, men inte negativa.
Fristående fortsättning på mitt förra inlägg i tråden:

Den vetenskapliga sanningen kan varken bestämmas demokratiskt eller av en kommitté.  Det VoF sysslar med är att grötmyndigt pådyvla andra sina fördomar under förespegling att detta skulle vara vetenskap.  VoF avfärdar allt de inte gillar, oavsett om de har någon kompetens på området eller om det avfärdade redan visat sig fungera eller ej.  De går alltså ofta utanför sina egna ämnen, och när de gör det så har de enligt rådande vetenskapligt synsätt inte mer auktoritet än tjejen i kassan.  De bryter även mot annat - deras tidning "sågade" en gång en vetenskaplig hypotes som min bror inom hans eget forskningsområde ställt upp i en bok om denna hypotes utan att ens meddela min bror om detta.  Och när brodern ändå långt senare fick kännedom om artikeln och författade en replik så fick han aldrig replikplats i den tryckta tidningen.  Därmed är VoF pseudovetenskapare, och det är ingen åsikt, det är ett fakta.

Det om VoF.  Men det här får mig att tänka på att majoriteterna alltid är emot det som är nytt inom såväl vetenskap som politik, och när det nya är rätt så innebär det att majoriteten alltid har fel.  En person med en ny och bättre idé har helt enkelt aldrig några likar som skulle kunna bedöma denna idé rättvist.  Fysikern Miles Mathis påpekar detta i ett citat jag redan gjort här på Sourze, se vidare inlägg #13 i "Informationskriget närmar sig" tråden, 2012-06-29 03:49  [länk] .  Kanske måste påpeka att en filosofisk sanning bara behöver påpekas inför de som kan tänka själva.  Den bevisar sig själv!  Ingen omröstning eller kommitté behövs alltså för att förstå att det Miles Mathis påpekade är sant, det räcker med att man pekar på det.
Per Edman (från VoFs styrelse), du skrev:
"Och beträffande det "alternativa förvillelsepriset": Jag tycker det känns väldigt konstigt att genom nån sorts folkomröstning avgöra vem som har förvillat mest! Positiva utmärkelser kan (kanske) avgöras på det sättet, men inte negativa."

Förklara gärna varför VoFs gäng skulle vara bättre på att utse Årets förvillare?

Förresten, många har länge undrat varför VoF aldrig utser bedrägeriindustrier tex läkemedelsbolag som förvillare. Ett gäng av dessa miljardföretag har de senaste åren dömts till miljardbelopp i böter för mutor och olaglig försäljning av skadliga "läkemedel". Ref: [länk]

Varför ger ni inte dessa megabedragare förvillarpriset? Istället hoppar ni med förkärlek på enstaka ensamma individer i samhället, oftast kvinnor, och männen får oftare än kvinnorna ert Folkbildningspris. Statistik: [länk]

Förklara gärna hur ni tänker.
Jag är inte Per Edman, sitter inte i VoFs styrelse, är ej medlem i organisationen. Är bara en helt vanlig person som tycker att Sourzes läsare själva ska bilda sig en uppfattning, oberoende av vad vissa självutnämnda "auktoriteter" på den här sajten skriver. Jag vidhåller den åsikten.
Leif e skriver ovan// när det nya är rätt så innebär det att majoriteten alltid har fel. // Problemet med Leif är han vet i förväg vad som är rätt oavsett vad andra tycker eller vet. Leif ingår i en elit högt över våra andra huvuden. Sådana rörelser har ju dykt upp då och då...
Ad #19 (och lite #16) Ett annat problem är att "det nya" inte alltid är rätt. De flesta som kallar sig "nytänkare" är varken Einstein eller Newton utan helt enkelt okunniga. Och i vissa fall - rena tokstollar.
Per E skrev:
"Jag är inte Per Edman, sitter inte i VoFs styrelse, är ej medlem i organisationen. Är bara en helt vanlig person som tycker att Sourzes läsare själva ska bilda sig en uppfattning, oberoende av vad vissa självutnämnda "auktoriteter" på den här sajten skriver. Jag vidhåller den åsikten."

Ok, ursäkta mitt antagande, men frågan kvarstår till VoF.

Förklara gärna varför VoFs gäng skulle vara bättre på att utse Årets förvillare.

Många har länge undrat varför VoF aldrig utser tex läkemedelsbolag som förvillare. Dessa miljardföretag har de senaste åren dömts till miljardbelopp i böter för mutor och olaglig försäljning av skadliga "läkemedel". Ref: [länk]

Varför ger VoF inte dessa megabedragare förvillarpriset? Istället hoppar ni med förkärlek på enstaka ensamma individer i samhället, oftast kvinnor, och männen får oftare än kvinnorna ert Folkbildningspris. Statistik: [länk]
För att komma åt Megabedragare, miljardföretag osv så krävs omfattande utredningsinsats som kan kosta miljoner kr - pengar som VoF sannolikt inte har.
15 Per E. Jodå, länken i 11 funkar, här, direkt till den politiska könspropagandan. [länk]
Sedan får jag väl tacka för visat intresse även om detta inte kunde avhålla sig för den sursöta och lite banala stämpeln "självutnämnd auktoritet".
Man får väl ändå erkänna, att detta är bättre än den vanliga negligeringen av ämnet. Vilket "i bästa fall" beror på ren okunskap, men dessvärre ofta på uppvisad geusrelaterad undfallenhet, eller feghet.
Faktum är att jag tillskansat mig en hel del fakta och insikt under åren, till skillnad från en del (inte alla) svenska media och politiker. Och att jag delvis delar insikten med celebriteter som Obama, Doris Lessing, danska jämo och norsk TV samt möjligen stortinget. Men eftersom dessa måste hålla reda på fakta på områden jag ej bemästrar, att jag därför troligen besitter mer fakta just på detta.
Läsarna behöver väl knappast någon namngiven för att inse vem som har påkallat detta inlägg. Sourze sanningar blir oftast provisoriska, ja nästan allenarådande, då ihärdigheten är den slutliga faktorn för konsensus.

Oavsett om de flesta kräver en debatt med utgångspunkt från korrenspondensteorin, vilken kräver att fakta överstämmer med verkligheten eller om några falanger vidhåller andra underliggande teorier, avslutas debatterna av samma person. Mentalt ser jag ingen vinst i debatter där "någon" finner konsensus med enbart en person (sig själv) samt alla tillgängliga länkar som passar för tillfället. Att genomgående bygga debatter på andras cementerade teorier lyfter inte taket på nättidningen. Har jag fel?
Jag menar alltså att det är högst märkligt att en "vetenskaplig institution", skattebetald, så grovt och ojämställt(!) kan vinkla synen på kvinnor och män, och bara ta med det förra könet som beklagansvärt (hur kul är det f.ö.?) och sedan stämpla det senare (status?), allt i generella termer.
Som "varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt?" När t.ex en annan institution (ped. inst., Högskolan i Gävle)genom professor Peter Gill och kvinnlig assistent gått igenom internationell forskning från 30 länder, samt intervjuat 900 svenska studenter, vilket resulterade i en databas på 200.000 frågesvar. Som allt visar att våldets ursprung är tämligen jämt fördelat mellan kvinnor och män. Och att män skadas nästan lika ofta, att kvinnor oftare börjar samt använder mer tillhyggen.
Likaså det här att "männen har mer makt i hemmen" (har redovisats forskning som visar tvärtom) och i politik(?), om kvinnolöner osv.
Allt generellt, vinklat, otydligt eller rent lögnaktigt!
"Kvinnor offer, män skurkar" eller då som kön särskilt "priviligierade".
Och den manliga problematiken lyser totalt med sin frånvaro! Till skillnad hos celebriteterna jag nyss nämnde.
24 Vet inte ritkigt vad/vem du avser. Tycker dessutom att en mängd personer, även nytillkomna, deltar i debatten här. Intressant ämne tydligen, för flera. Kom loss Ström!
Per E. Var är alltså på genusvetenskapliga institutionens inledningssida, intresset och fakta för den manliga problematiken?
Att män dör tidigare, får färre pensionsår? Att alla eller nästan alla, ca en i veckan, som dör i arbetplatsolyckor är män, och de allvarligast skadade? Men vars kön trollas bort och beenämns som "MÄNNISKOR" i präktigt jämställda DN!
Att män har de skitigaste, kallaste, och farligaste jobben, är bara hälften så mycket sjukskrivna som kvinnor, men ändå jobbar oftast heltid, kvinnor oftast deltid.
Att globalt är män de som använts som kanonmat, oftast dött, skadats för livet, (tvingats döda andra män), torterats och sitter oftast som politïska fångar. Och i vanliga fängelser, (traditionellt försöjningplikt, fortfarande)
Och att i Sverige pappor grovt diskrimineras av staten och genom soc i vårdnadsfrågor. Pojkar får sämre betyg än proven visar och att vi bl.a. därför idag har 62% dominans av kvinnor på högskolan.
Men att det senare trollas bort av Björklnd/Sabuni med att "pojkarnas antipluggkultur måste brytas" (! hur "bryter" man den?)
Allt sådant intressant genustänk "missar" genusvetenskapliga insituionen i Umeå (m.fl.) möjligen under statsfeministiska direktiv.
Skall kolla om man kan förslå dem till "Årets förvillare", eller hela genusköret! Från dagis till riksdagis!
#20, Lars K, Newton, är inget bra exempel på en vetenskapsman som alltid hade rätt. Han framställde fler felaktiga vetenskapliga studier än det motsatta. Om du vidhåller hans förträfflighet så håll i hatten, han har förutspått jordens undergång, andra hälften av 2000-talet och fan vet om han inte har rätt den här gången.
Jan Brunnegård, när jag vet något så är det för att jag har studerat det.  Prova!  Men jag misstänker att du ofta tar inbjudningar/provokationer till att tänka som cementpåståenden om verkligheten.  Släpp loss!
Janne B (inlägg #22) skrev: "För att komma åt Megabedragare, miljardföretag osv så krävs omfattande utredningsinsats som kan kosta miljoner kr - pengar som VoF sannolikt inte har."

Men utredningarna är redan klara därav de klubbade domstolsbesluten mot läkemedelsbolagen.

VoF kan på en räkmacka kora ett av dessa bolag som Årets förvillare. Nej, istället hoppar de på en enskild alternativare som de påstår något som VoF anser att det saknas vetenskaplig grund för.

VoF gör ingen nytta i samhället när de i stället kunde använda sina kontakter inom den akademiska världen för att tex visa att läkemedelsbolagens forskning är undermålig och att de säljer olagliga mediciner till barn.
PS:  Se min post/länk om   "Anpassningsbar intelligens"  i  "Drömtillståndet och informationskriget"  tråden,  [länk]   som länkar vidare till en intressant text på engelska  [länk] .  Där finner du lämplig litteratur för att öppna upp ditt eget tänkande.  Jag bloggade om hälften av det materialet i mitten av förra årtiondet, se min blogg   "Intelligentsians blockering[länk]  där du hade kunnat vara en del i denna upptäcksfärd.  Jag uteslöt ingen.  "Elit"!, var får du det ifrån?!
#26, Jocke, i vad "vem" är kan du koppla av, men när det gäller "vad", är det nog du som skall utveckla din frågeställning. Man kan inte påräkna en
lång omskrivning bara för att man skriver sju ord.
32 OK, Vadan och varthän, Quo vadis, vadare, vad som döljs i snö, kommer fram i tö, utan vad till fosssingen kommer man inte långt. (Ur "Jockes gåtlexikon")
Insikt till Jan Brunnegård:

The Insight Course website is part of the PEERS empowerment network...  [länk] .

Insikt kostar inga pengar, men väl tid och intresse.
Jocke, hur många kvinnor har blivit dödade av sin man, sambo eller manlig närstående de senaste tio åren i Sverige?
Och hur många män har mördats av motsv. kvinnor? Du sitter ju inne med alla fakta som det verkar så presentera gärna dessa siffror. Ta gärna med våldtäkt och sexuella övergrepp också.
35 Dippen 1)Du den där utskurna tårtbiten har du nu ätit upp så många gånger så du kan inte ha kvar den! Dessutom är den ett återkommande "dagens (efter)rätt i samtliga media.
2) Det finns mängder av andra tårtbitar. Både med och utan respektive genusgrädde på! Jag presenterar en del av de som är mest sorgligt bortglömda.
3) Om man nu skall servera tårtbitar, då bör dessa idag ges en tydlig innehållsdeklaration, efter som vissa genuspersoner kan få allergiska reaktioner...
4)Om vi vill ha bort vissa tårtbitar till förmån för andra godare, så bör vi alltså kolla upp ingrediensen i de förra. Utan fusk!
5)Kanske någon har kastat tårtspadar omkring sig, en annan möjlighet?
Att det var dåligt med tårta i lumpen en annan. Det finns alltid en förklaring till en gammal trist tårtbit kanske inte så tydlig, inte angenäm och inte godtagbar, men den finns. Men inte genom att skylla bara på bagarskrået generellt som du och andra gör Dippen.
Sök den!
Här en rätt sansad artikel om kvinnor, män och mord bla. "Antalet kvinnor som begår grova brott fördubblat." Men kvinnor döms ofta till psykiatrisk vård, för samma brott. Läs!
Sedan kan jag trösta Dippen att det är mest män som mördas, flera ggr så vanligt. Och att enligt Aaron Kipnis, amerikansk mansforskare (ingen svensk genusnisse) så begås de flesta våldtäkter i USA på fängelser, män mot män. Gissa hur de mår där, många färgade. Orsak och verkan.
[länk]
#35 - Tror ta mej f-n att dippen har en poäng där! - Jocke har nog svårt med (matte)matiken?
DIPPEN 35 / Har sammanfattat hela problemställningen - utmärkt!
#35 Och Jocke vill inte svara för sanningen är besvärande för honom.
Han svamlar på om manliga interner som blir våldtagna av andra manliga interner och om att kvinnors brottslighet har fördubblats (från en mycket låg nivå).
Och visst är det mest män som mördas. Men det är i allmänhet inte kvinnorna som är mördarna.
38/39 Struntprat, väldigt okunnigt men vi vet ju ungefär vad ni står i frågan. Dock här har visst sirapen från facebook tydligen trängt vidare in i resp hårddisk.
!) Vi alla vet mycket väl att män är överrepresenterade i de flesta brott. (Ej i barnamord t.ex., där är det kvinnor)
Vi vet också att detta inte gäller alla män, som Janne O och Janne B t.ex. eller hur? Och inte för de flesta andra män heller!
Det som dels negligeras i landet jämställdast, är fortfarande en klar analys av både manlig problematik.
Och manliga brottslighet, ADHD, sociala faktorer osv (traditionellt försörjningsansvar som finns kvar i manlig kultur och i bland yttrar sig i kriminalitet som stöld.)
Vad de flesta inte heller vet, och inte vill veta, eller int får veta eller vågar ta reda på. Det är att kvinnlig kriminalitet finns, ökar och blir allt värre, t.ex kvinnligt våld.
Så skall ni yttra er i frågan, kommentera fakta tack och inget annat. Läs åtminstone min länk (artikel i SvD)!
41 Banalt påpekande. Också välkänt. Vet Per W varför, och vad man kan göra åt det? Eller är manlig kriminalitet en självklarhet, ett manligt krestlopp som vi måste ha för att annars går hela juridiken, domstolsväsendet och fångvården under?
I USA rör det sig om miljoner män, som åker in och ut i en privatiserad, konkurrensutsatt fångvård där den firma som kostar minst för samhället får kontraktet.
Det man också undrar här över, där är var finns manlig solidaritet, men bröder, inte bara med systrar. Innan brottsligheten t.ex.!
Och lite mer saklighet tack!
34 Ja det är väl typiskt Per W, att när jag för fram fakta, varken förr att gynna mig själv eller missgynna mig, så är det "svammel".
En av feminismens käpphästar är nämligen att "våldtäkt är för att mannan som kön skall kollektivt behålla sin makt" (ungefär så). Vilket är nonsens.
Men det var längesedan man såg Per W åstadkomma något som hels med substans, annat än att gnälla om saker och fakta han föga ens vill begripa. Som sagt, det finn okunnighet, me det finns också en utbredd manlig flathet. Det är väl den som trigggar Per W i ämnet, nu som tidigare!
Läs länken eller lägg ner tack!
I Dalarna t.ex. består anmält ungdomsvåld till 1/3 av unga tjejer. (SvT) Kvinnligt våld har enligt en artikel tredubblats på tio år.
Däremot är män mer mordiska, även om tre kvinnliga dubblemördare var med i SvD artikeln.
Du maler på Jocke...Sså manliga interner I USA sätter på varandra? What else is new?
ROKS-Eva Lundgren kanske inte hade så fel ändå? Män är djur som tom sätter på sitt eget kön då de inte kan kontrollera sin sexuella lust. Kom fram med siffrorna nu!!!!!
Lustigt att du drar in svarta i diskussionen, i mina ögon är du nämligen som en KKK-medlem som påstår att diskrimineringen av vita i Texas är ett jätteproblem.
46 Vill du ha siffror som skuldbelägger män som kön, skaffa fram dem själv! Och ta med de om kvinnor också. Att kollektivt skuldbelägga en grupp är ett gammalt knep, lika fult idag som igår, som på trettiotalet. Så löser man inga problem, vilket heller inte är syftet, vilket är - politisk makt!
Men här har du siffror, ungefärliga: 99,3% av männen är lika goda medborgare som 99,8% av kvinnorna. Och glappet minskar, obs. Svara på min länk från SvD som tar upp detta, där finns vissa siffror.
Så om man tar fram siffror över diskriminering av svarta så skuldbeläggeer man alla vita, är det så vi skall tänka?
46 Sedan en annan fråga Dippen. Känner du dig underordnad mig? Enligt den teorin som du vurmar för, så är "kvinnan underordnad mannen" - patriarkatet. Ett påstående som förenar hela Lundgrenska snårskogen av feminismer, utom möjligen särartsditon.
Då är nästa fråga, om en sådan filosofi är orsaken till denna underordning, som stämplar oss som respektive kön.
Eller om själva filosofin är undermålig i sig.
OM du nu inte känner dig underordnad mig underecknad utan tvärtom, ungefär jämbördig. Då faller ju själva teorin som en kollektiv beskrivning!
Under och överordning har då med individen att göra och inte med feminismens kollektiva dom över kön. Ren logik!
VSB
46 Dippen. Sedan är du som synes inte så jättepåläst ens på ditt eget område! Det var inte Eva Lundgren som sa "män är djur". Det var Irene von Wachenfeldt i ROKS. ("Könskriget" i TV)
När en biologisk varelse utsätts för svår stress, så kan den reagera destruktivt. Det händer med män, (och kvinnor) i verkligt förtryck, (till skillnad från svenska feminismens oftast fejkade "förtryck", av maktskäl).
Som i fängelse i vissa länder, där män förtrycks, tas ifrån all sin stolthet och så förtrycker varandra och sexualitet blandas in. Likaså så händer det i krig. Inget att göra sig lustig över!
Och där män förtrycks, där förtrycks ofta kvinnor. Därför måste båda könens problem lösas samtidigt, inte genom statsfeministisk kontraproduktiv symptomkosmetika.
Det handlar om rättigheter, hur man bedöms, hur man betraktas...för att ta ett ex: en man som knullar runt betraktas av de flesta som en riktig hingst men om det varit en kvinna så hade hon betraktats som en hora. Hur många killar i skolan får höra jävla horkarl?
Ja när kvinnor beter sig som män ofta gör, så påstås de vara horor och hundra andra uttryck. Om detta skrev väl Hasse o Tage i Spader Madam för 30-40 år sedan. Hon hette väl Juanita osv...Ja det var Monica Z som lånade sin ljuva röst till detta...
53 / 54 Åh så präktigt då, och överens! Och religionen var inte inblandad? Och varför är/var det isf på detta viset? Finns det en annan sida? Eller bara manlig ondska, dominans? Icke religiös, traditionell/praktisk? Svärmor?
#55 "Och religionen var inte inblandad?" Korkad kommentar! Hur många kvinnor har varit påvar eller imamer eller ärkebiskopar?
55 Per W. Mon dieu! Hört talas om en retorisk fråga? Man får vara glad att Per W gör kortade kork-inlägg, (om ens några alls)!
Skall fatta mig kort, men anledningen till att religionen blev "mansdominerad" (alltid fel på det?), liksom politiken, tekniken osv finns det förklaringar till.
Om man inte som Per W vill nöja sig med att "förklara sig själv som ond", som tillhörande manssläktet!(?)
forts 56 Dessutom Per W, så förändras detta nu med en rasande fart, (på ca eller drygt en generation), sett i ett mänskligt tidsperspektiv (1 Miljon eller 10 tusen år, hur man vill se det).
Både kyrkan och högskolan (62% kvinnor) domineras numera av kvinnor på grundnivå, och därmed snart även från topppen. Plus på en mängd andra områden, kvoterade eller ej. Nöjd Per W?
Snart är det bara diskhanduken du har kontroll över, plus mentalt din egen retroaktiva maskulina arvssynd. Med det dåliga samvetet för far och farfars tidigare manschauvinism, och som "inte ville släppa fram kvinnor".
Eller aha, du menar kanske att det var MIN far och farfar som bar skulden för detta?
Bättre att både kvinnor och män börjar kontrollera sina egna hjärnor...
Flygledare "förklarar" ett antal stora flygplan flög i bredd och sedan vände och flög fram och tillbaka och sedan även i kors och byggde upp en massa vita streck på himmelen över Östra Ljungby i Nordvästra Skåne men som inte syns när man letar på officiell flygradar...  [länk] .
Jag växte upp i mitten av Västergötland omgiven av fyra flygflottiljer som ständigt övade.Så hade vi Torslanda vid Göteborg...Så när jag var i tioårsåldern var det "kallt krig" flyg i luften jämnt o det var kondensstrimmor kors o tvärs för jämnan. När de flög bredvid varandra så kallades det Rote osv.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .