Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Till minne av Förintelsens offer

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Till_minne_av_Forintelsens_offer/Sourze_style.html .
#1 Det kan nog vara så att förintelsen används i politiska syften av vissa judiska intressen. Men som artikelförfattaren skriver så var det många olika grupper av oönskade människor som pga hudfärg, handikapp eller åsikter hamnade i koncentrationslägren.

Det som även är intressant är på vilket sätt som Hitler och hans parti kom till makten. Genom demokratiska val? En sanning med modifikation.
Hitler initierade anläggandet av riksdagshusbranden i Berlin 1933.
En avsigkommen individ som hette van der Lubbe övertalades att utföra uppgiften. Han hade kopplingar till kommunistpartiet. Vilka då ansågs som en fara för Tyskland. På så sätt fick Hitler Tysklands dåvarande rikskansler att underteckna ett dokument som godkände en form av undantagstillstånd.

Vilket gjorde att de ursprungliga lagarna inte längre gällde och därmed kunde Hitler och hans parti i stort sett styra och ställa som de ville. Ingen opposition tilläts, ingen yttrandefrihet i media och i realiteten bara ett parti att rösta på.

Något att tänka på idag då muslimer som grupp ständigt utpekas som livsfarliga och att de bara har en enda önskan - att erövra hela världen.
#1 Cyniskt.
---------------------------
Jag beklagar djupt det som fångarna i koncentrationslägren fick gå igenom under 2a världskriget. Det har satt sina spår och kommer att ta många generationer innan det glöms bort om någonsin. Ett enormt lidande.
Arifi inte så dumt påpekande, det märks att du har läst på, som fler skulle göra innan de yttrar sig. Nåväl, men en sak som du kan få besvara, hur kom det sig att Hitler valde att bli ledare i ett socialistparti?
”Sex miljoner judar fick sätta livet till, av ingen annan anledning än att de var judar... Men också romer, homosexuella och många andra människor blev måltavla för Nationalsocialisternas perverterade idéer”. Visst tänker man emellanåt på förföljelsen, visst tänker man på alla offer. Men det finns fortfarande de som till skillnad mot författaren inte särskiljer människor inför ondskan och döden.

10 milj tyska barn lika oskyldiga blev både fysiskt och psykiskt skadade, samtidigt som de miste bägge föräldrarna och sina hem. 55 miljoner sovjeter mördades av Stalin, plus 5 milj statsfientliga skickades till Gulag. Japan tog livet av närmare 30 milj asiater under samma period.

Japan hedrar sina 70000 döda vid bombningarna vid Hiroshimadagen den 6:e augusti, men hedrar förmodligen inte alla de oskyldiga som föll offer för deras ondska?

Först 2010, för första gången skickade USA, Storbritannien och Frankrike representanter till minneshögtiden över offren i Japan. Varför?

Eftersom Hitler också urskiljde människor och judarna fram för allt, bör vi inte fortsättningen särskilja offren.
Sextio, kanske sjuttio miljoner människor - soldater och civila - intrigerade Adolf fucking Hitler ut ur prästbetyget med en skräll. Dom är snart glömda. Redan glömda skulle man kanske kunna säja. Ejenklien.

Varför trampar miljontals likadant klädda idioter ut ur hemmens trygghet i syfte att förstöra grannens lika trygga hem? Kvinnor och barn lider medan dåren ovan står och vrålar sinnessjuka klyschor om hur osams vi är och som media översätter till sans och vett och sprider och indoktrinerar. Efter första skottet är kedjereaktionen igång. Dom skjuter tillbaka. Och det upprepas, århundrade efter århundrade, despot efter despot. Och vi går på despotens imperiebyggarklyschor. Hoppar i marschpjucken och krigartrasorna. Som alltid ställer vi upp på dumhetens sida.
#4 Hitlers nationalsocialism eller nazism grundar sig på Hitlers egna tankar i boken Mein kampf. Det har ingenting att göra med den socialism som vi i allmänhet tänker på. Där skall makten över ekonomi och produktionsmedel ligga hos folket.Där avser man generellt dem som lever och arbetar i landet.Utan att specificera ras eller härkomst.Klasskamp är centralt och man siktar mot ett klasslöst samhälle.

Utgångspunkten för Hitler var de tyska folket i meningen alla som var födda i Tyskland och hade tyska som modersmål.Ras var väldigt viktigt och de som inte tillhörde den ariska rasen skulle tveklöst elimineras.

Hitler ansåg inte heller att makten skulle finnas hos folket utan en stark ledare skulle utse dugliga personer till olika ämbeten. Dessa skulle se till att det tyska folket fick alla fördelar och att andra folkslag inte stod i vägen för det.Således en ren nation utan störande inslag av utlänningar,sjuka och handikappade och människor som var kritiska mot den förda politiken. Uttrycket lehbensraum är talande för Hitlers överfall på länder i sin närhet.Arifi tyvärr lever Hitlers tankegångar kvar i många politikers sinnen och även hos dem som stödjer Marx och Engels läror, där Marx hade planerat ett socialistiskt välde och själv skulle han inta Gotland som sitt maktcentra där alla politiska order utgick ifrån, så Hitlertyper har alltid funnits i alla tider!
#8 X-man det var du själv som ville att jag skulle svara på frågan varför Hitler valde? att bli ledare för ett socialistparti. Det är skillnad mellan ideologierna. Att sedan länder som infört socialism har tenderat att bli diktaturer är en helt annan diskussion.
Huruvida Marx hade planer på att göra just Gotland till sitt politiska centrum. Den frågan är väl närmast av teoretisk karaktär. Eftersom det faktiskt inte hände.

Visst lever Hitlers tankar kvar än idag.Det är därför som det är så viktigt att lära sig att känna igen dem.För de dyker upp med jämna mellanrum. SD skriver i sitt invandringspolitiska program att "vissa grupper har hög nativitet" och "det finns grupper som inte kan smälta in i det svenska samhället" och "vi bör kraftigt inskränka eller stoppa invandring från icke västliga länder". Med detta inte sagt att SD är nazister men deras program om invandringen har en brunaktig ton.
9 Hitler var knappast "socialist", eller partiet. Men det är ett återkommande påstående från höger. Men om Sd, skriver de exakt så? Har du länk?
Arifi Det finns en sanning bakom varför Hitler kunde få makten som man undviker att tala högt om, även om det är väldokumenterat. Just på trettiotalet stack det i ögonen på fattigt folk hur judarna var så rika och ägde det mesta Tyskland. I Sverige av idag så börjar tendensen bli densamma svenska folket börjar att bli allt fattigare och nysvenskarna lider det inte någon större nöd på och nu kommer det, invandrare som bott i Sverige 25-30 år eller längre är less på massinvandringen och somaliska muslimer står inte högt i kurs, så kristna människor som en gång tvingats fly ifrån muslimska länder lägger sin röst på SD om detta har en brunaktig ton, bör du be dem om ursäkt,för att du yttrar dig så fult om dem!
#11 - Ytterligare ett svamlande inlägg av X-man!
Du dokumenterar dig faktiskt bra,fast du tror att du kan slingra dig likt en hal ål!
Skall du bliva en förkämpe för "svenskheten" i framtiden?
Då får du allt lära dig att artikulera lite bättre!
#1  Cyniskt.
---------------------------
Jag beklagar djupt det som fångarna i koncentrationslägren fick gå igenom under 2a världskriget.  Det har satt sina spår och kommer att ta många generationer innan det glöms bort om någonsin.  Ett enormt lidande.
(Pia I 2013-01-27 13:25 #3  [länk] .)
Och jag beklagar att deras offermentalitet har skapat detta lidande.  Sex miljoner döda i Europa har varit så viktigt för dem att de började skriva om det redan första världskriget.  Källa:  Den judiska tidskriften The American Hebrew 1919-10-31 sidan 582 f., av Martin H. Glynn tidigare guvernör i delstaten New York, "The crucifixion of Jews Must Stop!".  I min värld skapar man verklighet genom att lägga krut på den, och sionistiska galningar bland judarna började skapa denna verklighet åt det judiska folket långt före andra världskriget.  Dessa galningar såg sina judiska syskon som inte ville utvandra till Palestina som förrädare till saken.  De avtalade också redan 1933 med Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti om judarnas utvandring till Palestina, det s.k. Haavara avtalet.  Men inte alla judar ville till Palestina.  Den process som ledde fram till koncentrationslägren är långtifrån utan skuld från galningar bland judarna själva.  Bl.a. förklarade man krig mot Tyskland (i form av en världsomspännande ekonomisk bojkott).  Källa:  Daily Express 1933-03-24 "Judea Declares War On Germany" som översta förstasidenyhet  [länk] .

Det kanske är cyniskt att se klart på vad som orsakat judarnas lidande, nämligen den judiska offermentaliteten, tanken att de är ett folk som inte kan bo med andra folk, men som jag ser det så är denna mentalitet en mycket stor orsak till deras lidande då, och fortsatt till fortsatt traumatisering av nya generationer judiska barn.
#7, Man kan skilja mellan inbördeskrig, revolutionärt våld, statlig massterror mot en försvarslös civilbefolkning, världskrig, etniska konflikter och tvångsdeportationer med språkvåld. Men sammantaget är totalkriget överallt och ständigt närvarande. Som fristående svenska sneglar Arifi, åt socialismen som frihet och använder sig av hjälpordet "vi" vilket i hennes fall är avhängigt de doktriner som gällt för de som haft makten över desinformationskontrollen i "hennes" land. Man kan ana att ett mentalt systemskifte vore detsamma som att omöjliggöra ett annat välfärdssamhälle med trygghet åt befolkningen. Då bör Arifi ha i åtanke att under mellankrigstiden var den tyska "Volksgemeinschaft" (Folkgemenskapen), lika starkt förknippad med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, som "Folkhemmet" med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Då det gäller Arifis tänkta socialism blir den förmodligen aldrig realiserad, avarten har vi sett, men Marx var tydligen den enda inom falangen som räknade ut att desto fler statliga produktionsmedel desto starkare statsapparat och ofriare folk. Marx var emot centralmakten, då det gällde religionen kunde den få förekomma, men judarnas plats hade även där varit hotad då utövningen stod i vägen för den slutliga socialismen. //forts.
#7, den frihet som nu efterfrågas och som man nu kan ana i dagens sociala underströmmar, kommer att motarbetas av alla typer av centralmakter oavsett falang.

”Därför måste friheten försvaras mot dem som finner sin utlevelse i att tvinga andra, och som är beredda att själva leva i tvång för att bli tillfredsställda. De som inte "väl kan bära" friheten och fylla sina liv med något meningsfullt borde i varje fall inte få möjlighet att inskränka andras frihet. I annat fall kommer staten återigen att bli det stora samhällsproblemet. Det betyder att debatten om frihetens idé borde intensifieras”. Slutklämmen står samhällsfilosofen Danne Norling för.
Till minne av offren, handlade artikeln om, inte om Kina, Jugoslavien eller Syrien. Alla vet att det förekommit mord på många platser i världen, men nu handlar det om judarna, till så mångas förtret.Det är den etniska utrensningen som kommit mig närmast, både i tiden och i närheten av där jag bor. Det finns så mycket litteratur om förintelsen, så konstigt är det väl inte att vi upprörs? Det handlar om judarna här. Vi vill inte det ska hända igen, eller hur? En planerad människoslakt i gasugnar.Arbetsläger för oönskade i Sverige? Utrensning av oönskade där vi bor? Masslakt av zigenare och förståndshandikappade? Dödsstraff för kulturarbetare. Alla mord är lika hemska.
Ställ sex miljoner offer för hemska övergrepp, ställ dessa emot de sextio-sjuttio miljoner som helt oförskyllt, soldater såväl som civila, avlivades med den tidens förnämsta teknologi...

Visst är sex miljoner överjävligt. Men de tio gånger fler offren för Adolfs aggressionspolitik, varför är dessa sextio miljoner offer bortglömda.

Proportioner, mina vänner. Tänk först och gråt sedan.
[...]  En planerad människoslakt i gasugnar.  [...]
(Pia I 2013-01-27 22:19 #16  [länk] .)
Innan segermakterna hade snackat ihop sig så fanns det även andra versioner.  Kom inte ihåg exakt, men återfann detaljerna på nätet i Lars Adelskoghs "En tom säck kan inte stå", i inledningen:
Den 27 januari 1945 "befriades" Auschwitz av den framryckande Röda armén.  Sex dagar senare tryckte det sovjetiska kommunistpartiorganet Pravda en längre artikel om Auschwitz.  I denna artikel, som var författad av frontreportern Boris Polevoj, utpekades Monowitz som själva förintelsecentret i Auschwitz.  I artikeln stod bland annat:
    "De stationära gaskamrarna i den östra delen av lägret hade byggts om.  Man hade byggt till små torn och arkitektoniska utsmyckningar, så att de såg ut som oskyldiga garage...  De [tyskarna] jämnade ut de med kullar försedda så kallade gamla gravarna i östra delen av lägret, avlägsnade och förintade spåren av de löpandebandsystem där hundratals människor samtidigt dödades med elektrisk ström..."  (Pravda, den 2 februari 1945.)

Den ryska ursprungversionen var alltså att avlusningsgaskamrarna byggts om till elektriska avrättningsanläggningar, för som den som vet något om avlusningspulvret Zyklon B förstår så duger det inte för massavrättning då det tar alldeles för lång tid både att få dödlig koncentration och även att när väl detta är uppnått, ventilera bort igen så man kan lasta ur kropparna.  Ryssarnas version var alltså mer tekniskt rimlig.  Jag begriper uppriktigt sagt inte varför man inte höll sig till den.  Kanske man missförstod den, man bara snappade att de talat om gaskamrar men missat det om ombyggnaden och om elektriciteten?  Nått blev iallafall snett, och nu är det gasning med Zyklon B som är den officiella versionen.

Nu är ju detta med Förintelsen religion, och då tillkommer faktorn underverk.  Tack vare underverk så är det ändå sant att Zyklon B gasning dödade sex miljoner judar.  Amen.
Rättelse.  Det såg förut ut som att även min egen text var citat.  Här korrigerat:    [Det tidigare inlägget är dock rättat i denna kopia.]

[...]  En planerad människoslakt i gasugnar.  [...]
(Pia I 2013-01-27 22:19 #16  [länk] .)
Innan segermakterna hade snackat ihop sig så fanns det även andra versioner.  Kom inte ihåg exakt, men återfann detaljerna på nätet i Lars Adelskoghs "En tom säck kan inte stå", i inledningen:
Den 27 januari 1945 "befriades" Auschwitz av den framryckande Röda armén.  Sex dagar senare tryckte det sovjetiska kommunistpartiorganet Pravda en längre artikel om Auschwitz.  I denna artikel, som var författad av frontreportern Boris Polevoj, utpekades Monowitz som själva förintelsecentret i Auschwitz.  I artikeln stod bland annat:
    "De stationära gaskamrarna i den östra delen av lägret hade byggts om.  Man hade byggt till små torn och arkitektoniska utsmyckningar, så att de såg ut som oskyldiga garage...  De [tyskarna] jämnade ut de med kullar försedda så kallade gamla gravarna i östra delen av lägret, avlägsnade och förintade spåren av de löpandebandsystem där hundratals människor samtidigt dödades med elektrisk ström..."  (Pravda, den 2 februari 1945.)

Den ryska ursprungversionen var alltså att avlusningsgaskamrarna byggts om till elektriska avrättningsanläggningar, för som den som vet något om avlusningspulvret Zyklon B förstår så duger det inte för massavrättning då det tar alldeles för lång tid både att få dödlig koncentration och även att när väl detta är uppnått, ventilera bort igen så man kan lasta ur kropparna.  Ryssarnas version var alltså mer tekniskt rimlig.  Jag begriper uppriktigt sagt inte varför man inte höll sig till den.  Kanske man missförstod den, man bara snappade att de talat om gaskamrar men missat det om ombyggnaden och om elektriciteten?  Nått blev iallafall snett, och nu är det gasning med Zyklon B som är den officiella versionen.

Nu är ju detta med Förintelsen religion, och då tillkommer faktorn underverk.  Tack vare underverk så är det ändå sant att Zyklon B gasning dödade sex miljoner judar.  Amen.
17 Proportioner, ja...
Kvinnor, och allra helst barn. Men inte män? Varför? De flesta som dog.
6 Lennart L "Kvinnor och barn lider medan dåren ovan..."
Ursäkta Pia, men vem sätter agenda för vad kommentarerna skall innehålla?
"Nu handlar det om judarna", det är det som är problemet både för offren och alla andra som lever i dag. Det handlar alltid om judarna, du kanske inte har märkt att Israelkonflikten pågått i drygt 65 år. En bidragande faktor är förintelsens konsekvenser. Folkmordet på Europas judar har av några skapat en för många svårhanterlig skuldproblematik som i sin tur fött en förnyad aggressivitet mot judar. Därför är det inte rätt lägga skuld över en tredje generation oskyldiga. Eller?
"Kvinnor har alltid varit de huvudsakliga offren för krig. Kvinnor förlorar sina män, sina fäder, sina söner i strid" - Hillary Clinton


Wallström: Det är farligare att vara kvinna än soldat idag
[länk]

Detta mina ärade meddebattörer, är inget annat än ren vinkling respektive ren och skär hycklande lögn, feminism eller ej!
Varför ljuger de, och stödjer så fortsatta krig?
# 21 Precis som man ska sopa under mattan vad som hände i 2a v.kriget? Judehat- är inte det lite grymt? Jag utläser att judar har inte glömt. Och varför skulle de?

Den yngre generationen får väl bära vad som deras föräldrar ställde till med, även om de är oskyldiga till just detta? Så har det alltid varit, vi berörs av det som har varit innan - in i framtiden.

Du är en frukt av vad dina föräldrar skapade.
23 Och palestinierna idag? Hur många döda, hur måga flyktingar? Kan rekommendera rätt nyligen franske (glömt namnet just nu) nobelpristagarens bok, "Vandrande stjärna", om både judar och palestinier.
#21
"En förnyad aggresivitet mot judar" ? Är det ett önsketänkande från din sida?

Räkna inte in mig i så fall! Det är farligt att göra reklam för rasism. De svaga människorna kan ju tro på det du säger.
21/ Pia "
"En förnyad aggresivitet mot judar" ? Är det ett önsketänkande från din sida?

Räkna inte in mig i så fall! Det är farligt att göra reklam för rasism. De svaga människorna kan ju tro på det du säger.
inlägg #25 Pia tala om för mig, när blev judarna ett folkslag? Tycker du att muslimer är ett folkslag också? Så ditt rasistsnack kan du lägga på hyllan.
Judar är ett etablerat begrepp, "ras", grupp, religion eller vad man vill. Liksom palestinier, båda grupper "med flytande gränser". Som svenskar, invandrare, utvandrare osv.
Men jag vill gärna veta vad Pia anser om palestiniernas situation, i Gaza och på västbanken, flyktingarna i andra länder.
Och vad Israel ev. skall göra, respektive vi andra. Även för världsfredens skull.
Folkslag eller etnicitet är ett bättre begrepp än "ras" som jag skrev ovan. Araber anses också som folkslag, medan muslimer är anhängare till religionen islam.
Det judiska folket har en speciell historia av förföljelse och de kämpar för att det som hänt aldrig mer ska upprepas, så har jag fattat det. De kommer aldrig att ge upp, så inte heller palestinierna. Den lösning jag skulle se, är att man tillsätter nya unga ledare från båda sidor, som kan se situationen från en annan vinkel.Det finns säkert många unga människor, som har lösningen. Utomstående kan inte göra särskilt mycket tror jag. Det är deras konflikt. Folk gillar att ensidigt klanka på Israel, det är man van vid. Det är den bild jag har fått och därför har.
29 Men jag har frågat om palestinierna, räknas inte de hos dig Pia?
Då kan jag nämna, att det finns ¨både judar som är kritiska till Israels politik, Amos Oz, judisk författare, ("Fred nu"). Även vissa gammalreligiösa som har demonstrerat för att Israel skall lämna tillbaka land till palestinier.
Man löser inte kvinnors problem utan att lösa mäns problem.
Och man löser inte judars problem, utan att lösa palestiniers problem.
#25, Sourze svaghet är till skillnad mot andra fenomen inte även dess styrka. Om du följt min tråd så är det i första hand ett svar på Arifis iof intressanta inlägg som gäller politiska ideologier. Inte biologiska svagheter då det gäller att tänka.

Att du kom med på min tråd, beror på dina försökt att marginalisera kommentarernas kontext till att enbart bara beröra dina känslor. Vill du vara så vänlig att lägga dina psykiska reaktioner åt sidan och förklara vilka människor som du anser är svaga och varför du inte är det? Är du verkligen klar över skillnaderna mellan den du vill vara, den du tror dig kunna lära dig vara, och den du är?

"Judehat"? Ingen stans i mina texter förekommer det. Du skulle förmodligen kunna utläsa en rasist från en väderleks rapportering, men även dessa bygger på klena tolkningar. Jag kan förstå att det kan vara knepigt ibland även med lätta texter, men att dra slutsatsen ur mina kommentarer som judehat placerar dig i samma gäng som Adolf. Med bara den skillnaden att Hitler behövde tonvis med tok-litteratur för att läsa och urskilja människor.

Fö. min oskyldiga mor som är 95-år skulle formulerat detta inlägg på sådant sätt att du inte skulle tveka om vilken sorts frukt dina föräldrar skapat. Mvh LES
Pia Du har gått in på ett ämne judar och övriga religiösa sällskap det finns en enorm förljugenhet när det gäller judar och de största lögnerna står de själva för. De bedriver en politik i Israel som ingen normal människa kan acceptera och de flesta som vet hur Hitler Tysklands nazister fungerade, paralleller med de israels sionister är inte helt fel.
Den ödmjukhet man kunde förvänta sig ifrån judiskt håll har uteblivit och istället är de ungefär som nazisterna. De vill utöka mångkulturen i Europa och själva bygger de på nationalstaten Israel. Kom inte nu med något försvar för judarna, men heller inte några anklagelser mot folk som är mer insatta i världspolitikens bedrägerier, som vill att du ska peka ut folk som rasister, så princip går du tydligen gärna deras ärende, som tyvärr har blivit en varböld i vårt land, att snabbt avfärda all samhällskritik med anklagelse om rasism!
Palestinierna har inte blivit masslaktade som judarna blev under 2a världskriget.

Jag vet att judarna själva har andra lösningar, men du har kanske inte läst vad jag tyckte? Jag tycker att nya unga ledare ska till för att ändra situationen. Annars kommer ingen att ge sig. Vi tycker si och vi tycker så. Varför inte tycka lite om de som far illa i Sverige också, när vi ändå inte kan göra något åt det som sker, ifall inget ändras. Det finns alltid en hoper människor som alla tycker likadant och om någon avviker i sitt tyckande, får man hela hopen som på beställning över sig och alla skriker samma sak. Ska man fatta något får man väl gå till roten först och inte önsketänka. Jag tycker att judar, zigenare och andra mobbade folk i världen ska ses som likvärdiga med övriga befolkningen.
Vad har judarna gjort, som gör att de blivit så hatade? Vad har mobben i sikte nästa gång? Palestinierna har väl för övrigt sagt, att de aldrig kommer att acceptera Israel. Vad skulle du själv göra om du blev hotad för att du ansågs annorlunda och därmed fråntagen dina rättigheter?

33 Pia: "Palestinierna har inte blivit masslaktade som judarna blev under 2a världskriget."

Visst, man tycker vad man vill, men jag är förvånad, du som verkat så vidsynt och humanistisk, det är väl frågan om humanism? Eller menar du att det är något fel på folk som är palestinier, de får skylla sig själva? Kan jag väl inte tro, så vad göra tycker du? Inget, som innan?

Även folk som NTE har blivit masslaktade måste väl får räknas med, och få empati!? Dessutom var det INTE palestinierna som masslaktade judar. Medan Israel som nation dödat många fler palestinier än tvärtom. Barn.

Så jag är inte direkt nöjd med ditt svar (som dröjde), och du verkar inte har läst mitt tidigare.

Har du frågat dig varför vissa (inte alla palestinier som du vill få det till) politiska grupperingar är emot Israel? Hur det gick till vid Israels bildande, vad som hände i Libanon, vad som hänt i Gaza, de olagliga bosättningarna, deportation av palestinier, flyktingar? Det handlar inte bara om Israels judar, masslakt eller ej. Men även om dem, även deras fred som de inte verkar vilja/kunna lösa, de flesta.

Le Clezio, Nobelpris, "Vandrande stjärna". Om BÅDE judar och palestinier. En mycket stark bok!
[länk]
I "The Left Gate Getting Crowded" 2013-01-23 av Ariadna Theokopoulos  [länk]  som kraftfullt argumenterar för att vänsterns grundvakter vid varje möjligt tillfälle bör avslöjas vare sig de arbetar i flock eller en, nämns ett antal stora folkmord utförda huvudsakligen av judar.  Som i Spanien, 20000 kyrkor nedbrända, 7000 präster dödade, 300 biskopar.  Eller den bolshevikiska revolutionen och regimen huvudsakligen ledd av judar med tiotals miljoner offer, det ukrainska Holomodor, dito.  Att det judiska folket är offer för sin offermentalitet är ingen akademisk fråga utan en avgörande fråga för att undvika framtida folkmord.  De måste till att börja med sluta se sig själva som offer för omständigheter och börja se sin egen roll.  Innan de ser den kommer de fortsatt att vara farliga.  Se även min text från 2009-02-03 "Krigslegitimerare[länk]  där jag berör det felaktiga tänkande som skapar dessa tragedier.
#34
u frågade hur jag tänkte dte kunde lösas, det har jag redan sagt- läs om!

Märk väl att artikeln handlar om offren från Förintelsen, inte om annat och visst är jag mänsklig, men nåt är fel i diskussionen om judar. De får alltid skulden för allting, har du frågat dig varför? Det har du säkert, men jag tycker de fått en omänsklig behandling och att det gått prestige i att hålla på Palestina. Det är som en tävling som aldrig tar slut och det kommer den inte att göra heller.Den ena viljan står mot den andra. Det som hände judar och andra i 2a världskriget, kan inte förlåtas eller glömmas bort. Så enkelt är det och om du kan glömma det som hände, tycker jag du är empatilös.
#20 Men förlåt då Jocke att jag glömde nämna er män som offer för Adolf den Förskräcklige... Om jag tillhör ert kön är jag inte helt säker på efter fyllda 70.

Jag funderar dock ibland på om kvinnor i den position som Stalin, Adolf, Rosevelt, Saddam, Kaddaffi med flera blodsbesudlade "folkledare", om kvinnor i främsta ledarposition skulle ställa till ett sådant helvete som de uppräknade, ingen nämnd och ingen glömd, gjorde mot de sina och hela mänskligheten.
#10 Jag skrev i #7 att det är skillnad mellan Hitlers nationalsocialism och den socialism som vi i allmänhet menar.
När det gäller SD så skall jag göra en rättelse. Under rubriken Hänsyn till svenska intressen står det "den enskilde asylsökarens förutsättningar att smälta in i det svenska samhället" och under Invandring och bosättning "invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum" och "nödvändigt med ett tillfälligt totalstopp för icke västlig invandring" Detta ändrar dock inte själva andemeningen i budskapet. Dokumenten finns på SD`s hemsida i pdf-format.

#11 Ja det finns invandrare som röstar på SD. Jag har ingen åsikt om vilket parti folk röstar på, det är deras ensak. Varför skulle jag be om ursäkt? Det är inte jag som har skrivit SD`s invandringspolitiska program.

#14 Nu tror Leif E Ström att han känner mig och mina politiska preferenser. Så är emellertid inte fallet. Själv undviker jag att gissa och spekulera i personliga egenskaper hos skribenterna.
Diskussionen hade sin utgångspunkt i skillnaden mellan Hitlers nationalsocialism och socialism i mer allmän mening. Vilket inte har någonting att göra med politisk korrekthet eller någon form av desinformation. I länder som har infört socialism eller kommunism.
Där har övergrepp begåtts mot befolkningen, men det är en separat diskussion.

Visst vi kan grotta ner oss i hur Europa har utvecklats innan, under och efter andra världskriget. Vad det svenska folkhemmet egentligen stod för. Hur det kom sig att Sverige inte blev sönderbombat, och därför hade en unik position när övriga Europa skulle återuppbyggas.
Samt vad som hände när de övriga europeiska länderna kom ikapp.
Arifi så du står fast vid att Sd har en brunaktig ton? Har du hört talats om sunt förnuft som säger stoppa massinvandringen emedan tider är. Den som tycker att detta rasistiskt eller främlingsfientlig att SD vill stoppa massinvandringen, måtte bära på kriminella värderingar!
37 Lennart L, det är debatt, och varken du eller jag behöver skrapa med foten, iaf gör inte jag det! I så fall skall du kanske skrapas inför kvinnan? Jag får väl ta hjälp av det täcka könet igen, det är mest de som räknas idagens debatt...

Så här skriver iaf Lisa Bjurvald i en ledare i DN (kors i taket!)

”Västerländska medier har uppmärksammat kvinnors deltagande i de folkliga upproren i Nordafrika. Vi är inte sena att påpeka deras ofta marginaliserade roll i arabländerna.

Men hur står det till med vår egen syn på kvinnliga demokratikämpar? Det gammalmodiga uttrycket ‘kvinnor och barn’, som stämplar kvinnan som det svagare könet, förekommer regelbundet i nyhetsbevakningen.
‘Inte ens kvinnor och barn skonades när polisen gick till attack med batonger’, kan man till exempel läsa i gårdagens SvD i en annars angelägen artikel om den vitryska oppositionen.

Barn är naturligtvis en sak. Men varför skulle det vara värre att kvinnliga demonstranter misshandlas än manliga sådana?”

Lisa Bjurvald, DN således.
#39 Jag får verkligen hoppas att inte vissa värderingar har blivit kriminaliserade i Sverige.Tycker inte heller att SD har kriminella värderingar.Jag instämmer bara inte i deras partipolitik.Det måste väl ändå vara tillåtet, eller hur?
Lennar L forts
När det gäller de värsta galningarna så är de män, det finns både sociala men främst biologiska orskaer till detta. (Hjärnan)
Är det dessa typer du och jag bör jämföra oss med?
Eller hellre den andra sidan, genierna?

Då kan jag tala om för dig (som följer med rätt väl i frågan) vilka som vi jämförs med av de flesta feminister, och inte är det med genierna! "Män är djur!"
Men de flesta män är lika oskyldiga som nästan lika många kvinnor. Och gapet minskar!

Jag stannar där! Hoppas du uppskattar mina pekpinnar, och ge gärna tillbaka!
Arifi första gången någon försökte få ihop en socialistisk ideologi var i början av 1700 talet och den förkastades av Adeln. socialism finns olika varianter på, men alla har ett gemensamt, att förena folket! Och Hitlers socialistiska parti hade samma åsikt om att förena folket, som är enda garantin för att bekämpa kapitalism.
Socialdemokraterna var ett nationellt socialistiskt parti, skillnaden var bara den, att Sverige var inte intresserade att erövra världen, till skillnad mot Hitler som var en maktgalning likt Saddam Hussein och Kadaffi m.fl.
Arifi att du inte gillar Sd ligger ju i sakens natur men att vilja ha dem till brunaktig ton, är som att pissa på Islams läror, som däremot är relevant och det kan du ta en funderare över, varför SD varnar för Islam som har nazistiska förtecken!
#38, Arifi, tack för din kommentar. Du ställer även en hypotetisk fråga vilken är värd ett rimligt svar.

"Hur det kom sig att Sverige inte blev sönderbombat, och därför hade en unik position när övriga Europa skulle återuppbyggas".

Det blir så förbannat långt då man skall återge historiska skeenden, så jag avstod svaret vid förra kommentaren. //Sverige var på väg att bli bombat om inte Churchill fått sina bundsförvanter att försvara Europa mot Stalins kommunism. Den stora hjälpen kom från Japan då USA inte tänkt ansluta sig till det "Europeiska kriget", om inte Pearl Harbor attackerats.

Stalin hade en militär plan "Grom" i vilken ingick en attack mot Tyskland den 6 juli 1941. Hitler hann dock mota Stalin "i grind" då hann anföll den 22 juni samma år. I planen ingick att först inta Rumänien och sedan via en massattack krossa Tyskland och hela övriga Västeuropa vilket då inkluderat Sverige. Tysklands krav på lebensraum var småskaligt i förhållande till Stalins tänkta Sovjetimperium.
Något att ha i åtanke var den maktbalans som rådde 1941.
Sovjetunionens Röda Armé var 8 ggr så stor. En inte alltför vild slutledning måste vara att Hitlers Tyskland påbörjade ett försvarskrig mot öst för att överleva. Hann räknade fel och Stalin räknade inte med Uncle Sam. Polens utsatthet av ryssarna tar vi en annan gång
#45/Stalin med sin ärthjärna kände sig hotad intellektuellt i ett framtida sovjetunionen av fyrtiotusen Polska Officerare, så han lät helt enkelt avrätta samtliga. (Fritt ur minnet). Något för finne i Vellinge att ta del av.
34 Jag kan känna för det som hände, men inte till övermåttan och tycker inte vi skall upprepa det framför judarna i ett.
Jag anser att dagens problem därnere är det viktiga, även för judarna och Israel. Och att man kan skylla Israel för en hel del av problemen. Landet bryter mot lagar och har makten. Palestina är knappt ett land. Mycket farligt för världsfreden.
#42 Jag har alltid hoppats och trott att kvinnans mentala bestyckning - för att hålla oss till den och bortse från fysisk ljuvlighet - att hennes psyke är mindre stridsberett, mera beskyddande av den närmare flocken, barnen, familjen, mera berett till kompromisser med den adrinalinstinne och övriga stökiga hannar...

Gudrun Schyman ska nog inte räknas till kvinnornas skara, mera nån sorts Hen: "Henryckt Initiativ"?

Men jag är kanske bländad av dessa liljekullar.
#45 Ärthjärna är ett härligt beskrivande begrepp som jag lagrar för framtida behov. Tack Lasse.
38 Arifi Det som Sd skriver enligt dig, "invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum" och "nödvändigt med ett tillfälligt totalstopp för icke västlig invandring"
Ja det tycker jag inte låter något vidare.
Visst, för mycket av folk från vissa oroliga länder kan skapa olika problem. Särskilt i en lågkonjunktur. Och bättre att hjälpa folk på plats. Men att särskilja kulturer överlag är inte bra.
De borde ha formulerat sig mer diplomatiskt.

Nu börjar det ju dyka upp lite info i media ändå, kanske på grund av Sd? 1000 asylsökande i veckan, folk bor på campingplatser som får 30.000 i månaden för en barack? Är det rimligt, och var skall de bo sedan?
I Sthlm kan man (som svensk medborgare?) få stå i kö i 30 år för en större lägenhet!

[...]  nåt är fel i diskussionen om judar.  De får alltid skulden för allting, har du frågat dig varför?  [...]
(Pia I 2013-01-28 16:55 #36  [länk] .)
Frågan var inte ställd till mig men jag har ändå en kommentar.  Judar är duktigare än de flesta på att skaffa sig fördelar och att hålla sig framme i olika sammanhang.  Till och med Israel (Henry Truman stök över "Jewish State" och skrev istället dit "State of Israel" när han den 14 maj 1948 erkände denna statsbildning) har en märklig särställning och specialbehandling.  Enligt normal mellanstatlig praxis krävs fastslagna gränser och en konstitution för att en stat ska erkännas som sådan.  Israel saknar båda.  FN krävde det redan den 29 november 1947 som villkor för statsbildningen Israel.  Israel har också världsrekord i att ignorera FN-resolutioner.  Villkoren för att Israel (inte den judiska staten utan en stat för alla!) skulle få bildas var att den inte skulle inkräkta på palestiniernas rättigheter.  Vilket annat land har kunnat bete sig i strid med alla medmänskliga hänsyn och mellanstaliga konventioner och det har accepterats?  Inget!  Dessutom har den judiska lobbyn i praktiken vetorätt över vilka som kan bli president och senatorer i USA.  Se vidare t.ex. "The Left Gate Getting Crowded" 2013-01-23 av Ariadna Theokopoulos  [länk] ,  som förutom vad jag tidigare i dag nämnt även kortfattat redogör för detta strypgrepp.  Se texterna runt videon i mitten av artikeln, som också handlar om detta strypgrepp.

Det globala banksystemet är till nästan 100% ägt av judar.  Inklusive den privatägda(!) amerikanska centralbanken.  Judar är helt enkelt extremt duktiga på att kontrollera all form av världslig makt.  Är det då så konstigt att de får skulden för allting, när de är inblandade i allting?!
#51

De här sakerna du skriver om, låter inte bra. Varför visar tv dokumentärer om Hitler och förintelsen år ut och år in egentligen? Är det för att vilseleda folk? Tror dom att vi inte är kloka? Varför så många motstridiga uppgifter om judar? Varför så många judiska filmer och artister? Varför avstängs de inte från jobben, om de är så dominanta? Varför får de hålla på? Så många personer vet om detta faktum, som sedan blir till hat- mot judar. Varför har de så stor makt? Har de fått dte efter 2a världskriget.

De skildringar jag läst av judar i koncentretionsläger- handlar om människor som förefaller vanliga? Inte speciellt ondare eller mer beräknande än andra? Så det är bara en klick människor, som vet om det verkliga fakta om judar?

Judehatet får mig snart att ge upp. Vi får väl stå och titta på när döda judar lastas på skottkärror och körs till massgravar från våra balkonger och skita i det då? Så var det ju förr. Då blir väl många nöjda då? Det är så jag tolkar det i alla fall. Människor är farliga. Farliga människor är farliga. Vanliga människor har ingen chans i maktspelet. Vi är totallurade av de smarta.
52/ Pia detta judehat får SD lida för, bara för att partiet har två judar (bröder) i partiet där den ene av dem har fått en stor utmärkelse av Israel. Det här är en styrka för Sd eller en svaghet välj själv! Så mycket kan sägas att kristna människor som flytt muslimska länder där de blivit förföljda röstar på SD, bra eller dåligt välj själv! 7 klövern tycker illa om Sd av den anledningen, som mer eller mindre står på muslimernas sida!
#51

De här sakerna du skriver om, låter inte bra.  Varför visar tv dokumentärer om Hitler och förintelsen år ut och år in egentligen?  Är det för att vilseleda folk?  Tror dom att vi inte är kloka?  Varför så många motstridiga uppgifter om judar?  Varför så många judiska filmer och artister?  Varför avstängs de inte från jobben, om de är så dominanta?  Varför får de hålla på?  Så många personer vet om detta faktum, som sedan blir till hat- mot judar.  Varför har de så stor makt?  Har de fått det efter 2a världskriget.

De skildringar jag läst av judar i koncentrationsläger- handlar om människor som förefaller vanliga?  Inte speciellt ondare eller mer beräknande än andra?  Så det är bara en klick människor, som vet om det verkliga fakta om judar?

Judehatet får mig snart att ge upp.  Vi får väl stå och titta på när döda judar lastas på skottkärror och körs till massgravar från våra balkonger och skita i det då?  Så var det ju förr.  Då blir väl många nöjda då?  Det är så jag tolkar det i alla fall.  Människor är farliga.  Farliga människor är farliga.  Vanliga människor har ingen chans i maktspelet.  Vi är totallurade av de smarta.
(Pia I 2013-01-28 22:25 #52  [länk] .)
Det finns i dag inget omfattande hat mot judar.  Däremot pratas det väldigt mycket om det.  Syftet med detta är att tysta samtal om de verkliga maktmissförhållandena, att skydda de verkliga maktmissbrukarna.

Detta är varken i de flesta judars eller de flesta andra människors intresse.  Det jag, Lasse Wilhelmson, Gilad Atzmon med flera skriver om är däremot i allra högsta grad i flertalet judars eget intresse.  Men p.g.a. alla lögner de och vi alla utsätts för så förstår väldigt många inte det själva utan uppfattar nog det vi försöker göra just som "hat".  Det är väldigt viktigt att judar slutar se sina medmänniskor som hatiska, för annars fortsätter det precis som "C. M. O." beskriver i början av sin numera borttagna artikel:
Den politiska propagandans mål är att belysa världshändelser ur en konspiratorisk vinkel - man skapar en paranoid myt.
"Detta är den fasansfulla slutpunkten som myten för oss till.  Den blir självbekräftande.  När du fångats i dess illusoriska universum blir den din nya verklighet, för om du gör alla till din fiende blir du också allas fiende, och ju mindre nåd du visar din motståndare, ju mer förbinder du dig att slåss till det bittra slutet.  När du fångats i denna verkligt onda cirkel finns det inte längre någon utväg..."
  - Ernst H. Gombrich, Myth and reality in German Wartime Broadcasts, 1970
("Sanningsrörelsens diaboliska sammansvärjning" av "C. M. O."  2010-06-06 06:00  [länk] .)
"När du fångats i denna verkligt onda cirkel finns det inte längre någon utväg..."  Vi är några som försöker visa på utväg, men det är verkligen inte enkelt eftersom de låser inifrån.  Jag vet, jag har själv en gång låst inifrån så jag vet exakt vad det handlar om.
55/Leif E. CMO är ju jude och jag kommer ihåg att det fanns en hemsida som var nedsnöad med bilder ifrån den privat armé CMO ingick i där det även ingick tunga vapen som kanoner m.m. som Robotfolkets författare kan intyga på. Denna hemsida är borttagen givetvis när CMO blev avslöjad för sin verksamhet.
Det fanns judar som deltog i förintelsen av sina gelikar, men så är det alltid segrarna skriver historien som innehåller massor av myter.
Det här är inte någon myt Hitler fick ett stort stöd av finansmaffians frimurare för att komma till makten och som vanligt girighetens finanskungar räknade med att tjäna enorma pengar om Hitler hade blivit härskare över Europa. Idag har man delat på förmögenheterna i EU genom att göra alla deltagare till mångmiljonärer. [länk]
Pia jag håller med dig man ska inte döma vanligt folk världen över utan makthavarna som förgår sig på mänskligheten. För att förekomma dem som inte gillar att jag kritiserar Islam så är de av samma skrot och korn som de judiska ledarna som tvingar sitt folk till illdåd!

[länk][1].pdf
# Arifi så du står fast vid att Sd har en brunaktig ton?  Har du hört talats om sunt förnuft som säger stoppa massinvandringen emedan tider är.  Den som tycker att detta rasistiskt eller främlingsfientlig att SD vill stoppa massinvandringen, måtte bära på kriminella värderingar!
(X-man 2013-01-28 18:10 #39  [länk] .)
Sverige förtjänar alla de problem massinvandringen ger så länge vi glatt bistår med att bomba hit flyktingarna.  De flesta människor vill helst av allt leva och arbeta i sina egna länder, och bara ofärd driver dem från hus och hem.  Den som verkligen vill göra något åt massinvandringen bör därför arbeta för att ta ur Sverige ur krigssystemet.
X-man, här fungerande version av din länk i #58  [länk] .  Länkar på Sourze är ett knivigt kapitel.
Leif E var inte så naiv och använd inte ordet flykting när sanningen handlar om girighet för att få ett bättre liv i Sverige. Varför flyr inte varenda människa till Sverige ifrån krigshärjade områden till Sverige? De har inte råd att betala människosmugglarna, så det där med flyktingar är en mycket diskutabel fråga. Det räcker inte med att Sverige tar markerat av stånd ifrån krigen med tomma ord, men det är klart vad fan har svenska soldater i Afghanistan att göra så rena rasister kan man kalla dem!
FN är rena hånet mot mänskligheten och krigsministeriet NATO skulle utplånas på denna jord! Inget folk ska förgå sig mot andra folk var helst i världen, men detta går inte att hindra om vi inte får bort dessa kapitalistiska girigbukarna, "bunt ihop dem bara och slå ihjäl dem" som han uttryckte sig Lars Ekborg i sin monolog om dumma människor.
Ja du Leif E Vad har vi för garanti att de källor vi hänvisar till, att sanningshalten är 100 % nej knappast, men åtminstone som en vägledning för att vara nära den egentliga sanningen eller hur?
Mitt mål är att vi ska lyssna mer på dem med goda visioner än på dem med kapabla krigsmaskiner; krigssystemet, roffar och rövarsystemet.

Koppla ihop Inga-Britt Ahlenius uppmaning att vi måste kartlägga den så kallade Stay behind-rörelsen
Inga-Britt Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket (1993-2003) och chef för FN:s interna revision (2005-2010), har dock utifrån sin position lyckats bryta igenom i DN m.m.:  ""Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet"".  DN Debatt  2013-01-27 00:40  [länk] ,  "Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision."  AB:  [länk] ,  "På DN Debatt i dag skriver Inga-Britt Ahlenius, som var med och granskade utredningen av Palmemordet, att det är angeläget att Sverige kartlägger den hemliga nätverket."  Expressen:  [länk] ,  "Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme".

Se även en av de populäraste texterna på  kristofferhell.net,  "Därför mördades Olof Palme[länk] .  Motivet var alltså att han avsåg skapa fred och avspänning!
(Leif Erlingsson 2013-01-28 14:42 #1783 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .)
med Benjamin Fulfords karakterisering av den ökända italienska P2 orden, han kallar den den Vatikanska P2 orden, som sysslat med en hel del terrordåd i Italien, och hur han kopplar ihop den med den Sabbatianska maffian.
[...]

Benjamin Fulford å sin sida diskuterar i hans veckorapport från i går att den Sabbatianska maffian (jmf. den karismatiske judiske kabbalisten Sabbatai Zevi med många efterföljare) och Vatikanens P2 orden är på vad som kommer att vara deras sista offensiv för deras plan på ett fascistiskt världsherravälde.  [länk] .  Jan Rosbäck skriver lite mer lättillgängligt på svenska om vad som pågår, "Hela havet stormar" 2013-01-18  [länk] .
(Leif Erlingsson 2013-01-29 11:30 #3 i "Världsfrälsandet: Algeriet och Mali nästa" tråden  [länk] .)
Judarna indoktrineras i synagogorna, ABF vänstern på ABF, de frikyrkliga indoktrinerar sig själva - eventuellt med bistånd från Frimurarbröder, Frimurarna indoktrineras uppifrån i sina hierarkier.  Vägen ut är att använda sina egna sinnen, att vara alert och uppmärksam särskilt på det som bara sägs en gång och sedan aldrig igen.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Se gärna även "Multitradig orientering skiftet 2012 till 2013":  [länk] .
Glömde koppla ihop oscar: bervens redovisning av de tidiga men snabbt bortsuddade medieuppgifterna om "Försvarsanställd varnade före dåden[länk]  ang. terrordådet som inte riktigt blev något med, mer än att den muslim från Tranås som utpekades som terroristen strök med (kanske avrättades),
med det jag förut skrev om att koppla ihop Inga-Britt Ahlenius uppmaning att vi måste kartlägga den så kallade Stay behind-rörelsen o.s.v..  För det är möjligen denna som ligger bakom även här.  Se vidare
  1. Leif Erlingsson 2013-01-29 14:48 #63 i "Till minne av Förintelsens offer" tråden  [länk] .
  2. Leif Erlingsson 2013-01-28 14:42 #1783 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .
  3. oscar: berven 2013-01-29 12:06 #145 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden  [länk] ,  fixad länk till "Försvarsanställd varnade före dåden":  [länk] .

Det är möjligt att se hur saker hänger ihop, om man bara kan slita sig från "filmen" man så att säga spelar upp åt oss, för att istället själv koppla ihop bitarna till en annan bild.  Det blir helt olika resultat, men det man själv gör hänger ihop bättre.  Jag lovar!
#44 X-man! Vad är det för ohyfsade fasoner i språket! Uttryck dig som folk. Jag brukar inte ge mig in på kritik av personliga egenskaper, men gör här ett undantag.Ditt sätt att skriva avslöjar din bildningsgrad.

#45 Jag har ingenting emot att vi i Sverige diskuterar invandringen.
Bara sättet på vilket vi angriper problemet.Som du skriver så är det ju problematiskt med att det varken finns bostäder eller jobb. Det blir svårt för människor som kommer hit att kunna bo och försörja sig själva.

Naturligtvis låter det inte rimligt med de siffror du nämner.
1000 personer/vecka och campingägare som får 30000 kr/månad för en barack.Det verkar ju som om vissa kan göra bra biz på invandringen.
Att man som stockholmare utan privat förmögenhet måste stå i kö länge för en bostad.Det har jag erfarenhet av.Flyttade hemifrån som 17-åring och fick mitt första egna kontrakt när jag var 26. Det har inte blivit bättre,tvärt om.

Det jag främst vänder mig mot är att invandrare som grupp ses som orsaken till problemen. Hela Europa genomgår en kris och Sverige ingår i den. Det finns enligt mig väldigt mycket jobb som skulle behöva göras, men ingen vill betala någon en lön för det.På alla håll och kanter skall det sparas och företag och kommuner vill klara sig med så lite personal som möjligt.Gärna timvikarier med osäkra villkor.
I den stad där jag bor har kommunen ca 300 sådana som upprätthåller främst äldrevården.

Visst kan vi då ta diskussionen om vi skall ta emot fler invandrare men samtidigt också titta på hur världen ser ut. Många kommer från krigshärjade länder. Konflikterna är oftast orsakade av ekonomiska intressen (inte minst vapenindustrin)men även religiösa och politiska.
Vi kan hjälpa på plats men ibland så är inte det tillräckligt.Det finns människor som kommer hit och stannar tills förhållandena i hemlandet blivit något bättre så att de kan återvända.

Under 2009-2011 återvände 28 186 personer. De flesta reste tillbaka till sitt hemland och ett antal reste enligt Dublinförordningen (siffror från Migrationsverkets rapport). De sistnämnda blev då ett annat europeiskt lands "problem".

Jag kan inte presentera någon lösning men vill försöka leda in debatten på andra spår. Jag tror att även med en ytterst liten invandring eller ingen alls. Så skulle vi fortfarande ha problem med arbetstillfällen och brist på bostäder i framför allt storstadskommunerna.Arifi de ord jag använder står i akademiska ordlistan. Så språkligt får du kamma dig! Att gå i svaromål mot dig är inte lätt när det fattas en sak och det är vart vill du komma och hur är det med logiken, du som inte kan se dess konsekvens av massinvandring och det mångetniska samhället som våra politiker har tvingat på oss!
66 Det handlar inte om vilka ord som står här och där, det handlar om hur man sätter samman dem och sammanhang. Så sluta hyckla, inte första gången heller! Men man förstår ju varför du är anonym!

Sedan instämer jag inte i Arifis "tro" om samma bostadsbrist med färre invandrare. Ren matematik, om inte invandrare sätts att bygga bostäder.
sourze, "extremistiskt initiativ"?

Att kalla Sd för brunt var f.ö. också dålig stil Arifi. Så vad är hönan och vad är ägget?
Lägg av Jocke återigen en förutfattad mening och du vet inte ens vad jag skrev och OBS! ett ord som inte vara riktad till någon person över huvud taget, ett mustigt tilläggsord om du nu vet om vad pissa på en företeelse kan handla om och vad det innebär som markering, att inte gilla något?
#44, Arifi, det förvånar mig att just du gör detta snedsteg. Det viktiga för läsarna i just detta organ är förmodligen inte grammatiken, utan ett gott researcharbete med källkritik. Dina kommentarer består mest av åsikter kryddade med en hel del faktafel. I din senaste, försöker du upplysa den "ohyfsade" x-man, då det gäller Sveriges mest komplexa frågeställning.

Du får underkänt. Hälften av alla våra utvandrare är eller har blivit svenska medborgare under en relativt kort period. Bland hemvändarna finns ytterligare c:a 15% oregistrerade av totalen, vilka förblir en kostnad för svenska skattebetalare (pension). Alla vill inte folkbokföra sig i utlandet, utan man förblir mantalsskriven i Sverige. Ett vanligt skäl är att personer vill bli kvar i de svenska transfereringssystemen.

Det kan finns även Spaniensvenskar som vill behålla sitt svenska bostadsbidrag, hemvändande flyktingar som vill ha kvar sitt svenska barnbidrag eller utlandsanställda på svenska företag som vill kunna kvittera ut svensk sjukpeng. Källa: "Flytttforskning Lunds universitet".

Denna trend eskalerar och kommer att vara en livsstil för in och utvandring i vårt land så länge globaliseringen vilken skulle rädda världsekonomin skapat det motsatta.

Fundera lite över varför papperslösa (illegala) får fri sjukvård i vårt land. Då svenska studenter som är mantalsskrivna i utlandet vid hembesök får betala drygt 13000/säng och natt?

Efter att ha läst mina egna rader höjer jag ditt betyg, jag inser att det inte går att få ordning på soppan. Gonatt!"
Om vi inte får rösta om tokinvandringen med allting fritt senast 2014 så är det för sent. Både ekonomin och släktet Svensson håller på att ta slut. Är inte helt säker på att det är fel att Svensson försvinner i mängden. Det kom lite plötsligt bara. Och ingen frågade mig.
71/LL Du Lennart har du tänkt på att vi är uppmanade att lära oss av andra kulturers folk, ska vi hårddra det hela, så säger jag att deras främsta kultur som är mest märkbar är kriminaliteten och den sortens kultur vill jag inte ta till mig! Annars en bra fråga, vems kultur ska gälla för hela vår befolkning, de flesta är livrädda för Islam med all rätt!
#72 - Akta dig X-man så du inte blir den förste att bli både kriminell och tvångsislamiserad,man vet aldrig vilka metoder de använder!
#72 - Akta dig X-man så du inte blir den förste att bli både kriminellt och tvångsislamiserad,man vet aldrig vilka metoder de använder!
Du kanske blir ett "lätt" byte?
#66 Oavsett om de ord du använder finns i SAOL så tycker jag ändå att du kan uttrycka dig lite elegantare. Jag tycker att jag visar ganska tydligt vart jag vill komma. Det har ingenting med logik att göra.Bara att det finns andra åsikter än dina.

#67 Ja visst, vi kan räkna på olika sätt. "Sourze "extremistiskt initiativ".Syftar det månne på Feministiskt initiativ? Har i så fall ingenting med mig och mina åsikter att göra.

#68 Var är logiken här?

#70 Jag skriver att jag gör ett undantag vad det gäller X-mans inlägg. Det går faktiskt att diskutera utan att ta till grovt språkbruk.
Det viktiga är egentligen inte siffror i sig.Utan mer att sätta saker i relation. Det finns nog alla de olika grupperingar du skriver om.
Samt att jag håller med dig i dina slutsatser att det inte går att reda ut soppan. Så för min del är den här tråden avslutad.


Det är så tyst i forumet.  Har an-Nakbah (النكبة‎) - förnekarna lämnat forumet?
Nakba-förnekelse är ett av de största problem som gör att folk inte förmår se sionismens förbrytelse för vad den verkligen var, det vill säga en illasinnad och välplanerad etnisk rensning som fördrev omkring 800 000 palestinier från deras hem och deras land år 1948 samtidigt som de över 400 byar som de flydde från förstördes och utplånades från kartan.  Majoriteten av västerlänningarna känner fortfarande inte till dessa obestridliga och brutala fakta.

Vad är det för mening med att till exempel diskutera Israels apartheidmur med Nakba-förnekare?  Lagen om orsak och verkan är omkastad i hans hjärna.  En Nakba-förnekare ser Israel som begynnelsen och palestinierna som angriparna, och i hans föreställning är den formuleringen en verklighet, hur löjlig den än är historiskt sett.  Det enda meningsfulla är att försöka öppna hans ögon, som uppenbarligen är öppet slutna, genom att tala om Nakba - arabiska för 'katastrof'.
(Tariq Shadid 2007-04-14, övers. Anders Püschel, "Nakba-förnekare med öppet slutna ögon[länk] .
Nakba på arabiska:  النكبة‎, an-Nakbah.
Se även  "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties" av Oded Yinon ursprungligen på hebreiska i KIVUNIM (Directions), A Journal for Judaism and Zionism; Issue No, 14--Winter, 5742, February 1982, redigerad och översatt till engelskan av professor Israel Shahak 1982-06-17, "The Zionist Plan for the Middle East[länk] .)
Tyskarna fick betala skadestånd för WWI till 2010
#140, Erlingsson, WWI tog inte slut förrän 2010, då betalade Tyskland av det sista på den krigsskuld som i dag skulle motsvara 3000 mdr kr i dagens penningvärde.  [...]
(Leif E Ström 2013-02-26 11:35 i "Nu får det vara nog" tråden #141  [länk]  i kommentar till min 2013-02-26 09:51 #140  [länk]  i samma tråd.)
När ska Judarna betala skadestånd till  an-Nakbah (النكبة‎) - offren?  I Israel är det olagligt att ens diskutera an-Nakbah (النكبة‎), deras egen etniska rensningsoperation får alltså inte tas upp i deras parlamentet.  Så enda chansen att de ska börja betala skadestånd är att de liksom Tyskland efter WWI tvingas till det av omvärlden.

Forts...
Forts...

Men det skadestånd Israel fick från Tyskland tycks de istället ha använt till krig.
Alla spekulationer hur mycket och till vilka judiska finansfamiljer stöttat med ekonomiskt bistånd eller hotat med sanktioner står i en ofattbar paradox då man läser den mossad-mördade Jack Bernsteins beskrivning av staten Israels ekonomi.  Man kan ju undra vart alla judisk-amerikanska investeringar hamnat.  Har allt gått till krig.
Släktingarna till förintelsens offer har också en stående fråga, vart har hela skadeståndet från Tyskland tagit vägen.
[...]
Jack Bernstein, "The life of an American Jew in Racist, Marxist Israel (1985).

Så särskilt lyckosam har inte drömmen om Israel blivit.  Drömmen startade vid en kongress i Basel redan 1897.

Så här ser dagens Israel ut:  Inflationen stod på 3,5% och utländska investeringar 2012:  $ 11400000000 (72627675276.786 SEK)
(Leif E Ström 2013-02-01 12:38 i "Riktiga ämnen" tråden #20  [länk] .)
Den förbrytelse judarna gjort sig skyldiga till innebär alltså att de fördrivna har all rätt i världen att bedriva vad helst gerillakrigföring de väljer intill den dag judarna sonar sina brott.  Den som inte inser detta är fast i hjärntvätt.  Givetvis kan man kritisera gerillaoperationer mot civila, men givet det massiva populära stödet i Israel för den förda folkmordspolitiken t.ex. gentemot  Gazaremsan (arabiska قطاع غزة, Ġazzah/Qita' Ghazzah; hebreiska רצועת עזה, Retzu'at 'Azza)  så är det i vissa bosättarfästen på ockuperad mark nog bara de minsta barnen som helt fullt kan anses som civila.Andra inlägg av mig, en översikt:  [länk] .
Det besannas vad jag har påstått i många år, att Islam har klara förtecken av nazism! [länk]
L.E.S #70
Kanske det går att krydda upp soppan till om inte kulinariska nivåer så i alla fall något man kan svälja utan att få kväljningar.
Uppenbarligen finns det en hel del marginaler - sverige är en av de större nettobidragsgivarna till eu. Dags att omförhandla detta bidrag - sverige är även ett av de länder som per person tar emot flest invandrare/flyktingar.
Kvitta det svenska samhällets kostnad för det nödvändiga omhändertagandet av människor som råkat illa ut i världen mot sveriges bidrag till andra europeiska länders bidrag till sina industrier, jordbruk, sprit, tobak och vinodling - låt näringar av det slaget stå för sina egna förluster - precis som samenäringen här borde åläggas - finns det några giltiga orsaker att hålla liv i dylik verksamhet som kostar samhället miljarder och ändå inte kan skapa produkter som vanligt folk har råd att köpa?
Dessutom förfular rennäringen fjället, bullerstör med snöskotrar och helikoptrar en natur som annars skulle kunna ge många god rekreation. Och så dessa stackars renar som blivit för många för tillgänglig föda, går omkring utan tillsyn i marker med tung godstrafik - i resten av landet får man knappt ha en katt lös och hundar ska vi inte tala om.
Nej ska samerna ha sina tamrenar så får dom faktiskt mata dom så att dom inte svälter ihjäl annat är djurplågeri, samerna får även se till att renarna inte kommer ut på vägarna och framför tågen och blir halvt massakrerade i hundratal med fruktansvärt lidande som följd - lösdrift utan hägn och utan tillsyn värt namnet är i övriga landet inte tillåtet så varför ska samer åtnjuta sådana privilegier när den så kallade samekulturen mest liknar ett skämt och möjligen endast kan få fram nån sorts rikemansdelikatess trots alla sina statliga subventioner.

När dessa bidrag lyfts av statsbudgeten så finns ytterligare marginaler för att ta hand om invandrare - villkoras även deras uppehälle med arbete så ska det nog kunna bli ordning på soppan - antalet arbetsskygga skulle även minska kostnaderna med vad dylika kostar i dag - alla andra kommer att må mindre dåligt då dessa kommer att slippa drabbas av bristande självkänsla utan i stället få känna att dom är ett nyttigt bidrag till det land dom gästar.

inte minst viktigt - redan vid gränsen ska var och en invandrare och flykting skriva på ett samhällskontrakt efter att ha förstått vad detta innebär - något så enkelt som att åta sej att följa detta samhälles regler, skyldigheter för att samtidigt kunna åtnjuta de rättigheter som därav kan ses naturliga - men inget utan motprestation.

Kan dessa hitkommande av vilket själ det vara må inte acceptera och skriva under detta samhällskontrakt så är det bara retur som gäller. Samma sak vad gäller överträdelser inom ex antal år.

Soppan kanske rent av blir riktigt estimabel under dylika omständigheter.
79/ Bizon jag håller med dig, svenska skattebetalare betalar 400 miljarder varje år för att upprätthålla mångkulturen, inklusive invandringsindustrin där näringslivets toppar tjänar miljardbelopp på invandrarna och så heter det att vi skulle inte klara oss utan invandrarna??? Vilka vi, jag har inte tjänat en krona på någon invandrare, utan snarare förlorar tusentals kronor på dem varje år!
#79, Bizon, jag är relativt påläst då det gäller grundläggande fakta för samernas historiska vistelse i det geografiska område som än så länge heter Sverige. Vilka (staten) som var den första som som bedrev renskötsel som näringsgren. Vilka områden i Sverige som inte var bebodda av samer i början av 1800-talet, förrän Ryssarna ställde till ett helvete för sin egen ursprungsbefolkning. Din och min soppa den kommer nog aldrig bli särskilt älskvärd, om man läser "Sapmi" som åberopar samma gränslösa invandring i "sameland" som den våra förvirrade politiker driver för övriga delar av landet. Vi har väl ingen migration inom sameland?

"Sveriges ansvar gentemot samerna som ett urfolk är inte heller begränsat till de samer som bor i vad som i dag utgör Sverige. Internationell rätt kräver att Sverige också respekterar de samers rättigheter som inte bor i Sverige. Sverige och övriga länder med samisk befolkning torde också ha en, om inte annat moralisk skyldighet, att underlätta för samerna att behålla sin gemenskap över landsgränserna".

För närvarande är det enbart en moraliska dilemma som hindrar samerna att kräva fullständig suveränitet, samtidigt som man inte kan undvara
statsbidragen från jultomten.

I tider då mångkulturen skall råda anser jag att samernas flesta krav diskriminerar andra grupper i större omfattning än det som samerna anser sig utsatta för. De anser att flera FN-organ, och även en del nationella domstolar, gjort klart att det kan bo mer än ett folk i ett land, och att ett folk också kan sträcka sig över landsgränser, och att alla sådana folk har rätt till självbestämmande. För att upprätthålla denna juridiska åtskillnad, krävs att inga andra folkgrupper får bosätta sig i samiskt territorium. Om inte skulle "inkräktarna" kunna åberopa samma folkrätt. Denna åtskillnad finns ingen annan stans på jorden, förutom i vissa territorium där folkgrupper initialt är förvisade. Vill man vara fri skall man nog stå på egna ben och inte förtrycka andra.

81/ Leif Ström din beskrivning äger nog sin riktighet som har uppkommit i tron att Samerna var de första svenskarna, vilket inte kan stämma enligt Astronomen Carl Sagan som satt det i bevis att Inlandsisen smälte undan ifrån Söder och vartefter isen smälte undan så befolkades vårt land i södra Sverige av folk efter Nordkusten. Alltså Samerna kom först när det började bli barmark i Norrland och det här är inskrivet numer, att Samerna är inte vår urbefolkning!
Leif E Ström
Menar du att det för samernas del mindre är jultomten än moralen som hindrar dessa att kräva fullständig suveränitet över det territoriet i norra sverige där dessa numera till viss del håller till - etniciteten samer är ju sporadiskt spridd långt ner i landet - förutom då även i norge och finland - samt in i ryssland utefter den spridningsväg dessa människor en gång följt.

Var hindrar dessa samers moral att samerna drar sina gränser - menas det att samerna ska lå sej samman med samebefolkninarna i de andra sameförande länderna och bilda en fyrnationslösning av samefrågan.

Sitter inte just kurderna i samma sits - och hur är det med diverse indianbefolkningar på de amerikanska kontinenterna, samt otaliga delade stammar och etniciteter sedan europerna drog sina gränser med linjal rätt över afrikas djungler, savanner och öknar?

Fast kanske just den rellativt lilla "renägande" gruppen samer är ensamma om att ha lösdrift på sin boskap och fått igenom nödfodring och skadestånd av varg- och trafik-dödad tamren betalad av den i övrigt ickesamiska, men skattebetalande befolkningen i landet - detta oaktat att deras djur släppts vind för våg utan tillsyn.

Ur samhällsekonomisk synpunkt är renhållningen olönsam, men troligen inte ur de renägande samernas. Ur miljösynpunkt är den en katastrof då rennäringen för med sej både bullerstörningar och spridning av i fjällvärden oönskade gifter, samt då renen söker sej in i skogsland på grund av för högt betestryck i traditionellt renbetesland och då åstadkommer stora skador för skogsbruket.

Så visst är det så avsett mångkultur eller ej att en hel del av de krav som samerna ställer diskriminerar andra grupper - proportionerna kan jag inte - men samerna följer traditionen hos övrig företagsamhet som ser varje kostnad och lagstadgad inskränkning av total frihet som en förlust i lönsamheten.

Det märkliga är att politikerna gått med på så samhällsetiskt dåliga lösningar med så negativa konsekvenser för både fjällvärld och plågsam djurhållning.

För övrigt har dom väl rätt vad jag kan förstå - är det inte uppenbart att det kan bo mer än ett folk i ett land, och att ett folk kan vara spridda över flera landsgränser, Däremot tror jag det vore olyckligt om inte ett gemensamt regelverk gällde alla inom ett and - att hålla på och kuckla med en mängd olika lagar tror jag ställer till mer elände än respektive folk kommer att ha glädje av.

Att minoritetsfolk kan få rätt till visst självbestämmande är nog ok, men tar vi tillexempel de folk som har hedersmord på dagordningen, eller olika former av slaveri och livegenskap - det vore olyckligt om dessa fick fritt fram.

Sedan förstår jag inte resonemanget i det du säjer att "för att upprätthålla denna juridiska åtskillnad, krävs att inga andra folkgrupper får bosätta sig i samiskt territorium"?

Alltså om nu samerna ska kunna åberopa någon folkrättslig anomali så måste väl andra folk ha samma rätt att åberopa samma folkrättsliga krumsprång gentemot samerna - kanske är det där skon klämmer - hur samerna än vänder sej så har dom ändan bak som alla vi andra och för att skita måste dom dra ner brallorna vilket kan förklara deras dilemma - alla vet väl hur kreativ man blir när man håller på att skita på sej.

Och precis Leif E Ström "Vill man vara fri skall man nog stå på egna ben och inte förtrycka andra".
I stort menar verkar våra perspektiv utgå från samma horisont. Men du ställer en rak fråga som jag tolkar (fel eller rätt) att du i nästkommande stycke klargör.

Drar ändå några rader för förtydligande. I princip så vore det enklast att friställa medborgarskapet för de som så önskar, med dess rättigheter och skyldigheter eftersom många inte vill solidarisera sig med majoriteten av befolkningen. Framför allt hos befintliga folkgrupper som inte godkänner den rådande konstitutionella suvärentiten. Konsekvenserna då det gäller samerna skulle förmodligen bli en ändå större splittring inom gruppen då de flesta bor i Stockholm. Men för oss finansiärer och för de ansvariga i Riksdagen blev ett stort problem mindre och världens mest devalverade pass skulle kanske uppgraderas.
84
Ja jag tycker mej förstå att du tolkat mina resonemang rätt.

Jag sa en gång själv upp mitt svenska medborgarskap - visserligen utan framgång då det saknades rutiner för en sådan hantering.

Min motivation då var att dubbelmoralens sverige hade för många fingrar i andras syltburkar och för stor benägenhet att bortse från det så länge de inflytelserika tjänade på det.

Vi har länge styrts av en samhällsmoral liktydig med tjuvsamhällets - visst, man kan peka på att det är värre på många andra ställen på klotet, men det heter att "man ska gräva där man står". Vilket där det är riktigt illa blir den oönskades sista handling.

I mitt fall måste jag bara göra en markering för att visa att jag inte bara var en medlöpare bland andra.

Och skulle det vara lite stake i de renägande samerna så skulle det vara klädsamt om dom visade att dom som företagare kunde stå på egna ben - rennäringen kan ju näppeligen betraktas som någon behjärtansvärd angelägenhet varken inom eu eller för landet i övrigt.

Tar vi en motsvarande långvarig stötosten "zigenarfrågan" - deras ursprungliga näringar i detta land - att kastrera hästar och förtenna kastruller har fått träda tillbaka för bilnaseri och typ ballong- och tullplan-försäljning som dessbättre även det till stor del börjat avta till förmån för de nya romska generationerna som fått skolgång och i dag kan återfinnas som fullvärdiga bland alla oss andra stackare i allehanda samhällspositioner.
Samerna får nog som zigenarna glömma romantiken i sin sameslöjd som om sanningen ska fram inte alltid varit eller är så romantisk.
Bizon, "Vi har länge styrts av en samhällsmoral liktydig med tjuvsamhällets". Du använder dig av ett uttryck som annars används av personer som har relativt korta kablar mellan huvud och mun. Just i det här fallet så är det få av de som förnekar talesättets omfattningen, som efter ett par sekunders tillrättaläggande inte skulle förstå sanningshalten. I din nästa mening framlägger du att det finns de som har det värre, självklart men idag finns det inga politiska system, vilka vid
en kassakista lik den stora svenska skulle agera "mer" demokratiskt.
Om du lånar ut eller blir bestulen på dina tillgångar till ett styre som i lag inte har några skyldigheter att motprestera, då är det inte felet bara de folkvaldas.
Nej Leif 86
felet eller konsekvensen av att vi alla låter lura oss får vi nog dela lika - men jag har en känsla av att de närmast köttgrytorna är minst benägna att verkligen ändra på den fördelning som tillfaller just dom.
Föresten så lyssnade jag på sametingets förberedande möte i dag på p2

En sorglig samling inkompetenta gubbar som knappt orkade koncentrera sej på vad mötet handlade om - med vissa undantag.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .