Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Vart är vi på väg någonstans?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vart_ar_vi_pa_vag_nagonstans/Sourze_style.html .
Jo visst är det intressant att spekulera - men ärligt talat - så länge vi har den mängd ouppklarade problem och än större hot här på jorden som hotar utplåna vår existens i närtid - särskilt det märkligt och rejält destruktiva djur "människan" - vad gör det då om universum expanderat om några miljarder år så att liv inte längre är möjligt i de former vi är vana här på vår lilla planet?

Den där materian som kallas mörk kan kanske förklara ett och annat, men kommer vi någonsin ha nytta av dess svar?
#1 Bizon, kanske samma rädsla när vetenskapen säger att vår sol kommer att slockna om 5 miljoner år? Vem bryr sig.
Mr Harmoni #2
Ja vem? Men det borde vi, men kanske inte så akut om vad vi ska ta oss till när solen förbrukats - däremot om det liv vi skulle kunna leva några tusen år till - tog vi verkligen vårt ansvar skulle det kunna levas på ett betydligt mer tillfredsställande vis än om vi bara som nu lallar på - tackar och bockar med mössan i vacker hand.
#3 Bison ursäkta mig, jag förstår inte kopplingen med att ta ansvar för de rön om rymden som forskarna levererar till oss, för det handlar väl inte om att bocka och buga för vad de har att berätta, du menar väl att gör man det i det här fallet, så har man läggningen att bocka och buga åt vad som helst?
Mr Harmoni
Inget skäl att ursäkta dej då jag varit oklar.
Jag såg informationen även från tidigare inlägg som del i det sista.
Att ta ansvar i detta fall för rön om rymden som forskarna levererar till oss, borde vara att avstå från dessa.
Den mängd briljant intelligens som dessa forskare skulle kunna förutsättas ha borde läggas på lösningar på jordiska problem - liksom de materiella resurser som förbrukas på rymdområdet.
Lägg därtill allt fotfolk som går åt för att bygga och underhålla dessa rymdanläggningar.

Nej det handlar verkligen inte om att bocka och buga för vad de sysslar med - menigheten (vi) är alltför flata gentemot mot den typen av tärande verksamhet som fått en heligstämpel i likhet med den korna hade i indien som inte gav så mycket mer än trafikkaos och ett tydligt bevis på ett dagsaktuellt mått på hur korkad hjordmänniskan faktiskt är - inte mår korna särskilt bra heller där dom stod och idisslade bland avgaser och andra sopor.
Och just det är rymd- och en del annan marginell men kostsam forsknings nuvarande situation - den står och idisslar sin mörka materia och sina higgspartiklar medan den och resten av mänskligheten äter tabberas på de resurser vi har under ständigt utarmande nödlösningar.

Och ja - det känns ju inte direkt tillfredsställande att vara en del av denna mänsklighet som har den sorgliga egenskapen att "bocka och buga åt vad som helst".
Enkelt uttryckt,JAG,är åtminstone personligen,på väg mot döden!
För övrigt kommer nog inte "framtidens människogenerationer" att se ett dugg,när dom tittar ut!
Av förståeliga skäl!
/Både tomt och mörkt/
Ja eftersom Universom med ökad hastighet exploderar utåt - så blir det allt glesare mellan himlakropparna, planeterna osv Så bäste Jan O, du har nog rätt - det blir allt tommare och mörkare.Allt svårare att få kontakt med de eventuella "andra".Nu ska jag ut och hålla reda på mina kontakter på byn. Det är ett perspektiv som jag orkar med.
Jan Brunnegård:
Ja eftersom Universum med ökad hastighet exploderar utåt - så blir det allt glesare mellan himlakropparna, planeterna osv [...] det blir allt tommare och mörkare.  Allt svårare att få kontakt med de eventuella "andra".  Nu ska jag ut och hålla reda på mina kontakter på byn.  Det är ett perspektiv som jag orkar med.

Vi är så mäktiga att vi kan välja våra perspektiv.  Ju färre dimensioner, ju större avstånd.  Mellan allt och alla.  Ett möjligt val.

Ett annat möjligt val är att se fler dimensioner.  Då minskar avstånden.  Då finner vi svaren inom oss.  "Det nya kristusmedvetandet[länk] .
"Det nya kristusmedvetandet" antyder att det funnits ett gammalt.
I så fall kan man ju undra vari skillnaden ligger?

Jannne B - du som studerat evangelierna och funnit dessa vara en tillfredsställande grund för efterlevnad - har du någon pejling på skillnaden mellan det gamla och de nya som Leif länkar till?

Och Leif - de intressanta filmerna där i din länk pekar på en del eventualiteter som vad jag förstått inte inträffade under detta OS, men nog skulle kuna uppfattas som en varning. Betänker man informationen därifrån och tidigare från dej så skulle den flerdimensionella medvetandeaspekten alltså kunna ge möjligheten att undkomma vad som sker i en dimension genom att medvetandegöra sej i en annan säkrare dito - stämmer det - och i så fall hur går det till.

Är kanske detta nyckeln till det eviga livet som även omtalats i andra sammanhang av testamentlig karaktär?
#9-#10 Att diskutera om en gud som ingen har sett eller hört är ju ganska meningslöst och samtidigt är det än mer meningslöst att diskutera guds existens med en troende. Kristusmedvetande för mig i modern tappning, har jag svårt att förstå vitsen med, det är väl bara fråga om att aktuellsera honom som ett mirakel att en människa för flera tusen år sedan fick massorna med sig. Alltså en i högen av den medfödda ledargestalten som vi har och har haft gott om genom tiderna, människor som tror sig vara förmer än andra är väl den gängse bilden på en ledargestalt?
[länk]
Bizon// Jag kikade en minut på Leifs länk som såg ut att vara en mkt påkostad sak där jag såg Leifs namn 3-4 ggr.Men större krafter står nog bakom. "Det nya kristusmedvetandet" låter mest som en slogan. Men jag tycker försrtås att om ngn enskild person anser sig ha dimmiga begrepp om vem Jesus var så läs på texterna - öka medvetandet på dina egna villkor!Jag är med i Missionskyrkaan där vi redan 1878 gjorde oss till myndiga personer.Uppmanade varandra att läsa Bibeln och tolka den själv utan hjälp av präster och prelater.Den bakgrunden är jag stolt över. Detta väckelsefolk var i uppror mot hela myndighetssverige - kallades ofta för Läsare.
Bizon// Jag kikade en minut på Leifs länk som såg ut att vara en mkt påkostad sak där jag såg Leifs namn 3-4 ggr.Men större krafter står nog bakom. "Det nya kristusmedvetandet" låter mest som en slogan. Men jag tycker försrtås att om ngn enskild person anser sig ha dimmiga begrepp om vem Jesus var så läs på texterna - öka medvetandet på dina egna villkor!Jag är med i Missionskyrkaan där vi redan 1878 gjorde oss till myndiga personer.Uppmanade varandra att läsa Bibeln och tolka den själv utan hjälp av präster och prelater.Den bakgrunden är jag stolt över. Detta väckelsefolk var i uppror mot hela myndighetssverige - kallades ofta för Läsare.
Dubbel text betyder tyvärr inte dubbel sanning. God morgon ;-)
Bizon, du frågade i natt kl. 03:24 #10  [länk] :
Betänker man informationen därifrån och tidigare från dej så skulle den flerdimensionella medvetandeaspekten alltså kunna ge möjligheten att undkomma vad som sker i en dimension genom att medvetandegöra sej i en annan säkrare dito - stämmer det - och i så fall hur går det till.
Nu förstår du vad jag också frågar mig.  Tack.
Men med fler dimensioner i det inlägg du kommenterade avsåg jag ju förstås istället att om man ser fler dimensioner samtidigt så viker de in sig, och man kan lätt övervinna de lägre dimensionernas avstånd genom att gå genom de högre dimensionerna.  Jag nämnde ju detta i "Våra sinnen går att programmera in" 2012-08-11 10:33 #1  [länk] :
det är riktigt att det lär vara de c:a 90% av vår DNA som vi inte förut riktigt har aktiverat som potentiellt gör oss till galaktiska medborgare i full kontakt med kosmos.  Om detta kosmos sedan är inom oss eller utom oss är en senare fråga, för oavsett så har vi väldigt mycket att lära av att öppna upp.  Det kan för övrigt vara både inom och utom oss samtidigt, om det är i högre dimensioner, eftersom en högre dimension när den projiceras på en lägre blir "utfläkt".  Ta som enkelt exempel bara en vanlig ingenjörsritning på ett papper som blir utfläkt på större yta än det verkliga tredimensionella föremålet när den är i fullskala.  Fick lära mig rita sådana i tekniskt gymnasium på 70-talet.
Detta är också intressant relativt Mr Harmonis Dan Larhammar länk samt en annan forskare, medvetandeforskaren Stuart Hameroff från University of Arizona där han är Director vid Center for Consciousness Studies.  Enligt Hameroffs kontroversiella teori är medvetandet beroende av kvantprocesser i mikrostrukturer, så kallade mikrotubili i hjärnceller.  Jag lyssnade på och talade med honom 18 och 19 maj 2008.  Vi kan ta mer om det senare.
Beskrivningen av Hameroffs teori klippklistrade jag från inbjudan.  Det var alltså de svenska arrangörernas ordval.  Skulle själv helst tagit bort det värderande ordet "kontroversiella", men nu är det för sent.
Leif #17
Ja en gång i tiden lärde jag mej också konstruktionsritning - horisontalplan, sidoplan och vertikalplan - samt genomskärningsplan från alla håll där så behövdes.
Ja det underlättar helhetssynen i materiella sammanhang - men att överföra detta på dimensioner låter sej inte göras lika lätt föreställer jag mej om vi nu inte talar om rena rumsdimensioner för det är ju vad ingenjörsritning handlar om - rum och funktion.

Det jag är inne och nystar på då vi talar om dimensioner är något annat och betydligt mindre påtagligt. För det första kommer vi inte att kunna se andra dimensioner om vi inte lyckas se förbi de nu kända så kallade naturlagarna vilka alla är betingade av den tillvaros organisation som vi för närvarande är fångade i - och till stor del även krampaktigt klamrar oss fast vid.

Har du något minne av att jag nämnt dimensionen "in"? Det är den dimension vari du kan från detta tidrum inträda i varats innersta för att utträda i något annat tidrum - tidsresor och "gateways" är inte omöjliga om vi kan lära oss att hantera denna färdighet - en annan fråga är om det skulle vara lämpligt? - människan är ju som bekant benägen att missbruka allt.
Bizon - ja detta tycker jag var ett ärligt försök att nyktra till denna debatt. Nog kan det finnas andra dimensioner - men vi människor når aldrig dit med vår nuvarande begåvning etc.
Thomas "21 - håller med om att det är ett fånigt tankeexperiment - särskilt som man lika väl skulle ha kunnat använda bilden människa i stället för katt - resultatet hade blivit det samma om man bortser från skrönan om katternas nio liv.

Ur artikeln i din länk framko0m denna fråga "När övergår systemet från en blandning av tillstånd till antingen eller?" - Svaret är när faktisk förändring inträtt och detta oavsett om någon finns som kan registrera detta eller ej.
Lovade återkomma till Stuart Hameroffs teori.  Det väsentliga med den handlar om hur det ickefysiska påverkar det fysiska, hur medvetandet kommer in i materien.  Jag talade alltså med honom den 18 maj 2008, och lyssnade även den 19 maj på honom, då på en föreläsning vid Stockholms Universitet.  Ett par år senare fick jag fler förståelsenycklar, då genom en workshop i Dalarö den 28 oktober 2010 och ett föredrag i Handen utanför Stockholm den 29 oktober [rättat i denna kopia] om modern biologi och den nya medvetande-kropp kopplingens fysik av fysikern och biologen Alex Hankey.  Medvetande är samma sak som självobservation eller självreferens och uppträder i gränsen mellan ordning och kaos som återkopplingsinstabilitet i obegränsat små informationsslingor/loopar (singulariteter) kopplade till varje punkt i fältet.  Min egen förståelse är att medvetande kommer från högre (invikta?) dimensioner med så små ("virtuella") energier att det inte räcker för att ändra minsta kvanttillstånd, men väl tillräckligt för att påverka i instabila återkopplingsloopar.  Ang. att högre dimensioner måste "vecklas ut" för att projiceras i lägre, sök lite i litteraturen, det finns många illustrationer.  Det riktigt intressanta med det Alex Hankey redogjorde för var just kopplingen till varje punkt i fältet.  Medvetande är ett fältfenomen!  Som "kopplar in sig" i materien via riktigt små strukturer med återkopplingsinstabilitet, som i cellers mikrotubuler.  Och kanske i DNA.

Betraktar man detta från ett materialistiskt perspektiv så skapas medvetandet, själen, som en nästlad struktur av själv-observerande kvantsystem på neurala nätverk.  Men dessa neurala nät som skapar dessa själv-observerande kvantsystem, dessa obegränsat små informationsslingor/loopar, kan ju lika gärna betraktas som det materiella interfacet/kopplingen genom vilken högre dimensioner kan verka här genom biologin trots att de egentligen har för liten "kraft" för att ens skapa minsta foton här i det materiella.

Påminner även om vad jag tidigare har skrivit här på Sourze om materialiserade tankeformer, etc,  [länk][länk] .  Lt. Col Thomas E. Bearden skriver bl.a. i det på länkarna nyss citerade om hur vi alla har våra separata (fysiska!) medvetandeuniversa, men där detta vi kallar det fysiska universum är det ställe där vi interagerar med varandra och hur våra individuella universa kommunicerar med detta genom ytterst liten överhörning mellan dimensionerna.  Vilket då passar in med det Stuart Hameroff och Alex Hankey talar om.  Beardens separata fysiska medvetandeuniversa skulle för övrigt förklara hur individualitet är möjlig samtidigt som medvetande är ett fältfenomen.  I ännu högre dimensioner är allt ett = det somliga väljer att kalla Gud.  Det totala möts i högre dimensioner.  Så Dualitet människa/Gud är en konsekvens av att vi ser i få dimensioner.  Se även  [länk] .

Som vi ser här i tråden är det inte alla som vill tänka dessa tankar.
Korr:  "Ett par år senare fick jag fler förståelsenycklar, då genom en workshop i Dalarö den 28 oktober 2010 och ett föredrag i Handen utanför Stockholm den 29 oktober om modern biologi och den nya medvetande-kropp kopplingens fysik av fysikern och biologen Alex Hankey."
Har länge haft på min mentala "att göra lista" att verkligen begrunda denna hemsida, "Erland Lagerroths hemsida[länk] .  Kanske han är bättre än jag på att förklara liknande tankegångar?
Leif - inte utan att det är intressanta tankestrukturer du berör som redan Jung en gång varit och nosat på då han såg frekventa överkopplingar i själsstrukturerna vilka på ett undermedvetet plan länkar om inte alla med alla så i vart fall många med varandra.

Men detta att "inte alla vill tänka dessa tankar" kan ju bero på att de flesta har fullt upp med att leva detta liv mellan kaos och tillfällig periodisk balans även kallat livets gång.
Jan #20
Kanske var inte min intention att nyktra till debatten, men om du tolkar det så så är du på god väg.
Fast jag kan nog inte hålla med dej i din förmodan att vi människor aldrig når till andra dimensioner med vår nuvarande begåvning - jag tänker mej att begåvning oftast bara behöver rätt jordmån för att gro och blomma, och att - kan vi åstadkomma det så kan vi nå vart som helst.
Bizon - ja du vet hur svårt det är att finna de exakt rätta orden för något. Jag är fullt nöjd med att du anser att jag i vart fall var på rätt väg. ;-)
Ja Janne B - har jag hamnat utanför flytet så kan jag känna att det liksom hakat upp sej - men bara att inte ge upp anser jag vara godartat då ju det innebär rörelse om riktningen förblir sökande.
Det tvärsäkra är vanskligt då tillvarons själ verkar vara avogt inställd till att ringas in.
Mina Herrar,v.g.se inlägg 6 igen! - Jag skulle tro att även Ni är på väg åt samma håll!

Bizon,#29 - JAG är tvärsäker på ovanstående faktum!

På tal om Erlingssons "dimensioner",se gärna Frödings dikt /Ett liv efter detta/!

Med vänlig hälsning!
I min egenskap av att vara gammal, sjuklig mm så är varje dag en kamp om att inte helt hamna utanför "flytet" Jag försöker hänga med i nyhetsflödet. Kollar mig själv i vissa tidningar som ställer frågor om vad som hänt sista veckan. Hänger ofta med bra vilket gläder mig ofantligt offentligt.
OK Jan - önskar ibland att jag också kände mej mer hemmastad i verkligheten, men oftast nöjer jag mej med att ha det som jag har det trots en del brister.
Jan O #30
Andående #6 kan jag bara önska dej lycka till - att tänka rätt lär ju ska vara stort, men att tänka fritt betraktas ofta som än större.
BIZON Kan glädja dig med att du är en person som jag uppskattar de gånger som jag förstår vad du menar - o det gör jag oftast.Men ingen kan ju begära att jag ska förstå allt.Jag har aldrig förstått ett ord av vad Leif skriver. Men det överlever ju båda han och jag med bred mariginal.Det kan ju inte bara vara Leifs fel att jag inte förstår...jag kanske saknar några dimensioner här och där! // Min mest akuta dimension är att jag i nästa vecka under två dagar ska undersökas på Det Stora Sjukhuset - efter jätteoperation i höstas.Kanske jag får klarsignal att leva i olika dimensioner ett tag till, det vore ju kul och spännande ;-).
Re:  Jan Olsson 2012-08-14 08:47 #6  [länk] :
Enkelt uttryckt, JAG, är åtminstone personligen, på väg mot döden!
Om denna tillvaro är en gemensam "spelplan" bland många andra i multiversum, då betyder det att du ser fram emot att lämna planen.  Men andra spelare blir ju kvar, kanske människor du bryr dig om, och i vilket fall, vi spelar väl inte enbart för målet att sluta spela?!

Mitt personliga mål är att i positiv mening maximera den påverkan jag gör medan jag "är kvar på plan".  Annars vore jag väl en taskig spelare?!
Re:  Jan Brunnegård 2012-08-16 09:44 #34  [länk] :
Jag har aldrig förstått ett ord av vad Leif skriver.
Själv har jag ofta förundrats över det saktmod du Jan Brunnegård har visat när jag "sågat din världsbild vid fotknölarna".  Men om du inte förstått ett ord så framträder ett förklaringens skimmer.

Re:  Jan Brunnegård 2012-08-16 09:21 #31  [länk] :
I min egenskap av att vara gammal, sjuklig mm så är varje dag en kamp om att inte helt hamna utanför "flytet".  Jag försöker hänga med i nyhetsflödet.  Kollar mig själv i vissa tidningar som ställer frågor om vad som hänt sista veckan.  Hänger ofta med bra vilket gläder mig ofantligt offentligt.
Själv har jag kopplat loss från hjärntvättkanalerna.  Både den tjocka boken (Bibeln!), som jag ändå kan ägna mig åt tolkning av men då i ett perspektiv långt utanför dess ramar, och även tidningarnas hjärnsynkronisationskanal.
Ja,Leif Erlingsson,tro inte att jag inte lever här och nu,men likväl,för varje steg,för varje andetag,kommer jag närmare döden,det är ovedersägligt!

Rätta mig om jag har fel?

Frågan var ju också,"Vart är vi på väg någonstans" och i det stora hela är vi på väg,enligt min definition,vad vi än håller på med för tillfället!
I min radio ropar en jänta då o då "Vad ska det bli av mig, vad ska det bli av Mig?" med många upprepningar Hon heter nog Lahle och är bra på många sätt och ställer denna kloka fråga för varje ålder man kan ha!
#38 - Svaret känner vi ju till,särskilt i vår ålder,eller hur,Brunnegård? -
Hej och hå Gubbar Gummor, trätobröder och dito systrar - ja vad ska det bli av oss?

En gång i min ungdom kände jag mej manad att protestera var gång någon sa "vi ska ju alla dö" - nej inte jag! Jag har varit originell i hela mitt liv (då så där en 20-30 år långt) varför ska jag göra som alla andra beträffande att gå åstad å dö?

Det var lite innan jag tillfullo förstått att - om det finns ett helvete så är det här på denna jord.

Vackert och sadistiskt grymt är det. Svält och överflöd sida vid sida - ond bråd död sida vid sida med kärlek och ofattbar sorg - drabbande sjukdom och plåga parallellt med ungdomlig friskhet och livsaptit.

Kan man tänka ut något mer sadistisk helvete där den skönaste ros snart och alltför fort skrumpnar, vissnar, faller till marken och dör.

Att som JO accepterat eländet och tar det som kommer med en klackspark är äkta galghumor - vad annat göra?

Att som Brunne knota på så gott det går med sina ok - sjukdomen och evangelierna är något man skulle kunna se som envis mänsklig storhet eftersom den kryddas med ödmjukhetens törnekrans - att helt enkelt acceptera sitt öde.

Eller att som den alltid lika oförtrutet förnuftige om än aningen jagfixerade Pia alltid framhåller - sej själv som allas mall med vidhängande brasklapp att alla ska få va som dom är - dvs. som Pia.

Ja vi har alla våra små halmstrån - Leif som mänsklighetens frälsare som lika envist pekar ut i vilken riktning vi andra ska gå då vi äntligen förstår - till dess jobbar han som effektiviteten själv och ger oss alla flera heltidssysselsättningar var dag han visar sej - beundransvärd också han.

Och så har ni fått mej på halsen - den på livet besvikne pessimisten som skulle så mycket hellre leva den kära lekens tumlande dans ända in i evigheten än att tvingas inse att även döda rosor har taggar om de dansas på med aldrig så mycket kärlek - det gör så ont att leva varför det är lätt att hålla sej för skratt - men skrattar gör jag ändå åt all min patetiska strävan som vanligen gör ont värre, strävar vidare kan jag ännu inte heller avhålla mej från, men vi får väl se - världen är föränderlig...
#40 - Riktigt sympatiskt Bizon,för att vara från Dig!
Men slutet Bizon,anar jag odödlighet?
JanO - ja, är det så så kan jag nog inte räkna med att komma undan - vilket betyder att jag har gott om tid att både sona mina synder och att begå nya. Det sistnämnda ser jag faktiskt fram emot.
#5/Bizon/”Den mängd briljant intelligens som dessa forskare skulle kunna förutsättas ha borde läggas på lösningar på jordiska problem - …”? // Här kan du få lite information om vad rymdforskningen har ställt till med. Se artikel ”I universum är vår galax en liten prick” med efterföljande länkar.
Streger #44
Jo jag vet att det avknoppas ett och annat - men varför gå omvägen över rymden?
#45/Bizon/många skarpa hjärnor söker sig rymdforskningen där kreativiteten och pengarna finns.
Rättelse #45/Bizon/många skarpa hjärnor söker sig till rymdforskningen där kreativiteten och pengarna finns.
Streger 46,47
Visst följer strebereliten pengarna, men knappast av moralisk eller etisk hänsyn .
Dessutom kommer dessa forskarembryon oftast redan från början från tidigare välsituerad elitvars ekonomi och tradition kräver toppossitioner innom vad det vara må - politik, förtagande, militära karriärer osv. De där med kreativiteten kan däremot diskuteras - vanligen krävs det större kreativitet att överleva och göra något åt andras livssittuation i ett getto, squatterland eller favela än det krävs att kravla på i en redan plöjd fåra.
#48/Bizon/Vad jag menade var att inom rymdforskningen finns det resurser och pengar för att utveckla nya produkter. När det gäller forskarna finns det säkert några som skulle jobba gratis bara för att få syssla med själva rymdforskningen.
#49 Jo då, men de som styr anslagen har nog större krav än så på det dom vill finansiera än att dom sätter det i händerna på vem som helst - du ska redan vara utrustad med ett tämligen gott forskarrenommé om du ska bli insläppt - dessutom är lojalitetskraven höga.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .