Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Den globala revolutionen har börjat

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Den_globala_revolutionen_har_borjat/Sourze_style.html .
Man kan ibland få intrycket att det är västvärldens onsinta kapitalister, globalisering och liberalism som orsakat arabvärldens stagnation. Intressant är att då jämföra med t.ex Syd Korea som för en 30-40 år sedan hade ungefär samma levnadstandard som Egypten samtidigt som de mänskliga rättigheterna i båda länderna var små. Till skillnad från Egypten är Syd Korea ett land som fullt ut bejakat en globaliserad ekonomi, har en levnmadstandard skyhögt över Egypten och baserar sin produktion på allt mer kunskapsbaserade produkter, medan Egypten är liksom för 40 år sedan beroende av jordbruk och turism. Av detta får envar dra de slutsatser förståndet medger.
Leif-Arne! Israel och USA har i många år tvingat Egypten att sälja sin gas till Israel för 20 år gamla priser. Egyptierna har gått miste om miljarder i förtjänst på grund av detta. Samtidigt som egyptierna inte hittar gastuber till sina kök och måste förnedra sig för att få tag i det allra väsentligaste. Egyptierna kommer aldrig mer att tystna. Detta är en ungdomens revolution mot alla sorters eliter som har förstört jorden och hjärntvättat människorna i decennier. Det handlar inte om väst och öst längre, utan om tyranner och folkens rätt att bestämma över sina öden.
Jag önskar egyptens folk frihet och demokrati men jag har inga illussioner. I dagens SVD säger en ledare för det Muslimska Brödraskapet att islamisterna skulle vinna ett demokratiskt val med hela 80 procent [länk] Med samma siffror vann även Hamas i Gaza. Det är detta som västvärlden fruktar och det är därför som västvärlden har varit avvaktande och återhållsamma när det gäller utvecklingen i både Tunisien och Egypten. Dilemmat för västvärldens ledare är att välja mellan pest och kolera, mellan diktatur och teokrati. Risken är mycket stor att Egypten blir ett nytt Iran och det är därför som Ahmedinejad ger revolten sitt fulla stöd.
#2) Aha, det är eftersom Syd Korea inte behövt sälja gas till Israel de har en levnadsstandard högt över Egypten.
Egyptierna har inte ens fått välja vilka tortyrredskap de ska utsättas för. Hängning, el, vatten, hundar, eller bara att bli örfilad tills man svimmar. Googla "egyptian police brutality" så får du en del att välja på, Forsblom!
Nej, Leif Arne! Det beror på att Sydkorea inte har en granne som Israel som kan tvinga dem att sälja sina strategiska råvaror för en spottstyver. Hela vår levnadsstandard i i-länderna beror på de orättvisa handelsvillkor som tredjevärlden utsätts för, och de vapen som vi säljer till dem, och därmed begränsar deras chanser till utveckling, eller du kanske tror att det är bara svenskarnas nit och intelligens som gör att de har råd med välfärd?
Svenskarnas intelligens kan ju diskuteras. Lyckligtvis invandrade många kunniga typer från t.ex Vallonien till Sverige och hjälpte landet att utvecklas. Gudskelov är Sverige rejält invandrat från diverse andra regioner. Förr i tiden var nog folk väldigt flitiga i Sverige. P.g.a klimatet så fanns annars bara alternativet att frysa ihjäl. Idag gäller ju inte det längre. I andra kulturer där man överlever med mindre möda så gäller andra värderingar.
#6 Eeeh... Israel? Märkligt att ingen tar upp ryssarnas totala grepp om Egypten i decennier... De betalar inte många kronor för att "turista" och ryska maffian har en stor korrupt del i solen...
#5 Alhambra. Missförstå mig rätt. Jag är ingen USA vän och jag förstår att polisbrutaliteten i alla diktaturer är hemsk. Men du kan också googla på "islamic voilence and torture" och se vilken av dessa metider som västvärlden ska stötta.
#1 Leif Arne. Din okunskap är häpnadsväckande. Det går inte att jämföra Egypten och Sydkorea. För att bara nämna ett exempel: av USA:s bistånd till Egypten går 80 procent till militären och till polisen, resten lägger Mubarak vantarna på. Folket blir blåsta av USA och Mubarak.
#6) Många hävdar att det var ångmaskinen som la grund för den industruiella revolutionen, den är endas en liten del av förklaringen. Att den tog fart i England beror främst på ett transparent och pålitligt rättsväsende samt ett finansieringssystem som medgav att medel allokerades till de idéer som hade störst utvecklingspotential. Sverige hängde med först som råvaruleverantör men sedan som producent av produkter som efterfrågades på marknader i omvärlden. Egelskt kapital och ideer om frihandel och liberalism bidrog starkt till detta.//////////////////////////// Syd Korea har inte blivit en stark industrination genom råvaruexport, de har blivit det genom att målmedvetet verka på en global marknad. Man brukar säga att den industriella revolutionen i många länder börjar med en symaskin, teko betyder relativt litet realkapital men är beroende av låga arbetskraftskostnader. /////////////////////////////Med tiden höjs kompetensen och kunskapsinehållet i produkterna och realkapitalets andel som produktionsfaktor höjs. På så sätt har SydKorea, Sverige, England med fler länder höjt sin levnadstandard och analogt har även de mänskliga fri och rättigheterna förbättrats. Inte med motsatsen e.g. Nord Korea.
#10) Jodå i mycket hög grad. Även Syd Korea har en granne som medför att utgifterna för försvarsmakten är påtagliga. Poängen är att Syd Korea och Egypten hade ett utgångsläge som var rätt lika för 40 år sedan. De mänskliga rättigheterna var då även i Syd Korea små. Sedan dess har Syd Korea målmedvetet verkat på en global marknad. Ergo, Egyptens kris beror inte på globalisering utan brist därav.
Sovjet var i Egypten i högst 12 år, från 58 till 70. De byggde höga dammen åt egyptierna och förstörde en av världens största floder, en ekologisk katastrof, och när kriget 67 slog till kunde de inte göra ett dugg. Kriget -67 blev inledningen till sovjets fall. De ingår, både då de kallade sig sovjet och nu när de profilerar sig som ryssland (en kolonial makt som behärskar halva Asien, dvs Sibirien), i de eliter som ungarna vänder sig mot. Folk vet för mycket nuförtiden för att hålla tyst. Att projicera sina rädslor på islam är inte konstruktivt idag. Man måste lyssna noga på vad folket säger. Mubaraks regim är slut. Vill han stanna kvar vid makten då måste han ställa till med ett blodbad först. Och det skulle han gärna göra för han har aldrig haft minsta respekt för sitt eget folk, om det inte skulle leda till en explosion över hela ... världen. Undra på merkel-sarkozy&Co:s råd att inte använda våld. Tror du det beror på att dessa korrumperade ledare bryr sig om egyptierna? eller ens om sina egna medborgare. Bara storfinansen rullar, och de rika blir rikare, är allt tillåtet. Du är gammal nog för att veta att miljardärer inte fanns när vi var unga.
Forsblom! Om egyptierna väljer muslimska brödraskapet att styra landet och dessa beter sig så som Mubarak har gjort mot sitt folk i 30 år, kan vi vara säkra att de kommer att resa sig mot dem också. Frågan är kan den egyptiska armén stå som garant för demokrati? Det är mycket som är oklart än. Men egyptiska armén har aldrig använts mot folket. Denna revolution har inte letts av muslimska brödraskapet eller några etablerade partier. Det är det som är nytt och spännande i det hela. Och jag tror att under normala förhållanden brödraskapet kommer att ha svårt att nå majoritet i Egypten. Man ska inte underskatta egyptiernas långa historia av sekulär utveckling och intelligentsians roll i landet. Egyptisk islam är den mest moderatat som finns. Problemet är att saudierna som väst stöder till hundraprocent exporterar sina mörkervisioner till andra muslimska länder med vårt medgivande.
#13 Ryssarna 12 år i Egypten??? Ska man lyssna på folket så vill de ha ut ryssarna... Du kan ju studera flygplatser i Egypten och se hur ryssarna kommer liksom "gratis" in i landet. Egypten fortsätter att betala forna Sovjet för "hjälpen"... /// Det har alltid funnits "knösrikt" folk. T o m i samhällen där inte monetärt system finns, är det alltid någon som blir materiellt rikare... t ex antal svinabeten ist hos naturfolk. So what? /// Samhällen som stänger dörrar globalt utvecklas helt enkelt inte. Öppna dörrar för dialog samt rörelsefrihet är 2 basförutsättningar för att samhällen ska kunna nå högre kulturella, ekonomiska och rättsliga principer.
inlägg #15 Är det inte det vi har haft de sista 30 åren. Öppna dörrar och rörelsefrihet? Har de fattiga blivit färre för det, eller mindre fattiga? Vad har hänt med våra kulturella, ekonomiska och rättsliga principer i väst? Har de blivit bättre? Systemet funkar inte, Inger! Det är bankrutt. Det vi ser idag i Tunisien och i Egypten är bara början på den stora resningen mot orättvisa som internet hjälpte till att belysa. Vad ska vi göra nu? Stänga av internet? Ha mindre dialog? Man måste välja vems sida man står på. Förtryckarregimer eller folk som vägrar förnedra sig?
#14) En poäng har du. Där finns stor spridning mellan olika rörelser inom islam. I Turkiet så verkar den det politsika islamistiska rörelsen som en rätt stabil politisk kraft som verkar för ett, nåja, någorlunda öppet samhälle, som en slags muslimsk motsvarighet till KD ungefär. Emedan som jag ser det är den utlösande faktorn i vare sig Tunisien eller Egypten främst politisk utan ekonomisk, arbetslöshet, inflation etc. Det krävs bode politisk och ekonomisk liberalism.
Vänner! Gå till Jazeeras engelska version så får ni en direktsändning från revolutionen på engelska, där man får höra egyptierna uttala sig. [länk]
#14 Alhambra, Låt oss hoppas på ett mirakel! Jag är katolik och jag tror på mirakler som ingen människa kunde ha förutspått. Låt oss hoppas på samma oväntade mirakel som när Berlinmuren föll!
#16 Finns inte och kommer aldrig att finnas ekonomiska och politiska system som ALLA gillar! Av de 2 alternativ du ger mig måste det alltså finnas fler möjligheter. Vi har t ex 7 etablerade partier bara i Sverige....(Räknar inte med SD) /// Vi kanske kan börja med grundsynen? Har man en pessimistisk människosyn målar man alltid, bokstavligen, fan på väggen. Både förtryckaren och den som förtrycks kan - de facto - bli i längden odrägliga och grymt giriga både mot sig själv och andra. Och på det följer världsbilden... /// Själv har jag alltid undrat varför det är män som har skapat dessa monoteistiska religioner. Eftersom en population utgörs av individer och den kan e n d a s t bli stark och hållbar om individerna t i l l å t s utvecklas. Annars stagnation. På alla områden. Så även i Egypten. Jo, jag vet hur olika t ex religiösa grupper förföljs där... Mubarak borde bort. Men finns det bra ledare som kan ta över?
Forsblom! Jag är också född katolik, men jag behöver ingen religion för att utöva min rätt till andlighet! Jag tillhör en kristen minoritet som överlevt i Egypten, Libanon, Syrien, Palestina och Irak i 2 tusen år. Bara det är ett mirakel som talar för möjligheten till samlevnad. Jag hellre lever under en moderat islamisk republik än under en bandit som får sina vapenleveranser från andra banditer så att de tillsammans kan förtrycka sina "undersåtar". Det betyder inte att jag skulle godkänna en islamisk diktatur. Vi måste sluta vara undersåtar och kräva vår rätt som medborgare. Och det gäller lika mycket Väst som den muslimska världen. Vad skulle få svenskarna att gå ut och demonstrera mot försämrade livsvillkor? Elpriserna? Rätten till meningsfull "underhållning" och en modigare media? Det skulle bli vårt mirakel i Sverige, men jag undrar hur pass framskriden hjärntvätten är! Skulle du fråga mig för bara 1 månad sen: "Tror du araberna någonsin kan resa sig?" hade jag skrattat rakt ut. "Omöjligt!" Men det hände. Mirakel händer!
#21 Alhambra. Du säger att du är född katolik men är du fortfarande katolik eller har du konverterat till islam?
Inger! Vi har många visa människor i Egypten, ett land som har fått 3 nobelpristagare under åren. Det är klart vi kan frambringa en vis ledare som leder landet, men tror du storfinansen skulle tillåta det, att ett folk väljer en vis man/kvinna som leder ett land? Det vill säga som arbetar för folkets bästa och inte storfinansens? Folket i Egypten vet allt detta. De också vet idag att de måste betala ett högt pris för att befria sig. De förtjänar allt stöd vi kan skänka dem och all respekt. Det pågår för fullt om ni går in på jazeera och följer de dramatiska händelser, som kanske ändrar hela vår historias kurs, mot det bättre hoppas jag.
Forsblom. Ingen väljer sin religiösa tillhörighet. Bara konvertiter egentligen gör det. Läs om det jag skrev ovan : "Jag behöver ingen religion för att utöva min andlighet." Ritualer har aldrig lockat mig. Men jag förstår andra människors behov av dem och respekterar det.
#24 Alhambra. Vuxna människor kan alltid välja sin religiösa tillhörighet eller att välja att vara ateister. Jag förstår inte vad du vill säga? Kan du svara på min fråga: Är du fortfarande katolik eller har du konverterat till islam?
Jag hade inte uppmärksammat denna artikel då jag i tråden "Hyckleriet om Tunisien undergräver demokratin" postade (#92 [länk] ) om det Michel Chossudovsky skriver på Global Research [länk] : ""Dictators" do not dictate, they obey orders. This is true in Egypt, Tunisia and Algeria. Dictators are invariably political puppets. Dictators do not decide. President Hosni Mubarak was a faithful servant of Western economic interests and so was Ben Ali. The national government is the object of the protest movement. The objective is to unseat the puppet rather than the puppet-master." Se vidare min kommentar där... [länk] . Men det är inte att förglömma. Vi får inte glömma "mannen bakom skynket", så att säga.
En religiös tillhörighet är den religion som dina föräldrar ger dig. Du föds i den. Bara konvertiter väljer sin religion, det säger sig självt. Jag har inte konverterat till någon annan religion och jag praktiserar inte den religion jag föddes till heller, utan väljer min egen väg. Vill du veta mer om den vägen kan du läsa mina böcker, "Kyss marken med pannan!" och "Alhambrabreven". De finns på hemsidan nu för blotta 58 kr per bok. Passa på! Eller låna dem på biblioteket, ifall du hittar dem där. Antagligen har de bortrensats under den rådande kulturpolitiken.
#28 Alhambra. Detta är ju ett strålande tillfälle att marknadsföra sina egna böcker eller hur? (eller alhambra förlag). Nej, men skämt å sido så förstår jag att du sträver efter det humanistika arvet i arabvärlden och där dagens islam har kapat de förnuftiga tankarna. Har jag rätt eller fel? Läs min artikel om "Islam begår ett intellektuellt självmord" [länk] Och om du vill vara kristen eller inte det har jag inte med att göra, men jag tycker att du ska vara ärlig i ditt framträdande.
forsblom #29 [länk] , det där var ju lika dumt som om jag skulle anklaga dig för att vara oärlig i ditt framträdande för att du "inte låtsas om" någon religiös grupp du själv ej tillhör.
"Problemet är att saudierna som väst stöder till hundraprocent exporterar sina mörkervisioner till andra muslimska länder med vårt medgivande." (alhambra #14 [länk] ). Precis, när jag var liten sa man "Den som nämnde den, klämde den". På psykologiska heter det "projicering". Eller som jag skrev i ett SMS 2008, "Jag tror det är vi 'i väst' som är mest aggressiva, och att vi projicerar - och förnekar - vårt våld genom att provocera 'de andra' till våld, etc." I tråden "Drömtillståndet och informationskriget" la jag tidigare i kväll ut en kommentarstext som introducerar Paul Levys serie om "Wetiko", som kanske också skulle kunna kallas Imperialism-viruset. "Wetico" är en term använd av Cree-indianerna. Ojibway använder "windigo" och Powhatan använder "wintiko". Gnostikerna kallade ungefär samma sak "Archons". Se vidare [länk] .
forsblom #29 [länk] uttryckte "Detta är ju ett strålande tillfälle att marknadsföra sina egna böcker eller hur? (eller alhambra förlag)." SVAR: Alhambra är Sveriges viktigaste kulturförlag - och samtidigt det mest okända! Några av världshistoriens djupaste texter finner du där. [länk] . Läs en del av böckerna från Alhambra, och du kanske blir en bildad man! Har du t.ex. läst "Fenomenet människan" av Pierre Teilhard de Chardin? [länk] .
Det är så det går runt. Dealen verkar vara att Saud ska köpa krigsmaterial från Angloamerikanerna. En värld utan Saud hade kanske varit bättre, och utan Wahab. Det hade varit fantastiskt om folket där själva slängde ut dem (ist. för imperiet, t,ex Perle "Taking the Saud out of Saudi Arabia"). Saudarabien har länge fungerat som en femte kolonn i arab/muslimska världen - fast detta förnekas säkert av många anhängare till de renläriga (läs mer eller mindre vilsna) rörelser/ideologier som sprids från halvön, sedan slutet av 1700-talet. Översatta koraner från S A har en intolerant ton. Frågan är om en utveckling liknande den i Egypten överhuvud är möjlig i S A? Att en moderat islamisk statsbildning skulle kunna uppstå? Då skakas världssystemet i sina grundvalar!
Cal Bildt visade åter igen upp sin arrogans här om dagen i ett uttalande över huvudet på det Egyptiska folket. Han ansåg att Mubarak borde sitta kvar med hänvisning till att annars skulle Suleiman komma till makten. Men nu finns det andra kandidater och framför allt handlar det om vad Egyptierna vill och det utan att sveriges amerikatillvända utrikesminister uttrycker sina farhågor att amerika/väst ska förlora inflytandet över området. Det rimliga vore att låta Egyptierna själva göra sej fria från den diktatur som understöts av väst alldeles för länge. Skulle det bli så att Egyptierna väljer en annan diktatur av typ islamism liknande den i iran - ja då bör det i demokratins namn vara något som övriga världen får acceptera - liksom att så småningom oegennyttigt stödja respektive folk i nödvändigheten att frigöra sej från det nya förtrycket - folk måste ha rätt att få göra sina egna misstag. Vi här i väst som är till öronen skuldsatta och i praktiken livegna, dessutom utan fallskärm som om ekonomisnyltarna ordnar till nästa kris mycket väl kan stå på bra backe och fortfarande lika skuldsatt - mer än dags att få till någon ändring även på denna kapitalistiska diktatur som dirigerar våra liv.
"And the globalists are adept at setting up governments that have all the trappings of democracy but which are actually client states with their vassals in charge." [länk]
Jag upptäckte att Alhambra nu har lagt ut länkar till Heshams andra artiklar: 1. En pånyttfödelse för Egypten [länk] 2. Tunisiens folk visar vägen [länk] 3. När historien vänder blad [länk] 4. Folket mot regimen [länk] 5. Maarri Den seende blinde [länk] 6. Öknen spelar död - men vibrerar av liv [länk] 7. Sverige har fått sin första "nyttiga" terrorist [länk] 8. Fox News ifrågasätter 11 september [länk] 9. Förlaget Alhambra ifrågasatte 911 - utsattes för förtal [länk]
Här kommer första reaktion från Egypten efter Mubaraks andra tal: "Poor germany with hitler in the bunker, poor egypt with the guy autistic!"
Ett brev från Kairo: You're talking about the devil! Now the promubaraks are jumping out of their holes. Imagine! There is at least 10 million small mubaraks in Egypt, who are just as ugly, and jalous of him for being The Big Man, and are ready to die for being able to keep torturing and stealing their fellow men and behaving like tyrants in their own homes, beating their wives and children and mistresses too. Ugly small fascist guys. So of course the beautiful flowers that blossomed in Tahrir square, Alexandria, Suez, Mansoura, Aswan, Beni Soueif, Port Said, Ismailia, Mahalla, Damanhour, Sinai, and many many other places in Egypt the last week are still young and fragile, although well organized. And if the poor of the ring cities even think of leaving their houses they will be shot down like dogs by the army and chased like rats by the remnants of the secret police. The army doesn't shoot in Tahrir because it's all the middle class gathered there. But they wouldn't care killing poor people, really. I sense disaster in the air.
Dessa 'småpåvar' finns överallt. Vissa gillar inte att andra inte lyder. Det räcker inte med att de själva lyder, alla måste lyda!
NU har de regeringstrogna börjat att mota bort de oppositionella från Frihetstorget. Men hjälp ab hästa, piskr,kameler och diverse tillhyggen. Sannolikt polisen har mobiliserat de som inte velat demonstrera. NU kan sorgliga tider väntas!
"The hypocrisy of western liberals is breathtaking: they publicly supported democracy, and now, when the people revolt against the tyrants on behalf of secular freedom and justice, not on behalf of religion, they are all deeply concerned. Why concern, why not joy that freedom is given a chance?" - Slavoj Žižek

Mitt i prick!
Ang. att "Den globala revolutionen har börjat", såg "European Revolution 29 May 2011 [HD720p] Reupload This Now! Help make this go Viral!" [länk] . Med varma hälsningar från den låsta psykiatriska avdelningen Tellus 3D.
Om tuben försvinner,
"Everybody use Google and use the search term: "European Revolution 29 May 2011" or click on: [länk] lets make them go nuts :)"
_
Adrian Salbuchi går igenom 12 triggers som eliten använder för att leda världen in i världsregeringen:
  1. "Salbuchi - Forecast 2011: An End Run Towards World Government - Part 1 of 2[länk]
  2. "Salbuchi - Forecast 2011: An End Run Towards World Government - Part 2 of 2[länk]
Andra [länk] :ar till kommentarer om Second Republic Project och Adrian Salbuchi.
Får varje dag i eposten rapporter från ockupationen av Wall Street.  Nu senast att marinkårssoldater på eget bevåg och i uniform åker dit för att skydda de protesterande.  En andlig medvetandevår sveper verkligen över världen!  Även här i Sverige märker jag av den.  När jag 2005 började blogga om allt konstigt som görs mot oss, så trodde jag naivt att andra svenska bloggare i större omfattning skulle länka till det och diskutera.  Då skedde det ej.  I dag länkar man dock till mina artiklar, särskilt den senaste, den om "Tio år av konspiration".  Googlar den, Tio OR 10 "år av konspiration" Erlingsson  [länk] .  Klicka för färdig sökning, så framgår samtidigt om den fortsätter spridas.
Bättre sökning:  Tio OR 10 "år av konspiration" Leif Erlingsson -site:sourze.se  [länk] .  (Det blev så många träffar till Sourze innan.)
Ännu bättre sökning:  Tio OR 10 "år av konspiration" "Leif Erlingsson" -site:sourze.se -site:lege.net  [länk] .  (Det blev så många träffar till LEGE.NET innan.)
Det pågår en global revolution, men inte som vi har tänkt.  Ledtråd:  En av de allra första saker revolutionen i Libyen gjorde, var instifta en centralbank.  Den globala revolutionen är att hela världen ska bli ett enda ekonomiskt system.  Har du inte rätt rättigheter i ditt inopererade chip, så är du ingen.  Du kan inte ens köpa mat, för kontanter förbjuds.

Var dock lugn, endast en liten minoritet länder ingår i denna revolution, och skaran tycks minska.  Något tiotal.  Medan de icke-anslutna är över hundra länder.  En sak känns dock inte riktigt okej.  Nämligen att Sverige tycks ha valt att stå på historiens förlorarsida, för vi ingår i den alltmer misslyckade globala revolutionen.
"In a stunning move that has civil libertarians stuttering with disbelief, the U.S. Senate has just passed a bill that effectively ends the Bill of Rights in America.[länk] .  Kuppen nästan klar?

Artikeln på länken nyss heter "US Senate declares the entire USA to be a "battleground"" och har snart fått 400 000 amerikanska läsare på NewsVoice (380 000 i förmiddags).
ja. ett problem är att nästan ingen orkar läsa de där propositionerna eller vad de heter, ofta flera hundra sidor. För att veta om där är fler eller färre djävulskaper bland paragraferna.

"Var dock lugn, endast en liten minoritet länder ingår i denna revolution, och skaran tycks minska. Något tiotal" Hur vet vi det? Avses Nato länderna (altså även Svealand)?
Klart att avsikten är total, men stora länder som Kina Ryssland verkar inte vara med. Men de vill kanske ha sin egen version. Var det det Kissinger reste över för att förhandla om?

MVH

SD
Man skulle kunna kalla det nazi-länderna, för det är vad som styr.  Ja, Sverige är här en knähund, och ja, NATO.  Att det är en liten minoritet baserar jag på att flertalet länder istället röstar humanistiskt i FN där "säkerhetsrådet" röstar "nazistiskt".
"The Elite, the 'Great Game' and World War III" by Prof. Mujahid Kamran, Global Research, June 7, 2011, [länk] .
Hej Reinfeldt!

linjer dras i sanden

och i havet utanför Syrien

i Pakistans berg

finns där en gräns för hur många/mycket baser/materiel/människor man kan förstöra i Iran, innan de svarar på något sätt?

kan inte guden förändra sin plan/profetian något? han om nån borde väl kunna ändra sig?

Hej Reinfeldt!
Lyssnar på dagens intervju med David Wilcock som jag berättar kring och länkar till från [länk] 2011-12-15 16:42.  Det är så uppenbart att mid-level management i "Illuminati" eller World Management Team eller vad de gillar att kallas sig är oerhört byxis nu, medan "higher up" är helt för att allt ska ut i det öppna, för s.k. Disclosure.  Att man är byxis bland "fotfolket", för det är vad de egentligen är, det ser man också på att Obama blivit sinnessjuk.  (Se för det Lyndon LaRouche på Alex Jones show den 30 november 2011:  [länk] .  Jag länkade till det i förmiddags, från [länk] .)
Eftersom det är relevant, se mina posts om "Disclosure Breakthrough" på [länk] (fr. 2011-09-07 07:14) och på [länk] (fr. 2011-09-07 18:05).
Huvaligen Leif #59 Faktum är att jag tyckte den där Lyndon LaRouche var en riktigt otäck typ - finns det belägg för hans sanning och påståenden?

Inte för att jag varit så begeistrad i Obama och tyckte nog att norrmännen borde ha vänta lite så karln fick vis vad han går för i praktiken innan dom öste pengar och ära på honom - ibland är dom inte å genomtänkta på andra sidan kölen. Men den här LaRouche använde all sin auktoritet och tvärsäkra påståenden att lasta all ondska på Obamas axlar vilket inte heller är rätt - han ärvde ju ett bushamerika som redan var indraget i diverse krig och som redan var skuldsatt upp över tacknockarna och som redan hade massarbetslöshet med svältande amerikaner lite var stans plus ett samhälle med överfulla fängelser och belastat med gigantiska drogproblem och sviter av en rad tidigare förda krig. Och som inte riktigt fattat att konkurrensen på de internationella marknaderna hårdnat och att usa inte riktigt med hederliga medel kunnat hävda sej där - nej den redan påbörjade vägen kommer knappast att hejdas med ett mittspelarbyte - han är ju trots allt bara en maktkapitalets marionett.
LaRouche avslöjar i intervjun indirekt att han besitter djup insider-kunskap genom hans kosmiska förståelse.  Så djup insikt kan uppfattas obehaglig.  Visst är Obama en marionett, men symbolhandlingen att kasta honom från tronen är precis vad som behövs.  Se på det som ett drömspel...  Detta är vad som behövs just nu.  Det är ett faktum att Obama godkänt att alla mänskliga rättigheter fråntagits amerikanerna.  De kan i hemlighet fängslas närsomhelst.  Obama-USA är en diktatur.  Därför måste han avsättas.  Minst lika viktig symbolhandling som att avsätta Hitler, om han hade funnits kvar efter kriget.  Tänk dig ett efterkrigstyskland med Hitler fortfarande vid makten, hur skulle det kännas?

Dessutom är det viktigt för att väcka alla dem som trollbundits av Obama.
Och dit hör många kanaliserade källor.  Vilket är mycket intressant.  Det i sig bör öppna upp många nya "cans of worms".  Menar den holistiske detektiven.
Kom på att alla kanske inte är uppdaterade ang. USA som diktatur:
"The US constitution is gone" [länk]
"US Senate wants the entire USA to be a "battleground"" [länk]
"Former Reagan administration official comments on National Defense Authorization Act" [länk]
"USA - 75 Years in prison for videotaping police violence" [länk]
"Gerald Celente says people suffer from the Stockholm Syndrome - Alex Jones mentions rising gun sales" [länk]

"The trends analyst Gerald Celente warns the people of Europe and USA.  You suffer from Stockholm Syndrome he says.  They continously beat you and finally you become to love your torturer.  He also mention the Warsaw Ghetto Syndrome happening in America.  People think if they just stay nice all will be fine.  But Celente discards that behaviour.  Stand up for your rights he says.  Your liberties are taken away.  The last bill S.1867 in the US Senate, the Defence Authorization Act, is just another move to complete the breaking down of freedoms."
Jag har i dag en stark intuition av att högre nivåer av "Illuminati" har orkestrerat de konflikter vi nu befinner oss i för att vi som mänsklighet ska vakna upp - för att rädda mänskligheten.  Det är så att säga min "psykiska läsning" av insidern i dagens Project Camelot intervju.  Mid- och low level, som statschefer och deras handlers, underrättelsetjänster o.s.v. är förstås bara nyttiga idioter i detta.
Jag ska spä spå med ännu en konspirationsteori. Så får vi se vad Leifs intution och andra eventuellt hågades intution säger om den och om vi ska lita på eller inte lita på vår intition. Jag läste i "Tecknaren", nr5 2011, en intervju med Henrik Tamm som är en svensk animatör som jobbar i Holywood. Han berättar att han arbetar med flera filmmanus. Tillsammans med en vän har han skrivit ett filmmanus som bygger på följande premiss: "Tänk om piraterna som attackerar oljetankers utanför Afrikas kust finansieras av oljebolagen själva?...
... 60 procent av världens olja går den vägen och attackerna bidrar till att hålla oljepriset uppe. Till saken hör också att piraterna själva bara får behålla 5 procent av de lösensummor de lyckas roffa åt sig, återstående 95 procent går till de som försett dem med vapen och båtar, kort sagt de som investerat i deras röveri. Personligen brukar jag avfärda alla konspirationsteorier omedelbart men denna tycker jag inte bara låter som om den skulle kunna bli till en spännande thriller, den låter dessutom inte helt osannolik. När verkligt stora kapitalintressen hotas, så brukar de slå till skoningslöst och döda alla som hindrar dem i deras arbete. Så har inte skett med dessa pirater. Varför då, kan man undra?"
Mitt intryck av B Fulford och Camelot är att de inte verkar riktigt genuina. Intressanta dock. Deras källor är ofta hemliga. Varför ska vi tro på dem?
LaRouche med. Några saker som de talar om är rimliga, men han företräder en konspirationstepri där ALLT ont styrs från City of London, och det är brittisk MI6 som destabilisrar hela världen. Ligger ju ngt i det, men lögnen ligger i överdriften. Han framstår därför som ännu en annan dåre.

.. titta på den mystiska, ansiktslösa eliten istället för den synliga, som sionister, som dominerar usa/väst.

@ [länk] SD 2011-12-17 13:49:

  - För mig är alla källor med deras intressanta perspektiv som stenar att ta mig över manipulationernas träsk via.  Project Camelot med Kerry Cassidy, David Wilcock och Benjamin Fulford är synliga och därmed mycket intressanta att manipulera för att de i sin tur ska missleda andra.  Men de liksom alla som vill väl kan hjälpa den som verkligen söker att komma framåt i sin process.  Personer som Michael Tsarion som drivs av sin egen forskning är f.ö. mkt svårare att manipulera.  (Se vidare [länk]"Michael+Tsarion"+"DNA+of+King+Tut" för dennes fynd .) 

Clif High kommenterade mkt klokt David Wilcock, Benjamin Fulford etc debaklet.  Jag har själv känt att det är något off med det, utan att jag misstror deras motiv.  Clif High satte fingret på det:  De, Fulford, Wilcock, et al, är fast i sitt eget önsketänkande, eller i de insiders manipulationer de fallit för.  De är en del av något som inte är vad de tror det är.  Det är en plan, men inte som de tror.  Det kan t.o.m. vara bra i slutänden, men inte så naivt som de tror.  Insidern i Camelot intervjun droppade ledtrådar för glatta livet, som att man måste knäcka ägg för att göra omelett.  Läs Clif High från 15 december, jag läste det redan dagen efter:  http://halfpasthuman.com/yetmorecritical.html  [länk] .  De märkliga fackuttrycken lär komma från Clif Highs WebBot projekt, jag har inte satt mig in i all terminologi.  Projektet går ut på att maskinmässigt läsa det mänskliga massmedvetandet genom bruset på Internet.
Rättelse av sista delen av första stycket ovan, länken blev manglad av Sourze, fix:

Personer som Michael Tsarion som drivs av sin egen forskning är f.ö. mkt svårare att manipulera.  (Se vidare  "Michael Tsarion" "DNA of King Tut"  [länk] för dennes fynd .)
Ingen feed back på min brandfackla? "Tänk om piraterna som attackerar oljetankers utanför Afrikas kust finansieras av oljebolagen själva?" Ingen som vågar lita på sin intuition? :)
#73 - Då kan de tala med Sonja Åkessons ord,"Vara vit mans slav" - Tja,värre har man hört! - Kanske ligger det en afrikansk hund begravd?
Bra Jan att din intution inte avfärdar en sådan konspiration från oljebolagen. Som du säger, "värre har man hört" ...
Lite överraskande att Du Jan av alla var den enda som vågade lite på din intution, när inte ens Leif E vågade det. :) Men för att föra resonemanget i land från de farliga piratvattnen utanför Afrika till den afrikanska kontinten och få det att landa i artikelns Egypten i Kairo på Tahiritorget. Undrar om inte kompani USA&CIA är lite nervösa nu, med en möjlig ny regim som inte kommer att vara så vänligt inställd som den förra mot sin granne i öster - Israel.
Kanske dessa ökända konspiratörer redan är i full gång med att ösa pengar på en lämplig politisk kandidat som är lite mer Israelvänlig? Eller är det också bara en löjlig "konspirationsteori" från mig?
Ett annat orosmoment, inte bara för USA & CIA, är säkert också om islamisterna i Egypten får för sig vill införa en islamistisk räntefri ekonomi ...
#73/ Lugn Lennart det kommer att ordna sig, nästa år går det bra att kapa åt sig i Sverige istället för att kapa åt sig utanför Somalias kust./
……..för den anstormning av somalier som väntas till Sverige i sommar när kravet på att kunna identifiera sig slopas./se.artikel [länk]
Många nyheter har det blivit senaste dygnet. [länk]
"Lasse i Gatan", jag visste redan att du är en rädd person som gömmer sig bakom mamma Anonymitetens kjol. Är du rädd för dina förfäder nu också? Vi härstammar ju alla från Afrika. Vet du inte det? Vore det inte bättre att välkomna våra förfäder i stället och be dem att försöka förlåta oss för att även Sverige har deltagit i utsugingen och förslavningen av Afrika? Det minsta vi kan göra vore väl att som kompensation ge dem asyl i Sverige? Efter några generationer som entrepenörer i Norrlands inland kanske somalierna blir så pass uppblandade och "vita" i hudfärgen att deras barn i tredje generationen i alla fall accepteras som riktiga svenskar och inte "invandrare"?
#79/ Du är väl ganska anonym också, du finns inte på Eniro eller Hitta (har du haft något fuffens för dig?)
och ditt foto är det verkligen du? Ett tag körde du med riddarutrustning och en egenhändig gjord mask, hur offentlig är man då.

Nu är det väl bäst att visa vem jag är. [länk]
Väldigt vilka ansträngningar du gjorde för att få kontakt med mig. Om du frågat mig kunde jag sagt att jag finns på Facebook. Mitt nuvarande foto på Sourze föreställer mig och ingen annan. Det är inte heller manipulerat som en av "kungabilderna" tydligen var. :) Jag har förut bytt ut fotobild på mig då jag tyckte det passade ämnet som jag var med om att diskutera ...
Jag vet inte vem du är, men jag vet vem "Lasse i Gatan" var. Jag sov inte på Historielektionerna. Därför tycker jag att det är märkligt att du är så negativ mot somaliska pirater. Men din favorit -Lasse hade väl rätt hudfärg och nationalitet förstås?
Tillägg till @ [länk] 2011-12-17 20:10:

Till skillnad mot systemmänniskorna så är vi människor med en framtid delaktiga i en pågående process.  Vi går från insikt till insikt, medan systemmänniskor antingen inbilldar sig att vi liksom dem förvarar positioner, eller när det inte längre fungerar så avfärdar de oss i slaskkategorin kuferi och stolletänkande.  Vi är många där, nu.  :)    Jmf. Karin Boye som beskrev de två kontrahenterna väl i "Gömda land", "Asar och alfer" (1924)  "Asar och alfer delar makten"... http://runeberg.org/boyeland/2_32.html  [länk] .  Min syster har denna dikt på flera ställen på sina webbsidor.  Ska leta.... http://vetteljus.org/gneptunus/gudinnan/home.html  [länk] och här http://karleken.newstarforum.com/t3-faces-of-the-dream-goddess  [länk] .  Kanske på ännu fler ställen.

(Se alla mina inlägg via [länk] eller [länk] .)
#79/Lennart/(………Är du rädd för dina förfäder nu också? Vi härstammar ju alla från Afrika. Vet du inte det?....)Fel. Nya rön tyder inte på det . Se. länk. [länk] gäller din anonymitet står jag fast vid att du är lika anonym som någon annan här på Sourze, när din adress inte finns kopplat till något telefonnummer. Vad du har för uppgifter utlagda på Facebook intresserar mig inte, nu är det Sourze som gäller och ditt tjat om att det finns anonyma skribenter på Sourze ska du över huvud taget inte bry dig om. Dina afrikanska förfäder har tydligen varit framme i Ludvika och slagit ihjäl en tvåbarnsfar i helgen.se.länk. [länk] nyheter. [länk]
Artikeln ifrågasätter inte att "moderna människor vandrade ut ur Afrika". Den säger att 96 procent av tidigare arter ersattes helt och hållet vid utvandringen, men att 4 procent neanderthal-dna lever vidare. Fortsätt att läsa Forskning & Framsteg så kanske dina främlingsfientliga villfarelser försvinner med tiden och SD verkar mindre lockande ... Du menar att man måste sätta ut sitt telefonnummer under sitt foto för att inte vara anonym på Sourze? Sorry, men jag tror inte att jag har tid att diskutera artklarna i Forskning & Framsteg på telefon med dig. Du får hitta någon annan telefonkompis. :)
Jag har inte tjatat "om att det finns anonyma skribenter på Sourze". Det finnas många tusentals godtagbara orsaker till anonymitet vilket jag till fullo respekterar. Men om man använder denna legitima anonymitet för att sprida vinklad SD-propaganda med främlingsfientliga åsikter, såsom dina två sista länkar i ditt inlägg, bryr jag mig om det och tycker att det är fegt att inte öppet stå för sina åsikter. Du tycker annorlunda och det respekterar jag. Till exempel att du tycker att den riktiga "Lasse i Gatan"(inte Du) hade rätt hudfärg och nationalitet! :)
Okej "kaparen", från Göteborg?, ska vi röka fredspipa nu och utlysa lite julefrid tillfälligt och fortsätta att puckla på varandra efter julen? :) Ha en God Jul!
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .