Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Hassan, Marcus och Cohen

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Hassan__Marcus_och_Cohen/Sourze_style.html .
Hmmm. Är inte alle de krig som Israel hamnat i försvarskrig?!
Thomas: Nej. Eller ja, eftersom båda sidor har "försvarat" sig mot varandra. Om man nu tycker att anfall är ett sätt att försvara sig.

Personligen tycker jag det är svårt att kalla t ex det här för ett "försvar":
[länk]
(det räcker med att se första minuten)


Bra artikel för övrigt!
Hesham, jag läste diskussionen och artikeln på Newsmill, och det var så hatiskt att jag inte ville kommentera bland dem.  Det är säkert som du är inne på i "Hassan, Marcus och Cohen" artikeln (Hesham Bahari 2012-07-24 14:33  [länk] )  att även det judiska liksom alla andra kulturer måste göra upp med sig själva, se sin egen del.  Du nämner Nakbadagen.  Ja, judarna måste erkänna för sig själva vad deras kultur har gjort.  Men vi andra kan inte göra så mycket mer än stötta de judar som gör upp med sin kultur likaväl som vi stöttar muslimer och andra som gör upp med sina samhällen och kulturer.
Tobias. Man bör också ta i betraktande att mellan krigen mellan grannarna och Israel så hetsade granländernas befolkning i sina medier ständigt om att judarna/Irsael skulle kastas i havet.
Thomas 4/ Bra Thomas där är skillnaden, arabländerna har oavbrutet en våldsam propaganda mot judar och Israel. Medan Jerusalem Post undviker att nämna motståndarna, har det sagts mig.

Kan Leif-Arne med 5-10 sedvanligt klara meningar förklara sin ståndpunkt,för en yngre publik.
Sommarprataren Karlsson berättar just enormt mkt intressant från sitt födelseland Etiopien. Jag har hyfsad allmänbildning men det är mkt nytt och viktigt hon berättar.Just nu härmar hon hembyns hönsgård...
#7) 1956 anföll Israel, Frankrike och Storbritannien Egypten. Huvudsaklig anlening för F. och SB var att Nasser nationaliserat Suezkanalen. För Israel var sannolikt det viktigaste skälet att Egypten stödde PLO.s föregångare som utfört en serie attentat mot Israel. De tre länderna planerade kriget utan att ha informerat USA. Reaktionen därifrån blev att USA tillsammans med Sovjet tvingade Israel att dra tillbaka sin trupper från kanalen. Vad israelerna "vann" var att USA garanterade israeliska fartyg fri rörlighet, i Gulf och Akaba och Gulf of Suez
Leif-Arne inlägg 9. Detta kan du inte lägga Israel till last.
Jo jag undrar vilka som är äpplena, och vilka som är pärona.  Är de krig Israel startar äpplen och de andra päron, eller är det tvärtom?
#10) Vad menar du närmare bestämt med lägga till last? Frågan gällde primärt om Israel deltagit i ett anfallskrig; eftersom Suezkriget 1956 bestod i att Israel, Frankrike och Storbritannien anföll Egypten så har har Israel detta, deltagit i ett anfallskrig. Krigen 1948, 1967 och Yom kippur krigen däremot var försvarskrig.

Men du har kanske en alternativ historieskrivning till hands?
Bra klargöranden.Israel var också utestängt från att använda Suezkanalen.Hur det blev efter 1956 i praktiken vet jag ej.// Historiskt unikt att USA och Sovjet gjorde gemensam front mot England o Frankrike. Engelske premiärministern tvingades att avgå!
#14 Eftersom "anfall är bästa försvar" så måste ju anfallskrig inte bara, i själva verket vara försvarskrig, utan t o m vara de bästa dylika.
Det vore bättre att samverka och solidarisera med varandra mot förtrycket, vilket ansikte det må ha, religiöst, ideologiskt eller ekonomiskt. Israels bakgård är arabvärlden, Asien och Afrika, inte Manhattan eller Stockholm. Det är där bland grannarna man ska skapa förtroende, genom att visa att man förstått att man gjort fel och önskar rätta till situationen. Det är faktiskt mänskligt att göra fel. Och Israel som haft västerlandets stöd och sympati sedan det grundats har inte bara råd att rätta till felen. Det kommer också att tjäna mest på det, först och främst, trygghet och frid.

Märkligt att Israel nonchalerade två erbjudanden om totalt erkännande och öppna gränser från det samlade Arabförbundet de sista tio åren (så tidigt som 2002 första gången) och istället ökat bosättningarna på ockuperad mark, och betett sig oansvarigt både i Libanon 2006 och i Gaza 2008.

Beträffande diskussionerna om "vem började och vem var först", anser jag att det som gäller för en ska gälla för alla andra. Har man blivit fråntagen sitt hem och sina rötter ska man få kompensation eller rätt att återvända. Att 6 miljoner palestinier ska återvända till sina hem i Palestina är dock orealistiskt. Men det finns många andra lösningar, om det är en lösning man söker efter. Skapa förtroende, öppna gränserna, se till att starta projekt som hjälper inte bara palestinierna utan alla förorättade och bestulna. Det finns i öknen utrymme för att skapa 5 Palestina och 5 Israel bredvid varandra. "En pipeline vatten söderut mot varje pipeline olja som går norrut!" har jag föreslagit någonstans. Nya energikällor som kan få öknen att blomstra på riktigt, inte som i den sionistiska propagandan från femtiotalet. Palestina var en av de bördigaste platserna i MÖ men presenterades för väst som en öken.

Men en lösning för folkens problem i Mellanöstern skulle innebära mindre inkomster eller t.o.m. konkurs för vissa branscher, som vapen- och oljeindustrin. Det skulle rubba hela den ekonomiska världsordningen med rika eliter och fattiga massor. Därför saknas viljan. Därför stärks förvirringen genom religiösa och etniska tvister.

N-et i ordet "etniska" står i vägen för människans befrielse! Vi behöver ett stort etiskt uppvaknande om mänskligheten ska överleva. Många tecken tyder på att ett sådant uppvaknande är i gång, simultant och på olika platser på jorden och inom olika kulturer. På en skylt i demonstrationerna i Tel Aviv stod det "Walk like an Egyptian". I Israel har en judisk israel bränt sig till döds förra veckan i protest mot regeringen. Det tyder på att israelernas problem ändå har en del likheter med sina arabiska grannar. En av grundidéerna i min nya bok "Ner med nästa president!" är just behovet av en global etisk revolution, som går mot det realpolitiska tänkandet som styrt våra liv genom alla tider. En dröm? Visst! Vad vore livet utan drömmar?
#15 eftersom ”anfall är bästa försvar” är regelrätt felslut inte bara språkligt utan främst moralist och skenhederligt ridande (chevalereskt) på tradition-heraldik och militäretik så kan vi därmed lägga det till högen av språkliga paradoxer som politiskt korrekt propageras av tex gammelmedia;

fler;

▪ propaganda vs PR
▪ militära fredsstyrkor
▪ ”Either you are with us or you are with the terrorists”
▪ Kriget mot terrorism
▪ Preemptive strike/warfare (aka 'anfall är bästa försvar')

än fler [länk]
Ja, det är systemfel att etiskt förkastliga felslut accepteras medan friska tankar ses som kontroversiella.  Här Ola Alexander Frisk, "Så knullar staten Din själ - Del 2 - Sektion II", s. 38:
Det är vad vi kan tänka eller föreställa
oss som tillverkar vår värld

Idag så är det vanligt att höra att något kallas för kontroversiellt - och ska därför undvikas.  Om du tänker på detta, en millisekund, så inser du att det är ett märkligt förhållande.  För det enda väsentliga är ju vad som är bra eller vad som eliminerar lidande och identifierar vad som är falskt och genomruttet.  Eller hur?  Om något för tillfället inte är, så kallat, politiskt korrekt eller inte spelar ju ingen roll - men det gör det alltså.  Och inte nog med det.  Vi ska tycka att det ska vara så.  Denna enkla observation, om det så kallat kontroversiella, kan ses som en sammanfattning av allt vad jag skriver om.  De regler och de gränser som styr oss - som bestämmer över vad som är kontroversiellt - eller olämpligt, förkastligt, fel - är regler som finns till för att styra dig - regler som är till för att se till så att du bara kan vara en maskin som bara kan lyda - utan att du ska fatta att det är så.  Eller så här.  Du styrs av regler som är till för att du ska skämmas - för att säga din mening - eller ens komma till insikt om att du kan nå en mening.  Därför är det jag skriver om givetvis kontroversiellt - för du lever i en värld byggd på lögner - lögner som är till för att du ska kunna utnyttjas och förtryckas utan att du ska fatta vad som pågår.  Att avslöja dessa lögner gillas givetvis inte av dem som tror att de har nytta av lögnerna.  Men, självfallet är det ingen som har nytta av sådana lögner - det är frågan om en förvirring från början till slut.  De rikare skulle bli rikare - utan lögnerna.  De mäktiga skulle bli mäktigare - utan lögnerna.  Och framför allt skulle det inte finnas någon möjlighet att eliminera de, nu förtrycktas, möjligheter utan lögnerna.  Så är det nu en gång, med förvirringar som försvaras med de mäktigas alla resurser - de lever inte bara vidare - de förstärks.
(Boken kan i sin helhet hämtas digitalt från:  http://www.staten.co.nr/  [länk] .)
#16: Om detta inlägg vore en artikel skulle jag ge den högsta betyg! ...
Några guldkorn i rad som smultron på ett grässtrå: "Det finns i öknen utrymme för att skapa 5 Palestina och 5 Israel bredvid varandra. En pipeline vatten söderut mot varje pipeline olja som går norrut!" har jag föreslagit någonstans. Nya energikällor som kan få öknen att blomstra på riktigt, inte som i den sionistiska propagandan från femtiotalet. Palestina var en av de bördigaste platserna i MÖ men presenterades för väst som en öken.
Men en lösning för folkens problem i Mellanöstern skulle innebära mindre inkomster eller t.o.m. konkurs för vissa branscher, som vapen- och oljeindustrin. Det skulle rubba hela den ekonomiska världsordningen med rika eliter och fattiga massor. Därför saknas viljan. Därför stärks förvirringen genom religiösa och etniska tvister.
"N-et i ordet "etniska" står i vägen för människans befrielse!"
"N-et i ordet "etniska" står i vägen för människans befrielse!"

medhåller alldeles, med tillägget;

Både etik och moral skall betyda 'bruk', 'sedlighet', 'något som vanligen sker', [länk] och betyder inget absolut sublimt heligt dömande, om nu återigen något sådant alls kan existera. /Vanderer


moras, säger vissa, passar bättre på moral

”Du styrs av regler som är till för att du ska skämmas - för att säga din mening - eller ens komma till insikt om att du kan nå en mening. ”


vi måste lära oss att se själva

”Observation versus Authority: To modern educated people, it seems obvious that matters of fact are to be ascertained by observation, not by consulting ancient authorities.” sa Bertrand Russell

Det är inte auktoriteten som utgör sanningen, utan sanning som utgör auktoritet.

'auktoriteten' kan bytas ut mot mycket; konventioner, majoritet, tradition, moral -'vad som vanligt är' ...
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .