Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Islam begår intellektuellt självmord

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Islam_begar_intellektuellt_sjalvmord/Sourze_style.html .
I islam FÅR man inte ägna sig åt nytänkande som är modernare än drygt 1000 år, i kristendomen - tja, vi har ju haft några, Luther och gänget men jag tror inte du kan räkna upp särskilt många svenska religiösa tänkare genom århundradena. Jämför med det judiska spåret, Se [länk] så ser du att judarna har haft många tänkare som har lämnat intellektuella spår efter sig, varje århundrade. Universitetet i Bagdad och liknande platser var berömda för sin lärdom på den gamla goda tiden, men hur många har åkt dit de senaste tusen åren eller så? Vill man lära sig lite mer om dagens islam i praktiken kan man åka till Rosengård.
Forsblom vågade dessvärre inte bemöta mina senaste argument i hans första artikel. [länk] Inlägg #39 i fråga. Jag tycker att detta är ett tragiskt sätt att försöka tryta palestiniernas legitima kamp mot terroristregimen Israel. Genom att förvränga verkligheten och förknippa al-Qaidas terrorverksamhet med palestinska motståndsmän försöker folk som Forsblom försvaga stödet till det palestinska folket, och dess rättfärdiga kamp för frihet. Jag finner också angreppen på Islams filosofi som ett desperat försök att försvaga Islams goda anseende hos många människor, de människor som ännu inte låtit sig luras av anti-islamisk propaganda. Jag förklarade i inlägg #39 i Forsbloms förra artikel sambandet mellan Mossad och al-Qaida. Jag tror att de flesta människor idag på eget bevåg kan misstänka relationer mellan dessa två grupper. I synnerhet då Mossad före Israels bildande ägnade sig åt att spränga brittiska soldater i luften, många genom självmordsbombningar. Alltså är metoden att spränga sig i luften en israelisk skapelse, som idag överlåtits till "fanatiska muslimer", som kallar sig al-Qaida. Dessa fanatiker finansieras också av Saudi Arabien, som säljer olja till västvärlden så att västvärlden kan fortsätta finansiera det sionistiska företaget, Israel. Vad gäller Islamisk filosofi har många filosofer dessvärre raderats från de svenska historieböckerna, vilket förklarar inkompetensen hos artikelförfattaren. De som förvarade och översatte de grekiska filosoferna var just muslimerna. Utan de arabiska muslimernas förälskelse i filosofi och poesi hade den grekiska läran utplånats, och Europa hade förmodligen ännu idag varit en enda stor skog. Det finner jag lite ironiskt, att muslimerna lärde européerna att utvecklas men att de senare blev huggna bakom ryggen. Ett tips till artikelförfattaren; finn en ny hobby. Att hoppa på muslimer är inte bara det enklaste sättet att klättra i karriärsteget, vilket på sätt och vis gör det alldeles för lätt. Att hoppa på muslimer och kalla de för "bakåtsträvande" är att repetera vår historia. Inte muslimernas historia, utan européernas historia. Och vill författaren till denna artikel åtminstone se lika smart ut som han verkar tycker jag att det är värt att läsa lite nyheter om vad som händer i vår värld, och i synnerhet det som pågår i Irak och Afghanistan. Slutligen vill jag tillägga något om självmordsbombningar i Palestina. Om någon donerade 2.000 stridsflygplan och 5.000 pansarvagnar till palestinierna hade de väl knappast sprängt sig i luften för att döda. Då hade de använt sina donerade vapen.
@ Ralph Haglund. "Vill man lära sig lite mer om dagens islam i praktiken kan man åka till Rosengård." Du borde skämmas att ens uttala en sådan fras. Som att mellanöstern och de muslimska länderna inte existerar. Att bilda en uppfattning om islam genom att åka till rosengård är ju helt befängt. Det är ju inte ens i den islamska delen av världen så hur ska människor kunna bilda uppfattning om islam genom rosengård. Bara för att de i rosengård byggt upp ett hat så betyder det inte att alla muslimer i världen är lika hatiska eller islamistiska. Du drar verkligen dem över en kant. Vad bygger deras hat på i rosengård tex?
Open minded. Kan man bilda sig en god uppfattning av kristendomen genom att leva med en frikyrkoförsamling på 300 medlemmar - i ett samhälle på 3000 innevånare. Det tycker jag för jag har varit med i några sådana...
#2 Ibrahim. Låt oss istället diskutera ämnet och inte missledande konspirationsteorier. Och låt mig inleda en dialog med dig genom att ställa följande frågor: 1) Är Gud förnuftig eller står han över förnuftet ren vilja och makt? 2) Har människan en fri vilja eller är våra handlingar en serie mirakler utförda av Gud? 3) Är mord och dödande något som är inneboende ont, eller är det ont för att Gud säger att det är ont? 4) Står Gud fast vid sina ord, eller kan han ändra sig i morgon och säga att exempelvis ritualmord är gott? 5) Kan människan lära känna Gud och förstå hans handlingar? 5) Finns det någonting att lära känna genom förnuft och intellekt, eller är det meningslöst? Om du svarar på frågorna så lovar jag att börja tala med dig. Hälningar/Johannes Forsblom.
Forsblom #5. På vilket sätt är det jag skriver "missledande konspirationsteorier"? Jag använde mig av en hel del källor. Jag länkar till de igen. [länk] [länk] [länk] Snarare, bevisbördan ligger på dig. Inte på mig. Du vägrar fortfarande bemöta mina argument. 1) Jag vet inte om man kan kalla Gud förnuftig. Vår (människans) definition av förnuft kan vara annan än Guds. Gud vill ju att vi ska dyrka honom, och tillbe honom. Han vill att vi ska spendera en del av vår tid till Honom. Är det förnuftigt, tycker du? Jag skulle faktiskt svara ja, med tanke på att Han är vår Skapare och att Hans vilja är lag. Så, Han kan stå över förnuftet. Vårt förnuft. Just för att vi inte har någon makt att ändra Hans definition av det. 2) Jag tror på att vi människor har en fri vilja. Gud talar om det i Koranen (jag vet ärligt talat inte vad Han säger i GT och NT). Vi har skapats med hjärna för att tänka, mun för att tala och hjärta för att resonera över våra handlingar, även tilltänkta handlingar i vår framtid. Alla handlingar är inte mirakler. En människa kan genomföra mirakler enbart om Gud önskar så. 3) Mord är ont och förbjudet för att genom att mörda någon sätter man ett slut för hans/hennes liv. Det är ont för att Gud säger så. Hans vilja är som sagt vår lag. Det är ju vad en religiös människa tror på. Det är dock viktigt att definiera "att döda". I självförsvar får man åtminstone i Islam döda någon om det är det sista alternativet. Med någon menar jag självklart att man dödar den som hotar ens liv, eller exempelvis familjens liv. Det är en del av det mindre Jihad, det externa Jihad. 4) Gud kan alltid ändra sig. Ett exempel är att vår vistelse i paradiset eller helvetet sägs vara för evigt. Dock förbehåller sig Gud rätten att göra vistelsen tidsbestämt. Så står det i Koranen. Gud kan alltså ändra sig. Ritualmord vet jag inte dock något om. Det är en möjlighet, men just idag verkar det vara ologiskt (för mig, som är en människa) att Gud skulle tillåta ritualmord. Jag vet inte vad syftet med din fråga är. 5) Självklart kan vi lära känna Gud mer än vad vi gör idag. Men det handlar inte om att statiskt studera böcker etc. Det kräver en spirituell valfärd för att komma närmre Gud, och för att förstå Honom mer. Dock kommer vi aldrig att förstå Honom helt och hållet just för att vår förståelse av vår omgivning är begränsad av vår kapacitet att förstå. Det räcker med att studera rymden för att förstå hur lite man faktiskt förstår av vår Skapare. 6) (det står 5, men jag antar att det är ett skrivfel) Nej, det är aldrig meningslöst att utvidga sin förståelse för sin omgivning. Människan bör alltid söka mer kunskap, vilket den också gjort i många, många år. Sedan begynnelsen.
"I islam FÅR man inte ägna sig åt nytänkande som är modernare än drygt 1000 år. Vill man lära sig lite mer om dagens islam i praktiken kan man åka till Rosengård." För den som är inklinerade av att begränsa sin kunskap ska söka sig till Ralph Haglund. Jag undrar hur upp och ner reflekterar din nullifierade tankeförmåga egentligen Herr Haglund? Visst finns det många underutbildade muslimer men att du förbiser de utbildade och intelligenta är ett indicium på att du har ett tunnelseende som behöver undersöka din synförmåga. Angående dina frågor Herr Forsblom så tror vi på att Gud (Allah) är den allsmäktige och barmhärtige som har skapat oss människor att agerar med fri vilja. Om en individ begår ett mord på en annan oskyldig person är det som att han/hon begått brott mot hela mänskligheten och detta fördömer den allsmäktige och poängterar att han/hon kommer att straffas för sin handling om denna personen inte krupit fram till korsett och bett om förlåtelse. Människan kan enbart kommunicera med Allah via underkastelse, inte förstå dennes handlingar utan tvärtom. Sedan undrar jag Forsblom hur kommer det sig att profeten Jesus (frid vare med honom) dyrkas som gud i treenigheten trots att han är i mänskligskepnad? Jag förstår inte logiken med detta.
#6 Ibrahim. Så där ja, du kan ju resonera förnuftigt. Jag menar att du är en av många muslimer som kan bryta mönstret och jag menar naturligtvis inte att alla muslimer är oförnuftiga eller begårt ett intellektuellt självmord. Det finns ett stort behov av att ge en intellektuell fristad åt förnuftiga muslimer. Många intellektuella muslimer är förföljda i sina hemländer och även mordhotade i västvärlden. Om du läser boken som jag rekommenderar så kommer du att finna namn på lärda muslimer som resonerar som islam gjorde fram till 900-talet, då islam tillämpade grekisk filosofi och naturvetenskap, men som tyvärr gick förlorad i och med det tredje kalifatet i Bagdad på 900-talet. Det är nyttigt att lära sin egen historia och att vara självkritisk och öppen för nya upptäckter.
#7 pal84. Treenigheten är ett mysterium som är svår att förklara, vi kan förstås inte veta allt om Gud. Men låt mig ge en bild av Guds treeninghet: Solen är EN himlakropp men den har tre egenskaper, den ger oss ljus, värme och liv. För att översätta det enkelt, så är det Fadern, Sonen och Den helige Anden, och alla är samtidigt EN. Kan vi människor begränsa Gud till att inte kunna uträtta mirakler och att han inte kan göra vad han vill med sin skapelse? Miraklet med Jesus är att han är avlad av Den helige Anden och född av Jungfru Maria, (minns hur Gud blåste liv i Adams näsa och han fick liv), Jesus är både människa och Gud, utan sammanblandning, och han uppstod efter döden och färdades till himlen, för att den dag komma tillbaka. Den som säger att det är omöjligt för Gud, sätter sig till doms över Gud.
Ralph Haglund #1 Förefaller som om du helt hämningslöst blandar päron och bananer - jämför antalet judar i världen sedan Muhammeds dagar och motsvarande antal svenskar. Betänk då att den svenska trosfilosofin då gått från asatro till kristendom och att den judiska tron uppstått och verkat i en region (Medelhavskulturerna) som i jämförelse med den övriga världen i fråga om maktpolitisk och intellektuell utveckling stått i särklass. Liknande centra för intellektuellt organiserad vetenskap, religions och existentiell livsfilosofi har även uppstått på andra håll, Indien, China, Mayafolken och Aztekerna i Sydamerika mf. Man kan tyvärr konstatera att ingen av dessa inklusive den judiska, kristna och islamska teologin och trosuppfattningen har bidragit med någonting som givit människan så mycket mer än ytterligare påspädning av den motsättningars helvete som mer än något annat är mänsklighetens signum nummer ett. Den judiska herrefolks iden - det kristna kärleksbudskapet - islams statsbärande grundbult faller alla platt till marken då inget ens kommer i närheten av en universell sanning allt handlar bara om maktskapande styrmedel i varierande förklädnad - gagnande respektive tids elit samt politiska överklass medan massorna används som fotfolk och kanonmat. Frågan om dessa ständigt blodspillande slaktarreligioner med sitt hyckleri och besinningslöst straffande och hatande gudar har bidragit till något annat gott genom tiderna än att decimera mänsklighetens numerär - dock även i detta har dom misslyckats...
Ibrahim, forsblom, pal84 m.fl. - Ni som tror på en personlig och allsmäktig gud samtidigt som ni själva anser er ha en FRI vilja, är det för mycket begärt att ni försöker beskriva hur ni föreställer er denna person = Gud? Kan det möjligen vara så att er gudsbild har drag av en vanlig, mänsklig pappa med sin kombination av hemlighetsfull makt och en för barnet obegriplig nyckfullhet?
Forsblom #8. Jag tror snarare att verkligheten är tvärtemot den du skriver om. Jag tror inte ett dugg på att Islam fördärvades, förrän västvärlden påbörjade sin koloniala epok. Verkligheten är att den muslimska världen fördärvades av kolonisatörer. Med fördärvades syftar jag inte på muslimernas allt svagare förnuft, vilket du flera gånger påstått. Med fördärva menar jag de muslimer som tjänar massvis med pengar och köper en massa lyxbilar i stället för att hjälpa sina grannar. Med fördärva syftar jag på de muslimer som sålt sin tro för världsliga rikedomar, som makt, kändisskap och pengar. Att sälja sin själ till Satan är att bli fördärvad. En annan aspekt är Orientalismen, studierna av den arabiska och muslimska världen här i västvärlden. Den orientaliska diskursen är väldigt intressant då den i grund och botten bygger på ren förakt mot araber och muslimer. De akademiska diskurserna är faktiskt ganska lika dessa Hollywood-filmer där amerikanska hjältar åker runt och har ihjäl araber och muslimer, som i filmerna porträtteras som "terrorister", "barbarer" eller liknande. Och de angripna orientalerna får aldrig en chans att försvara sig. Aldrig. I verklighetens värld, denna vi upplever, är det snarare tvärtemot vad du ständigt påstår. Det är västvärlden som har fördärvats, i jakten efter modernitet. Jag kallar det för "modernitetshysteri". En oändlig jakt efter "perfektion", som självklart inte finns. Inte bara tar denna hysteri i uttryck av materialism, identitetskriser långt efter tonåren, allvarliga alkohol och drogproblem på samhällsnivå och förändrad syn på pornografi, utan även till förminskning av det okända. Européerna brukade faktiskt ha stor respekt för den muslimska civilisationen. De hade nära handelsförbindelser med araberna. Men när araberna blev allt för mäktiga upplevde européerna sig hotade. Upplevelsen utvecklades sedan till en psykotisk störning. Givetvis generaliserar jag. Alla är inte psykotiska. Men många är det. Min poäng är dock att denna upplevelse ledde senare till Orientalismen vilket i sin tur ledde till "kriget mot terrorismen", vilket vi alla kan hålla med om att det egentligen är ett krig mot Islam. Och verkligheten är att många européer egentligen inte vill ha detta krig, men tvingas ändå in i systemet genom massiva massmediala propagandakampanjer. Det senaste exemplet är terrorvarningen i Göteborg, som var inget mer än propaganda spridd av sionisterna. Mot Islam. Mot muslimer boende i Sverige. Faktum är att många européer vill ha goda förbindelser med den muslimska världen. Många turistar i den muslimska världen. Många arbetar där. Sionisterna försöker dock dra en järnridå mellan Europa och Mellanöstern, som enligt sionisterna representerar den muslimska världen och Islam. Svagheten ligger inte hos muslimerna, som till trots i något hundra år lidit av brist på starkt ledarskap. Svagheten ligger hos de som försöker kategorisera muslimerna och Islam. Svagheten ligger hos de som försöker övertyga muslimerna om att de är "svaga". Vet du varför ungdomar mobbar andra elever på skolgårdar? Jo, för att de själva har problem. Med sig själva. Med sina egna identiteter. Sionisterna har samma problem, vilket de nu försöker knuffa över till européerna. Orientalismen, kriget mot Islam och de ständiga försöken att övertyga muslimerna om deras påstådda "svaghet" är ett tecken på svaghet hos sionisterna själva. Sionisternas svaghet är obotlig. Låt dig inte luras in i deras värld. Du kanske kommer aldrig ut igen.
Dag Nilsson #11. Gud har gett oss massor av alternativ. Ett exempel: fläskkött. Men vi får inte äta det. Vi kan. Men vi får inte. Att låta bli att äta fläskkött betyder att man följer Guds väg. Men vi har fortfarande två alternativ. Att folk konsumerar fläskkött är alltså ett bevis på människans fria vilja, vilja att trotsa Gud. Vi kan trotsa Honom, även om väldigt få skulle våga rekommendera det. Det är fri vilja. Vi kan därför välja Paradiset eller Helvetet. Var vi hamnar är upp till oss, även om det är Gud som sedan bedömer var vi bäst passar.
#12 Ibrahim. Ja, du har alldeles rätt när du säger att den islamska världen är fördärvad, liksom att västvärlden är fördärvad. Det är detta som påven Benediktus XVI är inne på när han säger att både väst och orienten har blivit dehelleniserade - alltså att vi båda är berövade på det goda förnuftet som vi en gång ärvde av grekerna. Hans vädjan är att vi åter ska rehelliniseras - att återerövra det goda förnuftet. Annars kan det aldrig bli fred mellan oss eller innom oss. Det jag tror påven menar, och nu tänker jag fritt, är att han efterlyser en slags renässans på bred front för islam - alltså en renässans för islams första tid - det var då islam var inne på rätt väg. Men det kommer att krävas ett mäktigt andligt och intellektuellt arbete. Men många muslimer vill inte erkänna att de valde fel väg för över ett millennium sedan och därför är det enklare att acceptera Usama Bin Ladins på ytan mycket enklare restaurering av islam. Men detta är en återvändsgränd, för precis som påven säger, så kan man inte utbreda tron med våld, och islamisternas projekt är dömt att misslyckas, och då är man tillbaka på ruta ett igen. Kanske kan vi uppleva en muslimsk renässans, den dagen då islamisterna har tynat bort. "Om Gud vill"
#12 Ibrahim. Om du läser boken ”The closing of The Muslim Mind”, kommer du att se att grundproblemet i modern islam inte är en följd av västerländsk kolonialism, eller ens USA:s stöd för Israel eller enväldiga arabiska regimer. Istället har författaren tagit en skalpell för att skära ut den cancer i den islamiska religionen som ledde till terrorattackerna i New York, Madrid, Bali och London. Författaren, Robert Reilly, har hittat roten till det moderna islamiska våldet, vid en avgörande tidpunt inom islam för över tusen år sedan och striden gick mellan två sätt att se på världen och dess förhållande till Gud och teologiska skillnader som skulle resultera i att den ena sida förlorade argumentet samt att islams själ förändrades för alltid. På den ena sidan hittar vi Mutasaliterna, det var islamiska tänkare som uppskattade grekiska filosofer och som värderade människans förnuft som det mest värdefulla i sig, som ett verktyg för att förstå Gud mer fullständigt. På den andra sidan hittar vi Ashariterna (därifrån kommer sharia) och deras mästare, Imam al-Ghazali. För denna elitgrupp av tänkare, var det grekiska talet om orsak och verkan som en inneboende naturlag i universum, en fiende till islam. Ashariterna menade istället att religion ska definieras som underkastelse till Allah, och att kunskapen om de gudomliga bara kan fås genom den oföränderliga uppenbarelsen i Koranen. För Ashariterna är människan fullkomligt beroende av Guds vilja där förnuft är en sekundär eller oviktig fråga. Allt som betydder för dem är underkastelse. Men tyvärr för islam och för hela arabvärlden och för alla tusentals som har dött (både före och efter) dagens terror, så vann al-Ghazali debatten och naturlagen om orsak och verkan blev bannlyst från islam till förmån för tolkningar av uppenbarelsen i Koranen. Idag kan vi spåra Usama bin Ladin och hans gelikar och deras ideologiska utveckling direkt tillbaka till just den tidens förnekelse av förnuftet, där jihad anses vara det ultimata sättet att underkasta sig Allahs vilja för spridningen av tron på hans enda sanna profet, Mohammed. (Boken finns att köpa på bokus.se och adlibris.se)
Forsblom #14. Det är självklart att muslimer måste tillbaka till sin källa. Jag håller dock inte med att muslimer behöver en "renässans". En "renässans" vore Islams död, liksom som det var Kristendomens död tidigare. Renässans, eller reformering som sionisterna kallar det, är det minsta muslimerna behöver. Muslimerna måste återvända till profeten Muhammeds (frid över honom) principer och livsval. Det är där Islams källa är. Islam bör återvända, inte utvecklas. Utveckling idag innebär sionistiskt inflytande. Jag tycker att du ger en felaktig bild av hur muslimer i allmänhet ser på Usama Bin Ladin. Sanningen är att ingen kände till honom före elfte september 2001. Efter dådet lyckades han aldrig bygga upp popularitet då al-Qaida till synes enbart mördade muslimer. Vilket de gör. Al-Qaida är ingen islamistisk organisation. Det är en sionistisk sådan. Al-Qaida har angripit nästan samtliga av världens muslimska stater, utan att ens berört den sionistiska regimen Israel. Islamism representeras inte av al-Qaida. Om du vill veta vilka de riktiga islamisterna är, studera då sionisternas propaganda. De riktiga islamisterna är de som mördas, förtrycks och sanktioneras. Jag talar om palestinska motståndsmän, Hizbollah och Islamiska Republiken Iran. Där har vi riktiga islamister. Al-Qaida och övriga wahhabiter är allierade till sionisterna och Israel, och söker inget annat än att utplåna Islam. En sådan person kan väl knappast vara en islamist...
Forsblom #16. Jag kan konstatera att ingen egentligen bryr sig om vad "tolkare" tycker och säger. Vi muslimer följer lärda imamer, som aldrig någonsin skulle våga bryta mot Islams budskap. Saken är att profeten Muhammed (frid över honom) själv uppmuntrade folk att uppsöka ny kunskap. En person som strider emot vår profet, är tydligen inte särskilt troende muslim. En till grej. Al-Qaida och Usama Bin Ladin är en skapelse av USA och CIA. Han är ditsatt av imperialistiska neokonservativa sionistälskare. Al-Qaidas verksamhet finansieras av Saudi Arabien, en direkt allierad med USA och Israel. Vi muslimer vill inte ha något med al-Qaida att göra. Det är snarare andra, liksom du, som försöker pracka på oss al-Qaida. Menar du dessutom denna Robert Reilly? [länk] Jag har lärt mig en sak. Man ska ALDRIG någonsin tro på vad en icke-muslim säger om Islam. Aldrig någonsin. Jag tror bara på vad Koranen och de godkända haditherna säger. Sharia talade vår profet om. Det var ingen grupp som kom på det i efterhand. Du har dessutom ingen koll på vad Jihad innebär heller. Var ska man börja?...
#15 forsblom, om du tror på den hellenistiska lagen om orsak och verkan hur kan du då acceptera den soppa av fantasier som gör det möjligt för en handfull saudier att genomföra hela 9/11? Du måste höra till dem som - i fallet 9/11 - går in för att blunda när det gäller att studera verkan och utifrån detta fundera på vilka orsakerna kan vara.
En debatt mellan, i något varierande grad bokstavstrogna, företrädare för olika religioner är rätt meningslös eftersom argumentationen byggs upp från dogmer och postulat vilka inte kan/får ifrågasättas. Det är envars rätt att bygga sin livsåskådning på dessa dogmer och postulat, men det är fel om man hävdar att samhället skall organiseras utifrån dem. Stat och religion måste ovillkorligen vara skilda. Det slog Baruch de Espinoza fast redan på 1600 talet, det håller än.
Leif Arne DET samma slog mig samma dag som jag blev myndig. Då gick jag upp på Domkyrkoexp. i Uppsala och begärde mitt utträde. Jag sa ngt i stil med att "Gud och jag får klara oss själva nu". TRE svartklädda hukade bakom sin åldriga pulpeter. Det var rätt roligt. Inga vitklädda från mentalen dök upp. // Jag var i Uppsala ett år för praktik och jobb mm. Jag satt uppe i ett träd då Dag Hammarskjölds begravningståg /bilar/ körde förbi slottet osv. Otroligt mycket folk ute. Kilometervis med studenter bildade häck efter vägen söderut...
Jag kan poängtera explicit på Forsbloms motsägelsefulla argument om han har ögon att titta på detta klipp om tre unga flickor från Västbanken som med sitt avantgarde lyckats utveckla och konstruera ett elektroniskt styrt skepp för blinda individer. [länk] och [länk] Nu undrar jag på vilket sätt definierar du att dagens vetenskap är inte i symbios med Islam herr Forsblom? Att läsa "The closing of The Muslim Mind" skulle inte vara fel trots att man kan upptäcka dess brister som inte korresponderar fakta. Mitt tips är att utforska mer av dagens muslimska forskare inom vetenskap istället för att begränsa den.
Ibrahim inlägg tolv. Vilken verklighet (om någon?!) lever du i?!
#pal84. Författaren av "The Closing of The Muslim Mind" nämner bland annat 1) Att Spanien översätter fler böcker per år än vad hela arabvärlden har gjort under de senaste tusen åren. 2) Att muslimer i Saudiarabien fortfarande inte tror på att människan har varit på månen. 3) Att muslimsk media ofta rapporterar om naturkatastrofer, som tsunamin i Thailand och orkanen Katrina i New Orleans, som initierade av Gud. 4) Att Pakistan är en nation som ser vetenskapen som ogudaktig eftersom Gud inte har gett naturen en rationell ordning värt att undersöka. Det här är förstås generaliseringar men det är inte desto mindre sanna och träffsäkra. Jag har tidigare nämnt att det finns många lärda muslimer som bryter mot mönstret och som vill återuppväcka den lärdomstradition som har gått förlorad i islam. Inledning på min artikel är bara ett exempel. Flera andra lärda nämns i boken. Men att säga att Koranen, liksom Bibeln, är skrivet av människor under en viss historisk tid, är förenat med livsfara i den muslimska världen. Och dessa reformister lever ständigt under dödshot, också när dom lever i västvärlden.
Hur du än försöker påskina dina salomoniska påstående om att Spanien till exempel har översatt flera böcker mer än hela arabvärlden låter bara mer excentriskt och absurt eftersom du inte har eller inte är villig att vara insatt med att skilja mellan de korrupta västvänliga regimer över hela arabvärlden och de muslimska organisationer som vinnlägger sig en reform för att påbjuda utbildning och vetenskap. Med din postulat av att Koranen är skriven av en människa är inte bevisat eftersom inte ett enda ord/bokstav modifierats sedan dess uppenbarelse för ungefär 1400 år sedan. Istället att fokusera dig på vad de korrupta regimers egna tolkningar av Koranen läs här istället Forsblom. [länk]
För att vara mer klar och tydlig stämmer mycket väl att i ditt postulat om att Spanien har översatt fler böcker än hela arabvärlden Forsblom idag med tanke på att det inte existerar någon spirituell protagonistisk ledare som är utvald av folket varken i arabvärlden eller i Pakistan. Nota bene att det föreligger olika trosinriktningar inom Islam i ekvivalens till Kristendomen. Till exempel katolicismen, protestantismen, ortodoxa och så vidare.
pal84 #21 Den elektroniska blindkäppen uppfanns och fanns även i produktion samt användes av en del blinda för trettio år sedan. Trots detta föredrar de flesta den vanliga ganska långa och i dag tämligen lätta blindkäppen av glasfiberrör då den kommunicerar mer direkt som ett morrhår på en katt via den tränade handens känslighet direkt till den oseendes tolkningsförmåga - utan batterier, utan krånglande elektronik mm. ---------- Men jag vill inte ta ifrån flickorna glädjen och engagemanget för en god sak, inte heller den del av den någorlunda upplysta "muslimska världen" som låtit flickor komma så högt i fråga om studier och framgång. Men det som skulle vara intressant är om man skulle göra en jämförande studie mellan - låt oss säja den "muslimska världens", den "kristna världens", och den "judiska världens" människor i fråga om hur många flickor som i vuxen ålder kan konkurrera med män i samhället på någorlunda lika villkor och hur stort inflytande som respektive religiöst liv har på respektive samhällsbildning så skulle man kunna få ett mått på var på en "medeltidsskala" respektive religion står och hur stor jämlikhetsfaktor det ena eller det andra religiöst betingade samhället/landet är. Jag har fått det intrycket att religiöst indoktrinerade debattörer utgår från sin egen situation och därmed glömmer att det globalt sett föreligger enorma kulturella skillnader inom respektive religion beroende på var dessa är belägna. Forts//
//forts. Inte för att lycka är en mänsklig rättighet, men ett annat sätt att försöka ta reda på respektive religions berättigande och värde för den mänskliga individen är att mäta graden av lycka och tillfredsställelse respektive religiösa föreställning eller frånvaro av ger individen under dennes livsbana. I det fallet kan man ju redan från början sortera bort alla religioner som ser jordelivet i första hand som en plåga som ska genomlevas för att kunna uppnå saligheten i himmelen - något som genomsyrade kristendomen för inte så länge sedan, och än i dag är en central föreställning i en del andra religioners förkunnelse - något som jag anser vara en oerhört farlig föreställning då detta triggar offermentaliteten mer än mycket annat.
Leif-Arne #19. Det beror VAR man vill bilda en religiös stat. Här i norra Europa är det inte troligt att man slår tvärt och börjar integrera religionen i politiken. Men i andra regioner runt om i världen har man i många århundraden, om inte årtusenden integrerat religionen med politiken. Och det har fungerat rätt bra, om man nu får bortse från diverse statskuppförsök. Hur pass mycket religion och politik bör integreras är alltså upp till befolkningen denna politik ska prägla, som får fatta det beslutet. Ingen har rätt att säga vad andra bör göra. Vare sig om man är för eller emot integrationen av religion och politik.
Forsblom #24. Du säger ju själv att denna bok består av generaliseringar. Är det då värt att lyfta fram denna bok och rekommendera den till läsare som lär sig om grunderna i Islam? Hur tycker du då att vi ska lära folk om Judendomen? Ska vi rekommendera de att läsa GT (Toran), eller titta på någon TV-serie som producerades av en jude? Tycker du att vi ska relatera illasinnade judar i ockuperade Palestina till Judendomen, på samma sätt som du försöker relatera "fanatiska muslimer" till Islam? Att det ena är antisemitism medan det andra inte är islamofobi är ju bara en tolkning som vissa gör. En intressant grej som du skriver om är ju saudierna som inte tror på månlandningen. Då undrar jag; är de amerikaner som inte tror på månlandningen också saudier? Verkligheten är att debatterna om vad vetenskap egentligen är är mycket hätskare här hemma än i den muslimska världen.
#29) Spelar ingen som helst roll var. Religion och stat måste hållas separata, allt annat är en inskränkning av individens frihet. Ihopblandning har aldrig varit bra, Turkiets modernisering från tidigt 1900 tal är ett exempel på vikten av en sekulär stat. Nota bene, detta hindrar på intet sätt individen att utöva sin religion, det viktiga är att den rätten gäller alla, men undantaget att ingen får inskränka en annans frihet med hänvisning till sin tro. Ett sådant hinder är t.ex. förbudet att konvertera från islam till annan religion.
#30 Ibrahim. Ursäkta min frånvaro men jag har haft annat att göra i dag. Ja visst, det är sant att all form av form kunskap och vetenskap innehåller ett visst mått av generaliserningar, det är ofrånkomligt, människan är inte Gud och vi kan inte omfatta alla detaljer av verkligheten. Det lämnas alltid ett utrymme att kritisera forskning och vetenskap, lika mycket som det alltid finns ett utrymme att kritisera religiösa läror. Det som var avgörande för mig att uppmärksamma boken är att den tillför ny kunskap. Vi har länge vetat ATT islam har problem, det kan vi daglien läsa och höra om i media, men vi har fram till nu inte vetat VARFÖR det har gått fel. Och det är själva huvudsyftet med boken. Men det intressanta är att vi samtidigt kan reflektera över kristendomens historia, när man läser boken, särskilt den protestantiska, där credot lyder Bibeln allena, och ingenting annat än Bibeln, på samma sätt som Koranen upphöjs till den högsta och felfria kunskapskällan i majoritetens islam. Det är farligt och det är en lära som skapar ett vi och dom. Och när känslan av vi och dom har vuxit sig tillräckligt stark, då finns klivet till fascism inte långt borta.
#32) "protestantiska, där credot lyder Bibeln allena, och ingenting annat än Bibeln, på samma sätt som Koranen upphöjs till den högsta och felfria kunskapskällan i majoritetens islam. Det är farligt och det är en lära som skapar ett vi och dom. Och när känslan av vi och dom har vuxit sig tillräckligt stark, då finns klivet till fascism inte långt borta." Om man skulle drista sig till ett ifrågasättande så är det ju inte främst i det protestantiskt dominerade Europa det funnits facistista regimer, däremot i katolskt dominerade. Emedan, det är dessbättre historia, det är i stater där staten gått in och avgjort religiösa dogmers giltighet förtryck uppstår. Det må vara Spanien under Franco eller dagens Iran.
# 33, Leif-Arne, jag tror som du att det är bäst att hålla isär stat och religion. MEN, vi bör hålla i minnet att till exempel Iran inte har anfallit eller ockuperat något annat land och att alla de nykoloniala krigen utförs av stater som dels är icke-slam, dels håller isär stat och religion - eller hur? Jag manar att vi trots allt måste se till praktiken, det vill säga vad som i verkligheten är bra för de flesta människor eller ej. Och där tror jag att alla religioner och ideologier har ljusa och mörka sidor och ibland används av makthavare för förtryck, men ibland även ibland har varit vägledande för folkens befrielse. mvh lasse w
#33 Leif-Arne. Du kan inte skylla på kyrkan för att två katolska länder tillämpade fascism. När det gäller Spanien så tvingades kyrkan att söka skydd hos Franco i tyst protest, istället för att stödja den anarko-kommunistiska fraktionen, eftersom de röda förföljde kyrkan från början och mördade präster och nunnor och förstörde kyrkor och skändade katolska gravar. Historien om Italien vet jag ingenting om, men jag vet att kyrkan många gånger har betett sig illa, både i år och i dag. Men dess bättre har det hänt mycket i den katolska kyrkan efter det Andra Vatikankoncilet som hölls i början på 1960-talet. Ett exempel är att kyrkan i dag erkänner att det finns sanningar i alla religioner och om människor som inte har lärt känna kyrkans lära, lever efter de inneboende moraliska och etiska naturlagarna (som finns inom alla människor) så kan hon nå frälsning. Något motsvarande finns knappast i de protestantiska kyrkorna (och då menar jag inte Svenska kyrkans totala avfall från kristendomen). Det sistnämnda är betydligt värre, eftersom de har lärt känna Kristus men att de har förkastat honom.
#34 Lasse. Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller att skilja på stat och religion, (det har inte funnits några katolska "statskyrkor" på flera hundra år), men fortfarande har den svenska politiken inte släppt greppet om kyrkan, eftersom alla partier ställer upp i kyrkovalet och det är denna samling som i praktiken styr kyrkan. Än så länge är skilsmässan teoretisk.
Statskyrkan förvandlades till Kommunalkyrka år 2000. DVS att det i huvudsak de lokala kommunala partierna som utkorar kyrrkofullmäktige osv. Jag tror att Folkpartiet nästan helt har slutat att ställa upp - av praktiska och ideella skäl. En nyhet är att det , är många helt lokala kyrkopartier som ställer upp i valen. Sv Kyrkan utser numera präster, prostar, biskopar på egen hand. Förr var regeringen engagerad i detta.
OK Forsblom, men jag tycker att du skall begrunda mitt senaste inlägg #34 mvh lasse w
"38 Hej igen Lasse. Jag har begrundat din kommentar och jag har kommit fram till att man inte ska beskylla islam för Saddam Husseins Baathparti, men jag har också kommit fram till att det inte är politiska orsaker som ligger bakom arabstaternas och Irans hotelser och krigföring mot Israel. Det är för att Israel, enligt Koranen, ockuperar islamsk mark och att islam är lika mycket politisk som religiös, politisk islam. Däremot kan vi tycka vad vi vill i våra ombonade stugor om enväldiga härskare i arabstaterna, men faktum är att de förhindrar arabvärlden från att förvandlas till teokratiska stater modell Iran.
# 39 Forsblom, jag tror inte att du riktigt förstår vad jag menar och ger exempel på. De som har makten kan göra och har gjort vad skit som helst av både religion och ideologi. Och faktum kvarstår ju, nämligen att det är de kristna staterna som skiljer mellan religion och stat som nu ockuperar muslimska teokratier som förenar religion och stat. Trots detta anser jag att det är en fördel om man håller isär stat och religion, men jag utesluter inte att människor kan leva ett fullgot och bra liv även i teokratier.Det handlar ju till syvende och sist inte om vad man förfäktar, utan om vad man gör. mvh lasse w
Jag har svårt att tro att västerländska trupper kan göra ngn nytta i muslimska länder. De flesta ? muslimer anser att deras mark är helig och inte får beträdas av hedningar eller kristna från väst. Att västerländska trupper skulle kunna omvända muslimska länder till demokrati är en omöjlig tanke...
Leif-Arne #31. Man skulle kunna påstå att sekularism inskränker på medborgarnas rättigheter. Såvitt jag vet är sekularism inne på samma våglängd som religioner, då sekularismen utgår från ett livsåskådnings-perspektiv. Sekularismen är inte mindre än en religion som beger sig på andra religioner. Separatism mellan stat och religion är sekularismens sångvisa medan exempelvis Kristendomen förespråkar integration mellan de båda. Allt handlar om betraktaren, och folk tycker ju olika. Det är ju därför det finns sekulära och religiösa. De kommer förmodligen att debattera mot varandra för all evighet. Förmodligen så för att sekularismen har hittat sin måltavla, vilket är de övriga religionerna. Turkiet är inget bra exempel. Ottomanska rikets hem var just Turkiet, som efter första världskrigets slut fick en ny ledare, Kamal Ataturk, som placerades vid makten av segrarna. Om vi ponerar att det Ottomanska riket vann första världskriget kan vi också ponera att de hade placerat religiösa ledare vid makten i London, Paris, Berlin etc. Det är viktigt att notera att allt fler turkar vill se mer integration mellan stat och religion idag. Vågar du kalla detta för en del av landets moderniseringsprocess?
Forsblom #32. Jag hoppas att våra kärnreaktorer inte byggdes efter att man "generaliserat" lite med säkerheten. Nej, all kunskap präglas inte av generaliseringar. Kunskap måste ju prövas för att klassas som kunskap. Annars blir det inget mer än en teori, som med exempelvis evolutionsteorin. En till sak också; de som anser att Islam har problem är väldigt få till antal. De flesta anser att problemet ligger hos de ledare som utnyttjar religionen för politiska ändamål. Jag tillhör den senare gruppen. De som tillhör den första gruppen får gärna grubbla på även i fortsättningen, även om jag anser att deras grubblande leder till återvändsgränder då de ignorerar den tydliga anarkin i världspolitiken, som också plågas av militära intressen. Blackwater, någon? Som högskolestudent tycker jag också att det är lite irriterande att allt ska "problematiseras". Varför ska det vara så? Är det inte dags att "problematisera" vårt behov av att problematisera saker och ting? Ironi för övrigt. Jag tycker att man måste studera det som står på en förpackning innan man bedömer innehållet. M.a.o. måste man studera USA:s utrikespolitik, Mossads och CIA:s terror, alla dessa hemliga fängelser, det militärindustriella komplexet och allt annat innan man försöker bedöma dessa påstådda representanter för Islam. Islam är inte problemet.
Jan Brunnegård #41. De utländska trupperna ockuperar flera muslimska länder, dvs har trupper på mark där regeringar inte godkänt vistelse. USA har ju exempelvis trupper i Kuwait, men de ockuperar inte landet då de soldaterna befinner sig i egna baser, vilket landets regering godkänt. Västvärlden har förbrukat sitt förtroende genom krig, terror, statskupper och våldsamma handlingar. Därför är det som du säger omöjligt att sprida demokrati i den muslimska världen. En till grej är att muslimer i allmänhet håller sin tro väldigt nära, samtidigt när västerländsk demokrati förespråkar sekularism.
#35 Kroatien, Ungern, Italien, Tyskland, Chile, Brasilien, Spanien...och det finns en drös till kristna fascistregimer. Se t.ex wiki. Vad gäller spanien: socialisterna och liberalerna var demokratiskt valda. Kyrkan, Kungen, och Franco var det inte. Bör kyrkan vika sig för folket? Eller ta till Franco? Blanda inte ihop saker nu: det våld som förekom mot kyrkan skedde _under_ kriget, majoriteten i slutskedet. Det kyrkan sökte skydd mot var, precis som i övriga fascistregimer, minskad världslig makt
Tur att man är Forn Sedare (populärt och felaktigt benämnt som asatroende)
Jag hör ibland dessa Forn Sedare i radions "morgonandakt". De är mycket poetiska och välformulerade och ibland underhållande.
Har inte vi också begått intellektuellt självmord? Att tala om att medierna talar om någonting varje dag är inte ett led i en rationell bevisföring. Det finns viktiga saker de aldrig talar om, som ju borde diskuteras. T.ex vad ska man kalla användandet av utbränt kärnbränsle i ammunition, hundratals ton till sist? Om inte ett slags intellektuellt självmord, eller snarare ett bevis på hjärndöd. Är vi medeltida eller framtida, 2000-taliga ? Erkännanden...
Ibrahim #2 [länk] "Om någon donerade 2.000 stridsflygplan och 5.000 pansarvagnar till palestinierna hade de väl knappast sprängt sig i luften för att döda." Huva, om vi undandrar vapenstödet till Israel, får vi då ett helt land av judiska självmordsbombare?
#8 forsblom [länk] . Så där ja, du kan ju resonera förnuftigt. Jag menar att du är en av många kristna som kan bryta mönstret och jag menar naturligtvis inte att alla kristna är oförnuftiga eller begårt ett intellektuellt självmord. Det finns ett stort behov av att ge en intellektuell fristad åt förnuftiga kristna. Många intellektuella kristna är förföljda i sina hemländer och även mordhotade i västvärlden. (Jag bytte "muslimer" mot "kristna". Hur tycker du att det lät? Och var finns det någon intellektuell fristad åt förnuftiga kristna?! Jag vet då ingen. Jo, kanske Argentina... [länk] )
Det avgörande testet på Egyptens möjligen återvunna stolthet är om eller när de öppnar Gaza och och slutar vara USA:s mutkolvar. De närmsta veckorna lär visa detta.
"Ja, du har alldeles rätt när du säger att den islamska världen är fördärvad, liksom att västvärlden är fördärvad. Det är detta som påven Benediktus XVI är inne på när han säger att både väst och orienten har blivit dehelleniserade - alltså att vi båda är berövade på det goda förnuftet som vi en gång ärvde av grekerna. Hans vädjan är att vi åter ska rehelliniseras - att återerövra det goda förnuftet. Annars kan det aldrig bli fred mellan oss eller innom oss." (forsblom #14 [länk] .) DET är viktigt. Jag tog upp ämnet här: [länk] . Se även Ola Alexander Frisks skriverier, som jag länkade till här: [länk] - "Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274). Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken). (Ola Alexander Frisk, Hyperdialog.) Således, dialog in. Plus observationsprocessen. Thomas E. Bearden påpekar på sidan 41 och framåt i "Energy from the Vacuum: Concepts & Principles" att Aristotles logik saknar själva observationsprocessen. Och redogör strikt formellt för densamma. (Jag har detta och annat samlat i "Vetenskaplig fundamentalism" på [länk] , se även länkarna till Ola Alexander Frisk på [länk] EFTER "2009-12-25:".) Observation går i vetenskapen före teori. Medan det i vetenskapsfundamentalismen är tvärtom, om det inte finns teori så sorteras observation bort."

forsblom #15 [länk] - då borde du ge allt tänkbart stöd till Alhambras projekt!
"Men det intressanta är att vi samtidigt kan reflektera över kristendomens historia, när man läser boken, särskilt den protestantiska, där credot lyder Bibeln allena, och ingenting annat än Bibeln, på samma sätt som Koranen upphöjs till den högsta och felfria kunskapskällan i majoritetens islam. Det är farligt och det är en lära som skapar ett vi och dom. Och när känslan av vi och dom har vuxit sig tillräckligt stark, då finns klivet till fascism inte långt borta." -- forsblom #32 [länk] . Kan bara instämma.
Lasse Wilhelmson #34 [länk] : "alla religioner och ideologier har ljusa och mörka sidor och ibland används av makthavare för förtryck, men ibland även ibland har varit vägledande för folkens befrielse". Precis.
"jag har också kommit fram till att det inte är politiska orsaker som ligger bakom arabstaternas och Irans hotelser och krigföring mot Israel." -- forsblom #39 [länk] . Det där med "arabstaternas och Irans hotelser" är spel för gallerierna. Dags att titta på dem som drar i trådarna.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .