Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Tio år av konspiration

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Tio_ar_av_konspiration/Sourze_style.html .
"John Lamb Lash menar att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan." Och så menar även jag. 9/11 är större än att endast skaffa förevändningar till att angripa och ta makt över hela arab- och perservärlden. 9/11 är dessutom och framförallt en statskupp som gäller hela västvärlden.

Skräck blockerar tankeförmågan hos människor. Beskrivningar av stockholmssyndromet visar hur den psykologiska grunden för detta ser ut.

9/11 är ett gigantiskt stockholmssyndrom där majoriteten västerlänningar tyr sig till de kriminella mördarna därför att de är övertygade om att ingen kan utmana Vilddjuret (se Uppenbarelseboken) och undkomma med livet i behåll.

Vi lever nu i tiden då Djävulen får all makt. Bara de som helt överlämnar sig själva till den kommande dimensionen, vilken kan benämnas jesus, har psykiskt sett råd att se sanningen. Övriga klamrar sig alltmer förtvivlat fast vid det som redan är dödsdömt, och var främsta måttstock heter pengar.
Det finns en glänta djupt inne i skogen som bara kan upptäckas av dem som gått vilse. Därför Thomas, är det gott att läsa din kommentar. Jag hoppas att även du hittar dit.
Leif, bra och intressant artikel och den lyfter en viktig fråga; vad betyder 9/11 för oss och vad var den ursprungliga innebörden?
Har inte lyssnat/tittat igen allt referensmtrl ännu så uppföljning kommer.

Dag, "Vi lever nu i tiden då Djävulen får all makt" skriver du. Vad sägs om att alla vi andra, som inte har makt mer än över oss själva redefinierar vad makt innebär och på så sätt vänder på skutan? Om vi tar bort eller ändrar innebörden i ordet makt och på så sätt tar bort dess styrka, så faller djävulen. Som att vända på en mätsticka och säga att 1cm är längre än 200cm och helt plötsligt blir de dvärgarna de längsta av oss alla.
När vi finner något inombords som gör att rädsla inte längre förmår blockera vår tankeförmåga, då blir det som du säger, Spartacus.

Verklig frihet är frihet från rädsla. Orädda människor har djävulen och hans handgångna inom bank- och militärsystemen ingen möjlighet att styra. Det djävulska har noll makt över människor som vilar i Livet och hämtar sin näring där. Mörkret kan aldrig överglänsa ljuset, bara skrämma det till att släcka sig själv, så länge skräcken består.
#6 Bla bla bla bla ta en promenad istället för att sitta framför datorn och spy ut trams och flum
Där blev du allt träffad, du som inte ens vågar framträda med ditt namn. Jag känner igen det ynkliga när jag ser det. En jante förnekar sig aldrig - det inte jag kan nå skall ingen annan heller få. Lyd ditt eget råd Jante - "ta en promenad istället för att sitta framför datorn och spy ut trams och flum"!
Kan varmt rekommendera Architects & Engineers for 911 truth´s nya dokumentär "Explosive Evidence" [länk]
Jag ska titta på A & E dokumentären.  Men Dr. Judy Wood bevisar att det inte kan ha förekommit några mer omfattande sprängningar i WTC-tornen.  Inte minst för att det då skulle ha blivit en seismisk chock av betydligt större magnitud än den lilla "fis" (mitt ordval) som det blev.  Tornen stod ju direkt på urberg.  Ändå genererade deras förstörelse betydligt MINDRE seismiska utslag än sprängningen av den betydligt mindre och lägre The Seattle Kingdom, som INTE stod på urberg.  Det finns heller inget sätt som sprängmedel skulle kunnat upplösa stål, aluminium och rubbet till damm som flöt iväg över de närmsta kvadratkilometrarna.  Något annat än sprängning var verksamt den 11 september.
#10 Leif, det enda stål jag känner till som upplöstes och eventuellt blev till sfäriskt järn var armeringsjärn och formplåt. Det mesta av aluminiumbeklädnaden kom ner i stora bitar.

Eftersom tornen togs ner uppifrån så behövdes inga enorma laddningar. En sprängningssekvens uppifrån och ner med tusentals mindre laddningar ger troligen mindre seismiska utslag än några få laddningar med samma sammanlagda effekt.

Hutchison effect som förklaring till vad som tog ner tornen är alldeles för svårsmält för mig. Finns någon verklig fullskalig demonstration av denna hutchison effect?

Finns någon verklig fullskalig demonstration av denna Hutchison Effect?

- Ja, i New York den 11 September 2001.  Det finns bilder tagna på vad som är kvar av WTC 1 och 2 INNAN WTC 7 försvunnit, som visar att materialet i byggnaderna redan då "fraktats bort".  Och många fler bevis.  Läs Judys bok.  Själv har jag sett olika filmer på Johns experiment.  Många journalister har ju besökt honom genom åren - sedan långt före 11 september 2001.  Det handlar bara om att kunna uppfatta vad som hela tiden funnits rakt framför oss.
Jag har också sett filmer där en man mixtrar med båtar i ett tvättkar och gör små gnistor. Finns det inga mellanting mellan detta helt kraftlösa och sprängningarna av Tvillingtornen?
Typ sprängning av en bil.
Nu var det ju en hel del just bilar som blev "toast" denna dag fast de var längre bort än WTC-7.  Men om det nödvändigtvis ska ha skett på en annan dag än just den 11 september 2001 så har du ju dels kallsmältning av metall som även ryska forskare rapporteras ha laborerat med samt leviterande kanonkulor och diverse sammanfogningar av udda materialkonfigurationer i John Hutchisons labb - sånt som i naturen annars bara setts i samband med orkaner.  Rekommenderar kapitel 17 i Woods bok, "The Tesla-Hutchinson Effect" där tabell 15 listar 22 karakteristika som är gemensamma för the Hutchinson Effect och återstoderna av WTC.  Som hon skriver, detta är ingen ny teknologi utan en gammal som John Hutchison återupptäckt och utvecklat efter att han år 1979 upptäckte denna uppsättning fenomen medan han försökte studera Nicola Teslas longitudnella vågor samt andras arbeten, såsom Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe och Martin L. Perl.

Allvarligt talat Dag, kan du föreställa dig att det finns hemligstämplade kunskaper?  Om du kan föreställa dig det, kan du föreställa dig att en person som aldrig har skrivit på någon överenskommelse om att hålla sådana hemligheter själv kan råka återupptäcka hemligheterna?  Och om du även kan föreställa dig det, kan du föreställa dig att han eller hon då inte kan patentera sin upptäckt?  Det går t.ex. inte i USA att patentera maskiner med en verkningsgrad över ett visst procenttal.  Samtidigt som det finns över 5000 hemligstämplade patent.  Antagligen vill man inte ha alltför många dubblett-patent bland de hemliga...  Och till sist, kan du föreställa dig att Ny Teknik själva varit med och studerat en annan s.k. fri energi teknologi, och skrivit en artikelserie om det?  Det sista tycker jag själv är det mest fantastiska i alltihop.  För det tyder på att hemlighetsfanatismen inte längre är så fast.
Klart att det finns kunskaper som är hemligstämplade. Men detta konstaterande innebär inte att alla fantastiska påståenden om allt mellan evighetsmaskiner till "fri energi" är sanna men hemligstämplade.

Jag ger mig in i denna debatt därför att jag anser att idéer om "fri energi" avleder uppmärksamheten från det som faktiskt sker.

Om "fri energi" skulle vara ett faktum då kan vi kasta bort allt vetande inom naturvetenskaperna. Då kan vi lägga oss platta inför andevärlden och mena att det är ingen idé att fråga - Var, När, Hur, Vem och Varför. Det materiella är ändå bara synvillor. Vi befinner oss redan i Swedenborgs dödsrike där allt kan skapas med tanken.

I min värld är en sten en sten och en fågel en fågel. Och jag klarar inte av att leva utan den förankringen i materien. Min andlighet är bara möjlig med både antenn och jord.

De bilar som brändes ur på de mest egendomliga sätt tror jag kom i kontakt med kraftigt joniserade gaser som liknade pyroklastiska flöden från vulkaner. Joniseringen sökte urladdning och minusjordade bilar med sina blyackumulatorer är tänkbara föremål.

Det finns avancerad militär teknik att skapa kraftiga elektriska urladdningar med vanlig icke fri energi. Jag tycker inte det är konstruktivt att mystifiera händelseförlopp, som psykologiskt sett är oerhört svåra att ta till sig, genom att mixtra med naturlagarna. Tvärtom menar jag att det är nu vi behöver dem mer än någonsin. Skräck motverkas bäst genom ett stabilt vetande grundat på beprövad erfarenhet. Förvilla barnets ögon och du tar makten ifrån det. Här på Jorden existerar ingen "fri energi" annat än i fantasiernas drömvärldar. För en gångs skull är jag 100% säker.
Dag, själv följer jag bevisen.  Let the chips fall where they may!  Jag vill veta vad som är sanning, oavsett vad sanningen visar sig vara.
Är du då säker på att du är i stånd att veta sanningen - oavsett vad den visar sig vara?
Dag, man kan aldrig veta att man är i stånd att veta sanningen.  Det har t.ex. tagit många år av studier innan jag känslomässigt har kunnat acceptera det jag i dag förstår, och all min erfarenhet talar för att jag kommer att acceptera mer senare.  Men det vet jag, och därtill av egen erfarenhet, att när man är 100% säker, då är det något som är lurt.  Därför är jag hellre öppen för att jag kan ta emot mer senare.
Ta förresten Nicola Teslas lärare... de "visste" att fri energi inte kunde vara sann, därför blev Nicola Tesla hemma i Jugoslavien utkastad från Jugoslaviens bästa tekniska skola för att han hävdade att han kunde bygga en generator som kunde utvinna elektrisk kraft ur rinnande vatten.  För, hävdade man, det skulle ju vara en evighetsmaskin.  (Patrick G. Bailey, Ph. D., Vice President, Institute for New Energy, "Other Voices:  A Summary of Research Not Present"  [länk] .  Presented at the Second International Symposium on New Energy (2nd ISNE), May 12-15, 1994, Denver, CO, USA.)  Jag kommenterade det 2008-08-16 i "Vetenskaplig fundamentalism[länk] .  Jag berättade där även:

Senare, i USA, skapade Nicola Tesla växelströmmen och vattenkraft, som vi i dag accepterar trots att vi inte betalar för energin från det strömmande vattnet.  I dag menar vi med begreppet "Fri energi" inte ens solkraft, trots att vi inte betalar för solljuset.  Och inte heller vindkraft, trots att vi inte betalar för vinden.  Och inte heller vågkraft, trots att vi inte betalar för vågorna.  O.s.v..  Begreppet "Fri energi" flyttas alltså hela tiden till strax bortom vad våra hämningar säger inte kan vara möjligt.  I denna mening skulle man kunna säga att "Fri energi" alltid kommer att vara omöjlig, då det alltid skulle innebära någon energiform strax bortom vad vi för tillfället riktigt kan acceptera som möjlig.

Vi lever verkligen i den mörka tiden, men det ljusnar snabbt nu!
Leif, att utvinna kraft ur rinnande vatten skedde flera hundra år före Tesla. Principen för elgenerator var beskriven innan Tesla föddes. Vattenkraft kan väl inte kallas "fri energi" bara för att Solen inte tar betalt för sin värme?

Jag är 100% säker på att energi bara kan omvandlas och inte kan uppstå ur ingenting. Jag kan heller inte finna att Nikola Tesla själv hade sådana funderingar. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att Tornen förstördes av metoder med ursprung i Teslas tankegångar och uppfinningar. Att fenomen jämförbara med klotblixtar förekom tror jag på. Att det kan ha varit högfrekvent växelström som sprängde bort brandskyddet från alla stålbalkar kan jag väl tänka mig.

Att det kan finnas en apparat för framställning av enorma elektriska energimängder som även den bygger på Teslas tankegångar kan jag tänka mig. Men att mena att energin skulle framställas fritt ur intet är att stiga in i själva skapelseberättelsen.

Var kan man läsa att Tesla talade om "fri energi"?
Utan speciell anledning kan jag påpeka att ovanstående knasigheter inte på minsta vis är antisemitiska. (Eftersom vissa har påskinit att om någon påstår något 0m 9/11 som jag inte håller med om, så anklagar jag dem genast för antisemtism). För att parafrasera Dag, de flesta knäppskallar är inte antisemiter och de flesta antisemiter är inte knäppskallar, (iaf inte av ovanstående kaliber). Ett betydande överlapp finns emellertid..
Nå Dag #20 [länk] , historien om Teslas professorer handlar ju om hur människor tänker, inte om vad som eventuellt redan var upptäckt någonannastans.

Jag tror det föreligger ett missförstånd om innebörden i begreppet "Fri Energi".  Det är ett populärbegrepp som innebär att energin är tillgänglig varifrån som helst i universum.  Men ingen har påstått att den uppstår ur ingenting.  Däremot är som diskussionerna om mörk energi och materia etc visar åsikterna om vad som är ingenting högst varierande.  Det är självklart så att så kallad fri energi ingår i ett större system, där vi med nuvarande förståelse inte förmår uppfatta hela systemet.  Därför ter det sig som "magi", men det beror alltså bara på att vi bara ser delar av detta system.  Det är i perception vi brister, helt enkelt.  Däremot har du förstås rätt i att detta ämne anknyter till "själva skapelseberättelsen".  Iallafall den fysiska.  Läs härvid t.ex. den engelska uppfinnaren med många patent inom energi Ph.D. Harold Aspden, "CREATION - The Physical Truth".  Det är en teori byggd på experiment om hur materia blir till ur etern.  Och därmed även teorin bakom hans egen fri energi uppfinning, som han faktiskt har patent på.

Tesla labbade med longitudnella vågor varmed han i praktiska experiment över långa avstånd överförde energi till energiförbrukare.  Och med resonans, höga spänningar och höga frekvenser.  Alla vanliga komponenter i så kallad fri energi forskning.  Om man som Tesla labbade med att utan förluster och oavsett avstånd överföra energi, då finns inga brister för universum är ju fullt av energi vare sig vi vill låtsas om etern eller inte.  Tesla skissade på detta i många av hans publikationer.  Några axplock från [länk] :
100.  "Tremendous New Power Soon to be Unleashed", by Carol Bird for Kansas City Journal-Post (Sep 10, 1933) [länk]
101.  "Tesla Harness Cosmic Energy", Philadelphia Public Ledger (Nov 2, 1933) [länk]
108.  "Tesla On Power Development and Future Marvels," New York World Telegram (Jul 24, 1934) [länk]
#21 Vilken tur att du finns CMO, så att dina billochbullvänner inte ska kunna få för sig saker. Jag förstår dig väl din oro. Lita aldrig på att sådana typer, om de tillåts tänka själva, kommer fram till rätt inställning.
#22 Leif - "Jag tror det föreligger ett missförstånd om innebörden i begreppet "Fri Energi""

Jag trodde faktiskt du talade om energi ur intet. Typ en evighetsmaskin man skulle kunna ta mer kraft ur än man behöver tillföra. Oavsett om energin är bunden i mörk materia eller är mörk energi, så är det ändå energi som är bunden i detta något. Att den skulle kunna lockas över till våra dimensioner och göras nyttig här gör i så fall att det verkar som fri energi utan att vara det.
"energi ur intet" skriker "vänner av ordning" mot dem som vill locka över energi vi inte kan uppfatta till där vi kan uppfatta den, likadant som samma sorts folk ropar "trudis" mot envar som intuitivt förstår att det finns dolda mönster i det som till synes är kaos.  En och annan uppfinnare kan säkert själv ha trott sig plocka fram "energi ur intet" och därmed bidragit till denna bild, för det är ju hur det ser ut.  Fasta trossatser är motsatsen till detta intuitiva anande.  Detta anande liknar mer spårandet av de "deep events" Peter Dale Scott talar om.
#25 Är vi då överens om att den energi du far efter inte är mer fri än vindens rörelseenergi när de blåser. Varje seglare vet vad vind gör men inte alla vet hur och varför. Att det är Solens värme som skapar vind behöver man inte veta för att segla.

Att den materiella dimension vi lever i är ett specialfall som existensform är jag övertygad om. Jämför med att det bildas kolsyrebubblor i en läsk när trycket hastigt sjunker. Bubblorna är en mycket liten del av läsken. Jag tror att våra galaxer är sådana bubblor av lägre frekvens i en mycket större rymd av högre frekvens.

Materiafrekvensen kommer att upplösas i det som symboliskt kallas syndafloden. Endast de som förberett Arken kan följa med.

Nu får hylikerna, som är våra trogna belackare, något nytt att gotta sig åt.
Dag! Jag tror vare sig jag, CMO eller någon av de andra "rädda" människor som huserar på detta forum egentligen är era belackare. Tvärtom! Ni är jätteroliga, annars hade jag inte hängt här. Det finns mängder med andra forum där folk sitter o filosoferar om konspirationsterorier, och om elaka kapitalister som sprängde tornen. Det tråkiga med dem är att de är så bundna i sin tankevärld. De hålelr sig till fysiska lagar, och även om de är helt urspårade i såväl slutsatser som faktainhämtning, så förösker de hävda att de står på vetenskaplig grund.

Du o Leif och några övriga, har inget av detta. Ni är fria själar! Därför kan jag konstatera att jag inte alls har något emot er! Ni är roliga, och Leif är diamanten bland pärlor!
Dag! Jag tror vare sig jag, CMO eller någon av de andra "rädda" människor som huserar på detta forum egentligen är era belackare. Tvärtom! Ni är jätteroliga, annars hade jag inte hängt här. Det finns mängder med andra forum där folk sitter o filosoferar om konspirationsterorier, och om elaka kapitalister som sprängde tornen. Det tråkiga med dem är att de är så bundna i sin tankevärld. De hålelr sig till fysiska lagar, och även om de är helt urspårade i såväl slutsatser som faktainhämtning, så förösker de hävda att de står på vetenskaplig grund.

Du o Leif och några övriga, har inget av detta. Ni är fria själar! Därför kan jag konstatera att jag inte alls har något emot er! Ni är roliga, och Leif är diamanten bland pärlor!
#29 :)) Jag tror Kalles hyllningar är mer effektiva än CMO:s sakliga kritik.
#30 Vi kompletterar varandra och kör lite "good cop/bad cop" för att bryta ner dem. ;-)

Dag #27 [länk] , själv ser jag 3D materia som ett slags interferens- och stående våg- fenomen, som en effekt från den mer verkliga verkligheten men den verklighet vi inte kan uppfatta eftersom våra sinnesorgan också är skapade av dessa interferens- och stående våg- fenomen.  Redan E. T. Whittaker i Cambridge var i sina papper 1903 och 1904 detta på spåren, och T. E. Bearden har sedan några årtionden i olika Intelligence Briefings för den amerikanska militären och i böcker som "Fer-de-Lance" (1:a utgåvan 1986) [länk] och i olika papper [länk] (en artikel baserad just på E. T. Whittakers båda papper om att direkt jobba med den verkliga verkligheten, med "the ambient potential of the vacuum"), samt i böcker som "Gravitobiology" (1991), en bok jag gjort en slags synopsis av på min engelska blogg 2009-04-05: [länk] ,  visat hur man alltså kan jobba ingenjörsmässigt med den verkliga verkligheten, ur vilken vår uppfattade verklighet är en projektion.

Alltså visste USA när man på Manhattan såg spår av interferens i mönstren för hur bilar och annat på olika gator i kvarteren kring WTC skadats eller inte alls skadats det Dr. Judy Wood som den expert på optiska metoder för att forska på spänningar i material hon är också uppfattat, att det rör sig om ett interferensfenomen.  Detta säger sunt förnuft.  Sunt förnuft säger också att Thomas E. Bearden förstår detta, och det faktum att han inte har kommenterat det säger att han han är belagd med munkavle, att detta är en amerikansk statshemlighet.  Det behövs inget geni för att räkna ut detta.  Inte ens ett snille.  Kanske rentav Per W redan förstår detta.  Definitivt att de regeringar USA litar på förstår detta.

Men du och jag måste ju inte spela med i elakt spel.  Vi kan kalla en spade för en spade, och en förtryckare för en förtryckare, och vi kan se att USA rimligen befinner sig i en utpressarsituation.  Och vi kan fundera på hur detta relaterar till den nivå som spelar schack med länder, se min kommentar i den senaste (?) Michael Delavante tråden, [länk] .

Den som ser får leva!

PS:  Jag har länge undrat om Kalle Tuntolej är så positiv för att han också vill att sanningen ska komma fram.  Nästan alla människor är inspärrade i mentala fängelser, de enda fängelser som kan hålla våra andar fångna.  Jag håller på att bryta mig ut ur mitt fängelse!
#32 Citat: " Kanske rentav Per W redan förstår detta."
Självklart, interferens- och stående vågfenomen är hemmaplan för mig.
#32 Leif, jag är rädd att jag blir stående lika oförstående som Per W inför att se livet som ett slags ståendevågfenomen. :-)

Jag vet vad interferens mellan vågor är och stående våg kan jag också beskriva. Menar du att hela vårt solsystem eller hela synliga Universum kan vara en stående våg gestaltad i en form som vi upplever som materia? Kan det då röra sig om gravitationsvågor som finns i mörk materia mörk energi och som interfererar på ett sätt som när som helst kan komma att ändras? En ny Himmel och en ny Jord som uppstår när denna som vi är av och i förstörs? En frekvensförskjutning hos någon av vågorna - kanske alla?

Att det finns olika verkligheter är ju uppenbart, men inte att den ena verkligheten skulle vara verkligare än någon annan. Delens verklighet är lika verklig som helhetens och omvänt. Helheten kan aldrig förstå vad det är att vara del annat än genom att bli del. Men då är den ingen helhet längre. Typ "Fader förlåt dem ty de veta icke vad de göra". Som del förstod Jesus det Fadern - helheten - inte kunde förstå.

Pratar vi alls i samma frekvensområde nu?

Det enda mentala fängelse jag känner till heter - upplevd rädsla som är bortträngd från medvetandet. För varje sådant skräckminne som medvetandegörs och välkomnas att finnas och inte åter bortträngs, minskar det mentala fängelsets förmåga att fängsla.

Mitt mål är inte allvetande men att fullt ut bli mig och inte längre jag. Jag vill fullt ut bli vad Livet vill med mig. Inte till någon del vad jag vill.
Dag #34 [länk] , tänk på dina kolsyrebubblor.  Alla ord och alla modeller är just ord och modeller för att försöka förstå lite mer, det är inte "den slutgiltiga sanningen" ©.  Men som nämndes i mina utdrag ur "Gravitobiology" (1991) (se [länk] "... This tells us that the virtual state itself is ordered by Whittaker structured-potential methods.") så tar det inte slut vid den nivå jag ovan kallade "den verkliga verkligheten".  Det fortsätter även där.  Tills vi når "The Source". :)

Men visst är det många som i dag talar om "En ny Himmel och en ny Jord".  Det sägs att vår jord nu vill stiga upp ur dessa nuvarande låga frekvenser - upp ur rädsloenergier, till kärleksenergier - och att vi alla måste följa med eller också får vi ta vårt pick och pack och dra.  Väljer vi att dra får vi antingen lifta med någon som har utvecklat teknologi för det enligt t.ex. James Clerk Maxwells ursprungliga 'quaternion theory' - en förenad fältteori som redan 1873 förenade gravitation och elektromagnetism vilket därmed gav vetenskaplig grund för antigravitationsfarkoster ("UFOs") o.s.v..  Eller också får vi dö och återinkarnera på en annan sådan planet med låga frekvenser.

Vill vi hellre leva i ovillkorlig kärlek så får vi bearbeta en massa känslomässigt bagage.  Allt måste upp.  Allt förlåtas.  Vi lever ju i uppenbarelsens tid.

Med glimten i ögat, från Leif Erlingsson, privatpraktiserande filosof, holistisk detektiv, och tillika "Leif 'Tankebrytare' Kokopelli".  Skämtar jag eller menar jag allvar?  Välj själv, det är du som väljer!  :)  Men glöm inte, vi leker alla en lek i den gudomliga komedin.
PS:  Som virvlar i vattendrag etc visar så kan dynamiska fenomen vara förvånansvärt "statiska".  Det finns tröghet.  Verkligheten förändras inte för att någon viftar på en solfjäder, det finns en rejäl tröghet.  Vi uppfattar denna tröghet bl.a. som materia, som ju inte försvinner hursomhelst.  (Men om man i exakt motfas bortforslar denna energi, vilket kräver avsevärd kontroll över förloppet, då kan man förstås utsläcka materien, så som också skedde i New York 2001-09-11.)
Svarade förresten inte på
"Delens verklighet är lika verklig som helhetens och omvänt.  Helheten kan aldrig förstå vad det är att vara del annat än genom att bli del.  Men då är den ingen helhet längre.  Typ "Fader förlåt dem ty de veta icke vad de göra".  Som del förstod Jesus det Fadern - helheten - inte kunde förstå."
  - Vilket förstås är en helt riktig observation, och helheten / källan / "The Source" behöver ju våra perspektiv för att förstå mer.
Leif, inlägg 35. Har du läst Liftarens Guide till galaxen? Jag menar "holistisk detektiv". ;-)
Denna kommentar nyss i annan tråd kompletterar artikeln "Tio år av konspiration":

[länk]


Satte ihop en särskild sida med kompletterande information kring f.f.a. energi coverupen och PsyOpen men även med kopplingarna till ekonomi, utgående från mina egna kommentarer på Sourze den senaste dryga veckan:  [länk]
Spartacus70 2011-09-27 18:09 #9 [länk] ,  börjar lyssna.  Redan i inledningen säger flera röster och sedan även Richard Gage, grundare av Architects & Engineers for 9/11 Truth att de kräver en ny undersökning p.g.a. NISTs fusk.  Då kunde de ju stöttat "Re: Requests for Correction per Section 515 of Public Law 106-554", March 16, 2007, by Dr. Judy Wood, to NIST.  Istället hjälptes hela s.k. 9/11 Truth åt att "stöta kniven i ryggen" på hennes arbete.  Domstolen låtsade att hon stod för någon sprängningsteori, och hennes rättsfall avskrevs.  Men brett stöd hade de kanske inte helt sonika vågat sopa hennes fall under mattan, och hon hade TVINGAT fram de som visste vilka som kunde ha utfört 9-11 att vittna!

Nu ska jag fortsätta lyssna.  ( [länk] .)
45/ Mycket intressanta länkar Erlingsson - även om inte intresset från omvärlden verkade vara överväldigande! Jag noterade att det var noll kommentarer på de tre första uppropen, men att man i Finland var lite piggare. Där hade "Dr Rob Rob" avgivit ett utlåtande som även besvarades av "Stranger in a strange world". Det var uppmuntrande med dessa två komentarer men uppenbarligen rör det sig inte om någon massrörelse. Vad gör du själv den 15 oktober? Skall du gå ut och demonstrera eller nöjer du dig med att sitta hemma vid datorn och filosofera?
Nu bor ju "Stranger in a Strange Land" verkligen i ett underligt land.  Sverige nämligen.  Jag kanske går och talar med mina grannar om vad som pågår.  Vet du om det är något planerat i Växjö eller i Jönköping?  Har inget hört.
PS:  Ockupationsrörelsen har ju i veckor ockuperat Wall Street, och nu även tagit till Freedom Plaza i Washington, D.C..  Här deras krav:
 • Beskatta de rika och företagen
 • Avsluta krigen, ta hem trupperna, kapa militärutgifter
 • Behåll det sociala skyddsnätet, stärk "Social Security" och instifta allmän sjukvård för alla
 • Sluta med företagsvälfärd för oljebolag och andra storföretagsintressen
 • Övergå till en ren energi ekonomi, reversera miljöförstöringen
 • Skydda arbetares rättigheter inklusive rätt att förhandla kollektivt, skapa arbeten och höj löner
 • Få bort pengarna från politiken [Översättarens förklaring:  I USA är det i dag pengarna som avgör vem som blir valbar -- Leif Erlingsson]
Källa:  RootsAction, David Swanson, Thu, 6 Oct 2011 16:36:00 -0400 (EDT) (email), ärenderad:  "'Occupy' Protesters Now in DC".
Från NationofChange fick jag i går Thu, 6 Oct 2011 20:56:32 -0400 (EDT) en annan rapport och analys, ärenderad "An Oligarchy's Worst Nightmare", där det i min översättning bl.a. rapporteras att "företaget staten är vettskrämt.  Varje försök att undertrycka och förstöra rörelsen har misslyckats"    "Brutaliteten hos deras poliser och deras medias bedrägerier och inkompetens är nu helt öppen [länk] ,  naken och anskrämlig inför en befolkning som är alltmer chockad, ursinnig, och motiverad till att gå till aktiv handling.    De försöker att provocera till våld men folket vägrat ta betet utan kämpar tillbaka med det fredliga motståndets vapen och medborgarjournalism"    "De kan inte gå på rörelsens ledare för de existerar inte.    De kan inte smutskasta organisationen bakom rörelsen för det finns ingen ansvarig organisation.    De kan inte förhindra finansieringen av rörelsen för den kommer från alltför många olika källor och rörelsen kräver mycket litet mer än det essentiella för att frodas."    Som det också står, etablissemangets enda hopp är att folk tappar intresset.
49-50/ Det är ju krav som många säkerligen sympatiserar med. Nej, jag har inte hört någonting om den här rörelsen förrän du skrev om den. Så man är nog relativt dålig på marknadsföring.
Folksjälen sysslar inte med marknadsföring.  Detta kommer ur folkdjupet.  Lyssna inåt!
Eller, man sysslar med medborgarjournalism.  Och det finns det som svampar ur jorden.  Ignorera maktens media och läs medborgarjournalism!!!
När jag jämför skadorna på Alfred P. Murrah byggnaden som förstördes den 19 april 1995 i Oklahoma City så skulle även dessa ha kunnat åstadkommas på liknande sätt som de stora hålen i byggnaderna runt WTC 1 och WTC 2, med någon form av energivapen enligt Dr. Judy Woods analys.  Oklahoma City skulle kunna ha varit en övning och provskjutning.  Även av Psy-OPen, då det i de första TV-sändningarna talades om ett flertal sprängladdningar inne i byggnaden, men detta tystades sedan.  Varför folk givetvis tog för givet att det var en konspiration.
I Duran Duran Planet Earth videon från 1983 finns "The Event" - händelsen kodad:

________________________________________________________________

2:31 in i videon: ___ PLANET EARTH....

________________________________________________________________

2:36 in i videon: ___ PLANET EARTH

________________________________________________________________

2:39 in i videon: ___ THE AREA OF THE SURFACE OF THE EARTH IS 196,937,600 MILES

________________________________________________________________

2:42 in i videon: ___ 247,680 PEOPLE ARE BORN EVERY DAY

________________________________________________________________

2:50 in i videon, blinkar dubbelt: ___ SORT EVENT| ___ EVENT |002 ___ = DOOMSDAY

________________________________________________________________

där "|" är någon sorts symbol som ser ut som en brinnande 1:a.  Och då den upprepas så kan den mycket väl betyda "11".  1002 alltså, som om man "vänder det rätt" (allt i denna världen är "bak-fram"), blir 2001.  Och notera "Sort Event"!  Alltså att denna händelse kommer att sortera vilka som kommer att se och vilka som väljer fortsatt blindhet, vilket är lika med andlig död, och kanske även fysisk.  Videon spelades in av Russell Mulcahy på en ljud-scen vid St John's Wood 1983.

Detta med "DOOMSDAY"...  9-11 startades uppenbarligen en reaktion som av allt att döma ännu ej avstannat.  Visste man verkligen om man någonsin skulle få stopp på processen?  Den molekylära disassociationen tycks alltså ha pågått mycket länge, så sent som 2008 fotograferade Dr. Judy Wood och Andrew Johnson hur man körde in och ut jord från Ground Zero.
Jag skrev [länk] "Detta kommer ur folkdjupet".  Men samtidigt påminns man om George Soros olika kulörta revolutioner.  Och nu sägs han finansiera protesterna.  Kan vara som på andra håll, intressen försöker rida folksjälen.  Få se hur det går.
Kanske hela Ockupera Wall Street grejen är för att vi ska titta bort medan de utlämnar Julian Assange till USA för att han inte begått något brott i Sverige:
[länk]
#49 "Få bort pengarna från politiken [Översättarens förklaring: I USA är det i dag pengarna som avgör vem som blir valbar -- Leif Erlingsson]"

En spridd fördom.

Det finns ett antal miljardärer som bekostat sina egna kampanjer och gjort spektakulära valförluster.

Pengar söker sig till de som är populära och valbara (som Obama).

Socialdemokraterna t.ex. spenderar betydligt mer per potentiell väljare i sina kampanjer än vad som görs i amerikanska val.
Historikern Webster G. Tarpley, Ph.D., skriver om en grupp som tydligen försöker kapa Occupy Wall Street rörelsen, [länk] .
Vill poängtera att mitt inlägg 2011-10-06 21:55 [länk] gjordes med anledning av en signatur "Arne Anka" som 2011-10-07 16:04 postade precis innan (#post10767697):  "Historien håller på att vecklas ut.  Ajdå!!!  [länk] "    Jag vet inte vem som postade detta, det är inte jag, men jag skulle inte ha reagerat som jag reagerat utan detta inlägg och jag vill ha det "till handlingarna" att detta var vad jag reagerade på.

Synd att man måste spara de inlägg man reagerar på, så man kan förklara sin reaktion när de senare är borta.  Men så ligger det till här, spara det du kommenterar!

Ser också att en massa länkar till Russia Today, Fria Tider och NewsVoice tagits bort, men med tanke på att det var duplicerat i många trådar så kan jag förstå det.  Tråkigt bara att "open minded" blev så upprörd att han skrev att han nu lämnar Sourze.  Om det nu var den riktiga "open minded".
RÄTTELSE:  (Något blev fel i klippa-klistra för mig nyss.)

Vill poängtera att mitt inlägg 2011-10-06 21:55 [länk] gjordes med anledning av en signatur "Arne Anka" som 2011-10-06 21:50 postade precis innan (#post10767697):  "Historien håller på att vecklas ut.  Ajdå!!!  [länk] "    Jag vet inte vem som postade detta, det är inte jag, men jag skulle inte ha reagerat som jag reagerat utan detta inlägg och jag vill ha det "till handlingarna" att detta var vad jag reagerade på.

Synd att man måste spara de inlägg man reagerar på, så man kan förklara sin reaktion när de senare är borta.  Men så ligger det till här, spara det du kommenterar!

Ser också att en massa länkar till Russia Today, Fria Tider och NewsVoice tagits bort, men med tanke på att det var duplicerat i många trådar så kan jag förstå det.  Tråkigt bara att "open minded" blev så upprörd att han skrev att han nu lämnar Sourze.  Om det nu var den riktiga "open minded".
NU FATTAR JAG.  Jag reagerade på #post10767632 som postades 2011-10-06 21:50.  Men den togs bort.  2011-10-07 16:04 postade samma signatur exakt samma kommentar på nytt, som nu blev #post10767697.  Jag reagerade alltså INTE på #post10767697 utan på #post10767632, postad 2011-10-06 21:50.

Jag gick till mina olika sparade versioner av diskussiontråden för att reda ut detta.  Sparar ofta för att kunna förstå vad som verkligen pågår...
Det blev nog friatider på newsvoice för "open minded" . Lite mer karaktär fattas här med censur på kuppen.
Har ju tidigare reflekterat att Ockupera Wall Street grejen påminner om George Soros olika kulörta revolutioner, men samtidigt har jag de senaste dagarna upprepat halkat in på tankar om att även verktyg kan hitta på egna saker.  Mitt undermedvetna försöker väl säga något till mig.  Och i dag påmindes jag i epost inkorgen att trots att Engelbrekt var agent för Hansa så lyckades han med det i Europa enastående, att grunda en riksdag med fyra stånd där även bönder fick vara med.  Så, som mailet sa, om det är äkta uppror eller inte, det visar sig.  Och det har inte så mycket att göra med vem som betalar...  DET är värt att tänka på.
Därför postar jag detta från Michael Hopkins här, han jag förut har länkat till:

Date:    Tue, 11 Oct 2011 15:34:24 +0000

I am currently blocked on my blog to put this messe out from occupy Cleveland.  I knew this was coming.  This is one of the old tricks to divide & conquer good movements.

I ask you to pass it around & share with as many of your contacts as would be interested.

Thanks,
Mike

"From Occupy Wall St.:  "The protests have reached the level where paid troublemakers will be sent in to portray the movement as "violent".  If you are at an event and someone starts trying to provoke or suggest a riot or any type of non-peaceful actions such as arson, report them to the police immediately.  They are desperate now to discredit us and the message.  Do not let them win.  Please share this message."

  - [länk]
_
Denna kommentar hör till denna tråd:

Dr. Judy Wood har i "Where Did the Towers Go?  --  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010)  givit den f.n. rimligaste förklaringen av bevisen/evidensen, givet bevisläget.  Den som vill motbevisa henne måste därför förklara bevisen på ett ännu trovärdigare sätt.  Alla de bevis hon förklarat, och fler därtill, för trots att hennes bok är 500 sidor lång och fullsmackad av bevis som inte är särskilt kända, så kommer den att följas upp av ännu en bok där hon förklarar de bevis, den empiri, hon inte haft plats att förklara i den första boken.  Detta med kilometervida mönster med energi-interferens-fenomen har jag t.ex. upprepade gånger nämnt i Sourze-kommentarer, men ingen har fattat vad jag har skrivit och det har inte registrerat hos andra Sourze-debattörer.  Allt är en fråga om perception.  När man väl ser bevisen/evidensen så ligger så att säga svaret i frågan!  (Skrev en gång en artikel på det temat, "Svaret ligger i frågan" :)  [länk] .)
De fysiska bevisen [länk] .
Se särskilt ARAs website som Dr. Judy Wood kopierade innan hon tog med den i påstötningen till NIST om vetenskapligt bedrägeri, [länk] .
"Av alla underkontraktörer så är Applied Research Associates (ARA) den som hade flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Ledaren för deras team har gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser.  Det är hans expertisområde."  Berättar Dr. Wood i ett mail.
Så nu vet vi vilka som vet...
Påminner mig om hur Vinnova här i Sverige såg till att Estoniautredningen inte kom nära sanningen om Estonia.  Finns antagligen fler kopplingar...  Om man börjar nysta i hemlig rysk fysik & teknologi, samt smuggling av densamma.  Även här kommer Israel in i bilden genom att denna fysik tycks ha kommit via Israel till USA.  Det gick inte raka vägen p.g.a. vårt "mind set" förhindrade oss i väst att ta till oss detta rakt av.  Våra vetenskapsmän tyckte inte om dessa tankar, och så fick andra utveckla dem.  Jag har skrivit om det i min senaste artikel, som nu finns på flera ställen, "De fysiska bevisen".  Bl.a. på första länken ovan.
Denna artikel innehåller material som gör det möjligt att efter 10 år av Psy-OP, mer om man räknar Estonia m.m., komma vidare i en massa konstigheter.  Detta är tiden då allt så att säga ska uppenbaras...
Video:  [länk]   -   "Gov. Jesse Ventura talks about Dr. Judy Wood's work on The Alex Jones Show", från i våras men fortfarande bra.  Jesse Ventura har läst Dr. Judy Woods bok "Where Did The Towers Go?" och det har förändrat hans tänkande om 9-11 så att han inte tror att det skulle ha varit gjort med kontrollerad sprängning, termit, minikärnvapen eller något sådant.

( Tidigare postad 2011-05-22 02:09 i "Senkommen ungdomsrevolt ger 9/11-fantasier?", [länk] .)


Ang. Estonia, 9-11 och många andra svårförklarliga händelser så finns många ledtrådar på White TV, [länk] .  Både ang. vad det var som bärgades från Estonia medan man låtsadses leta efter bogvisiret på en annan plats och även t.ex. vad gäller avancerad teknologi för att fjärrkontrollera människor, vilket skulle kunna ge ledtrådar varför personer i ansvariga positioner inte tar ansvar.  En intressant resurs.
""Inside Job" Avancerad Mörkläggning", från White TV, [länk] .  Om dokumentärfilmen "Inside Job", som SVT visade 6 december.
(Andra får gärna också bidra konstruktivt i denna tråd.  Känns lite ensamt...)
Övriga slutade bidra i tråden för två månader sen så du får nog fortsätta allena.
Peter Mangs (misstänkte seriemördaren i Malmö) starka intresse för och engagemang i Sanningsrörelsen kanske skulle vara intressant att dryfta. Han kanske var fjärrstyrd...
Oavsett hur fjärrstyrd en enskild seriemördare må vara så är han relativt harmlös jmf. med om det är våra ledare som är fjärrstyrda och som styr oss in i krig med BRICS; Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Syd-Afrika, [länk] .  Ett sådant krig skulle ur de fjärrstyrandes synpunkt ha den fördelen att vi förlorar och att de flesta av oss går under innan vi hinner vakna upp.
Andrew Johnson exposes the 9/11 cover up:
Over the last 6 years a battle has been waging unbeknown to most.  The battle has been to find the scientific truth about what happened on the day of 9/11.  It has been fought by academics within various groups from a number of disciplines.  Accurate information is the basis of truth and in this interview Andrew Johnson who was involved with the academic groups from the start, exposes some of the operatives being used to distort information and keep the truth about 9/11 out of the public arena.  Andrew is focused on finding and exposing the absolute truth, which on occasion is a battle, as some people find the truth too difficult to face.  Andrew explains that effects on metals observed in "The Hutchison Effect" is similar to the directed energy weapon technology used to destroy the WTC towers described in Dr. Judy Woods book "Where Did The Towers Go".
Parts:
 1. [länk]
 2. [länk]
 3. [länk]
Blev ändå till sist glad och lite hoppfull i dag, när jag hittade denna fina lilla text av Robert Cinque på Henry Makows site:  "9-11 : The Oppressor Uses the Mind of the Oppressed[länk] .  Kanske hade han läst mina egna artiklar:
Hälsar den holistiska detektiven och tillika multidimensionelle stigfinnaren!
Hittade en mycket intressant diskussion i dag,
"Dr. Judy Wood Ph.D, Materials Science, 9/11, & Directed Energy Weapons" på [länk] .

Särskilt posterna av "Emmanuel_Goldstein" såsom citerad i #233 och hans egen #234, #237 och framåt rekommenderas!

Från #234:
I'm not a "Truther" and neither is Dr. Judy Wood, B.S., M.S., Ph.D.

Anytime you hear the words "9/11 Truth" or "9/11 Was An Inside Job" it is a continuation of the ongoing cover-up of what really happened on 9/11.  Truth doesn't need a movement, only lies do.
Från #237:
Since Pseudoskeptics have by their nature made up their minds on any question long before the evidence is in, they are not interested in participating in what could become an involved, drawn-out debate.  On the contrary, their concern is with preserving their own understanding of how nature works, so discordant evidence has to be disposed of as quickly as possible.

Jag själv:

2011-02-08 17:26 i "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" tråden som numera är borttagen från Sourze, men diskussionstråden finns arkiverad på  [länk] :
Jag lyssnar på Judy Wood [...]  En sak hon säger är att sanningsrörelsen kan vara en konspiration för att störta USA.  Som jag själv skriver [...], "sökandet efter sanning är mycket större än någon agenda.  [...] "Det är viktigt att skilja på sanningssökare och sanningsrörelsen".  Det senare syftar på att desinformatörer infiltrerat det mesta av "sanningsrörelsen"."  D.v.s. *rörelsen* må vara styrd, se hur hopplöst det är t.ex. för människor som Judy Wood att få komma till tals inom den, men det innebär inte att vi som söker sanningen är några illvilliga agenter.
2011-02-08 22:05 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
[...] jag tror att sanningsrörelsen ingick i planeringen av 9-11.  Det hela bör ha varit "Game Planned", och behovet av att styra bort sanningssökare från farliga frågor förutsett.

Nu när termit o.s.v. teorierna är diskrediterade så har det dykt upp ett antal nya och mer trovärdiga än förut kärnsprängningsteorier.  Intressant.  Men jag ser starka hinder för dessa även om de är rimligare än de tidigare teorierna.  Också intressant med alla som försöker styra bort från Dr. Wood.  Hon är ju den enda som har gjort en rejäl brottsplatsutredning.  Jag menar förstås Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).


Se även "Kommentarer möjligen relaterade till Dr. Judy Wood" på  [länk] .
Den "diaboliska sammansvärjning" tråden var faktiskt riktigt intressant.  Jag gjorde en PDF av den, för utskrift & läsning i lugn och ro:  [länk] .
Ferdinando Imposimato, hederspresident vid Italiens Högsta domstol, kräver en ny undersökning av 9-11.
Ferdinando Imposimato is the Honorary President of the Supreme Court of Italy and a former Senator who served on the Anti-Mafia Commission in three administrations.  He is the author or co-author of seven books on international terrorism, state corruption, and related matters, and a Grand Officer of the Order of Merit of the Republic of Italy.
The NIST report does not analyze the actual nature of the collapses.
(Excerpt of the letter addressed to the Journal of 9/11 Studies[länk]  [PDF].)
#78 Leif Erlingsson jag undrar om det någonsin blir officiellt att 9/11 var en konspiration, som de flesta här vid lag måste inse att motivet fanns, som själva orsaken till denna konspiration.
Allt är bara en tidsfråga, det är officiellt för länge sedan i USA. Saklig och relevant information med ett powerpointföredrag av Barbara Honegger och en radiointervju med Richard Andrew Grove från 2006 med bakgrund till hur ekonomin styrde attacken. Ladda ner från Mediafire.
[länk]
[länk]
Allt är bara en tidsfråga, det är officiellt för länge sedan i USA.  Saklig och relevant information med ett powerpointföredrag av Barbara Honegger och en radiointervju med Richard Andrew Grove från 2006 med bakgrund till hur ekonomin styrde attacken.  Ladda ner från Mediafire.
[länk]
[länk]
(Jan Rosbäck 2012-12-01 19:07 #80  [länk] .)
Också en fråga om vad man menar med "officiellt".  Om man ska vänta på ett erkännande från makthavarna att de är skyldiga, så kan man få vänta.  Ganska naivt att tro att ett sådant någonsin skulle komma.

Vill tacka för påminnelsen om Richard Andrew Grove från 2006.  Jag la själv ut detta material då 2006, men som framgår av den siten så vacklade jag då lite fram och tillbaka om materialet.  Jag var själv då inte riktigt mogen för så här tunga grejer:  http://911.lege.net/  [länk] .  Här finns såväl ljudfilen från The Meria Heller Show, som ett transcript.
#81
Ojdå. Nu gick jag väl händelserna lite i förväg. Jag menade givetvis den framtida officiella bilden efter paradigmskiftet. Än så länge får vi hålla tillgodo med den sanna men fortfarande inofficiella bilden. Jag måste samtidigt passa på att rekommendera Ole Dammgårds bok med 800+ sidor om svenska mörkläggningar. En momsbefriad bok eftersom den är gratis att ladda ner på [länk]
Boken, Statskupp i Slowmotion är ett välskrivet, faktaspäckat verk för den intresserade om hur lögner snickras om till officiella sanningar. Lagom julklappsläsning.
På websiten för "The Pete Santilli Show" kan man köpa "Where Did The Towers Go?" med garanti att om boken inte känns som den viktigaste bok du har läst i ditt liv, du kan returnera den och få pengarna tillbaka:  [länk] .
Såg att 9-11 åter var uppe i annan tråd. [1]

Påmindes genom flera varmt uppskattande återkopplingar i dagarna kring min text "Med "error" och flimrande blick" [2]  om hur förstörandet av det västerländska tänkandet är den enda fråga som är av betydelse.  Löser vi den, så kommer allt annat av sig själv.  Löser vi inte den, så finns det inget annat vi kan göra för att lösa något enda av de stora problemen.

Därför lägger jag här ut, uppdelat i två kommentarer, ett samtal mellan den jämförande mytologen John Lamb Lash och Dr. Judy Wood från 2011-09-06:
Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen:

John Lamb Lash:  "Föreställ er, ni vet alla vad det är att sätta dit någon.  Okey.  Vi kan alla berättelsen.  Vi har sett deckar-filmerna många gånger.  En man dödar inte sin fru.  Någon gör det.  Men han sätts falskt dit för mordet på sin fru.  Okey.  Vi har sett den intrigen många gånger.  Visst.  Låt mig ge er en annan sorts intrig.  Vad sägs om en man som dödar sin fru och sedan sätts han falskt dit för vad han faktiskt gjorde.  Har ni någonsin hört en sådan intrig?  De sätts falskt dit för vad de faktiskt gjorde."

Dr. Judy Wood:  "Här är ett exempel på det som jag ofta har använt:  Antag att någon står bredvid en död människa med en rykande pistol i handen.  Så ni tar honom till domstol och anklagar honom för mord med pistolskott.  Det visar sig att offret mördats men med gift, han har förgiftats.  Så det finns inget skotthål i kroppen.  Killen blir frikänd och på grund av principen mot dubbel straffbarhet (eng: Double jeopardy) så kan han inte ställas inför rätta på nytt."

John Lamb Lash:  "Just det.  Det stämmer.  Så antag någon listig vändning som den, antingen exemplet jag gav, någon som falskt sätts dit för något de faktiskt gjorde och sedan har någon smart advokat som kommer in och säger "men gud, du har blivit falskt ditsatt", och de blir frikända från något de gjorde för att det får dem att framstå som att de varit falskt ditsatta och därmed oskyldiga.  Den intrigen och den intrig Judy Wood just beskrev.

Låt oss tänka oss att något sådant som den intrigen hände vid 911, och att det är en del av Psy-OPsen.  Och så länge vi är fångna i Psy-OPsen så kommer vi aldrig att kunna se det.  Vi måste stiga ut ur det.  Och den stora skillnaden -- och detta är ungefär det viktigaste jag vill säga denna kväll -- den stora skillnaden mellan Dr Woods argument baserat på bevis för vad som hände vid 911 och sanningsrörelsens Inside Job argument, som gör anspråk på att vara baserad på vetenskap, gör anspråk på att vara baserad på arkitekter och ingenjörer och vetenskapsmän som ser på bevisen, är att den senare pekar på en gärningsman.  Och därför är den inte ren vetenskap.  Ser ni.  Den är en del av Psy-OPsen.  Eftersom Psy-OPsen vill få oss att titta på en särskild gärningsman.  Den vill sätta dit någon, nämligen Förenta Staternas regering.

Forts...
Forts...

Men den oväntade vändning i denna intrig som jag nu ber er att tänka er, är att gärningsmännen som falskt sattes dit faktiskt gjorde vad de satts dit för, men de gjorde det inte på det sätt som de trodde att de skulle göra det på.

Och i dekonstruerandet av hur dessa händelser utspelade sig denna dag, i dekonstruerandet av hur det gick till, så kan vi dekonstruera Psy-OPsen och få Psy-OPsen ut ur våra egna medvetanden.  Den stora svårigheten det är för människor att förstå Judy Woods arbete, som är så klart som kristallklart vatten från en källa.  Varför är det så rörigt och så svårt att se detta?  Eftersom våra medvetanden fortfarande är i dimman och förvirringen från Psy-OPsen.  Och det enda sätt vi kan komma ut är genom att dekonstruera det.  Och det är vad jag skulle vilja försöka göra en ansats till denna kväll."
("Tio år av konspiration", Leif Erlingsson 2011-09-20, uppdaterad 2011-10-15  [länk] ,  fotnot 9 b.  Artikeln finns även publicerad här på Sourze, med notapparat:  [länk] .  Så den som verkligen förstått den artikel denna kommentar följer på behövde alltså inte läsa denna kommentar, för citatet finns i artikeln!)

Referenser:
 1. I tråden "DAGENS AKTUALITETER[länk]  och framåt, med länkar såväl till siten "WhatReallyHappened" som avslöjar mycket av desinformationen, som till siten "PilotsFor911Truth".

 2. De uppskattande återkopplingarna kom efter att min text "Med "error" och flimrande blick" hade lästs på siten Folkvet, [länk] .  Texten finns på flera andra ställen, inkl. på egen site:  [länk]  och som kommentar här på Sourze:  [länk]  (här dock utan notapparat).

Jag har personlig erfarenhet av att ta mig ur en annan "PsyOP", nämligen "mormontänket", genom att jag faktiskt har dekonstruerat det!  Därför vet jag av egen personlig erfarenhet att den som dekonstruerar de mekanismer som håller den i ett visst fast tankesystem helt kan övervinna tankesystemet och därtill helt förstå det på ett sätt som en person fortfarande fången i tankesystemet omöjligt kan göra.  Därmed kan den som dekonstruerat tankesystemet förstå både perspektivet utanför och också perspektivet innanför.  Det min skiss om riktade, skiktade informationer vill visa på:  [länk] .
Leif E. Vi tror oss nu ha så mycket till livs om 9/11 att någon borde bli fälld för det hemska vansinnesdåd, men tyvärr, som vanligt går alla fria.
Det finns inte någon Lee Harvey Oswald att lägga skulden på.
X-man, förstod du det väsentliga av det jag skrev?  Ditt svar tyder inte på det, det är därför jag frågar.  Den viktiga frågan är inte svaret om 9-11, frågan det gäller är om och i så fall varför vår civilisation kollapsar.
Kopia av denna tråd utan alla jobbiga dubbelpostningar på  [länk] .
Leif E. jag var så inne i tanken om att 9/11 tar inte någon ansvaret för, som är ett västligt budskap som i förlängningen visar på en mental kollaps enligt mitt förmenande!
Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
  [länk] .)
Klicka länken nyss för intervjun.
Kände för att göra en tribut till en sanningssökare som inte orkade stanna kvar på Sourze för hans psykologiska förståelse för det psykologiska fenomenet splittningförsvar, Dag Nilsson. [1]  Vi var inte ense ang. vad som fysiskt hände i New York den 11:e september 2001.  Där hade han helt egna funderingar.  Medan jag sedan ett antal år tillbaka vetat och skrivit om att Dr. Judy Wood ju redan bevisat vad som hände.  Se t.ex. min avsiktligt utplacerade "brasklapp" i början av hans "Foliehatt[...]" tråd. [2]  Men ang. psykologin så var Dag "spot-on".  Läs vidare från [1] och länkarna där!

Referenser:
 1. Ett urval Sourze-kommentarer som nämner det psykologiska fenomenet splittningförsvar, med början på Dag Nilsson 2010-11-28 07:24 #8 i "Det var inte ett flygplan som flög in i Pentagon" tråden  [länk] .  Hela urvalet på  [länk] .  Första meningen:
  Som ett försvar mot en överväldigande rädsla kan man bryta med verkligheten i små separerade delar, där den enskilda delen skulle kunna vara god även om sannolikheten för det är extremt låg.
  Däri ligger den essensen av den psykologiska mekanismens verkan.

 2. "Brasklappen", Leif Erlingsson 2011-01-20 19:10 #5  [länk] ,  ett utdrag ur den texten/kommentaren:
  Som jag skrev för snart ett år sedan  [länk] ,  Riktiga hjältar skiter i vad andra tycker och säger:  Är deras ärende viktigt så följer de ledtrådarna, oavsett.  En sådan hjälte är Dr. Judy Wood.  . . .  Dr. Judy Wood har gjort mer än någon annan för att förstå vad som verkligen hände rent fysiskt den dagen, med omvandlandet av otaliga ton betong och annat till... damm!  . . .  Dr. Judy Wood inte bara snackade.  Hon agerade.  [...]

  Jag vet att Dag inte instämmer i dessa teorier, och jag har varken ork eller lust att debattera det tekniska då det ju handlar om att "omförhandla" en hel världsbild, utan de som liksom jag själv har kommit dithän att vi på basis av våra studier ser detta scenario som rimligt (Torsion Field Physics / Scalar Technology / Hutchinson Effekt eller vad man nu använder för buzzwords), vi behöver bara invänta paradigmskiftet när fler är "som vi".  Och de som inte är där ännu, ja, de är ju inte där ännu, så då är det dödfött att tjafsa.  Därför är mitt syfte med detta endast att positionera mig, det är hela syftet med denna kommentar.  Frid.

Kaosnavigatören och tillika holistiske detektiven argumenterar aldrig enligt populära fördomar när han gör sina instick i diskussionerna.

Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Lennart Asp som är Sourze eget psykiska problem, hela han är en konspirationsteori som infiltratör och utskickad på uppdrag av Expo!

Lennart Asp som är Sourze eget psykiska problem, hela han är en konspirationsteori som infiltratör och utskickad på uppdrag av Expo!
(X-man 2013-01-18 08:50 #94  [länk] .)
Det där var inte konstruktivt, X-man.  Bättre att konstruktivt visa vad som är galet.  Som jag t.ex. gjorde i "Brunnegårds femtio", 2013-01-16 08:38 #1  [länk] .  Du såg ju att det också tog, Jan Brunnegård 2013-01-16 10:30 #5  [länk]  i samma tråd.  Eller som jag gjorde nu senast med din nemsis, Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  +  2013-01-17 23:12 #30  [länk]  i samma tråd.  (Citerar din nemsis i den senare.)

Vår verklighet höll på att avslöjas i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men man lyckades åter lägga locket på.  Igen.  Nu har vi nästa chans!  Tänker ang. höll på att avslöjas på insikten om vår dimensions elektromagnetiska natur.  Att vi lever i ett elektriskt universum.  Jmf. Dr. Jeremy Dunning-Davies, "The Overrated "Masters" of the Universe[länk] ,  som skriver om den vetenskapliga mörkläggningen kring "The Electric Universe".  Dr. Jeremy Dunning-Davies var när han skrev artikeln senior-föreläsare i teoretisk fysik vid universitetet i Hull, England.  Numera pensionerad, men är fortfarande ordförande för the Santilli - Galilei Association on Scientific Truth där jag själv f.ö. är hedersmedlem.  Kring och efter det förra sekelskiftet hade vi vetenskapsmän som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe, Martin L. Perl och många andra vars arbeten i dag det talas tyst om.

Vi hade redan då så kallad fri energi, men det hemlighölls.  Det är f.ö. därför som domarna nekade prövning av Dr. Judy Woods stämning för vetenskapligt bedrägeri, samtidigt som de erkände att de därvid bröt mot lagen.  Hade de nämligen tillåtit slutna förhandlingar så hade man förstått att det handlade om någons hemligstämplade teknologi.  Och öppna förhandlingar kunde inte komma ifråga, för då hade hemligstämplad teknologi blivit offentlig.  Alltså bröt lagen mot lagen för att sopa saken under mattan, i rädsla för den makt som anser sig stå över lagen.  Redan här har vi ett systemhaveri.  Detta och många andra fall gör att makten allt mer skiter i lagen.  Den som fortfarande tror att lagen i praktiken fungerar lever i verklighetsförnekelse.  Draperierna av lögner rämnar.  Det är en öppen fråga vad som händer med Internet.  Kan bli så att man helt släcker ned vårt moderna samhälle för att undkomma avslöjande.  Lyckas det så kommer de flesta av oss inte att överleva, och de som anser sig stå över alla lagar kanske kan hoppas komma undan.
Rättelse av mening som blev fel:  Eller som jag gjorde nu senast med din nemsis, Leif Erlingsson 2013-01-17 19:45 #17 i "BARNFATTIGDOM - finns den?" tråden  [länk]  +  2013-01-17 23:12 #30  [länk]  i samma tråd.

[Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]
Jag skrev att Dr. Jeremy Dunning-Davies fortfarande är ordförande för the Santilli - Galilei Association on Scientific Truth.  Han var det när artikeln jag länkade till skrevs, och jag var förvisso också hedersmedlem där, men i dag heter föreningen the Telesio - Galilei Academy of Science.  Han är ordförande.  Och jag är hedersmedlem.  Så ligger det till i dag.  "Telesio - Galilei Academy of Science Board" och medlemmar:  http://telesio-galilei.com/tg/index.php/board-and-members  [länk] .
#95: Tack Leif för att du lyckades hittade ett i högen av "X-man" många övertramp här på Sourze . Det finns fler i hans tidigare inkarnationer som "Mr X", "Mr" med mera.

Men du glömde att påpeka att jag inte ens deltog i tråden! Ändå kommer han med en sjukdomsdiagnostik på mig att jag har "psykiska problem", att jag är "infltratör" och "utskickad på uppdrag av Expo".

Du glömde också att stryka under denna förtalsmening från "X-man" ...
Lennart Asp SKÄRP DIG! Ifrån första dagen jag klev in på Sourze la du upp en konspirationsteori mot mig och så här har det pågått hela tiden till dags datum.
Du skrev anonymt som Exponeraren med en fruktansvärd anklagelse mot mig som redaktionen tog bort.
Du förnekade aldrig när du blev misstänkt som exponeraren och än mindre svarade du på den frågan som Lasse i gatan ställde dig, om du var exponeraren, du försvann ett tag ifrån Sourze precis som Jan Brunnegård brukar göra när han klampat i klaveret!
Och det här stärker mitt bevis på att du tillhör Expo att du hade som exponeraren vissa påståenden som möjligtvis delvis kommer ifrån en person som själv vidöppet talat om, att han suttit tre år i fängelse för knarkbrott och jag misstänker att detta är en god vän till dig.
Så din hatkampanj är en personförföljelse mot mig, som pågått nästan i ett års tid nu.
Jag har försökt få dig på bättre tankar och givit dig beröm, men ditt hat är för stort och därför har du nekat att ta fram min utsträckta hand till försoning, så att vi lägger allt groll bakom oss.
Denna förnekelse gör att jag måste bemöta dig med den sanning om dig som står till buds!
Nu försöker du få medhåll ifrån andra för att skyla över din egen vandel, men samtidigt tycker jag att du kan ta en lärdom av att inte sprida lögn och förtal mot mig eller någon annan person på Sourze.
Dig har jag identifierat för att hålla dig med samma slag av lögner som Expo håller sig med och detta måste du erkänna inför dig själv att det här håller inte längre!
#99: Det är mycket lätt att fråga Redaktionen: Redaktionen, är jag och "Exponeraren" samma person?
P.S. Jag bedömer personer efter deras beteende inte efter deras åsikter ...
#100
Fattar inte varför folk ska hålla på att anklaga varandra och det tar ju aldrig slut? Är det typiskt manligt?
Tyvärr LA och det bör du känna till, att när någon skriver anonymt ska det respekteras och det gör redaktionen och därför vet de inte vilka personerna är som skriver anonymt, så det går inte att ta reda på att du är exponeraren, du pratar om beteende och yttrar dig med en sådan barnslig kommentar att du inte bryr dig om andra människor åsikter, du måtte ha en mycket dålig läsförståelse. eftersom du hackar på dem som inte har samma politiska åsikter som du. Denna förnekelse att spela det oskyldiga lammet är förlov sagt, typiskt för Expos anhang!
102/ Pia nej det är inte typiskt manligt, utan typiskt Lennart Asp och det är en avsevärd skillnad!
Gud vad jag vet lite om Expo och konspirationer! Tycker ofta att Lennart Asp har blivit påhoppad här, men fattar inte alltid varför, eftersom jag inte är intresserad av de frågor ni pratar om. Tycker han brukar vara snäll.
#103: Du vet mycket väl att det var jag som räckte "fram min utsträckta hand till försoning"( #99) men att du föll in i samma spår som vanligt efter ett tag. Men om du lovar att ändra ditt beteende och inte komma med förolämpningar, personangrepp och ogrundade ankagelser kan jag återigen sträcka ut min hand till försoning!

Ha en bra dag! Vem Du än är ...

Mvh. Försonaren
Expo anfalls ideligen av de som anser sig vara mkt till höger, för de anser att EXPO är vänster, ja kommunistiskt. Så enkelt är det. EXPO var tidigt ute o kritiserade racism, främlingsfientlighet och liknande.Jag har tittat ytterst lite på Avpixlat men de håller väl på med motsatsen. Samlar allt negativt de kan om flyktingsfrågan. // Så detta är en fullt naturlig strid mellan två ideologier. De som ideligen Länkar till högermedier hör givetvis dit.

Lennart Asp är en stor tillgång här, bra saklig och humoristisk skrivare. I dag beskylld för att sakna läsförståelse...
Lennart Asp jag tar gärna emot din utsträckta hand och att vi lägger allt groll bakom oss och glömmer bort det som varit för alltid. Jag lovar och svär inte ett ont ord ska falla över mina läppar mot dig eller någon annan om jag får bli behandlad med sakliga frågor och svar, utan fula baktankar. Om du och jag kan hålla oss till en ömsesidig respekt för varandras åsikter och givetvis andras så är det en förhoppningens önskan att alla här sträcker vapen och sluter fred för det goda samtalens skull. Där inte någon behöver utsättas för spott och spe som alla skulle tjäna på och inte minst för att vi ska våga vara ärligare och uppriktigare mot varandra! Mvh till försoning.
Jag vill ge ett gott exempel på att i ett tidigt skede för mig på Sourze, så hade jag det svårt med att komma överens med Bizon och ilskan kunde rinna till, för jag ville inte hålla med honom i vissa frågor, men jag fann en positiv sida hos honom han behandlade mig respektfullt, trots att han inte heller gillade en del av mina åsikter och därför har vi inte yttrat ett ont ord till varandra, för att vi visar ömsesidig respekt!
Brunnegård #108  blandar ihop Expos verktyg med deras agenda.  De använder verktyget rasiststämpeln för att motarbeta sina ideologiska fiender, men själva skiter de i rasism i sig vilket deras hyckleri i frågan vad gäller "rätt sorts rasism" tydligt demonstrerar.  Detta har återkommande diskuterats i Sourzes trådar.  (Besparar er denna gång min länksamling men om någon ifrågasätter det jag just skrev postar jag länksamlingen som bevis.)
#109, #110: Okej, jag förutsätter att du i fortsättningen bemöter argument med motargument även till andra debattörer!
Mvh. från "det oskyldiga lammet"! :)
Absolut Lennart, för det är just detta som jag saknar hos många här, påståenden har jag fått men mig till livs, men utan sakliga hållbara argument bakom.
Jag tror att just detta fenomen är anledningen till de flesta dispyter som förekommer och förekommit på Sourze, just saknaden efter reella sakargument?
Om man påstår att någon sympatiserar med en viss politik,
så bör man själv delge var ens egna sympatier finns någonstans innan man kommer med pekpinnar.
Som i mitt fall, blir jag anklagad för att vara Sverigedemokrat, när jag inte över huvud taget sympatiserar med något parti, för samtliga partier innehåller svaga människor som jag personligen inser att vara vilseledda mer eller mindre, som inte kan fullt ut se konsekvensen av deras egna påfund.
Jag är inte mannen för att kunna berätta hur Sveriges framtid borde se ut, för det ekonomiska hotet världen över skrämmer mig, jag är helt rädd för att det kapitalistiska systemet är på väg att rasa ihop och vad som kommer att hända sen, ja det vore något att sia om, att gissa till sig hur världen kommer att förändas lär väl inte någon att klara utav? Och tyvärr jag ser inte optimistiskt på, att vi kommer att gå en bra framtid till mötes för någon av oss på denna vår planet.
Leif E Expo har tagit på sig uppgiften att jaga nazister i Sverige, det närmaste man kan komma isf. är väl att det finns fd nazister i SvP annars är det tvärt tyst om eventuella nazister.
När det gäller SD så hittar man varken kommunister eller nazister i deras parti och dessutom så har de inte högerextrema åsikter för att vänstern påstår det.
Högerextremism förekommer endast i diktaturer och ännu har inte Sverige blivit någon diktatur och inte heller vänsterdiktatur även om den ligger närmast till hands att göra sig gällande med tanke på PK som är ett vänstervridet tänkande, modell Expo att vi ska inte få ha några personliga åsikter, utan vi ska anamma PK som kräver nästan blind lydnad för vad vi ska tycka och tänka, åtminstone gällande dem som är sina PK partier trogna!
Det vore roligt att veta vilka det är som är medlemmar här i något politiskt parti, jag har mina aningar men det får stanna vid det.
113 & 114 - Ett sånt utstuderat dravel du lyckas åstadkomma med dessa två inlägg X-man!
Vet du egentligen vad vill säga med detta?

Är det bara som vanligt,osammanhängande och utan substans?
Eller ligger det någon tanke bakom?

Med tanke på rubriken,menar jag?
Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine.  Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001.
("Sanningen om 9/11 - Dr Judy Wood intervjuad av Nexus magazine",
http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-
judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/
  [länk] .)
Klicka länken nyss för intervjun.
(Leif Erlingsson 2013-01-17 23:54 #92  [länk] .)
Det jag själv funderar på ang. det Dr. Judy Wood tar upp i den här intervjun är de andra händelser som också kan ha gjorts med samma teknologi.  Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?  Det är sannerligen inte i USA:s intresse, det som skett.  Vare sig 11 september 2001 eller de andra händelserna Dr. Wood tar upp som andra möjliga exempel på användning av samma teknologi.

Ja, tankarna stannar inte där, men jag vill ge andra någon chans att hinna ikapp, så stannar här för nu.

Citerar och refererar bara några andra inlägg som känns relevanta:
[I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.]
("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
(Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Missa inte de två sista styckena av #95  [länk] .

Missa heller inte Leif Erlingsson 2013-01-17 13:05 #127 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .  Det hänger ihop.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Lyssna på detta innan det försvinner!

ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09
http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] :

Partial transcription of call with time markers:  http://ow.ly/gXWmI  [länk] .

Full Episode & Article:  http://wp.me/plD2r-16k  [länk] .
Episode #321 - Former Bush Admin Official Dr. Morgan Reynolds Re-Energizes Effort To Expose 9-11  http://youtu.be/mjwX4x0Tm-Y  [länk]

Pete replays a recorded telephone conversation on 1/9/2013 with Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  Listen to the entire recorded conversation, as it reveals important claims by Gordon Duff about his knowledge of the military industrial complex, his admission that Dr. Judy Wood's investigation is correct in the assumption that free-energy technology was used on 9-11 as well as veiled threats for Dr. Judy to back off from exposing the truth about free energy technology & its use on 9-11.  This conversation with Duff is not only important for revealing the veiled threats made by Gordon Duff, it's most important content reveals that Duff acknowledges that Dr. Judy Wood's 911 investigation is accurate, yet contains information which can never be unveiled to the public for "national security reasons".  Essentially, Duff displays the arrogance and suspected criminality of his fellow intelligence goons at Veterans Today by declaring that the American public does not "deserve" the truth about what occurred on 911.
(ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09, telefonintervju med Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] .)
Gordon Duff, Senior Editor på VeteransToday.com, talar en massa om vapen och mord direkt efter att ha talat om att Dr. Judy Wood inte ska avslöja sanningen om fri energi och dess användning mot world trade center tornen eftersom det är säkerhetsklassad information och allmänheten inte förtjänar att veta sanningen.  26 minuter in kommer mer beslöjade hot.  Det är nog det som fått Pete Santilli att publicera detta samtal för att skydda sig själv.  Han erkänner också här att han vet att denna teknologi existerar.  Själv har han istället publicerat mini-kärnvapen teorier för 9-11...
ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09
http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] :

Partial transcription of call with time markers:  http://ow.ly/gXWmI  [länk] :
44:19 Gordon:
Well, the technology is for planetary defense

[...]44:34 Gordon:
Now the question is, why would it be used against the planet, is the question.

44:38 Gordon:
The technology uh, and I didn't know this 6 months ago, okay?  The technology that Judy Wood said was used on the world trade center, I now know, could have vaporized Manhattan

44:57 Gordon:
We have, we have tech, and I had to sit, I sat through a presentation with this developed the technology that she's talking about, told me that the research we had out of the notes of Tesla in 1930 the research began.  And (?) Tesla based free energy weapon.  And then the question comes, where does the free energy come from?  And they say from outside time and space.  And I asked them, well, in particular, if you are acquiring energy from outside of time and space and you're concerned about extraterrestrials, and that's an issue, disclosure's a very real issue and that gets you into more trouble.  What do you doing to detect people (?) in time and space?  And they said, we've developed nano technologies that uh we release in the upper atmosphere that detect fluctuations of time and space.  And then my education in physics just aaaa... well we're past that, then I asked, "Well, how did you develop nano technology?"
(ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09, telefonintervju med Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com.  http://www.youtube.com/watch?&v=yWR3iSkk_lI  [länk] .)
Intressant.  Förklaringen till chemtrails?  Själv har jag en film tagen från en rymdstation där man tycker sig se ett sådant här vapen avfyras eftersom man ser en stråle från jorden mot en rymdfarkost, som därvid girar skarpt för att undkomma strålen.  Hittade DVDn i bokhyllan, det är i "Secret Space" Vol. 1 av Chris Everard © GBC / AIM 2005 & 2006, se vidare webbshop sida där den i dag kan beställas på  [länk] .  Såg den i april 2006.  Saker faller på plats.  Själv har jag inte säkerhetsklassning men jag har när jag talat med insatta personer med sådan förstått att hade jag haft det så hade de kunnat berätta mycket mer för mig om vad som verkligen pågår.  Det verkar hursomhelst komma fram nu.
Det som var så intressant 38 minuter in var att chefen för USAs mäktigaste spionorganisation NSA inte vågade säga sanningen för han var hotad.  Så vad/vem är det som hotar?  Jämför min fråga i #116, "Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?"
Funderar vidare ang.
Det som var så intressant 38 minuter in var att chefen för USAs mäktigaste spionorganisation NSA inte vågade säga sanningen för han var hotad.  Så vad/vem är det som hotar?  Jämför min fråga i #116, "Vilka gör detta, funderar jag.  Är det några som inte betraktar sig som en del av mänskligheten, som har "strypkoppel" på all världens politiker?"
(Leif Erlingsson 2013-01-21 17:13 #120  [länk] .)
Hittade en bloggning jag gjorde 2006-05-28 13:42  [länk]  där jag bl.a. skrev:
Förresten läste jag precis en intressant mening i Eric Laurents Bushs okända värld - religionen - affärerna - de hemliga nätverken.  Nämligen ur George W. Bushs första tal som president, där han förklarade att en «ängel svävar över dessa virvlar och leder denna storm».  Jag tänker att jag inte vill ha något att göra med Bushs ängel - och att då detta var ett förberett tal så är det knappast en slump att han sa så där.  Det kan vara klokt att försöka förstå EXAKT vad det är han föreställer sig...
(Leif Erlingsson 2006-05-28 13:42  [länk] .)
Ja, virvlar, storm.  Och en högre makt.  Något säger mig att Jan Rosbäck skulle kunna göra en intelligent kommentar ang. det.
Gordon Duff, Senior Editor på VeteransToday.com, talar en massa om vapen och mord direkt efter att ha talat om att Dr. Judy Wood inte ska avslöja sanningen om fri energi och dess användning mot world trade center tornen eftersom det är säkerhetsklassad information och allmänheten inte förtjänar att veta sanningen.  26 minuter in kommer mer beslöjade hot.
(Leif Erlingsson 2013-01-21 15:24 #117  [länk] .)
Pete Santillis första reaktion var som min egen första reaktion efter att jag nu lyssnat noga på hela intervjun och även läst transkribering av samtalet  { [länk]  [PDF] }  att Gordon Duff skämtat ang. hur lätt han kunde hyra mördare och att samtalet inte alls varit obehagligt utan mycket trevligt.  Jag tänkte att Pete Santilli blivit "spooked" i efterhand och övertolkat Gordon Duff.  Men det förekommer ett antal olika element i det Gordon Duff säger som tillsammans kommunicerar att "Nu har Dr. Judy Wood vunnit, nu kan hon lägga av medan hon är på topp".  Och att hon alltså inte ska fortsätta.
Forts...  Det sagt, så kan orsaken till en del beslöjade hot ha varit att Gordon Duff kan ha misstänkt att Pete Santilli kanske varit en agent.  Denna eviga misstänksamhet ställer till så mycket.
EVIDENCE OF
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

For many years, we have heard that a "free-energy1 device is just around the corner," but it never seems to come to fruition.  Nikola Tesla wanted to give free energy to the world nearly 100 years ago but was afraid it would fall into the wrong hands and be used for destructive purposes.  Well, that is no longer just a risk; it has already happened.  However, until we understand just how powerful this technology is as well as how powerful the interests are that control it, we won't see it in general use.  We first need to respect what this technology can do, otherwise it would be like leaving a gun cabinet unlocked around children who do not know what guns can do. We also need the world to see what this technology has done.  This technology was used to destroy the World Trade Center complex on 9/11/01 and was a demonstration of a new kind of free-energy technology in front of the entire world.  As more people around the world recognize this, the less power the controlling interests will have.  And if the entire world knows that free-energy technology exists, individuals can openly build their own devices and share their designs with others.  It won't be a secret!

BIO
Dr. Judy D. Wood is a former professor of mechanical engineering with research interests in experimental stress analysis, structural mechanics, optical methods, deformation analysis, and the materials characterization of biomaterials and composite materials.  She is a member of the Society for Experimental Mechanics (SEM), co-founded SEM's Biological Systems and Materials Division, and has served on the SEM Composite Materials Technical Division.  Dr. Wood received her B.S. (Civil Engineering, 1981) (Structural Engineering), M.S. Engineering Mechanics (Applied Physics, 1983), and Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992).

official website: drjudywood.com
other: wheredidthetowersgo.com
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk] .)
Upplösningen av hologrammet?

I filmen visas 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i filmen och framåt hur ett statiskt fält, alltså laddning eller el, tillsammans med interfererande fält, som jag misstänker interfererar med den roterande (magnetiska) spinnkonstruktionen som enligt Keshe bildar det rörliga tredimensionella hologram som utgör vår dimension, "upplöser hologrammet".  D.v.s. upplöser en järnkub som man kan studera på filmen, vilket ger både praktisk och teoretisk förklaring till hur world trade center tornen kunde upplösas.Järnkub som befinner sig under upplösning i elektromagnetiska interferensfält

("Directed Energy Technology", intervju av Dr. Judy Wood, utlagd 2011-11-15, 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i YouTube filmen.  Filmen illustrerar min tolkning ovan.  Klicka:  [länk] .)
(Leif Erlingsson 2013-01-19 13:56 #128 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] .)
Se även Leif Erlingsson 2013-01-19 23:42 #116 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk]  med fler relevanta referenser.
EVIDENCE OF
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

[...]
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk]  [Now Dead].)
(Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124  [länk] .)
Hoppas någon hann se denna.  Jag såg tidigare kring 2/3 av den och skulle i dag försöka se slutet, då den först inte ville ladda ordentligt och sedan helt försvann!  Detta är ett ständigt problem med riktigt civilisationsavgörande information - blir det många träffar så tas den bort.  Det är därför det är så viktigt att människor bryr sig.

För övrigt är det för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som Hans Berggren beskrev 2013-02-02 09:12:50 i "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  (Länkade samma dag till den från tråden "Riktiga ämnen".)
Den rätta döda länken är:  [länk] .  Rättar i mitt arkiv även föregående inlägg.  Rätt ska vara rätt, även om länken är död så ska den vara rätt!
Andrew Johnson har frågat killen som redigerade videon varför den är borta.  Andrew skriver att den var där i går.  Och nu är den inte ens kvar på deras lista över videos.
126/Leif E. en bra fråga att ställa rakt ut till svenska folket, hur många bryr sig om att Sverige är snart på väg ned i avgrunden?
Valet 2014 avgör just du! Om Sverige ska räddas ur den förnedring vi befinner oss i där giriga maktmänniskor plundrar vårt land på dess tillgångar med stöd av 7 klöverns partier!
SVERIGE PÅ VÄG NER I AVGRUNDEN - som vanligt ett löst påstående utan ngt försök att bevisa detta. Vi har bekymmer problem som måste lösas som vanligt av riksdagens partier och regering.Det kommer att lösas mer eller mindre bra. Men avgrunden finns bara för propagandamakare.
130/ Jan Brunnegård Kommer du ihäg CH Hermanssons bevingade ord som är på väg att bli ett faktum, "Längre till vänster finns bara avgrunden" vi har hamnat långt ut på den extrema vänsterkanten, men det har inte du förstått med PK hus och allting i Gamla Stan i Sthlm. PK huset rena Sovjetiska varianten av Politbyrå. Som ett tillägg, EXPO och Svenska Kyrkan ska slå ihop sig och jaga svenskar som vägrar PK, kan Sverige bli mer kommunistiskt vänstervridet?
#131 - Akta så inte du X-man faller ned i avgrunden,tycker du står oroväckande nära!
Nej jag har inget PostKontor i gamla stan men skulle väldigt gärna vilja ha ett! Jag är inte heller med i Sv Körkan så de får slå ihop sig med vem de vill!Ja Fredriks regering är äkta kommunistisk ;-) Du kan ju slå dig ihop med SD om du inte redan gjort det! De kan ju behöva dina talanger! Ha det så gott! Är du med i Körkan?
133/ Jan Brunnegård jag har funderat på detta fenomen att din religiösa tro rimmar illa med det Politiskt Korrekta (PK) Du har nämnt att allting av det politiskt korrekta är inte dåligt eller rättare sagt är bra, men du nämnde inte vad som var bra? Vår Demokratur ser till att svenskarna har blivit ett barbariskt andrahandsfolk och den som leder demokraturen är ju Fredrik Reinfeldt!
En nyliberal ut i fingerspetsarna som sitter i knät på vår finansmaffian som girigt bokstavligen stjäl svenska folkets pengar! jag behöver inte gå in på djupare förklaring om det här, det bör alla förstå, (utom Jan Olsson) som hängt med och tagit del av debatterna lite överallt i samhället under vår livstid.
Det väsrsta som har hänt, är att ett politiskt parti äger både den politiska och ekonomiska makten, men det har inte folk förstått, vem eller vilka i moderaternas ledning protesterar mot finnansbolag som plundrar vårt land?
I forna Sovjet såg politbyråns folk till att sko sig på folkets bekostnad och detta kallas komministisk diktatur och Reinfeldts anhang ligger inte långt efter det forna Sovjet.
134 / Vore av ett visst underhållningsvärde om Du vill presentera MIN religiösa tro och vad den skulle ha för följder.DU har då o då tagit upp ämnet.

Därtill vore det fint att få läsa om vad du anser Kristen Tro är för något. Jag har funderat på det hela livet men nästan aldrig skrivit om det!

TAG TID O UTRYMME för det ju viktiga frågor!
OJ vad många ggr folk har talat om för mig hur jag ska vara och bete mig, bara för jag har antytt en kristen tro, samfundstillhörighet etc.
HUR ska en Ateist eller Humanist vara??? Jo som det passar honom själv.Inte förväntar jag mig att fem humanister är lika....
Politiskt Korrekt är helt olika saker i olika miljöer, så därför är det en meningslöst begrepp.Däremot kan jag skriva att inom SDpartiet är det sannolikt PK att anse att norrmän är bättre folk än....???
136/ Jan Brunnegård du bollar över en fråga om kristen tro, ett komplicerad fråga, eftersom mången troende kristen kan visa omänskliga sidor vad det nu innebär?
Hur ska en människa vara" är en bra fråga som inte heller är enkelt att svara på, mer än att vi ska sträva efter ett civiliserat beteende som markerar att vi intelligenta varelser som ska skilja oss ifrån djuren" jo, tack människan kan vara grym så det där med att skilja oss ifrån djuren, är faktiskt den religiösa grundtanken därför har jag i det stora hela respekterat dig som troende, även jag har en tro som Agnostiker som jag själv vill sätta på det vetenskapliga planet, men aldrig fått ett slutgiltigt svar på den eviga frågan, vad är meningen med livet? Det är det här som jag använder i tanken när jag gör kommentarer, som bottnar i att mina kommatanter missförstår mig ganska ofta just för att de har som nog aldrig har tänkt tanken, vad är meningen med livet. Jag vill se samhället med idogt arbetande människor där vi alla hjälps åt att dra vårt strå till stacken för allas välfärd och lycka, därför sympatiserar jag inte med något politiskt parti, för jag ser det som ett systemfel med dagens politiska tågordningen, men jag har inte något att komma med som ersätter detta förkastliga system, tyvärr är det nog hart omöjligt att få ett folkstyrt land, PK motarbetar den tanken och idén!
Jan Olsson som är en gammal man, som förmodligen aldrig heller sökt något svar på detta om meningen med livet och därför är han som han är, en hopplös typ som tydligen aldrig har fått lära sig att veta hut och dessutom har han aldrig blivit vuxen och stannat kvar på tonåringens nivå så ser jag på honom så som han skriver omoget och barnsligt.
Bortsett honom så finns det vuxna människor som är helt underbara och förs sig moget med ett högt intellekt som imponerar och just det här med människans intellekt är ju ifrågasatt när det gäller de religiösa, men som inte är något generellt betyg utan det finns religiösa som håller sin tro för sig själva, vilket jag skulle vilja att alla troende gjorde. Jag menar på, att är man en starkt troende individ så behövs inte någon bekräftelse av präster och elände, om ens tro är sann.
Jag har en bekant som är just starkt troende som aldrig uppsöker religiösa samfund och har sin tro för sig själv, en alla tiders man som vet att uppföra sig belevat och aldrig ett ont ord om någon medmänniska faller över hans läppar!
"138 - Fy bubblan X-man vad du pratar,man får ju inte en syl i vädret!
Kan du inte hämta andan ibland?

Trevligt att du har bekanta,eller åtminstone en,som vet att uppföra sig!
På tal om omoget och barnsligt,nu X-man,tycker jag att du är dum!

Svammelgubbe där!
För övrigt undras jag vad det är i mina repliker som retar dig?

Är det kanske så,att jag lyckats träffa "huvudet på spiken"?
Med vänliga hälsningar från en "hopplös typ"!

Ha de!
Jan Olsson du får ha det själv så mycket du orkar, när jag som en vänlig själ vill vara alla till lags och delge mina livserfarenheter så rackar du ned på mig och tycker att jag svamlar, jag kan försäkra dig om, att jag vet mer än väl vad jag talar om.
Om du kanske har missat mycket här i livet, så ska du inte belasta mig för detta och det är nog besannat att ditt liv har inte varit så rikt, vilket jag är den första att beklaga.
Jag tror att du har blivit psykiskt misshandlad redan som barn och därför har du tappat tron på mänskligheten och givetvis jag, som brädar dig i vilket ämne som helst, som gör att du ser mig som en odräglig typ.
jag skulle vilja se dig delta i debatter med dina sunda åsikter och inte de dumma, det räcker med vissa andra här som är mer eller mindre odrägliga.
Se så, gaska upp dig och bevisa motsatsen om det jag tror om dig Jan, förmodligen har du en hel del att berätta om som skulle vara trevligt att få reda på, om du nu har trevliga erfarenheter om människor du mött?
Visa något som associerar till meningen med livet, för jag tror inte att vår mening är att racka ner på folk, snarare tvärtom, Lycka till!
#140 - Du är bara för mycket,men tack för vänligheten,du kappvändar X-man!
Jan Olsson felet är att du inte märkte av min kappa ifrån början.
X 138/ I detta ditt svar så ser jag en vilja att bena ut saker o ting, du har lagt ner tid och energi på det. Det ska du ha tack för. Det finns bra meningar o för mig obegripliga meningar.// Skulle vara kul att kopiera din text och gå in med min kommentar på flera ställen. Får se vilken ork jag har i morgon..
Den som söker nyanserade svar på den kritik som framförs kan titta på

[länk]
144/Jan Brunnegård Du ska inte gå på migrationsverkets bluff, de har bevisligen ljugit oss fulla förut och det fortsätter de med. Om du visste vilket ruffel och båg Migrationsverken sysslar med så blev du chockad!
Sverige är inte längre den Sörgårdsidyll som du medverkade till som aktiv på din tid inom det sociala, idag är det ohederligt folk som styr och ställer inom den sociala sektorn. Ta Röda Korset med sina ekonomiska svindlerier osv och mycket av svindel ifrån myndigheter fortgår! Men visst, du ska ha kredit för din hederlighet och för att du tror alla om gott!
Tackar / Jag menar att verket ger ett nyanserat svar därför att de delvis ger kritikerna rätt, eller delvis rätt eller säger att det är fel.Verket ljuger inte det går inte. Utsatt för skarp kritik från många svenska kommuner mm privata företagare mm Det har fått en orimligt stor uppgift, omöjlig uppgift men bedragare är de inte. // Jag tycker att ljusnar en del vid horisonten - vi är på väg in i en ner nyanserad debatt. Hoppas att du klarar den omläggningen.
146/ Tack detsamma Jan, jag avskyr att sättas på undantag, lika mycket som jag har satt vissa här på undantag.
Vi är ju människor allihop och vi kan ha olika värderingar som givetvis bygger på en rad av faktorer. Hur många tror du inte det är som har blivit psykiskt misshandlade av myndigheter, när någon sökt rätten på sin sida, sådant här sätter sina spår av förakt som en del visar i sina kommentarer och inlägg och jag är en utav dem.
Att bli särbehandlad till det sämre är nog en fasa för alla människor och denna företeelsen skriver därefter här på Sourze, alltså vi har blivit märkta efter hur vi blivit och blir behandlade av våra medmänniskor, oavsett vilken positions vi än har i samhället.
Jag kan nog känna mig nöjd trots allt, att få bli behandlad vänligt av av vänner och bekanta utan att ha några fiender mig veterligt.
De sociala orättvisorna är absurda ifrån Kommun till Kommun, allt beroende vilka privata tjänstemän de folkvalda rådfrågar.
Tyvärr är det så att vem som helst av oss att kan gå in i politiken och bli medbestämmande, underförstått att vanliga svensson fattar beslut över våra huvuden, det här är en otäck företeelse.
Jag skulle vilja ha politiker som hade akademiska kunskaper i samhällslära och svensk politisk historia, det duger inte med politiker som tror att Sverige kom till när de föddes, jo, många av våra folkvalda är inte intresserad av politisk historia, de vill skapa samhället efter sitt eget intresse och huvud.
Att skapa politik i vad som händer i nuet är förkastligt, det måste finnas en trygg politisk plattform som bär Sveriges historia som en grund för fortsatt utveckling av vårt land.
Man kan inte göra som Centern som handlar i nuet och därför vill de ha fri invandring jämte de andra partierna som också verkar i nuet utan minsta hänsyn till vad vi redan har på gott och ont! Detta sagt, som bekräftar att Sverige kom till när de föddes.
148 X// Tyvärr är det så att vem som helst av oss att kan gå in i politiken och bli medbestämmande// det är detta som är grunden i vår sorts demokrati. //SEdan påstår du att centern vill ha fri invandring. Nehej men en liten grupp har föreslagit det o sedan genast hoppat av från det.// MEN jag ser också i den text tydliga försök till nyanserade resonemang grundade på dina egna livserfarenheter. Jag vill se mer av det!/Själv har jag nekats så väl A-kassa som sjukpenning av urusla tjänstemän. Stod helt utan inkomst i fem månader.Hotades av uppsägning etc. Då är det lätt att bitterheten tar överhanden. I huvudsak har jag tagit mig ur det trots....ja du vet.
149/ Jan Brunnegård Du nämner en liten grupp i Centern som har tagit tillbaka sina krav, har även Annie Lööf tagit bort de 30 miljonerna nybyggarna? Som bottnar i fri invandring! Jag var anställd för många år sedan på en Reklamfirma som gick i konkurs, jag var anställd som Försäljare på provisionsbasis och detta misstag satte mig ekonomiskt på pottan, jag fick inte ut ett öre i lön, men de som hade fast lön fick ut sina pengar på statens lönegaranti. Jag hade också bil till förfogande som löneförmån, men jag tog inte upp den i min självdeklaration, jo,minsann jag fick en påminnelse av skatteverket att den bilen värderades som en löneförmån och måste beskattas! Jag stred med Skattemyndiheten i tre månader om att jag ska inte betala skatt när jag blivit blåst på min lön. Nej, jag fick inte rätt, så det var bara att ta in bilen som en löneförmån i min självdeklaration Idag som egen företagare och kontoret på fickan fungerar bra, men så har jag verkligen satt mig in i vårt skattesystem och hittat de kryphål som finns, förvisso med hjälp av en affärsjurist men ändå och på detta sätt lär man sig undan för undan.
X DU ställer några frågor ovan som jag ej kan besvara åt Centerpartiet! Hoppas att C numera insett att större delen av vårt land är obeboligt eller helt omöjligt att försörja sig i.Vilket inte kan sägas om Tyskland o Danmark, men möjligen om Norge.// Nå tack för att du berättar lite om ditt liv, känns väldigt bra.
Ang. min påannons av "Evidence of Breakthrough Energy on 9/11".

Länken är uppe igen, på samma plats/länk som ursprungligen annonserat.  Enligt vad Rob som redigerade den skrev till Andrew Johnson som jag tidigare frågade så ville Rob redigera den en gång till.  Men som Andrew nu skrev till mig, han förstår inte vad som är ändrat eftersom den tycks vara av samma längd som förut.
Evidence of
Breakthrough Energy
on 9/11


The Dawn of a New Age


Dr Judy Wood

Title:  The dawn of a new age, evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Run time: 2:24:58
Speaker: Dr Judy Wood
Produced by: Globalbem
Country of origin: Holland
Language: English

[...]
(Dr Judy Wood at the Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland.  Uploaded by Breakthrough Energy Movement 2013-01-22  [länk]  [[Update 2013-02-06:  Alive Again!]].)
(Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124  [länk] .)
Hoppas någon hann se denna.  Jag såg tidigare kring 2/3 av den och skulle i dag försöka se slutet, då den först inte ville ladda ordentligt och sedan helt försvann!  Detta är ett ständigt problem med riktigt civilisationsavgörande information - blir det många träffar så tas den bort.  Det är därför det är så viktigt att människor bryr sig.

För övrigt är det för att människor inte bryr sig som makteliten kan "plocka" land efter land, så som Hans Berggren beskrev 2013-02-02 09:12:50 i "Kapitalet och döden",  [länk] [PDF].  (Länkade samma dag till den från tråden "Riktiga ämnen".)
(Leif Erlingsson 2013-02-03 17:34 #126 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .  Första raden i annonsens huvud ovan hade dock tidigare dolts p.g.a. en extra < html kod som nu är borttagen.  Även korrigerat i arkivkopiorna av tidigare inlägg.)

En sidonot:  Detta förräderi av maktens herrar att hålla de verkliga förövarna av 9-11 bak ryggen genom att förbjuda ett öppet sanningssökande  -  för man skulle ju bara leta efter förklaring till hur terrorister i flygplan utfört detta, se "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" 2011-02-04 06:00  [länk]  -  tror jag är en av de faktorer som starkast drivit flest både högt och lågt uppsatta personer i de amerikanska säkerhetstjänsterna till att tappa all lojalitet till sina herrar.  Undrar varför just svenskar är så fega?  I Norge finns det politiker som utan att ursäkta sig öppet ifrågasätter lögnerna.  Den enda svenska riksdagsman som vågat bad sedan om ursäkt, och är nu ute.
En sak Dr. Judy Wood nämnde i sin föreläsning vid the Breakthrough Energy Movement conference år 2012 i Holland var att John Hutchinson numera använder en Van de Graaff generator, en sån där man lekte med i skolan för att generera högspänning, när han ska skapa det statiska fält som är en av komponenterna tillsammans med interfererande fält när han gör sina experiment med märkliga materialeffekter liknande sådana som uppträdde vid 9-11.  Förr använde John en Tesla spole, men det räcker alltså med mycket enklare medel.  Sedan misstänker jag att han har lite frekvensgeneratorer i mikrovågsbandet eller så.  Detta som tips till unga studenter som kanske vill försöka något liknande.  Men se upp så ni inte gör hål i skolan.  :)
Författaren till det 21:a århundradets viktigaste bok - den enda brottsplatsundersökning för 9/11 som någonsin gjorts - intervjuad i TV.
(Kristoffer Hell, "Det 21:a århundradets viktigaste bok - Dr Judy Wood"  Från den 8:e februari 2013.  [länk] .)
Angående den politiska utredning som Usa tillverkat med anledning av tornens förintande kan man enbart känna avsky.Må världen snart nog få veta sanningen om dessa mord som samtidigt genomfördes.Hur en hel värld till en början blev grundlurad.I sken av en terrorhandling fick USA lägligt anledning att börja krig mot varje land som enligt deras mening var mot USA! Den terrorgrupp skapad av Usa för att kasta ut ryssarna ur Afganistan anklagades för dådet! Hur blåögda får vi vanliga Svennson tillåta oss att vara? Hur länge har Usa ensamrätten till dessa förarlösa mordredskap som dödar oskyldiga människor runt om i världen? När andra aktörer börjar angripa USA har vi med säkerhet det tredje världskriget över oss! Ett fåtals människors oändliga behov av makt och kontroll kommer att sluta rakt ner i källaren.Ett enda ord täcker allt detta negativa. GIRIGHET!
Angående den politiska utredning som Usa tillverkat med anledning av tornens förintande kan man enbart känna avsky.  Må världen snart nog få veta sanningen om dessa mord som samtidigt genomfördes.  Hur en hel värld till en början blev grundlurad.
[...]
(Ukas 2013-02-12 22:12 #155  [länk] .)
Instämmer i hela din kommentar.

Om du inte redan hittat till "Psy-OPen 911s anatomi, några punkter" så läs den gärna nu på  [länk]  (kommentar #122 i "Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen" tråden).  Att så många fortfarande är fångna i dimman kan vi "tacka" The Gatekeepers för, lyssna på The Gatekeepers av Charlie Pound 41:48 in i denna video:  [länk] .  Hela videointervjun rekommenderas varmt [1].  Låten före, också av Charlie Pound, är en musikalisk summering av vad som fysiskt verkligen hände den 11 september 2001, till skillnad då mot vad media talat om för oss att vi skulle ha sett.  Börjar vid 40:58 in i videon:  [länk] .

Som också konstateras med några exempel i denna intervju, denna teknologi har funnits mycket länge men den har respekterats och hållits borta från den större mänskligheten av de som känt till den.  Kanske den har funnits en stor del av de senaste tusentals åren.  Lyssna t.ex. på vad som diskuteras från 44:50 in:  [länk]  (minst till 47:20).  Men nu har den använts för att skapa oreda.  Inte konstigt att den verkliga makten är i oreda!  Som Dr. Judy Wood säger, låt oss fostra en hel generation med respekt för denna teknologi.  Sedan kan vi använda den för gott.  Den har redan använts för ont, så den är redan ute!

Fotnot:
 1. Richard D Hall/Dr. Judy Wood - Richplanet TV - 08 Feb 2013  [länk]
  Posted by Loz Unezi
  Published on Feb 9, 2013

  Richard D Hall interviews Dr. Judy Wood.  New evidence that a form of cold fusion, non-kinetic energy weapon was used to turn the World Trade Centre Towers into dust on 11th September 2001.  This interview took place during Dr. Wood's UK speaking tour in late 2012.
[länk] :

I slutet talas det om det planetära försvaret där de negativa som har kontrollen över dessa vapen "försvarar sig" gentemot positiva besökare utifrån.

[länk] :

Veterans Today seniorredaktör Gordon Duff nämner det planetära försvaret gentemot varelser som kommer från bortom tid och rum och hur detta är relaterat till nanopartiklar/chemtrails som sägs vara till för att detektera dessa när de kommer från andra dimensioner.

Duff bekräftar att Dr. Judy Wood har rätt men menar att allmänheten inte förtjänar sanningen.  Dessa vapen är till för att kriga i andra dimensioner.  (4:e dimensionen/densiteten?)
Texten under första länken skulle vara:

Kopplingar mellan ekonomi och 9-11 samt Office Of Naval Intelligence som utredde detta och som blev primärt mål att träffas i Pentagon; Det var denna utredningsstab som utplånades där den 11 september 2001.
Jaha då har vi fått en fantasifull konspiratör igen, kanske ngn gammal som återuppstått under ny signatur. Allt bortom tid och rum som vanligt.
Hej Jan Brunnegård.

Jag såg att du kommenterat här i min tråd om 11 september 2001 mörkläggningen.

"Bortom tid och rum" är inget konstigt, det är bara fråga om en eller fler mekaniska 90° vridningar bort från upp-ned, fram-bak, hit-dit, samt att frigöra sig från observationsprocessen av dessa som utgör vår tidsupplevelse.  Fysiken bakom finns sedan mycket länge beskriven, inte minst av Lt. Col. Thomas E. Bearden, Ph.D. (U.S. Army Retired).  De otaliga "flygande tefaten" som hela tiden observeras visar att många bemästrat den.  Bara för att tanken kanske känns ovan så är det inget konstigt med den.  Att som signaturen Psaltaren 90:2 antyda "från evighet till evighet" som det står i bibelversen ifråga är att göra det hela alldeles för högtravande.  Det är inget mystiskt, det är bara inte så välkänt.

Förresten vill jag passa på att rekommendera min senaste text om mörkläggningen av fysiken bakom 11 september 2001 händelserna, "Varför skolfysik inte förklarar hur WTC-tornen rasade den 11 september 2001".  Finns såväl på NewsVoice som på min egen blogg "Intelligentsians blockering".  Skrev den för drygt två veckor sedan och det finns många intressanta kommentarer till den.  Den har verkligen skapat intresse och eftertanke.

Såvida inte mina insikter efterfrågas här på Sourze så blir detta ett högst tillfälligt inhopp, för jag har insett ett och annat.  (Markerade texter ovan är klickbara för ytterligare upplysningar.)

Allt Gott,
den multidimensionelle etc stigfinnaren.
Hej Jan Brunnegård.

Jag såg att du kommenterat här i min tråd om 11 september 2001 mörkläggningen.

"Bortom tid och rum" är inget konstigt, det är bara fråga om en eller fler mekaniska 90° vridningar bort från upp-ned, fram-bak, hit-dit, samt att frigöra sig från observationsprocessen av dessa som utgör vår tidsupplevelse.  Fysiken bakom finns sedan mycket länge beskriven, inte minst av Lt. Col. Thomas E. Bearden, Ph.D. (U.S. Army Retired).  De otaliga "flygande tefaten" som hela tiden observeras visar att många bemästrat den.  Bara för att tanken kanske känns ovan så är det inget konstigt med den.  Att som signaturen Psaltaren 90:2 antyda "från evighet till evighet" som det står i bibelversen ifråga är att göra det hela alldeles för högtravande.  Det är inget mystiskt, det är bara inte så välkänt.

Förresten vill jag passa på att rekommendera min senaste text om mörkläggningen av fysiken bakom 11 september 2001 händelserna, "Varför skolfysik inte förklarar hur WTC-tornen rasade den 11 september 2001".  Finns såväl på NewsVoice som på min egen blogg "Intelligentsians blockering".  Skrev den för drygt två veckor sedan och det finns många intressanta kommentarer till den.  Den har verkligen skapat intresse och eftertanke.

Såvida inte mina insikter efterfrågas här på Sourze så blir detta ett högst tillfälligt inhopp, för jag har insett ett och annat.  (Markerade texter ovan är klickbara för ytterligare upplysningar.)

Allt Gott,
den multidimensionelle etc stigfinnaren.
Hej Jan Brunnegård.

Jag såg att du kommenterat här i min tråd om 11 september 2001 mörkläggningen.

"Bortom tid och rum" är inget konstigt, det är bara fråga om en eller fler mekaniska 90° vridningar bort från upp-ned, fram-bak, hit-dit, samt att frigöra sig från observationsprocessen av dessa som utgör vår tidsupplevelse.  Fysiken bakom finns sedan mycket länge beskriven, inte minst av Lt. Col. Thomas E. Bearden, Ph.D. (U.S. Army Retired).  De otaliga "flygande tefaten" som hela tiden observeras visar att många bemästrat den.  Bara för att tanken kanske känns ovan så är det inget konstigt med den.  Att som signaturen Psaltaren 90:2 antyda "från evighet till evighet" som det står i bibelversen ifråga är att göra det hela alldeles för högtravande.  Det är inget mystiskt, det är bara inte så välkänt.

Förresten vill jag passa på att rekommendera min senaste text om mörkläggningen av fysiken bakom 11 september 2001 händelserna, "Varför skolfysik inte förklarar hur WTC-tornen rasade den 11 september 2001".  Finns såväl på NewsVoice som på min egen blogg "Intelligentsians blockering".  Skrev den för drygt två veckor sedan och det finns många intressanta kommentarer till den.  Den har verkligen skapat intresse och eftertanke.

Såvida inte mina insikter efterfrågas här på Sourze så blir detta ett högst tillfälligt inhopp, för jag har insett ett och annat.  (Markerade texter ovan är klickbara för ytterligare upplysningar.)

Allt Gott,
den multidimensionelle etc stigfinnaren.
(Äntligen blev jag inte utloggad medan kommentaren skickades in.)
Leif tycks ha brutit mot ngt bud eller beslut från Redaktionen. Vad kallas sådant?
Ett tillrättaläggande ang. den [i tidigare inlägg] länkade NewsVoice artikeln.
Originalrubriken var "Varför skolfysik inte förklarar 11 september".
NewsVoice rubrikens påstående att tornen rasade får stå för NewsVoice Red.  Själv hävdar jag inte att de rasade.  De försvann, så långt kan jag gå.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .