Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Inte ens bankerna har pengar

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Inte_ens_bankerna_har_pengar/Sourze_style.html .
Jadå Per W de finns fortfarande men man kan inte ta ut pengar eller sätta in pengar på sitt konto på vissa bank kontor.
Tjänster utförda av människor är dyra i Sverige. Vi (inte jag..) har valt att ha det så. Dessuton är det inte fint att arbeta "åt andra människor", gör man det i hemmet kallas det "piga" å de e jättefult å vara. Säkert är det kränkande också. Arbeta åt företag för sin försörjning är dock fortfarande fiiint även om finhetsgraden är i avtagande. Att arbeta för en billig peng är sämre än att få pengar av andra för sitt uppehälle. Ännu en sak där vi valt att ha det så. Sverige är ett komplicerat land att leva med ett stort mått av hyckleri involverat.
Jo, som en udda företeelse finns bankboken kvar. Är det då konstigt att banken då kräver att du kan uppvisa den?
Och vissa bankkontor har endast rådgivning och andra tjänster och ingen kontanthantering av bl a säkerhetsskäl.
Vem vill ha tillbaka det gamla? Jag kan ta ut pengar på en bankomat som det finns fler av än bank/ postkontor, även mindre summor på ICA etc. Jag kan sköta alla bankaffärer på nätet, på tider jag själv känner för, hemifrån. Jag kan med e-legitimation deklarera på datorn, ställa av/ på fordon osv. Vill jag sända paket har jag ett antal operatörer att välja på om jag tycker posten är för dyr (Vilket de oftas är) Paket kan hämtas på bensinstationer, affärer kiosker med mycket bättre öppettider än vad posten hade. Vem vill ha tillbaka det gamla, inte jag.
Elektronisk ekonomi hotar ju den viktiga alternativa/svarta ekonomin och ökar statens kontroll...bara det gör ju att man ofta vill använda de gamla analoga sedlarna.
#3 Oola, hur länge har du jobbat som piga? --- Jag ställer frågan eftersom jag vet om människor, som säger att det är mer utsatt att jobba ensam i någons privathem än att arbeta på andra ställen, t.ex. inom skolan eller på en fabrik. Med din eventuella pigerfarenhet kan du kanske bestrida eller bekräfta om det förhåller sig så.
Per...Vad skulle du säga om ett bageri som bara hade brochyrer om bröd och viss kostrådgivning, men inget bröd ?
#7) Varfär inte gå ännu ett steg längre, varför skall överhuvudtaget staten ha monopol på att ge ut sedlar? Vi kunde ju ha en sedelpress var, eller kottar, var och en sin egen kottsamlare. Anarkistisk och bra ingen har pengar utan alla byter grejjor med varandra.
#10 Leif-Arne, så vitt jag vet får du ha både sedelpress och kottsamlare. Det enda kravet är att sedlarna inte kan förväxlas med sedlar som stater redan har. Kottar torde vara helt riskfria. Falskkotteri känns inte igen. --- Det kan vara knepigt att få folk att acceptera dina betalningsmedel, men är man några stycken som kommer överens så är det bara att handla på sinsemellan.
Ja..Leif-Arne...du är ju inte helt bakom i ekonomi...kottar blir väl lite opraktiskt kanske ..men ideen är bra..du är ju engagerad i Ekobanken...ni kanske kan ta ett initiativ...faktiskt en bra ide...staten blir nog inte glad..men vi måste försöka..om och om igen...kan vara bra med lite nya prejudikat på alternativ ekonomiområdet.
När jag tänker efter så gillar jag ändå det nuvarande systemet rätt bra.Där finns alternativ, vill jag stöda allokeringen av medel till en viss typ av ändamål kan jag välja att utnyttja Ekobanken. Det är samt att jag stöder dem, man bör då känna till att Ekobanken fungerar helt kontantlöst. För att kunna erbjuda sina kunder även transaktionskonton samverkar man med Nordea, dvs Ekobankens kunder får tillgång till Nordeas transaktionsteknik. Vill man premiera lokal utveckling kan man, där en sådan finns kvar, gynna en fristående sparbank, de är i regel stiftelseägda och har således inga aktieägare. Flera av dem kanaliserar i stället medel till lokal utveckling genom egna utvecklingsstiftelser.
Ja..man kan ju ha kvar statsekonomin oxå...men börja bygga ut lokalvaluta...krisar det och blir inflation i statsvalutan...kanske man kan luta över på lokalvalutan mer....det är genom experiment vi lär oss...jaj menar ..trallala...hur kul är Riksbanken på en tråkskala ? :-)
Lets, Bytesringar med mera är inte något nytt, dels förutsätter det en rätt omfattande organisation, dels finns ingenstans där letskonceptet fungerar helt autonomt, där finns alltid en officiell ekonomi i botten. Poängen är ju att det inte finns några hinder alls för att engagera sig i den sortens verksamheter. Det är liksom väldigt långt frän att bryta upp gatusten som bara är destruktivt.
Bra Leif-Arne..jag har varit med om att många konstruktiva projekt som försökt stoppas av staten har övergått i gatsten..så det kan vara kortare än du tror mellan fredliga projekt och gatstenar...vi får hoppas att staten är tolerantare mot alternativa ekonomier då...så vi slipper bli...destruktiva :-) Varför är destruktiv ett så negativt laddat ord för dig ?..är du inte enig i att saker måste rivas och förstöras ibland ?
Samhällsförändringar som inletts med våld har nästan uteslutande lett till omfattande repression; Franska revolutionen, Ryska revolutionen etc. Några undantag finns, t.ex USA.frigörande från England. Jag tror inte ett dugg på samhällsförändringar som ineltts med våld därför att sådana förändringgar nästan alltid fortsätter med våld och förtryck.
Samhällsförändringar har sällan inletts med våld..de har däremot bemötts med våld från statsmakten...och ibland har folk försvarat sina ideer...våld har ju inget egenvärde...bara för den som kan hota med det lite då och då..för att statuera exempel så är det viktigt...det är därför staten har monopol på våldsutövandet....men det rundar ju frågan...Varför är destruktiv ett så negativt laddat ord för dig ?..är du inte enig i att saker måste rivas och förstöras ibland ?
#19 Det där är vara semanstisk advokatyr. Jag anser inte destruktiv i betydelsen riva upp gatset som kastatas mot polis skyltfönser etc är positivt. Jag tycker att det är positivt att använda den energi man har till att bygga upp något, ett företag, en förening, ett projekt. Att staten har våldsmonopolet är en förutsättning för en rättstat. Hade inte staten våldsmonopol skulle det uppstå ett vakum som någon/några såg till att fylla,e.g. personer med västar som tillämpar den rätt de tycker är rimlig. Lite som Somalia, krigsherrar fightas om ett våldsmonopol. Bara med den skilnaden att demokrati kanske inte är ett direkt ledord för dessa personer.
De samhälls förändringar som verkligen betytt något har införts gradvis och ganska stilla, som Anselmo av Canterburys omtolkning av att ränta pga. skärelden inte är en dödssynd. Detta möjliggjorde från senmedeltid att allokering av resurser inte enbart blev en fråga om makt eller våld utan skedde mer på grundval av utvecklinspotential. Utvecklinen av ett finansiellt system som underlättade handel over gränser e.g. Fugger med flera.
#15 Jag bodde och arbetade ca 7 år i Ithaca New York utan att någonsin se deras ”lokala valuta” i verkligheten och det tog ca 5-6 år innan jag över huvud taget hörde talas om den. Men det är säkert en kul ”lekstuga” för anarkister, trädkramare övervintrade hippies och annat löst folk (vilka finns i överflöd i Ithaca).
Den bästa av förhandlingar ('bästa' i betydelsen mest ärlig) sker mellan Två människor (el fler 'äkta parter'). Kampen om pengarna är eg kampen om å ena sidan två förhandlande parter alt. två parter – med en tredje, 'mellanhand' –. Denna tredje part är den mesta korrumperbara faktorn i all mänskig interaktion. Som tex Kyrkan/Staten som kontraktör mellan två älskande, likt fonder och aktier och spekulationer på dessa, spekulation på spekulation (alt A, hedge, derivatives etc), förutom pengarna i sig ... i vårt västerländka samhälle finns få om några tvåpartslösningar kvar, Allt är 'representerat' ... demokrati, expertis [länk] , lagspsråk, politisk centralisering (EU), oljekarteller, militarism (NATO), SDR/WB/IMF, NORDPOOL ... Vad är det för krafter som ständigt separera de mest ärliga av transaktioner? den mellan dig och mig____ Alla mellanhänder är inte automatiskt av ondo, men när samhället nära nog helt genomsyras av det ...
#23) Kära värld, så du rör till det för dig. Prova en gång till och se om du kan åstadkomma något någorlunda begripligt.
Leif-Arne Undvall #24 knapphändigt kanske ja, men prova länken, där jag lägger ut analys, återigen; Experits bufferten [länk] och Spelet om demokratin [länk] _________... hade vi inte haft sourzeforum som 'mellanhand' hade vi kanske fysiskt träffats på lokal och förtått varandra yttermera bättre?
#25) Iss int hålla på att kolla länkar. Det finns en gyllene regel vad gäller kommunikation (som på Souze t.ex.) K.I.S.S. ; Keep It Simple Stupid, dvs krångla inte till det, kan du inte förklara vad du menar på ett antal begripliga meningar så kanske du inte ens själv förstår vad du menar. -"Vad du ej klart kan säga, vet du ej; med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta"
CMO...vi kanske blir tvungna att bo i lekstugan när mangårdsbyggnaden raserats av kapitalet och staten...Obama sitter i skit nu...men jag är ganska säker på att hippisarna i Ithaca trallar på :-) Peace man !
Javisst Leif-Arne "De samhälls förändringar som verkligen betytt något har införts gradvis och ganska stilla" som de vitas erövring av Indianernas Amerika och den spanska Conquistan m.m....lungt och stilla :-)
#26 Det hänger på vad du vill Leif-Arne Undvall, inga (o)skrivana regler. Vilken pub skall vi interagera på istället? Jag bju! ... under tiden har jag då denna kortis. War becomes less and less possible the more you see Individual beings in stead of groups, communities, ideologies or nations to represent them. Man kan godtyckligt under 'War' lägga in corruption, _____Leif :) Tack ju! ... jag har nån annan text där jag pratar 'mellanhänder', men hittar inte. Eller så skriva ny kanske.
#30 Man kan godtyckligt under 'War' lägga in corruption OCH andra mänskliga fenomen/yttringar_____ Leif Arne Undvall #21 ”De samhälls förändringar som verkligen betytt något har införts gradvis och ganska stilla” Fabianism/Utilitarianism?
#30) Stalin var inne på samma linje, mellanhänder som köpmän, grossister osv vara bara profitörer som livnärde sig på det bonden och arbetaren producerade. Bort med dem! Kolchosen skulle leverera sitt livsmedel direkt till stadens arbetare som i gengäld fick en skinande ny traktor från traktorfabriken. Det gick ju bra...
Och Leif-Arne som annars är vis ..kan inte se nåt sätt att lösa transaktionen utan alla dessa mellanhänder och aktieägare och reklambyråer ?...då är det total idetorka och det är nog bäst som det är ?..eller hur ? Det är Stalin eller som vi har det...så står frågan.
Leif-Arne Undvall #32 Stalin var knappast inne på det jag skriver om. Du har spegelvänt det. Du bör skilja på ideologi/metod/verktyg och verkställandet/agendan/förverkligandet. Du kan med en kniv rädda liv eller beröva det. Det Stalin alltså verkställde oavsett ideologin bakom (som jag nämde i #31) var Utilitarianism. Vi kan kalla det ett missbruk av kniven .. inte alltför klurig allegori ...
Spelet om demokratin [länk] , som ett annat exempel. Demokrati (som jag iofs inte förespråkar, se [länk] ) kan alltså brukas, eller missbrukas. En demokrati kan bakom det illusoriska i själva verket vara dikterande _____Theosofisk metodologi liksom katarisk, semiotisk, sufisk el anarkistisk kan alla i sig vara 'fulländade' i att de som ren ursprunglig metod och teknik inte har något dömande i sig. De är amoraliska, i harmoni och i ett 'varken eller' tillstånd. Allt ligger i efterföljande handling, vad du gör med givna metod. [länk]
Leif-Arne "Anselmo av Canterburys omtolkning av att ränta pga. skärelden inte är en dödssynd. Detta möjliggjorde från senmedeltid att allokering av resurser inte enbart blev en fråga om makt eller våld utan skedde mer på grundval av utvecklingspotential." Utvecklingen av ett finansiellt system som underlättade handel over gränser"..Ohh...Jaaa !! detta underbara framsteg har bl.a lett till att svensk vapenexport har ökat med 350% sedan 2001, Sverige är världens de facto största vapenexportör räknat per capita...Inte ens den dumme Stalin lyckades med detta...Anselmo..och kapitalet..och de dumme svenskarne...visst blev det bra ? Jättebra.
Gör en jämförelse. Anselmos tankar fick gehör i det västra katolska/ (protestantiska) Europa, medan det ortodoxa Östra Europa och det muselmanska Nordafrika behöll tabut mot ränta. Jämför från ca 1200 hur har mänskliga rättigheter, ekonomi, demokrati etc utvecklats i väst där ränta accepterade och i öst der ränta inte accepterades.
Ja..det var ju tur att Anselmo inte var muselman då, för då hade vi blivit våldsamt kolonialiserade...på det "lugna och stilla" sätt som kännetecknar den galopperande västerländska imperialismen.Allokering av kapital skall nog ha samhällets bästa för ögonen och inte kapitalägarnas bästa....det är ju inte alltid de sammanfaller...men om du själv verkligen tror att alternativet som finns bara är Stalinism...så är det ju ett svårt val du har :-)
"Allokering av kapital skall nog ha samhällets bästa för ögonen och inte kapitalägarnas bästa".. Nå hur gör man då? En modell är att dels bejaka att kapital allokeras dit där förutsättningarna för avkastning är bäst, dels genom beskattning dra in en del av detta överskott för att fördela till gemensamma nyttigheter och transförera en del till de som behöver stöd av någon anledning. Hur fördelningen skall gå till kommer man övverens om genom att i val rösta på partier som företräder olika ideer om hur mycket som skall allokeras till gemensamma intressen dels hur. Kort uttyckt jag tror mer på ett system med marknadsekonomi, barnbidrag och val vart 4:år än ett system med maktvakum och där envar, efter förmåga försöker, tillgodose sina intressen.
Leif-Arne Undvall Kapital ÄR människan, inte penningen. Kapital är medel att producera, leva, skapa .. och de medlen sätts numera i anonym tredje part, bank och övrig representation. Vad har vi då kvar av vårt äkta kapital? Intet. Så, vi är evigt förslavade och vi finner oss liknöjt i att välja helt okända personer vart fjärde år (du känner dem efter propagandan), representanterna känner absolut inte dig annat än genom rådgivarnas statistik och ekonomiska (penningen såklart) kurvor ... det finns ingen mer hopplöst förslavad än den som tror sig leva fri ... sa goethe .. /osv
eftersom kapital åsyftar förutom -en människa-; capita-huvud ... skulle man kunna spetsa till det; det numera huvudlösa samhället. Litet tänkande ...
#40) Du är baske mig en av de svamligare här på Sourze, bara det en prestation. Försök föra ett resonemang som på något sätt leder till någon slags konkresion, eller så får du nöja dig spela länktennis med universalgenierna här.
Leif Arne Undvall hittils har du bara beskrivit -hur jag skriver- i fånig parental ton. Jag är säker du förstår vad jag skriver. Jag kräver sannerligen inte att du skall hålla med. Möt mig således med motargument tack.
Oscar: läs och lär av Undvall;) genom att föra över samtalet på motsåndaren så den hamnar i försvarsställning så behövs inga egna argument;)
Ja...Leif-Arne "att i val rösta på partier som företräder olika ideer om hur mycket som skall allokeras till gemensamma intressen dels hur. Kort uttyckt jag tror mer på ett system med marknadsekonomi, barnbidrag och val vart 4:år " Det är ju som vi har det NU ? ...Eftersom du känner till både Anselmo,Fugger m.fl. så har du ju tillgodogjort dig en del ekonomisk historia...Och att du med bakgrund av det ändå tycker att "Det är bäst som vi har det" skrämmer mig...Är det nån slags utvecklingsfobi som gör att du inte vill tänka tanken att det vi har nu, kan förbättras eller kanske bytas ut mot nåt riktigt mycket bättre ? Tror du verkligen att historien kommer att stanna vid marknadskonomi som det mest optimala ? Med tanke på inom vilka sjuka områden kapitalet allokeras i dag..på lyxkonsumtion i en svältande värld,på trampminor och vapen,på reklam, m.m. och vilt svängande konjunkturer, inkomstklyftor,resursslöseri,karteller, etc. så borde ju personer med nåt kreativt samhällsintresse grunna på alternativ ? Hade trafiken släppts över till bilisternas egenintresse hade vi inte kunnat ta oss fram ens i lilla Säffle...men inom ekonomi skall vi tydligen ha tuta o kör bara ?!...Allmän girighet som drivkraft och allmosor till de överkörda...Nä...Nog måste väl en person som inte är elak kunna bättre ?
Nexa #45 hmm jo, en variant på diversion från sakfrågan ____Leif #43 hur menar du? ;)
#46) Jag menar att egennytta och altruism faktiskt går att förena, den gyllene regeln är ett exempel på det. Emedan, jag håller förvisso med om att det finns mycket som inte är som det borde vara men att utvecklingen faktiskt går frammåt. Afrika hade för något år sedan en BNP ökning på 7-8%, medellivslängden ökar och spädbarnsdödligheten misnar globalt, antalet väpnade konflikter är färre än någonsin (Däremot bevakas de som pågår mer intensivt än någonsin)osv. Ergo: självklart skall man försöka arbeta för en positiv samhällsutveckling, jag tror helt på att det låter sig bäst göras inom nuvarande system, de som behöver ändras och förbättras görs ändras och förbättras bäst inom demokratins spelregler.
#48) Exemplet med trampminor är bra, det visar på att det går att åstadkomma positiva förändringar genom opinionsbildning i.e. förbudet mot trampminor.
Vad gäller Afrika så var väl tiden innan kolonialiseringen och svälten, då de afrikanska stammarna planerade, och alltid hade 7 års grödor i magasinen för ev. missväxtperioder mer vettigt än det illusoriska ökandet av BNP ? Hur stort BNP skall vi efterstäva Leif-Arne ? När får vi nog ? När har vi nått lyckotoppen beträffande BNP ? :-).."demokratins spelregler" ?...javisst är det ett spel...men skall vi inte som tänkande folk optimera "demokratin" också ? D.v.s. låta folk som jobbar på ett företag besluta om inriktningen och arbetsförhållandena...låta folk som bor i kvarteret/byn etc..besluta om hur de vill ha det där ? Om vi nu måste ha centrala beslut i nån fråga så behöver vi ju inte en hel statsapparat i denna digitala tid...eller ? Lycko och Inflytande index kanske är ett bättre mått på framgång i livet än BNP ?...fast då blir det väl Stalinism och massa taggtråd eller nåt...?
Va bra...då kan vi ju upplysa dem som trampar på minorna...att det är förbjudet...egentligen alltså...så vet dom ju det.Varför inte förbjuda resten av krigsmaterielet då också..? Eller åtminstone lägga nivån på tennisbollar är tillåtet. Löste inte Bofors det genom att tillverka delar som om man var illfundig nog kunde sätta ihop och få en förbjuden trampmina av ? (Får kolla med Svenska freds där)
"låta folk som jobbar på ett företag besluta om inriktningen och arbetsförhållandena..." Jag har erfarenheter av självstyrande företag, i sina bästa stydner kan de vara oerhört kreativa. Dessvärre finns situationer då man ,pga.minskad orderingång exempelvis, ställs inför beslut om att bli färre. Det blir som att spela Sverte Petter om jobben. Å andra sidan finns exempel på hur en självstyrande arbetsgrupp klara kriser mycket bra. Det fina med vårt nuvarande system är att det faktiskt inte finns något som hindrar oss att starta demokratiska företag, sedan är det upp till oss att se till att affärsidém håller och att vi håller sams. Visst är BNP ett trubbit instrument, men det ger ändå en indikation om att tillgängliga tillgängliga ökar.
#46 Det är säkert inga problem att alls sitta i sin akademiska lekstuga och drömma fram utopiska system som skulle kunna ersätta marknadsekonomin alldeles fantastiskt bra på papperet. Speciellt om man har väldigt dimmiga och begränsade uppfattningar om vad det är som gör att marknadsekonomin fungerar så effektivt som den gör.
#51) Nåjo det finns ju en och annan mina kvar i Östersjön fastän ww2 tog slut för 66 år sedan. Visst kan man raljera över ett beslut om att förbjuda trampminor för att det ännu finns alldelses för många av dem kvar i mark. Jag tycker likväl att det är positivt, att de förhoppningsvis inte blir ännu fler.
Aguirre ”illusoriska ökandet av BNP ?” just, den illusionen är ju enkom inflation. Ett uppblåsande av en imaginär kommoditet. Knappast någon känner längre att vi 'tjänar' den skörd vi sått (som alltid handlat om ekvilibrium). Utan allt handlar om spekulerandet om det. Och de fattiga i afrika skall nu glädjas att de kan odla kaffe som de kan sälja till väst för en smula mer pengar än den naturliga skörd de hade tidigare (men tvingas nu i princip importera den mat de tidigare odlade för en dyrare peng och vinstcikusen var till intet). Ingenting har ökat, annat än det imaginära. eller ... Det enda som ökat genom århundraden av hijackad ekonomi är girigheten.
#53 - "vad det är som gör att marknadsekonomin fungerar så effektivt som den gör" - Cui Bono!
Man kan ju, som fredagspyssel eller så, göra en jämförelse mellan de stater i Afrika som tillämpar marknadsekonomi och håller fria val med de stater som tillämpar andra samhällssystem, eller inget alls, e.g. Zimbabwe vs Sydafrika.
CMO..nu är du sådär faktaspäckad som du brukar vara..lekstuga...dimmiga...drömma ? Vad vill du ha sagt ? Har du fått för lite uppmärksamhet ?..CMO att du bara inte har svultit ihjäl med ditt klena huvud, är förvisso ett argument, för att marknadsekonomin inte är helt inhuman. :-) Nu fick du både uppmärksamhet och argument..Hej på dig.
Leif-Arne Det finns inget som hindrar oss..det säger du lätt om dyra projekt....Jo...det finns det...Tillgången på kapital är ruggigt snedfördelad...eller som du väl ser det rätt allokerad...Wallenberge och Stenbeckar kan göra saker som din hembygdsförening inte kan...om de nu inte är jäkliga och exproprierar lite kapital...men det är ju ett jävla hyss tydligen :-)
CMO #46 Så är då marknadsekonomi anno 2011 den utopi du vill ha? Om nej, då är den alltså EN metod som fungerar av många? Varför skall inte nya metoder kunna utvecklas utan att du förlöljigar dig över ideer kring dem? För 'marknadsekonomin' var väl oxo en gång i skisstadiet? Var den då dömd på förhand i enlighet med ditt resonemang? ...
Man kan ju, som fredagspyssel eller så, göra en jämförelse mellan de stater i Afrika som hade svält innan västerlandet frälste dem med västuppstoppade diktaturer eller representativ,parlamentarisk(suck)demokrati.
#59) Det är i det sammanhanget räntan kommer in, just därför att en investering kan ge ett gott resultat så kan man, understundom, allokera kapital till entreprenörer som har en god affärsidée. Det krävs även ett slags regelverk som gör att individerna litar på de överenskommelser som gjorts (Pacta sunt servanda ..osv) Jag är rätt nyfiken på vilken alternativ modell du förespråkar?
Intressant att notera hur Sourze blivit kverulanternas "Ring P1" upphöjt till tio. Är det inte elaka socialsekreterare eller försäkringtjänstemän som borde hängas ut offentligt, så är det regeringen (oavsett färg), bankjävlarna eller världsjudendomen som konspirerar mot alla fattiga krakar som aldrig gjort något ont. Och ständigt sablas marknadsekonomi ner och dess brister upprör och jämförs med någon hemsnickrad typ av utopi som den upprörde bara tror på en vecka i taget. Sedan har man hittad en ny utopi på nätet att borra sig ned i och försvara med hull och hår. Imponerande!
Leif-Arne...det gäller ju att inte bara företaget är en självstyrande ö i ett marknadstyrt hav...det problem som uppstår med fluktuerande orderingångar...kan ju lösas av att man har självstyrande enheter som vet hur stora deras behov är, och som gynnar en tillika självstyrande producent...då blir det inte så svårt att veta hur många bildäck man skall tillverka...när man vet hur många bildäck ens beställare sliter ut ..men det är ju lag på att upphandling inte får baseras på solidaritet och ideologi i landet...så lagen får ju ändras :-)..Svarte-Petter grejen är ju liksom konkurrensens drivkraft säger dom som gillar den.
Förlåt Lars...vad tycker du vi skall prata om ? Kungabröloppet,Marcus Birros frisyr, eller så. ? Hemsnickrad teori ? Så marknadsekonomin är fabrikstillverkad då eller ? Det är lätt att ha ideer som andra haft före en...men tack och lov funkar inte alla så :-)
#59) Det finns andra vägar att allokera kapital, det där med Wallenberg vs "hembygdsföreningen" är lite väl dikotomiskt. Södra skogsägarna som är en ekonomisk förening bestående av 28 000 skogsbönder investerade för något år sedan ca 3´´´ kr i Mönsterås bruk, vilket inte är kattpiss för en "hembygdsförening" Problemet idag med bonusar "kvartalskapitalism" etc, är egentligen inte att kapial är ojämnt fördelat, utan snarare att väldigt mycket kapital är anonymnt, dvs det ligger i pensionsfonder och liknande och styrs i praktiken inte av ägarna( pensionsspararna) utan av tjänstemän. För att ändra på detta så behöver dels kapitalägarna (pensionssprararna) bli mer aktiva i sin ägarroll, e.g. utnyttja möjligheten att rösta med fötterna, dels behöver styrelserna bli mer aktiva.
Leve marknadsekonomin! För första gången i världshistorien så har vi i dagarna nått till en miljard hungrande människor. Leve svälten och marknadsekonomin …!
Leif-Arne Undvall # 67 ”mycket kapital är anonymnt” Jag håller med! Tänk några steg till så har du hygglig förståelse vad jag pratar om i #40 [länk]
#68) Leve den skruvade logiken, vi slår rekord hela tiden med allt fler som ändå faktiskt kan äta sig mätta, av dessa de flesta i marknadsekonomier. Syd och Nordkorea hade ungefär samma levnadsförhållanden då landet delades, det ena landet är i dag en ledande industrination i det andra får man äta gräs om inte nödsändningarna med risk kommer fram. Gissa vilket som tillämpar marknadsekonomi?
Marknadsekonomin passar bra för psykiskt kluvna människor. Neokonservativa friliberaler är människor som tyvärr behandlats så känslolöst i sin tidiga barndom att deras psyken fastnat i sitt allra tidigaste - och kraftfullaste - försvar. Ett försvar som kallas SPLITTING. --- Ett omoget psyke orkar inte hålla samman det faktum att inom varje människa finns BÅDE ont och gott, BÅDE svart och vitt. Det omogna psyket delar istället in världen i motsatser. Själv vill man oftast höra till de goda, som tillsammans vill angripa och förgöra - de andra - som är de onda. "De som inte är med oss är emot oss!" --- Varje delat psyke försöker spontant att göra sig helt när det hot som en gång ledde till splitting upphört. Vad friliberalerna inbillar sig är att detta skall kunna ske utan smärta. Inget kors att släpa på här inte! Att man blivit av med en oönskad - men äkta - del av sig själv försöker man bota med smärtfria surrogat. --- Ingenting går så bra att sälja till människor som förljugna löften om smärtfri helhet. Sådana löften kan säljas om och om igen. Perfekt! Därför vet den djävulska marknaden att den förlorar på att göra människor hela och vinner på att hålla människor kluvna och tomma. Tomhet är den upplevelse som hör splittningen till. Tomhet och förföljelse av Skuggan! Skuggan - som är den bortsplittade delen av en själv - heter t.ex. Bin Ladin och bor i grottor i Tora Borabergen. Till Skuggans natur hör att den aldrig visar sig. Hela länder med splittade människor beväpnar sig till tänderna för att kunna försvara sig mot den förfärliga Skuggan. --- Här kommer den effektiva marknaden in och vet precis vad skrämda människor behöver. Inte Sanning och Helhet utan - VAPEN! ---- Splittade människor mognar aldrig över 15-års åldern. Marknaden vill inte se människor som passerat 15-åringens mognadsnivå. Hela människor inser att de från tidiga barnaår söndertrasade själar, med bakgrunder från ett mentalt efterblivet och stenhårt östeuropa, som kommit att lägga grunden för neokonservativ friliberalim, i själva verket hämnas på människor som var på väg att mogna. Och de omognast vargarna i väst visste intuitivt hur bra dessa profeter kunde förhindra människans kamp för helhet. Dia Ballos - Djävulen - Splittraren. Hans främste - avgudade profet - Milton Friedman med sin likaledes splittade frilla Ayn Rand!
#71) Söte Jesus, med häpnadsväckende regelbundenhet, nästan cykliskt, kommer det, svaveosande profetiska förutsägelser från Herr Nilsson.
Leif-Arne Undvall #72 käre tid, alltså du använder en dator som kommunicerar http, ftp, sftp, pop ... men du Leif-Arne har inget internetprotokoll alls? Vad gör herrn på ett internetforum öht? Lite effort tror jag fler än jag härinne önskar ..
#74) Det finns säkert ett antal esoteriska universalgenier som gärna kommunicerar med dig, de lägger en fyttirackarns massa effort på att kolla upp länkar.
# 75 inte mycket till diskurs här inte .. eller minsta möjliga effort till densamma. Kan du svara på en av mina frågor iaf. Vad är ditt motiv till att vara här?
Bättre i USA där får de fattige sova i gränder och röka gräs istället. Jag tror inte man skall använda Nordkorea..lika lite som Japan som exempel..I Japan dräper sig ungdomar själva en masse...konkurennsstress säger dom. Finns det nåt bra att lära av marknadsekonomin så är det logistik,effektivitetstänk m.m....men jag tror det skulle bli ännu effektivare om man i ett arbetarägt företag t.ex. körde grävmaskinen med 4 timmars arbetsdag och tre eller /fyrskift...och man hade beställare från arbetarägda effektiva företag...jag kan inte se något hinder..snarare tvärtom..om motivet som nu byttes ut från vinst till ägaren..till motivet kortare arbetstid och stabilitet i solidariska arbetar/kooperativa beställare....vad hade gjort det systemet mindre effektivt idag ? Lathet..dumhet..eller brist på girighet ?
#73 - Inte illa prickat herr Undvall. Jag är faktiskt mano-depressiv och då blir det gärna ett lite eldigare temperament med jämna mellanrum. Du får säga till om det blir alldeles för svårt att hänga med. --- Jag glömmer bort att många år ut och år in kör sin vägtrygga 200 hk Volvodiesel, medan jag själv till och från känner att hela tanken är full med nitrometan. Tyvärr har jag samma pålitliga uthållighet som en dragster...
Tja...lite förvirrande blir det lätt när man drar ihop personlig utveckling,trosföreställningar,ekonomi,kommunikationspsykologi i en och samma tråd...det är brist på tvärvetenskap och på helhetstänk...det är förvisso en sanning...men i bland blir det som om när man blandar alla vackra färger på paletten...det blir nåt som liknar armens "grbrgr" deras tydliga förkortning för gråbrungrönt...det kan ju kamoflera diskussionens klarhet ibland.Leif-Arne däremot är lite motsatsen...han skulle våga sig på att vara lite mer happy-flummig...det kan han nog utan att tappa verklihetsförankringen...det är inget ont i att vara marknadsliberal..om man är det för att man på allvar tror att det inte finns så mycket bättre sätt...sen finns dom förvisso där också..Dags små sadister som gärna behöver några under sig..gärna lagom lidande..och dom som är rädda att deras feta plånbok skall tappa status...men man kan ju inte utgå från, att den man talar med är sadist och psykopat...då kan man ju lika gärna ge fan i att diskutera..
Oscar: "Leif #43 hur menar du? ;)" Svar: Att den ena ville ha en snabb konklusion, alltså ett färdigt svar, och att den andre vill ha flöde av tankar, idéer. Kanske jag sköt lite väl mycket "från höften" med 'rheomode', det är möjligt. (Re: #47, [länk] .)
Det heter bipolär Dag :-)..eller som jag brukar säga Bipopulär....men skoven brukar inte komma i 6 kurvor per dag ? :-)...Jag uppskattar det du skriver..och uppskrattar också...man behöver inte vara tokig för att man är galen...det kan vara tvärtom.
#77) "....men jag tror det skulle bli ännu effektivare om man i ett arbetarägt företag t.ex. körde grävmaskinen med 4 timmars arbetsdag och tre eller /fyrskift...och man hade beställare från arbetarägda effektiva företag...jag kan inte se något hinder..snarare tvärtom..om motivet som nu byttes ut från vinst till ägaren..till motivet kortare arbetstid och stabilitet i solidariska arbetar/kooperativa beställare" Min invändning är ju att det inte finns något hinder att starta ett sådant företag, effektiviteten mäts ju mot konkurrerande företag. Faktiskt så startas det varje år ett antal sådana företag, främst inom branscher där det intellektuella kapitalet är den primära produktionsfaktorn. Kooperativ reklambyrå t.ex.
Leif-Arne Undvalls motiv kanske liknar Jan Olssons, "Inget syfte - inget klurigt - ingen utveckling - ingen förståelse" [länk] . D.v.s. att med minsta möjliga egna ansträngning stoppa syfte, utveckling och förståelse. (Om det innebär egen ansträngning så genereras utveckling och förståelse, därför minsta möjliga egna ansträngning.) Om detta är syftet, så kan man spinna vidare på om det måhända finns en högre mening med detta. Meningen bakom.
Kommentar till "Vad gör herrn på ett internetforum öht?" #74, [länk] .
Universalgeniets intresse för min person är smickrande, dessvärre inte ömsesidigt.
Förstår det, jag är ju intresserad av förståelse.
Rätt Leif-Arne...men de stora projekten...de som kräver 500 mille och möjlighet att vänta 5 år på självgående...de projekt som berör de många..och som är kapitalets stora mjölkkor..och inte några driftiga egenpulares verk där sitter proppen....därmed inte sagt att jag föraktar dessa insatser..tvärtom...men det skulle möjligen kunna reformeras så att icke vinstdrivande projekt, fick generösa statliga räntefria lån,respiter och fri prioriterad offentlig handläggning m.m. Man kan nog tillfälligt historiskt få igenom en del sådant med politisk opinion..men som jag är övertygad om..den dan det hotar profiten,globaliseringen och staatens grepp om den enskilde medborgaren..den dan ramlar den demokratiska ridån totalt och vi tvingas ta till gatstenen...det är därför jag är anarkist...och inte vänsterliberal. :-)
Leif-Arne #85 det handlar om ett intresse i diskussionen, knappast i din person. Du tillför mindre med ditt ständiga divergerande 'vid sidan om ämnet' kommentarer. CMO skall ha pluspoäng ta mig tusan! Han förblir tyst för han gillar inte det jag skriver, vilket han har all rätt att göra. Lär av CMO Leif-Arne ... våga klicka! Foliehattar spekulerar ... #551 [länk]
Leif #80 jag föredrar udda/egna tankar framför likformade, det får mig att tänka till mer, så det var helt rätt ...
Vidhåller mitt inlägg från Foliehattråden : Det går helt enkelt inte att samtala med någon som hela tiden ser dolda, låga motiv i allt man säger och håller på och psykologiserar. I möjligaste mån bör man ta andras påståenden at face value om man verkligen vill diskutera snarare än att kasta paj.
#87) Fast det där låter ju inte speciellt anarkistiskt, eller hur?
Vad gäller inskränkthet contra helhetsyn...långt innan det fanns en New Age,en holistisk rörelse,en miljörörelse etc. ..i dyningarna av WW1 skrev Wittgenstein...//Nån kan säga att rosen inte har några tänder, och därför kan den inte äta gräs eller kött...detta är en språklig förvirring..nån kan med lika stor rätt hävda att rosen har sina tänder i munnen på en ko och därför kan den äta gräs.//(fritt ur minnet)..Den som förstår vad han säger ser att beskrivningar handlar om språkliga uppdelningar gjorda i vissa syften...På frågan vilken färg har bananen ?...svarar de flesta Gul !...det är genomfel..den är bara gul under den korta tid vi kan använda den..ett rent nyttosätt att se det, Men grundfel. Sådana begreppsliga syften är värdefulla att klarlägga...debattörernas psykologiska syften och skick är inte värdefulla att spekulera i.
#88) I ditt fall vet jag inte ens om jag gillar eller inte gillar det du skriver, därför att det i princip är obegripligt.
Rätt Leif-Arne...jag sade också att jag tror man kanske kan, med opinion tillfälligt under vissa omständigheter, pressa statsmakten till sådant...i svåra kriser eller i förrevolutionära skeden så kan makten vara märkligt öppen för allt som ger den respit...som anarkist måste man ju se Kapitalismens och den förfalskade demokratins oerhörda flexibilitet och förmåga att överleva också...men man får inte låta sig luras totalt.
Nu kräver den anarkistiska självhushållningen att jag far och tar ett par kvällsöringar så jag kan inte rädda den globala ekonomin mer idag..och ja...det är tjyvfiske. :-)
Aguirre ”På frågan vilken färg har bananen ?...svarar de flesta Gul !...det är genomfel..den är bara gul under den korta tid vi kan använda den..ett rent nyttosätt att se det, Men grundfel.” tangerar rheomode minst sagt.
Aguirre, man kan också lämna scenen till dem som inget vill, vilket jag ofta övervägt. (Re: #90, [länk] .)
Har ju glömt att posta denna viktiga länk här, det är finans- och omvärldsanalytikern Nicole Foss som har varit här och talat bl.a. om att politikerna inte kan rädda oss utan att vi själva måste organisera oss i lokalsamhället med "lokala vårdcentraler, lokala energilösningar, insatser för att se till att vattenkvaliteten är bra, sophämtning, snöröjning" o.s.v.. Se vidare [länk]
#81 - Jodå, Aguirre, jag vet nog, efter fem års spring på psyket, att det heter bipolär. Bipolär typ 1 till och med. Men just ettan motsvarar den gamla hederliga mano-deppen - konstnärssjukan (sång och visdiktning för min del) - som får en att - tillsammans med diverse religiösa med- och snedseglare - skåda ljuset och tillvarons allra mörkaste och långdragna helveten däremellan. Det är också vi som käkar lättmetall (dock inte Binladium från Tora Bora) ett par gånger om dagen och som därför blir särskilt duktiga på att beräkna hållfasthet på stålbalksbrytande och golvklyvande flygplansdetaljer. :-)
#60 Grattis oscar, för en gångs skull ett både läsligt och relevant inlägg. Nej marknadsekonomin var aldrig i skisstadiet. Det är det som är det fina i kråksången. Den är inte en skrivbordsprodukt utan den är det system spontant uppstod (uppstår) i ekonomiskt fria system när handel mellan människor möjliggörs/underlättas. (N.B. En fri och välfungerande marknads är inte det samma som en helt oreglerad marknad.) Marknadsekonomin utvecklas under (under de bästa förhållanden) konstant genom en evolutionär cykel där stegen Differentiera-Selektera-Förstärk konstant upprepas och mindre optimala modeller konkurreras ut enligt survival-of-the-fittestprincien. Lästips [länk]
Du skall inte käka lithium Dag...det är ett jävla rävgift... [länk] - Navigating the space betwween brilliance and madness.
CMO "survival-of-the-fittestprincipen" och den tror du är tilämplig på det sociala livet ? Har du hört talas om en nästan utdöd slemmig inriktning som kallas socio-biologi ? Survival of the best armed - är det som reglerat marknaden....om du anser det vara den mest anpassningsbare...som Darwin såg i naturen...så slår jag din morakniv om jag har en pistol...som jenkarna mot indianerna....the fittest :-) hörru...du skall nog inte tänka på sånt där som har med folk att göra...tillbaks till skamvrån med miniräknaren
CMO #101 lite mållös ble' jag allt. .. jaja jag är alltså för frihetstänk. Men vill mena att den sk fria marknaden som vi ser utspelas idag inte ligger särdeles nära. Det hela ligger i å ena sidan -teorin om fri marknad- vis-a-vis -tillämpningen av den-. Skrev till Leif-Arne när han (tror jag menade) att mina ideer liknade Stalins; Jo men på ideplanet finns det ju många genom seklerna som har haft helt klart gemensamma nämnare, MEN ytterst viktigt; -tillämpat/verkställt- ... icke ... återigen finns stor skillnad i det sagda och det utförda. ____survival of the fattest, vem refraserade det?
tillägas att jag själv alrig läst nått Stalinskt som påminner om mina ideer ... och verkställt ändå mindre. I mitt frihetstänk i sin extrem; Frihet är förlorad det ögonblick du frågar efter det. nu e jag matt, får ta och laga mat ...
64/ Ja Du Lars Nilsson, Du har fullkomligt rätt! Sourze har förvandlats till de kränkta, missförstådda och illa behandlade människornas lekplats! Man har misshandlats av sina föräldrar, varit tvångsintagen på institutioner, ens barn har omhändertagits av socialen, man har nekats bidrag från försäkringskassan eller a-kassan, bankerna lurar oss alla........osv, osv, i all oändlighet. Det enda man kan glädja sig åt är att de drabbade aldrig har någon som helst egen del i den situation som uppstått. Det är tur att det i stort sett bara är pensionärer och kärringar som gnäller - annars hade vi väl haft en väpnad revolution på gång! (Fast när jag tänker efter så hade väl en revolution krävt en viss personlig arbetsinsats så det hade nog ändå inte varit någon större risk). Det är nog bekvämare att leta länkar på nätet.
En till...Och hur vill Gunnar att debatt skall vara ?...är det trädgårdskötsel,Bridge,drinkmixning eller andra akuta ämnen som borde diskuteras ?...Gunnar kan väl höja nivån då och skriva lite om hur gulligt och bra livet är...så vi får lite motröster till dessa gnälliga pensionärer,arbetslösa,socialfall,tvångsomhändertagna och Gud vet vad det är som skriver på sourze :-)
107/ Har du några invändningar mot det jag skrev? Eller hade jag möjligen lite rätt? Ditt bidrag i debatten är enbart ett oändligt kvirrande över samhällets jävlighet och en massa utopiska, ickedefinierade drömmar. Då kan man hellre diskutera exempelvis trädgårdsskötsel - där kommer det i alla fall upp en och annan morot! En morot som även kan komma missanpassade, fattiga och hungriga till del. Ditt gnällande är totalt meningslöst din "anarkism" tror du inte ens på själv. Å andra sidan finns det en hel del mer intressanta diskussionsämnen, men ett oändligt gnällande över livets orättvisor har väl knappast så mycket att ge? Det vore t.o.m. bättre om alla fixerade sig vid statsfeminismen - det skulle väl åtminstone glädja någon.
forts. Men jag kan lite grann hålla med Pia I - du är i alla fall utrustad med viss humor. Känner du möjligen en kille som heter Kent katt?
Nä..Katt känner jag inte...och det är inte så ofta jag nämner den anarkism som jag tror stenhårt på. Men förfan..tycker du morötter är intressant så skriv nåt givande om det då...jag odlar själv så det kan ge nåt kanske. Vad gör du åt morotsflugan ?..Hjälper det att plantera tagetes mellan raderna ?
#103 Försökte dumma-ner det så t.om. du skulle förstå A-Gurra men jag misslyckades som vanligt. Eller rättare sagt, du lyclades i vanlig ordning vantolka. Noterade du att jag skrev "En fri och välfungerande marknad är inte det samma som en helt oreglerad marknad"? Regleringar som t.ex. jämnar ut styrkeförhållanden är t.ex. nödvändiga för en fri och välfungerande marknad.
Fri-reglerad-fri-reglerad....hör du inte själv hur det låter ? Fri eller reglerad skall det vara.Men jag vet ju inte hur det är i staterna numer...man kanske kan sitta inne och vara lös samtidigt där nu ? Fri reglering , reglerad frihet ...jag må då säga att begreppen får en ny poetisk innebörd när du vrider dig CMO :-)
110 Noterar lite skadeglatt (herrergud är jag också sån!) att smekmånaden inte varade mer än en månad! För det finns de som byter partner tvärs över partifållan, där hundar ligger begravda!
#112 Ja för de bi-polära och binära gnällspikarna är det säkert för mycket begärt att de ska förstå t.ex. att det vi vanligen kallar ”fri konkurrens” faktiskt förutsätter reglering mot monopolbildning och karteller. Det kräver ju att det finns plats för två tankar i huvudet på samma gång.
Jocke...nu fattar jag noll för ovanlighetens skull...var det inlägg 110 ?
CMO...det är kanske därför vi inte riktigt tror på din "fria konkurrens" ...hur otäckt tror du det skulle bli om vi inte reglerade den "fria" marknaden ? Vad skulle de giriga göra med oss då ?...otäcka syner får jag.
Det är OK, det kan vi stå ut med. "Vi" tror ju inte så mycket på "din" anarkism eller Dags teorier heller.
Där slank du igen...CMO...Hur otäckt skulle det bli om marknaden fick vara fri ? Så var frågan...vad var svaret ? sa du ?
#11 Frågan bygger på en (medveten) missupfattning. En fri marknad är inte det samma som en laglös marknad. Den illegala narkotikahandeln är ett exempel på en laglös marknad eftersom den, per definition, existerar utanför alla kommersiella regelverk.
Ähh...CMO.."Regleringar som t.ex. jämnar ut styrkeförhållanden är t.ex. nödvändiga för en fri och välfungerande marknad."...det handlar ju inte om kriminalitet där....slingerbult...Regleringar skrev du...Vad skulle den giriga marknaden göra utan regleringar CMO ?...Svarar du på det ärligt så svarar du på mycket. Och då pratar vi inte om laglösa knarkmaffian utan våra börsnoterade stora välgörare och arbetsgivare. Vad skulle dom göra utan dina regleringar ? Försök igen...här har inte missuppfattats något. Vad skulle de göra sa du ?
#102 - Aguirre, tack för länken! Tyvärr har jag inget val. Utan litium förlorar jag förmågan till realitetsprövning. I det läget ses bara fördelarna med fantastiska investeringar plus känslan av en oändlig energi som håller i sig dygnet om. Sedan - efter några månader ovanför ozonskiktet och från en dag till nästa - är det som om vaktmästarn slår av huvudströmmen till fabriken. Då är det verkligen natt. Alla depåer urkramade till sista droppen. --- Ingen vet varför litium fungerar, men jag tackar livet för att det finns. Svängningarna är kvar men är bara hälften så starka nu. Kontakten med Jorden förloras inte och Ikaros slipper elda upp vingarna vid varje lyft.
Aguirre, det är uppenbart att CMO och GunnarL saknar medvetenhet om djupen i sina själar. Jag har till dels lärt känna dem nu och märker vartefter att något väsentligt fattas dem. Att tala om FRIA marknadskrafter utan insikt i människans utvecklingspsykologi kan omöjligt leda till förståelse av de underliggande krafter som styr produktion och konsumtion. --- Det är även ett slags hybris att bedöma ett systems livsduglighet efter 200 år, när det gäller en art som varit genetiskt lika eller snarlika i tusenfalt flera år. Om livets mening är att konsumera fabricerade prylar så måste ju människor levt i ett pryltomhetens helvete i åtminstone 100.000 år! --- Varför är GunnarL & Co här och gnäller på oss som tar ut svängarna? Varför hittar de inte på egna ämnen att inspireras av? De vågar inte! De vågar inte kliva ner i sig själva fyllda av fy och skam och skäms som de är sedan barnsben. Hellre då få lite livskänsla genom att förlöjliga oss på liknande sätt som deras pappor hånade dem, när de som barn - och med all barnets rätt - var kreativa på det sunt nyfikna barnets nivå. --- När landet styrs av sådana skamfyllda människor, blinda för att talibanerna är en till Tora Bora bortträngd del av dem själva, då glider riket med fast kurs rakt ner i just det helvete man tror att man skyddar sig emot. --- De så kallade friliberalerna saknar själsdjup. De lever bara på ytan av sig själva. De försöker lösa livsviktig tredimensionell problematik i sin ängsligt försvarade tvådimensionella tillvaro. De kan omöjligen inse sanningen i det jag här säger. Vad skall vi göra med dem?
#121) Det är knappast någon sensation att skriva att marknadsekonomin är beroende av ett regelverk, några sådana idéer hittar du knappast hos Adam Smith, ännu mindre hos John Stuart Mill. Det är helt riktigt att marknadsekonomin är en paradox i vissa stycken, det behövs regler för att stävja monopolsträvanden som är en konsekvens av vinstmaximering, e.g. USAs antitrustlagar. Ofta hävdas att uppfinningen av ångmaskinen var det som satte industrialismen i gång och gav England ett försprång, det är bara sant till en del. Ännu större betydelse hade förekomsten av en fungerande civilrätt. De enda "liberaler", som motsätter sig ett regelverk och någon form av transfereringar är Ayn Rand och hennes proselyter, i synen på staten är de rörande överens med de flesta anarkister och lika utopiska.
Jag vet Leif-Arne...jag vill bara höra vad CMO tror skulle hända utan regleringar...han framställer alltid företag som nästan idealistiska välgörare och som institutioner över all kritik...tänkte det kunde vara välgörande att höra hans beskrivning på hur det går när "marknaden" får agera efter eget huvud.
Dag...älskar när någon är så öppen med bipolaritet t.ex. Känner flera i övrigt framgångsrika och fina människor som drar på denna tveeggade välsignelse...det har mer med kapacitet än handikapp att göra...synd att du känner lithium som ett måste...men det backar du väl upp med många försök antar jag. // Ja...det är svårt för nytänk...man, och då räknar jag in mig själv...vill ganska automatiskt röra sig med kända tankar och begrepp..det känns tryggast så..och man upplever kontroll..t.ex...har jag stört mig lite..på oscars sätt att skriva...jag har undrat varför..rörigt..varför kan den gossen inte hålla sig till rak svenska, har jag tänkt...men jag har ett gammalt filosofiskt begreppsanalytiskt bagage..så jag kollade lite på "Rheomode"..och vad hittar jag..jo faktiskt en del rediga Wittgensteinianer som jag själv...som har anammat tankarna...jag log brett när jag läste [länk] och plötsligt hakade oscars beteende in i bagaget...därför att det knöt an till nåt jag behärskade.Man skall inte ge upp om sig själv,eller filosofin,när det gäller nytänk...det kan du grubbla på...du som har en V8:a...nedstrypt till en 6:a med lithium :-)
#125) CMO får svara för sig själv, det är han kapabel till. Han står sannolikt några snäpp till höger om mig själv men förmodligen inte fullt så många snäpp som jag trodde i början.
CMO glider som en tvål i badkaret...Du står väl inte så värst till höger Leif-Arne...du verkar vara en ganska rak socialliberal...om än lite irriterad på "utopister" ibland...men du har väl stött på många jobbiga sådana...Gud vet att dom finns :-)
Ralph Nader..ger en belysande bild av den regulerande statsmakten : "The regulatory state is there, supposedly, to sanction abuses by private business. So what are you supposed to do when the CEO calls the regulator “Uncle Billy Bob”?" ...Saltsjöbadsandan..i vardagskläder... :-)
CMO, Undvall mfl ”Frågan bygger på en (medveten) missupfattning. En fri marknad är inte det samma som en laglös marknad.” Definitionsmässigt har vi en reglerad marknad. Så 'fri marknadsekonomi', el som nyss citerat 'fri marknad' är dubbeltydigt (medvetet). Samma som anarki som jag skrev i annan tråd ; anarki betyder INTE att man slåss och kivas för jämnan, utan eg precis tvärtom. Laglöshet som utopi är när vi har förstånd att hantera oss själva och andra medmänniskor Utan just förordningar och förmyndare. Jag själv kallar det 'frihet'. Så i slutändan vill jag mena att det vurmande för den evigt 'reglerade marknaden' är ett symptom att vi inte växt upp och blivit de mogna och ansvarstagande varelser jag skulle vilja se förverkligat. Lagfrihet klingar dessutom bättre. ______Utopin är aldrig tänkt att nås, den är tänkt att vara sporren att förändra och förbättra. Fler frihandelsavtal är inte tecken på förbättring, utan ytterligare symptom på det ständigt mer reglerade livet. Felslutens paradis är när vi välkomnar Nafta/Cafta, WTO, ACTA, Codex Alimentarius, IMF, Patriot Act/FRA/IPRED, (ja jag blandar) och tolkar det som 'frihet', och då måste jag 'tendentiöst' ta fram Goethe igen ; Det finns ingen mer hopplöst förslavad än den som tror sig vara fri._____Jag är alltså inte utopist. Jag bara känner fascismen iklädd i kostym, ett reklamleende och en röst som säger, –vi tar hand om dig, din skolning, din trygghet, ditt liv ...______Aguirre! Säg blir du inte glad av lite Flann O'Brien till lunchen [länk]
#126 - Aguirre, jag gillar din motorliknelse! Faktum är att jag älskar V8:or och har tre stycken. Jag har tre raka sexor också och fyra raka fyror. Men det är åttorna - med ett ljud som påminner om pulsljudet från mammas aorta när jag låg i hennes mage och bara levde - som värmer bäst. (Jag brukar ibland lägga mig på marken mellan avgasrören med tomgången på 500 rpm och uppleva musiken bortom allt medvetande) --- Litium ändrar faktiskt inte V8 till rak sexa för mig. Motorn är den samma men bränslet blir av en typ som gör att maskinen håller bättre och tanken räcker längre. (Från nitrometan till beskedligare metanol) Plus att jag klarar av att hålla mig kvar på vägen, vilket är en stor fördel!
Dag...du är en mycket sjuk motorentusiast :-)..måste betraktas som autofili att ligga mellan avgasrören.// oscar...Jag låg dubbel när jag läste "den tredje polisen" för 25 år sen...O´Flann äger som dom säger...och jag skrattar till så fort jag minns den...den sjuke djäkelns teori om mörkret :-)
#125 A-Gurra: "han framställer alltid företag som nästan idealistiska välgörare och som institutioner över all kritik..." Om du kan visa att jag (alltid) gör det ska jag svara på din fråga, om du inte kan det får du å andra sidan förklara varför du alltid ägnar dig åt att anfalla halmgubbar i stället för att bemöta de verkliga argumenten ...
CMO..du vill att jag skall ägna tid åt att läsa dina inlägg i alla gamla trådar !!? ..Nä...då backar jag, min tid är för dyrbar..du är en mycket nyanserad och go människa CMO..det är inget fel på dig..du är säkert kritisk till stat och kapital..en upplysningsman. Fel av mig. Du behöver inte besvara frågor om de villkoras med att man läser igenom allt du producerat :-)
Dessutom tycker jag Naders citat i 124...från verkligheten...snöper alla teorier om en reglerande stat...Jag är säker på att VD:arna i Stockholm har polarn Fredde som reglerare...så är det bakom teorierna.
#134) Nej, det blev otydligt därfrån min sida, mer riktigt hade varit att skriva reglering och omfanning av regelverk. Men framför allt synen på statens omfattning där det finns gemensamma nämnare mellan anarkister och objektivister.
Det friliberala helgonet Ayn Rand tycks omväxlande ha varit en Miss (eller Missis) Hyde - "Ann O'Connor". - [länk] - Det verkar som om frihetsikonen - under påhittat namn - inte drogs sig för att ta emot bidrag från de stackars skattebetalarna, trots att hon, då hon talade under sitt riktiga namn, erkände att hon själv aldrig betalade skatt eller avgift till socialförsäkring, men istället fördömde dem som tog emot bidrag. --- När hennes cancermedicin blev dyrare än hon ansågs sig kunna eller vilja betala då fick de principer som gällde andras bidragsberoende falla. Hon lät samhället betala hennes medicin under ett - för sin beundrarskara - okänt namn. Så kan den tvådimensionella lösa ett tredimensionellt problem - med lögn! Eller som Karl Gerhard skaldade i sin kuplett: "Så var det med det lilla helgonet!"
Kära vänner! Har inte tid att hänga här så mycket nu tyvärr. Jag får låta cmo föra min talan. Dag! Som ingenjör i förbränningsmotorteknik och med ett gäng motorrenoveringar bakom mig delar i delar din faiblesse. Fascinerande! Kan berätta att jag för en tid sedan hade nöjet att besöka ett kliniskt rent motorrum i vilket två stycken MTUV16 huserade. Kompressormatade historier med skapligt vrid... Önskar er en riktigt trivsam helg, och att ni inte plötsligt kommer till insikt om att världen är snäppet mer komplicerad än era förvisso roliga funderingar ger vid handen! Det hade gjort världen lite tråkigare. Tallyho!
Jag vet inte om det är för mycket begärt att försöka hålla i sär vissa begrepp, det kan ju hämma den mest svavelosande retoriken. Emedan, Ayn Rand är inte ens liberal, hon företräder en rent utopisk idé (Objektivismen)som ligger anarkisterna mycket nära, objektivisternas politiska inflytande är mycket begränsat. Liberaler skiljer sig åt på flera sätt, vanligen kan man skilja dem åt i synen på transföreringarregleringar och statens storlek. Svensk politik är på det hela socialliberal, Från s till m är de svenska partierna socialliberala. Det finns nog ingen som kan kalla t.ex Andrs Borg nyliberal eller klassisk liberal idag, om än han tidigare varit i närheten ideologiskt. "Friliberal blir för övrigt ett knasigt ord därför att det ju är en tautologi.
En fundering till Kalle Tuntolej: Kanske de som förstår mer än någon av oss som munhuggs här eller i politiken, media o.s.v. bara tycker vi och politikerna och mediafolket o.s.v. bara gör sig själv löjliga med att försöka rädda det som måste få gå åt h-e av egen kraft, innan man kan bygga en ny värld i ruinerna.
Leif-Arne Undvall #140 (om nu inte ditt inlägg var på ironiska så) var detta det mesta tartologiska* reiteratet hittils på sourze. Retoriskt politiskt ickeinnehåll. Just detta döda språk skapar den mest puerila och fördummande höger-vänster dikotomi, som projekt som tex LNS(FN), PEU(EU) bygger på som fundament, (sök själv 'fabianism' ang stategierna). Jag börjar genuint tro du inte förstår mig Leif-Arne, då vi pratar olika språk, jag kan knappt höra 'dig' bakom uniformiteten. Ett sant Systemfel [länk] * tart, taut-kaka på kaka
Tror du kan koppla av Leif - världen är oändligt mycket mer komplex än så. Om jag vore du skulle jag ta och njuta lite av våren istället! ta fram grillen, öppna en pilsner, och luta dig tillbaka och tänka på det goda i livet istället! ring Oscar vet jag: han tycks behöva något stärkande så att han slappnar av lite! =)
"Jag börjar genuint tro du inte förstår mig Leif-Arne,..." Stämmer.
m en quiche å några stout på g ... men kalle komplexitet, när politiker i alla hörn pratar 'ordning'? Den globala ordningen, du kan inte ha missat den floskeln fr FN till Senaten till vardagsrummen
Tack för förtroendet Kalle. Själv har jag bland annat kravlat omkring i insugningsröret till en gammal ”Götaverkare” för att inspektera kolvringar, samt bevistat en uppstartning av en B&W 12 cyl dubbelverkande tvåtakts diesel vid Örstedtsverket, världens största motor på sin tid.
Just nu känns de som denne kommentar tråden har missat poängen med denna artikel. bankerna lurar oss på pengar som är våra och kännnar på de, dvs vi får betala för sämre service och fetare bonusar för direktörerna.
Själv fick jag nöja mig med att svetsa fästena till BW-asen..sen lades skeppen på rad i Uddevallafjorden för att rosta ihop....och efter tre år gav Broström och Staten upp..och insåg att Korea hade vunnit...det var ett jävla svinn..och en jävla massa tonage...som en idiot hade kunnat se att de var dumt att bygga...mina unga år på varvet var det som fick mig att begripa att om ingen planerar ekonomin..så kommer vi att ha ett ständigt pågående slöseri med både folk och resurser...och jag ser fortfarande runt omkring mig hur rätt jag hade. Vi hade en kunskap och kapacitet att bygga tre Älvsborgsbroar om dagen eller 1300 offentliga pissoarer i stål...framkom när man undersökte "alternativ produktion" för Arendalsvarvet...det fanns inte marknad för den sortens kapacitet..Shippingindustrin blomstrade...båtfrakter behövdes...de flaggades ut...varven lades ned...Globaliseringen hade nått det svenska kapitalets lystna fingrar på allvar..och på den vägen är det. Volvo hos kineserna,SAAB hos ryska maffian,och SKF i landsflykt.
Ellen Hodgson Brown kom med den lysande idén att alla offentliga inrättningar skall skaffa sina egna banker för att lösa penningkrisen. [länk]

Som Henning Witte nämner i artikeln på länken, den amerikanska delstaten North Dakota gjorde detta redan 1919 och det var utvandrade svenskar som låg bakom det!  North Dakota är fortfarande en delstat med osedvanligt god ekonomi.  Som använder privatbankernas eget trick, att göra pengar ur tomma intet.  Se vidare idén för hur på detta sätt finansiera äldrevård och allt annat, via länken ovan.  Kanske Jan Olsson i så fall kan slippa ta cyanidkapsel, som han skrev att han planerade istället för samhällets slutförvar på entreprenad - [länk] + [länk] .
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .