Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vad_som_gloms_bort_i_911_diskussionen/Sourze_style.html .
Jag förmodar att det är bland annat mig du avser Leif, som en av dem som inte accepterar att andra inte lyder. Men kanske att du istället för ett ögonblick skulle kunna respektera att jag hyser en annan åsikt än du, som baserar sig på att USA fick betala dyrt den elfte september 2001, för en klandervärd utrikespolitik. Jag vill också poängtera Leif, att diskussionen med dig varit svår, givet att du bland annat menar att fågeldöden beror på ett krig mellan USA:s krigsmakt, och utomjordingarna kommer tillbaka i december. Jag har också förtvivlat efterfrågat bevis, men inte fått mycket mer tillbaka än att jag är korkad, hjärntvättad eller rädd. Det är ingen god utgångspunkt för en god diskussion. Detta har komplicerats ytterligare av att du och ni underkänt alla bevis som bestått i ögonvittnen, fotografier, videor, svarta lådor, saknade flygplan, anhöriga, hundratals utredningar, samt uttalanden från snart sagt hela världens regeringar, alla stora företag samt försäkringsbolag och myndigheter samt universitet och högskolor.
Ett huvudlöst hjärta klarar sig lika illa som ett hjärtlöst huvud! --------------- I grunden är hela 9/11 en kamp mellan känsla och intellekt. Hos känslorna finns vad psykoanalysen kallar för Detet. Något som bara finns där, avskuret från medvetandet, och som ingen kan lämna eftersom Detet innehåller något som intellektet - Jaget - känner sig bestulet på och häftigt åtrår: Känslan av Liv! När jaget söker något att projicera det omedvetna Detet på, så måste det vara något obekant, skrämmande och samtidigt mycket kraftfullt. För västerlänningen är araben perfekt till detta ändamål. ---- Detet är en mörk grottlevande jätte med oerhörda krafter. Detet talar ett språk som det västerländska Jaget inte förstår - arabiska! För Detet finns inga vanliga begränsningar eftersom Detet är en skrämmande trollkarl. ---- 9/11 är en bagatell för Detet. ------ Teknokrater är livrädda för det irrationella känslolivet. De mer känslostyrda är i sin tur rädda för att logisk iskyla skall ta död på dem genom att strypa kontakten med känslolivet - Detet. ---- Allt detta är en kamp som förs inom varje människa. Lycka, såväl för individen som för samhället, är att det skapas en bro där båda sidor möts och inser att ingen klarar sig utan den andra. Inser att ett huvudlöst hjärta klarar sig lika illa som ett hjärtlöst huvud! ----- Vad jag här beskrivit ligger inte på snillenivå. Det är lätt insett. Men tänk på logisk iskyla i ett iskallt huvud, tänk det som stelfrusna händer på vintern. Tänk på hur det känns när varmt blod börja pulsera i fingrarna. Den bilden beskriver bra den smärta det handlar om. I fingrarna är det en kramp i blodådrorna som bryts eller släpper och du vet hur djävulskt ont det gör. I själen blir det en annan typ av smärta. Här kallas den depression! Men den gör förlamande ont på ett omvänt sätt. ----- Korset är för mig Symbolen för begynnande Helhet. Att åter bli lika hel som när man var nyfödd - att återfå fullt flöde mellan hjärta och hjärna - att lösa upp slipsen vars knut symboliskt visar att förbindelsen är avskuren - att STÅ UT MED - STANNA KVAR I - DEPRESSIONEN TILL MEDVETANDE ÄR LIKA VARMT SOM HJÄRTAT. Här slutar girighet, maktbegär, hånfullhet, mindervärdeskomplex. Här upphör krigen. Här börjar nästa nödvändiga fas för livet på Jorden. Helhetens rike.
Halleluja Dag! Halleluja Leif! Snart skådar vi ljuset! Gammal vetenskap göre sigicke besvär. Snart kommer tesla att rädda oss, och den stora hjärnan (Dag) att börja tänka när vi blir tio miljarder. Och snart kommer utomjordingarna! halleluja! Och lille jag är rädd, teknokrat och utan känslor. Buhä...:-(
Förra gången vi hade en renässans stoppades denna i sin linda av imperialistviruset/Wetiko/windigo/wintiko/Archons etc ( [länk] ) genom 500 år av krig & elände. Judarna fördrevs från Spanien och kulturen frös igen. Men nu har vi chansen igen. Att ta vid där Giordano Bruno och Leornardo da Vinchi tog paus för 500 år sedan. [länk] . Det har konstaterats att mycket handlar om teologi. Jag kommenterar detta i "Foliehattar spekulerar om 11 september" tråden, inlägg #897 [länk] . Alla "muppiliemuppteorier" och liknande invektiv visar tydligt hur känsloladdat ämnet är. Vi som mänsklighet håller alltså på nytt att ta oss ur den materialistiska lådan. ( "Bortom materialismen" [länk] ) Och det måste imperialistviruset förhindra, för att själv överleva.
Det är inte alls känsloladdat Leif. men ganska roligt. och ja, det pågår en förändring. Det gjorde det för tjugo år sedan, tvåhundra år sedan och tvåtusen år sedan. Sådant är livet. vilken är då den viktigaste förändringen? det beror ju på vem man är. Alla har sina favoritområden vilka man tycker är särskilt viktiga. är muppelimupp-ord bevis på rädsla? Tja... tror inte det. Det är bara det att vi har lite svårt att ta in alla idéer om utomjordingar och hokus pokus.
Detta ständiga länkande till dig själv leif. Har du vunnit sm i ödmjukhet, eller tror du på fullaste allvar att det stärker din sak att länka till dig själv gång efter annan?
"När jaget söker något att projicera det omedvetna Detet på, så måste det vara något obekant, skrämmande och samtidigt mycket kraftfullt. För västerlänningen är araben perfekt till detta ändamål." Ehh... För Svensken, särskilt den goda vänstersvensken, är det ju USA -inte "Araben" (muslimsk fundamentalist kanske du egentligen menade) som är obekant och skrämmande. Muslimer finns det väl gott om i Sverige? Dessutom skall man ju tycka synd om dem, I god svensk bror-duktiganda. Amerikaner skall man inte tycka synd om, om dom inte är svarta förstås. För att förstå utan att TRO så får man lägga åt sidan sina personliga preferenser för hur det borde vara. För dig Dag är det tryggast att tro att USA i sin maktfullkomlighet har planerat Sep 11, för annars stämmer inte din bild av USA som överlägsen förtryckare -och dessutom skulle en del av USAs agerande då vara motiverbart. I grunden handlar detta om ett mindrevärdeskomplex som har överförts till hat, vilket är extremt tydligt hos Svensken när det gäller allt USA företer sig (det är bara att kolla lite på vinklingen i allt som STV sänder ut t.ex).
#7 - Patrik, jag tror bestämt att du ligger ur fas med den svenska historieskrivningen med ca 30 år. ---- Kan det vara så att du vuxit upp i ett vänsterkollektiv där alla känslor och åsikter - utom de rätta - var förbjudna? Om det är så då skall du givetvis byta ut araber mot vänster, så får du en bild av ditt eget skräckfyllda inre. Vem jag är har du inte den blekaste aning om. Det ser jag allt tydligare.
Dag, du är inte den enda foliehatten. Men vad anser du om USA då?
"Jag skulle vilja ge ett stalltips till den som önskar sätta ihop en konspirationsteori om vad det är för hemlig agenda vi sanningssökare EGENTLIGEN är ute efter. Eftersom vi har lärt av de bästa så har vi dolt sanningen IN PLAIN SIGHT - HELT ÖPPET! Det är djä---skt listigt! Därför, gå in på mina olika artiklar, och fundera på vad de TILLSAMMANS säger. Och DÄR ÄR SANNINGEN om vad jag är ute efter. I SYNTESEN! Den är dold helt öppet i en högre symbolik!" (Jag själv i tråden "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" [länk] .) "Det sägs att "the devil is in the details". Och det är sant, det är i detaljerna han är. Det är Gud som är i helheten" (Jag själv i tråden "Foliehattar spekulerar om 11 september" [länk] .) ""For those who believe...no proof is necessary...For those who do not believe...no proof is enough" — Stuart Chase" (Blackie i tråden "Foliehattar spekulerar om 11 september" [länk] .) Den vise länkar inte för att bevisa något, för det är inte möjligt att bevisa något för den som inte tror. Så varför skulle man då vilja länka ihop en helhet, ett mönster? Ja, för att VISA något, förstås.
Leif: med all respekt för dina försk att framstå som klipsk gubbe, det där sista var ovanligt snurrigt. Strukturera dina tankar och skippa länkarna! Ni har fortfarande inte ett enda konkret bevis, bara massa ord och länkningar till allt från utomjordingar till nicolai tesla. Kom igen nu!
PS: Medvetandet föds i självreferensen, i ett snurrande, virvlande kaos. Gissa varför omedvetandet hatar självreferens... "Som Nobelpristagaren Ilya Prigosine visat så är kaotiska tillstånd inte permanent kaotiska utan är självorganisernade (dissepativa), att liv uppstod ur kaos är helt naturligt, då kaos alltid strävar efter mer och högre ordning. Emedan fix ordning (död) sönderfaller, så lever och utvecklas kaos. Kaos kanske inte bara är granne med Gud...kanske är det Gud ? Detta gäller de fysikaliska tillstånden som åtskiljer liv och död, inte din diskbänk Sunny fri :-)" -- Aguirre i inlägg #3 [länk] i tråden "KAOS - är - KÄRLEK". Jag kommenterade det där och då eftersom jag 2010-10-28 och -29 lyssnat på Alex Hankey PhD, engelsk fysiker och biolog i dag verksam som professor i Bangalore Indien, om "Modern biologi och den nya medvetande-kropp kopplingens fysik". Som jag uppfattade essensen av det Alex Hankey sa så uppträder självreferens = självobservation = medvetande i gränsen mellan ordning och kaos d.v.s. i gränsen mellan negativ (alltså strypande) och positiv (alltså förstärkande) återkoppling. Detta såsom en återkopplingsinstabilitet som ger ovanliga informationstillstånd. Information som flödar tillbaka på sig själv just innan det blir turbulens. På gränsen mellan ordning och kaos, med obegränsat små informationsslingor/loopar kopplade till varje punkt i fältet. Som Alex underströk, obegränsat små informationsslingor/loopar (singulariteter) är detsamma som utövande av självobservation. ("Infinitesimal Information Loop is equal to An Act of Self Observation.") Det svåra är att ligga precis på gränsen. Många vill nog gärna mena att jag är över den, men det extremt kreativa kräver en extrem balans just på kaospunkten. :)
#9 Patrik, USA i sammanfattning - Störst, Bäst och Vackrast! USA är lätt att förstå sig på. Där finns mycket charm, mycket hjärta men otroligt lite självkritik. USA har en enorm självsäkerhet, vilket gör att man inte ser sina enorma problem torna upp sig. ---- Jag anser att USA:s frejdigt grandiosa och naiva befolkning är mycket illa ute eftersom makteliten inte alls företräder dem. Jag anser att sionister och sjukt rika västerlänningar i ohelig allians har kapat USA och att folket ännu inte inser hur det ligger till. Nationernas tid är förbi. Världen skall styras från Jerusalem med USA som främsta militära kraft att sätta bakom den laglydnad för är förutsättningen för att det monetära systemet skall kunna upprätthållas. --- Patrik, det som sker i USA sker även i Sverige. Och för mig är det inget jag projicerar mitt omedvetna på. Tvärtom - jag ser tydligt vad som sker. Och jag har ingenting emot det heller. I den sista tiden av denna tidsåldern skall Djävulen ha all makt. Att detta just nu går i uppfyllelse kan endast en blind undgå att se.
Dag inlägg 14. Ser ut som du "ser" vad du vill "se". Är du medlem av Jehovas?
BTW, du har en totalt normal bild av USA bland många svenskar. Merparten skulle jag vilja föreslå. Svenskar brukar ju beskylla amerikaner (bakom deras ryggar förstås) för att vara ytliga. Tycker "ytlig" är en bra beskrivning av just dessa svenskar. Väldigt fördumsfulla och schablonartade åsikter, som egentligen mest är ett repeterande av vad statsmedia, samt statssubventionerade media, har trummat i dem de senaste 60 åren.
Patrik, jag förstår att du ser mig som konstig. Men jag tror att jag har mer av amerikansk mentalitet i mig än vad både du och din patetiske påhejare Thomas har. Jag är lika grandios som mina amerikanske släktingar. Jag är stolt över den jag är. Jag står upp för både mitt namn, min ålder och mitt utseende. Jag behöver inte tillhöra någon som helst organisation - vare sig religiös eller politisk - och jag gör det inte heller. Jag vågar pröva, jag vågar sticka ut, jag vågar vara annorlunda. Och jag skäms inte det minsta för detta. ---- Just de egenskaper jag nu beskrivit som mina, anser jag även vara typiska för många USA-medborgare. Men hos dig och dina likar ser jag inte mycket av amerikanernas varma generositet mot det annorlunda. Tvärtom en riktigt sniken och snål jantelagssvenskhet tycks hålla er mentalt genomsura. ----- Men för all del. Jag kan ju ha misstagit mig på dig Patrik. Därför frågar jag, med den uppriktiga avsikten att jag vill lära känna människan bakom signaturen, hur vill du beskriva dig? hur ser du på dig själv
Så nu är amerikanerna snälla? Förutom den elaka regimen förstås. Trist, för den teorin, att folket (i snitt) står bakom sin regim i det mesta den gör. Du är inte konstig, bara normalt svensk (kan anses konstigt i.o.f.s av många utanför landet).
#20 - Det hade förvånat mig om du visat tillräckligt med stake och berättat om dig själv. Men du är desto bättre på att anonymt gotta dig i andra människor. Min avsky för den sortens folk är djup. Flockmänniskor är och förblir en bunt ynkryggar. Varför nöjer ni er inte med att hämta mental näring hos varandra? Jag anser att uppskattning av individualism är den positiva sidan av USA. Men flockfjantarna representerar motsatsen. Vad innebär individualism för dig Patrik? Törs du ens försöka ge oss din definition?
"det extremt kreativa kräver en extrem balans just på kaospunkten. :)" Du är bäst Leif! Finns inga som du! =)
Skönt att höra att denna rediga karl som tycker amerikaner är varma människor, och som själv är varm och omtänksam, avskyr mig. ;-) Själv har jag svårt för pompösa självslickare.
viktig artikel Leif, jag misstänker att det handlar om politisk korrekthet här, det är viktigare att vara korrekt än sanningsenlig. och denna korrekthetens kostym bär vissa dygnet om och förmår ej ta av den ens inför sänggåendet.
#25 För min del hamnar iaf självdistans och förmågan att inse sina begränsningar, högt på listan. Det är förmodligen därför jag har så svårt för trudisar i allmänhet, och vissa i synnerhet.
Förmågan att tänka själv värderar jag högt. Förmågan att upprepa vad andra har sagt eller skrivit värderar jag inte högt.
#27 Patrik, jag antar att du menar förmågan att tänka självständigt. För det är väl närmast omöjligt att tänka, om det inte är man själv som gör det. ---- Tycker du att det är viktigt att den som tänker självständigt alltid kommer till rätt slutsats? Eller kan själva hållningen att tänka självständigt vara mer värd än att det för det mesta blir rätt slutsatser?
#26 CMO, kul att du också hakar på. ---- Förmågan att inse sina begränsningar är utan tvekan en mycket värdefull egenskap. Liksom förmågan att rätt värdera sin kvaliteter. Att då och då se sig själv lite från sidan är väl en förutsättning detta. ----- Tycker du att du själv har en god bild av vem du är? Hur är de människor du tycker särskilt bra om, förutom att de har de förmågor du redan nämnt?
Jag skulle inte kategorisera upprepning som att "tänka". Ingen tänker "självständigt", det är en illusion. Däremot måste man akta sig för att dra slutsatser utan att ha en förståelse för sin egen tankeprocess. Jag har sagt det förut, det som CMO nämnde ovan, att det är viktigt att veta vad man förstår, och veta vad man inte förstår.
#27 Patrik, jag ber om ursäkt för ironin. Det jag menar är att man kan mycket väl tänka själv men att det är ett inlärt tänkande man utför. Typ, om man är uppvuxen i socialdemokratiska partiapparaten, som många av topparna där är, så tycker dom sig antagligen höra till dem som kan tänka själv. Medan jag tycker att de tänker programmerat. Alltså inte alls ett självständigt tänkande.
#30 Patrik, vad menar du med att självständigt tänkande är en illusion?
Kalle Tuntolej #22 [länk] , alla är bäst - på det de gör. Du är otvivelaktigt bäst på det du gör. Jag råkar dessutom betrakta oss alla som multidimensionella varelser. 3D-Kalle har en agenda, men 3D-Kalle vet inte att 4D eller 5D-Kalle samarbetar med 4D eller 5D-Leif. Namaste!
Att tänka själv och självständigt är naturligtvis bra, när man tänker själv och har en kritisk inställning till sina egna antaganden och hypoteser kallas det för att ANALYSERA. När man tänker självständigt men saknar denna kritiska inställning kallas det för att FANTISERA. När man ersätter verkligheten med sina fantasier kallas det för PSYKOS. Psykotiska människor kan tyvärr inte nås med rationella argument.
Jag menar att all information som används att tänka med kommer någonstans ifrån. Vi är alla indoktrinerade från födseln på olika sätt. Om vi hade indoktrinerats på något annat sätt från födseln så hade vi tänkt "självständigt" på något annat sätt. (Vi lever i kulturer med normer, värderingar, historia, föredömen o.s.v.) Man kan dock disciplinera sig att hålla reda på vad som är fakta och vad som är tyckande, normer eller "allmänt känt" (ej bevisat alltså). CMO kallar det för att analysera, vilket är den korrekta vetenskapliga termen. Vetenskap är just denna, svåra, disciplin att hålla sig till enbart bevisbara grunder, och att bygga därifrån. Antaganden som inte kan motbevisas enkelt är inga sådana grunder. Sådana kan man skapa en oändlig mängd av.
#34 - CMO "När man ersätter verkligheten med sina fantasier kallas det för PSYKOS." Här kan jag tänka mig verklighetsflykt då verkligheten är så tråkig eller outhärdlig på annat sätt så att fantiserande blir en utväg till ett för tillfället bättre liv. Psykos uppfattar jag som att i icke sovande tillstånd leva i en dröm/mardröm ur vilken man inte kan ta sig. Det är inget man kan välja.----- "tänker självständigt men saknar denna kritiska inställning kallas det för att FANTISERA" Här kan jag tänka mig ett läga där man har en kritisk inställning men ändå väljer att fantisera, typ brain storming.
#35 - Patrik, jag håller med om allt det där. Återkommer om jag upptäcker något jag inte delar. Ska se en film
"'Se på mig - jag är en Linje', sa Linelands Monark, 'den längsta i Lineland, över sex tum av Rymd.' 'Av Längd', genmälte besökaren. 'Dumbom', sa Monarken. 'Rymd är Längd. Avbryt mig inte en gång till, för då är jag färdig med dig.'" Dumma besökare, lider uppenbarligen av psykos. (Längre citat och källa här: [länk] .) Kort sagt, vad som är psykos kan vara en fråga om perspektiv.
Australiensare gnäller inte i onödan. Här har vi svenskar mycket att lära. Bara en observation.
Precis, Patrik (#39 [länk] ). Jag gillar t.ex. min favorit-australiensares lugna saklighet. YouTube: [länk] . Hemsida: [länk] eller [länk] .
"Asch Conformity reveals how people will deny what they see and submit to group preasure". [länk]
Milgrams experiment visar människans benägenhet att låta vetenskap ta beslut om vad som är rätt och fel: [länk] - tydligen kan man döda för detta
Ja, lordchaos: vetenskap är dock människans strävan efter kunskap. Och jag tycker att kunskap skall ligga till grund för beslut. Vad tycker du?
Naturligtvis är kunskap viktigt Kalle, men jag kan inte se att någon kunskap framkommit som talar mot min uppfattning. om jag får sådan kunskap ska jag genast ändra uppfattning.
Ämnet ni är inne på nu får mig att tänka på en mycket bra dokumentär jag ofta rekommenderar till folk, som heter: The Century of the Self producerad av Adam Curtis [länk] "The Century of the Self is a British television documentary film that focuses on the family of Sigmund Freud, particularly his daughter and nephew,‭ ‬who influenced the way corporations and governments throughout the‭ ‬20th century have thought about,‭ ‬and dealt with,‭ ‬people. This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy." DEL1 [länk] DEL2 [länk] DEL3 [länk] DEL4 [länk] Ta er gärna tid att se det här, det erbjuder en tankeställare till folk som inte tror att någon är ute efter att påverka oss, och när man har ett hum om hur det kan gå till så har man lättare att inte bli påverkad till samma grad!.
Instämmer ang. "The Century of the Self". Såg den själv för en tid sedan, ett halvår eller ett år. Kommer särskilt ihåg dottern... (Sigmund Freuds, alltså.) (Blackie #45 [länk] .)
Dag inlägg 19. Hahahaha! DU kallar MIG patetisk?! Dagens asgarv! Tack för det.
Den därför nu avskedade omvärldsanalytikern Tony Farrell vid polisen i South Yorkshire i England gavs 2010 uppdraget av sin arbetsgivare att framställa en långsiktig hotmatris med fokus på hot från bl a "terrorism".

Tony rapporterade i sin matris sommaren 2010 att hotet från IRA eller muslimsk extremism var så gott som obefintlig medan hotet från en västerländsk intern tyranni tangerade 100%.

"Chefsanalytiker inom brittiska polisen: 9/11 och 7/7 var inside jobs" [länk]
Tony Farrell vid polisen i South Yorkshire....hur fan kan karln vara så aningslös att han berättar sanningen för sina överordnade ? Han hade ju själv konstaterat var hotet kom från ?
#50 Bra synpunkt Aguirre, Leif E -Fram med de "hårda" bevisen och bespara oss en massa fejkade youtubeklipp, tack på för hand.
Han vädjade till andras mänsklighet -- inte alla människor är korrupta.  Därmed satte han ett exempel.  All heder!  Hundratals inne i "ondskans strukturer" gör samma sak.  Den dag majoriteten väljer mänsklighet, då har mänskligheten vunnit.
#51 Dippen, det är ingen mening att rada upp hårda bevis för dem som inte kan ta till sig sådan.

När jag hävdar att 560.000 kvm formplåt och över en miljon kvm armeringsmattor inte bara kan försvinna samtidigt som 60% av betongen i tornen pulveriserades till kornstorlek typ talkpuder uppe i luften och innan träff med marken, då anser CMOrfarna här på sidan att det är min sak att visa att plåtarna inte finns.

Eftersom det självklara är att de som hävdar att formplåtarna armeringsmattorna inte förintades i raset också visar upp bevis på dem, så anser jag att dialog om fakta är omöjlig med dessa människor.
#53 Det är en viss skillnad på vad du och andra hävdar och vad som står i NIST-rapporten, om man lägger detta i var sin vågskål så väger NIST-rapporten tyngst, i alla fall i min värld.
#53 Dag, jag har visat dig plåtfragment på foton, jag har visat dig ögonvittnessuppgifter om stora högar av plåtfragment, armeringsjärn och betongfragment huller om buller. Jar har hjälpt dig räkna ut att plåtarna utgör en försvinnande liten andel av rasmassorna. Men du håller ändå fast vid din "teori" (tros-sats) om att plåtarna "självklart" borde ha återfunnits mer eller mindre renskrapade från betong och liggande utspridda över rasplatsen. Det handlar om religion för dig, inte sunt förnuft och än mindre vetenskap, inget får störa din tro på de allsmäktiga sionisterna.
#55 Om NIST rapporten väger tyngst för dig är du sannerligen korkad eftersom huvudsyftet med den rapporten är att smutskasta ISLAM för terrorism. Men själva utredningen om själva fallet inte är bearbetad som tex vid en flyg crash. Då bearbetas varenda detalj noggrant pga att människor dött men inte i det här fallet. Då ska vi tro på oberarbetad information och inte ifrågasätta den.
#58 - Aguirre, den är bra den paradoxen. Kunde kanske namnas om till 9/11-paradoxen? En given gåta till folk nu när tioårsminnet närmar sig.
Dags teorem: 1 problem 2 underättelsetjänster 3 demoleringar........jag tror det håller :-)
Jag har också ställt upp ett "teorem":  Lösningen på 9/11 är att dess medel är det man inte vill att vi ska upptäcka [länk]
#58-60 Idag stod det i tidningen om en man som dödats av blixten 48 år efter att hans far drabbats av samma öde. Uppenbarligen ett verk av sionisterna eftersom sannolikheten för att både far och son ska dödas av blixten är astronomiskt liten.... [länk]
Jo...  CMO har tagit på sig uppgiften att förlöjliga den som söker sanning.  Men med tanke på att det nästan bara är han, hans kompis Per W och du, jag och några redan dedikerade sanningssökare som skriver här på Sourze numera, så kanske han redan har lyckats?  (Hörde du CMO, du kan ta ledigt...)
#62 Error......BrainError.....Error.....BrainError.....Error.....
BrainError....
#65 John McMurtry är bra.  Ja la upp detta arkiv hösten 2005 till våren 2006: [länk] .  Där finns bl.a. ett omfattande citat ur hans bok "Value Wars : The Global Market versus the Life Economy".
64 Men seiöst CMO, vad tycker du om den här länken. Seriöst alltså!
Den kommer snart.
#67 Det mesta måste ju tydligen upprepas eftersom det försvinner i skuggan av dessa spamare av dessinformation och information som frångår sakfrågan som i #69.
Eftersom CMO spädde ut med nonsens, tar om det igen:

Re: Aguirre 2011-07-16 11:47 #60 [länk] :

Jag har också ställt upp ett "teorem":  Lösningen på 9/11 är att dess medel är det man inte vill att vi ska upptäcka [länk]
#72 - vi får väl skriva om och skriva om och skriva om.  Men min ambition är att skriva bättre och tydligare varje gång.  Kommer inte ihåg om vi har haft mejlkontakt, mejla så ska du få ett bra tips vad gäller att samla ihop det redan skrivna.
#57 open minded "Om NIST rapporten väger tyngst för dig är du sannerligen korkad eftersom huvudsyftet med den rapporten är att smutskasta ISLAM för terrorism." Om du anser mig korkad är jag således i gott sällskap, på min sida finns samtliga relevanta nobelpristagare, professorer, journalister, experter och ingenjörer etc, vilka har du på din sida? En ödleman, en bevattnigsexpert, en galen pastor, Dag Nilsson, Leif Erlingsson, Spartacus och diverse antisemiter, dilettanter etc.
#75 Som sagt huvudsyftet med NIST är att smutskasta muslimer och de du nu nämner är inbitna i att få detta verkligt. "nobelpristagare, professorer, journalister, experter och ingenjörer etc" Visa mig gärna dokument som bekräftar detta... [länk] [länk]
Dippen tror du helt seriös att du har dokument som har större värde än de jag kan pressentera så pressentera dem gärna..
" En ödleman, en bevattnigsexpert, en galen pastor, Dag Nilsson, Leif Erlingsson, Spartacus och diverse antisemiter, dilettanter etc." ja du fler kommer det bli så fort de ser in i saken. Intressant att du nämner antisemitism har inget minne av att du varit delaktig i diskussionerna förut men ändock ser du dem som de utpekade. Du verkar ändå förstått att spektaklet/spelet närmar sig ett slut och i dagsläget är inte muslimerna längre utpekade som de skyldiga.
Dippen #75 [länk] , om det är som du skriver att alla relevanta nobelpristagare, professorer, journalister, experter och ingenjörer etc har tagit ställning för NIST rapporten - vilket jag själv dock ifrågasätter då tystnad i detta fall inte kan betraktas som detsamma som bifall eftersom priset för offentligt ifrågasättande är mycket högt - men om du skulle ha rätt, då innebär det att redan detta förhållande kommer att fullständigt de-legitimera alla dessa yrken eftersom NIST rapporten logiskt oantastligt har demonstrerats vara helt ovetenskaplig få flera olika sätt.
"En ödleman, en bevattnigsexpert, en galen pastor, Dag Nilsson, Leif Erlingsson, Spartacus och diverse antisemiter, dilettanter etc."...ja...se där...det är bredd på skaran...medans CMO,AdamO,Dippen låter som en och samma röst i alla frågor ? Kan ni inte fejka en oenighet för att vi inte skall ta er för samma person ?
Dippen några som vill ha en ny undersökning... Vice President Walter Mondale – 42nd Vice President of the United States 1977 - 1981. ---- Senator Mike Gravel – Former U.S. Senator from Alaska 1969 - 1980. ---- Senator Lincoln Chafee – U.S. Senator from Rhode Island 1999 - 2006. ---- Senator Kirsten Gillibrand, JD – U.S. Senator from New York 2009 - present. ---- Senator Charles Schumer – U.S. Senator from New York 1999 - present. ---- Senator Bob Graham – Former U.S. Senator from Florida 1987 - 2004. ---- Senator Patrick Leahy, JD – U.S. Senator from Vermont 1974 - present. ---- Gov. Walter Peterson – 81st Governor of New Hampshire 1969 - 1973. ---- Gov. Jesse Ventura – 38th Governor of Minnesota 1999 - 2003. ---- Congressman Ron Paul, MD – 9-term Congressman from Texas, 1979 - 1985, 1997 - present. ---- Congressman Dennis Kucinich – 6-term Congressman from Ohio. Former mayor of Cleveland. ---- Francesco Cossiga – President of Italy (1985 - 1992) and Former Prime Minister. ---- Heikki Kurttila, D.Sc. (Tech.) (Doctor of Technology) – Safety Engineer and Accident Analyst, National Safety Technology Authority (TUKES), Finland.
Walter Mondale vice president, en sån jävla klassisk trudispajas :-)...open..Sånt imponerar inte på CMO,Dippen,Adamo...deras auktoriteter finns på ockuperad mark.
He he, hade inte läst "deras auktoriteter finns på ockuperad mark" när jag skrev "Nästintill ingen senator eller kongressman i USA vågar låta bli att "svära Israel trohetsed".  Och i Israel vågar politikerna inte stå emot de skränigaste några hundra tusen superrasistiska religiösa bosättargalningarna i det ockuperade Palestina, som tror de är Guds utvalda.  Så dessa fundamentalist-galningar styr i princip världen, iallafall USA och Sverige.  Så tji mänskliga rättigheter." [länk]
Nå Dippen.. Vart har du dina namngivna på din sida som du nu så fint nämnde i #75..""Om du anser mig korkad är jag således i gott sällskap, på min sida finns samtliga relevanta nobelpristagare, professorer, journalister, experter och ingenjörer etc, vilka har du på din sida? En ödleman, en bevattnigsexpert, en galen pastor, Dag Nilsson, Leif Erlingsson, Spartacus och diverse antisemiter, dilettanter etc.""
Ang. sionistiska extremister, se vidare "Foliehattar spekulerar om 11 september Leif Erlingsson 2011-07-23 11:25:00 inlägg #2371, [länk]
och efterföljande inlägg samt "Idag är jag nordman till 100%" Leif Erlingsson 2011-07-23 12:00:00 inlägg #22, [länk] och efterföljande inlägg.  (Passar på att länka ihop "trådarna" på detta sätt.  Allt hänger ihop....)
Varför skedde detta inte när orkanen Erin närmade sig New York?:
"Before Hurricane Irene hits, New York planning to shut down transportation system, evacuate areas[länk]   (nydailynews . com)
Vet någon här mer än jag själv vid vilket DATUM orkanen Erin närmade sig New York?
Börjar bli lite hett om mediautrymme och det verkar som att någon håller på att tappar greppet om den ledande rollen. R3VOLUTION RON PAUL
Open, kommer inte ihåg om jag läste i en tidning eller hörde på radion, men häromdagen problematiserade man här i Sverige Tea Party rörelsen; Republikanerna kunde inte vinna mot rörelsens vilja, och den hade ingen ledare.  Tror nu att det kan ha varit en artikel, för en minnesbild kommer upp om att man erkände att rörelsen var sant demokratisk, men samtidigt var detta ett problem.  Har antagligen bläddrat i en tidning under en paus när jag varit på jobb, men sedan sekunden efter lagt tillbaka den.
Leif här är det fortfarande samma visa men borta i America har människor slutat tro på vad medierna säger. Den här mannen kommer att rädda amerikanerna från sitt elände och bygga upp det till det det en gång var America Rising [länk] [länk]
[länk] Open #90, det tycks vara riktigt det du skriver, att man där borta har slutat tro på medierna.  Detta är dubbelt.  För enligt min förståelse så är det huvudsakligen mediernas kontroll av massmedvetandet som har fixerat vår nuvarande verklighet.  När den kontrollen brister så blir allt flytande, alla möjligheter öppnas.  Men vi måste säga adjö till vår gamla verklighet, för den kommer aldrig igen.
Leif den gamla verkligheten är redan borta och den nya eran är här. Informationskriget är utbrett i den mån att makterna har börjat förstå att de håller på att förlora informationskriget. Jag kan äntligen säga att det börjar vankas ljus i änden av dem långa möka tunneln som haft skamgrepp över oss. 9/11 Heroes Not Welcome at Ground Zero [länk]
Open, jag är en försiktig "general".  "Fienden" kan ha många back-up planer.  Som fake aliens, egna UFO:s, Blue Beam Technology & hela baderutten.  Controlled "Disclosure", se vidare  
"När "Husbonden" efter den första vågens flopp åter instruerar agenterna i sitt nätverk att försöka skrämma allmogen med grå gubbar med melonskallar och gigantiska solbrillor, suckar de stackars journalister som nu, för andra gången, tvingas piska den här döda hästen för att "väcka" befolkningen inför det förmenta invasionshotet."   Strålande sammanfattning på   [länk]   av vad som sker i svenska propagandablaskor som lika gärna kunnat heta "Hänt i Rymden", "Svensk Ödletidning" eller "UFO-aktuellt".
   -- Kommentar till "Rigiditet om verklighet" Leif Erlingsson 2011-08-26 19:07:00 inlägg #87, [länk] "

Länken var alltså:  [länk]
Leif deras back upp planer är så pass överarbetade att de slutat övertyga människor. Människor nu är intresserade av det som pågår och vad som är bäst för folkets intressen och inte globalisterna och alla multiföretagen. Ändringen kommer men hur kampen ser ut fram tills dess vet vi inte senariot kan ha många olika slut. Ron paul skrämmer hela makteliten och de är verkligen hotade av han. Om han blev skjuten skulle inte förvåna mig ett dugg men eliten vet att utför de den beställningen då börjar det verkliga inbördeskriget police vs the people martiala law mm. Eller så har amerika en ny president 2012 som startar att bygga upp landet igen. Leif jag är inte mycket för ufo forskning och har gärna fötterna på jorden där de hör hemma ;) I slutändan vinner folkets röster och makteliten har förlorat folket och det är självförvållat.
Leif allt pekar åt samma håll så det kan ju inte mer än sluta på ett sätt. måste säga att jag gillar ditt sätt att hitta dessa översättningar om de globala informationskällorna. medans jag går på den hårda fakta och info som många gånger sticker i ögonen på folk.

Tack Open.  Bestämde mig för att det var dags att lägga ut:


Taget ur mail 2010-11-01

Nu till min agenda.  Jag vill vara vara en katalysator och sammankopplare när det gäller att skapa en fungerande civilisation.  Vår nuvarande civilisation i den delen av världen som brukar kallas "världssamfundet" - en grupp hittills rika länder - är så pass dysfunktionell att de flesta övriga länder i världen nu håller på att genomskåda oss.  När dessa länder helt har gjort detta så kommer de därefter helt att ignorera oss.  Exempelvis Malaysia har redan för åratal sedan genomskådat oss, och därför kastat ut IMF, Världsbank, etc.  Problemet är att vi i det vi vill kalla "världssamfundet" leds av idioter som inte själva inser att de är idioter.  Och inte heller vanligt folk inser att de röstar på idioter.  Så den som begriper något blir idiotförklarad av idioter, och kan därför inte göra så mycket inom systemen...

Det är för övrigt detta min djuping-vän har teoretiserat om, varför system blir så dysfunktionella.

Det som händer när resten av världen vänder vår grupp länder ryggen är att våra nuvarande samhällssystem kollapsar.  De behöver någon procents överskott för att fungera.  När det överskottet försvinner kollapsar systemen mycket snabbt.  Det som då återstår är det som kan göras i lokalsamhällena.  Jag har visserligen sedan flera år planerat så gott jag med praktiskt taget obefintliga resurser kan för att förbereda för detta scenario.  Bl.a. är det därför jag ville flytta till Bruzaholm, bort från storstan där jag INTE vill vara när "the shit hits the fan".
Men jag har inte lyckats skapa några samtal på det lokala planet kring detta.
Förståelsen för hur nära randen av avgrunden vi lever saknas.  Det är visserligen begripligt, för hur många människor har en livserfarenhet och bakgrund som sätter dem i stånd att se vad som händer?!

Det jag alltså försöker göra är att koppla ihop människor och idéer som kan "ändra allt".  Att skapa de små perspektivförskjutningar som gör att hur vi ser på själva grundförutsättningarna förändras.  Jag försöker kort sagt ändra allt.  För att detta ska vara möjligt måste jag slaviskt följa och lita på mitt högre jag, genom intuitionen.  Kort sagt det somliga kallar Gud inom dig och åter andra kort och gott kallar Gud.  Märk väl, jag är inte religiös.  Religion är lögn.  Det fanns en lärare som hette Jesus.  Han försökte lära oss öppna oss för ljuset inifrån.
Att vi skulle öppna upp, att vi skulle plocka ned våra blockeringar.
Tyvärr har det han sa vänts till att vi ska låta honom göra jobbet och själva bara dyrka honom.  Medan det han egentligen sa är att det är vi själva som måste öppna oss för ljus och kunskap.  Kunskap, vetenskap.
Verklig kunskap, verklig vetenskap, verklig andlighet, o.s.v..  Jag pratar mycket lite om Jesus, för det är så missförstått, men han ska ha kred. för det han gjorde, så jag ignorerar honom inte.

Fortsätter...
_


Forts. från ovan:

Jag kallar mig "Multidimensionell stigfinnare"  ( [länk] ).  I detta ingår förutom det som står på länken nyss att som Fred Travis på konferensen förra veckan så träffande beskrev det att gå bortom representativt konventionellt tänkande, att gå bortom språket.  Jag kan verkligen tänka bortom konventionella kategorier, men när jag försöker skissa mina tankar så blir det då av naturnödvändighet - liksom när min djupingvän från olika vinklar försöker belysa sin teori - till synes luddigt och icke-konkret.  Ena gången beskriver jag ett perspektiv, nästa gång ett annat.
Lyssnaren tror att jag slumpartat talar om slumpartade ickesammanhängande väsenskilda företeelser.  Att min hjärna är ostrukturerad, att den bara slumpartat spottar ur sig diverse skit.

Inte heller jag har så att säga "hittat de sex raderna programkod som definierar hela fraktalen".  Det är därför de flesta djupingar avfärdar mig som en ostrukturerad tänkare.  De förstår inte vad det är jag försöker göra.  Vilket är något helt nödvändigt, att vara holist, att vara den som anar hur allt hänger ihop och som blir allt bättre på att beskriva det.  Ju bättre det kan beskrivas, ju verkligare blir det.  Så jag är kort sagt en person som skapar ny verklighet.

Fortsätter...
_


Forts. från ovan:

Jag kopplar ihop människor.  Nämnde jag det?  Mäktiga saker sker under ytan.  Väldigt många människor håller ändå på att vakna upp för en mycket större verklighet än den tankelåda där samhället hållit oss fast i puppestadiet i.  Det senare, med fast i puppestadiet, är min djuping-väns term.  Men han har inte mina tentakler bland vanligt folk. Han vet inte att det händer nu.  Puppan håller på att bli fjäril, så att säga.  Och som jag sa till honom i går, "det är en automatisk process".
Han kontrade att denna process på konstlad väg stoppats upp.  Jag svarade att evolutionstrycket nu byggts upp så högt, särskilt bland ungdomen, att det är en ostoppbar process.  Vi blir så att säga fjärilar.  Kanske inte alla, men en god andel av oss kommer att klara omvandlingen.

Märkte du förresten vad jag nyss skrev, min djuping-vän med djupkontakter i eliten vet vad de tänker, men inte vad vanligt folk tänker?  Eliten har tappat kontakten, de kan bara se vad de förväntar sig att finna.  De ser inte vad som sker på ett annat plan, som en annan kod, kanske det "bortom representativt konventionellt tänkande" som Fred Travis på konferensen förra veckan talade om (mina anteckningar).  Märkte du också att jag är en person som bryggar så vitt skilda perspektiv/vinklar?  Jag har alltså fler kontakter som ger mig personlig inblick i elit-tänkande.  Och jag talar MED ALLA.  Verkligen med alla.
Det finns ingen jag är rädd att tala med.  Jag tar in alla perspektiv jag kan ta in.  Men jag har hittills försökt göra det något så när "under radarn", på ett sätt så jag blivit avfärdad som en ofarlig galning.

För vad hela "teaterpjäsen" till sist handlar om så är det en strid på liv och död mellan en livsfientlig och en livsbejakande agenda.  På ena sidan en gradvis inskränkning i mänskligt liv och frihet, och på andra sidan expanderande mänskligt liv och frihet.  Allt som händer kan passas in i den skalan, och förklaringsvärdet är då oerhört mycket bättre än i höger-vänster eller ateist-religiös-skalor.  Jag tror dessutom att ADHD-barnens snabba tankehopp är en del av det evolutionstryck som nu byggts upp för att "förpuppa" oss så att vi så att säga "blir fjärilar".

Min agenda är förstås att vi ska "bli fjärilar", inte att vi ska anpassa oss till den rådande för-förpuppade tillvaron.  För de puppor som inte förpuppas dör snart.  Det är det andra alternativet.

Dessutom tror jag Sverige med sin låga religiositet har en viktig roll i det som nu pågår.  Man kan göra saker här som man inte kan göra t.ex. i Saudi-Arabien eller i Kina.  För trots allt, svenska barn är INTE auktoritetsrädda.  Potentialen här är väldigt stor.  Jag jobbar medvetet med att skänka människor mod.  Fri-mod...  Hehe.  Mod till att bli fri...
_
Texten ovan är nu nyutlagd i tråden "Rigiditet om verklighet[länk] [länk] [länk] [länk]   där den mer passar trådens övriga ämnen, och därför lämpligen bör diskuteras.
Termit historien ska befästas.

Varning.  Den verklighet som här diskuteras ligger ett par varv av desinformation ovanför konsensus verklighet.  Mod och förmåga till självständigt tänkande är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig materialet.

Susan Lindauers alldeles äkta historia ( se länk i den tredje kommentaren nedan ) bidrar till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.
Endast det får inte bli förstått...

När jag lyssnar på Susan Lindauer så rapporterar hon vad hon själv sett och hört, men en sak som hon tydligt markerar är vad hon fått från en vän är bevis för, som hon anser, att de använt Termit för att spränga WTC-byggnaderna.  AHA!, säger jag.  Då har jag hittat den lögn som ska smygas ut genom att man tillåter detta avslöjande:  Termit-historien ska befästas!


Jag har själv bloggat om den större historien om fri energi vid 9-11:
 • http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/  [länk]   eller  http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html  [länk]

 • http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/  [länk]   eller  http://blog.lege.net/?/315-Tio-ar-av-konspiration.html  [länk]
Även på engelska:
 • http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/  [länk]

 • http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-years-of-conspiracy/  [länk]

Fortsätter i påföljande kommentar.
Ett par nyckelcitat från dessa artiklar:
"Dr. Judy Wood vet vilka som vet vem som utförde 9-11, och hon har visat hur vi alla kan ta reda på det" ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/  [länk] )

"Av alla underkontraktörer så är Applied Research Associates (ARA) den som hade flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Ledaren för deras team har gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser.  Det är hans expertisområde."  ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/  [länk]   referens 7, det engelska originalet finns också där, samt i referens 7 av den engelska versionen  http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/  [länk] . )

"Dr. Judy Wood:  "I determined what happened, how it happened - some kind of energy weapon.  And I know those who helped covered it up.  The contractors on the NIST report.  Some of them are familiar with energy weapons.  They develop and manufacture energy weapons.  It was one of them who also have a contract with the US government to know who anywhere is developing such weaponry, any weapon of mass destruction.  Who has developed it.  So not only would they know what weapon it was but they would pretty much know who's weapon it was.  If they know who is developing whatever they would know what the capabilities of various entities.  So that's why I went after them.  But I think it's so important to first figure out what happened.""  ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/  [länk] och http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-years-of-conspiracy/  [länk]   referens 6. )


Fortsätter i påföljande kommentar.
Fortsätter från föregående inlägg.

En observation som Susan Lindauer hjälper oss med -- och notera, jag uppfattar henne som alldeles äkta -- är att, som hon berättar om, hon och många andra "tillgångar" ("assets") upprepade ggr. förbereddes sedan kring år 2000 att New York Manhattan WTC skulle angripas med kapade flygplan.  Hon berättade också att hon varnats för att vara i New York inför 9-11 för att det kanske skulle bli aktuellt med mini-kärnvapen där den dagen.

Alltså hade man planterat föreställningen om flygplan och eventuellt även kärnvapen vid 9-11 i en massa medvetanden i underrättelsevärlden.

Sedan har Susan Lindauer själv i efterhand "köpt" bilden av termit.

Deras handlers vet mer...

När jag förresten lyssnar på Q & A i videon nedan så förstår jag varför jag inte gillar Amy Goodman.  Lyssna, så förstår ni.  Amy var inte intresserad av att få ut Susan Lindauers historia, och den historien är äkta.  Det känner man i hjärtat.  Den är äkta, men trots det eller kanske just därför så bidrar den till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.

Endast det får inte bli förstått...


http://www.youtube.com/watch?v=GxJTwbHdH6k&amp&#x3b;sns=fb  [länk];sns=fb

CIA Asset Susan Lindauer.. Can Now Speaks 10 years after 2001-9-11
Uploaded by pleng72 on Nov 11, 2011

Kommenterade själv denna video på den blogg där jag hittade länken:
Det ligger i tidplanen med en disclosure nu som rycker undan taket för vår nuvarande kulissverklighet, men jag tror att man under tiden har byggt nya kulisser på en helt annan nivå.

Läs även recension av hennes bok "Extreme Prejudice - The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover-Ups of 9/11 and Iraq - The Ultimate Conspiracy to Silence the Truth"  "The smoking gun in this book is its documented evidence that the White House knew full well that 9/11 was coming, and leveraged that event, overlooking the 3,000 murderedhttp://www.phibetaiota.net/?cat=39  [länk] .
Lyssnade på Kalla fakta om wahhabiten som sprängde sig i Stockholm.
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/kalla_fakta?title=kalla_fakta_del_3&videoid=2097097  [länk]

USA:s krigsplaner mot Irak från 1990 talet + New Pearl Harbor + 9/11 nämns i klartext.

Med Susan Lindauer som i klartext sprider att 9/11 var med i de amerikanska planerna redan från år 2000 så är det väl inte så mycket att hymla om längre, att 9/11 var med i planeringen i underrättelsetjänstkretsar i USA.  (Och i d:o kretsar i andra länder, som i Israel - se t.ex. "Dansande Israeler".)

Det är nästan så att man undrar om nästa damoffer blir underrättelsetjänsterna...
Susan Lindauer nu i amerikansk mainstream nyheter.  Jag nämnde ju henne 2011-11-21 13:33 [länk] och 19:30 i flera inlägg ovan, bl.a.:
Lyssnade på Kalla fakta om wahhabiten som sprängde sig i Stockholm.  [... snip ...]  Med Susan Lindauer som i klartext sprider att 9/11 var med i de amerikanska planerna redan från år 2000 så är det väl inte så mycket att hymla om längre, att 9/11 var med i planeringen i underrättelsetjänstkretsar i USA.  (Och i d:o kretsar i andra länder, som i Israel - se t.ex. "Dansande Israeler".)

Det är nästan så att man undrar om nästa damoffer blir underrättelsetjänsterna...

Nu läser jag på WantToKnow.info Email List 2012-02-03 15:09:14 +0100 (online: [länk] ) att New York Times, Washington Post o.s.v. berättar delar av hennes historia, se vidare länken nyss.
Men Leif.... Du håller ju ångan uppe! Jag tycker det är beundransvärt, och dessutom berättigar det till någon sorts pris. Det får bli en kram, och ett befästande av nivå tio, på den namnkunniga skalan. Om dina fynd avseende 911 har jag egentligen inte så mycket att säga. Din faktakontroll lämnar som vanlugt hela peer review-systemet i bakvattnet. Beundran är väl ordet jag söker. Sedan finns det ena massa jag inte förstår. Men du har ju sagt till mig att jag inte skall tro på något, så jag gör inte det. Fast jag tror ju gärna på de där valarna som vibrerade sig upp till en annan medvetandenivå förstås. Och en sak Leif. Jag är faktiskt mycket besviken också. Du skrev hösten 2010, att utomjordingarna skulle ge sig till känna under 2011. Jag har inte sett en enda. :-( Giv mig en adress, så tar jag ett kort, och sedan kränger vi det till Aftonbladet, och köper var sin Aston Martin och bränner gummi med på torget! Vad säger du?
Titta vad som kröp fram.  Det där du påstår jag påstått får du nog belägga.
Hittade vad du nog tänkte på, Leif Erlingsson 2011-02-14 19:36 #1306 i "Foliehattar spekulerar om 11 september" [länk] :
Jag skrev 2010-07-30 ( [länk] ):  "Redan i dag upplever många paradigmstress.  Nästa år kan många befinna sig i paradigmpsykos.  Att kunna stötta och stödja i denna svåra process är raison d'être för "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå"."  Ta kontakt!

Jag skrev "kan många", d.v.s inte säkert, = kanske.  Detta då jag tänkte på slutet av 2011 eller i början till mitten av 2012.

Jag har alltså aldrig tänkt eller skrivit det du påstår att jag påstått.  Kände inte igen det.  Därför min tuffa ton, trots dina förbindliga formuleringar.
Dessutom, jag gör något för det allmänna medvetandet.  Om jag då skulle göra mindre missar på vägen så gör jag ändå mer nytta än alla bromsklossar tillsammans.  Men för att vara en sådan är du ändå den trevligaste sådana här på Sourze, det ska du ha!
Inte så illa ment Leif. Betraktar dina idéer som... Låt oss kalla dem spännande, men väljer som du vet ett annat sätt att betrakta saker och ting på. Och som jag sagt förr: jag har aldrig sett dig skriva något nedsättande om någon meningsmotståndare. Det skall du ha heder av. Tyvärr har jag inte så stort utbyte av att argumentera emt dig isak, givet att igenting kan tas till axiom. Jag har liksom inget att säga då...
Vet inte om jag orkar rota genom alla gamla trådar nu, men jag är tämlgen säker på attbdunskrev det. Kan ha haft att göra med de där kärnvapnen som utomjordingarna desarmerade, någonstans i floran av jordbävningsmaskiner och ogiltig matematik...
Du behöver inte leta igenom alla trådar, jag länkar till kopia på alla mina inlägg från min profil.  Här:
 1. http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/  [länk]
 2. http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20110722/  [länk]
Den första sidan är väldigt lång, men är alla kommentarer av mig.  Den andra också men bara sedan 2011-07-22.

Finns ingen ursäkt för att inte orka leta, och jag censurar inget, inte ens från nu borttagna Sourze-trådar!  Happy hunting!
Kalle Tuntolej, #106, #110:
Peer-review-systemet har slagit fel förr, annars vore jorden platt.
(jag vet att den kommentaren är alldeles för starkt generaliserande, men jag kunde inte låta bli;-)
(Jan Brunnegård: Eftersom jag hade "hela svaret" kunde jag skriva en kort kommentar;-)
Motivet för 9-11 och mycket annat här:

 1. Financial Tyranny:  Defeating the Greatest Cover-Up of All Time  [länk]

 2. Section Two:  The History  [länk]

 3. Section Three:  The Real World  [länk]

 4. Section Four:  The Occult Economy  [länk]

 5. Section Five:  Bretton Woods and the BIS  [länk]

 6. Section Six:  The Ultimate Ponzi Scheme  [länk]

 7. Section Seven:  Comments  [länk]

  All Pages  [länk]

 1. Financial Tyranny:  The Final Sections:  [länk]

 2. Section Eight:  The Interviews  [länk]

 3. Section Nine:  Closing the Doors -- Cease and Desist  [länk]

 4. Section Ten:  Comments  [länk]

  All Pages  [länk]


Jag har en bra konspirationsteori.

Det var CIA som startade 9-11 rörelsen. Detta för att vänstern skall framstå som idioter. Och man har lyckats mycket bra.

Jämför Europeiska Arbetarpartiet som beskylldes för detta på 70 talet.
#115 Det är inte alls troligt eftersom de va 3 federala byggnader som föll. WTC var CIA:s Högkvarter och även den föll 6 timmar senare men det nämns inte ens i media.
#115 Det är inte alls troligt eftersom de va 3 federala byggnader som föll. WTC 7 var CIA:s Högkvarter och även den föll 6 timmar senare men det nämns inte ens i media.
#116 och #117

Förstår inte din logik! På vilket sätt motsäger det min konspirationsteori?
#118 Jag tror bara inte på den. Väljer du att ro på det så gör det, det är din ensak. Vem säger ätt det är CIA som har skapat dem?
#119

Jag skrev aldrig att jag tror på min konspirationsteori. Det är lite ironi.

Den "officiella" 9-11 konspirationsteorin om att Amerikanarna eller Judarna sprängde WTC genom att placera ut sprängladdningar i förväg är så otroligt stollig så att jag har svårt att förstå att det finns folk som tror på det. Det känns nästan pinsamt att höra den.

Jag tycker faktiskt att min teori inte alls är orimlig. Och det verkar som om det får önskad effekt.
Peter, kom med nått nytt.  Det är standard att skapa såväl tes som antites, och kontrollera båda, för att få koll på oppositionen.  Dessutom har jag själv i flera år påstått samma sak ang. den så kallade sanningsrörelsen, se trådarna här på Sourze.  Själv tillhör jag inte denna rörelse eftersom den inte är intresserad av sanningen om vad som verkligen hände.  [länk] .
Psy-OPen 911s anatomi, några punkter.

 1. Man sa på alla sätt till oss att titta på flygplan som flög in i byggnader, bilderna sändes om och om och om och.... igen.

 2. Media visade sällan själva kollapserna.

 3. Nära total mediebackout även i New York om orkanen Erin några kilometer ut i havet samma morgon, inte ens flygvärdinnor som flög samma morgon visste om den.

 4. Ingen kommenterade hur de två motsatt roterande vädersystemen högtrycket från Mellanvästern med det vackra vädret och lågtrycket Erin möttes 10:00 lokal tid strax utanför Manhattan.  Det är känt att märkliga fälteffekter kan uppstå under sådana villkor.

 5. Först ansågs ingen utredning behövas.

 6. Utredningen gavs i uppdrag att förklara hur terrorister i flygplan orsakat detta.  D.v.s. inget öppet och fritt sanningssökande fick förekomma.  Inga andra orsaker fick undersökas.  Även utredarna själva har protesterat mot detta.

 7. Presidenten har sagt att historien om terroristerna i flygplan som orsak inte får ifrågasättas.

 8. Stämning för vetenskapligt bedrägeri mot utredarna av byggnad sjus kollaps las rättsvridrigt ned.  Givetvis helt tyst i media.

 9. Helt tyst i media om att ledaren för undersökningen av byggnad sjus kollaps tidigare gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser och att bolaget han och många utredare jobbade för på sin hemsida visat upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna före 9-11.

 10. Helt tyst i media om att såväl Nicola Tesla som i modern tid upprepat av John Hutchinson kunnat skapa de märkliga effekter i material som bevisen från 9-11 uppvisar.  Och detta just med interfererande fälteffekter, som man också kan få i samband med roterande vädersystem som det var den där dagen.

 11. Och förstås konsekvent idiotförklaring av alla som inte nöjer sig med "husbondens röst" i frågan.  Det är möjligt att många faktiskt anser att man är dum i huvudet om man inte okritisk följer ledare.  Men då kan de faktiskt tala klartext, och inte påstå att man i sak har fel!

Det skulle inte vara svårt att göra en bra artikel av detta, men jag tycker att detta räcker gott att grunna på.Se även diskussiontrådarna "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" och "Tio år av konspiration" i dag,  [länk][länk]  samt "Med "error" och flimrande blick[länk] .
Se även Kristoffer Hells utmärkta text ang. desinformatören Niels Harrit,  [länk] .  Texten är en bra introduktion till Dr. Judy Woods arbete.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .