Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Livet efter detta och dess evighet

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Livet_efter_detta_och_dess_evighet/Sourze_style.html .
Ja,Roberth Edberg,visst är det märkligt,att människan är så lite intresserad av döden,eftersom hon skall vara död mycket längre än hon levde! - I evighet!
Hej och hå - här har vi en domedagspredikant som tar avstamp ända ner i pyramidernas mörkaste hieroglyfer - tillika ännu en som tror på en dömande gud - kul, eller vad man nu ska säja.

Jag säjer som jag brukar i sådana sammanhang - huvaligen!

Det gemensamt bästa eller det egna bästa, du har friheten att välja - en frihet under samma ansvar som årtusenden av generationer lett till att just du har friheten att välja.

Man känner igen arten av loppa då man ser hur den hoppar - och här skuttas det både hit och dit.

Första blir läsaren upplyst om att citat//Du må tro att du är helt och hållet skapt av dina egna förehavanden, men så är det icke. Du är kommen av de sammanhang du lever i och den bakgrund du utvecklats genom. Precis som du påverkas av andra i din omvärld, så påverkar även du omvärlden. Men tro inte att du kan bestämma över vad som påverkar dig eller på vad sätt du påverkar andra. Ditt eget avtryck i omgivningen är helt fristående från ditt Jags egoistiska viljor. Endast Gud avgör vad av dig som är viktigt nog att föra vidare in i evigheten.//sc.

Sedan blir det citat//Det gemensamt bästa eller det egna bästa, du har friheten att välja - en frihet under samma ansvar som årtusenden av generationer lett till att just du har friheten att välja.//sc.

De båda citaten kan ju kännas som en aning motsägelsefulla tycker jag, men denne likvärdige skribent kanske har klurat även på den nöten?
Thomas:(Judarnas Gud, Kristendomens Gud)Det som skiljer kristendomen från judendomen är Mesias/Jesus. Kristendomen tror att Mesias/Jesus redan har kommit, medans Judarna väntar på honom. Så i Judendomen finns inte nya testamentet.(Måste tillägga att det finns Mesiastroende Judar)
evan #4
Oavsett vad och vilka föreställningar troende belastar en dög mans minne med så vore det önskvärt med lite sans - tänk åtminstone tanken att denna krigiska maktreligiösa kultur som utvecklats ur judendomen till att bli två motsätningsdigra religioner kristendom och islam med sina respektive anspråk på att företräda gud exkluderar en stor del av mänskligheten och gör allt för att göra livet surt för varandra och varenda sate som inte tror som dom på ett allt annat än kärleksfullt vis.

Den som öppnar sina ögon kan se och kanske förstå ett och annat om inte den fromt inövade förträngningsförmågan satt skygglappar för både förstånd och ögon...
Hmm...om egyptierna varit så övertygade om ett liv efter döden hade de nog inte behövt göra sådana enorma saker av att balsamera o preparera sina döda faraoner så att deras mumier skulle bestå så länge som möjligt? Lite motsägelsfullt:)
Religion är alltid motsägelsefullt men det ska inte vetenskap och filosofi osv vara.
Sunny: Tänk så här: Du är ledare för en mängd människor och i mitten av samlingen placerar du en skatt öppen för alla att plundra, men att så länge den förblir oplundrad - så har du förtroende för gruppen och går med på att vara dess ledare.

Inte riktigt så som vi ser ledarskap idag, va..?
Thomas L. Aabo: Kort och gott: "Gud", vilken gud du avser är upp till dig. Förstår man Gud så som jag, så finns bara en Gud.
Jan Brunnegård: Religion/Gud för mig har aldrig varit motsägelsefullt, dock många åsikter om vad Religion/Gud innebär.
bizon: "Domedagspredikant", det ordvalet säger mer än innehållet i dina inlägg.
evan: Jag kan med stor sannolikhet peka ut vem judarna väntar på och likheterna med Kritus är större än man kan tro.
Jan Olsson: Du har så rätt, att inse dödens makt över våra bräckliga sinnen skulle kunna hjälpa oss att tolka vår omvärld bättre än vi lyckats tills idag.
Roberth Edberg, artikeln:
Du kan garantera din plats i himmelens rike genom att bidra till gemenskapens bästa.  Men använder du istället dina kunskaper på ett egoistiskt sätt kommer ditt avtryck på omgivningen mest troligen inte bli stort, och om det ändå blir det så blir det i negativ form, så att du förevigas som negativ inverkan på det gemensamt goda.  Då har du enligt de gamla egyptiernas visdom dömts att hamna i vad traditionellt religiös symbolik beskrivs som helvetet.
Roberth, jag har på något sätt missat att läsa dina fina artiklar tidigare.  I dag har jag tagit igen skadan.  Du är garanterad en plats "i himmelens rike".  :)
Roberth Edberg #11
Citat//Bizon: "Domedagspredikant", det ordvalet säger mer än innehållet i dina inlägg.//sc
Intressant att du säjer det då inlägget i detta fall till övervägande del var citat ur din artikel. En liten samvetsfråga - vet du vad du skriver egentligen?
Roberth Edberg #11
Citat//Bizon: "Domedagspredikant", det ordvalet säger mer än innehållet i dina inlägg.//sc
Intressant att du säjer det då inlägget i detta fall till övervägande del var citat ur din artikel. En liten samvetsfråga - vet du vad du skriver egentligen?
Det är väl självklart, att om du gör onda saker,blir ditt eftermäle däligt och tvärt om? Det är inte bara egyptierna som tror på livet efter döden. Det gör många människor i hela världen-och det finns litteratur om det.Helvetet finns det olika åsikter om.Det lär inte finnas.
"I betraktarens öga"...
Alltså att se någon domedagspredikan bara därför att de stora frågorna dryftades.  Själv såg jag inget svavelos, vilket väl är vad som brukar förknippas med begreppet.  Men om man har hört tidigare sådana predikningar så kanske det räcker att bli påmind om grundfrågorna för att associera till dem.
#18 Så enkelt är det inte - artikelns frågor/påståenden med underliggande kontext annonserar bara det gamla vanliga - vart tar vi vägen när vi dör - himmel eller helvetet, den gamla skräcken för "evig pina".

"Religiösa traditioner" som pekar ut den väntande domens dag då vi ska stå till svars - "yttersta domen" som ska bestämma vår existens efter döden - hur få en plats i evigheten? Kommer vi annars brinna i helvetet eller ej?
Gammal religiös symbolik - varför ta den som utgångspunkt för ett resonemang kring hur hjälpa de som halkat in i dylika religiösa grubblerier? Är inte det att i stället medverka till att värdesäkra primitiv tro?

Påståendet att vårt andliga jag inte är vårt eget - utan ett barn/förälder förhållanden - som dessutom generellt förutsätter att alla föräldrar bidragit till grunden av vår personlighet, och lika generellt att "föräldrar aldrig haft möjlighet att styra eller kontrollera dina viljor"??? Har denne artikelförfattare någonsin hört talas om "frånvarande föräldrar" eller "föräldradominans"?

Påståendet att vi utvecklats ur våra sammanhang, och den bakgrund som gäller för var och ens liv, och att vi alla ingår i en växelvis påverkan av vår omvärld är väl knappast något innovativt - vem påstår något annat - eller det faktum att vi inte enskilt kan bestämma över vår omvärld?

Artikeln tillkännager en famlande religiös grundsyn där livet är evigt och existerar efter döden och där värdet av separationen mellan jagets "egoistiska vilja" och vårt egos existentiella livsupplevelse till sist ska avgöras av en gud som då ska förstå vad som är viktigt nog att föra vidare in i evigheten.

En fråga som saknar svar i artikeln är "vad live är"? Hur definiera dessa tillstånd av upplevd eller icke upplevd existens? Och med resonemangets grundtanke - är det en medveten guds verk?

"Inom ramen för skapelsen så är livet evigt" - vad då "inom ramen"?
Är något evigt eller inte - och viktigast VILKEN FORM OCH UPPLEVELSE KOMMER EXISTENSEN LIV ATT FÅ EFTER ETT TILLSTÅNDSAVSLUT IN I NÄSTA TILLSTÅND?

Citat//Egyptierna visste hur viktigt det var att lära sig om hur världen fungerade//sc. Vad skiljer den iden från andra kulturer - ligger inte det i själva kulturbegreppet att föra kunskaper vidare?

Bör inte den kunskap ifrågasättas som manifesteras i enorma stenhögar som kostat mängder av liv, blod svett och tårar - dessutom en kunskap som gått under av dinosaurisk otymplighet?

Motsäjer inte Faraonernas egoistiska manifestationers avtryck tesen att om man använder sin kunskap (makt) på ett egoistiskt sätt så kommer avtrycket inte bli stort? Pyramiderna är ju materiellt sett ganska stora - men som ett synligt tecken på missbruk av människor och dåraktig maktutövning kan man ju ta lärdom av denna eroderade kulturs lämningar - en gång störst, men de var då de - ringer det en liten klocka någon stans?

Artikelns påfallande materiella slagsida rimmar illa med dess förment andliga retorik. Att "garantera sin plats i himmelen" genom att bidra till gemenskapens bästa är förutom ett eko av det lutherska tänket även den gamla beprövade förtrycksretoriken i traditionellt religiös bemärkelse där människan ska förmås att på billigast möjliga vis vilja offra sitt liv och därigenom komma till himmelen i stället för till helvetet - om vi inte underställer oss maktens krav - det gemensamt bästa = de styrandes bästa.

Att vi skulle ha "friheten att välja" är en sån där ogenomtänkt floskel - har just du friheten att välja? På vadå?
Ja, Bizon, just jag och du och alla har många gånger varje dag livet igenom möjlighet att välja minskad eller ökad medvetenhet.  Angående vad som sker i dimensioner bortom våra direkt observerbara dito så kan man per definition inte veta, man kan bara på mer eller mindre goda grunder tro.  Grunderna för tron kan vara goda genom att det vi observerar i våra observerbara dimensioner är konsistent med det vi tror på.  Så man skulle t.o.m. kunna ställa upp vetenskapliga teorier som uttryck för sin tro, och bevisa dem enligt den vetenskapliga metoden!  ( = "pending further insight"...)
#19 Bizon "Pyramiderna är ju materiellt sett ganska stora - men som ett synligt tecken på missbruk av människor och dåraktig maktutövning kan man ju ta lärdom av denna eroderade kulturs lämningar - en gång störst, men de var då de - ringer det en liten klocka någon stans?"

Vad säger då jorden och de andra himlakropparna om missbruk av människor och dåraktig maktutövning?!
Ang. pyramiderna och en hel del andra uråldriga mastodontbyggen så har vi i dag iallafall inte officiellt den teknologi som skulle behövas för att göra detta, vi kan iallafall inte officiellt flytta så stora stenblock, etc.  Härav förstår vi att orsaken att man gärna byggde mastodontbyggen i sten helt enkelt var att det var enkelt och att man hade teknologin för det, d.v.s. bl.a. teknologin för att skära ut samt ytterst precist passa ihop eller ibland alternativt plastiskt passa ihop gigantiska block samt för att levitera dessa från där de hämtats till där de använts.  Levitation är ju en av dessa officiellt pseudovetenskapliga vetenskaper som ändå används i dag i militära sammanhang och som följer av den typ av vetenskap jag har postat om.

Kort sagt, det finns ingen anledning att förutsätta att man har piskat jättelika horder av slavar att förflytta blocken.
Låt oss sälja våra energikrävande lyftkranar mm och i stället återgå till Levitation! Låt militären lära ut detta till oss civilister! Jag vill inte bära, kånka och stånka!
"Bizarro"
Citat//
Vad säger då jorden och de andra himlakropparna om missbruk av människor och dåraktig maktutövning?!//sc.
Ja,,, vad säjer människan då hon fått löss i pälsen - så länge de är få har man inte så ont av dom, men då dom börjar krylla påbörjar de flesta ett försök till bekämpning.
Dock det troliga är att jorden och planeterna än så länge anser oss alltför obetydliga att bry sej om.
------------------

Leif
Citat//Kort sagt, det finns ingen anledning att förutsätta att man har piskat jättelika horder av slavar att förflytta blocken//sc. Tvärt om Leif så finna det all anledning att tro att det är just det som skett - piskor däremot kan se ut på olika vis - i vår tid är piskan inte ett skaft med en svidande snärt som river revor i trälryggarna - i dag heter piskan "social framgång" - det tvingande mönster som gör hjord och flockmänniskan så foglig och förhållandevis lätt att manipulera.
I dag skulle jag utan betänkligheter kunna åta mej att på kortare tid bygga större pyramider än de som nu byggts och dessutom med större precision. Betydligt mindre folk skulle behövas - dessutom skulle projektet kunna drivas helt med solenergi - jag skulle inte behöva fälla ett enda träd då ju träden redan fälts då de förra pyramiderna byggdes - det modernare hjulet undanröjer det mesta i friktionsväg.
Jag skulle inte heller behöva skyffla undan mer sand än gropen där pyramidens undre spets ska placeras - sand och stockvirkesramper är i dag omoderna - finansierar du bara projektet så står jag för innovationerna.
Betänkligheterna däremot blir lite svårare att komma över - säj mej ett enda fullgott skäl till att uppföra ett så urbota korkat monument över mänsklig dumhet och infamt egensinne som en pyramid?
Bizon, det som allra mest talar mot att du skulle kunna konstruera bättre pyramider är att du inte alls tycks ha förstått deras dimensionsteknologiska funktioner.  Det skulle vara som en stenåldersman som tog på sig att göra en bättre platt-TV.  Läs mer i t.ex. "The Source Field Investigations: The Hidden Science and Lost Civilizations Behind the 2012 Prophecies" av David Wilcock, där inte minst den senaste ryska forskningen finns med.  Redan alla 90° vinklar antyder att det har med dimensionsteknologi att göra, eftersom varje dimensionsskifte är en 90° vridning från tidigare dimensioner och det inte är alldeles orimligt att tänka sig att en tredimensionell projektion från högre dimensioner ner i tre dimensioner skulle kunna anta pyramidliknande former.

Ang. ditt svar till "Bizarro" om planeternas tankar så undrar jag vad du anser om pyramidernas tankar?  Han skrev ju efter samma mall som du skrev om missbruk av mänskliga resurser ang. dem.  Och även om det inte är pyramider, vad anser de 800 tons och upp stenblocken i Baalbeck om de stackare som måste släpa dem från stenbrottet.  Vad anser det 1000 tons stenblock som blev kvar i brottet om detta, var det ett brott?

Om vi ändå antar att du kan bygga större och bättre pyramider och med bättre toleranser så låter det ganska otroligt efter att man har läst om de fantastiska toleranser som flera av dem är byggda med.  Det som imponerar mest är ändå totaltoleranserna.  Men även detaljerna är fantastiska.  Inte någonstans lär man kunna få in mer än en smal knivsegg mellan två stenar.  En del av blocken är ganska stora, inte 800 ton men väl 70 ton för de största blocken.  Så med starka kranar kanske det går?  Precision blir ett värre problem att slå.  1/2 mm mellan blocken, som cementerats samman med denna tolerans.  Skickligt att få ned cementen mellan blocken!  (pp. 118-120, "The Source Field Investigations: The Hidden Science and Lost Civilizations Behind the 2012 Prophecies", David Wilcock.)  Många anser att vår nuvarande teknologi inte kan reproducera detta.

Kanske du skulle kunna bygga bättre pyramider, fast det låter otroligt, men du får nog vänta på att teknologiutvecklingen hinner ikapp det 9 - 10 000 år gamla Osiris templet i Abydos, Egypten, där livets blomma mönstret (Flower Of Life pattern) finns inbränt i atomstrukturen i en granitstenpelare.  Enligt Nassim Haramein saknas ännu (år 2003) teknologi att återskapa detta.  Han förklarar också hur vi vet att templet är 9 - 10 000 år gammalt.  (Nassim Haramein 2003 lecture, ex. [länk] men finns utlagd av flera andra.)
Leif - ja lite otroligt kan jag nog tycka att det låter, men ingenting möjligt är omöjligt - eller hur?

Vi talar om ganska gamla sammanfogningar - men vi talar inte om den svängning i materialen som under loppet av några tusen år hinner slipa in fogarna mot varandra till det vi i dag uppfattar som en i det närmaste perfekt passform. Vi talar inte heller om de kristallstrukturer som bara de får tid på sej kan bygga de mest fantastiska material vilket faktiskt sker utan att en mänsklig hand ens varit i närheten - i det fallet handlar det bara om tid.
Vi talar inte heller om en byggnadsteknik som för ögat skapar en synlig fog i perfektion, men på djupet därögat inte ser är toleranserna betydligt större.

I dag skär vi med djupprecision med vatten som friktionsmedium i allt från sten till rostfritt, plast och betong - även lasertekniken kan åstadkomma underverk.

Vi lyfter betydligt tyngre saker än något hundratal ton tunga stenblock m.m. det vore löjligt att tro att vi inte skulle kunna åstadkomma något mer tekniskt avancerat än förhistoriens gravkamrar och dåtida härskares självförhärligande monument.

Men det andra du nämner - att dessa kolossala manifestationer skulle vara de materiella resterna av dimensionspassager är lite svårare att bemöta - dels därför att det i dag mej veterligt inte pågår någon sådan aktivitet med en så grovt teknik att man tvingas dra ihop flera tusen ton sten som bas - dels också kan man fråga sej vad dåtida dimensionsresor skulle ha fört med sej för mänskligheten i fråga om livskvalitet eller kunskap - är vi i dag bättre skickade att hantera de jordiska dimensionernas livsprocesser?

Dekorationen på pelaren skulle jag gärna kika på i verkligheten - säkert är den fantastisk, men även där finns troligen en ganska enkel förklaring.
Lycka till, Bizon.  Den som vill veta kan läsa om hur mycket nytta man kan göra för sin närmiljö, klimat o.s.v. med denna teknologi i den bok jag refererade till ovan.
Tack Leif - behöver nog alla lyckönskningar jag kan få.
Frågan är - apropå boken du refererade till - är det mödan värt att sätta sej in i en sådana - det har visat sej genom tiderna att det dyker upp diverse redogörelser för fantastiska lösningar som skulle undanröja alla mänskliga problem - men vid en närmare titt så är det mesta inget annat än fantasiprodukter. Så till vida är människan fantastisk - hon har än så länge inte uppnått gränsen för vad hon kan hitta på.

Men Leif - seriöst, vad i den boken skulle vara av den digniteten att det skulle lösa våra nuvarande miljöproblem?
Höll på att skriva "läs så förstår du", men har ju insett att inte alla förstår det de läser.  För att undvika förvecklingar stannar jag dock här.  Se trailers och recensioner för mer info.
Ja Leif - så illa är det ju - eller så förstår vi som läser något som den som skriver inte riktigt hade tänkt sej.
Sedan kan jag ju tycka att du väjer - är det så oklart att inte du kan göra en klar och enkel redogörelse undrar jag vad den osäkerheten bottnar i?
Är dessa tankar så dunkla att det är osäkert hur dom kommer att tas emot?

Är det substans som håller i praktiken och applicerbart på den tid som är så kommer det att hitta sin plats i vår aktuella verklighet - annars hamnar det i historiens skräpkammare precis som pyramiderna.
Bizon, eftersom du nu bytt ämne till hur kunskap mottas
Är dessa tankar så dunkla att det är osäkert hur dom kommer att tas emot?  Är det substans som håller i praktiken och applicerbart på den tid som är så kommer det att hitta sin plats i vår aktuella verklighet - annars hamnar det i historiens skräpkammare precis som pyramiderna.
så kommenterar jag detta med följande ironiska text:
Se, jag ska bevisa för dig att dina tankar äro oriktiga genom att driva ut dig ur alla akademiska institutioner och sätta den federala polisen på dig om du vågar korsa en statsgräns med din teknologi och i så fall spärra in dig tills du dör och bränna alla dina böcker och all din forskning.  Se, så skall jag bevisa att dina tankar äro utan substans och utan värde.
Och det har förstås gjorts.  Inte med David Wilcock, men väl med en forskare som i mitten av förra århundradet forskade på den typ av energier som jag tror är samma energier som man kan påverka med pyramider.  Eftersom jag inte kom ihåg om Wilcock nämner honom så kollade jag i registret.  Jodå, s. 7 och 190-191.  Nästan i förbigående.  Men om du inte av det jag skrev ovan genast kan se vem jag talar om så har du verkligen mycket att ta igen.  Så jag skriver inte ut namnet här, men 2011-05-10 nämnde jag namnet tre gånger samma dag här på Sourze, och jag nämner det t.ex. i min "Fantasikrisen".

Eftersom vår befrielse är ett hot för den makt som får sin makt av att organisera oss under sig så kommer denna makt alltid att göra allt den kan för att motarbeta teknologi och kunskap med potential att befria oss.  Att bara slappt förutsätta att det som är bra kommer att bli vår verklighet är åter minsta motståndets lag, som som vanligt leder till fångenskap - potentiellt evig sådan.
Leif E "t.ex. i min "Fantasikrisen" det var ju ödmjukt , någon kris när det gäller fantasi har jag då aldrig noterat under alla dessa år.
Fel:
2011-05-10 nämnde jag namnet tre gånger samma dag här på Sourze
Rätt:
2011-05-10 nämnde jag själv namnet två gånger och citerades en gång när jag använde det samma dag här på Sourze
Nej Leif - ämne har jag inte bytt, bara försöka sondera dess djup.
Citterar ditt exempel på att makten blivit skiten på näsan//Se, jag ska bevisa för dig att dina tankar äro oriktiga genom att driva ut dig ur alla akademiska institutioner och sätta den federala polisen på dig om du vågar korsa en statsgräns med din teknologi och i så fall spärra in dig tills du dör och bränna alla dina böcker och all din forskning. Se, så skall jag bevisa att dina tankar äro utan substans och utan värde.//sc.
Ja om något dylikt framsagts i klartext är det något som ytterligare pekar på att just makten skulle vara mer enögt egoistisk än den förtryckta massan - och att det i detta fall har sitt ursprung i usa - inget som förvånar mej i det fallet.
Makt är pengar - pengar tycks rättfärdiga de osmakligaste handlingarna - och det värsta av allt - maktutövarna av den värsta sorten tycks komma undan med sina övergrepp och dessutom leva i lyx och överflöd.

Leif - helt ärligt - jag har verkligen mycket att ta igen i fråga om de sfärer vi talar om här. Jag är ytterst sporadiskt insatt vilket jag inte har något försvar för annat än att mitt liv och tid gått åt till annat - ett namn säjer mej således inte så mycket - intressantare vore det att veta mer om vad och vilken kunskap det är som blivit så bannlyst?

En annan fråga är om "vår" befrielse är något vi verkligen önskar? Befrielse från vad? Befrielse till vad?

Den makt som får sin makt av att organisera oss i de mönster vi därigenom manifesterar sitter troligen mest mellan våra öron - och så länge det där inte växer till sej ett förstånd nog att hålla diverse fantasifoster stången som om dom skulle kunna realiseras skulle släppa lös krafter som du inte ens vill möta i dina värsta mardrömmar. Det mänskliga psyket är ingen trevlig lekkamrat då det diat oförrätter och dess klor vuxit till av hämndens begär. Kanske den där makten du talar om gör vad den kan för att ballansera den mänskligheten så gott det går på gränsen mellan vansinne och apati.

Sej mej vilken teknologi och kunskap som skulle omöjliggöra mänsklig dårskap?
Det jag osökt kommer att tänka på i fallet "potential att befria oss" är ett globalt självmord (ibland närmare än vi tror), men i det fallet blir det utan mening om det inte föregås av ett medvetet avståndstagande från det helvete vi benämner som "liv".

Kontrar ditt omdöme om mina tankar med - ingenting blir bättre av att bara slappt förutsätta att allt fantasteri som fötts ur mänsklig fantasi knappast skulle göra världen mindre helvetisk - däremot håller jag med om att evolutionens "minsta motståndets lag" med större kunskap möjligen skulle kunna leda till förståelsen att det minsta motståndet uppnås i den kortsiktigaste lösningen annat än möjligen för stunden - frågan är om "vi" som människor skulle kunna göra bättre val om vi hade tillgång till evighetens perspektiv?
Bizon, intressant är att du "vet" att pyramider är urbota korkade monument över mänsklig dumhet och att du "vet" att fantastiska lösningar som skulle undanröja alla mänskliga problem "vid en närmare undersökning" mest är fantasiprodukter men att du erkänner att du saknar kunskap och att du ifrågasätter varför vi skulle befria oss och från vad.  Kort sagt, du vet inte vad du själv är eller i vilken situation du är.

Det positiva är att begränsning är användbar.  Om man begränsar en bågsträng medan man spänner sin båge så flyger det långt när det väl släpper.  Om ej strängen brast, vill säga.  Den populäraste recensionen på Amazon.com för den bok jag rekommenderat dig börjar med att det utan tvekan är det mest fantastiska arbete han någonsin har läst.  Föreslår du börjar där, för att kunna släppa din sträng innan den brister.  :)

Istället för dina många resonemang utifrån dina egna föreställningar, varför inte resonera utifrån kunskap?  Då blir det intressant.
Jo du Leif - ju mer jag vet, vet jag att jag vet väldigt lite - men därifrån föreslår jag att du lika noga undviker att dra några växlar på det vetandet i det lilla som du undvikit att svara på mina direkta frågor.
Bizon, du måste själv söka, själv finna.  Det är enda vägen.  Annars splittras ämnet strax ut i otaliga nya trådar.  Jag försöker undvika det.  Men en diskussion utifrån kunskap har jag inget emot, så efter att du läst på så diskuterar jag gärna vidare.  Det är ju inte så att jag inte massor av gånger har tagit upp delar av denna kunskap här på Sourze och gett referenser till var man kan läsa på, se trådarna efter några av mina artiklar.  ("de måste själva söka, själva finna" som ett telefonmeddelande på min mobil från någon jag inte vet vem det är sa för några år sedan.)
Har förmodligen redan hänt, Bizon 2012-05-28 09:56 #34 [länk] :
diverse fantasifoster [] som om dom skulle kunna realiseras skulle släppa lös krafter som du inte ens vill möta i dina värsta mardrömmar.
Långvarigt fokus som genom tro på allsköns demoner manifesterar den verkligheten på något plan, även om det så är på imaginala plan.  Och om det så existerar på imaginala plan så vill de hit om det finns de som kallar på dem.  Och det finns det.  Magiker, som ett led i att skaffa världslig makt.  Flera nu mycket kända familjer fick av allt att döma sitt inflytande genom magi.
Sej mej vilken teknologi och kunskap som skulle omöjliggöra mänsklig dårskap?
Sant seende.  Att sluta ljuga för oss själva.  Varken magiker eller deras demoner rår på en mänsklighet som är sann mot sig själv och som förlåter varandra för att vi har låtit oss förledas av manipulationerna.  I grunden är det att förlåta som är vårt supervapen mot alla splittrare, som jag i en längre uppräkning av hur vi kan täcka varandras ryggar och rädda skivan nämnde här:  [länk] .  Det är när vi förråder varandra som det går snett = när vi inte täcker varandras ryggar gentemot alla manipulationer.  Hur många har inte stupat p.g.a. sådant förräderi från oss andra, ofta för att vi helt enkelt inte förstod = inte såg.
Jo jag vet att du är frikostig med länkar Leif - men jag har inte alltid tid att fördjupa mej i dessa. Som du nog förstår så skulle det kräva en livtid till och jag håller som bäst på att avtjäna den jag redan fått.

Dessutom tror jag du överskattar ditt ansvar för att ämnet "splittras ut i otaliga nya trådar" vad skulle det göra om varje sådan tråd föder en ny och tidigare otänkt tanke eller fråga?
Varför inte bara lita till de tankedynamiska processerna och kommande ögonblicks synkronism?
Leif - ser att du lagt in en kommentar medan jag svarade på #37.
I #38 vill jag särskilt lyfta fram det du säjer i sita stycket
//Sant seende. Att sluta ljuga för oss själva. Varken magiker eller deras demoner rår på en mänsklighet som är sann mot sig själv och som förlåter varandra för att vi har låtit oss förledas av manipulationerna. I grunden är det att förlåta som är vårt supervapen mot alla splittrare, som jag i en längre uppräkning av hur vi kan täcka varandras ryggar och rädda skivan nämnde här: [länk] . Det är när vi förråder varandra som det går snett = när vi inte täcker varandras ryggar gentemot alla manipulationer. Hur många har inte stupat p.g.a. sådant förräderi från oss andra, ofta för att vi helt enkelt inte förstod = inte såg.//
Helt rätt, förlåtligt är det om vi verkligen inte såg eller förstod - mindre förlåtligt är det dock om vi inte ville se eller inte ville förstå - men även det måste förlåtas, och kan förmodligen också om vi har hela orsakskedjan klar för oss.
"diverse fantasifoster [] som om dom skulle kunna realiseras skulle släppa lös krafter som du inte ens vill möta i dina värsta mardrömmar."
Är inte de lösa redan? [länk]
41 - illuminati är rena barnleken i jämförelse med det jag talar om :-)
Leifs tankar exploderar, rikoschetterar och krockar mot varandra likt popcorn i en microungspåse.
Jo dippen, visst gör dom det, men håll med om att dom är rätt spännande :-)
nko jo varmasti tapahtunut, Bizon 28.05.2012 09:56 # 34 [link]:
> Erilaiset fantasia [] ikään kuin he voisivat toteuttaa se valloilleen voimia, joita et edes halua tavata pahin painajaisia​​.
Pitkän aikavälin tavoitteita että uskomalla kaikenlaisia ​​demoneja ilmentää todellisuutta jollain tasolla, vaikka se on imaginala suunnitelma. Ja jos se on olemassa imaginala suunnitelman he haluavat tulla, jos on niitä, jotka kutsuvat niitä. Ja siinä se. Taikurit osana hankkia maallisen vallan. Monet nykyään tunnetut perheet olivat kaikki tilit vaikutusvaltansa magic.
> Pollock minulle, mitä teknologiaa ja osaamista, joka estäisi ihmisen hulluuden?
Tosi visio. Lopeta valehtelee itsellemme. Kumpikaan taikureita tai demoneista tahdosta ihminen on uskollinen itselleen ja antamaan anteeksi toisilleen, koska olemme antaneet itsemme vietellä manipulointia. Periaatteessa se ​​on antaa anteeksi, joka on meidän super-ase kaikki hakkurit, jonka olen pitkä lista miten voimme kattaa toisiaan selkään ja tallenna levylle mainittu täällä: [link]. Se kun petämme toisiamme niin asiat menevät pieleen eli silloin, kun emme kuulu toistensa selän kaikkia kohtaan manipulointia. Kuinka moni on erääntynyt Tällaista petosta meiltä, usein koska meillä ei yksinkertaisesti ymmärrä = ei nähnyt.

Körd genom den eminenta googleöversättaren blir tom denne Sourzeskribent läsbar översatt till finska.
Bizon 2012-05-28 18:02 [länk] :
Helt rätt, förlåtligt är det om vi verkligen inte såg eller förstod - mindre förlåtligt är det dock om vi inte ville se eller inte ville förstå - men även det måste förlåtas, och kan förmodligen också om vi har hela orsakskedjan klar för oss.
Men konsekvensen av att vi förråder varandra kan vi inte välja bort.  Ju fler som förråds, ju färre vågar ställa upp.  Till sist innebär en sådan väg totalt slaveri.  Och om vi förutsätter, och detta om är inte som du skrev på annat ställe uttryck för tvekan utan för logik, att vi är eviga så är också konsekvenserna det.  D.v.s. de påverkar i evigheten.  För en sak som tidsbundna varelser som vi själva lätt missar är att tid ej finns i evigheten så evigheten är inte lika med oändlig tid utan tidens irrelevans samt tillgång till all tid.
Leif - ja i evigheten som närmast kan liknas med det "totala minnet" där det finns som funnits likväl som minnet av det kommande - där och här finns redan allt - allt i samma nu. Och som du menar - ingenting gjort kan göras ogjort.
Men allt vi gör bygger på tidigare gjorde misstag som om inte annat skapat den kunskap dina tankar och handlingar är produkter av - när evigheten är lika mätt på prövade möjligheter som du är mätt på ofrihet då har vägs ände uppnåtts där tid upphör - en paradox, men en repetitiv paradox - då det i evighetens perspektiv redan skett oändligt och nu beständigt sker.
Robert inlägg 9. Den religionen jag tillhör är polyteistisk.
Jan o. inlägg 48. Om inte tid finns då lever vi fortfarande i Big Bang.
Dippen 2012-05-28 22:23 [länk] :
Leifs tankar exploderar, rikoschetterar och krockar mot varandra likt popcorn i en microungspåse.
Alltid träffar de nån.  :)
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .