Kopia av diskussionstråden "Vad vi kan lära av Gate Keepers" skapad av Leif Erlingsson 2013-02-13 kl. 12:25.

En alternativt formatterad version av denna sida finns på  http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson__Vad_vi_kan_lara_av_Gate_Keepers__traden.html

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson__Vad_vi_kan_lara_av_Gate_Keepers__traden__Sourze_style.html .
Vad vi kan lära av Gate Keepers

Gate Keepers, sv. grindvakter, funktion är att avleda oss från insikter som någon har beslutat att vi inta bör nå.  Naturligtvis inser långtifrån alla Gate Keepers/grindvakter vad deras funktion är, vad de är del av.  Många hakar ju bara på de medvetna grindvakterna för att de redan har internaliserat någon förplanterad idé, och sedan skyddar de helt enkelt sin egen världsbild.  Detta då det är för jobbigt för dem att acceptera att de från början har låtit sig luras.  För att inte behöva erkänna det inför sig själva.  De skyddar helt enkelt sitt eget ego mot vad de på något plan uppfattar som attacker mot dem själva (mot deras ego).  Sanningen gör ont, när man lever en lögn.

Medvetna grindvakter kan dock lära oss var vi kan få djupare insikter.  Detta genom vad de väljer att förlöjliga.  Löje används ju för att de omedvetna grindvakterna ska haka på, och det fungerar bra för de medvetna grindvakterna men det ger samtidigt den uppmärksamme och medvetna observatören bra ledtrådar om vad som kan ge ännu djupare insikter, om man ser på det på ett annat sätt.  Som jag uttryckt flera gånger tidigare i olika formuleringar, sanningen döljs i lögnen.  Det går egentligen inte att ljuga, man kan bara dölja sanningen olika djupt i det man säger. [1] [2]

En grindvakt här i Sourzes kommentarsfält som jag tror kan ha tillhört den första kategorin var signaturen "Kalle Tuntolej".  När jag i går länkade till Jay Weidners tolkning av Stanley Kubricks Bowman i hans alkemiska "2001: en rymd-odyssé" så noterade jag naturligtvis också Kalle Tuntolejs replik på densamma.  Att jag tror att Kalle Tuntolej tillhörde de medvetna bygger naturligtvis inte på en enstaka replik, jag har studerat hans "signatur" genom hela hans deltagande.  Jag kallar mig ju en holistisk detektiv!  Min kommentar och Kalles replik, läs fotnoterna 3 och 4: [3] [4].

Hans svar är egentligen ingen lögn.  Där finns en sanning, men maskerad så de omedvetna ska uppfatta den som löje.  En fungerande taktik.  För tänkare använder fiction för att uttrycka djupare insikter!  Om vi bortser från de regisserade krigen och konflikterna [5]  så finns det nämligen mer sanning i Science Fiction än i Dagens Nyheter!  Det går som sagt inte att ljuga, man kan bara dölja sanningen olika djupt i det man säger.

Forts...
Forts...

Fotnoter:
 1. oscar berven 2011-04-17 13:29 #85 i "Glöm inte förintelsens offer" tråden  [länk] :
  Sen som en 'bonus' ser jag det oavsett vem som skrev, indikativa sanningar i texten ... du känner kanske truismen, 'det finns sanning i lögnen' och tvärtom.  Se på det som sker, snarare än det som sägs.  Så har du förmågan att surfa genom politisk BS ...

 2. Leif Erlingsson 2012-07-17 10:08 #22 i "Bland de levande och de döda" tråden  [länk] :
  Alla lögner bygger på sanningar i botten, som sedan vänds till lögn.

 3. Leif Erlingsson 2011-02-09 00:25 #79 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
  "This is humanity's initiation.  Bowman is our representative in this process.  He is the first man through.  In this experience of passing through the monolith, or the single stone, Bowman is shamanically transformed by a completely psychedelic experience.  Real information is being passed to Bowman by the monolith.  And this information is experiential and shamanic."  Information som är upplevd och shamanistisk.  Kubrick förstod "Det stora arbetet"!  "The great alchemist Fulcanelli and others have said that a great transmutation of the human species is going to takes place at some time near the end of the 20th century and the beginning of the 21st.  Kubrick picked the date 2001".  Och vi fick 9-11, år 2001.  Som en GATE.  En ingång till den nya människan.

 4. Kalle Tuntolej 2011-02-09 08:59 #80 i "Demokrati ingen lösning för överbefolkade länder" tråden  [länk] :
  Det att du använder en gammal scifi-bok för din bevisföring får jag säga hör till de starkare bevisen hittills avseende er syn på 911.  Bra jobbat Leif!

 5. Leif Erlingsson 2013-02-12 21:54 #1907 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] :
  Djupnande konflikter plus information som den om att förbjuden teknologi använts vid 9-11 och säkert andra händelser, vilket strider mot verkliga överenskommelser [1]  och därför orsakar verkliga konflikter.  De krig du hör talas om är regisserade saker, inte verkliga konflikter mellan verkliga makthavare.  De regisserade konflikternas offer är offer för andras planering.  Men det jag skriver om är sådant som är verkliga tvisteämnen, bortom det regisserade.

  Fotnot:
  1. Gordon Duff, seniorredaktör vid VeternsToday.com, sa till Pete Santilli att teknologin är avsedd för det planetära försvaret och inget annat.  Se vidare Leif Erlingsson 2013-01-21 16:53 #119 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] ,  som citerar ur ThePeteSantilliShow.com  2013-01-09.

gatekeeping ... det som Judy Wood lyfter upp mycket kring (och du flitigt länkat till Leif) 'cold fusion' och det osannolikt ovetenskapliga Steven Jones gör när de på en konferens konsensusröstar (ut) Fleischmann & Pons arbete, förutom att Jones ständigt felciterar Wood och ska vi säga bedrägligt använder smyg ad hominem mot henne, typ i stil med fritt "it whould require such an enormous amount of energy from 'directed energy weapon' (den gången korrigerad av publik ang terminologin, han brukar annars kalla Woods vapen för 'Laser Beam from space') that it whould take five times the entire earth output of electric energy” .... well, tornen föll, inte sant? han fönekar inte detta, så ... två plan skulle visst räcka enl officiell teori, planterad thermite enl Jones teori.

Det e liksom sådär utstuderat ovetenskapligt, precis som Chomsky fick till det i hopplöst illa formulerade argument kring 9/11 (tror han har tagit tillbaka en del av den sämre retoriken i ämnet som tur e)
gatekeeping ... det som Judy Wood lyfter upp mycket kring (och du flitigt länkat till Leif) 'cold fusion' och det osannolikt ovetenskapliga Steven Jones gör när de på en konferens konsensusröstar (ut) Fleischmann & Pons arbete, förutom att Jones ständigt felciterar Wood och ska vi säga bedrägligt använder smyg ad hominem mot henne [...]
(oscar: berven 2013-02-14 00:22 #3  [länk] .)
Skadar inte med fler länkar.  Just det avsnitt där det du beskriver visas i en video jag flera gånger tidigare länkat till [1]  börjar vid 38:35 in i videon:  [länk] .

Folk här på Sourze, iallafall "Brunnegårds femtio" [2],  tycker säkert inte det är något fel i att söka förminska och mobba ut vad de uppfattas som "feltänkare".  Men detta är alltså själva antitesen till vetenskaplighet.  Istället är det mer besläktat med religiös fundamentalism.  Lustigt nog så är också grindvakten [1]  Steven E. Jones medlem av en ganska strikt religion, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som de officiellt heter i Sverige, men finns över i stort sett hela världen som en enda hierarkisk organisation och heter i USA The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (ska vara litet "d" i "-day").  Eller i folkmun mormonerna.  Nu är det många forskare bland "mormonerna", det är en religion som uppmuntrar till högre studier.  Samtidigt är det en religion som är överrepresenterad bland CIA och FBI agenter.  Min känsla är att det är attraktivt för hierarkiska lydnadsorienterade organisationer med människor som är uppfostrade att lyda hierarkiska auktoriteter.  Och här kommer också professor Steven E. Jones in, för säkert har någon hög tjänsteman i någon hierarki någon gång smickrat honom att han tjänar sitt fosterland etc genom att förstöra för först Fleischmann & Pons och långt senare att fortsatt förstöra för "fri energi" genom att återigen avleda från sanningen vad gäller 9-11, detta genom att åter sätta sig själv i centrum, och åter genom att förminska andra.

Som också diskuteras av Richard D. Hall & Dr. Judy Wood vid 48:00 in i videon:  [länk] ,  vår kultur är extremt "cut-throat", "äta eller ätas", och vi måste komma bort från det för att kunna samarbeta och växa som mänsklighet och kunna ta tillvara oändligt välstånd.  Det finns oändligt välstånd, om vi bara inte hela tiden saboterar det och varandra. [3] [4] [5] [6]

Forts...
Forts...

Fotnoter:
 1. Leif Erlingsson 2013-02-13 09:34 #156 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .
  [...]  Att så många fortfarande är fångna i dimman kan vi "tacka" The Gatekeepers för, lyssna på The Gatekeepers av Charlie Pound 41:48 in i denna video:  [länk] .  Hela videointervjun rekommenderas varmt [1].  Låten före, också av Charlie Pound, är en musikalisk summering av vad som fysiskt verkligen hände den 11 september 2001, till skillnad då mot vad media talat om för oss att vi skulle ha sett.  Börjar vid 40:58 in i videon:  [länk] .
  [...]

 2. Leif Erlingsson 2013-01-16 08:38 #1 och framåt i "Brunnegårds femtio" tråden  [länk]  utvecklar innebörden.

 3. Leif Erlingsson 2012-09-24 13:39 #1 i "Galten Sæhrímnir existerar" tråden  [länk] .

 4. Leif Erlingsson 2013-01-28 18:53 #124 i "Tio år av konspiration" tråden  [länk] .

 5. Leif Erlingsson 2013-02-02 14:57 #42 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

 6. Leif Erlingsson 2013-02-01 09:20 #17 i "Riktiga ämnen" tråden  [länk] .

Man bör vara observant på vilka ämnen som triggar grindvakter.  Det kan ge nya värdefulla kunskaper att studera just de ämnen som fungerar som röda skynken för, eller rentav självmant listas av grindvakten som löjeväckande ämnen.  Vad är det våra handlers inte vill att vi ska bry oss om?  Varför är dessa ämnen viktiga för dem?
Leif E  Handlers är väl de religiösa paradoxalt nog?
(X-man 2013-02-18 16:51 #7  [länk] .)
Jag brukar tänka att handlers för att vara effektiva måste vara väl medvetna om den sanning de arbetar för att undertrycka.  Religiösa är snarare redan hanterade.  Möjligen av medvetna handlers.

Man kan bara spekulera varför människor medvetet motarbetar sanningen.  Kanske de väljer en väg som ger dem materiella belöningar och kanske de är lurade att det inte finns några konsekvenser efter döden, vad vet jag?

leif #8 [länk] kom att tänka på expertisbufferten, som vi båda skrivit liknande aom;

Men, ett extra bedrägligt faktum kvarstår. Jag tror experterna utgör en buffertzon mellan 'oss och dem'. De är och'et    Där kan dock finnas en och annan expert vaken nog att se denna hierarkiska struktur, men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan, mer fast i vanemönster, höga levnadsstandard, traditioner, nobla titlar, sannerligen svåra konventioner att bryta även om några skulle vilja.

“The history of mankind is a history of the subjugation and exploitation of a great majority of people by an elite few by what has been appropriately termed the ‘ruling class’. The ruling class has many manifestations. It can take the form of a religious orthodoxy, a monarchy, a dictatorship of the proletariat, outright fascism, or, in the case of the United States, corporate statism. In each instance the ruling class relies on academics, scholars and ‘experts’ to legitimize and provide moral authority for its hegemony over the masses.” Edward Crane, CATO founder [länk]


[...]  men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan  [...]
(oscar: berven 2013-02-18 21:54 #9  [länk] .)
Riktiga och viktiga synpunkter.  Och kanske en del Handlers och definitivt de flesta grindvakter är sådana experter.  Vad gäller experterna så har de genom sitt positionerande målat in sig i ett hörn uppe mot kunskapstaket vars väggar och speciellt tak de försvarar som gällde det deras existens.  Och vad gäller deras position och status som experter så gör det ju det.  För expertens hela position bygger ju på att han kan förklara just detta speciella hörn av, och gräns för, vår kunskap.  Om någon plötsligt lyfter undan taket dubbelt så högt eller så för honom, så blir han ju ingen!  Då är experten (som oftast är en han) mitt inne i kunskapslådan igen, som alla andra.  Experten har inget annat än sin expertis, och den är nu borta eftersom han ju försvarade en kuliss!
Därför är experterna självmotiverade.  Och som du konstaterar, mer manipulerade än massan.

Vad gäller Handlers tror jag dock fortfarande att de behöver förstå betydligt mer än de låtsas om för att vara effektiva.  Handlers har nog vanligtvis, tänker jag, inte alls målat in sig i ett hörn utan håller tyst med vad de förstår och använder istället sin förmåga till att då och då påverka andras val.  När det gäller Handlers av länders ledare finns det ett etablerat begrepp:  Grå Eminenser.  En Handler av en vetenskapsman eller av en expert av annat slag kan t.ex. ge experten en ny idé.  Effektivt sätt att styra utvecklingen.  Att introducera "nya" forskningsområden.

Tips:
Alla mina inlägg i olika trådar, "Sourze style":  [länk] .  Man kan länka antingen direkt till ett inlägg i denna lista, eller till Sourze originalplats.

Motsvarande "Multitrådig orientering vårvintern 2013":  [länk] .
Bus eller Godis?

Bus ställer till det, Godis är gott. Vilket väljer vi? Bus ljuger och luras. Vill inte lyssna, kör sitt eget race.

Busar gör de som skriver våra nyhetsförfalskarmedia. Vill vi ha bus eller godis?

Busar gör de som förfalskar det öppna fria samtalet. Vill vi ha bus eller godis?

Bus eller Godis?
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson på Sourze.se:

http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_efter_20130216.html

http://www.sourze.se/__10707529_a.asp
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Lång och tungladdad webbsida med samtliga kommentarer någonsin på Sourze av förf. Leif Erlingsson finns att hämta valfritt omvänt kronologiskt eller kronologiskt sorterat på
http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson__reverse.html
http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson.html


Länk tillbaka till Sourze:  http://sourze.se/ .