http://freedom.lege.net/feed.html"Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning diskussionen" tråden [Original!] #64, Leif Erlingsson 2013-03-04 07:49
Mon, 04 Mar 2013 07:49:00 +0100
av Leif Erlingsson

På tal om "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" (CMOs artikel från 2010-06-06), läs om Vaken-rörelsens totala ointresse för vad som hände den 11 september 2001 trots att man presenterar sig som sökande sanningen om denna händelse: [Citat:] http://kristofferhell.net/vakens-svar/ Läs hela artikeln på länken till vänster. [...]
På tal om  "Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning"  (CMOs artikel från 2010-06-06),  läs om Vaken-rörelsens totala ointresse för vad som hände den 11 september 2001 trots att man presenterar sig som sökande sanningen om denna händelse:
http://kristofferhell.net/vakens-svar/    Läs hela artikeln på länken till vänster.  Ett kort citat:

Sakfrågan
Vad Dr Judy Woods forskning beträffar, bekräftar email från admingruppens medlemmar vakens fortsatta totala ointresse för den enda brottsplatsundersökning som faktiskt genomförts av händelserna i New York vid 9/11 - samtidigt som de fortsätter att pumpa ut desinformation från bl a AE911.

Vänliga hälsningar,
Leif ErlingssonAndra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitrådig orientering vårvintern 2013":  [länk] .


"REVA och ett omänskligare Sverige" tråden [Original!] #10, Leif Erlingsson 2013-03-03 18:21
Sun, 03 Mar 2013 18:21:00 +0100
av Leif Erlingsson

Jan Rosbäck, i en av dina bloggartiklar på http://esamawuta.wordpress.com/ länkar du till ett utskick till massmedia från 1992. I detta dokument hittade jag citatet: [Citat:] "Vi socialister kan aldrig nå målet om vi inte konsekvent gör oss kvitt forna tiders syn på lagar som skrivs för decennier såsom uttryck för något slags [...]
Jan Rosbäck, i en av dina bloggartiklar på http://esamawuta.wordpress.com/ länkar du till ett utskick till massmedia från 1992.  I detta dokument hittade jag citatet:
"Vi socialister kan aldrig nå målet om vi inte konsekvent gör oss kvitt forna tiders syn på lagar som skrivs för decennier såsom uttryck för något slags oföränderlig rättvisa.  Lagar skall inte betraktas med underdånig respekt.  De är arbetsredskap, som vi använder för att uppnå politiska mål".  (Hovrättsrådet Carl Lidbom)
Detta är naturligtvis själva motsatsen till den filosofiska tanken att människan är fri så länge hon inte vållar andra skada och att endast hon själv ska kunna avtala bort delar av sin frihet.

I själva verket avslöjar Carl Lidbom här att socialism är detsamma som förtryck.


"REVA och ett omänskligare Sverige" tråden #4, Leif Erlingsson 2013-03-02 13:52
Sat, 02 Mar 2013 13:52:00 +0100
av Leif Erlingsson

anser du att slumpmässiga trafikkontroller utan specifik brottsmisstanke är förenlig med naturrätt och det närmaste svenska uttrycket för densamma, Olaus Petris Domarregler? [1]Om inte, hur legitimerar du instruktioner och bestämmelser som tycks påbjuda sådant agerande?Se vidare:Leif Erlingsson 2013-01-08 18:20 i ""Det har gått [...]
OM jag bara kunde förstå hur Regering, Riksdag och Polis skulle agera på annat sätt.  Svenska medborgare jagas jämt för brott de begått.  Jag har många ggr fastnat i trafikkontroller trots att just jag inte varit misstänkt för något.  [...]
(Jan Brunnegård 2013-03-02 12:26 #2  [länk] .)
Jan Brunnegård, anser du att slumpmässiga trafikkontroller utan specifik brottsmisstanke är förenlig med naturrätt och det närmaste svenska uttrycket för densamma, Olaus Petris Domarregler? [1]

Om inte, hur legitimerar du instruktioner och bestämmelser som tycks påbjuda sådant agerande?

Se vidare:
  1. Leif Erlingsson 2013-01-08 18:20 i ""Det har gått för långt"" tråden #339  [länk] .
    "common law" (lex terrae - att inte orsaka andra förlust eller skada) är ett viktigt koncept.  Här i Sverige har vi Olaus Petris domarregler från 1500-talet, se  [länk]"  och  [länk]  även om de här inte anses ha juridisk giltighet.  Tankarna är desamma, att ej vålla andra förlust eller skada.  Enligt en sådan lag är varje bot och straff för något som inte bevisligen faktiskt orsakat en medmänniska skada omöjlig.  Endast genom att avtala bort delar av denna naturrätt ("common law", lex terrae) kan vi där den fortfarande gäller t.ex. bötfällas för hastighetsöverträdelse eller liknande.  Och en ickemänsklig entitet har inga som helst rättigheter.  Endast den människa som äger denna ickemänskliga entitet kan då lida egendomsskada, men inte entiteten själv.  Ja, det ger många fruktbara tankar och funderingar.


"REVA och ett omänskligare Sverige" tråden #1, Leif Erlingsson 2013-03-02 11:15
Sat, 02 Mar 2013 11:15:00 +0100
av Leif Erlingsson

[Citat:] REVA kallas det projekt som har gått ut på att poliser i kollektivtrafiken och på andra platser krävt legitimation av och trakasserat människor, samt använt typisk vardagsrasism - utgå ifrån hudfärg och utseende - för att hitta papperslösa flyktingar. Vår regering tillåter alltså att polisen i vårt "öppna" land [...]
REVA kallas det projekt som har gått ut på att poliser i kollektivtrafiken och på andra platser krävt legitimation av och trakasserat människor, samt använt typisk vardagsrasism - utgå ifrån hudfärg och utseende - för att hitta papperslösa flyktingar.  Vår regering tillåter alltså att polisen i vårt "öppna" land inskränker rättigheterna för människor med annan hud/hårfärg.  Ingenting kan rättfärdiga det.
(Angela Larsson 2013-03-02 06:00 i "REVA och ett omänskligare Sverige[länk] .)
Sverige skulle säkert kunna fällas för fördragsbrott i EU domstol eftersom detta att trakassera folk i allmänna kommunikationer utan specifik misstanke riktad mot i förväg namngiven person knappast stämmer med mänskliga rättigheter, etc.  Nu brukar Sverige skita i fällningar där och har ju dessutom bestämt att tjänstemän inte har personligt ansvar!  Detta kanske funkar just nu, men det är ingen bra strategi att förlita sig på att staten för evigt kommer att hålla en om ryggen när man begår brott.

Här en video från USA som visar hur man genom att mycket bra kunna sina rättigheter kan tvinga tjänstemän att backa:
Know Your Rights...  Checkpoint  (DollarDVDProjectLiberty.com)  [Klicka här!]
Frågan är dock om inte svenska poliser är för dumma för att inse vad de håller på med.  Ändå är det en bra strategi att börja stå upp för sina mänskliga rättigheter, och gärna specifikt hänvisa till det internationella lagrum man stöder sig på för att hävda sin rätt.


""Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten"" tråden #1, Leif Erlingsson 2013-03-02 09:48
Sat, 02 Mar 2013 09:48:00 +0100
av Leif Erlingsson

"Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten" [Citat:] I Sverige spelar organisationer som EXPO och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en viktig roll som frontorganisationer till den statliga myndigheten Forum för levande historia (FFLH) i dess försvar av den judiska staten och sionistiska ideologiproduktion. [Slut [...]
"Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten"
I Sverige spelar organisationer som EXPO och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en viktig roll som frontorganisationer till den statliga myndigheten Forum för levande historia (FFLH) i dess försvar av den judiska staten och sionistiska ideologiproduktion.
(Lasse Wilhelmson muntligt i videointervju 2009-09-14, skriftligt 2009-11-18, "Vad är sionismen?  -  dess utveckling och roll under de senaste 150 åren[länk] .)
En av dessa organisationer har klagat att
Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten

I debatten sprids uppfattningen att fördomar och rasism i medier framför allt skulle förekomma i anonyma kommentarer på Internet.  Bilden bygger på en farlig felsyn.  Mathan Ravid om antisemitiska uttryck i etablerade medier - och i webbtidningen Sourze.se.
[...]
(Mathan Ravid, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), september 2009, "Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten[länk] .)
Man måste förstå vad ordet "hat" betyder för dessa ideologer, för att rätt tolka deras budskap:
Effektiv maktkritik är inte isolerat till kommentarsfälten!
Förklaring:
Det är när man ger sig på essensen av ett problem man kommer direkt i skottlinjen.  Det heter då att man är en "hatare".  Makten har aldrig gillat att ha strålkastaren på sig.  De har för mycket att dölja.
(Leif Erlingsson 2013-03-01 15:24 i "Nu får det vara nog" tråden #148  [länk] .)
Kort sagt, de statliga sionistiska ideologiproducenterna med stödorganisationer (propagandainstitut!) beklagar sig över det faktum att effektiv systemkritik inte alltid begränsas till kommentarsfälten.  Det är vad det betyder!

Forts...


"Till minne av Förintelsens offer" tråden #76, Leif Erlingsson 2013-03-02 08:15
Sat, 02 Mar 2013 08:15:00 +0100
av Leif Erlingsson

Det är så tyst i forumet. Har an-Nakbah - förnekarna lämnat forumet? [Citat:] Nakba-förnekelse är ett av de största problem som gör att folk inte förmår se sionismens förbrytelse för vad den verkligen var, det vill säga en illasinnad och välplanerad etnisk rensning som fördrev omkring 800 000 palestinier från deras hem och deras [...]
Det är så tyst i forumet.  Har an-Nakbah (النكبة‎) - förnekarna lämnat forumet?
Nakba-förnekelse är ett av de största problem som gör att folk inte förmår se sionismens förbrytelse för vad den verkligen var, det vill säga en illasinnad och välplanerad etnisk rensning som fördrev omkring 800 000 palestinier från deras hem och deras land år 1948 samtidigt som de över 400 byar som de flydde från förstördes och utplånades från kartan.  Majoriteten av västerlänningarna känner fortfarande inte till dessa obestridliga och brutala fakta.

Vad är det för mening med att till exempel diskutera Israels apartheidmur med Nakba-förnekare?  Lagen om orsak och verkan är omkastad i hans hjärna.  En Nakba-förnekare ser Israel som begynnelsen och palestinierna som angriparna, och i hans föreställning är den formuleringen en verklighet, hur löjlig den än är historiskt sett.  Det enda meningsfulla är att försöka öppna hans ögon, som uppenbarligen är öppet slutna, genom att tala om Nakba - arabiska för 'katastrof'.
(Tariq Shadid 2007-04-14, övers. Anders Püschel, "Nakba-förnekare med öppet slutna ögon[länk] .
Nakba på arabiska:  النكبة‎, an-Nakbah.
Se även  "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties" av Oded Yinon ursprungligen på hebreiska i KIVUNIM (Directions), A Journal for Judaism and Zionism; Issue No, 14--Winter, 5742, February 1982, redigerad och översatt till engelskan av professor Israel Shahak 1982-06-17, "The Zionist Plan for the Middle East[länk] .)
Tyskarna fick betala skadestånd för WWI till 2010
#140, Erlingsson, WWI tog inte slut förrän 2010, då betalade Tyskland av det sista på den krigsskuld som i dag skulle motsvara 3000 mdr kr i dagens penningvärde.  [...]
(Leif E Ström 2013-02-26 11:35 i "Nu får det vara nog" tråden #141  [länk]  i kommentar till min 2013-02-26 09:51 #140  [länk]  i samma tråd.)
När ska Judarna betala skadestånd till  an-Nakbah (النكبة‎) - offren?  I Israel är det olagligt att ens diskutera an-Nakbah (النكبة‎), deras egen etniska rensningsoperation får alltså inte tas upp i deras parlamentet.  Så enda chansen att de ska börja betala skadestånd är att de liksom Tyskland efter WWI tvingas till det av omvärlden.

Forts...


"Nu får det vara nog." tråden #148, Leif Erlingsson 2013-03-01 15:24
Fri, 01 Mar 2013 15:24:00 +0100
av Leif Erlingsson

I #133-#134 i svar till Bizon berörde jag sionismens haveri [1]. Därefter har jag fortsatt dissekera den förhärskande ideologin i tråden "Hur straffa kriminella banker?" [2]. Det är när man ger sig på essensen av ett problem man kommer direkt i skottlinjen. Det heter då att man är en "hatare". Makten har aldrig gillat att ha [...]
I #133-#134 i svar till Bizon berörde jag sionismens haveri [1].  Därefter har jag fortsatt dissekera den förhärskande ideologin i tråden "Hur straffa kriminella banker?" [2].  Det är när man ger sig på essensen av ett problem man kommer direkt i skottlinjen.  Det heter då att man är en "hatare".  Makten har aldrig gillat att ha strålkastaren på sig.  De har för mycket att dölja.

Bizon menade att
sionisterna biter sej själva i foten då de låter islam sprida sej i europa och övriga världen [3]
Då kan jag glädja herrskapet med att det inte bara är sionismen som havererar.  Även muslimsk fundamentalism havererar.  Ja, all slags fundamentalism havererar, då vi går mot kunskapens tidsålder. [4]

Hesham Bahari rapporterar om den muslimska fundamentalismens haveri i Egypten i hans nyhetsbrev 25 februari 2013.  Rekommenderar varmt läsning av det! [5]


Fotnoter:
  1. Leif Erlingsson 2013-02-25 13:45 #133-#134 i "Nu får det vara nog" tråden  [länk][länk] .
  2. Leif Erlingsson 2013-02-28 09:00-15 #1-#4 i "Hur straffa kriminella banker?" tråden  [länk][länk][länk][länk] .
  3. Bizon 2013-02-24 15:53 #117 i "Nu får det vara nog" tråden  [länk] .
  4. Abdel-Masih Wazir till Leif Erlingsson 2009-05-13 refererat i "Something seismic happening[länk] :
    The Age of Knowledge is coming.
  5. Hesham Bahari, "Alhambras nyhetsbrev 25 februari 2013[länk] .


"Avund eller sjukt samhälle?" tråden #5, Leif Erlingsson 2013-03-01 14:40
Fri, 01 Mar 2013 14:40:00 +0100
av Leif Erlingsson

Min övertygelse är att människor i grunden vill andra väl, men att vi känslomässigt är störda och stukade så vi sedan fortsätter att stuka varandra. Givetvis är medmänsklighet inte önskvärd ur maktens perspektiv, men det var inte deras intressen jag företrädde.Andra inlägg av mig, en översikt: [länk] .Se gärna även "Multitrådig [...]
Leif - vad menar du med "vanligt"?
Tycker inte att medmänsklighet varken är "vanlig" eller önskvärd ut maktens perspektiv - skulle något sådant ha förekommit någon gång är det väl snarare att betrakta som olycksfall i arbetet.
(Bizon 2013-02-28 09:54 #2  [länk] .)
Min övertygelse är att människor i grunden vill andra väl, men att vi känslomässigt är störda och stukade så vi sedan fortsätter att stuka varandra.  Givetvis är medmänsklighet inte önskvärd ur maktens perspektiv, men det var inte deras intressen jag företrädde.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitrådig orientering vårvintern 2013":  [länk] .


"Hur straffa kriminella banker?" tråden #1, Leif Erlingsson 2013-02-28 09:00
Thu, 28 Feb 2013 09:00:00 +0100
av Leif Erlingsson

[Citat:] Franska medborgare som slipper betala kriminella bankers ockerräntor med hjälp av domstolarna, tvingas nu att i alla fall betala dessa genom att staten nationellt har garanterat bankerna och täcker de förluster som uppstår i bankerna när kommunerna slipper betala. Med bankdelning hade Dexias värdepappersförsäljning klart [...]
Franska medborgare som slipper betala kriminella bankers ockerräntor med hjälp av domstolarna, tvingas nu att i alla fall betala dessa genom att staten nationellt har garanterat bankerna och täcker de förluster som uppstår i bankerna när kommunerna slipper betala.  Med bankdelning hade Dexias värdepappersförsäljning klart varit en del av finansbolagsdelen av Dexia som hade avskilts till en annan ägare som ej har någon statlig garanti.  Finansbolaget hade därför kunnat gå i konkurs utan att staten tvingats täcka förlusterna, som i stället hade hamnat på ägarna och långivarna.  Den lilla del av Dexia som handhar insättarkonton, betalningsförmedling, bankomater, handels- och företagskredit hade, med sina begränsade risker samt statsgarantin, kunnat fortsätta och serva människor och företag även om den spekulativa delen av banken krisar.
(Ulf Sandmark 2013-02-27 06:00 i "Hur straffa kriminella banker?[länk] .)
Din artikel illustrerar en av många tillämpningar av principen "alla kostnader till folket, alla vinster till ägarna" (Leif Erlingsson 2013-02-26 08:45 #138 i "Nu får det vara nog" tråden  [länk] .)  Det i stort sett generiska tillämpandet av denna princip i många olika sammanhang och i princip alltid vad gäller bankerna avslöjar att det är ägarna och inte folket som styr.

Vilka ägarna är utreddes i en vetenskaplig studie som jag först postade om här på "källan" 2013-02-05 09:48 i "Våldtäckterna i Egypten" tråden #8  [länk]  och sedan även 2013-02-26 10:05 i "Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" tråden #34  [länk] .  Som jag i den senare kommentaren påpekar, det är en mycket begränsad krets som kontrollerar de juridiska entiteter som utan personligt ansvar och i praktiken i stort sett ansvarsbefriat styr över oss.  Som jag skrev till "Buzz Doll" i den kommentaren, felet är "Den juridiska konstruktion där en ickelevande entitet betraktas som juridisk person.  Om ingen sådan juridisk person får finnas utan verkliga levande människor måste stå för alla beslut, då börjar vi nog vända detta rätt igen!"  I en annan kommentar till "Buzz Doll" förklarar jag hur vi skulle kunna befria oss från denna juridiska ansvarsbefriade entitet:
Buzz Doll, det behövs lokal matproduktion, lokal kompostering, lokal energiproduktion och tillverkning o.s.v..  Kort sagt ett helt annat samhälle.

Forts...


"Fas 3 - när ska någon säga ifrån?" tråden #34, Leif Erlingsson 2013-02-26 10:05
Tue, 26 Feb 2013 10:05:00 +0100
av Leif Erlingsson

[Citat:] [...]Vad är det som är fel? [Slut citat.] (Buzz Doll 2013-02-26 00:02 #33 [länk] .)Den juridiska konstruktion där en ickelevande entitet betraktas som juridisk person. Om ingen sådan juridisk person får finnas utan verkliga levande människor måste stå för alla beslut, då börjar vi nog vända detta rätt igen!Företagen har [...]
[...]
Vad är det som är fel?
(Buzz Doll 2013-02-26 00:02 #33  [länk] .)
Den juridiska konstruktion där en ickelevande entitet betraktas som juridisk person.  Om ingen sådan juridisk person får finnas utan verkliga levande människor måste stå för alla beslut, då börjar vi nog vända detta rätt igen!

Företagen har gjort sig ansvarslösa, psykopatiska, med enda mål maximal monetär vinstmaximering.  Medan kostnaderna läggs på folken.

Det är f.ö. en mycket begränsad krets som kontrollerar dessa i stort sett ansvarsbefriade juridiska entiteter, se vidare:
[...]
Vidare anser jag på goda grunder att de västerländska säkerhetstjänsterna i sin tur är agenter åt de som kontrollerar eller äger större delen av världen, en mycket begränsad krets människor.

En vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The network of global corporate control", utgick från 37 miljoner av världens största företag och investerare i 194 länder och kunde med datoranalys av c:a 13 miljoner korsägande-länkar oomtvistligt visa att kärnan i detta korsägande utgörs av 1318 företag där varje företag i kärnan i sin tur har täta ägarskapslänkar i c:a 20 andra företag i kärnan så att 3/4 av ägandet av kärnan är i själva kärnan.  Namn som Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Deutsche Bank och Barclays.  Denna kärna tjänar 20% av all inkomst på jorden.  Dessutom kontrollerar de genom sina aktieinnehav ytterligare 60% av all inkomst på jorden.  80% av jordens totala inkomst går alltså genom denna kärna av endast 1318 företag.  Och det slutar inte, för 80% av kontrollen av detta nätverk utgår från endast 737 av företagen.  10 av aktörerna i nätverket har dessutom 10 ggr mer kontroll än deras ägande antyder.  Inom de 737 företagen så finns det dessutom en super-entitet med 40% av kontrollen över jordens samlade inkomst bestående av endast 147 företag.  75% av företagen i denna super-entitet utgörs av finansiella institutioner.  De äger bl.a. USAs riksbank.

På sidan 33 i rapporten kan man läsa en lista av 50 företag som utgör en tredjedel av denna kontroll över jordens samlade inkomst.  Inget land eller enskild person kommer i närheten av dessa placeringar.  Det är en liten grupp företag som är våra ägare.  Kontrollerar såväl länder (USAs riksbank!) som vilka nyheter vi matas med.
[...]

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf  [länk] .  Kopia:  [länk] .12 juli 2012 förklarade David Wilcock innebörden av denna forskning i "The Great Revealing: US Marshals Expose Biggest Scandal in History[länk] .


"Nu får det vara nog." tråden #133, Leif Erlingsson 2013-02-25 13:45
Mon, 25 Feb 2013 13:45:00 +0100
av Leif Erlingsson

Tror du har rätt eftersom deras bränsle - tänkarna - inte bara övergett dem utan dessutom kritiserar dem. Kvar är Flakkapterna, Hurray Henry's (tack Abdel-Masih Wazir för termen) som fortsätter heja på i dumhetskollapsens tecken.Annars tror jag planen var att låta den kristna och muslimska världen fullständigt försvaga varandra [...]
Leif 101
Frågan är om inte sionisterna biter sej själva i foten då de låter islam sprida sej i europa och övriga världen - eller har dom någon strategi med detta?
Att religiöst destabilisera stora delar av världen samtidigt som en så expansiv politisk religion få så starkt fotfäste att den kan diktera villkoren - och redan gör - förefaller som en ohållbar strategi - visserligen har dom i dag greppet om världshandeln och bankerna, men vad hjälper det mot ett folk i totalt uppror - det blir inte bara inbördeskrig - det blir världskrig.
Den enorma vapenarsenal som den så kallade lagliga makten i dag förfogar över kommer snabbt att falla i händerna på de åtminstone jag minst vill ska ha någon makt.
Redan nu finns tungt militärutbildade krafter och nätverk som när som helst kan aktiveras och ta över merparten av militär rekvisita inom loppet av några få dagar - vapen är mindre farliga då dom inte finns, men ytterst farliga då fel folk vet var vapenkomponenterna är lagrade och hur dom ska sättas samman - glöm inte att många av våra så kallade invandrare har en långt hårdare militär skolning bakom sej än vad den svenska sillmjölken ens kommit i närheten av.
Dessutom har dom islam som det avgörande kortet vilket gör att alla andra redan från början kommer att sitta med "död mans hand" dock inte som favör då motståndarna till den demokratiska världen sitter med "islam street flush" och full beväpning och helt utan spärrar mot att döda hundar oavsett dom är trogna eller inte.

Men som sagt - sionisterna verkar ha blivit frånåkta nu då vi är halvvägs på upploppet...
(Bizon 2013-02-24 15:53 #117  [länk]  i svar på min kommentar 2013-02-24 12:26 #101  [länk] .)
Tror du har rätt eftersom deras bränsle - tänkarna - inte bara övergett dem utan dessutom kritiserar dem.  Kvar är Flakkapterna, Hurray Henry's (tack Abdel-Masih Wazir för termen)  som fortsätter heja på i dumhetskollapsens tecken.

Annars tror jag planen var att låta den kristna och muslimska världen fullständigt försvaga varandra så ideologerna bakom sionismen skulle stå ensamma kvar som världssegrare.

Fast som jag redan för länge sedan framkastat på min blogg, de verkliga tänkarna kan mycket väl hela tiden ha planerat att offra även sionisterna.  ("Är sionisterna offerlamm åt makteliten?"  2008-02-24  [länk] .)  De verkliga djupingarna bakom detta kan vara samma ockulta krafter som skapat New Age, som jag sedan många år observerat varit helt handlingsförlamade av alla dessa Gurus och ständiga löften om att allt är som det ska, på rätt väg, och lyckoriket är snart här som låter ungefär likadant genom otaliga kanaliseringar genom många olika kanaliserare.  (= Mottagare av budskap förmedlade direkt in i medvetandet med någon mental eller annan teknologi.)

Forts...


"Nu får det vara nog." tråden #101, Leif Erlingsson 2013-02-24 12:26
Sun, 24 Feb 2013 12:26:00 +0100
av Leif Erlingsson

Jag ser det som signifikant att Israel Adam Shamirs bok "Blommor i Galileen" som bl.a. dokumenterar sionistiska terroristers fördrivning av och fullständiga utplånande av kristna byar och begravningsplatser i samband med etablerandet av "den judiska staten" renderade dess svenske förläggare status av persona non grata. En status [...]
96/ Leif E.  Jag fick en grumligt svar från en av av de vilseledda av Pk propagandan och han får hålla på att leva vidare i sin religiösa fantasivärld och det är bäst så och jag tänker inte störa honom så han inte kan somna om igen!
Angående Islams hot så är dessa tankar och värderingar komna ifrån kristet folk som har tvingats fly ifrån sina muslimska hemländer och jag lovar dig att, kristna invandrarorganisationer håller en stenhård koll på muslimerna i Sverige och det ska vi vara mycket tacksamma för.
(x-man 2013-02-24 10:56 #98  [länk] .)
Jag ser det som signifikant att Israel Adam Shamirs bok "Blommor i Galileen" som bl.a. dokumenterar sionistiska terroristers fördrivning av och fullständiga utplånande av kristna byar och begravningsplatser i samband med etablerandet av "den judiska staten" renderade dess svenske förläggare status av persona non grata.  En status han delar med bl.a. undertecknad, vi nämns t.o.m. ihop av benämningsmakten.

Också väldigt intressant att de flesta svenska frikyrkliga stöder historisk terror mot kristna genom medlöperi med judiska terrorister.  Av någon anledning saknar de självbevarelsedrift.  Man kan undra hur de har låtit sig berövas sin kristna självbevarelsedrift.  Min vän Abdel-Masih Wazir har nog kommit svaret nära när han säger att Frimurarna är en organisation genom vilken vi protestanter rekryteras som slavar för att bygga 'Salomos Tempel'.  Notera 'bygga', alltså inte återuppbygga, för Abdel-Masih Wazir ifrågasätter på goda arkeologiska grunder det första 'Salomos Tempel' som en historieförfalskning, se vidare stycket "The Faking Of History" och framåt i min text "Something seismic happening" från 2009-05-13  [länk] .  Eller läs från början, allt är mycket signifikant material.

Det är f.ö. känt att sionisternas motto är "Genom bedrägeri ska du föra krig" ("By way of deception, thou shalt do war")  [länk] .  Det är för mig uppenbart att de politiska sionisterna (till skillnad mot de fundamentalistiskt Torah-troende religiösa judar som inte accepterar det nuvarande politiska Israel som rättmätigt) åtminstonde sedan de krossade tsarriket har skapat inre konflikter hos sina fiender.  Fiender som de låtsas vara vänner till.  Detta för det långsiktiga målet att uppbygga sitt världsrike, där lag kantänka utgår "från [deras] Sion".  D.v.s. Rothschilds/"röda sköldens" Högsta Domstolsbyggnad i Jerusalem.  (Sök på  Mathilde Dorothy de Rothschild Israel Supreme Court, färdig söklänk:  [länk] .)  Kommunister, vänsterfolk och andra nyttiga idioter är för dem kanonmat.  Men varför är svenska frikyrkliga "nyttiga idioter"???Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitrådig orientering vårvintern 2013":  [länk] .


"Nu får det vara nog." tråden #96, Leif Erlingsson 2013-02-24 09:55
Sun, 24 Feb 2013 09:55:00 +0100
av Leif Erlingsson

Intressant att du tar upp Syrien, X-man. Västmakterna stöder där terroristerna som bekämpar regeringen, t.o.m. med flertalet vänsterfolks medhåll. Syrienvännerna, de som ifrågasätter terrorn, får inte ens använda ABF-huset i Stockholm för sina möten!De som stirrar sig blinda på politiska riktkarlar istället för att studera hur [...]
Intressant att du tar upp Syrien, X-man.  Västmakterna stöder där terroristerna som bekämpar regeringen, t.o.m. med flertalet vänsterfolks medhåll.  Syrienvännerna, de som ifrågasätter terrorn, får inte ens använda ABF-huset i Stockholm för sina möten!

De som stirrar sig blinda på politiska riktkarlar istället för att studera hur det har gått till när olika länder har splittrats och brutits sönder kan varken förstå detta eller att något liknande också kan hända här hemma.  Man måste tänka själv för att kunna känna igen signaturerna.


"DAGENS AKTUALITETER" tråden #2070, Leif Erlingsson 2013-02-22 11:10
Fri, 22 Feb 2013 11:10:00 +0100
av Leif Erlingsson

Nyckelordet är livserfarenheter. Jag har lärt mig att auktoriteter är opålitliga. Jag försöker därför i första hand fokusera på vad som sägs, även om jag naturligtvis samtidigt funderar på eventuella bakomliggande agendor speciellt om jag vet att den som skriver/talar har en sådan. En okänd man på gatan kan såväl tillföra data [...]
Jag tror Leif att du och jag tar åt oss det som stämmer med våra tidigare skolkunskaper och livserfarenheter.  För mig är det viktig vem som säger vad o i vilket sammanhang.  Låt oss säga att jag rätt väl känner tio person sedan länge som jag fått stort förtroende för, för de är källkritiska mm.  SÅ skriver de gemensamt en artikel långt ifrån mina erfarenheter - men jag är beredd att noga lyssna på dem och något gå dem till mötes. //
Ja det finns folk i radio o TV som jag litar mera på och mindre på osv.//
Okänd man på gatan kan inte påverka mig till ngt om han inte säger det jag redan vet osv!
(Jan Brunnegård 2013-02-20 20:36 #2069  [länk] .)
Nyckelordet är livserfarenheter.  Jag har lärt mig att auktoriteter är opålitliga.  Jag försöker därför i första hand fokusera på vad som sägs, även om jag naturligtvis samtidigt funderar på eventuella bakomliggande agendor speciellt om jag vet att den som skriver/talar har en sådan.  En okänd man på gatan kan såväl tillföra data till mitt mentala dataregister som, om det han säger går att koppla ihop med tidigare data i mitt mentala dataregister, påverka mitt tänkande.  Och tidigare skolkunskaper ifrågasätter jag närhelst jag upptäcker den bakomliggande agendan bakom utbildningen och jag hittar andra kunskaper som stämmer bättre med allt annat jag studerat på egen hand.

Har du funderat på, Jan, att det du beskriver är själva motsatsen till ett vetenskapligt förhållningssätt, där det i det vetenskapliga förhållningssättet ska vara fullkomligt egalt vem som säger/skriver?  Ett vetenskapligt förhållningssätt är att ta ställning till om det sagda går att reproducera.  Det senare har varit ett problem för t.ex. CANR/LENR-reaktioner, som inte alltid kunnat reproduceras ens av de ursprungliga uppfinnarna.  Men även om inte alla faktorer är kända så räcker de många reproduceringar som faktiskt har gjorts av många universitet för att bevisa detta fenomen.  Om du t.ex. en gång sett någon misslyckas bevisa något påstående så förtar det inte alla andra som sett bevis för samma påstående.  Frånvaro av bevis är inget motbevis!  Det går att misslyckas göra en vanlig teknisk pryl så varför skulle det inte gå att misslyckas med en ovanlig...  Ett enda positivt bevis är mer värt än alla ickebevis (negativa).

Fotnot: 
CANR/LENR-reaktioner är olika namn på samma fenomen användbart för energiproduktion.  CANR är akronym för kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner Chemically Assisted Nuclear Reactions och LENR är akronym för låg-energi nukleära reaktioner Low Energy Nuclear Reactions.  Andra beteckningar som har använts är kall fusion; Cold Fusion.  Det var grindvakten Steven E. Jones som myntade det, högst densamme som den mormonske professorn som tidigt tagit kontrollen över 9-11 sanningsrörelsen!  (Mer om varför det med resonans är enkelt att trigga igång dessa styrda elektronfångarreaktioner med referens professor Ruggero Maria Santilli och uppfinnaren Robert Godes via  [länk][länk] .)


"Om män och städning" tråden #1, Leif Erlingsson 2013-02-22 08:45
Fri, 22 Feb 2013 08:45:00 +0100
av Leif Erlingsson

[Citat:] Det låter kanske konstigt att en tidnings rykte ska vara så skamfilat, att det kan gå ut över en person bara för att han eller hon skrivit en enda artikel i den. Men så blev det faktiskt för mig, när jag till slut fick besked om varför jag inte fått en tjänst som jag länge väntat på. [Slut citat.] (Angus Liddell [...]
Det låter kanske konstigt att en tidnings rykte ska vara så skamfilat, att det kan gå ut över en person bara för att han eller hon skrivit en enda artikel i den.  Men så blev det faktiskt för mig, när jag till slut fick besked om varför jag inte fått en tjänst som jag länge väntat på.
(Angus Liddell 2013-02-22 06:00 i artikeln "Om män och städning[länk] .)
Här, käre Angus, nuddar du vid ett ämne som ligger mig själv varmt om hjärtat.  Nämligen varför mina landsmän är så hunsade och rädda att offentligt säga och skriva sin mening.  Det har gått så långt att nästan inga yrkesarbetande vågar uttrycka kontroversiella åsikter offentligt.  Detta är, menar jag, ett mycket sjukt tecken.  Ett tecken på att Sverige är ett allvarligt sjukt land.  I ett friskt land kan landets "vita blodkroppar", medborgare som reagerar mot det som är tokigt, rycka in.  I Sverige är de flesta "vita blodkroppar" i "folkkroppen" utslagna, och det gift som har slagit ut dem är just det du nuddar vid ovan.

Jag vet inte hur "kroppen" Sverige ska avgiftas, hur arbetsgivare ska avhållas från att välja bort att anställa människor som vågar sticka ut.  Kanske anonyma anställningsförfaranden?  Men om provanställning tillämpas så faller det.  Det blir omöjligt att kontrollera om arbetsgivarna beter sig så här.  Även om man inför skadestånd på kanske 10 miljoner kronor och gör det olagligt att försäkra sig mot dessa skadestånd så hur bevisa?  Det måste till en grundläggande attitydförändring, men det är ju det här med hönan och ägget.  Hur ska den börja?  Ett sätt att minska den personliga risken för "de vita blodkropparna" i "samhällskroppen" är att införa medborgarlön.  Även om arbetsgivarna kastar ut de "vita blodkropparna" så blir inte de personliga konsekvenserna då lika allvarliga, och människor vågar mer följa sitt samvete.  Om människor blir allt mer modiga, då kommer de företag som beter sig så här så småningom att avslöjas inifrån.  Och om man till det lägger att de skadestånd de måste betala går till medborgarlönssystemet plus någon miljon till den person de utsatt, då borde ganska snabbt hela samhällsklimatet vända och "kroppen Sverige" börja tillfriskna igen.

Bara en tanke från "den holistiska detektiven", men detta behöver funderas och diskuteras.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitrådig orientering vårvintern 2013":  [länk] .


"DAGENS AKTUALITETER" tråden #2056, Leif Erlingsson 2013-02-20 11:49
Wed, 20 Feb 2013 11:49:00 +0100
av Leif Erlingsson

Har en hypotes ang. vad många ETVs, Extraterrestrial Vehicles, skulle kunna representera. Hypotesen är kopplad till den forskning jag i går upprepade gånger länkat till ang. att vårt tredimensionella diskreta universum skulle kunna vara en stor simulering skapad av en intelligent konstruktör/programmerare. Se alla mina inlägg på [...]
Har en hypotes ang. vad många ETVs, Extraterrestrial Vehicles, skulle kunna representera.  Hypotesen är kopplad till den forskning jag i går upprepade gånger länkat till ang. att vårt tredimensionella diskreta universum skulle kunna vara en stor simulering skapad av en intelligent konstruktör/programmerare.  Se alla mina inlägg på länken nyss.  D.v.s. även #2045, #2047 och #2048.

Hypotesen är att iallafall en del av de ETVs / UFOs som observeras skulle kunna vara injicerade av våra vänner från utanför simuleringen för att hjälpa oss genomskåda de "spelare" som genom "fusk i spelet" håller oss i mörker för att skydda sina hemligheter och metoder, och därmed har ett maktövertag över oss i spelet.  Men detta behöver inte vara ensidigt.  "Fuskarna" kan mycket väl ha börjat detta spel med injicering av "fusk utifrån".  D.v.s. det kan finnas både "onda" och "goda" krafter som kommer in i "simuleringen" utifrån/bortom vårt tredimensionella diskreta universum.  En sådan hypotes skulle kunna förklara varför forskning som gläntar på dörren till en verklighet bortom detta tredimensionella universum med olika metoder undertrycks, som jag gav exempel på i #2045.  Och självklart förklara motarbetandet av all sorts forskning på "Fri Energi", som förstås implicerar att man använder energi som inte kan förklaras inom det diskreta upplevda universumet.

Forts...


"DAGENS AKTUALITETER" tråden #2045, Leif Erlingsson 2013-02-19 18:14
Tue, 19 Feb 2013 18:14:00 +0100
av Leif Erlingsson

Har funderat lite. Länkade ju förut (ja, den understrukna blå texten är klickbar!) till en text om ny forskning som visar att vår verklighet är diskret. Diskreta kvanta. Här: [Citat:] Kan vara klokt att inte förkasta idén om att någon har skapat universum. Fast man behöver ju inte nödvändigtvis kalla denne för "Gud" om man inte [...]
Har funderat lite.  Länkade ju förut (ja, den understrukna blå texten är klickbar!) till en text om ny forskning som visar att vår verklighet är diskret.  Diskreta kvanta.  Här:
Kan vara klokt att inte förkasta idén om att någon har skapat universum.  Fast man behöver ju inte nödvändigtvis kalla denne för "Gud" om man inte vill.  Å andra sidan kallas ibland mänskliga skapare gudomliga, så varför inte?

Engelska:
Yet more evidence emerges that our universe is a grand simulation created by an intelligent designer  Mike Adams 2013-02-07.

Tyska:
Ist unser Universum eine riesige Simulation, erzeugt von einem intelligenten Planer? Neue Hinweise  Mike Adams 2013-02-18.
(Leif Erlingsson 2013-02-19 11:52 #2038  [länk] .)
Då blir det väldigt intressant att forskning som fått hålla få i sju år på sub-kvanta och vars papper först accepterats för publicering sedan mellan 1996 och 1997 stoppades på många olika sätt.  Notera att sub-kvanta per definition innebär att man går bortom de diskreta kvanta som sägs utgöra vår verklighet.  Är man då fortfarande kvar i "vår verklighet"?
Man kan bara spekulera om orsakerna till att ett sjuårigt forskningsarbete av 450 forskare på CDF FermiLab om materiens minsta delar, ett arbete som antagits för publicering, sedan stoppades på många olika sätt. (''FERMILAB MEDIA ADVISORY 2/7/96, CDF Results Raise Questions on Quark Structure.  An article scheduled to appear in the February 9 issue of Science describes results contained in a paper submitted to Physical Review Letters by the 450-member Collider Detector collaboration at Fermilab.  The CDF paper reports results that appear to be at odds with predictions based on the current theory of the fundamental structure of matter.  The paper, submitted January 21, 1996, reports the collaboration's measurement of the probability that the fundamental constituents of matter [e.g., Quarks and Anti-quarks] will be deflected, or will "scatter," when very high energy Protons collide with anti-Protons, according to CDF spokesmen William Carithers and Giorgio Bellettini.'')  [...]  (Stanford Collaboration, 1997, Discover Magazine.)
(Leif Erlingsson 2007-12-05 i bloggartikeln  "Fantasikrisen" .)


"Vad vi kan lära av Gate Keepers" tråden #10, Leif Erlingsson 2013-02-19 07:37
Tue, 19 Feb 2013 07:37:00 +0100
av Leif Erlingsson

[Citat:] [...] men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan [...] [Slut citat.] (oscar: berven 2013-02-18 21:54 #9 [länk] .)Riktiga och viktiga synpunkter. Och kanske en del Handlers och definitivt de flesta grindvakter är sådana experter. Vad gäller experterna så har de genom sitt positionerande målat in sig i [...]
[...]  men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan  [...]
(oscar: berven 2013-02-18 21:54 #9  [länk] .)
Riktiga och viktiga synpunkter.  Och kanske en del Handlers och definitivt de flesta grindvakter är sådana experter.  Vad gäller experterna så har de genom sitt positionerande målat in sig i ett hörn uppe mot kunskapstaket vars väggar och speciellt tak de försvarar som gällde det deras existens.  Och vad gäller deras position och status som experter så gör det ju det.  För expertens hela position bygger ju på att han kan förklara just detta speciella hörn av, och gräns för, vår kunskap.  Om någon plötsligt lyfter undan taket dubbelt så högt eller så för honom, så blir han ju ingen!  Då är experten (som oftast är en han) mitt inne i kunskapslådan igen, som alla andra.  Experten har inget annat än sin expertis, och den är nu borta eftersom han ju försvarade en kuliss!
Därför är experterna självmotiverade.  Och som du konstaterar, mer manipulerade än massan.

Vad gäller Handlers tror jag dock fortfarande att de behöver förstå betydligt mer än de låtsas om för att vara effektiva.  Handlers har nog vanligtvis, tänker jag, inte alls målat in sig i ett hörn utan håller tyst med vad de förstår och använder istället sin förmåga till att då och då påverka andras val.  När det gäller Handlers av länders ledare finns det ett etablerat begrepp:  Grå Eminenser.  En Handler av en vetenskapsman eller av en expert av annat slag kan t.ex. ge experten en ny idé.  Effektivt sätt att styra utvecklingen.  Att introducera "nya" forskningsområden.

Tips:
Alla mina inlägg i olika trådar, "Sourze style":  [länk] .  Man kan länka antingen direkt till ett inlägg i denna lista, eller till Sourze originalplats.

Motsvarande "Multitrådig orientering vårvintern 2013":  [länk] .


"DAGENS AKTUALITETER" tråden #2009, Leif Erlingsson 2013-02-18 14:08
Mon, 18 Feb 2013 14:08:00 +0100
av Leif Erlingsson

Den enda brottsplatsundersökning för 9-11 som någonsin gjorts är gjord av Dr. Judy Wood. Övriga har utgått från olika teorier och försökt belägga dessa. Det inkluderar de officiella så kallade utredningarna, som hade instruktioner att förklara hur den förutbestämda slutsatsen kunde ha inträffat. Något annat hade de ej mandat att [...]
INGEN händelse de senaste 100 åren är mer granskad av all slags vetenskap som 9/11 katastrofen.  Ingen har kunnat hindra att tusen röster har fått höras i denna fråga.  OM ngn slags motor har utfört detta så är det ju bara att plocka fram en såddan motor o göra om saken ett antal ggr under full kontroll.  TVåvåningshus räcker säkert.  Klokpippar - sätt i gång...
(Jan Brunnegård 2013-02-18 12:16 #2006  [länk] .)
Den enda brottsplatsundersökning för 9-11 som någonsin gjorts är gjord av Dr. Judy Wood.  Övriga har utgått från olika teorier och försökt belägga dessa.  Det inkluderar de officiella så kallade utredningarna, som hade instruktioner att förklara hur den förutbestämda slutsatsen kunde ha inträffat.  Något annat hade de ej mandat att göra.  Ang. "motorer" som kan göra detta så är de demonstrerade, jag har upprepade gånger länkat till videodemonstrationer.  Man behöver inte ta ned ett tvåvåningshus för att demonstrera molekylär disassociation, men om du Jan drar ihop budgeten, tillstånden och engagerar dem som har visat att de behärskar tekniken för det så är det säkert också möjligt.

Applied Research Associates (ARA) visade ju före 2001-09-11 upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna på sin hemsida.  Fast de har kanske inte lust att ställa upp med tanke på att de inte nämnde något om detta vid den officiella 9-11 NIST-utredningen trots att deras bolag hade flest anställda som arbetade med den av alla underkontraktörerna.

Fotnot:  Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).

Forts...


"DAGENS AKTUALITETER" tråden #1997, Leif Erlingsson 2013-02-17 15:50
Sun, 17 Feb 2013 15:50:00 +0100
av Leif Erlingsson

För mig är det uppenbart att vår civilisation (så kallade d:o!) är skiktad i mer än en nivå. Om man inte tillhör den nivån som har rätt 'behörighet' så får man helt enkelt inte veta så mycket. Och har man 'behörighet' så får man inte avslöja så mycket, iallafall inte så vi "obehöriga" kan antas förstå.Att det är så med dem med [...]
För mig är det uppenbart att vår civilisation (så kallade d:o!) är skiktad i mer än en nivå.  Om man inte tillhör den nivån som har rätt 'behörighet' så får man helt enkelt inte veta så mycket.  Och har man 'behörighet' så får man inte avslöja så mycket, iallafall inte så vi "obehöriga" kan antas förstå.

Att det är så med dem med militära säkerhetsklassningar är ju uppenbart.  Men finns det fler liknande system?  Eller är det nyhetsförfalskarmedia som upprätthåller det insiktsskiktande systemet?  Och vad är det för slags människor som accepterar att hålla resten av oss fördummade?  Och gallra bland oss...  Vi som anses tära på jordens resurser utan att anses tillföra något av värde.  Skrev om det 2007-12-19; "Gallringen av hjorden[länk] .  Bl.a. var svenska läkare entusiastiska för en riksmordplan i konkret tillämpning under krigsåren 1939-1945 och runtom med att göra sig av med 'onödiga' människor genom speciella dödshus vid svenska mentalsjukhus,  [länk] .  I dag anses vi generera för mycket CO2, vilket kanske kan motivera medlemmar av klimatsekten att vi är för många.

Samtidigt förstår man av läckt information att i en annan nivå av civilisationen, antagligen strikt hierarkiskt styrd, finns teknologi och kunskaper som låter som rena science fiction, och mer därtill.  Frågar mig, reser redan en del av oss till stjärnorna?  Använder redan en del av oss portaler för omedelbar förflyttning mellan avlägsna platser?  Jag håller det för helt möjligt.  En liten del av hemlig teknologi demonstrerades - säkert i strid med alla överenskommelser - den 11 september 2001 när flera byggnader nästan helt dematerialiserades eller omvandlades till damm.  För inte mycket av materialet återstod.  Här förresten en uppfinning som skulle kunna gjort detta:  "Method, System and Apparatus for Conditioning Electromagnetic Potentials, Fields, and Waves to Treat and Alter Matter[länk] .  Vad är bak kulisserna?  För det är för mig uppenbart att vi lever i en kulissvärld.  Den tycks huvudsakligen skapad av nyhetsförfalskarmedia, eftersom det är möjligt att kika bakom en hel del av kulisserna.  Vilka vågar titta?  Eller är det så att den som inte vågar titta är en sådan där "onödig människa" som ska gallras bort?  Är allt bara ett test för att vi ska visa vad vi går för?  En bra start skulle vara att börja acceptera att vi sett vad vi faktiskt sett, som dematerialiseringen eller upplösningen till damm av World Trade Center byggnaderna.  Och föra dialog över konsekvenserna av denna insikt.


"Sädescirklar - människohand eller UFO:n?" tråden #6, Leif Erlingsson 2012-01-24 22:13
Tue, 24 Jan 2012 22:13:00 +0100
av Leif Erlingsson

@ [länk] Bo Nilson 2009-10-01 kl. 11:55, artikeln:Du frågar "Sädescirklar - människohand eller UFO:n?".Någon påpekade för mig redan för ett par år sedan att för att lära oss skapa teknologi för att fysiskt färdas genom universum så måste vi upptäcka och förstå att det finns andra livsformer som existerar i samma område av rymden [...]
@ [länk] Bo Nilson 2009-10-01 kl. 11:55, artikeln:

Du frågar "Sädescirklar - människohand eller UFO:n?".

Någon påpekade för mig redan för ett par år sedan att för att lära oss skapa teknologi för att fysiskt färdas genom universum så måste vi upptäcka och förstå att det finns andra livsformer som existerar i samma område av rymden som vi själva.  Att det alltså inte bara är fråga om det finns "besökare" från någon av de mer fysiska miljöerna i universum som reser i farkoster utan att det också är fråga om de som alltid varit här.  De ickemateriella intelligenser som delar vår och all rymd.  Att vi alltså har två sorters "besökare".  De som reser i farkoster, och de som alltid varit här.  Brittiska försvarsdepartementet nämner de senare "plasma-entiteterna" i en rapport 2008.  Som mänsklighet behöver vi förstå och acceptera dessa två sorters möten, menade han.

Din frågeställning behöver alltså utökas, "Sädescirklar - människohand, ickemateriella intelligenser eller UFO:n?".  Dessutom kan det vara människor i UFO:na, så man kanske borde skriva något i stil med "Sädescirklar - människohand i eller utanför UFO:n, andra besökare i UFO:n, eller ickemateriella intelligenser?".  Sedan finns ju möjligheten att den som skapar formationerna gör det med fjärrstyrning utan att vara här i ett UFO, så då blir det något i stil med "Sädescirklar - människohand, styrt utifrån, ickemateriella intelligenser eller UFO:n?".  Jag kan ha missat någon möjlighet.  Jag är inte fullkomlig.

För övrigt har ett svenskt förlag mycket tidigt gett ut litteratur om sädescirklar, Alhambra förlag med "Sädesfältens teckenmysterier" (1991, svensk utgivning 1994).  Fortfarande mycket läsvärd.


"Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" tråden #174, Leif Erlingsson 2011-08-30 20:27
Tue, 30 Aug 2011 20:27:00 +0200
av Leif Erlingsson

micro 2011-02-23 19:18, - I dag säger även John Lamb Lash att inte bara den officiella historien utan även sanningsrörelsen är en del av 9-11 Psy-Open, liksom jag själv var inne på ovan [länk] 2011-02-08 17:26 #169. Lyssna på John Lamb Lash på Blog Talk Radio i dag, [länk] . Han säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga [...]
[länk] micro 2011-02-23 19:18,    - I dag säger även John Lamb Lash att inte bara den officiella historien utan även sanningsrörelsen är en del av 9-11 Psy-Open, liksom jag själv var inne på ovan [länk] 2011-02-08 17:26 #169.  Lyssna på John Lamb Lash på Blog Talk Radio i dag,  [länk] .  Han säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan.  Att detta angrepp är det allvarligaste angrepp mänskligheten någonsin har utsatts för!  Men han framkastar även en testbar hypotes, som kan bevisa att de äkta sädescirklarna är gjorda av mänskliga vetenskapsmän med fri energi fysik, som försöker visa detta på detta sätt (då det inte finns något annat sätt att komma igenom det vetenskapliga förtrycket i detta ämne).  Han går på sin intuition och känsla, att det inte är samma människor som gör sädescirklarna, som gjort 9-11.

Sidan genererad 2013-06-26 15:31:00