Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Utöya en yttersta konsekvens av näthatet

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Utoya_en_yttersta_konsekvens_av_nathatet/Sourze_style.html .
Som ”kulturmarxist och muslimkramare” är man inte motståndare till det demokratiska systemet med fria val. Däremot vet man att varje privatisering minskar demokratin i samhället. Jag tror att vi ”kulturmarxister och muslimkramare” inte deltar särskilt mycket i nätdispyter.
GunnarL, enkelt, genom att koppla ihop etablissemangsmisstro med terrorism.
... när vi vet att det brukar vara säkerhetstjänsterna som ordnar den senare - ibland blir de avslöjade och alla låtsas som om det regnar.
5/ Skulle den kopplingen orsaka hat? Du borde kunna bättre - ett lite mer fullödigt och utvecklat svar efterlyses. "Hat" är ju trots allt ett ganska starkt ord.
Befrämja hat ja.  Genom att vara en komponent i en stegvis retorikuppbyggnad.

Sedan vill jag utveckla lite ang. säkerhetstjänster och terrorism:

I relation till Oslo-terrorn skriver Prof. Peter Dale Scott bl.a. "deep events: events, obscured and/or misrepresented in mainstream media, whose origins are mysterious but often intelligence-related, attributed to marginal outsiders, but intersecting with large and powerful but covert forces having the power and the intent to influence history.  More recently I have emphasized the need to analyze deep events comparatively, as part of an on-going hidden substrate in so-called developed societies.  And to raise the question whether key deep events are interrelated.[länk]   Read the full article at: [länk] .

Jag tror man normalt undviker att få sina egna "tassar" smutsiga, men det finna många metoder att skapa terrorism.  Och jag anser att säkerhetstjänsterna sysslar bl.a. med det.
8/ Ja, det var som förväntat ett luddigt och intetsägande svar. Vad prof. Peter Dale Scott anser har väl knappast någon relevans vad det gäller Leif-Arne Undvalls artikel, och det hade varit intressantare att få höra på vilket sätt du anser att Undvalls artikel kan väcka "hat". (Länkarna kan du nog börja utelämna, eftersom jag har svårt att tro att någon läser dem). Nu skall jag inte vara Leif-Arnes språkrör längre, men jag kan väl säga att om jag skrivit en artikel och blivit anklagad för att den kan sprida hat, så skulle jag ha reagerat ganska kraftigt. Det är ju en ganska grav anklagelse och att börja surra om säkerhetstjänsternas verksamhet är bara nys.
Befrämja är mindre starkt än sprida, och mer än det första har jag aldrig påstått.
F.ö. är det Peter Dale Scott föreslår -- en vetenskaplig analys av vad han kallar deep events (se han artikel på länk i #8) -- i högsta grad relevant till det som hände på Utöja och Leif-Arne Undvalls artikels ämne.  Man kan misstänka - som jag gör - att det vetenskapliga resultatet inte skulle stödja Leif-Arne Undvalls tes i hans artikel, men desto viktigare i så fall att det undersöks!
E:s. kommentarer talar rätt väl för sig själva och behöver egentligen inte därför kommenteras. Det finns flera skäl till att vilja förbättra eller förändra vårt samhälle, i endera riktning. Man kan förhålla sig till detta antigen konstruktivt; engagera sig politiskt, gå med i någon förening, bilda aktionsgrupper och så vidare, eller så tar man kverulantens roll, det är "fel på allt", men det är alltid någon annans ansvar att rätta till det som är fel. I stället för konstruktivt engagemang så odlar man konspirationsteorier som syftar till att stigmatisera någon grupp.
Vem stigmatiserar?  - Du!  Du stigmatiserar mig genom att påstå att det är vad jag gör!  (Jag gör det inte genom att spegla tillbaka på dig vad du sysslar med.)

Jag har visst och i 5 - 6 år gjort allt vad jag kan för att konstruktivt engagera mig i olika sammanhang, men p.g.a. personer som du stötts ut.

Grundregel 1 a för engagemang är att se vad som saboterar det man vill göra.

De som stigmatiserar envar som tillämpar grundregel 1 a och stöter ut dem, oss, är det som är skyldiga till icke-konstruktiviteten.
Jag, inte du, engagerar mig för ett hållbart samhälle.  Se t.ex. Fantasikrisen o.s.v..
Faktiskt längre än 5-6 år, för jag engagerade mig politiskt i USA hösten 2002 genom att en tid driva en mailinglista för demokratiska supporters.  Och något år senare i svenska fredsrörelsen.
Det som talar för sig själv är förstås artikeln och subjektet. För så här börjar rasismen, på lokalnivå: ”Vi goda som oftast accepterar som det är, vi älskar”. ”Men ni som kritiserar, som vill förändra mer än vi, ni är de onda som hatar.” 13 ggr nämns ordet hat! Talande, ältande nog, på några få rader. Medan ANDRA då påstås "älta för förmenta oförrätter", en ren fräckhet mot alla som kräver rimlig rättvisa! Censurförsök, locket på, ”hysch, hysch”!
Och visst är det sorgligt, subjektet har inte ens vågat inse att den nämnda feminismen själv är den som idag sprider hat! Etablerade feminister i våra vanliga media, ”gubbe snubbe, slita dig i stycken!" Medan vi som kritiserar öppna lögner, smutskastning, negligering, tydlig diskriminering mot pappor i vårdnadsfrågor, mot våra pojkar i betygen! Vi som kräver demokrati och jämställdhet för båda könen, vi stämplas här med ”hat”. Och så Brevik och diverse annan lämplig skåpmat, som något slags ”legitimt bevis”, och för egna ältande frustrationer.
Beklämmande, hela raddan av fördomar, intolerans och censurförsök. Och ”hat” alltså upprepat 13 ggr! Men subjektet står argumentlös stampande i sin lilla kätting, och kan ingen större skada göra än den att avslöja sig själv. Väl beskriven i slutet, någon slags krystad "ursäkt"?
Jag tycker en del kommentarer varit lite väl orättvisa mot artikelförfattaren. Jag för min del håller fullkomligt med artikelförfattaren i hans träffande beskrivning av en ensam galnings terrorism " ... som hatar judar, som hatar feminister, homosexuella, och så vidare ... ältar i det oändliga förmenta oförrätter, de odlar gigantiska konspirationer, mestadels med judiska förtecken. En del blir besatta av sitt hat ... En delsätter upp listor på folkfiender." För det är väl Hitler artikelförfattaren beskriver? :)
Bra artikel! Men jag förstår inte varför Erlingsson och Jocke kände sig föranledda att gå i svaromål. De var ju inte nämnda.
19 (Fniss) Ah så det är Per W som avses? Så det är därför du halkar in här! Att denne i övrigt "ej förstår" är ju välkänt sedan länge. Det finns där bara en syn på problematiken bakom skygglapparna.
#13 "Jag har visst och i 5 - 6 år gjort allt vad jag kan för att konstruktivt engagera mig i olika sammanhang, men p.g.a. personer som du stötts ut."

Väldigt vilka relationsproblem du verkar ha Leif. Kanske dags för lite självkritik. Annars finns det ju alltid slutgiltiga lösningar på sådana problem.

(Med referens till att Leif anser att den historiska jude-förföljelsen, inklusive förintelsen borde få judarna att idka självkritik, och att de borde fundera på sina "relationsproblem".)
21 Kan det vara så att en klocka ringer där hos någon, inklämd i ringhörnan? Eller är det bristen på argument som ekar?
En annan allvarlig sak i artikeln är det lösa skuldbeläggandet av Breviks far, som även media varit inne på. Med vilken rätt? Plus då att blanda ihop en sjuk massmördare i allt annat som man själv ogillar!
#23 Breviks far skuldbeläggs inte, men han har varit frånvarande, och det kan sätta spår.
#23 Självklart har det satt spår att ha en frånvarande pappa på ett eller annat sätt. Med det inte sagt att det nödvändigtvis hade ändrat något.

Dock, att läsa mellan raderna hurdan frånvarande pappa han har varit är inte svårt då han uttalar mycket känslokalla saker om Breivik i intervju. Ja, ja... jag vet att det var en inspelad intervju på en välkänd nyhetskanal som gärna gillar skandaler. Men ändå. Det känns ändå lite hårt att han inte kunde känna ett uns sorg över att hans son har känt som han har känt när han valde att ta till sådana ytterligheter. Att inte med ett ögonblick fråga sig om sin egen del i detta... märklig pappa tycker då jag med 3 egna barn...

Man behöver inte försvara sådant för att ändå kunna känna sorg över att någon vem den än vara månde, tar till dessa metoder.
[länk] Leif-Arne Undvall #21 är bara obehaglig.

[länk] CMO #22 har ändå en poäng:  - Kanske är det jag själv som missförstått saker, när jag vill "lösa problem i världen", när allt pekar på att alla problem är inom oss själva - våra olika trauman och så vidare - och innan dessa är upplösta hjälper inga yttre lösningar, och när de inre traumana hos folk är upplösta då har allt det yttre tjänat sitt syfte, och problemen upplöses av den orsaken automatiskt av oss själva.  D.v.s. det är meningslöst att försöka nå samförstånd för att "lösa problem i världen", eftersom alla problem är psykologiska.  Och inga psykologiska problem kan lösas i det yttre.  Ingen kan tvinga någon annan att lösa upp sina trauman.  Och den som försöker ta ifrån någon de yttre problemen genom att "lösa dem" tar ju faktiskt ifrån personen de verktyg personen behöver för att jobba med sina egna trauman.  Personen kanske behöver krig o.s.v..  Så det kan vara jag som har missförstått saker.  CMO kan ha rätt.
Fast det som talar mot är att jag delar hans fysiska verklighet, och gör han den till ett helvete så åker jag också dit på det.
26/ "allt pekar på att alla problem är inom oss själva"......"det är meningslöst att försöka nå samförstånd för att lösa problem i världen eftersom alla problem är psykologiska"........Åk ner till de svältande människorna på Afrikas horn och tala om för dem att deras problem egentligen bara är psykologiska och beror på deras inre trauman! Hur jävla cynisk och självupptagen är det tillåtet att vara?
GunnarL, de lever i samma fysiska verklighet som de med de psykiska problemen.  Tror du missförstod...  Kanske jag inte var tydlig nog?  Fast jag anknyter ju till en gedigen idétradition som jag dessutom skrivit mycket om, så du kanske bara inte läst annat jag skrivit så bra.  :)
"Fast jag anknyter ju till en gedigen idétradition",  se t.ex. citatet under "TILLÄGG, 2007-08-16" på [länk] samt alla referenser jag har gjort till Paul Levy.  Denne Paul Levy vill alltså att vi ska upptäcka vår gemensamma själsliga sjukdom, den sjukdom som manifesteras i den värld vi delar.  Jag har skrivit ganska mycket om honom i kommentarer här på Sourze, ex.  [länk] [länk] [länk] [länk] .  På den sista länken finns ett bra citat.
"Det är oerhört viktigt att alla blir medvetna om just det som nästan ingen av oss vill se -- att det största onda i världen inte ligger i alla yttre problem och missöden, utan finns inom oss själva.  Om vi föredrar att fortsätta vara omedvetna om detta kommer vi oundvikligen gå mot självutplåning.  Om det inte snarast sker en omfattande medvetandegörelse bland oss människor, så finns det inget som kan stoppa förstörelsen av världen."  (Från det längre citat jag länkade till i min första referens i förra ( [länk] ) kommentaren.)  Och eftersom vi delar fysisk verklighet, så handlar det just om "en omfattande medvetandegörelse bland oss människor" för att vi inte ska åka dit på varandras omedvetenhet...
[länk] "På den sista [länk] :en finns ett bra citat.".

Nämligen:
People have to be cured of their spiritual sickness before they can build a just society.  Forbes says, "to adjust to a wetiko society is to become insane."  It is no great accomplishment to adapt to and be considered sane in and by an insane society.  The culture of wetiko promotes the systematic destruction of the human heart, which when fully internalized, alienates us from everything in ourselves, save what reproduces the conditions of the system.  Adopting the values of our oppressors, however, insures the continuation of our own dehumanization.  The system is set up to be a set up such that, to quote Forbes, "a person oppressed by wetikos adopts the values of wetikos as he 'rises' in position.  The wetikos taught him well, but they taught him falsely."  Eller som Oscar Berven [länk] citerade Krishnamurti, "Det är inte tecken på hälsa när du är en väl anpassad medborgare i ett fundamentalt sjukt samhälle".
_
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .