Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Konspirationsteorier är odemokratiska

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Konspirationsteorier_ar_odemokratiska/Sourze_style.html .
Bra!

Ska vi börja med att göra oss av med den odemokratiska politikersekten med deras konspirationsteori om 19 arabiska kapare styrda från en grotta i Afghanistan som grund för en värld på expressfart mot global fascism?

Fast hur göra istället, utan politikersekten?
[...]

Fast hur göra istället, utan politikersekten?

[Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]
Återigen ett religiöst dravel som liknar mer ett förakt mot demokratin än att stå för den!
I min mailkorg ramlade nyss in denna fundering:
Att EU fick Nobels fredspris måste innebära att Obamas krigsschema i Nobels agenda fullföljs.  Detta innebär väl att EU med hjälp av NATO med all sannolikhet kommer att förklara krig inom tre månader.  Aktuella objekt som krigsmål:  A. Fattigdomen  B. Bankerna  C. Islam  D. Obestämbara attacker från yttre rymden.  E. Allt ovanstående samtidigt samt att man jämnar parlamentet med marken.
Detta är alltså ingen konspirationsteori om vad som har skett redan, utan en spekulation om vilka konspirationsteorier politikersekten för närvarande eventuellt kan vara sysselsatta med att koka ihop.  Vad tycker artikelförfattaren att vi ska göra för att desarmera sådana konspirationsteorier som att krig mot något/några av A. - E. ovan är en lösning och/eller att terrorism från "terras" befolkning är problemet bland världens politikerskrå?
Nu är det officiellt.  Pressfriheten är avskaffad i EU.

Alla debattörer som hänvisar till försvar av demokratiska principer medan de kritiserar andra som de kallar "antidemokratiska krafter" står nu med byxorna nere.  Det är de själva som försvarat antidemokratiska krafter.

"Freedom of speech has entered a dark age[länk]
2012-10-15 18:32 GMT

The concept of freedom of speech and tolerance enters a dark age as the Europe Union's executive body orders a ban on several Iranian channels, an author tells Press TV.

European satellite provider Eutelsat SA says it has stopped the broadcast of several Iranian satellite channels following an order by the European Commission.

The company ordered media services company, Arqiva, to take the Iranian satellite channels off one of its Hot Bird frequencies on Monday.

In a separate statement emailed to Press TV, Arqiva said that the decision was made by the EU Council.

Moreover, head of Public Relations Department of Arqiva, Gary Follows, told Press TV that as a result of reinforced EU Council sanctions and repeated requests by France's broadcasting authority for the permanent switch-off of Sahar 1, which is broadcast in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) multiplex, the IRIB broadcasts through Eutelsat Hot Bird have been terminated.

The Iranian channels being taken off the air include Press TV, al-Alam, Jam-e-Jam 1 and 2, Sahar 1 and 2, Islamic Republic of Iran News Network, Quran TV, and the Arabic-language al-Kawthar.

Press TV has conducted an interview with Gilad Atzmon, author and writer from London, to further discuss the issue.  The following is a rough transcription of the interview.Forts...
Forts...Press TV:  Firstly, I wanted to get your reaction to this decision.

Atzmon:  It obviously doesn't take me by a big surprise.  The old concept of 'freedom of speech and tolerance' is in a serious decay in Europe.  In Britain, it already disappeared completely.  We are living in a very dark age and it is now official.

Press TV:  How does this all tie in with the fact that the European Union was recently awarded the Nobel Peace Prize and the various contradictions that that also brought up for the EU?

Atzmon:  This is just there to prove how ridiculous is the Nobel Prize concept is.  The whole concept of the Nobel Prize for peace has proven to be very misleading.  But this is not the issue.
The issue is that we are living here and seeing our most elementary rights being jeopardized.  Now, the West prided itself with human rights for quite a few decades now, and we're obviously in a serious moment of regression on that front.

It's pretty astonishing to see that Europeans themselves have for the time being kept silent about it.  One of the reasons is because they are facing a financial turmoil, so probably are more concerned with bread and butter.
For me, the most crucial question as the person who specializes in analyzing and monitoring Jewish lobbying around the world is to try to identify the lobbies that are pushing for these measures.  It seems to me, at least in Britain, you know, we have proved it beyond a doubt, it was the Jewish lobby that was pushing for silencing Press TV.

I guess that in the EU, the situation is very similar though...

Press TV:  Mr. Atzmon, why exactly are we seeing this attack on the human rights such as freedom of speech, freedom of expression, etcetera?

Atzmon:  Because freedom of expression is the freedom to say what you think, feel and see.

At the moment it is clear beyond a doubt that the country I'm living in, Britain, is involved in more than a decade of an illegal war that left more than a million Iraqis dead.

The situation in Afghanistan is very grave.

It is clear beyond a doubt that at least in regard to Palestine, to Iraq, to Afghanistan, Press TV delivered a story that cannot be seen in Britain because it really contradicts everything the government here claims to support or possess.

GMA/SS
Leif E, du skrev i #5 och #8 att "Nu är det officiellt. Pressfriheten är avskaffad i EU.

Alla debattörer som hänvisar till försvar av demokratiska principer medan de kritiserar andra som de kallar "antidemokratiska krafter" står nu med byxorna nere. Det är de själva som försvarat antidemokratiska krafter."

Leif E, varför skriva, länka, klippa och klistra information, om du mentalt inte vill, kan eller vågar förstå eller värdera, värdesäkra och välja, information med RÄTT kvalitet och säkerhet i tid och rum, lokalt på internet eller lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden.

Ät det kollektivet av alla laglösa debattörer u.p.a., som står med byxorna nere eller är det Leif E, som rättssubjekt med unik identitet lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EU?
Mental kvalitet i EU #11,

jag har förut och jag kommer igen att läsa i den där utredningen, men mina tidigare läsningar har inte visat mig hur jag skulle kunna få någon kännbar kompensation för de säkerhetsbrister Sverige och även EU utsatt mig för och ser ut att komma utsätta mig för.  En av passusarna i dokumentet handlade om att ersättningsnivåer skulle ligga på de nivåer som nationell lagstiftning anger, så om t.ex. nationell lagstiftning anger att ett människoliv är värt en femtiolapp, då är det vad man kan få ut.  Nu är nivåerna något högre i Sverige, men enligt min förmodan inte stora nog att motivera de kostnader i tid, arbete och omkostnader en process skulle innebära.

Däremot har jag (2012-02-27) prövat att instruera generaldirektören för Skatteverket att återbetala skatt till mig och att de inte kan ha några vidare skattekrav på mig då ingen stat eller myndighet kan tvinga människor att begå brott.  Enligt t.ex. SÖ 1929:23 (KelloggBriand fördraget) så är nämligen krig olagliga och jag menade att då det kan förväntas att 19510812-4032 Ingemar Hansson, generaldirektör för 202100-5448 Skatteverket eller hans tjänstemän under 2012 skulle komma att finansiera staten Sverige, en stat som sysslat med krig vilket alltså är olagligt, så kan jag inte betala pengar till SKATTEVERKET eftersom jag själv då skulle bli indragen i denna olagliga verksamhet.  Jag fick svar med hänvisning till skattelag och regeringsform, och hade av privata skäl då ej möjlighet att driva ärendet vidare.  Jag har också provat att fakturera bolaget Skatteverkets generaldirektör såsom ansvarig för det arbete Skatteverkets krav har skapat för mig att själv utreda om det gör mig till krigsbrottsling eller inte att vidgå deras ersättningkrav (2012-02-21).  Han bestred fakturan med hänvisning till praxis (2012-02-29).

Jag har fått ett juridiskt råd att kopplingen mellan skatteinbetalningen och kriget är för svag för att göra mig till krigsbrottsling.  Har själv svårt att avgöra hur en process skulle avlöpa.  Sedan får vi inte glömma att själva EU tycks vara på väg in i något slags krig.  Som rimligen kommer att behöva legitimeras juridiskt i EU domstol.

Du Mental kvalitet i EU som menar dig förstå dessa frågor så bra, du tycks försöka påverka mig att driva en process.  Varför gör du det inte själv?
Rättelse:  Fakturadatum var 2012-02-21.  (Inte 2012-02-29).

[Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]
Men fakturan bestreds däremot 2012-02-29.

[Även detta är nu i denna kopia tillagt till ursprungskommentaren.]
Mental kvalitet i EU #11, fristående fortsättning av mitt svar,

om det däremot gick att leda i bevis att frimurarmanipulerade myndigheter, kommuner och andra arbetsgivare stöter ut "obekväma" personer från möjlighet till normal karriär och inkomst, då ginge det säkert att påvisa konkreta ekonomiska skador i mångmiljonklassen för varje enskild drabbad individ.  Jag känner på mig att sådant pågår, men det finns inga bevis och man anses ju vara rubbad om man konkret knystar misstankar - kallas "paranoia".  Ett relaterat område är det systematiska barnarovet i Sverige.  Där pågår redan rättsfall i EU.
Korr:  [...] men det finns inga bevis och man anses ju vara rubbad om man konkret knystar misstankar - kallas "paranoia" [...]

[Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]
Leif E, först börjar Jag med det du skrev i # 12 att Jag tycks försöka påverka dig att driva en process, men det är vad du vill, kan eller vågar tyda med hjälp din mentala kunskap, tanke och handling i din mentala fyrarummare.

Leif E, du läser och förstår mina budskap i din mentala vÄrklighet och Jag försöker INTE påverka dig ”att driva en process”, så länge du mentalt INTE vill, kan och vågar redovisa att du vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare som JK, Anna Skarhed redovisat i SOU 1997:194 och som du länkat hit till sourzeXse.

Leif E, i min vÄrklighet är du en säkerhetsrisk om du mentalt vill men inte kan eller vågar lära dig utveckla (förändra) din under historisk tid i livet felprogrammerade mentala fyrarummare även om det som Bizon skrev i # 44 - Medvetandets orientering - ”Leif man [du] får ha tålamod - att ändra åsikt [ mental kunskap 180 grader] kan vara väl så traumatiskt och kräva lite tid - tänk dej själv om din världsbild [vÄrklighet] skulle kantra och alla dina tankestrukturer skulle rasa samman - kan nog krävas en del eftertanke då att få lite ordning i bråten :-)”
Obs! Ord mellan [ ] har Jag producerat för att tydliggöra mitt ”Stop, Think and Act”, som David Icke försökte förklara och lära åhörare att lyda på vid föreläsningen på Draken i Gbg. År 2009.

”Stop”, vill, kan och vågar du utveckla mental kunskap som i nutid styr ditt Think and Act i harmoni med folkvald lagstiftare eller kontrollmakt, lokalt i tid och rum i din vÄrklighet?

Återkommer med mitt "STA" på # 15 och #16, om Jag i nutid får nutid över för nutid och nära framtid är det värdefullaste tid Jag har nu.

Mvh
Mental kvalitet i EU, samhället är en fiktion, människan är verklig.  Det som är verkligt har rättigheter, fiktioner har inga rättigheter.  Bara skyldigheter, det är därför de har skapats, det är fiktionernas enda existensberättigande!
Byt ut "samhället" mot "det allmänna" i det av mig nyss uttryckta.
#13 Leif erlingsson "Rättelse: Fakturadatum var 2012-02-21. (Inte 2012-02-29)." Ok, tänkte just påpeka den här viktiga detaljen.
Med tanke på alla dårar som skriver till dom måste de ha ganska roligt på fikarasterna på Skattekontoret.

"Jag har fått ett juridiskt råd att kopplingen mellan skatteinbetalningen och kriget är för svag för att göra mig till krigsbrottsling." Behövde du juridiskt råd för detta, det kunde jag gett dig gratis.


”Det är lätt att i en svår tid, med flera globala och lokala kriser, som skapar en komplex verklighet, falla för denna dualistiska retorik, där det onda möter det goda.”


sannerligen, likt Vita Huset-NATO-EU alliansen skall vi svälja denna dubiösa och falska retorik;


”Either you are with us or you are with the terrorists”GWBNima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler? Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just – sanningen?


TV4 Kalla Fakta [1] lyckades med ”sanningsrörelsen” bedrövande väl etablera definition och stigmatiserandet av en viss grupp; 'sådana som vill veta sanningen om 9/11' och många andra historiska händelser fö, men missar att en dylik term i sin neutrala definition inlemmar alla; The 9/11 Commission, anhöriga till 9/11 offer, minoriteter, majoriteter, TV4 själva, du och jag. Mao ett praktexempel på dubiöst dubbelspråk och dessa eviga 'politiskt-korrekta felslut'. Mao det har blivit OK med flagranta retoriskt felaktiga slutsatser och ändamålsglidningar sålänge det kommer från en normaliserad konsensus media (?). [länk]”En person som Sanningsrörelsen raljerar över är Al Gore, eftersom han enligt Sanningsrörelsen sprider lögner om att det finns en klimatkris. Hur kan man argumentera mot något sådant?”Genom att – argumentera! Här e några sakfrågor som är väldigt adekvata som Bob Carter lyfter fram ang klimat ... [länk]...


Helt rätt oscar: berven, det enda som borde ha betydelse är sakfrågorna.  Att det inte är så har anknytning till det jag nyss postade i "Bortom materialismen" tråden om att människor är bundna till att lyda dolda lagar o.s.v..
oscar: berven, jag följde din länk och fann som utlovat Bob Carter med

 1. "Climate change - Is CO2 the cause? - Pt 1 of 4", Professor Bob Carter  [länk] .

 2. "Climate change - Is CO2 the cause? - Pt 2 of 4", Professor Bob Carter  [länk] .

 3. "Climate change - Is CO2 the cause? - Pt 3 of 4", Professor Bob Carter  [länk] .

 4. "Climate change - Is CO2 the cause? - Pt 4 of 4", Professor Bob Carter  [länk] .

När man lyssnar till samhällets överstepräster av i dag - och dessa predikar inte längre för tomma kyrkbänkar på söndagar som vissa föreställer sig, nej, långt långt därifrån - då blir det Bob Carter här redovisar fel eftersom det inte stämmer med översteprästernas dogmer.


Förutom tomma kyrkbänkar på söndagar finns däremot de relativt glest förekommande föredragen med inte alltför stora åhörarskaror som lyssnar på de människor som redovisar sakargument.  Därav demonstreras för oss att människor i stor utsträckning fortfarande är bundna till att lyda dolda lagar.

 • I den mån dogmer likt CO2 orsakad global uppvärming/förändring och annat från samhällets överstepräster av i dag eventuellt vinner nya anhängare så skulle i så fall denna andel människor bundna av dolda lagar öka.

 • Medan i den mån sakfrågor och sakargument vinner nya anhängare så minskar i motsvarande grad andelen sålunda bundna människor.


F.ö. mycket intressant klimatförändring som pågår, synd att CO2 dogmen förhindrar en saklig diskussion om vad som verkligen pågår.PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.
tack Leif! det var några tecken som saknades i tidigare [länk]...

lite nedan står att läsa [länk] ;

”... those promoting alarm have shifted their drumbeat from warming to weather extremes, to enable anything unusual that happens in our chaotic climate to be ascribed to CO₂ ... The fact is that CO₂ is not a pollutant. CO₂ is a colorless and odorless gas, exhaled at high concentrations by each of us, and a key component of the biosphere's life cycle. Plants do so much better with more CO₂ that greenhouse operators often increase the CO₂ concentrations by factors of three or four to get better growth. This is no surprise since plants and animals evolved when CO₂ concentrations were about 10 times larger than they are today.” wall street journal JANUARY 27, 2012


Man har lyckats slå detta drumbeat och ringa in CO₂ som The Protagonist i det kanske mest komplexa 'ämne' vi kan föreställa oss -klimat-


Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs, Kristina Lindquist mfl på DN skriver häpnadsväckande oprofessionellt, en text proppad med felslut; -Varför ger Svenska Dagbladet legitimitet åt konspirationsteoretiker? [länk] [länk]

'off topic, Leif du som kan bättre unicode, hex å allt ... URL'en;

[länk]... ska ha tre punkter/full stop/ efter, men med %/hex kod får jag det inte att funka.
damn, man måste vara konsekvent alltså? med % plus tecken

min innan hade tex;.3F för questionmark, som borde varit; %3F men som du skrev; %2e3F och sen försökte jag trycka in just;%2E ... klurit


man kan iofs fuska med tinyurl; [länk]
Inte vet jag om man måste vara konsekvent, men det kunde ju inte skada, tänkte jag.
Leif E, återkommer här med mitt svar på dina frågor i #15,16, 18 och 19, producerat i min mentala fyrarummare och fysiskt i det läsbara.

Leif E, i #15 skrev du ”myndigheter, kommuner och andra arbetsgivare” är i min mentala kunskap, tänk och handling, laglösa kollektiv u.p.a., som i nutid och nära framtid (10 år) enligt folkvald laglös svensk lagstiftare eller kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd INTE rättssubjekt med unik identitet lokalt i EU, som i nutid och nära framtid skall skydda medborgarens enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden.

Medborgare som överfört sina enskilda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skadestånd av det allmänna, till laglöst politiskt parti (blivit struken i välnämndens loggbok), fackförening eller intresseförening, måste i svensk domstol bevisa att culpa eller dolus förelåg, för rätt till skadestånd, detta gäller även medborgare som luras av domstol/advokat att överföra hypermakt till advokat(er) som enskilda och inte till arbetsgivaren som är en näringsvÄrksamhet.

Det är bara EN drabbad enskild medborgare som mentalt vill, kan och vågar förstå när, var och varför det är rättssubjektet (myndighet, företag eller förening), med offentligt registrerad identitet lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, som har skadeståndsansvar för säkerhetsbrist mot enskild medborgare, som under historisk tid i livet har utvecklat rätt mental programvara i fyrarummaren.

Leif E, #15 skrev du ”Där pågår redan rättsfall i EU.” Om du med EU avser Europeiska unionen så är det namnet på den inre marknaden, med >1000 domstolar och >10.000 tals rättsfall i nutid och nära framtid.

Leif E, i #15 och 16 skrev du, ...”man anses” … men vem är ”man” i din mentala ordförståelse och vilken kvalitet har "man" i tid o rum?

Om ”man” i en svensk domstol är EN myndighet, företag eller förening som i nutid och nära framtid (10 år) leker rättssäkerhet med dina enskilda rättigheter och möjlighet till skadestånd, är det EGO-smart att i tid och rum kvalitetssäkra begrepp ”man” i din fyrarummare.

Leif E #18 och #19, enskild individ som lagligt bor eller arbetar lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, är ett rättssubjekt med mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna (regeringen är rättssubjekt i varje enskild medlemsstat), om lagstiftare, domstol eller exekutivt organ som rättssubjekt med unik identitet lokalt i en medlemsstat i EU (Europeiska unionen) producerat säkerhetsbrist i brev som är fördragsbrott.

Leif E, rätt mental kunskap, tänk och handling är enskild utvecklad egendom, som du i nutid inte kan (även om du vill och vågar) köpa på marknaden, av leverantör med strikt produktansvar för säkerhetsbrist.

Mvh
Om jag hade kunnat se in i framtiden hade jag nog sagt: - "Ett litet steg för en människa, men ett stort steg för konspirationsteorier!" :)
#31: :) Tjusig låt, Leffe! Är det sådant kidsen lär sig på dagis nuförtiden?
"#31: :) Tjusig låt, Leffe! Är det sådant kidsen lär sig på dagis nuförtiden?"
Hmm. Här kommer inre info, från ett proffs!
[länk]
Jocke, jag känner igen kontexten från tidigare studier av Malmö högskola, jag tror att det var så pass länge sedan att de pedagoger som då obstruerade inte visste vilken struktur som skulle angripas. Östrogensmittan smög sig tyst fram i början för att inte bli stoppade i portgången.

Något som inte har belysts vare sig här eller annorstädes är P4:s barnprogram. Det är inga sagor inga spännande historier, det är barnpolitik, visserligen inte mycket sämre än den på Helgeandsholmen.
Men, Pippi Långstrump framstår som en politisk idiot i jämförelse med rollfigurerna i tragedin.
Tack Mental kvalitet i EU, för din 2012-10-21 13:24 "mentala kunskap, tänk och handling i producerat resultat, där du skriver" enligt tillbaka- [länk]  #29, här i tråden.  Tack även för din, enligt samma mönster, 2012-10-21 17:19 "mentala kunskap" o.s.v. på  [länk]  till #65 i tråden "high crimes [dot] org".  I det sistnämnda producerade resultatet skriver du att ditt och mitt tänk är diametralt motsatt ("ditt tänk är 180 grader från mitt tänk"), och att du förstått det när jag skrev om Dynamiskt tänk vs. Statiskt tänk.  Jag vill tacka för detta "producerade resultat"!  Detta då mitt mål bl.a. är att kunna sätta mig in i många andra sätt att tänka.  Det diametralt motsatta tankesättet kan ju vålla sina egna svårigheter härvidlag.  Så det att du klart uttrycker detta, tillsammans med allt övrigt du skrivit, gör att jag nu äntligen efter många år  -  du kommenterade första gången på min blogg 2007-11-19 12:38 såsom "Whistleblower",  [länk]  -  har kunnat börja närma mig den förståelse jag på ett plan redan intuitivt hade 2007-11-19, då jag någon dag närde tanken att du kanske inte var av kött och blod utan att du eventuellt var en artificiell intelligens programvara från Göteborgs universitet.

Med mina egna ord, från mitt perspektiv (alltså från det diametralt motsatta från ditt):  Ditt sätt att tänka är att förhålla dig till regler inom de tidsintervall dessa beslutats gälla.  Och att förutsätta att det som har beslutats kommer att infrias.  Alla dina ordval är termer som man lär sig på universitetet.  Humana resurser är vad varje anställd person är - inte en individ med personlighet, utan en resurs som ska brukas så effektivt som möjligt och om det inte är lönsamt längre avpolleteras.  Denna term används öppet på arbetsplatser, där personalavdelningen är HR-avdelningen.

Dina råd är inte dåliga, tvärtom, om jag på djupet förstår ditt tänk så kan jag använda det för att vända regler inom vissa tidsintervall till min fördel.  Det är rentav så att din första signatur, "Whistleblower", är välfunnen.  Detta då det rådande systemet knappast skulle tåla att väldigt många människor insåg sina verkliga rättigheter i sagda system.  Det kan rentav vara så att du ger receptet för att rasera sagda system med det själv som medel.

Däremot ser jag själv från mitt eget perspektiv att systemet redan håller på att implodera, så jag anser mig inte behöva hjälpa till.  Därför är jag mer intresserad av att dynamiskt finna "nästa tuva" att "hoppa till".  Och inte bara för mig personligen utan för det "vi" du hela tiden kritiserar mig för att jag uttrycker.  Alltså för oss alla.  Men vi kan inte göra det med statiskt tänk.  Vi måste lära oss att kunna skapa nya kunskapsdomäner, och att se ny kunskap, innan det går.  Och kollektiv upplysning är såvitt jag hittills kunnat förstå inte möjlig.  Kollektiv indoktrinering är däremot väldigt vanlig.  Så jag är inte färdigtänkt.

Men stort tack för "producerat resultat".

Mvh
Jag slår vad om att ingen kan räkna upp tio punkter som handlar om demokrati och därför kan demokratin se ut hur som helst, allt efter eget tycke och smak.
Du slår som vanligt upp öppna dörrar, Jocke. Vem är emot att det anställs fler män i förskolan? Frågan är väl om det är tillräckligt många män som vill satsa på "mjuka" yrken för att kunna "ta mer plats" i förskolan till exempel och rubba "klassistiskt feministiska värderingar"?

Mats Olsson säger ju själv att han blev "inkvoterad med lite extra betygspoäng för att han var man"! Hur ska vi lösa det manliga rekryteringsproblemet till förskolan? Höja lönerna kanske? :)
Mer av mycket intressant tankeresultat återfann jag i dag på dessa båda trådar:
 1. George Carlin håller med, "George Carlin Doesn't vote" [...] "If you vote, you have no right to complain".  ( [länk]  och framåt. )
 2. Jag syftar naturligtvis på rörelsen i the united States of America (avsiktlig stavning) att aktivera den sedan över ett århundrade vilande Republiken därstädes - den republik som alltså så länge vi har levat endast funnits på pappret men de-facto istället ersatts av olika kommersiella företag.  [...]  Detta var vad Milton William Cooper talade om, när han talade om att jänkarna fick en republik, om de kunde behålla den, och att skaparna av den amerikanska och franska revolutionen såsom motpol till kungarikena byggde in en mekanism varmed jänkarna kunde ge bort sin frihet till federala bolag - vilket har skett.  [...]  Republiken USA:s historia slutade 1860, men ingen talade om det för oss. Efterföljaren bolaget District of Columbias historia började samtidigt, men inte heller det sa man något till oss om.  Googla  [länk]  1860 Congress "Sine Die".  Läs exempelvis "Martial rule was kept secret and has never ended" m.m. på  [länk]  "1860 - Congress Adjournment Sine Die / Mississippi Resolutions" och/eller  [länk] .  D.v.s. det vi kallar USA har varit under ockupation av District of Columbia och styrt med undantagslagar så länge vi och våra föräldrar och våra föräldrars föräldrar levat.  ( [länk]  och framåt. )
Notera sista raden:  "det vi kallar USA har varit under ockupation av District of Columbia och styrt med undantagslagar så länge vi och våra föräldrar och våra föräldrars föräldrar levat".

Mental kvalitet i EU kan faktiskt ha en väldigt bra poäng, för om de senaste generationernas samhällsbygge visar sig vara ett legalt sandslott även här, då räcker det att tillräckligt många börjar "blåsa" för att det ska försvinna.  Fast jag menar att vi bör ha tänkt på något nytt och bättre istället.  Något som t.ex. kan ta tillvara universums fria gåvor och verklig insikt & kunskap på ett bättre sätt än vårt nuvarande resursförstörande system.
På tal om trådrubriken så är kunskap odemokratisk.  Ska vi då låta oss alla lobotomeras?
37 Nonsens Asp, du vet inte vad du pratar om. Till skillnad från
både Mats Olsson och jag själv, som väl känner till fältet, blev även själv inkvoterad med hot, "annars ingen hjälp från oss på AF"!
Du stänger dörrar, sopar under mattan, vägrar se sakfrågan.
Det är frågan om en lång process, med idag politiskt styrda feministiska värderingar (hör talas om sådana, "statsfeminism"?) i t.ex. förskolans läroplan, och traditionellt kvinnligt revitänkande. I Kina vill de f.ö. inte ha in män i barnomsorg alls, och det är inte bara "typiskt kinesiskt".
Nu även med våra skolpojkar som diskrimieras i betygen, (Lärarnas tidning!) och genuskrav ända upp på universitet med kvoterade professorer inom bl.a. det ämnet. Utbildningens förfall i Sverige.
Och hela den offentliga feminiserade, (numera femnistiserade) sektor.
Visst, det finns män som jobbar och kanske trivs inom fältet, men som Mats Olsson skriver, de kan få betala ett pris som de inte förstår förrän senare.
Läs på Asp!
Nima Gholam Ali Pour är tyst.
 1. Nima Gholam Ali Pour, ska vi med din logik sluta oss till att du är en 'PK-vriden Sanningsrörelseanhängare' som faller för 'enkla lösningar' som matas genom 'extremistiska' massmediala PK-siter och kanaler?  Eller skall vi sluta tendentiöst ladda orden och epiteten och diskutera, just - sanningen?  (oscar: berven 2012-10-19 01:09 #21  [länk] .)
 2. PS:  Jag har inte ännu sett till Nima Gholam Ali Pour här i tråden.  I vilken roll ser han sig själv?  DS.  (Leif Erlingsson 2012-10-20 10:40 #23  [länk] .)
 3. Ang Nima's logiska falluckor och diversion från sakfrågor/fakta/diskurs[...]  (oscar: berven 2012-10-20 11:58 #24  [länk] .)
Det förtjänar att upprepas,
Det är just förtryckarnas brist på argument som avslöjar dem - glöm det inte.  (Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 37.)


PS:  Ett höjdarcitat,

Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion III", Version 1, 14 september 2012, s. 52:
Det är således så - i det västerländska förtrycket - att den som frågar efter orsaker och sammanhang fastnar i intet - och ska anses som knäpp - eftersom det inte är meningen att någon överhuvudtaget ska förstå någonting - vi ska ju bara lyda.  Och om du inte lyder - och fortfarande tror att du ska förstå - så blir du helt sonika sjuk - i en sjukdom som de kallar för akut psykisk förvirring eller psykos - de vill att du ska bli sjuk - för din totala förvirring skyddar deras lögner - som försvarar kyrkans dogmer och skuggvärlden.

För så fungerar det, när galningarna regerar.  Sanningar måste sägas som gåtor, för att inte provocera.  (För då fattar inte galningarna vad det är man har sagt.)  DS.
Hade missat detta, såg det nu:

Det antropogena klimathotet nu officiellt dödförklarat

Inom en inte alltför avlägsen framtiden kommer onsdagen den 6:e april 2011 att återfinnas i historieböcker för amerikanska ungdomar.

Datumet kommer att återfinns i kapitlet Illuminatis fall - underrubriken "klimatlögnens slutliga död".

2011-04-06 var nämligen dagen då den amerikanska federala senaten skaffade sig en ryggrad och en gång för alla gjorde processen kort med Al Gore och hans globala ljugande om en antropogen växthuseffekt.[1]

Se även:
 • "Al Gore - stämd för bedrägeri[länk]
 • "Klimathotet - vila i frid[länk]
 • "The great global warming swindle[länk]


1. [länk]. ;  [länk][länk]  [Om någon av länkarna inte funkar på Sourze så gå till [länk]  för originalen!]
(Kristoffer Hell 2012-10-29 16:49  "Det antropogena klimathotet nu officiellt dödförklarat[länk] .)

Där fanns också en kul bild med texten:  Al Gore didn't invent the Internet - But he did make up Global Warming.

Tidigare i nuvarande tråd här på Sourze har dogmen från samhällets överstepräster om CO2 orsakad global uppvärmning nämnts t.ex. i #23  [länk]  och i #24  [länk] .
Konspirationsteorier är odemokratiska
(Nima Gholam Ali Pour 2012-10-16 06:00, rubriken på artikeln 'Konspirationsteorier är odemokratiska[länk] .)
Faktum är att sanningen är odemokratisk!

Noterar också att Nima Gholam Ali Pour är svarslös ang. tidigare genmälen i denna tråd, som också finns arkiverade på  [länk] .  Därmed finns det heller ingen anledning att bry sig om Nima Gholam Ali Pours senaste artikel "S måste hålla rågång mot extremismen"  (Nima Gholam Ali Pour 2012-12-27 11:17)  [länk] ,  annat än om det då är för att där lägga en länk hit.


Brasklapp:

Den holistiska detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Vänliga hälsningar från kaosnavigatören, etc.


Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .